Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 31 października 2018 roku.

Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
171/PN/18 2018-10-31 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WYPOSAŻENIE DLA ASYSTENTA EDUKACJI ROMSKIEJ" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
172/PN/18 2018-10-31 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
15/NW/18 2018-10-31 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
1700000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. O KWOTĘ 1.700.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 17.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
515/ZSS/18 2018-10-31 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
15000,00 WYSTAWIENIE WIDOWISKA MUZYCZNEGO ORAZ WRĘCZENIE PACZEK PRZEZ MIKOŁAJA DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO.
175/PN/18 2018-10-31 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
529/ST/18 2018-10-31 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
7300,00 ORGANIZACJA UCZESTNICTWA W MŚ W RATOWNICTWIE WODNYM ADELAIDE 2018.
178/PN/18 2018-10-31 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "DZIEŃ Z KULTURĄ ROMSKĄ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
626/OR/18 2018-10-31 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
2235,41 PODNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 100,64 M2 W BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ 5 W LUBLINIE. MIESIĘCZNY KOSZT WYNIESIE: - CZYNSZ 1032,39 ZŁ BRUTTO, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE 588,02 ZŁ BRUTTO, - SPRZĄTANIE 615 ZŁ BRUTTO.
174/PN/18 2018-10-31 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W SPS NR 26 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
177/PN/18 2018-10-31 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY ASYSTENTA EDUKACJI ROMSKIEJ" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
173/PN/18 2018-10-31 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
170/PN/18 2018-10-31 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
176/PN/18 2018-10-31 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
169/OŚ/18 2018-10-31 KRZYSZTOF DZIEWULSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 116/OŚ/18 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
2/WSM/18 2018-10-30 AV BENSON
15150,00 UMOWA NA WYKONANIE MEBLI DO KUCHNI I 2 SZAF DO WYREMONTOWANEGO LOKALU PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 21/27 PRZEZNACZONEGO DLA RODZINY REPATRIANTÓW ZAPROSZONYCH DO OSIEDLENIA SIĘ NA TERENIE MIASTA LUBLIN UCHWAŁĄ RADY MIASTA LUBLIN. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA TEN CEL POCH
548/ZSS/18 2018-10-30 PHU AGNIESZKA MAŁECKA
-17600,00 ANEKS DO UMOWY 415/ZSS/18 Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 R. - ZMIANA TREŚCI § 4 UST. 1 - ZMNIEJSZENIE O 17 600 ZŁ KWOTY DOTACJI ORAZ ZMIANA § 4 UST. 11 ORAZ DODANIE § 7A.
597/KL/18 2018-10-30 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLECJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W LUBLINIE - KONTYNUACJA 2018 - UMOWA NR 597/KL/18 - DOTACJA 10000 ZŁ.
187/IR/18 2018-10-30 ASS-BUD AGNIESZKA SMOLIŃSKA
13897,77 WYKONANIE I URUCHOMIENIE DODATKOWEGO STANOWISKA MONITORINGU SYSTEMU CCTV W POMIESZCZENIU NR 104 (POKÓJ DYREKTORA ŻŁOBKA) W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 9 W LUBLINIE PRZY UL. ZELWEROWICZA 2, WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE.
550/ZSS/18 2018-10-30 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
6000,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 ORAZ DODANIE § 7A.
334/GM/18 2018-10-30 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
1722,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU AKTUALNEJ DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 27/1 (OBR. 22, ARK. 3), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY PLACU BYCHAWSKIM, UL. WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 6, UL. WOLSKIEJ 2-8, Z KTÓREJ OSTATECZNĄ DECYZJĄ URZĘDU REJON
30/MKZ/18 2018-10-30 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA
100000,00 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ MURÓW KOŚCIOŁA METODĄ INIEKCJI ETAP I I III BUDYNKU KOŚCIOŁA.
338/GM/18 2018-10-30 ALEKSANDRA DĄBROWSKA
260,00 UMOWA NR: 1064/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
31/MKZ/18 2018-10-30 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
0,00 KONSERWACJA POLICHROMII GZYMSU NA ŚCIANIE ZACHODNIEJ, KONSERWACJA POLICHROMII ZWIEŃCZENIA.
333/GM/18 2018-10-30 PATRON SERWIS KAMIL KONCZALSKI
2242,50 UMOWA NR: 117/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.
545/ZSS/18 2018-10-30 FUNDACJA TUP TUSIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 289/ZSS/18 Z DNIA 28 MAJA 2018 R. - ZMIANA TREŚCI § 1 UST. 5.
591/KL/18 2018-10-30 TERESA KSIĘSKA
1400,00 WYGŁOSZENIE AUTORSKIEGO SŁOWA O MUZYCE ORAZ PROWADZENIE NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 10.11.2018 R.
186/IR/18 2018-10-30 M&M GASTRO
12556,44 ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAŻ DODATKOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KUCHNI, ZMYWALNI, PRALNI Z PRASOWALNIĄ ORAZ WYKONANIE DODATKOWYCH PRAC INSTALACYJNYCH W ŻŁOBKU NR 9 W LUBLINIE PRZY UL. ZELWEROWICZA.
593/KL/18 2018-10-30 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
10000,00 KULTURA I SZTUKA - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BRAIN DAMAGE GALLERY; UMOWA NR 593/KL/18.
595/KL/18 2018-10-30 FUNDACJA 8KOLOR
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - ARCHIWUM OPOWIEŚCI GRAFICZNEJ - UMOWA NR 595/KL/18.
547/ZSS/18 2018-10-30 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
15600,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANOSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU JUNIOR UL. K. HRYNIEWIECKIEGO 3 W LUBLINIE.
594/KL/18 2018-10-30 FUNDACJA KRAJOBRAZY
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, RZEŹBA NA CYRULICZEJ, DOTACJA: 10 000 ZŁ.
546/ZSS/18 2018-10-30 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
21600,00 DOTACJA CELOWA NA DOFIANASOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU A.GUGU NA UL. MARIAŃSKEIEJ 27/2 L W LUBLINIE.
165/OŚ/18 2018-10-29 EWA BOGUTA
BOGUTA MIROSŁAW
0,00 ANEKS DO UMOWY 107/OŚ/18 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
179/PN/18 2018-10-29 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU KONFERENCJA I AKCJA INFORMACYJNA "SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
592/KL/18 2018-10-29 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: WSCHODNI SALON SZTUKI - ANEKS NR 592/KL/18 Z DN. 29.10.2018 R. DO UMOWY NR 232/KL/17 Z DN. 21.02.2017 R. - DOTYCZY ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH NINIEJSZEGO ANEKSU.
166/OŚ/18 2018-10-29 EWA RACZKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 131/OŚ/18 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
332/GM/18 2018-10-29 ANNA ŁBIK
544,00 UMOWA DZIERŻAWY - CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONA JAKO DZ. NR 41/8 (OBRĘB 7, ARKUSZ 3) W LUBLINIE PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ 32/BIERNACKIEGO 2A, CZYNSZ W STOSUNKU MIESIĘCZNYM 544,00 ZŁ.
585/KL/18 2018-10-26 TERESA KSIĘSKA
550,00 PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEGO TEKSTU PROMUJĄCEGO NARODOWY KONCERT LISTOPADOWY.
586/KL/18 2018-10-26 ANNA GRABSKA
1900,00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO 2018.
583/KL/18 2018-10-26 WERONIKA MARKIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 391/KL/18 Z DNIA 12 CZERWCA 2018 R., DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI.
590/KL/18 2018-10-26 ADAM OROŃ
2680,00 OBSŁUGA EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ "SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/ SIX MEMOS" W DNIACH 2.11.-20.12.2018 W TYM: PROMOCJA, OPIEKA NAD EKSPOZYCJĄ I ZWIEDZAJĄCYMI, OPROWADZANIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZN
168/PN/18 2018-10-26 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
44772,00 1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI OBEJMUJĄCEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY, KOSZTORYSY, PROJEKTY TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA
527/ST/18 2018-10-26 MARTA WIERZBICKA
1100,00 WYKONANIE I PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH DO 100 ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DO AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH MIASTA LUBLIN.
14/ZIT/18 2018-10-26 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
6212575,34 ANEKS NR 3 DO UMOWY DOTACJI NR DPT/BDG-II/POPT/82/15 NA FINANSOWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE TJ. BIURA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN. ANEKS PODPISANY NA OKRES 01.01
331/GM/18 2018-10-26 BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
10504,20 WYKONANIE 14 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
589/KL/18 2018-10-26 JAKUB PIOTROWSKI
2688,00 OBSŁUGA EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ "SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/ SIX MEMOS" W DNIACH 2.11.-20.12.2018 R. W TYM: PROMOCJA, OPIEKA NAD EKSPOZYCJĄ I ZWIEDZAJĄCYMI, OPROWADZANIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTY
539/ZSS/18 2018-10-26 LIDIA DUBIEL
600,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK.DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
185/IR/18 2018-10-26 EDACH SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 119/IR/18 NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZYLEGŁYMI POMIESZCZENIAMI WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH INSTALACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9 - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU USTALA SIĘ W TERMINIE DO DNIA 30.11.
538/ZSS/18 2018-10-26 MAGDALENA KALENIEC
360,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
535/ZSS/18 2018-10-25 ELŻBIETA WANIURSKA
720,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE OSOBY PO KRYZYSIE PSYCHICZNYM.
141/OW/18 2018-10-25 FUNDACJA VCC
2400,00 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
544/ZSS/18 2018-10-25 TOMASZ BOSKO
360,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
529/ZSS/18 2018-10-25 MAGDALENA CIĘŻAK
350,00 NADZÓR MARYTORYCZNY PODCZAS KONKURSU PLASTYCZNEGO "RODZINY INSPIRUJĄ LUBLIN - OD NIEPODLEGŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI" (III GRUPA WIEKOWA).
537/ZSS/18 2018-10-25 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 329/ZSS/18 - SFINANSOWANIE SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE.
531/ZSS/18 2018-10-25 IWONA KOSSOWSKA
360,00 PRZEPROWADZENIE 3 SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE DRUGIEJ OSOBY.
533/ZSS/18 2018-10-25 ANETA KOZIEJ
240,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE DRUGIEJ OSOBY.
528/ZSS/18 2018-10-25 KATARZYNA NIEDŹWIADEK
350,00 NAZDZÓR MERYTORYCZNY PODCZAS KONKURSU PLASTYCZNEGO "RODZINY INSPIRUJĄ LUBLIN - OD NIEPODLEGŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI" (II GRUPA WIEKOWA).
534/ZSS/18 2018-10-25 MONIKA KRÓL
540,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE OSOBY PO KRYZYSIE PSYCHICZNYM.
530/ZSS/18 2018-10-25 EWA DZIEKOŃSKA
350,00 NADZÓR MERYTORYCZNY PODCZAS KONKURSU PLASTYCZNEGO "RODZINY INSPIRUJĄ LUBLIN - OD NIEPODLEGŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI" (I GRUPA WIEKOWA).
162/OŚ/18 2018-10-24 PAWEŁ GŁAZOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 114/OŚ/18 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
161/OŚ/18 2018-10-24 KONRAD MICHAŁOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 102/OŚ/18 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
610/OR/18 2018-10-24 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
-10008,51 ANEKS DO UMOWY NR 65/OR/18 Z 13.08.2018 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 3249,66 ZŁ.
163/OŚ/18 2018-10-24 ADAM SOKOŁOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 121/OŚ/18 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
327/GM/18 2018-10-24 GOSIK ROMAN
45,00 UMOWA NR: 115/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
164/OŚ/18 2018-10-24 ADAM SOKOŁOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 122/OŚ/18 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
337/GM/18 2018-10-24 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
0,00 UŻYCZENIE DO BEZPŁATNEGO UŻYWANIA NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. MIERNICZEJ, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 413/1 (OBR. 31, ARK. 12) O POW. 00,91 HA.
581/KL/18 2018-10-24 MATEUSZ GÓRECKI
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN POPRZEZ UMIESZCZENIE LOGA MIASTA LUBLIN W KLIPIE PROMUJĄCYM MIASTO LUBLIN PRZEZ GITARZYSTÓW FLAMENCO: MATEUSZA GÓRECKIEGO I JAKUBA NIEDOBORKA.
61/MZON/18 2018-10-24 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI W OKRESIE OD 24.10.2018 R. DO 24.11.2018 R.
577/KL/18 2018-10-24 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SZTUKA W DIALOGU/TYTUŁ ROBOCZY - ANEKS DOT. ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA ZADANIA.
28/PS/18 2018-10-23 FUNDACJA HESPEROS
60000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT.: "WSPARCIE PROCESÓW PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE".
582/KL/18 2018-10-23 POLOT JERZY FURTAK
10664,00 REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE BILETÓW LOTNICZNYCH MIĘDZYNARODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
579/KL/18 2018-10-23 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
4725,00 DRUK I DOSTAWA KATALOGU EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SIX MEMOS - SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
488/ZSS/18 2018-10-23 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DAYTONA KRYSTYNA PRZYBYŁA
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS".
322/GM/18 2018-10-23 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
4700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKRESLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 1/10 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 16/25 I NR 16/26 (OBR. 27, ARK. 5), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM I BUDYNKIEM HANDLOWO-
330/GM/18 2018-10-23 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SAMOCHODU MARKI SKODA OCTAVIA PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ GMINIE LUBLIN.
532/ZSS/18 2018-10-22 PIOTR SZKOŁUT
240,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE DRUGIEJ OSOBY.
339/GM/18 2018-10-22 ROTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
541,50 UMOWA NR: 120/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA.
182/IR/18 2018-10-22 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
37515,00 NAPRAWA I REMONT POŁACI DACHU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. AMETYSTOWEJ 22 W LUBLINIE.
323/GM/18 2018-10-22 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1531,78 WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W LUBLINIE PRZY UL. SŁOWICZEJ 2 (DZ. NR 48/3, OBR. 19, ARK. 11).
181/IR/18 2018-10-22 EXTREME PROGRESS ACADEMY FILIP SOBKOWIAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 124/IR/18 Z DNIA 06.08.2018 R. NA MODERNIZACJĘ SKWERU - PRZEBUDOWA TORU ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA U ZBIEGU ULIC SULISŁAWICKIEJ I TETMAJERA (DZIAŁKA NR 33/6) W LUBLINIE - TERMIN WYKONANIA USTALA SIĘ DO DNIA 21 LISTOPADA 201
180/IR/18 2018-10-22 GOBI ADAM BORYŃ
32957,85 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH DO KANCELARII CMENTARZA W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU W LUBLINIE PRZY UL. DR. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 67A.
140/OW/18 2018-10-22 PLUS SERWIS JAROSŁAW JANCZAK
5965,50 DOSTAWA KASY KELNERSKIEJ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚR
166/PN/18 2018-10-22 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
17500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW (PLANOWANIE PARTYCYPACYJNE) ORAZ WIZJI LOKALNYCH W CELU ZAPLANOWANIA PROPOZYCJI POPRAWY JAKOŚCI WYBRANYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Z MOŻLIWIE SZEROKIM UWZGLĘDNIENIEM ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW, W TYM W SZ
536/ZSS/18 2018-10-22 IWONA PAPROTA
720,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE OSOBY PO KRYZYSIE PSYCHICZNYM.
523/ZSS/18 2018-10-19 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
6795,00 WYNAJEM POMIESZCZEŃ W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE W CELU ORGANIZACJI SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
97/KP/18 2018-10-19 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
6150,00 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ALBUMU "SZLAKI LUBLINA W FOTOGRAFII".
178/IR/18 2018-10-19 WOJCIECH ŻEMBROWSKI
24751,29 REMONT SIEDZIBY RADY DZIELNICY CZUBY PÓŁNOCNE PRZY UL. KACZEŃCOWEJ 14 W LUBLINIE.
98/KP/18 2018-10-19 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
-768,75 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 92/KP/18 ZMNIEJSZAJĄCY KWOTĘ UMOWY.
576/KL/18 2018-10-19 DOMINIKA ŻURAWSKA
2800,00 KOORDYNACJA PO STRONIE GALERII LABIRYNT DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
575/KL/18 2018-10-19 HENRYK LEMBOWICZ
2500,00 ARTYSTYCZNY WYSTĘP WRAZ ZESPOŁEM PODCZAS 4 KONCERTÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH PLACÓWKACH NA TERENIE LUBLINA W TERMINIE 07.12.2018 R.
620/OR/18 2018-10-18 JOLANTA FLOR
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 68 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
573/KL/18 2018-10-18 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
5000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA "MILITARIA XX WIEKU - WYSTAWA HISTORYCZNA" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 26-28.10.2018 R. NA TARGACH LUBLIN S. A.
320/GM/18 2018-10-18 DANUTA JAMROZ
126,00 UMOWA NR: 1061/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
157/OŚ/18 2018-10-18 HAU-MIAU RAFAŁ RZEZAK USŁUGI WETERYNARYJNE
11057,00 CHIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ IX.
158/OŚ/18 2018-10-18 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
9250,00 CHIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ I.
618/OR/18 2018-10-18 KINGA TOPYŁO
15,00 ANEKS DO UMOWY NR 259/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 345 ZŁ.
100/IT/18 2018-10-18 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
78890,40 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
317/GM/18 2018-10-18 USŁUGI TROCZYŃSKI ANDRZEJ
1681,77 UMOWA NR: 110/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY.
101/IT/18 2018-10-18 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
4059,00 DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.
175/IR/18 2018-10-18 BUDIMEX S.A.
35670,00 WYKONANIE ODWODNIENIA LINIOWEGO ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE.
328/GM/18 2018-10-18 TOMALA SYLWESTER
675,66 UMOWA NR: 1063/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - UPRAWY.
176/IR/18 2018-10-18 BUDOWNICTWO WODNE PIOTR PRUCHNICKI, ADAM SZLOSEK SP. JAWNA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 138/IR/18 Z DNIA 21.08.2018 R. (PRZEPOMPOWNIA W REJONIE UL. GRZYBOWEJ ORAZ REMONT PRAWEJ ZAPORY BOCZNEJ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO), DOTYCZĄCY POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY.
514/ZSS/18 2018-10-18 ARTUR KOCHAŃSKI
200,00 UDZIAŁ W PANELU DYSKUSYJNYM NA TEMAT: "REFORMA W PSYCHIATRII - JAK WYGLĄDA WDRAŻANIE NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2017-2022" ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
156/OŚ/18 2018-10-18 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
7500,00 STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH - CZĘŚĆ XII.
160/OŚ/18 2018-10-18 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
8900,00 STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH - CZĘŚĆ XI.
335/GM/18 2018-10-18 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
639,90 UMOWA NR: 118/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE, DZIERŻAWY - INNE, DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA TYMCZASOWĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ.
616/OR/18 2018-10-18 TOMASZ WOJTYŁA
30,00 ANEKS DO UMOWY 280/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 360 ZŁ.
319/GM/18 2018-10-18 MAŁGORZATA KŁOSOWSKA
46,00 UMOWA NR: 1060/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
614/OR/18 2018-10-18 PAWEŁ CHARKOWSKI
15,00 ANEKS DO UMOWY NR 265/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 360 ZŁ.
155/OŚ/18 2018-10-18 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
11725,00 CHIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ II.
154/OŚ/18 2018-10-18 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
7724,50 STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH - CZĘŚĆ XIII.
159/OŚ/18 2018-10-18 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
12793,00 CHIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ IV.
617/OR/18 2018-10-18 KRZYSZTOF SZAWARA
15,00 ANEKS DO UMOWY NR 192/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 345 ZŁ.
613/OR/18 2018-10-18 MARCIN MACHULAK
30,00 ANEKS DO UMOWY NR 209/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 360 ZŁ.
615/OR/18 2018-10-18 ROBERT KRÓL
30,00 ANEKS DO UMOWY NR 157/OR/18 Z 21.09.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 360 ZŁ.
572/KL/18 2018-10-17 PIOTR CHILIMONIUK
350,00 OSOBISTE UCZESTNICTWO W PRACACH JURY W CHARAKTERZE NIEZALEŻNEGO JURORA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO PT. "FOUNTAIN OF INSPIRATION".
516/ZSS/18 2018-10-17 IZABELA HANCZYN
720,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
326/GM/18 2018-10-17 GRAŻYNA MATUSZYŃSKA
BURY TADEUSZ
45,00 UMOWA NR: 114/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
60/CA/18 2018-10-17 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
6500,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI WIDOWISKOWEJ NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU "MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM" W DN. 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU I ZORGANIZOWANIE PODCZAS CEREMONII 30 MINUTOWEGO KONCERTU PT. "MUZYCZNE RANDEZ-VOUS" W WYKONANIU ARTYSTÓW TEATRU MUZYCZNE
96/GK/18 2018-10-17 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ANDRZEJ WRÓBEL
187562,70 WYKONANIE REMONTU ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU "RURY" - ETAP II.
130/SOI/18 2018-10-17 KRAJOWE STOWARZYSZENIE RUCH SPÓŁDZIELCÓW
5000,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA "KONGRES RUCHU SPÓŁDZIELCÓW 2018".
570/KL/18 2018-10-17 STOWARZYSZENIE CHÓR "LA MUSICA" PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
3000,00 ZAMAWIAJĄCY ZAMAWIA, A WYKONAWCA PODEJMUJE SIĘ PRZYGOTOWANIA I WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A'CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 26-28 PAŹDZIERNIKA 2018 R. POL
571/KL/18 2018-10-17 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"
3525,00 ZAMAWIAJĄCY ZAMAWIA, A WYKONAWCA PODEJMUJE SIĘ PRZYGOTOWANIA I WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS XXX-LECIA TOWARZYSTWA KULTURY POLSKIEJ ZIEMI LWOWSKIEJ ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 19-20 PAŹDZIERNIKA 2018 R. WE LWOWIE POLEGAJĄCEJ NA: 1) D
522/ZSS/18 2018-10-17 ZYGMUNT MISZCZAK
480,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
15/GD/18 2018-10-17 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
36900,00 WYKONANIE USŁUGI SKANOWANIA I ARCHIWIZACJI OPERATÓW GEODEZYJNYCH Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZGROMADZONEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE (OK. 50 TYSIĘCY STRON W PRZELICZENIU NA FORMAT A4)
627/OR/18 2018-10-16 PROGMET SP. Z O.O. SP. K.
179970,53 DOSTAWA I MONTAŻ/INSTALACJA REGAŁÓW ARCHIWALNYCH STACJONARNYCH I PRZEJEZDNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU KOMUNIKACJA URZĘDU MIASTA LUBLIN DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W LUBLINIE PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19A.
95/GK/18 2018-10-16 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
88879,80 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE WYBIEGÓW DLA PSÓW.
129/SOI/18 2018-10-16 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
10614,90 WYNAJĘCIE SALI NA ORGANIZACJĘ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018.
568/KL/18 2018-10-16 MICHAŁ LEWARTOWICZ
350,00 OSOBISTE UCZESTNICTWO W PRACACH JURY W CHARAKTERZE NIEZALEŻNEGO JURORA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO PT. "FOUNTAIN IN INSPIRATION".
527/ZSS/18 2018-10-16 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 197/ZSS/18 Z DNIA 26 MARCA 2018 R. - ZMIANA DANYCH KONTRAHENTA ORAZ DODANIE § 7A DO UMOWY.
492/ZSS/18 2018-10-16 ADRENALINE PARK VENTURES POLAND 2 SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
520/ZSS/18 2018-10-16 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
430,50 UDZIELENIE LICENCJI - JEDNORAZOWEJ NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU NATALII WILK I TOMASZA MOMOTA ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
574/KL/18 2018-10-16 FLORENTYNA NASTAJ
4176,00 WYKONANIE PRACY ARTYSTYCZNEJ NA POTRZEBY EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SIX MEMOS/SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
518/ZSS/18 2018-10-16 BOŻENA SAWCZUK
360,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
519/ZSS/18 2018-10-16 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UDZIELENIE LICENCJI - JEDNORAZOWEJ NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS SPOTKANIA INEGRACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
526/ZSS/18 2018-10-16 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 47/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.- ZMIANA DANYCH KONTRAHENTA ORAZ DODANIE § 7A
329/GM/18 2018-10-16 PARKING STRZEŻONY ELŻBIETA BOCZKOWSKA
3977,50 UMOWA NR: 116/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - PARKINGI STRZEŻONE, DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. WYŻYNNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING STRZEŻONY.
587/KL/18 2018-10-16 MICHAŁ ZIELIŃSKI
1098,90 ZAMAWIAJĄCY POWIERZA WYKONANIE, A WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA AUTORSKIEJ KONCEPCJI I OPRACOWANIA SCENARIUSZA DO SPOTU PROMUJĄCEGO WYDARZENIE W RAMACH LUBELSKICH OBCHODÓW ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI "LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE N
525/ST/18 2018-10-16 ESTAMPAR SP.ZO.O.
24800,00 DRUK ORAZ DOSTAWA FOLDERU MIEJSCA INSPIRACJI.
517/ZSS/18 2018-10-16 EDYTA KUŚMIREK PRAKTYKA PRYWATNA
540,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
325/GM/18 2018-10-16 MIROSŁAW SYCH
44,00 UMOWA NR: 113/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
569/KL/18 2018-10-16 RENATA PYSZNIAK
350,00 OSOBISTE UCZESTNICTWO W PRACACH JURY W CHARAKTERZE NIEZALEŻNEGO JURORA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO PT. "FOUNTAIN OF INSPIRATION".
27/PS/18 2018-10-15 LUBELSKA GRUPA BADAWCZA
140000,00 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "WSPARCIE PROCESÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W LUBLINIE".
321/GM/18 2018-10-15 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EL POL-BUD" EWA MEDYŃSKA
336,00 UMOWA NR: 112/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - INNE.
508/ZSS/18 2018-10-15 JUSTYNA RYNKIEWICZ
300,00 POPROWADZENIE SPOTKANIA I PANELU DYSKUSYJNEGO PO PROJEKCJI FILMU "LĘK WYSOKOŚCI" ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
470/OR/18 2018-10-15 GRZEGORZ SZTAL
80,00 ANEKS DO UMOWY NR 339/OR/18 Z 4.10.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY I LICZBY GODZIN WYKONYWANIA UMOWY.
511/ZSS/18 2018-10-15 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
1000,00 WYKONANIE PRZEZ TEATROTERAPIĘ LUBELSKĄ SPEKTAKLU "OPERA KARTOFLANA" PODCZAS SPOTKANIA ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
471/OR/18 2018-10-15 DARIUSZ WALCZYNA
925,00 POMOC PRZY ODBIORZE KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OKW ORAZ POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW.
315/GM/18 2018-10-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
7822,80 WYKONANIE 12 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
504/ZSS/18 2018-10-15 ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ
250,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU "LĘK WYSOKOŚCI" ORGANIZOWANEJ W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
513/ZSS/18 2018-10-15 NATALIA WILK
3500,00 WYKONANIE KONCERTU "NAJPIĘKNIEJSZE BALLADY ŚWIATA" PODCZAS SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
509/ZSS/18 2018-10-15 UDS ART COMPLEX ANNA ŁUKASIAK
2000,00 WYKONANIE POKAZU TANECZNEGO PRZEZ STUDIO TAŃCA UDS W LUBLINIE PODCZAS SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
152/OŚ/18 2018-10-15 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
10715,00 CHIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ VII.
153/OŚ/18 2018-10-15 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
6768,00 STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH - CZĘŚĆ XIV.
380/OR/18 2018-10-15 VADIM GERKO
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 76 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
510/ZSS/18 2018-10-15 JÓZEF SZOPIŃSKI
600,00 POPROWADZENIE SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
314/GM/18 2018-10-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
6088,50 WYKONANIE 11 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
367/OR/18 2018-10-15 WIOLETTA RAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 58 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
151/OŚ/18 2018-10-15 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
9200,00 CHIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ III.
96/KP/18 2018-10-15 GRAŻYNA LUTOSŁAWSKA
1098,00 OPRACOWANIE 18 TEKSTÓW DO PUBLIKACJI DLA DZIECI ZWANEJ "KOLOROWANKAMI".
512/ZSS/18 2018-10-15 CENTRUM MEDYCZNE NEUROMEDICA HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ
300,00 PRZEDSTAWIENIE PROBLEMATYKI OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO PODCZAS SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
522/OR/18 2018-10-14 DOROTA MENCZEWICZ
1914,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 79-87
523/ST/18 2018-10-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 107/ST/18 - PROGRAM MISTRZ.
566/OR/18 2018-10-12 JÓZEF RÓŻAŃSKI
500,00 SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE SPISÓW WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
576/OR/18 2018-10-12 ŁUKASZ GRZYWACZ
925,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW DO SIEDZIB OKW ORAZ Z SIEDZIB OKW DO MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
578/OR/18 2018-10-12 TADEUSZ GRZYWACZ
1060,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z ORAZ DO SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
574/OR/18 2018-10-12 TOMASZ PASEK
1060,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z ORAZ DO SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
577/OR/18 2018-10-12 RAFAŁ FRANCKIE
925,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW DO SIEDZIB OKW ORAZ Z SIEDZIB OKW DO MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
584/OR/18 2018-10-12 SEBASTIAN MICHALSKI
500,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
40/MAZ/18 2018-10-12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
50000,00 DOTACJA NR 330/2018/D/OP NA DOFINANSOWANIE ZADANIA "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN".
568/OR/18 2018-10-12 DARIUSZ TARGOŃSKI
250,00 POMOC PRZY AKTUALIZACJI SPISÓW WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
581/OR/18 2018-10-12 KRYSTYNA ZMITROWICZ
360,00 PRZYGOTOWANIE I POSPRZĄTANIE POMIESZCZENIA W SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ "CHOINY" PRZY UL. GORCZAŃSKIEJ 2 NA POTRZEBY OKW NR 103 W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
563/OR/18 2018-10-12 ANNA BOCHNIAK
250,00 POMOC PRZY AKTUALIZACJI SPISÓW WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
518/ST/18 2018-10-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 52/ST/18 - SZKOLENIE SENIORÓW.
41/MAZ/18 2018-10-12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
70000,00 DOTACJA NR 331/2018/D/OP NA DOFINANSOWANIE ZADANIA "NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN".
582/OR/18 2018-10-12 KRZYSZTOF SZYMCZAK
500,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
575/OR/18 2018-10-12 JERZY DZIERBA
925,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW DO SIEDZIB OKW ORAZ Z SIEDZIB OKW DO MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
524/ST/18 2018-10-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 105/ST/18 - PROGRAM MISTRZ.
573/OR/18 2018-10-12 WOJCIECH OWCZARSKI
925,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW DO SIEDZIB OKW ORAZ Z SIEDZIB OKW DO MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
572/OR/18 2018-10-12 GRZEGORZ SZARUGA
925,00 POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OBWODOWYM KOMISJOM WYBOCZYM W DNIU 20.10.2018 R. ORAZ POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNACH 21-22.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA
520/ST/18 2018-10-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 109/ST/18 - PROGRAM MISTRZ.
519/ST/18 2018-10-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 110/STT/18 - PROGRAM MISTRZ.
128/SOI/18 2018-10-12 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
30504,00 PRZEPROWADZENIE PRZEZ PKN POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO Z CERTYFIKACJĄ WSKAŹNIKÓW USŁUG MIEJSKICH I JAKOŚCI ŻYCIA.
585/OR/18 2018-10-12 ZBIGNIEW MACIUŁA
500,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
564/OR/18 2018-10-12 CEZARY BĄCZKOWSKI
500,00 SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE SPISÓW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
565/OR/18 2018-10-12 JANUSZ PODGAJNY
500,00 SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE SPISÓW WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
522/ST/18 2018-10-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 106/ST/18 - PROGRAM MISTRZ.
579/OR/18 2018-10-12 KRZYSZTOF MIROWSKI
925,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW DO SIEDZIB OKW ORAZ Z SIEDZIB OKW DO MIEJSKIEGO BIURA DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
549/OR/18 2018-10-12 PAWEŁ STASIECZEK
600,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMIĘDZY OKW A MIEJSKIM BIUREM DO SPRAW WYBORÓW W BUDYNKU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI W DN. 21.10.2018 R.
567/OR/18 2018-10-12 KRYSTYNA SMOLEŃ
500,00 SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE SPISÓW WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
521/ST/18 2018-10-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 108/ST/18 - PROGRAM MISTRZ.
583/OR/18 2018-10-12 PAWEŁ SZWAJEWSKI
500,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
515/ST/18 2018-10-11 KLUB SPORTOWY STAY INSANE
5000,00 INSANE TRIATHLON LUBLIN 2.
516/ST/18 2018-10-11 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
6000,00 ORGANIZACJA PRZYGOTOWAŃ ZAWODNICZKI-JUNIORKI DO STARTÓW W ZAWODACH W WYŻSZYCH KAT. WIEKOWYCH.
58/CA/18 2018-10-11 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
1200,00 WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ W RAMACH WYDARZENIA PT. ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA, ORGANIZOWANEGO W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W GODZ. 11:00-16:00 W GALERII OLIMP W LUBLINIE.
311/GM/18 2018-10-11 MICHAŁ WÓJTOWICZ
352,00 UMOWA NR: 106/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY.
57/CA/18 2018-10-11 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
223,39 OPŁATA ZAIKS OD UTWORÓW WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS POKAZU MODY SENIORALNEJ ORGANIZOWANEGO W RAMACH WYDARZENIA "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DN. 13.10.2018 R.
59/CA/18 2018-10-11 PRIMA LESZEK GĘCA
1000,00 PROWADZENIE WEDŁUG SCENARIUSZA PRZEKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 1.1 WYDARZENIA PT. "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W GODZ. 13:00-16:00 W GALERII OLIMP W LUBLINIE, 1.2 CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA VII EDYCJI KONKURSU PT. "MIEJSCE PRZ
561/KL/18 2018-10-11 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, DZIELNICE KULTURY WIZART - FESTIWAL DLA KAŻDEGO, DOTACJA 7 000 ZŁ.
562/KL/18 2018-10-11 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - ANIMA MUNDI CYKL KONCERTÓW W KOŚCIELE PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W LUBLINIE - ANEKS (ZMIANA SPOSOBU FINANSOWANIA).
172/IR/18 2018-10-11 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
10455,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE "ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI DLA SAMORZĄDÓW" Z INSTALACJĄ NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
312/GM/18 2018-10-11 AGNIESZKA ŻYDEK
44,00 UMOWA NR: 107/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
514/ST/18 2018-10-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKRZYDŁA"
1460,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z BADMINKTONA W NSP I GIMNAZJUM "SKRZYDŁA".
174/IR/18 2018-10-11 FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "HABA" ANDRZEJ HABA
61357,06 WYKONANIE PALISADY BETONOWEJ POMIĘDZY SKARPĄ A ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ NA TERENIE PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ.
92/GK/18 2018-10-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
11512,60 WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI WYLEWEK POIDEŁEK I JAKOŚCIOWEGO BADANIA WODY Z URZĄDZEŃ, PŁUKANIE PRZYŁĄCZY.
564/KL/18 2018-10-10 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
1845,00 MONTAŻ MIN. 2,5 MINUTOWEGO SPOTU PROMUJĄCEGO 10-LECIE ISTNIENIA LUBELSKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO Z MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z GRAFIKĄ I NAGRANIEM TEKSTU LEKTORSKIEGO.
173/IR/18 2018-10-10 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
285490,62 W RAMACH B.O. - IV - ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 39 W LUBLINIE, UL. BALLADYNY 14 - ETAP I.
565/KL/18 2018-10-10 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
176210,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE, TJ. WYKONANIE MURU PRZY UL. ZIMNEJ 3A (WYKONANIE I MONTAŻ PŁYT STALOWYCH I TABLICZEK Z BLACHY) ORAZ INWESTYCJE W PIWNICY POD FORTUNĄ DLA OŚRODKA "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" W LUBLINIE.
150/OŚ/18 2018-10-10 SALUTIS OLESZCZAK SPÓŁKA JAWNA
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
563/KL/18 2018-10-10 FUNDACJA HERSTORY
6200,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBELSKIE KOBIETY NAUKI, DZIAŁACZKI NA RZECZ EDUKACJI - ROZWÓJ LUBELSKICH SZLAKÓW HERSTORYCZNYCH; UM. NR 563/KL/18.
94/GK/18 2018-10-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 35/GK/15 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI URZĄDZEŃ, ZADANIA Z UWZGLĘDNIENIEM GWARANCJI DLA NOWYCH POIDEŁEK.
559/KL/18 2018-10-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
4000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU CHÓRU I ORKIESTRY BAROKOWEJ OSM W BELGII W DNIACH 12-18.10.2018 R.
566/KL/18 2018-10-10 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
4000,00 USŁUGA PROMOCYJNA PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI - MOJE KRĘTE ŚCIEŻKI.
93/GK/18 2018-10-10 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
2200,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. URZĘDOWSKIEJ W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE - HUSTAWKĘ BOCIANIE GNIAZDO.
506/ZSS/18 2018-10-09 ZYGMUNT MISZCZAK
250,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU "LĘK WYSOKOŚCI" ORGANIZOWANEJ W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
495/OR/18 2018-10-09 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KORALIK"
500,00 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KORALOWEJ 19 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 72 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
560/KL/18 2018-10-09 MONIKA KOWALCZYK
879,12 WYKONANIE AUTORSKIEGO KONCERTU PODCZAS GALI OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ.
306/GM/18 2018-10-09 BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
3429,24 WYKONANIE 7 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, W TYM 3 OPERATÓW W CELU USTALENIA OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW I 4 OPERATÓW W
163/PN/18 2018-10-09 OLEKSANDR PERMIAKOV
0,00 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH VII KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ WRAZ Z PRZEKAZANIEM AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH.
126/SOI/18 2018-10-09 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
14000,00 ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI BANKIETU PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018.
165/IR/18 2018-10-09 JANUSZ PIETRZAK "ARCHIKON" PRACOWNIA PROJEKTOWA
41820,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
497/OR/18 2018-10-09 DZIADUCH JANUSZ "JANIKA FIRMA HANDLOWA"
600,00 NAJEM LOKALU W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO "CHATKA PUCHATKA 2" PRZY UL. BOGDANÓWKA 9 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 100 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
571/OR/18 2018-10-09 MATEUSZ OWCZAREWICZ
925,00 POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OBWODOWYM KOMISJOM WYBOCZYM W DNIU 20.10.2018 R. ORAZ POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNACH 21-22.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA
507/ZSS/18 2018-10-09 JADWIGA GACH
250,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU "LĘK WYSOKOŚCI" ORGANIZOWANEJ W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
570/OR/18 2018-10-09 ŁUKASZ MALM
925,00 POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OBWODOWYM KOMISJOM WYBOCZYM W DNIU 20.10.2018 R. ORAZ POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNACH 21-22.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA
505/ZSS/18 2018-10-09 PIOTR SZCZUKIEWICZ
250,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU "LĘK WYSOKOŚCI" ORGANIZOWANEJ W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
498/OR/18 2018-10-09 DZIADUCH JANUSZ "JANIKA FIRMA HANDLOWA"
600,00 NAJEM LOKALU W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO "CHATKA PUCHATKA" PRZY UL. KASKADOWA 11 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 101 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
171/IR/18 2018-10-09 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
64000,00 ZAPROJEKTOWANIE I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 34/15 OBRĘB 29 ARK. 3 PRZY ZBIEGU UL. GLINIANEJ I UL. GŁĘBOKIEJ W LUBLINIE.
496/OR/18 2018-10-09 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
250,00 UŻYCZENIE LOKALU PRZY UL. GŁUSKIEJ 138 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 186 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
164/PN/18 2018-10-09 OLHA MATUSIV
0,00 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH VII KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ WRAZ Z PRZEKAZANIEM AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH.
165/PN/18 2018-10-09 PIOTR SZOSTAK PREFIKS
1600,00 ANEKS DO UMOWY 159/PN/18 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2018 R. W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY...".
558/KL/18 2018-10-09 FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, WIGILIA POD GWIAZDAMI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
501/OR/18 2018-10-09 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KONKRET" KUCZYŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
369,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU DOTYCHCZASOWEGO DOMU KULTURY KOLEJARZA PRZY UL. KUNICKIEGO 35 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 167, ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIA 2018 R.
508/ST/18 2018-10-09 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
3000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE PODCZAS BALU SPORTOWCA AZS.
56/CA/18 2018-10-08 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
9471,00 UMOWA NA PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJĘ ORAZ POPROWADZENIE POKAZU MODY SENIORALNEJ W RAMACH PROJEKTU "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 13.10.2018 R. W GALERII OLIMP.
146/OŚ/18 2018-10-08 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
9765,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VI.
55/CA/18 2018-10-08 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11070,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KONKURSU PT. "MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM 2018".
499/OR/18 2018-10-08 CORNER MEDIA SP Z O. O.
17179,41 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM.
148/OŚ/18 2018-10-08 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
9770,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XV.
149/OŚ/18 2018-10-08 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
9159,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ VIII.
147/OŚ/18 2018-10-08 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
11760,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH - CZĘŚĆ X.
309/GM/18 2018-10-08 TEWA-INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
720,00 UMOWA NR: 104/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW, PARKING DLA POJAZDÓW DZIERŻAWCY, PRACOWNIKÓW, KLIENTÓW.
138/OW/18 2018-10-08 DREAMTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6150,00 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO DO REALIZACJI ZAJĘĆ W ZAKRESIE ZAWODU TECHNIK OPTYK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-20
316/GM/18 2018-10-08 IRENA GILAS
25,00 UMOWA NR: 109/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA I GARAŻ.
500/OR/18 2018-10-08 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
20664,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM.
554/KL/18 2018-10-05 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
32000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC LESZKA HOŁDANOWICZA WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z WERNISAŻEM W DNIU 13.10.2018 R.
304/GM/18 2018-10-05 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU AKTUALNEJ DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 95/8 (OBR. 43, ARK. 7) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ROMERA 4 - W CELU UJAWNIENIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ ZMIAN WYNIKAJĄCY
503/ZSS/18 2018-10-05 FUNDACJA DANTIS
4749,99 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO", WSPÓFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
305/GM/18 2018-10-05 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
18200,00 WYKONANIE 26 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
557/KL/18 2018-10-05 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
0,00 ANEKS DO UMOWY 527/KL/18 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA UŁUGI.
136/OW/18 2018-10-05 FIRMA AGATA
171,72 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
467/OR/18 2018-10-04 KRYSTYNA DRĄG
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 171 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
406/OR/18 2018-10-04 JOANNA ROSIŃSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 105 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
393/OR/18 2018-10-04 JERZY KARCIŃSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 90 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
477/OR/18 2018-10-04 KRZYSZTOF PAWLIK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 183 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
403/OR/18 2018-10-04 KRZYSZTOF DEMUCHA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 102 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
429/OR/18 2018-10-04 IWONA WITKOWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 129 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
491/OR/18 2018-10-04 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
600,00 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. B. PRUSA 8 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 14 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
434/OR/18 2018-10-04 ALICJA KNAPIK
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 133 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
377/OR/18 2018-10-04 MIROSŁAWA PAWĘZKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 72 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
453/OR/18 2018-10-04 JOANNA ŁOPUSZYŃSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 156 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
450/OR/18 2018-10-04 MARIOLA GOLONKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 152 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
413/OR/18 2018-10-04 EWA FALISIEWICZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 112 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
448/OR/18 2018-10-04 URSZULA BRANICKA-TUREK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 149 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
486/OR/18 2018-10-04 SŁAWOMIR OSTAPCZUK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 195 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
397/OR/18 2018-10-04 WIESŁAW ROMANEK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 96 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
335/OR/18 2018-10-04 REMIGIUSZ MĄDZIK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 18 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
370/OR/18 2018-10-04 AGATA SAWONIUK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 63 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
376/OR/18 2018-10-04 ELŻBIETA LIS
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 71 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
383/OR/18 2018-10-04 IWONA ŚLUSARCZYK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 79 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
382/OR/18 2018-10-04 TERESA RYCERZ-RĘKAS
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 78 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
389/OR/18 2018-10-04 SŁAWOMIR KALINOWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 85 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
494/OR/18 2018-10-04 SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA RUDNIK
500,00 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 6 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 121 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
460/OR/18 2018-10-04 TERESA KUBIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 164 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
343/OR/18 2018-10-04 RAFAŁ WIDEŃSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 26 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
440/OR/18 2018-10-04 ARKADIUSZ RUBAJ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 139 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
457/OR/18 2018-10-04 ANNA WŁODARCZYK-WRUTNIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 162 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
474/OR/18 2018-10-04 MARTA NIEWIELSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 179 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
461/OR/18 2018-10-04 MONIKA BARAN
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 165 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
342/OR/18 2018-10-04 URSZULA KACZMAREK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 25 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
405/OR/18 2018-10-04 IZABELA BORSUKIEWICZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 104 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
400/OR/18 2018-10-04 DAMIAN KŁĘBOKOWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 99 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
435/OR/18 2018-10-04 DOROTA OSOJCA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 134 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
420/OR/18 2018-10-04 JUSTYNA MAŃKO
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 120 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
322/OR/18 2018-10-04 ANDRZEJ SADOWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 5 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
398/OR/18 2018-10-04 MICHAŁ ŁUKASIEWICZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 97 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
345/OR/18 2018-10-04 ANDRZEJ DYCHA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 29 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
321/OR/18 2018-10-04 ELŻBIETA BARTYŚ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 4 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
386/OR/18 2018-10-04 HALINA SAWA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 82 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
425/OR/18 2018-10-04 ADAM CIS
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 126 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
332/OR/18 2018-10-04 SŁAWOMIR DUDA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 15 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
391/OR/18 2018-10-04 MONIKA PIWNICKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 87 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
427/OR/18 2018-10-04 AGNIESZKA RYBACKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 127 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
388/OR/18 2018-10-04 MAGDALENA WÓJCIK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 84 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
399/OR/18 2018-10-04 MARIA RAJSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 98 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
334/OR/18 2018-10-04 JERZY SURYŚ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 17 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
338/OR/18 2018-10-04 ROMAN OLENDER
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 21 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
363/OR/18 2018-10-04 JOLANTA KOWALCZYK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 54 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
364/OR/18 2018-10-04 RENATA WRÓBLEWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 55 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
385/OR/18 2018-10-04 ANNA IWANOWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 81 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
446/OR/18 2018-10-04 PIOTR PANIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 147 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
381/OR/18 2018-10-04 JOLANTA DZIĘCIOŁ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 77 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
392/OR/18 2018-10-04 JÓZEF ALBINIAK
320,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 88, 93 I 94 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
379/OR/18 2018-10-04 JÓZEF BOCHNIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 75 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
488/OR/18 2018-10-04 DARIUSZ KOMOROWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 203 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
422/OR/18 2018-10-04 TERESA SIUDA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 123 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
424/OR/18 2018-10-04 AGNIESZKA WOŚ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 125 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
320/OR/18 2018-10-04 ILONA SĘKOWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 3 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
430/OR/18 2018-10-04 DANUTA MIŚNIAKIEWICZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 130 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
125/SOI/18 2018-10-04 LUBELSKIE FORUM PRACODAWCÓW W LUBLINIE
10000,00 GALA JUBILEUSZOWA LFP
372/OR/18 2018-10-04 STANISŁAW SIEŃKO
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 65 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
402/OR/18 2018-10-04 DOROTA PIETRUK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 101 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
444/OR/18 2018-10-04 ANNA CIEŚLA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 144 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
439/OR/18 2018-10-04 MONIKA PIŁAT
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 138 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
423/OR/18 2018-10-04 AGNIESZKA KRZEWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 124 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
329/OR/18 2018-10-04 BEATA DYLEWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 12 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
469/OR/18 2018-10-04 WIOLETTA WOLIŃSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 173 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
476/OR/18 2018-10-04 ANNA KOZIOŁ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 182 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
373/OR/18 2018-10-04 EWA KOCHAŃSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 66 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
137/OW/18 2018-10-04 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
21000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014
466/OR/18 2018-10-04 JACEK WOJTOWSKI
240,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 170 I NR 174 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
328/OR/18 2018-10-04 JERZY KURSA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 11 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
465/OR/18 2018-10-04 PIOTR RUŚNIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 169 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
341/OR/18 2018-10-04 TOMASZ BARTNIK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 24 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
359/OR/18 2018-10-04 JERZY CZARNIK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 48 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
468/OR/18 2018-10-04 MICHALINA TALAROWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 172 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
414/OR/18 2018-10-04 IWONA KRÓL
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 113 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
378/OR/18 2018-10-04 MAŁGORZATA HETMAN
240,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 73 I 74 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
333/OR/18 2018-10-04 JÓZEF SULOWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 16 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
337/OR/18 2018-10-04 TERESA CHMIELEWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 20 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
358/OR/18 2018-10-04 BOŻENA KIELAR
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 47 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
409/OR/18 2018-10-04 MAGDALENA WARDA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 108 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
384/OR/18 2018-10-04 MAŁGORZATA WÓJTOWICZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 80 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
324/OR/18 2018-10-04 KRYSTYNA TATARA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 7 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
480/OR/18 2018-10-04 KAZIMIERZ BOGUSZEWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 187 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
482/OR/18 2018-10-04 RYSZARD PIKUŁA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 190 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
360/OR/18 2018-10-04 HANNA NAKONIECZNA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 49 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
387/OR/18 2018-10-04 MARIA KULIK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 83 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
454/OR/18 2018-10-04 ELŻBIETA ŁOŚ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 157 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
456/OR/18 2018-10-04 DOROTA GUZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 159 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
127/SOI/18 2018-10-04 LIGHT-TECH PUH S.C.
30300,00 ZAPEWNIENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ I WYKONANIE WEDŁUG SCENARIUSZA GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018.
431/OR/18 2018-10-04 MIROSŁAW TARŁOWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 131 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
432/OR/18 2018-10-04 IZABELA PROTAS
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 132 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
556/KL/18 2018-10-04 SOLIDEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3862,00 ZAKUP Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY INTEGRACYJNEGO SPOTKANIA EDUKACYJNO-KULTURALNEGO CZTERECH KULTUR W RAMACH ZADANIA "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ POLSKĄ, UKRAIŃSKĄ I ŻYDOWSKĄ - DZIAŁANIA EDUKACYJNE".
443/OR/18 2018-10-04 DOROTA SZNAJDER
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 143 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
375/OR/18 2018-10-04 TADEUSZ BEJM
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 70 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
350/OR/18 2018-10-04 WŁADYSŁAW MADEJ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 35 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
418/OR/18 2018-10-04 WALDEMAR OLKO
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 117 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
330/OR/18 2018-10-04 IWONA STEFANIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 13 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
346/OR/18 2018-10-04 PAWEŁ RYBICKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 31 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
349/OR/18 2018-10-04 BARBARA POLESZAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 34 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
340/OR/18 2018-10-04 JUSTYNA MALINOWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 23 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
438/OR/18 2018-10-04 ADAM OSIŃSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 137 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
445/OR/18 2018-10-04 KAMIL GRUDZIEŃ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 146 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
362/OR/18 2018-10-04 ANNA PIETRAŚ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 53 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
411/OR/18 2018-10-04 MAGDALENA NOWOSAD
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 110 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
436/OR/18 2018-10-04 TADEUSZ DWORAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 135 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
374/OR/18 2018-10-04 EWA BIS
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 67 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
426/OR/18 2018-10-04 MARIA LEWANDOWSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 126 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
472/OR/18 2018-10-04 IZABELA ZARZECZNA - CUR
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 176 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
464/OR/18 2018-10-04 JOANNA ZIELONKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 168 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
479/OR/18 2018-10-04 IZABELA WOŹNY
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 186 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
481/OR/18 2018-10-04 DANIEL GAWRYN
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 189 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
323/OR/18 2018-10-04 GRZEGORZ GONTARZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 6 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
555/KL/18 2018-10-04 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
3000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ "KULTURA MA ZNACZENIE".
475/OR/18 2018-10-04 PAWEŁ SZCZUCHNIAK
240,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 180 I 181 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
344/OR/18 2018-10-04 RENATA GAWRYSIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 28 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
473/OR/18 2018-10-04 DARIUSZ ŁASZKIEWICZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 178 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
437/OR/18 2018-10-04 ELŻBIETA WAKULEWICZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 136 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
428/OR/18 2018-10-04 PIOTR SZUST
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 128 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
449/OR/18 2018-10-04 MIROSŁAW MACHNOWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 151 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
452/OR/18 2018-10-04 MAŁGORZATA STACHARSKA
240,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 154 I 155 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
416/OR/18 2018-10-04 TERESA LEWANDOWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 115 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
459/OR/18 2018-10-04 KRYSTYNA IKWANTY
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 163 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
347/OR/18 2018-10-04 DARIUSZ GERNAND
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 32 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
319/OR/18 2018-10-04 AGNIESZKA KUKAWSKA-ŻYDEK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
366/OR/18 2018-10-04 KATARZYNA ROWIŃSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 57 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
487/OR/18 2018-10-04 EWA MARZEC
240,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 199 I NR 175 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
353/OR/18 2018-10-04 JÓZEF ROBAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 39 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
354/OR/18 2018-10-04 DARIUSZ KOMOROWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 40 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
433/OR/18 2018-10-04 MAŁGORZATA PIETRUSZKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 133 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
562/OR/18 2018-10-04 RADOSŁAW HERMAN
1400,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW DLA OBWODÓW ODRĘBNYCH, PRZYGOTOWYWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU WYBORCÓW DO SPISU W OBWODZIE ODRĘBNYM W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
419/OR/18 2018-10-04 RYSZARD ROTKIEWICZ
240,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 118, 119 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
421/OR/18 2018-10-04 JAROSŁAW SIDORCZUK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 122 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
490/OR/18 2018-10-04 SZUST STANISŁAW ALDA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
600,00 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. OWOCOWEJ 6 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 128 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
368/OR/18 2018-10-04 JOLANTA TOMASIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 59 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
318/OR/18 2018-10-04 ELŻBIETA BUCZKOWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 1 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
325/OR/18 2018-10-04 MARIAN KRÓL
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 8 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
458/OR/18 2018-10-04 EWA JASZCZEWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 161 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
483/OR/18 2018-10-04 MAŁGORZATA ZBYTNIEWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 192 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
407/OR/18 2018-10-04 ANNA KUROWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 106 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
369/OR/18 2018-10-04 ANNA MICHAŁEK
240,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 60 I 62 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
410/OR/18 2018-10-04 MARTA POŹNIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 109 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
493/OR/18 2018-10-04 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK W LUBLINIE, M. KOŻUCHOWSK
1000,00 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BURSZTYNOWEJ 3A W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 89 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
395/OR/18 2018-10-04 MAŁGORZATA NOGA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 92 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
455/OR/18 2018-10-04 LIDIA SARZYNIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 158 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
451/OR/18 2018-10-04 MARTA KARCZMARCZYK-MIECZKOWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 153 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
356/OR/18 2018-10-04 SEBASTIAN KOSOWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 44 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
357/OR/18 2018-10-04 BOŻENA KOZAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 46 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
326/OR/18 2018-10-04 PRZEMYSŁAW CYBUL
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 9 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
412/OR/18 2018-10-04 ANDRZEJ SUGIER
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 111 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
442/OR/18 2018-10-04 WOJCIECH JOSICZ
240,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 142 I NR 145 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
478/OR/18 2018-10-04 WIOLETTA WOLIŃSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 184 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
484/OR/18 2018-10-04 REGINA MEDYŃSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 193 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
485/OR/18 2018-10-04 KRZYSZTOF TOŚ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 194 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
396/OR/18 2018-10-04 JOANNA MARKOWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 95 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
371/OR/18 2018-10-04 MARTA JUSIŃSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 64 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
408/OR/18 2018-10-04 JERZY KUROWSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 107 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
351/OR/18 2018-10-04 PAWEŁ KABACIŃSKI
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 36 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
94/IT/18 2018-10-04 NEXUS TELECOM. SP.JAWNA M.STĄSIEK , A.PURA
661500,00 DOSTAWA SPRZĘTU I LICENCJI NIEZBĘDNYCH DO ROZBUDOWY POSIADANEJ INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ ORAZ USŁUGI REBALANCINGU W RAMACH PROJEKTU PT. "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN".
447/OR/18 2018-10-04 TERESA SUCHOROWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 148 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
415/OR/18 2018-10-04 AGNIESZKA ROZWADOWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 114 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
348/OR/18 2018-10-04 JOLANTA JÓZEFACIUK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 33 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
463/OR/18 2018-10-04 BARTŁOMIEJ OŻÓG
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 167 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
394/OR/18 2018-10-04 ANNA DULNIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 91 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
401/OR/18 2018-10-04 KAROLINA WOJTAŚ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 100 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
417/OR/18 2018-10-04 MARIANNA RAWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 116 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
361/OR/18 2018-10-04 MAGDALENA CHARLIŃSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 51 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
135/OW/18 2018-10-04 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
52500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W EDUKACJI W ZAWODACH TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, KUCHARZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAW
390/OR/18 2018-10-04 JADWIGA WIŚNIEWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 86 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
441/OR/18 2018-10-04 ELŻBIETA BAŁANDA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 140 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
331/OR/18 2018-10-04 ANNA ROZWAŁKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 14 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
352/OR/18 2018-10-04 URSZULA REMISZEWSKA
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 38 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
336/OR/18 2018-10-04 PIOTR KUKIER
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 19 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
339/OR/18 2018-10-04 GRZEGORZ SZTAL
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 22 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
355/OR/18 2018-10-04 MARIA DUDZIAK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 43 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
404/OR/18 2018-10-04 PIOTR PILIPCZUK
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 103 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
462/OR/18 2018-10-04 ROBERT MAZUŚ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 166 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
365/OR/18 2018-10-04 MARZENA NASTAJ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 56 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
327/OR/18 2018-10-04 MARCIN JAROSZ
160,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 10 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
170/IR/18 2018-10-03 LUBELSKIE ZACISZE SP.Z O.O.
915600,00 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.
492/OR/18 2018-10-03 OŚRODEK MEDYCZNY DMP SP. Z O.O.
1900,00 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. PROJEKTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY OKW NR 151 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
413/ST/18 2018-10-03 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
23000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO 2018/2019.
26/PS/18 2018-10-03 JOANNA SZAFRAŃSKA
158000,00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "DOSTOSOWANIE BIUR OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W LUBLINIE DO POTRZEB OSÓB NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZĄCYCH ORAZ STARSZYCH".
91/GK/18 2018-10-03 POLSKIE RADIO S.A.
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM DLA POLSKIEGO RADIA W DNIU 09.10.2018 R.
512/ST/18 2018-10-03 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
1425,60 ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z PIŁKI SIATKOWEJ W OBIEKCIE SPORTOWYM W CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNYM "ŁABĘDZIA" W LUBLINIE.
134/OW/18 2018-10-03 INSTYTUT EDUKACJI LOGOPEDYCZNEJ SYLWIA ZASADA
2100,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE MASAŻU SHANTALA - KURS INSTRUKTORSKI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014
93/IT/18 2018-10-03 LINETEL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
39852,00 ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE O JEDEN PUNKT KAMEROWY.
552/KL/18 2018-10-02 ANNA DUDA
875,00 WYKONANIE MUZYCZNEGO PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO MOTYWY MUZYCZNE WYWODZĄCE SIĘ Z LUDOWYCH TRADYCJI POLSKICH W RAMACH ZADANIA.
553/KL/18 2018-10-02 ICT INTERNATIONAL SP. Z O. O.
11384,50 TRANSPORT DZIEŁ SZTUKI Z VALLADOLID DO LUBLINA DO 12.10.2018 R. - WYSTAWA ZBIOROWA CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
502/ZSS/18 2018-10-02 GRAFFORMA GRZEGORZ MAZUR
590,40 DRUK ZAPROSZEŃ NA SPOTKANIE Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO", KTÓRY JEST DOFINANSOWANY Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
310/GM/18 2018-10-02 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. ALTANOWA 8 LUBLIN
474,00 UMOWA NR: 105/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, POLIGONOWA DZIERŻAWY - MIEJSCA POSTOJOWE.
550/KL/18 2018-10-02 MARCIN KRÓL
875,00 WYKONANIE MUZYCZNEGO PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO MOTYWY MUZYCZNE WYWODZĄCE SIĘ Z TRADYCJI ŻYDOWSKICH W RAMACH ZADANIA.
317/OR/18 2018-10-02 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 16/OR/18 Z 2 LUTEGO 2018 R., DOT. ZMIANY OZNACZENIA WYKONAWCY UMOWY.
300/GM/18 2018-10-02 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
5535,00 WYKONANIE 10 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI, W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
551/KL/18 2018-10-02 ANITA RESZKA
875,00 WYKONANIE MUZYCZNEGO PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO MOTYWY MUZYCZNE WYWODZĄCE SIĘ Z TRADYCJI ROMSKICH W RAMACH ZADANIA.
143/OŚ/18 2018-10-02 ELŻBIETA SKRZYPEK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 92/OŚ/18 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
504/OR/18 2018-10-01 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
2600,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW, WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT 2000 W ZAKRESIE HARMONOGRAMU REALIZACJI UMÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ
609/OR/18 2018-10-01 KATARZYNA ZIELONKA
1000,00 PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAKUPÓW W ZAKRESIE SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
95/KP/18 2018-10-01 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WSPÓLNEJ ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII "LUBLIN 1939-1944".
487/ZSS/18 2018-10-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I/LUB GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I/LUB ICH OPIEKUNÓW Z SYNDROMEM ALKOHOLOWEGO ZESPOŁU PŁODOWEGO (FASD).
510/ST/18 2018-10-01 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
3540,00 ARANŻACJA POMIESZCZEŃ NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ.
162/PN/18 2018-10-01 MBM - FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO-BADAWCZO-BUDOWLANA SP. Z O.O.
45510,00 WYKONANIE BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH, OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ BASZTY GOTYCKIEJ ORAZ UZYSKANIE POZWOLENIA KONSERWATORSKIEGO I POZWOLENIA NA BUDOWĘ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTOR
503/OR/18 2018-10-01 DANUTA SZYMANIK
2600,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
316/OR/18 2018-10-01 FIRMA HANDLOWA BELMET-1 RYSZARD GRUDZIŃSKI
4649,40 NAJEM LOKALI BIUROWO-UŻYTKOWYCH NA III KONDYGNACJI NIERUCHOMOŚCI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 134 M2 PRZY UL. KOWALSKIEJ 4. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 3296,40 ZŁ BRUTTO A KOSZT SPRZĄTANIA 1353,00 ZŁ.
505/OR/18 2018-10-01 EWA PLESZ
2600,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
507/OR/18 2018-10-01 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
2600,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2018 R., W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
94/KP/18 2018-10-01 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
14300,00 WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PROJEKTU "JUTRONAUCI 2018 - SPOTKANIA NA ŻYWO".
506/OR/18 2018-10-01 BEATA PIEKNIAK
2600,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10. 2018 R., W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
509/ST/18 2018-10-01 PAWEŁ BATYRA
7000,00 OPRACOWANIA GRAFICZNE OPRACOWAŃ TURYSTYCZNYCH WRAZ ZE SKŁADEM ORAZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE IDEI UMOŻLIWIAJĄCEJ USPÓJNIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT DS. TURYSTYKI.
486/ZSS/18 2018-10-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I/LUB GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I/LUB ICH OPIEKUNÓW Z SYNDROMEM ALKOHOLOWEGO ZESPOŁU PŁODOWEGO (FASD).
198/OR/18 2018-10-01 MICHAŁ KALINOWSKI
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 70 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
508/OR/18 2018-10-01 KAROLINA STACHYRA
2600,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM I PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU, W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
511/ST/18 2018-10-01 TAMETOMO MICHAŁ MAZUREK
6986,40 OPRACOWANIE TŁUMACZENIA TEKSTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI NA J. ANGIELSKI.
144/OŚ/18 2018-10-01 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 130/OŚ/15 ZMIENIAJĄCY LOKALIZACJĘ SKŁADOWANIA ODPADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH.
145/OŚ/18 2018-10-01 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 71/OŚ/18 ZMIANIAJĄCY LOKALIZACJĘ SKŁADOWANIA ODPADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH.
96/IT/18 2018-10-01 COIG
249690,00 WDROŻENIE MODUŁÓW FK I HR W JEDNOSTKACH.
502/OR/18 2018-10-01 BEATA WALENCIK
3600,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W BANKU, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W
301/GM/18 2018-10-01 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
14760,00 WYKONYWANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 50 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANIC
124/SOI/18 2018-10-01 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE EKOLOGICZNA ENERGIA I PALIWA
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY 82/SOI/18.
89/GK/18 2018-10-01 GARDEN CONCEPT ARTUR LITWIN
7255,77 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH NA TERENY ZIELONE NALEŻĄCE DO GMINY LUBLIN.
97/IT/18 2018-10-01 COIG
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
133/OW/18 2018-10-01 PPH "STANLAB" SP. J. P. MĄCZKA, K. BRYDA
3485,39 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPE
37/MAZ/18 2018-10-01 EMPORA PAWEŁ DOŁGAN
89900,00 WYKONANIE DWÓCH SKWERÓW WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WZDŁUŻ UL. KUNICKIEGO W LUBLINIE.
91/IT/18 2018-10-01 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1476,00 USŁUGA TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POLSKI JĘZYK MIGOWY.
92/IT/18 2018-10-01 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
2952,00 TRANSMISJA DANYCH W RELACJI KOWALSKA 4 - WIENIAWSKA 14.
513/ST/18 2018-10-01 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
13587,90 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MAT. PROMOCYJNYCH DLA GMINY LUBLIN.
497/ST/18 2018-09-28 LUBELSKA UNIA SPORTU
10000,00 NABÓR DO SEKCJI LEKKOATLETYCZNEJ.
292/GM/18 2018-09-28 MARIUSZ WIŚNIEWSKI
WĘCŁAWSKA-WIŚNIEWSKA EDYTA
0,00 POROZUMIENIE - ZGODA SKARBU PAŃSTWA NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM NA DZIAŁCE NR 120 (OBR. 34, ARK. 2) POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE WIATROŁAPU PRZY WEJŚCIU DO KAMIENICY POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY PLACU KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETK
166/IR/18 2018-09-28 EURO-DIRECT CONSULTING
23985,00 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE", DOT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6, UL. CZWARTAKÓW 11, BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH, UL. ZEMBORZY
168/IR/18 2018-09-28 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 88/IR/18 Z DNIA 25.06.2018 R. DOT. PRZEBUDOWY DEPTAKA - PRZESUNIĘCIE TERMINU PEŁNIENIA NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ ZADANIA DO DNIA 28.02.2019 R.
494/ST/18 2018-09-28 AKADEMIA KARATE DANIELA IWANKA
4000,00 MIEDZYNARODOWY FESTIWAL SPORTÓW I SZTUK WALKI.
122/SOI/18 2018-09-28 DOROTA WOLIŃSKA
5984,00 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU MAKING-CITY W RAMACH HORYZONT 2020.
123/SOI/18 2018-09-28 SZYMON HOROSIEWICZ
5984,00 PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SMART CITY.
496/ST/18 2018-09-28 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
9500,00 UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O SPORTOWYCH DZIEJACH LUBLINA I LUBELSZCZYZNY POPRZEZ ORGANIZACJE WYSTAW: LUBELSCY OLIMPIJCZYCY, PIŁKARSKIE TRADYCJE LUBLINA, KRÓLOWA SPORTU NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W LUBLINIE.
569/OR/18 2018-09-28 ANNA BUKOWSKA
3000,00 OPINIOWANIE I WERYFIKACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM PROJEKTÓW UMÓW ZAWIERANYCH NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW, UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W DNIU 21.10.2018 R
132/OW/18 2018-09-28 KAROL SITARZ FIZJOACTIV
3000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ANATOMII PALPACYJNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZ
164/IR/18 2018-09-28 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
13500,00 WYKONANIE PIĘCIU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE NR 17/1 PRZY UL. SKAUTÓW W LUBLINIE (ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM).
169/IR/18 2018-09-28 "LENMAR" MARCIN LENARD
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 126/IR/18 (DOT. ŚCIEŻKA ZDROWA, UL. HUSARSKA) Z DNIA 6.08.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA ROBÓT DO DNIA 19.10.2018 R.
299/GM/18 2018-09-28 PIOTR GAJOWIAK
389,35 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA DZ. NR 3/2 I 2 (OBR. 16, ARK.9) NA RZECZ PANA PIOTRA GAJOWIAKA.
493/ZSS/18 2018-09-27 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C.
7232,40 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, DRUK I DOSTAWA 1.500 SZTUK KALENDARZY ŚCIENNYCH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA LUBLIN NA 2019 R.
137/IR/18 2018-09-27 BUDIMEX S.A.
51660,00 BUDOWA NOWEJ ROZDZIELNICY W MIEJSCE STAREJ, ZNISZCZONEJ, ZLOKALIZOWANEJ W STUDNI ILUMINACYJNEJ NR 1 NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
494/ZSS/18 2018-09-27 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
40000,00 REALIZACJA BADAŃ ILOŚCIOWYCH W POPULACJI GENERALNEJ I WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POZWALAJĄCYCH OCENIĆ AKTUALNY STAN PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NARKOMANIĄ.
307/OR/18 2018-09-27 MAREK DUDEK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 180 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
284/GM/18 2018-09-27 TBV INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1000,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A TBV INVESTMENT SP. Z O.O. W SPRAWIE USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI NA RZECZ GMINY LUBLIN Z TYTUŁU LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN 400 ORAZ DN 300 NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁANOŚĆ TBV INVESTMENT SP
54/CA/18 2018-09-27 MARIUSZ MATERA
4000,00 PRZYGOTOWANIE, NAGŁOŚNIENIE I WYKONANIE AUTORSKIEGO KONCERTU PIEŚNI TRADYCYJNYCH I WOJENNYCH MARIUSZA MATERY I ZESPOŁU PRZYJACIELE W DNIU 1.10.2018 R.
497/ZSS/18 2018-09-27 CUKIERNIA ZBYSZEK ILONA KORYCKA
2000,00 USŁUGA CATERINGOWA NA POTRZEBY ZORGANIZOWANIA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ "DOPALACZE - DROGA DONIKĄD".
499/ZSS/18 2018-09-27 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 329/ZSS/18 - SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE.
308/OR/18 2018-09-27 MAREK DUDEK
DUDEK MAREK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 181 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
161/PN/18 2018-09-27 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH "DELTA PARTNER"
24354,00 PRZEPROWADZENIE POWTÓRNEJ ANALIZY ORAZ OPRACOWANIE RAPORTU PT. "SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ORAZ IDENTYFIKACJA ZJAWISK PROBLEMOWYCH NA OBSZARZE UL. LUBARTOWSKIEJ I TERENIE DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE - POSUMOWANIE".
5/ON/18 2018-09-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
184,50 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ LICENCJI NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU.
88/GK/18 2018-09-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
472320,00 UMOWA POŻYCZKI NR 143/2018/P/OW NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "REMONT SZEŚCIU WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY (WYLOT 1, 3, 13), CZECHÓWKI (WYLOT 11), CZERNIEJÓWKI (WYLOT 22, 23)"
141/OŚ/18 2018-09-26 AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
28240,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
306/ST/18 2018-09-26 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
142/OŚ/18 2018-09-26 A I M PLUS MARIUSZ MATYJASZEK
10000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
549/KL/18 2018-09-26 TETYANA ZONGAYM
875,00 WYKONANIE MUZYCZNEGO PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO MOTYWY MUZYCZNE WYWODZĄCE SIĘ Z TRADYCJI UKRAIŃSKICH PODCZAS INTEGRACYJNEGO SPOTKANIA EDUKACYJNO-KULTURALNEGO SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ POLSKĄ, UKRAIŃSKĄ I ŻYDOWSKĄ.
314/ST/18 2018-09-26 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. VII MEMORIAŁ L. M. ROUPPERTA - JESIEŃ 2018.
127/OW/18 2018-09-26 JANUSZ PASTUSZUK
5796,00 DOSTAWA STROJÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA: "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
33/FE/18 2018-09-26 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. " REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LAT
34/FE/18 2018-09-26 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-1682871,12 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-20
286/GM/18 2018-09-26 WYCENTRUM RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY KAMIL POŻAROWSZCZYK
14040,00 WYKONANIE 26 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
287/GM/18 2018-09-26 WYCENTRUM RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY KAMIL POŻAROWSZCZYK
14065,00 WYKONANIE 29 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
90/IT/18 2018-09-26 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
966,00 DZIERŻAWA TORU ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI WIENIAWSKA 14 - PAŁAC PARYSÓW.
498/ZSS/18 2018-09-25 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY - "MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI" W DNIU 28.09.2018 R.
282/GM/18 2018-09-25 BARBARA KUFEL
44,00 UMOWA NR: 94/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
285/GM/18 2018-09-25 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1100,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 6/9, 6/10 I 6/11 (OBR. 43, ARK. 16), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ZE
130/OW/18 2018-09-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6060,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-202
352/ST/18 2018-09-25 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
16014,60 MODERNIZACJA I REMONT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE OSIEDLOWYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
496/ZSS/18 2018-09-25 IZABELA HANCZYN
1080,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
298/GM/18 2018-09-25 JOANNA POPKOWSKA
44,00 UMOWA NR: 102/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ BLASZANY.
303/GM/18 2018-09-25 PIOTR JĘDRZEJEWSKI
FUTYMA-JĘDRZEJEWSKA MAŁGORZATA
327,60 UMOWA NR: 1059/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ, POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA.
283/GM/18 2018-09-25 TERESA PIETRAS
PIETRAS JAN
129,60 UMOWA NR: 1058/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
481/ZSS/18 2018-09-24 STOWARZYSZENIEM RYSA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ.
485/ZSS/18 2018-09-24 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA.
493/ST/18 2018-09-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
6200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z KOSZYKÓWKI W ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH SP NR 28.
483/ZSS/18 2018-09-24 STOWARZYSZENIEM RYSA
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA.
489/ZSS/18 2018-09-24 JUMP XL LUBLIN SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS".
480/ZSS/18 2018-09-24 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ.
484/ZSS/18 2018-09-24 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA.
120/SOI/18 2018-09-24 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 115/SOI/18. ZWIĘKSZENIE KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 10 671,48 BRUTTO.
479/ZSS/18 2018-09-24 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ.
492/ST/18 2018-09-24 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 SZKOLENIE I UDZIAŁ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT.
93/KP/18 2018-09-24 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
15000,00 ORGANIZACJA SPEKTAKLU ULICZNEGO W WYKONANIU ZESPOŁU AZIMUTS Z NANCY (FRANCJA).
482/ZSS/18 2018-09-24 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA.
38/MAZ/18 2018-09-24 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
24892,00 WYKONANIE NASADZEŃ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON II.
163/IR/18 2018-09-24 ELCON ANDRZEJ ORZECHOWSKI
85000,00 WYKONANIE OŚWIETLENIA CIĄGÓW PIESZYCH NA OSIEDLU KARŁOWICZA (CZECHÓWKA GÓRNA KOLONIA DZIAŁKI 1/20 I 1/40) W LUBLINIE.
478/ZSS/18 2018-09-24 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ.
495/ST/18 2018-09-24 POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
9000,00 PROMOCJA MIASTA - UMIESZCZENIE BANERU REKLAMOWEGO NA STRONIE PZK.
297/GM/18 2018-09-24 WITOLD MYŚLIWIEC
44,00 UMOWA NR: 101/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ BLASZANY.
274/OR/18 2018-09-21 KAMIL GRUDZIEŃ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 146 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
112/OR/18 2018-09-21 MARIUSZ MUSIATOWICZ
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 191 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
125/OR/18 2018-09-21 JANUSZ MOCHNIEJ
290,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 204 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
264/OR/18 2018-09-21 KAROL CIECHOŃSKI
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 136 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
270/OR/18 2018-09-21 MAREK KOSICKI
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 142 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
281/OR/18 2018-09-21 ARTUR PRUS
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 154 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
283/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ GZIUT
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 156 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
286/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ WARTACZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 159 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
298/OR/18 2018-09-21 DAWID DUDA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 171 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
137/OR/18 2018-09-21 PRZEMYSŁAW CYBUL
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 9 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
138/OR/18 2018-09-21 SYLWIA FERENC
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 10 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
143/OR/18 2018-09-21 DARIUSZ KULIŃSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 15 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
146/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF NÓŻKA
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 18 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
150/OR/18 2018-09-21 GRZEGORZ SZAWUŁA
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 22 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
310/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF KRÓL
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 183 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
154/OR/18 2018-09-21 KRYSTIAN PIETRZAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 26 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
161/OR/18 2018-09-21 ANNA SKOCZEK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 33 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
163/OR/18 2018-09-21 MONIKA WOJTECZKO
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 35 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
181/OR/18 2018-09-21 MAREK DYBEK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 53 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
186/OR/18 2018-09-21 MONIKA FLIS
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 58 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
188/OR/18 2018-09-21 PIOTR DOBROWOLSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 60 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
195/OR/18 2018-09-21 MARZENA ŻURKOWSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 67 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
197/OR/18 2018-09-21 TOMASZ ZAWADZKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 69 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
199/OR/18 2018-09-21 ZBIGNIEW MAZUR
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 71 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
208/OR/18 2018-09-21 CEZARY DMOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 80 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
258/OR/18 2018-09-21 -- BARBARA TURSKA-PAPRZYCKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 130 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
203/OR/18 2018-09-21 GRZEGORZ SIEŃKO
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 75 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
205/OR/18 2018-09-21 JERZY KOLOWCA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 77 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
256/OR/18 2018-09-21 IWONA MIROSŁAW
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 128 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
136/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ MAZUREK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 8 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
149/OR/18 2018-09-21 MIROSŁAW SZEJDUK
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 21 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
234/OR/18 2018-09-21 MAŁGORZATA RODZIK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 106 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
242/OR/18 2018-09-21 AGNIESZKA ROZWADOWSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 114 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
246/OR/18 2018-09-21 BARTŁOMIEJ OSTROUCH
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 118 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
303/OR/18 2018-09-21 MACIEJ ADACH
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 176 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
159/PN/18 2018-09-21 PIOTR SZOSTAK
1600,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POLSKI, PRZEPROWADZONA W LUBLINIE W DNIACH 23-25 WRZEŚNIA 2018 R. W RAMACH II BLOKU WARSZTATÓW EKSPERCKICH "EUROPEJSKIE STANDARDY ZARZ
139/OR/18 2018-09-21 DOROTA EWERT
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 11 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
166/OR/18 2018-09-21 AGNIESZKA PERSJANOW
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 38 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
168/OR/18 2018-09-21 DARIUSZ KOMOROWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 40 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
109/OR/18 2018-09-21 JACEK KACZKOWSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 188 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
116/OR/18 2018-09-21 WALDEMAR NALBERSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 195 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
124/OR/18 2018-09-21 DARIUSZ KOMOROWSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 203 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
126/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 205 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
279/OR/18 2018-09-21 ROBERT KURSA
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 152 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
280/OR/18 2018-09-21 TOMASZ WOJTYŁA
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 153 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
291/OR/18 2018-09-21 TADEUSZ SZYDŁOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 164 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
302/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ STEFAŃSKI
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 175 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
309/OR/18 2018-09-21 PRZEMYSŁAW DZIDA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 182 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
292/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ CHOJAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 165 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
567/KL/18 2018-09-21 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
2460,00 OPŁATA ZAIKS - UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA - ZA WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU PT. "KRZYŻ I ORZEŁ".
129/OR/18 2018-09-21 JANUSZ MOCHNIEJ
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 1 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
130/OR/18 2018-09-21 MACIEJ ZIEGLER
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 2. W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
4/ON/18 2018-09-21 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
4929,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA ZORGANIZOWANIA GALI "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE.
131/OR/18 2018-09-21 DOROTA HASIAK-ZAWADZKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 3 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
133/OR/18 2018-09-21 ANDRZEJ SADOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 5 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
213/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF SZCZERBA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 85 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
156/OR/18 2018-09-21 ADAM CIEPAŁOWICZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 28 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
185/OR/18 2018-09-21 WERONIKA DREWNIAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 57 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
192/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF SZAWARA
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 64 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
200/OR/18 2018-09-21 MIROSŁAWA PAWĘZKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 72 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
202/OR/18 2018-09-21 DAMIAN KWIATKOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 74 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
209/OR/18 2018-09-21 MARCIN MACHULAK
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 81 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
257/OR/18 2018-09-21 TOMASZ MACIĄG
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 129 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
547/KL/18 2018-09-21 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA SZTUKI "CORO.PL"
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS VOCAL FESTIVAL 2018 ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 26-30 WRZEŚNIA 2018 R. W MUNSTER, POLEGAJĄCEJ NA: 1) DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WŚRÓD UCZESTNIKÓW VOCAL FESTIVALU MIASTA LUBLIN W
148/OR/18 2018-09-21 DARIUSZ CIEŚLA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 20 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
211/OR/18 2018-09-21 KATARZYNA SZYMAŃSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 83 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
232/OR/18 2018-09-21 ŁUKASZ PIÓROWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 104 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
254/OR/18 2018-09-21 PRZEMYSŁAW RACHWAŁ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 126 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
490/ST/18 2018-09-21 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 18/ST/18 KU AZS UMCS - ZMIANA KOSZTORYSU.
152/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ MIROSŁAW
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 24 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
162/OR/18 2018-09-21 ANNA SKOCZEK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 34 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
164/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 36 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
180/OR/18 2018-09-21 JACEK DANIEL
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 52 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
182/OR/18 2018-09-21 MARCIN DĘBIŃSKI
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 54 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
183/OR/18 2018-09-21 RENATA WRÓBLEWSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 55 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
201/OR/18 2018-09-21 DAMIAN KWIATKOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 73 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
261/OR/18 2018-09-21 ROBERT WCISEŁ
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 133 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
315/ST/18 2018-09-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IV REGATY O ZŁOCISTEGO CEBULARZA.
117/OR/18 2018-09-21 ADAM KAWKA
275,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 196 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
122/OR/18 2018-09-21 MAŁGORZATA ILNICKA
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 201 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
268/OR/18 2018-09-21 NORBERT CIESIELKA
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 140 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
282/OR/18 2018-09-21 ARTUR PRUS
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 155 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
299/OR/18 2018-09-21 RADOSŁAW KOPIŃSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 172 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
313/OR/18 2018-09-21 KAMIL SICZEK
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 186 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
304/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ STEFAŃSKI
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 177 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
144/OR/18 2018-09-21 JÓZEF SULOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 16 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
145/OR/18 2018-09-21 TOMASZ IDZIKOWSKI
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 17 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
212/OR/18 2018-09-21 EWA SZARUGA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 84 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
214/OR/18 2018-09-21 PIOTR DROZD
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 86 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
215/OR/18 2018-09-21 AGATA MRUGAŁA
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 87 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
219/OR/18 2018-09-21 RENATA KOHUT
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 91 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
221/OR/18 2018-09-21 WALDEMAR STACHURA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 93 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
222/OR/18 2018-09-21 WALDEMAR STACHURA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 94 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
227/OR/18 2018-09-21 KAROL WILK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 99 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
231/OR/18 2018-09-21 PIOTR PILIPCZUK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 103 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
233/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF JANKOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 105 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
238/OR/18 2018-09-21 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 110 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
169/OR/18 2018-09-21 DOMINIK ŁOLIK
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 41 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
111/OR/18 2018-09-21 TOMASZ GRĄDZIEL
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 190 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
115/OR/18 2018-09-21 KRZYSZTOF TOŚ
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 194 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
118/OR/18 2018-09-21 ANDRZEJ BASAK
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 197 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
266/OR/18 2018-09-21 MAGDALENA WYSŁOCKA-KRZYSZCZAK
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 138 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
267/OR/18 2018-09-21 PIOTR STĘPIEŃ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 139 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
272/OR/18 2018-09-21 KONRAD BARYŁA
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 144 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
289/OR/18 2018-09-21 JOANNA PONIATOWSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 162 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
290/OR/18 2018-09-21 AGNIESZKA ANGELLONI-HARGOT
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 163 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
294/OR/18 2018-09-21 JANUSZ ZIELIŃSKI
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 167 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
300/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ KALISZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 173 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
259/OR/18 2018-09-21 KINGA TOPYŁO
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 131 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
170/OR/18 2018-09-21 DOMINIK ŁOLIK
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 42 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
172/OR/18 2018-09-21 SEBASTIAN KOSOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 44 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
176/OR/18 2018-09-21 ANDRZEJ BASAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 48 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
120/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ STEFAŃSKI
290,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 199 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
207/OR/18 2018-09-21 MARTA MACHULAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 79 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
187/OR/18 2018-09-21 GRZEGORZ BUDZYŃSKI
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 59 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
191/OR/18 2018-09-21 TOMASZ GAJ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 63 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
194/OR/18 2018-09-21 JACEK PIESIAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 66 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
204/OR/18 2018-09-21 MAGDALENA NIEMCZUK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 76 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
167/OR/18 2018-09-21 KONRAD KOZYSA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 39 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
249/OR/18 2018-09-21 PIOTR ŻURAWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 121 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
108/OR/18 2018-09-21 MAGDALENA GLINKA
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 187 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
114/OR/18 2018-09-21 PIOTR ZAKRZEWSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 193 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
121/OR/18 2018-09-21 RENATA KOHUT
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 200 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
262/OR/18 2018-09-21 AGNIESZKA CHARACHAJCZUK
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 134 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
216/OR/18 2018-09-21 WALDEMAR STACHURA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 88 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
217/OR/18 2018-09-21 ARTUR OSTROWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 89 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
237/OR/18 2018-09-21 ADRIAN SZYSZ
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 109 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
251/OR/18 2018-09-21 MAREK MISIURA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 123 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
206/OR/18 2018-09-21 BEATA SAK-ŁAPIŃSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 78 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
127/OR/18 2018-09-21 TOMASZ DWORAK-BAHAN
275,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 206 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
263/OR/18 2018-09-21 ANNA MIKUŁA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 135 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
277/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ STASIECZEK
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 149 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
314/OR/18 2018-09-21 "COMMTRONIX" WOJCIECH WAJCHT
315,00 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW OPERATORA INFORMATYCZNEGO OKW NR 151 W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
285/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ AGRES
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 158 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
287/OR/18 2018-09-21 IWONA DROZDOWSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 160 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
297/OR/18 2018-09-21 MIROSŁAW PIETRAŚ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 170 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
586/OR/18 2018-09-21 LESZEK SIEŃKO
1000,00 DORĘCZANIE I PODPISYWANIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA WYBORCY NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
311/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ KALISZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 184 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
132/OR/18 2018-09-21 MAREK SKRZYPIEC
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 4 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
134/OR/18 2018-09-21 GRZEGORZ GONTARZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 6 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
135/OR/18 2018-09-21 IWONA DOMIN
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 7 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
141/OR/18 2018-09-21 MARIA KRUPA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 13 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
142/OR/18 2018-09-21 MATEUSZ ADAMSKI
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 14 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
151/OR/18 2018-09-21 JUSTYNA MALINOWSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 23 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
220/OR/18 2018-09-21 GRZEGORZ TOMCZYK
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 92 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
175/OR/18 2018-09-21 MIROSŁAW KAPICA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 47 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
312/OR/18 2018-09-21 KAMIL SICZEK
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 185 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
223/OR/18 2018-09-21 NORBERT KASPRZAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 95 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
224/OR/18 2018-09-21 MARCIN SKWARZYŃSKI
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 96 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
228/OR/18 2018-09-21 MARCIN ELJASZUK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 100 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
236/OR/18 2018-09-21 PIOTR SMALIRA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 108 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
243/OR/18 2018-09-21 SŁAWOMIR OLCHOWY
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 115 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
247/OR/18 2018-09-21 BARTŁOMIEJ OSTROUCH
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 119 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
178/OR/18 2018-09-21 PIOTR WÓJCIK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 50 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
241/OR/18 2018-09-21 MATEUSZ GAJOS
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 113 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
244/OR/18 2018-09-21 KAMIL PYDA
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 116 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
252/OR/18 2018-09-21 JANUSZ CIOCZEK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 124 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
158/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ MAKOWSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 30 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
123/OR/18 2018-09-21 MAREK KOSICKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 202 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
260/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ JUDZIŃSKI
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 132 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
253/OR/18 2018-09-21 ROBERT WCISEŁ
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 125 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
255/OR/18 2018-09-21 ANETA SKASSA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 127 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
160/OR/18 2018-09-21 ANETA SKASSA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 32 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
189/OR/18 2018-09-21 MAGDALENA MODRZYŃSKA
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 61 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
113/OR/18 2018-09-21 WOJCIECH KRZACZEK
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 192 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
119/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ NOWAKOWSKI
245,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 198 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
269/OR/18 2018-09-21 ZBIGNIEW ŁĘCKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 141 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
271/OR/18 2018-09-21 DOROTA OSTROUCH
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 143 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
273/OR/18 2018-09-21 MAREK KOSICKI
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 145 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
276/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ STASIECZEK
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 148 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
278/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ BIEŃKO
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 150 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
288/OR/18 2018-09-21 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 161 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
171/OR/18 2018-09-21 TOMASZ GĘBAŁA
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 43 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
174/OR/18 2018-09-21 MARCIN CZERNIAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 46 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
295/OR/18 2018-09-21 MAREK RADKIEWICZ
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 168 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
296/OR/18 2018-09-21 ADAM SZMYDKI
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 169 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
306/OR/18 2018-09-21 ŁUKASZ BOCHNIAK
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 179 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
301/OR/18 2018-09-21 MIROSŁAW PIETRAŚ
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 174 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
305/OR/18 2018-09-21 DARIUSZ ŁASZKIEWICZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 178 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
2/ON/18 2018-09-21 MAŁGORZATA ORŁOWSKA
800,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST POPROWADZENIE UROCZYSTEJ GALI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W GODZINACH 12.00-14.00.
140/OR/18 2018-09-21 PIOTR KUŚMIERZAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 12 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
147/OR/18 2018-09-21 MICHAŁ WÓJCIK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 19 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
218/OR/18 2018-09-21 TOMASZ TKACZYK
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 90 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
225/OR/18 2018-09-21 GRZEGORZ SADOWSKI
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 97 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
226/OR/18 2018-09-21 WOJCIECH GOLUS
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 98 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
239/OR/18 2018-09-21 JUSTYNA SIM
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 111 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
173/OR/18 2018-09-21 MARCIN CZERNIAK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 45 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
177/OR/18 2018-09-21 JOLANTA JURKOWSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 49 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
3/ON/18 2018-09-21 JOLANTA SIP
1500,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST ZORGANIZOWANIE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ NA RZECZ ZLECENIODAWCY WYSTĘPU ARTYSTYCZNEGO DUETU (BŁĘDOWSKI&BUTRYM) Z UTWORAMI ZESPOŁU THE BEATLES PODCZAS GALI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 26 WRZEŚNIA 2
240/OR/18 2018-09-21 MAGDALENA PRAJEL
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 112 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
245/OR/18 2018-09-21 MACIEJ ABRAMOWICZ
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 117 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
248/OR/18 2018-09-21 ANDRZEJ WASIL
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 120 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
159/OR/18 2018-09-21 MAREK GIELARA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 31 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
190/OR/18 2018-09-21 PIOTR DOBROWOLSKI
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 62 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
196/OR/18 2018-09-21 MARZENA ŻURKOWSKA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 68 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
179/OR/18 2018-09-21 JACEK MARKOWICZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 51 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
184/OR/18 2018-09-21 JAKUB NASTAJ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 56 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
193/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ PYC
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 65 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
210/OR/18 2018-09-21 JANUSZ PODGAJNY
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 82 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
110/OR/18 2018-09-21 MAREK SKRZYPIEC
290,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 189 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
265/OR/18 2018-09-21 PAWEŁ CHARKOWSKI
345,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 137 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
275/OR/18 2018-09-21 EWELINA FRANCKIE
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 147 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
284/OR/18 2018-09-21 KAZIMIERZ FIRSZT
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 157 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
293/OR/18 2018-09-21 ADAM SZMYDKI
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 166 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
229/OR/18 2018-09-21 ANNA HARABIN
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 101 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
230/OR/18 2018-09-21 MACIEJ KOWALCZYK
360,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 102 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
235/OR/18 2018-09-21 MAŁGORZATA RODZIK
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 107 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
250/OR/18 2018-09-21 JANUSZ CIOCZEK
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 122 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
153/OR/18 2018-09-21 ŁUKASZ JANCZARA
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 25 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
155/OR/18 2018-09-21 ADAM CIEPAŁOWICZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 27 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
157/OR/18 2018-09-21 ROBERT KRÓL
330,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 29 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
165/OR/18 2018-09-21 IWONA WILKOSZ
315,00 OPERATOR INFORMATYCZNY OKW NR 37 W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
113/OW/18 2018-09-20 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
68000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W EDUKACJI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
121/OW/18 2018-09-20 GREGORJAN PAULINA KILIAN
5035,01 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - FIZYKA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
112/OW/18 2018-09-20 BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH I SZKOLEŃ SŁAWOMIR OLSZOWSKI
0,00 UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁA
147/PN/18 2018-09-20 ALIM ALIIEV
180,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW.
148/PN/18 2018-09-20 TATIANA GUSHCHINA
200,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW.
156/PN/18 2018-09-20 MYKHAILO KAPUSTIAN
1100,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
154/PN/18 2018-09-20 MARINA HULIA
400,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
146/PN/18 2018-09-20 PAWEŁ KOWAL
500,00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU ORAZ UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW PROJEKT: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
149/PN/18 2018-09-20 ALEXANDRE KUKHIANIDZE
3350,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW.
150/PN/18 2018-09-20 PIOTR KRAUCHANKA
1500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU OTWIERAJĄCYM W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW PROJEKT "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
153/PN/18 2018-09-20 MARTIN GUILLERMO RAMIREZ
1900,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW PROJEKT "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
152/PN/18 2018-09-20 NATALIA GMURKOWSKA
1500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
32/FE/18 2018-09-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-4483721,39 ANEKS NR 4 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMNIEJSZE
489/ST/18 2018-09-20 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
0,00 AKTYWNY UCZEŃ - AKTUALIZACJA KOSZTORYSU.
158/PN/18 2018-09-20 AGIT AGNIESZKA RYDZ
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR 100/PN/18 Z DNIA 31.08.2018 R.
141/PN/18 2018-09-20 JULITA RYBCZYŃSKA
1100,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
157/PN/18 2018-09-20 ARTEM KHARCHENKO
1100,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
274/GM/18 2018-09-20 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
39200,00 WYKONANIE 56 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU LUB WSPÓŁUŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH - W CELU AKTUALIZACJI
296/GM/18 2018-09-20 GAWDZIK JOLANTA
44,00 UMOWA NR: 100/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ BLASZANY.
134/PN/18 2018-09-20 MARYJA ŁUCEWICZ - NAPAŁKOW
150,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
140/OŚ/18 2018-09-20 APTEKA ŹRUBEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
1,06 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. TARASOWEJ 3.
548/KL/18 2018-09-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1353,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW.
110/OW/18 2018-09-20 BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH I SZKOLEŃ SŁAWOMIR OLSZOWSKI
111280,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMO
137/PN/18 2018-09-20 ELŻBIETA PŁASZCZYK
2600,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
111/OW/18 2018-09-20 SZKOŁA PODSTAWOWA IM ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W LUBLINIE
38583,00 UMOWA NA PRZEKAZANIE DOTACJI NA WYPOSAŻENIE W POMOCE DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (BIOLOGIA, GEOGRAFIA, FIZYKA).
276/GM/18 2018-09-20 BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
2755,20 WYKONANIE 7 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW
136/PN/18 2018-09-20 YVONNE MEYER
1400,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
155/PN/18 2018-09-20 IRYNA ITANI
180,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
151/PN/18 2018-09-20 MIROSŁAW FILIPOWICZ
1050,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
143/PN/18 2018-09-20 ANDRZEJ SKÓRSKI
1000,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
140/PN/18 2018-09-20 EWA ROMANOWSKA
500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
138/PN/18 2018-09-20 MAREK RADZIWON
370,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
273/GM/18 2018-09-20 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1200,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 238/4 (OBR. 62, ARK. 9), ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ BUDYNKIEM NIEMIESZKALNYM, POŁOŻONA
145/PN/18 2018-09-20 HANNA ZAREMBA - KOSOVYCH
1550,00 UDZIAL W CHARAKTERZE PRELEGENTA W PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW PROJEKT: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
144/PN/18 2018-09-20 ANDRZEJ SKÓRSKI
1000,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 25.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
116/OW/18 2018-09-20 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
1834,00 DOSTAWA PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
491/ST/18 2018-09-20 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 164/ST/18 DOT. AKTUALIZACJI KOSZTORYSU.
142/PN/18 2018-09-20 IVAN SHCHADRANOK
650,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
139/PN/18 2018-09-20 EWA ROMANOWSKA
500,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
135/PN/18 2018-09-20 ALICJA MAGIERA
1150,00 UCZESTNICTWO W CHARAKTERZE PRELEGENTA PANELU W DNIU 24.09.2018 R. PODCZAS KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
275/GM/18 2018-09-20 BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
6297,60 WYKONANIE 16 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
272/GM/18 2018-09-19 INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI
4500,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA DZ. NR 6/1 I 6/2 (OBR. 18, ARK. 15) PRZY UL. JACZEWSKIEGO 2 NA RZECZ INSTYTUTU MEDYCYNY WSI.
115/OW/18 2018-09-19 PROFESJONALNE SYSTEMY AUTOMATYKI SŁAWOMIR BADOCHA
5400,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA FALOWNIKÓW W UKŁADACH NAPĘDOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
491/ZSS/18 2018-09-19 PRIMA LESZEK GĘCA
2460,00 PRZEPROWADZENIE AKCJI PROZDROWOTNEJ PT. "MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI" ORGANIZOWANEJ PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN W DNIU 28 WRZEŚNIA 2018 R.
553/OR/18 2018-09-19 DOROTA KUNA
4000,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z OSOBAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA W ZAKRESIE WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH DOTYCZĄCYCH WYBORÓW, PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PIT W ZWIĄZKU Z WYBOR
546/KL/18 2018-09-19 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TRYPTYK POLSKI. KONCERT NIEPODLEGŁOŚCI - UMOWA NR 546/KL/18 Z DNIA 19.09.2018 R. - DOTACJA 10 000 ZŁ.
527/KL/18 2018-09-19 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
3000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT: "AKTYWNI I KREATYWNI. PUBLIKACJA PREZENTUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH NA LUBELSZCZYŹNIE".
555/OR/18 2018-09-19 EWELINA RABIŃSKA-ROLEK
1200,00 PRZYGOTOWANIE KORESPONDENCJI I DOKUMENTACJI ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DO SPRAW WYBORÓW, UDZIALENIA INFORMACJI W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYBORÓW SMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
118/OW/18 2018-09-19 PROFESJONALNE SYSTEMY AUTOMATYKI SŁAWOMIR BADOCHA
6000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W ZAKRESIE TECHNIK NAPĘDOWYCH Z ZASTOSOWANIEM FALOWNIKÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
550/OR/18 2018-09-19 DOROTA BARTOŃ
600,00 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DO SPRAW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
117/OW/18 2018-09-19 PROFESJONALNE SYSTEMY AUTOMATYKI SŁAWOMIR BADOCHA
4800,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODSTAW TECHNIKI NAPĘDOWEJ Z ZASTOSOWANIEM FALOWNIKÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
554/OR/18 2018-09-19 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
4000,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z OSOBAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA W ZAKRESIE WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH DOTYCZĄCYCH WYBORÓW, PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PIT W ZWIĄZKU Z WYBOR
114/OW/18 2018-09-19 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
2500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE AUDITOR WEWNĘTRZNY HACCP DLA 1 NAUCZYCIELA KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODZIE PIEKARZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEG
25/PS/18 2018-09-18 FUNDACJA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ
1500,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 23/PS/18 Z DNIA 14.09.2018 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MOBILNY LUBLIN.
28/MKZ/18 2018-09-18 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
5000,00 OPRACOWANIE OPINII KONSTRUKCYJNO - MYKOLOGICZNEJ MURU PRZYCMENTARNEGO.
158/IR/18 2018-09-18 BOXBOX ARCHITEKCI KRZYSZTOF ŁOPUCKI MICHAŁ RAKOWSKI S.C.
24600,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA REMONT MAŁEJ NIECKI BASENU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE PRZY UL. PODZAMCZE 9, WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
542/KL/18 2018-09-18 WYDAWNICTWO CZELEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4500,00 WYKONANIE UŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS KONGRESU CHIRURGII MINIMALNIE INWAZYJNEJ ODBYWAJĄCEGO SIE W DNIACH 27-29.09.2018 W LUBLINIE
106/OR/18 2018-09-18 "IMPLEX" HALINA SZYMANIAK-OSEK
20172,00 DOSTAWA URN WYBORCZYCH NA POTRZEBY ORGANIZACJI WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORAZ W WYBORACH PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
278/GM/18 2018-09-18 MARIA POPEK
129,60 UMOWA NR: 1055/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
161/IR/18 2018-09-18 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DZIEŃ 31.10.2018 R.
316/ST/18 2018-09-18 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE. ORGANIZACJA XXVII MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINISIATKÓWKI.
27/MKZ/18 2018-09-18 KRZYSZTOF MADEJSKI
0,00 MONTAŻ BELEK STROPOWYCH, REKONSTRUKCJA JEDNEJ BELKI, REKONSTRUKCJA KOMINKA W KAMIENICY RYNEK 6.
488/ST/18 2018-09-18 MAGDALENA KASPRZYK-CHEVRIAUX
1500,00 KOMPLEKSOWA REALZIACJA PANELU TURYSTYCZNEGO PT. KULINARNY WYMIAR PODRÓŻY - KIEW.
545/KL/18 2018-09-18 ROMUALDA PRZYŁUSKA
17000,00 USŁUGA ORGANIZACJI WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH ZADANIA PT. "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSC PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW" REALIZOWANEGO DZIĘKI DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W RAMACH MODUŁU EDUKACYJNEGO RZ
295/GM/18 2018-09-18 CRH ŻAGIEL MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1500,04 UMOWA NR: 99/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW.
543/KL/18 2018-09-18 PIOTR CHILIMONIUK
5500,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO KONCERTU NA OSIEDLOWYM FESTYNIE RADY DZIELNICY ZEMBORZYCE W RAMACH OBCHODZONEJ W BIEŻĄCYM ROKU ROCZNICY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. KONCERT ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 WRZEŚNIA 2018 R. NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ N
539/KL/18 2018-09-18 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
10000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, ŻYWI I UMARLI - KONTYNUACJA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
538/KL/18 2018-09-18 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LET'S DANCE ZOFIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
162/IR/18 2018-09-18 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 70/IR/18 Z DNIA 30.05.2018 R. NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DWÓCH PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU TRAWIASTYM W DOLINIE BYSTRZYCY, PRZY UL. MEDALIONÓW W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI USTALA SIĘ DO DNIA 25.10.2018 R.
122/OW/18 2018-09-18 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
6639,03 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - MAP I GLOBUSÓW W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 201
541/KL/18 2018-09-18 RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA WIERZY PAŃSKIEJ
15000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU CHÓRU I ORKIESTRY KAMERALNEJ IUBILAEUM W IZRAELU I PALESTYNIE PODCZAS PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.
280/GM/18 2018-09-17 PIOTR GORDZIEJKO
44,00 UMOWA NR: 93/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
90/KP/18 2018-09-17 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
2220,00 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
58/MZON/18 2018-09-17 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI MZON W TYM ZAWIADOMIEŃ O ODBIORZE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
160/IR/18 2018-09-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
32932,02 UMOWA NR 18-C0/UP/00098 DOTYCZĄCA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH, LUBLIN, UL. DWORCOWA, DZ. NR 37/7.
92/KP/18 2018-09-17 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3843,75 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
119/SOI/18 2018-09-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
12004,80 WSPÓŁPRACA DOTYCZĄCA IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU POLITOLOGII PT. "PAŃSTWO W CZASACH ZMIANY".
159/IR/18 2018-09-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
32932,02 UMOWA NR 18-C0/UP/00097 DOTYCZĄCA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO, LUBLIN UL. DWORCOWA, DZ. NR 37/7.
89/IT/18 2018-09-17 STOWARZYSZENIE "SIŁA W INNOWACJI"
85000,00 USŁUGA EKSPERCKA DO PROJEKTU "BUDOWA I ROZBUDOWA E-USŁUG W GMINIE LUBLIN".
84/GK/18 2018-09-17 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
133509,49 WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH POLEGAJĄCYCH NA LIKWIDACJI DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
490/ZSS/18 2018-09-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1968,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZAPEWNIENIEM PROJEKCJI FILMU PT. "LĘK WYSOKOŚCI " I NAGŁOŚNIENIA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R. PRZEDMIOT UMOWY REALIZOWANY ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO" WSPÓŁFINANSOWANYM
125/OW/18 2018-09-17 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
8887,98 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - PRZYRZĄDY OPTYCZNE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA
300/ST/18 2018-09-14 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. 2 PÓŁMARATON LUBELSKI.
133/PN/18 2018-09-14 COIG
439645,05 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU KSAT W ZAKRESIE OBSŁUGI PODATKÓW, OPŁAT... W RAMACH REALIZACJI "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY..."
510/OR/18 2018-09-14 MARTA BANACH
1936,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 71-78
526/OR/18 2018-09-14 DANIEL PAWLIKOWSKI
1804,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 88-97
515/OR/18 2018-09-14 ANNA BULIŃSKA
2024,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 102-109
513/OR/18 2018-09-14 GRZEGORZ SZUST
1804,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 122-128, 13
518/OR/18 2018-09-14 MAGDALENA WLAZŁO
2013,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 157-165, 18
524/OR/18 2018-09-14 ŻANETA PAWLIK
1980,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 1-3, 98-101
537/KL/18 2018-09-14 BARTOSZ WÓJCIK
330,00 KOREKTA MAX. 20 STRON TEKSTU DO ANGIELSKIEJ WERSJI KATALOGU EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ".
4/BK/18 2018-09-14 GETIN NOBLE BANK S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY KREDYTOWEJ NR 2989/BK/2008 (100.075) Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2008 R.
28/SA/18 2018-09-14 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
930,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
511/OR/18 2018-09-14 ANNA BIAŁY
1958,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 4-11
484/ST/18 2018-09-14 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIOROW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IO.
531/KL/18 2018-09-14 KAMILA CZOSNYK
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI.
30/SA/18 2018-09-14 WANDA LIPSKA
1120,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WOW.
23/PS/18 2018-09-14 FUNDACJA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ
1500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MOBILNY LUBLIN
517/OR/18 2018-09-14 MARCIN WÓJCIK
1980,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 88-97
528/OR/18 2018-09-14 ANGELIKA SUCHODÓŁ
1980,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 12-28
485/ST/18 2018-09-14 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
9800,00 ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ORAZ ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE BIKE PARKU W LUBLINIE.
27/SA/18 2018-09-14 EWA BONDARUK
930,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
31/SA/18 2018-09-14 JADWIGA LYSSY
1120,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WOW.
534/KL/18 2018-09-14 MAŁGORZATA ŚWIECA
1100,00 ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY DO DOBORU REPERTUARU, ARTYSTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA ORAZ PROWADZENIA W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU ZESPOŁU WOKALNEGO PRZY PARAFII PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W LUBLINIE PODCZAS UROCZYSTOŚCI OTWARCIA PARKU ZAWILCOWA W DNIU 22.09.20
516/OR/18 2018-09-14 SEBASTIAN BIELASZEWSKI
1826,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 40-42, 45-4
535/KL/18 2018-09-14 HENRYK LEMBOWICZ
2500,00 ARTYSTYCZNY WYSTEP WRAZ Z ZESPOŁEM PODCZAS CZTERECH KONCERTÓW W DPS NA TERENIE LUBLINA W TERMINIE DO 31.10.2018 R.
34/SA/18 2018-09-14 ANGELIKA SKAMROT
930,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
37/SA/18 2018-09-14 RENATA WOLSKA
930,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
38/SA/18 2018-09-14 EWA ZAWIŚLAK
930,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
512/OR/18 2018-09-14 SŁAWOMIR SZKODZIAK
1914,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 79-87
519/OR/18 2018-09-14 MONIKA GRYKA
1980,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 166-177
301/ST/18 2018-09-14 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
15000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. PIERWSZA I DRUGA DYCHA DO MARATONU.
29/SA/18 2018-09-14 GRAŻYNA KOPROWSKA
930,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
523/OR/18 2018-09-14 ILONA KOWALIK
1870,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 29-39
487/ST/18 2018-09-14 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 51/ST/18 O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ PN. "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRA
73/IT/18 2018-09-14 HARPO SP. Z O.O.
69194,00 DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU NA POTRZEBY OSÓB NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZĄCYCH ORAZ STARSZYCH.
527/OR/18 2018-09-14 AGNIESZKA POLESZAK-BRODZIAK
1870,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 49-59
514/OR/18 2018-09-14 ANNA GAJOS
1826,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 110-118
552/OR/18 2018-09-14 DARIUSZ KOSIŃSKI
650,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
35/SA/18 2018-09-14 IWONA SORAL
930,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
33/SA/18 2018-09-14 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1428,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZOREM NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
309/ST/18 2018-09-14 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE. III GWIAZDKOWTY FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ.
32/SA/18 2018-09-14 IWONA NOWOGRODZKA
1120,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ AKTUALIZACJĄ GEOGRAFII WYBORCZEJ.
53/CA/18 2018-09-14 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18910,00 OPRACOWANIE I WYDANIE GAZETKI "LUBELSKI SENIOR" W NAKŁADZIE 120 000 EGZEMPLARZY.
521/OR/18 2018-09-14 EWA KOSZAŁKA
1826,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 60-70
520/OR/18 2018-09-14 AGNIESZKA KOSTECKA
1804,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 142-152
525/OR/18 2018-09-14 RENATA OWCZAREWICZ
1903,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, KANDYDATACH NA RADNYCH, KANDYDATACH NA PREZYDENTA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - OBWODY 129-137
36/SA/18 2018-09-14 GRAŻYNA TRYBUŁA
930,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
294/GM/18 2018-09-13 ALICJA OLESZKO
44,00 UMOWA NR: 98/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
281/GM/18 2018-09-13 MICHAŁ MULARSKI
2891,10 UMOWA NR: 1057/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - INNE.
477/ZSS/18 2018-09-13 EDYTA KUŚMIREK PRAKTYKA PRYWATNA
360,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
486/ST/18 2018-09-13 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 298/ST/18 - ZMIANA KOSZTORYSU.
481/ST/18 2018-09-13 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
5500,00 UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU KWALIFIKACYJNYM.
169/PN/18 2018-09-13 KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA ŁUCK
2272186,00 UMOWA PARTNERSKA DO PROJEKTU: "NOWE ŻYCIE STAREGO MIASTA: REWITALIZACJA ZABYTKÓW DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTURALNEGO W ŁUCKU I LUBLINIE", WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA POTRZEBY EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA W RAMACH PROGRAMU WSPÓ
533/KL/18 2018-09-13 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CYKL WYSTAW 2018 (CZĘŚĆ DRUGA).
14/NW/18 2018-09-13 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
200000,00 OBJĘCIE 2.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII AA O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
124/OW/18 2018-09-12 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
8312,34 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - NADAJNIKI I KOMPASY W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LAT
532/KL/18 2018-09-12 KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH
1791,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS GALI 10-LECIE REGIONALNYCH FUNDUSZY FILMOWYCH W POLSCE W GDYNI, 20 WRZEŚNIA 2018 R.
264/GM/18 2018-09-12 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
7000,00 UMOWA NR: 8/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ WYDARZENIA POD NAZWĄ LUBELSKIE ŚWIĘTO MŁODEGO CYDR
109/PN/18 2018-09-12 IVANNA ROMANIUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
129/PN/18 2018-09-12 VALERIIA YATSENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
530/KL/18 2018-09-12 PIOTR CHILIMONIUK
5000,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO KONCERTU PODCZAS IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU POLITOLOGII.
291/GM/18 2018-09-12 MARIUSZ KUCHLER
44,00 UMOWA NR: 96/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
122/PN/18 2018-09-12 VIKTOR SAVINOK
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
125/PN/18 2018-09-12 ARTEM TKACHENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
128/PN/18 2018-09-12 OLENA YASENEVYCH
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
107/PN/18 2018-09-12 NATALIIA HUBYSH
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
112/PN/18 2018-09-12 YARYNA TURIV
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
106/PN/18 2018-09-12 YURII HLUSHCHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
115/PN/18 2018-09-12 VIKTORIIA ZENINA
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
121/PN/18 2018-09-12 EDUARD POLIAKOV
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
124/PN/18 2018-09-12 YULIIA TERESHCHENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
266/GM/18 2018-09-12 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
2091,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W LUBLINIE PRZY UL. PIEKARSKIEJ 27.
132/PN/18 2018-09-12 MISERICORDIA CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY CHORYM
2070,60 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY...."
126/OW/18 2018-09-12 TESORA GRAŻYNA TOMASZEK
11229,78 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - URZĄDZENIA I AKCESORIA ELEKTRYCZNE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUB
271/GM/18 2018-09-12 PIZZERIA EUFORIA MICHAŁ KLIMEK
810,00 UMOWA NR: 92/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. KRAŚNICKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ISTNIEJĄCYM NA GRUNCIE OBIEKCIE BUDOWALANYM.
126/PN/18 2018-09-12 IVAN VDOVYCHENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
267/GM/18 2018-09-12 EMILIA KRZYŻANOWSKA
44,00 UMOWA NR: 91/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ BLASZANY.
123/OW/18 2018-09-12 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
8351,70 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - MATEMATYKA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-20
117/PN/18 2018-09-12 KHRYSTYNA BODNAR
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
113/PN/18 2018-09-12 SOFIIA VORONCHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
529/KL/18 2018-09-12 EWA PANKIEWICZ
2400,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH ZADANIA "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ POLSKĄ, UKRAIŃSKĄ I ŻYDOWSKĄ - DZIAŁANIA EDUKACYJNE" W RAMACH "PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020".
118/PN/18 2018-09-12 YARYNA KRUCHENIUK
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
123/PN/18 2018-09-12 YULIIA SVARYTSEVYCH
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
99/OW/18 2018-09-12 KUPCZYK SPÓŁKA JAWNA
3090,00 DOSTAWA KOMPRESORÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
265/GM/18 2018-09-12 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
1000,00 UMOWA NR: 9/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, PEOWIAKÓW DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PEOWIAKÓW Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ WYDARZENIA POD NAZWĄ LUBELSKIE ŚWIĘTO MŁODEGO CYDRU
263/GM/18 2018-09-12 MIECZYSŁAW FLIS
238,00 UMOWA NR: 1051/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - CELE MIESZKANIOWE.
551/OR/18 2018-09-12 JADWIGA FURMANIAK
2000,00 PRZYGOTOWANIE KORESPONDENCJI I DOKUMENTACJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DO SPRAW WYBORÓW Z ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
111/PN/18 2018-09-12 ANASTASIIA SLUTSKA
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
116/PN/18 2018-09-12 BOHDAN YARMOSHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
119/PN/18 2018-09-12 KATERYNA MISHNOVA
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
102/OW/18 2018-09-12 GREGORJAN PAULINA KILIAN
1440,00 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - GEOGRAFIA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-202
290/GM/18 2018-09-12 ZBIGNIEW SADŁOWSKI
45,00 UMOWA NR: 95/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
117/SOI/18 2018-09-12 FUNDACJA KRAJOBRAZY
14000,00 PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ SZKOLENIOWO-DORADCZYCH ORAZ WARSZTATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN.
114/PN/18 2018-09-12 NAZARII ZANOZ
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
127/PN/18 2018-09-12 NATALIA VOVCHENKO
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
293/GM/18 2018-09-12 HENRYK SOKOŁEK
44,00 UMOWA NR: 97/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ.
526/KL/18 2018-09-12 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, WYDAWANIE KWARTALNIKA AKCENT - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
130/PN/18 2018-09-12 RES EDUKACJA -KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SZKOLEŃ
9840,00 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH PN. "OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI " - 2 GRUPY I "ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI" - 3 GRUPY W RAMACH PROJEKTU "E-ROZACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY...."
108/PN/18 2018-09-12 ANASTASIIA KRYSTOPCHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
110/PN/18 2018-09-12 LARYSA SHASHUK
1423,80 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
120/PN/18 2018-09-12 ANNA NOVYTSKA
1797,90 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
131/PN/18 2018-09-12 PRZEMYSŁAW KOZAK - PRACOWNIA ROZWOJU
6000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA 5 GRUP PN. " UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE: OBSŁUGA KLIENTA W TYM TZW. "TRUDNEGO", W RAMACH PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY..."
103/OW/18 2018-09-12 GREGORJAN PAULINA KILIAN
5817,00 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - PLANSZE/TABLICE DYDAKTYCZNE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEG
14/GD/18 2018-09-11 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5000,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKI NR 37 I 36/1 POŁOŻONE PRZY UL. KOWALSKIEJ 5 I UL. RYBNEJ 15 Z NIERUCHOMOŚCIĄ PRZYLEGŁĄ OZNACZONĄ W E
482/ST/18 2018-09-11 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
6000,00 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA FIRM I INSTYTUCJI.
560/OR/18 2018-09-11 DANIEL PAWLIKOWSKI
2500,00 POMOC PRZY ODBIORZE KART DO GŁOSOWANIA I PRZYGOTOWANIE ICH DO WYDAWANIA OKW, DOSTARCZENIE DO LOKALI OKW URN WYBORCZYCH ORAZ ICH ODBIÓR, POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW, POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z
476/ZSS/18 2018-09-11 FUNDACJA TUP TUSIE
6000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 289/ZSS/18 Z DNIA 28 MAJA 2018 R. DOTACYJNEJ - ZMIANA § 4 UST. 1 ORAZ UST. 11 - ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW.
548/OR/18 2018-09-11 PAWEŁ MARCZUK
3200,00 WPROWADZANIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH I PREZYDENTA, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PRAWIDŁOWYM
156/IR/18 2018-09-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
86100,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ Z PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE, PRZY UL. CZWARTAKÓW 11 WRAZ Z PEŁNIENIEM NA
261/GM/18 2018-09-11 MACIEJ WOŹNIAK
501,50 UMOWA NR: 1049/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
289/GM/18 2018-09-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN WRAZ ZE ZŁĄCZEM KABLOWO-POMIARWYM, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN OZNACZONĄ J
480/ST/18 2018-09-11 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
1500,00 ZAPEWNIENIE UDZIAŁU ZAWODNIKÓW Z LUBLINA W III MP SPEED-BALL.
557/OR/18 2018-09-11 CZESŁAW MUCHA
1620,00 DOSTARCZENIE DO LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH URN WYBORCZYCH ORAZ ICH ODBIÓR NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21.10.2018 R.
556/OR/18 2018-09-11 KRZYSZTOF PASZCZYK
2500,00 POMOC PRZY ODBIORZE KART DO GŁOSOWANIA I PRZYGOTOWANIE ICH DO WYDAWANIA OKW, DOSTARCZENIE DO LOKALI OKW URN WYBORCZYCH ORAZ ICH ODBIÓR, POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW, POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z
24/PS/18 2018-09-11 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
1000,00 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE I PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ ROLI INICJATYW ODDOLNYCH W PROCESACH PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ.
13/ZIT/18 2018-09-11 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
2382,00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST REALIZACJA USŁUGI WYNAJĘCIA SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ USŁUGI GASTRONOMICZNEJ W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ POSIEDZENIA RADY ZIT NA TERENIE JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH GMIN: GŁUSK, JABŁONNA, JASTKÓW, KONOPNICA, LUBARTÓW, LUBARTÓW-MIA
558/OR/18 2018-09-11 STEFAN MIKOŁAJCZUK
2500,00 POMOC PRZY ODBIORZE KART DO GŁOSOWANIA I PRZYGOTOWANIE ICH DO WYDAWANIA OKW, DOSTARCZENIE DO LOKALI OKW URN WYBORCZYCH ORAZ ICH ODBIÓR, POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW, POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z
288/GM/18 2018-09-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/61 (OBR. 19, ARK.
105/OR/18 2018-09-11 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
541,20 ANEKS DO UMOWY NR 189/OR/17 Z 21.12.2017 R., DOT. DODATNIA NOWEGO BUDYNKU OBJĘTEGO USŁUGĄ PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19A I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 12 496,80 ZŁ.
559/OR/18 2018-09-11 ROBERT SZYMAŃSKI
2500,00 POMOC PRZY ODBIORZE KART DO GŁOSOWANIA I PRZYGOTOWANIE ICH DO WYDAWANIA OKW, DOSTARCZENIE DO LOKALI OKW URN WYBORCZYCH ORAZ ICH ODBIÓR, POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW, POMOC PRZY PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z
547/OR/18 2018-09-11 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI
3400,00 WPROWADZANIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH I PREZYDENTA, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PRAWIDŁOWYM
524/KL/18 2018-09-10 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
0,00 POROZUMIENIE Z ZS NR 5 W LUBLINIE W SPR. NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADANIA PT. "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ POLSKĄ, UKRAIŃSKĄ I ŻYDOWSKĄ - DZIAŁANIA EDUKACYJNE".
432/ST/18 2018-09-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
25324,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
416/ST/18 2018-09-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
25000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW.
13/GD/18 2018-09-10 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 119/1, POŁOŻONA PRZY UL. MUZYCZNEJ 15 Z NIERUCHOMOŚCIĄ PRZYLEGŁĄ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I
22/PS/18 2018-09-10 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
1500,00 ROWEROWA GRA TERENOWA WOKÓŁ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO.
415/ST/18 2018-09-10 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
27000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO W LEKKIEJ ATLETYCE.
31/FE/18 2018-09-10 A.M.PROJEKT: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MONIKA PASIK
8510,00 UMOWA NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE ORAZ DRUK FOLDERU PROMOCYJNEGO DLA PROJEKTU "BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.
479/ST/18 2018-09-10 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
2000,00 PRZYGOTOWANIE ŚCIEŻKI QUESTINGOWEJ W ZAKRESIE TEMATYCZNYM DOTYCZĄCYCM 450-TEJ ROCZNICY UNII LUBELSKIEJ.
414/ST/18 2018-09-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
14000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT.
12/GD/18 2018-09-10 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 50/5, POŁOŻONA PRZY UL. SOKOLNIKI 67 Z NIERUCHOMOŚCIĄ PRZYLEGŁĄ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I B
312/ST/18 2018-09-10 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
255/GM/18 2018-09-10 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
1599,00 WYKONANIE WZNOWIENIA I STABILIZACJI PKT GRANICZNYCH ORAZ OKAZANIE GRANICY POMIĘDZY NIERUCHOMOŚCIAMI POŁOŻONYMI W LUBLINIE PRZY UL. ZŁOTEJ 3 I UL. RYNEK 10.
107/OR/18 2018-09-10 ENIGA EDWARD ZDROJEK
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO NR 15/OR/18 Z DNIA 2 LUTEGO 2018 R. Z DNIEM 31.10.2018 R.
153/IR/18 2018-09-10 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
87700,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ Z PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 82 W LUBLINIE
104/OR/18 2018-09-10 JACEK KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
19200,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M. ST. WARSZAWY ORAZ WYBORAMI WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 2
154/IR/18 2018-09-10 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
92250,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, Z PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY Z BURSĄ ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZY UL. SŁOWICZEJ 3 W LUBLINIE WRAZ
18/PS/18 2018-09-10 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
1750,00 EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU 2018.
52/CA/18 2018-09-10 P.W. IMPEX TRANS MARIUSZ BESZTAK
750,00 USŁUGA TRANSPORTOWA NA TRASIE LUBLIN - KARCZMISKA - LUBLIN W DN. 16.09.18 R. DLA 26 OSÓB W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBEL
260/GM/18 2018-09-10 ANDRZEJ MADEJ
844,56 UMOWA NR: 1048/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - UPRAWY ROLNE
419/ST/18 2018-09-10 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
69000,00 ORGANIZACJA FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO W PIŁCE NOŻNEJ, PIŁCE RĘCZNEJ, SIATKÓWCE PLAŻOWEJ ORAZ LEKKIEJ ATLETYKI I ORGANIZACJA TRANSPORTU DLA REPREZENTANTÓW LUBLINA NA FINAŁY WOJEWÓDZKIE I OGÓLNOPOLSKIE.
258/GM/18 2018-09-10 DRUKARNIA EMBE PRESS S. BEZDEK, M. MAMCZARZ SPÓŁKA JAWNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A DRUKARNIĄ EMBE PRESS S. BEZDEK, M. MAMCZARZ SP. J. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZ. NR 1/29 (OBR. 12, ARK. 3) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ERAZMA PLEWIŃSKIEGO NA CE
304/ST/18 2018-09-10 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ Z. NIEDZIELI.
20/PS/18 2018-09-10 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
1500,00 KRÓTKI PODWÓRZEC MIEJSKI - WYSTAWA I PRZESTRZEŃ DLA LUDZI.
21/PS/18 2018-09-10 FUNDACJA KRAJOBRAZY
1900,00 POZIOMY PLAC ZABAW.
155/IR/18 2018-09-10 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 56/IR/18 Z DNIA 07.05.2018 R. DOTYCZĄCY KONIECZNOŚCI DOKONANIA ZMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT, ODPOWIEDNIO ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. (DOT. ZAD. BUDOWA BOISK I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 PRZY U
19/PS/18 2018-09-10 LUBELSKIE TOWARZYSTWO EKOLOGICZNEJ KOMUNIKACJI W LUBLINIE
1500,00 PROMOCJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W DZIAŁANIACH PRO-EKOLOGICZNYCH.
259/GM/18 2018-09-10 TYMUSZ PIOTR
45,00 UMOWA NR: 82/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
299/ST/18 2018-09-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
417/ST/18 2018-09-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
10000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO - PIŁKA HALOWA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW.
525/KL/18 2018-09-07 NATALIA WILK
2198,00 NATALIA WILK - KONCERT W RAMACH XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU HISTORYKÓW USTROJU I PRAWA ORAZ DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH.
426/ST/18 2018-09-07 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
20000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO 2018/2019 - PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT.
5/WM/18 2018-09-07 "CRH AKADEMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10150,00 POROZUMIENIE Z CRH AKADEMOS SP Z O O - ORGANEM PROWADZĄCYM PRYWATNE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. I. J. PADEREWSKIEGO W LUBLINIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYJAZDU DO STRASBURGA DLA LAUREATÓW KONKURSU "EUROPA W LUBLINIE. LUBLIN W EUROPIE".
250/GM/18 2018-09-07 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2214,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ DAWNIEJ JAKO DZIAŁKA NR 186 WCHODZĄCEJ, WEDŁUG OZNACZENIA WNIOSKODAWCÓW, W OBSZAR AKTUALNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 225/34, NR 225/35, NR 225/50, 225/51 (OBR. 11, ARK. 2) POŁOŻO
253/GM/18 2018-09-07 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A FUNDACJĄ "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN" DOTYCZĄCE ZASAD ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE MASZTU NIEPODLEGŁOŚCI NA RONDZIE ROMANA DMOWSKIEGO W LUBLINIE.
279/GM/18 2018-09-07 ANTONINA WÓJCIK
237,00 UMOWA NR: 1056/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
4/WM/18 2018-09-07 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
3000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN W TRAKCIE PROGRAMU "MUZYKA DLA EUROPY" W IWANO-FRANKIWSKU W DNIU 28.09.2018 R.
105/PN/18 2018-09-07 AGIT AGNIESZKA RYDZ
2250,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ PARTNERÓW PROJEKTU AREA 21.
477/ST/18 2018-09-06 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
6000,00 ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH NA POZIOMIE LIGI OKRĘGOWEJ.
98/OW/18 2018-09-06 FIRMA AGATA
1841,66 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
249/GM/18 2018-09-06 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2952,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ DAWNIEJ JAKO DZIAŁKI NR 177/1, NR 177/2 I NR 183 W CZĘŚCI WCHODZĄCEJ, WEDŁUG OZNACZENIA WNIOSKODAWCÓW, W OBSZAR AKTUALNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 225/31, NR 225/33, NR 225/50, N
103/PN/18 2018-09-06 AGIT AGNIESZKA RYDZ
5707,20 TŁUMACZENIE USTNE SYMULTANICZNE ORAZ KONSEKUTYWNE POLSKO-ANGIELSKIE PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ PARTNERÓW PROJEKTU AREA 21.
35/MAZ/18 2018-09-06 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
21800,00 RATOWANIE KASZTANOWCÓW PRZEZ INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY.
546/OR/18 2018-09-06 JUSTYNA KOZŁOWSKA
3850,00 WPROWADZANIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH I PREZYDENTA, AKTUALIZACJA OKRĘGÓW I OBWODÓW WYBORCZYCH NA POZIOMIE GEOPORTALU MIEJSKIEGO, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PR
102/PN/18 2018-09-06 ZOHA BARTOSZ SADOWSKI
7163,52 LUNCH DLA GRUPY WOLONTARIUSZY W DNIACH 12-29.09.2018. W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE.
523/KL/18 2018-09-06 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA FESTIWALU LITERACKIEGO PISARZE ŚWIATA W LUBLINIE
516/KL/18 2018-09-06 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM.TERESY
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU CHÓRU CON PASSIONE ZE SP NR 47 W LUBLINIE
36/MAZ/18 2018-09-06 PK LIMITED SP. Z O.O.
0,00 ZMIANA DANYCH WYKONAWCY (WPISANO REPREZENTANTA PATRYK WJARAK, ZAMIAST AGATA WAJRAK).
544/OR/18 2018-09-06 PAWEŁ BASAK
3850,00 WPROWADZANIE DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH I PREZYDENTA, AKTUALIZACJA OKRĘGÓW I OBWODÓW WYBORCZYCH NA POZIOMIE GEOPORTALU MIEJSKIEGO, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PR
545/OR/18 2018-09-06 TOMASZ KLECZEK
8000,00 NADZÓR NAD WPROWADZANIEM DO SYSTEMU DANYCH ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH I PREZYDENTA, PRZEPROWADZANIE SZKOLENIA DLA OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PR
87/GK/18 2018-09-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
0,00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DEPTAK - ROZDZIELNICA IMPREZ MASOWYCH - WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO - UMOWA NR UD_01772/2018/C21, NR KONTRAHENTA 1042
141/IR/18 2018-09-05 SGN ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH STANISŁAW SOWIŃSKI
4674,00 ZAPROJEKTOWANIE PRZEBUDOWY I INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
520/KL/18 2018-09-05 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBELSKA SCENA TRADYCJI - UMOWA NR 520/KL/18 Z DNIA 5.09.2018 - KWOTA DOTACJI 10 000 ZŁ.
89/KP/18 2018-09-05 WALDEMAR MALUGA
900,00 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘCIA AUTORSTWA LICENCJODAWCY.
483/ST/18 2018-09-05 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
90000,00 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ORGANIZACJA LIG AMATORSKICH LUBLINA.
517/KL/18 2018-09-05 KRZYSZTOF GADZAŁO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 22/KL/18 Z DNIA 9 STYCZNIA 2018 R. DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
86/KP/18 2018-09-05 STOWARZYSZENIE KIBICÓW LUBELSKIEGO ŻUŻLA "SPEEDWAY EUPHORIA"
2000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS PIKNIKU ŻUŻLOWEGO "ODDAJEMY KREW BEZ HAMULCÓW" W DN. 8.09.2019 R.
88/KP/18 2018-09-05 IRENEUSZ MRÓZ
1648,00 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ, KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST LICENCJODAWCA.
522/KL/18 2018-09-05 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
5809,00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH: TORBY, SMYCZ, KIESZONKOWY IDENTYFIKATOR, NOTES, DŁUGOPISY PO 300 SZT. CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
152/IR/18 2018-09-05 BUDIMEX S.A.
122508,00 DOSTAWA I MONTAŻ ŚCIANEK MOBILNYCH DLA ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
87/KP/18 2018-09-05 ZAKŁAD KAMIENIARSKI "KALCYT" S.C. PRAŻMO I HAWRYLUK
2029,50 PRZYGOTOWANIE KAMIENIA PAMIĄTKOWEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI ANDRZEJA NIKODEMOWICZA - HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA LUBLIN.
519/KL/18 2018-09-05 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - JUBILEUSZ 50-LECIA STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW LUDOWYCH - UMOWA NR 519/KL/18 Z DNIA 5.09.2018 R. - KWOTA 20 000 ZŁ
104/PN/18 2018-09-05 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
2706,00 WYNAJEM SALI WRAZ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY SPOTKANIA PARTNERÓW W RAMACH PROJEKTU AREA 21.
518/KL/18 2018-09-05 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
17000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MISTRZOWIE MÓWIĄ.
423/ST/18 2018-09-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
38000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO 2018/2019.
433/ST/18 2018-09-04 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
37164,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
51/CA/18 2018-09-04 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
19500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: NIEPODLEGŁA, OKREŚLONEGO SZCZEGÓŁOWO W OFERCIE ZŁOŻONEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ W DNIU 2018-08-13, POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU WARSZTATÓW AKTYWIZUJĄCYCH DLA KOBIET W DN. 29 WRZEŚNIA 2018 R.
87/IT/18 2018-09-04 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 72/IT/17 - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW RODO.
86/IT/18 2018-09-04 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
474/ST/18 2018-09-04 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
5000,00 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
446/ST/18 2018-09-04 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
92528,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
443/ST/18 2018-09-04 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
23096,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
448/ST/18 2018-09-04 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
13328,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
515/KL/18 2018-09-04 FUNDACJA INNA FUNDACJA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, OPOWIEŚCI NA DOBRANOC DLA MŁODYCH BUNTOWNICZEK, REALIZACJA ZADANIA PUBLICNEGO
521/KL/18 2018-09-04 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
430,50 WYKONANIE DWÓCH PROJEKTÓW GRAFICZNYCH - TEKSTYLNEJ ŚCIANKI WYSTAWIENNICZEJ I WINDERA REKLAMOWEGO, PROMUJĄCEGO PROJEKT "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ".
88/IT/18 2018-09-04 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
85/IT/18 2018-09-04 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 31/IT/18. (DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW RODO).
447/ST/18 2018-09-04 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
61264,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKONYM 2018/2019.
245/GM/18 2018-09-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PGE DYSTRYBUCJA S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 45/17 I NR 45/8 (OBR. 34, ARK. 1), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN WRAZ ZE ZŁĄCZEM K
445/ST/18 2018-09-04 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
3356,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
11/GD/18 2018-09-04 WOJCIECH KIWIŃSKI USŁUGI GEODEZYJNE
27840,00 KONTROLA DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DOT. OPRACOWAŃ PRAWNYCH I PODZIAŁOWYCH
437/ST/18 2018-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
20040,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
440/ST/18 2018-09-04 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
2856,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
533/OR/18 2018-09-03 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1600,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKÓW, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZAR
540/OR/18 2018-09-03 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
3500,00 KOORDYNACJA I ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM SPISÓW WYBORCÓW,WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R
531/OR/18 2018-09-03 GRAŻYNA TRYBUŁA
1600,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKÓW, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZAR
600/OR/18 2018-09-03 ILONA KOWALIK
3750,00 ORGANIZOWANIE POSIEDZEŃ I PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBLINIE, PROTOKOŁOWANIE OBRAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBLINIE ORAZ PROWADZENIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA
530/OR/18 2018-09-03 RENATA WOLSKA
1600,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, DYŻUR WYBORCZY W DNIU 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA
605/OR/18 2018-09-03 ANGELIKA SUCHODÓŁ
3110,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZI
606/OR/18 2018-09-03 MARCIN WÓJCIK
5500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIE
538/OR/18 2018-09-03 WANDA LIPSKA
2100,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, DANYCH KANDYDATÓW DO MKW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKÓW PRZEDWYBORCZYCH, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZ
534/OR/18 2018-09-03 GRAŻYNA KOPROWSKA
1700,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKÓW, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZAR
594/OR/18 2018-09-03 ANNA GAJOS
3510,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, PRZYGOTOWANIE I WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU SKŁADÓW OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA OKW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZ
469/ST/18 2018-09-03 ARNOLDES HALINA ARNOLDES
5300,00 REALIZACJA STUDYJNEJ SESJI ZDJĘCIOWEJ WRAZ Z AUTORSKIMI ARANŻACJAMI NA POTRZEBY PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI.
597/OR/18 2018-09-03 MARTA BANACH
5100,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZI
591/OR/18 2018-09-03 SŁAWOMIR SZKODZIAK
5020,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, KOORDYNACJA I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA OKW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z
588/OR/18 2018-09-03 SEBASTIAN BIELASZEWSKI
4510,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ PODCZAS REJESTRACJI KANDYDATÓW NA RADNYCH, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, WYDAWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OKW W ZWIĄZKU Z
604/OR/18 2018-09-03 LESZEK GREGOROWICZ
3820,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZI
114/SOI/18 2018-09-03 PIOTR MALESZYK
14000,00 PRZYGOTOWANIE KWESTONARIUSZA DOPASOWANEGO DO BADAŃ INTERNETOWYCH ORAZ UMIESZCZENIE GO NA WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SERWERZE ANKIETOWYM.
603/OR/18 2018-09-03 GRZEGORZ MARCINIAK
4000,00 PORZĄDKOWANIE MAGAZYNU WYBORCZEGO I ZDEPONOWANYCH TAM MATERIAŁÓW WYBORCZYCH, WERYFIKACJA STANU MAGAZYNU WYBORCZEGO, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TRANSPORT URN NA POTRZEBY WYBORÓ
580/OR/18 2018-09-03 JOANNA WARDZIAK
1600,00 WERYFIKACJA UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R., PRZED DOKONANIEM KONTRASYGNATY SKARBNIKA, KONTROLA UMÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW W PROGRAMIE KSAT 2000 POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚC
29/FE/18 2018-09-03 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-712673,09 ANEKS NR 1 DO UMOWY 56/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA TRZECH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ D
160/PN/18 2018-09-03 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
18000,00 WYNAJĘCIE SALI WRAZ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ I ADMINISTRACYJNĄ W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE W DNIACH 23-25.09.2018 R. W ZWIĄZKU Z VII KONGRESEM INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROEJKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
599/OR/18 2018-09-03 EWA KOSZAŁKA
3910,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZI
598/OR/18 2018-09-03 MONIKA GRYKA
4150,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZ
542/OR/18 2018-09-03 ANDRZEJ SZERLAK
2800,00 NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW WYBORCÓW, NADZÓR NAD WERYFIKACJĄ KANDYDATÓW NA RADNYCH RML I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, ZATWIERDZANIE SPISÓW WYBORCÓW, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI
535/OR/18 2018-09-03 IWONA SORAL
1600,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKÓW, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZAR
473/ST/18 2018-09-03 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
5500,00 OPRACOWANIE DWÓCH WERSJI (ROZBUDOWANEJ I SKRÓCONEJ) PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU MIEJSCE INSPIRACJI ORAZ PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH.
596/OR/18 2018-09-03 ŻANETA PAWLIK
3800,00 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ZAWIERANIA UMÓW Z OSOBAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW, OPISYWANIE I REJESTROWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH, WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 2000I ZAMÓWIEŃ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYC
95/OW/18 2018-09-03 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
1880,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KURSU ADOBE PHOTOSHOP II POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZ
97/OW/18 2018-09-03 ALTKOM AKADEMIA S.A
3140,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z ZAKRESU CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE ROUTING AND SWITCHING W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LAT
602/OR/18 2018-09-03 AGNIESZKA POLESZAK-BRODZIAK
2100,00 ZATWIERDZANIE W SYSTEMIE KSAT 2000I UMÓW ZAWIERANYCH W IMIENIU GMINY LUBLIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM WYBORÓW, PRZYGOTOWANIE I PUBLIKOWANIE W BIP INFORMACJI NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 201
601/OR/18 2018-09-03 ANNA BULIŃSKA
3620,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, WERYFIKACJA STANU WYPOSAŻENIA SIEDZIB OKW ORAZ UZGADNIANIE ZASAD WSPÓŁPRACY Z ICH DYSPONENTAMI W ZAKRESIE WYZNACZENIA OSÓB DO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIE
96/OW/18 2018-09-03 OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KURSU MONTAŻU RUSZTOWAŃ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSP
537/OR/18 2018-09-03 JADWIGA LYSSY
2100,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, AKTUALIZACJA GEOGRAFII WYBORCZEJ, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZ
593/OR/18 2018-09-03 GRZEGORZ SZUST
4020,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, PRZYGOTOWANIE I WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU SKŁADÓW OKW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA OKW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZ
592/OR/18 2018-09-03 RENATA OWCZAREWICZ
6000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, PRZYGOTOWANIE I WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU SKŁADÓW OKW,OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAKUPÓW NA CELE WYBORCZE, WYDAWANIE MATERIAŁÓW OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
589/OR/18 2018-09-03 AGNIESZKA KOSTECKA
5300,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZAKRESIE LUSTRACJI KANDYDATÓW, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA OKW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W Z
595/OR/18 2018-09-03 MAGDALENA WLAZŁO
3100,00 PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW DLA OPERATORÓW INFORMATYCZNYCH, ORGANIZACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ZAWIERANIA UMÓW, PRZYJMOWANIE ORAZ WERYFIKACJA RACHUNKÓW I EWIDENCJI, WPROWADZANIE UMÓW DO KSAT 2000I ORAZ DO REJESTU ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI
561/OR/18 2018-09-03 ZBIGNIEW DUBIEL
4500,00 OPINIOWANIE I WERYFIKACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM PROJEKTÓW UMÓW ZAWIERANYCH NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW, UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH, PRZYGOTOWANIE I OPINIOWANIE ZARZĄDZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWY
532/OR/18 2018-09-03 EWA BONDARUK
1600,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKÓW, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZ
539/OR/18 2018-09-03 IWONA NOWOGRODZKA
2100,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ O ZAMIARZE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU
590/OR/18 2018-09-03 DOROTA MENCZEWICZ
4620,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, KOORDYNACJA I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA OKW,OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DLA OKW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z
543/OR/18 2018-09-03 JOANNA PADEWSKA
1000,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI NA TEMAT UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, DYŻUR WYBORCZY W DNIU 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄD
536/OR/18 2018-09-03 EWA ZAWIŚLAK
1600,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, PRZYGOTOWANIE DANYCH DO MELDUNKÓW, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZAR
541/OR/18 2018-09-03 LESŁAW MAZUR
2800,00 NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW WYBORCÓW, NADZÓR NAD WERYFIKACJĄ KANDYDATÓW NA RADNYCH RML I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, ZATWIERDZANIE SPISÓW WYBORCÓW, DYŻUR WYBORCZY W DN. 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI
529/OR/18 2018-09-03 ANGELIKA SKAMROT
1700,00 WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIASTA LUBLIN, CZŁONKÓW OKW, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, WYDRUK SPISÓW WYBORCÓW, DYŻUR WYBORCZY W DNIU 21.10.2018 R. W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI
475/ZSS/18 2018-08-31 BARBARA GRELL
200,00 UDZIAŁ W PANELU DYSKUSYJNYM NT.:"CZEGO OD RODZINY OCZEKUJE OSOBA CHORUJĄCA PSYCHICZNIE? JAK ROZMAWIAĆ Z INNYMI O CHOROBIE CZŁONKA RODZINY?"
103/OR/18 2018-08-31 LEOKADIA PASTWA
3121,74 NAJEM POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 18 M2 W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 14 NA POTRZEBY URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RADY MIASTA LUBLIN, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 20
514/KL/18 2018-08-31 POLSKI OŚRODEK MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU TEATRALNEGO /ITI/
10000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - TEATR LUSTER, UMOWA NR 514/KL/18
150/IR/18 2018-08-31 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
44280,00 WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH WRAZ Z OBLICZENIEM EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA 3 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE (SP NR 6, ZS TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH, ZS BUDOWLANYCH).
100/PN/18 2018-08-31 AGIT AGNIESZKA RYDZ
87330,00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO SYMULTANICZNEGO POMIĘDZY JĘZYKAMI POLSKIM, ANGIELSKIM I ROSYJSKIM WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI TŁUMACZENIA ORAZ OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ PODCZAS KONGRESU INIC
621/OR/18 2018-08-31 MAŁGORZATA MACH-DUDEK
4700,00 NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O WPROWADZENIE ŚRODKÓW ORAZ DOKONANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU, KONTROLA PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW UMÓW, SPORZĄDZANIE WYKAZU ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, WERYFIKACJA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU DO SKŁADÓW OKW NA POTRZ
246/GM/18 2018-08-31 BI INVEST BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI KAMIL PSZCZOŁA
5250,00 WYKONANIE 30 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH.
149/IR/18 2018-08-31 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E. JÓZEFCZUK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 135/IR/18 Z DNIA 13.08.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA ROBÓT OKREŚLONYCH W § 1 UST. 2 PKT. 2) DO DNIA 30.09.2018 R.
257/GM/18 2018-08-31 DOROTA KRZYŻANOWSKA
15498,00 UMOWA NAJMU ZAWARTA Z: MICHAŁEM KRZYŻANOWSKIM, DOROTĄ KRZYŻANOWSKĄ, ANNĄ ŁOZIŃSKĄ, KATARZYNĄ BUJKO - WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY RYNEK 12 W LUBLINIE LOKAL UŻYTKOWY Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 26 O POW. 536,70 M2. CZYN
511/KL/18 2018-08-31 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - UMOWA NR 511/KL/18
157/IR/18 2018-08-31 FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "HABA" ANDRZEJ HABA
153622,70 WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU O SZEROKOŚCI 5 M NA ODCINKU OK. 250 MB Z PRZEZNACZENIEM NA DOJAZD DO RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "KALINA" NA DZIAŁKACH 21/11 (OBR. 47 ARK. 9) I 25/2 (OBR. 47 ARK. 8) W LUBLINIE.
513/KL/18 2018-08-31 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO KSIĄŻEK PISARZY LUBELSKICH "KSIĄŻKI DUMA LUBLINA" - UMOWA NR 513/KL/18.
99/PN/18 2018-08-31 ARCUS S.A.
3690,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH PROMOCJI WYDARZENIA POD NAZWĄ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 24-25 WRZEŚNIA 2018 ROKU.
98/PN/18 2018-08-31 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 23-25.09.2018 R. DLA UCZESTNIKÓW VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
138/OŚ/18 2018-08-31 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
19600,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 1/OŚ/18 Z DNIA 03.01.2018 R. - ZWIĘKSZENIE KWOTY NA REALIZACJĘ PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
608/OR/18 2018-08-31 KRZYSZTOF WÓJCIK
500,00 ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ POMIESZCZEŃ NA CELE WYBORCZE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
512/KL/18 2018-08-31 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA FESTIWALU LITERACKIEGO PISARZE ŚWIATA W LUBLINIE - UMOWA NR 512/KL/18.
6/BRM/18 2018-08-31 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
12453,75 WYNAJEM SALI W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM NA KONFERENCJĘ A5 PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE - POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
148/IR/18 2018-08-31 LUBCOM SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 54/IR/18 Z DNIA 7.05.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH NA DZIEŃ 30.09.2018 R.
623/OR/18 2018-08-31 MARTA KULBAKA
3700,00 REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GŁOSOWANIEM KORESPONDENCYJNYM NA TERENIE MIASTA LUBLIN ORAZ ICH KOORDYNACJA, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O WPROWADZENIE ŚRODKÓW ORAZ DOKONANIE ZMIANY W PLANIE BU
392/ST/18 2018-08-31 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
3326,40 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
151/IR/18 2018-08-31 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 DOT. BUDOWY PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ - PRZESUNIĘCIE TERMINU WYKONANIA ROBÓT.
622/OR/18 2018-08-31 MIROSŁAWA PUTON
2000,00 NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O WPROWADZENIE ŚRODKÓW ORAZ DOKONANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU, NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI, NADZÓR I KONTROLA NAD PODPISYWANIEM DYSPOZYCJI ŚRODKAMI NA P
624/OR/18 2018-08-31 AGNIESZKA WEREMKO
2500,00 REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GŁOSOWANIEM KORESPONDENCYJNYM NA TERENIE MIASTA LUBLIN, OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ, NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM WNIOSKÓW O WPROWADZENIE ŚRODKÓW ORAZ DOKONANIE ZMIANY W PLANIE BUDŻETU W ZWIĄZKU Z WYB
587/OR/18 2018-08-31 ANNA BIAŁY
8500,00 KOORDYNACJA I PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW, WPROWADZANIE UMÓW DO SYSTEMU KSAT 2000I, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, ORGANIZACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ZAWIERNIA UMÓW, ROZLICZENIE DIET, SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOTACJ
453/ST/18 2018-08-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
0,00 REALIZACJA SZKOLENIA - KLUB 2018.
256/GM/18 2018-08-30 KAROLINA RATAJEWSKA
240,00 UMOWA NR: 1048/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
422/ST/18 2018-08-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
45000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - CYKLU ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH.
346/ST/18 2018-08-30 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA.
244/GM/18 2018-08-30 KONSTAL-ZAKŁAD MECHANICZNY ZBIGNIEW WŁASIUK
710,00 UMOWA NR: 81/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA
472/ST/18 2018-08-30 YACHT KLUB POLSKI LUBLIN
3000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS REGAT SPORTOWYCH "BŁĘKITNA WSTĘGA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO".
471/ST/18 2018-08-30 MAREK KRUKOWSKI
900,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ - SP 51
262/GM/18 2018-08-30 LUCYNA JANICKA
341,00 UMOWA NR: 1050/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN
247/GM/18 2018-08-30 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
6000,00 WYKONANIE 30 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO.
436/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA ŻUK-ZAPOLSKA
7094,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - XXIII LO.
34/MAZ/18 2018-08-29 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MARGOT"
20250,00 WYKONANIE BILOGICZNEJ REWITALIZACJI GLEBY I SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW W PASIE GRODOWYM UL. RADZISZEWSKIEGO W LUBLINIE.
445/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA URANOWSKA-LACKOWSKA
6840,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI.
452/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA BARANOWSKA-GR
7094,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO.
457/ZSS/18 2018-08-29 NZOZ MED COMP LEX SP. Z O. O.
64533,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 25, ZS NR 12, SP NR 39, SP NR 24, SP NR 18, SP NR 10, ZSO NR 2.
459/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA GÓRECKA
7094,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - V LO.
464/ZSS/18 2018-08-29 NZOZ "DENTIMED" JANAS ANNA
8219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.
469/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA HANNA ANDZELM-WALKOWSKA
3800,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 21.
470/ZSS/18 2018-08-29 NZOZ "BENE-DENT" KRÓLIKOWSKA I GRABEK-BAJ LEKARZE STOMATOLODZY
7094,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 50.
33/MAZ/18 2018-08-29 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
246306,97 WYKONANIE NASADZEŃ ROŚLINYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
241/GM/18 2018-08-29 EVOLUTION RADOSŁAW KOZŁOWSKI
410,00 UMOWA NR: 80/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT GASTRONOMICZNY, POW. 9 M2
239/GM/18 2018-08-29 RAFDAM SP. Z O.O.
410,00 UMOWA NR: 79/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE NA MOBILNY PUNKT GASTRONOMICZNY Z WYŁĄCZENIEM ALKOHOLU O POW. 9,00 M2.
467/ZSS/18 2018-08-29 NZOZ "DUO - DENT" LEK. STOM. JOANNA SKULIMOWSKA
18438,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ, TECHNIKUM ZAKŁADOWEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
433/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA KONARZEWSKA-ILCZ
9219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 34.
435/ZSS/18 2018-08-29 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGIA SZKOLNA
19733,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 23, SP NR 5, ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1.
437/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA BARHAM
6219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZSO NR 4.
443/ZSS/18 2018-08-29 PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA PRIMA-MED NZOZ JOLANTA C
24657,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 20, SP NR 40 ORAZ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH.
444/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA LEPA-KRAJEWSKA
4650,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 31.
465/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA KUCHNIO
12438,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZS ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH I VI LO.
311/ST/18 2018-08-29 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ IM. R. GERLECKIEJ.
30/FE/18 2018-08-29 WOJEWODA LUBELSKI
4173730,00 UMOWA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA "UTWORZENIE W 2018 R. NOWYCH MIEJSC W INSTYTUCJACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3, W TYM MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLN
440/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA ZIEMIŃSKA
10219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - I LO.
447/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA SURDYKA
7094,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - IX LO.
449/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA BŁAZIAK
7094,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI.
463/ZSS/18 2018-08-29 NZOZ LEKARZE SPECJALIŚCI
17438,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZS NR 4, SP NR 27.
439/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA KIJEWSKA
6219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZS NR 5.
458/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZARĘBSKA JOLANTA AGNIES
8219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 30.
473/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA CHILIMONIUK
7094,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - II LO.
455/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA STĘPNIEWSKA
8219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - XXX LO.
310/ST/18 2018-08-29 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MISTRZOSTWA POLSKI.
442/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA BIEGAJ-LASKOWSKA
16313,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZS NR 11 ORAZ SP NR 6.
451/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARTA URBAŃSKA-CZAJCZYK
6219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZS NR 10.
85/GK/18 2018-08-29 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
300,00 PRZEJĘCIE OD PGW WODY POLSKIE UŻYTKOWANIA DZIAŁEK O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 15 M2 DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - ISTNIEJĄCE WYLOTY KANALIZACYJNE ODPROWADZAJĄCE WODY OPADOWE I ROZTOPOWE POCHODZĄCE Z TERENU MIASTA LUBLIN DO R
438/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA KOPEĆ
8219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 15.
448/ZSS/18 2018-08-29 SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY BOŻENA SŁAWATYŃSKA
8219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 16.
466/ZSS/18 2018-08-29 STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZOZ ESKULAP
8219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 51.
471/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA BANASIAK
7094,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 29.
456/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA KUŹMIŃSKA
16519,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - IV LO I SP NR 19.
461/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA ORLIK-WÓJCIK
8219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH.
462/ZSS/18 2018-08-29 IRENA PŁACHA-BIELECKA MINI-DENT
9219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 28.
468/ZSS/18 2018-08-29 NEW INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA
32876,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH, SP NR 33, SP NR 47, ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH.
468/ST/18 2018-08-29 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
1500,00 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - OTWARCIE KOMPLEKSU BOISK PRZY UL. JUDYMA.
80/IT/18 2018-08-29 EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
91898,22 ODNOWIENIE I DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO.
454/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA JÓZEFCZAK-SATKE
14188,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - VIII LO I ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH.
472/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA BIELAWSKA
5274,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - XXIX LO.
474/ZSS/18 2018-08-29 STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
27734,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 42, SP NR 52, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABOSŁYSZĄCEJ.
432/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA WÓJCICKA
9219,00 RALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH.
446/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA BRZEZICKA
6219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 32.
453/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA KRZESZOWSKA-MAZUREK
8219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1.
269/GM/18 2018-08-29 KONRAD PIZIORSKI
330,00 UMOWA NR: 1053/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
95/PN/18 2018-08-29 GAMBLE SP. Z O.O. HUBERT KRAMARZ
9833,19 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROJEKTU PROMOCYJNEJ GRY KARCIANEJ OBEJMUJĄCEJ OBSZAR UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE ORAZ JEJ DRUK W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPOD
86/GK/18 2018-08-29 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
80,00 PRZEJĘCIE OD PGW WODY POLSKIE UŻYTKOWANIA DZIAŁKI O POWIERZCHNI 4 M2 DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - ISTNIEJĄCY WYLOT KANALIZACYJNY ODPROWADZAJĄCY WODY OPADOWE I ROZTOPOWE POCHODZĄCE Z TERENU MIASTA LUBLIN DO RZEKI CZERN
434/ZSS/18 2018-08-29 TOMASZ CHĘCIŃSKI
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 4.
441/ZSS/18 2018-08-29 GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DENS
10219,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - III LO.
450/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA ADAMSKA
7094,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - ZSO NR 5.
460/ZSS/18 2018-08-29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA ROWIŃSKA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2018 R. - SP NR 2.
464/ST/18 2018-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
3000,00 PROWADZENIE SYSTEMATYCZNYCH ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH DLA UCZNIÓW PŁYWACKICH ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W LUBLINIE.
365/ST/18 2018-08-28 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
70000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYCH 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA.
463/ST/18 2018-08-28 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
10000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PŁYWACKICH.
115/SOI/18 2018-08-28 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
9994,98 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KAMPANII BILBORDOWEJ W RAMACH KONTYNUACJI KOMPLEKSOWEJ STRATEGII KOMUNIKACJI DOTYCZĄCEJ PROMOCJI PRACY W LUBLINIE.
113/SOI/18 2018-08-28 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZENIA ,,MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA TYPOGRAFICZNE - TYPOLUB''.
442/ST/18 2018-08-28 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
24896,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
357/ST/18 2018-08-28 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
94000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - KOSZYKÓWKA.
270/GM/18 2018-08-28 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ZMIANA NUMERÓW DZIAŁEK ORAZ ICH POWIERZCHNI.
396/ST/18 2018-08-27 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
14634,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJEĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
470/ST/18 2018-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
-6000,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 303/ST/18.
507/KL/18 2018-08-27 ŁUKASZ JEMIOŁA
4000,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO PT. "LUBLIN DUO" PODCZAS FESTIWALU PARTNERSTWA WE LWOWIE W DNIU 7 WRZEŚNIA 2018 R.
467/ST/18 2018-08-27 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 270/ST/18 - LATO W MIEŚCIE 2018.
508/KL/18 2018-08-27 STOWARZYSZENIE TWÓRCZYCH OSOBOWOŚCI
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SOBOWTÓRY - UMOWA NR 508/KL/18
397/ST/18 2018-08-24 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI UNIA LUBLIN
7025,40 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
356/ST/18 2018-08-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - KOSZYKÓWKA.
81/GK/18 2018-08-24 ARTLOOK GALLERY S.C.
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
143/IR/18 2018-08-24 BIURO USŁUG KOLEJOWYCH JAKUB BARAŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/IR/18 Z DNIA 12.04.2018 R. (DOT. PRZEBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 243) DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA DZIEŃ 15.10.2018 R.
32/MAZ/18 2018-08-24 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS DO UMOWY 22/MAZ/18 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU WYKONANIA DO DNIA 28.09.2018 R.
248/GM/18 2018-08-24 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/86 (OBR. 23, ARK. 2), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY
91/OW/18 2018-08-24 BARDOMED SP. Z O. O.
999,00 DOSTAWA PLANSZ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
146/IR/18 2018-08-24 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
4551,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE PLACU ZABAW NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 164/12 OBR. 28 ARK. 3, NAPRZECIWKO BLOKÓW PRZY UL. ZANA 58 I UL. ZANA 60 W LUBLINIE.
362/ST/18 2018-08-24 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI UNIA LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA
140/IR/18 2018-08-24 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
41300,01 REMONT TRZECH OCINKÓW CHODNIKA, TJ. PRZY UL. BIEDRONKI 13, PRZY UL. ROMERA ORAZ PRZY ALTANIE W PARKU JANA PAWŁA II W LUBLINIE.
92/OW/18 2018-08-24 FW FANTOM ANDRZEJ MIETKIEWICZ
1161,12 DOSTAWA PLANSZ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
94/OW/18 2018-08-24 KĘPKA MEBLE KUCHENNE WALDEMAR KĘPKA
3620,00 DOSTAWA POMOCNIKA KELNERSKIEGO I LADY RECEPCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUR
50/CA/18 2018-08-24 ANNA MARCZAK - PROJEKTOWNIA
910,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
145/IR/18 2018-08-24 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
4551,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, ŁAWEK, TYMCZASOWEGO UTWARDZENIA TERENU / DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW I TERENÓW REKREACYJNYCH NA DZ.
461/ST/18 2018-08-24 EVERITUM
738,00 KOMPLEKSOWA REALIZACJA PANELU TURYSTYCZNEGO PT. "BUDOWANIE PUBLICZNOŚCI EVENTOWEJ W PRAKTYCE" W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018.
118/SOI/18 2018-08-24 FUNDACJA ,,SCYTIA''
20000,00 REALIZACJA ZADANIA POLAND CREATIVE BUSINESS CUP AWARDS 2018.
506/KL/18 2018-08-24 BOGUSŁAW MORKA - AGENCJA ARTYSTYCZNA "BEL CANTO"
26000,00 WYKONANIE KONCERTU PT. KRZYŻ I ORZEŁ W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
139/IR/18 2018-08-24 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
5885,55 WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIU MAGAZYNOWYM W BUDYNKU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE PRZY AL. RACŁAWICKICH 5.
460/ST/18 2018-08-24 INACT SP. Z O.O. - WŁAŚCICIEL MARKI MOXIE AGENCJA KREATYWNA
1800,00 KOMPLEKSOWA REALIZACJA PANELU TURYSTYCZNEGO PT. "KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W BRANŻY TURYSTYCZNEJ" W RAMACH KIEW 2018.
144/IR/18 2018-08-24 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 67/IR/18 Z DNIA 24.05.2018 R. (DOT. REMONTU OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO), DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA DZIEŃ 10.12.2018 R.
475/ST/18 2018-08-23 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 UMOWA POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
439/ST/18 2018-08-23 KLUB SPORTOWY PACO
10068,00 PROWADZENIE ZAJEC SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
441/ST/18 2018-08-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
2856,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
436/ST/18 2018-08-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
4308,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
424/ST/18 2018-08-23 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
87000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU AKADEMICKIEGO - AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2018/2019 + LUBELSKA UNIWERSJADA 2018
465/ST/18 2018-08-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY 7/ST/18.
243/GM/18 2018-08-23 SŁAWOMIR BŁASZCZAK
259,68 UMOWA NR: 1046/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - UPRAWY
139/OŚ/18 2018-08-23 BIURO RZECZOZNAWSTWA I EKONOMII ŚRODOWISKA CODEX SADOWSKI I WSPÓLNICY
47478,00 SPORZĄDZENIE ANALIZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ DOTYCZĄCEJ ZAMKNIĘCIA I REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW W M. JAWIDZ, GM. SPICZYN.
438/ST/18 2018-08-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
25848,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
478/ST/18 2018-08-23 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 UMOWA POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
435/ST/18 2018-08-23 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
3856,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
476/ST/18 2018-08-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
0,00 UMOWA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
101/PN/18 2018-08-23 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-25 WRZEŚNIA 2018 R.
449/ST/18 2018-08-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
8164,00 PROWADZENIE ZAJĘC SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
28/FE/18 2018-08-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
23282855,08 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM I KOMUNIKACJĄ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
93/OW/18 2018-08-23 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU
4500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AGREGATU TYNKARSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZEN
466/ST/18 2018-08-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
430/ZSS/18 2018-08-23 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA NZOZ
LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA NZOZ
37960,00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALITYWNEJ I HOSPICYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
429/ZSS/18 2018-08-23 LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANIN
179994,00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ DLA DOROSŁYCH W 2018 R.
434/ST/18 2018-08-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
12376,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
429/ST/18 2018-08-23 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
5712,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
430/ST/18 2018-08-23 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
12616,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
431/ST/18 2018-08-23 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
2856,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
428/ST/18 2018-08-23 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
14852,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
142/IR/18 2018-08-23 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
32103,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ PRZEBUDOWĄ ZJAZDU OD STRONY UL. NIEPODLEGŁOŚCI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 PRZY UL. K. TUMIDAJSKIEGO 6A W LUBLINIE WRAZ
49/CA/18 2018-08-23 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
3432,00 26 BILETÓW NA SPEKTAKL "SKRZYPEK NA DACHU" W DNIU 6.10.2018 R. NA GODZ. 18.00 ORAZ 26 BILETÓW NA SPEKTAKL "WINYLOVE STORY" W DNIU 13.10.2018 R. NA GODZ. 18.00 DLA UCZESTNIKÓW DWÓCH WIECZORKÓW SENIORA ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM",
79/IT/18 2018-08-23 SECURION JERZY GODZISZEWSKI
188900,01 ZAPROJEKTOWANIE ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE O 13 NOWYCH KAMER IP.
321/ST/18 2018-08-22 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
0,00 UMOWA UŻYCZENIA MINIRAMPY H120-875X610X125 WERSJA PLUS.
89/OW/18 2018-08-22 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
5100,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KURSU SPAWANIA METODĄ MAG (135 - SPAWANIE ŁUKOWE W OSŁONIE GAZU AKTYWNEGO ELEKTRODĄ TOPLIWĄ) W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPER
431/ZSS/18 2018-08-22 USŁUGI EDUKACYJNE "GUWERIS" OLGA KONASZCZUK, ZAPROGRAMOWANI OLGA KONA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS".
31/MAZ/18 2018-08-22 PK LIMITED SP. Z O.O.
32365,44 WYKONANIE RABATY KAMIENNEJ NA RONDZIE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W LUBLINIE.
420/ZSS/18 2018-08-21 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
-400,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
77/IT/18 2018-08-21 "BASOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 48/IT/16 (DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW RODO).
424/ZSS/18 2018-08-21 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
-6200,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 17/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
401/ST/18 2018-08-21 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
13298,58 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU OGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODOW SPORTOWYCH.
419/ZSS/18 2018-08-21 ELŻBIETA FUTYMA
-800,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 36/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
428/ZSS/18 2018-08-21 FARE REMIGIUSZ FALKOWSKI
40000,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU "KOT FILEMON" PRZY UL STROJNOWSKIEGO 15
418/ZSS/18 2018-08-21 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
-1200,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 37/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
425/ZSS/18 2018-08-21 MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY
-10800,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 23/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
76/IT/18 2018-08-21 GRZEGORZ GONTARZ
4461,00 KOORDYNACJA PRAC WDROŻENIOWYCH LOKALNYCH ADMINISTRATORÓW, ZGŁASZANIE PROBLEMÓW DO FIRMY WDROŻENIOWEJ, PODSTAWOWE WSPARCIE TECHNICZNE INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW, INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH W WY
78/IT/18 2018-08-21 "BASOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
277/GM/18 2018-08-21 WŁADYSŁAW CHOMICZ
CHOMICZ MARIANNA
129,60 UMOWA NR: 1054/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
427/ZSS/18 2018-08-21 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
-5400,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 24/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
47/CA/18 2018-08-21 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3840,00 USŁUGA ANIMATORA WIECZORÓW SENIORA DLA 25 UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
75/IT/18 2018-08-21 ANDRZEJ SUSKI
4461,00 KOORDYNACJA PRAC WDROŻENIOWYCH LOKALNYCH ADMINISTRATORÓW, ZGŁASZANIE PROBLEMÓW DO FIRMY WDROŻENIOWEJ, PODSTAWOWE WSPARCIE TECHNICZNE INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW, INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH W WY
422/ZSS/18 2018-08-21 WIESŁAW ROŻEK STRUMYK EDUKACJA I OPIEKA
-14400,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 387/ZSS/18 Z DNIA 12 CZERWCA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
423/ZSS/18 2018-08-21 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY BAMBINO S.C.AGNIESZKA LEŚNIEWSKA, ANNA ZIÓŁKOWSKA
-1600,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 398/ZSS/18 Z DNIA 25 CZERWCA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST 1. - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
48/CA/18 2018-08-21 POWIAT OPOLSKI
572,00 26 BILETÓW NA PRZEJAZD NADWIŚLAŃSKĄ KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ W DNIU 16 WRZEŚNIA 2018 R. DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIO
137/OŚ/18 2018-08-21 MARIA KUBERA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 95/OŚ/18 - ZMIANA KONTA BANKOWEGO.
421/ZSS/18 2018-08-21 PSYCHOLOG MAGDALENA PRAŻMO PSYCHOTERAPIA I REGRESING
-19200,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 294/ZSS/18 Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
420/ST/18 2018-08-20 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
10000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO - CYKLU ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W INDYWIDUALNYM I DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM.
88/OW/18 2018-08-20 NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA WIZAŻU I STYLIZACJI "AESTHETIC" W LUBLI
2000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE STYLIZACJI I WIZAŻU SYLWETKI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
426/ZSS/18 2018-08-20 "ŚWIAT KWIATÓW" MARCIN SIKORA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS".
242/GM/18 2018-08-20 MARIA KOPYŚĆ
300,00 UMOWA NR: 1045/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - UPRAWY
456/ST/18 2018-08-20 FUNDACJA QUESTING
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 412/ST/18 - QUEST PO STARYM MIEŚCIE
135/OŚ/18 2018-08-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
123000,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OKREŚLENIA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI NA SKŁADOWISKU ODPADÓW W ROKITNIE.
89/PN/18 2018-08-16 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
3150,00 ZAPEWNIENIE NOLEGU DLA WOLONTARIUSZY ZAGRANICZNYCH W DNIACH 19-26.09.2018 R. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE 100-LETNIEJ TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ, OBYWATELSK
97/PN/18 2018-08-16 FLOW PR
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 85/PN/18. DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY Z DN. 31.08.BR. NA 30.09.BR.
93/PN/18 2018-08-14 AGIT AGNIESZKA RYDZ
4208,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA 80 UCZESTNIKOW I PRELEGENTÓW 25.09.2018 R. PODCZAS VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
92/PN/18 2018-08-14 VIRA OREL
3000,00 PRZYGOTOWANIE SZEŚCIU AUTORSKICH SCENARIUSZY DO FILMÓW PROMUJĄCYCH KIEW WRAZ Z OPRACOWANIEM I TŁUMACZENIEM NAPISÓW NA J. ANGIELSKI I ROSYJSKI ORAZ PRZEKAZANIE AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJ
354/ST/18 2018-08-13 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA.
65/OR/18 2018-08-13 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
13258,17 WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI PIONOWYCH (VERTICALI) I ROLET TEKSTYLNYCH ORAZ NAPRAWA POGWARANCYJNA ŻALUZJI I ROLET NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
111/SOI/18 2018-08-13 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 10/SOI/18.
500/KL/18 2018-08-10 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 683/KL/17 Z DN. 20.10.2017 R. Z KONRADEM RZĄDOWSKIM - MAZAKI STUDIO. ZMIANA DOTYCZY MODYFIKACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
499/KL/18 2018-08-10 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KUL RÓWNOLATKIEM NIEPODLEGŁEJ_RETRO WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY; UMOWA NR 499/KL/18
122/IR/18 2018-08-10 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
134070,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY PL. WOLNOŚCI 4 W LUBLINIE.
251/GM/18 2018-08-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A PGE DYSTRYBUCJA S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZ. NR 7/6 (OBR. 41, ARK. 3) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1A/ŻWIRKI I WIGURY 6 NA CELE ZWIĄZANE Z BUD
496/KL/18 2018-08-10 FUNDACJA TANTHEO
5000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XV STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY_KONTESTACJE_IMPRO; UMOWA NR 496/KL/18
27/FE/18 2018-08-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-72570,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. Z
132/IR/18 2018-08-09 BUDIMEX S.A.
276750,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R., ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU DO DN. 31.08.2018 R. - DOT. BUDOWY PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ.
134/OŚ/18 2018-08-09 ZBIGNIEW PODLASZEWSKI
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA UMOWY NR 64/OŚ/18.
131/IR/18 2018-08-09 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
21300,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REWITALIZACJĘ WĄWOZU POMIĘDZY AL. KOMPOZYTORÓW POLSKICH A UL. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH - W RAMACH B.O. - IV
85/OW/18 2018-08-08 RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I A.ZAMS.SP.J
2583,00 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU RTV W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZ
88/PN/18 2018-08-08 POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
10455,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ OBEJMUJĄCE PUBLIKACJĘ 2 REKLAM KIEW ORAZ ARTYKUŁ PARTNERSKI.
252/GM/18 2018-08-08 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH
0,00 UMOWA UŻYCZENIA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A POWIATEM PUŁAWSKIM - POWIATOWYM ZARZĄDEM DRÓG W PUŁAWACH, DOTYCZĄCA DZIAŁKI NR 303 POŁOŻONEJ W GMINIE KURÓW, OBRĘB KŁODA Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2517L
495/KL/18 2018-08-08 LUBELSKA FUNDACJA JEŹDZIECTWA
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KUŹNIA KULTURY - CZAS. III EDYCJA 2018_ UMOWA NR 495/KL/18
86/OW/18 2018-08-08 ELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
879,45 DOSTAWA LAMPEK BIURKOWYCH Z ŻARÓWKAMI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
130/IR/18 2018-08-07 M&M GASTRO
408372,18 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ DLA ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
493/KL/18 2018-08-07 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LARPY O NIEPODLEGŁOŚCI, 6000 ZŁ.
494/KL/18 2018-08-07 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY - ULICA NIEPODLEGŁEJ - UMOWA 494/KL/18.
87/PN/18 2018-08-07 PPH YARD SP. Z O.O.
4579,00 ZAPEWNIENIE NOCLEGU UCZESTNIKOM VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 23-25.09.2018 R.
492/KL/18 2018-08-07 FUNDACJA "NOWA ALEKSANDRIA"
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, PORTAL FILMOWY (TYTUŁ ROBOCZY), 5000 ZŁ
129/IR/18 2018-08-06 LUBCOM SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/IR/18 Z DNIA 07.05.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH - TERMIN WYKONANIA PRAC PROJEKTOWY
86/PN/18 2018-08-06 FLOW PR
8000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z TWORZENIEM I PROWADZENIEM PROFILI W SOCIAL MEDIA ORAZ PRZYGOTOWANIEM KAMPANII REKLAMOWYCH W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYW
126/IR/18 2018-08-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
31250,00 WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ TRAWIASTEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT SBR NA ŚCIEŻCE ZDROWIA PRZY UL. HUSARSKIEJ W LUBLINIE, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR: 10/2 OBR. 30 ARK. 1
124/IR/18 2018-08-06 EXTREME PROGRESS ACADEMY FILIP SOBKOWIAK
157848,38 MODERNIZACJA SKWERU - PRZEBUDOWA TORU ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA U ZBIEGU ULIC SULISŁAWICKIEJ I TETMAJERA (DZIAŁKA NR 33/6) W LUBLINIE
72/IT/18 2018-08-06 INTRACARE SP.ZO.O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
29/MAZ/18 2018-08-06 DEZ-DER KRZYSZTOF KARPIŃSKI
40000,00 ODKOMARZANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
85/PN/18 2018-08-06 FLOW PR
25000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ SZKOLENIOWO-DORADCZYCH ORAZ WARSZTATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBSZARU FUNKCJONALNEGO PROJEKTU Z ZAKRESU BRANDINGU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ ZEWNĘTRZNĄ W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZAC
313/ST/18 2018-08-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. II WOJEWÓDZKI TURNIEJ BOCCIA.
71/IT/18 2018-08-06 INTRACARE SP.ZO.O.
940950,00 DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN".
133/OŚ/18 2018-08-06 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PROWADZENIU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
491/KL/18 2018-08-03 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
2000,00 WYKONANIE MIN. 200 ZDJĘĆ PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH: 1) URBAN SUMMER SCHOOL - 26 SIERPNIA-8 WRZEŚNIA 2018 R. 2) KONCERT ZESPOŁU BAJM / DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI - 31 SIERPNIA 2018 R. 3) EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU - 3-9 WRZEŚNIA 2018 R.
488/KL/18 2018-08-03 PROSCENIUM JAROSŁAW RUDNICKI
13500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDNIA PŁYTY ŁUKASZA JEMIOŁY PT. "RETRO NA ŻYWO"
128/IR/18 2018-08-03 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 71/IR/18 Z DNIA 04.06.2018 R. NA REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE PRZY UL. BIEDRONKI 13 - TERMIN WYKONANIA DO 31 SIERPNIA 2018 R.
484/KL/18 2018-08-03 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
1000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS XI JUWENALIÓW III WIEKU - FESTIWAL TWÓRCZYCH SENIORÓW, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DN. 23-25.09.2018 R. W WARSZAWIE
116/IR/18 2018-08-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
5358,87 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU - ROZDZIELNICE IMPREZ MASOWYCH, LOKALIZACJA: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 47, LUBLIN
317/ST/18 2018-08-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
62000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW, MŁODZIEŻOWCÓW, JUNIORÓW 17-18 LAT - 25M
303/ST/18 2018-08-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IV EDYCJA LUBLIN FUTSAL CUP 2018.
70/IT/18 2018-08-02 ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 35/IT/17 DOTYCZĄCY ZMIANY § 7 I 11 ORAZ DODAJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 4.
371/ST/18 2018-08-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
847000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI KOBIET)
297/ST/18 2018-08-02 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. CYKL IMPREZ BIEGOWYCH "BIEGNIJLUBLIN".
298/ST/18 2018-08-02 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
490/KL/18 2018-08-02 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
100000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU 2018
400/ST/18 2018-08-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
33436,80 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ZAWODÓW SPORTOWYCH.
13/NW/18 2018-08-01 KRAJOWE BIURO WYBORCZE
0,00 UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (DOT .WYBORÓW 2018)
85/KP/18 2018-08-01 MICHAŁ FRONK ARCHITEKT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 72/KP/18 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
374/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
75000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN)
373/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (PIŁKA RĘCZNA KOBIET)
376/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
65000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (SIATKÓWKA KOBIET).
361/ST/18 2018-08-01 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - PIŁKA SIATKOWA
229/GM/18 2018-08-01 PAWEŁ BARWIAK
63,00 UMOWA NR: 1041/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
394/ST/18 2018-08-01 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
5060,88 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
489/KL/18 2018-08-01 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MAD - PRZESTRZEŃ SIĘ LICZY
387/ST/18 2018-08-01 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
6415,20 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
375/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (FUTSAL MĘŻCZYZN).
46/IT/18 2018-08-01 SPRINT S.A.
66420,00 ZAPEWNIENIE SERWISU I ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO OPENSCAPE VOICE W WERSJI 6.0 ORAZ HIPATH4000 W WERSJI 6.0 WRAZ Z APLIKACJAMI TOWARZYSZĄCYMI XPRESSIONS V7, ITAR 4.03 I BILING ONLINE.
415/ZSS/18 2018-08-01 PHU AGNIESZKA MAŁECKA
44000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU ISKIERKI UL. KASZTELAŃSKA 31/5 W LUBLINIE PROWADZONEGO PRZEZ PANIĄ AGNIESZKĘ MAŁECKĄ
393/ST/18 2018-08-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
21146,40 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
372/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
120000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN)
131/OŚ/18 2018-07-31 EWA RACZKOWSKA
5806,80 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
55/IT/18 2018-07-31 DARIUSZ BIELECKI
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
58/IT/18 2018-07-31 GRAŻYNA SIPTA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
378/ST/18 2018-07-31 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
180000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (SIATKÓWKA MĘŻCZYZN).
56/OR/18 2018-07-31 PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM.H.ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 1.SZKOŁA UDOSTĘPNIA URZĘDOWI MIASTA POMIESZCZENIA O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 206,31 M2 ZNAJDUJĄCE SIĘ W PIWNICY BUDYNKU SZKOŁY (DZIAŁKA 86/9): 1) POMIESZCZENIE SERWEROWNI O POWIERZCHNI 116,00 M2; 2) POMIESZCZENIE Z ZAPLECZEM O POWIERZCHNI 90,31M2; ORAZ FRAGMEN
377/ST/18 2018-07-31 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2018/2019 (TENIS STOŁOWY MĘŻCZYZN)
30/MAZ/18 2018-07-31 F.H.U BIOVERDE PRZEMYSŁAW BABCZYŃSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 20/MAZ/18 - WYDŁUŻENIE TERMINU WYKONANIA UMOWY DO DNIA 30.09.2018 R.
51/IT/18 2018-07-31 TOMASZ SZABŁOWSKI
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
50/IT/18 2018-07-31 JOANNA PONIATOWSKA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
56/IT/18 2018-07-31 DARIUSZ ŁASZKIEWICZ
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
49/IT/18 2018-07-31 KRZYSZTOF SZCZERBA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
89/OŚ/18 2018-07-31 AUGUST ZAWIĄZAŁEK
12961,15 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
54/IT/18 2018-07-31 BARBARA TURSKA-PAPRZYCKA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
119/IR/18 2018-07-31 EDACH SP. Z O.O.
1294226,91 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZYLEGŁYMI POMIESZCZENIAMI WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH INSTALACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9
57/IT/18 2018-07-31 PIOTR KOBYLAS
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
52/IT/18 2018-07-31 GRZEGORZ PYDA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
416/ZSS/18 2018-07-31 IZABELA BYZDRA
22500,00 POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA ROZWÓJ SPOŁECZNY MIASTA LUBLIN
48/IT/18 2018-07-31 STOWARZYSZENIE "SIŁA W INNOWACJI"
61500,00 ANEKS DO UMOWY NR 29/IT/18. DOTYCZY ZMIANY § 1, 2, 3, 4, 6, 8 I 9 I ZAŁĄCZNIKA NR 2 ORAZ DODAJE ZAŁĄCZNIK NR 3
84/KP/18 2018-07-31 INTER MEDIA, MEDIA TECH PAWEŁ KĘDZIERSKI
9671,86 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES, TECZKA.
386/ST/18 2018-07-31 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
27868,32 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ZAWODÓW SPORTOWYCH
132/OŚ/18 2018-07-31 KRYSTYNA KARASEK
6000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
53/IT/18 2018-07-31 ANDRZEJ SUSKI
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
379/ST/18 2018-07-31 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (TENIS STOŁOWY KOBIET)
59/IT/18 2018-07-31 KATARZYNA SKOWYRA
4461,50 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN.
222/GM/18 2018-07-30 ANNA POWROŹNIK
44,00 UMOWA NR: 76/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
487/KL/18 2018-07-30 FUNDACJA SOLIDARNOŚCI OBYWATELSKIEJ
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - II OGÓLNOPOLSKIE FORUM TEATRÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH UMOWA 487/KL/18
118/IR/18 2018-07-30 \"3K\" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 91/IR/18 Z DNIA 22.06.2018 R. (PRZEBUDOWA BOISKA PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO), DOTYCZĄCY ZAKRESU ROBÓT PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PODWYKONAWCOM.
388/ST/18 2018-07-30 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
97259,40 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
398/ST/18 2018-07-30 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
8154,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
120/IR/18 2018-07-30 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO DNIA 31.08.2018 R.
384/ST/18 2018-07-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4914,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
28/MAZ/18 2018-07-30 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
46432,50 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ DOSTARCZENIE I MONTAŻ OBRZEŻY (PŁOTKÓW) RABATOWYCH W PASIE DROGOWYM PRZ UL. RADZISZEWSKIEGO W LUBLINIE
485/KL/18 2018-07-30 POLITECHNIKA LUBELSKA
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ORAZ FORMACJI TAŃCA TOWARZYSKIEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ GAMZA PODCZAS "X INTERNATIONAL FOLK-DANCE FESTIVAL - ST KLIMENT OHRIDSKI"
83/OW/18 2018-07-30 MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
538,57 DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO SPRZĄTANIA I ARTYKUŁÓW DO HIGIENY W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE
226/GM/18 2018-07-27 --WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ WILLOWA II SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANEJ W LUBLINIE W UL. JANTAROWEJ.
482/KL/18 2018-07-27 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
3000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS XVII LUBELSKIEGO ŚWIĘTA MIODU W LUBLINIE, ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 9 WRZEŚNIA 2018 NA RYNKU STAREGO MIASTA W LUBLINIE
224/GM/18 2018-07-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
"TYCJAN" MAGDALENA FRĄCZEK,FRĄCZEK PIOTR
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MAGDALENĄ FRĄCZEK I PIOTREM FRĄCZKIEM ORAZ MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGO
220/GM/18 2018-07-26 CZESŁAW STADNICKI
44,00 UMOWA NR: 75/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
221/GM/18 2018-07-26 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JAKUBOWICKIEJ
412/ST/18 2018-07-26 FUNDACJA QUESTING
4800,00 PRZYGOTOWANIE ŚCIEŻKI QUESTINGOWEJ W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM W ZAKRESIE TEMATYCZNYM DOTYCZĄCYM STAREGO MIASTA W LUBLINIE
360/ST/18 2018-07-26 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA
17/PS/18 2018-07-26 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
29960,00 WSPARCIE PROCESU GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2018.
353/ST/18 2018-07-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA NOZNA
77/GK/18 2018-07-26 ALL GLASS GRZEGORZ DRELA
1685,10 WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH ZAWIERAJACYCH "REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE"
219/GM/18 2018-07-25 EWA ABRAMCZYK
44,00 UMOWA NR: 74/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - GARAŻ BLASZANY.
348/ST/18 2018-07-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
64000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA SIATKOWA
363/ST/18 2018-07-25 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA RĘCZNA
205/GM/18 2018-07-25 BENEDETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
600,00 UMOWA NR: 64/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 44 W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY 40,00 M2.
414/ZSS/18 2018-07-25 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 301/ZSS/18 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
389/ST/18 2018-07-25 MOTOR LUBLIN S.A.
1168020,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
385/ST/18 2018-07-25 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
122842,80 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ZAWODÓW SPORTOWYCH - II PÓŁROCZE 2018
359/ST/18 2018-07-25 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH W SEZONIE 2018-2019 - PIŁKA RĘCZNA
349/ST/18 2018-07-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
45000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA
84/PN/18 2018-07-25 FLOW PR
4500,00 WSPARCIE PRZEZ WYKONAWCĘ W PROWADZENIU PROFILU "MODELOWA REWITALIZACJA LUBLINA" NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ
212/GM/18 2018-07-25 LUCYNA KACZMARZEWSKA
374,00 UMOWA NR: 1039/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
82/PN/18 2018-07-25 LOGOS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21000,00 PRZEPROWADZENIE BADANIA SPOŁECZNEGO METODĄ PAPI NA PRÓBIE OGÓLNEJ MIN. 300 MIESZKAŃCÓW OBSZARU DAWNEGO PODZAMCZA I UL. LUBARTOWSKIEJ W LUBLINIE DOTYCZĄCEGO POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAW
116/SOI/18 2018-07-24 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
9976,00 ,,JAK TO SIĘ SZYJE?" WYDARZENIE ADRESOWANE DO PRZEDSTAWICIELI LUBELSKICH PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH PRACUJĄCYCH W DZIEDZINIE DESIGNU, PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I MODY.
391/ST/18 2018-07-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
160400,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
115/IR/18 2018-07-24 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
33210,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BOISK PRZY UL. BAŚNIOWEJ ORAZ BUDOWĘ MIEJSCA SPOTKAŃ PRZY UL. BAŚNIOWEJ - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO IV
79/PN/18 2018-07-24 MACIEJ RUKASZ
3400,00 1. PRZEDMIOTEM UMOWY JEST AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU "LUBELSKA DZIELNICA KREATYWNA". PRZEDMIOT UMOWY OBEJMUJE WYKONANIE ZDJĘĆ: 1) W TRZECH LOKALACH USŁUGOWYCH, KTÓRE WYGRAJĄ KONKURS "KREATYWNE PRZEMIANY". ZDJ
364/ST/18 2018-07-24 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
52000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA NOZNA
129/OŚ/18 2018-07-24 PIOTR RUBAJ
12200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
481/KL/18 2018-07-24 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
5043,00 WYNAJEM SALI KONCERTOWEJ Z ZAPLECZEM ORAZ NASTROJONEGO FORTEPIANU NA POTRZEBY WYKONANIA RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 10.11.2018 R. W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
76/PN/18 2018-07-23 GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
6732,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW DEBAT PUBLICZNYCH PODCZAS VII KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
381/ST/18 2018-07-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
158000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN)
480/KL/18 2018-07-23 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, XXVII-XXIX MIEDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ, MIKOŁAJKI FOLKOWE 2017-2019, REALIZCAJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
217/GM/18 2018-07-23 DUDZIAK WOJCIECH
44,00 UMOWA NR: 73/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
216/GM/18 2018-07-23 BOGUSŁAW KRYSA VEL GREGORCZYK
44,00 UMOWA NR: 72/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
74/PN/18 2018-07-23 ALINA ZAITSEVA
4744,00 OPIEKA NAD WOLONTARIUSZAMI ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
215/GM/18 2018-07-23 PMW PAWEŁ WIERZCHOWSKI
1507,50 UMOWA NR: 71/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PLAC TEATRALNY DZIERŻAWY - INNE, PL. PLAN TEATRALNY PRZED LOKALEM "CAFE AVIATOR BAR" CZ. DZ. NR 3/6 (OBR. 41, ARK. 3) Z PRZEZNACZENIEM NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY, POW. 67,00 M2, UMOWA WIĄŻE STRONY
77/PN/18 2018-07-23 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22980,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW DEBAT PUBLICZNYCH PODCZS VII KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
399/ST/18 2018-07-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
73735,36 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH - HALA ORAZ SIŁOWNIA PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO
78/PN/18 2018-07-23 ALINA ZAITSEVA
1005,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI Z PANELISTAMI KIEW 2018
452/KL/18 2018-07-23 STOWARZYSZENIE ARCHIDIECEZJALNY CHÓR CHŁOPIĘCO - MĘSKI "PUERI CANTORES
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU CHÓRU "PUERI CANTORES LUBLINENSES" W DEBRECZYNIE W DNIACH 18-28.08.2018
483/KL/18 2018-07-23 FAUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI PUBLICZNEJ W POLSCE
8500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FALA DO SZEŚCIANU UM. NR 483/KL/18
75/PN/18 2018-07-23 LOCOMOTIVA JOANNA CHRZANOWSKA-DYDUCH
4320,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW DEBAT PUBLICZNCH PODCZAS VII KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE 100-LETNIEJ TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ, OBY
355/ST/18 2018-07-23 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
196000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018-2019 PIŁKA NOŻNA
112/OŚ/18 2018-07-20 DOMINIK JAROSZ
5800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
122/OŚ/18 2018-07-20 ADAM SOKOŁOWSKI
10262,25 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
16/PS/18 2018-07-20 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
1500,00 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE I PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ FUNKCJONOWANIA KOOPERATYW SPOŻYWCZYCH I INICJARTYW ODDOLNYCH ORAZ ICH ROLI W PROCESIE REWITALIZACJI ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC
127/OŚ/18 2018-07-20 BARBARA GĘCA
6520,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
108/OŚ/18 2018-07-20 JERZY SĘKOWSKI
3600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
119/OŚ/18 2018-07-20 STANISŁAW BŁACH
6503,31 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
121/OŚ/18 2018-07-20 ADAM SOKOŁOWSKI
8496,98 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
105/OŚ/18 2018-07-20 ALINA SYP
7000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
109/SOI/18 2018-07-20 STOWARZYSZENIE UZDROWISK ŁOTEWSKICH
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WYMIANY WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WSPARCIU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
123/OŚ/18 2018-07-20 TOMASZ BIELAK
5067,60 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
113/OŚ/18 2018-07-20 MAREK BRASZKO
8843,20 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
102/OŚ/18 2018-07-20 KONRAD MICHAŁOWSKI
10000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
101/OŚ/18 2018-07-20 BOGUSŁAW DUDZIAK
15425,40 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA POMPĘ CIEPŁA
103/OŚ/18 2018-07-20 DARIUSZ NIEDZIAŁEK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
106/OŚ/18 2018-07-20 ANNA KOPYCIŃSKA
6580,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
114/OŚ/18 2018-07-20 PAWEŁ GŁAZOWSKI
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
118/OŚ/18 2018-07-20 EWA WIŚLIŃSKA
4360,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
115/OŚ/18 2018-07-20 ANDRZEJ HRYHORCZUK
--WÓJCIK BOGUSŁAWA,LEKAN CZESŁAW
4880,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
116/OŚ/18 2018-07-20 KRZYSZTOF DZIEWULSKI
4200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
38/IR/18 2018-07-20 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZEKAZANIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEODPŁATNIE MUZEUM LUBELSKIEMU W LUBLINIE NAKŁADÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 506 854,86 ZŁ (PONIESIONE W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA).
117/OŚ/18 2018-07-20 MIECZYSŁAW SKÓRSKI
17200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
126/OŚ/18 2018-07-20 ELŻBIETA KIPROWSKA
5597,60 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
120/OŚ/18 2018-07-20 MARCIN MICHALSKI
3690,51 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
110/OŚ/18 2018-07-20 ROMAN FILIPIAK
7096,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
124/OŚ/18 2018-07-20 JAROSŁAW JASKMANICKI
2399,04 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
111/OŚ/18 2018-07-20 STEFAN REMBA
6536,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
114/IR/18 2018-07-20 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 20.07.18 R. DO UMOWY NR 104/IR/18 Z DNIA 09.07.18 R. (DOK. PROJ. I SPECYFIKACJA TECH. PLACU ZABAW I REKREACJI ZEMBORZYCKA/SŁOWACKIEGO) DOTYCZĄCY POPRAWIENIA OMYŁKI PISARSKIEJ, BŁĘDNEGO WPISANIA USTĘPÓW W §8 UST. 10 - ZMIANA BRZMIENIA W/W
125/OŚ/18 2018-07-20 ROMAN KOŻUCH
KOŻUCH ALINA
17328,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
104/OŚ/18 2018-07-20 TADEUSZ BOCHNIARZ
BOCHNIARZ BOŻENA,KOMAR MAŁGORZATA
16000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
88/OŚ/18 2018-07-19 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
2706,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU EKO ZBIÓRKA 2018.
24/FE/18 2018-07-19 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
559411,28 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULIC BUŻAN, BAŻANTOWEJ, NAŁĘCZOWSKIEJ I ŁUŻYCZAN W LUBLINIE". ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA Z 29.06.2018 R. NA 31.08
96/OŚ/18 2018-07-19 PAWEŁ KORBUS
5660,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
223/GM/18 2018-07-19 HALINA WIERTEL
WIERTEL GRAŻYNA
270,00 UMOWA NR: 1040/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
213/GM/18 2018-07-19 JÓZEF KOSIOREK
44,00 UMOWA NR: 69/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
100/OR/18 2018-07-19 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
15375,00 USŁUGA OPRAWY INTROLIGATORSKIEJ (BEZ SPECJALISTYCZNYCH ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH) ZNISZCZONYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH PO ROKU 1946, FORMAT B4 - TOMÓW 125.
95/OŚ/18 2018-07-19 MARIA KUBERA
5200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
82/OW/18 2018-07-19 INTERSELL TECHNOLOGIE ŚWIATŁOWODOWE POLSKA SP. Z O.O.
18000,01 DOSTAWA SKRZYNKI NARZĘDZIOWEJ ORAZ SPAWARKI ŚWIATŁOWODOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSO
200/GM/18 2018-07-19 JAROSŁAW JEŻ
350,00 UMOWA NR: 1037/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
208/GM/18 2018-07-19 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO VIT
140,00 UMOWA NR: 66/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - MIEJSCA POSTOJOWE
210/GM/18 2018-07-19 MIECZYSŁAW SZCZĘSNY
44,00 UMOWA NR: 68/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
214/GM/18 2018-07-19 STANISŁAW DZIUBA
44,00 UMOWA NR: 70/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
404/ST/18 2018-07-19 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
25458,24 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
113/IR/18 2018-07-19 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EDBAR EDMUND BARANIECKI
83500,00 USUNIĘCIE KOLIZJI ISTNIEJĄCEJ STUDNI WODOCIĄGOWEJ Z REALIZOWANYM PODJAZDEM NA TEREN ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
99/OŚ/18 2018-07-19 TOMASZ GAWRYSZEK
5772,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
14/BM/18 2018-07-19 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
200000,00 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY: STOP CYBERPRZEMOCY.
100/OŚ/18 2018-07-19 LILIANNA ODOROWICZ
7100,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
23/FE/18 2018-07-19 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
237975,02 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULIC MILCZAN I NAŁĘCZOWSKIEJ W LUBLINIE". ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA Z 29.06.2018 R. NA 31.08.2018 R.
25/FE/18 2018-07-19 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
634750,79 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA " BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY LAURY W LUBLINIE". ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA Z 29.06.2018 R. NA 31.10.2018 R.
91/OŚ/18 2018-07-19 IRENEUSZ WÓJCIK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
101/OR/18 2018-07-19 FIRMA "INTOP" PIOTR ZAGOZDON
19880,00 USŁUGA KONSERACJI 14 TOMÓW WYZNANIOWYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO Z ROCZNIKÓW 1912-1939.
98/OŚ/18 2018-07-19 ZOFIA BRODACZ
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
209/GM/18 2018-07-19 JANUSZ PIÓRKOWSKI
PIÓRKOWSKA ELIGIA
88,20 UMOWA NR: 1038/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
92/OŚ/18 2018-07-19 ELŻBIETA SKRZYPEK
7360,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
94/OŚ/18 2018-07-19 WOJCIECH DUDZIAK
11682,40 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
211/GM/18 2018-07-19 HENRYK KARPIŃSKI
44,00 UMOWA NR: 67/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
479/KL/18 2018-07-19 GALERIA LABIRYNT
30000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GALERII LABIRYNT (ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI)
93/OŚ/18 2018-07-19 BARBARA CEGŁOWSKA
4234,80 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
90/OŚ/18 2018-07-19 SŁAWOMIR JÓŹWIAKOWSKI
5660,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
57/PN/18 2018-07-18 LIUBOV SHOSTAK
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
71/PN/18 2018-07-18 MARHARYTA KRIACHKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
49/PN/18 2018-07-18 NATIONAL UNIVERSITY OF WATER MANAGEMENT AND NATURE RESOURCES USE
6192,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/PN/18 ZWIĘKSZAJĄCY KWOTĘ BUDŻETU PARTNERA I ZWIĘKSZAJĄCY ILOŚĆ WOLONTARIUSZY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE
86/OŚ/18 2018-07-18 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
799,50 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW TJ. PLAKAT JEDNOSTRONNY I TABLICZKA NA WIATY ŚMIETNIKOWE PROMUJĄCE NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.
199/GM/18 2018-07-18 PPHU "ALTERNATYWA" TADEUSZ RADOMSKI
-223,31 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU Z USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, POLEGAJĄCEJ NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU
68/PN/18 2018-07-18 VLADA IHNATOVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
70/PN/18 2018-07-18 RUFINA SCHASTLYVTSEVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
51/PN/18 2018-07-18 SVITLANA BURDINSKA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
73/PN/18 2018-07-18 OLHA PLUZHNYKOVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
58/PN/18 2018-07-18 YULIIA KVASNYTSIA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
66/PN/18 2018-07-18 KRYSTYNA CHERKASOVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
69/PN/18 2018-07-18 MARHARYTA DEZHKINA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
108/SOI/18 2018-07-18 CREATIVE BUSINESS CUP
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY CREATIVE BUSINESS CUP.
78/OW/18 2018-07-18 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
47600,00 WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ROMSKIEJ I POLSKIEJ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z "PROGRAM
48/PN/18 2018-07-18 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
193771,96 DOTACJA NA PROJEKT "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
52/PN/18 2018-07-18 KATERYNA HARBARETS
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
55/PN/18 2018-07-18 BOHDANA KAPITSA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
56/PN/18 2018-07-18 OLEKSANDR BORUKH
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
59/PN/18 2018-07-18 ANASTASIIA SKOVYRA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
109/OŚ/18 2018-07-18 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
72000,00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN NA ROK 2018.
60/PN/18 2018-07-18 ANDRII YELIZAROV
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
61/PN/18 2018-07-18 OLESIA BUDKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
3/DRW/18 2018-07-18 "POMIAR-GIG PRZEDSTAWICIEL GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA" SPÓŁKA Z OGRA
29520,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI TERENU DZIAŁKI NR 72/2 WRAZ Z ANALIZĄ PLANISTYCZNĄ STANU PRAWNEGO ORAZ WYKONANIA OPRACOWANIA Z PRZEPROWADZONYCH PRAC.
102/OR/18 2018-07-18 NIERUCHOMOŚCI LALAK PROPERTIES SP. Z O.O. S.K.A.
123328,11 NAJEM BUDYNKU PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19A W LUBLINIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 2060,62 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE WYNIOSĄ: - CZYNSZ - 100 970,38 ZŁ BRUTTO, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE - 22 357,73 ZŁ BRUTTO.
72/PN/18 2018-07-18 MARHARYTA KRAVCHENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
63/PN/18 2018-07-18 ANASTASIYA PENZENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
67/PN/18 2018-07-18 YAROSLAV YAROSHENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
81/OW/18 2018-07-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SKŁADANEGO W RAMACH KONKURSU NR POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
75/GK/18 2018-07-18 "INDUSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20910,00 WYMIANA SZAFKI STERUJĄCEJ PRZEPOMPOWNI WÓD DRENAŻOWYCH PRZY UL. DZIERŻAWNEJ W LUBLINIE
128/OŚ/18 2018-07-18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPARCIA RZĄDOWEGO "PROGRAMU MAJĄCEGO NA CELU WCZESNE WYKRYCIE ZAKAŻEŃ WIRUSEM WYWOŁUJĄCYM AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ I POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT TEJ CHOROBY ORAZ JEJ ZWALCZANIE."
410/ST/18 2018-07-18 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
0,00 94 PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE -LUBLIN 2018- ANEKS
87/OŚ/18 2018-07-18 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
0,00 UDOSTĘPNIENIE NA RZECZ URZĘDU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO PRZY UL. ZANA 19 POD AUTOMATY DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH I ALUMINIOWYCH.
50/PN/18 2018-07-18 VIKTORIIA PROTSIKEVYCH
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
53/PN/18 2018-07-18 YULIA KUCHERUK
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
54/PN/18 2018-07-18 ANNA AHEIEVA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
64/PN/18 2018-07-18 VIKTORIIA MARTYNENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
65/PN/18 2018-07-18 GURAMI BUTSKHRIKIDZE
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
62/PN/18 2018-07-18 LILIIA SHEINA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
47/PN/18 2018-07-17 SYLWIA JANKOWSKA
14246,70 LUNCH W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE" DLA GRUPY W TERMINIE 18.07.-21.08.2018
76/GK/18 2018-07-17 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
278804,16 UTRZYMANIE MIEJSKICH ZASOBÓW GRUNTOWYCH NIE OBJĘTYCH STAŁĄ, KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĄ ZIELENI KOMUNALNEJ W LUBLINIE ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM.
79/KP/18 2018-07-16 WOJCIECH PACEWICZ
3600,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018
476/KL/18 2018-07-16 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, CHATKA BLUES FESTIVAL, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
475/KL/18 2018-07-16 RADIO LUBLIN S. A.
25000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN REALIZOWANA W RAMACH CYKLU KONCERTÓW POD NAZWĄ: "NIE TYLKO ROCK'N'ROLL" ORGANIZOWANYCH W STUDIU MUZYCZNYM POLSKIEGO RADIA LUBLIN W TERMINIE OD 03.08.2018 R. DO 14.12.2018 R.
478/KL/18 2018-07-16 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
9900,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - INSPIRACJE; UMOWA NR 478/KL/18
112/IR/18 2018-07-16 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
2982900,00 BUDOWA DWÓCH RODZINNYCH DOMÓW POMOCY PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA
206/GM/18 2018-07-16 WOJCIECH WÓJCIK
44,00 UMOWA NR: 65/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
192/GM/18 2018-07-16 SZAFIROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A SZAFIROWA SP. Z O.O. SP. K. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE CZĘŚCI DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ SZAFIROWA SP. Z O.O. SP. K. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSK
81/KP/18 2018-07-16 AV CENTRUM
664,20 WYNAJĘCIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
78/KP/18 2018-07-16 MARTA WIERZBICKA
3165,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
77/KP/18 2018-07-16 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
8487,00 PRODUKCJA I POSTPRODUKCJA SPOTU, BĘDĄCEGO RELACJĄ Z FESTIVALU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
191/GM/18 2018-07-13 IZABELA WŁOSZEK
224,40 UMOWA NR: 1035/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
477/KL/18 2018-07-13 WOJCIECH SŁOTWIŃSKI
1500,00 ANEKS DO UM. 419/KL/18 Z 15.06.2018 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ORAZ KWOTĘ WYNAGRODZENIA
78/GK/18 2018-07-13 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
2259,00 ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO UMOWY NA KONSERWACJĘ PLACÓW ZABAW.
193/GM/18 2018-07-13 IR2 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 NIEODPŁATNE PRZEJĘCIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN OD IR2 SP. Z O.O. SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWNEJ W LUBLINIE W UL. CZESŁAWA STRZESZEWSKIEGO
12/NW/18 2018-07-13 MOTOR LUBLIN S.A.
500000,00 OBJĘCIE 1.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII X O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
109/IR/18 2018-07-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
842,11 UMOWA NR 17-C1/UP/01016/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - BŁONIA POD ZAMKIEM (MONITORING, HOT-SPOT)
203/GM/18 2018-07-12 HENRYK BAŃKA
44,00 UMOWA NR: 63/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
473/KL/18 2018-07-12 BARTOSZ ŁĘCZYCKI
5000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO WRAZ Z ZESPOŁEM J. J. BAND PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEGO TADEUSZOWI NALEPIE W ROCZNICĘ JEGO 75 URODZIN W DNIU 26 SIERPNIA 2018 R.
474/KL/18 2018-07-12 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
5000,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE PLASTYCZNE DLA 250 OSÓB DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA LUBLIN REALIZOWANE PRZEZ MUZEUM W TERMINIE OD 17 LIPCA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018 R. W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
409/ST/18 2018-07-12 INACT SP. Z O.O. - WŁAŚCICIEL MARKI MOXIE AGENCJA KREATYWNA
64600,00 REALIZACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI
111/IR/18 2018-07-12 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
12212828,40 ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE.
99/OR/18 2018-07-12 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4285,81 ANEKS DO UMOWY 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOTYCZY ZWIĘKSZENIA WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI O 79,48 M2 DO 422,46 M2 ORAZ MIESIĘCZNYCH OPŁAT: OD 1.08.2018 R.: - CZYNSZ O 3 030,57 ZŁ DO WYSOKOŚCI 16 108,40 ZŁ, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 879,84 ZŁ DO WYSOKOŚCI
190/GM/18 2018-07-12 MATEUSZ SADOWSKI
44,00 UMOWA NR: 61/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
108/IR/18 2018-07-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1071,77 UMOWA NR 17-C1/UP/01015/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - BŁONIA POD ZAMKIEM - OŚWIETLENIE TERENÓW ZIELONYCH
110/IR/18 2018-07-12 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
69495,00 REMONT SIEDZIBY RADY DZIELNICY TATARY PRZY UL. GOSPODARCZEJ 32 W LUBLINIE
83/PN/18 2018-07-12 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
140350,00 UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANA PUBLICZNEGO "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE 100-LETNIEJ TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ, OBYWATELSKIEJ I WOLNOŚCIOWEJ"
26/FE/18 2018-07-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
-21046,00 ANEKS DO UMOWY 22/FE/17 O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE", DOT. ZMNIEJSZENIA
107/IR/18 2018-07-12 STRABAG SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 Z DNIA 12.07.18 R. DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DNIA 30.01.18 R. (PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA), DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY § 4 UST. 1 LT. B) PLAC ŁOKIETKA - 20 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZAKOŃCZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.
22/FE/18 2018-07-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-4357,97 ANEKS NR 3 DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
74/GK/18 2018-07-11 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE
319,88 ZA KORZYSTANIE ZE STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY INFRASTRUKTURY - SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO OBSŁUGI IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE PLACU LITEWSKIEGO.
186/GM/18 2018-07-11 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
413,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE ZAPŁATY ODSZKODOWANIA DLA GMINY LUBLIN ZA WYCIĘTE DRZEWA NA DZIAŁCE NR 1/61 (OBR. 19, ARK. 10) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA/ŁABĘDZIEJ/GRABSKIEGO, STOSOWNIE DO
406/ZSS/18 2018-07-11 INNOVA ANETA FALKOWSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 44/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANETĄ FALKOWSKĄ PROWADZĄCĄ NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KOT FILEMON - ZWIĘKSZENIE KWOTY DOTACJI OD LIPCA 2018
175/GM/18 2018-07-11 DAVIK ANETA WOLIŃSKA
18416,61 UMOWA ZAWARTA Z ANETĄ WOLIŃSKĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ DAVIK DOT. LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. WORONIECKIEGO 11 LOKAL NR 1 O POW. 665,46 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO. CZYNSZ REGULOWANY MIESIĘCZNIE Z GÓRY.
73/GK/18 2018-07-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
3198,00 KORZYSTANIE PRZEZ WARSZTATY KUTURY ZE STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO OBSŁUGI IMPREZ MASOWYCH NA PLACU LITEWSKIM
178/GM/18 2018-07-11 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0,00 ANEKS NR 14/18 DO UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR 45/K.SP/91 Z DNIA 01.02.1991 R. DOT. UDOSTĘPNIENIA PLACU ZABAW O POW. 540 M2 NA OSIEDLU M. KONOPNICKIEJ NALEŻĄCEGO DO SPÓŁDZIELNI LSM DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 49. PLAC ZABAW BĘDZIE DOP
27/MAZ/18 2018-07-11 PRZESMYCKI JERZY - ART & ARCH ARCHITEKCI
24600,00 DEKUMENTACJA PROJEKTOWA "LASEK NA PORĘBIE - ZIELONE SERCE OSIEDLA".
106/IR/18 2018-07-11 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
158670,00 REMONT SZATNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE PRZY UL. HIACYNTOWEJ 69
202/GM/18 2018-07-11 BAZAR SPÓŁKA Z O.O.
-6500,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 59/GM/17 DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
85/OŚ/18 2018-07-11 VENA ART SP. Z O.O.
7257,00 PRODUKCJA FILMU PROMUJĄCEGO NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, NA PODSTAWIE SCENARIUSZA OPRACOWANEGO PO KONSULTACJI Z ZAMAWIAJĄCYM.
177/GM/18 2018-07-11 POLITECHNIKA LUBELSKA
1712,95 GMINA LUBLIN ZAWIERA UMOWĘ NAJMU Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ NA LOKAL UŻYTKOWY O POW. 136 M2 W BUDYNKU DS NR 1 PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 42 NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 67 WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO NR 1. CZYNSZ MIESIĘCZNY PŁATNY Z GÓRY.
179/GM/18 2018-07-11 ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE
0,00 GMINA LUBLIN UŻYCZA NA POTRZEBY ZESPOŁU OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE WJAZD USYTUOWANY NA DZIAŁCE NR 2 (OBR. 4, ARK. 6) O POW. 1030 M2 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIENNEGO OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWN
184/GM/18 2018-07-11 MIROSŁAW HAWRYLUK
804,60 UMOWA NR: 1033/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN
76/KP/18 2018-07-11 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
27183,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 62/KP/18
45/IT/18 2018-07-10 T-MOBILE POLSKA S.A.
338988,00 USŁUGI Z ZAKRESU TELEFONII KOMÓRKOWEJ.
187/GM/18 2018-07-10 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIEM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 34/95 (OBR. 37, ARK. 10), W CELU PRZEBUDOWY KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO OR
188/GM/18 2018-07-10 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIEM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 89/29 (OBR. 28, ARK. 8), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOW
75/KP/18 2018-07-10 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
13945,20 WYKONANIE DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018 - ULOTKA, FOLDER.
176/GM/18 2018-07-10 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SANITEX" SP. Z O. O
1688,40 UMOWA NR: 1032/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PLAC ZABAW DLA DZIECI DZ. NR 9/6 I 10/4 (OBR. 27, ARK. 12), POW. 603 M2, PLAC ZABAW
80/KP/18 2018-07-10 +LINK SP. Z O.O.
6150,00 WYKONANIE MONTAŻU I DEMONTAŻU WYSTAWY PT. "10 LAT KROKÓW W CHMURACH", NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
194/GM/18 2018-07-10 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.4.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - UŻYWANIE POMIESZCZENIA O POW. 39,90 M2, TJ. NIEWYODRĘBNIONE POMIESZCZENIE PRZY UL. RYNEK 1 W LUBLINIE (CZ. DZ. NR 108, OBR. 34, ARK. 2) Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIE SŁUŻĄCE PRACOWNIKOM OŚRO
471/KL/18 2018-07-09 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA ISTNIENIA OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH PT: " POLSKIE HEJNAŁY NA LUBELSKIM RYNKU"
107/SOI/18 2018-07-09 IRENEUSZ WINNICKI
2850,00 REDAKCJA, SKŁAD, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU 2 TEKSTÓW, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PROJEKTU ,,LUBELSCY KUPCY''
470/KL/18 2018-07-09 SILVERHEAD MUSIC RYSZARD BORKOWSKI
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU PT: "PIEŚNI NAROWISTYCH DUSZ - PIEŚNI W. WYSOCKIEGO ŚPIEWA RYSZARD BORKOWSKI", KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.07.2018 R. O GODZINIE 20.00 NA MOŚCIE KULTURY W LUBLINIE
411/ZSS/18 2018-07-09 ELŻBIETA ŻOŁKIEWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 374/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
173/GM/18 2018-07-09 NOISE PAULA HAŁAS VEL ŁAGODA
896,60 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 19 Z PRZEZNACZENIEM POD OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ.
407/ST/18 2018-07-09 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
1531,35 WDROŻENIE NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI.
97/IR/18 2018-07-09 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
10455,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DWÓCH BOISK DO PIŁKI SIATKOWEJ I DO PIŁKI KOSZYKOWEJ Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ORAZ DOKOŃCZENIE BUDOWY ZEJŚCIA Z UL. SŁOWIAN W DZIELNICY SZEROKIE W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
105/IR/18 2018-07-09 TENSYS SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 09.07.2018 R. DO UMOWY NR 39/IR/18 Z DNIA 24.04.2018 R. (PRZEBUDOWA ZADASZENIA MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM), DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO DNIA 14.09.2018 R.
412/ZSS/18 2018-07-09 GRAŻYNA JACKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 373/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
104/IR/18 2018-07-09 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
9348,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ PLACU ZABAW I REKREACJI PRZY ZBIEGU ULIC ZEMBORZYCKIEJ I SŁOWACKIEGO W LUBLINIE, WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH - ZADANIA REALIZOWANEGO
358/ST/18 2018-07-09 STOWARZYSZENIE LOKALNE "KALINA" SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - PIŁKA SIATKOWA
409/ZSS/18 2018-07-09 DOROTA JACKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 376/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
469/KL/18 2018-07-09 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KOBIETY SĄ MIĘDZY SŁOWAMI, 10 000 ZŁ
368/ST/18 2018-07-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018-2019 - PIŁKA RĘCZNA.
472/KL/18 2018-07-09 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
10000,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ "WESELE ŻYDOWSKIE" W DNIU 5.08.2018 R. NA TERENIE STAREGO MIASTA W LUBLINIE
410/ZSS/18 2018-07-09 DANUTA GANCEWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 375/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
102/IR/18 2018-07-09 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
21525,00 EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 76 PRZY UL. PADEREWSKIEGO 12 W LUBLINIE (DZIAŁKA NR 5, OBRĘB 6 - CZECHÓWKA GÓRNA KOL., ARK. 5)
73/KP/18 2018-07-09 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1845,00 WYKONANIE USŁUGI GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER WRAZ Z DOSTAWĄ.
39/PN/18 2018-07-06 WOJEWODA LUBELSKI
47600,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO: "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020"
69/KP/18 2018-07-06 COOPERATIVA STUDIO MICHAŁ KWASIEBORSKI
6765,00 WYKONANIE KONCEPCJI ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA I STAREGO MIASTA W LUBLINIE
71/KP/18 2018-07-06 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
5200,00 WYKONANIE 250 ZDJĘĆ ARCHITEKTURY MIASTA LUBLIN.
467/KL/18 2018-07-06 FUNDACJA FUZJE KULTURY
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, FESTIWAL FRESKÓW. 600 LAT FRESKÓW KAPLICY TRÓJCY SWIĘTEJ, DOTACJA 15 000 ZŁ
101/IR/18 2018-07-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
39257,91 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WOJEWODZIŃSKIEJ" NA DZIAŁCE NR 72/10, OBR. 65, ARK. 2 W LUBLINIE.
70/KP/18 2018-07-06 MULTIMEDIA FACTORY
6027,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED W TERMINIE 26-29.07.2018.
468/KL/18 2018-07-06 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
20000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. KONCERTU ZESPOŁU CONTRA-MUNDUM ORGANIZOWANEGO PODCZAS 38. ROCZNICY LUBELSKIEGO LIPCA 1980 W DNIU 15 LIPCA 2018 R.
64/KP/18 2018-07-06 TVN MEDIA SP. Z O.O.
18450,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA LOKOWANIU GMINY LUBLIN W AUDYCJI W PROGRAMIE TELEWIZYJNYM.
181/GM/18 2018-07-06 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
100,00 UMOWA NR: 60/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY
103/IR/18 2018-07-06 STRABAG SP. Z O.O.
163467,00 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA - RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA ODCINKU OD UL. KAPUCYŃSKIEJ DO UL. LUBARTOWSKIEJ WRAC Z PLACEM KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA L
464/KL/18 2018-07-05 WYDAWNICTWO AUSTERIA KLEZMERHOJS
8500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT. " LUBLIN. KSIĄŻKA DO PISANIA"
465/KL/18 2018-07-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
3000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE UŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT. "ZNAD STOCHODU-WSPOMNIENIA WOŁYŃSKIE"
105/SOI/18 2018-07-05 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI ORGANIZOWANEGO W DNIACH 15-21.09.2018 R.
106/SOI/18 2018-07-05 STOWARZYSZENIE "EKOLUBELSZCZYZNA"
4000,00 ORGANIZACJA VI FORUM DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW EKONOMII I ZARZĄDZANIA.
406/ST/18 2018-07-05 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
2000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
44/IT/18 2018-07-05 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1320,00 USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET - BUTELKOMATY W E. LECLERC UL. ZANA.
466/KL/18 2018-07-05 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM - CZĘŚĆ II ,UMOWA NR 466/KL/18
99/IR/18 2018-07-05 LUBCOM SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/IR/18 Z DNIA 07.05.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRAC
104/SOI/18 2018-07-05 FUNDACJA LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU CENTRUM WDROŻEŃ TECHNOLOGII 4.0
100/IR/18 2018-07-05 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
23370,00 WYKONANIE DODATKOWEGO ODCINKA PREFABRYKOWANEJ NAWIERZCHNI KAUCZUKOWEJ ZA MIEJSCEM STARTU NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
462/KL/18 2018-07-05 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
70000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATCH 2018-2020, XXXII-XXXIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA (EDYCJA 2018-2020), REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
3/BK/18 2018-07-04 ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
150000000,00 UMOWA PROGRAMOWA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY LUBLIN
197/GM/18 2018-07-04 KAMILLA GRYKAŁOWSKA
GRYKAŁOWSKI KAZIMIERZ
129,60 UMOWA NR: 1036/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
67/KP/18 2018-07-04 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ,,NATURA'' ZENON MIZEREK
4341,90 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 200 SZT. TOREB BAWEŁNIANYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
345/ST/18 2018-07-04 MAGDALENA DŁUGOSZ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
68/KP/18 2018-07-04 F.H.U. IMPERATOR WALDEMAR NOWAK
5443,37 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOSZULEK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
343/ST/18 2018-07-03 DANUTA BORZECKA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
43/IT/18 2018-07-03 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
344/ST/18 2018-07-03 DOMINIK MAIŃSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
70/GK/18 2018-07-03 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM DLA SEZONOWEJ KAWIARENKI
63/KP/18 2018-07-03 SYNERGIA SP. Z O.O.
36900,00 OPRACOWANIE KAMPANII PROMOCYJNEJ OBCHODÓW 450 ROCZNICY PODPISANIA UNII LUBELSKIEJ ORAZ KAMPANII PROMOCYJNEJ MISTRZOSTW ŚWIATA U-20 W PIŁCE NOŻNEJ W 2019 ROKU.
72/KP/18 2018-07-03 MICHAŁ FRONK ARCHITEKT
8846,56 PRZYGOTOWANIE WYSTAWY PT. "10 LAT KROKÓW W CHMURACH" NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
408/ZSS/18 2018-07-03 CENTRUM MEDYCZNE NEUROMEDICA HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ
1800,00 PRZYGOTOWANIE TREŚCI MERYTORYCZNYCH NA TEMAT PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DO ULOTKI I KALENDARZA NA ROK 2019 W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
51/OR/18 2018-07-03 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA 154/OR/17 DOTYCZĄCY ZMIANY ADRESU MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
71/GK/18 2018-07-03 "LENMAR" MARCIN LENARD
33419,10 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
341/ST/18 2018-07-03 JOANNA KRAUZE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
335/ST/18 2018-07-03 KONRAD KOWALSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
340/ST/18 2018-07-03 JACEK ŚLIWIŃSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
337/ST/18 2018-07-03 MARIUSZ BORKOWSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
339/ST/18 2018-07-03 MAGDALENA ŁUCZYN
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
66/KP/18 2018-07-03 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
5200,00 OBSŁUGA LOGISTYCZNA NA POTRZEBY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
45/PN/18 2018-07-03 JAROSŁAW KADŁUBOWSKI
340,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU REWITALIZACJI UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA DLA MIESZKAŃCÓW/INTERESARIUSZY TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE (...)"
338/ST/18 2018-07-03 ADAM PODKOWA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
336/ST/18 2018-07-03 JOANNA SZMIT
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
72/GK/18 2018-07-03 WOJEWODA LUBELSKI
200000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2018 R. - PRACE REMONTOWE OBIEKTÓW GROBOWNICTWA WOJENNEGO (KONTYNUACJA REMONTU ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,,RURY" ORAZ REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹN
334/ST/18 2018-07-03 IWONA KWIECIŃSKA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
463/KL/18 2018-07-03 FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ "EDU
10000,00 REALIAZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CAŁY LUBLIN ŚPIEWA ROTĘ - 10 000 ZŁ
342/ST/18 2018-07-03 ALON BENACH
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
180/GM/18 2018-07-03 BOBIK RAFAŁ
44,00 UMOWA NR: 59/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
404/ZSS/18 2018-07-03 STOWARZYSZENIE "MONAR"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NA ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE REALIZACJ
403/ZSS/18 2018-07-03 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 327/ZSS/18 Z DNIA 25 MAJA 2018 R. DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZADANIA).
41/IT/18 2018-07-02 BARTŁOMIEJ GDULA
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
174/GM/18 2018-07-02 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1900,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZWROTU NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ AKTUALNIE W OBSZAR DZIAŁEK: NR 225/33, NR 225/34, NR 225/55 (OBR. 11, ARK. 2) POŁOŻONYCH PRZY UL. FRANCZAKA ,,LALKA" 4, 6, 8, 10 I 12.
82/OŚ/18 2018-07-02 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
406298,50 ANEKS DO UMOWY NR 166/OŚ/15 DOTYCZĄCY ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA.
25/MAZ/18 2018-07-02 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
21492,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III
254/GM/18 2018-07-02 KRYSTYNA KOZIARA
129,60 UMOWA NR: 1047/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
40/IT/18 2018-07-02 MIESZKO SZCZĘSNY
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
460/KL/18 2018-07-02 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 30-LECIA CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ
268/GM/18 2018-07-02 KAZIMIERA CZERSKA
129,60 UMOWA NR: 1052/2018, DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA.
42/IT/18 2018-07-02 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO
104131,80 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ.
26/MAZ/18 2018-07-02 QUERCUS MICHAŁ KIESZKO
24300,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IV
24/MAZ/18 2018-07-02 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
22356,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON II
81/OŚ/18 2018-07-02 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
3246126,44 ANEKS DO UMOWY NR 130/OŚ/15 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI UMOWY, ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH HARMONOGRAMÓW.
189/GM/18 2018-07-02 ANNA MARKIEL
129,60 UMOWA NR: 1034/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
448/KL/18 2018-07-02 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-Z KULTURĄ DO NIEBA-X EDYCJA
36/IT/18 2018-07-02 PAWEŁ CHOJAK
50000,00 NADZÓR INFORMATYCZNY, USUWANIE USTEREK I AWARII ZWIĄZANYCH ZE SPRZĘTEM ORAZ ZAINSTALOWANYM NA NIM OPROGRAMOWANIU, KONSERWACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ITP. W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY LUBLIN.
93/IR/18 2018-07-02 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1071,77 UMOWA NR 18-C1/UP/00845 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - OŚWIETLENIE BOISKA ORAZ ZASILANIE ALTANY, UL. BAŚNIOWA W LUBLINIE, DZ. NR 30/18; 30/8
39/IT/18 2018-07-02 PAWEŁ CHOJAK
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
450/KL/18 2018-07-02 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
25000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: W SŁUŻBIE WOLNOŚCI I PRAWDZIE - UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
449/KL/18 2018-07-02 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE "ZA MURAMI"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: DEO ET PATRIAE - BOGU I OJCZYŹNIE
456/KL/18 2018-07-02 FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: FESTIWAL "UKRAINA W CENTRUM LUBLINA - 2018"
457/KL/18 2018-07-02 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
80000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - CZAS I DŹWIĘK
23/MAZ/18 2018-07-02 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
29484,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
453/KL/18 2018-07-02 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY II KONKURS- BRUNO4EVER. DNI BRUNONA SCHULZA 2018
451/KL/18 2018-07-02 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
17000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: CANTANTES LUBLINENSIS 2018
455/KL/18 2018-07-02 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KRÓLEWSKI PREZENT: KAPLICA ZAMKOWA
74/KP/18 2018-07-02 PHILIPS LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
123000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
38/IT/18 2018-07-02 BARTŁOMIEJ GDULA
25000,00 NADZÓR INFORMATYCZNY, USUWANIE USTEREK I AWARII ZWIĄZANYCH ZE SPRZĘTEM ORAZ ZAINSTALOWANYM NA NIM OPROGRAMOWANIU, KONSERWACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ITP. W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY LUBLIN.
37/IT/18 2018-07-02 MIESZKO SZCZĘSNY
25000,00 NADZÓR INFORMATYCZNY, USUWANIE USTEREK I AWARII ZWIĄZANYCH ZE SPRZĘTEM ORAZ ZAINSTALOWANYM NA NIM OPROGRAMOWANIU, KONSERWACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ITP. W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY LUBLIN
80/OŚ/18 2018-06-29 KOM-EKO S.A.
2773946,63 ANEKS DO UMOWY NR 9/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI UMOWY, ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH HARMONOGRAMÓW.
333/ST/18 2018-06-29 ŁUKASZ FIUTA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
60/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA PIERŚCIŃSKA- PERDEUS,
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 146/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
87/OR/18 2018-06-29 MAŁGORZATA SZRENIAWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 176/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
54/OR/18 2018-06-29 PAWEŁ DASZCZUK KANCELARIA ADWOKACKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 133/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
70/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA KARINA WŁOSZCZAK-BOCIARN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 159/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
89/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA PIECH
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 178/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
83/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA LESZCZYŃSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 172/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
68/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MIROSŁAW PLACEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 157/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
91/OR/18 2018-06-29 CZERWONKA MICHAŁ ZRW DORADZTWO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 180/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
76/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ JEZIERSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 165/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
71/OR/18 2018-06-29 PAWEŁ RZESZUTKO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 160/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
72/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAŁGORZATA KOCZAN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 161/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
79/OR/18 2018-06-29 JOANNA LALAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 168/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
93/OR/18 2018-06-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 182/OR/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 17 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
53/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA FLISIŃSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 132/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
458/KL/18 2018-06-29 AGNIESZKA KRAWIEC
950,00 PROWADZENIE DWÓCH KONCERTÓW PODCZAS DNIA UNII LUBELSKIEJ.
459/KL/18 2018-06-29 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
3000,00 WYKONANIE MIN. 700 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ WYKONANYCH PODCZAS WYDARZEŃ KULTURALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH LUBELSKICH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ PO
77/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA CĄKAŁA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 166/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
66/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA JAKUSZEWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 155/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
90/OR/18 2018-06-29 SYLWIA PAWŁOWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 179/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
62/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA PIETRZAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 148/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
88/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWOIPODATKI.COM JAROSŁAW SZYMCZYK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 177/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
51/KP/18 2018-06-29 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
156376,05 PRZYGOTOWANIE APLIKACJI KOMPUTEROWEJ
82/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EWA KRUSZCZYŃSKA GŁAZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 171/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
63/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA KAMIL MAZUR
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 150/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
73/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DOROTA STANKIEWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 162/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
84/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA FILIPEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 173/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
74/OR/18 2018-06-29 PAULINA LIS
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 163/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
331/ST/18 2018-06-29 BEATA PETKIEWICZ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
85/OR/18 2018-06-29 PRZEMYSŁAW GARDYNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 174/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
92/OR/18 2018-06-29 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 181/OR/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 17 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
98/OR/18 2018-06-29 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
2500,00 ANEKS DO UMOWY NR 116/OR/17 Z 13.11.2017 R., DOT. UWZGLĘDNIENIA W UMOWIE KOSZTÓW WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH, SZACUNKOWY KOSZT 2500 ZŁ BRUTTO.
52/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EWELINA KOWALSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 131/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
78/OR/18 2018-06-29 -- BARTŁOMIEJ KOZYRSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 167/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
46/PN/18 2018-06-29 MICHAŁ SZACHMAT
6030,00 CZYNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018
97/OR/18 2018-06-29 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
-20179,86 ANEKS NR 11 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z 3.09.2014 R., DOT. ZMNIEJSZENIA: - WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 O 91 M2 DO WYSOKOŚCI 1152,4 M2 - MIESIĘCZNEGO CZYNSZU DO WYSOKOŚCI 59103,21 ZŁ (OD 1-31.08.2018 R.), 57056,01 ZŁ OD 1.09.2018 R.
61/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA SZPURKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 147/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
83/OŚ/18 2018-06-29 WGS84 POLSKA SP. Z O.O.
31980,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA LUBLIN WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM "AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA MIASTA LUBLIN NA LATA 2018-2032"
86/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN ŻARDECKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 175/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
55/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR DYMEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 135/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
59/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA EWA OSTAŃSKA-MULHERRON
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 145/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
296/ST/18 2018-06-29 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA TURNIEJU I LIGI PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ LZPN.
461/KL/18 2018-06-29 MAGDALENA FRANCZAK
2088,00 UŻYCZENIE DZIEŁA SZTUKI PT. THE SCROLL NA POTRZEBY WYSTAWY ZBIOROWEJ PT. SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS VALLADOLID, LUBLIN, LIVERPOOL 6.07.2018-24.02.2019 Z PRZEKAZANIEM LICENCJI
80/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA ZAJĄC-SUSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 169/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
58/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH OSAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 144/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
57/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA NIEŚPIAŁ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 143/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
79/OŚ/18 2018-06-29 KOM-EKO S.A.
2084120,49 ANEKS DO UMOWY NR 10/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI UMOWY, ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH HARMONOGRAMÓW.
69/OR/18 2018-06-29 ADWOKAT ANNA SZANIAWSKA KANCELARIA ADWOKACKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 158/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
332/ST/18 2018-06-29 JOANNA KOZAK-PALAK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
44/PN/18 2018-06-29 AGIT AGNIESZKA RYDZ
0,00 ANEKS DO UMOWY W PRZEDMIOCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018 R. - WPROWADZENIE ZMIAN ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁFINANSOWANIEM DZIAŁANIA Z PROJEKTU MSZ
61/KP/18 2018-06-29 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
6440,28 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM: CZĘŚĆ II - SKARPETKI.
64/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAROCH KRZYSZTOF
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 152/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
67/OR/18 2018-06-29 ADWOKAT KLAUDIA RUSEK KANCELARIA ADWOKACKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 156/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
81/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MIŁOSZ GREGOROWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 170/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
167/GM/18 2018-06-28 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
490,01 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO O POWIERZCHNI ZABUDOWY - 384 M2, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 23 (OBR. 21, ARK. 5) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. BA
94/IR/18 2018-06-28 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE 94/IR/18 Z DNIA 28.06.2018 R. DO UMOWY NR 36/IR/16 Z DNIA 31.03.2016 R., DOTYCZĄCE ZMIANY TERMINU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE NA DZIEŃ 31.10.2019 R. (DOT. BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE, DZ. NR 1/12)
68/GK/18 2018-06-28 INŻ-WOD-BUD SP. Z O. O.
2360,00 NAPRAWA PRZĘSŁA W OGRODZENIU OGRODU SASKIEGO
92/IR/18 2018-06-28 "AVIS" EKOLOGICZNE PLACE ZABAW S.C. MAREK MAŁECKI KARINA MAŁECKA
79248,90 ZAPROJEKTOWANIE I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR: 3/10 OBR. 0019 ARK. 9, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. LOTNICZNEJ 6, PUCHACZA 2 I JASTRZĘBIEJ 3 W LUBLINIE
48/KP/18 2018-06-28 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁORGANIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
43/PN/18 2018-06-28 VIKTOR KUPCHAK
4817,80 SWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU 20 UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA TRASIE IWANO-FRANKIWSK - ŁUCK - RÓWNE - WINNICA - DNIPRO - WINNICA - RÓWNE - ŁUCK - IWANO-FRANKIWSK (UKRAINA) W OKRESIE 1-7 LIPCA 2018 R.
454/KL/18 2018-06-28 SILVERHEAD MUSIC RYSZARD BORKOWSKI
7380,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU RYSZARDA BORKOWSKIEGO Z ZESPOŁEM W DNIU 1 LIPCA 2018 W LUBLINIE
164/GM/18 2018-06-28 MIROSŁAW SZCZUREK
44,00 UMOWA NR: 57/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWA GRUNTU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻ BLASZANY
170/GM/18 2018-06-28 BENEX-POL KRYSTIAN SKUBISZ
1725,83 UMOWA NR: 58/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN
393/ZSS/18 2018-06-28 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
990000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
69/GK/18 2018-06-28 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
117555,27 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE STUDNI KABLOWYCH NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
166/GM/18 2018-06-28 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI: NR 8/1 I NR 8/2 (OBR. 38, ARK. 3) POŁOŻONE W LUBLINIE PRZY UL. JAKUBOWICKIEJ 5 - W CELU WYODRĘBNIENIA
330/ST/18 2018-06-27 MARCIN TURSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
446/KL/18 2018-06-27 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
12500,00 WYKONANIE PRZEZ CHÓR ECHO ZE LWOWA DWÓCH KONCERTÓW PODCZAS DNIA UNII LUBELSKIEJ
447/KL/18 2018-06-27 LUDOMIR FRANCZAK
2088,00 UŻYCZENIE DZIEŁA SZTUKI PT. O - SKAŁA NA POTRZEBY WYSTAWY ZBIOROWEJ PT. SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS VALLADOLID, LUBLIN, LIVERPOOL 6.07.2018 - 24.02.2019
42/PN/18 2018-06-27 INPROGRESS SZKOLENIA SP. Z O.O.
27840,00 PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU METODYKI PRINCE2 NA POZIOMIE FOUNDATION Z EGZAMINEM CERTYFIKUJĄCYM DLA 16 OSÓB, W JĘZYKU ANGIELSKIM W HOTELU EUROPEJSKIM, M. DNIEPR (UKRAINA), W DNIACH 4-6 LIPCA 2018
168/GM/18 2018-06-27 MARIUSZ WIŚNIEWSKI
WĘCŁAWSKA-WIŚNIEWSKA EDYTA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY USTALENIA PRZEZ STONY TRYBU ORAZ WARUNKÓW WEDŁUG JAKICH ZAMIERZAJĄ PROWADZĆ CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 120 (OBR. 34, ARK. 2)
162/GM/18 2018-06-27 WALDEMAR KUREK
42,00 UMOWA NR: 55/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
80/PN/18 2018-06-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
13004363,70 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PT. "LUBINCLUSION-DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I USAMODZIELNIAJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM ORAZ UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC USŁUG SPOŁECZNYCH", NR UMOWY 56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00
3/PL/18 2018-06-27 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
354424,50 WYKONANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI BADANIAMI DLA TRZECH CMENTARZY W LUBLINIE (NA SŁAWINIE, PRZY UL. GŁUSKIEJ, ORAZ PRZY UL. BEŁŻYCKIEJ).
157/GM/18 2018-06-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. - WYRAŻENIE ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 25/5 (OBR. 27, ARK. 12), W CELU BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO ORAZ ZOBOWIĄZA
2/KM/18 2018-06-27 TABLA"SPÓŁKA Z O.O.
914529,60 UMOWA - WYTWORZENIE, DOSTARCZENIE ORAZ ODBIÓR I LIKWIDACJA ZUŻYTYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH PRZEZ TABLĘ SP. Z O.O.
158/GM/18 2018-06-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. W LUBLINIE DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEW I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCI
329/ST/18 2018-06-27 ZOFIA JAKÓBCZAK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
161/GM/18 2018-06-27 POKWAPISZ LUCJAN
44,00 UMOWA NR: 54/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
305/ST/18 2018-06-27 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
80/OW/18 2018-06-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SKŁADANEGO W RAMACH KONKURSU NR POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
77/OŚ/18 2018-06-27 EKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
630485,85 ANEKS DO UMOWY 11/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY CENY ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA.
165/GM/18 2018-06-27 JERZY IRSAK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY JERZYM IRSAKIEM A GMINĄ LUBLIN, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 101/21 (OBR. 9, ARK. 18), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. STANISŁAWA LEMA, NA CELE ZWIĄZANE Z OR
327/ST/18 2018-06-26 KINGA WITKOWSKA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
326/ST/18 2018-06-26 MARTIN DALEBOUT
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
325/ST/18 2018-06-26 EWELINA BUREK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
324/ST/18 2018-06-26 MARCIN SEMENIUK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
23/ZE/18 2018-06-26 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 17 (23/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
328/ST/18 2018-06-26 VOLODYMYR DYSHLEVUK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
76/OŚ/18 2018-06-26 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY CZASU TRWANIA UMOWY NR 91/OŚ/12
152/GM/18 2018-06-26 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 22/18 (OBR. 36, ARK. 3), ZABUDOWANA BUDYNKIEM HANDLOWO - USŁUGOWYM, POŁOŻONA W LUB
443/KL/18 2018-06-26 ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO "ZGODA"
10467,84 WYKONANIE KONCERTU PRZEZ ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "ZGODA" ORGANIZOWANEGO W DNIU 1 LIPCA 2018 PODCZAS DNIA UNII LUBELSKIEJ
154/GM/18 2018-06-26 BI INVEST BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI KAMIL PSZCZOŁA
1700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. ZGODNEJ 9A.
402/ZSS/18 2018-06-26 PUBHEALTH JACEK BOROWICZ
7000,00 REALIZACJA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA OPRACOWANIU PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
445/KL/18 2018-06-26 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - 600-LECIE FRESKÓW W KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ZAMKU LUBELSKIM - 8 000 ZŁ
389/ZSS/18 2018-06-26 "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
160/GM/18 2018-06-26 MIROSŁAW SZOSTAKIEWICZ
201,20 UMOWA NR: 53/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA
67/GK/18 2018-06-26 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
12,03 ANEKS DO UMOWY 44/GK/18
323/ST/18 2018-06-26 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
64/GK/18 2018-06-26 POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
65/GK/18 2018-06-26 TIME SA FILIA LUBLIN
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
155/GM/18 2018-06-26 BI INVEST BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI KAMIL PSZCZOŁA
2500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJACEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 24.
78/OŚ/18 2018-06-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
35100,00 UMOWA DOTACJI ZADANIA PN. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
60/KP/18 2018-06-26 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
25392,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ I - KUBEK, FILIŻANKA.
66/GK/18 2018-06-26 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
12,03 ANEKS DO UMOWY 47/GK/18 NA UDOSTĘPNIENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
95/IR/18 2018-06-25 HEN-BUD SP. Z O.O.
-4357,97 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 1/IR/18 Z DNIA 10.01.2018 R. NA BUDOWĘ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI
89/IR/18 2018-06-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
19138,80 UMOWA NR 17-C1/UP/01014/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BŁONIA POD ZAMKIEM - OBSŁUGA IMPREZ
401/ZSS/18 2018-06-25 WIESŁAWA STELMASZCZUK
200,00 UDZIAŁ W PANELU DYSKUSYJNYM NA TEMAT: "PRAWNE ASPEKTY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW" ORGANIZOWANEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
41/PN/18 2018-06-25 DELTA TOUR SP. Z O.O.
9250,00 UMOWA O SUKCESYWNĄ REZERWACJĘ, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE 14 BILETÓW LOTNICZYCH MIEDZYNARODOWYCH: 7 BILETÓW W TERMINIE 01.07.2018 NA TRASIE LUBLIN - KIJÓW ORAZ 7 BILETÓW W TERMINIE 07.07.2018 NA TRASIE ZAPOROŻE - WARSZAWA
95/OR/18 2018-06-25 MEBLE DUO PIOTR NIEDŹWIADEK
11730,51 DOSTARCZENIE KRZESEŁ I WIESZAKÓW
440/KL/18 2018-06-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TWORZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY. KONCERT MUZYKI GITAROWEJ JEREMY'EGO JOUVE'A. DOTACJA - 5 000 ZŁ
398/ZSS/18 2018-06-25 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY BAMBINO S.C.AGNIESZKA LEŚNIEWSKA, ANNA ZIÓŁKOWSKA
48000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM ,,BAMBINO" S.C. AGNIESZKA LEŚNIEWSKA & ANNA ZIÓŁKOWSKA
101/SOI/18 2018-06-25 DOROTA WOLIŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 146/SOI/17 §2 TERMIN REALIZACJI UMOWY DO 30.09.2018 §6 UST 5 ZWIĘKSZENIE KWOTY O 8 448,00 ZŁ
88/IR/18 2018-06-25 IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE URSZULA CIEPLIŃSKA
40590,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA: "PROJEKT NAWIERZCHNI Z ODTWORZENIEM MURÓW BARBAKANU PRZY BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE" ORAZ "PROJEKT STUDNI NA PLACU KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W LU
90/IR/18 2018-06-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
76,56 UMOWA NR 18-C1/UP/00585/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - MONITORING, UL. SZWOLEŻERÓW, DZIAŁKA NR 31 (ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI - I. - BUDOWA SKWERU, PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 5-9)
63/GK/18 2018-06-25 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
307,50 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ZE ZŁĄCZA NA PL. LITEWSKIM
444/KL/18 2018-06-25 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: X GŁUSECKIE JAKUBKI
102/SOI/18 2018-06-25 SZYMON HOROSIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 9/SOI/18 ZMIANA § 2 TERMIN REALIZACJI DO DNIA 30.09.2018 ORAZ ZMIANA §6 UST 5 ZWIĘKSZENIE KWOTY O 8840 ZŁ
322/ST/18 2018-06-25 ARNOLDES HALINA ARNOLDES
3690,00 WYKONANIE ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI
441/KL/18 2018-06-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
16000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 2018
87/IR/18 2018-06-25 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAMEL-SERVICE WALDEMAR ZIĘTEK
69199,80 WYKONANIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI I STREET WORKOUT NA DZIAŁCE NR 14/28 PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO W LUBLINIE.
400/ZSS/18 2018-06-25 AGNIESZKA KRAWIEC
800,00 MODEROWANIE 4 PANELI DYSKUSYJNYCH PODCZAS SPOTKAŃ DLA RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
96/OR/18 2018-06-25 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAMES PAWEŁ GAWRYLUK
29304,75 WYKONANIE MEBLI: 1) BIURKO KOMPUTEROWE 1200/600/760 - 16 SZT. 2) BIURKO KOMPUTEROWE 1400/600/760 - 25 SZT. 3) KONTENER 3-SZUFLADOWY - 16 SZT. 4) KONTENER 4-SZUFLADOWY - 25 SZT. 5) SZAFKA AKTOWA - 40 SZT. 6) SZAFA UBRANIOWA - 6 SZT. 7) SZAFKA - 15 SZT. 8)
442/KL/18 2018-06-25 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
25000,00 KL-OP-II.526.23.2018 MIASTO KULTURY-DEMAKIJAŻ-FESTIWAL KINA KOBIET UMOWA 442/KL/18 Z DN. 25.06.2018 R.
370/ZSS/18 2018-06-25 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 239/ZSS/18 Z DNIA 30 KWIETNIA 2018 R. DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (ZMIANA TREŚCI § 14 I § 15 UMOWY).
71/OŚ/18 2018-06-22 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
19348278,33 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH - ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VII NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3) WYPOSAŻENI
2/DRW/18 2018-06-22 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
54750,00 UMOWA DOTACJI NR 230/2018/D/OP ZADANIA PN. "ZACHOWANIE RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN POPRZEZ OCHRONĘ WYBRANYCH WĄWOZÓW"
438/KL/18 2018-06-22 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI, DOTACJA - 3 000 ZŁ
11/ZIT/18 2018-06-22 BIURO AUDYTORSKIE JERZY CYRAN - BIEGŁY REWIDENT
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
73/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
25013529,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE II NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU N
57/KP/18 2018-06-22 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2201,70 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU FESTIWALU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018
437/KL/18 2018-06-22 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
4500,00 WYKONANIE KONCERTU PRZEZ MĘSKI ZESPÓŁ WOKALNY KAIROS W RAMACH OBCHODÓW DNIA UNII LUBELSKIEJ W DNIU 1.07.2018
56/KP/18 2018-06-22 RESOVIA EXPO
1537,50 WYNAJEM I USTAWIENIE LADY Z PÓŁKĄ NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
91/IR/18 2018-06-22 \"3K\" SP. Z O.O.
399996,00 PRZEBUDOWA BOISKA PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH B.O. - "ZIELONE BOISKO CZYLI STRZAŁ W "DZIESIĄTKĘ"
434/KL/18 2018-06-22 PIOTR KOWALCZYK
1660,00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY KONCERTU W DNIU 1.07.2018 W RAMACH OBCHODÓW DNIA UNII LUBELSKIEJ W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO
45/CA/18 2018-06-22 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
236,00 26 BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM WSI LUBELSKIEJ WRAZ Z PRZEWODNIKIEM W DNIU 25 LIPCA 2018 R. W GODZINACH 14.00-16:00 DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I U
74/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
24748686,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VI NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU N
290/ZSS/18 2018-06-22 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
9/GD/18 2018-06-22 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
7400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH N. W. NIERUCHOMOŚCI: III CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 3 O POW. 0.1434 HA (OBR.26 RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK. 8), NR 5 O POW. 0.2041 HA (OBR.26 RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK. 6) STANOWIĄCE ULICĘ CZWARTAKÓW;
72/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
26161628,40 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE I NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU NI
439/KL/18 2018-06-22 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-DZIAŁALNOŚĆ GALERII SCENY PLASTYCZNEJ KUL-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY (ZAKTUALIZOWANY OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ I HARMONOGRAM NA 2018 R.)
46/CA/18 2018-06-22 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KUCHNIA SMAKOSZA" MONI
624,00 WYKONANIE POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LA
12/ZIT/18 2018-06-21 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LAZUR" BOŻENA CHOINA
2826,45 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST REALIZACJA USŁUGI WYNAJĘCIA SALI KONFERNECYJNEJ ORAZ USŁUGI GASTRONOMICZNEJ (LUNCH ZASIADANY I SERWIS KAWOWY) W ZWIĄZKI Z ORGANIZACJĄ POSIEDZENIA RADY ZIT DLA OK. 45 OSÓB.
431/KL/18 2018-06-21 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICE KULTURY: DZIELNICOWE BIESIADY PATRIOTYCZNE Z WIELKIMI DZIEŁAMI LITERATURY POLSKIEJ 2018, NR UMOWY 431/KL/18
10/GD/18 2018-06-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
17000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH N. W. NIERUCHOMOŚCI (CZĘŚCI I, II, IV, VI-VIII) ORAZ POMIAR KONTROLNY GRANIC DZIAŁKI NR 13/9 (CZĘŚĆ X): I CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 21 O POW. 0.8410 HA (OBR.22 - PIASKI, ARK. 3) STANOWIĄCA ULICĘ
68/OW/18 2018-06-21 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
182000,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA".
85/IR/18 2018-06-21 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 67/IR/17 NA BUDOWĘ ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE - ZMIANA WYNAGRODZENIA ORAZ TERMIN WYKONANIA DO 26.07.2018 R.
67/OW/18 2018-06-21 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
28000,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA".
10/NW/18 2018-06-21 TARGI LUBLIN S.A.
400000,00 OBJĘCIE 400 AKCJI IMIENNYCH NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII K O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ W SPÓŁCE TARGI LUBLIN S.A.
432/KL/18 2018-06-21 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
3000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO UMCS PODCZAS FESTIWALU "LATO NA POŁONINIE" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 24.06.2018 NA UKRAINIE
11/NW/18 2018-06-21 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5835200,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. O KWOTĘ 5.835.200,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 58.352 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
430/KL/18 2018-06-21 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT GALOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA 11 LISTOPADA "VIVA POLONIA"
86/IR/18 2018-06-21 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R. NA BUDOWĘ PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - TERMIN WYKONANIA DO 16 SIERPNIA 2018 R. ORAZ WYNAGRODZENIE USTALA SIĘ NA KWOTĘ 6 923 909,62 ZŁ
435/KL/18 2018-06-21 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SPOTKANIA W SYNAGODZE CHEWRA NOSIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
436/KL/18 2018-06-21 WŁODZIMIERZ LEBIECKI
2200,00 ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS KONCERTU PT. OCALONY OD ZAPOMNIENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH DNIA UNII LUBELSKIEJ
433/KL/18 2018-06-21 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
3000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU RADOSŁAWA SKUBAJA (SKUBAS) W RAMACH KONFERENCJI LUBELSKI WZÓR 2018, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2018 W CSK W LUBLINIE
95/SOI/18 2018-06-20 DANIEL BANCER
1778,00 OBSŁUGA FANPAGE LUBELSKIEJ WYŻYNY IT
93/SOI/18 2018-06-20 CEROWNIA ARTYSTYCZNA MAŁGORZATA WÓJCIK
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA W FORMIE UDZIAŁU W WARSZTATACH WYKAŃCZANIA I DEKORACJI WNĘTRZ ZORGANIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU ,,KREATYWNE PRZEMIANY''.
55/KP/18 2018-06-20 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
2460,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN
146/GM/18 2018-06-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIEM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 42 (OBR. 26, ARK. 6), W CELU PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOB
103/SOI/18 2018-06-20 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 86/SOI/18 ZMIANA DOTYCZY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO.
98/SOI/18 2018-06-20 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
13500,00 PRZEPROWADZENIE PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIĘBIORCY MAŁGORZATA WÓJCIK ,,CEROWNIE ARTYSTYCZNE''
291/ZSS/18 2018-06-20 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
54/KP/18 2018-06-20 VEGESHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
61478,48 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE, OBSŁUGA MEDIOWA INTERNETOWEJ KAMPANII REKLAMOWEJ W DNIACH 26-29.07.2018 R., NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
292/ZSS/18 2018-06-20 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
97/SOI/18 2018-06-20 FUNDACJA KRAJOBRAZY
20000,00 PRZEPROWADZENIE W FORMIE WARSZTATOWEJ PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIEBIORCY EWA KOBELARZ ,,EWCIA''
80/IR/18 2018-06-20 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
93480,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA PLANOWANEGO OBIEKTU BIUROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
62/KP/18 2018-06-20 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
34317,00 SPONSOROWANIE REALIZACJI IX EDYCJI IMPREZY POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 26-29 LIPCA 2018 R. W LUBLINIE.
53/KP/18 2018-06-20 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8080,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
99/SOI/18 2018-06-20 PAULINA ZARĘBSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE W FORMIE WARSZTATOWEJ PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIĘBIORCY
397/ZSS/18 2018-06-20 --KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZE
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
159/GM/18 2018-06-20 JERZY KRYSIAK
779,00 UMOWA NR: 52/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN
52/KP/18 2018-06-20 SFERUM SP. Z O.O.
30737,70 WYNAJĘCIE, TRANSPORT, MONTAŻ I DEMONTAŻ DWÓCH NAMIOTÓW SFERYCZNYCH.
425/KL/18 2018-06-19 WOJCIECH GÓRSKI
6650,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUBLIN MAŁO ZNANY, CZĘŚĆ III. TURYSTYCZNY LUBLIN DLA POKOLEŃ.
62/GK/18 2018-06-19 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SMOLKOP" SMOLAK LESZEK
590400,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, ROMERA, UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. REJA, UL. STWOSZA
94/OR/18 2018-06-19 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
105578,64 USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
426/KL/18 2018-06-19 JACEK TKACZYK
10000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. FILM DOKUMENTALNY O ODKRYCIACH ARCHEOLOGICZNYCH W KOŚCIELE DOMINIKAŃSKIM W LUBLINIE
429/KL/18 2018-06-19 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTYN MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU CZUBY LUBLIN 2018 - EDYCJA VIII
428/KL/18 2018-06-19 FUNDACJA SONO ORGANI
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: V ŚWIĘTOKRZYSKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
427/KL/18 2018-06-19 MARTA ZGIERSKA
9000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. POPIĘKNO TYTUŁ ROBOCZY
422/KL/18 2018-06-19 JAN STANISŁAW WĄSAK
6000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PASAŻER - RENESANS LUBELSKI.
424/KL/18 2018-06-19 MAŁGORZATA SKAŁBANIA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. SKRUCHOWI.
423/KL/18 2018-06-19 NATASZA ZIÓŁKOWSKA
10000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. TOMEK KAWIAK - TYTUŁ ROBOCZY
319/ST/18 2018-06-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
318/ST/18 2018-06-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
35/IT/18 2018-06-19 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
74907,00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
153/GM/18 2018-06-19 KACPER DOMŻAŁ
300,00 UMOWA NR: 50/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN
74/OW/18 2018-06-19 LETHE JAKUB CHMIELNIAK
2500,00 REFUNDACJA KOSZTÓW STAŻU DLA 10 NAUCZYCIELI Z ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES".
49/KP/18 2018-06-19 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
6541,08 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ V - NOTES SAMOPRZYLEPNY W TWARDEJ OPRAWIE.
37/PN/18 2018-06-18 OLENA KHMELNYK
1750,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA PO STRONIE UKRAIŃSKIEJ DLA CZTERECH MIAST W ZACHODNIEJ CZĘŚCI UKRAINY: IWANO-FRANKIWSK, ŁUCK, RÓWNE, WINNICA
420/KL/18 2018-06-18 CHORDIS MAKSYMILIAN ŚWIĘCH
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PŁYTY CD PT.: "DE LYUBLYN"
38/PN/18 2018-06-18 VIKTOR KUPCHAK
642,04 USŁUGA TRANSPORTU 4 EKSPERTÓW, KOORDYNATORA I TŁUMACZA NA TRASIE WINNICA - RÓWNE (UKRAINA) W DNIU 21 CZERWCA 2018 R.
83/IR/18 2018-06-18 HEN-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 1/IR/18 Z DNIA 10.01.2018 R. NA BUDOWĘ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI
79/OW/18 2018-06-18 "FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK-ODDZIAŁ W LUBLINIE-NAUKA I ROZWÓJ LUB
2326928,80 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBLESKIEGO NA LATA 2014-2020 - LUBLIN STAWIA NA ZAWODOWCÓW.
84/IR/18 2018-06-18 LIFT SERVICE KOMPONENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
39360,00 DOSTAWA I MONTAŻ WINDY GASTRONOMICZNEJ - DŹWIGU TOWAROWEGO MAŁEGO (1 SZT.) DLA ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE
50/KP/18 2018-06-18 MEDIA IMPACT POLSKA SP. Z O.O.
59999,89 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I OPUBLIKOWANIU NA SERWISIE WIADOMOŚCI ONET NATYWNYCH ARTYKUŁÓW.
76/OW/18 2018-06-18 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
68960,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM NOWOŚ
94/SOI/18 2018-06-15 EWA KOBELARZ-EWCIA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA WSPARCIA W FORMIE UDZIAŁU W WARSZTATACH WYKAŃCZANIA I DEKORACJI WNĘTRZ ZORGANIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU ,,KREATYWNE PRZEMIANY''.
82/IR/18 2018-06-15 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
-14760,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE - ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI UMOWY NA KWOTĘ - 3 478 669,46 ZŁ
396/ZSS/18 2018-06-15 AGNIESZKA KANIA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 372/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
390/ZSS/18 2018-06-15 STOWARZYSZENIE "STOP"
15000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
34/PN/18 2018-06-15 NATIONAL UNIVERSITY OF WATER MANAGEMENT AND NATURE RESOURCES USE
3096,00 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "INTERCULTURE"
5/BRM/18 2018-06-15 MIŁOSZ TRĄBKA
1500,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A4 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE - POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
92/SOI/18 2018-06-15 VIOLET STUDJO
2550,00 WYKONANIE ILUSTRACJI DO TEKSTU ,,BAJKI O LUBLINIE''
421/KL/18 2018-06-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
26000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT: " HISTORIA LUBLINA"
419/KL/18 2018-06-15 WOJCIECH SŁOTWIŃSKI
2700,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI, M. IN. WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH, PRZYGOTOWANIE UMÓW, OBSŁUGA SYSTEMU KSAT
418/KL/18 2018-06-15 WALDEMAR TATARCZUK
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PT. POTENCJAŁ I POTRZEBY ŚRODOWISKA SZTUK WIZUALNYCH LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
395/ZSS/18 2018-06-15 IZABELA HANCZYN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 371/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
399/ZSS/18 2018-06-15 AGATA GAJEWSKA
360,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
391/ZSS/18 2018-06-15 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY.
417/KL/18 2018-06-15 ANNA SZADKOWSKA-CIĘŻKA
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PT. NIEWIDZIALNI MIESZKAŃCY. OBECNOŚĆ OBCOKRAJOWCÓW W PRZESTRZENIACH KULTURY LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
35/PN/18 2018-06-15 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 9/PN/18. DOTYCZY DODANIA § 9 ZAWIERAJĄCEGO TREŚCI O RODO.
392/ZSS/18 2018-06-15 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY.
36/PN/18 2018-06-15 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/PN/18. DOTYCZY DODANIA § 9 ZAWIERAJĄCY TREŚCI O RODO.
81/IR/18 2018-06-15 USŁUGOWY ZAKŁAD KOWALSKI ROMAN CZERNIEC
74500,00 WYKONANIE I MONTAŻ KRATY - BRONY BRAMOWEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH PROWADNIC W BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE
394/ZSS/18 2018-06-15 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 377/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
21/FE/18 2018-06-15 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
2207850,00 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULIC: J. BARCICKIEGO I H. HALICKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
415/KL/18 2018-06-14 FUNDACJA HESPEROS
10000,00 DZIELNICE KULTURY-LETNIE OPOWIEŚCI UMOWA 415/KL/18 Z DN. 14.06.2018 R.
31/PN/18 2018-06-14 PPH YARD SP. Z O.O.
36960,00 NOCLEGI DLA WOLONTARIUSZY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE"
22/MAZ/18 2018-06-14 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
201900,00 WYKONANIE 2 SZT. PARKLETÓW PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ I UL. LUBARTOWSKIEJ W LUBLINIE
61/GK/18 2018-06-14 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH PIOTR MAJCHERSKI
3800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW PRZY UL.WSPÓLNEJ ORAZ PRZY UL.SIEMIRADZKIEGO.
79/IR/18 2018-06-14 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
149445,00 REMONT DACHU I ELEWACJI NA BUDYNKU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 5
32/PN/18 2018-06-14 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
17280,00 NOCLEGI DLA WOLONTARIUSZY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE"
59/GK/18 2018-06-14 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
67/OŚ/18 2018-06-14 TIME SA FILIA LUBLIN
7755,15 EMISJA REKLAMY DŹWIĘKOWEJ NA ANTENIE RADIA ESKA LUBLIN
207/GM/18 2018-06-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY
0,00 ANEKS DO UMOWY UŻYCZENIA LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. PROBOSTWO 27 W LUBLINIE NA RZECZ LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA SAMOPOMOCY
65/OŚ/18 2018-06-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
40000,00 STWORZENIE KONCEPCJI KREATYWNEJ I REALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNEJ DO PROJEKTU PN. "LUBLIN TO TEŻ TWÓJ DOM - SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE".
295/ST/18 2018-06-14 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
1000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM M. BOROWIK I W. BOROWIKA W MISTRZOSTWACH EUROPY JUNIORÓW W SZACHACH W RYDZE W DNIACH 19-30 SIERPNIA 2018 R.
414/KL/18 2018-06-14 FUNDACJA KULTURA ENTER
70000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, ZAGRAJMY SOBIE!, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
413/KL/18 2018-06-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, WAKACJE Z FANTASTYKĄ 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
407/KL/18 2018-06-13 GRZEGORZ MĄCZKA
6200,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KURHANY-ZAPOMNIANE ZABYTKI LUBLINA
405/KL/18 2018-06-13 DOMINIK MAIŃSKI
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. DETAL ARCHITEKTONICZNY W ZABUDOWIE LUBLINA
66/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
1760412,22 ANEKS DO UMOWY 7/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY CENY ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
409/KL/18 2018-06-13 PRZEMYSŁAW PACEK
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KONCERT AUTORSKICH KOMPOZYCJI - TYTUŁ ROBOCZY
69/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
807906,22 ANEKS DO UMOWY 10/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
411/KL/18 2018-06-13 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
11000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - AKCJA LATO SKARPY
408/KL/18 2018-06-13 RAFAŁ NIEZGODA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. EMIL MEYERSON - Z LUBLINA DO PARYŻA - TYTUŁ ROBOCZY
406/KL/18 2018-06-13 OLHA MATSYUPA
9500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU LUBLIN. OPOWIEŚCI DOSŁOWNE. SPEKTAKL TRANSDRAMATICUM
68/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
691142,38 ANEKS DO UMOWY 9/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
410/KL/18 2018-06-13 ROBERT PRANAGAL
9000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. MEMU MIASTU
78/IR/18 2018-06-13 EDACH SP. Z O.O.
7472400,00 DOBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY, PRZY UL. GŁOWACKIEGO 26 W LUBLINIE
15/BM/18 2018-06-13 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
404/KL/18 2018-06-13 ELŻBIETA MATYASZEWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KONSTANTY KIETLICZ-RAYSKI, ZAPOMNIANY LUBELSKI TWÓRCA I PROPAGATOR KULTURY-TYTUŁ ROBOCZY
394/KL/18 2018-06-13 BEATA KUCZMARA
9500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUBLIN TANGO MARATHON.
412/KL/18 2018-06-13 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WAKACJE Z RUTĄ 2018
286/ST/18 2018-06-12 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
2460,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW KULINARNYCH "LETNIA KUCHNIA KRAJKI" W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
397/KL/18 2018-06-12 AGATA SZTORC
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PN. POZAFORMALNA EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
390/KL/18 2018-06-12 URSZULA GIERSZON
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PRZYGOTOWANIE MONOGRAFII LEON ULRICH ORAZ REPRINTU POEMATU LEONA ULRICHA.
7/GD/18 2018-06-12 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
4700,00 PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO MAJĄCEGO NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 171/1, POŁOŻONA PRZY UL. GEN. ZAJĄCZKA 50 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ W EWIDENC
142/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
620,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 95/3 (OBR. 46, ARK. 3), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JANA KASPROWICZA 9A - W CE
145/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
620,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 WRAZ Z POMIESZCZENIEM PRZYNALEŻNYM - PIWNICĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. TEODORA LESZETYCKIEGO 8 - W CELU SPRZEDAŻY.
389/KL/18 2018-06-12 TOMASZ KŁUSEK
5000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.
143/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40
387/ZSS/18 2018-06-12 WIESŁAW ROŻEK STRUMYK EDUKACJA I OPIEKA
61600,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU STRUMYK
89/SOI/18 2018-06-12 INNOVATION SUPPORT SPÓŁKA Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI I EXPO PT. ,,SMART ECOSYSTEM''
403/KL/18 2018-06-12 TOMASZ SZLENDAK
1200,00 WYKŁAD OTWIERAJĄCY LFK SEMINARIUM LOKALNE PT. JAK JEST, CZYLI O WZAJEMNYCH RELACJACH MIĘDZY KULTURĄ, SPOŁECZEŃSTWEM I DEMOKRACJĄ NA PODSTAWIE BADAŃ I DOŚWIADCZENIA - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
384/KL/18 2018-06-12 WERONIKA BOCZEK
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KONCERT MUZYKI AUTORSKIEJ.
90/SOI/18 2018-06-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH, ORGANIZOWANYCH WSPÓLNYCH WYDARZEŃ O TEMATYCE STARTUPOWEJ I BIZNESOWEJ
70/OŚ/18 2018-06-12 POLIGRAFIA BRO-KAL S.C. MARCIN KALETA, AGNIESZKA BROŻYNA
31000,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN.
416/KL/18 2018-06-12 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
2398,50 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W DNIU 1 LIPCA 2018 NA ORGANIZACJĘ KONCERTU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZGODA W WILNIE Z OKAZJI DNIA UNII LUBELSKIEJ W RAMACH OBCHODÓW 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI LUBLIN 1918 - 2018.
402/KL/18 2018-06-12 EDWIN BENDYK
2000,00 WYKŁAD OTWIERAJĄCY LFK SEMINARIUM LOKALNE PT. JAK MOŻE BYĆ, CZYLI O MIEJSCU KULTURY W KOLEJNEJ KADENCJI SAMORZĄDOWEJ - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
144/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI: NR 2/25, NR 2/26, NR 2/27, NR 2/28 (OBR. 10, ARK. 5) POŁOŻONE W LUBLINIE PRZY UL.
285/ST/18 2018-06-12 LUBLUBLIN MAGDALENA MAZUR - CISEŁ
3000,00 REALIZACJA I PRZEPROWADZENIE GIER MIEJSKICH PODCZAS "LATA W MIEŚCIE 2018"
391/KL/18 2018-06-12 WERONIKA MARKIEWICZ
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PRZEZROCZYSTOŚĆ.
393/KL/18 2018-06-12 JAKUB KOTYNIA
9500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. NIEDZIELNE PORANKI JAZZOWE.
147/GM/18 2018-06-12 GRAŻYNA SOBIEGRAJ
299,98 UMOWA NR: 1030/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN
21/MAZ/18 2018-06-12 PRZESMYCKI JERZY - ART & ARCH ARCHITEKCI
19680,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. GŁUSKIEJ W LUBLINIE
396/KL/18 2018-06-12 BARTOSZ WÓJCIK
556,00 PISEMNE TŁUMACZENIE I KOREKTA TEKSTU DO KATALOGU EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SIX MEMOS/SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ (11 STRON) - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
401/KL/18 2018-06-12 RAFAŁ LIS
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PN. UCZESTNICTWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W KULTURZE LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
77/IR/18 2018-06-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOT. UMOWY NR 17-C1/UP/00020 Z DNIA 06.03.2017 R. W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE - ROZDZIELNICE IMPREZ MASOWYCH, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (ODSTĄPIENIE OD UMOWY NR 22/IR/17)
64/OŚ/18 2018-06-12 ZBIGNIEW PODLASZEWSKI
1900,00 WYKONANIE EKSPERTYZY W SPRAWIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE NA DZIAŁCE PRZY ULICY SZWEDZKIEJ
392/KL/18 2018-06-12 PIOTR KAMIŃSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 80/KL/18 Z DNIA 24 STYCZNIA 2018 R., DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI.
398/KL/18 2018-06-12 AGNIESZKA CIEŚLAK
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PN. KULTURA PRZED MATURĄ. CZEGO OCZEKUJĄ LICEALIŚCI LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
399/KL/18 2018-06-12 MAGDALENA DŁUGOSZ
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ MIASTO (BEZ) KOBIET. CZY LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
400/KL/18 2018-06-12 PIOTR CELIŃSKI
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ KULTURA CYFROWA: 0 CZY 1 LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
383/KL/18 2018-06-12 RAFAŁ ROZMUS
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. JESTEŚMY SZCZĘŚLIWYM POKOLENIEM.
49/OR/18 2018-06-12 KANCELARIA ADWOKACKA IWONA MOSKWA PALOMO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 153/OR/17 DOT. ZMIANY ADRESU MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
58/GK/18 2018-06-11 KONSTALMET S.C PIOSEK ANDRZEJ I DAMIAN
3333,30 DOSTARCZENIE 60 SZT. PROSTYCH, METALOWYCH WKŁADÓW DO KOSZY
55/OW/18 2018-06-11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
4612200,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ "ZA ŻYCIEM"
387/KL/18 2018-06-11 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
9500,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: WAKACJE NA BŁONIACH
388/KL/18 2018-06-11 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
9000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: LATO W MIEŚCIE - WAKACJE NA ŁĘGACH
75/OŚ/18 2018-06-11 ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1,06 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28
75/IR/18 2018-06-11 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
66340,05 WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W LUBLINIE, UL. RYCERSKA 9
76/IR/18 2018-06-11 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
19557,00 WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO W LUBLINIE, UL. RYNEK 1
141/GM/18 2018-06-11 JAN CZERW
44,00 UMOWA NR: 47/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE
386/KL/18 2018-06-11 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, PISMO FOLKOWE 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
25/MZON/18 2018-06-11 ANNA PARDUS
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ ORZ.
385/KL/18 2018-06-11 FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBELSKIE POGAWĘDKI. EDYCJA II, REALIZACJA ZDANIA PUBLICZNEGO
151/GM/18 2018-06-11 LUBMAN UMCS SP. Z O.O.
250,00 UMOWA NR: 49/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA DZIERŻAWY - NAJEM PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, DZ. NR 44 (OBR. 36, ARK. 3), 5,05 M2, URZĄDZENIA DO OBSŁUGI SIECI KOMPUTEROWEJ
53/MZON/18 2018-06-11 MAŁGORZATA WIELEBA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
20/FE/18 2018-06-08 ARS MEDIA ANNA GRYCZON
15110,55 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE TELEWIZYJNEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁA
377/KL/18 2018-06-08 FUNDACJA KULTURA ENTER
45000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020. UNIA - GRA PLANSZOWA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
382/KL/18 2018-06-08 STOWARZYSZENIE CHÓR "LA MUSICA" PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS JUBILEUSZU 25-LECIA CHÓRU " LA MUSICA"
140/GM/18 2018-06-08 ZOFIA MADEJ
68,04 UMOWA NAJMU LOKALU NR 17 UL. KONOPNICKA 8 W LUBLINIE NA RZECZ PANI ZOFII MADEJ. MIESIĘCZNA KWOTA CZYNSZU WYNOSI 68,04 ZŁ.
9/NW/18 2018-06-08 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
750000,00 OBJĘCIE 7.500 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII Z O NUMERACH OD 1 DO 7.500 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
381/KL/18 2018-06-08 EWA BAJKOWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. WIERNI. OPOWIEŚĆ RODZINNA.
376/KL/18 2018-06-08 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
3000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. KONCERTU PT. MOJA BEZBRONNA OJCZYZNO W RAMACH WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. DNI PATRONA LUBLINA ŚW. ANTONIEGO W DNIU 11.06.2018
274/ST/18 2018-06-08 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
378/KL/18 2018-06-08 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
90000,00 REALIZACJA ZADANIA PULICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-FORMA OTWARTA
380/KL/18 2018-06-08 IZABELA KOPEĆ
8500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUDOMIR MICHAŁ ROGOWSKI - KOMPOZYTOR Z LUBLINA - KATALOG
294/ST/18 2018-06-07 KLUB SPORTOWY PACO
1500,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM ADAMA KULIKA W ZAWODACH BOKSERSKICH.
137/GM/18 2018-06-07 MAŁGORZATA STROJEK
326,70 UMOWA NR: 1029/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA
47/KP/18 2018-06-07 POLOT JERZY FURTAK
-5830,02 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 21/KP/18.
44/CA/18 2018-06-07 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
738,00 OPŁATA ZAIKS DOT. KONCERTU GRUPY VOX ORGANIZOWANEGO W DN. 7.06.2018 R. W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA
91/SOI/18 2018-06-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
48400,00 PRZEPROWADZENIE ANALIZY DESK RESERCH OBEJMUJĄCYCH ANALIZĘ PUBLIKACJI, DOKUMENTÓW ORAZ DANYCH PRASOWYCH.
293/ST/18 2018-06-07 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS TURNIEJU FINAŁOWEGO MP U-14 W KOSZYKÓWCE.
395/KL/18 2018-06-07 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
861,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW (RECITAL FORTEPIANOWY BEATY BILIŃSKIEJ)
136/GM/18 2018-06-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JACZEWSKIEGO 2 {PÓŁNOCNEJ 1A} - DZ. NR 6/1, OBR. 18, ARK. 15; UL. JACZEWSKIEGO 2 {PÓŁNOCNEJ 1} - DZ. NR 6/2, OBR. 18, ARK. 15, W CELU SPRZEDAŻY
139/GM/18 2018-06-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NN 0,4 KV, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 252 (OBR. 40, ARK. 6) ORAZ ZOBOWIĄZA
10/ZIT/18 2018-06-06 LOCOMOTIVA JOANNA CHRZANOWSKA-DYDUCH
4160,00 USŁUGA DWUDNIOWEGO WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADÓW (W FORMIE SERWOWANEJ) I SERWISÓW KAWOWYCH DLA OKOŁO 30 OSÓB, W DNIACH: 7 I 8 CZERWCA 2018 ROKU.
370/KL/18 2018-06-06 MICHAŁ BĄK
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
373/KL/18 2018-06-06 ALICJA RÓŻYCKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
371/KL/18 2018-06-06 NATALIA WALEWSKA
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
15/PS/18 2018-06-06 ADRIAN KOWALCZYK
SARNA PIOTR,SUJAK KRZYSZTOF
3000000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: " BUDOWA ULIC: LESZKA I ZIEMOWITA W LUBLINIE"
372/KL/18 2018-06-06 AGNIESZKA WESOŁOWSKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
74/IR/18 2018-06-06 ARCHEE-BADANIA I NADZORY ARCHEOLOGICZNE RAFAŁ NIEDŹWIADEK
152520,00 PRZEPROWADZENIE INTERWENCYJNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH, WYKONANIE TOWARZYSZĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ. (DOT. ZAD. PN. REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN)
138/GM/18 2018-06-06 MAGDALENA LEMAŃSKA
44,00 UMOWA NR: 46/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
379/KL/18 2018-06-05 GALERIA LABIRYNT
0,00 W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI LUBELSKIEGO FORUM KULTURY SEMINARIUM LOKALNEGO W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
44/KP/18 2018-06-05 FILIP PODGAJNY
110,00 ODEGRANIE ROLI KOZIOŁKA PODCZAS UROCZYSTOŚCI W DNIU 5.06.2018R.
369/KL/18 2018-06-05 BEATA BILIŃSKA
7000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS ŚWIĘTA PATRONALNEGO KUL ORGANIZOWANEGO W RAMACH WUDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 10.06.2018
365/KL/18 2018-06-05 ŁUKASZ PERUCKI
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
62/OŚ/18 2018-06-05 PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAGRA" WACŁAW OSTROWSKI
150787,20 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
375/KL/18 2018-06-05 WOJCIECH PACEWICZ
1200,00 WYKONANIE MIN. 100 ZDJĘĆ PODCZAS SEMINARIUM LOKALNEGO LUBELSKIE FORUM KULTURY 15-16.06.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
278/ST/18 2018-06-05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
2675,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - LATO Z AGAPE CLUB".
270/ST/18 2018-06-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
60075,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "LATO W MIEŚCIE 2018 - WAKACJE NA SPORTOWO 2018".
22/ZE/18 2018-06-05 PGE OBRÓT S.A.
16633728,41 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LUBLIN ORAZ INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W KOMPARYCJI UMOWY TJ., CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE", DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN", GALERIA LABIRYNT, LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
41/CA/18 2018-06-05 PRACOWNIA REALIZACJI DŹWIĘKU
800,00 NAGŁOŚNIENIE KONCERTU ZESPOŁU PASJONATTA ORGANIZOWANEGO W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 8 CZERWCA 2018 R. W SALI KONFERENCYJNEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE W GODZ. 16:00-17:30
282/ST/18 2018-06-05 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
3500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - FUTBOL DLA KAŻDEGO".
60/GK/18 2018-06-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
156/GM/18 2018-06-05 CITYBOARD MEDIA SP. Z O.O.
504,00 UMOWA NR: 51/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY DZIERŻAWY - TABLICA REKLAMOWA KONSTRUKCJA REKLAMOWA O WYMIARACH EKRANU 6X3M, AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, POW. 22
42/CA/18 2018-06-05 MISERICORDIA CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY CHORYM
3000,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS LUBELSKICH DNI SENIORA W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM RPO WL NA LATA 2014-2020.
381/ZSS/18 2018-06-05 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
56/GK/18 2018-06-05 HYDRO MAR SP. Z O.O.
253691,68 NAPRAWA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SYNTETYCZNEJ NA PLACU ZABAW W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE.
275/ST/18 2018-06-05 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - WAKACYJNY CAMP Z EKSTRAKLASĄ".
57/MZON/18 2018-06-05 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI W OKRESIE 11.06.2018-11.07.2018
368/KL/18 2018-06-05 ANNA ŚMISZEK-WESOŁOWSKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
364/KL/18 2018-06-05 SŁAWOMIR IWANIAK
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
378/ZSS/18 2018-06-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
56/MZON/18 2018-06-05 IZABELA LESZCZYŃSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
366/KL/18 2018-06-05 ALISA KOPAC
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
363/KL/18 2018-06-05 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 347/KL/18
374/KL/18 2018-06-05 WOJCIECH TRYKSZA
1900,00 NAGRANIE VIDEO OTWARCIA I DYSKUSJI PANELOWYCH PODCZAS SEMINARIUM LOKALNEGO LUBELSKIE FORUM KULTURY 15-16.06.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
367/KL/18 2018-06-05 NATALIA NADRAJKOWSKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
73/IR/18 2018-06-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
535,89 UMOWA NR 18-C1/UP/00735/1 - 735/RE-1/2018 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - PLAC ZABAW Z INFRASTRUKTURĄ I MONITORINGIEM W RAMACH B.O. - IV - WOKÓŁ SYGNAŁU - DO NOWA
45/KP/18 2018-06-05 ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI ŚWIT IZABELA WINTONIAK
10147,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ VIII: KOSZULKA MĘSKA, DAMSKA.
46/KP/18 2018-06-05 ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI ŚWIT IZABELA WINTONIAK
6185,67 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ VII: TORBA BAWEŁNIANA CZARNA.
277/ST/18 2018-06-05 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
28/PN/18 2018-06-05 TOMASZ MAŁECKI
4500,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERCKIEJ Z ZAKRESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO I SEKTOROWEGO
382/ZSS/18 2018-06-05 SPA ORKANA SP. Z O. O.
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
30/PN/18 2018-06-04 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
10000,00 DOTACJA NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ Z POLSKĄ, UKRAIŃSKĄ I ŻYDOWSKĄ.
95/ST/18 2018-06-04 LUBELSCA SCENA DIRTU
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LUBLIN DOUBLE CHALLENGE MTB MX.
40/CA/18 2018-06-04 JÓZEF SZOPIŃSKI
400,00 PROWADZENIE CEREMONII ZAKOŃCZENIA LUBELSKICH DNI SENIORA ORGANIZOWANYCH W DNIU 7 CZERWCA 2018 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ W LUBLINIE W GODZ. 16:00-17:30
14/PS/18 2018-06-04 PAWEŁ CAL
900,00 PRZYGOTOWANIE NOWEJ FUNKCJI DO ZBIERANIA PROPOZYCJI UMIEJSCOWIENIA UŁATWIEŃ DLA ROWERZYSTÓW W FORMIE INTERAKTYWNEJ MAPY
13/PS/18 2018-06-04 PAWEŁ FAJGIELSKI
2380,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W DNIU 22 CZERWCA 2018 ROKU DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOTYCZĄCEGO STOSOWANIA NOWYCH EUROPEJSKICH REGULACJI ZAWARTYCH W OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH (RODO)
55/GK/18 2018-06-04 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
362/KL/18 2018-06-04 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW NA RZECZ STAREGO MIASTA W LUBLINIE
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT_SZLAKIEM VIA CARPATHIA_UM. NR 362/KL/18
150/GM/18 2018-06-04 GABINET STOMATOLOGICZNY DOROTA MARZEC PRZEMYSŁAW MARZEC
250,00 UMOWA NR: 48/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW MIEJSCA POSTOJOWE DLA KLIENTÓW : AL.KRAŚNICKA, POW. 100 M2
20/MAZ/18 2018-06-04 F.H.U BIOVERDE PRZEMYSŁAW BABCZYŃSKI
6000,00 ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
71/IR/18 2018-06-04 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
79950,00 REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. BIEDRONKI 13
335/ZSS/18 2018-06-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
3/WM/18 2018-06-01 YULIIA DROZDA
720,00 ZLECENIE TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO Z JĘZ. ANGIELSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI I ODWROTNIE PODCZAS WALNEGO ZGORMADZENIA STOWARZYSZENIA MIAST LAUREATÓW NAGRODY EUROPY, W DNIU 2.06.2018 R., W GODZ. 10-15.30.
128/GM/18 2018-06-01 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA ROSNĄCEGO NA DZIAŁCE NR 13 (OBR. 002, ARK. 7)
380/ZSS/18 2018-06-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ
336/ZSS/18 2018-06-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
379/ZSS/18 2018-06-01 -- JAROSŁAW SZPONAR
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJA MULTIMEDIALNĄ
1/DRW/18 2018-06-01 TOMASZ FURTAK ECOTERRA
109500,00 INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA WĄWOZÓW NR 13 GÓRKI CZECHOWSKIE, NR 26 LIPNIK, NR 41-53 ZIMNE DOŁY WRAZ Z ANALIZĄ PLANISTYCZNĄ STANU PRAWNEGO ORAZ WYKONANIA OPRACOWANIA Z PRZEPROWADZONYCH PRAC.
334/ZSS/18 2018-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
43/CA/18 2018-06-01 GMINA LUBLIN
882,40 WYDATKI CA W 2018 R. - DRUK I WYKLEJENIE 5 SZT. BILLBOARDÓW - OPŁATA ZA INDYWIDUALNE PODANIE DO LWKZ - OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA NAMIOT PODCZAS LUBELSKICH DNI SENIORA
57/GK/18 2018-06-01 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
833,94 PRZEPROGRAMOWANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
33/CA/18 2018-05-30 FUNDACJA TU OBOK
4100,00 REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: SPOTKANIE Z WOLNOŚCIĄ NA WIENIAWIE
3/BR/18 2018-05-30 RYDZYŃSKI WASIAK STAŃCZAK LEBELT PRACOWANIA ARICHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 1/BR/18 DOT. WYKONANIA I UZGODNIENIA MAPY REGULUJĄCEJ KWESTIE DZIERŻAWY PRZESTRZENI PASA DROGOWEGO UDOSTĘPNIANEJ WŁAŚCICIELOM LOKALI GASTRONOMICZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ OKRESOWĄ I MOBILNĄ - ZMIANA TERMINU UMOWY.
34/CA/18 2018-05-30 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
2590,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WYCIECZKA INTEGRACYJNA DLA AKTYWNYCH JAK I NOWYCH CZŁONKÓW LUBELSKIEJ SZKOŁY SUPERBABCI I SUPERDZIADKA
371/ZSS/18 2018-05-30 IZABELA HANCZYN
540,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.
47/OR/18 2018-05-30 TADEUSZ GODZISZ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 198/OR/17 Z 28 GRUDNIA 2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW PARAGRAFU 6 DOTYCZĄCEGO ZASAD WYNAGRADZANIA.
72/IR/18 2018-05-30 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
82410,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DN. 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE - TERMIN DO 20.07.2018 R. ORAZ ZMIANA WYNAGRODZENIA - 3 493 429,46 ZŁ
372/ZSS/18 2018-05-30 AGNIESZKA KANIA
540,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO"
361/KL/18 2018-05-30 MARCIN PIETRUSZA
5495,00 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DZIELNICE KULTURY 2018
377/ZSS/18 2018-05-30 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13445,90 WYNAJEM SALI W CELU PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SERWISU KAWOWEGO I LUNCHU, ZORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO", WSPÓLFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
375/ZSS/18 2018-05-30 DANUTA GANCEWSKA
1200,00 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
65/OW/18 2018-05-30 KSIĘGARNIA IURIS PRUDENTIA
3700,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCHI ARTYSTYCZNYCH
35/CA/18 2018-05-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
4230,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI SZEROKO ROZUMIANA EDUKACJA SKIEROWANA DO SENIORÓW
360/KL/18 2018-05-30 FUNDACJA KRAJOBRAZY
20000,00 KL-OP-II.526.15.2018 MIASTO KULTURY-ZMYSŁY OGRODU SASKIEGO UMOWA 360/KL/18 Z DN. 30.05.2018 R.
61/OŚ/18 2018-05-30 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
107628,55 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
54/GK/18 2018-05-30 PIXI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
2025,00 USTAWIENIE TOALET PRZENOŚNYCH 2SZT W PARKU JANA PAWŁA II I 1 SZT W OKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. GŁUSKIEJ I WYGODNEJ
73/OW/18 2018-05-30 ATEL ELECTRONICS RADOSŁAW ATLAS
5167,31 DOSTAWA KABLI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROP
38/CA/18 2018-05-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
4560,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: SENIORZY Z APARATEM
66/OW/18 2018-05-30 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
6200,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
292/ST/18 2018-05-30 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
27500,00 ANEKS DO UMOWY 233/ST/18- LUBLIN BASKET CUP
64/OW/18 2018-05-30 FIRMA HANDLOWA LEKTOR ZBIGNIEW PAŃKO
2600,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
63/OW/18 2018-05-30 ERATO F.H. DANIEL LIPIAN-KANIUK
4405,00 ZAKUP KSIAŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
374/ZSS/18 2018-05-30 ELŻBIETA ŻOŁKIEWSKA
1200,00 KOORDYNOWANIE POD WZGLĘDEM KSIĘGOWYM DZIAŁAŃ ZWIĄZAYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
376/ZSS/18 2018-05-30 DOROTA JACKOWSKA
1200,00 OBSŁUGA FINANSOWA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO"
36/CA/18 2018-05-30 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
5475,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KAWIARENKA KULTURALNA BIS 2018
37/CA/18 2018-05-30 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY NR 1
3670,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH
9/ZIT/18 2018-05-30 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
2020,00 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEJ USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU MONITORINGU I KONTROLI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE (Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW PARTNERSKICH) DLA OK. 30 OSÓB W TERMINIE 7 I 8 CZERWCA 2018 R.
72/OW/18 2018-05-30 "CYBERBAJT" TADEUSZ NOWAK
15710,51 DOSTAWA KABLI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROP
45/OR/18 2018-05-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 W ZWIĄZKU Z NIE WSKAZANIEM WSKAŹNIKÓW PROCENTOWYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU PRZY UL. FILARETÓW 44 W LUBLINIE ZA: A) MONITOROWANIE SYGNAŁU WŁAMANIA I NAPADU - 30,09 % B) ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ - 30,09 % C) ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 17,41 % D)
70/IR/18 2018-05-30 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
53377,08 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DWÓCH PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU TRAWIASTYM W DOLINIE BYSTRZYCY, PRZY UL. MEDALIONÓW W LUBLINIE
291/ST/18 2018-05-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 358/ST/17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ. ZMIANA KOSZTORYSU.
373/ZSS/18 2018-05-30 GRAŻYNA JACKOWSKA
3800,00 KOORDYNOWANIE MERYTORYCZNE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
46/OR/18 2018-05-30 JANUSZ WASZKIEWICZ
8400,00 ZADANIA ZWIĄZANE Z KONTAKTAMI Z PZPN I FIFA ORAZ WŁAŚCICIELAMI HOTELI, BAZY TRENINGOWEJ ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM, WYŻYWIENIEM I BAZĄ TRENINGOWĄ DLA DRUŻYN UCZESTNICZĄCYCH W FIFA U-20 WORLD CUP 2019.
39/CA/18 2018-05-30 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
5375,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA1
22/MKZ/18 2018-05-29 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
-3013,00 REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM P.POŻ. WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH II ETAP CZĘŚĆ WSCHODNIA
41/KP/18 2018-05-29 DOROTA CZACH-WOŁOS
300,00 TŁUMACZENIE USTNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA JĘZYK POLSKI W DNIU 2.06.2018 R.
31/CA/18 2018-05-29 JAKUB MICHALCZUK
4500,00 OBSŁUGA KONCERTU W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA ORGANIZOWANYCH W DNIU 7 CZERWCA 2018 R.
30/CA/18 2018-05-29 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
390,00 26 BILETÓW NA KONCERT SYMFONICZNY W DNIU 1 CZERWCA 2018 R. O GODZINIE 19.00 DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PR
63/OŚ/18 2018-05-29 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
183,18 PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ W OŚRODKU SŁONECZNY WROTKÓW W LUBLINIE W DNIU 17 CZERWCA 2018 R.
29/CA/18 2018-05-29 WITOLD PASZT
6000,00 ORGANIZACJA W DNIU 7.06.2018 O GODZ. 16:00 RECITALU AUTORSKIEGO WITOLDA PASZTA Z ZESPOŁEM VOX
28/CA/18 2018-05-29 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
3782,25 NAJEM POMIESZCZEŃ W FILHARMONII LUBELSKIEJ TJ. SALĘ KONCERTOWĄ MOGĄCĄ POMIEŚCIĆ 554 OSOBY WRAZ Z GARDEROBAMI I ZAPLECZEM ORAZ FOYER NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONCERTU W DN. 7.06.18 R. W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA
23/MKZ/18 2018-05-29 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA
0,00 PRACE W PODCHÓRZU NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKA KOŚCIOŁA
24/MKZ/18 2018-05-29 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
130000,00 POLICHROMIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ CHÓRU MUZYCZNEGO W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
134/GM/18 2018-05-29 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
5399,70 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 40 I UL. WYŚCIGOWEJ 24 I 28A - W CELU USTALENIA OPŁATY Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU
69/IR/18 2018-05-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2526,32 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PARKU MIEJSKIEGO, LOKALIZACJA: GMINA LUBLIN, MIEJSCOWOŚĆ LUBLIN, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DZ. NR 2/3 (DOT. ZAD. REWITALIZACJA PARKU LUDOWEGO)
133/GM/18 2018-05-29 JOANNA CHLASTAWA
113,10 UMOWA NR: 1028/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
32/CA/18 2018-05-29 INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
738,00 WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO I TABLICZKI STALOWEJ WRAZ Z KONSTRUKCJĄ, UPAMIĘTNIAJĄCEJ ZASŁUŻONĄ LUBLINIANKĘ - ZMARŁĄ JÓZEFĘ KUNICKĄ.
42/KP/18 2018-05-29 CLEAR CHANNEL POLAND SP Z O.O.
118695,00 WYNAJEM 100 SZT. BILBORDÓW WRAZ Z WYDRUKIEM I WYKLEJENIEM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
51/GK/18 2018-05-29 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1983442,85 BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA ZESPOŁU FONTANN MULTIMEDIALNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM NA PLACU LITEWSKIM I NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W LUBLINIE Z WŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA PLACU LITEWSKIEGO, STACJI TRANSFORMATOROWEJ I
68/IR/18 2018-05-29 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
107010,00 WYKONANIE SKWERU WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASINO W LUBLINIE
53/GK/18 2018-05-29 "LENMAR" MARCIN LENARD
11383,62 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH NA TERENY ZIELONE NALEŻĄCE DO GMINY LUBLIN.
359/KL/18 2018-05-29 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LABIRYNTY STAREGO MIASTA, 5000 ZŁ
125/GM/18 2018-05-29 ARKADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
586,50 UMOWA NR: 43/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL LUBARTOWSKIEJ 4D Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BUDOWLANE
2/BK/18 2018-05-28 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
68298570,00 UMOWA SPŁATY WIERZYTELNOŚCI NR 3818-02466/S
1/AB/18 2018-05-28 FILIPOWICZ BULIŃSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
5166,00 SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI WYDZIELENIA SAMODZIELNYCH LOKALI W BUDYNKACH PRZEZNACZONYCH NA DOMY STUDENCKIE.
194/IR/18 2018-05-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY LPEC S.A. W LUBLINIE, A GMINĄ LUBLIN, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST PRZEBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, TJ. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU CIEPŁOWNICZEGO ZAOPATRUJĄCEGO W CIEPŁO NA POTRZEBY C.O. I C.W. W ZASILANIE Z WĘZŁA GR
101/OW/18 2018-05-28 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SA
109/OW/18 2018-05-28 RAFAŁ KUŚMIERCZYK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH NR 24/OW/17 Z DN. 20.06.2017 R. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYN
7/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
8/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH"
149/GM/18 2018-05-28 MARIA POYNTON
252,00 UMOWA NR: 1031/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
96/SOI/18 2018-05-28 JACKY OVADIA IDEA
3668,60 UDZIAŁ EKSPERTA PANA JACKY OVADIA W KONFERENCJI TURYSTYKA ZDROWIA I TURYSTYKA MEDYCZNA
357/KL/18 2018-05-28 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, W RYTMIE WOLNOŚCI..
2/WM/18 2018-05-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
492,00 UMOWA NAJMU DO UŻYWANIA GALERII MALARSTWA POLSKIEGO XVII - XIX (MUZEUM LUBELSKIE NA ZAMKU), Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA MIAT LAUREATÓW NAGRODY EUROPY.
289/ZSS/18 2018-05-28 FUNDACJA TUP TUSIE
42000,00 UMOWA NA UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU TUP TUSIE Z FUNDACJĄ TUP TUSIE
358/KL/18 2018-05-28 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
32000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018 - 2020 - UMOWA NR 358/KL/18
135/GM/18 2018-05-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
14914,30 UMOWA NR: 2/2018 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - DZIERŻAWY - INNE WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH W WÓLCE ROKICKIEJ, ROKITNIE Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW, WRAZ ZE WSZYSTKIMI INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI ZWIĄZANYMI Z P
322/ZSS/18 2018-05-25 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
319/ZSS/18 2018-05-25 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11400,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
306/ZSS/18 2018-05-25 AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
327/ZSS/18 2018-05-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
27000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
307/ZSS/18 2018-05-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
321/ZSS/18 2018-05-25 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
308/ZSS/18 2018-05-25 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
324/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA "RAZEM"
27000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
328/ZSS/18 2018-05-25 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH W LUBLINIE
13500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
320/ZSS/18 2018-05-25 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BASKET 30 LUBLIN
12600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
316/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
304/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE "SKAUT"
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
301/ZSS/18 2018-05-25 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
315/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
303/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE EDURON
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
317/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
312/ZSS/18 2018-05-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
12/PS/18 2018-05-25 ANDY DESIGN LTD
10000,00 MODYFIKACJA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ORAZ ZIELONEGO BUDŻETU
310/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMP LUBLIN
10500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
124/GM/18 2018-05-25 INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBLINIE
67116,17 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I SKARBEM PAŃSTWA - POWIATOWYM INSEPKTORATEM WETERYNARII, DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW REMONTU -PONIESIONYCH PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII - LOKALU NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 20/
305/ZSS/18 2018-05-25 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
22500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
311/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM" SP 2 LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
309/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
318/ZSS/18 2018-05-25 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
323/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
326/ZSS/18 2018-05-25 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
325/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
313/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
302/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
314/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY KOBIETOM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
40/KP/18 2018-05-25 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
16792,58 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ III: DŁUGOPIS, OŁÓWEK, KREDKI, SMYCZ.
350/KL/18 2018-05-25 FUNDACJA "5MEDIUM"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-STAWIAM NA KULTURĘ 3
101/ST/18 2018-05-24 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
92/ST/18 2018-05-24 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IX MISTRZOSTWA LUBLINA W STREETBALLU
1/KM/18 2018-05-24 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
3600000,00 UMOWA-WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ PWPW S.A. DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ, ZMIANY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
19/MAZ/18 2018-05-24 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
29818,80 WYKONANIE NASADZEŃ JEDNOROCZNYCH W DONICACH NA TERENIE MIASTA LUBLIN WRAZ Z PIELĘGNACJĄ
127/GM/18 2018-05-24 EVOLUTION RADOSŁAW KOZŁOWSKI
360,00 UMOWA NR: 45/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 3,01 M2
64/IR/18 2018-05-24 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
13190,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI TERENOWYMI ORAZ OŚWIETLENIEM NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 5,3/2,4, OBR. 14, ARK. 3, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, W POBLIŻU ULICY RUCKEMANA I W WĄWOZIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
355/KL/18 2018-05-24 MARIUSZ MATERA
700,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO WEDŁUG WŁASNEJ ARANŻACJI PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH FESTYNU W DNIU 26.05.2018 R. W DZIELNICY BRONOWICE
290/ST/18 2018-05-24 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PODCZAS ORGANIZACJI SPORT FESTIVALU
39/KP/18 2018-05-24 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
19584,06 DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
52/GK/18 2018-05-24 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EDBAR EDMUND BARANIECKI
735,00 WYMIANA ZDEWASTOWANEGO KOMPLETU ZAWORÓW W POIDEŁKU NR 2 ZLOKALIZOWANYM PRZY DAWNYM BUDYNKU UMCS NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
67/IR/18 2018-05-24 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
29198,97 REMONT OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W LUBLINIE
126/GM/18 2018-05-24 KACPER DOMŻAŁ
360,00 UMOWA NR: 44/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 2 M2
43/KP/18 2018-05-24 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
900,00 ZAKUP FOTOGRAFII WYKONANYCH Z POWIETRZA I ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH.
63/IR/18 2018-05-24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 Z DNIA 24-05-2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 24-04-2017 R., DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30-07-2018 R.
284/ST/18 2018-05-24 ARKADIUSZ KAŹMIERAK
7500,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018".
353/KL/18 2018-05-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II - UMOWA NR 353/KL/18
65/IR/18 2018-05-24 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
0,00 WYKONANIE ROBÓT W BRANŻY DROGOWEJ I BUDOWLANEJ (USUNIĘCIE USTEREK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE
273/ST/18 2018-05-24 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
6750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018".
289/ST/18 2018-05-24 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 362/ST/17 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN. ZMIANA KOSZTORYSU.
272/ST/18 2018-05-24 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
356/KL/18 2018-05-24 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
9000,00 KL-OP-V.526.15.2018 DZIELNICE KULTURY-"LATO W MIEŚCIE" WARSZTATOWNIA UMOWA 356/KL/18 Z DN. 24.05.2018 R.
354/KL/18 2018-05-24 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5200,00 KL-OP-II.526.11.2018 DZIELNICE KULTURY- AKCJA LATO W MIEŚCIE UMOWA 354/KL/18 Z DN. 24.05.2018 R.
61/OW/18 2018-05-24 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
-940,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 24.05.2018 DO UMOWY NR 41/OW/18 DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZYWA ARTYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW
279/ST/18 2018-05-24 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - WARSZTATY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE POZNAJĘ LUBLIN".
276/ST/18 2018-05-23 FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY GIMNASTYCZNEJ "AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ"
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
71/OW/18 2018-05-23 PROGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10357,83 DOSTAWA FILMÓW I OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJE
123/GM/18 2018-05-23 ZOFIA ZIELIŃSKA
44,00 UMOWA NR: 42/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
47/GK/18 2018-05-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
1180,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
271/ST/18 2018-05-23 AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM
4500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE"
281/ST/18 2018-05-23 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
2500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - CZARODZIEJSKI KUFER BABCI".
18/FE/18 2018-05-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-14968,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA.
70/OW/18 2018-05-23 ALWO WOJCIECH PROKOPCZUK
232,65 DOSTAWA FILMÓW EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIE
17/FE/18 2018-05-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-14968,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE 28/FE/16 W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ POŻYCZKI
48/GK/18 2018-05-23 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1845,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 26/GK/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI POKAZÓW SPECJALNYCH SKUTKUJĄCE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI UMOWY
352/KL/18 2018-05-23 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT PAPIESKI "WSPOMNIENIA SPOD GIEWONTU"
280/ST/18 2018-05-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
4500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE - RODZINNE GRANIE W GRY PLANSZOWE"
341/KL/18 2018-05-23 FUNDACJA BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT:"ZYGMUNT BOLESŁAW KUKULSKI" (1980-1944) - PEDAGOG, WYCHOWAWCA, SPOŁECZNIK"
69/OW/18 2018-05-23 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
3014,73 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZT
360/ZSS/18 2018-05-22 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 48/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANGELIKĄ DĄBEK - ZMINANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
33/IT/18 2018-05-22 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
456722,98 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
355/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 43/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARLENĄ GRABOWSKĄ-SZCZERBIK -ZMINA TERŚCI PARAGRAFU 2.
342/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 30/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
340/ZSS/18 2018-05-22 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
-13600,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 28/ZSS/18 ZE STOWARZYSZENIEM ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ TRIADA - ZMINA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O KWOTĘ NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW
351/ZSS/18 2018-05-22 PAPPY TOMASZ GŁOGOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 39/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z TOMASZEM GŁOGOWSKIM- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
358/ZSS/18 2018-05-22 PAPPY TOMASZ GŁOGOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 46/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z TOMASZEM GŁOGOWSKIM - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
386/ZSS/18 2018-05-22 KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 16/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MONIKĄ BŁASZCZUK - ZMIANA TREŚCI PRARAGRAFU 2 UMOWY.
347/KL/18 2018-05-22 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
2000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA PREZENTACJI RADY DZIELNICY RURY ORAZ ORGANIZACJI KONCERTU ZESPOŁU STANDART BRASS BAND PODCZAS FESTYNU W DNIU 26 MAJA 2018 R.
385/ZSS/18 2018-05-22 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 197/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EWĄ TYMIŃSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
384/ZSS/18 2018-05-22 KLUB DZIECIĘCY "KĄCIK SMYKA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 19/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MAŁGORZATĄ RUDZIŃSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
354/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z IZABELĄ JARUGA - ZMIANA TREŚCI PARAFRAFU 2.
357/ZSS/18 2018-05-22 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 45/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAFRAFU 2
351/KL/18 2018-05-22 FUNDACJA "5MEDIUM"
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-MAŁA PRACOWNIA SZTUKI
346/ZSS/18 2018-05-22 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
-70000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 34/ZSS/18 Z PANIĄ ANETĄ KĘDZIERSKĄ I PANIĄ EDYTĄ GRYGLICKĄ - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
349/ZSS/18 2018-05-22 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
-2800,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 37/ZSS/18 Z 29 STYCZNIA 2018 R. Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
368/ZSS/18 2018-05-22 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
-6600,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 24/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EWĄ KUSZEWSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2 I ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW.
369/ZSS/18 2018-05-22 BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOREX
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 20/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z PANEM BARTOSZEM BORECZKIEM PROWADZĄCYM KLUB MALUCHA KOLOROWE KREDKI - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
44/OR/18 2018-05-22 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 197/OR/17 Z 22.12.2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA.
283/ST/18 2018-05-22 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018".
350/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
-800,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 38/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. ZE ŻŁOBKIEM WESOŁE PROMYCZKI UL. DZIEWANNY 3- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
364/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z JUSTYNĄ SIEDUSZEWSKĄ -ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
383/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 49/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. ZE ŻŁOBKIEM WESOŁE PROMYCZKI UL. SŁAWIN 20 - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
338/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
0,00 ANEKS 2 DO UMOWY 26/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.Z EDYTĄ CHOŁOTA - ZMIANA TERŚCI PARAGRAFU 2
341/ZSS/18 2018-05-22 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
-800,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 22 MAJA 2018 R. DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z PANIĄ MARTĄ BUDZYŃSKĄ - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
344/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 32/ZSS/18 Z PANIĄ ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ - DOTYCZY ZMIANY TREŚCI PARGRAFU 2
356/ZSS/18 2018-05-22 INNOVA ANETA FALKOWSKA
-2000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 44/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANETĄ FALKOWSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
345/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 33/ZSS/18 Z PANIĄ ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
361/ZSS/18 2018-05-22 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
-8200,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 17/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MONIKĄ GÓRAJSKĄ-SZEWCZYK - ZMIANA PARAGRAFU NR 2 I ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI.
118/GM/18 2018-05-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 85 (OBR. 11, ARK. 14) ORAZ 86
343/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS 1 DO UMOWY NR 31/ZSS/18 Z PANIĄ ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
363/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 51/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z JUSTYNĄ SIEDUSZEWSKĄ - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
388/ZSS/18 2018-05-22 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 22/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z KRAINĄ MARZEŃ II SP. Z O.O. PROWADZĄCĄ KLUB DZIECIĘCY KRAINA MARZEŃ II - ZMINA TREŚCI PARAGRAFU 2.
362/ZSS/18 2018-05-22 TUPILOVE MICHAŁ RUTKOWSKI - ŻŁOBEK WOLNE DZIECI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 50/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z PANEM MICHAŁEM RUTKOWSKIM -ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
349/KL/18 2018-05-22 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
32000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW MIEJSKICH
347/ZSS/18 2018-05-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 35/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z FUNDACJĄ SKRZYDŁA - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
26/CA/18 2018-05-22 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
819,19 USŁUGA WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I DRUKU PLAKATÓW NA LUBELSKIE DNI SENIORA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
348/ZSS/18 2018-05-22 ELŻBIETA FUTYMA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 36/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ELŻBIETĄ FUTYMA - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
352/ZSS/18 2018-05-22 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
-2400,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA - ZMINA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
353/ZSS/18 2018-05-22 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
-400,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MISTRZAMI ZABAWY Z LUBLINA SP. Z O.O. - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
359/ZSS/18 2018-05-22 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN
-400,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 47/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARKIEM WOŁOSZYNEM - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNĄ KWOTĘ.
367/ZSS/18 2018-05-22 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA" I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
-15000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 23/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA ,,MARTYNKA I PRZYJACIELE" KLUB DZIECIĘCY- ZMINA TERŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
34/IT/18 2018-05-22 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 33/IT/18. (ZMIANA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA)
339/ZSS/18 2018-05-22 KĘPA JOLANTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHIARA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 27/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z PANIĄ JOLANTĄ KĘPA - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
62/IR/18 2018-05-21 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
14022,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO OD ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ BIEGNĄCEJ WZDŁUŻ RZEKI BYSTRZYCY DO UL. RĄBLOWSKIEJ W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
337/ZSS/18 2018-05-21 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA PUBLICZNEGO).
45/GK/18 2018-05-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
346/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY 330/KL/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN: KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY 2017-2019 TOWOT SQUAT CENTRUM EDUKACYJNE
16/FE/18 2018-05-21 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
5685450,67 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I ROZBUDOWA E-USŁUG W GMINIE LUBLIN" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
46/GK/18 2018-05-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
344/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
140000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-WSCHODNIOEUROPEJSKI KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH CYRKULACJE 2018-2020
365/ZSS/18 2018-05-21 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
442,80 UMOWA O ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W DNIU 23 MAJA 2018 R.
345/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA HERSTORY
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - HERSTORYCZNY GŁOS W RADIU NA STULECIE PRAW WYBORCZYCH KOBIET W POLSCE - 12 000 ZŁ
343/KL/18 2018-05-21 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. XXI LUBELSKICH DNI RODZINY
1/PL/18 2018-05-21 MGGP AERO SP. Z O.O.
31500,00 WYKONANIE MODELU SIATKOWEGO MIASTA LUBLINA (MESH 3D WRAZ Z TEKSTURAMI), WYGENEROWANY NA PODSTAWIE ZDJĘĆ UKOŚNYCH, CHMURY PUNKTÓW I PLIKÓW NMT I NMPT, BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY LUBLIN.
19/FE/18 2018-05-21 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1311719,61 ANEKS NR 1 DO UMOWY 21/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17/S19)" W RAMACH PROGRAMU
66/IR/18 2018-05-18 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0,00 ANKES NR 2 Z DNIA 18.05.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO. DOT. ZAD. PN. "SYGNAŁ OD NOWA"
26/PN/18 2018-05-18 YAROSLAW YAROSHENKO
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA PO STRONIE UKRAIŃSKIEJ W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE..."
43/OR/18 2018-05-18 PHU ELLA 2 JACEK ŻYŚKO
2599,30 ANEKS DO UMOWY NR 20/OR/18 Z 13.02.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY OD WYSOKOŚCI 34.219,99 ZŁ.
88/SOI/18 2018-05-18 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA-LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
121/GM/18 2018-05-18 MARIUSZ ROJEWSKI
44,00 UMOWA NR: 41/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
24/PN/18 2018-05-18 MARIIA MARTYNIUK
8300,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO KONSEKUTYWNEGO Z J. POLSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI I NA ODWRÓT W MIESIĄCACH MAJ-LIPIEC 2018 R. W RAMACH PROJEKTU " PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE..."
25/PN/18 2018-05-18 ROBERT ZAKRZEWSKI
1500,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERCKIEJ W DNIACH 21-25.05.2018 W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE"
120/GM/18 2018-05-18 MARTA ROJEWSKA
44,00 UMOWA NR: 40/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
38/KP/18 2018-05-17 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
10500,00 USŁUGA WYDRUKOWANIA I DOSTAWY FOLDERÓW - LUBLIN.INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ.
13/BM/18 2018-05-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
600,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA (KWOTĘ 600 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
32/IT/18 2018-05-17 VIRTUAL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2952,00 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
23/PN/18 2018-05-17 VOLODYMYR MALYKHIN
5377,68 PRZEWÓZ OSÓB DO CZTERECH MIAST UKRAINY: SUMY, CHARKÓW, DNIPRO, KRZYWY RÓG W DNIACH 20-26.05.2018 R. W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE..."
4/BRM/18 2018-05-17 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
15600,00 USŁUGA CATERINGOWA W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE- POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
37/KP/18 2018-05-17 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
2959,38 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDAL 700-LECIA.
342/KL/18 2018-05-17 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE LUBLINA - III EDYCJA
288/ST/18 2018-05-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000,00 PROMOCJA MIASTA W CZASIE TURNIEJU 1/4 FINAŁU PUCHARU ZPRP MŁODZICZEK W DNIACH 25-27 MAJA 2018 R.
337/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-AKCJA LATO W MIEŚCIE 2018 W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI
332/KL/18 2018-05-16 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DOBRE WAKACJE W DOBRYM TOWARZYSTWIE 2018
8/GD/18 2018-05-16 TIP TOP ANNA WOJTYŁA
6000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PROJEKTU PODZIAŁU DZIAŁEK NR 5/10, 52/1, 52/2, 62/1 I 62/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.4) ORAZ 13/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.8) MAJĄCĄ NA CELU WYDZIELENIE GRUNTU POD CZĘŚĆ ULICY STARY GAJ ZGODNIE Z DECYZJĄ
86/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
0,00 POROZUMIENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZBIORZE EWIDENCJI LUDNOŚCI GMINY LUBLIN
348/KL/18 2018-05-16 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
2900,00 DRUK, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KATALOGU W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
338/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-LATO W MIEŚCIE 2018 W DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA
287/ST/18 2018-05-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
10000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS IX LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH
85/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
71961,00 BADANIE ANKIETOWE METODĄ PAPI NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE CO NAJMNIEJ 1 100 MIESZKAŃCÓW W W WIEKU 18-80 LAT ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
116/GM/18 2018-05-16 --WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEZ WILLOWA II SP. Z O.O. NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE ZLOKALIZOWANEJ W LUBLINIE W UL. KDD STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK ULICY JANTAROWEJ Z ULICĄ BERYLOWĄ.
119/GM/18 2018-05-16 PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
384,20 UMOWA NR: 39/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WOLSKA DZIERŻAWY DROGA DOJAZDOWA, POPRAWA WARUNKÓW: UL. WOLSKA POW.; 226
340/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-AKCJA LATO W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO 2018
44/GK/18 2018-05-16 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
339/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KLUBOWE LATO W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON 2018
336/KL/18 2018-05-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
66000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY PT" TADEUSZ MYSŁOWSKI. STUDIO/PRACOWNIA" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH 19.05-29.07.2018 NA ZAMKU LUBELSKIM W LUBLINIE
331/KL/18 2018-05-15 JAN RUSIN
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY WYPŁATY TRANSZ STYPENDIUM.
62/OW/18 2018-05-15 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
62480,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM ZAKUP
330/KL/18 2018-05-15 ZBIGNIEW SOCHAJ
1355,00 OPRAWA MUZYCZNA ORAZ WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO ŚPIEW PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 27 MAJA 2018 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE BOISK SP NR 50 PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
60/OW/18 2018-05-15 STERCONTROL MAREK GRDEŃ
23998,96 DOSTAWA STANOWISKA DO PROGRAMOWANIA PLC W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUR
36/KP/18 2018-05-15 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
4700,00 ZAKUP 30 GOTOWYCH ZDJĘĆ ARCHITEKTURY MIASTA LUBLIN.
43/GK/18 2018-05-15 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
2214,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU PRZY UL.FIRLEJOWSKIEJ W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE.
59/OŚ/18 2018-05-15 ANITA KOWALCZUK-SOBIESZCZAŃSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE PODCZAS XIII EKOPIKNIKU RODZINNEGO W DNIU 17 CZERWCA 2018 R.WARSZTATÓW RECYKLINGOWYCH.
331/ZSS/18 2018-05-15 FUNDACJA MENSAM
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
6/ZIT/18 2018-05-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE.
2/PL/18 2018-05-15 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
14022,00 WYKONANIE DO 6 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ LUB ODSZKODOWANIA.
27/PN/18 2018-05-15 UPHOTEL SP. Z O.O.
14475,48 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH
61/IR/18 2018-05-15 STRABAG SP. Z O.O.
53136,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DNIA 30.01.2018R., DOT. REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN, PRZEBUDOWA DEPTAKA - ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT, ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ROBÓT.
42/OR/18 2018-05-15 KLIMA-SOFT
73600,75 USŁUGI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU ORAZ WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI PRZY AL. RACŁAWICKICH 5.
333/KL/18 2018-05-15 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "NA TURYSTYCZNYM SZLAKU" IV EDYCJA PRZEGLĄDU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
335/KL/18 2018-05-15 POLITECHNIKA LUBELSKA
6000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS OBCHODÓW 65- LECIA ISTNIENIA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
329/ZSS/18 2018-05-14 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
10000,00 SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
58/OŚ/18 2018-05-14 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
15800,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XX.
53/IR/18 2018-05-14 ERBUD S.A.
68298570,00 BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO, PRZY UL. BERYLOWEJ W LUBLINIE, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: PRZEDSZKOLE, DOM KULTURY, SZKOŁA PODSTAWOWA Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM FINANSOWANIA INWESTYCJI POPRZEZ ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY WO
112/GM/18 2018-05-14 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
30000,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ TK FINANS - ZOBOWIĄZANIE DO ZAKUPU, ZAINSTALOWANIA I BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA GMINIE LUBLIN URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL. PRZYJ
57/OŚ/18 2018-05-14 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
14995,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI X.
35/KP/18 2018-05-14 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
27060,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
293/ZSS/18 2018-05-14 PRIMA LESZEK GĘCA
11000,00 PROWADZENIE IMPREZY "RODZINNY FESTYN ZDROWOTNY" W DNIU 23 MAJA 2018 R. NA TERENIE PLACU LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
56/OŚ/18 2018-05-14 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
65664,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE 19 SZTUK KONTENERÓW SŁUŻĄCYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
113/GM/18 2018-05-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS W ZWIĄZKU Z WYŁĄCZENIEM Z PRZEDMIOTU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z CIĄGIEM KOMUNIKACYJNYM
269/ST/18 2018-05-14 FUNDACJA MANUFAKTURA SPORTU
5000,00 ORGANIZACJA BIEGU POD NAZWĄ "CZECHOWSKA PIĄTKA".
327/KL/18 2018-05-14 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
14000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. DWÓCH KONCERTÓW W RAMACH WYDARZENIA KULTURALNEGO MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU
297/ZSS/18 2018-05-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
300/ZSS/18 2018-05-14 SPA ORKANA SP. Z O. O.
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
334/KL/18 2018-05-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS DNI ANIMACJI KULTURY UMCS 2018
296/ZSS/18 2018-05-14 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
132/GM/18 2018-05-11 STANISŁAW WARDA
123,00 UMOWA NR: 1027/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JUDYMA DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA DZ. NR 19 (OBR. 39, ARK. 4), UL. JUDYMA, POW. 41 M2
332/ZSS/18 2018-05-11 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONYWANIE UTWORÓW PODCZAS RODZINNEGO FESTYNU ZDROWOTNEGO, W DNIU 23 MAJA 2018 R. NA PLACU IM. LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
328/KL/18 2018-05-11 STOWARZYSZENIE LUBELSKI PLASTYK
4450,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA PT. "VII MIĘDZYNARODOWE ARTYSTYCZNE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE".
11/BM/18 2018-05-11 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
15000,00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z AKWENU ZALEW ZEMBORZYCKI.
109/GM/18 2018-05-11 MAREK BICZ
BICZ KRYSTYNA
345,10 UMOWA NR: 1026/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
83/SOI/18 2018-05-11 BARTOSZ JÓŹWIK
1000,00 RECENZJA MONOGRAFII ,,LUBLIN 2030: EUROPEJSKA METROPOLIA''
60/IR/18 2018-05-11 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
23900,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ DRÓG ROWEROWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z OŚWIETELNIEM NA TERENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH
326/KL/18 2018-05-11 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI-CZAS POETÓW
12/BM/18 2018-05-11 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
100000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA POTRZEBY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE.
298/ZSS/18 2018-05-10 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
50/GK/18 2018-05-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 35/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 3, 4, 5, 6, 7
24/CA/18 2018-05-10 M. REPELEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOW
1792,00 ŚWIADCZENIE PORAD PRAWNYCH PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO W PUNKCIE WSPARCIA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKICH I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LA
325/KL/18 2018-05-10 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-TAŚMY STACHURY
34/KP/18 2018-05-10 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018
58/IR/18 2018-05-10 ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ
13776,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOKOŃCZENIE BUDOWY I WYPOSAŻENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - IV (PLAC DO ĆWICZEŃ PARKOUR W OS. GÓRKI, PLAC ZABAW Z URZĄDZENIAMI Z DREWNA I ELEMENTAMI LINOWYMI W POBLIŻU BUDYNKU
324/KL/18 2018-05-10 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-14 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH
25/CA/18 2018-05-10 KONO MEDIA SP. Z O.O.
1230,00 DYSTRYBUCJA 500 SZTUK INFORMATORA LUBELSKA KARTA SENIORA EDYCJA 4 W MAGAZYNIE LUBELSKIM LAJF WYDANIE NR 55
329/KL/18 2018-05-10 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 REALIZACJA WSPÓLNEJ PROMOCJI OBCHODÓW 100-LECIA POWSTANIA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II ORAZ LUBELSKICH OBCHODÓW ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI "LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ"
295/ZSS/18 2018-05-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
23/CA/18 2018-05-10 RESTAURACJA FIESTA - MOTEL ZOFIA BIELA, MAŁGORZATA STACHYRA S.C.
754,00 WYKONANIE POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA
49/GK/18 2018-05-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 31/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
21/MKZ/18 2018-05-10 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
1157770,00 REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ (CZĘŚĆ POŁUDNIOWO-ZACHODNIA OD KROKWI NR 1-14 ORAZ OD NR 38 DO 74) UZUPEŁNIENIE ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NAPRAWĄ PRZYSKLEPIEŃ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH,WYMIANA ZASOLONYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN I SKL
323/KL/18 2018-05-10 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
8000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XVI EDYCJA PARAFIADY
55/OŚ/18 2018-05-09 FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MOBILNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
315/KL/18 2018-05-09 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
50000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI XVI EDYCJI KONCERTU CHWAŁY PN. "OWOCEM DUCHA JEST MIŁOŚĆ " W DNIU 31.05.2018 R.
56/OW/18 2018-05-09 FOTOFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6199,20 DOSTAWA AKCESORIÓW FOTOGRAFICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
82/SOI/18 2018-05-09 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE EKOLOGICZNA ENERGIA I PALIWA
5000,00 PUBLIKACJA PT.,,DZIEJE PRZEMYSŁU NA LUBELSZCZYŹNIE''
110/GM/18 2018-05-09 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1845,00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SP, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM LUBELSKIE DWORCE SPÓŁKA AKCYJNA, POŁOŻONYCH PRZY UL. CERKIEWNEJ, NADSTAWNEJ 3, TYSIĄCLECIA 6, TYSIĄCLECIA 8A - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ WOJEWÓDZTW
30/IT/18 2018-05-09 VULCAN
18858,40 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW KADRY OPTIVUM I PŁACE OPTIVUM.
8/NW/18 2018-05-09 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 ANEKS DO UMOWY 7/NW/18 Z DNIA 26 MARCA 2018 (ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI II TRANSZY)
58/OW/18 2018-05-09 "MEDEN-INMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6176,00 DOSTAWA STOŁÓW DO MASAŻU W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
5/ZIT/18 2018-05-09 CKSP SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 4/ZIT/18 - PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "MONITORINGU I KONTROLI W PROJEKTACH UE" DLA 10 OSÓB - PRACOWNIKÓW BIURA ZIT. W TERMINIE 12.05.2018 R. - 23.06.2018 R.- ZMIANA DOTYCZY TRENERA, KTÓRY PRZE
59/OW/18 2018-05-09 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5400,00 DOSTAWA APARATU DO MASAŻU PNEUMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EU
268/ST/18 2018-05-09 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
0,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KLUBU KU AZS UMCS W ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH W BOBSLEJACH I SKELETONIE - ZMIANA NAZWISK ZAWODNIKÓW.
314/KL/18 2018-05-08 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
6500,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH, KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT MAGNIFICAT W KOŚCIELE GARNIZONOWYM W LUBLINIE
40/PN/18 2018-05-08 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
337185,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE PROJEKTU POD NAZWĄ: "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE LOKALNYM - BUDOWANIE KOMPETENTNYCH ZESPOŁÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE WSPARCIA REFORMY SAMORZĄDOWEJ W UKRAINIE"
57/IR/18 2018-05-08 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. PARKU NA BŁONIACH POD ZAMKIEM LUBELSKIM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
313/KL/18 2018-05-08 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
55000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY LUBLIN - CZUBY 2018
318/KL/18 2018-05-08 --PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
9900,00 KL-OP-II.525.1.2018 MIASTO KULTURY-VII LUBELSKI FESTIWAL CHÓRÓW PARAFIALNYCH UMOWA 318/KL/18 Z DN. 8.05.2018 R.
321/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLANZOWE MIASTECZKO ZABAW NA FELINIE, RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
319/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZNACZENIE, RALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS DO UMOWY 94/KL/18
18/MAZ/18 2018-05-08 "WŚRÓD ZIELENI" USŁUGI OGRODNICZE WOJCIECH OGIŃSKI
29866,32 WYKONANIE ŁĄK KWIETNYCH W TRZECH LOKALIZACJACH UL. NAŁĘCZOWSKA, GŁĘBOKA, ZALEW ZEMBORZYCKI
322/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KLANZA DLA DZIECI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ANEKS DO UMOWY NR 208/KL/18
320/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, MATEMATYKA I SZTUKA, REALIZACJA ZADANIA PUBILCZNEGO
108/GM/18 2018-05-08 WŁADYSŁAW MIELNICKI
44,00 UMOWA NR: 38/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
316/KL/18 2018-05-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO W MIEŚCIE - WAKACJE Z KULTURĄ
59/IR/18 2018-05-08 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 10/IR/18 Z DNIA 06.02.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIE
40/OR/18 2018-05-08 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
7509,77 WYKONANIE POMIAROÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. LIPOWEJ 27, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, PL. LITEWSKI 1.
299/ZSS/18 2018-05-07 STOWARZYSZENIE EDUKADO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
247/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ESKULAP
58050,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
105/GM/18 2018-05-07 ANNA MIESZKOWSKA
102,60 UMOWA NR: 1024/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
102/GM/18 2018-05-07 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZWROTU WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 52
246/ZSS/18 2018-05-07 "BAMED" SP.P. LITWINIUK, WYSŁOCKA-SPUSTEK
29110,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
268/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ALFA
36740,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
283/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ KALINA
90930,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
276/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ALVITA
97340,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
278/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
32950,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
257/ZSS/18 2018-05-07 "GASTROMED" W.DANILKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3420,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
42/GK/18 2018-05-07 ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW ODDZIAŁ LUBLIN
147,60 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
253/ZSS/18 2018-05-07 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
133780,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
256/ZSS/18 2018-05-07 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
118250,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
277/ZSS/18 2018-05-07 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
103660,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
287/ZSS/18 2018-05-07 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
19310,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
265/ST/18 2018-05-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
8000,00 ORGANIZACJA TURNIEJU RUGBY 7
264/ST/18 2018-05-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
7000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO MECZU RUGBY
245/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ PULS-MED
73900,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018 - 2020 R.
252/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MELISA
49340,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
258/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
36100,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
266/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ PROVITA
29030,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
280/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ AMICUS
57420,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
285/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ WALLENRODA MED
40780,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
40/GK/18 2018-05-07 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
295,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI NA PL. LITEWSKIM
264/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ UNI-MED
18880,00 REALIZACJA PROGRAMU SZCZEPIEŃ W LATACH 2018-2020
167/IR/18 2018-05-07 LUBCOM SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 54/IR/18 Z DNIA 7.05.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH - WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH USTAL
75/ST/18 2018-05-07 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 ORGANIZACJA W LUBLINIE MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
284/ZSS/18 2018-05-07 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
26380,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
288/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ VIVA MED
NZOZ VIVA MED
36000,00 REALIZACJA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH GRYPA 2018-2020
248/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MED-CENTRUM
21660,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
261/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MED-KOL
25840,00 PROGRAMY SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W LATACH 2018-2020
267/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ARNIKA
63520,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
330/ZSS/18 2018-05-07 E-PHOTO4U MARCIN LEWTAK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
106/GM/18 2018-05-07 RENATA LIS
391,71 UMOWA NR: 1025/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
260/ZSS/18 2018-05-07 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
16070,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
107/GM/18 2018-05-07 ALFRED GAŁĘGA
44,00 UMOWA NR: 37/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
270/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ CZECHÓW
25770,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
279/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
24380,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
243/ZSS/18 2018-05-07 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1
36000,00 PORGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE NA LATA 2018-2020
251/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ FAMIL-MED
74360,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020
259/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MAK-MED
38680,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
274/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ARS MEDICA
44620,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
254/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ JUTRZENKA
49980,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
269/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
42800,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
273/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37280,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
249/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDICOR S.C.
36780,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
262/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDYCYNA 2001
119770,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLIYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
366/ZSS/18 2018-05-07 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
70110,00 REALIZACJA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU "OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI".
263/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDIMED
38510,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
271/ZSS/18 2018-05-07 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA BOŻEGO W LUBLINIE
23560,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE 2018-2020
56/IR/18 2018-05-07 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1574880,00 BUDOWA BOISK I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
54/IR/18 2018-05-07 LUBCOM SP. Z O. O.
75030,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
31/IT/18 2018-05-07 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA DO ROZLICZANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLA.
286/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ VITAMED
10400,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE
255/ZSS/18 2018-05-07 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
93050,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
272/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ BRONOWICE
24490,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
275/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24400,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
281/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ŻYCIE
34990,00 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
244/ZSS/18 2018-05-07 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
33140,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
311/KL/18 2018-05-07 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TRADYCJI "KLEPISKO"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAPELA DREWUTNIA I PRZYJACIELE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
250/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ANI-MED
49250,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
282/ZSS/18 2018-05-07 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SEMPER" OŚRODEK ZDROWIA W RATOS
16740,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
265/ZSS/18 2018-05-07 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
70230,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
22/PN/18 2018-05-04 AGIT AGNIESZKA RYDZ
37800,01 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018 R.
100/OW/18 2018-05-04 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
0,00 UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I
54/OW/18 2018-05-04 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
5700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA- WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECH
57/OW/18 2018-05-04 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1960,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONAL
115/GM/18 2018-05-02 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
BORYŃ AGNIESZKA,BORYŃ CEZARY
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A AGNIESZKĄ I CEZARYM BORYŃ ORAZ MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NIERUCHOM
310/KL/18 2018-05-02 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY ART. 19 A - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT KAMERALNY "MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU"
41/GK/18 2018-04-30 P.P.H.U. ŚWIATPOL JOANNA JANKOWSKA,
0,00 ANEKS DO UMOWY ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI DLA ZADANIA 4.
236/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
231/ZSS/18 2018-04-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
235/ZSS/18 2018-04-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
239/ZSS/18 2018-04-30 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
45000,00 PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
232/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
101/GM/18 2018-04-30 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
0,00 UŻYCZENIE O POW. 720 M2 NIERUCHOMOŚCI PRZU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/ PL. PLAC LITEWSKI, CZ. DZ. NR 1/1 (OBR. 36, ARK. 3), Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZAR ŚRÓDMIE
104/GM/18 2018-04-30 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
300,00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ FESTYNU POD NAZWĄ DZIEŃ SPORTÓW AMERYKAŃSKICH W
228/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
238/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
234/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
233/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
4/ZIT/18 2018-04-30 CKSP SP. Z O.O.
7890,00 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "MONITORINGU I KONTROLI W PROJEKTACH UE" DLA 10 OSÓB - PRACOWNIKÓW BIURA ZIT. W TERMINIE 12.05.2018 R. - 23.06.2018 R.
237/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
227/ZSS/18 2018-04-30 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
230/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
229/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
55/IR/18 2018-04-28 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 174/IR/17 Z DNIA 27.11.2017 R. NA OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11 W LUBLINIE (DZ. 75, OBR. 11, ARK. 5) - TERMIN REALIZA
38/OR/18 2018-04-27 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
29,12 ANEKS NR 3 DO UMOWY 795/OR/14 Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R., DOT. WYŁĄCZENIA Z PRZEDMIOTU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 20,45 M2. WZROST MIESIĘCZNYCH OPŁAT SZACUNKOWO O 29,12 ZŁ.
37/OR/18 2018-04-27 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
6000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PT.: "ZAGADNIENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
33/KP/18 2018-04-27 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
4000,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO W DNIACH 1-3.05.2018R.
80/SOI/18 2018-04-27 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 3/SOI/18 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU WYKONYWANYCH ZADAŃ ZMIANA §1 UST 1 ORAZ ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO LICZBY GODZIN
307/KL/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
20000,00 MIASTO KULTURY-PODWÓRKO LE'ALE'A UMOWA 307/KL/18 Z DN. 27.04.2018 R.
81/SOI/18 2018-04-27 SZYMON HOROSIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 9/SOI/18 ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO ILOŚCI GODZIN WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ ZMIANA §6 DOTYCZĄCEGO OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH
52/IR/18 2018-04-27 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
29802,90 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU ZAWALENIA SIĘ DRZEWA NA BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO W OGRODZE SASKIM W LUBLINIE - REMONT DACHU I ELEWACJI.
312/KL/18 2018-04-27 NARODOWY INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI WSPÓLNEJ PROMOCJI WYDARZENIA POD NAZWĄ "URBAN SUMMER SCHOOL: OPEN FORM" W LUBLINIE
19/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3100,00 ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI ROMSKICH
308/KL/18 2018-04-27 KAROLINA ZABORSKA
2000,00 REALIZACJA CZYNNOŚCI (PRZYGOTOWANIE PISM, ZESTAWIEŃ, WSPÓŁPRACA PRZY ORG. WYDARZEŃ KULT., REJESTROWANIE UMÓW) NA POTRZEBY GMINY LUBLIN W TERMINIE 01.05 - 31.05.2018 R.
306/KL/18 2018-04-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
150000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU CENTRALNY PLAC ZABAW NA PLACU LITEWSKIM.
309/KL/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
4000,00 DZIELNICE KULTURY- "LATO SŁUŻY MAŁYM I DUŻYM "
117/GM/18 2018-04-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PAWELEC-SOBÓTKA DOROTA,SOBÓTKA SŁAWOMIR
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM DOROTĄ PAWELEC-SOBÓTKĄ I SŁAWOMIREM SOBÓTKĄ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 544/1 I 547 (OB
100/GM/18 2018-04-27 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
2189,56 UMOWA NR: 35/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PRZY BOCZNICY DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA SAMOCHODÓW W CELU POLEPSZENIA WARUNKÓW - UL. PRZY BOCZNICY, POW.; 5762
95/GM/18 2018-04-27 JÓZEF GODLEWSKI
GODLEWSKA TERESA
110,00 UMOWA NR: 1020/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
87/SOI/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000,00 REALIZACJA ZADANIA POZYTKU PUBLICZNEGO PT. ,,POLACY, UKRAIŃCY. WITAMY W LUBLINIE''
21/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3230,00 INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE
93/GM/18 2018-04-27 JACEK KALKSZTEJN
150,00 UMOWA NR: 1018/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
18/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3600,00 INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DZIECI ROMSKICH
29/IT/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE "SIŁA W INNOWACJI"
90000,00 ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZYNY INTEGRACYJNEJ ESB.
50/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY GATO LEK. WET. KAMILA KWAPISIEWICZ
11705,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI IV.
96/GM/18 2018-04-26 WANDA MICHALSKA
133,20 UMOWA NR: 1021/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
52/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
12550,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VI.
53/OW/18 2018-04-26 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
156000,00 DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODK
35/OR/18 2018-04-26 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
83540,00 WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH (OKRESOWE, WSTĘPNYCH I KONTROLNYCH) PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ BADAŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GŁUSK.
51/IR/18 2018-04-26 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
144525,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BASENU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ 2 W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
34/OŚ/18 2018-04-26 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 PIĘCIOSTRONNE POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, STRAŻĄ MIEJSKĄ MIASTA LUBLIN, KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W LUBLINIE, KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE, POWIATOWYM INSPEKTORATEM WETERYNARII W LUBLINIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA P
47/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
20323,60 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI V.
54/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
13976,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIV.
53/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
12389,20 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVI.
99/GM/18 2018-04-26 BENEX-POL KRYSTIAN SKUBISZ
1851,67 UMOWA NR: 34/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY, UL. JANA PAWŁA II, POW. 3340 M2
39/OR/18 2018-04-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 181/OR/17 DOTYCZĄCY DODANIA KOLEJNYCH REALIZATORÓW ZADANIA PUBLICZNEGO.
46/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
15898,80 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XV.
98/GM/18 2018-04-26 ELŻBIETA LIPSKA
142,20 UMOWA NR: 1023/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
36/OR/18 2018-04-26 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UMOWA DAROWIZNY OBRAZU AUTORSTWA WŁODZIMIERZA KWIATKOWSKIEGO: TYTUŁ: "IN HYPEROPIA II - LUBLINENSIS" O WARTOŚCI RYNKOWEJ 18.000 ZŁ.
266/ST/18 2018-04-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
14000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKA P.SAWICKIEGO DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IO TOKYO W 2020 R.
47/IR/18 2018-04-26 BUDIMEX S.A.
486000,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 65/IR/17 Z DNIA 27-04-2017 DOT. BUDOWY PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - WYKONANIE WZMOCNIENIA POWIERZCHCHNI SKARPY GEOKRATĄ KOMÓRKOWĄ (ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI UMOWY O KWOTĘ 486.000,00 ZŁ)
49/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
11650,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI I.
78/SOI/18 2018-04-26 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
39984,00 PROWADZENIE PRZESTRZENI COWORKINGOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KREATYWNYCH Z MIASTA LUBLIN
267/ST/18 2018-04-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKA A.DUDKI DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IO TOKYO W 2020 R.
94/GM/18 2018-04-26 ANDRZEJ JAROCKI
156,60 UMOWA NR: 1019/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
263/ST/18 2018-04-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ANEKS DO UMOWY 100/ST/18 AKTUALIZACJA OFERTY
51/OŚ/18 2018-04-26 HAU-MIAU RAFAŁ RZEZAK USŁUGI WETERYNARYJNE
15134,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI IX.
48/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
14140,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XI.
97/GM/18 2018-04-26 MARCIN PALEJCZUK
266,40 UMOWA NR: 1022/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
39/GK/18 2018-04-26 JAROSŁAW ANDRZEJ DAWIDEK
7000,00 WYKONANIE EKSPERTYZY HYDROLOGICZNEJ TERENU R.O.D. "MŁYNARZ" W LUBLINIE - ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 2/GK/18
32/KP/18 2018-04-26 WITOLD DĄBROWSKI
1000,00 WYKONANIE DZIEŁA - OPRAWA ARTYSTYCZNA UROCZYSTOŚCI NADANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA LUBLIN W DNIU 15.05.2018R.
40/OŚ/18 2018-04-25 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
11070,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVII.
122/GM/18 2018-04-25 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE NIEWYODRĘBNIANIE POMIESZCZENIA O POW. 208,70 M2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ TZW. "PIWNICY POD FORTUNĄ" PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE. UMOWA POMIĘDZY "GMINĄ LUBLIN A OŚROD
44/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
24168,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVIII.
130/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEW I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEW ROS
298/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RODZINNE GRANIE NA FELINIE ED. 2 , DOTACJA - 8 000 ZŁ
17/MAZ/18 2018-04-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
15994,26 PRACE PIELĘGNACYJNE NA 15 SZT DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE OŚRODKA "MARINA" W LUBLINIE, W TYM POMNIKOWA ALEJA DRZEW (LIPY)
43/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
11900,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI III.
19/MKZ/18 2018-04-25 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
7200,00 WYDRUK PUBLIKACJI "DRUGA SZANSA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH VETTER W LUBLINIE. 2ND CHANCE - INTEGRATED ACTION PLAN", OPRACOWANEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROJEKTU "2ND CHANCE".
41/OŚ/18 2018-04-25 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
14915,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VII.
37/GK/18 2018-04-25 PIXI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
1350,00 UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA WYDZIERŻAWIONYCH TOALET PRZENOŚNYCH USTAWIONYCH NA TERENIE DZIELNICY GŁUSK ORAZ CZUBY POŁUDNIOWE
305/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK - RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-ROZRYWKOWY (ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY NR RACHUNKU BANKOWEGO)
303/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS XIII MIĘDZYNARODOWEGO TEATRALNEGO FESTIWALU TAŃCÓW SPECJALNYCH "SZLAK" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 10-13 MAJA 2018 R. WE LWOWIE NA UKRAINIE.
39/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
20528,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XII.
92/GM/18 2018-04-25 JAN TOPOROWSKI
133,20 UMOWA NR: 1017/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
304/KL/18 2018-04-25 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
34000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC TADEUSZA ROLKE WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W DNIU 26 MAJA 2018 R.
114/GM/18 2018-04-25 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
-1403,10 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
3/BRM/18 2018-04-25 ROBERT DEREWENDA
400,00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 3 MAJA 2018 R.
300/KL/18 2018-04-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
0,00 ANEKS DO UMOWY 228/KL/18 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA USŁUGI NA 31.05.2018 R.
91/GM/18 2018-04-25 OPALINSKA ALEKSANDRA
170,00 UMOWA NR: 33/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PROBOSTWO DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY PRZY UL. PROBOSTWO, KIOSK HANDLOWY O POW. 10 M2.
38/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
20614,25 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI II.
301/KL/18 2018-04-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PT: " KODYFIKACJA PRAWA W II RP - SUKCESY I PORAŻKI"
38/GK/18 2018-04-25 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
23124,00 DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO W LUBLINIE 4 SZT. ELEMENTÓW GRANITOWYCH SŁUŻĄCYCH JAKO PODSTAWA DO MONTAŻU ELEMENTU INFORMACYJNEGO
131/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA R
45/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
17909,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VIII.
42/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
12840,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIII.
37/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
21450,50 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIX.
261/ST/18 2018-04-24 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ANEKS DO UMOWY 73/ST/18- AKTUALIZACJA TERMINU
49/IR/18 2018-04-24 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
69310,50 WYKONANIE II ETAPU BUDOWY PLACU ZABAW - WYPOSAŻENIE I DOJŚCIA, PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W LUBLINIE.
75/SOI/18 2018-04-24 MAREK ŚWIĄDER
4400,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
28/IT/18 2018-04-24 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
0,00 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY.
297/KL/18 2018-04-24 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
7000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZESTNIKÓW ZESPOŁU WSPARCIA "NIECHŻE NIE UCZĄ MIĘ, GDZIE MA OJCZYZNA (C.K. NORWID), REALIZACJA ZADANIA UBLICZNEGO
262/ST/18 2018-04-24 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE ANEKS DO UMOWY 80/ST/18-OŚWIADCZENIE O VAT
21/CA/18 2018-04-24 PIOTR KOWALCZYK
240,00 TRANSPORT FORTEPIANU STEINWAY Z FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE NA SCENĘ SALI OPEROWEJ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR UL. PLAC TEATRALNY 1 NA GODZINĘ 9:00 W DNIU 26.04.2018 R. ORAZ ODTRANSPORTOWANIE FORTEPIANU Z POWROTEM OD GODZ. 20:00 W DNIU 2
39/IR/18 2018-04-24 TENSYS SP.Z O.O.
922500,00 PRZEBUDOWA ZADASZENIA MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE.
87/GM/18 2018-04-24 DREWTOM TOMASZ KOPEĆ
630,00 UMOWA NR: 30/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SKŁAD OPAŁU : UL.GOSPODARCZA POW. ; 700
86/GM/18 2018-04-24 MARIAN STACHYRA
44,00 UMOWA NR: 29/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
57/SOI/18 2018-04-24 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
1250,00 REALIZACJA WARSZTATÓW DLA DZIECI I MAM ,,DBAMY O SIEBIE I ŚRODOWISKO''
33/OŚ/18 2018-04-24 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 160/OŚ/15 Z DNIA 20 LISTOPADA 2015 R. WPROWADZAJĄCY ZMIANY W ZAKRESIE ODNIESIENIA DO UMOWY STANOWIĄCEJ TYTUŁ PRAWNY DO SKŁADOWISKA ODPADÓW.
89/GM/18 2018-04-24 MAGDALENA URBANIK
44,00 UMOWA NR: 32/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
260/ST/18 2018-04-24 --MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 421/ST/17, AKTUALIZACJA KOSZTORYSU, EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN.
259/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "PRZEZ METRY PO KILOMETRY"
90/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
7000,00 BIEG PRZEŁAJOWY "CHĘĆ NA PIĘĆ"
93/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 6 MARATON LUBELSKI
294/KL/18 2018-04-24 KAMILA CZOSNYK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 257/KL/18 ZMINA TERMINU REALIZACJI I WYPŁATY TRANSZ
299/KL/18 2018-04-24 RAFAŁ SZCZERBAKIEWICZ
2000,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO W TIUMENI W ROSJI.
15/FE/18 2018-04-24 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-1055597,08 ANEKS NR 3 DO UMOWY 29/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZWIĘ
22/CA/18 2018-04-24 KATARZYNA MONIST
76,00 WYKONANIE USŁUGI FLORYSTYCZNEJ NA POTRZEBY ORGANIZOWANEGO KONCERTU MUZYCZNEGO PT. "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ"
31/KP/18 2018-04-23 MOJA MARKA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PIOTR PRUS
1845,00 WYKONANIE ODLEWU W BRĄZIE Z MATRYCY STATUETKI HONOROWY OBYWATEL MIASTA LUBLIN.
153/ZSS/18 2018-04-23 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN
241/ZSS/18 2018-04-23 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 218/ZSS/18 Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. (ZMIANA TREŚCI UMOWY).
296/KL/18 2018-04-23 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6500,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "GŁUSK - TU JEST MOJE SERCE"
10/BM/18 2018-04-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA LUBLIN - OKREŚLENIE ZASAD I FORM WSPÓŁPRACY
294/ZSS/18 2018-04-23 PSYCHOLOG MAGDALENA PRAŻMO PSYCHOTERAPIA I REGRESING
76800,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - ŻŁOBEK TALENCIAKI UL. LAUROWA 16 LOKAL U 1, 20-153 LUBLIN
152/ZSS/18 2018-04-23 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
16/PN/18 2018-04-23 ELTRON SP. Z O.O., SP.K.
22386,00 SPRZEDAŻ FABRYCZNIE NOWEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA Z OBSŁUGI SPRZĘTU DLA 6 OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU AREA 21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W.
199/ZSS/18 2018-04-23 ENEDUE A.ROSŁAN M.ROSŁAN S.C.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 18/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.-ZMIANA WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ
242/ZSS/18 2018-04-23 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 217/ZSS/18 Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. (ZMIANA TREŚCI UMOWY).
73/SOI/18 2018-04-23 KRAJOWE STOWRZYSZENIE ESPORTERZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
8000,00 WSPÓŁORGANIZACJA FORUM EKSPORT 2018
77/SOI/18 2018-04-23 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROWADZENIA WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W OBSZARZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I RACJONALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII W ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTACH
27/IT/18 2018-04-23 FAST M.J. ORSZAŃSCY SP. JAWNA
4870,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU FASTGIS.
151/ZSS/18 2018-04-23 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
55/MZON/18 2018-04-23 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
17/PN/18 2018-04-23 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
4850,00 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZREALIZOWANIA WARSZTATÓW DLA DZIECI Z SZYCIA OZDÓB KARNAWAŁOWYCH I PRZYGOTOWYWANIA OZDOBNYCH AKCESORIÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ Z TERENU REWITALIZOWANEGO W RAMACH REALIZACJI II FAZY PRO
20/CA/18 2018-04-23 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
1045,50 WYNAJĘCIE FORTEPIANU STEINWAY NA POTRZEBY KONCERTU MUZYCZNEGO "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ" ORGANIZOWANEGO W DNIU 26 KWIETNIA 2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
48/IR/18 2018-04-20 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
1298265,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 35 W LUBLINIE, UL. BŁĘKITNA 5
223/ZSS/18 2018-04-20 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
90/GM/18 2018-04-20 EUROPA S.A.
46313,62 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1, Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ NA OKRES 20.04. - 30.10.2020.
216/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
84/GM/18 2018-04-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 9 (OBR. 6, ARK. 9) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
221/ZSS/18 2018-04-20 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI ORAZ BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
220/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I TERAPII GRUPOWEJ.
219/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO.
222/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
28/KP/18 2018-04-20 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "PRZEDSZKOLE NA MEDAL".
240/ZSS/18 2018-04-19 SOKÓŁ VVR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
17/CA/18 2018-04-19 JUSTYNA ŻUKOWSKA
4000,00 WYKONANIE PARTII KWARTETU SMYCZKOWEGO PODCZAS KONCERTU MUZYCZNEGO PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
293/KL/18 2018-04-19 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWE FESTIWALE KULTURY "Z KULTURĄ CI DO TWARZY" 2018
14/CA/18 2018-04-19 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO"
780,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. " KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
15/CA/18 2018-04-19 PIOTR CHILIMONIUK
25000,00 ZORGANIZOWANIE KONCERTU MUZYCZNEGO PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
26/IT/18 2018-04-19 JADWIGA MACH
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO.
16/CA/18 2018-04-19 MAGDALENA CELIŃSKA
11000,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
19/CA/18 2018-04-19 LESZEK CABAN
650,00 USŁUGA NAGŁOŚNIENIA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO NA TRASIE PRZEMARSZU KOROWODU W DNIU 27.04.2018 ROKU
292/KL/18 2018-04-19 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
100000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO; XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. K. LIPIŃSKIEGO I H. WIENIAWSKIEGO
18/CA/18 2018-04-19 PRIMA LESZEK GĘCA
1722,00 OBSŁUGA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2018 ROKU W LUBLINIE
251/ST/18 2018-04-19 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
13000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS PRZYGOTOWAŃ ZAWODNICZKI ALEKSANDRY WILCZEWSKIEJ DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IO W TOKIO W 2020 R.
36/OŚ/18 2018-04-18 FUNDACJA SZPILKA
2050,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM " EKOWARSZTATY PLENEROWE"
13/CA/18 2018-04-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15000,00 WYNAJEM SALI OPEROWEJ, BALKONÓW I GARDERÓB NA KONCERT PT. "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ " DNIA 26.04.2018
34/GK/18 2018-04-18 BODEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12250,80 RENOWACJA NAWIERZCHNI DREWNIANEJ WYKONANEJ Z DRZEWA NA PL. LITEWSKIM
35/OŚ/18 2018-04-18 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KONFERENCJA PT. "INWESTYCJE I EKSPLOATACJA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ORAZ ELEMENTY UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH I KIERUNKI ROZWOJU 2018-2020".
32/GK/18 2018-04-18 PRZEDSZKOLE NR 18
200,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA NA CELE ZASILANIA ODBIORNIKÓW ZAINSTALOWANYCH NA SKWERZE PRZY UL. LIPOWA 10-12
83/GM/18 2018-04-18 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
7995,00 SPORZĄDZENIE OPINII OKREŚLAJĄCEJ NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2018 ROKU WARTOŚCI JEDNOSTKOWYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH (ZŁ/M KW.) WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH MIASTA LUBLIN.
35/GK/18 2018-04-18 ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
92856,39 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENY GMINY LUBLIN.
88/GM/18 2018-04-18 KRZYSZTOF GŁOWACKI
44,00 UMOWA NR: 31/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
46/IR/18 2018-04-18 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
41373,72 NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW PRZY BUDYNKU XXIX LO PRZY UL. LIPOWEJ ORAZ NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE. PIELĘGNACJA NASADZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY.
252/ST/18 2018-04-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
129/GM/18 2018-04-18 ZBIGNIEW DULNIAK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANEM ZBIGNIEWEM DULNIAKIEM DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ PANA Z. DULNIAKA WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZG
45/IR/18 2018-04-18 RAFAŁ CZAJKA CZAARCH ARCHITEKCI
65190,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA OBIEKTU PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM - JAKO ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50
256/ST/18 2018-04-17 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
0,00 STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ PRZEWODNIK INSPIRACJI
258/ST/18 2018-04-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 415/ST/17 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU, EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI KOBIET
254/ST/18 2018-04-17 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
72/SOI/18 2018-04-17 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA X KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. SEKTOR MŚP A KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU W DNIACH 24-26 MAJA 2018 R.
253/ST/18 2018-04-17 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
90000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
257/ST/18 2018-04-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 417/ST/17 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
79/SOI/18 2018-04-17 CBM SCARL
0,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
255/ST/18 2018-04-17 POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
29999,70 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU LOTTO 3X3 QUEST 2018
85/GM/18 2018-04-17 TADEUSZ SAWICKI
44,00 UMOWA NR: 28/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
2/ZIT/18 2018-04-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH".
74/SOI/18 2018-04-17 NATALIA WILK
2198,00 KONCERT NATALII WILK W DNIU 19.04.2018 R.
281/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-FESTYN RODZINNY "WSPÓLNOTA TO TY I JA"
317/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE MEDIA - PROBLEMY I METODY BADAŃ NAD MEDIAMI"
284/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA - DOTACJA 8 000 ZŁ
283/KL/18 2018-04-16 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
7000,00 KL-OP-II.526.27.2018 MIASTO KULTURY-WYSTAWA KONKURSOWA "LUBLIN W MALARSTWIE"
288/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
44000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-LUBELSKA KONWENCJA ŻONGLERSKA 2018-2020
30/KP/18 2018-04-16 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1845,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER WRAZ Z DOSTAWĄ.
81/GM/18 2018-04-16 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER,MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DO POROZUMIENIA Z DNIA 23 GRUDNIA 2016 R. CEDUJĄCE PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
287/KL/18 2018-04-16 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
4000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO; WARSZTATY LITERACKIE I PRELEKCJE DLA MŁODZIEŻY LUBELSKICH SZKÓŁ I STUDENTÓW LUBELSKICH UCZELNI
76/SOI/18 2018-04-16 ANITA NADOLSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 32/SOI/18 ZWIĘSZENIE LICZBY GODZIN ORAZ KWOTY O 200 ZŁ
282/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 KL-OP-II.526.19.2018 MIASTO KULTURY-WAKACYJNE KINO PLENEROWE: KINO W BRAMIE - KRÓLEWSKA 3. SEZON IV UMOWA 282/KL/18 Z DN. 16.04.2018 R.
33/GK/18 2018-04-16 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
250/ST/18 2018-04-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
10000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIAZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNICZKI A.ZIELIŃSKIEJ DO UDZIAŁU W XXXII W LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W TOKYO W 2020 R.
214/ST/18 2018-04-16 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO KAJAKI.LUBLIN.PL RADOSŁAW DZIURDA
5760,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
276/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLUB INTEGRACYJNY SENIORA "KOŚMINEK", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
18/MKZ/18 2018-04-13 OLGA PIKUL
4000,00 WPROWADZANIE DO BAZY DANYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z TERENU MIASTA LUBLIN, ZARZĄDZANEJ PRZEZ BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW, MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH, IKONOGRAFICZNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, POZYSKANYCH W RAMACH KWERENDY NAUKOWEJ PROWADZONEJ W ZWIĄZKU Z
16/MAZ/18 2018-04-13 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
5530,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA NAWIERZCHNIĘ PIESZĄ DO MASAŻU STÓP PRZY UL. BIEDRONKI
291/KL/18 2018-04-13 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY §. 3 UMOWY NR 162/KL/18 - ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI NA 31.05.2018 R
274/KL/18 2018-04-13 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000,00 KL-OP-II.526.24.2018 MIASTO KULTURY-WYSTAWA PLASTYCZNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE SŁOWNO-MUZYCZNE PT.: "ZBIGNIEW HERBERT-BĄDŹ WIERNY IDŹ"
217/ZSS/18 2018-04-13 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
218/ZSS/18 2018-04-13 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
14/MAZ/18 2018-04-13 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
5400,00 WYKONANIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO PRZY UL. MUZYCZNEJ
2/BR/18 2018-04-13 PROJEKTY MIEJSKIE+RAJMUND RYŚ
119863,50 WYKONANIA OPRACOWANIA OBEJMUJĄCEGO: DIAGNOZĘ WSKAZUJĄCĄ ZASIĘG TERYTORIALNY OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (GPR) DLA MIASTA LUBLINA.
302/KL/18 2018-04-13 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS IV MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO - SZTUKA/TWÓRCZOŚĆ - EDUKACJA. KREATYWNOŚĆ W SZTUCE, NAUCE I ŻYCIU CODZIENNYM. LUBLIN - LWÓW - 16-19.04.2018
15/MAZ/18 2018-04-13 BETOPRO PAWEŁ KACZOR JACEK KUŚ S.C.
6875,70 ZAKUP KOSZY NA ŚMIECIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM NA SKWERY "MIEJSCA DLA CIEBIE"
13/MAZ/18 2018-04-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
7300,00 RATOWANIE KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - LEPOWANIE DRZEW
68/SOI/18 2018-04-13 PAULINA DMOCHOWSKA
2500,40 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU, STARTUPAMI, ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE.
34/OR/18 2018-04-13 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
142000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, WORKÓW NA ŚMIECIE I ŚCIEREK DO URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 ROKU.
275/KL/18 2018-04-13 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
0,00 KL-OP-II.526.28.2018 ANEKS 275/KL/18 Z DN. 13.04.2018 R. DO UMOWY NR 232/KL/18 Z DN. 19.03.2018 R. - NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PARAGRAFOWI 4
44/IR/18 2018-04-12 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
39975,00 DOKOŃCZENIE BUDOWY PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE
272/KL/18 2018-04-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS JUBILEUSZU 65-LECIA ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
15/PN/18 2018-04-12 CHALK & CHIC JOANNA AMBROSZCZYK-JASIŃSKA
5520,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW ZE STYLIZACJI MEBLI W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM,
289/KL/18 2018-04-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1000,00 WYKONANIE 300 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH WYKONANYCH PODCZAS "GALI KULTURY" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 13.04.2018 W LUBLINIE ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
280/KL/18 2018-04-12 JAN KONDRAK
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE UTWORU PT. "ZRÓBMY SOBIE LUBLIN" Z REPERTUARU KONCERTU PT. "ZAKOCHANI W LUBLINIE" Z ZESPOŁEM LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW PODCZAS GALI KULTURY W DNIU 13.04.2018 R.
33/OR/18 2018-04-12 "HANESCO-NIERUCHOMOŚCI" SP. O.O.
492,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 438/OR/14Z 20.06.2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIĘSIĘCZNYCH OPŁAT ZA OCHRONĘ OBIEKTU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 O KWOTĘ 492 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 6.027 ZŁ.
43/IR/18 2018-04-12 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 10/IR/18 Z DNIA 06.02.2018 R. NA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNI
40/IR/18 2018-04-12 BIURO USŁUG KOLEJOWYCH JAKUB BARAŃSKI
70110,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIARU ROBÓT, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 243 W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ DROGI - UL. DYWIZJONU 303 W LU
278/KL/18 2018-04-12 ANNA DUDA-GOCEL
2004,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU GALI KULTURY W CHARAKTERZE KONFERANSJERA W DNIU 13.04.2018 R.
277/KL/18 2018-04-12 JÓZEF SZOPIŃSKI
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU GALI KULTURA W CHARAKTERZE KONFERANSJERA W DNIU 13.04.208.
12/FE/18 2018-04-12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
157440,00 UDZIELENIE POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA " BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC ZELWEROWICZA I STACZYŃSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
273/KL/18 2018-04-12 KRĘCIMY MEDIA SEBASTIAN BIAŁACH
8000,00 USŁUGA REALIZACJI I MONTAŻU MATERIAŁU REPORTERSKIEGO Z GALI KULTURY ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 13.04.2018 R. W LUBLINIE
286/KL/18 2018-04-11 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
20787,00 NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE W CELU ZORGANIZOWANIA GALI KULTURY W DNIU 13.04.2018.
52/OW/18 2018-04-11 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
780,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRACY W CHMURZE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
271/KL/18 2018-04-11 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONCERT ORATORIUM WIELKANOCNE JANA SEBASTIANA BACHA
219/ST/18 2018-04-11 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
211/ST/18 2018-04-11 SŁAWOMIR TADEUSZ JURASZEWSKI
8700,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
6/GD/18 2018-04-11 GEO-ENTER FALANDYSZ MARIAN
6765,00 WYKONANIE APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ CYKLICZNE ZASILANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DANYMI Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO
206/ST/18 2018-04-11 LUBLUBLIN MAGDALENA MAZUR - CISEŁ
1900,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
201/ST/18 2018-04-11 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
17384,20 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
51/OW/18 2018-04-11 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
780,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WEBQUEST W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELS
213/ST/18 2018-04-11 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
984,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
32/OR/18 2018-04-11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
927,70 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PRZY UL. DŁUGIEJ 8 W LUBLINIE, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - 321,13 M2. MIESIĘCZNE OPŁATY EKSPLOATACYJNE: 927,70 ZŁ.
290/KL/18 2018-04-11 ŁUKASZ SZULC
1000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS AFTER PARTY PO GALI KULTURY W DNIU 13 KWIETNIA 2018 R. O GODZINIE 21.00 W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
270/KL/18 2018-04-11 MARCIN SUSZEK
11000,00 OPRAWA MUZYCZNA I KONCERT - GALA KULTURY 2018
14/PN/18 2018-04-11 AGIT AGNIESZKA RYDZ
3542,40 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE POLSKO-ANGIELSKIE, ANGIELSKO-POLSKIE WRAZ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ W DNIU 25.04.2018 R. W TRAKCIE KONFERENCJI KOŃCZĄCEJ PROJEKT PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT" - URBACT III
32/OŚ/18 2018-04-11 GNM PAWEŁ TYPIAK
4745,00 WYPOŻYCZENIE I OBSŁUGA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO ORAZ USŁUGA KONFERANSJERSKA PODCZAS XIII EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z MARATONEM LESZCZOWYM, ORGANIZOWANEGO W DNIU 17 CZERWCA 2018 R. W GODZINACH 12:00 - 17:00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NA
239/KL/18 2018-04-11 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "WĄTKI LUBELSKIE KONFEDERACJI BARSKIEJ 1768 - 1772"
210/ST/18 2018-04-11 ROOTKA AGATA RADKOWSKA-PARKA
5500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
198/ST/18 2018-04-11 ARCHIWUM KRYMINALNE S.C. GRZEGORZ KORNIJÓW, AGNIESZKA NIEDZIAŁEK
3960,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
47/OW/18 2018-04-10 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO PRYMAT MAREK BŁOŃSKI, MARCE
3630,96 DOSTAWA STOŁÓW ŚLUSARSKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
285/KL/18 2018-04-10 MAGDALENA PIWOWARSKA
1500,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE TREŚCI HISTORYCZNYCH DOT. ROLI LUBLINA W PROCESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ LUBLIN 1918-2018
295/KL/18 2018-04-10 JAROSŁAW CYMERMAN
500,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE TREŚCI DOTYCZĄCYCH ROLI LUBLINA W PROCESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ DO FOLDERU LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ
46/OW/18 2018-04-10 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
65500,50 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH, PAPIERU, SPRZĘTU/URZĄDZEŃ BIUROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKÓW "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES", "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADG
48/OW/18 2018-04-10 --PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP Z O.O.
6447,66 DOSTAWA MEBLI SZKOLNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
54/MZON/18 2018-04-10 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
0,00 ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYSTAWIANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ.
26/KP/18 2018-04-10 HERBAPOL-LUBLIN S.A.
47430,34 PRODUKCJA I DOSTAWA HERBATY W OPAKOWANIACH Z NADRUKIEM.
237/KL/18 2018-04-09 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE PUBLIKACJI POD REDAKCJĄ DR HAB. WOJCIECHA JANICKIEGO PT: " MONOGRAFIA LUBLINA. HISTORIA, SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA"
24/IT/18 2018-04-09 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
13948,20 DOKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z WYMOGAMI RODO.
12/MAZ/18 2018-04-09 USŁUGOWY ZAKŁAD ZIELENI JAKUB GROBELSKI
20900,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA - PUŁAPKI FEROMONOWE
24/KP/18 2018-04-09 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
12546,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - TORBA PAPIEROWA DUŻA CZARNA, TORBA PAPIEROWA MAŁA ZIELONA.
71/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
69996,80 OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z JEJ REALIZACJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU AKCELERACYJNEGO SKIEROWANEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DO STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH KIERUNKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
8/BM/18 2018-04-09 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEETATOWEGO SEZONOWEGO ZESPOŁU KMP W LUBLINIE DS. ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO ORAZ NA TERENACH REKREACYJNYCH MIASTA LUBLIN
31/OR/18 2018-04-09 WŁODZIMIERZ KWIATKOWSKI
18000,00 UMOWA DAROWIZNY OBRAZU AUTORSTWA DARCZYŃCY - WŁODZIMIERZA KWIATKOWSKIEGO: TYTUŁ: "IN HYPEROPIA II - LUBLINENSIS", ROK POWSTANIA 2017, WARTOŚĆ OBRAZU 18.000,00 ZŁ.
70/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
15000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
103/ST/18 2018-04-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 94 PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W LA- LUBLIN 2018
279/KL/18 2018-04-09 ŁUKASZ SZYMANEK
12100,00 REŻYSERIA GALI KULTURY, PRZEPROWADZENIE PRÓB ORAZ ARTYSTYCZNE WYKONANIE IMPROWIZOWANEGO WYSTĘPU AKTORSKIEGO Z ZESPOŁEM AKTORSKIM POŁAWIACZE PEREŁ PODCZAS GALI KULTURY
269/KL/18 2018-04-09 PATRYK HOFFMAN
1000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM DZIANGO BANGO PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH KONFERENCJI Z OKAZJI DNIA ROMA W DNIU 09.04.2018
29/KP/18 2018-04-09 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1709,70 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU DOT. OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
77/GM/18 2018-04-09 PATRYCJA KUCHARCZYK
100,00 UMOWA NR: 25/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
13/PN/18 2018-04-06 MARCIN SKRZYPEK
450,00 OPRACOWANIE ARTYKUŁU PRASOWEGO STWORZONEGO NA PODSTAWIE PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NA INFORMACJACH SAMODZIELNIE POZYSKANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.
74/GM/18 2018-04-06 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1/14 (OBR. 31, ARK. 1), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 {UL. WANDY PAPIEWSKIEJ 2,4}; {UL. ŚWIERKOWEJ 3}; {UL. ZBOŻOWEJ 77}, 2) NIERUCHOMOŚCI O
31/GK/18 2018-04-06 ARTUR IRENEUSZ LITWIN
97294,23 DOSTAWA I USTAWIENIE ŁAWEK PARKOWYCH NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
14/FE/18 2018-04-06 AGENCJA RAKI ROBERT PŁYWACZ
4920,00 UMOWA DOT. USŁUGI ORGANIZACJI WYSTAWY PLENEROWEJ DLA PROJEKTU " BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN-WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWIN (S12/S1
263/KL/18 2018-04-06 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY FRASSATIADA
264/KL/18 2018-04-06 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
47500,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZNIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z OGRODNICTWEM ORAZ INTEGRACJĄ I
266/KL/18 2018-04-06 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. LUBELSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE
30/GK/18 2018-04-06 TRAWERS SYSTEM ANDRZEJ SOLA
9175,80 USTAWIENIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWANIA POD BANER NA PLACU LITEWSKIM.
30/OR/18 2018-04-06 JADWIGA MACH
-39000,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG NR 123/OR/17 Z DNIA 4.12.2017 R. Z DNIEM 9 KWIETNIA 2018 R.
82/GM/18 2018-04-06 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. CEDUJĄCY PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
17/MKZ/18 2018-04-06 MONIKA TARAJKO
3000,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD KSIĄŻKI "DRUGA SZANSA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH VETTER W LUBLINIE. 2ND CHANCE - INTEGRATED ACTION PLAN" ORAZ PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU WRAZ Z PRZEKAZANIEM PLIKÓW OTWARTYCH ZAMAWIAJĄCEMU.
78/GM/18 2018-04-06 TERESA WÓJCICKA
44,00 UMOWA NR: 26/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
268/KL/18 2018-04-06 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY 2017 - 2019 - TOWOT SQUAT - CENTRUM EDUKACYJNE
262/KL/18 2018-04-06 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
0,00 KL-OP-II.526.26.2018 ANEKS NR 262/KL/18 Z DN. 6.04.2018 R. DO UMOWY 134/KL/18 Z DN. 23.02.2018 R. - ANEKS DOTYCZY ZMIANY FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
265/KL/18 2018-04-06 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
50200,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH RÓŻNORODNE TEMATY ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ
13/FE/18 2018-04-06 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
9960,00 UMOWA DOT. WYKONANIA USŁUGI ORGANIZACJI WYSTAWY DLA PROJEKTU " ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
61/SOI/18 2018-04-06 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
5000,00 ORGANIZATOR XVIII EDYCJI KONKURSU ,,O KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ-NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ''
41/IR/18 2018-04-05 ARTECH PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA IZABELLA TARKA
79950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, PRZY UL. KUNICKIEGO 116 - NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
76/GM/18 2018-04-05 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
498,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 250,03 MKW., JEDNOKONDYGNACYJNEGO, PARTEROWEGO, WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA DECYZJĄ PNB.IO.3.602/1/103659/15 Z DNIA 02.02.2015 R., ZNAJDUJĄCEGO S
79/GM/18 2018-04-05 MACIEJ KARCZMARZ
44,00 UMOWA NR: 27/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
42/IR/18 2018-04-05 "NOVA SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
123615,00 WYKONANIE ODWODNIENIA BIEŻNI TRENINGOWEJ ORAZ WYKONANIE CIĄGÓW PIESZYCH Z ODWODNIENIEM I DOJAZDEM NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W LUBLINIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22.
29/GK/18 2018-04-05 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DNYCH OSOBOWYCH Z ZAKRESU UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI KOMUNALNYMI.
22/KP/18 2018-04-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
350,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY SŁAWINEK PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 31. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 350,00 ZŁ BRUTTO.
30/OŚ/18 2018-04-05 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR 9/OŚ/16 "WYKAZ POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZACJI UMOWY".
27/KP/18 2018-04-05 AGENCJA ARTYSTYCZNA ,,SCENA OTWARTA" TOMASZ ZAŁUCKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 18/KP/18 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
50/OW/18 2018-04-04 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
-1580,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 43/OW/18 NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ADOBE PHOTOSHOP I POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
49/OW/18 2018-04-04 GOWORK.PL ANDRZEJ KOSIERADZKI
4000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CZEKOLADA - FORMOWANIE PRALIN W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZEN
21/KP/18 2018-04-04 POLOT JERZY FURTAK
125063,94 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH.
72/GM/18 2018-04-04 ADAM FILIPEK
44,00 UMOWA NR: 24/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
261/KL/18 2018-04-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
290480,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE (28 000,00 ZŁ) ORAZ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ (262 480,00 ZŁ) DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO IV - "REZERWAT DZIKICH DZIECI - PARK KREATYWNOŚCI I KONTAKTU Z PRZYRODĄ".
23/KP/18 2018-04-04 WYDAWNICTWO MUNICIPIUM
25953,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SAMORZĄDU I OŚWIATY - EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI.
258/KL/18 2018-04-04 FUNDACJA "SIĘ TWORZY"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL WSCHODY 2017-2019 ( ANEKS DO UMOWY ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK DO UMOWY )
249/ST/18 2018-04-03 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 491/ST/16 - LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA.
73/GM/18 2018-04-03 BOGDAN DUMAŁA
240,00 UMOWA NR: 1016/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
245/ST/18 2018-04-03 FUNDACJA NARODOWY BADMINTON
5900,00 PROGRAM SHUTTLE TIME W LUBLINIE
25/KP/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"
6810,00 ORGANIZACJA PROJEKTU "WIELKANOC W POLSCE 2018".
248/ST/18 2018-04-03 MARTA WIERZBICKA
2000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W RAMACH WYDARZENIA SEZON LUBLIN 2018
260/KL/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: III FESTIWAL REPORTAŻU W LUBLINIE
201/ZSS/18 2018-04-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
207/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
213/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
212/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKRZYDŁA"
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
224/ZSS/18 2018-04-03 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
184,50 UŻYCZENIE PRZESTRZENI PLACU TEATRALNEGO 1 W LUBLINIE Z DOSTĘPEM DO PRĄDU W CELU ORGANIZACJI OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
226/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UDZIELENIE PRZEZ ZAIKS NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
215/ZSS/18 2018-04-03 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
211/ZSS/18 2018-04-03 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
206/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
209/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI W LUBLINIE
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
256/KL/18 2018-04-03 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBLIN BLUES SESSION - UMOWA NR 256/KL/18
247/ST/18 2018-04-03 GRZEGORZ IGNACIUK
2500,00 PRODUKCJA, MONTAŻ MATERIAŁÓW FILMOWYCH Z IMPREZY "SEZON LUBLIN 2018"
60/SOI/18 2018-04-03 CENTRUM INNOWACJI NAUKOWO-EDUKACYJNYCH
3000,00 WSPÓLORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE ODĘDZIE SIĘ 4-5 KWIETNIA 2018 R.
1/ZIT/18 2018-04-03 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1701,83 JEDNORAZOWA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH KONKURSÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
225/ZSS/18 2018-04-03 GRZEGORZ KOWAL BSE
615,00 ZAPEWNIENIE NAGŁOŚNIENIA PODCZAS OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
28/GK/18 2018-04-03 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
249664,52 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
246/ST/18 2018-04-03 FUNDACJA NARODOWY BADMINTON
4100,00 PROGRAM SHUTTLE TIME W LUBLINIE -EDYCJA JESIENNA
210/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
214/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
204/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
255/KL/18 2018-04-03 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI "BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
80/ST/18 2018-04-03 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GP PTT W TAŃCU TOWARZYSKIM
200/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
202/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
205/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
208/ZSS/18 2018-04-03 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
203/ZSS/18 2018-04-03 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
29/OR/18 2018-04-03 PRACOWNIA PLASTYCZNA KRZYSZTOF BARTNIK
2500,00 NAMALOWANIE NA PŁÓTNIE O WYMIARACH 60 CMX50CM W TECHNICE OLEJNEJ PORTRETU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA LUBLIN, OJCA HUBERTA CZUMY, OPRAWIENIE W/W PORTRETU WRAZ Z UMIESZCZENIEM NA OPRAWIE MISIĘŻNEJ TABLICZKI INFORMATYCZNEJ O WYRÓŻNIONEJ OSOBIE.
24/GK/18 2018-03-30 P.P.H.U. ŚWIATPOL JOANNA JANKOWSKA,
37665,06 WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z NAPRAWĄ USZKODZONYCH ELEMENTÓW OBWODÓW ILUMINACYJNYCH I OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
244/ST/18 2018-03-30 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
10000,00 PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH III-V KLA ROZGRYWKOWEJ W GRACH ZESPOŁOWYCH
41/OR/18 2018-03-30 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
0,00 POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE POROZUMIENIE NR 98/OR/17 Z 19.09.2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO KWIETNIA 2018 R.
243/ST/18 2018-03-30 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
10000,00 UDZIAŁ W I RUNDZIE PLAY OFF W ROZGRYWKACH III KLASY ROZGRYWKOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
20/GK/18 2018-03-30 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
1599,00 DOKUMENATCJA DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL.ROMANOWSKIEGO W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE.
71/GM/18 2018-03-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40774,50 POROZUMIENIE NR 1 W SPRAWIE ZWROTU PRZEZ GMINĘ LUBLIN KOSZTÓW, PONIESIONYCH PRZEZ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU PARKINGOWEGO O CZYTNIK KART BEZSTYKOWYCH I MONTAŻ DWÓCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH NA PRZEDMIOCIE UMOWY DZIERŻAWY NR
40/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3240,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE FLORYSTYKI CUKIERNICZEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSP
254/KL/18 2018-03-29 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FLIMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA (ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TRWANIA PROJEKTU).
103/GM/18 2018-03-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
40000,00 UMOWA NR: 36/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LIPOWA 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NAJEM I DZIERŻAWA BUDYNKU ZLOKALIZOWANE
41/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
2350,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZYWA ARTYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓ
42/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3240,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE DEKORACJA: TORTY MALOWANE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE W
9/BM/18 2018-03-29 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
37/IR/18 2018-03-29 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 29.03.2018 R. DO UMOWY NR 174/IR/17 Z DNIA 27.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W TERMINIE DO DNIA 30.04.2018 R.
31/OŚ/18 2018-03-29 ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O. O.
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZEKAZANIA DAROWIZNY PRZEZ ROSSMANN NA RZECZ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE
39/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3960,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE DEKORACJI W STYLU ANGIELSKIM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
21/ZE/18 2018-03-28 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 16 (21/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
67/GM/18 2018-03-28 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3489,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZONYCH OZNACZONYCH DAWNIEJ JAKO DZIAŁKI: NR 21/1, NR 21/2, NR 34/3, WCHODZĄCE OBECNIE W OBSZAR DZIAŁEK POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. GRYGOWEJ 27, UL.WITOSA, UL. PANCERNIAKÓW 25 - NA POTRZEBY POSTĘP
257/KL/18 2018-03-28 KAMILA CZOSNYK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TRANSISTION."
34/OW/18 2018-03-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
259/KL/18 2018-03-28 ARTUR MATUSEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 9/KL/18 Z DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
36/IR/18 2018-03-28 POL-BUD JACEK POLESZAK
706090,92 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 44 PRZY UL. MASZYNOWEJ 6 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
64/SOI/18 2018-03-28 DOMINIKA SIEK
0,00 POROZUMIENIE UDZIELENIA MIASTU NIEODPŁATNIE LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ DO ZDJĘC WYKONANYCH PODCZAS KONFERENCJI ,,CHECK IT''
26/GK/18 2018-03-28 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
69126,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL.LIPIŃSKIEGO 15 W LUBLINIE.
59/SOI/18 2018-03-28 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA BRAKUJĄCEJ KWOTY NA DOKOŃCZENIE ZADANIA W RAMACH UMOWY 70/SOI/18
33/OW/18 2018-03-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA GOGEBRY-PROGRAMU WSPOMAGAJĄCEGO NAUKĘ MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
267/KL/18 2018-03-28 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 164/KL/18 Z DN. 5 MARCA 2018 R. DOTYCZY ZMIANY TERMINU WYKONANIA USŁUGI.
38/OW/18 2018-03-28 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
6300,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTO CAD W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
37/OW/18 2018-03-28 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
4200,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRO
7/BM/18 2018-03-28 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
8000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU PSA SŁUŻBOWEGO KWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII PATROLOWO-TROPIĄCEJ DLA KMP W LUBLINIE
50/IR/18 2018-03-27 GMINA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ, A S.M.U. STANISŁAW LUDIAN I S.M.U. TEHAND - USUNIĘCIE USTEREK W RAMACH GWARANCJI W RAMACH WYKONANIA ZASTĘPCZEGO
10/MAZ/18 2018-03-27 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
5850,00 WYKONANIE ŁĄKI KWIETNEJ PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ I UL. WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z PIELĘGNACJĄ.
28/OR/18 2018-03-27 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O.
0,00 PROWADZENIE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ NA RZECZ ZLECENIODAWCY I WYSTĘPOWANIE W JEGO IMIENIU NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM.
30/OW/18 2018-03-27 TOMASZ KRAJEWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 70/OW/17 DOT. WYKANANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁ
11/FE/18 2018-03-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
291730,21 ANEKS NR 2 DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
18/KP/18 2018-03-27 AGENCJA ARTYSTYCZNA ,,SCENA OTWARTA" TOMASZ ZAŁUCKI
1999,98 ORGANIZACJA WYDARZENIA PN.: "POWITANIE WIOSNY" W DNIU 6.04.2018 R.
27/GK/18 2018-03-27 WOJEWODA LUBELSKI
20000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2018 R.
70/GM/18 2018-03-27 ORANGE POLSKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I ORANGE POLSKA S. A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 8 (OBR. 34, ARK. 4), NA CELE ZWIĄZNE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ZOBOWI
5/GD/18 2018-03-26 NTC POLAND SP. Z O.O.
96102,35 PROJEKT MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN ORAZ PRZETWORZENIE DO POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
100/ST/18 2018-03-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
45/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
890,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE COREL DRAW - GRAFIKA WEKTOROWA POZIOM PODSTAWOWY W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 201
253/KL/18 2018-03-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "NIEPODLEGŁA" - WIDOWISKO BALETOWE - DOTACJA: 12 000 ZŁ.
43/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
3160,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ADOBE PHOTOSHOP I POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WS
195/ZSS/18 2018-03-26 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN
72000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 47/ZSS/18 Z DNIA 09 STYCZNIA 2018 R. Z MARKIEM WOŁOSZYNEM ITADAPTA PROWADZĄCYM ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY ,,LUBLINIACZEK" -ZWIĘKSZENIE DOTACJI
34/IR/18 2018-03-26 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
50430,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W LUBLINIE, PRZY UL. POGODNEJ 19 W LUBLINIE NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
44/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
1290,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE SQL JĘZYK OBSŁUGI BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
28/OŚ/18 2018-03-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
130000,00 KOSZENIE SKARP, ZAPÓR I ROWÓW OPASKOWYCH ORAZ ODMULANIE ROWÓW OPASKOWYCH WOKÓŁ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO
36/OW/18 2018-03-26 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
6300,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTO CAD W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
198/ZSS/18 2018-03-26 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARTĄ BUDZYŃSKĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK -ZMIANA NAZWY ŻŁOBKA
7/NW/18 2018-03-26 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
6000000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 6.000.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 60.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII RR O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
31/IR/18 2018-03-26 FIRMA INŻYNIERSKA KPW MGR INŻ. WOJCIECH KRÓL
18450,00 OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO NA REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ MODERNIZACJĘ WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. I C.W. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ W LUBLINIE
197/ZSS/18 2018-03-26 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
124000,00 UMOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU ŻŁOBEK A.GUGU
87/ST/18 2018-03-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
251/KL/18 2018-03-26 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
35000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SOLIDARNOŚĆ DLA NIEPODLEGŁEJ - LUBELSKI LIPIEC 1980 , DOTACJA 35 000 ZŁ
33/IR/18 2018-03-26 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
21525,00 WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI 11 POKOI MIESZKALNYCH, GALERII, SALI KOMPUTEROWEJ I ŁAZIENKI W BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
196/ZSS/18 2018-03-26 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
44000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 26/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EDYTĄ CHOŁOTA ŻŁOBEK ,,KOSZAŁKI OPAŁKI"- ZWIĘKSZENIE DOTACJI
29/OŚ/18 2018-03-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
163500,00 UTRZYMANIE I KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH - ZALEW ZEMBORZYCKI
35/OW/18 2018-03-26 NOVA CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O.
2000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE TWORZENIA STRON WWW W JĘZYKU PHP W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGROD
194/ZSS/18 2018-03-26 POMORSKA AGENCJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
35000,00 ZAKUP KART WSTĘPU NA IMPREZĘ EDUKACYJNĄ POD HASŁEM NIEĆPA 2018
11/MAZ/18 2018-03-23 STAL-TEC KAMIL ARENDARCZYK
8850,00 WYKONANIE, DOSTARCZENIE, MONTAŻ OBRZEŻY RABATOWYCH NA SKWERACH PRZY UL. CHMIELARCZYKA, UL. BERNARDYŃSKA W LUBLINIE
252/KL/18 2018-03-23 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
12000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY NOC ŚW. JANA W SKANSENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
202/KL/18 2018-03-23 FUNDACJA KULTURA ENTER
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 -2018, HOMO CREATUS, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
250/KL/18 2018-03-23 AGNIESZKA KRAWIEC
550,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU W TEATRZE STARYM W LUBLINIE W DNIU 27 MARCA 2018 R.
20/KP/18 2018-03-23 JOLANTA SŁOMIANOWSKA
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU I MATRYCY GIPSOWEJ PRZYGOTOWANEJ W SKALI 7:1 DO REDUKCJI I BICIA STEMPLEM W MENNICY.
58/SOI/18 2018-03-23 CUMULUS PR SP. Z O.O.
139200,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA KONFERENCJI,, HEALTH AND MEDICAL TOURISM SUMMIT-EASTERN EUROPE 2018''
242/ST/18 2018-03-23 BIOSTAT SP ZOO
39820,00 "BAROMETR TURYSTYCZNY MIASTA LUBLIN 2018"
249/KL/18 2018-03-23 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - VI OTWARTY LUBELSKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY POLSKIEJ "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE" 2018
247/KL/18 2018-03-22 STOWARZYSZENIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH "PRO ARTE"
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ESTRADA MŁODYCH
63/GM/18 2018-03-22 TADEUSZ JELEŃ
44,00 UMOWA NR: 23/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
35/IR/18 2018-03-22 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 15/IR/17 Z DNIA 13.02.2017 R. NA "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO OBECNIE FUNDAMENTU WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH" - ZMIANA TERMINU - D
22/GK/18 2018-03-22 LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. ZOO
2000,00 OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA Z INSTALACJI SŁUŻĄCEJ OŚWIETLENIU PLACU ZABAW I PRZYLEGŁEGO TERENU OSIEDLOWEGO W OSIEDLU CZUBY PRZY UL. WYŻYNNEJ.
240/KL/18 2018-03-22 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TATARY ART FESTIWAL 2018
59/GM/18 2018-03-22 EDMUND GĘCA
44,00 UMOWA NR: 19/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
31/OW/18 2018-03-22 HABYS SP. Z O.O.
12447,00 DOSTAWA MEBLI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW DLA MASAŻYSTY W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EU
25/GK/18 2018-03-22 FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI W LUBLINIE
295,00 ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM DLA ORGANIZACJI IMPREZY KULTURALNEJ - V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK.
248/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CZUPIRADEŁKO I HISTORIA POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
235/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS VIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHILZA ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 1-7 CZERWCA 2018 R. W DROHOBYCZU NA UKRAINIE
242/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA REPATRIA KULTURA I SZTUKA
11000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIGAM FOTO 2!
19/KP/18 2018-03-21 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS
1687,24 WYKONANIE 10 PANELI GRAFICZNYCH STANOWIĄCYCH WYPEŁNIENIE MODUŁÓW WYSTAWIENNICZYCH.
24/OŚ/18 2018-03-21 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 168/OŚ/17 Z DNIA 28.12.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO SCHRONISKO W ZAKRESIE BIEŻĄCYCH KONSERWACJI I NAPRAW ORAZ GODZIN OTWARCIA SCHRONISKA W WEEKENDY.
241/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SZTUKA W DIALOGU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
245/KL/18 2018-03-21 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RODZINALIA 2018
55/GM/18 2018-03-21 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
2450,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ TRZEMA BUDYNKAMI, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DŁUGIEJ 13A
241/ST/18 2018-03-21 AKANZA SP ZOO
3837,60 KOMPLEKSOWA REALIZACJA DZIAŁAŃ WYMAGANYCH DO USPRAWNIENIA FUNKCJONALNOŚCI PORTALU SEZON LUBLIN, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN ORAZ ASYSTA TECHNICZNA PODCZAS ZAPISÓW NA WYDARZENIA SEZONU LUBLIN
244/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SENIORADA 2018- EDUKACJA KULTURALNA I HISTORYCZNA NAJSTARSZYCH MIESZKANCÓW LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
58/GM/18 2018-03-21 BARBARA SKAŁECKA
120,60 UMOWA NR: 1015/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
102/ST/18 2018-03-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.III MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
86/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.XXVI BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980
56/GM/18 2018-03-21 ZGR. CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (S. SALEZJANKI) INSPEKTORIA WARSZAWSKA
860,00 UMOWA NR: 1013/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JAGIELLOŃSKA 41 DZIERŻAWY - PLAC ZABAW DLA DZIECI UL. JAGIELLOŃSKA 41, CZ. DZ. NR 263 (OBR. 3, ARK. 14), PLAC ZABAW, POW. 430 M2
97/ST/18 2018-03-21 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
246/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA "5MEDIUM"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KREATYWNI W FOTOGRAFII
74/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA TENIS DLA WSZYSTKICH
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AMATORSKI TURNIEJ TENISOWY.
243/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA INNA FUNDACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIE WYMIGASZ SIĘ OD HISTORII/HERSTORII, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
15/IT/18 2018-03-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3591,06 USŁUGA TRANSMISJI DANYCH W RELACJI PUNKT STYKU SIECI - UL. SIEMIRADZKIEGO 34.
27/OŚ/18 2018-03-20 FUNDACJA SZPILKA
20470,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "JUNK-ART PO LUBELSKU"
236/KL/18 2018-03-20 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-ŻURAWIE-LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA KULTULARNE
69/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1600,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KAMIENNEJ 18, 18A.
62/GM/18 2018-03-20 KRZYSZTOF GORAL
44,00 UMOWA NR: 22/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
238/KL/18 2018-03-20 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM. KONCERTY PATRIOTYCZNE.
75/GM/18 2018-03-20 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I PGE DYSTRYBUCJA S. A. DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. CZĘŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 45 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ PRZY UL. PODZ
221/KL/18 2018-03-20 WOJCIECH NIEŚPIAŁOWSKI
12900,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH NA POTRZEBY GALI KULTURY 2018
26/OŚ/18 2018-03-20 FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE
60000,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "REALIZACJA PROGRAMÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MIESZKAŃCÓW MIASTA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZWIERZĄT".
222/KL/18 2018-03-20 ALEKSANDER WÓJTOWICZ
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. AWANGARDA LUBELSKA CZY AWANGARDA W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700- LECIE MIASTA W DNIU 22 MARCA 2018 R.
239/ST/18 2018-03-20 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
145000,00 NAUKA PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
57/GM/18 2018-03-20 ANNA BARZĘCKA
105,00 UMOWA NR: 1014/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
233/KL/18 2018-03-20 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
14000,00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - JUBILEUSZ 70-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ODDZIAŁ W LUBLINIE
68/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1200,00 WYKONANIE OPEARTU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ (DZ. NR 10/4, OBR. 18, ARK. 9) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY ALEI SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 42.
25/OŚ/18 2018-03-20 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
11484,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "WRÓBEL ĆWIREK UCZY DZIECI SEGREGACJI ŚMIECI".
240/ST/18 2018-03-20 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3000,00 ORGANIZACJA I PROWADZENIE BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN 2018.
238/ST/18 2018-03-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1107,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE PLAKATÓW I BANERÓW DO AKCJI "LATO W MIESCIE" I "ZIMA W MIEŚCIE"
23/GK/18 2018-03-20 GALERIA LABIRYNT
295,00 UDOSTĘPNIENIE ODPŁATNEGO POBORU ENERGII ELEKRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM NA ORGANIZACJĘ IMPREZY -PROJEKCJA FILMU ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
230/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA 8KOLOR
10000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY - KONKURS KOMIKSOWY - LUBLIN PIERWSZĄ STOLICĄ POLSKI PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
27/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
846,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA LEKCJI INTERAKTYWNYCH ON-LINE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
229/KL/18 2018-03-19 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
26000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "FESTYN PASJE LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH 2018" -IX EDYCJA
22/IT/18 2018-03-19 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
51/SOI/18 2018-03-19 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
16844,85 WYNAJĘCIE SALI NA WYDARZENIE MIASTA 2050
29/IR/18 2018-03-19 "GOEBEL-SPORT II" GOEBEL GRZEGORZ
149597,52 REMONT I KONSERWACJA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, PRZY UL. HIACYNTOWEJ 69.: FREZOWANIE WARSTWY BETONU, GRUNTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO, WYKONANIE POWIERZCHNI BETONOWEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU NATRYSK WRAZ Z MALOWANIEM LINII BOISK,
16/IT/18 2018-03-19 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
17/IT/18 2018-03-19 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
20/IT/18 2018-03-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
19/GK/18 2018-03-19 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
0,00 UMOWA NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PIELĘGNACJĄ OBIEKTÓW GROBOWNICTWA WOJENNEGO NA TERENACH CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH PRZY UL. LIPOWEJ I UL. UNICKIEJ W LUBLINIE.
54/GM/18 2018-03-19 MARIA GRANAT
GRANAT MIROSŁAW
192,00 UMOWA NR: 1012/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, URZĘDOWSKA 10 DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA 96,00 M2.
18/IT/18 2018-03-19 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
28/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1026,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CYFROWEJ SZKOŁY - NOWYCH TECHNOLOGII ICT W EUKACJI SZKOLNEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH RE
21/GK/18 2018-03-19 GALERIA LABIRYNT
295,00 ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM NA IMPREZĘ KULTURALNĄ - PROJEKCJA FILMU ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
231/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
15000,00 KL-OP-II.526.20.2018 MIASTO KULTURY- LUBELSKO-LWOWSKI FESTIWAL MODY I SZTUKI "LL FASHION ART 2018" UMOWA NR 231/KL/18 Z DN. 19.03.2018 R.
223/KL/18 2018-03-19 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, CZAS NA KULTURĘ BEZ BARIER, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
232/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
7000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - DOBRE WYCHOWANIE - WZMOCNIENIE MECHANIZMU WSPIERANIA RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PIECZY ZASTĘPCZEJ W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO W LUBLINI
23/IT/18 2018-03-19 WSC WITOLD SZYMANIK I SPÓŁKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/13 (ZMIANA CZASU TRWANIA).
30/IR/18 2018-03-19 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
57072,00 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN: PL. KR. WŁ. ŁOKIETKA 1, UL. FILARETÓW 44 ORAZ UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
29/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1005,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRACY W CHMURZE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
52/SOI/18 2018-03-19 MARCIIN GERWIN
1500,00 PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI W RAMACH PANELU TEMATYCZNEGO NA KONFERENCJI ,,MIASTA 2050''
25/IT/18 2018-03-19 OŚRODEK MIĘDZYKULTUROWYCH INICJATYW TWÓRCZYCH "ROZDROŻA"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
60/GM/18 2018-03-19 JÓZEF MURAK
44,00 UMOWA NR: 20/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
19/IT/18 2018-03-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
53/SOI/18 2018-03-19 MARTA ŻAKOWSKA
1599,00 PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI W RAMACH PANELU TEMATYCZNEGO NA KONFERENCJI ,,MIASTA 2050''
32/OW/18 2018-03-19 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
2999,88 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CYFROWEJ SZKOŁY-NOWYCH TECHNOLOGII ICT W EDUKACJI SZKOLNEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REG
23/OŚ/18 2018-03-19 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
31390,83 WYKONANIE KONSERWACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13 W LUBLINIE
21/IT/18 2018-03-19 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
227/KL/18 2018-03-16 WOJCIECH KORNET
2600,00 REALIZACJA FILMU DOKUMENTUJĄCEGO WYBRANE WYDARZENIA PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 21.03.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
53/GM/18 2018-03-16 EUROPA S.A.
730,00 UMOWA NR: 1011/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, PLAC LITEWSKI DZIERŻAWY - REKLAMA POW. 1,00 M2. OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
56/SOI/18 2018-03-16 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
11180,34 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ FORESIGHT LUBLIN 2050
226/KL/18 2018-03-16 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
329,00 WYKONANIE MIN. 150 ZDJĘĆ PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 21.03.2018 R.W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
228/KL/18 2018-03-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
1500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT: "ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO" T. VIII
236/ST/18 2018-03-16 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 367/ST/17 Z LKPS NA SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z PIŁKI SIATKOWEJ. ANEKS DOT. ZMIANY KOSZTORYSU.
49/SOI/18 2018-03-16 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6000,00 PROMOCJA PRZEZ MIASTO OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH PRACY ZAWODOWEJ PROF. ANDRZEJA KOKOWSKIEGO
237/ST/18 2018-03-16 KREATURRA PRZEMYSŁAW GOMUŁA
7500,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO, PRZEDSTAWIAJACEGO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE 2018 R.
220/KL/18 2018-03-16 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
32000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC WOJCIECHA DRUSZCZA WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W DNIU 24 MARCA 2018 R.
14/IT/18 2018-03-16 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
7870,41 TRANSMISJA DANYCH W RELACJI PUNKT STYKU SIECI - UL. DIAMENTOWA 2.
50/SOI/18 2018-03-16 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA WZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I KULTURALNEJ MAJĄCEJ NA CELU POZYSKANIE DLA GOSPODARKI WYKWALIFIKOWANYCH KADR
234/KL/18 2018-03-16 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
15000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SERWERA DO WPROWADZENIA PROFESJONALNEJ WIRTUALIZACJI.
48/SOI/18 2018-03-16 VOLOSHINA TATYANA VIKTORIVNA
6030,02 UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH ,,EDUKACJA ZA GRANICĄ'' W KIJOWIE
207/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA BELRIGUARDO - OKNO NA HISTORIĘ I SZTUKĘ
45000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RENESANSU - DOTACJA- 45 000 ZŁ
214/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXVIII CYKL IMPREZ NIEPRZETARTEGO SZLAKU
217/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA ATOLI
18000,00 KULTURA I SZTUKA, DZIELICE KULTURY - NA SŁOMIANYM RYNKU - SPOTKANIA W KULTURZE SŁOWIAN, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
218/KL/18 2018-03-15 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
250000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI DWÓCH KONCERTÓW W RAMACH 22. WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W LUBLINIE W DNIACH 21-23 MARCA 2018 R.
193/ZSS/18 2018-03-15 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
190/KL/18 2018-03-15 PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-INSTOLIGATORSKA "INTRO-DRUK" ANNA DĘBIŃSKA
39904,76 DRUK I DOSTAWA RAPORTU 700-LECIA (KSIĘGI 700-LECIA), PODSUMOWUJĄCEGO WIELKI JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA LUBLIN
215/KL/18 2018-03-15 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
18000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY - NASZ LUBLIN - NASZ DOM (2 EDYCJA), REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
216/KL/18 2018-03-15 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XX FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I TAŃCA W LUBLINIE RYTM I MELODIA - DOTACJA 10 000 ZŁ
12/IT/18 2018-03-15 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
10737,90 DOKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI SZABLONÓW DOKUMENTACJI SZBI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN Z WYMANGANIAMI ZAWARTYMI W RODO.
26/OR/18 2018-03-15 IN-BEH BIURO USŁUGOWO-DORADCZE
2160,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN, OBEJMUJĄCE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOCZYCH.
211/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
10000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MOJA POLSKA - CYKL LEKCJI EDUKACYJNYCH Z OKAZJI 100- LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
27/OR/18 2018-03-15 SANNORT SP Z O O
11804,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN, OBEJMUJĄCA SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.
219/KL/18 2018-03-15 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE UŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI AUTORSTWA PROF. JANA FIEDURKA PT:"ŚWIAT W PERYSKOPIE"
63/SOI/18 2018-03-14 DANIEL BANCER
0,00 ANEKS DO UMOWY 136/SOI/17 ZMIANA TERMINU DO 6 .04.2018 R. ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 411 ZŁ
208/KL/18 2018-03-14 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KLANZA DLA DZIECI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
65/GM/18 2018-03-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 417 (OBR. 40, ARK. 4) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ŁUKOWSKIEJ 51A, NA CELE ZWIĄ
213/KL/18 2018-03-14 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE
210/KL/18 2018-03-14 KAROL RZEPECKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT." MUZYKALIA LUBELSKIE."
225/KL/18 2018-03-14 AGORA SA
20000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " WYDARZENIE KULTURY - STRZAŁY 2017" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W LUBLINIE W DNIU 13.04.2018 R.
224/KL/18 2018-03-14 VERANO MARCIN SZWEDZICKI
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " LUBLIN TATTOO DAYS 2018" ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA TERENIE TARGÓW LUBLIN W DNIACH 7-8 KWIETNIA 2018 R.
212/KL/18 2018-03-14 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO DWUMIESIĘCZNIKA "LUBLIN. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO".
204/KL/18 2018-03-14 STOWARZYSZENIE "TELEWIZJA REGIONALNA-STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE"
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS PRZEDPREMIEROWEGO POKAZU FILMU " ZA KRATĄ SĄ ZIELONE DRZEWA" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W LUBLINIE W DNIU 04.04.2018 R.
209/KL/18 2018-03-14 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
25000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MATEMATYKA I SZTUKA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
206/KL/18 2018-03-13 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM
223/ST/18 2018-03-13 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
3936,00 WYKONANIE USŁUGI OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
12/PN/18 2018-03-13 SPEKTRA SP. Z O.O.
8364,00 TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI ORAZ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW W RAMACH PROJEKTU "AREA21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
205/KL/18 2018-03-13 TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE ŻYDÓW W POLSCE
4750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "CZY TO SIĘ MOŻE POWTÓRZYĆ? 50. ROCZNICA MARCA 68"
52/GM/18 2018-03-13 JÓZEF BRODOWSKI
BRODOWSKA MARIA,DOBROWOLSKA CZESŁAWA
583,05 UMOWA NR: 1010/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
49/GM/18 2018-03-13 HANNA KRÓL
63,00 UMOWA NR: 1/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, STOISKO SPRZEDAŻY PALM WIELKANOCNYCH, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40, POW. 3 M2
11/PN/18 2018-03-13 POLOT JERZY FURTAK
30792,24 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE SUKCESYWNĄ REZERWACJĘ, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE NIE MNIEJ NIŻ 16 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH I NIE WIĘC
13/IT/18 2018-03-12 COIG
-22140,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY NR 67/IT/17.
22/OŚ/18 2018-03-12 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 38/OŚ/14 - UŻYCZENIE FABRYCZNIE NOWEGO MIKROSKOPU LABORATORYJNEGO FIRMY ZEISS PRIMO STAR Z TOREM OPTYCZNY
15/SA/18 2018-03-12 IWONA SORAL
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
16/SA/18 2018-03-12 GRAŻYNA KOPROWSKA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
17/SA/18 2018-03-12 JADWIGA LYSSY
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM "WSPARCIE ORGANÓW WYBORCZYCH" (WOW).
20/SA/18 2018-03-12 EWA BONDARUK
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
23/SA/18 2018-03-12 IWONA NOWOGRODZKA
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ AKTUALIZACJĄ GEOGRAFII WYBORCZEJ.
61/GM/18 2018-03-12 KRYSTYNA STĘPNIAK
44,00 UMOWA NR: 21/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
204/ST/18 2018-03-12 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
7745,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
231/ST/18 2018-03-12 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
0,00 ANEKS DO UMOWY 169/ST/18 WOLONTARIAT NA START!
228/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA
229/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA
212/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN
3795,50 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
24/SA/18 2018-03-12 WANDA LIPSKA
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM "WSPARCIE ORGANÓW WYBORCZYCH" (WOW).
56/ST/18 2018-03-12 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
42000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
19/SA/18 2018-03-12 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
217/ST/18 2018-03-12 FUNDACJA TEREN OTWARTY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
8/IT/18 2018-03-12 COIG
18450,00 WDROŻENIE SYSTEMU MDOK W LCEAO.
11/PS/18 2018-03-12 FUNDACJA KRAJOBRAZY
289750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT."SENSORYCZNY PLAC EDUKACYJNY"
234/ST/18 2018-03-12 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
16000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA PN. "TEST COOPERA"
232/ST/18 2018-03-12 DIRECTINFO SP. Z O.O.
2152,50 USŁUGA PRZESYŁANIA KRÓTKICH WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH W CYFROWYCH SIECIACH TELEFONII KOMÓTKOWEJ
67/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
18/GK/18 2018-03-12 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
0,00 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
26/SA/18 2018-03-12 MARTA SAGAN
-600,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/SA/18 Z DNIA 22.02.2018 R. ZMIENIAJĄCY OKRES UMOWY I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA
233/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW PN. LUBLIN BASKET CUP 2018
21/SA/18 2018-03-12 RENATA WOLSKA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
32/IR/18 2018-03-12 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR. 2 Z DNIA 12.03.2018 R. DO UMOWY NR. 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO DNIA 15.05.2018 R.
25/OR/18 2018-03-12 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 197/OR/17 Z 22.12.2017 R., DOT. ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY.
18/SA/18 2018-03-12 GRAŻYNA TRYBUŁA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
25/SA/18 2018-03-12 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1974,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
14/SA/18 2018-03-12 EWA ZAWIŚLAK
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
4/GD/18 2018-03-12 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 37, POŁOŻONA PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 26 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36, POŁOŻONA PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 24 (OBR.34 -STARE MIASTO, ARK
1/GD/18 2018-03-12 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 36, POŁOŻONA PRZY UL. DUDZIŃSKIEGO 25 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 35, POŁOŻONA PRZY UL. PARTYZANTÓW 28 (OBR.4 CZECHÓW II, ARK.8).
230/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
5000,00 ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKOLANEJ POCZEKAJKA CUP 2018
22/SA/18 2018-03-12 ANGELIKA SKAMROT
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
17/KP/18 2018-03-09 CORNER MEDIA SP Z O. O.
1230,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "KOBIETA SUKCESU".
9/IT/18 2018-03-09 COMTEGRA S.A.
0,00 UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
28/IR/18 2018-03-09 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
1810560,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, PRZY UL. MICKIEWICZA 24 W LUBLINIE
191/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
115000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - KOLEKCJA ART BRUT W LUBLINIE
10/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
237975,02 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULICY MILCZAN I NAŁĘCZOWSKIEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
215/ST/18 2018-03-08 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10140,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
149/ZSS/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
193/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA TANTHEO
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XIV STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY KONTESTACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
27/IR/18 2018-03-08 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
89175,00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY O SEGMENTY DYDAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W LUBLINIE, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11.
150/ZSS/18 2018-03-08 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
216/ST/18 2018-03-08 FUNDACJA SZPILKA
4620,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
198/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 ANEKS -KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA Z RUTĄ 2018
195/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXIV FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA - TEMPUS PASCHALE"
197/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY -REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA SKARPY 2
201/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA - V EDYCJA
144/ZSS/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
148/ZSS/18 2018-03-08 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
194/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
15000,00 MIASTO KULTURY-KAWIARENKA KULTURALNA 2018 UMOWA NR 194/KL/18 Z DN. 08.03.2018 R.
188/KL/18 2018-03-08 UDS ART COMPLEX ANNA ŁUKASIAK
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KRAJOWYCH MISTRZOSTW IDO 2018 ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNIACH 17-18.03.2018 W TWARDOGÓRZE
48/GM/18 2018-03-08 ALINA GUT
205,70 UMOWA NR: 1009/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DROGA DOJAZDOWA
203/ST/18 2018-03-08 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
1250,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
196/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
178/KL/18 2018-03-08 "UNIA ABSOLWENTÓW"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - UNIA FILM FESTIVAL 2018
200/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY - MIEJSKI AKTYWATOR MŁODZIEŻOWY
192/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA "TEATRIKON"
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , SAMPL - SCENA ARTYSTÓW MŁODEGO POKOLENIA LUBLINA
9/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
559411,28 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULIC: BUŻAN, BAŻANTOWEJ, NAŁĘCZOWSKIEJ I ŁUŻYCZAN W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
209/ST/18 2018-03-08 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
13240,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
8/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
634750,79 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY LAURY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
202/ST/18 2018-03-08 LUBELSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
177/KL/18 2018-03-08 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI AUTORSTWA JANA TURNAUA PT: " BRACIA ZZA BUGA"
199/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURALNE BŁONIE
189/KL/18 2018-03-08 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY "CZAS NA NIEPODLEGŁĄ" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE W DNIACH 22.04 - 08.07.2018 ROKU.
199/ST/18 2018-03-08 ATLAS TRAVEL M.W. GÓRSCY SP.J.
5915,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
135/ZSS/18 2018-03-07 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
9/MAZ/18 2018-03-07 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
9471,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA TERENU PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ "LASEK SŁAWIN"
186/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 37/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
136/ZSS/18 2018-03-07 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
179/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY LUBLIN - 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
132/ZSS/18 2018-03-07 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
137/ZSS/18 2018-03-07 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
44/ST/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
14/MKZ/18 2018-03-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2460,00 WYKONANIE EKSPERTYZY NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ POCHODZENIA I NAZWY WIEŻY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO
184/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 42/KL/18 Z DN. 15.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
181/KL/18 2018-03-07 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE KSIĄŻKI ATLAS HISTORYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
185/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ODEON-KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 39/KL/18 Z DN. 16.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
183/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2018 - ANEKS DO UM. 36/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZANIA DOTACJI)
180/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK-RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-OŚWIATOWY
26/IR/18 2018-03-07 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH "ELPIS" SP. Z O.O.
158520,00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC ZELWEROWICZA I STACZYŃSKIEGO W LUBLINIE ODWADNIAJĄCEJ TEREN PROJEKTOWANEGO ŻŁOBKA NA DZIAŁCE NR EWID. 1/2, OBR. 4, ARK. 10.
133/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE "STOP"
8000,00 DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
131/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIEM RYSA
8000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE.
129/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
182/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA "5MEDIUM"
63000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-AKTYWNI ON/OFFLINE
134/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
15/MKZ/18 2018-03-07 JACEK CHACHAJ
1000,00 WYKONANIE EKSPERTYZY NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ POCHODZENIA I NAZWY WIEŻY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO
187/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA "TEATRIKON"
56000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. JÓZEFA CZECHOWICZA
138/ZSS/18 2018-03-07 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
55/SOI/18 2018-03-07 ILAN GEVA & FRIENDS INC.
5090,40 UDZIAŁ EKSPERTA W KONFERENCJI TURYSTYKA ZDROWIA I TURYSTYKA MEDYCZNA
19/OŚ/18 2018-03-07 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
4120,50 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
20/OŚ/18 2018-03-07 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
100000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ STRUKTURY ILOŚCIOWEJ ICHTIOFAUNY
21/OŚ/18 2018-03-07 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA
124/ZSS/18 2018-03-07 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
173/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DŹWIĘKOWE PEJZAŻE DA CAMERA
175/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-FONIE LUBLINA
189/ZSS/18 2018-03-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
5940,90 WYNAJEM SALI NA KONFERENCJĘ "ZDROWIE KOBIETY" 8 MARCA 2018 R.
168/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "SEMPER IN ALTUM"
16500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TANECZNA PASJA SENIORÓW
174/KL/18 2018-03-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CZECHOWSKIE RETROSPEKTYWY
191/ZSS/18 2018-03-06 PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ KURYLCIO
600,00 MERYTORYCZNY UDZIAŁ W SESJI TEMATYCZNEJ PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY" W DNIU 8 MARCA 2018 R.
24/OR/18 2018-03-06 JADWIGA MACH
40500,00 ANEKS DO UMOWY NR 123/OR/17 Z 4 GRUDNIA 2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY.
140/ST/18 2018-03-06 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
2851,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
172/KL/18 2018-03-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
88000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018 -2020 - MUZEUM OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
176/KL/18 2018-03-06 KAROLINA ZABORSKA
3550,00 REALIZACJA CZYNNOŚCI PRZYGOTOWANIE PISM, ZESTAWIEŃ, WSPÓŁPRACA PRZY ORG. WYDARZEŃ KULT., REJESTROWANIE UMÓW NA POTRZEBY GMINY LUBLIN W TERMINIE 7.03 - 30.04.2018
169/KL/18 2018-03-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,XV LUBELSKIE SPOTKANIA TEATRALNE "ZWIERCIADŁA", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
164/KL/18 2018-03-05 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PŁYTY DVD LUBELSKIEGO KABARETU "SMILE"
171/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
55000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM - MIASTU KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - NA WŁASNE USZY
80/GM/18 2018-03-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE RUCHOMOŚCI ORAZ MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORÓW OBJĘTYCH UMOWĄ, ZAWARTĄ W DNIU 9 LISTOPADA 2011 R. POMIĘDZY GMINĄ A KONSORCJUM, W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE TRIAS S.A
162/KL/18 2018-03-05 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI AUTORSTWA HANNY KASPERSKIEJ "DZIENNIK - POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI"
170/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CERAMICZNE MYDŁO I POWIDŁO II
10/IT/18 2018-03-05 POSITIVEPRO SP Z O.O.
-14268,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY NR 30/IT/16.
221/ST/18 2018-03-05 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8500,00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT Z MAPĄ TURYSTYCZNĄ LUBLINA
4/BM/18 2018-03-05 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
280000,00 ZORGANIZOWANIE W 2018 ROKU SŁUŻB PONADNORMATYWNYCH FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH DOCHODY WŁASNE GMINY LUBLIN
166/KL/18 2018-03-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
2500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI TADEUSZA CHWALCZYKA "LEKSYKON LOTNIKÓW LUBELSZCZYZNY"
167/KL/18 2018-03-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
1500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIAŻKI ALICJI BARTON "WĘDRÓWKI POLI"
20/ZE/18 2018-03-05 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
165/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - Z KULTURĄ DO NIEBA - IX EDYCJA
122/ZSS/18 2018-03-02 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZSZERZAJĄCYCH GWARANTOWANE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
145/ZSS/18 2018-03-02 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
26/OW/18 2018-03-02 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
1575,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 55/OW/17 DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJN
18/ST/18 2018-03-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
160/KL/18 2018-03-02 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
18000,00 MIASTO KULTURY - 5. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
143/ZSS/18 2018-03-02 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
24/IR/18 2018-03-02 STRABAG SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DN. 02.03.2018 R DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DN. 30.01.2018 R. DOTYCZĄCY PODPISANIA UMOWY Z POMINIĘCIEM CZĘŚCI ZMIAN, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY WPROWADZIŁ DO PROJEKTU UMOWY, JAKO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NA ETAPIE ROZSTRZYGANIA PRZETARGU, A KTÓR
158/KL/18 2018-03-02 ANETA SZYMANIAK
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI, PUŁAWY.
159/KL/18 2018-03-02 MATEUSZ SOLOWSKI
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI, PUŁAWY.
161/KL/18 2018-03-02 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE.
19/ST/18 2018-03-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
171/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
168/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
175/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
107/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
200/ST/18 2018-03-01 GALERIA LABIRYNT
3445,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
94/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
173/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
165/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
111/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
99/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
139/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
98/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
66/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
102/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
162/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
128/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA W TRZEŹWOSCI.
76/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
3/BM/18 2018-03-01 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
26000,00 REALIZACJA W 2018 R. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM POD NAZWĄ "PRZYJAZNE PATROLE GMINY LUBLIN"
69/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCH
178/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIEM RYSA
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
108/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
172/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
23/OR/18 2018-03-01 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA KONASZCZUK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 151/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
10/PS/18 2018-03-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
84880,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROGRAM ESTETYKA-2018 / KONCEPCJA WĄWOZU KALINA"
207/ST/18 2018-03-01 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
73/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIEM RYSA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
90/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
146/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
115/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
80/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
208/ST/18 2018-03-01 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
3150,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
118/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
67/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
186/ST/18 2018-03-01 EWA BARSZCZ
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
184/ST/18 2018-03-01 KAMIL DĄBROWSKI
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
123/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZSZERZAJĄCYCH GWARANTOWANE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
46/GM/18 2018-03-01 ROMAN KRUSZYŃSKI
KOWALCZYK MARCIN
425,00 UMOWA NR: 1007/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
89/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
63/ZSS/18 2018-03-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
78/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
93/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
126/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCEGO NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
187/ST/18 2018-03-01 MARIANNA OLSZAŃSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
180/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 REEDUKACJA OSÓB, KTÓRE PROWADZIŁY POJAZDY, BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE RYZYKA PROWADZENIA POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
170/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
220/ST/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
1570,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
194/ST/18 2018-03-01 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
2140,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
95/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
167/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
158/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
70/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
112/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
157/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA RATIONE FORTES
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ WILLIAMA SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
195/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA "WCZORAJ I DZIŚ DLA JUTRA"
8370,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
226/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7380,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZKI MAŁGORZATY KOŁDEJ DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TOKIO W 2020R.
87/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
68/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W ZAKRESIE WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻENIA UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH, NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYC
110/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
142/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
79/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
159/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
227/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11070,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA KONRADA CZERNIAKA DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TOKIO W 2020R.
225/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9840,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA KAMILA BRYŁY DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W 2020 R.
85/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
82/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ PARTYWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU NA KONTAKT Z NARKOTYKAMI (KLUBY, DYSKOTEKI, IMPREZY, MIEJSCA REKREACJI).
84/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
91/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
174/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
77/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
127/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
140/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
193/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA HERSTORY
1200,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
188/ZSS/18 2018-03-01 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
7800,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY".
119/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
120/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
154/KL/18 2018-03-01 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
17000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, SENIOR, SENIOR JUNIOR- PASJA DO RĘKODZIEŁA ŁACZY POKOLENIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
152/KL/18 2018-03-01 PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
10000,00 KL-OP-II.526.8.2018 DZIELNICE KULTURY-NIEPODLEGŁA-KONKURS PLASTYCZNY
156/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
30000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, GRA PLANSZOWA UNIWERSYTET NIEPODLEGŁY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
97/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
103/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
197/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA VIA JAGIELLONICA
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
218/ST/18 2018-03-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3492,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
47/GM/18 2018-03-01 ZGROMADZ.SIÓSTR MISJONAREK NAJŚW.MARYI PANNY KRÓLOWEJ AFRYKI,DOM ZAKON
268,00 UMOWA NR: 1008/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DZIERŻAWY - ZIELEŃ DZIERŻAWA, ZIELEŃ PRZYDOMOWA, DZ. NR 67/31 I 67/32 (OBR. 3 ARK. 14), UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, POW. 134
105/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
104/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
141/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
86/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
71/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
156/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
153/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA HESPEROS
18000,00 KL-OP-II.526.1.2018 DZIELNICE KULTURY MŁODA KULTURA W LSM 2018
88/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
72/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
169/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
176/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
155/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
117/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
155/KL/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA IM STANISŁAWA LEMA 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
113/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
179/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
163/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
161/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
64/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
192/ST/18 2018-03-01 JOLANTA WŁODARCZYK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
189/ST/18 2018-03-01 MAŁGORZATA FREJOWSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
183/ST/18 2018-03-01 ALICJA DUDAK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
116/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
96/ZSS/18 2018-03-01 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
74/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
106/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
157/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
154/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
166/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
164/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
224/ST/18 2018-03-01 ACTIVE GROUP ADAM MIEDZIŃSKI
41820,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW KOLARSKICH "MISTRZOSTWA POLSKI XCE - ELIMINATOR MTB 2018" W DNIU 12 SIERPNIA 2018 R.
100/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
92/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
160/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
177/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
15/KP/18 2018-03-01 PREMIUM OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
23636,60 EMISJA FILMÓW PROMOCYJNYCH, SPOTÓW LUB INNYCH REKLAM NA EKRANACH LCD W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN.
75/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
147/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
101/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
109/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
83/ZSS/18 2018-03-01 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
11/IT/18 2018-03-01 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
-5506,40 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/18. (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
163/KL/18 2018-03-01 EMILIA LIPA
20000,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
65/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
114/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
62/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
81/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
196/ST/18 2018-03-01 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
3920,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
130/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCY NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
125/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
191/ST/18 2018-03-01 RYSZARD PAWKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
188/ST/18 2018-03-01 BEATA JEZIERSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
205/ST/18 2018-03-01 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3870,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
3/MAZ/18 2018-02-28 JAN KAMIŃSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
147/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
1/MAZ/18 2018-02-28 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
12000,00 INSPEKTOR NADZORU DS. ZIELENI NAD ZADANIEM "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
2/MAZ/18 2018-02-28 SZYMON PIETRASIEWICZ
1000,00 OCENA MEROTYRYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
8/MAZ/18 2018-02-28 BARTŁOMIEJ KWIATKOWSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
5/MAZ/18 2018-02-28 MARCIN SKRZYPEK
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
148/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NATURA W AKWARELI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
24/OW/18 2018-02-28 CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ ELŻBIETA DAMM
495,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA UMIEJETNOŚCI KLUCZOWYCH WSKAZANYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA"
19/ZE/18 2018-02-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
9/PS/18 2018-02-28 AKANZA SP ZOO
1230,00 WYKONANIE W RAMACH UMOWY NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 1) STWORZENIA KOPII STRONY INTERNETOWEJ SEZON.LUBLIN.EU 2) WDROŻENIA STRONY INTERNETOWEJ NA DOMENĘ I SERWER WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD DRUGĄ INNĄ NAZWĄ
149/KL/18 2018-02-28 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/MAZ/18 2018-02-28 EWA TRZASKOWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
8/PN/18 2018-02-28 BIURO PROJEKTÓW 99 MAŁGORZATA WAŁĘGA
99015,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ 49 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZAR
4/MAZ/18 2018-02-28 MARGOT DUDKIEWICZ
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
25/OW/18 2018-02-28 CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ ELŻBIETA DAMM
495,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ISTOTY I TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
150/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
147000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIAŁALNOŚĆ GALERII SCENY PLASTYCZNEJ KUL
17/GK/18 2018-02-28 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
42189,00 WYKONANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH NA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DLA WYLOTÓW: RZEKA BYSTRZYCA NR W-4, NR 45; RZEKA CZECHÓWKA NR 1C, NR 1A, NR 47, NR 48, NR 49, NR 51; RZEKA CZERNIEJÓWKA NR 16A, NR 30
151/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
155000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. JACKA KACZMARSKIEGO METAMORFOZY SENTYMENTALNE
11/CA/18 2018-02-28 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240,00 BLETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS PT."NAJLEPSZY" W DNIU 19 MARCA 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
48/ST/18 2018-02-28 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
181/ZSS/18 2018-02-28 VIBA-MED
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
7/MAZ/18 2018-02-28 KAMILA BOGUSZEWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
144/KL/18 2018-02-27 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000,00 KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA VI
131/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA PRZESTRZENI W ZIELONEJ SALI WYKŁADOWEJ
141/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
32000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, ANTOLOGIA NAJWYBITNIEJSZYCH TEKSTÓW POŚWIĘCONYCH POGRANICZU KULTUROWEMU (W LUBELSKIEJ PERSPEKTYWIE) - KONTUNUACJA BIBLIOTEKI SIEDEMSETLECIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
183/ZSS/18 2018-02-27 BENSIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W RMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
44/GM/18 2018-02-27 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
2171,00 UMOWA NR: 18/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 106 I UL. SŁODOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH ORAZ DROGĘ DOJAZDOWĄ DO SĄSIEDNICH
146/KL/18 2018-02-27 NARODOWE CENTRUM KULTURY
800000,00 RAMOWE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM CENTRUM KULTURY. DEKLARACJA: 1) PODJĘCIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ORGANIZACJI W 2018 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNEGO WSCHÓD KULTURY. 2) WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI FESTIWALU WSCHÓD KULTU
184/ZSS/18 2018-02-27 NATALIA WILK
1500,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNO-WOKALNY 8 MARCA 2018 R. PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY"
43/GM/18 2018-02-27 ROBERT CHODKOWSKI
120,60 UMOWA NR: 1005/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
186/ZSS/18 2018-02-27 WIESŁAWA BEDNAREK
600,00 WYGŁOSZENIE 2 WYKŁADÓW NT.: "ZNACZENIE SZCZEPIEŃ PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO W PROFILAKTYCE ONKOLOGICZNEJ" ORAZ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI - NOWY PROGRAM" PODCZAS KONFERENCJI " NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI" W DNIU 3 MARCA 2018 R.
175/ST/18 2018-02-27 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
15375,00 REALIZACJA DWÓCH STRON INTERNETOWYCH: PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI ORAZ STRONY APLIKACYJNEJ.
28/SOI/18 2018-02-27 ANGELIKA JUREK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
45/GM/18 2018-02-27 GRZEGORZ STRUGALSKI
100,00 UMOWA NR: 1006/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
187/ZSS/18 2018-02-27 PAULINA FRAŃCZAK
500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "ROLA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE" PODCZAS KONFERENCJI "NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI"
142/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KOBIETA I SZTUKA. TAMARA W ZIELONYM BUGATTI.
138/KL/18 2018-02-27 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MIASTO KULTURY - HARMONIE STAREGO MIASTA`
140/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
60000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,LUBLIN EKUMENICZNY W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
139/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
14000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
185/ZSS/18 2018-02-27 JÓZEF SZOPIŃSKI
800,00 POPROWADZENIE KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY" W DNIU 8.03.2018 R.
145/KL/18 2018-02-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI - EDUCATORES
15000,00 KL-OP-I.526.23.2018 UM. 145/KL/18 Z DN. 27.02.2018 R. - MIASTO KULTURY TALENTY - NIEPODLEGŁEJ
43/SOI/18 2018-02-27 EVE CODE EWA KRYCZKA
43458,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA CHECK IT 2018.
143/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SALON KULTURY
16/GK/18 2018-02-26 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
16521,36 WYKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZGODNOŚCI FUNKCJONALNEJ Z NORMAMI PLACÓW ZABAW I SILOWNI.
1/ON/18 2018-02-26 FUNDACJA FUGA MUNDI
0,00 UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENCKIEGO.
19/IR/18 2018-02-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA SANIT.SYSTEM.PROJEKT AGATA STANKIEWICZ
9471,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. BIEDRONKI 13
22/OR/18 2018-02-26 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
-3571,73 ANEKS NR 10 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 03.09.2014 R., DOTYCZY ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI BIUROWEJ O 71,7 M2 (V PIĘTRO POK. 507, 513, 514) W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 W LUBLINIE. OPŁATA MIESIĘCZNA CZYNSZU BRUTTO ZA 1243,40 M2 POWIERZCHNI WYNOSI 61589,18 ZŁ
21/IR/18 2018-02-26 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO SPOWODOWANEJ ZASADNOŚCIĄ PRZESUNIĘCIA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA UŁOŻENIU OBRZEŻY NA OKRES WIOSENNY.
17/OW/18 2018-02-26 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2018 ROKU
20/IR/18 2018-02-26 GMINA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE Z LPEC W LUBLINIE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO I BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPLNEJ DLA I L.O. W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 26
22/IR/18 2018-02-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30.05.2018 R., A TERMIN WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ DO DNIA 30.07.2018 R.
42/GM/18 2018-02-26 ALTEST E-TECHNOLOGIE MARCIN POJMAJ
4846,20 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. 1 MAJA 14C.
50/GM/18 2018-02-26 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
2985,60 UMOWA NR: 2/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE POW. 3,00 M2, REKLAMY W FORMIE DWUSTRONNEJ CHORĄGIEWKI NA ELEWACJI BUDYNKU.
136/KL/18 2018-02-26 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ANGELUS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA UROCZYSTEJ XIII GALI ROZDANIA NAGRÓD ANGELUS 2017
42/ST/18 2018-02-26 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (PŁYWANIE)
137/KL/18 2018-02-26 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-XVII MŁODZIEŻOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE POD HASŁEM " ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WOLNOŚĆ. MEDIA"
14/GK/18 2018-02-26 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
7380,00 WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO PN. INWENTARYZACJA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEK BYSTRZYCY, CZECHÓWKI I CZERNIEJÓWKI W LUBLINIE
23/IR/18 2018-02-26 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWU NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ DO DNIA 30.04.2018 R.
15/GK/18 2018-02-26 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
1845,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W OGRODZIE SASKIM.
22/OW/18 2018-02-26 JURIMP SP. Z O.O.
5910,00 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
130/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
63000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018-2020 - GRY PLANSZOWE O LUBLINIE: "HISTORIA LUBLINA" I "UNIA LUBELSKA"
134/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
10000,00 KL-OP-II.526.26.2018 MIASTO KULTURY NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA
2/BRM/18 2018-02-23 FUNDACJA CIVIS POLONUS
1000,00 WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A2 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE- POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
21/OR/18 2018-02-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
4349,10 PODNAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 113,78 M2 W BUDYNKU PRZY UL. DIAMENTOWEJ 2. OPŁATY MIESIĘCZNE BRUTTO ZA 87,70 M2 POWIERZCHNI (CZYNSZ: 3020,39 ZŁ , OPŁATY EKSPLOATACYJNE: 1078,71 ZŁ, SPRZĄTANIE: 250 ZŁ, OPŁATY LICZNIKOWE ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ).
127/KL/18 2018-02-23 ANNA KOŁODZIEJ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. RENESANS PO LUBELSKU.
122/KL/18 2018-02-23 ANDRZEJ NAMIOTA
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN W PIOSENCE - NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY CD"
40/GM/18 2018-02-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PIETRAS-STASZCZYK MAŁGORZATA,STASZCZYK JAKUB
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM MAŁGORZATĄ PIETRAS-STASZCZYK I JAKUBEM STASZCZYKIEM, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 619/1 (O
39/GM/18 2018-02-23 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.ŁABĘDZIA 13 W LUBLINIE
89,25 UMOWA NR: 17/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁABĘDZIA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, UL. ŁABĘDZIA, CZ. DZ. NR 1/42 (OBR. 19, ARK. 10), POW. 105 M2, PARKING
21/SOI/18 2018-02-23 ROBERT OLAK AGENCJA PUBLIC RELATIONS RO MEDIA
69500,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ,,INTEGRATING INTERNATIONAL STUDENTS 2.0''
133/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
60000,00 KL-OP-II.526.13.2018 MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020 - KARUZELA SZTUKI STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "OTWARTA PRACOWNIA" W LUBLINIE
41/GM/18 2018-02-23 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA DWUSTRONNEGO NR 240/GM/17 Z DNIA 31.08.2017 R. POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A., KORYGUJĄCY OZNACZENIE DZIAŁKI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA Z UWAGI NA DOKONANY PODZIAŁ DZIAŁKI.
13/SA/18 2018-02-23 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
129/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ARENA GIER ED. 2
132/KL/18 2018-02-23 MONIKA ADAMCZYK
934,00 TŁUMACZENIE PISEMNE I KOREKTA TEKSTÓW DO KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
135/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KOCERTU "JA JESTEM" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 26.02.2018 ROKU W LUBLINIE.
50/MZON/18 2018-02-22 PRZEMYSŁAW POTAKIEWICZ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
46/MZON/18 2018-02-22 DANUTA BOGUSZEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
4/SA/18 2018-02-22 ALEKSANDRA LIS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
12/SA/18 2018-02-22 SYLWIA KĘDZIORA
3400,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
16/KP/18 2018-02-22 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "LUBLINIANKA 2017".
126/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE
51/MZON/18 2018-02-22 KINGA WNUKOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ , STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
49/MZON/18 2018-02-22 JOLANTA MORAWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
5/SA/18 2018-02-22 ANNA PAŁYS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
182/ZSS/18 2018-02-22 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W RAMACH PROGRAMU 'RODZINA TRZY PLUS"
125/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MASTER CLASS 2018
8/SA/18 2018-02-22 GABRYELA TOMASZEWSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
11/SA/18 2018-02-22 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
128/KL/18 2018-02-22 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2018
47/MZON/18 2018-02-22 MAŁGORZATA BOJARSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
48/MZON/18 2018-02-22 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
7/SA/18 2018-02-22 MARTA SAGAN
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
6/SA/18 2018-02-22 BOGUMIŁA PYDO
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
1/BR/18 2018-02-22 RYDZYŃSKI WASIAK STAŃCZAK LEBELT PRACOWANIA ARICHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z
46652,67 WYKONANIE PUBLIKACJI OBEJMUJĄCEJ ZASADY KSZTAŁTOWANIA FRONTÓW LOKALI USŁUGOWYCH, OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH, ZAJMOWANIA PRZESTRZENI PASA DROGOWEGO NA ODCINKU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OD BRAMY KRAKOWSKIEJ DO PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
124/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VARIETE 2018
45/MZON/18 2018-02-22 HANNA ANDRZEJEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
38/GM/18 2018-02-22 EWELINA WIŚNIEWSKA CAFE AMSTERDAM
378,00 UMOWA NR: 16/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA 14/15 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY UL. LWOWSKA, KIOSK HANDLOWY-WYKORZYSTYWANY JAKO MAGAZYN,POW. 18 M2
3/SA/18 2018-02-22 IZABELA LESZCZYŃSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
9/SA/18 2018-02-22 DARIUSZ GŁAZ
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
10/SA/18 2018-02-22 WOJCIECH SŁOTA
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
10/PN/18 2018-02-22 CONREGO SP. Z O.O. SP. K.
9225,00 WDROŻENIE SYSTEMU NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ OBEJMUJĄCEGO NASTĘPUJĄCE MODUŁY:1) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; 2) MAILINGI I NEWSLETTERY; 3) STRONA INTERNETOWA (CMS); 4) AGENDY (PROGRAM KONFERENCJI); 5) OBSŁUGA WIELU WERSJI JĘZ
14/KP/18 2018-02-22 AGORA SA
13530,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH AKCJI "KOBIETA NA MEDAL".
2/SA/18 2018-02-22 EWA CZERNIAK
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
42/SOI/18 2018-02-21 FUNDACJA BANKU MILLENIUM
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI WARSZTATÓW ,,FINANSOWY ELEMENTARZ''
10/CA/18 2018-02-21 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
17735,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK INFORMATORA LUBELSKIEJ KARTY SENIORA ORAZ LASEROWE OZNAKOWANIE DANYCH NA KARTACH LUBELSKA KARTA SENIORA
120/KL/18 2018-02-21 RAFAŁ LIS
6000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " DAJ MI ZNAK ! "
13/GK/18 2018-02-21 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
1507,20 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
115/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1770,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "ŻERTWA/ 8. POLSKA WIOSNA TEATRALNA WE LWOWIE" ,
121/KL/18 2018-02-21 JAN RUSIN
8000,00 REALIZACJA PROEJKTU STYPENDIALNEGO PN. SKOMPONOWANIE, WYKONANIE I NAGRANIE STUDYJNE AUTORSKICH UTWORÓW ZESPOŁU ORGANIC NOISES.
19/OR/18 2018-02-21 RUCH SA
-845,07 ANEKS DO UMOWY NR 111/OR/17 Z 16.10.2017 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 35082,18 ZŁ.
116/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TRANSAKCYJA ", MONODRAM.
123/KL/18 2018-02-21 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
80000,00 UMOWA NR 123/KL/18 Z DNIA 21 LUTEGO 2018 R. Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP KOSTIUMÓW I DODATKÓW, TJ. M.IN. NA: ZAKUP SUKNI Z OKRESU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO, ZAKUP SPODNI SĄDECKICH
222/ST/18 2018-02-21 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
1999980,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT - UDZIAŁ DRUŻYNY SPEED CAR MOTOR LUBLIN W ZAWODACH ŻUZLOWYCH W SEZONIE 2018
117/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ KASIAK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZAWÓD DZIENNIKARZ. WSPOMNIENIE O L. UNGERZE."
46/SOI/18 2018-02-21 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
4000,00 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LOGICZNEGO KUL
37/GM/18 2018-02-21 SOLID GROUP SP. Z O.O. SP. K.
2066,40 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA LOKALU MIESZKALNEGO NR 15 POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 8.
44/SOI/18 2018-02-21 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
12300,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT. ,,PRZEDSIĘBIORSTWO-KREATYWNOŚĆ-CYFRYZACJA-RÓŻNE OBLICZA BIZNESU XXI W.''
118/KL/18 2018-02-21 JACEK BRZEZIŃSKI
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PROVISORIUM - DZIENNIK PODRÓŻY".
45/SOI/18 2018-02-21 CUMULUS AGENCJA REKLAMOWA JAN MATYSIK
96000,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE KONCEPCJI STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ DOTYCZĄCEJ PROMOCJI PRACY W LUBELSKIM PRZEMYŚLE
113/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1000,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "OD PRZODU I OD TYŁU, CENTRUM STUDIA MOVIA ", BIAŁORUŚ, MINSK.
69/SOI/18 2018-02-21 ADRIANNA SHVETS
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ DO ZDJĘĆ PODCZAS KONFERENCJI ,,CHECK IT''
111/KL/18 2018-02-21 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN DZIELNICOWY "XVII DZIEŃ WĘGLINA" - DOTACJA: 5 000 ZŁ
65/SOI/18 2018-02-21 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
3/ZE/18 2018-02-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 15 (3/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
47/SOI/18 2018-02-21 POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA
20000,00 ORGANIZACJA BEZPŁATNEGO WYDARZENIA ,,POLSKO-WSCHODNIA KONFERENCJA PUIG LUB-INVEST'' W TERMINIE 14-15 CZERWCA 2018 R.
119/KL/18 2018-02-21 JOLANTA MĘDEROWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."INDYWIDUALNOŚĆ OBRAZU."
114/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1280,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. " FROM FRONT AND FROM BEHIND, 13RD M.@ART.CONTACT 2018, BIAŁORUŚ, MOHYLEW."
39/MZON/18 2018-02-20 JANINA MATUSEWICZ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
27/MZON/18 2018-02-20 ROBERT SOBIECKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
37/MZON/18 2018-02-20 GRZEGORZ KRZYWICKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
22/MZON/18 2018-02-20 BOŻENA BOCHNIAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
24/MZON/18 2018-02-20 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
31/MZON/18 2018-02-20 ALEKSANDRA KOZAK
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
6/ZE/18 2018-02-20 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
40/ST/18 2018-02-20 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KARATE TRADYCYJNE)
17/OŚ/18 2018-02-20 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4920,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH CYKLU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO PT. "LUBELSKA KOALICJA ANTYSMOGOWA"
34/MZON/18 2018-02-20 BEATA GOŁĘBIOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33ZŁ/ORZ
9/ZE/18 2018-02-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
32/MZON/18 2018-02-20 EWA EXNER-LIPKO
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
44/MZON/18 2018-02-20 MIECZYSŁAW SOWA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
9/PN/18 2018-02-20 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
22000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY
15/ZE/18 2018-02-20 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
40/MZON/18 2018-02-20 MACIEJ PATYRA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ.
36/MZON/18 2018-02-20 ZYGMUNT KRUPA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
41/MZON/18 2018-02-20 ZOFIA PIELECKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ ORZ.
26/MZON/18 2018-02-20 IWONA SKÓRSKA-CISZEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
33/MZON/18 2018-02-20 URSZULA FRYGA-DYŚ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33ZŁ/ORZ.
29/MZON/18 2018-02-20 IZA TOMASIAK
33,00 SPORZADZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
38/MZON/18 2018-02-20 EWA ŁYJAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
28/MZON/18 2018-02-20 MAREK SPYCHALSKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ ORZ.
43/MZON/18 2018-02-20 ZYGMUNT SELWA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
112/KL/18 2018-02-20 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
54000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
42/MZON/18 2018-02-20 BARTOSZ PRAŻMO
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
35/MZON/18 2018-02-20 KINGA GÓRNIAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
21/MZON/18 2018-02-20 BARBARA BARTOSIK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEN, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
23/MZON/18 2018-02-20 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
30/MZON/18 2018-02-20 GRZEGORZ WILCZYŃSKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ.
51/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI ROK ROZGRYWKOWY
66/GM/18 2018-02-19 ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
0,00 UMOWA UŻYCZENIA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I ZESPOŁEM OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE DOTYCZĄCĄ DZIAŁKI NR 32/2 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NAŁKOWSKICH 82.
139/ST/18 2018-02-19 MOTOR LUBLIN S.A.
1231956,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
70/ST/18 2018-02-19 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
111/ST/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
210600,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
17/IR/18 2018-02-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 UMOWA ZAWARTA W SPRAWIE USUNIĘCIA KOLIZJI NA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NALEŻĄCEJ DO PGE DYSTRYBUCJA W LUBLINIE - DOT. BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM.
18/IR/18 2018-02-19 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 19.02.2018 R. DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. DOTYCZY USZCZEGÓŁOWIENIA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO DLA CELÓW ROZLICZENIA INWESTYCJI.
72/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
109/ST/18 2018-02-19 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
134400,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH.
50/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
71/ST/18 2018-02-19 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
18/OŚ/18 2018-02-19 GMINA LUBARTÓW
-49496,03 ANEKS DO POROZUMIENIA DOT. AKTUALIZACJI POZIOMU FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ AKTUALIZUJĄCY ZAŁĄCZNIK DO POROZUMIENIA.
5/BM/18 2018-02-19 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
57/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
17/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
75000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA)
13/ZE/18 2018-02-19 GALERIA LABIRYNT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
6/BM/18 2018-02-19 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
7/ZE/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
15/IR/18 2018-02-19 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
35055,00 AWARYJNA NAPRAWA POSADZEK ORAZ USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, UL. HIACYNTOWA 69
69/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
35/GM/18 2018-02-16 PIWO-POL SP. Z O.O.
1950,00 UMOWA NR: 15/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JUTRZENKI DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY O POWIERZ. 130 M2,
108/KL/18 2018-02-16 ENDRE FERENC STANKOWSKY
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018
109/KL/18 2018-02-16 CHRISTOPH HAMMER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ALTÓWKA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
46/ST/18 2018-02-16 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
2000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TANIEC SPORTOWY)
8/ZE/18 2018-02-16 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
12/ZE/18 2018-02-16 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
4/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
18/ZE/18 2018-02-16 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO
34/GM/18 2018-02-16 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
160,00 UMOWA NR: 1/2018 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PODWALE DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA CZĘŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI - POW. 338,66 M2
20/SOI/18 2018-02-16 PAWEŁ BIENIEK
2000,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
14/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
16/ZE/18 2018-02-16 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
106/KL/18 2018-02-16 DOMINIKA FALGER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
110/KL/18 2018-02-16 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA LUB.CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE"
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO - WYSTĘP CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE " W BARCELONIE.
107/KL/18 2018-02-16 WLADISLAW WINOKUROW
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
47/ST/18 2018-02-16 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KOLARSTWO GÓRSKIE)
11/ZE/18 2018-02-15 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
18/SOI/18 2018-02-15 FENO SP. Z O.O.
119310,00 OPRACOWANIE STRATEGII KOMUNIKACJI AKADEMICKIEJ TOŻSAMOŚCI LUBLINA
79/ST/18 2018-02-15 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. I ELIMINACYJNY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL
29/GM/18 2018-02-15 JOANNA BEDNARA
MICHALCZYK JERZY
198,00 UMOWA NR: 1004/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
105/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1476,00 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET 25.02.2018 R. W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM
30/GM/18 2018-02-15 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY-MARTA KOWALCZYK, ELŻBIETA MAZUR SPÓŁKA JAWNA
800,00 UMOWA NR: 12/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 231 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 231 Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK HANDLOWY, ZA OKRES OD 01-12-2017 R. DO 28
33/GM/18 2018-02-15 ANDRZEJ KITA
-1064,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
7/PN/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
14100,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA Z ZAKRESU PREWENCJI (MIĘDZY INNYMI JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTW, PRZEMOC W RODZINIE I WOBEC OSÓB STARSZYCH) W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWS
94/ST/18 2018-02-15 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -X HALOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE
19/SOI/18 2018-02-15 ARIEL CYFRA
2500,00 PROJEKT GRAFICZNY MATERIAŁU WIZERUNKOWEGO STANOWIĄCEGO ILUSTRACJĘ PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
103/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO NA CZECHOWIE
21/OW/18 2018-02-15 FIRMA FOTOGRAFICZNA 2M MAREK MICHALAK
2103,30 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
121/ZSS/18 2018-02-15 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
90000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU TYPU HOSTEL, MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
45/ST/18 2018-02-14 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (BADMINTON)
12/MZON/18 2018-02-14 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZL/ORZ
18/OR/18 2018-02-14 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
107522,57 DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 R.
11/MZON/18 2018-02-14 MARZENA KRASOŃ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
36/GM/18 2018-02-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2385,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI: 1) NR 12/3 (OBR. 3, ARK. 9) O POW. 0,0088 HA, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ, 2) NR 14/1
17/ZE/18 2018-02-14 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
7/MZON/18 2018-02-14 MAGDALENA CWALIŃSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
4/MZON/18 2018-02-14 EWA BECHYNE-HENKIEL
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
15/MZON/18 2018-02-14 EWA MISIUDA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
18/MZON/18 2018-02-14 KRYSTYNA ROLSKA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
104/KL/18 2018-02-14 JOLANTA PROCHOWICZ
2500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 68TH BERLINALE FILM FESTIVAL.
20/MZON/18 2018-02-14 PAULINA SIEMBIDA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
10/ZE/18 2018-02-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
5/MZON/18 2018-02-14 KAROLINA BIELIŃSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, ZAWODOWEJ LUB PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ
8/MZON/18 2018-02-14 ANETA HAŁABIS
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEN, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
9/MZON/18 2018-02-14 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
32/GM/18 2018-02-14 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
767,00 UMOWA NR: 14/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, AL.GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA PRACOWNIKÓW : AL.SIKORSKIEGO POW.; 295
14/MZON/18 2018-02-14 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
17/MZON/18 2018-02-14 JANINA RACHWAŁ
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ.
10/MZON/18 2018-02-14 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
13/MZON/18 2018-02-14 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
16/ST/18 2018-02-14 TOWARZYSTWO SPORTOWE START
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA/PODNOSZENIE CIĘŻARÓW)
14/IR/18 2018-02-14 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
81672,00 DEMONTAŻ KOMINÓW STALOWYCH, USUNIĘCIE RUCHOMEGO POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH W BUDYNKU DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW W LUBLINIE PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22.
19/MZON/18 2018-02-14 MARIA RZEPECKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
6/MZON/18 2018-02-14 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ
16/MZON/18 2018-02-14 KRZYSZTOF MOŚ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
13/OW/18 2018-02-13 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
71869,08 DOSTAWA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH I OKULISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
15/OW/18 2018-02-13 FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SEMACO SP. J. JERZY SKAŁOŃ MAREK STROJNIAK
14120,40 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
102/KL/18 2018-02-13 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
2460,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WIECZÓR FILMOWO - LITERACKI Z OKAZJI 153 ROCZNICY URODZIN FRANCISZKI ARNSZTAJNOWEJ W DNIU 19 LUTEGO 2018 R. O GODZ. 18.00 W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE
19/OW/18 2018-02-13 13 P GRZEGORZ KOCIUMBAS
31174,35 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
18/OW/18 2018-02-13 Z.P.H.U. MONTIP WARZYWODA WACŁAW
1118,07 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
28/GM/18 2018-02-13 MICHAŁ DUDA
150,00 UMOWA NR: 1003/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN UPRAWY
5/ZE/18 2018-02-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R. NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONE
14/OW/18 2018-02-13 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
2997,73 DOSTAWA NOWYCH KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
12/OW/18 2018-02-13 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
3562,50 DOSTAWA NOWYCH PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH I KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPE
20/OR/18 2018-02-13 PHU ELLA 2 JACEK ŻYŚKO
31620,69 DOSTAWA ARTYKUŁÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
16/OW/18 2018-02-13 FIRMA FOTOGRAFICZNA 2M MAREK MICHALAK
12277,98 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
20/OW/18 2018-02-13 AG.NET PPHU ANDRZEJ GWÓŹDŹ
11042,50 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
35/SOI/18 2018-02-12 ROMAN SKOWROŃSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
33/SOI/18 2018-02-12 PAULINA PATEREK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
180/ST/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE KIBICÓW MOTORU LUBLIN MOTOROWCY
80000,00 "KIBICE RAZEM"
17/SOI/18 2018-02-12 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0,00 ANEKS DO UMOWY 28/SOI/18 ZWIĘKSZENIE KWOTY UMOWY O 14 000 ZŁ, ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA ORAZ ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU UMOWY. DODAJE SIĘ §1 PKT 8, 9, 10,11,12.
36/SOI/18 2018-02-12 DOROTA ŚWITALSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
36/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TENIS ZIEMNY)
41/SOI/18 2018-02-12 DAWID KOWALSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
12/SOI/18 2018-02-12 BARBARA MICHALSKA
5002,00 REALIZACJA PROJEKTU AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ
38/SOI/18 2018-02-12 VLADYSLAV SAVITSKIY
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZCZ WYDZIAŁU STARTEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
23/SOI/18 2018-02-12 PATRYCJA BATYRA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
57/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
10710,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
27/SOI/18 2018-02-12 MARTYNA GIELETA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
32/SOI/18 2018-02-12 ANITA NADOLSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
37/SOI/18 2018-02-12 KINGA WIDYŃSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
40/SOI/18 2018-02-12 ELIZA ZŁOMAŃCZUK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
58/ZSS/18 2018-02-12 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
18900,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
76/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .GRAND PRIX POLSKI
59/ZSS/18 2018-02-12 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
40950,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
25/SOI/18 2018-02-12 PIOTR CZARNECKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
37/ST/18 2018-02-12 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (SPORTY MOTOROWE)
56/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
25200,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
13/SOI/18 2018-02-12 BEATA WÓJCIK
2550,00 REALIZACJA PROJEKTU " AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ"
91/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. VII MEMORIAŁ LESZKA MARII ROUPPERTA 2018
16/SOI/18 2018-02-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
4920,00 WYNAJEM POWIERZCHNI NA KONFERENCJĘ BRANŻOWĄ IT/ICT ,,DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT''
10/SOI/18 2018-02-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
3400,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU ,,LUBELSKA DZIELNICA KREATYWNA''
1/BRM/18 2018-02-12 JAKUB BODYS
350,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU SPOŁECZNEGO "CARRY ON YOUTH" W ZAKRESIE DZIENNIKARSTWA
29/SOI/18 2018-02-12 IGOR KIJEWSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
34/SOI/18 2018-02-12 KLAUDIA RUDKOWSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
39/SOI/18 2018-02-12 MYKYTA STREMBITSKYI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZCZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
11/SOI/18 2018-02-12 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZELNIĄ A PARTNEREM, KTÓRA DOTYCZYĆ BĘDZIE OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA I REALIZACJI STUDIÓW DUALNYCH
83/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .LIGA SMS-PŁYWANIE
26/SOI/18 2018-02-12 MATEUSZ CZUŁNOWSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
24/SOI/18 2018-02-12 ŻANETA CHARKOT
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
31/SOI/18 2018-02-12 ALEKSANDRA MAŁECKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
41/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
179/ST/18 2018-02-12 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
6300,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
60/ZSS/18 2018-02-12 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
31500,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
51/GM/18 2018-02-12 ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O. O.
164,21 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - DZIERŻAWY - INNE POW. 0,50 M2, REKLAMA W FORMIE SEMAFORA
55/ZSS/18 2018-02-12 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
12600,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
22/SOI/18 2018-02-12 WERONIKA BRAL
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
30/SOI/18 2018-02-12 KAROLINA KRUPA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
182/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 414/ST/18- SZKOLENIE SENIORÓW- ZMIANY TERMINÓW PŁATNOŚCI
99/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWA GRA MIEJSKA W ZEMBORZYCACH ED. 2
7/FE/18 2018-02-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-4964008,14 POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
9/CA/18 2018-02-09 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240,00 BILETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS W DNIU 14 LUTEGO 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW DRUGIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM
235/ST/18 2018-02-09 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
30000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE ZWIĄZANE Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KU AZS UMCS LUBLIN: KAMILA LUTEGO, GRZEGORZA KOSSAKOWSKIEGO, ŁUKASZA MIEDZIKA, ARNOLDA ZDEBIAKA NA ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH W TYM RANGI MISTRZOWSKIEJ ORAZ NA KONSULTACJACH KADRY NARODOWEJ W BOBSLEJACH I
100/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
1230,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS POKAZU PRZEDPREMIEROWEGO FILMU DOKUMENTALNEGO "ŚWIĘTOKRADZTWO"
8/SOI/18 2018-02-09 PAWEŁ RYDZEWSKI
14000,00 PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA I OPRACOWANIE RAPORTU
9/SOI/18 2018-02-09 SZYMON HOROSIEWICZ
7072,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
101/KL/18 2018-02-09 ANNA HAWRYLUK
104,40 KOREKTA MAKSYMALNIE 11 STRON TEKSTU DO POLSKIEJ WERSJI KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU.
12/KP/18 2018-02-08 INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SP. Z O. O.
25698,13 PRZYGOTOWANIE RAPORTU ANALIZUJĄCEGO OBECNOŚĆ W MEDIACH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GMINY LUBLIN.
27/GM/18 2018-02-08 MARTA JASTRZĘBSKA
44,00 UMOWA NR: 11/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
13/IR/18 2018-02-08 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
25830,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63 W LUBLINIE, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22
24/GM/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
2398,50 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 69 (OBR. 36, ARK. 4), ZABUDOWANA INNYM BUDYNKIEM OPIEKI MEDYCZNEJ, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. 3 MAJA 4/UL. ŻOŁNIERZY NIEPOD
11/IR/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/IR/17 Z DNIA 21.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W LUBLINIE, PRZY UL. SIEROCEJ 17
4/PN/18 2018-02-07 SYNERGIA SP. Z O.O.
39360,00 1) OPRACOWANIE PROGRAMU MARKETINGOWEGO DLA REWITALIZOWANEGO OBSZARU ORAZ 2) OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ REPREZENTOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW OPERUJĄCYCH NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE.
25/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
15/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
110/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
166020,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - PAULINA GUBA 2018-2020"
26/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA
24/ST/18 2018-02-07 GREEN SPORT CLUB
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO OLIMPIJSKIE
64/GM/18 2018-02-07 MIROSŁAWA KUBECKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PANI MIROSŁAWY KUBECKIEJ NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 92/7 (OBR. 50, ARK. 1) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY ZALEWIE ZEMBORZYCKIM, NA CEL
181/ST/18 2018-02-07 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
12300,00 GRAND PRIX CITY TRAIL ORAZ BIEG CITY TRAIL ON TOUR
13/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
14000,00 RALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
105/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
177300,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - MALWINA KOPRON 2018-2020".
98/KL/18 2018-02-07 BARBARA BAŁDYGA
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " NIE ZGADZAM SIĘ."
97/KL/18 2018-02-07 OLGA KOZIEŁ
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " WOŁYŃ W PIEŚNIACH, WYDANIE PŁYTY."
28/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE.
107/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
149100,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - KONRAD CZERNIAK 2018-2020"
108/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
78600,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - JAN ŚWITKOWSKI 2018 - 2020"
2/GD/18 2018-02-07 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK
10000,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 7/GD/10 Z DNIA 01 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE POWIERZENIA SPRAW Z ZAKRESU NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH NA TERENIE M. LUBLIN. OKREŚLENIE KOSZTÓW NADZORU NAD LASAMI W 2018
63/ST/18 2018-02-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
8/PS/18 2018-02-07 MAGDALENA GNYP-ŚCIGOCKA
24038,00 KOORDYNACJA REALIZACJI PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO CZEGO POTRZEBUJE LUBLIN
96/KL/18 2018-02-07 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
30000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, FANTASTYCZNE CENTRUM KULTURY 2018 , RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
64/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
29/ST/18 2018-02-07 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
106/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85950,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - RAFAŁ FEDACZYŃSKI
39/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
23/GM/18 2018-02-07 JANUSZ WADOWSKI
44,00 UMOWA NR: 8/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
16/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
8/IR/18 2018-02-06 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
-14968,80 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
5/MKZ/18 2018-02-06 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
107631,00 BUDYNEK ZABUDOWAŃ KLASZTORNYCH - REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I WYMIANA POKRYCIA DACHU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA) - REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM PPOŻ.WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH BUDYNKU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA)
5/CA/18 2018-02-06 LESZEK GĘCA
2200,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
11/GK/18 2018-02-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
27435,15 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZT. KOZIOŁKÓW) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
3/MKZ/18 2018-02-06 ANDRZEJ SAGAN
3397,00 - BADANIA KONSERWATORSKIE WYSTĘPOWANIA DEKORACJI MALARSKICH - BADANIA ARCHITEKTONICZNE
12/IR/18 2018-02-06 HEN-BUD SP. Z O.O.
648000,00 BUDOWA SKWERU - PLACU SENIORA, PRZY UL. MOTOROWEJ 2,4,6,8 W LUBLINIE W RAMACH ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
10/IR/18 2018-02-06 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
48500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
6/MKZ/18 2018-02-06 KRZYSZTOF MADEJSKI
18425,00 -MONTAŻ BELEK STROPOWYCH -REKONSTRUKCJA JEDNEJ BELKI -WYKONANIE I MONTAŻ DREWNIANEJ PODBITKI -WYKONANIE I MONTAŻ PODŁÓG WG PROJEKTU -REKONSTRUKCJA KOMINKA -NAPRAWA I MALOWANIE ŚCIAN.
10/MKZ/18 2018-02-06 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
280899,00 TRANSEPT-KONSERWACJA POLICHROMII GZYMSU TRANSEPT-KONSERW. POLICHROMII ŚCIAN (TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE), SKLEPIENIA-PRZĘSŁA TRANSEPT- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA-ŁUKI NAWA- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA -PRZĘSŁA.
9/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4077,00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY CHÓRZE MUZYCZNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA OO. KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
1/MKZ/18 2018-02-06 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
71926,00 REMONT I KONSERWACJA ELELEWACJI POŁUDNIOWEJ ORAZ LATARNI KAPLICY TYSZKIEWICZÓW - KONSERWACJA I RESTAURACJA FIGUR ŚW. DOMINIKA , TOMASZA ORAZ KRUCYFIKSU Z REKONSTRUKCJĄ PODSTAW W BAZYLICE O.O. DOMINIKANÓW W LUBLINIE.
13/OŚ/18 2018-02-06 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/OŚ/18 ZAWARTEJ W DNIU 3.01.2018 R. W SPRAWIE DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WYKONAWCĘ.
4/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
17605,00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DWÓCH KONFESJONAŁACH I CZTERECH RZĘDACH CIEMNYCH ŁAWEK POŁĄCZONYCH WSPÓLNĄ PODŁOGĄ.
7/CA/18 2018-02-06 GRZEGORZ KOWAL
400,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 20 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW W ZAJEŹDZIE KATARZYNA W RAMACH PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
61/ZSS/18 2018-02-06 JAROSŁAW SKOMOROWSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
2/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA
21665,00 PRACE RESTAURATORSKIE, KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W PODCHÓRZU NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA
8/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
29097,00 REMONT ELEWACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW KLASZTORU- WIRYDARZ I ELEWACJA ZACHODNIA.
95/KL/18 2018-02-06 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
140000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA DOKOŃCZENIE WYPOSAŻENIA FILII NR 40 PRZY UL. SŁAWIN 20, TJ. WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH
7/IR/18 2018-02-06 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
237291,97 ROZBUDOWA PLACU ZABAW O SIŁOWNIĘ NAPOWIETRZNĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 246 I 248 W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO: "KRAINA RADOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC."
6/CA/18 2018-02-06 STOWARZYSZENIE "JEDYNKA"
2160,00 USŁUGA TRANSPORTOWA DLA 21 OSÓB W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
14/OŚ/18 2018-02-06 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 168/OŚ/17 Z DNIA 28.12.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO SCHRONISKO W ZAKRESIE ZBIERANIA PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA LUBLIN.
7/MKZ/18 2018-02-06 JACEK WÓJCIK
45278,00 REMONT DWÓCH ELEWACJI BUDYNKU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, -WYMIANA POKRYCIA DACHU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, - ODTWORZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
9/IR/18 2018-02-06 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 7
178/ST/18 2018-02-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
6000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START
26/GM/18 2018-02-05 BOGUMIŁ SZUBSTARSKI
44,00 UMOWA NR: 10/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
7/PS/18 2018-02-05 PAWEŁ BATYRA
5500,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DLA BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
176/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3900,00 "ZIMOWA SENIORIADA"
10/KP/18 2018-02-05 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
3700,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE.
1/SA/18 2018-02-05 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 ZLECANIE PODMIOTOM LECZNICZYM PRZEPROWADZENIA NA POTRZEBY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH, W TYM PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBSERWACJI SZPITALNEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
177/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3000,00 X OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORIALNYCH W ŁAZACH
11/KP/18 2018-02-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
4612,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDALE.
25/GM/18 2018-02-05 WOJCIECH ZLOT
44,00 UMOWA NR: 9/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
54/SOI/18 2018-02-05 TALLINA TEADUSPARK TEHNOPOL
632142,00 PROJEKT PROVAHEALTH. WALIDACJA PRODUKTÓW W ZDROWIU [PRODUCT VALIDATION IN HEALTH]
3/CA/18 2018-02-05 DANUTA MAZUREK
1920,00 ANIMATOR WIECZORÓW SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
88/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
60/OŚ/18 2018-02-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA O WSPÓŁPRACY - PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU PT. "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
15/OR/18 2018-02-02 ENIGA EDWARD ZDROJEK
105931,97 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A.
16/OR/18 2018-02-02 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
17810,04 USŁUGA KONSERWACJI I NADZORU EKSPLOATACYJNEGO KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH.
20/GM/18 2018-02-02 WŁADYSŁAW GRODEK
44,00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN -GARAŻ BLASZANY
89/ST/18 2018-02-02 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
16000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TRZECIA I CZWARTA DYCHA DO MARATONU
31/GM/18 2018-02-02 KUDYBA JAN
44,00 UMOWA NR: 13/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
9/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
31000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6/IT/18 2018-02-02 IFLOW SP. Z O.O.
35748,72 OBSŁUGA TECHNICZNA SYSTEMU KOLEJKOWEGO QMATIC.
7/IT/18 2018-02-02 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17389,70 TRANSMISJA DANYCH DO CZTERECH LOKALIZACJI.
22/GM/18 2018-02-02 MIECZYSLAW RESZTAK
44,00 UMOWA NR: 7/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
21/GM/18 2018-02-02 EUGENIA KUŹMA
44,00 UMOWA NR: 6/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
13/KP/18 2018-02-01 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
26957,15 WSPARCIE W PROWADZENIU PROFILU "LUBLIN INSPIRUJE WOLNOŚĆ (LUBLIN700)" NA PORTALU FACEBOOK
77/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3500,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ HENRYKA KOSSAKOWSKIEGO 2018"
190/ST/18 2018-02-01 MAREK BŁASZCZAK
7000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
117/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
159670,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
14/OR/18 2018-02-01 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "KONSPOŻ" L. MAŁOCHA & K. PRZYCHODZEŃ SP. J.
24876,75 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, PL. LITEWSKI 1, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37-39, UL. PODWALE 3A, AL. RACŁAWICKIEJ 5,
93/KL/18 2018-02-01 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
508700,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTEGO KONCERTU PT. "SIEDEM BRAM JEROZOLIMY" KOMPOZYCJI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO POD DYREKCJĄ KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA OBCHODÓW WIELKIEGO JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ 100. ROCZNICY POWSTANIA
185/ST/18 2018-02-01 STANISŁAW RODAK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
5/PS/18 2018-02-01 LUBELSKA GRUPA BADAWCZA
199992,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PANEL OBYWATELSKI
121/ST/18 2018-02-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
37860,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
4/CA/18 2018-02-01 AGNIESZKA KOWALCZYK
3188,16 ŚWIADCZENIE PORAD PRAWNYCH W PUNKCIE WSPARCIA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
6/PS/18 2018-02-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ROWEROWA WIOSNA" W LUBLINIE
19/GM/18 2018-02-01 MIECZYSŁAW SZUMSKI
44,00 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
94/KL/18 2018-02-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZANACZENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
90/KL/18 2018-01-31 PRESS SP. Z O. O.
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: " WYSTAWA GRAND PRESS PHOTO 2017" - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: OD 01.02.2018 R. DO 22.02.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
13/OR/18 2018-01-31 POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.
0,00 ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII.
13/GM/18 2018-01-31 ANNA ŁUSZCZAK
ŁUSZCZAK ADAM
286,90 UMOWA NR: 1002/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
14/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
19000,00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH, 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN GARAŻY - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH N
92/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
7000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURA JEDZENIA
6/IR/18 2018-01-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
24600,00 ODGRODZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH W OSIEDLU LIPNIAK W LUBLINIE
10/OW/18 2018-01-31 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
39200,00 EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ JST ORAZ NALICZANIE I ROZLICZANIE DOTACJI
91/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
14000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- "SZTUKA JEST DROGĄ KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI-ZAJĘCIA KULTURALNE W DZIELNICY BRONOWICE "
17/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14000,00 WYKONANIE 70 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ UŻYTKOWANIA.
4/PS/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. CENTRUM INICJATYW SĄSIEDZKICH "WSPÓLNA 2018"
10/GK/18 2018-01-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
17495,10 POKRYCIE PRZEZ GMINĘ SZKODY BRUTTO, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SPÓŁKĘ Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA OSÓB DO DOZORU SZALETU PUBLICZNEGO W OGRODZIE SASKIM ZA OKRES OD 7 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R.
15/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
10000,00 WYKONANIE 50 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU SPRZEDAŻY, ZAMIANY BĄDŹ DAROWIZNY.
16/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
16000,00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU: 1) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, 2) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWY
89/KL/18 2018-01-30 FUNDACJA 8KOLOR
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SĄSIADKA SZTUKA
18/GM/18 2018-01-30 NOVA IZABELA PILIPCZUK, JERZY SAGAN SPÓŁKA JAWNA
-1722,60 ANEKS DO UMOWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
6/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘK
9/GK/18 2018-01-30 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
25920,00 PRZEWÓZ ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH LUB ZABITYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
4/IR/18 2018-01-30 STRABAG SP. Z O.O.
12782119,26 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA - RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA ODCINKU OD UL. KAPUCYŃSKIEJ DO UL. LUBARTOWSKIEJ WRAZ Z PLACEM KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU: "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA
4/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
5/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-1459308,54 ANEKS NR 2 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA I ZMNIEJSZ
42/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
139200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE, UL. KRASIŃSKIEGO 19, 20-709 LUBLIN
34/ZSS/18 2018-01-29 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
196800,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ELFIK UL. ZANA 11A LOK. 8, 20-601 LUBLIN
31/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. TATARAKOWA 2/1A, 20-541 LUBLIN
32/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW - UL. RÓŻANA 8/3A, 20-538 LUBLIN
37/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK BARWY DZIECIŃSTWA UL. KAPRYSOWA 2, 20-843 LUBLIN
35/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
81600,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI UL. SZMARAGDOWA 1, 20-570 LUBLIN
39/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY TOMASZ GŁOGOWSKI
134400,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI TOMASZ GŁOGOWSKI ŻŁOBEK MALUCH.NET UL. LANGIEWICZA 16, 20-032 LUBLIN
46/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY TOMASZ GŁOGOWSKI
129600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK UNIWERSYTECKI MALUCH.NET UL. BEMA 1/1, 20-045 LUBLIN
50/ZSS/18 2018-01-29 TUPILOVE MICHAŁ RUTKOWSKI - ŻŁOBEK WOLNE DZIECI
72000,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MICHAŁ RUTKOWSKI ŻŁOBEK WOLNE DZIECI UL. SZWOLEŻERÓW 4, 20-555 LUBLIN
60/ST/18 2018-01-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
174/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
30000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z MECZEM TBV START LUBLIN W TURNIEJU FINAŁOWYM O PUCHAR POLSKI 2018
23/ZSS/18 2018-01-29 MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY
55200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY, UL. WALLENRODA 4C, 20-607 LUBLIN
29/ZSS/18 2018-01-29 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
52800,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI MARTA BUDZYŃSKA ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK UL. KRYSZTAŁOWA 8 LOK. U11, 20-582 LUBLIN
19/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "KĄCIK SMYKA"
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KĄCIK SMYKA, UL. ROMERA 47, 20-487 LUBLIN
21/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA TUP TUSIE
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA TUP TUSIE UL. BURSZTYNOWA 1 LOK. 8U, 20-576 LUBLIN
44/ZSS/18 2018-01-29 INNOVA ANETA FALKOWSKA
62400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KOT FILEMON UL. KRAŃCOWA 3, 20-356 LUBLIN
47/ZSS/18 2018-01-29 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN
124800,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MAREK WOŁOSZYN ŻŁOBEK "LUBLINIACZEK" UL. KIEPURY 5 A, 20-838 LUBLIN
30/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. PANA WOŁODYJOWSKIEGO 8, 20-627 LUBLIN
41/ZSS/18 2018-01-29 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MISTRZOWIE ZABAWY AL. KRAŚNICKA 133, 20-400 LUBLIN
40/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MĄDRY MALUCH UL. KAPRYSOWA 2, 20-842 LUBLIN
16/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
48000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY DASZEK UL. DASZYŃSKIEGO 4A, 20-250 LUBLIN
33/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
168000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. KRYSZTAŁOWA 13, 20-582 LUBLIN
38/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
86400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. DZIEWANNY 3, 20-539 LUBLIN
43/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
81600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY A KU-KU UL. HIRSZFELDA 23A, 20-092 LUBLIN
27/ZSS/18 2018-01-29 KĘPA JOLANTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHIARA"
91200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK DZWONECZEK UL. SP. PRACY 109A, 20-147 LUBLIN
28/ZSS/18 2018-01-29 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK BERBEĆ UL. STROJNOWSKIEGO 15, 20-386 LUBLIN
20/ZSS/18 2018-01-29 BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOREX
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KOLOROWE KREDKI - UL. GLINIANA 11A, 20-616 LUBLIN
78/ST/18 2018-01-29 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
11/OW/18 2018-01-29 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "MŁODZI ZDOLNI Z LUBLINA".
45/ZSS/18 2018-01-29 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
67200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY KUBUŚ I KRÓLIK UL. PRZYTULNA 6, 20-534 LUBLIN
24/ZSS/18 2018-01-29 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
57600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY "DOBRY START" UL. GŁOWACKIEGO 35, 20-060 LUBLIN
48/ZSS/18 2018-01-29 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A, 20-386 LUBLIN
25/ZSS/18 2018-01-29 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - A GU GU CENTRUM MALUCHA UL. POGODNA 34, 20-337 LUBLIN
49/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
172800,00 UMOWA O DOTACJE ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. SŁAWIN 20 LOK. 1, 20-828 LUBLIN
22/ZSS/18 2018-01-29 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
52800,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY KRAINA MARZEŃ II UL. JANA SAWY 6 LOK. 5, 20-632 LUBLIN
173/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
25000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY U-20 TBV STARTU LUBLIN W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU EYBL
52/ST/18 2018-01-29 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
58000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - LEKKOATLETYKA 2018"
18/ZSS/18 2018-01-29 ENEDUE A.ROSŁAN M.ROSŁAN S.C.
57600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA ENEDUE UL. KRYSZTAŁOWA 15 LOK. U2, 20-582 LUBLIN
36/ZSS/18 2018-01-29 ELŻBIETA FUTYMA
86400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ZIARENKO UL. BURSZTYNOWA 20, 20-576 LUBLIN
26/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
168000,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI EDYTA CHOŁOTA ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI UL. KASZTELAŃSKA 29/65, 20-819 LUBLIN
52/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
105600,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI JUSTYNA SIEDUSZEWSKA ŻŁOBEK ZAJĄCZEK UL. PUSTOWÓJTÓWNY 5, 20-706 LUBLIN
51/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
115200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK ZAJĄCZEK 2 UL. LEONARDA 16, 20-625 LUBLIN
17/ZSS/18 2018-01-29 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
33600,00 DOFINASOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY JUNIOR, UL. HRYNIEWIECKIEGO 3, 20-610 LUBLIN
61/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
169/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000,00 WOLONTARIAT NA START
6/SOI/18 2018-01-26 MAREK ŚWIĄDER
6600,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
11/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2018
98/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
65/KL/18 2018-01-26 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
7000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN CYKL SIEDMIU WYSTAW MALARSTWA POLSKICH ARTYSTÓW
87/KL/18 2018-01-26 FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
FUNDACJA M-ART,FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
18000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY,TWÓRCZE SPOTKANIA Z LUBELSKĄ LEGENDĄ. EDYCJA III
134/ST/18 2018-01-26 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
194075,04 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
69/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA W MINIATURZE V - 24.000 ZŁ
5/IT/18 2018-01-26 VULCAN
44450,00 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU VEDUKACJA NABÓR PRZEDSZKOLI; WSPARCIE MERYTORYCZNE DLA PRACOWNIKÓW ORGANU PROWADZĄCEGO W ZAKRESIE KONFIGURACJI SYSTEMU; PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, Z OBSŁUGI SYSTEMU.
12/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979,00 UMOWA O DZIEŁO NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTIAŃSKIM PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62 W LUBLINIE, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO POD
9/OŚ/18 2018-01-26 ACTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
122/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2720,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
12/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
167/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
298998,00 AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT
8/OŚ/18 2018-01-26 EPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
81/ST/18 2018-01-26 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
7/SOI/18 2018-01-26 POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE
3000,00 ORGANIZACJA OKRĘGOWEJ OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ W LUBLINIE
35/ST/18 2018-01-26 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
5000,00 REALLIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
22/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
10/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2200,00 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH (OBORY, STAJNI) PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ 236 W LUBLINIE WYPOSAŻONYCH W STANOWISKA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, TJ. BYDŁO, KONIE, OSŁY, KOZY, ŚWINIE ORAZ DRÓB, A TAKŻE INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ W
38/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
88/KL/18 2018-01-26 AGATA SZTORC
4900,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ - WYDARZENIA KULTURALNEGO ORGANIZOWANEGO 21.03.2018 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
27/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
16/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979,00 WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTYŃSKIM PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62
62/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
14/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
84/ST/18 2018-01-26 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
59/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
148/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
1558,44 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA'" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
86/KL/18 2018-01-26 MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "JAK WSZYSCY - HANNA MALEWSKA I LUBLIN W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 22.02.2018 R.
32/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
31/ST/18 2018-01-26 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
12/OŚ/18 2018-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4443652,80 ANEKS DOT. USTALENIA SKŁADNIKÓW ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 R.
71/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TEATR ZAREMBIACY 7, NR UMOWY 71/KL/18
2/BM/18 2018-01-26 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
5092,20 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO PROGNOZOWANIA POGODY ORAZ POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
73/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
172/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
45000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ MECZU ENERGA BASKET LIGA
82/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
1000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
133/ST/18 2018-01-26 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
9126,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
54/ZSS/18 2018-01-25 PAWEŁ GRZESIOWSKI "PROFILAXIS"
500,00 WYKŁAD NA KONFERENCJĘ DNIA 3.03.2018 R. NA TEMAT "BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH"
72/KL/18 2018-01-25 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6000,00 KL-OP-I.526.6.2018 UM. NR 72/KL/18 Z DN. 25.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - "KOZI GRÓD"
12/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
98000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ W 2018 I 2019 R.
84/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.4.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH
70/KL/18 2018-01-25 BEATA OBSULEWICZ
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " ERAZM MAJEWSKI -PISARZ LUBELSKI " W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 25 STYCZNIA 2018 R.
83/KL/18 2018-01-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
8000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, FERIE Z FANTASTYKĄ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
17/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
146000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, WORKÓW NA ŚMIECI ORAZ ŚCIEREK NA POTRZEBY UM LUBLIN W 2018 R.
34/ST/18 2018-01-25 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
96/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
25000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKADEMICKIE MP 2018 W LUBLINIE
5/SOI/18 2018-01-25 PAWEŁ BATYRA
16000,00 WYKONANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJĘ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO MIASTA LUBLIN
85/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.3.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY- KULTURA Z RUTĄ 2018
104/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
28000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE - LUBLIN 2018
61/KL/18 2018-01-25 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HAK - HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2018
11/OR/18 2018-01-25 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
3013,50 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUNIĘCIA Z NICH ZANIECZYSZCZEŃ W BUDYNKACH GMINY LUBLIN.
80/KL/18 2018-01-24 PIOTR KAMIŃSKI
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. OSTATNIA PIEŚŃ GRAJKA.
59/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS "MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI TEATRALNEJ PT: "WOLNOŚĆ I BRAK WOLNOŚCI". ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH: 25-28 STYCZNIA 2018 R. W GREIFSWALD W NIEMCZECH,
4/SOI/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY LUBLIN
500,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU ,,AIESEC FOR LUBLIN''
63/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA "5MEDIUM"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH W LATACH 2016-2018-ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY KONTA BANKOWEGO
77/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA ZABRATAŃSKA
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " POLA WALKI."
76/KL/18 2018-01-24 MAGDA NIEOCZYM
9500,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PRZESTRZEŃ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH."
132/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
59194,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
12/GM/18 2018-01-24 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
3560,00 WYKONANIE 30 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 2 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
3/GD/18 2018-01-24 --RSRM W LUBLINIE
20000,00 OCENA PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA 10 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
68/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA HESPEROS
5000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- FERIE W LSM
145/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
84278,88 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH - HALA ORAZ SIŁOWNIA PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO
74/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA SIENKIEWICZ
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ŚWIĘTO GRZYBA."
2/ZE/18 2018-01-24 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 14 (2/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
165/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
300000,00 "AKTYWNY LUBLIN"
79/KL/18 2018-01-24 URSZULA MICHALAK
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PRZYGOTOWANIE KSIĄŻKI POETYCKIEJ PT. PRAWIE PRZEDWIECZÓR"
81/KL/18 2018-01-24 DAWID MODRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TAŃCOBAJKI - KSIĘŻNICZKI I RYCERZE."
9/OR/18 2018-01-24 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
29925,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN.
67/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
10000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, DIED MOROZ CONVENTION-8, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
78/KL/18 2018-01-24 KAROL ZIELIŃSKI
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PŁYTA K. ZIELIŃSKIEGO Z HARMONIJKĄ USTNĄ W ROLI GŁÓWNEJ I AUTORSKIMI TEKSTAMI."
15/ZSS/18 2018-01-24 FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI ADRIANNA FRANCZEWSKA-KRUPA, MARIUSZ KRUPA S.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
171/ST/18 2018-01-24 AKANZA SP ZOO
1500,00 OBSŁUGA PROGRAMÓW INTERNETOWYCH "SPORT SZKOLNY" I "KLUBY SPORTOWE"
73/KL/18 2018-01-24 ARTUR ANDRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA PROF. A. NIKODEMOWICZA."
82/KL/18 2018-01-24 PAWEŁ GIERGISIEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SHOW ME YOUR LUBLIN."
66/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" ODDZIAŁ W LUBLINIE
9600,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT NOWOROCZNY KOLĘD I PIEŚNI KRESOWYCH - UMOWA NR 66/KL/18
75/KL/18 2018-01-24 MAGDALENA SZUBIELSKA
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TYFLONARRACJE O HISTORII LUBLINA."
170/ST/18 2018-01-24 MARIUSZ SIEMBIDA
12100,00 KOORDYNACJA SYSTEMU SZKOLENIA W DYSCYPLINIE PŁYWANIE.
126/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
68840,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
168/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SZERMIERKI
40000,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W DYSCYPLINACH: SZERMIERKA.
8/GK/18 2018-01-24 GLASS-MAL T.A. MALAWSCY S.C.
26789,40 WYMIANA PAKIETU W OKNIE CZASU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - DEPTAK W LUBLINIE.
53/ZSS/18 2018-01-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 24 STYCZNIA 2018 R. DO POROZUMIENIA "RODZINA TRZY PLUS" NR 491/ZSS/14
166/ST/18 2018-01-24 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
299500,00 AKTYWNY UCZEŃ
144/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
187675,00 UDOSTĘPNIENIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CELU ORGANIZACJI ZAWODÓW I TRENINGÓW LEKKOATLETYCZNYCH
5/IR/18 2018-01-23 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
17220,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I PLACU ZABAW, PRZY PRZEDSZKOLU NR 39 W LUBLINIE, PRZY UL. BALLADYNY 14 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
163/ST/18 2018-01-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
45000,00 PROWADZENIE LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
13/ZSS/18 2018-01-23 NAUKA PŁYWANIA NEMO PRZEMYSŁAW FLIS
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
9/GM/18 2018-01-23 KATARZYNA DUDEK-CHROMIŃSKA
135,00 UMOWA NR: 1001/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
62/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
1800,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-NIE MA NUDY ZA CUKROWNIĄ, CZYLI FERIE Z KULTURĄ - EDYCJA IV
64/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-PODRÓŻ DO WNĘTRZA OBRAZU-WYSTAWA DLA DZIECI
147/ST/18 2018-01-23 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
20034,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
8/CA/18 2018-01-23 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0,00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "KLASZTOR W SERCU MIASTA - KLUB SAMOPOMOCY PRZY KLASZTORZE OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS. UMOWA BĘDZIE ANGAŻOWAŁA ŚRODKI MIASTA - WKŁAD WŁASNY W KWO
150/ST/18 2018-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
4860,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
7/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
345000,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
85/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.CYKL IMPREZ BIEGOWYCH
192/ZSS/18 2018-01-23 N.TRADE S.C. PIOTR I LECH NITECCY
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
60/KL/18 2018-01-23 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARYM MIEŚCIE VI EDYCJA - UMOWA NR 60/KL/18
149/ST/18 2018-01-23 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
16074,40 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
143/ST/18 2018-01-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
16362,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
9/KP/18 2018-01-23 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5985,00 ZAKUP FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
164/ST/18 2018-01-23 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 AKTYWNY STUDENT
114/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
29920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
120/ST/18 2018-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
116/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
11/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5500,00 REALIZACJA SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
49/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
58/KL/18 2018-01-22 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
28000,00 KL-OP-I.526.11.2018 UM. NR 58/KL/18 Z DN. 22.01.2018 R. - DZIELNICE KULTURY - OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
54/KL/18 2018-01-22 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE KALENDARZA NA 2018 ROK WEDŁUG PROJEKTU ORAZ Z REPRODUKCJAMI PROF. WALDEMARA K. MARSZAŁKA
118/ST/18 2018-01-22 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6120,00 PROWADZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
10/ZSS/18 2018-01-22 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
6840,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
8/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
3600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
7/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA "RAZEM"
5940,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
124/ST/18 2018-01-22 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
151/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
6890,40 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
127/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
8160,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
55/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
112/ST/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
86760,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
12/ZSS/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
10/GM/18 2018-01-22 GGPS SP. Z O.O.
19680,00 WYKONYWANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 100 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANI
123/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
1/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
8100,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
57/KL/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HISTORYCZNE WAKACJE I FERIE Z GANGIEM
43/ST/18 2018-01-22 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
26000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
68/ST/18 2018-01-22 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
58/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY.
5/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
11/ZSS/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
66/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - BOKS (MICHAŁ SOCZYŃSKI)
9/ZSS/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
136/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
15111,36 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
115/ST/18 2018-01-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
13600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
54/ST/18 2018-01-22 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
128/ST/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
161/ST/18 2018-01-22 PAWEŁ BATYRA
4400,00 "OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH SEZON LUBLIN 2018"
129/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZCJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
2/ZSS/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
10260,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
6/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
130/ST/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
26920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
113/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
10200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
162/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
30600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
3/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
67/SOI/18 2018-01-20 TUM INTERNATIONAL GMBH
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY O PRZYGOTOWANIE OFERTY UTWORZENIA WWI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
135/ST/18 2018-01-19 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
10108,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
142/ST/18 2018-01-19 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
120927,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
30/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY PACO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
47/KL/18 2018-01-19 ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH
6150,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "POZNAJEMY NASZ REGION. STATYSTYCZNY PORTRET LUBLINA."
33/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
10/OR/18 2018-01-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
14910,80 NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 O POWIERZCHNI 360,78 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE (CZYNSZ + KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI) WYNIOSĄ 14910,80 ZŁ BRUTTO.
56/KL/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.2.2018 UM. NR 56/KL/18 Z DN. 19.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURA SKARPY 2
23/ST/18 2018-01-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
15/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
137/ST/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
11037,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
8/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
111766,94 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWAN
21/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
17000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
138/ST/18 2018-01-19 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
42772,32 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
146/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
39312,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA' SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
9/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
4850,96 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
20/ST/18 2018-01-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
55/KL/18 2018-01-19 FUNDACJA "TEATRIKON"
15000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY-MANUKULTURA.WARSZTATY I SPOTKANIA Z KULTURĄ DLA DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
131/ST/18 2018-01-19 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
35791,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
7/OR/18 2018-01-19 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
19914,93 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14.
141/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
20933,64 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR " BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
11/GM/18 2018-01-19 ALDIK NOVA SP. Z O.O.
500,00 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KONCERTOWA 25 DZIERŻAWY - REKLAMA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KONCERTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TABLICĘ REKLAMOWĄ
3/IR/18 2018-01-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
35670,00 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FONTANN LINIIOWYCH W UL. KRAKOWSKIE PRZEDNMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM .
7/OW/18 2018-01-18 BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
4538,70 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGR
53/ST/18 2018-01-18 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
51/KL/18 2018-01-18 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLANZOWE MIASTECZKO ZABAW NA FELINIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
52/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT. "KARIERA JÓZEFA SZWEJKA"
8/OR/18 2018-01-18 PAWEŁ GIL
48000,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
53/KL/18 2018-01-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - WYMIARY KULTURY - UMOWA NR 53/KL/18
49/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
5000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ZRÓB TO SAM !!- DIY UMOWA NR 49/KL/18 Z DN. 18.01.2018 R.
46/KL/18 2018-01-17 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
12000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURA DLA NAJMŁODSZYCH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
3/OŚ/18 2018-01-17 FARMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY ADRESU SIEDZIBY PODMIOTU.
5/NW/18 2018-01-17 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000,00 OBJĘCIE 3.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII W O NUMERACH OD 0001 DO 3000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W Z
6/OŚ/18 2018-01-17 VITAL CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1,06 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
50/KL/18 2018-01-17 MAGDALENA FRANCZAK
8352,00 OSOBISTY UDZIAŁ W REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ W ATELIERHAUS SALZAMT W LINZU (AUSTRIA) 1-23.02.2018 CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
7/OŚ/18 2018-01-17 CENTRUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
4/OŚ/18 2018-01-17 ŁABĘDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
48/KL/18 2018-01-17 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
34000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE. EDYCJA VIII.
3/GK/18 2018-01-17 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
19221,31 WYKONANIE NAPRAWY FONTANNY LINEARNEJ NR 3 ZLOKALIZOWANEJ NA PLACU LITEWSKIM - NAPRAWA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
5/OW/18 2018-01-17 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1122,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA WYNIKAJĄCYCH Z PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEG
5/OŚ/18 2018-01-17 APTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
40/KL/18 2018-01-17 DALMAFON MAREK SZTANDERA
12300,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY MARKA ANDRZEJEWSKIEGO "HASZTAGI"
153/ST/18 2018-01-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1000,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - ORGANIZACJA WARSZTATÓW KOMIKSU
39/KL/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ODEON-KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
4/IT/18 2018-01-16 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
10000,00 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH AWARII, USTEREK ORAZ PRZYPADKÓW NIESTABILNEJ PRACY SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, ZDALNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
157/ST/18 2018-01-16 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
850,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018 "
6/OW/18 2018-01-16 VULCAN
32000,00 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY OPTIVUM
2/SOI/18 2018-01-16 VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020
155/ST/18 2018-01-16 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3900,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
45/KL/18 2018-01-16 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KOLĘDY NA SZLAKU KULTUR, W RAMACH CYKLU KONCERTÓW W PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, UMOWA NR 45/KL/18
156/ST/18 2018-01-16 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
7872,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
160/ST/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3500,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - WARSZTATY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ORAZ WYCIECZKA PO LUBLINIE Z PRZEWODNIKIEM
8/GM/18 2018-01-16 TADEUSZ MARCHEWKA
100,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
3/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
549,99 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 32 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 50,38 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. LWOWSKIEJ 14, 2) NR 26 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 36,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO
158/ST/18 2018-01-16 ARKADIUSZ KAŹMIERAK
7500,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
9/KL/18 2018-01-16 ARTUR MATUSEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. YANKEE - HOME.
5/OR/18 2018-01-16 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA ZAJĄC-SUSKA
-2,10 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 169/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
154/ST/18 2018-01-16 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
5000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
7/GM/18 2018-01-16 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA
-252,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
152/ST/18 2018-01-16 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
159/ST/18 2018-01-16 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK
1530,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - "LUBLIN ZIMĄ" SPACERY PO STARYM MIEŚCIE
4/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
330,01 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 14 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 55,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. MASZYNOWEJ 4, 2) NR 24 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 53,29 M2, ZLOKALIZOWANEGO
2/CA/18 2018-01-15 DARIUSZ TOKARZEWSKI
25000,00 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA POPRZEZ KULTURĘ
2/IR/18 2018-01-15 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 161/IR/17 Z DNIA 23.10.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI USTALA SIĘ DO DNIA 10.02.2018 R.
42/KL/18 2018-01-15 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
43/KL/18 2018-01-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ARTYSTYCZNE FERIE I WAKACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UMOWA NR 43/KL/18
41/KL/18 2018-01-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
5000,00 KL-OP-I.526.1.2018 UM. NR 41/KL/18 Z DN. 15.01.2018 - DZIELNICE KULTURY - ATRAKCYJNA ZIMA W RADIU LUBLIN
8/KP/18 2018-01-15 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
5000,00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OBCHODÓW URODZIN 700-LECIA MIASTA.
3/MZON/18 2018-01-15 BOŻENNA PASIERBIAK
18,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
4/ST/18 2018-01-15 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
0,00 PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO
1/CA/18 2018-01-15 WIESŁAW POLESZAK
34500,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ TELEWSPARCIA 60+ I DZIAŁANIA NA RZECZ LUBELSKICH SENIORÓW
2/MZON/18 2018-01-15 ALEKSANDRA KOZAK
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
7/KP/18 2018-01-15 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
33702,00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
1/MZON/18 2018-01-15 ANNA CUR
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ/ORZ
44/KL/18 2018-01-15 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
2214,00 UMOWA NAJMU SALI KONFERENCYJNEJ COLLEGIUM MAIUS NA KONCERT KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH W DNIU 21 STYCZNIA 2018 R.
1/BM/18 2018-01-15 GRZEGORZ MADEJ
4800,00 UTRZYMANIE SPRZĘTU POŻARNICZEGO W STAŁEJ GOTOWOŚCI.
37/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY - Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
36/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2018
10/ST/18 2018-01-12 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
30000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
33/KL/18 2018-01-12 TERESA KSIĘSKA
1100,00 PRZYGOTOWANIE TEKSTU PROMUJ ĄCEGO KONCERT ORAZ WYGŁOSZENIE AUTORSKIEGO SLOWA O MUZYCE PODCZAS KONCERU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH
35/KL/18 2018-01-12 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
9000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ZIMA W MIEŚCIE Z "KARGUSKIEM", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
38/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.5.2018 UM.NR 38/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE BŁONIE
34/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, PORANKI MUZYCZNE-KONCERTY MUZYKI FORTEPIANOWEJ DLA SPOŁECZNOŚCI KOŚMINKA I BRONOWIC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
2/OW/18 2018-01-11 PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA EDU- KSIĄŻKA SP.Z O.O.
9276,60 DOSTAWA KSIĄŻEK DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
4/OW/18 2018-01-11 INOW ENTERPRISES SP. Z O.O.
2800,00 DOSTAWA POMOCY JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
3/PS/18 2018-01-11 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000,00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "WOLONTARIAT NA START".
4/OR/18 2018-01-11 BIURO PLUS SJ
125050,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DO URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
3/OW/18 2018-01-11 EGO-PRODUCT ZBIGNIEW SOCHACKI
16278,62 DOSTAWA KSIĄŻEK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-
3/SOI/18 2018-01-11 PIOTR MALESZYK
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRACOWANIA KONCEPCJI PROJEKTU BADAWCZEGO, OPRACOWANIU KWESTIONARIUSZA BADAŃ SPOŁECZNYCH.
2/PS/18 2018-01-11 JAKUB ŁACEK
JAROSZ MARCIN,ŁASKA-JAROSZ JOANNA
80000,00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "PROJEKT KIBICE RAZEM 2018"
30/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, KULTURA DAJE RADĘ 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
1/IR/18 2018-01-10 HEN-BUD SP. Z O.O.
4549500,00 BUDOWA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LU
27/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY 2018
32/KL/18 2018-01-10 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 683/KL/18 ZMIANA TERMINÓW REAZLIACJI CZĘŚCI PROJEKTÓW - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
4/NW/18 2018-01-10 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000,00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII C (1000 SZT.) I SERII H (2000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 500 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA ZGODĄ A
28/KL/18 2018-01-10 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, MINI KULTURA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
29/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
17000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KALEJDOSKOP KULTURY 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
31/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
21000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, AKADEMIA INSPIRACJI 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLCZNEGO
3/OR/18 2018-01-10 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WYPOŻYCZENIE OBRAZU PHILIPA DOMBECKA WJAZD GEN. ZAJĄCZKA DO LUBLINA W 1826 R. W TERMINIE OD 11.01.2018 DO 30.09.2018 R. STUDENTOM WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UMCS
203/KL/18 2018-01-10 STOWARZYSZENIE "NASZ PIAST"
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS VIII OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD ZESPOŁÓW I GRUP KOLĘDNICZYCH ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 13-14.01.2018 R. W DOMU KULTURY LSM W LUBLINIE
8/ST/18 2018-01-10 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
600000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W RAMACH AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
6/ST/18 2018-01-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ I UDZIELENIE LICENCJI
26/KL/18 2018-01-09 MONIKA BLONDZIK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."DAWNO, DAWNO TEMU... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI, INSPIROWANY HISTORIĄ LUBLINA . MOBILNA SCENA."
22/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF GADZAŁO
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZWIERZE-NIA."
23/KL/18 2018-01-09 PAULINA ZARĘBSKA
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SPEKTAKL TANECZNY PT. ISELF."
18/KL/18 2018-01-09 ALEKSANDRA ARTYSZUK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " W ŻYCIU PIĘKNE SĄ TYLKO CHWILE I DLA NICH WARTO ŻYĆ - WARSZTATY WOKALNE I WSPÓLNE ŚPIEWANIE DLA SENIORÓW."
14/KL/18 2018-01-09 ADAM ZAŁĘSKI
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
125/ST/18 2018-01-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
36134,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
21/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF ZAŁUSKI
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. PUBLIKACJA KULINARNY LUBLIN.
24/KL/18 2018-01-09 ALICJA BARTON
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " LEGENDY LUBLINA."
3/ST/18 2018-01-09 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
60000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS "CAVALIADY LUBLIN 2018"
15/KL/18 2018-01-09 ANDRZEJ BOUBLEJ
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
19/KL/18 2018-01-09 MAGDALENA PIWOWARSKA
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "100 LAT PRZEMYSŁU LUBELSKIEGO NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI."
20/KL/18 2018-01-09 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."ZBIÓR ESEJÓW UKAZUJĄCYCH KULTUROWO-HISTORYCZNE FENOMENY LUBELSZCZYZNY PN. OD CZARNEGO LASU DO MIASTA IDEALNEGO."
1/PN/18 2018-01-09 MARIIA MARTYNIUK
17145,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH ORAZ ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018
13/KL/18 2018-01-09 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
7800,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY FESTIWAL SEWRYNKI BASOWE 2018 BASS MUSIC FESTIVAL, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/OR/18 2018-01-09 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE OBRAZU ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO W CELU EKSPOZYCJI.
2/PN/18 2018-01-09 TADEUSZ KAŹMIERAK
0,00 PRZYGOTOWANIE ZBIORCZEGO OPRACOWANIA ZAWIERAJĄCEGO PLAN ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 95/PN/17.
5/ST/18 2018-01-09 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
20000,00 ZORGANIZOWANIE NA TERENIE LUBLINA 12 TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
16/KL/18 2018-01-09 ZDZISŁAW OHAR
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU LA MUSICA PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
17/KL/18 2018-01-09 GRZEGORZ PECKA
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
25/KL/18 2018-01-09 JAKUB CZŁONKA
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "DAWNO, DANWO TEMU ... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI."
3/FE/18 2018-01-09 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UM
3/PN/18 2018-01-09 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0,00 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ I ELASTYCZNEJ OFERTY WYNAJMU GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DLA PREFEROWANYCH GRUP. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 43/PN/17 Z DN. 04.08.2017R.
119/ST/18 2018-01-08 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
19480,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
1/PS/18 2018-01-08 WITKAC SP. Z O.O.
16356,54 ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W RAMACH SERWISU WITKAC.PL NA POTRZEBY PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.
8/KL/18 2018-01-08 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
6500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - DZIADKOWIE WNUKOM, WNUKI DZIADKOM - UMOWA NR 8/KL/18
1/GK/18 2018-01-08 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
27705,36 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE STUDNI KABLOWYCH NA TERENIE PLACU LITEWSKIEGO W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018R.
2/OR/18 2018-01-08 JÓZEF SZOPIŃSKI
600,00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI "SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN"
7/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY NR UMOWY 7/KL/18 Z DN. 5.01.2018 R.
12/KL/18 2018-01-05 JACEK MIROSŁAW
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MÓJ LUBLIN.
1/OW/18 2018-01-05 PIOTR KURLEJ
1445,56 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW, ODBYWAJĄCE SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE I W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
4/KP/18 2018-01-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
6/KL/18 2018-01-05 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
7500,00 KL-OP-I.525.10.2017 UM. NR 6/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - WIECZÓR KOLĘD WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W LUBLINIE
10/KL/18 2018-01-05 BORYS KUNKIEWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "FLO SON."
3/KP/18 2018-01-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
9225,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
5/KP/18 2018-01-05 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
2306,25 WYKONANIE GRAWERTONÓW WRAZ Z DOSTAWĄ
6/KP/18 2018-01-05 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI WRAZ Z DOSTAWĄ.
11/KL/18 2018-01-05 MATEUSZ SOLOWSKI
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. WARSZTATY Z ZAKRESU TAŃCÓW NARODOWYCH I LUDOWYCH.
5/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
10000,00 KL-OP-I.526.5.2018 UM. NR 5/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - NADZWYCZAJNY KONCERT KAMERALNY - PAMIĘCI ANDRZEJA NIKODEMOWICZA
3/NW/18 2018-01-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2000000,00 OBJĘCIE 20.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII Y O NUMERACH OD 1 DO 20.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM O
3/KL/18 2018-01-05 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA SZTUKI "CORO.PL"
3000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "KONCERT 007 BOND SYMFONICZNIE" W DNIU 20.01.2018 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ.
1/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 27/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
2/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 28/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY TERMINÓW WYPŁATY
2/GK/18 2018-01-04 JAROSŁAW ANDRZEJ DAWIDEK
7000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PT. EKSPERTYZA HYDROLOGICZNA TERENU R.O.D."MŁYNARZ" W LUBLINIE
4/KL/18 2018-01-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-VII EDYCJA KONCERTÓW BLIŻEJ ŻŁÓBKA
1/ZE/18 2018-01-04 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 AN