Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 31 października 2023 roku.

LP. Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy