Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
7/PN/14 2014-01-01 ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK
12900,00 KONSULTACJA EKSPERCKA WOBEC KOMITETU STERUJĄCEGO PROJEKTU HERMAN
7/OR/14 2014-01-02 "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK
8000,00 USŁUGA MYCIA SAMOCHODÓW.
10/ZSS/14 2014-01-02 ELŻBIETA KIFNER
16000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
9/ZSS/14 2014-01-02 ELŻBIETA WOJNO
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
8/ZSS/14 2014-01-02 ELŻBIETA PRZEMYSKA
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
7/ZSS/14 2014-01-02 MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK
16000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
6/ZSS/14 2014-01-02 EWA KIEROŃ
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
5/ZSS/14 2014-01-02 MARIA KRASZKIEWICZ-PEŁKA
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
4/ZSS/14 2014-01-02 MAŁGORZATA KORNACKA
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
3/ZSS/14 2014-01-02 MONIKA LIPERT
8000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
2/KP/14 2014-01-02 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA STRONĄ INTERNETOWĄ - PODSTRONĄ INTERNETOWĄ WWW.LUBLIN.NAPRAWMYTO.PL
1/KP/14 2014-01-02 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
14760,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO O NAZWIE "NAPRAWMYTO!", DZIAŁAJĄCEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ POD DOMENĄ WWW.NAPRAWMYTO.PL
3/KP/14 2014-01-02 WŁADYSŁAW GRZYB
5640,00 PROWADZENIE CEREMONIAŁU PODCZAS WIZYT DELEGACJI Z KRAJU I Z ZAGRANICY ORAZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RATUSZU MIEJSKIM ORAZ INNYM MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KAŻDORAZOWO W UZGODNIENIU Z KANCELARIĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
97/KL/14 2014-01-02 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EEPAP - EAST EUROPEAN PERFORMING ARTS PLATFORM.
1/OK/14 2014-01-02 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
373745,60 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ URZĘDU MIASTA LUBLIN
2/GD/14 2014-01-02 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
120109,50 OBSŁUGA TECHNICZNA ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MIASTA LUBLIN W 2014 R.
1/OR/14 2014-01-02 EWA DADOS
48000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. SENIORÓW.
3/OR/14 2014-01-02 ZESPÓŁ SZKÓL ENERGETYCZNYCH
-49,77 ANEKS DO UMOWY NR 50/OR/13 DOT. ZMIEJSZENIA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO KWOTY 40,23 ZŁ MIESIĘCZNIE
7/SOI/14 2014-01-02 FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY
21525,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNO-MARKETINGOWE W KRAJU I ZA GRANICĄ NA RZECZ MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "STUDY IN LUBLIN".
15/SOI/14 2014-01-02 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
61500,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH SERWISU WWW.KURIERLUBELSKI.PL O NAZWIE "WYBIERZ LUBLIN" OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 R.
3/IR/14 2014-01-02 ZAKŁAD USŁUG ENERGETYCZNYCH ARKADIUSZ DUDA
68721,59 WYKONANIE PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO GIMNAZJUM NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 7.
1/PN/14 2014-01-02 EDYTA DŁUGOSZ
9600,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW DPS KALINA
1/KL/14 2014-01-03 RENATA KAMOLA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "ARCHIWUM LUBELSKIEGO UNDERGROUNDU"
4/KL/14 2014-01-03 PIOTR MIŁKOWSKI
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "NIE BĄDŹ GŁUCHY NA RAP".
3/KL/14 2014-01-03 JOANNA BELZYT
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "IMPROWIZACJA, SYMBOLIKA RUCHU, CIAŁA I DŹWIĘKU W DZIEŁACH OSKARA KOLBERGA."
2/KL/14 2014-01-03 KATARZYNA ŚWIERSZCZ
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN."ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I PROGRAMOWEJ KINEMATICS DANCE COMPANY W LUBLINIE."
5/KL/14 2014-01-03 ANNA BAKIERA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "PROMOCJA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ REALIZACJA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO I KULTURALNEGO BRAIN DAMAGE GALLERY", NIEKOMERCYJNEJ GALERII PROMUJĄCEJ MŁODĄ SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
1/GD/14 2014-01-07 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
4800,00 USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 53 POŁOŻONA PRZY UL. PAWŁOWA 85 Z DZIAŁKĄ NR 52 POŁOŻONĄ PRZY UL. PAWŁOWA 83 (OBR.9-DZIESIATA II, ARK.5)
1/ZSS/14 2014-01-07 SALON OPTYCZNTY MAŁGORZATA PIETRZAK
0,00 POROZUMIENIE "RODZINA TRZY PLUS" 2014/2015
2/ZSS/14 2014-01-07 KSD KINGA SZEWCZUK-DZIDUCH
0,00 POROZUMIENIE "RODZINA TRZY PLUS" 2014/2015
2/OW/14 2014-01-07 EWA CIECHAŃSKA
2000,00 OPRACOWANIE PROGRAMU ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z ZAKRESU ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW DO PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNEJ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
1/OW/14 2014-01-07 ELZBIETA DALMATA
2000,00 OPRACOWANIE PROGRAMU ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z ZAKRESU ANALIZY ŻYWNOŚCI W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
74/ST/14 2014-01-07 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
72/ST/14 2014-01-07 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
42000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1/ST/14 2014-01-07 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO WTF
40/ST/14 2014-01-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
39/ST/14 2014-01-07 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
18/ST/14 2014-01-07 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
17/ST/14 2014-01-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
8/KL/14 2014-01-07 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
4050,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MUZYKA NA LUBELSKIEJ STARÓWCE"
6/KL/14 2014-01-07 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
3490,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "KONCERT KAMERALNY. NASI LAUREACI W RADIU LUBLIN".
78/ST/14 2014-01-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
61500,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ROZGRYWKACH I LIGI KOSZYKÓWKI KOBIET.
3/PN/14 2014-01-07 MICHAŁ PIŁAT
10200,00 KONSULTACJE W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZSZEREZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH ŚWIADCZONYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA I UKRAIŃSKICH MIAST PARTNERSKICH
2/MZON/14 2014-01-07 AGATA KUROPATNICKA
5,00 SPORZĄDZANIE NA BIEŻĄCO PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH (KWOTA ZA JEDEN PROTOKÓŁ)
3/MZON/14 2014-01-07 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
5,00 SPORZĄDZANIE NA BIEŻĄCO PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH (KWOTA ZA JEDEN PROTOKÓŁ)
1/MZON/14 2014-01-07 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
5,00 SPORZĄDZANIE NA BIEŻĄCO PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH (KWOTA ZA JEDEN PROTOKÓŁ)
1/SOI/14 2014-01-07 PAWEŁ BATYRA
12000,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJE MARKI GOSPODARCZEJ ,,LUBLIN INSPIRUJE BIZNES".
2/BK/14 2014-01-08 SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO OŻÓG I WSPÓLNICY SP Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 6/BK/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
65/GM/14 2014-01-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANEM JAROSŁAWEM URBANEM I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE NIERUCHOMOŚCIĄ - DZ. 1102 (OBR. 33, ARK. 21) PRZY UL. WYGON 28 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
7/KL/14 2014-01-08 MARCIN SUPERCZYŃSKI
650,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W DNIU 19.01.2014 R.
188/KL/14 2014-01-08 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKCIE EEPAP (WSCHODNIOEUROPEJSKA SIEĆ SZTUK PERFORMATYWNYCH)
9/KL/14 2014-01-08 FUNDACJA "5MEDIUM"
45000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH"
9/IT/14 2014-01-08 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA GMINY LUBLIN DO PRZEPROWADZENIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA, W TYM CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM W WYPADKU WNIESIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW ŚRODKÓW OCHRONY PRAWA (WYBÓR PEŁNOMOCNIKA DO REPREZENTOWANIA STRON PRZED KRAJOWA IZBĄ ODWOŁAWCZĄ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRZED WŁAŚCIWYM SĄDEM). DOTYCZY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTAMI SĄ: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DO DIGITALIZACJI, DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA MULTIWYSZUKIWARKI ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH, DOSTAWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ, CENTRALNEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI ORAZ WYPOSAŻENIA CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIĄ NA POTRZEBY PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA", KTÓRE GMINA LUBLIN PRZEPROWADZIŁA NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA KUL Z DNIA 14 LISTOPADA 2011 R.
15/ST/14 2014-01-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
82000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - MOTOCROSS
19/ST/14 2014-01-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
10/KL/14 2014-01-09 DOMINIK SZCZEŚNIAK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. KOMIKS "HEJ MISIEK!"
75/ST/14 2014-01-09 FUN SAIL TOMASZ MADEJ
4370,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ NA STOKU NARCIARSKIM.
77/ST/14 2014-01-09 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
24600,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ CYKLU IMPREZ BIEGOWYCH "Z BIEGIEM NATURY".
1/NW/14 2014-01-09 MOTOR LUBLIN S.A.
1000000,00 OBJĘCIE 2.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII L O NUMERACH OD 0001 DO 2000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
76/ST/14 2014-01-09 ACTIVEDEL ELZBIETA DELEŻUCH
13500,00 KOORDYNACJA AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE".
4/KP/14 2014-01-09 AGIT AGNIESZKA RYDZ
7011,00 WYKONANIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI I UKRAIŃSKI TEKSTÓW DO WYDAWNICTW PROMOCYJNYCH - FOLDERU I ULOTKI TURYSTYCZNEJ MIASTA LUBLIN PUBLIKOWANYCH W WERSJI DRUKOWANEJ I ELEKTRONICZNEJ, KOREKTA TEKSTÓW PRZEZ NATIVE SPEAKERA POSZCZEGÓLNYCH JĘZYKÓW ORAZ SPRAWDZENIE OSTATECZNEJ WERSJI PLIKU GRAFICZNEGO ULOTKI I FOLDERU
5/KP/14 2014-01-09 AVIACLICK PAWEŁ CYBULAK
60000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN W RAMACH PLEBISCYTU "NAJLEPSZA LINIA LOTNICZA 2013" ORAZ PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD.
166/OW/13 2014-01-09 GMINA NAŁĘCZÓW
0,00 POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZKOLNYM W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
61/FE/13 2014-01-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 27/FE/10 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA
41/ST/14 2014-01-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
12/IR/14 2014-01-10 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 289/IR/13, W SPRAWIE ZMIANY OSÓB WSKAZANYCH W OFERCIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY DOTYCZĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ N-F
6/PN/14 2014-01-10 EWA KACZYŃSKA
4800,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
5/PN/14 2014-01-10 TATIANA KOŁODYŃSKA
3240,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
20/KL/14 2014-01-10 GMINA GŁUSK
0,00 PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZEKAZANIA MIENIA ZAKUPIONEGO PRZEZ GMINĘ GŁUSK Z DOTACJI OD GMINY LUBLIN NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI BIBLIOTECZNEJ MIESZKAŃCÓW LUBLINA
6/KP/14 2014-01-10 TELEWIZJA POLSKA S.A.
15000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA LUBLIN PODCZAS XXII LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE
1/GM/14 2014-01-10 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
18063,80 DZIERŻAWA - UL. RUSKA, UL. CERKIEWNA, UL. SZKOLNA, AL. TYSIĄCLECIA - CZ. DZ. NR 43/1, CZ. DZ. NR 43/2, DZ. NR 45 (OBR. 7, ARK. 4) O POW. 0,2240 HA Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DO OBSŁUGI TARGOWISK; DZ. NR 21, DZ. NR 22/1, DZ. NR 22/5, DZ. NR 22/6, DZ. NR 22/7, DZ. NR 56/1 (OBR. 7, ARK. 4) O POW. 0,4602 HA Z PRZEZNACZENIEM NA TARGOWISKO DETALICZNE; DZ. NR 51/1, DZ. NR 51/2, CZ. DZ. NR 53, DZ. NR 47/22 (OBR. 7, ARK. 4) O POW. 0,2539 HA Z PRZEZNACZENIEM NA TYMCZASOWE MIEJSCA POSTOJOWE DLA BUSÓW KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
43/ST/14 2014-01-10 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
20/ST/14 2014-01-10 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY PRO BASKET LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
3/ST/14 2014-01-10 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - ZAPASY, SUMO.
44/ST/14 2014-01-10 GREEN SPORT CLUB
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
19/KL/14 2014-01-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "24 H NA KALINOWSZCZYŹNIE".
18/KL/14 2014-01-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "BLIŻEJ ŻŁÓBKA" - II EDYCJA KONCERTÓW KOLĘD.
34/KL/14 2014-01-10 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ KONTRAHENTA PRZEZ WYDAWCĘ W RAMACH WYDANIA KOLEKCJI 10 KART + ETUI DODANYCH DO DZIENNIKA POD NAZWĄ "POLSKA; KURIER LUBELSKI" O NAZWIE "SPACERKIEM PO LUBLINIE".
12/KL/14 2014-01-10 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
3500,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R.W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI.
11/KL/14 2014-01-10 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
9000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM "NIEPODLEGŁOŚCI".
17/KL/14 2014-01-10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
16600,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W KLUBACH OSIEDLOWYCH: ŁĘGI, SKARPA, BŁONIE, RUTA.
16/KL/14 2014-01-10 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
3000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON.
15/KL/14 2014-01-10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
6000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO.
14/KL/14 2014-01-10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
12600,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W DOMU KULTURY CZECHÓW I KLUBIE OSIEDLOWYM MINIATURA.
13/KL/14 2014-01-10 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
14500,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII 2014 W DOMU KULTURY LSM.
9/PN/14 2014-01-13 ANNA STAREK
815,00 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ PARTNERA Z ST. GALLEN, SZWAJCARIA W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE"
2/PL/14 2014-01-13 INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH S.A.
46671,12 ASYSTA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA ISDP
3/OW/14 2014-01-13 JAROSŁAW KORBA
9600,00 WYKONANIE OBSERWACJI I ANALIZY WDRAŻANEGO INNOWACYJNEGO PROGRAMU PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 5 LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
1/PL/14 2014-01-13 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
19700,00 BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU W CIĄGU AL. TYSIĄCLECIA - OBSZAR PLANISTYCZNY PODZAMCZE POD USYTUOWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W PASIE DROGOWYM AL. TYSIĄCLECIA NA ODCINKU OD UL. LUBARTOWSKIEJ DO AL. UNII LUBELSKIEJ - 2 ODWIERTY ORAZ ZAMÓWIENIE ODPŁATNE DOKUMENTACJI WYNIKOWEJ 4 ODWIERTÓW WYKONANYCH WCZEŚNIEJ
7/ST/14 2014-01-13 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE KYOKUSHIN.
1/OŚ/14 2014-01-13 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
24000,00 ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW PRZEZ LEKARZA WETERYNARII W RAMACH "PLANU DZIAŁANIA /PROCEDURY I MECHANIZMY/ POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
10/IR/14 2014-01-13 CZEGEKO SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 109/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DOMU KULTURY KOLEJARZ W LUBLINIE.
42/ST/14 2014-01-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
21/ST/14 2014-01-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
55000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
35/KL/14 2014-01-13 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
35200,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA NA BŁONIACH".
11/ST/14 2014-01-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
112000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - LEKKA ATLETYKA.
2/OŚ/14 2014-01-13 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6593,40 JEDNORAZOWA USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE 74 SZTUK POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ROZSTAWIONYCH W APTEKACH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
7/KP/14 2014-01-14 PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW SP. Z O.O.
29563,05 USŁUGA MONITOROWANIA MEDIÓW ORAZ UDOSTĘPNIANIA PRZEGLĄDÓW MEDIÓW.
32/KL/14 2014-01-14 MARTA KLIMEK
5100,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KULTURY.
8/OR/14 2014-01-14 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
45000,00 USŁUGI TRANSPORTOWE
5/OR/14 2014-01-14 BESKID PLUS SP. J. TYRNA
38666,28 DOSTAWA BEZKWASOWYCH PUDEŁ ARCHIWIZACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
3/SOI/14 2014-01-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
2103,30 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ: SALA KINOWA W CELU ZORGANIZOWANIA II POSIEDZENIA REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W DNIU 15 STYCZNIA 2014 R.
2/SOI/14 2014-01-14 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 170/SOI/13 DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI DZIAŁAŃ.
8/PN/14 2014-01-14 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0,00 UMOWA WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
9/IR/14 2014-01-14 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 195/IR/13 Z DNIA 26.09.2013 R. W SPRAWIE WYKONANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY TYMCZASOWEJ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 7
22/KL/14 2014-01-14 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
2000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM NIE MA NUDY "ZA CUKROWNIĄ",CZYLI FERIE Z KULTURĄ.
37/KL/14 2014-01-14 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
36000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "SKARPA Z KULTURĄ".
36/KL/14 2014-01-14 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
18000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE - EDYCJA IV".
23/KL/14 2014-01-14 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
19000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - KULTURA W DZIELNICACH" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ KLUBU OSIEDLOWEGO NIEPODLEGŁOŚCI".
25/KL/14 2014-01-14 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "POD WSPÓLNYM DACHEM 2".
26/KL/14 2014-01-14 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "AKADEMIA INSPIRACJI 2014".
28/KL/14 2014-01-14 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY 2014".
29/KL/14 2014-01-14 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
14000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "ODEON - KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA 2014".
21/KL/14 2014-01-14 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "NAJMNIEJSZY TEATR ŚWIATA".
27/KL/14 2014-01-14 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
14000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO 2014".
22/ST/14 2014-01-14 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
73/ST/14 2014-01-14 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
45000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
45/ST/14 2014-01-14 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
91/ST/14 2014-01-14 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WOJEWÓDZKIEJ GALI MISTRZÓW SPORTU.
4/GM/14 2014-01-14 WOJCIECH GĘCA
194,00 DZIERŻAWA - UL. NAŁKOWSKICH - ZIELEŃ PRZYDOMOWA -DZ. NR 41/1 (OBR. 43, ARK/ 29) - POW. 194 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
2/GM/14 2014-01-14 MICHAŁ LENARCZYK
99,00 DZIERŻAWA - UL. URZĘDOWSKA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 403/9 (OBR. 40, ARK. 4) - POW. 99 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
3/GM/14 2014-01-14 SZUST STANISŁAW ALDA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
990,00 DZIERŻAWA - UL. KORYZNOWEJ - PLAC ZABAW PRZYLEGAJĄCY DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA - CZ. DZ. NR 20/2 (OBR. 14, ARK. 1) - POW. 220 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
11/ZSS/14 2014-01-15 AGNIESZKA KOLASZYŃSKA
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 416/ZSS/13 W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS DOTYCZĄCY ZNIŻKI NA CAŁY ASORTYMENT
23/ST/14 2014-01-15 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
9/OR/14 2014-01-15 BIURO-PLUS L.A. KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA
165945,47 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
48/ST/14 2014-01-15 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
5/GM/14 2014-01-15 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
30678,80 KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA - UL. KARŁOWICZA 4
30/KL/14 2014-01-15 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY".
16/ST/14 2014-01-15 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE OYAMA
33/KL/14 2014-01-15 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "MAŁY KROK KU WIELKIEJ SZTUCE" - ZAJĘCIA KULTURALNE W DZIELNICY BRONOWICE.
87/ST/14 2014-01-15 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
2950,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
46/ST/14 2014-01-15 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
31/KL/14 2014-01-15 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6750,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ-PREZENTACJA 6 PROJEKCJI FILMOWYCH ORAZ ORGANIZACJA WARSZTATÓW I KONKURSÓW W RAMACH AKCJI "FERIE W KINIE BAJKA".
1/GK/14 2014-01-16 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
15990,00 WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PT. REMONT KANAŁU DESZCZOWEGO W UL.BAZYLIANÓWKA W LUBLINIE
5/IR/14 2014-01-16 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
20910,00 WYKONANIE LINII KABLOWYCH ZASILAJĄCYCH ROZDZIELENIE MOSIR ORAZ ZŁĄCZE ZK-3A+2P (TRASA ZIELONA) Z NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I ZAMONTOWANIE DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA STACJI ZGODNIE Z UWAGAMI WNIESIONYMI PRZEZ ZAKŁAD ENERGETYCZNY W CELU DOSTOSOWANIA STACJI DO OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW W RAMACH USUWANIA KOLIZJI - DOT. BUDOWY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4
85/ST/14 2014-01-16 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
2600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
6/ST/14 2014-01-16 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE TRADYCYJNE
49/ST/14 2014-01-16 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
47/ST/14 2014-01-16 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
25/ST/14 2014-01-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
11/PN/14 2014-01-16 KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA RÓWNE
0,00 ANEKS 2 DO UMOWY PARTNERSKIEJ 92/PN/13 W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
90/ST/14 2014-01-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
12/PN/14 2014-01-16 KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA RÓWNE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY PARTNERSKIEJ NR 35/PN/13 W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
88/ST/14 2014-01-16 MIEJSKI KLUB ŁYŻWIARSKI LIBELLA LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
10/PN/14 2014-01-16 ALBATROS BIURO PODRÓŻY S.C.
29915,50 SUKCESYWNA REZERWACJA I ZAKUP ORAZ DOSTARCZENIE BILETÓW LOTNICZYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
13/IT/14 2014-01-16 WSC WITOLD SZYMANIK I SPÓŁKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA
26/ST/14 2014-01-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
41000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
1/BK/14 2014-01-17 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 2011/85/BSP W SPRAWIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM OD 20.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.
3/BK/14 2014-01-17 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
246945,68 ANEKS NR 1 DO UMOWY KREDYTU (FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH) NA DOKUMENTACJĘ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO (ZMIANA HARMONOGRAMU SPŁAT W ZWIĄZKU Z NIEPEŁNYM WYKORZYSTANIEM KREDYTU)
8/KP/14 2014-01-17 ANNA SZADKOWSKA
9000,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA W ZAKRESIE POLSKIEJ WERSJI NARZĘDZIA INDEKS MIAST MIĘDZYKULTUROWYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
311/GM/13 2014-01-17 SEWERYN KRZYŻANOWSKI
14405,02 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 26 W LUBLINIE PRZY UL. RYNEK 12, O POW. 536,70 M2.
6/GM/14 2014-01-17 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 134/GM/11 DOTYCZĄCY ZMIANY § 3 UST. 3 UMOWY
53/ST/14 2014-01-17 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
51/ST/14 2014-01-17 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
23000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
52/ST/14 2014-01-17 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
38000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
27/ST/14 2014-01-17 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
34000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
24/ST/14 2014-01-17 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
33000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
84/ST/14 2014-01-17 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
79/ST/14 2014-01-17 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
2685,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
82/ST/14 2014-01-17 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
83/ST/14 2014-01-17 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
81/ST/14 2014-01-17 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
80/ST/14 2014-01-17 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
4/ST/14 2014-01-17 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
32000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO
38/KL/14 2014-01-17 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
19571,39 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 18 STOJAKÓW ZE ZNAKOWANIEM NA MATERIAŁY INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJE W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ".
41/KL/14 2014-01-17 ARKADIUSZ WIDELSKI
6000,00 WYKONANIE 7 STATUETEK DLA LAUREATÓW NAGRODY ANGELUS.
42/KL/14 2014-01-17 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARÓWCE".
40/KL/14 2014-01-17 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
17000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "KARUZELA SZTUKI".
39/KL/14 2014-01-17 EMILIA KIETLIŃSKA
2200,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW KULTURALNYCH WDRAŻANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KULTURY UM LUBLIN
54/ST/14 2014-01-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
28/ST/14 2014-01-17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
6/OR/14 2014-01-17 MARCIN OBŁOZA
3000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
24/KL/14 2014-01-17 PAULINA PAGA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "LOKATORZY. NARRACJE SPÓŁDZIELCZYCH UTOPII".
2/BM/14 2014-01-20 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RYNEK 14
3600,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. RYNEK 14.
9/KP/14 2014-01-20 CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH STOWARZYSZENIE EUROPA NASZ
1500,00 UMOWA PARTNERSKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYSTAWY ZDJĘĆ PROJEKTU PT "ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE NOCĄ". WYSTAWA PREZENTOWANA BĘDZIE PODCZAS OBRAD ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY W STRASBURGU.
6/IR/14 2014-01-20 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 273/IR/13 (600/0/UP23/21/13 W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA INSTALACJI GAZOWEJ, DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, UL. PODWALE 3A
3/GD/14 2014-01-20 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2091,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁKI NR 3/1 POŁOŻONEJ PRZY UL.PLAC LITEWSKI 3-5 (OBR.36-ŚRÓDMIEŚCIE, ARK.3).
7/GM/14 2014-01-20 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY UŻYCZENIA NR 219/GM/13 DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZ. NR 43/7, 43/11, 43/6, (OBR.36,ARK.5) I NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. HEMPLA JAKO CZĘŚĆ DZ. NR 43/14, 73, (OBR.36, ARK. 5) WG ZAŁ.1, ORAZ ŚRODKI TRWAŁE WYSZCZEGÓLNIONE W ZAŁ. NR 2 I 3 STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY.
103/ST/14 2014-01-20 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
54000,00 PROWADZENIE INKUBATORA SPORTOWEGO W RAMACH LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
10/OR/14 2014-01-20 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
28393,14 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - GAZ ZIEMNY, UL. PODWALE 3A.
4/PN/14 2014-01-20 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
2268091,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
92/ST/14 2014-01-21 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2500,00 OPRACOWANIE ZNAKU BĘDĄCEGO ROZWINIĘCIEM LOGO LUBLIN
2/ST/14 2014-01-21 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KAJAKARSTWO
5/SOI/14 2014-01-21 UNIWERSYTET MEDYCZNY
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU UTWORZENIA KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA- KLASTER USŁUG MEDYCZNYCH I PROZDROWOTNYCH.
14/ZSS/14 2014-01-21 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
0,00 PROGRAM "RODZINA TRZY PLUS" 2014/2015
13/ZSS/14 2014-01-21 AGUA MANIA KAZIMIERA STERNIK
0,00 POROZUMIENIE "RODZINA TRZY PLUS" 2014/2015
2/FE/14 2014-01-21 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
468509,44 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 8/FE/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU "EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI ROWEROWEJ W LUBLINIE"
8/GM/14 2014-01-21 PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
300,00 DZIERŻAWA - UL. WOLSKA - DROGA DOJAZDOWA ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNICH NIERUCHOMOŚCI - DZ. NR 30/5 (OBR. 22, ARK. 3) - POW. 226 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
9/GM/14 2014-01-22 JULIUSZ OWCZAREK
116,20 DZIERŻAWA - UL. UŁANÓW - CZĘŚĆ PAWILONU HANDLOWEGO - CZ. DZ. NR 70 (OBR. 15, ARK. 2) - POW. 28 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
4/PL/14 2014-01-22 P.A. NOVA S.A.
68265,00 KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN GŁÓWNY WRAZ Z OTOCZENIEM.
12/ZSS/14 2014-01-22 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
80000,00 PROWADZENIE OŚRODKA TYPU HOSTEL DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU PO PRZEBYTYM LECZENIU W ZAKŁADZIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO
9/OŚ/14 2014-01-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4463502,00 ANEKS DO UMOWY NR GK.VII/5/94 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 1994 R. DOTYCZĄCY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ADMINISTROWANIE SKŁADOWISKIEM ODPADÓW
57/ST/14 2014-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
44/KL/14 2014-01-22 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP".
45/KL/14 2014-01-22 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "ZAKĄTEK KULTURY NA ŁĘGACH".
43/KL/14 2014-01-22 STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO MAŁY GŁUSK
8000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM ZAJĘCIA KULTURALNE: TANECZNO-WOKALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY "GŁUSK".
46/KL/14 2014-01-22 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
38000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM " KULTURA NA RUCIE I W DZIELNICY CZUBY".
30/ST/14 2014-01-22 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
93/ST/14 2014-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO - KULTURYSTYKA
12/ST/14 2014-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH (BOKS KOBIET)
55/ST/14 2014-01-22 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
56/ST/14 2014-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO - BOKS
58/ST/14 2014-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - JUDO
31/ST/14 2014-01-23 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
5/ST/14 2014-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
10/GM/14 2014-01-23 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 129/GM/11 W SPRAWIE WYNAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. PODWALE 3A I 3B O POW. 335,46 M2 NA ZAJĘCIA SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
32/ST/14 2014-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - PIŁKA NOŻNA.
29/ST/14 2014-01-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
13/KP/14 2014-01-24 GRZEGORZ KOWAL BSE
3075,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE, MONTAŻU, OBSŁUDZE I DEMONTAŻU SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, NA POTRZEBY OPRAWY WIZUALNEJ W BARWY FLAGI UKRAIŃSKIEJ
12/KP/14 2014-01-24 RADIO LUBLIN S. A.
3000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA STREFA DOBREJ MUZYKI - KONCERT ANI DĄBROWSKIEJ
7/IR/14 2014-01-24 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
37392,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU DOTYCZĄCYM BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
10/KP/14 2014-01-24 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14760,00 PUBLIKACJA REKLAMY MIASTA LUBLIN NA ŁAMACH DZIENNIKA "POLSKA; KURIER LUBELSKI".
8/IR/14 2014-01-24 EKO- SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
62730,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY INSTALACJI KLIMATYZACJI Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI I PRZEBUDOWY PARTERU W BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, PL. ŁOKIETKA 1
91/ZSS/14 2014-01-24 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 435/ZSS/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
8/ST/14 2014-01-24 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH (KOLARSTWO GÓRSKIE)
56/KL/14 2014-01-27 JERZY KŁOCZOWSKI
1100,00 AUTORSKA EKSPERTYZA DOTYCZĄCA APLIKACJI MIASTA LUBLIN NA LISTĘ ZNAKU DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO
57/KL/14 2014-01-27 AGENCJA KONCERTOWO-WYDAWNICZA KARROT KOMMANDO
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY ZESPOŁU MIĄŻSZ PT. "STOP GMO".
5/GD/14 2014-01-27 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
11070,00 WZNAWIANIE PUNKTÓW GRANICZNYCH ORAZ OKAZYWANIE GRANIC DZIAŁEK
12/GM/14 2014-01-27 BEATA BIELIŃSKA
55,00 DZIERŻAWA - UL. KUSTRONIA - PRZECHOWYWANIE MOTOCYKLA - CZ. DZ. NR 29 (OBR. 14, ARK. 9) - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
2/GK/14 2014-01-27 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
11070,00 WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PT.REMONT KANAŁU DESZCZOWEGO W UL.JACZEWSKIEGO W LUBLINIE.
11/IR/14 2014-01-27 BUDIMEX S.A.
2826540,00 WYKONANIE INSTALACJI BMS ORAZ INSTALACJI OGRZEWANIA MURAWY Z WĘZŁEM CIEPLNYM DLA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE"
13/PN/14 2014-01-27 FONEMA OLGA KROKOWSKA
3840,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
3/BM/14 2014-01-28 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
1537,50 USŁUGA - CODZIENNE PROGNOZOWANIE POGODY ORAZ POWIADAMIANIE I OSTRZEGANIE PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
13/IR/14 2014-01-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
50676,00 REMONT POKOJU BIUROWEGO PO POŻARZE WRAZ Z OBUDOWĄ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. PODWALE 3A
14/IR/14 2014-01-28 ELEKTRO-ART ARTUR WASZCZENIUK
21894,00 MONTAŻ SZLABANU DROGOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY WJEŹDZIE NA PARKING BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. PODWALE 3A
14/ST/14 2014-01-28 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH
48/KL/14 2014-01-28 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
12000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA POD TYTUŁEM ULICZNY FESTIWAL TALENTÓW "BRONOWICKA FIESTA".
49/KL/14 2014-01-28 --KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
14000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "HAK HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2014 R."
52/KL/14 2014-01-28 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
18000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY"- REALIZACJA ZADANIA "MY U NAS NA DZIELNICACH -II EDYCJA".
50/ST/14 2014-01-28 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
14/GM/14 2014-01-28 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE EKODOM-GAJEK SP. Z O.O.
1770,00 DZIERŻAWA - AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY - URZĄDZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKINGU OBSŁUGUJĄCEGO OBIEKT HANDLOWY - DZ. NR 87, DZ. NR 5/12 (OBR. 18, ARK. 10) - POW. 1770 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
15/GM/14 2014-01-28 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2706,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O NUMERACH 80/10, 88 I 89 (OBR. 18, ARK. 10). POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZWECKIEJ - W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI BYŁEMU WŁAŚCIECIELOWI
16/GM/14 2014-01-28 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2214,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 90/4 (OBR. 26, ARK. 2), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SNOPKOWSKIEJ - W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI SPADKOBIERCOM
17/GM/14 2014-01-28 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2214,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 19/4 (OBR. 1, ARK. 6), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ABRAMOWICKIEJ - W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI BYŁYM WŁAŚCICIELOM
13/GM/14 2014-01-28 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUBLIN UL.KUNICKIEGO 108
1045,00 DZIERŻAWA - UL. KUNICKIEGO 108 - PARKING ORAZ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI - CZ. DZ. NR 171/4 (OBR. 10, ARK. 4) - POW. OK. 2090 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
11/KP/14 2014-01-28 MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40590,00 PROWADZENIE PROFILI MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.
5/BM/14 2014-01-28 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
500,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W CZASIE NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ ORAZ SYTUACJI MAJĄCYCH ZNAMIONA KRYZYSU.
4/BM/14 2014-01-28 NET-MOBILE SP. Z O.O.
2656,80 DOSTĘP DO PLATFORMY POGODYNKA.PL.
3/PL/14 2014-01-28 JPA-JABŁOŃSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED
30750,00 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA HALI TARGOWEJ PRZY UL. RUSKIEJ O POWIERZCHNI HANDLOWEJ OK. 2000 M2
18/GM/14 2014-01-29 PAWEŁ STRUŻEK
360,00 DZIERŻAWA - UL. LWOWSKA - KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 14/15 (OBR. 14, ARK. 11) - POW. 18 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
95/ST/14 2014-01-29 TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓL
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH - ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY
6/OW/14 2014-01-29 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0,00 POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM IINNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZKOLNYM W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
47/ZSS/14 2014-01-29 SĘKOWSKA ANNA ORTOLUX
0,00 POROZUMIENIE "RODZINA TRZY PLUS" 2014/2015
18/IR/14 2014-01-29 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
1210000,00 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NA ZADANIU: BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU I URZĄDZENIA TERENU, PRZEBUDOWY CZĘŚCI OBIEKTU NA GABINETY REHABILITACYJNE, ROZBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ ORAZ INSTALACJI SANITARNEJ - II ETAP
8/SOI/14 2014-01-29 FUNDACJA ROZWOJU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
10000,00 ORGANIZACJA W DNIACH 20-21 LUTEGO 2014 R. W LUBLINIE SEMINARIUM SKIEROWANEGO DO UKRAIŃSKICH LEKARZY I OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTAMI SEKTORA MEDYCZNEGO.
50/KL/14 2014-01-29 AGORA SA
18450,00 USŁUGA PROMOCYJNA W RAMACH PLEBISCYTU "WYDARZENIA KULTURY 2013"
53/KL/14 2014-01-29 RADIO LUBLIN S. A.
18000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN PODCZAS 9 KONCERTÓW W RAMACH CYKLU STUDIO CLASSIC RADIA LUBLIN.
3/FE/14 2014-01-29 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY PARTNERSKIEJ NR 15/FE/11 DOTYCZĄCY ZASAD REALIZACJI WSPÓLNEGO PROJEKTU POD NAZWĄ "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
4/FE/14 2014-01-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-5694864,22 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 10/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: "PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI (ETAP I) ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. NARUTOWICZA 32A NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013, DOTYCZĄCY ZMIANY CAŁKOWITEJ WARTOŚCI PROJEKTU
24/OR/14 2014-01-29 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
48972,45 WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ ŻALUZJI ORAZ ROLET.
51/KL/14 2014-01-29 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
15000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS 7 WYSTAW W GALERII SZTUKI WIRYDARZ
60/ST/14 2014-01-30 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
14/PN/14 2014-01-30 FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 76/PN/13 - OPRACOWANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM DLA MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU HERMAN, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI
130/KL/14 2014-01-30 STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG
190402,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
59/ST/14 2014-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -PŁYWANIE
61/ST/14 2014-01-30 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
21/GM/14 2014-01-30 BAZAR SPÓŁKA Z O.O.
32500,00 DZIERŻAWA - AL. TYSIĄCLECIA - TARGOWISKO - CZ. DZ. NR 47/1, 47/7, 47/11, 47/17, 47/18, 48/1, 48/12 (OBR. 7, ARK. 4) - POW. 3250 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
20/GM/14 2014-01-30 ELŻBIETA BRODZIAK
336,04 DZIERŻAWA - UL. JAGIELLOŃSKA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 304/1 (OBR. 31, ARK. 12) - POW. 542 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
34/ST/14 2014-01-30 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
33/ST/14 2014-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI 46 LUBLIN
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
6/SOI/14 2014-01-31 EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-LUBLIN
2000,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ORGANIZACJI ,,EUROPEAN BOARD'S MEETING'' W DNIACH 13-16 LUTEGO 2014 R.
16/PN/14 2014-01-31 TETYANA MYROVYCH
4400,00 PROWADZENIE KORESPONDECJI ZWIĄZANEJ Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
26/OR/14 2014-01-31 POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.
0,00 ODBIÓR ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTONICZNYCH ORAZ BATERII.
15/IR/14 2014-01-31 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
68511,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI ZE STEROWANIEM W SYSTEMIE VRF Z MONTAŻEM JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (9 SZT.), BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU INSTALACJI W POMIESZCZENIACH NA III PIĘTRZE W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
46/ZSS/14 2014-01-31 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7400,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
12/IT/14 2014-02-01 ORANGE POLSKA S.A.
3033,84 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DSL - RADA DZIELNICY TATARY
81/KL/14 2014-02-03 MAKSYM LYSAK
21156,00 KOORDYNOWANIE PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
105/ST/14 2014-02-03 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
250000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS ROZGRYWEK LUBELSKIEJ DRUŻYNY W RAMACH I LIGI KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
54/KL/14 2014-02-03 JACEK STEINBRICH
2400,00 ANEKS DO UMOWY NR 397/KL/13 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
6/GD/14 2014-02-03 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
69987,00 OBSŁUGA TECHNICZNA ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
24/GM/14 2014-02-03 KAZIMIERA KUTNIK
KUTNIK JÓZEF
514,85 DZIERŻAWA PRZY UL. BIERNACKIEGO, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU
35/ST/14 2014-02-03 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
55/KL/14 2014-02-03 JACEK STEINBRICH
1300,00 KOREKTA TEKSTU ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ GŁÓWNEJ CZĘŚCI STRATEGII ROZWOJU KULTURY LUBLINA
36/GM/14 2014-02-03 KURNICKA DOROTA
41,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - UL. SMOLUCHOWSKIEGO, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:IV; POW:20
80/KL/14 2014-02-03 INSTYTUCJA KOMUNALNA "INSTYTUT MIASTA"
211558,55 UMOWA PARTNERSKA PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI" ZAWARTA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A INSTYTUCJĄ KOMUNALNĄ "INSTYTUT MIASTA"
25/GM/14 2014-02-03 HALINA WOŹNIAK
127,50 DZIERŻAWA - UL. KOŁO - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ORAZ UMOCNIENIA PRZECIWPOWODZIOWE - CZ. DZ. NR 88/3 (OBR. 20, ARK. 12) - POW. 150 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
59/KL/14 2014-02-04 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
7000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICOWY FESTIWAL KULTURY "Z KULTURĄ CI DO TWARZY"-EDYCJA II.
60/KL/14 2014-02-04 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
3000,00 DZIELNICOWY PIKNIK KULTURALNY WZGÓRZA CZWARTEK - DZIELNICE KULTURY
58/KL/14 2014-02-04 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
2800,00 PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE "ROSJA WEDŁUG CZECHOWA II" -DZIELNICE KULTURY
107/ST/14 2014-02-04 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
2000,00 XXXVII BIEG KWITNĄCEJ WIŚNI - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
106/ST/14 2014-02-04 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 TRZECIA DYCHA DO MARATONU - ORGANIZACJA IMPREZ W MIEŚCIE
1/BM/14 2014-02-04 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
280000,00 ZORGANIZOWANIE W 2014 R. SŁUŻB PATROLI PONADNORMATYWNYCH.
10/IT/14 2014-02-04 FISKAL SERWIS STANISŁAW FUS
442,80 OBSŁUGA SERWISOWA ORAZ WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH DRUKARKI FISKALNEJ NOVITUS BONO E.
7/GD/14 2014-02-04 MARTA JASTRZĘBSKA
5750,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI: XI CZĘŚĆ- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁEK: NR 26/11 I NR 26/40, POŁOŻONYCH PRZY UL.KASPROWICZA (OBR.38-TRZEŚNIÓW, ARK.4) XVI CZĘŚĆ- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 698 STANOWIĄCEJ ULICĘ KRWAWICZA (OBR.72-KONOPNICA II, ARK.1)
22/GM/14 2014-02-04 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
16139,92 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 32 W LUBLINIE PRZY UL. WIERZBOWEJ 13 O POW. 881 M2
104/ST/14 2014-02-04 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 POPULARYZACJA SZACHÓW W MIEŚCIE
110/KL/14 2014-02-04 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
240000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "WYDAWANIE KWARTALNIKA AKCENT W LATACH 2014-2016".
8/GD/14 2014-02-05 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
10280,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO: I CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 198/1 STANOWIĄCEJ ULICĘ DŁUGĄ (OBR.16-KOŚMINEK, ARK.5), II CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 3/2 POŁOŻONEJ W POBLIŻU UL.WSPÓLNEJ (OBR.16-KOŚMINEK, ARK.9), V CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 107/8 STANOWIĄCEJ ULICĘ SOWIŃSKIEGO (OBR.29-RURY ŚW.DUCHA, ARK.1), X CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 1/4 POŁOŻONEJ PRZY UL. LIPOWEJ (OBR.36-ŚRÓDMIEŚCIE, ARK.6),
66/ST/14 2014-02-05 MIEJSKI KLUB ŁYŻWIARSKI LIBELLA LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
2/OK/14 2014-02-05 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
1536222,55 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ ODBIÓR POCZTY Z KANCELARII OGÓLNEJ
61/KL/14 2014-02-05 STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY TERYTORIALNEJ
3000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY " - REALIZACJA ZADANIA FESTYN OSIEDLOWY "DZIEŃ SĄSIADA.TOWAROWA 2014".
9/SOI/14 2014-02-05 PWC POLSKA SP. Z O.O.
26000,00 DORADZTWO W ZAKRESIE OPRACOWANIA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: "LUBELSKA WYŻYNA IT", "STUDY IN LUBLIN".
47/KL/14 2014-02-05 FUNDACJA SZPILKA
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZILELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "RODZINNY ART PARK".
3/GK/14 2014-02-05 ZAKŁAD PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEW ORAZ TERENÓW ZIELONYCH STANISŁAW MA
9348,00 ZDJĘCIA Z DRZEW GNIAZD GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS OK. 80 SZT.
19/PN/14 2014-02-06 AGNIESZKA WIECHNIK
4000,00 NADZÓR PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM I REALIZACJĄ PORTALU INTERNETOWEGO PROMUJĄCEGO PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MIASTO LUBLIN, W TYM PROJEKTY TRANSGRANICZNE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
18/PN/14 2014-02-06 MONIKA TOMCZYK
425,60 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH WYNIKÓW 152 BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZWEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE"
25/OR/14 2014-02-06 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40069,72 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
28/OR/14 2014-02-06 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
814,76 ANEKS DO UMOWY NR 238/OR/13 DOTYCZĄCY WZROSTU WARTOŚCI UMOWY DO 11 884,76 ZŁ
27/OR/14 2014-02-06 LEOKADIA PASTWA
2634,66 WZROST MIESIĘCZNEGO CZYNSZU O 2 634,66 ZŁ/M-SC DO KWOTY 13 068,75 ZŁ BRUTTO/M-SC, DOT. UL.LESZCZYŃSKIEGO 14.
77/OŚ/14 2014-02-06 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
250000,00 POROZUMIENIE W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRZYMANIA, KONSERWACJI LUB REMONTÓW ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH TZW. MIENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ, JAKIM JEST ZALEW ZEMBORZYCKI
23/GM/14 2014-02-06 KRYSTYNA KRZEWIŃSKA
1000,00 WYDZIERŻAWIENIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 51/1 (OBR. 49, ARK. 3) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ 9A
36/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - PIŁKA NOŻNA.
63/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - WSPINACZKA
62/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
33000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - PŁYWANIE
65/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
68/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
5/FE/14 2014-02-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-170917,96 ANEKS NR 3 DO UMOWY POŻYCZKI NR 68/2012/P/OW NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI W DRODZE SERWISOWEJ PRZY UL. RATAJA ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNYCH W UL. RATAJA DLA II ETAPU STREFY EKONOMICZNEJ" DOTYCZĄCY TERMINU SPŁAT POŻYCZEK
67/KL/14 2014-02-06 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 CYKL WYSTAW: "JULIAN TUWIM. WIERSZE DLA DZIECI. RYSUNKI BERNARDA HOMZIUKA" POŁĄCZONE Z PRZEDSTAWIENIAMI SŁOWNO-MUZYCZNO-PLASTYCZNYMI "JULIAN TUWIM.WIERSZE DLA DZIECI" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R.
70/KL/14 2014-02-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1599,00 UDZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZOWE PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS KONCERTU W DNIU 9.02.2014 R. OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ.
17/IR/14 2014-02-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 49/IR/12 DOTYCZĄCY ZMIANY MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ
16/IR/14 2014-02-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 46/IR/14 ZMIENIAJĄCY MOC PRZYŁĄCZENIOWĄ.
15/PN/14 2014-02-06 PAWEŁ PROKOP
4000,00 POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
17/PN/14 2014-02-06 CONREGO TOMASZ CHROŚCIECHOWSKI
8677,65 PRZYGOTOWANIE STRONY INTERNETOWEJ WRAZ Z PANELEM ADMINISTRACYJNYM, WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO STRONY, ZAINSTALOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ORAZ UDOSTĘPNIENIE DO UŻYTKOWANIA, OPIEKA TECHNICZNA SYSTEMU - PRZEDMIOT UMOWY WYKONYWANY W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
42/ZSS/14 2014-02-07 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (KULTURYSTKA)
19/IR/14 2014-02-07 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
15990,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UM LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14.
59/ZSS/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
20000,00 REALIZACJA DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
57/ZSS/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE "STOP"
20000,00 REALIZACJA DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
19/ZSS/14 2014-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (JUDO)
17/ZSS/14 2014-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (ARMWRESTLING)
21/ZSS/14 2014-02-07 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PŁYWANIE)
15/ZSS/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (AEROBIK)
18/ZSS/14 2014-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA RĘCZNA)
16/ZSS/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA NOŻNA)
71/KL/14 2014-02-07 MARIA JANKOWSKA
6500,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO POD NAZWĄ: TOM OPOWADAŃ "PARTYTURY".
69/ST/14 2014-02-07 KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
37/ST/14 2014-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - PIŁKA RĘCZNA
67/ST/14 2014-02-07 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
17000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
68/KL/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - GALERIA SCENY PLASTYCZNEJ KUL - 5 SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ".
72/KL/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "KAIROS - 15 LAT".
69/KL/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014R - "Z KULTURĄ DO NIEBA".
66/KL/14 2014-02-07 ARKADIUSZ KUBICA
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (SKRZYPCE II) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
65/KL/14 2014-02-07 SZYMON KRZESZOWIEC
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (SKRZYPCE I) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
64/KL/14 2014-02-07 ŁUKASZ SYRNICKI
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (ALTÓWKA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
63/KL/14 2014-02-07 PIOTR JANOSIK
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (WIOLONCZELA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
62/KL/14 2014-02-07 WOJCIECH ŚWITAŁA
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (FORTEPIAN) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
41/ZSS/14 2014-02-07 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (KRAV-MAGA)
94/ST/14 2014-02-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
23000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
9/ST/14 2014-02-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA SPORTOWA
89/ST/14 2014-02-10 MIEJSKI KLUB ŁYŻWIARSKI LIBELLA LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMU "STOP ZWOLNIENIOM Z W-F"
76/KL/14 2014-02-10 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
48000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY "HARMONIE STAREGO MIASTA".
74/KL/14 2014-02-10 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - "ODKRYWANIE TALENTÓW - KONKURSOWE I ARTYSTYCZNE PREZENTACJE NA CZECHOWIE".
73/KL/14 2014-02-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "XVI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ W. SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM"
28/PN/14 2014-02-10 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNI
2900,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA
3/OŚ/14 2014-02-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
50000,00 WYKONANIE W OKRESIE ZIMOWYM Z POKRYWY LODU ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO ODWIERTÓW OSADÓW DENNYCH WRAZ Z ANALIZĄ ICH SKŁADU I STRUKTURY
43/ZSS/14 2014-02-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (TAEKWON-DO)
11/IT/14 2014-02-10 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
32980,70 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ UŻYTKOWANYCH W SYSTEMACH KIEROWCA/POJAZD W WYDZIALE KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN
14/KP/14 2014-02-10 AGORA SA
12300,00 REALIZACJA PRZEZ WYDAWCĘ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH ORGANIZOWANEJ PRZEZ WYDAWCĘ AKCJI "KOBIETA NA MEDAL".
6/BM/14 2014-02-10 A.B. TRANS ARTUR I LILLA BIENIASZEWSCY SPÓŁKA CYWILNA
46789,20 CZYSZCZENIE KLOSZY KAMER ORAZ MONTAŻ LUB DEMOTAŻ GŁOWIC KAMER W PUNKTACH KAMEROWYCH.
38/GM/14 2014-02-10 "WALTA" SPÓŁKA JAWNA W.KORULCZYK T.ZDEB
550,00 DZIERŻAWA AKTUALNA MIESIĘCZNA - UL. ROZTOCZE, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:500
37/GM/14 2014-02-10 PROBATUS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE IRENEUSZ BARSKI
206,00 DZIERŻAWA AKTUALNA MIESIĘCZNA - UL. ŚLISKA, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:412
102/ST/14 2014-02-10 UNDERGROUND DANCE STUDIO ANNA ŁUKASIAK
18000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ ORGANIZACJĘ KRAJOWYCH MISTRZOSTW IDO HIP HOP
58/ZSS/14 2014-02-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
20000,00 REALIZACJA DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
90/ZSS/14 2014-02-10 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH " PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS" 2014/2015
89/ZSS/14 2014-02-10 PROOKO WOJCIECH KRAWCZYK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS" 2014/2015
86/ST/14 2014-02-10 KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH "STÓJ, CELUJ, TRAF ZE SNAJPEREM"
75/KL/14 2014-02-11 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R." - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" DNIEM ZAPOMNIANYCH BOHATERÓW.
2/NW/14 2014-02-11 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/NW/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINÓW OPŁACENIA AKCJI OBEJMOWANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA
16/IT/14 2014-02-11 ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
36442,12 ŚWIADCZENIE ASYSTY TECHNICZNEJ PROGRAMÓW ORACLE.
23/ZSS/14 2014-02-11 KLUB SPORTOWY SHOOTFIGHTERS
6500,00 REALIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM (6-12 LAT)
28/ZSS/14 2014-02-11 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJACEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
35/ZSS/14 2014-02-11 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
10000,00 WSPOMAGANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN.
31/ZSS/14 2014-02-11 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJACEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
33/ZSS/14 2014-02-11 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
3000,00 REALIZACJA PROGRAMU INTERWENCYJNO - MOTYWACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
22/ZSS/14 2014-02-11 KLUB SPORTOWY SHOOTFIGHTERS
6500,00 REALIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM
78/KL/14 2014-02-12 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. "CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE".
20/PN/14 2014-02-12 ALEKSANDRA STĘPIEŃ
650,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU W FORMIE PREZENTACJI PODCZAS SPOTKANIA KOMISJI KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW W RAMACH PROJEKTU HERMAN
31/OR/14 2014-02-12 MACIEJ ZAPOROWSKI
1441,74 RYCZAŁT SAMOCHODOWY NA 2014 R.
30/OR/14 2014-02-12 ŁUKASZ GOŚ
1379,07 RYCZAŁT SAMOCHODOWY NA 2014 R.
100/ST/14 2014-02-12 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 72/ST/14 DOTYCZĄCY ZAKTUALIZOWANEGO KOSZTORYSU ZE WZGLĘDU NA RODZAJ KOSZTÓW
15/BM/14 2014-02-12 SPRINT S.A.
819,18 ANEKS DO UMOWY NR 8/BM/14 DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA ILOŚCI URZĄDZEŃ LOKALIZUJĄCYCH ORAZ ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZENIA
8/BM/14 2014-02-12 SPRINT S.A.
25889,04 UTRZYMANIE SYSTEMU DART.
7/BM/14 2014-02-12 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
12000,00 KONSERWACJA STACJI POMIAROWYCH W TYM REMONTY STACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU OSTRZEGANIA POWODZIOWEGO DLA MIASTA LUBLIN
34/ZSS/14 2014-02-12 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
10000,00 ORGANIZACJA WYJAZDU NA SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
29/OR/14 2014-02-12 OFFICE TRADE S.C
48769,50 DOSTARCZENIE NISZCZAREK DOKUMENTÓW NA POTRZEBY UM LUBLIN
110/ST/14 2014-02-13 KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLIN
2000,00 REALIZACJA PROGRAMU "UCZY I BAWI -STRZELECTWO W LUBLINIE"
82/KL/14 2014-02-13 FUNDACJA "TEATRIKON"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MIASTO KULTURY - "A DO Z - CZYLI AKADEMIA ZWIERCIADEŁ"
24/PN/14 2014-02-13 ANASTASIYA KINZERSKA
3500,00 REDAGOWANIE TREŚCI FOLDERU PROMUJĄCEGO PROJEKTY NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REALIZOWANYM PRZY KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
26/GM/14 2014-02-13 NOVA IZABELA PILIPCZUK, JERZY SAGAN SPÓŁKA JAWNA
33055,20 DZIERŻAWA - AL. TYSIĄCLECIA, UL. NOWY PLAC TARGOWY - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁOGOWA ORAZ PARKIND DO OBSŁUGI HALI NOVA - DZ. NR 48/13,CZ. DZ. NR 48/12, CZ. DZ. NR 48/1 (OBR. 7, ARK. 4) - POW. 0,33 HA - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
27/GM/14 2014-02-13 MACIEJ JUSZCZYK
390,00 DZIERŻAWA - UL. LUBARTOWSKA/BIERNACKIEGO - KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 41/8 (OBR. 7, ARK. 3) - POW. 30 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
108/ST/14 2014-02-13 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
8000,00 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOZIOŁEK 2014
77/KL/14 2014-02-13 FUNDACJA TU OBOK
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "ŚCIEŻKA DO KULTURY Z WOLONTARIUSZAMI KULTURY PLUS".
83/KL/14 2014-02-13 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "GWIAZDY CZECZENII DLA LUBLINA 2014".
140/ST/14 2014-02-13 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 92/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY § 1 I § 5
109/ST/14 2014-02-13 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA "TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ BEKSA CUP"
7/GK/14 2014-02-13 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
24466,32 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W REJONIE II
41/GM/14 2014-02-13 RUCH S. A. W RESTRUKTURYZACJI
425,00 DZIERŻAWA - UL.RYMWIDA - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DZ. NR 28/12 (OBR. 21, ARK. 7) - POW. 85 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
6/FE/14 2014-02-14 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
5810191,28 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA NF OD UL. SKALSKIEGO WZDŁUŻ GRANICY MIASTA DO STREFY EKONOMICZNEJ I W AL. WITOSA DO GRANICY MIASTA LUBLIN"
4/GK/14 2014-02-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWYNR 35/GK/12 DOTYCZĄCY WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI SZALETU PRZY UL. LIPOWEJ
21/PN/14 2014-02-14 OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
1500,00 KURS Z ZAKRESU "RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA" W RAMACH PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W LUBLINIE"
22/PN/14 2014-02-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN CENTRUM SZKOLENIOWO - WYPOCZYNOKOW
7960,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2-DNIOWEGO SPOTKANIA DOTYCZĄCEGO PRZYGOTOWANIA STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
14/SOI/14 2014-02-14 POLITECHNIKA LUBELSKA
1500,00 ORGANIZACJA IV SYMPOZJUM NAUKOWEGO ELEKTRYKÓW I INFORMATYKÓW W DNIACH 6-7 MARCA 2014 R.
12/SOI/14 2014-02-14 MARTA SZTANDARSKA
13274,12 REALIZACJA ZADAŃ PUBLIC RELATIONS MARKI GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN
18/SOI/14 2014-02-14 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 170/SOI/13 DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI DZIAŁAŃ.
17/SOI/14 2014-02-14 MACIEJ RUKASZ
15000,00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 360 ZDJĘĆ PORTRETOWYCH I REPORTAŻOWYCH W RAMACH 24 SESJI ZDJĘCIOWYCH
16/SOI/14 2014-02-14 PATRYCJA PŁANIK
8250,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA ORAZ REALIZACJA, MONTAŻ I POST PRODUKCJA TRZYNASTU WYWIADÓW TWORZĄCYCH JEDNOLITĄ PRODUKCJĘ FILMOWĄ.
13/SOI/14 2014-02-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
3782,25 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ BĘDĄCYCH W ADMINISTROWANIU CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W DNIU 26-27 LUTEGO 2014 R.
10/SOI/14 2014-02-14 PIOTR GLIŃSKI
11000,00 ANALIZA OBECNYCH I WSKAZANYCH POTENCJALNYCH OBSZARÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN ORAZ W ZASIĘGU TERYTORIUM LUBELSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO I LUBELSKIEGO OBSZARY FUNKCJONALNEGO
27/SOI/14 2014-02-14 AIESEC POLSKA SPÓŁKA
1500,00 ORGANIZACJA VIII EDYCJI PROJEKTU AIESEC UNIVERSITY W DNIACH 17.02-11.04.2014 R.
28/GM/14 2014-02-14 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
120,00 DZIERŻAWA AKTUALNA MIESIĘCZNA - UL. SZMARAGDOWA, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO)
5/GK/14 2014-02-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/GK/10 DOTYCZĄCY ZMIANY ROZDZIELENIA WARTOŚCI REALIZACJI USŁUG POMIĘDZY ZARZĄDEM DRÓG A WYDZIAŁEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W REJONIE V
6/GK/14 2014-02-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 22/GK/10 ZMIENIAJĄCY ROZDZIELENIE WARTOŚCI REALIZACJI USŁUG POMIĘDZY ZARZĄDEM DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE A WYDZIAŁEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W REJONIE VIII
79/KL/14 2014-02-14 RAFAŁ CHWAŁA
10000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ PN. "DIED MOROZ CONVENTION"
128/ST/14 2014-02-17 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "VI MEMORIAŁ IM. MACIEJA FAMULSKIEGO"
22/IR/14 2014-02-17 GORT S.A.
46740,00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO ZAPLECZA CATERINGOWEGO NA POTRZEBY STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
6/OŚ/14 2014-02-17 GABINET WETERYNARYJNY "ZWIERZAK" BARBARA BANCERZ
7000,00 PRZEPROWADZENIE ZABIEGU STERYLIZACJI OKOŁO 50 - 120 SZT. KOTÓW W RAMACH AKCJI STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
5/OŚ/14 2014-02-17 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
7000,00 WYKONANIE ZABIEGU STERYLIZACJI 50 - 120 SZT. KOTÓW W RAMACH AKCJI STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
8/OŚ/14 2014-02-17 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT - DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZWIERZĄT
7/OŚ/14 2014-02-17 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
2000,00 REALIZACJA PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN - DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZWIERZĄT
4/OŚ/14 2014-02-17 WIKTOR KRZEWIŃSKI
3000,00 GOTOWOŚĆ UŻYCZENIA POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ODŁOWIONYCH Z TERENU MIASTA LUBLIN
29/GM/14 2014-02-17 DARIUSZ KARPIŃSKI
1000,00 DZIERŻAWA AKTUALNA ROCZNA - UL. MAJDAN TATARSKI, OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO)
27/ZSS/14 2014-02-17 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
6500,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH - PIŁKA RĘCZNA DLA DZIECI 12-15 LAT
25/ZSS/14 2014-02-17 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6500,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH - TENIS STOŁOWY DLA DZIECI W WIEKU 6-11 LAT
24/ZSS/14 2014-02-17 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6500,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH - TENIS STOŁOWY DLA CHŁOPCÓW W WIEKU 9-11 LAT
70/ZSS/14 2014-02-17 FUNDACJA "PRAESTERNO"
2500,00 REALIZACJA PROGRAMU INTERWENCYJNO-MOTYWACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOMANII
40/ZSS/14 2014-02-17 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH (ROCZNIK 2002)
39/ZSS/14 2014-02-17 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH (ROCZNIK 2001)
38/ZSS/14 2014-02-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON"
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH (PIŁKA SIATKOWA)
37/ZSS/14 2014-02-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON"
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH (PIŁKA KOSZYKOWA)
45/ZSS/14 2014-02-17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA SIATKOWA: ROCZNIK 2000-2001)
44/ZSS/14 2014-02-17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA SIATKOWA: ROCZNIK 1998-2000)
14/IT/14 2014-02-17 ALEPH POLSKA SP. Z O.O.
636085,72 DOSTAWA I WDROŻENIE CENTRALNEGO SYSTEMU WYSZUKIWANIA I PREZENTACJI ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH - MULTIWYSZUKIWARKI. (LBW)
30/GM/14 2014-02-17 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS DO UMOWY 141/GM/12 W SPRAWIE WSKAZANIA WYDZIAŁU SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MIASTA LUBLIN W MIEJSCE WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW JAKO ADRESATA SPORZĄDZANIA RAPORTÓW ORAZ WYZNACZENIA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ UPRAWNIONEJ DO KONTROLI
78/ZSS/14 2014-02-17 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
77/ZSS/14 2014-02-17 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
30/ZSS/14 2014-02-17 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
8000,00 PROGRAM WSPIERAJĄCY PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
109/ZSS/14 2014-02-17 ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS
0,00 POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W RAMACH II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN W LUBLINIE W DNIACH 20-22 CZERWCA 2014 R.
20/ZSS/14 2014-02-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
6500,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO - EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (GIMNASTYKA SPORTOWA)
84/KL/14 2014-02-17 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
28000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - WARSZTATY RODZINNE".
85/KL/14 2014-02-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R." - "III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. LUBELSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE".
117/ST/14 2014-02-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA "XXI ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKALANEJ POCZEKAJKA CUP 2014"
132/ST/14 2014-02-17 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
1500,00 ORGANIZACJA I OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI WSCHODNIEJ OYAMA KARATE W KUMITE W DNIU 8.03.2014 R.
101/ST/14 2014-02-17 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
25000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY WYKONAWCY W ROZGRYWKACH EKSTRALIGII RUGBY
38/ST/14 2014-02-17 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
33000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
133/ST/14 2014-02-18 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
4500,00 REALIZACJA USŁUGI "TURNIEJ PÓŁFINAŁOWY MISTRZOSTW POLSKI U-20 W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN"
87/KL/14 2014-02-18 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA"
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - KIERUNEK-KSIĄŻKA. EDUKACJA KULTURALNA I PROMOCJA CZYTELNICTWA".
109/KL/14 2014-02-18 EMILIA KIETLIŃSKA
2200,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW KULTURALNYCH WDRAŻANYCH W WYDZIALE KULTURY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
92/ZSS/14 2014-02-18 JAN KRÓL FIRMA USŁUGOWA FANTASY EVENT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 125/ZSS/13 W SPRAWIE PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
23/PN/14 2014-02-18 ANASTASIYA KINZERSKA
1140,00 TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
20/IR/14 2014-02-18 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 1DO UMOWY NR 72/IR/12 DOTYCZĄCY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NAKŁADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ENERGETYCZNEJ NA MAJATKU PGE DYSTRYBUCJA S.A. LUBLIN
86/KL/14 2014-02-18 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - LUBLARP".
88/KL/14 2014-02-18 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - ŻURAWIE - LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA KULTURALNE" - GALA.
91/KL/14 2014-02-19 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
2000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - WYSTAWA "WOŁYŃ.REBELIA".
93/KL/14 2014-02-19 FUNDACJA "5MEDIUM"
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - BEZPIECZNA E-SZKOŁA, EDYCJA III".
15/IT/14 2014-02-19 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
3567,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSMISJI DANYCH W RELACJI UL. KLEEBERGA 12A - UL. WIENIAWSKA 14.
89/KL/14 2014-02-19 TOWARZYSTWO SPORTOWO-TURYSTYCZNE "SOKOLIK" W LUBLINIE
7500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - " WIELKI FESTYN KULTURALNY NA BRONOWICACH, BRONOWICE WCZORAJ (1944) I DZIŚ (2014)".
92/KL/14 2014-02-19 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - TEATR BEZ KURTYNY".
16/KP/14 2014-02-20 AGENCJA KONCERTOWO-WYDAWNICZA KARROT KOMMANDO
7000,00 WYKONANIE PRZEZ ZESPÓŁ JUNIOR STRESS & SUN EL BAND KONCERTU W DNIU 7 MAJA 2014 R.
34/OR/14 2014-02-20 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
37047,60 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN, BĘDĄCYCH SIEDZIBAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN
48/ZSS/14 2014-02-20 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMU PROMUJĄCEGO BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO SKIEROWANEGO DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
53/ZSS/14 2014-02-20 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
9915,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
56/ZSS/14 2014-02-20 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
6000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADYDATÓW NA KIEROWCÓW W SZKOŁACH NAUKI JAZDY
55/ZSS/14 2014-02-20 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMU PSYCHOKOREKCYJNEGO DLA KIEROWCÓW
54/ZSS/14 2014-02-20 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
10000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
52/ZSS/14 2014-02-20 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
51/ZSS/14 2014-02-20 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
6000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCYM DLA RODZICÓW ORAZ OSÓB DOROSŁYCH PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
49/ZSS/14 2014-02-20 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMU PROMUJĄCEGO BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO SKIEROWANEGO DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
1/OM/14 2014-02-20 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PRZY REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ "PUNKT OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW".
94/KL/14 2014-02-20 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ".
25/IR/14 2014-02-20 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI
9000,00 WYKONANIE PISEMNYCH OPRACOWAŃ W RAMACH WYKONANIA INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ, DOTYCZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 I 25, BURSY NR 1, ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ORAZ BUDYNKU UM LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
23/IR/14 2014-02-20 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
36039,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 6 W LUBLINIE, UL. KRUCZKOWSKIEGO 12.
11/SOI/14 2014-02-20 OLIWIA BEDNARCZYK
5000,00 OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM "DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT".
50/ZSS/14 2014-02-20 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000,00 REALIZACJA ZADAŃ O CHARAKTERZE EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCYM DLA RODZICÓW ORAZ OSÓB DOROSŁYCH PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
66/ZSS/14 2014-02-21 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (WIEK 11-12 LAT)
67/ZSS/14 2014-02-21 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (WIEK 7-9 LAT)
64/ZSS/14 2014-02-21 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ("WEWNĘTRZNY DIALOG")
65/ZSS/14 2014-02-21 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ("OBUDŹ STUDNIĘ")
20/KP/14 2014-02-21 ARMINE OŻGA-MARGARYAN
3000,00 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
19/KP/14 2014-02-21 IWONA KRYCZKA
2940,00 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
17/KP/14 2014-02-21 BARBARA SOBICZEWSKA
2200,00 ANALIZA FORM PROMOCJI MIASTA WŚRÓD POTENCJALNYCH KLIENTÓW PORTU LOTNICZEGO LUBLIN
18/KP/14 2014-02-21 GRZEGORZ KOWAL BSE
861,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE, MONTAŻU, OBSŁUDZE I DEMONTAŻU SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, W DNIACH 21.02-23.02.2014 R.
31/GM/14 2014-02-21 KKL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY Z DNIA 2.01.1998 R. - DZIAŁKA NR 216/12, OBR. 6, ARK. 10, DOTYCZĄCY ZMIANY DOTYCHCZASOWEJ NAZWY DZIERŻAWCY
29/ZSS/14 2014-02-21 --STOWARZYSZENIE "STOP"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
69/ZSS/14 2014-02-21 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI, Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
63/ZSS/14 2014-02-21 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6500,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA RODZICÓW, W TYM WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH RODZICÓW DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY
60/ZSS/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
61/ZSS/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
90/KL/14 2014-02-21 RAFAŁ ROZMUS
9000,00 SKOMPONOWANIE MUZYKI NA POTRZEBY GALI KULTURY, PRODUKCJA MUZYCZNA I NADZÓR NAD REALIZACJĄ MUZYCZNĄ GALI KULTURY
103/KL/14 2014-02-21 GALERIA LABIRYNT
70000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GALERI LABIRYNT
102/KL/14 2014-02-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
35000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA WARSZTATÓW KULTURY
99/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA
8000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIASTO KULTURY W 2014 R. 21.STUDENCKIE KONFRONTACJE FILMOWE"
134/ST/14 2014-02-21 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
40000,00 ORGANIZACJA IMPREZY CAVALIADA LUBLIN 2014 - MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
13/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - LEKKA ATLETYKA
10/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
29000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KOLARSTWO KOBIET
96/ST/14 2014-02-21 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO
99/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
9000,00 SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W BIEGACH NA ORIENTACJĘ
97/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KOLARSTWO
98/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
29000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO
71/ST/14 2014-02-21 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
112/ST/14 2014-02-21 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "LUBLIN MOJA MAŁA OJCZYZNA"
135/ST/14 2014-02-21 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SZACHOWEJ "SZACH KRÓLOWI"
131/ST/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
4000,00 ZADANIE: VI LUBELSKA SPARTAKIADA "PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY WIE, ŻE SPORT MU SŁUŻY"
5/SA/14 2014-02-21 MARTA ROZWADOWSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
4/SA/14 2014-02-21 KAMILA GOŁĘBIOWSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
3/SA/14 2014-02-21 JUSTYNA DRWAL
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
2/SA/14 2014-02-21 EWA CZERNIAK
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
13/SA/14 2014-02-21 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
3000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
12/SA/14 2014-02-21 SYLWIA KĘDZIORA
3400,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU PKLEK NR 1 I NR 2 DLA MIASTA LUBLINA W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
11/SA/14 2014-02-21 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU PKLEK NR 1 I NR 2 DLA MIASTA LUBLINA Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
10/SA/14 2014-02-21 TOMASZ SŁOTA
3400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
9/SA/14 2014-02-21 BOŻENA WÓJCIK
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
100/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
10000,00 KANTATY J.S. BACHA - KONCERT WIELKOPOSTNY W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM - MIASTO KULTURY
101/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA II - MIASTO KULTURY
96/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIASTO KULTURY W 2014 R. HADES SZEROKA ART.FESTIWAL 2014"
104/KL/14 2014-02-21 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
245000,00 DOTACJA CELOWA DLA MBP NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO, SIECIOWEGO, WYKONANIE INSTALACJI AV, ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
95/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY, BRUNO4EVER 2014. DNI BRUNONA SCHULCA
142/KL/14 2014-02-21 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
900000,00 OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EAST EUROPEAN PERFORMING ARTS PLATFORM - EEPAP
98/KL/14 2014-02-21 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
5500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. " O WYŻSZOŚCI ŚWIĄT..."
26/PN/14 2014-02-21 TERESA DUNIN
1410,00 KOREKTA JĘZYKOWA I EDYTORSKA TEKSTU W JĘZYKU POLSKIM FOLDERU PROMUJĄCEGO PROJEKTY NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE W KONKURSIE W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
10/OŚ/14 2014-02-21 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
87318,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ODBIERANIU I PRZEKAZANIU DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
8/SA/14 2014-02-21 GABRYELA TOMASZEWSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
7/SA/14 2014-02-21 NATALIA SŁOWIŃSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
6/SA/14 2014-02-21 MARTA SAGAN
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
32/ZSS/14 2014-02-24 STOWARZYSZENIE "STOP"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMU INTERWENCYJNO - MOTYWACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
11/OŚ/14 2014-02-24 APTEKA ANNA FLIEGER, PAWEŁ FLIEGER SPÓŁKA JAWNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 1372/OŚ/CP/2007 DOT. ZMIANY NAZWY ADRESU SPÓŁKI
35/OR/14 2014-02-24 P.H.ADMOR JERZY MORYTO
11609,32 DOSTARCZANIE SPRZĘTU I AKCESORIÓW DO SPRZĄTANIA
7/FE/14 2014-02-24 PAWEŁ KOMOSZYŃSKI
9000,00 UMOWA NA WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO ALBUMU PREZENTUJĄCEGO WYBRANE INWESTYCJE GMINY LUBLIN ZREALIZOWANE PRZY WSPARCIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, W LATACH 2007-2013.
42/GM/14 2014-02-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
1440,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY Z DNIA 9.08.2013 ROKU - CZ. DZ. NR 103/2, 40/2, 108/3, 99/1, 92/1 (OBR. 3, ARK. 10) DOTYCZĄCY ZMIANY NAZWY DZIERŻAWCY
13/OŚ/14 2014-02-25 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
88000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ STRUKTURY ILOŚCIOWEJ ICHTIOFAUNY
23/KP/14 2014-02-25 COMERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1487,50 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY PLAKATÓW DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ 5: PLAKAT A2
22/KP/14 2014-02-25 COMERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3442,77 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY MAPEK/POCZTÓWEK/BROSZUR DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ 3: MAPKA
34/GM/14 2014-02-25 WALDEMAR STAWSKI
STAWSKA JANINA
354,00 DZIERŻAWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, UL. ZIÓŁKOWSKIEGO - DZ. NR 67/40, DZ. NR 151 (OBR. 3, ARK. 14) - POW. 295 M2 - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
9/GK/14 2014-02-25 TERESA PATRASZEWSKA
9000,00 POKRYCIE KOSZTÓW Z TYTUŁU USUNIĘCIA I PRZECHOWYWANIA NA PARKINGU STRZEŻONYM TRZECH POJAZDÓW
8/GK/14 2014-02-25 FIRMA USŁUGOWA SOKÓŁ EMIL STASZEWSKI
49938,00 PŁOSZENIE PTAKÓW Z GATUNKU GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
27/SA/14 2014-02-25 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1400,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
26/SA/14 2014-02-25 AGNIESZKA RYBOJAD
600,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
25/SA/14 2014-02-25 IWONA NOWOGRODZKA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
24/SA/14 2014-02-25 WANDA LIPSKA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
23/SA/14 2014-02-25 MARTA MICIUŁA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
22/SA/14 2014-02-25 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
21/SA/14 2014-02-25 RENATA WOLSKA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
20/SA/14 2014-02-25 IWONA SORAL
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
19/SA/14 2014-02-25 EWA ZAWIŚLAK
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
18/SA/14 2014-02-25 JADWIGA LYSSY
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
17/SA/14 2014-02-25 GRAŻYNA KOPROWSKA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
16/SA/14 2014-02-25 GRAŻYNA TRYBUŁA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
15/SA/14 2014-02-25 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
14/SA/14 2014-02-25 EWA BONDARUK
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
29/PN/14 2014-02-25 BMM
5750,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "PIELĘGNACJA OSOBY CHOREJ, UNIERUCHOMIONEJ W ŁÓŻKU - ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z DŁUGOTRWAŁEGO UNIERUCHOMIENIA ORAZ ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM" DLA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W LUBLINIE'
30/PN/14 2014-02-25 VOBACOM SP. Z O.O.
7318,50 WYKONANIE OPRAWY GRAFICZNEJ DLA PORTALU INTERNETOWEGO PROMUJĄCEGO PROJEKTY W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
27/PN/14 2014-02-25 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
10852,80 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 35 UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
23/SOI/14 2014-02-25 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WIELOLETNIEJ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA TRANSFERZE WIEDZY, TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.
24/KP/14 2014-02-25 GEOKART-INTERNATIONAL SP. Z O.O.
8105,70 DRUK I DOSTAWA POCZTÓWEK DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN CZĘŚĆ 4 : POCZTÓWKA
32/GM/14 2014-02-26 EWA RÓŻNOWICZ
171,60 DZIERŻAWA - UL. GOSPODARCZA -KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 43/3 (OBR. 37, ARK. 9) - POW. 104 M2, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
26/KP/14 2014-02-26 STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR
5658,00 UDOSTĘPNIENIE PLATFORMY I NARZĘDZIA SYSTEMU CMS "CYKLOTRON" NA POTRZEBY SERWISU WWW.LUBLIN.NGO.PL ORAZ UTRZYMYWANIE GO NA SERWERZE.
27/KP/14 2014-02-26 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
4305,00 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY PLAKATÓW DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ 6: PLAKAT B1
25/KP/14 2014-02-26 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
590,40 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY MAPEK/POCZTÓWEK/BROSZUR DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ 7: BROSZURA
21/KP/14 2014-02-26 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1476,00 UMOWA LICENCYJNA OBEJMUJĄCA PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE FRAGMENTÓW UTWORÓW.
35/GM/14 2014-02-26 MIROSŁAW OZIEMCZUK
39,00 DZIERŻAWA - UL. WARMIŃSKA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - CZ. DZ. NR 258 (OBR. 40, ARK. 6) - POW. 26 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
12/OŚ/14 2014-02-26 JOANNA GRZESZCZYK
4000,00 WYDAWANIE DECYZJI OKREŚLAJĄCYCH WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
62/ZSS/14 2014-02-26 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6500,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA RODZICÓW, W TYM WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH RODZICÓW DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY
68/ZSS/14 2014-02-26 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI, Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
105/KL/14 2014-02-26 ADAM MYJAK
12000,00 WYKONANIE 3 EGZEMPLARZY STATUETEK DLA LAUREATA NAGRODY MIASTA LUBLIN ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
106/KL/14 2014-02-26 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIASTO KULTURY W 2014 R. - JARMARK POEZJI"
35/PN/14 2014-02-26 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
0,00 UMOWA FINANSOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN"
33/GM/14 2014-02-26 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS DO UMOWY UŻYCZENIA NR 141/GM/12 DOTYCZĄCY WSKAZANIA WYDZIAŁU SPORTU I TURYSTYKI JAKO ADRESATA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ ORAZ PREZENTACJI PLANÓW BUDŻETOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI PIWNICY POD FORTUNĄ
36/ZSS/14 2014-02-27 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN
7/OW/14 2014-02-27 GMINA NAŁĘCZÓW
0,00 POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ NAŁĘCZÓW PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
40/GM/14 2014-02-27 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 UŻYCZENIE DO BEZPŁATNEGO UŻYWANIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1489 M2, PRZY UL. ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3
39/GM/14 2014-02-27 ZBIGNIEW KARPIŃSKI
143,13 DZIERŻAWA AKTUALNA MIESIĘCZNA- UL. PÓŁNOCNA, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:300
37/OR/14 2014-02-27 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
5190,60 KONSERWACJA I NADZÓR EKSPLOATACYJNY INSTALACJI KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH
108/KL/14 2014-02-27 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. RETROSPEKTYWA V EDYCJI FESTIWALU "NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI"
24/IR/14 2014-02-27 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 248/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY BRZMIENIA ZAŁĄCZNIKÓW
38/OR/14 2014-02-27 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
1,02 ANEKS DO UMOWY NR 50/OR/13 DOTYCZĄCY WZROSTU MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW ZA ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW O 2,34 ZŁ OD 1 MARCA 2014 R.
107/KL/14 2014-02-27 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. WYDAWNICTWO DWUMIESIĘCZNIKA "LUBLIN.KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO"
76/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH
14/OŚ/14 2014-02-28 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA
74/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERAJACYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANII ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
73/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH
72/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH
71/ZSS/14 2014-02-28 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH
29/KP/14 2014-02-28 ECORYS POLSKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 62/KP/14 DOTYCZĄCY ZMIANY SPOSOBU PRZEKAZYWANIA DOFINANSOWANIA
28/KP/14 2014-02-28 SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND SP Z O.O.
27060,00 USŁUGA WYKONANIA PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO W DNIU 7 MAJA 2014 R. "SCENA MIASTA"
104/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
STOWARZYSZENIE "MONAR"
15000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM
105/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
STOWARZYSZENIE "MONAR"
15000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
106/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
STOWARZYSZENIE "MONAR"
15000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
88/ZSS/14 2014-02-28 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
87/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH Z ELEMENTAMI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DOT. ROZWIĄZYWANIA BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH
86/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
15000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ STREETWORKERÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
85/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
15000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PARTYWORKERÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
84/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
83/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE
82/ZSS/14 2014-02-28 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE HIV/AIDS
81/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
3500,00 REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO I INTERWENCYJNEGO MAJACEGO NA CELU ZMNIEJSZENIE LICZBY UŻYTKOWNIKÓW DRÓG BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
80/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE HIV/AIDS
79/ZSS/14 2014-02-28 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA RODZICÓW UCZNIÓW LUBELSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
100/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJACEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA.
103/ZSS/14 2014-02-28 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJACEGO DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE POPRZEZ PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH - WEŹ POMOC !
102/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE POPRZEZ PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUP TERAPEUTYCZNYCH.
98/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJACEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU - MĘŻCZYŹNI
99/ZSS/14 2014-02-28 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU - KOBIETY
96/ZSS/14 2014-02-28 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
97/ZSS/14 2014-02-28 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
144/ST/14 2014-02-28 KLUB SPORTOWY PACO
3000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W GALACH BOKSU
37/PN/14 2014-02-28 TERESA DUNIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/PN/14 DOT. TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3/NW/14 2014-02-28 MKS LUBLIN S.A.
0,00 NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NWZ SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. - AKT NOT REP A NR 825/2014 Z DNIA 14-02-2014 R DOTYCZĄCEJ OBJĘCIA 30 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII J O NUMERACH OD 1 DO 30 000 O WARTOŚCI NOMINLANEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000 000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. WRAZ Z UMOWĄ POTRĄCENIA WIERZYTELNOŚCI STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY OBJĘCIA AKCJI.
49/OR/14 2014-02-28 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
100661,48 USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU GMINY LUBLIN PRZY UL. LIPOWEJ 27
32/OR/14 2014-02-28 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
-662,07 ANEKS DO UMOWY NR 91/OR/2010 DOTYCZĄCY ZMNIEJSZENIA OPŁAT ZA CZYNSZ O 662, 07 DO KWOTY 3987,33 ZŁ BRUTTO
75/ZSS/14 2014-02-28 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM NARKOMANII ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
31/KP/14 2014-03-03 MACIEJ MIZERACKI
4500,00 PRZYGOTOWYWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW DOT. KONKURSU O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PRZYGOTOWANIE KONGRESU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
32/KP/14 2014-03-03 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 424/OR/11 DOT. KOSZTÓW WŁASNYCH (WODA, ŚCIEKI, C.O.. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI)
31/PN/14 2014-03-03 "FUNDACJA PROMOCJI EDUKACYJNEJ ORYLION"
700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU :ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI" W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE
36/IR/14 2014-03-03 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 211/IR/12 ZMIENIAJĄCY TECHNOLOGIĘ WYKONANIA SUFITÓW DOT. MODERNIZACJI BUDYNKU TEATRU MUZYCZNEGO ORAZ BUDOWY PLACU TEATRALNEGO
30/KP/14 2014-03-03 ALEKSANDRA IWAŃSKA
4500,00 PRZYGOTOWYWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW DOT. KONGRESU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE KONKURSU O NAGRODĘ PREYZDENTA MIASTA LUBLIN DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
124/ST/14 2014-03-03 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000,00 MISTRZOSTWA POLSKI DZIENNIKARZY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ.
43/GM/14 2014-03-03 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
52,50 UMOWA NR: 19/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁĘCZYŃSKA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 30
9/BM/14 2014-03-03 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 1/BM/14 DOTYCZĄCY SPOSOBU PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
16/OŚ/14 2014-03-03 BEATA DANIEWSKA BAZA NEPTUN
40000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO NAPRAWA, KONSERWACJA I ROZBUDOWA BARIER BIOLOGICZNYCH
4/GD/14 2014-03-04 NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK
7500,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/GD/10 DOT. ZMIANY TREŚCI UMOWY
115/KL/14 2014-03-04 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
75000,00 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ "WSCHODY" - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016
15/FE/14 2014-03-04 WOJEWODA LUBELSKI
14775635,10 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R. NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ W LUBLINIE OD RONDA BŁ. KS. EMILIANA KOWCZA NA ZBIEGU ULIC AL. ARMII KRAJOWEJ, AL. JANA PAWŁA II I ULICY MATKI TERESY Z KALKUTY DO WIADUKTU NAD ULICĄ UŁANÓW ORAZ REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD UL. ARMII KRAJOWEJ (W REJONIE UL. RUCIANEJ)" W RAMACH "NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"
39/OR/14 2014-03-04 ANNA SZLACHETKA
3500,00 SKORYGOWANIE BŁĘDÓW W DOKUMENTACH ROZLICZENIOWYCH I ZGŁOSZENIOWYCH PRACOWNIKÓW ZLIKWIDOWANEGO ZOZ-U W LUBLINIE
113/KL/14 2014-03-04 RAFAŁ CHWAŁA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 79/KL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU ZADANIA.
112/KL/14 2014-03-04 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE SŁOWNIKA "LUDZIE LUBELSZCZYZNY".
114/KL/14 2014-03-04 RADIO LUBLIN S. A.
15000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS CYKLU SPOTKAŃ Z REPORTAŻEM PT. NA WŁSNE USZY.
111/KL/14 2014-03-04 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO "BYŁO SOBIE MIASTO..."
94/ZSS/14 2014-03-04 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 454/ZSS/13 DOT. ZMIANY POZYCJI KOSZTORYSU
93/ZSS/14 2014-03-04 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 59/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU REALIZACJI DZIAŁANIA
49/GM/14 2014-03-04 IRENA PYRA
680,00 UMOWA NR: 1012/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:800
46/GM/14 2014-03-04 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2952,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 2
47/GM/14 2014-03-04 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2952,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GOSPODARCZEJ 1
18/IT/14 2014-03-05 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA NR 102/IT/13 DOT. WARUNKÓW PŁATNOŚCI (LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA))
117/KL/14 2014-03-05 BARTŁOMIEJ SĘCZAWA
2750,00 WYKONANIE JEDNEGO EGZEMPLARZA STATUETKI DLA LAUREATA NAGRODY MIASTA LUBLIN DLA MECENASA KULTURY 2013
5/PL/14 2014-03-05 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
4870,80 WYKONANIE ROZPOZNAWCZYCH BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GRUNTU W CIĄGU UL. RUSKIEJ - 3 ODWIERTY WRAZ Z SONDOWANIEM
17/IT/14 2014-03-05 DDP SP. Z O.O.
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH. (KUL) (LBW)
68/SOI/14 2014-03-05 FUNDACJA "TEATRIKON"
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ,,ZWIĘKSZENIA ZAANGAŻOWANIA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ W LUBLINIE W ŻYCIE PUBLICZNE NA POZIOMIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ CAŁEGO MIASTA''.
40/PN/14 2014-03-05 ELWOMET S.C. KORNELIA MRÓZ, DARIA MRÓZ
239850,00 DOSTAWA: A) 6 SZTUK KONTENERÓW O POJEMNOŚCI MINIMUM 38 M3 DO ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, B) 4 SZTUK KONTENERÓW O POJEMNOŚCI MINIMUM 28 M3 DO ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, C) 10 SZTUK KONTENERÓW O POJEMNOŚCI MINIMUM 2,5 M3 DO ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO TYPU POJEMNIK NA ZUŻYTĄ ODZIEŻ, WYKONANYCH ZGODNIE Z OPISEM I DOŁĄCZONĄ WIZUALIZACJĄ, ORAZ SYSTEMEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI EKOLUBLIN - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI ..."
118/KL/14 2014-03-05 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
117000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO WSCHODNI SALON SZTUKI - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016
1/ON/14 2014-03-05 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
184,50 WYKONANIE ROLL-UP REKLAMOWEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM GRAFICZNYM PRZEKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
116/KL/14 2014-03-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ RODZINALIA 2014
95/ZSS/14 2014-03-05 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
101/ZSS/14 2014-03-05 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA.
108/ZSS/14 2014-03-05 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
20000,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE.
27/IR/14 2014-03-06 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E. JÓZEFCZUK
22755,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT SANITARIATÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (SKRZYDŁO B) W LUBLINIE, UL. GŁOWACKIEGO 26
30/IR/14 2014-03-06 BUDIMEX S.A.
-2360,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 115/IR/13 ZMIENIAJACY WARUNKI UMOWY W ZAKRESIE ZAMIENNEGO WYKONANIA SŁUPÓW STALOWYCH WIATY WJAZDOWEJ DOT. BUDOWY ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ
120/KL/14 2014-03-06 POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII PRZEZ SZTUKĘ
15000,00 CYKL IMPREZ ARTYSTYCZNYCH NIEPRZETARTEGO SZLAKU - MIASTO KULTURY
119/KL/14 2014-03-06 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
18000,00 III LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. J.KACZMARSKIEGO "METAMORFOZY SENTYMENTALNE" - MIASTO KULTURY
29/IR/14 2014-03-06 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
4920,00 SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ BUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE, W ZAKRESIE ZWIĄZANYM ZE ZMIANĄ FUNKCJI POMIESZCZEŃ NA GABINETY REHABILITACYJNE (PRZYSTOSOWANIE DO UTWORZENIA PLACÓWKI ZOZ)
26/IR/14 2014-03-06 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
70110,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT SANITARIATÓW I INSTALACJI P.POŻ. W BUDYNKU IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBLINIE, UL. STRUGA 6
32/IR/14 2014-03-06 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
62730,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NA INWESTYCJI " BUDOWA SZKOŁY NA SŁAWINIE"
44/GM/14 2014-03-06 TOMASZ CHRUŚCICKI, ZBIGNIEW CIOŁEK S.C.
306,00 UMOWA NR: 1011/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, LWOWSKA CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
31/IR/14 2014-03-06 EKO- SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 8/IR/14 Z DNIA 24.01.2014 R. - TERMIN REALIZACJI UMOWY USTALA SIĘ NA DZIEŃ 15.05.2014 R.
45/GM/14 2014-03-06 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLFA"
104,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DZIEWANNY (DZ. NR 2/90, DZ. NR. 2/91, OBR. 15, ARK. 4), POW. 104M, PRZEZNACZENIE -PARKING, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
37/KP/14 2014-03-07 TOMASZ SZPADERSKI KAMPMUSIK - USŁUGI MUZYCZNE
14760,00 UMOWA NA WYKONANIE PRZEZ ARTYSTĘ Z TOWARZYSZENIEM ZESPOŁU PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO -SCENA MIASTA 2014
34/KP/14 2014-03-07 MAŁGORZATA FRANKOWSKA ARTPRESJA
34440,00 USŁUGA WYKONANIA PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO - SCENA MIASTA 2014
126/KL/14 2014-03-07 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
84000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PO NAZWĄ LUBLIN-WYSPY PAMIĘCI - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016
32/PN/14 2014-03-07 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI
350,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "TERAPIA ZAJĘCIOWA I STOPIEŃ" W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE
28/SA/14 2014-03-07 WOJEWODA LUBELSKI
4000,00 ZLECANIE PODMIOTOM LECZNICZYM PRZEPROWADZANIA NA POTRZEBY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH, W TYM PSYCHOLOGICZNYCH, ORAZ OBSERWACJI SZPITALNEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
36/KP/14 2014-03-07 WITOLD WALENCIK
4396,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY GRUPY CHONABIBE PODCZAS KONCERTU SCENA MIASTA 2014
4/NW/14 2014-03-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 UMOWA KOMPENSATY WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTA 07-03-2014 R. POMIĘDZY: GMINA LUBLIN A MPK LUBLIN SP. Z O.O. W KORESPONDENCJI Z UCHWAŁAMI NZW MPK LUBLIN SP. Z O.O. Z DNIA 24-02-2014 R. - REJESTRACJA W KSAT POD NR 2/NW/2014/W
35/KP/14 2014-03-07 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
300000,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W RAMACH ORGANIZACJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014 -PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
40/KP/14 2014-03-07 TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. WARSZAWA ODDZIAŁ W LUBLINIE
10000,00 WYKONANIE ŚWIADCZEŃ REKLAMOWYCH NA RZECZ TOTALIZATORA SPORTOWEGO -SCENA MIASTA 2014
38/KP/14 2014-03-07 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
49200,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH DODATKU DO DZIENNIKÓW POLSKAPRESSE O NAZWIE "ATRAKCJE LUBLINA I LUBELSZCZYZNY".
121/KL/14 2014-03-07 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
8000,00 MAGNIFICAT ANIMA MEA - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W ROKU 2014
33/KP/14 2014-03-07 ŁUKASZ MAJEROWSKI
500,00 WYKONANIE ILUSTRACJI NA POTRZEBY GADŻETU PROMOCYJNEGO MIASTA LUBLIN - KOSZULKI.
28/IR/14 2014-03-07 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
34056,55 UMOWA SPRZEDAŻY SIECI GAZOWEJ Z PRZYŁĄCZEM I PUNKTEM POMIAROWYM NA NIERUCHOMOŚCI W LUBLINIE, PRZY UL. PODWALE 3A
48/GM/14 2014-03-10 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ DZIERŻAWCĘ W WYNIKU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA HALI LODOWEJ" PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH
124/KL/14 2014-03-10 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 FESTYN DZIELNICOWY "XIII DZIEŃ WĘGLINA" - DZIELNICE KULTURY
29/SOI/14 2014-03-10 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 WSPARCIE UCZESTNICTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z POLSKI WSCHODNIEJ W TARGACH ANNUAL INVESTMENT MEETING ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DUBAJU.
122/KL/14 2014-03-10 ANNA LEWICKA-KOKSANOWICZ
2200,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
110/ZSS/14 2014-03-10 POMPON.SKLEP, KAWA I ZABAWA. KAROLINA STECIUK-DROBEK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
60/GM/14 2014-03-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO: DZIAŁKA NR 3 (OBR. 11, ARK. 16) POŁOŻONA PRZY UL. SKRZYNICKIEJ 39 I DZIAŁKA NR 2 (OBR. 11, ARK. 16) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. SKRZYNICKIEJ 37 ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
127/KL/14 2014-03-11 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
20000,00 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ - MIASTO KULTURY
141/ST/14 2014-03-11 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
12300,00 ROZGRYWKI III LIGII PIŁKI NOŻNEJ -"LUBLINIANKA LUBLIN"
41/KP/14 2014-03-11 ALBATROS BIURO PODRÓŻY S.C.
127500,85 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE 85 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH.
34/PN/14 2014-03-11 AGNIESZKA WIECHNIK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 19/PN/14 DOT. TERMINU REALIZACJI
128/KL/14 2014-03-11 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
10000,00 KONKURS NA PRACE LITERACKIE, PLASTYCZNE I MULTIMEDIALNE "ŻOŁNIERZOM TUŁACZOM" - MIASTO KULTURY
125/KL/14 2014-03-11 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
15000,00 TATARY ART FESTIWAL 2014 - DZIELNICE KULTURY
142/ST/14 2014-03-11 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
3800,00 TURNIEJ FINAŁOWY MISTRZOSTW POLSKI U 20 MĘŻCZYZN W KOSZYKÓWCE - MKS START
18/OR/14 2014-03-11 ARTUR PRASAL
2000,00 PROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
129/KL/14 2014-03-11 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
19000,00 XX JUBILEUSZOWY FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA-TEMPUS PASCHALE" - MIASTO KULTURY
27/MZON/14 2014-03-12 MARTA MAJKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
26/MZON/14 2014-03-12 MARZENA KRASOŃ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
25/MZON/14 2014-03-12 KRZYSZTOF MOŚ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
24/MZON/14 2014-03-12 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
23/MZON/14 2014-03-12 IZA TOMASIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
22/MZON/14 2014-03-12 ZYGMUNT SELWA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
21/MZON/14 2014-03-12 MACIEJ PATYRA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
20/MZON/14 2014-03-12 JANINA MATUSEWICZ
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
19/MZON/14 2014-03-12 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI, 30 ZL ZA 1 ORZECZENIE
18/MZON/14 2014-03-12 KAROLINA BIELIŃSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ, ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ/ORZ PRZY OCENIE PSYCHOLOGIICZNEJ, 18 ZŁ/ ORZ PRZY OCENACH PEDAGOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
17/MZON/14 2014-03-12 HANNA ANDRZEJEWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
16/MZON/14 2014-03-12 GRZEGORZ KRZYWICKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
15/MZON/14 2014-03-12 ZYGMUNT KRUPA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, 30 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
14/MZON/14 2014-03-12 BARBARA BARTOSIK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
3/OK/14 2014-03-12 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 2/OK/14 DOT. ZMIAN TERMINU WYKONANIA UMOWY W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM UMOWY ZAWARTEJ Z DOTYCHCZASOWYM WYKONAWCĄ W WYNIKU WYCZERPANIA KWOTY, NA KTÓRĄ ZOSTAŁA ZAWARTA.
123/KL/14 2014-03-12 INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA
1230,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU NA ZAKOŃCZENIE 2 EDYCJI PROGRAMU "FILHARMONIA. OSTROŻNIE! WCIĄGA."
139/ST/14 2014-03-12 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
2275,50 WYKONANIE OCENY STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BOISK KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
107/ZSS/14 2014-03-12 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH FRED GOES NET
31/MZON/14 2014-03-12 BARTOSZ PRAŻMO
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
30/MZON/14 2014-03-12 MAŁGORZATA KOSIK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
29/MZON/14 2014-03-12 EWA EXNER-LIPKO
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
28/MZON/14 2014-03-12 ANNA CHAŁAS
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
131/KL/14 2014-03-13 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
26000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY,STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD, LUBLIN JEST KOBIETĄ
34/IR/14 2014-03-13 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
546120,00 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ "AKADEMII GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE" . ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ, BUDYNKU KLUBOWEGO Z INSTALACJAMI WOD-KAN., WENTYLACJĄ, ELEKTRYCZNYMI, TELETECHNICZNYMI, PLACU MANEWROWEGO, OGRODZENIA MINIGOLFA, POLA GOLFOWEGO, DRIVING RANGE.
51/GM/14 2014-03-13 MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA SYLWESTER LALAK
129,20 UMOWA NR: 21/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ZEMBORZYCKA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 646
145/ST/14 2014-03-13 GREEN SPORT CLUB
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 44/ST/14 ZMIENIAJĄCY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, HARMONOGRAMU I RODZAJU KOSZTÓW
34/IT/14 2014-03-13 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
67500,00 ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY 425 DRUKAREK EKSPLOATOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
2/ON/14 2014-03-13 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
18260,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA WARSZTATÓW AKTYWIZUJĄCYCH DLA KOBIET
50/GM/14 2014-03-13 AGNIESZKA OLSZEWSKA "HADES" USŁUGI POGRZEBOWE
200,00 NAJEM ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20-22 - TABLICA REKLAMOWA - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
53/SOI/14 2014-03-14 AGORA SA
12300,00 ORGANIZACJA GALI ,,SUKCES W BIZNESIE'' W GRAND HOTELU LUBLINIANKA
70/ST/14 2014-03-14 TOWARZYSTWO SPORTOWO - TURYSTYCZNE SOKOLIK W LUBLINIE
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
20/SOI/14 2014-03-14 SENSTUDIO KAROLINA JÓZWIK
4305,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI PROMOCJI ORAZ NARZĘDZIA PROMOCJI STRATEGII ROZWOJU LUBLINA NA LATA 2013-2020 W DOSTĘPNYCH NARZĘDZIACH KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ.
48/OR/14 2014-03-14 JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH DARIUSZ KRUCZEK
17316,72 DOSTARCZANIE NAPOJÓW I WODY
39/PN/14 2014-03-14 KONRAD KOTLARCZUK
500,00 WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYH PROMOCJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
42/PN/14 2014-03-14 MARCIN MOSZYŃSKI
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU W FORMIE PREZENTACJI ORAZ WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW LICEUM PLASTYCZNEGO W LUBLINIE W DN. 18 MARCA 2014 R. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
38/PN/14 2014-03-14 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
0,00 POROZUMIENIE MIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PARAFIĄ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW JANA EWANGELISTY NA NIEODPŁATNE ZWIEDZANIE OBIEKTÓW W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
43/PN/14 2014-03-14 MICHAŁ SZYMAŃSKI
1200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ PRÓB PRZECIWDZIAŁANIA CHAOSOWI PRZESTRZENNEMU W OBSZARACH ZABYTKOWYCH W MIASTACH PODCZAS SPOTKANIA Z LUBELSKĄ GRUPĄ WSPARCIA W DN. 19 MARCA 2014 R. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
19/SOI/14 2014-03-14 PANGEA POLSKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI WYDARZENIA ,,360 FORUM''
53/GM/14 2014-03-14 PRZEMYSŁAW LATOS
250,00 UMOWA NR: 1013/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, HANDLOWA CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:250
52/GM/14 2014-03-14 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
0,00 ZASADY DYSPONOWANIA PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW, DZIAŁKĄ EWIDENCYJNĄ NR 34 (OBRĘB 26, ARKUSZ MAPY 4) ORAZ DEKLARACJĘ SPRZEDAŻY PRZEZ SKARB PAŃSTWA NA RZECZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI.
253/ZSS/14 2014-03-14 TURISDIS SPÓŁKA Z O.O.
0,00 UMOWA SPOSORINGU II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN
132/KL/14 2014-03-14 ALINA JANUSZCZYK
18550,00 PRODUKCJA SPOTU REKLAMOWEGO, FILMU POD ROBOCZYM TYTUŁEM "NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE ROKU 2013", 12 FILMÓW PREZENTUJĄCYCH SYLWETKI OSÓB REKOMENDOWANYCH DO NAGRÓD MIASTA LUBLIN W DZIEDZINIE KULTURY I ANIMACJI DO OPRAWY WIZUALNEJ ORAZ NADZÓR NAD WIZUALIZACJĄ GALI KULTURY
146/ST/14 2014-03-14 EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
63960,00 PRODUKCJA, MONTAŻ I POSTPRODUKCJA SPOTÓW FILMOWYCH PROMUJĄCYCH SPORT W LUBLINIE
116/ST/14 2014-03-14 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
2000,00 IV POLISH OPEN KARATE SHINKYOKUSHIN DZIECI, KADETÓW I JUNIORÓW
21/SOI/14 2014-03-14 PAULINA OLCHOWSKA
1600,00 OPRACOWANIE RAPORTU PODSUMOWUJĄCEGO REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU LUBLINA NA LATA 2008-2015 W OPARCIU O DANE SAMODZIELNIE POZYSKANE ORAZ PRZEKAZANE PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN
42/OŚ/14 2014-03-17 POLITECHNIKA LUBELSKA
55965,00 AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PRZYJĘTEGO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA OBSZARZE GMINY LUBLIN
133/KL/14 2014-03-17 FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA "KLUCZ"
10000,00 KULTURA DLA SENIORÓW - MIASTO KULTURY
17/OŚ/14 2014-03-17 ANNA WALCZAK
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE.
35/OŚ/14 2014-03-17 BOLESŁAW MAZUR
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
33/OŚ/14 2014-03-17 WOJCIECH KARBOWNICZEK
KARBOWNICZEK WOJCIECH
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
32/OŚ/14 2014-03-17 URSZULA WÓJCIK
44000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
30/OŚ/14 2014-03-17 JOANNA KRASOWSKA
4000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
29/OŚ/14 2014-03-17 BOŻENA URBAN
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
28/OŚ/14 2014-03-17 RYSZARD MATYS
13500,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
27/OŚ/14 2014-03-17 AGNIESZKA PAWŁOWSKA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
26/OŚ/14 2014-03-17 BARTOSZ STOŁECKI
36000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
25/OŚ/14 2014-03-17 URSZULA KŁOCZOWSKA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
24/OŚ/14 2014-03-17 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA AL. WARSZAWSKA 13 LUBLIN
32000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
23/OŚ/14 2014-03-17 JOANNA PRZYGODA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
22/OŚ/14 2014-03-17 BARBARA HORYŃSKA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
21/OŚ/14 2014-03-17 LUCYNA WYSZOGRODZKA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
20/OŚ/14 2014-03-17 ANDRZEJ BOGUTA
4000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
19/OŚ/14 2014-03-17 MARIA MARCZAK
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
18/OŚ/14 2014-03-17 WIESŁAWA BŁAŻEJEWSKA
4000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
36/OŚ/14 2014-03-17 ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO WIERTNICZO GÓRNICZYCH "GEOWIERT" S.C. STANISŁ
4920,00 WYKONANIE "PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA OKREŚLENIA STANU ŚRODOWISKA W REJONIE ZREKULTYWOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW I ZLIKWIDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE PRZY UL. ZAWILCOWEJ".
33/IR/14 2014-03-17 BIURO PROJEKTOWE "ART - FAKTORY" S.C. ARCH. PAWEŁ SPĘDZIA, WIOLETTA S
5535,00 AKTUALIZACJA PRZEDMIARÓW ROBÓT ORAZ KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH DLA ZADANIA:" REMONT BASENU - WYMIANA ISTNIEJĄCEJ NIECKI BASENOWEJ POWLEKANEJ FOLIĄ BASENOWĄ NA NIECKĘ ZE STALI KWASOODPORNEJ, PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE, UL. SMYCZKOWA 3"
36/PN/14 2014-03-17 PAULINA PIASECKA
1920,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO PODCZAS TRWANIA WIZYTY STUDYJNEJ I SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU TRANSGRANICZNEGO"
41/PN/14 2014-03-17 PAULINA PIASECKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 36/PN/14 DOT. TERMINU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
44/PN/14 2014-03-17 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH NR 27/PN/14 Z DNIA 25.02.2014
56/GM/14 2014-03-17 DARIUSZ BRZÓZKA
764,15 UMOWA NR: 1015/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, LUDWIKA ZAMENHOFA 43 CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 899
49/KP/14 2014-03-17 RADEK REJSEL
2750,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY GRUPY THE AND PODCZAS KONCERTU SCENA MIASTA W DNIU 7.05.2014R.
47/KP/14 2014-03-17 AGENCJA ARTYSTYCZNA ADAM SZARMACH
36900,00 WYKONANIE PRZEZ ARTYSTĘ PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO W DNIU 7.05.2014R. - SCENA MIASTA
45/KP/14 2014-03-17 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2000,00 OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU KONCEPCJI/PROJEKTÓW GRAFICZNYCH
42/KP/14 2014-03-17 HELENA GORAL-MUCHA
0,00 ANEKS DO UMOWA NR 1274/OR/10 DOT. ZMIANY TERMINU PŁATNOŚCI
46/KP/14 2014-03-17 BARTŁOMIEJ PYCZEK
8500,00 ZAPEWNIENIE USŁUGI STAGE MANAGERA ORAZ DORADZTWO TECHNICZNE NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014
44/KP/14 2014-03-17 PIOTR KOTOWSKI
2500,00 DOKONANIE OCENY WNIOSKÓW KONKURSOWYCH DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI FILMOWYCH, ZWIĄZANYCH Z LUBLINEM
43/KP/14 2014-03-17 ZBIGNIEW MASTERNAK
2500,00 DOKONANIE OCENY WNIOSKÓW KONKURSOWYCH DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI FILMOWYCH, ZWIĄZANYCH Z LUBLINEM
48/KP/14 2014-03-17 STRANGE FRUIT GRAFIKA - IGNACIUK MACIEJ
1660,50 PRODUKCJA SPOTU REKLAMOWEGO NA POTRZEBY PROMOCJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014
50/KP/14 2014-03-17 KAYAX TOMASZ GREWIŃSKI
15990,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO -SCENA MIASTA 2014
61/GM/14 2014-03-17 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DOMJA KATARZYNA BYJOŚ
14640,00 WYKONANIE 60 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE ORGANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
62/GM/14 2014-03-17 MARTA JANIGA
MOLAS-JESIONEK MAŁGORZATA
17564,40 WYKONANIE 120 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CELU SPRZEDAŻY, ZAMIANY, DAROWIZNY.
111/IT/13 2014-03-17 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 58/IT/10 DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
34/OŚ/14 2014-03-17 KRZYSZTOF MICHALSKI
3500,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
8/FE/14 2014-03-18 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-57079724,41 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 28/FE/11 DOT. WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PROJEKTU
42/IR/14 2014-03-18 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 112/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMINY WYKONANIA BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO WYSOKOPARAMETROWEGO DO WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO W ZESPOLE KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE
66/GM/14 2014-03-18 WALDEMAR DUDZISZ
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ WALDEMARA DUDZISZA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 250, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 12/1 (OBR. 18, ARK. 16), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 22A ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ.
52/KP/14 2014-03-18 SALSAME DANCE STUDIO RAFAŁ PORĘBIAK
1000,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY FORMACJI TANECZNEJ SALSAME DANCE STUDIO RAFAŁ PORĘBIAK
121/ST/14 2014-03-18 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
6000,00 GRAND PRIX POLSKI W TAŃCACH
53/KP/14 2014-03-18 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.
30140,00 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ I: USŁUGA HOTELARSKA W HOTELU 4-GWIAZDKOWYM
54/GM/14 2014-03-18 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DOMJA KATARZYNA BYJOŚ
48800,00 WYKONANIE 200 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁAT Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ORAZ AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, NALICZENIA DODATKOWYCH OPŁAT ROCZNYCH W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW ZABUDOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO.
11/BM/14 2014-03-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
15000,00 DOTACJA CELOWA - PRZEZNACZONA NA ZAKUP UMUNDUROWANIA I EKWIPUNKU OSOBISTEGO DLA STRAŻAKÓW DLA KM PSP W LUBLINIE.
55/GM/14 2014-03-18 ROBERT KOZŁOWSKI
432,00 DZIERŻAWA UL. SIEMIRADZKIEGO ZIELEŃ PRZYDOMOWA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 77 (OBR. 9, ARK. 16) POW. 360 M, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
51/KP/14 2014-03-18 MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI MIASTA W RAMACH GALI PODSUMOWUJĄCEJ PLEBISCYT "KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA"
51/OR/14 2014-03-19 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
8755,24 ANEKS DO UMOWY NR 10/OR/14 DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 8 755,24 ZŁ.
136/ST/14 2014-03-19 ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE
184500,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS MT REPREZENTACJI MĘŻCZYZN W PIŁCE RĘCZNEJ
19/IT/14 2014-03-19 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 100/IT/13 DOT. WARUNKÓW PŁATNOŚCI (LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA))
15/KP/14 2014-03-19 LION STAGE MANAGEMENT
24600,00 WYKONANIE KONCERTU W DNIU 7 MAJA 2014 R., W RAMACH IMPREZY "SCENA MIASTA"
64/GM/14 2014-03-19 GEO-MAX
11550,00 WYKONANIE WZNOWIEŃ I STABILIZACJA 110 PKT GRANICZNYCH RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-05 M ORAZ OKAZANIE GRANIC DZIAŁEK POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
10/BM/14 2014-03-19 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KMP W LUBLINIE.
58/GM/14 2014-03-19 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
1013,16 DZIERŻAWA - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA - UL. DOLNEJ PANNY MARII - DZ. NR 107 (OBR. 34, ARK. 5) - POW. 8443 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
57/GM/14 2014-03-19 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
348,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 108/GM/13 Z DNIA 25.04.2013 R.
59/GM/14 2014-03-19 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2952,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 107/7, O POW. 10271 MKW, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 17.
20/IT/14 2014-03-19 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA NR 99/IT/13 - WARUNKI PŁATNOŚCI (LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA)
136/KL/14 2014-03-19 STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ DAWANIA"
7000,00 FESTYN - DZIEŃ UŚMIECHU - DZIELNICE KULTURY
135/KL/14 2014-03-19 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
8400,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO TEATR ZAREMBIACY 2 - DZIELNICE KULTURY
134/KL/14 2014-03-19 MARZENA MISZCZUK
7878,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO "MURAL NA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ DOMU KULTURY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZECHÓW" PRZY UL. J. KIEPURY 5A O POWIERZCHNI 36,5 M2
138/ST/14 2014-03-19 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14760,00 DODATEK DO KURIERA SEZON LUBLIN
50/OR/14 2014-03-19 AGNIESZKA KRASZEWSKA
0,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRAKTYKĘ NR 11/OR/14
22/IT/14 2014-03-20 3-K INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.
210330,00 BUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ ORAZ ROZBUDOWA BEZPRZEWODOWYCH PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH W WIELOFUNKCYJNYM CENTRUM KULTURY.
24/SOI/14 2014-03-20 DTZ POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
61500,00 ANALIZA DOTYCZĄCA OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ WZDŁUŻ AL. TYSIĄCLECIA W LUBLINIE POD KĄTEM BIZNESOWYM.
113/ZSS/14 2014-03-20 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
79950,00 PROGRAM OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ W 2014 R.
137/KL/14 2014-03-20 CENTRUM JANA PAŁWA II
12000,00 FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II - DZIELNICE KULTURY
112/ZSS/14 2014-03-20 LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANIN
80000,00 PROGRAM OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ W 2014 R.
139/KL/14 2014-03-20 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
50000,00 SZTUKA ART BRUT W LUBLINIE - MIASTO KULTURY
138/KL/14 2014-03-20 COLLEGIUM ARTIUM
48000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO TEKA LUBELSKA - MIASTO KULTURY
25/SOI/14 2014-03-20 FABIAN JANISZEWSKI
1100,00 UTWORZENIE GRAFIK KOMPUTEROWYCH NA STRONĘ INTERNETOWĄ KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN.
119/ZSS/14 2014-03-21 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
2500,00 REALIZACJA PROGRAMU INTERWENCYJNO-MOTYWACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOMANII
121/ZSS/14 2014-03-21 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE"
7500,00 REALIZACJA PROGRAMU POSTREHABILITACYJNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII
45/PN/14 2014-03-21 INGA SADKOWSKA
960,00 UMOWA NA KOREKTĘ I EDYCJĘ TEKSTU W JĘZYKU ROSYJSKIM W RAMACH PROJEKTU LIR
46/PN/14 2014-03-21 BARBARA NAWROCKA
3000,00 OPRACOWANIE EKSPERTYZY POTENCJAŁÓW PLACÓW KOCHANOWSKIEGO, RYBNEGO, ŁOKIETKA W OPARCIU O JEDNODNIOWE WARSZTATY W TERENIE W DNIU 27 MARCA 2014 R.
120/ZSS/14 2014-03-21 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
2500,00 REALIZACJA PROGRAMU INTERWENCYJNO-MOTYWACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOMANII
123/ZSS/14 2014-03-21 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE"
7500,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA RODZIN UTRUDNIAJĄCYCH REINTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ CZŁONKA RODZINY PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA
126/ZSS/14 2014-03-21 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU W DNIU 2 KWIETNIA 2014 R.
72/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK
5412,00 WYKONANIE 20 OPERATÓW SZAC. WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
73/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
5166,00 WYKONANIE 20 OPERATÓW SZAC. LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
75/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4243,50 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZAC. LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
76/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
7380,00 WYKONANIE 30 OPERATÓW SZAC. LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
63/PN/14 2014-03-21 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY GMINĄ LUBLIN A ZESPOŁEM SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE W ZAKRESIE REALIZACJI AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
122/ZSS/14 2014-03-21 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE"
2500,00 REALIZACJA PROGRAMU INTERWENCYJNO-MOTYWACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOMANII
114/ZSS/14 2014-03-24 --"NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
10000,00 WSPOMAGANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN.
147/ST/14 2014-03-24 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
15000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH
123/ST/14 2014-03-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "OD PRZEDSZKOLAKA DO OLIMPIJCZYKA"
54/KP/14 2014-03-24 HOTEL VICTORIA
10120,10 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ II: USŁUGA HOTELARSKA W HOTELU 3-GWIAZDKOWYM.
47/PN/14 2014-03-24 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
590,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ CZTERECH TŁUMACZY W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
44/IR/14 2014-03-24 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-782,94 ANEKS DO UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ( ZMIANA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA ORAZ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PRZYŁĄCZENIEM) SZKOŁY PRZY UL. ŚWIERKOWEJ W LUBLINIE.
45/IR/14 2014-03-24 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
29520,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHNICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W SZATNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 70 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT
22/SOI/14 2014-03-24 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 05 DO UMOWY NR 5/FE/11 DOT. WARUNKÓW PŁATNOŚCI
124/ZSS/14 2014-03-24 LIGHT-TECH PUH S.C.
1722,00 OŚWIETLENIE ZAMKU LUBELSKIEGO W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU AKCJI "ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO" W DNIU 2 KWIETNIA 2014 R.
63/GM/14 2014-03-25 TBV SP. Z O. O.S.K.
234,00 DZIERŻAWA - UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA - BUDOWA ORAZ UŻYWANIE POD DROGĘ DOJAZDOWĄ OBSŁUGUJĄCĄ PLANOWANE DO REALIZACJI BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA W LUBLINIE - CZ. DZ. NR 70/4, CZ. DZ. NR 70/7 (OBR. 11, ARK. 5) - POW. 180 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
137/ST/14 2014-03-25 TABAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10000,00 UTRZYMANIE I KONSERWACJA OSZKLONYCH PODŚWIETLANYCH GABLOT Z MAPĄ KARTOGRAFICZNĄ LUBLINA
143/ST/14 2014-03-25 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SEZON LUBLIN 2014
115/ZSS/14 2014-03-25 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 WSPOMAGANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN.
141/KL/14 2014-03-25 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS FESTIWALU "NA LINIII CZASU"
37/IR/14 2014-03-25 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
64811,00 UMOWA OKREŚLAJĄCA WARUNKI ORAZ ILOŚĆ DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY DO INSTALACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU BUDOWANEJ SZKOŁY PRZY UL. ŚWIERKOWEJ (SZKOŁA NA SŁAWINIE)
21/IT/14 2014-03-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 99/IT/13 - DOT. ZOBOWIĄZANIA DO ZAPŁATY (LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA)
71/GM/14 2014-03-25 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
9300,00 WYKONANIE 5 OPERATÓW SZAC. GARAŻY WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ ORAZ 20 OPERATÓW SZAC. LOKALI UŻYTKOWYCH WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE LUBLINA.
9/GD/14 2014-03-25 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
46125,00 SPORZĄDZENIE 50 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA USTALENIA OPŁAT ADIACENCKICH Z TYTUŁU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ORAZ BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY
70/GM/14 2014-03-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 8 (OBR. 20, ARK. 5), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. PARCZEWSKIEJ 12 ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
78/GM/14 2014-03-25 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 137/GM/11 DOT. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY
148/ST/14 2014-03-26 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 78/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
144/KL/14 2014-03-26 JÓZEF SZOPIŃSKI
550,00 PROWADZENIE NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA UROCZYSTOŚCI MDT 2014
37/OŚ/14 2014-03-26 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
30000,00 BADANIA DYNAMIKI ROZWOJU SINIC I PRODUKCJI CYJANOTOKSYN W ZBIORNIKU ZEMBORZYCKIM NA TLE WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH W 2014 R.
38/OŚ/14 2014-03-26 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA MIKROSKOPU LABORATORYJNEGO FIRMY ZEISS MODEL PRIMO STAR
54/OR/14 2014-03-26 SALUS FURNICO S.C.
43124,82 DOSTAWA KRZESEŁ
55/OR/14 2014-03-26 MEBLE DUO PIOTR NIEDŹWIADEK
22735,69 DOSTAWA KRZESEŁ I WIESZAKÓW
28/SOI/14 2014-03-26 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZENIA ,,360 LUBLIN'' W DNIACH 12-13 CZERWCA 2014
26/SOI/14 2014-03-26 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE BUDOWANIA SIECI POWIĄZAŃ W OBSZARZE SZEROKO ROZUMIANEGO DESIGNU, UMOŻLIWIAJĄCEGO EFEKTYWNE POŁĄCZENIE I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OSÓB, PRZEDSIĘBIORSTW, UCZELNI WYŻSZYCH, JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH, INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ORAZ WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH.
207/ZSS/14 2014-03-26 POMORSKA AGENCJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
18600,00 ZAKUP KART WSTĘPU NA IMPREZĘ NIEĆPA 2014
68/GM/14 2014-03-27 MARTA ROJEWSKA
40,00 UMOWA NR: 23/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:18
67/GM/14 2014-03-27 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA CHOPINA 16
45,00 DZIERŻAWA - UL. SOLNA - TERMOMODERNIZACJA - CZ. DZ. NR 56/2 (OBR. 36, ARK. 6) - POW. 30 M2, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
147/KL/14 2014-03-27 LUBELSKA FUNDACJA JEŹDZIECTWA
9191,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KOŃ JAKI JEST, KAŻDY WIDZI - DZIELNICE KULTURY
146/KL/14 2014-03-27 CENTRUM JANA PAŁWA II
60000,00 LUBELSKI FESTIWAL CHÓRÓW PARAFIALNYCH - MIASTO KULTURY
151/KL/14 2014-03-27 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
50000,00 XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY LUBLIN - CZUBY 2014 - MIASTO KULTURY
145/KL/14 2014-03-27 RADIO ER
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURALNY LUBLIN DLA DZIECI - MIASTO KULTURY
143/KL/14 2014-03-27 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
20400,00 DOTACJA CELOWA DLA WARSZTATÓW KULTRURY NA REALIZACJĘ ZADANIA: ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP ZESTAWU PROJEKCYJNEGO
148/KL/14 2014-03-27 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY "W HOŁDZIE ŚWIĘTYM - JANOWI XXIII I JANOWI PAWŁOWI II"
149/ST/14 2014-03-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 83/ST/14 DOT. ZMIANY HARMONOGRAMU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
150/ST/14 2014-03-27 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
52000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT- OTWARTE MISTRZOSTWA LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE
12/FE/14 2014-03-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1748637,83 ANEKS NR 7 DO UMOWY NR 001/MOSIR/A/10 DOT. CAŁKOWITEJ WARTOŚCI ZAMÓWEINIA
61/PN/14 2014-03-27 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
2352,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 21 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN", FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007-2013
74/GM/14 2014-03-28 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA
684,00 DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA - KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 22/4 (OBR. 25, ARK. 6) - POW. 36 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
38/IR/14 2014-03-28 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
30504,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1, PRZY UL. WILEŃSKIEJ 19 W LUBLINIE
139/ZSS/14 2014-03-28 STOMATOLOGICZNY NZOZ ESKULAP TERESA GRAŻYNA RUDZKA SPÓŁKA JAWNA
13400,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
138/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA STĘPNIEWSKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
137/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA KOPEĆ
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
136/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA BRZEZICKA
8300,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
135/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA URANOWSKA-LACKOWSKA
9120,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
134/ZSS/14 2014-03-28 ANNA KIJEWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AK-DENT
8300,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
133/ZSS/14 2014-03-28 PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA PRIMA-MED NZOZ JOLANTA C
17700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
132/ZSS/14 2014-03-28 ŻUK-ZAPOLSKA MONIKA GABINET STOMATOLOGICZNY
7500,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
131/ZSS/14 2014-03-28 AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKŁĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
130/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA RADZIEŃCIAK
4000,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
129/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. DENT. ALICJA SIEJKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
128/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA KONARZEWSKA-ILCZ
7500,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
157/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA ADAMSKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
127/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA BOGUMIŁA ŚLIŻ-GUSTAW
5900,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
156/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA TERESA AFTYKA
13400,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
155/ZSS/14 2014-03-28 NZOZ LEKARZE SPECJALIŚCI
26540,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
154/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARTA URBAŃSKA-CZAJCZYK
13400,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
153/ZSS/14 2014-03-28 SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY BOŻENA SŁAWATYŃSKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
152/ZSS/14 2014-03-28 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGIA SZKOLNA
29200,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
151/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
150/ZSS/14 2014-03-28 PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ELŻBIETA KEMPISTY
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
149/ZSS/14 2014-03-28 GÓRECKA MARIA GABINET STOMATOLOGICZNY
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
148/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA ZIEMIŃSKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
147/ZSS/14 2014-03-28 NEW INVESTMENT S.C. M.CZAMARA I I.LIPIŃSKA
23300,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
146/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA KUCHNIO
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
145/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA BŁAZIAK
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
144/ZSS/14 2014-03-28 FOR-MAX A. CZAMARA I R. LIPIŃSKI
7500,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
143/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA HANNA ANDZELM-WALKOWSKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
142/ZSS/14 2014-03-28 GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DENS
9120,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
125/ZSS/14 2014-03-28 AGENCJA REKLAMOWA OPTIMA ANITA-MAKARSKA-GURGACZ
3726,90 NAGRANIE TREŚCI KONSPEKTÓW ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z ZAKRESU ZDROWEGO ODŻYWIANIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III ORAZ KLAS IV-VI LUBELSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA PŁYTĘ CD.
174/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA CHILIMONIUK
5900,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
173/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA BANASIAK
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
172/ZSS/14 2014-03-28 NZOZ MED COMP LEX PIOTR KSIĄŻEK
63840,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
171/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA JÓZEFCZAK-SATKE
13400,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
170/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA BARANOWSKA-GR
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
169/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA KUŹMIŃSKA
8300,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
168/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA BARHAM
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
167/ZSS/14 2014-03-28 AGNIESZKA WIŚNIOWSKA
9120,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
166/ZSS/14 2014-03-28 ZARĘBSKA JOLANTA - INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
12600,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
165/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA ROWIŃSKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
164/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA MAJCHER
5900,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
163/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA WÓJCICKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
162/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJ. PRAKTYKA LEKARSKA LEK.DENT.EWA KRZESZOWSKA-MAZUREK
9120,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
161/ZSS/14 2014-03-28 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGIA SZKOLNA PŁECHA-BIELECKA I PARTN
13400,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
160/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA LEPA-KRAJEWSKA
7500,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
159/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA ORLIK-WÓJCIK
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
158/ZSS/14 2014-03-28 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA BIELAWSKA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
149/KL/14 2014-03-28 ELWIRA ŚLIWKIEWICZ-CISAK
550,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, WYPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO, DOBÓR REPERTUARU ORAZ OPIEKA MERYTORYCZNA NA POTRZEBY WYSTĘPU TRIA AKORDEONOWEGO.
141/ZSS/14 2014-03-28 TOMASZ CHĘCIŃSKI
6000,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
140/ZSS/14 2014-03-28 NZOZ "DENTIMED" JANAS ANNA
6700,00 PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2014 R.
39/IR/14 2014-03-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES STANISŁAW PIEKARCZYK
18000,00 WYKONANIE MONTAŻU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ORAZ CZYTNIKÓW KART DOSTĘPU, PRZY WEJŚCIACH DO WIND WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W LUBLINIE, UL. RADOŚCI 13
69/GM/14 2014-03-28 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"
60,00 UMOWA NR: 24/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA 59 CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 8
77/GM/14 2014-03-31 PIOTR KUSAK
340,00 DZIERŻAWA - UL. MARIAŃSKA - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA - CZ. DZ. NR 12/14 (OBR. 42, ARK. 6) - POW. 20 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
45/SOI/14 2014-03-31 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI W DUBLINIE W TERMINIE 13-15 MAJA 2014 R.
176/ZSS/14 2014-03-31 AGNIESZKA KRAWIEC
300,00 WYSTĄPIENIE W ROLI KONFERANSJERA NA AKCJI PROZDROWOTNEJ MIASTECZKO ZDROWIA I URODY
175/ZSS/14 2014-03-31 STOWARZYSZENIE "STOP"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 57/ZSS/14 DOT. ZMIANY KOSZTORYSU ORAZ HARMONOGRAMU REALIZACJI DZIAŁANIA
180/ZSS/14 2014-03-31 JAKUB RUSZKOWSKI
0,00 POROZUMIENIE Z MIKROBIOTYK JAKUB RUSZKOWSKI W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
5/NW/14 2014-03-31 KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
67650,00 UMOWA USŁUG DORADCZYCH, POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A KANCELARIĄ DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ W ZAKRESIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO NA RZECZ PROJEKTU PN. "MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W FORMULE PPP. UMOWA PRZEWIDUJE II ETAPY DORADZTWA Z MOŻLIWOŚCIĄ ODSTĄPIENIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN PO I ETAPIE.
32/SOI/14 2014-03-31 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
12300,00 ORGANIZACJA DWUDNIOWEJ KONFERENCJI ,,DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT'' NA TERENIE LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
31/SOI/14 2014-03-31 MONIKA WOJTAS
6000,00 WSPARCIE PRZY MONITOROWANIU, GROMADZENIU I OPRACOWANIU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ NIE DZIAŁAŃ.
30/SOI/14 2014-03-31 MICHAŁ GRABOWIECKI
8400,00 WSPARCIE MERYTORYCZNE I OPERACYJNE PRZY PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW.
41/IR/14 2014-03-31 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
14145,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACÓW ZABAW, USYTUOWANYCH PRZY ULICACH:GOSPODARCZEJ, CZWARTEK, PROBOSTWO I NIEPODLEGŁOŚCI WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ W/W INWESTYCJI
49/IR/14 2014-03-31 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 248/IR/13 DOT. ZMIANY BRZMIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO NINIEJSZEGO ANEKSU
48/IR/14 2014-03-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
49200,00 REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE
33/PN/14 2014-03-31 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 8/PN/14 - DOTYCZĄCY ZMIANY SPOSOBU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
67/PN/14 2014-03-31 FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKST DO UMOWY NR 75/PN/13 - OPRACOWANIE METODOLOGII DLA PRZEWODNIKA INNOWACYJNYCH STRATEGII I MODELI ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W RAMACH PROJEKTU HERMAN
58/PN/14 2014-03-31 MAGDALENA DRWAL
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
60/PN/14 2014-03-31 ALEKSANDRA NOCUŃ
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
59/PN/14 2014-03-31 AGATA KRZYŻANEK
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
57/PN/14 2014-03-31 MAGDALENA KORKOSZ
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
56/PN/14 2014-03-31 KAROLINA KOCIŃSKA
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
55/PN/14 2014-03-31 MAGDALENA MICHALUK
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
54/PN/14 2014-03-31 MAGDALENA KASPRZAK
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
53/PN/14 2014-03-31 DOROTA WOLIŃSKA
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE WYNIKÓW ANKIET DO BAZY ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
52/PN/14 2014-03-31 JOLANTA TROJANOWSKA
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE WYNIKÓW ANKIET DO BAZY ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
51/PN/14 2014-03-31 KLAUDIA RABCZEWSKA
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE WYNIKÓW ANKIET DO BAZY ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
50/PN/14 2014-03-31 MONIKA SZASTAK
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE WYNIKÓW ANKIET DO BAZY ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
49/PN/14 2014-03-31 KAROLINA TUTAJ
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ ORAZ WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ NA POTRZEBY PROJEKTU USER.
48/PN/14 2014-03-31 OLGA JANISZEWSKA
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ ORAZ WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ NA POTRZEBY PROJEKTU USER.
62/PN/14 2014-03-31 MAŁGORZATA STĘPNIK
450,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU "PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY WIDZENIA" W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN.
79/GM/14 2014-03-31 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY DZIERZAWY NR 137/GM/11 ZMIENIAJĄCY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
44/MZON/14 2014-04-01 MIECZYSŁAW SOWA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
13/MZON/14 2014-04-01 PAULINA SIEMBIDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
46/MZON/14 2014-04-01 MARIA STODULSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
45/MZON/14 2014-04-01 MAREK SPYCHALSKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
4/MZON/14 2014-04-01 EWA BECHYNE-HENKIEL
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
5/MZON/14 2014-04-01 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
6/MZON/14 2014-04-01 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
7/MZON/14 2014-04-01 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
8/MZON/14 2014-04-01 EWA MISIUDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
9/MZON/14 2014-04-01 JANINA RACHWAŁ
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ/ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE, 18 ZŁ/ORZECZENIE PRZY OCENIE ZAWODOWEJ
154/ST/14 2014-04-01 KOPALNIA INSPIRACJI-AGENCJA KREATYWNA TOMASZ BIADUŃ
9963,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO DOT. DZIAŁALNOŚCI KLAS PROFILOWANYCH I SPORTOWYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN
155/ST/14 2014-04-01 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
2460,00 WYKONANIE MATERIAŁU WIDEO Z UMIESZCZONYM LOGOTYPEM LUBLIN MIASTO INSPIRACJI DO EMISJI W TV POLSAT
10/MZON/14 2014-04-01 ZOFIA RATYŃSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
11/MZON/14 2014-04-01 KRYSTYNA ROLSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
12/MZON/14 2014-04-01 MARIA RZEPECKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
43/MZON/14 2014-04-01 ZOFIA PIELECKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
42/MZON/14 2014-04-01 KINGA GÓRNIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
41/MZON/14 2014-04-01 JOLANTA MORAWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
40/MZON/14 2014-04-01 MICHAŁ SAGAN
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
39/MZON/14 2014-04-01 EWA ŁYJAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
38/MZON/14 2014-04-01 MICHAŁ DZIK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
37/MZON/14 2014-04-01 GUSTAW DMOWSKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
36/MZON/14 2014-04-01 ANNA CUR
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
35/MZON/14 2014-04-01 MAŁGORZATA BOJARSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
34/MZON/14 2014-04-01 DANUTA BOGUSZEWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
33/MZON/14 2014-04-01 BOŻENA BOCHNIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
32/MZON/14 2014-04-01 MAGDALENA BIAŁEK
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
56/KP/14 2014-04-01 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6150,00 WZAJEMNE ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PROMOCJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014
55/KP/14 2014-04-01 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"
6291,58 POROZUMIENIE W CELU ORGANIZACJI PROJEKTU "WIELKANOC W POLSCE"
153/KL/14 2014-04-01 STOWARZYSZENIE LOTNE BABKI
48000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016" - REALIZACJA ZADANIA "O-TWÓRZ LUBLIN! FORMA OTWARTA"
40/IR/14 2014-04-01 BUDIMEX S.A.
9399660,00 ANEKS DO UMOWY NR 95/IR/14 DOTYCZĄCY WYKONANIA ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH (OGRODZENIE BOISK, ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKT., PRZYŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE , AKTYWNA INFRASTRUKTURA SIECIOWA, SYSTEM KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ , INTEGRACJA SYSTEMU BVMS, SYSTEM IPTV I DIGITAL SIGNADE, SYSTEM STEROWANIA I DYSTRYBUCJI SYG. DŹWIĘKOWYCH I WIZYJNYCH) ORAZ NADZORÓW AUTORSKICH
13/GK/14 2014-04-01 "LENMAR" MARCIN LENARD
35233,35 DOSTAWA ŁAWEK I KOSZY ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK NA PLACU ZABAW PRZY UL.NOWY ŚWIAT.
12/GK/14 2014-04-01 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
54938,49 WYKONANIE I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ I UL. GÓRSKIEJ, BŁONIA POD ZAMKIEM ORAZ REMONT OGRODZENIA PRZY UL. SZELBURG-ZAREMBINY
151/ST/14 2014-04-01 STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO - ŻUŻLOWY LUBLIN
493000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT PODCZAS ROZGRYWEK I LIGII ŻUŻLA
10/GD/14 2014-04-02 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
3770,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 50 STANOWIĄCEJ ALEJĘ WITOSA (OBR.11-DZIESIĄTA WIEŚ, ARK.3)
65/PN/14 2014-04-02 ROBERT GOSTKOWSKI
700,00 3-GODZINNA PRELEKCJA PODCZAS SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO DLA 15 UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO", NA TEMAT "WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DYSKUSJI I ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 04.04.14 R.
154/KL/14 2014-04-02 BARTŁOMIEJ KORBUS
5500,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE KONCEPCJI WIZUALNEJ OŚWIETLENIA I JEJ REALIZACJA PODCZAS GALI KULTURY W DNIU 8 KWIETNIA 2014 R.
57/KP/14 2014-04-02 WYDAWNICTWO GARMOND S.C. A. FAJFER K. GŁOWIK
11931,00 DRUK I DOSTAWA FOLDERÓW/ULOTEK DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
64/PN/14 2014-04-02 HOTEL RESTAURACJA FOCUS ANNA PILISZCZUK
16470,00 ZAPEWNIENIE MIEJSCA DO PRZEPROWADZENIA KURSU MENADŻERSKIEGO DLA 15 PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN, W TYM WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ ADEKWATNEJ DO LICZBY UCZESTNIKÓW KURSU, ZAPEWNIENIE OBIADU, DWÓCH PRZERW KAWOWYCH I BEZPŁATNEGO PARKINGU
23/IT/14 2014-04-03 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 104/IT/13 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW PŁATNOŚCI
25/IT/14 2014-04-03 SYMETRA WOJCIECH WIELOGÓRSKI
113025,00 ROZBUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ, INSTALACJA PUNKTU HOT-SPOT ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: "PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI (I ETAP) ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. NARUTOWICZA 32A NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE"
119/ST/14 2014-04-03 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "POLSKA LIGA KARATE - TURNIEJ FINAŁOWY"
58/KP/14 2014-04-03 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
46305,00 DRUK I DOSTAWA FOLDERÓW DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
155/KL/14 2014-04-04 KEVIN KENNER
12300,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS RECITALU FORTEPIANOWEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH CYKLU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ W DNIU 13.04.2014 R.
9/FE/14 2014-04-04 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
254838,67 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŁĄCZĄCEJ UL. SZELIGOWSKIEGO Z UL. CHODŹKI" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
10/FE/14 2014-04-04 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3282974,85 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ZELWEROWICZA W LUBLINIE, NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ POLIGONOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ CHOINY, WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO WPUSTÓW ULICZNYCH"" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
35/SOI/14 2014-04-04 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
300,00 AKTUALIZACJA OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ.
50/SOI/14 2014-04-04 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
300,00 ORGANIZACJA XXII TYGODNIA PRAWNIKÓW
152/KL/14 2014-04-04 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
6000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. PISMO FOLKOWE "GADKI Z CHATKI"
150/KL/14 2014-04-04 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
6000,00 WYSTAWA KONKURSOWA "LUBLIN W MALARSTWIE" - MIASTO KULTURY
68/PN/14 2014-04-04 JANUSZ JEŻAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 256/PN/14 Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKU Z P. JANUSZEM MIECZYSŁAWEM JEŻAKIEM.
69/PN/14 2014-04-07 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
CENTRUM ROZWIĄZAŃ MENEDŻERSKICH SA (CRM SA)
55000,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KURSU MENADŻERSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO".
66/PN/14 2014-04-07 ELŻBIETA CZARNOCKA
4000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI BIEGŁEGO PRZY KOMISJI POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PRZEDKOMERCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU "CITIES FOR BUSINESS - NETWORK OF URBAN PROCURES".
47/MZON/14 2014-04-07 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
48/MZON/14 2014-04-07 ANNA PARDUS
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA, STAWKA 30 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
82/GM/14 2014-04-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA 94/2 (OBR. 20, ARK. 14), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. PARCZEWSKIEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
61/KP/14 2014-04-07 AGATA MATACZ-RYNKIEWICZ WYNAJEM APARTAMENTÓW
3000,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W CELU PROMOCJI MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "LUBLIN - MIASTO INSPIRACJI".
60/KP/14 2014-04-07 JOLANTA SŁOMIANOWSKA
5000,00 USŁUGA WYKONANIA AUTORSKIEGO PROJEKTU I MATRYCY GIPSOWEJ, PRZYGOTOWANEJ W SKALI 3:1 DO REDUKCJI I BICIA STEMPLEM W MENNICY MEDALU OKOLICZNOŚCIOWEGO PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
59/KP/14 2014-04-07 KRZYSZTOF JARASZKIEWICZ
700,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY UL. SOWIŃSKIEGO W LUBLINIE I ICH PREZENTACJA NA SPOTKANIU Z MIESZKAŃCAMI
157/KL/14 2014-04-07 TOWARZYSTWO KULTURALNE CZYTELNIA DRAMATU
15000,00 WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - MIASTO KULTURY W 2014 R. X STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY "KONTESTACJE"
156/KL/14 2014-04-07 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
7000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "FESTYN RODZINNY"
161/KL/14 2014-04-07 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
11000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICE KULTURY W 2014 R. XIII EDYCJA PARAFIADY
46/IR/14 2014-04-07 JACEK WŁODARCZYK E-PROJEKT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 196/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY
47/IR/14 2014-04-07 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RADBUD" RADOSŁAW CIEPŁOWSKI
23213,02 WYMIANA TRZECH BRAM GARAŻOWYCH SKRZYDŁOWYCH NA BRAMY KASETONOWE W BUDYNKU GARAŻOWYM RATUSZA, PRZY UL. BAJKOWSKIEGO 2 W LUBLINIE
12/GD/14 2014-04-08 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4059,00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKI NR 24/4 I 90/10 POŁOŻONE PRZY UL.KRAŃCOWEJ 87 Z NIERUCHOMOŚCIĄ SĄSIEDNIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 23/1, 23/2 I 23/3 POŁOŻONE PRZY UL.KRAŃCOWEJ 89 (OBR.16-KOŚMINEK, ARK.4)
159/KL/14 2014-04-08 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
8000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. XVI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I TAŃCA W LUBLINIE "RYTM I MELODIA"
33/SOI/14 2014-04-08 AGNIESZKA FLASIŃSKA
2000,00 WYKONANIE PREZENTACJI ELEKTRONICZNEJ OBEJMUJĄCEJ MATERIAŁ ZDJĘCIOWY Z DWÓCH EDYCJI PROJEKTU KREATYWNI
34/SOI/14 2014-04-08 MAŁGORZATA DROZD
2400,00 AUTORSKI PROJEKT KAMPANII INFORMACYJNEJ PROJEKTU ,,KREATYWNI''
84/GM/14 2014-04-08 GALERIA LABIRYNT
0,00 UMOWA UŻYCZENIA: UL. POPIEŁUSZKI 5 I 5 A DZ. NR 79/8,I 79/4,25/7 (OBR. 26, ARK.2)
168/KL/14 2014-04-08 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
4000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ "LUBELSKIE WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE XIX"
158/KL/14 2014-04-08 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
9000,00 ORGANIZACJA WYSTAWY "JAN PAWEŁ II W MEDALIERSTWIE POLSKIM" W TERMINIE 24.04-21.05.2014 R.
11/GD/14 2014-04-08 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
19500,00 KONTROLA DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO DO MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
178/ZSS/14 2014-04-08 LUBLINDIS SP. Z O. O.
1230,00 UMOWA SPONSORINGU NA II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN
164/KL/14 2014-04-08 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
184,50 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS GALI KULTURY
152/ST/14 2014-04-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 37/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OPISU POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA ORAZ ZAKTUALIZOWANIA KOSZTORYSU
126/GM/14 2014-04-08 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE PRZEZ SKARB PAŃSTWA Z PGE DYSTRYBUCJA SA ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 24 DZ. NR 1/89 (OBR. 10, ARK. 6) NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII KABLOWYCH, ŚWIATŁOWODOWYCH I STACJI TRAFO ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO ZAWARCIA UMOWY USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
179/ZSS/14 2014-04-08 DOROTA KOKOSZKA
0,00 UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU - II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN.
85/GM/14 2014-04-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NOWEJ, KONTENEROWEJ, MAŁOGABARYTOWEJ STACJI TRANSFARMATOROWEJ STLM-2B W OBUDOWIE BETONOWEJ ORAZ PRZEŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCYH KABLI SN 15 KV DO NOWEJ STACJI, A TAKŻE LOKALIZACJĄ RUROCIĄGU ŚWIATŁOWODOWEGO 2XRHDPE 40/3,7 ORAZ KABLA NN OD NOWEJ STACJI DO SZACHTU STUDNI UJĘCIA WODY S2-D, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 37/3 (OBR. 49, ARK. 5) ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
14/GD/14 2014-04-08 JANINA SZADY RZECZOZNAWCA
5043,00 SPORZĄDZENIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA SKŁADNIKI ROŚLINNE I BUDOWLANE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. KONCERTOWEJ
162/KL/14 2014-04-09 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
9800,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "OTWÓRZ DRZWI DO NARNII"
62/OR/14 2014-04-09 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 121/OR/12 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UŻYCZENIA
127/ST/14 2014-04-09 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
350,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO " NIGHT SKATING LUBLIN"
160/KL/14 2014-04-09 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. - I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH
122/ST/14 2014-04-09 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "CZWARTA DYCHA DO MARATONU"
35/IT/14 2014-04-09 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
1300,00 ANEKS DO UMOWY NR 48/IT/13 DOTYCZĄCY ZMIANY KWOTY
83/GM/14 2014-04-09 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
9523,50 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CMENTARNA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW.: 18632 / 2415-DZIERŻAWA, 16217-DOZÓR /
81/GM/14 2014-04-09 RYSZARD KUSIAK
245,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POZNAŃSKIEJ DZ. NR 403/11 (OBR. 40, ARK. 4) O POW. 245 M Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
13/BM/14 2014-04-10 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
0,00 DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ "GŁUSK" - OBIEKT: UL. GŁUSKA 138A - LUBLIN.
113/ST/14 2014-04-10 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
24000,00 REALIZACJA ZADANIA "VI MIĘDZYNARODOWY ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ SZACHOWY IM. UNII LUBELSKIEJ"
14/GK/14 2014-04-10 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.
57501,27 REMONT ALEJEK NA SKWERZE PRZY UL. GOSPODARCZEJ ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE DZIAŁKI NR EWID. 40/3, OBRĘB 37, ARK 9.
64/OR/14 2014-04-10 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
185000,00 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO- GAZ ZIEMNY, PRZY UL. PODWALE 3A
154/GM/14 2014-04-10 KANCELARIA PRAWNICZA "WARAKSA I PARTNERZY" RADCOWIE PRAWNI - SPÓŁKA PA
7134,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 80/GM/14 ZWIĘKSZAJĄCY WYNAGRODZENIE DO WYSOKOŚCI 10.800 ZŁ NETTO
153/ST/14 2014-04-10 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7610,00 REALIZACJA ZADANIA "ORGANIZACJA TURNIEJU PÓŁFINAŁOWEGO O WEJŚCIE DO II LIGI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI"
6/NW/14 2014-04-10 MKS LUBLIN S.A.
1000000,00 OBJĘCIE 10 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII K O NUMERACH OD 1 DO 10 000 O WARTOŚCI NOMINLANEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
184/ZSS/14 2014-04-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
25000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
182/ZSS/14 2014-04-11 STOWARZYSZENIE "SKAUT"
25000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
183/ZSS/14 2014-04-11 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
12000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
181/ZSS/14 2014-04-11 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
25000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
173/KL/14 2014-04-11 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
9960,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA: 15 JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO "JAN PAWEŁ II W WYOBRAŹNI MIŁOSIERDZIA"
192/ZSS/14 2014-04-11 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
11250,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
190/ZSS/14 2014-04-11 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BASKET 30 LUBLIN
11250,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
10/GK/14 2014-04-11 WOJEWODA LUBELSKI
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2014 R.
11/GK/14 2014-04-11 WOJEWODA LUBELSKI
63900,00 REMONT MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO NA CMENTARZU PRZY UL. UNICKIEJ
186/ZSS/14 2014-04-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
15000,00 PROWADZENIE OBOZÓW Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
167/KL/14 2014-04-11 ANNA SADOWSKA
1099,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ MIKROPROJEKT PT. "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI", PRZEKAZANIE WERSJI ELEKTRONICZNEJ WYKŁADU.
166/KL/14 2014-04-11 MICHAŁ SADOWSKI
1099,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ MIKROPROJEKT PT. "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
12/BM/14 2014-04-11 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE ZESTAWU KOMPUTEROWEGO PRZENACZONEGO DO WSPOMAGANIA PRACY DYŻURNEGO KOMENDY MIIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
116/ZSS/14 2014-04-11 KLUB SPORTOWY SHOOTFIGHTERS
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 22/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
117/ZSS/14 2014-04-11 KLUB SPORTOWY SHOOTFIGHTERS
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 23/ZSS/14 Z DNIA 11.02.2014 R. - ZAJĘCIA SPORTOWE
165/KL/14 2014-04-11 FUNDACJA SCENY INVITRO
38000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 - "LEGENDY STAREGO MIASTA - CÓRKA ZŁOTNIKA"
187/KL/14 2014-04-11 PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
220,00 PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEJ KONCEPCJI KULTUROWEJ TRASY TURYSTYCZNEJ
194/ZSS/14 2014-04-11 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
13750,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
170/KL/14 2014-04-11 ANNA LEWICKA-KOKSANOWICZ
6600,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ WYDARZEŃ KULTURALNYCH
13/GD/14 2014-04-11 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
2091,00 SPORZĄDZENIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI GRUNTU NR 5/13 I 5/14 WYWŁASZCZONE DECYZJĄ GTO.VII.8221/15/77, POŁOŻONE PRZY UL.BOCZNA DIAMENTOWEJ.
15/GD/14 2014-04-11 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2091,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁKI NR 1/1 POŁOŻONEJ PRZY UL.KUNICKIEGO 26A
197/ZSS/14 2014-04-11 FUNDACJA "RAZEM"
13250,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALMYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
169/KL/14 2014-04-11 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL
10000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS CYKLU WYSTAW "JAN PAWEŁ II. DAR POLSKI DLA ŚWIATA"
188/ZSS/14 2014-04-11 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
23000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
175/ST/14 2014-04-12 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
2000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM ZAWODNIKÓW W PUCHARZE ŚWIATA W KICK-BOXINGU
50/IR/14 2014-04-14 NETIA S.A.
21765,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH O RODZAJU I NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEJ UMOWY DOT. BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
51/IR/14 2014-04-14 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
33210,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ KOSZTORYSOWĄ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONITORINGU W BUDYNKU I NA ZEWNĄTRZ, INSTALACJI DZWONKOWEJ, DOMOFONOWEJ) DOT. BUDOWY SZKOŁY NA SŁAWINIE
56/IR/14 2014-04-14 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
56580,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NA ZADANIU REALIZOWANYM W RAMACH UMOWY 75/IR/11 - BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ
57/IR/14 2014-04-14 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
51660,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU REALIZOWANYM W RAMACH UMOWY NR 75/IR/11 - BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ
52/IR/14 2014-04-14 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
20910,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20 ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI.
53/IR/14 2014-04-14 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
9102,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEJ TRASY W DOLINIE RZEKI BYSTRZYCY DO UL. PARCZEWSKIEJ W LUBLINIE
229/KL/14 2014-04-14 NARODOWE CENTRUM KULTURY
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY NARODOWYM CENTRUM KULTURY A GMINĄ LUBLIN DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ REALIZACJI W LUBLINIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNEGO "WSCHÓD KULTURY" W 2014 R.
171/KL/14 2014-04-14 GALERIA LABIRYNT
25000,00 DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "KOLEKCJA GALERII LABIRYNT 2014"
172/KL/14 2014-04-14 GALERIA LABIRYNT
110000,00 DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO DO GALERII LABIRYNT W LUBLINIE"
174/KL/14 2014-04-14 MARIA PRUSSAK
550,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NA TEMAT "NADZIEJA NA POWRÓT EDYCJI KRYTYCZNYCH" PODCZAS UROCZYSTEJ PROMOCJI "PISM ZEBRANYCH" J. CZECHOWICZA W DNIU 14.04.2014 R.
190/KL/14 2014-04-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
150000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016" - REALIZACJA ZADANIA "FESTIWAL FANTASTYKI FALKON"
66/OR/14 2014-04-14 ANNA SZLACHETKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 39/OR/14 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 30.04.2014 R.
65/OR/14 2014-04-14 SALUS FURNICO S.C.
13247,10 WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAŻ STOJAKÓW DWUSTRONNYCH ZEWNĘTRZNYCH
38/SOI/14 2014-04-14 MACIEJ MOCZYDŁOWSKI
550,00 WYKONANIE SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DO PROJEKTU ,,LUBLIN Z DUSZĄ''.
16/GK/14 2014-04-14 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
7749,00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE KOLEKTOREM DESZCZOWYM D=2,0M ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z DZIELNICY FELIN W LUBLINIE DO RZEKI CZERNIEJÓWKI WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
163/KL/14 2014-04-14 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
45000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016" - REALIZACJA ZADANIA "LUBELSKA KONWENCJA ŻONGLERSKA 2014-2016"
36/SOI/14 2014-04-14 PAULINA OLCHOWSKA
4000,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI, RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN.
178/KL/14 2014-04-14 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
9500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICE KULTURY W 2014 R. - FESTYN RODZINNY
177/KL/14 2014-04-14 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
8200,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICE KULTURY W 2014 R. "XI FESTYN RODZINNY U ŚW. MICHAŁA"
175/KL/14 2014-04-14 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA -MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. - "CZARNE-BIAŁE" WIDOWISKO BALETOWE W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWYCH SPOTKAŃ BALETOWYCH
176/KL/14 2014-04-14 GALERIA LABIRYNT
64600,00 DOTACJA CELOWA NA STWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WE WSPÓŁPRACY Z LUBELSKIM TOWARZYSTWEM ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
62/KP/14 2014-04-14 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
2000,00 ZAPEWNIENIE USŁUGI LIGHTING DESINGER NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014
86/GM/14 2014-04-14 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ TBV SP. J. W. DZIOBA, P. BIELECKI, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 25/34 (OBR. 4, ARK. 7), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KONCERTOWEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ MPWIK LUBLIN SP. Z O. O.
63/KP/14 2014-04-14 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
0,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY DZIELNICY WIENIAWA
179/KL/14 2014-04-14 PARAFIA PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
5000,00 WSPARCIE ZADANIA "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICE KULTURY W 2014 R. "PARAFIALNY FESTYN RODZINNY"
87/GM/14 2014-04-15 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY BEZWARUNKOWEGO, NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA PRZEZ SELGROS SP Z O. O. NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN NOWOWYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ OD UL. GĘSIEJ DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA W REJONIE UL. MAŁOPOLSKIEJ.
256/ZSS/14 2014-04-15 MAKE R.MAZUR, M.KASZUBSKI S.C.
13000,00 UMOWA SPONSORINGU - II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN.
205/ZSS/14 2014-04-15 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
3750,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
193/ZSS/14 2014-04-15 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
20000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
202/ZSS/14 2014-04-15 --PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
12500,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
196/ZSS/14 2014-04-15 FUNDACJA "PRAESTERNO"
3750,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
206/ZSS/14 2014-04-15 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON"
12500,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
198/ZSS/14 2014-04-15 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
185/ZSS/14 2014-04-15 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
5000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
156/ST/14 2014-04-15 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
2000,00 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY UTRZYMANIE BOISKA UL.BALLADYNY
158/ST/14 2014-04-15 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
2000,00 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "VROTCOVIA" - UTRZYMANIE BOISKA UL.KRĘŻNICKA
157/ST/14 2014-04-15 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
2000,00 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE MOTOR LUBLIN UTRZYMANIE BOISKA UL.KRESOWA
254/ZSS/14 2014-04-15 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
0,00 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI - UMOWA SPONSORINGU II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN
189/ZSS/14 2014-04-15 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
20000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
195/ZSS/14 2014-04-15 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
15000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
201/ZSS/14 2014-04-15 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
25000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
187/ZSS/14 2014-04-15 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN
12500,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
199/ZSS/14 2014-04-15 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
5000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
186/KL/14 2014-04-15 MAGDALENA IDZIK
4000,00 WYSTĄP W ROLI SOLISTY PODCZAS KONCERTU 1 MAJA 2014 R.
181/KL/14 2014-04-15 TERESA KSIĘSKA
3000,00 KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE KONCERTU 1 MAJA 2014 R
182/KL/14 2014-04-15 URSZULA BOBRYK
3000,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĘPU CHÓRU WYDZIAŁU ARTSTYCZNEGO UMCS DO KONCERTU 1 MAJA 2014 R.
39/SOI/14 2014-04-15 IGOR NIEWIADOMSKI
3600,00 OPRACOWANIE, DYSTRYBUCJA ORAZ PROMOCJA OFERTY INWESTYCYJNEJ MIASTA LUBLIN WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MASZYNOWEGO I MOTORYZACYJNEGO
184/KL/14 2014-04-15 BARBARA KUBIAK
5000,00 WYSTĘP W ROLI SOLISTY PODCZAS KONCERTU 1 MAJA 2014 R W LUBLINIE.
185/KL/14 2014-04-15 RAFAŁ BARTMIŃSKI
4000,00 WYSTĘP W ROLI SOLISTY PODCZAS KONCERTU 1 MAJA 2014 R W LUBLINIE
64/IR/14 2014-04-15 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA
18450,00 SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAD REALIZACJĄ BUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ W LUBLINIE
55/IR/14 2014-04-15 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
24900,00 WYKONANIE ELEMENTÓW OGRODZENIA NA DZIAŁCE NR 2 I 3 PRZY UL. SKRZYNICKIEJ W LUBLINIE
70/PN/14 2014-04-15 ANASTASIYA KINZERSKA
16200,00 UMOWA ZLECENIE DOT.POMOCY PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 ROKU
195/ST/14 2014-04-16 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 150/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OPISU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
159/ST/14 2014-04-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
2000,00 WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL. RUSAŁKA W LUBLINIE
205/KL/14 2014-04-16 ARKADIUSZ PASIECZNY CICHYRAJ
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PŁYTY "NOWA LUBELSKA MUZYKA"
167/GM/14 2014-04-16 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A INTERBUD-LUBLIN S.A. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONAWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 15/1 (OBR. 11, ARK. 8) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 157.
111/GM/14 2014-04-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZ. NR 25 (OBR. 20, ARK. 7) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. JANOWSKIEJ 76.
110/GM/14 2014-04-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZ. NR 37/34 (OBR. 49, ARK. 5) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. ŻEGLARSKIEJ 3/UL. KRĘŻNICKIEJ 2, 4A, 4B/UL. KRĘŻNICKIEJ 6D, 6E, 6F/UL. KRĘŻNICKIEJ 4C, 6, 6A.
15/GK/14 2014-04-16 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE INTER FIOŁEK PAWEŁ FIJOŁEK
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN W 2014 R.
37/SOI/14 2014-04-16 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
24885,00 KOMPLEKSOWA USŁUGA PRZYGOTOWANIA MONOGRAFII ,,LUBLIN 2020. CZTERY OBLICZA PRZYSZŁOŚCI MIASTA''
129/ST/14 2014-04-16 FUNDACJA DANTIS
20000,00 REALIZACJA ZADANIA "IX MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ"
111/ST/14 2014-04-16 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "ORGANIZACJA V ETAPU XVII MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU TANDEMÓW O PUCHAR MARSZAŁKA LUBELSZCZYZNY"
160/ST/14 2014-04-16 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
5000,00 ORGANIZACJA CYKLU PIĘCIU IMPREZ BIEGOWYCH "CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE"
87/PN/14 2014-04-16 SKRIVANEK SP. Z O.O.
2475,38 ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO SYMULTANICZNEGO WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE".
24/IT/14 2014-04-16 ARCHUS SP. Z O.O.
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
65/KP/14 2014-04-17 DALIMEX. SP. Z O.O.
29900,00 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM DLA GRUPY 46 OS.
66/KP/14 2014-04-17 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA
10472,36 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM DLA GRUPY 23 OS.
42/SOI/14 2014-04-17 MDA ASSOCIATES INC
31353,36 UDZIAŁ W ŚWIATOWYM WORLD BPO FORUM W NEW YORK ATHLETIC CLUB
64/KP/14 2014-04-17 ANNA SZADKOWSKA
5000,00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI/OPRACOWANIA W ZAKRESIE KONCEPCJI KAMPANII SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I TOLERANCJI, MOŻLIWEJ DO PRZEPROWADZENIA W LUBLINIE W 2014 R.
43/SOI/14 2014-04-17 PAWEŁ BATYRA
6118,00 WYKONANIE PROJEKTU LOGO KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA-KLASTER USŁUG MEDYCZNYCH I PROZDROWOTNYCH
71/PN/14 2014-04-17 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNI
1920,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU "TERAPIA BÓLU" DLA PRACOWNIKÓW DPS KALINA W LUBLINIE.
73/PN/14 2014-04-17 TERESA SYROKA ZAKŁAD USŁUGOWY
7177,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2- DNIOWEGO SPOTKANIA 24-25.04.2014 DOTYCZĄCEGO PRZYGOTOWANIA STRATEGII POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 OBEJMUJĄCEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE I UDOSTĘPNIENIE SALI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
72/PN/14 2014-04-17 ANDRZEJ MARCZUK
20000,00 WYKONANIE DWUETAPOWYCH BADAŃ MORFOLOGII ODPADÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE RAPOTRU Z BADAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN".
207/KL/14 2014-04-17 PERFEKT - DRUK MACIEJ WIŚNIEWSKI
2042,54 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH (TOREBKI PAPIEROWE) DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN.
11/FE/14 2014-04-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-1923733,35 ANEKS NR 5 DO UMOWY Z DNIA 22.11.2010 R. O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007 - 2013.
39/OŚ/14 2014-04-17 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
8500,00 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA : NASADZENIA ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
40/OŚ/14 2014-04-17 WOJCIECH MATACZ
10455,00 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE LUBLINA
41/SOI/14 2014-04-17 AGORA SA
43050,00 ORGANIZACJA AKCJI ,,STUDY IN LUBLIN'' W DNIACH 19-25 KWIETNIA 2014 R.
208/ZSS/14 2014-04-17 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 453/ZSS/13 DOT. PROWADZENIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (ZMIANA HARMONOGRAMU REALIZACJI DZIAŁANIA)
204/KL/14 2014-04-17 DIVERSIS AGENCJA REKLAMOWA - ANNA KRĘCISZ
40495,19 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ" - ZEWNĘTRZNY DYSK TWARDY, PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA USB, MYSZ BEZPRZEWODOWA
202/KL/14 2014-04-17 MLINGUA SP.Z 0. 0.
10228,68 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA UKRAIŃSKI I ODWROTNIE ORAZ Z JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO I ODWROTNIE MATERIAŁÓW W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ"
203/KL/14 2014-04-17 AFIRA JAROSŁAW WOSIAK
9706,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN (722 T-SHIRTY) W RAMACH PROJEKTU (LINIA BUDŻETOWA 5.8 (POS. 5.8.2.3).
191/KL/14 2014-04-17 AERA GROUP SP. Z O.O.
8588,25 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ"
189/KL/14 2014-04-17 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE"MAGNUS" FILIPOWICZ PIOTR
132771,42 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I NAGŁAŚNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU.
17/GK/14 2014-04-17 KOMSERWIS SP. Z O.O.
19527,48 DOSTAWA I MONTAŻ TABLIC Z REGULAMINEM W OGRODZIE SASKIM
180/KL/14 2014-04-18 CENTRUM JANA PAŁWA II
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT "MISSA PRO SANCTE JOHANES PAULI II" NA UCZCZENIE KANONIZACJI JANA PAWŁA II
27/IT/14 2014-04-18 INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH S.A.
38459,16 ASYSTA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA SOWA.
73/KP/14 2014-04-18 JOANNA KUKIER
100,00 NAGRANIE RADIOWEJ ZAPOWIEDZI KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA 2014
70/KP/14 2014-04-18 ROBERT GRABLEWSKI
879,12 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH REALIZACJĘ KONCERTU SCENA MIASTA W DNIU 7 MAJA 2014R. W GODZ 17:00-0:00
69/KP/14 2014-04-18 PIOTR TYCZYŃSKI
5350,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI: KREACJA ARTYSTYCZNA, ZAPEWNIENIE USŁUGI STAGE MANAGERA I KOORDYNACJA TECHNICZNA MAŁEJ SCENY ORAZ SCENY AFTERPARTY PODCZAS KONCERTU SCENA MIASTA 2014
68/KP/14 2014-04-18 TOMASZ DYMEK
1230,00 PROWADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ "KONCERT PERŁA SCENA MIASTA" W DN 7-8 MAJA 2014R. W GODZ 16:00-1:00
67/KP/14 2014-04-18 PAWEŁ TYPIAK
1230,00 PROWADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ "KONCERT PERŁA SCENA MIASTA" W DNIU 7-8 MAJA 2014R. W GODZINACH 16:00-1:00
72/KP/14 2014-04-18 POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ZARZĄD OKRĘGOWY
270,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W RAMACH ORGANIZACJI REJONOWYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
71/KP/14 2014-04-18 JACEK SCHERER
700,00 USŁUGA WYKONANIA ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH REALIZACJĘ KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA W DNIU 7 MAJA 2014R. W GODZ 17:00-00:00
26/IT/14 2014-04-18 WASKO S.A.
11685,00 SERWIS POGWARANCYJNY SYSTEMU SIEL I APLIKACJI SOKO.
91/PN/14 2014-04-22 ANDRZEJ TUCKI
10500,00 PRZEPROWADZENIE BADANIA METODĄ PAPI W TERMINIE 7.06-31.08 NA PRÓBIE OGÓLNEJ MIN 1000 MAX 2000 ODBIORCÓW USŁUG TURYSTYCZNO - KULTURALNYCH PRZEBYWAJĄCYCH W TYM OKRESIE W LUBLINIE Z UWZGLĘDNIENIEM UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
209/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ ANI-MED
15670,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
89/PN/14 2014-04-22 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO" SP. Z O.O.
3000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE".
88/PN/14 2014-04-22 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
2500,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATU I OPRACOWANIE TEKSTU DOTYCZĄCEGO DOBRYCH I ZŁYCH PRAKTYK REALIZACJI PROJEKTÓW, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW-WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
252/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
9370,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
251/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ BRONOWICE
5400,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
250/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ MED-KOL
5730,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
249/ZSS/14 2014-04-22 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SP. Z O.O.
8710,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
247/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
4720,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
246/ZSS/14 2014-04-22 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
245/ZSS/14 2014-04-22 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
7470,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
243/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
8990,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
219/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ MEDICUM
4800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
237/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ FAMILIA
31720,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
216/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ MED-CENTRUM
7150,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
248/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ ŻYCIE
10480,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
223/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ PROVITA
33000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
212/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ MEDICOR S.C.
13520,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
242/ZSS/14 2014-04-22 TMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
218/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ PULS-MED
17170,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
240/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
8910,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
226/ZSS/14 2014-04-22 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
54720,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
231/ZSS/14 2014-04-22 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
32550,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
241/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ VITAMED
5490,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
239/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ MAK-MED
12150,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
238/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ ALVITA
24500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
236/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ ARNIKA
27780,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
235/ZSS/14 2014-04-22 ROHAM RAHNAMA CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
7640,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
229/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ MEDIMED
9010,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
227/ZSS/14 2014-04-22 EWA BUSZEWICZ VIVAMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
6990,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
234/ZSS/14 2014-04-22 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN
6650,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
233/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ WALLENRODA MED
9980,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
162/ST/14 2014-04-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ
47/SOI/14 2014-04-22 MARTA SZTANDARSKA
6182,54 PRZYGOTOWANIE, ORGANIZACJA ORAZ REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYDARZENIEM ,,360 FORUM''
40/SOI/14 2014-04-22 OLIWIA BEDNARCZYK
2500,00 PROMOCJA KONFERENCJI DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK, PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI PIĄTEJ EDYCJI KONKURSU PREZYDENTA MIASTA LUBLIN NA NAJLEPSZA PRACĘ DYPLOMOWĄ.
41/OŚ/14 2014-04-22 MLU SP Z.O.O.
32164,50 WYKONANIE KONSERWACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13 W LUBLINIE
54/IR/14 2014-04-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
3902,73 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNEK RATUSZA PRZY PL. ŁOKIETKA 1 W LUBLINIE
204/ZSS/14 2014-04-22 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
10000,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
232/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ KALINA
26450,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
230/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ MELISA
21760,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
244/ZSS/14 2014-04-22 OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY
4620,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
228/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ JUTRZENKA
16600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
225/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ MEDYCYNA 2001
88140,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
224/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ ALFA
7430,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
222/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ UNI-MED
15270,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
221/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ AMICUS
16010,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
220/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ ARS MEDICA
15870,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
217/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ CZECHÓW
12630,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
215/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ BAMED
13370,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
214/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ FAMIL-MED
39070,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
213/ZSS/14 2014-04-22 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
1530,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
211/ZSS/14 2014-04-22 NZOZ ESKULAP
16010,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
210/ZSS/14 2014-04-22 SP AKADEMICKI ZOZ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W ZAKRESIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
90/PN/14 2014-04-22 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
3999,96 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ BĘDĄCYCH W ADMINISTROWANIU WYKONAWCY W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE".
94/PN/14 2014-04-23 MEVA-POL
22735,94 DOSTAWA 150 SZTUK OZNAKOWANYCH POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE BATERIE TYPU KCA-BOX WRAZ ZE STALOWĄ OBEJMĄ, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI ..."
95/PN/14 2014-04-23 ANNA MCCREA
50000,00 OPRACOWANIE ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZIT W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
19/GK/14 2014-04-23 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
191046,60 PRACE PORZĄDKOWE POLEGAJACE NA LIKWIDACJI DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR II
18/GK/14 2014-04-23 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
151632,00 PRACE PORZĄDKOWE POLEGAJACE NA LIKWIDACJI DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I
163/ST/14 2014-04-23 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
9500,00 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZGRYWANEGO W RAMACH FESTYNU RODZINNEGO
161/ST/14 2014-04-23 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
12000,00 KONSERWACJA I UTRZYMANIE BOISKA NA OS.PRZYJAŹNI
200/KL/14 2014-04-23 MARCIN SZWACZKO
3500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE AUTORSKICH WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH
201/KL/14 2014-04-23 TADEUSZ ŻACZEK
1500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE AUTORSKICH WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH
192/KL/14 2014-04-23 TADEUSZ WOJCIECHOWSKI
6000,00 PRZYGOTOWANIE I DYRYGOWANIE WYSTĘPU POLSKIEJ ORKIESTRY SINFONIA IUVENTUS PODCZAS KONCERTU 1 MAJA 2014 R.
65/IR/14 2014-04-23 BUDIMEX S.A.
12300,00 WYKONANIE ROBÓT DOTYCZĄCYCH BUDOWY STEROWANIA I ZABEZPIECZENIA POMPY WODY ORAZ WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIU NAD ZBIORNIKIEM ZAPEWNIAJĄCYM ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM POMPY ORAZ PRAWIDŁOWĄ I CIĄGŁĄ DOSTAWĘ WODY DOT. BUDOWY ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ
16/GD/14 2014-04-23 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
3690,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ - UL.ZELWEROWICZA
8/OW/14 2014-04-23 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2014 R.
29/IT/14 2014-04-23 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIEJ. (LBW)
28/IT/14 2014-04-23 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
32/IT/14 2014-04-23 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
194/KL/14 2014-04-24 JOHANNES PRINZ
3600,00 PRZYGOTOWANIE CHÓRU DO KONCERTU Z OKAZJI 10. ROCZNICY WSTĄPIENIA POLSKI DO UE
165/ST/14 2014-04-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
3500,00 PUCHAR ŚWIATA W KICK-BOXINGU - MKS KALINA LUBLIN
67/OR/14 2014-04-24 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12000,86 SPORZĄDZANIE TŁUMACZEŃ, SPRAWDZANIE I POŚWIADCZANIE TŁUMACZEŃ SPORZĄDZONYCH PRZEZ INNE OSOBY
208/KL/14 2014-04-24 FUNDACJA "PODUSHKOWIEC"
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - WIOSENNA POZYTYWKA
211/KL/14 2014-04-24 JÓZEF SZOPIŃSKI
1650,00 PROWADZENIE KONCERTÓW Z OKAZI 10. ROCZNICY WSTĄPEINIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
209/KL/14 2014-04-24 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - AKCJA "LATO W MIEŚCIE 2014 ROKU" W KO NIEPODLEGŁOŚCI
193/KL/14 2014-04-24 ULRICH HASPEL
3600,00 PRZYGOTOWANIE CHÓRU UNIWERSYTETU Z MUNSTER DO KONCERTU Z OKAZJI 10 ROCZNICY WSTĄPIENIA DO UE
75/KP/14 2014-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
246,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PERŁA SCENA MIASTA 2014
74/KP/14 2014-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
14760,36 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PERŁA SCENA MIASTA 2014
89/GM/14 2014-04-24 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 ANEKS DO UMOWY Z DZIELNICOWYM DOMEM KULTURY WĘGLIN DOT. UL. JUDYMA 2A
88/GM/14 2014-04-24 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY DOT. UL. SYROCZYŃSKIEGO
17/GD/14 2014-04-24 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
15584,10 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁEK - POLSKI ZWIĄZEK OGRODÓW DZIAŁKOWYCH "KALINA"
177/ZSS/14 2014-04-24 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA W 2014 R. PROJEKTU "POLICYJNA MASKOTKA PRZYJACIELEM DZIECKA" OBEJMUJĄCEGO ZAKUP MASKOTEK KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE "SIERŻANT POLI"
77/KP/14 2014-04-24 WIP MACHLARZ MARIUSZ, KLAUDA PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
3000,00 PROMOCJA MIASTA PRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "AROMATY PEŁNE INSPIRACJI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
76/KP/14 2014-04-24 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA
6150,00 AUTORSKIE WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII PROMOCYJNEJ BUDŻET OBYWATELSKI
118/ST/14 2014-04-24 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE MEMORIAŁ IM. ST. ZALEWSKIEGO
198/KL/14 2014-04-25 ROBERT GIERLACH
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEGO ŚW. JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
197/KL/14 2014-04-25 RAFAŁ BARTMIŃSKI
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEGO ŚW. JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
196/KL/14 2014-04-25 AGNIESZKA REHLIS
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEGO ŚW. JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
210/KL/14 2014-04-25 ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP
2000,00 PRZYGOTOWANEI I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W DNIU 30 KWIETNIA W ZWIĄZKU Z 95-LECIEM DZIŁALNOŚCI ZIW RP
199/KL/14 2014-04-25 STEFAN MÜNCH
1200,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE AUTORSKIEGO SŁOWA O MUZYCE ORAZ PROWADZENIE KONCERTU ZATYTUŁOWANEGO ŚW. JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
164/ST/14 2014-04-25 STOWARZYSZENIE LUBELSKA GRUPA REGATOWA
6000,00 UPOWSZECHNIANIE - SZKOLENIE Z ŻEGLARSTWA - STOW. LUB. GRUPA REGATOWA
323/OR/14 2014-04-25 ANNA SZLACHETKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 39/OR/14, DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY
195/KL/14 2014-04-25 IWONA SOCHA
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEMU ŚW.JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
60/IR/14 2014-04-28 DACH-MACH MACIEJ KUROPATWIŃSKI
9069,17 NAPRAWA POKRYCIA DACHU NAD POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
81/KP/14 2014-04-28 "SZTUKA I RZEMIOSŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA LUBLIN POP-UP SHOP W DNIU 31.05.2014R.
62/IR/14 2014-04-28 GORT S.A.
40830,67 INSTALACJA WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ KIOSKÓW GASTRONOMICZNYCH NR 0.1,0.2,0.3,0.5,0.6 I ZAPLECZA CATERINGOWEGO RESTEURACJI VIP ORAZ ODWODNIENIE LINIOWE POSADZKI ZAPLECZA CATERINGOWEGO W BUDYNKU STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ
59/IR/14 2014-04-28 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
59040,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BOISKA NA WIELOFUNKCYJNE BOISKO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ Z WYKONANIEM DRENAŻU ORAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM TOWARZYSZĄCYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LUBLINIE, PRZY UL. PRZYJAŹNI 12
58/IR/14 2014-04-28 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
23370,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ NA WIELOFUNKCYJNE BOISKO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ Z WYKONANIEM DRENAŻU ORAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM TOWARZYSZĄCYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W LUBLINIE, PRZY UL. KASPROWICZA 112
258/ZSS/14 2014-04-28 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ZAKRESIE ORGANIZACJI II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN
200/ZSS/14 2014-04-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
8500,00 PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
212/KL/14 2014-04-28 POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS
55935,00 WYKONANIE KONCERTU NA DZIEDZIŃCU MUZEUM LUBELSKIEGO, UL. ZAMKOWA 9, LUBLIN, W DNIU 1 MAJA 2014 ROKU
61/IR/14 2014-04-28 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
67650,00 WYKONANIE 3 UKŁADÓW MULTI-SPLIT Z MONTAŻEM 10 SZT. KLIMATYZATORÓW I 3 JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. NARUTOWICZA 37/39
93/GM/14 2014-04-28 BOGUMIŁ SZUBSTARSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:20
86/KP/14 2014-04-28 DAMIAN MIKA
2900,00 ZAKUP ŹRÓDŁOWYCH MATERIAŁÓW, ZAWIERAJĄCYCH CHARAKTERYSTYCZNE UJĘCIA MIASTA LUBLIN
84/KP/14 2014-04-28 TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ OCZKOWSKI
3591,60 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE, MONTAŻU, OBSŁUDZE I DEMONTAŻU SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA W DNIACH 1-3 MAJA 2014R.
79/KP/14 2014-04-28 MICHAŁ ZIELIŃSKI
2000,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO OPRACOWANIA TREŚCI NA OFICJALNY PROFIL FACEBOOK OBCHODÓW 700-LECIA LOKACJI MIASTA LUBLIN
78/KP/14 2014-04-28 WOODYS BACKLINE SPÓŁKA JAWNA WYSOCKI I WSPÓLNICY
4489,50 WYNAJEM BACKLINE'U WRAZ Z DOSTAWĄ I OBSŁUGĄ NA POTRZEBY IMPREZY PROMOCYJNEJ PERŁA SCENA MIASTA 2014
85/KP/14 2014-04-28 GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SP. Z O.O.
123,00 UMOWA LICENCYJNA, UDZIELENIE NIEWYŁĄCZNEJ, OGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE LICENCJI NA KORZYSTANIE I ROZPORZĄDZANIE Z WYBRANYCH FRAGMENTÓW MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO WŁĄCZONYCH DO SPOTU, NA POLACH EKSPLOATACJI: 1 MIESIĄC - POLSKA TV; DO 31.12.2015 - INTERNET.
83/KP/14 2014-04-28 THEY.PL
30258,00 PROWADZENIE PROFILU LUBLIN 700 NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM WWW.FACEBOOK.PL
82/KP/14 2014-04-28 MACIEJ PODLEŚNY
1650,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY GRUPY LOLO FERARI PODCZAS KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA 2014
63/IR/14 2014-04-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
27325,94 PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI 2*ESN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ 2*EI NA NOWĄ TRASĘ -W RAMACH ROBÓT DODATKOWYCH BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO NF ODC.UL. SKALSKIEGO DO UL. BANACHA
109/PN/14 2014-04-29 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
261800,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA- MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ. KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI."
87/KP/14 2014-04-29 DAMIAN MIKA
16500,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH - RELACJI Z KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA 2014
214/KL/14 2014-04-29 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
15000,00 DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO NA POTRZEBY FILII NR 21
213/KL/14 2014-04-29 FUNDACJA SZTUKI PERFORMANCE
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - PERFORMANCE PLATFORM LUBLIN 2014
20/GK/14 2014-04-29 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE INTER FIOŁEK PAWEŁ FIJOŁEK
2688,04 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIECI NARODOWEJ
219/KL/14 2014-04-29 FUNDACJA SZPILKA
43000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016 - CZUJĘ MIĘTĘ DO LUBLINA
90/GM/14 2014-04-29 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR 173/GM/13 Z DNIA 28.06.2013 R. ZMIANA DOT.ZAWARCIA PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA 64 INDYWIDUALNEJ UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOJMUNALNYCH Z ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI.
6/PL/14 2014-04-29 P.A. NOVA S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/PL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OKRESU NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ
130/GM/14 2014-04-29 NETIA S.A.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ GRAŻYNĄ MIKUŁA I NETIA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN - DZ. NR 1/3 (OBR. 34, ARK. 4) PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 8 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
100/GM/14 2014-04-29 MARTA JASTRZĘBSKA
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:21
99/GM/14 2014-04-29 MARIAN KAWAŁKO
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:18
98/GM/14 2014-04-29 KRZYSZTOF GŁOWACKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
97/GM/14 2014-04-29 CZESŁAW DYŚ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:21
96/GM/14 2014-04-29 WOJCIECH WÓJCIK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:21
95/GM/14 2014-04-29 BOGUSŁAW AMBROŻEWICZ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:16
94/GM/14 2014-04-29 ZBIGNIEW RÓŻYŁO
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
105/GM/14 2014-04-29 SŁAWOMIR POGRZEBSKI
30,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA 59 CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:25
104/GM/14 2014-04-29 GRZEGORZ TUREK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:24
103/GM/14 2014-04-29 MARCIN KULCZYŃSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:20
102/GM/14 2014-04-29 ADAM RZEPKA
RZEPKA ELŻBIETA
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
101/GM/14 2014-04-29 ARTUR BUDREWICZ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:10
114/GM/14 2014-04-29 MIROSŁAW SYCH
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:15
91/GM/14 2014-04-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
15000,00 UMOWA ZAWARTA Z MIEJSKIM OŚRODKIEM SPORTU I REKREACJI ,,BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O. O. NA CZAS OZNACZONY 10 LAT, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
148/GM/14 2014-04-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ GRAŻYNĄ MIKUŁA I PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ ORAZ ZOABOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU; DOT. DZIAŁKI NR 1/3 (OBR. 34, ARK. 4) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 8.
191/ZSS/14 2014-04-29 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
6500,00 ORGANIZACJA OBOZU LETNIEGO Z PROFESJONALYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM.
80/KP/14 2014-04-29 STOWARZYSZENIE DOBREGO PASTERZA
2300,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "AKTYWNE MIASTO LUBLIN"
89/KP/14 2014-04-29 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: LUBELSKIE FORUM - AKTYWNI OBYWATELE
88/KP/14 2014-04-29 STRANGE FRUIT GRAFIKA - IGNACIUK MACIEJ
1100,00 AUTORSKIE WYKONANIE MALUNKU GRAFFITI W RAMACH WYDARZENIA POD NAZWĄ "DZIEŃ EUROPY WE LWOWIE", ZGODNIE Z PROJEKTEM GRAFICZNYM, W DNIACH 16-17.05.2014R.
91/KP/14 2014-04-29 PAWEŁ CZACHUR
26373,63 WYKONANIE SCENOGRAFII KONCERTOWEJ NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO NA POTRZEBY KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA
96/PN/14 2014-04-29 TERESA SYROKA ZAKŁAD USŁUGOWY
7393,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM SPOTKANIA W DNIACH 8-9.05.14 DOT. PRZYGOTOWANIA STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 OBEJMUJACEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE, PRZERWY KAWOWE I UDOSTĘPNIENIE SALI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
92/GM/14 2014-04-30 FIRMA WIERZCHOWSCY S.C. LIDIA WIERZCHOWSKA I JANUSZ WIERZCHOWSKI
565800,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA ZA POROZUMIENIEM STRON UMÓW DZIERŻAWY: NR MK 27/680/99 Z DNIA 31 SIERPNIA 1999 R. I NR 226/GM/13 Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2013 R. ORAZ ZWROTU PRZEZ GMINĘ LUBLIN CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA NAKŁADY ULEPSZAJĄCE PONIESIONE PRZEZ DZIERŻAWCĘ NA NIERUCHOMOŚĆ GMINNĄ, POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ŁĘCZYŃSKIEJ 118
46/SOI/14 2014-04-30 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
1456312,05 UMOWA O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ,,PROMOCJA GOSPODARCZA LUBLINA''
220/KL/14 2014-04-30 MAREK DZYR
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZ. WRAZ Z ZESPOŁEM "FULL POWER SPIRIT" PODCZAS KONCERTU PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN W DN.01.05.2014 W SALI GLOBUS
206/KL/14 2014-04-30 JAN KONDRAK
6000,00 WYKONANIE KONCERTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONWENTU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W RAMACH PROMOCJI MIASTA LUBLIN
215/KL/14 2014-04-30 BAASS MACIEJ NOWACKI
4000,00 WYSTĘP W ROLI SOLISTY PODCZAS KONCERTU Z OKAZJI 10. ROCZNICY WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 1 MAJA 2014 R. NA DZIEDZIŃCU MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE
412/OR/14 2014-04-30 TOMASZ ZAWADZKI
500,00 WERYFIKACJA UMÓW, KONTROLA UMÓW DOT. WYBORÓW DO PE W PROGRAMIE KSAT 2000
458/OR/14 2014-04-30 GRAŻYNA ZIEMIŃSKA-BICKA
7000,00 KORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA TERENIE GMINY LUBLIN
457/OR/14 2014-04-30 AGNIESZKA WEREMKO
3000,00 SZKOLENIA OKW, NADZÓR NAD REJESTREM WYDATKÓW, KOORDYNACJA OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH, PRZYJMOWANIE UMÓW I RACHUNKÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WERYFIKACJA SPRAWOZDANIA
221/KL/14 2014-04-30 KAMUZI KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
2600,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ SKŁADU I ŁAMANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
103/PN/14 2014-04-30 ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK
1600,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DOTYCZACYCH PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH I ANALIZY ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE
101/PN/14 2014-04-30 BMM
26100,00 PRZEPROWADZENIE I ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA Z ZAKRESU"PRAW MIESZKAŃCÓW, KIERUNKÓW PROWADZENIA TERAPII, METOD PRACY Z MIESZKAŃCAMI, ETYKA W PRACY Z MIESZKAŃCEM, Z UWZGLĘDNIENIEM EMPATII I ASERTYWNOŚCI" DLA PRACOWNIKAÓW DPS KALINA W LUBLINIE
100/PN/14 2014-04-30 KOZAK KAROL "REHMED-LUBLIN"
4500,00 PRZEPROWADZENIE I ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA Z ZAKRESU " INNOWACYJNE METODY I TECHNIKI PRZEMIESZCZANIA PACJENTA. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY." DLA PRACOWNIKÓW DPS KALINA W LUBLINIE
99/PN/14 2014-04-30 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
2400,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM, DLA 20 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN". USŁUGA HOTELARSKA BĘDZIE ŚWIADCZONA W OKRESIE 09 - 10 MAJA 2014 R.
97/PN/14 2014-04-30 FONEMA OLGA KROKOWSKA
1580,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ CZTERECH TŁUMACZY W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN.
98/PN/14 2014-04-30 BARBARA SMOCZYŃSKA
4480,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW BOM PT. "ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM Z KLIENTEM I PODCZAS ROZMÓW TELEFONICZNYCH", W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ..."
255/ZSS/14 2014-04-30 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 60/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁACZNIKA NR 3 DO UMOWY
68/IR/14 2014-05-05 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
141450,00 WYKONANIE PŁYTY ŻELBETOWEJ POD POSADZKĄ SALI SPORTOWEJ W RAMACH ROBÓT DODATKOWYCH NA REALIZOWANEJ INWESTYCJI " BUDOWA SZKOŁY NA SŁAWINIE"
125/ST/14 2014-05-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
50000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACAJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE II MARATON LUBELSKI
409/OR/14 2014-05-05 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
500,00 WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT 2000 UMÓW , INNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DO PE.
408/OR/14 2014-05-05 MAŁGORZATA WAWRUCH
850,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM
414/OR/14 2014-05-05 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
850,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI DO PE, W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOK. KSIĘGOWYCH
413/OR/14 2014-05-05 BEATA PIEKNIAK
850,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI DO PE, W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
48/SOI/14 2014-05-05 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA ,,INTERNATIONAL MARKETING WEEK'' ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNIACH 5-8 MAJA 2014
66/IR/14 2014-05-05 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
39360,00 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NA BUDOWĘ "AKADEMII GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
67/IR/14 2014-05-05 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 34/IR/14 - ZMIENIAJĄCY WARUNKI WYKONANIA UMOWY
364/OR/14 2014-05-05 IWONA NOWOGRODZKA
1750,00 WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ COIG S.A W CELU DOSTOSOWANIA DOKUMENTÓW I FUNKCJI MODUŁU EWD PROGRAMU KSAT DO POTRZEB PRZYGOTAWANIA SPISÓW WYBORCÓW.
363/OR/14 2014-05-05 CEZARY BĄCZKOWSKI
300,00 UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH.
362/OR/14 2014-05-05 MARTA MICIUŁA
850,00 AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
361/OR/14 2014-05-05 GRAŻYNA KOPROWSKA
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
360/OR/14 2014-05-05 GRAŻYNA TRYBUŁA
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
359/OR/14 2014-05-05 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
358/OR/14 2014-05-05 EWA ZAWIŚLAK
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
357/OR/14 2014-05-05 IWONA SORAL
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
356/OR/14 2014-05-05 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW.
355/OR/14 2014-05-05 EWA BONDARUK
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
354/OR/14 2014-05-05 RENATA WOLSKA
1300,00 PRZYGOTAWANIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW DO PE. 2014 ROK.
353/OR/14 2014-05-05 JADWIGA LYSSY
1600,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, REJESTROWANIE ZAWIADOMIEŃ WPROWADZANIE DANYCH DO PROGRAMU " PLATFORMA WYBORCZA DO PE 2014 R.
367/OR/14 2014-05-05 WANDA LIPSKA
1650,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, REJESTROWANIE ZAWIADOMIEŃ WPROWADZANIE DANYCH DO PROGRAMU " PLATFORMA OBYWATELSKA" DO PE.2014 R.
352/OR/14 2014-05-05 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
2000,00 KOORDYNACJA I ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZAJĄ, PRZYGOTOWANIEM I WYDRUKIEM SPISÓW WYBORCÓW DOPE 2014.
44/OŚ/14 2014-05-05 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
18576,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP WIOSENNY
13/FE/14 2014-05-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-309653,73 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 8/FE/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW PŁATNOŚCI
14/FE/14 2014-05-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-556297,33 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 31/FE/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW PŁATNOŚCI
365/OR/14 2014-05-05 TOMASZ ŁOZOWSKI
250,00 UDZIALENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
106/GM/14 2014-05-05 BIURO RACHUNKOWE B & K KAMILA CYRSKA-JÓŹWIAK
3937,50 DZIERŻAWA MIESIĘCZNA, UL. LWOWSKA, PRZEZNACZENIE- PARKING STRZEŻONY
115/GM/14 2014-05-05 MAGDALENA URBANIK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:16
167/ST/14 2014-05-05 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 14/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW NR 2 I 3 DO UMOWY
259/ZSS/14 2014-05-05 POLANGLO SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
31/IT/14 2014-05-05 SYLWESTER BARYŁA
4000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI INFORMATYCZNYCH W POMIESZCZENIACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
30/IT/14 2014-05-05 ŁUKASZ STASIAK
4000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI INFORMATYCZNYCH W POMIESZCZENIACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
37/IT/14 2014-05-05 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
27000,00 DZIERŻAWA URZĄDZENIA RICOH MP8000 I UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY URZĄDZEŃ RICOH MP8000 I RICOH AFICIO MP6001.
222/KL/14 2014-05-05 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
30000,00 DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCJE Z PRZEZNACZENIEM DLA OTWARTEJ PRACOWNI IKONOGRAFII - ZAKUP WYPOSAŻENIE (SPRZĘT KOMPUTEROWY)
218/KL/14 2014-05-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
130000,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA CENTRUM KULTURY -NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZWÓJ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH CENTRUM KULTURY W LUBLINIE"
216/KL/14 2014-05-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
70000,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA CENTRUM KULTURY - ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
410/OR/14 2014-05-05 ELŻBIETA GUTALSKA
1100,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ.
69/IR/14 2014-05-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
20000,00 REMONT NAWIERZCHNI PLACU W REJONIE PRZEDSZKOLA NR 45, PRZY UL. KACZEŃCOWEJ W LUBLINIE (DZ. NR 34/57, OBRĘB 30)
169/ST/14 2014-05-06 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
9500,00 ORGANIZAJCA IMPREZ REKREACYJNYCH W RAMACH DNI KULTURY STUDENCKIEJ
106/OR/14 2014-05-06 SALUS FURNICO S.C.
54366,00 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
102/OR/14 2014-05-06 JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH DARIUSZ KRUCZEK
32861,96 DOSTAWA WODY MINERALNEJ NA POTRZEBY UM LUBLIN
43/OŚ/14 2014-05-06 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
4920,00 GRAFICZNE NANIESIENIE GRANIC EWIDENCYJNYCH DZIAŁEK NA MAPIE ZASADNICZEJ W CELU DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z MAPĄ EWIDENCYJNĄ DOT. TERENU, NA KTÓRYM ZLOKALIZOWANE JEST SKŁADOWISKO ODPADÓW W ROKITNIE (WOJEWÓDZTWO: LUBELSKIE, POWIAT: LUBARTOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LUBARTÓW, OBRĘB: 13 - ROKITNO ORAZ 24 - WÓLKA ROKICKA).
226/KL/14 2014-05-06 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
17500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ - ARTYSTOM LUBELSKIM IN MEMORIAM
225/KL/14 2014-05-06 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
26500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY W 2014 XXI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW MIEJSKICH W LUBLINIE - MIASTO KULTURY
14/BM/14 2014-05-06 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SPRZĘTU OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ.
123/GM/14 2014-05-06 TADEUSZ SAWICKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:15
122/GM/14 2014-05-06 MORSZCZYZNA MARIAN
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
121/GM/14 2014-05-06 TADEUSZ ŁÓŻECKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:10
95/KP/14 2014-05-06 GM GADGETS GRZEGORZ MAJEWSKI
11881,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM; CZĘŚĆ III SMYCZ -13 800 SZT.
94/KP/14 2014-05-06 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
47791,04 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA UML CZĘŚĆ V: KUBEK I FILIŻANKA
93/KP/14 2014-05-06 GRUPA PK SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16117,92 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN -CZŚĆ IX ROZKŁADANE ETUI NA KARTĘ Z MAPĄ MIASTA
92/KP/14 2014-05-06 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA
15504,88 USŁUGA ZAPEWNIENIA NOCLEGÓW ZE ŚNIADANIEM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KONCERTU SCENA MIASTA 2014
140/KL/14 2014-05-06 FUNDACJA KULTURA ENTER
72000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016, LETNIA SZKOŁA RZEMIOSŁA TRADYCYJNEGO
174/ST/14 2014-05-06 PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO - USŁUGOWE MULTIGRAF S.C.
11685,00 DRUK ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMO0CYJNYCH - MAPY TURYSTYCZNEJ LUBLINA
166/ST/14 2014-05-06 WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBLINIE
10100,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PROGRAM "MULTISPORTT"
70/IR/14 2014-05-06 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
10947,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD ULICY RÓŻANEJ 16 DO WĄWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE (ZEJŚCIE DO WĄWOZU DZIELĄCEGO LSM I CZUBY)
329/OR/14 2014-05-07 BARBARA STANIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 93 W LUBLINIE
84/OR/14 2014-05-07 MIECZYSŁAW ŚMIERCIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 97 W LUBLINIE
82/OR/14 2014-05-07 HENRYK ROSKAL
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 76 W LUBLINIE
81/OR/14 2014-05-07 ANNA MICHALAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 74 W LUBLINIE
80/OR/14 2014-05-07 STANISŁAW SIEŃKO
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 62 W LUBLINIE
79/OR/14 2014-05-07 ANNA MICHAŁEK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 57 W LUBLINIE
78/OR/14 2014-05-07 SEBASTIAN KOSOWSKI
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W LUBLINIE
77/OR/14 2014-05-07 PAWEŁ RYBICKI
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 28 W LUBLINIE
76/OR/14 2014-05-07 RENATA GAWRYSIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 25 W LUBLINIE
75/OR/14 2014-05-07 MAREK CHUDZIK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 21 W LUBLINIE
74/OR/14 2014-05-07 TOMASZ DZIEDZICKI
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 18 W LUBLINIE
73/OR/14 2014-05-07 REMIGIUSZ MĄDZIK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 15 W LUBLINIE
72/OR/14 2014-05-07 JAN KYCIA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 11 W LUBLINIE
71/OR/14 2014-05-07 IWONA STEFANIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 10 W LUBLINIE
70/OR/14 2014-05-07 BEATA DYLEWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 9 W LUBLINIE
69/OR/14 2014-05-07 RYSZARD DRYGAŁŁO
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 7 W LUBLINIE
223/KL/14 2014-05-07 FUNDACJA KULTURA ENTER
8000,00 WSPARCIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ZAGRAJMY SOBIE!
90/KP/14 2014-05-07 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
8000,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PROMOCJI CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014 ORAZ OBSŁUGĘ PUBLIC RELATIONS
112/GM/14 2014-05-07 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 27/GM/12 DOT. ZMIANY OPISU PRZEDMIOTU UMOWY
116/GM/14 2014-05-07 ADAM FILIPEK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
108/GM/14 2014-05-07 BARBARA SKAŁECKA
100,50 DZIERŻAWA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - DZ. NR 67/34 (OBR. 3, ARK. 14) - POW. 67 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
107/GM/14 2014-05-07 MARIA POYNTON
216,00 DZIERŻAWA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - DZ. NR 67/47 (OBR. 3, ARK. 14) - POW. 180 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
171/ST/14 2014-05-07 --CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ CENTRUM KULTURY - SPOTKANIE ZE STYPENDYSTAMI
264/ZSS/14 2014-05-07 DARIUSZ TOKARZEWSKI
10000,00 SKOMPONOWANIE UTWORU MUZYCZNEGO NA POTRZEBY ZJAZDU DUŻYCH RODZIN, ARANŻACJA UTWORU I NAGRANIE UTWORU MUZYCZNEGO.
98/KP/14 2014-05-07 UNITAL JR NIKODEM WYSOCKI
5867,10 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ XII RAMKA DO TABLICY REJESTRACYJNEJ - 3000 SZT
97/KP/14 2014-05-07 DOMINIKA SERGIEJ
701,10 USŁUGA PRZEWODNICKA W JĘZYKU WŁOSKIM W DNIU 20.05.14 W GODZ. 10:00-18:30 I 11.05.14 W GODZ. 9:30-10:30
96/KP/14 2014-05-07 INKUBATOR PROGRESS
1385,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU ORAZ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ NT. "KIERUNKI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE"
224/KL/14 2014-05-07 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
7640,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "DWADZIEŚCIA LAT POTRÓJNYCH ORGANÓW W KOŚCIELE NA POCZEKAJCE - KONCERT ORATORYJNO - ORGANOWY"
168/ST/14 2014-05-07 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
18450,00 TARGI TURYSTYCZNE POLSKI WSCHODNIEJ
100/OR/14 2014-05-07 ANNA KARNAS
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 198 W LUBLINIE
98/OR/14 2014-05-07 HALINA KOZAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 176 W LUBLINIE
97/OR/14 2014-05-07 ZOFIA SKOWROŃSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 166 W LUBLINIE
96/OR/14 2014-05-07 DOROTA GUZ
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 159 W LUBLINIE
95/OR/14 2014-05-07 GRAŻYNA DANIEWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 158 W LUBLINIE
94/OR/14 2014-05-07 MAGDALENA TARGOSZ
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 155 W LUBLINIE
93/OR/14 2014-05-07 MARCIN NAKONIECZNY
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 151 W LUBLINIE
92/OR/14 2014-05-07 ZBIGNIEW FUGEL
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 144 W LUBLINIE
91/OR/14 2014-05-07 OLGA SOWIŃSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 128 W LUBLINIE
90/OR/14 2014-05-07 MARTA KASPRZYK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 119 W LUBLINIE
89/OR/14 2014-05-07 RYSZARD ROTKIEWICZ
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 117 W LUBLINIE
88/OR/14 2014-05-07 TERESA LEWANDOWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 114 W LUBLINIE
87/OR/14 2014-05-07 ANDRZEJ SUGIER
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 110 W LUBLINIE
86/OR/14 2014-05-07 PIOTR PILIPCZUK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 102 W LUBLINIE
85/OR/14 2014-05-07 MARIAN WIECZOREK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 99 W LUBLINIE
105/OR/14 2014-05-07 TOMASZ SZEWCZUK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 92 W LUBLINIE
108/PN/14 2014-05-08 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE STOLGRAF PASTERNAK, RADZIEWICZ S
1987,37 OPRAWA GRAFICZNA, SKŁAD, DRUK ORAZ DOSTAWA BROSZUR INFORMACYJNYCH DLA BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW
102/PN/14 2014-05-08 LUBOMIR PUSZAK
3840,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. KURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
130/OR/14 2014-05-08 KATARZYNA KOŁACZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 171 DO PE.
129/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF MACKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 065 DO PE.
128/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ POGODA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 015 DOPE.
127/OR/14 2014-05-08 WALDEMAR STACHURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-084 DO PE.
126/OR/14 2014-05-08 ARTUR PRUS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-154 DO PE.
125/OR/14 2014-05-08 ARTUR PRUS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 155 DO PE.
124/OR/14 2014-05-08 KAROL KŁOS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 032 DO PE.
123/OR/14 2014-05-08 KAROL KŁOS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 036 DO PE.
122/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF TADEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-107 DO PE.
121/OR/14 2014-05-08 EDWARD SZAFRANEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 202 DO PE.
120/OR/14 2014-05-08 JACEK PIESIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-063 DO PE.
119/OR/14 2014-05-08 LESZEK WÓJCIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 186 DO PE
118/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ KRUKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 091 DO PE.
117/OR/14 2014-05-08 ELŻBIETA DUBIELIS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-147 DO PE.
103/OR/14 2014-05-08 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
1708,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PROJEKTOWEJ 5 NA SIEDZIBĘ OKW W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
351/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF STACHURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZA OKW NR 116 - WYBORY DO PE
187/OR/14 2014-05-08 JÓZEF SULOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 013 DO PE
186/OR/14 2014-05-08 MARCIN WRONA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 016 WYBORY DO PE
185/OR/14 2014-05-08 MIECZYSŁAW ŚMIERCIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 097 WYBORY DO PE
184/OR/14 2014-05-08 MARCIN NAKONIECZNY
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 151 - WYBORY DO PE
183/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 023 DO PE
182/OR/14 2014-05-08 JACEK DANIEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 002 - WYBORY DO PE
181/OR/14 2014-05-08 URSZULA JAŚKOWIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 158 DO PE
116/OR/14 2014-05-08 MAŁGORZATA FRANT-BŁAŻUCKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 005 DO PE.
110/OR/14 2014-05-08 ZBIGNIEW MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 068 WYBORY DO PE
115/OR/14 2014-05-08 ADAM JEZIERSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW- 110 DO PE.
114/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 038 DO PE.
113/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 039 WYBORY DO PE
111/OR/14 2014-05-08 BEATA PIASECKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 128 DO PE
309/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ STASIAK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 072 - WYBORY DO PE
308/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ STASIAK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 145 - WYBORY DO PE
314/OR/14 2014-05-08 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
500,00 NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. B. PRUSA 8 NA POTRZEBY WYBORÓW DO PE
112/OR/14 2014-05-08 DAWID PALUSZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 075 DO PE
292/OR/14 2014-05-08 PIOTR KOBYLAS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 028 WYBORY DO PE
291/OR/14 2014-05-08 MAREK KORNILUK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 060 DO PE.
290/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ MAKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 027 DO PE.
289/OR/14 2014-05-08 SYLWESTER BARYŁA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 089 DO PE.
288/OR/14 2014-05-08 SYLWESTER BARYŁA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 088 DO PE.
287/OR/14 2014-05-08 ANETA SKASSA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 126 DO PE.
286/OR/14 2014-05-08 ANETA SKASSA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 029 DO PE
264/OR/14 2014-05-08 KAROLINA DRABIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 112 - WYBORY DO PE
215/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ KALISZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 173 - WYBORY DO PE
307/OR/14 2014-05-08 MARCIN SKOWROŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 166 - WYBORY DO PE
306/OR/14 2014-05-08 EMIL PIOTROWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 187 DO PE
304/OR/14 2014-05-08 EWA MURAT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 037 WYBORY DO PE
303/OR/14 2014-05-08 SYLEWSTER KULISZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 094 - WYBORY DO PE
299/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF PRUCHNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 071 - WYBORY DO PE
296/OR/14 2014-05-08 PRZEMYSŁAW MOŚCICKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 040 DO PE
214/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ KALISZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 184 - WYBORY DO PE
213/OR/14 2014-05-08 TOMASZ GAWRYL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 130 - WYBORY DO PE
212/OR/14 2014-05-08 JACEK CHOMICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 019 DO PE
211/OR/14 2014-05-08 ALDONA MAZURKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 083 - WYBORY DO PE
244/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH WAJCHT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 150 WYBORY DO PE
254/OR/14 2014-05-08 PIOTR WÓJCIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 047 WYBORY DO PE
167/OR/14 2014-05-08 PIOTR ZAKRZEWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 193 DO PE.
253/OR/14 2014-05-08 PIOTR ROMANEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 146 DO PE
166/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH KRZACZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 192 DO PE.
165/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ BOROWIECKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 050 DO PE.
252/OR/14 2014-05-08 PIOTR KACHNIARZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 137 DO PE
164/OR/14 2014-05-08 MAREK KOSICKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 066 WYBORY DO PE.
163/OR/14 2014-05-08 MAREK KOSICKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 011 DO PE.
251/OR/14 2014-05-08 JACEK ODÓJ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 177 - WYBORY DO PE
162/OR/14 2014-05-08 DOMINIK KWIATKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 200 DO PE.
161/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF LEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 189 DO PE.
160/OR/14 2014-05-08 RENATA WRÓBLEWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 052 DO PE.
159/OR/14 2014-05-08 JUSTYNA MALINOWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 020 DO PE.
158/OR/14 2014-05-08 ADAM LIPIEC
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 169 DO PE.
157/OR/14 2014-05-08 JANUSZ ZIELIŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 167 DO PE.
156/OR/14 2014-05-08 EWA MURAT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 204 DO PE.
155/OR/14 2014-05-08 IWONA WILKOSZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 035 DO PE.
154/OR/14 2014-05-08 AGNIESZKA PERSJANOW
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 034
153/OR/14 2014-05-08 MARIA CIMEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 148 DO PE.
152/OR/14 2014-05-08 MIROSŁAW KAPICA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 044 DO PE.
151/OR/14 2014-05-08 JERZY KOLOWCA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 073 DO PE.
150/OR/14 2014-05-08 TOMASZ KWIATOSZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 194 DO PE.
149/OR/14 2014-05-08 TOMASZ GRĄDZIEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 191 DO PE.
148/OR/14 2014-05-08 PIOTR PILIPCZUK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 102 WYBORY DO PE
147/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ KOTECKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 172 DO PE.
146/OR/14 2014-05-08 JACEK MARKOWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 048 DO PE.
145/OR/14 2014-05-08 DARIUSZ CIEŚLA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 017 DO PE.
144/OR/14 2014-05-08 JANUSZ CIOCZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 121 DO PE.
143/OR/14 2014-05-08 JANUSZ CIOCZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 123 DO PE.
142/OR/14 2014-05-08 SEBASTIAN KOSOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 041 DO PE.
141/OR/14 2014-05-08 MAREK MISIURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 122 DO PE.
140/OR/14 2014-05-08 MARIA KRUPA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 010 DO PE.
139/OR/14 2014-05-08 ROMAN KOTARSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 181 DO PE.
138/OR/14 2014-05-08 MAGDALENA PRAJEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 111 DO PE.
137/OR/14 2014-05-08 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 203 WYBORY DO PE.
136/OR/14 2014-05-08 PIOTR BISZCZAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 096 DO PE.
135/OR/14 2014-05-08 IZABELLA PTAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 024 DO PE.
134/OR/14 2014-05-08 MARIUSZ MUSIATOWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 198 DO PE.
133/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF SZCZERBA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 081 DO PE.
132/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF JANKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW- 104 DO PE.
131/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 161 DO PE.
210/OR/14 2014-05-08 JACEK KACZKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 188 WYBORY DO PE
209/OR/14 2014-05-08 MIROSŁAW PIETRAŚ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 174 WYBORY DO PE
208/OR/14 2014-05-08 MIROSŁAW PIETRAŚ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 170 DO PE
207/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 206 - WYBORY DO PE
206/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 113 - WYBORY DO PE
205/OR/14 2014-05-08 TOMASZ IDZIKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 014 DO PE
204/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH GOLUS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 115 DO PE
203/OR/14 2014-05-08 PIOTR DROZD
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 082 WYBORY DO PE
202/OR/14 2014-05-08 ANNA SKOCZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 030 - WYBORY DO PE
201/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ GZIUT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 156 WYBORY DO PE
200/OR/14 2014-05-08 ADAM KAWKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 196 DO PE
199/OR/14 2014-05-08 JAKUB NASTAJ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 053 WYBORY DO PE
198/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 033 - WYBORY DO PE
197/OR/14 2014-05-08 ARKADIUSZ POLESZAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 152 WYBORY DO PE
196/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ DZWONKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 175 - WYBORY DO PE
195/OR/14 2014-05-08 BEATA URNIAŻ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 021 - WYBORY DO PE
194/OR/14 2014-05-08 EWA SZARUGA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 080 DO PE
193/OR/14 2014-05-08 RAFAŁ MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 006 WYBORY DO PE
192/OR/14 2014-05-08 PRZEMYSŁAW RACHWAŁ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 125 DO PE
191/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ MAZUREK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 124 DO PE
190/OR/14 2014-05-08 KAROLINA GIERCZAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 129 - WYBORY DO PE
189/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH GRYTA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 056 - WYBORY DO PE
188/OR/14 2014-05-08 MARIOLA MACKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 064 WYBORY DO PE
107/OR/14 2014-05-08 "AGAM" MICHAŁ DZIAMBA
14555,21 POMIARY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, RYNEK 1, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
313/OR/14 2014-05-08 TOMASZ KLECZEK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 149 DO PE.
312/OR/14 2014-05-08 JAN ŻAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 057 DO PE.
311/OR/14 2014-05-08 ARTUR OSTROWSKI
250,00 OBSŁUGA INFOTMATYCZNA OKW - 085 DO PE.
294/OR/14 2014-05-08 TOMASZ SZCZEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 190 - WYBORY DO PE
285/OR/14 2014-05-08 DIONIZY TRACZYŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 046 DO PE.
284/OR/14 2014-05-08 MARCIN CZERNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 043 DO PE.
283/OR/14 2014-05-08 MARCIN CZERNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 042 DO PE
282/OR/14 2014-05-08 KATARZYNA RAJCHEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 025 DO PE
281/OR/14 2014-05-08 DANIEL MARKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 059 DO PE.
280/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ PIÓROWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 103 DO PE.
279/OR/14 2014-05-08 ARNOLD POLAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 078 DO PE.
278/OR/14 2014-05-08 KONRAD BARYŁA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 143 DO PE
277/OR/14 2014-05-08 JAROSŁAW TOPOROWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 026 DO PE.
276/OR/14 2014-05-08 KAROL WILK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 095 DO PE.
275/OR/14 2014-05-08 DARIUSZ KULIŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 012 DO PE.
274/OR/14 2014-05-08 AGNIESZKA OPALIŃSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 134 DO PE.
273/OR/14 2014-05-08 IWONA GAJÓR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 061 DO PE.
272/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ KOWALCZYK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 051 DO PE.
271/OR/14 2014-05-08 DANIEL ROTKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 117 DO PE
270/OR/14 2014-05-08 DANIEL ROTKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 118 DO PE.
269/OR/14 2014-05-08 RENATA KOHUT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 201 DO PE.
418/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ STEFAŃSKI
1180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH CZŁONKÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH
417/OR/14 2014-05-08 KATARZYNA FIEDOREK
1430,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH CZŁONKÓW OBSŁUGI INF. OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW INF.,
416/OR/14 2014-05-08 DARIUSZ KRAWCZUK
1380,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW INF.
415/OR/14 2014-05-08 ANNA PIASECKA-SZCZEŚNIAK
3600,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA OPERATORÓW OBSŁUGI INF. OKW, UDZIALANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO OPERATOROM, PRZYGOTOWANIE I NADZÓR NAD PRZEPROWADZENIEM TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW, NADZÓR INFORMATYCZNY NA PROTOKOŁAMI OKW
268/OR/14 2014-05-08 RENATA KOHUT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 087 DO PE.
267/OR/14 2014-05-08 JAROSŁAW KAPITAN
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 182 DO PE.
266/OR/14 2014-05-08 JUSTYNA STOLAREK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 004 DO PE
265/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ WASIL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 119
260/OR/14 2014-05-08 MARTA ZGIET
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW- 007 DO PE.
259/OR/14 2014-05-08 ADRIAN KAŹMIERCZAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 058 DO PE.
258/OR/14 2014-05-08 PIOTR STĘPIEŃ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 138 WYBORY DO PE
180/OR/14 2014-05-08 ERYK SOWA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 018 DO PE.
179/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ DĄBRÓWKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 176 DO PE.
178/OR/14 2014-05-08 MAŁGORZATA RODZIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 106 DO PE.
177/OR/14 2014-05-08 MAŁGORZATA RODZIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 105 DO PE.
176/OR/14 2014-05-08 DOROTA HASIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 009 DO PE.
175/OR/14 2014-05-08 EWA MOMOT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 140 DO PE.
174/OR/14 2014-05-08 WALDEMAR NALBERSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 195 DO PE.
173/OR/14 2014-05-08 JOANNA PONIATOWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 164 DO PE.
172/OR/14 2014-05-08 DOROTA OSTROUCH
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 142 DO PE.
171/OR/14 2014-05-08 TOMASZ DWORAK-BAHAN
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 207 DO PE.
257/OR/14 2014-05-08 TOMASZ SZCZEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 133 WYBORY DO PE
256/OR/14 2014-05-08 TOMASZ SZCZEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 132 WYBORY DO PE
170/OR/14 2014-05-08 KAROL GŁAZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 077 DO PE.
169/OR/14 2014-05-08 MAREK SKRZYPIEC
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 205 DO PE.
168/OR/14 2014-05-08 MAREK SKRZYPIEC
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 001 DO PE.
255/OR/14 2014-05-08 TOMASZ SZCZEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 131 - WYBORY DO PE
83/OR/14 2014-05-08 MARZENA BLICHARZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 086 DO PE
420/OR/14 2014-05-08 RAFAŁ ŚLIWIŃSKI
1330,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH CZŁONKÓW OBSŁUGI INF. OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW INF.,
419/OR/14 2014-05-08 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI
1430,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH CZŁONKÓW OBSŁUGI INF. OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW INF.,
453/OR/14 2014-05-08 LUCYNA BARYŁA
2000,00 PRZYGOTOWANIE DOK. FINANSOWYCH, PRZYJMOWANIE UMÓW I RACHUNKÓW, WPROWADZANIE UMÓW, ROZLICZENIE DIET, DOT. WYBORÓW DO PE
293/OR/14 2014-05-08 GRZEGORZ GONTARZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 003 DO PE
250/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH MODZELEWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 178 DO PE
249/OR/14 2014-05-08 DAWID PALUSZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 076 - DO PE
248/OR/14 2014-05-08 TADEUSZ BEJM
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 067 WYBORY DO PE
247/OR/14 2014-05-08 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 135 WYBORY DO PE
246/OR/14 2014-05-08 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 136 WYBORY DO PE
245/OR/14 2014-05-08 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 139 DO PE
243/OR/14 2014-05-08 IWONA DROZDOWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 160 - DO PE
242/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ JANCZARA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 022 WYBORY DO PE
241/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 183 WYBORY DO PE
240/OR/14 2014-05-08 KAZIMIERZ FIRSZT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 157 DO PE
239/OR/14 2014-05-08 DOMINIK KWAŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 208 DO PE
238/OR/14 2014-05-08 LECH DANIEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 168 - WYBORY DO PE
237/OR/14 2014-05-08 RAFAŁ JABŁOŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 179 - DO PE
236/OR/14 2014-05-08 MAREK RADKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 049 WYBORY DO PE
235/OR/14 2014-05-08 DOROTA EWERT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 008 - WYBORY DO PE
234/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF SURMA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 101 WYBORY DO PE
233/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ BŁASZCZYK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 070 DO PE
232/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ BŁASZCZYK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 069 WYBORY DO PE
231/OR/14 2014-05-08 MARCIN SOCHA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 099 WYBORY DO PE
230/OR/14 2014-05-08 JACEK OCHMIŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 127 DO PE
229/OR/14 2014-05-08 KAMIL PYDA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 100 WYBORY DO PE
228/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ NOWAKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 199 WYBORY DO PE
227/OR/14 2014-05-08 MAŁGORZATA PŁACZKOWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 162 - WYBORY DO PE
226/OR/14 2014-05-08 IWO SKIBA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 180 DO PE
225/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ PALUSZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 092 WYBORY DO PE
224/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ PALUSZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 079 DO PE
223/OR/14 2014-05-08 GABRIEL JAROSZEWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 074 - WYBORY DO PE
222/OR/14 2014-05-08 KONRAD GĄSIOR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA OKW - 120 WYBORY DO PE
221/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA OKW - 109 WYBORY DO PE
220/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ PYC
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 062 - DO PE
219/OR/14 2014-05-08 MARTA WLAZIŃSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 114 DO PE
218/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH NIEDŻWIEDZKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA OKW NR 098 - WYBORY DO PE
217/OR/14 2014-05-08 ADAM GÓRECKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA OKW NR 045 - WYBORY DO PE
216/OR/14 2014-05-08 ADAM GÓRECKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 197 DO PE
263/OR/14 2014-05-08 WALDEMAR STACHURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 090 DO PE
262/OR/14 2014-05-08 PATRYK CIESIELSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 055 - WYBORY DO PE
261/OR/14 2014-05-08 BARTŁOMIEJ ZAMOJSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 054 DO PE
100/KP/14 2014-05-08 FEELGOOD SP.Z O.O.
26229,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ IV - TORBY BAWEŁNIANE.
117/GM/14 2014-05-08 BUCZKOWSKI KRZYSZTOF
40,00 UMOWA NR: 49/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:10
263/ZSS/14 2014-05-08 TARGI LUBLIN S.A.
44526,00 WYNAJĘCIE HALI TARGÓW NA II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN
99/KP/14 2014-05-08 FEELGOOD SP.Z O.O.
53552,97 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ X - KOSZULKI.
227/KL/14 2014-05-08 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY Z JANEM PAWŁEM II "WSPÓLNOTA TO TY I JA"
170/ST/14 2014-05-08 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - XXII MIĘDZYNARODOWY BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980
125/PN/14 2014-05-09 ROBERT SZLĘZAK
14000,00 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU
118/GM/14 2014-05-09 WOJCIECH ZLOT
40,00 DZIERŻAWA - UL. SMOLUCHOWSKIEGO - GARAŻ - CZ. DZ. NR 76/4 (OBR. 43, ARK. 14) - POW. 18 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
120/GM/14 2014-05-09 ZYGMUNT KONOPSKI
40,00 UMOWA NR: 52/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:25
22/GK/14 2014-05-09 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
297772,22 RĘCZNE ZIMOWE I LETNIE UTRZYMANIE ORAZ PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI Z MIESZANKI Z KRUSZYW MINERALNYCH WRAZ Z OBRAMOWANIEM W OGRODZIE SASKIM.
109/GM/14 2014-05-09 EDWARD CICHOSZ
SUSKA-CICHOSZ MARIANNA
60,00 DZIERŻAWA - UL. GDAŃSKA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 230/2 (OBR. 27, ARK. 1) - POW. 30 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
257/ZSS/14 2014-05-09 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4200,00 ZAKUP 420 SZTUK BILETÓW DO KINA NA 2 SEANSY FILMOWE W DNIACH 9 - 10 CZERWCA 2014 R. W KINIE "BAJKA" PRZY UL. IDZIEGO RADZISZEWSKIEGO 8 W LUBLINIE PRZEZNACZONYCH NA ORGANIZACJĘ W RAMACH LUBELSKICH DNI PROFILAKTYKI IMPREZY Z OKAZJI DNIA DZIECKA SKIEROWANEJ DO DZIECI ZE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WYDZIAŁEM ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN
36/IT/14 2014-05-09 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
17500,00 DZIERŻAWA 10 SZTUK KOPIAREK CYFROWYCH.
119/GM/14 2014-05-09 MIECZYSŁAW MIŁEK
30,00 UMOWA NR: 51/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:25
72/IR/14 2014-05-12 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
35854,50 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 7, PRZY UL. BRACI WIENIAWSKICH 10 W LUBLINIE
71/IR/14 2014-05-12 AMIGA ANDRZEJ MIGASIUK
16974,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA INSTALACJĘ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI URZĘDU MIASTA LUBLIN, ZLOKALIZOWANYCH NA X PIĘTRZE W BUDYNKU, PRZY UL. KARŁOWICZA 4 W LUBLINIE
265/ZSS/14 2014-05-12 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
10000,00 PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNEGO W LUBLINIE
101/KP/14 2014-05-12 ART BUYERS SP. Z O.O.
17798,10 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ XI TORBY PAPIEROWE I FOLIOWE
106/KP/14 2014-05-12 PROSTO SHOP LUBLIN JAKUB STRÓŻEK
8000,00 PRZEPRWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "I LOVE LBN MIXTAPE II"
102/KP/14 2014-05-12 AGENCJA REKLAMOWA OPTIMA ANITA-MAKARSKA-GURGACZ
4620,37 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ VII DZWONEK ROWEROWY 1080 SZT
107/KP/14 2014-05-12 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
2767,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ XIII KIESZONKI NA IDENTYFIKATOR
104/KP/14 2014-05-12 ART BUYERS SP. Z O.O.
5854,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN CZĘŚĆ VIII - ZESTAWY DWÓCH MAGNESÓW 2500 SZT
105/KP/14 2014-05-12 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1506,75 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY PLAKATÓW I ZAKŁADEK DO KSIĄŻKI DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
228/KL/14 2014-05-12 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
12000,00 WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE - SZTUKA W PRZESTRZENI PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
176/ST/14 2014-05-12 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
38685,96 MODERNIZACJA OSIEDLOWYCH BOISK SPORTOWYCH
114/ST/14 2014-05-12 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
99/OR/14 2014-05-12 WIESŁAWA BICZ
300,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 184 W LUBLINIE
230/KL/14 2014-05-12 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO
17000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO DZIELNICE KULTURY W 2014 R. FESTYN KOŚMINKA - "KOŚMINEK Z KULTURĄ"
452/OR/14 2014-05-12 PAWEŁ LUTY
500,00 WERYFIKACJA GEOGRAFII WYBORCZEJ, UTWORZENIE I URUCHOMIENIE INTERNETOWEJ WYSZUKIWARKI OBWODÓW GŁOSOWANIA I SIEDZIB OKW
383/OR/14 2014-05-12 DAGMARA WLAZIŃSKA
1600,00 SZKOLENIA OKW, PRZYGOTOWANIE ORAZ WYDAWANIE MATERIAŁÓW DLA POTRZEB OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DOK. WYBORCZYCH
382/OR/14 2014-05-12 ANNA BULIŃSKA
1550,00 PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYBORCZYCH
393/OR/14 2014-05-12 BARBARA KOWALCZYK
1700,00 USTALANIE SIEDZIB OKW, PRZEGLĄD WYPOSAŻENIA LOKALI OKW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, USTALANIE OSTATECZNYCH SKŁADÓW OKW, UDZIELANIE INF. CZŁONKOM OKW, DYŻUR TELEFONICZNY
392/OR/14 2014-05-12 SŁAWOMIR SZKODZIAK
1750,00 SZKOLENIE OKW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEN, PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
391/OR/14 2014-05-12 JAROSŁAW JUNG
3300,00 SZKOLENIE OKW,PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, SPORZĄDZANIE OSTATECZNYCH SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE OBWIESZCZEŃ, PRZYGOTOWANIE ZASTAWIENIA ULIC, PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O ZMIANIE SIEDZIB, PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
390/OR/14 2014-05-12 DOROTA MENCZEWICZ
2500,00 SZKOLENIE OKW, PRZYGOT. I WYSYŁKA ZAWIADOMIEN, PRZYGOTOWANIE LOSOWANIA SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, KOORDYNACJA PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
389/OR/14 2014-05-12 LESZEK GREGOROWICZ
1800,00 SZKOLENIE OKW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEN, PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
388/OR/14 2014-05-12 KONRAD MAZURKIEWICZ
1900,00 KOORDYNACJA PRZEGLĄDU LOKALI, KOORDYNACJA WYSYŁKI ZAWIADOMIEN, PRZYGOT.DRUKÓW I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
387/OR/14 2014-05-12 MARTA ZAJĄCZKOWSKA
2100,00 SZKOLENIE OKW, PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, KOORDYNOWANIE PLAKATOWANIA OBWIESZCZEŃ, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYBORCZYCH
386/OR/14 2014-05-12 AGNIESZKA KOSTECKA
1800,00 SZKOLENIE OKW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEN, PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
375/OR/14 2014-05-12 ANNA BANASZEK
1600,00 SZKOLENIE KOMISJI OKW , PRZYGOTOWANIE WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
373/OR/14 2014-05-12 REGINA MAJEWSKA
1850,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIALÓW.
372/OR/14 2014-05-12 AGNIESZKA FERENC
2500,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, PUBLIKACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
371/OR/14 2014-05-12 EDYTA SICZEK
2400,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIALÓW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW.
370/OR/14 2014-05-12 RENATA OWCZAREWICZ
1200,00 PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA ZAKUPÓW, PROWADZENIE EWIDENCJI MATERIAŁÓW.
369/OR/14 2014-05-12 KATARZYNA RYMUSZKO
1850,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁA ZAWIADOMIEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
368/OR/14 2014-05-12 EWA KOSZAŁKA
1800,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ WYDAWANIE MATERIAŁÓW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
366/OR/14 2014-05-12 JANUSZ PODGAJNY
2400,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ , PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYBORCZYCH
343/OR/14 2014-05-12 TOMASZ OKAPA
2204,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
345/OR/14 2014-05-12 MARTA WALO
2108,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
344/OR/14 2014-05-12 GRZEGORZ WALCZAK
1928,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
341/OR/14 2014-05-12 DAMIAN ANDRUKIEWICZ
2128,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
350/OR/14 2014-05-12 KRZYSZTOF IS(TOK
1966,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
319/OR/14 2014-05-12 DANIEL KOŁODZIEJ
2626,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PE
404/OR/14 2014-05-12 JADWIGA FURMANIAK
2000,00 USTALANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI UCZELNI POTRZEBY UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW WYBORCZYCH, SZKOLENIA OKW,
349/OR/14 2014-05-12 RAFAŁ MAZUREK
2048,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
348/OR/14 2014-05-12 MAŁGORZATA JURCZYK
2344,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
347/OR/14 2014-05-12 AGATA WIERZCHOŃ
2154,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
346/OR/14 2014-05-12 MACIEJ SZEWCZYK
2028,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
405/OR/14 2014-05-12 MARTA BANACH
1850,00 USTALANIE POSIEDZEŃ OKW PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIE LIST KANDYDATÓW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
406/OR/14 2014-05-12 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
1200,00 EWIDENCJA UMÓW ZLECENIOBIORCÓW REJESTRACJA W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
407/OR/14 2014-05-12 DOROTA KUNA
1200,00 EWIDENCA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW REJESTRACJA W ZUS ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
396/OR/14 2014-05-12 GRZEGORZ SZARUGA
1100,00 WYPOSAŻENIE LOKALI WYBORCZYCH, WYDAWANIE I ODBIÓR MATERIAŁÓW DLA OKW
395/OR/14 2014-05-12 DANIEL PAWLIKOWSKI
1100,00 WYPOSAŻENIE LOKALI WYBORCZYCH, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW.
394/OR/14 2014-05-12 GRZEGORZ MARCINIAK
1100,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU URN, PARAWANÓW,EKRANÓW ORAZ ODBIÓR MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
51/SOI/14 2014-05-12 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
1845,00 ORGANIZACJA VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ,,INNOWACJE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE''
49/MZON/14 2014-05-12 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
49/SOI/14 2014-05-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
23370,00 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONFERENCJI BRANŻOWEJ IT/ICT
342/OR/14 2014-05-12 MICHAŁ SIŁAKIEWICZ
2360,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PODZIALE NA OBWODY I SIEDZIBY OKW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
82/IR/14 2014-05-12 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
35670,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ PLACU PO FARZE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZOWANĄ INWESTYCJĄ
75/IR/14 2014-05-12 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
27921,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8, UL. NAŁKOWSKICH 102 W LUBLINIE
74/IR/14 2014-05-12 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
32964,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 4, UL. PUŁAWSKA 7 W LUBLINIE
73/IR/14 2014-05-12 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
36592,50 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 5, UL. SOWIA 5 W LUBLINIE
105/PN/14 2014-05-13 ANNA MAZUR
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU W FORMIE PREZENTACJI PT. "PLANOWANIE METOD I FORM REALIZACJI PROJEKTÓW ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH" W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
124/GM/14 2014-05-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 WYRAŻENIE ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 37/12 (OBR. 49, ARK. 5) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. NAD ZALEWEM 6-12/ UL. NAD ZALEWEM 2/ {UL.OSMOLICKIEJ 21, 23}/ {UL. OSMOLICKIEJ 17}/ UL. NAD ZALEWEM 1,3}/ UL. NAD ZALEWEM 7-13 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO ZAWARCIA UMOWY USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI.
113/GM/14 2014-05-13 IMPENSA INVEST SP. Z O.O.
3666,67 DZIERŻAWA - UL. PRZYJAŹNI - PARKING PŁATNY - CZ. DZ. NR 9/19 (OBR. 2, ARK. 3) - POW. 3120 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
173/ST/14 2014-05-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CZTERDZIESTKA" SP NR 40
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO DZIELNICA DZIESIĄTA - DZIESIĘĆ SPOSOBÓW NA SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU
330/OR/14 2014-05-13 SEBASTIAN MICHALSKI
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
326/OR/14 2014-05-13 ZBIGNIEW MACIUŁA
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
325/OR/14 2014-05-13 STANISŁAW OSTROWSKI
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
324/OR/14 2014-05-13 JÓZEF PARCHETA
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
327/OR/14 2014-05-13 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK W LUBLINIE, M. KOŻUCHOWSK
670,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. BURSZTYNOWEJ 3A NA POTRZEBY OKW- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
262/ZSS/14 2014-05-14 FUNDACJA "PRAESTERNO"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 68/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA
261/ZSS/14 2014-05-14 FUNDACJA "PRAESTERNO"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 62/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU I KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA
260/ZSS/14 2014-05-14 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 59/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU REALIZACJI DZIAŁANIA
231/KL/14 2014-05-14 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LUBLIN CZYTA PAPIEŻA"
232/KL/14 2014-05-14 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN PRZEZ KULTURĘ W RAMACH WSPÓŁORGANIZACJI XVII LUBELSKICH DNI RODZINY
24/GK/14 2014-05-14 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
14145,00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE KOLEKTOREM DESZCZOWYM ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH W REJONIE UL. ROMERA 1B DO RZEKI BYSTRZYCY WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
21/GK/14 2014-05-14 WOJEWODA LUBELSKI
243900,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE KONTYNUACJI REMONTU ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO, POŁOŻONEJ NA CMENTARZU PRZY UL. UNICKIEJ W LUBLINIE
6/ON/14 2014-05-14 JAN KONDRAK
3000,00 WYKONANIE KONCERTU W SKŁADZIE 4-OSOBOWYM LUBELSKIEJ FEDERACJI BARDÓW PODCZAS CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - EDYCJA IX
23/GK/14 2014-05-14 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
1799,49 WYKONANIE KURTYNY WODNEJ Z NAPISEM RADA DZIELNICY GŁUSK
316/OR/14 2014-05-14 KONRAD GĄSIOR
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 116 - WYBORY DO PE
328/OR/14 2014-05-14 DANIEL MARKOWSKI
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 165 WYBORY DO PE
331/OR/14 2014-05-14 ALTEST SP. Z O O
184,50 ANEKS DO UMOWY NR 237/OR/13, ZWIĘKSZENIE KWOTY UMOWY DO WARTOŚCI 4317,30 ZŁ
315/OR/14 2014-05-14 LESZEK WÓJCIK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 185 DO PE.
52/SOI/14 2014-05-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1968,00 ORGANIZACJA INTERNETOWEJ SESJI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 25 LAT PRZEMIAN GOSPODARCZYCH W POLSCE
310/OR/14 2014-05-14 KRZYSZTOF BŁASZCZYK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 108 - WYBORY DO PE
295/OR/14 2014-05-14 DOROTA HASIAK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 093 WYBORY DO PE
305/OR/14 2014-05-14 RAFAŁ JABŁOŃSKI
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 159 - WYBORY DO PE
302/OR/14 2014-05-14 DOMINIK ŁOLIK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 153 - WYBORY DO PE
301/OR/14 2014-05-14 DOMINIK ŁOLIK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 144 - WYBORY DO PE
300/OR/14 2014-05-14 DOMINIK ŁOLIK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 141 - WYBORY DO PE
298/OR/14 2014-05-14 TOMASZ KLECZEK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 031 - WYBORY DO PE
297/OR/14 2014-05-14 PAWEŁ BASAK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 163 - WYBORY DO PE
332/OR/14 2014-05-14 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
52118,00 BADANIA PROFILAKTYCZNE
79/IR/14 2014-05-14 MOBINO SP.Z O.O.
258300,00 WYKONANIE POLA DO GRY W MINIGOLFA DLA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM
76/IR/14 2014-05-14 "TRAWNIK PRODUCENT" SP.Z O.O.
598799,01 WYKONANIE POLA GOLFOWEGO ORAZ DRIVING RANGE DLA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
78/IR/14 2014-05-14 INBUD SPÓŁKA JAWNA M.RYBAK, R.RYBAK
494214,00 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W LUBLINIE, UL. KUNICKIEGO 116
77/IR/14 2014-05-14 P.W. "STACHYRA" STANISŁAW STACHYRA
198389,06 WYKONANIE OSIEDLOWEGO BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ NA OSIEDLU "BOTANIK", PRZY UL. ALTANOWEJ W LUBLINIE.
33/IT/14 2014-05-15 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14760,00 STAŁY SERWIS EKSPLOATACYJNY I AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DO ROZLICZANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLA FIRMY VERSO USŁUGI INFORMATYCZNE
5/ON/14 2014-05-15 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
2000,00 USŁUGA CATERINGOWA DLA 200 OSÓB NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - EDYCJA IX DLA OSÓB ORAZ INSTYTUCJI/ORGANIZACJI WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI LUB REALIZOWANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI NA RZECZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
4/ON/14 2014-05-15 FUNDACJA DANTIS
600,00 WYNAJEM SALI NA MINIMUM 200 OSÓB W DNIU 20 MAJA 2014 R. W GODZINACH 9:00 - 14:00 NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - EDYCJA IX DLA OSÓB ORAZ INSTYTUCJI/ORGANIZACJI WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI LUB REALIZOWANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI NA RZECZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
266/ZSS/14 2014-05-16 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
5000,00 NOC KULTURY - "PATROLE KULTURY"
267/ZSS/14 2014-05-16 PAWEŁ SATOWSKI
6680,00 MARSZ PO ZDROWIE IV - W RAMACH REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 R.
277/ZSS/14 2014-05-16 AGENCJA RAKI ROBERT PŁYWACZ
11881,80 UMOWA SPONSORINGU - ŚWIADCZENIE USŁUG PODCZAS II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN W LUBLINIE
109/KP/14 2014-05-16 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2460,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH LUB PLANSZY REKLAMOWEJ NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN, NA POTRZEBY KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ PROJEKTU "BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA LUBLIN"
108/KP/14 2014-05-16 APUS PRZEDSIĘBIORSTWO REKLAMOWO WYDAWNICZE MAREK LECKI
1276,13 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ XIV - TORBA PODRÓŻNA
106/PN/14 2014-05-16 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
4500,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 2-5 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
7/NW/14 2014-05-16 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
1700300,00 OBJĘCIE 17 003 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII CC O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 1 700 300,00 ZŁ (MILION SIEDEMSET TYSIĘCY TRZYSTA ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 1 700 300,00 ZŁ.
236/KL/14 2014-05-16 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "CYKL WYSTAW 4 X 4"
192/ST/14 2014-05-16 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
11000,00 ORGANIZACJA "OGÓLNOPOLSKIEGO TESTU COOPERA -EDYCJA WIOSENNA"
238/KL/14 2014-05-16 FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "FESTIWAL UKRAINA W CENTRUM LUBLINA 2014"
234/KL/14 2014-05-16 RADIO ER
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "DOBRE WAKACJE W DOBRYM TOWARZYSTWIE"
233/KL/14 2014-05-16 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
114000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016" - REALIZACJA ZADANIA LUBELSKI FESTIWAL GRAFFITI: "ALL MY CITY"
110/KP/14 2014-05-16 IRINA CHICHERINA
20858,96 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ I (DŁUGOPISY, OŁÓWKI,KREDKI)
122/PN/14 2014-05-19 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
169900,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH - ROZWIJANIE WIELOSTRONNEJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Z MIASTAMI Z KRAJÓW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO ORAZ Z ROSJI"
276/ZSS/14 2014-05-19 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O
10844,91 OCHRONA IMPREZY " II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN"
16/FE/14 2014-05-19 WOJEWODA LUBELSKI
-6989757,19 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 15/FE DOT. ZMIANY WYSOKOŚCI DOTACJI
235/KL/14 2014-05-19 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
29500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "CHATKA BLUES FESTIWAL"
237/KL/14 2014-05-19 FUNDACJA "TEATRIKON"
28000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "STACJE KULTURY"
112/PN/14 2014-05-19 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
200,00 PRODUKCJA DWÓCH WERSJI SPOTU RADIOWEGO DOTYCZĄCYCH TEMATYKI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN" WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH DO EMISJI
239/KL/14 2014-05-19 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
1100,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "ŚLADAMI 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY AK - RAJD HISTORYCZNY"
113/PN/14 2014-05-19 ANDRIJ SAWENEĆ
400,00 UMOWA NA TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE TREŚCI PUBLIKACJI "ALBUM VIP" W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
197/ST/14 2014-05-19 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
4200,00 KOORDYNACJA MIĘDZYNARODOWEGO WYDARZENIA REKREACYJNO-SPORTOWEGO TAFISA WORLD KIDS CHALLENGE DAY
25/GK/14 2014-05-19 MACIEJ WAC-WŁODARCZYK AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MWW
984,00 AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOKUMENTACJI PT. PRZEBUDOWA MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO ZLOKALIZOWANEJ NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM PRZY UL. UNICKIEJ W LUBLINIE
84/IR/14 2014-05-19 EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
11070,00 PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO NA ZADANIU "SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NF "(OD STUDNI D 33I W UL.SKALSKIEGO DO D 25 A W PROJEK. UL. BANACHA ORAZ SIEĆ KAN. DESZCZ. W AL. WITOSA NA ODC. OD KOMORY D 24 K DO ISTNIEJĄCEJ KOMORY D 35
242/KL/14 2014-05-19 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
7500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "VI GŁUSECKIE JAKUBKI"
80/IR/14 2014-05-19 ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH STANISŁAW KĘPKA
144228,83 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO I OŚWIETLENIA OD UL. BIAŁOSTOCKIEJ DO AL. JANA PAWŁA II W LUBLINIE
241/KL/14 2014-05-19 --TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - "AKCJA LATO W MIEŚCIE"
81/IR/14 2014-05-19 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 142/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI INWESTYCJI
83/IR/14 2014-05-19 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI NA 28 DNI OD DNIA UPRAWOMOCNIENIA SIĘ DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
110/PN/14 2014-05-19 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
36000,00 PRZYGOTOWANIE FILMIKU I SPOTU ORAZ EMISJA SPOTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ. KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI."
191/ST/14 2014-05-20 PIOTR NOWAK TECHRAMPS
38731,47 WYKONANIE, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SKATEPARKU STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
269/ZSS/14 2014-05-20 IRENEUSZ SIUDEM
300,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ NA TEMAT "BUDOWANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH" I WYGŁOSZENIE GO PODCZAS II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN
268/ZSS/14 2014-05-20 BAT JÓZEF BRODA
22140,00 WYKONANIE W DNIACH 20 - 21 CZERWCA 2014 R. WYSTĘPÓW MUZYCZNYCH PODCZAS II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN
47/OŚ/14 2014-05-20 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
28000,00 WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "ORGANIZACJA PROGRAMU UPOWSZECHNIAJĄCEGO RUCH ROWEROWY JAKO ALTERNATYWNEGO ŚRODKA TRANSPORTU DLA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM JEGO POZYTYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO ORAZ ORGANIZACJA EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU W LUBLINIE".
129/GM/14 2014-05-20 ROMAN GRZYBEK
190,40 UMOWA DZIERŻAWY ZAWARTA DN.2014/05/20 NA OKRES OD 2014/01/01 DO 2016/12/31- ROMAN GRZYBEK - UL. RUSAŁKI 18, DZ. 161/2, OBR. 34, ARK. 4 - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM.
48/OŚ/14 2014-05-20 STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY PRZYRODY,ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
10000,00 WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "REDAGOWANIE, SKŁAD, DRUK 3 NUMERÓW BIULETYNU EDUKACYJNEGO".
112/KP/14 2014-05-20 PRACOWNIA REKLAMY AD HALINA ZALEŃSKA
41375,97 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ II -A) JOJO; B) ZAGŁÓWEK; C)WOREK; D) BALON; E) TORBA SKŁADANA
113/KP/14 2014-05-20 PRACOWNIA REKLAMY AD HALINA ZALEŃSKA
17062,56 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ VI - A) ŚCIERECZKA DO OKULARÓW; B) WIZYTOWNIK; C) FRISBEE
98/IR/14 2014-05-20 HOMEWAY PIOTR BARTKOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 166/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Z PIENIĘŻNEJ NA GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ.
111/KP/14 2014-05-20 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UDZIELENIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ FOTOGRAFII ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO
46/OŚ/14 2014-05-20 FUNDACJA LARUS
22000,00 WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "ORGANIZACJA PROGRAMU UPOWSZECHNIAJĄCEGO WIEDZĘ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, OCHRONY PRZYRODY, ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA NATURALNEGO".
45/OŚ/14 2014-05-20 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
4000,00 WSPÓŁPRACA W REALIZACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z POPULARYZACJĄ ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI POPRZEZ ORGANIZACJĘ SEMINARIUM "EKOLOGIA NIE JEST MODĄ - JEST SZANSĄ, JEST CZYSTĄ KALKULACJĄ, JEST KONIECZNOŚCIĄ".
126/PN/14 2014-05-20 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
7840,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 35 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU "SOS - BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA LUDZI I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU: LWÓW, LUBLIN, ŁUCK I IWANO-FRANKIWSK"
336/OR/14 2014-05-20 KSJ ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STEC I S-KA S.J.
800,00 SPRZĄTANIE DOMU KULTURY PRZY UL. KUNICKIEGO 35 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA LOKALU DLA OKW NR 167
86/IR/14 2014-05-20 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
156548,35 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO, POCHYLNI I OŚWIETLENIA W REJONIE UL. RADZYŃSKIEJ W LUBLINIE
196/ST/14 2014-05-20 WYDAWNICTWO "TEST" BERNARD NOWAK
24600,00 USŁUGA PROMOCYJNA W PUBLIKACJI PT. "LUBLIN. PRZEWODNIK"
120/KP/14 2014-05-21 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
10000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYDARZENIA PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ "WESELE ŻYDOWSKIE", NA TERENIE STAREGO MIASTA W DNIU 2.08.2014R.
193/ST/14 2014-05-21 LUBELSKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
2100,00 REALIZACJA ZADANIA "ZAWODY W BIEGACH ROZSTAWNYCH 4X100 M I TECHNIKĄ SZWEDZKĄ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW"
114/KP/14 2014-05-21 SYNERGIA SP. Z O.O.
19500,00 OPRACOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO KONCEPCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO "KOMISARZ MACIEJEWSKI", NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN
54/SOI/14 2014-05-21 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
11992,70 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYSTAWY I WERNISAŻU KREATYWNI 2014 W DNIACH 23-31 MAJA 2014 R.
115/KP/14 2014-05-21 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE UŻYCZENIE GMINIE LUBLIN EKRANU LED WRAZ Z KONSTRUKCJĄ MOBILNĄ NA POTRZEBY WYDARZENIA "CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2014"
376/OR/14 2014-05-21 ANNA WASAK
500,00 WYPŁATA DIET DLA CZŁONKÓW OKW
374/OR/14 2014-05-21 RENATA DZIEWIĘCKA-BASAK
500,00 WYPŁATA DIET DLA CZŁONKÓW OKW.
385/OR/14 2014-05-21 LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z O.O.
178177,80 DOSTAWA PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GŁUSK I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RATOWNICTWO WODNE W LUBLINIE
104/IR/14 2014-05-21 PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES STANISŁAW PIEKARCZYK
89790,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA UDROŻNIENIU DRÓG EWAKUACYJNYCH W POZIOMIE SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W LUBLINIE, UL. RADOŚCI 13
99/IR/14 2014-05-21 NOVA TECHNOLOGIE OBIEKTOWE R. NIEMYJSKI & P. ANINOWSKI SP. J.
16949,40 DOSTAWA WYKŁADZINY NA WYPOSAŻENIE OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
118/KP/14 2014-05-21 DOKAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA HISTORIA KUCHNI DAWNEJ LUBELSZCZYZNY
87/IR/14 2014-05-21 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
746000,01 WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2, PRZY UL. POGODNEJ 52 W LUBLINIE
141/GM/14 2014-05-21 PAWEŁ KARWAŃSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA/UL. LIPIŃSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:205
188/ST/14 2014-05-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
183/ST/14 2014-05-21 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
179/ST/14 2014-05-21 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
119/KP/14 2014-05-21 AGIT AGNIESZKA RYDZ
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA ECO - DZIEŃ DZIECKA W HOTELU AGIT
117/KP/14 2014-05-21 MICHAŁ ŚLIWA
2500,00 AUTORSKI POKAZ SZTUK CYRKOWYCH Z PRZEPROWADZENIEM DWUGODZINNYCH WARSZTATÓW W DNIU 4 CZERWCA 2014R.
177/ST/14 2014-05-22 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
288/KL/14 2014-05-22 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
6000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA, W DNIACH 26-30 MAJA 2014 R.
246/KL/14 2014-05-22 FUNDACJA DANTIS
9000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KONCERT ZESPOŁÓW ARMIA I SIOSTRY JEREMIASZA"
247/KL/14 2014-05-22 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "STUDENCKA SOBÓTKA"
250/KL/14 2014-05-22 STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO MAŁY GŁUSK
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 30-LECIA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO MAŁY GŁUSK"
252/KL/14 2014-05-22 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE SŁAWINEK
6000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "AKCJA LATO W MIEŚCIE 2014 NA SŁAWINKU"
251/KL/14 2014-05-22 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ"
254/KL/14 2014-05-22 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
50000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA "IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. ST. SERWACZYŃSKIEGO"
248/KL/14 2014-05-22 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
3500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "WYDANIE PUBLIKACJI JUBILEUSZOWEJ 50-LECIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W LUBLINIE"
249/KL/14 2014-05-22 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA " (NA)KRĘĆ POLSKĘ NA LUBELSKI LIPIEC 1980"
172/ST/14 2014-05-22 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
2800,00 UDZIAŁ REPREZENTACJI LUBLINA NA VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE SENIORÓW - TRZECI WIEK NA START
17/BM/14 2014-05-22 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SAMOCHODU POŻARNICZEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM (RADIOTELEFON, GAŚNICA PROSZKOWA).
94/IR/14 2014-05-22 KEVISPORT EWA OSIŃSKA- SIWEK
13983,84 DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICZEGO NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
245/KL/14 2014-05-22 PAWEŁ LUTY
2900,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WSPÓŁPRACA PRZY OPRACOWANIU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW SIWZ (DOT. ZAKUPU I INSTALACJI SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB)
243/KL/14 2014-05-22 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
60000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDAWCĘ PROJEKTU "LUBLIN - RENESANS INSPIRACJI. NOTES KULTURALNY"
50/OŚ/14 2014-05-22 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
80000,00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH"
49/OŚ/14 2014-05-22 KAN-POL PPHU IWONA ŁOSIEWICZ
94029,30 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
119/PN/14 2014-05-22 MLINGUA SP.Z 0. 0.
1056,82 TŁUMACZENIE PISEMNE TEKSTU PUBLIKACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI ORAZ KOREKTA JĘZYKOWA I EDYTORSKA TEKSTU W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
120/ST/14 2014-05-22 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
18000,00 REALIZACJA ZADANIA "URODZENI BY WALCZYĆ. TRIATHLON LUBLIN 2014 I LUBLIN MARATON MTB 2014"
85/IR/14 2014-05-22 "TRAWNIK PRODUCENT" SP.Z O.O.
0,00 ZMIANA FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY DOT. BUDOWY POLA GOLFOWEGO ORAZ DRIVING RANGE DLA AKADEMII GOLFA W LUBLINIE
127/PN/14 2014-05-22 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 88/PN/14 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY
114/PN/14 2014-05-23 MAŁGORZATA PODGÓRSKA
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATU NT. PRAC KONSERWATORSKICH BUDYNKU KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU HERMAN
111/PN/14 2014-05-23 POLOT JERZY FURTAK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 260/PN/13 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU UMOWY
104/PN/14 2014-05-23 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
190/ST/14 2014-05-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
184/ST/14 2014-05-23 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
255/KL/14 2014-05-23 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
369,00 UMOWA LICENCYJNA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU TAŃCZĄCE EURYDYKI W DNIU 29.05.2014 R. W CENTRUM KONGRESOWYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
381/OR/14 2014-05-23 RAFAŁ FRANCKIE
495,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
380/OR/14 2014-05-23 TADEUSZ GRZYWACZ
495,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
379/OR/14 2014-05-23 MAREK NIŻNIOWSKI
240,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
378/OR/14 2014-05-23 ŁUKASZ GRZYWACZ
495,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
377/OR/14 2014-05-23 JAROSŁAW DĄBROWSKI
785,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH, OBSŁUGA MIEJSKIEGO BIURA DS. WYBORÓW
403/OR/14 2014-05-23 KAZIMIERZ KRÓL
400,00 POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PE
402/OR/14 2014-05-23 DARIUSZ WALCZYNA
300,00 POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PE
401/OR/14 2014-05-23 CZESŁAW MUCHA
800,00 ODBIÓR KART WYBORCZYCH, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PE
400/OR/14 2014-05-23 ZYGMUNT FAŁEK
800,00 ODBIÓR KART WYBORCZYCH, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PE
399/OR/14 2014-05-23 STEFAN MIKOŁAJCZUK
1300,00 WYDAWANIE I ODBIÓR MATERIAŁÓW WYBORCZYCH OD OKW, ODBIÓR KART WYBORCZYCH W ZW. Z WYBORAMI DO PE
338/OR/14 2014-05-23 KLIMA-SOFT ŁUKASZ KOWALCZYK
21426,60 KONSERWACJA I PRZEGLĄD INSTALACJI KLIMATYZACJI
318/OR/14 2014-05-23 PAWEŁ STASIECZEK
350,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ - WYBORY DO PE
317/OR/14 2014-05-23 JANUSZ TARCZYŃSKI
350,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ - WYBORY DO PE
397/OR/14 2014-05-23 KRZYSZTOF PASZCZYK
1300,00 ODBIÓR KART WYBORCZYCH, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW, PORZĄDKOWANIE LOKALI
398/OR/14 2014-05-23 ROBERT SZYMAŃSKI
1300,00 ODBIÓR KART, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW, PORZĄDKOWANIE LOKALI
55/SOI/14 2014-05-23 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
1230,00 WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI ,,SIEĆ PRZESTRZENIĄ WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ''
9/MKZ/14 2014-05-23 JACEK WÓJCIK
104811,00 PROJEKT BUDOWLANY ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH, REMONT PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH CZĘŚĆ PÓŁNOCNĄ BUDYNKU
8/MKZ/14 2014-05-23 KRZYSZTOF MADEJSKI
10722,00 KONSERWACJA I ZAMONTOWANIE XVII WIECZNEGO STROPU W POMIESZCZENIU NR 110 NA I PIĘTRZE KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ 1
7/MKZ/14 2014-05-23 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
29017,00 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY WEJŚCIU DO WIEŻY TRYNITARSKIEJ
6/MKZ/14 2014-05-23 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
70210,00 PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM PODDASZA - CZĘŚĆ DRUGA: NAPRAWA STROPU DREWNIANEGO OD KROKWI NR 36 DO NR 56. REMONT ZABEZPIECZAJĄCY BASZTĘ WODNĄ WRAZ REMONTEM MURKU OGNIOCHRONNEGO ORAZ NAPRAWĄ MURKU OPOROWO- OGRODZENIOWEGO
5/MKZ/14 2014-05-23 ARCHIDIECEZJA LUBELSKA
48546,00 WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POŻARU ETAP II
4/MKZ/14 2014-05-23 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
44835,00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY 3 OBRAZACH WRAZ Z RAMAMI. 1.OBRAZ ZWIASTOWANIA NMP W RAMIE DĘBOWEJ 2. OBRAZ ŚW. FRANCISZEK SALEZY W RAMIE DREWNIANEJ 3. OBRAZ WNIEBOWZIĘCIA NMP W RAMIE DREWNIANEJ
3/MKZ/14 2014-05-23 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
114989,00 WYMIANA WSZYSTKICH OKIEN W KOŚCIELE PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA WRAZ Z ZESPOŁEM WITRAŻY WEWNĄTRZ PAKIETÓW SZYBOWYCH.
2/MKZ/14 2014-05-23 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
26594,00 PRACE PRZY KONSERWACJI I RESTAURACJI ORYGINALNYCH WYPRAW I DEKORACJI MALARSKIEJ W KAPLICY BOCZNEJ PW. MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I W KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA W LUBLINIE
1/MKZ/14 2014-05-23 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
136328,00 KONSERWACJA POŁUDNIOWEJ RENESANSOWEJ ŚCIANY KAPLICY FIRLEJÓW KOŚCIOŁA P. W. ŚW. STANISŁAWA BP. W ZESPOLE KLASZTORNYM O.O. DOMINIKANÓW LUBLINIE.
147/GM/14 2014-05-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIACĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22/27 (OBR. 42, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KONRADA BIELSKIEGO 25A ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O.
18/GD/14 2014-05-23 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
1476,00 POMIAR KONTROLNY GRANICY DZIAŁKI NR 47/1 POŁOŻONEJ PRZY UL.OBROŃCÓW POKOJU 1 Z DZIAŁKĄ NR 45 STANOWIĄCĄ UL. OBROŃCÓW POKOJU
180/ST/14 2014-05-23 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
2000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
182/ST/14 2014-05-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI: LATO W MIEŚCIE
198/ST/14 2014-05-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU NA PIĄTKĘ
253/KL/14 2014-05-23 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 106/KL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA
240/KL/14 2014-05-23 TADEUSZ KARABOWICZ
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. PROJEKT TŁUMACZENIOWY TADEUSZA KARABOWICZA - WSPÓŁCZESNA LITERATURA UKRAIŃSKA.
178/ST/14 2014-05-23 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
26/GK/14 2014-05-26 REMONDIS SP. Z O. O.
1174101,61 KOMPLEKSOWA KONSERWACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU SASKIEGO.
275/ZSS/14 2014-05-26 JADWIGA KUŚMIERSKA
600,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM" W DNIU 10 CZERWCA 2014 R.
131/GM/14 2014-05-26 JERZY KRUSZYŃSKI
380,00 DZIERŻAWA, UL. SIEMIRADZKIEGO, PRZEZNACZENIE ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZ. DZ. NR 77 (OBR. 9, ARK. 16), DZIERŻAWA PŁATNA W STOSUNKU ROCZNYM
16/BM/14 2014-05-26 WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
8000,00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENACH WODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO.
97/IR/14 2014-05-26 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
108240,00 MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP ORAZ POPRAWA STANU INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO, PRZY UL. RYNEK 1 W LUBLINIE - WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
91/IR/14 2014-05-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
9471,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI ORAZ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OD UL. RADZYŃSKIEJ DO ZAPROJEKTOWANEGO CHODNIKA DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ - SPECJALISTYCZNEJ W LUBLINIE
92/IR/14 2014-05-26 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 95/IR/11 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA ZAKRESU UMOWY DOT. BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
93/IR/14 2014-05-26 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 11/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
88/IR/14 2014-05-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 79/IN/11ZMIENIAJĄCY WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ
89/IR/14 2014-05-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 47/IR/12 ZMIENIAJĄCY WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. ( ZASILANIE REZERWOWE) STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
90/IR/14 2014-05-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 46/IR/12 ZMIENIAJĄCY WARUNKI ORAZ DATĘ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. (ZASILANIE PODSTAWOWE) STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
339/OR/14 2014-05-26 P.H.ADMOR JERZY MORYTO
79959,71 DOSTARCZENIE ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ
273/ZSS/14 2014-05-26 BEATA PAWŁOWSKA
500,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM" W DNIU 10 CZERWCA 2014 R.
272/ZSS/14 2014-05-26 ANNA WÓJCICKA
500,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM" W DNIU 10 CZERWCA 2014 R.
117/IR/14 2014-05-26 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
341940,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BUDYNKU ŻŁOBKA, USYTUOWANEGO, PRZY UL. MŁODEJ POLSKI 30 W LUBLINIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI.
257/KL/14 2014-05-26 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
4500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "III DOMINIKAŃSKIE WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ W LUBLINIE"
124/PN/14 2014-05-26 TETYANA MYROVYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 266/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
274/ZSS/14 2014-05-26 ELŻBIETA TRUBIŁOWICZ
500,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM" W DNIU 10 CZERWCA 2014 R.
116/PN/14 2014-05-27 MAGDALENA BIS
2240,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW "WSPÓŁPRACA W GRUPIE - BUDOWA ZESPOŁU", W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW REGIONÓW TRANSGRANICZNYCH"
280/ZSS/14 2014-05-27 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 108/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
259/KL/14 2014-05-27 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
13500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LUBLIN BLUES SESSION"
194/ST/14 2014-05-27 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY - MISTRZOWIE Z LUBLINA
117/PN/14 2014-05-27 BARBARA SMOCZYŃSKA
2240,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW "WSPÓŁPRACA W GRUPIE - BUDOWA ZESPOŁU" W DN.12-13.06.14, W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW REGIONÓW TRANSGRANICZNYCH"
258/KL/14 2014-05-27 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
19000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - V EDYCJA "FESTYN PASJE LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH 2014"
95/IR/14 2014-05-27 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE "INNOTECH" SP. Z O.O.
651900,00 REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE, UL. PODZAMCZE 9
260/KL/14 2014-05-27 PM SP. Z O. O.
47000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU METODYKI PRINCE NA POZIOMIE FOUNDATION W LUBLINIE I WE LWOWIE - PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
116/KP/14 2014-05-28 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU ZORGANIZOWANIA W DNIACH 24-27 LIPCA 2014 R. IMPREZY PROMOCYJNEJ CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
121/KP/14 2014-05-28 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 UDZIELENIE LICENCJOBIORCY ZGODY NA PUBLIKACJĘ FOTOGRAFII ZE ZBIORÓW MUZEUM UMCS
122/KP/14 2014-05-28 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
19606,80 PREZENTACJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TYPU CITYLIGHT W UZGODNIONYCH 10 LOKALIZACJACH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WYKONAWCY, NA POTRZEBY PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
279/ZSS/14 2014-05-28 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8000,00 PROGRAM WSPIERAJĄCY DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA - CZAS NA ZMIANY II !
271/ZSS/14 2014-05-28 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 199/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
53/OŚ/14 2014-05-28 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
93000,00 WYKONANIE BADAŃ MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OPRACOWANIA RAPORTU NT. STRUKTURY I GĘSTOŚCI NASYPOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBLINIE.
120/PN/14 2014-05-28 EKO-GAMMA MAGDALENA GUZ
19680,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "INWENTARYZACJA OZE NA TERENIE LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN".
121/PN/14 2014-05-28 ŁUKASZ BILIK
19000,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "INWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH" W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN".
200/ST/14 2014-05-28 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
3000,00 WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ORGANIZACJA ZAWODÓW PUCHARU POLSKI BMX RACING
181/ST/14 2014-05-29 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
263/KL/14 2014-05-29 --FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "10 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH"
261/KL/14 2014-05-29 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
18000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "SCENA SZTUKMISTRZA 2.0"
244/KL/14 2014-05-29 JUSTYNA RECZENIEDI
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ (SOPRAN) PODCZAS KONCERTU TAŃCZĄCE EURYDYKI ORGANIZOWANEGO W RAMACH I LUBELSKIEGO ŚWIĘTA MUZYKI WOKALNEJ W DNIU 29.05.2014 R.
278/ZSS/14 2014-05-29 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA - CZAS NA ZMIANĘ I
201/ST/14 2014-05-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
7000,00 ORGANIZACJA FESTYNU SPORTOWEGO CZUBY POŁUDNIOWE DZIECIOM
101/IR/14 2014-05-29 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
0,00 UMOWA NR 6/RS/PZ/2014 Z DNIA 29.05.2014 R. WS. UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DOT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 26
262/KL/14 2014-05-29 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI 2014"
265/KL/14 2014-05-29 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 21/KL/14, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA.
17/FE/14 2014-05-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
4711,39 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 46/FE/11 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWALORYZACJA OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013.
58/OŚ/14 2014-05-29 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
59/OŚ/14 2014-05-29 SUK-POL ZDZISŁAW ZIENKIEWICZ
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
115/PN/14 2014-05-29 ABRYS SP Z O.O.
12127,80 PUBLIKACJA DWÓCH ARTYKUŁÓW W MIESIĘCZNIKU PRZEGLĄD KOMUNALNY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI"
100/IR/14 2014-05-29 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
0,00 UMOWA NR 5/RS/PZ/2014 Z DNIA 29.05.2014 R. WS. UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 43 I NR 48
19/BM/14 2014-05-30 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
615,60 ODBIÓR ODPADÓW PRZY UL. GŁUSKIEJ - SIEDZIBA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁUSKU
56/SOI/14 2014-05-30 MARTA SZTANDARSKA
6182,54 PRZYGOTOWANIE MEDIA PLANU DLA WYDZIALU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW ORAZ OPRACOWANIE REDAKCYJNE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH
127/GM/14 2014-05-30 MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA SYLWESTER LALAK
206,72 DZIERŻAWA - UL. ZEMBORZYCKA - DROGA DOJAZDOWA ORAZ CELE BUDOWLANE - DZ. NR 48/2, OBR.43, ARK.26. - POW. 646M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
285/ZSS/14 2014-05-30 "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "POMOC BRATNIA"
8350,00 ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA, NOCLEGÓW, SALI KONFERENCYJNEJ DLA CZŁONKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE, UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W SANDOMIERZU
284/ZSS/14 2014-05-30 USŁUGI TRANSPORTOWE GORZEL GABRIEL
1080,00 PRZEWÓZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA CZŁONKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE NA TRASIE LUBLIN - SANDOMIERZ, SANDOMIRZ - LUBLIN.
283/ZSS/14 2014-05-30 "CEPROZ" KRZYWICKA LILIANA
3200,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA CZŁONÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE NT. PRZEMOCY W RODZINIE, PROCEDURY NIEBIESKEJ KARTY W SANDOMIERZU.
282/ZSS/14 2014-05-30 JOLANTA WĄSOWSKA
5000,00 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA SPOŻYCIA ALKOHOLU W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ OSOBY NIELETNIE
281/ZSS/14 2014-05-30 JOLANTA WĄSOWSKA
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NIETRZEŹWOŚCI W ZAKŁADACH PRACY
27/GK/14 2014-05-30 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
5535,00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE MIEJSKIM KOLEKTOREM DESZCZOWYM ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH DO ZIEMI ZA POŚREDNICTWEM ZBIORNIKA RETENCYJNO-INFILTRACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH 100/20 I 100/48 W ELIZÓWCE GM. NIEMCE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
18/FE/14 2014-05-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
39528955,86 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "DROGI DOJAZDOWE DO WĘZŁA DROGOWEGO "JAKUBOWICE" OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17, S19|" (ODCINEK: "BUDOWA UL. POLIGONOWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ WILLOWĄ ULICĄ GEN. B. DUCHA DO GRANIC MIASTA LUBLIN") W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013.
18/BM/14 2014-05-30 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SPRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU SAMOCHODU POŻARNICZEGO
133/PN/14 2014-05-30 FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS NR 2 DOTYCZĄCY ZMIANY TEMINU UMOWY GŁÓWNEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
107/PN/14 2014-05-30 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
16955,00 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ NA III KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 2-4 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
123/PN/14 2014-05-30 TETYANA MYROVYCH
7000,00 PROMOCJA KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W ZAKRESIE TWORZENIA I UMIESZCZANIA INFORMACJI DOT. KONGRESU W INTERNECIE I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W JĘZYKACH: POLSKIM, ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM
134/IR/14 2014-05-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA POROZUMIENIEM STRON Z DNIEM 31-05-2014
102/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
61677,71 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH(MIN. ROBOTY ELEKTRYCZNE, DOSTAWA I MONTAŻ KAMER, OSŁONY NA GRZEJNIKI, KRATY NA KLATCE SCHODOWEJ, OBRZEŻA CHODNIKOWE, REMONT DROGI DOJAZDOWEJ) DOT. BUDYNKU SOCJALNO-SANITARNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
108/IR/14 2014-06-02 MEBLE S&K S.C. K.SOWIŃSKA M.SOWIŃSKI
65005,32 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
128/GM/14 2014-06-02 ROBERT CHODKOWSKI
100,50 DZIERŻAWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 67/33, OBR. 3, ARK.4 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM.
152/KP/14 2014-06-02 "SZTUKA I RZEMIOSŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY 81/KP/14 Z DNIA 28.04.2014 R. - ZMIANA W ZAKRESIE OKREŚLENIA KWOTY WYNAGRODZENIA UMOWNEGO BRUTTO, NIE POWODUJE ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA UMOWNEGO.
9/OW/14 2014-06-02 ALICJA PODOLAK
3600,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
12/OW/14 2014-06-02 ZOFIA KWIECIŃSKA
600,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
316/ZSS/14 2014-06-02 TELEWIZJA POLSKA S.A.
17000,00 WYPRODUKOWANIE I EMISJA AUDYCJI TELEWIZYJNEJ- TELEDYSKU DO PIOSENKI ,,NAJWIĘKSZY SKARB"
185/ST/14 2014-06-02 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI - "LATO W MIEŚCIE"
187/ST/14 2014-06-02 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI - "LATO W MIEŚCIE"
126/ST/14 2014-06-02 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
13510,00 ORGANIZACJA TURNIEJU KLAS PROFILOWANYCH MIASTA LUBLIN
256/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LATO NA CZECHOWIE 2014"
268/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KULTURA W MINIATURZE"
269/KL/14 2014-06-02 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
9900,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LUBELSKI PIKNIK REGGAE. OBCHODY 25 LAT POLSKIEJ SCENY SOUNDSYSTEMOWEJ"
264/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
9000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA"
267/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
8000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "SENIORADA 2014"
266/KL/14 2014-06-02 JAN KONDRAK
2700,00 WYKONANIE KONCERTU PT. ALBUM RODZINNY W RESTAURACJI HADES SZEROKA W DNIU 2 CZERWCA 2014 R.
270/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
12000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "NOC ŚW. JANA W SKANSENIE"
69/OŚ/14 2014-06-02 TURISDIS SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 117/OŚ/13 DOT.PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 30.06.2015R.
54/OŚ/14 2014-06-02 DEZ-DER KRZYSZTOF KARPIŃSKI
60000,00 ODKAMARZANIE TERENÓW MIASTA LUBLIN
51/OŚ/14 2014-06-02 PRACOWNIA MK MAGDALENA KORNACKA
3075,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ PLACU ZABAW PRZY UL. ZAWILCOWEJ DO PRZETARGU NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO PROJEKTU.
73/OŚ/14 2014-06-02 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 91/OŚ/12 DOT.PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 30.06.2015R. ORAZ ZAPEWNIENIA PRZEZ URZĄD PRZYŁĄCZA DO INTERNETU W CELU PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SIECI TOMRA.
107/IR/14 2014-06-02 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
6000,00 WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22 W LUBLINIE
146/IR/14 2014-06-02 PW GRETASPORT ILONA STAŃCZYK
-41141,68 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 242/IR/13 DOT. ZMNIEJSZENIA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
96/IR/14 2014-06-02 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OAZA
0,00 UDOSTĘPNIENIE GMINIE LUBLIN NIERUCHOMOŚĆ NA DZIAŁCE NR 66/2 O POW. 2,378 HA KW 251316 NA WYKONANIE PODBUDOWY BOISKA I NAWIERZCHNI Z POLIURETANU.
103/IR/14 2014-06-02 MG WENTYLACJA MAŁGORZATA GHANDOUR
105780,00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W SZATNIACH NA POZIOMIE "-1" BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 70
109/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
2460,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU: "RADOSNA SZKOŁA", PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4, PRZY UL. BRONOWICKIEJ 21 W LUBLINIE
111/IR/14 2014-06-02 SANIMEX PPH-U BOGDAN OLESZCZAK
14172,07 DOSTAWA WYPOSAŻENIA ŁAZIENKOWEGO (ZGODNIE Z WYKAZEM) NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
106/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
2460,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU:"RADOSNA SZKOŁA", PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W LUBLINIE, UL. KASPROWICZA 112
105/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
3075,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU:"RADOSNA SZKOŁA", PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE, UL. ŚLIWIŃSKIEGO 5
123/KP/14 2014-06-03 ALINA POSPISCHIL
4500,00 NAGRANIE I ZMONTOWANIE OK. TRZYDZIESTOSEKUNDOWYCH MATERIAŁÓW AUDIO ZE 180 OSOBAMI NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
384/OR/14 2014-06-03 ONUFRY KOSZARNY
6000,00 ANEKS DO UMOWY O DZIEŁO NR 258/OR/13 DOT. WYDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY
125/KP/14 2014-06-03 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5000,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH LUB PLANSZY REKLAMOWEJ NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN, NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
283/KL/14 2014-06-03 JÓZEF SZOPIŃSKI
1000,00 PROWADZENIE KONCERTÓW ZESPOŁU LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW ORAZ WYKONAWCÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM "DIAMENTY LUBLINA" Z OKAZJI 25. ROCZNICY WYBORÓW 4 CZERWCA 1989 R.
11/OW/14 2014-06-03 SŁAWOMIR DYBAŁA
1200,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W LUBELSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
10/OW/14 2014-06-03 ANNA WAWRUCH - LIS
3000,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
156/KP/14 2014-06-03 RADA EUROPY
303025,00 UMOWA O FINANSOWANIE PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI" W RAMACH WSPÓLNEGO PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ I RADY EUROPY
38/IT/14 2014-06-03 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ZE ZBIORU DANYCH REJESTR OBIEKTÓW GEODEZYJNYCH.
52/OŚ/14 2014-06-03 OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W LUBLINIE
4322,70 OKRESOWE BADANIE JAKOŚCI GLEBY I ZIEMI MIASTA LUBLIN
124/KP/14 2014-06-03 OKSANA TSYMBALIUK
9000,00 WYKONANIE AUTORSKICH ZDJĘĆ PORTRETOWYCH MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK LUBLINA NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
203/ST/14 2014-06-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
2200,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MŁODZI KOSZYKARZE - OGÓLNOPOLSKI FINAŁ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW ENERGA BASKET CUP
57/OŚ/14 2014-06-03 ZAKŁAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO GRZEGORZ KOSIOR
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
140/GM/14 2014-06-03 FRANCISZEK MALINOWSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:20
126/KP/14 2014-06-03 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
8000,00 AUTORSKIE WYKONANIE KONCEPCJI I PROJEKTÓW GRAFICZNYCH NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
271/KL/14 2014-06-03 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA -DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "FESTYN ŚWIĘTOJAŃSKI 2014"
278/KL/14 2014-06-04 MATIS ANITA STOLARSKA
5500,00 WYKONANIE PRZEZ ŁUKASZA DŁUGOSZA PROGRAMU MUZYCZNEGO WRAZ Z ORKIESTRĄ TRYBUNAŁU KORONNEGO PODCZAS KONCERTU W DNIU 7.06.2014 R. W BAZYLICE KLASZTORU OO.DOMINIKANÓW
279/KL/14 2014-06-04 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
70000,00 POROZUMIENIE W CELU WSPÓLNEGO ZORGANIZOWANIA WYDARZEŃ KULTURALNYCH PODCZAS OBCHODÓW JUBILEUSZU 70-LECIA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W DNIU 14.06.2014 R.
133/GM/14 2014-06-04 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
100,00 DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA - TYMCZASOWE WPROWADZENIE LINII KABLOWEJ SN - CZ. DZ. NR 74/7 (OBR. 39, ARK. 5) - POW. OK. 20 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
277/KL/14 2014-06-04 PRZEMYSŁAW STANISŁAWSKI
2000,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I DYRYGOWANIE, DOBÓR REPERTUARU ORAZ OPIEKA MERYTORYCZNA PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO
276/KL/14 2014-06-04 IZABELA SENKO
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DN. 07.06.2014 W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
275/KL/14 2014-06-04 IRINA STUKASZINA
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DN. 07.06.2014 W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
274/KL/14 2014-06-04 TOMASZ KUSIAK
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DN. 07.06.2014 W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
273/KL/14 2014-06-04 KATARZYNA CZERNIAWSKA
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DNIU 07.06.2014 R. W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
272/KL/14 2014-06-04 ALEKSANDRA MAZUREK
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DNIU 07.06.2014 R. W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
110/IR/14 2014-06-05 AK WENTYLACJA
95325,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI WRAZ Z ZASILANIEM I STEROWANIEM ORAZ TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI W POMIESZCZENIACH URZĘDU STANU CYWILNEGO, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
129/PN/14 2014-06-05 TETYANA MYROVYCH
14000,00 UMOWA ZLECENIE PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 ROKU
132/PN/14 2014-06-05 JSC "UKRAINIAN PRESS GROUP"
643,67 PUBLIKACJA ARTYKUŁU O POWIERZCHNI 1/8 SZPALTY FORMATU B3 W KOLORZE W DNIU 13 CZERWCA 2014 ROKU.
128/PN/14 2014-06-05 FONEMA OLGA KROKOWSKA
3840,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. KURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
61/SOI/14 2014-06-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA FORUM 360
57/SOI/14 2014-06-05 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 03 DO UMOWY NR 46/SOI/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW PŁATNOŚCI
411/OR/14 2014-06-05 EWA PLESZ
850,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIEGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW DO PE.
56/OŚ/14 2014-06-05 KOM-EKO S.A.
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
55/OŚ/14 2014-06-05 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
294/KL/14 2014-06-05 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
38873,85 DRUK I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH "LUBLIN. MIASTO KULTURY"
28/GK/14 2014-06-05 ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH TRYKACZ WOJCIECH
22667,36 USŁUGA POLEGAJĄCA NA RENOWACJI POMNIKA ,,SYMBOL LWOWA" ORAZ JEGO OTOCZENIA
186/ST/14 2014-06-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
26500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI - LATO W MIESCIE
286/ZSS/14 2014-06-05 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
0,00 ANEKS NA 1 DO UMOWY NR 184/ZSS/14 Z DNIA 11.04.2014 R. DOT. ZMIANY HARMONOGRAMU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
292/ZSS/14 2014-06-05 DRAMA DANCE DAWID MODRZEJEWSKI EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA
2500,00 PROWADZENIE INTEGRACJI RODZIN NA II OGÓLNOPOLSKIM ZJEŹDZIE DUŻYCH RODZIN
129/KP/14 2014-06-05 AGORA SA
4132,80 PUBLIKACJA 12 KOLOROWYCH REKLAM PRASOWYCH NA STRONACH REDAKCYJNYCH W GAZECIE CODZIENNEJ, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
128/KP/14 2014-06-05 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
30233,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROWADZENIE PORTALU INTERNETOWEGO DLA LUBELSKICH ORGANIZACJI"
131/KP/14 2014-06-05 JACEK SCHERER
400,00 ZAKUP ZDJĘCIA PANORAMICZNEGO MIASTA LUBLIN, WYKONANEGO Z DONŻONA W MUZEUM ZAMKU LUBELSKIEGO.
132/KP/14 2014-06-05 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
14760,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW 2014, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DN. 24-27.07.2014R., WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
130/KP/14 2014-06-05 JACEK SZAFRAŃSKI
4500,00 SPISANIE I REDAKCJA ORAZ PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH I W FORMIE PAPIEROWEJ TREŚCI WYWIADÓW Z 360 OSOBAMI, NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
7/PL/14 2014-06-06 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIE DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZBIORZE" DANE GEOGRAFICZNEJ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS"
191/GM/14 2014-06-06 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ RÓŻĄ CĘKALSKĄ ORAZ PANIĄ ANNĄ SURACKA-CHOJĘTA - PROWADZĄCE WSPÓLNIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ APTEKA SC RÓŻA CĘKALSKA ANNA SURACKA-CHOJĘTA S.C. I POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO) ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA JAKO DZIAŁKA NR 10/9 (OBR. 38, ARK. 3) POŁOŻONA PRZY UL. TURYSTYCZNEJ/ DR. DOJ.
19/GD/14 2014-06-06 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
15006,00 OPRACOWANIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH DLA TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE UL.CIEPŁEJ I UL.PRZESKOK - DZIAŁKI NR.3/1, NR 3/2 I NR 3 (OBR.17-KROCHMALNA, ARK.1 I 2)
282/KL/14 2014-06-06 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WARSZTATÓW TANECZNYCH PN. "I TY MOŻESZ TAŃCZYĆ TANGO" W DK RUTA W LUBLINIE.
131/PN/14 2014-06-09 PHU CZYSTA ENERGIA STANISŁAW KONDRATIUK
2600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZWOJU BUDOWNICTWA PASYWNEGO W LUBLINIE... W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
130/PN/14 2014-06-09 EKO AUDYTOR MAREK MICKANIEWSKI
1350,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN Z PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
132/GM/14 2014-06-09 MAŁGORZATA PODGÓRSKA
2361,79 DOKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY POLICHROMII ŚCIENNEJ W POMIESZCZENIU NA PARTERZE KAMIENICY PRZY RYNKU 8
290/ZSS/14 2014-06-09 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
8500,00 PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII W FORMIE CYKLU SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW LUBELSKICH UCZELNI
288/ZSS/14 2014-06-09 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
5000,00 PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII W FORMIE CYKLU SZKOLEŃ DLA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I WOJSKA
8/NW/14 2014-06-09 MKS LUBLIN S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY OBJĘCIA AKCJI 6/NW/14 DOTYCZĄCY ZMIANY NR RACHUNKU BANKOWEGO ORAZ TERMINU PŁATNOŚCI
62/SOI/14 2014-06-09 FUNDACJA POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO
0,00 WARUNKI I ZASADY UŻYWANIA GODŁA ,,TERAZ POLSKA''
58/SOI/14 2014-06-09 NIEDZIAŁEK MAREK NIEDZIAŁEK
72785,25 ZAPEWNIENIE OBSLUGI I WYKONANIE POD NADZOREM MERYTORYCZNYM URZĘDU MIASTA LUBLIN WYDARZENIA 360 FORUM W DNIACH 12-13 CZERWCA 2014
65/OŚ/14 2014-06-09 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
44500,00 DOTACJA ZADANIA PT. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
287/ZSS/14 2014-06-09 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII W FORMIE CYKLU SZKOLEŃ DLA PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
280/KL/14 2014-06-10 BAJM ANDRZEJ PIETRAS
55350,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PRZEZ ZESPÓŁ BAJM PODCZAS KONCERTU Z OKAZJI 70-L. UMCS W LUBLINIE
284/KL/14 2014-06-10 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA KONKURSÓW LITERACKICH: XXI KONKURSU PROZATORSKIEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA I XXIV KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ MŁODEGO AUTORA
156/GM/14 2014-06-10 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
889,29 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 12/UL. DŁUGIEJ 11, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 6/8 (OBR.16, ARK. 1) O POW. 831 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ KOMÓRKĄ.
39/IT/14 2014-06-10 TOP-NET
24969,00 DOSTAWA I INSTALACJA KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ PUNKTU HOTSPOT NA BUDYNKU PRZY UL. OWOCOWEJ.
40/IT/14 2014-06-10 "KRZ-TECHNIKA" ANDRZEJ KRZYSZYCHA
19926,00 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. LIPOWEJ I UL. OFIAR KATYNIA W LUBLINIE.
114/IR/14 2014-06-10 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
69987,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE.
63/OŚ/14 2014-06-10 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
1860,00 WSZCZEPIENIE 53 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
62/OŚ/14 2014-06-10 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
1860,00 WSZCZEPIENIE 53 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
61/OŚ/14 2014-06-10 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA REX DR N. WET. MACIEJ ORZELSKI I DR N. WET.
1860,00 WSZCZEPIENIE 53 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
60/OŚ/14 2014-06-10 GABINET WETERYNARYJNY "ZWIERZAK" BARBARA BANCERZ
1920,00 WSZCZEPIENIE 59 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
64/OŚ/14 2014-06-10 PAWEŁ TYPIAK
1469,91 PROWADZENIE IMPREZY PN. "EKOPIKNIK RODZINNY" ORGANIZOWANEJ W DNIU 29.06.2014R. W GODZINACH 12.00-18.00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE.
66/OŚ/14 2014-06-10 MARCIN ŁUKASIK
471,00 PROWADZENIE IMPREZY PN. "EKOPIKNIK RODZINNY" ORGANIZOWANEJ W DNIU 29.06.2014 R. W GODZINACH 12.00-18.00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE.
135/IR/14 2014-06-10 PW GRETASPORT ILONA STAŃCZYK
79998,03 WYKONANIE BIEŻNI ROZGRZEWKOWEJ O SZER. 2 M Z POLIURETANU NA ZADANIU:"BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA I BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ SPORTOWYCH, INSTALACJĄ OŚWIETLENIA I MONITORINGU ORAZ INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE, PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEJ 38
115/IR/14 2014-06-10 JOLANTA SALAMUCHA "DA VINCI" STUDIO WNĘTRZ, PROJEKTOWANIE KUCHNI I ŁAZ
50553,00 DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY - SZAFEK Z BLATAMI DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ LADY RECEPCYJNEJ W RECEPCJI NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ
289/ZSS/14 2014-06-10 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
5000,00 PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII W FORMIE CYKLU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH
189/ST/14 2014-06-10 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI - LATO W MIEŚCIE
281/KL/14 2014-06-10 GRZEGORZ KULIGOWSKI
11000,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM KULIGOWSKI BAND PODCZAS KONCERTU Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-L. UMCS
285/KL/14 2014-06-10 STOWARZYSZENIE RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI
9500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XVI LUBELSKIE ŚWIĘTO CHLEBA
67/OŚ/14 2014-06-11 KUIPERCOMPAGNONS B.V. RUIMTELIJKE BORDENING, STEDENBOUW, ARCHITECTUUR,
99189,97 OPRACOWANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI POPRAWY RELACJI RZEKI BYSTRZYCY I ZWIĄZANYM Z NIĄ SYSTEMEM WODNYM A MIASTEM.
155/GM/14 2014-06-11 MARTA URSZULA RYĆ
4428,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKI NR: 34/2 (OBR. 37, ARK. 7) O POW. 1319 M2, POŁOŻONA PRZY UL. ŁĘCZYŃSKIEJ 118, ZABUDOWANA BUDYNKIEM RESTAURACJI O POW. UŻYTKOWEJ 740,50 M2; 28/5 (OBR. 37, ARK. 7) O POW. 1312 M2, POŁOŻONA PRZY UL. GRAFFA, NIEZABUDOWANA; 35/9 (OBR. 37, ARK. 7) O POW. 3500 M2, POŁOŻONA PRZY UL. ŁĘCZYŃSKIEJ 118, NIEZABUDOWANA.
142/GM/14 2014-06-11 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
0,00 ANEKS 1 DO UMOWY 218/GM/13 Z DNIA 22.08.2013R. STRONY USTALAJĄ ŻE: "W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU JEJ ROZWIĄZANIA LUB WYGAŚNIĘCIA, WSZELKIE KOSZTY I OBOWIĄZKI WYNIKAJACE Z DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW OBCIĄŻAJĄ DZIERŻAWCĘ"
138/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH PRZY UL. ZBOŻOWEJ 22A, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 4 (OBR. 73, ARK. 4) O POW. 3260 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O POW. UŻYTKOWEJ 2105,70 M2 ORAZ PRZY UL. ZBOŻOWEJ 22I, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 5/10 (OBR. 73, ARK. 4) O POW. 964 M2 - W CELU USTALENIA OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU.
137/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ,I POŁOŻONEJ PRZY UL. WOLSKIEJ 5,5A OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 14/1 (OBR. 2, ARK. 7) O POW. 9002 M2, ZABUDOWANEJ DWOMA BUDYNKAMI O POW. UŻYTKOWEJ 2274,10 M2 I 1988,50 M2 - W CELU USTALENIA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU.
286/KL/14 2014-06-11 STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MASTO KULTURY, JUBILEUSZOWY KONCERT Z OKAZJI 20-LECIA CHÓRU KANTYLENA
135/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
615,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO 18A, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 58 (OBR. 9, ARK. 10) O POW. 6130 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O POW. ZABUDOWY 32 M2 - W CELU SPRZEDAŻY.
134/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
1045,50 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 39A, OZNACZOENJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 71/3 (OBR. 36, ARK. 4) O POW. 536 M2, ZABUDOWANEJ DWOMA BUDYNKAMI MIESZKALNYMI O POW. 160M2 I 120 M2 - W CELU ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.
133/KP/14 2014-06-11 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
4059,00 PRZEFORMATOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW.
134/KP/14 2014-06-11 AGORA SA
50430,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH ORGANIZOWANEJ PRZEZ WYDAWCĘ SPECJALNEJ AKCJI PROMOCYJNEJ ZWIĄZANEJ Z WYDARZENIEM KULTURALNYM CARNAVAL SZTUK - MISTRZÓW.
123/IR/14 2014-06-11 P.P.H.U. "UNI-DREW"
11562,00 WYKONANIE TORÓW ROWEROWYCH DO DIRT JUMPINGU DLA ROWERZYSTÓW POCZĄTKUJĄCYCH, ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH I ZAAWANSOWANYCH NA DZIAŁCE, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ I TETMAJERA W LUBLINIE
136/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
984,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. SUCHA 3A, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 161 (OBR, 16, ARK. 9) O POW. 166 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ DWOMA KOMÓRKAMI O POW. 47 M2, 9 M2 I 7M2 - W CELU SPRZEDAŻY.
301/KL/14 2014-06-12 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
40000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS "KONCERTU CHWAŁY" 19.06.2014 R. W LUBLINIE
287/KL/14 2014-06-12 KATARZYNA KLIMEK USŁUGI FUNDRAISINGOWE
1000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ PN. "I LUBELSKI WYŚCIG KACZEK"
136/KP/14 2014-06-12 ALEKSANDRA IWAŃSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE 25 ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
135/KP/14 2014-06-12 MACIEJ MIZERACKI
3000,00 PRZEPROWADZENIE 25 ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
137/KP/14 2014-06-12 KRZYSZTOF KSIĘSKI
3500,00 PRZYGOTOWYWANIE I PUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA LUBLIN MATERIAŁÓW DOT. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO; OPIEKA MERYTORYCZNA I OBSŁUGA WOLONTARIUSZY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W LUBLINIE; OBSŁUGA INFOLINII BUDŻETU OBYWATELSKIEGO;PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW DO SERWISÓW INFORMACYJNYCH
297/ZSS/14 2014-06-12 JUSTYNA KOZEK
4000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE AUTORSKIEGO WYSTĘPU SŁOWNO-MUZYCZNEGO WRAZ Z ORKIESTRĄ ŚW. MIKOŁAJA W DNIU 20.06.2014 R.
68/OŚ/14 2014-06-12 ANITA KOWALCZUK-SOBIESZCZAŃSKA
3075,00 WYKONANIE USLUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU POKAZU MODY RECYCLINGOWEJ, ORGANIZACJI WYSTAWY ZDJĘĆ O TEMATYCE RECYCLINGOWEJ, ORGANIZACJI WARSZTATÓW Z WYPLATANIA WIKLINY PAPIEROWEJ, PRZYGOTOWANIA STOISKA Z RĘKODZIEŁEM ORAZ PRZEPROWADZENIU KONKURSÓW PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO" NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W DNIU 29.06.2014R.
79/OŚ/14 2014-06-12 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/OŚ/14 DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU DO 31.07.2014 R.
119/IR/14 2014-06-12 EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 84/IR/14 DOTYCZĄCY SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W KOMPARYCJI UMOWY DOT. " WYKONAWCY"
116/IR/14 2014-06-12 PAWEŁ TIEPŁOW
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 250/IR/13 DOT. PRZESUNIĘCIA TERMINU REALIZACJI NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 24.05.2015
296/ZSS/14 2014-06-12 STUDIO USŁUG VIDEO I FOTO PRO-MIX ARKADIUSZ PAWŁOWSKI
2500,00 WYKONANIE KOPII PŁYTY CD-PAMIĄTKA Z II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN
311/ZSS/14 2014-06-12 TARGI LUBLIN S.A.
18243,36 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 263/ZSS/14 - TARGI LUBLIN SA
315/ZSS/14 2014-06-12 POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII PRZEZ SZTUKĘ
1200,00 ZORGANIZOWANIE WARSZTATÓW DLA UCZESTNIKÓW II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN W LUBLINIR
304/ZSS/14 2014-06-12 MEDIA LUBLIN MICHAŁ ŻYDEK
0,00 PRZYSTAPIENIE DO PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
295/ZSS/14 2014-06-12 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU"RODZINA TRZY PLUS"
294/ZSS/14 2014-06-12 BEATA KATARZYNA GAŁA SKLEP ENE DUE
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
293/ZSS/14 2014-06-12 DOMO-SYSTEM BOŻENA I ZBIGNIEW LISOWSCY SPÓŁKA JAWNA
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
289/KL/14 2014-06-12 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XXVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA 2014
291/KL/14 2014-06-12 BARTOSZ WÓJCIK
1100,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE, EDYCJA I KOREKTA TEKSTU ANGIELSKIEJ WERSJI FOLDERU "LUBLIN MIASTO KULTURY"
292/KL/14 2014-06-12 ANDRIJ SAWENEĆ
500,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE, EDYCJA I KOREKTA TEKSTU UKRAIŃSKIEJ WERSJI FOLDERU "LUBLIN MIASTO KULTURY"
290/KL/14 2014-06-12 FUNDACJA "5MEDIUM"
18000,00 REALIZACJHA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY - AKTYWNI ON/OFFLINE, EDYCJA II
139/GM/14 2014-06-12 ROBERT KARWOWSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
299/KL/14 2014-06-13 JUDYTA PAPP
4396,00 LICENCJA NA WYKORZYSTANIE ZDJĘCIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
29/GK/14 2014-06-13 OZIĘBŁO JADWIGA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
189059,61 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
60/SOI/14 2014-06-13 BIURO TARGÓW MONACHIJSKICH W POLSCE
57213,30 ZAPEWNIENIE WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 20 M2 NA MIEDZYNARODOWYCH TARGACH NIERUCHOMOSCI INWESTYCJI I NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH EXPO REAL 2014
293/KL/14 2014-06-13 ANNA SZOSTAK-MYRCZEK
4700,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I DYRYGOWANIE WYKONANIEM PROGRAMU MUZ, DOBÓR REPERTUARU, OPIEKA MERYTORYCZNA PODCZAS KONCERTU ZESPOŁU ŚPIEWAKÓW MIASTA KATOWICE CAMERATA SILESIA W DN. 27.06.2014
20/GD/14 2014-06-16 USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE STANISŁAW SEROKA
3950,00 ROZLICZENIE KSIEGI WIECZYSTEJ LU1I/00003866/7 - AL.SPÓLDZIELCZOŚCI PRACY 77
295/KL/14 2014-06-16 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY - LUBLIN SOUNDS GOOD
138/KP/14 2014-06-16 TVN MEDIA SP. Z O.O.
109809,06 EMISJA W PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH REKLAM DOTYCZĄCYCH TOWARÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (SPOT 15 SEKUND) W OKRESIE 05 LIPCA - 24 LIPCA 2014R.
151/GM/14 2014-06-16 MAREK ROSZCZEWSKI BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4649,40 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 5/UL. JAKUBOWICKIEJ 2 ORAZ PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 5
142/KP/14 2014-06-16 PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.
153750,00 UMOWA O WZAJEMNEJ WYMIANIE ŚWIADCZEŃ W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW
141/KP/14 2014-06-16 RESOVIA EXPO
1291,50 USTAWIENIE LAD W DNIACH 24-27 LIPCA 2014 R. NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW.
140/KP/14 2014-06-16 2KB KAROLINA BARTMAN I KRZYSZTOF BUĆKO SPÓŁKA CYWILNA
29028,00 WYNAJEM DWÓCH NAMIOTÓW SFERYCZNYCH NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
139/KP/14 2014-06-16 LUBCOM PIOTR GORYCKI
3813,00 UMOWA NA WYKONANIE DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW: 1) URUCHOMIENIE ŁĄCZA DO TRANSMISJI DANYCH 2)KONSERWACJA KAMERY WEB NA BUDYNKU POCZTY POLSKIEJ
148/KP/14 2014-06-16 TOTALIZATOR SPORTOWY SP Z O O
10000,00 ŚWIADCZENIA REKLAMOWE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014
302/ZSS/14 2014-06-16 PRIMA LESZEK GĘCA
3075,00 USŁUGA ARTYSTYCZNA POLEGAJĄCA NA PROWADZENIU UROCZYSTOŚCI OTWARCIA II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN W DNIU 20.06.2014 R. ORAZ CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ W DNIU 21.06.2014 R.
299/ZSS/14 2014-06-16 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO" SP. Z O.O.
52640,00 USŁUGA CATERINGOWA W CZASIE II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN
26/FE/14 2014-06-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
570813,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W LUBLINIE, ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
25/FE/14 2014-06-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
249035,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. WIKTORII MICHELISOWEJ W LUBLINIE, ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
9/NW/14 2014-06-16 DORADCA
14760,00 WYCENA AKCJI TARGI LUBLIN S.A.
142/PN/14 2014-06-16 KATERYNA GRĄBCZEWSKA
8300,00 OBSŁUGA TECHNICZNA, POMOC PRZY ORGANIZACJI PANELI I SEMINARIUM ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW TRZECH OTWARTYCH PANELI DYSKUSYJNYCH I SEMINARIUM W RAMACH KIEW.
135/PN/14 2014-06-16 DAGMARA KOCIUBA
2500,00 OPRACOWANIE REKOMENDACJI ZMIAN PRZESTRZENNYCH PLACU ŁOKIETKA, PLACU KOCHANOWSKIEGO, PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER
138/PN/14 2014-06-16 JAN KAMIŃSKI
3500,00 WYKONANIE OPRACOWAŃ GRAFICZNYCH W FORMIE MAP PRZEDSTAWIAJACYCH ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI W RAMACH PROJEKTU USER
141/PN/14 2014-06-16 MARCIN SKRZYPEK
4000,00 WYKONANIE OPRACOWANIA DOTYCZACEGO PRIORYTETYZACJI DZIAŁAŃ I PROJEKTÓW PILOTAZOWYCH W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH PLACU ŁOKIETKA, KOCHANOWSKIEGO I RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER
136/PN/14 2014-06-16 ADAM LESIUK
9500,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA PT. "STWORZENIE RAMOWEGO PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI I ZUŻYTYCH BATERII DLA MIASTA LUBLIN" Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH DO OPRACOWANIA W RAMACH PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
120/IR/14 2014-06-16 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 53/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
124/IR/14 2014-06-16 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
44420,24 WYKONANIE ROZBIÓRKI SCHODÓW ŻELBETOWYCH TERENOWYCH USYTUOWANYCH NA DZIAŁCE NR 20/2 OBRĘB 14 KALINOWSZCZYZNA/PRZY UL. KORYZNOWEJ W LUBLINIE.
118/IR/14 2014-06-16 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR
14760,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OGRODZENIA FRAGMENTÓW MURÓW GRANICZĄCYCH Z WYKONANYM OGRODZENIEM OGRODU SASKIEGO PRZY AL. RACŁAWICKICH W LUBLINIE ORAZ ODNOWIENIE MURU W REJONIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO
298/ZSS/14 2014-06-16 LESZEK GĘCA
4563,30 PROGRAM ANIMACYJNY NA II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN
143/GM/14 2014-06-16 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PODWALE SP. ZO.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 204/GM/13 DOT. ZMIANY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
304/KL/14 2014-06-17 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
578,10 LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU CAMERATA SILESIA W RAMACH CYKLU OPUS MAGNUM
130/ST/14 2014-06-17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
18000,00 ORGANIZACJA ZADANIA "XX LUBELSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ I MINISIATKÓWKI"
144/GM/14 2014-06-17 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
749,25 UMOWA DZIERŻAWY, PŁATNA W STOSUNKU ROCZNYM, Z PRZEZNACZENIEM NA PRZYSZKOLNY TEREN REKREACYJNY
146/KP/14 2014-06-17 MONIKA ŚLIWIŃSKA
5166,00 WYNAJEM, MONTAŻ, DEMONTAŻ I OBSŁUGA TECHNICZNA EKRANU LED NA POTRZEBY ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW 2014
145/GM/14 2014-06-17 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
678,00 UMOWA DZIERŻAWY, PŁATNA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM, PRZEZNACZENIE - DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. WESOŁEJ (DZ. NR 8, OBR. 34, ARK. 5)
145/KP/14 2014-06-17 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 116/KP/14 W SPRAWIE ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH SPONSORÓW
144/KP/14 2014-06-17 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6150,00 WZAJEMNE ŚWIADCZENIE STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014
291/ZSS/14 2014-06-17 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 201/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
50/MZON/14 2014-06-17 MONIKA HADAŁA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
137/PN/14 2014-06-17 -- OLGA KROKOWSKA
2420,00 USŁUGA TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS TRWANIA SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ "SOS - BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA LUDZI I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU: LWÓW, LUBLIN, ŁUCK I IWANO-FRANKIWSK".
139/PN/14 2014-06-17 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
15900,00 PRZYGOTOWANIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ PROMUJĄCEJ AKCJĘ PILOTAŻOWĄ PN. "REKLAMY W PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
122/IR/14 2014-06-17 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 1/IR/13 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
121/IR/14 2014-06-17 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 216/IR/12 ZMIENIAJACY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
303/ZSS/14 2014-06-17 ROBERT GRABLEWSKI
1500,00 WYKONANIE ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH PODCZAS II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN W LUBLINIE W DNIACH 20-22 CZERWCA 2014 R.
301/ZSS/14 2014-06-17 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
6542,00 PROGRAM ANIMACYJNY - II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DUŻYCH RODZIN
13/OW/14 2014-06-17 FUDA AGNIESZKA LASKOWSKA
5166,00 OPRACOWANIE, PRZEPROWADZENIE WSRÓD 8 NAUCZYCIELI Z PIĘCIU LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z LUBLINA BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ORAZ OPRACOWANIE ZBIORCZEGO RAPORTU
205/ST/14 2014-06-17 TOWARZYSTWO SPORTOWO - TURYSTYCZNE SOKOLIK W LUBLINIE
1500,00 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY BRONOWICE
146/GM/14 2014-06-17 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
3300,00 UMOWA DZIERŻAWY, PŁATNA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM Z PRZEZNACZENIEM NA ZBIERANIE I MAGAZYNOWANIE ODPADÓW ZGODNIE Z RAPORTEM O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO (KOD 17 05 04)
300/KL/14 2014-06-18 GRZEGORZ KONDRASIUK
310,00 KOREKTA TEKSTU POLSKIEJ WERSJI FOLDERU "LUBLIN - MIASTO KULTURY"
296/KL/14 2014-06-18 SOWA SP. Z O.O
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE "ROCZNIKA LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO"
151/KP/14 2014-06-18 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
40000,00 REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ (WYŚWIETLANIE SPOTU REKLAMOWEGO) NA MONITORACH USYTUOWANYCH NA STACJACH METRA WARSZAWSKIEGO W RAMCH DZIAŁAŃ PRMOCYJNYCH CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW
150/KP/14 2014-06-18 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8364,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII PROMOCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014
149/KP/14 2014-06-18 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
11772,30 DRUK ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014
147/KP/14 2014-06-18 AV CENTRUM
1722,00 ZASADY I WARUNKI WYNAJMU URZĄDZENIA (SPRZĘT MULTIMEDIALNY) NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW
14/OW/14 2014-06-18 KRZYSZTOF GUCMA
11040,00 USŁUGA ZORGANIZOWANIA W DNIACH 23-24 CZERWCA 2014 R. DWUDNIOWEJ WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO TORUNIA DLA 40 UCZESTNIKÓW, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
70/OŚ/14 2014-06-18 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
3444,00 ORGANIZACJA KONCERTU MUZYKI ŻEGLARSKIEJ W WYKONANIU ZESPOŁU "SHANTYMEN" PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO"
59/SOI/14 2014-06-18 PAWEŁ GAJEWSKI
6150,00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 4 KOMPLETÓW ZDJĘĆ LOTNICZYCH OBEJMUJĄCYCH ZAKRES SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, MIASTECZKA AKADEMICKIEGO, INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
421/OR/14 2014-06-18 BROSMED CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA JERZY BROSZKIEWICZ
3542,15 NAJEM BUDYNKU PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 38; MIESIĘCZNY CZYNSZ BRUTTO
71/OŚ/14 2014-06-18 STAGE AGENCY TOMASZ LEKTARSKI
13530,00 ORGANIZACJA KONCERTU MUZYKI REGGAE W WYKONANIU ZESPOŁU "TALLIB" PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO"
172/PN/14 2014-06-18 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
5568,00 OPRACOWANIE TREŚCI I SKŁAD WYDAWNICTWA ALBUMOWEGO (ALBUM VIP)
143/PN/14 2014-06-18 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH NR 126/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
127/IR/14 2014-06-18 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
0,00 UMOWA TRÓJSTRONNA POMIĘDZY MPWIK,GMINĄ LUBLIN, LPRINŻ - PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAKOŃCZENIA ROBÓT DOTYCZY REALIZACJI KOLEKTORA NF
78/OŚ/14 2014-06-18 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
39778,20 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM LOGO EKOLUBLIN NA POTRZEBY SYSTEMU ZACHĘT DLA MIESZKAŃCÓW UCZESTNICZĄCYCH W AKCJI EKOLUBLIN INSPIRUJE DO SEGREGACJI.
125/IR/14 2014-06-20 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PAREXBUD" SP. Z O.O.
80000,00 WYKONANIE PRZEBUDOWY BOISKA PRZY UL. JASPISOWEJ 2/4 W LUBLINIE
438/OR/14 2014-06-20 "HANESCO-NIERUCHOMOŚCI" SP. O.O.
4811268,20 NAJEM LOKALU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13
84/SOI/14 2014-06-20 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PROMOWANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA TRANSFERZE WIEDZY, TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.
128/IR/14 2014-06-20 P.P.H.U. "UNI-DREW"
5092,20 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
300/ZSS/14 2014-06-20 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
615,00 ZABAWA INTEGRACYJNA W RAMACH II OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU DUŻYCH RODZIN
126/IR/14 2014-06-23 WARBUD S.A
7527,60 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE PRZY UL PEOWIAKÓW 12
204/ST/14 2014-06-23 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
2293,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH W LEKKIEJATLETYCE
30/GK/14 2014-06-23 MELEX A&D TYSZKIEWICZ SP.J
21754,64 REMONT DWÓCH WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH MELEX TYP 946 O NUMERACH SERYJNYCH 226986 I 226897
154/KP/14 2014-06-23 MAGDALENA POKRZYCKA
250,00 USŁUGA PRZEWODNICKA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM POLEGAJĄCA NA OPROWADZENIU GOŚCI EUROPEJSKIEGO STOŁU WĘGLOWEGO
153/KP/14 2014-06-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJII ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
19/FE/14 2014-06-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1162350,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY Z DNIA 22.11.2010 R. O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007 - 2013, DOTYCZĄCY AKTUALIZACJI HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO
113/IR/14 2014-06-23 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
54120,00 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO WRAZ ZE SCHODAMI I MUREM OPOROWYM POMIĘDZY UL. SIELANKOWĄ, A UL. KOLOROWĄ W LUBLINIE.
41/IT/14 2014-06-23 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO
115005,00 ZAPEWNIENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX.
298/KL/14 2014-06-23 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE I USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W DNIACH 5-6 LIPCA 2014 R. PODCZAS 73. ROCZNICY MORDU POLSKICH PROFESORÓW WE LWOWIE
297/KL/14 2014-06-23 JANUSZ KARPIŃSKI
1100,00 OSOBISTE ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN PODCZAS FESTIWALU SHAZAMFEST W AYER'S CLIFF W KANADZIE W DNIACH 11-13 LIPCA 2014 R.
149/GM/14 2014-06-23 BOŻENA MICHAŁOWSKA
MICHAŁOWSKA BOŻENA,ZAWADZKA ANNA
124,95 DZIERŻAWA - UL. REJA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 7 (OBR. 9, ARK. 12) - POW. 119 M2
144/PN/14 2014-06-24 -- OLGA KROKOWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSLATORSKICH NR 137/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
74/OŚ/14 2014-06-24 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
41698,80 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE -NIEBEZPIECZNE W REJONIE I
75/OŚ/14 2014-06-24 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
37800,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE- NIEBEZPIECZNE W REJONIE II
72/OŚ/14 2014-06-24 GRESBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
44589,30 USUWANIE AZBESTU Z TERENU MIASTA LUBLIN
155/KP/14 2014-06-24 TVN MEDIA SP. Z O.O.
26568,00 UMOWA O WZAJEMNEJ WYMIANIE USŁUG W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ LUBLIN PROJEKTEM CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014 W DNIACH 24-27 LIPCA 2014
150/GM/14 2014-06-24 STALKOM MAREK STASZEWSKI
3000,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO RENAULT MASTER T35
6/BK/14 2014-06-24 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
0,00 ANEKS NR 2/2013 DO UMOWY KREDYTU NR 2/BK/13 ZE ŚRODKÓW FRIK BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) NA PRZEDSIĘWZIĘCIE: OPRACOWANIE KONCEPCJI, PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC: AL. SOLIDARNOŚCI, AL. SIKORSKIEGO I UL. GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
302/KL/14 2014-06-24 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
6000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KOLOROWE RYTMY - MUZYKA ZA CUKROWNIĄ"
303/KL/14 2014-06-24 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
4700,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ "AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA"
5/BK/14 2014-06-25 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
40000000,00 ZORGANIZOWANIE I OBSŁUGA EMISJI NIEPUBLICZNEJ 4 000 SZTUK OBLIGACJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 ZŁ KAŻDA NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 40.000.000 ZŁ
31/GK/14 2014-06-25 PRACOWNIA ARTYSTYCZNO-KAMIENIARSKA WITOLD MARCEWICZ
14760,00 WYKONANIE RENOWACJI 8 RZEŹB MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z POSTUMENTAMI, USTAWIONYCH WZDŁUŻ PASA DROGOWGO UL. FILARETÓW W LUBLINIE
160/GM/14 2014-06-25 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
10479,60 WYKONANIE 30 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
208/ST/14 2014-06-25 KLUB SPORTOWY MANTA
6000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ LUBLINA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW W NARCIARSTWIE WODNYM W LUBLINIE
210/ST/14 2014-06-25 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁEC
10000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ LUBLINA W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W II EUROPEJSKICH IGRZYSKACH STUDENCKICH W ROTTERDAMIE
306/KL/14 2014-06-25 FUNDACJA KAISERA SOZE
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "AKADEMIA KAISERA SOZE"
159/GM/14 2014-06-25 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1230,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. OLEJNEJ 12
309/KL/14 2014-06-25 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
80000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - CZAS I DŹWIĘK"
158/GM/14 2014-06-25 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1223,85 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ARCHIDIAKOŃSKIEJ 3
157/GM/14 2014-06-25 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14624,70 WYKONANIE 58 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W CELU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁAT Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI, AKTUALIZACJI I USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ TRWAŁEGO ZARZĄDU.
152/GM/14 2014-06-25 DOROTA KRZYŻANOWSKA
BUJKO KATARZYNA,KRZYŻANOWSKI MICHAŁ,ŁOZIŃSKA ANNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NAJMU NR 311/GM/13 DOTYCZĄCY ZMIANY W ZAKRESIE PODMIOTÓW WSKAZANYCH W MIEJSCE WYNAJMUJĄCEGO
305/KL/14 2014-06-25 PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA
9950,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - ŚREDNIOWIECZNY FESTYN NA OSIEDLU BOTANIK PT. "SZEŚĆ WIEKÓW HISTORII, KULTURY I SZTUKI ZE ŚW. JANEM Z DUKLI" W 600-LECIE URODZIN ŚW. JANA Z DUKLI - PATRONA POLSKI I ROKU 2014
310/KL/14 2014-06-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
12000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "Z KULTURĄ DO NIEBA" - II EDYCJA
211/ST/14 2014-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
308/KL/14 2014-06-26 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W 2014 R. " - UROCZYSTY KONCERT NA 300-LECIE METROPOLITALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W LUBLINIE
202/ST/14 2014-06-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
300000,00 USTALENIE ZASAD WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ GMINY NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE SPORTOWYM I SPORTOWO - REKREACYJNYM
148/PN/14 2014-06-26 ADAM KRÓL
14542,29 DRUK ORAZ DOSTAWA PUBLIKACJI KATALOGU PROMOCYJNEGO KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
149/PN/14 2014-06-26 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
1968,00 DRUK WRAZ Z DOSTAWĄ TECZKI PAPIEROWEJ WRAZ Z PAPIEREM FIRMOWYM W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
307/KL/14 2014-06-26 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
9000,00 WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA ORAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH SPOZA BUDŻETU MIASTA LUBLIN - "CHCEMY MIESZKAĆ W POLSCE"
67/SOI/14 2014-06-26 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU
0,00 OKREŚLENIE CELÓW, ZASAD I WARUNKÓW WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIEBIORCZOŚCI W LUBLINIE ORAZ PROMOCJI MIASTA LUBLIN
207/ST/14 2014-06-26 FILIP GRAJEWSKI GREIT.PL
27306,00 REALIZACJA PANELU DO ZARZĄDZANIA POZALEKCYJNYMI ZAJĘCIAMI SPORTOWYMI DLA UCZNIÓW
455/OR/14 2014-06-26 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
1968,00 OPRAWA INTROLIGATORSKA 15 555 SZTUK AKTÓW STANU CYWILNEGO
456/OR/14 2014-06-26 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA PROGMET
45387,00 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW METALOWYCH NA POTRZEBY POMIESZCZENIA URZĘDU MIASTA LUBLIN W BUDYNKU PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 38
153/GM/14 2014-06-26 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PODWALE SP. ZO.O.
500000,00 POROZUMIENIE NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 403/GM/13, DOT. ZWROTU NAKŁADÓW NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ URZĄDZEŃ PARKINGOWYCH
206/ST/14 2014-06-26 PIOTR NOWAK TECHRAMPS
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 191/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY
147/PN/14 2014-06-26 INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
19425,00 DRUK ORAZ DOSTAWA PUBLIKACJI "SZLAKI LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
169/GM/14 2014-06-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ LPEC S. A. NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 28/3 (OBR. 30, ARK. 3), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JUTRZENKI 9, USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ REGULUJĄCE OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI
190/GM/14 2014-06-27 "TARG-TATARY" SPÓŁKA CYWILNA JACEK SZEWCZUK, ANIELA BISZKONT, MIROSŁAW
1536,60 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI (CZ.DZ. NR 42/4, CZ. DZ. NR 42/3, OBR. 37, ARK. 9, LU1I/00117185/1) Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE TARGOWISKA PRZY UL. GOSPODARCZEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ,,TARG TATARY"; UMOWA PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
307/ZSS/14 2014-06-27 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
-19291,11 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 452/ZSS/13 Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R. DOT. PROWADZENIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (ROZWIĄZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON)
311/KL/14 2014-06-27 KRZYSZTOF GĄSIOR
1500,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTÓW CHÓRU I ORKIESTRY KAMERALNEJ "IUBILAEUM", W DNIACH 28-29.06.2014 R. W PAŁACU KULTURY MIASTA ŁUCK ORAZ W KATEDRZE ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W ŁUCKU (UKRAINA)
212/ST/14 2014-06-27 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 200/ST/14
132/IR/14 2014-06-27 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE DZ.9/8 -PRZESUNIĘCIE TERMINU
129/IR/14 2014-06-30 "TRAWNIK PRODUCENT" SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DOTYCZĄCY ZADANIA PN. "BUDOWA AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE, W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA
133/IR/14 2014-06-30 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
92865,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM I STEROWANIEM ORAZ TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI URZĘDU MIASTA LUBLIN, MIESZCZĄCYCH SIĘ NA X PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 W LUBLINIE
42/IT/14 2014-06-30 ŁUKASZ STASIAK
4000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI: KONSERWACJA STACJI ROBOCZYCH I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, CZYSZCZENIE, REGENERACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW
43/IT/14 2014-06-30 SYLWESTER BARYŁA
4000,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI: ZDALNE WSPARCIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA SPRZĘTU TJ.: STACJE ROBOCZE, DRUKARKI, KOPIARKI, SKANERY, CZYTNIKI KART INTELIGENTNYCH, INSTALACJA DRUKAREK I KOPIAREK
312/KL/14 2014-06-30 OŚRODEK PRAKTYK TEATRALNYCH GARDZIENICE
50000,00 ORGANIZACJA FESTIWALU "INDIA, INDIA...FESTIVAL. LUBLIN-GARDZIENICE" W DNIACH 24-28 WRZEŚNIA 2014 R.
76/OŚ/14 2014-06-30 KUIPERCOMPAGNONS B.V. RUIMTELIJKE BORDENING, STEDENBOUW, ARCHITECTUUR,
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 67/OŚ/14 Z DNIA 11.06.2014R. DOT. PRZEDŁUŻENIA OKRESU TRWANIA UMOWY DO DNIA 31.07.2014R.
150/PN/14 2014-06-30 HOTEL VICTORIA
5632,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 11 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 1-5 LIPCA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
157/KP/14 2014-06-30 IWONA KRYCZKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 19/KP/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OKRESU NA JAKI UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA
131/IR/14 2014-06-30 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0,00 ANEKS NR 1 PRZEDŁUŻAJĄCY TERMIN UMOWY PODSTAWOWEJ 77/IR/12
215/ST/14 2014-06-30 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 2/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW
214/ST/14 2014-06-30 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 52/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW
25/GD/14 2014-07-01 GEODETA WITOLD ROMANOWSKI
3900,00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI KALINÓWKA GM.GŁUSK OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 238/3 Z NIERUCHOMOŚCIAMI SĄSIEDNIMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR:238/22, 238/24, 238/9 I 419/4 (OBR.7-KALINÓWKA, ARK.1)
213/ST/14 2014-07-01 POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI "MODERNIZACJA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO START PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO"
21/GD/14 2014-07-01 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
183270,00 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA LUBLIN DLA OBR.:49-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE II, 50-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE III, 52-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE V
23/GD/14 2014-07-01 MARTA JASTRZĘBSKA
6000,00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - OS.SZEROKIE
22/GD/14 2014-07-01 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
1800,00 OPRACOWANIE MAPY STANU PRAWNEGO UWZGLĘDNIAJĄCEJ FAKTYCZNE ZAJĘCIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR 36/1(OBR.25-RURY A, ARK.6) POD DROGĘ PUBLICZNĄ
163/GM/14 2014-07-01 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
42,90 ANEKS NR 2 DO UMOWY DZIERŻAWY 114/GM/10 - DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA 25 - POD REALIZACJĘ PROJEKTU UNIJNEGO "MODERNIZACJA PODSTACJI PROSTOWNIKOWYCH ZASILAJĄCYCH TRAKCJĘ ORAZ WYMIANA TABORU TROLEJBUSOWEGO" - CZ. DZ. NR 22/13, 22/14 (OBR. 33, ARK. 11)
162/GM/14 2014-07-01 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
14735,54 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 252/GM/13 - DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA 25 - CZ. DZ. NR 22/7, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/15 (OBR. 33, ARK. 11), UL. WOJCIECHOWSKA 5 - CZ. DZ. NR 32/3 (OBR. 33, ARK. 12) - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIERŻAWCY
158/KP/14 2014-07-01 THEY.PL
72312,66 PRZYGOTOWANIE, PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE, OBSŁUGA MEDIOWA, OBEJMUJĄCA PLANOWANIE I REALIZACJE KAMPANII REKLAMOWYCH W RAMACH CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
164/KP/14 2014-07-01 TRES S.C. E. BYCZYK, L. CEGLARSKI RESTAURACJA "CZARNY TULIPAN" LUBLIN
3000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA 8 URODZINY AKWARELA CAFE
163/KP/14 2014-07-01 LUBELLA SP. Z O.O. S.K.
4348,52 WZAJEMNA WYMIANA ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014
162/KP/14 2014-07-01 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
22665,21 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW
139/IR/14 2014-07-01 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
80934,00 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 7, PRZY UL. BRACI WIENIAWSKICH 10 W LUBLINIE
138/IR/14 2014-07-01 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
42927,00 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 5, PRZY UL. SOWIEJ 4 W LUBLINIE
137/IR/14 2014-07-01 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
76813,14 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 4, PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 7 W LUBLINIE
315/KL/14 2014-07-01 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
2700,00 USŁUGA HOTELARSKA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
314/KL/14 2014-07-01 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
810,00 USŁUGA HOTELARSKA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
21/FE/14 2014-07-01 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
413482,01 ANEKS DO UMOWY NR 37/FE/11 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "INFRASTRUKTURA DLA STREFY EKONOMICZNEJ NA FELINIE W LUBLINIE - II ETAP" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013, DOTYCZĄCY DOFINANSOWANIA PROJEKTU
66/SOI/14 2014-07-01 MARTA SZTANDARSKA
12365,08 PRZYGOTOWANIE REALIZACJI KONKURSU O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ORAZ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
65/SOI/14 2014-07-01 MONIKA WOJTAS
4000,00 WSPARCIE MERYTORYCZNE I OPERACYJNE PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU USTANOWIENIE ŚCIŚLEJSZEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY URZĘDEM MIASTA LUBLIN, PODMIOTAMI WSPIERAJĄCYMI UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORST, A LOKALNYM BIZNESEM
64/SOI/14 2014-07-01 PAULINA OLCHOWSKA
3000,00 PRZYGOTOWANIE BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PUBLIKACJI, RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
63/SOI/14 2014-07-01 MICHAŁ GRABOWIECKI
5800,00 WSPARCIE MERYTORYCZNE I OPERACYJNE PRZY REALIZACJI KONKURSU PREZYDENTA MIASTA LUBLIN NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
83/OŚ/14 2014-07-01 POLSKIE TOWARZYSTWO REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT
2500,00 PROWADZENIE BAZY DANYCH PSÓW ZACZIPOWANYCH W RAMACH PROGRAMU "PODAJ ŁAPĘ" I EUROPETNET.
80/OŚ/14 2014-07-01 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W REALIZACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ PRZYRODNICZĄ I EKOLOGICZNĄ POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ I AKCJI PROEKOLOGICZNYCH SKIEROWANYCH DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA LUBLIN
160/PN/14 2014-07-01 HOTEL VICTORIA
1152,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 9 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 2-3 PAŹDZIERNIKA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
157/PN/14 2014-07-01 PAWEŁ KRZYWICKI
9500,00 UMOWA Z EKSPERTEM DS. EDUKACJI W RAMACH PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ. WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII"
146/PN/14 2014-07-01 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
177350,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013
151/PN/14 2014-07-01 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1080,00 UMOWA NA USŁUGI TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I ODWROTNIE PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
154/PN/14 2014-07-01 HOTEL VICTORIA
5632,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 11 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 14-18 PAŹDZIERNIKA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
156/PN/14 2014-07-01 HOTEL VICTORIA
3328,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 13 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 26-28 LISTOPADA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
155/PN/14 2014-07-01 HOTEL VICTORIA
5632,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 11 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 4-8 LISTOPADA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
140/PN/14 2014-07-01 ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK
11825,00 KONSULTACJA EKSPERCKA WOBEC KOMITETU STERUJACEGO PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
163/PN/14 2014-07-01 ANASTASIYA KINZERSKA
799,98 UMOWA NA USŁUGĘ TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO W DNIACH 26-28.10.2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
162/PN/14 2014-07-01 ANASTASIYA KINZERSKA
850,00 UMOWA NA USŁUGĘ TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W DNIACH 03-07.11.2014 R. W RAMACH PROJEKTU: "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
161/PN/14 2014-07-01 ANASTASIYA KINZERSKA
850,00 UMOWA NA USŁUGĘ TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W DNIACH 13-17.10.2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
152/PN/14 2014-07-01 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNI
7200,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "PODSTAWOWE ZASADY ASEPTYKI (REŻIM SANITARNY) DLA 34 PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE
44/IT/14 2014-07-01 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
24000,00 WSPARCIE POGWARANCYJNE SYSTEMU OBSŁUGI GŁOSOWAŃ
24/GD/14 2014-07-01 GEODETA WITOLD ROMANOWSKI
2900,00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.NAMYSŁOWSKIEGO 22A Z NIERUCHOMOŚCIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.NAMYSŁOWSKIEGO 22 (OBR.21-OSIEDLA LSM, ARK.2)
32/GK/14 2014-07-02 INTER GARDEN MAŁGORZATA JORDAN-SZYKUŁA
1200,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA USTAWIENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WATYKAŃSKIEJ I UL. SZCZERBOWSKIEGO
313/KL/14 2014-07-02 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
4000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "NA SZLAKU LUBELSKIEJ KULTURY"
316/KL/14 2014-07-02 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "FESTIVAL DES ARTS SACRES", W DNIACH 25-27 LIPCA 2014 R. W ABBAYE DE PONTIGNY (FRANCJA)
172/GM/14 2014-07-02 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZIAŁKA NR 10/2 (OBR. 11, ARK. 8) POŁOŻONA PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 147.
172/KP/14 2014-07-02 ALEKSANDRA IWAŃSKA
5900,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z BUDOWANIEM SIECI LOKALNEJ NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI:SIECI SPOŁECZNE DLA RÓŻNORODNOŚCI".
173/KP/14 2014-07-02 JAQBS JAKUB SUROWIEC
6027,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH I MATERIAŁÓW NA POTRZEBY ORGANIZACJI WYDARZENIA CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014
171/KP/14 2014-07-02 PAWEŁ RYDZEWSKI
16200,00 PRZYGOTOWANIE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH, OPRACOWANIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO LOKALNEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z MIGRANTAMI I CUDZOZIEMCAMI NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI: SIECI SPOŁECZNE DLA RÓŻNORODNOŚCI".
20/BM/14 2014-07-02 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
30000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W LUBLINIE - ZAKUP MATERIAŁÓW PROFILAKTYCZNO - PREWENCYJNYCH.
184/KP/14 2014-07-02 BEATA STELMASZUK
500,00 STWORZENIE 3 AUTORSKICH PROJEKTÓW GRAFICZNYCH NA KUBEK Z OKAZJI PIĄTEJ EDYCJI CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW
170/KP/14 2014-07-02 MAŁGORZATA SZYSZKA
7300,00 PRZYGOTOWANIE BADAŃ O CHARAKTERZE ZOGNISKOWANYCH WYWIADÓW GRUPOWYCH ORAZ OPRACOWANIE RAPORTU NA TEMAT FAŁSZYWYCH PRZEKONAŃ I TWIERDZEŃ O CHARAKTERZE "PLOTEK" NA TEMAT CUDZOZIEMCÓW MIESZKAJĄCYCH W LUBLINIE, NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI: SIECI SPOŁECZNE DLA RÓŻNORODNOŚCI"
159/KP/14 2014-07-02 EUROZET SP. Z O. O.
89913,00 ZAKUP CZASU ANTENOWEGO I REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ W RAMACH OFERTY "ZET NA KÓŁKACH"CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014" NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ RADIO ZET ORAZ NA WWW.RADIOZET.PL
160/KP/14 2014-07-02 EUROZET SP. Z O. O.
64402,80 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH OBJĘCIA WYŁĄCZNEGO RADIOWEGO PATRONATU MEDIALNEGO RADIA ZET NAD IMPREZĄ POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUK - MISTRZÓW 2014 W LUBLINIE.
169/KP/14 2014-07-02 KAROLINA SYDOW
800,00 PRZYGOTOWANIE RAPORTU PO SPOTKANIU KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM PARTYCYPACYJNEGO MODELU ZARZĄDZANIA WIELOKULTUROWOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POZNANIA
167/KP/14 2014-07-02 EMILIA SIWIEC
900,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014.
168/KP/14 2014-07-02 HERBAPOL-LUBLIN S.A.
7049,38 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA KULTURALNEGO CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
166/KP/14 2014-07-02 ARPOS PIOTR ARNOLDES
2996,28 WYKONANIE ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
136/IR/14 2014-07-02 "BUDO-KOMPEX" P.B. LUDIAN STANISŁAW
1592591,70 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE W REALIZOWANYM BUDYNKU SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN
343/KL/14 2014-07-02 JAKUB SZWED
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 403/KL/13 Z 30.12.2014 R. - ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO
20/FE/14 2014-07-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-218732,92 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 5/FE/12 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO
10/MKZ/14 2014-07-02 FUNDACJA CHROŃMY CMENTARZE ŻYDOWSKIE W LUBLINIE
90000,00 ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO
145/PN/14 2014-07-02 ANNA MCCREA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DZIEŁO NR 95/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA ZADANIA
165/KP/14 2014-07-02 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA STREET FESTIWAL.
161/KP/14 2014-07-02 GRZEGORZ IGNACIUK GRZVIDEOS
4000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI FILMOWEJ CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014.
317/KL/14 2014-07-02 JAN PASZKIEWICZ
3300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW TWORZENIA TELEDYSKÓW I PREZENTACJI AUTORSKICH TELEDYSKÓW
8/PL/14 2014-07-03 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
56088,00 WYKONANIE 60 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ.
306/ZSS/14 2014-07-03 --PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGEL
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 205/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UMOWY.
82/OŚ/14 2014-07-03 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1697,40 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO".
216/ST/14 2014-07-03 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
1500,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ LUBLINA POPRZEZ UDZIAŁ ZAWODNICZKI W MISTRZOSTWACH ŚWIATA KADETEK W SNINIE
153/PN/14 2014-07-03 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.
19180,80 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM DLA 40 UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
144/IR/14 2014-07-03 FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD WÓJCIK
9980,22 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ SIEDZIBY RADY DZIELNICY WIENIAWA PRZY AL. RACŁAWICKICH W LUBLINIE
314/ZSS/14 2014-07-03 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO" SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
164/GM/14 2014-07-03 OPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
813,75 UMOWA NR: 62/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. : 465
161/GM/14 2014-07-03 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 20-048 LUBLIN UL. LEGIONOWA 2
306,00 DZIERŻAWA - AL. RACŁAWICKIE - TERMOMODERNIZACJA ORAZ ZAPLECZE BUDOWY - CZ. DZ. NR 36 (OBR. 26, ARK. 4) - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
141/IR/14 2014-07-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1915,88 UMOWA NR 373131 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO ORAZ OŚWIETLENIE TERENU UL. JUDYMA 1 DZIAŁKA 149
140/IR/14 2014-07-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
131,73 UMOWA NR 373134 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PLACU BUDOWY UL. JUDYMA 1 DZIAŁKA 149
313/ZSS/14 2014-07-03 "AUCHAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
130/IR/14 2014-07-03 TADEUSZ KWAŚNIAK
4067,00 POROZUMIENIE O CZASOWYM ZAJĘCIU TERENU (UDOSTĘPNIENIU) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 6/13, OBR.7, ARK. 1 ORAZ DZIAŁKĘ 6/15, OBR. 7, ARK. 1 KONIECZNYM DO REALIZACJI ZADANIA PN. "BUDOWA KALEKTORA DESZCZOWEGO N-F"
142/IR/14 2014-07-03 BUDIMEX S.A.
-2556,35 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 115/IR/13 Z DNIA 26.06.2013 ZMIENIAJĄCY KWOTĘ UMOWY
143/IR/14 2014-07-04 "JUR - BUD" USŁUGI BUDOWLANE JERZY SYROKA
276249,99 REMONT BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 (REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA, KLATKI SCHODOWEJ PARTERU I I PIĘTRA, VIII PIĘTRA, ROBOTY ZEWNĘTRZNE)
165/GM/14 2014-07-04 PPH YARD SP. Z O.O.
967,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 17, DZIAŁKA NR 2/8 O POW. 0,0967 HA (OBRĘB 36, ARKUSZ MAPY 1) PRZEZNACZONA NA PARKING.
305/ZSS/14 2014-07-04 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
-1250,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 192/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY LICZBY UCZESTNIKÓW OBOZU, KWOTY UDZIELONEJ DOTACJI ORAZ TREŚCI ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY.
81/OŚ/14 2014-07-07 SAME DOBRE APTEKI SP. Z O.O.
5,00 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA BO-45/E DO PROWADZENIA ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW W APTECE, 5 ZŁ ZA POJEMNIK ROCZNIE
319/KL/14 2014-07-07 FUNDACJA AKTYWNI RODZICE
12000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "SMYKI .KONCERTY OTWARTE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI"
145/IR/14 2014-07-07 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
147600,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
166/GM/14 2014-07-07 FIRMA WIERZCHOWSCY S.C. LIDIA WIERZCHOWSKA I JANUSZ WIERZCHOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 92/GM/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI POROZUMIENIA
176/GM/14 2014-07-07 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZIAŁKA NR 20/5 (OBR. 19, ARK. 8) PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 14.
318/KL/14 2014-07-07 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA IM. STANISŁAWA LEMA"
61/OW/14 2014-07-07 INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE
0,00 UMOWA DOTYCZĄCA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY INSTYTUTEM FRANCUSKIM W POLSCE A GIMNAZJUM NR 9 W LUBLINIE ORAZ GMINĄ LUBLIN NA RZECZ ROZWOJU ORAZ PROMOCJI KLAS DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM DZIAŁAJĄCYM W GIMNAZJUM NR 9 W LUBLINIE
62/OW/14 2014-07-07 INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE
0,00 UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY INSTYTUTEM FRANCUSKIM W POLSCE, III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBLINIE, GMINĄ LUBLIN, NA RZECZ ROZWOJU ORAZ PROMOCJI GRUP MIĘDZYODDZIAŁOWYCH JĘZYKA FRANCUSKIEGO NA POZIOMIE B1
217/ST/14 2014-07-08 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
2000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS UDZIAŁU KLUBU PIŁKARSKIEGO RAPID LUBLIN W TURNIEJACH PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ 19-20.07 I 30.07 - 1.08.2014.
195/IR/14 2014-07-08 DARIUSZ SMOLĄG
1845,00 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU W BRANŻY DROGOWEJ NAD REALIZACJĄ ROBÓT -BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ
152/IR/14 2014-07-08 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 7 DOT. ZMIANY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH SALI DUŻEJ W REALIZOWANYM "CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE"
312/ZSS/14 2014-07-08 MISERICORDIA CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY CHORYM
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 185/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W KOSZTACH CALKOWITYCH ZADANIA, Z POWODU ZMIANY W ZALĄCZNIKU NR 2 DO UMOWY W TABELI "PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO" CO WYNIKA Z WYSOKOŚCI OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z KURATORIUM OŚWIATY
209/ST/14 2014-07-08 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
10000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ LUBLINA PODCZAS V MISTRZOSTW LUBLINA W STREETBALLU 2014
159/PN/14 2014-07-09 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
29400,00 DRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI "ALBUM VIP" W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
158/PN/14 2014-07-09 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
10800,00 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 2-4.10.2014R. W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
170/GM/14 2014-07-09 GRAŻYNA MIKUŁA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ
310/ZSS/14 2014-07-09 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 201/ZSS/14 Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 R. ZMIANA KOSZTORYSU
171/GM/14 2014-07-09 WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NA RZECZ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. LUCYNY HERC NA ODCINKU OD UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA DO KOMORY NA KOLEKTORZE PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU
24/FE/14 2014-07-09 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
4985095,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA BOISK I BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH "WOJEWÓDZKIEGO WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ".
321/KL/14 2014-07-09 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM DZIELNICE KULTURY W 2014 R. FESTYN "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU CZUBY LUBLIN 2014 - EDYCJA IV".
317/ZSS/14 2014-07-09 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
-2750,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 194/ZSS/14 NA PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA 1.400 DZIECI I MŁODZIEŻY, DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI UMOWY
151/IR/14 2014-07-10 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 82/IR/14 NA OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ PLACU PO FARZE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZOWANĄ INWESTYCJĄ
164/PN/14 2014-07-10 KATARZYNA TARACHA
19500,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "INWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH PRYWATNYCH"
85/OŚ/14 2014-07-10 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
13000,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 1/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
23/FE/14 2014-07-11 RAJANA JOANNA ŁUKASIK
19458,60 UMOWA NA ZORGANIZOWANIE RODZINNEGO PIKNIKU ROWEROWEGO DLA PROJEKTU "EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI ROWEROWEJ W LUBLINIE" DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
322/KL/14 2014-07-11 FUNDACJA "TEATRIKON"
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM : MIASTO KULTURY - TWORZYWO ŻYWE.
27/GD/14 2014-07-11 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
2550,00 REGULACJA STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 28/1 STANOWIĄCEJ ULICĘ WÓLCZAŃSKĄ (OBR.1-ABRAMOWICE, ARK.15)
26/GD/14 2014-07-11 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
9471,00 SPORZĄDZENIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA ZABUDOWANE DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONE PRZY UL. NADŁĄCZNEJ (OBR.22-PIASKI, ARK.7)
459/OR/14 2014-07-14 ZAKŁAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO GRZEGORZ KOSIOR
27000,00 ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW STAŁYCH, WIELKOGABARYTOWYCH
460/OR/14 2014-07-14 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAMES
60063,36 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI.
149/IR/14 2014-07-14 ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH WALDEMAR KUŚMIRSKI
481595,00 REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W LUBLINIE, PRZY UL. GŁOWACKIEGO 26 - SEGMENT B
148/IR/14 2014-07-14 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
149937,00 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8 W LUBLINIE, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 102
84/OŚ/14 2014-07-14 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 759/OŚ/2008 DOT. NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ PRZEDŁUŻENIA OKRESU TRWANIA UMOWY.
147/IR/14 2014-07-14 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
139974,00 ROBOTY REMONTOWE, BUDOWLANO - SANITARNE W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. PODWALE 3A.
165/PN/14 2014-07-14 MARTA DRABCZUK
1500,00 UMOWA ZLECENIE NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 R.
166/PN/14 2014-07-14 ANDRII MYROVYCH
1500,00 UMOWA ZLECENIE NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 R.
174/GM/14 2014-07-14 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
9298,80 WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA, UL. JAGIELLOŃCZYKA UL. DR. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA
69/SOI/14 2014-07-14 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 ORGANIZACJA I EDYCJI KONKURSU ,,LBN#BIZNESSTART''
153/IR/14 2014-07-15 FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "DOMEK" EWA POPAJEWSKA
8000,00 USUNIĘCIE AWARII PRZEPOMPOWNI W INSTALACJI SANITARNEJ W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY "WĘGLIN" PRZY UL. JUDYMA 2A W LUBLINIE.
175/GM/14 2014-07-15 MARTA URSZULA RYĆ
150,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI OPERATU SZACUNKOWEGO DOTYCZĄCEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 39B
18/OW/14 2014-07-15 ARKADIUSZ GUZENDA
3400,00 OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ W RAMACH IPN PP W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
19/OW/14 2014-07-15 DOROTA SAWA
3475,00 OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ W RAMACH IPN PP W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
21/OW/14 2014-07-15 JAROSŁAW KORBA
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LIPCA 2014 R. DO UMOWY ZLECENIA NR 3/OW/14
324/KL/14 2014-07-15 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU
179/GM/14 2014-07-15 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
123,00 POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO Z DNIA 3 LIPCA 2013 R., OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 6/3 (OBR. 22, ARK.1), POŁOŻONEJ PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 3, WYKONANEGO NA PODSTAWIE UMOWY NR 171/GM/13 Z DNIA 14.06.2013 R
86/OŚ/14 2014-07-15 MAREK LIS PM BROS-AGENCJA REKLAMY, JML PRINT
6000,00 OPRACOWANIE INTERAKTYWNEJ GRY NA STRONĘ INTERNETOWĄ UM LUBLIN, PROMUJĄCEJ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
154/IR/14 2014-07-15 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
69081,72 OŚWIADCZENIE SPÓŁKI O WŁASNOŚCI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ POZYSKANIE PRZEZ INWESTORA WŁASNYM KOSZTEM I STARANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I PRAWNEJ W ZAKRESIE ZMIANY LOKALIZACJI ODCINKA SIECI-URZĄDZEŃ SPÓŁKI LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA DROGOWEGO DOT. REALIZACJI PRZEBUDOWY DK KOLEJARZA NA POTRZEBY TEATRU IM. H.CH. ANDERSENA
156/IR/14 2014-07-15 PKP ENERGETYKA S.A.
45316,15 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA ( OBECNY DK KOLEJARZA)
326/KL/14 2014-07-15 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY - KONCERT POETYCKO-MUZYCZNY TOTUS TUUS - RAPSODIA MARYJNA.
323/KL/14 2014-07-15 FUNDACJA SZPILKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: DZIELNICE KULTURY - KALEJDOSKOP SZTUKI.
15/OW/14 2014-07-15 MAŁGORZATA MAŃKOWSKA
3500,00 OPRACOWANIE MODYFIKACJI IPN PP W ZAKRESIE SCENARIUSZY ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
325/KL/14 2014-07-15 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. KRZYŻA
5900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II "KOLEKCJONER MYŚLI ŚWIĘTEGO PAPIEŻA" - RECITAL GITAROWY ROMANA ZIEMLAŃSKIEGO
20/OW/14 2014-07-15 MAŁGORZATA MAŃKOWSKA
3500,00 OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ W RAMACH IPN PP W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
16/OW/14 2014-07-15 DANUTA JAMROZ
3480,00 OPRACOWANIE MODYFIKACJI W ZAKRESIE IPN PP W ZAKRESIE SCENARIUSZY ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
17/OW/14 2014-07-15 DOROTA SAWA
3400,00 OPRACOWANIE MODYFIKACJI W ZAKRESIE SCENARIUSZY ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
319/ZSS/14 2014-07-16 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 59/ZSS/14 - ZMIANA HARMONOGRAMU REALIZACJI DZIAŁANIA
320/ZSS/14 2014-07-16 STOWARZYSZENIE "SKAUT"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 182/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI OSÓB W POSZCZEGÓLNYCH TURNUSACH OBOZU, ZMIANY PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI, WYNIKACJĄCEJ Z UWZGLĘDNIENIA W KOSZTACH DO POKRYCIA Z WKŁADU OSOBOWEGO DODATKOWEGO WYCHOWAWCY, CO WPŁYWA RÓWNIEŻ NA ZMIANĘ KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA.
70/SOI/14 2014-07-16 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
2000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. ,,POLITYKA SPÓJNOŚCI I ROZWÓJ REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020''
327/KL/14 2014-07-16 KAROLINA WŁODEK
1750,00 PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA POPLENEROWEJ WYSTAWY PT. "REZYDENCJA NA WSI" W GALERII ZAJEZDNIA
329/KL/14 2014-07-16 ARKADIUSZ PASIECZNY CICHYRAJ
3000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS KONCERTU "NOWA LUBELSKA MUZYKA"
328/KL/14 2014-07-16 ANNA LEWICKA-KOKSANOWICZ
2200,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ KULTURY I PRZYGOTOWANIAMI PROGRAMU 700-LECIA LUBLINA.
177/KP/14 2014-07-16 ALEKSANDRA GULIŃSKA
5600,00 PRZEPROWADZENIE PIĘCIU WARSZTATÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH, TRWAJĄCYCH 16 GODZIN LEKCYJNYCH W ZAKRESIE WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
176/KP/14 2014-07-16 AGATA ŚWIDZIŃSKA
5600,00 PRZEPROWADZENIE PIĘCIU WARSZTATÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH, TRWAJĄCYCH 16 GODZIN LEKCYJNYCH W ZAKRESIE WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
178/KP/14 2014-07-16 IWONA KRYCZKA
5600,00 PRZEPROWADZENIE PIĘCIU WARSZTATÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH, TRWAJĄCYCH 16 GODZIN LEKCYJNYCH W ZAKRESIE WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI.
174/KP/14 2014-07-16 PROJEKTOROWNIA WOJCIECH KOZAKIEWICZ
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU PRZYGOTOWANIA NA POTRZEBY PROMOCJI GMINY LUBLIN RELACJI FILMOWEJ Z URBAN HIGHLINE FESTIWAL 2014 W RAMACH CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014.
179/KP/14 2014-07-16 ANNA DĄBROWSKA
5600,00 PRZEPROWADZENIE PIĘCIU WARSZTATÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH, TRWAJĄCYCH 16 GODZIN LEKCYJNYCH W ZAKRESIE WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
175/KP/14 2014-07-16 MULTIKINO S. A.
18819,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WZAJEMNEGO WYKONYWANIA NIEPIENIĘŻNYCH ŚWIADCZEŃ
173/GM/14 2014-07-16 JERZY KUCHARCZYK
202,50 DZIERŻAWA/W POBLIŻU UL. GRODZKIEJ/ZIELEŃ PRZYDOMOWA/CZ.DZ.NR 49/1, OBR.34, ARK.2/POW.90M2/CZYNSZ PLATNY ROCZNIE.
150/IR/14 2014-07-17 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-PLASTYCZNA ARCH. EDWARD KOZIOŁEK
43911,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE REWITALIZACJI SKWERU POŁOŻONEGO PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 4 I AL. RACŁAWICKICH 22 W LUBLINIE
45/IT/14 2014-07-17 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1845,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POLSKI JĘZYK MIGOWY LUB SYSTEM JĘZYKOWO-MIGOWY ORAZ Z POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO LUB SYSTEMU JĘZYKOWO-MIGOWEGO NA JĘZYK POLSKI ZA POŚREDNICTWEM TŁUMACZA DOSTĘPNEGO PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ.
330/KL/14 2014-07-17 ALEKSANDRA ZIŃCZUK
4000,00 PRZYGOTOWANIE I REDAKCJA 2 ZBIORÓW REKOMENDACJI WRAZ Z ZESTAWEM PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH PROPONOWANYCH DO WDROŻENIA Z UDZIAŁEM PARTNERÓW Z OBSZARU TRANSGRANICZNEGO POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA.
33/GK/14 2014-07-17 PRC ARCHITEKCI SP. Z O.O.
28782,00 WYKONANIE WSTĘPNEJ KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. POLIGONOWEJ W LUBLINIE
199/ST/14 2014-07-17 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
177/GM/14 2014-07-17 ANNA POWROŹNIK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:10
321/ZSS/14 2014-07-18 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 195/ZSS/14 Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 R. NA PROWADZENIE OBOZÓW LETNICH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA 1.400 DZIECI I MŁODZIEŻY; ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W TERMINIE ROZPOCZĘCIA DRUGIEGO TURNUSU OBOZU
46/IT/14 2014-07-18 ŁUKASZ STASIAK
2000,00 ROZWIĄZANIE UMOWY ZLECENIA NR 42/IT/14.
10/PL/14 2014-07-18 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
7380,00 WYKONANIE OPINII HYDROGEOLOGICZNEJ DOTYCZĄCEJ EWENTUALNEGO PRZESUNIĘCIA GRANICY POCHÓWKÓW TRADYCYJNYCH O OK. 100 M W KIERUNKU POŁUDNIOWYM (W GROBACH MUROWANYCH ORAZ ZIEMNYCH, W KTÓRYCH SKŁADA SIĘ TRUMNY ZE ZWŁOKAMI) NA CMENTARZU PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, BEZ ZAGROŻENIA DLA EKSPLOATACJI KOMUNALNEGO UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DZIELNICY DZIESIĄTA, W ZAKRESIE ZAZNACZONYM NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM DO NINIEJSZEJ UMOWY (WE FRAGMENCIE RYSUNKU OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN)
71/SOI/14 2014-07-18 FUNDACJA UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ
18450,00 DORADZTWO W ZAKRESIE ANALIZY ZASADNOŚCI UTWORZENIA KLASTRA LIFE SCIENCE W LUBLINIE
309/PN/14 2014-07-18 KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA ŁUCK
0,00 ANEKS NUMER 3 DO UMOWY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY PARTNEREM WIODĄCYM (KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA ŁUCK) ORAZ INNYMI PARTNERAMI PROJEKTU, A GMINĄ LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW REGIONÓW TRANSGRANICZNYCH POPRZEZ TWORZENIE SIECI CENTRÓW ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH I ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIĘDZY CENTRUM ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH W ŁUCKU, CENTRUM ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH W IWANO-FRANKIWSKU ORAZ BIUREM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W LUBLINIE"
27/FE/14 2014-07-21 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 15/FE/14 W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI NA ZADANIE " PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W LUBLINIE OD RONDA BŁ. KS. EMILIANA KOWCZA NA ZBIEGU ULIC AL. ARMII KRAJOWEJ, AL. JANA PAWŁA II I UL. MATKI TERESY Z KALKUTY" - DOT. ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO
170/PN/14 2014-07-21 ZWIĄZEK GMIN LUBELSZCZYZNY
0,00 REALIZACJA ZADANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH DOTACJI WOJEWODY LUBELSKIEGO W ZAKRESIE ORGANIZACJI ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
155/IR/14 2014-07-21 DACH-MACH MACIEJ KUROPATWIŃSKI
4864,00 WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU OSP GŁUSK, UL. GŁUSKA 138
320/KL/14 2014-07-21 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
5000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY FILII NR 36 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
169/PN/14 2014-07-21 ZWIĄZEK GMIN LUBELSZCZYZNY
0,00 REALIZACJA ZADANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH DOTACJI WOJEWODY LUBELSKIEGO W ZAKRESIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH.
331/KL/14 2014-07-21 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
0,00 ADDENDUM NR IPBU.03.01.00-06-470/11-02 DO UMOWY GRANTOWEJ NR IPBU.03.01.00-06-470/11-00 - 1/PN/14 ZMIANA ZAŁĄCZNIKA BUDŻET PROJEKTU DO UMOWY W ZAKRESIE USZCZEGÓŁOWIENIA POZYCJI BUDŻETOWYCH ORAZ PRZESUNIĘĆ PLANOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI LINIAMI BUDŻETOWYMI
143/KP/14 2014-07-22 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A
135300,00 UMOWA SPONSORINGU: OKREŚLENIE WZAJEMNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM PRZEZ SPONSORA WSPARCIA FINANSOWEGO CSM 2014 R. W ZAMIAN ZA ZAPEWNIENIE PRZEZ SPONSOROWANEGO PROMOCJI SPONSORA W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM CSM - PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
158/IR/14 2014-07-22 ELEKTROMEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
73800,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NA INWESTYCJI REALIZOWANEJ PN. "ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE"
157/IR/14 2014-07-22 ENTELO SP. Z O.O.
352248,63 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI SZKOLNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE W RAMACH ZADANIA BUDOWA SZKOŁY NA SŁAWINIE
173/IR/14 2014-07-22 JACEK WŁODARCZYK E-PROJEKT
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 196/IR/13 Z DN.26.09.2013 R. - NA WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, MONITORINGU ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA SSW NA TERENIE CMENTARZA WOJSKOWO-KOMUNALNEGO W LUBLINIE PRZY UL. BIAŁEJ 3 - TERMIN REALIZACJI USTALA SIĘ NA 14 MIESIĘCY OD DATY ZAWARCIA UMOWY
180/GM/14 2014-07-22 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE NR 1 DO UMOWY DZIERZAWY NR 91/GM/14 Z DNIA 29.04.2014 ROKU W SPRAWIE OBNIŻENIA MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU.
167/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR. EW.2/5, 29/5, 29/6, 29/11, 29/10, 29/9, 9/8, 29/7 PRZY UL. SKOWRONKOWEJ W LUBLINIE
166/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JASPISOWEJ, UL. BERYLOWEJ I W DRODZE W POBLIŻU UL. WĘGLINEK W LUBLINIE
165/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PORAZIŃSKIEJ I UL. SZELBURG-ZAREMBINY W LUBLINIE
178/GM/14 2014-07-22 "SPOŁEM" LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBLINIE
120,00 DZIERŻAWA - USTAWIENIE WITRYNY CHŁODNICZEJ - AL. RACŁAWICKIE/AL. DŁUGOSZA - CZ. DZ. NR 11/9 (OBR. 41, ARK. 2) - POW. 5 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
332/KL/14 2014-07-22 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MAGICZNE WAKACJE W NARNII"
197/KP/14 2014-07-22 STUDIO PRODUKCYJNE ORKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 234/SOI/12 DOTYCZĄCY TERMINU WYKONANIA UMOWY ORAZ HARMONOGRAMU PRODUKCJI
180/KP/14 2014-07-22 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
356,70 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO DYPLOMÓW W RAMACH CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014
237/ST/14 2014-07-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015.
236/ST/14 2014-07-22 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015
168/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KAN. SANITARNEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ MIĘDZY UL. SKRZYNICKĄ A UL. WYZWOLENIA W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
169/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W UL. RADZIKOWSKIEJ W LUBLINIE DO GRANICY DZIAŁKI, DO POSESJI NR 5 ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KAN. SANITARNEJ W UL RADZIKOWSKIEJ DO GRANICY DZIAŁKI, DO POSESJI NR 7 W LUBLINIE
185/KP/14 2014-07-22 AURUM FILM BODZIAK, DOMAŃSKA SP. J.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 123/SOI/13 DOT. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINU ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
189/IR/14 2014-07-22 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
-1167270,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 142/IR/13 DOT. BUDOWY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL.ZYGMUNTOWSKICH 4 - ZMIANA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DOTYCZĄCYCH WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ ZADASZENIA OBIEKTU.
252/ST/14 2014-07-23 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015
159/IR/14 2014-07-23 MATYSZEK ALBERT "AMAT"
306516,00 WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA INWESTYCJI REALIZOWANEJ POD NAZWĄ " BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA SŁAWINIE W LUBLINIE", WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM, URZĄDZENIEM I UZBROJENIEM TERENU
333/KL/14 2014-07-23 FUNDACJA SCENY INVITRO
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KOMISARZ MACIEJEWSKI"
23/OW/14 2014-07-23 KAROLINA ZABORSKA
2000,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO IPN PP WRAZ Z MATERIAŁAMI MULTIMEDIALNYMI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
334/KL/14 2014-07-24 STOWARZYSZENIE LOTNE BABKI
13000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY - "KOLORY KULTURY. TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ"
251/ST/14 2014-07-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
162/IR/14 2014-07-25 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
112273,13 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 74, PRZY UL. SNOPKOWSKIEJ 3/5
183/GM/14 2014-07-25 KUDYBA JAN
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:21
22/OW/14 2014-07-25 ROBERT SAWA
3400,00 WYKONANIE KOREKTY JĘZYKOWEJ ZMODYFIKOWANEGO IPN PP I MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
161/IR/14 2014-07-25 ZRB REJMAK ANDRZEJ REJMAK
150060,00 REMONT SANITARIATÓW W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 6 W LUBLINIE, PRZY UL. KRUCZKOWSKIEGO 12
25/OW/14 2014-07-25 ADRIAN MATYLEWICZ
4000,00 REDAKCJA MULTIMEDIALNA ZMODYFIKOWANEGO IPN PP WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI I PREZENTACJAMI MULTIMEDIALNYMI ORAZ MATERIAŁAMI DYDAKTYCZNYMI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
182/GM/14 2014-07-28 JANUSZ SŁAWIŃSKI
90,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 30
223/ST/14 2014-07-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
35/GK/14 2014-07-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MEVIUS" MATEUSZ CICHOW
47968,52 WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WATYKAŃSKIEJ ORAZ PRZY UL. SZCZERBOWSKIEGO
318/ZSS/14 2014-07-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 200/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI PAR. 4 UST. 2 UMOWY ORAZ TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 UMOWY.
26/OW/14 2014-07-28 ARKADIUSZ GUZENDA
3400,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z MATEMATYKI ORAZ DODATKOWYCH ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE MATEMATYKI WRAZ Z KLUCZEM ODPOWIEDZI DO PORTALU EDUKACYJNEGO STANOWIĄCEGO NARZĘDZIE W RAMACH IPN PP W PROJEKCIE "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
28/OW/14 2014-07-28 JAROSŁAW DYMARA
3500,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z CHEMII ORAZ ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE CHEMII DO PORTALU EDUKACYJNEGO W RAMACH INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
27/OW/14 2014-07-28 AGNIESZKA ADAMCZUK
3500,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z FIZYKI ORAZ ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE FIZYKI WRAZ Z KLUCZEM ODPOWIEDZI DO PORTALU EDUKACYJNEGO W RAMACH INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
29/OW/14 2014-07-28 BEATA RYCZKOWSKA
3400,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z BIOLOGII ORAZ ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE BIOLOGII DO PORTALU EDUKACYJNEGO W RAMACH INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
186/KP/14 2014-07-28 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 232/SOI/12 DOTYCZĄCY TERMINU WYKONANIA UMOWY ORAZ HARMONOGRAMU PRODUKCJI
181/KP/14 2014-07-28 EWA BAJBAK
7000,00 PRZEPROWADZENIE 64 -GODZINNEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
183/KP/14 2014-07-28 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5760,00 ZAKUP 384 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM, Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH
187/KP/14 2014-07-28 STOWARZYSZENIE "TELEWIZJA REGIONALNA-STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE"
50000,00 PRODUKCJA FILMU PT "LUSTRA LESZKA MĄDZIKA"
181/GM/14 2014-07-28 MAREK KOZIOŁ
-293,13 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 146/GM/13 Z DNIA 04.06.2013 DOTYCZĄCY ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI DZIERŻAWY I STAWKI CZYNSZU
182/KP/14 2014-07-29 TVN MEDIA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 155/KP/14
164/IR/14 2014-07-29 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
4477,20 DOSTAWA I MONTAŻ PULPITU AV W SALI KONFERENCJI PRASOWYCH NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
184/GM/14 2014-07-29 AVD ARKADIUSZ DUDA
378,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 18
170/IR/14 2014-07-29 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
18450,00 WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA ORAZ DOBUDOWY WÓZKOWNI NA POTRZEBY ŻŁOBKA, PRZY UL. WOLSKIEJ 5A W LUBLINIE.
174/IR/14 2014-07-29 JOLANTA SALAMUCHA "DA VINCI" STUDIO WNĘTRZ, PROJEKTOWANIE KUCHNI I ŁAZ
8856,00 DOSTAWA I MONTAŻ SZAFEK I LADY DO POMIESZCZENIA SZATNI NR 0-070-Z NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE.
192/KP/14 2014-07-29 ANGET ANGELIKA PIĄTEK
600,00 ZAKUP ZDJĘĆ Z WYDARZEŃ SPORTOWYCH, KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ W LUBLINIE W LATACH 2013-2014 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
191/KP/14 2014-07-29 ANNA KULIKOWSKA
1100,00 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE I ORGANIZACJA SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W 4 POLSKICH MIASTACH, ZRZESZONYCH W UNII METROPOLII POLSKICH NT. SYSTEMU ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
167/PN/14 2014-07-30 LUBOMIR PUSZAK
2880,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU: "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
242/ST/14 2014-07-30 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 (TENIS STOŁOWY)
261/ST/14 2014-07-30 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCHW MIEŚCIE - MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 21W GOALBALL
276/ST/14 2014-07-30 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
18000,00 ORGANIZACJA WYŚCIGU LUBLIN CITY RACE 2014
48/IT/14 2014-07-30 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
163000,00 DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH OŚRODKA BRAMA GRODZKA TEATR NN, W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
168/PN/14 2014-07-30 ŁUKASZ GŁOWACKI
1700,00 USŁUGA WYKONANIA I DOSTAWY STATUETEK PRZEZNACZONYCH DO UHONOROWANIA LAUREATÓW W KONKURSIE ORGANIZOWANYM W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
163/IR/14 2014-07-30 LESZEK KILARSKI P.P.H.U SANITEK
127600,00 REMONT SANITARIATÓW W POMIESZCZENIACH ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE, UL. WOJCIECHOWSKA 38
462/OR/14 2014-07-31 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR. 44/OR/CP/I/2008, DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY.
34/GK/14 2014-07-31 WOJEWODA LUBELSKI
21000,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 372 W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA ORAZ ZASAD ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POWYŻSZY CEL Z DNIA 14 MAJA 2014, DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA RADY OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
186/GM/14 2014-07-31 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
1324,71 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KOSMONAUTÓW 78
265/ST/14 2014-07-31 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. DO JESIENNYCH TURNIEJÓW ZAPRASZAMY - Z TEJ GRY WSZYSCY SKORZYSTAMY
47/IT/14 2014-07-31 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
8000,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/IT/14 DOT. ZMIANY TERMINU I KWOTY
275/ST/14 2014-07-31 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
6000,00 ORGANIZACJA VII LUBELSKIEGO FESTIWALU ROWEROWEGO
178/IR/14 2014-07-31 ADAM WASILEWSKI W&A
24656,38 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" - CZĘŚĆ III
171/IR/14 2014-07-31 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JUR-AND" SP. J. J. KOŚCIK, A.WRONA
5466,12 WYMIANA USZKODZONYCH DRZWI W PODCIENIU BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
229/ST/14 2014-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015 - KOSZYKÓWKA
175/IR/14 2014-07-31 GORT S.A.
4500,00 KOMPENSACJA INSTALACJI WENTYLACJI ZAPLECZA CATERINGOWEGO RESTAURACJI VIP W BUDYNKU STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
176/IR/14 2014-07-31 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
197896,44 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE - CZĘŚĆ I
177/IR/14 2014-07-31 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
87933,36 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE - CZĘŚĆ II
72/SOI/14 2014-07-31 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 ORGANIZACJA PIKNIKU NAUKOWEGO W DNIU 21 WRZEŚNIA 2014 R. W RAMACH XI LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI
235/ST/14 2014-08-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
11000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015- PIŁKA RĘCZNA
188/KP/14 2014-08-01 BIG DATA ANALYTICS SP. Z O.O.
12500,00 PREZENTACJA BUDŻETU MIASTA LUBLIN W CZĘŚCI PORTALU: WWW.LUBLIN.NACOIDAMOJEPIENIADZE.PL
189/KP/14 2014-08-01 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "WYDANIE "KAPOWNIKA" KALENDARZA - INFORMATORA Z MAPĄ"
185/GM/14 2014-08-01 WERA IWONA SUSZEK
2104,17 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, UŁANÓW CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:2712
221/ST/14 2014-08-04 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
40000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015- PIŁKA NOŻNA
227/ST/14 2014-08-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
95000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015 - KOSZYKÓWKA
254/ST/14 2014-08-04 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH - "FUTBOL ŁĄCZY DZIECI"
255/ST/14 2014-08-04 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
2800,00 PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB DOROSŁYCH ORAZ SENIORÓW POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE TAŃCA I ĆWICZEŃ AEROBOWYCH JAKO FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ORAZ SPOSÓB NA POPRAWĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
257/ST/14 2014-08-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH -"AKTYWNY SENIOR - KARATE 50+"
256/ST/14 2014-08-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH - KARATE DLA CAŁEJ RODZINY
253/ST/14 2014-08-04 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
233/ST/14 2014-08-04 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015 - PIŁKA SIATKOWA
218/ST/14 2014-08-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
93000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
222/ST/14 2014-08-04 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
72000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
190/KP/14 2014-08-04 FUNDACJA TU OBOK
0,00 WSPÓŁPRACA W REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ "MIASTO DLA LUDZI. LUBELSKIE STANDARDY INFRASTRUKTURY PIESZEJ"
250/ST/14 2014-08-04 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
0,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
181/IR/14 2014-08-04 PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES STANISŁAW PIEKARCZYK
304757,10 WYKONANIE PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" NA DZIAŁCE NR 12 OBR.6 ARK.6 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO 5
112/IR/14 2014-08-04 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
110700,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE
22/FE/14 2014-08-05 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
9997,33 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANI PROMOCYJNEJ RADIOWO-INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO "DĄBROWICA" OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12,S17 I S19" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013.
87/OŚ/14 2014-08-05 KONRAD KOTLARCZUK
330,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE ULOTKI PROMUJĄCEJ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ OPRACOWANIE GRAFICZNE PLANSZY PROMUJĄCEJ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Z PRZEZNACZENIEM NA EKRANY REKLAMOWE TYPU LED W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
11/PL/14 2014-08-05 EXORIGO-UPOS SP. Z O.O.
7702,26 DAROWIZNA OPROGRAMOWANIA SKETCHUP PRO 2014, MS OFFICE 2013; UMOWA PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
12/PL/14 2014-08-05 STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
60000,00 WSPÓŁPRACA PRZY PRZEPROWADZENIU KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ P.T. "PROJEKT REWITALIZACJI OBSZARU BŁONI POD ZAMKIEM W LUBLINIE"
9/PL/14 2014-08-05 "TRANSEKO" BRZEZIŃSKI, DYBICZ, SZAGAŁA SPÓŁKA JAWNA
147600,00 STRATEGIA REALIZACJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W MIEŚCIE LUBLIN
55/IT/14 2014-08-05 SPRINT S.A.
36654,00 DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO HIPATH 4000 V6.0 W BUDYNKU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13
37/GK/14 2014-08-05 "LENMAR" MARCIN LENARD
62014,14 DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH.
36/GK/14 2014-08-05 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
19510,26 WYKONANIE I MONTAŻ OGRODZENIA NA PLAC ZABAW PRZY UL. WIERCIEŃSKIEGO
39/GK/14 2014-08-05 ANNA RĘKAS
0,00 UMOWA UGODY DOTYCZĄCA ZNISZCZENIA ŁAWEK W OGRODZIE SASKIM.
171/PN/14 2014-08-06 EUROCOMPASS SP. Z O.O
72570,00 WYKONANIE ANALIZY STUDIUM UWARUNKOWAŃ WSZYSTKICH PARTNERÓW PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO", PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ORAZ OPRACOWANIE KONCEPCJI MODELOWYCH DLA 3 WYBRANYCH GMIN.
88/OŚ/14 2014-08-06 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6875,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK
327/ZSS/14 2014-08-06 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
0,00 ANEKS NR 7 DO UMOWY NR 326/ZSS/12 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU)
326/ZSS/14 2014-08-06 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C.
8118,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, DRUK I DOSTAWA 1.500 SZTUK KALENDARZY ŚCIENNYCH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 R.
335/KL/14 2014-08-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
3517,00 WSPIERANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, "I LUB YOU" - LUBELSKI MŁODZIEŻOWY PORTAL INFORMACYJNO - SPOŁECZNOŚCIOWY
185/IR/14 2014-08-06 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
145000,00 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW, PRZY UL. GOSPODARCZEJ W LUBLINIE
38/GK/14 2014-08-06 ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH TRYKACZ WOJCIECH
122209,45 REMONT MOGIŁY ZBIOROWEJ WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO POŁOŻONEJ NA CMENTARZU PARAFIALNYM PRZY UL. UNICKIEJ - OSTATNI ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH
186/IR/14 2014-08-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
60000,00 WYKONANIE OGRODZENIA NA PLACU ZABAW PRZED BLOKIEM, PRZY UL. PAGEGO-LAŚKIEWICZA ORAZ WYKONANIE ALEJKI Z KOSTKI BRUKOWEJ NA SKWERZE WYPOCZYNKOWYM, PRZY UL. PAGEGO-LAŚKIEWICZA I UL. RUDLICKIEGO W LUBLINIE
187/GM/14 2014-08-06 TOMASZ IWAN
PASZKOWSKI JAROSŁAW
2070,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, TATARSKA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 1800
29/GD/14 2014-08-07 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
1500,60 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DOT.ROZLICZENIA STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 10/2 STANOWIĄCEJ ULICĘ LUBELSKIEGO LIPCA '80 (OBR.22-PIASKI, ARK.4) ORAZ NR 20/1- UL.1 MAJA (OBR.22-PIASKI, ARK.3).
328/ZSS/14 2014-08-07 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 193/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
248/ST/14 2014-08-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
850000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - KOSZYKÓWKA KOBIET
28/GD/14 2014-08-07 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
0,00 ANEKS NR 28/GD/14 DO UMOWY NR 21/GD/14 DOT. ZMIANY PROCENTOWEGO WYNAGRODZENIA ZA ETAP I I II PRAC DOT. MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBR.49-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE II, OBR.50-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE III, OBR.52 - ZEMBORZYCE KOŚCIELNEV.
336/KL/14 2014-08-08 POLITECHNIKA LUBELSKA
3000,00 POROZUMIENIE W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN.
220/ST/14 2014-08-08 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
288/ST/14 2014-08-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11070,00 ORGANIZACJA TURNIEJU KLAS PROFILOWANYCH MIASTA LUBLIN
289/ST/14 2014-08-08 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
12300,00 UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KM CROSS W ZESPOŁOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI ORAZ 4 ELIMINACJACH MISTRZOSTW POLSKI W MOTOCROSSIE - DZIAŁANIA PROMOCYJNE
188/GM/14 2014-08-08 KRYSTYNA BĘCZKOWSKA
200,00 DZIERŻAWA - UL. GĘSIA - TEREN ZIELONY - CZ. DZ. NR 1/17 (OBR. 40, ARK. 7) - POW. OK. 500 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
193/IR/14 2014-08-08 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 77/IR/12 DOTYCZĄCY PRZESUNIĘCIA TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
182/IR/14 2014-08-08 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
51045,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH NA DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ (CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ) PRZY UL. NARUTOWICZA 32 A W LUBLINIE W ZAKRESIE ELEMENTÓW OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.
184/IR/14 2014-08-08 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E. JÓZEFCZUK
30135,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ BOISK SZKOLNYCH, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W LUBLINIE, UL. NAŁKOWSKICH 110
89/OŚ/14 2014-08-08 TOMASZ IWANIAK
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
109/OŚ/14 2014-08-08 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 41/410/120/08 Z DNIA 2008-01-10 Z PGNIG DOTYCZĄCY PRZEZNACZENIA PALIWA GAZOWEGO.
91/OŚ/14 2014-08-08 RENATA GAŁECKA
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
90/OŚ/14 2014-08-08 AGNIESZKA TRZEWIK
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
74/SOI/14 2014-08-11 MARCIN SKRZYPEK
4000,00 OPRACOWANIE MERYTORYCZNE LOKALNEGO PLANU DZIAŁANIA NA POTRZEBY PROJEKTU ,,EUNIVERCITIES-PARTNERSTWO MIASTO-UNIWERSTET NA RZECZ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYCH GOSPODAREK I SPOŁECZNOŚCI MIEJSKICH''.
29/FE/14 2014-08-11 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI NR 4/2014/P/OW DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
266/ST/14 2014-08-11 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -CYKL "SZACH KRÓLOWI"
230/ST/14 2014-08-11 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BASKET 30 LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - KOSZYKÓWKA
49/IT/14 2014-08-11 RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I A.ZAMS.SP.J
18907,56 ZAKUP 14 LICENCJI OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO.
53/IT/14 2014-08-11 COIG
30135,00 UDZIELENIE DODATKOWEJ BEZTERMINOWEJ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE SYSTEMU MDOK DLA 35 UŻYTKOWNIKÓW.
54/IT/14 2014-08-11 SYLWESTER BARYŁA
-1000,00 POROZUMIENIE O WCZEŚNIEJSZYM ROZWIĄZANIU UMOWY-ZLECENIE
52/IT/14 2014-08-11 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
467400,00 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
187/IR/14 2014-08-11 P.W. "STACHYRA" STANISŁAW STACHYRA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 77/IR/14 Z DNIA 14.05.2014 R. NA WYKONANIE OSIEDLOWEGO BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ NA OSIEDLU "BOTANIK", PRZY UL. ALTANOWEJ W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY USTALA SIĘ DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R.
179/IR/14 2014-08-11 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
116850,00 PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW OGRODZENIA OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE
180/IR/14 2014-08-11 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
93000,00 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. CZWARTEK W LUBLINIE
188/IR/14 2014-08-11 BUDIMEX S.A.
-140124,84 ANEKS NR 4 DO UMOWYNR 115/IR/13 DOT. BUDOWY ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ - ZMIANA MYJNI W HALI OBSŁUGOWO-NAPRAWCZEJ.
194/IR/14 2014-08-11 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA
6027,00 OPRACOWANIE SCENARIUSZA POŻAROWEGO FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INSTALACJI TELETECHNICZNYCH NAD REALIZACJĄ BUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. ŚWIERKOWEJ W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE
202/IR/14 2014-08-11 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
518400,00 ROZBUDOWA BUDYNKU Z NADBUDOWĄ ŁĄCZNIKA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84
190/IR/14 2014-08-11 ZAKŁAD ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH STANPOŻ GRZEGORZ STANIAK
49879,70 WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ OKŁADZIN ŚCIENNYCH KORYTARZY KLATEK SCHODOWYCH, SCENY ORAZ KOTAR DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI W BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 26
30/GD/14 2014-08-12 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
19680,00 SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA ZABUDOWANE DZIAŁKI GRUNTU PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE: UL.CUKROWNICZĄ, LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL.STADIONOWĄ
280/ST/14 2014-08-12 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
12000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. OD UKS-U DO AZS-U 2014. STUDIUJ W LUBLINIE
189/GM/14 2014-08-12 MICHAŁ WÓJTOWICZ
292,50 DZIERŻAWA, KIOSK HANDLOWY, UL. TURKUSOWA (DZ.NR 1/16, OBR.27, ARK.3) POW.15 M2,CZYNSZ PŁATNY M-C
28/FE/14 2014-08-12 RAJANA JOANNA ŁUKASIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 23/FE/14 Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU DOTYCZĄCEJ ZORGANIZOWANIA RODZINNEGO PIKNIKU ROWEROWEGO DLA PROJEKTU "EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI ROWEROWEJ W LUBLINIE" DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
337/KL/14 2014-08-12 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MAŁA AKADEMIA DIZAJNU - ROK JANA GHELA
234/ST/14 2014-08-12 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
23000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015 - PIŁKA RĘCZNA
329/ZSS/14 2014-08-12 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP. Z O.O.
1845,00 OCHRONA IMPREZY PN "IV TURNIEJ PROFILAKTYCZNO-SPORTOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN (UMOWA 329/ZSS/14)
173/PN/14 2014-08-12 DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22140,00 PRODUKCJA I EMISJA FILMU PROMOCYJNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007-2013
290/ST/14 2014-08-13 KLUB SZACHISTÓW DRAKON - LUBLIN
9900,00 PRZYGOTOWANIE, SZKOLENIE, UDZIAŁ W TURNIEJACH I W I LIDZE SZACHOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI - SZACHY
191/IR/14 2014-08-13 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP. Z O.O.
180648,87 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA GABINETU PIELĘGNIARKI, STOŁÓW KONFERENCYJNYCH, MEBLI DO ZAPLECZY SAL LEKCYJNYCH DOT. BUDOWY SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE
239/ST/14 2014-08-13 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
88000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
192/IR/14 2014-08-13 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
8979,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY BOISKA TRAWIASTEGO NA BOISKO DO RUGBY Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI, TJ. WYKONANIEM TRYBUN, PIŁKOCHWYTÓW, PRZY UL. MAGNOLIOWEJ W LUBLINIE
92/OŚ/14 2014-08-13 ANNA POLSKA
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
225/ST/14 2014-08-13 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
40/GK/14 2014-08-13 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MEVIUS" MATEUSZ CICHOW
116498,52 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
330/ZSS/14 2014-08-13 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSÓŁPRACY W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ LUBELSKICH DUŻYCH RODZIN
338/KL/14 2014-08-13 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
60000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2014
278/ST/14 2014-08-13 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. OTWARTE MISTRZOSTWA LUBLINA W SUMO W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
99/SOI/14 2014-08-13 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY 97/SOI/14 DOTYCZĄCY ZMIANY MIEJSCA PRZEPROWADZENIA MISJI INWESTYCYJNEJ
194/KP/14 2014-08-13 KATARZYNA POTONIEC
800,00 PRZYGOTOWANIE RAPORTU NA TEMAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIELOKULTUROWOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
97/SOI/14 2014-08-13 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 UDZIAŁ W MISJI INWESTYCYJNEJ W USA I KANADZIE W RAMACH PROJEKTU ,,PROGRAM PROMOCJI GOSPODARCZEJ POLSKI WSCHODNIEJ''
240/ST/14 2014-08-13 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
207000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W 3 NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015- RUGBY
339/KL/14 2014-08-14 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
95000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU"
465/OR/14 2014-08-14 IWONA SAWULSKA
13500,00 PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ RÓŻNYCH GRUP MIESZKAŃCÓW POPRZEZ KULTURĘ
291/ST/14 2014-08-14 KOPALNIA INSPIRACJI-AGENCJA KREATYWNA TOMASZ BIADUŃ
5904,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO, PRZEDSTAWIAJĄCEGO BAZĘ SZKOLNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
195/KP/14 2014-08-18 STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW DRAMY STOP-KLATKA
0,00 UMOWA PARTNERSKA W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA "DARMOWA AKADEMIA OBYWATELSKA"
196/KP/14 2014-08-18 BOGDAN BRACHA
4725,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO WYSTĘPU SŁOWNO-MUZYCZNEGO WRAZ Z ORKIESTRĄ ŚW. MIKOŁAJA W DNIU 6 WRZEŚNIA 2014 R.
21/BM/14 2014-08-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
800000,00 DOFINANSOWANIE REMONTU BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE
22/BM/14 2014-08-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
2000000,00 DOFINANSOWANIE BUDOWY III KOMISARIATU POLICJI W LUBLINIE
193/KP/14 2014-08-18 MEDIA IMPACT POLSKA
10000,00 PRZEPROWADZENIE KAMPANII UPOWSZECHNIAJĄCEJ ANKIETĘ EWALUACYJNĄ CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW W MEDIACH ON-LINE
323/ZSS/14 2014-08-18 CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
324/ZSS/14 2014-08-18 INSTYTUT SZKOLEŃ BIZNESOWYCH MARIUSZ WIŚNIEWSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
322/ZSS/14 2014-08-18 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
325/ZSS/14 2014-08-18 AGATA DUDKIEWICZ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
224/ST/14 2014-08-18 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015
219/ST/14 2014-08-18 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
78000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015- PIŁKA NOŻNA
41/GK/14 2014-08-18 RADOSŁAW CIOŁEK-PONIATOWSKI
482544,00 UTRZYMANIE MIEJSKICH ZASOBÓW GRUNTOWYCH, NIE OBJĘTYCH STAŁĄ, KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĄ ZIELENI KOMUNALNEJ W LUBLINIE ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM
73/SOI/14 2014-08-18 WEXPOL JACEK LEWANDOWSKI
38683,50 WYKONANIE PROJEKTU I ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZO-PROMOCYJNEGO PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EXPO REAL 2014 ODBYWAJĄCYCH SIĘ W MONACHIUM W TERMINIE 6-8 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
181/PN/14 2014-08-18 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3700,00 USŁUGA TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POLSKI PODCZAS SZKOŁY LIDERÓW RADAR W RAMACH PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ:WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII"
180/PN/14 2014-08-18 HOTEL VICTORIA
11880,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKIEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ:WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII" W RAMACH WIZYTY STUDYJNEJ
179/PN/14 2014-08-18 HOTEL VICTORIA
21285,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKIEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ:WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII" W RAMACH SZKOŁY LIDERÓW RADAR
175/PN/14 2014-08-18 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 126/PN/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI USŁUGI HOTELARSKIEJ
53/MZON/14 2014-08-18 ROBERT SOBIECKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ LEKARSKICH. STAWKA ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA 30 ZŁ.
52/MZON/14 2014-08-18 MAGDALENA ŁUKASIK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY LEKARSKIEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. STAWKA ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA 30 ZŁ.
51/MZON/14 2014-08-18 BEATA GOŁĘBIOWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA 30 ZŁ.
77/SOI/14 2014-08-18 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 46/SOI/14 DOTYCZĄCY ZMIANY DANYCH TELEADRESOWYCH STRONY UMOWY
186/PN/14 2014-08-18 HOTEL VICTORIA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 179/PN/14 DOTYCZACEJ USŁUGI HOTELOWEJ DLA UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW SZKOŁY LIDERÓW RADAR, ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI ZADANIA
174/PN/14 2014-08-18 -- OLGA KROKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 137/PN/14 ZMIENIAJĄCY DATĘ REALIZACJI USŁUGI TŁUMACZENIOWEJ
198/IR/14 2014-08-18 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
21287,61 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. INSTALACJI ODBIORCZEJ - ZASILANIE IMPREZ MASOWYCH W LUBLINIE PRZY PLACU PO FARZE
201/IR/14 2014-08-19 COBRABID PWD SP. Z O.O.
143679,97 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH DOT. BUDOWY SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE
36/OW/14 2014-08-19 BOŻENA WÓJTOWICZ
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
199/IR/14 2014-08-19 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 114/IR/14 DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INFRASTRUKTURY NA CMENTARZU PRZY DR. MĘCZ. MAJDANKA - PRZESUNIĘCIE TERMINU OPRACOWANIA.
197/IR/14 2014-08-19 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
81000,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH REMONT DOJŚCIA DO GIMNAZJUM NR 16 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ 2 W LUBLINIE
196/IR/14 2014-08-19 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
9700,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ CHODNIKA OD MARKETU DO GRANICY DZIAŁKI PRZY BLOKU UL. WYŻYNNA 33 W LUBLINIE O DŁUGOŚCI 23 MB
287/ST/14 2014-08-19 EMILIA SIWIEC
4000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ UKAZUJĄCYCH WIZERUNEK MIASTA LUBLIN
286/ST/14 2014-08-19 MACIEJ RUKASZ
4000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ UKAZUJĄCYCH WIZERUNEK MIASTA LUBLIN
294/ST/14 2014-08-19 ARPOS PIOTR ARNOLDES
4000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ UKAZUJĄCYCH WIZERUNEK MIASTA LUBLIN
293/ST/14 2014-08-19 ANGET ANGELIKA PIĄTEK
5000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ UKAZUJĄCYCH WIZERUNEK MIASTA LUBLIN
283/ST/14 2014-08-19 KOSMA OSTROWSKI
7692,31 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH DLA 6 FOLDERÓW PROMUJACYCH MIASTO LUBLIN
284/ST/14 2014-08-19 GRZEGORZ PALUCH
7692,31 OPRACOWANIE TEKSTÓW 6 FOLDERÓW PROMUJĄCYCH MIASTO LUBLIN
285/ST/14 2014-08-19 AGATA KRÓLAK
3296,70 OPRACOWANIE ILUSTRACJI DO 6 FOLDERÓW PROMUJACYCH MIASTO LUBLIN
176/PN/14 2014-08-19 ANASTASIYA KINZERSKA
3000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU SZKOŁY ZARZĄDZANIA, FUNDRAISINGU ORAZ PRZYWÓDZTWA RADAR
178/PN/14 2014-08-19 EDU-PASJA SP. Z.O.O
1200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU SZKOŁY ZARZĄDZANIA, FUNDRAISINGU ORAZ PRZYWÓDZTWA RADAR W RAMACH PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ..."
177/PN/14 2014-08-19 KARINA SERAFIN-KUCHARCZYK
3400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU SZKOŁY ZARZĄDZANIA, FUNDRAISINGU ORAZ PRZYWÓDZTWA RADAR
184/PN/14 2014-08-19 F.R.U REHAB ZAWOJSKA-GANCARZ GABRIELA
1700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU W RAMACH PROJEKTU " ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE"
183/PN/14 2014-08-19 CENTRUM SZKOLENIOWE TRIGGER
1300,00 PRZEPROWADZENIE I ZORGANIZOWANIE KURSU INDYWIDUALNEGO Z ZAKRESU MEDICAL TAPING W RAMACH PROJEKTU "ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE"
182/PN/14 2014-08-19 EWA KACZYŃSKA
4800,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE PIĘCIOMIESIĘCZNEGO KURSU J. ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM DLA GRUPY 12 OSÓB W RAMACH PROJEKTU " WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
34/OW/14 2014-08-19 IRENEUSZ MAKSIM
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
33/OW/14 2014-08-19 REGINA ZAWISZA
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
32/OW/14 2014-08-19 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
1440,00 DOSTAWA KSIĄŻEK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN".
31/OW/14 2014-08-19 SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYH "PROFI-LINGUA"JAGLARZ SP.J.
3600,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZENIU PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWO-KULTUROWEGO DLA 10 NAUCZYCIELI FIZYKI, BIOLOGII LUB CHEMI W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN"
43/OW/14 2014-08-19 JOANNA STASZCZUK
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
42/OW/14 2014-08-19 BEATA RYCZKOWSKA
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
41/OW/14 2014-08-19 JACEK PATKOWSKI
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
40/OW/14 2014-08-19 BOŻENA MARCJAN
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
39/OW/14 2014-08-19 ALICJA KASIŃSKA
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
38/OW/14 2014-08-19 HALINA MARCZAK
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
37/OW/14 2014-08-19 EWA IWASZKO
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
200/IR/14 2014-08-19 "HULANICKI BEDNAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
209730,15 DOSTAWA I MONTAŻ METALOWYCH SZAFEK DO SZATNI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIELNICY SŁAWIN
58/IT/14 2014-08-20 CADSOFT TOMASZ GRZYB
6974,10 ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO MODELOWANIA 3D.
44/OW/14 2014-08-20 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AVEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW
360,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I AKCESORIÓW BARMAŃSKICH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
299/ST/14 2014-08-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
3000,00 WYKONANIE KONSERWACJI BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL.RUSAŁKA W LUBLINIE
298/ST/14 2014-08-20 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
4000,00 PRZYSTOSOWANIE BOISKA TRAWIASTEGO PRZY UL.RUSAŁKA W LUBLINIE DO ROZGRYWANIA MECZÓW RUGBY.
57/IT/14 2014-08-20 DESIGNERS SP. Z O.O.
138926,04 ZAKUP AKTUALIZACJI LICENCJI OPROGRAMOWANIA AUTOCAD MAP 3D Z SUBSKRYBCJĄ.
45/OW/14 2014-08-20 CATERING-LUBLIN.PL ANNA SZYMAŃSKA-TYBUREK
4284,00 PRZYGOTOWANIE USŁUGI CATERINGOWEJ Z ZAPEWNIENIEM ESTETYCZNEGO PODANIA POTRAW, NACZYŃ, SZTUĆCÓW ORAZ OBSŁUGI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ".
208/KP/14 2014-08-20 ASC GLOBAL S.C.
3000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "LUBLIN.TOSKANIA POLSKI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI.
50/IT/14 2014-08-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
861,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU W OPARCIU O ŁĄCZE SYMETRYCZNE DLA OBU KIERUNKÓW TRANSMISJI O PRZEPŁYWNOŚCI MIN. 1 MB/S W KAŻDYM KIERUNKU. ŁĄCZE MA BYĆ ZAKOŃCZONE W E. LECLERC PRZY UL. T. ZANA W AUTOMACIE PRZYJMUJĄCYM POJEMNIKI PO NAPOJACH
51/IT/14 2014-08-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24686,10 ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSMISJI DANYCH W OŚMIU RELACJACH
240/GM/14 2014-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM I AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ KANALIZACJI KABLOWEJ I KABLA TELETECHNICZNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 75/2 (OBR. 46, ARK. 9), POŁOŻONĄ PRZY UL. GRYGOWEJ 7.
241/GM/14 2014-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM I AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ KANALIZACJI KABLOWEJ I KABLA TELETECHNICZNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 13/4 (OBR.3, ARK. 9), POŁOŻONĄ PRZY AL. SOLIDARNOŚCI.
242/GM/14 2014-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM I AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH I DOZIEMNEGO RUROCIĄGU KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 40 (OBR. 49, ARK.4), NR 37/34 I NR 37/7 (OBR. 49, ARK. 5), POŁOŻONYMI PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ / UL. ŻEGLARSKIEJ.
243/GM/14 2014-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM I AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH I DOZIEMNEGO RUROCIĄGU KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI: - NR 14/5 (OBR. 19, ARK. 9) POŁOŻONA PRZY UL. KRAŃCOWEJ 106A / DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28, - NR 13/15 (OBR. 19, ARK. 9) POŁOŻONA PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, - NR 201/16 (OBR. 16, ARK. 2) POŁOŻONA PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 3, - NR 11 (OBR. 16, ARK. 1) POŁOŻONA PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 1A, - NR 13 (OBR. 2, ARK. 7) POŁOŻONA PRZY UL. WOLSKIEJ 7, 9, - NR 14/1 (OBR. 22, ARK. 3) POŁOŻONA PRZY UL. KOŚCIELNEJ, - NR 3 (OBR. 22, ARK. 6) POŁOŻONA PRZY BULWARZE NAD BYSTRZYCĄ, - NR 148/5 (OBR. 29, ARK. 5) POŁOŻONA PRZY UL. MUZYCZNEJ, - NR 306/1 (OBR. 28, ARK. 4) POŁOŻONA PRZY BULWARZE, - NR 112/7 (OBR. 28, ARK. 5) POŁOŻONA W POBLIŻU UL. WAPIENNEJ, - NR 2/5 (OBR. 17, ARK. 1) POŁOŻONA PRZY UL. CIEPŁEJ, - NR 35/3 (OBR. 17, ARK. 6) POŁOŻONA PRZY UL. KROCHMALNEJ, - NR 63/1 (OBR. 35, ARK. 3) POŁOŻONA PRZY BULWARZE NAD BYSTRZYCĄ, - NR 3 (OBR. 20, ARK. 13) POŁOŻONA PRZY BULWARZE, - NR 92/3 (OBR. 20, ARK. 14) POŁOŻONA PRZY BULWARZE PRZY RZECE BYSTRZYCY, - NR 3 (OBR. 20, ARK. 11) POŁOŻONA W POBLIŻU UL. RĄBLOWSKIEJ.
248/GM/14 2014-08-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ DOROTĄ MIREŃSKĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FORMA DESIGN DOROTA MIREŃSKA I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI - NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONA JAKO DZIAŁKA NR 1084 (OBR. 33, ARK. 21) POŁOŻONA PRZY UL. LESZKA ORAZ DZIAŁKA NR 1086 (OBR. 33, ARK. 21) POŁOŻONA PRZY UL. WYGON.
342/KL/14 2014-08-20 ANDRIJ SAWENEĆ
4800,00 OPRACOWANIE TREŚCI I REDAKCJA PUBLIKACJI PREZENTUJĄCEJ DOŚWIADCZENIA WE WDRAŻANIU PROJEKTÓW KULTURALNYCH MIASTA LUBLINA, LWOWA, ŁUCKA I IWANO-FRANKIWSKA W RAMACH MIKROPROJEKTU PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
340/KL/14 2014-08-20 FUNDACJA HESPEROS
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "LUBLARP FESTIWAL"
297/ST/14 2014-08-20 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
35306,31 WYKONANIE MODERNIZACJI I REMONTU URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE OSIEDLOWYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
185/PN/14 2014-08-21 MARTA DRABCZUK
3000,00 POMOC PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 R.
467/OR/14 2014-08-21 ALTEST SP. Z O O
-369,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 237/OR/13, DOTYCZĄCY ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY O 369 ZŁ NA KWOTĘ 3948,30 ZŁ.
78/SOI/14 2014-08-21 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. "CURRENT APPROACHES TO HEALTH AND DISEASES IN ANIMALS AND HUMANS" W TERMINIE 19-20 WRZEŚNIA 2014 R.
196/GM/14 2014-08-21 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O. O. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZIAŁKA NR 75 (OBR. 11, ARK. 5) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. JAGIEŁŁY 11.
194/GM/14 2014-08-21 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA AL.RACŁAWICKIE 29B
349,20 DZIERŻAWA - AL. RACŁAWICKIE - TERMOMODERNIZACJA - CZ. DZ. NR 36 - POW. 291 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM; UMOWA PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
243/ST/14 2014-08-21 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
70000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2014/2015 (TENIS STOŁOWY)
187/PN/14 2014-08-21 "GRAF-MARINA" S. C.
29925,20 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
249/ST/14 2014-08-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
1400000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWEJ SENIORÓW- KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
188/PN/14 2014-08-21 ANDRII MYROVYCH
3000,00 POMOC PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW-WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
203/IR/14 2014-08-21 HITECH A. KMIECICKI, M. KRÓL SPÓŁKA JAWNA
104550,00 ZAPROJEKTOWANIE NOWYCH ORAZ PRZEPROJEKTOWANIE ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH NA BASENIE OLIMPIJSKIM PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH
204/IR/14 2014-08-21 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE ATUT
29520,00 ROZBIÓRKA OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W LUBLINIE PRZY UL PIŁSUDSKIEGO 26
199/PN/14 2014-08-21 ACME KAROLINA OSIERDA
27306,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI"
241/ST/14 2014-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
92000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH 2014/2015 (PIŁKA NOŻNA KOBIET)
49/OW/14 2014-08-22 TOMASZ GAWŁOWSKI
4000,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z MATERIAŁAMI MULTIMEDIALNYMI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
296/ST/14 2014-08-22 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 NASZE MIEJSKIE SZACHY - SZKOLENIE I UDZIAŁ W ZAWODACH SZACHOWYCH W KATEGORII JUNIOR, JUNIOR MŁODSZY, MŁODZIK
215/IR/14 2014-08-22 HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK,IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA
115263,30 DOSTAWA I MONTAŻ KRZESEŁ KORYTARZOWYCH, BIUROWYCH, GABINETOWYCH DOT. BUDOWY SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE.
218/IR/14 2014-08-22 PATRON SERWIS KAMIL KONCZALSKI
27105,00 DOSTAWA SPRZĘTU DO UTRZYMANIA PORZĄDKU NA TERENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEJ W LUBLINIE.
213/IR/14 2014-08-22 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
39566,27 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO DOT. BUDOWY SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE.
292/ST/14 2014-08-22 STOWARZYSZENIE BEZPIECZNA LUBELSZCZYZNA
7900,00 SPORTOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
295/ST/14 2014-08-22 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
2000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "DRUŻYNY Z KALINY" - UDZIAŁ W XXII OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ
341/KL/14 2014-08-22 BORYS SOMERSCHAF
1000,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, DOBÓR REPERTUARU ORAZ OPIEKA MERYTORYCZNA NA POTRZEBY WYSTĘPU MĘSKIEGO ZESPOŁU WOKALNEGO KAIROS PODCZAS KONCERTU Z OKAZJI BENEFISU GRZEGORZA MICHALCA
31/FE/14 2014-08-22 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
530130,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKO DO RUGBY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ.
30/FE/14 2014-08-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-50910,59 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 27/FE/10 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU "MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE".
79/SOI/14 2014-08-22 VENA ART SP. Z O.O.
129888,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH DLA PROGRAMU LUBELSKA WYŻYNA IT W RAMACH PROJEKTU ,,PROMOCJA GŁÓWNYCH OSI ROZWOJU REGIONU LUBELSKIEGO NA PRZYKŁADZIE MIAST- LUBLIN I PUŁAWY''
463/OR/14 2014-08-22 "HANESCO-NIERUCHOMOŚCI" SP. O.O.
306270,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 438/OR/14, DOTYCZĄCY ZMIAN ZAPISÓW UMOWY ORAZ DODANIE UST. 1A DOTYCZĄCEGO PONOSZENIA OPŁAT ZA OCHRONĘ BUDYNKU W WYSOKOŚCI 3000 ZŁ NETTO PLUS VAT MIESIĘCZNIE
195/GM/14 2014-08-22 GAWDZIK JOLANTA
40,00 UMOWA NR: 73/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:21- PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
200/GM/14 2014-08-22 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.MOTOROWA 6
508,87 DZIERŻAWA/ POD MODERNIZACJĘ/ UL. MOTOROWA/ DZ.3/31,OBR.37, ARK.8/ CZYNSZ PŁATNY ROCZNIE/ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MOTOROWEJ 6
199/GM/14 2014-08-22 MARZANNA KOTUŁA
630,00 DZIERŻAWA, PRZY UL. GŁUSKIEJ, ZIELEŃ PRZYDOMOWA, DZ. NR 89/4 I DZ. 89/7, OBR.9, ARK.10, POW.700M2, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM.
260/ST/14 2014-08-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
75000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO
40/BK/14 2014-08-25 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0,00 ANEKS NR 1 Z DN. 25.08.2014 R. (DOT. ART. 5 UST. 1 PKT 7) DO UMOWY O PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU MIASTA LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN
466/OR/14 2014-08-25 MICHAŁ WÓJCIK
1000,00 WYDANIE OPINII W ZWIĄZKU Z WPŁYNIĘCIEM ZBIOROWEGO LISTU PROTESTACYJNEGO.
93/OŚ/14 2014-08-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
25488,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE I
94/OŚ/14 2014-08-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
24192,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE II
95/OŚ/14 2014-08-25 FIRMA QUERCUS KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI,ŚCINKA I PILĘGNACJA DRZEW
26424,36 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE III
96/OŚ/14 2014-08-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
16651,66 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
97/OŚ/14 2014-08-25 ANDRZEJ KUŹMICKI "RAJSKI OGRÓD"
19980,00 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON II
98/OŚ/14 2014-08-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
18759,00 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III
300/ST/14 2014-08-25 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
5000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS MISTRZOSTWA ŚWIATA W RATOWNICTWIE WODNYM
301/ST/14 2014-08-25 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3690,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT - FILM PROMUJĄCY SPORT AKADEMICKI W LUBLINIE
3/BK/14 2014-08-25 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0,00 ANEKS NR 1 Z DN. 25.08.2014 R. (DOT. ART. 4, UST. 1, LIT. B) DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z TYMI RACHUNKAMI
206/IR/14 2014-08-25 "BOBI-DECOR" SPÓŁKA JAWNA,JERZY KOCIUBA I PAWEŁ SIWKO
99404,66 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAZENIA OGÓLNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ
214/IR/14 2014-08-25 GAJDOS MARIUSZ INVEST HORECA BISTRO
123585,64 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO DOT. BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE
236/IR/14 2014-08-25 MOJE BAMBINO SP. Z O.O SP. K
12551,61 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50.
302/ST/14 2014-08-25 FIRMA KONSULTINGOWO USŁUGOWA. USŁUGI LOGISTYCZNE I SZKOLENIOWE. EDUKAC
4500,00 OPRACOWANIE PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ ZDOLNOSCI MOTORYCZNYCH UCZNIÓW KLAS PROFILOWANYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN
43/GK/14 2014-08-26 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
1054253,56 ZIMOWE UTRZYMANIE I LETNIE OCZYSZCZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W REJONIE NR II
344/KL/14 2014-08-26 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
176000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014 - 2016 - "XXIV - XXVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ MIKOŁAJKI FOLKOWE"
85/SOI/14 2014-08-26 MICHAŁ GRABOWIECKI
1450,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI NAJWIĘKSZYCH FIRM LUBELSKICH DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY ICT
80/SOI/14 2014-08-26 PAULINA OLCHOWSKA
5400,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI A W SZCZEGÓLNOŚCI RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN ORAZ OPRACOWAŃ O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH ZJAWISKACH WYSTEPUJĄCYCH W REGIONIE
81/SOI/14 2014-08-26 MONIKA WOJTAS
6000,00 MONITOROWANIE, GROMADZENIE I OPRACOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ NIE DZIAŁAŃ
331/ZSS/14 2014-08-26 AGENCJA INTERAKTYWNA LA DINAMITA KATARZYNA RUDNICKA-PYCZEK
20000,00 REALIZACJA KAMPANII PROMUJĄCEJ ZDROWY I TRZEŹWY STYL ŻYCIA POD HASŁEM "LEPIEJ GRAĆ NIŻ PIĆ LUB ĆPAĆ" PODCZAS X FESTIWALU "SOLO ŻYCIA".
464/OR/14 2014-08-26 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
96162,63 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ/INSTALACJA SYSTEMÓW WYSTAWIENNICZYCH TYPU "TRÓJNÓG".
345/KL/14 2014-08-26 EUROPEJSKA FUNDACJA OPIEKI
3900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "ŚLADAMI NIEZWYKŁYCH MIEJSC LUBLINA"
83/SOI/14 2014-08-26 MARTA SZTANDARSKA
18547,62 PRZYGOTOWANIE REALIZACJI KONKURSU O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ORAZ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
42/GK/14 2014-08-26 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
345489,62 ZIMOWE UTRZYMANIE ORAZ LETNIE OCZYSZCZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W REJONIE NR I
82/SOI/14 2014-08-26 JACEK KUŚPIT
6600,00 WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI REGIONALNYMI, PONADREGIONALNYMI ORAZ MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ZADAŃ WSPIERAJĄCYCH
303/ST/14 2014-08-27 KLUB SPORTOWY PAMARA BOCCIA
5000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT - MISTRZOSTWA ŚWIATA W BOCCI W PEKINIE
346/KL/14 2014-08-27 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 346/KL/14 DO UMOWY NR 334/KL/13, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINÓW REALIZACJI UMOWY.
347/KL/14 2014-08-27 AGIT AGNIESZKA RYDZ
0,00 ANEKS NR 347/KL/14 DO UMOWY NR 391/KL/13, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY
348/KL/14 2014-08-27 BIURO AUDYTORSKIE SADOWSKI WOJCIECH
3444,00 PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO MIKROPROJEKTU PT. "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI".
44/GK/14 2014-08-27 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
2659902,74 ZIMOWE UTRZYMANIE I LETNIE OCZYSZCZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W REJONIE NR III
99/OŚ/14 2014-08-27 RADIO LUBLIN S. A.
7699,80 NAGRANIE I EMISJA SPOTU NA ANTENIE RADIA LUBLIN
468/OR/14 2014-08-27 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
-688,80 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 238/OR/13, DOTYCZĄCY ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO 11 195,96 ZŁ BRUTTO.
190/PN/14 2014-08-27 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMOCZNE ZAKŁAD SZKOLENIA I DORADZTWA EKONOMICZ
2500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - OCENA PRACOWNIKA, OPIS STANOWISKA" DLA 4 OSÓB W RAMACH PROJKETU " ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE".
189/PN/14 2014-08-27 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMOCZNE ZAKŁAD SZKOLENIA I DORADZTWA EKONOMICZ
3689,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZOLENIA DLA 7 OSÓB Z ZAKRESU " KONTROLA ZARZĄDCZA" W RAMACH PROJEKTU " ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE"
219/GM/14 2014-08-27 T-MOBILE POLSKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA NA RZECZ T-MOBILE S. A. ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGU KABLOW 2XHDPE 40/3,7, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 3 (OBR. 22, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE - BULWAR NAD BYSTRZYCĄ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ SPÓŁKI.
205/KP/14 2014-08-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
FUNDACJA "TEATRIKON",FUNDACJA HESPEROS
0,00 DEKLARACJA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM W DOMU KULTURY NARNIA CYKLICZNYCH SPOTKAŃ, POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM FANTASTYKI
202/KP/14 2014-08-27 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
10550,00 WYSTAWIENIE AUTORSKIEGO SPEKTAKLU TEATRALNEGO W DNIU 8 WRZEŚNIA 2014 R., NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN PODCZAS POLSKO-UKRAIŃSKIEGO FESTIWALU PARTNERSTWA WE LWOWIE.
200/KP/14 2014-08-27 MARTA SICIAREK
800,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA NA TEMAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIELOKULTUROWOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ MIASTA I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHI INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE GDAŃSKA, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH..."
199/KP/14 2014-08-27 SZYMON GATLIK
800,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA NA TEMAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIELOKULTUROWOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ MIASTA I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHI INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE KRAKOWA, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH..."
198/KP/14 2014-08-27 YULIAN HOFMAN
400,00 REDAKCJA MERYTORYCZNA (TJ.REDAKCJA JĘZYKOWA TEKSTU POD KĄTEM JEGO POPRAWNOŚCI ORTOGRAFICZNEJ, GRAMATYCZNEJ,INTERPUNKCYJNEJ, SKŁADNIOWEJ,LEKSYKALNEJ,STYLISTYCZNEJ, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCEJ JEDNORODNOŚĆ TEKSTU) I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU MATERIAŁÓW UKRAIŃSKOJĘZYCZNYCH, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
201/KP/14 2014-08-27 KATARZYNA BIERZANOWSKA
400,00 REDAKCJA MERYTORYCZNA (TJ.REDAKCJA JĘZYKOWA TEKSTU POD KĄTEM JEGO POPRAWNOŚCI ORTOGRAFICZNEJ, GRAMATYCZNEJ,INTERPUNKCYJNEJ, SKŁADNIOWEJ,LEKSYKALNEJ,STYLISTYCZNEJ, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCEJ JEDNORODNOŚĆ TEKSTU) I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU MATERIAŁÓW ANGLOJĘZYCZNYCH, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
207/KP/14 2014-08-27 AGNIESZKA KOZAK
6650,00 PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA. WYWIADY MAJĄ NA CELU ZBADANIE PREFERENCJI I NASTAWIENIA MIESZKAŃCÓW DO RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH, MIESZKAJĄCYCH, UCZĄCYCH SIĘ BĄDŹ PRACUJĄCYCH W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH..."
206/KP/14 2014-08-27 PAWEŁ RYDZEWSKI
19950,00 OPRACOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ", NA PODSTAWIE WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA
204/KP/14 2014-08-27 MARCIN SKRZYPEK
500,00 PRZEPROWADZENIE 2-GODZINNYCH WARSZTATÓW PT. "RUCHY MIEJSKIE - SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE" W RAMACH POLSKO-UKRAIŃSKIEGO FESTIWALU PARTNERSTWA WE LWOWIE
203/KP/14 2014-08-27 JAN KAMIŃSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 2-GODZINNYCH WARSZTATÓW PT. "KULTURA PRZESTRZENI W TEORII I PRAKTYCE" W RAMACH POLSKO-UKRAIŃSKIEGO FESTIWALU PARTNERSTWA WE LWOWIE
48/OW/14 2014-08-27 WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA
34250,00 POROZUMIENIE NR MEN/2014/DZSE/903 ZAWARTE W DNIU 27.08.2014 R. POMIĘDZY MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ A PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "DOFINANSOWANIE ZAKUPU I/LUB WYDRUKU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ LUB PLACÓWEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST ZLECENOBIORCA". ZADANIE BĘDZIE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ PRZEKAZANEJ PRZEZ MEN NA JEGO REALIZACJĘ.
56/IT/14 2014-08-27 POLKOMTEL SP. Z O.O.
200000,46 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z ZAKRESU TELEFONII KOMÓRKOWEJ
247/ST/14 2014-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA RĘCZNA KOBIET
246/ST/14 2014-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
110000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2014/2015 (FUTSAL MĘŻCZYZN)
245/ST/14 2014-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW - KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
244/ST/14 2014-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - PIŁKA RĘCZNA
264/ST/14 2014-08-27 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MOTOR LUBLIN CUP
195/PN/14 2014-08-28 HOTEL VICTORIA
11200,00 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH"
333/ZSS/14 2014-08-28 WONDER WORLD KATARZYNA KRÓLISZYN
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
332/ZSS/14 2014-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
197/GM/14 2014-08-28 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE - UL. SŁAWINKOWSKA - CELE STATUTOWE SZKOŁY - CZ. DZ. NR 1/14, 1/17, 204/2, DZ. NR 188, DZ. NR 189 (OBR. 31, ARK. 1) - POW. 43960 M2
201/GM/14 2014-08-28 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MONTAŻOWA 3
338,09 DZIERŻAWA/ POD MODERNIZACJĘ/ UL.MONTAŻOWA/ DZ.3/36 ,OBR.37, ARK.8/ CZYNSZ PŁATNY ROCZNIE/ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MONTAŻOWEJ 3
196/PN/14 2014-08-28 EUROPA S.A.
36000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH"
33/FE/14 2014-08-28 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
41796080,11 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO OBSŁUGI TERENÓW POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE PRZYSZŁEGO ZINTEGROWANEGO INTERMODALNEGO DWORCA METROPOLITARNEGO W LUBLINIE - UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013.
32/FE/14 2014-08-28 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
58700,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II".
370/ST/16 2014-08-29 POLSKI ZWIAZEK PIŁKI NOŻNEJ
0,00 UDOSTĘPNIENIE ARENY LUBLIN PODCZAS TURNIEJU U-21 ME W PIŁCE NOŻNEJ
198/GM/14 2014-08-29 GMINA LUBLIN
0,00 UŻYCZENIE - UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 13 - CELE STATUTOWE PRZEDSZKOLA NR 84, UMOWA ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY
209/KP/14 2014-08-29 WROCŁAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA PAN IM. S. KULCZYŃSKIEGO SP. Z O.O.
5722,50 USŁUGA POLEGAJĄCA NA DRUKU I DOSTAWIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ NA POTRZEBY PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
191/PN/14 2014-08-29 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
2800,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "TECHNOLOGIE GASTRONOMICZNE - TECHNIKI SPORZĄDZANIA, SPOSOBY DEKOROWANIA I PODAWANIA POTRAW" DLA 8 OSÓB W RAMACH PROJEKTU " ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE".
198/PN/14 2014-08-29 ELŻBIETA CZARNOCKA
0,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 66/PN/14 Z DNIA 07.04.2014 NA DORADZTWO EKSPERCKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CITIES FOR BUSINESS INNOVATION - NETWORK OF URBAN PROCURERES" FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ; ANEKS DOTYCZY ZMIANY SPOSOBU PŁATNOŚCI
3/WSM/14 2014-08-29 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 DO UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH DOPISUJE SIĘ 1 LOKAL W BUDYNKU PRZY UL. LIPIŃSKIEGO 17A/6
61/IT/14 2014-08-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-774,90 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/14. (ZMIANA TERMINU I KWOTY)
217/IR/14 2014-08-29 "LENMAR" MARCIN LENARD
10000,00 WYKONANIE CZĘŚCI ZADANIA -WYKONANIE PLACU ZABAW I OGRODZENIA NA PLACU PRZED BLOKIEM UL. PLAGIEGO -LAŚKIEWICZA ; WYKONANIE ALEJEK Z KOSTKI BRUKOWEJ NA SKWERZE WYPOCZYNKOWYM PRZY UL. PLAGIEGO-LAŚKIEWICZA I UL. RUDLICKIEGO
235/IR/14 2014-08-29 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO "KRYSMAR" MARCIN CHORĘBAŁA
6396,00 ZAKUP ZIEMI Z DOWOZEM DO BUDOWY ZJAZDÓW ZIEMNYCH, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
211/KP/14 2014-08-29 STOWARZYSZENIE DOBREGO PASTERZA
0,00 ANEKS DO UMOWY 80/KP/14 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "AKTYWNE MIASTO LUBLIN"
267/GM/14 2014-09-01 ENTERPOL K. KRÓL, P. LATOSIEWICZ, B. WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I ENTERPOL K. KRÓL, P. LATOSIEWICZ, B. WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 11/10 (OBR. 6, ARK. 9), POŁOŻONĄ W POBLIŻU UL. KONCERTOWEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
349/KL/14 2014-09-01 FUNDACJA "FABRYKA SZTUKI"
50000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY - OPERACJA ZAMEK I LUBELSKI FESTIWAL OPEROWY
211/IR/14 2014-09-01 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
63960,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 28 PRZY UL. KRUCZEJ 6 W LUBLINIE
210/IR/14 2014-09-01 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
153750,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ ROBÓT BUDOWLANYCH NA ROZBUDOWĘ O HALĘ SPORTOWĄ GIMNAZJUM NR 10 PRZY UL. WAJDELOTY 12 W LUBLINIE
209/IR/14 2014-09-01 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
84132,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ PRZEDSZKOLA NR 44 W LUBLINIE PRZY UL. MASZYNOWEJ 1.
208/IR/14 2014-09-01 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
13990,00 REMONT DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOLA NR 28 W LUBLINIE
207/IR/14 2014-09-01 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
22000,00 REMONT POSADZKI NA KORYTARZACH I I II PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBLINIE UL. KALINOWSZCZYZNA 70
225/IR/14 2014-09-01 SIGNUM PIOTR OLCHAWA
149808,69 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI " BUDOWA SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN"
224/IR/14 2014-09-01 MAKRO ABRA SPÓŁKA Z O.O.
55345,08 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI " BUDOWA SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN"
221/IR/14 2014-09-01 LESZEK KILARSKI P.P.H.U SANITEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 163/IR/14 ZMIANA DOT. BŁĘDNIE WPISANEJ STAWKI PODATKU VAT - ZADANIE PN. REMONT SANITARIATÓW W ZS ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE.
76/SOI/14 2014-09-01 PAWEŁ BATYRA
23000,00 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W TYM OFERT INWESTYCYJNYCH, BROSZUR INFORMACYJNYCH, GADŻETÓW PROMOCYJNYCH
75/SOI/14 2014-09-01 MACIEJ RUKASZ
10000,00 OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA PODCZAS ORGANIZOWANYCH W MIEŚCIE WYDARZEŃ GOSPODARCZYCH
351/KL/14 2014-09-01 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TYDZIEŃ NIEPOKORNYCH - EDYCJA 2014
350/KL/14 2014-09-01 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "KONCERT MUZYKI KRZESIMIRA DĘBSKIEGO"
45/GK/14 2014-09-01 SPC INSAN
19999,80 USUNIĘCIE AWARII - REMONT WYLOTU KANAŁU DESZCZOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH PRZY UL. NADRZECZNEJ W LUBLINIE W REJONIE UL. MATEJKI Z LIKWIDACJĄ WYRWY W SKARPIE RZEKI CZERNIEJÓWKI
212/IR/14 2014-09-01 ZAKŁAD GOSPODARCZY "TUM" S.C.
83959,80 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 35 W LUBLINIE PRZY UL. BŁĘKITNEJ 5
226/ST/14 2014-09-02 TOWARZYSTWO SPORTOWO - TURYSTYCZNE SOKOLIK W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
210/KP/14 2014-09-02 AGIT AGNIESZKA RYDZ
3321,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA TŁUMACZENIU KONSEKUTYWNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYKA FRANCUSKIEGO NA JĘZYK POLSKI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
212/KP/14 2014-09-02 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
3000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "ROSZ HASZANA W MANDRAGORZE"
46/OW/14 2014-09-02 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
1182,00 DOSTAWA SŁOWNIKÓW, ROZMÓWEK POLSKO-ANGIELSKICH I PRZEWODNIKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN"
60/IT/14 2014-09-02 IFLOW SP. Z O.O.
149998,50 WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU KOLEJKOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO W UM.
352/KL/14 2014-09-02 --FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI - CZAS POETÓW
322/ST/14 2014-09-02 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
13902,19 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH LUB/I ORGANIZACJA MECZY, TURNIEJÓW, ZAWODÓW W HALI SPORTOWEJ PRZY UL.KROCHMALNEJ 13 W LUBLINIE
272/ST/14 2014-09-02 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ - OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA SPORTOWEGO
320/ST/14 2014-09-02 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
25574,40 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH LUB/I ORGANIZACJA MECZY, TURNIEJÓW, ZAWODÓW W HALI SPORTOWEJ PRZY UL.KROCHMALNEJ 13 W LUBLINIE
332/ST/14 2014-09-02 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
28396,79 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH LUB/I ORGANIZACJA MECZY, TURNIEJÓW, ZAWODÓW W HALI SPORTOWEJ PRZY UL.KROCHMALNEJ 13 W LUBLINIE.
321/ST/14 2014-09-02 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
2937,60 "PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH LUB/I ORGANIZACJA MECZY,TURNIEJÓW,ZAWODÓW W HALI SPORTOWEJ PRZY UL.KROCHMALNEJ 13 W LUBLINIE"
219/IR/14 2014-09-03 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 145/IR/14 Z DNIA 07.07.2014 - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
193/PN/14 2014-09-03 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
2574,40 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ WRAZ Z USŁUGĄ JEDNORAZOWEGO PODANIA NAPOJÓW GORĄCYCH I SŁODKICH PRZEKĄSEK W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 2-3 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
470/OR/14 2014-09-03 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
39360,00 UMOWA NAJMU POWIERZCHNI W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38; CZYNSZ MIESIĘCZNY: 39 360 ZŁ BRUTTO.
469/OR/14 2014-09-03 ANNA SZLACHETKA
7400,00 WYKONYWANIE DORAŹNYCH CZYNNOŚCI NA KONTACH UBEZPIECZONYCH PRACOWNIKÓW ZLIKWIDOWANEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE
241/IR/14 2014-09-03 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
14145,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZY UL. KORYZNOWEJ 2 W LUBLINIE ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI
194/PN/14 2014-09-03 TERESA DUNIN
800,00 KOREKTA JĘZYKOWA TEKSTU STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ LUBLINA NA LATA 2014-2020
205/IR/14 2014-09-03 ALINA PURC
2182,14 ODSZKODOWANIE ZA ZAJĘCIE PASA NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ BUDOWY KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ N-F
355/KL/14 2014-09-03 PRINTCOM SP. Z O.O.
44280,00 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.77-3.2.1.82 BUDŻETU PROJEKTU).
368/KL/14 2014-09-03 TROBOT EWA TROSZYŃSKA
19972,10 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.87-3.2.1.94 BUDŻETU PROJEKTU).
354/KL/14 2014-09-03 M.OSTROWSKI SPÓŁKA JAWNA
42758,49 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.59-3.2.1.76 BUDŻETU PROJEKTU)
59/IT/14 2014-09-03 COIG
122385,00 WDROŻENIE SERWISU SIECIOWEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO KOMUNIKACJĘ MIĘDZY SYSTEMEM MDOK A DOWOLNYM SYSTEMEM DZIEDZINOWYM WYKORZYSTUJĄCYM WEBSERVICE; IMPLEMENTACJA INTEGRACJI OPARTEJ O WDROŻENIE WEBSERVIS, UMOŻLIWIAJĄCA OBSŁUGĘ WYSYŁKI DECYZJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNY, LEŚNY ORAZ ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH Z MODUŁU PODATKI SYSTEMU KSAT2000I DO SYSTEMU MDOK; ROZBUDOWA SYSTEMU MDOK O DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI ORAZ ROCZNA AUTORSKA OPIEKA SERWISOWA WEBSERVIS'U.
357/KL/14 2014-09-03 DOROTA BIELECKA
91400,00 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.37-3.2.1.58).
229/IR/14 2014-09-03 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
52890,00 REMONT POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA NR 1 W LUBLINIE PRZY UL. WILEŃSKIEJ 19
100/OŚ/14 2014-09-03 MULTIKINO MEDIA SP. Z O.O.
13999,86 KAMPANIA REKLAMOWA PRODUKTU: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW.
197/PN/14 2014-09-04 GLOBAL TRAINING CENTRE SP. Z O.O.
16900,00 ORGANIZACJA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SEMINARIUM PT. "POLITYKA SPÓJNOŚCI UE NA LATA 2014-2020"
101/OŚ/14 2014-09-04 WOJCIECH KARBOWNICZEK
KARBOWNICZEK WOJCIECH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 33/OŚ/14 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO DNIA 31.10.2014 R.
203/PN/14 2014-09-04 BIOSTAT PISZCZEK, WOLNY SPÓŁKA JAWNA
234930,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN OBEJMUJĄCE OBSZAR MIASTA I 7 GMIN SĄSIADUJĄCYCH, NA TERENIE KTÓRYCH NA MOCY POROZUMIEŃ FUNKCJONUJĄ OBECNIE LINIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ LUBLIN, W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
47/OW/14 2014-09-05 POLOT JERZY FURTAK
11100,00 USŁUGA REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTARCZENIA 10 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN"
353/KL/14 2014-09-05 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
7000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 6.09-21.11.2014
267/ST/14 2014-09-05 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
6300,00 ORGANIZACJ IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
325/ST/14 2014-09-05 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 239/ST/14 DOT. REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - RYGBY- ANEKS DOTYCZY ZMIANY KWOT I I II TRANSZY DOTACJI
324/ST/14 2014-09-05 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY PRO BASKET LUBLIN
8000,00 MŁODZI MISTRZOWIE LUBLINA - KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY PRO-BASKET
216/IR/14 2014-09-05 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
13999,86 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W TEATRZE STARYM PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE
7/BK/14 2014-09-05 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
50000000,00 UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NR 14/1507
105/OŚ/14 2014-09-08 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
35303,00 ANEKS NR 105/OŚ/14 DO POROZUMIENIA NR 77/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY BRZMIENIA PARAGRAFU NR 3.
206/PN/14 2014-09-08 EVART EWA BRZEZIŃSKA
76137,00 USŁUGA TŁUMACZENIA SYMULTANICZEGO PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW- WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH ORAZ "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH-ROZWIJANIE WIELOSTRONNEJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Z MIASTAMI Z KRAJÓW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO ORAZ Z ROSJI".
211/GM/14 2014-09-08 KS DEVELOPMENT SP Z O.O.
356,25 DZIERŻAWA - UL. LUBARTOWSKA - PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE PLACU BUDOWY - DZ. NR 31/6 (OBR. 7, ARK. 1) - POW. 285 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
210/GM/14 2014-09-08 OPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
617,75 ANEKS - ZMIANA POWIERZCHNI - UMOWA NR: 62/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. : 353
201/PN/14 2014-09-08 DRUKARNIA BIAŁY KRUK MILEWSCY SPÓŁKA JAWNA
24368,40 DRUK WRAZ Z DOSTAWĄ PUBLIKACJI "SZLAKI LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW-WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
8/BK/14 2014-09-08 HOGAN LOVELLS LLP
18000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH MIASTA LUBLIN
329/ST/14 2014-09-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
13530,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU KOSZYKÓWKI KOBIET O PUCHAR JM REKTORA UMCS W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA 2014 R.
86/SOI/14 2014-09-08 NIEDZIAŁEK MAREK NIEDZIAŁEK
114000,00 OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ WYKONANIE POD NADZOREM MERYTORYCZNYM SIÓDMEJ EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
214/GM/14 2014-09-08 KRYSTYNA DOLINA
485,80 ANEKS DO UMOWY Z DNIA 23.01.2006 R. NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 6, DOTYCZY ZMIANY MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU
220/IR/14 2014-09-08 PERFECT SOUND SAJ JAN
19434,00 WYKONANIE TORU ROWEROWEGO NA PLACU PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
304/ST/14 2014-09-09 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
4200,00 PROWADZENIE ZAJĘC SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
313/ST/14 2014-09-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
30400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
328/ST/14 2014-09-09 STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO - ŻUŻLOWY LUBLIN
70000,00 ORGANIZACJA FESTYNU SPORTOWO-REKREACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ W LUBLINIE MIĘDZYNARODOWEGO MECZU ŻUŻLOWEGO POLSKA - UKRAINA - 20 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
93/SOI/14 2014-09-09 WIP STUDIO WOJCIECH KORNET
3800,00 WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH WYBRANYCH OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE.
106/OŚ/14 2014-09-09 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
8541,12 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST DRUK ORAZ DOSTAWA 140.000 SZTUK ULOTEK PROMUJĄCYCH SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W FORMACIE A4.
103/OŚ/14 2014-09-09 REMONDIS SP. Z O. O.
22140,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE IV
104/OŚ/14 2014-09-09 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
24800,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY.
102/OŚ/14 2014-09-09 ANDRZEJ KUŹMICKI "RAJSKI OGRÓD"
19440,00 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IV
359/KL/14 2014-09-09 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "XIII LUBELSKIE ŚWIĘTO MIODU".
360/KL/14 2014-09-09 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "KONCERT MUZYKI KRZESIMIRA DĘBSKIEGO" - ZMIANA ŹRÓDŁA WKŁADU WŁASNEGO Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA WKŁAD WŁASNY ORGANIZACJI
361/KL/14 2014-09-09 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. KRZYŻA
5900,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II "KOLEKCJONER MYŚLI ŚWIĘTEGO PAPIEŻA" - RECITAL GITAROWY ROMANA ZIEMLAŃSKIEGO
88/SOI/14 2014-09-09 MCW STUDIO JĘDRZEJ JANKOWIAK
30873,00 WYKONANIE I DOSTARCZENIE MAKIETY URBANISTYCZNEJ TERENU DWORCA PKP I OKOLIC W LUBLINIE, KTÓRA BĘDZIE PREZENTOWANA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EXO REAL 2014.
98/SOI/14 2014-09-09 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 UDZIAŁ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z POLSKI WSCHODNIEJ W WIZYCIE STUDYJNEJ DO SZWECJI W TERMINIE 5-9 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
237/IR/14 2014-09-09 TECHNICA GROUP SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
37552,80 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
227/IR/14 2014-09-09 ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY INSTALATORSTWA SANITARNEGO I OGRZEWANIA JAN
307174,41 REMONT DACHU I PRZEBUDOWA STRYCHU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM.WIKTORII MICHELISOWEJ PRZY UL.ARCHIDIAKOŃSKIEJ 7
222/IR/14 2014-09-09 NOWY STYL SP. Z O. O.
114394,13 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA HOLU GŁÓWNEGO ORAZ 2 SZTUK POMIESZCZEŃ SKY BOXÓW PREZYDENCKICH I 8 SZTUK POMIESZCZEŃ SKY BOXÓW MAŁYCH NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
231/IR/14 2014-09-09 ELMAR ANNA KARNAS
229518,00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO SZKOŁY, WYPOSAŻENIA KONSERWATORA, KOSZE NA ODPADY NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKOŁY NR 12 PRZY UL.SŁAWINKOWSKIEJ
228/IR/14 2014-09-09 PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI,ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA
496548,54 DOSTAWA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA DLA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
258/ST/14 2014-09-09 MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W LUBLINIE
75000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO
9/BK/14 2014-09-09 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W CELU USTALENIA ZASAD WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KROCHMALNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE STADIONU MIEJSKIEGO
218/GM/14 2014-09-09 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
15000,00 DZIERŻAWA AKTUALNE MIESIĘCZNE; PRZEZNACZENIE - PROWADZENIE STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE PRZY UL. KROCHMALNEJ, PŁATNE W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
358/KL/14 2014-09-09 ZARZĄD GŁÓWNY ZKRPIBWP
1230,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE VI TOMU "SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO ŻOŁNIEŻY BATALIONÓW CHŁOPSKICH".
323/ST/14 2014-09-09 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
27060,00 ORGANIZACJA CYKLU IMPREZ BIEGOWYCH GRAND PRIX CITY TRAIL
327/ST/14 2014-09-09 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
6000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO MIAST PARTNERSKICH LUBLIN-DELMENHORST
308/ST/14 2014-09-09 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
13300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU 2014/2015
326/ST/14 2014-09-09 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
7000,00 ORGANIZACJA TRZECH IMPREZ BIEGOWYCH "CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE" ORAZ IMPREZY BIEGOWEJ "BIEGI PRZEŁAJOWE"
314/ST/14 2014-09-10 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
15300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
202/PN/14 2014-09-10 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
87886,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ URZĄDZENIA "PANEL DLA SENIORA" W RAMACH ZAMÓWIENIA PRZEDKOMERCYJNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "CITIES FOR BUSINESS INNOVATION - NETWORK OF URBAN PROCURERS FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEGO W RAMACH 7 PROGRAMU RAMOWEGO
204/PN/14 2014-09-10 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
8608,77 WYNAJEM 20 NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH TYPU BILLBOARD NA TERENIE MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I DRUK 20 PLAKATÓW REKLAMOWYCH, MONTAŻ I EKSPOZYCJA REKLAM NA BILLBOARDACH, MONITORING PRAWIDŁOWEJ EKSPOZYCJI PLAKATÓW ORAZ DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PLAKATÓW W RAMACH PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
207/PN/14 2014-09-10 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
23939,49 WYKONANIE I EKSPOZYCJA 33 BILLBOARDÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NIE TRUJ POWIETRZA MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ-KAMPANIA EDUKACYJNA DOT. PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI.
87/SOI/14 2014-09-10 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
9840,00 WSPÓŁORGANIZACJA SPOTKANIA BRANŻOWEGO IT/ICT GMINY LUBLIN DLA PROFESJONALISTÓW IT/ICT Z DZIEDZIN: WIRTUALIZACJA, ADMINISTRACJI SYSTEMÓW ORAZ STANDARYZACJI DOKUMENTÓW.
192/PN/14 2014-09-10 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE-BIURO REGIONALNE W BRUKSELI-DOM POLSKI
20000,00 POROZUMIENIE DOT. PRZEKAZANIA DOTACJI NA ZORGANIZOWANIE KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
369/KL/14 2014-09-10 SUNTAR SP.Z O.O.
243445,29 ZAKUP I DOSTAWA Z USŁUGĄ INSTALACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.15, 3.2.1.16, 3.2.1.25-3.2.1.36).
32/SA/14 2014-09-10 JADWIGA LYSSY
870,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW.
31/SA/14 2014-09-10 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
30/SA/14 2014-09-10 EWA BONDARUK
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
43/SA/14 2014-09-10 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1230,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW, PRZYGOTOWYWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
42/SA/14 2014-09-10 AGNIESZKA RYBOJAD
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
41/SA/14 2014-09-10 WANDA LIPSKA
870,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW.
40/SA/14 2014-09-10 IWONA NOWOGRODZKA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
39/SA/14 2014-09-10 GRAŻYNA TRYBUŁA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
38/SA/14 2014-09-10 MARTA MICIUŁA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
37/SA/14 2014-09-10 EWA ZAWIŚLAK
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
36/SA/14 2014-09-10 IWONA SORAL
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
35/SA/14 2014-09-10 RENATA WOLSKA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
34/SA/14 2014-09-10 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
33/SA/14 2014-09-10 GRAŻYNA KOPROWSKA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
94/SOI/14 2014-09-10 LUBLIN ITALY FOUNDATION
59893,50 ORGANIZACJA TRZY DNIOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ WŁOSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W DNIACH 21-23 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
330/ST/14 2014-09-10 KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH HETMAN LUBLIN
2500,00 ORGANIZACJA TURNIEJU DZIELNICOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH I W BRYDŻU SPORTOWYM - 27-28.09.2014 R.
309/ST/14 2014-09-10 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
11600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
317/ST/14 2014-09-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
3060,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
362/KL/14 2014-09-11 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY "ŚWIĘTEMU JANOWI Z DUKLI W 600. ROCZNICĘ URODZIN"
363/KL/14 2014-09-11 LUBELSKA FUNDACJA JEŹDZIECTWA
9191,00 REALIZACJA PROJEKTU Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD NAZWĄ "WIATR W GRZYWIE - JESIEŃ"
46/GK/14 2014-09-11 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
4993,80 PRZEBUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZIELONYM ZA ZAMKIEM LUBELSKIM
307/ST/14 2014-09-11 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
333/ST/14 2014-09-11 STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO - ŻUŻLOWY LUBLIN
130000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO MECZU ŻUŻLOWEGO POLSKA - UKRAINA
331/ST/14 2014-09-11 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
15990,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, SZTUCZNE BOISKO PRZY ARENA LUBLIN W LUBLINIE, UL. KROCHMALNA, ORGANIZACJA ZAWODÓW - FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO V TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA - 5.10.2014 R.
231/ST/14 2014-09-11 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
63000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015- PIŁKA SIATKOWA
35/FE/14 2014-09-11 "EXPOL" P. RYBIŃSKI, J. DĄBEK S.J.
15487,50 UMOWA NA WYKONANIE I DOSTARCZENIE ALBUMU Z UWZGLĘDNIENIEM SKŁADU I DRUKU PUBLIKACJI PREZENTUJĄCEJ WYBRANE INWESTYCJE GMINY LUBLIN ZREALIZOWANE PRZY WSPARCIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, W LATACH 2007-2013.
203/GM/14 2014-09-12 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SPÓŁDZIELCA"
1219,45 UMOWA NAJMU NA PROWADZENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA NR 22 PRZY UL. KWIATOWA 23, O POW. 52,18 M2 NA OKRES 3 LAT; MIESIĘCZNY CZYNSZ WYNOSI 1219,45 ZŁ BRUTTO
202/GM/14 2014-09-12 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NAJMU NR 625/OW/12 - NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1046/XL/2014 RADY MIASTA LUBLIN Z DN. 10.04.2014 W/S UTWORZENIA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO NR 1 PRZY UL. ZACHODNIA 7. NAJEMCA REZYGNUJE Z DNIEM 01.09.2014 Z POMIESZCZENIA STOŁÓWKI W DS NR 1.
215/GM/14 2014-09-12 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ
0,00 UŻYCZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ O POW. UŻYTKOWEJ 324,27 M2 PRZY UL. PODWALE 3A NA PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 11 W LUBLINIE.
14/PL/14 2014-09-12 FUNDACJA TU OBOK
7975,00 PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, PUBLIKACJA ORAZ DYSTRYBUCJA DZIEŁA P.T. "CZECHÓWKA+ WIENIAWA"
1/WSM/14 2014-09-12 ARMA SP. Z O.O.
25600,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM STANOWISKA PRACY DLA REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ; ŚRODKI POZYSKANE Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA
230/IR/14 2014-09-12 IGE-BUDOWNICTWO-ENERGETYKA SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI
43050,00 WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W LUBLINIE.
385/KL/14 2014-09-12 CAPELLA CRACOVIENSIS
0,00 ANEKS DO UMOWY 356/KL/14 - WYODRĘBNIENIE Z KWOTY OGÓLNEJ WYNAGRODZENIA (90 ZŁ) NA PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
356/KL/14 2014-09-12 CAPELLA CRACOVIENSIS
36390,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DN. 9 LISTOPADA 2014 R. W AULI COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE.
2/WSM/14 2014-09-12 ARMA SP. Z O.O.
19200,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA; ŚRODKI POZYSKANE Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA
62/IT/14 2014-09-12 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
25000,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
32/GD/14 2014-09-15 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
3500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 91 POŁOŻONEJ PRZY UL.NAŁĘCZOWSKIEJ 141 D, NR 92 POŁOŻONEJ PRZY UL.LĘDZIAN 31 I NR 93 POŁOŻONEJ PRZY UL.SŁAWIN (OBR.73, ARK.13)
34/GD/14 2014-09-15 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
14760,00 PRZEGLĄD ARCHIWALNYCH OPERATÓW TECHNICZNYCH ZAEWIDENCJONOWANYCH W MODGIK W LUBLINIE POD KĄTEM WYBORU DOKUMENTÓW DO SKANOWANIA
33/GD/14 2014-09-15 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
6970,00 V CZĘŚĆ-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 95/1 STANOWIĄCEJ ULICĘ ŚWIDNICKĄ W LUBLINIE (OBR.23, ARK.4), XX CZĘŚĆ-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 436/7 STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ ULICY GŁÓWNEJ W LUBLINIE (OBR.74, ARK.4),
31/GD/14 2014-09-15 USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE STANISŁAW SEROKA
8800,00 VI CZĘŚĆ - AKTUALIZACJA OPERATU STANU PRAWNEGO NR 101.26-133/08 DOT.DZIAŁKI NR 31 POŁOŻONEJ PRZY AL.RACŁAWICKICH 23 W LUBLINIE (OBR.26, ARK.4), XI CZĘŚĆ - AKTUALIZACJA OPERATU STANU PRAWNEGO NR 101.34-150/09 DOT.DZIAŁKI NR 93/8 POŁOŻONEJ PRZY UL.PODWALE 6 W LUBLINIE (OBR.34, ARK.2), XIII CZĘŚĆ- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 50 POŁOŻONEJ PRZY UL.ZADĘBIE 84 (OBR.45, ARK.2)
213/KP/14 2014-09-15 TARKOWSKI MARCIN
0,00 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ ZGODY NA WYKORZYSTANIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 5 SZTUK FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH OBIEKT STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
232/ST/14 2014-09-15 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI 46 LUBLIN
29000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA SIATKOWA
233/IR/14 2014-09-15 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
148913,34 WYKONANIE PLACU ZABAW, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4, PRZY UL. BRONOWICKIEJ 21 W LUBLINIE
89/SOI/14 2014-09-15 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
8000,00 WPÓŁORGANIZACJA PIKNIKU NAUKOWEGO W RAMACH XI LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI W DNIU 21.09.2014 R.
91/SOI/14 2014-09-15 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
18450,00 UMOWA SPONORSKA NA ORGANIZACJĘ KONCERTU JUSTYNY STECZKOWSKIEJ PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014
90/SOI/14 2014-09-15 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI GMINY LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI ,,MICROSOFT EXPERT SUMMIT 2014''
351/ZSS/14 2014-09-15 "EMNET STUDIO" MARCIN WOJEWÓDZKI
2000,00 UMOWA ZLECENIE - OPRACOWANIE I WYKONANIE ORYGINALNEGO PROJEKTU KALENDARZA TRÓJDZIELNEGO NA POTRZEBY PROMOCJI PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
234/IR/14 2014-09-15 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
149477,62 WYKONANIE PLACU ZABAW, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48, PRZY UL. KASPROWICZA 112 W LUBLINIE
217/GM/14 2014-09-16 WŁADYSŁAW GRODEK
40,00 UMOWA NR: 79/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:24
219/KP/14 2014-09-16 SZYMON GATLIK
800,00 UDZIAŁ W ROLI PANELISTY W DEBACIE DOTYCZĄCEJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ MIASTA I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INSTYTUCJI DZIAŁJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW W POLSKICH MIASTACH, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
218/KP/14 2014-09-16 ITLU SP. Z O.O.
2460,00 WYKONANIE WĘDRÓWKI MULTIMEDIALNEJ PO BUDYNKU RATUSZA WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
216/KP/14 2014-09-16 "TELEWIZJA KRAŚNIK" MACHULSKI OPOKA SPÓŁKA JAWNA
20000,00 PRZYGOTOWANIE KRÓTKIEGO FILMU, DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WIEKU 6-13 LAT, PRZEZNACZONEGO DO ROZPOWSZECHNIANIA W TELEWIZJI I W INTERNECIE JAKO MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN.
220/KP/14 2014-09-16 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA
3690,00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII PROMUJĄCEJ GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM W LUBLINIE
334/ST/14 2014-09-16 SYMBIONT MIKOŁAJ PISZCZAKO
12300,00 OPRACOWANIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LUBLIN SPORTIVAL
63/IT/14 2014-09-16 ZAKŁAD INSTALACJI KONSERWACJI SIECI TELETECHNICZNYCH KOŚCIECHA ZBIGNIE
7601,40 MONTAŻ ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO SIECI TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU DZIEWIĘCIU KAMER IP TELEWIZJI CCTV.
232/IR/14 2014-09-16 ALNAG BARBARA WRÓBEL
87330,00 DOSTAWA I MONTAŻ SZAFEK DO SZATNI ZAWODNIKÓW W OBIEKCIE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE.
472/OR/14 2014-09-16 PIOTR SITNIEWSKI
2900,00 PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW UML Z ZAKRESU: "PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY UDOSTĘPNIANIA INFORAMCJI PUBLICZNEJ" ORAZ PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI Z ZAKRESU OBJĘTEGO SZKOLENIEM..
311/ST/14 2014-09-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
8100,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
277/ST/14 2014-09-16 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
13000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE :CYKL ZAWODÓW BIEGOWYCH NA DYSTANSIE 10 KM PT."CZTERY DYCHY DO MARATONU- PIERWSZA I DRUGA DYCHA DO MARATONU"
371/ZSS/14 2014-09-16 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
405,00 UDOSTĘPNIENIE HALI MOSIR PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE NA IV TURNIEJ PROFILAKTYCZNO-SPORTOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
364/KL/14 2014-09-17 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA
5000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2014 R. PN.: REPLIKA 15. LETNIEJ AKADEMII FILMOWEJ W ZWIERZYŃCU
234/GM/14 2014-09-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A KS DEVELOPMENT SP. Z O. O. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZIAŁKA NR 50/3 (OBR. 28, ARK. 5) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 92 (W CZĘŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POZA PLANOWANYM PASEM DROGOWYM)
217/KP/14 2014-09-17 WIOLETTA PIECZYKOLAN
6650,00 PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA. WYWIADY MAJĄ NA CELU ZBADANIE PREFERENCJI I NASTAWIENIA MIESZKAŃCÓW DO RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH, MIESZKAJĄCYCH, UCZĄCYCH SIĘ BĄDŹ PRACUJĄCYCH W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH..."
238/IR/14 2014-09-17 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
98707,50 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH W RAMACH ZADANIA "BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE"
100/SOI/14 2014-09-17 MACIEJ RUKASZ
RUKASZ MACIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY 17/SOI/14 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 360 ZDJĘĆ-ZMIANA TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, WYNAGRODZENIE PLATNE W JEDNEJ CZĘSCI W ROKU 2015.
269/ST/14 2014-09-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA JUNIORÓW MŁODSZYCH, MŁODZIKÓW I DZIECI W JUDO
96/SOI/14 2014-09-17 POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE
3000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ,,ENERGIA I ŚRODOWISKO PRODUKCJA-LOGISTYKA-ZARZĄDZANIE'' 9-10 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
365/KL/14 2014-09-17 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2014 R. PN.: KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ
108/OŚ/14 2014-09-17 SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O.
1,06 DZIERŻAWA POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI
107/OŚ/14 2014-09-17 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
19999,80 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST WYKONANIE FILMU, ZWIASTUNA ORAZ EMISJA FILMU W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
92/SOI/14 2014-09-17 KINGA BEDNARZEWSKA
2400,00 PRZEPROWADZENIE ANALIZY MONITORUJĄCEJ ZMIANY ZACHODZĄCE W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN NA PODSTAWIE BAZY DANYCH PROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW.
95/SOI/14 2014-09-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WZAJEMNEGO KORZYSTANIA Z OZNACZEŃ IDENTYFIKUJĄCYCH NA PŁASZCZYŹNIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ.
10/BK/14 2014-09-18 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
66000000,00 UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NR 2014/49/BSP
366/KL/14 2014-09-18 TELEWIZJA POLSKA S.A.
10000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS DWÓCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH PT. "LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW. KONCERT JUBILEUSZOWY".
239/IR/14 2014-09-18 FIN-BUD MARCIN NOWICKI
87330,00 WYKONANIE SCHODÓW OD UL. RADZYŃSKIEJ W LUBLINIE PRZEZ WĄWÓZ DO PRZYCHODNI
273/ST/14 2014-09-19 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
270/ST/14 2014-09-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ORGANIZACJA TURNIEJU NADZIEI OLIMPIJSKICH W PIŁCE SIATKOWEJ DLA DZIEWCZĄT URODZONYCH W ROKU 2000 I MŁODSZYCH
238/ST/14 2014-09-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - P.RĘCZNA
220/GM/14 2014-09-19 FUNDACJA REPATRIA
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NA LOKAL UŻYTKOWY NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 5 ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZARZĄDZIE ZNK, POW. 11M2, Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚC STATUTOWĄ BIORĄCEGO W UŻYCZENIE.
305/ST/14 2014-09-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
17700,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - PŁYWANIE
242/IR/14 2014-09-19 P.P.H.U. OGRODNIK WRONA KRZYSZTOF
4800,60 WYKONANIE USŁUGI WYŁOŻENIA TKANINĄ POLIPROPYLENOWĄ SKARP ORAZ NASADZENIE 175 SZT. ROŚLIN ZADARNIAJĄCYCH TYPU HEDERA HELIŹ I PARTHENOCISSUS QUINGUEFOLIA NA TORZE ROWEROWYM, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
240/IR/14 2014-09-19 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
51890,70 REMONT POMIESZCZEŃ RATUSZA W LUBLINIE, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
282/ST/14 2014-09-19 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
8500,00 PROMOCJA JST-ORGANIZACJA WYSTAWY SPORTOWA PEMIĘĆ LUBLINA
51/OW/14 2014-09-19 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
30750,00 "REJESTR SZKÓŁ I OBSŁUGA DOTACJI DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH ODPN"
101/SOI/14 2014-09-22 ARKADIUSZ MIKRUT
5400,00 INICJOWANIE I KOORDYNOWANIE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIEBIORCAMI LOKALNYMI I ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI.
367/KL/14 2014-09-22 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 367/KL/14 DO UMOWY 216/KL/14, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA UMOWY ORAZ ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
36/FE/14 2014-09-22 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 21/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, DOTYCZĄCY TERMINU REALIZACJI.
308/ZSS/14 2014-09-22 RAFAŁ KALINOWSKI
400,00 SĘDZIOWANIE MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ PODCZAS IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO -SPORTOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
341/ZSS/14 2014-09-22 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS DO UMOWY 107/ZSS/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
337/ZSS/14 2014-09-22 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
20000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POKRYCIE WYDATKÓW Z TYTUŁU ZAKUPU ALKOTESTÓW ORAZ TESTERÓW TRZEŹWOŚCI TYPU "ALCOBBLOW" PRZEZNACZONYCH DLA WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE
336/ZSS/14 2014-09-22 NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEKI ZDROW. OŚRODEK MEDYC. SZKOLNEJ "PROMED" S.C.
19999,70 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W SZKOŁACH
335/ZSS/14 2014-09-22 NIEPUBLICZNY ZAKŁ.OPIEKI ZDR. OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ "TERMED" S.C.
19999,70 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W SZKOŁACH
337/ST/14 2014-09-22 AMISTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42435,00 OPRACOWANIE I WDROŻENIE TURYSTYCZNEJ APLIKACJI MOBILNEJ
222/GM/14 2014-09-22 MICHAŁ MULARSKI
1885,50 DZIERŻAWA - UL. JACYNY-ONYSZKIEWICZA - TEREN REKREACYJNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY - DZ. NR 701/25 (OBR. 72, ARK. 2) - CZYNSZ PŁATNY PROPORCJONALNIE W STOSUNKU ROCZNYM
340/ZSS/14 2014-09-22 STOWARZYSZENIE POPIERAJĄCE FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ MŁODZIEŻOWEJ ORKIES
1000,00 WYKONANIE WYSTĘPU PODCZAS IMPREZY POD NAZWĄ ?IV TURNIEJ PROFILAKTYCZNO ? SPORTOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN?
339/ZSS/14 2014-09-22 MACIEJ ZNAMIEROWSKI DŹWIĘKDOBRY
2500,00 REALIZACJA DŹWIĘKU PODCZAS IMPREZY POD NAZWĄ ?IV TURNIEJ PROFILAKTYCZNO ? SPORTOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN?
309/ZSS/14 2014-09-22 ADAM CIUPEK
400,00 SĘDZIOWANIE MECZÓW PODCZAS IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO - SPORTOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
52/OW/14 2014-09-22 BIURO-PLUS L.A. KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA
1719,44 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" - PŁATNOŚĆ ZA DOSTAWĘ JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
50/OW/14 2014-09-22 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
1215,84 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" - PŁATNOŚĆ ZA DOSTAWĘ JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
64/IT/14 2014-09-22 IDEO SP.Z O.O.
675885,00 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ WDROŻENIE AUTORSKIEGO CMS W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM NA SERWERACH WSKAZANYCH PRZEZ GMINE LUBLIN.
344/ZSS/14 2014-09-22 IWONA SZTAJNER
1200,00 REALIZACJA SZKOLENIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
345/ZSS/14 2014-09-22 ANDRZEJ PIERZCHAŁA
1200,00 REALIZACJA SZKOLENIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
343/ZSS/14 2014-09-22 ANDRZEJ MITURSKI
1200,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
338/ZSS/14 2014-09-22 AGNIESZKA ADAMCZEWSKA
200,00 PRZEPROWADZENIE POKAZU ZUMBY ORAZ ROZGRZEWKI DLA ZOWODNIKÓW PODCZAS IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO - SPORTOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
226/IR/14 2014-09-23 "KLASTMED" GRZEGORZ ŻUCHNIK
374447,46 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
244/IR/14 2014-09-23 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
29151,00 WYKONANIE I ZAMONTOWANIE TRZECH TABLIC PAMIĄTKOWYCH, DOT. BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W LUBLINIE, UL. NARUTOWICZA 32A
218/PN/14 2014-09-23 VOLODYMYR BACHYNSKY
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY"
217/PN/14 2014-09-23 VIACHESLAV SHANDRYK
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"
216/PN/14 2014-09-23 SUREN DEHERYAN
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY"
215/PN/14 2014-09-23 TETYANA HONCHARENKO
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"
214/PN/14 2014-09-23 NATALIIA CHERNYSHOVA
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"
213/PN/14 2014-09-23 PAVLO ZHOVNIRENKO
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PODSUMOWANIE DEKADY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE"
212/PN/14 2014-09-23 LUSINE MARTIROSYAN
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH"
211/PN/14 2014-09-23 ANASTASIYA KINZERSKA
2500,00 PROWADZENIE PANELU "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM
210/PN/14 2014-09-23 TETYANA MYROVYCH
2500,00 PROWADZENIE SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM
209/PN/14 2014-09-23 JACEK PIECHOTA SOLUTION PARTNERS
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PODSUMOWANIE DEKADY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE"
208/PN/14 2014-09-23 KRZYSZTOF STANOWSKI
2500,00 PROWADZENIE PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM
255/IR/14 2014-09-23 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
152520,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH W RAMACH UMOWY NR 142/IR/13 NA ZADANIU PN. "BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE".
370/KL/14 2014-09-23 TARARARA JAROSŁAW KOZIARA
2500,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO DO WYSTAWY FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCEJ PROCES POWSTAWANIA OBRAZU ZIEMNEGO NA TERENACH PORTU LOTNICZEGO LUBLIN
110/OŚ/14 2014-09-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
2349,30 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ: SALA KINOWA I ORATORIUM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM ORAZ OBSŁUGĄ W CELU ZORGANIZOWANIA KONFERENCJI PN. "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?" W DNIU 17 LISTOPADA 2014 R.
34/FE/14 2014-09-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-89218,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/FE/14 O DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W LUBLINIE, ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
342/ZSS/14 2014-09-23 PRAKTIKER POLSKA SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
350/ST/14 2014-09-23 AGENCJA REKLAMOWA BIURO FACH ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI
6568,20 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETOW PROMOCYJNYCH - PIŁECZKI
349/ST/14 2014-09-23 ANNA IWAŃSKA PROMO WOL-SKI P.P.H.U.
10272,96 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH -KOSZULKA ( WYPOCZYNEK)
348/ST/14 2014-09-23 STUDIO SIEDEM SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ ŻÓŁTOWSKI, MICHAŁ BIEDRZYCKI
2004,90 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETOW PROMOCYJNYCH- KOSZULKI
347/ST/14 2014-09-23 STUDIO SIEDEM SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ ŻÓŁTOWSKI, MICHAŁ BIEDRZYCKI
2583,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETOW PROMOCYJNYCH-OPASKI NA RĘKE
346/ST/14 2014-09-23 STUDIO SIEDEM SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ ŻÓŁTOWSKI, MICHAŁ BIEDRZYCKI
3044,25 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETÓW PROMOCYJNYCH-WACHLARZ
345/ST/14 2014-09-23 AGENCJA REKLAMOWA BIURO FACH ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI
1826,55 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETÓW PROMOCYJNYCH- MATY
344/ST/14 2014-09-23 AGENCJA REKLAMOWA BIURO FACH ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI
916,35 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH- PARASOLE
343/ST/14 2014-09-23 FEELGOOD SP.Z O.O.
2436,63 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETÓW PROMOCYJNYCH- TORBA
338/ST/14 2014-09-23 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 72/ST/14 Z DNIA 07.01.2014 R INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI "START" -ZAKTUALIZOWANY OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.
335/ST/14 2014-09-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CZTERDZIESTKA" SP NR 40
5000,00 DZIELNICA DZIESIĄTA - DZIESIĘĆ SPOSOBÓW NA SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU - ART. 19A
223/GM/14 2014-09-23 GALERIA LABIRYNT
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NA LOKAL UŻYTKOWY ZNAJDUJĄCY SIĘ W CHG LUBLIN PLAZA PRZY UL. LIPOWEJ 13, O POW. 230M2, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE GALERII PROMUJĄCEJ KULTURĘ I SZTUKĘ
228/PN/14 2014-09-24 PAULINA OLCHOWSKA
1300,00 OPRACOWANIE ANALIZ DO STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ DO STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UE
13/PL/14 2014-09-24 PIOTR DEMCZUK
6000,00 OCENA MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI GRZEBOWISKA DLA ZWIERZĄT W LUBLINIE
306/ST/14 2014-09-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
10300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PROFILOWANYCH
237/PN/14 2014-09-24 AFB TŁUMACZENIA MAGDALENA JANICZEK
600,00 USŁUGA TŁUMACZEŃ PISEMNYCH ZWYKŁYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI TEKSTU STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ LUBLINA
225/GM/14 2014-09-24 LESZEK WNUK
40,00 UMOWA NR: 84/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:36
336/ST/14 2014-09-24 STOWARZYSZENIE LUBELSKA GRUPA REGATOWA
3000,00 ORGANIZACJA REGAT O II JESIENNY PUCHAR LUBLINA - ART. 19A
374/KL/14 2014-09-24 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 112/KL/14. ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI.
375/KL/14 2014-09-24 "NORBERTINUM " WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/KL/14. ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI.
310/ST/14 2014-09-24 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
11900,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
23/BM/14 2014-09-25 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
10000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNEJ KMP W LUBLINIE
219/PN/14 2014-09-25 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2200,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JEZYK UKRAIŃSKI ORAZ ROSYJSKI TEKSTU STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ LUBLINA NA LATA 2014-2020.
371/KL/14 2014-09-25 STOWARZYSZENIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH "PRO ARTE"
3000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W DNIU 27 WRZEŚNIA 2014 R. PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. KOCNERT FRANKA PARKERA, SIERGIEJA DAVIDOVA, JANUSZA SZROMA ORAZ MARIUSZA BOGDANOWICZA.
341/ST/14 2014-09-25 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
85000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ ŚRODOWISKA WSPIERAJĄCEGO LUBELSKI SPORT, POŁĄCZONEJ Z KONFERENCJĄ PRASOWĄ W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REALIZACJI BUDOWY STADIONU ARENA LUBLIN
372/KL/14 2014-09-25 WOJCIECH WALECZEK
4500,00 OSOBISTE ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (FORTEPIAN) PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEMU PAMIĘCI WOJCIECHA KILARA W DN. 05.10.2014
365/ZSS/14 2014-09-25 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 108/ZSS/14 Z DNIA 5 MARCA 2014 R. - SZKOLENIA SZKOLEŃ PARCOWNMIKÓW OLU SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
200/PN/14 2014-09-25 ECORYS POLSKA SP. Z O.O.
18634,50 PRZEPROWADZENIE BADAŃ POTOKÓW PASAŻERSKICH NA 16 PUNKTACH WLOTOWYCH DO LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
373/KL/14 2014-09-25 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2014 R. PN: KONCERT GALOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA 11 LISTOPADA "VIVA POLONIA"
243/IR/14 2014-09-25 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
104550,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI , WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUD. I WYKONAWCZ. KOSZTORYSÓW ORAZ STWIORB ZMAIANY ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W ZAKRESIE NOWEGO ZJAZDU NA DROGĘ POŻAROWĄ Z UL. RADZIWIŁŁOWSKIEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CZ. DZIAŁKI NR 3/3 OBEJMUJĄCYCH PARKING NA TYŁACH BUD.WYDZIAŁU POLITOLOGII ORAZ SKWER POMIĘDZY BUD.POLITOLOGII I PSYCHOLOGII WRAZ Z NADZORAMI AUTORSKIMI
226/PN/14 2014-09-26 CE2 CENTRUM EDUKACJI M.DZIEWA, E.TARNAS-SZWED SPÓŁKA JAWNA
5000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W FORMIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH NA TEMAT MOŻLIWOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PRZEZ SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, W RAMACH PROJEKTU PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
220/PN/14 2014-09-26 MARTA DRABCZUK
500,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIE NR 185/PN/14 Z DNIA 21.08.2014R.
221/PN/14 2014-09-26 ARTUR CELIŃSKI
1500,60 PROWADZENIE WARSZTATU W DNIU 3.10.2014R. ORAZ PANELU W DNIU 4.10.2014R. PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
222/PN/14 2014-09-26 AGNIESZKA ORZECHOWSKA
344,40 PROWADZENIE PANELU W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
223/PN/14 2014-09-26 DAGMARA PLATA-ALF HOTEL MEDIA GROUP
1000,00 PROWADZENIE PANELU W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
224/PN/14 2014-09-26 IVAN HORODYSKYY
190,00 PROWADZENIE PANELU W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
205/PN/14 2014-09-26 ROMAN ROMANYUK
125,00 PROWADZENIE PANELU PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
230/PN/14 2014-09-26 ZBIGNIEW ROKITA
2500,00 WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH"
231/PN/14 2014-09-26 GEORGE SOLOMONIA
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY"
232/PN/14 2014-09-26 REVAZ CHAKHAVA
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PODSUMOWANIE DEKADY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE"
233/PN/14 2014-09-26 FARRUKH TYURYAEV
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU"WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH"
227/PN/14 2014-09-26 MARINE SOLOMONISHVILI
1250,00 PROWADZENIE PANELU PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 4.10.2014R.
225/PN/14 2014-09-26 EMIL MAJUK
1755,00 PROWADZENIE PANELU W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
245/IR/14 2014-09-29 P.P.H.U. "UNI-DREW"
99841,56 WYKONANIE, DOSTAWA ZABUDÓW MEBLOWYCH ( NA WYMIAR) NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN: " BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIELNICY SŁAWIN"
348/ZSS/14 2014-09-29 TOMASZ JASINA
2000,00 PROWADZENIE IMPREZY POD HASŁEM IV TURNIEJ PROFILAKTYCZNO -SPORTOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
53/OW/14 2014-09-29 MARCIN MATYS
21212,00 USŁUGA PRZYGOTOWANA DO DRUKU, DRUK SYSTEMEM BRAILLE'A I DOSTAWA DO DWÓCH LUBELSKICH SZKÓŁ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH. USŁUGA FINANSOWANA Z DOTACJI CELOWEJ PRZEZNACZONEJ PRZEZ MEN NA REALIZACJĘ ZADANIA.
334/ZSS/14 2014-09-29 MISERICORDIA CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY CHORYM
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 449/ZSS/13 Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 R. NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
346/ZSS/14 2014-09-29 FITNESS KLUB AKTIVGEN IWONA TORBICKA
1476,00 PRZEPROWADZENIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO PODCZAS IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO - SPORTOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
367/ZSS/14 2014-09-29 AGENCJA ARTYSTYCZNA "MINISTERSTWO GWIAZD" DOROTA WARDYŃSKA
12915,00 ZAPEWNIENIE UDZIAŁU REPREZENTACJI ARTYSTÓW POLSKICH W IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO-SPORTOWYM O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
248/PN/14 2014-09-29 EUROCOMPASS SP. Z O.O
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 171/PN/14 W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
342/ST/14 2014-09-29 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
2500,00 ORGANIZACJA W LUBLINIE ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH W RAMACH FESTIWALU GÓRSKICH INSPIRACJI
369/ZSS/14 2014-09-29 KRZYSZTOF PASZCZYK
400,00 POMOC PRZY ORGANIZACJI IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO-SPORTOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
228/ST/14 2014-09-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
59000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - KOSZYKÓWKA
370/ZSS/14 2014-09-29 STEFAN MIKOŁAJCZUK
400,00 POMOC PRZY ORGANIZACJI IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO - SPORTOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
227/GM/14 2014-09-29 SPEED-BUS DARIUSZ MAZUR
123,00 HOLOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAWIA 1,9 TDI Z PARKINGU POŁOŻONEGO W LUBLINIE PRZY UL. ZADĘBIE 56 NA PARKING UM PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO
368/ZSS/14 2014-09-29 ROBERT SZYMAŃSKI
400,00 POMOC PRZY ORGANIZACJI IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO-SPORTOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBBLIN
253/IR/14 2014-09-30 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 112/IR/13 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO DLA POTRZEB ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE
350/ZSS/14 2014-09-30 CUKIERNIA RENATKA RENATA KLIMEK
1200,00 PRZEPROWADZENIE POKAZU PRZYGOTOWANIA ZDROWYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
250/IR/14 2014-09-30 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 DO U. 321/81/13 Z DNIA 12.12.2013 WYDŁUŻAJĄCY TERMIN WYKONANIA ROBÓT (KAN.DESZCZOWA NF)
247/PN/14 2014-09-30 FERENS I K - RIVNE SP. Z O.O.
6500,00 USŁUGA PRZEWOZOWA DLA GRUPY UKRAIŃSKICH DZIENNIKARZY ORAZ ARTYSTÓW 45 OSÓB NA TRASIE KIJÓW-LUBLIN-KIJÓW 1 I 4.10.2014 W ZWIĄZKU Z KONGRESEM INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
229/PN/14 2014-09-30 IRINA MAGDYSH
500,00 PROWADZENIE PANELU W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2014
234/PN/14 2014-09-30 MAGDALENA KOSTULSKA
195,00 PROWADZENIE PANELU PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
238/PN/14 2014-09-30 FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
615,00 UMOWA NA PROWADZENIE PANELU W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
236/PN/14 2014-09-30 WORLD COAL ASSOCIATION
1086,40 UMOWA NA PROWADZENIE PANELU W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
235/PN/14 2014-09-30 BOŻENA GIERAT-BIEROŃ
470,00 PROWADZENIE PANELU W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
378/KL/14 2014-09-30 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
0,00 KULTURA I SZTUKA -MIASTO KULTURY- ZADANIE PUBLICZNE TEATR BEZ KURTYNY - ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZADANIA
377/KL/14 2014-09-30 EUROPEJSKA FUNDACJA OPIEKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 345/KL/14 Z DN. 26.08.2014 R. - DOTYCZY ZMIANY NUMERU KONTA BANKOWEGO ORAZ ZMIANY TERMINU PRZEKAZANIA DOTACJI
376/KL/14 2014-09-30 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
10000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM 650 LECIE ZEMBORZYC I 600 LECIE PARAFII P. W. ŚW. MARCINA
38/FE/14 2014-09-30 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 41/FE/13 DOTYCZĄCEJ REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW "PFRON" WKŁADU WŁASNEGO PROJEKTU PT. ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W LUBLINIE. ANEKST DOT. ZMIANY TERMINU ZŁOŻENIA KOŃCOWYCH DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH.
349/ZSS/14 2014-09-30 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
1500,00 WYSTĘP ZESPOŁU JAWOR PODCZAS MARSZU RÓŻOWEJ WSTĄŻKI W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
232/GM/14 2014-09-30 BUDO-KOMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
544,50 DZIERŻAWA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAPLECZE BUDOWY OBSŁUGUJĄCE BUDOWĘ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA SĄSIADUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIACH, UL. BLUSZCZOWA, DZ. NR 15/22, OBR. 24, ARK. 7, CZYNSZ PŁATNY MIESIĘCZNIE
228/GM/14 2014-09-30 MIECZYSŁAW SZUMSKI
40,00 UMOWA NR: 86/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 15
229/GM/14 2014-09-30 TOMASZ IWAN
PASZKOWSKI JAROSŁAW
766,65 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY NR 187/GM/14 - UL. TATRSKA NISKA - TEREN ZIELONY, OGÓLNODOSTEPNY PARKING Z DROGAMI DOJAZDOWYMI I BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY, DOT. PODWYŻSZENIA STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA PRZEDMIOTU DZIERŻAWY
259/IR/14 2014-09-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 358650 Z DNIA 26.03.2012 R - O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE ( ZASILANIE PODSTAWOWE) ZMIANA TERMINU
364/ZSS/14 2014-10-01 ELŻBIETA KIFNER
-6000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIE NR 10/ZSS/14 ZMNIEJSZENIE ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY DO KWOTY 10000 ZŁ
363/ZSS/14 2014-10-01 ELŻBIETA WOJNO
-3000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIE NR 9/ZSS/14 ZMNIEJSZENIE ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY DO KWOTY 5000 ZŁ
362/ZSS/14 2014-10-01 ELŻBIETA PRZEMYSKA
-3000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIE NR 8/ZSS/14 ZMNIEJSZENIE ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY DO KWOTY 5000 ZŁ
361/ZSS/14 2014-10-01 MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK
-6000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIE NR 7/ZSS/14 ZMNIEJSZENIE ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY DO KWOTY 10000 ZŁ
360/ZSS/14 2014-10-01 EWA KIEROŃ
-3000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIE NR 6/ZSS/14 ZMNIEJSZENIE ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY DO KWOTY 5000 ZŁ
358/ZSS/14 2014-10-01 MONIKA LIPERT
-2300,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIE NR 3/ZSS/14 ZMNIEJSZENIE ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY DO KWOTY 5700 ZŁ
359/ZSS/14 2014-10-01 MARIA KRASZKIEWICZ-PEŁKA
-3000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIE NR 5/ZSS/14 ZMNIEJSZENIE ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA ZLECENIOBIORCY DO KWOTY 5000 ZŁ
358/ST/14 2014-10-01 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
0,00 POROZUMIENIE DOT. SYSTEMU SZKOLENIA KOBIET W KOSZYKÓWCE
268/ST/14 2014-10-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - GODZINA W PIEKLE - KOLARSTWO PRZEŁAJOWE
319/ST/14 2014-10-01 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
45700,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - PIŁKA SIATKOWA
259/ST/14 2014-10-01 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
55000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO (SEZON 2014/2015)
315/ST/14 2014-10-01 KLUB SPORTOWY PACO
6500,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - BOKS
279/ST/14 2014-10-01 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
318/ST/14 2014-10-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
222/KP/14 2014-10-01 ROMAN DERDZIAK
400,00 USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO Z J. POLSKIEGO NA J. ROSYJSKI I Z J. ROSYJSKIEGO NA J. POLSKI W DN. 01.10.2014
241/PN/14 2014-10-01 MARTA DRABCZUK
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PODSUMOWANIE DEKADY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE"
240/PN/14 2014-10-01 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
1450,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW WYSTAWY PROMUJĄCEJ AKCJĘ PILOTAŻOWĄ "REKLAMY W PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ LUBLINA" REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
239/PN/14 2014-10-01 MARCIN MOSZYŃSKI
5500,00 KONSULTACJA EKSPERCKA W RAMACH REALIZACJI AKCJI PILOTAŻOWEJ "REKLAMA W PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ LUBLINA" W ZAKRESIE ZASAD ROZMIESZCZANIA NOŚNIKÓW INFORMACJI WIZUALNEJ DLA WYBRANYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z TERENÓW HISTORYCZNEGO ŚRÓDMIEŚCIA LUBLINA
254/IR/14 2014-10-01 BUDIMEX S.A.
36762,24 WYKONANIE KRAWĘŻNIKA DLA CHODNIKA NA GRANICY ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ, ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W RAMACH ZADANIA BUDOWA ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. A.GRYGOWEJ W LUBLINIE.
246/PN/14 2014-10-01 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
950,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA KONSYKUTYWNEGO Z JĘZ. UKRAIŃSKIEGO NA JĘZ. POLSKI ORAZ Z JĘZ.POLSKIEGO NA JĘZ. UKRAIŃSKI PRZEZ CZTERECH TŁUMACZY W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
247/IR/14 2014-10-01 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
35509,30 WYKONANIE WYCIERACZEK W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU WYKONANIE OZNAKOWANIA SAL, MONTAŻ DOZOWNIKÓW I SUSZAREK WRAZ Z ZAKUPEM NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W RAMACH ZADANIA BUDOWA SP W DZIELNICY SŁAWIN
244/PN/14 2014-10-01 ALINA SHPAK
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH"
243/PN/14 2014-10-01 ANDRII MYROVYCH
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"
242/PN/14 2014-10-01 KATERYNA GRĄBCZEWSKA
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY"
380/KL/14 2014-10-01 STOWARZYSZENIE CHÓR "LA MUSICA" PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN PRZEZ KULTURĘ W RAMACH WSPÓŁORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNO-PROMOCYJNEGO
382/KL/14 2014-10-02 FUNDACJA MAESTRIA
9066,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2014 R. - FESTIWAL BAJKOTWORZENIA
379/KL/14 2014-10-02 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
5800,00 KULTURA I SZTUKA - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -PLAKAT CHÓRALNY - WYSTAWA JUBILEUSZOWA W CENTRUM DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI PLAKATU LUBELSKIEGO
111/OŚ/14 2014-10-02 KUIPERCOMPAGNONS B.V. RUIMTELIJKE BORDENING, STEDENBOUW, ARCHITECTUUR,
88342,66 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU WNIOSKU DO PROGRAMU LIFE.
114/OŚ/14 2014-10-02 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
118835,22 BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ- ETAP I KONTYNUACJA
373/ZSS/14 2014-10-02 JAN STANIEWICZ LOGION MANAGEMENT
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
250/PN/14 2014-10-02 DALIMEX. SP. Z O.O.
6400,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 3-5 PAŹDZIERNIKA 2014 R. DLA 20 PRZEDSIĘBIORCÓW UKRAIŃSKICH, UCZESTNICZĄCYCH W KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH" ORAZ W TARGACH GÓRSKICH W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
249/IR/14 2014-10-02 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 70/IR/14 Z DNIA 06.05.2014 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD ULICY RÓŻANEJ 16 DO WĄWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE (ZEJŚCIE DO WĄWOZU DZIELĄCEGO LSM I CZUBY) - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY USTALA SIĘ NA 6 MIESIĘCY LICZĄC OD DATY ZAWARCIA UMOWY.
110/SOI/14 2014-10-02 HAYS POLAND
46000,00 OPRACOWANIE RAPORTU NT. POTENCJAŁU KAPITAŁU LUDZKIEGO W MIEŚCIE LUBLIN W BRANŻY PRODUKCYJNEJ W WERSJI POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ
248/IR/14 2014-10-02 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
2276,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI 2 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU BUDOWY INFRASTRUKTURY TECH.( N II) W LUBLINIE.
263/PN/14 2014-10-02 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSLATORSKICH NR 263/PN/14 OD DNIA 2.10.2014 DOTYCZY ZMIANY DATY REALIZACJI USŁUGI TŁUMACZENIOWEJ.
808/OR/14 2014-10-02 EWA BONDARUK
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
807/OR/14 2014-10-02 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
806/OR/14 2014-10-02 EWA ZAWIŚLAK
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
805/OR/14 2014-10-02 GRAŻYNA TRYBUŁA
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
804/OR/14 2014-10-02 IWONA SORAL
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
803/OR/14 2014-10-02 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
3250,00 KOORDYNACJA I ORGANIZACJA PRAC ZW. Z PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW WYBORCÓW,WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW,PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
802/OR/14 2014-10-02 GRAŻYNA KOPROWSKA
2200,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, POMOC W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O WPISANIE LUB ODMOWIE WPISANIA DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014.R
801/OR/14 2014-10-02 WANDA LIPSKA
2650,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, REJESTROWANIE ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW ORAZ O POZBAWIENIU PRAWA WYBORCZEGO, WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
800/OR/14 2014-10-02 JADWIGA LYSSY
2650,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I PRZYGOTOWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU DO REJESTRU WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
797/OR/14 2014-10-02 RENATA WOLSKA
2200,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
796/OR/14 2014-10-02 IWONA NOWOGRODZKA
2650,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, ZAKŁADANIE I AKTUALIZACJA LIST DODATKOWYCH WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
381/KL/14 2014-10-02 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
6180,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA SZTUKI - DZIELNICE KULTURY - TEATR ZAREMBIACY 3
383/KL/14 2014-10-03 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
553,50 JEDNORAZOWA LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEMU PAMIĘCI W.KILARA W DN. 5.10.2014 W KOŚCIELE PW. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
885/OR/14 2014-10-03 SYLWIA KWIATKOWSKA
1500,00 KOORDYNOWANIE PRAC I KONTROLA NAD WPROWADZENIEM ŚRODKÓW DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ORGANIZACJE I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW, KOORDYNOWANIE PRAC I KONTROLA NAD DOKONYWANIEM ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
47/GK/14 2014-10-03 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MEVIUS" MATEUSZ CICHOW
54551,73 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH, URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ ŁAWEK I KOSZY NA ODPADY
312/ST/14 2014-10-03 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
3290,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - FUTBOL AMERYKAŃSKI
247/GM/14 2014-10-03 TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD 300 I KD 400 ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁKACH NR 4/9 (OBR. 18 ARK. 8), NR 4/44 (OBR. 18 ARK. 11) NR 4/1 (OBR. 18 ARK. 11) DO MIEJSCA JEJ WŁĄCZENIA W STUDNI NA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD 500 W AL. M. SMORAWIŃSKIEGO
65/IT/14 2014-10-03 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
15151,14 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW.
881/OR/14 2014-10-03 LUCYNA STERNIK
3500,00 KONTROLA NAD WPROWADZENIEM ŚRODKÓW DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DOKONYWANIEM ZMIAN W PLANIE, KONTROLA NAD WERYFIKACJĄ UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZNEIEM WYBORÓW, KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, (...)
880/OR/14 2014-10-03 MIROSŁAWA PUTON
3500,00 NADZÓR I KONTROLA NAD WPROWADZENIEM ŚRODKÓW DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DOKONYWANIEM ZMIAN, NADZÓR I KONTROLA NAD WERYFIKACJĄ UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW, NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, (...)
789/OR/14 2014-10-03 AGNIESZKA WEREMKO
4000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, SZKOLENIA OKW, NADZÓR NAD REJESTREM WYDATKÓW, KOORDYNACJA I NADZÓR W ZAKRESIE PRZYGOT. I WPROWADZANIA UMÓW, KOORDYNACJA OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
788/OR/14 2014-10-03 EDYTA SICZEK
4500,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW, PRZYGOT. OSTATECZNYCH SKŁADÓW OKW, (...), W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
787/OR/14 2014-10-03 DOROTA MENCZEWICZ
4100,00 SZKOLENIE OKW, PRZYGOTOWANIE ZAWIADOMIEŃ, PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, KOORDYNACJA PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH, (...).
785/OR/14 2014-10-03 ANNA BIAŁY
5400,00 SPORZĄDZENIE I PROWADZENIE REJESTRU WYDATKÓW, PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UMÓW, PRZYGOTOWYWANIE DOK. FINANSOWYCH, KOORDYNACJA OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH, WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 2000 ZAMÓWIEŃ I UMÓW, PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA, (...).
734/OR/14 2014-10-03 RENATA OWCZAREWICZ
2500,00 USTALANIE LOKALIZACJI STOJAKÓW INFORMACYJNYCH. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAKUPU KART DO GŁOSOWANIA,PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ.
894/OR/14 2014-10-03 MAREK WYSOCKI
700,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ NA POTRZEBY OKW.
870/OR/14 2014-10-03 PAWEŁ BASAK
1500,00 AKTUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH DOT. OKRĘGÓW WYBORCZYCH, OBWODÓW WYBORCZYCH ORAZ LOKALIZACJI SIEDZIB OKW, PRZESTRZENNA WERYFIKACJA DANYCH ADRESOWYCH, ANALIZA DEMOGRAFICZNA W ZAKRESIE OKRĘGÓW I OBWODÓW WYBORCZYCH
869/OR/14 2014-10-03 TOMASZ KLECZEK
1500,00 AKTUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH DOT. OKRĘGÓW WYBORCZYCH, OBWODÓW WYBORCZYCH ORAZ LOKALIZACJI SIEDZIB OKW, PRZESTRZENNA WERYFIKACJA DANYCH ADRESOWYCH, ANALIZA DEMOGRAFICZNA W ZAKRESIE OKRĘGÓW I OBWODÓW WYBORCZYCH
882/OR/14 2014-10-03 TERESA MAREK
3500,00 NADZÓR NAD PROWADZENIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH, DOKONYWANIE WSTĘPNEJ KONTROLI NAD SPORZĄDZANIEM SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH (...)
878/OR/14 2014-10-03 ANNA PIASECKA-SZCZEŚNIAK
10200,00 NADZÓR NA WPROWADZANIEM ORAZ REJESTRACJĄ W SYSTEMIE DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PM LUBLIN, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, SPORZĄDZANIE PROJEKTU PROTOKOŁU (...)
877/OR/14 2014-10-03 KATARZYNA FIEDOREK
4200,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
876/OR/14 2014-10-03 DARIUSZ KRAWCZUK
3900,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
875/OR/14 2014-10-03 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI
3700,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
874/OR/14 2014-10-03 PAWEŁ LUTY
4100,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
873/OR/14 2014-10-03 RAFAŁ ŚLIWIŃSKI
3900,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
872/OR/14 2014-10-03 ANNA BUKOWSKA
4500,00 OPINIOWANIE I WERYFIKACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM PROJEKTÓW UMÓW, UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH, PRZYGOTOWANIE I OPINIOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NA POTRZEBY ORGANZIACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SAMORZADOWYCH 2014 R.
893/OR/14 2014-10-03 DARIUSZ KOSIŃSKI
700,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ NA POTRZEBY OKW.
892/OR/14 2014-10-03 DARIUSZ POL
700,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ NA POTRZEBY OKW.
776/OR/14 2014-10-03 AGNIESZKA KOSTECKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH, OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ, PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
775/OR/14 2014-10-03 AGNIESZKA FERENC
4100,00 WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH,PRZEGLĄD SIEDZIB, PRZYGOTOWANIE LIST KANDYDATÓW, USTALANIE SKŁADÓW OKW,WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
824/OR/14 2014-10-03 JOANNA WARDZIAK
1300,00 WERYFIKACJA UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, KONTROLA UMÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R. W PROGRAMIE KSAT 2000 POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI WPROWADZONYCH DANYCH
908/OR/14 2014-10-03 GRAŻYNA ZIEMIŃSKA-BICKA
15000,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN NA TERENIE GMINY.
354/ST/14 2014-10-06 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
6156,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ARENA LUBLIN
340/ST/14 2014-10-06 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
33800,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
56/OW/14 2014-10-06 EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
9800,00 OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADANIA WRAZ Z RAPORTEM WŚRÓD UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
54/OW/14 2014-10-06 AXA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
700,00 UBEZPIECZENIE 10 UCZESTNIKÓW SŁUŻBOWEGO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO Z LUBLINA DO GENEWY W SZWAJCARII, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
355/ZSS/14 2014-10-06 MONIKA RĘBACZ
500,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ ORAZ WYGŁOSZENIE GO PODCZAS KONFERENCJI "PRZEMOC WOBEC DZIECI - JAK ROZPOZNAWAĆ I REAGOWAĆ?" W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
245/PN/14 2014-10-06 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1780,06 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI"
353/ZSS/14 2014-10-06 ELŻBIETA TRUBIŁOWICZ
500,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ ORAZ WYGŁOSZENIE GO PODCZAS KONFERENCJI "PRZEMOC WOBEC DZIECI - JAK ROZPOZNAWAĆ I REAGOWAĆ?" W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
352/ZSS/14 2014-10-06 ANITA CHARA
500,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ ORAZ WYGŁOSZENIE GO PODCZAS KONFERENCJI "PRZEMOC WOBEC DZIECI - JAK ROZPOZNAWAĆ I REAGOWAĆ?" W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
376/ZSS/14 2014-10-06 SŁAWOMIR BONK
500,00 POKAZ PANTOMIMY PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
347/ZSS/14 2014-10-06 DALIMEX. SP. Z O.O.
1968,00 WYNAJEM SALI KONFERENCYNEJ W HOTELU "FORUM" ORAZ PRZYGOTOWANIE PRZERWY KAWOWEJ DLA 100 OSÓB W RAMACH ORGANIZACJI KONFERENCJI "PRZEMOC WOBEC DZIECI - JAK ROZPOZNAWAĆ I REAGOWAĆ?" W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
357/ZSS/14 2014-10-06 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 45/ZSS/14 Z DNIA 17 LUTEGO 2014 R. DOT. REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA SIATKOWA - ROCZNIK 2000-2001). ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZADANIA.
354/ZSS/14 2014-10-06 MARZENA NOSEK
500,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ ORAZ WYGŁOSZENIE GO PODCZAS KONFERENCJI "PRZEMOC WOBEC DZIECI - JAK ROZPOZNAWAĆ I REAGOWAĆ?" W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
375/ZSS/14 2014-10-07 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
405,90 UDZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZOWE PUBLICZNE ODTWARZANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS "IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO - SPORTOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN" W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
316/ST/14 2014-10-07 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
14100,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - KOSZYKÓWKA
42/FE/14 2014-10-07 WOJEWODA LUBELSKI
-3009227,91 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 15/FE/14 W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI NA ZADANIE " PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W LUBLINIE OD RONDA BŁ. KS. EMILIANA KOWCZA NA ZBIEGU ULIC AL. ARMII KRAJOWEJ, AL. JANA PAWŁA II I UL. MATKI TERESY Z KALKUTY DO WIADUKTU NAD ULICĄ UŁANÓW ORAZ REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD UL. ARMII KRAJOWEJ (W REJONIE UL. RUCIANEJ) " - DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
356/ZSS/14 2014-10-07 PRZEWOR IWONA INPLUS CONSULTING
500,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ ORAZ WYGŁOSZENIE GO PODCZAS KONFERENCJI "PRZEMOC WOBEC DZIECI - JAK ROZPOZNAWAĆ I REAGOWAĆ?" W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
55/OW/14 2014-10-07 PRZEWÓZ OSÓB KRZYSZTOF BŁASZCZYK
2092,00 USŁUGA PRZEWOZU 10 OSÓB NA TRASIE LUBLIN-WARSZAWA I WARSZAWA-LUBLIN W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
60/OW/14 2014-10-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE USTALENIA ZASAD ORGANIZACJI III ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 5-LATKÓW "LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI" W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
268/PN/14 2014-10-07 EKO-GAMMA MAGDALENA GUZ
3000,00 PRZEPROWADZENIE 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W DNIACH 16-17 PAŹDZIERNIKA 2014R. DLA 32 OSÓB, DOTYCZĄCEGO "OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ" ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
251/PN/14 2014-10-07 KANCELARIA PRAWNO-AUDYTORSKA AGNIESZKA DĘBOWCZYK
10000,00 PRZEPROWADZENIE AUDYTU ORAZ OPRACOWANIE RAPORTU DOT. ZGODNOŚCI ZE STRATEGIAMI MIASTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI I ICH WPŁYWU NA OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH W NICH CELÓW I REZULTATÓW
257/IR/14 2014-10-07 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
111930,00 WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁCE 20/2, PRZY UL. KORYZNOWEJ W LUBLINIE
258/IR/14 2014-10-07 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
36571,09 WYKONANIE SCENY Z KOSTKI BRUKOWEJ NA PLACU, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
256/IR/14 2014-10-07 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
17000,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ OGRODZENIA TERENU ZIELONEGO, PRZY PRZEDSZKOLU NR 81 W LUBLINIE, UL. WYŻYNNA 10
249/PN/14 2014-10-07 BATORY ONE SP. ZO. O.
6630,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2-DNIOWEGO SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO "OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ" OBEJMUJĄCEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE, PRZERWY KAWOWE ORAZ UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIACH 16-17 PAŹDZIERNIKA
366/ZSS/14 2014-10-07 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 27/ZSS/14 DOT. REALIZACJI ZADANIA ZLECONEGO POD TYTUŁEM: PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA RĘCZNA DLA CHŁOPCÓW W WIEKU 12-15 LAT). ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZADANIA.
473/OR/14 2014-10-08 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "KONSPOŻ" L. MAŁOCHA & K. PRZYCHODZEŃ SP. J.
32748,60 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE: PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH HYDRANTÓW, GAŚNIC I KOCY GAŚNICZYCH ORAZ DOSTAWY NOWYCH GAŚNIC, INSTRUKCJI P.POŻ., ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INNEGO ASORTYMENTU.
129/IT/14 2014-10-08 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
128/IT/14 2014-10-08 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
127/IT/14 2014-10-08 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
126/IT/14 2014-10-08 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
474/OR/14 2014-10-08 SALUS FURNICO S.C.
30628,23 ZAKUP I DOSTAWA KRZESEŁ, FOTELI BIUROWYCH I WIESZAKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
124/IT/14 2014-10-08 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
374/ZSS/14 2014-10-08 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 20/ZSS/14 ZAWARTEJ W DNIU 17 LUTEGO 2014 R. DOT. REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT."PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE". ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZADANIA.
238/GM/14 2014-10-08 MYSIAK FRANCISZEK
40,00 UMOWA NR: 95/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:18
372/ZSS/14 2014-10-08 SIEDEM ŻYCZEŃ SP. Z. O. O.
3790,80 ZAPEWNIENIE OBIADÓW DLA ZAWODNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W TURNIEJU I ORGANIZATORÓW PODCZAS IV TURNIEJU PROFILAKTYCZNO - SPORTOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
125/IT/14 2014-10-08 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
40/FE/14 2014-10-09 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
7879,69 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANI RADIOWO-PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU "PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI (ETAP I) ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. NARUTOWICZA 32A NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO" , DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013.
41/FE/14 2014-10-09 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI 6/FE/14 NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA NF OD UL. SKALSKIEGO WZDŁUŻ GRANICY MIASTA DO STREFY EKONOMICZNEJ I W AL. WITOSA DO GRANICY MIASTA LUBLIN", ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI ZADANIA.
221/KP/14 2014-10-09 AGIT AGNIESZKA RYDZ
4354,20 ORGANIZACJA SZKOLENIA TOT (TRAINING OD TRAINERS) NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI", FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
239/GM/14 2014-10-09 ZGROMADZ.SIÓSTR MISJONAREK NAJŚW.MARYI PANNY KRÓLOWEJ AFRYKI,DOM ZAKON
93,80 UMOWA NR: 1039/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 134
44/FE/14 2014-10-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-40,16 ANEKS NR 1 DO UMOWY 5/FE/10 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "MIEJSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ SZKIELETOWA W LUBLINIE - ETAP I" DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013.
251/IR/14 2014-10-09 BUDIMEX S.A.
155584,21 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU DN 100 I DN 150 NA TERENIE ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. A.GRYGOWEJ W LUBLINIE
253/PN/14 2014-10-09 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
390,00 ANEKS DO UMOWY NR 107/PN/14 Z DNIA 30.05.2014 ROKU DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O KWOTĘ 390 ZŁ W ZWIĄZKU Z WYNAJĘCIEM DODATKOWEJ SALI NA POTRZEBY KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW- WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
475/OR/14 2014-10-09 MICHAŁ WÓJCIK
1000,00 DOKONANIE OCENY ORAZ WYDANIE OPINII W POSTĘPOWANIU POD NAZWĄ "UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY DZIERŻAWIONYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH" W ZAKRESIE: OFEROWANYCH CEN I ZGODNOŚCI OFERTY Z ZAPISAMI SIWZ.
252/IR/14 2014-10-09 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
150675,00 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU POMIARU CZASU NA BASENIE OLIMPIJSKIM W RAMACH ZADANIA " BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE.
255/PN/14 2014-10-10 JAN OLCHOWIK
700,00 UMOWA O DZIEŁO NA PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI NA KONFERENCJI W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA..."
16/PL/14 2014-10-10 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
771825,00 USŁUGA SKANOWANIA I ARCHIWIZACJI OPERATÓW GEODEZYJNYCH
245/GM/14 2014-10-10 POWIAT LUBARTOWSKI
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A POWIATEM LUBARTOWSKIM W SPRAWIE UREGULOWANIA W DRODZE ZAMIANY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ SORTOWNI I SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ POŁOŻONEJ W JEGO SĄSIEDZTWIE DROGI POWIATOWEJ (ROKITNO).
246/GM/14 2014-10-10 LUBELSKI KLUB GOLFOWY SP. Z O.O.
3040,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE AKADEMII GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE. DZIERŻAWA PŁATNA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
254/GM/14 2014-10-10 LUBELSKI KLUB GOLFOWY SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE SPRAWOWANIA NIEODPŁATNEGO DOZORU NAD NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI OBIEKTEM TURYSTYCZNO - REKREACYJNYM - AKADEMIĄ GOLFA
383/ZSS/14 2014-10-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NUMER 108/ZSS/14 - SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
378/ZSS/14 2014-10-10 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/ZSS/14 Z DNIA 17 LUTEGO 2014 R. DOT. REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (ROCZNIK 2002)". ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZADANIA.
66/IT/14 2014-10-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 97/IT/13 DOT. REALIZACJI PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
67/IT/14 2014-10-10 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
327864,40 DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH OŚRODKA "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA'
377/ZSS/14 2014-10-10 ZBIGNIEW STANUCH
350,00 WYKONANIE EGZEMLARZA STATUETKI "RODZINA TRZY PLUS"
48/GK/14 2014-10-10 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
16974,00 WYKONANIE BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH WODY Z 6 ISTNIEJĄCYCH PIEZOMETRÓW.
256/PN/14 2014-10-10 BOŻENA NIEMCZUK
500,00 UMOWA O DZIEŁO NA PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA..."
102/SOI/14 2014-10-13 NIEDZIAŁEK MAREK NIEDZIAŁEK
25000,00 ORGANIZACJA KONCERTU JUSTYNY STECZKOWSKIEJ PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 R.
382/ZSS/14 2014-10-13 JACEK BĄK
1000,00 WYSTĘP PODCZAS IV TURNIEJU O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
52/GK/14 2014-10-13 YAROSLAV ILCHYSHYN
544,28 NAPRAWIENIE SZKODY PRZEZ YAROSLAVA ILCHYSHYN POPRZEZ ZAPŁATĘ KWOTY 544,28 ZŁ NA KONTO GMINY LUBLIN
476/OR/14 2014-10-13 KLIMA-SOFT ŁUKASZ KOWALCZYK
2318,55 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 338/OR/14 Z DNIA 23 MAJA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 2 318,55 ZŁ DO ŁĄCZNEJ KWOTY 23 745,15 ZŁ BRUTTO.
260/PN/14 2014-10-13 DRUKARNIA BIAŁY KRUK MILEWSCY SPÓŁKA JAWNA
12034,32 WYKONANIE I DOSTAWA PUBLIKACJI - ALBUMU PRAC PLASTYCZNYCH W NAKŁADZIE 1000 SZTUK
252/PN/14 2014-10-14 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
326640,00 UMOWA O DOFINASOWANIE PROJEKTU: WSPARCIE POPT DLA ZIT W LUBELSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM. UMOWA O DOTACJĘ 18/ZIT/2014
257/PN/14 2014-10-14 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 126/PN/14 - ZMIANA DATY TERMINU REALIZACJI UMOWY
260/IR/14 2014-10-14 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
141061,92 BUDOWA SIŁOWNI TERENOWEJ, PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W LUBLINIE
261/PN/14 2014-10-14 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
1820,40 WYKONANIE I DOSTAWA PLAKATU PROMOCYJNEGO W NAKŁADZIE 100 SZT.
39/FE/14 2014-10-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
244,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ MOSIR W DNIU 15.10.2010 R. ANEKS PORZĄDKUJE WARTOŚĆ PROJEKTU ORAZ POZIOM OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA.
1/AB/14 2014-10-14 MGGP AERO SP. Z O.O.
179580,00 WYKONANIE I OPRACOWANIE DANYCH DO MODELU 3D DLA OBSZARU OBJĘTEGO GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA LUBLINA O POWIERZCHNI 147,46 KM2
259/PN/14 2014-10-14 MARTA CHRUŚCIEL
500,00 UMOWA O DZIEŁO NA PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI A TAKŻE POPROWADZENIE ZAJĘĆ DLA LAUREATÓW KONKURSU W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA..."
108/SOI/14 2014-10-14 INFINITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19987,50 ORGANIZACJA KONKURSU INFORMATYCZNO-PROGRAMISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH UCZELNI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
826/OR/14 2014-10-15 MATEUSZ KRAMARZ
3650,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
478/OR/14 2014-10-15 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 282/OR/11 Z DNIA 24.05.2011 R., DOT. SERWISU BROKARSKIEGO
477/OR/14 2014-10-15 ALICJA PLUCIŃSKA-FILIPOWICZ
3200,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN Z ZAKRESU "PRAWO BUDOWLANE I USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO ORZECZNICTWA"; PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DOT. TEMATYKI OBJĘTEJ SZKOLENIEM
386/KL/14 2014-10-15 TOMASZ ORKISZEWSKI
1820,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, WYPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO, DOBÓR REPERTUARU ORAZ OPIEKA MERYTORYCZNA NA POTRZEBY WYSTĘPU CHÓRU I ORKIESTRY IUBILAEUM PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH JUBILEUSZU 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA-ODDZIAŁ W LUBLINIE
384/KL/14 2014-10-15 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 384/KL/14 DO UMOWY 216/KL/14, DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
392/KL/14 2014-10-15 FRANCISZEK SZPINDA
2000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ "POROZMAWIAJMY O HERBERTACH I HERBERCIE"
837/OR/14 2014-10-15 KATARZYNA CYPRYŚ
3275,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - OBWODY 75-90.
49/GK/14 2014-10-15 "LENMAR" MARCIN LENARD
57850,59 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
251/GM/14 2014-10-15 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 238/4 (OBR. 62, ARK. 9) POŁOŻONEJ PRZY UL. ZABYTKOWEJ 5
355/ST/14 2014-10-15 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
115000,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH W MOSIR BYSTRZYCA- ARENA LUBLIN
356/ST/14 2014-10-15 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
9000,00 OGÓLNOPOLSKI TEST COOPERA- EDYCJA JESIENNA
250/GM/14 2014-10-15 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1353,00 -WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 49/2 (OBR. 21, ARK. 2) POŁOŻONEJ PRZY UL. NAMYSŁOWSKIEGO 18 -WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 49/1 (OBR. 21, ARK. 2) POŁOŻONEJ PRZY UL. NAMYSŁOWSKIEGO 18A
827/OR/14 2014-10-15 ANNA LIPIEC
3535,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
828/OR/14 2014-10-15 RAFAŁ MAZUREK
3550,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
829/OR/14 2014-10-15 TOMASZ OKAPA
3225,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
831/OR/14 2014-10-15 MATEUSZ RYBACZEK
3270,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
832/OR/14 2014-10-15 MACIEJ SZEWCZYK
3480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
833/OR/14 2014-10-15 GRZEGORZ WALCZAK
3425,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
834/OR/14 2014-10-15 MICHAŁ ZIEMKIEWICZ
3050,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 ROK.
835/OR/14 2014-10-15 ŁUKASZ AUGUSTYNIAK
3520,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
836/OR/14 2014-10-15 DAMIAN ANDRUKIEWICZ
3690,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
830/OR/14 2014-10-15 MAŁGORZATA POŻAROWSKA
3520,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
249/GM/14 2014-10-15 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"
93,06 UMOWA NR: 96/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, SKAUTÓW CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. : 42,3
109/SOI/14 2014-10-15 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 SPONSORING KONCERTU JUSTYNY STECZKOWSKIEJ PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
103/SOI/14 2014-10-15 VOLOSHINA TATYANA VIKTORIVNA
6337,05 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ,, EDUKACJA ZA GRANICĄ'' W KIJOWIE W DNIACH 13-15 LISTOPADA 2014 R.
104/SOI/14 2014-10-15 PATRYCJA PŁANIK
0,00 PRZENIESIENIE NIEODPŁATNIE AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH DO AUTORSKIEGO SCENARIUSZA ORAZ REALIZACJI, MONTAŻU I POST PRODUKCJI SIEDMIU ODRĘBNYCH WYPOWIEDZI EKSPERCKICH WRAZ Z AUTORSKĄ OPRAWĄ MUZYCZNĄ WYEMITOWANYCH PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014
272/IR/14 2014-10-15 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 115/IR/13 WPROWADZENIE ZAMIANY REGULATORA ELEKTRONICZNEGO O INNYCH PARAMETRACH OKREŚLONYCH W PROJEKCIE DOT. BUDOWY ZJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ.
262/IR/14 2014-10-15 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
120540,00 BUDOWA PLACU ZABAW, PRZY UL. PROBOSTWO W LUBLINIE
263/IR/14 2014-10-15 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
105350,73 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA AGD NA POTRZEBY DPS "KALINA" W LUBLINIE
261/IR/14 2014-10-16 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
354,80 UMOWA NR 374866 Z DNIA 16.10.2014 R. O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UL. KORYZNOWEJ 2C W LUBLINIE
294/IR/14 2014-10-16 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 8 DO UMOWY NR 211/IR/12 DOT. ZMIANY ROZWIĄZANIA WYKONANIA WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI PŁYTY PARKINGOWEJ I WARSTW NAWIERZCHNI
246/IR/14 2014-10-16 ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA
36777,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTOSOWANIU STACJI TRANSFORMATOROWEJ MRW-BS 20/2X1000-7 DO ZASILANIA TRANSFORMATOREM 1250 KVA ( WYMIANA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY NN) NA ZADANIU ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL ZYGMUNTOWSKICH 4
112/OŚ/14 2014-10-16 TURISDIS SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 117/OŚ/13 ZAWARTEJ W DNIU 15.07.2013 R. - DOTYCZĄCY PRZYŁĄCZA DO INTERNETU.
357/ST/14 2014-10-16 RADICAL KAMIL OBROK
98000,00 ORGANIZACJA LUBLIN SPORTIVAL
43/FE/14 2014-10-16 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
70000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 32/FE/14 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II".
57/OW/14 2014-10-16 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6800,00 DROGA EDUKACYJNA UCZNIA 2014 - LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
111/SOI/14 2014-10-17 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY OBEJMUJĄCE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
726/OR/14 2014-10-17 BARBARA KOWALCZYK
2500,00 KOORDYNACJA UZUPEŁNIANIA WYPOSAŻENIA OKW,WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU SKŁADÓW, USTALANIE SKŁADÓW OKW,UDZIELANIE INFORMACJI CZŁONKOM OKW, DYŻUR TELEFONICZNY
740/OR/14 2014-10-17 JADWIGA FURMANIAK
3100,00 PRZYGOTOWANIE KORESPONDENCJI I DOKUMENTACJI PEŁNOMOCNIKA, PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE TERMINÓW POSIEDZEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW
739/OR/14 2014-10-17 MARTA WÓJTOWICZ
2500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ,PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
738/OR/14 2014-10-17 SŁAWOMIR SZKODZIAK
3400,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIE, USTALENIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW.
737/OR/14 2014-10-17 JANUSZ PODGAJNY
3250,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, UZGODNIENIE WYKAZU OSÓB, SPORZĄDZENIE SPISU WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
736/OR/14 2014-10-17 ANNA BULIŃSKA
2400,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW.
884/OR/14 2014-10-17 EWA GOSŁAWSKA
1500,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI, PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI NA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
747/OR/14 2014-10-17 JAROSŁAW JUNG
4500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, PRZYGOTOWYWANIE OBWIESZCZEŃ, SPORZĄDZENIE WZORU KART DO GŁOSOWANIA, (...).
746/OR/14 2014-10-17 LESZEK GREGOROWICZ
2850,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW.
745/OR/14 2014-10-17 ANNA BANASZEK
2600,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
744/OR/14 2014-10-17 KATARZYNA RYMUSZKO
3000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE OKW, (...).
743/OR/14 2014-10-17 KONRAD MAZURKIEWICZ
3700,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, KOORDYNOWANIE PLAKATOWANIA OBWIESZCZEŃ, PRZYGOTOWYWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, PRZYGOT. MATERIAŁÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW (...).
742/OR/14 2014-10-17 EWA KOSZAŁKA
2850,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIE OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
741/OR/14 2014-10-17 REGINA MAJEWSKA
3000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
823/OR/14 2014-10-17 ELŻBIETA GUTALSKA
3900,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W BANKU, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH, (...), W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
822/OR/14 2014-10-17 BEATA PIEKNIAK
2350,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R., W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.
819/OR/14 2014-10-17 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
2200,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R. W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
818/OR/14 2014-10-17 MAŁGORZATA WAWRUCH
2350,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH W WYBORAMI, PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZW. Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
817/OR/14 2014-10-17 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
2650,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW, WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT 2000 W ZAKRESIE HARMONOGRAMU REALIZACJI UMÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
753/OR/14 2014-10-17 PIOTR ZYGAN
2200,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW
883/OR/14 2014-10-17 RENATA DZIEWIĘCKA-BASAK
1500,00 KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH, KONTROLA NAD PROWADZENIEM SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
389/KL/14 2014-10-17 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
5000,00 DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA: ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY FILII NR 36 MBP
388/KL/14 2014-10-17 TOMASZ RODZIEWICZ
880,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ AUTORSKI DOBÓR MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO DO WYSTAWY WILNO, GRODNO, LIDA I NOWOGRÓDEK W FOTOGRAFII T. RODZIEWICZA
387/KL/14 2014-10-17 JACEK RABUS WYDAWNICTWO AUREUS
6000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE KSIĄŻKI DEDYKOWANEJ PROF. ANDRZEJOWI NIKODEMOWICZOWI POD REDAKCJĄ JOANNY POSŁUSZNEJ
137/OŚ/14 2014-10-17 GMINA LUBARTÓW
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 158/OŚ/13 Z DN. 18 LISTOPADA 2013 R. DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. LUBARTÓW DO 19 MIESIĘCY.
136/OŚ/14 2014-10-17 GMINA LUBARTÓW
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 157/OŚ/13 Z DN. 18 LISTOPADA 2013 R. DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. LUBARTÓW DO 19 MIESIĘCY.
58/OW/14 2014-10-17 AGENCJA REKLAMOWA TWIST KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
17411,40 WYKONANIE I DOSTAWA 1 138 PENDRIVÓW O POJEMNOŚCI 4GB, ZASILANYCH POPRZEZ PORT USB, INTERFEJS: USB 2.0. W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ". ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
68/IT/14 2014-10-17 LUBCOM PIOTR GORYCKI
24600,00 DOSTAWA I INSTALACJA KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU PRZY UL. PRUSA 2.
384/ZSS/14 2014-10-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 18/ZSS/14 Z DNIA 7 LUTEGO 2014 R. DOT. REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (PIŁKA RĘCZNA)". ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZADANIA.
253/GM/14 2014-10-20 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 83/GM/14 DOTYCZY ZŁOŻENIA PRZEZ DZIERŻAWCĘ OŚWIADCZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
252/GM/14 2014-10-20 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 1/GM/14 DOTYCZY ZŁOŻENIA PRZEZ DZIERŻAWCĘ OŚWIADCZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
1/KD/14 2014-10-20 BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z O.O.
7020,00 IMPREZA KULTURALNO-OŚWIATOWA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ORGANIZOWANA PRZEZ PRACODAWCĘ DO TEATRU W WARSZAWIE
230/KP/14 2014-10-20 MACIEJ MIZERACKI
6000,00 PRZYGOTOWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW ORAZ OBSŁUGA GALI WRĘCZENIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
229/KP/14 2014-10-20 ALEKSANDRA IWAŃSKA
6000,00 PRZYGOTOWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW ORAZ OBSŁUGA GALI WRĘCZENIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
7/ON/14 2014-10-20 AGIT AGNIESZKA RYDZ
17974,50 ŚWIADCZENIE CZTERECH USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS KONFERENCJI I SPOTKAŃ
267/PN/14 2014-10-20 QUANT SP. Z O.O.
127920,00 PRZEPROWADZENIE TRANSPORTOWYCH BADAŃ MARKETINGOWYCH MIESZKAŃCÓW LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
381/ZSS/14 2014-10-20 IRENEUSZ SIUDEM
600,00 PRZYGOTOWANIE I WYKŁADU PT. "LEKOMANIA CZYLI UZALEŻNIENIA(...)
380/ZSS/14 2014-10-20 -- JOLANTA SMOLAK
1200,00 PRZYGOTOWANIE I WYKŁADU PT. "LEKOMANIA CZYLI UZALEŻNIENIA(...)
390/KL/14 2014-10-20 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
9700,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "JESIENNA AKADEMIA DŹWIĘKU, RUCHU I TEATRU"
724/OR/14 2014-10-20 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
3700,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PROJEKTOWEJ 5 NA POTRZEBY OKW NR 150 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
258/PN/14 2014-10-20 OLGA KROKOWSKA
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 137/PN/14 - ZMIANA DATY REALIZACJI USŁUGI
269/PN/14 2014-10-20 IKHAKIMA M. HANELIK
73652,40 DIAGNOZA STANU I FUNKCJONALNOŚCI ISTNIEJĄCYCH DWORCÓW ORAZ BADANIA PASAŻERÓW GMIN OBSZARU FUNKCJONALNEGO, NIEOBJĘTYCH DOTYCHCZAS KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ GMINĘ LUBLIN, REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
37/FE/14 2014-10-20 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1679565,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 2011/0079/0491/SUBA/DIS/S NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ.
256/GM/14 2014-10-21 KWIACIARNIA CZARNY TULIPAN PIOTR ZARĘBA
715,50 UMOWA NR: 3/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15
503/OR/14 2014-10-21 BESKID PLUS SP. J. TYRNA
20088,98 DOSTAWA BEZKWASOWYCH PUDEŁ ARCHIWIZACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
259/GM/14 2014-10-21 CHARON P.H.U. USŁUGI POGRZEBOWE ANDRZEJ DĘBIŃSKI
1431,00 UMOWA NR: 6/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 30 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
223/KP/14 2014-10-21 PAULINA ZARĘBSKA
800,00 OPRACOWANIE AUTORSKIEJ INSTALACJI "PRZEJŚCIE" JAKO TŁA DO BRIEFINGU PODCZAS WIZYTY PANA JANA GHELA W LUBLINIE.
224/KP/14 2014-10-21 SKRIVANEK SP. Z O.O.
7269,30 ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO SYMULTANICZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI I Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI W DN. 22-23.10.2014 WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU DO TŁUMACZENIA.
18/PL/14 2014-10-21 P.A. NOVA S.A.
135300,00 KONSULTACJE EKSPERCKIE ZWIĄZANE Z "KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN GŁÓWNY WRAZ Z OTOCZENIEM" ORAZ KONCEPCJĄ PROJEKTU "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN W REJONIE DWORCA PKP".
263/GM/14 2014-10-21 AGNIESZKA OLSZEWSKA "HADES" USŁUGI POGRZEBOWE
1272,00 UMOWA NR: 10/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 30 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 1.11.2014
262/GM/14 2014-10-21 JOLANTA SZCZUCHNIAK
715,50 UMOWA NR: 9/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
261/GM/14 2014-10-21 MARIOLA KUWAŁEK
715,50 UMOWA NR: 8/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
260/GM/14 2014-10-21 SZYMAŃSKA HALINA
715,50 UMOWA NR: 7/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
258/GM/14 2014-10-21 POLKAM - TRANS BRUS MAREK
954,00 UMOWA NR: 5/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 20 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
225/KP/14 2014-10-21 TOMASZ CHARYTANOWICZ
360,00 KONFIGURACJA ORAZ OBSŁUGA SPRZĘTU DO TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO PODCZAS WYKŁADU PROF. JANA GEHLA, PT. "MIASTA DLA LUDZI" W DN. 22.10.2014.
262/ST/14 2014-10-21 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
2100,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIKÓW.
263/ST/14 2014-10-21 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
2100,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW
257/GM/14 2014-10-21 KUTA ALINA
954,00 UMOWA NR: 4/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 20 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
395/KL/14 2014-10-21 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
2029,50 UMOWA NAJMU SALI KONFERENCYJNEJ (WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STAŁYM )COLLEGIUM MAIUS NA POTRZEBY ORGANIZACJI NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO
391/KL/14 2014-10-21 --LUBELSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - W LUBLINIE UŚMIECH ŁĄCZY POKOLENIA
115/OŚ/14 2014-10-21 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
116,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓKI ODPADÓW NR 710/OŚ/CP/2006 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI PODEJMOWANYCH W DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW.
113/OŚ/14 2014-10-21 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
10000,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA NR 1/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
116/OŚ/14 2014-10-21 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
116,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NR MIOŚ/78/1430/2004 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI PODEJMOWANYCH W DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW.
511/OR/14 2014-10-21 ILONA KOWALIK
2800,00 ORGANIZOWANIE POSIEDZEŃ I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DLA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ, PROTOKOŁOWANIE OBRAD MKW ORAZ PROWADZENIE DOKUMENTACJI, OBSŁUGA MKW PODCZAS REJESTRACJI KANDYDATÓW, ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW, (...)
266/IR/14 2014-10-21 JACEK WŁODARCZYK E-PROJEKT
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 196/IR/13 Z DNIA 26.09.2013 R. NA WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, MONITORINGU ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA SSW NA TERENIE CMENTARZA WOJSKOWO-KOMUNALNEGO W LUBLINIE, PRZY UL. BIAŁEJ 3 - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY USTALA SIĘ NA DZIEŃ 30.05.2015 R.
265/PN/14 2014-10-21 4 PORY SMAKU KINGA KARPIUK
3513,60 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS KONFERENCJI "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI"
264/PN/14 2014-10-21 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
4800,00 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM DLA 40 OSÓB - UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW.
107/SOI/14 2014-10-21 KINGA BEDNARZEWSKA
2400,00 PRZYGOTOWANIE KWARTALNYCH INFORMACJI NA TEMAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA LUBLIN I REALIZOWANYCH INWESTYCJI
255/GM/14 2014-10-21 PPHU "LILIA" MARIUSZ ŁASKARZEWSKI
954,00 UMOWA NR: 2/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA POW. 20
265/GM/14 2014-10-22 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
100,00 NAJEM SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI O POW. 338,66 M2 PRZEZ KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE NA OKRES 3 LAT.. BUDYNEK POŁOŻONY NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN PRZY UL. PODWALE 3A OZNACZONEJ JAKO DZ. NR 45/5 (OBR. 34,ARK.3). OPŁATA CZYNSZU POBIERANA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
490/OR/14 2014-10-22 PIOTR PILIPCZUK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 102 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
439/ZSS/14 2014-10-22 KŁODA JACENTY PRACOWNIA PROFILAKTYKI I EDUKACJI
12100,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH "SPÓJRZ INACZEJ"
385/ZSS/14 2014-10-22 STUDENT TRAVEL S.C.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS" CZAS NIEOKREŚLONY
9/ON/14 2014-10-22 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2644,50 WYNAJEM GALERII MALARSTWA POLSKIEGO XVII/XIX W. ORAZ GALERII SZTUKI ZDOBNICZEJ POLSKIEJ I OBCEJ W CELU ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM W DNIU 27.10.214 R.
8/ON/14 2014-10-22 "FOTO-ROŻEK" ANDRZEJ ROŻEK
2500,00 WYKONANIE FOTORELACJI Z WYDARZENIA "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA", ORGANIZOWANEGO W DNIU 26.10.2014 R. W GALERII OLIMP W LUBLINIE
386/ZSS/14 2014-10-22 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
497/OR/14 2014-10-22 JERZY PIŁAT
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 145 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
496/OR/14 2014-10-22 ZBIGNIEW FUGEL
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 144 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
495/OR/14 2014-10-22 OLGA SOWIŃSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 128 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
494/OR/14 2014-10-22 MARTA KASPRZYK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 119 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
493/OR/14 2014-10-22 RYSZARD ROTKIEWICZ
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 117 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
483/OR/14 2014-10-22 SEBASTIAN KOSOWSKI
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 41 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
482/OR/14 2014-10-22 MAREK CHUDZIK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 21 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
481/OR/14 2014-10-22 JAN KYCIA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 11 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
480/OR/14 2014-10-22 IWONA STEFANIAK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 10 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
479/OR/14 2014-10-22 RYSZARD DRYGAŁŁO
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 7 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
502/OR/14 2014-10-22 ANNA BEDNARZ-MAJ
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 204 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
501/OR/14 2014-10-22 MARTA WIŚNIEWSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 174 W LUBLINE - WYBORY SAMORZĄDOWE
500/OR/14 2014-10-22 STANISŁAWA NUCIŃSKA
450,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 173 I 184 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
499/OR/14 2014-10-22 ZOFIA SKOWROŃSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 166 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
498/OR/14 2014-10-22 MAGDALENA TARGOSZ
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 154 W LUBLINIE WYBORY SAMORZĄDOWE.
488/OR/14 2014-10-22 MICHAŁ SZMULIK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 90 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
487/OR/14 2014-10-22 ANNA MICHAŁEK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 57 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
486/OR/14 2014-10-22 STANISŁAW SIEŃKO
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 62 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
485/OR/14 2014-10-22 AGNIESZKA SZEWCZYK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 74 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
484/OR/14 2014-10-22 EWELINA ZYGO
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 43 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
861/OR/14 2014-10-22 BARBARA STANIAK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 93.
262/PN/14 2014-10-22 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
672585,00 UMOWA FINANSOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
127/SOI/14 2014-10-22 WOJCIECH KORNET
0,00 ANEKS DO UMOWY 93/SOI/14 WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH WYBRANYCH OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE
115/SOI/14 2014-10-22 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
18966,60 WYDRUK FOLDERÓW PROMOCYJNYCH ORAZ WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z MARKĄ GOSPODARCZĄ LUBLINA
492/OR/14 2014-10-22 TERESA LEWANDOWSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 114 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
491/OR/14 2014-10-22 RENATA ZAKRZEWSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 110 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
264/GM/14 2014-10-22 ILONA WÓJTOWICZ
715,50 UMOWA NR: 11/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
266/GM/14 2014-10-23 ZOFIA ZIELIŃSKA
40,00 UMOWA NR: 98/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:15
24/BM/14 2014-10-23 SŁAWOMIR OLEARCZYK
1200,00 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH W RAMACH SZKOLENIA OBRONNEGO
226/KP/14 2014-10-23 PROESA SP. Z O.O.
16000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ NA TEMAT IMIGRANTÓW I OBCOKRAJOWCÓW W LUBLINIE, NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI" FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RADY EUROPY.
387/ZSS/14 2014-10-23 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
6642,00 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ MUZEUM LUBELSKIEGO W DNIU 05.11.2014 R.
11/ON/14 2014-10-23 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
13995,00 ORGANIZACJA KAMPANII INFORMACYJNEJ DLA PRACODAWCÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY DOTYCZĄCEJ ZAGADNIENIA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
270/PN/14 2014-10-23 BARTŁOMIEJ KUDELA
2300,00 OPRACOWANIE TEKSTU, PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, SKŁAD ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU BROSZURY INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ NA TEMAT KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
266/PN/14 2014-10-23 KRYSTYNA MARUSZAK
8000,00 PRZEPROWADZENIE 100 GODZIN LEKCYJNYCH W GIMNAZJACH PAŃSTWOWYCH NA TERENIE LUBLINA NA TEMAT "CAŁA PRAWDA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM" W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
265/IR/14 2014-10-23 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.
150000,00 WYKONANIE ALEJEK ASFALTOWYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBLINIE, PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE
264/IR/14 2014-10-23 JERZY MALCZAK - ZAKŁAD KAMIENIARSKI, MARMUR, GRANIT
49799,88 REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W LUBLINIE, UL. GŁOWACKIEGO 26
116/SOI/14 2014-10-23 FUNDACJA UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY 71/SOI/14 DOTYCZĄCY TERMINU REALIZACJI UMOWY
10/ON/14 2014-10-23 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2
1000,00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA POKAZÓW TAŃCÓW DAWNYCH PRZEZ ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO -BELRIGUARDO- PRZY AKOMPANIAMENCIE ZESPOŁU INSTRUMENTALNEGO MUZYKI DAWNEJ -LA FOLIA- PODCZAS CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM
270/GM/14 2014-10-24 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
1599,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 16/5 POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. RYCERSKIEJ, W CELU WYKONANIA DECYZJI STAROSTY LUBELSKIEGO ZNAK: IGM.7221-37/06 Z DNIA 06.09.2012 R.
269/GM/14 2014-10-24 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
1599,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 51 POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TATARAKOWEJ W CELU WYKONANIA DECYZJI STAROSTY LUBELSKIEGO ZNAK: IGM.7221-70/07 Z DNIA 10.05.2010 R.
268/GM/14 2014-10-24 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
3198,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKA NR 13/4, OBECNIE WCHODZĄCEJ W SKŁAD DZIAŁKI NR 31/3 POŁOŻONEJ PRZY UL. GRYGOWEJ 32, W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI SPADKOBIERCOM BYŁEJ WŁAŚCICIELKI.
359/ST/14 2014-10-24 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
4600,00 IV MEMORIAŁ IM. LESZKA MARII ROUPPERTA - TURNIEJ KOSZYKÓWKI
504/OR/14 2014-10-24 KSJ ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STEC I S-KA S.J.
300,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ DOMU KULTURY KOLEJARZA PRZY UL. KUNICKIEGO 35 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA LOKALU DLA OKW NR 167, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH.
271/GM/14 2014-10-24 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
1968,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 44, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. HERBOWEJ, W CELU WYKONANIA DECYZJI STAROSTY LUBELSKIEGO ZNAK: IGM.7221-37/06 Z DNIA 06.09.2012 R.
799/OR/14 2014-10-24 CEZARY BĄCZKOWSKI
500,00 UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH ORAZ DORĘCZANIE PAKIETÓW WYBORCZYCH DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
798/OR/14 2014-10-24 TOMASZ ŁOZOWSKI
450,00 UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH ORAZ DORĘCZANIE PAKIETÓW WYBORCZYCH DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
505/OR/14 2014-10-24 WIESŁAWA BICZ
640,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 125 W LUBLINIE ORAZ POSPRZĄTANIE LOKALU PO PRZEPROWADZONYCH GŁOSOWANIACH
69/IT/14 2014-10-24 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 48/IT/14. (SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ I RACHUNKOWEJ) (LBW)
395/ZSS/14 2014-10-27 ALFA KOMPUTER FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PIOTR KUCHARSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
268/IR/14 2014-10-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOT. UDOSTĘPNIENIA NIEODPŁATNIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE ORAZ PRZEBUDOWY SIECI PODZIEMNYCH, OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I PLACÓW W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA PLACU LITEWSKIEGO
389/ZSS/14 2014-10-27 VICO SP.J.D.DANIŁOWSKI,K.ZAKRZEWSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
456/ZSS/14 2014-10-27 RAMPERS R.GINALSKI, M.ZABŁOCKA SPÓŁKA JAWNA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
421/ZSS/14 2014-10-27 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PIMAX" WŁADYSŁAW MALUGA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
419/ZSS/14 2014-10-27 P.W.MARKOPOL SP Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
392/ZSS/14 2014-10-27 CIEŚLAK GRAŻYNA "COUNTRY"
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
399/ZSS/14 2014-10-27 MAŁGORZATA KLIMKOWICZ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
417/ZSS/14 2014-10-27 --BENSIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
416/ZSS/14 2014-10-27 PAWO SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
396/ZSS/14 2014-10-27 "MACIERZYŃSTWO I ŻYCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
411/ZSS/14 2014-10-27 196 26 DAMEL TAXI S.C. K.STATKIEWICZ T. SZCZYKUTOWICZ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
398/ZSS/14 2014-10-27 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
426/ZSS/14 2014-10-27 BE BEAUTY ELIZA ŻYWICKA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
425/ZSS/14 2014-10-27 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
390/ZSS/14 2014-10-27 P.W.MAL-TOM TOMASZ KARSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
402/ZSS/14 2014-10-27 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
407/ZSS/14 2014-10-27 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
51/GK/14 2014-10-27 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI "OGRODY"
672901,78 ZIMOWE UTRZYMANIE ORAZ LETNIE OCZYSZCZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, PLACÓW, SCHODÓW POZA PASEM DROGOWYM ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W REJ. NR IV
46/FE/14 2014-10-27 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 21/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY - DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
393/ZSS/14 2014-10-27 KOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
428/ZSS/14 2014-10-27 PACO ATHLETIC SHOP ANDRZEJ STACHURA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
406/ZSS/14 2014-10-27 JAN KRÓL FIRMA USŁUGOWA FANTASY EVENT
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
422/ZSS/14 2014-10-27 MEGA-PIKSEL S.C.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
471/ZSS/14 2014-10-27 MACIEJ BIELECKI AUTO OPONY
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
414/ZSS/14 2014-10-27 FRENO BENEDYKT GAZI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
418/ZSS/14 2014-10-27 CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH "EURO-ALPHABET" KRYSTYNA WAWRZOSEK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
401/ZSS/14 2014-10-27 DELFIN KRYSTYNA NOSKIEWICZ-CZARNECKA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
400/ZSS/14 2014-10-27 BEST CENTRUM JĘZYKOWE
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
409/ZSS/14 2014-10-27 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
415/ZSS/14 2014-10-27 --DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
413/ZSS/14 2014-10-27 BRITANNICA S.C.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
408/ZSS/14 2014-10-27 DB GROUP JEZIERSKA, JANISZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
391/ZSS/14 2014-10-27 "MARTA - BABSKA SZKOŁA JAZDY" MARTA JUREK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
394/ZSS/14 2014-10-27 --CENTERMED LUBLIN SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
397/ZSS/14 2014-10-27 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
404/ZSS/14 2014-10-27 MARIUSZ SADOWSKI PRACOWNIA OPTYCZNA ORANGE OPTIC
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
403/ZSS/14 2014-10-27 PRACOWNIA OPTYCZNA "ORANGE OPTIC" KATARZYNA WOLAK-SADOWSKA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
420/ZSS/14 2014-10-27 ANNA BENDRAT LINGOLAND
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
394/KL/14 2014-10-27 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
1700,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO WYSTAWA "WOŁYŃ 2014. REDIVIVUS"
127/OŚ/14 2014-10-27 JERZY ZAJĄC
1000,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?"
118/OŚ/14 2014-10-27 JERZY ZIAJA
1000,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PT. "ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEMYSŁU W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI" W DNIU 17 LISTOPADA 2014 R. PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?"
117/OŚ/14 2014-10-27 AGORA SA
2829,00 ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH".
267/IR/14 2014-10-27 USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ JANUSZ STAŃCZYK
10000,00 WYRÓWNANIE TERENU I ZASIANIE TRAWY NA PLACU, PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ W LUBLINIE
273/IR/14 2014-10-27 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
148830,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU PN. "BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
10/NW/14 2014-10-27 MOTOR LUBLIN S.A.
300000,00 OBJĘCIE 600 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII M O NUMERACH OD 001 DO 600 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
405/ZSS/14 2014-10-27 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
35/GD/14 2014-10-28 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5000,00 PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ABRAMOWICACH PRYWATNYCH 57- GMINA GŁUSK.
70/IT/14 2014-10-28 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
16500,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/IT/14. (PRZEDŁUŻENIE TERMINU, ZMIANA KWOTY)
693/OR/14 2014-10-28 ROBERT RADEJEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 085 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
700/OR/14 2014-10-28 ADAM SZMYDKI
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 141 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
640/OR/14 2014-10-28 JANUSZ CIOCZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMARYCZNA OKW NR. 121 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
639/OR/14 2014-10-28 MACIEJ WÓJTOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 114 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
638/OR/14 2014-10-28 MARCIN CZERNIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 043 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
637/OR/14 2014-10-28 DANIEL ROTKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 118 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
636/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 113 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
388/ZSS/14 2014-10-28 MULTIPRESS G. WODECKI, D. WODECKA S.C.
1068,62 OPRACOWANIE PROJEKTÓW I WYDRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH (TECZKI KARTONOWE, NOTESY) NA KONFERENCJĘ MIĘDZYNARODOWĄ "SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
50/GK/14 2014-10-28 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.
1094,04 DOSTARCZENIE, UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA 14 TOALET - KABIN PRZENOŚNYCH NA TERENACH CMENTARZY KOMUNALNYCH PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA ORAZ UL. BIAŁEJ
71/IT/14 2014-10-28 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 99/IT/13. (LBW).
620/OR/14 2014-10-28 JANUSZ KOSZAŁKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 079 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
619/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW KAPICA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 044 - WYBORY SMORZĄDOWE 2014 ROK.
618/OR/14 2014-10-28 DOROTA HASIAK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 009 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
617/OR/14 2014-10-28 DANIEL MARKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 129 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
616/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 023 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
615/OR/14 2014-10-28 JERZY KOLOWCA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 073 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
614/OR/14 2014-10-28 DIONIZY TRACZYŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 046 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
613/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ WASIL
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 116 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
612/OR/14 2014-10-28 JACEK OCHMIŃSKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 127 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
692/OR/14 2014-10-28 BEATA URNIAŻ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 021 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
691/OR/14 2014-10-28 PIOTR KACHNIARZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 137 - WYBORY SAMORZADOWE 2014 ROK.
690/OR/14 2014-10-28 EMIL PIOTROWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 187 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
689/OR/14 2014-10-28 SEBASTIAN BIELASZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 025 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
688/OR/14 2014-10-28 ANETA SKASSA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 126 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
687/OR/14 2014-10-28 ANETA SKASSA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 020 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
686/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 109 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
685/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF JANKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 104 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
684/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ CHOJAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 083 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
683/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF SZCZERBA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 081 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
682/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ KOWALCZYK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 051 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
681/OR/14 2014-10-28 -- JACEK PIESIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW 063 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
627/OR/14 2014-10-28 PRZEMYSŁAW MOŚCICKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 040 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
626/OR/14 2014-10-28 DOMINIK ŁOLIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 039 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
625/OR/14 2014-10-28 -- KATARZYNA MAZOŃ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 038 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
623/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ MAKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 027 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
676/OR/14 2014-10-28 GABRIEL JAROSZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 074 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
605/OR/14 2014-10-28 ANNA MIKUŁA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 134 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
698/OR/14 2014-10-28 PRZEMYSŁAW RACHWAŁ
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 125 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
706/OR/14 2014-10-28 SEBASTIAN POTRĘĆ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 158 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
702/OR/14 2014-10-28 MARCIN NAKONIECZNY
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 151 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
711/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW PIETRAŚ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 170 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
714/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW PIETRAŚ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 174 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
708/OR/14 2014-10-28 JANUSZ ZIELIŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 167 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
710/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ PAŹDZIOR
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 169 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
696/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF TADEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 107 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
713/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ KOTECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 172 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
720/OR/14 2014-10-28 EDWARD SZAFRANEK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 202 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
545/OR/14 2014-10-28 MARIOLA MACKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 065 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
544/OR/14 2014-10-28 ZBIGNIEW MAZUR
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 068 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
543/OR/14 2014-10-28 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 203 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
542/OR/14 2014-10-28 WALDEMAR NALBERSKI
386,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 195 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
560/OR/14 2014-10-28 ARTUR SMOLARZ
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 144 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
559/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW RUCIŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 178 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
558/OR/14 2014-10-28 PIOTR ZAKRZEWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 193 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
557/OR/14 2014-10-28 TOMASZ GRĄDZIEL
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 191 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
556/OR/14 2014-10-28 MARCIN SKOWROŃSKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 166 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
555/OR/14 2014-10-28 MAŁGORZATA PŁACZKOWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 162 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
554/OR/14 2014-10-28 IWONA DROZDOWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 160 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
553/OR/14 2014-10-28 RENATA WRÓBLEWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 052 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
552/OR/14 2014-10-28 TADEUSZ BEJM
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 067 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
604/OR/14 2014-10-28 SEBASTIAN KOSOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 041 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
602/OR/14 2014-10-28 AGNIESZKA PERSJANOW
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 035 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
601/OR/14 2014-10-28 IWONA WILKOSZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 034 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
600/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ STEFAŃSKI
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 036 - WYBORY SAMORZADOWE 2014 ROK.
599/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ STEFAŃSKI
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 032 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
611/OR/14 2014-10-28 MAREK RADKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 049 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
610/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ BOROWIECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 050 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
609/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF SURMA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 101 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
608/OR/14 2014-10-28 JACEK ODÓJ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 177 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
607/OR/14 2014-10-28 RENATA KOHUT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 087 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
606/OR/14 2014-10-28 PIOTR STĘPIEŃ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 138 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
675/OR/14 2014-10-28 DOMINIK SAKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 066 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
674/OR/14 2014-10-28 MIECZYSŁAW ŚMIERCIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 097 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
672/OR/14 2014-10-28 HENRYK KAWKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 070 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
671/OR/14 2014-10-28 JAROSŁAW BRYDA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 061 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
670/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ KRUKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 091 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
669/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ PYC
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 062 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
668/OR/14 2014-10-28 WALDEMAR STACHURA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 090 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
667/OR/14 2014-10-28 WALDEMAR STACHURA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 084 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
666/OR/14 2014-10-28 ERYK SOWA
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 058 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
662/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW SIERKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 064 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
661/OR/14 2014-10-28 ARTUR WÓJTOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 075 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
660/OR/14 2014-10-28 IWO SKIBA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 180 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
635/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 206 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
634/OR/14 2014-10-28 ANNA SKOCZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.031 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
633/OR/14 2014-10-28 ADAM GÓRECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 045 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
632/OR/14 2014-10-28 BEATA PIASECKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 128 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
712/OR/14 2014-10-28 KATARZYNA KOŁACZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 171 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
707/OR/14 2014-10-28 RAFAŁ KUNA
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 165 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
716/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ DĄBRÓWKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 176 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
719/OR/14 2014-10-28 MARIUSZ MUSIATOWICZ
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW 198 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
631/OR/14 2014-10-28 KONRAD BARYŁA
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 143 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
630/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ WASIL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 119 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
629/OR/14 2014-10-28 RENATA KOHUT
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 201 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
628/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ POGODA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 015 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
526/OR/14 2014-10-28 MAŁGORZATA RODZIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 105 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
525/OR/14 2014-10-28 MAŁGORZATA RODZIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 106 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
524/OR/14 2014-10-28 ADAM JEZIERSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 110 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
523/OR/14 2014-10-28 TOMASZ SZCZEŚNIAK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 133 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
522/OR/14 2014-10-28 TOMASZ SZCZEŚNIAK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 132 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
521/OR/14 2014-10-28 TOMASZ SZCZEŚNIAK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 190 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
520/OR/14 2014-10-28 DAWID PALUSZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 112 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
519/OR/14 2014-10-28 DAWID PALUSZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 145 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
622/OR/14 2014-10-28 ZBIGNIEW OSTAPOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 108 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
621/OR/14 2014-10-28 MAREK KOSICKI
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.011 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
562/OR/14 2014-10-28 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 139 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
561/OR/14 2014-10-28 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 136 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
540/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ BŁASZCZYK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 069 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
539/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF PRUCHNIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 071 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
538/OR/14 2014-10-28 ARNOLD POLAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 078 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
537/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ KLIMOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 080 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
536/OR/14 2014-10-28 PIOTR DROZD
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 082 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
535/OR/14 2014-10-28 MARZENA BLICHARZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 086 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
534/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ PALUSZEK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 089 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
533/OR/14 2014-10-28 SYLWESTER BARYŁA
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 092 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
590/OR/14 2014-10-28 RAFAŁ MAZUR
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 006 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
589/OR/14 2014-10-28 MAŁGORZATA FRANT-BŁAŻUCKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 005 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
588/OR/14 2014-10-28 GRZEGORZ GONTARZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 003 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
587/OR/14 2014-10-28 JUSTYNA STOLAREK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 004 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
586/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ SADOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 002 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
585/OR/14 2014-10-28 KAROLINA DRABIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 001 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
583/OR/14 2014-10-28 TOMASZ GAWRYL
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 130 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
582/OR/14 2014-10-28 MAREK MISIURA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 122 - WYBORY SAMORZĄDOWE.
581/OR/14 2014-10-28 MARCIN CZERNIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 042 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
580/OR/14 2014-10-28 MAGDALENA PRAJEL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 111 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
579/OR/14 2014-10-28 DANIEL ROTKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 117 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
578/OR/14 2014-10-28 LESZEK WÓJCIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 186 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
577/OR/14 2014-10-28 PIOTR WÓJCIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 047 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
532/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ KOMOTAJTIS
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 093 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
531/OR/14 2014-10-28 KAROL WILK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 095 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
530/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ BASAK
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 098 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
529/OR/14 2014-10-28 MARCIN SOCHA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 099 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
528/OR/14 2014-10-28 KAMIL PYDA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 100 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
527/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ PIÓROWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 103 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
518/OR/14 2014-10-28 JOANNA PONIATOWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 164 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
517/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ KALISZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 173 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
516/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ KALISZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 184 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
515/OR/14 2014-10-28 ANNA CZERWONKA
505,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 205 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
514/OR/14 2014-10-28 WOJCIECH WAJCHT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 150 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
513/OR/14 2014-10-28 MAREK LATO
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 140 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
654/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF LEŚNIAK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 189 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
653/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ NOWAKOWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 199 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
652/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 163 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
651/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 161 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
650/OR/14 2014-10-28 TOMASZ KLECZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 153 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
649/OR/14 2014-10-28 ADAM KAWKA
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 196 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
648/OR/14 2014-10-28 JAROSŁAW KAPITAN
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 182 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
506/OR/14 2014-10-28 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
97700,10 WYKONANIE I DOSTAWA KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
647/OR/14 2014-10-28 MACIEJ GOŁĘBIOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 147 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
646/OR/14 2014-10-28 ROMAN KOTARSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 181 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
645/OR/14 2014-10-28 WOJCIECH KRZACZEK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 192 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
644/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ GZIUT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 156 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
643/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ WARTACZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 159 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
642/OR/14 2014-10-28 DOROTA OSTROUCH
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 142 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
641/OR/14 2014-10-28 KAZIMIERZ FIRSZT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 157 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
658/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF KRÓL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 183 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
657/OR/14 2014-10-28 PIOTR ROMANEK
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 146 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
656/OR/14 2014-10-28 JACEK KACZKOWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 188 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
655/OR/14 2014-10-28 KAMIL SICZEK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 185 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
569/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ JANCZARA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 022 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
551/OR/14 2014-10-28 DOMINIK KWIATKOWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 200 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
550/OR/14 2014-10-28 DOROTA EWERT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 008 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
549/OR/14 2014-10-28 MARCIN ZMYSŁOWSKI
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 018 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
548/OR/14 2014-10-28 JUSTYNA MALINOWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 020 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
547/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ MATRAS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 055 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
546/OR/14 2014-10-28 KATARZYNA RAJCHEL
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 060 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
699/OR/14 2014-10-28 ROBERT SZEWCZYK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 131 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
576/OR/14 2014-10-28 WOJCIECH GOLUS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 115 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
575/OR/14 2014-10-28 JAN ŻAK
470,00 OBSŁUGA INFORMARYCZNA OKW NR. 057 - WYBORY SAMORZĄDOWE.
574/OR/14 2014-10-28 RAFAŁ JABŁOŃSKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 124 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
573/OR/14 2014-10-28 ALDONA MAZURKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW -NR. 072 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
572/OR/14 2014-10-28 JACEK MARKOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 048 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
571/OR/14 2014-10-28 ANNA SKOCZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 030 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
570/OR/14 2014-10-28 KONRAD GĄSIOR
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 120 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
786/OR/14 2014-10-28 LUCYNA BARYŁA
3000,00 PRZYJMOWANIE UMÓW I RACHUNKÓW, WPROWADZANIE UMÓW, ROZLICZENIE DIET, (...), DOT. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
11/NW/14 2014-10-28 MKS LUBLIN S.A.
700000,00 OBJĘCIE 7.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII L O NUMERACH OD 1 DO 7.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
568/OR/14 2014-10-28 JAKUB NASTAJ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 053 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
567/OR/14 2014-10-28 ADRIAN KAŹMIERCZAK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 059 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
566/OR/14 2014-10-28 ADAM GÓRECKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 197 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
565/OR/14 2014-10-28 BARTŁOMIEJ ZAMOJSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 054 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
564/OR/14 2014-10-28 EWA MURAT
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 204 - WYBORY SAMORZĄDOWE.
695/OR/14 2014-10-28 PIOTR BISZCZAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 096 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
603/OR/14 2014-10-28 MARIUSZ PSZCZOŁA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 037 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
624/OR/14 2014-10-28 PRZEMYSŁAW CYBUL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 028 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
541/OR/14 2014-10-28 KAROL GŁAZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 77 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
694/OR/14 2014-10-28 SYLEWSTER KULISZ
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 094 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
704/OR/14 2014-10-28 ARTUR PRUS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 154 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
705/OR/14 2014-10-28 ARTUR PRUS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 155 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
703/OR/14 2014-10-28 ARKADIUSZ POLESZAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 152 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
709/OR/14 2014-10-28 DARIUSZ BIELECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 168 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
718/OR/14 2014-10-28 TOMASZ KWIATOSZ
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 194 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
598/OR/14 2014-10-28 JAROSŁAW BANACH
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 026 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
597/OR/14 2014-10-28 JACEK CHOMICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 019 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
596/OR/14 2014-10-28 MARCIN WRONA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 016 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
595/OR/14 2014-10-28 -- TOMASZ IDZIKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 014 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
594/OR/14 2014-10-28 JÓZEF SULOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 013 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
593/OR/14 2014-10-28 DARIUSZ KULIŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 012 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
592/OR/14 2014-10-28 MARIA KRUPA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 010 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
591/OR/14 2014-10-28 MARTA KOKOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 007 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
563/OR/14 2014-10-28 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
530,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 135 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
36/GD/14 2014-10-29 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
8364,00 ANALIZA STANU PRAWNEGO DZIAŁEK POŁOŻONYCH W REJONIE UL.DUNIKOWSKIEGO I UL.ŻEROMSKIEGO
227/KP/14 2014-10-29 FUNDACJA BADAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
6000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH PUBLIKACJI KSIĄŻKI PT.: "TEORIA I PRAKTYKA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. DZIEDZICTWO INTELEKTUALNE PROFESORA ZIEMOWITA JACKA PIETRASIA" ORAZ AKCJI ZWIĄZANEJ Z JEJ PROMOCJĄ
53/GK/14 2014-10-29 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
17834,09 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACE ZABAW ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE.
470/ZSS/14 2014-10-29 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 108/ZSS/14 DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ
283/GM/14 2014-10-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LPEC S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ LPEC S. A., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/1 (OBR. 36, ARK. 3) - PLAC LITEWSKI ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
270/IR/14 2014-10-29 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 145/IR/14 Z DNIA 07.07.2014 R. NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI 26.02.2015 R..
397/KL/14 2014-10-29 FUNDACJA DZIUPLA - EDUKACJA I ROZWÓJ
5850,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "OBRZĘDY I ZWYCZAJE OKRESU BOŻONARODZENIOWEGO".
273/PN/14 2014-10-29 RADIO ER
356,70 WYEMITOWANIE SPOTU RADIOWEGO NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ RADIO ER W TERMINIE 03-07.11.2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
271/IR/14 2014-10-29 FRANCISZEK ZĄBEK "HYDROEKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
127428,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NA KTÓRĄ SKŁADAĆ SIĘ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE OPRACOWANIA: ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DOBORU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZR 3, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ZBIORNIK RETENCYJNY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ODTWORZENIE CIEKU SPOD KONOPNICY
269/IR/14 2014-10-29 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AS" RUSINEK TOMASZ
2999,97 UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEGO OGRODZENIA + JEDNA BRAMKA, WYGRODZENIE PRZEJŚCIA PRZEZ OGRÓDKI DZIAŁKOWE "SŁONECZNE WZGÓRZE, PRZY UL. NAŁĘCZOWSKIEJ W LUBLINIE
396/KL/14 2014-10-29 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
8800,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "Z TRADYCJĄ NA TY"
274/PN/14 2014-10-30 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
679,64 WYEMITOWANIE SPOTU RADIOWEGO NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIO ZŁOTE PRZEBOJE W TERMINIE 03-07.11.2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
272/PN/14 2014-10-30 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
246,00 WYEMITOWANIE SPOTU RADIOWEGO NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ AKADEMICKIE RADIO CENTRUM W TERMINIE 03-07.11.2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
25/BM/14 2014-10-30 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 WŁĄCZENIE OBROTOWYCH KAMER ZEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO TBS "NOWY DOM" DO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA LUBLIN
37/GD/14 2014-10-30 PAWEŁ MICHAŁOWSKI
15000,00 DOSTOSOWANIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ DO NOWYCH WYMOGÓW UDOSTĘPNIANIA RCIWN
13/BK/14 2014-10-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA O ROZPORZĄDZANIE RACHUNKAMI WYMIENIONYCH W UMOWIE EMISYJNEJ (Z 25/06/2014), W TYM RACHUNKU PRZYCHODÓW ORAZ RACHUNKU EMISJI, W SZCZEGÓLNOŚCI WYPŁAT Z TYCH RACHUNKÓW
11/BK/14 2014-10-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO (RACHUNKU EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH I RACHUNKU PRZYCHODÓW W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH)
12/BK/14 2014-10-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W SYSTEMIE BGK@24BIZNES DO OBSŁUGI RACHUNKÓW BANKOWYCH (RACHUNKU EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH I RACHUNKU PRZYCHODÓW W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH)
274/GM/14 2014-10-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 7 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZY WYŁĄCZENIA Z PRZEDMIOTU UMOWY POMIESZCZEŃ PRZY UL. FILARETÓW 44 W LUBLINIE
363/ST/14 2014-10-30 CATERING-LUBLIN.PL ANNA SZYMAŃSKA-TYBUREK
2200,00 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW SPORTOWEJ IMPREZY PLENEROWEJ.
364/ST/14 2014-10-30 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
2560,80 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW VI SPOTKANIA TURYSTYCZNEGO
360/ST/14 2014-10-30 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
1297,65 WYNAJEM SAL CENTRUM KULTURY NA VI SPOTKANIE TURYSTYCZNE
361/ST/14 2014-10-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 235/ST/14 DOT. REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015
507/OR/14 2014-10-30 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MAŁY LINGWISTA II" A. WOLIŃSKA, M. JUDA SPOŁ
600,00 NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA POTRZEBY OKW NR 165, W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH.
508/OR/14 2014-10-30 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK W LUBLINIE, M. KOŻUCHOWSK
1000,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. BURSZTYNOWEJ 3A NA POTRZEBY OKW NR 85, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH.
509/OR/14 2014-10-30 PRZEDSZKOLE PRYWATNE CHATKA PUCHATKA JANUSZ DZIADUCH
550,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. KASKADOWEJ 11 NA POTRZEBY OKW NR 96, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH.
510/OR/14 2014-10-30 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
1000,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PRUSA 8 NA POTRZEBY OKW NR 11, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
512/OR/14 2014-10-30 BARBARA MORYL
500,00 SPRZĄTANIE LOKALU - SIEDZIBY OKW NR 24 ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI CHODNIKA I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH DO LOKALU WYBORCZEGO, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W I I EWENTUALNEJ II TURZE ORAZ PO PRZEPROWADZONYCH GŁOSOWANIACH.
112/SOI/14 2014-10-30 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
369,00 AKTUALIZACJA DWÓCH APARATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN
275/PN/14 2014-10-30 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
19065,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "KONCEPCJA WPROWADZENIA DO EKSPLOATACJI AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH W LUBELSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ" W RAMACH PROJEKTU "WSPRACIE POPT DLA ZIT W LUBELSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM"
271/PN/14 2014-10-30 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
1476,00 WYEMITOWANIE SPOTU RADIOWEGO NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ RADIO LUBLIN ORAZ RADIO FREEE W TERMINIE 03-07.11.2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
339/ST/14 2014-10-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
85500000,00 USTALENIE ZASAD WSPÓŁPRACY MIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MOSIR BYSTRZYCA SP. Z O.O. W LUBLINIE, W RAMACH KTÓREJ SPÓŁKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE SPORTOWYM I SPORTOWO-REKREACYJNYM BĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁKI (DZIERŻAWIONYCH)
429/ZSS/14 2014-10-31 AGENCJA "WM" -PASZT WITOLD
21000,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNY WITOLDA PASZTA Z ZESPOŁEM VOX W DNIU 05.11.2014 R.
228/KP/14 2014-10-31 WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH
300000,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PRZEZNACZONEGO DO EMISJI W TELEWIZJI LUB W INTERNECIE W FORMIE FILMU FABULARNEGO PT. ROBOCZYM: " PANIE DULSKIE", KTÓREGO ZDJĘCIA BĘDĄ ZREALIZOWANE M.IN. W LUBLINIE.
437/ZSS/14 2014-10-31 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
2200,00 ZAPEWNIENIE CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
119/OŚ/14 2014-10-31 WIKTOR KRZEWIŃSKI
400,00 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH WYPOSAŻONYCH W STANOWISKA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, A TAKŻE INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ W RAMACH "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2014".
120/OŚ/14 2014-10-31 WIKTOR KRZEWIŃSKI
600,00 PRZYJĘCIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ ZAPEWNIENIE IM WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW BYTOWANIA W RAMACH REALIZACJI "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2014".
121/OŚ/14 2014-10-31 TOMASZ IWANIAK
-435,00 ANEKS DO UMOWY NR 89/OŚ/14 Z DN.08.08.2014 R.
398/KL/14 2014-10-31 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
0,00 ANEKS NR 398/KL/14 DO UMOWY 160/KL/14 DOTYCZY ZMIANY FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA REALIZACJE ZADANIA OGÓŁEM NIE ZMIENIŁA SIĘ.
431/ZSS/14 2014-10-31 ELŻBIETA WĄSALA PRAKTYKA INDYWIDUALNA
400,00 PRZYGOTOWANIE I POPROWADZENIE WARSZTATU NA TEMAT "ZMIANY W ZARZĄDZANIU OPIEKĄ PSYCHIATRYCZNĄ" PODCZAS KONFERENCJI "SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
436/ZSS/14 2014-10-31 GRZEGORZ MAŁAJ
400,00 PRZYGOTOWANIE I POPROWADZENIE WARSZTATU NA TEMAT "TWORZENIE OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ W MIASTACH I SPOŁECZNOŚCIACH POZAMIEJSKICH" PODCZAS KONFERENCJI "SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
432/ZSS/14 2014-10-31 MARTA PIETRASIEWICZ
700,00 POPROWADZENIE KONFERENCJI "SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
433/ZSS/14 2014-10-31 IZABELA HANCZYN
400,00 PRZYGOTOWANIE I POPROWADZENIE WARSZTATU NA TEMAT "WSPÓŁPRACA LOKALNYCH PARTNERÓW W TWORZENIU SYSTEMU POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI" PODCZAS KONFERENCJI "SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
811/OR/14 2014-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2400,00 USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 - CZĘŚĆ SZEROKA, (SZACUNKOWE OPŁATY MIESIĘCZNE - 2400 ZŁ)
812/OR/14 2014-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2200,00 USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 - CZĘŚĆ WĄSKA (SZACUNKOWE OPŁATY MIESIĘCZNE - 2200 ZŁ)
434/ZSS/14 2014-10-31 ARTUR KOCHAŃSKI
400,00 PRZYGOTOWANIE I POPROWADZENIE WARSZTATU NA TEMAT "ROLA LOKALNEGO SAMORZĄDU W BUDOWANIU EFEKTYWNEGO SYSTEMU POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI" PODCZAS KONFERENCJI "SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
435/ZSS/14 2014-10-31 JACEK WCIÓRKA
400,00 PRZYGOTOWANIE I POPROWADZENIE WARSZTATU NA TEMAT "DEINSTYTUCJONALIZACJA - KU ŚRODOWISKOWEJ OPIECE PSYCHIATRYCZNEJ" PODCZAS KONFERENCJI "SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
438/ZSS/14 2014-10-31 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
4900,00 ZAPEWNIENIE CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA "PODMIOT PRZYJAZNY DUŻEJ RODZINIE ZA ROK 2014"
273/GM/14 2014-10-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
48840000,00 ANEKS NR 8 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11 Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZĄCY REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE"
755/OR/14 2014-10-31 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
163082,01 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
278/IR/14 2014-10-31 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
66420,00 WYKONANIE DODATKOWEJ DROGI PPOŻ. NA INWESTYCJI REALIZOWANEJ P.N. " BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
276/IR/14 2014-10-31 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
54120,00 WYKONANIE INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE BUDOWY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
14/BK/14 2014-10-31 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY (5/BK/14) NA ZORGANIZOWANIE I OBSŁUGĘ EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH
889/OR/14 2014-11-03 ANDRZEJ SZERLAK
3500,00 NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW WYBORCÓW.
888/OR/14 2014-11-03 LESŁAW MAZUR
2500,00 NADZÓR NAD SPORZĄDZANIEM AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA, ZGŁOSZENIAMI O ZAMIARZE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ORAZ DOPISYWANIEM DO SPISU WYBORCÓW,NADZÓR NAD WERYFIKACJĄ LIST KANDYDATÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I NA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, NADZÓR NAD BIEŻĄCYM AKTUALIZOWANIEM REJESTRU WYBORCÓW, DYŻUR WYBORCZY
887/OR/14 2014-11-03 DOROTA GĄSIOR
2000,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW.
732/OR/14 2014-11-03 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
2800,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
731/OR/14 2014-11-03 DOROTA KUNA
2800,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW, ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
279/PN/14 2014-11-03 TETYANA MYROVYCH
2000,00 ROZSZERZENIE STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ LUBLINA NA LATA 2014-2020 O MIASTO TIBILISI ORAZ PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOKUMENTU
424/ZSS/14 2014-11-03 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "ROPSAN - RODZICE PRZECIWKO SPRZEDAŻY ALK
9984,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCEGO PROJEKT "ODPOWIEDZIALNI RODZICE, AKTYWNI SENIORZY, RZETELNI NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY - MIĘDZYPOKOLENIOWA KOALICJA NIEOBOJĘTNYCH W LUBLINIE" (KAMPANIA PROFILAKTYCZNO - INTERWENCYJNA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY ALKOHOLU W LUBELSKICH SUPER I HIPERMARKETACH ORAZ MAŁYCH SKLEPACH SIECIOWYCH).
276/PN/14 2014-11-03 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
3096,00 PRZEPROWADZENIE 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W DNIACH 12-13.XI.2014 R. DLA 24 OSÓB, DOTYCZĄCEGO "STUDIUM WYKONALNOŚCI - ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA" PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA ORAZ ZAPEWNIENIE UCZESTNIKOM PRZERWY KAWOWEJ.
276/GM/14 2014-11-03 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22/1 (OBR. 42, ARK. 6) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 63 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
423/ZSS/14 2014-11-03 MARTA PIETRASIEWICZ
1300,00 PROWADZENIE UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE PODMIOT PRZYJAZNY DUŻEJ RODZINIE 2014
468/ZSS/14 2014-11-03 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W DZIELNICY TATARY
467/ZSS/14 2014-11-03 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W DZIELNICY CZUBY
277/PN/14 2014-11-03 ANDRIJ SAWENEĆ
1365,00 UMOWA NA TŁUMACZENIE PISEMNE Z J. POLSKIEGO NA J. ANGIELSKI, UKRAIŃSKI, ROSYJSKI W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
659/OR/14 2014-11-04 KAROL KŁOS
540,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 033 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
678/OR/14 2014-11-04 DARIUSZ CIEŚLA
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 017 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
697/OR/14 2014-11-04 PAWEŁ MAZUREK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 099- WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
715/OR/14 2014-11-04 PAWEŁ DZWONKOWSKI
540,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.175 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
287/IR/14 2014-11-04 P.P.H.U. "UNI-DREW"
25830,00 WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH WRAZ Z NAŚWIETLENIEM W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO W LUBLINIE, UL. RYNEK 1
274/IR/14 2014-11-04 PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
10746163,24 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA WŁĄCZONYCH DO GRUPY ZAKUPOWEJ
277/IR/14 2014-11-04 MARTELA SP. Z O. O.
20550,84 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK MODUŁOWYCH TYPU HOST LOUNGE PEDRALI NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE.
275/IR/14 2014-11-04 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
7246897,76 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GRUPY ZAKUPOWEJ - MPWIK
231/KP/14 2014-11-04 HOTEL VICTORIA
GRUPA HOTELOWA VICTORIA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 54/KP/14 Z DNIA 24.03.2014
272/GM/14 2014-11-04 KRYSTYNA STĘPNIAK
40,00 UMOWA NR: 99/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:24
266/KP/14 2014-11-04 ALTER EGO MAGDALENA KOŁODZIEJCZYK
0,00 ANKES DO UMOWY NR 124/SOI/13 Z DNIA 10.06.2013 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
63/OW/14 2014-11-04 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13800,00 LICENCJA NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO SIGMA OPTIVUM
442/ZSS/14 2014-11-04 SARA FILIPIAK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU BLIŻEJ SIEBIE DALEJ OD ALKOHOLU
441/ZSS/14 2014-11-04 IRENEUSZ SIUDEM
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO AZYL.
440/ZSS/14 2014-11-04 POMORSKA AGENCJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
40000,00 PRZEPROWADZENIE IMPREZY PROFILAKTYCZO-SPORTOWEJ POD HASŁEM SPORT I MUZYKA TO DOBRA PROFILAKTYKA POŁĄCZONEJ Z AKCJĄ PROFILAKTYCZNO- INFORMACYJNĄ NA TEMAT UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW.
444/ZSS/14 2014-11-04 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
1900,00 ZAPEWNIENIE NOCLEGÓW Z WYŻYWIENIEM DLA PRELEGENTÓW KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
54/GK/14 2014-11-04 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
213131,69 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
365/ST/14 2014-11-04 KRZYSZTOF SZLĘZAK
2197,80 WYKONANIE 400 SZT. ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
366/ST/14 2014-11-04 JACEK SCHERER
1100,00 WYKONANIE ZDJĘĆ Z IMPREZY PROMOCYJNEJ LUBLIN SPORTIVAL.
47/FE/14 2014-11-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
58139,41 ANEKS NR 1 DO UMOWY 25/FE/14 O DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. WIKTORII MICHELISOWEJ W LUBLINIE, ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
393/KL/14 2014-11-04 OFICYNA LITERATÓW I DZIENNIKARZY "POD WIATR"
3000,00 POROZUMIENIE - PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS UROCZYSTEGO WRĘCZENIA NAGRODY IM. W. HULEWICZA W DOMU LITERATURY W WARSZAWIE
399/KL/14 2014-11-04 RYSZARD HELIASZ
3560,00 KOORDYNACJA (W TERMINIE 4 LISTOPADA 2014 R. - 9 LISTOPADA 2014) ORGANIZACJI NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO
401/KL/14 2014-11-04 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
3600,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY (ART. 19A) - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: KONIEC ROKU W NARNII
677/OR/14 2014-11-04 ARTUR KĘPA
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 088 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
126/OŚ/14 2014-11-04 CORNER MEDIA
3677,70 ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH".
124/OŚ/14 2014-11-04 GMINA LUBLIN
45000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
123/OŚ/14 2014-11-04 GMINA LUBLIN
40000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
122/OŚ/14 2014-11-04 GMINA LUBLIN
20000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA
721/OR/14 2014-11-04 TOMASZ DWORAK-BAHAN
335,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 207 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
717/OR/14 2014-11-04 KAMIL SAKOWSKI
540,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 179 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
701/OR/14 2014-11-04 MARIUSZ NOWAK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 149 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
680/OR/14 2014-11-04 CEZARY DMOWSKI
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 076 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
673/OR/14 2014-11-04 MARIA CIMEK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 148 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
665/OR/14 2014-11-04 DARIUSZ JAREMEK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 024 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
664/OR/14 2014-11-04 ADAM CZYŻEWSKI
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 056 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
663/OR/14 2014-11-04 PIOTR PILIPCZUK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 102 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
128/OŚ/14 2014-11-05 AGORA SA
2829,00 ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH".
445/ZSS/14 2014-11-05 AGIT AGNIESZKA RYDZ
5166,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA TEMAT:"SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI" W DNIU 06.11.2014 R.
280/IR/14 2014-11-05 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
15990,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - MALOWANIE GRZEJNIKÓW, OBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PŁYTAMI G-K, MONTAŻ PROGÓW DRZWIOWYCH W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8, UL. NAŁKOWSKICH 102 W LUBLINIE
281/IR/14 2014-11-05 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 97/IR/14 Z DNIA 26.05.2014 R. NA MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP ORAZ POPRAWA STANU INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO, PRZY UL. RYNEK 1 W LUBLINIE - WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - STRONY USTALAJĄ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W TERMINIE DO 15 GRUDNIA 2014 R.
722/OR/14 2014-11-05 MARZENA SZCZEPAŃSKA
281,16 ANEKS DO UMOWY NR 22/OR/14 Z DNIA 21 STYCZNIA 2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO DNIA 31.12.2014 R.
19/PL/14 2014-11-05 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
3010830,90 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA, W TYM APLIKACJI DEDYKOWANYCH, URUCHOMIENIE SYSTEMU SIPL ORAZ USŁUGI SZKOLENIOWE.
68/OW/14 2014-11-05 GMINA STRZYŻEWICE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ STRZYŻEWICE PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
64/OW/14 2014-11-05 BOŻENA WÓJTOWICZ
3400,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z CHEMII ORAZ ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE CHEMII DO PORTALU EDUKACYJNEGO W RAMACH INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
66/OW/14 2014-11-05 GMINA KONOPNICA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ KONOPNICA PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI WW. GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
279/IR/14 2014-11-05 KICAŁO MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE "MK-TK"
28966,50 REMONT OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W LUBLINIE PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE
45/FE/14 2014-11-05 WOJEWODA LUBELSKI
-30215,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 15/FE/14 W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI NA ZADANIE " PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W LUBLINIE OD RONDA BŁ. KS. EMILIANA KOWCZA NA ZBIEGU ULIC AL. ARMII KRAJOWEJ, AL. JANA PAWŁA II I UL. MATKI TERESY Z KALKUTY DO WIADUKTU NAD ULICĄ UŁANÓW ORAZ REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD UL. ARMII KRAJOWEJ (W REJONIE UL. RUCIANEJ) " - DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
463/ZSS/14 2014-11-06 ANCZ ANDRZEJ CZARNECKI POLIGRAFIA-REKLAMA-MARKETING
7182,58 WYDRUK KALENDARZY ŚCIENNYCH TRÓJDZIELNYCH WRAZ Z KOPERTĄ W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
59/OW/14 2014-11-06 POWIAT PUŁAWSKI
153,00 ANEKS NR 4 DO POROZUMIENIA Z DNIA 1 MARCA 2010 R. W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ NA RZECZ DZIECI AUTYSTYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO, PRZEZ PUBLICZNĄ PORADNIĘ SPECJALISTYCZNĄ PROWADZONĄ PRZEZ MIASTO LUBLIN. PODANA KWOTA STANOWI STAWKĘ GODZINOWĄ.
277/GM/14 2014-11-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SP, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ OZNACZONEJ W DOKUMENTACJI GEODEZYJNO - PRAWNEJ JAKO PROJEKTOWANA DZIAŁKA NR 12/2 (OBR. 45, ARK. 8), ZAWNIOSKOWANEJ DO ZWROTU NA RZECZ UPRAWNIONYCH OSÓB.
280/GM/14 2014-11-06 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
393,60 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO NR 11, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SP, POŁOŻONEGO W LUBLINIE PRZY UL. LESZETYCKIEGO 8 ORAZ UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 4 (OBR. 6, ARK. 5) - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCY.
443/ZSS/14 2014-11-06 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
12000,00 PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ CZYTANIE PERFORMATYWNE TEKSTU "ONY" MARTY GUŚNIOWSKIEJ POŁĄCZONE Z DYSKUSJĄ
723/OR/14 2014-11-06 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560,00 UMOWA NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY RYNEK 8 - CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 2 380 ZŁ BRUTTO.
362/ST/14 2014-11-06 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3000,00 AKTYWIZACJA STUDENTÓW Z ZAGRANICY! STUDIUJ NA SPORTOWO W LUBLINIE!
114/SOI/14 2014-11-06 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
11000,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI ,,LUBLIN STARTUJE'' W DNIU 12 LISTOPADA 2014 R.
113/SOI/14 2014-11-06 KATARZYNA TERESA KWIATEK
1200,00 AKTUALIZACJA DWÓCH OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POLOŻONYCH NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN
278/GM/14 2014-11-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU SP W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 14, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 101 (OBR. 10, ARK. 4), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ WSPÓŁWŁAŚCICIELA
279/GM/14 2014-11-06 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
399,75 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO NR 30, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SP, POŁOŻONEGO W LUBLINIE PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3 ORAZ UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 66/1 (OBR. 36, ARK. 4) - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCY.
400/KL/14 2014-11-07 FUNDACJA UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ
4059,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "ALEKSANDER GARDAWSKI - BADACZ NIE TYLKO POCZĄTKÓW LUBLINA".
367/ST/14 2014-11-07 MACIEJ TOMKÓW CINEMATOGRAPHY
16000,00 PRODUKCJA 2 SPOTÓW FILMOWYCH Z IMPREZY SPORTIVAL
368/ST/14 2014-11-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
4500,00 ORGANIZACJA TURNIEJU KLAS PROFILOWANYCH MIASTA LUBLIN
378/ST/14 2014-11-07 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 55/ST/14 TJ. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
446/ZSS/14 2014-11-07 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 39/ZSS/14 (NR WEW. ZSS-UZ-I.526.3.38.2014) Z DNIA 17 LUTEGO 2014 R. DOT. REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (ROCZNIK 2001). ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZADANIA.
447/ZSS/14 2014-11-07 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 40/ZSS/14 (NR WEW. ZSS-UZ-I.526.3.39.2014) Z DNIA 17 LUTEGO 2014 R. DOT. REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PROGRAMEM INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM, DOSTOSOWANYM DO WIEKU ODBIORCÓW I WŁĄCZAJĄCYM W SWE ODDZIAŁYWANIA OSOBY DOROSŁE (ROCZNIK 2002). ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZADANIA.
430/ZSS/14 2014-11-07 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1230,00 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS UROCZYSTOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU W DNIU 05.11.2014 R.
234/KP/14 2014-11-07 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
188,19 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ
791/OR/14 2014-11-07 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
29880,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
76/IT/14 2014-11-07 COIG
22140,00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA
77/IT/14 2014-11-07 COIG
151290,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I W ZAKRESIE MODUŁU GOP.
235/KP/14 2014-11-07 ANNA DĄBROWSKA
300,00 PROWADZENIE GALI WRĘCZENIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH.
232/KP/14 2014-11-07 CUSTOM P.KLAUDA, M. MACHLARZ SPÓŁKA JAWNA
3000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "SCENA TALENTÓW SZEWCA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
233/KP/14 2014-11-07 ARKADIUSZ ADAMCZUK
1000,00 PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEGO OPRACOWANIA ATRYKUŁU NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA
282/PN/14 2014-11-07 AFB TŁUMACZENIA MAGDALENA JANICZEK
984,00 USŁUGA TŁUMACZENIA PISEMNEGO ZWYKŁEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI "STRATEGII ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM DLA MIASTA LUBLIN" W RAMACH PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
278/PN/14 2014-11-07 WĘŻYK PIOTR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
13240,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2 DNIOWEGO SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO "IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH DO ZIT ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH FINANSOWANIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ" OBEJMUJĄCEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE, PRZERWY KAWOWE ORAZ UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIACH 27-28 LISTOPADA 2014 R.
54/MZON/14 2014-11-07 ANNA PAŁYS
2400,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ, ZAWIADAMIANIE OSÓB O TERMINIE ODBIORU KARTY PARKINGOWEJ
75/IT/14 2014-11-07 COIG
461988,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I.
820/OR/14 2014-11-10 DANUTA SZYMANIK
2050,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW ORAZ CZŁONKOM MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
26/BM/14 2014-11-12 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
220,43 ANEKS DO UMOWY NR 11/BM/14 - DOTACJA CELOWA - PRZEZNACZONA NA ZAKUP UMUNDUROWANIA I EKWIPUNKU OSOBISTEGO DLA STRAŻAKÓW DLA KM PSP W LUBLINIE.
452/ZSS/14 2014-11-12 SOCATOTS LUBLIN JAN STANIEWICZ, KARINA BOJARSKA S.C.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
460/ZSS/14 2014-11-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
458/ZSS/14 2014-11-12 KSIĘGARNIA IURIS PRUDENTIA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
448/ZSS/14 2014-11-12 AGATA KOSS
400,00 PROWADZENIE UROCZYSTOŚCI PODSUMOWANIA KONKURSU PROMUJĄCEGO ZDROWE ODŻYWIANIE "JEDZ Z GŁOWĄ"
450/ZSS/14 2014-11-12 AGNIESZKA KOLASZYŃSKA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
453/ZSS/14 2014-11-12 SZKOŁA PŁYWANIA "WODNIK" S.C. M.BOGUSZEWSKI R.KIEŁBASA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
449/ZSS/14 2014-11-12 "BABY FANT" J.SAWICKA D.RUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
455/ZSS/14 2014-11-12 --SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
454/ZSS/14 2014-11-12 --SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
461/ZSS/14 2014-11-12 "ZEGARKI" S.C. JERZY BATYRA, JAN POPIELARZ, BARBARA POPIELARZ, EWA BAT
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH "RODZINA TRZY PLUS"
466/ZSS/14 2014-11-12 TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
457/ZSS/14 2014-11-12 ARS DEKO SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
451/ZSS/14 2014-11-12 KIDS' CLUB CENTRUM REKREACYJNO-EDUKACYJNE DLA DZIECI ANDRZEJ GOŁACKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
386/ST/14 2014-11-12 GMINA LUBLIN
0,00 POWOŁANIE ORAZ FUNKCJONOWANIE W LUBLINIE AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
130/OŚ/14 2014-11-12 GMINA LUBLIN
20000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?"
288/IR/14 2014-11-12 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
41008,20 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, DOT. REMONTU I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH BOISK REKREACYJNYCH, PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE
290/IR/14 2014-11-12 ELEKTROPROJEKT S.A.
20000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONANIA REMONTU TARASU W MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE
298/IR/14 2014-11-12 BUDIMEX S.A.
153750,00 WYKONANIE ROBÓT DOTYCZĄCYCH MONTAŻU 25 SZT. DODATKOWYCH BLATÓW KOMENTATORSKICH TRZY-STANOWISKOWYCH ORAZ 75 SZT. SIEDZISK OBROTOWYCH DLA STANOWISK KOMENTATORSKICH NA POZIOMIE "+3" W OBIEKCIE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
283/IR/14 2014-11-12 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY 142/IR/13 ZMIANA TERMINU 30.06.2015 - ROBOTY BUDOWLANE - KRYTA PŁYWALNIA TYPU OLIMPIJSKIEGO AL. ZYGMUNTOWSKIE
282/IR/14 2014-11-12 PAWEŁ TIEPŁOW
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 250/IR/13 -NADZORY AUTORSKIE NAD REALIZACJĄ KRYTEJ PŁYWALNI TYPU OLIMPIJSKIEGO PRZY AL.ZYGMUNTOWSKICH -PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 24.08.2015
285/IR/14 2014-11-12 ZRB REJMAK ANDRZEJ REJMAK
21402,00 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE (MALOWANIE HOLU I KORYTARZY, WYKONANIE OSŁON NA GRZEJNIKI) W ŻŁOBKU NR 6 W LUBLINIE, PRZY UL. KRUCZKOWSKIEGO 12
284/IR/14 2014-11-12 GAMA-SYSTEM BRYCZEK ANDRZEJ
40000,00 REMONT CIĄGU PIESZEGO -DOJŚCIE DO PRZEDSZKOLA NR 63, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ W LUBLINIE
286/IR/14 2014-11-12 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-PLASTYCZNA ARCH. EDWARD KOZIOŁEK
0,00 ANEKS NR 1 -ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY PODSTAWOWEJ 150/IR/14 -ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY Z 4 NA 5 MIESIĘCY
735/OR/14 2014-11-13 KRZYSZTOF SZYMCZAK
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW.
369/ST/14 2014-11-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 238/ST/14 DOT. REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015
752/OR/14 2014-11-13 ZYGMUNT FAŁEK
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW
751/OR/14 2014-11-13 STEFAN MIKOŁAJCZUK
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW.
749/OR/14 2014-11-13 DARIUSZ WALCZYNA
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW
792/OR/14 2014-11-13 DOROTA HASIAK
370,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 034 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
750/OR/14 2014-11-13 DANIEL PAWLIKOWSKI
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
748/OR/14 2014-11-13 GRZEGORZ SZARUGA
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW DO OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
781/OR/14 2014-11-13 ROBERT SZYMAŃSKI
2700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE KART DO GŁOSOWANIA
780/OR/14 2014-11-13 KRZYSZTOF PASZCZYK
2700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW, POMOC PRZY ODBIORZE I WYWOŻENIU MATERIAŁÓW
779/OR/14 2014-11-13 RAFAŁ FRANCKIE
1200,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MBOW DO SIEDZIB OKW.
778/OR/14 2014-11-13 TADEUSZ GRZYWACZ
1200,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MBO I DO SIEDZIBY OKW.
730/OR/14 2014-11-13 JANUSZ TARCZYŃSKI
800,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMIĘDZY OKW A MBOW W BUDYNKU PSBIG W LUBLINIE
729/OR/14 2014-11-13 PAWEŁ STASIECZEK
800,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMIĘDZY OKW A MBOW W BUDYNKU PSBIG W LUBLINIE.
728/OR/14 2014-11-13 STANISŁAW OSTROWSKI
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW.
727/OR/14 2014-11-13 WOJCIECH POŹDZIK
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW.
725/OR/14 2014-11-13 SEBASTIAN MICHALSKI
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
679/OR/14 2014-11-13 KAROL KŁOS
490,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 124 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
754/OR/14 2014-11-13 AGORA SA
14280,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
5/GM/15 2014-11-13 MARIAN GIEROBA
81,90 UMOWA NR: 1001/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW: 91
275/GM/14 2014-11-13 IRENA GILAS
22,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WAPIENNEJ (CZYNSZ MIESIĘCZNY)
281/GM/14 2014-11-13 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
1092,24 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 94B, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 4/37 (OBR. 18, ARK. 2), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM - W CELU SPRZEDAŻY.
56/GK/14 2014-11-13 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
8560,90 KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PIĘCIOMA PTAKAMI OZDOBNYMI W OGRODZIE SASKIM.
733/OR/14 2014-11-13 GRZEGORZ MARCINIAK
2700,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW WYBORCZYCH DO I Z SIEDZIB OKW.
402/KL/14 2014-11-14 PIOTR CHILIMONIUK
3000,00 OSOBISTE ARTYSTYCZNE ORAZ AUTORSKIE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ NA STRUNACH POEZJI W DNIU 20 LISTOPADA 2014 R.
810/OR/14 2014-11-14 DARIUSZ TARGOŃSKI
600,00 POMOC PRZY AKTUALIZACJI REJESTRU WYBORCÓW W ZW. Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
809/OR/14 2014-11-14 ANNA BOCHNIAK
600,00 POMOC PRZY AKTUALIZACJI REJESTRU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
795/OR/14 2014-11-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
1413,00 PONOSZENIE OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. FILARETÓW 44 (SZACUNKOWE OPŁATY MIESIĘCZNE 1413 ZŁ BRUTTO)
777/OR/14 2014-11-14 MAREK NIŻNIOWSKI
450,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MBO I DO SIEDZIBY OKW.
782/OR/14 2014-11-14 JERZY DZIERBA
900,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW DO SIEDZIB OKW I Z SIEDZIB OKW DO SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
783/OR/14 2014-11-14 ŁUKASZ GRZYWACZ
900,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW DO SIEDZIB OKW I Z SIEDZIB OKW DO SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
462/ZSS/14 2014-11-14 ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU PROPAGOWANIE WIEDZY O CUKRZYCY, ZDROWYM TRYBIE ŻYCIA, METODACH LECZENIA I ZNACZENIU SAMOKONTROLI ORAZ KSZTAŁTOWANIA PROZDROWOTNYCH POSTAW WŚRÓD OSÓB CHORUJĄCYCH NA CUKRZYCĘ
292/PN/14 2014-11-17 ANASTASIYA KINZERSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 163/PN/14 Z DNIA 01.07.2014 R. W RAMACH PROJEKTU: "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO", DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
283/PN/14 2014-11-17 MONIKA DONIEK
3500,00 WYKONANIE EWALUACJI DZIAŁAŃ W PROJEKCIE "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH" ZAKOŃCZONEJ PISEMNYM OPRACOWANIEM CO NAJMNIEJ 8-STRONICOWEGO RAPORTU EWALUACYJNEGO
58/GK/14 2014-11-17 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
6150,00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE MIEJSKIM KOLEKTOREM DESZCZOWYM ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z REJONU UL. TURYSTYCZNEJ DO CIEKU ŚWIDNICZEK (ROWU R1)
72/IT/14 2014-11-17 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 36/IT/14. (ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY).
73/IT/14 2014-11-17 ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
37535,38 ASYSTA TECHNICZNA PROGRAMÓW ORACLE.
38/GD/14 2014-11-17 USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE STANISŁAW SEROKA
8900,00 I CZĘŚĆ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 59 - DR.DOJAZDOWA DO UL.JUNOSZY (OBR.26, ARK.1), II CZĘŚĆ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 42/3 - POŁOŻONEJ W POBLIŻU UL.LELKA-SOWY (OBR.26, ARK.1), III CZĘŚĆ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 26/2 - POŁOŻONEJ PRZY UL.GODEBSKIEGO (OBR.26, ARK.1),
784/OR/14 2014-11-17 ANTONI FAŁKOWSKI
800,00 PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DRUK I DOSTAWĘ KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
856/OR/14 2014-11-17 BARBARA KOWALCZYK
500,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16.11.2014 R.
858/OR/14 2014-11-17 DOROTA KUNA
700,00 ANEKS DO UMOWY NR 731/OR/14 Z DNIA 3.11.2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
859/OR/14 2014-11-17 AGNIESZKA WEREMKO
700,00 ANEKS DO UMOWY NR 789/OR/14 Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
860/OR/14 2014-11-17 ILONA KOWALIK
400,00 ANEKS DO UMOWY NR 511/OR/14 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
871/OR/14 2014-11-17 RENATA OWCZAREWICZ
300,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ PODCZAS USTALANIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
815/OR/14 2014-11-17 PIOTR ROMANEK
90,00 ANEKS DO UMOWY NR 656/OR/14 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
816/OR/14 2014-11-17 TOMASZ SZCZEŚNIAK
120,00 ANEKS DO UMOWY NR 521/OR/14 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
840/OR/14 2014-11-17 MARTA WÓJTOWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R.
841/OR/14 2014-11-17 SŁAWOMIR SZKODZIAK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
281/PN/14 2014-11-17 ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.
29520,00 PRZYGOTOWANIE ANALIZY ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW, TECHNOLOGII I PROGRAMÓW W POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJACH ORAZ ZAPROPONOWANIE MODERNIZACJI I USPRAWNIEŃ W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE POPT DLA ZIT W RAMACH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
289/IR/14 2014-11-17 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WAMET SP.J.
140493,40 DOSTAWA WIAT DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH ORAZ TRYBUN JAKO WYPOSAŻENIE BOISKA TRENINGOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. STADIONOWEJ W LUBLINIE
13/ON/14 2014-11-17 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
13995,00 ZMIENIA SIĘ ZAŁĄCZNIK NR 3) KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA DO UMOWY NR 11/ON/14 Z DNIA 23.10.2014 R.
855/OR/14 2014-11-17 ANNA BANASZEK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
854/OR/14 2014-11-17 ANNA BULIŃSKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
853/OR/14 2014-11-17 AGNIESZKA FERENC
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
852/OR/14 2014-11-17 LESZEK GREGOROWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
851/OR/14 2014-11-17 JADWIGA FURMANIAK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
850/OR/14 2014-11-17 JAROSŁAW JUNG
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
849/OR/14 2014-11-17 AGNIESZKA KOSTECKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
848/OR/14 2014-11-17 EWA KOSZAŁKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
847/OR/14 2014-11-17 REGINA MAJEWSKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
846/OR/14 2014-11-17 DOROTA MENCZEWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
845/OR/14 2014-11-17 KONRAD MAZURKIEWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
844/OR/14 2014-11-17 JANUSZ PODGAJNY
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
843/OR/14 2014-11-17 KATARZYNA RYMUSZKO
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
842/OR/14 2014-11-17 EDYTA SICZEK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
371/ST/14 2014-11-18 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 WYNAJEM TELEBIMU
282/GM/14 2014-11-18 GRZEGORZ GAJEWSKI
570,00 DZIERŻAWA PRZY UL. SZWOLEŻERÓW (DZ. NR 28/5, OBR. 15, ARK. 1) O POWIERZCHNI 38 M2, CZYNSZ PŁATNY M-C.
405/KL/14 2014-11-18 EUROPEJSKA FUNDACJA OPIEKI
FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI
6000,00 KULTURA I SZTUKA, DZIELNICE KULTURY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "WIGILIA POD GWIAZDAMI"
41/GD/14 2014-11-18 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5500,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE DOT.USTALENIA PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL.SIERPIŃSKIEGO 56B Z NIERUCHOMOŚCIĄ SĄSIEDNIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 126A (OBR.1-ABRAMOWICE, ARK.1)
40/GD/14 2014-11-18 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5200,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE DOT.USTALENIA GRANICY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL.PRUSA 19B Z NIERUCHOMOŚCIĄ SĄSIEDNIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.PRUSA 19A (OBR.18-LEMSZCZYZNA, ARK.16)
465/ZSS/14 2014-11-18 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 314/ZSS/14 Z DNIA 03.07.2014 R. W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
370/ST/14 2014-11-18 MULTIMEDIA FACTORY
4305,00 OBSŁUGA TECHNICZNA TELEBIMU
480/ZSS/14 2014-11-19 AS-PRINT POLIGRAFIA REKLAMOWA WŁOSOWICZ ZBIGNIEW
75128,40 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
39/GD/14 2014-11-19 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
5880,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE DOT.USTALENIA PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.PAPROCIOWEJ 2 Z NIERUCHOMOŚCIAMI SĄSIEDNIMI POŁOŻONYMI PRZY UL.TRZEŚNIOWSKIEJ (OBR.47-ZYGMUNTÓW, ARK.2).
15/PL/14 2014-11-19 P.A. NOVA S.A.
0,00 ANEKS DOT. ZMIANY PAR. 4 UST. 2. NASTĄPIŁA ZMIANA W ZAKRESIE PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA Z JEDNEJ NA DWIE PŁATNOŚCI. KWOTA NIE ULEGŁA ZMIANIE. KWOTY ZOSTAŁY PODZIELONE NA: I RATA 49.200,00 ZŁ PŁATNA W 2014 ROKU, II RATA 12.300,00 PŁATNA W 2015 ROKU
57/GK/14 2014-11-19 "LENMAR" MARCIN LENARD
11402,10 DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY, STOŁU BETONOWEGO DO GRY W SZACHY Z CZTEREMA STOŁKAMI ORAZ HUŚTAWKI METALOWEJ WAŻKI
78/IT/14 2014-11-19 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
35000,00 UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY KOPIAREK W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
65/OW/14 2014-11-19 EWA WOJTAL
3450,00 OPRACOWANIE RECENZJI ZMODYFIKOWANEGO INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
469/ZSS/14 2014-11-19 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
4870,00 UDOSTĘPNIENIE HALI MOSIR NA IMPREZĘ PROFILAKTYCZNO-SPORTOWĄ POD HASŁEM "SPORT I MUZYKA TO DOBRA PROFILAKTYKA"
459/ZSS/14 2014-11-19 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4800,00 ZAKUP 400 SZTUK BILETÓW DO KINA NA 2 SEANSY FILMOWE W DNIACH 8 - 9 GRUDNIA 2014 R. W KINIE "BAJKA" PRZY UL. IDZIEGO RADZISZEWSKIEGO 8 W LUBLINIE PRZEZNACZONYCH NA ORGANIZACJĘ IMPREZY Z OKAZJI MIKOŁAJA DLA DZIECI ZE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WYDZIAŁEM ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN
237/KP/14 2014-11-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA 2015 ROK
238/KP/14 2014-11-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA 2015 ROK
117/SOI/14 2014-11-20 FUNDACJA MAKERSPACE
19855,00 ORANIZACJA SPOTKANIA BRANŻOWEGO IT/ICT W DNIU 6 GRUDNIA 2014
236/KP/14 2014-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA 2015 ROK
296/PN/14 2014-11-20 AFB TŁUMACZENIA MAGDALENA JANICZEK
738,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI TEKSTU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ URZĄDZENIA "PANEL DLA SENIORA" W RAMACH PROJEKTU "CITIES FOR BUSINESS INNOVATION NETWORK OF URBAN PROCURERS"
373/ST/14 2014-11-20 KOPALNIA INSPIRACJI-AGENCJA KREATYWNA TOMASZ BIADUŃ
11685,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKÓW REPREZENTUJĄCYCH KLUBY SPORTOWE ORAZ UMIESZCZENIE W FILMIE LOGOTYPU LUBLIN MIASTO INSPIRACJI.
296/IR/14 2014-11-20 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO "KRYSMAR" MARCIN CHORĘBAŁA
12000,00 WYKONANIE GÓREK TRENINGOWYCH NA PLACU, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
239/KP/14 2014-11-20 MIĘDZY SŁOWAMI KAROLINA PIKUŁA
3000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "WOLNOŚĆ DLA WIERSZA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
240/KP/14 2014-11-20 WIP MACHLARZ MARIUSZ, KLAUDA PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
3000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "MAŁY FESTIWAL AROMATÓW" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
241/KP/14 2014-11-20 PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA 2015 ROK
372/ST/14 2014-11-20 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
1230,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - WYKONANIE KALENDARZA NA 2015 R.
284/GM/14 2014-11-20 DOROTA MARZEC
221,00 UMOWA DZIERŻAWY PRZY AL. KRAŚNICKIEJ (CZ. DZ. NR. 28/9, OBR. 25, ARK. 6) O POW. OK.130 M2, Z PRZEZNACZENIEM NA OGÓLNODOSTĘPNE BEZPŁATNE MIEJSCA POSTOJOWE DLA KIENTÓW.
118/SOI/14 2014-11-20 PAULINA OLCHOWSKA
3600,00 OPRACOWANIE BAZY DANYCH ZAWIERAJĄCEJ MIERNIKI ILOŚCIOWE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA RAPORTU MONITORUJĄCEGO REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU LUBLINA
119/SOI/14 2014-11-20 KINGA BEDNARZEWSKA
4800,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI A W SZCZEGÓLNOŚCI RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN ORAZ OPRACOWAŃ O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH ZJAWISKACH WYSTĘPUJĄCYCH W REGIONIE
409/KL/14 2014-11-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
369,00 JEDNORAZOWA LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU PIOTRA SELIMA W TEATRZE STARYM W DN. 20.11.2014
299/IR/14 2014-11-20 GORT POLSKA SP.Z O.O.
941561,31 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE.
122/SOI/14 2014-11-20 INFINITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY 108/SOI/14 Z DNIA 14.10.2014
123/SOI/14 2014-11-20 MARTA SZTANDARSKA
12699,08 PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ KAMPANII WIZERUNKOWEJ MARKI GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN
325/IR/14 2014-11-20 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
7380,00 WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DZIAŁKI NR 41/4, PRZY UL. RUCIANEJ I UL. STOKROTKI DLA LOKALIZACJI BUDYNKU ŻŁOBKA
295/IR/14 2014-11-20 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 9 -ZMIANA TERMINU REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWA CENTRUM SPOTKANIA KULTUR NA DZIEŃ 30.09.2015
297/IR/14 2014-11-20 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
37588,80 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ADAPTACJĘ LOKALI UŻYTKOWYCH KMP W LUBLINIE, PRZY UL. PÓŁNOCNEJ NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB W STANIE NIETRZEŹWOŚCI WRAZ Z PROWADZENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
243/KP/14 2014-11-21 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
1650,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU FESTIWAL BOŻEGO NARODZENIA 2014
242/KP/14 2014-11-21 EMPORA PAWEŁ DOŁGAN
52000,00 MONTAŻ, DEMONTAŻ, TRANSPORT ORAZ MAGAZYNOWANIE OBIEKTU SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ.
304/IR/14 2014-11-21 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLBUD
4200,00 MONTAŻ OBUDOWY NA KAŻDYM Z DWÓCH FALOWNIKÓW ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE, UL. POTURZYŃSKA 2
309/IR/14 2014-11-21 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
17220,00 WYKONANIE ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH DLA TRZECH OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH:: GIMNAZJUM NR 1, GIMNAZJUM NR 2 ORAZ SOSW NR 1 W LUBLINIE
307/IR/14 2014-11-21 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
29950,80 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE, PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84
306/IR/14 2014-11-21 GASTRO-TECH DARIUSZ BUJAK
108773,31 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO I PRALNICZEGO NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 84
247/KP/14 2014-11-24 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP. Z O.O.
23675,04 USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY IMPREZY PROMOCYJNEJ - FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2014
790/OR/14 2014-11-24 CYFROWY POLSAT S.A.
758,10 ABONAMENT ZA CYFROWY POLSAT
793/OR/14 2014-11-24 ASC GLOBAL S.C.
-13249,70 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 376/OR/12 Z DNIA 3.12.2014 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY
301/IR/14 2014-11-24 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
798270,00 ADAPTACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKO DO RUGBY Z PIŁKOCHWYTEM, PRZY LUBELSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ, PRZY UL. MAGNOLIOWEJ 8
302/IR/14 2014-11-24 ZAKŁAD GOSPODARCZY "TUM" S.C.
30750,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z OPOMIAROWANIEM WYMIENNIKOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 53 W LUBLINIE, UL. ZACHODNIA 7
303/IR/14 2014-11-24 ZOFIA POLSKA
9143,00 ODSZKODOWANIE ZA SZKODY POWSTAŁE PODCZAS REALIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DZIELNICY WĘGLIN PŁN. (OKOLICE UL. ROGIŃSKIEGO)
280/PN/14 2014-11-24 EMSIDE
15000,00 WYKONANIE OPRACOWANIA INWENTARYZACJI SZATY ROŚLINNEJ W PARKU LUDOWYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE POPT DLA ZIT W RAMACH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
286/PN/14 2014-11-24 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9963,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
285/PN/14 2014-11-24 GIS-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
55350,00 WYKONANIE MAP OBEJMUJĄCYCH 16 GMIN LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. WYKONANIE I UDOSTĘPNIENIE DO EDYCJI WSKAZANYM PRZEDSTAWICIELOM ZAMAWIAJĄCEGO, OPROGRAMOWANIA GIS DO OBRAZOWANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH AGREGOWANYCH DO POZIOMU GMIN. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z OBSŁUGI DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
300/IR/14 2014-11-24 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
7980,20 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 4 W LUBLINIE, PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 7
293/PN/14 2014-11-24 GRUPA HOTELOWA VICTORIA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH NR 156/PN/14 Z DNIA 01.07.2014 R. W RAMACH PROJEKTU: "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
298/PN/14 2014-11-24 AFB TŁUMACZENIA MAGDALENA JANICZEK
24,06 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 282/PN/14 DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA KWOTY ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZENIEM ZAKRESU UMOWU W RAMACH PROJEKTU HERMAN
374/ST/14 2014-11-24 SYMBIONT MIKOŁAJ PISZCZAKO
0,00 POROZUMIENIE DO UMOWY 334/ST/2014 DOTYCZĄCE OGRANICZENIA PRZEDMIOTU UMOWY
464/ZSS/14 2014-11-24 LUBLINDIS SP. Z O. O.
17200,00 ZAKUP 400 SZTUK PACZEK ZE SŁODYCZAMI PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO UCZESTNICZĄCYCH W IMPREZIE Z OKAZJI MIKOŁAJA ZORGANIZOWANEJ PRZEZ WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
244/KP/14 2014-11-24 MONIKA NIEŚPIAŁ
120,00 PROMOCJA FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA POPRZEZ ROZDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
245/KP/14 2014-11-24 KATARZYNA DUBIEL
220,00 PROMOCJA FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA POPRZEZ ROZDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.
246/KP/14 2014-11-24 MACIEJ GROCHOWSKI
380,00 PROMOCJA FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA POPRZEZ ROZDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.
79/IT/14 2014-11-24 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
149982,51 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA.
74/IT/14 2014-11-24 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
688,80 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU W OPARCIU O ŁĄCZE SYMETRYCZNE. (E. LECLERC UL. TURYSTYCZNA 1 - BUTELKOMAT)
80/IT/14 2014-11-25 ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY 'TEKOM" S.C. STEFAN ŚWIEĆ, SŁAWOMIR STOPYT
27367,50 DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z AKCESORIAMI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE.
376/ST/14 2014-11-25 CREACTIVE TEAM
5000,00 PROJEKT GRAFICZNY I STWORZENIE SERWISU INTERNETOWEGO NA POTRZEBY OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU GIMNAZJADY W GRACH ZESPOŁOWYCH
375/ST/14 2014-11-25 THEEM MACIEJ IGNACIUK
9400,00 OPRACOWANIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
287/PN/14 2014-11-25 BIOSTAT PISZCZEK, WOLNY SPÓŁKA JAWNA
29520,00 PRZYGOTOWANIE METODOLOGII BADAŃ ANKIETOWYCH WRAZ Z KWESTIONARIUSZEM NA TERENIE LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE POPT DLA ZIT W RAMACH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
12/NW/14 2014-11-25 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5000000,00 OBJĘCIE 50 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII DD O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 5 000 000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 5 000 000,00 ZŁ.
289/PN/14 2014-11-25 ECK EUREKA SP. Z O. O. S.K.A
6900,00 PRZEPROWADZENIE 2-DNIOWYCH WARSZTATÓW (12 GODZIN ŁĄCZNIE) W DNIACH 27-28 LISTOPADA 2014 R. DLA 60 OSÓB, DOTYCZĄCYCH "IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH DO ZIT ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH FINANSOWANIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE", PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
291/PN/14 2014-11-25 MARIOLA JARUGA
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU INWESTYCJI DROGOWYCH I MOBILNOŚCI W MIEŚCIE DO OPRACOWANIA PROGRAMU WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
290/PN/14 2014-11-25 RAFAŁ TARNAWSKI
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU ROZWOJU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DO OPRACOWANIA PROGRAMU WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
284/PN/14 2014-11-25 ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO WIERTNICZO GÓRNICZYCH "GEOWIERT" S.C. STANISŁ
19680,00 WYKONANIE EKSPERTYZY GEOTECHNICZNEJ WRAZ Z ODWIERTAMI DLA REJONU PKP W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
317/IR/14 2014-11-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR PSC -019/2013 Z DNIA 20.06.2013 ZMIANA TERMINU WYKONANIA WĘZŁA CIEPLNEGO I TERMINU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA 02.01.2015 DOT.ZESPOŁU PŁYWALNI PRZY AL ZYGMUNTOWSKICH
407/KL/14 2014-11-25 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W KALENDARZU Z OBRAZAMI J. PANFILA.
129/OŚ/14 2014-11-25 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
15000,00 ANEKS NR 3 DO POROZUMIENIA NR 1/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
42/GD/14 2014-11-26 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
3690,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁEK NR 4/3, 5/3 I 6/2 POŁOŻONYCH PRZY UL.ROZTOCZE (OBR.40-WĘGLIN POŁUDNIE, ARK.7)
478/ZSS/14 2014-11-26 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
473/ZSS/14 2014-11-26 BON APPETIT S.C. ROBERT ADAMCZEWSKI, WOJCIECH CZECHOWSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
310/IR/14 2014-11-26 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
16605,00 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NA ZADANIU " BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ" REALIZOWANYM W RAMACH UMOWY 75/IR/11
248/KP/14 2014-11-26 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
4000,00 WSPÓŁPRACA W CELU WSPÓLNEJ ORGANIZACJI MOBILNEGO PRZEDSTAWIENIA W RAMACH ORSZAKU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, BĘDĄCEGO INAUGURACJĄ FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA W DN. 6 GRUDNIA 2014R.
20/PL/14 2014-11-26 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0,00 ZMIANIE ULEGA PAR. 3. ZOSTAJE ZMIENIONY TERMIN KOŃCOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z 28 LUTEGO 2015 ROKU NA 29 MAJA 2015 ROKU. ANEKS DO UMOWY 19/PL/14
377/ST/14 2014-11-26 POLSKIE RADIO S.A.
615,00 PROMOCJA WYDARZENIA "LUBLIN SPORTIVAL"
479/ZSS/14 2014-11-26 --KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
285/GM/14 2014-11-26 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA"
662,15 DZIERŻAWA - KOMPLEKS MIESZKANIOWY - UL. SPADOWA, UL. ŻOŁNIERSKA - DZ. NR 11/1, DZ. NR 26/1, CZ. DZ. NR 39/1 (OBR. 3, ARK. 12) - POW. 779 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
134/OŚ/14 2014-11-27 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
13600,00 WYCINKA 30 DRZEW NA ZAWILCOWEJ.
406/KL/14 2014-11-27 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 ANEKS NR 406/KL/14 DO UMOWY NR 104/KL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA.
250/KP/14 2014-11-27 PETERSMEDIA
13408,23 WYKONANIE I DOSTAWA 300 SZT. AKUMULATORA ZEWNĘTRZNEGO POWERBANK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM "LUBLIN. MIASTO INSPIRACJI".
142/OŚ/14 2014-11-27 GMINA LUBLIN
12000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW NA TEMAT ZNACZENIA WĄWOZÓW I SUCHYCH DOLIN LUBLINA".
133/OŚ/14 2014-11-27 CORNER MEDIA
3200,00 ZAMIESZCZENIE I PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁÓW W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM DOTYCZĄCYCH WĄWOZÓW
408/KL/14 2014-11-27 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
0,00 ZMIANA TERMINU REALIZACJI USŁUGI HOTELARSKIEJ PODCZAS KONFERENCJI ZAMYKAJĄCEJ MIKROPROJEKT PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI DO 31.01.2015 R.
251/KP/14 2014-11-27 CORNER MEDIA
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA - PRZEPROWADZENIE KAMPANII WWW.
794/OR/14 2014-11-27 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
9741,60 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA -NAPADU W BUDYNKACH UM LUBLIN
862/OR/14 2014-11-27 BSI MANAGEMENT SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
29520,00 WYKONANIE W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN PROCESU CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY ISO 9001:2008.
308/IR/14 2014-11-27 FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD WÓJCIK
152028,00 REMONT POMIESZCZEŃ PO TRAFOSTACJI W BUDYNKU, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE
132/OŚ/14 2014-11-27 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
2000,00 PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I EMISJA AUDYCJI DOTYCZĄCYCH WĄWOZÓW.
15/BK/14 2014-11-28 DORADCA
39999,60 PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY LUBLIN ZA 2014 ROK
131/OŚ/14 2014-11-28 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
7000,00 DRUK I DOSTAWA ULOTEK PROMUJĄCYCH WĄWOZY ORAZ DRUK I DOSTAWA MONOGRAFII.
311/IR/14 2014-11-28 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
117204,24 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50.
120/SOI/14 2014-11-28 MONIKA WOJTAS
4000,00 MONITOROWANIE, GROMADZENIE I OPRACOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ NIE DZIAŁAŃ
121/SOI/14 2014-11-28 ARKADIUSZ MIKRUT
5400,00 OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIN Z PRZEDSIĘBIORCAMI LOKALNYMI I ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI
403/KL/14 2014-11-28 ANDRZEJ DERYŁO
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO I PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU ZESPOŁU KAIROS W WIEDNIU
271/ST/14 2014-11-28 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
5500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -ORGANIZACJA XXIII MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINISIATKÓWKI
474/ZSS/14 2014-11-28 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 453/ZSS/13 DOT. PROWADZENIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (ZMIANA KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO).
249/KP/14 2014-11-28 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
6000,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KONSTANTYNÓW ( OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 R.)
253/KP/14 2014-11-28 REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ SOLIDARNOŚĆ
744,81 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Z TYTUŁU NAJMU - KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 744,81 ZŁ.
252/KP/14 2014-11-28 SPORT4U ANDRZEJ ZIELIŃSKI
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WSPÓLNEGO ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA PROMOCYJNEGO PN. FESTIWAL BOŻEGO NARODZENIA
255/KP/14 2014-11-28 STUDIO PRODUKCYJNE ORKA SP. Z O.O.
25000,00 DOSTAWA PŁYT DVD Z FILMEM "SKARB ZAMKOWYCH PODZIEMI".
288/PN/14 2014-12-01 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
4870,80 DRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI DOKUMENTU LOKALNEGO PLANU DZIAŁANIA (LAP) W NAKŁADZIE 300 SZTUK, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "USER - ZMIANY I KONFLIKTY W WYKORZYSTANIU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH".
300/GM/14 2014-12-01 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 UŻYCZENIE TROLEJBUSU MIEJSKIEGO SOLARIS TROLLINO 12AC.
129/SOI/14 2014-12-01 HAYS POLAND
0,00 ANEKS DO UMOWY 110/SOI/14 ZMIANA TERMINU REALIZACJI PRZEDMOTU UMOW
313/IR/14 2014-12-01 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
27400,00 WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH KOTŁOWNI, INSTALACJI C.O., GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, PRZY UL. METALURGICZNEJ 2 W LUBLINIE
312/IR/14 2014-12-01 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
46986,00 ROBOTY REMONTOWE, BUDOWLANO-SANITARNE - MONTAŻ KAMER ZEWNĘTRZNYCH, UZUPEŁNIENIE KOSTKI BRUKOWEJ, MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH NA DRODZE EWAKUACYJNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. PODWALE 3A.
52/FE/14 2014-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 31/FE/10 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJĄCEGO TERENU" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 -2013, DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
48/FE/14 2014-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-96028,26 ANEKS NR 8 DO UMOWY NR 001/MOSIR/A/10 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PT. "BUDOWA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013, DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
55/FE/14 2014-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 21/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY - DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
838/OR/14 2014-12-01 ELŻBIETA GRZESIUK-ZAKRZEWSKA
600,00 WYKONANIE TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH Z POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO ORAZ NA POLSKI JĘZYK MIGOWY.
825/OR/14 2014-12-01 PRACOWNIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PIOTR SPERCZYŃSKI
2460,00 WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ WYKONAWCY - COPY OFFICE ANNA KUTYŁA, AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
267/KP/14 2014-12-01 GRUPA HOTELOWA VICTORIA SP. Z O.O.
GRUPA HOTELOWA VICTORIA SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA JAWNA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/KP/14 - ZMIANA STRONY UMOWY.
484/ZSS/14 2014-12-01 CHLEBIK RAFAŁ BIURO RACHUNKOWE DUO-PROFIT
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
130/IT/14 2014-12-01 COIG
122655,60 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
489/ZSS/14 2014-12-01 --TURIS SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
486/ZSS/14 2014-12-01 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
483/ZSS/14 2014-12-01 **MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
494/ZSS/14 2014-12-01 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GRZEGORZ KOŁODZIEJ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
482/ZSS/14 2014-12-01 "DENTAL PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA" S.C. BOŻENA DĄBAŁA,JACEK DĄBAŁA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
485/ZSS/14 2014-12-01 KĘDRACKI BARTOSZ LUBELSKA SZKOŁA PŁYWANIA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
274/ST/14 2014-12-01 PIOTR TYCZYŃSKI
2120,00 ZAPEWNIENIE OPRAWY MUZYCZNEJ- SPORTIVAL
491/ZSS/14 2014-12-01 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
493/ZSS/14 2014-12-01 MN GASTRO - ŁUKASZ NOWOMIEJSKI
0,00 POROZUMIENIE "RODZINA TRZY PLUS"
495/ZSS/14 2014-12-01 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE "RODZINA TRZY PLUS"
488/ZSS/14 2014-12-01 LUBLINDIS SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE "RODZINA TRZY PLUS"
14/ON/14 2014-12-01 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
8610,00 WYNAJEM ANTRESOLI HALI C CELEM ORGANIZACJI LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
124/SOI/14 2014-12-01 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
5000,00 ORGANIZACJA KONKURSU "O KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ - NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ"
3/PN/15 2014-12-02 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN" W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009 - 2014 W ZAKRESIE "WSPÓŁPRACY W OBSZARZE SCHENGEN ORAZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ TRANSGRANICZNĄ I ZORGANIZOWANĄ"
88/IT/14 2014-12-02 ZBIGNIEW ŁAWNICZAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
1/PN/15 2014-12-02 NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM.27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII K
0,00 UMOWA PARTNERSKA Z NADBUŻAŃSKIM ODZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN" W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009 - 2014 W ZAKRESIE "WSPÓŁPRACY W OBSZARZE SCHENGEN ORAZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ TRANSGRANICZNĄ I ZORGANIZOWANĄ"
49/SA/14 2014-12-02 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
KIG
0,00 1) WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE TWORZENIA I PROPAGOWANIA INFORMACJI DOT. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 2) DOSTARCZANIE INFORMACJI W CELU PUBLIKACJI NA PORTALU POJEDYNCZEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO, 3) PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PORTALU POJEDYNCZEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO
135/OŚ/14 2014-12-02 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5800,00 PRZYGOTOWANIE 30 SEKUNDOWEGO SPOTU NA MONITORY LCD I ICG EMISJA W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
87/IT/14 2014-12-02 PIOTR DREHER
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
86/IT/14 2014-12-02 BEATA STEPANIUK-KUŚMIERZAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
85/IT/14 2014-12-02 PIOTR BREŚ
BREŚ PIOTR
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
133/IT/14 2014-12-02 MAREK WÓJTOWICZ
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
132/IT/14 2014-12-02 WOJCIECH KRAKOWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
131/IT/14 2014-12-02 MARIUSZ BANACH
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
287/GM/14 2014-12-02 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
1728,60 UMOWA DZIERŻAWY PRZY UL. PRZY BOCZNICY (DZ. NR 34/8 ORAZ DZ. NR 33/8, OBR.43, ARK.12) O ŁĄCZNEJ POW. 5 762M2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA SAMOCHODÓW W CELU POLEPSZENIA WARUNKÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. CZYNSZ PŁATNY M-C.
103/IT/14 2014-12-02 HELENA PIETRASZKIEWICZ
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
109/IT/14 2014-12-02 EUGENIUSZ BIELAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
108/IT/14 2014-12-02 ZBIGNIEW JURKOWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
107/IT/14 2014-12-02 TOMASZ PITUCHA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
106/IT/14 2014-12-02 MATEUSZ ZACZYŃSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
105/IT/14 2014-12-02 JAN MADEJEK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
104/IT/14 2014-12-02 STANISŁAW BRZOZOWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
102/IT/14 2014-12-02 RYSZARD PRUS
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
101/IT/14 2014-12-02 SYLWESTER TUŁAJEW
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
100/IT/14 2014-12-02 ANNA RYFKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
99/IT/14 2014-12-02 BARTOSZ MARGUL
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
98/IT/14 2014-12-02 ZDZISŁAW DROZD
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
97/IT/14 2014-12-02 DARIUSZ JEZIOR
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
96/IT/14 2014-12-02 MARTA WCISŁO
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
95/IT/14 2014-12-02 PIOTR POPIEL
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
94/IT/14 2014-12-02 MICHAŁ KRAWCZYK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
93/IT/14 2014-12-02 MONIKA ORZECHOWSKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
92/IT/14 2014-12-02 MIECZYSŁAW RYBA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
91/IT/14 2014-12-02 JAROSŁAW PAKUŁA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
90/IT/14 2014-12-02 MAŁGORZATA SUCHANOWSKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
89/IT/14 2014-12-02 PIOTR GAWRYSZCZAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
2/PN/15 2014-12-02 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
0,00 UMOWA PARTNERSKA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W LUBLINIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN" W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009 - 2014 W ZAKRESIE "WSPÓŁPRACY W OBSZARZE SCHENGEN ORAZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ TRANSGRANICZNĄ I ZORGANIZOWANĄ".
314/IR/14 2014-12-03 ANDRZEJ ŻURKOWSKI
8000,00 UGODA ZAWARTA ZA SZKODY NA DZ.4/12 WYNIKŁE W ZWIĄZKU Z REALIZOWANĄ INWESTYCJĄ KANAŁ DESZCZOWY W UL. ROGIŃSKIEGO
381/ST/14 2014-12-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 234/ST/14 TJ. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA RĘCZNA
410/KL/14 2014-12-03 PIOTR MIRSKI
880,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO WRAZ Z ZESPOŁEM KLEZMAHOLICS PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W ZWIĄZKU Z PRZYZNANIEM GRZEGORZOWI JÓZEFCZUKOWI TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. IWANA FRANKI W DROHOBYCZU
814/OR/14 2014-12-03 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
35445,27 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ I
813/OR/14 2014-12-03 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
35116,02 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ II
256/KP/14 2014-12-03 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
593,03 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KOŚMINEK W BUDYNKU PRZY UL. BUKOWEJ 17. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 593,03 ZŁ NETTO.
82/IT/14 2014-12-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
55645,20 TRANSMISJA DANYCH W TRZYNASTU LOKALIZACJACH.
481/ZSS/14 2014-12-03 CUKIERNIA RENATKA RENATA KLIMEK
3600,00 PRZEPROWADZENIE POKAZU ZDROWYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA 50 - 60 UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TERMINIE :4 - 11 GRUDNIA 2014 R.
28/BM/14 2014-12-03 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
61600,00 DOFINANSOWANIE REMONTU WJAZDU NA TEREN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 3 W LUBLINIE
27/BM/14 2014-12-03 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
-61600,00 ANEKS DO UMOWY 21/BM/14 ZMNIEJSZAJĄCY KWOTĘ DOFINANSOWANIA REMONTU BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE O 61 600 ZŁ.
84/IT/14 2014-12-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
20664,00 DOSTĘP DO INTERNETU DLA LOKALNEJ SIECI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
83/IT/14 2014-12-03 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17712,00 DOSTĘP DO INTERNETU DLA LOKALNEJ SIECI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
261/KP/14 2014-12-03 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
2700,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY RURY W BUDYNKU PRZY UL. KONRADA WALLENRODA 4A, ZA OKRES 6 MIESIĘCY
295/PN/14 2014-12-04 TERESA STĘPNIAK
3000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI EKSPERTA Z ZAKRESU ROZWOJU CIEPŁA SYSTEMOWEGO W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
258/KP/14 2014-12-04 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
20000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA PODCZAS WYDARZENIA PROMOCYJNEGO "MIKOŁAJKI W GALERII OLIMP" W LUBLINIE.
316/IR/14 2014-12-04 "E-MEDIA" S.C. P.KOWALA, A.SOBEŚCIJAŃSKI, G.GARBACKI
10947,00 WYKONANIE SYSTEMU KOMPENSACJI BIERNEJ W BUDYNKU CENTRUM KULTURY, PRZY UL. PEOWIAKÓW W LUBLINIE
315/IR/14 2014-12-04 IN4POLAND SP. Z O.O.
11350,00 MONTAŻ SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO Z PANELEM FOTOWOLTAICZNYM WRAZ Z ATRAPĄ KAMERY NA TERENIE PLACU ZABAW, PRZY UL. SKRZYNICKIEJ W LUBLINIE
54/FE/14 2014-12-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
27367353,17 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD UL. POLIGONOWEJ DO UL. CHOINY WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD SUCHĄ DOLINĄ", DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
839/OR/14 2014-12-04 MARIA MOGIŁKO
3620,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU: "OCENA OPERATU SZACUNKOWEGO" DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN.
138/OŚ/14 2014-12-04 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
41999,94 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: -DOSTARCZENIE 18 SZT. KONSTRUKCJI KWIATOWYCH STOJĄCYCH O PONIŻSZYCH PARAMETRACH: 3 POZIOMOWA KONSTRUKCJA KWIATOWA TWORZĄCA EFEKT KWIECISTEGO KOPCA O WYSOKOŚCI 740 MM, ŚREDNICY PODSTAWY 1200 MM, WYKONANA Z BLACHY CYNKOWANEJ OGNIOWO, KTÓRA MA MOŻLIWOŚĆ PRZYMOCOWANIA DO PODŁOŻA. - UDEKOROWANIE ŚWIĄTECZNE POWYŻSZYCH KONSTRUKCJI KWIATOWYCH, POLEGAJĄCE NA NAPEŁNIENIU MIS ZIEMIĄ ORAZ ŚWIERKOWYMI LUB SOSNOWYMI GAŁĄZKAMI W SPOSÓB ZASŁANIAJĄCY KONSTRUKCJĘ Z ELEMENTAMI ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB TYPU ŁAŃCUCH, BOMBKI ? TWORZĄCE EFEKT ŚWIĄTECZNEGO DRZEWKA IGLASTEGO - USTAWIENIE PRZEDMIOTOWYCH KONSTRUKCJI WE WSKAZANE MIEJSCA PRZEZ WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA LUBLIN: A) RONDO HONOROWYCH KRWIODAWCÓW ? 8 SZTUK B) RONDO IMIENIA ROMANA DMOWSKIEGO ? 10 SZTUK.
257/KP/14 2014-12-04 KATARZYNA DUBIEL
60,00 ANEKS DO UMOWY NR 245/KP/14 - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, ZMIANA WYNAGRODZENIA.
259/KP/14 2014-12-04 PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KAMEL" PAWEŁ GRYCZKA
10000,00 PRZEWÓZ 11 OSÓB, CZŁONKÓW ZESPOŁU SAMBASIM, REPREZENTUJĄCYCH MIASTO LUBLIN NA "FESTIWALU ŚW. MIKOŁAJA" W MIEŚCIE PARTNERSKIM LUBLINA - NANCY (FRANCJA)
271/KP/14 2014-12-04 MACIEJ ZIĘTEK
2500,00 CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO W TERMINIE OD 08.12.2014 DO 08.01.2015 W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2014
260/KP/14 2014-12-04 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA ZWIĄZANA Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI W RAMACH ORGANIZACJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA
286/GM/14 2014-12-04 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA
0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 70. UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ PRZY UL. LWOWSKIEJ I UL. RUCKEMANA STANOWIĄCA CZ. DZ. NR 3/2 I CZ. DZ. NR 4 (OBR. 14, ARK.3) O ŁĄCZNEJ POW. 1 0500 HA POD BOISKO PIŁKARSKIE WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SOCJALNYM NA CZAS NIEOKREŚLONY.
269/KP/14 2014-12-04 HESPEROS KAMIL WYROŚLAK
6150,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2014
268/KP/14 2014-12-04 "TELEWIZJA KRAŚNIK" MACHULSKI OPOKA SPÓŁKA JAWNA
-20000,00 POROZUMIENIE DOT. ROZWIĄZANIA UMOWY 216/KP/14 Z DNIA 16.09.2014 WRAZ ZE ZNIESIENIEM OBOWIĄZKU WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ.
262/KP/14 2014-12-04 VAN ANH DAM
1500,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI"
294/PN/14 2014-12-04 CORNER MEDIA
2214,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE REKLAMY W POSTACI BANERA NA STRONIE INTERNETOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN".
300/PN/14 2014-12-05 TAMARA MACIEJCZAK - TOKARCZYK
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ZASTOSOWANIA OZE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ DO OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
299/PN/14 2014-12-05 WOJCIECH PŁACHETKA
1950,00 EKSPERT Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - UMOWA W RAMACH PROJEKTU PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
293/IR/14 2014-12-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
8373,13 UMOWA NR 375386 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ STADION LEKKOATLETYCZNY "START" Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W LUBLINIE, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22.
322/IR/14 2014-12-05 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
29780,37 DOSTAWA WYPOSAŻENIA DOMOWEGO NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 84
297/PN/14 2014-12-05 ARTUR BARTOSZEWICZ
84870,00 "ANALIZA STRATEGII ZIT POD KĄTEM WYKONALNOŚCI OPERACYJNEJ"
321/IR/14 2014-12-05 BUDIMEX S.A.
29810,28 DOSTAWA MONTAŻ 2 SZT. SZLABANÓW NA TERENIE ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ W LUBLINIE.
320/IR/14 2014-12-05 BUDIMEX S.A.
153750,00 WYKONANIE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI POD TRYBUNY POMIĘDZY BOISKAMI TRENINGOWYMI WRAZ Z PALISADĄ ORAZ POD WIATY ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE"
319/IR/14 2014-12-05 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
122754,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH -DOT.ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4
318/IR/14 2014-12-05 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
8298,81 ROBOTY INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE W TEATRZE STARYM UL. JEZUICKA 18
323/IR/14 2014-12-05 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 248/IR/13 Z DNIA 05.XI.2013 R. NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ODBIORCY ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON WYNIKAJĄCE Z WYKONANIA NINIEJSZEJ UMOWY - ZMIANA BRZMIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 2A
324/IR/14 2014-12-05 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 248/IR/13 Z DNIA 05.11.2013 R. ZAWARTEJ NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ODBIORCY ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON WYNIKAJĄCE Z WYKONANIA NINIEJSZEJ UMOWY - ZMIANA BRZMIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 2B I 2C
379/ST/14 2014-12-05 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
24600,00 REALIZACJA USŁUGI PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W HALI LODOWEJ PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 - 7.12.2014 R.
281/ST/14 2014-12-05 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
6000,00 ORGANIAZACJA XXIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM
382/ST/14 2014-12-05 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
0,00 ANEKS DO UMOWY 60/ST/14 TJ. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KS SYGNAŁ
380/ST/14 2014-12-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
9185,00 UDOSTĘPNIENIE MIESZKAŃCOM LUBLINA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KROCHMALNEJ 13 NA POTRZEBY ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH
49/FE/14 2014-12-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 2011/0079/0491/SUBA/DIS/S NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW.
51/FE/14 2014-12-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
5161620,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ.
50/FE/14 2014-12-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 31/FE/14 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKO DO RUGBY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY TERMINU WYPŁATY DOFINANSOWANIA.
412/KL/14 2014-12-05 LESIA SOBOLIVSKA
3510,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z J. UKRAIŃSKIEGO NA J. POLSKI I Z J. POLSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI PREZENTUJĄCEJ DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA WE WDRAŻANIU PROJEKTÓW KULTURALNYCH MIAST LUBLIN, LWÓW I IWANO-FRANKIWSK W RAMACH MIKROPROJEKTU PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY ...
411/KL/14 2014-12-05 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "TEATR BEZ KURTYNY" ANEKS ZMIANA TERMINU REALIZACJI
72/OW/14 2014-12-05 GMINA ŻÓŁKIEWKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ ŻÓŁKIEWKA PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
71/OW/14 2014-12-05 GMINA WOJCIECHÓW
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ WOJCIECHÓW PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
497/ZSS/14 2014-12-05 PATRYCJA TOKARZEWSKA CENTRUM MEDYCZNE TULIPAN
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
499/ZSS/14 2014-12-05 --CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH "LIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
496/ZSS/14 2014-12-05 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA" I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
4/OK/14 2014-12-05 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
20000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ ODBIÓR KORESPONDENCJI Z KANCELARII OGÓLNEJ UL. WIENIAWSKA 14.
866/OR/14 2014-12-08 NESTLE WATERS POLSKA S.A.
35215,09 DOSTAWA WODY, KUBKÓW JEDNORAZOWYCH, DZIERŻAWA I SANITYZACJA DYSTRYBUTORÓW.
264/KP/14 2014-12-08 TOMASZ MADEJA
8500,00 WYNAJEM, MONTAŻ, DEMONTAŻ, TRANSPORT I OBSŁUGA TECHNICZNA OŚWIETLENIA ORAZ NAGŁOŚNIENIA NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZY PROMOCYJNEJ FESTIWAL BOŻEGO NARODZENIA
113/IT/14 2014-12-08 DIGITAL-CENTER SPÓŁKA Z O.O.
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE (LBW)
110/IT/14 2014-12-08 T-MOBILE POLAND SP. Z O.O.
T-MOBILE POLSKA S.A.
86075,65 USŁUGI TELEFONICZNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN.
263/KP/14 2014-12-08 PGE OBRÓT S.A.
0,00 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ROZLICZANEJ NA PODSTAWIE WSKAZAŃ UKŁADÓW POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH PO ZAKOŃCZENIU DOSTAWY ENERGII, NA POTRZEBY ORGANIZACJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2014
272/KP/14 2014-12-08 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
14372,55 DOSTAWA KALENDARZA KSIĄŻKOWEGO
289/GM/14 2014-12-08 FUNDUSZ MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UADŁOŚC
200000,00 ZAPŁATA ZA PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ PRZEZ GMINĘ LUBLIN OD UPADŁEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO SP. Z O.O. W LUBLINIE SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANYCH PRZEZ UPADŁEGO - FUNDUSZ MIESZKANOWY SP. Z O.O.
292/IR/14 2014-12-08 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1064,38 UMOWA NR 375463 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 70 (SZACOWANA)
291/IR/14 2014-12-08 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1561,09 UMOWA NR 370573 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNEK GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE, UL. WAJDELOTY 12
111/IT/14 2014-12-08 DIGITAL-CENTER SPÓŁKA Z O.O.
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. (LBW)
265/KP/14 2014-12-08 HELENA GORAL-MUCHA
8400,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY HAJDÓW-ZADĘBIE W BUDYNKU PRZY UL. ZADĘBIE, NA OKRES 24 MIESIĘCY
304/PN/14 2014-12-09 MAKSYM FERENTS CONSULTING
2000,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE 1-DNIOWEGO SEMINARIUM W DNIU 12 GRUDNIA W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI..."
301/PN/14 2014-12-09 MARCIN ŁOJEK
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH DO OPRACOWANIA PROGRAMU WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
302/PN/14 2014-12-09 ANNA JASKUŁA
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU EDUKACJI I INFORMACJI ENERGETYCZNEJ DO OPRACOWANIA PROGRAMU WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
492/ZSS/14 2014-12-09 "WILK" KUŚMIERZ RADOSŁAW
22700,00 UMOWA O WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - PROGRAM "RODZINA TRZY PLUS"
57/FE/14 2014-12-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 16/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MIASTA LUBLIN" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
303/PN/14 2014-12-09 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
13284,00 DRUK ORAZ DOSTAWA PUBLIKACJI "LUBLIN GOSPODARCZY" W 4 JĘZYKACH, NAKŁAD - 5000, W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
865/OR/14 2014-12-10 POCZTA POLSKA S.A.
12999,72 WYNAJEM POWIERZCHNI 13,98 M2 PRZY UL. WOJCIECHA ŻYWNEGO 8 W LUBLINIE.
112/IT/14 2014-12-10 COMARCH POLSKA SA
804358,49 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBLINIE. (LBW)
506/ZSS/14 2014-12-10 URSZULA STAJAK
1000,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI, DYŻUROWANIE I UDZIELANIE PORAD DLA STUDENTÓW WSEI LUBLIN
864/OR/14 2014-12-10 POCZTA POLSKA S.A.
9442,44 WYNAJEM POWIERZCHNI 17,77 M2 PRZY UL. JAGIEŁŁY 10 W LUBLINIE.
863/OR/14 2014-12-10 POCZTA POLSKA S.A.
20191,68 WYNAJEM POWIERZCHNI 19,00 M2 PRZY UL. POCZTOWEJ 1 W LUBLINIE.
290/GM/14 2014-12-10 ANNA MARCINIAK
260,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PRZY RZECE BYSTRZYCY (CZ. DZ. NR 113/2, OBR.43, ARK.10), O POW. 200M2 Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ. CZYNSZ PŁATNY ROCZNIE.
505/ZSS/14 2014-12-10 IWONA SZTAJNER
1000,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI , ORAZ DYŻUROWANIE I UDZIELANIE PORAD W PUNKCIE INFORMACYJNO - PROFILAKTYCZNYM
383/ST/14 2014-12-10 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9000,00 STOP ZWOLNIENIOM Z WF-U! - ZADANIE AZS KU UMCS
128/SOI/14 2014-12-10 MACIEJ RUKASZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 75/SOI/14
292/GM/14 2014-12-10 FEBO WERONIKA SMOLAK
360,00 DZIERŻAWA - UL. GŁĘBOKA - KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 5/18 (OBR. 29, ARK. 3) - POW. 12 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
59/GK/14 2014-12-10 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
49747,35 KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PAWIAMI W OGRODZIE SASKIM.
502/ZSS/14 2014-12-10 EGOART MARIA BUGAJSKA
516,60 OPRACOWANIE I WYDRUK ROLL-UPU W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ MIASTO LUBLIN PROGRAMU ZDROWEGO ODŻYWIANIA W LUBELSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH "JEDZ Z GŁOWĄ"
291/GM/14 2014-12-10 ERBUD S.A.
241,50 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WODOPOJNEJ (DZ. NR 54/11, OBR.36, ARK.2) O POW. 161M2, Z PRZEZNACZENIEM NA TYMCZASOWY WJAZD NA TEREN BUDOWY.
867/OR/14 2014-12-11 ALTEST SP. Z O O
4132,80 KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU
118/IT/14 2014-12-11 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
549856,13 UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY DZIERŻAWIONYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.
126/SOI/14 2014-12-11 MARCIN SKRZYPEK
1000,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA SPACERÓW ,LUBLIN Z DUSZĄ'' SPROFILOWANEGO POD KĄTEM STUDENTÓW ZZA GRANICY
868/OR/14 2014-12-11 ASC GLOBAL S.C.
43351,35 WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE PIECZĄTEK, TUSZU I ARTYKUŁÓW STEMPLARSKICH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
305/PN/14 2014-12-12 MIROSŁAW KIMLA
1500,00 EKSPERT Z ZAKRESU POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
53/FE/14 2014-12-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 8/FE/13 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU "EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI ROWEROWEJ W LUBLINIE" DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
273/KP/14 2014-12-12 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
856,28 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W BUDYNKU PRZY UL. KURANTOWEJ 4. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 856,28 ZŁ.
274/KP/14 2014-12-12 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
857,29 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW PÓŁNOCNY W BUDYNKU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 10. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 857,29 ZŁ.
501/ZSS/14 2014-12-12 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 454/ZSS/13 DOT. PROWADZENIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (ZMIANA KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO).
140/OŚ/14 2014-12-12 JAN RODZIK
1000,00 WYKONANIE OPINII O PRZYCZYNACH EROZJI W WĄWOZIE PRZY UL. POLONIUSZA I ROGIŃSKIEGO.
141/OŚ/14 2014-12-12 KAROLINA MĘDREK
1000,00 WYKONANIE OPINII O PRZYCZYNACH EROZJI W WĄWOZIE PRZY UL. POLONIUSZA I ROGIŃSKIEGO
1/FE/15 2014-12-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD UL. POLIGONOWEJ DO UL. CHOINY WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD SUCHĄ DOLINĄ", DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013, DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
122/IT/14 2014-12-15 REWUCKI
12840,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO ROZLICZANIA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH TAXI+
328/IR/14 2014-12-15 ZAOPATRZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW GRAFIT II MAZEK MACIEJ
11365,31 WYKONANIE I MONTAŻ LOGOTYPU, TABLICZEK, NAKLEJEK I LUSTER NA POTRZEBY DPS "KALINA" W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 84
879/OR/14 2014-12-15 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
72113,76 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z URZĘDU MIASTA LUBLIN
307/PN/14 2014-12-15 DEPARTAMENT URBANISTYKI LWOWSKIEJ RADY MIASTA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY PARTNERSKIEJ NR 72/PN/12 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN" ZMIENIAJĄCY DANE KONTAKTOWE I BANKOWE JEDNEGO Z PARTNERÓW PROJEKTU
326/IR/14 2014-12-15 C/S POLSKA SP. Z O.O.
9279,64 DOSTAWA I MONTAŻ PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH, NAROŻNIKÓW I TAŚM OCHRONNYCH (LISTW ODBOJOWYCH) NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE
15/ON/14 2014-12-15 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2
1000,00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA KONCERTU KOLĘD I PASTORAŁEK W WYKONANIU WYCHOWANKÓW PRACOWNI MUZYCZNEJ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE POD KIERUNKIEM MARIANA PĘDZISZA PODCZAS SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LUBELSKIM CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
121/IT/14 2014-12-15 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
29559,90 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA NORMA PRO.
60/GK/14 2014-12-15 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
5951999,52 ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W LUBLINIE PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 ORAZ PRZY UL. BIAŁEJ 3.
114/IT/14 2014-12-15 LED BIS JERZY PROKOP
20832,76 ZAKUP AKCESORIÓW SIECIOWYCH.
119/IT/14 2014-12-15 COMARCH POLSKA SA
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA RZECZ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO - LUBELSKA BIBILIOTEKA WIRTUALNA
120/IT/14 2014-12-15 COMARCH POLSKA SA
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA RZECZ WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA
115/IT/14 2014-12-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2656,80 TRANSMISJA DANYCH DO BOM-U PRZY UL. JAGIEŁŁY 10.
116/IT/14 2014-12-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5000,00 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU RADIOWEGO DO BOM-ÓW PRZY UL. POCZTOWEJ 1 I UL. ŻYWNEGO 8.
117/IT/14 2014-12-15 SWOBODA.NET.PL TOMASZ AUGUSTYŃSKI
29151,00 BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W BOM-ACH PRZY UL. JAGIEŁŁY 10, UL. POCZTOWA 1, UL. ŻYWNEGO 8.
327/IR/14 2014-12-15 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
4993,80 WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - ODRĘBNE ZASILANIE KAWIARNI W BUDYNKU CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW W LUBLINIE
275/KP/14 2014-12-15 WIKTOR SAŁEK
4000,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY ZESPOŁU RAZEM Z JEZUSEM PODCZAS FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA W DNIACH 25-26.12.2014.
139/OŚ/14 2014-12-15 GEOBIKE SP. Z O.O.
19600,00 DOSTAWA CZTERECH ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH FABRYCZNIE NOWYCH, O PARAMETRACH TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIU OPISANYM W PRZEPROWADZONYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM.
277/KP/14 2014-12-15 MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20049,00 PRZEPROWADZENIE KAMPANII INTERNETOWEJ PROMUJĄCEJ IMPREZĘ SYLWESTROWĄ 2014/2015
414/KL/14 2014-12-16 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE ZBIORU (TOMU) "PRZYSŁOWIA LUBELSKIE" AUTORSTWA ZBIGNIEWA FRONCZKA.
29/BM/14 2014-12-16 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
KOMENDA MIEJSKA POLICJI,STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA LUBLIN - OKREŚLENIE ZASAD I FORM WSPÓŁPRACY
16/ON/14 2014-12-16 FOTO-HURT SP. Z O.O.
1928,79 ZAKUP APARATU FOTOGRAFICZNEGO
891/OR/14 2014-12-16 MULTI BIURO JAKUB WROŃSKI
41712,99 ZAKUP KRZESEŁ BIUROWYCH NA POTRZEBY UM LUBLIN.
278/KP/14 2014-12-17 GRS KONFERENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2952,00 TŁUMACZENIE USTNE SYMULTANICZNE Z J. POLSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI I ZJ. UKRAIŃSKIEGO NA J. POLSKI WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU W DN. 18.12.2014
305/IR/14 2014-12-17 MEGIW SP. Z O.O
69987,00 WYKONANIE ROBÓT DOT.MONTAŻU DWÓCH SAUN UMIEJSCOWIONYCH W POMIESZCZENIACH O NR BUDOWLANYCH: 0 - 082 I 0 - 099 NA OBIEKCIE STADIONU ARENA LUBLIN PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE.
270/KP/14 2014-12-17 OLEKSANDRA RADCHENKO
1500,00 WYKONANIE ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH PODCZAS FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA W DN. 6-28.12.2014
17/ON/14 2014-12-17 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
1900,00 WYKONANIE 5 SZTUK ROLL-UP ZGODNIE Z PROJEKTEM GRAFICZNYM PRZEKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
890/OR/14 2014-12-18 HEUTE SERVICE SP. Z O. O.
5190,60 DZIERŻAWA URZĄDZENIA CZYSZCZĄCO-POLERUJĄCEGO OBUWIE
415/KL/14 2014-12-18 MLINGUA SP.Z 0. 0.
-6333,97 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY NR 202/KL/14 ZAWARTEJ W DNIU 17 KWIETNIA 2014 R.
384/ST/14 2014-12-18 MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W LUBLINIE
0,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO
330/IR/14 2014-12-18 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WAMET SP.J.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 289/IR/14 Z DNIA 17.11.2014, ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY DOT. STADIONU MIEJSKIEGO