Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

<
Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
9/ZSS/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
9/ZSS/17 2017-01-17 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
12600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
9/ZSS/16 2016-01-04 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI DLA ŻŁOBKA " SZCZĘŚLIWE MALUCHY" UL. WOŁODYJOWSKIEGO 8
9/ZSS/15 2015-01-08 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
13125,00 PROWADZENIE OBOZÓW (KOLONII) ZIMOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA 75 DZIECI I MŁODZIEŻY
9/ZSS/14 2014-01-02 ELŻBIETA WOJNO
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
9/ZIT/18 2018-05-30 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
2020,00 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEJ USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU MONITORINGU I KONTROLI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE (Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW PARTNERSKICH) DLA OK. 30 OSÓB W TERMINIE 7 I 8 CZERWCA 2018 R.
9/ZIT/16 2016-10-25 ZATORSKI CONSULTING WOJCIECH ZATORSKI
2799,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W DNIACH 3-4 LISTOPADA 2016 R. DLA MAKSYMALNIE 30 OSÓB Z ZAKRESU "KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWY PRACY W ZESPOLE".
9/ZIT/15 2015-10-16 GMINA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA GMIN LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE 2014-2020
9/ZE/18 2018-02-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
9/ZE/17 2017-08-29 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 7 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
9/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
31000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
9/ST/17 2017-01-03 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
15000,00 PRZEPROWADZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW SEKCJI BOBSLEJI I SKELETONU PODCZAS MINIMUM 4 ZAWODÓW RANGI MIĘDZYNARODOWEJ
9/ST/16 2016-04-01 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
1650,00 AKTYWNY LUBLIN- REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
9/ST/15 2015-01-22 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - ZAPASY/SUMO
9/ST/14 2014-02-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA SPORTOWA
9/SOI/18 2018-02-09 SZYMON HOROSIEWICZ
7072,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
9/SOI/17 2017-01-19 PAWEŁ RYDZEWSKI
10000,00 OPRACOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓWLUBLINA
9/SOI/16 2016-01-15 MARCIN DUDZIAK
1200,00 DOPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTU "KONKURENCYJNOŚĆ LUBLINA JAKO MIEJSCA LOKALIZACJI DLA FIRM Z SEKTORA BPO/SSC"
9/SOI/15 2015-01-28 MONIKA ZUB
7200,00 OPRACOWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH POZIOMU ZATRUDNIENIA W LUBELSKICH FIRMACH Z POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRIORYTETOWYCH.
9/SOI/14 2014-02-05 PWC POLSKA SP. Z O.O.
26000,00 DORADZTWO W ZAKRESIE OPRACOWANIA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: "LUBELSKA WYŻYNA IT", "STUDY IN LUBLIN".
9/SA/18 2018-02-22 DARIUSZ GŁAZ
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
9/SA/17 2017-02-23 MARCIN KRUPA
3300,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
9/SA/16 2016-02-17 KONRAD TADEWICZ
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 R.
9/SA/15 2015-02-19 MARCIN KRUPA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 R.
9/SA/14 2014-02-21 BOŻENA WÓJCIK
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
9/PS/18 2018-02-28 AKANZA SP ZOO
1230,00 WYKONANIE W RAMACH UMOWY NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 1) STWORZENIA KOPII STRONY INTERNETOWEJ SEZON.LUBLIN.EU 2) WDROŻENIA STRONY INTERNETOWEJ NA DOMENĘ I SERWER WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD DRUGĄ INNĄ NAZWĄ
9/PS/17 2017-04-24 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
2000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: LOGIN: LUBLIN
9/PN/18 2018-02-20 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
22000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY
9/PN/17 2017-01-30 NEW ENERGY TRANSFER SP. Z O.O.
28167,00 OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA WYKORZYSTANIA CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO PRODUKCJI CHŁODU NA POTRZEBY ZASILENIA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY ULICY WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE
9/PN/16 2016-06-15 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
4680,00 ZAPEWNIENIE NOCLEGU ZE ŚNIADANIEM UCZESTNIKOM KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 29.09-2.10.2016 R.
9/PN/15 2015-02-11 POLITECHNIKA LUBELSKA
75463,38 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
9/PN/14 2014-01-13 ANNA STAREK
815,00 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ PARTNERA Z ST. GALLEN, SZWAJCARIA W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE"
9/PL/17 2017-05-24 ROBERT LACH KONSULTING PRZESTRZENNY GEOSPACE
22140,00 KONSULTACJE EKSPERCKIE ORAZ PEŁNIENIE ROLI DORADCZEJ W LICZBIE I ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIU ZLECENIODAWCY, W ZAKRESIE OPRACOWANIA STRATEGII DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU BUDOWĘ MODELU 3D/4D MIASTA LUBLINA MAJĄCEGO STANOWIĆ ELEMENT INTEROPERACYJNEG
9/PL/16 2016-06-27 THINKIT CONSULTING SP. Z O .O.
17220,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI OBEJMUJĄCEJ KONCEPCJĘ URUCHOMIENIA PROJEKTU "BUDOWA I ROZBUDOWA E-USŁUG W GMINIE LUBLIN", STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ.
9/PL/15 2015-09-02 P.A. NOVA S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 18/PL/14 W SPRAWIE ZMIANY TERMINU REALIZACJI FAZY IV I V.
9/PL/14 2014-08-05 "TRANSEKO" BRZEZIŃSKI, DYBICZ, SZAGAŁA SPÓŁKA JAWNA
147600,00 STRATEGIA REALIZACJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W MIEŚCIE LUBLIN
9/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
4850,96 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
9/OW/17 2017-05-23 ERATO F.H. DANIEL LIPIAN-KANIUK
5300,00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
9/OW/16 2016-02-03 ARKADIUSZ GUZENDA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DZIEŁO NR 668/OW/12 - PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
9/OW/15 2015-06-24 ANTONINA TELICKA-BONECKA
6800,00 REDAKCJA TEKSTU PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
9/OW/14 2014-06-02 ALICJA PODOLAK
3600,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
9/OŚ/18 2018-01-26 ACTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
9/OŚ/17 2017-02-21 KOŁO ŁOWIECKIE NR.90 "DARZ BÓR" W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN
9/OŚ/16 2016-02-01 KOM-EKO S.A.
14705207,64 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1)ODBIERANIU, 2)ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH-ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE III NA TERENIE GMINY LUBLIN, 3) WYPOSAŻENIU NI
9/OŚ/15 2015-01-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
49000,00 WYKONANIE BADAŃ MORFOLOGII I GĘSTOŚCI NASYPOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBLINIE
9/OŚ/14 2014-01-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4463502,00 ANEKS DO UMOWY NR GK.VII/5/94 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 1994 R. DOTYCZĄCY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ADMINISTROWANIE SKŁADOWISKIEM ODPADÓW
9/OR/18 2018-01-24 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
29925,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN.
9/OR/17 2017-01-16 EKO-MAR NISZCZENIE DOKUMENTÓW I ARCHIWIZACJA
800,00 NISZCZENIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ.
9/OR/16 2016-01-20 "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK
10321,39 MYCIE SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH.
9/OR/15 2015-01-29 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40757,47 ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY UM LUBLIN
9/OR/14 2014-01-15 BIURO PLUS SJ
165945,47 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
9/ON/18 2018-11-13 SŁONECZKO STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
6000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ".
9/ON/17 2017-06-26 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
0,00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST WSPÓLNE OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCĄCYCH MONITORINGU ZADAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM DOS
9/ON/16 2016-11-18 TARGI LUBLIN S.A.
5933,50 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ I ANTRESOLI W TARGACH LUBLIN SA W DNIU 1 GRUDNIA 2016 ROKU W CELU PRZEPROWADZENIA W TYCH MIEJSCACH IV EDYCJI LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
9/ON/15 2015-05-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
3277,95 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI WIDOWISKOWEJ, SALI MAŁEJ ORAZ ORATORIUM W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA X EDYCJI KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DLA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 140 OSÓB W DNIU 8 MAJA 2015 R. W GODZINACH
9/ON/14 2014-10-22 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2644,50 WYNAJEM GALERII MALARSTWA POLSKIEGO XVII/XIX W. ORAZ GALERII SZTUKI ZDOBNICZEJ POLSKIEJ I OBCEJ W CELU ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM W DNIU 27.10.214 R.
9/NW/18 2018-06-08 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
750000,00 OBJĘCIE 7.500 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII Z O NUMERACH OD 1 DO 7.500 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
9/NW/17 2017-06-23 SŁAWOMIR PATYRA
3600,00 UMOWA O DZIEŁO: SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ.
9/NW/16 2016-07-11 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
1100000,00 OBJĘCIE 11.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII U O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
9/NW/15 2015-10-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
0,00 PRZEKAZANIE DO LPEC S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE TYTUŁEM WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ PRZYŁĄCZY I WĘZŁÓW CIEPLNYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 19/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPEC S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Z DNIA 15.10.20
9/NW/14 2014-06-16 DORADCA
14760,00 WYCENA AKCJI TARGI LUBLIN S.A.
9/MZON/18 2018-02-14 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
9/MZON/17 2017-01-02 BEATA GOŁĘBIOWSKA
0,00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
9/MZON/16 2016-03-01 ANETA HAŁABIS
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
9/MZON/15 2015-02-25 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
9/MZON/14 2014-04-01 JANINA RACHWAŁ
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ/ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE, 18 ZŁ/ORZECZENIE PRZY OCENIE ZAWODOWEJ
9/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4077,00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY CHÓRZE MUZYCZNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA OO. KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
9/MKZ/17 2017-07-10 JACEK WÓJCIK
97262,00 REMONT KONSTRUKCJI DACHU ORAZ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ , OBRÓBKI BLACHARSKIE, PRACE ODTWORZENIOWE STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY OLEJNA 7
9/MKZ/16 2016-06-30 ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA METROPOLITALNA
33431,00 WYKONANIE RENOWACJI ZABYTKOWEGO MUROWANEGO OGRODZENIA - 2 ETAP ODCINEK A-B-C-D
9/MKZ/15 2015-06-09 KRZYSZTOF MADEJSKI
32622,00 DOFINANSOWANIE REMONTU DWÓCH STROPÓW DREWNIANYCH Z XVII WIEKU, WRAZ Z ZAMONTOWANIEM NA I PIĘTRZE KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ 1/RYNEK 6 ORAZ REMONT DACHU WRAZ Z WYKONANIEM LUKARN I POKRYCIEM BLACHĄ
9/MKZ/14 2014-05-23 JACEK WÓJCIK
104811,00 PROJEKT BUDOWLANY ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH, REMONT PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH CZĘŚĆ PÓŁNOCNĄ BUDYNKU
9/MAZ/18 2018-03-07 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
9471,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA TERENU PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ "LASEK SŁAWIN"
9/MAZ/17 2017-02-21 KAMILA ROJEK
1000,00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
9/MAZ/16 2016-08-22 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW ROLNICTWA-ODD
7380,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO WYDANIA ALBUMU DOTYCZĄCEGO PRZYRODY MIASTA LUBLINA
9/MAZ/15 2015-07-23 FIRMA QUERCUS KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI,ŚCINKA I PILĘGNACJA DRZEW
30000,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE III
9/KP/18 2018-01-23 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5985,00 ZAKUP FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
9/KP/17 2017-01-13 INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SP. Z O. O.
25977,60 PRZYGOTOWYWANIE RAPORTU ANALIZUJĄCEGO OBECNOŚĆ W MEDIACH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GMINY LUBLIN.
9/KP/16 2016-01-04 JAROSŁAW STALĘGA
10136,76 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE 4 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2016 R.
9/KP/15 2015-01-28 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2460,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN.
9/KP/14 2014-01-20 CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH STOWARZYSZENIE EUROPA NASZ
1500,00 UMOWA PARTNERSKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYSTAWY ZDJĘĆ PROJEKTU PT "ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE NOCĄ". WYSTAWA PREZENTOWANA BĘDZIE PODCZAS OBRAD ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY W STRASBURGU.
9/KL/18 2018-01-16 ARTUR MATUSEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. YANKEE - HOME.
9/KL/17 2017-01-04 ROBERT KUŚMIROWSKI
1350,00 PROGRAM WYJAZDOWY KING KONG KOPRODUKCJA POLSKO-NIEMIECKA SPEKTAKLU
9/KL/16 2016-01-05 MONIKA CHYLIŃSKA
4200,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO POD NAZWĄ "UKŁADAM KAMIENIE, ŻEBY LEŻAŁY RÓWNO - ILUSTROWANA PROZA POETYCKA (ILUSTRACJE)"
9/KL/15 2015-01-09 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - NOWA AKADEMIA INSPIRACJI
9/KL/14 2014-01-08 FUNDACJA "5MEDIUM"
45000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH"
9/IT/18 2018-03-09 COMTEGRA S.A.
0,00 UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
9/IT/17 2017-02-01 SPRINT S.A.
36162,00 ZAPEWNIENIE SERWISU I ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO OPENSCAPE VOICE ORAZ HIPATH4000 WRAZ Z APLIKACJAMI TOWARZYSZĄCYMI XPRESSIONS V7, ITAR 4.04 I BILING ONLINE.
9/IT/16 2016-02-08 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
1029,51 ANEKS DO UMOWY NR 81/IT/15. (ROZSZERZENIE ZAKRESU UMOWY)
9/IT/15 2015-02-25 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II,MIASTO ZAMOŚĆ,UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE,UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE,WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE DO UMOWY NR 76/IT/13 W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANIEM 0%STAWKI PODATKU VAT I DOKONANIEM KOREKTY CZĘŚCI FAKTUR.
9/IT/14 2014-01-08 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA GMINY LUBLIN DO PRZEPROWADZENIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA, W TYM CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM W WYPADKU WNIESIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW ŚRODKÓW OCHRONY PRAWA (WYBÓR PEŁN
9/IR/18 2018-02-06 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 7
9/IR/17 2017-02-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI WSPÓLNEJ REALIZACJI W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SAMOTNEJ W LUBLINIE Z PRZYŁĄCZENIAMI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH DROGĘ.
9/IR/16 2016-01-25 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
104550,00 WYKONANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA PLANOWANEGO WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: SZKOŁA PODSTAWOWA, ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE, DOM KULTURY W OBRĘBIE ULICY MAJERANKOWEJ 5 W LUBLINIE
9/IR/15 2015-01-26 AK WENTYLACJA
19680,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PROWADZENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM, STEROWANIEM I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY, PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 W LUBLINIE
9/IR/14 2014-01-14 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 195/IR/13 Z DNIA 26.09.2013 R. W SPRAWIE WYKONANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY TYMCZASOWEJ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE, AL. RA
9/GM/18 2018-01-23 KATARZYNA DUDEK-CHROMIŃSKA
135,00 UMOWA NR: 1001/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
9/GM/17 2017-01-18 PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE TOMASZ KARAŚ
660,00 UMOWA NR: 2/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA NIERU. GMINNEJ STANOWIĄCEJ CZ. DZ. NR 1/7 (OBR. 5, ARK. 3) O POW. 30 M2 POŁOŻONEJ W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM POD KIOSK HANDLOWY. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
9/GM/16 2016-02-22 MONTREM WIESŁAW PIETRZAK
850,50 DZIERŻAWA MIESIĘCZNA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WYŻYNNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK MAŁEJ GASTRONOMII WRAZ Z TERENEM NIEZBĘDNYM DO OBSŁUGI BUDYNKU.
9/GM/15 2015-01-15 JANINA STAWSKA
79,20 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, DZ. NR 67/40 (OBR. 3, ARK. 14) Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
9/GM/14 2014-01-22 JULIUSZ OWCZAREK
116,20 DZIERŻAWA - UL. UŁANÓW - CZĘŚĆ PAWILONU HANDLOWEGO - CZ. DZ. NR 70 (OBR. 15, ARK. 2) - POW. 28 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
9/GK/18 2018-01-30 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
25920,00 PRZEWÓZ ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH LUB ZABITYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
9/GK/17 2017-03-16 WOJEWODA LUBELSKI
26000,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2017 R., Z PRZEZNACZENIEM NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE ORAZ PRACE REMONTOWE KWATERY OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 1939 ORAZ 1944-47 I P
9/GK/16 2016-04-06 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
0,00 ZMNIEJSZENIE ANEKSEM ZAKRESU RZECZOWEGO ODNOŚNIE UTRZYMANIA PLACÓW ZABAW.
9/GK/15 2015-02-23 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
2133118,97 KOMPLEKSOWA KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI KOMUNALNEJ ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM W LUBLINIE W REJONIE II.
9/GK/14 2014-02-25 TERESA PATRASZEWSKA
9000,00 POKRYCIE KOSZTÓW Z TYTUŁU USUNIĘCIA I PRZECHOWYWANIA NA PARKINGU STRZEŻONYM TRZECH POJAZDÓW
9/GD/18 2018-06-22 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
7400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH N. W. NIERUCHOMOŚCI: III CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 3 O POW. 0.1434 HA (OBR.26 RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK. 8), NR 5 O POW. 0.2041 HA (OBR.26 RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK. 6) STANOWIĄCE ULICĘ CZWARTAKÓW;
9/GD/17 2017-03-08 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2460,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZASIEDZENIA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 22 POŁOŻONEJ PRZY UL.STARY GAJ (OBR.20-MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.3).
9/GD/16 2016-03-11 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
3800,00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE DZIAŁKI NR 229, 231, 232, 293, 331, 34, 35, I 45 (OBR.73, ARK.13)
9/GD/15 2015-03-03 USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE STANISŁAW SEROKA
3800,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 13/2 POŁOŻONEJ W POBLIŻU UL.DOLNA PANNY MARII (OBR.34, ARK.7)
9/GD/14 2014-03-25 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
46125,00 SPORZĄDZENIE 50 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA USTALENIA OPŁAT ADIACENCKICH Z TYTUŁU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ORAZ BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY
9/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
559411,28 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULIC: BUŻAN, BAŻANTOWEJ, NAŁĘCZOWSKIEJ I ŁUŻYCZAN W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
9/FE/17 2017-06-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-84035984,56 ANEKS NR 1 DO UMOWY 25/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWINEK (S12/S17/S1
9/FE/16 2016-04-26 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
4491,96 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ NA POTRZEBY LUBELSKIEGO DNIA EUROPY.
9/FE/15 2015-02-23 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 21/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY - DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
9/FE/14 2014-04-04 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
254838,67 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŁĄCZĄCEJ UL. SZELIGOWSKIEGO Z UL. CHODŹKI" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
9/CA/18 2018-02-09 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240,00 BILETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS W DNIU 14 LUTEGO 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW DRUGIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM
9/CA/17 2017-04-05 ARRUBA P.W. PIOTR KURLEJ
1379,40 ORGANIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS WYDARZENIA PT. "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 25 KWIETNIA 2017 R. W GALERII OLIMP W LUBLINIE
9/CA/16 2016-09-06 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
18730,00 UMOWA NR 9/CA/16 O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: ORGANIZACJA WARSZTATÓW AKTYWIZUJĄCYCH DLA KOBIET Z FUNDACJĄ " OIC POLAND"
9/BRM/18 2018-11-09 MARCIN WĄSOWSKI
2000,00 REALIZACJA ZADANIA AKTORSKIEGO POLEGAJĄCEGO NA ODGRYWANIU POSTACI EDWARDA RYDZA-ŚMIGŁEGO, IGNACEGO DASZYŃSKIEGO I WINCENTEGO WITOSA PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 11.11.2018 R.
9/BM/18 2018-03-29 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
9/BM/17 2017-02-13 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
26000,00 REALIZACJA W 2017 R. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM POD NAZWĄ "PRZYJAZNE PATROLE GMINY LUBLIN"
9/BM/16 2016-01-29 VENA ART SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 30/BM/15 Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 R. - ZMIANA TERMINU REALIZACJI USŁUGI
9/BM/15 2015-02-16 "TOP - NET" S.C.
38730,24 CZYSZCZENIE KLOSZY KAMER SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO.
9/BM/14 2014-03-03 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 1/BM/14 DOTYCZĄCY SPOSOBU PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
9/BK/16 2016-02-01 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"
9/BK/15 2015-10-26 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY (5/BK/14) O ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH Z DNIA 25 CZERWCA 2014 R.
9/BK/14 2014-09-09 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W CELU USTALENIA ZASAD WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KROCHMALNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE STADIONU MIEJSKIEGO
9/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 14
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 14 UL. BRONOWICKA 3 LUBLIN
99/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
99/ZSS/17 2017-04-10 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
99/ZSS/16 2016-02-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM NARAŻENIU NA KONTAKT Z NARKOTYKAMI
99/ZSS/15 2015-02-13 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA - DO PRZODU !
99/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU - KOBIETY
99/ZE/16 2016-05-27 ARTUR SZYMCZYK
SZYMCZYK ANETA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
99/ST/17 2017-01-30 KLUB SPORTOWY PACO
20400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
99/ST/16 2016-03-04 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
3840,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
99/ST/15 2015-02-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
20720,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
99/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
9000,00 SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W BIEGACH NA ORIENTACJĘ
99/SOI/18 2018-06-20 PAULINA ZARĘBSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE W FORMIE WARSZTATOWEJ PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIĘBIORCY
99/SOI/17 2017-09-08 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13230,00 DRUK I DOSTARCZENIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM SSE
99/SOI/15 2015-10-01 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
85000,00 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ORAZ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2015
99/SOI/14 2014-08-13 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY 97/SOI/14 DOTYCZĄCY ZMIANY MIEJSCA PRZEPROWADZENIA MISJI INWESTYCYJNEJ
99/PN/18 2018-08-31 ARCUS S.A.
3690,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH PROMOCJI WYDARZENIA POD NAZWĄ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 24-25 WRZEŚNIA 2018 ROKU.
99/PN/15 2015-09-01 ADAM POMORSKI
1000,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĄPIENIA I ZAPREZENTOWANIE GO W TRAKCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI "STRACH JAKO METAFORA WSPÓŁCZESNEJ KULTURY" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
99/PN/14 2014-04-30 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
2400,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM, DLA 20 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN". USŁUGA HOTELARSKA BĘDZIE ŚWIADCZONA W OKRESIE 09 - 10 MAJA 2014 R.
99/OW/18 2018-09-12 KUPCZYK SPÓŁKA JAWNA
3090,00 DOSTAWA KOMPRESORÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
99/OŚ/18 2018-07-19 TOMASZ GAWRYSZEK
5772,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
99/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA KONCERTOWA ALEKSANDRA SZEREJ
19440,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 10
99/OŚ/16 2016-06-07 MEDIKI PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1,06 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. ZBOŻOWEJ 22D
99/OŚ/15 2015-05-28 ANNA POLSKA
2000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
99/OŚ/14 2014-08-27 RADIO LUBLIN S. A.
7699,80 NAGRANIE I EMISJA SPOTU NA ANTENIE RADIA LUBLIN
99/OR/18 2018-07-12 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4285,81 ANEKS DO UMOWY 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOTYCZY ZWIĘKSZENIA WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI O 79,48 M2 DO 422,46 M2 ORAZ MIESIĘCZNYCH OPŁAT: OD 1.08.2018 R.: - CZYNSZ O 3 030,57 ZŁ DO WYSOKOŚCI 16 108,40 ZŁ, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 879,84 ZŁ DO WYSOKOŚCI
99/OR/17 2017-09-18 GETFRESH SP Z O O
66180,88 DOSTAWA NIEGAZOWANEJ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH ZWROTNYCH, KUBKÓW JEDNORAZOWYCH, DZIERŻAWĘ I SANITYZACJĘ DYSTRYBUTORÓW.
99/OR/16 2016-12-01 CENTRUM OCHRONY PRACY I BIZNESU "CONSULTRIX"
5340,66 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
99/OR/15 2015-03-12 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6851,96 NAJEM LOKALU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 NA POTRZEBY UM LUBLIN O POWIERZCHNI 179,7 M2. CZYNSZ MIESIĘCZNY 6851,96 ZŁ BRUTTO.
99/OR/14 2014-05-12 WIESŁAWA BICZ
300,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 184 W LUBLINIE
99/ON/15 2015-12-14 DALIMEX. SP. Z O.O.
3390,00 WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ NA SPOTKANIE OKOLICZNOŚCIOWE Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LUBELSKIM CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Z UDZIAŁEM 80 OSÓB W HOTELU FORUM W LUBLINIE W DNIU 17 GRUDNIA 2015 ROKU W GODZINACH 13:00 - 15:3
99/MZON/17 2017-02-13 ZYGMUNT SELWA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
99/KP/17 2017-09-08 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
6150,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA.
99/KP/16 2016-07-14 POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
24600,00 ZAKUP CZASU ANTENOWEGO W CELU EMISJI PLANSZY GRAFICZNYCH NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016
99/KP/15 2015-06-22 NOCOWANIE.PL EXTRAMEDIA SP. Z O.O. SP.K.
6150,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEN STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA KULTURALNEGO POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW
99/KP/14 2014-05-08 FEELGOOD SP.Z O.O.
53552,97 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ X - KOSZULKI.
99/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWA GRA MIEJSKA W ZEMBORZYCACH ED. 2
99/KL/17 2017-01-24 PAWEŁ DRABARZ
4396,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
99/KL/16 2016-02-05 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
25000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , " Z KULTURĄ DO NIEBA - V EDYCJA" , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
99/KL/15 2015-02-11 MAŁGORZATA KARWICKA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. HISTORIA FOTOGRAFII LUBELSKIEJ.
99/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA
8000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIASTO KULTURY W 2014 R. 21.STUDENCKIE KONFRONTACJE FILMOWE"
99/IT/18 2018-10-15 DISKUS POLSKA SP. Z O.O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
99/IT/16 2016-12-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1771,20 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
99/IT/15 2015-12-02 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
804763,07 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
99/IT/14 2014-12-02 BARTOSZ MARGUL
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
99/IR/18 2018-07-05 LUBCOM SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/IR/18 Z DNIA 07.05.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRAC
99/IR/17 2017-06-26 ADA-LIGHT SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 185/IR/16 Z DNIA 12.09.2016 R REMONT I PRZEBUDOWA OSIEDLOWYCH BOISK REKREACYJNYCH, BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ WJAZDU NA DZIAŁKĘ NR 149, OBRĘB 39, ARK. 4, PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE - ZM
99/IR/16 2016-06-02 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
76260,00 WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I DOSTOSOWANIU POMIESZCZEŃ SPORTOWYCH SZATNI NA EURO 2017 W BUDYNKU STADIONU PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
99/IR/15 2015-06-08 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
153873,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NA ZADANIU "ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE"
99/IR/14 2014-05-21 NOVA TECHNOLOGIE OBIEKTOWE R. NIEMYJSKI & P. ANINOWSKI SP. J.
16949,40 DOSTAWA WYKŁADZINY NA WYPOSAŻENIE OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
99/GM/18 2018-04-26 BENEX-POL KRYSTIAN SKUBISZ
1851,67 UMOWA NR: 34/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY, UL. JANA PAWŁA II, POW. 3340 M2
99/GM/17 2017-04-05 KRZYSZTOF KOZAK
MADEJEK BEATA
1817,00 ANEKS - UMOWA NR: 192/GM/15 - STACJA TANKOWANIA GAZEM : AL.UNII LUBELSKIEJ POW:; 460
99/GM/16 2016-05-20 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 14/2016/ZN/IR (99/GM/16) DO UMOWY UŻYCZENIA NR 187/GM/15 Z DN. 28.07.2015 R. Z KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W LUBLINIE NA LOKAL UŻYTKOWY W BUDYNKU KMP PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 3 O POW. 429,50 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA CIK - ZMIANIE ULEGA § 2 I 6 DOT. ZMIAN
99/GM/15 2015-03-24 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA CHOPINA 16A
60,00 UMOWA DZIERŻAWY PRZY UL. SOLNEJ (DZ. NR 56/2, OBR.36, ARK.6) O POW. OK.15M2 Z PRZEZNACZENIEM NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA.
99/GM/14 2014-04-29 MARIAN KAWAŁKO
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:18
99/GK/18 2018-11-23 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
965363,61 KONTROLA, UTRZYMANIE, NAPRAWA I KONSERWACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ GIMNASTYCZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY LUBLIN.
999/OR/15 2015-10-13 RENATA KOHUT
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 088 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
998/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ POGODA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 015 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
997/OR/15 2015-10-13 DOROTA HASIAK-ZAWADZKA
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 129 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
996/OR/15 2015-10-13 ANETA SKASSA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 029 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
995/OR/15 2015-10-13 ANETA SKASSA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 127 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
994/OR/15 2015-10-13 ADAM SZMYDKI
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 025 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
993/OR/15 2015-10-13 SYLWESTER BARYŁA
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 090 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
992/OR/15 2015-10-13 KAMIL KUŚMIERZ
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 024 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
991/OR/15 2015-10-13 JANUSZ KOSZAŁKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 007 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015R.
990/OR/15 2015-10-13 ZBIGNIEW ŁĘCKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 012 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
98/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
98/ZSS/17 2017-04-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
98/ZSS/16 2016-02-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERÓW W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
98/ZSS/15 2015-02-13 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA.
98/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJACEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU - MĘŻCZYŹNI
98/ZE/16 2016-05-25 ANNA KRASZEWSKA
KRASZEWSKI ANDRZEJ
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
98/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
98/ST/17 2017-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
23800,00 "PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA"
98/ST/16 2016-01-25 KLUB SPORTOWY PACO
13740,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - KONTYNUACJA.
98/ST/15 2015-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
13160,00 LTK FALA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
98/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
29000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO
98/SOI/18 2018-06-20 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
13500,00 PRZEPROWADZENIE PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIĘBIORCY MAŁGORZATA WÓJCIK ,,CEROWNIE ARTYSTYCZNE''
98/SOI/17 2017-09-07 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
615,00 UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 14.09.2017 R. OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 16.00
98/SOI/16 2016-11-02 JULITA RYBCZYŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 44/SOI/16. ZMIANA § 1 UST 3 DOTYCZĄCY ZAKRESU CZYNNOŚCI, § 2 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DO 4.11.2016, § 3 UST.1 ZWIĘKSZENIE O 6 500 ZŁ KWOTY OD UMOWY GŁÓWNEJ.
98/SOI/15 2015-09-30 AGATA S. A.
5000,00 WSPARCIE FINANSOWE GMINY LUBLIN W RAMACH VIII GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
98/SOI/14 2014-09-09 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 UDZIAŁ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z POLSKI WSCHODNIEJ W WIZYCIE STUDYJNEJ DO SZWECJI W TERMINIE 5-9 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
98/PN/18 2018-08-31 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 23-25.09.2018 R. DLA UCZESTNIKÓW VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
98/PN/15 2015-09-01 OLENA HALETA
1100,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA MERYTORYCZNEGO I MODERACJA DYSKUSJI "FOBIE WSPÓŁCZESNEJ HUMANISTYKI" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
98/PN/14 2014-04-30 BARBARA SMOCZYŃSKA
4480,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW BOM PT. "ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM Z KLIENTEM I PODCZAS ROZMÓW TELEFONICZNYCH", W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ..."
98/OW/18 2018-09-06 FIRMA AGATA
1841,66 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
98/OŚ/18 2018-07-19 ZOFIA BRODACZ
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
98/OŚ/17 2017-05-31 VETHOUSE SPECJALISTYCZNE CENTRUM WETERYNARYJNE M.GARBAL,A.WĄCHOCKA SP.
18000,80 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 8
98/OŚ/16 2016-06-07 APTEKA MAŁGORZATA PILUŚ
1,06 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. TURKUSOWEJ 7.
98/OŚ/15 2015-05-21 ZDZISŁAW ZAJĄC
5600,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
98/OŚ/14 2014-08-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
18759,00 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III
98/OR/18 2018-06-29 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
2500,00 ANEKS DO UMOWY NR 116/OR/17 Z 13.11.2017 R., DOT. UWZGLĘDNIENIA W UMOWIE KOSZTÓW WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH, SZACUNKOWY KOSZT 2500 ZŁ BRUTTO.
98/OR/17 2017-09-19 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
2500,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ "ODBIÓR I ZARZĄDZANIE ODPADAMI STAŁYMI."
98/OR/16 2016-12-01 ELŻBIETA DWORAK
3000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
98/OR/15 2015-03-09 MEBLE DUO PIOTR NIEDŹWIADEK
32653,75 DOSTAWA KRZESEŁ I WIESZAKÓW NA POTRZEBY UM LUBLIN.
98/OR/14 2014-05-07 HALINA KOZAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 176 W LUBLINIE
98/ON/15 2015-11-27 ANNA SZYMAŃSKA
7384,00 ORGANIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ DLA 200 OSÓB PODCZAS III EDYCJI LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORGANIZOWANYCH W DNIACH 3-4 GRUDNIA 2015 ROKU W TARGACH LUBLIN S.A.
98/MZON/17 2017-02-13 ZOFIA PIELECKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
98/KP/18 2018-10-19 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
-768,75 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 92/KP/18 ZMNIEJSZAJĄCY KWOTĘ UMOWY.
98/KP/17 2017-09-08 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA MEDALACH
98/KP/16 2016-07-01 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
14760,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
98/KP/15 2015-06-22 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
39999,60 EMISJA FILMÓW PROMOCYJNYCH, SPOTÓW LUB INNYCH REKLAM O DŁUGOŚCI DO 20 SEKUND NA EKRANACH LCD W SIECI POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK LUBLIN NA POTRZEBY PROMOCJI INICJATYW ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
98/KP/14 2014-05-07 UNITAL JR NIKODEM WYSOCKI
5867,10 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ XII RAMKA DO TABLICY REJESTRACYJNEJ - 3000 SZT
98/KL/18 2018-02-07 BARBARA BAŁDYGA
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " NIE ZGADZAM SIĘ."
98/KL/17 2017-01-24 MAKSYMILIAN MŁYNEK
4176,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
98/KL/16 2016-02-05 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTIWAL TALENTÓW PLASTYCZNYCH I MUZYCZNYCH ZABYTKOWY LUBLIN W EKSPLOZJI DŹWIĘKÓW I BARW
98/KL/15 2015-02-11 ASHOT MARTIROSYAN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. MOJA ARMENIA.
98/KL/14 2014-02-21 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
5500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. " O WYŻSZOŚCI ŚWIĄT..."
98/IT/18 2018-10-15 DISKUS POLSKA SP. Z O.O.
1168,50 CERTYFIKOWANE NISZCZENIE DANYCH ZE 100 NOŚNIKÓW MAGNETYCZNYCH.
98/IT/16 2016-12-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
639,60 ANEKS DO UMOWY NR 19/IT/16 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
98/IT/15 2015-12-04 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE O PRZEJĘCIU PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY NR 50/IT/15.
98/IT/14 2014-12-02 ZDZISŁAW DROZD
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
98/IR/18 2018-07-05 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
-999,99 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 51/IR/18 Z DNIA 26.04.2016 R. NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BASENU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ 2 W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH. - ZMIANA WYN
98/IR/17 2017-06-22 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKONANIA SKANINGU 3D DAWNEJ BASZTY MIEJSKIEJ PRZY UL. JEZUICKIEJ 5,7 W LUBLINIE
98/IR/16 2016-06-02 ARTECH PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA IZABELLA TARKA
73800,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH Z FUNKCJĄ RODZINNEGO DOMU POMOCY LUBLIN, PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH
98/IR/15 2015-06-16 PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY 274/IR/14
98/IR/14 2014-05-20 HOMEWAY PIOTR BARTKOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 166/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Z PIENIĘŻNEJ NA GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ.
98/GM/18 2018-04-26 ELŻBIETA LIPSKA
142,20 UMOWA NR: 1023/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
98/GM/17 2017-07-21 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
4786,10 ANEKS NR 19/2017 Z DNIA 10.07.2017 DO UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOKREŚLONY DOT. OPŁAT CZYNSZU ZA LOKAL W BUDYNKU LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBLINIE PRZY UL. RZECKIEGO 21 (OD M-CA IV-VII. 2017 UMOWA WIRTUALNA NR PPP3/GM/17) NA PROWADZENIE PORADNI
98/GM/16 2016-05-23 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
5995,73 PSM KOLEJARZ W LUBLINIE UMOWA WZNOWIONA ZE SPÓŁDZIELNIĄ NA LOKAL UŻYTKOWY PRZY DR. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 55 O POW. 275,40 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 64. CZYNSZ REGULOWANY MIESIĘCZNIE Z GÓRY - 5 995,73 ZŁ.
98/GM/15 2015-03-20 EXPERT PROJEKT WOJCIECH MATUSZEWSKI
437,18 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ: I CZĘŚĆ - LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3/30, II CZĘŚĆ - BUDYNKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 15
98/GM/14 2014-04-29 KRZYSZTOF GŁOWACKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
98/GK/18 2018-11-23 "LENMAR" MARCIN LENARD
4259,00 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. URZĘDOWSKIEJ W NOWE URZĄDZENIE ZABAWOWE.
989/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ AGRES
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 058 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
988/OR/15 2015-10-13 RADOSŁAW KOPIŃSKI
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 032 W WYBORACH DO SEJMUM I SENATU RP 2015 R.
987/OR/15 2015-10-13 DOROTA HASIAK-ZAWADZKA
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 009 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU 2015 R.
986/OR/15 2015-10-13 KAMIL PYDA
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 099 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
985/OR/15 2015-10-13 MARCIN ZMYSŁOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 018 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
984/OR/15 2015-10-13 MARCIN ZMYSŁOWSKI
245,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.053 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
983/OR/15 2015-10-13 JERZY KOLOWCA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 074 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
982/OR/15 2015-10-13 MARCIN CZERNIAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 043 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
981/OR/15 2015-10-13 MARCIN CZERNIAK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 042 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 ROK.
980/OR/15 2015-10-13 KATARZYNA RAJCHEL
225,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 061 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU 2015 R.
97/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
97/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
97/ZSS/16 2016-02-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMU SKIEROWANEGO DO SPECYFICZNYCH GRUP ODBIORCÓW(...)
97/ZSS/15 2015-02-13 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
97/ZSS/14 2014-02-28 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
97/ZE/16 2016-05-25 GRAŻYNA SEGIT
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
97/ST/18 2018-03-21 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
97/ST/17 2017-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
97/ST/16 2016-02-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
21040,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
97/ST/15 2015-01-22 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
8080,00 ZTS SOKÓŁ PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
97/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KOLARSTWO
97/SOI/18 2018-06-20 FUNDACJA KRAJOBRAZY
20000,00 PRZEPROWADZENIE W FORMIE WARSZTATOWEJ PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIEBIORCY EWA KOBELARZ ,,EWCIA''
97/SOI/17 2017-09-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
1512,90 WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 12.09.2017 R.
97/SOI/16 2016-10-20 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WIELOLETNIEJ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA TRANSFERZE WIEDZY, TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
97/SOI/15 2015-09-23 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH KONKURSU NA NAJLEPSZY PROJEKT STUDENCKI "KONKURENCYJNOŚĆ LUBLINA JAKO MIEJSCA LOKALIZACJI DLA FIRM Z SEKTORA BPO/SSC"
97/SOI/14 2014-08-13 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 UDZIAŁ W MISJI INWESTYCYJNEJ W USA I KANADZIE W RAMACH PROJEKTU ,,PROGRAM PROMOCJI GOSPODARCZEJ POLSKI WSCHODNIEJ''
97/PN/18 2018-08-16 FLOW PR
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 85/PN/18. DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY Z DN. 31.08.BR. NA 30.09.BR.
97/PN/15 2015-09-01 NATALIIA KOSMOLYNSKA
1100,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA MERYTORYCZNEGO I MODERACJA DYSKUSJI "STRACHY W SZTUCE: CENZURA I SAMOCENZURA" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
97/PN/14 2014-04-30 FONEMA OLGA KROKOWSKA
1580,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ CZTERECH TŁUMACZY W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN.
97/OW/18 2018-09-03 ALTKOM AKADEMIA S.A
3140,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z ZAKRESU CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE ROUTING AND SWITCHING W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LAT
97/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
13920,00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 5
97/OŚ/16 2016-06-07 APTEKA BARBARA WYBRANIEC
1,06 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL.JUNOSZY 12
97/OŚ/15 2015-05-18 "ŻARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12,03 DZIERŻAWA POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTEKACH
97/OŚ/14 2014-08-25 ANDRZEJ KUŹMICKI "RAJSKI OGRÓD"
19980,00 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON II
97/OR/18 2018-06-29 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
-20179,86 ANEKS NR 11 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z 3.09.2014 R., DOT. ZMNIEJSZENIA: - WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 O 91 M2 DO WYSOKOŚCI 1152,4 M2 - MIESIĘCZNEGO CZYNSZU DO WYSOKOŚCI 59103,21 ZŁ (OD 1-31.08.2018 R.), 57056,01 ZŁ OD 1.09.2018 R.
97/OR/17 2017-09-13 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3656,42 ANEKS DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2014 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 73,4 M2 W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 ORAZ WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT CZYNSZOWYCH O 3656,42 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 65160,91 ZŁ BRUTTO.
97/OR/16 2016-11-24 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42334,47 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
97/OR/15 2015-03-12 NIERUCHOMOŚCI LALAK PROPERIES SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA
48,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19A. MIESIĘCZNA STAWKA BRUTTO ZA 1 M2 TO 48 ZŁ.
97/OR/14 2014-05-07 ZOFIA SKOWROŃSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 166 W LUBLINIE
97/ON/15 2015-12-01 TARGI LUBLIN S.A.
6500,00 WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA LUBELSKIE TARGI AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DNIACH 2-4 GRUDNIA 2015 R.
97/MZON/17 2017-02-13 MACIEJ PATYRA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
97/KP/18 2018-10-19 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
6150,00 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ALBUMU "SZLAKI LUBLINA W FOTOGRAFII".
97/KP/17 2017-09-07 POLOT JERZY FURTAK
0,00 ANEKS NR 1, DO UMOWY NR 21/KP/17, DOTYCZĄCY NAZW I NUMERÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH.
97/KP/16 2016-07-05 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
1820,40 USŁUGA WYKONANIA ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH CZĘŚĆ III -ZAPROSZENIE
97/KP/15 2015-06-25 AV CENTRUM
984,00 WYNAJEM SPRZĘTU NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO W RAMACH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2015
97/KP/14 2014-05-07 DOMINIKA SERGIEJ
701,10 USŁUGA PRZEWODNICKA W JĘZYKU WŁOSKIM W DNIU 20.05.14 W GODZ. 10:00-18:30 I 11.05.14 W GODZ. 9:30-10:30
97/KL/18 2018-02-07 OLGA KOZIEŁ
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " WOŁYŃ W PIEŚNIACH, WYDANIE PŁYTY."
97/KL/17 2017-01-24 TOMASZ PIĄTEK
4176,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
97/KL/16 2016-02-05 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
60000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: HARMONIE STAREGO MIASTA
97/KL/15 2015-02-11 WŁADYSŁAW MAŁAWSKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. SACRUM, PRZESTRZEŃ, CZAS.
97/KL/14 2014-01-02 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EEPAP - EAST EUROPEAN PERFORMING ARTS PLATFORM.
97/IT/18 2018-10-01 COIG
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
97/IT/16 2016-12-29 KRZYSZTOF SZAWARA
11500,00 ZDALNE WSPARCIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA SPRZĘTU TJ. STACJE ROBOCZE, DRUKARKI, KOPIARKI, SKANERY, CZYTNIKI KART INTELIGENTNYCH...
97/IT/15 2015-12-04 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE O PRZEJĘCIU PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY NR 50/IT/15.
97/IT/14 2014-12-02 DARIUSZ JEZIOR
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
97/IR/18 2018-07-09 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
10455,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DWÓCH BOISK DO PIŁKI SIATKOWEJ I DO PIŁKI KOSZYKOWEJ Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ORAZ DOKOŃCZENIE BUDOWY ZEJŚCIA Z UL. SŁOWIAN W DZIELNICY SZEROKIE W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
97/IR/17 2017-06-26 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
30750,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO 7 W KIERUNKU "CZECHÓW PÓŁNOCNY" W LUBLINIE
97/IR/16 2016-06-01 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 65/IR/16 Z DNIA 21.04.2016 ZMIANA TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.
97/IR/15 2015-06-24 BUDIMEX S.A.
3715950,54 BUDOWA KŁADKI POMIĘDZY UL. KACZEŃCOWĄ I UL. RZESZOWSKĄ Z WYKONANIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA W KIERUNKU UL. GDAŃSKIEJ
97/IR/14 2014-05-26 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
108240,00 MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP ORAZ POPRAWA STANU INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO, PRZY UL. RYNEK 1 W LUBLINIE - WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
97/GM/18 2018-04-26 MARCIN PALEJCZUK
266,40 UMOWA NR: 1022/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
97/GM/17 2017-03-31 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
149,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 37 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 63,22 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 11.
97/GM/16 2016-05-31 MARIAN SOSNOWY
1770,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 4 (OBR. 11, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 175.
97/GM/15 2015-03-19 EXPERT PROJEKT WOJCIECH MATUSZEWSKI
961,82 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ: I CZĘŚĆ: LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 20/4, UL. PROBOSTWO 27/30, UL. WYŻYNNEJ 20/70, II CZĘŚĆ: BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCIACH ZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH PRZY AL
97/GM/14 2014-04-29 CZESŁAW DYŚ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:21
979/OR/15 2015-10-13 DANIEL MARKOWSKI
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 040 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
978/OR/15 2015-10-13 TOMASZ IDZIKOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 014 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
977/OR/15 2015-10-13 KAROL WILK
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 096 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
976/OR/15 2015-10-13 PAWEŁ PALUSZEK
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 093 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
975/OR/15 2015-10-13 MICHAŁ PIŁAT
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 073 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 ROK.
974/OR/15 2015-10-13 RENATA WRÓBLEWSKA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 052 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
973/OR/15 2015-10-13 WALDEMAR STACHURA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 085 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
972/OR/15 2015-10-13 WALDEMAR STACHURA
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 091 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
971/OR/15 2015-10-13 SYLWESTER BARYŁA
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 094 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU 2015 R.
970/OR/15 2015-10-13 WALDEMAR WITKOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 065 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
96/ZSS/18 2018-03-01 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
96/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
96/ZSS/16 2016-02-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PIĘCIU PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK MARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRZY UL. SAMSONOWICZA 25
96/ZSS/15 2015-02-13 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU. (KOBIETY)
96/ZSS/14 2014-02-28 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
96/ZE/16 2016-05-25 MICHAŁ KOWALCZYK
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
96/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
25000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKADEMICKIE MP 2018 W LUBLINIE
96/ST/17 2017-02-09 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
6800,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
96/ST/16 2016-01-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
24800,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PROFILOWANYCH
96/ST/15 2015-02-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
11520,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 -PŁYWANIE
96/ST/14 2014-02-21 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO
96/SOI/18 2018-05-28 JACKY OVADIA IDEA
3668,60 UDZIAŁ EKSPERTA PANA JACKY OVADIA W KONFERENCJI TURYSTYKA ZDROWIA I TURYSTYKA MEDYCZNA
96/SOI/17 2017-08-31 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINY REALIZACJI UMOWY DO DNIA 30.09.2017 R.
96/SOI/16 2016-10-19 FUNDACJA FORUM AKADEMICKIE
0,00 ANEKS DOTYCZY ZMIANY PARAGRAFU 2 UST. 2 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROMOCYJNEGO DO NUMERU LISTOPADOWEGO MIESIĘCZNIKA ,,FORUM AKADEMICKIE'' ORAZ ZMIANY PARAGRAFU 3 UST 3 ,,PŁATNOŚĆ NASTĄPI W TERMINIE 30 DNI OD DATY DOSTARCZENIA PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEJ FAKTURY
96/SOI/15 2015-09-17 GLOWAPP DOROTA GRUDZIŃSKA
23500,00 ORGANIZACJA KOLACJI W MUZEUM LUBELSKIM PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO SZCZYTU GOSPODARCZEGO
96/SOI/14 2014-09-17 POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE
3000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ,,ENERGIA I ŚRODOWISKO PRODUKCJA-LOGISTYKA-ZARZĄDZANIE'' 9-10 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
96/PN/17 2017-12-15 WOJEWODA LUBELSKI
3000,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 503 Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
96/PN/15 2015-09-01 ANDRIY PAVLYSHYN
1100,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA MERYTORYCZNEGO I MODERACJA DYSKUSJI "REŻIMY STRACHU I KULTURA NADZIEI" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
96/PN/14 2014-04-29 TERESA SYROKA ZAKŁAD USŁUGOWY
7393,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM SPOTKANIA W DNIACH 8-9.05.14 DOT. PRZYGOTOWANIA STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 OBEJMUJACEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE, PRZERWY KAWOWE I UDOSTĘPNIENIE SALI W RAMACH PROJEKTU "
96/OW/18 2018-09-03 OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KURSU MONTAŻU RUSZTOWAŃ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSP
96/OŚ/18 2018-07-19 PAWEŁ KORBUS
5660,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
96/OŚ/17 2017-05-31 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
17199,80 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 4
96/OŚ/16 2016-06-08 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 6/OŚ/16 Z DNIA 29.01.2016 R. DOTYCZĄCY WPROWADZENIA CENNIKA MIESIĘCZNEJ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ W WYSOKOŚCI 738 ZŁ BRUTTO (FINANSOWANEJ Z UMOWY GŁÓWNEJ OPIEWAJĄCEJ NA KWOTĘ 50.000 ZŁ BRUTTO) ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ODŁOWU DZIKÓW Z TERENU MIA
96/OŚ/15 2015-05-26 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
1400,00 WYKONANIE TRWAŁEGO OZNACZANIA 40 PSÓW
96/OŚ/14 2014-08-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
16651,66 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
96/OR/18 2018-06-25 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAMES PAWEŁ GAWRYLUK
29304,75 WYKONANIE MEBLI: 1) BIURKO KOMPUTEROWE 1200/600/760 - 16 SZT. 2) BIURKO KOMPUTEROWE 1400/600/760 - 25 SZT. 3) KONTENER 3-SZUFLADOWY - 16 SZT. 4) KONTENER 4-SZUFLADOWY - 25 SZT. 5) SZAFKA AKTOWA - 40 SZT. 6) SZAFA UBRANIOWA - 6 SZT. 7) SZAFKA - 15 SZT. 8)
96/OR/17 2017-08-02 PAWEŁ GIL
20000,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
96/OR/16 2016-11-22 GOBI ADAM BORYŃ
47355,00 DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW METALOWYCH.
96/OR/15 2015-03-09 BIURO PLUS SJ
207212,51 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.
96/OR/14 2014-05-07 DOROTA GUZ
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 159 W LUBLINIE
96/ON/15 2015-10-29 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
13980,00 ORGANIZACJA KAMPANII INFORMACYJNEJ DLA PRACODAWCÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY DOTYCZĄCA ZAGADNIENIA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
96/MZON/17 2017-02-13 JOLANTA MORAWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ , STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
96/KP/18 2018-10-15 GRAŻYNA LUTOSŁAWSKA
1098,00 OPRACOWANIE 18 TEKSTÓW DO PUBLIKACJI DLA DZIECI ZWANEJ "KOLOROWANKAMI".
96/KP/17 2017-08-21 AKSON STUDIO SP. Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA NA POTRZEBY REALIZACJI ZDJĘĆ DO SERIALU FABULARNEGO PT. "WOJENNE DZIEWCZYNY".
96/KP/16 2016-06-30 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
4329,60 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ II: TECZKA - NAKŁAD- 1000 SZT.
96/KP/15 2015-06-25 LUBCOM PIOTR GORYCKI
3840,24 URUCHOMIENIE ŁĄCZA DO TRANSMISJI DANYCH, KONSERWACJA KAMERY WEB ORAZ TRANSMISJA WIDEO W TERMINIE 23-26 LIPCA 2015 NA POTRZEBY IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW
96/KP/14 2014-05-07 INKUBATOR PROGRESS
1385,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU ORAZ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ NT. "KIERUNKI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE"
96/KL/18 2018-02-07 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
30000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, FANTASTYCZNE CENTRUM KULTURY 2018 , RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
96/KL/17 2017-01-24 ANTONI NARANIECKI
4176,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
96/KL/16 2016-02-04 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
9000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, ART-EK 2016, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
96/KL/15 2015-02-11 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
43000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, LUBLIN. HISTORIA DZIELNIC.W 700-NĄ ROCZNICĘ LOKACJI MIASTA-REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
96/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIASTO KULTURY W 2014 R. HADES SZEROKA ART.FESTIWAL 2014"
96/IT/18 2018-10-01 COIG
249690,00 WDROŻENIE MODUŁÓW FK I HR W JEDNOSTKACH.
96/IT/16 2016-12-29 REWUCKI
29520,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU TAXI+.
96/IT/15 2015-12-10 RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I A.ZAMS.SP.J
71354,76 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
96/IT/14 2014-12-02 MARTA WCISŁO
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
96/IR/17 2017-06-21 EDACH SP. Z O.O.
680000,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2, PRZY UL. LWOWSKIEJ 11 W LUBLINIE NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH
96/IR/16 2016-06-01 JANUSZ PIETRZAK "ARCHIKON" PRACOWNIA PROJEKTOWA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 63/IR/15 Z DNIA 24.04.2015 ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
96/IR/15 2015-06-11 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
73800,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE WIEŻY LĘGOWEJ DLA JERZYKÓW PRZY UL. LWOWSKIEJ DZ.NR 3/2 W DZ.KALINOWSZCZYZNA
96/IR/14 2014-06-02 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OAZA
0,00 UDOSTĘPNIENIE GMINIE LUBLIN NIERUCHOMOŚĆ NA DZIAŁCE NR 66/2 O POW. 2,378 HA KW 251316 NA WYKONANIE PODBUDOWY BOISKA I NAWIERZCHNI Z POLIURETANU.
96/GM/18 2018-04-26 WANDA MICHALSKA
133,20 UMOWA NR: 1021/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
96/GM/17 2017-03-29 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
14991,60 ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA - PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 48/3 (OBR. 19, ARK. 11) O POWIERZCHNI 0,0685 HA, ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI LOKALI 403,
96/GM/16 2016-05-27 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
4920,00 WYKONANIE 9 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY: POBLIŻU UL. NOWY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 5A, UL. KROCHMALNEJ 8F, UL. CHEMICZNEJ 8D, UL. CHEMICZNEJ/W POBL./, UL. CHEMICZNEJ 8F, UL.
96/GM/15 2015-03-16 WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY Z DNIA 9 LIPCA 2014 R. NR 171/GM/14 DOT. NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. LUCYNY HERC NA ODCINKU OD UL. POGODNEJ DO KOMORY NA KOLEKTORZE NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU.
96/GM/14 2014-04-29 WOJCIECH WÓJCIK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:21
96/GK/18 2018-10-17 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ANDRZEJ WRÓBEL
187562,70 WYKONANIE REMONTU ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU "RURY" - ETAP II.
969/OR/15 2015-10-13 WALDEMAR WITKOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 064 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
968/OR/15 2015-10-13 ADAM CZYŻEWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 056 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU 2015 R.
967/OR/15 2015-10-13 TADEUSZ BEJM
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 067 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W 2015 R.
966/OR/15 2015-10-13 WOJCIECH GOLUS
260,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 095 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
965/OR/15 2015-10-13 ZBIGNIEW MAZUR
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 068 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W 2015 R.
964/OR/15 2015-10-13 JÓZEF SULOWSKI
210,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 013 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
963/OR/15 2015-10-01 KINGA BUDZYŃSKA
3280,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ, PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU DO SKŁADÓW OKW I TERMINIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIAZKU Z WYBORAMI DO SEJMU
962/OR/15 2015-10-01 ANNA BIAŁY
6150,00 PLAKATOWANIE OBWIESZCZEŃ DO DNIA 15.10.2015 R, PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW,KOORDYNACJA OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH,WPROWADZANIE UMÓW DO SYSTEMU KSAT 2000,ROZLICZENIE DIET CZŁONKÓW OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW (...) W ZWIĄZKU Z WYBO
961/OR/15 2015-10-01 AGNIESZKA FERENC
3620,00 PRZYGOTOWANIE I PUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ UML I BIP INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYBORÓW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PLAKATOWANIE OBWIESZCZEŃ,WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z WYB
960/OR/15 2015-10-05 BARBARA KOWALCZYK
500,00 ZATWIERDZANIE W KSAT 2000 UMÓW ZAWIERANYCH W IMIENIU GMINY LUBLIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
95/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
95/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
95/ZSS/16 2016-02-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SKIEROWANEGO DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK MARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
95/ZSS/15 2015-02-13 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
95/ZSS/14 2014-03-05 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
95/ZE/16 2016-05-25 DARIUSZ KOWALSKI
KOWALSKI KAZIMIERZ
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
95/ST/18 2018-06-04 LUBELSCA SCENA DIRTU
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LUBLIN DOUBLE CHALLENGE MTB MX.
95/ST/17 2017-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
27200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
95/ST/16 2016-01-25 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
34920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - KONTYNUACJA.
95/ST/15 2015-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
3000,00 UKS OKEJ "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
95/ST/14 2014-01-29 TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓL
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH - ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY
95/SOI/18 2018-06-20 DANIEL BANCER
1778,00 OBSŁUGA FANPAGE LUBELSKIEJ WYŻYNY IT
95/SOI/17 2017-09-25 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0,00 POROZUMIENIE W ZAKRESIE WYPRACOWANIA MECHANIZMÓW SPRZYJAJĄCYCH DIALOGOWI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z MIESZKAŃCAMI W CELU OPRACOWANIA DŁUGOFALOWEGO PLANU WDRAŻANIA W LUBLINIE TECHNOLOLOGII I INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ
95/SOI/16 2016-10-20 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
984,00 UDOSTĘPNIENIE GALERII MALARSTWA POLSKIEGO XVII-XIX Z PRZEZNACZENIEM NA ZORGANIZOWANIE KONCERTU ORAZ UROCZYSTEJ KOLACJI PODCZAS GALI PZEDSIĘBIORCZOŚCI
95/SOI/15 2015-09-16 TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ OCZKOWSKI
7626,00 WYNAJEM APARATURY W CELU ORGANIZACJI PIKNIKU NAUKOWEGO
95/SOI/14 2014-09-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WZAJEMNEGO KORZYSTANIA Z OZNACZEŃ IDENTYFIKUJĄCYCH NA PŁASZCZYŹNIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ.
95/PN/18 2018-08-29 GAMBLE SP. Z O.O. HUBERT KRAMARZ
9833,19 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROJEKTU PROMOCYJNEJ GRY KARCIANEJ OBEJMUJĄCEJ OBSZAR UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE ORAZ JEJ DRUK W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPOD
95/PN/15 2015-09-01 FERENC FUREDI
1650,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĄPIENIA I ZAPREZENTOWANIE GO W TRAKCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI "STRACH JAKO METAFORA WSPÓŁCZESNEJ KULTURY" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
95/PN/14 2014-04-23 ANNA MCCREA
50000,00 OPRACOWANIE ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZIT W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
95/OW/18 2018-09-03 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
1880,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KURSU ADOBE PHOTOSHOP II POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZ
95/OŚ/18 2018-07-19 MARIA KUBERA
5200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
95/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
21000,30 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 2
95/OŚ/16 2016-06-02 TONSMEIER WSCHÓD SP. Z O. O.
180626,96 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.
95/OŚ/15 2015-05-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
1400,00 WYKONANIE TRWAŁEGO OZNACZANIA 40 PSÓW
95/OŚ/14 2014-08-25 FIRMA QUERCUS KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI,ŚCINKA I PILĘGNACJA DRZEW
26424,36 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE III
95/OR/18 2018-06-25 MEBLE DUO PIOTR NIEDŹWIADEK
11730,51 DOSTARCZENIE KRZESEŁ I WIESZAKÓW
95/OR/17 2017-07-31 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
14327,04 OPRAWA INTROLIGATORSKA ZNISZCZONYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO SPORZĄDZANYCH PO ROKU 1945.
95/OR/16 2016-11-22 PAWEŁ SADOWSKI
2970,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU: " STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMNISTRACYJNEGO W SPRAWACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY."
95/OR/15 2015-03-04 ANNA SZLACHETKA
3700,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 7/OR/15 Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ ZWIĘKSZENIA KWOTY.
95/OR/14 2014-05-07 GRAŻYNA DANIEWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 158 W LUBLINIE
95/ON/15 2015-10-16 RAFAŁ BALCZUS
646,00 USŁUGA WYKONANIA BUKIETÓW KWIATÓW NA WYDARZENIE ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA ORAZ CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM
95/MZON/17 2017-02-13 MIECZYSŁAW SOWA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
95/KP/18 2018-10-01 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WSPÓLNEJ ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII "LUBLIN 1939-1944".
95/KP/17 2017-08-10 WOJCIECH SIEŃKO
5300,00 PRZEPROWADZENIE POKAZÓW PRZY UŻYCIU TAŚMY DO SLACKLINE.
95/KP/16 2016-06-28 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
7736,70 USŁUGA WYKONANIA ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ I: TECZKA Z GUMKĄ
95/KP/15 2015-06-19 TVN MEDIA SP. Z O.O.
62000,00 ZAKUP CZASU ANTENOWEGO NA POTRZEBY EMISJI SPOTÓW IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUK - MISTRZÓW 2015 W PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH TVN
95/KP/14 2014-05-06 GM GADGETS GRZEGORZ MAJEWSKI
11881,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM; CZĘŚĆ III SMYCZ -13 800 SZT.
95/KL/18 2018-02-06 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
140000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA DOKOŃCZENIE WYPOSAŻENIA FILII NR 40 PRZY UL. SŁAWIN 20, TJ. WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH
95/KL/17 2017-01-24 PIOTR KAMIENOBRODZKI
4176,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
95/KL/16 2016-02-04 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
30000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - OPUS MAGNUM - KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ
95/KL/15 2015-02-12 RAFAŁ CHWAŁA
12000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ "DIED MOROZ CONVENTION"
95/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY, BRUNO4EVER 2014. DNI BRUNONA SCHULCA
95/IT/16 2016-12-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1476,00 DOSTĘP DO INTERNETU W DWÓCH LOKALIZACJACH: E. LECLERC PRZY UL. T. ZANA.
95/IT/15 2015-12-04 LUBMAN UMCS SP. Z O.O.
11217,60 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
95/IT/14 2014-12-02 PIOTR POPIEL
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
95/IR/18 2018-06-25 HEN-BUD SP. Z O.O.
-4357,97 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 1/IR/18 Z DNIA 10.01.2018 R. NA BUDOWĘ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI
95/IR/17 2017-06-20 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
105520,47 WYKONANIE SKWERÓW USYTUOWANYCH W LUBLINIE, PRZY UL. MONTE CASINO I UL. ROMANOWSKIEGO
95/IR/16 2016-06-01 JPA-JABŁOŃSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 50/IR/16 Z DNIA 07.04.2016 DOT. WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PLACU TARGOWEGO PRZY UL. RUSKIEJ W LUBLINIE - PRZESUNIĘCIE TERMINU.
95/IR/15 2015-06-10 KLUBBEN POLSKA SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO U.69/IR/15 - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI INWESTYCJI NA DZIEŃ 31.07.2015
95/IR/14 2014-05-27 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE "INNOTECH" SP. Z O.O.
651900,00 REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE, UL. PODZAMCZE 9
95/GM/18 2018-04-27 JÓZEF GODLEWSKI
GODLEWSKA TERESA
110,00 UMOWA NR: 1020/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
95/GM/17 2017-03-31 SŁONECZNA DĄBROWA SP. ZO.O.
300,00 NAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE W POBLIŻU UL. ZEMBORZYCKIEJ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI ZAJĘTOŚCI GRUNTU 1,5M2 Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALIZACJĘ TYMCZASOWEGO PODZIEMNEGO KABLA ZASILAJĄCEGO PLAC BUDOWY.
95/GM/16 2016-05-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36/23 (OBR. 42, ARK. 7), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. JAGODOW
95/GM/15 2015-03-19 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PROBOSTWO 25
321,24 DZIERŻAWA - UL. PROBOSTWO - ZAPLECZE PLAC REMONTOWYCH, DROGA DOJAZDOWA DO BUDYNKU WSPÓLNOTY - CZ. DZ. NR 31/20 (OBR. 7, ARK. 3) - POW. 267,70 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
95/GM/14 2014-04-29 BOGUSŁAW AMBROŻEWICZ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:16
95/GK/18 2018-10-16 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
88879,80 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE WYBIEGÓW DLA PSÓW.
959/OR/15 2015-10-07 JADWIGA FURMANIAK
1700,00 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZIEŃ OKW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP.
958/OR/15 2015-10-07 PAWEŁ STASIECZEK
400,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMIĘDZY OKW A MIEJSKIM BIUREM DO SPRAW WYBORÓW CELEM REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP DNIA 25.10.2015 R.
957/OR/15 2015-10-01 ANNA BULIŃSKA
2750,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DO DNIA 25.09.2015 R., PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU R
956/OR/15 2015-10-01 SŁAWOMIR BICZ
2050,00 USTALANIE SKŁADÓW OKW, WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU DO SKŁADÓW OKW I I TERMINACH PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA POTRZEB OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU R
955/OR/15 2015-10-01 KRZYSZTOF BILSKI
2050,00 USTALANIE SKŁADÓW OKW, WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU DO SKŁADÓW OKW I I TERMINACH PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA POTRZEB OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU R
954/OR/15 2015-10-01 LUCYNA BARYŁA
1500,00 PRZYJMOWANIE UMÓW, OŚWIADCZEŃ I RACHUNKÓW OD OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW, WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 200 UMÓW, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, ROZLICZENIE DIET CZŁONKÓW OKW W ZWI
953/OR/15 2015-10-07 DARIUSZ POL
200,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PML NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
952/OR/15 2015-10-01 GRZEGORZ MARCINIAK
3000,00 PORZĄDKOWANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH ZDEPONOWANYCH W MAGAZYNIE, PRZYGOTOWANIE EWIDENCJI ILOŚCIOWEJ MATERIAŁÓW, ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, KOORDYNACJA PRZEWOZU I ODBIORU WYPOSAŻENIA OKW I MATERIAŁÓW WYBORCZYCH DO SIEDZIB OKW I Z SIEDZIB OKW W ZWIĄZKU Z WYBO
951/OR/15 2015-10-01 RENATA OWCZAREWICZ
3000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAKUPÓW NA POTRZEBY OKW I MIEJSKIEGO BIURA DS. WYBORÓW, PORZĄDKOWANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH,WSPÓŁPRACA Z ZDM W ZAKRESIE UTRZYMANIA STOJAKÓW INFORMACYJNYCH,WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW
950/OR/15 2015-10-01 EDYTA SICZEK
8000,00 PRZYGOTOWANIE OBWIESZCZEŃ PML, PRZYGOTOWANIE LOSOWANIA SKŁADÓW OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKWKONTROLA SIEDZIB OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DLA OKW,WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZW. Z
94/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
94/ZSS/17 2017-04-10 --STOWARZYSZENIE "STOP"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
94/ZSS/16 2016-02-01 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU POSTREHABILITACYJNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII
94/ZSS/14 2014-03-04 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 454/ZSS/13 DOT. ZMIANY POZYCJI KOSZTORYSU
94/ST/18 2018-02-15 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -X HALOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE
94/ST/17 2017-02-09 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
94/ST/16 2016-02-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
31200,00 "PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - KONTYNUACJA"
94/ST/15 2015-01-19 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
39000,00 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI "START" "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
94/ST/14 2014-02-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
23000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
94/SOI/18 2018-06-15 EWA KOBELARZ-EWCIA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA WSPARCIA W FORMIE UDZIAŁU W WARSZTATACH WYKAŃCZANIA I DEKORACJI WNĘTRZ ZORGANIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU ,,KREATYWNE PRZEMIANY''.
94/SOI/17 2017-08-24 KATARZYNA CEBULAK
1000,00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
94/SOI/16 2016-09-23 AGORA SA
33999,66 WYKONANIE ŚWIADCZEŃ REKLAMOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM POD NAZWĄ ,,PRACOWNIA MIAST''
94/SOI/15 2015-09-18 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
15000,00 WYNAJEM STADIONU ARENA LUBLIN W CELU ORGANIZACJI PIKNIKU NAUKOWEGO W DNIU 20 WRZEŚNIA 2015 R.
94/SOI/14 2014-09-10 LUBLIN ITALY FOUNDATION
59893,50 ORGANIZACJA TRZY DNIOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ WŁOSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W DNIACH 21-23 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
94/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
94/PN/16 2016-12-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
1206453,60 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3 - 4 LETNICH" W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS Z WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM.
94/PN/15 2015-09-01 PAVLO KUTUYEV
550,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĄPIENIA I ZAPREZENTOWANIE GO W TRAKCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI "GLOBALNA INFORMACJA: JAK ZMIENIA ŚWIAT"? W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
94/PN/14 2014-04-23 MEVA-POL
22735,94 DOSTAWA 150 SZTUK OZNAKOWANYCH POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE BATERIE TYPU KCA-BOX WRAZ ZE STALOWĄ OBEJMĄ, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI ..."
94/OW/18 2018-08-24 KĘPKA MEBLE KUCHENNE WALDEMAR KĘPKA
3620,00 DOSTAWA POMOCNIKA KELNERSKIEGO I LADY RECEPCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUR
94/OŚ/18 2018-07-19 WOJCIECH DUDZIAK
11682,40 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
94/OŚ/17 2017-06-05 BARTOSZ STOŁECKI
TOMASZEWSKA JUSTYNA,TOMASZEWSKI NORBERT,ŁAWNIKOWICZ MICHAŁ
5120,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
94/OŚ/16 2016-06-06 BOMBAJKA JAROSŁAW SIEK, ANDRZEJ ZIOMEK SPÓŁKA CYWILNA
9840,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ TREŚCI MERYTORYCZNYCH KOLOROWANKI I KOMIKSU Z PIGUŁKĄ WIEDZY Z ZAKRESU EKOLOGII.
94/OŚ/15 2015-05-26 GABINET WETERYNARYJNY ,,VETAMINA'' AMINA ADAMU
1400,00 WYKONANIE TRWAŁEGO OZNACZANIA 40 PSÓW
94/OŚ/14 2014-08-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
24192,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE II
94/OR/18 2018-06-19 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
105578,64 USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
94/OR/17 2017-07-31 AGNIESZKA WEREMKO
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
94/OR/16 2016-11-21 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10720,68 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 102/OR/15 Z DNIA 16 MARCA 2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 10 720,69 ZŁ DO WYSOKOŚCI 126 212,76 ZŁ.
94/OR/15 2015-03-02 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20000,00 USŁUGA SPORZĄDZANIA TŁUMACZEŃ NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
94/OR/14 2014-05-07 MAGDALENA TARGOSZ
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 155 W LUBLINIE
94/ON/15 2015-10-12 TEATR STARY W LUBLINIE
2999,97 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ W TEATRZE STARYM W LUBLINIE ORAZ 2 GARDEROBY NA POZIOMIE + 1 W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
94/MZON/17 2017-02-13 BARTOSZ PRAŻMO
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
94/KP/18 2018-10-01 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
14300,00 WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PROJEKTU "JUTRONAUCI 2018 - SPOTKANIA NA ŻYWO".
94/KP/17 2017-08-07 OLIWIA SITOI
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA LANCASTER (ANGLIA).
94/KP/16 2016-06-27 MTS POLAND PIOTR STRZELCZYK
19680,00 WYNAJĘCIE, TRANSPORT, MONTAŻ I DEMONTAŻ DWÓCH NAMIOTÓW SFERYCZNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016R.
94/KP/15 2015-06-18 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
135300,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH SPRAW I OBOWIĄZKÓW STRON ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM PRZEZ SPONSORA WSPARCIA FINANSOWEGO CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2015
94/KP/14 2014-05-06 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
47791,04 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA UML CZĘŚĆ V: KUBEK I FILIŻANKA
94/KL/18 2018-02-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZANACZENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
94/KL/17 2017-01-24 ANDRZEJ WASZCZUK
4176,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
94/KL/16 2016-02-04 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
14000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE " AKCENTU" , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
94/KL/15 2015-02-11 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY "KARUZELA SZTUKI. SZTUKA I DZIEDZICTWO KONTYNENTÓW"
94/KL/14 2014-02-20 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ".
94/IT/18 2018-10-04 NEXUS TELECOM. SP.JAWNA M.STĄSIEK , A.PURA
661500,00 DOSTAWA SPRZĘTU I LICENCJI NIEZBĘDNYCH DO ROZBUDOWY POSIADANEJ INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ ORAZ USŁUGI REBALANCINGU W RAMACH PROJEKTU PT. "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN".
94/IT/16 2016-12-29 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
91248,78 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
94/IT/15 2015-12-04 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
55645,20 ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSMISJI DANYCH W 13 LOKALIZACJACH.
94/IT/14 2014-12-02 MICHAŁ KRAWCZYK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
94/IR/18 2018-06-28 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE 94/IR/18 Z DNIA 28.06.2018 R. DO UMOWY NR 36/IR/16 Z DNIA 31.03.2016 R., DOTYCZĄCE ZMIANY TERMINU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE NA DZIEŃ 31.10.2019 R. (DOT. BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE, DZ. NR 1/12)
94/IR/17 2017-06-19 PKP ENERGETYKA S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 156/IR/14 Z DNIA 8.08.2014 DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA (DAWNY DK KOLEJARZA) - ZMIANA DATY PRZYŁĄCZENIA.
94/IR/16 2016-06-01 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
462480,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 51/IR/16 Z DNIA 05.04.2016 R. NA "WYKONANIE KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W SKŁAD, KTÓREGO WCHODZI: PRZEDSZKOLE, DOM KULTURY, SZKOŁA PODSTAWOWA Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY UL. BERYLOWEJ W LUBLIN
94/IR/15 2015-06-15 JACEK WŁODARCZYK E-PROJEKT
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 196/IR/13 ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY
94/IR/14 2014-05-22 KEVISPORT EWA OSIŃSKA- SIWEK
13983,84 DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICZEGO NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
94/GM/18 2018-04-26 ANDRZEJ JAROCKI
156,60 UMOWA NR: 1019/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
94/GM/17 2017-03-29 BEATA BATYRA
364,57 UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ZA CZAS OZNACZONY DO LAT 3 NA RZECZ BEATY BATYRY, KWOTA MIESIĘCZNA 364,57 ZŁ.
94/GM/16 2016-03-03 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. A SZEFEM AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 12/9 (OBR. 43,
94/GM/15 2015-03-19 ORION OFFICE S.C. PIOTR LEŃCZUK GRZEGORZ LEŃCZUK
1505,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN PRZY UL. STEFCZYKA W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA DOJAZD, PARKING, SIECI UZBROJENIA TECHNICZNEGO ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM BUDYNKU USŁUGOWEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
94/GM/14 2014-04-29 ZBIGNIEW RÓŻYŁO
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
94/GK/18 2018-10-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 35/GK/15 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI URZĄDZEŃ, ZADANIA Z UWZGLĘDNIENIEM GWARANCJI DLA NOWYCH POIDEŁEK.
949/OR/15 2015-10-01 DOROTA MENCZEWICZ
2150,00 USTALANIE SKŁADÓW OKW, WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU DO SKŁADÓW OKW I TERMINACH PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZYGOTOWANIE I KOORDYNACJA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA POTRZEB OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OKW W ZW. Z WYBORAMI DO
948/OR/15 2015-10-01 SŁAWOMIR SZKODZIAK
3400,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW,OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA POTRZEB OKW,WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10
947/OR/15 2015-10-01 ŻANETA SZOKALUK
4200,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW, ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI WYBORCZEJ W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP (...)
946/OR/15 2015-10-01 GRZEGORZ SZUST
2150,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
945/OR/15 2015-10-01 EWA KOSZAŁKA
2150,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZW. Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
944/OR/15 2015-10-01 MARTA KULBAKA
6500,00 MONITOROWANIE PLAKATOWANIA OBWIESZCZEŃ, PRZEWOŻENIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH, USTALANIE SKŁADÓW OKW,OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW,PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA POTRZEB OKW,WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W
943/OR/15 2015-10-08 KATARZYNA DUMA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 39 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W DNIU 25.10.2015 R.
942/OR/15 2015-10-08 SŁAWOMIR KSIĘŻNIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 38 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
941/OR/15 2015-10-08 ELŻBIETA KRAWCZYŃSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 203 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 26.10.2015 ROK.
940/OR/15 2015-10-07 PIOTR CZAJKOWSKI
5000,00 PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OKW W DNIACH 12,14.15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROK. W WYBORACH DO SEJMU I SENATU 25.10. 2015 R.
93/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
93/ZSS/17 2017-04-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
93/ZSS/16 2016-02-01 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYKI HIV, HBV, HCV
93/ZSS/15 2015-02-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
20000,00 DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ W LUBLINIE WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
93/ZSS/14 2014-03-04 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 59/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU REALIZACJI DZIAŁANIA
93/ZE/16 2016-05-25 ADAM SAMOLEJ
ZAGRODNICZEK HELENA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
93/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 6 MARATON LUBELSKI
93/ST/17 2017-01-30 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
31280,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
93/ST/16 2016-02-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
9660,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
93/ST/15 2015-01-21 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
41000,00 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
93/ST/14 2014-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO - KULTURYSTYKA
93/SOI/18 2018-06-20 CEROWNIA ARTYSTYCZNA MAŁGORZATA WÓJCIK
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA W FORMIE UDZIAŁU W WARSZTATACH WYKAŃCZANIA I DEKORACJI WNĘTRZ ZORGANIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU ,,KREATYWNE PRZEMIANY''.
93/SOI/17 2017-08-24 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
2600,00 REALIZACJA WARSZATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
93/SOI/16 2016-10-04 GRZEGORZ KOWAL
31766,59 ZAPEWNIENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ I WYKONANIE POD NADZOREM ZAMAWIAJĄCEGO GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
93/SOI/15 2015-09-16 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 ORGANIZACJA PIKNIKU NAUKOWEGO W DNIU 20 WRZEŚNIA 2015 R.
93/SOI/14 2014-09-09 WIP STUDIO WOJCIECH KORNET
3800,00 WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH WYBRANYCH OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE.
93/PN/18 2018-08-14 AGIT AGNIESZKA RYDZ
4208,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA 80 UCZESTNIKOW I PRELEGENTÓW 25.09.2018 R. PODCZAS VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
93/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
93/PN/16 2016-12-06 PROJEKTY MIEJSKIE ANDRZEJ BRZOZOWY
4200,00 OPRACOWANIE PROFILU MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W SPOTKANIACH PROJEKTOWYCH W CHARAKTERZE EKSPERTA W RAMACH PROJEKTU "CITIES IN ARTICLE 7"
93/PN/15 2015-09-01 IRYNA KORNIIENKO
1100,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA MERYTORYCZNEGO I MODERACJA DYSKUSJI "SKUTECZNE KULTURALNE MEDIA? PROBLEMY PROJEKTÓW KULTURALNO?MEDIALNYCH W CZASIE KRYZYSU" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
93/OW/18 2018-08-23 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU
4500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AGREGATU TYNKARSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZEN
93/OW/17 2017-12-27 METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
5052,84 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
93/OŚ/18 2018-07-19 BARBARA CEGŁOWSKA
4234,80 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
93/OŚ/16 2016-06-01 FIRMA USŁUGOWA FANTASY EVENT LESZEK JĘDREJ
2600,00 USŁUGA WYNAJMU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA XI EKOPIKNIK RODZINNY POŁĄCZONY Z MARATONEM LESZCZOWYM W DNIU 19 CZERWCA BR.
93/OŚ/15 2015-05-26 GABINET WETERYNARYJNY ZWIERZAK BARBARA BANCERZ-TOPOLSKA
1400,00 WYKONANIE TRWAŁEGO OZNACZANIA 40 PSÓW
93/OŚ/14 2014-08-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
25488,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE I
93/OR/18 2018-06-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 182/OR/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 17 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
93/OR/17 2017-07-31 DANIEL PAWLIKOWSKI
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
93/OR/16 2016-11-21 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 67/OR/16 Z DNIA 22.09.2016 R., DOT. ZMIANY TERMINU EKSPOZYCJI OBRAZU NA TERMIN OD 1.07.2017 R. DO 31.08.2017 R. ORAZ ZWROTU OBRAZU NA DZIEŃ 15.09.2017 R.
93/OR/15 2015-03-04 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KONKRET" KUCZYŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
123,00 UMOWA NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ DOMU KULTURY KOLEJARZA PRZY UL. KUNICKIEGO 35 W LUBLINIE NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA LOKALU DLA OKW NR 1 W DZIELNICY DZIESIĄTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
93/OR/14 2014-05-07 MARCIN NAKONIECZNY
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 151 W LUBLINIE
93/ON/15 2015-10-12 MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
5040,00 ORGANIZACJA DWÓCH USŁUG CATERINGOWYCH, W TYM: - CATERINGU DLA 60 OSÓB PODCZAS WYDARZENIA PT." ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2015 R.W GALERII OLIMP W LUBLINIE - CATERINGU DLA 200 OSÓB PODCZAS KONFERENCJI LUBLIN DLA SENIO
93/MZON/17 2017-02-13 JANINA MATUSEWICZ
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
93/KP/18 2018-09-24 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
15000,00 ORGANIZACJA SPEKTAKLU ULICZNEGO W WYKONANIU ZESPOŁU AZIMUTS Z NANCY (FRANCJA).
93/KP/17 2017-08-07 RENATA HUSARZ
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA DEBRECZYN (WĘGRY).
93/KP/16 2016-06-27 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
9599,94 OBSŁUGA MIEJSKICH SYSTEMÓW WYSTAWIENNICZYCH TYPU "TRÓJNÓG".
93/KP/15 2015-06-18 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
5998,77 MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO EMISJI SPOTÓW TELEWIZYJNYCH NA BAZIE DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2015 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
93/KP/14 2014-05-06 GRUPA PK SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16117,92 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN -CZŚĆ IX ROZKŁADANE ETUI NA KARTĘ Z MAPĄ MIASTA
93/KL/18 2018-02-01 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
508700,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTEGO KONCERTU PT. "SIEDEM BRAM JEROZOLIMY" KOMPOZYCJI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO POD DYREKCJĄ KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA OBCHODÓW WIELKIEGO JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ 100. ROCZNICY POWSTANIA
93/KL/17 2017-01-24 MARIUSZ PYSZ
4396,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
93/KL/16 2016-02-04 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
6000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE
93/KL/15 2015-02-20 AGORA SA
19680,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PROJEKTU "WYDARZENIE KULTURY - STRZAŁY 2014".
93/KL/14 2014-02-19 FUNDACJA "5MEDIUM"
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - BEZPIECZNA E-SZKOŁA, EDYCJA III".
93/IT/18 2018-10-03 LINETEL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
39852,00 ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE O JEDEN PUNKT KAMEROWY.
93/IT/16 2016-12-08 COIG
22140,00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA.
93/IT/15 2015-12-02 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O.
71,81 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ RADIOWY HOTSPOT WIFI UL. POTURZYŃSKIEJ 3.
93/IT/14 2014-12-02 MONIKA ORZECHOWSKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
93/IR/18 2018-07-02 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1071,77 UMOWA NR 18-C1/UP/00845 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - OŚWIETLENIE BOISKA ORAZ ZASILANIE ALTANY, UL. BAŚNIOWA W LUBLINIE, DZ. NR 30/18; 30/8
93/IR/17 2017-06-29 D+M ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4253955,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI, KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA REALIZACJĘ: WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRAS
93/IR/16 2016-06-01 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
3578,23 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ TARGOWISKA PRZY UL. RUSKIEJ W LUBLINIE.
93/IR/15 2015-06-15 INTER GARDEN MAŁGORZATA JORDAN-SZYKUŁA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 59/IR/15 ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA 31.07.2015
93/IR/14 2014-05-26 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 11/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
93/GM/18 2018-04-27 JACEK KALKSZTEJN
150,00 UMOWA NR: 1018/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
93/GM/17 2017-03-28 T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ TK FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/8 (OBR. 29, ARK. 2) POŁOŻONA
93/GM/16 2016-04-12 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 196/32 (OBR. 28, ARK. 6) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. T. ZANA 45,
93/GM/15 2015-03-17 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
1035,00 UMOWA NR: 48/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FRANCISZKA STEFCZYKA DZIERŻAWY - INNE REALIZACJA PLACU POSTOJOWEGO DLA AUTOBUSÓW I TROLEJBUSÓW : UL. STEFCZYKA POW. ; 1500
93/GM/14 2014-04-28 BOGUMIŁ SZUBSTARSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:20
93/GK/18 2018-10-10 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
2200,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. URZĘDOWSKIEJ W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE - HUSTAWKĘ BOCIANIE GNIAZDO.
939/OR/15 2015-10-07 DANIEL DRZAZGA
5000,00 PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OKW W DNIACH 12,13.14 PAŹDZIERNIKA 2015 ROK. W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP .
938/OR/15 2015-10-08 PRZEMYSŁAW HATAŁA
5000,00 PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OKW W DNIACH 13,15 I 16 PAŹDZIERNIKA W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 25.10.2015 R.
937/OR/15 2015-10-08 SŁAWOMIR SOŁTYS
5000,00 PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OKW W DNIU 14,15 I 16 10.2015 R. W WYBORACH DO SEJMU I SENATU.RP 25.10.2015 R.
936/OR/15 2015-10-08 HALINA SAWA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW 79 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2015 R.
935/OR/15 2015-10-08 KRYSTYNA ZMITROWICZ
210,00 PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA NA POTRZEBY OKW NR 103 W LUBLINIE, CELEM PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R
934/OR/15 2015-10-08 ZYGMUNT PASEK
210,00 PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA NA POTRZEBY OKW NR 162 W LUBLINIE, CELEM PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
933/OR/15 2015-10-01 SŁAWOMIR SZKODZIAK
1050,00 WYKONANIE NAKŁADEK NA SPIS WYBORCÓW ZAPEWNIAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
932/OR/15 2015-10-05 PAWEŁ CZAPSKI
900,00 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW, POMOC PRZY WYDRUKU SPISU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP W DN. 25.10.2015 R.
931/OR/15 2015-10-05 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
2500,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ DOT. WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJM
930/OR/15 2015-10-05 DOROTA KUNA
2500,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ DOT. WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJM
92/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
92/ZSS/17 2017-04-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
92/ZSS/16 2016-02-01 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANII
92/ZSS/15 2015-01-29 WONDER WORLD KATARZYNA KRÓLISZYN
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS'
92/ZSS/14 2014-02-18 JAN KRÓL FIRMA USŁUGOWA FANTASY EVENT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 125/ZSS/13 W SPRAWIE PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
92/ZE/16 2016-05-24 IRENEUSZ MARZEC
MARZEC ANNA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
92/ST/18 2018-05-24 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IX MISTRZOSTWA LUBLINA W STREETBALLU
92/ST/17 2017-02-06 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
44720,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
92/ST/16 2016-01-26 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
2940,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
92/ST/15 2015-01-26 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
7000,00 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
92/ST/14 2014-01-21 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2500,00 OPRACOWANIE ZNAKU BĘDĄCEGO ROZWINIĘCIEM LOGO LUBLIN
92/SOI/18 2018-06-15 VIOLET STUDJO
2550,00 WYKONANIE ILUSTRACJI DO TEKSTU ,,BAJKI O LUBLINIE''
92/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
10000,00 REALIZACJA ŚWIĘTA HANDLOWEGO ULICY ZAMOJSKIEJ W DNIU 2 WRZEŚNIA 2017 R.
92/SOI/16 2016-09-28 KAROL PIEKARSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 59/SOI/16, ZMIANA § 2- TERMINU REALIZACJI ZLECENIA ORAZ ZMIANA § 3- WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA
92/SOI/15 2015-09-09 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2460,00 WYNAJEM GALERII MALARSTWA POLSKIEGO
92/SOI/14 2014-09-17 KINGA BEDNARZEWSKA
2400,00 PRZEPROWADZENIE ANALIZY MONITORUJĄCEJ ZMIANY ZACHODZĄCE W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN NA PODSTAWIE BAZY DANYCH PROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW.
92/PN/18 2018-08-14 VIRA OREL
3000,00 PRZYGOTOWANIE SZEŚCIU AUTORSKICH SCENARIUSZY DO FILMÓW PROMUJĄCYCH KIEW WRAZ Z OPRACOWANIEM I TŁUMACZENIEM NAPISÓW NA J. ANGIELSKI I ROSYJSKI ORAZ PRZEKAZANIE AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJ
92/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
92/PN/16 2016-11-25 JOANNA HOŁDA
0,00 ZLECENIODAWCA POWIERZA A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI NA STANOWISKU EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO (EXTERNAL EXPERT) W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "CREATIVE SPIRITS - STYMULOWANIE KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ PR
92/PN/15 2015-09-01 IURII RYBACHUK
550,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA MERYTORYCZNEGO I MODERACJA DYSKUSJI "ROLA MEDIÓW PAŃSTWOWYCH W PROMOCJI KULTURY" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
92/OW/18 2018-08-24 FW FANTOM ANDRZEJ MIETKIEWICZ
1161,12 DOSTAWA PLANSZ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
92/OW/17 2017-12-27 JURIMP SP. Z O.O.
78496,37 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
92/OŚ/18 2018-07-19 ELŻBIETA SKRZYPEK
7360,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
92/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA GĄSIOROWSKA
5200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
92/OŚ/16 2016-05-23 BARTOSZ ZAGRABA
5166,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
92/OŚ/15 2015-05-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA REX DR N. WET. MACIEJ ORZELSKI I DR N. WET.
1400,00 WYKONANIE TRWAŁEGO OZNACZANIA 40 PSÓW
92/OŚ/14 2014-08-13 ANNA POLSKA
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
92/OR/18 2018-06-29 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 181/OR/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 17 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
92/OR/17 2017-07-31 GRZEGORZ MARCINIAK
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
92/OR/16 2016-10-28 JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH DARIUSZ KRUCZEK
-9859,32 ANEKS DO UMOWY NR 31/OR/16 Z DNIA 29.02.2016 R., DOT. SKRÓCENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY DO DNIA 31.01.2016 R.
92/OR/15 2015-03-02 DOROTA KUNA
500,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW ZLECEŃ DOT. WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 15 MARCA 2015 R.
92/OR/14 2014-05-07 ZBIGNIEW FUGEL
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 144 W LUBLINIE
92/ON/15 2015-10-09 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
3000,00 DOBÓR REPERTUARU, PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE WYSTĘPU ARTYSTÓW TEATRU MUZYCZNEGO LUBLINIE, ORGANIZOWANEGO W RAMACH CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM
92/MZON/17 2017-02-13 EWA ŁYJAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ BRUTTO ZA JEDNO ORZECZENIE
92/KP/18 2018-09-17 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3843,75 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
92/KP/17 2017-08-07 KLAUDIA SIDOR
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA PONIEWIEŻ (LITWA)
92/KP/16 2016-06-27 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 8/KP/15 Z DNIA 28.01.2015R.
92/KP/15 2015-06-17 JACEK GRUNT-MEJER
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE AUTORSKIEGO WYKŁADU DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ ZMIERZAJACYCH DO AKTYWNEGO WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW W PROCES WSPÓŁDECYDOWANIA O KSZTAŁCIE INFRASTRUKTURY PIESZEJ W MIASTACH EUROPEJSKICH.
92/KP/14 2014-05-06 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA
15504,88 USŁUGA ZAPEWNIENIA NOCLEGÓW ZE ŚNIADANIEM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KONCERTU SCENA MIASTA 2014
92/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
7000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURA JEDZENIA
92/KL/17 2017-01-24 TYMOTEUSZ SZPILAREWICZ
4176,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
92/KL/16 2016-02-03 BARTŁOMIEJ SĘCZAWA
2750,00 WYKONANIE JEDNEGO EGZEMPLARZA STATUETKI DLA LAUREATA NAGRODY MIASTA LUBLIN DLA MECENASA KULTURY 2015 ZWANEGO DALEJ "DZIEŁEM"
92/KL/15 2015-02-10 POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII PRZEZ SZTUKĘ
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY, JUBILEUSZOWY CYKL IMPREZ ARTYSTYCZNYCH NIEPRZETARTEGO SZLAKU
92/KL/14 2014-02-19 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - TEATR BEZ KURTYNY".
92/IT/18 2018-10-01 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
2952,00 TRANSMISJA DANYCH W RELACJI KOWALSKA 4 - WIENIAWSKA 14.
92/IT/16 2016-12-08 COIG
147600,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
92/IT/15 2015-12-01 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
0,00 UMOWA O WARUNKACH KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CZECHÓW" W LUBLINIE W CELU BUDOWY I EKSPLOATACJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ UL. POTURZYŃSKA 3
92/IT/14 2014-12-02 MIECZYSŁAW RYBA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
92/IR/18 2018-06-28 "AVIS" EKOLOGICZNE PLACE ZABAW S.C. MAREK MAŁECKI KARINA MAŁECKA
79248,90 ZAPROJEKTOWANIE I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR: 3/10 OBR. 0019 ARK. 9, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. LOTNICZNEJ 6, PUCHACZA 2 I JASTRZĘBIEJ 3 W LUBLINIE
92/IR/17 2017-06-13 IT COMPLETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26475,17 REMONT TARASU BUDYNKU ORAZ POMIESZCZENIA NR 9 BUDYNKU RATUSZA, PL. ŁOKIETKA 1 W LUBLINIE
92/IR/16 2016-06-01 POLEKSBUD TRADE SP Z O. O.
51862,97 WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W FILII ZS NR 4 PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE.
92/IR/15 2015-06-12 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
-82098,17 ANEKS NR 7 DOT. ZMNIEJSZENIA ZAKRESU RZECZOWEGO I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI UMOWY PODSTAWOWEJ
92/IR/14 2014-05-26 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 95/IR/11 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA ZAKRESU UMOWY DOT. BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
92/GM/18 2018-04-25 JAN TOPOROWSKI
133,20 UMOWA NR: 1017/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
92/GM/17 2017-03-27 MFACTORY MARCIN MITRUT
2460,00 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA DWÓCH STOJĄCYCH BANERÓW REKLAMOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ MONTAŻ NA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIACH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
92/GM/16 2016-01-25 TOMASZ KICIA
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A TOMASZEM KICIA DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 37/11 (OBR. 34, ARK. 6) POŁOŻONEJ PRZY UL. DOLNA PANNY MARII, NA CEL
92/GM/15 2015-02-18 FUNDACJA REPATRIA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 220/GM/2014 Z DN. 10.09.2014 LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. CHOPINA 5 DOTYCZĄCY ZMIANY PODMIOTU UMOWY ORAZ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ.
92/GM/14 2014-04-30 FIRMA WIERZCHOWSCY S.C. LIDIA WIERZCHOWSKA I JANUSZ WIERZCHOWSKI
565800,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA ZA POROZUMIENIEM STRON UMÓW DZIERŻAWY: NR MK 27/680/99 Z DNIA 31 SIERPNIA 1999 R. I NR 226/GM/13 Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2013 R. ORAZ ZWROTU PRZEZ GMINĘ LUBLIN CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA NAKŁADY ULEPSZAJĄCE PONIESIONE PRZE
92/GK/18 2018-10-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
11512,60 WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI WYLEWEK POIDEŁEK I JAKOŚCIOWEGO BADANIA WODY Z URZĄDZEŃ, PŁUKANIE PRZYŁĄCZY.
929/OR/15 2015-10-07 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK W LUBLINIE, M. KOŻUCHOWSK
1000,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. BURSZTYNOWEJ 3A W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 86, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
928/OR/15 2015-10-07 BEST CENTRUM JĘZYKOWE
900,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. BURSZTYNOWEJ 15 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 90, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
927/OR/15 2015-10-07 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "CHATKA PUCHATKA 2"
600,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. BOGDANÓWKA 9 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 97, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
926/OR/15 2015-10-07 OŚRODEK MEDYCZNY DMP SP. Z O.O.
1845,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PROJEKTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 151, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
925/OR/15 2015-10-07 PRZEDSZKOLE PRYWATNE CHATKA PUCHATKA JANUSZ DZIADUCH
600,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. KASKADOWEJ 11 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 98, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
924/OR/15 2015-10-07 SZUST STANISŁAW ALDA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
600,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. OWOCOWEJ 6 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 128, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
923/OR/15 2015-10-07 INACHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
600,00 NAJEM LOKALU PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 43 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 100, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
922/OR/15 2015-10-07 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SP.
550,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. B. PRUSA 8 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 11, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
921/OR/15 2015-10-07 SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO "FIVE"
500,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. GĘSIEJ 23 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 69, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
920/OR/15 2015-10-08 MARZENA BLICHARZ
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR. 87 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
91/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
91/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE RYZYKA PROWADZENIA POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
91/ZSS/16 2016-02-01 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
91/ZSS/15 2015-01-29 AGIT AGNIESZKA RYDZ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS'
91/ZSS/14 2014-01-24 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 435/ZSS/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
91/ZE/16 2016-05-24 STEFAN GOLIAN
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
91/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. VII MEMORIAŁ LESZKA MARII ROUPPERTA 2018
91/ST/17 2017-01-30 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
10880,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
91/ST/16 2016-01-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
20680,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
91/ST/15 2015-01-28 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN- STUDIUJ NA SPORTOWO W LUBLINIE
91/ST/14 2014-01-14 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WOJEWÓDZKIEJ GALI MISTRZÓW SPORTU.
91/SOI/18 2018-06-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
48400,00 PRZEPROWADZENIE ANALIZY DESK RESERCH OBEJMUJĄCYCH ANALIZĘ PUBLIKACJI, DOKUMENTÓW ORAZ DANYCH PRASOWYCH.
91/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
11000,00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
91/SOI/16 2016-09-21 TARKOWSKI MARCIN
350,00 AUTORSKIE WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 6 ZDJĘĆ INFRASTRUKTURY
91/SOI/15 2015-09-09 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 WSPÓŁPRACA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE ORAZ PROMOCJI MIASTA LUBLIN W KRAJU I ZA GRANICĄ.
91/SOI/14 2014-09-15 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
18450,00 UMOWA SPONORSKA NA ORGANIZACJĘ KONCERTU JUSTYNY STECZKOWSKIEJ PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014
91/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
91/PN/16 2016-11-21 BIURO AUDYTORSKIE JERZY CYRAN - BIEGŁY REWIDENT
7400,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ SPRAWOZDAŃ OKRESOWYCH I ROCZNYCH Z REALIZACJI DOTACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014 - 2020, ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I MIASTA W RAMACH PROJEKTU " REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBART
91/PN/15 2015-09-01 OLESIA OSTROVSKA-LIUTA
1300,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĄPIENIA I ZAPREZENTOWANIE GO W TRAKCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI "STRATEGICZNY WYBÓR: MODELE POLITYKI KULTURALNEJ DLA UKRAINY 2015" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
91/PN/14 2014-04-22 ANDRZEJ TUCKI
10500,00 PRZEPROWADZENIE BADANIA METODĄ PAPI W TERMINIE 7.06-31.08 NA PRÓBIE OGÓLNEJ MIN 1000 MAX 2000 ODBIORCÓW USŁUG TURYSTYCZNO - KULTURALNYCH PRZEBYWAJĄCYCH W TYM OKRESIE W LUBLINIE Z UWZGLĘDNIENIEM UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W LUBLINIE,
91/OW/18 2018-08-24 BARDOMED SP. Z O. O.
999,00 DOSTAWA PLANSZ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
91/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
28969,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ P
91/OŚ/18 2018-07-19 IRENEUSZ WÓJCIK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
91/OŚ/17 2017-06-05 MARIANNA SOŃTA
7542,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
91/OŚ/16 2016-05-25 EKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 11/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2 "WYKAZ POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZACJI UMOWY".
91/OŚ/15 2015-05-20 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
29683,59 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN Z NADRUKIEM LOGO EKOLUBLIN ORAZ LOGO WFOŚIGW W LUBLINIE NA POTRZEBY SYSTEMU ZACHĘT DLA MIESZKAŃCÓW UCZESTNICZĄCYCH W AKCJI EKOLUBLIN INSPIRUJE DO SEGREGACJI.
91/OŚ/14 2014-08-08 RENATA GAŁECKA
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
91/OR/18 2018-06-29 CZERWONKA MICHAŁ ZRW DORADZTWO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 180/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
91/OR/17 2017-07-28 EDYTA SICZEK
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
91/OR/16 2016-11-09 KLIMA-SOFT
2195,55 ANEKS DO UMOWY NR 48/OR/16 Z 23.05.2016 R., DOT. UWZGLĘDNIENIA NOWYCH URZĄDZEŃ DO PRZEGLĄDU JESIENNEGO I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 2195,55 ZŁ DO WYSOKOŚCI 36881,55 ZŁ.
91/OR/15 2015-03-02 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
500,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW ZLECEŃ DOT. WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DN. 15 MARCA 2015 R.
91/OR/14 2014-05-07 OLGA SOWIŃSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 128 W LUBLINIE
91/ON/15 2015-10-09 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
5660,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ POPROWADZENIE POKAZU MODY Z UDZIAŁEM LUBELSKICH SENIORÓW W RAMACH WYDARZENIA " ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA", ORGANIZOWANEGO W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W GALERII OLIMP W LUBLINIE
91/MZON/17 2017-02-13 MAGDALENA ŁUKASIK
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE.
91/KP/17 2017-08-07 ANDRIJ TROFIMCHUK
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA ŁUCK (UKRAINA).
91/KP/16 2016-06-27 RESOVIA EXPO
1414,50 WYNAJĘCIE I USTAWIENIE LADY Z PÓŁKĄ NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016R.
91/KP/15 2015-06-22 EUROZET SP. Z O. O.
63960,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH OBJĘCIA WYŁĄCZNEGO RADIOWEGO PATRONATU MEDIALNEGO RADIA ZET NAD IMPREZĄ POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2015
91/KP/14 2014-04-29 PAWEŁ CZACHUR
26373,63 WYKONANIE SCENOGRAFII KONCERTOWEJ NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO NA POTRZEBY KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA
91/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
14000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- "SZTUKA JEST DROGĄ KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI-ZAJĘCIA KULTURALNE W DZIELNICY BRONOWICE "
91/KL/17 2017-01-24 RAFAŁ PAWEŁ MARUSZAK
4615,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
91/KL/16 2016-02-02 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
8000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS CYKLU WYSTAW W GALERII SZTUKI WIRYDARZ.
91/KL/15 2015-01-30 TOMASZ TKACZYK
9000,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 260/KL/13 Z DN. 13.06.2013 R. NA OBSŁUGĘ FINANSOWĄ PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ", DOTYCZĄCY ZMIANY CZASU TRWANIA I WARTOŚCI UMOWY
91/KL/14 2014-02-19 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
2000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - WYSTAWA "WOŁYŃ.REBELIA".
91/IT/18 2018-10-01 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1476,00 USŁUGA TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POLSKI JĘZYK MIGOWY.
91/IT/16 2016-12-08 COIG
597780,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I
91/IT/15 2015-12-01 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
22361,40 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA NORMA PRO.
91/IT/14 2014-12-02 JAROSŁAW PAKUŁA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
91/IR/18 2018-06-22 \"3K\" SP. Z O.O.
399996,00 PRZEBUDOWA BOISKA PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH B.O. - "ZIELONE BOISKO CZYLI STRZAŁ W "DZIESIĄTKĘ"
91/IR/17 2017-06-13 PARK-PROJEKT IRENA CHOROSZYŃSKA
8600,00 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ZIELENI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI " BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE".
91/IR/16 2016-05-25 PRZESMYCKI JERZY - ART & ARCH ARCHITEKCI
25953,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/IR/16 Z DBUA 25.05.2016 R. NA "OOPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ TERENÓW REKREACYJNYCH W DZIELNICY TATARY OBEJMUJĄCYCH UTWORZENIE SKWERU DLA SENIORÓW PRZY UL. MONTAŻOWEJ, BUD
91/IR/15 2015-06-03 BUDIMEX S.A.
675000,00 DOK.PROJEKT.NAWIERZCHNIE KURHANÓW ORAZ CHODNIKÓW NA PLACU TEATRALNYM ORAZ WYKONANIE ROBÓT NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI
91/IR/14 2014-05-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
9471,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI ORAZ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OD UL. RADZYŃSKIEJ DO ZAPROJEKTOWANEGO CHODNIKA DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ - SPECJALISTYCZNEJ W LUBLINIE
91/GM/18 2018-04-25 OPALINSKA ALEKSANDRA
170,00 UMOWA NR: 33/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PROBOSTWO DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY PRZY UL. PROBOSTWO, KIOSK HANDLOWY O POW. 10 M2.
91/GM/17 2017-03-27 JOANNA SKALSKA
335,03 UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO W LUBLINIE, NA CZAS OZNACZONY DO LAT 3 NA RZECZ JOANNY SKALSKIEJ. KWOTA MIESIĘCZNA 335,03 ZŁ.
91/GM/16 2016-03-03 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O. O., ODDZIAŁ W TARNOWIE, ZAKŁAD W LU
0,00 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. A SZEFEM AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 12/9 (OBR. 43,
91/GM/14 2014-04-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
15000,00 UMOWA ZAWARTA Z MIEJSKIM OŚRODKIEM SPORTU I REKREACJI ,,BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O. O. NA CZAS OZNACZONY 10 LAT, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
91/GK/18 2018-10-03 POLSKIE RADIO S.A.
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM DLA POLSKIEGO RADIA W DNIU 09.10.2018 R.
919/OR/15 2015-10-08 KRZYSZTOF SURMA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NR. OKW 102 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
918/OR/15 2015-10-08 PIOTR PILIPCZUK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NR. 103 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
917/OR/15 2015-10-08 RENATA ZAKRZEWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR. 111 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
916/OR/15 2015-10-08 TERESA LEWANDOWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR. 115 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W DNIU 25.10.2015 R.
915/OR/15 2015-10-08 RYSZARD ROTKIEWICZ
120,00 UDOSTĘPNIENIE I PRZYGOTOWANIE LOKALU OKW NR. 118 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W DNIU 25.10.2015 R.
914/OR/15 2015-10-08 WIESŁAWA BICZ
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR. 126 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W DNIU 25.10.2015 R.
913/OR/15 2015-10-08 ARKADIUSZ RUBAJ
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR 139 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W DNIU 25.10.2015 R.
912/OR/15 2015-10-08 ZBIGNIEW FUGEL
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR. 145 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W DNIU 25.10.2015 R.
911/OR/15 2015-10-08 JOLANTA PAWELEC
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR 162 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
910/OR/15 2015-10-08 PIOTR KOŁODZIEJCZYK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR 167 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
90/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
90/ZSS/17 2017-04-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ - UMOWA NR 90/ZSS/17
90/ZSS/16 2016-02-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
90/ZSS/15 2015-01-29 PAWEŁ GÓRSKI "NEO-DENT"
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
90/ZSS/14 2014-02-10 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH " PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS" 2014/2015
90/ZE/16 2016-05-24 KRZYSZTOF ŁUKASIK
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
90/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
7000,00 BIEG PRZEŁAJOWY "CHĘĆ NA PIĘĆ"
90/ST/17 2017-02-20 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - KONTYNUACJA
90/ST/16 2016-01-25 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
10800,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - KONTYNUACJA.
90/ST/15 2015-01-28 STOWARZYSZENIE PRACOWNIA TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ
3000,00 AKTYWNY LUBLIN- MARATON WSPINACZKOWY
90/ST/14 2014-01-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
90/SOI/18 2018-06-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH, ORGANIZOWANYCH WSPÓLNYCH WYDARZEŃ O TEMATYCE STARTUPOWEJ I BIZNESOWEJ
90/SOI/17 2017-08-22 AGATA CHOLEWA
11000,00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
90/SOI/16 2016-09-21 ROBERT GWIAZDOWSKI
GWIAZDOWSKI ROBERT
5000,00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU EKSPERCKIEGO PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
90/SOI/15 2015-09-14 PAWEŁ BIENIEK FOTOGRAFIA PROFESJONALNA
3000,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYBRANYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU "LUBELSCY KUPCY"
90/SOI/14 2014-09-15 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI GMINY LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI ,,MICROSOFT EXPERT SUMMIT 2014''
90/PN/18 2018-07-27 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
0,00 W UMOWIE 17/PN/18 § 5 UST. 3 OTRZYMUJE BRZMIENIE: "NA WYNAGRODZENIE, O KTÓRYM MOWA W UST. 1, SKŁADAJĄ SIĘ WSZYSTKIE KOSZTY, JAKIE MUSI PONIEŚĆ ZLECENIOBIORCA DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, W TYM KOSZT MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZEN
90/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W SPS NR 26 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
90/PN/16 2016-11-14 URSZULA ZASADA
84000,00 PRZEPROWADZENIE SZCZEGÓŁOWEJ OCENY ZASOBU GMINY NA OBSZARZE PROJEKTU POD WZGLĘDEM STANU POTRZEB REMONTOWYCH, MOŻLIWOŚCI DOJŚCIA LUB DOJAZDU DO LOKALU, POTRZEB DOSTOSOWANIA DLA DOSTĘPU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWIERZCHNI LOKALI, MOŻLIWOŚCI ICH ŁĄCZENIA, PO
90/PN/15 2015-09-01 ANDRIY SODOMORA
1100,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU "O STRACHU I NADZIEI W EUROPEJSKIEJ KULTURZE" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
90/PN/14 2014-04-22 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
3999,96 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ BĘDĄCYCH W ADMINISTROWANIU WYKONAWCY W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE".
90/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
24621,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PRE
90/OŚ/18 2018-07-19 SŁAWOMIR JÓŹWIAKOWSKI
5660,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
90/OŚ/17 2017-06-05 IRENA KARCZEWSKA
3080,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
90/OŚ/16 2016-05-23 JANINA TOKARSKA
11800,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
90/OŚ/15 2015-05-21 JACEK WÓJCIK
72000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI
90/OŚ/14 2014-08-08 AGNIESZKA TRZEWIK
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
90/OR/18 2018-06-29 SYLWIA PAWŁOWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 179/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
90/OR/17 2017-07-19 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 246/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
90/OR/16 2016-11-10 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560,00 NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE.
90/OR/15 2015-02-26 "INWENT" PIOTR IRENEUSZ ŻÓŁKOWSKI
12324,60 USŁUGI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH.
90/OR/14 2014-05-07 MARTA KASPRZYK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 119 W LUBLINIE
90/MZON/17 2017-02-13 GRZEGORZ KRZYWICKI
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA: 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
90/KP/18 2018-09-17 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
2220,00 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
90/KP/17 2017-08-07 IMANOL DAFAUCE HUERTAS
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA MURCJA (HISZPANIA).
90/KP/16 2016-06-27 AV CENTRUM
984,00 WYNAJEM NOTEBOOKÓW NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016.
90/KP/15 2015-06-17 RESOVIA EXPO
1414,50 USTAWIENIE I WYNAJEM NA OKRES OD 22.07.2015 DO 26.07.2015 LADY Z PÓŁKĄ NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO W RAMACH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2015
90/KP/14 2014-05-07 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
8000,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PROMOCJI CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014 ORAZ OBSŁUGĘ PUBLIC RELATIONS
90/KL/18 2018-01-31 PRESS SP. Z O. O.
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: " WYSTAWA GRAND PRESS PHOTO 2017" - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: OD 01.02.2018 R. DO 22.02.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
90/KL/17 2017-01-24 PAWEŁ BEDNARA
4066,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
90/KL/16 2016-01-11 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EAST EUROPEAN PERFORMING ARTS PLATFORM - EEPAP.
90/KL/15 2015-02-19 PAWEŁ TKACZYK
4307,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AUTORSKICH WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH, STWORZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO WW. WARSZTATÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE W DN. 21.02.2015 R. W SIEDZIBIE WARSZTATÓW KULTURY WARSZTATÓW Z ZAKRESU PROWADZEN
90/KL/14 2014-02-21 RAFAŁ ROZMUS
9000,00 SKOMPONOWANIE MUZYKI NA POTRZEBY GALI KULTURY, PRODUKCJA MUZYCZNA I NADZÓR NAD REALIZACJĄ MUZYCZNĄ GALI KULTURY
90/IT/18 2018-09-26 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
966,00 DZIERŻAWA TORU ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI WIENIAWSKA 14 - PAŁAC PARYSÓW.
90/IT/16 2016-12-08 COIG
201843,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I - GOP.
90/IT/15 2015-11-26 LESZEK DANIEWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
90/IT/14 2014-12-02 MAŁGORZATA SUCHANOWSKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
90/IR/18 2018-06-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
76,56 UMOWA NR 18-C1/UP/00585/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - MONITORING, UL. SZWOLEŻERÓW, DZIAŁKA NR 31 (ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI - I. - BUDOWA SKWERU, PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 5-9)
90/IR/17 2017-06-12 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
47724,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. FILARETÓW W LUBLINIE DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA. - ZMIANA TECHNOLOGII ORAZ ZMIANA WARTOŚCI WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 47.724,00 ZŁ.
90/IR/16 2016-06-01 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
27060,00 WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH WRAZ Z OBLICZENIEM EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA TRZECH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, TJ. PRZEDSZKOLA NR 35, PRZEDSZKOLA NR 44 ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE
90/IR/15 2015-05-29 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 3/IR/15 ZMIENIAJĄCY DATĘ WYKONANIA NA 30.06.2015 DOT. ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ
90/IR/14 2014-05-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 46/IR/12 ZMIENIAJĄCY WARUNKI ORAZ DATĘ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. (ZASILANIE PODSTAWOWE) STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
90/GM/18 2018-04-20 EUROPA S.A.
46313,62 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1, Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ NA OKRES 20.04. - 30.10.2020.
90/GM/17 2017-03-23 GRAŻYNA SOBIEGRAJ
274,80 UMOWA NR: 1012/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
90/GM/16 2016-06-03 ARCHE SP. Z O.O.
2338,00 UMOWA NR: 24/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ZAMOJSKA CELE BUDOWLANE, UL. ZAMOJSKA 30, 32, DZ. NR 109/5, OBR. 34, ARK. 4, POWIERZCHNIA: 334 M2
90/GM/14 2014-04-29 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR 173/GM/13 Z DNIA 28.06.2013 R. ZMIANA DOT.ZAWARCIA PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA 64 INDYWIDUALNEJ UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOJMUNALNYCH Z ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI.
909/OR/15 2015-10-08 HALINA KOZAK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR. 177 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
908/OR/15 2015-10-08 ANETA TROJAK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR. 179 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
908/OR/14 2014-10-03 GRAŻYNA ZIEMIŃSKA-BICKA
15000,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN NA TERENIE GMINY.
907/OR/15 2015-10-08 WIOLETTA WOLIŃSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR 185 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
907/OR/14 2014-12-22 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
124443,90 DOSTAWA PAPIERU KSERO NA POTRZEBY UM LUBLIN.
905/OR/15 2015-10-08 RYSZARD DRYGAŁŁO
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 7 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
905/OR/14 2014-12-23 ONUFRY KOSZARNY
15600,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH
904/OR/15 2015-10-08 PATRYCJA GULAK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 3 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
904/OR/14 2014-12-23 EWA DADOS
48000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. SENIORÓW.
903/OR/15 2015-10-08 IWONA STEFANIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU OKW NR.10 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
903/OR/14 2014-12-23 ELŻBIETA GRZESIUK-ZAKRZEWSKA
1000,00 WYKONANIE TŁUMACZEŃ W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM.
902/OR/15 2015-10-08 ANNA ROZWAŁKA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 11 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25 10.2015 R.
902/OR/14 2014-12-23 KATARZYNA SIEDLECKA
1600,00 UDZIELANIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
901/OR/15 2015-10-08 GRAŻYNA DŁUGOSZ
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 14 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
901/OR/14 2014-12-23 EWA PIÓRECKA
1080,00 UDZIELANIE INFORMACJI PRAWNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU.
900/OR/15 2015-10-08 PAWEŁ RYBICKI
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 28 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
900/OR/14 2014-12-22 MONITOR POLSKA SP.Z O. O.
14317,20 KONSERWACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH
8/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
3600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
8/ZSS/17 2017-01-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
6840,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
8/ZSS/16 2016-01-04 ELŻBIETA FUTYMA
86400,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI DLA ŻŁOBKA ZIARENKO UL. BURSZTYNOWA
8/ZSS/15 2015-01-02 ELŻBIETA PRZEMYSKA
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KRPA
8/ZSS/14 2014-01-02 ELŻBIETA PRZEMYSKA
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
8/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH"
8/ZIT/16 2016-10-25 HOTEL KORONA S.C. REMIGIA DERKACZ EDWARD DERKACZ
10938,00 WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM WYŻYWIENIA I NOCLEGU W RAMACH SZKOLENIA REALIZOWANEGO PRZEZ BIURO ZIT W TERMINIE 3-4 LISTOPADA 2016 ROKU DLA MAKSYMALNIE 30 UCZESTNIKÓW.
8/ZIT/15 2015-11-02 PAWEŁ BATYRA
1869,00 WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGOTYPU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
8/ZE/18 2018-02-16 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
8/ZE/17 2017-07-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 6 (8/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
8/ZE/16 2016-05-19 GRZEGORZ DYŚ
DYŚ GRAŻYNA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
8/ST/18 2018-01-10 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
600000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W RAMACH AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
8/ST/17 2017-01-03 KRONIKA SPORTU SP. Z O.O.
17220,00 PRZEPROWADZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ 11 EDYCJI WOJEWÓDZKIEJ GALI MISTRZÓW SPORTU
8/ST/16 2016-02-15 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
2260,00 "AKTYWNY LUBLIN "- REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJACYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
8/ST/15 2015-01-30 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TENIS STOŁOWY
8/ST/14 2014-01-24 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH (KOLARSTWO GÓRSKIE)
8/SOI/18 2018-02-09 PAWEŁ RYDZEWSKI
14000,00 PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA I OPRACOWANIE RAPORTU
8/SOI/17 2017-01-17 MARTA STELMACH
1200,00 SPORZĄDZENIE RAPORTU PODSUMOWUJĄCEGO VI EDYCJĘ PROJEKTU SPACERY Z DUSZĄ, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO INFOGRAFIKI PODSUMOWUJĄCEJ SPACERY LUBLIN Z DUSZĄ, PROWADZENIE FANPAGE SPACERY LUBLIN Z DUSZĄ NA FACEBOOKU
8/SOI/16 2016-01-15 KATARZYNA SZKUAT
1200,00 DOPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTU "KONKURENCYJNOŚĆ LUBLINA JAKO MIEJSCA LOKALIZACJI DLA FIRM Z SEKTORA BPO/SSC"
8/SOI/15 2015-01-28 PYXERA GLOBAL
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG WOLONTARIUSZY W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU IBM CORPORATE SERVICE CORPS.
8/SOI/14 2014-01-29 FUNDACJA ROZWOJU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
10000,00 ORGANIZACJA W DNIACH 20-21 LUTEGO 2014 R. W LUBLINIE SEMINARIUM SKIEROWANEGO DO UKRAIŃSKICH LEKARZY I OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTAMI SEKTORA MEDYCZNEGO.
8/SA/18 2018-02-22 GABRYELA TOMASZEWSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
8/SA/17 2017-02-23 GABRYELA TOMASZEWSKA
3300,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
8/SA/16 2016-02-17 GABRYELA TOMASZEWSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 R.
8/SA/15 2015-02-19 GABRYELA TOMASZEWSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 R.
8/SA/14 2014-02-21 GABRYELA TOMASZEWSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
8/PS/18 2018-02-07 MAGDALENA GNYP-ŚCIGOCKA
24038,00 KOORDYNACJA REALIZACJI PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO CZEGO POTRZEBUJE LUBLIN
8/PS/17 2017-04-24 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: CENTRUM INFORMACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
8/PN/18 2018-02-28 BIURO PROJEKTÓW 99 MAŁGORZATA WAŁĘGA
99015,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ 49 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZAR
8/PN/17 2017-01-19 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
4410,00 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW DWUDNIOWEGO SZKOLENIA, W RAMACH PROJEKTU: PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT"
8/PN/16 2016-05-31 WOJEWODA LUBELSKI
12600,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020" ZAWARTE POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A GMINĄ LUBLIN
8/PN/15 2015-02-10 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
8/PN/14 2014-01-14 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0,00 UMOWA WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
8/PL/17 2017-05-10 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT BIS" SŁAWOMIR GZELL
0,00 ANEKS DOT . PRZEDŁUŻENIA TERMINU (KONSULTACJE EKSPERCKIE DO STUDIUM)
8/PL/16 2016-05-17 "TRANSEKO" BRZEZIŃSKI, DYBICZ, SZAGAŁA SPÓŁKA JAWNA
0,00 ANEKS DO UMOWY 4/PL/16 DOT. OPRACOWANIA PN. " LUBELSKIE STANDARDY PIESZE. KIERUNKI ROZWOJU RUCHU PIESZEGO W LUBLINIE". ZMIANIE ULEGA TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU 4 Z 60 DNI NA 110 DNI.
8/PL/15 2015-09-02 P.A. NOVA S.A.
20596,35 POROZUMIENIE DO UMOWY NR 18/PL/14 W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZENIA ZA PONIESIONE DODATKOWE KOSZTY W ZWIĄZKU Z WYKONYWANYMI KONSULTACJAMI EKSPERCKIMI ZWIĄZANYMI Z "KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN G
8/PL/14 2014-07-03 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
56088,00 WYKONANIE 60 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ.
8/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
111766,94 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWAN
8/OW/17 2017-04-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
12128800,41 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
8/OW/16 2016-02-02 BOŻENA WÓJTOWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DZIEŁO NR 64/OW/14 - PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
8/OW/15 2015-06-16 HOTEL VICTORIA
8340,00 WYNAJEM SALI ORAZ ORGANIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA KONFERENCJĘ UPOWSZECHNIAJĄCĄ PROJEKT "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
8/OW/14 2014-04-23 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2014 R.
8/OŚ/18 2018-01-26 EPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
8/OŚ/17 2017-02-13 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
49700,20 OBSŁUGA 19 SZTUK KONTENERÓW SŁUŻĄCYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
8/OŚ/16 2016-02-02 KOŁO ŁOWIECKIE NR.8 "ŁOŚ"
0,00 PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH Z TERENU MIASTA LUBLIN DO OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 103
8/OŚ/15 2015-01-27 PRZEMYSŁAW SIEBIELEC
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
8/OŚ/14 2014-02-17 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT - DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZWIERZĄT
8/OR/18 2018-01-18 PAWEŁ GIL
48000,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
8/OR/17 2017-01-10 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
178056,34 DOSTAWA PAPIERU KSERO I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH.
8/OR/16 2016-01-19 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
33920,00 USŁUGI TRANSPORTOWE SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH.
8/OR/15 2015-01-20 "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK
10321,36 USŁUGI MYCIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA POTRZEBY UM LUBLIN.
8/OR/14 2014-01-14 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
45000,00 USŁUGI TRANSPORTOWE
8/ON/18 2018-11-13 STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "UKRYTY SKARB"
2000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "ORGANIZACJA JUBILEUSZOWEGO SYMPOZJUM: OSOBA Z ZESPOŁEM DOWNA W RODZINIE I ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEJ K
8/ON/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
184,50 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ LICENCJI NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU.
8/ON/16 2016-11-18 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
5000,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGU W DNIU 1 GRUDNIA 2016 R. PODCZAS ODBYWAJĄCYCH SIĘ IV LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
8/ON/15 2015-04-24 AV CENTRUM
492,00 USŁUGA NAGŁOŚNIENIA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO ORGANIZOWANEGO 29 KWIETNIA 2015 R. W RAMACH DNIA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ NA TRASIE: ARCHIKATEDRA LUBELSKA - PLAC WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA - MOST IM. M. LUTOSŁAWSKIEGO W LUBLINIE
8/ON/14 2014-10-22 "FOTO-ROŻEK" ANDRZEJ ROŻEK
2500,00 WYKONANIE FOTORELACJI Z WYDARZENIA "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA", ORGANIZOWANEGO W DNIU 26.10.2014 R. W GALERII OLIMP W LUBLINIE
8/NW/18 2018-05-09 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 ANEKS DO UMOWY 7/NW/18 Z DNIA 26 MARCA 2018 (ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI II TRANSZY)
8/NW/17 2017-06-23 MOTOR LUBLIN S.A.
200000,00 OBJĘCIE 400 AKCJI IMIENNYCH SERII T O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
8/NW/16 2016-05-19 MOTOR LUBLIN S.A.
250000,00 OBJĘCIE 500 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII P O NUMERACH OD 001 DO 500 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
8/NW/15 2015-10-27 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
3000000,00 OBJĘCIE 30.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII R O NUMERACH OD 1 DO 30.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
8/NW/14 2014-06-09 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY OBJĘCIA AKCJI 6/NW/14 DOTYCZĄCY ZMIANY NR RACHUNKU BANKOWEGO ORAZ TERMINU PŁATNOŚCI
8/MZON/18 2018-02-14 ANETA HAŁABIS
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEN, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
8/MZON/17 2017-01-02 DANUTA BOGUSZEWSKA
0,00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
8/MZON/16 2016-03-01 MAGDALENA CWALIŃSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
8/MZON/15 2015-02-25 KAROLINA BIELIŃSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ STAWKA 20 LUB 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
8/MZON/14 2014-04-01 EWA MISIUDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
8/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
29097,00 REMONT ELEWACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW KLASZTORU- WIRYDARZ I ELEWACJA ZACHODNIA.
8/MKZ/17 2017-05-30 KRZYSZTOF MADEJSKI
7321,00 KONSERWACJA BELEK STROPOWYCH W POMIESZCZENIU NA I PIĘTRZE KAMIENICY
8/MKZ/16 2016-06-30 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
31197,00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY 3-ECH ZABYTKACH RUCHOMYCH. 1.OBRAZ ŚW. MAŁGORZATY ALACOQUE 2. BALDACHIM PROCESYJNY 3. TABERNAKULUM Z KRUCYFIKSEM
8/MKZ/15 2015-06-09 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
50000,00 WYKONANIE KONSERWACJI OBRAZU " UCZTA U HERODA"
8/MKZ/14 2014-05-23 KRZYSZTOF MADEJSKI
10722,00 KONSERWACJA I ZAMONTOWANIE XVII WIECZNEGO STROPU W POMIESZCZENIU NR 110 NA I PIĘTRZE KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ 1
8/MAZ/18 2018-02-28 BARTŁOMIEJ KWIATKOWSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
8/MAZ/17 2017-02-21 KAMILA BOGUSZEWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁASZANYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
8/MAZ/16 2016-06-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
4000,00 ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
8/MAZ/15 2015-06-10 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI KONFERENCJI PT. "PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA DRZEW", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 CZERWCA 2015 W DWORKU STAROPOLSKIM PRZY UL. KONSTANTYNÓW 1 W LUBLINIE
8/KP/18 2018-01-15 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
5000,00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OBCHODÓW URODZIN 700-LECIA MIASTA.
8/KP/17 2017-01-13 ARTE P.H.U.
7400,00 WYKONANIE KOMPLETNYCH RAM NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN
8/KP/16 2016-01-04 MICHAŁ MATRAS
10136,76 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE 4 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2016 R.
8/KP/15 2015-01-28 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
178165,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - PROWADZENIE PORTALU INFORMACYJNEGO DLA LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W LATACH 2015-2017
8/KP/14 2014-01-17 ANNA SZADKOWSKA
9000,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA W ZAKRESIE POLSKIEJ WERSJI NARZĘDZIA INDEKS MIAST MIĘDZYKULTUROWYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
8/KL/18 2018-01-08 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
6500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - DZIADKOWIE WNUKOM, WNUKI DZIADKOM - UMOWA NR 8/KL/18
8/KL/17 2017-01-04 WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
4000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI PRZEDSTAWIENIA KOLĘDNICZEGO I JASEŁKOWEGO PT. " KOLĘDOWANIE NA LUBELSZCZYŹNIE" W DN. 5.01.2017R. W TRYBUNALE KORONNYM
8/KL/16 2016-01-05 JAKUB CIĘŻKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO POD NAZWĄ "ISTOTA RZECZY - TYTUŁ ROBOCZY"
8/KL/15 2015-01-09 SZYMON KALISKI
2000,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AUTORSKICH WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH, STWORZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO WW. WARSZTATÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH 10 STYCZNIA 2015 ROK
8/KL/14 2014-01-07 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
4050,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MUZYKA NA LUBELSKIEJ STARÓWCE"
8/IT/18 2018-03-12 COIG
18450,00 WDROŻENIE SYSTEMU MDOK W LCEAO.
8/IT/17 2017-02-10 IDEO SP.Z O.O.
88560,00 ROZBUDOWA CMS EDITO O NOWE FUNKCJONALNOŚCI, WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH I UTWORZENIE NOWYCH PROJEKTÓW (SERWISÓW) W CMS EDITO, MIGRACJA DANYCH DO CMS EDITO.
8/IT/16 2016-02-01 KSEMIX
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 41/IT/15. (ZWIĘKSZENIE ZAKRESU USŁUG)
8/IT/15 2015-02-10 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
10405,80 DZIERŻAWA CZTERECH SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ DWÓCH KOPIAREK CYFROWYCH.
8/IR/18 2018-02-06 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
-14968,80 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
8/IR/17 2017-02-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI WSPÓLNEJ REALIZACJI W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. NASTURCJOWEJ W LUBLINIE.
8/IR/16 2016-01-18 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
307500,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 260/IR/13 DOT. ZAKUPU PRZEBUDOWANYCH ELEMENTÓW SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE ULIC GROTTGERA, RADZISZEWSKIEGO I AL. RACŁAWICKICH W LUBLINIE.
8/IR/15 2015-01-23 INBUD SPÓŁKA JAWNA M.RYBAK, R.RYBAK
293970,00 DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ, PRZY UL. NARUTOWICZA 32A
8/IR/14 2014-01-24 EKO- SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
62730,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY INSTALACJI KLIMATYZACJI Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI I PRZEBUDOWY PARTERU W BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, PL. ŁOKIETKA 1
8/GM/18 2018-01-16 TADEUSZ MARCHEWKA
100,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
8/GM/17 2016-12-21 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA PRAWA I OBOWIĄZKÓW Z POROZUMIENIA Z DNIA 9 MAJA 2016 R. , ZMIENIONEGO ANEKSEM NR 1 Z DNIA 19 SIERPNIA 2016 R., POMIĘDZY LUBELSKIM TOWARZYSTWEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O., SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KO
8/GM/16 2016-02-19 EXPERT PROJEKT WOJCIECH MATUSZEWSKI
727,00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI POŁOŻONYCH W LUBLINIE: - LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 62,20 M2, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. NARUTOWICZA 37, - LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI UŻ
8/GM/15 2015-01-12 ANTONINA WÓJCIK
155,40 UMOWA DZIERŻAWY PRZY UL. URZĘDOWSKIEJ (CZ .DZ. NR 47, OKR.30, ARK.13) Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ. CZYNSZ PŁATNY ROCZNIE.
8/GM/14 2014-01-21 PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
300,00 DZIERŻAWA - UL. WOLSKA - DROGA DOJAZDOWA ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNICH NIERUCHOMOŚCI - DZ. NR 30/5 (OBR. 22, ARK. 3) - POW. 226 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
8/GK/18 2018-01-24 GLASS-MAL T.A. MALAWSCY S.C.
26789,40 WYMIANA PAKIETU W OKNIE CZASU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - DEPTAK W LUBLINIE.
8/GK/17 2017-03-29 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
14391,00 WYKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZGODNOŚCI Z NORMAMI PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
8/GK/16 2016-04-06 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
2999,04 PRZEPROWADZENIE REMONTU OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. HERBOWEJ.
8/GK/15 2015-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
30710,32 WYKONYWANIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ, KONSERWACJĄ I OBSŁUGĄ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. DZIAŁKOWEJ W LUBLINIE WRAZ Z ZAPEWNIENIEM DOSTAWY ENERGII DO PRZEPOMPOWNI
8/GK/14 2014-02-25 FIRMA USŁUGOWA SOKÓŁ EMIL STASZEWSKI
49938,00 PŁOSZENIE PTAKÓW Z GATUNKU GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
8/GD/18 2018-05-16 TIP TOP ANNA WOJTYŁA
6000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PROJEKTU PODZIAŁU DZIAŁEK NR 5/10, 52/1, 52/2, 62/1 I 62/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.4) ORAZ 13/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.8) MAJĄCĄ NA CELU WYDZIELENIE GRUNTU POD CZĘŚĆ ULICY STARY GAJ ZGODNIE Z DECYZJĄ
8/GD/17 2017-03-08 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
5000,00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE (OBR.33-SŁAWIN HELENÓW, ARK.21) - DZ.18, 19, 26, 38, 39, 55, 56, 61, 63 I 64 - REJON UL.GNIEŹNIEŃSKIEJ
8/GD/16 2016-03-11 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
5400,00 I CZĘŚĆ-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁEK NR 52/11, 52/14, 52/15, 52/16 POŁOŻONYCH W POBLIŻU UL. NAŁĘCZOWSKIEJ (OBR.33, ARK.8), II CZĘŚĆ-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁEK NR 35/
8/GD/15 2015-02-11 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
3500,00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE DOT.DZIAŁEK NR 25, 41, 42, 43, 45 (OBR.33-SŁAWIN HELENÓW, ARK.21)
8/GD/14 2014-02-05 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
10280,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO: I CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 198/1 STANOWIĄCEJ ULICĘ DŁUGĄ (OBR.16-KOŚMINEK, ARK.5), II CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 3/2 POŁOŻONEJ W POBLIŻU UL.WSPÓLNEJ (OBR.16-KOŚMINEK, ARK.9), V CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 107/
8/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
634750,79 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY LAURY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
8/FE/17 2017-04-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU
8/FE/16 2016-04-25 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
2029,50 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE RADIOWEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ IX EDYCJI LUBELSKICH DNI EUROPY NA ANTENIE RADIA FREEE.
8/FE/15 2015-03-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-60130,98 ANEKS NR 3 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA ULIC 3-GO MAJA I RADZIWILŁOWSKIEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAMI I ELEMENTAMI OKOLICZNEJ ARCHIEKTURY W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013.
8/FE/14 2014-03-18 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-57079724,41 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 28/FE/11 DOT. WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PROJEKTU
8/CA/18 2018-01-23 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0,00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "KLASZTOR W SERCU MIASTA - KLUB SAMOPOMOCY PRZY KLASZTORZE OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS. UMOWA BĘDZIE ANGAŻOWAŁA ŚRODKI MIASTA - WKŁAD WŁASNY W KWO
8/CA/17 2017-03-31 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
9348,00 UMOWA NA PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJĘ ORAZ POPROWADZENIE POKAZU MODY SENIORALNEJ W RAMACH PROJEKTU "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 25 KWIETNIA 2017 R. W GALERII OLIMP.
8/CA/16 2016-06-06 AGENCJA REKLAMOWA TOP AGNIESZKA ŁUCZAK
19080,00 UMOWA NR 8/CA/16 Z AGENCJĄ REKLAMOWĄ TOP NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK INFORMATORA "LUBELSKIEJ KARTY SENIORA" ORAZ LASEROWE OZNAKOWANIE DANYCH NA KARTACH "LUBELSKA KARTA SENIORA".
8/BRM/18 2018-11-09 WIESŁAW ROŻEK
584,00 REALIZACJA KONCERTU FORTEPIANOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 11 LISTOPADA 2018 R.
8/BM/18 2018-04-09 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEETATOWEGO SEZONOWEGO ZESPOŁU KMP W LUBLINIE DS. ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO ORAZ NA TERENACH REKREACYJNYCH MIASTA LUBLIN
8/BM/17 2017-02-20 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
1000,00 DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN W RAMACH PROGRAMU "PRZYJAZNE PATROLE" - ZAKUP DWÓCH FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH NA WYPOSAŻENIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO KMP.
8/BM/16 2016-01-19 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
14760,00 USŁUGA EWALUACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN"
8/BM/15 2015-02-04 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
CIK,MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
26000,00 ZORGANIZOWANIE W 2015 R. "PRZYJAZNYCH PATROLI" PROWADZONYCH Z UDZIAŁEM FUNKCJONARIUSZY KMP W LUBLINIE, PSYCHOLOGÓW ORAZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH.
8/BM/14 2014-02-12 SPRINT S.A.
25889,04 UTRZYMANIE SYSTEMU DART.
8/BK/16 2016-02-01 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"
8/BK/15 2015-08-31 INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
36900,00 DORADZTWO PODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA I WDROŻENIA MECHANIZMU ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO, WNIOSKU O INTERPRETACJĘ. KONSULTACJE USTNE-TELEFONICZNE I OSOBISTE, KONSULTACJE PISEMNE.
8/BK/14 2014-09-08 HOGAN LOVELLS LLP
18000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH MIASTA LUBLIN
8/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 12 - ZFŚS
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 12 PL. BYCHAWSKI 4 LUBLIN
89/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
89/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
89/ZSS/16 2016-02-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMU SKIEROWANEGO DO SPECYFICZNYCH GRUP ODBIORCÓW
89/ZSS/15 2015-01-29 TELECOMWORLD
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS'
89/ZSS/14 2014-02-10 PROOKO WOJCIECH KRAWCZYK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS" 2014/2015
89/ZE/16 2016-05-25 PIOTR WÓJCIK
BRONISZ KATARZYNA,WÓJCIK HALINA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
89/ST/18 2018-02-02 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
16000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TRZECIA I CZWARTA DYCHA DO MARATONU
89/ST/17 2017-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
9520,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
89/ST/16 2016-02-11 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLELNIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH- KOLARSTWO GÓRSKIE
89/ST/15 2015-01-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN- REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW
89/ST/14 2014-02-10 MIEJSKI KLUB ŁYŻWIARSKI LIBELLA LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMU "STOP ZWOLNIENIOM Z W-F"
89/SOI/18 2018-06-12 INNOVATION SUPPORT SPÓŁKA Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI I EXPO PT. ,,SMART ECOSYSTEM''
89/SOI/17 2017-06-14 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRCA WZAKRESIE WŁĄCZENIA INSTYTUCJI, JAKO PRACODAWCY W CELU UDOSKONALENIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI KIERUNKU PSYCHOLOGIA-LICENCJACKA
89/SOI/16 2016-09-21 MAX MEDIA KRZESIMIR KORGUL
13971,57 PRZYGOTOWANIE WERNISAŻU PROJEKTU KREATYWNI 2016
89/SOI/15 2015-09-09 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS KONFERENCJI LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU
89/SOI/14 2014-09-15 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
8000,00 WPÓŁORGANIZACJA PIKNIKU NAUKOWEGO W RAMACH XI LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI W DNIU 21.09.2014 R.
89/PN/18 2018-08-16 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
3150,00 ZAPEWNIENIE NOLEGU DLA WOLONTARIUSZY ZAGRANICZNYCH W DNIACH 19-26.09.2018 R. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE 100-LETNIEJ TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ, OBYWATELSK
89/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
89/PN/16 2016-11-03 ŁUKASZ BILIK
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY O DZIEŁO ZA POROZUMIENIEM STRON, NIEPOWODUJĄCE ŻADNYCH ROSZCZEŃ WOBEC SIEBIE.
89/PN/15 2015-09-01 BOHDAN SHUMYLOVYCH
1650,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĄPIENIA I ZAPREZENTOWANIE GO W TRAKCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI "SZTUKA JAKO SPOSÓB POZNANIA ŚWIATA" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
89/PN/14 2014-04-22 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO"
3000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE".
89/OW/18 2018-08-22 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
5100,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KURSU SPAWANIA METODĄ MAG (135 - SPAWANIE ŁUKOWE W OSŁONIE GAZU AKTYWNEGO ELEKTRODĄ TOPLIWĄ) W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPER
89/OW/17 2017-12-11 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
4600,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CCNA ROUTING AND SWITCHING W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
89/OŚ/18 2018-07-31 AUGUST ZAWIĄZAŁEK
12961,15 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
89/OŚ/17 2017-06-05 TADEUSZ STRZAŁKOWSKI
6156,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
89/OŚ/15 2015-05-21 ANNA MAJCHER
6000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
89/OŚ/14 2014-08-08 TOMASZ IWANIAK
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
89/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA PIECH
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 178/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
89/OR/17 2017-07-11 POLSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 34/OR/2009 Z DNIA 22.06.2009 R., DOT. ZMIANY WYNAJMUJĄCEGO W ZWIĄZKU ZE ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DOLNEJ 3 MAJA 5 PRZEZ LUBELSKA FUNDACJĘ ROZWOJU NA RZECZ POLSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO SP. Z O.O., ORAZ ZMIANY ZAPISÓW PAR. 5 UST
89/OR/16 2016-11-10 GRZEGORZ MARCINIAK
700,00 ODBIÓR URN WYBORCZYCH DLA GMINY LUBLIN.
89/OR/15 2015-02-27 OFFICE TRADE PARTNER S.C
78326,40 DOSTAWA NISZCZAREK NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
89/OR/14 2014-05-07 RYSZARD ROTKIEWICZ
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 117 W LUBLINIE
89/MZON/17 2017-02-13 ZYGMUNT KRUPA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
89/KP/18 2018-09-05 WALDEMAR MALUGA
900,00 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘCIA AUTORSTWA LICENCJODAWCY.
89/KP/17 2017-08-07 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.
32340,00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
89/KP/16 2016-06-23 GRUPA RMF SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
49372,20 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OBJĘCIA WYŁĄCZNEGO RADIOWEGO PATRONATU MEDIALNEGO RADIA RMF FM NAD CARNAVALEM SZTUKMISTRZÓW 2016.
89/KP/15 2015-06-17 PW BP TOUR PIOTR BREWCZAK
23985,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA KULTURALNEGO CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW
89/KP/14 2014-04-29 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: LUBELSKIE FORUM - AKTYWNI OBYWATELE
89/KL/18 2018-01-30 FUNDACJA 8KOLOR
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SĄSIADKA SZTUKA
89/KL/17 2017-01-24 JAROSŁAW GOŚ
4835,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
89/KL/16 2016-02-02 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
462560,00 DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "PUNKT KULTURY" - TWORZENIE PRZESTRZENI KULTURALNO-SPOŁECZNYCH NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW DZIELNICY ZA CUKROWNIĄ ORAZ STARE BRONOWICE
89/KL/15 2015-02-10 JÓZEF SZOPIŃSKI
800,00 PROWADZENIE NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA W CHARAKTERZE KONFERANSJERA UROCZYSTOŚCI GALI KULTURY W DNIU 23 MARCA 2015 R. W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE
89/KL/14 2014-02-19 TOWARZYSTWO SPORTOWO-TURYSTYCZNE "SOKOLIK" W LUBLINIE
7500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - " WIELKI FESTYN KULTURALNY NA BRONOWICACH, BRONOWICE WCZORAJ (1944) I DZIŚ (2014)".
89/IT/18 2018-09-17 STOWARZYSZENIE "SIŁA W INNOWACJI"
85000,00 USŁUGA EKSPERCKA DO PROJEKTU "BUDOWA I ROZBUDOWA E-USŁUG W GMINIE LUBLIN".
89/IT/16 2016-12-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
332,10 DZIERŻAWA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI UL. WIENIAWSKA 14 - PAŁAC PARYSÓW.
89/IT/15 2015-12-01 GLOBITEL SP. Z O.O.
67916,66 USŁUGI TELEFONICZNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN.
89/IT/14 2014-12-02 PIOTR GAWRYSZCZAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
89/IR/18 2018-06-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
19138,80 UMOWA NR 17-C1/UP/01014/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BŁONIA POD ZAMKIEM - OBSŁUGA IMPREZ
89/IR/17 2017-06-07 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
94710,00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - III "KRAINA RADOŚĆI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC LUBLINA - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH, PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
89/IR/16 2016-05-25 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE SP Z O.O.
16605,00 WYKONANIE POSZERZONEJ DIAGNOSTYKI, USUNIĘCIE USTEREK I WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ZAMONTOWANEGO SYSTEMU DSO ORAZ WYMIANA USZKODZONEGO MODUŁU MCR W CENTRALI OIMEGA NA VII PIĘTRZE W BUDYNKU UM LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
89/IR/15 2015-05-29 --IGE-BUDOWNICTWO-ENERGETYKA SPÓŁKA Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
19803,00 ROBOTY DODATKOWE DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO ORAZ WYKONANIE SZYBU POD PODNOŚNIK NOŻYCOWY
89/IR/14 2014-05-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 47/IR/12 ZMIENIAJĄCY WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. ( ZASILANIE REZERWOWE) STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
89/GM/18 2018-04-24 MAGDALENA URBANIK
44,00 UMOWA NR: 32/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
89/GM/17 2017-03-23 LPEC
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 1/10 (OBR. 33, ARK. 12) I 24/6 (OBR. 33, ARK. 13) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. MORE
89/GM/16 2016-05-31 SOSNOWY MARIAN
1770,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 153 (OBR. 38, ARK. 12), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TADEUSZA GRODZICKIEGO 66.
89/GM/15 2015-01-16 --UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARS
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I UPC POLSKA SP. Z O. O. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ UPC POLSKA SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIA
89/GM/14 2014-04-24 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 ANEKS DO UMOWY Z DZIELNICOWYM DOMEM KULTURY WĘGLIN DOT. UL. JUDYMA 2A
89/GK/18 2018-10-01 GARDEN CONCEPT ARTUR LITWIN
7255,77 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH NA TERENY ZIELONE NALEŻĄCE DO GMINY LUBLIN.
899/OR/15 2015-10-08 STANISŁAW SIEŃKO
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 62 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 2015 R.
899/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
39552,00 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SKŁADOWISKA ODPADÓW ROKITNO.
898/OR/15 2015-10-08 ANETA KOCZAN
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 63 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
898/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
1000,00 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO.
897/OR/15 2015-10-08 MICHAŁ PIŁAT
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 73 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W DNIU 25.10.2015 R.
897/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
792,00 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OSP GMINY LUBLIN.
896/OR/15 2015-10-08 DANUTA GŁAZ
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 78 W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 25.10.2015 R.
896/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
82696,00 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY.
895/OR/15 2015-10-07 RUCH SA
35400,07 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - II CZĘŚĆ.
895/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
1404541,00 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OSÓB GMINY LUBLIN WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
894/OR/15 2015-10-07 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
38385,56 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ I.
894/OR/14 2014-10-03 MAREK WYSOCKI
700,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ NA POTRZEBY OKW.
893/OR/15 2015-10-07 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
-644,12 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 813/OR/14 Z DNIA 3 GRUDNIA 2014 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 35 452,66 ZŁ.
893/OR/14 2014-10-03 DARIUSZ KOSIŃSKI
700,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ NA POTRZEBY OKW.
892/OR/15 2015-09-29 PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP Z O O
103690,03 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ DO BUDYNKU GMINY LUBLIN PRZY UL. PODWALE 3A.
892/OR/14 2014-10-03 DARIUSZ POL
700,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ NA POTRZEBY OKW.
891/OR/15 2015-09-23 AGORA SA
15960,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM.
891/OR/14 2014-12-16 MULTI BIURO JAKUB WROŃSKI
41712,99 ZAKUP KRZESEŁ BIUROWYCH NA POTRZEBY UM LUBLIN.
890/OR/15 2015-09-23 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
29889,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM.
890/OR/14 2014-12-18 HEUTE SERVICE SP. Z O. O.
5190,60 DZIERŻAWA URZĄDZENIA CZYSZCZĄCO-POLERUJĄCEGO OBUWIE
88/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
88/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
88/ZSS/16 2016-02-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANII
88/ZSS/15 2015-02-02 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
6500,00 PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW W SZKOŁACH NAUKI JAZDY
88/ZSS/14 2014-02-28 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
88/ZE/16 2016-05-24 MARCIN POWSZEDNIAK
POWSZEDNIAK BEATA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
88/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
88/ST/17 2017-01-30 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
21760,00 "PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - KONTYNUACJA"
88/ST/16 2016-02-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
88/ST/15 2015-01-27 POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
3000,00 AKTYWNY LUBLIN-REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH. MARSZ PO ZDROWIE
88/ST/14 2014-01-16 MIEJSKI KLUB ŁYŻWIARSKI LIBELLA LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
88/SOI/18 2018-05-18 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA-LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
88/SOI/17 2017-07-24 ILONA LEĆ
5800,00 OPRACOWANIE I WDROŻENIE STARTEGII MARKETINGOWEJ W KANAŁACH SOCIAL MEDIA PROJEKTU ,,LUBELSKA WYŻYNA IT''
88/SOI/16 2016-08-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
18450,00 UDOSTĘPNIENIE STADIONU ARENA LUBLIN W CELU ORGANIZACJI PIKNIKU NAUKOWEGO W RAMACH XIII FESTIWALU NAUKI W DNIU 18 WRZEŚNIA 2016 R.
88/SOI/15 2015-08-26 ARKADIUSZ KUŚPIT
8400,00 PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ DO STUDENCKIEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ NA 2016 R.
88/SOI/14 2014-09-09 MCW STUDIO JĘDRZEJ JANKOWIAK
30873,00 WYKONANIE I DOSTARCZENIE MAKIETY URBANISTYCZNEJ TERENU DWORCA PKP I OKOLIC W LUBLINIE, KTÓRA BĘDZIE PREZENTOWANA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EXO REAL 2014.
88/PN/18 2018-08-08 POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
10455,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ OBEJMUJĄCE PUBLIKACJĘ 2 REKLAM KIEW ORAZ ARTYKUŁ PARTNERSKI.
88/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "PRZEDSTAWIENIE CZTERECH KULTUR -POKAZ UCZNIÓW POLSKICH, ROMSKICH, UKRAIŃSKICH I ŻYDOWSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014- 2020.
88/PN/16 2016-11-10 SUBSYDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3800,00 UMOWA NA EWALUACJĘ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE: "CKW - PROMOCJA..."
88/PN/15 2015-09-08 "WODROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16200,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ DLA 45 UCZESTNIKÓW SEMINARIUM I PANELI DYSKUSYJNYCH PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ (2 NOCLEGI) W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH - PROMOCJA 25-LECIA POLSKI SAMORZĄDOWEJ ORAZ DEBATA PUBLICZNA Z UD
88/PN/14 2014-04-22 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
2500,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATU I OPRACOWANIE TEKSTU DOTYCZĄCEGO DOBRYCH I ZŁYCH PRAKTYK REALIZACJI PROJEKTÓW, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW-WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
88/OW/18 2018-08-20 NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA WIZAŻU I STYLIZACJI "AESTHETIC" W LUBLI
2000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE STYLIZACJI I WIZAŻU SYLWETKI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
88/OW/17 2017-12-04 AKCES EDUKACJA KURZYCA, PIASECKI SP. J.
48170,00 DOSTAWA MODELU DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
88/OŚ/18 2018-07-19 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
2706,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU EKO ZBIÓRKA 2018.
88/OŚ/17 2017-06-05 HENRYK NOWAK
7905,60 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
88/OŚ/16 2016-05-23 MAGDALENA POCIECHA
6200,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
88/OŚ/15 2015-05-21 KRYSTYNA BŁOTNIAK
6000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
88/OŚ/14 2014-08-06 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6875,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK
88/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWOIPODATKI.COM JAROSŁAW SZYMCZYK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 177/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
88/OR/17 2017-07-11 FIRMA "INTOP" PIOTR ZAGOZDON
24576,10 KONSERWACJA 19 TOMÓW WYZNANIOWYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO Z ROCZNIKÓW 1916-1945 ORAZ WYKONANIE 29 SZTUK OBWOLUT Z PAPIERU BEZKWASOWEGO NA KSIĘGI STANU CYWILNEGO.
88/OR/16 2016-11-14 AGNIESZKA WEREMKO
8000,00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH, KOORDYNACJA ODBIORU URN WYBORCZYCH, NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZYGOTOWANIEM PROJEKTÓW UMÓW, ROZLICZ
88/OR/15 2015-02-25 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MAŁY LINGWISTA II" A. WOLIŃSKA, M. JUDA SPOŁ
300,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. WORONIECKIEGO 11 NA POTRZEBY OKW NR 4 W DZIELNICY WROTKÓW, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD DZIELNIC
88/OR/14 2014-05-07 TERESA LEWANDOWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 114 W LUBLINIE
88/MZON/17 2017-02-13 KINGA GÓRNIAK
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
88/KP/18 2018-09-05 IRENEUSZ MRÓZ
1648,00 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ, KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST LICENCJODAWCA.
88/KP/17 2017-08-07 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7920,00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
88/KP/16 2016-06-23 KAMUZI KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
3800,00 PROJEKT I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYDAWNICTWA FOLDER PROMOCYJNY CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016
88/KP/15 2015-06-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
2460,00 WYKONANIE USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA RZECZ LPEC PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 23-26 LIPCA 2015
88/KP/14 2014-04-29 STRANGE FRUIT GRAFIKA - IGNACIUK MACIEJ
1100,00 AUTORSKIE WYKONANIE MALUNKU GRAFFITI W RAMACH WYDARZENIA POD NAZWĄ "DZIEŃ EUROPY WE LWOWIE", ZGODNIE Z PROJEKTEM GRAFICZNYM, W DNIACH 16-17.05.2014R.
88/KL/18 2018-01-26 AGATA SZTORC
4900,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ - WYDARZENIA KULTURALNEGO ORGANIZOWANEGO 21.03.2018 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
88/KL/17 2017-01-24 KAMIL BANACH
4176,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW " ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM S
88/KL/16 2016-02-01 TOMASZ TKACZYK
3000,00 OBSŁUGA FINANSOWA PROJEKTU INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ, W TYM PRZYGOTOWANIE KOŃCOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I OBSŁUGA KONTROLI PROJEKTU
88/KL/15 2015-01-14 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM ADAMA MICKIEWICZA PRZY PROJEKCIE EEPAP
88/KL/14 2014-02-18 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - ŻURAWIE - LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA KULTURALNE" - GALA.
88/IT/18 2018-09-04 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
88/IT/16 2016-12-19 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
31770,90 DOSTAWA AKTUALIZACJI PROGRAMU NORMA PRO.
88/IT/15 2015-11-25 TOP-NET
39360,00 ROZBUDOWA SIECI MONITORINGU MIEJSKIEGO O NOWY PUNKT MONITORINGU W LOKALIZACJI UL. SZCZERBOWSKIEGO 4, WYMIANA KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO W LOKALIZACJI UL. NAŁKOWSKICH 114.
88/IT/14 2014-12-02 ZBIGNIEW ŁAWNICZAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
88/IR/18 2018-06-25 IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE URSZULA CIEPLIŃSKA
40590,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA: "PROJEKT NAWIERZCHNI Z ODTWORZENIEM MURÓW BARBAKANU PRZY BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE" ORAZ "PROJEKT STUDNI NA PLACU KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W LU
88/IR/17 2017-06-02 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
33210,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 26 W LUBLINIE
88/IR/16 2016-05-16 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
22017,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI OBEJMUJĄCEJ WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, PLACU ZABAW, DODATKOWYCH ALEJEK SPACEROWYCH ORAZ WYDZIELENIE NOWYCH STREF REKREACYJNYCH I POPRAWĘ OŚWIETLENIA (PROJEKT OBYWATELSKI M51 PN. "POPRAWA WARUNKÓW REKREACYJNYCH W WĄWOZIE NA KA
88/IR/15 2015-05-29 --IGE-BUDOWNICTWO-ENERGETYKA SPÓŁKA Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
0,00 ANEKS NR 2 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA NA DZIEŃ 30.06.2015 ( DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO ORAZ WYKONANIE SZYBU POD PODNOŚNIK NOŻYCOWY)
88/IR/14 2014-05-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 79/IN/11ZMIENIAJĄCY WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ
88/GM/18 2018-04-18 KRZYSZTOF GŁOWACKI
44,00 UMOWA NR: 31/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
88/GM/17 2017-03-23 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
200,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 3/GM/17 ZAWARTEJ W DNIU 12.01.2017 R. DOTYCZĄCY DZIERŻAWY KOLEJNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JURANDA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ TYMCZASOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWY BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ - DOMU SENIOR
88/GM/16 2016-04-29 LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SEJMIK WOJEWÓDZKI
291,07 UMOWA NR: 22/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, UL. LESZCZYŃSKIEGO, POW. 30,32 M2
88/GM/14 2014-04-24 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY DOT. UL. SYROCZYŃSKIEGO
88/GK/18 2018-09-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
472320,00 UMOWA POŻYCZKI NR 143/2018/P/OW NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "REMONT SZEŚCIU WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY (WYLOT 1, 3, 13), CZECHÓWKI (WYLOT 11), CZERNIEJÓWKI (WYLOT 22, 23)"
88/ABI/17 2017-12-28 LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR DANE TELEADRESOWE INTERESANTÓW LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY, UL. BERNARDYŃSKA 3, 20-109 LUBLIN
889/OR/15 2015-09-24 PAWEŁ FAJGIELSKI
2150,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU: "STOSOWANIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH" DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN I PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI Z ZAKRESU SZKOLENIA.
889/OR/14 2014-11-03 ANDRZEJ SZERLAK
3500,00 NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW WYBORCÓW.
888/OR/15 2015-09-14 NESTLE WATERS POLSKA S.A.
839,66 ANEKS NR 3 DO UMOWY 866/OR/14 Z DNIA 8.12.2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚC 39340,02 ZŁ.
888/OR/14 2014-11-03 LESŁAW MAZUR
2500,00 NADZÓR NAD SPORZĄDZANIEM AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA, ZGŁOSZENIAMI O ZAMIARZE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ORAZ DOPISYWANIEM DO SPISU WYBORCÓW,NADZÓR NAD WERYFIKACJĄ LIST KANDYDATÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I NA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, NADZÓR NAD BIEŻĄCYM AKTUAL
887/OR/15 2015-09-14 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
5686,54 OPRAWA INTROLIGATORSKA KSIĄG AKTÓW USC.
887/OR/14 2014-11-03 DOROTA GĄSIOR
2000,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW.
886/OR/15 2015-09-07 KAROL KŁOS
30,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIE NR 876/OR/15 Z DNIA 25.08.2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 30 ZŁ.
885/OR/15 2015-09-08 HENPOŻ RADOSŁAW HEJNO
1918,80 AKTUALIZACJA "INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO" DLA BUDYNKÓW UM LUBLIN.
885/OR/14 2014-10-03 SYLWIA KWIATKOWSKA
1500,00 KOORDYNOWANIE PRAC I KONTROLA NAD WPROWADZENIEM ŚRODKÓW DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ORGANIZACJE I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW, KOORDYNOWANIE PRAC I KONTROLA NAD DOKONYWANIEM ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
884/OR/15 2015-08-20 ANNA PIASECKA
3700,00 UDZIAŁ W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DS. INFORMATYKI KOMISARZA WYBORCZEGO, NADZÓR NAD WPROWADZENIEM DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WOW DANYCH OSÓB FUNKCYJNYCH-PRZEWODNICZĄCYCH I ZASTĘPCÓW OKR, PRZYGOTOWANIE I P
884/OR/14 2014-10-17 EWA GOSŁAWSKA
1500,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI, PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI NA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
883/OR/15 2015-08-20 RAFAŁ ŚLIWIŃSKI
1700,00 WPROWADZENIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA I AKTUALIZACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM CZŁONKÓW OKR, TESTOWANIE, FORMUŁOWANIE UWAG DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WOW ORAZ UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO OPERATOROM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ,
883/OR/14 2014-10-17 RENATA DZIEWIĘCKA-BASAK
1500,00 KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH, KONTROLA NAD PROWADZENIEM SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
882/OR/15 2015-08-20 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI
1300,00 WPROWADZENIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA I AKTUALIZACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM CZŁONKÓW OKR, TESTOWANIE, FORMUŁOWANIE UWAG DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WOW ORAZ UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO OPERATOROM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ,
882/OR/14 2014-10-03 TERESA MAREK
3500,00 NADZÓR NAD PROWADZENIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH, DOKONYWANIE WSTĘPNEJ KONTROLI NAD SPORZĄDZANIEM SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH (...)
881/OR/15 2015-08-20 KATARZYNA FIEDOREK
1450,00 WPROWADZENIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA I AKTUALIZACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM CZŁONKÓW OKR, TESTOWANIE, FORMUŁOWANIE UWAG DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WOW ORAZ UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO OPERATOROM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ,
881/OR/14 2014-10-03 LUCYNA STERNIK
3500,00 KONTROLA NAD WPROWADZENIEM ŚRODKÓW DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DOKONYWANIEM ZMIAN W PLANIE, KONTROLA NAD WERYFIKACJĄ UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZNEIEM WYBORÓW, KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, (...)
880/OR/15 2015-09-04 ROBERT SZEWCZYK
170,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
880/OR/14 2014-10-03 MIROSŁAWA PUTON
3500,00 NADZÓR I KONTROLA NAD WPROWADZENIEM ŚRODKÓW DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DOKONYWANIEM ZMIAN, NADZÓR I KONTROLA NAD WERYFIKACJĄ UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW, NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, (...)
87/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
87/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
87/ZSS/16 2016-02-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK MARGINALIZOWANYCH...
87/ZSS/15 2015-02-02 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMU PSYCHOKOREKCYJNEGO DLA KIEROWCÓW ZATRZYMANYCH ZA JAZDĘ W STANIE NIETRZEŹWOŚCI LUB W STANIE PO UŻYCIU ALKOHOLU
87/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH Z ELEMENTAMI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DOT. ROZWIĄZYWANIA BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH
87/ZE/16 2016-05-24 WIESŁAW PIEKARSKI
PIEKARSKA HALINA,PIEKARSKI DARIUSZ
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
87/ST/18 2018-03-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
87/ST/17 2017-01-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
83900,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
87/ST/16 2016-03-04 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
35000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE"
87/ST/15 2015-01-27 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
2800,00 AKTYWNY LUBLIN
87/ST/14 2014-01-15 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
2950,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
87/SOI/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000,00 REALIZACJA ZADANIA POZYTKU PUBLICZNEGO PT. ,,POLACY, UKRAIŃCY. WITAMY W LUBLINIE''
87/SOI/17 2017-07-28 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DO DNIA 31.08.2017 R.
87/SOI/16 2016-08-30 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 POROZUMINIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PIKNIKU NAUKOWEGO W DNIU 18.09.2016 R.
87/SOI/15 2015-09-09 MONIKA WOJTAS
6000,00 NADZÓR PRAC NAD POWSTANIEM KLASTRA BIOTECHNOLOGICZNEGO W LUBLINIE
87/SOI/14 2014-09-10 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
9840,00 WSPÓŁORGANIZACJA SPOTKANIA BRANŻOWEGO IT/ICT GMINY LUBLIN DLA PROFESJONALISTÓW IT/ICT Z DZIEDZIN: WIRTUALIZACJA, ADMINISTRACJI SYSTEMÓW ORAZ STANDARYZACJI DOKUMENTÓW.
87/PN/18 2018-08-07 PPH YARD SP. Z O.O.
4579,00 ZAPEWNIENIE NOCLEGU UCZESTNIKOM VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 23-25.09.2018 R.
87/PN/17 2017-12-15 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1723152,00 UMOWA O DOFINSOWANIE PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI,E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ " W RAMACH POWER. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1723152,00 ZŁ; WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1452272,00 ZŁ; WARTOŚĆ WKŁ
87/PN/16 2016-11-07 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ANEKSU DO UMOWY NR 78/PN/16 JEST OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ DIAGNOZY ZACHOWANIA PIESZYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARZE UL. LUBARTOWSKIEJ I TERENIE DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE: W OBRĘBIE DWORCA PKS PRZY AL. TYSIĄCLECIA ORAZ T
87/PN/15 2015-09-01 ALIAKSEI BRATACHKIN
1300,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĄPIENIA I ZAPREZENTOWANIE GO W TRAKCIE UDZIAŁU W DYSKUSJI "CZYM SĄ WARTOŚCI EUROPEJSKIE W UKRAIŃSKIM/POSTKOMUNISTYCZNYM KONTEKŚCIE?" W RAMACH III KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
87/PN/14 2014-04-16 SKRIVANEK SP. Z O.O.
2475,38 ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO SYMULTANICZNEGO WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE".
87/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
4000,00 ANEKS DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDE
87/OŚ/18 2018-07-18 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
0,00 UDOSTĘPNIENIE NA RZECZ URZĘDU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO PRZY UL. ZANA 19 POD AUTOMATY DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH I ALUMINIOWYCH.
87/OŚ/17 2017-06-05 EWA TARGOŃSKA
6824,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
87/OŚ/16 2016-05-25 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 DOT. PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 31.12.2016 R.
87/OŚ/15 2015-05-18 SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA KONCEPTÓW KREATYWNYCH DO KAMPANII INFORMACYJNEJ, PROMUJĄCEJ SPRZĄTANIE PSICH NIECZYSTOŚCI, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI POROZUMIENIA
87/OŚ/14 2014-08-05 KONRAD KOTLARCZUK
330,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE ULOTKI PROMUJĄCEJ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ OPRACOWANIE GRAFICZNE PLANSZY PROMUJĄCEJ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Z PRZEZNACZENIEM NA EKRANY REKLAMOWE TYPU LED W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
87/OR/18 2018-06-29 MAŁGORZATA SZRENIAWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 176/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
87/OR/17 2017-07-10 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "KONSPOŻ" L. MAŁOCHA & K. PRZYCHODZEŃ SP. J.
19768,58 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZAWORÓW HYDRANTOWYCH Z WĘŻAMI, GAŚNIC PRZENOŚNYCH I KOCY GAŚNICZYCH ORAZ DOSTAWY GAŚNIC, INSTRUKCJI P.POŻ., ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA.
87/OR/16 2016-11-10 MARTA KULBAKA
6000,00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH, ODBIÓR URN WYBORCZYCH.
87/OR/15 2015-02-24 TERESA LEWANDOWSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
87/OR/14 2014-05-07 ANDRZEJ SUGIER
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 110 W LUBLINIE
87/ON/15 2015-09-16 JACEK SOBEK
800,00 PRZYGOTOWANIE 100 KOMPLETÓW MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ POPROWADZENIE CZTERECH 45-MINUTOWYCH ZAJĘĆ O TEMATYCE "KOBIETA TWÓRCZA - KOBIETA Z PASJĄ" W RAMACH WARSZTATÓW AKTYWIZUJĄCYCH DLA KOBIET
87/MZON/17 2017-02-13 BEATA GOŁĘBIOWSKA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA: 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
87/KP/18 2018-09-05 ZAKŁAD KAMIENIARSKI "KALCYT" S.C. PRAŻMO I HAWRYLUK
2029,50 PRZYGOTOWANIE KAMIENIA PAMIĄTKOWEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI ANDRZEJA NIKODEMOWICZA - HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA LUBLIN.
87/KP/17 2017-08-07 SKRIVANEK SP. Z O.O.
6494,40 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE JĘZYKÓW: ANGIELSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO.
87/KP/16 2016-06-23 KAMUZI KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
2730,00 PROJEKT I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYDAWNICTWA INFORMATOR TURYSTYCZNY W PIĘCIU WERSJACH JĘZYKOWYCH.
87/KP/15 2015-06-15 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
9036,00 DRUK ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN NA POTRZEBY PROMOCJI WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW.
87/KP/14 2014-04-29 DAMIAN MIKA
16500,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH - RELACJI Z KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA 2014
87/KL/18 2018-01-26 FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
FUNDACJA M-ART,FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
18000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY,TWÓRCZE SPOTKANIA Z LUBELSKĄ LEGENDĄ. EDYCJA III
87/KL/17 2017-01-24 RAFAŁ CZARNACKI
8242,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA"
87/KL/16 2016-01-29 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
18000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "MAKROKULTURA W MINIATURZE"
87/KL/15 2015-02-05 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HAK - HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2015
87/KL/14 2014-02-18 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA"
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - KIERUNEK-KSIĄŻKA. EDUKACJA KULTURALNA I PROMOCJA CZYTELNICTWA".
87/IT/18 2018-09-04 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 72/IT/17 - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW RODO.
87/IT/16 2016-12-12 VIRTUAL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14760,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
87/IT/15 2015-11-20 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1476,00 UTRZYMANIE ADRESÓW PI I AS.
87/IT/14 2014-12-02 PIOTR DREHER
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
87/IR/18 2018-06-25 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAMEL-SERVICE WALDEMAR ZIĘTEK
69199,80 WYKONANIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI I STREET WORKOUT NA DZIAŁCE NR 14/28 PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO W LUBLINIE.
87/IR/17 2017-06-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 OKREŚLENIE WARUNKÓW WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH MGIELNEJ, DESZCZOWEJ I AL. SOLIDARNOŚCI W LUBLINIE.
87/IR/16 2016-05-24 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
74415,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, PRZY UL. MICKIEWICZA 24 W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
87/IR/15 2015-05-28 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
39360,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM REMONTU CHODNIKA PRZY UL. WATYKAŃSKIEJ DZ. NR 55/15 W LUBLINIE.
87/IR/14 2014-05-21 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
746000,01 WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2, PRZY UL. POGODNEJ 52 W LUBLINIE
87/GM/18 2018-04-24 DREWTOM TOMASZ KOPEĆ
630,00 UMOWA NR: 30/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SKŁAD OPAŁU : UL.GOSPODARCZA POW. ; 700
87/GM/17 2017-03-23 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
1092,30 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. TOMASZA ZANA Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING PŁATNY. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
87/GM/16 2016-05-25 GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I GLOBAL PROPERTY SP. Z O. O. S. K. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 27/27 (OBR. 6, ARK. 12), POŁOŻONA PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 31, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI KA
87/GM/14 2014-04-15 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY BEZWARUNKOWEGO, NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA PRZEZ SELGROS SP Z O. O. NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN NOWOWYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ OD UL. GĘSIEJ DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA W REJONIE UL. MAŁOPOLSKIEJ.
87/GK/18 2018-09-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
0,00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DEPTAK - ROZDZIELNICA IMPREZ MASOWYCH - WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO - UMOWA NR UD_01772/2018/C21, NR KONTRAHENTA 1042
87/ABI/17 2017-12-27 CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, UL. PROBOSTWO 6A, 20-400 LUBLIN
879/OR/15 2015-08-25 JAN OSTRZYŃSKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 115 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
879/OR/14 2014-12-15 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
72113,76 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z URZĘDU MIASTA LUBLIN
878/OR/15 2015-09-03 AGNIESZKA RYBACKA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO NR 127 W LUBLINIE.
878/OR/14 2014-10-03 ANNA PIASECKA
10200,00 NADZÓR NA WPROWADZANIEM ORAZ REJESTRACJĄ W SYSTEMIE DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PM LUBLIN, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, SPORZĄDZANIE PROJEKTU PROTOKOŁU (...
877/OR/15 2015-08-25 KAROL KŁOS
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 186 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
877/OR/14 2014-10-03 KATARZYNA FIEDOREK
4200,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZ
876/OR/15 2015-08-25 KAROL KŁOS
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 150 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
876/OR/14 2014-10-03 DARIUSZ KRAWCZUK
3900,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZ
875/OR/15 2015-09-04 ADAM SZMYDKI
140,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 025 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
875/OR/14 2014-10-03 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI
3700,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZ
874/OR/15 2015-09-03 RADOSŁAW SUSKI
125,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 049 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
874/OR/14 2014-10-03 PAWEŁ LUTY
4100,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZ
873/OR/15 2015-08-25 DANIEL MARKOWSKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 074 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
873/OR/14 2014-10-03 RAFAŁ ŚLIWIŃSKI
3900,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZ
872/OR/15 2015-08-25 JANUSZ KOSZAŁKA
190,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 007 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
872/OR/14 2014-10-03 ANNA BUKOWSKA
4500,00 OPINIOWANIE I WERYFIKACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM PROJEKTÓW UMÓW, UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH, PRZYGOTOWANIE I OPINIOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NA POTRZEBY ORGANZIACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SAMORZADOWYCH 2014 R.
871/OR/15 2015-08-25 JANUSZ KOSZAŁKA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 005 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
871/OR/14 2014-11-17 RENATA OWCZAREWICZ
300,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ PODCZAS USTALANIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
870/OR/15 2015-09-02 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU
184,50 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 34/OR/2009, DOT. ZWIĘKSZENIE KWOTY UMOWY O OPŁATY Z TYTUŁU KONSERWACJI SYSTEMU ODDYMIANIA W WYSOKOŚCI 50% PONIESIESIONYCH KOSZTÓW OD WYNAJMUJĄCEGO, TJ. 184,50 ZŁ ROCZNIE.
870/OR/14 2014-10-03 PAWEŁ BASAK
1500,00 AKTUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH DOT. OKRĘGÓW WYBORCZYCH, OBWODÓW WYBORCZYCH ORAZ LOKALIZACJI SIEDZIB OKW, PRZESTRZENNA WERYFIKACJA DANYCH ADRESOWYCH, ANALIZA DEMOGRAFICZNA W ZAKRESIE OKRĘGÓW I OBWODÓW WYBORCZYCH
86/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
86/ZSS/17 2017-04-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
86/ZSS/16 2016-02-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI....(MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA)
86/ZSS/15 2015-02-02 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 PROWADZENIE ŚRODOWISKOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
86/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
15000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ STREETWORKERÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
86/ZE/16 2016-05-24 MAGDALENA DYDUCH
DYDUCH HALINA,DYDUCH PIOTR
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
86/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.XXVI BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980
86/ST/17 2017-01-30 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
13240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
86/ST/16 2016-03-22 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
23000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TENIS STOŁOWY
86/ST/15 2015-01-27 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
86/ST/14 2014-02-10 KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH "STÓJ, CELUJ, TRAF ZE SNAJPEREM"
86/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
0,00 POROZUMIENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZBIORZE EWIDENCJI LUDNOŚCI GMINY LUBLIN
86/SOI/17 2017-07-12 URSUS S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONCEPCJI OPTYMALNEGO KREOWANIA WARTOŚCI W OPARCIU O PROJEKT MIĘDZYNARODOWEGO PARKU POD NAZWĄ CENTRUM INTELIGENTNEGO PRZEMYSŁU.
86/SOI/16 2016-08-31 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
7000,00 STWORZENIE I PROWADZENIE ANGLOJĘZYCZNEGO SERWISU INTERNETOWEO WWW.INVEST-IN-LUBLIN.COM
86/SOI/15 2015-09-09 PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
1980,00 POPROWADZENIE W ROLI "OPOWIADACZA" 11 SPACERÓW W RAMACH PROJEKTU "SPACERY Z DUSZĄ"
86/SOI/14 2014-09-08 NIEDZIAŁEK MAREK NIEDZIAŁEK
114000,00 OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ WYKONANIE POD NADZOREM MERYTORYCZNYM SIÓDMEJ EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
86/PN/18 2018-08-06 FLOW PR
8000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z TWORZENIEM I PROWADZENIEM PROFILI W SOCIAL MEDIA ORAZ PRZYGOTOWANIEM KAMPANII REKLAMOWYCH W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYW
86/PN/17 2017-12-08 FUNDACJA KRAJOBRAZY
340,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH Z ZAKRESU LOKALNEJ PRZESTRZENI I REWITALIZACJI W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄD
86/PN/16 2016-07-29 RADA MIEJSKA W PRESTON
188278,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT" FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH PROGRAMU URBACT III.
86/PN/15 2015-08-17 EKOEXPERT DORADZTWO EKOLOGICZNE I GOSPODARCZE
4797,00 OPRACOWANIE ORAZ DOSTARCZENIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO RAPORTU ANALITYCZNEGO PT. "ANALIZA SYTUACJI W SFERZE RADZENIA SOBIE Z DOMOWYMI ODPADAMI ELEKTRYCZNYMI I ELEKTRONICZNYMI W LUBLINIE" W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANI
86/OW/18 2018-08-08 ELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
879,45 DOSTAWA LAMPEK BIURKOWYCH Z ŻARÓWKAMI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
86/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
6926,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZ
86/OŚ/18 2018-07-18 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
799,50 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW TJ. PLAKAT JEDNOSTRONNY I TABLICZKA NA WIATY ŚMIETNIKOWE PROMUJĄCE NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.
86/OŚ/17 2017-06-05 KRYSTYNA STĘPNIAK
10416,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
86/OŚ/16 2016-05-25 TURIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 117/OŚ/13 DOT. PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 31.12.2016 R.
86/OŚ/15 2015-05-18 ANITA KOWALCZUK
4800,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPOWADZENIE POKAZU MODY RECYCLINGOWEJ, STWORZENIE STROJÓW BALETOWYCH, ORGANIZACJI WYSTAWY ZDJĘĆ O TEMATYCE RECYCLINGOWEJ W DNIU 31 MAJA 2015 R. PODCZAS X EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z X MARATONEM LESZCZOWYM.
86/OŚ/14 2014-07-15 MAREK LIS PM BROS-AGENCJA REKLAMY, JML PRINT
6000,00 OPRACOWANIE INTERAKTYWNEJ GRY NA STRONĘ INTERNETOWĄ UM LUBLIN, PROMUJĄCEJ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
86/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN ŻARDECKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 175/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
86/OR/17 2017-06-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 245/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
86/OR/16 2016-11-10 RENATA OWCZAREWICZ
6000,00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH, ODBIÓR URN WYBORCZYCH.
86/OR/15 2015-02-24 RENATA ZAKRZEWSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 3 W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
86/OR/14 2014-05-07 PIOTR PILIPCZUK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 102 W LUBLINIE
86/ON/15 2015-09-16 ELWIRA ŚLIWKIEWICZ-CISAK
600,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE WYSTĘPU TRIA AKORDEONOWEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH WARSZTATÓW AKTYWIZUJĄCYCH DLA KOBIET
86/MZON/17 2017-02-13 URSZULA FRYGA-DYŚ
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
86/KP/18 2018-09-05 STOWARZYSZENIE KIBICÓW LUBELSKIEGO ŻUŻLA "SPEEDWAY EUPHORIA"
2000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS PIKNIKU ŻUŻLOWEGO "ODDAJEMY KREW BEZ HAMULCÓW" W DN. 8.09.2019 R.
86/KP/17 2017-08-07 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
37023,00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH.
86/KP/16 2016-06-22 STOWARZYSZENIE "POSTIS"
5029,50 USŁUGA WYKONANIA ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - CZĘŚĆ IV: PLAKATY.
86/KP/15 2015-06-10 TOMASZ MADEJA
5120,90 WYNAJEM, MONTAŻ, DEMONTAŻ, TRANSPORT I OBSŁUGA TECHNICZNA APARATURY OŚWIETLENIOWEJ, NAGŁOŚNIENIOWEJ ORAZ SCENY WRAZ Z ZADASZENIEM NA POTRZEBY ORGANIZACJI FINAŁU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W DN. 13.06.2
86/KP/14 2014-04-28 DAMIAN MIKA
2900,00 ZAKUP ŹRÓDŁOWYCH MATERIAŁÓW, ZAWIERAJĄCYCH CHARAKTERYSTYCZNE UJĘCIA MIASTA LUBLIN
86/KL/18 2018-01-26 MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "JAK WSZYSCY - HANNA MALEWSKA I LUBLIN W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 22.02.2018 R.
86/KL/17 2017-01-24 PIOTR BARTOSZ BOGUTYN
8352,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW " ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA"
86/KL/16 2016-01-29 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
12000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - MUZYCZNE ZABAWY
86/KL/15 2015-02-05 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CYKL WYSTAW INDYWIDUALNYCH
86/KL/14 2014-02-18 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - LUBLARP".
86/IT/18 2018-09-04 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
86/IT/16 2016-12-12 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16752,60 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
86/IT/15 2015-11-26 VIRTUAL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41328,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH DO SIEDMIU LOKALIZACJI MOPR.
86/IT/14 2014-12-02 BEATA STEPANIUK-KUŚMIERZAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
86/IR/18 2018-06-21 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R. NA BUDOWĘ PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - TERMIN WYKONANIA DO 16 SIERPNIA 2018 R. ORAZ WYNAGRODZENIE USTALA SIĘ NA KWOTĘ 6 923 909,62 ZŁ
86/IR/17 2017-06-02 BUDIMEX S.A.
15990,00 WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH, POLEGAJĄCYCH NA UZUPEŁNIENIU SPOIN NA COKOLE POMNIKA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
86/IR/16 2016-05-23 KASKADA MGR INŻ. ROMAN STANIOSZCZYK
53600,00 PROJEKT I WYKONANIE BOISKA PLAŻOWEGO I MONTAŻ LATARNI SOLARNYCH PRZY UL. SKRZYNICKIEJ ORAZ ZAKUP I MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH I ŁAWEK, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
86/IR/15 2015-05-21 SYSTEMY WODNE RAFAŁ KACZMARSKI
4895,40 USUNIĘCIE AWARII SYSTEMU NAWADNIANIA W AKADEMII GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
86/IR/14 2014-05-20 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
156548,35 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO, POCHYLNI I OŚWIETLENIA W REJONIE UL. RADZYŃSKIEJ W LUBLINIE
86/GM/18 2018-04-24 MARIAN STACHYRA
44,00 UMOWA NR: 29/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
86/GM/17 2017-03-20 JAN OWORUSZKO
476,00 UMOWA NR: 22/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN KIOSK HANDLOWY
86/GM/16 2016-05-16 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VET-AGRO" SP. Z O.O.
0,00 NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE, PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ.
86/GM/15 2015-03-16 STANISŁAW POŁETEK
49,80 UMOWA DZIERŻAWY ZAWARTA DN. 2015/03/16 NA KWOTĘ 49,80 ZŁ NA OKRES OD 2015/01/01 DO 2015/12/31, DZ. NR 95/19, OBR. 3, ARK. 8 - SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
86/GM/14 2014-04-14 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ TBV SP. J. W. DZIOBA, P. BIELECKI, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 25/34 (OBR. 4,
86/GK/18 2018-08-29 WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
80,00 PRZEJĘCIE OD PGW WODY POLSKIE UŻYTKOWANIA DZIAŁKI O POWIERZCHNI 4 M2 DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - ISTNIEJĄCY WYLOT KANALIZACYJNY ODPROWADZAJĄCY WODY OPADOWE I ROZTOPOWE POCHODZĄCE Z TERENU MIASTA LUBLIN DO RZEKI CZERN
86/ABI/17 2017-11-21 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII, UL. ZAKŁADOWA 11A, 20-820 LUBLIN
869/OR/15 2015-08-03 TOMASZ KLECZEK
1000,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH DOT. OKRĘGÓW WYBORCZYCH, OBWODÓW WYBORCZYCH ORAZ LOKALIZACJI SIEDZIB OKR.
869/OR/14 2014-10-03 TOMASZ KLECZEK
1500,00 AKTUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH DOT. OKRĘGÓW WYBORCZYCH, OBWODÓW WYBORCZYCH ORAZ LOKALIZACJI SIEDZIB OKW, PRZESTRZENNA WERYFIKACJA DANYCH ADRESOWYCH, ANALIZA DEMOGRAFICZNA W ZAKRESIE OKRĘGÓW I OBWODÓW WYBORCZYCH
868/OR/15 2015-08-03 PAWEŁ BASAK
1000,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH DOT. OKRĘGÓW WYBORCZYCH, OBWODÓW WYBORCZYCH ORAZ LOKALIZACJI SIEDZIB OKR.
868/OR/14 2014-12-11 ASC GLOBAL S.C.
43351,35 WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE PIECZĄTEK, TUSZU I ARTYKUŁÓW STEMPLARSKICH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
867/OR/15 2015-09-02 PIOTR KOŁODZIEJCZYK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 167 W LUBLINIE.
867/OR/14 2014-12-11 ALTEST SP. Z O O
4132,80 KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU
866/OR/15 2015-08-25 KAMIL PYDA
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 099 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
866/OR/14 2014-12-08 NESTLE WATERS POLSKA S.A.
35215,09 DOSTAWA WODY, KUBKÓW JEDNORAZOWYCH, DZIERŻAWA I SANITYZACJA DYSTRYBUTORÓW.
865/OR/15 2015-09-01 ALEKSANDRA DURAKIEWICZ
125,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 164 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
865/OR/14 2014-12-10 POCZTA POLSKA S.A.
12999,72 WYNAJEM POWIERZCHNI 13,98 M2 PRZY UL. WOJCIECHA ŻYWNEGO 8 W LUBLINIE.
864/OR/15 2015-08-31 BARBARA ZIELIŃSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DS. REFERENDUM NR 203 W ZWIĄZKU REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM 2015 R.
864/OR/14 2014-12-10 POCZTA POLSKA S.A.
9442,44 WYNAJEM POWIERZCHNI 17,77 M2 PRZY UL. JAGIEŁŁY 10 W LUBLINIE.
863/OR/15 2015-08-31 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
1500,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW ZLECEŃ DOT. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO.
863/OR/14 2014-12-10 POCZTA POLSKA S.A.
20191,68 WYNAJEM POWIERZCHNI 19,00 M2 PRZY UL. POCZTOWEJ 1 W LUBLINIE.
862/OR/15 2015-08-31 WALDEMAR NALBERSKI
115,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 197 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
862/OR/14 2014-11-27 BSI MANAGEMENT SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
29520,00 WYKONANIE W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN PROCESU CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY ISO 9001:2008.
861/OR/15 2015-08-31 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS
115,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 204 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
861/OR/14 2014-10-22 BARBARA STANIAK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 93.
860/OR/15 2015-08-28 TOMASZ KWIATOSZ
115,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 196 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
860/OR/14 2014-11-17 ILONA KOWALIK
400,00 ANEKS DO UMOWY NR 511/OR/14 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
85/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
85/ZSS/17 2017-04-10 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
85/ZSS/16 2016-02-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO LUB GRUP TERAPEUTYCZNYCH
85/ZSS/15 2015-02-02 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 PROWADZENIE ŚRODOWISKOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
85/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
15000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PARTYWORKERÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
85/ZE/16 2016-05-24 JERZY STAWICKI
BIELSKA ALEKSANDRA,STAWICKI PIOTR
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
85/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.CYKL IMPREZ BIEGOWYCH
85/ST/17 2017-01-30 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10880,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
85/ST/16 2016-01-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
105000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - LEKKA ATLETYKA
85/ST/15 2015-01-27 KLUB SPORTOWY PACO
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
85/ST/14 2014-01-16 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
2600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
85/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
71961,00 BADANIE ANKIETOWE METODĄ PAPI NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE CO NAJMNIEJ 1 100 MIESZKAŃCÓW W W WIEKU 18-80 LAT ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
85/SOI/17 2017-07-17 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
4000,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
85/SOI/16 2016-08-31 FUNDACJA BRITISH COUNCIL
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE OBJĘCIA PATRONATEM BRITISH COUNCIL WYDARZENIA - KREATYWNI 2016
85/SOI/15 2015-09-09 MARCIN SKRZYPEK
1980,00 POPROWADZENIE W ROLI "OPOWIADACZA" 11 SPACERÓW W RAMACH PROJEKTU "SPACERY Z DUSZĄ"
85/SOI/14 2014-08-26 MICHAŁ GRABOWIECKI
1450,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI NAJWIĘKSZYCH FIRM LUBELSKICH DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY ICT
85/PN/18 2018-08-06 FLOW PR
25000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ SZKOLENIOWO-DORADCZYCH ORAZ WARSZTATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBSZARU FUNKCJONALNEGO PROJEKTU Z ZAKRESU BRANDINGU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ ZEWNĘTRZNĄ W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZAC
85/PN/17 2017-12-05 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
45510,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. PROBOSTWO 3 W RAMACH PROJEKTU - " REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄ
85/PN/16 2016-10-10 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 NAWIĄZANIE PARTNERSTWA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
85/PN/15 2015-08-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
738,00 DWUDZIESTOKROTNE WYEMITOWANIE SPOTU RADIOWEGO NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ AKADEMICKIE RADIO CENTRUM W TERMINIE 24-30.08.2015 W RAMACH PROJEKTU "SOS BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA ..."
85/OW/18 2018-08-08 RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I A.ZAMS.SP.J
2583,00 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU RTV W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZ
85/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
726,05 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LU
85/OŚ/18 2018-07-11 VENA ART SP. Z O.O.
7257,00 PRODUKCJA FILMU PROMUJĄCEGO NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, NA PODSTAWIE SCENARIUSZA OPRACOWANEGO PO KONSULTACJI Z ZAMAWIAJĄCYM.
85/OŚ/17 2017-06-05 STANISŁAW SZYMANIAK
6000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
85/OŚ/16 2016-05-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE UTWORÓW PODCZAS XI EKOPIKNIKU RODZINNEGO NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM.
85/OŚ/15 2015-05-13 POCZTA POLSKA CENTRUM INFRASTRUKTURY ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NA WYKONANIE USŁUGI POCZTOWEJ - DRUK BEZADRESOWY, DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU TRWANIA UMOWY DO 15.06.2015 R.
85/OŚ/14 2014-07-10 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
13000,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 1/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
85/OR/18 2018-06-29 PRZEMYSŁAW GARDYNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 174/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
85/OR/17 2017-06-20 GETFRESH SP Z O O
509,96 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 1255/OR/15 Z DNIA 9.12.2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI DOSTAW WODY, KUBKÓW ORAZ WZROSTU DZIERŻAWY BARKU. WZROST WARTOŚCI UMOWY DO KWOTY 68 713,59 ZŁ.
85/OR/16 2016-11-10 EDYTA SICZEK
6000,00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH, ODBIÓR URN WYBORCZYCH.
85/OR/15 2015-02-24 AGNIESZKA CAŁUŻYŃSKA-LEPIARZ
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 4 W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
85/OR/14 2014-05-07 MARIAN WIECZOREK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 99 W LUBLINIE
85/ON/15 2015-08-27 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBL
5530,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW
85/MZON/17 2017-02-13 EWA EXNER-LIPKO
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
85/KP/18 2018-08-01 MICHAŁ FRONK ARCHITEKT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 72/KP/18 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
85/KP/17 2017-08-04 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7344,00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
85/KP/16 2016-07-01 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
61438,50 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE, OBSŁUGA MEDIOWA OBEJMUJĄCA PLANOWANIE I REALIZACJĘ INTERNETOWEJ KAMPANII REKLAMOWEJ W TERMINIE 1.07-31.07.2016, NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW.
85/KP/15 2015-06-10 POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
5120,90 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA W RAMACH ORGANIZACJI "23. OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA - LUBLIN 2015"
85/KP/14 2014-04-28 GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SP. Z O.O.
123,00 UMOWA LICENCYJNA, UDZIELENIE NIEWYŁĄCZNEJ, OGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE LICENCJI NA KORZYSTANIE I ROZPORZĄDZANIE Z WYBRANYCH FRAGMENTÓW MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO WŁĄCZONYCH DO SPOTU, NA POLACH EKSPLOATACJI: 1 MIESIĄC - POLSKA TV; DO 31.12.2015 - I
85/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.3.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY- KULTURA Z RUTĄ 2018
85/KL/17 2017-01-24 MIKOŁAJ SZPUNAR
4176,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA"
85/KL/16 2016-01-29 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
4500,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY -" I MYDŁO I POWIDŁO"
85/KL/15 2015-02-04 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
55000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN: HARMONIE STAREGO MIASTA
85/KL/14 2014-02-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R." - "III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. LUBELSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE".
85/IT/18 2018-09-04 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 31/IT/18. (DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW RODO).
85/IT/16 2016-12-13 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
85/IT/15 2015-11-25 ANNA JAŚKOWSKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
85/IT/14 2014-12-02 PIOTR BREŚ
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
85/IR/18 2018-06-21 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 67/IR/17 NA BUDOWĘ ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE - ZMIANA WYNAGRODZENIA ORAZ TERMIN WYKONANIA DO 26.07.2018 R.
85/IR/17 2017-05-30 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 18/IR/17 Z DNIA 24.02.2017 DOT. "ZACISZA REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO W OSIEDLU LIPNIAK WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W PASIE DROGOWYM UL. SKUBISZEWSKIEGO, KRWAWICZA I KLEPACKIEGO W LUBLINIE - ZMIAN TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
85/IR/16 2016-05-19 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
154980,00 WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMU REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA DOLINY RZEKI BYSTRZYCY ( NA CAŁEJ DŁUGOŚCI RZEKI W GRANICACH MIASTA LUBLIN) WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW INWSTYCJI
85/IR/15 2015-05-21 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
24538,50 WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI DOBUDOWY NOWEGO SKRZYDŁA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W LUBLINIE, PRZY UL. GŁOWACKIEGO 26
85/IR/14 2014-05-22 "TRAWNIK PRODUCENT" SP.Z O.O.
0,00 ZMIANA FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY DOT. BUDOWY POLA GOLFOWEGO ORAZ DRIVING RANGE DLA AKADEMII GOLFA W LUBLINIE
85/GM/18 2018-04-17 TADEUSZ SAWICKI
44,00 UMOWA NR: 28/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
85/GM/17 2017-03-20 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
150,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 4A, CZ. DZ. NR 2/1 (OBR. 27, ARK. 4) O POW. 120 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKOŁY
85/GM/16 2016-05-17 GRAŻYNA BLACHANI
639,00 UMOWA NR: 1009/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ŻEGLARSKA UL. ŻEGLARSKA, ZIELEŃ PRZYDOMOWA ORAZ GARAŻ, CZ. DZ. NR 199/3, OBR. 49, ARK. 2, POW. 2130 M2
85/GM/15 2015-03-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
35677,83 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN PRZY AL. WICENTEGO WITOSA/UL. PANCERNIAKÓW/UL. PLEWIŃSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZAJEZDNIĘ TROLEJBUSOWĄ, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
85/GM/14 2014-04-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NOWEJ, KONTENEROWEJ, MAŁOGABARYTOWEJ STACJI TRANSFARMATOROWEJ STLM-2B W OBUDOWIE BETONOWEJ ORAZ PRZEŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCYH KABLI SN 15 KV DO
85/GK/18 2018-08-29 WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
300,00 PRZEJĘCIE OD PGW WODY POLSKIE UŻYTKOWANIA DZIAŁEK O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 15 M2 DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - ISTNIEJĄCE WYLOTY KANALIZACYJNE ODPROWADZAJĄCE WODY OPADOWE I ROZTOPOWE POCHODZĄCE Z TERENU MIASTA LUBLIN DO R
85/ABI/17 2017-11-27 ZESPÓŁ PORADNI NR 3 W LUBLINIE
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ZESPÓŁ PORADNI NR 3, UL. MŁODEJ POLSKI 30, 20-863 LUBLIN
859/OR/15 2015-08-25 MARTA PIASECKA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 001 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
859/OR/14 2014-11-17 AGNIESZKA WEREMKO
700,00 ANEKS DO UMOWY NR 789/OR/14 Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
858/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ STASIECZEK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 076 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
858/OR/14 2014-11-17 DOROTA KUNA
700,00 ANEKS DO UMOWY NR 731/OR/14 Z DNIA 3.11.2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
857/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ STASIECZEK
190,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 078 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
856/OR/15 2015-08-25 MAREK KOSICKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 026 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
856/OR/14 2014-11-17 BARBARA KOWALCZYK
500,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16.11.2014 R.
855/OR/15 2015-08-25 MAREK KOSICKI
190,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 011 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
855/OR/14 2014-11-17 ANNA BANASZEK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
854/OR/15 2015-08-25 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OK DS.R NR 140 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
854/OR/14 2014-11-17 ANNA BULIŃSKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
853/OR/15 2015-08-25 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 134 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
853/OR/14 2014-11-17 AGNIESZKA FERENC
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
852/OR/15 2015-08-25 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
205,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 137 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
852/OR/14 2014-11-17 LESZEK GREGOROWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
851/OR/15 2015-08-25 MARCIN NAKONIECZNY
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 152 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
851/OR/14 2014-11-17 JADWIGA FURMANIAK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
850/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ STEFAŃSKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 148 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
850/OR/14 2014-11-17 JAROSŁAW JUNG
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
84/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
84/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
84/ZSS/16 2016-02-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANII
84/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
84/ZE/16 2016-05-24 JACEK BEDNARCZYK
BEDNARCZYK HENRYKA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
84/ST/18 2018-01-26 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
84/ST/17 2017-01-13 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 2/ST/17 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. NA ORGANIZACJĘ IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017"
84/ST/16 2016-03-22 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
84/ST/15 2015-01-27 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
84/ST/14 2014-01-17 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
84/SOI/17 2017-07-10 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1500,00 OBRÓBKA TECHNICZNA 400 FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH MISTRZOSTWA FIRM IT O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
84/SOI/16 2016-08-30 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1500,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ,,TEXTE-FRAGMENTATION CREATIVITE'' W DNIACH 21-22.10.2016 R.
84/SOI/15 2015-08-19 INB MARKETING SP. Z O.O.
3542,40 MODERNIZACJA STRONY INTERNETOWEJ KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
84/SOI/14 2014-06-20 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PROMOWANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA TRANSFERZE WIEDZY, TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.
84/PN/18 2018-07-25 FLOW PR
4500,00 WSPARCIE PRZEZ WYKONAWCĘ W PROWADZENIU PROFILU "MODELOWA REWITALIZACJA LUBLINA" NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ
84/PN/17 2017-11-23 JOANNA HOŁDA
1000,00 UDZIAŁ JAKO AMBASADOR LOKALNEJ GRUPY URBACT W 2-DNIOWYM (16-GODZIN) II CASE STUDY MEETING W KOWNIE (LITWA)
84/PN/16 2016-10-10 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 NAWIĄZANIE PARTNERSTWA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
84/PN/15 2015-08-04 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 75/PN/15 Z DNIA 27 LIPCA 2015 R.DOT. TERMINU EKSPOZYCJI PLAKATÓW
84/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
751,80 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z L
84/OŚ/17 2017-06-05 MIROSŁAW WYROSTEK
9000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
84/OŚ/16 2016-05-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
762,60 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PRZEZ ZESPÓŁ POZYTYVNI.PL PODCZAS XI EKOPIKNIKU RODZINNEGO NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM.
84/OŚ/15 2015-05-18 RADIO LUBLIN S. A.
15744,00 EMISJA 400 SPOTÓW PT. "NIE TRUJ POWIETRZA, MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ" O DŁUGOŚCI 30 SEKUND NA ANTENIE RADIA LUBLIN ORAZ UMIESZCZENIE REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.RADIO.LUBLIN.PL
84/OŚ/14 2014-07-14 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 759/OŚ/2008 DOT. NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ PRZEDŁUŻENIA OKRESU TRWANIA UMOWY.
84/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA FILIPEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 173/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
84/OR/17 2017-06-19 CENTRUM OCHRONY PRACY I BIZNESU "CONSULTRIX"
7375,33 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZEJ W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A.
84/OR/16 2016-11-14 ANNA BIAŁY
3000,00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE DOTACJI NA ZAKUP URN WYBORCZYCH, SPORZĄDZENIE I PROWADZENIE REJESTRU WYDATKÓW, PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW ZLECEŃ, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REA
84/OR/15 2015-02-24 AGNIESZKA ROZWADOWSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 5 W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
84/OR/14 2014-05-07 MIECZYSŁAW ŚMIERCIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 97 W LUBLINIE
84/ON/15 2015-08-27 FUNDACJA TU OBOK
4978,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW
84/MZON/17 2017-02-13 MICHAŁ DZIK
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ I SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA: 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE.
84/KP/18 2018-07-31 INTER MEDIA, MEDIA TECH PAWEŁ KĘDZIERSKI
9671,86 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES, TECZKA.
84/KP/17 2017-08-02 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 ZORGANIZOWANIE PROJEKCJI FILMOWYCH PT. "LUBLIN NA EKRANIE" W DNIACH 12 I 14 SIERPNIA 2017R.
84/KP/16 2016-06-23 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
9717,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016.
84/KP/15 2015-06-08 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
3062,70 OPRACOWANIE PLIKÓW GRAFICZNYCH I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU FOLDERA PROMOCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2015
84/KP/14 2014-04-28 TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ OCZKOWSKI
3591,60 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE, MONTAŻU, OBSŁUDZE I DEMONTAŻU SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA W DNIACH 1-3 MAJA 2014R.
84/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.4.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH
84/KL/17 2017-01-24 PATRYCJA SPRAWKA
2747,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA"
84/KL/16 2016-01-27 JOANNA LEWICKA
8400,00 PROGRAM STYPENDIALNY- NAPISANIE SCENARIUSZA I JEGO PREZENTACJA PERFORMATYWNA PT. "MIŁOŚĆ"
84/KL/15 2015-02-04 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: OPUS MAGNUM - KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ
84/KL/14 2014-02-17 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
28000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - WARSZTATY RODZINNE".
84/IT/16 2016-12-12 IFLOW SP. Z O.O.
97170,00 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WRAZ Z ASYSTĄ SYSTEMU KOLEJKOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
84/IT/15 2015-11-24 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
17712,00 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA LOKALNEJ SIECI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
84/IT/14 2014-12-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
20664,00 DOSTĘP DO INTERNETU DLA LOKALNEJ SIECI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
84/IR/18 2018-06-18 LIFT SERVICE KOMPONENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
39360,00 DOSTAWA I MONTAŻ WINDY GASTRONOMICZNEJ - DŹWIGU TOWAROWEGO MAŁEGO (1 SZT.) DLA ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE
84/IR/17 2017-05-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
354772,68 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEJ TRASY ROWEROWEJ W DOLINIE RZEKI BYSTRZYCY DO UL. PARCZEWSKEJ W LUBLINIE
84/IR/16 2016-05-23 STRABAG SP. Z O.O.
108791,80 WYKONANIE PRZEDŁUŻENIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ BIEGNĄCEJ PRZY BOISKU GIMNAZJUM NR 16 DO UL. KONCERTOWEJ
84/IR/15 2015-05-21 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
48870,36 WYKONANIE DWÓCH PLACÓW DO ĆWICZEŃ STREET WORKOUT`U, PRZY UL. AKSINI 5 ORAZ UL. JANA PAWŁA II 20 W LUBLINIE
84/IR/14 2014-05-19 EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
11070,00 PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO NA ZADANIU "SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NF "(OD STUDNI D 33I W UL.SKALSKIEGO DO D 25 A W PROJEK. UL. BANACHA ORAZ SIEĆ KAN. DESZCZ. W AL. WITOSA NA ODC. OD KOMORY D 24 K DO ISTNIEJĄCEJ KOMORY D 35
84/GM/18 2018-04-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 9 (OBR. 6, ARK. 9) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
84/GM/17 2017-03-15 EWA SIEMIEŃSKA
153,60 UMOWA NR: 1011/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA .
84/GM/16 2016-05-30 MARCIN STADNIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HIMOS
349,00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI MIESZKALNYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. 1 MAJA 4A: NR 3 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 83,26 M2, NR 6 O POWIERZCHNI U
84/GM/15 2015-03-06 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
14648,20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH W WÓLCE ROKICKIEJ, ROKITNIE Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW; UMOWA PŁATNA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
84/GM/14 2014-04-08 GALERIA LABIRYNT
0,00 UMOWA UŻYCZENIA: UL. POPIEŁUSZKI 5 I 5 A DZ. NR 79/8,I 79/4,25/7 (OBR. 26, ARK.2)
84/GK/18 2018-09-17 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
133509,49 WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH POLEGAJĄCYCH NA LIKWIDACJI DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
84/ABI/17 2017-11-27 ZESPÓŁ PORADNI NR 2
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ZESPÓŁ PORADNI NR 2, UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1, 20-078 LUBLIN
849/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ STEFAŃSKI
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 147 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
849/OR/14 2014-11-17 AGNIESZKA KOSTECKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
848/OR/15 2015-08-25 WOJCIECH KRZACZEK
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 194 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
848/OR/14 2014-11-17 EWA KOSZAŁKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
847/OR/15 2015-08-25 RENATA KOHUT
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 088 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
847/OR/14 2014-11-17 REGINA MAJEWSKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
846/OR/15 2015-08-31 ZBIGNIEW OSTAPOWICZ
125,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 109 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
846/OR/14 2014-11-17 DOROTA MENCZEWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
845/OR/15 2015-08-25 KAMIL KUŚMIERZ
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 024 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
845/OR/14 2014-11-17 KONRAD MAZURKIEWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
844/OR/15 2015-08-25 DANIEL ROTKIEWICZ
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 117 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
844/OR/14 2014-11-17 JANUSZ PODGAJNY
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
843/OR/15 2015-08-25 DANIEL ROTKIEWICZ
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 118 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
843/OR/14 2014-11-17 KATARZYNA RYMUSZKO
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
842/OR/15 2015-08-25 ANDRZEJ PAŹDZIOR
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 149 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
842/OR/14 2014-11-17 EDYTA SICZEK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
841/OR/15 2015-08-25 ANDRZEJ PAŹDZIOR
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 170 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
841/OR/14 2014-11-17 SŁAWOMIR SZKODZIAK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
840/OR/15 2015-08-25 BARBARA TURSKA-PAPRZYCKA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 130 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
840/OR/14 2014-11-17 MARTA WÓJTOWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R.
83/ZSS/18 2018-03-01 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
83/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
83/ZSS/16 2016-02-01 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
83/ZSS/15 2015-02-02 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCYM DLA RODZICÓW ORAZ DLA OSÓB DOROSŁYCH PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
83/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
83/ZE/16 2016-05-23 WIKTOR POLEWIAK
POLEWIAK URSZULA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
83/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .LIGA SMS-PŁYWANIE
83/ST/17 2017-03-03 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
83/ST/16 2016-02-26 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - OYAMA KARATE
83/ST/15 2015-01-27 STOWARZYSZENIE LUBELSKA GRUPA REGATOWA
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
83/ST/14 2014-01-17 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
83/SOI/18 2018-05-11 BARTOSZ JÓŹWIK
1000,00 RECENZJA MONOGRAFII ,,LUBLIN 2030: EUROPEJSKA METROPOLIA''
83/SOI/17 2017-07-10 FUNDACJA KRAJOBRAZY
5000,00 PODNIESIENIE KOMPETENCJI BIZNESOWYCH W PRZEMYSŁACH KREATYWNYCH W DZIEDZINIE PROJEKTOWANIA ZIELENI
83/SOI/16 2016-08-31 FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI NAUKI I ROZWOJU TYGIEL
7000,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI ,,ZOSTAŃ MISTRZEM NEGOCJACJI'' Z UDZIAŁEM BRIANA TRACY W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
83/SOI/15 2015-08-07 EUROCOMPASS SP. Z O.O
26445,00 USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE ANALIZY DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
83/SOI/14 2014-08-26 MARTA SZTANDARSKA
18547,62 PRZYGOTOWANIE REALIZACJI KONKURSU O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ORAZ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
83/PN/18 2018-07-12 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
140350,00 UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANA PUBLICZNEGO "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE 100-LETNIEJ TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ, OBYWATELSKIEJ I WOLNOŚCIOWEJ"
83/PN/17 2017-11-20 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
86100,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONE PRZY UL. LUBARTOWSKA 30, 30A / CIASNA 2 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWAN
83/PN/16 2016-10-10 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 NAWIĄZANIE PARTNERSTWA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
83/PN/15 2015-07-17 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
2500,00 POROZUMIENIE DOT. UDZIELENIA DOTACJI W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020, NA REALIZACJĘ ZADANIA ZAKUPU PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WG.
83/OW/18 2018-07-30 MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
538,57 DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO SPRZĄTANIA I ARTYKUŁÓW DO HIGIENY W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE
83/OW/17 2017-12-05 VULCAN
9800,00 OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z APLIKACJI O NAZWIE VEDUKACJA OBOWIĄZEK NAUKI (KONTROLA OBOWIĄZKU NAUKI 2017)
83/OŚ/18 2018-06-29 WGS84 POLSKA SP. Z O.O.
31980,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA LUBLIN WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM "AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA MIASTA LUBLIN NA LATA 2018-2032"
83/OŚ/17 2017-06-05 KRZYSZTOF GRZEJSZCZAK
3240,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
83/OŚ/16 2016-05-23 RADOSŁAW KOT
5000,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
83/OŚ/15 2015-05-15 TIME SA FILIA LUBLIN
15137,38 EMISJA REKLAMY DŹWIĘKOWEJ NA ANTENIE RADIA W DNIACH 02.10.2015 R. - 29.10.2015 R., EMISJA REKLAMY INTERNETOWEJ ORAZ PRODUKCJA REKLAMY DŹWIĘKOWEJ
83/OŚ/14 2014-07-01 POLSKIE TOWARZYSTWO REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT
2500,00 PROWADZENIE BAZY DANYCH PSÓW ZACZIPOWANYCH W RAMACH PROGRAMU "PODAJ ŁAPĘ" I EUROPETNET.
83/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA LESZCZYŃSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 172/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
83/OR/17 2017-06-13 PAWEŁ SADOWSKI
3500,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NT.: "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - NOWE REGULACJE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
83/OR/16 2016-10-31 CYFROWY POLSAT S.A.
1618,95 DOSTARCZANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT.
83/OR/15 2015-02-24 RYSZARD ROTKIEWICZ
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 6 W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
83/OR/14 2014-05-08 MARZENA BLICHARZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 086 DO PE
83/ON/15 2015-08-27 FUNDACJĄ ROZWOJU I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRZYJAŹŃ
6082,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW
83/MZON/17 2017-02-13 ANNA CUR
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ. ZA JEDNO ORZECZENIE
83/KP/17 2017-07-31 WNIEBOWZIĘTE. RAFAŁ MICHAŁOWSKI.
4674,00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH PLANSZ, ZAWIERAJĄCYCH MIN. 35 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN.
83/KP/16 2016-06-23 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 247/KP/15 O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2016 R., ZAWARTEJ W DNIU 31.12.2015 R.; ZMIANA § 2 UST. 7 PKT 3
83/KP/15 2015-06-01 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
922,50 WYNAJEM SALI NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONFERENCJI "25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE - BILANS DOŚWIADCZEŃ" W DN. 08.06.2015 R.
83/KP/14 2014-04-28 THEY.PL
30258,00 PROWADZENIE PROFILU LUBLIN 700 NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM WWW.FACEBOOK.PL
83/KL/18 2018-01-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
8000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, FERIE Z FANTASTYKĄ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
83/KL/17 2017-01-20 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "V WIECZÓR Z LITERATURĄ UKRAIŃSKĄ W LUBLINIE" 24.01.2017 R.
83/KL/16 2016-02-29 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
16000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO:" LUBLINIANIE INSPIRUJĄ LUBLINIAN. W DZIELNICACH TRUDNO SIĘ NUDZIĆ"
83/KL/15 2015-02-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY W ROKU 2015 Z KULTURĄ DO NIEBA - III EDYCJA
83/KL/14 2014-02-13 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "GWIAZDY CZECZENII DLA LUBLINA 2014".
83/IT/16 2016-12-05 NETIA S.A.
67462,05 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666 999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN Z GWARANCJĄ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI.
83/IT/15 2015-11-24 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16767,36 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA LOKALNEJ SIECI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
83/IT/14 2014-12-03 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17712,00 DOSTĘP DO INTERNETU DLA LOKALNEJ SIECI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
83/IR/18 2018-06-18 HEN-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 1/IR/18 Z DNIA 10.01.2018 R. NA BUDOWĘ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI
83/IR/17 2017-05-30 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 211/IR/15 Z DNIA 08.09.2015 R. NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE TRAKTU PIESZO-ROWEROWEGO ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. WITOLDA KLEPACKIEGO A UL. LIPNIAK WZDŁUŻ WĄWOZU I OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH "ROZTOCZE" I "JAR" DO UL. LIPNIAK W LUBLINIE
83/IR/16 2016-05-24 ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH I GAZOWYCH HIERONIM SZCZEPAŃSKI
111850,00 BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, OPOMIAROWANIA I BUDOWY INSTALACJI DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W ZWIĄZKU Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAWADNIANIA BOISKA DO RUGBY PRZY LUBELSKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUBLINIE, UL. MAGNOLIOWA 6
83/IR/15 2015-05-21 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
56063,40 WYKONANIE PLACU DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II W OKOLICY UL. WYŻYNNEJ W LUBLINIE
83/IR/14 2014-05-19 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI NA 28 DNI OD DNIA UPRAWOMOCNIENIA SIĘ DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
83/GM/18 2018-04-18 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
7995,00 SPORZĄDZENIE OPINII OKREŚLAJĄCEJ NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2018 ROKU WARTOŚCI JEDNOSTKOWYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH (ZŁ/M KW.) WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH MIASTA LUBLIN.
83/GM/17 2017-03-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
12000,00 ANEKS NR 1 - ZMIANA CZYNSZU - UMOWA NR: 18/GM/16 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJE RACŁAWICKIE DZIERŻAWY - CELE STATUTOWE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA : UL.GROTTGERA,UL.RADZISZEWSKIEGO AL. RACŁAWICKIE POW. ; 7000
83/GM/16 2016-05-12 RUCH S.A. W RESTRUKTURYZACJI
410,00 UMOWA NR: 21/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO KIOSK HANDLOWY, UL. S. LESZCZYŃSKIEGO, CZ. DZ. NR 25/1, OBR. 41, ARK. 2, POW. OK. 10 M2
83/GM/15 2015-03-11 WŁADYSŁAW MIELNICKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO GARAŻ BLASZANY
83/GM/14 2014-04-09 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
9523,50 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CMENTARNA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW.: 18632 / 2415-DZIERŻAWA, 16217-DOZÓR /
83/GK/15 2015-12-14 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 POWIERZENIE CZTERECH KAS REJESTRUJACYCH W CELU POBIERANIA OPŁAT W SZALETACH MIEJSKICH.
83/ABI/17 2017-11-27 ZESPÓŁ PORADNI NR 1 W LUBLINIE
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ZESPÓŁ PORADNI NR 1, UL. MAGNOLIOWA 8, 20-143 LUBLIN
839/OR/15 2015-08-25 ADAM JEZIERSKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 111 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
839/OR/14 2014-12-04 MARIA MOGIŁKO
3620,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU: "OCENA OPERATU SZACUNKOWEGO" DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN.
838/OR/15 2015-08-25 MARCIN BORYS
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 101 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
838/OR/14 2014-12-01 ELŻBIETA GRZESIUK-ZAKRZEWSKA
600,00 WYKONANIE TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH Z POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO ORAZ NA POLSKI JĘZYK MIGOWY.
837/OR/15 2015-08-25 KRZYSZTOF KRÓL
190,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 184 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
837/OR/14 2014-10-15 KATARZYNA CYPRYŚ
3275,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - OBWODY 75-90.
836/OR/15 2015-08-25 MAŁGORZATA RODZIK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 107 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
836/OR/14 2014-10-15 DAMIAN ANDRUKIEWICZ
3690,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
835/OR/15 2015-08-25 MAŁGORZATA RODZIK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 106 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
835/OR/14 2014-10-15 ŁUKASZ AUGUSTYNIAK
3520,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
834/OR/15 2015-08-25 MARIUSZ MUSIATOWICZ
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 193 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
834/OR/14 2014-10-15 MICHAŁ ZIEMKIEWICZ
3050,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 ROK.
833/OR/15 2015-08-25 JAROSŁAW KAPITAN
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 183 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
833/OR/14 2014-10-15 GRZEGORZ WALCZAK
3425,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
832/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ MAZUREK
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 180 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
832/OR/14 2014-10-15 MACIEJ SZEWCZYK
3480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
831/OR/15 2015-08-25 KONRAD GĄSIOR
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 121 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
831/OR/14 2014-10-15 MATEUSZ RYBACZEK
3270,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
830/OR/15 2015-08-25 TOMASZ GAWRYL
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 131 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
830/OR/14 2014-10-15 MAŁGORZATA POŻAROWSKA
3520,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
82/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ PARTYWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU NA KONTAKT Z NARKOTYKAMI (KLUBY, DYSKOTEKI, IMPREZY, MIEJSCA REKREACJI).
82/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
82/ZSS/16 2016-02-01 SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
82/ZSS/15 2015-02-02 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCYM DLA RODZICÓW ORAZ DLA OSÓB DOROSŁYCH PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
82/ZSS/14 2014-02-28 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE HIV/AIDS
82/ZE/16 2016-05-23 SYLWESTER KASPRZAK
KASPRZAK RYSZARD
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
82/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
1000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
82/ST/17 2017-02-15 AKADEMIA BADMINTONA ROBERTA MATEUSIAKA LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
82/ST/16 2016-03-17 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE TRADYCYJNE
82/ST/15 2015-01-23 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
1560,00 AKTYWNY LUBLIN
82/ST/14 2014-01-17 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
82/SOI/18 2018-05-09 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE EKOLOGICZNA ENERGIA I PALIWA
5000,00 PUBLIKACJA PT.,,DZIEJE PRZEMYSŁU NA LUBELSZCZYŹNIE''
82/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: BIZNES W DESIGNIE
82/SOI/16 2016-08-30 FUNDACJA LUBLIN GAMEDEV
2000,00 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI ORAZ WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OBSZARZE MIASTA LUBLIN
82/SOI/15 2015-08-11 PRACOWNIA REKLAMY AD HALINA ZALEŃSKA
68265,00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z MARKĄ GOSPODARCZĄ LUBLINA
82/SOI/14 2014-08-26 JACEK KUŚPIT
6600,00 WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI REGIONALNYMI, PONADREGIONALNYMI ORAZ MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ZADAŃ WSPIERAJĄCYCH
82/PN/18 2018-07-25 LOGOS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21000,00 PRZEPROWADZENIE BADANIA SPOŁECZNEGO METODĄ PAPI NA PRÓBIE OGÓLNEJ MIN. 300 MIESZKAŃCÓW OBSZARU DAWNEGO PODZAMCZA I UL. LUBARTOWSKIEJ W LUBLINIE DOTYCZĄCEGO POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAW
82/PN/17 2017-11-20 PRACOWNIA BADAŃ I DIAGNOZ SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.
17958,00 OPRACOWANIE PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ MIESZKAŃCÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM POPRZEZ WŁĄCZENIE ICH WE WSPÓLNE DZIAŁANIA KONCEPCYJNE I PROJEKTOWE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I PÓŁPUBLICZNYCH (
82/PN/16 2016-10-10 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 NAWIĄZANIE PARTNERSTWA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANCH ROMÓW - LUBYCZA KRÓLEWSKA" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
82/PN/15 2015-08-07 ANASTASIYA KINZERSKA
7500,00 OPRACOWANIE TREŚCI PUBLIKACJI PROMUJĄCEJ 25-LECIE REFORMY SAMORZĄDU W POLSCE WRAZ Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK ROSYJSKI I UKRAIŃSKI
82/OW/18 2018-07-19 INTERSELL TECHNOLOGIE ŚWIATŁOWODOWE POLSKA SP. Z O.O.
18000,01 DOSTAWA SKRZYNKI NARZĘDZIOWEJ ORAZ SPAWARKI ŚWIATŁOWODOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSO
82/OW/17 2017-12-04 TROBOT EWA TROSZYŃSKA
3321,00 DOSTAWA ZESTAWU KLOCKÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
82/OŚ/18 2018-07-02 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
406298,50 ANEKS DO UMOWY NR 166/OŚ/15 DOTYCZĄCY ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA.
82/OŚ/17 2017-06-05 ZYGMUNT CHACHAJ
5400,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
82/OŚ/16 2016-05-23 JADWIGA ZARAJCZYK
6022,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
82/OŚ/15 2015-05-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
183,18 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS "X EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z X MARATONEM LESZCZOWYM".
82/OŚ/14 2014-07-03 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1697,40 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO".
82/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EWA KRUSZCZYŃSKA GŁAZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 171/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
82/OR/17 2017-06-13 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. PIOTR SELWA
0,00 ANEKS DO UMOWY 261/KP/16, NPP, LIKWIDATOR KANCELARII ADWOKACKIEJ
82/OR/16 2016-11-04 JOANNA ŚWIERK
8000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI FORMUŁOWANIA PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA LUBLIN CELÓW I MIERNIKÓW W KARTACH ZARZĄDZANIA CELAMI NA 2017 R.
82/OR/15 2015-02-24 DANUTA BRODACKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 3 W DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
82/OR/14 2014-05-07 HENRYK ROSKAL
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 76 W LUBLINIE
82/ON/15 2015-08-27 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
4970,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW
82/MZON/17 2017-02-13 ANNA CHAŁAS
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ I SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
82/KP/17 2017-07-26 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5925,00 ZAKUP 395 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
82/KP/16 2016-06-27 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
110085,32 WYNAJEM 100 SZT. BILLBOARDÓW WRAZ Z USŁUGĄ WYDRUKU I WYKLEJENIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN.
82/KP/15 2015-05-29 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
14900,00 WSPÓŁPRACA W CELU ZORGANIZOWANIA KONFERENCJI "25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
82/KP/14 2014-04-28 MACIEJ PODLEŚNY
1650,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY GRUPY LOLO FERARI PODCZAS KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA 2014
82/KL/18 2018-01-24 PAWEŁ GIERGISIEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SHOW ME YOUR LUBLIN."
82/KL/17 2017-02-25 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
10000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TOWRZYSZĄCEJ WYDANIU BIBLII ARAMEJSKIEJ "TARGUM NEOFITI 1, KSIĘGA WYJŚCIA T.2"
82/KL/16 2016-01-28 STOWARZYSZENIE PRACOWNIA TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ
6500,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY -" MOBILNA PRACOWNIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH"
82/KL/15 2015-02-03 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
19000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY W ROKU 2015 CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE
82/KL/14 2014-02-13 FUNDACJA "TEATRIKON"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MIASTO KULTURY - "A DO Z - CZYLI AKADEMIA ZWIERCIADEŁ"
82/IT/16 2016-11-25 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
82/IT/15 2015-11-13 COIG
52398,00 URUCHOMIENIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W LUBLINIE MODUŁÓW KSAT 2000I.
82/IT/14 2014-12-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
55645,20 TRANSMISJA DANYCH W TRZYNASTU LOKALIZACJACH.
82/IR/18 2018-06-15 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
-14760,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE - ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI UMOWY NA KWOTĘ - 3 478 669,46 ZŁ
82/IR/17 2017-05-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 USUNIĘCIE KOLIZJI NR 4/RE-1/2017 SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ (URZĄDZENIA LINII KABLOWYCH NN, LINII SN, LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO) ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. KRAK. PRZEDMIEŚCIE DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO.
82/IR/16 2016-05-19 EUROCOMPASS SP. Z O.O
23370,00 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY I WYPOSAŻENIA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE, UL. DŁUGOSZA 10A
82/IR/15 2015-05-21 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
98471,88 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA - INWESTYCJA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "BRONOWICE - ŻYJĄCY PLAC ZABAW"
82/IR/14 2014-05-12 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
35670,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ PLACU PO FARZE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZOWANĄ INWESTYCJĄ
82/GM/18 2018-04-06 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. CEDUJĄCY PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
82/GM/17 2017-03-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU: A) AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 512 (OBR. 31, ARK. 12), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. WARSZAWSKIEJ, Z KTÓREJ, OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 29 LIPCA 2016 R., ZNAK: IGM. 6821.82.20
82/GM/16 2016-05-23 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1599,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GŁÓWNEJ 43, 45.
82/GM/15 2015-03-06 WITOLD MYŚLIWIEC
40,00 DZIERŻAWA GARAŻ BLASZANY: SMOLUCHOWSKIEGO. DZ. NR 10/5 (OBR. 43, ARK. 16) POW. OK; 18
82/GM/14 2014-04-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA 94/2 (OBR. 20, ARK. 14), POŁOŻONĄ W LU
82/GK/17 2017-12-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
10000,00 DOT. REGULACJI ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ SZALETU NA PL. LITEWSKIM.
82/GK/15 2015-12-09 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
14580,00 PRZEWÓZ ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH LUB ZABITYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
82/ABI/17 2017-11-21 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3, UL. RZECKIEGO 21, 20-637 LUBLIN
829/OR/15 2015-08-25 KRZYSZTOF JANKOWSKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 105 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
829/OR/14 2014-10-15 TOMASZ OKAPA
3225,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
828/OR/15 2015-08-25 BEATA PIASECKA
205,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 129 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
828/OR/14 2014-10-15 RAFAŁ MAZUREK
3550,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
827/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ POGODA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 015 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
827/OR/14 2014-10-15 ANNA LIPIEC
3535,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
826/OR/15 2015-08-28 ŁUKASZ KAWECKI
155,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 090 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
826/OR/14 2014-10-15 MATEUSZ KRAMARZ
3650,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
825/OR/15 2015-08-25 PIOTR ZAKRZEWSKI
165,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 195 - 6 WRZEŚNIA 2015R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
825/OR/14 2014-12-01 PRACOWNIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PIOTR SPERCZYŃSKI
2460,00 WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ WYKONAWCY - COPY OFFICE ANNA KUTYŁA, AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
824/OR/15 2015-08-25 RENATA KOHUT
165,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 202 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.
824/OR/14 2014-10-03 JOANNA WARDZIAK
1300,00 WERYFIKACJA UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, KONTROLA UMÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R. W PROGRAMIE KSAT 2000 POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI WPROWADZONYCH DANYCH
823/OR/15 2015-08-25 ANDRZEJ WEREMKO
165,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 208 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.
823/OR/14 2014-10-17 ELŻBIETA GUTALSKA
3900,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W BANKU, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH, (...),
822/OR/15 2015-08-25 DANIEL ROTKIEWICZ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS. R NR. 119 - 6 WRZEŚNIA 2015 R W ZWIAZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
822/OR/14 2014-10-17 BEATA PIEKNIAK
2350,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R., W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.
821/OR/15 2015-08-25 JANUSZ ZIELIŃSKI
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 168 - 6WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
820/OR/15 2015-08-25 DARIUSZ KOMOROWSKI
165,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R. NR. 204 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.
820/OR/14 2014-11-10 DANUTA SZYMANIK
2050,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW ORAZ CZŁONKOM MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
81/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
81/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
81/ZSS/16 2016-02-01 SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
81/ZSS/15 2015-02-02 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMU (PRZEDSIĘWZIĘCIA) PROFILAKTYCZNEGO PROMUJĄCEGO TRZEŹWY, BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, SKIEROWANEGO DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
81/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
3500,00 REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO I INTERWENCYJNEGO MAJACEGO NA CELU ZMNIEJSZENIE LICZBY UŻYTKOWNIKÓW DRÓG BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
81/ZE/16 2016-05-23 EWA STANIAK
STANIAK-KOŃKO WIOLETTA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
81/ST/18 2018-01-26 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
81/ST/17 2017-02-07 KLUB SPORTOWY PACO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY- BOKS
81/ST/16 2016-03-01 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
81/ST/15 2015-02-20 STOWARZYSZENIE LUBELSKIE TOWARZYSTWO KOLARSKIE
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- LUBLIN MTB MARATON
81/ST/14 2014-01-17 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
81/SOI/18 2018-04-27 SZYMON HOROSIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 9/SOI/18 ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO ILOŚCI GODZIN WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ ZMIANA §6 DOTYCZĄCEGO OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH
81/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PO NAZWĄ: POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA -LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
81/SOI/16 2016-08-11 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI WSCHODNICH TARGÓW REHABILITACJI W DNIACH 14-15 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
81/SOI/15 2015-07-27 SAWCZUK & PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW
3690,00 USŁUGA DORADCZA ZWIĄZANA Z POWOŁANIEM KLASTRA BIOTECHNOLOGICZNEGO.
81/SOI/14 2014-08-26 MONIKA WOJTAS
6000,00 MONITOROWANIE, GROMADZENIE I OPRACOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ NIE DZIAŁAŃ
81/PN/17 2017-11-13 MIASTO OPOLE
GMINA GIERAŁTOWICE,GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE,MIASTO SŁUPSK
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
81/PN/16 2016-10-10 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 NAWIĄZANIE PARTNERSTWA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTERGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
81/OW/18 2018-07-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SKŁADANEGO W RAMACH KONKURSU NR POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
81/OW/17 2017-11-23 A.J MOTYL PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGR
13390,00 DOSTAWA AKCESORIÓW CUKIERNICZYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
81/OŚ/18 2018-07-02 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
3246126,44 ANEKS DO UMOWY NR 130/OŚ/15 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI UMOWY, ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH HARMONOGRAMÓW.
81/OŚ/17 2017-06-05 KRYSTYNA GODULA
3600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
81/OŚ/16 2016-05-23 ZOFIA KLIMEK
9213,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
81/OŚ/15 2015-05-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1340,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS "X EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z X MARATONEM LESZCZOWYM".
81/OŚ/14 2014-07-07 SAME DOBRE APTEKI SP. Z O.O.
5,00 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA BO-45/E DO PROWADZENIA ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW W APTECE, 5 ZŁ ZA POJEMNIK ROCZNIE
81/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MIŁOSZ GREGOROWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 170/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
81/OR/17 2017-06-19 PRACOWNIA RENOWACJI ARTYSTYCZNYCH WYROBÓW Z DREWNA KRZYSZTOF CHILIMONI
98867,40 RENOWACJA I NAPRAWA MEBLI STYLOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO, RYNEK 1 W LUBLINIE.
81/OR/16 2016-11-03 RUCH SA
-645,05 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/16 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI UMOWY O 645,05 ZŁ DO WYSOKOŚCI 38 735,01 ZŁ.
81/OR/15 2015-02-24 MARTA PURC-POSTÓJ
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
81/OR/14 2014-05-07 ANNA MICHALAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 74 W LUBLINIE
81/ON/15 2015-08-27 EUROPEJSKA FUNDACJA OPIEKI
8440,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH
81/MZON/17 2017-02-13 DANUTA BOGUSZEWSKA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ I SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WERYFIKACJA WNIOSKÓW STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE, 2 ZŁ ZA WERYFIKACJĘ JEDNEGO WNIOSKU
81/KP/18 2018-07-16 AV CENTRUM
664,20 WYNAJĘCIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
81/KP/17 2017-07-28 MIASTO NANCY
1922,30 POROZUMIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAKTYK.
81/KP/16 2016-06-20 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
123000,00 SPONSOROWANIE REALIZACJI VII EDYCJI IMPREZY POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW LUBLIN 2016, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 28-31 LIPCA 2016 R. W LUBLINIE.
81/KP/15 2015-06-30 PHILIPS LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
123000,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2015
81/KP/14 2014-04-28 "SZTUKA I RZEMIOSŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA LUBLIN POP-UP SHOP W DNIU 31.05.2014R.
81/KL/18 2018-01-24 DAWID MODRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TAŃCOBAJKI - KSIĘŻNICZKI I RYCERZE."
81/KL/17 2017-01-20 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
19000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARYM MIEŚCIE V EDYCJA
81/KL/16 2016-01-28 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
16000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, " SOBOTA W BAWIALNI" , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
81/KL/15 2015-02-09 COMTRONIC SP Z O. O.
4059,00 USŁUGA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA I USŁUGA OBSŁUGI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W MIEJSKICH INSTYTUCJACH KULTURY: DZIELNICOWYM DOMU KULTURY "BRONOWICE", DZIELNICOWYM DOMU KULTURY "WĘGLIN" I WARSZTATACH KULTURY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ
81/KL/14 2014-02-03 MAKSYM LYSAK
21156,00 KOORDYNOWANIE PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
81/IT/16 2016-11-28 SPRINT S.A.
130995,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU DART. MODYFIKACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU.
81/IT/15 2015-11-16 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
9608,76 DZIERŻAWA SIEDMIU SZTUK LOKALIZATORÓW GPS.
81/IR/18 2018-06-15 USŁUGOWY ZAKŁAD KOWALSKI ROMAN CZERNIEC
74500,00 WYKONANIE I MONTAŻ KRATY - BRONY BRAMOWEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH PROWADNIC W BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE
81/IR/17 2017-05-26 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
576275,91 BUDOWA SKWERÓW PRZY UL. LIPOWEJ 12 I UL. LIPOWEJ PRZY CMENTARZU, PRZY UL. CHMIELARCZYKA ORAZ U ZBIEGU ULIC KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/KRÓTKA
81/IR/16 2016-05-19 CZEGEKO SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 62/IR/13 Z DNIA 10.04.2013 R. DOT. ZMIANY TERMINU WYKONANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ADAPTACJI PIWNIC W BUDYNKU KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO.
81/IR/15 2015-05-18 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
149952,26 WYKONANIE ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH MURY FUNDAMENTOWE NA PLACU PO FARZE W LUBLINIE.
81/IR/14 2014-05-19 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 142/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI INWESTYCJI
81/GM/18 2018-04-16 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER,MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DO POROZUMIENIA Z DNIA 23 GRUDNIA 2016 R. CEDUJĄCE PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
81/GM/17 2017-03-15 AMIC POLSKA SP Z O.O.
4740,00 UMOWA NR: 20/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ 12 DZIERŻAWY - WJAZD / ZJAZD PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 12, POW. 1580 M2, CZ. DZ. NR 112, OBR. 34, ARK. 4, UL. PRZEMYSŁOWA CZ. DZ. 19, OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA ORAZ WJAZD I ZJAZD N
81/GM/16 2016-05-18 MICHAŁ SŁUPSKI BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
1790,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 91 (OBR. 26, ARK. 3) ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM OŚWIATY O POW. 533 M2, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. DŁUGOSZA 6B, W CELU SPRZEDAŻY.
81/GM/15 2015-02-16 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ POLSKĄ SPÓŁKĘ GAZOWNICTWA SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA GAZOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 7/5 (OBR. 5, ARK. 2) POŁOŻONĄ W
81/GM/14 2014-04-09 RYSZARD KUSIAK
245,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POZNAŃSKIEJ DZ. NR 403/11 (OBR. 40, ARK. 4) O POW. 245 M Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
81/GK/18 2018-08-24 ARTLOOK GALLERY S.C.
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
81/GK/17 2017-12-29 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
12744,85 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
81/GK/15 2015-11-26 MARCIN ZDUNEK
15060,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTU: 1) KWATERY OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW, POŁOŻONEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ,
81/ABI/17 2017-11-21 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2, UL. RADOŚCI 8, 20-530 LUBLIN
819/OR/15 2015-08-25 PIOTR PILIPCZUK
175,00 OBSŁUGA NNFORMATYCZNA OKDS.R NR. 103 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.
819/OR/14 2014-10-17 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
2200,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R. W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
818/OR/15 2015-08-25 KATARZYNA MARKIEWICZ
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 167 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
818/OR/14 2014-10-17 MAŁGORZATA WAWRUCH
2350,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH W WYBORAMI, PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZW. Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
817/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ FALENTA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R. NR. 154 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
817/OR/14 2014-10-17 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
2650,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW, WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT 2000 W ZAKRESIE HARMONOGRAMU REALIZACJI UMÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
816/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ WARTACZ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 173 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
816/OR/14 2014-11-17 TOMASZ SZCZEŚNIAK
120,00 ANEKS DO UMOWY NR 521/OR/14 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
815/OR/15 2015-08-25 IWONA DROZDOWSKA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 161 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
815/OR/14 2014-11-17 PIOTR ROMANEK
90,00 ANEKS DO UMOWY NR 656/OR/14 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
814/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ WARTACZ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 160 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
814/OR/14 2014-12-03 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
35445,27 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ I
813/OR/15 2015-08-25 TOMASZ SZCZEŚNIAK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 061 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
813/OR/14 2014-12-03 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
35116,02 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ II
812/OR/15 2015-08-25 TOMASZ SZCZEŚNIAK
205,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 058 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
812/OR/14 2014-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2200,00 USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 - CZĘŚĆ WĄSKA (SZACUNKOWE OPŁATY MIESIĘCZNE - 2200 ZŁ)
811/OR/15 2015-08-25 TOMASZ SZCZEŚNIAK
210,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 191 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
811/OR/14 2014-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2400,00 USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 - CZĘŚĆ SZEROKA, (SZACUNKOWE OPŁATY MIESIĘCZNE - 2400 ZŁ)
810/OR/15 2015-08-25 ROBERT SZEWCZYK
195,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 206 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
810/OR/14 2014-11-14 DARIUSZ TARGOŃSKI
600,00 POMOC PRZY AKTUALIZACJI REJESTRU WYBORCÓW W ZW. Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
80/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
80/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
80/ZSS/16 2016-02-01 SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁY
SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
80/ZSS/15 2015-02-02 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMU (PRZEDSIĘWZIĘCIA) PROFILAKTYCZNEGO PROMUJĄCEGO TRZEŹWY, BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, SKIEROWANEGO DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
80/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE HIV/AIDS
80/ZE/16 2016-05-23 SEMPER POWER SP. Z O.O.
71278,50 OPRACOWANIE AUDYTU WYKONALNOŚCI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKÓW ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE ORAZ PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT W RAMACH REALIZACJI
80/ST/18 2018-04-03 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GP PTT W TAŃCU TOWARZYSKIM
80/ST/17 2017-02-23 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
80/ST/16 2016-03-09 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KOLARSTWO
80/ST/15 2015-04-24 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
8000,00 XXIII MIĘDZYNARODOWY BIEG SOLIDARNOŚCI-LUBELSKI LIPIEC 80
80/ST/14 2014-01-17 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
80/SOI/18 2018-04-27 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 3/SOI/18 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU WYKONYWANYCH ZADAŃ ZMIANA §1 UST 1 ORAZ ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO LICZBY GODZIN
80/SOI/15 2015-07-15 PAWEŁ BATYRA
12000,00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJE MARKI GOSPODARCZEJ "LUBLIN INSPIRUJE BIZNES"
80/SOI/14 2014-08-26 PAULINA OLCHOWSKA
5400,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI A W SZCZEGÓLNOŚCI RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN ORAZ OPRACOWAŃ O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH ZJAWISKACH WYSTEPUJĄCYCH W REGIONIE
80/PN/18 2018-06-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
13004363,70 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PT. "LUBINCLUSION-DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I USAMODZIELNIAJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM ORAZ UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC USŁUG SPOŁECZNYCH", NR UMOWY 56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00
80/PN/17 2017-11-02 MARIIA MARTYNIUK
4600,00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZY ORAZ AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ROLI W FILMIKACH W MODULE OBEJMUJĄCYCH 6 FILMIKÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CKW
80/PN/16 2016-10-10 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 NAWIĄZANIE PARTNERSTWA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
80/PN/15 2015-08-31 JOLANTA JURKUNAS TŁUMACZENIA & CONSULTING
6700,00 TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK LITEWSKI I Z JĘZYKA LITEWSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W WILNIE W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
80/OW/18 2018-06-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SKŁADANEGO W RAMACH KONKURSU NR POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
80/OW/17 2017-11-27 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
790,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNOSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
80/OŚ/18 2018-06-29 KOM-EKO S.A.
2773946,63 ANEKS DO UMOWY NR 9/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI UMOWY, ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH HARMONOGRAMÓW.
80/OŚ/17 2017-06-05 ELŻBIETA CHWAŁA
4948,56 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
80/OŚ/16 2016-05-23 LESZEK PIETRAK
6440,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
80/OŚ/15 2015-05-18 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
4000,00 ZAKUPIENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI SEMINARIUM "EKOLOGIA NIE JEST MODĄ - JEST SZANSĄ, JEST CZYSTĄ KALKULACJĄ, JEST KONIECZNOŚCIĄ " PT.: "ENERGETYKA OBYWATELSKA - NOWA SZANSA DLA REGIONU" PROMUJĄCEGO DZIAŁANIA EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z POPULARYZACJĄ
80/OŚ/14 2014-07-01 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W REALIZACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ PRZYRODNICZĄ I EKOLOGICZNĄ POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ I AKCJI PROEKOLOGICZNYCH SKIEROWANYCH DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA LUBLIN
80/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA ZAJĄC-SUSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 169/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
80/OR/17 2017-06-13 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2558,79 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 48 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT BRUTTO: - CZYNSZU O 1830,24 ZŁ , - OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH O 531,36 ZŁ, - SPRZĄTANIE O 197,19 ZŁ.
80/OR/16 2016-11-03 RUCH SA
-577,73 ANEKS DO UMOWY NR 895/OR/15 Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2015 R., DOT. ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI UMOWY O 577,73 ZŁ DO WYSOKOŚCI 34 822,34 ZŁ.
80/OR/15 2015-02-24 MAŁGORZATA KOWALSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 4 W DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
80/OR/14 2014-05-07 STANISŁAW SIEŃKO
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 62 W LUBLINIE
80/ON/15 2015-08-27 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
16800,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA WARSZTATÓW AKTYWIZUJĄCYCH DLA KOBIET
80/MZON/17 2017-02-13 BOŻENA BOCHNIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
80/KP/18 2018-07-10 +LINK SP. Z O.O.
6150,00 WYKONANIE MONTAŻU I DEMONTAŻU WYSTAWY PT. "10 LAT KROKÓW W CHMURACH", NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
80/KP/17 2017-07-24 BARTOSZ WÓJCIK
150,00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI PROGRAMU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
80/KP/16 2016-06-16 MULTIKINO S. A.
44095,50 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WZAJEMNEGO WYKONYWANIA NIEPIENIĘŻNYCH ŚWIADCZEŃ
80/KP/15 2015-05-29 INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW
15928,50 PRZYGOTOWYWANIE RAPORTU ANALIZUJĄCEGO OBECNOŚĆ W MEDIACH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GMINY LUBLIN
80/KP/14 2014-04-29 STOWARZYSZENIE DOBREGO PASTERZA
2300,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "AKTYWNE MIASTO LUBLIN"
80/KL/18 2018-01-24 PIOTR KAMIŃSKI
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. OSTATNIA PIEŚŃ GRAJKA.
80/KL/17 2017-01-16 FUNDACJA TUTTI
14000,00 WYSTĘP FEDERACJI W KONCERCIE "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
80/KL/16 2016-01-29 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
13000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICA RURY - DUCH KULTURY DZIELNICY
80/KL/15 2015-02-04 AGENCJA RAKI ROBERT PŁYWACZ
6150,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - PŁYTA "FUNK MISTRZ Z LUBLINA"
80/KL/14 2014-02-03 INSTYTUCJA KOMUNALNA "INSTYTUT MIASTA"
211558,55 UMOWA PARTNERSKA PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI" ZAWARTA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A INSTYTUCJĄ KOMUNALNĄ "INSTYTUT MIASTA"
80/IT/18 2018-08-29 EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
91898,22 ODNOWIENIE I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO.
80/IT/16 2016-11-25 DYGIT GRZEGORZ DYCZKOWSKI
8050,00 WYKONANIE ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU CCTV BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
80/IT/15 2015-11-16 ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
38661,43 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU ORACLE.
80/IT/14 2014-11-25 ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY 'TEKOM" S.C. STEFAN ŚWIEĆ, SŁAWOMIR STOPYT
27367,50 DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z AKCESORIAMI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE.
80/IR/18 2018-06-20 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
93480,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA PLANOWANEGO OBIEKTU BIUROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
80/IR/17 2017-05-25 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI
21000,00 WYKONANIE PISEMNYCH OPRACOWAŃ W RAMACH PEŁNIENIA NADZORU ORNITOLOGICZNEGO POWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ INWESTYCJI, KTÓRE DOTYCZĄ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 7 I 25, BURSY SZKOLNEJ NR 1, ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH (BUDYNEK +WARSZTATY) OR
80/IR/16 2016-05-11 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
332345,24 BUDOWA CIĄGU PIESZEGO I ROWEROWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM OD UL. RÓŻANEJ DO WĄWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE.
80/IR/15 2015-05-18 ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH I GAZOWYCH HIERONIM SZCZEPAŃSKI
13530,00 LIKWIDACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE BOISKA DO RUGBY, PRZY LUBELSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ, PRZY UL. MAGNOLIOWEJ 6 W LUBLINIE
80/IR/14 2014-05-19 ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH STANISŁAW KĘPKA
144228,83 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO I OŚWIETLENIA OD UL. BIAŁOSTOCKIEJ DO AL. JANA PAWŁA II W LUBLINIE
80/GM/18 2018-03-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE RUCHOMOŚCI ORAZ MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORÓW OBJĘTYCH UMOWĄ, ZAWARTĄ W DNIU 9 LISTOPADA 2011 R. POMIĘDZY GMINĄ A KONSORCJUM, W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE TRIAS S.A
80/GM/17 2017-03-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
800,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 43/16 (OBR. 43, ARK. 33), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ, Z KTÓREJ OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 29 LIPCA 2016 R., ZNAK: IGM.6821.53.2013.
80/GM/16 2016-05-18 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 3 (OBR. 16, ARK. 7) POŁOŻONA PRZY UL. WSPÓLNEJ 55, NA CELE Z
80/GK/17 2017-12-29 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
31677,66 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO WRAZ Z WYNAGORDZENIEM MAKSYMALNYM UMOWY NA KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĘ PLACÓW ZABAW I SILOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
80/GK/15 2015-11-27 ALFA SYSTEM ALICJA WŁODARCZYK
3567,00 DOSTAWA CZTERECH KAS FISKALNYCH POSNET MOBILE EU DO SZALETÓW MIEJSKICH.
80/ABI/17 2017-11-27 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 - ZFŚS
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1, UL. ZACHODNIA 7, 20-620 LUBLIN
809/OR/15 2015-08-25 ROBERT SZEWCZYK
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 125 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
809/OR/14 2014-11-14 ANNA BOCHNIAK
600,00 POMOC PRZY AKTUALIZACJI REJESTRU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
808/OR/15 2015-08-25 ANNA MIKUŁA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 135 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
808/OR/14 2014-10-02 EWA BONDARUK
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
807/OR/15 2015-08-25 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 110 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
807/OR/14 2014-10-02 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
806/OR/15 2015-08-25 MIROSŁAW PIETRAŚ
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 175 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
806/OR/14 2014-10-02 EWA ZAWIŚLAK
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
805/OR/15 2015-08-25 MIROSŁAW PIETRAŚ
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 171 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
805/OR/14 2014-10-02 GRAŻYNA TRYBUŁA
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
804/OR/15 2015-08-25 ADRIAN ROGALA
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 203 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
804/OR/14 2014-10-02 IWONA SORAL
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
803/OR/15 2015-08-25 JOANNA PONIATOWSKA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 165 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
803/OR/14 2014-10-02 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
3250,00 KOORDYNACJA I ORGANIZACJA PRAC ZW. Z PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW WYBORCÓW,WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW,PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
802/OR/15 2015-08-25 TADEUSZ BEJM
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 067 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
802/OR/14 2014-10-02 GRAŻYNA KOPROWSKA
2200,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, POMOC W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O WPISANIE LUB ODMOWIE WPISANIA DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 201
801/OR/15 2015-08-25 DAWID PALUSZEK
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 116 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
801/OR/14 2014-10-02 WANDA LIPSKA
2650,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, REJESTROWANIE ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW ORAZ O POZBAWIENIU PRAWA WYBORCZEGO, WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
800/OR/15 2015-08-25 DAWID PALUSZEK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 113 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
800/OR/14 2014-10-02 JADWIGA LYSSY
2650,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I PRZYGOTOWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU DO REJESTRU WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, (...) W ZWIĄZ
7/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA "RAZEM"
5940,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
7/ZSS/17 2017-01-13 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU PODCZAS FERII ZIMOWYCH
7/ZSS/16 2016-01-04 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
139200,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI DLA - ŻŁOBEK MUZYCZNY " FIGLE" UL. KRASIŃSKIEGO 19
7/ZSS/15 2015-01-02 ELŻBIETA WOJNO
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KRPA
7/ZSS/14 2014-01-02 MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK
16000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
7/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
7/ZIT/17 2017-11-15 HOTEL KORONA S.C. REMIGIA DERKACZ EDWARD DERKACZ
10562,40 ZAPEWNIENIE NOCLEGU, WYŻYWIENIA ORAZ SALI SZKOLENIOWEJ W HOTELU KORONA W ZEMBORZYCACH TERESZYŃSKICH, W TERMINIE 23 - 24 LISTOPADA 2017R.
7/ZIT/16 2016-08-23 BIURO AUDYTORSKIE JERZY CYRAN - BIEGŁY REWIDENT
11008,50 PRZEPROWADZENIE BADAŃ SPRAWOZDAŃ OKRESOWYCH I ROCZNYCH Z REALIZACJI DOTACJI NA FUNKCJONOWANIE BIURA ZIT
7/ZIT/15 2015-11-02 TOBO DATCZUK SPÓŁKA JAWNA
6127,86 DOSTAWA I MONTAŻ FOTELI, KRZESEŁ I WIESZAKÓW NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI BIURA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, WSPÓŁFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020 ORAZ ZE ŚR
7/ZE/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
7/ZE/17 2017-07-10 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 5 (7/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B; 2) ZMIANY § 4 UST. 7 I 10.
7/ZE/16 2016-05-19 MARCIN STADNIK
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
7/WM/18 2018-11-07 EWA MOLIK
238,00 OPOWIADANIE O MIEJSCACH TURYSTYCZNYCH LUBLINA W JĘZYKU ANGIELSKIM, PODCZAS ZWIEDZANIA MIASTA HYBRYDOWYM TROLEJBUSEM, DLA DELEGACJI Z ZAPRZYJAŹNIONEGO MIASTA KISZYNIÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 LISTOPADA 2018 R.
7/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
345000,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
7/ST/17 2017-01-02 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
930,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
7/ST/16 2016-02-09 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
7/ST/15 2015-01-22 GREEN SPORT CLUB
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO WTF
7/ST/14 2014-01-13 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE KYOKUSHIN.
7/SOI/18 2018-01-26 POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE
3000,00 ORGANIZACJA OKRĘGOWEJ OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ W LUBLINIE
7/SOI/17 2017-01-17 MAGDALENA PAŚNIKOWSKA
5000,00 UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI CHECK IT I CHECK IT JUNIOR 2017 ORAZ OBSŁUGA KONFERENCJI W DNIU 15 MARCA 2017R.
7/SOI/16 2016-02-01 KAROL PIEKARSKI
20000,00 PRZYGOTOWYWANIE I PREZENTOWANIE OFERT DLA INWESTORÓW Z SEKTORA USŁUG, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
7/SOI/15 2015-01-19 "LUBELSKI RYNEK HURTOWY" SPÓŁKA AKCYJNA
8000,00 ORGANIZACJA JUBILEUSZU 15-LECIA LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.
7/SOI/14 2014-01-02 FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY
21525,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNO-MARKETINGOWE W KRAJU I ZA GRANICĄ NA RZECZ MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "STUDY IN LUBLIN".
7/SA/18 2018-02-22 MARTA SAGAN
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
7/SA/17 2017-02-23 MAGDALENA SKUBISZEWSKA
3300,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
7/SA/16 2016-02-17 BOGUMIŁA PYDO
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 R.
7/SA/15 2015-02-19 MAŁGORZATA MATUSZYK
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 R.
7/SA/14 2014-02-21 NATALIA SŁOWIŃSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
7/PS/18 2018-02-05 PAWEŁ BATYRA
5500,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DLA BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
7/PS/17 2017-04-20 WITKAC SP. Z O.O.
12541,77 USŁUGA DOSTĘP DO SERWISU INFORMATYCZNEGO "WITKAC.PL"
7/PN/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
14100,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA Z ZAKRESU PREWENCJI (MIĘDZY INNYMI JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTW, PRZEMOC W RODZINIE I WOBEC OSÓB STARSZYCH) W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWS
7/PN/17 2017-03-07 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
65126,00 PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH I ETAPU PROCESU OPRACOWYWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO EKOLOGICZNEGO SYSTEMÓW OBSZARU CHRONIONYCH MIASTA LUBLIN DLA WYBRANYCH TERENÓW POŁOŻONYCH W REJONACH DOLIN RZECZNYCH-REJON CZE
7/PN/16 2016-06-01 CENTRUM SZKOLENIOWE IDEA GROUP
852,80 TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE NA JĘZYKI: ANGIELSKI, UKRAIŃSKI, ROSYJSKI TEKSTU BROSZURY INFORMACYJNEJ O OBJĘTOŚCI 16.000 ZNAKÓW ZE SPACJAMI W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
7/PN/15 2015-02-12 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
97347,84 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
7/PN/14 2014-01-01 ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK
12900,00 KONSULTACJA EKSPERCKA WOBEC KOMITETU STERUJĄCEGO PROJEKTU HERMAN
7/PL/17 2017-05-10 DAWID SOSZYŃSKI
400,00 PRZEPROWADZENIE SPACERU PRZESTRZENNEGO DOLINĄ RZEKI CZERNIEJÓWKI NA ODCINKU OBJĘTYM OPRACOWYWANYM MPZP.
7/PL/15 2015-07-22 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
56088,00 WYKONANIE DO 19 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY.
7/PL/14 2014-06-06 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIE DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZBIORZE" DANE GEOGRAFICZNEJ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS"
7/OW/18 2018-01-18 BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
4538,70 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGR
7/OW/17 2017-04-06 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
432000,00 UMOWA NR 79/NPRCZ/2017W SPRAWIE UDZIELENIA W 2017 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP N
7/OW/16 2016-02-02 KRZYSZTOF SZULEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DZIEŁO NR 670/OW/12 - PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
7/OW/15 2015-06-02 INTER SP. Z O.O.
12480,00 ORGANIZACJA W DNIACH 16-17 CZERWCA 2015 R. DWUDNIOWEJ WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO WARSZAWY DLA 48 UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
7/OW/14 2014-02-27 GMINA NAŁĘCZÓW
0,00 POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ NAŁĘCZÓW PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
7/OŚ/18 2018-01-17 CENTRUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
7/OŚ/17 2017-02-16 KOŁO ŁOWIECKIE NR.8 "ŁOŚ"
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE REALIZACJI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NR 8/OŚ/16 ZAWARTEGO W DNIU 02.02.2016 R. ZMIANA ILOŚCI ZWIERZĄT PRZYJMOWANYCH DO DZIERŻAWIONEGO OBWODU ŁOWIECKIEGO PRZEZ KOŁO ŁOW
7/OŚ/16 2016-02-01 KOM-EKO S.A.
14385401,28 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1)ODBIERANIU, 2)ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH-ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE II NA TERENIE GMINY LUBLIN, 3) WYPOSAŻENIU NIE
7/OŚ/15 2015-01-27 TOMASZ IWANIAK
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
7/OŚ/14 2014-02-17 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
2000,00 REALIZACJA PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN - DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZWIERZĄT
7/OR/18 2018-01-19 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
19914,93 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14.
7/OR/17 2017-01-16 RUCH SA
-428,93 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/16 Z 10.10.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 38 306,08 ZŁ.
7/OR/16 2016-01-18 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
58763,25 WYKONANIE, MONTAŻ, CZYSZCZENIE, PRANIE I NAPRAWY ŻALUZJI, VERTICALI I ROLET NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
7/OR/15 2015-01-28 ANNA SZLACHETKA
3700,00 WYKONYWANIE DORAŹNYCH CZYNNOŚCI NA KONTACH UBEZPIECZONYCH PRACOWNIKÓW ZLIKWIDOWANEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE.
7/OR/14 2014-01-02 "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK
8000,00 USŁUGA MYCIA SAMOCHODÓW.
7/ON/18 2018-11-13 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
7000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "WARSZTATY RĘKODZIELNICZE - SZTUKA ŁĄCZY".
7/ON/17 2017-06-09 JAKUB KRZYWDA
980,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PRZEPROWADZENIU ODPRAWY TECHNICZNEJ Z SĘDZIAMI I KIEROWNIKAMI EKIP STARTUJĄCYCH W ZAWODACH ORAZ PEŁNIENIU FUNKCJI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO ZAWODÓW LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU W DNIACH OD
7/ON/16 2016-11-03 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I WYCHOWANIA "NASZE SKRZYDŁA"
830,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WARSZTATY Z RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE OKREŚLONEGO SZCZEGÓŁOWO W OFERCIE ZŁOŻONEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.
7/ON/15 2015-04-27 LAS MUSIC - JAKUB RACZYŃSKI
8000,00 WYKONANIE KONCERTU ZESPOŁU PODCZAS CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DLA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DNIU 8 MAJA 2015 ROKU
7/ON/14 2014-10-20 AGIT AGNIESZKA RYDZ
17974,50 ŚWIADCZENIE CZTERECH USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS KONFERENCJI I SPOTKAŃ
7/NW/18 2018-03-26 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
6000000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 6.000.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 60.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII RR O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
7/NW/17 2017-05-05 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5280000,00 OBJĘCIE 52.800 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII MM O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA W CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 5 280 000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W
7/NW/16 2016-05-09 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
2500000,00 OBJĘCIE 25.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII II O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 2 500 000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 2 500 000,
7/NW/15 2015-09-09 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
800000,00 OBJĘCIE 8.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII P O NUMERACH OD 1 DO 8.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
7/NW/14 2014-05-16 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
1700300,00 OBJĘCIE 17 003 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII CC O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 1 700 300,00 ZŁ (MILION SIEDEMSET TYSIĘCY TRZYSTA ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 1 700
7/MZON/18 2018-02-14 MAGDALENA CWALIŃSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
7/MZON/17 2017-01-02 ZOFIA PIELECKA
0,00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
7/MZON/16 2016-01-18 PAULINA SIEMBIDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
7/MZON/15 2015-02-25 EWA BECHYNE-HENKIEL
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
7/MZON/14 2014-04-01 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
7/MKZ/18 2018-02-06 JACEK WÓJCIK
45278,00 REMONT DWÓCH ELEWACJI BUDYNKU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, -WYMIANA POKRYCIA DACHU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, - ODTWORZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
7/MKZ/17 2017-05-30 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
50484,00 REMONT PARTERU W CZĘŚCI WSCHODNIEJ , WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W ZESPOLE KLASZTORNYM SIÓSTR BRYGIDEK.
7/MKZ/16 2016-06-30 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUBLIN UL.KROCHMALNA 7,9
21256,00 REMONT ATTYK , GZYMSÓW ORAZ REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KROCHMALNEJ 7, 9
7/MKZ/15 2015-06-09 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
64480,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH REMONTU KLASZTORU ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W AULII KLASZTORU W ZESPOLE KLASZTORNYM PRZY UL. NARUTOWICZA 8-10
7/MKZ/14 2014-05-23 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
29017,00 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY WEJŚCIU DO WIEŻY TRYNITARSKIEJ
7/MAZ/18 2018-02-28 KAMILA BOGUSZEWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
7/MAZ/17 2017-01-25 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
4778,55 WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU PASA ŚRODKOWEGO JEZDNI WZDŁUŻ AL. SOLIDARNOŚCI I AL. TYSIĄCLECIA W LUBLINIE
7/MAZ/16 2016-06-23 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
24730,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE III
7/MAZ/15 2015-06-17 ZBIGNIEW CHACHULSKI
1845,00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU PT. PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA DRZEW" W DNIU 23 CZERWCA 2015 W LUBLINIE PODCZAS KONFERENCJI PT. "PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA DRZEW"
7/KP/18 2018-01-15 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
33702,00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
7/KP/17 2017-01-13 PUH VICO S. CHYLIŃSKI
7800,00 USŁUGA TRANSPORTOWA DO RIMINI (WŁOCHY) NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
7/KP/16 2016-01-04 TOMASZ TURSKI
12129,84 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE 4 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2016 R.
7/KP/15 2015-01-20 OLEKSANDRA RADCHENKO
1500,00 WYKONANIE 18 OBRAZKÓW - KOLOROWANEK DLA DZIECI WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
7/KP/14 2014-01-14 PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW SP. Z O.O.
29563,05 USŁUGA MONITOROWANIA MEDIÓW ORAZ UDOSTĘPNIANIA PRZEGLĄDÓW MEDIÓW.
7/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY NR UMOWY 7/KL/18 Z DN. 5.01.2018 R.
7/KL/17 2017-01-03 MARTA KOWALCZYK
6630,00 WSPÓŁPRACA W PROCESIE PRZYZNAWANIA NAGRÓD I STYPENDIÓW ORAZ ORGANIZACJI WYDARZEŃ
7/KL/16 2016-01-05 DANIEL ADAMCZYK
8400,00 NAPISANIE SCENARIUSZA AUTORSKIEGO PRZEDSTAWIENIA TEATRALNEGO PIEŚŃ O MATCE TYT. ROB.
7/KL/15 2015-01-09 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
12000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY, KALEJDOSKOP KULTURY- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
7/KL/14 2014-01-08 MARCIN SUPERCZYŃSKI
650,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W DNIU 19.01.2014 R.
7/IT/18 2018-02-02 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17389,70 TRANSMISJA DANYCH DO CZTERECH LOKALIZACJI.
7/IT/17 2017-02-03 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12221,28 TRANSMISJA DANYCH W TRZECH RELACJACH.
7/IT/16 2016-02-01 KRZYSZTOF SZAWARA
14000,00 ZDALNE WSPARCIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA SPRZĘTU TJ. STACJE ROBOCZE, DRUKARKI, SKANERY, CZYTNIKI KART INTELIGENTNYCH, INSTANCJI DRUKAREK I KOPIAREK, INSTALACJI OPROGRAMOWANIA, AKTUALIZACJI, PROWADZENIA SYSTEMU ZGŁOSZEŃ, MONITOROWANIA S
7/IT/15 2015-02-10 SWOBODA.NET.PL TOMASZ AUGUSTYŃSKI
22140,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W FORMIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA PROJEKTU "FREE WIFI IN LUBLIN - BEZPŁATNY MIEJSKI INTERNET W LUBLINIE" ORAZ UDZIAŁ W KOMISJI PRZETARGOWEJ, NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI, SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI ZAPROJEKTO
7/IR/18 2018-02-06 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
237291,97 ROZBUDOWA PLACU ZABAW O SIŁOWNIĘ NAPOWIETRZNĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 246 I 248 W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO: "KRAINA RADOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC."
7/IR/17 2017-02-06 FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD WÓJCIK
82533,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
7/IR/16 2016-01-22 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
10578,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ USYTUOWANEJ PRZY ULICACH KASZTELAŃSKIEJ I ALTANOWEJ W LUBLINIE - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
7/IR/15 2015-01-22 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
19943,69 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, PL. ŁOKIETKA 1
7/IR/14 2014-01-24 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
37392,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU DOTYCZĄCYM BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
7/GM/18 2018-01-16 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA
-252,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
7/GM/17 2016-08-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 9 MAJA 2016 R. POMIĘDZY LUBELSKIM TOWARZYSTWEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O., SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W LUBLINIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I ZASAD REALIZACJI INWESTYCJI POL
7/GM/16 2016-01-12 ANNA PEJAS
40,00 UMOWA NR: 1/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO GARAŻ BLASZANY
7/GM/14 2014-01-20 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY UŻYCZENIA NR 219/GM/13 DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZ. NR 43/7, 43/11, 43/6, (OBR.36,ARK.5) I NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. HEMPLA JAKO CZĘŚĆ DZ. NR 43/14, 73, (OBR.36, ARK. 5) WG
7/GK/17 2017-03-13 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
23370,00 WYKONANIE 6 OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Z LEGALIZACJĄ URZĄDZEŃ WODNYCH
7/GK/16 2016-04-06 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE
0,00 UMOWA BĘDĄCA POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZASAD DOTYCZĄCYCH PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ODPROWADZANIEM WÓD OPADOWO-ROZTOPOWYCH DO ZBIORNIKA RETENCYJNO-INFILTRACYJNEGO PRZY AL.SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, WPROWADZANIA OCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWO-ROZTOPOWYCH DO ZI
7/GK/15 2015-02-10 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY W SPRAWIE WARUNKÓW WYKONYWANIA PRAC PRZY OBIEKTACH GROBOWNICTWA WOJENNEGO NA CMENTARZACH RZYMSKOKATOLICKICH PRZY UL. LIPOWEJ I UL. UNICKIEJ.
7/GK/14 2014-02-13 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
24466,32 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W REJONIE II
7/GD/18 2018-06-12 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
4700,00 PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO MAJĄCEGO NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 171/1, POŁOŻONA PRZY UL. GEN. ZAJĄCZKA 50 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ W EWIDENC
7/GD/17 2017-03-08 GEODELTA PIOTR STROJNY
5000,00 UTWORZENIE ZAŁOŻEŃ TECHNICZNYCH DLA OPRACOWANIA PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE M.LUBLIN.
7/GD/16 2016-02-08 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
86100,00 OBSŁUGA TECHNICZNA ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W MODGIKW LUBLINIE
7/GD/15 2015-02-03 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
22140,00 PRZEGLĄD, SEGREGACJA ORAZ WYBÓR DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH DO SKANOWANIA Z OPERATÓW TECHNICZNYCH ZAEWIDENCJONOWANYCH W MODGIK W LUBLINIE
7/GD/14 2014-02-04 MARTA JASTRZĘBSKA
5750,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI: XI CZĘŚĆ- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁEK: NR 26/11 I NR 26/40, POŁOŻONYCH PRZY UL.KASPROWICZA (OBR.38-TRZEŚNIÓW, ARK.4) XVI CZĘŚĆ-
7/FE/18 2018-02-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-4964008,14 POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
7/FE/17 2017-04-13 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA 2 BOISK (PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO) I BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ, SKOCZNI DO SKOKÓW W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LUBLINIE", ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W
7/FE/16 2016-04-14 MOCART KATARZYNA GURDZIEL OPRAWA OBRAZÓW ARTYKUŁY PLASTYCZNE
4487,91 UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI OPRAWY W PASSE-PARTOUT 34 PRAC LAUREATÓW KONKURSU "EUROPEJSKI LUBLIN - OCZAMI MŁODYCH ARTYSTÓW" OBEJMUJĄCEJ 17 ANTYRAM SZKLANYCH.
7/FE/15 2015-02-23 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY POŻYCZKI 6/FE/14 NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA NF OD UL. SKALSKIEGO WZDŁUŻ GRANICY MIASTA DO STREFY EKONOMICZNEJ I W AL. WITOSA DO GRANICY MIASTA LUBLIN", ZMIENIAJĄCY WARUNKI UMOWY.
7/FE/14 2014-02-24 PAWEŁ KOMOSZYŃSKI
9000,00 UMOWA NA WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO ALBUMU PREZENTUJĄCEGO WYBRANE INWESTYCJE GMINY LUBLIN ZREALIZOWANE PRZY WSPARCIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, W LATACH 2007-2013.
7/CA/18 2018-02-06 GRZEGORZ KOWAL
400,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 20 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW W ZAJEŹDZIE KATARZYNA W RAMACH PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
7/CA/17 2017-03-21 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
18200,00 OPRACOWANIE I DRUK INFORMATORA LUBELSKIEJ KARTY SENIORA ORAZ ELEKTRONICZNE OZNAKOWANIE DANYCH NA KARTACH LUBELSKIEJ KARTY SENIORA.
7/CA/16 2016-05-31 PIOTR CHILIMONIUK
8241,76 UMOWA O DZIEŁO NA WYKONANIE KONCERTU GALOWEGO PODCZAS UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA LUBELSKICH DNI SENIORA.
7/BRM/18 2018-11-09 EWA MAJ
400,00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 11 LISTOPADA 2018 R.
7/BM/18 2018-03-28 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
8000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU PSA SŁUŻBOWEGO KWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII PATROLOWO-TROPIĄCEJ DLA KMP W LUBLINIE
7/BM/17 2017-01-17 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
1697,40 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO PROGNOZOWANIA POGODY ORAZ POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
7/BM/16 2016-01-18 NET-MOBILE SP. Z O.O.
2361,60 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DOTYCZĄCEGO PROGNOZOWANIA ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH.
7/BM/15 2015-01-02 CUSTOM P.KLAUDA, M. MACHLARZ SPÓŁKA JAWNA
4428,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. GRODZKA 20.
7/BM/14 2014-02-12 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
12000,00 KONSERWACJA STACJI POMIAROWYCH W TYM REMONTY STACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU OSTRZEGANIA POWODZIOWEGO DLA MIASTA LUBLIN
7/BK/16 2016-02-01 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"
7/BK/15 2015-09-03 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
212000,00 DOFINANSOWANIE GMINY LUBLIN W ZAKRESIE ZBIERANIA PORZUCONYCH POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
7/BK/14 2014-09-05 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
50000000,00 UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NR 14/1507
7/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 85
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 85 UL. ONYKSOWA 8 LUBLIN
79/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
79/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW"
79/ZSS/16 2016-02-01 SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO, MŁY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI
79/ZSS/15 2015-01-29 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
37500,00 PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
79/ZSS/14 2014-02-28 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA RODZICÓW UCZNIÓW LUBELSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
79/ZE/16 2016-05-23 ANDRZEJ ONACKI
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
79/ST/18 2018-02-15 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. I ELIMINACYJNY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL
79/ST/17 2017-02-07 KLUB SPORTOWY PACO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY- BOKS
79/ST/16 2016-01-25 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -KICK BOXING
79/ST/15 2015-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
6000,00 UKS ŻEGLUJ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
79/ST/14 2014-01-17 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
2685,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
79/SOI/18 2018-04-17 CBM SCARL
0,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
79/SOI/16 2016-08-18 COMEDIA
27234,90 POPROWADZENIE PRZEZ CHARLESA LANDREGO WARSZTATÓW, WYKŁADU EKSPERCKIEGO ORAZ UDZIAŁU W PREZENTACJI PROJEKTU KREATYWNI, WYSTAWIE ZDJĘĆ ORAZ WERNISAŻU W DNIU 4.10.2016
79/SOI/15 2015-07-15 GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.
39977,46 PRZEKAZYWANIE NA CAŁY KRAJ INFORMACJI POŚWIĘCONYCH ROZWOJOWI MIASTA LUBLIN
79/SOI/14 2014-08-22 VENA ART SP. Z O.O.
129888,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH DLA PROGRAMU LUBELSKA WYŻYNA IT W RAMACH PROJEKTU ,,PROMOCJA GŁÓWNYCH OSI ROZWOJU REGIONU LUBELSKIEGO NA PRZYKŁADZIE MIAST- LUBLIN I PUŁAWY''
79/PN/18 2018-07-24 MACIEJ RUKASZ
3400,00 1. PRZEDMIOTEM UMOWY JEST AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU "LUBELSKA DZIELNICA KREATYWNA". PRZEDMIOT UMOWY OBEJMUJE WYKONANIE ZDJĘĆ: 1) W TRZECH LOKALACH USŁUGOWYCH, KTÓRE WYGRAJĄ KONKURS "KREATYWNE PRZEMIANY". ZDJ
79/PN/17 2017-10-30 KATARZYNA SALWA
1360,00 OBSŁUGA KORESPONDENCJI ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
79/PN/16 2016-10-10 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 NAWIĄZANIE PARTNERSTWA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
79/OW/18 2018-06-18 "FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK-ODDZIAŁ W LUBLINIE-NAUKA I ROZWÓJ LUB
2326928,80 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBLESKIEGO NA LATA 2014-2020 - LUBLIN STAWIA NA ZAWODOWCÓW.
79/OW/17 2017-11-14 "FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK-ODDZIAŁ W LUBLINIE-NAUKA I ROZWÓJ LUB
0,00 LIST INTENCYJNY DOT. WSÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE KOMPETENCJE, DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENI
79/OŚ/18 2018-06-29 KOM-EKO S.A.
2084120,49 ANEKS DO UMOWY NR 10/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI UMOWY, ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH HARMONOGRAMÓW.
79/OŚ/17 2017-06-05 EWELINA BORODIJUK
7600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
79/OŚ/16 2016-05-23 MAŁGORZATA ZAMECKA
7800,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
79/OŚ/15 2015-05-14 MLU SP Z.O.O.
28371,18 WYKONANIE KONSERWACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13 W LUBLINIE
79/OŚ/14 2014-06-12 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/OŚ/14 DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU DO 31.07.2014 R.
79/OR/18 2018-06-29 JOANNA LALAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 168/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
79/OR/17 2017-06-09 DS-AUTO DANUTA SAKOWICZ
13778,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA SUPERB, NR REJ. LU 0001G.
79/OR/16 2016-10-26 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
-20215,05 ANEKS DO UMOWY NR 7/OR/16 Z DNIA 18.01.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY O 20215,05 ZŁ DO WYSOKOŚCI 58 763,25 ZŁ.
79/OR/15 2015-02-24 STEFAN FILIPOWICZ
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 1 W DZIELNICY WĘGLIN PÓŁNOCNY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
79/OR/14 2014-05-07 ANNA MICHAŁEK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 57 W LUBLINIE
79/MZON/17 2017-02-13 HANNA ANDRZEJEWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
79/MZON/15 2015-12-18 HANNA WIŚNIEWSKA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI DO 16 R.ŻYCIA., STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
79/KP/18 2018-07-16 WOJCIECH PACEWICZ
3600,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018
79/KP/17 2017-07-20 WOJCIECH PACEWICZ
3600,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
79/KP/16 2016-06-09 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "CENTRUM INFORMACJI DLA CUDZOZIEMCÓW".
79/KP/15 2015-05-27 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WSPÓLNA ORGANIZACJA KONCERTU FINAŁOWEGO II FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA
79/KP/14 2014-04-28 MICHAŁ ZIELIŃSKI
2000,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO OPRACOWANIA TREŚCI NA OFICJALNY PROFIL FACEBOOK OBCHODÓW 700-LECIA LOKACJI MIASTA LUBLIN
79/KL/18 2018-01-24 URSZULA MICHALAK
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PRZYGOTOWANIE KSIĄŻKI POETYCKIEJ PT. PRAWIE PRZEDWIECZÓR"
79/KL/17 2017-01-19 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
50000,00 WYSTĘP ORKIESTRY PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
79/KL/16 2016-01-28 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE - HAK - HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOSCI 2016
79/KL/15 2015-02-04 STOWARZYSZENIE CHÓR "LA MUSICA" PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - PŁYTA CHÓRU "LA MUSICA"
79/KL/14 2014-02-14 RAFAŁ CHWAŁA
10000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ PN. "DIED MOROZ CONVENTION"
79/IT/18 2018-08-23 SECURION JERZY GODZISZEWSKI
188900,01 ZAPROJEKTOWANIE ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE O 13 NOWYCH KAMER IP.
79/IT/16 2016-11-21 SPRINT S.A.
343908,00 DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU WYKONYWANIA I SKŁADOWANIA KOPII ZAPASOWYCH.
79/IT/15 2015-11-12 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
40825,90 BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W SIEDZIBACH PIĘCIU RAD DZIELNIC.
79/IT/14 2014-11-24 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
149982,51 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA.
79/IR/18 2018-06-14 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
149445,00 REMONT DACHU I ELEWACJI NA BUDYNKU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 5
79/IR/17 2017-05-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 UMOWA NR 11/RE-1/2017 - USUNIĘCIE KOLIZJI NR 11/430/K/RM/2017 Z DNIA 20.02.2017 R., DOT. ZADANIA: REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZCK DLA LOF.
79/IR/16 2016-05-16 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 233/IR/15 Z DNIA 18-09-2015 R DOT. REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" - ZMIANA TERMINU UZGODNIENIA KONCEPCJI PROJEKTOWEJ.
79/IR/15 2015-05-12 BUDIMEX S.A.
0,00 ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI
79/IR/14 2014-05-14 MOBINO SP.Z O.O.
258300,00 WYKONANIE POLA DO GRY W MINIGOLFA DLA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM
79/GM/18 2018-04-05 MACIEJ KARCZMARZ
44,00 UMOWA NR: 27/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
79/GM/17 2017-03-16 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 13 (OBR. 2, ARK. 7), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. WOLSKIEJ 20, NA CELE ZWIĄZANE Z P
79/GM/16 2016-05-17 RUCH S.A. W RESTRUKTURYZACJI
220,00 UMOWA NR: 20/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, TYMIANKOWA Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK HANDLOWY, CZĘŚĆ DZ. 5/12 OBR. 30 ARK. 11, POWIERZ. 10 M2
79/GM/15 2015-03-06 DARIUSZ PĘTALA
40,00 DZIERŻAWA GARAŻ BLASZANY G142: SMOLUCHOWSKIEGO. DZ. NR 76/9 (OBR. 43, ARK. 14) POW. OK; 18
79/GM/14 2014-03-31 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY DZIERZAWY NR 137/GM/11 ZMIENIAJĄCY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
79/GK/17 2017-12-15 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS- ZMIANA OKRESU ROZLICZENIOWEGO - ODNIESIENIE DO TARYF ZA WODĘ
79/GK/15 2015-11-24 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
12960,00 WYCIĘCIE KRZEWÓW I WYKONANIE NASADZEŃ W PARKU RURY.
79/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 87
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 87, UL. WORONIECKIEGO 11, 20-492 LUBLIN
799/OR/15 2015-08-25 KRZYSZTOF LEŚNIAK
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 190 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
799/OR/14 2014-10-24 CEZARY BĄCZKOWSKI
500,00 UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH ORAZ DORĘCZANIE PAKIETÓW WYBORCZYCH DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
798/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ KALISZ
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 185 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
798/OR/14 2014-10-24 TOMASZ ŁOZOWSKI
450,00 UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH ORAZ DORĘCZANIE PAKIETÓW WYBORCZYCH DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
797/OR/14 2014-10-02 RENATA WOLSKA
2200,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
796/OR/15 2015-08-25 PATRYCJA NOWIK
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 176 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
796/OR/14 2014-10-02 IWONA NOWOGRODZKA
2650,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, ZAKŁADANIE I AKTUALIZACJA LIST DODATKOWYCH WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
795/OR/15 2015-08-25 KRZYSZTOF SURMA
190,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 102 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
795/OR/14 2014-11-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
1413,00 PONOSZENIE OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. FILARETÓW 44 (SZACUNKOWE OPŁATY MIESIĘCZNE 1413 ZŁ BRUTTO)
794/OR/15 2015-08-25 ADAM GÓRECKI
165,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR.199 W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
794/OR/14 2014-11-27 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
9741,60 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA -NAPADU W BUDYNKACH UM LUBLIN
793/OR/15 2015-08-25 MAGDALENA PRAJEL
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 112 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
793/OR/14 2014-11-24 ASC GLOBAL S.C.
-13249,70 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 376/OR/12 Z DNIA 3.12.2014 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY
792/OR/15 2015-08-25 ANETA SKASSA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 029 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
792/OR/14 2014-11-13 DOROTA HASIAK
370,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 034 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
791/OR/15 2015-08-25 ANETA SKASSA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 127 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
791/OR/14 2014-11-07 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
29880,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
790/OR/15 2015-08-25 BARTŁOMIEJ OSTROUCH
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 143 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
790/OR/14 2014-11-24 CYFROWY POLSAT S.A.
758,10 ABONAMENT ZA CYFROWY POLSAT
78/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
78/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
78/ZSS/16 2016-02-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
78/ZSS/15 2015-02-13 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (ROCZNIK 2003).
78/ZSS/14 2014-02-17 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
78/ZE/16 2016-05-23 RAFAŁ MORSZCZYZNA
DUDZIAK LEOKADIA,DUDZIAK STANISŁAW,MORSZCZYZNA ANNA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
78/ST/18 2018-01-29 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
78/ST/17 2017-02-01 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
78/ST/16 2016-03-02 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - JUDO
78/ST/15 2015-05-25 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
10000,00 ORGANIZACJA XXI LUBELSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIŁKI SIATKOWEJ I MINISIATKÓWKI
78/ST/14 2014-01-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
61500,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ROZGRYWKACH I LIGI KOSZYKÓWKI KOBIET.
78/SOI/18 2018-04-26 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
39984,00 PROWADZENIE PRZESTRZENI COWORKINGOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KREATYWNYCH Z MIASTA LUBLIN
78/SOI/17 2017-06-30 "NETRIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU LUBELSKI INKUBATOR TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ORAZ W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
78/SOI/16 2016-08-19 NIEDZIAŁEK MAREK NIEDZIAŁEK
30000,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI INTEGRATING INTERNATIONAL STUDENTS: PERSPECTIVES FROM CITIES, CIVIL, SOCIETY AND ACADEMIA W DNIACH 3-4.11.2016
78/SOI/15 2015-07-15 MONIKA PIETRZAK
1400,00 ANEKS DO UMOWY NR 26/SOI/15 - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI
78/SOI/14 2014-08-21 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. "CURRENT APPROACHES TO HEALTH AND DISEASES IN ANIMALS AND HUMANS" W TERMINIE 19-20 WRZEŚNIA 2014 R.
78/PN/18 2018-07-23 ALINA ZAITSEVA
1005,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI Z PANELISTAMI KIEW 2018
78/PN/17 2017-10-17 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
7500,00 PRODUKCJA I MONTAŻ 6 FILMÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CENTRUM KOMEPENCJI WSCHODNICH WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAC AUTORSKICH
78/PN/16 2016-10-18 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
48585,00 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ DIAGNOZY STRUKTURY RUCHU PIESZEGO NA OBSZARZE UL. LUBARTOWSKIEJ I TERENIE DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE: W OBRĘBIE DWORCA PKS PRZY AL. TYSIĄCLECIA ORAZ TARGOWISK PRZY AL. TYSIĄCLECIA I UL. RUSKIEJ, POPRZEDZONEJ BADANIEM RUCHU PIES
78/PN/15 2015-08-05 INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
0,00 UCZESTNICTWO PRELEGENTÓW W KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
78/OW/18 2018-07-18 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
47600,00 WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ROMSKIEJ I POLSKIEJ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z "PROGRAM
78/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
173904,00 UMOWA NR 934 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUB
78/OŚ/18 2018-06-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
35100,00 UMOWA DOTACJI ZADANIA PN. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
78/OŚ/17 2017-06-05 STANISŁAW POLESZAK
5200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
78/OŚ/16 2016-05-23 ELŻBIETA GŁOS
6210,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
78/OŚ/15 2015-05-14 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
15136,30 WYEMITOWANIE SPOTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ"; NA ANTENIE STACJI RADIOWYCH ORAZ W PROGRAMACH RADIOWYCH NADAWANYCH W INTERNECIE.
78/OŚ/14 2014-06-18 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
39778,20 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM LOGO EKOLUBLIN NA POTRZEBY SYSTEMU ZACHĘT DLA MIESZKAŃCÓW UCZESTNICZĄCYCH W AKCJI EKOLUBLIN INSPIRUJE DO SEGREGACJI.
78/OR/18 2018-06-29 -- BARTŁOMIEJ KOZYRSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 167/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
78/OR/17 2017-06-09 DS-AUTO DANUTA SAKOWICZ
13172,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FIAT DOBLO, NR REJ. 4390M.
78/OR/16 2016-10-26 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 PRZEPROWADZENIE KURSU: WARSZTATY SZKOLNE Z OBSŁUGI PROGRAMU AUTODESK AUTOCAD NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM DLA 13 OSÓB W TERMINIE 27.09.2016 R.
78/OR/15 2015-02-24 RAFAŁ JAKUBOWSKI
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 1 W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
78/OR/14 2014-05-07 SEBASTIAN KOSOWSKI
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W LUBLINIE
78/ON/15 2015-07-30 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
12180,00 SKŁAD I DRUK 7000 SZT. BROSZUR LUBELSKA KARTA SENIORA /W RAMACH POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO/
78/MZON/17 2017-03-01 KAROLINA WOLSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
78/MZON/15 2015-12-18 URSZULA FRYGA-DYŚ
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O ST. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
78/KP/18 2018-07-16 MARTA WIERZBICKA
3165,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
78/KP/17 2017-07-20 JACEK SCHERER FOTOGRAFIA
3900,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
78/KP/16 2016-06-09 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
2000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "LOGIN: LUBLIN".
78/KP/15 2015-05-27 LIDEX SP. Z O.O.
18634,50 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JEZYKI: ANGIELSKI I UKRAIŃSKI MATERIAŁÓW TEKSTOWYCH NA STRONĘ INTERNETOWĄ URZĘDU MIASTA LUBLIN W LICZBIE MAKSYMALNIE 150 STRON FIZYCZNYCH ORAZ KOREKTA PRZETŁUMACZONYCH TEKSTÓW PRZEZ NATIVE SPEAKERÓW, WRAZ Z PRZEKA
78/KP/14 2014-04-28 WOODYS BACKLINE SPÓŁKA JAWNA WYSOCKI I WSPÓLNICY
4489,50 WYNAJEM BACKLINE'U WRAZ Z DOSTAWĄ I OBSŁUGĄ NA POTRZEBY IMPREZY PROMOCYJNEJ PERŁA SCENA MIASTA 2014
78/KL/18 2018-01-24 KAROL ZIELIŃSKI
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PŁYTA K. ZIELIŃSKIEGO Z HARMONIJKĄ USTNĄ W ROLI GŁÓWNEJ I AUTORSKIMI TEKSTAMI."
78/KL/17 2017-01-19 NATALIA WILK
11000,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
78/KL/16 2016-01-29 SŁAWOMIR KSIĘŻNIAK
0,00 UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY PN. DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN" ORAZ PROGRAMU JEJ DZIAŁANIA
78/KL/15 2015-02-03 PAWEŁ JAWORSKI
1900,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AUTORSKICH WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH, STWORZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO WW. WARSZTATÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE 7.02.2015 R. W SIEDZIBIE WARSZTATÓW KULTURY WARSZTATÓW DLA GRUPY 30 OSÓB Z OBSZAR
78/KL/14 2014-02-12 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. "CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE".
78/IT/18 2018-08-21 "BASOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
78/IT/16 2016-11-15 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
10981,44 DZIERŻAWA 8 SZTUK LOKALIZATORÓW GPS.
78/IT/15 2015-11-10 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
36900,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU AA_USC.
78/IT/14 2014-11-19 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
35000,00 UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY KOPIAREK W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
78/IR/18 2018-06-13 EDACH SP. Z O.O.
7472400,00 DOBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY, PRZY UL. GŁOWACKIEGO 26 W LUBLINIE
78/IR/17 2017-05-29 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 19/IR/16 Z DNIA 29.03.2016 R., DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.
78/IR/16 2016-05-17 BUDIMEX S.A.
125460,00 PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI ARCHEOLOGICZNYCH BADAŃ RATOWNICZYCH DOT. ZADANIA PN. " ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE".
78/IR/15 2015-05-15 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI
5000,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ OBEJMUJĄCEJ ROZPOZNANIE SKŁADU GATUNKOWEGO AWIFAUNY I CHIROPTROFAUNY ZASIEDLAJĄCEJ BUDYNKI VIII L.O., UL. SŁOWICZA 5 I BURSY SZKOLNEJ NR 5, UL. POGODNA 52A - W OKRESIE LĘGOWYM
78/IR/14 2014-05-14 INBUD SPÓŁKA JAWNA M.RYBAK, R.RYBAK
494214,00 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W LUBLINIE, UL. KUNICKIEGO 116
78/GM/18 2018-04-06 TERESA WÓJCICKA
44,00 UMOWA NR: 26/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
78/GM/17 2017-03-10 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
7433,50 UMOWA NR: 19/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CMENTARNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POW.: 18632 M2/ 1799 M2 - DZIERŻAWA, 16833 M2 - DOZÓR
78/GM/16 2016-05-17 EXPERT PROJEKT WOJCIECH MATUSZEWSKI
798,00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA: 1) BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO O POW. 978,87 M2 POŁOŻONEGO PRZY UL. DŁUGIEJ 13A (DZ. NR 33/7, OBR. 16, ARK. 8), 2) BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO O POW. 223,12 M2 POŁOŻONEGO PRZY UL. DŁUGIEJ 13A (DZ.
78/GM/15 2015-03-04 TADEUSZ JELEŃ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO, GARAŻ BLASZANY DZ. NR 76/9 (OBR. 43, ARK. 14) POW. OK; 17
78/GM/14 2014-03-25 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 137/GM/11 DOT. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY
78/GK/18 2018-07-13 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
2259,00 ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO UMOWY NA KONSERWACJĘ PLACÓW ZABAW.
78/GK/15 2015-11-13 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
109926,94 KONTROLA, UTRZYMANIE, NAPRAWA I KONSERWACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY LUBLIN
78/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 84
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 84, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 17, 20-283 LUBLIN
789/OR/15 2015-08-25 MAŁGORZATA PŁACZKOWSKA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 163 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
789/OR/14 2014-10-03 AGNIESZKA WEREMKO
4000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, SZKOLENIA OKW, NADZÓR NAD REJESTREM WYDATKÓW, KOORDYNACJA I NADZÓR W ZAKRESIE PRZYGOT. I WPROWADZANIA UMÓW, KOORDYNACJA OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2
788/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ PYC
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 062 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
788/OR/14 2014-10-03 EDYTA SICZEK
4500,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW, PRZYGOT. OSTATECZNYCH SKŁADÓW OKW, (...), W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
787/OR/15 2015-08-25 ANDRZEJ WASIL
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 120 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.
787/OR/14 2014-10-03 DOROTA MENCZEWICZ
4100,00 SZKOLENIE OKW, PRZYGOTOWANIE ZAWIADOMIEŃ, PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, KOORDYNACJA PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH, (...).
786/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ PIŁAT
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 073 - 6 WRZEŚNIA 2015R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
786/OR/14 2014-10-28 LUCYNA BARYŁA
3000,00 PRZYJMOWANIE UMÓW I RACHUNKÓW, WPROWADZANIE UMÓW, ROZLICZENIE DIET, (...), DOT. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
785/OR/15 2015-08-25 JACEK PIESIAK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS. R NR. 063 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
785/OR/14 2014-10-03 ANNA BIAŁY
5400,00 SPORZĄDZENIE I PROWADZENIE REJESTRU WYDATKÓW, PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UMÓW, PRZYGOTOWYWANIE DOK. FINANSOWYCH, KOORDYNACJA OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH, WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 2000 ZAMÓWIEŃ I UMÓW, PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA, (...).
784/OR/15 2015-08-25 KRZYSZTOF PRUCHNIAK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 072 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
784/OR/14 2014-11-17 ANTONI FAŁKOWSKI
800,00 PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DRUK I DOSTAWĘ KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
783/OR/15 2015-08-25 WOJCIECH GOLUS
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 095 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
783/OR/14 2014-11-14 ŁUKASZ GRZYWACZ
900,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW DO SIEDZIB OKW I Z SIEDZIB OKW DO SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
782/OR/15 2015-08-25 ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 023 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
782/OR/14 2014-11-14 JERZY DZIERBA
900,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW DO SIEDZIB OKW I Z SIEDZIB OKW DO SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
781/OR/15 2015-08-25 JUSTYNA MALINOWSKA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS R NR. 020 - 6 WRZEŚNIA 2015R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
781/OR/14 2014-11-13 ROBERT SZYMAŃSKI
2700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE KART DO GŁOSOWANIA
780/OR/15 2015-08-25 ADAM GÓRECKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 045 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNO KRAJOWE
780/OR/14 2014-11-13 KRZYSZTOF PASZCZYK
2700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW, POMOC PRZY ODBIORZE I WYWOŻENIU MATERIAŁÓW
77/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
77/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
77/ZSS/16 2016-02-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI
77/ZSS/15 2015-02-13 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (ROCZNIK 2004).
77/ZSS/14 2014-02-17 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
77/ZE/16 2016-05-20 HENRYK MĄCZKA
MĄCZKA MARIOLA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
77/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3500,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ HENRYKA KOSSAKOWSKIEGO 2018"
77/ST/17 2017-03-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIUALNYCH
77/ST/16 2016-03-02 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
77/ST/15 2015-03-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
77/ST/14 2014-01-09 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
24600,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ CYKLU IMPREZ BIEGOWYCH "Z BIEGIEM NATURY".
77/SOI/18 2018-04-23 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROWADZENIA WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W OBSZARZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I RACJONALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII W ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTACH
77/SOI/17 2017-06-23 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY PARTNERSTWA W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA-KLASTER USŁUG MEDYCZNYCH I PROZDROWOTNYCH, ZMIANA § 4 UST. 2 ,,CZŁONKÓW RADY KLASTRA W LICZBIE NIE WIEKSZEJ NIŻ PIĘTNASTU POWOŁUJE ZARZĄD KLASTRA''
77/SOI/16 2016-08-11 TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ OCZKOWSKI
7872,00 WYNAJEM, MONTAŻ, TRANSPORT I OBSŁUGA APARATURY OŚWIETLENIOWEJ, NAGŁOŚNIENIOWEJ NA POTRZEBY PIKNIKU NAUKOWEGO W DNIU 18 WRZEŚNIA 2016 R.
77/SOI/15 2015-07-15 PIOTR MALESZYK
10000,00 ANEKS DO UMOWY NR 53/SOI/15 - ROZSZERZENIE ZAKRESU UMOWY O "AKTUALIZACJĘ BAZY DANYCH ZAWIERAJĄCEJ MIERNIKI ILOŚCIOWE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA RAPORTU MONITORUJĄCEGO REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU LUBLINA NA LATA 2013-2020"
77/SOI/14 2014-08-18 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 46/SOI/14 DOTYCZĄCY ZMIANY DANYCH TELEADRESOWYCH STRONY UMOWY
77/PN/18 2018-07-23 HOTEL VICTORIA
22980,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW DEBAT PUBLICZNYCH PODCZS VII KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
77/PN/17 2017-11-13 HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG
837354,00 STWORZENIE PARTNERSTWA I USTALENIE ZASAD W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU "AREA 21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
77/PN/16 2016-10-07 MICHAŁ HORBOWICZ
34220,00 PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ INWENTARYZACJI STANU ZACHOWANIA ZABUDOWY ZABYTKOWEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM REWALORYZACJĄ, Z WYKONANIEM SZCZEGÓŁOWEJ WALORYZACJI DLA OKREŚLENIA WSKAZAŃ PLANISTYCZNYCH POPRZEZ OPRACOWANIE KART INWENTARYZACYJNYCH DLA 29 OBIEKTÓW ZA
77/PN/15 2015-07-30 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
11070,00 1. ZAMAWIAJĄCY ZLECA TELEWIZJI EMISJĘ SPOTÓW REKLAMOWYCH PRZYGOTOWANYCH I DOSTARCZONYCH TELEWIZJI PRZEZ WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN W RAMACH REALIZOWANEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "S.O.S BEZPIECZNA
77/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
128096,00 UMOWA NR 933 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLI
77/OŚ/18 2018-06-27 EKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
630485,85 ANEKS DO UMOWY 11/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY CENY ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA.
77/OŚ/17 2017-06-05 GRAŻYNA SKWAREK
4807,76 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
77/OŚ/16 2016-05-23 MAGDALENA GLEGOLSKA
8774,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
77/OŚ/15 2015-05-13 KAN-POL PPHU IWONA ŁOSIEWICZ
122916,00 USUWANIE AZBESTU.
77/OŚ/14 2014-02-06 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
250000,00 POROZUMIENIE W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRZYMANIA, KONSERWACJI LUB REMONTÓW ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH TZW. MIENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ, JAKIM JEST ZALEW ZEMBORZYCKI
77/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA CĄKAŁA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 166/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
77/OR/17 2017-05-31 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 292/KP/16 NA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ, UDZIELANEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ - ZMIANA SIEDZIBY KANCELARII
77/OR/16 2016-10-20 HEUTE SERVICE SP. Z O. O.
5100,00 DZIERŻAWA URZĄDZENIA CZYSZCZĄCO-POLERUJĄCEGO OBUWIE.
77/OR/15 2015-02-24 STANISŁAW SIEŃKO
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 7 W DZIELNICY RURY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
77/OR/14 2014-05-07 PAWEŁ RYBICKI
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 28 W LUBLINIE
77/MZON/17 2017-03-01 PAULINA SIEMBIDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
77/MZON/16 2016-05-10 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTA W DNIU 10.05.2016R. POMIĘDZY MIEJSKIM ZESPOŁEM DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE A MINISTERSTWEM RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
77/MZON/15 2015-11-27 ARKADIUSZ PRZYBYSZ
1400,00 ARCHIWIZACJA KART PARKINGOWYCH ROCZNIKI 2007-2009, SPORZĄDZANIE LIST OSÓB ORAZ TECZEK AKTOWYCH
77/KP/18 2018-07-16 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
8487,00 PRODUKCJA I POSTPRODUKCJA SPOTU, BĘDĄCEGO RELACJĄ Z FESTIVALU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
77/KP/17 2017-07-18 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
4964,90 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 117 SZT. KUBKÓW TERMICZNYCH Z GRAWEREM REKLAMOWYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
77/KP/16 2016-06-10 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ORGANIZACJI SEMINARIUM W DNIU 15.06.2016R.
77/KP/15 2015-05-25 HOTEL VICTORIA
24800,00 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM DLA 60 OSÓB NA TERENIE MIASTA LUBLIN W DNIACH 27-31 MAJA 2015.
77/KP/14 2014-04-24 WIP MACHLARZ MARIUSZ, KLAUDA PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
3000,00 PROMOCJA MIASTA PRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "AROMATY PEŁNE INSPIRACJI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
77/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA ZABRATAŃSKA
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " POLA WALKI."
77/KL/17 2017-01-19 FUNDACJA "5MEDIUM"
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - AKADEMIA SZTUK DZIECIĘCYCH VI
77/KL/16 2016-01-27 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
100000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE- ZAKUP KOSTIUMÓW I DODATKÓW DLA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. W. KANIOROWEJ
77/KL/15 2015-01-30 FUNDACJA DZIUPLA - EDUKACJA I ROZWÓJ
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM DZIELNICE KULTURY ZRÓBMY SOBIE KSIĄŻKĘ
77/KL/14 2014-02-13 FUNDACJA TU OBOK
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "ŚCIEŻKA DO KULTURY Z WOLONTARIUSZAMI KULTURY PLUS".
77/IT/18 2018-08-21 "BASOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 48/IT/16 (DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW RODO).
77/IT/16 2016-11-14 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 52/IT/16. (ZMIANA TERMINÓW)
77/IT/15 2015-10-30 MYŚLIŃSKI JAROSŁAW DOMINO COMPUTER
691260,00 DOSTAWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ. INSTALACJI, URUCHOMIENIE I SKONFIGUROWANIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ZAŁĄCZNIKU NR 1
77/IT/14 2014-11-07 COIG
151290,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I W ZAKRESIE MODUŁU GOP.
77/IR/18 2018-06-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOT. UMOWY NR 17-C1/UP/00020 Z DNIA 06.03.2017 R. W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE - ROZDZIELNICE IMPREZ MASOWYCH, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (ODSTĄPIENIE OD UMOWY NR 22/IR/17)
77/IR/17 2017-05-15 BUDIMEX S.A.
-11721,72 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 19/IR/16 Z DNIA 29.03.2016 R., ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO.
77/IR/16 2016-05-10 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 66/IR/16 Z DNIA 04.05.2016 R., DOT. PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J.PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
77/IR/15 2015-05-14 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
4500,00 NAPRAWA USZKODZONYCH URZĄDZEŃ SYSTEMU DSO W BUDYNKU BIUROWYM, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE
77/IR/14 2014-05-14 P.W. "STACHYRA" STANISŁAW STACHYRA
198389,06 WYKONANIE OSIEDLOWEGO BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ NA OSIEDLU "BOTANIK", PRZY UL. ALTANOWEJ W LUBLINIE.
77/GM/18 2018-04-09 PATRYCJA KUCHARCZYK
100,00 UMOWA NR: 25/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
77/GM/17 2017-03-17 DZIECIOL GRAZYNA, DZIECIOL ANDRZEJ
313,50 UMOWA NR: 1009/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
77/GM/16 2016-05-12 WIŚNIEWSKI JAKUB
360,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 6A-6E Z PRZEZNACZENIEM POD KIOSK HANDLOWY
77/GM/15 2015-01-22 MAGDALENA TELENGA
189,00 UMOWA DZIERŻAWY ZAWARTA DN. 2015/01/22 NA OKRES OD 2014/01/01 DO 2016/12/31 - DZ. NR 95/19, OBR. 3, ARK. 8 - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
77/GM/14 2014-03-31 PIOTR KUSAK
340,00 DZIERŻAWA - UL. MARIAŃSKA - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA - CZ. DZ. NR 12/14 (OBR. 42, ARK. 6) - POW. 20 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
77/GK/18 2018-07-26 ALL GLASS GRZEGORZ DRELA
1685,10 WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH ZAWIERAJACYCH "REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE"
77/GK/17 2017-12-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
4018,29 WYKONANIE NAPRAWY OKŁADZIN KAMIENNYCH FONTANNY LINEARNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE (OBOK BUDYNKU POCZTY POLSKIEJ)
77/GK/15 2015-11-10 "LENMAR" MARCIN LENARD
1550,00 DOSTAWA I MONTAŻ PODPORY POD PNĄCZE - 20M WRAZ ZE SŁUPKAMI NA TERENIE SKWERU PRZY UL.PIĘKNEJ.
77/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 83
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 83, UL. ZDROWA 1, 20-383 LUBLIN
779/OR/15 2015-08-25 ZBIGNIEW ŁĘCKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDSR. NR. 012 - 6 WRZEŚNIA 2015 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
779/OR/14 2014-11-13 RAFAŁ FRANCKIE
1200,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MBOW DO SIEDZIB OKW.
778/OR/15 2015-08-25 NORBERT KASPRZAK
205,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 038 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
778/OR/14 2014-11-13 TADEUSZ GRZYWACZ
1200,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MBO I DO SIEDZIBY OKW.
777/OR/15 2015-08-25 NORBERT KASPRZAK
205,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 039 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
777/OR/14 2014-11-14 MAREK NIŻNIOWSKI
450,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MBO I DO SIEDZIBY OKW.
776/OR/15 2015-08-25 DOROTA EWERT
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 008 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
776/OR/14 2014-10-03 AGNIESZKA KOSTECKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH, OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ, PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
775/OR/15 2015-08-25 MIROSŁAW KAPICA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 044 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
775/OR/14 2014-10-03 AGNIESZKA FERENC
4100,00 WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH,PRZEGLĄD SIEDZIB, PRZYGOTOWANIE LIST KANDYDATÓW, USTALANIE SKŁADÓW OKW,WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
774/OR/15 2015-08-25 PRZEMYSŁAW CYBUL
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 028 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
773/OR/15 2015-08-25 PIOTR BISZCZAK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 097 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
772/OR/15 2015-08-25 PIOTR BISZCZAK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 098 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
771/OR/15 2015-08-25 GRZEGORZ GONTARZ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 003 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
770/OR/15 2015-08-25 IWONA WILKOSZ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR 035 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
76/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
76/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
76/ZSS/16 2016-02-01 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE SPÓŁKA JAWNA KUSY I WSPÓLNICY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
76/ZSS/15 2015-02-13 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA RĘCZNA DLA CHŁOPCÓW W WIEKU 13-15 LAT).
76/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH
76/ZE/16 2016-05-20 ARIEL WRONA
DĄBEK DANUTA,WRONA PATRYK
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
76/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .GRAND PRIX POLSKI
76/ST/17 2017-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW
76/ST/16 2016-01-12 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -KARATE KYOKUSHIN
76/ST/14 2014-01-09 ACTIVEDEL ELZBIETA DELEŻUCH
13500,00 KOORDYNACJA AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE".
76/SOI/18 2018-04-16 ANITA NADOLSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 32/SOI/18 ZWIĘSZENIE LICZBY GODZIN ORAZ KWOTY O 200 ZŁ
76/SOI/17 2017-06-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
-224500,00 ANEKS DO UMOWY 70/SOI/17 ZMIANA § 3 UST 1 ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O 224 500 ZŁ, ZMIANA TERMINÓW PŁATNOŚCI TRANSZ.
76/SOI/16 2016-08-16 VOLOSHINA TATYANA VIKTORIVNA
5754,51 ORGANIZACJA TARGÓW MIĘDZYNARODOWYCH ,,EDUKACJA ZA GRANICĄ'' W KIJOWIE 17-19 LISTOPADA 2016 R.
76/SOI/15 2015-07-02 PAWEŁ BIENIEK FOTOGRAFIA PROFESJONALNA
2000,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH WYBRANYCH PRACOWNIKÓW SOI
76/SOI/14 2014-09-01 PAWEŁ BATYRA
23000,00 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W TYM OFERT INWESTYCYJNYCH, BROSZUR INFORMACYJNYCH, GADŻETÓW PROMOCYJNYCH
76/PN/18 2018-07-23 GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
6732,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW DEBAT PUBLICZNYCH PODCZAS VII KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
76/PN/17 2017-10-06 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15990,00 NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY CSK ODDAJE W NAJEM SALĘ OPEROWĄ ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE, PRZY PL. TEATRALNYM 1, ZWANĄ DALEJ PRZESTRZENIĄ W CELU ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA CREATIVE CITY FESTIWAL "MIASTO.TO"W RAMACH PROJEKTU
76/PN/16 2016-10-06 AFB TŁUMACZENIA MAGDALENA JANICZEK
4716,80 UMOWA NA TŁUMACZENIA PISEMNE ANGIELSKO-POLSKIE, POLSKO-ANGIELSKIE W RAMACH PROJEKTU PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT" FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU URBACT III.
76/PN/15 2015-07-29 WIP MACHLARZ MARIUSZ, KLAUDA PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
1920,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA 5 UCZESTNIKÓW SEMINARIUM I PANELI DYSKUSYJNYCH W DNIACH 1-3.10.2015 PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH - PROMOCJA 25-LECIA POLSKI SAMORZĄDOWEJ ORAZ D
76/OW/18 2018-06-18 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
68960,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM NOWOŚ
76/OW/17 2017-11-21 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
9900,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE TRZYSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE MECHATRONIKI DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
76/OŚ/18 2018-06-26 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY CZASU TRWANIA UMOWY NR 91/OŚ/12
76/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "PAZUR" LEK. WET. PATRYCJA GOLEŃ
12868,40 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁASCICIELSKICH, REJON 1
76/OŚ/16 2016-05-23 ZOFIA KORDYGA
6688,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
76/OŚ/15 2015-04-28 POINTGRAF JANUSZ BORUTA
774,90 DRUK ORAZ DOSTAWA 4.500 SZTUK ULOTEK PROMUJĄCYCH SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ICH KONFEKCJONOWANIE ORAZ DOSTAWĘ.
76/OŚ/14 2014-06-30 KUIPERCOMPAGNONS B.V. RUIMTELIJKE BORDENING, STEDENBOUW, ARCHITECTUUR,
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 67/OŚ/14 Z DNIA 11.06.2014R. DOT. PRZEDŁUŻENIA OKRESU TRWANIA UMOWY DO DNIA 31.07.2014R.
76/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ JEZIERSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 165/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
76/OR/17 2017-05-26 KLIMA-SOFT
12993,45 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/17 Z DNIA 23.05.2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISU PAR. 8 UST. 4 DOTYCZĄCY WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI SZCZELNOŚCI URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI.
76/OR/16 2016-10-17 PAWEŁ SADOWSKI
2970,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "AKTUALIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
76/OR/15 2015-02-24 AGATA SAWONIUK
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 6 W DZIELNICY RURY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
76/OR/14 2014-05-07 RENATA GAWRYSIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 25 W LUBLINIE
76/MZON/17 2017-03-01 KRYSTYNA ROLSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
76/MZON/16 2016-10-19 MARIA RZEPECKA
60,00 ANEKS DO UMOWY 17/MZON/16 Z DNIA 01.03.2016R. W - § 3 DODAJE SIĘ USTĘP 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3. ZLECENIODAWCA ZWRACA ZLECENIOBIORCY KOSZTY PODRÓŻY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU ZLECONYM PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU D
76/MZON/15 2015-11-26 ANNA PAŁYS
1400,00 PRZYGOTOWYWANIE POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA, UZUPEŁNIANIE REJESTRU WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
76/KP/18 2018-07-11 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
27183,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 62/KP/18
76/KP/17 2017-07-13 PHILIPS LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
123000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
76/KP/16 2016-06-03 EDWIN BENDYK
1000,00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS LUBELSKIEGO SEMINARIUM W DNIU 4.06.2016R.
76/KP/15 2015-06-01 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
43230,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2015 NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO HARMONOGRAMU.
76/KP/14 2014-04-24 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA
6150,00 AUTORSKIE WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII PROMOCYJNEJ BUDŻET OBYWATELSKI
76/KL/18 2018-01-24 MAGDA NIEOCZYM
9500,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PRZESTRZEŃ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH."
76/KL/17 2017-01-18 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
27000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY 2017
76/KL/16 2016-01-26 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
8000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURA DLA NAJMŁODSZYCH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
76/KL/15 2015-01-30 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
15500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM DZIELNICE KULTURY - ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - SOCJOTERAPIA PRZEZ SZTUKĘ
76/KL/14 2014-02-10 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
48000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY "HARMONIE STAREGO MIASTA".
76/IT/18 2018-08-21 GRZEGORZ GONTARZ
4461,00 KOORDYNACJA PRAC WDROŻENIOWYCH LOKALNYCH ADMINISTRATORÓW, ZGŁASZANIE PROBLEMÓW DO FIRMY WDROŻENIOWEJ, PODSTAWOWE WSPARCIE TECHNICZNE INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW, INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH W WY
76/IT/16 2016-11-09 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 71/IT/15. (LBW)
76/IT/15 2015-11-09 APN PROMISE S.A.
599625,00 ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO.
76/IT/14 2014-11-07 COIG
22140,00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA
76/IR/18 2018-06-11 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
19557,00 WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO W LUBLINIE, UL. RYNEK 1
76/IR/17 2017-05-17 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
2238600,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH - BUDYNEK DYDAKTYCZNY I WARSZTATOWY, PRZY UL. DŁUGIEJ 6 W LUBLINIE
76/IR/16 2016-05-16 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
146,05 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SKATEPARK - MONITORING MIEJSKI W LUBLINIE UL. RUSAŁKA, DZIAŁKA 10/12.
76/IR/15 2015-05-14 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
19920,00 NAPRAWA USZKODZONYCH CENTRAL ZASILAJĄCO-STERUJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU BIUROWYM, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE
76/IR/14 2014-05-14 "TRAWNIK PRODUCENT" SP.Z O.O.
598799,01 WYKONANIE POLA GOLFOWEGO ORAZ DRIVING RANGE DLA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
76/GM/18 2018-04-05 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
498,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 250,03 MKW., JEDNOKONDYGNACYJNEGO, PARTEROWEGO, WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA DECYZJĄ PNB.IO.3.602/1/103659/15 Z DNIA 02.02.2015 R., ZNAJDUJĄCEGO S
76/GM/17 2017-02-22 IRENA PYRA
PYRA JAROSŁAW
700,00 UMOWA NR: 1010/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
76/GM/16 2016-05-05 SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA RUDNIK
0,00 NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRYSZTAŁOWEJ.
76/GM/15 2015-01-22 WŁADYSŁAW PINIAŹ
70,00 UMOWA DZIERŻAWY ZAWARTA DN. 2015/01/22 NA KWOTĘ 70,00 ZŁ NA OKRES OD 2014/01/01 DO 2016/12/31, DZ. NR 95/19, OBR. 3, ARK. 8 - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
76/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
7380,00 WYKONANIE 30 OPERATÓW SZAC. LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
76/GK/18 2018-07-17 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
278804,16 UTRZYMANIE MIEJSKICH ZASOBÓW GRUNTOWYCH NIE OBJĘTYCH STAŁĄ, KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĄ ZIELENI KOMUNALNEJ W LUBLINIE ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM.
76/GK/17 2017-12-19 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
84154,84 BIEŻĄCE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NIEULEPSZONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBIE SKWERÓW I PLACÓW PUBLICZNYCH POZA PASEM DROGOWYM NA TERENIE GMINY LUBLIN W LATACH 2018 I 2019
76/GK/15 2015-11-16 USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO MAREK WOŁOSIŃSKI
2460,00 NAPRAWA SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ PRZY BOISKU DO KOSZYKÓWKI ORAZ WYKONANIE WSPORNIKÓW DO SZAFEK PRZY BOISKACH DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI W PARKU JANA PAWŁA II W LUBLINIE.
76/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 81
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 81, UL. WYŻYNNA 10, 20-560 LUBLIN
769/OR/15 2015-08-25 IWONA WILKOSZ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R.NR. 034 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
768/OR/15 2015-08-25 ANNA SKOCZEK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R.NR. 030 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
767/OR/15 2015-08-25 ANNA SKOCZEK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 031 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
766/OR/15 2015-08-25 ŁUKASZ KRUKOWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R. NR. 092 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
765/OR/15 2015-08-25 DOMINIK ŁOLIK
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R. NR. 075 - 6 WRZEŚNIA. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
764/OR/15 2015-08-25 DOMINIK ŁOLIK
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OK DS.R NR. 069 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
763/OR/15 2015-08-25 JACEK MARKOWICZ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OK DS.R NR. 048 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
762/OR/15 2015-08-25 DANIEL MARKOWSKI
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 040 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
761/OR/15 2015-08-25 ANNA KOCHALSKA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 036 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
760/OR/15 2015-08-25 PIOTR ROMANEK
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 145 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
75/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
75/ZSS/17 2017-04-03 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
99991,00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
75/ZSS/16 2016-02-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO, DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
75/ZSS/15 2015-02-13 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA RĘCZNA DLA CHŁOPCÓW W WIEKU 10-12 LAT).
75/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANII ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
75/ZE/16 2016-05-23 AGNIESZKA RUDYK
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
75/ST/18 2018-05-07 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 ORGANIZACJA W LUBLINIE MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
75/ST/16 2016-01-18 KLUB SPORTOWY PACO
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -BOKS
75/ST/15 2015-02-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
12000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
75/ST/14 2014-01-09 FUN SAIL TOMASZ MADEJ
4370,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ NA STOKU NARCIARSKIM.
75/SOI/18 2018-04-24 MAREK ŚWIĄDER
4400,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
75/SOI/17 2017-06-09 POLITECHNIKA LUBELSKA
1500,00 PUBLIKACJA ,,LIDER XXI WIEKU'' ORAZ ,,ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU. LIDER XXI WIEKU."
75/SOI/16 2016-08-16 PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
2160,00 POPROWADZENIE W ROLI OPOWIADACZA SPACERÓW KULTURALNYCH W RAMACH PROJEKTU ,,LUBLIN Z DUSZĄ ''.
75/SOI/15 2015-07-07 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 WSPÓŁORGANIZACJA FORUM INWESTYCYJNO-GOSPODARCZEGO LUB-INVEST
75/SOI/14 2014-09-01 MACIEJ RUKASZ
10000,00 OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA PODCZAS ORGANIZOWANYCH W MIEŚCIE WYDARZEŃ GOSPODARCZYCH
75/PN/18 2018-07-23 LOCOMOTIVA JOANNA CHRZANOWSKA-DYDUCH
4320,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW DEBAT PUBLICZNCH PODCZAS VII KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE 100-LETNIEJ TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ, OBY
75/PN/17 2017-10-03 MARIIA MARTYNIUK
2300,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PROPOZYCJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROGRAMU CKW W INTERNECIE
75/PN/16 2016-09-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 29.09 - 01.10.2016 ROKU
75/PN/15 2015-07-27 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ BABICZ, BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.J.
9594,00 WYDRUK I EKSPOZYCJA 15 BILLBOARDÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "S.O.S - BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA LUDZI I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU: LWÓW, LUBLIN, ŁUCK ORAZ IWANO-FRANKIWSK" , W TYM: 1) DRUK PLAKATÓW WIELKOFORMATOWYCH NA PODST
75/OW/17 2017-11-17 ARRUBA P.W. PIOTR KURLEJ
1306,60 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI ZSO NR 5 I SOSW NR 1 W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
75/OŚ/18 2018-06-11 ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1,06 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28
75/OŚ/16 2016-05-23 MARIA KRAS
6000,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
75/OŚ/15 2015-05-08 FISH PROJEKT
26568,00 BADANIE STRUKTURY GATUNKOWEJ STANU ITCHTIOFAUNY W ZBIORNIKU ZEMBORZYCKIM.
75/OŚ/14 2014-06-24 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
37800,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE- NIEBEZPIECZNE W REJONIE II
75/OR/17 2017-05-23 KLIMA-SOFT
56613,21 WYKONYWANIE USŁUG, DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU.
75/OR/16 2016-10-10 RUCH SA
39308,06 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ II.
75/OR/15 2015-02-24 ANNA MICHAŁEK
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 5 W DZIELNICY RURY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
75/OR/14 2014-05-07 MAREK CHUDZIK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 21 W LUBLINIE
75/MZON/17 2017-03-01 JANINA RACHWAŁ
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PYCHOLOGICZNEJ/ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20ZŁ/18ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
75/MZON/16 2016-10-19 BOŻENNA PASIERBIAK
60,00 ANEKS DO UMOWY 16/MZON/16 Z DNIA 01.03.2016R. - W § 3 DODAJE SIĘ USTĘP 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3. ZLECENIODAWCA ZWRACA ZLECENIOBIORCY KOSZTY PODRÓŻY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU ZLECONYM PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO
75/MZON/15 2015-11-12 MAŁGORZATA BOJARSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 35/MZON/15 ZAWARTEJ W DNIU 05.02.2015R. POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A P. MAŁGORZATĄ BOJARSKĄ - LEKARZEM POWOŁANYM W SKŁAD MZON W LUBLINIE. ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTORY OTRZYMUJE BRZMIENIE: ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIOR
75/KP/18 2018-07-10 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
13945,20 WYKONANIE DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018 - ULOTKA, FOLDER.
75/KP/17 2017-07-13 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
10578,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH: ULOTKA, FOLDER.
75/KP/16 2016-06-03 OKSANA TSYMBALIUK
659,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ LUBELSKIEGO SEMINARIUM W DNIU 4.06.2016 R.
75/KP/15 2015-05-19 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2999,99 PREZENTACJA SPOTU REKLAMOWEGO W TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN, NA POTRZEBY KAMPANII INFORMACUJNO - PROMOCYJNEJ PROJEKTU " II FESTIWAL CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA".
75/KP/14 2014-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
246,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PERŁA SCENA MIASTA 2014
75/KL/18 2018-01-24 MAGDALENA SZUBIELSKA
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TYFLONARRACJE O HISTORII LUBLINA."
75/KL/17 2017-01-18 FUNDACJA ART OF SCIENCE
14000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PAROWOZEM PO WIENIAWIE
75/KL/16 2016-01-26 FUNDACJA MASSKULTURA
6000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY -" UWAGA! KOLORY!"
75/KL/15 2015-01-29 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
6150,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS JUBILEUSZOWEGO KONCERTU PIOTRA SZCZEPANIKA.
75/KL/14 2014-02-11 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R." - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" DNIEM ZAPOMNIANYCH BOHATERÓW.
75/IT/18 2018-08-21 ANDRZEJ SUSKI
4461,00 KOORDYNACJA PRAC WDROŻENIOWYCH LOKALNYCH ADMINISTRATORÓW, ZGŁASZANIE PROBLEMÓW DO FIRMY WDROŻENIOWEJ, PODSTAWOWE WSPARCIE TECHNICZNE INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW, INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH W WY
75/IT/17 2017-12-28 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
28800,00 SERWIS POGWARANCYJNY SYSTEMU OBSŁUGI GŁOSOWAŃ.
75/IT/16 2016-11-09 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 70/IT/15. (LBW)
75/IT/15 2015-10-30 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU POZOSTAJĄCEGO WE WSPÓŁWŁASNOŚCI. (LBW)
75/IT/14 2014-11-07 COIG
461988,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I.
75/IR/18 2018-06-11 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
66340,05 WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W LUBLINIE, UL. RYCERSKA 9
75/IR/17 2017-05-12 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 R. NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM - USZCZEGÓŁOWIENIE RODZAJU ROBÓT
75/IR/16 2016-05-06 USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF KĘDZIERSKI
8610,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI SCHODÓW TERENOWYCH OD UL. KUSTRONIA DO UL. KLEEBERGA W LUBLINIE WZDŁUŻ MURU CMENTARZA - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
75/IR/15 2015-05-13 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "HYDROEKO" S.C.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 271/IR/14 Z DNIA 29-10-2014 ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CIEKU SPOD KONOPNICY.
75/IR/14 2014-05-12 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
27921,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8, UL. NAŁKOWSKICH 102 W LUBLINIE
75/GM/18 2018-03-20 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I PGE DYSTRYBUCJA S. A. DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. CZĘŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 45 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ PRZY UL. PODZ
75/GM/17 2017-03-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
220,00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 2 LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. JEZUICKIEJ 5-7/16 I UL. WYŻYNNEJ 33/14.
75/GM/16 2016-04-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
620,00 UMOWA NR: 19/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, NAŁĘCZOWSKA DZIERŻAWY - CELE STATUTOWE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA : UL.NAŁĘCZOWSKA POW. 1000
75/GM/15 2015-03-06 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NA LOKAL UŻYTKOWY NR 7 I 8 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 71,08 M2 USYTUOWANEGO W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ BUDYNKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ 4 W LUBLINIE, Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM.
75/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4243,50 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZAC. LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
75/GK/18 2018-07-18 "INDUSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20910,00 WYMIANA SZAFKI STERUJĄCEJ PRZEPOMPOWNI WÓD DRENAŻOWYCH PRZY UL. DZIERŻAWNEJ W LUBLINIE
75/GK/17 2017-12-04 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
300,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
75/GK/15 2015-11-12 ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH TRYKACZ WOJCIECH
9840,00 WYKONANIE I MONTAŻ NAGROBKÓW NA MOGIŁACH WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM PRZY UL. UNICKIEJ.
75/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 79
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 79, UL. GOŚCINNA 19, 20-532 LUBLIN
759/OR/15 2015-08-25 PIOTR ROMANEK
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 142 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
758/OR/15 2015-08-25 ADAM KAWKA
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 198 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
757/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ GZIUT
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 157 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
756/OR/15 2015-08-25 KAZIMIERZ FIRSZT
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 158 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
755/OR/15 2015-08-25 JACEK ODÓJ
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 201 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
755/OR/14 2014-10-31 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
163082,01 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
754/OR/15 2015-08-25 PRZEMYSŁAW RACHWAŁ
190,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 126 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
754/OR/14 2014-11-13 AGORA SA
14280,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
753/OR/15 2015-08-25 BOGUSŁAW STĘPCZYŃSKI
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 178 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
753/OR/14 2014-10-17 PIOTR ZYGAN
2200,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW
752/OR/15 2015-08-25 ARKADIUSZ POLESZAK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 153 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
752/OR/14 2014-11-13 ZYGMUNT FAŁEK
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW
751/OR/15 2015-08-25 ARTUR PRUS
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 155 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
751/OR/14 2014-11-13 STEFAN MIKOŁAJCZUK
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW.
750/OR/15 2015-08-25 ARTUR PRUS
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 156 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
750/OR/14 2014-11-13 DANIEL PAWLIKOWSKI
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
750/KL/17 2017-12-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 733/KL/17 Z 14 GRUDNIA 2017 R. - ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN (01.01.2018 R. - 31.01.2018 R.)
74/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
74/ZSS/17 2017-04-03 LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANIN
160000,00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
74/ZSS/16 2016-02-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
74/ZSS/15 2015-02-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (TAEKWON-DO).
74/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERAJACYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANII ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
74/ZE/16 2016-05-23 ANETA RYDZ
RUDZKA TERESA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
74/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA TENIS DLA WSZYSTKICH
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AMATORSKI TURNIEJ TENISOWY.
74/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
74/ST/16 2016-03-04 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
13000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE"
74/ST/15 2015-05-12 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ W MIEŚCIE -" XXII PUCHAR MAŁYCH MISTRZÓW W KARATE TRADYCYJNYM"
74/ST/14 2014-01-07 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
74/SOI/18 2018-04-17 NATALIA WILK
2198,00 KONCERT NATALII WILK W DNIU 19.04.2018 R.
74/SOI/17 2017-06-09 WERONIKA CZERNIAK
5400,00 AUTORSKIE NAPISANIE BAJEK DLA DZIECI OPARTYCH NA FAKTACH HISTORYCZNYCH I DOTYCZĄCYCH DZIEJÓW LUBELSKICH KAMIENIC
74/SOI/16 2016-08-16 MARCIN SKRZYPEK
2160,00 POPROWADZENIE W ROLI OPOWIADACZA SPACERÓW KULTURALNYCH W RAMACH PROJEKTU ,,LUBLIN Z DUSZĄ ''
74/SOI/15 2015-06-25 JUSTYNA KOPACZEWSKA
17400,00 ANEKS DO UMOWY NR 29/SOI/15 - ROZSZERZENIE ZAKRESU UMOWY O "GROMADZENIE I ANALIZĘ INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA REALIZACJI DZIAŁAŃ GMINY LUBLIN JAKO KOORDYNATORA KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA"
74/SOI/14 2014-08-11 MARCIN SKRZYPEK
4000,00 OPRACOWANIE MERYTORYCZNE LOKALNEGO PLANU DZIAŁANIA NA POTRZEBY PROJEKTU ,,EUNIVERCITIES-PARTNERSTWO MIASTO-UNIWERSTET NA RZECZ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYCH GOSPODAREK I SPOŁECZNOŚCI MIEJSKICH''.
74/PN/18 2018-07-23 ALINA ZAITSEVA
4744,00 OPIEKA NAD WOLONTARIUSZAMI ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
74/PN/17 2017-09-21 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH KIEW2017
74/PN/16 2016-09-26 ZBIGNIEW BUJAK
1500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "CKW - PROMOCJA..."
74/PN/15 2015-07-27 AWARTPRESS WIESŁAW JAWORSKI, MARLENA JAWORSKA SPÓŁKA CYWILNA
1992,60 DRUK ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU S.O.S. - BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA LUDZI I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU: LWÓW, LUBLIN, ŁUCK ORAZ IWANO-FRA
74/OW/18 2018-06-19 LETHE JAKUB CHMIELNIAK
2500,00 REFUNDACJA KOSZTÓW STAŻU DLA 10 NAUCZYCIELI Z ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES".
74/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2232,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA METODY PROJEKTU EDUKACYJNEGO W LICEUM ORAZ PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OG
74/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
24748686,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VI NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU N
74/OŚ/17 2017-06-05 HANNA KANAK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
74/OŚ/16 2016-05-23 BOŻENNA KOZIEŁ
4000,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
74/OŚ/15 2015-05-05 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
25879,20 EMISJA 50 SPOTÓW REKLAMOWYCH ORAZ DWUKROTNEJ EMISJI FILMU NA ANTENIE TVP LUBLIN.
74/OŚ/14 2014-06-24 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
41698,80 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE -NIEBEZPIECZNE W REJONIE I
74/OR/18 2018-06-29 PAULINA LIS
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 163/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
74/OR/17 2017-05-22 PAWEŁ SADOWSKI
2970,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NT.: "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO-NOWE REGULACJE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
74/OR/16 2016-10-10 RUCH SA
40117,60 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ I.
74/OR/15 2015-02-24 ANETA KOCZAN
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 4 W DZIELNICY RURY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
74/OR/14 2014-05-07 TOMASZ DZIEDZICKI
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 18 W LUBLINIE
74/MZON/17 2017-03-01 BOŻENNA PASIERBIAK
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
74/MZON/16 2016-10-19 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
60,00 ANEKS DO UMOWY 15/MZON/16 Z DNIA 01.03.2016 - W § 3 DODAJE SIĘ USTĘP 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3. ZLECENIODAWCA ZWRACA ZLECENIOBIORCY KOSZTY PODRÓŻY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU ZLECONYM PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO S
74/MZON/15 2015-10-07 EWELINA BOCHNIAK
1400,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ, WYPEŁNIANIE ZAWIADOMIEŃ O TERMINIE ODBIORU KARTY
74/KP/18 2018-07-02 PHILIPS LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
123000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
74/KP/17 2017-07-12 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
19079,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: OKULARY, BAŃKI, SMYCZ NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
74/KP/16 2016-06-03 JERZY HAUSNER
1000,00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ W DNIU 4.06.2016R.
74/KP/15 2015-05-19 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
80000,00 WSPÓŁPRACA W CELU ZORGANIZOWANIA W DNIACH 27-31 MAJA 2015 R. NA TERENIE MIASTA LUBLIN IMPREZY ARTYSTYCZNEJ POD NAZWĄ II FESTIWAL CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA 2015
74/KP/14 2014-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
14760,36 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PERŁA SCENA MIASTA 2014
74/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA SIENKIEWICZ
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ŚWIĘTO GRZYBA."
74/KL/17 2017-01-19 ANNA GRABSKA
1200,00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE W FL NA POTRZEBY "KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI"
74/KL/16 2016-01-28 FUNDACJA MASSKULTURA
6000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - WARSZTATY KOMIKSU DWA
74/KL/15 2015-01-28 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS CYKLU WYSTAW MALARSTWA
74/KL/14 2014-02-10 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - "ODKRYWANIE TALENTÓW - KONKURSOWE I ARTYSTYCZNE PREZENTACJE NA CZECHOWIE".
74/IT/17 2017-12-22 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1180,80 DOSTĘP DO INTERNETU W AUTOMATACH PRZYJMUJĄCYCH BUTELKI PO NAPOJACH W E. LECLERC PRZY UL. ZANA.
74/IT/16 2016-11-03 WASKO S.A.
17712,00 USŁUGA SERWISU ORAZ WSPARCIA APLIKACJI SOORAP2.
74/IT/15 2015-10-30 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU POZOSTAJĄCEGO WE WSPÓŁWŁASNOŚCI. (LBW)
74/IT/14 2014-11-24 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
688,80 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU W OPARCIU O ŁĄCZE SYMETRYCZNE. (E. LECLERC UL. TURYSTYCZNA 1 - BUTELKOMAT)
74/IR/18 2018-06-06 ARCHEE-BADANIA I NADZORY ARCHEOLOGICZNE RAFAŁ NIEDŹWIADEK
152520,00 PRZEPROWADZENIE INTERWENCYJNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH, WYKONANIE TOWARZYSZĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ. (DOT. ZAD. PN. REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN)
74/IR/17 2017-05-22 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
79950,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4, PRZY UL. BRONOWICKIEJ 21 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH
74/IR/16 2016-04-20 EUROCOMPASS SP. Z O.O
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 45/IR/16 Z DNIA 30.03.2016 R. NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI NA PRZEBUDOWĘ PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 W LUBLINIE - TERMIN WYKONANIA DO DNIA 10 CZERWCA 2016 R.
74/IR/15 2015-05-14 MTB-SYSTEM MARIUSZ BARGIEL
72000,00 DOSTAWA ELEMENTÓW SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM NA SALI FITNESS NA BUDOWANYM BASENIE OLIMPIJSKIM REALIZOWANYM POD NAZWĄ BUDOWA "ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE"
74/IR/14 2014-05-12 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
32964,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 4, UL. PUŁAWSKA 7 W LUBLINIE
74/GM/18 2018-04-06 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1/14 (OBR. 31, ARK. 1), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 {UL. WANDY PAPIEWSKIEJ 2,4}; {UL. ŚWIERKOWEJ 3}; {UL. ZBOŻOWEJ 77}, 2) NIERUCHOMOŚCI O
74/GM/17 2017-03-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
8007,30 WYKONANIE 21 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZ
74/GM/16 2016-05-16 KARCZMA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1500,00 UMOWA NR: 18/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA WARSZAWSKA 96 DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW PARKING OGÓLNODOSTĘPNY : AL.WARSZAWSKA 96 POW; 390
74/GM/15 2015-03-06 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NA NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 1 683,96 M2, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ŻMIGRÓD 1 / KRÓLEWSKA 17, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 14 O POWIERZCHNI 1 343 M2 (OBRĘB 34-STARE M
74/GM/14 2014-03-28 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA
684,00 DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA - KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 22/4 (OBR. 25, ARK. 6) - POW. 36 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
74/GK/18 2018-07-11 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE
319,88 ZA KORZYSTANIE ZE STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY INFRASTRUKTURY - SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO OBSŁUGI IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE PLACU LITEWSKIEGO.
74/GK/17 2017-12-04 "LENMAR" MARCIN LENARD
12998,64 ROZSZERZENIE ZAKRESU PRAC PRZY REALIZACJI BUDOWY STREET WORKOUT PARKU PRZY UL.MEDALIONÓW W LUBLINIE.
74/GK/15 2015-11-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
23224,37 KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PIĘCIOMA PTAKAMI OZDOBNYMI Z GATUNKU PAW NA TERENIE OGRODU SASKIEGO.
74/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 78
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 78, UL. SAMSONOWICZA 9, 20-485 LUBLIN
749/OR/15 2015-08-25 IWO SKIBA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 181 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
749/OR/14 2014-11-13 DARIUSZ WALCZYNA
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW
749/KL/17 2017-12-28 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA PLACU TEATRALNEGO W TERMINIE OD DNIA 28.12.2017 R. DO 02.01.2018 R. ORAZ 5 MIEJSC PARKINGOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ NIEODPŁATNEJ IMPREZY "NOC SYLWESTROWA 2017"
748/OR/15 2015-08-25 MARIUSZ KOWALCZYK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 179 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
748/OR/14 2014-11-13 GRZEGORZ SZARUGA
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW DO OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
748/KL/17 2017-12-27 WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
2000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI PRZEDSTAWIENIA KOLĘDNICZEGO I JASEŁKOWEGO PT KOLĘDOWANIE NA LUBELSZCZYŹNIE W DN. 5 STYCZNIA 2018 R. W TRYBUNALE KORONNYM
747/OR/15 2015-08-25 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 162 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
747/OR/14 2014-10-17 JAROSŁAW JUNG
4500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, PRZYGOTOWYWANIE OBWIESZCZEŃ, SPORZĄDZENIE WZORU KART DO GŁOSOWANIA, (...).
747/KL/17 2017-12-20 RAFAŁ LIS
3500,00 OPRACOWANIE TREŚCI I REDAKCJA KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
746/OR/15 2015-08-25 EMIL PIOTROWSKI
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 188 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
746/OR/14 2014-10-17 LESZEK GREGOROWICZ
2850,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW.
746/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
21600,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 10 LUTEGO 2018 R. W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY CZECHÓW I KO MINIATURA ( 29 STYCZNIA - 09 LUTEGO 2018 R.)W RAMACH AKCJA ZIMA
745/OR/15 2015-08-25 LESZEK WÓJCIK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 187 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
745/OR/14 2014-10-17 ANNA BANASZEK
2600,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
745/KL/17 2017-12-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
4500,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON W RAMACH AKCJA ZIMA
744/OR/15 2015-08-25 MARCIN ZMYSŁOWSKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 018 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
744/OR/14 2014-10-17 KATARZYNA RYMUSZKO
3000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE OKW, (...).
744/KL/17 2017-12-22 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
11700,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA, W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI W RAMACH AKCJA ZIMA
743/OR/15 2015-08-25 AGNIESZKA MACHAJ
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 159 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
743/OR/14 2014-10-17 KONRAD MAZURKIEWICZ
3700,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, KOORDYNOWANIE PLAKATOWANIA OBWIESZCZEŃ, PRZYGOTOWYWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, PRZYGOT. MATERIAŁÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW (...).
743/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
26640,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY SKARPA, DOMU KULTURY ŁĘGI, DOMU KULTURY RUTA, DOMU KULTURY BŁONI W RAMACH AKCJA ZIMA
742/OR/15 2015-08-25 WOJCIECH WAJCHT
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 151 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
742/OR/14 2014-10-17 EWA KOSZAŁKA
2850,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIE OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
742/KL/17 2017-12-22 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
9000,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY LSM W RAMACH AKCJI " ZIMA W MIEŚCIE"
741/OR/15 2015-08-25 ŁUKASZ PIÓROWSKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 104 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
741/OR/14 2014-10-17 REGINA MAJEWSKA
3000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
741/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
5580,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO W RAMACH AKCJA ZIMA
740/OR/15 2015-08-25 PIOTR KACHNIARZ
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 138 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
740/OR/14 2014-10-17 JADWIGA FURMANIAK
3100,00 PRZYGOTOWANIE KORESPONDENCJI I DOKUMENTACJI PEŁNOMOCNIKA, PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE TERMINÓW POSIEDZEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW
740/KL/17 2017-12-20 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2017-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
73/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIEM RYSA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
73/ZSS/17 2017-03-28 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UDZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN.
73/ZSS/16 2016-02-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
73/ZSS/15 2015-01-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON"
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA SIATKOWA)
73/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH
73/ZE/16 2016-05-20 HALINA WRONA
WRONA WIESŁAW
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
73/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
73/ST/17 2017-02-08 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
72000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
73/ST/16 2016-01-18 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - MOTOCROSS
73/ST/15 2015-06-01 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
2000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: LETNIA BEKSA CUP - III EDYCJA TURNIEJÓW PIŁKARSKICH W MIEŚCIE"
73/ST/14 2014-01-14 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
45000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
73/SOI/18 2018-04-23 KRAJOWE STOWRZYSZENIE ESPORTERZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
8000,00 WSPÓŁORGANIZACJA FORUM EKSPORT 2018
73/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
10000,00 WARSZTATY PROJEKTOWANIA GIER
73/SOI/16 2016-08-11 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
4000,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA ,,STARTUP WEEKEND LUBLIN'' KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 7-9 PAŹDZIERNIKA 2016
73/SOI/15 2015-06-29 HG CONSULTANTS MAŁGORZATA DYBAŚ
22755,00 PRZYGOTOWANIE BROSZURY DOTYCZĄCEJ POTENCJAŁU RYNKU HOTELARSKIEGO W LUBLINIE W WERSJI POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ ORAZ JEGO WYDRUK
73/SOI/14 2014-08-18 WEXPOL JACEK LEWANDOWSKI
38683,50 WYKONANIE PROJEKTU I ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZO-PROMOCYJNEGO PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EXPO REAL 2014 ODBYWAJĄCYCH SIĘ W MONACHIUM W TERMINIE 6-8 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
73/PN/18 2018-07-18 OLHA PLUZHNYKOVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
73/PN/17 2017-09-28 KATARZYNA SALWA
2700,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ JĘZYKACH OBCYCH, ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
73/PN/16 2016-09-29 LOGOS TOMASZ WYSOCKI
12500,00 PRZEPROWADZENIE ANALIZY ORAZ OPRACOWANIE RAPORTU PT.: "SZCZEGÓŁOWA IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA OBSZARZE UL. LUBARTOWSKIEJ I TERENIE DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE" W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO
73/PN/15 2015-07-23 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
4927,50 ZAPEWNIENIE NOCLEGU ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 1-4.10.2015 DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
73/PN/14 2014-04-17 TERESA SYROKA ZAKŁAD USŁUGOWY
7177,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2- DNIOWEGO SPOTKANIA 24-25.04.2014 DOTYCZĄCEGO PRZYGOTOWANIA STRATEGII POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 OBEJMUJĄCEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE I UDOSTĘPNIENIE SALI W RAMACH PROJEKTU "LUBL
73/OW/18 2018-05-30 ATEL ELECTRONICS RADOSŁAW ATLAS
5167,31 DOSTAWA KABLI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROP
73/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2304,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNY
73/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
25013529,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE II NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU N
73/OŚ/17 2017-06-05 ALINA GALACKA
2600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
73/OŚ/16 2016-05-23 MAŁGORZATA SULEJ
10806,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
73/OŚ/15 2015-03-30 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
600000,00 PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 ŁUCKA-ŁĘCZNA-BISKUPICE NA ODCINKU ŁUCKA-ROKITNO OD KM 3+327 DO KM 6+422 O DŁUGOŚCI 3,095 KM, WYKONYWANEGO PRZY WYKORZYSTANIU POMOCY FINANSOWEJ.
73/OŚ/14 2014-06-02 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 91/OŚ/12 DOT.PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 30.06.2015R. ORAZ ZAPEWNIENIA PRZEZ URZĄD PRZYŁĄCZA DO INTERNETU W CELU PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SIECI TOMRA.
73/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DOROTA STANKIEWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 162/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
73/OR/17 2017-05-22 AGATA SAWONIUK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 6 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
73/OR/16 2016-10-04 BROSMED CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA JERZY BROSZKIEWICZ
3542,15 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR. 421/OR/14 Z DNIA 18.06.2014 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 154 M2, WZROST MIESIĘCZNEGO CZYNSZU O 3542,15 ZŁ.
73/OR/15 2015-02-24 BOŻENA KUCHARUK
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 3 W DZIELNICY RURY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
73/OR/14 2014-05-07 REMIGIUSZ MĄDZIK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 15 W LUBLINIE
73/MZON/17 2017-03-01 KRZYSZTOF MOŚ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
73/MZON/16 2016-10-19 AGATA MALEC-TYLUTKO
60,00 ANEKS DO UMOWY 5/MZON/16 Z DNIA 18.01.2016R.- W § 3 DODAJE SIĘ USTĘP 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3. ZLECENIODAWCA ZWRACA ZLECENIOBIORCY KOSZTY PODRÓŻY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU ZLECONYM PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO
73/MZON/15 2015-09-01 IWONA SKÓRSKA-CISZEWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
73/KP/18 2018-07-09 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1845,00 WYKONANIE USŁUGI GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER WRAZ Z DOSTAWĄ.
73/KP/17 2017-07-10 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
4300,00 USŁUGA OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
73/KP/16 2016-06-03 JACEK SCHERER FOTOGRAFIA
1700,00 WYKONANIE ZDJĘĆ PODCZAS IMPREZY KULTURALNEJ "NOC KULTURY" NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
73/KP/15 2015-05-19 AGENCJA "ALICJA" ALICJA JACHIEWICZ - SZMIDT
400,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE W DN. 21.05.2015 W LUBLINIE AUTORSKIEGO ODCZYTU PODCZAS DEBATY "PONAD GRANICAMI" W TEATRZE STARYM W LUBLINIE.
73/KP/14 2014-04-18 JOANNA KUKIER
100,00 NAGRANIE RADIOWEJ ZAPOWIEDZI KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA 2014
73/KL/18 2018-01-24 ARTUR ANDRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA PROF. A. NIKODEMOWICZA."
73/KL/17 2017-01-04 MAGDALENA NER
250,00 WYKONANIE DZIEŁA POLEGAJĄCEGO NA REALIZACJI FOTOGRAFII WŁASNYCH PT. "PROTESTANCI LUBLINA"
73/KL/16 2016-01-26 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
10000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, MALI ARTYŚCI LUBELSCY. HISTORIA ORAZ KULTURA LUBLINA I OKOLIC DLA DZIECI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
73/KL/15 2015-01-27 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SZTUKA PRZEZ MAŁE "S" - ZAJĘCIA W DZIELNICY BRONOWICE
73/KL/14 2014-02-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "XVI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ W. SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM"
73/IT/18 2018-09-14 HARPO SP. Z O.O.
69194,00 DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU NA POTRZEBY OSÓB NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZĄCYCH ORAZ STARSZYCH.
73/IT/17 2017-12-29 COMTEGRA S.A.
498600,00 ROZBUDOWA ŚRODOWISKA ZDALNEGO DOSTĘPU DO APLIKACJI.
73/IT/16 2016-11-04 NEXUS TELECOM. SP.JAWNA M.STĄSIEK , A.PURA
245631,00 DOSTAWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ OBEJMUJĄCA: 1. SERWERY BLADE; 2. ROZBUDOWĘ MACIERZY DYSKOWEJ; 3. SUPPORT PRODUCENTA DLA KONSOLI ZARZĄDZAJĄCEJ INFRASTRUKTURĄ WIRTUALNĄ.
73/IT/15 2015-10-30 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 PRZEKAZANIE NIEODPŁATNIE PRAWA WŁASNOŚCI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. (LBW)
73/IT/14 2014-11-17 ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
37535,38 ASYSTA TECHNICZNA PROGRAMÓW ORACLE.
73/IR/18 2018-06-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
535,89 UMOWA NR 18-C1/UP/00735/1 - 735/RE-1/2018 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - PLAC ZABAW Z INFRASTRUKTURĄ I MONITORINGIEM W RAMACH B.O. - IV - WOKÓŁ SYGNAŁU - DO NOWA
73/IR/17 2017-05-12 EURO-DIRECT CONSULTING
-2460,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 153/IR/16 Z DNIA 3.08.2016 R., OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ZMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA DOT. REWALORYZACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA OBSZARZE POMNIKA HISTORII LUBLINA.
73/IR/16 2016-05-09 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
98400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ 5 SKWERÓW W LUBLINIE, PRZY UL. CHMIELARCZYKA, HEMPLA, KRÓTKIEJ, LIPOWEJ I PRZY CMENTARZU
73/IR/15 2015-05-14 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
43665,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU "ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE"
73/IR/14 2014-05-12 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
36592,50 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 5, UL. SOWIA 5 W LUBLINIE
73/GM/18 2018-04-03 BOGDAN DUMAŁA
240,00 UMOWA NR: 1016/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
73/GM/17 2017-02-28 SKARB PAŃSTWA
SKARB PAŃSTWA
15000,00 ZAKUP ZA CENĘ NIŻSZĄ NIŻ WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA.
73/GM/16 2016-04-07 ANDRZEJ ZUBALA
357,00 UMOWA NR: 1008/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ, DZ. 1/2 - OBR. 4, ARK. 6, POW. 420 M2
73/GM/15 2015-02-24 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
1311,86 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY GGN/1/2/GN/2002 ZAWARTEJ W DN. 14.01.2002 R. DOT. ZMIANY STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWY ORAZ ZMIANY STRONY W UMOWIE
73/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
5166,00 WYKONANIE 20 OPERATÓW SZAC. LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
73/GK/18 2018-07-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
3198,00 KORZYSTANIE PRZEZ WARSZTATY KUTURY ZE STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO OBSŁUGI IMPREZ MASOWYCH NA PLACU LITEWSKIM
73/GK/17 2017-12-05 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
17589,00 ODTWORZENIE ORAZ MONTAŻ SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ZAINSTALOWANEGO NA PL. LITEWSKIM
73/GK/15 2015-10-27 CENTRUM KONTROLI PLACÓW ZABAW SP. Z O.O.
1168,50 WYKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZGODNOŚCI FUNKCJONALNEJ Z NORMĄ PN-EN-1176:2009 PLACU ZABAW PRZY UL.TOMASZA ZANA W LUBLINIE
73/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 77
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 77, UL. RADOŚCI 8, 20-530 LUBLIN
739/OR/15 2015-08-25 MARIUSZ PASEK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 021 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
739/OR/14 2014-10-17 MARTA WÓJTOWICZ
2500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ,PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
739/KL/17 2017-12-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 688/KL/17 Z DNIA 29.09.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY NA 30 DNI OD DATY DORĘCZENIA FAKTURY, TJ. NA DZIEŃ 5.01.2018 R.
738/OR/15 2015-08-25 PIOTR SMALIRA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 108 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
738/OR/14 2014-10-17 SŁAWOMIR SZKODZIAK
3400,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIE, USTALENIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW.
737/OR/15 2015-08-25 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 207 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
737/OR/14 2014-10-17 JANUSZ PODGAJNY
3250,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, UZGODNIENIE WYKAZU OSÓB, SPORZĄDZENIE SPISU WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
737/KL/17 2017-12-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
10000,00 . KONCERT SYLWESTROWY "STANISŁAW SOYKA ZAPRASZA" - MIASTO KULTURY
736/OR/15 2015-08-25 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 114 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
736/OR/14 2014-10-17 ANNA BULIŃSKA
2400,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW.
736/KL/17 2017-12-21 "OBUH " WOJCIECH CZERN
10000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY ZESPOŁU "TATVAMASI" - "AMOR FATI"
735/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ CHOJAK
205,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 166 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
735/OR/14 2014-11-13 KRZYSZTOF SZYMCZAK
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW.
735/KL/17 2017-12-19 FUNDACJA SCENY INVITRO
30000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." BENEFIS MARCINA WROŃSKIEGO" W DNIU 5.01.2018 R.
734/OR/15 2015-08-25 ANNA PUTON
220,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 133 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
734/OR/14 2014-10-03 RENATA OWCZAREWICZ
2500,00 USTALANIE LOKALIZACJI STOJAKÓW INFORMACYJNYCH. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAKUPU KART DO GŁOSOWANIA,PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ.
734/KL/17 2017-12-14 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI "LUBLIN NA DAWNEJ POCZTÓWCE"
733/OR/15 2015-08-25 ANNA PUTON
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 132 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
733/OR/14 2014-11-13 GRZEGORZ MARCINIAK
2700,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW WYBORCZYCH DO I Z SIEDZIB OKW.
733/KL/17 2017-12-14 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
30000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: "UROCZYSTE OTWARCIE I WYSTAWA - TĘŻNI SZTUKI" PRACY ROBERTA KUŚMIROWSKIEGO - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 16.12.2017 - 15.01.2018 R. NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO W LUBLINIE
732/OR/15 2015-08-03 ZBIGNIEW DUBIEL
2500,00 OPINIOWANIE I WERYFIKACJA PROJEKTÓW UMÓW, UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH Z ZAKRESIE STOSOWANIA PRAWA PEŁNOMOCNIKOWI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DO SPRAW WYBORÓW, PRZYGOTOWANIE I OPINIOWANIE ZARZĄDZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NA POTRZEBY ORGANIZACJI REFERENDUM OGÓL
732/OR/14 2014-11-03 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
2800,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
732/KL/17 2017-12-14 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA LUBLIN PODCZAS XXVI LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE W DNIU 14.01.2018 ROKU NA TERENIE GALERII OLIMP W LUBLINIE
731/OR/15 2015-08-25 KATARZYNA KOŁACZ
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 172 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
731/OR/14 2014-11-03 DOROTA KUNA
2800,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW, ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
731/KL/17 2017-12-14 --POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
13000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH WYDAWNICTWA REPORTAŻOWEGO POŚWIĘCONEGO LUBLINOWI - LUBELSKA SZKOŁA REPORTAŻU NA NOŚNIKU MULTIMEDIALNYM PENDRIVE
730/OR/15 2015-08-25 TOMASZ GRĄDZIEL
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 192 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
730/OR/14 2014-11-13 JANUSZ TARCZYŃSKI
800,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMIĘDZY OKW A MBOW W BUDYNKU PSBIG W LUBLINIE
730/KL/17 2017-12-14 PIOTR CHILIMONIUK
5500,00 WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIĘ DO ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA PARTII WOKALNO - INSTRUMENTALNEJ W DUECIE Z DARIUSZEM DRZAZGĄ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH SPOTKANIA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN
72/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
72/ZSS/17 2017-03-31 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
72/ZSS/16 2016-02-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI
72/ZSS/15 2015-01-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON"
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA KOSZYKOWA).
72/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH
72/ZE/16 2016-05-18 JÓZEF JAROSZ
JAROSZ KRYSTYNA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
72/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
72/ST/17 2017-03-07 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
72/ST/16 2016-02-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLELNIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA
72/ST/15 2015-04-24 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. XII MEMORIAŁ IM. STANISŁAWA ZALEWSKIEGO.
72/ST/14 2014-01-07 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
42000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
72/SOI/18 2018-04-17 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA X KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. SEKTOR MŚP A KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU W DNIACH 24-26 MAJA 2018 R.
72/SOI/17 2017-05-17 LUBELSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10000,00 PROMOCJA, ZAPROJEKTOWANIE I WSPARCIE 10 IMPREZ W BRANŻY IT
72/SOI/16 2016-08-11 R-SOFT STUDIO
10000,00 WSPÓŁORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ,,XXIV PACIFIC VOICE CONFERENCE EU/POLAND EDITION 2016''
72/SOI/15 2015-06-26 FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY
22140,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNO-MARKETINGOWE W RAMACH PROGRAMU "STUDY IN POLAND"
72/SOI/14 2014-07-31 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 ORGANIZACJA PIKNIKU NAUKOWEGO W DNIU 21 WRZEŚNIA 2014 R. W RAMACH XI LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI
72/PN/18 2018-07-18 MARHARYTA KRAVCHENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
72/PN/17 2017-09-21 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NA USLUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW2017, ZMIANA TERMINU
72/PN/16 2016-09-29 VIKTOR YUSHCHENKO
6270,00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU INAUGURACYJNEGO PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
72/PN/15 2015-07-24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 1-3 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
72/PN/14 2014-04-17 ANDRZEJ MARCZUK
20000,00 WYKONANIE DWUETAPOWYCH BADAŃ MORFOLOGII ODPADÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE RAPOTRU Z BADAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN".
72/OW/18 2018-05-30 "CYBERBAJT" TADEUSZ NOWAK
15710,51 DOSTAWA KABLI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROP
72/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE TYFLOPEDAGOGIKI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
72/OW/14 2014-12-05 GMINA ŻÓŁKIEWKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ ŻÓŁKIEWKA PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM
72/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
26161628,40 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE I NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU NI
72/OŚ/17 2017-06-05 RENATA ŻARÓW
CHWESIUK IGNACY
4932,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
72/OŚ/16 2016-05-23 HENRYK SZCZUKA
3200,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
72/OŚ/15 2015-04-30 ARTUR PAWŁOWSKI
6000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
72/OŚ/14 2014-06-24 GRESBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
44589,30 USUWANIE AZBESTU Z TERENU MIASTA LUBLIN
72/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAŁGORZATA KOCZAN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 161/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
72/OR/17 2017-05-22 ANNA MICHAŁEK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 5 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
72/OR/16 2016-09-30 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
597,83 UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH NA UL. DŁUGIEJ 6 W LUBLINIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 184,80 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE WYNIOSĄ 597,83 ZŁ.
72/OR/15 2015-02-24 JAN SAMULNIK
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W DZIELNICY RURY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
72/OR/14 2014-05-07 JAN KYCIA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 11 W LUBLINIE
72/MZON/17 2017-03-01 EWA MISIUDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
72/MZON/16 2016-10-19 TEODOZJA LENARTOWICZ
60,00 ANEKS D O UMOWY 10/MZON/16 Z DNIA 01.03.2016R. - W § 3 DODAJE SIĘ USTĘP 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3. ZLECENIODAWCA ZWRACA ZLECENIOBIORCY KOSZTY PODRÓŻY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU ZLECONYM PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU D
72/MZON/15 2015-08-18 EWELINA BOCHNIAK
1400,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ, WYPEŁNIANIE ZAWIADOMIEŃ O TERMINIE ODBIORU KARTY
72/KP/18 2018-07-03 MICHAŁ FRONK ARCHITEKT
8846,56 PRZYGOTOWANIE WYSTAWY PT. "10 LAT KROKÓW W CHMURACH" NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
72/KP/17 2017-07-10 MULTIMEDIA FACTORY
8241,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
72/KP/16 2016-06-03 DOROTA CZACH-WOŁOS
600,00 TŁUMACZENIE USTNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA JĘZYK POLSKI W ZWIĄZKU Z OFICJALNĄ DELEGACJĄ Z MIASTA PARTNERSKIEGO W DNIACH 3-5 CZERWCA 2015 ROKU.
72/KP/15 2015-05-13 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6600,00 WYKONANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA PODCZAS MISTRZOSTW ŚWIATA "ODYSEJA UMYSŁU", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 17-29 MAJA BR. W STANACH ZJEDNOCZONYCH
72/KP/14 2014-04-18 POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ZARZĄD OKRĘGOWY
270,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W RAMACH ORGANIZACJI REJONOWYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
72/KL/18 2018-01-25 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6000,00 KL-OP-I.526.6.2018 UM. NR 72/KL/18 Z DN. 25.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - "KOZI GRÓD"
72/KL/17 2017-01-18 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
5800,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - MIASTO KULTURY - DZIADKOWIE WNUKOM, WNUKOWIE DZIADKOM
72/KL/16 2016-01-22 MONIKA DĄBROWSKA
6900,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. WIELOKULTUROWY LUBLIN: NA TROPIE ZŁOTEGO WIEKU.
72/KL/15 2015-01-27 BARTŁOMIEJ SĘCZAWA
2750,00 WYKONANIE JEDNEGO EGZEMPLARZA STATUETKI DLA LAUREATA NAGRODY MIASTA LUBLIN DLA MECENASA KULTURY 2014
72/KL/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "KAIROS - 15 LAT".
72/IT/18 2018-08-06 INTRACARE SP.ZO.O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
72/IT/17 2017-12-21 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
36900,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA I ROZWOJU OPROGRAMOWANIA AA_USC.
72/IT/16 2016-08-31 EUROCOMPASS SP. Z O.O
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 53/IT/16 (ZMIANA TERMINU).
72/IT/15 2015-10-30 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 PRZEKAZANIE NIEODPŁATNIE PRAWA WŁASNOŚCI 41 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. (LBW)
72/IT/14 2014-11-17 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 36/IT/14. (ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY).
72/IR/18 2018-05-30 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
82410,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DN. 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE - TERMIN DO 20.07.2018 R. ORAZ ZMIANA WYNAGRODZENIA - 3 493 429,46 ZŁ
72/IR/17 2017-05-08 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
29151,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
72/IR/16 2016-05-04 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 2/IR/16 - ZMIENIAJĄCEJ TERMIN OPRACOWANIA DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO D5 " SYGNAŁ OD NOWA"
72/IR/15 2015-05-14 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
96309,00 WYKONANIE DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIU " ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE"
72/IR/14 2014-05-12 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
35854,50 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 7, PRZY UL. BRACI WIENIAWSKICH 10 W LUBLINIE
72/GM/18 2018-04-04 ADAM FILIPEK
44,00 UMOWA NR: 24/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
72/GM/17 2017-03-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 2 (OBR. 23, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. RUMIANK
72/GM/16 2016-04-21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1449/1 (OBR. 69, ARK. 13) POŁOŻONA PRZY UL. BARWNEJ, NA CELE
72/GM/15 2015-03-09 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA BIEG O NAZWIE ,,CHĘĆ NA PIĘĆ" PRZEZ CZĘŚĆ OGRODU SASKIEGO W DNIU 22.03.2015 ROKU
72/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK
5412,00 WYKONANIE 20 OPERATÓW SZAC. WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
72/GK/18 2018-07-03 WOJEWODA LUBELSKI
200000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2018 R. - PRACE REMONTOWE OBIEKTÓW GROBOWNICTWA WOJENNEGO (KONTYNUACJA REMONTU ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,,RURY" ORAZ REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹN
72/GK/17 2017-11-29 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3444,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH DLA ZADANIA PT. REMONT WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, UL. ROMERA ORAZ UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W
72/GK/16 2016-11-16 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
24,45 UMOWA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW POKRYTYCH WODAMI - WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA RZECE CZERNIEJÓWCE
72/GK/15 2015-11-05 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 ROZWIĄZANIE ZA POROZUMIENIEM STRON POROZUMIENIA NR 749 W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA ORAZ ZASAD ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH NA POWYŻSZY CEL.
72/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 76
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 76, UL. PADEREWSKIEGO 12, 20-860 LUBLIN
729/OR/15 2015-08-25 PIOTR STĘPIEŃ
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 139 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
729/OR/14 2014-11-13 PAWEŁ STASIECZEK
800,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMIĘDZY OKW A MBOW W BUDYNKU PSBIG W LUBLINIE.
729/KL/17 2017-12-14 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
0,00 ANEKS DO UMOWY 716/KL/17 Z DNIA 1.12.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA USŁUGI NA 15.01.2018 R.
728/OR/15 2015-08-25 KAMILA JABŁOŃSKA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 141 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
728/OR/14 2014-11-13 STANISŁAW OSTROWSKI
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW.
728/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "ARTES LIBERALES. TEATR - SZTUKA - MEDIA. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI LESZKOWI MĄDZIKOWI" - RED. KS. STANISŁAW FEL, JUSTYNA SZULICH-KAŁUŻA, PAWEŁ NOWAK, M
727/OR/15 2015-08-25 JAROSŁAW BRYDA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 128 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
727/OR/14 2014-11-13 WOJCIECH POŹDZIK
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW.
727/KL/17 2017-12-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI AUTORSTWA CHRISTOPHERA GARBOWSKIEGO "LUBLIN. A HISTORY" - KSIĄŻKA O HISTORII LUBLINA W JĘZYKU ANGIELSKIM
726/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ NOWAKOWSKI
165,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 200 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
726/OR/14 2014-10-17 BARBARA KOWALCZYK
2500,00 KOORDYNACJA UZUPEŁNIANIA WYPOSAŻENIA OKW,WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU SKŁADÓW, USTALANIE SKŁADÓW OKW,UDZIELANIE INFORMACJI CZŁONKOM OKW, DYŻUR TELEFONICZNY
726/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI "LUBLIN PRZEZ SIEDEM WIEKÓW. WYDARZENIA I LUDZIE." - RED. EUGENIUSZ NIEBELSKI
725/OR/14 2014-11-13 SEBASTIAN MICHALSKI
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
725/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
8000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI LUBLIN-PARIS-LUBLIN 700ANS D'ITINÉRAIRES CROISÉS D'ARTISTES ET D'INTELLECTUELS POLONAIS ET FRANÇAIS. ECHANGES ET DIALOGUE ENTRE DEUX VILLES AU COEUR DE L'EUROPE (W TŁUMA
724/OR/15 2015-08-25 MAREK MISIURA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 123 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
724/OR/14 2014-10-20 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
3700,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PROJEKTOWEJ 5 NA POTRZEBY OKW NR 150 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
724/KL/17 2017-12-11 WOJEWÓDZKA BIBLIOTAKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI POD ROBOCZYM TYTUŁEM: "WYWOŁUJĘ SIEBIE Z RUIN. CAŁA ZIEMIA W SWETRACH" - WYDANEJ W SERII BIBLIOTEKA POEZJI WSPÓŁCZESNEJ.
723/OR/15 2015-08-25 JANUSZ CIOCZEK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 124 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
723/OR/14 2014-11-06 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560,00 UMOWA NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY RYNEK 8 - CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 2 380 ZŁ BRUTTO.
723/KL/17 2017-12-12 ANASIS S. ZAKZOUK
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI KS. JANUSZA KOZŁOWSKIEGO - "POCZTÓWKA Z LUBELSZCZYZNY."
722/OR/15 2015-08-25 JANUSZ CIOCZEK
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 122 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
722/OR/14 2014-11-05 MARZENA SZCZEPAŃSKA
281,16 ANEKS DO UMOWY NR 22/OR/14 Z DNIA 21 STYCZNIA 2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO DNIA 31.12.2014 R.
722/KL/17 2017-12-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
8000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI - LEGENDY LUBLINA.
721/OR/15 2015-08-25 PATRYK SELWA
175,00 OPERATOR INFORMATYCZNY W OKDS.R NR 177 W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
721/OR/14 2014-11-04 TOMASZ DWORAK-BAHAN
335,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 207 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
721/KL/17 2017-12-12 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." GALA WRĘCZENIA NAGRODY IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY 2017" W DNIU 16.12.2017 R.
720/OR/15 2015-08-25 MARCIN CZERNIAK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 043 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
720/OR/14 2014-10-28 EDWARD SZAFRANEK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 202 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
720/KL/17 2017-12-12 FUNDACJA HESPEROS
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , SPOTKANIA W PRZESTWORZACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
71/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
71/ZSS/17 2017-03-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS (OGRÓD BOTANICZNY)
71/ZSS/16 2016-03-01 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
10000,00 WSPOMAGANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
71/ZSS/15 2015-02-13 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE
71/ZSS/14 2014-02-28 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH
71/ST/18 2018-02-19 AKADEMIA BADMINTONA ROBERTA MATEUSIAKA LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
71/ST/17 2017-02-01 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
71/ST/16 2016-02-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
71/ST/15 2015-03-09 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MISTRZOSTWA POLSKI W SPORTOWYM TAŃCU TOWARZYSKIM W TAŃCACH TOWARZYSKICH.
71/ST/14 2014-02-21 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
71/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
69996,80 OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z JEJ REALIZACJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU AKCELERACYJNEGO SKIEROWANEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DO STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH KIERUNKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
71/SOI/17 2017-05-22 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000,00 SPACERY LUBLIN Z DUSZĄ
71/SOI/16 2016-09-12 FUNDACJA PRO PROGRESSIO
100000,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA GALA OUTSOURCING STARS 2016
71/SOI/15 2015-06-18 EVER GROUP SP. Z O.O.
16815,57 DRUK I DOSTAWA STRATEGII ROZWOJU LUBLINA NA LATA 2013-2020
71/SOI/14 2014-07-18 FUNDACJA UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ
18450,00 DORADZTWO W ZAKRESIE ANALIZY ZASADNOŚCI UTWORZENIA KLASTRA LIFE SCIENCE W LUBLINIE
71/PN/18 2018-07-18 MARHARYTA KRIACHKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
71/PN/17 2017-09-21 "AWP STUDIO" ANETA WYSMULSKA-PAWLACZYK
1845,00 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ 3 WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH W DNIACH 25-26.09.2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
71/PN/16 2016-09-26 ALEKSANDRA ZIŃCZUK
1500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
71/PN/15 2015-07-08 ROMAN ZADOROZHNYY
5000,00 UTWORZENIE, PROWADZENIE I OBSŁUGA KONTA NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOK, TWITTER, VKONTAKTE W JĘZ. POLSKIM, ANGIELSKIM I ROSYJSKIM INFORMUJACEGO O KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2015
71/PN/14 2014-04-17 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNI
1920,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU "TERAPIA BÓLU" DLA PRACOWNIKÓW DPS KALINA W LUBLINIE.
71/OW/18 2018-05-23 PROGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10357,83 DOSTAWA FILMÓW I OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJE
71/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE SOCJOTERAPII W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBL
71/OW/14 2014-12-05 GMINA WOJCIECHÓW
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ WOJCIECHÓW PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FOR
71/OŚ/18 2018-06-22 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
19348278,33 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH - ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VII NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3) WYPOSAŻENI
71/OŚ/17 2017-06-05 PAWEŁ JANKOWSKI
5060,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
71/OŚ/16 2016-05-23 WIESŁAW MISZTAL
9400,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
71/OŚ/15 2015-04-30 ELŻBIETA WARSZAWSKA
40000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
71/OŚ/14 2014-06-18 STAGE AGENCY TOMASZ LEKTARSKI
13530,00 ORGANIZACJA KONCERTU MUZYKI REGGAE W WYKONANIU ZESPOŁU "TALLIB" PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO"
71/OR/18 2018-06-29 PAWEŁ RZESZUTKO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 160/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
71/OR/17 2017-05-22 ANNA WÓJCIK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 4 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
71/OR/16 2016-09-28 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
4920,00 ANEKS DO UMOWY NR 22/OR/16 Z DNIA 27.01.2016 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 17 441,40 ZŁ BRUTTO.
71/OR/15 2015-02-24 BARBARA GAŁAT
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 1 W DZIELNICY RURY W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
71/OR/14 2014-05-07 IWONA STEFANIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 10 W LUBLINIE
71/ON/15 2015-06-24 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
25118,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYCH KARTY LUBELSKA KARTA SENIORA ORAZ DRUK KARTY
71/MZON/17 2017-03-01 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
71/MZON/16 2016-10-19 ANNA KRZĘCIEWSKA
60,00 ANEKS DO UMOWY 13/MZON/16 Z DNIA 01.03.2016 - W § 3 DODAJE SIĘ USTĘP 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3. ZLECENIODAWCA ZWRACA ZLECENIOBIORCY KOSZTY PODRÓŻY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU ZLECONYM PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO
71/MZON/15 2015-08-07 DOROTA BRZYSZKO
5,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 5 ZŁ BRUTTO ZA 1 PROTOKÓŁ
71/KP/18 2018-07-06 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
5200,00 WYKONANIE 250 ZDJĘĆ ARCHITEKTURY MIASTA LUBLIN.
71/KP/17 2017-07-10 AV CENTRUM
984,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA TECHNICZNA I DEMONTAŻ SPRZĘTU NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
71/KP/16 2016-06-01 PROWADZIMYDIALOG.PL DARIUSZ KRASZEWSKI
400,00 PRZYGOTOWANIE, WYGŁOSZENIE I DOSTARCZENIE PISEMNEGO OPRACOWANIA NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA W ZWIĄZKU Z SEMINARIUM "SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA - DEMOKRACJA, PARTYCYPACJA, WSPÓŁRZĄDZENIE".
71/KP/14 2014-04-18 JACEK SCHERER
700,00 USŁUGA WYKONANIA ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH REALIZACJĘ KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA W DNIU 7 MAJA 2014R. W GODZ 17:00-00:00
71/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TEATR ZAREMBIACY 7, NR UMOWY 71/KL/18
71/KL/17 2017-01-17 STOWARZYSZENIE " WSPÓLNOTA POLSKA "
9650,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY - KONCERT NOWOROCZNYCH KOLĘD I PIEŚNI KRESOWYCH
71/KL/16 2016-01-22 PAULINA ZARĘBSKA
4200,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "WARSZTATY MAD, JAKO PROJEKT BADAWCZY"
71/KL/15 2015-01-27 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
6000,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W K.O. ŹRÓDŁO.
71/KL/14 2014-02-07 MARIA JANKOWSKA
6500,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO POD NAZWĄ: TOM OPOWADAŃ "PARTYTURY".
71/IT/18 2018-08-06 INTRACARE SP.ZO.O.
940950,00 DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN".
71/IT/17 2017-12-19 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
8610,00 ROZBUDOWA OPROGRAMOWANIA EWID 2007 O MODUŁ KZN.
71/IT/16 2016-10-18 OPTOTECH SP. Z O.O.
82407,50 ZAPROJEKTOWANIE ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE.
71/IT/15 2015-09-21 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
70638,50 POROZUMIENIE O PRZEKAZANIU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU (LBW)
71/IT/14 2014-10-28 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 99/IT/13. (LBW).
71/IR/18 2018-06-04 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
79950,00 REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. BIEDRONKI 13
71/IR/17 2017-05-08 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
73800,00 WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH WRAZ Z OBLICZENIEM EFEKTU EKOLOGICZNEGO DLA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE, TJ. SP NR 20, BURSA SZKOLNA, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH, GIMNAZJUM NR 14 - SP NR 33, GIMNAZJUM NR 18 - SP NR 1
71/IR/16 2016-05-05 DAJK P.H.U. MACIEJ KAŃCZUGOWSKI
148830,00 WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM. T.SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE, PRZY UL. NARUTOWICZA 32A W LUBLINIE
71/IR/15 2015-05-14 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
22140,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYKONANIE OGRODZENIA, REGULACJA ALEJEK, BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBLINIE, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71
71/IR/14 2014-05-12 AMIGA ANDRZEJ MIGASIUK
16974,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA INSTALACJĘ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI URZĘDU MIASTA LUBLIN, ZLOKALIZOWANYCH NA X PIĘTRZE W BUDYNKU, PRZY UL. KARŁOWICZA 4 W LUBLINIE
71/GM/18 2018-03-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40774,50 POROZUMIENIE NR 1 W SPRAWIE ZWROTU PRZEZ GMINĘ LUBLIN KOSZTÓW, PONIESIONYCH PRZEZ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU PARKINGOWEGO O CZYTNIK KART BEZSTYKOWYCH I MONTAŻ DWÓCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH NA PRZEDMIOCIE UMOWY DZIERŻAWY NR
71/GM/17 2017-03-03 ARTUR PAŹDZIOR
210,00 UMOWA NR: 1008/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
71/GM/16 2016-05-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 2 (OBR. 9, ARK. 7) POŁOŻONA PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ, NA CELE Z
71/GM/15 2015-03-06 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO - LECZNICZE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA PRZY UL. NAŁĘCZOWSKIEJ (CZ. DZ. NR 37, OBR. 33, ARK. 10) O POW. 2482 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA CELE PROJEKTOWE ORAZ BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO W LUBLINIE
71/GM/14 2014-03-25 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
9300,00 WYKONANIE 5 OPERATÓW SZAC. GARAŻY WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ ORAZ 20 OPERATÓW SZAC. LOKALI UŻYTKOWYCH WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE LUBLINA.
71/GK/18 2018-07-03 "LENMAR" MARCIN LENARD
33419,10 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
71/GK/17 2017-11-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ZASILANIE GALERII NA PŁOCIE
71/GK/16 2016-12-21 JAROSŁAW CHORMAŃSKI
3300,00 CZĘŚĆ HYDROLOGICZNA OPRACOWANIA PN.ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN UBYTKÓW WODY W UKŁADZIE WODNYM OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
71/GK/15 2015-11-05 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 ROZWIĄZANIE ZA POROZUMIENIEM STRON POROZUMIENIA NR 401 Z DNIA 14 MAJA 2015 R.W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA ORAZ ZASAD ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH NA POWYŻSZY CEL.
71/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 75
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 75, UL. ŻELAZOWEJ WOLI 24, 20-854 LUBLIN
719/OR/15 2015-08-25 MARCIN CZERNIAK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 042 - 6 WRZEŚNIA 2015R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
719/OR/14 2014-10-28 MARIUSZ MUSIATOWICZ
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW 198 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
719/KL/17 2017-12-11 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0,00 KULTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
718/OR/15 2015-08-25 DARIUSZ CIEŚLA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 017 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
718/OR/14 2014-10-28 TOMASZ KWIATOSZ
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 194 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
718/KL/17 2017-12-06 FUNDACJA IM. PROF. MOJŻESZA SCHORRA
37000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY OTWIERAJĄCEJ MULTIMEDIALNE MUZEUM HISTORII JESZIWY LUBELSKIEJ PT. " HISTORIA JESZIWY LUBELSKIEJ."
717/OR/15 2015-08-25 TOMASZ GAJ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 60 - 6 WRZEŚNIA 2015R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
717/OR/14 2014-11-04 KAMIL SAKOWSKI
540,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 179 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
717/KL/17 2017-12-05 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-ALL MY CITY-ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
716/OR/15 2015-08-25 KRZYSZTOF SZCZERBA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 082 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
716/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ DĄBRÓWKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 176 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
716/KL/17 2017-12-01 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI "ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE" RED.K.FLAGA-GIERUSZYŃSKA, A. JAKUBECKI, J. MISZTAL-KONECKA, PUBLIKACJA TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO W LUBLINIE, RED. SERII J.CZAJA"
715/OR/15 2015-08-25 JACEK DANIEL
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 002 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
715/OR/14 2014-11-04 PAWEŁ DZWONKOWSKI
540,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.175 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
715/KL/17 2017-11-27 MULTIMEDIA FACTORY
6076,20 WYNAJEM 7 KOMPLETÓW SPRZĘTU REJESTRUJĄCEGO (KAMERY, WIZJERY, OPTYCZNE STABILIZATORY OBRAZU, KARDY SDHC) NA POTRZEBY WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
714/OR/15 2015-08-25 ANNA WINIARCZYK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 086 - 6 WRZEŚNIA 2015 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
714/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW PIETRAŚ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 174 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
714/KL/17 2017-11-29 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU LUBLIN
713/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ KOWALCZYK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 051 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
713/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ KOTECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 172 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
713/KL/17 2017-11-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2700,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA MIKOŁAJKOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA 135 OSÓB W DNIACH 6 I 9 GRUDNIA 2017
712/OR/15 2015-08-25 ADAM SZMYDKI
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR.033 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
712/OR/14 2014-10-28 KATARZYNA KOŁACZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 171 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
712/KL/17 2017-11-22 RAFAŁ LIS
640,66 OBSŁUGA JĘZYKOWA W J. ANGIELSKIM I OPIEKA NAD UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
711/OR/15 2015-08-25 EWA SZARUGA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR.081 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
711/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW PIETRAŚ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 170 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
711/KL/17 2017-11-22 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 690/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I ZMIANA ILOŚCI EGZEMPLARZY PŁYT
710/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ BOROWIECKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 050 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
710/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ PAŹDZIOR
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 169 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
710/KL/17 2017-11-22 --ALDIK NOVA SP. Z O.O.
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH PROJEKTU - KULINARNA PODRÓŻ PO LUBELSZCZYŹNIE
70/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
70/ZSS/17 2017-03-07 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
90000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W SYSTEMIE OPIEKI CAŁODOBOWEJ, MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
70/ZSS/16 2016-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 WSPOMAGANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
70/ZSS/15 2015-02-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA NOŻNA).
70/ZSS/14 2014-02-17 FUNDACJA "PRAESTERNO"
2500,00 REALIZACJA PROGRAMU INTERWENCYJNO-MOTYWACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOMANII
70/ZE/16 2016-05-20 PIOTR GAWŁOWSKI
GAWŁOWSKA ANNA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
70/ST/18 2018-02-19 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
70/ST/17 2017-01-30 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
118000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
70/ST/16 2016-03-07 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TENIS ZIEMNY
70/ST/15 2015-04-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
2000,00 MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA JUNIORÓW MŁODSZYCH, MŁODZIKÓW I DZIECI W JUDO - I EDYCJA
70/ST/14 2014-03-14 TOWARZYSTWO SPORTOWO - TURYSTYCZNE SOKOLIK W LUBLINIE
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
70/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
15000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
70/SOI/17 2017-06-17 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
1199500,00 REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:LUBELSKI UNIWERSYTET INSPIRACJI
70/SOI/16 2016-08-09 MAŁGORZATA DROZD
2500,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU KAMPANII KOMUNIKACYJNEJ PROJEKTU ,,KREATYWNI''
70/SOI/15 2015-06-24 FUNDACJA MAKERSPACE LUBLIN
20000,00 WSPÓŁORGANIZACJA SPOTKANIA BRANŻOWEGO IT/ICT PT. "INTERNET OF THINGS - ELEKTRONIKA W SŁUŻBIE OBYWATELA"
70/SOI/14 2014-07-16 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
2000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. ,,POLITYKA SPÓJNOŚCI I ROZWÓJ REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020''
70/PN/18 2018-07-18 RUFINA SCHASTLYVTSEVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
70/PN/17 2017-09-22 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PRZEZ STRONY SPEKTAKLU TANECZNEGO "TRZY SIOSTRY" W RAMACH REALIZACJI KIEW
70/PN/16 2016-09-26 ANDRIJ SAWENEĆ
1800,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
70/PN/15 2015-06-23 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
208120,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH - PROMOCJA 25-LECIA POLSKI SAMORZĄDOWEJ ORAZ DEBATA PUBLICZNA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI MIAST Z KRAJÓW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO"
70/PN/14 2014-04-15 ANASTASIYA KINZERSKA
16200,00 UMOWA ZLECENIE DOT.POMOCY PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 ROKU
70/OW/18 2018-05-23 ALWO WOJCIECH PROKOPCZUK
232,65 DOSTAWA FILMÓW EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIE
70/OW/17 2017-11-14 TOMASZ KRAJEWSKI
6000,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYH Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYN
70/OW/14 2014-12-23 VULCAN
32000,00 ART 30KN JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY OPTIVUM - LICENACJA NA UŻYTKOWNIE APLIKACJI 2014
70/OŚ/18 2018-06-12 POLIGRAFIA BRO-KAL S.C. MARCIN KALETA, AGNIESZKA BROŻYNA
31000,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN.
70/OŚ/17 2017-06-05 JANINA ŁUCEK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
70/OŚ/16 2016-05-23 ELŻBIETA FLIS
6480,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
70/OŚ/15 2015-04-30 JACEK SZYMAŃSKI
2400,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
70/OŚ/14 2014-06-18 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
3444,00 ORGANIZACJA KONCERTU MUZYKI ŻEGLARSKIEJ W WYKONANIU ZESPOŁU "SHANTYMEN" PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO"
70/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA KARINA WŁOSZCZAK-BOCIARN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 159/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
70/OR/17 2017-05-22 MARZENA NASTAJ
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 3 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
70/OR/16 2016-09-28 PAWEŁ SADOWSKI
2970,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "AKTUALIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
70/OR/15 2015-02-24 DANUTA MARCINEK
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W DZIELNICY KONSTANTYNÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
70/OR/14 2014-05-07 BEATA DYLEWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 9 W LUBLINIE
70/MZON/17 2017-03-01 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
70/MZON/16 2016-10-19 MARZENA KRASOŃ
60,00 ANEKS DO UMOWY 12/MZON/16 Z DNIA 01.03.2016 R.- W § 3 DODAJE SIĘ USTĘP 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3. ZLECENIODAWCA ZWRACA ZLECENIOBIORCY KOSZTY PODRÓŻY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU ZLECONYM PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU D
70/MZON/15 2015-07-10 EWELINA BOCHNIAK
1400,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ, WYPEŁNIANIE ZAWIADOMIEŃ O TERMINIE ODBIORU KARTY
70/KP/18 2018-07-06 MULTIMEDIA FACTORY
6027,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED W TERMINIE 26-29.07.2018.
70/KP/17 2017-07-10 JAKUB NOWAKOWSKI
750,00 PRZEPROWADZENIE AUTORSKICH WARSZTATÓW SZTUKI ŻONGLERSKIEJ NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
70/KP/16 2016-06-01 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
400,00 PRZYGOTOWANIE, WYGŁOSZENIE I DOSTARCZENIE PISEMNEGO OPRACOWANIA NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA W ZWIĄZKU Z SEMINARIUM "SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA - DEMOKRACJA, PARTYCYPACJA, WSPÓŁRZĄDZENIE".
70/KP/14 2014-04-18 ROBERT GRABLEWSKI
879,12 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH REALIZACJĘ KONCERTU SCENA MIASTA W DNIU 7 MAJA 2014R. W GODZ 17:00-0:00
70/KL/18 2018-01-25 BEATA OBSULEWICZ
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " ERAZM MAJEWSKI -PISARZ LUBELSKI " W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 25 STYCZNIA 2018 R.
70/KL/17 2017-01-16 VEGA MANAGAMENT
29520,00 WYSTĘP URSZULI PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
70/KL/16 2016-01-21 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
1700,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, NIE MA NUDY ZA CUKROWNIĄ , CZYLI FERIE Z KULTURĄ (EDYCJA III), REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
70/KL/15 2015-01-27 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
3000,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W K.O. ODEON.
70/KL/14 2014-02-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1599,00 UDZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZOWE PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS KONCERTU W DNIU 9.02.2014 R. OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ.
70/IT/18 2018-08-02 ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 35/IT/17 DOTYCZĄCY ZMIANY § 7 I 11 ORAZ DODAJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 4.
70/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 66/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
70/IT/16 2016-10-17 COIG
108240,00 WDROŻENIE MODUŁÓW (EWIDENCJA KADROWA I PŁACE) W MOPR I ZDM.
70/IT/15 2015-09-21 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
70638,50 POROZUMIENIE O PRZEKAZANIU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU (LBW)
70/IT/14 2014-10-28 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
16500,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/IT/14. (PRZEDŁUŻENIE TERMINU, ZMIANA KWOTY)
70/IR/18 2018-05-30 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
53377,08 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DWÓCH PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU TRAWIASTYM W DOLINIE BYSTRZYCY, PRZY UL. MEDALIONÓW W LUBLINIE
70/IR/17 2017-05-05 BUDIMEX S.A.
153996,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU NIWELETY NAWIERZCHNI W OSI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE WRAZ Z REGULACJĄ WŁAZÓW DO KOMÓR K-2, K-3, ODWODNIEŃ LINIOWYCH W OSI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, WPUSTU ULICZNEGO PRZY UL. KAPUCYŃSKIEJ NA DZ. NR
70/IR/16 2016-05-05 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
87330,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, UL. HIACYNTOWA 69
70/IR/15 2015-05-12 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 142/IR/13 Z DNIA 25-07-2013 DOT. PRZESUNIĘCIA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TJ. BUDOWY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE
70/IR/14 2014-05-06 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
10947,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD ULICY RÓŻANEJ 16 DO WĄWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE (ZEJŚCIE DO WĄWOZU DZIELĄCEGO LSM I CZUBY)
70/GM/18 2018-03-27 ORANGE POLSKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I ORANGE POLSKA S. A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 8 (OBR. 34, ARK. 4), NA CELE ZWIĄZNE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ZOBOWI
70/GM/17 2017-03-09 LESZEK ŻÓŁTOWSKI
42,00 UMOWA NR: 17/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
70/GM/16 2016-04-21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 231 (OBR. 11, ARK. 2) POŁOŻONA PRZY UL. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
70/GM/15 2015-03-10 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
8998,85 UMOWA NA ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POW. 494 M2 ZAWARTA PRZEZ GMINĘ LUBLIN Z TBS NOWY DOM SP. Z O.O. W LUBLINIE NA PROWADZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W BUDYNKU PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 10. CZYNSZ REGULOWANY Z GÓRY KAŻDEGO MIESIĄCA. UL. ZG.
70/GM/14 2014-03-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 8 (OBR. 20, ARK. 5), POŁOŻONĄ W L
70/GK/18 2018-07-03 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM DLA SEZONOWEJ KAWIARENKI
70/GK/17 2017-12-01 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
5491,47 PRZEJĘCIE OD RZGW W WARSZAWIE W UŻYTKOWANIE DZIAŁEK O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1123 M2 DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - ISTNIEJĄCE WYLOTY KANALIZACYJNE ODPROWADZAJĄCE WODY OPADOWE I ROZTOPOWE POCHODZĄCE Z TERENU MIASTA LUBLIN
70/GK/16 2016-12-21 JANUSZ URBAŃSKI
2750,00 CZĘŚĆ OPRACOWANIA DOT.URZĄDZEŃ WODNYCH PN. ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN UBYTKÓW WODY W UKŁADZIE WODNYM OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
70/GK/15 2015-10-19 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MEVIUS" MATEUSZ CICHOW
74090,28 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
70/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 74
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE 74, UL. SNOPKOWSKA 3/5, 20-067 LUBLIN
709/OR/15 2015-08-25 ADAM CZYŻEWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 056 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.
709/OR/14 2014-10-28 DARIUSZ BIELECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 168 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
709/KL/17 2017-11-28 WŁADYSŁAWA BRYŁA
250,00 UMOWA O DZIEŁO NA OPRACOWANIE I PREZENTACJĘ AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "WINCENTY POL W LUBLINIE" W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA."WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 14.12.2017 W MUZEUM CZECHOWICZA
708/OR/15 2015-08-25 KAROL WILK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 096 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
708/OR/14 2014-10-28 JANUSZ ZIELIŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 167 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
708/KL/17 2017-11-28 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
5000,00 ZAKUPIENIE USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI SPOTKANIA JUBILEUSZOWEGO POŁĄCZONEGO Z ORGANIZACJĄ KONCERTU ARTYSTYCZNEGO W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE Z UDZIAŁEM GOŚCI REPREZENTUJĄCYCH ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE LUBLINA, KRAJU I ZAGRANIC
707/OR/15 2015-08-25 ZBIGNIEW MAZUR
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 068 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
707/OR/14 2014-10-28 RAFAŁ KUNA
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 165 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
707/KL/17 2017-11-24 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI OBCHODÓW 36. ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN W TERMINIE 1 - 15 GRUDNIA 2017 R
706/OR/15 2015-08-25 JACEK KACZKOWSKI
165,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 189 - 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
706/OR/14 2014-10-28 SEBASTIAN POTRĘĆ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 158 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
706/KL/17 2017-11-24 ANNA NOWICKA
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "TEKSTY ZA MUREM. O PIŚMIENNICTWIE LUBELSKICH KARMELITANEK BOSYCH W XVII I XVIII WIEKU" W DN. 30.11.2017 R.
705/OR/15 2015-08-25 WALDEMAR WITKOWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 064 - 6 WRZEŚNIA 2015R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
705/OR/14 2014-10-28 ARTUR PRUS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 155 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
705/KL/17 2017-11-22 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-SPADKOBIERCY REFORMACJI. EWANGELICY NA LUBELSZCZYŹNIE I W LUBLINIE. HISTORIA. KULTURA. EKONOMIA. LITERATURA - MONOGRAFIA NA 700-LECIE LUBLINA I 500-LECIE REFORMACJI-ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK
704/OR/15 2015-08-25 WALDEMAR WITKOWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 065 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
704/OR/14 2014-10-28 ARTUR PRUS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 154 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
704/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0,00 TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
703/OR/15 2015-08-25 RENATA WRÓBLEWSKA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS. R NR. 052 - 6 WRZEŚNIA 2015 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
703/OR/14 2014-10-28 ARKADIUSZ POLESZAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 152 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
703/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2016-2018- XXXII OGÓLNOPOLSKI KONWENT MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI POLCON 2017-ANEKS ZMIENIAJĄCY FINANSOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH , ORAZ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
702/OR/15 2015-08-25 -- TOMASZ IDZIKOWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 014 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
702/OR/14 2014-10-28 MARCIN NAKONIECZNY
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 151 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
702/KL/17 2017-11-17 POLOT JERZY FURTAK
12650,00 ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
701/OR/15 2015-08-25 DARIUSZ BIELECKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 169 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
701/OR/14 2014-11-04 MARIUSZ NOWAK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 149 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
701/KL/17 2017-11-17 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WYDARZENIA KULTURALNE PODCZAS III KONGRESU DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
700/OR/15 2015-08-25 ADRIAN KAŹMIERCZAK
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R. NR. 059 - 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
700/OR/14 2014-10-28 ADAM SZMYDKI
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 141 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
700/KL/17 2017-11-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
16000,00 ANEKS DO UMOWY 614/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI I TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ILOŚCI PUBLIKACJI
6/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
6/ZSS/17 2017-01-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
11700,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
6/ZSS/16 2016-01-20 BFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
52800,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI DLA ŻŁOBKA " ZACZAROWANY MELONIK" UL. KRYSZTAŁOWA 8/U11
6/ZSS/15 2015-01-02 ELŻBIETA KIFNER
16000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KRPA
6/ZSS/14 2014-01-02 EWA KIEROŃ
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
6/ZIT/18 2018-05-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE.
6/ZIT/17 2017-09-13 KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO DORADCA PODATKOWY DR AGATA BŁASZCZYK
1999,00 PRZEPROWADZENIE JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA W FORMIE WARSZTATÓW W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB Z ZAKRESU POMOCY PUBLICZNEJ.
6/ZIT/16 2016-07-20 PROJEKTY MIEJSKIE ANDRZEJ BRZOZOWY
4878,05 PRZEPROWADZENIE 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W DNIACH 21-22 LIPCA 2016 R. DLA MAKSYMALNIE 30 OSÓB, Z ZAKRESU "REWITALIZACJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ZAINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH".
6/ZIT/15 2015-11-02 MULTI BIURO JAKUB WROŃSKI
5879,40 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI GABINETOWYCH W OKLEINIE NATURALNEJ NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI BIURA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, WSPÓŁFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNIC
6/ZE/18 2018-02-20 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
6/WM/18 2018-11-05 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO W RAMALLAH (AUTONOMIA PALESTYŃSKA).
6/ST/18 2018-01-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ I UDZIELENIE LICENCJI
6/ST/17 2017-01-02 ALESUPERSTUDIO DOMINIK DUDEK
2500,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE "FERII ZIMOWYCH Z DESKOROLKĄ" W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
6/ST/16 2016-02-09 STOWARZYSZENIE PRACOWNIA TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
6/ST/15 2015-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -PŁYWANIE
6/ST/14 2014-01-16 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE TRADYCYJNE
6/SOI/18 2018-01-26 MAREK ŚWIĄDER
6600,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
6/SOI/16 2016-01-14 STOWARZYSZENIE PROFFESIONAL WOMEN'S NETWORK WARSZAWA
0,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU CZELADNIK
6/SOI/15 2015-01-21 DTZ POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
25000,00 PRZYGOTOWANIE PRZEWODNIKA PO RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W MIEŚCIE LUBLIN W WERSJI POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ
6/SOI/14 2014-01-31 EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-LUBLIN
2000,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ORGANIZACJI ,,EUROPEAN BOARD'S MEETING'' W DNIACH 13-16 LUTEGO 2014 R.
6/SA/18 2018-02-22 BOGUMIŁA PYDO
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
6/SA/17 2017-02-23 BOGUMIŁA PYDO
3300,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
6/SA/16 2016-02-17 ANNA PAŁYS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 R.
6/SA/15 2015-02-19 IZABELA LESZCZYŃSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 R.
6/SA/14 2014-02-21 MARTA SAGAN
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
6/PS/18 2018-02-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ROWEROWA WIOSNA" W LUBLINIE
6/PS/17 2017-04-03 ANNA BETLEJEWSKA
2198,00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW NA POTRZEBY BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
6/PN/17 2017-02-06 EUROPEAN METROPOLE OF LILLE METROPOLE
48614,00 ORGANIZACJA PARTNERSTWA CELEM REALIZACJI PROJEKTU "CITIES IN ARTICLE 7" WSPARTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM URBACT III.
6/PN/16 2016-05-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY KONSORCJUM JST Z DNIA 16 LISTOPADA 2010 R. DOT. WSPÓŁDZIAŁANIA NA ZASADACH PARTNERSTWA PRZY REALIZACJI PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
6/PN/15 2015-02-11 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
81716,08 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
6/PN/14 2014-01-10 EWA KACZYŃSKA
4800,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
6/PL/17 2017-04-26 MAU MYCIELSKI ARCHITECTURE & URBANISM
19800,00 WYKONANIE MAKIETY URBANISTYCZNEJ TERENÓW FRAGMENTU MIASTA LUBLIN - DOLINA RZEKI CZERNIEJÓWKI WRAZ Z NAJBLIŻSZĄ OKOLICĄ.
6/PL/16 2016-05-04 MARTA KUROWSKA
1500,00 DORADZTWO PRZY ORGANIZACJI I PROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO UMOWY NR 4/PL/16
6/PL/15 2015-05-25 STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
220000,00 ANEKS DO UMOWY NR 12/PL/14 DOT. KONKURSU PN. "KONCEPCJA PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM NA TLE ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH".
6/PL/14 2014-04-29 P.A. NOVA S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/PL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OKRESU NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ
6/OW/18 2018-01-16 VULCAN
32000,00 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY OPTIVUM
6/OW/17 2017-04-06 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
278880,00 UMOWA NR 80/NPRCZ/2017W SPRAWIE UDZIELENIA W 2017 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP N
6/OW/16 2016-02-01 MONIKA MIERZYŃSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DZIEŁO NR 675/OW/12 - PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
6/OW/15 2015-04-15 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2015 R.
6/OW/14 2014-01-29 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0,00 POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM IINNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, OD
6/OŚ/18 2018-01-17 VITAL CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1,06 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
6/OŚ/17 2017-02-16 KOŁO ŁOWIECKIE NR 38 "BÓR" W NIEMCACH
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE REALIZACJI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NR 4/OŚ/16 ZAWARTEGO W DNIU 19.01.2016 R. ZMIANA GATUNKÓW ZWIERZĄT PRZYJMOWANYCH DO DZIERŻAWIONEGO OBWODU ŁOWIECKIEGO PRZEZ KOŁO
6/OŚ/16 2016-01-29 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
50000,00 ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW PRZEZ LEKARZA WETERYNARII W RAMACH "PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2016 ROKU"
6/OŚ/15 2015-01-27 RENATA GAŁECKA
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
6/OŚ/14 2014-02-17 GABINET WETERYNARYJNY "ZWIERZAK" BARBARA BANCERZ
7000,00 PRZEPROWADZENIE ZABIEGU STERYLIZACJI OKOŁO 50 - 120 SZT. KOTÓW W RAMACH AKCJI STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
6/OR/18 2018-01-09 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE OBRAZU ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO W CELU EKSPOZYCJI.
6/OR/17 2017-01-05 JÓZEF SZOPIŃSKI
600,00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI " SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN".
6/OR/16 2016-01-08 EWA DRAGAN - SOBOLEWSKA
980,00 WYKONANIE TŁUMACZEŃ W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM.
6/OR/15 2015-01-20 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
37195,20 PRZEWÓZ TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH.
6/OR/14 2014-01-17 MARCIN OBŁOZA
3000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
6/ON/17 2017-06-09 PIOTR BUJAK
1300,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PRZEPROWADZENIU PEŁNEJ OBSŁUGI KOMPUTEROWO - INFORMATYCZNEJ LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 16 DO 18 CZERWCA 2017 ROKU NA 50 METROWYM BASENIE AQUA
6/ON/16 2016-11-04 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
14170,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA KAMPANII INFORMACYJNEJ DLA PRACODAWCÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY DOTYCZĄCA ZAGADNIENIA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OKREŚLONEGO SZCZEGÓŁO
6/ON/15 2015-04-24 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
2660,00 ORGANIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ DLA 140 OSÓB PODCZAS CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DLA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MAJA 2015 R.
6/ON/14 2014-05-14 JAN KONDRAK
3000,00 WYKONANIE KONCERTU W SKŁADZIE 4-OSOBOWYM LUBELSKIEJ FEDERACJI BARDÓW PODCZAS CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - EDYCJA IX
6/OK/15 2015-05-20 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY 5/OK/15. ZMIANA FORMY PŁATNOŚCI. USTAWIANIE LIMITU NA MASZYNIE DO FRANKOWANIA BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PRZEDPŁATY (FAKTURY PROFORMA).
6/NW/18 2017-12-22 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
96200000,00 ANEKS DO UMOWY WSPARCIA REALIZACJI PROJEKTU "ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO: PORT LOTNICZY LUBLIN SA (ŚWIDNIK)"
6/NW/17 2017-03-30 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
1950000,00 OBJĘCIE 19.500 AKCJI IMIENNYCH SERII X O NUMERACH OD 1 DO 19.500 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W ZWIĄZKU Z UMORZ
6/NW/16 2016-04-11 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
600000,00 OBJĘCIE 6.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII T O NUMERACH OD 1 DO 6.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
6/NW/15 2015-07-03 MOTOR LUBLIN S.A.
0,00 NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NWZ MOTOR LUBLIN S.A. - AKT NOT REP A NR 2425/2015 Z DNIA 26-06-2015 R. DOTYCZĄCEJ OBJĘCIA 600 AKCJI IMIENNYCH SERII M O NUMERACH OD 001 DO 600 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR
6/NW/14 2014-04-10 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
1000000,00 OBJĘCIE 10 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII K O NUMERACH OD 1 DO 10 000 O WARTOŚCI NOMINLANEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
6/MZON/18 2018-02-14 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ
6/MZON/17 2017-01-02 ZYGMUNT KRUPA
0,00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
6/MZON/16 2016-01-18 MIECZYSŁAW SOWA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
6/MZON/15 2015-01-08 IZA TOMASIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
6/MZON/14 2014-04-01 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
6/MKZ/18 2018-02-06 KRZYSZTOF MADEJSKI
18425,00 -MONTAŻ BELEK STROPOWYCH -REKONSTRUKCJA JEDNEJ BELKI -WYKONANIE I MONTAŻ DREWNIANEJ PODBITKI -WYKONANIE I MONTAŻ PODŁÓG WG PROJEKTU -REKONSTRUKCJA KOMINKA -NAPRAWA I MALOWANIE ŚCIAN.
6/MKZ/17 2017-05-30 ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA METROPOLITALNA
32566,00 RENOWACJA ZABYTKOWEGO MUROWANEGO OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW KURII; 3 ETAP
6/MKZ/16 2016-06-30 ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14000,00 WYKONANIE ELEWACJI KAMIENICY OD STRONY UL. NARUTOWICZA.
6/MKZ/15 2015-06-09 ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA METROPOLITALNA
42702,00 RENOWACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA MUROWANEGO ODCINEK OD BRAMY WJAZDOWEJ PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO DO BRAMY WJAZDOWEJ OD UL. MISJONARSKIEJ
6/MKZ/14 2014-05-23 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
70210,00 PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM PODDASZA - CZĘŚĆ DRUGA: NAPRAWA STROPU DREWNIANEGO OD KROKWI NR 36 DO NR 56. REMONT ZABEZPIECZAJĄCY BASZTĘ WODNĄ WRAZ REMONTEM MURKU OGNIOCHRONNEGO ORAZ NAPRAWĄ MURKU OPOROWO- OGRODZENIOWEGO
6/MAZ/18 2018-02-28 EWA TRZASKOWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
6/MAZ/17 2017-01-25 RAFAŁ SZOZDA
770,00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 11 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA RAFAŁA SZOZDY
6/MAZ/16 2016-06-23 QUERCUS MICHAŁ KIESZKO
22464,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE II
6/MAZ/15 2015-05-27 DEZ-DER KRZYSZTOF KARPIŃSKI
60000,00 ODKOMARZANIE TERENÓW MIASTA LUBLIN
6/KP/18 2018-01-05 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI WRAZ Z DOSTAWĄ.
6/KP/17 2017-01-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
6/KP/16 2016-01-04 PRZEMYSŁAW GARDYNIK
11654,16 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE 4 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2016 R.
6/KP/15 2015-01-08 WŁADYSŁAW GRZYB
6000,00 PROWADZENIE CEREMONIAŁU PODCZAS WIZYT DELEGACJI Z KRAJU I Z ZAGRANICY ORAZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
6/KP/14 2014-01-10 TELEWIZJA POLSKA S.A.
15000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA LUBLIN PODCZAS XXII LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE
6/KL/18 2018-01-05 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
7500,00 KL-OP-I.525.10.2017 UM. NR 6/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - WIECZÓR KOLĘD WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W LUBLINIE
6/KL/17 2017-01-04 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
21600,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2017
6/KL/16 2016-01-05 EWELINA DRZAŁ-FIAŁKIEWICZ
8400,00 REALIZACJA SPEKTAKLU TEATRU TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO POD ROB. TYT. " ŚCIEŻKA KRYTYCZNA"
6/KL/15 2015-01-09 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
12000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, MŁODZI DLA WROTKOWA- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/KL/14 2014-01-07 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
3490,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "KONCERT KAMERALNY. NASI LAUREACI W RADIU LUBLIN".
6/IT/18 2018-02-02 IFLOW SP. Z O.O.
35748,72 OBSŁUGA TECHNICZNA SYSTEMU KOLEJKOWEGO QMATIC.
6/IT/17 2017-01-31 APN PROMISE S.A.
0,00 OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PLATFORMĄ INTERNETOWĄ MICROSOFT AZURE.
6/IT/16 2016-02-01 MICHAŁ KAWALEC
14000,00 KONSERWACJA STACJI ROBOCZYCH I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, CZYSZCZENIE, REGENERACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW, REALIZACJA TRANSPORTU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z WYKORZYSTANIEM SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU, ZDALNE WSPARCIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA
6/IT/15 2015-01-30 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
35000,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ UŻYTKOWANYCH W SYSTEMACH KIEROWCA/POJAZD W WYDZIALE KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
6/IR/18 2018-01-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
24600,00 ODGRODZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH W OSIEDLU LIPNIAK W LUBLINIE
6/IR/17 2017-02-02 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 1. SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL: ZELWEROWICZA, GOŁĘBIEWSKIEGO, RAGNINISIA, BOŁBOTTA I POLIGONOWEJ 2.SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ PO DZ. W POBLIŻU POLIGONOWEJ W UL: GOŁĘBIEWSKIEGO, RAGNINISIA, BOŁ
6/IR/16 2016-01-19 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
4975350,00 ROZBUDOWA O HALĘ SPORTOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. WAJDELOTY 12
6/IR/15 2015-01-22 DAMAR - MAREK DANIELAK
9774,09 REMONT POMIESZCZEŃ BIURA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W LUBLINIE, UL. ZŁOTA 2
6/IR/14 2014-01-20 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 273/IR/13 (600/0/UP23/21/13 W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA INSTALACJI GAZOWEJ, DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, UL. PODWALE 3A
6/GM/18 2018-01-03 ADAM RZEPKA
44,00 UMOWA NR: 2/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
6/GM/17 2016-05-09 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY LUBELSKIM TOWARZYSTWEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O., SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W LUBLINIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I ZASAD REALIZACJI INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU BUDYNKÓW
6/GM/16 2016-01-12 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14700,00 WYKONANIE 70 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ UŻYTKOWANIA.
6/GM/15 2015-01-12 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
12568,14 UMOWA NAJMU ZAWARTA PRZEZ GMINĘ LUBLIN ZE ZGROMADZENIEM SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ NA LOKAL PRZY UL. NARUTOWICZA 8-10 O POW. 534 M2 NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 4 NA CZAS NIEOKREŚLONY CZYNSZ NAJMU PŁACONY MIESIĘCZNIE Z GÓRY.
6/GM/14 2014-01-17 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 134/GM/11 DOTYCZĄCY ZMIANY § 3 UST. 3 UMOWY
6/GK/17 2017-01-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/GK/16 Z DNIA 06.04.2016 R. ZMIENIAJĄCY OZNACZENIE STRONY
6/GK/16 2016-03-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE INTER FIOŁEK PAWEŁ FIJOŁEK
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
6/GK/15 2015-01-27 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
87086,02 OPRÓŻNIANIE KOSZY POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I
6/GK/14 2014-02-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 22/GK/10 ZMIENIAJĄCY ROZDZIELENIE WARTOŚCI REALIZACJI USŁUG POMIĘDZY ZARZĄDEM DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE A WYDZIAŁEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W REJONIE VIII
6/GD/18 2018-04-11 GEO-ENTER FALANDYSZ MARIAN
6765,00 WYKONANIE APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ CYKLICZNE ZASILANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DANYMI Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO
6/GD/17 2017-02-28 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
5200,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO: I CZĘŚĆ - DZIAŁEK: NR 1 ORAZ NR 29 STANOWIĄCYCH ALEJĘ SOLIDARNOŚCI (OBR.42, ARK.10 I 11), II CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 2 STANOWIĄCEJ UL.BAZYLIANÓWKĘ (OBR.42, RK.12), III CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 21/5
6/GD/16 2016-02-04 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
1722,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁKI NR 49/13 POŁOŻONEJ PRZY UL.ROMANTYCZNEJ (OBR.30-RURY WIZYTKOWSKIE, ARK.6)
6/GD/15 2015-02-03 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
98400,00 OBSŁUGA TECHNICZNA ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
6/GD/14 2014-02-03 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
69987,00 OBSŁUGA TECHNICZNA ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
6/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘK
6/FE/17 2017-03-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
19729012,18 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
6/FE/16 2016-03-17 WOJEWODA LUBELSKI
6498709,52 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 R. NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE (II ETAP) NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LIPOWĄ, UL. PIŁSUDSKIEGO DO WYSOKOŚCI UL. OCHOTNICZEJ WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI: OCH
6/FE/15 2015-03-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-604120,83 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 5/FE/12 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013, DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI.
6/FE/14 2014-02-14 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
5810191,28 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA NF OD UL. SKALSKIEGO WZDŁUŻ GRANICY MIASTA DO STREFY EKONOMICZNEJ I W AL. WITOSA DO GRANICY MIASTA LUBLIN"
6/CA/18 2018-02-06 STOWARZYSZENIE "JEDYNKA"
2160,00 USŁUGA TRANSPORTOWA DLA 21 OSÓB W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
6/CA/17 2017-03-14 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBSŁUGI TECHNICZNEJ NA UROCZYSTĄ GALĘ OTWIERAJĄCĄ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DNIU 24.04.2017 R.
6/CA/16 2016-05-31 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
1600,00 UMOWA NR 6/CA/16 ZAWARTA Z TEATREM MUZYCZNYM NA WYNAJEM SALI ORAZ ZORGANIZOWANIE NAGŁOŚNIENIA PODCZAS KONCERTU GALOWEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 23.06.2016 R.
6/BRM/18 2018-08-31 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
12453,75 WYNAJEM SALI W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM NA KONFERENCJĘ A5 PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE - POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
6/BRM/17 2017-12-19 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
6000,00 USŁUGA CATERINGOWA- WIGILIA RADY MIASTA LUBLIN
6/BM/18 2018-02-19 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
6/BM/17 2017-01-17 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
46500,00 KONSERWACJA STACJI POMIAROWYCH POZIOMU WODY.
6/BM/16 2016-01-18 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
1697,40 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO PROGNOZOWANIA POGODY ORAZ POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
6/BM/15 2015-01-12 NET-MOBILE SP. Z O.O.
2361,60 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DOTYCZĄCEGO PROGNOZOWANIA ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH.
6/BM/14 2014-02-10 AB TRANS WYNAJEM PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH S.C.
46789,20 CZYSZCZENIE KLOSZY KAMER ORAZ MONTAŻ LUB DEMOTAŻ GŁOWIC KAMER W PUNKTACH KAMEROWYCH.
6/BK/16 2016-02-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"
6/BK/15 2015-09-07 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
100000000,00 ZORGANIZOWANIE I OBSŁUGA EMISJI NIEPUBLICZNEJ 100 000 SZTUK OBLIGACJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 ZŁ KAŻDA NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 100.000.000 ZŁ EMITOWANYCH W SERIACH: A - J KAŻDA 10000 SZT. OBLIGACJI
6/BK/14 2014-06-24 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
0,00 ANEKS NR 2/2013 DO UMOWY KREDYTU NR 2/BK/13 ZE ŚRODKÓW FRIK BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) NA PRZEDSIĘWZIĘCIE: OPRACOWANIE KONCEPCJI, PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC: AL. SOLIDARNOŚCI, AL. SIKORSKIEGO I UL. GEN. B. DUC
6/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 66
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 66 UL. SAMSONOWICZA 33A LUBLIN
69/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCH
69/ZSS/17 2017-03-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (USTALENIE PROCENTOWEGO LIMITU ZWIĘKSZANIA WARTOŚCI POZYCJI KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA).
69/ZSS/16 2016-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
10000,00 WSPOMAGANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZU NA SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
69/ZSS/15 2015-02-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (GIMNASTYKA SPORTOWA).
69/ZSS/14 2014-02-21 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI, Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
69/ZE/16 2016-05-20 RENATA POPEK
POPEK BARTOSZ
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
69/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
69/ST/17 2017-01-30 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
69/ST/16 2016-01-25 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH- TANIEC SPORTOWY
69/ST/15 2015-01-14 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
2000,00 UKT "AKADEMIA TENISA POL-SART" ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE VII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE ZIEMNYM W KATEGORIACH DO LAT 18, OPEN, POWYŻEJ 35 LAT , POWYŻEJ 45 LAT, POWYŻEJ 55 LAT DLA MĘŻCZYZN ORAZ DO 18 LAT I OPEN DLA KOBIET
69/ST/14 2014-02-07 KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
69/SOI/18 2018-02-21 ADRIANNA SHVETS
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ DO ZDJĘĆ PODCZAS KONFERENCJI ,,CHECK IT''
69/SOI/17 2017-05-25 PIOTR POPIK-USŁUGI KONSULTINGOWE
5000,00 OPRACOWNIE KONCEPCJI UTWORZENIA LUBELSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO I MASZYNOWEGO.
69/SOI/16 2016-08-04 POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA
25000,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA ,,POLSKO - WSCHODNIA KONFERENCJA PUIG LUB-INVEST''
69/SOI/15 2015-03-17 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 WSPARCIE UDZIAŁU W MISJI PRZYJAZDOWEJ Z INDII W TERMINIE 23-27 MARCA 2015 R.
69/SOI/14 2014-07-14 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 ORGANIZACJA I EDYCJI KONKURSU ,,LBN#BIZNESSTART''
69/PN/18 2018-07-18 MARHARYTA DEZHKINA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
69/PN/17 2017-09-21 ULUHUBEK KAMALOV
4320,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU INAUGURACYJNEGO I SPOTKANIA Z REFATEM CHUBAROVEM - GOŚCIEM SPECJALNYM KIEW 2017
69/PN/16 2016-09-26 JULITA RYBCZYŃSKA
1800,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
69/PN/15 2015-06-10 WOJEWODA LUBELSKI
8300,00 UMOWA DO PROJEKTU "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020
69/PN/14 2014-04-07 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
CENTRUM ROZWIĄZAŃ MENEDŻERSKICH SA (CRM SA)
55000,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KURSU MENADŻERSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO".
69/OW/18 2018-05-23 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
3014,73 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZT
69/OW/17 2017-11-15 PIOTR KURLEJ
6338,40 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
69/OW/14 2014-12-23 KANCELARIA PRAWNO-AUDYTORSKA AGNIESZKA DĘBOWCZYK
12000,00 PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ LUBLIN W PARTNERSTWIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ. WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
69/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
807906,22 ANEKS DO UMOWY 10/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
69/OŚ/17 2017-06-05 PIOTR DADOS
7344,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
69/OŚ/16 2016-05-20 GAMBLE SP. Z O.O. HUBERT KRAMARZ
12220,00 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE MAGNETYCZNYCH ŚCIANEK DYDAKTYCZNYCH ORAZ GIER EDUKACYJNYCH NA POTRZEBY ORGANIZACJI XI EKOPIKNIKU RODZINNEGO PROMUJĄCEGO SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH.
69/OŚ/15 2015-04-30 MAREK ZŁOTNICKI
4000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
69/OŚ/14 2014-06-02 TURISDIS SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 117/OŚ/13 DOT.PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 30.06.2015R.
69/OR/18 2018-06-29 ADWOKAT ANNA SZANIAWSKA KANCELARIA ADWOKACKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 158/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
69/OR/17 2017-05-22 JAN SAMULNIK
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
69/OR/16 2016-09-26 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "KONSPOŻ" L. MAŁOCHA & K. PRZYCHODZEŃ SP. J.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 473/OR/14 Z DNIA 8.10.2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW PARAGRAFU 5 UMOWY (POŁĄCZENIE KWOTY BEZ JEJ ZMIANY)
69/OR/15 2015-02-24 EWELINA ZYGO
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 1 W DZIELNICY KONSTANTYNÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
69/OR/14 2014-05-07 RYSZARD DRYGAŁŁO
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 7 W LUBLINIE
69/MZON/17 2017-03-01 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
69/MZON/16 2016-10-19 MAGDALENA CWALIŃSKA
60,00 ANEKS DO UMOWY 8/MZON/16 Z DNIA 01.03.2016R. W § 3 DODAJE SIĘ USTĘP 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3. ZLECENIODAWCA ZWRACA ZLECENIOBIORCY KOSZTY PODRÓŻY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU ZLECONYM PRZEZ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SP
69/MZON/15 2015-07-06 DOROTA BRZYSZKO
1400,00 PRZYGOTOWYWANIE POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH I ZAWIADAMIANIE O TERMINIE POSIEDZENIA
69/KP/18 2018-07-06 COOPERATIVA STUDIO MICHAŁ KWASIEBORSKI
6765,00 WYKONANIE KONCEPCJI ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA I STAREGO MIASTA W LUBLINIE
69/KP/17 2017-07-05 F.H.U. IMPERATOR WALDEMAR NOWAK
5665,38 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOSZULEK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
69/KP/16 2016-05-30 MATEUSZ STRZEMPA
110,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY W BUDYNKU RATUSZA PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE PLASTYCZNYM "CZYM SIĘ LUBLIN CHWALI?".
69/KP/15 2015-05-08 GOLEMAN.EU WOJCIECH GOLEMAN
600,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATU PT. "MARKA MIEJSCA W TEORII. JAK BUDOWAĆ STRATEGIĘ MARKETINGOWĄ MIASTA" NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN W RAMACH FORUM MIAST PARTNERSKICH ODBYWAJĄCEGO SIĘ W IWANO-FRANKIWSKU (UKRAINA) W DNIACH 9-10 MAJA 2015 R.
69/KP/14 2014-04-18 PIOTR TYCZYŃSKI
5350,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI: KREACJA ARTYSTYCZNA, ZAPEWNIENIE USŁUGI STAGE MANAGERA I KOORDYNACJA TECHNICZNA MAŁEJ SCENY ORAZ SCENY AFTERPARTY PODCZAS KONCERTU SCENA MIASTA 2014
69/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA W MINIATURZE V - 24.000 ZŁ
69/KL/17 2017-01-16 ELŻBIETA KRZEMIŃSKA
3300,00 DYRYGOWANIE CHÓREM POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
69/KL/16 2016-01-19 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WSPÓLNA ORGANIZACJA KONCERTU PT. "TRZECH MOZARTÓW" W DNIU 24.01.2016
69/KL/15 2015-01-27 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
12000,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W D.K. KALINOWSZCZYZNA.
69/KL/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014R - "Z KULTURĄ DO NIEBA".
69/IT/17 2017-12-07 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
18327,00 WYMIANA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO W SERWEROWNI W BUDYNKU RATUSZA.
69/IT/16 2016-10-10 ALTIX SP. Z O.O.
14464,00 DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE ORAZ INTEGRACJA Z SIECIĄ INFORMATYCZNĄ URZĘDU MIASTA LUBLIN MULTIMEDIALNEGO KIOSKU INFORMACYJNEGO.
69/IT/15 2015-10-26 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
30000,00 UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY KOPIAREK W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
69/IT/14 2014-10-24 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 48/IT/14. (SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ I RACHUNKOWEJ) (LBW)
69/IR/18 2018-05-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2526,32 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PARKU MIEJSKIEGO, LOKALIZACJA: GMINA LUBLIN, MIEJSCOWOŚĆ LUBLIN, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DZ. NR 2/3 (DOT. ZAD. REWITALIZACJA PARKU LUDOWEGO)
69/IR/17 2017-04-28 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
148830,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH NA TERENIE I POZA TERENEM KOMPLEKSU WOJSKOWEGO ORAZ REMONT TRZECH BOISK, PRZEBUDOWĘ WIATY I B
69/IR/16 2016-05-05 PRZESMYCKI JERZY - ART & ARCH ARCHITEKCI
5412,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ SIŁOWNI W OKOLICY UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W LUBLINIE
69/IR/15 2015-05-12 KLUBBEN POLSKA SP. Z O. O.
29397,00 ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU POMIARU CZASU- DODATKOWEJ, DRUGIEJ MOBILNEJ TABLICY DO WYŚWIETLANIA CZASÓW NA ZAWODACH PŁYWACKICH NA BASENIE OLIMPIJSKIM W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL.ZYGMUNTOWSKICH W LUB
69/IR/14 2014-05-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
20000,00 REMONT NAWIERZCHNI PLACU W REJONIE PRZEDSZKOLA NR 45, PRZY UL. KACZEŃCOWEJ W LUBLINIE (DZ. NR 34/57, OBRĘB 30)
69/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1600,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KAMIENNEJ 18, 18A.
69/GM/17 2017-03-08 TOMASZ GŁUSIUK
42,00 UMOWA NR: 16/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
69/GM/16 2016-04-21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 3/2 (OBR. 22, ARK. 6) POŁOŻONA PRZY BULWARZE NAD BYSTRZYCĄ, NA
69/GM/15 2015-02-20 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
3690,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZ. 26/2 I 35/2, OBECNIE WCHODZĄCEJ W SKŁAD MI.IN. DZ. 49/3, 50/1, 50/2, 50/3 POŁOŻONYCH PRZY UL. DOŚWIADCZALNEJ I AL. WITOSA - W CELU ZWR
69/GM/14 2014-03-28 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"
60,00 UMOWA NR: 24/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA 59 CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 8
69/GK/18 2018-06-28 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
117555,27 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE STUDNI KABLOWYCH NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
69/GK/17 2017-11-23 REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZN
300,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM; KWOTA 300ZŁ JEST KWOTĄ SZACUNKOWĄ.
69/GK/16 2016-12-21 MAŁGORZATA KLENIEWSKA
2750,00 CZĘŚĆ METEOROLOGICZNA. ANALIZY MOŻLIWYCH PRZYCZYN UBYTKÓW WODY W UKŁADZIE WODNYM OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
69/GK/15 2015-09-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NA UTRZYMANIE FONTANNY I PRZEPOMPOWNI NA TERENIE MIASTA LUBLINA W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH (DO UMOWY NR 52/GK/15)
69/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 73
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 73, UL. UŚMIECHU 5, 20-534 LUBLIN
699/OR/15 2015-08-25 MARZENA BLICHARZ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R. NR. 087 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
699/OR/14 2014-10-28 ROBERT SZEWCZYK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 131 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
699/KL/17 2017-11-14 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
4200,00 USŁUGA HOTELARSKA I GASTRONOMICZNA DLA 7 UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY 27.11.-1.12.2017 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
698/OR/15 2015-08-25 MARCIN WRONA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 016 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
698/OR/14 2014-10-28 PRZEMYSŁAW RACHWAŁ
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 125 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
698/KL/17 2017-11-14 "UNIA ABSOLWENTÓW"
1000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJACA NA ORGANIZACJI ZADUSZEK POETYCKICH POSWIĘCONYCH JULII HARTWIG.
697/OR/15 2015-08-25 RADOSŁAW KOPIŃSKI
190,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 032 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
697/OR/14 2014-11-04 PAWEŁ MAZUREK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 099- WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
697/KL/17 2017-11-15 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN W ŚWIECIE ŻYCZLIWOŚCI 2017 , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
696/OR/15 2015-08-25 KONRAD BARYŁA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 146 6 WRZEŚNIA 2015 R.
696/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF TADEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 107 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
696/KL/17 2017-11-14 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
3000,00 ORGANIZACJA WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY FINANSOWANE JEST Z DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W
695/OR/15 2015-08-25 KONRAD BARYŁA
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 144 6 WRZEŚNIA 2015 R.
695/OR/14 2014-10-28 PIOTR BISZCZAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 096 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
695/KL/17 2017-11-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
405,90 LICENCJA JEDNORAZOWA NA WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ " NA STRUNACH POEZJI " WYSTĘP MARKA ANDRZEJEWSKIEGO
694/OR/15 2015-08-25 HENRYK KAWKA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R. NR. 071 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
694/OR/14 2014-10-28 SYLEWSTER KULISZ
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 094 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
694/KL/17 2017-11-09 MARCIN PIETRUSZA
1100,00 WYKONANIE MIN. 60 ZDJĘĆ W TRAKCIE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
693/OR/15 2015-08-25 HENRYK KAWKA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 070 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
693/OR/14 2014-10-28 ROBERT RADEJEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 085 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
693/KL/17 2017-11-09 WOJCIECH KORNET
2600,00 REALIZACJA DWÓCH WERSJI FILMU DOKUMENTUJĄCEGO WARSZTATY ARTYSTYCZNE KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
692/OR/15 2015-08-25 SYLWESTER BARYŁA
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 094 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
692/OR/14 2014-10-28 BEATA URNIAŻ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 021 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
692/KL/17 2017-11-09 IZABELA KOPEĆ "ARTMUS - IK"
78200,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z UTWORÓW SŁOWNO-MUZYCZNYCH PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18.11.2017 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ
691/OR/15 2015-08-25 SYLWESTER BARYŁA
220,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS. R NR. 093 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 6 WRZEŚNIA 2015 R.
691/OR/14 2014-10-28 PIOTR KACHNIARZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 137 - WYBORY SAMORZADOWE 2014 ROK.
691/KL/17 2017-11-09 PIOTR KOWALCZYK
1800,00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18 LISTOPADA 2017 R.
690/OR/15 2015-08-25 DOROTA HASIAK-ZAWADZKA
205,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 009 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
690/OR/14 2014-10-28 EMIL PIOTROWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 187 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
690/KL/17 2017-11-06 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
10996,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PŁYTY PT. W KRĘGU ANDRZEJA NIKODEMOWICZA.
68/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W ZAKRESIE WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻENIA UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH, NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYC
68/ZSS/17 2017-03-01 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
200,00 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS AKCJI PROZDROWOTNEJ "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W DNIU 8 MARCA 2017 R. W GALERII OLIMP.
68/ZSS/16 2016-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 WSPOMAGANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
68/ZSS/15 2015-02-10 KLUB SPORTOWY SHOOTFIGHTERS
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (KUNG-FU DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 13-18 LAT).
68/ZSS/14 2014-02-26 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI, Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
68/ZE/16 2016-05-20 JACEK JAREMEK
JAREMEK KAROLINA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
68/ST/18 2018-01-22 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
68/ST/17 2017-02-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
100000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW
68/ST/16 2016-02-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
11000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - ŻEGLARSTWO
68/ST/15 2015-02-20 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
5000,00 OTWARTE OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOZIOŁEK 2015
68/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
68/SOI/18 2018-04-13 PAULINA DMOCHOWSKA
2500,40 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU, STARTUPAMI, ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE.
68/SOI/17 2017-05-24 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. AKADEMIA INNOWACJI
68/SOI/16 2016-08-01 RAFAŁ BIL
0,00 UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI CO-WORKINGOWEJ
68/SOI/15 2015-05-25 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 47/SOI/15 Z DN. 21.04.2015 R. - ZAMIANA PRELEGENTÓW NA KONFERENCJI W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN CREATIVE IT"
68/SOI/14 2014-03-05 FUNDACJA "TEATRIKON"
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ,,ZWIĘKSZENIA ZAANGAŻOWANIA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ W LUBLINIE W ŻYCIE PUBLICZNE NA POZIOMIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ CAŁEGO MIASTA''.
68/PN/18 2018-07-18 VLADA IHNATOVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
68/PN/17 2017-09-21 PPH YARD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NA USŁUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW, ZMIANA TERMINU
68/PN/15 2015-06-10 WOJEWODA LUBELSKI
15904,00 REALIZACJA PROJEKTU "SZKOLNA ŚWIETLICA INTEGRACYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
68/PN/14 2014-04-04 JANUSZ JEŻAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 256/PN/14 Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKU Z P. JANUSZEM MIECZYSŁAWEM JEŻAKIEM.
68/OW/18 2018-06-21 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
182000,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA".
68/OW/17 2017-11-07 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
3135,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/OW/17 NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPE
68/OW/14 2014-11-05 GMINA STRZYŻEWICE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ STRZYŻEWICE PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FO
68/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
691142,38 ANEKS DO UMOWY 9/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
68/OŚ/16 2016-05-20 ELŻBIETA KIJEK
6400,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
68/OŚ/15 2015-04-30 JAROSŁAW KUCHARUK
3400,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
68/OŚ/14 2014-06-12 ANITA KOWALCZUK-SOBIESZCZAŃSKA
3075,00 WYKONANIE USLUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU POKAZU MODY RECYCLINGOWEJ, ORGANIZACJI WYSTAWY ZDJĘĆ O TEMATYCE RECYCLINGOWEJ, ORGANIZACJI WARSZTATÓW Z WYPLATANIA WIKLINY PAPIEROWEJ, PRZYGOTOWANIA STOISKA Z RĘKODZIEŁEM ORAZ PRZEPROWADZENIU
68/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MIROSŁAW PLACEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 157/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
68/OR/17 2017-05-22 DIONIZY TRACZYŃSKI
120,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 1 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
68/OR/16 2016-09-22 MEBLE TORA GRZEGORZ RATAJ
11500,50 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH - LAD DO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW.
68/OR/15 2015-02-24 AGNIESZKA CHMIEL
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 1 W DZIELNICY DZIESIĄTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
68/MZON/17 2017-03-01 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
68/MZON/16 2016-11-22 ARKADIUSZ PRZYBYSZ
1400,00 ARCHIWIZACJA AKT DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA ORZEKANYCH O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LATACH 2002-2003
68/MZON/15 2015-05-22 WIOLETTA WICHROWSKA
1800,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA, WYDAWANIE LEGITYMACJI
68/MAZ/17 2017-11-15 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
-62343,79 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 W ZWIĄZKU ZE ZMIEJSZENIEM ILOŚCI NASADZEŃ ROŚLINNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN (WYŁĄCZENIE UL. STADIONWEJ I RONDA MOHYŁY)
68/KP/18 2018-07-04 F.H.U. IMPERATOR WALDEMAR NOWAK
5443,37 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOSZULEK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
68/KP/17 2017-06-22 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
98400,00 SPONSOROWANIE REALIZACJI VIII EDYCJI IMPREZY POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW LUBLIN 2017, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 27-30 LIPCA 2017R. W LUBLINIE.
68/KP/16 2016-05-30 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UMOWA O WSPÓŁORGANIZACJI SEMINARIUM "SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA - DEMOKRACJA, PARTYCYPACJA, WSPÓŁRZĄDZENIE"
68/KP/15 2015-05-05 THINKTANK SP. Z O.O.
14760,00 WSPÓŁPRACA PRZY PRZYGOTOWANIU RAPORTU "25 LAT SAMORZĄDNOŚCI W POLSCE"
68/KP/14 2014-04-18 TOMASZ DYMEK
1230,00 PROWADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ "KONCERT PERŁA SCENA MIASTA" W DN 7-8 MAJA 2014R. W GODZ 16:00-1:00
68/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA HESPEROS
5000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- FERIE W LSM
68/KL/17 2017-01-16 URSZULA BOBRYK
3300,00 DYRYGOWANIE CHÓREM WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UMCS - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
68/KL/16 2016-01-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
40000,00 KL-OP-I.526.4.2016 - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE - EDYCJA VI"
68/KL/15 2015-01-27 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
3500,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W K.O. PRZYJAŹNI.
68/KL/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - GALERIA SCENY PLASTYCZNEJ KUL - 5 SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ".
68/IT/17 2017-12-07 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
121191,90 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
68/IT/16 2016-09-30 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
11915,81 WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU CCTV PRZESTRZENI WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 28.
68/IT/15 2015-10-28 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
215397,60 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
68/IT/14 2014-10-17 LUBCOM PIOTR GORYCKI
24600,00 DOSTAWA I INSTALACJA KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU PRZY UL. PRUSA 2.
68/IR/18 2018-05-29 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
107010,00 WYKONANIE SKWERU WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASINO W LUBLINIE
68/IR/17 2017-04-28 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
14637,00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZALETU MIEJSKIEGO BUDOWANEGO NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
68/IR/16 2016-04-28 ARTECH PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA IZABELLA TARKA
68880,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA I PRZEBUDOWY CZĘŚCI OŚWIETLENIA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH
68/IR/15 2015-05-08 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
95940,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA ROZBUDOWY VI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCEGO W LUBLINIE, PRZY UL. MICKIEWICZA 36 O KRYTĄ PŁYWALNIĘ
68/IR/14 2014-05-05 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
141450,00 WYKONANIE PŁYTY ŻELBETOWEJ POD POSADZKĄ SALI SPORTOWEJ W RAMACH ROBÓT DODATKOWYCH NA REALIZOWANEJ INWESTYCJI " BUDOWA SZKOŁY NA SŁAWINIE"
68/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1200,00 WYKONANIE OPEARTU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ (DZ. NR 10/4, OBR. 18, ARK. 9) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY ALEI SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 42.
68/GM/17 2017-03-03 ANDRZEJ STANOWSKI ROWERY JASID
90,00 UMOWA NR: 15/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE KONTENER NA CELE MAGAZYNOWE
68/GM/16 2016-05-12 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1107,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 238/4 (OBR. 62, ARK. 9), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ZABYTKOWEJ 5.
68/GM/15 2015-02-20 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
3690,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZ. 78, 90, 26/1 I 35/1, OBECNIE WCHODZĄCEJ W SKŁAD M.IN. DZ. 225/12, 225/15 POŁOŻONYCH PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO ORAZ DZ. 49/3, 50/1, 50/2, 5
68/GM/14 2014-03-27 MARTA ROJEWSKA
40,00 UMOWA NR: 23/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:18
68/GK/18 2018-06-28 INŻ-WOD-BUD SP. Z O. O.
2360,00 NAPRAWA PRZĘSŁA W OGRODZENIU OGRODU SASKIEGO
68/GK/17 2017-11-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
16567,53 ZAKUPIENIE I ZAMONTOWANIE KLAPY PRZECIWZALEWOWEJ PRZED WYLOTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR 15A DO RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. ŁAZIENKOWSKIEJ
68/GK/16 2016-12-19 MARIUSZ POLSKI
72513,50 POKRYCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ MARIUSZA POLSKIEGO Z TYTUŁU PRZECHOWYWANIA NA PARKINGU STRZEŻONYM DO DNIA 30 KWIETNIA 2012R. DZIEWIĘCIU POJAZDÓW.
68/GK/15 2015-10-12 MAREK PIĄTKOWSKI
2400,00 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICZEK W FORMIE PŁASKORZEŹB CERAMICZNYCH NA MOGILE WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO ZAMORDOWANYCH W LATACH 1944-54 ZLOKALIZOWANEJ NA CMENTARZU PRZY UL. UNICKIEJ W LUBLINIE.
68/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 72
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 72, UL. RÓŻANA 9, 20-538 LUBLIN
689/OR/15 2015-08-25 DOROTA HASIAK-ZAWADZKA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 066 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
689/OR/14 2014-10-28 SEBASTIAN BIELASZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 025 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
689/KL/17 2017-10-31 FUNDACJA KATARZYNY KOZYRY
12528,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI AUTORSKICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
688/OR/15 2015-08-25 MARIUSZ PSZCZOŁA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 037 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
688/OR/14 2014-10-28 ANETA SKASSA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 126 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
688/KL/17 2017-10-31 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
9102,00 NAJEM POMIESZCZEŃ ORAZ INSTRUMENTÓW NA ORGANIZACJĘ NKL 2017
687/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ MATRAS
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 055 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
687/OR/14 2014-10-28 ANETA SKASSA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 020 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
687/KL/17 2017-06-30 GRUPA MEDIALNA ITM SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 40/KL/17 Z DNIA 11 STYCZNIA 2017 R. DOTYCZĄCEJ USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W RAMACH CYKLU 5 KOLUMN GAZETOWYCH PT. "700 LAT MIASTA LUBLIN"
686/OR/15 2015-08-25 PIOTR DROZD
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 083 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
686/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 109 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
686/KL/17 2017-10-27 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 613/KL/17 Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MBP (ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TERMINU PRZEDŁOŻENIA ROZLICZENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO).
685/OR/15 2015-08-25 JAKUB NASTAJ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 053 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
685/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF JANKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 104 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
685/KL/17 2017-10-25 KRZYSZTOF FIRLUS
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ KONTRABAS PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017 R.
684/OR/15 2015-08-25 BARTŁOMIEJ ZAMOJSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 054 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
684/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ CHOJAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 083 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
684/KL/17 2017-10-25 MARCIN ZDUNIK
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017R.
683/OR/15 2015-08-25 MICHAŁ MAKOWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R. NR. 027 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
683/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF SZCZERBA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 081 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
683/KL/17 2017-10-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
7367,70 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
682/OR/15 2015-08-25 JAN ŻAK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 057 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
682/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ KOWALCZYK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 051 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
682/KL/17 2017-10-24 MAREK ANDRZEJEWSKI
3300,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU NA GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ "NA STRUNACH POEZJI " W DN. 29.11.2017
681/OR/15 2015-08-25 PIOTR WÓJCIK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 047 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
681/OR/14 2014-10-28 -- JACEK PIESIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW 063 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
681/KL/17 2017-10-19 ROBERT GRUDZIEŃ IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY CONCENTUS MUSICUS
4200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII ORGANOWEJ PODCZAS KONCERTU SŁOWNO - MUZYCZNEGO PT." POLSKO OJCZYZNO MOJA" Z UDZIAŁEM HALINY ŁABONARSKIEJ W DNIU 26.11.2017 R.
680/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ PALUSZEK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 080 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
680/OR/14 2014-11-04 CEZARY DMOWSKI
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 076 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
680/KL/17 2017-10-19 TARGI LUBLIN S.A.
5000,00 USŁUGA PROMOCYJNA PODCZAS WYDARZENIA "BYŁO...NIE MINĘŁO" - SPOTKANIE Z HISTORIĄ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 21-22.10.2017R. W TARGACH LUBLIN.
67/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
67/ZSS/17 2017-03-03 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
96000,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI Z PANIĄ JUSTYNĄ SIEDUSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK "ZAJĄCZEK 2" UL. LEONARDA 16 20-625 LUBLIN
67/ZSS/16 2016-03-01 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 WSPOMAGANIE PROCESU I REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN
67/ZSS/15 2015-02-10 KLUB SPORTOWY SHOOTFIGHTERS
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (KUNG-FU DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 6-12 LAT).
67/ZSS/14 2014-02-21 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (WIEK 7-9 LAT)
67/ZE/16 2016-05-20 ALINA KOWALSKA
KOWALSKI DARIUSZ
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
67/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
67/ST/17 2017-02-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
67/ST/16 2016-01-18 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
38000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KAJAKARSTWO
67/ST/15 2015-02-09 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - XXXVIII BIEG KWITNĄCEJ WIŚNI W RAMACH POLSKA BIEGA
67/ST/14 2014-02-07 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
17000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
67/SOI/18 2018-01-20 TUM INTERNATIONAL GMBH
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY O PRZYGOTOWANIE OFERTY UTWORZENIA WWI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
67/SOI/17 2017-05-17 LUBELSKA FUNDACJA WSPIERANIA BIZNESU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
3000,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWO-BIZNESOWEJ PT.,, WSPARCIE DLA BIZNESU - POTRZEBY, OCZEKIWANIA, MOŻLIWOŚCI - DIALOG DLA KOMPETENCJI JUTRA''
67/SOI/16 2016-08-01 ŁUKASZ KUTY BE-SAFE
0,00 UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI CO-WORKINGOWEJ
67/SOI/15 2015-06-08 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 WSPÓŁPRACA W SPRAWACH ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH ORAZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
67/SOI/14 2014-06-26 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU
0,00 OKREŚLENIE CELÓW, ZASAD I WARUNKÓW WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIEBIORCZOŚCI W LUBLINIE ORAZ PROMOCJI MIASTA LUBLIN
67/PN/18 2018-07-18 YAROSLAV YAROSHENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
67/PN/16 2016-09-26 YURIY MAKAR
1500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
67/PN/15 2015-06-10 WOJEWODA LUBELSKI
3750,00 REALIZACJA PROJEKTU "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
67/PN/14 2014-03-31 FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKST DO UMOWY NR 75/PN/13 - OPRACOWANIE METODOLOGII DLA PRZEWODNIKA INNOWACYJNYCH STRATEGII I MODELI ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W RAMACH PROJEKTU HERMAN
67/OW/18 2018-06-21 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
28000,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA".
67/OW/17 2017-10-31 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
4000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAM
67/OŚ/18 2018-06-14 TIME SA FILIA LUBLIN
7755,15 EMISJA REKLAMY DŹWIĘKOWEJ NA ANTENIE RADIA ESKA LUBLIN
67/OŚ/17 2017-06-05 ELŻBIETA TALAROWSKA
6618,12 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
67/OŚ/16 2016-05-20 HALINA CHĘĆ
CHĘĆ BOLESŁAW
5793,00 DOTACJA CELOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
67/OŚ/15 2015-04-30 EDMUND MIAZIO
12000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
67/OŚ/14 2014-06-11 KUIPERCOMPAGNONS B.V. RUIMTELIJKE BORDENING, STEDENBOUW, ARCHITECTUUR,
99189,97 OPRACOWANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI POPRAWY RELACJI RZEKI BYSTRZYCY I ZWIĄZANYM Z NIĄ SYSTEMEM WODNYM A MIASTEM.
67/OR/18 2018-06-29 ADWOKAT KLAUDIA RUSEK KANCELARIA ADWOKACKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 156/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
67/OR/17 2017-05-15 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SP. Z O.O.
87385,50 WYKONYWANIE KOMPLEKSOWYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ BADAŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH OSP GŁUSK, OSP LUBLIN.
67/OR/16 2016-09-22 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WYPOŻYCZENIE OBRAZU PHILIPA DOMBECKA WJAZD GEN. ZAJĄCZKA DO LUBLINA W 1826 R.
67/OR/15 2015-02-24 KRYSTYNA DRĄG
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 3 W DZIELNICY DZIESIĄTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
67/OR/14 2014-04-24 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12000,86 SPORZĄDZANIE TŁUMACZEŃ, SPRAWDZANIE I POŚWIADCZANIE TŁUMACZEŃ SPORZĄDZONYCH PRZEZ INNE OSOBY
67/MZON/18 2018-10-23 MAREK SPYCHALSKI
25,00 W PARAGRAFIE 1 UMOWY 28/MZON/18 Z DNIA 20.02.2018 R. DODAJE SIĘ PUNKT 5: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE PODSTAWĘ ZALICZENIA DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STANOWIŁA CHOROBA PSYCHICZNA. ZLECENIOBIORCY PRZYSLUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 25 ZŁ
67/MZON/17 2017-03-01 ANETA HAŁABIS
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
67/MZON/16 2016-06-27 ARKADIUSZ PRZYBYSZ
1400,00 ARCHIWIZACJA AKT OSÓB ORZEKANYCH O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W OKRESIE 01.09.1999 - 31.12.1999
67/MZON/15 2015-05-14 DOROTA BRZYSZKO
1400,00 ARCHIWIZACJA LEGITYMACJI ROCZNIKI 2010-2013, SPORZĄDZANIE LIST I TECZEK AKTOWYCH
67/KP/18 2018-07-04 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ,,NATURA'' ZENON MIZEREK
4341,90 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 200 SZT. TOREB BAWEŁNIANYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
67/KP/17 2017-06-30 BARTOSZ WÓJCIK
880,00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI TREŚCI FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
67/KP/16 2016-05-24 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
856,28 ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W BUDYNKU PRZY UL. KURANTOWEJ 4.
67/KP/15 2015-05-08 ANDRZEJ DRĄŻEWSKI
3500,00 OCENA WNIOSKÓW KONKURSOWYCH W KONKURSIE, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST PRODUKCJA FILMU FABULARNEGO, SERIALU TELEWIZYJNEGO, FILMU DOKUMENTALNEGO LUB FILMU ANIMOWANEGO PRZEZNACZONEGO DO EMISJI W TELEWIZJI LUB W INTERNECIE, ZWIĄZANEGO Z LUBLINEM I PRZEDSTAWIAJĄCE
67/KP/14 2014-04-18 PAWEŁ TYPIAK
1230,00 PROWADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ "KONCERT PERŁA SCENA MIASTA" W DNIU 7-8 MAJA 2014R. W GODZINACH 16:00-1:00
67/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
10000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, DIED MOROZ CONVENTION-8, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
67/KL/17 2017-01-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
16000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: DZIELNICE LUBLINA W ARCHIWUM RADIA LUBLIN
67/KL/16 2016-01-20 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
30000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
67/KL/15 2015-01-27 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
14500,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE" W D.K. LSM
67/KL/14 2014-02-06 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 CYKL WYSTAW: "JULIAN TUWIM. WIERSZE DLA DZIECI. RYSUNKI BERNARDA HOMZIUKA" POŁĄCZONE Z PRZEDSTAWIENIAMI SŁOWNO-MUZYCZNO-PLASTYCZNYMI "JULIAN TUWIM.WIERSZE DLA DZIECI" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R.
67/IT/17 2017-12-04 COIG
22140,00 WDROŻENIE MODUŁU GMM SYSTEMU KSAT2000 W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ.
67/IT/16 2016-09-21 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
133081,08 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
67/IT/15 2015-10-20 FAST M.J. ORSZAŃSCY SP. JAWNA
33579,00 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO PASZPORTYZACJI SIECI FASTGIS PST.
67/IT/14 2014-10-10 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
327864,40 DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH OŚRODKA "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA'
67/IR/18 2018-05-24 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
29198,97 REMONT OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W LUBLINIE
67/IR/17 2017-04-27 BUDIMEX S.A.
13712040,00 BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
67/IR/16 2016-04-21 FULL-MED SPÓŁKA Z O.O.
-1188,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 53/IR/16 Z DNIA 07.04.2016 R. NA "DOSTAWĘ I MONTAŻ ARTYKUŁÓW I URZĄDZEŃ NA POTRZEBY OŚRODKA DLA OSÓB W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 3 W LUBLINIE - ZMIANA WARTOŚCI UMOWY NA KWOTĘ 58 434,18 ZŁ
67/IR/15 2015-05-08 AKM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KACZOR MICHALAK S.C.
27060,00 OPRACOWANIE INWENTARYZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH, PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 82 W LUBLINIE ORAZ OPRACOWANIE EKSPERTYZY POŻAROWEJ
67/IR/14 2014-05-05 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 34/IR/14 - ZMIENIAJĄCY WARUNKI WYKONANIA UMOWY
67/GM/18 2018-03-28 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3489,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZONYCH OZNACZONYCH DAWNIEJ JAKO DZIAŁKI: NR 21/1, NR 21/2, NR 34/3, WCHODZĄCE OBECNIE W OBSZAR DZIAŁEK POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. GRYGOWEJ 27, UL.WITOSA, UL. PANCERNIAKÓW 25 - NA POTRZEBY POSTĘP
67/GM/17 2017-03-03 JANINA WOŹNIAK
WOŹNIAK EUGENIUSZ
525,00 UMOWA NR: 14/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
67/GM/16 2016-05-12 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1599,00 WYKONANIE 2 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKI NR 49/1 I 49/2 (OBR. 21, ARK. 2), POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. NAMYSŁOWSKIEGO 18A I 18.
67/GM/15 2015-02-20 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
3690,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZ. 59/1 I 14/1, OBECNIE WCHODZĄCEJ W SKŁAD M.IN. DZ. 49/3, 50/1, 50/2, 50/3 POŁOŻONYCH PRZY UL. DOŚWIADCZALNEJ I AL. WITOSA ORAZ DZ. 225/1
67/GM/14 2014-03-27 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA CHOPINA 16
45,00 DZIERŻAWA - UL. SOLNA - TERMOMODERNIZACJA - CZ. DZ. NR 56/2 (OBR. 36, ARK. 6) - POW. 30 M2, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
67/GK/18 2018-06-26 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
12,03 ANEKS DO UMOWY 44/GK/18
67/GK/17 2017-10-24 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA WYSTAWY PLENEROWEJ NA OGRODZENIU OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE
67/GK/16 2016-11-16 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
91,28 UMOWA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW POKRYTYCH WODAMI - WYLOT MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZECHÓWKA
67/GK/15 2015-10-08 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
12546,00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE KOLEKTOREM DESZCZOWYM ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH DO ZBIORNIKA RETENCYJNO-INFILTRACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 187/11, 187/12 W REJONIE UL. LIPNIAK (DO ZIEMI) ORAZ DO CIEKU SPOD KONOPNICY
67/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10724687,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III".
67/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 70
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 70, UL. SMYCZKOWA 2, 20-844 LUBLIN
679/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ PALUSZEK
190,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 089 6 WRZEŚNIA 2015. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
679/OR/14 2014-11-13 KAROL KŁOS
490,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 124 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
679/KL/17 2017-10-17 JOANNA BELZYT
660,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO KONCERTU PIEŚNI TRADYCYJNYCH PODCZAS GALI DZIELNIC KULTURY
678/OR/15 2015-08-25 PAWEŁ PALUSZEK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 084 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
678/OR/14 2014-11-04 DARIUSZ CIEŚLA
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 017 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
678/KL/17 2017-10-17 ŁUKASZ JANICKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 171/KL/17 Z DNIA 8.02.2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
677/OR/15 2015-08-25 JACEK CHOMICZ
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 019 6 WRZEŚNIA 2015 R.. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
677/OR/14 2014-11-04 ARTUR KĘPA
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 088 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
677/KL/17 2017-10-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
-24000,00 ANEKS DO UMOWY 275/KL/17- ZMIANA RAMOWEGO PROGRAMU WYSTAW W GALERII SASKIEJ, ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DO 72.000 ZŁ
676/OR/15 2015-08-25 CEZARY DMOWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 077 6 WRZEŚNIA 2015. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
676/OR/14 2014-10-28 GABRIEL JAROSZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 074 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
676/KL/17 2017-10-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
33500,00 DOTACJA CELOWA DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI MEDIALABOWO-DIGITALIZACYJNEJ WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE"
675/OR/15 2015-08-25 WALDEMAR STACHURA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 091 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
675/OR/14 2014-10-28 DOMINIK SAKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 066 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
675/KL/17 2017-10-06 KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
350,00 PROJEKT GRAFICZNY BILLBOARDU PROMUJĄCEGO PROJEKT CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
674/OR/15 2015-08-25 WALDEMAR STACHURA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R. NR. 085 6 WRZEŚNIA 2015 R..REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
674/OR/14 2014-10-28 MIECZYSŁAW ŚMIERCIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 097 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
674/KL/17 2017-10-06 PIOTR BANASIK
4500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ - FORTEPIAN PODCZAS NADZWYCZAJNEGO RECITALU FORTEPIANOWEGO Z OKAZJI UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO W RAMACH WYDARZENIA "OPUS MAGNUM W DNIU 15.10.2017R."
673/OR/15 2015-08-25 ŁUKASZ JANCZARA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 022 6 WRZEŚNIA 2015R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
673/OR/14 2014-11-04 MARIA CIMEK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 148 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
673/KL/17 2017-10-06 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY JUBILEUSZ 70 - LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W LUBLINIE, ROZWIĄZANIE UMOWY
672/OR/15 2015-08-25 ARNOLD POLAK
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 079 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
672/OR/14 2014-10-28 HENRYK KAWKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 070 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
672/KL/17 2017-10-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
-8000,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 279/KL/17 Z ANEKSEM NR 592/KL/17 MIASTO KULTURY - KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS
671/OR/15 2015-08-25 IWONA FRANKOWSKA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 004 6 WRZEŚNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
671/OR/14 2014-10-28 JAROSŁAW BRYDA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 061 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
671/KL/17 2017-10-05 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
246,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA - NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA"
670/OR/15 2015-08-25 MARIA KRUPA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR. 010 6 WRZEŚNIA 2015 ROK. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
670/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ KRUKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 091 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
670/KL/17 2017-10-04 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYRKULACJE-KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH 2015-2017-ANEKS DO UMOWY 379/KL/15 Z DN. 30.07.2015-ZMIANA FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
66/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
66/ZSS/17 2017-03-03 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
140000,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI Z PANIĄ EDYTĄ CHOŁOTĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK "KOSZAŁKI OPAŁKI" UL. KASZTELAŃSKA 29 LOK. 65 20-819 LUBLIN
66/ZSS/16 2016-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8500,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
66/ZSS/15 2015-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE.
66/ZSS/14 2014-02-21 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (WIEK 11-12 LAT)
66/ZE/16 2016-05-20 MIROSŁAW WERNER
WERNER MAŁGORZATA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
66/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - BOKS (MICHAŁ SOCZYŃSKI)
66/ST/17 2017-01-02 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
6457,60 UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ ,FOYER ORAZ ZAPEWNIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ WYDARZENIA
66/ST/16 2016-02-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
11000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - JUDO
66/ST/14 2014-02-05 MIEJSKI KLUB ŁYŻWIARSKI LIBELLA LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
66/SOI/17 2017-05-15 FUNDACJA FORUM AKADEMICKIE
1500,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI REDAKTORÓW CZASOPISM AKADEMICKICH ,,MIĘDZY DRUKIEM A SIECIĄ'' W DNIACH 5-8 WRZEŚNIA
66/SOI/16 2016-07-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
7600,00 ANEKS DO UMOWY NR 63/SOI/16 - ZMIANA NAZWY WYKONAWCY
66/SOI/15 2015-06-03 IRENEUSZ WINNICKI
400,00 WPROWADZENIE ZMIAN DO PROJEKTU GRAFICZNEGO STRATEGII ROZWOJU LUBLINA NA LATA 2013-2020
66/SOI/14 2014-07-01 MARTA SZTANDARSKA
12365,08 PRZYGOTOWANIE REALIZACJI KONKURSU O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ORAZ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
66/PN/18 2018-07-18 KRYSTYNA CHERKASOVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
66/PN/16 2016-09-26 EMIL MAJUK
1800,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
66/PN/15 2015-06-10 WOJEWODA LUBELSKI
44200,00 REALIZACJA PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
66/PN/14 2014-04-07 ELŻBIETA CZARNOCKA
4000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI BIEGŁEGO PRZY KOMISJI POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PRZEDKOMERCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU "CITIES FOR BUSINESS - NETWORK OF URBAN PROCURES".
66/OW/18 2018-05-30 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
6200,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
66/OW/17 2017-10-27 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
8700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 3 NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEG
66/OW/16 2016-10-28 GMINA GŁUSK
0,00 ANEKS W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM I INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ O
66/OW/14 2014-11-05 GMINA KONOPNICA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ KONOPNICA PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI WW. GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM
66/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
1760412,22 ANEKS DO UMOWY 7/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY CENY ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
66/OŚ/17 2017-06-05 DANUTA BUDZYŃSKA
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
66/OŚ/16 2016-05-18 MAŁGORZATA AUGUSTOWSKA
4000,00 OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I PRZYGOTOWANIE 9 SCENARIUSZY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW TRZECH GRUP WIEKOWYCH.
66/OŚ/15 2015-04-30 JANINA MYSŁOWSKA
9720,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
66/OŚ/14 2014-06-10 MARCIN ŁUKASIK
471,00 PROWADZENIE IMPREZY PN. "EKOPIKNIK RODZINNY" ORGANIZOWANEJ W DNIU 29.06.2014 R. W GODZINACH 12.00-18.00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE.
66/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA JAKUSZEWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 155/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
66/OR/17 2017-05-09 DOROTA KUNA
120,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW DOT. PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4.06.2017 R
66/OR/16 2016-09-23 POLITECHNIKA LUBELSKA
2250,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH DLA 13 OSÓB Z OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA AUTOCAD AUTODESK. UMOWA WSPÓŁFINANSOWANA W 80% ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO.
66/OR/15 2015-02-24 WIOLETTA WOLIŃSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 4 W DZIELNICY DZIESIĄTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
66/OR/14 2014-04-14 ANNA SZLACHETKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 39/OR/14 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 30.04.2014 R.
66/MZON/18 2018-10-23 ZYGMUNT SELWA
25,00 W PARAGRAFIE 1 UMOWY 43/MZON/18 Z DNIA 20.02.2018 R. DODAJE SIĘ PUNKT 5: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE PODSTAWĘ ZALICZENIA DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STANOWIŁA CHOROBA PSYCHICZNA. ZLECENIOBIORCY PRZYSLUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 25 ZŁ
66/MZON/17 2017-03-01 MAGDALENA CWALIŃSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
66/MZON/16 2016-05-09 ARKADIUSZ PRZYBYSZ
1400,00 PRZYGOTOWANIE DO ARCHIWIZACJI AKT OSÓB ORZEKANYCH O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZA OKRES 01-01-99 R DO 31-08-99 R.
66/MZON/15 2015-04-30 EWELINA BOCHNIAK
1400,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ, ZAWIADAMIANIE O TERMINIE ODBIORU
66/MAZ/17 2017-11-06 KRZYSZTOF CHMIEL
310,00 ANEKS DO UMOWY 28/MAZ/17 NA ZAKUP ORAZ MONTAŻ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO W ROWERZE STOJĄCYM NA SKWERZE PRZY UL. KRÓTKIEJ W LUBLINIE
66/KP/18 2018-07-03 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
5200,00 OBSŁUGA LOGISTYCZNA NA POTRZEBY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
66/KP/17 2017-06-30 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2509,20 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
66/KP/16 2016-05-24 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
857,29 ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW PÓŁNOCNY W BUDYNKU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 10.
66/KP/15 2015-04-30 TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ OCZKOWSKI
3690,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, NA POTRZEBY OPRAWY WIZUALNEJ ŚWIĘTA FLAGI W DN. 1-3 MAJA 2015R.
66/KP/14 2014-04-17 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA
10472,36 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM DLA GRUPY 23 OS.
66/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" ODDZIAŁ W LUBLINIE
9600,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT NOWOROCZNY KOLĘD I PIEŚNI KRESOWYCH - UMOWA NR 66/KL/18
66/KL/17 2017-01-18 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
10000,00 UMOWA NA WYDANIE PŁYT ADAMA BARTOSIA PT. "NOWY LĄD"
66/KL/16 2016-01-20 AGNIESZKA SZWAJGIER
8200,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN." DZIENNIKARZE LUBLINA (TYTUŁ ROBOCZY)"
66/KL/15 2015-01-27 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
18000,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE (W K.O. RUTA, ŁĘGI, BŁONIE, SKARPA).
66/KL/14 2014-02-07 ARKADIUSZ KUBICA
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (SKRZYPCE II) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
66/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
4520250,00 ROZBUDOWA MIEJSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI SZKIELETOWEJ.
66/IT/16 2016-09-14 SPRINT S.A.
1038120,00 ZAPROJEKTOWANIE ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE.
66/IT/15 2015-10-13 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
457,56 USŁUGA UŻYCZENIA CZTERECH SZTUK LOKALIZATORÓW GPS.
66/IT/14 2014-10-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 97/IT/13 DOT. REALIZACJI PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
66/IR/18 2018-05-18 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0,00 ANKES NR 2 Z DNIA 18.05.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO. DOT. ZAD. PN. "SYGNAŁ OD NOWA"
66/IR/17 2017-04-24 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
82410,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NR 18, PRZY UL. DŁUGOSZA 8 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
66/IR/16 2016-05-04 BUDIMEX S.A.
36834810,00 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE
66/IR/15 2015-05-08 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
9840,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT Z ODTWORZENIEM BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW CIĄGÓW PIESZYCH W WĄWOZIE KALINOWSZCZYZNA
66/IR/14 2014-05-05 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
39360,00 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NA BUDOWĘ "AKADEMII GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
66/GM/18 2018-02-19 ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
0,00 UMOWA UŻYCZENIA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I ZESPOŁEM OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE DOTYCZĄCĄ DZIAŁKI NR 32/2 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NAŁKOWSKICH 82.
66/GM/17 2017-03-03 "CENTRUM ZANA HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
205198,46 CZĘŚCIOWE KOSZTY WYBURZENIA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN ORAZ CENTRUM ZANA HOLDING SP. Z O.O. PRZY AL. KRAŚNICKIEJ W LUBLINIE.
66/GM/16 2016-05-12 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
450,00 WYKONANIE OZNACZENIA W TERENIE PRZEBIEGU DAWNYCH GRANIC DZIAŁKI NR 23, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 70, WYWŁASZCZONEJ ORZECZENIEM PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W LUBLINIE ORAZ OKAZANIE GRANIC WYWŁASZCZONEJ DZIAŁKI W CZĘ
66/GM/15 2015-02-27 STOWARZYSZENIE ZWYKŁE "NIEZAPOMINAJKA"
ARUTYUNYAN LEVON,BADACH ANNA,BARTNIK EDYTA,BOROWIEC ARKADIUSZ,BŁAŻEWICZ REGINA,CZARNECKA KAROLINA,FURMAN RENATA,GAWROŃSKA MIROSŁAWA,GOŁĄB ALEKSANDRA,GRALEWSKI MARIAN,JAŃCZAK IRENA,KANIEWSKI KAMIL,KARMAN GRZEGORZ,KARMAN ROMAN,KORBUS EWA,KORBUS MAREK,KOWALC
12955,18 DZIERŻAWA - OGRÓDKI DZIAŁKOWE - UL. NIEZAPOMINAJKI - DZ. NR 231, DZ. NR 232, DZ. NR 237, DZ. NR 242 (OBR. 50, ARK. 1, KW LU1I/00329202/6), DZ. NR 236/1, DZ. NR 236/3 (OBR. 50, ARK. 1, KW LU1I/00032658/8), DZ. NR 233, DZ. NR 234, DZ. NR 235, DZ. NR 240, (O
66/GM/14 2014-03-18 WALDEMAR DUDZISZ
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ WALDEMARA DUDZISZA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 250, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 12/1
66/GK/18 2018-06-26 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
12,03 ANEKS DO UMOWY 47/GK/18 NA UDOSTĘPNIENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
66/GK/17 2017-11-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
6500,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KWATERY ZBIOROWEJ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W LATACH 1939-1944 WRAZ Z TABLICAMI ORAZ KATAKUMB ZE SZCZĄTKAMI WIEŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO WRAZ Z POMNIKIEM WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO I GESTAPO ,,POD ZEGAREM" NA CMENATRZU PRZY UL.
66/GK/16 2016-11-24 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
32387,13 KONTROLA, UTRZYMANIE, NAPRAWA I KONSERWACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY LUBLIN.
66/GK/15 2015-10-21 PIOTR BUDZYŃSKI PKB
738,00 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY PAMIĄTKOWEJ PRZY POMNIKU OFIAR EKSTERMINACJI LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ PRZY UL. NIECAŁEJ W LUBLINIE.
66/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY
66/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 69
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 69, UL. DZIEWANNY 17, 20-109 LUBLIN
669/OR/15 2015-08-25 RAFAŁ MAZUR
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDSR NR. 006 6 WRZEŚNIA 2015 R.REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
669/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ PYC
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 062 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
669/KL/17 2017-09-29 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 431/KL/17 Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
668/OR/15 2015-08-25 KATARZYNA ZALEWSKA
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS. R NR. 046 6 WRZEŚNIA 2015 ROK. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
668/OR/14 2014-10-28 WALDEMAR STACHURA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 090 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
668/KL/17 2017-09-29 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000,00 USŁUGA PROMOMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTAWA PABLO PICASSO-WIZERUNEK WIELOKROTNY"
667/OR/15 2015-08-25 KAMIL PYDA
205,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR.100 NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROK. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
667/OR/14 2014-10-28 WALDEMAR STACHURA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 084 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
667/KL/17 2017-09-29 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 - 2017 - 700 LAT LUBLINA. IMPROPOWIEŚCI LUBELSKIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS 667/KL/17 Z DN. 29.09.2017 R. DO UMOWY 355/KL/16 Z DN. 30.06.2016 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA
666/OR/15 2015-08-25 SEBASTIAN KOSOWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R NR.041 NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 ROK. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
666/OR/14 2014-10-28 ERYK SOWA
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 058 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
666/KL/17 2017-07-31 FUNDACION MUNICILAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
992585,00 WIELOLETNIA UMOWA GRANTOWA W RAMACH PROGRAMU KREATYWNA EUROPA NA LATA 2017-2021 W CELU REALIZACJI PROJEKTU CREART SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ WARTOŚĆ PROJEKTU 237.668 EURO X 4,176 PLN = 992.585 PLN; FINANSOWANIE: 50/50
665/OR/15 2015-08-25 JÓZEF SULOWSKI
175,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKDS.R 013 W DNIU 6 WRZESNIA 2015 R. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
665/OR/14 2014-11-04 DARIUSZ JAREMEK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 024 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
665/KL/17 2017-09-26 CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
7000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI FESTYNU HARCERSKIEGO PODCZAS ZLOTU CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZHP 30.09.2017
664/OR/15 2015-08-03 AGNIESZKA WEREMKO
5500,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6.09.2015 R.
664/OR/14 2014-11-04 ADAM CZYŻEWSKI
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 056 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
664/KL/17 2017-09-22 MARCIN BUTRYN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 641/KL/17 Z DN. 30.08.17 R. - PRODUKCJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
663/OR/15 2015-08-03 ŻANETA SZOKALUK
3600,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ (DO DNIA 28.07.2015 R.), PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW, OBSŁUGA ADM.-TECH. PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OK DS.R, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW, ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI REFERENDALNEJ W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓ
663/OR/14 2014-11-04 PIOTR PILIPCZUK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 102 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
663/KL/17 2017-09-21 JOANNA ZAWŁOCKA
2000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA" W DNIU 22 WRZEŚNIA 2017 R.
662/OR/15 2015-08-25 JADWIGA FURMANIAK
500,00 PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DO SPRAW WYBORÓW ZWIĄZANEJ Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.08.2015 R.
662/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW SIERKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 064 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
662/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
5904,00 LICENCJA ZAIKS NA DOKONONANIE NAGRANIA I ZWIELOKROTNIENIA PŁYTY CD/DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
661/OR/15 2015-08-21 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 521/OR/15 Z DNIA 18.05.2015 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW PARAGRAFU 6 UST. 1.
661/OR/14 2014-10-28 ARTUR WÓJTOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 075 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
661/KL/17 2017-08-08 MACIEJ RUKASZ
0,00 BEZPŁATNE UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ AUTORSTWA MACIEJA RUKASZA W CELU WYKORZYSTANIA ICH W WYDAWNICTWIE CD I DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
660/OR/18 2018-11-27 CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.
225375,00 ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, W TYM MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ - GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
660/OR/15 2015-08-17 DOROTA KUNA
1500,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW ZLECEŃ DOT. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6.09.2015 R.
660/OR/14 2014-10-28 IWO SKIBA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 180 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
660/KL/17 2017-08-07 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1000,00 WYKONANIE MIN.3000 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH WYKONANYCH PODCZAS "URODZIN MIASTA" W DNIACH 12-15.08.2017 W LUBLINIE ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
65/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
65/ZSS/17 2017-03-01 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
201,07 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS AKCJI PROZDROWOTNEJ "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W DNIU 8 MARCA 2017 R. W GALERII OLIMP.
65/ZSS/16 2016-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
8500,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
65/ZSS/15 2015-01-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PŁYWANIE).
65/ZSS/14 2014-02-21 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ("OBUDŹ STUDNIĘ")
65/ZE/16 2016-05-20 JANUSZ GAWŁOWSKI
GAWŁOWSKA JANINA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
65/ST/17 2017-02-01 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
29000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
65/ST/16 2016-02-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
65/ST/15 2015-02-23 FUNDACJA DANTIS
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - VI MISTRZOSTWA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR METROPOLITY LUBELSKIEGO
65/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
65/SOI/18 2018-02-21 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
65/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
10000,00 EVENTY INTEGRACYJNE DLA LUBELSKICH STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
65/SOI/16 2016-07-08 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
12500,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI INFORMATYCZNEJ "UCZEŃ NA WYŻYNIE"
65/SOI/15 2015-05-28 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
7500,00 ANEKS DO UMOWY NR 17/SOI/14 DOTYCZĄCEJ WYKONANIA I OBRÓBKI TECHNICZNEJ 360 ZDJĘĆ PORTRETOWYCH I REPORTAŻOWYCH
65/SOI/14 2014-07-01 MONIKA WOJTAS
4000,00 WSPARCIE MERYTORYCZNE I OPERACYJNE PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU USTANOWIENIE ŚCIŚLEJSZEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY URZĘDEM MIASTA LUBLIN, PODMIOTAMI WSPIERAJĄCYMI UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORST, A LOKALNYM BIZNESEM
65/PN/18 2018-07-18 GURAMI BUTSKHRIKIDZE
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
65/PN/17 2017-09-21 JAN RYDEL
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
65/PN/16 2016-09-26 MYKHAILO LAZARIEV
1500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
65/PN/15 2015-07-01 ANASTASIYA KINZERSKA
10000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PANELI I SEMINARIÓW PODCZAS KIEW 2015
65/PN/14 2014-04-02 ROBERT GOSTKOWSKI
700,00 3-GODZINNA PRELEKCJA PODCZAS SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO DLA 15 UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO", NA TEMAT "WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DYSKUSJI I ROZWI
65/OW/18 2018-05-30 KSIĘGARNIA IURIS PRUDENTIA
3700,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCHI ARTYSTYCZNYCH
65/OW/17 2017-10-26 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
3400,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA DOSKONALĄCE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
65/OW/16 2016-12-23 VICO SP.J.D.DANIŁOWSKI,K.ZAKRZEWSKI
6462,42 DOSTAWA 2 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH"
65/OW/14 2014-11-19 EWA WOJTAL
3450,00 OPRACOWANIE RECENZJI ZMODYFIKOWANEGO INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
65/OŚ/18 2018-06-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
40000,00 STWORZENIE KONCEPCJI KREATYWNEJ I REALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNEJ DO PROJEKTU PN. "LUBLIN TO TEŻ TWÓJ DOM - SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE".
65/OŚ/17 2017-06-05 EDYTA FIJAŁKA
POMORSKA DOROTA
3400,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
65/OŚ/16 2016-05-17 APTEKA PRYWATNA MGR FARM. IZABELA SERWAN
1,06 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. NARUTOWICZA 83
65/OŚ/15 2015-04-30 WALDEMAR KUCZYŃSKI
27000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ
65/OŚ/14 2014-06-09 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
44500,00 DOTACJA ZADANIA PT. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
65/OR/18 2018-08-13 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
13258,17 WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI PIONOWYCH (VERTICALI) I ROLET TEKSTYLNYCH ORAZ NAPRAWA POGWARANCYJNA ŻALUZJI I ROLET NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
65/OR/17 2017-05-09 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
120,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW DOT. PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
65/OR/16 2016-09-20 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
23247,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM.
65/OR/15 2015-02-24 WŁODZIMIERZ DZWONKOWSKI
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 5 W DZIELNICY DZIESIĄTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
65/OR/14 2014-04-14 SALUS FURNICO S.C.
13247,10 WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAŻ STOJAKÓW DWUSTRONNYCH ZEWNĘTRZNYCH
65/MZON/18 2018-10-23 GRZEGORZ KRZYWICKI
25,00 W PARAGRAFIE 1 UMOWY 37/MZON/18 Z DNIA 20.02.2018 R. DODAJE SIĘ PUNKT 5: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE PODSTAWĘ ZALICZENIA DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STANOWIŁA CHOROBA PSYCHICZNA. ZLECENIOBIORCY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 25 ZŁ
65/MZON/17 2017-03-01 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
65/MZON/16 2016-04-28 PIOTR FIC
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
65/MZON/15 2015-04-08 WIOLETTA WICHROWSKA
1800,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA, WYDAWANIE LEGITYMACJI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
65/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
0,00 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU WYKONANIA NASADZEŃ W REJONIE III
65/KP/17 2017-06-28 REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ SOLIDARNOŚĆ
897,90 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 3. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 897,90 ZŁ BRUTTO.
65/KP/16 2016-05-23 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
1230,00 PRZEPROJEKTOWANIE ULOTKI POLSKIEJ SKŁADANEJ WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU W PIĘCIU WERSJACH JĘZYKOWYCH.
65/KP/15 2015-04-30 FUNDACJA "TEATRIKON"
3500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "I AM CHANGE - INKUBATOR AKTYWNEJ MŁODZIEŻY"
65/KP/14 2014-04-17 DALIMEX. SP. Z O.O.
29900,00 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM DLA GRUPY 46 OS.
65/KL/18 2018-01-26 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
7000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN CYKL SIEDMIU WYSTAW MALARSTWA POLSKICH ARTYSTÓW
65/KL/17 2017-01-16 TERESA KSIĘSKA
1000,00 TEKST PROMUJĄCY I SŁOWO O MUZYCE PODCZAS KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI...
65/KL/16 2016-01-20 ARTUR ANDRZEJEWSKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN." TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA PROF. ANDRZEJA NIKODEMOWICZA"
65/KL/15 2015-01-27 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
13500,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W D.K. CZECHÓW I K.O. MINIATURA.
65/KL/14 2014-02-07 SZYMON KRZESZOWIEC
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (SKRZYPCE I) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
65/IT/17 2017-12-04 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15985,08 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
65/IT/16 2016-09-15 COIG
115620,00 ROZBUDOWA SYSTEMU O NOWE FUNKCJONALNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE OBSŁUGĘ ZBIORCZEJ DEKLARACJI VAT - 7 ORAZ INTEGRACJĘ W ZAKRESIE PLIKÓW JPK_VAT Z JEDNOSTKAMI
65/IT/15 2015-10-08 SPRINT S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 47/IT/15 (ZMIANA TERMINU REALIZACJI).
65/IT/14 2014-10-03 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
15151,14 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW.
65/IR/18 2018-05-24 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
0,00 WYKONANIE ROBÓT W BRANŻY DROGOWEJ I BUDOWLANEJ (USUNIĘCIE USTEREK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE
65/IR/17 2017-04-27 BUDIMEX S.A.
6354269,60 BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE
65/IR/16 2016-04-21 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
143910,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 26
65/IR/15 2015-04-28 JANUSZ PIETRZAK "ARCHIKON" PRACOWNIA PROJEKTOWA
147600,00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI.
65/IR/14 2014-04-23 BUDIMEX S.A.
12300,00 WYKONANIE ROBÓT DOTYCZĄCYCH BUDOWY STEROWANIA I ZABEZPIECZENIA POMPY WODY ORAZ WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIU NAD ZBIORNIKIEM ZAPEWNIAJĄCYM ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM POMPY ORAZ PRAWIDŁOWĄ I CIĄGŁĄ DOSTAWĘ WODY DOT. BUDOWY ZAJEZDNI
65/GM/18 2018-03-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 417 (OBR. 40, ARK. 4) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ŁUKOWSKIEJ 51A, NA CELE ZWIĄ
65/GM/17 2017-03-01 RAFAŁ KRĘBLASZ
210,00 UMOWA NR: 1007/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
65/GM/16 2016-05-13 JANTOM ART SP.Z O. O.
3000,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ - BŁONIA POD ZAMKIEM Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ STREFY ZABAW I GIER DLA DZIECI, ZWIĄZANEJ Z PROMOCJĄ III EDYCJI DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2016.
65/GM/15 2015-02-26 CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY DZIERŻAWY 252/GM/13 Z DNIA 30.09.2013 ROKU DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA UMOWY POMIĘDZY WLASZCZYK WIĘCKOWSKI NIERUCHOMOŚCI A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACYJNYM LUBLIN SP. Z O. O.
65/GM/14 2014-01-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANEM JAROSŁAWEM URBANEM I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE NIERUCHOMOŚCIĄ - DZ. 1102 (OBR. 33, ARK. 21) PRZY UL. WYGON 28
65/GK/18 2018-06-26 TIME SA FILIA LUBLIN
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
65/GK/17 2017-11-07 "LENMAR" MARCIN LENARD
37064,06 BUDOWA STREET WORKOUT PARK PRZY UL. MEDALIONÓW ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENY GMINY LUBLIN.
65/GK/16 2016-11-09 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
1451,40 WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NA POTRZEBY OGRANICZENIA PRAW RZECZOWYCH NA DZIAŁKACH WSPÓLNOTY GROMADZKIEJ HAJDÓW K/ WÓLKI
65/GK/15 2015-10-09 ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH TRYKACZ WOJCIECH
74599,50 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU KWATERY LEGIONISTÓW POLSKICH, POŁOŻONEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ W LUBLINIE.
65/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
65/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 65
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 65, UL. LANGIEWICZA 3A, 20-032 LUBLIN
659/OR/15 2015-08-24 LESŁAW MAZUR
2500,00 NADZÓR NAD CAŁOŚCIĄ PRAC ZW. ZE SPORZĄDZANIEM SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, NADZÓR NAD PRACAMI ZW. Z WYKAZEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W OBWODACH ODRĘBNYCH,NADZÓR NA PRACAMI ZW. Z GŁOSOWANIEM KORESPONDENCYJNYM, DYŻUR, W
659/OR/14 2014-11-04 KAROL KŁOS
540,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 033 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
659/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
0,00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, XXIX-XXXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKEIJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
658/OR/15 2015-08-24 RADOSŁAW HERMAN
1000,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W OBWODACH ODRĘBNYCH, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O DOPISANIU WYBORCY DO SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W OBWODZIE ODRĘBNYM, DYŻUR REFERENDALNY W ZWIĄZKU
658/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF KRÓL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 183 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
658/KL/17 2017-09-20 RAFAŁ PANAS
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 228/KL/17 Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
657/OR/18 2018-09-19 EKO-MAR NISZCZENIE DOKUMENTÓW I ARCHIWIZACJA
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
657/OR/15 2015-08-24 TOMASZ ŁOZOWSKI
600,00 SPORZĄDZANIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM, POMOC PRZY WYSYŁCE ZAWIADOMIEŃ O DOPISANIU DO SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, POMOC PRZY SPORZĄDZANIU SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OG
657/OR/14 2014-10-28 PIOTR ROMANEK
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 146 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
657/KL/17 2017-09-20 DARIUSZ JEŻ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENIALNEJ 192/KL/17 Z DNIA 15 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
656/OR/18 2018-10-04 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
656/OR/15 2015-08-24 CEZARY BĄCZKOWSKI
600,00 SPORZĄDZANIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM, POMOC PRZY WYSYŁCE ZAWIADOMIEŃ O DOPISANIU DO SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, POMOC PRZY SPORZĄDZANIU SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OG
656/OR/14 2014-10-28 JACEK KACZKOWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 188 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
656/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIASTO BEZ CHMUR - ANEKS DO UMOWY NR 327/KL/17 Z DNIA 24 MARCA 2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
655/OR/18 2018-12-07 TANIE DŹWIGANIE MATEUSZ POCHODYŁA
24200,00 PRZEWÓZ ZASOBU DOKUMENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z UL. LESZCZYŃSKIEGO 20 DO NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19A.
655/OR/15 2015-08-03 GRAŻYNA TRYBUŁA
1200,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6
655/OR/14 2014-10-28 KAMIL SICZEK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 185 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
655/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
4550,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ŚWIĄTECZNA AKADEMIA INSPIRACJI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
654/OR/18 2018-07-02 AGIT AGNIESZKA RYDZ
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
654/OR/15 2015-08-03 EWA ZAWIŚLAK
1200,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6
654/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF LEŚNIAK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 189 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
654/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA-ANEKS DO UM. 563/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R. - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
653/OR/18 2018-11-29 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
29131,20 NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE.
653/OR/15 2015-08-03 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1400,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6
653/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ NOWAKOWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 199 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
653/KL/17 2017-09-18 FUNDACJA FUGA MUNDI
5600,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-XX JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE 2017
652/OR/18 2018-11-30 ANNA BIAŁY
800,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKUPEM URN WYBORCZYCH, TJ. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW, WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 2000I ORAZ REJESTRU ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH UMÓW, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, PROWADZENIE REJESTRU WYDATKÓW
652/OR/15 2015-08-03 IWONA SORAL
1400,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6
652/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 163 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
652/KL/17 2017-10-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
3000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI 4 SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH Z PREZENTACJAMI MULTIMEDIALNYMI TOWARZYSZĄCYMI WYSTAWIE EASTREET
651/OR/18 2018-11-30 GRZEGORZ MARCINIAK
800,00 PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM MAGAZYNU WYBORCZEGO W CELU PRZECHOWYWANIA URN WYBORCZYCH ORAZ ODBIÓR URN OD DOSTAWCY W RAMACH ZAMÓWIENIA PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ LUBLIN.
651/OR/15 2015-08-03 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1400,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6
651/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 161 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
651/KL/17 2017-09-13 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
0,00 ANEKS DO UMOWY 139/KL/17 - ZMIANY W HARMONOGRAMIE I KOSZTORYSIE WSTĘPNYM
650/OR/18 2018-11-30 RENATA OWCZAREWICZ
800,00 PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI WYMAGANYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH DLA GMINY LUBLIN.
650/OR/15 2015-08-03 EWA BONDARUK
1400,00 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6
650/OR/14 2014-10-28 TOMASZ KLECZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 153 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
650/KL/17 2017-09-13 ŁUKASZ JEMIOŁA
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS SPOTKANIA " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN " W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 30.09.2017 R.
64/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
64/ZSS/17 2017-03-03 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
10000,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE.
64/ZSS/16 2016-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
8500,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
64/ZSS/15 2015-01-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (TENIS STOŁOWY).
64/ZSS/14 2014-02-21 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ("WEWNĘTRZNY DIALOG")
64/ZE/16 2016-05-20 ARKADIUSZ RUTKOWSKI
ŁADNIAK-RUTKOWSKA RENATA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
64/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
64/ST/17 2017-02-13 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW
64/ST/16 2016-02-02 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
17000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
64/ST/15 2015-03-02 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. XXII ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKALANEJ "POCZEKAJKA CUP"
64/SOI/18 2018-03-28 DOMINIKA SIEK
0,00 POROZUMIENIE UDZIELENIA MIASTU NIEODPŁATNIE LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ DO ZDJĘC WYKONANYCH PODCZAS KONFERENCJI ,,CHECK IT''
64/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA ,,SCYTIA''
19200,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ,,LUBLIN EDCAMP''.
64/SOI/16 2016-07-08 FUNDACJA "LUBELSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
1000,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI "EXPERT SUMMIT 2016 - ALL ABOUT MICROSOFT TECHNOLOGIES".
64/SOI/15 2015-05-28 MONIKA PIETRZAK
5300,00 AKTUALIZACJA I WPROWADZANIE TERŚCI MERYTORYCZNYCH SERWISU INTERNETOWEGO BIZNES I NAUKA -
64/SOI/14 2014-07-01 PAULINA OLCHOWSKA
3000,00 PRZYGOTOWANIE BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PUBLIKACJI, RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
64/PN/18 2018-07-18 VIKTORIIA MARTYNENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
64/PN/17 2017-09-19 MARTYNA KWIATKOWSKA
220,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA I PREZENTACJA NT. KULTURY, SZTUKI I ŻYCIA W TADŻYKISTANIE 16.09.2017 R. PODCZAS KIEW
64/PN/16 2016-09-26 GRZEGORZ KUPRIANOWICZ
1800,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
64/PN/15 2015-07-03 FUNDACJA TRANS KULTURA
0,00 UMOWA PARTNERSKA POMIĘDZY FUNDACJĄ TRANS KULTURA A GMINĄ LUBLIN ZAPEWNIAJĄCA WKŁAD WŁASNY NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU PN "III KONGRES KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO"
64/PN/14 2014-04-02 HOTEL RESTAURACJA FOCUS ANNA PILISZCZUK
16470,00 ZAPEWNIENIE MIEJSCA DO PRZEPROWADZENIA KURSU MENADŻERSKIEGO DLA 15 PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN, W TYM WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ ADEKWATNEJ DO LICZBY UCZESTNIKÓW KURSU, ZAPEWNIENIE OBIADU, DWÓCH PRZERW KAWOWYCH I BEZPŁATNEGO PARKINGU
64/OW/18 2018-05-30 FIRMA HANDLOWA LEKTOR ZBIGNIEW PAŃKO
2600,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
64/OW/17 2017-10-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
11600,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 4 NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBE
64/OW/16 2016-12-05 VULCAN
6800,00 OBOWIĄZEK NAUKI 2016 - LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
64/OW/14 2014-11-05 BOŻENA WÓJTOWICZ
3400,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z CHEMII ORAZ ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE CHEMII DO PORTALU EDUKACYJNEGO W RAMACH INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘB
64/OŚ/18 2018-06-12 ZBIGNIEW PODLASZEWSKI
1900,00 WYKONANIE EKSPERTYZY W SPRAWIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE NA DZIAŁCE PRZY ULICY SZWEDZKIEJ
64/OŚ/17 2017-06-05 BOGUSŁAW MISIAK
5920,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
64/OŚ/16 2016-05-16 RAFAŁ TUDRUJ AGENCJA ARTYSTYCZNA RT BEST MUSIC
6200,00 PRZYGOTOWANIE, ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE AUTORSKIEGO KONCERTU MUZYCZNEGO ZESPOŁU POZYTYVNI.PL W RAMACH XI EKOPIKNIKU RODZINNEGO.
64/OŚ/15 2015-04-30 JAKUB STAŃCZYK
10000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
64/OŚ/14 2014-06-10 PAWEŁ TYPIAK
1469,91 PROWADZENIE IMPREZY PN. "EKOPIKNIK RODZINNY" ORGANIZOWANEJ W DNIU 29.06.2014R. W GODZINACH 12.00-18.00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE.
64/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAROCH KRZYSZTOF
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 152/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
64/OR/17 2017-05-11 KRZYSZTOF FLIS
160,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW, SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
64/OR/16 2016-09-21 AGORA SA
19667,70 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM, W TYM KONDOLENCJI I NEKROLOGÓW.
64/OR/15 2015-02-24 SŁAWOMIR KALINOWSKI
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 5 W DZIELNICY CZUBY PÓŁNOCNE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
64/OR/14 2014-04-10 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
185000,00 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO- GAZ ZIEMNY, PRZY UL. PODWALE 3A
64/MZON/18 2018-10-23 EWA EXNER-LIPKO
25,00 W PARAGRAFIE 1 UMOWY 32/MZON/18 Z DNIA 20.02.2018 R. DODAJE SIĘ PUNKT 5: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE PODSTAWĘ ZALICZENIA DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STANOWIŁA CHOROBA PSYCHICZNA. ZLECENIOBIORCY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 25 ZŁ
64/MZON/17 2017-03-01 KAROLINA BIELIŃSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 20ZŁ/18ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
64/MZON/16 2016-03-01 MAREK SPYCHALSKI
30,00 WYDAWANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
64/MZON/15 2015-04-03 EWA BUDZYŃSKA
5,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 5 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
64/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
10500,00 WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY UL. BOH. MONTE CASSINO, UL. BIEDRONKI, UL, CHOPINA, UL. BAJKOWEJ W LUBLINIE
64/KP/18 2018-07-06 TVN MEDIA SP. Z O.O.
18450,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA LOKOWANIU GMINY LUBLIN W AUDYCJI W PROGRAMIE TELEWIZYJNYM.
64/KP/17 2017-06-23 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
50000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH JUBILEUSZOWEJ WYSTAWY OBRAZUJĄCEJ IKONOGRAFIĘ MIASTA PT. "PORTRET MIASTA LUBLIN W MALARSTWIE, RYSUNKU I GRAFICE 1618-1939".
64/KP/16 2016-06-23 SYNERGIA SP. Z O.O.
35000,00 OPRACOWANIE PROCESÓW WDROŻENIOWYCH PRODUKTU ORAZ OPRACOWANIE KONCEPCJI KAMPANII OBCHODÓW ROCZNICOWYCH.
64/KP/15 2015-04-30 STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW DRAMY STOP-KLATKA
2000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SEMINARIUM "DRAMA W EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ"
64/KP/14 2014-04-17 ANNA SZADKOWSKA
5000,00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI/OPRACOWANIA W ZAKRESIE KONCEPCJI KAMPANII SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I TOLERANCJI, MOŻLIWEJ DO PRZEPROWADZENIA W LUBLINIE W 2014 R.
64/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-PODRÓŻ DO WNĘTRZA OBRAZU-WYSTAWA DLA DZIECI
64/KL/17 2017-01-10 PAWEŁ ODOROWICZ
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN."SKOMPONOWANIE, WYKONANIE I REJESTRACJA KWARTETU SMYCZKOWEGO OPARTEGO NA MUZYCE LUDOWEJ LUBELSZCZYZNY."
64/KL/16 2016-01-20 RAFAŁ RUTKOWSKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN." I OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI: ŚCIANA POEZJI W LUBLINIE."
64/KL/15 2015-01-23 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, NASZ LATAWCOWY ZAWRÓT GŁOWY W BRONOWICACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
64/KL/14 2014-02-07 ŁUKASZ SYRNICKI
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (ALTÓWKA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
64/IT/17 2017-12-04 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
14715,72 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
64/IT/16 2016-09-05 EWA STADNIK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
64/IT/15 2015-10-09 LUBCOM PIOTR GORYCKI
62576,37 BUDOWA PUNKTÓW KAMEROWYCH MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA W TRZECH LOKALIZACJACH: - UL. JUNOSZY 47, ALEJA TYSIĄCLECIA 5, UL. JEZUICKA 1/3.
64/IT/14 2014-09-22 IDEO SP.Z O.O.
675885,00 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ WDROŻENIE AUTORSKIEGO CMS W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM NA SERWERACH WSKAZANYCH PRZEZ GMINE LUBLIN.
64/IR/18 2018-05-24 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
13190,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI TERENOWYMI ORAZ OŚWIETLENIEM NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 5,3/2,4, OBR. 14, ARK. 3, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, W POBLIŻU ULICY RUCKEMANA I W WĄWOZIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
64/IR/17 2017-04-20 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH SEBASTIAN NAZARUK
24600,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEGO PRZEDSZKOLA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W LUBLINIE, PRZY UL. NIECAŁEJ 1
64/IR/16 2016-04-11 PARK-PROJEKT IRENA CHOROSZYŃSKA
6022,08 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ZIELENI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN.
64/IR/15 2015-04-30 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
4103,56 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU ARCHIWUM URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL ŚWIĘTODUSKIEJ 3.
64/IR/14 2014-04-15 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA
18450,00 SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAD REALIZACJĄ BUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ W LUBLINIE
64/GM/18 2018-02-07 MIROSŁAWA KUBECKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PANI MIROSŁAWY KUBECKIEJ NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 92/7 (OBR. 50, ARK. 1) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY ZALEWIE ZEMBORZYCKIM, NA CEL
64/GM/17 2017-03-02 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
782,44 UMOWA NR: 13/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PRZY UL. Z. KRASIŃSKIEGO 11, POW. 19561 M2, DZ. NR 4/2, OBR. 21, ARK. 4, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
64/GM/16 2016-05-05 ŁUKASZ GAZDA
360,00 UMOWA NR: 17/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE KIOSK HANDLOWY, LUBLIN UL. GŁĘBOKA, POW. 12 M2,
64/GM/15 2015-02-25 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2447,70 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA 129/1, POŁOŻONEJ PRZY UL. SAMSONOWICZA 51A.
64/GM/14 2014-03-19 GEO-MAX
11550,00 WYKONANIE WZNOWIEŃ I STABILIZACJA 110 PKT GRANICZNYCH RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-05 M ORAZ OKAZANIE GRANIC DZIAŁEK POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
64/GK/18 2018-06-26 POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
64/GK/17 2017-11-06 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
8812,51 DOSTAWA KOSZY NA PSIE ODCHODY WRAZ Z MONTAŻEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY
64/GK/16 2016-11-04 SŁAWOMIR JEMIELNIAK
6720,00 POMALOWANIE NAPISÓW NA KRZYŻACH W KWATERZE OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BAMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ
64/GK/15 2015-09-28 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
984311,09 WYKONYWANIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY Z TERENU MIASTA LUBLINA WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI
64/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6178361,83 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA
64/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 64
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 64, UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 55, 20-325 LUBLIN
649/OR/18 2018-11-30 EDYTA SICZEK
800,00 PRZEPROWADZENIE ORAZ KOORDYNACJA CZYNNOŚCI WYMAGANYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH DLA GMINY LUBLIN.
649/OR/15 2015-08-03 GRAŻYNA KOPROWSKA
1500,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OK DS. REFERENDUM, SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO REFERENDUM, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R
649/OR/14 2014-10-28 ADAM KAWKA
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 196 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
649/KL/17 2017-09-12 FUNDACJA INSTYTUT KULTURY CYFROWEJ
0,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, 700 LAT LUBLINA :DANE I WIZUALIZACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
648/OR/15 2015-08-03 RENATA WOLSKA
1600,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓWOK DS. REFERENDUM, SPORZĄDZENIE, AKTUALIZACJA I WYDRUK SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOK
648/OR/14 2014-10-28 JAROSŁAW KAPITAN
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 182 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
648/KL/17 2017-09-11 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - RADIO RELATIONS" 12-14.09.2017 R.
647/OR/15 2015-08-03 JADWIGA LYSSY
1500,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I PRZYGOTOWYWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU DO REJESTRU WYBORCÓW, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015
647/OR/14 2014-10-28 MACIEJ GOŁĘBIOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 147 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
647/KL/17 2017-09-08 MACIEJ IGNACIUK
5000,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI GRAFICZNEJ I WIZUALNEJ ORAZ STWORZENIE ANIMACJI WIDEO DO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY MICHALAK PT. "WLUBLINWZIĘTE " ORAZ ZILUSTROWANIE TEGO REPORTAŻU W RAMACH " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY- KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
646/OR/15 2015-08-03 IWONA NOWOGRODZKA
1700,00 WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ COIG S.A. , PRZYGOTOWANIE, AKTUALIZACJA, GENEROWANIE I WYDRUK SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W
646/OR/14 2014-10-28 ROMAN KOTARSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 181 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
646/KL/17 2017-10-18 KAROLINA MAJKOWSKA
500,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI TEKSTU UMOWY GRANTOWEJ PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ".
645/OR/18 2018-11-05 ILONA KOWALIK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 600/OR/18 Z 3.09.2018 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO DNIA 12.12.2018 R. ORAZ ZMIANY ZAKRESU USŁUG.
645/OR/15 2015-08-03 WANDA LIPSKA
1500,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OK DS. REFERENDUM, AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, PRZYGOTOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE MELDUNKÓW PRZEDREFERENDALNYCH, AKTUALIZACJA PLATFORMY WYBORCZEJ, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W
645/OR/14 2014-10-28 WOJCIECH KRZACZEK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 192 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
645/KL/18 2018-12-06 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORATORIUM BOŻONARODZENIOWE "NAJCENNIEJSZY DAR".
645/KL/17 2017-09-08 KATARZYNA MICHALAK
1500,00 PRODUKCJA AUTORSKIEGO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO PREZENTUJĄCEGO SYLWETKI KOBIET, KTÓRE ZMIENIAŁY OBLICZE DAWNEGO LUBLINA PT. " WLUBLINWZIĘTE " W RAMACH "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
644/OR/18 2018-11-15 NOWY STYL SP. Z O. O.
421602,18 DOSTAWA I MONTAŻ/INSTALACJA MEBLI I KRZESEŁ NA POTRZEBY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W LUBLINIE PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19 A.
644/OR/15 2015-08-03 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
2500,00 KOORDYNACJA I ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM, DYŻUR REFERENDALNY, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓ
644/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ GZIUT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 156 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
644/KL/18 2018-12-06 GALERIA LABIRYNT
0,00 ANEKS NR 644/KL/18 Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 R. DO UMOWY NR 631/KL/18 Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 R. - DOTACJA CELOWA W WYSOKOŚCI 87 TYS. ZŁ DLA GALERII LABIRYNT NA ZAKUPY INWESTYCYJNE Z PRZEZNACZENIEM NA TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W RAMACH ZADANIA "
644/KL/17 2017-09-05 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU - ANEKS NR 644/KL/17 DO UM. NR 575/KL/17 - DOTYCZY ZMIANY ŚRODKÓW WŁASNYCH
643/OR/15 2015-08-18 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
2034761,29 KOMPLEKSOWE DOSTARCZANIE CIEPŁA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN. SZACUNKOWY KOSZT ZA OKRES 48 MIESIĘCY TO 2 034 761,29 ZŁ.
643/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ WARTACZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 159 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
643/KL/18 2018-12-05 PIOTR KOWALCZYK
1300,00 PRACE ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE NA POTRZEBY KONCERTU W DNIU 7 GRUDNIA 2018 R. W ARCHIKATEDRZE ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELISTY W LUBLINIE.
643/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA SZPILKA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAMIENICA W SERCU LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
642/OR/18 2018-11-19 ANDRZEJ JAROSZYŃSKI
1000,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA NT.: "PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
642/OR/15 2015-08-20 ZYGMUNT PASEK
210,00 PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA W PRZEDSZKOLU NR 78 W LUBLINIE NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 162 W LUBLINIE CELEM PRZEPROWADZENIA REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO.
642/OR/14 2014-10-28 DOROTA OSTROUCH
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 142 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
642/KL/18 2018-12-05 POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS
15000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII ORKIESTROWEJ W UTWORZE MSZA ANDYJSKA PODCZAS KONCERTU W DNIU 7 GRUDNIA 2018 R.
642/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY 700- LECIE LUBLINA W OBIEKTYWIE-ANEKS DO UMOWY 241/KL/17-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY-ZAKTUALIZOWANEJ KALKULACJI KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
641/OR/18 2018-11-19 ŻYŚKO JACEK ELLA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE
-8745,90 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 20/OR/18 Z 13.02.2018 R., DOT. ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI UMOWY DO WYSOKOŚCI 25474,09 ZŁ.
641/OR/15 2015-08-03 RENATA OWCZAREWICZ
3000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OK DS. REFERENDUM, PRZYGOTOWYWANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAKUPÓW, PROWADZENIE EWIDENCJI ILOŚCIOWEJ MATERIAŁÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
641/OR/14 2014-10-28 KAZIMIERZ FIRSZT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 157 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
641/KL/18 2018-12-03 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - WYDANIE PUBLIKACJI "TEATRALNA SERPENTYNA".
641/KL/17 2017-08-30 MARCIN BUTRYN
4575,00 REALIZACJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
640/OR/18 2018-11-19 FIRMA "INTOP" PIOTR ZAGOZDON
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 101/OR/18 Z 19.07.2018 R., DOT. ZMIANY STAWKI VAT.
640/OR/15 2015-08-10 ANNA BIAŁY
4500,00 SPORZĄDZANIE I PROWADZENIE REJESTRU WYDATKÓW, PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UMÓW, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH,WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 2000 ZAMÓWIEŃ I UMÓW, ROZLICZENIE DIET, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW (...) W ZWIĄZ
640/OR/14 2014-10-28 JANUSZ CIOCZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMARYCZNA OKW NR. 121 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
640/KL/18 2018-12-04 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
11000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI OBCHODÓW 37. ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
640/KL/17 2017-08-30 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -KUTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ-KOLEKCJA 2017
63/ZSS/18 2018-03-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
63/ZSS/17 2017-03-07 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
63/ZSS/16 2016-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
8500,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
63/ZSS/15 2015-02-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA RĘCZNA ROCZNIK 2003-2006).
63/ZSS/14 2014-02-21 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6500,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA RODZICÓW, W TYM WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH RODZICÓW DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY
63/ZE/16 2016-05-20 IRENEUSZ SIUDEM
SIUDEM ANNA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
63/ST/18 2018-02-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
63/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
4000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KICK-BOXING
63/ST/16 2016-02-17 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE KYOKUSHINKAI
63/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - WSPINACZKA
63/SOI/18 2018-03-14 DANIEL BANCER
0,00 ANEKS DO UMOWY 136/SOI/17 ZMIANA TERMINU DO 6 .04.2018 R. ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 411 ZŁ
63/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA LUBLIN GAMEDEV
7000,00 REALIZACJA LETNICH WARSZTATÓW Z PROGRAMOWANIA PRZEZ TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH
63/SOI/16 2016-07-04 MACIEJ RUKASZ
7600,00 AUTORSKIE WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA ZDJĘĆ PORTRETOWYCH I REPORTAŻOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU KREATYWNI 2016
63/SOI/15 2015-05-27 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
2000,00 WSPÓŁPRACA DOTYCZĄCA KONFERENCJI "ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY - TEORIA I ANALIZA PRZYPADKÓW"
63/SOI/14 2014-07-01 MICHAŁ GRABOWIECKI
5800,00 WSPARCIE MERYTORYCZNE I OPERACYJNE PRZY REALIZACJI KONKURSU PREZYDENTA MIASTA LUBLIN NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
63/PN/18 2018-07-18 ANASTASIYA PENZENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
63/PN/16 2016-09-26 ANTONINA KOKHAN
1500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
63/PN/15 2015-07-03 BIURO AUDYTORSKIE SADOWSKI WOJCIECH
2900,00 ZAMAWIAJĄCY ZLECA, A WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZEPROWADZENIA DWÓCH AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH (JEDEN AUDYT OKRESOWY I JEDEN KOŃCOWY) WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "S.O.S" BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA LUDZI I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA
63/PN/14 2014-03-21 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY GMINĄ LUBLIN A ZESPOŁEM SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE W ZAKRESIE REALIZACJI AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
63/OW/18 2018-05-30 ERATO F.H. DANIEL LIPIAN-KANIUK
4405,00 ZAKUP KSIAŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
63/OW/17 2017-11-08 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
0,00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST USTALENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM POROZUMIENIEM ZASAD ORGANIZACJI VI ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 6-LATKÓW "LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI" W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
63/OW/16 2016-10-28 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0,00 ANEKS W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM I INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ O
63/OW/14 2014-11-04 VULCAN
13800,00 LICENCJA NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO SIGMA OPTIVUM
63/OŚ/18 2018-05-29 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
183,18 PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ W OŚRODKU SŁONECZNY WROTKÓW W LUBLINIE W DNIU 17 CZERWCA 2018 R.
63/OŚ/17 2017-06-05 MAGDALENA WRÓBLEWSKA
3960,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
63/OŚ/16 2016-05-09 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
12500,50 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON NR 2
63/OŚ/15 2015-04-30 ANNA POLSKA
2000,00 OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
63/OŚ/14 2014-06-10 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
1860,00 WSZCZEPIENIE 53 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
63/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA KAMIL MAZUR
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 150/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
63/OR/17 2017-05-11 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
120,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH.
63/OR/16 2016-09-20 ROBOTY ZIEMNE ARTUR SKORUPSKI
5510,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI RENAULT KANGOO LU79119/
63/OR/15 2015-02-24 MONIKA SOWA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W DZIELNICY DZIESIĄTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
63/MZON/18 2018-10-23 ANNA CUR
25,00 W PARAGRAFIE 1 UMOWY NR 1/MZON/18 Z DNIA 15.01.2018 R. DODAJE SIĘ PUNKT 5: ZLECENIOBIORCA WYDAJE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE, ŻE PODSTAWĘ ZALICZENIA DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STANOWIŁA CHOROBA PSYCHICZNA. ZLECENIOBIORCY PRZYSŁUGUJE WYNARODZENIE W W
63/MZON/17 2017-03-01 EWA BECHYNE-HENKIEL
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
63/MZON/16 2016-03-01 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
18,00 WYDAWANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
63/MZON/15 2015-04-01 EWELINA BOCHNIAK
1400,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ, WYSTAWIANIE ZAWIADOMIEŃ O TERMINIE ODBIORU KARTY
63/MAZ/17 2017-10-31 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
4532,79 ODBIÓR I MONTAŻ OSŁONY TRZCIONOWO-FOLIOWEJ PRZY UL. KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE.
63/KP/18 2018-07-03 SYNERGIA SP. Z O.O.
36900,00 OPRACOWANIE KAMPANII PROMOCYJNEJ OBCHODÓW 450 ROCZNICY PODPISANIA UNII LUBELSKIEJ ORAZ KAMPANII PROMOCYJNEJ MISTRZOSTW ŚWIATA U-20 W PIŁCE NOŻNEJ W 2019 ROKU.
63/KP/17 2017-06-23 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
17600,01 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE 700-LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ NA MEDALE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
63/KP/16 2016-05-20 MICHAŁ GŁOS
841,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW SLACKLINE PROMUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016.
63/KP/15 2015-04-30 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "WITAMY W LUBLINIE 2"
63/KP/14 2014-04-14 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
0,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY DZIELNICY WIENIAWA
63/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA "5MEDIUM"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH W LATACH 2016-2018-ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY KONTA BANKOWEGO
63/KL/17 2017-01-17 FUNDACJA 8KOLOR
7000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SĄSIADKA SZTUKA
63/KL/16 2016-01-20 EDMUND KURYLUK
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN." MĘSKIE ŚPIEWANIE", WARSZTATY.
63/KL/15 2015-01-26 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
14000,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANE W TERMINIE 3-14 LUTY 2015 W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE
63/KL/14 2014-02-07 PIOTR JANOSIK
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (WIOLONCZELA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
63/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
63/IT/16 2016-09-12 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1476,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POLSKI JĘZYK MIGOWY LUB SYSTEM JĘZYKOWO-MIGOWY ORAZ Z POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO LUB SYSTEMU JĘZYKOWO-MIGOWEGO NA JĘZYK POLSKI ZA POŚREDNICTWEM TŁUMACZA DOSTĘPNEGO PRZEZ STRONĘ INTE
63/IT/15 2015-09-28 COIG
71340,00 ORRACOWANIE I URUCHOMIENIE INTERFEJSU UMOŻLIWIAJĄCEGO KOMUNIKACJĘ MIĘDZY DOWOLNYMI SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI A SYSTEMAMI MDOK I KSAT2000I.
63/IT/14 2014-09-16 ZAKŁAD INSTALACJI KONSERWACJI SIECI TELETECHNICZNYCH KOŚCIECHA ZBIGNIE
7601,40 MONTAŻ ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO SIECI TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU DZIEWIĘCIU KAMER IP TELEWIZJI CCTV.
63/IR/18 2018-05-24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 Z DNIA 24-05-2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 24-04-2017 R., DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30-07-2018 R.
63/IR/17 2017-04-20 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WAMACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
39360,00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI PODBASENIA PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE, UL. SMYCZKOWA 3
63/IR/16 2016-04-15 "PRAKTIBUD" ADAM GWIZDAŁA
379907,25 WYKONANIE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH ZBIERAJĄCYCH WODY DESZCZOWE Z UL. RASZYŃSKIEJ I ULIC PRZYLEGŁYCH
63/IR/15 2015-04-24 JANUSZ PIETRZAK "ARCHIKON" PRACOWNIA PROJEKTOWA
153750,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA ROZBUDOWĘ O NOWE SPECJALISTYCZNE ODDZIAŁY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 84
63/IR/14 2014-04-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
27325,94 PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI 2*ESN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ 2*EI NA NOWĄ TRASĘ -W RAMACH ROBÓT DODATKOWYCH BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO NF ODC.UL. SKALSKIEGO DO UL. BANACHA
63/GM/18 2018-03-22 TADEUSZ JELEŃ
44,00 UMOWA NR: 23/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
63/GM/17 2017-03-03 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
109,47 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 18 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 40,00 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE
63/GM/16 2016-04-29 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1476,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 6/8 (OBR. 16, ARK. 1), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 12/UL. DŁUGIEJ 11.
63/GM/15 2015-02-25 GGPS SP. Z O.O.
25707,00 WYKONYWANIE WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 110 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANICZNYCH.
63/GM/14 2014-03-25 TBV SP. Z O. O.S.K.
234,00 DZIERŻAWA - UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA - BUDOWA ORAZ UŻYWANIE POD DROGĘ DOJAZDOWĄ OBSŁUGUJĄCĄ PLANOWANE DO REALIZACJI BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA W LUBLINIE - CZ. DZ. NR 70/4, CZ. DZ. NR 70/7 (OBR. 11, ARK. 5) - POW. 180
63/GK/18 2018-06-25 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
307,50 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ZE ZŁĄCZA NA PL. LITEWSKIM
63/GK/17 2017-10-31 CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI
1918,80 DOSTARCZENIE 26 SZT. FLAG BIAŁO-CZERWONYCH POZIOMYCH.
63/GK/16 2016-11-04 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 396 Z DNIA 11 MAJA 2016 R. W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA ORAZ ZASAD ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH NA POWYŻSZY CEL.
63/GK/15 2015-09-23 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 POROZUMIENIE ( ANEKS NR 2) W SPRAWIE OBOWIĄZKU UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH
63/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 40/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
63/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 59
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 59, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 12A, 20-246 LUBLIN
639/OR/18 2018-11-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 181/OR/17 DOTYCZĄCY DODANIA KOLEJNYCH REALIZATORÓW ZADANIA PUBLICZNEGO.
639/OR/15 2015-08-03 EDYTA SICZEK
5500,00 PRZYGOTOWYWANIE OBWIESZCZEŃ PML, PRZYGOTOWYWANIE LOSOWANIA SKŁADÓW OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, KOORDYNOWANIE I MONITOROWANIE PLAKATOWANIA OBWIESZCZEŃ, (...) W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
639/OR/14 2014-10-28 MACIEJ WÓJTOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 114 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
639/KL/18 2018-11-29 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
0,00 ANEKS NR 639/KL/18 Z DN. 29.11.2018 R. DO UM. NR 233/KL/18 Z DN. 20.03.2018 R. NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO: JUBILEUSZ 70-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ODDZIAŁ W LUBLINIE.
639/KL/17 2017-08-28 NAZAR KOLOMIIETS
345,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE -PROGRAM WYJAZDOWY PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIECI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
638/OR/18 2018-11-15 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
2378,72 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 18/OR/18 Z DNIA 14.02.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 109 901,29 ZŁ
638/OR/15 2015-08-17 ELŻBIETA GUTALSKA
1400,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, PODPISYWANIE DYSPOZYJI, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
638/OR/14 2014-10-28 MARCIN CZERNIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 043 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
638/KL/17 2017-08-29 MARTYNA CHODOWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "JA NASTOLETNIA" - M. CHODOWSKA
637/OR/15 2015-08-07 BEATA PIEKNIAK
1000,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REFERENDUM.
637/OR/14 2014-10-28 DANIEL ROTKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 118 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
637/KL/18 2018-11-21 PRZEMYSŁAW BUKSIŃSKI
5000,00 UMOWA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU PRZEMYSŁAWA BUKSIŃSKIEGO NA PUBLIKACJACH I MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROMOCJI LUBELSKICH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI "INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ 1918-2018".
637/KL/17 2017-08-28 KRZYSZTOF RZĄCZYŃSKI
0,00 UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY PN. TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE ORAZ PROGRAMU JEJ DZIAŁANIA
636/OR/18 2018-11-13 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA PIECH
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY ZLECENIA NR 178/OR/18 DOT. ZMIANY NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE.
636/OR/15 2015-08-20 KATARZYNA KŁODA
900,00 SPORZĄDZENIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM.
636/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 113 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
636/KL/18 2018-10-22 MIROSŁAW URBAN INSPI
6150,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU WARSZTATÓW DLA AKTORÓW WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM AKTORSKIM DO SPEKTAKLU PROMUJĄCEGO LUBELSKIE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI PT: "LUBLIN. STOLICA" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNI
636/KL/17 2017-08-25 AYA STUDIO ANNA CHABROS-PIŁAT
1750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ANIMACJI POKLATKOWEJ W TECHNICE WYCINANKOWEJ LUB PLASTELINOWEJ PODCZAS FESTIWALU ANIMACJI W ŁUCKU 9-10-.09.2017 R.
635/OR/18 2018-08-31 ŁUKASZ MAZUR
13800,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
635/OR/15 2015-08-04 EWA PLESZ
1200,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ
635/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 206 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
635/KL/17 2017-08-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
60000,00 KL-OP-IV.526.41.2017 UM. NR 635/KL/17 Z DN. 25.08.2017 R. TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017
634/OR/18 2018-08-31 EDYTA SICZEK
10500,00 OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ, KOORDYNACJA PRZEGLĄDU SIEDZIB OKW, KOORDYNACJA I SPRZĄDZANIE WYKAZU ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, PRZYGOTOWANIE ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU SKŁADÓW OKW, KOORDYNACJA WYSYŁKI ZAWIADOMIEŃ, OBSŁUGA PIERWSZYCH POSIEDZ
634/OR/15 2015-08-20 DANUTA SZYMANIK
900,00 SPORZĄDZENIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM.
634/OR/14 2014-10-28 ANNA SKOCZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.031 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
634/KL/18 2018-11-20 KATARZYNA PAWLIK
467,00 WYKONANIE KOREKTY TEKSTU FOLDERU LUBLIN - MIASTO KULTURY, NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN.
634/KL/17 2017-08-23 MATEUSZ NOWAK
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PN. "SACRIFICE"/XIX. ROCNIK PREHLIDKY DIVADLO JEDNOHO HERCE (19TH CHEB MONODRAMA FESTIVAL)/THE CZECH REPUBLIC
633/OR/18 2018-08-31 ŁUKASZ MAZUR
3500,00 KOORDYNACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM MIEJSC NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH, WERYFIKACJA I NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM OBWIESZCZEŃ, ZAPEWNIENIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI OBWIESZCZEŃ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYM
633/OR/15 2015-08-17 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
1000,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ZWIĄZANEJ Z REFERENDUM
633/OR/14 2014-10-28 ADAM GÓRECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 045 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
633/KL/17 2017-08-23 VIKTORIJA KOSTYUCHOK
345,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
632/OR/18 2018-08-31 EDYTA SICZEK
3000,00 PRZYGOTOWANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH, WSPÓŁPRACA Z SPÓŁDZIELNIAMI I ZARZĄDAMI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE ROZPLAKATOWANIA OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH, MONITOROWANIE ROZSTAWIENIA STOJAKÓW INFORMACYJNYCH, ZAPEWNIENIE ROZPLAKATOWANIA OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH W ZWIĄZK
632/OR/15 2015-08-10 MAŁGORZATA WAWRUCH
1000,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH I PRZESYŁANIE DO BANKU.
632/OR/14 2014-10-28 BEATA PIASECKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 128 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
632/KL/18 2018-11-22 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE NR 632/KL/18 Z DN. 22.11.2018 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY NR 504/KL/18 Z DN. 20.08.2018 R. DOTYCZĄCEJ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYDANIE "SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO LUBELSKICH ŻYDÓW".
632/KL/17 2017-08-23 KATERYNA BOROVYK
345,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
631/OR/18 2018-10-01 ELŻBIETA GUTALSKA
2000,00 NADZÓR NAD PROWADZENIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH, NADZÓR I KONTROLA NAD SPORZĄDZANIEM SPRAWOZDAŃ, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH, DOKONYWANIE WSTĘPNEJ KONTROLI DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH I FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZ
631/OR/15 2015-08-20 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
800,00 WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT 2000
631/OR/14 2014-10-28 KONRAD BARYŁA
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 143 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
631/KL/18 2018-11-22 GALERIA LABIRYNT
87000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE: TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W RAMACH ZADANIA "KOLEKCJA GALERII LABIRYNT 2018" (WKŁAD WŁASNY DO DOTACJI PRZYZNANEJ PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO).
631/KL/17 2017-08-23 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 288/KL/17 Z DNIA 10.03.2017 R. ZMIANA KOSZTORYSU ZADANIA
630/OR/18 2018-10-25 PAULINA KUCHTA
300,00 REJESTROWANIE W SYSTEMIE MDOK DOKUMENTÓW, W TYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH DOTYCZĄCYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
630/OR/15 2015-08-17 ALEKSANDRA BRYDA
800,00 WERYFIKACJA UMÓW Z PRZYGOTOWANIEM REFERENDUM.
630/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ WASIL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 119 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
630/KL/18 2018-11-20 STOWARZYSZENIE CHÓR "LA MUSICA" PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
2000,00 PRZYGOTOWANIA I WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS KONKURSU O GRAND PRIX POLSKIEJ CHÓRALISTYKI IM. STEFANA STULIGROSZA W POZNANIU ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 30.11.2018 R. - 02.12.2018 R.
630/KL/17 2017-08-22 IWONA DREWNIAK
0,00 ANEKS DO UMOWY 222/KL/17 Z 21.02.2017R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
62/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
62/ZSS/17 2017-02-28 "CRH AKADEMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
62/ZSS/16 2016-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
8500,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
62/ZSS/15 2015-02-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA RĘCZNA ROCZNIK 2001-2002).
62/ZSS/14 2014-02-26 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6500,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA RODZICÓW, W TYM WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH RODZICÓW DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY
62/ZE/16 2016-05-20 MIROSŁAW SAK
SAK ZOFIA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
62/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
62/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
2000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
62/ST/16 2016-02-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -PŁYWANIE
62/ST/15 2015-05-15 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
4000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW JUNIOREK I JUNIORÓW MŁODSZYCH"
62/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
33000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - PŁYWANIE
62/SOI/17 2017-05-05 KRAJOWE STOWRZYSZENIE ESPORTERZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA PODCZAS FORUM EKSPORTU W DNIU 18.05.2017
62/SOI/16 2016-07-04 EWA MIŁKOWSKA
10000,00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA ORAZ REALIZACJA, UDŹWIĘKOWIENIE I MONTAŻ ORAZ POST PRODUKCJA TRZYNASTU WYWIADÓW NA POTRZEBY PROJEKTU KREATYWNI 2016
62/SOI/15 2015-05-19 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRAKTYK STUDENCKICH
62/SOI/14 2014-06-09 FUNDACJA POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO
0,00 WARUNKI I ZASADY UŻYWANIA GODŁA ,,TERAZ POLSKA''
62/PN/18 2018-07-18 LILIIA SHEINA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
62/PN/17 2017-09-19 GEDIMINAS KAZENAS
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
62/PN/16 2016-09-26 KAMIL KAMIŃSKI
1800,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
62/PN/15 2015-06-22 ŁUKASZ GŁOWACKI
5950,00 WYKONANIE W OPARCIU O WŁASNY PROJEKT I MATERIAŁY 7 SZT. STATUETEK W FORMIE KOLUMNY Z MARMURU CARRA DLA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W RAMACH KIEW 2015
62/PN/14 2014-03-31 MAŁGORZATA STĘPNIK
450,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU "PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY WIDZENIA" W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN.
62/OW/18 2018-05-15 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
62480,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM ZAKUP
62/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
1354,99 DOSTAWA KSIĄŻEK DO ZAWODU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK ELEKTRONIK - CZĘŚĆ III - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
62/OW/16 2016-10-28 GMINA MEŁGIEW
0,00 ANEKS W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEP. I INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ J. S. T. ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZK
62/OW/14 2014-07-07 INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE
0,00 UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY INSTYTUTEM FRANCUSKIM W POLSCE, III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBLINIE, GMINĄ LUBLIN, NA RZECZ ROZWOJU ORAZ PROMOCJI GRUP MIĘDZYODDZIAŁOWYCH JĘZYKA FRANCUSKIEGO NA POZIOMIE B1
62/OŚ/18 2018-06-05 PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAGRA" WACŁAW OSTROWSKI
150787,20 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
62/OŚ/17 2017-06-05 HALINA WAWRYNIUK
WAWRYNIUK JÓZEF
5720,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
62/OŚ/16 2016-05-09 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
31949,20 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON NR 2
62/OŚ/15 2015-04-30 MARIAN POCZACHOWSKI
1120,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA ELEKTRYCZNE
62/OŚ/14 2014-06-10 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
1860,00 WSZCZEPIENIE 53 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
62/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA PIETRZAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 148/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
62/OR/17 2017-05-11 MAŁGORZATA WAWRUCH
120,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM ORAZ PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
62/OR/16 2016-09-16 GRZEGORZ SIBIGA
3320,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU: " USTAWA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ NOWELIZACJA USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ" DLA PRACOWNIKÓW UM.
62/OR/15 2015-02-24 JOLANTA DŻYGADŁO
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 4 W LUBLINIE W DZIELNICY CZUBY PÓŁNOCNE.
62/OR/14 2014-04-09 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 121/OR/12 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UŻYCZENIA
62/MZON/18 2018-10-23 MAŁGORZATA BOJARSKA
25,00 DO UMOWY GŁÓWNEJ NR 47/MZON/18 W PARAGRAFIE 1 DODAJE SIĘ PUNKT 5 DOTYCZĄCY WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE PODSTAWĘ ZALICZENIA DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STANOWIŁA CHOROBA PSYCHICZNA. ZLECENIOBIORCY ZA WYKONANIE POWYŻSZYCH ZADAŃ PRZYSŁUGUJE
62/MZON/17 2017-01-11 KINGA WNUKOWSKA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
62/MZON/16 2016-03-01 BARBARA BARTOSIK
30,00 WYDAWANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
62/MZON/15 2015-04-02 JOANNA KOSIŃSKA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
62/MAZ/17 2017-10-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
50000,00 DOTACJA NR 407/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
62/KP/18 2018-06-20 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
34317,00 SPONSOROWANIE REALIZACJI IX EDYCJI IMPREZY POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 26-29 LIPCA 2018 R. W LUBLINIE.
62/KP/17 2017-06-22 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8550,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH W DN. 27-30.07.2017 R NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
62/KP/16 2016-05-20 ŻANETA LIPIŃSKA
962,19 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW SLACKLINE PROMUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2016.
62/KP/15 2015-04-30 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. KONFERENCJA "STUDENCI ZAGRANICZNI W LUBLINIE:MIĘDZY INTEGRACJĄ A WYKLUCZENIEM" ORAZ BIBLIOTEKA MIGRACYJNA.
62/KP/14 2014-04-14 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
2000,00 ZAPEWNIENIE USŁUGI LIGHTING DESINGER NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014
62/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
1800,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-NIE MA NUDY ZA CUKROWNIĄ, CZYLI FERIE Z KULTURĄ - EDYCJA IV
62/KL/17 2017-01-16 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
12000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "TEATR ZAREMBIACY 6"
62/KL/16 2016-01-20 JADWIGA GRABOWSKA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "20-LECIE MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ TEATRÓW TAŃCA W LUBLINIE."
62/KL/15 2015-01-23 ROMAN ŁOZIŃSKI
2300,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AUTORSKICH WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH, STWORZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO WW. WARSZTATÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE W DNIU 24 STYCZNIA 2015 ROKU W SIEDZIBIE WARSZTATÓW KULTURY WARSZTATÓW Z OBSZARU
62/KL/14 2014-02-07 WOJCIECH ŚWITAŁA
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (FORTEPIAN) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
62/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 42/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
62/IT/16 2016-09-12 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. W WARSZAWIE
51660,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU OGNIVO.
62/IT/15 2015-10-01 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
97723,50 DZIERŻAWA 42 URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO - DRUKUJĄCO - SKANUJĄCYCH A3 I 3 URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH A4
62/IT/14 2014-09-12 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
25000,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
62/IR/18 2018-05-21 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
14022,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO OD ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ BIEGNĄCEJ WZDŁUŻ RZEKI BYSTRZYCY DO UL. RĄBLOWSKIEJ W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
62/IR/17 2017-04-14 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
992520,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
62/IR/16 2016-04-11 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 97/IR/15 Z DNIA 24.06.2015 - ZMIANA MATERIAŁÓW DOT. BUDOWY KŁADKI POMIĘDZY UL. KACZEŃCOWĄ I UL. RZESZOWSKĄ.
62/IR/15 2015-04-24 INBUD SPÓŁKA JAWNA M.RYBAK, R.RYBAK
736647,00 REMONT SANITARIATÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WSPÓŁUŻYTKOWANYCH INSTALACJI W BUDYNKU IX L.O., PRZY UL. STRUGA 6 W LUBLINIE
62/IR/14 2014-04-28 GORT S.A.
40830,67 INSTALACJA WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ KIOSKÓW GASTRONOMICZNYCH NR 0.1,0.2,0.3,0.5,0.6 I ZAPLECZA CATERINGOWEGO RESTEURACJI VIP ORAZ ODWODNIENIE LINIOWE POSADZKI ZAPLECZA CATERINGOWEGO W BUDYNKU STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ
62/GM/18 2018-03-20 KRZYSZTOF GORAL
44,00 UMOWA NR: 22/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
62/GM/17 2017-02-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
1036,00 UMOWA NR: 12/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, GŁUSKA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GŁUSKIEJ 2,4 / UL. WITA STWOSZA 1 O POW. 1036 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BUDOWLANE - PĘTLA NAWROTOWA
62/GM/16 2016-04-15 EWA HARASIM
40,00 UMOWA NR: 16/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO DZIERŻAWY - GARAŻ PRZY UL. SMOLUCHOWSKIEGO
62/GM/15 2015-02-26 BUDIMEX S.A.
110,00 DZIERŻAWA NA POTRZEBY FUNKC. WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH : UL.METALURGICZNA POW. ; 95
62/GM/14 2014-03-17 MARTA JANIGA
MOLAS-JESIONEK MAŁGORZATA
17564,40 WYKONANIE 120 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CELU SPRZEDAŻY, ZAMIANY, DAROWIZNY.
62/GK/18 2018-06-19 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SMOLKOP" SMOLAK LESZEK
590400,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, ROMERA, UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. REJA, UL. STWOSZA
62/GK/16 2016-10-28 INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
11685,00 ANEKS DOTYCZY POPRAWIENIA OMYŁKI PISARSKIEJ ZAISTNIAŁEJ W TREŚCI UMOWY NR 35/GK/16 TJ. ZMIANY TREŚCI PARAGRAFU 3 UST.2 B) W UMOWIE. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NASTĘPUJE ZMIANA KWOTY BRUTTO W UMOWIE.
62/GK/15 2015-09-21 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
210934,80 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR II NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
62/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
62/CA/18 2018-11-26 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
2250,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 40-45 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
62/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 58
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 58, UL. RADZYŃSKA 16, 20-850 LUBLIN
629/OR/18 2018-11-09 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
19926,00 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ VERTICALI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19 A W LUBLINIE.
629/OR/15 2015-08-20 SŁAWOMIR CIELUCH
1100,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIALÓW.
629/OR/14 2014-10-28 RENATA KOHUT
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 201 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
629/KL/17 2017-08-22 DOROTA AWIORKO
0,00 ANEKS DO UMOWY 23/KL/17 Z 4.01.2017 R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
628/OR/18 2018-10-31 OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE Z ORA I OIRP W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2019 NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU.
628/OR/15 2015-08-20 STEFAN MIKOŁAJCZUK
1100,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIALÓW.
628/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ POGODA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 015 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
628/KL/18 2018-11-19 BRANKA BENCIĆ
6264,00 OPRACOWANIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA ORAZ OSOBISTY UDZIAŁ W KONFERENCJI PRASOWEJ I WERNISAŻU EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ PROJEKT CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
628/KL/17 2017-08-22 FUNDACJA KAISERA SOZE
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016- 2018. WYDAWNICTWO MUZYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII LUBLINA
627/OR/18 2018-10-16 PROGMET SP. Z O.O. SP. K.
179970,53 DOSTAWA I MONTAŻ/INSTALACJA REGAŁÓW ARCHIWALNYCH STACJONARNYCH I PRZEJEZDNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU KOMUNIKACJA URZĘDU MIASTA LUBLIN DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W LUBLINIE PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19A.
627/OR/15 2015-08-20 KRZYSZTOF PASZCZYK
1300,00 PORZĄDKOWANIE MATERIAŁÓW, ODBIÓR KART, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW
627/OR/14 2014-10-28 PRZEMYSŁAW MOŚCICKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 040 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
627/KL/18 2018-11-19 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
3060,00 NOCLEG DLA KURATORKI I ARTYSTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WERNISAŻU EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
627/KL/17 2017-08-18 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. " XVI LUBELSKIE ŚWIĘTO MIODU" W DNIU 10.09.2017 R.
626/OR/18 2018-10-31 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
2235,41 PODNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 100,64 M2 W BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ 5 W LUBLINIE. MIESIĘCZNY KOSZT WYNIESIE: - CZYNSZ 1032,39 ZŁ BRUTTO, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE 588,02 ZŁ BRUTTO, - SPRZĄTANIE 615 ZŁ BRUTTO.
626/OR/15 2015-08-20 ROBERT SZYMAŃSKI
1300,00 PORZĄTKOWANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH, ODBIÓR KART, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW.
626/OR/14 2014-10-28 DOMINIK ŁOLIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 039 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
626/KL/18 2018-11-16 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
4700,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI XV EDYCJI ZADUSZEK KRESOWYCH.
626/KL/17 2017-08-08 RYSZARD SZCZYGIEŁ
1000,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " DZIEDZICTWO LOKACJI" O HISTORII LUBLINA I ZNACZENIU LOKACJI PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W RAMACH WYDARZENIA 700. URODZINY MIASTA LUBLIN W DNIU 15 SIERPNIA 2017 R
625/OR/18 2018-10-31 MAŁGORZATA SZRENIAWSKA
553,28 ANEKS NR 2 DO UMOWY ZLECENIE NR 176/OR/17 ZMIENIAJĄCY STAWKĘ GODZINOWĄ ORAZ ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM DO 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R. PRZEZ KONTRAHENTA INNEJ PRACY NA UMOWĘ O PRACĘ Z CONAJMNIEJ MINIMALNYM WYNAGRODZENIEM.
625/OR/15 2015-08-20 PATRYK DOMAGAŁA
650,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW REFERENDALNYCH Z SIEDZIBY MB DO OKW.
625/OR/14 2014-10-28 -- KATARZYNA MAZOŃ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 038 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
625/KL/18 2018-11-16 STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW KATOLICKICH
3000,00 1. ZAMAWIAJĄCY ZAMAWIA, A WYKONAWCA PODEJMUJE SIĘ PRZYGOTOWANIA I WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS XXI TARGÓW WYDAWCÓW KATOLICKICH W LUBLINIE NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNIACH: 20-22 LISTOPADA 2018 R. POLEGAJ
625/KL/17 2017-08-16 FRANCISZEK SZPINDA
3500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT. "KULTURALNE SPOTKANIE NA ZŁOTEJ"
624/OR/18 2018-08-31 AGNIESZKA WEREMKO
2500,00 REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GŁOSOWANIEM KORESPONDENCYJNYM NA TERENIE MIASTA LUBLIN, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O WPROWADZENIE ŚRODKÓW ORAZ DOKONANIE ZMIANY W PLANIE BUDŻETU W ZWIĄZKU Z WYB
624/OR/15 2015-08-20 JERZY DZIERBA
650,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW REFERENDALNYCH Z SIEDZIBY MB DO OKW.
624/OR/14 2014-10-28 PRZEMYSŁAW CYBUL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 028 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
624/KL/18 2018-11-16 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
2000,00 ZAMAWIAJĄCY ZAMAWIA, A WYKONAWCA PODEJMUJE SIĘ WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNEGO PT.: "WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE" - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 16-17 LISTOPADA 2018 R.,
624/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE ARCHIDIECEZJALNY CHÓR CHŁOPIĘCO - MĘSKI "PUERI CANTORES
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP CHÓRU PUERI CANTORES LUBLINESES W BUDAPESZCIE" W DNIACH 23-30.08.2017 R.
623/OR/18 2018-08-31 MARTA KULBAKA
3700,00 REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GŁOSOWANIEM KORESPONDENCYJNYM NA TERENIE MIASTA LUBLIN ORAZ ICH KOORDYNACJA, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O WPROWADZENIE ŚRODKÓW ORAZ DOKONANIE ZMIANY W PLANIE BU
623/OR/15 2015-08-20 TADEUSZ GRZYWACZ
850,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW REFERENDALNYCH.
623/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ MAKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 027 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
623/KL/18 2018-11-16 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "POLSCY ŻYDZI DLA NIEPODLEGŁEJ (1918-1939)".
623/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM.TERESY
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO : "WYSTĘP CHÓRU ANDANTINO ORAZ CHÓRU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 NA ORHID CHOIR FESTIVAL W MACEDONII W DNIACH 23-30.08.2017 R."
622/OR/18 2018-08-31 MIROSŁAWA PUTON
2000,00 NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O WPROWADZENIE ŚRODKÓW ORAZ DOKONANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU, NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, NADZÓR I KONTROLA NAD PODPISYWANIEM DYSPOZYCJI ŚRODKAMI NA P
622/OR/15 2015-08-20 MARIUSZ KUŚMIERZ
650,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW REFERENDALNYCH Z MIEJSKIEGO BIURA DO OKW
622/OR/14 2014-10-28 ZBIGNIEW OSTAPOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 108 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
622/KL/18 2018-11-16 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
2460,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KALENDARZA NA 2019 ROK Z REPRODUKCJAMI MALARZA FRANCISZKA MAŚLUSZCZAKA.
622/KL/17 2017-08-11 POLITECHNIKA LUBELSKA
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYCZNO -FOLKLORYSTYCZNEGO " MORSKI STRUNI " W DNIACH 20-24.08.2017 W CZARNOGÓRZE
621/OR/18 2018-08-31 MAŁGORZATA MACH-DUDEK
4700,00 NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O WPROWADZENIE ŚRODKÓW ORAZ DOKONANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU, KONTROLA PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW UMÓW, SPORZĄDZANIE WYKAZU ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU DO SKŁADÓW OKW NA POTRZ
621/OR/15 2015-08-18 PAWEŁ SZWAJEWSKI
210,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU REFERENDUM.
621/OR/14 2014-10-28 MAREK KOSICKI
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.011 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
621/KL/18 2018-11-14 BARDZO NOWE MEDIA MARCIN RZOŃCA
6000,00 WYKONANIE FILMU O CZASIE 5-7 MIN. DOKUMENTUJĄCEGO EUROPEJSKĄ WYSTAWĘ ZBIOROWĄ SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
621/KL/17 2017-08-14 POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TRWAJĄCEJ OD 15 SIERPNIA 2017R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
620/OR/18 2018-10-18 JOLANTA FLOR
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 68 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
620/OR/15 2015-08-03 MARTA KULBAKA
3900,00 USTALANIE SKŁADÓW OK DS. REFERENDUM, REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KOORDYNACJĄ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-INFORMATYCZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OK DS. REFERENDUM, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z REFERE
620/OR/14 2014-10-28 JANUSZ KOSZAŁKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 079 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
620/KL/18 2018-11-16 AGNIESZKA KRAWIEC
950,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU W DNIU 7.12.2018 R.
620/KL/17 2017-08-11 EWA MOLIK
200,00 OPROWADZANIE PO LUBLINIE W JĘZYKU ANGIELSKIM DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE Z OKAZJI WIELKIEGO JUBILEUSZU 700-LECIA LOKACJI MIASTA NA PRAWIE MAGDEBURSKIM, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 SIERPNIA 2017 ROKU.
61/ZSS/18 2018-02-06 JAROSŁAW SKOMOROWSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
61/ZSS/17 2017-03-28 EDYTA TRZCIŃSKA BEAUTY LADY-GABINET KOSMETYKI NOWOCZESNEJ
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
61/ZSS/16 2016-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU INTERWENCYJNO - MOTYWACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
61/ZSS/15 2015-02-13 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (TENIS STOŁOWY).
61/ZSS/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
61/ZE/16 2016-05-19 PIOTR DZIDUCH
DZIDUCH BEATA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
61/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
61/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
2000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BRAZYLIJSKIE JIU JITSU
61/ST/16 2016-02-02 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TENIS STOŁOWY
61/ST/15 2015-05-08 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
20000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE:VII MIĘDZYNARODOWY ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ SZACHOWY IM. UNII LUBELSKIEJ
61/ST/14 2014-01-30 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
61/SOI/18 2018-04-06 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
5000,00 ORGANIZATOR XVIII EDYCJI KONKURSU ,,O KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ-NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ''
61/SOI/17 2017-04-15 ASPIRE - STOWARZYSZENIE IT I BUSINESS
15000,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NEW HORIZON-THE ASPIRE ANNUAL CONFERENCE 2017 W DNIU 9 MAJA W KRAKOWIE
61/SOI/16 2016-06-24 FUNDACJA FORUM AKADEMICKIE
24000,00 PUBLIKACJA PROMOCYJNA DO NUMERU 10/2016 MIESIĘCZNIKA "FORUM AKADEMICKIE"
61/SOI/15 2015-05-13 PRACODAWCY ZIEMI LUBELSKIEJ
2000,00 WSPÓŁPRACA DOTYCZĄCA GALI KONKURSU "LUBELSKI ORZEŁ BIZNESU"
61/SOI/14 2014-06-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA FORUM 360
61/PN/18 2018-07-18 OLESIA BUDKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
61/PN/17 2017-09-19 PAUL KALINICHENKO
1870,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 25.09.2017 PODCZAS KIEW
61/PN/16 2016-09-26 ALEKSANDRA HNATIUK
1800,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
61/PN/15 2015-06-12 ANASTASIYA KINZERSKA
0,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY ZLECENIA NR 10/PN/15 Z DN. 26.01.2015 DOT. WYKONANIA CZYNNOŚCI W RAMACH ORGANIZACJI KIEW
61/PN/14 2014-03-27 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
2352,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 21 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN", FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY
61/OW/18 2018-05-24 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
-940,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 24.05.2018 DO UMOWY NR 41/OW/18 DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZYWA ARTYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW
61/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
7547,57 DOSTAWA KSIĄŻEK, ATLASÓW, PODRĘCZNIKÓW DO ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA - CZĘŚĆ II - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
61/OW/16 2016-10-28 GMINA NIEMCE
0,00 ANEKS Z SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEP. I INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ J. S T. ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZK
61/OW/14 2014-07-07 INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE
0,00 UMOWA DOTYCZĄCA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY INSTYTUTEM FRANCUSKIM W POLSCE A GIMNAZJUM NR 9 W LUBLINIE ORAZ GMINĄ LUBLIN NA RZECZ ROZWOJU ORAZ PROMOCJI KLAS DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM DZIAŁAJĄCYM W GIMNAZJUM NR 9 W LUBLINIE
61/OŚ/18 2018-05-30 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
107628,55 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
61/OŚ/17 2017-06-05 NORBERT TOMASZEWSKI
25520,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
61/OŚ/16 2016-05-06 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK. WET. TADEUSZ NOWAK
11340,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON NR 6
61/OŚ/15 2015-04-30 RENATA GAŁECKA
2000,00 OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
61/OŚ/14 2014-06-10 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA REX DR N. WET. MACIEJ ORZELSKI I DR N. WET.
1860,00 WSZCZEPIENIE 53 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
61/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA SZPURKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 147/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
61/OR/17 2017-05-11 BEATA PIEKNIAK
120,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH.
61/OR/16 2016-09-13 ROBOTY ZIEMNE ARTUR SKORUPSKI
5510,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI RENAULT KANGOO.
61/OR/15 2015-02-24 ELŻBIETA JAROSZEWSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 3 W LUBLINIE W DZIELNICY CZUBY PÓŁNOCNE.
61/MZON/18 2018-10-24 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI W OKRESIE OD 24.10.2018 R. DO 24.11.2018 R.
61/MZON/17 2017-02-01 MICHAŁ SAGAN
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
61/MZON/16 2016-03-01 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 WYDAWANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
61/MZON/15 2015-04-02 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ NA PODSTAWIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
61/MAZ/17 2017-10-23 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
8503,89 WYKONANIE INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ, PROJEKTU GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, PROJEKTU URZĄDZENIA TERENU I PROJEKTU ZIELENI DLA TERENU ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. ZBOŻOWĄ A UL. SŁAWINKOWSKĄ W LUBLINIE
61/KP/18 2018-06-29 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
6440,28 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM: CZĘŚĆ II - SKARPETKI.
61/KP/17 2017-06-22 RESOVIA EXPO
1414,50 WYNAJEM LADY Z PÓŁKĄ W DN. 26-31.07.2017 R. NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
61/KP/16 2016-05-12 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
3075,00 WYKONANIE USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA RZECZ LPEC PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 28-31 LIPCA 2016 R.
61/KP/15 2015-04-20 MONIKA PRUSZKOWSKA
3840,00 PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI", REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI:SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE DLA RÓŻNORODNOŚCI"
61/KP/14 2014-04-07 AGATA MATACZ-RYNKIEWICZ WYNAJEM APARTAMENTÓW
3000,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W CELU PROMOCJI MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "LUBLIN - MIASTO INSPIRACJI".
61/KL/18 2018-01-25 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HAK - HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2018
61/KL/17 2017-01-16 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
8000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "PASJA ŻYCIA"
61/KL/16 2016-01-19 SZYMON KASPROWICZ
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN." INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT ARTYSTYCZNY: WIWISEKCJE/VIVISECTIONS."
61/KL/15 2015-01-26 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9000,00 ZAKUP USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, TJ. WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH ORAZ PROJEKCJI FILMOWYCH W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R.
61/KL/14 2014-02-05 STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY TERYTORIALNEJ
3000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY " - REALIZACJA ZADANIA FESTYN OSIEDLOWY "DZIEŃ SĄSIADA.TOWAROWA 2014".
61/IT/17 2017-11-20 GLOBITEL SP. Z O.O.
118019,24 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN.
61/IT/16 2016-09-05 QUADRAT PARTNERS SP Z O.O.
46125,00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA PAKIETU BIUROWEGO W MODELU CLOUD DLA 162 GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.
61/IT/15 2015-09-10 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1845,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POLSKI JĘZYK MIGOWY LUB SYSTEM JĘZYKOWO-MIGOWY ORAZ Z POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO LUB SYSTEMU JĘZYKOWO-MIGOWEGO NA JĘZYK POLSKI ZA POŚREDNICTWEM TŁUMACZA DOSTĘPNEGO PRZEZ STRONĘ INTE
61/IT/14 2014-08-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-774,90 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/14. (ZMIANA TERMINU I KWOTY)
61/IR/18 2018-05-15 STRABAG SP. Z O.O.
53136,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DNIA 30.01.2018R., DOT. REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN, PRZEBUDOWA DEPTAKA - ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT, ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ROBÓT.
61/IR/17 2017-04-13 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
51660,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU III L.O., IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE, PLAC WOLNOŚCI 4
61/IR/16 2016-04-11 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
0,00 ANEKS DO UMOWY 2/IR/16 NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO Z URZĄDZENIAMI SPORTOWYMI, OŚWIETLENIEM TERENU , ZAPLECZEM SANITARNO- SZATNIOWYM ODWODNIENIEM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO -D-5 " SYGNAŁ OD NOWA"
61/IR/15 2015-04-23 ELMIT - GRAŻYNA KUBLIŃSKA
3813,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA PARKU CZECHÓW PÓŁNOCNY
61/IR/14 2014-04-28 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
67650,00 WYKONANIE 3 UKŁADÓW MULTI-SPLIT Z MONTAŻEM 10 SZT. KLIMATYZATORÓW I 3 JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. NARUTOWICZA 37/39
61/GM/18 2018-03-12 KRYSTYNA STĘPNIAK
44,00 UMOWA NR: 21/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
61/GM/17 2017-02-28 BOŻENA KUNA
2172,30 ANEKS NR 5 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 236/GM/13 ZAWARTEJ W DNIU 17.09.2013 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
61/GM/16 2016-04-29 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
7012,20 ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 48/3 (OBR. 19, ARK. 11) ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI LOKALI 403 M2, POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. SŁOWICZEJ 2.
61/GM/15 2015-02-24 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI LEGE ARTIS JUSTYNA RACZKOWSKA
36408,00 WYKONANIE 200 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
61/GM/14 2014-03-17 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DOMJA KATARZYNA BYJOŚ
14640,00 WYKONANIE 60 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE ORGANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
61/GK/18 2018-06-14 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH PIOTR MAJCHERSKI
3800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW PRZY UL.WSPÓLNEJ ORAZ PRZY UL.SIEMIRADZKIEGO.
61/GK/17 2017-10-25 F-RYZA USŁUGI STOLARSKIE SŁAWOMIR DZIAŁO
9212,70 WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH PRZY MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ (POMNIKACH) W LUBLINIE.
61/GK/16 2016-10-27 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
15322,25 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.GŁUSKIEJ W LUBLINIE.
61/GK/15 2015-09-21 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
199921,82 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
61/GK/14 2014-12-22 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
6888,65 UTRZYMANIE I OPRÓŻNIANIE KOSZY NA ODPADY NA TERENIE OGRODU SASKIEGO
61/FE/17 2017-12-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY TERMINU WYP
61/FE/13 2014-01-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 27/FE/10 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA
61/CA/18 2018-10-23 JANUSZ MONIST
120,00 SPRZEDAŻ NA POTRZEBY ORGANIZOWANEJ CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA 7. EDYCJI KONKURSU "MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM": 1. 5 SZTUK CZERWONYCH RÓŻ O DŁUGOŚCI 70 CM ZE WSTĄŻKĄ 2. DWÓCH BUKIETÓW Z 5 CZERWONYCH RÓŻ WRAZ Z PRZYBRANIEM.
61/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 57
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 57, UL. RZECKIEGO 12, 20-637 LUBLIN
619/OR/18 2018-10-18 GRZEGORZ TOMCZYK
15,00 ANEKS DO UMOWY NR 220/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 360 ZŁ.
619/OR/15 2015-08-19 GRZEGORZ WALCZAK
1480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
619/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW KAPICA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 044 - WYBORY SMORZĄDOWE 2014 ROK.
619/KL/17 2017-08-11 AGNIESZKA SZWAJGIER
3200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO O CZASIE TRWANIA 2 GODZINY Z ZESPOŁEM MUZYKI DAWNEJ ALTA PODCZAS UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE W DNIU 14.08.2017 R.
618/OR/18 2018-10-18 KINGA TOPYŁO
15,00 ANEKS DO UMOWY NR 259/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 345 ZŁ.
618/OR/15 2015-08-19 MACIEJ SZEWCZYK
1480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
618/OR/14 2014-10-28 DOROTA HASIAK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 009 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
618/KL/18 2018-11-13 KAROL JAKÓBCZYK
2400,00 MONTAŻ, OBSŁUGA TECHNICZNA I DEMONTAŻ EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
618/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH", TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PODEJMUJĄCYCH RÓŻNORODNE TEMATY ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ NA PRZESTRZENI EPOK I SZTUKĄ WSPÓŁCZESN
617/OR/18 2018-10-18 KRZYSZTOF SZAWARA
15,00 ANEKS DO UMOWY NR 192/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 345 ZŁ.
617/OR/15 2015-08-19 EWELINA SKOWRON
1480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
617/OR/14 2014-10-28 DANIEL MARKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 129 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
617/KL/18 2018-11-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
437,88 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA - KONCERT 11.11.2018 R. W KOŚCIELE PW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LUBLINIE.
617/KL/17 2017-08-08 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 585/KL/17 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Z TEATREM IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE (ZMIANA NUMERU KONTA, UZUPEŁNIENIE PRZEZNACZENIA DOTACJI, ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TE
616/OR/18 2018-10-18 TOMASZ WOJTYŁA
30,00 ANEKS DO UMOWY 280/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 360 ZŁ.
616/OR/15 2015-08-19 MAŁGORZATA POŻAROWSKA
1480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
616/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 023 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
616/KL/18 2018-11-13 TWO HEADS COACHING AND LANGUAGE KONRAD SZULGA
615,00 TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE Z J. POL. NA J. ANG. I J. ANG. NA J. POL. PODCZAS KONFERENCJI PRASOWEJ I WERNISAŻU EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS - PROJEKT CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
616/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z MIEJSKIM OGRODNICTWEM I FLO
615/OR/18 2018-10-18 ROBERT KRÓL
30,00 ANEKS DO UMOWY NR 157/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 360 ZŁ.
615/OR/15 2015-08-25 EWELINA SIEMION
1480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
615/OR/14 2014-10-28 JERZY KOLOWCA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 073 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
615/KL/18 2018-11-09 MARCIN PIETRUSZA
500,00 WYKONANIE MIN. 30 ZDJĘĆ PODCZAS WERNISAŻU EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
615/KL/17 2017-08-08 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
150000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU CENTRALNY PLAC ZABAW NA PLACU LITEWSKIM.
614/OR/18 2018-10-18 PAWEŁ CHARKOWSKI
15,00 ANEKS DO UMOWY NR 265/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 360 ZŁ.
614/OR/15 2015-08-24 RAFAŁ BURDELAK
1480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
614/OR/14 2014-10-28 DIONIZY TRACZYŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 046 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
614/KL/18 2018-11-09 PAWEŁ GIERGISIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 82/KL/18 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
614/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI "ŚWIADKIEM JEST TA STELA. STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI W LUBLINIE."
613/OR/18 2018-10-18 MARCIN MACHULAK
30,00 ANEKS DO UMOWY NR 209/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 360 ZŁ.
613/OR/15 2015-08-25 RAFAŁ DUBIEL
1480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
613/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ WASIL
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 116 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
613/KL/18 2018-11-09 DOMINIK OPALIŃSKI
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII WOKALNEJ PODCZAS KONCERTU W DNIU 7.12.2018 R.
613/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
230500,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (WYPOSAŻENIE NOWEJ FILII MBP W DZIELNICY SZEROKIE PRZY UL. SŁAWIN 20).
612/OR/18 2018-11-05 RUCH SA
53088,84 SUKCESYWNE DOSTAWY PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZEDU MIASTA LUBLIN.
612/OR/15 2015-08-24 KAMIL KUŚMIERZ
1480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
612/OR/14 2014-10-28 JACEK OCHMIŃSKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 127 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
612/KL/18 2018-11-08 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
3813,00 WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU LUBLIN - MIASTO KULTURY, PROJEKTU GRAFICZNEGO ROLL-UPU I ŚCIANKI PROMOCYJNEJ ORAZ PROJEKTÓW PROMUJĄCYCH WYDARZENIE PT. "MSZA ANDYJSKA", TJ. BILLBOARDÓW, PLAKATÓW A3 I PLANSZY 100X150 CM ORAZ ZAPROSZENIA DL.
612/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
5000,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (ZAKUP PIANINA CYFROWEGO NA POTRZEBY FILII NR 36).
611/OR/18 2018-10-26 GARMOND PRESS S.A.
45043,77 SUKCESYWNE DOSTAWY PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
611/OR/15 2015-08-19 ŁUKASZ AUGUSTYNIAK
1480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.
611/OR/14 2014-10-28 MAREK RADKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 049 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
611/KL/18 2018-11-08 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ SESJI KRAJOZNAWCZEJ - POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE W OKRESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
611/KL/17 2017-08-01 ANGELIKA SZCZYGIEŁ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 115/KL/17 Z DNIA 24 STYCZNIA 2017 R. - DOT. ZMIANY ZAKOŃCZENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
610/OR/18 2018-10-24 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
-10008,51 ANEKS DO UMOWY NR 65/OR/18 Z 13.08.2018 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 3249,66 ZŁ.
610/OR/15 2015-08-25 SEBASTIAN CYBUL
1590,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE NIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6 WRZESNIA 2015 R.
610/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ BOROWIECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 050 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
610/KL/18 2018-11-08 FUNDACJA M-ART
8000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HISTORIA DO PUDEŁKA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI; UMOWA NR 610/KL/18.
610/KL/17 2017-08-02 NATALIA WILK
0,00 ANEKS DO UMOWY 78/KL/17 - UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
60/ZSS/18 2018-02-12 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
31500,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
60/ZSS/17 2017-03-28 SPA ORKANA SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
60/ZSS/16 2016-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU INTERWENCYJNO - MOTYWACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
60/ZSS/15 2015-02-13 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA NOŻNA).
60/ZSS/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
60/ZE/16 2016-05-20 WITOLD WÓJTOWICZ
WÓJTOWICZ ANNA
0,00 UŻYCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU LUBELSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA (LEF)
60/ST/18 2018-01-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
60/ST/17 2017-01-24 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
60/ST/16 2016-01-18 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -TENIS STOŁOWY
60/ST/15 2015-05-08 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
12000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
60/ST/14 2014-01-30 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
60/SOI/18 2018-04-03 CENTRUM INNOWACJI NAUKOWO-EDUKACYJNYCH
3000,00 WSPÓLORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE ODĘDZIE SIĘ 4-5 KWIETNIA 2018 R.
60/SOI/17 2017-04-28 CUMULUS PR SP. Z O.O.
59900,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI ,,PODSTREFA LUBLIN-10 LAT W DĄŻENIU DO INNOWACYJNEJ GOSPODARKI MIASTA''
60/SOI/15 2015-05-19 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU PROMOCJA GOSPODARCZA LUBLINA
60/SOI/14 2014-06-13 BIURO TARGÓW MONACHIJSKICH W POLSCE
57213,30 ZAPEWNIENIE WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 20 M2 NA MIEDZYNARODOWYCH TARGACH NIERUCHOMOSCI INWESTYCJI I NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH EXPO REAL 2014
60/PN/18 2018-07-18 ANDRII YELIZAROV
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
60/PN/17 2017-09-19 BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA
350,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
60/PN/16 2016-09-26 NATALIA GMURKOWSKA
1800,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA/MODERATORA W DEBACIE PUBLICZNEJ PODCZAS PANELI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "CKW - PROMOCJA..."
60/PN/15 2015-06-12 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
4200,00 WYPRODUKOWANIE 2 AUDYCJI RADIOWYCH O DŁ. OK. 30 MINUT, OBEJMUJĄCYCH: PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTU, PREZENTACJĘ MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY UCZELNI I PRZEDSIĘBIORCÓW Z LUBLINA I IWANO-FRANKOWSKA W OBSZARZE ENERGOOSZCZEDZANIA ORAZ PROMOCJĘ GRY EDUKACYJNEJ POWSTA
60/PN/14 2014-03-31 ALEKSANDRA NOCUŃ
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
60/OW/18 2018-05-15 STERCONTROL MAREK GRDEŃ
23998,96 DOSTAWA STANOWISKA DO PROGRAMOWANIA PLC W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUR
60/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
3223,84 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH - CZĘŚĆ I - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
60/OW/16 2016-10-28 GMINA NIEDRZWICA DUŻA
0,00 ANEKS W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEP. INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ J. S. T. ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZK. W
60/OW/14 2014-10-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE USTALENIA ZASAD ORGANIZACJI III ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 5-LATKÓW "LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI" W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
60/OŚ/18 2018-02-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA O WSPÓŁPRACY - PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU PT. "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
60/OŚ/17 2017-06-05 HANNA GOŁĘBIOWSKA
5440,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
60/OŚ/16 2016-05-06 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK. WET. TADEUSZ NOWAK
34830,00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON NR 6
60/OŚ/15 2015-04-30 PRZEMYSŁAW SIEBIELEC
2000,00 OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.
60/OŚ/14 2014-06-10 GABINET WETERYNARYJNY "ZWIERZAK" BARBARA BANCERZ
1920,00 WSZCZEPIENIE 59 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
60/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA PIERŚCIŃSKA- PERDEUS,
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 146/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
60/OR/17 2017-05-09 IWONA NOWOGRODZKA
240,00 DYŻUR TELEFONICZNY W DNIU 4.06.2017 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
60/OR/16 2016-06-06 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
11880,00 DOTYCZY: 1. ODBIORU I TRANSPORTU DO UPRAWNIONYCH INSTALACJI 2. ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH ISTALACJACH ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH Z MAGAZYNU UM PRZY UL. DŁUGIEJ 8.
60/OR/15 2015-02-24 IWONA ŚLUSARCZYK
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W LUBLINIE W DZIELNICY CZUBY PÓŁNOCNE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD DZIELNIC.
60/MZON/17 2017-02-01 MARIA RZEPECKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ W TRAKCIE POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
60/MZON/16 2016-03-01 KINGA WNUKOWSKA
30,00 WYDAWANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
60/MZON/15 2015-04-02 ANETA HAŁABIS
18,00 WYDAWANIE ORZECZEŃ NA PODSTAWIE SPORZĄDZONEJ OCENY SOCJALNEJ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
60/MAZ/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
2140,20 WYKONANIE BETONOWEGO POSTUMENTU ORAZ TABLICY PAMIĄTKOWEJ WRAZ Z JEJ MONTAŻEM
60/KP/18 2018-06-26 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
25392,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ I - KUBEK, FILIŻANKA.
60/KP/17 2017-06-13 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
738,00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OTWARCIA FONTANNY MULTIMEDIALNEJ.
60/KP/16 2016-05-16 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
23077,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2016 NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO HARMONOGRAMU.
60/KP/15 2015-04-17 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE INTENCYJNE WS. WSPÓŁORGANIZACJI CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW 2015
60/KP/14 2014-04-07 JOLANTA SŁOMIANOWSKA
5000,00 USŁUGA WYKONANIA AUTORSKIEGO PROJEKTU I MATRYCY GIPSOWEJ, PRZYGOTOWANEJ W SKALI 3:1 DO REDUKCJI I BICIA STEMPLEM W MENNICY MEDALU OKOLICZNOŚCIOWEGO PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
60/KL/18 2018-01-23 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARYM MIEŚCIE VI EDYCJA - UMOWA NR 60/KL/18
60/KL/17 2017-01-16 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
9000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO:"TU JEST MOJE MIEJSCE - MIEJSCE MOICH MARZEŃ"
60/KL/16 2016-01-19 MYKOLA SOBOLIVSKYI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN." PRZYGOTOWANIE ILUSTRACJI I OPRACOWANIE PROJEKTU SZATY GRAFICZNEJ POLSKO-UKRAIŃSKIEJ ANTOLOGII POEZJI O LUBLINIE: LUBLIN Z DALA, LUBLIN Z BLISKA".
60/KL/15 2015-01-20 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
30000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
60/KL/14 2014-02-04 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
3000,00 DZIELNICOWY PIKNIK KULTURALNY WZGÓRZA CZWARTEK - DZIELNICE KULTURY
60/IT/17 2017-11-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8796,96 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
60/IT/16 2016-09-01 COIG
86100,00 MIGRACJA SYSTEMÓW KSAT I MDOK DO ZWIRTUALIZOWANEJ INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ OPARTEJ O ORACLE VM.
60/IT/15 2015-09-11 VIATELECOME SP. Z O.O.
307500,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU BEZPRZEWODOWYCH PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH DO INTERNETU W RAMACH ZADANIA "FREE WIFI IN LUBLIN - BEZPŁATNY MIEJSKI INTERNET W LUBLINIE"
60/IT/14 2014-09-02 IFLOW SP. Z O.O.
149998,50 WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU KOLEJKOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO W UM.
60/IR/18 2018-05-11 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
23900,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ DRÓG ROWEROWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z OŚWIETELNIEM NA TERENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH
60/IR/17 2017-04-13 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
82410,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AURTORSKICH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NR 14 - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W LUBLINIE, PRZY UL. POGODNEJ 19
60/IR/16 2016-04-11 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 287/IR/15 Z DNIA 28.12.2015 R. NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ BUDYNKU ŻŁOBKA, PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU, DOT. WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNI
60/IR/15 2015-04-22 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
499507,97 WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ UL. LESZKA W LUBLINIE - KOLEKTOR DB 6 I DB 6-4 WRAZ Z PODCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW.
60/IR/14 2014-04-28 DACH-MACH MACIEJ KUROPATWIŃSKI
9069,17 NAPRAWA POKRYCIA DACHU NAD POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
60/GM/18 2018-03-19 JÓZEF MURAK
44,00 UMOWA NR: 20/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
60/GM/17 2017-03-03 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
109,47 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. ŁOPACIŃSKIEGO 5.
60/GM/16 2016-04-29 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.WYŻYNNA 43 (41-55)
80,00 UMOWA NR: 15/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA MIEJSCA POSTOJOWE, UL. WYŻYNNA, 400 M2
60/GM/15 2015-02-16 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1291,50 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁ. W LUBLINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 15 {UL. TRAMECOURTA 4} (DZ. NR 11/1 OBR 36 ARK 4)
60/GM/14 2014-03-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO: DZIAŁKA NR 3 (OBR. 11, ARK. 16) POŁOŻONA PRZY
60/GK/18 2018-06-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
60/GK/17 2017-10-10 INŻ-WOD-BUD SP. Z O. O.
110170,00 REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,,RURY" - ETAP I.
60/GK/16 2016-10-24 "LENMAR" MARCIN LENARD
2162,96 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU I WYNAGRODZENIA PRZY REALIZACJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL.TYMIANKOWEJ.
60/GK/15 2015-09-23 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
99707,77 UTRZYMANIE I KONSERWACJA ROWÓW I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH W PARKU LUDOWYM W LUBLINIE.
60/GK/14 2014-12-15 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
5951999,52 ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W LUBLINIE PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 ORAZ PRZY UL. BIAŁEJ 3.
60/FE/17 2017-12-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
19724452,09 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
60/CA/18 2018-10-17 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
6500,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI WIDOWISKOWEJ NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU "MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM" W DN. 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU I ZORGANIZOWANIE PODCZAS CEREMONII 30 MINUTOWEGO KONCERTU PT. "MUZYCZNE RANDEZ-VOUS" W WYKONANIU ARTYSTÓW TEATRU MUZYCZNE
60/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 56
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 56, UL. KURANTOWA 3, 20-838 LUBLIN
609/OR/18 2018-10-01 KATARZYNA ZIELONKA
1000,00 PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAKUPÓW W ZAKRESIE SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
609/OR/15 2015-08-19 PIOTR CZAJKOWSKI
3800,00 PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OKW W DNIACH 24,26-27 SIERPNIA W TRYBUNALE KORONNYM.
609/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF SURMA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 101 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
609/KL/18 2018-11-08 DOROTA LACHOWICZ-PIĘDZIEJEWSKA
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII WOKALNEJ W UTWORZE PT. MSZA ANDYJSKA PODCZAS KONCERTU W DNIU 7 GRUDNIA 2018 R.
609/KL/17 2017-07-27 KRZYSZTOF CUGOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 42/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
608/OR/18 2018-08-31 KRZYSZTOF WÓJCIK
500,00 ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ POMIESZCZEŃ NA CELE WYBORCZE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
608/OR/15 2015-08-19 DANIEL DRZAZGA
3800,00 PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OKW W DNIACH 24,25 I 26 SIERPNIA W RATUSZU
608/OR/14 2014-10-28 JACEK ODÓJ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 177 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
608/KL/18 2018-11-07 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
2400,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST WYKONANIE MIN. 600 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ WYKONANYCH PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH LUBELSKICH OBC
608/KL/17 2017-07-27 PIOTR CUGOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 41/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
607/OR/18 2018-09-03 DARIA DORACZYŃSKA
500,00 ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY WYBORCZE, W TYM ZABEZPIECZENIE ANTYWŁAMANIOWE POMIESZCZEŃ WYBORCZYCH PRZY WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
607/OR/15 2015-08-19 PRZEMYSŁAW HATAŁA
3800,00 PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OKW W DNIU 25, 27 I 28 SIERPNIA W TRYBUNALE KORONNYM.
607/OR/14 2014-10-28 RENATA KOHUT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 087 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
607/KL/18 2018-11-07 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LAZUR" BOŻENA CHOINA
7000,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS OTWARCIA WYSTAWY ZBIOROWEJ CREART W LUBLINIE ORGANIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ".
607/KL/17 2017-08-02 BEATA ART BEATA PIETRAS
0,00 ANEKS DO UMOWY 58/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
606/OR/18 2018-09-03 MARCIN WÓJCIK
5500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIE
606/OR/15 2015-08-19 SŁAWOMIR SOŁTYS
3800,00 PREZENTACJA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OKW W DNIU 26,27 I 28 SIERPNIA W BUDYNKU RATUSZA.
606/OR/14 2014-10-28 PIOTR STĘPIEŃ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 138 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
606/KL/18 2018-11-08 PIOTR FRYDERYK GRINHOLC
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ (ORGANY) PODCZAS KONCERTU W DNIU 7 GRUDNIA 2018 R.
606/KL/17 2017-08-02 E.T. CONSULTING EWA TUTKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 133/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
605/OR/18 2018-09-03 ANGELIKA SUCHODÓŁ
3110,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZI
605/OR/15 2015-08-24 DARIUSZ POL
200,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ NA POTRZEBY REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO.
605/OR/14 2014-10-28 ANNA MIKUŁA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 134 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
605/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
9963,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI AUTORSTWA ŁUKASZA MARCIŃCZAKA PT. " ŚWIAT TRZEBA DOKOŃCZYĆ."
604/OR/18 2018-09-03 LESZEK GREGOROWICZ
3820,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZI
604/OR/15 2015-08-19 PAWEŁ STASIECZEK
400,00 ZAPEWNIENIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMOIĘDZY OKW A MIEJSKIM BIUREM DS. REFERENDUM.
604/OR/14 2014-10-28 SEBASTIAN KOSOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 041 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
604/KL/18 2018-11-06 DANUTA CHMURSKA
2500,00 PRZYGOTOWANIE CHÓRU DO ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA PARTII CHÓRALNEJ UTWORU MISSA ANDINA PODCZAS KONCERTU W DNIU 7 GRUDNIA 2018 R.
604/KL/17 2017-08-01 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
37900,00 DRUK I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: KATALOGU I FOLDERU "700 LAT LUBLINA. WIELKI JUBILEUSZ"
603/OR/18 2018-09-03 GRZEGORZ MARCINIAK
4000,00 PORZĄDKOWANIE MAGAZYNU WYBORCZEGO I ZDEPONOWANYCH TAM MATERIAŁÓW WYBORCZYCH, WERYFIKACJA STANU MAGAZYNU WYBORCZEGO, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TRANSPORT URN NA POTRZEBY WYBORÓ
603/OR/15 2015-08-18 WOJCIECH POŹDZIK
210,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU REFERENDUM
603/OR/14 2014-10-28 MARIUSZ PSZCZOŁA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 037 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
603/KL/18 2018-11-06 RAFAŁ GROZDEW
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII WOKALNEJ W UTWORZE PT. "MSZA ANDYJSKA" W DNIU 7 GRUDNIA 2018 R.
603/KL/17 2017-07-31 JOANNA KUPRIANOWICZ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
602/OR/18 2018-09-03 AGNIESZKA POLESZAK-BRODZIAK
2100,00 ZATWIERDZANIE W SYSTEMIE KSAT 2000I UMÓW ZAWIERANYCH W IMIENIU GMINY LUBLIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM WYBORÓW, PRZYGOTOWANIE I PUBLIKOWANIE W BIP INFORMACJI NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 201
602/OR/15 2015-08-18 SEBASTIAN MICHALSKI
210,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW DO SPRAW REFERENDUM W DNIU REFERENDUM.
602/OR/14 2014-10-28 AGNIESZKA PERSJANOW
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 035 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
602/KL/17 2017-07-31 ANTONI TKACZYK
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
601/OR/18 2018-09-03 ANNA BULIŃSKA
3620,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIE
601/OR/15 2015-08-18 ZBIGNIEW MACIUŁA
210,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OK DO SPRAW REFERENDUM W DNIU REFERENDUM.
601/OR/14 2014-10-28 IWONA WILKOSZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 034 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
601/KL/18 2018-11-06 JUSTYNA STĘPIEŃ-GROZDEW
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII WOKALNEJ W UTWORZE PT. "MSZA ANDYJSKA" PODCZAS KONCERTU W DNIU 7 GRUDNIA 2018 R.
601/KL/17 2017-07-31 BOHDAN SAWENEĆ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
600/OR/18 2018-09-03 ILONA KOWALIK
3750,00 ORGANIZOWANIE POSIEDZEŃ I PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBLINIE, PROTOKOŁOWANIE OBRAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBLINIE ORAZ PROWADZENIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA
600/OR/15 2015-08-03 KINGA BUDZYŃSKA
1600,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OK DS. REFERENDUM, ,USTALANIE SKŁADÓW OK DS. REFERENDUM, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6.09.2015 R.
600/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ STEFAŃSKI
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 036 - WYBORY SAMORZADOWE 2014 ROK.
600/KL/18 2018-11-07 TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.H. ŁOPACIŃSKIEJ
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA ALBUMU PT.: "MADONNY".
600/KL/17 2017-07-31 MARKIJAN SAWENEĆ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
5/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
5/ZSS/17 2017-01-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
9900,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU PODCZAS FERII ZIMOWYCH
5/ZSS/16 2016-01-04 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
153600,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA DZIECIĘCEGO "BERBEĆ" UL.STROJNOWSKIEGO 15
5/ZSS/15 2015-01-02 ANNA BĄK
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KRPA
5/ZSS/14 2014-01-02 MARIA KRASZKIEWICZ-PEŁKA
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
5/ZIT/18 2018-05-09 CKSP SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 4/ZIT/18 - PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "MONITORINGU I KONTROLI W PROJEKTACH UE" DLA 10 OSÓB - PRACOWNIKÓW BIURA ZIT. W TERMINIE 12.05.2018 R. - 23.06.2018 R.- ZMIANA DOTYCZY TRENERA, KTÓRY PRZE
5/ZIT/17 2017-09-12 AGIT HOTEL CONGRESS & SPA
2267,00 WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADU I SERWISU KAWOWEGO W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB.
5/ZIT/16 2016-07-20 UPHOTEL S.C.
8950,00 WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM WYŻYWIENIA I NOCLEGU W RAMACH SZKOLENIA REALIZOWANEGO PRZEZ BIURO ZIT W TERMINIE 21-22 LIPCA 2016 R. DLA MAKSYMALNIE 30 OSÓB.
5/ZIT/15 2015-11-02 KOMA R. KOZAKIEWICZ SP. J.
13997,84 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI Z PŁYTY LAMINOWANEJ MELAMINĄ NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI BIURA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, WSPÓŁFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 20
5/ZE/18 2018-02-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R. NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONE
5/ZE/17 2017-04-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 4 (5/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) MODYFIKACJI PPE W ZAŁĄCZNIKACH 2A I 2B; 2) DOPISANIA PPE W ZAŁĄCZNIKU 2A I 2B.
5/WM/18 2018-09-07 "CRH AKADEMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10150,00 POROZUMIENIE Z CRH AKADEMOS SP Z O O - ORGANEM PROWADZĄCYM PRYWATNE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. I. J. PADEREWSKIEGO W LUBLINIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYJAZDU DO STRASBURGA DLA LAUREATÓW KONKURSU "EUROPA W LUBLINIE. LUBLIN W EUROPIE".
5/ST/18 2018-01-09 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
20000,00 ZORGANIZOWANIE NA TERENIE LUBLINA 12 TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
5/ST/17 2017-01-02 FUNDACJA "DWA OGNIE"
1323,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
5/ST/16 2016-02-09 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
2080,00 AKTYWNY LUBLIN
5/ST/15 2015-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
40000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KAJAKARSTWO
5/ST/14 2014-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
5/SOI/18 2018-01-25 PAWEŁ BATYRA
16000,00 WYKONANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJĘ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO MIASTA LUBLIN
5/SOI/17 2017-01-04 OCPL SYSTEM MICHAŁ SOBOTKIEWICZ
0,00 NIEODPŁATNE UDOSTĘNIENIE, WDROŻENIE ORAZ DOSTOSOWANIE SYSTEMU KANBO , BĘDĄCEGO OPROGRAMOWANIEM WSPIERAJĄCYM PROCESY DECYZYJNE W ORGANIZACJI
5/SOI/16 2016-01-14 B&L CONSULTING JACEK LIPSKI
4200,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA FAN PAGE'U PROGRAMU LUBELSKA WYŻYNA IT
5/SOI/15 2015-01-21 WEXPOL JACEK LEWANDOWSKI
59040,00 WYKONANIE PROJEKTU I ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZO-PROMOCYJNEGO NA TARGI INWESTYCYJNE MIPIM 2015
5/SOI/14 2014-01-21 UNIWERSYTET MEDYCZNY
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU UTWORZENIA KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA- KLASTER USŁUG MEDYCZNYCH I PROZDROWOTNYCH.
5/SA/18 2018-02-22 ANNA PAŁYS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
5/SA/17 2017-02-23 ANNA PAŁYS
3300,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
5/SA/16 2016-02-17 EDYTA LIS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 R.
5/SA/15 2015-02-19 ANNA GROCHECKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 R.
5/SA/14 2014-02-21 MARTA ROZWADOWSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
5/PS/18 2018-02-01 LUBELSKA GRUPA BADAWCZA
199992,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PANEL OBYWATELSKI
5/PS/17 2017-03-01 PAWEŁ CAL
4170,00 WYKONANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017
5/PN/17 2017-02-03 JOANNA HOŁDA
500,00 UMOWA ZLECENIE JOANNA HOŁDA
5/PN/16 2016-04-14 HESPEROS KAMIL WYROŚLAK
1200,00 ANEKS DO UMOWY NR 3/PN/16
5/PN/15 2015-01-16 EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE FILIP SZYDEŁ
77490,00 WYKONANIE ORAZ DOSTARCZENIE OPRACOWANIA PT. "KOMPLEKSOWA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI I ZUŻYTYCH BATERII DLA MIASTA LUBLIN" W RAMACH PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE D
5/PN/14 2014-01-10 TATIANA KOŁODYŃSKA
3240,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
5/PL/17 2017-04-26 PRACOWNIA ENSO ANNA SMAJKIEWICZ-GRZYBEK
9000,00 WYKONANIE PRZESTRZENNEJ WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ 3D TERENÓW FRAGMENTU MIASTA LUBLIN - DOLINA RZEKI CZERNIEJÓWKI WRAZ Z NAJBLIŻSZĄ OKOLICĄ.
5/PL/16 2016-05-04 JAN KAMIŃSKI
1500,00 DORADZTWO PRZY ORGANIZACJI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO UMOWY 4/PL/16 TRANSEKO
5/PL/15 2015-05-26 CORNER MEDIA
600,00 ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA PRASOWEGO SIPL
5/PL/14 2014-03-05 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
4870,80 WYKONANIE ROZPOZNAWCZYCH BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GRUNTU W CIĄGU UL. RUSKIEJ - 3 ODWIERTY WRAZ Z SONDOWANIEM
5/OW/18 2018-01-17 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1122,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA WYNIKAJĄCYCH Z PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEG
5/OW/17 2017-03-07 BOŻENA CIOCH
5012,28 SFINANSOWANIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO UCZESTNIKA MOBILNOŚCI W RAMACH PROGRAMU "ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH" - PANI DYREKTOR BOŻENA CIOCH
5/OW/16 2016-02-01 LIDIA RACHWAŁ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DZIEŁO NR 666/OW/12 - PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
5/OW/15 2015-01-23 UM NAŁĘCZÓW
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ NAŁĘCZÓW PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM
5/OŚ/18 2018-01-17 APTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
5/OŚ/17 2017-02-08 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A - I OGÓLNOPOLSKI KONKURS "BLIŻEJ PSZCZÓŁ" I KONFERENCJA "PSZCZOŁA W MIEŚCIE"
5/OŚ/16 2016-01-27 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA
5/OŚ/15 2015-01-27 ANNA POLSKA
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
5/OŚ/14 2014-02-17 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
7000,00 WYKONANIE ZABIEGU STERYLIZACJI 50 - 120 SZT. KOTÓW W RAMACH AKCJI STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
5/OR/18 2018-01-16 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA ZAJĄC-SUSKA
-2,10 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 169/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
5/OR/17 2017-01-13 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13994,36 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 278,82M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT: - CZYNSZU O 9880,25 ZŁ (ZA DODATKOWE 259,12 M2), - OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH O 2714,37 ZŁ, - SPRZĄT
5/OR/16 2016-01-15 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
2773,44 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI O 71,7 M2, ZMNIEJSZENIA STAWKI ZA M2 DO WYSOKOŚCI 40,50 ZŁ NETTO ORAZ ZWIĘKSZENIA MIESIĘCZNEGO CZYNSZU O 2773,44 ZŁ BRUTTO.
5/OR/15 2015-01-20 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
52241,79 WYKONANIE, MONTAŻ I NAPRAWA ŻALUZJI I ROLET, PRANIE ŻALUZJI NA POTRZEBY UM LUBLIN
5/OR/14 2014-01-14 BESKID PLUS SP. J. TYRNA
38666,28 DOSTAWA BEZKWASOWYCH PUDEŁ ARCHIWIZACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
5/ON/18 2018-09-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
184,50 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ LICENCJI NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU.
5/ON/17 2017-06-09 KRZYSZTOF GŁOMBOWICZ
1040,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PROWADZENIU PRZEBIEGU ORAZ OPRAWY MEDIALNEJ LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 16 DO 18 CZERWCA 2017 ROKU NA 50 METROWYM BASENIE AQUA LUBLIN.
5/ON/15 2015-04-08 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
4993,80 WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ O POWIERZCHNI 10 M.KW., WYPOSAŻONEJ W 10 STOLIKÓW I 30 KRZESEŁ W DNIACH 25-26 KWIETNIA 2015 R.
5/ON/14 2014-05-15 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
2000,00 USŁUGA CATERINGOWA DLA 200 OSÓB NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - EDYCJA IX DLA OSÓB ORAZ INSTYTUCJI/ORGANIZACJI WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI LUB REALIZOWANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI NA RZECZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI
5/OK/16 2016-07-05 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 1 WPROWADZENIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W PARAGRAFIE 9 UST. 14
5/OK/15 2015-05-19 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
1220515,87 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ UML, ORAZ ODBIÓR KORESPONDENCJI Z UL. WIENIAWSKIEJ 14 Z KO/BOK
5/OK/14 2014-12-30 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
153750,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ ODBIÓR KORESPONDENCJI Z KANCELARII OGÓLNEJ
5/NW/18 2018-01-17 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000,00 OBJĘCIE 3.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII W O NUMERACH OD 0001 DO 3000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W Z
5/NW/17 2017-03-28 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII E (500 SZT.), SERII F (2000 SZT.), SERII G (7000 SZT.) ORAZ SERII I (10.000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 950 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA
5/NW/16 2016-03-11 TARGI LUBLIN S.A.
400000,00 OBJĘCIE 400 AKCJI IMIENNYCH NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ W SPÓŁCE TARGI LUBLIN S.A.
5/NW/15 2015-05-08 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
500000,00 OBJĘCIE 5.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII O O NUMERACH OD 1 DO 5.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
5/NW/14 2014-03-31 KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
67650,00 UMOWA USŁUG DORADCZYCH, POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A KANCELARIĄ DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ W ZAKRESIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO NA RZECZ PROJEKTU PN. "MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W FORMULE PPP. UMOW
5/MZON/18 2018-02-14 KAROLINA BIELIŃSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, ZAWODOWEJ LUB PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ
5/MZON/17 2017-01-02 MAŁGORZATA KOSIK
0,00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIEN
5/MZON/16 2016-01-18 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
5/MZON/15 2015-01-08 BARTOSZ PRAŻMO
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
5/MZON/14 2014-04-01 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
5/MKZ/18 2018-02-06 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
107631,00 BUDYNEK ZABUDOWAŃ KLASZTORNYCH - REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I WYMIANA POKRYCIA DACHU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA) - REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM PPOŻ.WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH BUDYNKU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA)
5/MKZ/17 2017-05-30 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
36200,00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DREWNIANEJ I RZEŹBIONEJ AMBONIE.
5/MKZ/16 2016-06-30 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
28445,00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE ORYGINALALNYCH TYNKÓW Z POBIAŁAMI(PODCHÓRZE I KRUCHTA) I ELEM.ARCHITEKTONICZ .(KRATA,DRZWI BOCZNE I GŁÓWNE, TABLICE MEMORATYWNE ORAZ KRUCYFIKS ZNAD KROPIELNICY
5/MKZ/15 2015-06-09 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
59472,00 PRACE KONSERW. PRZY 3-ECH ZABYTKACH RUCHOMYCH - OŁTARZYK BOCZNY; PIETA,KANDELABR 5ŚWIECOWY
5/MKZ/14 2014-05-23 ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA METROPOLITALNA
48546,00 WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POŻARU ETAP II
5/MAZ/18 2018-02-28 MARCIN SKRZYPEK
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
5/MAZ/17 2017-01-25 MATEUSZ SAPIEJA
140,00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 2 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA MATEUSZA SAPIEJA
5/MAZ/16 2016-06-23 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
21481,20 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE I
5/MAZ/15 2015-05-08 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
81064,80 DOSTARCZENIE 27 SZT. DONIC Z ARANŻACJĄ
5/KP/18 2018-01-05 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
2306,25 WYKONANIE GRAWERTONÓW WRAZ Z DOSTAWĄ
5/KP/17 2017-01-04 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS XXV LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 6-20.01.2017 R.
5/KP/16 2016-01-04 ANDRZEJ WÓJCIK
12129,84 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE: 4 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2016 R.
5/KP/15 2015-01-08 STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR
369,00 UDOSTĘPNIENIE SERWISU WWW.NGO.PL NA POTRZEBY PROWADZENIA SERWISU WWW.LUBLIN.NGO.PL
5/KP/14 2014-01-09 AVIACLICK PAWEŁ CYBULAK
60000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN W RAMACH PLEBISCYTU "NAJLEPSZA LINIA LOTNICZA 2013" ORAZ PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD.