Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 31 października 2017 roku.

Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
63/GK/17 2017-10-31 CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI
1918.00 DOSTARCZENIE 26 SZT. FLAG BIAŁO-CZERWONYCH POZIOMYCH.
306/GM/17 2017-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36 (OBR. 26, ARK. 4) ORAZ ZOBO
303/GM/17 2017-10-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2400.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU: 1) AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 95/6 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ROMERA 4, Z KTÓREJ OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 R., ZNAK: IGM.6821.58.2013
115/OR/17 2017-10-31 OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE Z ORA I OIRP W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU
63/MAZ/17 2017-10-31 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
4532.00 ODBIÓR I MONTAŻ OSŁONY TRZCIONOWO-FOLIOWEJ PRZY UL. KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE.
486/ST/17 2017-10-31 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
1088.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z DZIELNICY BRONOWICE.
305/GM/17 2017-10-30 GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2461.00 UMOWA NR: 63/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY ZAPLECZE BUDOWY ORAZ DOKONANIE NASADZEŃ KRZEWÓW OZDOBNYCH, UL. PÓŁNOCNA, POW. 547 M2
145/OŚ/17 2017-10-30 ANNA KOZAKOWSKA
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
79/PN/17 2017-10-30 KATARZYNA STINSKA
1360.00 OBSŁUGA KORESPONDENCJI ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
166/IR/17 2017-10-30 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
0.00 Z DNIEM 30.10.2017 R. STRONY ROZWIĄZUJĄ UMOWĘ NR 11/IR/17 Z DNIA 10.02.2017 R., PRZEDMIOTEM KTÓREJ BYŁO WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA OSIEDLU KARŁOWICZA W LUBLINIE, ZA POROZUMIENIEM STRON.
167/IR/17 2017-10-27 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
6211.00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA CIĄGÓW PIESZYCH NA OSIEDLU KARŁOWICZA (CZECHÓWKA GÓRNA KOLONIA DZIAŁKI 5/9 I 1/38) W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
686/KL/17 2017-10-27 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 613/KL/17 Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MBP (ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TERMINU PRZEDŁOŻENIA ROZLICZENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO).
22/GD/17 2017-10-27 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
99600.00 WYKONANIE USŁUGI SKANOWANIA Z POSTACI ANALOGOWEJ DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ I ARCHIWIZACJI OPERATÓW GEODEZYJNYCH Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZGROMADZONEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
113/OR/17 2017-10-27 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 285/KP/16 ZMIENIAJĄCY NR KONTA BANKOWEGO.
40/FE/17 2017-10-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
105089878.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
487/ST/17 2017-10-26 HADES L.E. CWALINA SPÓŁKA JAWNA
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "KONCERT POŚWIĘCONY PAMIĘCI WIELKICH BARDÓW: COHEN, DYLAN, STACHURA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI,
1/KM/17 2017-10-26 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
3600000.00 UMOWA-WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ PWPW S.A. DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ
159/IR/17 2017-10-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
6150.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI I STREET WORKOUT W LUBLINIE, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
62/MAZ/17 2017-10-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
50000.00 DOTACJA NR 407/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
165/IR/17 2017-10-26 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 18/IR/17 Z DNIA 24.02.2017 R. DOT. ZADANIA ZACISZE REKREACYJNO- EDUKACYJNE W OSIEDLU LIPNIAK- ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 30.11.2017 R.
164/IR/17 2017-10-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
60270.00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 W LUBLINIE
520/ZSS/17 2017-10-26 LUCYNA KONCEWICZ
400.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
535/ZSS/17 2017-10-26 BEATA POLIŃSKA
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
304/GM/17 2017-10-25 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.WYŻYNNA 43 (41-55)
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.WYŻYNNEJ 43 W LUBLINIE
80.00 UMOWA NR: 62/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY PARKING, UL. JANA PAWŁA II, POW. 400 M2
533/ZSS/17 2017-10-24 MARIUSZ PROKOPIUK
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
511/ZSS/17 2017-10-24 EWA ZAGAJSKA
100.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
512/ZSS/17 2017-10-24 BARBARA SOBOCKA
700.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
484/ST/17 2017-10-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
3000.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI SPORTU AKADEMICKIEGO
682/KL/17 2017-10-24 MAREK ANDRZEJEWSKI
3300.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU NA GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ "NA STRUNACH POEZJI " W DN. 29.11.2017
521/ZSS/17 2017-10-24 AGATA CHMIEL
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
529/ZSS/17 2017-10-24 EDYTA KUŚMIREK
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
518/ZSS/17 2017-10-24 MICHAŁ MAZUR
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
20/GD/17 2017-10-24 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428.00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 68/3, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 17 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 67, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 15 ORAZ Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZN
299/GM/17 2017-10-24 TCHIBO WARSZAWA SP. Z O.O.
2905.00 UMOWA NR: 39/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 36 Z PRZEZNACZENIEM NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY
51/OW/17 2017-10-24 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
455000.00 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA"
142/OŚ/17 2017-10-24 MIROSŁAW WYROSTEK
0.00 ANEKS DO UMOWY 84/OŚ/17 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
112/OR/17 2017-10-24 BSI GROUP POLSKA SP. Z O.O.
31980.00 WYKONANIE W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN AUDITU PRZEJŚCIA NA NOWE WYDANIE NORMY ISO 9001:2015 ORAZ RECERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY ISO 9001:2015, TJ. WYDANIE CERTYFIKATU ORAZ USTALENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NIEGO; USTALENIE WARUNKÓW POSŁUG
508/ZSS/17 2017-10-24 ELŻBIETA WANIURSKA
1050.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
516/ZSS/17 2017-10-24 CONSALIA ALINA PORĘBA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
519/ZSS/17 2017-10-24 ANDŻELIKA PONIEWOZIK
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
59/MAZ/17 2017-10-24 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
38700.00 WYKONANIE DRUKU I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UM LUBLIN
532/ZSS/17 2017-10-24 DOROTA WOLAŃCZUK
400.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
527/ZSS/17 2017-10-24 IWONA PAPROTA
1050.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
483/ST/17 2017-10-23 KLUB SPORTOWY STAY INSANE
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "INSANE TRIATHLON LUBLIN"
482/ST/17 2017-10-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
2400.00 "WOJEWÓDZKI TURNIEJ W BOCCIA "
61/MAZ/17 2017-10-23 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
8503.00 WYKONANIE INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ, PROJEKTU GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, PROJEKTU URZĄDZENIA TERENU I PROJEKTU ZIELENI DLA TERENU ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. ZBOŻOWĄ A UL. SŁAWINKOWSKĄ W LUBLINIE
162/IR/17 2017-10-23 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
55800.00 WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PIASKOWEJ NA BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT Z SBR+EPDM, PRZY ZESTAWIE DO ĆWICZEŃ STREET WORKOUTU PARK LINE XL NA DZIAŁCE NR 14/28 W LUBLINIE, W POBLIŻU PRZEDSZKOLA NR 75
161/IR/17 2017-10-23 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
38766.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE
30/BM/17 2017-10-23 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
2000.00 ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W CZASIE NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ ORAZ SYTUACJI MAJĄCYCH ZNAMIONA KRYZYSU.
480/ST/17 2017-10-23 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
2000.00 "ORGANIZACJA ROZGRYWEK EKSTRAKLASY BADMINTONA"
31/BM/17 2017-10-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
17745.00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP ŚRODKÓW INDYWIDUALNEJ OCHRONY STRAŻAKA, NA POTRZEBY KMPSP.
509/ZSS/17 2017-10-20 AGATA WILK
900.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
526/ZSS/17 2017-10-20 -- ZYGMUNT MISZCZAK
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK.DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
39/PS/17 2017-10-20 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 31/PS/17 Z DNIA 08.08.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SĄSIEDZI NA 5! PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU DLA LOKALNYCH WSPÓLNOT MIASTA LUBLIN
528/ZSS/17 2017-10-20 EWA SADURSKA
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
524/ZSS/17 2017-10-20 IZABELA HANCZYN
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
55/IT/17 2017-10-20 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
66356.00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
504/ZSS/17 2017-10-20 AGNIESZKA FILIKS
200.00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "WYKORZYSTYWANIE PRODUKTÓW SEZONOWYCH I OBRÓBKA TECHNOLOGICZNA PRODUKTÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
523/ZSS/17 2017-10-20 AGATA GAJEWSKA
450.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
510/ZSS/17 2017-10-20 MAŁGORZATA MATYKA
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
525/ZSS/17 2017-10-20 MAGDALENA KALENIEC
1200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
683/KL/17 2017-10-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
7367.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
158/IR/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
23000.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PLACU ZABAW ORAZ WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU, PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W LUBLINIE
139/OŚ/17 2017-10-19 DRUKARNIA KOREL-GRAF KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
2500.00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.
60/MAZ/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
2140.00 WYKONANIE BETONOWEGO POSTUMENTU ORAZ TABLICY PAMIĄTKOWEJ WRAZ Z JEJ MONTAŻEM
515/ZSS/17 2017-10-19 DAMIAN ZIARKOWSKI
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
681/KL/17 2017-10-19 ROBERT GRUDZIEŃ IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY CONCENTUS MUSICUS
4200.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII ORGANOWEJ PODCZAS KONCERTU SŁOWNO - MUZYCZNEGO PT." POLSKO OJCZYZNO MOJA" Z UDZIAŁEM HALINY ŁABONARSKIEJ W DNIU 26.11.2017 R.
680/KL/17 2017-10-19 TARGI LUBLIN S.A.
5000.00 USŁUGA PROMOCYJNA PODCZAS WYDARZENIA "BYŁO...NIE MINĘŁO" - SPOTKANIE Z HISTORIĄ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 21-22.10.2017R. W TARGACH LUBLIN.
513/ZSS/17 2017-10-19 EWELINA DŻAMAN
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
514/ZSS/17 2017-10-19 BEATA MARZEC
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
302/GM/17 2017-10-19 "DALUS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SZYDŁOWSKI LUCJAN
830.00 UMOWA NR: 59/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RÓŻANA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. RÓŻANEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING STRZEŻONY POW. 650 M2
54/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
12540.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
55/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
34650.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
57/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
7800.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE MODOWYM DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPER
45/CA/17 2017-10-19 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
6519.00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU " MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU I ZORGANIZOWANA PODCZAS CEREMONII KONCERTU PT. "POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT" Z UDZIAŁEM ARTYSTÓW
54/IT/17 2017-10-18 STORIO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
399640.00 ROZBUDOWA SYSTEMU WYKONYWANIA I SKŁADOWANIA KOPII ZAPASOWYCH.
300/GM/17 2017-10-18 KAROLINA KITA
440.00 UMOWA NR: 60/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI, AL. TYSIĄCLECIA
298/GM/17 2017-10-18 GUSTO & BUON GUSTO SP. Z O. O.
16000.00 UMOWA NR: 38/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE O POW. 160 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA JARMARK PRODUKTÓW WŁOSKICH
507/ZSS/17 2017-10-18 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
12000.00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM " MISTRZOWIE ZABAWY"
646/KL/17 2017-10-18 KAROLINA MAJKOWSKA
500.00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI TEKSTU UMOWY GRANTOWEJ PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ".
502/ZSS/17 2017-10-18 FUNDACJA TUP TUSIE
9000.00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W KLUBIE DZIECIĘCYM POD NAZWĄ KLUB MALUCHA TUP TUSIE
505/ZSS/17 2017-10-18 BOGDAN SZPONAR
200.00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
677/KL/17 2017-10-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
-24000.00 ANEKS DO UMOWY 275/KL/17- ZMIANA RAMOWEGO PROGRAMU WYSTAW W GALERII SASKIEJ, ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DO 72.000 ZŁ
506/ZSS/17 2017-10-18 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
615.00 OPRACOWANIE LOGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA LUBLIN.
503/ZSS/17 2017-10-18 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
34800.00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM ,,KUBUŚ I KANGUREK"
456/ST/17 2017-10-17 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO
459/ST/17 2017-10-17 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
7000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLENGO W PŁYWANIU
297/GM/17 2017-10-17 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
12300.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE CZĘŚCI OGRODZENIA O DŁUGOŚCI OK. 42 MB, ZLOKALIZOWANEGO NA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1/3 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ
296/GM/17 2017-10-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
TYMICKA KATARZYNA
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KATARZYNĄ TYMICKĄ I LPEC S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 33/11 (OBR. 36, ARK. 2), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANO
679/KL/17 2017-10-17 JOANNA BELZYT
660.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO KONCERTU PIEŚNI TRADYCYJNYCH PODCZAS GALI DZIELNIC KULTURY
36/FE/17 2017-10-17 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-3145934.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA.
139/IR/17 2017-10-17 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
21217.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA SKWERU WRAZ Z SIŁOWNIĄ I CHODNIKIEM DO UL. WARMIŃSKIEJ W LUBLINIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH.
678/KL/17 2017-10-17 ŁUKASZ JANICKI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 171/KL/17 Z DNIA 8.02.2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
106/KP/17 2017-10-17 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690.00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER NA MEDALACH WRAZ Z DOSTAWĄ.
455/ST/17 2017-10-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
45000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO
479/ST/17 2017-10-16 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
7500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "ZUMBA Z AZS"
481/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
10000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START SA
422/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
478/ZSS/17 2017-10-16 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH (DOT. UMOWY 478/ZSS/17) OBSZAR 3
473/ZSS/17 2017-10-16 --FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 473/ZSS/17
474/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 474/ZSS/17 OBSZAR 1
475/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH UI INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 475/ZSS/17 OBSZAR 1
476/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 476/ZSS/17 OBSZAR 3
477/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 477/ZSS/17 OBSZAR 3
479/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIEM RYSA
4640.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
480/ZSS/17 2017-10-16 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. OBSZAR 3
481/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA DOT. UMOWY 481/ZSS/17 OBSZAR 3
482/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH(...) DOT. UMOWY 482/ZSS/17 OBSZAR 3
483/ZSS/17 2017-10-16 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA (...) DOT. UMOWY 483/ZSS/17 OBSZAR 3
295/GM/17 2017-10-16 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI GAZOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI
104/KP/17 2017-10-16 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
111/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
35927.00 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - II CZĘŚĆ.
108/OR/17 2017-10-16 HENPOŻ RADOSŁAW HEJNO
1771.00 AKTUALIZACJA "INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO" DLA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
110/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
42235.00 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - I CZĘŚĆ.
107/OR/17 2017-10-16 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
15375.00 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH I LOKALACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN.
160/IR/17 2017-10-16 BUDIMEX S.A.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R. NA BUDOWĘ PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO ROBÓT - ZAŁ. NR 1 DO UMOWY
478/ST/17 2017-10-16 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080.00 " PIŁKARSKA ANIMACJA DLA DZIECI W DZIELNICY FELIN".
294/GM/17 2017-10-13 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
590.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU OŚWIATY, NAUKI I KULTURY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 1.095,00 M KW. POSIADAJĄCEGO 4 KONDYGNACJE NADZIEMNE ORAZ 1 KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW
652/KL/17 2017-10-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
3000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI 4 SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH Z PREZENTACJAMI MULTIMEDIALNYMI TOWARZYSZĄCYMI WYSTAWIE EASTREET
37/PS/17 2017-10-13 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 35/PS/17 Z DNIA 11.09.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
157/IR/17 2017-10-13 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH NA TERENIE I POZA TERENEM KOMPLEKSU W
35/FE/17 2017-10-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOTYCZĄCY ZWIĘKSZE
472/ZSS/17 2017-10-12 JOLANTA KARWAT
200.00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT.: "WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZICÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26.10.2017 R.
37/FE/17 2017-10-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY WSTĘPNEJ (PREUMOWY) 6/FE/17 DOTYCZĄCEJ PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROG
293/GM/17 2017-10-12 KACPER DOMŻAŁ
900.00 UMOWA NR: 37/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1 NA WYSOKOŚCI KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA, POW. 2 M
138/OŚ/17 2017-10-12 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 3011/WOŚ/CP/2007 Z DNIA 11.10.2007 R. - UŻYCZENIE ŁODZI C 465 TRADER, SILNIKA YAMAHA ORAZ PRZYCZEPY BRENDERUP YAMAHA
150/IR/17 2017-10-12 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 81/IR/17 Z DNIA 26.05.2017 R. NA BUDOWĘ SKWERÓW PRZY UL. LIPOWEJ 12 I UL. LIPOWEJ PRZY CMENTARZU, PRZY UL. CHMIELARCZYKA ORAZ U ZBIEGU ULIC KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/KRÓTKA - TERMIN WYKONANIA DO DNIA 27.10.2017 R.
676/KL/17 2017-10-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
33500.00 DOTACJA CELOWA DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI MEDIALABOWO-DIGITALIZACYJNEJ WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE"
39/FE/17 2017-10-11 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY VI LO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2017, DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZAC
109/OR/17 2017-10-11 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9464.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/OR/17 Z 28.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI: 47324,25 ZŁ.
490/ZSS/17 2017-10-10 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
471/ZSS/17 2017-10-10 JUSTYNA SIWIELA-TOMASZCZYK CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I DIETOTERAPII
200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU PRZEZ PANIĄ JUSTYNĘ SIWIELĘ-TOMASZCZYK NA TEMAT: "JADŁOSPIS SZKOLNY-ATRAKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POSIŁKI SZKOLE" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
493/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
494/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
495/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
496/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
52/IT/17 2017-10-10 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
442.00 DZIERŻAWA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI UL. WIENIAWSKA 14 - PAŁAC PARYSÓW.
49/OW/17 2017-10-10 RESPIVENT SPÓŁKA Z O.O.
18342.00 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - MODELI CZŁOWIEKA DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
38/FE/17 2017-10-10 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0.00 ANEKS DO UMOWY O ZALICZKOWE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" CZTERECH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32, SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 26, SOSW
491/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
489/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
492/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
486/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
484/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCEGO NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
60/GK/17 2017-10-10 INŻ-WOD-BUD SP. Z O. O.
110170.00 REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,,RURY" - ETAP I.
325/ST/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
501/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
500/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
497/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
498/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
499/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
485/ZSS/17 2017-10-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
488/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
470/ZSS/17 2017-10-10 MAŁGORZATA KOSTECKA
200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU NA TEAMAT: "PRODUKTY ZBOŻOWE W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA "OPRACOWANIE JADŁOSPISU SZKOLNEGO" W DNIU 26.10.2017 R.
119/SOI/17 2017-10-10 PIOTR MALESZYK
2100.00 PRZYGOTOWNIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ LOSOWYCH ABSOLWENTÓW LICEÓW I TECHNIKÓW
292/GM/17 2017-10-09 ROBERT DRĄŻKIEWICZ
105.00 UMOWA NR: 58/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA I CELE MIESZKANIOWE ZIELEŃ I BUDYNKI GOSPODARCZE
462/ZSS/17 2017-10-09 ANDRZEJ DERYŁO
2500.00 WYKONANIE AUTORSKIEGO ARTYSTYCZNEGO KONCERTU SCENICZNEGO PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
35/GK/17 2017-10-09 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0.00 ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA SZALETÓW NIEPOWODUJĄCA ZWIĘKSZENIA KWOTY MAKSYMALNEGO WYNAGRODZENIA W PEŁNYM CZASIE REALIZACJI UMOWY NR 34/GK/15 Z DNIA 19.06.2015 R.
474/ST/17 2017-10-09 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO O/LUBLIN
7020.00 "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - PROMOCJA NOWYCH DYSCYPLIN - ERGOMETR WIOŚLARSKI"
469/ZSS/17 2017-10-09 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
419.00 UMOWA Z ZAIKS NA PUBLICZNE ODTWORZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
36/PS/17 2017-10-09 FUNDACJA KRAJOBRAZY
9900.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ZIELONY BUDŻET MIASTA LUBLIN - ZAINWESTUJ SWÓJ CZAS I STWÓRZ PROJEKT DLA POKOLEŃ!"
155/IR/17 2017-10-09 TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
41405.00 DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH, PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W LUBLINIE - W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ PN. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ BEZPIECZNYCH PARKINGÓW ROWEROWYCH"
154/IR/17 2017-10-09 HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
18265.00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 33/7, OBR. 30, ARK. 5 W LUBLINIE OSIEDLE CZUBY
106/OR/17 2017-10-06 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
10332.00 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW Z SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU Z PRZEKAZYWANIEM SYGNAŁÓW ALARMOWYCH O POŻARZE DO CENTRUM POWIADAMIANIA STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, WIENIAWSKIEJ 14.
48/OW/17 2017-10-06 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
6000.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 NA KIERUNKU "ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA" W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
673/KL/17 2017-10-06 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
8000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY JUBILEUSZ 70 - LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W LUBLINIE, ROZWIĄZANIE UMOWY
674/KL/17 2017-10-06 PIOTR BANASIK
4500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ - FORTEPIAN PODCZAS NADZWYCZAJNEGO RECITALU FORTEPIANOWEGO Z OKAZJI UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO W RAMACH WYDARZENIA "OPUS MAGNUM W DNIU 15.10.2017R."
675/KL/17 2017-10-06 KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
350.00 PROJEKT GRAFICZNY BILLBOARDU PROMUJĄCEGO PROJEKT CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
672/KL/17 2017-10-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
-8000.00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 279/KL/17 Z ANEKSEM NR 592/KL/17 MIASTO KULTURY - KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS
57/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
30000.00 UMOWA DOTACJI NR 390/2017/D/OP NA ZADANIE "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
58/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
20000.00 UMOWA DOTACJA NR 391/2017/D/OP NA ZADANIE "RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA"
156/IR/17 2017-10-06 ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH STANISŁAW KĘPKA
29520.00 ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA O PODBUDOWIE I Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAŁCE NR 73/86 I 73/85, TJ. OD ULICY GRANITOWEJ DO UL. ONYKSOWEJ W LUBLINIE
43/OW/17 2017-10-05 JANUSZ PASTUSZUK
4300.00 DOSTAWA STROJÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
56/MAZ/17 2017-10-05 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
12231.00 UMOWA DOTACJA NR 378/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIE DĘBU I TOPOLI Z OKAZJI 700-LECIA MIASTA LUBLIN"
123/SOI/17 2017-10-05 NATALIA DMYTRUK
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA NA RZECZ MIASTA AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH
108/SOI/17 2017-10-05 PAULINA ZARĘBSKA
5500.00 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY, ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5500 ZŁ.
107/SOI/17 2017-10-05 AGATA CHOLEWA
5500.00 ANEKS, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5 500 ZŁ
105/SOI/17 2017-10-05 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
20000.00 PROGRAM AKCELERACJI DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH. PROJEKT "KREATYWNE PRZEMIANY"
671/KL/17 2017-10-05 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
246.00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA - NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA"
289/GM/17 2017-10-05 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII LUBELSKIEJ
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 16/GM/16 Z DNIA 26.02.2016 R., DOT ZWIĘKSZENIA GODZIN W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ O POW. 324,27 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A W LUBLINIE, POŁOŻONYM NA DZIAŁCE NR 45/5 (OBR. 34, ARK. 3) NA RZEC
291/GM/17 2017-10-05 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
SKARB PAŃSTWA -PREZYDENT MIASTA LUBLIN
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22/27 (OBR. 42, ARK. 6), NA CELE ZWIĄZANE Z BU
103/KP/17 2017-10-05 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
3000.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁORGANIZACJI W LUBLINIE W DNIACH 10-11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU KONFERENCJI PT. "SAMORZĄDOWE TRADYCJE SIEDEMSETLETNIEGO LUBLINA".
473/ST/17 2017-10-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
5145.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
45/OW/17 2017-10-05 AEMCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3890.00 DOSTAWA DRUKARKI 3D ZE SKANEREM DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁF
46/OW/17 2017-10-05 GRAWIRES JAKUB SIKORA
4300.00 DOSTAWA DRUKARKI 3D DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z
47/OW/17 2017-10-05 MARWIOL MAREK RĘKAWEK
4217.00 DOSTAWA FILAMENTÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LAT
109/SOI/17 2017-10-05 MULTIFACE
0.00 POROZUMIENIE O ROZWIAZANIU UMOWY 58/SOI/17
104/OR/17 2017-10-05 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
22386.00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM.
105/OR/17 2017-10-05 CORNER MEDIA SP Z O. O.
18791.00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM.
58/GK/17 2017-10-04 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
350.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM
477/ST/17 2017-10-04 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 365/ST/17 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA" ZAŁĄCZNIK NR 2 TJ. ZAKTUALIOWANA OFERTA, ULEGA ZMIANIE.
50/IT/17 2017-10-04 LUBCOM PIOTR GORYCKI
105618.00 ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE.
33/FE/17 2017-10-04 WOJEWODA LUBELSKI
4679029.00 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2029" NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU -"PRZEBUDOWA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZANA I UL. WILEŃSKĄ
670/KL/17 2017-10-04 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYRKULACJE-KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH 2015-2017-ANEKS DO UMOWY 379/KL/15 Z DN. 30.07.2015-ZMIANA FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
476/ST/17 2017-10-04 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 73/ST/17- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW- ZMIANA KOSZTORYSU
290/GM/17 2017-10-04 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
159.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 67,39 M KW., ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. TEODORA LESZETYCKIEGO 8.
54/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
168927.00 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III WRAZ Z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ
361/ST/17 2017-10-03 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
19000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA.
55/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
188876.00 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IIII WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
53/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
239068.00 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
23/GD/17 2017-10-03 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
5550.00 ANEKS NR 23/GD/17 DO UMOWY NR 19/GD/17 DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH ULIC, BĘDĄCEJ PODSTAWĄ DO UJAWNIENIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZASIĘGU DZIAŁEK HIPOTECZNYCH WYŁĄCZENIU Z UMOWY PODLEGA W § 2 Z PKT 1: IV CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 68/
42/OW/17 2017-10-03 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
2420.00 DOSTAWA PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
57/GK/17 2017-10-03 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE
350.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM.
75/PN/17 2017-10-03 MARIIA MARTYNIUK
2300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PROPOZYCJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROGRAMU CKW W INTERNECIE
471/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8500.00 "ORGANIZACJA TURNIEJU ELIMINACYJNEGO I UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI U 20"
472/ST/17 2017-10-02 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
9250.00 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PRZYBLIŻENIE HISTORII SPORTU W RAMACH POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ
387/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
113312.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
451/ST/17 2017-10-02 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
11000.00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I /LUB AKADEMICKIEGO"
452/ST/17 2017-10-02 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
50000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- PIŁKA SIATKOWA
453/ST/17 2017-10-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
18000.00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO"
103/OR/17 2017-10-02 ŁUKASZ SZULC CENTRUM SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW REGIONALNYCH
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 109/OR/16 Z DNIA 19.12.2016 R., DOT. ZWIĘKSZENIE ILOŚCI WODY MINERALNEJ W BUTELKACH 0,5 L I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WODY W BUTELKACH 1,5 L PRZY ZMNIEJSZENIU KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 49 102,75 ZŁ.
311/ST/17 2017-10-02 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. "MISTRZOSTWA POLSKI POLSKIEGO TOW.TANECZNEGO W SPORTOWYM TAŃCU TOWARZYSKIM W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH "
286/GM/17 2017-10-02 NOISE PAULA HAŁAS VEL ŁAGODA
2504.00 UMOWA NR: 36/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM "BISTRO TANCERECZKA" PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 19), OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNI
449/ST/17 2017-10-02 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
22000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
454/ST/17 2017-10-02 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
26000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
36/SA/17 2017-10-02 GRAŻYNA TRYBUŁA
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
153/IR/17 2017-10-02 DAJK P.H.U. MACIEJ KAŃCZUGOWSKI
1153248.00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST., IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE, UL. NARUTOWICZA 32A
457/ST/17 2017-10-02 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
11000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW W TENISIE STOŁOWYM
460/ST/17 2017-10-02 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
30000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO .
283/GM/17 2017-10-02 FUNDACJA S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ
1985.00 UMOWA NR: 55/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRONOWICKA 3 DZIERŻAWY - INNE NIEWYODRĘBNIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH O POW. 547,09 M2 - II PIĘTRO BUDYNKU WRAZ Z PRAWEM UŻYWANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ; DZIAŁKA NR 106/5, Z
288/GM/17 2017-10-02 ZOFIA DOLECKA
44.00 UMOWA NR: 57/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ GARAŻ BLASZANY
466/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
9996.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
467/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
24783.00 REALIZACJA PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
465/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
24783.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
468/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
10000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
669/KL/17 2017-09-29 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 431/KL/17 Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
30/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
13205739.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
151/IR/17 2017-09-29 HUP-BUD SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 140/IR/17 Z DNIA 30.08.2017 R. NA WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5 - TERMIN WYKONANIA USTALA SIĘ NA DZIEŃ 17.10.2017 R.
667/KL/17 2017-09-29 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 - 2017 - 700 LAT LUBLINA. IMPROPOWIEŚCI LUBELSKIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS 667/KL/17 Z DN. 29.09.2017 R. DO UMOWY 355/KL/16 Z DN. 30.06.2016 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA
152/IR/17 2017-09-29 HEN-BUD SP. Z O.O.
73776.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, ROZB
31/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
8223992.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI OGÓLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
40/CA/17 2017-09-29 MAŁGORZATA ORŁOWSKA
800.00 PROWADZENIE SESJI TEMATYCZNEJ PT. LUBLIN MIASTEM ZDROWYCH I ŚWIADOMYCH KOBIET W DN. 30 WRZEŚNIA 2017 R.
39/CA/17 2017-09-29 ANDRZEJ BARYŁA
1200.00 PROWADZENIE WYDARZENIA PT. LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.2017
282/GM/17 2017-09-29 CUKIERNIA CHMIELEWSKI K. CHMIELEWSKI M. MAŁECKA
2146.00 UMOWA NR: 35/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY, POWIERZCHNIA REKLAMOWA, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 8, POW. 43,44
461/ZSS/17 2017-09-29 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SZKOLENIA PARCOWNIKÓW OLU SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
19/GD/17 2017-09-29 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
6750.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH: I CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 1/7 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.6), NR 1/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.10), NR 29/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.11) I NR 1/6 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.13), STANOWIĄCE ALEJĘ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY; II CZĘŚĆ -
32/FE/17 2017-09-29 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
165238122.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I PRZEBUDOWA DW 835 W LUBLINIE NA ODCINKACH: OD GRANICY MIASTA DO SKRZYŻOWANIA UL. ABRAMOWICKIEJ Z UL. SADOWĄ, OD SKRZYŻOWANIA UL. KUNICKIEGO Z UL. DYWIZJONU 303 DO UL. WROTKOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DW 8
43/CA/17 2017-09-29 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
537.00 USŁUGA NOCLEGOWA W DN. 29/30.09.17 R. DLA 3 PRELEGENTEK UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
44/CA/17 2017-09-29 AGORA SA
3259.00 PROMOCJA DZIAŁAŃ PROKOBIECYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
41/CA/17 2017-09-29 SYLWIA CHUTNIK
1000.00 UDZIAŁ W ROLI PRELEGENTA PODCZAS DEBATY PT. INSPIRUJĄCE KOBIETY LUBLINA W DN. 30.09.2017
668/KL/17 2017-09-29 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000.00 USŁUGA PROMOMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTAWA PABLO PICASSO-WIZERUNEK WIELOKROTNY"
104/SOI/17 2017-09-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 POROZUMIENIE W CELU ZAANGAŻOWANIA INTETRESARIUSZA DO UDZIAŁU W V SPOTKANIU PARTNERÓW PROJEKTU W RAMACH PROJEKTU CLUSTERS3
281/GM/17 2017-09-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 13/20 I 13/21 (OBR. 19, ARK. 9), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
475/ST/17 2017-09-28 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
2899.00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA GMINY LUBLIN (PUZZLE)
55/GK/17 2017-09-28 BUDIMEX S.A.
10762.00 DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ILUMINACYJNYCH NA ELEWACJI KOŚCIOŁA I KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 42
56/GK/17 2017-09-28 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
23985.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/GK/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI POKAZÓW SPECJALNYCH SKUTKUJĄCE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI UMOWY
54/GK/17 2017-09-28 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
340.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
73/PN/17 2017-09-28 KATARZYNA STINSKA
2700.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ JĘZYKACH OBCYCH, ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
369/ST/17 2017-09-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
58000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA
14/PL/17 2017-09-27 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
11500.00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU NIEINWESTYCYJNEGO "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM".
27/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
4336519.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI UM
42/CA/17 2017-09-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
7900.00 USŁUGA ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DN. 30.09.2017 R.
34/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
47889.00 ANEKS DO UMOWY 19/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REG
301/GM/17 2017-09-27 ROBAK JOZEF
50.00 UMOWA NR: 61/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWNA DZIERŻAWY - UPRAWY I SKŁAD OGRODNICZY, DZIERŻAWNA, POW. 469 M2
51/IT/17 2017-09-27 APN PROMISE S.A.
15143.00 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365 PRO PLUS OPEN, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
665/KL/17 2017-09-26 CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
7000.00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI FESTYNU HARCERSKIEGO PODCZAS ZLOTU CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZHP 30.09.2017
100/OR/17 2017-09-26 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
0.00 ANEKS DO UMOWY 44/OR/17 Z 17.03.2017 R., DOT. ZAMIANY ILOŚCI DO WYKONANIA ROLET, ŻALUZJI ORAZ NAPRAW.
458/ZSS/17 2017-09-26 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
18000.00 DOTACJA NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A 20-386 LUBLIN
52/MAZ/17 2017-09-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
2000.00 UMOWA DOTACJI NR 367/2017/D/OP ZADANIA PN. ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
280/GM/17 2017-09-26 KAROL WOJTYŁA
410.00 SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 520 NR REJESTRACYJNY LU 0243F
26/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 33/BM/16 Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R.
27/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 1/BM/2017 Z DNIA 3 STYCZNIA 2017 R.
287/GM/17 2017-09-26 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RZEMIEŚLNIK"
1392.00 UMOWA NR: 1044/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, AMETYSTOWA DZIERŻAWY - ZIELEŃ ZIELEŃ DLA KOMPLEKSU MIESZKANIOWEGO : UL.AMETYSTOWA POW. ; 1392
136/OŚ/17 2017-09-26 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
3198.00 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM TREŚCI DOTYCZĄCYCH NOWYCH ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
49/IT/17 2017-09-26 COIG
134931.00 WDROŻENIE MODUŁÓW KSAT2000I W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ GMINY LUBLIN.
470/ST/17 2017-09-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
61288.00 ANEKS DO UMOWY 388/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIE PUBLICZNE PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
459/ZSS/17 2017-09-25 --DIAGNOSTYKA SP. Z O. O.
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
468/ST/17 2017-09-25 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
3000.00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS UDZIAŁU ZAWODNIKA ADRIANA KOWALA W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI W BOKSIE
315/ST/17 2017-09-25 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.ORGANIZACJA XXVI MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINISIATKÓWKI "
285/GM/17 2017-09-25 DWP SP. Z O.O.
100.00 UMOWA NR: 2/2017 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PLAC TEATRALNY DZIERŻAWY - NAJEM POW.: 2,3
284/GM/17 2017-09-25 JAN ŁASKA
100.00 UMOWA NR: 56/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FIRLEJOWSKA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA I BUDYNKI GOSP. POW. ; 297
25/BM/17 2017-09-25 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
12890.00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNYCH KMP W LUBLINIE
102/OR/17 2017-09-25 ŚLASKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
2500.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 9. "USŁUGI DLA BIZNESU" W RAMACH OBSZARU "INWESTYCJE I BUDOWNICTWO".
102/SOI/17 2017-09-25 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40000.00 WSPÓŁORGANIZCJA PROJEKTU MIASTO.TO REALIZOWANEGO W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
95/SOI/17 2017-09-25 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0.00 POROZUMIENIE W ZAKRESIE WYPRACOWANIA MECHANIZMÓW SPRZYJAJĄCYCH DIALOGOWI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z MIESZKAŃCAMI W CELU OPRACOWANIA DŁUGOFALOWEGO PLANU WDRAŻANIA W LUBLINIE TECHNOLOLOGII I INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ
149/IR/17 2017-09-25 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/IR/17 NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE - ZMIANA WYNAGRODZENIA NA KWOTĘ 117 213,18
35/SA/17 2017-09-25 JADWIGA LYSSY
1250.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
34/SA/17 2017-09-25 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1450.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZOREM NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
33/SA/17 2017-09-25 WANDA LIPSKA
1250.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
32/SA/17 2017-09-25 IWONA NOWOGRODZKA
1250.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
31/SA/17 2017-09-25 RENATA WOLSKA
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
30/SA/17 2017-09-25 EWA ZAWIŚLAK
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
29/SA/17 2017-09-25 IWONA SORAL
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
28/SA/17 2017-09-25 GRAŻYNA KOPROWSKA
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
27/SA/17 2017-09-25 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
26/SA/17 2017-09-25 EWA BONDARUK
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
40/OW/17 2017-09-25 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
4993.00 DOSTAWA MODELI CZŁOWIEKA I MODELI Z ZAKRESU ZOOLOGII W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
39/OW/17 2017-09-25 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1877.00 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I APTECZEK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
469/ST/17 2017-09-25 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
24038.00 ANEKS DO UMOWY 389/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
36/OW/17 2017-09-22 BEATA NOGAL
4790.00 UMOWA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I OPIEKUNA DO OŚRODKA, PRYWATNYM SAMOCHODEM OSOBOWYM
37/OW/17 2017-09-22 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
1188.00 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJII ZADANIA "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
664/KL/17 2017-09-22 MARCIN BUTRYN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 641/KL/17 Z DN. 30.08.17 R. - PRODUKCJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
102/KP/17 2017-09-22 BARTŁOMIEJ WĘGLIŃSKI
JARGIŁO ARTUR,MENET GABRIEL,SUSZEK MARCIN,SZPILAREWICZ TYMOTEUSZ,SZULC ŁUKASZ,WASZCZUK ANDRZEJ
1000.00 WYSTĘP ARTYSTYCZNY ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND W DNIU 25.09.2017 R.
449/ZSS/17 2017-09-22 MARTYNA MAZUREK FIZJOACTIV
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
457/ZSS/17 2017-09-22 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
-2398.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA
460/ZSS/17 2017-09-22 STOWARZYSZENIE EDUKADO
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 448/ZSS/17 NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
278/GM/17 2017-09-22 --PPH YARD SP. Z O.O.
4202.00 UMOWA NR: 34/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 12 I 14, OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMIWA, POW. 85,20M
70/PN/17 2017-09-22 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PRZEZ STRONY SPEKTAKLU TANECZNEGO "TRZY SIOSTRY" W RAMACH REALIZACJI KIEW
663/KL/17 2017-09-21 JOANNA ZAWŁOCKA
2000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA" W DNIU 22 WRZEŚNIA 2017 R.
65/PN/17 2017-09-21 JAN RYDEL
500.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
324/ST/17 2017-09-21 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
42000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - FINAŁ IGRZYSK STUDENTÓW I ROKU
18/GD/17 2017-09-21 WOJCIECH KIWIŃSKI USŁUGI GEODEZYJNE
26445.00 KONTROLA I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DOT. OPRACOWAŃ PRAWNYCH I PODZIAŁOWYCH, PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
71/PN/17 2017-09-21 "AWP STUDIO" ANETA WYSMULSKA-PAWLACZYK
1845.00 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ 3 WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH W DNIACH 25-26.09.2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
101/SOI/17 2017-09-21 TOMASZ MATEUSZ LISOWIEC
0.00 UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI CO-WORKINGOWEJ
72/PN/17 2017-09-21 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NA USLUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW2017, ZMIANA TERMINU
69/PN/17 2017-09-21 ULUHUBEK KAMALOV
4320.00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU INAUGURACYJNEGO I SPOTKANIA Z REFATEM CHUBAROVEM - GOŚCIEM SPECJALNYM KIEW 2017
74/PN/17 2017-09-21 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH KIEW2017
657/KL/17 2017-09-20 DARIUSZ JEŻ
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENIALNEJ 192/KL/17 Z DNIA 15 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
37/CA/17 2017-09-20 DOROTA AWIORKO
6700.00 ZORGANIZOWANIE WYSTAWY PT. "KOBIETA W OBIEKTYWIE" W RAMACH WYDARZENIA LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.17 R.
659/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
0.00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, XXIX-XXXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKEIJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
147/IR/17 2017-09-20 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BĘTKOWSKI TOMASZ
657804.00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE W SPRZĘT I URZĄDZENIA DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH ORAZ OBSŁUGI OBIEKTU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FRKF POD NAZWĄ:"PRZE
662/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
5904.00 LICENCJA ZAIKS NA DOKONONANIE NAGRANIA I ZWIELOKROTNIENIA PŁYTY CD/DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
274/GM/17 2017-09-20 LIDL SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE,PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE A. SERGIEL, A. SKOP S.J.
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 R. PRZENOSZĄCY PRAWA I OBOWIĄZKI NA SPÓŁKĘ LIDL SP. Z O. O. SP. K.
455/ZSS/17 2017-09-20 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C.
7257.00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, DRUK I DOSTAWA 1.500 SZTUK KALENDARZY ŚCIENNYCH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
658/KL/17 2017-09-20 RAFAŁ PANAS
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 228/KL/17 Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
47/IT/17 2017-09-20 COIG
66420.00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA.
46/IT/17 2017-09-20 COIG
502578.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
45/IT/17 2017-09-20 COIG
614385.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I MODUŁ GOP.
44/IT/17 2017-09-20 COIG
1837620.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I.
327/ST/17 2017-09-20 LUBELSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO
20000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.KLUBOWE MISTRZOSTWA EUROPY W KARATE TRADYCYJNYM ORLEN 2017
273/GM/17 2017-09-20 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DWP SP. Z O.O.
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. I DWP SP. Z O.O., ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 2 (OBR. 41, ARK. 3), NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI GAZOWEJ ORAZ ZO
24/MKZ/17 2017-09-19 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
25000.00 WYKONANIE INWENTARYZACJI I ZESPOŁU BUDYNKÓW DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW (BUDYNEK GŁÓWNY, MAGAZYN, SUSZARNIA) PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22 ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ STANU ZACHOWANIA WW. BUDYNKÓW.
98/OR/17 2017-09-19 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
2500.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ "ODBIÓR I ZARZĄDZANIE ODPADAMI STAŁYMI."
34/OW/17 2017-09-19 INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI
11628.00 DOSTAWA DRUKARKI 3 D WRAZ Z ZAPASEM FILAMENTÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
655/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
4550.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ŚWIĄTECZNA AKADEMIA INSPIRACJI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
656/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIASTO BEZ CHMUR - ANEKS DO UMOWY NR 327/KL/17 Z DNIA 24 MARCA 2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
279/GM/17 2017-09-19 RÓŻNOWICZ EWA
380.00 UMOWA NR: 54/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LUBARTOWSKA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA, KIOSK HANDLOWY, AL. TYSIĄCLECIA 1/ LUBARTOWSKA 41, POW. 10M
654/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA-ANEKS DO UM. 563/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R. - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
53/GK/17 2017-09-19 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
1600.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REALIZACJĘ STREET WORKOUT PARK PRZY UL.MEDALIONÓW.
316/ST/17 2017-09-19 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
6000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.1 PÓŁMARATON LUBELSKI
58/PN/17 2017-09-19 DOMINIK CAŁKA
650.00 POMOC PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU PANELI W LINII MODELE POJEDNANIA W DNIU 26.09.17 PODCZAS KIEW
59/PN/17 2017-09-19 KLAUS ZIEMER
500.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 R. PODCZAS KIEW
61/PN/17 2017-09-19 PAUL KALINICHENKO
1870.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 25.09.2017 PODCZAS KIEW
60/PN/17 2017-09-19 BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA
350.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
62/PN/17 2017-09-19 GEDIMINAS KAZ?NAS
500.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
64/PN/17 2017-09-19 MARTYNA KWIATKOWSKA
220.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA I PREZENTACJA NT. KULTURY, SZTUKI I ŻYCIA W TADŻYKISTANIE 16.09.2017 R. PODCZAS KIEW
55/PN/17 2017-09-19 CORDROY SP Z O.O.
39900.00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 R.
56/PN/17 2017-09-19 REVAZ JORBENADZE
2200.00 UCZESTNICTWO W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "GEOPOLITYCZNE ORIENTACJE PAŃSTW W EUROPIE WSCHODNIEJ" W DNIU 25.09.2016 PODCZAS KIEW 2017
57/PN/17 2017-09-19 PAULINA GMURKOWSKA
1890.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "TRANSNARODOWE PROGRAMY MŁODZIEŻOWE" 26.09.2017 PODCZAS KIEW
464/ST/17 2017-09-19 CAFEMARI S.C.
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "WYSTAWY INSPIRACJI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI
29/FE/17 2017-09-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
67805422.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
653/KL/17 2017-09-18 FUNDACJA FUGA MUNDI
5600.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-XX JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE 2017
277/GM/17 2017-09-18 HELENA WOJCIECHOWSKA
WOJCIECHOWSKI ADAM
153.00 UMOWA NR: 1043/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZ. DZ. O POW. 96 M2, NIERUCHOMOŚĆ GMINNA, OPŁATA ROCZNA.
363/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, KOSZYKÓWKA
456/ZSS/17 2017-09-18 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ
418/ST/17 2017-09-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
138000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ MĘŻCZYZN
41/OW/17 2017-09-18 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
0.00 CELEM POROZUMIENIA JEST WSPIERANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W DZIEDZINIE EKONOMII, FINANSÓW, CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ SKIEROWANYCH DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I SENIORÓW, REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKTOROWEGO "BANKOWCY DLA
450/ZSS/17 2017-09-18 DREWNIANY MEBELEK KATARZYNA KANDULSKA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
454/ZSS/17 2017-09-18 "WILK" KUŚMIERZ RADOSŁAW
4756.00 UMOWA O WYDRUK I DOSTARCZENIE 300 KALENDARZY ŚCIENNYCH "RODZINA TRZY PLUS"
351/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY SŁAWIN W LUBLINIE
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, PIŁKA NOŻNA.
309/ST/17 2017-09-18 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
9000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
99/OR/17 2017-09-18 GETFRESH SP Z O O
66180.00 DOSTAWA NIEGAZOWANEJ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH ZWROTNYCH, KUBKÓW JEDNORAZOWYCH, DZIERŻAWĘ I SANITYZACJĘ DYSTRYBUTORÓW.
450/ST/17 2017-09-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO O/LUBLIN
84000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU AKADEMICKIEGO- AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJ.LUBELSKIEGO 2017/2018- UNIWESRJADA 2017
421/ST/17 2017-09-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
1207000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
23/MKZ/17 2017-09-18 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
0.00 GMINA LUBLIN UDZIELA DOTACJI CELOWEJ KOŚCIOŁOWI REKTORALNEMU PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ W LUBLINIE PRZY UL. NARUTOWICZA 6 W WYSOKOŚCI 36 200 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTY) NA DOFINANSOWANIE NAKŁADÓW NA WYKONANIE PRAC : RENO
22/MKZ/17 2017-09-18 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0.00 - 88 974 ZŁ - ZOSTAJE PRZEZNACZONE NA "KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DEKORACJI PLASTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ BAZYLIKI OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" - CO STANOWI 10% NAKŁADÓW WNIOSKOWANYCH NA WYKONANIE ROBÓ
146/IR/17 2017-09-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
5535.00 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU DOZOROWANIA OBIEKTU WRAZ Z OPRZEWODOWANIEM NA PRZEBUDOWYWANYM STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE
100/SOI/17 2017-09-15 FUNDACJA BADAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
0.00 ANEKS DO UMOWY 35/SOI/17, ZMIANA BRZMIENIA §4 UMOWY
463/ST/17 2017-09-15 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
89790.00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROGRYWKACH IV RUNDY FINAŁOWEJ PLAY OFF II LIGII ŻUZLA
138/IR/17 2017-09-15 BARTŁOMIEJ PYCZEK
1752.00 SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII W ZAKRESIE SPRAWDZENIA I OCENY FORMULARZA CENOWEGO ORAZ KART KATALOGOWYCH NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM.
43/IT/17 2017-09-15 COIG
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 30/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
386/ST/17 2017-09-15 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
40148.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
101/OR/17 2017-09-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 67/OR/16 Z DNIA 22.09.2016 R., DOT. ZMIANY TERMINU EKSPOZYCJI OBRAZU NA TERMIN OD 1.07.2017 R. DO 31.12.2017 R. ORAZ ZWROTU OBRAZU NA DZIEŃ 10.01.2018 R.
54/PN/17 2017-09-15 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0.00 ANEKS 1 NR 54/PN/17 DO UMOWY NR 43/PN/17 Z DNIA 4 SIERPNIA 2017 ROKU.
103/SOI/17 2017-09-15 ANTONIO DAVID JIMENEZ ANDRADE
2000.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATU ORAZ PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ PROGRAMU STUDY IN LUBLIN
462/ST/17 2017-09-15 SPRZEDAŻ ZEGARKÓW JERZY BATYRA
7800.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE WRAZ ZE SKŁADEM TEKSTU TRZECH OPRACOWAŃ TURYSTYCZNYCH NA TEMAT MIASTA LUBLIN
270/GM/17 2017-09-15 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 14/10 I 14/16 (OBR. 14, ARK. 11) OR
144/IR/17 2017-09-14 HEN-BUD SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. - NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, RO
11/ON/17 2017-09-14 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
1845.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJA ORAZ POPROWADZENIE INTEGRACYJNEGO POKAZU MODY Z UDZIAŁEM 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 5 SENIORÓW W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTR
12/ON/17 2017-09-14 ALAN SOBKOWICZ
SOBKOWICZ ALAN
584.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE CHOREOGRAFICZNE UCZESTNIKÓW POKAZU MODY, WRAZ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM POKAZU, ZORGANIZOWANEGO W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W 
10/ON/17 2017-09-14 ANNA DYMNA
3000.00 W ROLI PRELEGENTA PODCZAS SESJI TEMATYCZNEJ "BYĆ DLA INNYCH BYĆ DLA SIEBIE" ZORGANIZOWANEJ W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE. SESJA BĘDZIE MIAŁ
461/ST/17 2017-09-14 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
2000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ LEKKOATLETYCZNYCH DLA DZIECI
268/GM/17 2017-09-14 UKRAINSKI POTRAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
646.00 UMOWA NR: 53/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, SZWOLEŻERÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY KIOSK PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 11A, CZĘŚĆ DZ. NR 28/5 O POW. 38 M2, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
269/GM/17 2017-09-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2090.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKA NR 4 O POW. 1764M2, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KSIĘŻYCOWEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
12/NW/17 2017-09-13 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000.00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
38/OW/17 2017-09-13 F.R.U REHAB ZAWOJSKA-GANCARZ GABRIELA
11628.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KINESIOTAPINGU:TAPINGU FUNKCJONALNEGO I I II STOPNIA DLA 2 NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RA
6/ZIT/17 2017-09-13 KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO DORADCA PODATKOWY DR AGATA BŁASZCZYK
1999.00 PRZEPROWADZENIE JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA W FORMIE WARSZTATÓW W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB Z ZAKRESU POMOCY PUBLICZNEJ.
650/KL/17 2017-09-13 ŁUKASZ JEMIOŁA
3500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS SPOTKANIA " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN " W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 30.09.2017 R.
272/GM/17 2017-09-13 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5535.00 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI I/LUB GARAŻAMI - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
97/OR/17 2017-09-13 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3656.00 ANEKS DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2014 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 73,4 M2 W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 ORAZ WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT CZYNSZOWYCH O 3656,42 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 65160,91 ZŁ BRUTTO.
262/GM/17 2017-09-13 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
6000.00 UMOWA NR: 32/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ IMPREZY PN. #NIEFILTRUJEMY
416/ST/17 2017-09-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- SIATKÓWKA KOBIET
22/FE/17 2017-09-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1546246.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE".
649/KL/17 2017-09-12 FUNDACJA INSTYTUT KULTURY CYFROWEJ
0.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, 700 LAT LUBLINA :DANE I WIZUALIZACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
5/ZIT/17 2017-09-12 AGIT HOTEL CONGRESS & SPA
2267.00 WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADU I SERWISU KAWOWEGO W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB.
145/IR/17 2017-09-12 EURO-DIRECT CONSULTING
17084.00 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA 6 OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE", TJ. DLA SP NR 20, BSNR7, PRZY ZSTRANSPORT.-KOMUNIKAC., SP NR 18 I 33, ZS NR 4 ORAZ IIII L.O.
142/IR/17 2017-09-12 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 28-02-2018.
141/IR/17 2017-09-12 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
138498.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PLACU ZABAW, PRZY UL. LIPIŃSKIEGO W LUBLINIE
413/ST/17 2017-09-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
25000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018
100/KP/17 2017-09-12 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
6150.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH OBCHODÓW 20-LECIA LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
267/GM/17 2017-09-12 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
12000.00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH) STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z
48/IT/17 2017-09-12 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1476.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA PJM LUB SJM ORAZ Z PJM LUB SJM NA JĘZYK POLSKI.
648/KL/17 2017-09-11 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - RADIO RELATIONS" 12-14.09.2017 R.
135/OŚ/17 2017-09-11 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
4551.00 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
34/PS/17 2017-09-11 WITKAC SP. Z O.O.
6288.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 7/PS/17 Z DNIA 20.04.2017 R. - USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO WITKAC.PL
368/ST/17 2017-09-11 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
65000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
13/ZE/17 2017-09-11 URSZULA ZASADA
19500.00 USŁUGA OPRACOWANIA INWENTARYZACJI RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.
35/PS/17 2017-09-11 --FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
9980.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT: "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
447/ST/17 2017-09-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
165965.00 PROMOCJA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROZGRYWKACH II RUNDY FAZY PLAY OFF II LIGI ŻUZLA W SEZONIE 2017- MECZ W LUBLINIE
645/KL/17 2017-09-08 KATARZYNA MICHALAK
1500.00 PRODUKCJA AUTORSKIEGO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO PREZENTUJĄCEGO SYLWETKI KOBIET, KTÓRE ZMIENIAŁY OBLICZE DAWNEGO LUBLINA PT. " WLUBLINWZIĘTE " W RAMACH "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
647/KL/17 2017-09-08 MACIEJ IGNACIUK
5000.00 OPRACOWANIE KONCEPCJI GRAFICZNEJ I WIZUALNEJ ORAZ STWORZENIE ANIMACJI WIDEO DO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY MICHALAK PT. "WLUBLINWZIĘTE " ORAZ ZILUSTROWANIE TEGO REPORTAŻU W RAMACH " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY- KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
99/SOI/17 2017-09-08 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13230.00 DRUK I DOSTARCZENIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM SSE
134/OŚ/17 2017-09-08 RYSZARD WÓJCIK
10000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
28/FE/17 2017-09-08 AGENCJA REKLAMOWA TOP AGNIESZKA ŁUCZAK
26752.00 UMOWA NA OPRACOWANIE I WYDRUK KALENDARZY PROMOCYJNYCH NA ROK 2018 DLA PROJEKTU: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17
129/OŚ/17 2017-09-08 BEATA ROZWAŁKA
ROZWAŁKA KRZYSZTOF
4904.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
98/KP/17 2017-09-08 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690.00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA MEDALACH
364/ST/17 2017-09-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018- KOSZYKÓWKA
255/GM/17 2017-09-08 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
51.00 UMOWA NR: 31/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE TRÓJNOGU I POWIERZCHNI REKLAMOWEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, POW. 10,58 M2.
42/IT/17 2017-09-08 APN PROMISE S.A.
59331.00 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
41/IT/17 2017-09-08 ASSECO DATA SYSTEM S.A.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 35/IT/17. (ZMIANA ADRESU WYKONAWCY I ZAPISU DOTYCZĄCEGO WYSTAWIANIA FAKTUR).
99/KP/17 2017-09-08 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
6150.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA.
130/OŚ/17 2017-09-08 KAZIMIERZ DZIĘCIOŁ
6628.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
131/OŚ/17 2017-09-08 AGNIESZKA ZALEWSKA
3140.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
132/OŚ/17 2017-09-08 EUGENIUSZ MYSŁOWSKI
6065.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
133/OŚ/17 2017-09-08 KRYSTYNA BARTOSIK
3200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
247/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE ZYSKAJ ZDROWIE
50.00 UMOWA NR: 30/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA NAMIOT DO WYKONYWANIA BEZPŁATNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 23 W DNIU 25.09.2017 R.
98/SOI/17 2017-09-07 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
615.00 UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 14.09.2017 R. OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 16.00
97/KP/17 2017-09-07 POLOT JERZY FURTAK
0.00 ANEKS NR 1, DO UMOWY NR 21/KP/17, DOTYCZĄCY NAZW I NUMERÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH.
44/OW/17 2017-09-07 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4300.00 ANEKS NR 1 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R. DO POROZUMIENIA NR 20/PN/17 Z DNIA 25 MAJA 2017 R.W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSC
420/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA KOBIET
275/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
550.00 UMOWA NR: 33/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ARCHIDIAKOŃSKA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PLACU PO FARZE Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SMAKU
254/GM/17 2017-09-07 ELPRO DEVELOPMENT S.A.
3890.00 UMOWA NR: 52/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW UL.WYŻYNNA : PARKING, ZIELEŃ, DROGA POW.; 1975
419/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
80000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN
250/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
11600.00 WYKONANIE 29 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
258/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
9901.00 WYKONANIE 23 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
429/ST/17 2017-09-06 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
150000.00 :"PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH".
128/OŚ/17 2017-09-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
6132.00 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE.
136/IR/17 2017-09-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1971.00 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BOISKO REKREACYJNE Z OŚWIETLENIEM TERENU I BUDYNKU ZAPLECZA PRZY UL. JUDYMA W LUBLINIE.
97/SOI/17 2017-09-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
1512.00 WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 12.09.2017 R.
53/PN/17 2017-09-06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2017 ROKU
49/MAZ/17 2017-09-06 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
41500.00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY
259/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8118.00 WYKONANIE 22 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
251/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
22140.00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU LUB WSPÓŁUŻYTKOWANIU OSÓB PRAWNYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU.
260/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8179.00 WYKONANIE 19 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
261/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10553.00 WYKONANIE 26 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
248/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
6800.00 WYKONANIE 17 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
249/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
1600.00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
256/GM/17 2017-09-05 SABINA GOLEŃ
500.00 UMOWA NR: 2/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - ZASÓB. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI UMOWA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. LESZETYCKIEGO 10/33 BEDĄCEGO WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GMINY LUBLIN ORAZ OS
642/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY 700- LECIE LUBLINA W OBIEKTYWIE-ANEKS DO UMOWY 241/KL/17-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY-ZAKTUALIZOWANEJ KALKULACJI KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
644/KL/17 2017-09-05 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU - ANEKS NR 644/KL/17 DO UM. NR 575/KL/17 - DOTYCZY ZMIANY ŚRODKÓW WŁASNYCH
643/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA SZPILKA
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAMIENICA W SERCU LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
446/ST/17 2017-09-05 MONIKA JEREMICZ KLAWO STUDIO
369.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE CZTERECH RODZAJÓW MASEK NA FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH 2017
33/OW/17 2017-09-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZAWARTEJ DNIA 19 CZERWCA 2017 R., NUMER 170/RLPU.12.00-06-0205/16-00 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
423/ST/17 2017-09-05 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- TENIS STOŁOWY
417/ST/17 2017-09-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
94000.00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- FUTSAL MĘŻCZYZN"
323/ST/17 2017-09-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
10000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ Z.NIEDZIELI
355/ST/17 2017-09-05 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI WIDOK LUBLIN
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
253/GM/17 2017-09-05 SEBASTIAN PODKAŃSKI
184.00 UMOWA NR: 1041/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA
137/IR/17 2017-09-05 INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI
1169269.00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
401/ST/17 2017-09-04 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
20000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
400/ST/17 2017-09-04 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
12200.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
246/GM/17 2017-09-04 "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3298.00 UMOWA NR: 29/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIE REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 11, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 28 , (POW. 67,00 M2)
402/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
403/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
24420.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
453/ZSS/17 2017-09-04 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 58/ZSS/17 Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU).
437/ST/17 2017-09-04 DAWID FURMANEK
2800.00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
271/GM/17 2017-09-04 JANINA STAWSKA
95.00 UMOWA NR: 1042/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ DZ. NR 67/40 OBR. 3, ARK. 14, POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ, POW. 66M
399/ST/17 2017-09-04 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
6712.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
51/MAZ/17 2017-09-04 ZANO MIROSŁAW ZAROTYŃSKI
49138.00 ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA UL. ZAMOJSKĄ
50/MAZ/17 2017-09-04 THE OWL CONOR MONAGHAN
750.00 PRZYGOTOWANIE SKŁADU KSIĄŻKI "ROŚLINNOŚĆ PASÓW PRZYDROŻNYCH. POTENCJAŁ I ZAGROŻENIE"
48/MAZ/17 2017-09-04 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
39042.00 NASADZENIA 2 SZT. DRZEW TOPOLA CZARNA ORAZ DĄB SZYPUŁKOWY NA TERENIE MIASTA LUBLIN
398/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5712.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
51/PN/17 2017-09-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
13915.00 1) PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ: SĄSIEDZKIE WARSZTATY "NA PODWÓRKACH" DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM. 2) PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH - PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI DO PROGRAMU DZI
12/ZE/17 2017-09-01 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 8 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
438/ST/17 2017-09-01 PIOTR PAUK
15000.00 AUTORSKIE OPRACOWANIE WRAZ Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM INSTALACJI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
447/ZSS/17 2017-09-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
452/ZSS/17 2017-09-01 PRIMA LESZEK GĘCA
600.00 POPROWADZENIE AKCJI PROZDROWOTNEJ "MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI" W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 R.
56/OW/17 2017-09-01 POLSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA OPTYKÓW
18400.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "TECHNIK OPTYK" W OKRESIE IX 2017 - VIII 2019 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAM
448/ZSS/17 2017-09-01 STOWARZYSZENIE EDUKADO
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
451/ZSS/17 2017-09-01 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
185.00 USŁUGA DOT. WYKONANIA Z MATERIAŁU TYPU STYRODUR DWÓCH LITER "X" W KOLORZE RÓŻOWYM.
443/ST/17 2017-09-01 WOJCIECH KAPROŃ
10000.00 AUTORSKIE OPRACOWANIE ETIUD CHOREOGRAFICZNYCH DO SPEKTAKLU ORAZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE RUCHU SCENICZNEGO AKTORÓW W TRAKCIE CAŁEGO SPEKTAKLU "POGROM W PRZYSZŁY WTOREK"
434/ST/17 2017-09-01 GRZEGORZ IGNACIUK
2000.00 PRODUKCJA, MONTAŻ I POSTPRODUKCJA SPOTU FILMOWEGO Z IMPREZY "FESTWIAL LEGEND LUBELSKICH"
435/ST/17 2017-09-01 -- MARTA WIERZBICKA
1416.00 WYKONANIE MINIMUM 150 ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PODCZAS FESTWIALU LEGEND LUBELSKICH
436/ST/17 2017-09-01 WALDEMAR SULISZ
1600.00 OPRACOWANIE ORAZ REALIZACJA SPACERU MIEJSKEIGO POD NAZWĄ "LUBLIN SMAKÓW" PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
439/ST/17 2017-09-01 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "UROCZYSTA HAWDALA - ROSZ HASZANA - ŻYDOWSKI NOWY ROK 5778" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
442/ST/17 2017-09-01 KAMIL DĄBROWSKI
900.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ" W PŁYWALINI ZLOKALIZOWANEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE
445/ST/17 2017-09-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
9900.00 ORGANIZACJA IMPREZ POD NAZWĄ "MIĘDZY PRAWDĄ A LEGENDĄ" W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
444/ST/17 2017-09-01 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
9970.00 ORGANIZACJA SPEKTAKLU "KOZIOŁEK KRĘCIOŁEK NA STARYM MIEŚCIE" REALIZOWANEGO PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
245/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5166.00 WYKONANIE 14 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
238/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 7 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
237/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ALEJE RACŁAWICKIE 23 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
236/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2980.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PARCZEWSKIEJ I W POBL. UL. PARCZEWSKIEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
242/GM/17 2017-09-01 EDYTA SZAFRANEK
100.00 UMOWA NR: 1/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - DZIERŻAWY. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI CELE MIESZKANIOWE
241/GM/17 2017-09-01 DOROTA MASIERAK
264.00 UMOWA NR: 1039/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
244/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10332.00 WYKONANIE 28 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
243/GM/17 2017-09-01 GRZEGORZ GŁADYSZEWSKI
226.00 UMOWA NR: 1040/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA ROCZNA.
240/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 1/37 I 1/59 (OBR. 19, A
362/ST/17 2017-08-31 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
441/ST/17 2017-08-31 MARCIN STEC
0.00 ROZWIĄZANIE UMOWY NA KOORDYNACJĘ ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
32/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA I PRZYJACIELE"
337000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
40/IT/17 2017-08-31 EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
66175.00 ODNOWIENIE ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO.
51/GK/17 2017-08-31 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
383698.00 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I I II.
234/GM/17 2017-08-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3000.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KARMELICKIEJ I UL. ZIELONEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI.
96/SOI/17 2017-08-31 PIOTR MALESZYK
0.00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINY REALIZACJI UMOWY DO DNIA 30.09.2017 R.
30/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA" I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
600000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
29/OW/17 2017-08-31 MARTYNKA-BIS PRZEDSZKOLE PRYWATNE, I. CZECHOWSKA A. SAŁAGA, URZĘDOWSKA
850000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
28/OW/17 2017-08-31 AKADEMIA POZIOMKOWA WIOLETTA RAK
810000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
31/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MINI MARTYNKA W LUBLINIE IZABELA CZECHOWSKA,
350572.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
239/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 130/1 (OBR. 29, ARK. 5) ORAZ ZOBOWIĄZ
414/ST/17 2017-08-31 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
130000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA SIATKOWA II LIGA
140/IR/17 2017-08-30 HUP-BUD SP. Z O.O.
97502.00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5
395/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
30100.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
640/KL/17 2017-08-30 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -KUTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ-KOLEKCJA 2017
641/KL/17 2017-08-30 MARCIN BUTRYN
4575.00 REALIZACJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
135/IR/17 2017-08-30 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 71/IR/17 Z DNIA 08.05.2017R DOT. WYKONANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 10.10.2017R.
396/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
27300.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
233/GM/17 2017-08-30 RADOSŁAW KOZŁOWSKI
474.00 UMOWA NR: 28/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA SKRZYŻOWANIU Z UL. STASZICA, POW. 3,5 M
232/GM/17 2017-08-30 SYLWIA STANISŁAWSKA
3680.00 UMOWA NR: 27/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30, POW. 56 M
38/IT/17 2017-08-30 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
397/ST/17 2017-08-30 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4284.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
414/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ VIVA MED
9960.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
436/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
5060.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
412/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ BAMED
7390.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
411/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ PULS-MED
16840.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
410/ZSS/17 2017-08-29 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
22930.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
409/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
7950.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
408/ZSS/17 2017-08-29 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA BOŻEGO W LUBLINIE
6520.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
407/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDICOR S.C.
9270.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
406/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ JUTRZENKA
6000.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
405/ZSS/17 2017-08-29 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
10000.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
404/ZSS/17 2017-08-29 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
4220.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
403/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ESKULAP
11070.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
402/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ FAMIL-MED
23370.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
418/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11470.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
415/ST/17 2017-08-29 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
1107000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ KOBIET EKSTRAKLASA
228/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
3424.00 UMOWA NR: 24/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25, PRZED LOKALEM KLUBOKAWIARNI OSTRO, POW. 70,80M
227/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
2772.00 UMOWA NR: 23/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 8, PRZED LOKALEM PAPRIKA KEBAB, POW. 57,10M
225/GM/17 2017-08-29 MARIA FILIPEK
2264.00 UMOWA NR: 22/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POW. REKLAMOWA, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 38, POW. 46,87M
231/GM/17 2017-08-29 BTM MALAWSKI SPÓŁKA JAWNA
4678.00 UMOWA NR: 26/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 7, POW. 60,66 M
229/GM/17 2017-08-29 TOMASZ GRACZYK
3406.00 UMOWA NR: 25/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 2, POW. 52,90M
50/PN/17 2017-08-29 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
11880.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KIEW W DNIACH 24-26 WRZEŚNIA 2017
26/FE/17 2017-08-29 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
10824.00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ RADIOWO - INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA
39/IT/17 2017-08-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
570.00 USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET - BUTELKOMAT W E. LECLERC UL. ZANA.
9/ZE/17 2017-08-29 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 7 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
4/ZIT/17 2017-08-29 GULIK SP. Z O.O.
474.00 JEDNORAZOWA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I WODY MINERALNEJ NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 9.6 "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH ZIT LOF", W TERMINIE 30 SIERPNIA 2017 R.
433/ST/17 2017-08-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
0.00 UMOWA UŻYCZENIA WÓZKA DO MALOWANIA LINII BOISKOWYCH
432/ST/17 2017-08-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
0.00 UMOWA UŻYCZENIA SAMOJEZDNEJ KOSIARKI
393/ST/17 2017-08-29 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
2856.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
50/GK/17 2017-08-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
20896.00 UMOWA W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SZALETU NA PLACU LITEWSKIM, ZASILANEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z SIECI ELEKKTROENERGETYCZNEJ ZADZĄDZANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN. KWOTA UMOWNA W WYSOKOŚCI 20896,87ZŁ STANOWI SZACU
52/GK/17 2017-08-29 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
0.00 ROZSZERZENIE ZAKRESU UMOWY NR 37/GK/17 O OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ STUDNI KABLOWYCH, UDOSTĘPNIENIE STUDNI KABLOWYCH UŻYTKOWNIKOM I EWENTUALNE USUWANIE AWARII
638/KL/17 2017-08-29 MARTYNA CHODOWSKA
8000.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "JA NASTOLETNIA" - M. CHODOWSKA
446/ZSS/17 2017-08-29 TMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3060.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
445/ZSS/17 2017-08-29 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
8020.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
444/ZSS/17 2017-08-29 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
3610.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
443/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ WALLENRODA MED
9650.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
442/ZSS/17 2017-08-29 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
6770.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
435/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ALFA
7270.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
434/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ANI-MED
7060.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
433/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MELISA
15380.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
432/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
11810.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
431/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ŻYCIE
7600.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
430/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ UNI-MED
7910.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
429/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ BRONOWICE
7390.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
428/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDIMED
5510.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
427/ZSS/17 2017-08-29 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
14500.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
426/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ PROVITA
11850.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
425/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SP. Z O.O.
22980.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
424/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ARS MEDICA
11650.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
423/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MED-KOL
7600.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
422/ZSS/17 2017-08-29 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
41110.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
421/ZSS/17 2017-08-29 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
24330.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
420/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ AMICUS
12400.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
419/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDYCYNA 2001
22800.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
417/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ CZECHÓW
5490.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
416/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ARNIKA
16610.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
415/ZSS/17 2017-08-29 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
24220.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
441/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ALVITA
20210.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
440/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ VITAMED
2980.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
439/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MAK-MED
7070.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
438/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
8730.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
437/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ KALINA
19180.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
413/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MED-CENTRUM
4000.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
115/MZON/17 2017-08-28 IZA TOMASIAK
0.00 ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: ZLECENIODAWCA ZLECA A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 1. WYSTAWIANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2. ZADANIA ZLECENIOBIORCY OKREŚLONE W PKT 1 OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNO
390/ST/17 2017-08-28 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
11200.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
391/ST/17 2017-08-28 KLUB SPORTOWY PACO
17000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
388/ST/17 2017-08-28 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
63000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
314/ST/17 2017-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
2000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
440/ST/17 2017-08-28 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000.00 PROWADZENIE INKUBATORA SPORTOWEGO W RAMACH LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
313/ST/17 2017-08-28 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- XXII TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH
385/ST/17 2017-08-28 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
14000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
639/KL/17 2017-08-28 NAZAR KOLOMIIETS
345.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE -PROGRAM WYJAZDOWY PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIECI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
637/KL/17 2017-08-28 KRZYSZTOF RZĄCZYŃSKI
0.00 UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY PN. TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE ORAZ PROGRAMU JEJ DZIAŁANIA
389/ST/17 2017-08-28 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
30800.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
392/ST/17 2017-08-28 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10472.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
448/ST/17 2017-08-28 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
0.00 POROZUMIENIE OKREŚLAJACE ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROWADZENIA SYSTEMU SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ.
394/ST/17 2017-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
8920.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
263/GM/17 2017-08-28 ROMAN GRZYBEK
207.00 UMOWA NR: 263/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
226/GM/17 2017-08-28 JOANNA KURUS
269.00 UMOWA NR: 1037/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA
224/GM/17 2017-08-28 RAFDAM SP. Z O.O.
1460.00 UMOWA NR: 21/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5, POW. 35 M
230/GM/17 2017-08-28 MARZANNA PAWŁAT
252.00 UMOWA NR: 1038/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
217/GM/17 2017-08-28 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SPÓŁDZIELCA"
1219.00 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO ZAWARTA ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ SPÓŁDZIELCA W LUBLINIE NA PROWADZENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA NR 22 PRZY UL. KWIATOWA 23 O POW. 52,18 M2 NA OKRES NASTĘPNYCH 3 LAT. MIESIĘCZNY CZYNSZ PŁATNY Z GÓRY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
252/GM/17 2017-08-28 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1140.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TATARSKIEJ 6.
37/IT/17 2017-08-28 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
62197.00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
223/GM/17 2017-08-25 MICHAŁ BIELECKI
547.00 UMOWA NR: 20/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE MINI JARMARK, "EKOBRAMA", 6 STOISK HANDLOWYCH Z OFERTĄ PRODUKTÓW REGIONALNYCH, POW. 36 M
221/GM/17 2017-08-25 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
10000.00 WYKONANIE ROZBIÓRKI POZOSTAŁOŚCI PO DWÓCH ALTANKACH OGRODOWYCH O ŁĄCZNEJ POW. 20 M2, ZLOKALIZOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 72/2 (OBR. 26, ARK. 1), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 33 ORAZ USUNIĘCIE ODPADÓW POWST
635/KL/17 2017-08-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
60000.00 KL-OP-IV.526.41.2017 UM. NR 635/KL/17 Z DN. 25.08.2017 R. TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017
636/KL/17 2017-08-25 AYA STUDIO ANNA CHABROS-PIŁAT
1750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ANIMACJI POKLATKOWEJ W TECHNICE WYCINANKOWEJ LUB PLASTELINOWEJ PODCZAS FESTIWALU ANIMACJI W ŁUCKU 9-10-.09.2017 R.
133/IR/17 2017-08-25 MIROSŁAW MACIOSZEK PRACOWNIA PROJEKTÓW MODUS
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 DOT BUDOWY SKATEPARKU DLA LUBLINA - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PROJEKTU DO DNIA 31-12-201 R.
134/IR/17 2017-08-25 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
260829.00 BUDOWA SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW I SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA DZIAŁCE NR 105/6 ARKUSZ 9; NR 3/1 ARKUSZ 8; NR 3/3 ARKUSZ 8 - OBRĘB 0027 PRZY UL. BURSZTYNOWEJ W LUBLINIE.
431/ST/17 2017-08-25 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
0.00 ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DOTACJI, II I IV TRANSZA.
400/ZSS/17 2017-08-25 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA FLOREK-SZYMAŃSKA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
132/IR/17 2017-08-25 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27 .03.2017 DOT. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UM PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 - ZMIANA FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ( GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA)
430/ST/17 2017-08-25 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0.00 DOTYCZY ZMIANY W SYSTEMIE ROZGRYWEK TURNIEJU
49/GK/17 2017-08-25 "LENMAR" MARCIN LENARD
60830.00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
93/SOI/17 2017-08-24 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
2600.00 REALIZACJA WARSZATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
49/PN/17 2017-08-24 RESTAURACJA FIESTA - MOTEL ZOFIA BIELA, MAŁGORZATA STACHYRA S.C.
1860.00 USŁUGA GASTRONOMICZNA POLEGAJĄCA NA SERWOWANIU ŚNIADAŃ DLA UCZESTNIKÓW KIEW2017 W DNIACH 25-26.09.2017 R.
94/SOI/17 2017-08-24 KATARZYNA CEBULAK
1000.00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
235/GM/17 2017-08-24 ROBERT SŁOMKA
RADOMSKI TADEUSZ
6629.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY DZIERŻAWY NR 286/GM/13 Z DNIA 19.11.2013 R. - DZ. NR 91/9 I DZ. NR 91/11 (OBR. 34, ARK. 4) W LUBLINIE PRZY UL. STOLARSKIEJ.
25/FE/17 2017-08-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-1640896.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
219/GM/17 2017-08-23 MAŁGORZATA OSTROWSKA
10.00 UMOWA NR: 18/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 14), Z PRZEZNACZNIEM NA WYKONYWANIE BEZ
24/FE/17 2017-08-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-1640896.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
633/KL/17 2017-08-23 VIKTORIJA KOSTYUCHOK
345.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
634/KL/17 2017-08-23 MATEUSZ NOWAK
300.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PN. "SACRIFICE"/XIX. ROCNIK PREHLIDKY DIVADLO JEDNOHO HERCE (19TH CHEB MONODRAMA FESTIVAL)/THE CZECH REPUBLIC
632/KL/17 2017-08-23 KATERYNA BOROVYK
345.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
631/KL/17 2017-08-23 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 288/KL/17 Z DNIA 10.03.2017 R. ZMIANA KOSZTORYSU ZADANIA
630/KL/17 2017-08-22 IWONA DREWNIAK
0.00 ANEKS DO UMOWY 222/KL/17 Z 21.02.2017R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
92/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
10000.00 REALIZACJA ŚWIĘTA HANDLOWEGO ULICY ZAMOJSKIEJ W DNIU 2 WRZEŚNIA 2017 R.
10/ZE/17 2017-08-22 K30 SP. Z O.O.
16448.00 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA:" IINWENTARYZACJA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LUBLIN"
90/SOI/17 2017-08-22 AGATA CHOLEWA
11000.00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
218/GM/17 2017-08-22 BIURO POSELSKIE POSŁA WOJCIECHA WILKA
56.00 UMOWA NR: 17/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NAMIOT INFORMACYJNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1, NA WYSOKOŚCI KOŚCIOŁA PW. ŚW. DUCHA
222/GM/17 2017-08-22 JANUSZ DWORNICKI
1300.00 UMOWA NR: 19/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE STOISKA HANDLOWO-GASTRONOMICZNE IX EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU, POW. 200 M
91/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
11000.00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
629/KL/17 2017-08-22 DOROTA AWIORKO
0.00 ANEKS DO UMOWY 23/KL/17 Z 4.01.2017 R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
628/KL/17 2017-08-22 FUNDACJA KAISERA SOZE
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016- 2018. WYDAWNICTWO MUZYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII LUBLINA
214/GM/17 2017-08-22 AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4945.00 UMOWA NR: 14/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM "GOŚCINNE PIWNICE" PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15), Z PRZEZNACZNIEM N
48/PN/17 2017-08-22 SYLWIA MAŃKA
1350.00 USŁUGA GASTRONOMICZNA POLEGAJĄCA NA SERWOWANIU ŚNIADAŃ DLA UCZESTNIKÓW KIEW2017 W DNIACH 25-26.09.2017 R.
11/ZE/17 2017-08-22 BIURO PROJEKTOWE GIS-MAP MAŁGORZATA NIEWĘGŁOWSKA
29500.00 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA: "IINWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH PRYWATNYCH"
370/ST/17 2017-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
100000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, PIŁKA NOŻNA
367/ST/17 2017-08-21 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
353/ST/17 2017-08-21 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
21000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
349/ST/17 2017-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
11000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA
26/OW/17 2017-08-21 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
5867.00 DOSTAWA NISZCZAREK W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH". DOSTAWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
27/OW/17 2017-08-21 BIURO PLUS SJ
5310.00 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH". DOSTAWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
347/ST/17 2017-08-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
44000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 -PIŁKA NOŻNA
264/GM/17 2017-08-21 WOJCIECH GÓRAK
190.00 UMOWA NR: 264/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
208/GM/17 2017-08-21 MEX BISTRO XXII SP. Z O.O.
2461.00 UMOWA NR: 9/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM PIJALNIA WÓDKII I PIWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24) Z PRZEZNACZNIEM
96/KP/17 2017-08-21 AKSON STUDIO SP. Z O.O.
0.00 WSPÓŁPRACA NA POTRZEBY REALIZACJI ZDJĘĆ DO SERIALU FABULARNEGO PT. "WOJENNE DZIEWCZYNY".
358/ST/17 2017-08-21 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
64000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
47/MAZ/17 2017-08-18 TADEUSZ KĘSIK
350.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 5 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA TADEUSZA KĘSIKA
45/MAZ/17 2017-08-18 THE OWL CONOR MONAGHAN
2700.00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, SKŁADU, PRZYGOTOWANIE DO WYDRUKU KSIĄZKI-ALBUMU "PRZYRODA LUBLINA"
31/CA/17 2017-08-18 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
5060.00 UMOWA NA REALZIACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "KAWIARENKA KULTURALNA BIS".
34/CA/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
2330.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH" - CYKL WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH ORAZ WYSTAWA PRAC SENIORÓW.
35/CA/17 2017-08-18 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY NR 1
3670.00 UMOWA O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH" - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW.
624/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE ARCHIDIECEZJALNY CHÓR CHŁOPIĘCO - MĘSKI "PUERI CANTORES
7000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP CHÓRU PUERI CANTORES LUBLINESES W BUDAPESZCIE" W DNIACH 23-30.08.2017 R.
627/KL/17 2017-08-18 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. " XVI LUBELSKIE ŚWIĘTO MIODU" W DNIU 10.09.2017 R.
1/USC/17 2017-08-18 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
0.00 WYPOŻYCZENIE DZIESIĘCIU OBRAZÓW DO DEKORACJI WNĘTRZ TRYBUNAŁU KORONNEGO.
623/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM.TERESY
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO : "WYSTĘP CHÓRU ANDANTINO ORAZ CHÓRU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 NA ORHID CHOIR FESTIVAL W MACEDONII W DNIACH 23-30.08.2017 R."
36/CA/17 2017-08-18 FUNDACJA TU OBOK
2460.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "SPOTKANIE Z LUBLINEM NA WIENIAWIE".
122/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
674197.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 66/IR/16 Z DNIA 04.05.2016 - ZMIANA ZAKRESU UMOWY, ROBOTY DODATKOWE, UZUPEŁNIAJĄCE, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DOT. STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
426/ST/17 2017-08-18 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
39975.00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS MECZY I RUNDY FAZY PLAY OFF II LIGA ŻUŻLA
127/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH MAWAR BIURO PROJEKTÓW
40590.00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ KOMPLEKSU BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
216/GM/17 2017-08-18 KACPER DOMŻAŁ
900.00 UMOWA NR: 16/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOŚCIUSZKI PRZY PLACU CZECHOWICZA, POW. 2 M
215/GM/17 2017-08-18 RADOSŁAW KOZŁOWSKI
474.00 UMOWA NR: 15/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII, LEMON EVOLUTION, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1, POW. 3,5 M
209/GM/17 2017-08-18 FUNDACJA KRAJOBRAZY
0.00 UMOWA UŻYCZENIA CZĘŚCI O POWIERZCHNI 167 M2 DZIAŁKI NR 21/2 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, USYTUOWANEJ PRZY UL. FURMAŃSKIEJ 5 W LUBLINIE (OBR. 34, ARK. 1, POW. 2678 M2, KSIĘGA WIECZ LU1I/00151068/5)
204/GM/17 2017-08-18 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
180.00 UMOWA NR: 48/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KARKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Z PRZENACZENIEM NA USTAWIENIE RUSZTOWANIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA PRAC RENOW
211/GM/17 2017-08-18 BOGDAN ZŁOTKIEWICZ
102.00 UMOWA NR: 11/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE STOISKO HANDLOWE Z ŻYWNOŚCIĄ I NAPOJAMI, CZ. DZ. NR 47 (OBR. 36, ARK. 3), PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 27, POW. 1,5 M
130/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
104550.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH W RAMACH ZADANIA " PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE"
129/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
3690.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 88/IR/17 Z DNIA 02.06.2017 R. NA "AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 26 W LUBLINIE - W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM WARUNKÓW LPEC Z
46/MAZ/17 2017-08-18 BARTOSZ WÓJCIK
800.00 WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO TEKSTÓW ZAWARTYCH W KSIĄŻCE-ALBUMIE "PRZYRODA LUBLINA"
425/ST/17 2017-08-18 FUNDACJA SCENY INVITRO
60000.00 PREZENTACJA DWÓCH SPEKTAKLI POD TYTUŁEM "POGROM W PRZYSZŁY WTOREK".
33/CA/17 2017-08-18 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
4860.00 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM - "AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA".
32/CA/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
7608.00 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "ZADANIE NR 1: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW" - CYKL KONCERTÓW MUZYCZNYCH NA ZAMKU LUBELSKIM
210/GM/17 2017-08-17 MAKSIM SHORAKH
296.00 UMOWA NR: 10/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY Z POPCORNEM I WATĄ CUKROWĄ ORAZ ZAPLECZE, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30, CZ. DZ. 47 (OBR. 36, ARK. 3), POW. 2M
625/KL/17 2017-08-16 FRANCISZEK SZPINDA
3500.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT. "KULTURALNE SPOTKANIE NA ZŁOTEJ"
424/ST/17 2017-08-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1325.00 ORGANIZACJA IMPREZ W RAMACH FESTWIALU LEGEND LUBELSKICH
220/GM/17 2017-08-16 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ ORAZ DZIAŁKA NR 5/10 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻO
202/GM/17 2017-08-16 HANDEL WIELOBRANŻOWY TERESA KASICKA
695.00 UMOWA NR: 8/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 27) Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDEK GASTRONO
621/KL/17 2017-08-14 POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
1500.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TRWAJĄCEJ OD 15 SIERPNIA 2017R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
126/IR/17 2017-08-14 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
58425.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W LUBLINIE, PRZY UL. RZECKIEGO 10 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
29/CA/17 2017-08-14 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "SEMPER IN ALTUM"
4000.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "FLOW DLA SENIORÓW"
47/GK/17 2017-08-14 "LENMAR" MARCIN LENARD
21383.00 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZTUK KOZIOŁKÓW NA SPRĘŻYNIE) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
620/KL/17 2017-08-11 EWA MOLIK
200.00 OPROWADZANIE PO LUBLINIE W JĘZYKU ANGIELSKIM DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE Z OKAZJI WIELKIEGO JUBILEUSZU 700-LECIA LOKACJI MIASTA NA PRAWIE MAGDEBURSKIM, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 SIERPNIA 2017 ROKU.
622/KL/17 2017-08-11 POLITECHNIKA LUBELSKA
4000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYCZNO -FOLKLORYSTYCZNEGO " MORSKI STRUNI " W DNIACH 20-24.08.2017 W CZARNOGÓRZE
46/GK/17 2017-08-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
25.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
401/ZSS/17 2017-08-11 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 195/ZSS/17 ORGANIZACJA IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ
131/IR/17 2017-08-11 "PAMM" ZOFIA DUBIEL
0.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 152/IR/15 Z DNIA 15.07.2015 DOT. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ III NIECKI SKŁADOWISKA ODPADÓW W ROKITNIE - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
200/GM/17 2017-08-11 FUNDACJA ODKRYWAMY TALENTY
500.00 UMOWA NR: 7/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ STREFY ZABAW DLA DZIECI I RODZIN, W TYM WARSZTATÓW W POSTACI 14 MODUŁOW
350/ST/17 2017-08-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
19000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
125/IR/17 2017-08-11 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 96/IR/17 Z DNIA 21.06.2017 DOT. ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
411/ST/17 2017-08-11 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
5000.00 FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH - WYSTĘP ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND
619/KL/17 2017-08-11 AGNIESZKA SZWAJGIER
3200.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO O CZASIE TRWANIA 2 GODZINY Z ZESPOŁEM MUZYKI DAWNEJ ALTA PODCZAS UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE W DNIU 14.08.2017 R.
412/ST/17 2017-08-11 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 491/ST/16 ZMIENIONEJ ANEKSEM NR 504/ST/16 ORAZ 340/ST/17 - LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA
45/PN/17 2017-08-10 NORBERT RUDAŚ
7100.00 AUTORSKI SCENARIUSZ, COPY, REŻYSERIA FILMU I ELEMENTÓW POSTPRODUKCJI FILMU PROMOCYJNEGO LUBLINA JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
48/GK/17 2017-08-10 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
31255.00 ANEKS DO UMOWY NR 13/GK/17 W ZAKRESIE WŁĄCZENIA DO UTRZYMANIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. ROMANOWSKIEGO.
123/IR/17 2017-08-10 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
19500.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ NA DZIAŁKACH 10/14 I 10/13 ARK. 6 OBR. 0037, PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ W LUBLINIE
95/KP/17 2017-08-10 WOJCIECH SIEŃKO
5300.00 PRZEPROWADZENIE POKAZÓW PRZY UŻYCIU TAŚMY DO SLACKLINE.
46/PN/17 2017-08-10 GRZEGORZ FILIPIAK
2200.00 AUTORSKI PROJEKT I WYKONANIE ZDJĘĆ DO FILMU PROMOCYJNEGO LUBLINA JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
128/IR/17 2017-08-10 DECOMART JAN NOWACKI
15791.00 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
114/MZON/17 2017-08-10 ANNA WALENDA
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA: 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
47/PN/17 2017-08-10 DOROTA POROWSKA
1100.00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ROLI W FILMIE PROMUJĄCYM LUBLIN JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
44/PN/17 2017-08-10 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
10650.00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 24-26.09.2017 R. DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
322/ST/17 2017-08-09 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
2000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE VII SZACHOWY MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM.REGINY GERLECKIEJ
410/ST/17 2017-08-09 FUNDACJA HERSTORY
2600.00 ZAKRES DZIAŁAŃ OBEJMUJE ORGANIZACJĘ W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017 - INSCENIZOWANEGO SPACERU MIEJSKIEGO POD NAZWĄ "KOBIETA W MUNDURZE PRZYCHODZI NOCĄ"
348/ST/17 2017-08-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
200000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
198/GM/17 2017-08-09 KJS S.C. SŁAWOMIR BRONISZ JOLANTA WŁODARCZYK KRZYSZTOF WŁODARCZYK
1599.00 UMOWA NR: 6/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE
213/GM/17 2017-08-09 HUBERT ADASZEWSKI
2091.00 UMOWA NR: 13/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4, PRZED LOKALEM "BOSKO", POW. 36 M
197/GM/17 2017-08-09 EUROPA S.A.
18618.00 UMOWA NR: 5/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1 Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIĘ REKLAMO
397/ZSS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 117/ZSS/17 NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA POD NAZWĄ "REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKOW RODZIN". A
661/KL/17 2017-08-08 MACIEJ RUKASZ
0.00 BEZPŁATNE UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ AUTORSTWA MACIEJA RUKASZA W CELU WYKORZYSTANIA ICH W WYDAWNICTWIE CD I DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
23/FE/17 2017-08-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
498644.00 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W ULICY POZIOMKOWEJ - I ETAP NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BARWINKOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NASTURCJOWĄ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI" ZE ŚRODKÓW
124/IR/17 2017-08-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
248266.00 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
398/ZSS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 123/ZSS/17 NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA POD NAZWĄ : "REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM". ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HA
33/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "WITAMY W LUBLINIE". PROGRAM ADAPTACYJNY DLA NOWOPRZYBYŁYCH STUDENTÓW DO LUBLINA
32/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
51600.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. POZNAJMY SIĘ
31/PS/17 2017-08-08 --FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
31500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SĄSIEDZI NA 5! PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU DLA LOKALNYCH WSPÓLNOT MIASTA LUBLIN
30/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
25000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. CENTRUM INICJATYW SĄSIEDZKICH "WSPÓLNOTA"
618/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000.00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH", TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PODEJMUJĄCYCH RÓŻNORODNE TEMATY ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ NA PRZESTRZENI EPOK I SZTUKĄ WSPÓŁCZESN
616/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000.00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z MIEJSKIM OGRODNICTWEM I FLO
615/KL/17 2017-08-08 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
150000.00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU CENTRALNY PLAC ZABAW NA PLACU LITEWSKIM.
617/KL/17 2017-08-08 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 585/KL/17 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Z TEATREM IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE (ZMIANA NUMERU KONTA, UZUPEŁNIENIE PRZEZNACZENIA DOTACJI, ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TE
626/KL/17 2017-08-08 RYSZARD SZCZYGIEŁ
1000.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " DZIEDZICTWO LOKACJI" O HISTORII LUBLINA I ZNACZENIU LOKACJI PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W RAMACH WYDARZENIA 700. URODZINY MIASTA LUBLIN W DNIU 15 SIERPNIA 2017 R
409/ST/17 2017-08-08 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
2025.00 FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH - ORGANIZACJA WYCIECZEK PIESZYCH
407/ST/17 2017-08-08 FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
5000.00 "LUBLIN BUSINESS RUN "- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
206/GM/17 2017-08-08 JULITA OWCZARZAK
43.00 UMOWA NR: 50/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻ BLASZANY
212/GM/17 2017-08-08 EWA CHODUŃ
1506.00 UMOWA NR: 12/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 3, PRZED LOKALEM MK CAFE
43/MAZ/17 2017-08-07 F.H.U BIOVERDE PRZEMYSŁAW BABCZYŃSKI
5000.00 ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
89/KP/17 2017-08-07 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.
32340.00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
29/PS/17 2017-08-07 FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 24/PS/17 Z DNIA 22.06.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SKWER PRZY UL. JAGIEŁŁY
118/IR/17 2017-08-07 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
112045.00 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO I SCHODÓW PRZY UL. LWOWSKIEJ 6 W LUBLINIE
45/GK/17 2017-08-07 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
2460.00 ROZBIÓRKA ORAZ WYWÓZ POZOSTAŁOŚCI ALTANY OGRODOWEJ POZA TEREN OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
43/GK/17 2017-08-07 TABAL JAN KIDAJ , MIECZYSŁAW DANIEL
1623.00 WYKONANIE 4 SZTUK TABLICZEK ZAKAZU NA FONTANNIE GŁÓWNEJ NA PLACU LITEWSKIM
44/MAZ/17 2017-08-07 F.H.U "JK" JAN KWASEK
226.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 3 SZT. ZDJĘĆ
660/KL/17 2017-08-07 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1000.00 WYKONANIE MIN.3000 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH WYKONANYCH PODCZAS "URODZIN MIASTA" W DNIACH 12-15.08.2017 W LUBLINIE ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
87/KP/17 2017-08-07 SKRIVANEK SP. Z O.O.
6494.00 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE JĘZYKÓW: ANGIELSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO.
383/ST/17 2017-08-07 MONIKA ZADURSKA-BIELAK
2450.00 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA IMPREZY PN." WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z ANIOŁEM W TLE " W DNIU 23.09.17 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
91/KP/17 2017-08-07 ANDRIJ TROFIMCHUK
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA ŁUCK (UKRAINA).
92/KP/17 2017-08-07 KLAUDIA SIDOR
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA PONIEWIEŻ (LITWA)
90/KP/17 2017-08-07 IMANOL DAFAUCE HUERTAS
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA MURCJA (HISZPANIA).
93/KP/17 2017-08-07 RENATA HUSARZ
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA DEBRECZYN (WĘGRY).
408/ST/17 2017-08-07 FUNDACJA TWORZENIA I PROMOWANIA SZTUKI ? ALEŻ GUSTAWIE!
4200.00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA POKAZÓW TRZECH "PARKATONIKÓW" W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017.
205/GM/17 2017-08-07 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
1800.00 UMOWA NR: 49/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DOLNA PANNY MARII DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DOLNEJ PANNY MARII Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNO-KULTURALNĄ
117/IR/17 2017-08-07 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
14145.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PŁYTY WOTYWNEJ CHACZKARU NA PLACU JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE.
207/GM/17 2017-08-07 YULIYA KRASNOSHAPKA
650.00 UMOWA NR: 51/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FILARETÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY UL. FILARETÓW, CZ. DZ. NR 2/13 (OBR. 27, ARK. 4), POW. 50M2, KIOSK HANDLOWY
94/KP/17 2017-08-07 OLIWIA SITOI
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA LANCASTER (ANGLIA).
88/KP/17 2017-08-07 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7920.00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
86/KP/17 2017-08-07 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
37023.00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH.
605/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
9963.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI AUTORSTWA ŁUKASZA MARCIŃCZAKA PT. " ŚWIAT TRZEBA DOKOŃCZYĆ."
614/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI "ŚWIADKIEM JEST TA STELA. STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI W LUBLINIE."
116/IR/17 2017-08-04 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
28000.00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 1, UL. WILEŃSKA 19 W LUBLINIE
119/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
59655.00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KUCHENNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
120/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
109722.00 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU AGD, RTV I OGRODNICZEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
121/IR/17 2017-08-04 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
0.00 POROZUMIENIE - ROZWIĄZANIE UMOWY NR 97/IR17 Z DNIA 26.06.2017 R. ZAWARTEJ NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA O DŁUGOŚCI OK. 120 MB I SZER. 1,5 M WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO W KIERUNKU PARKU "CZ
11/NW/17 2017-08-04 MOTOR LUBLIN S.A.
800000.00 OBJĘCIE 1.600 AKCJI IMIENNYCH SERII U O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
127/OŚ/17 2017-08-04 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
24000.00 UMOWA W SPRAWIE REALIZACJI PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2017 R.
43/PN/17 2017-08-04 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
27552.00 WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH USŁUG: 1) WYPRACOWANIE POGŁĘBIONEJ ANALIZY (DIAGNOZA BARIER I POTENCJAŁÓW) I OFERTY INWESTYCYJNEJ DLA OBSZARU REWITALIZACJI NA POTRZEBY GOSPODARCZE I WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI. 2) PRZEPROWADZENIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY AK
384/ST/17 2017-08-04 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
1700.00 ZADANIE PUBLICZNE PN. "KLUB 2017"
44/GK/17 2017-08-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
300.00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ CENTRALNY PLAC ZABAW.
85/KP/17 2017-08-04 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7344.00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
114/IR/17 2017-08-03 "LENMAR" MARCIN LENARD
29677.00 WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU POD URZĄDZENIAMI SIŁOWYMI, PRZY UL. HUSARSKIEJ W LUBLINIE
195/GM/17 2017-08-03 ELŻBIETA WÓJCIK
425.00 UMOWA NR: 46/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA CZ. DZ. NR 1096 (OBR. 33, ARK. 21), POW. 250M2, TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM - JEDNOKROTNA.
115/IR/17 2017-08-03 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
7750.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ ORAZ ZAKUP, DOSTARCZENIE, MONTAŻ I USTAWIENIE NA TEJ NAWIERZCHNI STACJONARNEGO GRILLA W DZIELNICY TATARY W LUBLINIE
360/ST/17 2017-08-03 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
20000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
366/ST/17 2017-08-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
20000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA.
399/ZSS/17 2017-08-03 SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZY JAN KOTARSKI
1000.00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PROMUJĄCYCH PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK MIASTA LUBLIN PRZEZ SPECJALISTĘ W TYM ZAKRESIE
610/KL/17 2017-08-02 NATALIA WILK
0.00 ANEKS DO UMOWY 78/KL/17 - UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
84/KP/17 2017-08-02 TEATR STARY W LUBLINIE
0.00 ZORGANIZOWANIE PROJEKCJI FILMOWYCH PT. "LUBLIN NA EKRANIE" W DNIACH 12 I 14 SIERPNIA 2017R.
194/GM/17 2017-08-02 LUBELSKI CECH NATUROTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW
400.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE W POBL. UL. BURSZTYNOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PRÓBY TAŃCA HULA
356/ST/17 2017-08-02 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
74000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - RUGBY
607/KL/17 2017-08-02 BEATA ART BEATA PIETRAS
0.00 ANEKS DO UMOWY 58/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
35/OW/17 2017-08-02 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NA PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZ
396/ZSS/17 2017-08-02 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
96/OR/17 2017-08-02 PAWEŁ GIL
20000.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
606/KL/17 2017-08-02 E.T. CONSULTING EWA TUTKA
0.00 ANEKS DO UMOWY 133/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
196/GM/17 2017-08-02 ZBIGNIEW SICZEK
252.00 UMOWA NR: 1035/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 35 DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEN : UL.SIEMIRADZKIEGO 35, POW. 140
203/GM/17 2017-08-02 IMPORT EXPORT HANDEL DET. I HURTOWY MARCIN PAWELEC
PAWELEC EMILIA
645.00 UMOWA NR: 47/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŚCIGOWA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 2, CZĘŚĆ DZ. NR 31/11 O POW. 30M2, KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
3/BRM/17 2017-08-01 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 OKREŚLENIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ STRON ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN Z OKAZJI 700 ROCZNICY NADANIA LUBLINOWI PRAW MIEJSKICH W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9 W LUBLINIE
41/PN/17 2017-08-01 2BA AGNIESZKA NOWAK
3936.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ INTERESARIUSZY OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM - PREZENTACJA EFEKTÓW PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ, IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ MOŻLIWYCH DZIAŁAŃ ROZWIĄZUJĄCYCH TE P
10/NW/17 2017-08-01 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000.00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
40/PN/17 2017-08-01 LUKSTAR ŁUKASZ MĄKOWSKI
5372.00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST WYKONANIE I DOSTAWA ROLL UPÓW STOJĄCYCH ORAZ ŚCIANKI TEKSTYLNEJ NA POTRZEBY ORGANIZACJI KIEW 2017
38/PN/17 2017-08-01 ROMAN ZADOROZHNYY
2000.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM I OBSŁUGĄ KONT NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 (KIEW)
39/PN/17 2017-08-01 MAREK TARGOŃSKI
2000.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSLUGĄ DZIENNIKARZY W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ I PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 (KIEW)
611/KL/17 2017-08-01 ANGELIKA SZCZYGIEŁ
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 115/KL/17 Z DNIA 24 STYCZNIA 2017 R. - DOT. ZMIANY ZAKOŃCZENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
612/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
5000.00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (ZAKUP PIANINA CYFROWEGO NA POTRZEBY FILII NR 36).
613/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
230500.00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (WYPOSAŻENIE NOWEJ FILII MBP W DZIELNICY SZEROKIE PRZY UL. SŁAWIN 20).
604/KL/17 2017-08-01 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
37900.00 DRUK I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: KATALOGU I FOLDERU "700 LAT LUBLINA. WIELKI JUBILEUSZ"
405/ST/17 2017-08-01 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
3000.00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH 2017
404/ST/17 2017-08-01 PUB "DOM ZŁOTNIKA" ANNA MAKUCH
0.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI NR 251/ST/16 - CESJA PRAW
406/ST/17 2017-08-01 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
20300.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017 "
36/IT/17 2017-08-01 SPRINT S.A.
64944.00 ZAPEWNIENIE SERWISU I ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO OPENSCAPE VOICE W WERSJI 6.0 ORAZ HIPATH4000 W WERSJI 6.0 WRAZ Z APLIKACJAMI TOWARZYSZĄCYMI XPRESSIONS V7, IBB 5.01 I BILING ONLINE.
25/OW/17 2017-08-01 MAŁGORZATA JOŃCZYK
3600.00 WYKONANIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH M.IN NA KOORDYNOWANIU I NADZOROWANIU DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU :SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" UMOWA JEST WSPÓŁ FINANSOWANA ZE Ś
42/PN/17 2017-08-01 SŁAWOMIR KOZIEŁ OMR GRUPA BADAWCZA
9700.00 PRZYGOTOWANIE W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM, DZIAŁAŃ I POPRAWY STANU ZABUDOWY ZABYTKOWEJ - UZU
95/OR/17 2017-07-31 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
14327.00 OPRAWA INTROLIGATORSKA ZNISZCZONYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO SPORZĄDZANYCH PO ROKU 1945.
94/OR/17 2017-07-31 AGNIESZKA WEREMKO
1000.00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
93/OR/17 2017-07-31 DANIEL PAWLIKOWSKI
1000.00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
92/OR/17 2017-07-31 GRZEGORZ MARCINIAK
1000.00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
359/ST/17 2017-07-31 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
600/KL/17 2017-07-31 MARKIJAN SAWENEĆ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
599/KL/17 2017-07-31 SOFIJA SAWENEĆ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
598/KL/17 2017-07-31 KATARZYNA KUPRIANOWICZ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU
603/KL/17 2017-07-31 JOANNA KUPRIANOWICZ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
602/KL/17 2017-07-31 ANTONI TKACZYK
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
601/KL/17 2017-07-31 BOHDAN SAWENEĆ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
595/KL/17 2017-07-31 WERONIKA DĘBIŃSKA
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
596/KL/17 2017-07-31 OLENA ROSZCZENKO
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
594/KL/17 2017-07-31 MIKOŁAJ ROSZCZENKO
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
21/FE/17 2017-07-31 ARS MEDIA SP. Z O.O.
17097.00 UMOWA DOT.PRZEPROWADZENIA TELEWIZYJNEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU " PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE-WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17/S19" REA
597/KL/17 2017-07-31 ALEKSANDRA KUTRZEPA
2211.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - VIII EDYCJA FESTIWALU JAZZOWEGO RCK PRO JAZZ W KOŁOBRZEGU.
593/KL/17 2017-07-31 JAN RUSIN
3500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - UDZIAŁ W VIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MUZYKI JAZZOWEJ RCK PRO JAZZ.
125/OŚ/17 2017-07-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
100000.00 UMOWA OBEJMUJE REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRZYMANIA I KONSERWACJI ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH TZW."MIENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ " JAKIM JEST ZALEW ZEMBORZYCKI.
23/OW/17 2017-07-31 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
4480.00 PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKC
357/ST/17 2017-07-31 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
50000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 PIŁKA NOŻNA.
193/GM/17 2017-07-31 HALINA RUDZIŃSKA
305.00 UMOWA NR: 1034/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
199/GM/17 2017-07-31 DARIUSZ BRZÓZKA
854.00 UMOWA NR: 1036/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
83/KP/17 2017-07-31 WNIEBOWZIĘTE. RAFAŁ MICHAŁOWSKI.
4674.00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH PLANSZ, ZAWIERAJĄCYCH MIN. 35 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN.
382/ST/17 2017-07-28 STORYTELLER MUSEUM MICHAŁ MALINOWSKI
9000.00 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA IMPREZY PN. "PODWÓRKO LEGEND LUBELSKICH. BAJKOWY PLAC EDUKACYJNYCH ZABAW KREATYWNYCH" W DNIU 23.09.17 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
380/ST/17 2017-07-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2200.00 ORGANIZACJA IMPREZ LUBLIN MIASTEM LEGEND ORAZ RODZINNE LEGENDOWANIE W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017 W DNIU 23.09.2017 R.
379/ST/17 2017-07-28 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
552.00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW INTROLIGATORSKICH, PAPIERNICZYCH I OPOWIEŚCI DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W DNIU 23.09.2017 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
592/KL/17 2017-07-28 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, ANEKS ZMIANA TERMINÓW
381/ST/17 2017-07-28 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
5000.00 ORGANIZACJA IMPREZY PN."W POSZUKIWANIU TAJEMNIC LUBLINA, CZYLI JAK ODNALEŹĆ ZAGINIONĄ RECEPTURĘ " W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
42/GK/17 2017-07-28 BUDIMEX S.A.
109144.00 WYKONANIE NAPRAW FONTANN LINEARNYCH NR 6 I 7 ZLOKALIZOWANYCH NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
276/GM/17 2017-07-28 JET LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ZAPISU DOTYCZĄCEGO TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY
192/GM/17 2017-07-28 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5535.00 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI I/LUB GARAŻAMI, POŁOŻONYMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
17/GD/17 2017-07-28 --RSRM W LUBLINIE
15000.00 WYKONANIE OCENY 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
112/IR/17 2017-07-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
76260.00 REMONT SCHODÓW I POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RATUSZU, PRZY PL. ŁOKIETKA 1 ORAZ ELEWACJI W ARCHIWUM, PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3 W LUBLINIE.
113/IR/17 2017-07-28 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 6/IR/16 Z DNIA 19.01.2016 R. NA ROZBUDOWĘ O HALĘ SPORTOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. WAJDELOTY 12 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI ROBÓT - DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2017 R.
91/OR/17 2017-07-28 EDYTA SICZEK
1000.00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
190/GM/17 2017-07-28 JERZY ONDRA
253.00 UMOWA NR: 1033/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
87/SOI/17 2017-07-28 PIOTR MALESZYK
0.00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DO DNIA 31.08.2017 R.
608/KL/17 2017-07-27 PIOTR CUGOWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 41/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
609/KL/17 2017-07-27 KRZYSZTOF CUGOWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 42/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
354/ST/17 2017-07-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
111/IR/17 2017-07-27 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
117213.00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
22/OW/17 2017-07-27 SANTORIA GROUP S.A.
37239.00 USŁUGA HOTELARSKA OBEJMUJĄCA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 11 UCZNIÓW I 1 OPIEKUNA GRUPY NA CZAS ODBYWANIA STAŻU W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
36/PN/17 2017-07-27 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
1120.00 UDOSTĘPNIENIE 8 POKOI GOŚCINNYCH W DNIACH 27-31.07.2017 R. DLA UCZESTNIKÓW WIZYTY STUDYJNEJ.
591/KL/17 2017-07-27 USTYM SOBOLIVSKYI
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
321/ST/17 2017-07-27 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
10000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE . LUBELSKI BIEG EKSTREMALNY"
187/GM/17 2017-07-26 BIURO RACHUNKOWE B & K KAMILA CYRSKA-JÓŹWIAK
2604.00 UMOWA NR: 44/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY UL. LWOWSKA POW. ; 2931
42/MAZ/17 2017-07-26 FULCO SYSTEM SP. Z O.O.
49063.00 ZAKUP MEBLI MIEJSKICH (WRAZ Z MONTAŻEM I DOSTARCZENIEM) - UL. GROTTGERA W LUBLINIE
41/MAZ/17 2017-07-26 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
11222.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI PIESZEJ POD MEBLE MIEJSKIE NA DZIAŁCE 18/1 PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY GŁĘBOKIEJ I NARUTOWICZA W LUBLINIE
307/ST/17 2017-07-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
8000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
16/GD/17 2017-07-26 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
1800.00 UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NR P.0663.2017.1218 W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 50/1 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 3) - AL. WITOSA I NR 58 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 2) - AL. WITOSA
82/KP/17 2017-07-26 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5925.00 ZAKUP 395 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
590/KL/17 2017-07-25 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE
4500.00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZORZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, CZTERY PORY ROKU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
15/GD/17 2017-07-25 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
177120.00 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBR. 9- DZIESIĄTA II, ARK 1, 2, 4 ( Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁKI NR 54/2), 5 I 6
191/GM/17 2017-07-25 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
67.00 UMOWA NR: 45/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁĘCZYŃSKA DZIERŻAWY - ALTANA ŚMIETNIKOWA ALTANA ŚMIETNIKOWA: UL. ŁĘCZYŃSKA, POW. 30
185/GM/17 2017-07-25 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
3740.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO: 1) DZIAŁKA NR 107/13 (OBR. 29, ARK. 1) O POWIERZCHNI 0,4528 HA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELOKONDYGNACYJNYM STANOWIĄ
38/GK/17 2017-07-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY - ZWIĘKSZENIE LICZBY ZDROJÓW ULICZNYCH OBJĘTYCH UMOWĄ NR 35/GK/15 O 2 POIDEŁKA ZLOKALIZOWANE NA PLACU LITEWSKIM. KWOTA OKREŚLONA UMOWĄ NR 35/GK/15 POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
365/ST/17 2017-07-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
82000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA.
22/BM/17 2017-07-24 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED S.C.
0.00 WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU W RAMACH DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH NA WYPADEK NADZWYCZAJNEGO ZDARZENIA RADIACYJNEGO.
21/BM/17 2017-07-24 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TERMED S.C.
0.00 WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU W RAMACH DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH NA WYPADEK NADZWYCZAJNEGO ZDARZENIA RADIACYJNEGO.
109/IR/17 2017-07-24 EDACH SP. Z O.O.
129070.00 WYKONANIE OGRODZENIA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, PRZY UL. PRZYJAŹNI 12 W LUBLINIE
20/BM/17 2017-07-24 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
50000.00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH KWP W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ: KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH "DOPALACZOM MÓWIĘ NIE" I CYKLU KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU "OSZUSTOM STOP" ORAZ EMISJI SPOTÓW PRO
188/GM/17 2017-07-24 KRYSTYNA JOSICZ
JOSICZ EDMUND
282.00 UMOWA NR: 1032/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
34/IT/17 2017-07-24 NADAJE.COM WOJCIECH DALĘTKA
13874.00 ZAPEWNIENIE USŁUGI STREAMINGU IP.
88/SOI/17 2017-07-24 ILONA LEĆ
5800.00 OPRACOWANIE I WDROŻENIE STARTEGII MARKETINGOWEJ W KANAŁACH SOCIAL MEDIA PROJEKTU ,,LUBELSKA WYŻYNA IT''
80/KP/17 2017-07-24 BARTOSZ WÓJCIK
150.00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI PROGRAMU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
184/GM/17 2017-07-24 SKARB PAŃSTWA -PREZYDENT MIASTA LUBLIN
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W LUBLINIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY LUBLIN OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI 10/3 (OBR. 22, ARK. 4), 10
35/IT/17 2017-07-24 ASSECO DATA SYSTEM S.A.
19476.00 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I ODNOWIENIE CERTYFIKATÓW KWALIFIKOWANYCH.
41/GK/17 2017-07-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20.00 ODPŁATNY POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZARZĄDZANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
8/ZE/17 2017-07-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 6 (8/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
37/PN/17 2017-07-21 AGIT AGNIESZKA RYDZ
72800.00 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE PODCZAS KIEW W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2017 R.
181/GM/17 2017-07-21 KRZYSZTOF JAWORSKI
640.00 UMOWA NR: 1031/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
21/OW/17 2017-07-21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
1500.00 ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA E-LEARNINGOWEGO WRAZ Z EGZAMINEM INSTRUKTORSKIM W ZAKRESIE CCNP ROUTE DLA 1 NAUCZYCIELA ZSEL W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
98/GM/17 2017-07-21 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
4786.00 ANEKS NR 19/2017 Z DNIA 10.07.2017 DO UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOKREŚLONY DOT. OPŁAT CZYNSZU ZA LOKAL W BUDYNKU LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBLINIE PRZY UL. RZECKIEGO 21 (OD M-CA IV-VII. 2017 UMOWA WIRTUALNA NR PPP3/GM/17) NA PROWADZENIE PORADNI
180/GM/17 2017-07-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
2000.00 DZIERŻAWA PLACU PO FARZE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH 40. EUROPEJSKIEJ KONWENCJI ŻONGLERSKIEJ
318/ST/17 2017-07-21 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
4000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
352/ST/17 2017-07-21 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
14000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
589/KL/17 2017-07-21 FUNDACJA HERSTORY
0.00 ANEKS NR 589/KL/17 Z DNIA 21.07.2017 DO UMOWY NR 360/KL/16 Z DNIA 01.07.2016 - WYDŁUŻENIE TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA
182/GM/17 2017-07-20 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 222/GM/16 ZMIENIAJĄCY JEGO PAR. 1 I PKT 1 PAR. 5.
584/KL/17 2017-07-20 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
37855.00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY "WĘGLIN" Z PRZEZNACZENIEM NA: - PRZEBUDOWĘ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ W SIEDZIBIE INSTYTUCJI PRZY UL. JUDYMA 2A W LUBLINIE (W TYM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, ZAKUP OKNA ORAZ WY
346/ST/17 2017-07-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000.00 REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
189/GM/17 2017-07-20 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/8 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ ORAZ DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻON
394/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
116328.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
392/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
96000.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - PNEUMOKOKI
110/IR/17 2017-07-20 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
0.00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI O NR EWID. 161/7 ( WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY RZEKI BYSTRZYCY) NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIAŁCE 161/7, OBR. 34, ARK. 7 PRZY AL J. PIŁSUDSKIEGO W LUBL
28/PS/17 2017-07-20 DARIUSZ SCHULZ
75000.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ROWEROWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ BEZPIECZNYCH PARKINGÓW ROWEROWYCH.
27/PS/17 2017-07-20 MIECZYSŁAW BISZKONT
PRZYBYŚ-ZIEMBA DANUTA
71433.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ: UTWORZENIE WIELOPOKOLENIOWEGO PARKU UL. TYMIANKOWA
393/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
19843.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - WADY WZROKU
395/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
63968.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV
78/KP/17 2017-07-20 JACEK SCHERER FOTOGRAFIA
3900.00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
581/KL/17 2017-07-20 ELŻBIETA KAMIŃSKA
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 430/KL/17 - ZMIANA TERMINU TRZECIEJ TRANSZY.
585/KL/17 2017-07-20 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
130000.00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO, TJ. ZESTAWU MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH NAGŁOWNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM.
79/KP/17 2017-07-20 WOJCIECH PACEWICZ
3600.00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
582/KL/17 2017-07-20 WOJCIECH JANUSZCZYK
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 531/KL/17 - ZMINA TERMINU ZAKOŃCZENIA PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
183/GM/17 2017-07-20 TADEUSZ MARCHEWKA
KALINOWSKI DARIUSZ
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 174/GM/16 W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ W KOMPARYCJI UMOWY
39/GK/17 2017-07-19 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9381.00 OBSŁUGA (PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA, URUCHOMIENIE I WYŁĄCZENIE) URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH PRZY UL. T. ZANA ORAZ NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE. WARTOŚĆ UMOWY: JEDNORAZOWY KOSZT OBSŁUGI INSTALACJI GAZOWEJ WYNOSI 670,08 ZŁ. SZACUNKOWO ZAŁOŻONO W TRAKCIE TRWAN
90/OR/17 2017-07-19 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 246/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
37/GK/17 2017-07-19 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
40772.00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ GABLOT ZAINSTALOWANYCH W OBRĘBIE PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
35/PN/17 2017-07-19 STOWARZYSZENIEM RYSA
2800.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA RODZICÓW Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBE
374/ST/17 2017-07-19 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
553.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE PLAKATU I BANERÓW DOT. "ZIMY W MIEŚCIE 2018"
587/KL/17 2017-07-19 UNDERGROUND DANCE STUDIO ANNA ŁUKASIAK
15000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA FINAŁ WORLD OF DANCE W LOS ANGELES
586/KL/17 2017-07-19 FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ IN SITU
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA 7 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI EFEMERYCZNEJ KONTEKSTY W SOKOŁOWSKU 21-25.07.2017 R.
588/KL/17 2017-07-19 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
-4000.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA Z DNIEM 19.07.2017 R. UMOWY NR 366/KL/17 Z DN. 4.04.2017 R.
34/PN/17 2017-07-19 PPH YARD SP. Z O. O.
4978.00 USŁUGA NOCLEGOWA DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-26.09.2017 W OBIEKCIE HOSTEL CENT
77/KP/17 2017-07-18 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
4964.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 117 SZT. KUBKÓW TERMICZNYCH Z GRAWEREM REKLAMOWYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
20/FE/17 2017-07-17 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
116052.00 UMOWA O ZALICZKOWE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W WYSKOŚCI 27 000 ZŁ W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" CZTERECH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32, ZESPOLE SZKÓŁ NR 4, SOSW ORA
32/PN/17 2017-07-17 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25268.00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
33/PN/17 2017-07-17 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17160.00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
4/WSM/17 2017-07-17 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH ZMIENIAJĄCY WARUNKI NAJMU
179/GM/17 2017-07-17 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA"
4878.00 UMOWA NR: 43/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WIĄZOWA DZIERŻAWY - INNE CELE BUDOWLANE : UL.WIĄZOWA, UL. LESZCZYNOWA, UL. BUKIETOWA POW.; 813
85/SOI/17 2017-07-17 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
4000.00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
186/GM/17 2017-07-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 2/4, 10/7, 16/1, 16/2
26/PS/17 2017-07-17 WITKAC SP. Z O.O.
3894.00 ANEKS DO UMOWY NR 7/PS/17 Z DNIA 20.04.2017 R.- USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO WITKAC.PL
107/IR/17 2017-07-17 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
49752.00 REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA NR 77 W LUBLINIE, PRZY UL. RADOŚCI 8
373/ST/17 2017-07-14 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 371/ST/17- REMONT I MODERNIZACJA BOISK OSIEDLOWYCH. ZMIANA TERMINU.
106/IR/17 2017-07-14 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 56/IR/17 Z DNIA 13.04.2017 R. NA ZADANIE: W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ STADIONU "SYGNAŁ" ORAZ NA ROZBU
201/GM/17 2017-07-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
0.00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WALLENRODA 2A, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 7 (OBR. 21, ARK. 10) Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "ROZTOCZE"
391/ZSS/17 2017-07-13 BARBARA HASIEC
1000.00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PROMUJĄCYCH "PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA DZIECI W WIEKU 3 LAT"
372/ST/17 2017-07-13 U FOTOGRAFA BARTŁOMIEJ CZARNOMSKI
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "RZEMIEŚLNICY NA PLACU RYBNYM" W RAMACH IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
345/ST/17 2017-07-13 NIZIO DESIGN INTERNATIONAL MIROSŁAW NIZIO
1500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI PODCZAS VI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
388/ZSS/17 2017-07-13 AGORA SA
2460.00 PROMOCJA REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W GAZECIE WYBORCZEJ. - DODATEK ZDROWE LATO ORAZ WYSOKIE OBCASY.
76/KP/17 2017-07-13 PHILIPS LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
123000.00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
75/KP/17 2017-07-13 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
10578.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH: ULOTKA, FOLDER.
579/KL/17 2017-07-12 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 79/KL/17 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE MATERIAŁU Z KONCERTU " ZAKOCHANI W LUBLINIE " NA DVD I CD
577/KL/17 2017-07-12 INVEST KAROL MAJ
4000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI GRAFITII "MEETING OF STYLES"
18/FE/17 2017-07-12 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
10867.00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ RADIOWO-INTERNETOWEJ DLA PROJETU "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17
390/ZSS/17 2017-07-12 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
70000.00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W ŻŁOBKU "SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW" MIESZCZĄCYM SIĘ PRZY UL. KRYSZTAŁOWEJ 13, 20-514 LUBLIN
74/KP/17 2017-07-12 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
19079.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: OKULARY, BAŃKI, SMYCZ NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
378/ST/17 2017-07-12 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
10701.00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
339/ST/17 2017-07-12 KLUB PIŁKARSKI STARÓWKA LUBLIN
7000.00 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
86/SOI/17 2017-07-12 URSUS S.A.
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONCEPCJI OPTYMALNEGO KREOWANIA WARTOŚCI W OPARCIU O PROJEKT MIĘDZYNARODOWEGO PARKU POD NAZWĄ CENTRUM INTELIGENTNEGO PRZEMYSŁU.
578/KL/17 2017-07-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
2600.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULURALNEGO PT: WYDANIE KSIĄŻKI "OPOWIEŚĆ O CZARCIEJ ŁAPIE"
36/GK/17 2017-07-12 ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
13398.00 DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA - 75M WRAZ ZE SŁUPKAMI ORAZ FURTKAMI WEJŚCIOWYMI (2SZT.) NA PLAC ZABAW PRZY UL. PRZYJAŹNI.
389/ZSS/17 2017-07-12 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
54000.00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W ŻŁOBKU UNIWERSYTECKIM MALUCH.NET UL. J. BEMA 1/1, 20-032 LUBLIN
40/MAZ/17 2017-07-12 METALICO KAROL MRÓWKA
47330.00 ZAKUP (WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM) MAŁEJ ARCHITEKTURY: DONIC, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECIE.
39/MAZ/17 2017-07-12 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
125330.00 REWITALIZACJA UL. OGRODOWEJ
375/ST/17 2017-07-11 ARR JUSTYNA SIDORUK
5492.00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH
376/ST/17 2017-07-11 FIRMA FACTORY SP. Z O.O.
3193.00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
371/ST/17 2017-07-11 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
39483.00 MODERNIZACJA I REMONT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE OSIEDLOWYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
124/OŚ/17 2017-07-11 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
20830.00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA UM LUBLIN.
377/ST/17 2017-07-11 FUNDACJA "INSTYTUT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI"
22013.00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
343/ST/17 2017-07-11 ANNA CZERWIŃSKA-RYDEL
1500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI "PRZEWODNIK DLA DZIECI" PODCZAS VI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
108/IR/17 2017-07-11 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
0.00 UMOWA UŻYTKOWANIA NR 621/AN/17 - ODDANIE W UŻYTKOWANIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ( GRUNT POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI RZEKI BYSTRZYCY) O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 323,12M2. NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA BĘDZIE NA DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻĄCĄ REKREACJI, TURYSTYKI, SPORTÓ
88/OR/17 2017-07-11 FIRMA "INTOP" PIOTR ZAGOZDON
24576.00 KONSERWACJA 19 TOMÓW WYZNANIOWYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO Z ROCZNIKÓW 1916-1945 ORAZ WYKONANIE 29 SZTUK OBWOLUT Z PAPIERU BEZKWASOWEGO NA KSIĘGI STANU CYWILNEGO.
89/OR/17 2017-07-11 POLSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 34/OR/2009 Z DNIA 22.06.2009 R., DOT. ZMIANY WYNAJMUJĄCEGO W ZWIĄZKU ZE ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DOLNEJ 3 MAJA 5 PRZEZ LUBELSKA FUNDACJĘ ROZWOJU NA RZECZ POLSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO SP. Z O.O., ORAZ ZMIANY ZAPISÓW PAR. 5 UST
344/ST/17 2017-07-11 FUNDACJA QUESTING
1500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI "QUESTING TURYSTYKA XXI WIEKU".
9/MKZ/17 2017-07-10 JACEK WÓJCIK
97262.00 REMONT KONSTRUKCJI DACHU ORAZ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ , OBRÓBKI BLACHARSKIE, PRACE ODTWORZENIOWE STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY OLEJNA 7
87/OR/17 2017-07-10 KONSPOŻ SP.J.
19768.00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZAWORÓW HYDRANTOWYCH Z WĘŻAMI, GAŚNIC PRZENOŚNYCH I KOCY GAŚNICZYCH ORAZ DOSTAWY GAŚNIC, INSTRUKCJI P.POŻ., ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA.
123/OŚ/17 2017-07-10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 1648/WOŚ/CP/2005 ZAWARTEJ W DNIU 12.07.2005 R. O UŻYCZENIE DYMOMIERZA DGS-2 NR SERYJNY 152/04
104/IR/17 2017-07-10 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
64884.00 WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ W TZW. PRZECHODZIE TEATRU STAREGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ 18.
38/MAZ/17 2017-07-10 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
6172.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON V
126/OŚ/17 2017-07-10 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - ZMIANA SIEDZIBY PODMIOTU
83/SOI/17 2017-07-10 FUNDACJA KRAJOBRAZY
5000.00 PODNIESIENIE KOMPETENCJI BIZNESOWYCH W PRZEMYSŁACH KREATYWNYCH W DZIEDZINIE PROJEKTOWANIA ZIELENI
82/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: BIZNES W DESIGNIE
81/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PO NAZWĄ: POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA -LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
84/SOI/17 2017-07-10 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1500.00 OBRÓBKA TECHNICZNA 400 FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH MISTRZOSTWA FIRM IT O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
178/GM/17 2017-07-10 BUDIMEX S.A.
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI WODOCIĄGOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ BUDIMEX S.A., POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ.
176/GM/17 2017-07-10 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
3000.00 UMOWA DZIERŻAWY PARKU LUDOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ 40. EUROPEJSKIEJ KONWENCJI ŻONGLERSKIEJ
72/KP/17 2017-07-10 MULTIMEDIA FACTORY
8241.00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
20/MKZ/17 2017-07-10 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
42286.00 KONSERWACJA POLICHROMII ŚCIAN W PREZBITERIUM KOŚCIOŁA- TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE.
70/KP/17 2017-07-10 JAKUB NOWAKOWSKI
750.00 PRZEPROWADZENIE AUTORSKICH WARSZTATÓW SZTUKI ŻONGLERSKIEJ NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
71/KP/17 2017-07-10 AV CENTRUM
984.00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA TECHNICZNA I DEMONTAŻ SPRZĘTU NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
266/GM/17 2017-07-10 BPS LEASING SPÓLKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 737/4 (OBR. 62, ARK. 13), POŁOŻONĄ W POBLIŻU UL. TURYSTYCZNEJ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEWODU KANALIZACJI
73/KP/17 2017-07-10 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
4300.00 USŁUGA OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
7/ZE/17 2017-07-10 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 5 (7/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B; 2) ZMIANY § 4 UST. 7 I 10.
103/IR/17 2017-07-10 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
2337.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 48/IR/17 Z DNIA 03.04.2017 R. (W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III) - OSTATNI ETAP BUDOWY WĄWOZU JANA PAWŁA II - OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE WĄWOZU JANA PAWŁA II W CZĘŚCI POMIĘDZY
100/IR/17 2017-07-10 AKM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KACZOR MICHALAK S.C.
34440.00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 7, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE, UL. ZEMBORZYCKA 82
105/IR/17 2017-07-10 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
153750.00 REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W LUBLINIE, UL. NIECAŁA 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
102/IR/17 2017-07-10 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
6420.00 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE, PRZY UL. METALURGICZNEJ 5
101/IR/17 2017-07-10 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
30750.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 R. NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM - WYKONANIE POZOSTAŁEGO ZAKRESU UMOWY DO DNIA 14.07.2017 R.; ZWIĘKSZENIE WARTO
24/BM/17 2017-07-07 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
16000.00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE - REMONT POMIESZCZEŃ STRAŻNICY JRG BEŁŻYCE ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA TELEINFORMATYCZNEGO, WARSZTATOWEGO ORAZ GOSPODARCZEGO KMPSP.
23/BM/17 2017-07-07 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
44000.00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW STRAŻNICY JRG BYCHAWA.
25/PS/17 2017-07-06 STOWARZYSZENIE LUBCON
400.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. NIECODZIENNOŚĆ
383/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA STĘPNIEWSKA
8994.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R.- GIM NR 10
382/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ LEKARZE SPECJALIŚCI
17988.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SZ NR 4, SP 27
381/ZSS/17 2017-07-06 CENTRUM STOMATOLOGII "ZDROWE ZĘBY" MARIA KUŹMIŃSKA
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - GIMNAZJUM NR 19
380/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA BIEGAJ-LASKOWSKA
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 6
379/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA JÓZEFCZAK-SATKE
17988.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, VIII LO
378/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA BANASIAK
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 29
377/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA HANNA ANDZELM-WALKOWSKA
8250.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 21
376/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA ADAMSKA
7920.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZSO NR 5
375/ZSS/17 2017-07-06 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGIA SZKOLNA
19200.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - GIM NR 5, ZS NR 1, SP 23
368/ZSS/17 2017-07-06 AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKŁĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
7800.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - IX LO
367/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA BIELAWSKA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - GIMNAZJUM NR 9
366/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA KOPEĆ
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - GIMNAZJUM NR15
365/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA ZIEMIŃSKA
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - I LO
364/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA GÓRECKA
8994.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - V LO
363/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZARĘBSKA JOLANTA AGNIES
9694.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - SP NR 30
362/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - SP NR 7
361/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA BARHAM
7800.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZSO NR 4
360/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA WÓJCICKA
9694.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
359/ZSS/17 2017-07-06 PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA PRIMA-MED NZOZ JOLANTA C
25500.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- SP NR 40, SP NR 20, ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
358/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA CHILIMONIUK
5958.00 REALIZACJA PROGRAMU, PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- II LO
387/ZSS/17 2017-07-06 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
42000.00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W A GUGU - CENTRUM MALUCHA UL. POGODNA 34, 20-377 LUBLIN
347/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA KONARZEWSKA-ILCZ
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - SP NR 34
346/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA ŻUK-ZAPOLSKA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R, - XXIII LO
374/ZSS/17 2017-07-06 ANNA KIJEWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AK-DENT
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZS NR 5
373/ZSS/17 2017-07-06 IRENA PŁACHA-BIELECKA MINI-DENT
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 28
372/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA KRZESZOWSKA-MAZUREK
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
371/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARTA URBAŃSKA-CZAJCZYK
8400.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZS NR 10
357/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA ORLIK-WÓJCIK
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
356/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA LEPA-KRAJEWSKA
5752.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- SP NR 31
355/ZSS/17 2017-07-06 STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
24466.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 52, SP 42, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ
345/ZSS/17 2017-07-06 NEW INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA
53864.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH W 2017R. 6 SZKÓŁ
344/ZSS/17 2017-07-06 GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DENS
9694.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - III LO
343/ZSS/17 2017-07-06 STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZOZ ESKULAP
14294.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP NR 3 , SP NR 51
342/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. DENT. ALICJA SIEJKA
7553.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
369/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA KUCHNIO
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - VI LO
175/GM/17 2017-07-06 RYSZARD SZCZĘŚNIAK
SZCZĘŚNIAK ŁUCJA
111.00 UMOWA NR: 1030/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
174/GM/17 2017-07-06 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2400.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 127/1 (OBR. 39, ARK. 1), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. IZOLDY 4/UL. LAURY 11A, 2) CZĘŚCI NI
370/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA BRZEZICKA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 32
354/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA RADZIEŃCIAK
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- GIMNAZJUM NR 7
353/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ MED COMP LEX PIOTR KSIĄŻEK
65758.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - SIEDEM SZKÓŁ
352/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ "DENTIMED" JANAS ANNA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
351/ZSS/17 2017-07-06 TOMASZ CHĘCIŃSKI
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- SP NR 4
350/ZSS/17 2017-07-06 SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY BOŻENA SŁAWATYŃSKA
4000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- GIMNAZJUM NR 16
349/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ DUO-DENT JOANNA LEK.STOM.JOANNA SKULIMOWSKA
18788.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - TECHNIKUM ZDZ, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ
348/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA URANOWSKA-LACKOWSKA
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
385/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA BARANOWSKA-GR
8994.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
384/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA ROWIŃSKA
6510.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 2
14/FE/17 2017-07-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1299978.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY VI LO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2017.
69/KP/17 2017-07-05 F.H.U. IMPERATOR WALDEMAR NOWAK
5665.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOSZULEK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
121/OŚ/17 2017-07-05 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
3577500.00 UMOWA DOTYCZĄCA ZASAD UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PN. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ. KWOTA REALIZACJI UMOWY WYLICZONA ZOSTAŁA DO KOŃCA 2017 ROKU
31/PN/17 2017-07-04 STOWARZYSZENIEM RYSA
5400.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZAN
342/ST/17 2017-07-04 GMINA LUBLIN
9225.00 ORGANIZACJA PROJEKTU OTYLIA SWIM TOUR.
308/ST/17 2017-07-04 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
15000.00 PROMOCJA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KU AZS UMCS LUBLIN POWOŁANYCH DO REPREZENTACJI POLSKI W BOBSLEJACH I SKELETONIE, PODCZAS ZAWODÓW RANGI MIĘDZYNARODOWEJ I/LUB TRENINGACH I KONSULTACJACH SPORTOWYCH.
40/GK/17 2017-07-04 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 60/GK/14 W SPRAWIE ADMINISTROWANIA I UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH W LUBLINIE - ZMIANA ZASAD WYNAGRADZANIA.
20/OW/17 2017-07-04 BURSA SZKOLNA NR 5
3741.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA Z CAŁODOBOWYM WYŻYWIENIEM ORAZ CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ NAD UCZNIAMI UCZESTNICZĄCYMI W STAŻACH I PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA
330/ST/17 2017-07-04 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
13850.00 ORGANIZACJA IMPREZ BIEGOWYCH W RAMACH GRAND PRIX "CITI TRIAL" W LUBLINIE
173/GM/17 2017-07-04 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "WSPÓLNOTA" SPÓŁKA Z OG
228.00 UMOWA NR: 42/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY PAWILON USŁUGOWY, UL. HUTNICZA, 19 M2
177/GM/17 2017-07-04 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DELEGATURA W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A SZEFEM AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ZGODA NA WYCINKĘ ZIELENI ROSNĄCEJ W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 12/9, 13/10, 15/5 (OBR. 43, ARK. 4) ORAZ ZOBOWIĄZANIE GL DO WYSTĄPIENIA
573/KL/17 2017-07-04 FUNDACJA SCENY INVITRO
0.00 ANEKS NR 573/KL/17 Z DNIA 04.07.2017 DO UMOWY NR 354/KL/16 Z DNIA 29.06.2016 - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA, ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WŁASNYCH
580/KL/17 2017-07-04 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "GRANIE BEZ GRANIC"
6000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO PODCZAS WYDARZENIA PT. KONCERT "WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ"
32/MAZ/17 2017-07-03 RPS ARCHITEKTCI
RPS ARCHITEKTCI
17958.00 WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DUKUMENTACJI BUDOWALNO-WYKONAWCZEJ NA BUDOWĘ 3 PARKLETÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
31/MAZ/17 2017-07-03 EWA TRZASKOWSKA
500.00 WYKONANIE OPINI W POSTACI RECENZJI NAUKOWEJ DO KSIĄŻKI/ALBUMU "PRZYRODA MIASTA"
31/GK/17 2017-07-03 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
0.00 ANEKS ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRAC - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PODJAZDU DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH W OGRODZIE SASKIM.
575/KL/17 2017-07-03 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
130000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU
33/MAZ/17 2017-07-03 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
3567.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ PIESZĄ POD MEBLE MIEJSKIE PRZY SKRZYŻOWANIU UL. GŁĘBOKA I NARUTOWICZA
338/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY 151/ST/17- " AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO" ZMIANA BRZMIENIA NAZWY
337/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY 150/ST/17-150/ST/17- "SPORT DLA KAZDEGO" ZMIANA BRZMIENIA
33/IT/17 2017-07-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 19/IT/17. (ZMIANA TERMINU URUCHOMIENIA USŁUGI)
320/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- II EDYCJA LUBLIN FUDSAL CUP
119/OŚ/17 2017-06-30 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA ZWIĄZKOWI KOMUNALNEMU GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ ZADANIA WŁASNEGO GMINY LUBLIN W ZAKRESIE BUDOWY, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
78/SOI/17 2017-06-30 "NETRIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU LUBELSKI INKUBATOR TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ORAZ W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
9/FE/17 2017-06-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-84035984.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 25/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWINEK (S12/S17/S1
570/KL/17 2017-06-30 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 155/KL/17 Z DNIA 15.02.2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. MALI ARTYŚCI DLA DUŻEGO LUBLINA
576/KL/17 2017-06-30 AGNIESZKA KRAWIEC
600.00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU ZESPOŁU WILEŃSZCZYZNA
574/KL/17 2017-06-30 NATALIJA SOSNOVSKAITE
5917.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO I REŻYSERIA PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZYCZNEGO KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA WILEŃSZCZYZNA
340/ST/17 2017-06-30 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 491/ST/16 Z DNIA 10.11.2016 R NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA"
571/KL/17 2017-06-30 ALA BINERT
1650.00 WYKONANIE KONCERTU CHÓRU " GRODZIEŃSKIE SŁOWIKI ", PROWADZENIE W CHARATERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU.
3/BK/17 2017-06-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM - ZMIANA OPROCENTOWANIA
170/GM/17 2017-06-30 F.H.U. SEBASTIAN KOZIOŁ
360.00 UMOWA NR: 40/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
165/GM/17 2017-06-30 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
6000.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 32/4 (OBR. 36, ARK. 1), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM OŚWIATY, POŁOŻONEJ W LUBLINIE
67/KP/17 2017-06-30 BARTOSZ WÓJCIK
880.00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI TREŚCI FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
66/KP/17 2017-06-30 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2509.00 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
167/GM/17 2017-06-29 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
118.00 NAJEM CZĘŚCI DZIAŁKI GRUNTU O POWIERZCHNI 193,30 M2, ZLOKALIZOWANEJ NA STACJI LUBLIN OKOŁO 174.660-174.685, LINIA KOLEJOWA NR 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA- DOROHUSK, DZIAŁKA NR 2/65, OBR LUBLIN 10. NAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST WNOSIĆ NA RZECZ WYNAJMUJĄCEGO MI
122/OŚ/17 2017-06-29 STROBILUS PAWEŁ SZYSZKOWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 37/OŚ/17 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA OPRACOWANIA.
569/KL/17 2017-06-29 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
13000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO- KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-WIELCY LUBLINIANIE
120/OŚ/17 2017-06-29 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST; ZMIANA DOTYCZY ZAŁ. NR 1
166/GM/17 2017-06-29 PKP CARGO S.A.
12300.00 ODDANIE PRZEZ WYDZIERŻAWIAJĄCEGO NA RZECZ DZIERŻAWCY HISTORYCZNEGO TABORU (LOKOMOTYWA PAROWA PT47-157 - ROK PRODUKCJI 1950, NR FABRYCZNY 1415; TENDER 34D74-39) CELEM JEGO UŻYWANIA ORAZ POBIERANIA Z TEGO TYTUŁU POŻYTKÓW.
169/GM/17 2017-06-29 STRZAŁKA BOLESŁAW
420.00 UMOWA NR: 39/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
568/KL/17 2017-06-29 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
5000.00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, ROZWÓJ FANTASTYCZNEGO CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
572/KL/17 2017-06-29 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
40000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTRA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-WYDANIE POLSKO-UKRAIŃSKIEJ ANTOLOGII POEZJI "LUBLIN Z DALA, LUBLIN Z BLISKA"
19/OW/17 2017-06-29 BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
11450.00 ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEGO WYŻYWIENIA W DNI POWSZEDNIE DLA UCZNIÓW SOSW NR 1 W LUBLINIE ZAKWATEROWANYCH W INTERNATACH PODCZAS STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSP
18/OW/17 2017-06-29 BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
626.00 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI ODBYWAJĄCE SIĘ W SIEDZIBIE ZSOW, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
93/IR/17 2017-06-29 D+M ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4253955.00 OPRACOWANIE KONCEPCJI, KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA REALIZACJĘ: WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRAS
30/PN/17 2017-06-29 KATARZYNA STINSKA
8100.00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
86/OR/17 2017-06-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 245/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
118/OŚ/17 2017-06-29 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
26300.00 DOTACJA ZADANIA PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
29/PN/17 2017-06-28 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
6696.00 ZAPEWNIENIE NOCLEGU UCZESTNIKOM KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-26.09.2017 R.
336/ST/17 2017-06-28 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
79950.00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS ELIMINACJI MMP PAR KLUBOWYCH W ŻUŻLU
65/KP/17 2017-06-28 REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ SOLIDARNOŚĆ
897.00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 3. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 897,90 ZŁ BRUTTO.
561/KL/17 2017-06-28 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
18000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI - CZAS POETÓW
566/KL/17 2017-06-28 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO- KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-SPADKOBIERCY REFORMACJI. EWANGELICY NA LUBELSZCZYŹNIE I W LUBLINIE. HISTORIA. KULTURA. EKONOMIA. LITERATURA-MONOGRAFIA NA 700-LECIE LUBLINA I 500-LECIE REFORMACJI
19/BM/17 2017-06-28 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO WYNIKAJĄCEGO Z URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN.
116/OŚ/17 2017-06-27 WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SP Z O.O.
10160.00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA.
562/KL/17 2017-06-27 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
10000.00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE PLASTYCZNE, ARCHEOLOGICZNE, MULTIMEDIALNE DLA 500 OSÓB W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE
15/FE/17 2017-06-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
203129064.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
17/FE/17 2017-06-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
174792889.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
19/FE/17 2017-06-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1800111.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRU
564/KL/17 2017-06-27 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
18000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
563/KL/17 2017-06-27 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
29000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA
334/ST/17 2017-06-27 KLUB SPORTOWY PAMARA BOCCIA
3000.00 PROMOCJA MIASTA W RAMACH "BISFED REGIONAL OPEN POZNAŃ 2017"
326/ST/17 2017-06-27 LUBELSCA SCENA DIRTU
8000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
565/KL/17 2017-06-27 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
16000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTYN MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU CZUBY - LUBLIN 2017 - EDYCJA VII UM. NR 565/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R.
1/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
30000.00 DOTYCZY ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - VIKTOR CHSHYOKIN
9/ON/17 2017-06-26 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
0.00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST WSPÓLNE OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCĄCYCH MONITORINGU ZADAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM DOS
99/IR/17 2017-06-26 ADA-LIGHT SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 185/IR/16 Z DNIA 12.09.2016 R REMONT I PRZEBUDOWA OSIEDLOWYCH BOISK REKREACYJNYCH, BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ WJAZDU NA DZIAŁKĘ NR 149, OBRĘB 39, ARK. 4, PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE - ZM
33/GK/17 2017-06-26 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
3102.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.MEDALIONÓW W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE ORAZ DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ PRZY UL.ŁUKOWSKIEJ.
76/SOI/17 2017-06-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
-224500.00 ANEKS DO UMOWY 70/SOI/17 ZMIANA § 3 UST 1 ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O 224 500 ZŁ, ZMIANA TERMINÓW PŁATNOŚCI TRANSZ.
30/GK/17 2017-06-26 WOJEWODA LUBELSKI
55500.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REMONTU MOGIŁY ZBIOROWEJ WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU "RURY" W LUBLINIE.
31/IT/17 2017-06-26 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
164/GM/17 2017-06-26 JAROSŁAW WŁODARCZYK
0.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ (CZ. DZ. NR 24/6, OBR. 33, ARK. 13) POŁOŻONEJ W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJ. OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
97/IR/17 2017-06-26 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
30750.00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO 7 W KIERUNKU "CZECHÓW PÓŁNOCNY" W LUBLINIE
567/KL/17 2017-06-26 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
2238.00 WYNAJEM CENTRUM KONGRESOWEGO UP NA KONCERT ZESPOŁU WILEŃSZCZYZNA W RAMACH DNIA UNII LUBELSKIEJ
171/GM/17 2017-06-26 DOBRANOW MARIA
280.00 UMOWA NR: 41/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
17/OW/17 2017-06-26 OLANTYNA DAGMARA HABIERA
15000.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE VISUAL MERCHANDISINGU DLA 10 NAUCZYCIELI ZSOW, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
32/GK/17 2017-06-26 "LENMAR" MARCIN LENARD
18431.00 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZTUK KOZIOŁKÓW NA SPRĘŻYNIE) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU LITEWSKIM
4/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
22200.00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - STANISLAVA CHSHYOKINA
3/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
30000.00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - STANISLAVA CHSHYOKINA
2/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
22200.00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - VIKTOR CHSHYOKIN
117/OŚ/17 2017-06-26 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
89403.00 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
64/KP/17 2017-06-23 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
50000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH JUBILEUSZOWEJ WYSTAWY OBRAZUJĄCEJ IKONOGRAFIĘ MIASTA PT. "PORTRET MIASTA LUBLIN W MALARSTWIE, RYSUNKU I GRAFICE 1618-1939".
333/ST/17 2017-06-23 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
6000.00 ORGANIZACJA VIII MISTRZOSTW LUBLINA W STREETBALLU W KATEGORII OPEN
312/ST/17 2017-06-23 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
37/MAZ/17 2017-06-23 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
20950.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
35/MAZ/17 2017-06-23 QUERCUS MICHAŁ KIESZKO
23950.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON II
77/SOI/17 2017-06-23 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY PARTNERSTWA W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA-KLASTER USŁUG MEDYCZNYCH I PROZDROWOTNYCH, ZMIANA § 4 UST. 2 ,,CZŁONKÓW RADY KLASTRA W LICZBIE NIE WIEKSZEJ NIŻ PIĘTNASTU POWOŁUJE ZARZĄD KLASTRA''
8/NW/17 2017-06-23 MOTOR LUBLIN S.A.
200000.00 OBJĘCIE 400 AKCJI IMIENNYCH SERII T O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
34/MAZ/17 2017-06-23 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
22400.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III
36/MAZ/17 2017-06-23 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
7450.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IV
16/OW/17 2017-06-23 BURSA SZKOLNA NR 5
38820.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA Z CAŁODOBOWYM WYŻYWIENIEM ORAZ CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ NAD UCZNIAMI UCZESTNICZĄCYMI W STAŻACH I PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFIN
63/KP/17 2017-06-23 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
17600.00 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE 700-LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ NA MEDALE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
9/NW/17 2017-06-23 SŁAWOMIR PATYRA
3600.00 UMOWA O DZIEŁO: SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ.
24/PS/17 2017-06-22 FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
50000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SKWER PRZY ULICY JAGIEŁŁY
68/KP/17 2017-06-22 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
98400.00 SPONSOROWANIE REALIZACJI VIII EDYCJI IMPREZY POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW LUBLIN 2017, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 27-30 LIPCA 2017R. W LUBLINIE.
61/KP/17 2017-06-22 RESOVIA EXPO
1414.00 WYNAJEM LADY Z PÓŁKĄ W DN. 26-31.07.2017 R. NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
62/KP/17 2017-06-22 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8550.00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH W DN. 27-30.07.2017 R NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
386/ZSS/17 2017-06-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 251/ZSS/17 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH (ZMIANA LICZBY TURNUSÓW OBOZU ORAZ POZYCJI KOSZTORYSU).
560/KL/17 2017-06-22 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
8000.00 MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT GALOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA 11 LISTOPADA "VIVA POLONIA"
559/KL/17 2017-06-22 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
65000.00 KULTURA I SZTUKA - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY - VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - CZAS I DŹWIĘK
335/ST/17 2017-06-21 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO O/LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 153/ST/17- AKTYWNY STUDENT - DOTYCZY AKTUALIZACJI KOSZTORYSU
21/GK/17 2017-06-21 FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA ZUZANNA MIKULSKA
18819.00 DOSTAWA I MONTAŻ KRZYŻY W KWATERZE OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW, POŁOŻONEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ.
96/IR/17 2017-06-21 EDACH SP. Z O.O.
680000.00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2, PRZY UL. LWOWSKIEJ 11 W LUBLINIE NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH
28/PN/17 2017-06-21 PRACOWNIA ZMIANY SPOŁECZNEJ KAROLINA KOGUCIUK
332.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH Z ZAKRESU REWITALIZACJI UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA DLA MIESZKAŃCÓW/INTERESARIUSZY TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM . "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE
557/KL/17 2017-06-21 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
18000.00 MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ CANATANTES LUBLINESIS 2017
310/ST/17 2017-06-21 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
3000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ORGANIZACJA TURNIEJU I LIGI PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ PZPN
32/IT/17 2017-06-21 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO
95940.00 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ.
161/GM/17 2017-06-21 AGNIESZKA SOLIS
SOLIS MARCIN
780.00 UMOWA NR: 1025/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
95/IR/17 2017-06-20 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
105520.00 WYKONANIE SKWERÓW USYTUOWANYCH W LUBLINIE, PRZY UL. MONTE CASINO I UL. ROMANOWSKIEGO
537/KL/17 2017-06-20 JOANNA BEDNARCZYK
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " DEMAKIJAŻ - FESTIWAL KINA KOBIET."
27/GK/17 2017-06-20 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
64401.00 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE WYBIEGÓW DLA PSÓW.
85/OR/17 2017-06-20 GETFRESH SP Z O O
509.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 1255/OR/15 Z DNIA 9.12.2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI DOSTAW WODY, KUBKÓW ORAZ WZROSTU DZIERŻAWY BARKU. WZROST WARTOŚCI UMOWY DO KWOTY 68 713,59 ZŁ.
15/OW/17 2017-06-20 TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
2250.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZIS
25/GK/17 2017-06-20 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
10649.00 DOSTAWA 26 SZT. FLAG BIAŁO-CZERWONYCH PIONOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO ZAWIESZENIA NA MASZTACH NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
555/KL/17 2017-06-20 TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ LUBLIN
13000.00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - PERYFERIA SZTUKI - DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE JAKO FORMA REWITALIZACJI
558/KL/17 2017-06-20 AGNIESZKA KRAWIEC
280.00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE PREZENTERA SPOTKANIA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ZE STYPENDYSTAMI W DZIEDZINIE KULTURY
556/KL/17 2017-06-20 FUNDACJA KULTURA ENTER
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, ZAGRAJMY SOBIE , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
115/OŚ/17 2017-06-20 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
151771.00 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
24/OW/17 2017-06-20 RAFAŁ KUŚMIERCZYK
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "UCZESTNICY PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020" KOORDYNATOROWI LOKALNEMU W ZSEN, W RAMACH
18/BM/17 2017-06-20 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
0.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH NARUSZENIU PRAWA, A TAKŻE ZMIERZAJĄCYCH DO USUNIĘCIA ZAGROŻENIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, WYNIKAJĄCYCH Z URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN.
14/OW/17 2017-06-20 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
43152.00 WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ROMSKIEJ I POLSKIEJ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z "PROGRAM
28/GK/17 2017-06-19 "LENMAR" MARCIN LENARD
32743.00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH NA TEREN ZIELONY PRZY UL.TYMIANKOWEJ.
15/MKZ/17 2017-06-19 JURATE KIAUPIENE
1500.00 PREZENTACJA WYKŁADU "THE UNION OF LUBLIN IN THE HOSTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF LITHUANIA" W RAMACH EUROPEAN HERITAGE LABEL ORAZ MODEROWANIE II CZĘŚCI PANELU (3 LIPCA 2017 R.)
14/MKZ/17 2017-06-19 RYSZARD SZCZYGIEŁ
1500.00 PREZENTACJA WYKŁADU PT. "UNIA LUBELSKA 1 1569 I JEJ ZNACZENIE DZIEJOWE" W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA "OD UNII DO UNII" W DNIU 3 LIPCA 2017 R.
84/OR/17 2017-06-19 CENTRUM OCHRONY PRACY I BIZNESU "CONSULTRIX"
7375.00 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZEJ W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A.
81/OR/17 2017-06-19 PRACOWNIA RENOWACJI ARTYSTYCZNYCH WYROBÓW Z DREWNA KRZYSZTOF CHILIMONI
98867.00 RENOWACJA I NAPRAWA MEBLI STYLOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO, RYNEK 1 W LUBLINIE.
331/ST/17 2017-06-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
-10000.00 DOTYCZY ZMIANY KWOTY UMOWY 236/ST/17
551/KL/17 2017-06-19 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MUZYKA RELIGIJNA Z XIX-WIECZNYCH RĘKOPISÓW - ODKRYCIA LUBELSKICH MUZYKOLOGÓW
94/IR/17 2017-06-19 PKP ENERGETYKA S.A.
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 156/IR/14 Z DNIA 8.08.2014 DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA (DAWNY DK KOLEJARZA) - ZMIANA DATY PRZYŁĄCZENIA.
27/PN/17 2017-06-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
1842471.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "SZKOŁA NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH RPO WL NA LATA 2014 - 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS.
554/KL/17 2017-06-19 TADEUSZ PIERSIAK
250.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "LITTERAE IN ECCLESIA, CZYLI CO MOŻEMY PRZECZYTAĆ U LUBELSKICH DOMINIKANÓW" W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA W DNIU 22 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBELSKIM
70/SOI/17 2017-06-17 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
1199500.00 REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:LUBELSKI UNIWERSYTET INSPIRACJI
319/ST/17 2017-06-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
28000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MP JUNIORÓW 15 LAT - 50 M
23/GK/17 2017-06-16 FLESZ STUDIO TOMASZ KENIG
3665.00 WYKONANIE DWÓCH TABLIC INFORMACYJNYCH Z NADRUKIEM I MONTAŻEM W PASIE DROGOWYM PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM NA UL. BIAŁEJ W LUBLINIE.
550/KL/17 2017-06-14 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
1845.00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ NA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW STYPENDYSTOM W DZIEDZINIE KULTURY W DNIU 21.06.2017R.
58/KP/17 2017-06-14 SFERUM SP. Z O.O.
23972.00 WYNAJĘCIE, TRANSPORT, MONTAŻ I DEMONTAŻ DWÓCH NAMIOTÓW SFERYCZNYCH W TERMINIE 25-31.07.2017R. W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
341/ZSS/17 2017-06-14 --MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
2500.00 USŁUGA PRZEWOZU UCZESTNIKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
162/GM/17 2017-06-14 ANDRZEJ CHYMOSZ
153.00 UMOWA NR: 1026/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
549/KL/17 2017-06-14 TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ LUBLIN
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - PREZENT DLA LUBLINA
89/SOI/17 2017-06-14 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0.00 WSPÓŁPRCA WZAKRESIE WŁĄCZENIA INSTYTUCJI, JAKO PRACODAWCY W CELU UDOSKONALENIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI KIERUNKU PSYCHOLOGIA-LICENCJACKA
332/ST/17 2017-06-14 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
4200.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017"
23/PS/17 2017-06-14 FUNDACJA KRAJOBRAZY
279900.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PARK KIESZONKOWY "PRACOWNIA W PRZESTRZENI"
92/IR/17 2017-06-13 IT COMPLETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26475.00 REMONT TARASU BUDYNKU ORAZ POMIESZCZENIA NR 9 BUDYNKU RATUSZA, PL. ŁOKIETKA 1 W LUBLINIE
91/IR/17 2017-06-13 PARK-PROJEKT IRENA CHOROSZYŃSKA
8600.00 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ZIELENI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI " BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE".
553/KL/17 2017-06-13 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
20000.00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS KONCERTU "CHWAŁY"
114/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
23600.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 9
26/GK/17 2017-06-13 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
864874.00 WYKONYWANIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ OBSŁUGĄ I KONSERWACJĄ ZESPOŁU FONTANN MULTIMEDIALNYCH WRAZ ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM NA PLACU LITEWSKIM I NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W LUBLINIE Z WŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA PLACU L
545/KL/17 2017-06-13 MAŁGORZATA SKAŁBANIA
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. SKRUCHOWI.
56/KP/17 2017-06-13 OFICYNA DRUKARSKA JACEK CHMIELEWSKI
20300.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ III: TECZKA
542/KL/17 2017-06-13 DANIEL KRAWIEC
2000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. DECHA W LUBLINIE.
544/KL/17 2017-06-13 TOMASZ SMUTEK
9000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MODERNISTYCZNA ARCHITEKTURA TADEUSZA WITKOWSKIEGO - PROMOCJA FILMOWA.
543/KL/17 2017-06-13 JOANNA POLAK
9000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PN. REALIZACJA, WYDANIE NA PŁYCIE DVD I PROMOCJA FILMU WEŁNIAKI.
80/OR/17 2017-06-13 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2558.00 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 48 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT BRUTTO: - CZYNSZU O 1830,24 ZŁ , - OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH O 531,36 ZŁ, - SPRZĄTANIE O 197,19 ZŁ.
548/KL/17 2017-06-13 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM: JUBILEUSZ 70-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W LUBLINIE
547/KL/17 2017-06-13 MARCIN SUSZEK
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN." NAGRANIE TELEDYSKU I UTWORU ZESPOŁU MUZYCZNEGO SEX MASCHINE BAND.."
83/OR/17 2017-06-13 PAWEŁ SADOWSKI
3500.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NT.: "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - NOWE REGULACJE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
82/OR/17 2017-06-13 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. PIOTR SELWA
0.00 ANEKS DO UMOWY 261/KP/16, NPP, LIKWIDATOR KANCELARII ADWOKACKIEJ
546/KL/17 2017-06-13 PIOTR KAMIŃSKI
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "KOLEKCJONER."
55/KP/17 2017-06-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
10000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH LETNIEGO SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2017.
60/KP/17 2017-06-13 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
738.00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OTWARCIA FONTANNY MULTIMEDIALNEJ.
16/BM/17 2017-06-13 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
15000.00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z AKWENU ZALEW ZEMBORZYCKI.
17/BM/17 2017-06-13 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
5000.00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ ZABEZPIECZENIA IMPREZY UEFA EURO U21
59/KP/17 2017-06-13 VEGESHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
61416.00 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE, OBSŁUGA MEDIOWA, NA POTRZEBY IMPREZY CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW.
168/GM/17 2017-06-13 MACIEJEWSKI WOJCIECH
MACIEJEWSKI WOJCIECH
149.00 UMOWA NR: 1029/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
113/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
21060.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 7
112/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ANNA TROJANOWSKA -KANIUGA
17500.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 6
111/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
17128.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 3
110/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
13000.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 18
107/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
10400.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 12
108/OŚ/17 2017-06-13 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
10800.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 15
109/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
23328.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 16
531/KL/17 2017-06-12 WOJCIECH JANUSZCZYK
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. KULTURA W KRAJOBRAZIE - KRAJOBRAZ W KULTURZE.
535/KL/17 2017-06-12 MARIA TODYS-PŁONKA
6000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "Z TAŃCEM ZA PAN BRAT".
536/KL/17 2017-06-12 MARCEL GALIŃSKI
7000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT. "DUCHY".
16/FE/17 2017-06-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4421966.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
530/KL/17 2017-06-12 MARIUSZ MUCHA
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ULICZNICA LUBELSKA, CZYLI SKĄD SIĘ WZIĘŁY NAZWY ULIC."
160/GM/17 2017-06-12 TEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
48.00 UMOWA NR: 38/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PUŁAWSKA DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA WJAZD NA TEREN STACJI PALIW : UL.PUŁAWSKA POW.; 12
14/GD/17 2017-06-12 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
4000.00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE (OBR.33-SŁAWIN HELENÓW, ARK.21) - DZ.11, 12, 28, 29, 30, 31, 51 - REJON UL. PSZOWIAN, ZIEMOWITA, LESZKA ORAZ NAŁĘCZOWSKIEJ
532/KL/17 2017-06-12 DAWID MODRZEJEWSKI
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "WYDANIE PŁYTY CD - TAŃCOBAJKI - KOT W BUTACH... I KAPELUSZACH"
285/ST/17 2017-06-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7380.00 PROMOCJA - PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZKI MAŁGORZATY KOŁDEJ DO IGRZYSK.
534/KL/17 2017-06-12 JAKUB WÓJCIK
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. PRZEPISYWANIE UTWORÓW Z RĘKOPISÓW L. M. ROGOWSKIEGO
284/ST/17 2017-06-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
4920.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE TEAM TOKIO 2020
90/IR/17 2017-06-12 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
47724.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. FILARETÓW W LUBLINIE DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA. - ZMIANA TECHNOLOGII ORAZ ZMIANA WARTOŚCI WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 47.724,00 ZŁ.
533/KL/17 2017-06-12 EWA MOLIK
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. ARCHIWUM ANDRZEJA MOLIKA.
328/ST/17 2017-06-10 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0.00 ANEKS DO UMOWY 104/ST/17- ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
57/KP/17 2017-06-09 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
4550.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ I - TECZKA, BLOCZEK.
540/KL/17 2017-06-09 ZBIGNIEW FRONCZEK
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. Z. STRZAŁKOWSKI - PIĘKNA LEGENDA LUBLINA.
524/KL/17 2017-06-09 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-OBCHODY ROCZNICY LUBELSKIEGO LIPCA 1980 W 2017 ROKU
529/KL/17 2017-06-09 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
22000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-LUBARTOWSKA 2017
526/KL/17 2017-06-09 ZBIGNIEW SOCHAJ
890.00 OPRAWA MUZYCZNA ORAZ WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO ŚPIEW PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
5/ON/17 2017-06-09 KRZYSZTOF GŁOMBOWICZ
1040.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PROWADZENIU PRZEBIEGU ORAZ OPRAWY MEDIALNEJ LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 16 DO 18 CZERWCA 2017 ROKU NA 50 METROWYM BASENIE AQUA LUBLIN.
528/KL/17 2017-06-09 PATRYK GALANT
500.00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM ANTYKWADRAT PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
525/KL/17 2017-06-09 KRZYSZTOF ŻAK
210.00 WYKONANIE IMPROWIZOWANEGO WYSTĘPU AKTORSKIEGO PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO PRZY UL. ROZTOCZE 14 W DNIU 11 CZERWCA 2017 R.
527/KL/17 2017-06-09 MARIUSZ BEDNARZ
350.00 ARTYSTYCZNA PREZENTACJA WYKONANIA DZIEŁ KOWALSKICH PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE.
154/GM/17 2017-06-09 STOWARZYSZENIE"I LUBELSKI BASEBALL & SOFTBALL CLUB" - RAVENS LUBLIN
300.00 DZIERŻAWA BŁONI POD ZAMKIEM NA ORGANIZACJĘ W DNIU 11.06.2017 ROKU FESTYNU POD NAZWĄ PIERWSZY PIKNIK SPORTÓW AMERYKAŃSKICH W LUBLINIE
24/GK/17 2017-06-09 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
20794.00 ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE UTRZYMANIA PLACÓW ZABAW W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DODATKOWO DWÓCH PLACÓW ZABAW.
7/ON/17 2017-06-09 JAKUB KRZYWDA
980.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PRZEPROWADZENIU ODPRAWY TECHNICZNEJ Z SĘDZIAMI I KIEROWNIKAMI EKIP STARTUJĄCYCH W ZAWODACH ORAZ PEŁNIENIU FUNKCJI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO ZAWODÓW LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU W DNIACH OD
539/KL/17 2017-06-09 GABRIELA JASKUŁA
7000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. ŚLADY - WARSZTATY TEATRALNE DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI PRASTERNO
306/ST/17 2017-06-09 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
4500.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
6/ON/17 2017-06-09 PIOTR BUJAK
1300.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PRZEPROWADZENIU PEŁNEJ OBSŁUGI KOMPUTEROWO - INFORMATYCZNEJ LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 16 DO 18 CZERWCA 2017 ROKU NA 50 METROWYM BASENIE AQUA
74/SOI/17 2017-06-09 WERONIKA CZERNIAK
5400.00 AUTORSKIE NAPISANIE BAJEK DLA DZIECI OPARTYCH NA FAKTACH HISTORYCZNYCH I DOTYCZĄCYCH DZIEJÓW LUBELSKICH KAMIENIC
78/OR/17 2017-06-09 DS-AUTO DANUTA SAKOWICZ
13172.00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FIAT DOBLO, NR REJ. 4390M.
79/OR/17 2017-06-09 DS-AUTO DANUTA SAKOWICZ
13778.00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA SUPERB, NR REJ. LU 0001G.
75/SOI/17 2017-06-09 POLITECHNIKA LUBELSKA
1500.00 PUBLIKACJA ,,LIDER XXI WIEKU'' ORAZ ,,ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU. LIDER XXI WIEKU."
538/KL/17 2017-06-09 SEWERYN CHWAŁA
3500.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MURAL NA FRONCIE ELEWACJI KLUBU OSIEDLOWEGO MINIATURA.
541/KL/17 2017-06-09 ANNA ŁYCZEWSKA
6000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN ZZA MGŁY.
153/GM/17 2017-06-08 BOŻENA KUNA
1838.00 ANEKS NR 6 DO UMOWY DZIERŻAWY 236/GM/13 Z DNIA 17.09.2017 ROKU DOT. ZMIANY MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU.
30/IT/17 2017-06-08 COIG
65190.00 WDROŻENIE MODUŁÓW SYSTEMU KSAT2000I W REFARACIE DS FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PRZEDSZKOLI W WYDZIALE OŚWIATY I WYCHOWANIA UM.
172/GM/17 2017-06-08 MAREK STASZEWSKI
400.00 UMOWA NR: 1/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - ZASÓB. - UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 23/1 (OBR. 14, ARK. 5)
51/KP/17 2017-06-08 GRUPA RMF SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
73800.00 ZAKUP CZASU ANTENOWEGO NA POTRZEBY EMISJI MATERIAŁU PROGRAMOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
52/KP/17 2017-06-08 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
11660.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - TECZKI CZARNE Z GUMKĄ.
163/GM/17 2017-06-08 AGNIESZKA DUER
120.00 UMOWA NR: 1027/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY ZIELEŃ PRZYDOMOWA
53/KP/17 2017-06-08 GRUPA RMF SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
61517.00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OBJĘCIA WYŁĄCZNEGO RADIOWEGO PATRONATU MEDIALNEGO RADIA RMF FM NAD CARNAVALEM SZTUKMISTRZÓW 2017.
257/GM/17 2017-06-08 K-INVESTMENT SP. Z O.O. 2 SP. K.
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A K-INVESTMENT SP. Z O.O. 2 SP. K. - ZGODA W RAMACH PRZYSŁUGUJĄCEGO UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWE
151/GM/17 2017-06-08 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1790.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 11/5 (OBR. 45, ARK. 6), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. HELENY DZIUBIŃSKIEJ 47.
152/GM/17 2017-06-08 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1600.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 5/5 (OBR. 73, ARK. 8), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZEROKIE 34/UL. SZEROKIE 36.
54/KP/17 2017-06-08 EUREKA PLUS AGENCJA REKLAMY BARBARA FEDOROWICZ, RYSZARD FEDOROWICZ
12510.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ II: OKŁADKA, KOLOROWANKA, ULOTKA, PODKŁADKA, NAKLEJKA.
105/OŚ/17 2017-06-08 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
4059.00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU "EKO ZBIÓRKA 2017".
523/KL/17 2017-06-08 NORMALNA KULTURA
5000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - PRACA ORGANICZNA I POZYTYWIŚCI LUBELSCY (PUBLIKACJA MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI NAUKOWEJ I PROMOCJA DZIEDZICTWA POZYTYWISTÓW LUBELSKICH)
147/GM/17 2017-06-07 SZUST STANISŁAW ALDA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
1100.00 UMOWA NR: 1022/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, MARII KORYZNOWEJ DZIERŻAWY - PODSTACJA PROSTOWNIKOWA DZIERŻAWY - PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY POW. 220 M2, PLAC ZABAW, UL. M. KORYZNOWEJ DZ. NR 20/2, OBR.14, ARK. 1, OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
552/KL/17 2017-06-07 PERFEKTA INFO RENATA MARKISZ
10000.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN - WYDANIE ALBUMU "WY JESTESCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA 30. ROCZNICA WIZYTY ŚW. JANA PAWŁA II "
520/KL/17 2017-06-07 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, HADES SZEROKA ART FESTIVAL 2017.
22/GK/17 2017-06-07 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0.00 WŁĄCZENIE DO UTRZYMANIA SZALETU MIEJSKIEGO NA PL. LITEWSKIM
12/PL/17 2017-06-07 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
5380.00 WYKONANIE BROSZURY PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ NA TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE LUBLIN.
506/KL/17 2017-06-07 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
6000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA ORAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
157/GM/17 2017-06-07 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
615.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIEWYODRĘBNIONEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 18, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3 ORAZ UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 4000/26002
155/GM/17 2017-06-07 TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
210.00 UMOWA NR: 36/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, NICCOLO PAGANINIEGO DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY : UL.PAGANINIEGO POW.; 35
156/GM/17 2017-06-07 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1107.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UDZIAŁU 12225/14475 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓ
87/IR/17 2017-06-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 OKREŚLENIE WARUNKÓW WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH MGIELNEJ, DESZCZOWEJ I AL. SOLIDARNOŚCI W LUBLINIE.
89/IR/17 2017-06-07 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
94710.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - III "KRAINA RADOŚĆI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC LUBLINA - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH, PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
148/GM/17 2017-06-07 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
300.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1/2 (OBR. 5, AKR. 3) ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KAROLA LIPIŃSKI
522/KL/17 2017-06-07 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
10000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI DK RUTA W DNIU 23.06.2017.
48/KP/17 2017-06-06 NOCOWANIE.PL SP. Z O.O.
12300.00 ORGANIZACJA I PROMOCJA WYDARZENIA KULTURALNEGO POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 ROKU.
46/KP/17 2017-06-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
3075.00 WYKONANIE USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA RZECZ LPEC PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 R.
47/KP/17 2017-06-06 NOCOWANIE.PL SP. Z O.O.
9840.00 WYKONANIE USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA RZECZ PARTNERA . PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 R.
2/BRM/17 2017-06-06 ZBIGNIEW KOWALCZYK
1168.00 NAGŁOŚNIENIE KONCERTU PODCZAS DNI MŁODZIEŻY W DNIU 9 CZERWCA 2017 R.
519/KL/17 2017-06-06 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-UKRAIŃSKIE WYDARZENIA KULTURALNE-ANEKS DO UMOWY 240/KL/17-ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I ZMIANA ZAŁĄCZNIKA, ZAKTUALIZOWANA KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADAN
504/KL/17 2017-06-06 LARYSA KADYROVA
1500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE MONODRAMU PT." NIGDY ZA MNĄ NIE PŁACZCIE" W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W RAMACH OBCHODÓW 700 - LECIA MIASTA LUBLIN O GODZ. 19.00 W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY WĘGLIN.
329/ST/17 2017-06-06 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 260/ST/17. DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA.
507/KL/17 2017-06-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM IV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRALNE "ZWIERCIADŁA".
508/KL/17 2017-06-06 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM OGÓLNOPOLSKI KONWENT GIER "HISTORYKON" EDYCJA 2
517/KL/17 2017-06-06 FUNDACJA SONO ORGANI
15000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - IV ŚWIĘTOKRZYSKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ (UM. NR 517/KL/17 Z DN. 06.06.2017 R.)
510/KL/17 2017-06-06 JAN ADAMOWSKI
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. ŚW. ANTONI W POBOŻNOŚCI TRADYCYJNEJ PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBELSKIM W L
511/KL/17 2017-06-06 WIESŁAW BAR
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "PRZEZ BŁOGOSŁAWIONE ŻYCIE DO CHWAŁY OŁTARZY" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBE
512/KL/17 2017-06-06 JOANNA PACZOS
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "POSTAĆ ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W MALARSTWIE POLSKIM I OBCYM" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. "ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W
513/KL/17 2017-06-06 MIROSŁAW MATUSZNY
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "HISTORIA KULTU ŚW. ANTONIEGO W KOŚCIELE POBERNARDYŃSKIM W LUBLINIE" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWC
514/KL/17 2017-06-06 JANUSZ MORYC
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ BERNARDYNÓW NA LUBELSZCZYŹNIE PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZ
515/KL/17 2017-06-06 MARIOLA TYMOCHOWICZ
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "ŚW. ANTONI W RZEŹBIE I MALARSTWIE LUDOWYM" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. "ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA" W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBE
516/KL/17 2017-06-06 PIOTR DYMMEL
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ ZAPOMNIANY PATRON LUBLINA" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. "ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA" W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZ
521/KL/17 2017-06-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
3075.00 UMOWA LICENCYJNA NA KONCERT KRZYSZTOFA KRAWCZYKA NA ZAKOŃCZENIE LUBELSKICH DNI SENIORA
518/KL/17 2017-06-06 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
0.00 ANEKS NR 518/KL/17 Z DN. 06.06.2017 R. DO UMOWY NR 210/KL/17 Z DN. 17.02.2017 R. NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO: X OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. ST. SERWACZYŃSKIEGO (ZMIANA SPOSOBU FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO).
49/KP/17 2017-06-06 SYNERGIA SP. Z O.O.
29000.00 OPRACOWANIE WIELOASPEKTOWEGO PLANU ROZWOJU MARKI LUBLIN - MIASTO INSPIRACJI
78/OŚ/17 2017-06-05 STANISŁAW POLESZAK
5200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
150/GM/17 2017-06-05 GRZEGORZ SOCHA
156.00 UMOWA NR: 1024/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA
74/OŚ/17 2017-06-05 HANNA KANAK
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
73/OŚ/17 2017-06-05 ALINA GALACKA
2600.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
72/OŚ/17 2017-06-05 RENATA ŻARÓW
CHWESIUK IGNACY
4932.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
71/OŚ/17 2017-06-05 PAWEŁ JANKOWSKI
5060.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
70/OŚ/17 2017-06-05 JANINA ŁUCEK
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
57/OŚ/17 2017-06-05 ANNA TROCHA
5520.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
56/OŚ/17 2017-06-05 ADAM POZIOMKOWSKI
8486.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
55/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA MITRUT
7200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
54/OŚ/17 2017-06-05 ALICJA WRZYSZCZ
4300.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
503/KL/17 2017-06-05 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
13000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY -ORGANIZACJA FESTIWALU LITERACKIEGO "PISARZE ŚWIATA W LUBLINIE".
337/ZSS/17 2017-06-05 JAROSŁAW SZPONAR
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU I PREZENATCJI MULTIMEDIALNEJ
338/ZSS/17 2017-06-05 URSZULA STAJAK
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU I PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
339/ZSS/17 2017-06-05 IRENEUSZ SIUDEM
300.00 WYKŁAD WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ PODCZAS KONFERENCJI
340/ZSS/17 2017-06-05 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU I PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
305/ST/17 2017-06-05 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK
4945.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYCIECZEK W RAMACH " LATA W MIEŚCIE 2017."
53/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA BAŁDYGA
4300.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
69/OŚ/17 2017-06-05 PIOTR DADOS
7344.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
67/OŚ/17 2017-06-05 ELŻBIETA TALAROWSKA
6618.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
66/OŚ/17 2017-06-05 DANUTA BUDZYŃSKA
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
65/OŚ/17 2017-06-05 EDYTA FIJAŁKA
POMORSKA DOROTA
3400.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
64/OŚ/17 2017-06-05 BOGUSŁAW MISIAK
5920.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
63/OŚ/17 2017-06-05 MAGDALENA WRÓBLEWSKA
3960.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
62/OŚ/17 2017-06-05 HALINA WAWRYNIUK
WAWRYNIUK JÓZEF
5720.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
61/OŚ/17 2017-06-05 NORBERT TOMASZEWSKI
25520.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
60/OŚ/17 2017-06-05 HANNA GOŁĘBIOWSKA
5440.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
59/OŚ/17 2017-06-05 ANNA KOZAKOWSKA
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
58/OŚ/17 2017-06-05 BARTŁOMIEJ KSENIAK
1840.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
94/OŚ/17 2017-06-05 BARTOSZ STOŁECKI
TOMASZEWSKA JUSTYNA,TOMASZEWSKI NORBERT,ŁAWNIKOWICZ MICHAŁ
5120.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
92/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA GĄSIOROWSKA
5200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
91/OŚ/17 2017-06-05 MARIANNA SOŃTA
7542.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
90/OŚ/17 2017-06-05 IRENA KARCZEWSKA
3080.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
89/OŚ/17 2017-06-05 TADEUSZ STRZAŁKOWSKI
6156.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
88/OŚ/17 2017-06-05 HENRYK NOWAK
7905.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
87/OŚ/17 2017-06-05 EWA TARGOŃSKA
6824.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
86/OŚ/17 2017-06-05 KRYSTYNA STĘPNIAK
10416.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
85/OŚ/17 2017-06-05 STANISŁAW SZYMANIAK
6000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
84/OŚ/17 2017-06-05 MIROSŁAW WYROSTEK
9000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
83/OŚ/17 2017-06-05 KRZYSZTOF GRZEJSZCZAK
3240.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
82/OŚ/17 2017-06-05 ZYGMUNT CHACHAJ
5400.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
81/OŚ/17 2017-06-05 KRYSTYNA GODULA
3600.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
80/OŚ/17 2017-06-05 ELŻBIETA CHWAŁA
4948.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
79/OŚ/17 2017-06-05 EWELINA BORODIJUK
7600.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
505/KL/17 2017-06-05 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
30000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO KSIĄŻEK PISARZY LUBELSKICH KSIĄŻKI DUMA LUBLINA
145/GM/17 2017-06-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/91 (OBR. 23, ARK. 2), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. RUMIANKOW
77/OŚ/17 2017-06-05 GRAŻYNA SKWAREK
4807.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
37/OŚ/17 2017-06-02 STROBILUS PAWEŁ SZYSZKOWSKI
107010.00 OPRACOWANIE MODELU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z ANALIZĄ FINANSOWĄ DLA GMINY LUBLIN.
104/OŚ/17 2017-06-02 EKKOM SP ZO.O
308730.00 SPORZĄDZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ ORAZ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM MIASTA LUBLIN
498/KL/17 2017-06-02 VIKTORIIA ZUBAREVA
2500.00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO, OPIEKA MERYTORYCZNA, REŻYSERIA I PREZENTACJA SPEKTAKLU PT. OPOWIEŚCI O LUBLINIE W TERMINIE 5-7.06.2017 R.
500/KL/17 2017-06-02 MONIKA TARCHOLIK
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ FORTEPIAN PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - ŚWIĘTA PATRONALNEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W RAMACH WYDARZENIA "OPUS MAGNUM" W DNIU 23
499/KL/17 2017-06-02 KEFART PIOTR TARCHOLIK
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - ŚWIĘTA PATRONALNEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 23.0
10/PL/17 2017-06-02 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
45264.00 WYKONANIE DO 16 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ LUB ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM.
45/KP/17 2017-06-02 KAROLINA MAJKOWSKA
111.00 TŁUMACZENIE TREŚCI NA JĘZYK ANGIELSKI DO ULOTKI PROMOCYJNEJ.
88/IR/17 2017-06-02 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
33210.00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 26 W LUBLINIE
86/IR/17 2017-06-02 BUDIMEX S.A.
15990.00 WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH, POLEGAJĄCYCH NA UZUPEŁNIENIU SPOIN NA COKOLE POMNIKA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
26/PN/17 2017-06-02 BEST MATCH TRANSLATION KATARZYNA BARTKOWIAK
1224.00 USŁUGA TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI I Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI WYKONANA PRZEZ JEDNEGO TŁUMACZA W TRAKCIE SPOTKANIA LOKALNEJ GRUPY URBACT W RAMACH PROJEKTU PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PR
311/ZSS/17 2017-06-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
313/ZSS/17 2017-06-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
309/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000.00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SU
307/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
306/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
318/ZSS/17 2017-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
502/KL/17 2017-06-01 AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE IM. DR MICHAŁA HAJNOSA
9874.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ALL NIGHT VIGILL - CAŁONOCNE CZUWANIE.
76/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "PAZUR" LEK. WET. PATRYCJA GOLEŃ
12868.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁASCICIELSKICH, REJON 1
19/GK/17 2017-06-01 "LENMAR" MARCIN LENARD
17643.00 DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI Z OPARCIEM ORAZ 5 SZTUK GABLOT INFORMACYJNYCH.
501/KL/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
8000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, MUZYKA DLA SENIORÓW, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
319/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
317/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
103/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
20100.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 17
321/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
95/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
21000.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 2
100/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
16000.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 11
50/KP/17 2017-06-01 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
119310.00 PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ NA NOŚNIKACH TYPU BILLBOARD NA POTRZEBY PROMOCJI IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
149/GM/17 2017-06-01 SABINA MROZIK
MROZIK PIOTR
433.00 UMOWA NR: 1023/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, MEŁGIEWSKA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. MEŁGIEWSKA, POW. 361 M2
144/GM/17 2017-06-01 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1600.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA ORKANA.
18/GK/17 2017-06-01 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
3093.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ PLACÓW ZABAW PRZY UL. GÓRSKIEJ ORAZ PRZY UL. PRZYJAŹNI.
322/ZSS/17 2017-06-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
320/ZSS/17 2017-06-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
308/ZSS/17 2017-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
52000.00 PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNYCH, EDUKACYJNYCH, ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ I KONFERENCJI, SEMINARIÓW, LOKALNYCH DEBAT.
315/ZSS/17 2017-06-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
312/ZSS/17 2017-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
22/PS/17 2017-06-01 FUNDACJA TEREN OTWARTY
70999.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SŁOMIANY RYNEK
21/PS/17 2017-06-01 WOJCIECH PACEWICZ
4250.00 WYKONANIE 200 ZDJĘĆ NA POTRZEBY BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN
28/CA/17 2017-06-01 PRIMA LESZEK GĘCA
615.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI ARTYSTYCZNEJ - PROWADZENIE INAUGURACJI LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 05.06.2017 R. NA SCHODACH PRZED RATUSZEM.
316/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
314/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
310/ZSS/17 2017-06-01 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
10000.00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SU
39/OŚ/17 2017-05-31 EDWARD PŁYWACZ
5200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
38/OŚ/17 2017-05-31 ANNA BRONIECKA
5929.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
41/OŚ/17 2017-05-31 ANNA GREGOROWICZ
3120.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
42/OŚ/17 2017-05-31 ARTUR FISZEROWICZ
5568.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
77/OR/17 2017-05-31 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 292/KP/16 NA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ, UDZIELANEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ - ZMIANA SIEDZIBY KANCELARII
36/OŚ/17 2017-05-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
120000.00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST KOSZENIE ORAZ ODMULANIE ROWÓW OPASKOWYCH WOKÓŁ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO
43/OŚ/17 2017-05-31 KRYSTYNA KAPICA
4000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
45/OŚ/17 2017-05-31 KATARZYNA STYRNIK
5360.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
46/OŚ/17 2017-05-31 RYSZARD BĄK
6194.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
47/OŚ/17 2017-05-31 REMIGIUSZ KOWALSKI
5440.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
48/OŚ/17 2017-05-31 PIOTR KRYK
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
49/OŚ/17 2017-05-31 TADEUSZ BRZOZOWSKI
6800.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
51/OŚ/17 2017-05-31 BARBARA SOKÓŁ
7800.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
52/OŚ/17 2017-05-31 TOMASZ BOROWSKI
6800.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
495/KL/17 2017-05-31 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
5000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SKĄD KOZIOŁEK W LUBLINIE - CYKL LEKCJI EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT
497/KL/17 2017-05-31 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
25000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU
494/KL/17 2017-05-31 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT POETYCKO-MUZYCZNY Z OKAZJI 30. ROCZNICY POBYTU JANA PAWŁA II W LUBLINIE
303/ST/17 2017-05-31 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
35000.00 TURNIEJ KLAS PROFILOWANYCH
84/IR/17 2017-05-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
354772.00 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEJ TRASY ROWEROWEJ W DOLINIE RZEKI BYSTRZYCY DO UL. PARCZEWSKEJ W LUBLINIE
159/GM/17 2017-05-31 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.RÓŻANA 5 W LUBLINIE
740.00 UMOWA NR: 159/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN, RÓŻANA 5
29/IT/17 2017-05-31 KRZYSZTOF SZAWARA
2300.00 ANEKS DO UMOWY NR 97/IT/16. (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
96/OŚ/17 2017-05-31 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
17199.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 4
97/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
13920.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 5
98/OŚ/17 2017-05-31 VETHOUSE SPECJALISTYCZNE CENTRUM WETERYNARYJNE M.GARBAL,A.WĄCHOCKA SP.
18000.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 8
99/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA KONCERTOWA ALEKSANDRA SZEREJ
19440.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 10
101/OŚ/17 2017-05-31 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
10950.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 13
102/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK. WET. TADEUSZ NOWAK
10044.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 14
40/OŚ/17 2017-05-31 ELŻBIETA POPIELARCZYK
9072.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
10/MKZ/17 2017-05-30 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
72710.00 REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ KOŚCIOŁA I SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO KLASZTORU, OGRODZENIA PÓŁNOCNEGO I WSCHODNIEGO W KLASZTORZE ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 42
11/MKZ/17 2017-05-30 BOŻENNA MURAWSKA
9408.00 1. WYMIANA 2 DRZWI BALKONOWYCH PÓŁOKRĄGŁYCH. 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 4 SZT OKNA WĄSKIE I 2 SZT SZEROKIE. 3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 4 SZT (OKNA SZEROKIE) 4. WYM. 2 SZT OKIEN PÓŁOKRĄGŁYCH( SZEROKICH )I 2 SZT OKIEN PÓŁOKRĄGŁYCH (WĘŻSZYCH)
12/MKZ/17 2017-05-30 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE EL-MAX
29730.00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ŁĄCZNIE Z INWENTARYZACJĄ HANGARU LOTNICZEGO PRZY UL. WROŃSKIEJ 2 W LUBLINIE
3/MKZ/17 2017-05-30 ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42401.00 WYKONANIE ELEWACJI, OD STRONY UL. KAPUCYŃSKIEJ, KAMIENICY PRZY UL. KAPUCYŃSKIEJ 6
13/MKZ/17 2017-05-30 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4112.00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY OBRAZIE KORONACJA MATKI BOSKIEJ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZESPOLE KLASZTORNYM KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
484/KL/17 2017-05-30 FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA
25000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTIWAL "UKRAINA W CENTRUM LUBLINA - 2017"
491/KL/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
5000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ŚW. JAN PAWEŁ II - NASZ PROFESOR
481/KL/17 2017-05-30 FUNDACJA HERSTORY
15000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - HERSTORIE LUBELSKIEGO GETTA - ROZWÓJ LUBELSKIEGO ARCHIWUM HERSTORYCZNEGO I WIELOKULTUROWYCH SZLAKÓW HERSTORYCZNYCH
478/KL/17 2017-05-30 KRZYSZTOF KRAWCZYK Z ZESPOŁEM
25000.00 KONCERT NA ZAKOŃCZENIE LUBELSKICH DNI SENIORA K. KRAWCZYK Z ZESPOŁEM
496/KL/17 2017-05-30 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
4900.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO PODCZAS WYDANIA PŁYTY "POCZUJ JAK WCHODZIMY" ZESPOŁU MPROJEKT
493/KL/17 2017-05-30 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
50000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM CHATKA BLUES FESTIVAL
4/MKZ/17 2017-05-30 ANDRZEJ JAROCKI
1173.00 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY PRZY UL. RYNEK 5
5/MKZ/17 2017-05-30 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
36200.00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DREWNIANEJ I RZEŹBIONEJ AMBONIE.
6/MKZ/17 2017-05-30 ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA METROPOLITALNA
32566.00 RENOWACJA ZABYTKOWEGO MUROWANEGO OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW KURII; 3 ETAP
7/MKZ/17 2017-05-30 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
50484.00 REMONT PARTERU W CZĘŚCI WSCHODNIEJ , WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W ZESPOLE KLASZTORNYM SIÓSTR BRYGIDEK.
8/MKZ/17 2017-05-30 KRZYSZTOF MADEJSKI
7321.00 KONSERWACJA BELEK STROPOWYCH W POMIESZCZENIU NA I PIĘTRZE KAMIENICY
83/IR/17 2017-05-30 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.
0.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 211/IR/15 Z DNIA 08.09.2015 R. NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE TRAKTU PIESZO-ROWEROWEGO ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. WITOLDA KLEPACKIEGO A UL. LIPNIAK WZDŁUŻ WĄWOZU I OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH "ROZTOCZE" I "JAR" DO UL. LIPNIAK W LUBLINIE
85/IR/17 2017-05-30 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 18/IR/17 Z DNIA 24.02.2017 DOT. "ZACISZA REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO W OSIEDLU LIPNIAK WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W PASIE DROGOWYM UL. SKUBISZEWSKIEGO, KRWAWICZA I KLEPACKIEGO W LUBLINIE - ZMIAN TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
82/IR/17 2017-05-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 USUNIĘCIE KOLIZJI NR 4/RE-1/2017 SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ (URZĄDZENIA LINII KABLOWYCH NN, LINII SN, LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO) ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. KRAK. PRZEDMIEŚCIE DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO.
30/MAZ/17 2017-05-30 USŁUGOWY ZAKŁAD ZIELENI JAKUB GROBELSKI
49600.00 MODELOWA OCHRONA ALEI KASZTANOWCÓW PRZY UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W DZIELNICY DZIESIĄTA W LUBLINIE
43/KP/17 2017-05-30 REKLAMA MIK TOMASZ BIELAK
682.00 USŁUGA WYPRODUKOWANIA, MONTAŻU I DEMONTAŻU BANERU SIATKOWEGO NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
44/KP/17 2017-05-30 MATEUSZ STRZEMPA
110.00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY W BUDYNKU RATUSZA PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE PLASTYCZNYM "LUBLIN WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA".
28/IT/17 2017-05-30 GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA S.J.
21771.00 BUDOWA PRZYŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH WRAZ Z KABLAMI ŚWIATŁOWODOWYMI DO OBIEKTU STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 I DO KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM ZDM PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH.
336/ZSS/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 58/ZSS/17 Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU).
300/ST/17 2017-05-30 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
10000.00 VROTCOVIA CUP - ORGANIZACJA CYKLU TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ POŁĄCZONEGO Z FESTYNEM RODZINNYM DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE DZIELNICY WROTKÓW
302/ST/17 2017-05-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
5000.00 ORGANIZACJA FESTYNU - ŚWIĘTO DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE
490/KL/17 2017-05-30 LUBELSKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH ŚW. JANA KANTEGO
7000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, 700-LECIE TRADYCJI LUBELSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
492/KL/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
6000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZESTNIKÓW ZESPOŁU OŚRODKA WSPARCIA "W HOŁDZIE MOJEMU MIASTU"
8/ON/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
184.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ LICENCJI NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU.
11/PL/17 2017-05-29 P.A. NOVA S.A.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 18/PL/17 Z DNIA 21.10.14 R., W SPRAWIE KONSULTACJI EKSPERCKICH ZWIĄZANYCH Z "KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN GŁÓWNY WRAZ Z OTOCZENIEM" ORAZ KONCEPCJĄ PROJEKTU "MIEJSCOWEGO PLANU ZAG
143/GM/17 2017-05-29 ANDRZEJ LULIS
BISZKONT MIECZYSŁAW
560.00 UMOWA NR: 35/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, TYMIANKOWA DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY : UL.TYMIANKOWA POW.; 400
158/GM/17 2017-05-29 HENRYK DĘBSKI ELIZA DĘBSKA "KUBUŚ" SPÓŁKA CYWILNA
280.00 UMOWA NR: 37/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY CZ. DZ. NR 107 (OBR. 2, ARK. 6), POW. 10M2, KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
327/ZSS/17 2017-05-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMP LUBLIN
21300.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
326/ZSS/17 2017-05-29 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
325/ZSS/17 2017-05-29 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
21000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
324/ZSS/17 2017-05-29 FUNDACJA "BĄDŹ MIĘDZY NAMI"
15000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
328/ZSS/17 2017-05-29 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10200.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
331/ZSS/17 2017-05-29 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
13500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
329/ZSS/17 2017-05-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
9000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
330/ZSS/17 2017-05-29 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
12000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
304/ST/17 2017-05-29 TARGI LUBLIN S.A.
0.00 WSPÓŁPRACA DOT. ORGANIZACJI SPORT FESTIVALU
280/ST/17 2017-05-29 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
20000.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO "LATO W MIEŚCIE 2017".
299/ST/17 2017-05-29 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000.00 ORGANIZACJA DWÓCH TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY TATARY
483/KL/17 2017-05-29 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
170000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FANTASTYKI FALKON.
20/PS/17 2017-05-29 ERWIN STAROSTA
JAWORZYŃSKI PIOTR,PODSIADŁY GRZEGORZ
2178169.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE:"BUDOWA ULICY MILCZAN"
19/PS/17 2017-05-29 JOANNA PODLEŚNA
2826518.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "BUDOWA ULICY BUŻAN".
18/PS/17 2017-05-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
18000.00 NAJEM CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE, PRZY PL. TEATRALNYM 1
26/CA/17 2017-05-29 STAGE ONE JAKUB MICHALCZUK
5904.00 REALIZACJA USŁUGI OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA KONCERTU KRZYSZTOFA KRAWCZYKA W DNIU 08.06.2017R. O GODZ. 16.00. W FILHARMONII IM. H.WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE.
78/IR/17 2017-05-29 BUDIMEX S.A.
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 19/IR/16 Z DNIA 29.03.2016 R., DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.
136/GM/17 2017-05-26 "M I M" SPÓŁKA CYWILNA KOŁSUT WŁODZIMIERZ, KOŁSUT MAŁGORZATA
999.00 UMOWA NR: 34/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA 10A DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY POW. 110 M2, CZ. DZ. NR 42/3, OBR. 27, ARK. 4, PAWILON HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
323/ZSS/17 2017-05-26 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
0.00 UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KRAINA MARZEŃ II SP Z O.O.
334/ZSS/17 2017-05-26 --KSJ SP. Z O.O. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
298/ST/17 2017-05-26 PAWEŁ BATYRA
2000.00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA LUBLIN
76/OR/17 2017-05-26 KLIMA-SOFT
12993.00 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/17 Z DNIA 23.05.2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISU PAR. 8 UST. 4 DOTYCZĄCY WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI SZCZELNOŚCI URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI.
482/KL/17 2017-05-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM Z KULTURĄ DO NIEBA - VIII EDYCJA
477/KL/17 2017-05-26 FUNDACJA SZPILKA
17000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM KALEJDOSKOP SZTUKI 4
480/KL/17 2017-05-26 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA IM. STANISŁAWA LEMA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
479/KL/17 2017-05-26 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
35000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FANTASTYCZNE CENTRUM KULTURY
81/IR/17 2017-05-26 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
576275.00 BUDOWA SKWERÓW PRZY UL. LIPOWEJ 12 I UL. LIPOWEJ PRZY CMENTARZU, PRZY UL. CHMIELARCZYKA ORAZ U ZBIEGU ULIC KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/KRÓTKA
25/PN/17 2017-05-26 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
7500.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU Z ZAKRESU PREWENCJI (TJ.: JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTW, WYŁUDZEŃ, BEZPIECZEŃSTWO W SIECI, NIEUCZCIWE UMOWY) W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE PO
12/OW/17 2017-05-25 PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWO-DETALICZNE KSIĄŻNICA POLSKA SP. Z O.O.
2570.00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
140/GM/17 2017-05-25 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
12915.00 WYKONANIE 35 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI I GARAŻAMI, W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
139/GM/17 2017-05-25 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
3075.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 2 (DZ. NR 20/4, OBR. 37, ARK. 1) I UL. TURYSTYCZNEJ 2 (DZ. NR 20/7, OBR. 37, ARK. 1).
13/OW/17 2017-05-25 PIOTR KURLEJ
3669.00 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
29/GK/17 2017-05-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
0.00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM - UMOWA NR UD_01846/2017/B24, NR KONTRAHENTA 1042
297/ST/17 2017-05-25 FUNDACJA SPORT
10000.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW KOLARSKICH LOTTO POLAND BIKE MARATON 2017
335/ZSS/17 2017-05-25 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111.00 UMOWA DOT. UDZIELENIA LICENCJI JEDNORAZOWEJ ZA ODTWARZANIE MUZYKI PODCZAS RODZINNEGO FESTYNU ZDROWOTNEGO 31 MAJA 2017 R.
13/FE/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
190860178.00 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
12/FE/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
49576598.00 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "BUDOWA, MODERNIZACJA PRZYSTANKÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH ZINTEGROWANYCH Z INNYMI RODZAJAMI TRANSPORTU DLA POTRZEB LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBE
475/KL/17 2017-05-25 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
9000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA
476/KL/17 2017-05-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
10000.00 KULTURA I SZTUKA - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - DZIELNICE KULTURY - XIV FESTYN RODZINNY U ŚW. MICHAŁA
2/ON/17 2017-05-25 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
1500.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO WYSTĘPU ARTYSTYCZNEGO-KONCERTU MUZYKI FILMOWEJ I EUROPEJSKIEJ PODCZAS GALI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30 MAJA 2017 R.
4/ON/17 2017-05-25 MAŁGORZATA ORŁOWSKA
800.00 UMOWA O DZIEŁO OBEJMUJĄCA WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU SCENARIUSZA ORAZ PROWADZENIE GALI "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30 MAJA 2017 R.
3/ON/17 2017-05-25 ANNA BIEGANOWSKA
400.00 UMOWA O DZIEŁO OBEJMUJĄCA PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS GALI "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30.05.2017
25/CA/17 2017-05-25 PIOTR KOWALCZYK
1500.00 USŁUGA TECHNICZNA NIEZBĘDNA DO REALIZACJI KONCERTU K. KRAWCZYKA W DNIU 08.06.2017 R. W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE.
24/CA/17 2017-05-25 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
2398.00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI KONCERTOWEJ W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE NA KONCERT K. KRAWCZYKA W DNIU 08.06.2017 R.
23/CA/17 2017-05-25 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1600.00 USŁUGA HOTELARSKA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM PARKINGU ORAZ USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA KRZYSZTOFA KRAWCZYKA WRAZ Z ZESPOŁEM, W ZWIĄZKU Z JEGO KONCERTEM W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 8.06.2017 R.
80/IR/17 2017-05-25 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI
21000.00 WYKONANIE PISEMNYCH OPRACOWAŃ W RAMACH PEŁNIENIA NADZORU ORNITOLOGICZNEGO POWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ INWESTYCJI, KTÓRE DOTYCZĄ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 7 I 25, BURSY SZKOLNEJ NR 1, ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH (BUDYNEK +WARSZTATY) OR
79/IR/17 2017-05-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 UMOWA NR 11/RE-1/2017 - USUNIĘCIE KOLIZJI NR 11/430/K/RM/2017 Z DNIA 20.02.2017 R., DOT. ZADANIA: REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZCK DLA LOF.
24/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3000.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW - LUBYCZA KRÓLEWSKA" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
23/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3000.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
22/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4500.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
21/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
43152.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
20/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4300.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
69/SOI/17 2017-05-25 PIOTR POPIK-USŁUGI KONSULTINGOWE
5000.00 OPRACOWNIE KONCEPCJI UTWORZENIA LUBELSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO I MASZYNOWEGO.
9/PL/17 2017-05-24 ROBERT LACH KONSULTING PRZESTRZENNY GEOSPACE
22140.00 KONSULTACJE EKSPERCKIE ORAZ PEŁNIENIE ROLI DORADCZEJ W LICZBIE I ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIU ZLECENIODAWCY, W ZAKRESIE OPRACOWANIA STRATEGII DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU BUDOWĘ MODELU 3D/4D MIASTA LUBLINA MAJĄCEGO STANOWIĆ ELEMENT INTEROPERACYJNEG
135/GM/17 2017-05-24 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY-MARTA KOWALCZYK, ELŻBIETA MAZUR SPÓŁKA JAWNA
-288.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY NR 630/GM/12 DOTYCZĄCEJ DZIERŻAWY GRUNTU PRZY UL. SIERPIŃSKIEGO W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ STAWKI CZYNSZU
301/ST/17 2017-05-24 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
42000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNICZKI DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IO TOKYO 2020
295/ST/17 2017-05-24 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 114/ST/17 DOTYCZĄCY AKTUALIZACJI OFERTY.
473/KL/17 2017-05-24 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA
5800.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "AKCJA LATO W MIEŚCIE"
474/KL/17 2017-05-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
9500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
472/KL/17 2017-05-24 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, BIAŁO ZŁOTE ANIOŁKOWO, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
471/KL/17 2017-05-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
9000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SZTUKA W WALIZCE
29/MAZ/17 2017-05-24 DEZ-DER KRZYSZTOF KARPIŃSKI
60000.00 ODKOMARZANIE I ODKLESZCZANIE TERENÓW MIASTA LUBLIN
68/SOI/17 2017-05-24 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. AKADEMIA INNOWACJI
10/OW/17 2017-05-23 FIRMA HANDLOWA LEKTOR ZBIGNIEW PAŃKO
3356.00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
9/OW/17 2017-05-23 ERATO F.H. DANIEL LIPIAN-KANIUK
5300.00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
138/GM/17 2017-05-23 BATORY INVESTMENT SP. Z O.O.
1142.00 UMOWA NR: 138/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY (SP) - LUBLIN, WOJCIECHOWSKA 6
137/GM/17 2017-05-23 NOSOWSKA AGNIESZKA
592.00 UMOWA NR: 1021/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA POW. 296 M2, OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
133/GM/17 2017-05-23 NETIA S.A.
T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. I TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ TK FINANS, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR
132/GM/17 2017-05-23 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
172.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WPŁATY JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA ZA WYCINKĘ DRZEWA ROSNĄCEGO NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN (DZIAŁKA NR 199/1, OBR. 49, ARK. 2) ZGODNIE Z ART. 83E UST. 2 USTAWY Z DNIA 16.04.2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.
11/OW/17 2017-05-23 KSIĘGARNIA IURIS PRUDENTIA
5700.00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
20/GK/17 2017-05-23 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.
591.00 WYDZIERŻAWIENIE ORAZ UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA JEDNEJ TOALETY PRZENOŚNEJ USTAWIONEJ NA TERENIE PARKU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA ULIC GŁUSKIEJ I WYGODNEJ W LUBLINIE.
282/ST/17 2017-05-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
43000.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
277/ST/17 2017-05-23 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
5000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
283/ST/17 2017-05-23 AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM
4000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH "LATO W MIEŚCIE 2017".
138/ST/17 2017-05-23 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
2000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
296/ST/17 2017-05-23 KOPALNIA INSPIRACJI-AGENCJA KREATYWNA TOMASZ BIADUŃ
9102.00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO.
470/KL/17 2017-05-23 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
10000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI "GIENEK - PILOT Z LUBLINA. PRAWDZIWA HISTORIA WOJENNA"
16/PS/17 2017-05-23 STOWARZYSZENIE TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
7000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ROZWÓJ W BIAŁY DZIEŃ - CYKL SZKOLEŃ"
17/PS/17 2017-05-23 PAWEŁ CAL
3797.00 WYKONANIE ANALIZY PRZESTRZENNEJ W FORMIE INTERAKTYWNEJ MAPY
75/OR/17 2017-05-23 KLIMA-SOFT
56613.00 WYKONYWANIE USŁUG, DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU.
260/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH.
259/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
258/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM" SP 2 LUBLIN
15000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
257/ZSS/17 2017-05-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
18000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
256/ZSS/17 2017-05-22 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
24000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
255/ZSS/17 2017-05-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
30000.00 ROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
254/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE "SKAUT"
30000.00 UMOWA NR 254/ZSS/17 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
253/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE EDURON
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
252/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
19500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
251/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
21000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
271/ZSS/17 2017-05-22 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
10000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
270/ZSS/17 2017-05-22 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000.00 UMOWA NR 270/ZSS/17 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
269/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻ
10000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
268/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
267/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 UMOWA NR 267/ZSS/17 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
266/ZSS/17 2017-05-22 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
10000.00 PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
265/ZSS/17 2017-05-22 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000.00 PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
461/KL/17 2017-05-22 NATASZA ZIÓŁKOWSKA
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. KAWIARNIA.
468/KL/17 2017-05-22 MATEUSZ NOWAK
1500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - V INTERNATIONAL CHAMBER FESTIVAL TEATRONIC - UKRAINA, CHARKÓW.
462/KL/17 2017-05-22 MATEUSZ NOWAK
2500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 9TH INTERNATIONAL MONODRAMA FESTIVAL 2017 MONOAKT - KOSOWO.
467/KL/17 2017-05-22 MATEUSZ NOWAK
4000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XII INTERNATIONAL FESTIVAL OF MONOPERFORMANCES ATSPINDYS - WISAGINIA, LITWA.
464/KL/17 2017-05-22 MATEUSZ NOWAK
5000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 8TH UNITED SOLO THEATRE FESTIVAL - NEW YORK CITY.
460/KL/17 2017-05-22 ELŻBIETA BŁOTNICKA-MAZUR
1500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - CONTEXTUALIZING THE HERITAGE OF COMMUNIST REGIME IN POLAND: NEW NARRATIVES - PORTUGALIA, LIZBONA.
465/KL/17 2017-05-22 ANDRZEJ KĘPSKI
5000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 8TH UNITED SOLO THEATRE FESTIVAL - NEW YORK.
463/KL/17 2017-05-22 ANDRZEJ KĘPSKI
2500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 9TH INTERNATIONAL MONORAMA FESTIVAL 2017 MONOAKT - KOSOWO.
469/KL/17 2017-05-22 FUNDACJA M-ART
12000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY. LUBELSKIE POGAWĘDKI. EDYCJA I, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
17/GK/17 2017-05-22 USŁUGOWY ZAKŁAD KOWALSKI ROMAN CZERNIEC
26445.00 REMONT KWATERY BYŁYCH ŻOŁNIERZY 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE.
27/CA/17 2017-05-22 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
1881.00 USŁUGA OPRACOWANIA PROJEKTU I SKŁADU HARMONOGRAMU WYDARZEŃ LUBELSKICH DNI SENIORA.
3/ZIT/17 2017-05-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
2/ZIT/17 2017-05-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH"
74/IR/17 2017-05-22 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
79950.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4, PRZY UL. BRONOWICKIEJ 21 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH
71/SOI/17 2017-05-22 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000.00 SPACERY LUBLIN Z DUSZĄ
42/KP/17 2017-05-22 ANITA KOSTYŃSKA
300.00 OPRAWA ARTYSTYCZNA OBCHODÓW DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
142/GM/17 2017-05-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0.00 UMOWA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA, GMINĄ LUBLIN I PRACOWNICZĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ KOLEJARZ W SPRAWIE PRZEKAZANIA PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ NA WŁASNOŚĆ ORAZ STAŁE UTRZYMANIE GMINY LUBLIN URZĄDZEŃ PLACU ZABAW POŁOŻONEGO W POBLIŻU UL. MEDALIONÓW.
141/GM/17 2017-05-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0.00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I PRACOWNICZĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ KOLEJARZ DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMOWY UŻYCZENIA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2014 R - CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 1/2 I NR 4 (OBR. 43, ARK. 1) W POBLIŻU UL. MEDALIONÓW.
333/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 273/ZSS/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU I MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH
248/ZSS/17 2017-05-22 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH W LUBLINIE
13500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
249/ZSS/17 2017-05-22 TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓL
12000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
247/ZSS/17 2017-05-22 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BASKET 30 LUBLIN
18000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
245/ZSS/17 2017-05-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
21000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
243/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
6000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
244/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DWÓJKA"
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
241/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
16500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
240/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA "RAZEM"
15600.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
242/ZSS/17 2017-05-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
246/ZSS/17 2017-05-22 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
12000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
250/ZSS/17 2017-05-22 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
14400.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
264/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻ
10000.00 PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
263/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000.00 PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
262/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 UMOWA NR 262/ZSS/17. PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
261/ZSS/17 2017-05-22 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000.00 UMOWA NR 261/ZSS/17 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
332/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 80/ZSS/17 DOTYCZĄCY ZMIANY KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU REALIZACJI PROGRAMU I PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNEGO PROMUJĄCEGO TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU (...)
73/OR/17 2017-05-22 AGATA SAWONIUK
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 6 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
72/OR/17 2017-05-22 ANNA MICHAŁEK
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 5 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
71/OR/17 2017-05-22 ANNA WÓJCIK
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 4 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
70/OR/17 2017-05-22 MARZENA NASTAJ
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 3 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
69/OR/17 2017-05-22 JAN SAMULNIK
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
68/OR/17 2017-05-22 DIONIZY TRACZYŃSKI
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 1 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
74/OR/17 2017-05-22 PAWEŁ SADOWSKI
2970.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NT.: "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO-NOWE REGULACJE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
35/OŚ/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
183.00 PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ W OŚRODKU SŁONECZNY WROTKÓW W LUBLINIE W DNIU 4 CZERWCA 2017 R.
11/FE/17 2017-05-22 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
843608.00 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA W UL. FILARETÓW W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
466/KL/17 2017-05-22 DOROTA LESIAK
5000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 8TH UNITED SOLO THEATRE FESTIVAL - NEW YORK CITY.
131/GM/17 2017-05-19 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR: 90/2 (OBR. 19, ARK. 7), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. PRZECZNICA 4 ORAZ 4/1 (OB
275/ST/17 2017-05-19 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
5000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
291/ST/17 2017-05-19 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
14000.00 ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ DLA MIESZKANCÓW LUBLINA PN. "TEST COOPERA".
278/ST/17 2017-05-19 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
4500.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH LATA W MIEŚCIE 2017.
279/ST/17 2017-05-19 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
4000.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017"
292/ST/17 2017-05-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
5500.00 ORGANIZACJA TURNIEJÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
294/ST/17 2017-05-19 ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE
199260.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT PODCZAS ROZGRYWEK FINAŁOWYCH PUCHARU POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
305/ZSS/17 2017-05-19 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 123/ZSS/17 DOT. REALIZACJI DZAIAŁANIA POD NAZWĄ REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W KOS
304/ZSS/17 2017-05-19 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 117/ZSS/17 DOT. REALIZACJI DZIAŁANIA POD NAZWĄ REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN. A
281/ST/17 2017-05-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
3800.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH LATA W MIEŚCIE 2017.
146/GM/17 2017-05-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
0.00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JANA LISA 41 ( DZ. 173, OBR. 31, ARK. 1) O POW. 0,0542 HA, ZAWARTA Z LUBELSKIM TOWARZYSTWEM DOBROCZYNNOŚCI W LUBLINIE, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ŚROD
19/CA/17 2017-05-18 ALINA FAMARES
3000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE AUTORSKIEGO WYSTĘPU ZESPOŁU "PASJONATTA" W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 06.06.2017 R. W DOMU KULTURY LSM PRZY UL. WALLENRODA 4A
276/ST/17 2017-05-18 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
4000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH LATA W MIEŚCIE 2017
303/ZSS/17 2017-05-18 PRIMA LESZEK GĘCA
12900.00 PROWADZENIE IMPREZY "RODZINNY FESTYN ZDROWOTNY" W DNIU 31 MAJA 2017 R. NA TERENIE PLACU LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
130/GM/17 2017-05-18 MC DONALDS POLSKA SP.Z O.O.
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA NA WŁASNY KOSZT DZIERŻAWCY REMONTU RESTAURACJI, POSADOWIENIA ŚMIETNIKA ORAZ WYMIANY OZNAKOWANIA DRIVE - THRU.
458/KL/17 2017-05-18 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
18000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBILCZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TO, CO ZOSTAŁO - DOKUMENTACJA ISTNIEJĄCYCH REALIZACJI LUBLELSKICH SPOTKAŃ PLASTYCZNYCH
452/KL/17 2017-05-18 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
30000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH -KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "FESTYN PASJE LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH 2017" - VIII EDYCJA
457/KL/17 2017-05-18 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
5000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI POD TYTUŁEM "DZIELNICE KULTURY -DZIELNICOWA BIESIADA PATRIOTYCZNA Z WIELKIMI DZIELAMI LITERATURY POLSKIEJ 2017"
459/KL/17 2017-05-18 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
7000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "NA TURYSTYCZNYM SZLAKU" III EDYCJA PRZEGLĄDU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
293/ST/17 2017-05-18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3500.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM ZAWODNICZEK W FINALE PUCHARU ZPRP MŁODZICZEK
15/PS/17 2017-05-17 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
127920.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WYDARZENIA POD NAZWĄ 4. FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI
76/IR/17 2017-05-17 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
2238600.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH - BUDYNEK DYDAKTYCZNY I WARSZTATOWY, PRZY UL. DŁUGIEJ 6 W LUBLINIE
63/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA LUBLIN GAMEDEV
7000.00 REALIZACJA LETNICH WARSZTATÓW Z PROGRAMOWANIA PRZEZ TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH
65/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
10000.00 EVENTY INTEGRACYJNE DLA LUBELSKICH STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
72/SOI/17 2017-05-17 LUBELSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10000.00 PROMOCJA, ZAPROJEKTOWANIE I WSPARCIE 10 IMPREZ W BRANŻY IT
73/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
10000.00 WARSZTATY PROJEKTOWANIA GIER
64/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA ,,SCYTIA''
19200.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ,,LUBLIN EDCAMP''.
55/SOI/17 2017-05-17 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
20000.00 ORGANIZACJA WYDARZENIA DEDYKOWANEGO STARTUPOM Z BRANŻY IT O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM
67/SOI/17 2017-05-17 LUBELSKA FUNDACJA WSPIERANIA BIZNESU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
3000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWO-BIZNESOWEJ PT.,, WSPARCIE DLA BIZNESU - POTRZEBY, OCZEKIWANIA, MOŻLIWOŚCI - DIALOG DLA KOMPETENCJI JUTRA''
41/KP/17 2017-05-17 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W CELU ZORGANIZOWANIA W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 R. NA TERENIE MIASTA LUBLIN "CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW"
301/ZSS/17 2017-05-17 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
5596.00 UDOSTEPNIENIE POMIESZCZEŃ CK W LUBLINIE CELEM ORGANIZACJI GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 5-LECIA PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
1/ON/17 2017-05-17 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
3150.00 UMOWA NA USŁUGĘ ORGANIZACJI SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO POD NAZWĄ "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30.05.2017 R.
456/KL/17 2017-05-17 KAROL GRZYWACZEWSKI
1000.00 PROJEKT GRAFICZNY PLAKATÓW I ULOTEK, DOTYCZĄCY SEZONÓW OBCHODÓW KULTURALNYCH
16/GK/17 2017-05-17 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
505267.00 WYKONANIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY Z TERENU MIASTA LUBLIN WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI
14/PS/17 2017-05-17 EXCENTO SP. Z O.O.
0.00 WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU "E-PIONIER"
273/ST/17 2017-05-16 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
4500.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY W RAMACH "LATO W MIEŚCIE 2017"
274/ST/17 2017-05-16 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
3500.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATO W MIEŚCIE 2017"
286/ST/17 2017-05-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA
0.00 DOTYCZY ZMIANY, MIEJSCA I NAZWY JEDNEJ Z IMPREZ.
267/ST/17 2017-05-16 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
75952.00 DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA GMINY LUBLIN
40/KP/17 2017-05-16 PROMOTERS SP Z O.O.
1000.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS JUBILEUSZOWEJ GALI LUBELSKIEJ MISS STUDENTEK 2017 W DN. 25.05.2017 R.
454/KL/17 2017-05-16 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
100000.00 DOTACJA CELOWA DLA ZESPOŁU PIIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP KOSTIUMÓW (W TYM M.IN. MATERIAŁÓW I HAFTÓW) I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
455/KL/17 2017-05-16 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
20000.00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM
453/KL/17 2017-05-16 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
162000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 - 7X700
15/BM/17 2017-05-16 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
400.00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. NARUTOWICZA 12.
289/ZSS/17 2017-05-15 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
7000.00 ORGANIZACJA IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
67/OR/17 2017-05-15 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SP. Z O.O.
87385.00 WYKONYWANIE KOMPLEKSOWYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ BADAŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH OSP GŁUSK, OSP LUBLIN.
106/ST/17 2017-05-15 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
9000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ORGANIZACJA XXII LUBELSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIŁKI SIATKOWEJ I MNINSIATKÓWKI
289/ST/17 2017-05-15 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 419/ST/16 -REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
272/ST/17 2017-05-15 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
1600.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
302/ZSS/17 2017-05-15 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
6500.00 ZAPEWNIENIE CATERINGU NA ORGANIZOWANĄ UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 5-LECIA PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
285/ZSS/17 2017-05-15 ARKADIUSZ BEDNARZ
300.00 ZAPEWNIENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ PRZYŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PODCZAS RODZINNEGO FESTYNU ZDROWOTNEGO W DNIU 31 MAJA 2017 R.
26/IT/17 2017-05-15 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380.00 USŁUGI STAŁEGO SERWISU EKSPLOATACYJNEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ JEGO AKTUALIZACJI
270/ST/17 2017-05-15 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
5800.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH- ART.19A
66/SOI/17 2017-05-15 FUNDACJA FORUM AKADEMICKIE
1500.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI REDAKTORÓW CZASOPISM AKADEMICKICH ,,MIĘDZY DRUKIEM A SIECIĄ'' W DNIACH 5-8 WRZEŚNIA
77/IR/17 2017-05-15 BUDIMEX S.A.
-11721.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 19/IR/16 Z DNIA 29.03.2016 R., ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO.
287/ZSS/17 2017-05-15 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000.00 DZIAŁANIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
286/ZSS/17 2017-05-15 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000.00 DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
288/ZSS/17 2017-05-15 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000.00 DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
265/GM/17 2017-05-12 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 34/5 (OBR. 26, ARK. 1), POŁOŻONĄ PRZY UL. JUNOSZY 20, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ZE ZŁĄC
75/IR/17 2017-05-12 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 R. NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM - USZCZEGÓŁOWIENIE RODZAJU ROBÓT
450/KL/17 2017-05-12 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , WYSTAWA PLASTYCZNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE SŁOWNO - MUZYCZNE Z OKAZJI PIERWSZEJ ROCZNICY ŚMIERCI LEONARDA COHENA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
451/KL/17 2017-05-12 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
0.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ANEKS DO UMOWY NR 258/KL/17 Z DNIA 27.02.2017 (ZMIANA HARMONOGRAMU - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA)
39/KP/17 2017-05-12 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
23077.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
73/IR/17 2017-05-12 EURO-DIRECT CONSULTING
-2460.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 153/IR/16 Z DNIA 3.08.2016 R., OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ZMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA DOT. REWALORYZACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA OBSZARZE POMNIKA HISTORII LUBLINA.
287/ST/17 2017-05-12 GREEN SPORT CLUB
0.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - AKTUALIZACJA KOSZTORYSU.
36/KP/17 2017-05-12 P.W. IMPEX TRANS MARIUSZ BESZTAK
700.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 34/KP/17, ZMIENIAJĄCY KWOTĘ UMOWY W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM PRZEDMIOTU UMOWY O DODATKOWE CZYNNOŚCI.
28/MAZ/17 2017-05-12 KRZYSZTOF CHMIEL
7000.00 WYKONANIE KONSTRUKCJI ROWERU ZE STALI CZARNEJ ORAZ DREWNA DĘBOWEGO PRZY UL. HEMPLA W LUBLINIE
129/GM/17 2017-05-11 TEODOZJA GRONKOWSKA
74.00 UMOWA NR: 1020/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
284/ZSS/17 2017-05-11 FOI TOMASZ JUROWICZ
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
280/ZSS/17 2017-05-11 MARIA POLAKOWSKA
350.00 UMOWA ZLECENIE ZA WYKONANIE NADZORU MERYTORYCZNEGO NAD KONKURSEM PLASTYCZNYM "RODZINY INSPIRUJĄ LUBLIN"
61/OR/17 2017-05-11 BEATA PIEKNIAK
120.00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH.
271/ST/17 2017-05-11 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "ŁĄCZY NAS PODWÓRKO" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
283/ZSS/17 2017-05-11 JÓZEF SZOPIŃSKI
1200.00 POPROWADZENIE GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 5-LECIA PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS" W DNIU 31 MAJA 2017 R.
281/ZSS/17 2017-05-11 PAULINA CHOMA
350.00 UMOWA ZLECENIE NA WYKONANIE NADZORU MERYTORYCZNEGO NAD KONKURSEM PLASTYCZNYM "RODZINY INSPIRUJĄ LUBLIN"
449/KL/17 2017-05-11 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
18000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - 13 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH
64/OR/17 2017-05-11 KRZYSZTOF FLIS
160.00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW, SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
282/ZSS/17 2017-05-11 MARIA SĘKOWSKA
350.00 UMOWA ZLECENIE NA WYKONANIE NADZORU MERYTORYCZNEGO PODCZAS KONKURSU PLASTYCZNEGO "RODZINY INSPIRUJĄ LUBLIN", ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
62/OR/17 2017-05-11 MAŁGORZATA WAWRUCH
120.00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM ORAZ PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
63/OR/17 2017-05-11 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
120.00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH.
2/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 63
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDZKOLE NR 63 UL. SZMARAGDOWA 22 LUBLIN
34/OŚ/17 2017-05-10 -- ANITA KOWALCZUK-SOBIESZCZAŃSKA
6350.00 PRZEPROWADZENIE PODCZAS XII EKOPIKNIKU RODZINNEGO W DNIU 4 CZERWCA 2017 R. WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH
448/KL/17 2017-05-10 FUNDACJA HESPEROS
19000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM " MŁODA KULTURA W LSM 2017"
445/KL/17 2017-05-10 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
28000.00 WYKONANIE KONCERTU - ORATORIUM EXEGI MONUMENTUM R. TWARDOWSKIEGO POD DYREKCJĄ URSZULI BOBRYK Z UDZIAŁEM SOLISTÓW ORAZ CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH W DN. 13.05.2017 PRZEZ ORKIESTRĘ SYMFONICZNĄ FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE W RAMACH III FESTIWAL
447/KL/17 2017-05-10 KAROL GRZYWACZEWSKI
2000.00 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ SKŁADU I ŁAMANIA FOLDERU INFORMACYJNO - PROMOCYJNEGO "700 LAT LUBLINA"
2/MKZ/17 2017-05-10 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
176374.00 KONSERWACJA I RESTAURACJA DEKORACJI PLASTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ BAZYLIKI O.O.DOMINIKANÓW W LUBLINIE
38/KP/17 2017-05-10 MADOART MAGDALENA PESZKO-DOKTOR
9900.00 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.
8/PL/17 2017-05-10 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT BIS" SŁAWOMIR GZELL
0.00 ANEKS DOT . PRZEDŁUŻENIA TERMINU (KONSULTACJE EKSPERCKIE DO STUDIUM)
7/PL/17 2017-05-10 DAWID SOSZYŃSKI
400.00 PRZEPROWADZENIE SPACERU PRZESTRZENNEGO DOLINĄ RZEKI CZERNIEJÓWKI NA ODCINKU OBJĘTYM OPRACOWYWANYM MPZP.
278/ZSS/17 2017-05-10 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
277/ZSS/17 2017-05-10 POLSKI INSTYTUT SPORTU I REKREACJI ADAMCZYK, KAZNOWSKI S. C.
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
276/ZSS/17 2017-05-10 SPA ORKANA SP. Z O. O.
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
275/ZSS/17 2017-05-10 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
274/ZSS/17 2017-05-10 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
5000.00 UMOWA DOTYCZY PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
273/ZSS/17 2017-05-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
5000.00 UMOWA DOTYCZY PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
272/ZSS/17 2017-05-10 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
5000.00 UMOWA DOTYCZY PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
166/ST/17 2017-05-10 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
16200.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE"
129/ST/17 2017-05-10 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
1500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
1/ABI/17 2017-05-10 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ.
14/ABI/17 2017-05-10 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 1 UL. POGODNA 54 LUBLIN
13/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 43
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 43 UL. SKAUTÓW 11A LUBLIN
12/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 11 UL. MŁODEJ POLSKI 30 LUBLIN
11/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 50
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 50 UL. PODZAMCZE 7A LUBLIN
10/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 32
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 32 UL. WIERZBOWA 13 LUBLIN
9/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 14
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 14 UL. BRONOWICKA 3 LUBLIN
8/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 12 - ZFŚS
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 12 PL. BYCHAWSKI 4 LUBLIN
7/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 85
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 85 UL. ONYKSOWA 8 LUBLIN
6/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 66
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 66 UL. SAMSONOWICZA 33A LUBLIN
5/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 40
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 40 UL. GOSPODARCZA 18 LUBLIN
4/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 54
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 54 UL. LWOWSKA 34 LUBLIN
3/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 2
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 2 UL. LAWINOWA 7 LUBLIN
57/OR/17 2017-05-09 LESZEK GREGOROWICZ
520.00 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OKW, DYŻUR TELEFONICZNY ORAZ PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWI ĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017
128/GM/17 2017-05-09 DZIELNICOWA ADMINISTRACJA DOMÓW "ADREM" SPÓŁKA Z O.O.
887.00 KOSZTY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 70, KOSZT MIESIĘCZNY - 877,93 ZŁ. DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ROZLICZANE BĘDĄ NA PODSTAWIE NOT OBCIĄŻENIOWYCH WYSTAWIANYCH CO MIESIĄC.
264/ST/17 2017-05-09 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
36900.00 PROMOCJA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ GŁÓWNYCH MISTRZOWSTW POLSKI W PŁYWANIU.
441/KL/17 2017-05-09 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
29000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXIV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW MIEJSKICH
446/KL/17 2017-05-09 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
17000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "FESTYN RODZINNY WSPÓLNOTA TO TY I JA"
444/KL/17 2017-05-09 DARIUSZ CHEMPEREK
250.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT." KLONOWIC, CZECHOWIC I INNI." KULTURA LITERACKA LUBLINA PRZEŁOMU XVI/XVII WIEKU W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700-LECIE MIASTA W DNIU 25 MAJA 2017 R. W MUZEUM LUBELSKIM
25/IT/17 2017-05-09 VULCAN
24000.00 UDZIELENIE PRZEZ LICENCJODAWCĘ NA RZECZ LICENCJOBIORCY LICENCJI NA NIEWYŁĄCZNE, NIEPRZENOSZALNE KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH PŁACE OPTIVUM, KADRY OPTIVUM, FINANSE SQL
442/KL/17 2017-05-09 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURALNY LUBLIN DLA DZIECI - BRONOWICKA FIESTA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
66/OR/17 2017-05-09 DOROTA KUNA
120.00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW DOT. PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4.06.2017 R
65/OR/17 2017-05-09 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
120.00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW DOT. PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
60/OR/17 2017-05-09 IWONA NOWOGRODZKA
240.00 DYŻUR TELEFONICZNY W DNIU 4.06.2017 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
59/OR/17 2017-05-09 IWONA SORAL
240.00 DYŻUR TELEFONICZNY W DNIU 4.06.2017 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
58/OR/17 2017-05-09 JADWIGA LYSSY
240.00 DYŻUR TELEFONICZNY W DNIU 4.06.2017 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
443/KL/17 2017-05-09 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, DOBRE WAKACJE W DOBRYM TOWARZYSTWIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
34/KP/17 2017-05-08 P.W. IMPEX TRANS MARIUSZ BESZTAK
8000.00 USŁUGA TRANSPORTOWA W TERMINIE 10-14.05.17 NA POTRZEBY ORGANIZACJI III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA
35/KP/17 2017-05-08 LOGO-LIFT S.C.
30620.00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA
125/GM/17 2017-05-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE OD KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. NARUTOWICZA 73 NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FIAT DUCATO 3,0 PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIETRZEŹWYCH, O NUMERZE PODWOZ
72/IR/17 2017-05-08 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
29151.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
127/GM/17 2017-05-08 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
0.00 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 46B WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY ZA UDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA (21847/109722) WYNOSI 219,02 ZŁ MIESIĘCZNIE. DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ROZLICZANE BĘDĄ NA PODSTAWIE NOT OBCIĄŻENIOW
262/ST/17 2017-05-08 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 149/ST/17- AKTYWNY UCZEŃ- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
71/IR/17 2017-05-08 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
73800.00 WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH WRAZ Z OBLICZENIEM EFEKTU EKOLOGICZNEGO DLA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE, TJ. SP NR 20, BURSA SZKOLNA, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH, GIMNAZJUM NR 14 - SP NR 33, GIMNAZJUM NR 18 - SP NR 1
120/ST/17 2017-05-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
5000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ
37/KP/17 2017-05-08 PIOTR KOWALCZYK
1500.00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY KONCERTU GALOWEGO III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA 2017
50/IR/17 2017-05-05 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
434248.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO II - POPRAWA WARUNKÓW REKREACYJNYCH W WĄWOZIE NA KALINIE W LUBLINIE
440/KL/17 2017-05-05 NASZA TRADYCJA - FUNDACJA NA RZECZ RODZINY
24600.00 USŁUGA PROMUJĄCA - WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWEGO ALBUMU O BP WYSZYŃSKIM
438/KL/17 2017-05-05 MAŁGORZATA GRZEGORZEWICZ
3500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII WOKALNEJ -SOPRAN PODCZAS KONCERTU NA III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 MAJA 2017 R. O GODZ. 19.00 W FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
439/KL/17 2017-05-05 JAROSŁAW BRĘK
3500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII WOKALNEJ BAS PODCZAS KONCERTU NA III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 MAJA 2017 R. O GODZ. 19.00 W FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
266/ST/17 2017-05-05 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
6000.00 PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI, SELEKCJI ZAWODNIKÓW ORAZ ORGANIZACJĘ CYKLU PRZYGOTOWAŃ ZAWODNIKÓW DO UDZIAŁU DRUŻYNY MŁODZIKÓW W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU KOSZYKÓWKI.
265/ST/17 2017-05-05 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
2000.00 ORGANIZACJA FESTYNU BRONOWICKIEGO
288/ST/17 2017-05-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
0.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII WIEKOWEJ SENIORÓW - ZMIANA KOSZTORYSU.
62/SOI/17 2017-05-05 KRAJOWE STOWRZYSZENIE ESPORTERZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2000.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA PODCZAS FORUM EKSPORTU W DNIU 18.05.2017
7/NW/17 2017-05-05 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5280000.00 OBJĘCIE 52.800 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII MM O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA W CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 5 280 000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W
70/IR/17 2017-05-05 BUDIMEX S.A.
153996.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU NIWELETY NAWIERZCHNI W OSI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE WRAZ Z REGULACJĄ WŁAZÓW DO KOMÓR K-2, K-3, ODWODNIEŃ LINIOWYCH W OSI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, WPUSTU ULICZNEGO PRZY UL. KAPUCYŃSKIEJ NA DZ. NR
134/GM/17 2017-05-05 ZBIGNIEW KARPIŃSKI
226.00 UMOWA NR: 33/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE DZIERŻAWY LUBLIN, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
12/PS/17 2017-05-05 ANDY DESIGN LTD
1815.00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW NA POTRZEBY SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIN W ROKU 2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
13/PS/17 2017-05-05 ANDY DESIGN LTD
15404.00 SYSTEM ELEKTRONICZNY NA POTRZEBY OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIN W ROKU 2017
279/ZSS/17 2017-05-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 141/ZSS/17 Z DNIA 5 KWIETNIA 2017 R. NA WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. ZMIANA HARMONOGRAMU REALIZA
15/GK/17 2017-05-04 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
100233.00 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR II NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
33/KP/17 2017-05-04 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
115000.00 POROZUMIENIE NA ORGANIZACJĘ III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTERSKICH LUBLINA 2017 W DNIACH 11-13 MAJA 2017 R.
27/IT/17 2017-05-04 NEXUS TELECOM. SP.JAWNA M.STĄSIEK , A.PURA
279200.00 ROZBUDOWA MACIERZY DYSKOWEJ.
269/ST/17 2017-05-04 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWU 115/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU 5 MARATONU LUBELSKIEGO
246/ST/17 2017-05-04 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000.00 "WIELKI BIEG RODZINNY"
126/GM/17 2017-05-04 GRZEGORZ MANKIEWICZ
MANKIEWICZ ELŻBIETA
120.00 UMOWA NR: 1019/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
14/GK/17 2017-05-04 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
90824.00 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE I NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
69/IR/17 2017-04-28 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
148830.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH NA TERENIE I POZA TERENEM KOMPLEKSU WOJSKOWEGO ORAZ REMONT TRZECH BOISK, PRZEBUDOWĘ WIATY I B
117/ST/17 2017-04-28 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GŁÓWNE MP SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW-50 M"
263/ST/17 2017-04-28 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
0.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
261/ST/17 2017-04-28 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
0.00 ANEKS DO UMOWY 181/ST/17 (SERWIS INTERNETOWY LUBLIN ŻYDOWSKI) - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRAC
109/ST/17 2017-04-28 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
18000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- TURNIEJ SZACHOWY
435/KL/17 2017-04-28 URSZULA BOBRYK
3500.00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ IM. JADWIGI CZERWIŃSKIEJ W DN. 13.05.2017R. PODCZAS III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW 700
432/KL/17 2017-04-28 URSZULA WLAŹ
1336.00 ORGANIZACJA SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BRONOWICE DOTYCZĄCEGO REALIZACJI DZIAŁAŃ KULTURALNYCH W TEJ DZIELNICY W DN. 7.05.2017 R.
260/ST/17 2017-04-28 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
5000.00 CYKL IMPREZ BIEGOWYCH POD NAZWĄ " CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE"
434/KL/17 2017-04-28 JÓZEF SZOPIŃSKI
1300.00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA KONCERTU PODCZAS III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 13.05.2017
437/KL/17 2017-04-28 FUNDACJA "PONAD GRANICAMI" IM. ŚW. JACKA ODROWĄŻA
10000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTÓW WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH LUX MUNDI ORAZ WYSTAWY "OD SOBORU DO KANONIZACJI"
123/GM/17 2017-04-28 KAROL BEDNARZ COOPER
10000.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ (CZ. DZ. NR 44/1, OBR. 41, ARK. 3) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU Z PRZEZNACZENIEM POD PROWADZENIE PARKINGU PŁATNEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
124/GM/17 2017-04-28 HOWELL SP Z O.O. ESTATES WEST S.K.
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A HOWELL SP. Z O. O. ESTATES WEST SP. K. - ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZECHODU NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYCH JAKO: DZIAŁKA NR 45/1 I DZIAŁKA NR 43/4 (OBR. 7
58/SOI/17 2017-04-28 MULTIFACE
32000.00 ORGANIZACJA POD NADZOREM MERYTORYCZNYM KONFERENCJI INTEGRATING INTERNATIONAL STUDENTS W DNIACH 8-9.11.2017
54/OR/17 2017-04-28 DANIEL PAWLIKOWSKI
2200.00 SUKCESYWNE PLAKATOWANIE NA TERENIE DZIELNICY RURY OBWIESZCZEŃ I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY.
53/OR/17 2017-04-28 ANNA BIAŁY
1000.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYCH NA 4.06.2017 R., TJ.: PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, ICH OPISYWANIE I REJESTROWANIE,PRZYGOTOW
52/OR/17 2017-04-28 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37859.00 ZAKUP ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH.
68/IR/17 2017-04-28 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
14637.00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZALETU MIEJSKIEGO BUDOWANEGO NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
33/OŚ/17 2017-04-28 "ŻARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOTYCZĄCY ZMIANY ADRESU SIEDZIBY PODMIOTU ORAZ ADRESU APTEKI.
10/FE/17 2017-04-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4964008.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
60/SOI/17 2017-04-28 CUMULUS PR SP. Z O.O.
59900.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI ,,PODSTREFA LUBLIN-10 LAT W DĄŻENIU DO INNOWACYJNEJ GOSPODARKI MIASTA''
18/PN/17 2017-04-28 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
0.00 ANEKS DO UMOWY 7/PN/17 - ZMIANA HARMONOGRAMU DOTYCZĄCA TERMINU OPRACOWANIA MERYTORYCZNEGO BROSZURY PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ NT. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIEDZNIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE LUBLIN.
436/KL/17 2017-04-27 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
58000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY LUBLIN - CZUBY 2017
32/OŚ/17 2017-04-27 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
3259.00 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PROBLEMOWYCH ORAZ DOTYCZĄCE AKCJI "NIE TRUJ POWIETRZA".
238/ZSS/17 2017-04-27 POMORSKA AGENCJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
35000.00 ZAKUP KART WSTĘPU NA IMPREZĘ PROFILAKTYCZNĄ POD HASŁEM "NIEĆPA 2017"
22/CA/17 2017-04-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111.00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU WIELKA MOC UŚMIECHU W DNIU 27.04.2017 R. (ZAIKS).
20/CA/17 2017-04-27 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
360.00 USŁUGA CATERINGOWA W DNIU 28.04.2017 R.
67/IR/17 2017-04-27 BUDIMEX S.A.
13712040.00 BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
65/IR/17 2017-04-27 BUDIMEX S.A.
6354269.00 BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE
433/KL/17 2017-04-27 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
8000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIELCY LUBLINIANIE. OJCIEC MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC
195/ZSS/17 2017-04-26 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
7000.00 WSPIERANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN.
6/PL/17 2017-04-26 MAU MYCIELSKI ARCHITECTURE & URBANISM
19800.00 WYKONANIE MAKIETY URBANISTYCZNEJ TERENÓW FRAGMENTU MIASTA LUBLIN - DOLINA RZEKI CZERNIEJÓWKI WRAZ Z NAJBLIŻSZĄ OKOLICĄ.
5/PL/17 2017-04-26 PRACOWNIA ENSO ANNA SMAJKIEWICZ-GRZYBEK
9000.00 WYKONANIE PRZESTRZENNEJ WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ 3D TERENÓW FRAGMENTU MIASTA LUBLIN - DOLINA RZEKI CZERNIEJÓWKI WRAZ Z NAJBLIŻSZĄ OKOLICĄ.
32/KP/17 2017-04-26 LIGHT-TECH PUH S.C.
4000.00 WYNAJEM, MONTAŻ I DEMONTAŻ SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA.
256/ST/17 2017-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2000.00 "UDZIAŁ MŁODZICZEK W ELIMINACJACH DO FINAŁU PUCHARU ZPRP"
24/IT/17 2017-04-26 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
45482.00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
110/ST/17 2017-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
2000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE".
194/ZSS/17 2017-04-26 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
10000.00 WSPIERANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
193/ZSS/17 2017-04-26 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
10000.00 WSPIERANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
216/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ PULS-MED
3920.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
215/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ UNI-MED
2520.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
214/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ALVITA
5880.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
213/ZSS/17 2017-04-25 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
212/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ARS MEDICA
8680.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
211/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ FAMIL-MED
12320.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
210/ZSS/17 2017-04-25 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
560.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
209/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ JUTRZENKA
6160.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
208/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MEDICOR S.C.
3080.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
207/ZSS/17 2017-04-25 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2800.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
206/ZSS/17 2017-04-25 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN
2520.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
205/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MED-CENTRUM
2800.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
204/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ CZECHÓW
3360.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
203/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ AMICUS
4480.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
202/ZSS/17 2017-04-25 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
10360.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
201/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ PROVITA
4200.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
200/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ESKULAP
6440.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
199/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ANI-MED
5320.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
198/ZSS/17 2017-04-25 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
6720.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
237/ZSS/17 2017-04-25 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 196/ZSS/17 - ORGANIZACJA IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
23/IT/17 2017-04-25 FAST M.J. ORSZAŃSCY SP. JAWNA
6000.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU FASTGIS PST.
235/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
234/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ŻYCIE
2800.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
233/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ARNIKA
7280.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
232/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
2240.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
231/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MAK-MED
4480.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
230/ZSS/17 2017-04-25 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2520.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
229/ZSS/17 2017-04-25 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
2520.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
27/MAZ/17 2017-04-25 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
6945.00 WYKONANIE ŁĄKI KWIETNEJ O POWIERZCHNI 300 M NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM W PASIE DROGOWYM NA SKRZYŻOWANIU UL. BERNARDYŃSKIEJ I UL. WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z JEJ PIELĘGNACJĄ
21/CA/17 2017-04-25 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
173.00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONYWANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY - "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 25.04.2017 R. (ZAIKS).
239/ZSS/17 2017-04-25 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
2916.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK PLAKATU ORAZ BROSZURY NA TEMAT OBCHODÓW LUBELSKICH DNI PROMUJĄCYCH ZDROWIE.
426/KL/17 2017-04-25 WIESŁAW PAWLAK
250.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "JOANNES COCHANOVIUS - CIVIS LUBLINIENSIS. O RZECZYWISTYCH I DOMNIEMANYCH ZWIĄZKACH JANA KOCHANOWSKIEGO Z LUBLINEM" W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700-LECIE MIASTA" W DN.
429/KL/17 2017-04-25 ROBERT KUŚMIROWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 387/KL/17 - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA ŚRODKÓW.
430/KL/17 2017-04-25 ELŻBIETA KAMIŃSKA
10000.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "DZIKIE OSWOJENIE."
431/KL/17 2017-04-25 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
8500.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "MURALE I GRAFFITI LUBLINA."
31/OŚ/17 2017-04-25 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
4000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI "EKOLOGIA NIE JEST MODĄ - JEST SZANSĄ, JEST CZYSTĄ KALKULACJĄ, JEST KONIECZNOŚCIĄ" PT.: "EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ORAZ ELEMENTY UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH I ŚRODOWISKOWYCH - KIERUNKI ROZWOJU 2017-2020" W DNIACH 25 DO 27 MAJA 2017 R.
119/GM/17 2017-04-25 ELŻBIETA KUTRZEPA
98.00 UMOWA NR: 1017/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
228/ZSS/17 2017-04-25 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
1680.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
227/ZSS/17 2017-04-25 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
226/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ALFA
3360.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
225/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ KALINA
6720.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
224/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
223/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MELISA
3920.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
222/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ BAMED
4200.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
221/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MEDIMED
3360.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
220/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ BRONOWICE
1400.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
219/ZSS/17 2017-04-25 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
218/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MEDYCYNA 2001
7840.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
217/ZSS/17 2017-04-25 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
3640.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
181/ZSS/17 2017-04-24 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I TERAPII GR
31/KP/17 2017-04-24 YARON BECKER
5305.00 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI STOISKA PODCZAS TARGÓW TURYSTYCZNYCH W TEL AVIVIE W RAMACH PROMOCJI MIASTA LUBLIN.
183/ZSS/17 2017-04-24 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I TERAPII GR
184/ZSS/17 2017-04-24 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO.
191/ZSS/17 2017-04-24 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (IMPULS).
197/ZSS/17 2017-04-24 RAFAŁ MAZUR
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
116/GM/17 2017-04-24 WOJCIECH KONASZCZUK
266.00 UMOWA NR: 1016/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN UPRAWY POLOWE.
66/IR/17 2017-04-24 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
82410.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NR 18, PRZY UL. DŁUGOSZA 8 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
189/ZSS/17 2017-04-24 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (NOŚNIK DANYCH).
190/ZSS/17 2017-04-24 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (BAJKOWE MIASTKO).
115/GM/17 2017-04-24 P.W. "BUDEX" ARTUR BUDEK
373.00 UMOWA NR: 28/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO DZIERŻAWY - PODSTACJA PROSTOWNIKOWA DZIERŻAWY - PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY UL. LESZCZYŃSKIEGO
428/KL/17 2017-04-24 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
7000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, DZIELNICOWY FESTIWAL KULTURY "Z KULTURĄ CI DO TWARZY" -EDYCJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
425/KL/17 2017-04-24 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MAŁA AKADEMIA DESIGNU - RZEMIOSŁO MIĘDZY TRADYCJĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ
185/ZSS/17 2017-04-24 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA RODZICÓW, W TYM WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH RODZICÓW DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY.
186/ZSS/17 2017-04-24 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
8/PS/17 2017-04-24 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
4000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: CENTRUM INFORMACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
187/ZSS/17 2017-04-24 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
188/ZSS/17 2017-04-24 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
4/PL/17 2017-04-24 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH GIS
255/ST/17 2017-04-24 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3000.00 IX OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORALNYCH W ŁAZACH
122/GM/17 2017-04-24 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 UMOWA UŻYCZENIA UDZIAŁU SKARBU PAŃSTWA WYNOSZĄCEGO 10660/103850 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 119/1 (OBR. 34, ARK. 2) - PRZY UL. BRAMOWEJ 3A I DZIAŁKA NR 120 (OBR. 34, ARK. 2) - PL. KRÓLA WŁ. ŁOKIETKA 3, POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I MUZE
11/PS/17 2017-04-24 FUNDACJA "TEATRIKON"
5800.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "WARSZTATY INNOWACJI LUBLIN JAMS"
10/PS/17 2017-04-24 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
6000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WITAMY W LUBLINIE 3
9/PS/17 2017-04-24 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
2000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: LOGIN: LUBLIN
182/ZSS/17 2017-04-24 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO.
13/CA/17 2017-04-21 MIROSŁAW JUNG
135.00 UMOWA NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ SCENY I PROJEKCJĘ MULTIMEDIALNĄ DEBATY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W DNIU 26 KWIETNIA 2017 R.
120/GM/17 2017-04-21 TERESA BYĆ
153.00 UMOWA NR: 1018/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
423/KL/17 2017-04-21 OLGA WINIARCZYK
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KYIV ART WEEK 2017."
417/KL/17 2017-04-21 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
7434.00 JEDNORAZOWA LICENCJA NA WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU SPECJALNEGO 21. EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIKA VAN BEETHOVENA
415/KL/17 2017-04-21 BERNADETTA SZYMONIAK
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KYIV ART WEEK 2017."
424/KL/17 2017-04-21 ANETA WINIARSKA
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KYIV ART WEEK 2017."
419/KL/17 2017-04-21 PAWEŁ KORBUS
2000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - LUBLIN - ISTAMBUŁ - ANTAKYA - PREZENTACJA PERFORMATYWNA W TURCJI.
418/KL/17 2017-04-21 MARIANA KRIL
1000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "UDZIAŁ W 43. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI REPORTAŻYSTÓW"
414/KL/17 2017-04-21 KAMILA CZOSNYK
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. " KYIV ART WEEK 2017."
421/KL/17 2017-04-21 MIKOŁAJ KOWALSKI
1020.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REZYDENCJA ARTYSTYCZNA W NANCY WE FRANCJI.
420/KL/17 2017-04-21 MAŁGORZATA PAWLAK
1020.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE -"REZYDENCJA ARTYSTYCZNA TOWARZYSZĄCA 15-TEJ EDYCJI FESTIWALU MAJ EUROPY ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO NANCY WE FRANCJI."
416/KL/17 2017-04-21 FUNDACJA "FABRYKA SZTUKI"
50000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "OPERACJA ZAMEK"
15/CA/17 2017-04-21 PAWEŁ WITEK
135.00 UMOWA NA OBSŁUGĘ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO PODCZAS DEBATY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W DNIU 26 KWIETNIA 2017 R.
56/SOI/17 2017-04-21 UNIWERSYTET MEDYCZNY
0.00 ANEKS DO UMOWY 5/SOI/14, ZMIANA PREAMBUŁY, §4 UST 2 UMOWY PARTNERSTWA, §7 UST 2 REGULAMINU
14/CA/17 2017-04-21 KRZYSZTOF JACZYŃSKI
135.00 UMOWA NA OBSŁUGĘ NAGŁOŚNIENIA SCENICZNEGO PODCZAS DEBATY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W DNIU 26 KWIETNIA 2017 R.
5/ZE/17 2017-04-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 4 (5/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) MODYFIKACJI PPE W ZAŁĄCZNIKACH 2A I 2B; 2) DOPISANIA PPE W ZAŁĄCZNIKU 2A I 2B.
16/CA/17 2017-04-21 ALINA FAMARES
545.00 UMOWA O POWIERZENIE WYKONAWCY DOBORU REPERTUARU, PRZYGOTOWANIE ORAZ WYKONANIE AUTORSKIEGO WYSTĘPU ZESPOŁU "PASJONATTA" PODCZAS POKAZU MODY ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA W DNIU 25 KWIETNIA 2017 R.
17/CA/17 2017-04-21 DARIUSZ TOKARZEWSKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 2/CA/17 Z DNIA 16.01.2017 WPROWADZAJĄCY OBOWIĄZEK ZLECENIOBIORCY INFORMOWANIA ZLECENIODAWCY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG, WPROWADZAJĄCY STAWKĘ DNIOWĄ ZA ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ WPROWADZAJĄCY ZAPIS, IŻ ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO
422/KL/17 2017-04-21 OLGA ŁUCZKIEWICZ
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KYIV ART WEEK 2017."
7/PS/17 2017-04-20 WITKAC SP. Z O.O.
12541.00 USŁUGA DOSTĘP DO SERWISU INFORMATYCZNEGO "WITKAC.PL"
109/GM/17 2017-04-20 T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 28 MARCA 2017 R. ZAWARTEGO POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM, ZMIENIAJĄCY § 1, PKT 1, 2, 3 § 2, PKT 1, 2 § 3, § 4.
3/PL/17 2017-04-20 RESTAURACJA OD KUCHNI ZOHA BARTOSZ SADOWSKI
4500.00 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM".
1/BRM/17 2017-04-20 CEZARY TARACHA
400.00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 3 MAJA 2017 R.
112/GM/17 2017-04-20 ZBIGNIEW KRUSIŃSKI
653.00 UMOWA NR: 27/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY
178/ZSS/17 2017-04-20 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
20000.00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
409/KL/17 2017-04-20 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
11000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "IX GŁUSECKIE JAKUBKI"
180/ZSS/17 2017-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
20000.00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
177/ZSS/17 2017-04-20 STOWARZYSZENIE "STOP"
20000.00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
64/IR/17 2017-04-20 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH SEBASTIAN NAZARUK
24600.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEGO PRZEDSZKOLA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W LUBLINIE, PRZY UL. NIECAŁEJ 1
63/IR/17 2017-04-20 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WAMACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
39360.00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI PODBASENIA PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE, UL. SMYCZKOWA 3
410/KL/17 2017-04-20 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
120000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KAIROS - KONSTELACJE
413/KL/17 2017-04-20 FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, WIGILIA POD GWIAZDAMI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
179/ZSS/17 2017-04-20 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
20000.00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
57/SOI/17 2017-04-19 PAWEŁ BIENIEK
3690.00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH WYBRANYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU,,LUBELSCY KUPCY''
30/KP/17 2017-04-19 STUDIO KREATYWNE MILIONOCZU
910.00 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA KREACJI GRAFICZNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
408/KL/17 2017-04-19 ALEKSANDRA HŁADYNIUK
1500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. " MARKNEUKIRCHEN INTERNATIONAL COMPETITION."
108/GM/17 2017-04-19 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
3625.00 WYKONANIE 20 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 5 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI UŻYTKOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
30/OŚ/17 2017-04-19 APTEKA "JUTRZENKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOTYCZĄCY ZMIANY NAZWY I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
29/OŚ/17 2017-04-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
45000.00 BADANIA DYNAMIKI ROZWOJU TOKSYNOTWÓRCZYCH SINIC W ZBIORNIKU ZEMBORZYCKIM ORAZ ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ W RZECE BYSTRZYCY W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH.
583/KL/17 2017-04-19 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
0.00 ANEKS DO UMOWY 366/KL/17 - AUTORSKIE OPRACOWANIE TEKSTÓW DOTYCZĄCYCH INSTYTUCJI KULTURY W LUBLINIE DO FOLDERA PROMUJĄCEGO ICH DZIAŁALNOŚĆ. ANEKS DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY.
412/KL/17 2017-04-18 ANNA GRABSKA
1190.00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY GALI KULTURY W DNIACH 18-19 KWIETNIA 2017
209/ST/17 2017-04-18 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO KAJAKI.LUBLIN.PL RADOSŁAW DZIURDA
6480.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ DLA TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
253/ST/17 2017-04-18 ASC GLOBAL S.C.
3000.00 MIEJSCE INSPIRACJI - WYDARZENIE "DOBRE BO LUBELSKIE"
252/ST/17 2017-04-18 MIĘDZY SŁOWAMI KAROLINA PIKUŁA
3000.00 MIEJSCE INSPIRACJI - WYDARZENIE "WEEKEND KSIĘGARŃ KAMERALNYCH - INSPIRUJE NAS LUBLIN"
51/SOI/17 2017-04-18 FUNDACJA "TEATRIKON"
3000.00 WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: " WOLONTARIAT-TO SIĘ OPŁACA! "
406/KL/17 2017-04-18 JOANNA ZAWŁOCKA
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017R.
407/KL/17 2017-04-18 ŁUKASZ JEMIOŁA
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017 R.
53/SOI/17 2017-04-18 FUNDACJA "TEATRIKON"
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: " HUMAN_I_STYKA "
52/SOI/17 2017-04-18 POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH
4920.00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WZAJEMNEJ PROMOCJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ TARGÓW REDI -KOMPENSATA
17/PN/17 2017-04-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
699013.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W L
27/IR/17 2017-04-18 GEBWELL SP.Z O.O.
9840.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ, PRZY UL. NARUTOWICZA 32 A W LUBLINIE
18/CA/17 2017-04-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
3075.00 WYNAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ ZE SPRZĘTEM OŚWIETLENIOWYM I NAGŁOŚNIENIOWYM W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE W DNIU 27 KWIETNIA 2017 R. NA ORGANIZACJĘ KONCERTU WIELKA MOC UŚMIECHU.
405/KL/17 2017-04-18 PIOTR KOWALCZYK
1190.00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY GALI KULTURY W DNIACH 18-19 KWIETNIA 2017 R.
8/OW/17 2017-04-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
12128800.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
61/SOI/17 2017-04-15 ASPIRE - STOWARZYSZENIE IT I BUSINESS
15000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NEW HORIZON-THE ASPIRE ANNUAL CONFERENCE 2017 W DNIU 9 MAJA W KRAKOWIE
56/OR/17 2017-04-14 EWA KOSZAŁKA
2000.00 OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ PODCZAS REJESTRACJI KANDYDATÓW ORAZ WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW NA PLATFORMĘ WYBORCZĄ, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA CZŁONKÓW OKW, OBSŁUGA ADM.-TECH. PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIEL
51/OR/17 2017-04-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
365.00 NAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 22,21 M2 W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 19 I 19B W LUBLINIE. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 365,25 ZŁ BRUTTO.
392/KL/17 2017-04-14 KRYSTYNA SZYDŁOWSKA
1500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PARTIE SOLOWE ŚPIEWU PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
393/KL/17 2017-04-14 MAGDALENA CELIŃSKA
1500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PARTIE SOLOWE ŚPIEWU PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
397/KL/17 2017-04-14 ELŻBIETA NICZYPORUK
1500.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRÓW AKADEMOS JUNIOR I AKADEMOS MIĘDZYNARODOWYCH SZKÓŁ PADEREWSKI W LUBLINIE PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24
391/KL/17 2017-04-14 MARTA LEDWOŃ
2000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PARTIE SOLOWE ŚPIEWU ORAZ RECYTACJI PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
396/KL/17 2017-04-14 RENATA KOŁODYŃSKA-PYDA
1000.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU DZIECIĘCEGO OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO W LUBLINIE PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
390/KL/17 2017-04-14 MAŁGORZATA NOWAK
2000.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU KANTYLENA III LO IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
395/KL/17 2017-04-14 JUSTYNA ŻUKOWSKA
4000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM LADIES QUARTET PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
394/KL/17 2017-04-14 PIOTR CHILIMONIUK
19000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM TOMASZ PIĄTEK, PIOTR BOGUTYN, TOMASZ DEUTRYK, KRZYSZTOF NOWAK, KAMIL SMERDEL PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017R.
399/KL/17 2017-04-14 MULTIMEDIA FACTORY
13530.00 OBSŁUGA TECHNICZNA NA POTRZEBY REALIZACJI WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH GALI KULTURY W DN. 19.04.2017 W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO
401/KL/17 2017-04-14 HUBERT PYRGIES
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017 R.
400/KL/17 2017-04-14 BARTŁOMIEJ WĘGLIŃSKI
5500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM KRZYSZTOF REDAS, PIOTR BOGUTYN, JAROSŁAW ŻARNOWSKI Z UDZIAŁEM WOKALISTÓW HUBERT PYRGIES, MATEUSZ JAROSZEWSKI, MARCEL GLIŃSKI, JOANNA ZAWŁOCKA PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017
411/KL/17 2017-04-14 JÓZEF SZOPIŃSKI
1300.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU W CHARAKTERZE KONFERANSJERA NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA GALI KULTURY.
402/KL/17 2017-04-14 MATEUSZ JAROSZEWSKI
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017 R.
403/KL/17 2017-04-14 MARCEL GALIŃSKI
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017R.
62/IR/17 2017-04-14 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
992520.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
54/SOI/17 2017-04-14 MARCIN MOSZYŃSKI
9500.00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA ZDJĘĆ PRZEMYSŁOWYCH OBIEKTÓW LUBLINA
59/SOI/17 2017-04-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
3000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI ,,LINGUISTICS BEYONDAND WITHIN 2017''.
55/OR/17 2017-04-14 EDYTA SICZEK
2560.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY W DN. 4.06.2017 R.,TJ.: OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ PODCZAS REJESTRACJI KANDYDATÓW, SPORZĄDZANIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYC
29/KP/17 2017-04-13 TWO HEADS COACHING AND LANGUAGE KONRAD SZULGA
307.00 PRZETŁUMACZENIE NA J. ANGIELSKI TREŚCI DO FOLDERU NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
110/GM/17 2017-04-13 JET LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
1600.00 UMOWA NR: 25/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - TABLICA REKLAMOWA KONSTRUKCJA REKLAMOWA O WYMIARACH PLANSZY 12X4, UL. PÓŁNOCNA
247/ST/17 2017-04-13 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
6000.00 ORGANIZACJA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I MLODZIEŻOWCÓW W BADMINTONIE
30/CA/17 2017-04-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE NA WSPÓŁORGANIZACJĘ KONCERTU WIELKA MOC UŚMIECHU W DNIU 27 KWIETNIA 2017 R. Z OKAZJI TYGODNIA DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO.
56/IR/17 2017-04-13 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
79950.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ STADIONU "SYGNAŁ" ORAZ NA ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO
57/IR/17 2017-04-13 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
9815.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - III - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ W LUBLINIE
13/GK/17 2017-04-13 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
718338.00 KONTROLA, UTRZYMANIE, NAPRAWA I KONSERWACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ GIMNASTYCZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY LUBLIN.
61/IR/17 2017-04-13 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
51660.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU III L.O., IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE, PLAC WOLNOŚCI 4
55/IR/17 2017-04-13 ALTEST E-TECHNOLOGIE MARCIN POJMAJ
11052.00 WYKONANIE SYGNALIZACJI WŁAMANIA DO KOMÓR FONTANN PLACU LITEWSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO"
12/CA/17 2017-04-13 PRIMA LESZEK GĘCA
1000.00 OBSŁUGA ARTYSTYCZNA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DNIU 28 KWIETNIA 2017 R.
236/ZSS/17 2017-04-13 ZOO STATION ANNA PĘSKA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
7/FE/17 2017-04-13 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA 2 BOISK (PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO) I BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ, SKOCZNI DO SKOKÓW W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LUBLINIE", ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W
105/GM/17 2017-04-13 GRZEGORZ HERLICZEK
7500.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PARKINGU PŁATNEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
60/IR/17 2017-04-13 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
82410.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AURTORSKICH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NR 14 - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W LUBLINIE, PRZY UL. POGODNEJ 19
385/KL/17 2017-04-12 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
7200.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYSTAWA KONKURSOWA "LUBLIN W MALARSTWIE"
50/SOI/17 2017-04-12 EWELINA FRELAS
0.00 ANEKS DO UMOWY 11/SOI/17 ZMIANA § 1 UST 1 DOTYCZĄCEGO PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ § 6 W KTÓRYM MOWA O EWIDENCJI LICZBY GODZIN POTWIERDZANEJ PRZEZ DYREKTORA WYDZIAŁU
398/KL/17 2017-04-12 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20000.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. XX LUBELSKIE DNI RODZINY W TERMINIE 5.05 - 9.07.2017
404/KL/17 2017-04-12 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
4414.00 WYNAJEM POMIESZCZEŃ FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W DN. 19.04.2017 R. NA ORGANIZACJĘ GALI KULTURY
389/KL/17 2017-04-12 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
5500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI, DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "RODZINNE GRANIE NA FELINIE"
8/FE/17 2017-04-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU
28/OŚ/17 2017-04-12 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 209/OŚ/16 ZAWARTEJ W DNIU 28.12.2016 R. NA WYKONANIE USŁUG WETERYNARYJNYCH W RAMACH REALIZACJI "PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA 2017 ROK."
427/KL/17 2017-04-12 DOROTA MAZUR
4500.00 PRODUKCJA FILMU NA POTRZEBY GALI KULTURY PREZENTUJĄCEGO SYLWETKI ARTYSTÓW I TWÓRCÓW ZWIĄZANYCH Z LUBLINEM, PRZEZNACZONEGO DO PREZENTACJI PODCZAS GALI KULTURY I EMISJI W INTERNECIE
290/ST/17 2017-04-12 POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
0.00 POROZUMIENIE DOT. UDZIAŁU W PROGRAMIE "UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI - LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO" PRZEWIDZIANE W REGULAMINIE OLA.
254/ST/17 2017-04-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
0.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- TURNIEJ EUROPEJSKIEJ LIGII KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ"
388/KL/17 2017-04-12 STOWARZYSZENIE IMIENIA LUDWIGA VAN BEETHOVENA
120882.00 WYKONANIE KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ 21. EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 12.04.2017 R.
248/ST/17 2017-04-12 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
3000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM MICHAŁA ŁADOSZA DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W TOKIO
250/ST/17 2017-04-12 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
3000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM MARCINA POLAKA DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W TOKIO
251/ST/17 2017-04-12 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
3000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ALEKSANDRY TECŁAW DO UDZIAŁU W XVI LETNICHI IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W TOKIO
249/ST/17 2017-04-12 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
3000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM IWONY PODKOŚCIELNEJ DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W TOKIO
28/KP/17 2017-04-12 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1377.00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
27/KP/17 2017-04-12 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"
8006.00 WSPÓŁPRACA W CELU ORGANIZACJI PROJEKTU "WIELKANOC W POLSCE".
121/GM/17 2017-04-12 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
0.00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I LPEC S. A. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/89 (OBR. 10, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 24 ORAZ USTANOWIENIA
49/SOI/17 2017-04-12 PIOTR MALESZYK
0.00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA §1 UST 1 DOTYCZĄCEGO PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ § 6 W KTÓRYM MOWA O EWIDENCJI LICZBY GODZIN POTWIERDZONEJ PRZEZ DYREKTORA WYDZIAŁU
379/KL/17 2017-04-12 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
25000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - MIASTO KULTURY - JUBILEUSZ 100 LECIA PRZYBYCIA ZGROMADZENIA SIÓSTR URSZULANEK DO LUBLINA I ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZEJ I KULTURALNEJ DLA SPOŁECZNOŚCI MIASTA
207/ST/17 2017-04-11 ARCHIWUM KRYMINALNE S.C. GRZEGORZ KORNIJÓW, AGNIESZKA NIEDZIAŁEK
3960.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
206/ST/17 2017-04-11 ROOTKA AGATA RADKOWSKA-PARKA
4500.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
387/KL/17 2017-04-11 ROBERT KUŚMIROWSKI
1650.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KING KONG"
386/KL/17 2017-04-11 PRZEMYSŁAW RELIGA
2000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE -" 13. MIĘDZYNARODOWY KONKURS ANNA AMALIA DLA MŁODYCH GITARZYSTÓW."
382/KL/17 2017-04-11 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU L. VAN BEETHOVENA W WYK. PAŃSTWOWEJ ORKIESTRY MŁODZIEŻOWEJ ARMENII
205/ST/17 2017-04-11 LUBLUBLIN MAGDALENA MAZUR - CISEŁ
3100.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
204/ST/17 2017-04-11 SŁAWOMIR TADEUSZ JURASZEWSKI
5050.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
202/ST/17 2017-04-11 MARCIN SEMENIUK
1100.00 OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DWÓCH MAPEK ZAWIERAJĄCYCH TRASĘ SPACERÓW ARCHITEKTONICZNYCH WRAZ Z OPISEM NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA SZLAKACH ORAZ ICH PREZENTACJA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
104/GM/17 2017-04-11 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 3/5 (OBR. 29, ARK. 3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ
107/GM/17 2017-04-11 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR: 221/4 (OBR. 31, ARK. 1), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KWI
208/ST/17 2017-04-11 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
11143.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
199/ST/17 2017-04-11 IARP - LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
6150.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY SKIEROWANEJ DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
201/ST/17 2017-04-11 RADOSŁAW BUŁTOWICZ
1000.00 OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE AUDIOWIZUALNEGO POKAZU DIAPORAMY "SEN O LOKACJI" I PREZENTACJA DLA UCZESTNIKÓW SEZONU LUBLIN 2017.
203/ST/17 2017-04-11 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
984.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ DLA TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
50/OR/17 2017-04-11 MUSI LUBLIN SP. Z O. O.
16751.00 NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. MAGNOLIOWEJ 2 W LUBLINIE O POWIERZCHNI 520 M2, PRZY MIESIĘCZNYM CZYNSZU 16751,12 ZŁ BRUTTO.
384/KL/17 2017-04-11 STOWARZYSZENIE PASJONATORY.PL
9900.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ŁĄCZY NAS WĄWÓZ I MIŁOŚĆ DO LUBLINA
149/ZSS/17 2017-04-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU MOTYWUJĄCEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
151/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
10000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
148/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
147/ZSS/17 2017-04-10 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
146/ZSS/17 2017-04-10 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
145/ZSS/17 2017-04-10 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
103/ZSS/17 2017-04-10 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE
102/ZSS/17 2017-04-10 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE
101/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE
100/ZSS/17 2017-04-10 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO GWARANTOWANE ŚWIADCZENIE PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE
196/ZSS/17 2017-04-10 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7000.00 ORGANIZACJA IMPREZ PROFILAKTYCZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
164/ZSS/17 2017-04-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
91/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE RYZYKA PROWADZENIA POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
381/KL/17 2017-04-10 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
5719.00 WYNAJĘCIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ 21 EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
380/KL/17 2017-04-10 -- PIOTR KOWALCZYK
1550.00 PRZENOSZENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ORAZ OPIEKA I NADZÓR NAD INSTRUMENTAMI MUZYCZNYMI I DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ 21. EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHO
383/KL/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
2100.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY ART. 19A - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: RODZINNY KONCERT
26/MAZ/17 2017-04-10 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
84081.00 WYKONANIE DEKORACJI OKOLICZNOŚCIOWYCH POPRZEZ OBSADZENIE RABAT KWIATOWYCH I DONIC ORAZ MONTAŻ I WYPOŻYCZENIE 9 SZT. ROWERÓW W KOLORACH FLAGI I HERBU LUBLINA
54/IR/17 2017-04-10 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
1691611.00 PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
53/IR/17 2017-04-10 SOLID.S.A
-8590.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 266/IR/16 Z DNIA 29.12.2016 R. DOT. "USŁUGA W FORMIE DOZORU OBIEKTU I MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO, UL. KURANTOWA 5 W LUBLINIE" - ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA WYNAGRODZENIA ZA KWIECIEŃ 2017 R. DO KWOTY 4 295,23
52/IR/17 2017-04-10 MIROSŁAW MACIOSZEK PRACOWNIA PROJEKTÓW MODUS
57810.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ BOISKA DO STREETBALLU I SKATEPARKU Z URZĄDZENIAMI TERENOWYMI, OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY, OŚWIETLENIEM I MONITORINGIEM NA DZIAŁCE NR 10/12, OBRĘB 34, ARKUSZ 5 PRZY UL. RUSAŁKA W L
51/IR/17 2017-04-10 EURO-DIRECT CONSULTING
18327.00 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONANLNOŚCI DLA PROJEKTU " REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN"
59/IR/17 2017-04-10 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
38000.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9
49/IR/17 2017-04-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA I ROZLICZENIA UMOWY NR 198/IR/14 (374152) Z DNIA 18-08-2014 R DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ZASILANIA IMPERZ MASOWYCH NA PLACU PO FARZE W LUBLINIE
113/MZON/17 2017-04-10 ELŻBIETA HACKENBERG
1400.00 ARCHIWIZACJA AKT OSÓB ORZEKANYCH O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2000R.
48/SOI/17 2017-04-10 POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII ROLNICZEJ ODDZIAŁ W LUBLINIE
4000.00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM "FARM MACHINERY AND PROCESSES MANAGEMENT IN SUSTAINABLE AGRICULTURE", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W LUBLINIE W DNIACH 22-24 LISTOPADA 2017 ROKU
102/GM/17 2017-04-10 JACEK SZYMAŃSKI
125.00 UMOWA NR: 1013/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
118/GM/17 2017-04-10 ELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
864.00 UMOWA NR: 30/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FABRYCZNA DZIERŻAWY - INNE MIEJSCA POSTOJOWE, ZIELEŃ: FABRYCZNA POW. 868
117/GM/17 2017-04-10 CHARON P.H.U. USŁUGI POGRZEBOWE ANDRZEJ DĘBIŃSKI
1818.00 UMOWA NR: 29/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CMENTARNA 12 DZIERŻAWY - INNE USŁUGI BUDOWLANE : UL.CMENTARNA 12 POW. ; 1212
106/GM/17 2017-04-10 ZOFIA RADZIEWICZ
637.00 UMOWA NR: 1015/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
192/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000.00 ORGANIZACJA WYJAZDÓW DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
90/ZSS/17 2017-04-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ - UMOWA NR 90/ZSS/17
89/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
88/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
87/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
86/ZSS/17 2017-04-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
85/ZSS/17 2017-04-10 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
84/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
83/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
82/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
81/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
80/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
79/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000.00 "REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW"
78/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
77/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
76/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
163/ZSS/17 2017-04-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
157/ZSS/17 2017-04-10 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
173/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
174/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
162/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
170/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
156/ZSS/17 2017-04-10 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
169/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
152/ZSS/17 2017-04-10 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
150/ZSS/17 2017-04-10 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU MOTYWUJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
96/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
92/ZSS/17 2017-04-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
93/ZSS/17 2017-04-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
94/ZSS/17 2017-04-10 --STOWARZYSZENIE "STOP"
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
47/SOI/17 2017-04-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
10000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWEJ CMFT 2017 W DNIACH 10-15 LIPCA 2017 R.
46/SOI/17 2017-04-10 POLITECHNIKA LUBELSKA
20000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWEJ HEALTHY BUILDINGS 2017-EUROPE W DNIACH 2-5 LIPCA 2017 R.
98/ZSS/17 2017-04-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
99/ZSS/17 2017-04-10 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
97/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
95/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
172/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
176/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
171/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
158/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
159/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
175/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
155/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
154/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
166/ZSS/17 2017-04-10 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
165/ZSS/17 2017-04-10 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
167/ZSS/17 2017-04-10 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
168/ZSS/17 2017-04-10 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
160/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
153/ZSS/17 2017-04-10 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
161/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
367/KL/17 2017-04-07 FUNDACJA SZTUKI PERFORMANCE
25000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "PERFORMANCE PLATFORM LUBLIN 2017"
124/ST/17 2017-04-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
7000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
377/KL/17 2017-04-07 FUNDACJA M-ART
5000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, BAJKI DO PUDEŁKA NA 700 -LECIE LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
101/GM/17 2017-04-07 MICHAŁ STEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PROGRESS
3628.00 WYMIANA 4 KOMPLETÓW OKIEN WRAZ Z MONTAŻEM PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH W LOKALU NR 36 ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3 W LUBLINIE, NA DZIAŁCE OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 66/1 (OBRĘB 36, ARK. 4).
245/ST/17 2017-04-07 UNDERGROUND DANCE STUDIO ANNA ŁUKASIAK
14760.00 ORGANIZACJA W LUBLINIE CEREMONII OTWARCIA TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO U21
378/KL/17 2017-04-07 FUNDACJA SZPILKA
58000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 POD TYTUŁEM "CZUJE MIĘTĘ DO LUBLINA 2017-2019"
376/KL/17 2017-04-07 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
8000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY ART. 19A - XV EDYCJA PARAFIADY
375/KL/17 2017-04-07 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - DEO ET PATRIAE - KONCERT W 99. ROCZNICĘ POWSTANIA KUL
371/KL/17 2017-04-07 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE LUBLINA - II EDYCJA
244/ST/17 2017-04-06 MICHAŁ ĆWIEK - STUDIO KREATYWNE
5977.00 OPRACOWANIE, AKTUALIZACJA I PRZYGOTOWANIE WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW EUROPY UEFA U21 POLSKA 2017.
372/KL/17 2017-04-06 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, URODZINY SZKOŁY I MIASTA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
370/KL/17 2017-04-06 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA
30000.00 REAZLIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "WIDOWISKO BALETOWE - POEMAT O MIEŚCIE LUBLINIE"
369/KL/17 2017-04-06 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
8000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, PISMO FOLKOWE 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
44/SOI/17 2017-04-06 AUSTRIA WIRTSCHAFTSSERVICE GESELLSCHAFT MBH
0.00 UMOWA PARTNERSTWA PROJEKTU RCIA-REGIONAL CREATIVE INDUSTRIES ALLIANCE
7/OW/17 2017-04-06 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
432000.00 UMOWA NR 79/NPRCZ/2017W SPRAWIE UDZIELENIA W 2017 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP N
6/OW/17 2017-04-06 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
278880.00 UMOWA NR 80/NPRCZ/2017W SPRAWIE UDZIELENIA W 2017 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP N
373/KL/17 2017-04-06 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PLAKATU TYPOGRAFICZNEGO TYPE+TEXT LUBLIN 2017
374/KL/17 2017-04-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
16000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBLOVE - KONTYNUACJA
368/KL/17 2017-04-06 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
80000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017 - 2019 - W MIEŚCIE KULTURY - TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
9/CA/17 2017-04-05 ARRUBA P.W. PIOTR KURLEJ
1379.00 ORGANIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS WYDARZENIA PT. "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 25 KWIETNIA 2017 R. W GALERII OLIMP W LUBLINIE
43/IR/17 2017-04-05 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE
9795.00 UMOWA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ PSG INSTALACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU USŁUGOWYM - ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
46/IR/17 2017-04-05 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE
17694.00 UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA DO SIECI GAZOWEJ PSG INSTALACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL. JANTAROWEJ W LUBLINIE ( DOT. BUDOWY SZKOŁY PRZY UL. BERYLOWEJ)
103/GM/17 2017-04-05 KAZIMIERZ DROZD
217.00 UMOWA NR: 1014/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
111/GM/17 2017-04-05 EMPERIA HOLDING S.A.
3929.00 UMOWA NR: 26/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28/ UL. KRAŃCOWA 106A, PARKING DLA KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW PAWILONU HANDLOWEGO
99/GM/17 2017-04-05 KRZYSZTOF KOZAK
MADEJEK BEATA
1817.00 ANEKS - UMOWA NR: 192/GM/15 - STACJA TANKOWANIA GAZEM : AL.UNII LUBELSKIEJ POW:; 460
135/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
134/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
133/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA "PRAESTERNO"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
132/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
131/ZSS/17 2017-04-05 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
130/ZSS/17 2017-04-05 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
129/ZSS/17 2017-04-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
128/ZSS/17 2017-04-05 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
127/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
126/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
125/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
124/ZSS/17 2017-04-05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
123/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
122/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
112/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
111/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000.00 DZIAŁALNOŚĆ PARTYWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU NA KONTAKT Z NARKOTYKAMI (KLUBY, DYSKOTEKI, IMPREZY, MIEJSCA REKREACJI).
110/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000.00 DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
109/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
108/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
107/ZSS/17 2017-04-05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
106/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
105/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
104/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
121/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
120/ZSS/17 2017-04-05 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
119/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
118/ZSS/17 2017-04-05 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
117/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
116/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
115/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
114/ZSS/17 2017-04-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
243/ST/17 2017-04-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 127/ST/17- ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
240/ST/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE LUBELSKIE TOWARZYSTWO KOLARSKIE
5000.00 ORGANIZACJA IMPREZY PN. "CZECHOWSKA PIĄTKA"
144/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000.00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
142/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000.00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
141/ZSS/17 2017-04-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000.00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
140/ZSS/17 2017-04-05 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000.00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
139/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000.00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
138/ZSS/17 2017-04-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
137/ZSS/17 2017-04-05 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
136/ZSS/17 2017-04-05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
143/ZSS/17 2017-04-05 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000.00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
113/ZSS/17 2017-04-05 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
363/KL/17 2017-04-04 JUSTYNA WĄSIK
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ 156/KL/17.
26/OŚ/17 2017-04-04 EMIPRO SP.ZO.O.
10455.00 WYKONANIE EKSPERTYZY RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ, PRZY UL.INŻYNIERSKIEJ.
21/IT/17 2017-04-04 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17. (ZMIANA TERMINU).
26/KP/17 2017-04-04 JAROSŁAW KOJDER DARTOMIK
3616.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - ŚLINIAKI.
113/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
7000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW GRAND PRIX 2017"
360/KL/17 2017-04-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
40000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTIWAL REPORTAŻU W LUBLINIE - II EDYCJA
366/KL/17 2017-04-04 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
4000.00 OPRACOWANIE TEKSTÓW DO FOLDERU PROMUJĄCEGO INSTYTUCJE KULTURY W LUBLINIE
365/KL/17 2017-04-04 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
4000.00 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYBRANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU "DZIELNICE KULTURY"
11/GK/17 2017-04-04 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SMOLKOP" SMOLAK LESZEK
11931.00 LIKWIDACJA ZBIORNIKA P. POŻ. PRZY UL. GŁUSKIEJ (DZ. 108 OBR. 67 ARK. 2) W LUBLINE
10/GK/17 2017-04-04 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE INTER FIOŁEK PAWEŁ FIJOŁEK
20000.00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
103/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
1500.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
24/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
16000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
74/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
25000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
49/OR/17 2017-04-04 ANNA BLICHARZ
6344.00 PRACE ARCHIWALNE POLEGAJĄCE NA KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH 2880 TECZKACH ARCHIWALNYCH.
48/OR/17 2017-04-04 JOANNA KOPER
6344.00 PRACE ARCHIWALNE POLEGAJĄCE NA KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH 2880 TECZKACH ARCHIWALNYCH.
364/KL/17 2017-04-04 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
1500.00 USŁUGA PROMUJĄCA PODCZAS WYDARZENIA PT. WYDANIE KSIĄŻKI "W KRAINIE ŻYCIA"
242/ST/17 2017-04-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY 131/ST/17 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU." ULEGA ZMIANIE I OTRZYMUJE BRZMIENIE OKREŚLONE W AKTUALIZACJI OFERTY ZLOŻONEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ W DNIU 28 MAJA 2017 R.
241/ST/17 2017-04-03 POLSKI ZWIAZEK PIŁKI NOŻNEJ
100000.00 UMOWA WSPÓŁPRACY DOT. KAMPANII WIZERUNKOWEJ UEFA EURO U21 POLSKA 2017
362/KL/17 2017-04-03 FUNDACJA 8KOLOR
4000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FOTO RURY
356/KL/17 2017-04-03 STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN - ODDZIAŁ LUBELSKI
14000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-PIĄTA LUBELSKA RETROSPEKTYWA FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH "NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI"
359/KL/17 2017-04-03 ALEKSANDRA MIKOŁAJCZYK
220.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII FORTEPIANOWEJ UTWORU G. SARYANA "SYMFONICZNE OBRAZY" PODCZAS KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ 21 EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
6/PS/17 2017-04-03 ANNA BETLEJEWSKA
2198.00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW NA POTRZEBY BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
48/IR/17 2017-04-03 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
23862.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OSTATNI ETAP BUDOWY WĄWOZU JANA PAWŁA II - OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE WĄWOZU JANA PAWŁA II W CZĘŚCI POMIĘDZY UL. JANA PAWŁA II ORAZ UL. POZNAŃSKĄ W LUBLINIE WRAZ
75/ZSS/17 2017-04-03 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
99991.00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
74/ZSS/17 2017-04-03 LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANIN
160000.00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
358/KL/17 2017-04-03 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
35000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO DWUMIESIĘCZNIKA "LUBLIN. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO"
198/ST/17 2017-04-03 FUNDACJA SCENY INVITRO
10000.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
200/ST/17 2017-04-03 TEATR STARY W LUBLINIE
5535.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY SKIEROWANEJ DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
361/KL/17 2017-04-03 FUNDACJA TOWOT SQUAT
11000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SZTUKA JEST KOBIETĄ
239/ST/17 2017-04-03 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000.00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW PN. "LUBLIN BASKET CUP 2017"
123/ST/17 2017-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
4000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. II OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
97/GM/17 2017-03-31 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
149.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 37 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 63,22 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 11.
8/CA/17 2017-03-31 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
9348.00 UMOWA NA PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJĘ ORAZ POPROWADZENIE POKAZU MODY SENIORALNEJ W RAMACH PROJEKTU "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 25 KWIETNIA 2017 R. W GALERII OLIMP.
72/ZSS/17 2017-03-31 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
27/OŚ/17 2017-03-31 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
34999.00 WYKONANIE KONSERWACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13 W LUBLINIE
100/GM/17 2017-03-31 LPEC
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 31/3 (OBR. 14, ARK. 14) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 59, NA CELE ZW
11/CA/17 2017-03-31 TEATR STARY W LUBLINIE
1599.00 UMOWA NA USŁUGĘ WYNAJMU SALI I POTRZEBNEGO WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO NA DEBATĘ ORGANIZOWANĄ W RAMACH TYGODNIA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W DNIU 26.04.2017 R.
12/GK/17 2017-03-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
-439.00 ZMNIEJSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO DOTYCZĄCEGO KONSERWACJJ PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - WYŁĄCZENIE Z UTRZYMANIA SIŁOWNI PRZY UL.SZCZERBOWSKIEGO.
10/CA/17 2017-03-31 USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ANDRZEJ DULUK
550.00 UMOWA NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ NAGŁOŚNIENIA PODCZAS KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DNIU 28.04.2017 R.
112/ST/17 2017-03-31 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
8000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE".
137/ST/17 2017-03-31 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
8000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. XXV BIEG SOLIDARNOŚCI.
95/GM/17 2017-03-31 SŁONECZNA DĄBROWA SP. ZO.O.
300.00 NAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE W POBLIŻU UL. ZEMBORZYCKIEJ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI ZAJĘTOŚCI GRUNTU 1,5M2 Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALIZACJĘ TYMCZASOWEGO PODZIEMNEGO KABLA ZASILAJĄCEGO PLAC BUDOWY.
13/BM/17 2017-03-30 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
0.00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ.
12/BM/17 2017-03-30 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
7000.00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU PSA SŁUŻBOWEGO KWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII PATROLOWO-TROPIĄCEJ DLA KMP W LUBLINIE.
214/ST/17 2017-03-30 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
5000.00 ORGANIZACJA I PROWADZENIE BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN 2017 W LUBELSKIM OŚRODKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ
351/KL/17 2017-03-30 MILENA SOKOLNICKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
350/KL/17 2017-03-30 ALEKSANDRA SYK
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
355/KL/17 2017-03-30 KLARA KOPYTO
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
354/KL/17 2017-03-30 NIKOLA WROŃSKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
343/KL/17 2017-03-30 ALICJA RUTKOWSKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
353/KL/17 2017-03-30 MARIA WOJTAN
300.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE: UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH TAŃCA W WAŁBRZYCHU.
357/KL/17 2017-03-30 ALEX DANILEWICZ
300.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE: UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH TAŃCA W WAŁBRZYCHU.
346/KL/17 2017-03-30 LENA MICHALAK
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
348/KL/17 2017-03-30 WIKTORIA KUZYNOWSKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
14/PN/17 2017-03-30 INSTYTUT EKONOMIKI PRZESTRZENI SP. Z O.O.
2988.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN Z ZAKRESU ANALIZY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ
339/KL/17 2017-03-30 KAROLINA GIL
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
340/KL/17 2017-03-30 PAULINA DRĄG
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
334/KL/17 2017-03-30 MARCIN SEMENIUK
7500.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "PRZEPROWADZENIE BADAŃ I OPRACOWANIE TEKSTÓW POD KĄTEM PUBLIKACJI NT. LUBELSKIEJ ARCHITEKTURY MODERNISTYCZNEJ."
336/KL/17 2017-03-30 ADAM KULIK
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "POETA EXLIBRISU."
338/KL/17 2017-03-30 NEL GODULA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
237/ST/17 2017-03-30 EWA ZAWADZKA
390.00 WYKONANIE REDAKCJI I KOREKTY JĘZYKOWEJ W FOLDERZE SEZONU LUBLIN 2017.
341/KL/17 2017-03-30 LILIANA KĘPA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
344/KL/17 2017-03-30 LENA PYRZANOWSKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
345/KL/17 2017-03-30 MAJA OPOKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
347/KL/17 2017-03-30 WIKTOR LINKIEWICZ
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
6/NW/17 2017-03-30 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
1950000.00 OBJĘCIE 19.500 AKCJI IMIENNYCH SERII X O NUMERACH OD 1 DO 19.500 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W ZWIĄZKU Z UMORZ
24/OŚ/17 2017-03-30 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
2000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ GMINY LUBLIN W RAMACH XXXVI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA FYKOLOGICZNEGO "MASOWY ROZWÓJ GLONÓW - BIORÓŻNORODNOŚĆ, EKOLOGIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA", ORGANIZOWANEJ W DNIACH 24-27 MAJA 2017 R.
337/KL/17 2017-03-30 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
25000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "VARIETE 2017"
349/KL/17 2017-03-30 RYBA DOMINIKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
352/KL/17 2017-03-30 ALEKSANDRA SZAFRANEK
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
342/KL/17 2017-03-30 ROKSANA KUSZCZ
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
47/IR/17 2017-03-30 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 19/IR/17 Z DNIA 03.03.2017 R. NA O PRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W LUBLINIE, PRZY UL. LWOWSKIEJ, NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH - ZMIANA TERMINU WYKONANIA -
42/IR/17 2017-03-29 HEN-BUD SP. Z O.O.
1752750.00 DOBUDOWA POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGLYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO W ALEJKACH CMENTARZA KOMU
8/GK/17 2017-03-29 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
14391.00 WYKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZGODNOŚCI Z NORMAMI PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
96/GM/17 2017-03-29 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
14991.00 ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA - PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 48/3 (OBR. 19, ARK. 11) O POWIERZCHNI 0,0685 HA, ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI LOKALI 403,
235/ST/17 2017-03-29 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
30000.00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW"
236/ST/17 2017-03-29 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
42000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH SENIORÓW
94/GM/17 2017-03-29 BEATA BATYRA
364.00 UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ZA CZAS OZNACZONY DO LAT 3 NA RZECZ BEATY BATYRY, KWOTA MIESIĘCZNA 364,57 ZŁ.
335/KL/17 2017-03-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
120000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI KONCERTÓW PODCZAS LUBELSKIEJ EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHODÓW 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIACH 2 - 4 KWIETNIA 2017 R.
25/OŚ/17 2017-03-29 GMINA LUBARTÓW
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 73/OŚ/13 Z DNIA 13 MAJA 2013 R. DOTYCZĄCY ZMIANY POZIOMU FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY LUBARTÓW
60/ZSS/17 2017-03-28 SPA ORKANA SP. Z O. O.
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
61/ZSS/17 2017-03-28 EDYTA TRZCIŃSKA BEAUTY LADY-GABINET KOSMETYKI NOWOCZESNEJ
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
73/ZSS/17 2017-03-28 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111.00 UDZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN.
20/IT/17 2017-03-28 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
20000.00 ANEKS DO UMOWY NR 5/IT/17 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
14/BM/17 2017-03-28 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
700.00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PUNKT MONITORINGU: UL. OSMOLICKA DZ.37/42 - SŁUP TELETECHNICZNY.
11/BM/17 2017-03-28 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000.00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEETATOWEGO SEZONOWEGO ZESPOŁU KMP W LUBLINIE DS. ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO ORAZ NA TERENACH REKREACYJNYCH MIASTA LUBLIN
46/OR/17 2017-03-28 AGIT AGNIESZKA RYDZ
20000.00 SPORZĄDZANIE NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN TŁUMACZEŃ PISEMNYCH DOKUMENTÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYKI OBCE ORAZ Z JĘZYKÓW OBCYCH NA JĘZYK POLSKI ORAZ SPRAWDZANIE I POŚWIADCZANIE TŁUMACZEŃ Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI ALBO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘ
238/ST/17 2017-03-28 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000.00 WOLONTARIAT NA START - REALIZACJA PROGRAMÓW WOLONTARIATU SPORTOWEGO W LUBLINIE
197/ST/17 2017-03-28 LUBELSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
7065.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
234/ST/17 2017-03-28 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
15000.00 PROMOCJA MIASTA W RAMACH FINAL EIGHT TURNIEJU ESTERN EUROPEAN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE.
93/GM/17 2017-03-28 T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ TK FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/8 (OBR. 29, ARK. 2) POŁOŻONA
231/ST/17 2017-03-28 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
5000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - PRZYGOTOWANIE PIOTRA SAWICKIEGO DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH - TOKIO 2020
232/ST/17 2017-03-28 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
4000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE -PRZYGOTOWANIE ADAMA DUDKI DO UDZUAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH -TOKIO 2020
233/ST/17 2017-03-28 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
6000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - PRZYGOTOWANIE AGATY ZIELIŃSKIEJ DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH - TOKIO 2020
333/KL/17 2017-03-28 FUNDACJA "TEATRIKON"
61500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBILCZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 POD TYTUŁEM " LOKOMOTYWY"
329/KL/17 2017-03-28 DOROTA AWIORKO
10000.00 REALIZACJA NA POTRZEBY GALI KULTURY: PRODUKCJA SPOTU ZAPOWIADAJĄCEGO, 9 FILMÓW PREZENTUJĄCYCH SYLWETKI OSÓB REKOMENDOWANYCH DO NAGRÓD MIASTA, ANIMACJI, FILMU O NAJW. WYDARZENIACH KULTURALNYCH LUBLINA W 2016 ROKU
5/NW/17 2017-03-28 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII E (500 SZT.), SERII F (2000 SZT.), SERII G (7000 SZT.) ORAZ SERII I (10.000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 950 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA
332/KL/17 2017-03-28 DWP SP. Z O.O.
12800.00 USŁUGA HOTELARSKA I GASTRONOMICZNA DLA CZŁONKÓW NARODOWEJ ORKIESTRY MŁODZIEŻOWEJ ARMENII, KTÓRA WYSTĄPI PODCZAS KONCERTU SPECJALNEGO W LUBLINIE 12 KWIETNIA 2017 ROKU ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
47/OR/17 2017-03-28 GETFRESH SP Z O O
59.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 1255/OR/15 Z DNIA 9.12.2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI DOSTAW WODY, KUBKÓW ORAZ WZROSTU OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ DYSTRYBUTORA. WZROST WARTOŚCI UMOWY DO KWOTY: 68 203,63 ZŁ.
44/IR/17 2017-03-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY "SIECI WODOCIĄGOWEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ DO ULICY GŁÓWNEJ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI NR 28 - 30"
40/IR/17 2017-03-27 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
2143320.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9
39/IR/17 2017-03-27 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
3411019.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE
91/GM/17 2017-03-27 JOANNA SKALSKA
335.00 UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO W LUBLINIE, NA CZAS OZNACZONY DO LAT 3 NA RZECZ JOANNY SKALSKIEJ. KWOTA MIESIĘCZNA 335,03 ZŁ.
92/GM/17 2017-03-27 MFACTORY MARCIN MITRUT
2460.00 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA DWÓCH STOJĄCYCH BANERÓW REKLAMOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ MONTAŻ NA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIACH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
12/GD/17 2017-03-27 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4674.00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.SŁAWINKOWSKIEJ 31A (DZIAŁKA NR 1/2) Z NIERUCHOMOŚCIĄ PRZYLEGŁĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.SŁAWINKOWSKIEJ 31 (DZIAŁKA NR 1/1) - OBR.31-SŁAWINEK, ARK.3)
13/GD/17 2017-03-27 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2952.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁEK NR 159/2 I 160/5 POŁOŻONYCH PRZY UL.RUSAŁKA (OBR.34-STARE MIASTO, ARK.7), MAJĄCEGO NA CELU WYDZIELENIE TERENU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE (ART.73 USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998R.)
195/ST/17 2017-03-27 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
1400.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
196/ST/17 2017-03-27 GALERIA LABIRYNT
2000.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
71/ZSS/17 2017-03-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS (OGRÓD BOTANICZNY)
328/KL/17 2017-03-27 TOMASZ LAWENDA
250.00 PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. BIERNAT Z LUBLINA A ŚWIT RENESANSU POLSKIEGO. O KULTURZE HUMANISTYCZNEJ AUTORA BAJEK W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA WYKŁADY OTWARTE W 700-LECIE MIASTA W DNIU 30.03.2017 R."
194/ST/17 2017-03-27 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
3000.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
230/ST/17 2017-03-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30750.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ EYBL - EUROPEJSKA LIGA KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ.
229/ST/17 2017-03-27 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
6000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - ORGANIZACJA XX EDYCJI WYŚCIGU KOLARSKEGO TANDEMÓW O PUCHAR MARSZAŁKA LUBELSZCZYZNY
331/KL/17 2017-03-27 FUNDACJA PRO MUSICA VIVA
25000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MUZYCZNE DIALOGI BIAŁORUŚ - POLSKA - UKRAINA
45/OR/17 2017-03-27 TOMASZ DULOWSKI
1000.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN Z ZAKRESU CZYNNIKÓW ZIĘBNICZYCH I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADÓW CIEPLNYCH I CHŁODNICZYCH.
143/OŚ/17 2017-03-27 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 759/OŚ/2008 Z DNIA 26.03.2008 R. - UŻYWANIE PRZYCZEPKI RYDWAN PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ MIASTA LUBLIN (PRZEWÓZ ZWIERZĄT)
23/OŚ/17 2017-03-27 FUNDACJA EKO
6765.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH PN. "MAKULATURA HURRA" ORAZ EKSPOZYCJI WRAZ Z OBSŁUGĄ "ZIELONEGO KINA" PODCZAS XII EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z MARATONEM LESZCZOWYM, ORGANIZOWANEGO W DNIU 4 CZERWCA 2017 R.
330/KL/17 2017-03-27 FUNDACJA TOWOT SQUAT
81000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 - TOWOT SQUAT - CENTRUM EDUKACYJNE
25/MAZ/17 2017-03-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
8019.00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWICZKA NA TERENIE MIASTA LUBLIN - ETAP WIOSENNY
35/IR/17 2017-03-27 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
4305.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W OKOLICY UL. 1-GO MAJA W LUBLINIE
45/IR/17 2017-03-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. GŁÓWNEJ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI NR 27A-29C.
38/IR/17 2017-03-27 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
153737.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO II - BUDOWA PLACU ZABAW, PRZY UL. WYGON W LUBLINIE
37/IR/17 2017-03-27 EKO-GEO CONSULTING MAREK BIŁYK
38860.00 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z ANALIZĄ POPYTU OKREŚLAJĄCĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA PRZEDMIOTOWY PROJEKT DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA:" ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA ORAZ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO - ARTYSTYCZNEJ PRZEZ
41/IR/17 2017-03-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
843608.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. FILARETÓW W LUBLINIE DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA.
325/KL/17 2017-03-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
3000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI"
327/KL/17 2017-03-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "MIASTO BEZ CHMUR"
326/KL/17 2017-03-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
20700.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "RODZINALIA 2017"
25/KP/17 2017-03-24 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24999.00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA EMISJI FILMÓW PROMOCYJNYCH, SPOTÓW LUB INNYCH REKLAM W SIECI POJAZDÓW MPK, NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
18/IT/17 2017-03-23 WSC WITOLD SZYMANIK I SPÓŁKA SP. Z O.O.
10184.00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/13 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
36/IR/17 2017-03-23 MULTIMEL SP. Z O. O.
150060.00 PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI SN W MIEJSCOWOŚCIACH ROKITNO I WÓLKA ROKICKA LEŻĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBARTÓW.
25/SA/17 2017-03-23 EWA ZAWIŚLAK
1350.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
297/KL/17 2017-03-23 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
40000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "EKUMENICZNY ZJAZD CHÓRÓW W LUBLINIE - ŚWIĘTO MUZYKI NA 700-LECIE LUBLINA I 500 - LECIE REFORMACJI"
321/KL/17 2017-03-23 GRAŻYNA BLANC
1250.00 PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU DOTYCZĄCEGO TŁUMACZEŃ WIERSZY JÓZEFA CZECHOWICZA- KATASTROFISTY NA JĘZYK FRANCUSKI ORAZ O POBYTACH POETY W PARYŻU W RAMACH SPOTKAŃ PT. "REFLEKTOR NA KATASTROFIZM" W DNIU 23.03.2017 W MUZEUM JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE
317/KL/17 2017-03-23 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
40000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "ALL MY CITY"
323/KL/17 2017-03-23 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
7000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SENIORADA 2017 - PT. "ACH LUBELSKIE JAKIE CUDNE..."
322/KL/17 2017-03-23 KRZYSZTOF JEŻEWSKI
1250.00 PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU DOTYCZĄCEGO TŁUMACZEŃ WIERSZY JÓZEFA CZECHOWICZA- KATASTROFISTY NA JĘZYK FRANCUSKI ORAZ O POBYTACH POETY W PARYŻU W RAMACH SPOTKAŃ PT. "REFLEKTOR NA KATASTROFIZM" W DNIU 23.03.2017 W MUZEUM JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE
90/GM/17 2017-03-23 GRAŻYNA SOBIEGRAJ
274.00 UMOWA NR: 1012/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
88/GM/17 2017-03-23 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
200.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 3/GM/17 ZAWARTEJ W DNIU 12.01.2017 R. DOTYCZĄCY DZIERŻAWY KOLEJNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JURANDA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ TYMCZASOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWY BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ - DOMU SENIOR
87/GM/17 2017-03-23 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
1092.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. TOMASZA ZANA Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING PŁATNY. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
89/GM/17 2017-03-23 LPEC
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 1/10 (OBR. 33, ARK. 12) I 24/6 (OBR. 33, ARK. 13) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. MORE
324/KL/17 2017-03-23 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "WAKACYJNE KINO PLENEROWE: KINO W BRAMIE - KRÓLEWSKA 3. SEZON III"
320/KL/17 2017-03-22 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
18000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "XXVII CYKL IMPREZ NIEPRZETARTEGO SZLAKU"
34/IR/17 2017-03-22 BUDIMEX S.A.
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 19 /IR/16 Z DNIA 29.03.2016 DOT. PRZEBUDOWY PLACU LITEWSKIEGO - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.
213/ST/17 2017-03-21 DMSOFT S.C.
DMSOFT S.C.
33930.00 "BAROMETR TURYSTYCZNY MIASTA LUBLIN 2017 "
24/MAZ/17 2017-03-21 KONCERTOWA S.C. J. WÓJCIK, Z. WÓJCIK
1100.00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERNECJI "ROŚLINNOŚĆ PASÓW PRZYDROŻNYCH LUBLINA - POTENCJAŁ I ZAGROŻENIA"
63/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
4000.00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KICK-BOXING
62/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
2000.00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
17/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
31/IR/17 2017-03-21 ABASTRAN SP. Z O.O.
31980.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ ZADASZENIA SCENY MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE Z PRZEKRYCIEM MEMBRANĄ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI.
29/IR/17 2017-03-21 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
1593900.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W LUBLINIE, PRZY UL. SIEROCEJ 17
61/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
2000.00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BRAZYLIJSKIE JIU JITSU
7/CA/17 2017-03-21 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
18200.00 OPRACOWANIE I DRUK INFORMATORA LUBELSKIEJ KARTY SENIORA ORAZ ELEKTRONICZNE OZNAKOWANIE DANYCH NA KARTACH LUBELSKIEJ KARTY SENIORA.
22/OŚ/17 2017-03-21 GNM PAWEŁ TYPIAK
2900.00 USŁUGA KONFERANSJERSKA PODCZAS XII EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z MARATONEM LESZCZOWYM, ORGANIZOWANEGO W DNIU 4 CZERWCA 2017 R. W GODZINACH 12:00-17:00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE.
82/GM/17 2017-03-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1500.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU: A) AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 512 (OBR. 31, ARK. 12), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. WARSZAWSKIEJ, Z KTÓREJ, OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 29 LIPCA 2016 R., ZNAK: IGM. 6821.82.20
80/GM/17 2017-03-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
800.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 43/16 (OBR. 43, ARK. 33), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ, Z KTÓREJ OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 29 LIPCA 2016 R., ZNAK: IGM.6821.53.2013.
170/ST/17 2017-03-21 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
12/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -JUDO
22/IT/17 2017-03-21 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12221.00 ANEKS DO UMOWY NR 7/IT/17. (ZMIANA TERMINU).
316/KL/17 2017-03-21 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBELSKA SCENA TRADYCJI
319/KL/17 2017-03-21 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
20000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDAWCĘ PROJEKTU "WYDARZENIE KULTURY - STRZAŁY 2016"
86/GM/17 2017-03-20 JAN OWORUSZKO
476.00 UMOWA NR: 22/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN KIOSK HANDLOWY
19/IT/17 2017-03-20 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
WDM COMPUTERS JAROSŁAWSKA MARIA
262728.00 TRANSMISJA DANYCH ŚWIADCZONA W 39 RELACJACH.
85/GM/17 2017-03-20 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
150.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 4A, CZ. DZ. NR 2/1 (OBR. 27, ARK. 4) O POW. 120 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKOŁY
315/KL/17 2017-03-20 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
170000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH -KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXVII - XXIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ "MIKOŁAJKI FOLKOWE" 2017 - 2019
314/KL/17 2017-03-20 FUNDACJA ART OF SCIENCE
5000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBELSKI SMARTPHONE KULTURY - PILOTAŻ
38/SOI/17 2017-03-20 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
3000.00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 60 ZDJĘĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I BUDYNKÓW
43/SOI/17 2017-03-20 AGATA CHOLEWA
0.00 ANEKS DO UMOWY 21/SOI/17 ZMIANA § 2 UST 1, TERMIN WYKONANIA ZLECENIA USTALONO NA DZIEŃ 1.05.2017 R.
42/SOI/17 2017-03-20 AGATA CHOLEWA
-1690.00 ANEKS DO UMOWY 20/SOI/17, ZMIANA § 1 UST.1 ZMIANA ZAPISU PRZEDMIOTU UMOWY, ZMIANA § 6 UST 1 DOTYCZĄCEGO KWOTY DO WYSOKOŚCI 1690,00 ZŁ., ZMIAN TERMINU REALIZACJI NA 18.05.2017R.
40/SOI/17 2017-03-20 FUNDACJA PRO PROGRESSIO
11562.00 KOMPLEKSOWA ORGANIZAJA SPOTKANIA BIZNESOWEGO ,,IT, BPO, SSC-DLACZEGO LUBLIN TO DOBRY KIERUNEK ROZWOJU DLA SEKTORA BSS''
39/SOI/17 2017-03-20 VOLOSHINA TATYANA VIKTORIVNA
6150.00 UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH ,,EDUKACJA ZA GRANICĄ'' W KIJOWIE W DNIACH 6-8.04.2017R.
37/SOI/17 2017-03-20 KAROLINA KOGUCIUK
1690.00 WYKONANIE OPRACOWANIA NA TEMAT ,,KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH DZIELNICY WROTKÓW''
312/KL/17 2017-03-17 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
30000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "CYKL WYSTAW 2017"
44/OR/17 2017-03-17 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
18388.00 ŚWIADCZENIE USŁUG NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN W ZAKRESIE WYKONANIA I MONTAŻU ŻALUZJI PIONOWYCH (VERTICALI) I ROLET TEKSTYLNYCH ORAZ NAPRAW POGWARANCYJNYCH ŻALUZJI I ROLET.
24/SA/17 2017-03-17 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1850.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
318/KL/17 2017-03-17 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH OBCHODÓW 60-LECIA KURIERA LUBELSKIEGO
313/KL/17 2017-03-17 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "IV LUBELSKI WYŚCIG KACZEK- RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-ROZRYWKOWY"
311/KL/17 2017-03-17 FUNDACJA "NOWA ALEKSANDRIA"
140000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 -"SPLAT!FILMFEST"
77/GM/17 2017-03-17 DZIECIOL GRAZYNA, DZIECIOL ANDRZEJ
313.00 UMOWA NR: 1009/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
192/ST/17 2017-03-17 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
4980.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
22/KP/17 2017-03-17 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
2999.00 ORGANIZACJA WYDARZENIA PN.: " POWITANIE WIOSNY"
222/ST/17 2017-03-17 MAREK BŁASZCZAK
7000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ
224/ST/17 2017-03-17 JOLANTA WŁODARCZYK
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ
193/ST/17 2017-03-17 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
4200.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
191/ST/17 2017-03-17 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
6530.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
299/KL/17 2017-03-16 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE "ZA MURAMI"
9500.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - "MISERICORDIAE TESTIS"
305/KL/17 2017-03-16 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
9800.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "DŹWIĘKOWE PEJZAŻE DA CAMERA"
4/ZE/17 2017-03-16 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) WYKREŚLENIA PPE W ZAŁĄCZNIKACH 2A I 2B; 2) DOPISANIA PPE W ZAŁĄCZNIKU 2A.
30/IR/17 2017-03-16 EURO-DIRECT CONSULTING
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 153/IR/16 Z DNIA 03.08.2016 DOT. " REWALORYZACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA OBSZARZE POMNIKA HISTORII LUBLIN" - ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY.
28/IR/17 2017-03-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SZKLARNIANEJ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI.
75/GM/17 2017-03-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
220.00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 2 LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. JEZUICKIEJ 5-7/16 I UL. WYŻYNNEJ 33/14.
79/GM/17 2017-03-16 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 13 (OBR. 2, ARK. 7), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. WOLSKIEJ 20, NA CELE ZWIĄZANE Z P
307/KL/17 2017-03-16 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
13000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM. KONCERTY PATRIOTYCZNE."
9/GK/17 2017-03-16 WOJEWODA LUBELSKI
26000.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2017 R., Z PRZEZNACZENIEM NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE ORAZ PRACE REMONTOWE KWATERY OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 1939 ORAZ 1944-47 I P
176/ST/17 2017-03-16 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
18800.00 ORGANIZACJA 2 TURNIEJÓW PIŁKARSKICH POD NAZWĄ " LUBELSKI TURNIEJ DZIELNIC" ORAZ "EUROLUBLIN 2017"
310/KL/17 2017-03-16 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, "LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI 2017", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
309/KL/17 2017-03-16 FUNDACJA INSTYTUT KULTURY CYFROWEJ
25000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, " 700 LAT LUBLINA: DANE I WIZUALIZACJE", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
306/KL/17 2017-03-16 FUNDACJA HESPEROS
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "SPOTKANIA W PRZESTWORZACH"
308/KL/17 2017-03-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MASTER CLASS 2017
304/KL/17 2017-03-16 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
8300.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, X DNI FOTOGRAFII LUBELSKIEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
35/SOI/17 2017-03-16 FUNDACJA BADAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
20000.00 WSPÓŁORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT.,, EU-ASEAN''
6/FE/17 2017-03-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
19729012.00 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
302/KL/17 2017-03-16 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
7650.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - JUBILEUSZ 85-LECIA ZWIĄZKU LITERATÓW W LUBLINIE
300/KL/17 2017-03-15 FUNDACJA "5MEDIUM"
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- AKTYWNI ON/OFFLINE
298/KL/17 2017-03-15 FUNDACJA KULTURA ENTER
85000.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY W LATACH 2017 - 2019, LETNIA SZKOŁA RZEMIOSŁA TRADYCYJNEGO, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
1/MKZ/17 2017-03-15 TOP PODRÓŻE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42281.00 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH WRAZ Z UBEZPIECZENIEM W RAMACH PROJEKTÓW "2ND CHANCE", "APPROACH" I "RCIA'.
23/MAZ/17 2017-03-15 ASTROMAL SP. Z O.O.
12163.00 WYKONANIE PROJEKTU ORAZ WYKONANIE SIEDZISKA-ŁAWKI WRAZ Z JEJ DOSTAWĄ NA TEREN MIASTA LUBLINA
81/GM/17 2017-03-15 AMIC POLSKA SP Z O.O.
4740.00 UMOWA NR: 20/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ 12 DZIERŻAWY - WJAZD / ZJAZD PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 12, POW. 1580 M2, CZ. DZ. NR 112, OBR. 34, ARK. 4, UL. PRZEMYSŁOWA CZ. DZ. 19, OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA ORAZ WJAZD I ZJAZD N
74/GM/17 2017-03-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
8007.00 WYKONANIE 21 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZ
84/GM/17 2017-03-15 EWA SIEMIEŃSKA
153.00 UMOWA NR: 1011/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA .
303/KL/17 2017-03-15 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
3690.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT "PLAKATON 2017 - NAJLEPSZY PLAKAT KULTURALNY W LUBLINIE Z ROKU 2016".
301/KL/17 2017-03-15 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-XIX FESTIWAL PIOSENKI DZIĘCIĘCEJ I TAŃCA W LUBLINIE RYTM I MELODIA
116/ST/17 2017-03-15 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
1500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
186/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA HERSTORY
1800.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
185/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA "WCZORAJ I DZIŚ DLA JUTRA"
13870.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
184/ST/17 2017-03-15 ATLAS TRAVEL M.W. GÓRSCY SP.J.
2665.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
164/ST/17 2017-03-15 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
6100.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH - SZACHY"
126/ST/17 2017-03-15 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
25000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TURNIEJ EUROPEJSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ"
121/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LUBLIN STREET FESTIVAL 2017"
115/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
40000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. 5. MARATON LUBELSKI"
188/ST/17 2017-03-15 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
7656.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
190/ST/17 2017-03-15 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
2500.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY SKIEROWANEJ DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
187/ST/17 2017-03-15 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
5915.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
189/ST/17 2017-03-15 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN
1776.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY SKIEROWANEJ DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
292/KL/17 2017-03-14 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
90000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU EKUMENICZNEGO "LUBLIN MIASTO ZGODY RELIGIJNEJ 2017", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
290/KL/17 2017-03-14 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
90000.00 KULTURA I SZTUKA -MIASTO KULTURY, WYDARZENIA KULTURALNE PODCZAS III KONGRESU DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
5/FE/17 2017-03-14 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
27000.00 POROZUMIENIE W CELU PROMOCJI EUROPEJSKICH PROJEKTÓW LUBLINA W TRAKCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ: II BIEG KOZIOŁKA - PO DRODZE Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, GRY KONKURSY I ZABAWY TOWARZYSZĄCE.
14/SA/17 2017-03-14 EWA BONDARUK
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
23/SA/17 2017-03-14 IWONA NOWOGRODZKA
1450.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
22/SA/17 2017-03-14 RENATA WOLSKA
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
21/SA/17 2017-03-14 WANDA LIPSKA
1450.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
20/SA/17 2017-03-14 JADWIGA LYSSY
1450.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
19/SA/17 2017-03-14 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
18/SA/17 2017-03-14 IWONA SORAL
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
17/SA/17 2017-03-14 GRAŻYNA KOPROWSKA
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
16/SA/17 2017-03-14 GRAŻYNA TRYBUŁA
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
15/SA/17 2017-03-14 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
291/KL/17 2017-03-14 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
7400.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM " LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ"
6/CA/17 2017-03-14 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
2000.00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBSŁUGI TECHNICZNEJ NA UROCZYSTĄ GALĘ OTWIERAJĄCĄ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DNIU 24.04.2017 R.
16/PN/17 2017-03-14 CONREGO TOMASZ CHROŚCIECHOWSKI
9378.00 PRZYGOTOWANIE, ZAINSTALOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU REJESTRACJI UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
174/ST/17 2017-03-14 KONSORCJUM FIRM RSTAT RAFAŁ PISZCZEK
KONSORCJUM FIRM RSTAT RAFAŁ PISZCZEK
13600.00 BADANIE JAKOŚCI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE MIEJSCA INSPIRACJI
212/ST/17 2017-03-14 CUSTOM P.KLAUDA, M. MACHLARZ SPÓŁKA JAWNA
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "Z LUBLINA DO DUBLINA - OBCHODY DNI ŚW. PATRYKA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI.
211/ST/17 2017-03-14 PAWEŁ BATYRA
3000.00 "OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH MIASTA LUBLIN."
21/KP/17 2017-03-14 POLOT JERZY FURTAK
133215.00 REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH.
24/KP/17 2017-03-14 POCZTA POLSKA S.A.
1943.00 WYKONANIE STAŁEGO DATOWNIKA OZDOBNEGO ZE ZMIENNĄ DATĄ.
296/KL/17 2017-03-14 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI -MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "LUBLIN BLUES SESSION"
293/KL/17 2017-03-14 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURA - "XV - LECIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU CAMERATA LUBELSKA"
294/KL/17 2017-03-14 TARGI LUBLIN S.A.
12000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA "HISTORIA LUBLINA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA" ODBYWAJACEGO SIĘ W DNIACH 24-26 MARCA 2017 R.
22/MAZ/17 2017-03-13 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
9000.00 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU"
58/IR/17 2017-03-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1706.00 LICENCJA NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE UTWORÓW W CZASIE IMPREZY W DNIACH 1.06.2017-15.10.2018 NA PLACU LITEWSKIM , 32 POKAZY MULTIMEDIALNE
83/GM/17 2017-03-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
12000.00 ANEKS NR 1 - ZMIANA CZYNSZU - UMOWA NR: 18/GM/16 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJE RACŁAWICKIE DZIERŻAWY - CELE STATUTOWE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA : UL.GROTTGERA,UL.RADZISZEWSKIEGO AL. RACŁAWICKIE POW. ; 7000
72/GM/17 2017-03-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 2 (OBR. 23, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. RUMIANK
11/GD/17 2017-03-13 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
4850.00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. POLIGONOWEJ 104A Z NIERUCHOMOŚCIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL. POLIGONOWEJ 104 (DZIAŁKI NR 12/1 I 12/2, OBR. 3 - CZECHÓW I, ARK. 1)
10/GD/17 2017-03-13 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
3000.00 UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NR 0663.1011-298/2014 W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 50/1 I NR 50/3 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 3) - AL. WITOSA
7/GK/17 2017-03-13 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
23370.00 WYKONANIE 6 OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Z LEGALIZACJĄ URZĄDZEŃ WODNYCH
228/ST/17 2017-03-13 OŚRODEK OCEN ZGODNOŚCI I RZECZOZNAWSTWA SIITMP SIMPTEST
3690.00 WYKONANIE OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNYCH BOISK SPORTOWYCH
30/SOI/17 2017-03-13 SEENDICO DORADCY RADŁO&CIESIELSKA WSPÓLNICY SP.J.
34440.00 ANALIZA STANU ROZWOJU PRZEMYSŁU ELEKROMASZYNOWEGO W METROPOLII LUBLINA WRAZ Z OKREŚLENIEM SZANS, BARIER I PRZYSZŁYCH KIERUNKÓW ROZWOJU.
4/FE/17 2017-03-13 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
14426.00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE RADIOWO-INTERNETOWEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-20
288/KL/17 2017-03-10 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
90000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MISZMASZ. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ W LUBLINIE
286/KL/17 2017-03-10 FUNDACJA REPATRIA KULTURA I SZTUKA
9000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIGAM FOTO!
20/OŚ/17 2017-03-10 MTB PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
6.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTEKACH- ZWIĘKSZENIE ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
284/KL/17 2017-03-10 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. JÓZEFA CZECHOWICZA."
278/KL/17 2017-03-10 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
5000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WARSZTATY LITERACKIE I PRELEKCJE DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ LUBELSKICH I STUDENTÓW Z OKAZJI 700-LECIA MIASTA LUBLIN
283/KL/17 2017-03-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ZAKRESU KULTURY I SZTUKI POD TYTUŁEM " NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA"
78/GM/17 2017-03-10 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
7433.00 UMOWA NR: 19/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CMENTARNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POW.: 18632 M2/ 1799 M2 - DZIERŻAWA, 16833 M2 - DOZÓR
113/GM/17 2017-03-10 MIROSŁAW SZOSTAKIEWICZ
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
8271.00 DWUSTRONNE POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN REPREZENTOWANĄ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. DOTYCZĄCE USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z POSADOWIENIEM NA NIERUCHOMOŚ
114/GM/17 2017-03-10 ANNA BANACH
BANACH LUCJAN,MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
7742.00 DWUSTRONNE POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN REPREZENTOWANĄ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. A WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 16/1 (OBR. 24, ARK. 7) DOTYCZĄCE USTANOWIEN
217/ST/17 2017-03-10 STANISŁAW RODAK
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. " UMIEM PŁYWAĆ"
215/ST/17 2017-03-10 ALICJA DUDAK
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. " UMIEM PŁYWAĆ"
216/ST/17 2017-03-10 MARCIN STEC
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ" - SP 23
69/ZSS/17 2017-03-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (USTALENIE PROCENTOWEGO LIMITU ZWIĘKSZANIA WARTOŚCI POZYCJI KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA).
23/KP/17 2017-03-10 POLSKA PRESS SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 18/KP/17, ZMIENIAJĄCY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
220/ST/17 2017-03-10 BEATA JEZIERSKA
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
225/ST/17 2017-03-10 MAŁGORZATA FREJOWSKA
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
223/ST/17 2017-03-10 RYSZARD PAWKA
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
221/ST/17 2017-03-10 KATARZYNA GORZYM
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
219/ST/17 2017-03-10 MARIANNA OLSZAŃSKA
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. " UMIEM PŁYWAĆ"
218/ST/17 2017-03-10 EWA BARSZCZ
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
287/KL/17 2017-03-10 WYDAWNICTWO ALTERNATYWA
5600.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO, TOWARZYSZĄCEJ WYDANIU PUBLIKACJI PT. "ANIOŁY, DIABŁY I KOBIETY."
289/KL/17 2017-03-10 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
30000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU, PRODUKCJI I ORGANIZACJI SPEKTAKLU TEATRALNO-MUZYCZNEGO DLA DZIECI NA PODSTAWIE LEGENDY "O CZARCIEJ ŁAPIE" W RAMACH OBCHODÓW 700 - LECIA LUBLINA.
277/KL/17 2017-03-10 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: LITERACI LUBELSCY LUBLINOWI NA 700-LECIE MIASTA
285/KL/17 2017-03-10 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXIII FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA - TEMPUS PASCHALE "
4/OW/17 2017-03-09 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2017 ROKU
32/ST/17 2017-03-09 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
16000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
70/GM/17 2017-03-09 LESZEK ŻÓŁTOWSKI
42.00 UMOWA NR: 17/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
25/IR/17 2017-03-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
4182.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW O SIŁOWNIĘ NAPOWIETRZNĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z OGRODZENIEM, OŚWIETLENIEM I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ PRZY UL. NAŁKOWS
282/KL/17 2017-03-09 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3800.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. "LUBLESKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE"
226/ST/17 2017-03-09 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
0.00 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU DO UMOWY 309/ST/16 DOT. REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W GRACH ZESPOŁOWYCH W SEZONIE 2016/2017
26/IR/17 2017-03-09 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
149445.00 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W 4 SALACH LEKCYJNYCH W GIMNAZJUM NR 2, PRZY UL. LWOWSKIEJ 11 W LUBLINIE, PRZYSTOSOWANYCH NA 2 PRACOWNIE KOMPUTEROWE I 2 PRACOWNIE ODZIEŻOWE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH
279/KL/17 2017-03-09 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS
42/OR/17 2017-03-09 PAWEŁ GIL
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 121/OR/16 Z DNIA 29.12.2016 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW § 1 DOTYCZĄCYCH ZWROTU KOSZTÓW WYJAZDÓW. WYSOKOŚĆ KOSZTÓW UZALEŻNIONA OD ILOŚCI KONIECZNYCH WYJAZDÓW, DLATEGO TEŻ BRAK MOŻLIWOŚCI ICH OSZACOWANIA.
280/KL/17 2017-03-09 AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE IM. DR MICHAŁA HAJNOSA
10000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY ART. 19A - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: JAN SEBASTIAN BACH PASJA WG ŚW. JANA BWV 245
281/KL/17 2017-03-09 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBLIN NIEODKRYTY
275/KL/17 2017-03-09 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
96000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZTERECH WYSTAW FOTOGRAFII W GALERII SASKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z WERNISAŻAMI.
227/ST/17 2017-03-09 REGION ZIEMIA ŁÓDZKA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
30000.00 ORGANIZACJA V ETAPU MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO SOLIDARNOŚCI I OLIMPIJCZYKÓW
7/GD/17 2017-03-08 GEODELTA PIOTR STROJNY
5000.00 UTWORZENIE ZAŁOŻEŃ TECHNICZNYCH DLA OPRACOWANIA PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE M.LUBLIN.
8/GD/17 2017-03-08 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
5000.00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE (OBR.33-SŁAWIN HELENÓW, ARK.21) - DZ.18, 19, 26, 38, 39, 55, 56, 61, 63 I 64 - REJON UL.GNIEŹNIEŃSKIEJ
21/MAZ/17 2017-03-08 PAWEŁ KRÓLIKOWSKI
140.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 2 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA PAWŁA KRÓLIKOWSKIEGO
69/GM/17 2017-03-08 TOMASZ GŁUSIUK
42.00 UMOWA NR: 16/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
36/SOI/17 2017-03-08 POLITECHNIKA LUBELSKA
0.00 WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW NAUKOWYCYH I DYDAKTYCZNYCH
9/GD/17 2017-03-08 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2460.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZASIEDZENIA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 22 POŁOŻONEJ PRZY UL.STARY GAJ (OBR.20-MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.3).
63/ZSS/17 2017-03-07 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
183/ST/17 2017-03-07 MEXT SP ZOO
2078.00 PRZESYŁANIE KRÓTKICH MATERIAŁÓW TEKSTOWYCH W CYFROWYCH SIECIACH TELEFONII KOMÓRKOWEJ
114/ST/17 2017-03-07 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
10000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LETNIE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
72/ST/17 2017-03-07 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
77/ST/17 2017-03-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIUALNYCH
20/KP/17 2017-03-07 TOMASZ KRAWCZYK
550.00 AUTORSKI KONCERT FORTEPIANOWY NA POTRZEBY UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
276/KL/17 2017-03-07 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: 4. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
181/ST/17 2017-03-07 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
4720.00 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STRONY INTERNETOWEJ LUBLIN ŻYDOWSKI.
244/KL/17 2017-03-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
12000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI "NARODZINY MIASTA EUROPEJSKIEGO - LUBLIN 1317"
7/PN/17 2017-03-07 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
65126.00 PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH I ETAPU PROCESU OPRACOWYWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO EKOLOGICZNEGO SYSTEMÓW OBSZARU CHRONIONYCH MIASTA LUBLIN DLA WYBRANYCH TERENÓW POŁOŻONYCH W REJONACH DOLIN RZECZNYCH-REJON CZE
5/OW/17 2017-03-07 BOŻENA CIOCH
5012.00 SFINANSOWANIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO UCZESTNIKA MOBILNOŚCI W RAMACH PROGRAMU "ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH" - PANI DYREKTOR BOŻENA CIOCH
70/ZSS/17 2017-03-07 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
90000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W SYSTEMIE OPIEKI CAŁODOBOWEJ, MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
14/ST/17 2017-03-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
17/OŚ/17 2017-03-06 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
100000.00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ STRUKTURY ILOŚCIOWEJ ICHTIOFAUNY.
16/OŚ/17 2017-03-06 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000.00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA.
19/OŚ/17 2017-03-06 KOŁO ŁOWIECKIE NR 40 KRZCZONÓW
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN
22/IR/17 2017-03-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
5111.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - ROZDZIELNICE IMPREZ MASOWYCH, LUBLIN UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 47 DOT. PLACU LITEWSKIEGO
21/IR/17 2017-03-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
803.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - OŚWIETLENIE ULICZNE LUBLIN KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZ. NR 47 DOT. PLACU LITEWSKIEGO
128/ST/17 2017-03-06 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
0.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IX HALOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE"
18/OŚ/17 2017-03-06 LUBAPTEX PAWEŁ SZUBERSKI
6.00 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 3.
210/ST/17 2017-03-06 FU-H OPEN-OKNA MACIEJ BIERNACKI
2500.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA PORTALU WWW.LUBSPORT.PL
273/KL/17 2017-03-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE GOSPEL
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIOSNA GOSPEL 2017
274/KL/17 2017-03-06 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
15000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "CZUPIRADEŁKO. CZYLI TEATRZYK Z NICZEGO"
33/SOI/17 2017-03-06 FUNDACJA MAKERSPACE
55000.00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA KONFERENCJI INFORMATYCZNEJ ,,CHECK IT 2017'' W DNIU 15 MARCA 2017 R.
41/SOI/17 2017-03-06 CITY OF MAGDEBURG
5384.00 WSPÓŁPRACA POMIĘDZY MIASTAMI I ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA ICH TERENIE UNIWERYSYTETAMI W RAMACH SIECI EUNIVERCITIES
31/SOI/17 2017-03-06 MICHAŁ WŁODARCZUK
0.00 NIEODPŁATNE AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ PODCZAS KONFERENCJI CHECK IT W DNIU 15.03.2017 R.
104/ST/17 2017-03-06 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
3000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
27/ST/17 2017-03-03 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
15000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
83/ST/17 2017-03-03 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
19000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
66/GM/17 2017-03-03 "CENTRUM ZANA HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
205198.00 CZĘŚCIOWE KOSZTY WYBURZENIA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN ORAZ CENTRUM ZANA HOLDING SP. Z O.O. PRZY AL. KRAŚNICKIEJ W LUBLINIE.
63/GM/17 2017-03-03 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
109.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 18 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 40,00 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE
71/GM/17 2017-03-03 ARTUR PAŹDZIOR
210.00 UMOWA NR: 1008/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
67/GM/17 2017-03-03 JANINA WOŹNIAK
WOŹNIAK EUGENIUSZ
525.00 UMOWA NR: 14/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
68/GM/17 2017-03-03 ANDRZEJ STANOWSKI ROWERY JASID
90.00 UMOWA NR: 15/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE KONTENER NA CELE MAGAZYNOWE
60/GM/17 2017-03-03 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
109.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. ŁOPACIŃSKIEGO 5.
272/KL/17 2017-03-03 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
73000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, MIĘDZYNARODWE BIENNALE PLAKATU LUBLIN, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
28/SOI/17 2017-03-03 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
140000.00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ FORESIGHTOWYCH ,,LUBLIN 2050'', KTÓRYCH CELEM JEST ZDIAGNOZOWANIE I OPRACOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU MIASTA W PERSPEKTYWIE 2050 R., SŁUŻĄCYCH TWORZENIU I AKTUALIZACJI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.
19/IR/17 2017-03-03 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
26445.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W LUBLINIE, PRZY UL. LWOWSKIEJ, NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH
168/ST/17 2017-03-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO O/LUBLIN
11000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
47/ST/17 2017-03-03 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
19/KP/17 2017-03-03 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA KOBIET
64/ZSS/17 2017-03-03 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
10000.00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE.
67/ZSS/17 2017-03-03 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
96000.00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI Z PANIĄ JUSTYNĄ SIEDUSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK "ZAJĄCZEK 2" UL. LEONARDA 16 20-625 LUBLIN
32/SOI/17 2017-03-03 ARCHIWUM KRYMINALNE S.C. GRZEGORZ KORNIJÓW, AGNIESZKA NIEDZIAŁEK
15000.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRY MIEJSKIEJ NA TERENIE STAREGO MIASTA I ŚRÓDMIEŚCIA
66/ZSS/17 2017-03-03 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
140000.00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI Z PANIĄ EDYTĄ CHOŁOTĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK "KOSZAŁKI OPAŁKI" UL. KASZTELAŃSKA 29 LOK. 65 20-819 LUBLIN
182/ST/17 2017-03-03 STOWARZYSZENIE KIBICÓW MOTORU LUBLIN MOTOROWCY
80000.00 PROWADZENIE NA TERENIE MIASTA LOKALNEGO OŚRODKA PN. "KIBICE RAZEM"
64/GM/17 2017-03-02 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
782.00 UMOWA NR: 13/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PRZY UL. Z. KRASIŃSKIEGO 11, POW. 19561 M2, DZ. NR 4/2, OBR. 21, ARK. 4, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
270/KL/17 2017-03-02 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
30000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KOLEKCJA ART BRUT W LUBLINIE
68/ZSS/17 2017-03-01 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
200.00 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS AKCJI PROZDROWOTNEJ "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W DNIU 8 MARCA 2017 R. W GALERII OLIMP.
65/GM/17 2017-03-01 RAFAŁ KRĘBLASZ
210.00 UMOWA NR: 1007/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
63/MZON/17 2017-03-01 EWA BECHYNE-HENKIEL
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
64/MZON/17 2017-03-01 KAROLINA BIELIŃSKA
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 20ZŁ/18ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
65/MZON/17 2017-03-01 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
66/MZON/17 2017-03-01 MAGDALENA CWALIŃSKA
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
67/MZON/17 2017-03-01 ANETA HAŁABIS
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
68/MZON/17 2017-03-01 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
69/MZON/17 2017-03-01 TEODOZJA LENARTOWICZ
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
70/MZON/17 2017-03-01 AGATA MALEC-TYLUTKO
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
71/MZON/17 2017-03-01 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
4/PS/17 2017-03-01 MICHAŁ WOLNY
6680.00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI ROWEROWEJ W RAMACH KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017
3/PS/17 2017-03-01 MICHAŁ WOLNY
8350.00 WYKONANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017
2/PS/17 2017-03-01 MICHAŁ WOLNY
FURMANIAK SZYMON
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ROWEROWY MAJ 2017
24/IR/17 2017-03-01 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
152520.00 PRZYGOTOWANIE ARTYSTYCZNEGO WIDOWISKA MULTIMEDIALNEGO WODA-ŚWIATŁO-DŹWIĘK W FORMIE APLIKACJI KOMPUTEROWEJ O DŁUGOŚCI OK. 8 MINUT NA POTRZEBY KRÓTKIEJ PREZENTACJI MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH FONTANNY MULTIMEDIALNEJ - DOT REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO
17/IR/17 2017-03-01 LIFT SERVICE KOMPONENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40713.00 DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W LUBLINIE, PRZY UL. TUMIDAJSKIEGO 6A
20/IR/17 2017-03-01 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
8616.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - STADION LEKKOATLETYCZNY "START" Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI , LUBLIN AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22
112/MZON/17 2017-03-01 GRZEGORZ WILCZYŃSKI
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
111/MZON/17 2017-03-01 ANNA PARDUS
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
110/MZON/17 2017-03-01 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
78/MZON/17 2017-03-01 KAROLINA WOLSKA
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
77/MZON/17 2017-03-01 PAULINA SIEMBIDA
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
76/MZON/17 2017-03-01 KRYSTYNA ROLSKA
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
75/MZON/17 2017-03-01 JANINA RACHWAŁ
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PYCHOLOGICZNEJ/ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20ZŁ/18ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
74/MZON/17 2017-03-01 BOŻENNA PASIERBIAK
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
73/MZON/17 2017-03-01 KRZYSZTOF MOŚ
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
72/MZON/17 2017-03-01 EWA MISIUDA
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
21/OŚ/17 2017-03-01 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
0.00 ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM " I OGÓLNOPOLSKI KONKURS "BLIŻEJ PSZCZÓŁ" I KONFERENCJA "PSZCZOŁA W MIEŚCIE" DO UMOWY NR 5/OŚ/17 ZAWARTEJ W DNIU 8.02.2017 R.
5/PS/17 2017-03-01 PAWEŁ CAL
4170.00 WYKONANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017
27/SOI/17 2017-03-01 FUNDACJA ROZWOJU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
6000.00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ JAKOŚCI ŻYCIA ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH AUTORSKĄ METODĄ NA PRÓBIE OGÓLNEJ W LICZBIE 600 RESPONDENTÓW, MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN.
34/SOI/17 2017-03-01 WHY EMERGING EUROPE LTD
27839.00 REALIZACJA PAKIETU USŁUG ,,POLAND: SOURCING DESTINATION-SOURCING IN CEE SERIES 2017'', W TYM ORGANIZACJA SEMINARIUM SIECIOWEGO POŚWIĘCONEGO TEMATYCE OUTSOURCINGOWEJ.
268/KL/17 2017-03-01 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - " NASZ LUBLIN - NASZ DOM"
269/KL/17 2017-03-01 LUBA MATRASZEK
0.00 ANEKS DO UMOWY 138/KL/17 Z DNIA 1.02.2017 - ZMIANA SPOSOBU INFORMACJI O LICZBIE WYKONANIA ZLECENIA I WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI
179/ST/17 2017-03-01 PAWEŁ BATYRA
4396.00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH SEZON LUBLIN 2017.
180/ST/17 2017-03-01 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
701100.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIAMI I UDZIAŁEM LUBLESKIEJ DRUŻYNY W ROZGRYWKACH FAZY ZASADNICZEJ II LIGI ŻUZLA
271/KL/17 2017-03-01 IZABELA KOPEĆ "ARTMUS - IK"
15000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TOWRZYSZĄCEJ WYDANIU PŁYTY AUTORSKIEGO PROJEKTU IZABELI KOPEĆ "MICHAŁ LUDOMIR ROGOWSKI - ENIGMA"
57/GM/17 2017-03-01 GLOBMATIX SP.Z O.O.
24907.00 WYKONYWANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 150 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANI
65/ZSS/17 2017-03-01 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
201.00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS AKCJI PROZDROWOTNEJ "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W DNIU 8 MARCA 2017 R. W GALERII OLIMP.
252/KL/17 2017-02-28 ANNA SZABELKA
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ( I SKRZYPCE) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO KWARTETU AKADEMOS Z OKAZJI 156. ROCZNICY URODZIN ANIELI HR. POTULICKIEJ W DN. 9.04.20217 W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM
255/KL/17 2017-02-28 ALEKSANDRA BATOG
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ( ALTÓWKA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO KWARTETU AKADEMOS Z OKAZJI 156. ROCZNICY URODZIN ANIELI HR. POTULICKIEJ W DN. 9.04.2017R. W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM
267/KL/17 2017-02-28 DOMINIK SZCZEŚNIAK
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. " MIASTO NARYSOWANE - OSTATNI ROZDZIAŁ."
264/KL/17 2017-02-28 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, PT. "4 W 1" NA 700- LECIE , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
265/KL/17 2017-02-28 FUNDACJA 8KOLOR
8000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - KONKURS KOMIKSOWY NA 700-LECIE LUBLINA
263/KL/17 2017-02-28 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - " SENSALSA 700"
266/KL/17 2017-02-28 FUNDACJA "STUPA HOUSE"
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL KULTURY BUDDYJSKIEJ W LUBLINIE "PRZESTRZEŃ UMYSŁU"
25/SOI/17 2017-02-28 ILONA LEĆ
14000.00 PRZEPROWADZENIE BADANIA ORAZ SPORZĄDZENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO LUBELSKIEJ WYŻYNY IT (ANALIZA RYNKU, POSTRZEGANIE MARKI, DZIAŁANIA MARKETINGOWE)
43/OR/17 2017-02-28 ŚLASKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
0.00 WSPÓŁUDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA "BENCHMARKING-KONTYNUACJA."
61/GM/17 2017-02-28 BOŻENA KUNA
2172.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 236/GM/13 ZAWARTEJ W DNIU 17.09.2013 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
55/GM/17 2017-02-28 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
15986.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. RUSKIEJ/UL. NADSTAWNEJ/AL. TYSIĄCLECIA/UL. SZKOLNEJ/UL.WYSOKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DO OBSŁUGI TARGOWISK ZNAJDUJACYCH SIĘ PRZY AL. TYSIĄCLECIA I UL. RUSKIEJ ORAZ TARGOWISKO TYMCZA
6/GD/17 2017-02-28 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
5200.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO: I CZĘŚĆ - DZIAŁEK: NR 1 ORAZ NR 29 STANOWIĄCYCH ALEJĘ SOLIDARNOŚCI (OBR.42, ARK.10 I 11), II CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 2 STANOWIĄCEJ UL.BAZYLIANÓWKĘ (OBR.42, RK.12), III CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 21/5
62/ZSS/17 2017-02-28 "CRH AKADEMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
58/ZSS/17 2017-02-28 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
50000.00 PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
18/KP/17 2017-02-28 POLSKA PRESS SP. Z O.O.
12000.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI OBCHODÓW KULTURALNYCH W RAMACH WIELKIEGO JUBILEUSZU 700-LECIA NADANIA LUBLINOWI PRAW MIEJSKICH.
73/GM/17 2017-02-28 SKARB PAŃSTWA
SKARB PAŃSTWA
15000.00 ZAKUP ZA CENĘ NIŻSZĄ NIŻ WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA.
62/GM/17 2017-02-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
1036.00 UMOWA NR: 12/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, GŁUSKA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GŁUSKIEJ 2,4 / UL. WITA STWOSZA 1 O POW. 1036 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BUDOWLANE - PĘTLA NAWROTOWA
254/KL/17 2017-02-28 DANUTA SOBIK-PTOK
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ (WIOLONCZELA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO KWARTETU AKADEMOS Z OKAZJI 156. ROCZNICY URODZIN ANIELI HR. POTULICKIEJ , ORGANIZOWANEGO W DN. 9.04.2017R. W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM
253/KL/17 2017-02-28 JOANNA COGIEL
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ( II SKRZYPCE ) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO KWARTETU AKADEMOS Z OKAZJI 156. ROCZNICY URODZIN ANIELI HR. POTULICKIEJ W DN. 9.04.2017R. W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM
262/KL/17 2017-02-28 FUNDACJA BELRIGUARDO - OKNO NA HISTORIĘ I SZTUKĘ
70000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RENESANSU
23/IR/17 2017-02-28 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 13/IR/17 Z DNIA 27.01.2017R ZMIAN TERMINU OPRACOWANIA PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ PEŁNIENIA NADZORÓW AUTORSKICH DOT. ADAPTACJI , PRZENIESIENIA ORAZ USUNIĘCIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA DOT. " REWITA
59/GM/17 2017-02-28 BAZAR SPÓŁKA Z O.O.
26000.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY AL. TYSIĄCLECIA Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE TARGOWISKA. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
105/ST/17 2017-02-28 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
4000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. I ELIMINACYJNY TURNIEJ MP W LOALBALL
259/KL/17 2017-02-28 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
50000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FONIA LUBLINA
258/KL/17 2017-02-27 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
15000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - " KABARETOWY UNIWEREK"
175/ST/17 2017-02-27 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
6640.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW (ART. 19A)
260/KL/17 2017-02-27 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ II LO ZAMOYSZCZACY
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM XIV LUBELSKIE SPOTKANIA TEATRALNE "ZWIERCIADŁA"
41/OR/17 2017-02-27 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
3820.00 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. KLEEBERGA 12A W LUBLINIE O POWIERZCHNI 167,90M2. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 3820,56 ZŁ BRUTTO.
59/ZSS/17 2017-02-27 JÓZEF SZOPIŃSKI
1300.00 OPRACOWANIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA ORAZ POPROWADZENIE IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MARCA 2017 R. W GALERII OLIMP W LUBLINIE.
16/IT/17 2017-02-27 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
959.00 ANEKS DO UMOWY NR 19/IT/16 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
261/KL/17 2017-02-27 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM " CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE"
14/IT/17 2017-02-27 VIRTUAL TELECOM A.SERGIEL, D.ŁADNIAK SP.J.
10332.00 ANEKS DO UMOWY NR 86/IT/15 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
13/IT/17 2017-02-27 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
332.00 ANEKS DO UMOWY NR 115/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
12/IT/17 2017-02-27 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1992.00 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
17/IT/17 2017-02-27 BLUE BRAIN Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
671580.00 DZIERŻAWA WRAZ Z USŁUGĄ UTRZYMANIA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
178/ST/17 2017-02-27 ACTIVE GROUP ADAM MIEDZIŃSKI
46740.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW KOLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI W MTB XCE W RAMACH CYKLU " SSANGYONG ELIMINATOR MTB" - 5-6.08.2017 R.
15/IT/17 2017-02-27 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
13911.00 ANEKS DO UMOWY NR 94/IT/15 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
82/KL/17 2017-02-25 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
10000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TOWRZYSZĄCEJ WYDANIU BIBLII ARAMEJSKIEJ "TARGUM NEOFITI 1, KSIĘGA WYJŚCIA T.2"
1/ZIT/17 2017-02-24 GMINA LUBLIN
0.00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA GMIN LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE 2014-2020
18/IR/17 2017-02-24 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
398055.00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE "ZACISZA REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO W OSIEDLU LIPNIAK WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W PASIE DROGOWYM UL. SKUBISZEWSKIEGO, KRWAWICZA I KLEPACKIEGO W LUBLINIE
15/PN/17 2017-02-24 STOWARZYSZENIE "JESTEM"
0.00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM" W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS. UMOWA BĘDZIE ANGAŻOWAŁA ŚRODKI MIASTA -WKŁAD WŁASNY W KWOCIE 9 981,00 ZŁ W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA OD INSTYTUCJ
11/PN/17 2017-02-24 FUNDACJA FUGA MUNDI
22750.00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 "KIEDY TWOJE RĘCE SĄ RÓWNIEŻ MOIMI".
13/PN/17 2017-02-24 NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCH.PEDAG. INTEGRA W LUBLINIE
17456.00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OD NAJMŁODSZYCH LAT".
12/PN/17 2017-02-24 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W
29047.00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 "OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE".
251/KL/17 2017-02-24 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA "IUVO"
12000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "WCIĄŻ POZNAJĘ MOJE MIASTO"
256/KL/17 2017-02-24 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA
8000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO:" 24. STUDENCKIE KONFRONTACJE FILMOWE"
177/ST/17 2017-02-24 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA
68000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE PODCZAS ORGANIZACJI CYKLU IMPREZ SPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ AKADEMICKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
257/KL/17 2017-02-24 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM"
250/KL/17 2017-02-24 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, FESTYN DZIELNICOWY XVI DZIEŃ WĘGLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
248/KL/17 2017-02-24 FUNDACJA SZPILKA
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "KAMIENICA W SERCU LUBLINA".
241/KL/17 2017-02-23 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
9000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY 700-LECIE LUBLINA W OBIEKTYWIE
246/KL/17 2017-02-23 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE"
245/KL/17 2017-02-23 FUNDACJA M-ART
14000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, TWÓRCZE SPOTKANIA Z LUBELSKĄ LEGENDĄ. EDYCJA II
12/SA/17 2017-02-23 SYLWIA KĘDZIORA
3200.00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
11/SA/17 2017-02-23 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3300.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
10/SA/17 2017-02-23 WOJCIECH SŁOTA
3300.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
9/SA/17 2017-02-23 MARCIN KRUPA
3300.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
8/SA/17 2017-02-23 GABRYELA TOMASZEWSKA
3300.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
7/SA/17 2017-02-23 MAGDALENA SKUBISZEWSKA
3300.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
6/SA/17 2017-02-23 BOGUMIŁA PYDO
3300.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
5/SA/17 2017-02-23 ANNA PAŁYS
3300.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
4/SA/17 2017-02-23 IZABELA LESZCZYŃSKA
3300.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
3/SA/17 2017-02-23 EWA CZERNIAK
3300.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
2/SA/17 2017-02-23 KATARZYNA BUTRYMOWICZ
3300.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
13/SA/17 2017-02-23 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN
33.00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
58/GM/17 2017-02-23 RENATA SZAFRANEK
68.00 UMOWA NR: 1006/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA POW. 34 M2
240/KL/17 2017-02-23 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
25000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY - UKRAIŃSKIE WYDARZENIA KULTURALNE
80/ST/17 2017-02-23 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
56/GM/17 2017-02-23 ANDRZEJ KITA
2020.00 UMOWA NR: 10/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA MIEJSCA POSTOJOWE DLA SERWISOWANYCH SAMOCHODÓW ORAZ POLEPSZENIE WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 1600 M2
247/KL/17 2017-02-23 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
15000.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, "ZŁOTA RYBKA W LUBLINIE I INNE ULICE", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
249/KL/17 2017-02-22 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
12000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-XVI MŁODZIEŻOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE POD HASŁEM " TRANSFORMACJA MEDIÓW"
239/KL/17 2017-02-22 FUNDACJA LUBELSKA AGORA MODERNIZMU
30000.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, LUBELSKIE DNI MODERNIZMU EDYCJA II, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
243/KL/17 2017-02-22 WYSOKA SP. Z O.O.
20000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ - WYDANIE SPECJALNEJ EDYCJI MULTIMEDIALNEGO ALBUMU "CHONANIBE&TOMASZ MOMOT ORKIESTRA NA ŻYWO" Z OKAZJI OBCHODÓW 700 LECIA
49/GM/17 2017-02-22 MAREK RYMARCZYK
99.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ, DWA GARAŻE ORAZ BUDYNEK MIESZKALNY. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
53/GM/17 2017-02-22 BAARD SP. Z O.O.
723.00 UMOWA NR: 53/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY (SP) - LUBLIN
51/GM/17 2017-02-22 JANUSZ WARTACZ
225.00 UMOWA NR: 8/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POW. 50 M2 CZ. DZ. NR 91, OBR. 73, ARK. 13, OPŁATA MIESIĘCZNA
76/GM/17 2017-02-22 IRENA PYRA
PYRA JAROSŁAW
700.00 UMOWA NR: 1010/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
54/GM/17 2017-02-22 PRZEMYSŁAW LATOS
275.00 UMOWA NR: 54/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
48/GM/17 2017-02-22 ATRIUM FELICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ ATRIUM FELICITY SP. Z O.O. PRZY AL. W.WITOSA.
223/KL/17 2017-02-21 BARTŁOMIEJ WĘGLIŃSKI
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN." KRYMINALNY LUBLIN".
215/KL/17 2017-02-21 TOMASZ RITTER
4000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS KONCERTU Z OKAZJI 95. ROCZNICY ŚMIERCI KS. IDZIEGO RADZISZEWSKIEGO W DNIU 26.02.2017 R. W AULI KUL JP II
216/KL/17 2017-02-21 BARTŁOMIEJ DROZD
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "MOJA TRADYCJA."
217/KL/17 2017-02-21 BOGDAN BRACHA
10000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN." KOLĘDY Z PRZYSZŁOŚCI."
228/KL/17 2017-02-21 RAFAŁ PANAS
10000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "STRASZNE, NIEZWYKŁE, BOHATERSKIE I MIŁOSNE HISTORIE Z DAWNEGO LUBLINA".
227/KL/17 2017-02-21 STANISŁAW ŁUKOWSKI
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN " LITERACKIE TWARZE LUBLINA."
235/KL/17 2017-02-21 MONIKA STOLAT
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "THE STRANGER FILMS (TYTUŁ ROBOCZY)."
14/MAZ/17 2017-02-21 JAN KAMIŃSKI
1000.00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
15/MAZ/17 2017-02-21 "GRA O DRON" ARTUR BANACH
700.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 20 SZT. ZDJĘĆ
232/KL/17 2017-02-21 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
125000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017 - 2019 - WSCHODNI SALON SZTUKI
13/MAZ/17 2017-02-21 SZYMON PIETRASIEWICZ
1000.00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
12/MAZ/17 2017-02-21 MARCIN SKRZYPEK
1000.00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
11/MAZ/17 2017-02-21 KATARZYNA SZCZYPIOR
1000.00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
10/MAZ/17 2017-02-21 NATALIA PRZESMYCKA
1000.00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
9/MAZ/17 2017-02-21 KAMILA ROJEK
1000.00 WYKONANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
8/MAZ/17 2017-02-21 KAMILA BOGUSZEWSKA
1000.00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁASZANYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
16/MAZ/17 2017-02-21 LESZEK GRYGORCZUK
280.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 4 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA LESZKA GRZEGORCZYKA
10/PN/17 2017-02-21 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
50000.00 UMOWA GRANTOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI MIKROPROJEKTU "NORWESKI KLIMAT DLA LUBLINA. RACJONALNE WYKORZYSTANIE ENERGII W LUBELSKIEJ WYSPIE CIEPŁA" W RAMACH PROJEKTU "POLSKO-NORWESKA PLATFORMA WSPÓŁPRACY DLA POSZANOWANIA ENERGII I KLIMATU"
236/KL/17 2017-02-21 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
6000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA - IV EDYCJA
231/KL/17 2017-02-21 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "KAWIARENKA KULTURALNA"
237/KL/17 2017-02-21 FUNDACJA TANTHEO
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XIII STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY " KONTESTACJE", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
234/KL/17 2017-02-21 FUNDACJA TUTTI
37000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, GALERIA POSTACI, RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
225/KL/17 2017-02-21 OLGA KOZIEŁ
9000.00 PROJEKT STYPENDIALNY WOŁYŃ W PIEŚNIACH
242/KL/17 2017-02-21 VERANO MARCIN SZWEDZICKI
3000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJACEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "LUBLIN TATTOO DAYS 2017", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 8-9 KWIETNIA 2017R.
238/KL/17 2017-02-21 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "KARUZELA SZTUKI NA TROPIE"
220/KL/17 2017-02-21 MICHAŁ KAWALEC
7000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " NOWE OBLICZE LUBLINA - IMPRESJE GRAFICZNE"
222/KL/17 2017-02-21 IWONA DREWNIAK
7500.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "PROJEKT GRAFICZNY ALBUMU O LUBELSKIEJ ARCHITEKTURZE MODERNISTYCZNEJ -WYKONANIE ILUSTRACJI, SKŁAD, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU"
224/KL/17 2017-02-21 GRZEGORZ PAWLAK
9500.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " KL LUBLIN OPOWIEŚĆ O NIELUDZKOŚCI"
229/KL/17 2017-02-21 MARIA SZCZĘSNA
6700.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " ILUSTROWANY TOMIK POEZJI PT. SŁOWA NAS ZDRADZAJĄ - WYDANIE"
29/SOI/17 2017-02-21 TARGI LUBLIN S.A.
109470.00 WYNAJEM OBIEKTU CELEM ORGANIZACJI KONFERENCJI INFORMATYCZNEJ CHECK IT
24/SOI/17 2017-02-21 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
17000.00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ,,MAKE LEARN & TIIM JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE 2017'' W TERMINIE 17-19.05.2017 R.
26/SOI/17 2017-02-21 POLITECHNIKA LUBELSKA
1800.00 ORGANIZACJA XX I WARSZTATÓW METODOLOGICZNYCH IM. PROFESORA STEFANA MŁYNARSKIEGO
13/OŚ/17 2017-02-21 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
28000.00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "LUBELSKA KAMPANIA EDUKACYJNA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONYCH ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH"
10/OŚ/17 2017-02-21 FUNDACJA ART OF SCIENCE
15000.00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "ZAGRAJ W EKO" PRZYZNANA W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT.
15/OŚ/17 2017-02-21 LUBLINDIS SP. Z O. O.
0.00 ANEKS DOTYCZĄCY UDOSTĘPNIENIA POWIERZCHNI POD AUTOMATY DO ZBIÓRKI BUTELEK PET I PUSZEK ALUMINIOWYCH.
9/OŚ/17 2017-02-21 KOŁO ŁOWIECKIE NR.90 "DARZ BÓR" W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN
11/OŚ/17 2017-02-21 KOŁO ŁOWIECKIE NR 69 "BAŻANT"
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA POROZUMIENIA 18/OŚ/16 Z DN. 02.02.2016 R.
14/OŚ/17 2017-02-21 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
7000.00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "ODDECH DLA LUBLINA NA 700 - LECIE. KAMPANIA ANTYSMOGOWA".
18/MAZ/17 2017-02-21 MAŁGORZATA WIĄCEK
490.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 7 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA MAŁGORZATY WIĄCEK
20/MAZ/17 2017-02-21 ANDRZEJ KIECANA
1960.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 28 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA TOMASZA KIECANA
19/MAZ/17 2017-02-21 ANNA SĘKOWSKA
490.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 7 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA ANNY SĘKOŁOWSKIEJ
17/MAZ/17 2017-02-21 MAŁGORZATA PAC-SOSIŃSKA
350.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 5 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA MAŁGORZATY PAC-SOSIŃSKIEJ
46/GM/17 2017-02-21 NOVA IZABELA PILIPCZUK, JERZY SAGAN SPÓŁKA JAWNA
28555.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. TYSIĄCLECIA/UL. NOWY PLAC TARGOWY Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DO OBSŁUGI HALI NOVA ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO - USŁUGOWEJ. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
47/ZSS/17 2017-02-21 RAFAŁ TUDRUJ AGENCJA ARTYSTYCZNA RT BEST MUSIC
2000.00 PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEGO KONCERTU SCENICZNEGO W WYKONANIU ZESPOŁU POZYTYVNI.PL PODCZAS ORGANIZOWANEJ AKCJI PROFILAKTYCZNEJ "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W DNIU 8 MARCA 2017 R. W GALERII OLIMP W LUBLINIE.
17/KP/17 2017-02-21 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
600.00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY LOKALU RADY I ZARZĄDU DZIELNICY STARE MIASTO PRZY UL. JEZUICKIEJ 14 W LUBLINIE (KWOTĘ 600 ZŁ ROCZNIE WYLICZONO SZACUNKOWO)
173/ST/17 2017-02-21 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
553.00 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH PLAKATU, BANERÓW I PAPIERU FIRMOWEGO DOTYCZĄCEGO "LATA W MIEŚCIE 2017".
169/ST/17 2017-02-21 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU
171/ST/17 2017-02-21 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
95000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
233/KL/17 2017-02-21 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
25000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ
226/KL/17 2017-02-21 MAŁGORZATA BAŁDYGA
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. " PARTYTURA TREŚCI - SŁOWOOBRAZY (GRAFIKA)."
165/ST/17 2017-02-20 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
5700.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- CYKL ZAWODÓW W RUGBY TAG
218/KL/17 2017-02-20 "UNIA ABSOLWENTÓW"
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-UNIA FILM FESTIVAL 2017
221/KL/17 2017-02-20 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
10000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONKURS PLASTYCZNO-RECYTATORSKI "DZIEŃ JAK CO DZIEŃ"
219/KL/17 2017-02-20 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "ARENA GIER"
212/KL/17 2017-02-20 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI - EDUCATORES
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TALENTY - MOJEMU MIASTU
211/KL/17 2017-02-20 TARGI LUBLIN S.A.
12000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONKURSU PLASTYCZNEGO "KOZIOŁKOMANIA"
23/SOI/17 2017-02-20 ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH
79950.00 PRZYGOTOWANIE RAPORTU ABSL POD TYTUŁEM ,,USŁUGI BIZNESOWE W LUBLINIE 2017/BUSINESS SERVICES IN LUBLIN 2017''
46/ZSS/17 2017-02-20 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DAYTONA KRYSTYNA PRZYBYŁA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
8/BM/17 2017-02-20 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
1000.00 DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN W RAMACH PROGRAMU "PRZYJAZNE PATROLE" - ZAKUP DWÓCH FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH NA WYPOSAŻENIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO KMP.
47/GM/17 2017-02-20 JAN PRUCHNIAK
MARUSZAK JOANNA,PRUCHNIAK AGATA,PRUCHNIAK EWA
265.00 UMOWA NR: 1005/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
43/GM/17 2017-02-20 STANISŁAW DUDA
43.00 UMOWA NR: 5/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN - GARAŻ
90/ST/17 2017-02-20 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4080.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - KONTYNUACJA
31/ST/17 2017-02-20 TOWARZYSTWO SPORTOWE START
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - L.A. I PC.
163/ST/17 2017-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
11450.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW W PIŁCE NOŻNEJ
213/KL/17 2017-02-20 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA V
162/ST/17 2017-02-20 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
12600.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- CYKL ZAWODÓW W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
205/KL/17 2017-02-17 NORMALNA KULTURA
4000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - DZIELNICE KULURY - "PRA PRA LUB. WARSZTATY HISTORYCZNE DLA NAJMŁODSZYCH"
199/KL/17 2017-02-17 EWA BAJKOWSKA
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "WIERNI. OPOWIEŚĆ RODZINNA."
195/KL/17 2017-02-17 DOROTA OZIMEK
7000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. KULTURA W KUCHNI."
204/KL/17 2017-02-17 FUNDACJA "5MEDIUM"
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KREATYWNI W FOTOGRAFII IV
185/KL/17 2017-02-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
15000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "NOC ŚW. JANA W SKANSENIE"
206/KL/17 2017-02-17 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
17000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, RĘKODZIEŁO DLA SENIORA II , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
214/KL/17 2017-02-17 KAMILA CZOSNYK
2200.00 REALIZACJA INTERMEDIALNEJ WYSTAWY MŁODYCH LUBELSKICH ARTYSTÓW W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
203/KL/17 2017-02-17 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
12000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-MIASTO-KULTURY-OPEN STAGE METAMORFOZY
209/KL/17 2017-02-17 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-MIASTO KULTURY-LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. JACKA KACZMARSKIEGO METAMORFOZY SENTYMENTALNE-ZMIANA FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
44/GM/17 2017-02-17 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
149.00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: A) W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. DULĘBY 6, B) W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 17.
45/GM/17 2017-02-17 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 8.08.2016 R. NR 154/GM/16 ZMIENIAJĄCY TREŚĆ PKT 2 KOMPARYCJI, § 1, PKT 1 § 2, PUNKTU 1 W § 2 PODPUNKTU A) W § 2 PKT 1, PODPUNKTU D) W § 2 PKT 1 ORAZ PODPUNKTU F) W § 2 PKT 1.
50/GM/17 2017-02-17 KATARZYNA PRZYTUŁA
0.00 UGODA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I KATARZYNĄ PRZYTUŁĄ W PRZEDMIOCIE RATALNEJ SPŁATY ZALEGŁOŚCI ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONEJ PRZY UL. ŁOPACIŃSKIEGO 5.
15/KP/17 2017-02-17 AGORA SA
20910.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH AKCJI "KOBIETA NA MEDAL".
57/ZSS/17 2017-02-17 MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY
50600.00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ KLUB DZIECIĘCY " MARTYNKA I PRZYJACIELE"
5/GD/17 2017-02-17 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3500.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.LWOWSKIEJ - DZIAŁKI NR 29/1, 29/2 I 29/3 (OBR.14-KALINOWSZCZYZNA, ARK.11)
1/PS/17 2017-02-17 GMINA MIASTA GDAŃSK
0.00 ORGANIZACJA KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017
39/OR/17 2017-02-17 KONSPOŻ SP.J.
24062.00 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, PLACU KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, PLACU LITEWSKIEGO 1, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37-39, UL. PODWALE 3A, AL. RACŁAWICK
210/KL/17 2017-02-17 TOWARZYSTWO MUZYCZNE
50000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN. X OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. ST. SERWACZYŃSKIEGO
52/GM/17 2017-02-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI: NR 4/1 (OBR. 26, ARK. 7), POŁOŻONA PRZY UL. WETERANÓW 11, 3/16 (OBR. 26, ARK. 7),
45/ZSS/17 2017-02-16 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0.00 POROZUMIENIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
200/KL/17 2017-02-16 STOWARZYSZENIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH "PRO ARTE"
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ESTRADA MŁODYCH
127/ST/17 2017-02-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
25000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GRAND PRIX POLSKI - PUCHAR POLSKI 50M
198/KL/17 2017-02-16 FUNDACJA RATIONE FORTES
6000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XIX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ WILLIAMA SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/OŚ/17 2017-02-16 KOŁO ŁOWIECKIE NR 38 "BÓR" W NIEMCACH
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE REALIZACJI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NR 4/OŚ/16 ZAWARTEGO W DNIU 19.01.2016 R. ZMIANA GATUNKÓW ZWIERZĄT PRZYJMOWANYCH DO DZIERŻAWIONEGO OBWODU ŁOWIECKIEGO PRZEZ KOŁO
43/ZSS/17 2017-02-16 MYAH JULIA KREYSER
0.00 POROZUMIENIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
7/OŚ/17 2017-02-16 KOŁO ŁOWIECKIE NR.8 "ŁOŚ"
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE REALIZACJI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NR 8/OŚ/16 ZAWARTEGO W DNIU 02.02.2016 R. ZMIANA ILOŚCI ZWIERZĄT PRZYJMOWANYCH DO DZIERŻAWIONEGO OBWODU ŁOWIECKIEGO PRZEZ KOŁO ŁOW
201/KL/17 2017-02-16 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
330000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017 - 2019, WYDAWANIE KWARTALNIKA AKCENT, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
10/BM/17 2017-02-16 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
280000.00 ZORGANIZOWANIE W 2017 ROKU SŁUŻB PONADNORMATYWNYCH FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH DOCHODY WŁASNE GMINY LUBLIN
202/KL/17 2017-02-16 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
14000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-MIASTO KULTURY-ŻURAWIE - LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA KULTURALNE
38/OR/17 2017-02-16 RUCH SA
-87.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 75/OR/16 Z DNIA 10.10.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIE KWOTY UMOWY O 87,55 ZŁ DO WYSOKOŚCI 38 218,53 ZŁ.
10/IT/17 2017-02-16 DOCUFIELD SP. Z .O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
116382.00 DZIERŻAWA WRAZ Z USŁUGĄ UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PRACY DZIERŻAWIONEGO TERMINALA POCZTOWEGO.
48/ZSS/17 2017-02-16 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
0.00 POROZUMIENIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
16/IR/17 2017-02-15 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
53000.00 MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. NARUTOWICZA 37/39
56/ZSS/17 2017-02-15 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
31500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU
55/ZSS/17 2017-02-15 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
40950.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU
54/ZSS/17 2017-02-15 MISERICORDIA CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY CHORYM
6300.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU
53/ZSS/17 2017-02-15 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
9450.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU
52/ZSS/17 2017-02-15 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
19530.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU
51/ZSS/17 2017-02-15 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
9450.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU
50/ZSS/17 2017-02-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
25200.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU
49/ZSS/17 2017-02-15 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
10710.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU
2/PL/17 2017-02-15 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
0.00 POROZUMIENIE DOT. UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH, BĘDĄCYCH W POSIADANIU URZĘDU MIASTA LUBLIN W ZBIORZE "DANE GEOGRAFICZNE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS"
42/GM/17 2017-02-15 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3000.00 WYKONANIE WYZNACZENIA/WZNOWIENIA I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANICZNYCH NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO: A) DZIAŁKA NR 375 (OBR. 12 - OSICZYNA, ARK. 2) O POWIERZCHNI 0,24 HA, POŁOŻONA W OSICZYNIE W GMINIE SKIERBIESZÓW, B) DZIAŁKA NR 441 (
107/ST/17 2017-02-15 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
9000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GRAND PRIX POLSKI PTT W TAŃCU LATYNOAMERYKAŃSKIM
167/ST/17 2017-02-15 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
8100.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
172/ST/17 2017-02-15 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
0.00 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU DO UMOWY 301/ST/16 - REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2016/2017
131/ST/17 2017-02-15 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
25000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE AKADEMICKIE MP W PŁYWANIU
134/ST/17 2017-02-15 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
25000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - MP JUNIORÓW W PŁYWANIU
132/ST/17 2017-02-15 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
10000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
172/KL/17 2017-02-15 ADAM MYJAK
12000.00 WYKONANIE 3 EGZ. STATUETKI DLA LAUREATA NAGRODY M. LUB. ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
179/KL/17 2017-02-15 JANUSZ WACH
1350.00 ORGANIZACJA WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ PT." MIASTA PARTNERSKIE LUBLINA I REGIONY PARTNERSKIE LUBELSZCZYZNY" I PREZENTACJA ZNACZKA POCZTOWEGO ZW. Z 700-LECIEM LUBLINA
189/KL/17 2017-02-15 LUBELSKA FUNDACJA JEŹDZIECTWA
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 55/KL/17 Z DNIA 16.01.2017 R. DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA
187/KL/17 2017-02-15 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
10000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, " PEJZAŻ W AKWARELI" , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
180/KL/17 2017-02-15 FUNDACJA PRZYJAZNA PSYCHIATRIA
6000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, DOROŚLI DZIECIOM BAJKĘ OPOWIEDZĄ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
196/KL/17 2017-02-15 ANNA MAZUREK
6000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " ANNA KAMIEŃSKA 1920-1986. STUDIUM BIOGRAFICZNE".
182/KL/17 2017-02-15 JACEK GISZCZAK
10000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "POWIEŚĆ CHRYSTUS Z ULICY KOWALSKIEJ "
194/KL/17 2017-02-15 WŁADYSŁAW MAŁAWSKI
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " IKONA - SAKRALNY WYMIAR RZECZYWISTOŚCI "
193/KL/17 2017-02-15 MARTA GÓŹDŹ
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY "PROJEKT I WYKONANIE KOSTIUMÓW DO PREZENTACJI PERFORMATYWNEJ SIEDEM ŻYCZEŃ "
40/ST/17 2017-02-15 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
82/ST/17 2017-02-15 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
188/KL/17 2017-02-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
38000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM Z KULTURĄ DO NIEBA VII EDYCJA
207/KL/17 2017-02-15 KAROLINA MAJKOWSKA
176.00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI TEKSTU PROPOZYCJI PROGRAMOWEJ CEREMONII OTWARCIA MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO U21, WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KULTURY UM LUBLIN
184/KL/17 2017-02-15 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ANGELUS
14000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM ORGANIZACJA UROCZYSTEJ XII GALI ROZDANIA NAGRÓD ANGELUS 2016
197/KL/17 2017-02-15 FUNDACJA "SIĘ TWORZY"
150000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019
183/KL/17 2017-02-15 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
15000.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
181/KL/17 2017-02-15 TOWARZYSTWO MUZYCZNE
60000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: HARMONIE STAREGO MIASTA
186/KL/17 2017-02-15 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, BRUNO4EVER. DNI BRUNONA SCHULZA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
111/ST/17 2017-02-15 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
25000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE-VII PUCHAR EUROPY W TAEKWONDO
190/KL/17 2017-02-15 ELIZA GALEJ-SZCZEPAŃSKA
10000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "DOTKNIJ DZIKIEJ SZTUKI ŚWIATA"
191/KL/17 2017-02-15 URSZULA GIERSZON
10000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " GŁOS Z TAMTEJ STRONY KONRAD BIELSKI 1920-1970 ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ"
155/KL/17 2017-02-15 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. MALI ARTYŚCI DLA DUŻEGO LUBLINA
192/KL/17 2017-02-15 DARIUSZ JEŻ
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " LAJF CZYLI KTO JEST KTO"
40/OR/17 2017-02-15 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
2660.00 ANEKS NR 8 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2014 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 53,4 M2 DO ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1241,70 M2 I WZROSTU OPŁAT CZYNSZOWYCH O 2660,12 ZŁ/M-SC DO WYSOKOŚCI 61504,49 ZŁ.
21/SOI/17 2017-02-14 AGATA CHOLEWA
1620.00 PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE ANIMACJI ŁĄCZNIE 6 SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH Z PRZEDSTAWICIELAMI RADY DZIELNICY WROTKÓWORAZ INTERESARIUSZAMI DZIELNICY SŁUŻĄCYCH ZEBRANIU INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH WYKONANIE ANALIZY SWOT
20/SOI/17 2017-02-14 AGATA CHOLEWA
3380.00 OPRACOWANIE ANALIZY SWOT I KIERUNKÓW ROZWOJU DZIELNICY WROTKÓW
36/OR/17 2017-02-14 BESKID PLUS SP. J. TYRNA
18926.00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
35/OR/17 2017-02-14 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
-184.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 338/OR/12 Z DNIA 7.11.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA UŻYCZONYCH POMIESZCZEŃ O 42,69 M2 DO ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 80,90 M2 ORAZ ZMNIEJSZENIA MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW ZA CENTRALNE OGRZEWANIE O 184,30 ZŁ.
3/OW/17 2017-02-14 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
0.00 ANEKS NR 1 Z DNIA 14.02.2017 R. DO POROZUMIENIA NR 1/OW/17 ZAWARTEGO W DNIU 2 STYCZNIA 2017 R.
230/KL/17 2017-02-13 NARODOWE CENTRUM KULTURY
0.00 1. PODJĘCIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ORGANIZACJI W 2017 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNEGO WSCHÓD KULTURY. 2. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA WSCHÓD KULTURY FESTIWALU INNE BRZMIENIA ART'N'MUSIC FESTIVAL W LUBLINIE
40/GM/17 2017-02-13 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
1002.00 UMOWA NR: 4/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MŁYŃSKA DZIERŻAWY - CELE STATUTOWE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ, OZNACZONEJ JAKO CZ. DZ. NR 57 (OBR. 22, ARK. 4) POŁOŻONEJ PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 8, 10 O POW. 1002 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE
64/ST/17 2017-02-13 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW
81/MZON/17 2017-02-13 DANUTA BOGUSZEWSKA
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ I SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WERYFIKACJA WNIOSKÓW STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE, 2 ZŁ ZA WERYFIKACJĘ JEDNEGO WNIOSKU
82/MZON/17 2017-02-13 ANNA CHAŁAS
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ I SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
83/MZON/17 2017-02-13 ANNA CUR
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ. ZA JEDNO ORZECZENIE
84/MZON/17 2017-02-13 MICHAŁ DZIK
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ I SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA: 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE.
85/MZON/17 2017-02-13 EWA EXNER-LIPKO
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
86/MZON/17 2017-02-13 URSZULA FRYGA-DYŚ
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
87/MZON/17 2017-02-13 BEATA GOŁĘBIOWSKA
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA: 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
88/MZON/17 2017-02-13 KINGA GÓRNIAK
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
89/MZON/17 2017-02-13 ZYGMUNT KRUPA
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
90/MZON/17 2017-02-13 GRZEGORZ KRZYWICKI
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA: 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
91/MZON/17 2017-02-13 MAGDALENA ŁUKASIK
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE.
11/IT/17 2017-02-13 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA INSTYTUT BADAWCZY
0.00 POROZUMIENIE O PODJĘCIU WSPÓŁPRACY W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTÓW "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" I PROJEKTU OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ.
9/BM/17 2017-02-13 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
26000.00 REALIZACJA W 2017 R. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM POD NAZWĄ "PRZYJAZNE PATROLE GMINY LUBLIN"
80/MZON/17 2017-02-13 BOŻENA BOCHNIAK
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
96/MZON/17 2017-02-13 JOLANTA MORAWSKA
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ , STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
79/MZON/17 2017-02-13 HANNA ANDRZEJEWSKA
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
16/SOI/17 2017-02-13 SYLWIA RUSINEK
3852.00 USŁUGA MODEROWANIA W DNIU 21.02.2017 R. DYSKUSJI NA TEMAT ŁĄCZENIA DOSTĘPNYCH FORM POMOCY PAŃSTWA, SAMORZĄDU I UNII EUROPEJSKIEJ W ASPEKCIE ROZLICZANIA RÓŻNYCH FORM POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENACH SPECJALNYCH STREF EKONOMI
19/SOI/17 2017-02-13 ANNA RUNO
100.00 TŁUMACZENIE USTNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS TELEKONFERENCJI
37/OR/17 2017-02-13 "INWENT" PIOTR IRENEUSZ ŻÓŁKOWSKI
10473.00 PRZEGLĄDY ORAZ KONSERWACJE URZĄDZEŃ CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
8/OŚ/17 2017-02-13 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
49700.00 OBSŁUGA 19 SZTUK KONTENERÓW SŁUŻĄCYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
15/IR/17 2017-02-13 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
36900.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO OBECNIE FUNDAMENTU WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
109/MZON/17 2017-02-13 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
108/MZON/17 2017-02-13 MAREK SPYCHALSKI
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ. ZA JEDNO ORZECZENIE
107/MZON/17 2017-02-13 MAŁGORZATA KOSIK
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
106/MZON/17 2017-02-13 PIOTR FIC
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
105/MZON/17 2017-02-13 BARBARA BARTOSIK
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
104/MZON/17 2017-02-13 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
103/MZON/17 2017-02-13 HANNA WIŚNIEWSKA
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
102/MZON/17 2017-02-13 IZA TOMASIAK
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
101/MZON/17 2017-02-13 ROBERT SOBIECKI
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
100/MZON/17 2017-02-13 IWONA SKÓRSKA-CISZEWSKA
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
99/MZON/17 2017-02-13 ZYGMUNT SELWA
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
98/MZON/17 2017-02-13 ZOFIA PIELECKA
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
97/MZON/17 2017-02-13 MACIEJ PATYRA
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
95/MZON/17 2017-02-13 MIECZYSŁAW SOWA
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
94/MZON/17 2017-02-13 BARTOSZ PRAŻMO
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
93/MZON/17 2017-02-13 JANINA MATUSEWICZ
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
92/MZON/17 2017-02-13 EWA ŁYJAK
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ BRUTTO ZA JEDNO ORZECZENIE
14/KP/17 2017-02-10 STUDIO PRODUKCYJNE ORKA SP. Z O.O.
1230.00 WYKONANIE OŚMIO SEKUNDOWEJ ANIMACJI LOGO "LUBLIN MIASTO INSPIRACJI".
35/GM/17 2017-02-10 AGNIESZKA MACIĄG
0.00 ANEKS DO UMOWY NAJMU NR 124/GM/13 Z DNIA 06.05.2013 R., DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ GMINY LUBLIN JAKO NAJEMCY PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 DO 30.04.2023 R.
4/GD/17 2017-02-10 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
3900.00 REGULACJA STANU PRAWNEGO W TRYBIE ART.73 USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998R. DZIAŁEK POŁOŻONYCH PRZY UL.SZWEDZKIEJ (OBR.18-LEMSZCZYZNA, ARK.10)
8/IT/17 2017-02-10 IDEO SP.Z O.O.
88560.00 ROZBUDOWA CMS EDITO O NOWE FUNKCJONALNOŚCI, WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH I UTWORZENIE NOWYCH PROJEKTÓW (SERWISÓW) W CMS EDITO, MIGRACJA DANYCH DO CMS EDITO.
177/KL/17 2017-02-10 ANNA WĘGROWSKA
5000.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA TRZECH WYSTĘPÓW AMATORSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO CHÓRU MUSICA DAL VIVO
34/GM/17 2017-02-10 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
20805.00 PSM KOLEJARZ W LUBLINIE UMOWA WZNOWIONA ZE SPÓŁDZIELNIĄ NA LOKAL UŻYTKOWY PRZY UL. WIERZBOWEJ 13 O POW. 881 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 32. CZYNSZ REGULOWANY MIESIĘCZNIE Z GÓRY W KWOCIE 20 805,70 ZŁ BRUTTO.
14/IR/17 2017-02-10 "GELA" USŁUGI BUDOWLANE BARBARA JABŁOŃSKA
100860.00 WYKONANIE ROBÓT KONIECZNYCH, ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OGRODZENIA PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ PRZY UL. WYŚCIGOWEJ , OBEJMUJĄCYCH KOMPLEKSOWO ROBOTY ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM STANOWISK MONITORINGU I SZLABANU I UKŁADANIEM KABLI CCTV BUD.NR 8
3/FE/17 2017-02-10 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
89388465.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
17/SOI/17 2017-02-10 WYDAWNICTWO MUNICIPIUM
85000.00 ORGANIZACJA IV OÓLNPOLSKIEGO SEMINARIUM SEKRETARZY W DNIACH 6 I 7 CZERWCA 2017 R.
18/SOI/17 2017-02-10 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
1000.00 WSPÓŁORGANIZACJA VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORATORSKIEGO WDNIU 14 MARCA 2017 R.
12/IR/17 2017-02-10 "GELA" USŁUGI BUDOWLANE BARBARA JABŁOŃSKA
-52590.00 ANEKS NR 2 - WYŁĄCZENIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEGO CZĘŚCI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZASILENIA I MONITORINGU WEJŚCIA I WYJŚCIA 2 BRAM
11/IR/17 2017-02-10 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
4735.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA DZIAŁCE NR 216/2 NA OSIEDLU KARŁOWICZA W LUBLINIE
96/ST/17 2017-02-09 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
6800.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
101/ST/17 2017-02-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
33320.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
150/KL/17 2017-02-09 FUNDACJA TANTHEO
16000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - NA SŁOMIANYM RYNKU - SPOTKANIE W KULTURZE SŁOWIAN
94/ST/17 2017-02-09 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4080.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
33/OR/17 2017-02-09 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAMES
74753.00 WYKONANIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ MEBLI.
10/IR/17 2017-02-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI WSPÓLNEJ REALIZACJI W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POŁUDNIOWEJ I GRALEWSKIEGO W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH DROGĘ.
9/IR/17 2017-02-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI WSPÓLNEJ REALIZACJI W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SAMOTNEJ W LUBLINIE Z PRZYŁĄCZENIAMI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH DROGĘ.
8/IR/17 2017-02-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI WSPÓLNEJ REALIZACJI W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. NASTURCJOWEJ W LUBLINIE.
28/GM/17 2017-02-09 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0.00 ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALU NR 98/GM/2016 Z DNIA 23.05.2016. DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ NAJEMCY PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017R. DO 30.06.2019 R.
27/GM/17 2017-02-09 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NAJMU NR 22/OW/10 Z DNIA 12.08.2010 R., DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ NAJEMCY PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 R.
26/GM/17 2017-02-09 DAVIK ANETA WOLIŃSKA
0.00 ANEKS DO UMOWY NAJMU NR162/GM/15 Z DNIA 15.06.2015 R., DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ GMINY LUBLIN JAKO NAJEMCY PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 DO 31.07.2018 R.
25/GM/17 2017-02-09 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
0.00 ANEKS DO UMOWY NAJMU NR 6/GM/15 Z DNIA 12.01.2015 R., DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ GMINY LUBLIN JAKO NAJEMCY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY NIP NA : 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 R.
24/GM/17 2017-02-09 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NAJMU NR 70/GM/15 Z DNIA 10.03.2015 R. DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ NAJEMCY PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 R.
23/GM/17 2017-02-09 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NAJMU NR 97/OW/11 Z DNIA 28.04.2011. DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ NAJEMCY PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 R.
3/GD/17 2017-02-09 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4305.00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ 136, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 22/8 Z NIERUCHOMOŚCIĄ PRZYLEGŁĄ POŁOŻONĄ PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ 138 OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 26/5 (OBR.45-ZADĘBIE II, ARK.5)
1/GD/17 2017-02-09 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK
10000.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 7/GD/10 Z DNIA 01 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE POWIERZENIA SPRAW Z ZAKRESU NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH NA TERENIE M. LUBLIN. OKREŚLENIE KOSZTÓW NADZORU NAD LASAMI W 2017
44/ZSS/17 2017-02-09 ENTERPOL K. KRÓL, P. LATOSIEWICZ, B. WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
41/GM/17 2017-02-09 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO - KRZYSZTOF SOWIŃSKI
13600.00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU SPRZEDAŻY, ZAMIANY BĄDŹ DAROWIZNY.
32/GM/17 2017-02-09 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA 167/GM/11 Z DNIA 30.12.2011 R. DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA NOT KSIĘGOWYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 9 ZA EKSPLOATACJĘ I UTRZYMANIE LOKALU PRZEZ ZNK . PRZY UL. POGODNA 5. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 R.
30/GM/17 2017-02-09 POLITECHNIKA LUBELSKA
0.00 ANEKS DO UMOWY NAJMU NR 179/GM/15 Z DNIA 03.07.2015 R., DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ GMINY LUBLIN JAKO NAJEMCY PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 DO 31.08.2018 R.
29/GM/17 2017-02-09 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SPÓŁDZIELCA"
0.00 ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR 203/GM/14 Z DNIA 12.09.2014 R., DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ GMINY LUBLIN JAKO NAJEMCY PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 DO 31.08.2017 R.
34/OR/17 2017-02-09 MEBLE DUO PIOTR NIEDŹWIADEK
40584.00 DOSTAWA KRZESEŁ I WIESZAKÓW NA UBRANIA DO URZĘDU MIASTA LUBLIN.
160/ST/17 2017-02-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
24300.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE " CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH"
119/ST/17 2017-02-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
15000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MISTRZOSTWA POLSKI W SPRINTERSKIM BIEGU NA ORIENTACJĘ"
175/KL/17 2017-02-08 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
7000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - CERAMICZNE MYDŁO I POWIDŁO
171/KL/17 2017-02-08 ŁUKASZ JANICKI
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "LUBLIN, ZDAŻYŁO SIĘ STO LAT TEMU."
173/KL/17 2017-02-08 AGNIESZKA MENDEL
10000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "TARA GAYAN PIEŚNI GWIAZD ".
31/OR/17 2017-02-08 "HANESCO-NIERUCHOMOŚCI" SP. O.O.
922.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 438/OR/14 Z DNIA 20.06.2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIESIĘCZNYCH OPŁAT ZA OCHRONĘ BUDYNKU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 O 922,50 ZŁ BRUTTO.
30/OR/17 2017-02-08 ANNA TWARDOWSKA
6240.00 PRACE ARCHIWALNE POLEGAJĄCE NA KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH 2880 TECZKACH ARCHIWALNYCH WRAZ Z DOKŁADNYM ICH OPISEM.
5/OŚ/17 2017-02-08 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A - I OGÓLNOPOLSKI KONKURS "BLIŻEJ PSZCZÓŁ" I KONFERENCJA "PSZCZOŁA W MIEŚCIE"
39/GM/17 2017-02-08 BRYGIDA JANECZKO
340.00 UMOWA NR: 1004/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
38/GM/17 2017-02-08 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
20000.00 WYKONANIE 100 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ UŻYTKOWANIA.
37/GM/17 2017-02-08 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
20000.00 WYKONANIE 100 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W CELU: 1. SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, 2. SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTO
36/GM/17 2017-02-08 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
28750.00 WYKONANIE 100 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH, 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ 10 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN GARAŻY - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYC
67/ST/17 2017-02-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
20000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
36/ST/17 2017-02-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
55000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
35/ST/17 2017-02-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
18000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA
159/ST/17 2017-02-08 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
24540.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
73/ST/17 2017-02-08 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
72000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
41/ST/17 2017-02-08 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
23000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
118/ST/17 2017-02-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
4000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- II KOZIOŁEK BASKET CUP LUBLIN 2017"
178/KL/17 2017-02-08 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
17220.00 DOTACJA CELOWA DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE NA REALIZACJĘ ZADANIA: INWESTYCJE, TJ. MODERNIZACJĘ DACHU MUSZLI KONCERTOWEJ - WYKONANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ I MEMBRANY (WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ: PROJEKT BUDOWLAN
147/ST/17 2017-02-07 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8500.00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA 20 SZTUK GABLOT Z MAPĄ TURYSTYCZNĄ LUBLINA
81/ST/17 2017-02-07 KLUB SPORTOWY PACO
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY- BOKS
79/ST/17 2017-02-07 KLUB SPORTOWY PACO
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY- BOKS
46/ST/17 2017-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
13000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
44/ST/17 2017-02-07 KLUB SPORTOWY PACO
16000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
68/ST/17 2017-02-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
100000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW
32/OR/17 2017-02-07 KANCELARIA ADWOKACKA PRZEMYSŁAW KORBA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 287/KP/16 NA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ UDZIELANEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ ZAWARTEJ W DNIU 29 GRUDNIA 2016 R - ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO
2/GD/17 2017-02-07 JAROSŁAW KOSTECKI TAXUS
16700.00 OPRACOWANIE UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZANIA LASU DLA LASÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE M.LUBLIN, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH, WSPÓLNOT GRUNTOWYCH, GMIN, KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH
22/GM/17 2017-02-07 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1890.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 23/15 (OBR. 33, ARK. 12) O POWIERZCHNI 5921 M2, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. MORWOWEJ 7/UL. NAŁĘCZOWS
21/GM/17 2017-02-07 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
971.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO ZABUDOWANA BUDYNKIEM GARAŻU O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 46 M2 DZIAŁKA NR 36/3 O POWIERZCHNI 125 M2 (OBR. 41
170/KL/17 2017-02-07 BARTŁOMIEJ SĘCZAWA
8250.00 WYKONANIE TRZECH EGZEMPLARZY STATUETKI DLA LAUREATÓW NAGRODY MIASTA LUBLIN DLA MECENASA KULTURY 2016, MECENASA KULTURY 2017 ORAZ MECENASA KULTURY 2018
39/ST/17 2017-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
23000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH- TENIS STOŁOWY
22/SOI/17 2017-02-07 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
984.00 WYNAJEM POWIERZCHNI KONFERENCYJNEJ PODCZAS TELEKONFERENCJI Z ROSYJSKĄ AKADEMIĄ NAUK
2/BK/17 2017-02-07 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Z BGK - ZMIANA HARMONOGRAMU SPŁATY KREDYTU
174/KL/17 2017-02-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
2500.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LARPOWA KOLA"
208/KL/17 2017-02-06 MACIEJ ZIĘTEK
1000.00 OPRACOWANIE AUTORSKIEJ KONCEPCJI I WYKONANIE DEKORACJI ŚWIETLNEJ WYDARZENIA KULTURALNEGO DIED MOROZ CONVENTION
29/OR/17 2017-02-06 GESTOR KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DR GRZEGORZ CHAŁUPCZAK
-11612.00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY ŚWIADCZNIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Z DNIEM 31 STYCZNIA 2017 R.
28/OR/17 2017-02-06 GESTOR KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DR GRZEGORZ CHAŁUPCZAK
12337.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
7/IR/17 2017-02-06 FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD WÓJCIK
82533.00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
13/KP/17 2017-02-06 PPHU FABRYKA REKLAM PAULINA CZAJA
9900.00 WYKONANIE I DOSTARCZENIE TABLIC WOLNOSTOJĄCYCH WRAZ Z DOCIĄŻENIEM.
158/ST/17 2017-02-06 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 418/ST/16 DOT. ZMIAN ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADANIA
76/ST/17 2017-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW
42/ST/17 2017-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
2000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
30/ST/17 2017-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
28/ST/17 2017-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
56/ST/17 2017-02-06 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
30000.00 PROGRAM MISTRZ- REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH.
54/ST/17 2017-02-06 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70000.00 PROGRAM MISTRZ- REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH.
6/PN/17 2017-02-06 EUROPEAN METROPOLE OF LILLE METROPOLE
48614.00 ORGANIZACJA PARTNERSTWA CELEM REALIZACJI PROJEKTU "CITIES IN ARTICLE 7" WSPARTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM URBACT III.
55/ST/17 2017-02-06 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
75000.00 PROGRAM MISTRZ- REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
53/ST/17 2017-02-06 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
35000.00 "PROGRAM MISTRZ- REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH".
95/ST/17 2017-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
27200.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
92/ST/17 2017-02-06 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
44720.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
89/ST/17 2017-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
9520.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
4/NW/17 2017-02-06 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5720000.00 OBJĘCIE 57.200 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII ŁŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA W CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 5 720 000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W K
5/PN/17 2017-02-03 JOANNA HOŁDA
500.00 UMOWA ZLECENIE JOANNA HOŁDA
169/KL/17 2017-02-03 MAGDALENA PIWOWARSKA
4395.00 AUTORSKIE OPRACOWANIE, EDYCJA I KOREKTA TEKSTÓW HISTORYCZNYCH ZAWARTYCH NA PORTALU INTERNETOWYM ZREALIZOWANYM NA POTRZEBY OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN
5/GK/17 2017-02-03 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW S.A.
18900.00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PODJAZDU DLA WÓZKÓW NA SCHODACH TERENOWYCH W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE
4/GK/17 2017-02-03 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
41755.00 BIEŻĄCE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NIEULEPSZONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBIE SKWERÓW I PLACÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
166/KL/17 2017-02-03 JERZY BIELEŃSKI
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU W RAMACH WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. DIED MOROZ CONVENTION Z ZESPOŁEM KOTY PAPIEŻA W DN. 11.02.2017
7/IT/17 2017-02-03 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12221.00 TRANSMISJA DANYCH W TRZECH RELACJACH.
164/KL/17 2017-02-03 ROBERT KUŚMIROWSKI
3500.00 REALIZACJA WYSTAWY "COPISERIA" GRAFIKI I RYSUNKI MIKOŁAJA KOWNACKIEGO
167/KL/17 2017-02-03 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TATARY ART FESTIWAL 2017
1/SA/17 2017-02-03 WOJEWODA LUBELSKI
0.00 ZLECANIE PODMIOTOM LECZNICZYM PRZEPROWADZENIA NA POTRZEBY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH, W TYM PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBSERWACJI SZPITALNEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
3/ZE/17 2017-02-03 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) MODYFIKACJI NAZWY KOLUMN ZAŁĄCZNIKÓW 2A I 2B; 2) MODYFIKACJI ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PPE W ZAŁĄCZNIKACH 2A I 2B; 3) DOPISANIA DWÓCH
165/KL/17 2017-02-03 RAFAŁ CHWAŁA
4000.00 OPRACOWANIE AUTORSKIEJ KONCEPCJI SCENARIUSZA I REŻYSERIĘ WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. DIED MOROZ CONVENTION
22/ST/17 2017-02-02 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
6/IR/17 2017-02-02 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 1. SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL: ZELWEROWICZA, GOŁĘBIEWSKIEGO, RAGNINISIA, BOŁBOTTA I POLIGONOWEJ 2.SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ PO DZ. W POBLIŻU POLIGONOWEJ W UL: GOŁĘBIEWSKIEGO, RAGNINISIA, BOŁ
5/IR/17 2017-02-02 EDACH SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 203/IR/16 Z DNIA 29.09.2016 R. NA BUDOWĘ ZESPOŁU BOISKA SPORTOWEGO, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10, PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 70 W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU WYKONANIA ROBÓT - DO DNIA 30.05.2017 R.
29/ST/17 2017-02-01 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
149/ST/17 2017-02-01 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
498950.00 "AKTYWNY UCZEŃ"ZADANIE PUBLICZNE
138/KL/17 2017-02-01 LUBA MATRASZEK
2700.00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ PT. "NOWE MEDIA W KULTURZE ŻYDOWSKIEJ"
162/KL/17 2017-02-01 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
42480.00 UMOWA LICENCYJNA. W DNIACH 28-29 STYCZNIA 2017 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE ZORGANIZOWANA ZOSTAŁA IMPREZA "ZAKOCHANI W LUBLINIE".
141/KL/17 2017-02-01 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
2200.00 NAPISANIE SCENARIUSZA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ DOTYCZĄCEJ WYDARZEŃ KULTURALNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W LUBLINIE W 2016 ROKU NA POTRZEBY ORGANIZACJI GALI KULTURY
163/KL/17 2017-02-01 MARTA KOWALCZYK
0.00 ANEKS DO UMOWY 7/KL/17 Z 03.01.2017 ZMIANA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI
156/KL/17 2017-02-01 JUSTYNA WĄSIK
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT.." NAPISANIE SCENARIUSZA SPEKTAKLU TEATRALNEGO PN. CZAS APOKALIPSY".
149/KL/17 2017-02-01 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
11000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-HAK-HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI
152/KL/17 2017-02-01 ROBERT KUTRZEPA
2150.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROGRAMU WYJAZDOWEGO PN. "TRASA KONCERTOWA ZESPOŁU ALEKSANDRA KUTRZEPA QUARTET."
151/KL/17 2017-02-01 ALEKSANDRA KUTRZEPA
2150.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROGRAMU WYJAZDOWEGO PN. " TRASA KONCERTOWA ZESPOŁU ALEKSANDRA KUTRZEPA QUARTET."
52/MZON/17 2017-02-01 PRZEMYSŁAW POTAKIEWICZ
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ BRUTTO ZA 1 ORZECZENIE
61/MZON/17 2017-02-01 MICHAŁ SAGAN
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
60/MZON/17 2017-02-01 MARIA RZEPECKA
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ W TRAKCIE POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
59/MZON/17 2017-02-01 MARZENA KRASOŃ
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
58/MZON/17 2017-02-01 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
57/MZON/17 2017-02-01 MAŁGORZATA BOJARSKA
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
15/SOI/17 2017-02-01 POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA
60000.00 ORGANIZACJA BEZPŁATNEGO WYDARZENIA ,,POLSKO-WSCHODNIA KONFERENCJA PUIG LUB-INVEST'' W TERMINIE 8-9 CZERWCA 2017 R.
23/OR/17 2017-02-01 TADEUSZ GODZISZ
1760.00 ANEKS DO UMOWY NR 123/OR/16 Z 29.12.2016 R., DOT. ZWIĘKSZENIA GODZIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ORAZ KWOTY UMOWY.
22/OR/17 2017-02-01 EWA DADOS
5500.00 ANEKS DO UMOWY NR 119/OR/16 Z 30.12.2016 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY OD 1.02.2017 R.
156/ST/17 2017-02-01 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
6150.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W CZASIE ORGANIZACJI IMPREZ BIEGOWYCH W RAMACH GRAND PRIX CITY TRAIL
148/ST/17 2017-02-01 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
500000.00 AKTYWNY LUBLIN - ZADANIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
152/ST/17 2017-02-01 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
499860.00 POKOCHAJ BIEGANIE W LUBLINIE- ZADANIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
42/ZSS/17 2017-02-01 JAN KRÓL FIRMA USŁUGOWA FANTASY EVENT
0.00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA "RODZINA TRZY PLUS"
9/IT/17 2017-02-01 SPRINT S.A.
36162.00 ZAPEWNIENIE SERWISU I ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO OPENSCAPE VOICE ORAZ HIPATH4000 WRAZ Z APLIKACJAMI TOWARZYSZĄCYMI XPRESSIONS V7, ITAR 4.04 I BILING ONLINE.
18/GM/17 2017-02-01 AGNIESZKA SZAFRANEK
133.00 UMOWA NR: 1003/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
161/ST/17 2017-02-01 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
6950.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
151/ST/17 2017-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
500000.00 "AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO" ZADANIE PUBLICZNE
150/ST/17 2017-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
380000.00 "SPORT DLA KAŻDEGO"
49/ST/17 2017-02-01 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
135/ST/17 2017-02-01 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
122/ST/17 2017-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
5000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.MEMORIAŁ HENRYKA KOSAKOWSKIEGO"
19/ST/17 2017-02-01 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
22000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
154/ST/17 2017-02-01 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
34500.00 KOORDYNACJA I PROWADZENIE ZAJĘĆ Z LEKKIEJ ATLETYKI
153/ST/17 2017-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO O/LUBLIN
1220000.00 "AKTYWNY STUDENT " REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
78/ST/17 2017-02-01 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
71/ST/17 2017-02-01 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
22000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
65/ST/17 2017-02-01 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
29000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
58/ST/17 2017-02-01 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
43/ST/17 2017-02-01 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
14000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
155/ST/17 2017-02-01 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
28000.00 ORGANIZACJA CYKLU AMATORSKICH IMPREZ PIŁKARSKICH POD NAZWĄ "LUBELSKIE EURO DLA WSZYSTKICH 2017"
32/IR/17 2017-01-31 BUDIMEX S.A.
7380.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 118/IR/16 Z DNIA 23.06.2016 DOT PRZEPROWADZENIA DODATKOWYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA PLACU LITEWSKIM - ZMIANA ZAKRESU UMOWY ORAZ KWOTY (ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 7 380 ZŁ) .
6/IT/17 2017-01-31 APN PROMISE S.A.
0.00 OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PLATFORMĄ INTERNETOWĄ MICROSOFT AZURE.
160/KL/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
2500.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT: "ROZMOWY POD LIPĄ, CZYLI LIPNE POGADUCHY", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
3/GK/17 2017-01-31 "LENMAR" MARCIN LENARD
95611.00 DOSTAWA I USTAWIENIE ŁAWEK PARKOWYCH NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
144/ST/17 2017-01-31 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3930.00 "ZIMOWA SENIORIADA" -ZADANIE PUBLICZNE
108/ST/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
4000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE..XXIV ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKALANEJ POCZEKAJKA CUP 2017
33/ST/17 2017-01-31 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
14000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
157/KL/17 2017-01-31 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
4000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, DZIELNICOWA GRA MIEJSKA -ZEMBORZYCE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
154/KL/17 2017-01-31 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
17000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO 2017
158/KL/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
28000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA W MINIATURZE IV
153/KL/17 2017-01-31 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
36000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, "CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2017", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
159/KL/17 2017-01-31 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY-ARTGRÓD
146/KL/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
36000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGOP - KULTURA NA RUCIE
145/KL/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
36000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ŁĘGI Z KULTURĄ
147/KL/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
36000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA NA BŁONIACH - BRAWO TY!
144/KL/17 2017-01-31 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
36000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA SKARPY
25/OR/17 2017-01-31 JOANNA LALAK
-725.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 302/KP/16 NA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ UDZIELANEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ ZAWARTEJ W DNIU 29 GRUDNIA 2016 R. - ZMIANA PUNKTU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNE
24/OR/17 2017-01-31 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRZEMYSŁAW WYMIATAŁ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 312/KP/16 NA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ UDZIELANEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ ZAWARTEJ W DNIU 29 GRUDNIA 2016 R. -ZMIANA UMOWY ZWIĄZANA Z ROZPOCZĘCIEM
27/OR/17 2017-01-31 AB INITIO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EWA BANDERSKA
11612.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 LUTEGO 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
26/OR/17 2017-01-31 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA ADAMIAK
725.00 ANEKS NR 1 - 26/OR/17 Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 R. DO UMOWY ZLECENIA NR 308/KP/16 NA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ UDZIELANEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ ZAWARTEJ W DNIU 29 GRUDNIA 2016 R.
33/IR/17 2017-01-31 BUDIMEX S.A.
17220.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 78/IR/16 Z DNIA 17.05.2016 R. DOT PRZEPROWADZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA PLACU LITEWSKIM - ZMIANA ZAKRESU UMOWY ORAZ KWOTY (ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 17 220 ZŁ).
13/GM/17 2017-01-31 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
0.00 UŻYCZENIE NIEWYODRĘBNIONEGO POMIESZCZENIA NR 206 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 50,60 M2 W BUDYNKU POSADOWIONYM NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, PRZY UL. RYNEK 1 W LUBLINIE, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 108 (OBR. 34, ARK. 2) NA RZECZ OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
91/ST/17 2017-01-30 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
10880.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
87/ST/17 2017-01-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
83900.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
70/ST/17 2017-01-30 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
118000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
69/ST/17 2017-01-30 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
25000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
45/ST/17 2017-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
11000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
20/ST/17 2017-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
9/PN/17 2017-01-30 NEW ENERGY TRANSFER SP. Z O.O.
28167.00 OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA WYKORZYSTANIA CIEPŁA SYSTEMOWEGO DO PRODUKCJI CHŁODU NA POTRZEBY ZASILENIA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY ULICY WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE
12/GM/17 2017-01-30 EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A EXATEL S. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 150/6 (OBR.29, ARK. 5), POŁOŻONĄ W LUBLINIE, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTA
157/ST/17 2017-01-30 LUBELSKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
248240.00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH
23/ST/17 2017-01-30 GREEN SPORT CLUB
16000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
88/ST/17 2017-01-30 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
21760.00 "PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - KONTYNUACJA"
102/ST/17 2017-01-30 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
8160.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
100/ST/17 2017-01-30 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
145400.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
14/SOI/17 2017-01-30 KRAJOWE STOWRZYSZENIE ESPORTERZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
5000.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA PODCZAS GALI EKSPORTU 2017
99/ST/17 2017-01-30 KLUB SPORTOWY PACO
20400.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
98/ST/17 2017-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
23800.00 "PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA"
21/OR/17 2017-01-30 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
3013.00 OKRESOWE SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH WENTYLACYJNYCH I SPALINOWYCH..
97/ST/17 2017-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
12240.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
93/ST/17 2017-01-30 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
31280.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
86/ST/17 2017-01-30 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
13240.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
85/ST/17 2017-01-30 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10880.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- KONTYNUACJA
140/KL/17 2017-01-27 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
18000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - DZIELNICE KULTURY - "ODEON - KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA 2017
142/KL/17 2017-01-27 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
13000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - DZIELNICE KULTURY - "KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY 2017"
16/KP/17 2017-01-27 POCZTA POLSKA S.A.
0.00 UDZIELENIE LICENCJI DO ZDJĘĆ.
13/IR/17 2017-01-27 IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE JACEK CIEPLIŃSKI
14145.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 1. ADAPTACJA PROJEKTU FUNDAMENTU POD POMNIK NIEZNANAEGO ŻOŁNIERZA DO NOWEJ LOK. POMNIKA NA CMENTARZU MIEJSKIM PRZY UL. BIAŁEJ 2. PROJEKT PRZENIESIENIA POMNIKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 3. PROJEKT USUNIĘCIA KOLIZJI Z IS
25/ST/17 2017-01-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
148/KL/17 2017-01-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
299351.00 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - "PUNKT KULTURY - KONTYNUACJA I ROZBUDOWA PROJEKTU KULTURALNO-SPOŁECZNEGO NA DZIELNICY STARE BRONOWICE ORAZ ZA CUKROWNIĄ" - Z PRZEZNACZENIEM NA KONTYNUACJĘ REALIZOWANYCH W 2016 ROKU DZIAŁAŃ
38/ST/17 2017-01-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
60000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH- PŁYWANIE
19/OR/17 2017-01-27 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
19.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 107/OR/16 Z DNIA 16.12.2016 R., DOT. PODWYŻKI MIESIĘCZNYCH OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE OD 1.02.2017 R. O KWOTĘ 19,27 ZŁ DO WYSOKOŚCI 857,42 ZŁ.
26/ST/17 2017-01-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
105000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH- LEKKOATLETYKA
16/GM/17 2017-01-27 PAWEŁ BURY
BURY ANNA
975.00 UMOWA NR: 1002/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
20/OR/17 2017-01-27 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
11.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 108/OR/16 Z DNIA 16.12.2016 R., DOT. POWYŻKI MIESIĘCZNYCH OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE OD 1.02.2017 R. O KWOTĘ 11,09 ZŁ DO KWOTY 493,42 ZŁ.
130/ST/17 2017-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
2500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
168/KL/17 2017-01-26 PIOTR SZABLIŃSKI ESP PÓŁNOC
54999.00 WYKONANIE DZIEŁA WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH - PRZYGOTOWANIE OPRAWY GRAFICZNEJ WIDOWISKA "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
31/GM/17 2017-01-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY UŻYCZENIA W EWIDENCJI GMINY LUBLIN NR 187/GM/15 Z DNIA 28.07.2015 R., DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR ZA EKSPLOATACJĘ NA RZECZ GMINY LUBLIN PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 R.
2/FE/17 2017-01-26 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
24121349.00 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "ROZBUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM I KOMUNIKACJĄ W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
15/GM/17 2017-01-26 ANDRZEJ GODULA
112.00 UMOWA NR: 1001/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
123/KL/17 2017-01-26 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
9000.00 ZAKUPIENIE USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI 7 WYSTAW W GALERII SZTUKI WIRYDARZ
11/GM/17 2017-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 1, 2/1, 2/4 (OBR. 33, ARK. 2), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL
17/GM/17 2017-01-26 MARIAN SOSNOWY
3938.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. A. GRYGOWEJ I UL. GRENADIERÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI.
134/KL/17 2017-01-25 TOMASZ PIĄTEK
17600.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE PARTYTUR - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
133/ST/17 2017-01-25 FUNDACJA DANTIS
4000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
1/MAZ/17 2017-01-25 GRZEGORZ PIWOWARCZYK
280.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 4 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA GRZEGORZA PIWOWARCZYKA
6/MAZ/17 2017-01-25 RAFAŁ SZOZDA
770.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 11 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA RAFAŁA SZOZDY
3/MAZ/17 2017-01-25 MICHAŁ ZEMBRZYCKI
140.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 2 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA MICHAŁA ZEMBRZYCKIEGO
4/MAZ/17 2017-01-25 JAKUB ORŁOWSKI
280.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 4 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA JAKUBA ORŁOWSKIEGO
5/MAZ/17 2017-01-25 MATEUSZ SAPIEJA
140.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 2 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA MATEUSZA SAPIEJA
7/MAZ/17 2017-01-25 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
4778.00 WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU PASA ŚRODKOWEGO JEZDNI WZDŁUŻ AL. SOLIDARNOŚCI I AL. TYSIĄCLECIA W LUBLINIE
12/SOI/17 2017-01-25 FUNDACJA PRO PROGRESSIO
11611.00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ,,THE BSS FORUM'' W TERMINIE 31.01.2017 R.
120/KL/17 2017-01-25 MAŁGORZATA ADAMCZYK
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. EDU-AKCJA TEATRALNA.
132/KL/17 2017-01-25 KAROL GRZYWACZEWSKI
5500.00 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ SKŁADU I ŁAMANIA FOLDERU INFORMACYJNO - PROMOCYJNEGO "700 LAT MIASTA LUBLIN"
129/KL/17 2017-01-25 KAJA KURCZUK
6000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."OBRAZY PODEJRZANE."
136/KL/17 2017-01-25 BOHDAN DOBRZAŃSKI
4770.00 NAGRANIE PILOTÓW 14 UTWORÓW DLA MUZYKÓW WYKONUJĄCYCH KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
161/KL/17 2017-01-25 TEATR TAŃCA GRAWITAN
800.00 WYKONANIE PROGRAMU TANECZNEGO PRZEZ TANCERZY TEATRU TAŃCA GRAWITAN
131/KL/17 2017-01-25 JAN KONDRAK
15400.00 NAPISANIE AUTORSKICH TEKSTÓW DO UTWORÓW MUZYCZNYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
127/KL/17 2017-01-25 MAŁGORZATA KARWICKA
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " WANDA CHICIŃSKA - PIERWSZA FOTOGRAFKA ..."
121/KL/17 2017-01-25 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
15000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI W FELINIE
107/KL/17 2017-01-25 STOWARZYSZENIE PASJONATORY.PL
8000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - DZIELNICE KULTURY - SMACZNIE I TAJEMNICZO
128/KL/17 2017-01-25 TOMASZ WÓJCICKI
9000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "LUBLIN W TECHNIKACH SZLACHETNYCH CZYLI OBRAZKI LUBELSKIE WIEKU XIX".
135/KL/17 2017-01-25 NATALIA WILK
27480.00 OPRACOWANIE INSTRUMENTACJI I NAGRANIA PILOTÓW UTWORÓW - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
18/OR/17 2017-01-24 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
77938.00 USŁUGA KOMPLEKSOWA NA DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO, DOT. PODWALE 3A
113/KL/17 2017-01-24 ANNA GOŁAWSKA
7000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "WYDANIE TOMU WIERSZY"
108/KL/17 2017-01-24 MARIA LAMBERT
1350.00 ORGANIZACJA WERNISAŻU I WYSTAWY MALARSTWA JADWIGI LAMBERT
4/IT/17 2017-01-24 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
61500.00 ROZBUDOWA WDROŻONEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO NAZWA NADANA W UMOWIE WDROŻENIOWEJ BRZMI "APLIKACJA DLA WYDZIAŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM", A NAZWA HANDLOWA PRODUCENTA BRZMI "MODUŁ EWIDENCJI MIENIA", I KTÓRE STANOWI ELEMENT SKŁADOWY SYSTEMU EWID 2007; MIGRACJ
2/AB/17 2017-01-24 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0.00 REPOZYTORIUM DANYCH PRZESTRZENNYCH - WZAJEMNA WYMIANA POSIADANYCH ZASOBÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH 3D POMIĘDZY KUL, POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ, UMCS I UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM
14/GM/17 2017-01-24 GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WÓLCE
820.00 UMOWA NR: 3/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, TURYSTYCZNA DZIERŻAWY - INNE POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 10/6 (OBR. 38, ARK. 3), ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC
57/ST/17 2017-01-24 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO O/LUBLIN
695000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W RAMACH ACSS
124/KL/17 2017-01-24 BLUE TREE MICHAŁ PARZYCH
12500.00 WYKONANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE".
84/KL/17 2017-01-24 PATRYCJA SPRAWKA
2747.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA"
104/KL/17 2017-01-24 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
42000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE. EDYCJA VII
145/ST/17 2017-01-24 JANUSZ WASZKIEWICZ
12000.00 FUNKCJA KOORDYNATORA DS. ZAKWATEROWANIA I BOISK MIASTA LUBLIN W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO MISTRZOSTW EUROPY UEFA U21 POLSKA 2017
60/ST/17 2017-01-24 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
59/ST/17 2017-01-24 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
18000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
102/KL/17 2017-01-24 PIOTR MACH
4286.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
101/KL/17 2017-01-24 DARIUSZ DOMAŃSKI
4176.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW " ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM S
100/KL/17 2017-01-24 PIOTR KOCIUBOWSKI
4396.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA",KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SPO
117/KL/17 2017-01-24 LUCJAN DEMIDOWSKI
9000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " ARTYŚCI LUBELSCY"
119/KL/17 2017-01-24 PAWEŁ KORBUS
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT ." MIEJSCA, NIE-MIEJSCA"
114/KL/17 2017-01-24 MAGDALENA FRANCZAK
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " ZADOMOWIENIE"
112/KL/17 2017-01-24 DOMINIK GAC
8500.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " KONIEC POLA - WIERSZE NA INSTRUMENTY"
110/KL/17 2017-01-24 JACEK STEINBRICH
6800.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " WIELOKULTUROWE MUZYCZNE TRADYCJE LUBLINA"
109/KL/17 2017-01-24 KATARZYNA ŚWIERSZCZ
10000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "AKTYWNI W ROZWOJU"
115/KL/17 2017-01-24 ANGELIKA SZCZYGIEŁ
3000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " NIEZWYKLI LUDZIE W ZWYKŁYCH MIEJSCACH."
118/KL/17 2017-01-24 LYDIE CHARLOTTE KOTLINSKI
9012.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "SINGINIG ON THE SOUL TRAIN."
99/KL/17 2017-01-24 PAWEŁ DRABARZ
4396.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
98/KL/17 2017-01-24 MAKSYMILIAN MŁYNEK
4176.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
97/KL/17 2017-01-24 TOMASZ PIĄTEK
4176.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
96/KL/17 2017-01-24 ANTONI NARANIECKI
4176.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
95/KL/17 2017-01-24 PIOTR KAMIENOBRODZKI
4176.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
94/KL/17 2017-01-24 ANDRZEJ WASZCZUK
4176.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
93/KL/17 2017-01-24 MARIUSZ PYSZ
4396.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
92/KL/17 2017-01-24 TYMOTEUSZ SZPILAREWICZ
4176.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
91/KL/17 2017-01-24 RAFAŁ PAWEŁ MARUSZAK
4615.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
90/KL/17 2017-01-24 PAWEŁ BEDNARA
4066.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
89/KL/17 2017-01-24 JAROSŁAW GOŚ
4835.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM SP
88/KL/17 2017-01-24 KAMIL BANACH
4176.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW " ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA", KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OK. GODZINY 19:00 W DNIACH 28 I 29.01.2017 R. W SALI OPEROWEJ CENTRUM S
106/KL/17 2017-01-24 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
0.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
133/KL/17 2017-01-24 E.T. CONSULTING EWA TUTKA
27000.00 USŁUGA W ZAKRESIE PRODUKCJI WIDOWISKA "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
125/KL/17 2017-01-24 AGENCJA PRODUKCJI I REALIZACJI "PLAN" MARCIN ZAŁUCKI
7380.00 UMOWA - OBSŁUGA PLANU WIDOWISKA PT."ZAKOCHANI W LUBLINIE"
87/KL/17 2017-01-24 RAFAŁ CZARNACKI
8242.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA"
86/KL/17 2017-01-24 PIOTR BARTOSZ BOGUTYN
8352.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW " ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA"
85/KL/17 2017-01-24 MIKOŁAJ SZPUNAR
4176.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z ZESPOŁEM BIG BAND TOMASZA MOMOTA POD DYREKCJĄ TOMASZA MOMOTA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW "ZAKOCHANI W LUBLINIE - KANTATA JAZZROCKOWA"
16/OR/17 2017-01-24 DETAILKING FABRYKA BLASKU KOROL CHODARA
7092.00 USŁUGI MYCIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH.
15/OR/17 2017-01-24 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
25200.00 PRZEWÓZ TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH.
111/KL/17 2017-01-24 GRZEGORZ LESIAK
10000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT." TATVAMASI - HALDUR BILDUR"
116/KL/17 2017-01-24 MACIEJ PAŁKA
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "KOMIKS OSTATNI SEANS W KINIE CORSO"
126/KL/17 2017-01-24 TOMASZ MOMOT
6600.00 DYRYGOWANIE WYSTĘPEM CHÓRÓW I ORKIESTR PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
130/KL/17 2017-01-24 TOMASZ MOMOT
14280.00 SKOMPONOWANIE AUTORSKICH KOMPOZYCJI MUZYCZNYCH ORAZ ICH ARANŻACJI NA POTRZEBY KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
137/KL/17 2017-01-24 MICHAŁ PAWEŁ PAŃSZCZYK
1100.00 WYKONANIE 50 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
105/KL/17 2017-01-24 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
3500.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KREATYWNIE POZNAJĘ LUBLIN, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
103/KL/17 2017-01-24 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
12000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURA DLA NAJMŁODSZYCH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
17/OR/17 2017-01-24 PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11759.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 892/OR/15, DOT. KOMPLEKSOWE-DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO WYDŁUŻAJĄCY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 28.02.2017 R.
15/ST/17 2017-01-23 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
38000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
48/ST/17 2017-01-23 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
146/ST/17 2017-01-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
25000.00 PROWADZENIE INKUBATORA SPORTOWEGO W RAMACH LCOS
51/ST/17 2017-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
7000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
6/GK/17 2017-01-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 7/GK/16 Z DNIA 06.04.2016 R. ZMIENIAJĄCY OZNACZENIE STRONY
2/GK/17 2017-01-23 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
7072.00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH WYLOTEM NR 33A DO RZEKI CZECHÓWKI W KM 1+080 W REJONIE AL. UNII LUBELSKIEJ ORAZ WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH WYLOTEM NR 46 DO CIEK
143/ST/17 2017-01-23 CORNER MEDIA SP Z O. O.
12300.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN PODCZAS IMPREZY PODSUMOWANIE PLEBISCYTU SPORTOWIEC ROKU 2016 WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
50/ST/17 2017-01-23 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
40000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
52/ST/17 2017-01-23 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
42000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
143/KL/17 2017-01-23 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
153127.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
18/ST/17 2017-01-23 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
18000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
34/ST/17 2017-01-23 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
15000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
1/AB/17 2017-01-23 PIOTR SANIAWA
66.00 DANE LIDAR, FOTOGRAMETRYCZNE ZDJĘCIA LOTNICZE, ORTOFOTOMAPA
4/IR/17 2017-01-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 W SPRAWIE REALIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SKRZYNICKIEJ W LUBLINIE Z PRZYŁĄCZEM DO POSESJI NR 12.
1/ZE/17 2017-01-23 PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 253/IR/15 ZAWARTEJ W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2015 R. DOTYCZĄCY ZMIAN DANYCH W KOMPARYCJI UMOWY.
2/ZE/17 2017-01-23 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW CO DO ADRESÓW KORESPONDENCYJNYCH DO WYSYŁKI FAKTUR VAT
3/IR/17 2017-01-23 HUP-BUD SP. Z O.O.
88560.00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHNICZNEJ NAWIEWNO - WYCIĄGOWEJ W POMIESZCZENIACH KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 19 W LUBLINIE, UL. WETERANÓW 5
3/OŚ/17 2017-01-23 AGATA GOLIŃSKA
600.00 PRZYJĘCIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ODŁOWIONYCH Z TERENU LUBLINA ORAZ ZAPEWNIENIE IM WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW BYTOWYCH W RAMACH "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2017"
4/OŚ/17 2017-01-23 AGATA GOLIŃSKA
2000.00 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ 236 W LUBLINIE WYPOSAŻONYCH W STANOWISKA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH TJ. BYDŁO, KONIE, OWCE, ŚWINIE ORAZ DRÓB, A TAKŻE INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ W RAMACH "PROGRAMU OPIEKI
11/ST/17 2017-01-23 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
3/PN/17 2017-01-20 DESIGN 4 BUSINESS TOMASZ ŚWIĘTORZECKI
2559.00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "PPI2INNOVATE - BUDOWANIE POTENCJAŁU W CELU ZWIĘKSZENIA WYKORZYSTANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W EUROPIE ŚRODKOWEJ"
11/SOI/17 2017-01-20 EWELINA FRELAS
12782.00 KOORDYNOWANIE BADAŃ FORESIGHTOWYCH ,,LUBLIN 2050'' REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN
81/KL/17 2017-01-20 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
19000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARYM MIEŚCIE V EDYCJA
141/ST/17 2017-01-20 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
60000.00 WYKONANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ IMPREZY "CAVALIADA LUBLIN 2017"
13/OR/17 2017-01-20 SANNORT SP Z O O
20040.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN W TYM DLA: PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI ORAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.
83/KL/17 2017-01-20 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "V WIECZÓR Z LITERATURĄ UKRAIŃSKĄ W LUBLINIE" 24.01.2017 R.
14/OR/17 2017-01-20 IN-BEH BIURO USŁUGOWO-DORADCZE
6560.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN OBEJMUJĄCYCH SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH ORAZ SEMINARIUM Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.
19/GM/17 2017-01-20 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 12 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11 ZAWARTEJ W DNIU 24.10.2011 ROKU DOTYCZĄCY WYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI Z PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI DZIERŻAWIONEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. HUSARSKIEJ 10 W LUBLINIE.
3/IT/17 2017-01-20 VIRTUAL TELECOM A.SERGIEL, D.ŁADNIAK SP.J.
3444.00 ANEKS DO UMOWY NR 86/IT/15 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
9/SOI/17 2017-01-19 PAWEŁ RYDZEWSKI
10000.00 OPRACOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓWLUBLINA
74/KL/17 2017-01-19 ANNA GRABSKA
1200.00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE W FL NA POTRZEBY "KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI"
4/PN/17 2017-01-19 AGATA MICHAŁEK-BUDZICZ KONTRAKT-DORADZTWO, KONSULTACJE
4200.00 USŁUGA PRZEPROWADZENIA DWUDNIOWEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU STOSOWANIA PRZEPISÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W CELU WSPARCIA LOKALNEJ GOSPODARKI, W RAMACH PROJEKTU: PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT"
8/PN/17 2017-01-19 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
4410.00 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW DWUDNIOWEGO SZKOLENIA, W RAMACH PROJEKTU: PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT"
1/PN/17 2017-01-19 AMC MAKARIOS DOMINIK PRZEPIÓRA
2432.00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERENCJI I REGIONAL INFODAYS ORANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PPI2INNOVATE - BUDOWANIE POTENCJAŁU W CELU ZWIĘKSZENIA WYKORZYSTANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W EUROPIE ŚRODKOWEJ
122/KL/17 2017-01-19 EWA PUKOS
550.00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO W DNIU 21.01.2017 R. W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM ŚW. TRÓJCY W LUBLINIE W RAMACH LUBELSKIEGO TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
176/KL/17 2017-01-19 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
24000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA PREZENTACJI WYSTAWY MARCINA MROSZCZAKA W TERMINIE 20.01.2017 R. - 6.02.2017 R. W GALERII SASKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z ORGANIZACJĄ FINISAŻU W DNIU 6.02.2017 R.
10/GM/17 2017-01-19 ROTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 148/GM/16 Z DNIA 1.08.2016 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY EWIDENCYJNEGO OZNACZENIA DZIAŁEK (Z DZIAŁKI NR 4 NA DZIAŁKI NR 4/1 I 4/2 OBR. 11, ARK. 7), STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT UMOWY DZIERŻAWY.
79/KL/17 2017-01-19 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
50000.00 WYSTĘP ORKIESTRY PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
78/KL/17 2017-01-19 NATALIA WILK
11000.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
77/KL/17 2017-01-19 FUNDACJA "5MEDIUM"
12000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - AKADEMIA SZTUK DZIECIĘCYCH VI
76/KL/17 2017-01-18 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
27000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY 2017
66/KL/17 2017-01-18 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
10000.00 UMOWA NA WYDANIE PŁYT ADAMA BARTOSIA PT. "NOWY LĄD"
11/OR/17 2017-01-18 MARCIN ANDRZEJUK PHU PAMAR
13730.00 DOSTAWA AKCESORIÓW DO SPRZĄTANIA.
140/ST/17 2017-01-18 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
123000.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I UDZIAŁEM W ZAWODACH ŻUŻLOWYCH
2/OŚ/17 2017-01-18 KONRAD KOTLARCZUK
1800.00 TWORZENIE MAP , RYCIN I GRAFIK W ZAKRESIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM REWITALIZACJI DOLINY BYSTRZYCY.BIEŻĄCA AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ WWW..BYSTRZYCA.LUBLIN.EU.
9/GM/17 2017-01-18 PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE TOMASZ KARAŚ
660.00 UMOWA NR: 2/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA NIERU. GMINNEJ STANOWIĄCEJ CZ. DZ. NR 1/7 (OBR. 5, ARK. 3) O POW. 30 M2 POŁOŻONEJ W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM POD KIOSK HANDLOWY. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
53/MZON/17 2017-01-18 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA: 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
2/PN/17 2017-01-18 MUNICIPALITY OF UJBUDA, 11TH DISTRICT OF BUDAPEST
45785.00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST ORGANIZACJA PARTNERSTWA CELEM REALIZACJI PROJEKTU CREATIVE SPIRITS - STYMULOWANIE KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ MIEJSKICH STRATEGII WSPARTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM URBACT III
21/ST/17 2017-01-18 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
22000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
55/MZON/17 2017-01-18 AGATA KUROPATNICKA
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ BRUTTO ZA1 PROTOKÓŁ
72/KL/17 2017-01-18 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
5800.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - MIASTO KULTURY - DZIADKOWIE WNUKOM, WNUKOWIE DZIADKOM
39/ZSS/17 2017-01-18 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
75/KL/17 2017-01-18 FUNDACJA ART OF SCIENCE
14000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PAROWOZEM PO WIENIAWIE
37/ST/17 2017-01-18 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
30000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
6/ZSS/17 2017-01-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
11700.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
8/ZSS/17 2017-01-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
6840.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
9/ZSS/17 2017-01-17 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
12600.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
13/ST/17 2017-01-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
16/ST/17 2017-01-17 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
7/BM/17 2017-01-17 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
1697.00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO PROGNOZOWANIA POGODY ORAZ POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
4/BM/17 2017-01-17 NET-MOBILE SP. Z O.O.
2361.00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DOTYCZĄCEGO PROGNOZOWANIA ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH.
6/BM/17 2017-01-17 TECHNIKA IT S.A.
46500.00 KONSERWACJA STACJI POMIAROWYCH POZIOMU WODY.
5/GM/17 2017-01-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PGE DYSTRYBUCJA S. A. OŚWIADCZENIE O NIEWNOSZENIU SPRZECIWU DO CZYNNOŚCI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 42/2 (OBR. 36, ARK. 3), POŁOŻONEJ W LUBLIN
10/OR/17 2017-01-17 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60710.00 DOSTAWA ARTUKUŁÓW HIGIENICZNYCH, URZĄDZEŃ DOZUJĄCYCH I WORKÓW NA ŚMIECI.
12/OR/17 2017-01-17 P.H.ADMOR JERZY MORYTO
15186.00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ.
7/SOI/17 2017-01-17 MAGDALENA PAŚNIKOWSKA
5000.00 UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI CHECK IT I CHECK IT JUNIOR 2017 ORAZ OBSŁUGA KONFERENCJI W DNIU 15 MARCA 2017R.
8/SOI/17 2017-01-17 MARTA STELMACH
1200.00 SPORZĄDZENIE RAPORTU PODSUMOWUJĄCEGO VI EDYCJĘ PROJEKTU SPACERY Z DUSZĄ, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO INFOGRAFIKI PODSUMOWUJĄCEJ SPACERY LUBLIN Z DUSZĄ, PROWADZENIE FANPAGE SPACERY LUBLIN Z DUSZĄ NA FACEBOOKU
71/KL/17 2017-01-17 STOWARZYSZENIE " WSPÓLNOTA POLSKA "
9650.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY - KONCERT NOWOROCZNYCH KOLĘD I PIEŚNI KRESOWYCH
53/KL/17 2017-01-17 PIOTR CHILIMONIUK
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "JESTEM TU, JESTEM Z TOBĄ."
52/KL/17 2017-01-17 JOANNA LEWICKA
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. " SIEDEM ŻYCZEŃ"
139/ST/17 2017-01-17 AKANZA SP ZOO
3500.00 BIEŻĄCA OBSŁUGA PROGRAMÓW INTERNETOWYCH SPORT SZKOLNY I KLUBY SPORTOWE
63/KL/17 2017-01-17 FUNDACJA 8KOLOR
7000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SĄSIADKA SZTUKA
67/KL/17 2017-01-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
16000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: DZIELNICE LUBLINA W ARCHIWUM RADIA LUBLIN
2/ZSS/17 2017-01-17 FUNDACJA "RAZEM"
5940.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
4/ZSS/17 2017-01-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
7200.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU FERII ZIMOWYCH
5/ZSS/17 2017-01-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
9900.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU PODCZAS FERII ZIMOWYCH
60/KL/17 2017-01-16 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
9000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO:"TU JEST MOJE MIEJSCE - MIEJSCE MOICH MARZEŃ"
61/KL/17 2017-01-16 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
8000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "PASJA ŻYCIA"
9/OR/17 2017-01-16 EKO-MAR NISZCZENIE DOKUMENTÓW I ARCHIWIZACJA
800.00 NISZCZENIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ.
7/OR/17 2017-01-16 RUCH SA
-428.00 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/16 Z 10.10.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 38 306,08 ZŁ.
1/OŚ/17 2017-01-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
2207061.00 ANEKS DOT. USTALENIA SKŁADNIKÓW ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
1/FE/17 2017-01-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
11835771.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
2/CA/17 2017-01-16 DARIUSZ TOKARZEWSKI
39212.00 UMOWA ZLECENIE NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ KULTURĘ.
4/CA/17 2017-01-16 FUNDACJA DANTIS
615.00 USŁUGA WYNAJĘCIA CENTRUM KONFERENCYJNEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 15 W DNIU 20.01.2017 R. W GODZ. 10:00-14:00
3/CA/17 2017-01-16 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
2000.00 WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS SPOTKANIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DNIA DZIADKA W DNIU 20.01.2017 R.
2/IR/17 2017-01-16 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
55350.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50
19/PN/17 2017-01-16 CENTRAL TRANSDANUBIAN REGIONAL INNOVATION AGENCY NONPROFIT LTD.
504812.00 UMOWA PARTNERSKA POMIĘDZY PARTNEREM WIODĄCYM A POZOSTAŁYMI PARTNERAMI CELEM IMPLEMENTACJI PROJEKTU INTERREG CENTRAL EUROPE CE659, CAPACITY BUILDING TO BOOST USAGE OF PPI IN CENTAL EUROPE
59/KL/17 2017-01-16 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
15000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE I WARSZTATY WAKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY DZIESIĄTA
62/KL/17 2017-01-16 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
12000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "TEATR ZAREMBIACY 6"
56/KL/17 2017-01-16 FUNDACJA SZPILKA
19000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "KOBIETA I SZTUKA. KLIMT."
55/KL/17 2017-01-16 LUBELSKA FUNDACJA JEŹDZIECTWA
26000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM KUŹNIA KULTURY - CZAS. II EDYCJA 2017
80/KL/17 2017-01-16 FUNDACJA TUTTI
14000.00 WYSTĘP FEDERACJI W KONCERCIE "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
68/KL/17 2017-01-16 URSZULA BOBRYK
3300.00 DYRYGOWANIE CHÓREM WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UMCS - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
69/KL/17 2017-01-16 ELŻBIETA KRZEMIŃSKA
3300.00 DYRYGOWANIE CHÓREM POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
70/KL/17 2017-01-16 VEGA MANAGAMENT
29520.00 WYSTĘP URSZULI PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
50/KL/17 2017-01-16 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
11000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, SOBOTY W BAWIALNI ...2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
65/KL/17 2017-01-16 TERESA KSIĘSKA
1000.00 TEKST PROMUJĄCY I SŁOWO O MUZYCE PODCZAS KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI...
57/KL/17 2017-01-13 GRAŻYNA LUTOSŁAWSKA
3300.00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE AUTORSKIEGO "SŁOWA O MUZYCE"
38/KL/17 2017-01-13 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
2798.00 WYNAJEM POMIESZCZEŃ FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH W DN. 22.01.2017
49/KL/17 2017-01-13 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
11000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, MINI KULTURA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
51/KL/17 2017-01-13 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY,PORANKI MUZYCZNE- KONCERTY MUZYKI FORTEPIANOWEJ DLA SPOŁECZNOŚCI KOŚMINKA I BRONOWIC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
47/KL/17 2017-01-13 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
17000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KALEJDOSKOP KULTURY 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
5/OR/17 2017-01-13 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13994.00 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 278,82M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT: - CZYNSZU O 9880,25 ZŁ (ZA DODATKOWE 259,12 M2), - OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH O 2714,37 ZŁ, - SPRZĄT
54/KL/17 2017-01-13 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "SZTUKA NIE WYMAGA OD ARTYSTY TALENTU, ALE DZIEŁ" ZAJĘCIA KULTURALNE W DZIELNICY BRONOWICE
48/KL/17 2017-01-13 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
23000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, AKADEMIA INSPIRACJI 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
46/KL/17 2017-01-13 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
19000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, MŁODZI DLA LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
2/IT/17 2017-01-13 COIG
0.00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
7/KP/17 2017-01-13 PUH VICO S. CHYLIŃSKI
7800.00 USŁUGA TRANSPORTOWA DO RIMINI (WŁOCHY) NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
10/KP/17 2017-01-13 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
25300.00 PROWADZENIE PROFILU LUBLIN 700 NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.
12/KP/17 2017-01-13 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
33702.00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
9/KP/17 2017-01-13 INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SP. Z O. O.
25977.00 PRZYGOTOWYWANIE RAPORTU ANALIZUJĄCEGO OBECNOŚĆ W MEDIACH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GMINY LUBLIN.
8/KP/17 2017-01-13 ARTE P.H.U.
7400.00 WYKONANIE KOMPLETNYCH RAM NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN
84/ST/17 2017-01-13 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 2/ST/17 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. NA ORGANIZACJĘ IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017"
7/ZSS/17 2017-01-13 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
10800.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU PODCZAS FERII ZIMOWYCH
3/ZSS/17 2017-01-13 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
12600.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU PODCZAS FERII ZIMOWYCH
1/ZSS/17 2017-01-13 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
9900.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH.
45/KL/17 2017-01-13 ANDRZEJ BOUBLEJ
550.00 WYSTĘP CHÓRU KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W LUBLINIE W DN. 22.01.2017 R. PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH
44/KL/17 2017-01-13 ADAM ZAŁĘSKI
550.00 WYSTĘP CHÓRU PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY W LUBLINIE W DN. 22.01.2017R. PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH
43/KL/17 2017-01-13 BARBARA PAZUR
550.00 WYSTĘP CHÓRU CUM SANCTIS PARAFII PW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W LUBLINIE W DN. 22.01.2017R. PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH
58/KL/17 2017-01-13 BEATA ART BEATA PIETRAS
65000.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO - KONCERT "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
2/OW/17 2017-01-12 VULCAN
32000.00 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY OPTIVUM ART 30KN
125/ST/17 2017-01-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO O/LUBLIN
30000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 2017 W LUBLINIE
3/GM/17 2017-01-12 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
440.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ (CZ. DZ. NR 45/8, OBR. 28, ARK. 1) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JURANDA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ TYMCZASOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWY BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ - DOMU SENIORA NA DZIAŁCE 101 PRZY UL.
38/ZSS/17 2017-01-12 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
124800.00 DOTACJA DLA P. MARKA WOŁOSZYN PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "LUBLINIACZEK"
37/ZSS/17 2017-01-12 TUPILOVE MICHAŁ RUTKOWSKI - ŻŁOBEK WOLNE DZIECI
72000.00 DOTACJA DLA P. MICHAŁA RUTKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK "WOLNE DZIECI"
36/ZSS/17 2017-01-12 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
81600.00 DOTACJA DLA FUNDACJI SKRZYDŁA DLA EDUKACJI PROWADZĄCEJ NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "SKRZYDŁA"
35/ZSS/17 2017-01-12 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
196800.00 DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ELFIK
33/ZSS/17 2017-01-12 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
172800.00 DOTACJA DLA ŻŁOBKA " WESOŁE PROMYCZKI"
31/ZSS/17 2017-01-12 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000.00 DOTACJA DLA P. ANNY GŁOGOWSKIEJ- MAJ PROWADZĄCEJ ŻŁOBEK "SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW" UL. RÓŻANA 8/3A
30/ZSS/17 2017-01-12 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
134400.00 DOTACJA DLA P. TOMASZA GŁOGOWSKIEGO PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK MALUCH.NET
29/ZSS/17 2017-01-12 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
105600.00 DOTACJA DLA P. JUSTYNY SIEDUSZEWSKIEJ PROWADZĄCEJ ŻŁOBEK "ZAJĄCZEK"
28/ZSS/17 2017-01-12 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
67200.00 DOTACJA DLA MAŁGORZATY LEWCZUK- GROBELSKA PROWADZĄCEJ ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "KUBUŚ I KRÓLIK"
27/ZSS/17 2017-01-12 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000.00 DOTACJA DLA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK " MĄDRY MALUCH"
25/ZSS/17 2017-01-12 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000.00 DOTACJA DLA P. ANNY GŁOGOWSKIEJ - MAK PROWADZĄCEJ ŻŁOBEK "SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW" UL. P. WOŁODYJOWSKIEGO 8
22/ZSS/17 2017-01-12 ELŻBIETA FUTYMA
86400.00 DOTACJA DLA P. ELŻBIETY FUTYMA PROWADZĄCEJ NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ZIARENKO
20/ZSS/17 2017-01-12 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
139200.00 DOTACJA DLA P. IZABELI JARUGI PROWADZĄCEJ ŻŁOBEK MUZYCZNY "FIGLE"
18/ZSS/17 2017-01-12 BFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
52800.00 DOTACJA DLA BFP SP Z O.O. PROWADZĄCEJ ŻŁOBEK "ZACZAROWANY MELONIK"
14/ZSS/17 2017-01-12 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
120000.00 DOTACJA DLA STOWARZYSZENIA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA" PROWADZĄCEJ NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK DZIECIĘCY "BERBEĆ"
13/ZSS/17 2017-01-12 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
81600.00 DOTACJA DLA P. MARLENY GRABOWSKIEJ PROWADZĄCEJ ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
12/ZSS/17 2017-01-12 KĘPA JOLANTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHIARA"
91200.00 DOTACJA DLA P. JOLANTY KĘPY PROWADZĄCEJ ŻŁOBEK "DZWONECZEK"
11/ZSS/17 2017-01-12 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
144000.00 DOTACJA DLA P. ANNY GŁOGOWSKIEJ - MAJ PROWADZĄCEJ ŻŁOBEK "SZCZEŚLIWYCH MALUCHÓW" UL. TATARAKOWEJ 2 LOK 1A
10/ZSS/17 2017-01-12 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000.00 DOTACJA DLA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK "BARWY DZIECIŃSTWA"
15/ZSS/17 2017-01-12 KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
48000.00 DOTACJA DLA P. MONIKI BŁASZCZUK PROWADZĄCEJ KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
16/ZSS/17 2017-01-12 KLUB DZIECIĘCY "KRAINA MARZEŃ I"
26400.00 DOTACJA DLA P. MAGDALENY SZARON PROWADZĄCEJ KLUB DZIECIECY "KRAINA MARZEŃ I "
17/ZSS/17 2017-01-12 KLUB DZIECIĘCY "KĄCIK SMYKA"
36000.00 DOTACJA DLA P. MAŁGORZATY RUDZIŃSKIEJ PROWADZĄCEJ KLUB MALUCHA "KĄCIK SMYKA"
19/ZSS/17 2017-01-12 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
33600.00 DOTACJA DLA P. MONIKI GÓRAJSKA- SZEWCZYK PROWADZĄCEJ KLUB DZIECIĘCY "JUNIOR"
21/ZSS/17 2017-01-12 MAX-POL ARTUR JAROCKI
21600.00 DOTACJA DLA P. ARTURA JAROCKIEGO PROWADZĄCEGO KLUB DZIECIĘCY Z UŚMIECHEM
23/ZSS/17 2017-01-12 ANGELIKA DĄBEK
36000.00 DOTACJA DLA P. ANGELIKI DĄBEK PROWADZĄCEJ KLUB DZIECIĘCY "SKRZACIK"
24/ZSS/17 2017-01-12 BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOREX
36000.00 DOTACJA DLA P. BARTOSZA BORECZEK PROWADZĄCEGO KLUB MALUCHA KOLOROWE KREDKI
26/ZSS/17 2017-01-12 MAŁGORZATA JUDA
60000.00 DOTACJA DLA P. MAŁGORZATY JUDY PROWADZĄCEJ KLUB DZIECIĘCY "MALI GIGANCI"
32/ZSS/17 2017-01-12 ENEDUE A.MAŁECKA A. ROSŁAN S.C.
57600.00 DOTACJA DLA KLUBU MALUCHA ENEDUE
34/ZSS/17 2017-01-12 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
57600.00 DOTACJA DLA KLUBU DZIECIĘCEGO "DOBRY START"
20/GM/17 2017-01-12 --WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA JUTRZENKA"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 192/GM/16 Z DNIA 28.09.2016 R. ZAWARTY W DNIU 12.01.2017 R. DOTYCZĄCY NIEODPŁATNEGO PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ WŁASNOŚCIOWĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ "NOWA JUTRZENKA" W UL. MATK
40/KL/17 2017-01-11 GRUPA MEDIALNA ITM SP. Z O.O.
8125.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH CYKLU 5 KOLUMN GAZETOWYCH PT. "700 LAT LUBLINA " W TYGODNIKU 'NOWY TYDZIEŃ'
3/SOI/17 2017-01-11 POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE
2500.00 ORGANIZACJA OKRĘGOWYCH ELIMINACJI OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ
34/KL/17 2017-01-11 MARZENA NOWAK
6000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "ŁAGODZIMY OBYCZAJE - MUZYCZNA INTEGRACJA".
42/KL/17 2017-01-11 KRZYSZTOF CUGOWSKI
50000.00 WYSTĘP PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
62/MZON/17 2017-01-11 KINGA WNUKOWSKA
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
37/KL/17 2017-01-11 LUBELSKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH ŚW. JANA KANTEGO
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KONCERT LUBELSKO- WOŁYŃSKIE KOLĘDOWANIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
39/KL/17 2017-01-11 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
4000.00 WYKONANIE USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI OTWARTYCH WYKŁADÓW DOTYCZĄCYCH HISTORII LUBLINA PT. " 700 LAT MIASTA LUBLINA SPOTKANIA Z HISTORIĄ"
41/KL/17 2017-01-11 BRACIA PIOTR CUGOWSKI
30000.00 WYSTĘP PODCZAS KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
1/CA/17 2017-01-10 WIESŁAW POLESZAK
34500.00 UMOWA ZLECENIE DOTYCZĄCA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA SENIORÓW, TELEWSPARCIA ORAZ KOORDYNACJI WOLONTARIATU SENIORALNEGO
40/ZSS/17 2017-01-10 OPTYK SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
64/KL/17 2017-01-10 PAWEŁ ODOROWICZ
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN."SKOMPONOWANIE, WYKONANIE I REJESTRACJA KWARTETU SMYCZKOWEGO OPARTEGO NA MUZYCE LUDOWEJ LUBELSZCZYZNY."
36/KL/17 2017-01-10 MARIUSZ KOZIK
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. " LUBLIN 1317 - 1341. PORTRET MIASTA."
35/KL/17 2017-01-10 KATARZYNA SIENKIEWICZ
10000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "BÓSTWA NEOPOGAŃSKIE"
8/OR/17 2017-01-10 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
178056.00 DOSTAWA PAPIERU KSERO I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH.
1/MZON/17 2017-01-09 DOROTA BRZYSZKO
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, 8 ZŁ BRUTTO ZA 1 PROTOKÓŁ
13/SOI/17 2017-01-09 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
0.00 OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY POMIĘDZY WYDZIAŁEM PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS A MIASTEM W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH
4/GM/17 2017-01-09 TOMASZ IWAN
PASZKOWSKI JAROSŁAW
2836.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 187/GM/14 Z DNIA 6.08.2014 ROKU DOTYCZĄCY MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM NA PODSTAWIE DWÓCH FAKTUR.
2/MZON/17 2017-01-09 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA: 8 ZŁ BRUTTO ZA 1 PROTOKÓŁ
1/GK/17 2017-01-09 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
3628.00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH WYLOTEM NR 1H DO ZBIORNIKA RETENCYJNO-CHŁONNEGO ZR4 W REJONIE UL. SKOWRONKOWEJ I FIOŁKOWEJ
33/KL/17 2017-01-09 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
9000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM VI EDYCJA KONCERTÓW BLIŻEJ ŻŁÓBKA
32/KL/17 2017-01-05 EDWARDA OSTROWSKA
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "WIERSZE TYTUŁ ROBOCZY".
3/NW/17 2017-01-05 MOTOR LUBLIN S.A.
2000000.00 OBJĘCIE 4.000 AKCJI IMIENNYCH SERII S O NUMERACH OD 0001 DO 4000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W ZWIĄZKU Z UMORZENIEM A
2/NW/17 2017-01-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
800000.00 OBJĘCIE 8.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII W O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
6/OR/17 2017-01-05 JÓZEF SZOPIŃSKI
600.00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI " SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN".
11/KP/17 2017-01-05 WŁADYSŁAW GRZYB
6000.00 PROWADZENIE CEREMONIAŁU PODCZAS UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, W UZGODNIENIU Z KANCELARIĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
1/BK/17 2017-01-05 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0.00 UMOWA DOTYCZĄCA OBSŁUGI I ROZLICZEŃ DOKONYWANYCH PRZY UŻYCIU INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH
3/OR/17 2017-01-05 SŁAWOMIR PATYRA
1800.00 SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ.
30/KL/17 2017-01-05 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
7150.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MUZYKA NA LUBELSKIEJ STARÓWCE
6/KP/17 2017-01-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
14/KL/17 2017-01-05 KATARZYNA KASPRZYCKA
6000.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN."PRZYGOTOWANIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO PT. JEDNOKOMÓRKOWCE".
4/OR/17 2017-01-05 MAGDALENA GACH-LEZIAK
2400.00 TŁUMACZENIA W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM.
19/KL/17 2017-01-04 MARTA KLIMEK
5500.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "WIOSENNY KONKURS WOKALNY."
10/KL/17 2017-01-04 ŁUKASZ WÓJTOWICZ
1650.00 PROGRAM WYJAZDOWY KING KONG KOPRODUKCJA POLSKO-NIEMIECKA SPEKTAKLU
11/KL/17 2017-01-04 JOANNA LEWICKA
1650.00 PROGRAM WYJAZDOWY PT. " KING KONG" KOPRODUKCJA POLSKO-NIEMIECKA SPEKTAKLU
12/KL/17 2017-01-04 PAWEŁ PASSINI
1350.00 PROGRAM WYJAZDOWY KING KONG KOPRODUKCJA POLSKO-NIEMIECKA SPEKTAKLU
9/KL/17 2017-01-04 ROBERT KUŚMIROWSKI
1350.00 PROGRAM WYJAZDOWY KING KONG KOPRODUKCJA POLSKO-NIEMIECKA SPEKTAKLU
18/KL/17 2017-01-04 PIOTR KOBIELSKI
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "EECH ... (PAMIĘĆ JEST JAK POWIEŚĆ)"
23/KL/17 2017-01-04 DOROTA AWIORKO
7000.00 PROJEKT STYPENDIALNY "LUDZIE MUZEUM".
27/KL/17 2017-01-04 ARKADIUSZ GROCHOT
7000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "KOŁYSANKA NIEPRAWDZIWA".
26/KL/17 2017-01-04 KONRAD BIEL
10000.00 "ART BIKE - SZTUKA NA KÓŁKACH"
2/KL/17 2017-01-04 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
9000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W TERMINIE 16-27 STYCZNIA 2017 R. W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
5/SOI/17 2017-01-04 OCPL SYSTEM MICHAŁ SOBOTKIEWICZ
0.00 NIEODPŁATNE UDOSTĘNIENIE, WDROŻENIE ORAZ DOSTOSOWANIE SYSTEMU KANBO , BĘDĄCEGO OPROGRAMOWANIEM WSPIERAJĄCYM PROCESY DECYZYJNE W ORGANIZACJI
3/KL/17 2017-01-04 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
6240.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W TERMINIE 16-27 STYCZNIA 2017 R. W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE".
4/KL/17 2017-01-04 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
4850.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W TERMINIE 16-27 STYCZNIA 2017 R. W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
5/KL/17 2017-01-04 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
14800.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W TERMINIE 16-27 STYCZNIA 2017 R. W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
6/KL/17 2017-01-04 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
21600.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2017
8/KL/17 2017-01-04 WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
4000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI PRZEDSTAWIENIA KOLĘDNICZEGO I JASEŁKOWEGO PT. " KOLĘDOWANIE NA LUBELSZCZYŹNIE" W DN. 5.01.2017R. W TRYBUNALE KORONNYM
21/KL/17 2017-01-04 GRZEGORZ JÓZEFCZUK
8000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PT. "MAŁY SŁOWNIK KULTURALNEGO LUBLINA".
73/KL/17 2017-01-04 MAGDALENA NER
250.00 WYKONANIE DZIEŁA POLEGAJĄCEGO NA REALIZACJI FOTOGRAFII WŁASNYCH PT. "PROTESTANCI LUBLINA"
22/KL/17 2017-01-04 JAROSŁAW KOZIARA
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "SGRAFFITO."
15/KL/17 2017-01-04 JOANNA PAWŁAT
9500.00 "MIASTO OGRODÓW - TOMIK UTWORÓW POETYCKICH"
31/KL/17 2017-01-04 PAULINA JANCZYLIK
7000.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN." PRZYGOTOWANIE DO DRUKU PUBLIKACJI DOTYCZĄCEJ GALERII KONT W LUBLINIE".
17/KL/17 2017-01-04 JULIA PRENAGAL
2000.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUBLIN - CZTERY PORY ROKU.
24/KL/17 2017-01-04 ALEKSANDRA ARTYSZUK
10000.00 KULTURA DLA III WIEKU - PASJA MŁODOŚCI, RADOŚĆ ŚPIEWANIA, SZACUNEK SENIOROM
16/KL/17 2017-01-04 HENRYK LEMBOWICZ
8000.00 MUZYKOTERAPIA 2017
28/KL/17 2017-01-04 DANIEL MICHALSKI
10000.00 "PŁYTA DŹWIĘKI DOMU SŁÓW"
13/KL/17 2017-01-04 HENRYK KUŚ
7800.00 WARSZTAT EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNY CELOWOŚĆ-PRZYPADKOWOŚĆ-PRZESTRZENNOŚĆ
25/KL/17 2017-01-04 PRZEMYSŁAW BORUCKI
10000.00 YELLOW IN GREEN PŁYTA MUZYCZNA
5/KP/17 2017-01-04 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
5000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS XXV LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 6-20.01.2017 R.
1/KL/17 2017-01-04 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
26100.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, WYJŚĆ DO INSTYTUCJI KULTURY W TERMINIE 16-27 STYCZNIA 2017 R. W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE ".
29/KL/17 2017-01-04 RENATA PYSZNIAK
10000.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "DUCHY PRZESZŁOŚCI LUBLINA.".
20/KL/17 2017-01-04 JUSTYNA KAZEK
10000.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. " Z SZUFLADY. HERBERT."
1/IT/17 2017-01-03 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
24000.00 SERWIS POGWARANCYJNY SYSTEMU OBSŁUGI GŁOSOWAŃ ORAZ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA ZAINSTALOWANEGO W BUDYNKU RATUSZA.
8/ST/17 2017-01-03 KRONIKA SPORTU SP. Z O.O.
17220.00 PRZEPROWADZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ 11 EDYCJI WOJEWÓDZKIEJ GALI MISTRZÓW SPORTU
9/ST/17 2017-01-03 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
15000.00 PRZEPROWADZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW SEKCJI BOBSLEJI I SKELETONU PODCZAS MINIMUM 4 ZAWODÓW RANGI MIĘDZYNARODOWEJ
1/NW/17 2017-01-03 MOTOR LUBLIN S.A.
0.00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII N (2000 SZT.) I SERII O (2000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 000 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA ZGODĄ A
10/ST/17 2017-01-03 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
18450.00 PRZEPROWADZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM ZAWODNICZEK SEKCJI KOSZYKÓWKI KOBIET W TURNIEJU 3 RUNDY EUROPEJSKICH ROZGRYWEK EEWBL
2/OR/17 2017-01-03 PRZEDSIĘBIORSTWO "ANNEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
115050.00 DOSTAWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.
7/KL/17 2017-01-03 MARTA KOWALCZYK
6630.00 WSPÓŁPRACA W PROCESIE PRZYZNAWANIA NAGRÓD I STYPENDIÓW ORAZ ORGANIZACJI WYDARZEŃ
41/ZSS/17 2017-01-03 ANNA DŁUGOSZ-GABRYEL "SANNA"
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
2/GM/17 2017-01-03 POLSKIE STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPR. INTELEKTUAL. KOŁO W LUBLINIE
912.00 ANEKS Z DNIA 03.01.2017 DOT. ZMIANY MIESIĘCZNEGO CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU ZAJMOWANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LUBLINIE O POW. 240,08 M2.
1/BM/17 2017-01-03 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
645750.00 PRZEKAZANIE W 2017 R. ŚRODKÓW FINANSOWYCH W WYSOKOŚCI 645 750 ZŁ NA RZECZ KWP W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA OPRACOWANIE CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY VI KOMISARIATU POLICJI W LUBLINIE PRZY UL. GOSPODARCZEJ 1B.
2/BM/17 2017-01-03 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
349320.00 ANEKS DO UMOWY 33/BM/16 Z DNIA 15.09.2016R. - ZMIANA KWOTY UMOWY
142/ST/17 2017-01-02 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
0.00 UMOWA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE- 4 POMOSTY KAJAKOWE
66/ST/17 2017-01-02 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
6457.00 UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ ,FOYER ORAZ ZAPEWNIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ WYDARZENIA
7/ST/17 2017-01-02 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
930.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
6/ST/17 2017-01-02 ALESUPERSTUDIO DOMINIK DUDEK
2500.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE "FERII ZIMOWYCH Z DESKOROLKĄ" W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
5/ST/17 2017-01-02 FUNDACJA "DWA OGNIE"
1323.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
48/MZON/17 2017-01-02 TEODOZJA LENARTOWICZ
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
47/MZON/17 2017-01-02 ANNA KRZĘCIEWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3. ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ
46/MZON/17 2017-01-02 ANETA HAŁABIS
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
45/MZON/17 2017-01-02 MAGDALENA CWALIŃSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
44/MZON/17 2017-01-02 KAROLINA BIELIŃSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UM
35/MZON/17 2017-01-02 ANNA PARDUS
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIEN
34/MZON/17 2017-01-02 JOLANTA MORAWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE
33/MZON/17 2017-01-02 JANINA MATUSEWICZ
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
26/MZON/17 2017-01-02 IZA TOMASIAK
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
25/MZON/17 2017-01-02 MAREK SPYCHALSKI
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
24/MZON/17 2017-01-02 PAULINA SIEMBIDA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
23/MZON/17 2017-01-02 EWA ŁYJAK
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIEN
4/SOI/17 2017-01-02 FUNDACJA PRO PROGRESSIO
14760.00 ŚWIADCZENIE NA RZECZ GMINY USŁUG OFEROWANYCH POD NAZWĄ ,,KLUB OUTSOURCINGU- PAKIET MIASTO CASPEN PRESTIGE''
2/SOI/17 2017-01-02 ŁUKASZ KUTY BE-SAFE
0.00 UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI CO-WORKINGOWEJ
1/SOI/17 2017-01-02 PIOTR MALESZYK
14700.00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN.
43/MZON/17 2017-01-02 BARTOSZ PRAŻMO
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
42/MZON/17 2017-01-02 MICHAŁ DZIK
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
41/MZON/17 2017-01-02 BOŻENA BOCHNIAK
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
1/OR/17 2017-01-02 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1274301.00 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OSÓB GMINY LUBLIN WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
4/ST/17 2017-01-02 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
2100.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW O TEMATYCE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
3/ST/17 2017-01-02 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
750.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
2/ST/17 2017-01-02 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
7995.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA DZIECI W QUESTACH W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
1/ST/17 2017-01-02 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
5500.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ POD TYTUŁEM "BOARD MANIA KIDS" W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2017".
139/KL/17 2017-01-02 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000.00 WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EEPAP.
22/MZON/17 2017-01-02 GRZEGORZ KRZYWICKI
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
21/MZON/17 2017-01-02 JOLANTA JARMOŁOWICZ
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
32/MZON/17 2017-01-02 BARBARA BARTOSIK
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 5, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 5. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
31/MZON/17 2017-01-02 HANNA WIŚNIEWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIEN
30/MZON/17 2017-01-02 ROBERT SOBIECKI
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
29/MZON/17 2017-01-02 IWONA SKÓRSKA-CISZEWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
28/MZON/17 2017-01-02 KRYSTYNA ROLSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
27/MZON/17 2017-01-02 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
56/MZON/17 2017-01-02 MAGDALENA ŁUKASIK
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
40/MZON/17 2017-01-02 HANNA ANDRZEJEWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
39/MZON/17 2017-01-02 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
20/MZON/17 2017-01-02 URSZULA FRYGA-DYŚ
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
19/MZON/17 2017-01-02 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
18/MZON/17 2017-01-02 ANNA CHAŁAS
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
17/MZON/17 2017-01-02 EWA BECHYNE-HENKIEL
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
37/MZON/17 2017-01-02 KINGA GÓRNIAK
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: "3. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY". 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZM
36/MZON/17 2017-01-02 EWA EXNER-LIPKO
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
16/MZON/17 2017-01-02 MIECZYSŁAW SOWA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
15/MZON/17 2017-01-02 ZYGMUNT SELWA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
14/MZON/17 2017-01-02 JANINA RACHWAŁ
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
13/MZON/17 2017-01-02 MACIEJ PATYRA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
12/MZON/17 2017-01-02 KRZYSZTOF MOŚ
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
11/MZON/17 2017-01-02 EWA MISIUDA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
10/MZON/17 2017-01-02 AGATA MALEC-TYLUTKO
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
8/MZON/17 2017-01-02 DANUTA BOGUSZEWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
9/MZON/17 2017-01-02 BEATA GOŁĘBIOWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
7/MZON/17 2017-01-02 ZOFIA PIELECKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
6/MZON/17 2017-01-02 ZYGMUNT KRUPA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
5/MZON/17 2017-01-02 MAŁGORZATA KOSIK
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIEN
4/MZON/17 2017-01-02 PIOTR FIC
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 4, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 4. PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UMOWY. 2. ZMIANIE ULEGA § 3 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIE
54/MZON/17 2017-01-02 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
51/MZON/17 2017-01-02 KAROLINA WOLSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
50/MZON/17 2017-01-02 BOŻENNA PASIERBIAK
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
49/MZON/17 2017-01-02 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
0.00 1. W § 1 UMOWY DODAJE SIĘ PUNKT 3, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: 3 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PROWADZENIA EWIDENCJI LICZBY GODZIN WYKONANIA ZLECENIA, ZGODNIE Z MIESIĘCZNYM HARMONOGRAMEM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ U
1/OW/17 2017-01-02 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
0.00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST USTALENIE ZASAD ORGANIZACJI V ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 5-LATKÓW "LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI" W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.
5/IT/17 2017-01-02 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
92988.00 UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY DZIERŻAWIONYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.
2/KP/17 2017-01-02 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
12000.00 ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PODSTRONĄ INTERNETOWĄ WWW.LUBLIN.NAPRAWMYTO.PL
1/KP/17 2017-01-02 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
14760.00 DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO O NAZWIE "NAPRAWMYTO!"
3/KP/17 2017-01-02 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
2583.00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA MEDALACH
4/KP/17 2017-01-02 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
6150.00 DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN
119/OR/16 2016-12-30 EWA DADOS
48000.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. SENIORÓW.
511/ST/16 2016-12-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
1719030.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH KLUBÓW SPORTOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRYCH CELEM JEST DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I/LUB SPORTOWO-REKREACYJNA.
122/SOI/16 2016-12-30 PAWEŁ BATYRA
20000.00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJĘ POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO MIASTA LUBLIN.
13/ON/16 2016-12-30 KATARZYNA SIEDLECKA
10800.00 CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM
102/IT/16 2016-12-30 QUADRAT PARTNERS SP Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 61/IT/16 (ZMIANA TERMINU).
118/OR/16 2016-12-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 795/OR/14 Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA DZIERŻAWIONEJ POWIERZCHNI O 60,2 M2 W BUDYNKU BIUROWYM MOSIR "BYSTRZYCA" ORAZ ZMIANY OPŁAT, ODPOWIEDNIO: - ENERGIA CIEPLNA, MONITOROWANIE BUDYNKU - WZROST OPŁAT EKSPLOATACYJNY
23/CA/16 2016-12-30 VENA ART SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 Z DNIA 30.12.2016 R. DO UMOWY NR 22/CA/16 Z DNIA 20.12.2016 NA ZAKUP NAMIOTU, STOŁU, KRZESEŁ, SZTALUG ORAZ FLIPCHARTU. ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ DATY DOSTAWY PRZEDMIOTU UMOWY Z 30.12.2016 R. NA 31.01.2017 R.
121/SOI/16 2016-12-30 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SEKTORA KREATYWNEGO.
94/IT/16 2016-12-29 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
91248.00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
97/IT/16 2016-12-29 KRZYSZTOF SZAWARA
11500.00 ZDALNE WSPARCIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA SPRZĘTU TJ. STACJE ROBOCZE, DRUKARKI, KOPIARKI, SKANERY, CZYTNIKI KART INTELIGENTNYCH...
96/IT/16 2016-12-29 REWUCKI
29520.00 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU TAXI+.
299/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BRZEZIŃSKI
11854.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
305/KP/16 2016-12-29 MAŁGORZATA KŁOS
10112.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
312/KP/16 2016-12-29 PRZEMYSŁAW WYMIATAŁ
12337.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
304/KP/16 2016-12-29 ŁUKASZ JANIK
12096.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
302/KP/16 2016-12-29 JOANNA LALAK
12337.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
301/KP/16 2016-12-29 BARTŁOMIEJ KOZYRSKI
12096.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
303/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANETA BRODZIK
11854.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
310/KP/16 2016-12-29 RENATA MAJEROWSKA
10112.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
307/KP/16 2016-12-29 PAULINA SŁAWICKA
10314.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
306/KP/16 2016-12-29 LESZEK SENDŁAK
10314.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
277/KP/16 2016-12-29 KUBICKA AGNIESZKA KANCELARIA ADWOKACKA
5564.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 MARCA 2017 R DO DNIA 31 MARCA 2017 R.
276/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ŚNIŻANA JANKOWA
4838.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2017 R DO DNIA 28 LUTEGO 2017 R.
275/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA LUCYNA ZAWADZKA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R DO 31 STYCZNIA 2017 R.
274/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA NIEŚPIAŁ
4596.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 GRUDNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
273/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JUSTYNA KLUBA - KALISZUK
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2017 R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.
289/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAROCH KRZYSZTOF
5564.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 MARCA 2017 R DO DNIA 31 MARCA 2017 R.
288/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA JAROSŁAW KOTUŁA
4838.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 LUTEGO 2017 R DO DNIA 28 LUTEGO 2017 R.
287/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA PRZEMYSŁAW KORBA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 STYCZNIA 2017 R.
286/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IWONA CZERWONKA
4596.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 GRUDNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
285/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 LISTOPADA 2017 R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.
284/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA JERZY BUCHLIŃSKI
5322.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
283/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA IGOR KOSIOR
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 R.
282/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANDRZEJ ŚWIRGOŃ
5322.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 R DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.
281/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA SZPURKA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2017 R DO DNIA 31 LIPCA 2017 R.
280/KP/16 2016-12-29 GRZEGORZ SZCZYGIELSKI ADWOKAT
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 CZERWCA 2017 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2017 R.
279/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA KAMILA RACHWALSKA VON REJCHWALD
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 MAJA 2017 R DO 31 MAJA 2017 R.
272/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA PIERŚCIŃSKA- PERDEUS,
5322.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
271/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. EWA OSTAŃSKA-MULHERRON
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2017 DO 30 WRZEŚNIA 2017 R.
270/KP/16 2016-12-29 ANETA SOŚNICKA KANCELARIA ADWOKACKA
5322.00 ŚWIADCZNIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 R DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.
269/KP/16 2016-12-29 NATALIA NAFALSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 LIPCA 2017 R. DO DNIA 31 LIPCA 2017 R.
268/KP/16 2016-12-29 SELWA ADAM KANCELARIA ADWOKACKA W LUBLINIE
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2017 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2017 R.
267/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR JANAS
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 MAJA 2017 R. DO DNIA 31 MAJA 2017 R.
266/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. MAŁGORZATA JAŃCZAK
4596.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 KWIETNIA 2017 R. DO DNIA 30 KWIETNIA 2017 R.
308/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA ADAMIAK
11854.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
309/KP/16 2016-12-29 BEATA DUDZIŃSKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
12096.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
262/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JACEK BEDNARZEWSKI
4596.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 GRUDNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
261/KP/16 2016-12-29 MARTA GIERCZAK-DUDEK KANCELARIA ADWOKACKA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2017 R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.
260/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADW JUSTYNA FLIS
5322.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
259/KP/16 2016-12-29 PAWEŁ DASZCZUK KANCELARIA ADWOKACKA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 R DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 R.
258/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA TARNOWSKA
5322.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. DO DNIA 31 SIERPNIA 2017R.
257/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MARCIN CIOŁEK
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 LIPCA 2017 R. DO DNIA 31 LIPCA 2017 R.
256/KP/16 2016-12-29 ADWOKAT MAGDALENA KUCZYŃSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2017 R DO DNIA 30 CZERWCA 2017 R.
255/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DOROTA GRZEGORCZYK
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 MAJA 2017 R. DO 31 MAJA 2017 R.
254/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ZOFIA WOJCIECHOWSKA
4596.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 KWIETNIA 2017 R. DO 30 KWIETNIA 2017 R.
253/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ANNA PIETRZAK-DRAGAN
5564.00 ŚWIADCZNIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1.03.2017 R. DO 31.03. 2017 R
252/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EWELINA KOWALSKA
4838.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRSIE OD 1 LUTEGO 2017 R. DO 28 LUTEGO 2017 R.
251/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA BEATA ŁOSIEWICZ
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1.01.2017 R. DO 31.01.2017 R.
298/KP/16 2016-12-29 ADWOKAT JAN KOKOT KANCELARIA ADWOKACKA
4596.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 GRUDNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
297/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAKUB WILK
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 LISTOPADA 2017 R DO DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.
296/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA JAKUSZEWSKA
5322.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
295/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA KONASZCZUK
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 R.
294/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MIROSŁAW PLACEK
5322.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 R DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.
293/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUCJAN KŁODA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2017 R DO DNIA 31 LIPCA 2017 R.
292/KP/16 2016-12-29 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 CZERWCA 2017 R DO DNIA 30 CZERWCA 2017 R.
291/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ADAM RZEPKA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRRSIE OD DNIA 1 MAJA 2017 R. DO DNIA 31 MAJA 2017 R.
290/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IWONA PIETRKIEWICZ
4596.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2017 R DO DNIA 30 KWIETNIA 2017 R.
266/IR/16 2016-12-29 SOLID.S.A
51542.00 USŁUGA W FORMIE DOZORU OBIEKTU I MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO, UL. KURANTOWA 5 W LUBLINIE
265/IR/16 2016-12-29 ARCHEE-BADANIA I NADZORY ARCHEOLOGICZNE RAFAŁ NIEDŹWIADEK
141450.00 WYKONANIE EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ WRAZ Z KONSERWACJĄ BALI DREWNIANYCH WYDOBYTYCH PODCZAS PROWADZENIA PRAC ARCHEOLOGICZNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. " ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE"
123/OR/16 2016-12-29 TADEUSZ GODZISZ
14400.00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
122/OR/16 2016-12-29 PIOTR ŚCIBAK
14400.00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
121/OR/16 2016-12-29 PAWEŁ GIL
28000.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. ORGANIZACJI TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ DO LAT 21 W 2017 R.
126/OR/16 2016-12-29 PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20041.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO WYDŁUŻAJĄCY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 31.01.2017
120/SOI/16 2016-12-29 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
4000.00 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI IV KONKURSU LOGICZNEGO.
119/SOI/16 2016-12-29 INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ
0.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ PRZYJAZDOWEJ.
278/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. MAŁGORZATA LUSTYK-PORTUŚ
4596.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 KWIETNIA 2017 R DO DNIA 30 KWIETNIA 2017 R.
265/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT NATALIA KRÓL,
5564.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 MARCA 2017 R. DO DNIA 31 MARCA 2017 R.
264/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT OLGA KAMIŃSKA-MAJ
4838.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 LUTEGO 2017 R. DO DNIA 28 LUTEGO 2017 R.
263/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUIZA KRAWCZYŃSKA
5080.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 STYCZNIA 2017 R.
311/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ SIEŃKO
12337.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
300/KP/16 2016-12-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GRAŻYNA CZERWIŃSKA
12096.00 ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R
101/IT/16 2016-12-29 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
9274.00 ANEKS DO UMOWY NR 94/IT/15 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
100/IT/16 2016-12-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
221.00 ANEKS DO UMOWY NR 115/IT/16 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
99/IT/16 2016-12-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1771.00 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
98/IT/16 2016-12-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
639.00 ANEKS DO UMOWY NR 19/IT/16 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
95/IT/16 2016-12-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1476.00 DOSTĘP DO INTERNETU W DWÓCH LOKALIZACJACH: E. LECLERC PRZY UL. T. ZANA.
117/OR/16 2016-12-28 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
35322.00 UBEZPIECZNIE MAJĄTKU SKŁADOWISKA ODPADÓW ROKITNO.
510/ST/16 2016-12-28 LUBELSKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 384/ST/16 DOT. ZMIANY TERMINÓW: WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OKREŚLONYCH W UMOWIE ORAZ ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO
114/OR/16 2016-12-28 "VIP CAR" SPÓŁKA Z OO
439848.00 DOSTWA NA POTRZEBY UML CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NADWOZIE TYPU SEDAN, 5 - OSOBOWY, MARKI RENAULT MODEL TALISMAN TYP: INTENS TCE 200 ROK PRODUKCJI 2016.
125/OR/16 2016-12-28 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
157028.00 WYTWARZANIE I DOSTARCZANIE DRUKÓW.
111/OR/16 2016-12-28 MONITOR POLSKA SP.Z O. O.
7158.00 PRACE KONSERWACYJNO-PRZEGLĄDOWE DOTYCZĄCE DŹWIGÓW OSOBOWYCH.
113/OR/16 2016-12-28 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
13136.00 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU.
505/ST/16 2016-12-28 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
1892914.00 ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ GMINY LUBLIN O CHARAKTERZE SPORTOWO-REKREACYJNYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI USŁUG POLEGAJĄCYCH NA UDOSTĘPNIANIU OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW LUBLINA.
112/OR/16 2016-12-28 ALTEST SP. Z O O
6002.00 USŁUGA KONSERWACJI I UTRZYMANIA W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU.
209/OŚ/16 2016-12-28 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
85000.00 ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW PRZEZ LEKARZA WETERYNARII W RAMACH "PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2017 ROKU"
115/OR/16 2016-12-28 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1843.00 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH LUBLIN.
116/OR/16 2016-12-28 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
134579.00 UBEZPIECZNIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY LUBLIN.
487/ZSS/16 2016-12-27 TALERZYK MOŻLIWOŚCI TECHNIKI CYRKOWE W EDUKACJI KATARZYNA KUROWSKA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
33/GM/17 2016-12-27 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0.00 ANEKS NR 13/16 DO UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR 45/K. SP/ /91 Z DNIA 01.02.1991 R. DOT. PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIANIA FAKTUR NA RZECZ GMINY LUBLIN JAKO NAJEMCY PO UWZGLĘDNIENIU ZMIANY NR NIP NA: 9462575811. ANEKS OBOWIĄZUJE OD 01.01.2017 R.
509/KL/16 2016-12-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
24740.00 ANEKS DO UMOWY 89/KL/16 Z 2.02.2016 R. - PRZEKWALIFIKOWANIE CZĘŚCI ŚRODKÓW Z DOTACJI CELOWEJ BIEŻĄCEJ NA WYDATKI INWESTYCYJNE (24 740,00 ZŁ)
315/KP/16 2016-12-23 CRH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.
813.00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY WĘGLIN PÓŁNOCNY W BUDYNKU PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ 4-6. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 813,00 ZŁ NETTO.
65/OW/16 2016-12-23 VICO SP.J.D.DANIŁOWSKI,K.ZAKRZEWSKI
6462.00 DOSTAWA 2 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH"
265/GM/16 2016-12-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. I T. K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2) POŁO
512/KL/16 2016-12-23 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 UDOSTĘPNIENIE PLACU TEATRALNEGO W TERMINIE 27.12.2016 R. - 02.01.2017 R. ORAZ 5 MIEJSC PARKINGOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ NIEODPŁATNEJ IMPREZY "LUBLIN 700 - NOC SYLWESTROWA"
266/GM/16 2016-12-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. I T. K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 4/2 (OBR. 21, ARK. 4) POŁO
110/OR/16 2016-12-22 P.H.U. EKOTRANS
73638.00 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU.
263/GM/16 2016-12-22 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE W RAMACH PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE LUBLIN UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 3/13 (OBR. 26, ARK. 7) PRZY UL. W
18/PL/16 2016-12-22 PROJEKTY MIEJSKIE+RAJMUND RYŚ
59532.00 OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LUBLINA
264/GM/16 2016-12-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 34/1 (OBR. 20, ARK. 13) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. KOŁO
43/MKZ/16 2016-12-21 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
400.00 EKSPERTYZA DOTYCZĄCA OCENY STANU ZAGROŻENIA ZE STRONY DRZEWA PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 30 W LUBLINIE.
508/KL/16 2016-12-21 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
900000.00 OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EAST EUROPEAN PERFORMING ARTS PLATFORM - EEPAP
70/GK/16 2016-12-21 JANUSZ URBAŃSKI
2750.00 CZĘŚĆ OPRACOWANIA DOT.URZĄDZEŃ WODNYCH PN. ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN UBYTKÓW WODY W UKŁADZIE WODNYM OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
145/ZE/16 2016-12-21 PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 253/IR/15 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
8/GM/17 2016-12-21 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA PRAWA I OBOWIĄZKÓW Z POROZUMIENIA Z DNIA 9 MAJA 2016 R. , ZMIENIONEGO ANEKSEM NR 1 Z DNIA 19 SIERPNIA 2016 R., POMIĘDZY LUBELSKIM TOWARZYSTWEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O., SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KO
71/GK/16 2016-12-21 JAROSŁAW CHORMAŃSKI
3300.00 CZĘŚĆ HYDROLOGICZNA OPRACOWANIA PN.ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN UBYTKÓW WODY W UKŁADZIE WODNYM OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
69/GK/16 2016-12-21 MAŁGORZATA KLENIEWSKA
2750.00 CZĘŚĆ METEOROLOGICZNA. ANALIZY MOŻLIWYCH PRZYCZYN UBYTKÓW WODY W UKŁADZIE WODNYM OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
28/BK/16 2016-12-21 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
180000000.00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 2011/85/BSP DOTYCZĄCY ZMIANY OKRESU KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM, TJ. OD DNIA 02 STYCZNIA 2017R. DO DNIA 04 STYCZNIA 2017 R. KWOTA 180.000.000,00- ZŁ.
22/CA/16 2016-12-20 VENA ART SP. Z O.O.
6538.00 ZAKUP NAMIOTU WYSTAWIENNICZEGO WRAZ ZE STOŁEM I SZEŚCIOMA KRZESŁAMI, FLIPCHARTU ORAZ DZIESIĘCIU SZTALUG.
507/ST/16 2016-12-20 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 416/ST/16 DOT. AKTUALIZACJI ZAŁĄCZNIKÓW: OPISU DZIAŁAŃ, HARMONOGRAMU I KOSZTORYSU
314/KP/16 2016-12-20 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
912.00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W BUDYNKU PRZY UL. KURANTOWEJ 4. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 912,61 ZŁ
33/FE/16 2016-12-20 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1228770.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA 2 BOISK (PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO) I BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ, SKOCZNI DO SKOKÓW W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LUBLINIE", ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRA
89/IT/16 2016-12-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
332.00 DZIERŻAWA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI UL. WIENIAWSKA 14 - PAŁAC PARYSÓW.
263/IR/16 2016-12-20 "PAMM" ZOFIA DUBIEL
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 152 Z DNIA 15.07.2015 DOT. SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKITNIE - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO DNIA 30.06.2016 ORAZ ZMIANA KWOT POMIĘDZY ELEMENTAMI WYNAGRODZENIA.
313/KP/16 2016-12-20 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
905.00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW PÓŁNOCNY W BUDYNKU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 10. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 905,76 ZŁ
271/GM/16 2016-12-20 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 11 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11 Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY POWIERZCHNI W BUDYNKU BIUROWYM MOSIR ,,BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O. O. PRZY UL. FILARETÓW 44.
508/ST/16 2016-12-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 4/ST/16 DOT. AKTUALIZACJI ZAŁĄCZNIKÓW: HARMONOGRAMU I KOSZTORYSU
269/GM/16 2016-12-19 INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI
3250.00 UMOWA NR: 269/GM/16 CZYNSZ DZIERŻAWNY (SP) - LUBLIN, KAZIMIERZA JACZEWSKIEGO 2
260/IR/16 2016-12-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2409.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LUBLINIE, UL. J. PIŁSUDSKIEGO GM. LUBLIN, DZIAŁKA NR 2/3
247/KP/16 2016-12-19 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "ENERGOPOL-LUBLIN" S.A.
500.00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY HAJDÓW-ZADĘBIE W BUDYNKU PRZY UL. ZAWIEPRZYCKIEJ 8B. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 500,00 ZŁ NETTO.
506/KL/16 2016-12-19 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - KSIĄŻKA DLA DZIECI "MAGICZNE DRZEWKA"
509/ST/16 2016-12-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO O/LUBLIN
0.00 POROZUMIENIE - ROZWIĄZANIE UMOWY NR 445/ST/16 DOT. ORGANIZACJI IMPREZ W MIEŚCIE .3XR - RUCH RADOŚĆ RELAKS.
88/IT/16 2016-12-19 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
31770.00 DOSTAWA AKTUALIZACJI PROGRAMU NORMA PRO.
109/OR/16 2016-12-19 ŁUKASZ SZULC CENTRUM SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW REGIONALNYCH
49103.00 DOSTAWA WODY MINERALNEJ I SOKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
68/GK/16 2016-12-19 MARIUSZ POLSKI
72513.00 POKRYCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ MARIUSZA POLSKIEGO Z TYTUŁU PRZECHOWYWANIA NA PARKINGU STRZEŻONYM DO DNIA 30 KWIETNIA 2012R. DZIEWIĘCIU POJAZDÓW.
504/KL/16 2016-12-19 TOMASZ KULBOWSKI
400.00 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA TRANSGRANICZNEGO PORTALU INFORMACJI KULTURALNEJ
505/KL/16 2016-12-19 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
2460.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - KALENDARZ GALERII WIRYDARZ NA 2017 ROK.
507/KL/16 2016-12-19 WYDAWNICTWO BONI LIBRI LESZEK DULIK
40000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - ALBUM LUBELSKI
262/IR/16 2016-12-19 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0.00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 233/IR/15 Z DNIA 18.09.2015 DOT. REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO DNIA10.01.2017R.
258/IR/16 2016-12-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
73.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PUNKTU ŁADOWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I TABLETÓW NA SKWERKU W MIEJSCOWOŚCI LUBLIN, UL. LIPOWA 15 GM. LUBLIN, DZIAŁKA 25/1
259/IR/16 2016-12-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
73.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PUNKTU ŁADOWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I TABLETÓW NA SKWERKU W MIEJSCOWOŚCI LUBLIN, UL. LIPOWA 12 GM. LUBLIN, DZIAŁKA 8/1
261/IR/16 2016-12-19 EDACH SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 203/IR/16 Z DNIA 29.09.2016 DOT. BUDOWY ZESPOŁU BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO DNIA 30.05.2017R.
248/KP/16 2016-12-19 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
593.00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KOŚMINEK W BUDYNKU PRZY UL. BUKOWEJ 17. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 593,03 ZŁ NETTO.
108/OR/16 2016-12-16 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
14347.00 UDOSTĘPNIANIE URZĘDOWI MIASTA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PRZY UL. DŁUGIEJ 8 W LUBLINIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - 184,80 M2 NA POTRZEBY MAGAZYNOWE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM URN WYBORCZYCH.
107/OR/16 2016-12-16 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
15509.00 UDOSTĘPNIANIE URZĘDOWI MIASTA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PRZY UL. DŁUGIEJ 8 W LUBLINIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - 321,13 M2 NA POTRZEBY MAGAZYNOWE.
106/OR/16 2016-12-16 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER
7183.00 UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI ORAZ KONSERWACJI INSTALACJE I URZĄDZENIA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN) I SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (KD) W OBIEKCIE PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1.
250/KP/16 2016-12-16 WITKAC SP. Z O.O.
1912.00 DOSTĘP DO SERWISU INFORMATYCZNEGO.
249/KP/16 2016-12-16 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
1599.00 WYPRODUKOWANIE SPOTU REKLAMOWEGO - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE.
105/OR/16 2016-12-16 JANUSZ SZKODZIAK
1000.00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI RENAULT LAGUNA LU 0101G.
258/GM/16 2016-12-16 BOŻENA KUNA
3007.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 236/GM/13 Z DNIA 17.09.2013 ROKU DOTYCZĄCY MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM. CZYNSZ PŁATNY OD 01.01.2017 ROKU DO OSTATNIEGO DNIA OBOWIĄZYWANI
483/ZSS/16 2016-12-15 ANNA BĄK
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
484/ZSS/16 2016-12-15 ELŻBIETA KIFNER
12000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
245/KP/16 2016-12-15 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
60725.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W 2017 ROKU NA TERENIE MIASTA LUBLIN
246/KP/16 2016-12-15 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
364355.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W 2017 ROKU NA TERENIE MIASTA LUBLIN
482/ZSS/16 2016-12-15 EWA KIEROŃ
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
485/ZSS/16 2016-12-15 ELŻBIETA PRZEMYSKA
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
480/ZSS/16 2016-12-15 MONIKA LIPERT
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
489/ZSS/16 2016-12-15 SPA ORKANA SP. Z O. O.
10000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO, SKIEROWANEGO DO RODZIN POD HASŁEM "POSTAW NA ZDROWIE - ŻYJ W TRZEŹWOŚCI"
481/ZSS/16 2016-12-15 MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK
12000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
261/GM/16 2016-12-15 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBLINIE
0.00 UMOWA UŻYCZENIA LOKALU UŻYTKOWEGO O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 48,69 M2 USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 5 W LUBLINIE NA RZECZ POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA LUBLIN, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
477/ZSS/16 2016-12-15 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
-2800.00 ANEKS DO UMOWY 5/ZSS/16 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI DLA ŻŁOBKA "BERBEĆ"
479/ZSS/16 2016-12-15 KAROLINA WOJCIECHOWSKA
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
486/ZSS/16 2016-12-15 ELŻBIETA WOJNO
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
244/KP/16 2016-12-14 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAN KOKOT
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 245/KP/15 - ZMIANA ADRESU KANCELARII
270/GM/16 2016-12-14 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I LPEC S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22 (OBR. 26, ARK. 7), POŁOŻONEJ PRZY AL. RACŁAWICKICH 20 ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
256/GM/16 2016-12-14 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
24600.00 SPORZĄDZENIE PROJEKTU ROZBIÓRKI I DOKONANIE ROZBIÓRKI POZOSTAŁOŚCI BUDYNKU (SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 4 ŚCIAN BEZ STROPU I DACHU) ZWANEGO DALEJ OBIEKTEM BUDOWLANYM, ZLOKALIZOWANEGO NA NIERUCHOMOŚCIACH SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI
257/GM/16 2016-12-14 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
2792.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZY UL. RUSKIEJ 13,13A, AL. TYSIĄCLECIA 8, UL. CERKIEWNA Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE TYMCZASOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA BUSÓW PRYWATNEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
241/KP/16 2016-12-14 AV CENTRUM
725.00 WYNAJEM DYSKU MULTIMEDIALNEGO W DNIACH 16.12.2016 R.- 6.01.2017 R. NA POTRZEBY WYŚWIETLANIA PREZENTACJI W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016 R.
242/KP/16 2016-12-14 PAULINA BOJARSKA
2500.00 OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016
503/KL/16 2016-12-14 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - GALA NAGRODY IM. PROF. HOŁDY
501/KL/16 2016-12-14 ANNA STRZAŁKOWSKA
1150.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIAMI OBCHODU 700-LECIA MIASTA LUBLIN
103/IT/16 2016-12-14 COIG
0.00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
504/ST/16 2016-12-14 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 491/ST/167 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA"
114/SOI/16 2016-12-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE POPULARYZACJI NAUKI I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ.
513/KL/16 2016-12-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
-30000.00 KULTURA I SZTUKA - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2016, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANKES
514/KL/16 2016-12-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
30000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, LEKCJE Z KOLEKCJI. LUBELSKIE KOLEKCJE POZA INSTYTUCJAMI.
502/KL/16 2016-12-14 GRZEGORZ KONDRASIUK
3500.00 AUTORSKIE OPRACOWANIE, EDYCJA I REDAKCJA TEKSTU FOLDERU INFORMACYJNEGO "700 LAT MIASTA LUBLIN"
500/KL/16 2016-12-14 MATEUSZ GIL
4500.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE KONCERTÓW PODCZAS "FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA"
243/KP/16 2016-12-13 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
40156.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH: INFORMATOR TURYSTYCZNY I ULOTKA FALCOWANA.
203/OŚ/16 2016-12-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 160/OŚ/15 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAPISÓW PRZYGOTOWYWANIA FAKTUR.
94/PN/16 2016-12-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
1206453.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3 - 4 LETNICH" W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS Z WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM.
206/OŚ/16 2016-12-13 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
36547.00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
32/FE/16 2016-12-13 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, DOT. HARMONOGRAMU WYPŁATY DOTACJI.
41/MKZ/16 2016-12-13 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
2000.00 KONSERWACJA POLICHROMII GZYMSU, LUNETY, POLICHROMII SKLEPIENIA- PRZĘSŁO W KOŚCIELE ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE.
42/MKZ/16 2016-12-13 RENATA SIDOR
2600.00 WYKONANIE PROJEKTU I SKŁADU 7 DWUSTRONNYCH BROSZUR ORAZ 3 DWUSTRONNYCH ULOTEK
85/IT/16 2016-12-13 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE
0.00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
5/AB/16 2016-12-13 MIROSŁAW ROSSA-ARCHITEKT
2907.00 DANE LIDAR (FORMAT LAS)
240/KP/16 2016-12-13 PGE OBRÓT S.A.
600.00 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ROZLICZANEJ NA PODSTAWIE WSKAZAŃ UKŁADÓW POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH PO ZAKOŃCZENIU DOSTAWY ENERGII, NA POTRZEBY ORGANIZACJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016 R.
104/OR/16 2016-12-12 BARTŁOMIEJ ANDRZEJ GUTEK
3000.00 POMOC W ORGANIZACJI KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO W WYKONANIU ZESPOŁU TRYBUNIE TUTKI, POMOC PRZY SPRAWOWANIU NADZORU NAD WYSTĘPAMI ARTYSTYCZNYMI W SZOPCE BOŻONARODZENIOWEJ, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW FORMALNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA FESTIWALU BOŻEGO NARODZE
86/IT/16 2016-12-12 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16752.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
87/IT/16 2016-12-12 VIRTUAL TELECOM A.SERGIEL, D.ŁADNIAK SP.J.
14760.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
35/FE/16 2016-12-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
3482972.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "REMONT KRYTEJ PŁYWALNI PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ.
84/IT/16 2016-12-12 IFLOW SP. Z O.O.
97170.00 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WRAZ Z ASYSTĄ SYSTEMU KOLEJKOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
103/OR/16 2016-12-12 P.H.U. "GUSTAW" JOANNA GUSTAW
22034.00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ.
27/GD/16 2016-12-12 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2214.00 REGULACJA STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 30/7 POŁOŻONEJ PRZY UL.NAŁKOWSKICH 211 (OBR.43, ARK.24) W TRYBIE ART.73 USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998R.
118/SOI/16 2016-12-12 INB MARKETING SP. Z O.O.
0.00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 84/SOI/15 Z DNIEM 31 GRUDNIA 2016 R.
23/BK/16 2016-12-12 EUROPEAN INVESTEMENT BANK
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY UDOSTĘPNIENIE MIASTU KREDYTU W WYSOKOŚCI 500 MLN ZŁ NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
252/GM/16 2016-12-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 42/1 (OBR. 11, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY AL. WINCENTEG
232/KP/16 2016-12-09 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
20680.00 USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY IMPREZY PROMOCYJNEJ - FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016
238/KP/16 2016-12-09 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 247/KP/15 O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2016 R., ZAWARTEJ W DNIU 31.12 2015 R., ZMIANA DOT. KOSZTORYSU ZE WZGLĘDU NA RODZAJ KOSZTÓW
251/GM/16 2016-12-09 PANKREATOR SP. Z O. O.
500.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ - BŁONIA POD ZAMKIEM Z PRZEZNACZENIEM NA ZORGANIZOWANIE POKAZU Z UŻYCIEM WYROBÓW PIROTECHNIKI WIDOWISKOWEJ W CZASIE WYDARZENIA POD NAZWĄ "ŚWIĄTECZNE CIĘŻARÓWKI COCA-COLI ".
253/GM/16 2016-12-09 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 18/1 (OBR. 34, ARK. 3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. BERNARDYŃ
239/KP/16 2016-12-09 TOMASZ TURSKI
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 7/KP/16 - ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO
498/KL/16 2016-12-09 MAGDALENA NER
400.00 WYKONANIE AUTORSKICH PROJEKTÓW GRAFICZNYCH DWÓCH AFISZY I ZAPROSZENIA NA KONCERTY, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W RAMACH TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
233/KP/16 2016-12-09 LIGHT-TECH PUH S.C.
8300.00 WYNAJEM I OBSŁUGA TECHNICZNA OŚWIETLENIA W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016
234/KP/16 2016-12-09 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5925.00 ZAKUP FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
496/KL/16 2016-12-09 JAN KONDRAK
7500.00 AUTORSKA KONCEPCJA I SCENARIUSZ KONCERTU "GALERIA POSTACI IV"
503/ST/16 2016-12-09 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3500.00 ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM LUBLINA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z LODOWISKA BIAŁY ORLIK
202/OŚ/16 2016-12-09 JAN RODZIK
2000.00 OPRACOWANIE PROGRAMU BADAŃ ANTROPOGENICZNYCH OSADÓW DENNYCH BYSTRZYCY NA ODCINKU OD ZALEWU DO UJŚCIA.
264/IR/16 2016-12-09 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY NR 293/IR/16 (375386) Z DNIA 05.12.2014 R. O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO START Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W LUBLINIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22.
91/IT/16 2016-12-08 COIG
597780.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I
257/IR/16 2016-12-08 "LENMAR" MARCIN LENARD
31848.00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH JAKO DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA W LUBLNIE
11/ZIT/16 2016-12-08 PAWEŁ SKURSKI
3900.00 UMOWA O PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKA ZA ZGODĄ PRACODAWCY
93/IT/16 2016-12-08 COIG
22140.00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA.
92/IT/16 2016-12-08 COIG
147600.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
20/CA/16 2016-12-08 DALIMEX. SP. Z O.O.
4290.00 UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ NA SPOTKANIE OKOLICZNOŚCIOWE Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BIUREM - LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Z UDZIAŁEM 100 OSÓB W HOTELU FORUM W LUBLINIE W DNIU 16 GRUDNIA 2016 R.
90/IT/16 2016-12-08 COIG
201843.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I - GOP.
254/GM/16 2016-12-08 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2095.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 22/1 (OBR. 42, AR. 6) O POWIERZCHNI 0,1204 HA, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY ALEI SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 63.
21/CA/16 2016-12-08 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
861.00 USŁUGA PRZYGOTOWANIA I WYKONANIA PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO ZAWIERAJĄCEGO 6 PASTORAŁEK I KOLĘD PRZEZ WOKALISTKI Z MDK NR 2 W LUBLINIE PODCZAS SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BIUREM - LCAO W DNIU 16.12.2016 R.
31/FE/16 2016-12-07 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
147847.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 23/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH ZAKUP DWÓCH SCHODOŁAZÓW DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO ORAZ LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W DPS KALINA, DPS BETANIA, DPS DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE I ZESPOLE
204/OŚ/16 2016-12-07 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
87209.00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN NA 2016 ROK".
262/GM/16 2016-12-06 TOMASZ SKONIECKI
359.00 UMOWA NR: 1037/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY ZIELEŃ PRZYDOMOWA
260/GM/16 2016-12-06 JERZY TROCEWICZ
103.00 UMOWA NR: 1036/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
259/GM/16 2016-12-06 JERZY TROCEWICZ
310.00 UMOWA NR: 1035/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
93/PN/16 2016-12-06 PROJEKTY MIEJSKIE ANDRZEJ BRZOZOWY
4200.00 OPRACOWANIE PROFILU MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W SPOTKANIACH PROJEKTOWYCH W CHARAKTERZE EKSPERTA W RAMACH PROJEKTU "CITIES IN ARTICLE 7"
101/OR/16 2016-12-06 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
179815.00 ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH UM LUBLIN W TYM MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ - GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
102/OR/16 2016-12-06 ASC GLOBAL S.C.
45821.00 WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE PIECZĄTEK, TUSZU I ARTYKUŁÓW STEMPLARSKICH.
207/OŚ/16 2016-12-06 KAPPADRUK DRUKARNIA
12915.00 USŁUGA WYKONANIA ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA.
113/SOI/16 2016-12-06 KONRAD CICHOSZ
8000.00 OPRACOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY PROCESÓW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN
500/ST/16 2016-12-06 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 419/ST/16 - AKTUALIZACJA KOSZTORYSU ORAZ HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ
502/ST/16 2016-12-06 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
9750.00 ŻYDOWSKI LUBLIN. STRONA INTERNETOWA POŚWIĘCONA TURYSTYCE ZWIĄZANEJ Z DZIEDZICTWEM ŻYDOWSKIM.
499/KL/16 2016-12-06 MARCIN BUTRYN
4000.00 OPRACOWANIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM " DZIELNICE KULTURY" I ZGROMADZENIE MATERIAŁÓW FILMOWYCH NIEZBĘDNYCH DO PRODUKCJI FILMU
230/KP/16 2016-12-06 PIOTR DZIDUCH
KOŻUCHOWSKI BARTŁOMIEJ
858618.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: " BUDOWA ULICY KONRADA BIELSKIEGO".
229/KP/16 2016-12-06 TADEUSZ WIŚNIEWSKI
596014.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: " BUDOWA ULICY DĄBRÓWKI".
228/KP/16 2016-12-06 MIECZYSŁAW BISZKONT
46000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ UL. TYMIANKOWA.
227/KP/16 2016-12-06 EWA SADOWSKA
446863.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "BUDOWA ULICY LĘDZIAN".
226/KP/16 2016-12-06 TOMASZ SZPETKO
391219.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: " BUDOWA ULICY LILIOWEJ".
231/KP/16 2016-12-06 GRZEGORZ KOWAL BSE
7000.00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE, MONTAŻU I DEMONTAŻU, TRANSPORCIE ORAZ OBSŁUDZE TECHNICZNEJ SPRZĘTU OŚWIETLENIA ORAZ NAGŁOŚNIENIA NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016
223/KP/16 2016-12-06 MULTIDEKOR SP. Z O.O.
23370.00 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ILUMINACJI PRZESTRZENNEJ.
255/GM/16 2016-12-06 IZABELA WOJTYSIAK
WOJTYSIAK BARBARA
157.00 UMOWA NR: 1034/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
250/GM/16 2016-12-06 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
418.00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: A) UŻYTKOWEGO NR U3 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 27,40 M2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 8, B) MIESZKALNEGO NR 120 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 48,02 M2 Z
267/GM/16 2016-12-06 RYSZARD SIWEK
106.00 UMOWA NR: 1038/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
494/KL/16 2016-12-05 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
60000.00 KULTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2016
495/KL/16 2016-12-05 BARTOSZ GAJDZIK
240.00 OPROWADZENIE UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PROJEKTÓW 2016 PO WYSTAWIE "LUBLIN. PAMIĘĆ MIEJSCA" W OŚRODKU "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" W DN. 12.12.2016 R.
224/KP/16 2016-12-05 TEATR STARY W LUBLINIE
2952.00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ W TEATRZE STARYM W DNIU 28 GRUDNIA 2016 R.
497/KL/16 2016-12-05 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
492.00 JEDNORAZOWA LICENCJA NA WYKORZYSTANIE UTWORÓW PIOTRA CHILIMONIUKA Z KWARTETEM TANQUILLO PODCZAS KONCERTU TANGO ARGENTYŃSKIE W DN.05.12.2016 R.
64/OW/16 2016-12-05 VULCAN
6800.00 OBOWIĄZEK NAUKI 2016 - LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
476/ZSS/16 2016-12-05 MAGDALENA LIPIEC-JAREMEK
400.00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI PODSUMOWANIA KONKURSU PROMUJĄCEGO ZDROWE ODŻYWIANIE, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH PROGRAMU "JEDZ Z GŁOWĄ" W DNIU 8 GRUDNIA 2016 R.
222/KP/16 2016-12-05 KOMA MARIUSZ KOŁODZIEJ
3444.00 WYNAJEM I OBSŁUGA APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ NA POTRZEBY KONCERTU KOLĘD W DNIU 28.12.2016R.
16/PL/16 2016-12-05 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
62000.00 ROZBUDOWA ZAKRESU INFORMACYJNEGO OPROGRAMOWANIA GEOPORTALU MIEJSKIEGO.
225/KP/16 2016-12-05 STUDIO KREATYWNE MILIONOCZU
45510.00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH NA POTRZEBY URUCHOMIENIA SERWISU INTERNETOWEGO POŚWIĘCONEGO OBCHODOM 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
268/GM/16 2016-12-05 MAŁGORZATA GÓRA
100.00 UMOWA NR: 1039/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
475/ZSS/16 2016-12-05 KRZYSZTOF SADOWSKI SOUND SERVICE
950.00 ZAPEWNIENIE NAGŁOŚNIENIA PODCZAS UROCZYSTOŚCI PODSUMOWANIA KONKURSU PROMUJĄCEGO ZDROWE ODŻYWIANIE, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH PROGRAMU "JEDZ Z GŁOWĄ" W DNIU 8 GRUDNIA 2016 R.
83/IT/16 2016-12-05 NETIA S.A.
67462.00 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666 999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN Z GWARANCJĄ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI.
249/IR/16 2016-12-02 DRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS NR 1- ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI WRAZ Z MONITORINGIEM I OŚWIETLENIEM PLACU ZABAW PRZY UL. SZCZERBOWSKIEGO 4 W LUBLINIE- PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI NA DZIEŃ 31.05.2017 R.
221/KP/16 2016-12-02 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
293.00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE ODTWARZANIE UTWORÓW Z NOŚNIKÓW OBRAZU I DŹWIĘKU.
247/IR/16 2016-12-02 HUP-BUD SP. Z O.O.
10798.00 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI WENTYLACJI W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE, PRZY UL. METALURGICZNEJ 5
501/ST/16 2016-12-02 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 317/ST/16 DOT. AKTUALIZACJI KOSZTORYSU
492/KL/16 2016-12-02 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI OBCHODÓW 35 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
251/IR/16 2016-12-02 "GELA" USŁUGI BUDOWLANE BARBARA JABŁOŃSKA
46405.00 ANEKS NR 1 ROZSZERZENIE ZAKRESU UMOWY PODSTAWOWEJ O WYKONANIE UZUPEŁNIAJĄCEGO FUNDAMENTU I COKOŁU Z BETONU DO OGRODZENIA WZDŁUŻ PLANOWANEJ UL. DYWIZJONU 303 W LUBLINIE
255/IR/16 2016-12-02 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
10650.00 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI GRZEWCZYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE, PRZY UL. METALURGICZNEJ 5
252/IR/16 2016-12-02 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
46850.00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NA ZADANIU DOT. ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA TRAKTU PIESZO-ROWEGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. W.KLEPACKIEGO, A UL. LIPNIAK WZDŁUŻ WĄWOZU I OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH "ROZTOCZE" I "JAR" DO UL. LIPNIAK W LUBLINIE
116/SOI/16 2016-12-02 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
12500.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI INFORMATYCZNEJ ,,UCZEŃ NA WYŻYNIE IT''
248/GM/16 2016-12-02 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI STANISŁAW SZYNDELA
3600.00 WYKONANIE 8 OP. SZAC. OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH - W CELU USTALENIA OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW.
220/KP/16 2016-12-02 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1845.00 LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH, CHOREOGRAFICZNYCH I PANTOMIMICZNYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016
21/BK/16 2016-12-02 BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA SP. Z O.O.
10824.00 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY LUBLIN ZA 2016 ROK.
487/ST/16 2016-12-02 GRZEGORZ IGNACIUK
8800.00 PRODUKCJA MONTAŻ I POSTPRODUKCJA 3 SPOTÓW FILMOWYCH
250/IR/16 2016-12-02 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
70951.00 UMOWA 16A/RE-1/2014/2016 -USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ " CENTRUM SZTUKI DZIECI-TEATR IM.H.CH.ANDERSENA"
248/IR/16 2016-12-02 ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH STANISŁAW KĘPKA
8498.00 WYKONANIE PRZEBUDOWY CHODNIKA DLA PIESZYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 75 W LUBLINIE, PRZY UL. ŻELAZOWEJ WOLI 24
216/KP/16 2016-12-01 KATARZYNA GŁOWACKA
600.00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016
235/KP/16 2016-12-01 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738.00 UDZIELENIE PRAW DO NIEKINOWEGO POKAZU FILMU.
236/KP/16 2016-12-01 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738.00 UDZIELENIE PRAW DO NIEKINOWEGO POKAZU FILMU.
237/KP/16 2016-12-01 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
1476.00 UDZIELENIE PRAW DO NIEKINOWEGO POKAZU FILMU.
474/ZSS/16 2016-12-01 CHEMAFI KAMIL JAKUBIAK
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
217/KP/16 2016-12-01 DEKORAMIKA MARIKA MIERZEJEWSKA
2000.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DEKOROWANIA FIGUREK ŚWIĄTECZNYCH NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
218/KP/16 2016-12-01 AVANT PLUS JAKUB BUJANOWICZ
4719.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 220 SZTUK KUBKÓW W OPAKOWANIU, NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
99/OR/16 2016-12-01 CENTRUM OCHRONY PRACY I BIZNESU "CONSULTRIX"
5340.00 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
246/IR/16 2016-12-01 HITECH A. KMIECICKI, M. KRÓL SPÓŁKA JAWNA
19680.00 ANEKS POWODUJĄCY ZWIĘKSZENIE UMOWY PODSTAWOWEJ O KWOTĘ 19 680, ZŁ -ROZSZERZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO PRZEZ DODANIE DO ZAKRESU PODSTAWOWEJ UMOWY 242/IR/16 INSTALACJI SZATNI, KOMUNIKACJI, RESTAURACJI I PIWNICY UŻYTKOWEJ W OBSZARZE H2O MOSIR " BYSTRZYCA"
214/KP/16 2016-12-01 DANIEL WILCZEK
600.00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016
199/OŚ/16 2016-12-01 BIURO SERWIS STANISŁAW STANIAK
16149.00 DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW INTERAKTYWNYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z TABLICY INTERAKTYWNEJ ORAZ PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO, A TAKŻE CZTERECH PROJEKTORÓW MULTIMEDIALNYCH W RAMACH KONKURSU "HURA MAKULATURA 2016"
215/KP/16 2016-12-01 MARTA GÓRECKA
600.00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2016.
219/KP/16 2016-12-01 MULTIPRESS G. WODECKI, D. WODECKA S.C.
5129.00 DRUK ORAZ DOSTAWA POCZTÓWEK - ANIOŁKÓW NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
98/OR/16 2016-12-01 ELŻBIETA DWORAK
3000.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
489/KL/16 2016-11-30 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
0.00 ANEKS NR 489/KL/16 Z DNIA 30.11.2016 DO UMOWY NR 86/KL/16 Z DNIA 29.01.2016 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA
205/OŚ/16 2016-11-30 XD GIFTS SP. Z O.O.
14517.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN Z NADRUKIEM LOGO EKOLUBLIN ORAZ LOGO WGOŚIGW W LUBLINIE.
493/KL/16 2016-11-30 SOWA SP. Z O.O
-2000.00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY NR 389/KL/16
198/OŚ/16 2016-11-30 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY UDOSTĘPNIENIA POWIERZCHNI NR 91/OŚ/12 ZAWARTEJ W DNIU 26.11.2012 R. Z LUBLINDIS POLSKA.
498/ST/16 2016-11-30 LUBELSKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
26000.00 "PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW NA BOISKACH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK"
245/GM/16 2016-11-30 IZABELA KOSTRUBA
252.00 UMOWA NR: 1033/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
244/GM/16 2016-11-30 GRAŻYNA FARBISZEWSKA
60.00 UMOWA NR: 1032/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY ZIELEŃ PRZYDOMOWA
17/PL/16 2016-11-29 ECO-CLUE WITOLD WOŁOSZYN
0.00 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY Z UWAGI NA PRZEDŁUŻAJĄCE SIĘ UZGODNIENIA Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM. UMOWA DOTYCZY SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA LUBLINA NA LATA 2016-2030.
144/ZE/16 2016-11-29 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LUBLIN ORAZ INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W KOMPARYCJI UMOWY TJ., CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE" W LUBLINIE, DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN" W LUBLINIE,
22/BK/16 2016-11-29 BANK ROZWOJU RADY EUROPY (COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK)
0.00 ANEKS DO UMOWY Z BANKIEM ROZWOJU RADY EUROPY (BRRE / CEB) O KREDYT DŁUGOTERMINOWY ZŁOTOWY (DWIE TRANSZE: PO 140 MLN ZŁ)
212/KP/16 2016-11-28 PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KAMEL" PAWEŁ GRYCZKA
7230.00 TRANSPORT OSÓB DO MIASTA PARTNERSKIEGO NANCY (FRANCJA) NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
242/GM/16 2016-11-28 ZBIGNIEW BĘCZYŃSKI
40.00 UMOWA NR: 54/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
213/KP/16 2016-11-28 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH
5050.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT: WSPARCIE EDUKACYJNE DLA LUBELSKICH NGO - VOL. 2
471/ZSS/16 2016-11-28 TRYUMF SP. Z O. O.
13411.00 UMOWA W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS Z TRYUMF SP Z O.O.
117/SOI/16 2016-11-28 MAGDALENA PAŚNIKOWSKA
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA NA RZECZ MIASTA AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH DO ZDJĘĆ WYKONANYCH PODCZAS KONFERENCJI ,,UCZEŃ NA WYŻYNIE IT''.
29/MAZ/16 2016-11-28 TADEUSZ CHMIELEWSKI
1470.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 21 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA TADEUSZA CHMIELEWSKIEGO
28/MAZ/16 2016-11-28 "GRA O DRON" ARTUR BANACH
600.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 7 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA ARTURA BANACHA
31/MAZ/16 2016-11-28 MAREK PRZEWOŹNY
140.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 2 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA MICHAŁA PRZEWOŹNY
30/MAZ/16 2016-11-28 MICHAŁ MAZIK
490.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 7 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA MICHAŁA MAZIKA
27/MAZ/16 2016-11-28 PAWEŁ BUCZYŃSKI
420.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 6 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA PAWŁA BUCZYŃSKIEGO
32/MAZ/16 2016-11-28 "BEST MOMENTS" JUSTYNA BIELAK
1120.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 16 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA JUSTYNY BIELAK
244/IR/16 2016-11-28 EURO-DIRECT CONSULTING
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 153/IR/16 Z DNIA 03.08.2016 R. NA "OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ OPRACOWANIE ANALIZY POPYTU DLA PROJEKTU PN. "REWALORYZACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA OBSZARZE POMNIKA HISTORII LUBLIN" - TERMIN REALIZACJI UMOWY USTA
245/IR/16 2016-11-28 GORT POLSKA SP.Z O.O.
15375.00 DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO INSTALACJI I URUCHOMIENIEM KOTŁA WARZELNEGO GAZOWEGO O POJ. 150 L NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE, PRZY UL. METALURGICZNEJ 6
81/IT/16 2016-11-28 SPRINT S.A.
130995.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU DART. MODYFIKACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU.
34/FE/16 2016-11-28 WOJEWODA LUBELSKI
-201347.00 ANEKS NR 1 W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA PN. "UTWORZENIE W 2016 R. NOWYCH MIEJSC W INSTYTUCJACH OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 ORAZ ZAPEWNIENIE ICH FUNKCJONOWANIA W MIEJSKIM ZESPOLE ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, ŻŁOBEK NR 5,
24/MAZ/16 2016-11-25 WALDEMAR FRĄCKIEWICZ
1960.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 28 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA WALDEMARA FRĄCKIEWICZA
206/KP/16 2016-11-25 SZYMON KAMYKOWSKI
1900.00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY - KONCERT KOLĘD.
26/MAZ/16 2016-11-25 ROBERT KOZAK
980.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 14 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA ROBERTA KOZAKA
92/PN/16 2016-11-25 JOANNA HOŁDA
0.00 ZLECENIODAWCA POWIERZA A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI NA STANOWISKU EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO (EXTERNAL EXPERT) W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "CREATIVE SPIRITS - STYMULOWANIE KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ PR
488/KL/16 2016-11-25 ADAM BARTOŚ
1500.00 OSOBISTE ARTYSTYCZNE WYKONANIE KONCERTU W RAMACH PROMOCJI MIASTA LUBLIN PODCZAS VII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ "NA STRUNACH POEZJI"
490/KL/16 2016-11-25 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
6000.00 USŁUGA PROMOCYJNA - TOM POEZJI "A DUCH WIEJE KĘDY CHCE"
192/OŚ/16 2016-11-25 KRĘCIMY MEDIA SEBASTIAN BIAŁACH
10824.00 PRODUKCJA FILMU DOTYCZĄCEGO PROBLEMU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT ORAZ ROLI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE.
208/OŚ/16 2016-11-25 "APTEKA ŁOZOWSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6.00 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY AL. KRAŚNICKIEJ 100
463/ST/16 2016-11-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
24000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
23/MAZ/16 2016-11-25 JOANNA WIŚNIEWSKA
1120.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 16 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA JOANNY WIŚNIEWSKIEJ
211/KP/16 2016-11-25 KRZYSZTOF TREBUNIA
2100.00 WYKONANIE I PROWADZENIE KONCERTU KOLĘD WG AUTORSKIEGO SCENARIUSZA.
210/KP/16 2016-11-25 ANNA TREBUNIA
2100.00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY - KONCERT KOLĘD.
209/KP/16 2016-11-25 JAN TREBUNIA
TREBUNIA JAN
2100.00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY - KONCERT KOLĘD.
208/KP/16 2016-11-25 ANNA TREBUNIA
4700.00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY - KONCERT KOLĘD.
207/KP/16 2016-11-25 ANDRZEJ POLAK
2100.00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY - KONCERT KOLĘD.
82/IT/16 2016-11-25 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0.00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
80/IT/16 2016-11-25 DYGIT GRZEGORZ DYCZKOWSKI
8050.00 WYKONANIE ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU CCTV BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
25/MAZ/16 2016-11-25 ROMAN WRÓBEL
140.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 2 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA ROMANA WRÓBLA
241/IR/16 2016-11-24 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
149300.00 WYKONANIE ZADASZENIA PLACU ( HOPKA PŁASKIEGO) NA DZIAŁCE NR 33/2 UL. SULISŁAWICKA 7A/ TETMAJERA W LUBLINIE
242/IR/16 2016-11-24 HITECH A. KMIECICKI, M. KRÓL SPÓŁKA JAWNA
31980.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MAJĄCEJ NA CELU ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA PRZECIWPOŻAROWYCH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU W OBIEKTACH KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO I DOSTOSOWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW ZAPEWNIAJĄC SAMOCZY
243/IR/16 2016-11-24 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
14500.00 WYKONANIE KRAT I WYMIANA ZAWIASÓW DRZWIOWYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE PRZY UL.METALURGICZNEJ 5
66/GK/16 2016-11-24 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
32387.00 KONTROLA, UTRZYMANIE, NAPRAWA I KONSERWACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY LUBLIN.
240/IR/16 2016-11-24 MG WENTYLACJA MAŁGORZATA GHANDOUR
39958.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM INSTALACJI WENTYLACJI KUCHNI W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8 PRZY UL. NAŁKOWSKICH 102
239/GM/16 2016-11-24 BIURO WYCEN ANNA WOJTASZEK
4602.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ 12 DZIAŁEK POŁOŻONYCH W ROKITNIE I WÓLCE ROKICKIEJ - W CELU ZAMIANY.
97/OR/16 2016-11-24 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42334.00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
238/GM/16 2016-11-24 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 37/26 (OBR. 49, ARK. 5), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ŻEGLARSK
240/GM/16 2016-11-24 BIURO WYCEN ANNA WOJTASZEK
4000.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ 10 DZIAŁEK POŁOŻONYCH W ROKITNIE - W CELU ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI.
235/GM/16 2016-11-24 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII LUBELSKIEJ
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 16/GM/16 Z DNIA 26.02.2016 R. DOT. ZWIĘKSZENIA GODZIN W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ O POW. 324,27 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A DZ. NR 45/5 (OBR.34, ARK. 3) NA RZECZ III LO W LUBLINIE.
495/ST/16 2016-11-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
0.00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY NR 206/ST/16 - PROMOCJA TEAM TOKYO 2020
496/ST/16 2016-11-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000.00 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ LUBELSKICH FIRM
468/ZSS/16 2016-11-23 FUNDACJA W DUCHU MIŁOŚCI
6000.00 REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "RADOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO".
470/ZSS/16 2016-11-23 SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. W.LUTOSŁAWSKIEGO A.DRĄŻKOWSKA ANNA DRĄŻ
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W LUBLINIE
472/ZSS/16 2016-11-23 MIĘDZY SŁOWAMI KAROLINA PIKUŁA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS" "MIĘDZY SŁOWAMI "
246/GM/16 2016-11-23 CRH ŻAGIEL MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240.00 UMOWA NR: 56/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - REKLAMA BANER REKLAMOWY : UL.GROCHOWSKIEGO / UL.TETMAJERA POW. ; 3
130/ZE/16 2016-11-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 112/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
131/ZE/16 2016-11-23 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 113/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
484/KL/16 2016-11-23 PIOTR CHILIMONIUK
4000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z  KWINTETEM TANGUILLO PODCZAS KONCERTU SYMFONICZNEGO PT. TANGO ARGENTYŃSKIE W DNIU 5 GRUDNIA 2016 R.
483/KL/16 2016-11-23 IZABELA ŚLIWA
2500.00 REŻYSERIA SPEKTAKLU IMPROWIZOWANEGO PT." ZIMA" Z UDZIAŁEM ARTYSTÓW PROFESJONALNYCH I NIEPROFESJONALNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PRÓB PODCZAS IMPREZY CHOINKOWEJ ORGANIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "GWIAZDKA W MIEŚCIE" SKIEROWANEGO DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNI
482/KL/16 2016-11-23 SYLWIA WÓJCIK
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM SAMBASIM PODCZAS IMPREZY CHOINKOWEJ, HAPPENINGU MIKOŁAJÓW I KOROWODU MIKOŁAJÓW, W DNIU 10 GRUDNIA 2016 R. W CENTRUM KULTURY PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 I NA ULICACH STAREGO MIASTA W RAMACH PROJEKTU GWIAZDK
481/KL/16 2016-11-23 MAŁGORZATA KARWICKA
2000.00 WYKONANIE IMPROWIZOWANEGO WYSTĘPU AKTORSKIEGO PODCZAS IMPREZY CHOINKOWEJ, HAPPENINGU ODPRAWA MIKOŁAJÓW I KOROWODU MIKOŁAJÓW W DNIU 10 GRUDNIA 2016 R. W CENTRUM KULTURY PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 I NA ULICACH STAREGO MIASTA W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU GWIAZDK
143/ZE/16 2016-11-23 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 126/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
142/ZE/16 2016-11-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 125/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
141/ZE/16 2016-11-23 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA"
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 123/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
140/ZE/16 2016-11-23 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 122/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
139/ZE/16 2016-11-23 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 121/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
138/ZE/16 2016-11-23 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 120/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
137/ZE/16 2016-11-23 GALERIA LABIRYNT
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 119/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
136/ZE/16 2016-11-23 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 118/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
135/ZE/16 2016-11-23 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 117/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
134/ZE/16 2016-11-23 TEATR STARY W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 116/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
133/ZE/16 2016-11-23 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 115/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
132/ZE/16 2016-11-23 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 114/ZE/16 ZMIENIAJĄCY TERMINY OBOWIĄZYWANIA
486/KL/16 2016-11-23 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
7380.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - KSIĄŻKA "MOTOR, MOTOR, MY CZEKAMY..."
485/KL/16 2016-11-23 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
10000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - ALBUM "ARCHIKATEDRA LUBELSKA"
497/ST/16 2016-11-23 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 2 DOT. AKTUALIZACJI HARMONOGRAMU DO UMOWY 346/ST/16 (PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ŻUŻLU)
68/MZON/16 2016-11-22 ARKADIUSZ PRZYBYSZ
1400.00 ARCHIWIZACJA AKT DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA ORZEKANYCH O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LATACH 2002-2003
197/OŚ/16 2016-11-22 PAWEŁ PIETRASZKO
9959.00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE GAZOWE
96/OR/16 2016-11-22 GOBI ADAM BORYŃ
47355.00 DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW METALOWYCH.
254/IR/16 2016-11-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 UMOWA KT/022 - 2/2016 ZAWARTA POMIĘDZY MPWIK W LUBLINIE A GMINĄ LUBLIN, DOT. OŚWIADCZENIA O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - POŁOŻONĄ W REJONIE ULICY ALTANOWEJ DZ. NR 6/1 I 17/1 OBR. 3 ARK. 6
22/MAZ/16 2016-11-22 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
6200.00 DOSTAWA I MONTAŻ 75,5 MB OSŁONY Z MATY SŁOMIANO-FOLIOWEJ O WYSOKOŚCI 80 CM NAD GRUNTEM PRZY UL. KOŁŁĄTAJA W LUBLINE
128/ZE/16 2016-11-22 ELEKTRIX SP.Z O.O.
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 7 087 052,30 ZŁ BRUTTO.
129/ZE/16 2016-11-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA 124/ZE/16 O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2018 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWA
27/BK/16 2016-11-22 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0.00 OBSŁUGA BANKOWA - URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA
26/BK/16 2016-11-22 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0.00 UMOWA O OBJĘCIE RACHUNKÓW BANKOWYCH USŁUGĄ RACHUNKU SKONSOLIDOWANEGO
25/BK/16 2016-11-22 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0.00 OBSŁUGA BANKOWA - GMINA LUBLIN
24/BK/16 2016-11-22 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0.00 OBSŁUGA BANKOWA - URZĄD MIASTA LUBLIN
29/BK/16 2016-11-22 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
180000000.00 UMOWA NA KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
3/AB/16 2016-11-22 "ODYSEJA" ADAM MAZUR
9.00 UDOSTĘPNIENIE DANYCH PRZESTRZENNYCH: DANE LIDAR, NUMERYCZNY MODEL TERENU -NMT, NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU-NMPT
205/KP/16 2016-11-22 JANUSZ OPRYŃSKI
25000.00 OPRACOWANIE WG AUTORSKIEJ KONCEPCJI ADAPTACJI SCENARIUSZA WIDOWISKA "SEN O MIEŚCIE", NA POTRZEBY POKAZU MULTIMEDIALNEGO W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA.
469/ZSS/16 2016-11-22 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
10500.00 WYSTAWIENIE WIDOWISKA MUZYCZNEGO PT " BAJKOLANDIA" DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WYDZIAŁEM ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN
473/ZSS/16 2016-11-22 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C.
7330.00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, DRUK I DOSTAWA 1.500 SZTUK KALENDARZY ŚCIENNYCH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA LUBLIN NA 2017 R.
95/OR/16 2016-11-22 PAWEŁ SADOWSKI
2970.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU: " STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMNISTRACYJNEGO W SPRAWACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY."
109/SOI/16 2016-11-21 AGATA CHOLEWA
2000.00 WSPÓŁORGANIZACJA ŚWIĘTA HANDLOWGO ULICY LUBARTOWSKIEJ
108/SOI/16 2016-11-21 PAULINA ZARĘBSKA
3000.00 WSPÓŁORGANIZACJA ŚWIĘTA HANDLOWGO ULICY LUBARTOWSKIEJ
107/SOI/16 2016-11-21 MAGDALENA DENYSIUK
2000.00 WSPÓŁORGANIZACJA ŚWIĘTA HANDLOWGO ULICY LUBARTOWSKIEJ
243/GM/16 2016-11-21 "SPOŁEM" LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBLINIE
2145.00 UMOWA NR: 55/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE -LUBLIN - WJAZD / ZJAZD CZ. DZ. 47/7, 47/17 (OBR. 7, ARK. 4) AL. TYSIĄCLECIA, UL. NOWY PLAC TARGOWY O POW. 330 M2, DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ - OBSŁUGA PAWILONU HANDLOWEGO Z ZASTRZEŻENIEM NIEODPŁATNEGO
225/GM/16 2016-11-21 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
6000.00 WYKONANIE 12 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW.
91/PN/16 2016-11-21 BIURO AUDYTORSKIE JERZY CYRAN - BIEGŁY REWIDENT
7400.00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ SPRAWOZDAŃ OKRESOWYCH I ROCZNYCH Z REALIZACJI DOTACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014 - 2020, ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I MIASTA W RAMACH PROJEKTU " REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBART
79/IT/16 2016-11-21 SPRINT S.A.
343908.00 DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU WYKONYWANIA I SKŁADOWANIA KOPII ZAPASOWYCH.
489/ST/16 2016-11-21 FUNDACJA HERSTORY
8000.00 ŻYCIE CODZIENNE KOBIET ŻYDOWSKICH W PRZEDWOJENNYM LUBLINIE.
94/OR/16 2016-11-21 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10720.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 102/OR/15 Z DNIA 16 MARCA 2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 10 720,69 ZŁ DO WYSOKOŚCI 126 212,76 ZŁ.
93/OR/16 2016-11-21 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 67/OR/16 Z DNIA 22.09.2016 R., DOT. ZMIANY TERMINU EKSPOZYCJI OBRAZU NA TERMIN OD 1.07.2017 R. DO 31.08.2017 R. ORAZ ZWROTU OBRAZU NA DZIEŃ 15.09.2017 R.
4/AB/16 2016-11-21 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
9.00 UDOSTĘPNIENIE DANYCH PRZESTRZENNYCH: DANE LIDAR, NUMERYCZNY MODEL TERENU - NMT, NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU-NMPT
183/KP/16 2016-11-18 SYLWIA PAWŁOWSKA
0.00 ANEKS NR 1 DO UM 3/ KP/16 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
202/KP/16 2016-11-18 PAWEŁ DASZCZUK KANCELARIA ADWOKACKA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 221/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
193/KP/16 2016-11-18 AGNIESZKA RYBAK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 4/KP/16, ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
192/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KAROLINA DENKOWSKA-CUDNOCH
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 208/KP/15, ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R
191/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARIA LEŚNIAK-GORGOL
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 206/KP/15, ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
190/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO SZYMON PIETRZAK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 200/KP/15, ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
189/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA ŁATAŚ-DĘGA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 203/KP/15, ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R
463/ZSS/16 2016-11-18 MISERICORDIA CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY CHORYM
2720.00 ZAPEWNIENIE CATERINGU NA UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWUJĄCĄ IV EDYCJĘ KONKURSU PREZYDENTA MIASTA LUBLIN "PODMIOT PRZYJAZNY DUŻEJ RODZINIE ZA ROK 2016".
462/ZSS/16 2016-11-18 MARTA PIETRASIEWICZ
1200.00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI PODSUMOWUJĄCEJ IV EDYCJĘ KONKURSU PREZYDENTA MIASTA LUBLIN -PODMIOT PRZYJAZNY DUŻEJ RODZINIE ZA ROK 2016
457/ST/16 2016-11-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
34000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. EASTEM EUROPEN WOMENS BASKETBALL LEAGUE."
456/ST/16 2016-11-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
6500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ZAWODY PŁYWACKIE DLA SP
447/ST/16 2016-11-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TURNIEJ KLAS PROFILOWANYCH.
329/ST/16 2016-11-18 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
5000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.XXV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ MINISIATKÓWKI
445/ST/16 2016-11-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO O/LUBLIN
5000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ LUB ZAWODÓW SPORTOWYCH W MIEŚCIE- 3XR - RUCH RADOŚĆ RELAKS"
493/ST/16 2016-11-18 AKADEMIA KARATE DANIELA IWANKA
2000.00 I PUCHAR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W KARATE TRADYCYJNYM - ART. 19A
492/ST/16 2016-11-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
5900.00 RADOSNE PŁYWANIE Z MISTRZEM - ART. 19A
9/ON/16 2016-11-18 TARGI LUBLIN S.A.
5933.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ I ANTRESOLI W TARGACH LUBLIN SA W DNIU 1 GRUDNIA 2016 ROKU W CELU PRZEPROWADZENIA W TYCH MIEJSCACH IV EDYCJI LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
8/ON/16 2016-11-18 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
5000.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGU W DNIU 1 GRUDNIA 2016 R. PODCZAS ODBYWAJĄCYCH SIĘ IV LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
10/ON/16 2016-11-18 MAGDALENA GACH-LEZIAK
300.00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM PODCZAS IV LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
479/KL/16 2016-11-18 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0.00 ANEKS O PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI UMOWY DO 19 GRUDNIA 2016 R.
33/MKZ/16 2016-11-18 ALEKSANDRA KRAUZE-KOŁODZIEJ
1137.00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK WŁOSKI
34/MKZ/16 2016-11-18 MARIA MOCARZ-KLEINDIENST
1473.00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ROSYJSKI MAPY
36/MKZ/16 2016-11-18 3RD HALF LTD
1127.00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK HISZPAŃSKI MAPY
32/MKZ/16 2016-11-18 JAKUB KOŁODYŃSKI
2700.00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK CHIŃSKI MAPY I BROSZUR
35/MKZ/16 2016-11-18 ROOTKA AGATA RADKOWSKA-PARKA
2660.00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK HEBRAJSKI MAPY I BROSZUR
239/IR/16 2016-11-18 PHU MAX SP.Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 189/IR/16 Z DNIA 13.09.2016 R. NA "BUDOWĘ BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO W LUBLINIE - INWESTYCJA REALIZOWANA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO II - "ZIELONE BOISKO - CZYLI STRZ
237/IR/16 2016-11-18 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
4000.00 WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU ZABAW, PRZY UL. WYŻYNNEJ 31 W LUBLINIE
201/KP/16 2016-11-18 MICHAŁ MATRAS
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 8/ KP/16 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
188/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO - MACIEJ RAJCH
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 207/KP/15, ZMINA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
187/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ARKADIUSZ CUDNOCH
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 204/KP/15, ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
186/KP/16 2016-11-18 ANDRZEJ WÓJCIK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 5/KP/16, ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R
185/KP/16 2016-11-18 JAROSŁAW STALĘGA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 9/KP/16 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
200/KP/16 2016-11-18 PRZEMYSŁAW GARDYNIK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 6/ KP/16 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
199/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO WOJCIECH SKÓRA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 198/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
198/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR SKOP
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 202/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
197/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA PIETRZAK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 197/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
196/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA LESZCZYŃSKA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 199/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
184/KP/16 2016-11-18 TOMASZ TURSKI
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 7/ KP/16 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016
234/GM/16 2016-11-18 PAWEŁ PAPLIŃSKI
187.00 UMOWA NR: 1030/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
233/GM/16 2016-11-18 STANISŁAW KRASOWSKI
375.00 UMOWA NR: 1029/2016, LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
228/GM/16 2016-11-18 EXPERT PROJEKT WOJCIECH MATUSZEWSKI
580.00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: A) NR 53 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 47,28 M2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 10, B) NR 13 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 48,90 M2 ZNAJDUJĄCEGO
241/GM/16 2016-11-18 DARIUSZ TRACZ
TRACZ JANUSZ
120.00 UMOWA NR: 53/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE CELE MIESZKANIOWE (BEZ PRAWA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), 1000 M2
230/GM/16 2016-11-18 PARKING STRZEŻONY AUTO-PARK BOGUSZ RAFAŁ
1784.00 UMOWA DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY, UL. ŁĘCZYŃSKA - POW. 1622 M2
247/GM/16 2016-11-18 --SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AZS"
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ "AZS" W LUBLINIE PRZY UL. BAŚNIOWEJ I UL. PRZYGODNEJ.
194/KP/16 2016-11-18 PRZEMYSŁAW FILIPOWICZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 201/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
195/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PAWEŁ JANISZEWSKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 205/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
204/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT STOLARZ MAREK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 233/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
203/KP/16 2016-11-18 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAN KOKOT
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 245/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
182/KP/16 2016-11-18 ANNA GRODECKA-SZMULIK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 209/ KP/15 - ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA M-C GRUDZIEŃ 2016
464/ZSS/16 2016-11-17 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
8800.00 DOTACJA DLA KLUBU DZIECIĘCEGO "DOBRY START" UL. GŁOWACKIEGO 35, 20-060 LUBLIN
181/KP/16 2016-11-17 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
135.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ
465/ZSS/16 2016-11-17 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
32800.00 DOTACJA DLA ŻŁOBKA NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ELFIK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. TOMASZA ZANA 11A LOK. 8 W LUBLINIE
444/ST/16 2016-11-17 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
8200.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
10/ZIT/16 2016-11-17 "WELLNESS & SPA W KRAINIE ALICJI" ZOFIA ŚNIEŻYK-MATWIEJCZUK
9991.00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIM WYŻYWIENIA I NOCLEGU NA POTRZEBY SPOTKANIA PARTNERÓW LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W DNIACH 24-25 LISTOPADA 2016 ROKU DLA MAKSYMALNIE 45 UCZESTNIKÓW.
232/GM/16 2016-11-17 WALDEMAR BARTNIK
381.00 UMOWA NR: 1028/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN POW.347
231/GM/16 2016-11-17 ZOFIA WARDA
WARDA STANISŁAW
375.00 UMOWA NR: 1027/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY ZIELEŃ PRZYDOMOWA
227/GM/16 2016-11-17 PACO ATHLETIC SHOP ANDRZEJ STACHURA
832.00 UMOWA NR: 51/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, TOMASZA ZANA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW UL. ZANA, UL. NOWOMIEJSKA POW. 1040 M2
388/ST/16 2016-11-16 F.H.U. PAK HENRYKA MARCINIAK
19371.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH:INFORMATOR TURYSTYCZNY I ULOTKA FALCOWANA
478/KL/16 2016-11-16 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
15000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO WYDARZENIA NAUKOWO-KULTURALNEGO PT. "CHRZEŚCIJAŃSTWO A EKONOMIA" ORGANIZOWANEGO W RAMACH KONWERSATORIÓW MYŚLI KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II , KTÓRE ODBEDZIE SIĘ W DNIU 25
226/GM/16 2016-11-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
249.00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: A) NR 6 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 21,87 M2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. JUNOSZY 49, B) NR 13 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 56,92 M2 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W B
480/KL/16 2016-11-16 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
-186900.00 ANEKS DO UMOWY NR 376/KL/16 Z DNIA 11 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI CELOWEJ O KWOTĘ 186 900,00 ZŁ (§2 UST.1) ORAZ ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA (§2 UST.3)
26/GD/16 2016-11-16 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
6500.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO: VII CZĘŚĆ - DZIAŁEK NR 6/3 I 6/4 POŁOŻONYCH W POBLIŻU UL.DOŚWIADCZALNEJ (OBR.12-FELIN, ARK.3), IX CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 51 STANOWIĄCEJ ULICĘ ZWIĄZKOWĄ (OBR.18-LEMSZCZYZNA, ARK.5)
67/GK/16 2016-11-16 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
91.00 UMOWA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW POKRYTYCH WODAMI - WYLOT MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZECHÓWKA
195/OŚ/16 2016-11-16 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
9929.00 DOTACJA NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PT.: "ŚWIADOMY INWESTOR - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZGODZIE Z PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA"
236/IR/16 2016-11-16 KASKADA MGR INŻ. ROMAN STANIOSZCZYK
90000.00 DOSTAWA I MONTAŻ TRYBUNEK ANTYWANDALOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 W LUBLINIE, UL. ZDROWA 1
72/GK/16 2016-11-16 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
24.00 UMOWA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW POKRYTYCH WODAMI - WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA RZECE CZERNIEJÓWCE
236/GM/16 2016-11-15 GRZEGORZ DĄBROWSKI
70.00 UMOWA NR: 1031/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
106/SOI/16 2016-11-15 MAGDALENA PAŚNIKOWSKA
PAŚNIKOWSKA-ŁUKASZUK MAGDALENA
3750.00 UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI ,,CHECK IT'' ORAZ,, CHECK IT JUNIOR''
111/SOI/16 2016-11-15 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
12300.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI WRĘCZENIA LUBELSKIEJ DOROCZNEJ NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROFESORA EDMUNDA PROSTA
177/KP/16 2016-11-15 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
3075.00 WYKONANIE 12 ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PRZEDSTAWIAJĄCYCH LUBLIN
178/KP/16 2016-11-15 PAWEŁ PIERŚCIŃSKI
0.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘCIA.
78/IT/16 2016-11-15 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
10981.00 DZIERŻAWA 8 SZTUK LOKALIZATORÓW GPS.
179/KP/16 2016-11-15 EWA HARTWIG
2100.00 ZAKUP LICENCJI NA KORZYSTANIE Z 14 ZDJĘĆ AUTORSTWA EDWARDA HARTWIGA.
477/KL/16 2016-11-15 PIOTR KOWALCZYK
1200.00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DN.27.11.2016 R.
105/SOI/16 2016-11-15 MARTA STELMACH
4800.00 POMOC PRZY SPORZĄDZANIU HARMONOGRAMU WIZYT STUDYJNYCH W SZKOŁACH, ORAZ POMOC PRZY ORGANIZOWANIU SPACERÓW,,LUBLIN Z DUSZĄ''.
194/OŚ/16 2016-11-15 GABINET WETERYNARYJNY "OSTOJA"
25000.00 REALIZACJA ODŁOWU REDUKCYJNEGO LISÓW Z TERENU ADMINISTRACYJNEGO MIASTA LUBLIN
180/KP/16 2016-11-15 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
25725.00 DRUK ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH (KALENDARZY) NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
223/GM/16 2016-11-14 NETIA S.A.
1120.00 UMOWA NAJMU DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1/UL. BAJKOWSKIEGO2/UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, O POW. 28 M, Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. CZYNSZ NAJMU PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘC
222/GM/16 2016-11-14 T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM. ZGODA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU USŁUGOWEGO W OPARCIU O PRZEDSTAWIONY PRZEZ INWESTORA PROJEKT BUDOWLANY - W GRANICY DZIAŁEK NR 75/7 ORAZ 5/9 ORAZ
221/GM/16 2016-11-14 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2200.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 89/4, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY - W CELU WYDZIELENIA DROGI WEWNĘTRZNEJ.
224/GM/16 2016-11-14 T-MOBILE POLSKA S.A.
4300.00 UMOWA NR: 50/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 20 DZIERŻAWY - INNE NAJEM : UL.LESZCZYNSKIEGO 20 -DACH - BTS 27006
200/OŚ/16 2016-11-14 BARTŁOMIEJ TWAROWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR144/OŚ/16 ZMIENIAJĄCY OKRES TRWANIA UMOWY OPRACOWANIA STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW.
77/IT/16 2016-11-14 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 52/IT/16. (ZMIANA TERMINÓW)
88/OR/16 2016-11-14 AGNIESZKA WEREMKO
8000.00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH, KOORDYNACJA ODBIORU URN WYBORCZYCH, NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZYGOTOWANIEM PROJEKTÓW UMÓW, ROZLICZ
90/PN/16 2016-11-14 URSZULA ZASADA
84000.00 PRZEPROWADZENIE SZCZEGÓŁOWEJ OCENY ZASOBU GMINY NA OBSZARZE PROJEKTU POD WZGLĘDEM STANU POTRZEB REMONTOWYCH, MOŻLIWOŚCI DOJŚCIA LUB DOJAZDU DO LOKALU, POTRZEB DOSTOSOWANIA DLA DOSTĘPU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWIERZCHNI LOKALI, MOŻLIWOŚCI ICH ŁĄCZENIA, PO
58/OW/16 2016-11-14 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
13770.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ NA TEMAT DOJRZAŁOŚCI EMOCJONALNO-SPOŁECZNEJ UCZNIÓW I MŁODZIEŻY, W RAMACH REALIZACJI ZADANIA SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.
84/OR/16 2016-11-14 ANNA BIAŁY
3000.00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE DOTACJI NA ZAKUP URN WYBORCZYCH, SPORZĄDZENIE I PROWADZENIE REJESTRU WYDATKÓW, PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW ZLECEŃ, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REA
36/BM/16 2016-11-14 DARIUSZ KRZYSZTOFIK
500.00 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH W RAMACH SZKOLENIA OBRONNEGO W DNIU 22 LISTOPADA 2016R.
196/OŚ/16 2016-11-14 MARIA MODRZEWSKA
6.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTEKACH- ZWIĘKSZENIE ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
115/SOI/16 2016-11-14 PIOTR WOJCIECHOWSKI
6000.00 ORGANIZACJA WYDARZENIA TEDXLUBLIN W DNIU 19.11.2016 R.
55/OR/16 2016-11-14 PAWEŁ SADOWSKI
1900.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU: "STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI POSTĘPOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI".
467/ZSS/16 2016-11-14 ŁUKASZ PAWLAK SZKOŁA TAŃCA "ZAMEK" ANETA I ŁUKASZ PAWLAK
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
189/OŚ/16 2016-11-10 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
35250.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON NR 7
190/OŚ/16 2016-11-10 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
10500.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON NR 7
87/OR/16 2016-11-10 MARTA KULBAKA
6000.00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH, ODBIÓR URN WYBORCZYCH.
86/OR/16 2016-11-10 RENATA OWCZAREWICZ
6000.00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH, ODBIÓR URN WYBORCZYCH.
85/OR/16 2016-11-10 EDYTA SICZEK
6000.00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URN WYBORCZYCH, ODBIÓR URN WYBORCZYCH.
494/ST/16 2016-11-10 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
6400.00 TRENINGI Z MISTRZEM
88/PN/16 2016-11-10 SUBSYDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3800.00 UMOWA NA EWALUACJĘ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE: "CKW - PROMOCJA..."
234/IR/16 2016-11-10 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
148000.00 PRZEBUDOWA CHODNIKA OD UL. KALINOWSZCZYZNA DO UL. KLEEBERGA W LUBLINIE WRAZ Z WYMIANĄ CZĘŚCI OGRODZENIA
235/IR/16 2016-11-10 LESŁAW FLISIUK
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 52/IR/16 PRZEDŁUŻAJĄCY TERMIN DO 15.11.2016 R. - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ "ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO"
89/OR/16 2016-11-10 GRZEGORZ MARCINIAK
700.00 ODBIÓR URN WYBORCZYCH DLA GMINY LUBLIN.
90/OR/16 2016-11-10 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560.00 NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE.
491/ST/16 2016-11-10 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
150000.00 LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA
216/GM/16 2016-11-10 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5412.00 WYKONANIE 11 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SKARBU PAŃSTWA - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW.
217/GM/16 2016-11-10 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8364.00 WYKONANIE 17 OP. SZAC. OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SKARBU PAŃSTWA - W CELU AKTUALIZACJI ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
218/GM/16 2016-11-10 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
4428.00 WYKONANIE 9 OP. SZAC. OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SKARBU PAŃSTWA - W CELU AKTUALIZACJI ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW.
35/BM/16 2016-11-10 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA 14/BM/16
215/GM/16 2016-11-10 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1230.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU SKARBU PAŃSTWA W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DOMEYKI (DZ. NR 26, OBR. 43, ARK. 28) I UL. ZEMBORZYCKIEJ (DZ. NR 27/3, OBR. 43, ARK. 28) - W CELU SPRZEDAŻY.
91/OR/16 2016-11-09 KLIMA-SOFT
2195.00 ANEKS DO UMOWY NR 48/OR/16 Z 23.05.2016 R., DOT. UWZGLĘDNIENIA NOWYCH URZĄDZEŃ DO PRZEGLĄDU JESIENNEGO I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 2195,55 ZŁ DO WYSOKOŚCI 36881,55 ZŁ.
21/MAZ/16 2016-11-09 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
3000.00 WYKONANIE SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI ZIELENI WRAZ Z JEJ GOSPODARKĄ W PASIE ŚRODKOWYM JEZDNI WZDŁUŻ AL. SOLIDARNOŚCI I AL. TYSIĄCLECIA, OD WĘZŁA PONIATOWSKIEGO DO ROZJAZDU W UL. MEŁGIEWSKĄ (UL. DZIAŁKOWEJ)
490/ST/16 2016-11-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 115/ST/16- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
485/ST/16 2016-11-09 JAWORSKI JAROSŁAW "LIGHT-TECH" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
23739.00 REALIZACJA KAMEROWA, REJESTRACJA I TRANSMISJA OBRAZU NA POTRZEBY "LUBLIN SPORTIVAL 2016 - EDYCJA ZIMOWA".
506/ST/16 2016-11-09 KLUB SPORTOWY PACO
0.00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY NR 223/ST/16 - KS PACO - PROMOCJA PODCZAS GAL BOKSERSKICH.
65/GK/16 2016-11-09 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
1451.00 WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NA POTRZEBY OGRANICZENIA PRAW RZECZOWYCH NA DZIAŁKACH WSPÓLNOTY GROMADZKIEJ HAJDÓW K/ WÓLKI
488/ST/16 2016-11-09 LIGHT-TECH PUH S.C.
28300.00 PRZYGOTOWANIE, INSTALACJA ORAZ OBSŁUGA TECHNICZNA OŚWIETLENIA PODCZAS IMPREZY LUBLIN SPORTIVAL 2016 - EDYCJA ZIMOWA.
486/ST/16 2016-11-09 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
8337.00 WYKONANIE USŁUGI FIZYCZNEJ OCHRONY I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PODCZAS IMPREZY LUBLIN SPORTIVAL 2016 - EDYCJA ZIMOWA.
458/ST/16 2016-11-09 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
12000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ELIMINACJE MISTRZOSTW SZKÓŁ MIASTA LUBLIN W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
219/GM/16 2016-11-09 ARCHE SP. Z O.O.
3186.00 UMOWA NR: 49/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ZAMOJSKA 34 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ - ZAPLECZE BUDOWY, POW. 708 M2, UL. ZAMOJSKA 34, DZ. 109/6.
176/KP/16 2016-11-09 LIGHT-TECH PUH S.C.
1168.00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO LUBLINIE W BARWACH POLSKIEJ FLAGI NARODOWEJ W DN. 11.11.2016 R.
76/IT/16 2016-11-09 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 71/IT/15. (LBW)
75/IT/16 2016-11-09 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 70/IT/15. (LBW)
461/ZSS/16 2016-11-09 LIDIA DUBIEL
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 3 SPOTKAŃ INF.- EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
460/ZSS/16 2016-11-09 ANNA JAGODZIŃSKA
200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 2 SPOTKAŃ INF.- EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
458/ZSS/16 2016-11-09 ANETA ROMANEK
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 5 SPOTKAŃ INF.- EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
454/ZSS/16 2016-11-09 IZABELA HANCZYN
450.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 3 SPOTKAŃ INF.- EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
459/ZSS/16 2016-11-09 ZYGMUNT MISZCZAK
800.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 8 SPOTKAŃ INF.- EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
456/ZSS/16 2016-11-09 EWA SADURSKA
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 3 SPOTKAŃ INF.- EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
457/ZSS/16 2016-11-09 AGNIESZKA KANIA
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 2 SPOTKAŃ INF.- EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
455/ZSS/16 2016-11-09 EMILIA CHARYTANOWICZ
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 5 SPOTKAŃ INF.- EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
103/SOI/16 2016-11-08 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
500.00 ORGANIZACJA WYDARZENIA ,,STARTUP MIXER LUBLIN'' W DNIU 24 LISTOPADA 2016 R.
100/OR/16 2016-11-08 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
250.00 UDZIAŁ W FORUM W DNIACH 14-16.11.2016 R. W HOTELU ANDERS STARE JABŁONKI.
233/IR/16 2016-11-08 TEXPO PLUS SPÓŁKA JAWNA
99630.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH- WYKONANIE ELEWACJI NA BUDYNKU BASENU GIMNAZJUM NR 5 PRZY UL.SMYCZKOWEJ 5 W LUBLINIE
253/IR/16 2016-11-08 BUDIMEX S.A.
2301822.00 ANEKS DO UMOWY 19/IR/16 ROBOTY UZUPENIAJĄCE DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI NR 69/4 WRAZ Z KOREKTĄ DROGI POŻAROWEJ
192/OŚ/16 2016-11-08 MIROSŁAW BOGUTA
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 157/OŚ/16 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO DNIA 30.11.2016 R.
191/OŚ/16 2016-11-08 MIROSŁAW BOGUTA
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 156/OŚ/16 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO DNIA 30.11.2016 R.
12/NW/16 2016-11-08 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
2100000.00 OBJĘCIE 21.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII LL O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA W CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 2 100 000,00 ZŁ (DWA MILIONY STO TYSIĘCY ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 2 100 000,00 Z
214/GM/16 2016-11-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 6/1 (OBR. 73, ARK. 9), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. WĄDOLNEJ 4
213/GM/16 2016-11-08 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO: DZIAŁKA NR 262/2 (OBR. 3, ARK. 14), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 33 I DZIAŁKA NR
212/GM/16 2016-11-08 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 42 (OBR. 26, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY AL. RACŁAWICKICH 26/UL. GODEBSKIEGO
211/GM/16 2016-11-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR: 5/1 (OBR. 14, ARK. 4), POŁOŻONYMI W LUBLINIE PRZY UL. MA
208/GM/16 2016-11-08 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
11685.00 WYKONANIE 25 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH, W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.
207/GM/16 2016-11-08 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO - KRZYSZTOF SOWIŃSKI
5577.00 WYKONANIE 20 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 3 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN GARAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W CELU SPRZEDAŻY.
206/GM/16 2016-11-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
1722.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI NR 10/17 (OBR. 38, ARK.3) O POWIERZCHNI 0,0410 HA ZABUDOWANEJ DWOMA BUDYNKAMI NIEMIESZKALNYMI, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ W CELU ODDANIA W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE G
57/OW/16 2016-11-08 VULCAN
15000.00 LICENCJA NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU DO OBSŁUGI ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SIGMA
439/ZSS/16 2016-11-07 FUNDACJA SZKOŁA NA WIDELCU
738.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH WYKŁADÓW NT: "ROLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W KSZTAŁTOWANIU NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY" ORAZ "JADŁOSPIS SZKOLNY - PEŁNOWARTOŚCIOWE, ZDROWE I ATRAKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POSIŁKI SZKOLNE" PODCZAS SZKOLENIA
55/OW/16 2016-11-07 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA KOSTKI
13000.00 UMOWA DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ ORAZ GABINETU STOMATOLOGICZNEGO.
174/KP/16 2016-11-07 ANDRZEJ KIDAJ ANDY DESIGN STUDIO GRAFICZNE
615.00 WYKONANIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.
210/GM/16 2016-11-07 --WIKANA S.A.
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ WIKANA S.A. W LUBLINIE PRZY UL. NAŁKOWSKICH, UL. ŻEGLARSKIEJ, UL. SŁOMKOWSKIEGO, UL. ZALEWSKIEGO.
452/ZSS/16 2016-11-07 ANDŻELIKA PONIEWOZIK
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 4 SPOTKAŃ INF.- EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
451/ZSS/16 2016-11-07 MAGDALENA WOCH
400.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 4 SPOTKAŃ INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
449/ZSS/16 2016-11-07 AGATA CHMIEL
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 6 SPOTKAŃ INF. - EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH.
448/ZSS/16 2016-11-07 ANETA KOZIEJ
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 5 SPOTKAŃ INF. - EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
193/OŚ/16 2016-11-07 GAMBLE SP. Z O.O. HUBERT KRAMARZ
19824.00 WYKONANIE, KOMPETOWANIE ORAZ DOSTAWA ZESTAWÓW ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN Z NADRUKIEM LOGO EKOLUBLIN ORAZ LOGO WFOŚIGW W LUBLINIE.
450/ZSS/16 2016-11-07 EDYTA KUŚMIREK
900.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 6 SPOTKAŃ INF. - EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH.
453/ZSS/16 2016-11-07 KAROLINA LUDWIKOWSKA
900.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 6 SPOTKAŃ INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
333/ST/16 2016-11-07 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
4000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LUBLIN KICKS BALLS"
387/ST/16 2016-11-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
0.00 ANEKS DO UMOWY 65/ST/16 DOT. AKTUALIZACJI KOSZTORYSU
56/OW/16 2016-11-07 TECHNIKUM "LIDER" W LUBLINIE
5000.00 UMOWA DOTYCZY ZAKUPU WYPOSAŻENIA GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ.
437/ZSS/16 2016-11-07 MAŁGORZATA KOSTECKA
200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU NT. "CO ZAMIAST SOLI? PRZYPRAWY I ZIOŁA W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH REALIZOWANEGO PROGRAMU "JEDZ Z GŁOWĄ" W DNIU 15 LISTOPADA 2016 R.
175/KP/16 2016-11-07 OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
0.00 POROZUMIENIE Z ORA I OIRP W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE POWIATU MIASTA LUBLIN
87/PN/16 2016-11-07 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0.00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ANEKSU DO UMOWY NR 78/PN/16 JEST OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ DIAGNOZY ZACHOWANIA PIESZYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARZE UL. LUBARTOWSKIEJ I TERENIE DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE: W OBRĘBIE DWORCA PKS PRZY AL. TYSIĄCLECIA ORAZ T
447/ZSS/16 2016-11-07 MACHART ANTONINA MACH
2480.00 UMOWA PRZYGOTOWANIA AUTORSKIEGO KONCERTU W WYKONANIU ZESPOŁU "PIOTR MACH I PRZYJACIELE" WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM NAGŁOŚNIENIA PODCZAS UROCZYSTOŚCI PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS O TYTUŁ "PODMIOT PRZYJAZNY DUŻEJ RODZINIE ZA ROK 2016"
438/ZSS/16 2016-11-07 -- BOGDAN SZPONAR
200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU NT. "ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH REALIZOWANEGO PROGRAMU "JEDZ Z GŁOWĄ" W DNIU 15 LISTOPADA 2016 R.
442/ZSS/16 2016-11-04 TOMASZ DUNAJ
400.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 4 SPOTKAŃ INF. - EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
209/GM/16 2016-11-04 T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 4/2 (OBR. 21, ARK. 4) PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 11 {STRUGA 8}, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZENIESIENIEM INSTALACJI WODOCIĄG
440/ZSS/16 2016-11-04 NELLA TARKOWSKA
450.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 3 SPOTKAŃ INF. - EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
229/GM/16 2016-11-04 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 189/GM/16 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 R., ZAWARTY DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE.
445/ZSS/16 2016-11-04 EMIL DUDZIAK
1050.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 7 SPOTKAŃ INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
441/ZSS/16 2016-11-04 MAGDALENA KALENIEC
1050.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 7 SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCH. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
446/ZSS/16 2016-11-04 MATEUSZ PYTKA
400.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 4 SPOTKAŃ INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
82/OR/16 2016-11-04 JOANNA ŚWIERK
8000.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI FORMUŁOWANIA PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA LUBLIN CELÓW I MIERNIKÓW W KARTACH ZARZĄDZANIA CELAMI NA 2017 R.
238/IR/16 2016-11-04 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0.00 POROZUMIENIE ZAWARTE Z LSM Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, UL. RZECKIEGO 21 WS. UDOSTĘPNIENIA NIEODPŁATNIE GMINIE LUBLIN NIERUCHOMOŚCI NA MONTAŻ 9 STOJAKÓW ROWEROWYCH ORAZ NA MONTAŻ 7 ŁAWEK - ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA W RAMACH REZERWY CELOWEJ RD RURY.
6/ON/16 2016-11-04 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
14170.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA KAMPANII INFORMACYJNEJ DLA PRACODAWCÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY DOTYCZĄCA ZAGADNIENIA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OKREŚLONEGO SZCZEGÓŁO
64/GK/16 2016-11-04 SŁAWOMIR JEMIELNIAK
6720.00 POMALOWANIE NAPISÓW NA KRZYŻACH W KWATERZE OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BAMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ
63/GK/16 2016-11-04 WOJEWODA LUBELSKI
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 396 Z DNIA 11 MAJA 2016 R. W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA ORAZ ZASAD ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH NA POWYŻSZY CEL.
444/ZSS/16 2016-11-04 LUCYNA KONCEWICZ
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 5 SPOTKAŃ INF. - EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
73/IT/16 2016-11-04 NEXUS TELECOM. SP.JAWNA M.STĄSIEK , A.PURA
245631.00 DOSTAWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ OBEJMUJĄCA: 1. SERWERY BLADE; 2. ROZBUDOWĘ MACIERZY DYSKOWEJ; 3. SUPPORT PRODUCENTA DLA KONSOLI ZARZĄDZAJĄCEJ INFRASTRUKTURĄ WIRTUALNĄ.
443/ZSS/16 2016-11-04 TOMASZ BOSKO
400.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 4 SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. ZABURZEŃ PSYCH. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
7/ON/16 2016-11-03 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I WYCHOWANIA "NASZE SKRZYDŁA"
830.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WARSZTATY Z RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE OKREŚLONEGO SZCZEGÓŁOWO W OFERCIE ZŁOŻONEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.
188/OŚ/16 2016-11-03 ACOMM PUBLIC RELATIONS BOUTIQUE AGNIESZKA KOMARZENIEC
0.00 ANEKS DO UMOWY 179/OŚ/16 DOT. ORGANIZACJI KONFERENCJI "ŚWIADOMY INWESTOR - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZGODZIE Z PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA"
74/IT/16 2016-11-03 WASKO S.A.
17712.00 USŁUGA SERWISU ORAZ WSPARCIA APLIKACJI SOORAP2.
80/OR/16 2016-11-03 RUCH SA
-577.00 ANEKS DO UMOWY NR 895/OR/15 Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2015 R., DOT. ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI UMOWY O 577,73 ZŁ DO WYSOKOŚCI 34 822,34 ZŁ.
81/OR/16 2016-11-03 RUCH SA
-645.00 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/16 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI UMOWY O 645,05 ZŁ DO WYSOKOŚCI 38 735,01 ZŁ.
89/PN/16 2016-11-03 ŁUKASZ BILIK
0.00 ROZWIĄZANIE UMOWY O DZIEŁO ZA POROZUMIENIEM STRON, NIEPOWODUJĄCE ŻADNYCH ROSZCZEŃ WOBEC SIEBIE.
441/ST/16 2016-11-03 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
7000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MISTRZOSTWA LUBLINA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
220/GM/16 2016-11-02 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 167/GM/11 ZAWARTEGO 30.12.2011 R. POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A ZARZĄDEM NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W LUBLINIE ZMIANA BRZMIENIA § 9 POROZUMIENIA
230/IR/16 2016-11-02 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 201/IR/16 Z DNIA 28.09.2016R. - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
19/CA/16 2016-11-02 "GRAF-MARINA" S. C.
2350.00 UMOWA 19/CA/16 NA USŁUGĘ CATERINGU PODCZAS WYDARZENIA "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 06.11.2016 R.
173/KP/16 2016-11-02 DOMINIKA BIRYCKA
5000.00 WDRAŻANIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT.
171/KP/16 2016-11-02 GRUPA MEDIALNA ITM SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 29/KP/16 ZMIENIAJĄCY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
231/IR/16 2016-11-02 SIEM-BUD BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH KRZYSZTOF SIEMIONEK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 163/IR/16 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA NA 31.12.2016
172/KP/16 2016-11-02 NEXTBIKE POLSKA SP. Z O. O.
15000.00 PRODUKCJA I MONTAŻ ORAZ EKSPOZYCJA REKLAM NA 150 ROWERACH MIEJSKICH.
205/GM/16 2016-11-02 SŁAWOMIR PASIK
50.00 UMOWA NR: 1026/2016 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA 15 M2
110/SOI/16 2016-11-02 FRIDA JÓNSDÓTTIR
3894.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW I KONFERENCJI ,,INTEGRATING INTERNATIONAL STUDENTS''
98/SOI/16 2016-11-02 JULITA RYBCZYŃSKA
0.00 ANEKS DO UMOWY 44/SOI/16. ZMIANA § 1 UST 3 DOTYCZĄCY ZAKRESU CZYNNOŚCI, § 2 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DO 4.11.2016, § 3 UST.1 ZWIĘKSZENIE O 6 500 ZŁ KWOTY OD UMOWY GŁÓWNEJ.
185/OŚ/16 2016-11-02 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
47900.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON NR 11
44/SA/16 2016-11-02 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
540.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
476/KL/16 2016-11-02 ERIC LU
15000.00 WYKONANIE RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 27.11.2016
186/OŚ/16 2016-11-02 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
15000.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON NR 11
475/KL/16 2016-11-02 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL FANTASTYKI FALKON - ANEKS DO UMOWY - ZMIANA SPOSOBU FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
83/OR/16 2016-10-31 CYFROWY POLSAT S.A.
1618.00 DOSTARCZANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT.
204/GM/16 2016-10-31 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
-325.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU NR 265/GM/14 Z DNIA 22.10.2014 R. DOTYCZĄCY ZMIANY WYNIKAJĄCEJ Z HARMONOGRAMU ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI O POW. 338,66 M2 W BUDYNKU NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN PRZY UL. PODWALE
237/GM/16 2016-10-28 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY BS12-01791 Z DNIA 27 LIPCA 2012 R. POMIĘDZY BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO A GMINĄ LUBLIN, DOTYCZĄCY UDZIELENIA FINANSOWEGO WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCE
92/OR/16 2016-10-28 JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH DARIUSZ KRUCZEK
-9859.00 ANEKS DO UMOWY NR 31/OR/16 Z DNIA 29.02.2016 R., DOT. SKRÓCENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY DO DNIA 31.01.2016 R.
66/OW/16 2016-10-28 GMINA GŁUSK
0.00 ANEKS W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM I INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ O
60/OW/16 2016-10-28 GMINA NIEDRZWICA DUŻA
0.00 ANEKS W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEP. INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ J. S. T. ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZK. W
59/OW/16 2016-10-28 GMINA STRZYŻEWICE
0.00 ANEKS W SPRAWIE POKRYWANIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ J.S.T ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZED
61/OW/16 2016-10-28 GMINA NIEMCE
0.00 ANEKS Z SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEP. I INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ J. S T. ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZK
62/OW/16 2016-10-28 GMINA MEŁGIEW
0.00 ANEKS W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEP. I INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ J. S. T. ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZK
62/GK/16 2016-10-28 INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
11685.00 ANEKS DOTYCZY POPRAWIENIA OMYŁKI PISARSKIEJ ZAISTNIAŁEJ W TREŚCI UMOWY NR 35/GK/16 TJ. ZMIANY TREŚCI PARAGRAFU 3 UST.2 B) W UMOWIE. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NASTĘPUJE ZMIANA KWOTY BRUTTO W UMOWIE.
63/OW/16 2016-10-28 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0.00 ANEKS W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM I INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ O
188/IR/16 2016-10-28 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
95547.00