Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 31 października 2019 roku.

Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
7/PN/14 2014-01-01 ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK
12900,00 KONSULTACJA EKSPERCKA WOBEC KOMITETU STERUJĄCEGO PROJEKTU HERMAN
2/KP/14 2014-01-02 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA STRONĄ INTERNETOWĄ - PODSTRONĄ INTERNETOWĄ WWW.LUBLIN.NAPRAWMYTO.PL
7/OR/14 2014-01-02 "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK
8000,00 USŁUGA MYCIA SAMOCHODÓW.
1/OR/14 2014-01-02 EWA DADOS
48000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. SENIORÓW.
3/OR/14 2014-01-02 ZESPÓŁ SZKÓL ENERGETYCZNYCH
-49,77 ANEKS DO UMOWY NR 50/OR/13 DOT. ZMIEJSZENIA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO KWOTY 40,23 ZŁ MIESIĘCZNIE
1/PN/14 2014-01-02 EDYTA DŁUGOSZ
9600,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW DPS KALINA
3/IR/14 2014-01-02 ZAKŁAD USŁUG ENERGETYCZNYCH ARKADIUSZ DUDA
68721,59 WYKONANIE PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO GIMNAZJUM NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 7.
7/SOI/14 2014-01-02 FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY
21525,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNO-MARKETINGOWE W KRAJU I ZA GRANICĄ NA RZECZ MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "STUDY IN LUBLIN".
15/SOI/14 2014-01-02 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
61500,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH SERWISU WWW.KURIERLUBELSKI.PL O NAZWIE "WYBIERZ LUBLIN" OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 R.
97/KL/14 2014-01-02 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EEPAP - EAST EUROPEAN PERFORMING ARTS PLATFORM.
2/GD/14 2014-01-02 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
120109,50 OBSŁUGA TECHNICZNA ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MIASTA LUBLIN W 2014 R.
1/OK/14 2014-01-02 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
373745,60 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ URZĘDU MIASTA LUBLIN
3/KP/14 2014-01-02 WŁADYSŁAW GRZYB
5640,00 PROWADZENIE CEREMONIAŁU PODCZAS WIZYT DELEGACJI Z KRAJU I Z ZAGRANICY ORAZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RATUSZU MIEJSKIM ORAZ INNYM MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KAŻDORAZOWO W UZGODNIENIU Z KANCELARIĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
1/KP/14 2014-01-02 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
14760,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO O NAZWIE "NAPRAWMYTO!", DZIAŁAJĄCEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ POD DOMENĄ WWW.NAPRAWMYTO.PL
4/KL/14 2014-01-03 PIOTR MIŁKOWSKI
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "NIE BĄDŹ GŁUCHY NA RAP".
3/KL/14 2014-01-03 JOANNA BELZYT
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "IMPROWIZACJA, SYMBOLIKA RUCHU, CIAŁA I DŹWIĘKU W DZIEŁACH OSKARA KOLBERGA."
2/KL/14 2014-01-03 KATARZYNA ŚWIERSZCZ
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN."ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I PROGRAMOWEJ KINEMATICS DANCE COMPANY W LUBLINIE."
5/KL/14 2014-01-03 ANNA BAKIERA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "PROMOCJA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ REALIZACJA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO I KULTURALNEGO BRAIN DAMAGE GALLERY", NIEKOMERCYJNEJ GALERII PROMUJĄCEJ MŁODĄ SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
1/KL/14 2014-01-03 RENATA KAMOLA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "ARCHIWUM LUBELSKIEGO UNDERGROUNDU"
1/MZON/14 2014-01-07 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
5,00 SPORZĄDZANIE NA BIEŻĄCO PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH (KWOTA ZA JEDEN PROTOKÓŁ)
6/KL/14 2014-01-07 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
3490,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "KONCERT KAMERALNY. NASI LAUREACI W RADIU LUBLIN".
1/OW/14 2014-01-07 ELZBIETA DALMATA
2000,00 OPRACOWANIE PROGRAMU ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z ZAKRESU ANALIZY ŻYWNOŚCI W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
2/OW/14 2014-01-07 EWA CIECHAŃSKA
2000,00 OPRACOWANIE PROGRAMU ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z ZAKRESU ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW DO PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNEJ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
8/KL/14 2014-01-07 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
4050,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MUZYKA NA LUBELSKIEJ STARÓWCE"
72/ST/14 2014-01-07 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
42000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1/ST/14 2014-01-07 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO WTF
2/MZON/14 2014-01-07 AGATA KUROPATNICKA
5,00 SPORZĄDZANIE NA BIEŻĄCO PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH (KWOTA ZA JEDEN PROTOKÓŁ)
3/MZON/14 2014-01-07 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
5,00 SPORZĄDZANIE NA BIEŻĄCO PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH (KWOTA ZA JEDEN PROTOKÓŁ)
1/GD/14 2014-01-07 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
4800,00 USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 53 POŁOŻONA PRZY UL. PAWŁOWA 85 Z DZIAŁKĄ NR 52 POŁOŻONĄ PRZY UL. PAWŁOWA 83 (OBR.9-DZIESIATA II, ARK.5)
3/PN/14 2014-01-07 MICHAŁ PIŁAT
10200,00 KONSULTACJE W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZSZEREZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH ŚWIADCZONYCH DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA I UKRAIŃSKICH MIAST PARTNERSKICH
40/ST/14 2014-01-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
78/ST/14 2014-01-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
61500,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ROZGRYWKACH I LIGI KOSZYKÓWKI KOBIET.
1/SOI/14 2014-01-07 PAWEŁ BATYRA
12000,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJE MARKI GOSPODARCZEJ ,,LUBLIN INSPIRUJE BIZNES".
74/ST/14 2014-01-07 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
17/ST/14 2014-01-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
18/ST/14 2014-01-07 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
39/ST/14 2014-01-07 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
65/GM/14 2014-01-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANEM JAROSŁAWEM URBANEM I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE NIERUCHOMOŚCIĄ - DZ. 1102 (OBR. 33, ARK. 21) PRZY UL. WYGON 28 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
9/IT/14 2014-01-08 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA GMINY LUBLIN DO PRZEPROWADZENIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA, W TYM CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM W WYPADKU WNIESIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW ŚRODKÓW OCHRONY PRAWA (WYBÓR PEŁNOMOCNIKA DO REPREZENTOWANIA STRON PRZED KRAJOWA IZBĄ ODWOŁAWCZĄ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRZED WŁAŚCIWYM SĄDEM). DOTYCZY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTAMI SĄ: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DO DIGITALIZACJI, DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA MULTIWYSZUKIWARKI ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH, DOSTAWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ, CENTRALNEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI ORAZ WYPOSAŻENIA CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIĄ NA POTRZEBY PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA", KTÓRE GMINA LUBLIN PRZEPROWADZIŁA NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA KUL Z DNIA 14 LISTOPADA 2011 R.
2/BK/14 2014-01-08 SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO OŻÓG I WSPÓLNICY SP Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 6/BK/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
7/KL/14 2014-01-08 MARCIN SUPERCZYŃSKI
650,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W DNIU 19.01.2014 R.
188/KL/14 2014-01-08 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKCIE EEPAP (WSCHODNIOEUROPEJSKA SIEĆ SZTUK PERFORMATYWNYCH)
9/KL/14 2014-01-08 FUNDACJA "5MEDIUM"
45000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH"
166/OW/13 2014-01-09 GMINA NAŁĘCZÓW
0,00 POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM INNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZKOLNYM W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
5/KP/14 2014-01-09 AVIACLICK PAWEŁ CYBULAK
60000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN W RAMACH PLEBISCYTU "NAJLEPSZA LINIA LOTNICZA 2013" ORAZ PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD.
4/KP/14 2014-01-09 AGIT AGNIESZKA RYDZ
7011,00 WYKONANIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI I UKRAIŃSKI TEKSTÓW DO WYDAWNICTW PROMOCYJNYCH - FOLDERU I ULOTKI TURYSTYCZNEJ MIASTA LUBLIN PUBLIKOWANYCH W WERSJI DRUKOWANEJ I ELEKTRONICZNEJ, KOREKTA TEKSTÓW PRZEZ NATIVE SPEAKERA POSZCZEGÓLNYCH JĘZYKÓW ORAZ SPRAWDZENIE OSTATECZNEJ WERSJI PLIKU GRAFICZNEGO ULOTKI I FOLDERU
75/ST/14 2014-01-09 FUN SAIL TOMASZ MADEJ
4370,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ NA STOKU NARCIARSKIM.
19/ST/14 2014-01-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
41/ST/14 2014-01-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
15/ST/14 2014-01-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
82000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - MOTOCROSS
10/KL/14 2014-01-09 DOMINIK SZCZEŚNIAK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. KOMIKS "HEJ MISIEK!"
77/ST/14 2014-01-09 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
24600,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ CYKLU IMPREZ BIEGOWYCH "Z BIEGIEM NATURY".
76/ST/14 2014-01-09 ACTIVEDEL ELZBIETA DELEŻUCH
13500,00 KOORDYNACJA AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE".
1/NW/14 2014-01-09 MOTOR LUBLIN S.A.
1000000,00 OBJĘCIE 2.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII L O NUMERACH OD 0001 DO 2000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
61/FE/13 2014-01-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 27/FE/10 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA
16/KL/14 2014-01-10 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
3000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON.
34/KL/14 2014-01-10 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ KONTRAHENTA PRZEZ WYDAWCĘ W RAMACH WYDANIA KOLEKCJI 10 KART + ETUI DODANYCH DO DZIENNIKA POD NAZWĄ "POLSKA; KURIER LUBELSKI" O NAZWIE "SPACERKIEM PO LUBLINIE".
14/KL/14 2014-01-10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
12600,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W DOMU KULTURY CZECHÓW I KLUBIE OSIEDLOWYM MINIATURA.
13/KL/14 2014-01-10 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
14500,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII 2014 W DOMU KULTURY LSM.
12/KL/14 2014-01-10 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
3500,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R.W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI.
11/KL/14 2014-01-10 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
9000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM "NIEPODLEGŁOŚCI".
17/KL/14 2014-01-10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
16600,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W KLUBACH OSIEDLOWYCH: ŁĘGI, SKARPA, BŁONIE, RUTA.
43/ST/14 2014-01-10 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
12/IR/14 2014-01-10 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 289/IR/13, W SPRAWIE ZMIANY OSÓB WSKAZANYCH W OFERCIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY DOTYCZĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ N-F
15/KL/14 2014-01-10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
6000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII W 2014 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO.
18/KL/14 2014-01-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "BLIŻEJ ŻŁÓBKA" - II EDYCJA KONCERTÓW KOLĘD.
19/KL/14 2014-01-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "24 H NA KALINOWSZCZYŹNIE".
3/ST/14 2014-01-10 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - ZAPASY, SUMO.
20/ST/14 2014-01-10 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY PRO BASKET LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
44/ST/14 2014-01-10 GREEN SPORT CLUB
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
1/GM/14 2014-01-10 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
18063,80 DZIERŻAWA - UL. RUSKA, UL. CERKIEWNA, UL. SZKOLNA, AL. TYSIĄCLECIA - CZ. DZ. NR 43/1, CZ. DZ. NR 43/2, DZ. NR 45 (OBR. 7, ARK. 4) O POW. 0,2240 HA Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DO OBSŁUGI TARGOWISK; DZ. NR 21, DZ. NR 22/1, DZ. NR 22/5, DZ. NR 22/6, DZ. NR 22/7, DZ. NR 56/1 (OBR. 7, ARK. 4) O POW. 0,4602 HA Z PRZEZNACZENIEM NA TARGOWISKO DETALICZNE; DZ. NR 51/1, DZ. NR 51/2, CZ. DZ. NR 53, DZ. NR 47/22 (OBR. 7, ARK. 4) O POW. 0,2539 HA Z PRZEZNACZENIEM NA TYMCZASOWE MIEJSCA POSTOJOWE DLA BUSÓW KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
6/KP/14 2014-01-10 TELEWIZJA POLSKA S.A.
15000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA LUBLIN PODCZAS XXII LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE
20/KL/14 2014-01-10 GMINA GŁUSK
0,00 PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZEKAZANIA MIENIA ZAKUPIONEGO PRZEZ GMINĘ GŁUSK Z DOTACJI OD GMINY LUBLIN NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI BIBLIOTECZNEJ MIESZKAŃCÓW LUBLINA
5/PN/14 2014-01-10 TATIANA KOŁODYŃSKA
3240,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
6/PN/14 2014-01-10 EWA KACZYŃSKA
4800,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
21/ST/14 2014-01-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
55000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
1/PL/14 2014-01-13 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
19700,00 BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU W CIĄGU AL. TYSIĄCLECIA - OBSZAR PLANISTYCZNY PODZAMCZE POD USYTUOWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W PASIE DROGOWYM AL. TYSIĄCLECIA NA ODCINKU OD UL. LUBARTOWSKIEJ DO AL. UNII LUBELSKIEJ - 2 ODWIERTY ORAZ ZAMÓWIENIE ODPŁATNE DOKUMENTACJI WYNIKOWEJ 4 ODWIERTÓW WYKONANYCH WCZEŚNIEJ
2/PL/14 2014-01-13 INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH S.A.
46671,12 ASYSTA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA ISDP
7/ST/14 2014-01-13 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE KYOKUSHIN.
11/ST/14 2014-01-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
112000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - LEKKA ATLETYKA.
10/IR/14 2014-01-13 CZEGEKO SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 109/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DOMU KULTURY KOLEJARZ W LUBLINIE.
2/OŚ/14 2014-01-13 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6593,40 JEDNORAZOWA USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE 74 SZTUK POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ROZSTAWIONYCH W APTEKACH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
1/OŚ/14 2014-01-13 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
24000,00 ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW PRZEZ LEKARZA WETERYNARII W RAMACH "PLANU DZIAŁANIA /PROCEDURY I MECHANIZMY/ POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
9/PN/14 2014-01-13 ANNA STAREK
815,00 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ PARTNERA Z ST. GALLEN, SZWAJCARIA W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE"
35/KL/14 2014-01-13 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
35200,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA NA BŁONIACH".
42/ST/14 2014-01-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
3/OW/14 2014-01-13 JAROSŁAW KORBA
9600,00 WYKONANIE OBSERWACJI I ANALIZY WDRAŻANEGO INNOWACYJNEGO PROGRAMU PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 5 LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
22/KL/14 2014-01-14 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
2000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM NIE MA NUDY "ZA CUKROWNIĄ",CZYLI FERIE Z KULTURĄ.
23/KL/14 2014-01-14 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
19000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - KULTURA W DZIELNICACH" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ KLUBU OSIEDLOWEGO NIEPODLEGŁOŚCI".
36/KL/14 2014-01-14 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
18000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE - EDYCJA IV".
37/KL/14 2014-01-14 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
36000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "SKARPA Z KULTURĄ".
45/ST/14 2014-01-14 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
2/SOI/14 2014-01-14 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 170/SOI/13 DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI DZIAŁAŃ.
3/SOI/14 2014-01-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
2103,30 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ: SALA KINOWA W CELU ZORGANIZOWANIA II POSIEDZENIA REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W DNIU 15 STYCZNIA 2014 R.
9/IR/14 2014-01-14 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 195/IR/13 Z DNIA 26.09.2013 R. W SPRAWIE WYKONANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY TYMCZASOWEJ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 7
8/PN/14 2014-01-14 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0,00 UMOWA WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
5/OR/14 2014-01-14 BESKID PLUS SP. J. TYRNA
38666,28 DOSTAWA BEZKWASOWYCH PUDEŁ ARCHIWIZACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
8/OR/14 2014-01-14 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
45000,00 USŁUGI TRANSPORTOWE
32/KL/14 2014-01-14 MARTA KLIMEK
5100,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KULTURY.
22/ST/14 2014-01-14 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
7/KP/14 2014-01-14 PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW SP. Z O.O.
29563,05 USŁUGA MONITOROWANIA MEDIÓW ORAZ UDOSTĘPNIANIA PRZEGLĄDÓW MEDIÓW.
3/GM/14 2014-01-14 SZUST STANISŁAW ALDA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
990,00 DZIERŻAWA - UL. KORYZNOWEJ - PLAC ZABAW PRZYLEGAJĄCY DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA - CZ. DZ. NR 20/2 (OBR. 14, ARK. 1) - POW. 220 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
2/GM/14 2014-01-14 MICHAŁ LENARCZYK
99,00 DZIERŻAWA - UL. URZĘDOWSKA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 403/9 (OBR. 40, ARK. 4) - POW. 99 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
4/GM/14 2014-01-14 WOJCIECH GĘCA
194,00 DZIERŻAWA - UL. NAŁKOWSKICH - ZIELEŃ PRZYDOMOWA -DZ. NR 41/1 (OBR. 43, ARK/ 29) - POW. 194 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
91/ST/14 2014-01-14 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WOJEWÓDZKIEJ GALI MISTRZÓW SPORTU.
73/ST/14 2014-01-14 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
45000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
27/KL/14 2014-01-14 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
14000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO 2014".
21/KL/14 2014-01-14 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "NAJMNIEJSZY TEATR ŚWIATA".
29/KL/14 2014-01-14 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
14000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "ODEON - KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA 2014".
28/KL/14 2014-01-14 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY 2014".
26/KL/14 2014-01-14 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "AKADEMIA INSPIRACJI 2014".
25/KL/14 2014-01-14 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "POD WSPÓLNYM DACHEM 2".
5/GM/14 2014-01-15 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
30678,80 KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA - UL. KARŁOWICZA 4
16/ST/14 2014-01-15 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE OYAMA
31/KL/14 2014-01-15 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6750,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ-PREZENTACJA 6 PROJEKCJI FILMOWYCH ORAZ ORGANIZACJA WARSZTATÓW I KONKURSÓW W RAMACH AKCJI "FERIE W KINIE BAJKA".
9/OR/14 2014-01-15 BIURO-PLUS L.A. KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA
165945,47 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
30/KL/14 2014-01-15 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY".
46/ST/14 2014-01-15 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
23/ST/14 2014-01-15 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
33/KL/14 2014-01-15 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "MAŁY KROK KU WIELKIEJ SZTUCE" - ZAJĘCIA KULTURALNE W DZIELNICY BRONOWICE.
87/ST/14 2014-01-15 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
2950,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
48/ST/14 2014-01-15 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
13/IT/14 2014-01-16 WSC WITOLD SZYMANIK I SPÓŁKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA
26/ST/14 2014-01-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
41000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
11/PN/14 2014-01-16 KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA RÓWNE
0,00 ANEKS 2 DO UMOWY PARTNERSKIEJ 92/PN/13 W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
10/PN/14 2014-01-16 ALBATROS BIURO PODRÓŻY S.C.
29915,50 SUKCESYWNA REZERWACJA I ZAKUP ORAZ DOSTARCZENIE BILETÓW LOTNICZYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
12/PN/14 2014-01-16 KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA RÓWNE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY PARTNERSKIEJ NR 35/PN/13 W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
5/IR/14 2014-01-16 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
20910,00 WYKONANIE LINII KABLOWYCH ZASILAJĄCYCH ROZDZIELENIE MOSIR ORAZ ZŁĄCZE ZK-3A+2P (TRASA ZIELONA) Z NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I ZAMONTOWANIE DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA STACJI ZGODNIE Z UWAGAMI WNIESIONYMI PRZEZ ZAKŁAD ENERGETYCZNY W CELU DOSTOSOWANIA STACJI DO OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW W RAMACH USUWANIA KOLIZJI - DOT. BUDOWY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4
47/ST/14 2014-01-16 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
1/GK/14 2014-01-16 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
15990,00 WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PT. REMONT KANAŁU DESZCZOWEGO W UL.BAZYLIANÓWKA W LUBLINIE
49/ST/14 2014-01-16 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
6/ST/14 2014-01-16 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE TRADYCYJNE
85/ST/14 2014-01-16 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
2600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
90/ST/14 2014-01-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
88/ST/14 2014-01-16 MIEJSKI KLUB ŁYŻWIARSKI LIBELLA LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
25/ST/14 2014-01-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH.
39/KL/14 2014-01-17 EMILIA KIETLIŃSKA
2200,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW KULTURALNYCH WDRAŻANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KULTURY UM LUBLIN
8/KP/14 2014-01-17 ANNA SZADKOWSKA
9000,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA W ZAKRESIE POLSKIEJ WERSJI NARZĘDZIA INDEKS MIAST MIĘDZYKULTUROWYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
38/KL/14 2014-01-17 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
19571,39 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 18 STOJAKÓW ZE ZNAKOWANIEM NA MATERIAŁY INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJE W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ".
54/ST/14 2014-01-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
28/ST/14 2014-01-17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
84/ST/14 2014-01-17 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
79/ST/14 2014-01-17 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
2685,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
42/KL/14 2014-01-17 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARÓWCE".
24/ST/14 2014-01-17 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
33000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
53/ST/14 2014-01-17 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH.
27/ST/14 2014-01-17 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
34000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
40/KL/14 2014-01-17 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
17000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "KARUZELA SZTUKI".
52/ST/14 2014-01-17 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
38000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
51/ST/14 2014-01-17 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
23000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
82/ST/14 2014-01-17 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
83/ST/14 2014-01-17 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
81/ST/14 2014-01-17 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
80/ST/14 2014-01-17 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
4/ST/14 2014-01-17 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
32000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO
41/KL/14 2014-01-17 ARKADIUSZ WIDELSKI
6000,00 WYKONANIE 7 STATUETEK DLA LAUREATÓW NAGRODY ANGELUS.
6/OR/14 2014-01-17 MARCIN OBŁOZA
3000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
3/BK/14 2014-01-17 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
246945,68 ANEKS NR 1 DO UMOWY KREDYTU (FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH) NA DOKUMENTACJĘ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO (ZMIANA HARMONOGRAMU SPŁAT W ZWIĄZKU Z NIEPEŁNYM WYKORZYSTANIEM KREDYTU)
1/BK/14 2014-01-17 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 2011/85/BSP W SPRAWIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM OD 20.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.
6/GM/14 2014-01-17 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 134/GM/11 DOTYCZĄCY ZMIANY § 3 UST. 3 UMOWY
311/GM/13 2014-01-17 SEWERYN KRZYŻANOWSKI
14405,02 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 26 W LUBLINIE PRZY UL. RYNEK 12, O POW. 536,70 M2.
24/KL/14 2014-01-17 PAULINA PAGA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "LOKATORZY. NARRACJE SPÓŁDZIELCZYCH UTOPII".
9/KP/14 2014-01-20 CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH STOWARZYSZENIE EUROPA NASZ
1500,00 UMOWA PARTNERSKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYSTAWY ZDJĘĆ PROJEKTU PT "ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE NOCĄ". WYSTAWA PREZENTOWANA BĘDZIE PODCZAS OBRAD ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY W STRASBURGU.
2/BM/14 2014-01-20 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RYNEK 14
3600,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. RYNEK 14.
7/GM/14 2014-01-20 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY UŻYCZENIA NR 219/GM/13 DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZ. NR 43/7, 43/11, 43/6, (OBR.36,ARK.5) I NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. HEMPLA JAKO CZĘŚĆ DZ. NR 43/14, 73, (OBR.36, ARK. 5) WG ZAŁ.1, ORAZ ŚRODKI TRWAŁE WYSZCZEGÓLNIONE W ZAŁ. NR 2 I 3 STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY.
10/OR/14 2014-01-20 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
28393,14 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - GAZ ZIEMNY, UL. PODWALE 3A.
103/ST/14 2014-01-20 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
54000,00 PROWADZENIE INKUBATORA SPORTOWEGO W RAMACH LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
6/IR/14 2014-01-20 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 273/IR/13 (600/0/UP23/21/13 W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA INSTALACJI GAZOWEJ, DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, UL. PODWALE 3A
4/PN/14 2014-01-20 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
2268091,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
3/GD/14 2014-01-20 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2091,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁKI NR 3/1 POŁOŻONEJ PRZY UL.PLAC LITEWSKI 3-5 (OBR.36-ŚRÓDMIEŚCIE, ARK.3).
2/FE/14 2014-01-21 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
468509,44 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 8/FE/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU "EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI ROWEROWEJ W LUBLINIE"
8/GM/14 2014-01-21 PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
300,00 DZIERŻAWA - UL. WOLSKA - DROGA DOJAZDOWA ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNICH NIERUCHOMOŚCI - DZ. NR 30/5 (OBR. 22, ARK. 3) - POW. 226 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
92/ST/14 2014-01-21 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2500,00 OPRACOWANIE ZNAKU BĘDĄCEGO ROZWINIĘCIEM LOGO LUBLIN
2/ST/14 2014-01-21 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KAJAKARSTWO
5/SOI/14 2014-01-21 UNIWERSYTET MEDYCZNY
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU UTWORZENIA KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA- KLASTER USŁUG MEDYCZNYCH I PROZDROWOTNYCH.
44/KL/14 2014-01-22 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP".
55/ST/14 2014-01-22 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
93/ST/14 2014-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO - KULTURYSTYKA
12/ST/14 2014-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH (BOKS KOBIET)
45/KL/14 2014-01-22 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "ZAKĄTEK KULTURY NA ŁĘGACH".
4/PL/14 2014-01-22 P.A. NOVA S.A.
68265,00 KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN GŁÓWNY WRAZ Z OTOCZENIEM.
30/ST/14 2014-01-22 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
43/KL/14 2014-01-22 STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO MAŁY GŁUSK
8000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM ZAJĘCIA KULTURALNE: TANECZNO-WOKALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY "GŁUSK".
46/KL/14 2014-01-22 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
38000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM " KULTURA NA RUCIE I W DZIELNICY CZUBY".
9/GM/14 2014-01-22 JULIUSZ OWCZAREK
116,20 DZIERŻAWA - UL. UŁANÓW - CZĘŚĆ PAWILONU HANDLOWEGO - CZ. DZ. NR 70 (OBR. 15, ARK. 2) - POW. 28 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
57/ST/14 2014-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
9/OŚ/14 2014-01-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4463502,00 ANEKS DO UMOWY NR GK.VII/5/94 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 1994 R. DOTYCZĄCY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA ADMINISTROWANIE SKŁADOWISKIEM ODPADÓW
56/ST/14 2014-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO - BOKS
32/ST/14 2014-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - PIŁKA NOŻNA.
29/ST/14 2014-01-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
10/GM/14 2014-01-23 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 129/GM/11 W SPRAWIE WYNAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. PODWALE 3A I 3B O POW. 335,46 M2 NA ZAJĘCIA SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
5/ST/14 2014-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
58/ST/14 2014-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - JUDO
31/ST/14 2014-01-23 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
7/IR/14 2014-01-24 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
37392,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU DOTYCZĄCYM BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
8/IR/14 2014-01-24 EKO- SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
62730,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY INSTALACJI KLIMATYZACJI Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI I PRZEBUDOWY PARTERU W BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, PL. ŁOKIETKA 1
13/KP/14 2014-01-24 GRZEGORZ KOWAL BSE
3075,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE, MONTAŻU, OBSŁUDZE I DEMONTAŻU SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, NA POTRZEBY OPRAWY WIZUALNEJ W BARWY FLAGI UKRAIŃSKIEJ
12/KP/14 2014-01-24 RADIO LUBLIN S. A.
3000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA STREFA DOBREJ MUZYKI - KONCERT ANI DĄBROWSKIEJ
8/ST/14 2014-01-24 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH (KOLARSTWO GÓRSKIE)
10/KP/14 2014-01-24 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14760,00 PUBLIKACJA REKLAMY MIASTA LUBLIN NA ŁAMACH DZIENNIKA "POLSKA; KURIER LUBELSKI".
5/GD/14 2014-01-27 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
11070,00 WZNAWIANIE PUNKTÓW GRANICZNYCH ORAZ OKAZYWANIE GRANIC DZIAŁEK
12/GM/14 2014-01-27 BEATA BIELIŃSKA
55,00 DZIERŻAWA - UL. KUSTRONIA - PRZECHOWYWANIE MOTOCYKLA - CZ. DZ. NR 29 (OBR. 14, ARK. 9) - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
57/KL/14 2014-01-27 AGENCJA KONCERTOWO-WYDAWNICZA KARROT KOMMANDO
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY ZESPOŁU MIĄŻSZ PT. "STOP GMO".
56/KL/14 2014-01-27 JERZY KŁOCZOWSKI
1100,00 AUTORSKA EKSPERTYZA DOTYCZĄCA APLIKACJI MIASTA LUBLIN NA LISTĘ ZNAKU DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO
13/PN/14 2014-01-27 FONEMA OLGA KROKOWSKA
3840,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
11/IR/14 2014-01-27 BUDIMEX S.A.
2826540,00 WYKONANIE INSTALACJI BMS ORAZ INSTALACJI OGRZEWANIA MURAWY Z WĘZŁEM CIEPLNYM DLA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE"
2/GK/14 2014-01-27 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
11070,00 WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PT.REMONT KANAŁU DESZCZOWEGO W UL.JACZEWSKIEGO W LUBLINIE.
15/GM/14 2014-01-28 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2706,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O NUMERACH 80/10, 88 I 89 (OBR. 18, ARK. 10). POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZWECKIEJ - W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI BYŁEMU WŁAŚCIECIELOWI
50/ST/14 2014-01-28 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
13/GM/14 2014-01-28 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUBLIN UL.KUNICKIEGO 108
1045,00 DZIERŻAWA - UL. KUNICKIEGO 108 - PARKING ORAZ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI - CZ. DZ. NR 171/4 (OBR. 10, ARK. 4) - POW. OK. 2090 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
14/GM/14 2014-01-28 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE EKODOM-GAJEK SP. Z O.O.
1770,00 DZIERŻAWA - AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY - URZĄDZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKINGU OBSŁUGUJĄCEGO OBIEKT HANDLOWY - DZ. NR 87, DZ. NR 5/12 (OBR. 18, ARK. 10) - POW. 1770 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
13/IR/14 2014-01-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
50676,00 REMONT POKOJU BIUROWEGO PO POŻARZE WRAZ Z OBUDOWĄ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. PODWALE 3A
14/IR/14 2014-01-28 ELEKTRO-ART ARTUR WASZCZENIUK
21894,00 MONTAŻ SZLABANU DROGOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY WJEŹDZIE NA PARKING BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. PODWALE 3A
14/ST/14 2014-01-28 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH
48/KL/14 2014-01-28 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
12000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA POD TYTUŁEM ULICZNY FESTIWAL TALENTÓW "BRONOWICKA FIESTA".
49/KL/14 2014-01-28 --KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
14000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "HAK HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2014 R."
52/KL/14 2014-01-28 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
18000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY"- REALIZACJA ZADANIA "MY U NAS NA DZIELNICACH -II EDYCJA".
11/KP/14 2014-01-28 MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40590,00 PROWADZENIE PROFILI MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.
5/BM/14 2014-01-28 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
500,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W CZASIE NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ ORAZ SYTUACJI MAJĄCYCH ZNAMIONA KRYZYSU.
16/GM/14 2014-01-28 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2214,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 90/4 (OBR. 26, ARK. 2), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SNOPKOWSKIEJ - W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI SPADKOBIERCOM
17/GM/14 2014-01-28 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2214,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 19/4 (OBR. 1, ARK. 6), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ABRAMOWICKIEJ - W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI BYŁYM WŁAŚCICIELOM
3/PL/14 2014-01-28 JPA-JABŁOŃSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED
30750,00 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA HALI TARGOWEJ PRZY UL. RUSKIEJ O POWIERZCHNI HANDLOWEJ OK. 2000 M2
3/BM/14 2014-01-28 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
1537,50 USŁUGA - CODZIENNE PROGNOZOWANIE POGODY ORAZ POWIADAMIANIE I OSTRZEGANIE PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
4/BM/14 2014-01-28 NET-MOBILE SP. Z O.O.
2656,80 DOSTĘP DO PLATFORMY POGODYNKA.PL.
6/OW/14 2014-01-29 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0,00 POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEPUBLICZNYM IINNYM FORMOM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ODDZIAŁOM PRZEDSZKOLNYM W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
8/SOI/14 2014-01-29 FUNDACJA ROZWOJU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
10000,00 ORGANIZACJA W DNIACH 20-21 LUTEGO 2014 R. W LUBLINIE SEMINARIUM SKIEROWANEGO DO UKRAIŃSKICH LEKARZY I OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTAMI SEKTORA MEDYCZNEGO.
18/IR/14 2014-01-29 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
1210000,00 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NA ZADANIU: BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU I URZĄDZENIA TERENU, PRZEBUDOWY CZĘŚCI OBIEKTU NA GABINETY REHABILITACYJNE, ROZBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ ORAZ INSTALACJI SANITARNEJ - II ETAP
18/GM/14 2014-01-29 PAWEŁ STRUŻEK
360,00 DZIERŻAWA - UL. LWOWSKA - KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 14/15 (OBR. 14, ARK. 11) - POW. 18 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
24/OR/14 2014-01-29 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
48972,45 WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ ŻALUZJI ORAZ ROLET.
95/ST/14 2014-01-29 TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓL
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH - ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY
3/FE/14 2014-01-29 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY PARTNERSKIEJ NR 15/FE/11 DOTYCZĄCY ZASAD REALIZACJI WSPÓLNEGO PROJEKTU POD NAZWĄ "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
53/KL/14 2014-01-29 RADIO LUBLIN S. A.
18000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN PODCZAS 9 KONCERTÓW W RAMACH CYKLU STUDIO CLASSIC RADIA LUBLIN.
50/KL/14 2014-01-29 AGORA SA
18450,00 USŁUGA PROMOCYJNA W RAMACH PLEBISCYTU "WYDARZENIA KULTURY 2013"
51/KL/14 2014-01-29 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
15000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS 7 WYSTAW W GALERII SZTUKI WIRYDARZ
4/FE/14 2014-01-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-5694864,22 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 10/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: "PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI (ETAP I) ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. NARUTOWICZA 32A NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013, DOTYCZĄCY ZMIANY CAŁKOWITEJ WARTOŚCI PROJEKTU
21/GM/14 2014-01-30 BAZAR SPÓŁKA Z O.O.
32500,00 DZIERŻAWA - AL. TYSIĄCLECIA - TARGOWISKO - CZ. DZ. NR 47/1, 47/7, 47/11, 47/17, 47/18, 48/1, 48/12 (OBR. 7, ARK. 4) - POW. 3250 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
20/GM/14 2014-01-30 ELŻBIETA BRODZIAK
336,04 DZIERŻAWA - UL. JAGIELLOŃSKA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 304/1 (OBR. 31, ARK. 12) - POW. 542 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
34/ST/14 2014-01-30 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
33/ST/14 2014-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI 46 LUBLIN
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
61/ST/14 2014-01-30 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
60/ST/14 2014-01-30 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
59/ST/14 2014-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -PŁYWANIE
14/PN/14 2014-01-30 FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 76/PN/13 - OPRACOWANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM DLA MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU HERMAN, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI
130/KL/14 2014-01-30 STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG
190402,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
6/SOI/14 2014-01-31 EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-LUBLIN
2000,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ORGANIZACJI ,,EUROPEAN BOARD'S MEETING'' W DNIACH 13-16 LUTEGO 2014 R.
15/IR/14 2014-01-31 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
68511,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI ZE STEROWANIEM W SYSTEMIE VRF Z MONTAŻEM JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (9 SZT.), BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU INSTALACJI W POMIESZCZENIACH NA III PIĘTRZE W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
16/PN/14 2014-01-31 TETYANA MYROVYCH
4400,00 PROWADZENIE KORESPONDECJI ZWIĄZANEJ Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
26/OR/14 2014-01-31 POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.
0,00 ODBIÓR ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTONICZNYCH ORAZ BATERII.
12/IT/14 2014-02-01 ORANGE POLSKA S.A.
3033,84 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DSL - RADA DZIELNICY TATARY
80/KL/14 2014-02-03 INSTYTUCJA KOMUNALNA "INSTYTUT MIASTA"
211558,55 UMOWA PARTNERSKA PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI" ZAWARTA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A INSTYTUCJĄ KOMUNALNĄ "INSTYTUT MIASTA"
36/GM/14 2014-02-03 KURNICKA DOROTA
41,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - UL. SMOLUCHOWSKIEGO, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:IV; POW:20
35/ST/14 2014-02-03 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
105/ST/14 2014-02-03 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
250000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS ROZGRYWEK LUBELSKIEJ DRUŻYNY W RAMACH I LIGI KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
25/GM/14 2014-02-03 HALINA WOŹNIAK
127,50 DZIERŻAWA - UL. KOŁO - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ORAZ UMOCNIENIA PRZECIWPOWODZIOWE - CZ. DZ. NR 88/3 (OBR. 20, ARK. 12) - POW. 150 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
55/KL/14 2014-02-03 JACEK STEINBRICH
1300,00 KOREKTA TEKSTU ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ GŁÓWNEJ CZĘŚCI STRATEGII ROZWOJU KULTURY LUBLINA
54/KL/14 2014-02-03 JACEK STEINBRICH
2400,00 ANEKS DO UMOWY NR 397/KL/13 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
24/GM/14 2014-02-03 KAZIMIERA KUTNIK
KUTNIK JÓZEF
514,85 DZIERŻAWA PRZY UL. BIERNACKIEGO, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU
6/GD/14 2014-02-03 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
69987,00 OBSŁUGA TECHNICZNA ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
81/KL/14 2014-02-03 MAKSYM LYSAK
21156,00 KOORDYNOWANIE PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
59/KL/14 2014-02-04 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
7000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICOWY FESTIWAL KULTURY "Z KULTURĄ CI DO TWARZY"-EDYCJA II.
104/ST/14 2014-02-04 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 POPULARYZACJA SZACHÓW W MIEŚCIE
7/GD/14 2014-02-04 MARTA JASTRZĘBSKA
5750,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI: XI CZĘŚĆ- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁEK: NR 26/11 I NR 26/40, POŁOŻONYCH PRZY UL.KASPROWICZA (OBR.38-TRZEŚNIÓW, ARK.4) XVI CZĘŚĆ- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 698 STANOWIĄCEJ ULICĘ KRWAWICZA (OBR.72-KONOPNICA II, ARK.1)
10/IT/14 2014-02-04 FISKAL SERWIS STANISŁAW FUS
442,80 OBSŁUGA SERWISOWA ORAZ WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH DRUKARKI FISKALNEJ NOVITUS BONO E.
22/GM/14 2014-02-04 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
16139,92 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 32 W LUBLINIE PRZY UL. WIERZBOWEJ 13 O POW. 881 M2
58/KL/14 2014-02-04 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
2800,00 PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE "ROSJA WEDŁUG CZECHOWA II" -DZIELNICE KULTURY
110/KL/14 2014-02-04 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
240000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "WYDAWANIE KWARTALNIKA AKCENT W LATACH 2014-2016".
60/KL/14 2014-02-04 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
3000,00 DZIELNICOWY PIKNIK KULTURALNY WZGÓRZA CZWARTEK - DZIELNICE KULTURY
107/ST/14 2014-02-04 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
2000,00 XXXVII BIEG KWITNĄCEJ WIŚNI - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
106/ST/14 2014-02-04 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 TRZECIA DYCHA DO MARATONU - ORGANIZACJA IMPREZ W MIEŚCIE
1/BM/14 2014-02-04 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
280000,00 ZORGANIZOWANIE W 2014 R. SŁUŻB PATROLI PONADNORMATYWNYCH.
3/GK/14 2014-02-05 ZAKŁAD PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEW ORAZ TERENÓW ZIELONYCH STANISŁAW MA
9348,00 ZDJĘCIA Z DRZEW GNIAZD GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS OK. 80 SZT.
8/GD/14 2014-02-05 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
10280,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO: I CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 198/1 STANOWIĄCEJ ULICĘ DŁUGĄ (OBR.16-KOŚMINEK, ARK.5), II CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 3/2 POŁOŻONEJ W POBLIŻU UL.WSPÓLNEJ (OBR.16-KOŚMINEK, ARK.9), V CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 107/8 STANOWIĄCEJ ULICĘ SOWIŃSKIEGO (OBR.29-RURY ŚW.DUCHA, ARK.1), X CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 1/4 POŁOŻONEJ PRZY UL. LIPOWEJ (OBR.36-ŚRÓDMIEŚCIE, ARK.6),
9/SOI/14 2014-02-05 PWC POLSKA SP. Z O.O.
26000,00 DORADZTWO W ZAKRESIE OPRACOWANIA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: "LUBELSKA WYŻYNA IT", "STUDY IN LUBLIN".
61/KL/14 2014-02-05 STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY TERYTORIALNEJ
3000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY " - REALIZACJA ZADANIA FESTYN OSIEDLOWY "DZIEŃ SĄSIADA.TOWAROWA 2014".
2/OK/14 2014-02-05 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
1536222,55 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ ODBIÓR POCZTY Z KANCELARII OGÓLNEJ
66/ST/14 2014-02-05 MIEJSKI KLUB ŁYŻWIARSKI LIBELLA LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
47/KL/14 2014-02-05 FUNDACJA SZPILKA
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZILELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "RODZINNY ART PARK".
27/OR/14 2014-02-06 LEOKADIA PASTWA
2634,66 WZROST MIESIĘCZNEGO CZYNSZU O 2 634,66 ZŁ/M-SC DO KWOTY 13 068,75 ZŁ BRUTTO/M-SC, DOT. UL.LESZCZYŃSKIEGO 14.
28/OR/14 2014-02-06 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
814,76 ANEKS DO UMOWY NR 238/OR/13 DOTYCZĄCY WZROSTU WARTOŚCI UMOWY DO 11 884,76 ZŁ
25/OR/14 2014-02-06 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40069,72 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
18/PN/14 2014-02-06 MONIKA TOMCZYK
425,60 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH WYNIKÓW 152 BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZWEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE"
17/PN/14 2014-02-06 CONREGO TOMASZ CHROŚCIECHOWSKI
8677,65 PRZYGOTOWANIE STRONY INTERNETOWEJ WRAZ Z PANELEM ADMINISTRACYJNYM, WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO STRONY, ZAINSTALOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ORAZ UDOSTĘPNIENIE DO UŻYTKOWANIA, OPIEKA TECHNICZNA SYSTEMU - PRZEDMIOT UMOWY WYKONYWANY W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
15/PN/14 2014-02-06 PAWEŁ PROKOP
4000,00 POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
19/PN/14 2014-02-06 AGNIESZKA WIECHNIK
4000,00 NADZÓR PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM I REALIZACJĄ PORTALU INTERNETOWEGO PROMUJĄCEGO PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MIASTO LUBLIN, W TYM PROJEKTY TRANSGRANICZNE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
16/IR/14 2014-02-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 46/IR/14 ZMIENIAJĄCY MOC PRZYŁĄCZENIOWĄ.
17/IR/14 2014-02-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 49/IR/12 DOTYCZĄCY ZMIANY MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ
5/FE/14 2014-02-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-170917,96 ANEKS NR 3 DO UMOWY POŻYCZKI NR 68/2012/P/OW NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI W DRODZE SERWISOWEJ PRZY UL. RATAJA ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNYCH W UL. RATAJA DLA II ETAPU STREFY EKONOMICZNEJ" DOTYCZĄCY TERMINU SPŁAT POŻYCZEK
68/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
65/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
77/OŚ/14 2014-02-06 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
250000,00 POROZUMIENIE W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRZYMANIA, KONSERWACJI LUB REMONTÓW ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH TZW. MIENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ, JAKIM JEST ZALEW ZEMBORZYCKI
63/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - WSPINACZKA
36/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - PIŁKA NOŻNA.
70/KL/14 2014-02-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1599,00 UDZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZOWE PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS KONCERTU W DNIU 9.02.2014 R. OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ.
67/KL/14 2014-02-06 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 CYKL WYSTAW: "JULIAN TUWIM. WIERSZE DLA DZIECI. RYSUNKI BERNARDA HOMZIUKA" POŁĄCZONE Z PRZEDSTAWIENIAMI SŁOWNO-MUZYCZNO-PLASTYCZNYMI "JULIAN TUWIM.WIERSZE DLA DZIECI" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R.
23/GM/14 2014-02-06 KRYSTYNA KRZEWIŃSKA
1000,00 WYDZIERŻAWIENIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 51/1 (OBR. 49, ARK. 3) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ 9A
62/ST/14 2014-02-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
33000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - PŁYWANIE
67/ST/14 2014-02-07 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
17000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
71/KL/14 2014-02-07 MARIA JANKOWSKA
6500,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO POD NAZWĄ: TOM OPOWADAŃ "PARTYTURY".
69/ST/14 2014-02-07 KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
37/ST/14 2014-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - PIŁKA RĘCZNA
68/KL/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - GALERIA SCENY PLASTYCZNEJ KUL - 5 SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ".
72/KL/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "KAIROS - 15 LAT".
69/KL/14 2014-02-07 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014R - "Z KULTURĄ DO NIEBA".
66/KL/14 2014-02-07 ARKADIUSZ KUBICA
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (SKRZYPCE II) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
65/KL/14 2014-02-07 SZYMON KRZESZOWIEC
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (SKRZYPCE I) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
64/KL/14 2014-02-07 ŁUKASZ SYRNICKI
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (ALTÓWKA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
63/KL/14 2014-02-07 PIOTR JANOSIK
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (WIOLONCZELA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
62/KL/14 2014-02-07 WOJCIECH ŚWITAŁA
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (FORTEPIAN) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI JE ABP J. ŻYCIŃSKIEGO "OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ".
19/IR/14 2014-02-07 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
15990,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UM LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14.
38/GM/14 2014-02-10 "WALTA" SPÓŁKA JAWNA W.KORULCZYK T.ZDEB
550,00 DZIERŻAWA AKTUALNA MIESIĘCZNA - UL. ROZTOCZE, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:500
37/GM/14 2014-02-10 PROBATUS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE IRENEUSZ BARSKI
206,00 DZIERŻAWA AKTUALNA MIESIĘCZNA - UL. ŚLISKA, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:412
76/KL/14 2014-02-10 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
48000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY "HARMONIE STAREGO MIASTA".
14/KP/14 2014-02-10 AGORA SA
12300,00 REALIZACJA PRZEZ WYDAWCĘ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH ORGANIZOWANEJ PRZEZ WYDAWCĘ AKCJI "KOBIETA NA MEDAL".
11/IT/14 2014-02-10 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
32980,70 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ UŻYTKOWANYCH W SYSTEMACH KIEROWCA/POJAZD W WYDZIALE KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN
74/KL/14 2014-02-10 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - "ODKRYWANIE TALENTÓW - KONKURSOWE I ARTYSTYCZNE PREZENTACJE NA CZECHOWIE".
94/ST/14 2014-02-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
23000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
102/ST/14 2014-02-10 UNDERGROUND DANCE STUDIO ANNA ŁUKASIAK
18000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ ORGANIZACJĘ KRAJOWYCH MISTRZOSTW IDO HIP HOP
89/ST/14 2014-02-10 MIEJSKI KLUB ŁYŻWIARSKI LIBELLA LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMU "STOP ZWOLNIENIOM Z W-F"
86/ST/14 2014-02-10 KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH "STÓJ, CELUJ, TRAF ZE SNAJPEREM"
9/ST/14 2014-02-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA SPORTOWA
73/KL/14 2014-02-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "XVI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ W. SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM"
6/BM/14 2014-02-10 AB TRANS WYNAJEM PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH S.C.
46789,20 CZYSZCZENIE KLOSZY KAMER ORAZ MONTAŻ LUB DEMOTAŻ GŁOWIC KAMER W PUNKTACH KAMEROWYCH.
28/PN/14 2014-02-10 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNI
2900,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA
3/OŚ/14 2014-02-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
50000,00 WYKONANIE W OKRESIE ZIMOWYM Z POKRYWY LODU ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO ODWIERTÓW OSADÓW DENNYCH WRAZ Z ANALIZĄ ICH SKŁADU I STRUKTURY
16/IT/14 2014-02-11 ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
36442,12 ŚWIADCZENIE ASYSTY TECHNICZNEJ PROGRAMÓW ORACLE.
75/KL/14 2014-02-11 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R." - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" DNIEM ZAPOMNIANYCH BOHATERÓW.
2/NW/14 2014-02-11 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/NW/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINÓW OPŁACENIA AKCJI OBEJMOWANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA
78/KL/14 2014-02-12 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. "CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE".
20/PN/14 2014-02-12 ALEKSANDRA STĘPIEŃ
650,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU W FORMIE PREZENTACJI PODCZAS SPOTKANIA KOMISJI KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW W RAMACH PROJEKTU HERMAN
15/BM/14 2014-02-12 SPRINT S.A.
819,18 ANEKS DO UMOWY NR 8/BM/14 DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA ILOŚCI URZĄDZEŃ LOKALIZUJĄCYCH ORAZ ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZENIA
31/OR/14 2014-02-12 MACIEJ ZAPOROWSKI
1441,74 RYCZAŁT SAMOCHODOWY NA 2014 R.
7/BM/14 2014-02-12 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
12000,00 KONSERWACJA STACJI POMIAROWYCH W TYM REMONTY STACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU OSTRZEGANIA POWODZIOWEGO DLA MIASTA LUBLIN
29/OR/14 2014-02-12 OFFICE TRADE S.C
48769,50 DOSTARCZENIE NISZCZAREK DOKUMENTÓW NA POTRZEBY UM LUBLIN
100/ST/14 2014-02-12 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 72/ST/14 DOTYCZĄCY ZAKTUALIZOWANEGO KOSZTORYSU ZE WZGLĘDU NA RODZAJ KOSZTÓW
8/BM/14 2014-02-12 SPRINT S.A.
25889,04 UTRZYMANIE SYSTEMU DART.
30/OR/14 2014-02-12 ŁUKASZ GOŚ
1379,07 RYCZAŁT SAMOCHODOWY NA 2014 R.
77/KL/14 2014-02-13 FUNDACJA TU OBOK
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "ŚCIEŻKA DO KULTURY Z WOLONTARIUSZAMI KULTURY PLUS".
82/KL/14 2014-02-13 FUNDACJA "TEATRIKON"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MIASTO KULTURY - "A DO Z - CZYLI AKADEMIA ZWIERCIADEŁ"
110/ST/14 2014-02-13 KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLIN
2000,00 REALIZACJA PROGRAMU "UCZY I BAWI -STRZELECTWO W LUBLINIE"
108/ST/14 2014-02-13 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
8000,00 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOZIOŁEK 2014
109/ST/14 2014-02-13 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA "TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ BEKSA CUP"
140/ST/14 2014-02-13 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 92/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY § 1 I § 5
7/GK/14 2014-02-13 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
24466,32 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W REJONIE II
83/KL/14 2014-02-13 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W 2014 R. - "GWIAZDY CZECZENII DLA LUBLINA 2014".
27/GM/14 2014-02-13 MACIEJ JUSZCZYK
390,00 DZIERŻAWA - UL. LUBARTOWSKA/BIERNACKIEGO - KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 41/8 (OBR. 7, ARK. 3) - POW. 30 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
26/GM/14 2014-02-13 NOVA IZABELA PILIPCZUK, JERZY SAGAN SPÓŁKA JAWNA
33055,20 DZIERŻAWA - AL. TYSIĄCLECIA, UL. NOWY PLAC TARGOWY - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁOGOWA ORAZ PARKIND DO OBSŁUGI HALI NOVA - DZ. NR 48/13,CZ. DZ. NR 48/12, CZ. DZ. NR 48/1 (OBR. 7, ARK. 4) - POW. 0,33 HA - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
41/GM/14 2014-02-13 RUCH SA
425,00 DZIERŻAWA - UL.RYMWIDA - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DZ. NR 28/12 (OBR. 21, ARK. 7) - POW. 85 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
24/PN/14 2014-02-13 ANASTASIYA KINZERSKA
3500,00 REDAGOWANIE TREŚCI FOLDERU PROMUJĄCEGO PROJEKTY NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REALIZOWANYM PRZY KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
14/SOI/14 2014-02-14 POLITECHNIKA LUBELSKA
1500,00 ORGANIZACJA IV SYMPOZJUM NAUKOWEGO ELEKTRYKÓW I INFORMATYKÓW W DNIACH 6-7 MARCA 2014 R.
27/SOI/14 2014-02-14 AIESEC POLSKA SPÓŁKA
1500,00 ORGANIZACJA VIII EDYCJI PROJEKTU AIESEC UNIVERSITY W DNIACH 17.02-11.04.2014 R.
21/PN/14 2014-02-14 OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
1500,00 KURS Z ZAKRESU "RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA" W RAMACH PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W LUBLINIE"
22/PN/14 2014-02-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN CENTRUM SZKOLENIOWO - WYPOCZYNOKOW
7960,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2-DNIOWEGO SPOTKANIA DOTYCZĄCEGO PRZYGOTOWANIA STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
28/GM/14 2014-02-14 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
120,00 DZIERŻAWA AKTUALNA MIESIĘCZNA - UL. SZMARAGDOWA, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO)
5/GK/14 2014-02-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/GK/10 DOTYCZĄCY ZMIANY ROZDZIELENIA WARTOŚCI REALIZACJI USŁUG POMIĘDZY ZARZĄDEM DRÓG A WYDZIAŁEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W REJONIE V
6/GK/14 2014-02-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 22/GK/10 ZMIENIAJĄCY ROZDZIELENIE WARTOŚCI REALIZACJI USŁUG POMIĘDZY ZARZĄDEM DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE A WYDZIAŁEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W REJONIE VIII
4/GK/14 2014-02-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWYNR 35/GK/12 DOTYCZĄCY WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI SZALETU PRZY UL. LIPOWEJ
6/FE/14 2014-02-14 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
5810191,28 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA NF OD UL. SKALSKIEGO WZDŁUŻ GRANICY MIASTA DO STREFY EKONOMICZNEJ I W AL. WITOSA DO GRANICY MIASTA LUBLIN"
79/KL/14 2014-02-14 RAFAŁ CHWAŁA
10000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ PN. "DIED MOROZ CONVENTION"
10/SOI/14 2014-02-14 PIOTR GLIŃSKI
11000,00 ANALIZA OBECNYCH I WSKAZANYCH POTENCJALNYCH OBSZARÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN ORAZ W ZASIĘGU TERYTORIUM LUBELSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO I LUBELSKIEGO OBSZARY FUNKCJONALNEGO
13/SOI/14 2014-02-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
3782,25 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ BĘDĄCYCH W ADMINISTROWANIU CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W DNIU 26-27 LUTEGO 2014 R.
16/SOI/14 2014-02-14 PATRYCJA PŁANIK
8250,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA ORAZ REALIZACJA, MONTAŻ I POST PRODUKCJA TRZYNASTU WYWIADÓW TWORZĄCYCH JEDNOLITĄ PRODUKCJĘ FILMOWĄ.
17/SOI/14 2014-02-14 MACIEJ RUKASZ
15000,00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 360 ZDJĘĆ PORTRETOWYCH I REPORTAŻOWYCH W RAMACH 24 SESJI ZDJĘCIOWYCH
18/SOI/14 2014-02-14 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 170/SOI/13 DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI DZIAŁAŃ.
12/SOI/14 2014-02-14 MARTA SZTANDARSKA
13274,12 REALIZACJA ZADAŃ PUBLIC RELATIONS MARKI GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN
128/ST/14 2014-02-17 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "VI MEMORIAŁ IM. MACIEJA FAMULSKIEGO"
117/ST/14 2014-02-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA "XXI ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKALANEJ POCZEKAJKA CUP 2014"
6/OŚ/14 2014-02-17 GABINET WETERYNARYJNY "ZWIERZAK" BARBARA BANCERZ
7000,00 PRZEPROWADZENIE ZABIEGU STERYLIZACJI OKOŁO 50 - 120 SZT. KOTÓW W RAMACH AKCJI STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
5/OŚ/14 2014-02-17 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
7000,00 WYKONANIE ZABIEGU STERYLIZACJI 50 - 120 SZT. KOTÓW W RAMACH AKCJI STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
8/OŚ/14 2014-02-17 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT - DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZWIERZĄT
7/OŚ/14 2014-02-17 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
2000,00 REALIZACJA PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN - DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZWIERZĄT
4/OŚ/14 2014-02-17 WIKTOR KRZEWIŃSKI
3000,00 GOTOWOŚĆ UŻYCZENIA POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ODŁOWIONYCH Z TERENU MIASTA LUBLIN
14/IT/14 2014-02-17 ALEPH POLSKA SP. Z O.O.
636085,72 DOSTAWA I WDROŻENIE CENTRALNEGO SYSTEMU WYSZUKIWANIA I PREZENTACJI ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH - MULTIWYSZUKIWARKI. (LBW)
84/KL/14 2014-02-17 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
28000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - WARSZTATY RODZINNE".
30/GM/14 2014-02-17 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS DO UMOWY 141/GM/12 W SPRAWIE WSKAZANIA WYDZIAŁU SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MIASTA LUBLIN W MIEJSCE WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW JAKO ADRESATA SPORZĄDZANIA RAPORTÓW ORAZ WYZNACZENIA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ UPRAWNIONEJ DO KONTROLI
29/GM/14 2014-02-17 DARIUSZ KARPIŃSKI
1000,00 DZIERŻAWA AKTUALNA ROCZNA - UL. MAJDAN TATARSKI, OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO)
22/IR/14 2014-02-17 GORT S.A.
46740,00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO ZAPLECZA CATERINGOWEGO NA POTRZEBY STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
85/KL/14 2014-02-17 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R." - "III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. LUBELSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE".
38/ST/14 2014-02-17 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
33000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
101/ST/14 2014-02-17 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
25000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY WYKONAWCY W ROZGRYWKACH EKSTRALIGII RUGBY
132/ST/14 2014-02-17 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
1500,00 ORGANIZACJA I OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI WSCHODNIEJ OYAMA KARATE W KUMITE W DNIU 8.03.2014 R.
109/KL/14 2014-02-18 EMILIA KIETLIŃSKA
2200,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW KULTURALNYCH WDRAŻANYCH W WYDZIALE KULTURY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
20/IR/14 2014-02-18 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 1DO UMOWY NR 72/IR/12 DOTYCZĄCY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NAKŁADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ENERGETYCZNEJ NA MAJATKU PGE DYSTRYBUCJA S.A. LUBLIN
23/PN/14 2014-02-18 ANASTASIYA KINZERSKA
1140,00 TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
86/KL/14 2014-02-18 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - LUBLARP".
88/KL/14 2014-02-18 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - ŻURAWIE - LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA KULTURALNE" - GALA.
87/KL/14 2014-02-18 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA"
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - KIERUNEK-KSIĄŻKA. EDUKACJA KULTURALNA I PROMOCJA CZYTELNICTWA".
133/ST/14 2014-02-18 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
4500,00 REALIZACJA USŁUGI "TURNIEJ PÓŁFINAŁOWY MISTRZOSTW POLSKI U-20 W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN"
89/KL/14 2014-02-19 TOWARZYSTWO SPORTOWO-TURYSTYCZNE "SOKOLIK" W LUBLINIE
7500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - " WIELKI FESTYN KULTURALNY NA BRONOWICACH, BRONOWICE WCZORAJ (1944) I DZIŚ (2014)".
92/KL/14 2014-02-19 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - TEATR BEZ KURTYNY".
15/IT/14 2014-02-19 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
3567,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSMISJI DANYCH W RELACJI UL. KLEEBERGA 12A - UL. WIENIAWSKA 14.
93/KL/14 2014-02-19 FUNDACJA "5MEDIUM"
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - BEZPIECZNA E-SZKOŁA, EDYCJA III".
91/KL/14 2014-02-19 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
2000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - WYSTAWA "WOŁYŃ.REBELIA".
34/OR/14 2014-02-20 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
37047,60 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN, BĘDĄCYCH SIEDZIBAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN
16/KP/14 2014-02-20 AGENCJA KONCERTOWO-WYDAWNICZA KARROT KOMMANDO
7000,00 WYKONANIE PRZEZ ZESPÓŁ JUNIOR STRESS & SUN EL BAND KONCERTU W DNIU 7 MAJA 2014 R.
94/KL/14 2014-02-20 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "MIASTO KULTURY W 2014 R. - AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ".
23/IR/14 2014-02-20 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
36039,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 6 W LUBLINIE, UL. KRUCZKOWSKIEGO 12.
11/SOI/14 2014-02-20 OLIWIA BEDNARCZYK
5000,00 OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM "DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT".
25/IR/14 2014-02-20 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI
9000,00 WYKONANIE PISEMNYCH OPRACOWAŃ W RAMACH WYKONANIA INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ, DOTYCZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 I 25, BURSY NR 1, ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ORAZ BUDYNKU UM LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
1/OM/14 2014-02-20 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PRZY REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ "PUNKT OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW".
26/PN/14 2014-02-21 TERESA DUNIN
1410,00 KOREKTA JĘZYKOWA I EDYTORSKA TEKSTU W JĘZYKU POLSKIM FOLDERU PROMUJĄCEGO PROJEKTY NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE W KONKURSIE W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
95/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY, BRUNO4EVER 2014. DNI BRUNONA SCHULCA
104/KL/14 2014-02-21 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
245000,00 DOTACJA CELOWA DLA MBP NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO, SIECIOWEGO, WYKONANIE INSTALACJI AV, ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
96/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIASTO KULTURY W 2014 R. HADES SZEROKA ART.FESTIWAL 2014"
101/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA II - MIASTO KULTURY
100/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
10000,00 KANTATY J.S. BACHA - KONCERT WIELKOPOSTNY W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM - MIASTO KULTURY
98/KL/14 2014-02-21 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
5500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. " O WYŻSZOŚCI ŚWIĄT..."
2/SA/14 2014-02-21 EWA CZERNIAK
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
142/KL/14 2014-02-21 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
900000,00 OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE SIECI TEATRALNEJ EAST EUROPEAN PERFORMING ARTS PLATFORM - EEPAP
3/SA/14 2014-02-21 JUSTYNA DRWAL
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
4/SA/14 2014-02-21 KAMILA GOŁĘBIOWSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
10/OŚ/14 2014-02-21 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
87318,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ODBIERANIU I PRZEKAZANIU DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
13/SA/14 2014-02-21 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
3000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
12/SA/14 2014-02-21 SYLWIA KĘDZIORA
3400,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU PKLEK NR 1 I NR 2 DLA MIASTA LUBLINA W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
11/SA/14 2014-02-21 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU PKLEK NR 1 I NR 2 DLA MIASTA LUBLINA Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
20/KP/14 2014-02-21 ARMINE OŻGA-MARGARYAN
3000,00 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
19/KP/14 2014-02-21 IWONA KRYCZKA
2940,00 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
17/KP/14 2014-02-21 BARBARA SOBICZEWSKA
2200,00 ANALIZA FORM PROMOCJI MIASTA WŚRÓD POTENCJALNYCH KLIENTÓW PORTU LOTNICZEGO LUBLIN
18/KP/14 2014-02-21 GRZEGORZ KOWAL BSE
861,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE, MONTAŻU, OBSŁUDZE I DEMONTAŻU SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, W DNIACH 21.02-23.02.2014 R.
31/GM/14 2014-02-21 KKL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY Z DNIA 2.01.1998 R. - DZIAŁKA NR 216/12, OBR. 6, ARK. 10, DOTYCZĄCY ZMIANY DOTYCHCZASOWEJ NAZWY DZIERŻAWCY
90/KL/14 2014-02-21 RAFAŁ ROZMUS
9000,00 SKOMPONOWANIE MUZYKI NA POTRZEBY GALI KULTURY, PRODUKCJA MUZYCZNA I NADZÓR NAD REALIZACJĄ MUZYCZNĄ GALI KULTURY
103/KL/14 2014-02-21 GALERIA LABIRYNT
70000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GALERI LABIRYNT
102/KL/14 2014-02-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
35000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA WARSZTATÓW KULTURY
99/KL/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA
8000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIASTO KULTURY W 2014 R. 21.STUDENCKIE KONFRONTACJE FILMOWE"
134/ST/14 2014-02-21 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
40000,00 ORGANIZACJA IMPREZY CAVALIADA LUBLIN 2014 - MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
13/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - LEKKA ATLETYKA
10/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
29000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KOLARSTWO KOBIET
112/ST/14 2014-02-21 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "LUBLIN MOJA MAŁA OJCZYZNA"
96/ST/14 2014-02-21 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO
99/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
9000,00 SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W BIEGACH NA ORIENTACJĘ
97/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KOLARSTWO
98/ST/14 2014-02-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
29000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO
71/ST/14 2014-02-21 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
135/ST/14 2014-02-21 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SZACHOWEJ "SZACH KRÓLOWI"
131/ST/14 2014-02-21 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
4000,00 ZADANIE: VI LUBELSKA SPARTAKIADA "PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY WIE, ŻE SPORT MU SŁUŻY"
10/SA/14 2014-02-21 TOMASZ SŁOTA
3400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
9/SA/14 2014-02-21 BOŻENA WÓJCIK
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
8/SA/14 2014-02-21 GABRYELA TOMASZEWSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
7/SA/14 2014-02-21 NATALIA SŁOWIŃSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
6/SA/14 2014-02-21 MARTA SAGAN
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
5/SA/14 2014-02-21 MARTA ROZWADOWSKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
7/FE/14 2014-02-24 PAWEŁ KOMOSZYŃSKI
9000,00 UMOWA NA WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO ALBUMU PREZENTUJĄCEGO WYBRANE INWESTYCJE GMINY LUBLIN ZREALIZOWANE PRZY WSPARCIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, W LATACH 2007-2013.
35/OR/14 2014-02-24 P.H.ADMOR JERZY MORYTO
11609,32 DOSTARCZANIE SPRZĘTU I AKCESORIÓW DO SPRZĄTANIA
11/OŚ/14 2014-02-24 APTEKA ANNA FLIEGER, PAWEŁ FLIEGER SPÓŁKA JAWNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 1372/OŚ/CP/2007 DOT. ZMIANY NAZWY ADRESU SPÓŁKI
16/SA/14 2014-02-25 GRAŻYNA TRYBUŁA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
15/SA/14 2014-02-25 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
14/SA/14 2014-02-25 EWA BONDARUK
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
23/SOI/14 2014-02-25 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WIELOLETNIEJ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA TRANSFERZE WIEDZY, TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.
27/PN/14 2014-02-25 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
10852,80 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 35 UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
29/PN/14 2014-02-25 BMM
5750,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "PIELĘGNACJA OSOBY CHOREJ, UNIERUCHOMIONEJ W ŁÓŻKU - ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z DŁUGOTRWAŁEGO UNIERUCHOMIENIA ORAZ ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM" DLA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W LUBLINIE'
30/PN/14 2014-02-25 VOBACOM SP. Z O.O.
7318,50 WYKONANIE OPRAWY GRAFICZNEJ DLA PORTALU INTERNETOWEGO PROMUJĄCEGO PROJEKTY W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
13/OŚ/14 2014-02-25 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
88000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ STRUKTURY ILOŚCIOWEJ ICHTIOFAUNY
24/KP/14 2014-02-25 GEOKART-INTERNATIONAL SP. Z O.O.
8105,70 DRUK I DOSTAWA POCZTÓWEK DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN CZĘŚĆ 4 : POCZTÓWKA
23/KP/14 2014-02-25 COMERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1487,50 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY PLAKATÓW DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ 5: PLAKAT A2
22/KP/14 2014-02-25 COMERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3442,77 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY MAPEK/POCZTÓWEK/BROSZUR DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ 3: MAPKA
34/GM/14 2014-02-25 WALDEMAR STAWSKI
STAWSKA JANINA
354,00 DZIERŻAWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, UL. ZIÓŁKOWSKIEGO - DZ. NR 67/40, DZ. NR 151 (OBR. 3, ARK. 14) - POW. 295 M2 - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
42/GM/14 2014-02-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
1440,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY Z DNIA 9.08.2013 ROKU - CZ. DZ. NR 103/2, 40/2, 108/3, 99/1, 92/1 (OBR. 3, ARK. 10) DOTYCZĄCY ZMIANY NAZWY DZIERŻAWCY
8/GK/14 2014-02-25 FIRMA USŁUGOWA SOKÓŁ EMIL STASZEWSKI
49938,00 PŁOSZENIE PTAKÓW Z GATUNKU GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
9/GK/14 2014-02-25 TERESA PATRASZEWSKA
9000,00 POKRYCIE KOSZTÓW Z TYTUŁU USUNIĘCIA I PRZECHOWYWANIA NA PARKINGU STRZEŻONYM TRZECH POJAZDÓW
27/SA/14 2014-02-25 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1400,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
26/SA/14 2014-02-25 AGNIESZKA RYBOJAD
600,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
25/SA/14 2014-02-25 IWONA NOWOGRODZKA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
24/SA/14 2014-02-25 WANDA LIPSKA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
23/SA/14 2014-02-25 MARTA MICIUŁA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
22/SA/14 2014-02-25 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
21/SA/14 2014-02-25 RENATA WOLSKA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
20/SA/14 2014-02-25 IWONA SORAL
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
19/SA/14 2014-02-25 EWA ZAWIŚLAK
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
18/SA/14 2014-02-25 JADWIGA LYSSY
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
17/SA/14 2014-02-25 GRAŻYNA KOPROWSKA
1100,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
105/KL/14 2014-02-26 ADAM MYJAK
12000,00 WYKONANIE 3 EGZEMPLARZY STATUETEK DLA LAUREATA NAGRODY MIASTA LUBLIN ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
106/KL/14 2014-02-26 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIASTO KULTURY W 2014 R. - JARMARK POEZJI"
32/GM/14 2014-02-26 EWA RÓŻNOWICZ
171,60 DZIERŻAWA - UL. GOSPODARCZA -KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 43/3 (OBR. 37, ARK. 9) - POW. 104 M2, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
33/GM/14 2014-02-26 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS DO UMOWY UŻYCZENIA NR 141/GM/12 DOTYCZĄCY WSKAZANIA WYDZIAŁU SPORTU I TURYSTYKI JAKO ADRESATA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ ORAZ PREZENTACJI PLANÓW BUDŻETOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI PIWNICY POD FORTUNĄ
35/GM/14 2014-02-26 MIROSŁAW OZIEMCZUK
39,00 DZIERŻAWA - UL. WARMIŃSKA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - CZ. DZ. NR 258 (OBR. 40, ARK. 6) - POW. 26 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
21/KP/14 2014-02-26 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1476,00 UMOWA LICENCYJNA OBEJMUJĄCA PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE FRAGMENTÓW UTWORÓW.
25/KP/14 2014-02-26 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
590,40 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY MAPEK/POCZTÓWEK/BROSZUR DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ 7: BROSZURA
27/KP/14 2014-02-26 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
4305,00 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY PLAKATÓW DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ 6: PLAKAT B1
26/KP/14 2014-02-26 STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR
5658,00 UDOSTĘPNIENIE PLATFORMY I NARZĘDZIA SYSTEMU CMS "CYKLOTRON" NA POTRZEBY SERWISU WWW.LUBLIN.NGO.PL ORAZ UTRZYMYWANIE GO NA SERWERZE.
12/OŚ/14 2014-02-26 JOANNA GRZESZCZYK
4000,00 WYDAWANIE DECYZJI OKREŚLAJĄCYCH WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
35/PN/14 2014-02-26 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
0,00 UMOWA FINANSOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN"
7/OW/14 2014-02-27 GMINA NAŁĘCZÓW
0,00 POKRYCIE KOSZTÓW DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ NAŁĘCZÓW PRZEDSZKOLOM NIEPUBLICZNYM I PUBLICZNYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE INNE NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
24/IR/14 2014-02-27 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 248/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY BRZMIENIA ZAŁĄCZNIKÓW
108/KL/14 2014-02-27 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. RETROSPEKTYWA V EDYCJI FESTIWALU "NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI"
38/OR/14 2014-02-27 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
1,02 ANEKS DO UMOWY NR 50/OR/13 DOTYCZĄCY WZROSTU MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW ZA ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW O 2,34 ZŁ OD 1 MARCA 2014 R.
37/OR/14 2014-02-27 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
5190,60 KONSERWACJA I NADZÓR EKSPLOATACYJNY INSTALACJI KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH
107/KL/14 2014-02-27 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. WYDAWNICTWO DWUMIESIĘCZNIKA "LUBLIN.KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO"
39/GM/14 2014-02-27 ZBIGNIEW KARPIŃSKI
143,13 DZIERŻAWA AKTUALNA MIESIĘCZNA- UL. PÓŁNOCNA, OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:300
40/GM/14 2014-02-27 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 UŻYCZENIE DO BEZPŁATNEGO UŻYWANIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1489 M2, PRZY UL. ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3
37/PN/14 2014-02-28 TERESA DUNIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/PN/14 DOT. TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3/NW/14 2014-02-28 MKS LUBLIN S.A.
0,00 NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NWZ SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. - AKT NOT REP A NR 825/2014 Z DNIA 14-02-2014 R DOTYCZĄCEJ OBJĘCIA 30 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII J O NUMERACH OD 1 DO 30 000 O WARTOŚCI NOMINLANEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000 000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. WRAZ Z UMOWĄ POTRĄCENIA WIERZYTELNOŚCI STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY OBJĘCIA AKCJI.
32/OR/14 2014-02-28 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
-662,07 ANEKS DO UMOWY NR 91/OR/2010 DOTYCZĄCY ZMNIEJSZENIA OPŁAT ZA CZYNSZ O 662, 07 DO KWOTY 3987,33 ZŁ BRUTTO
28/KP/14 2014-02-28 SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND SP Z O.O.
27060,00 USŁUGA WYKONANIA PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO W DNIU 7 MAJA 2014 R. "SCENA MIASTA"
29/KP/14 2014-02-28 ECORYS POLSKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 62/KP/14 DOTYCZĄCY ZMIANY SPOSOBU PRZEKAZYWANIA DOFINANSOWANIA
49/OR/14 2014-02-28 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
100661,48 USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU GMINY LUBLIN PRZY UL. LIPOWEJ 27
144/ST/14 2014-02-28 KLUB SPORTOWY PACO
3000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W GALACH BOKSU
14/OŚ/14 2014-02-28 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA
32/KP/14 2014-03-03 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 424/OR/11 DOT. KOSZTÓW WŁASNYCH (WODA, ŚCIEKI, C.O.. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI)
16/OŚ/14 2014-03-03 BEATA DANIEWSKA BAZA NEPTUN
40000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO NAPRAWA, KONSERWACJA I ROZBUDOWA BARIER BIOLOGICZNYCH
36/IR/14 2014-03-03 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 211/IR/12 ZMIENIAJĄCY TECHNOLOGIĘ WYKONANIA SUFITÓW DOT. MODERNIZACJI BUDYNKU TEATRU MUZYCZNEGO ORAZ BUDOWY PLACU TEATRALNEGO
31/PN/14 2014-03-03 "FUNDACJA PROMOCJI EDUKACYJNEJ ORYLION"
700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU :ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI" W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE
43/GM/14 2014-03-03 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
52,50 UMOWA NR: 19/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁĘCZYŃSKA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 30
9/BM/14 2014-03-03 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 1/BM/14 DOTYCZĄCY SPOSOBU PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
30/KP/14 2014-03-03 ALEKSANDRA IWAŃSKA
4500,00 PRZYGOTOWYWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW DOT. KONGRESU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE KONKURSU O NAGRODĘ PREYZDENTA MIASTA LUBLIN DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
31/KP/14 2014-03-03 MACIEJ MIZERACKI
4500,00 PRZYGOTOWYWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW DOT. KONKURSU O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PRZYGOTOWANIE KONGRESU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
124/ST/14 2014-03-03 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000,00 MISTRZOSTWA POLSKI DZIENNIKARZY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ.
114/KL/14 2014-03-04 RADIO LUBLIN S. A.
15000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS CYKLU SPOTKAŃ Z REPORTAŻEM PT. NA WŁSNE USZY.
4/GD/14 2014-03-04 NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK
7500,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/GD/10 DOT. ZMIANY TREŚCI UMOWY
111/KL/14 2014-03-04 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO "BYŁO SOBIE MIASTO..."
15/FE/14 2014-03-04 WOJEWODA LUBELSKI
14775635,10 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R. NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ W LUBLINIE OD RONDA BŁ. KS. EMILIANA KOWCZA NA ZBIEGU ULIC AL. ARMII KRAJOWEJ, AL. JANA PAWŁA II I ULICY MATKI TERESY Z KALKUTY DO WIADUKTU NAD ULICĄ UŁANÓW ORAZ REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD UL. ARMII KRAJOWEJ (W REJONIE UL. RUCIANEJ)" W RAMACH "NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"
115/KL/14 2014-03-04 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
75000,00 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ "WSCHODY" - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016
49/GM/14 2014-03-04 IRENA PYRA
680,00 UMOWA NR: 1012/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:800
113/KL/14 2014-03-04 RAFAŁ CHWAŁA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 79/KL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU ZADANIA.
46/GM/14 2014-03-04 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2952,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 2
47/GM/14 2014-03-04 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2952,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GOSPODARCZEJ 1
39/OR/14 2014-03-04 ANNA SZLACHETKA
3500,00 SKORYGOWANIE BŁĘDÓW W DOKUMENTACH ROZLICZENIOWYCH I ZGŁOSZENIOWYCH PRACOWNIKÓW ZLIKWIDOWANEGO ZOZ-U W LUBLINIE
112/KL/14 2014-03-04 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE SŁOWNIKA "LUDZIE LUBELSZCZYZNY".
1/ON/14 2014-03-05 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
184,50 WYKONANIE ROLL-UP REKLAMOWEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM GRAFICZNYM PRZEKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
18/IT/14 2014-03-05 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA NR 102/IT/13 DOT. WARUNKÓW PŁATNOŚCI (LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA))
17/IT/14 2014-03-05 DDP SP. Z O.O.
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH. (KUL) (LBW)
5/PL/14 2014-03-05 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
4870,80 WYKONANIE ROZPOZNAWCZYCH BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GRUNTU W CIĄGU UL. RUSKIEJ - 3 ODWIERTY WRAZ Z SONDOWANIEM
118/KL/14 2014-03-05 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
117000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO WSCHODNI SALON SZTUKI - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016
117/KL/14 2014-03-05 BARTŁOMIEJ SĘCZAWA
2750,00 WYKONANIE JEDNEGO EGZEMPLARZA STATUETKI DLA LAUREATA NAGRODY MIASTA LUBLIN DLA MECENASA KULTURY 2013
68/SOI/14 2014-03-05 FUNDACJA "TEATRIKON"
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ,,ZWIĘKSZENIA ZAANGAŻOWANIA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ W LUBLINIE W ŻYCIE PUBLICZNE NA POZIOMIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ CAŁEGO MIASTA''.
40/PN/14 2014-03-05 ELWOMET S.C. KORNELIA MRÓZ, DARIA MRÓZ
239850,00 DOSTAWA: A) 6 SZTUK KONTENERÓW O POJEMNOŚCI MINIMUM 38 M3 DO ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, B) 4 SZTUK KONTENERÓW O POJEMNOŚCI MINIMUM 28 M3 DO ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, C) 10 SZTUK KONTENERÓW O POJEMNOŚCI MINIMUM 2,5 M3 DO ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO TYPU POJEMNIK NA ZUŻYTĄ ODZIEŻ, WYKONANYCH ZGODNIE Z OPISEM I DOŁĄCZONĄ WIZUALIZACJĄ, ORAZ SYSTEMEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI EKOLUBLIN - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI ..."
116/KL/14 2014-03-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ RODZINALIA 2014
120/KL/14 2014-03-06 POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII PRZEZ SZTUKĘ
15000,00 CYKL IMPREZ ARTYSTYCZNYCH NIEPRZETARTEGO SZLAKU - MIASTO KULTURY
119/KL/14 2014-03-06 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
18000,00 III LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. J.KACZMARSKIEGO "METAMORFOZY SENTYMENTALNE" - MIASTO KULTURY
45/GM/14 2014-03-06 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLFA"
104,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DZIEWANNY (DZ. NR 2/90, DZ. NR. 2/91, OBR. 15, ARK. 4), POW. 104M, PRZEZNACZENIE -PARKING, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
44/GM/14 2014-03-06 TOMASZ CHRUŚCICKI, ZBIGNIEW CIOŁEK S.C.
306,00 UMOWA NR: 1011/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, LWOWSKA CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
26/IR/14 2014-03-06 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
70110,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT SANITARIATÓW I INSTALACJI P.POŻ. W BUDYNKU IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBLINIE, UL. STRUGA 6
30/IR/14 2014-03-06 BUDIMEX S.A.
-2360,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 115/IR/13 ZMIENIAJACY WARUNKI UMOWY W ZAKRESIE ZAMIENNEGO WYKONANIA SŁUPÓW STALOWYCH WIATY WJAZDOWEJ DOT. BUDOWY ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ
32/IR/14 2014-03-06 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
62730,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NA INWESTYCJI " BUDOWA SZKOŁY NA SŁAWINIE"
27/IR/14 2014-03-06 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E. JÓZEFCZUK
22755,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT SANITARIATÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (SKRZYDŁO B) W LUBLINIE, UL. GŁOWACKIEGO 26
31/IR/14 2014-03-06 EKO- SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 8/IR/14 Z DNIA 24.01.2014 R. - TERMIN REALIZACJI UMOWY USTALA SIĘ NA DZIEŃ 15.05.2014 R.
29/IR/14 2014-03-06 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
4920,00 SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ BUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE, W ZAKRESIE ZWIĄZANYM ZE ZMIANĄ FUNKCJI POMIESZCZEŃ NA GABINETY REHABILITACYJNE (PRZYSTOSOWANIE DO UTWORZENIA PLACÓWKI ZOZ)
126/KL/14 2014-03-07 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
84000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PO NAZWĄ LUBLIN-WYSPY PAMIĘCI - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016
36/KP/14 2014-03-07 WITOLD WALENCIK
4396,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY GRUPY CHONABIBE PODCZAS KONCERTU SCENA MIASTA 2014
32/PN/14 2014-03-07 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI
350,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "TERAPIA ZAJĘCIOWA I STOPIEŃ" W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE
37/KP/14 2014-03-07 TOMASZ SZPADERSKI KAMPMUSIK - USŁUGI MUZYCZNE
14760,00 UMOWA NA WYKONANIE PRZEZ ARTYSTĘ Z TOWARZYSZENIEM ZESPOŁU PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO -SCENA MIASTA 2014
28/IR/14 2014-03-07 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
34056,55 UMOWA SPRZEDAŻY SIECI GAZOWEJ Z PRZYŁĄCZEM I PUNKTEM POMIAROWYM NA NIERUCHOMOŚCI W LUBLINIE, PRZY UL. PODWALE 3A
35/KP/14 2014-03-07 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
300000,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W RAMACH ORGANIZACJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014 -PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
38/KP/14 2014-03-07 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
49200,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH DODATKU DO DZIENNIKÓW POLSKAPRESSE O NAZWIE "ATRAKCJE LUBLINA I LUBELSZCZYZNY".
33/KP/14 2014-03-07 ŁUKASZ MAJEROWSKI
500,00 WYKONANIE ILUSTRACJI NA POTRZEBY GADŻETU PROMOCYJNEGO MIASTA LUBLIN - KOSZULKI.
28/SA/14 2014-03-07 WOJEWODA LUBELSKI
4000,00 ZLECANIE PODMIOTOM LECZNICZYM PRZEPROWADZANIA NA POTRZEBY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH, W TYM PSYCHOLOGICZNYCH, ORAZ OBSERWACJI SZPITALNEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 R.
121/KL/14 2014-03-07 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
8000,00 MAGNIFICAT ANIMA MEA - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY W ROKU 2014
40/KP/14 2014-03-07 TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. WARSZAWA ODDZIAŁ W LUBLINIE
10000,00 WYKONANIE ŚWIADCZEŃ REKLAMOWYCH NA RZECZ TOTALIZATORA SPORTOWEGO -SCENA MIASTA 2014
4/NW/14 2014-03-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 UMOWA KOMPENSATY WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTA 07-03-2014 R. POMIĘDZY: GMINA LUBLIN A MPK LUBLIN SP. Z O.O. W KORESPONDENCJI Z UCHWAŁAMI NZW MPK LUBLIN SP. Z O.O. Z DNIA 24-02-2014 R. - REJESTRACJA W KSAT POD NR 2/NW/2014/W
34/KP/14 2014-03-07 MAŁGORZATA FRANKOWSKA ARTPRESJA
34440,00 USŁUGA WYKONANIA PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO - SCENA MIASTA 2014
60/GM/14 2014-03-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO: DZIAŁKA NR 3 (OBR. 11, ARK. 16) POŁOŻONA PRZY UL. SKRZYNICKIEJ 39 I DZIAŁKA NR 2 (OBR. 11, ARK. 16) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. SKRZYNICKIEJ 37 ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
124/KL/14 2014-03-10 STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 FESTYN DZIELNICOWY "XIII DZIEŃ WĘGLINA" - DZIELNICE KULTURY
122/KL/14 2014-03-10 ANNA LEWICKA
2200,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
48/GM/14 2014-03-10 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ DZIERŻAWCĘ W WYNIKU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA HALI LODOWEJ" PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH
29/SOI/14 2014-03-10 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 WSPARCIE UCZESTNICTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z POLSKI WSCHODNIEJ W TARGACH ANNUAL INVESTMENT MEETING ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DUBAJU.
141/ST/14 2014-03-11 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
12300,00 ROZGRYWKI III LIGII PIŁKI NOŻNEJ -"LUBLINIANKA LUBLIN"
142/ST/14 2014-03-11 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
3800,00 TURNIEJ FINAŁOWY MISTRZOSTW POLSKI U 20 MĘŻCZYZN W KOSZYKÓWCE - MKS START
125/KL/14 2014-03-11 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
15000,00 TATARY ART FESTIWAL 2014 - DZIELNICE KULTURY
128/KL/14 2014-03-11 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
10000,00 KONKURS NA PRACE LITERACKIE, PLASTYCZNE I MULTIMEDIALNE "ŻOŁNIERZOM TUŁACZOM" - MIASTO KULTURY
18/OR/14 2014-03-11 ARTUR PRASAL
2000,00 PROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
34/PN/14 2014-03-11 AGNIESZKA WIECHNIK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 19/PN/14 DOT. TERMINU REALIZACJI
127/KL/14 2014-03-11 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
20000,00 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ - MIASTO KULTURY
129/KL/14 2014-03-11 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
19000,00 XX JUBILEUSZOWY FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA-TEMPUS PASCHALE" - MIASTO KULTURY
41/KP/14 2014-03-11 ALBATROS BIURO PODRÓŻY S.C.
127500,85 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE 85 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH.
24/MZON/14 2014-03-12 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
23/MZON/14 2014-03-12 IZA TOMASIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
22/MZON/14 2014-03-12 ZYGMUNT SELWA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
21/MZON/14 2014-03-12 MACIEJ PATYRA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
20/MZON/14 2014-03-12 JANINA MATUSEWICZ
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
19/MZON/14 2014-03-12 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI, 30 ZL ZA 1 ORZECZENIE
18/MZON/14 2014-03-12 KAROLINA BIELIŃSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ, ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ/ORZ PRZY OCENIE PSYCHOLOGIICZNEJ, 18 ZŁ/ ORZ PRZY OCENACH PEDAGOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
17/MZON/14 2014-03-12 HANNA ANDRZEJEWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
16/MZON/14 2014-03-12 GRZEGORZ KRZYWICKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
15/MZON/14 2014-03-12 ZYGMUNT KRUPA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, 30 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
14/MZON/14 2014-03-12 BARBARA BARTOSIK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
3/OK/14 2014-03-12 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 2/OK/14 DOT. ZMIAN TERMINU WYKONANIA UMOWY W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM UMOWY ZAWARTEJ Z DOTYCHCZASOWYM WYKONAWCĄ W WYNIKU WYCZERPANIA KWOTY, NA KTÓRĄ ZOSTAŁA ZAWARTA.
123/KL/14 2014-03-12 INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA
1230,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU NA ZAKOŃCZENIE 2 EDYCJI PROGRAMU "FILHARMONIA. OSTROŻNIE! WCIĄGA."
139/ST/14 2014-03-12 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
2275,50 WYKONANIE OCENY STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BOISK KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
31/MZON/14 2014-03-12 BARTOSZ PRAŻMO
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
30/MZON/14 2014-03-12 MAŁGORZATA KOSIK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
29/MZON/14 2014-03-12 EWA EXNER-LIPKO
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
28/MZON/14 2014-03-12 ANNA CHAŁAS
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
27/MZON/14 2014-03-12 MARTA MAJKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
26/MZON/14 2014-03-12 MARZENA KRASOŃ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
25/MZON/14 2014-03-12 KRZYSZTOF MOŚ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
34/IR/14 2014-03-13 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
546120,00 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ "AKADEMII GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE" . ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ, BUDYNKU KLUBOWEGO Z INSTALACJAMI WOD-KAN., WENTYLACJĄ, ELEKTRYCZNYMI, TELETECHNICZNYMI, PLACU MANEWROWEGO, OGRODZENIA MINIGOLFA, POLA GOLFOWEGO, DRIVING RANGE.
51/GM/14 2014-03-13 MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA SYLWESTER LALAK
129,20 UMOWA NR: 21/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ZEMBORZYCKA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 646
50/GM/14 2014-03-13 AGNIESZKA OLSZEWSKA "HADES" USŁUGI POGRZEBOWE
200,00 NAJEM ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20-22 - TABLICA REKLAMOWA - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
34/IT/14 2014-03-13 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
67500,00 ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY 425 DRUKAREK EKSPLOATOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
2/ON/14 2014-03-13 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
18260,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA WARSZTATÓW AKTYWIZUJĄCYCH DLA KOBIET
145/ST/14 2014-03-13 GREEN SPORT CLUB
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 44/ST/14 ZMIENIAJĄCY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, HARMONOGRAMU I RODZAJU KOSZTÓW
131/KL/14 2014-03-13 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
26000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY,STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD, LUBLIN JEST KOBIETĄ
48/OR/14 2014-03-14 JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH DARIUSZ KRUCZEK
17316,72 DOSTARCZANIE NAPOJÓW I WODY
70/ST/14 2014-03-14 TOWARZYSTWO SPORTOWO - TURYSTYCZNE SOKOLIK W LUBLINIE
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH
21/SOI/14 2014-03-14 PAULINA OLCHOWSKA
1600,00 OPRACOWANIE RAPORTU PODSUMOWUJĄCEGO REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU LUBLINA NA LATA 2008-2015 W OPARCIU O DANE SAMODZIELNIE POZYSKANE ORAZ PRZEKAZANE PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN
53/SOI/14 2014-03-14 AGORA SA
12300,00 ORGANIZACJA GALI ,,SUKCES W BIZNESIE'' W GRAND HOTELU LUBLINIANKA
19/SOI/14 2014-03-14 PANGEA POLSKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI WYDARZENIA ,,360 FORUM''
39/PN/14 2014-03-14 KONRAD KOTLARCZUK
500,00 WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYH PROMOCJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
43/PN/14 2014-03-14 MICHAŁ SZYMAŃSKI
1200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ PRÓB PRZECIWDZIAŁANIA CHAOSOWI PRZESTRZENNEMU W OBSZARACH ZABYTKOWYCH W MIASTACH PODCZAS SPOTKANIA Z LUBELSKĄ GRUPĄ WSPARCIA W DN. 19 MARCA 2014 R. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
42/PN/14 2014-03-14 MARCIN MOSZYŃSKI
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU W FORMIE PREZENTACJI ORAZ WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW LICEUM PLASTYCZNEGO W LUBLINIE W DN. 18 MARCA 2014 R. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
38/PN/14 2014-03-14 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
0,00 POROZUMIENIE MIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PARAFIĄ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW JANA EWANGELISTY NA NIEODPŁATNE ZWIEDZANIE OBIEKTÓW W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
53/GM/14 2014-03-14 PRZEMYSŁAW LATOS
250,00 UMOWA NR: 1013/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, HANDLOWA CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:250
52/GM/14 2014-03-14 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
0,00 ZASADY DYSPONOWANIA PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW, DZIAŁKĄ EWIDENCYJNĄ NR 34 (OBRĘB 26, ARKUSZ MAPY 4) ORAZ DEKLARACJĘ SPRZEDAŻY PRZEZ SKARB PAŃSTWA NA RZECZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI.
132/KL/14 2014-03-14 ALINA JANUSZCZYK
18550,00 PRODUKCJA SPOTU REKLAMOWEGO, FILMU POD ROBOCZYM TYTUŁEM "NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE ROKU 2013", 12 FILMÓW PREZENTUJĄCYCH SYLWETKI OSÓB REKOMENDOWANYCH DO NAGRÓD MIASTA LUBLIN W DZIEDZINIE KULTURY I ANIMACJI DO OPRAWY WIZUALNEJ ORAZ NADZÓR NAD WIZUALIZACJĄ GALI KULTURY
116/ST/14 2014-03-14 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
2000,00 IV POLISH OPEN KARATE SHINKYOKUSHIN DZIECI, KADETÓW I JUNIORÓW
146/ST/14 2014-03-14 EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
63960,00 PRODUKCJA, MONTAŻ I POSTPRODUKCJA SPOTÓW FILMOWYCH PROMUJĄCYCH SPORT W LUBLINIE
20/SOI/14 2014-03-14 SENSTUDIO KAROLINA JÓZWIK
4305,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI PROMOCJI ORAZ NARZĘDZIA PROMOCJI STRATEGII ROZWOJU LUBLINA NA LATA 2013-2020 W DOSTĘPNYCH NARZĘDZIACH KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ.
18/OŚ/14 2014-03-17 WIESŁAWA BŁAŻEJEWSKA
4000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
45/KP/14 2014-03-17 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2000,00 OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU KONCEPCJI/PROJEKTÓW GRAFICZNYCH
42/OŚ/14 2014-03-17 POLITECHNIKA LUBELSKA
55965,00 AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PRZYJĘTEGO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA OBSZARZE GMINY LUBLIN
34/OŚ/14 2014-03-17 KRZYSZTOF MICHALSKI
3500,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
17/OŚ/14 2014-03-17 ANNA WALCZAK
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE.
35/OŚ/14 2014-03-17 BOLESŁAW MAZUR
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
33/OŚ/14 2014-03-17 WOJCIECH KARBOWNICZEK
KARBOWNICZEK WOJCIECH
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
32/OŚ/14 2014-03-17 URSZULA WÓJCIK
44000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
30/OŚ/14 2014-03-17 JOANNA KRASOWSKA
4000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
29/OŚ/14 2014-03-17 BOŻENA URBAN
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
28/OŚ/14 2014-03-17 RYSZARD MATYS
13500,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
27/OŚ/14 2014-03-17 AGNIESZKA PAWŁOWSKA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
26/OŚ/14 2014-03-17 BARTOSZ STOŁECKI
36000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
25/OŚ/14 2014-03-17 URSZULA KŁOCZOWSKA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
24/OŚ/14 2014-03-17 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA AL. WARSZAWSKA 13 LUBLIN
32000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
23/OŚ/14 2014-03-17 JOANNA PRZYGODA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
22/OŚ/14 2014-03-17 BARBARA HORYŃSKA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
21/OŚ/14 2014-03-17 LUCYNA WYSZOGRODZKA
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
20/OŚ/14 2014-03-17 ANDRZEJ BOGUTA
4000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
19/OŚ/14 2014-03-17 MARIA MARCZAK
5000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA DOT. ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE
133/KL/14 2014-03-17 FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA "KLUCZ"
10000,00 KULTURA DLA SENIORÓW - MIASTO KULTURY
33/IR/14 2014-03-17 BIURO PROJEKTOWE "ART - FAKTORY" S.C. ARCH. PAWEŁ SPĘDZIA, WIOLETTA S
5535,00 AKTUALIZACJA PRZEDMIARÓW ROBÓT ORAZ KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH DLA ZADANIA:" REMONT BASENU - WYMIANA ISTNIEJĄCEJ NIECKI BASENOWEJ POWLEKANEJ FOLIĄ BASENOWĄ NA NIECKĘ ZE STALI KWASOODPORNEJ, PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE, UL. SMYCZKOWA 3"
36/PN/14 2014-03-17 PAULINA PIASECKA
1920,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO PODCZAS TRWANIA WIZYTY STUDYJNEJ I SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU TRANSGRANICZNEGO"
44/PN/14 2014-03-17 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH NR 27/PN/14 Z DNIA 25.02.2014
41/PN/14 2014-03-17 PAULINA PIASECKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 36/PN/14 DOT. TERMINU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
42/KP/14 2014-03-17 HELENA GORAL-MUCHA
0,00 ANEKS DO UMOWA NR 1274/OR/10 DOT. ZMIANY TERMINU PŁATNOŚCI
46/KP/14 2014-03-17 BARTŁOMIEJ PYCZEK
8500,00 ZAPEWNIENIE USŁUGI STAGE MANAGERA ORAZ DORADZTWO TECHNICZNE NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014
44/KP/14 2014-03-17 PIOTR KOTOWSKI
2500,00 DOKONANIE OCENY WNIOSKÓW KONKURSOWYCH DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI FILMOWYCH, ZWIĄZANYCH Z LUBLINEM
43/KP/14 2014-03-17 ZBIGNIEW MASTERNAK
2500,00 DOKONANIE OCENY WNIOSKÓW KONKURSOWYCH DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI FILMOWYCH, ZWIĄZANYCH Z LUBLINEM
48/KP/14 2014-03-17 STRANGE FRUIT GRAFIKA - IGNACIUK MACIEJ
1660,50 PRODUKCJA SPOTU REKLAMOWEGO NA POTRZEBY PROMOCJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014
50/KP/14 2014-03-17 KAYAX TOMASZ GREWIŃSKI
15990,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO -SCENA MIASTA 2014
61/GM/14 2014-03-17 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DOMJA KATARZYNA BYJOŚ
14640,00 WYKONANIE 60 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE ORGANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
62/GM/14 2014-03-17 MARTA JANIGA
MOLAS-JESIONEK MAŁGORZATA
17564,40 WYKONANIE 120 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CELU SPRZEDAŻY, ZAMIANY, DAROWIZNY.
56/GM/14 2014-03-17 DARIUSZ BRZÓZKA
764,15 UMOWA NR: 1015/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, LUDWIKA ZAMENHOFA 43 CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 899
111/IT/13 2014-03-17 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 58/IT/10 DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
49/KP/14 2014-03-17 RADEK REJSEL
2750,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY GRUPY THE AND PODCZAS KONCERTU SCENA MIASTA W DNIU 7.05.2014R.
47/KP/14 2014-03-17 AGENCJA ARTYSTYCZNA ADAM SZARMACH
36900,00 WYKONANIE PRZEZ ARTYSTĘ PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO W DNIU 7.05.2014R. - SCENA MIASTA
36/OŚ/14 2014-03-17 ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO WIERTNICZO GÓRNICZYCH "GEOWIERT" S.C. STANISŁ
4920,00 WYKONANIE "PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA OKREŚLENIA STANU ŚRODOWISKA W REJONIE ZREKULTYWOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW I ZLIKWIDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE PRZY UL. ZAWILCOWEJ".
8/FE/14 2014-03-18 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-57079724,41 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 28/FE/11 DOT. WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PROJEKTU
42/IR/14 2014-03-18 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 112/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMINY WYKONANIA BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO WYSOKOPARAMETROWEGO DO WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO W ZESPOLE KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE
52/KP/14 2014-03-18 SALSAME DANCE STUDIO RAFAŁ PORĘBIAK
1000,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY FORMACJI TANECZNEJ SALSAME DANCE STUDIO RAFAŁ PORĘBIAK
51/KP/14 2014-03-18 MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI MIASTA W RAMACH GALI PODSUMOWUJĄCEJ PLEBISCYT "KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA"
121/ST/14 2014-03-18 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
6000,00 GRAND PRIX POLSKI W TAŃCACH
54/GM/14 2014-03-18 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DOMJA KATARZYNA BYJOŚ
48800,00 WYKONANIE 200 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁAT Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ORAZ AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, NALICZENIA DODATKOWYCH OPŁAT ROCZNYCH W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW ZABUDOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO.
11/BM/14 2014-03-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
15000,00 DOTACJA CELOWA - PRZEZNACZONA NA ZAKUP UMUNDUROWANIA I EKWIPUNKU OSOBISTEGO DLA STRAŻAKÓW DLA KM PSP W LUBLINIE.
55/GM/14 2014-03-18 ROBERT KOZŁOWSKI
432,00 DZIERŻAWA UL. SIEMIRADZKIEGO ZIELEŃ PRZYDOMOWA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 77 (OBR. 9, ARK. 16) POW. 360 M, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
66/GM/14 2014-03-18 WALDEMAR DUDZISZ
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ WALDEMARA DUDZISZA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 250, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 12/1 (OBR. 18, ARK. 16), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 22A ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ.
53/KP/14 2014-03-18 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.
30140,00 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ I: USŁUGA HOTELARSKA W HOTELU 4-GWIAZDKOWYM
51/OR/14 2014-03-19 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
8755,24 ANEKS DO UMOWY NR 10/OR/14 DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 8 755,24 ZŁ.
19/IT/14 2014-03-19 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 100/IT/13 DOT. WARUNKÓW PŁATNOŚCI (LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA))
136/KL/14 2014-03-19 STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ DAWANIA"
7000,00 FESTYN - DZIEŃ UŚMIECHU - DZIELNICE KULTURY
135/KL/14 2014-03-19 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
8400,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO TEATR ZAREMBIACY 2 - DZIELNICE KULTURY
15/KP/14 2014-03-19 LION STAGE MANAGEMENT
24600,00 WYKONANIE KONCERTU W DNIU 7 MAJA 2014 R., W RAMACH IMPREZY "SCENA MIASTA"
64/GM/14 2014-03-19 GEO-MAX
11550,00 WYKONANIE WZNOWIEŃ I STABILIZACJA 110 PKT GRANICZNYCH RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-05 M ORAZ OKAZANIE GRANIC DZIAŁEK POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
10/BM/14 2014-03-19 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KMP W LUBLINIE.
58/GM/14 2014-03-19 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
1013,16 DZIERŻAWA - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA - UL. DOLNEJ PANNY MARII - DZ. NR 107 (OBR. 34, ARK. 5) - POW. 8443 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
57/GM/14 2014-03-19 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
348,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 108/GM/13 Z DNIA 25.04.2013 R.
59/GM/14 2014-03-19 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
2952,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 107/7, O POW. 10271 MKW, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 17.
134/KL/14 2014-03-19 MARZENA MISZCZUK
7878,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO "MURAL NA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ DOMU KULTURY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZECHÓW" PRZY UL. J. KIEPURY 5A O POWIERZCHNI 36,5 M2
138/ST/14 2014-03-19 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14760,00 DODATEK DO KURIERA SEZON LUBLIN
136/ST/14 2014-03-19 ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE
184500,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS MT REPREZENTACJI MĘŻCZYZN W PIŁCE RĘCZNEJ
20/IT/14 2014-03-19 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA NR 99/IT/13 - WARUNKI PŁATNOŚCI (LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA)
50/OR/14 2014-03-19 AGNIESZKA KRASZEWSKA
0,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRAKTYKĘ NR 11/OR/14
138/KL/14 2014-03-20 COLLEGIUM ARTIUM
48000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO TEKA LUBELSKA - MIASTO KULTURY
137/KL/14 2014-03-20 CENTRUM JANA PAŁWA II
12000,00 FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II - DZIELNICE KULTURY
22/IT/14 2014-03-20 3-K INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.
210330,00 BUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ ORAZ ROZBUDOWA BEZPRZEWODOWYCH PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH W WIELOFUNKCYJNYM CENTRUM KULTURY.
24/SOI/14 2014-03-20 DTZ POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
61500,00 ANALIZA DOTYCZĄCA OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ WZDŁUŻ AL. TYSIĄCLECIA W LUBLINIE POD KĄTEM BIZNESOWYM.
25/SOI/14 2014-03-20 FABIAN JANISZEWSKI
1100,00 UTWORZENIE GRAFIK KOMPUTEROWYCH NA STRONĘ INTERNETOWĄ KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN.
139/KL/14 2014-03-20 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
50000,00 SZTUKA ART BRUT W LUBLINIE - MIASTO KULTURY
72/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK
5412,00 WYKONANIE 20 OPERATÓW SZAC. WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
73/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
5166,00 WYKONANIE 20 OPERATÓW SZAC. LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
75/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4243,50 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZAC. LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
63/PN/14 2014-03-21 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY GMINĄ LUBLIN A ZESPOŁEM SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE W ZAKRESIE REALIZACJI AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
76/GM/14 2014-03-21 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
7380,00 WYKONANIE 30 OPERATÓW SZAC. LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
46/PN/14 2014-03-21 BARBARA NAWROCKA
3000,00 OPRACOWANIE EKSPERTYZY POTENCJAŁÓW PLACÓW KOCHANOWSKIEGO, RYBNEGO, ŁOKIETKA W OPARCIU O JEDNODNIOWE WARSZTATY W TERENIE W DNIU 27 MARCA 2014 R.
45/PN/14 2014-03-21 INGA SADKOWSKA
960,00 UMOWA NA KOREKTĘ I EDYCJĘ TEKSTU W JĘZYKU ROSYJSKIM W RAMACH PROJEKTU LIR
22/SOI/14 2014-03-24 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 05 DO UMOWY NR 5/FE/11 DOT. WARUNKÓW PŁATNOŚCI
45/IR/14 2014-03-24 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
29520,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHNICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W SZATNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 70 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT
44/IR/14 2014-03-24 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-782,94 ANEKS DO UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ( ZMIANA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA ORAZ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PRZYŁĄCZENIEM) SZKOŁY PRZY UL. ŚWIERKOWEJ W LUBLINIE.
54/KP/14 2014-03-24 HOTEL VICTORIA
10120,10 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ II: USŁUGA HOTELARSKA W HOTELU 3-GWIAZDKOWYM.
147/ST/14 2014-03-24 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
15000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH
47/PN/14 2014-03-24 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
590,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ CZTERECH TŁUMACZY W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
123/ST/14 2014-03-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "OD PRZEDSZKOLAKA DO OLIMPIJCZYKA"
21/IT/14 2014-03-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 99/IT/13 - DOT. ZOBOWIĄZANIA DO ZAPŁATY (LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA)
70/GM/14 2014-03-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 8 (OBR. 20, ARK. 5), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. PARCZEWSKIEJ 12 ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
137/ST/14 2014-03-25 TABAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10000,00 UTRZYMANIE I KONSERWACJA OSZKLONYCH PODŚWIETLANYCH GABLOT Z MAPĄ KARTOGRAFICZNĄ LUBLINA
143/ST/14 2014-03-25 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SEZON LUBLIN 2014
71/GM/14 2014-03-25 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
9300,00 WYKONANIE 5 OPERATÓW SZAC. GARAŻY WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ ORAZ 20 OPERATÓW SZAC. LOKALI UŻYTKOWYCH WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE LUBLINA.
9/GD/14 2014-03-25 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
46125,00 SPORZĄDZENIE 50 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA USTALENIA OPŁAT ADIACENCKICH Z TYTUŁU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ORAZ BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY
37/IR/14 2014-03-25 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
64811,00 UMOWA OKREŚLAJĄCA WARUNKI ORAZ ILOŚĆ DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY DO INSTALACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU BUDOWANEJ SZKOŁY PRZY UL. ŚWIERKOWEJ (SZKOŁA NA SŁAWINIE)
78/GM/14 2014-03-25 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 137/GM/11 DOT. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY
63/GM/14 2014-03-25 TBV SP. Z O. O.S.K.
234,00 DZIERŻAWA - UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA - BUDOWA ORAZ UŻYWANIE POD DROGĘ DOJAZDOWĄ OBSŁUGUJĄCĄ PLANOWANE DO REALIZACJI BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA W LUBLINIE - CZ. DZ. NR 70/4, CZ. DZ. NR 70/7 (OBR. 11, ARK. 5) - POW. 180 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
141/KL/14 2014-03-25 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS FESTIWALU "NA LINIII CZASU"
148/ST/14 2014-03-26 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 78/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
54/OR/14 2014-03-26 SALUS FURNICO S.C.
43124,82 DOSTAWA KRZESEŁ
38/OŚ/14 2014-03-26 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA MIKROSKOPU LABORATORYJNEGO FIRMY ZEISS MODEL PRIMO STAR
55/OR/14 2014-03-26 MEBLE DUO PIOTR NIEDŹWIADEK
22735,69 DOSTAWA KRZESEŁ I WIESZAKÓW
26/SOI/14 2014-03-26 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE BUDOWANIA SIECI POWIĄZAŃ W OBSZARZE SZEROKO ROZUMIANEGO DESIGNU, UMOŻLIWIAJĄCEGO EFEKTYWNE POŁĄCZENIE I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OSÓB, PRZEDSIĘBIORSTW, UCZELNI WYŻSZYCH, JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH, INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ORAZ WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH.
28/SOI/14 2014-03-26 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZENIA ,,360 LUBLIN'' W DNIACH 12-13 CZERWCA 2014
144/KL/14 2014-03-26 JÓZEF SZOPIŃSKI
550,00 PROWADZENIE NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA UROCZYSTOŚCI MDT 2014
37/OŚ/14 2014-03-26 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
30000,00 BADANIA DYNAMIKI ROZWOJU SINIC I PRODUKCJI CYJANOTOKSYN W ZBIORNIKU ZEMBORZYCKIM NA TLE WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH W 2014 R.
68/GM/14 2014-03-27 MARTA ROJEWSKA
40,00 UMOWA NR: 23/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:18
67/GM/14 2014-03-27 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA CHOPINA 16
45,00 DZIERŻAWA - UL. SOLNA - TERMOMODERNIZACJA - CZ. DZ. NR 56/2 (OBR. 36, ARK. 6) - POW. 30 M2, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
147/KL/14 2014-03-27 LUBELSKA FUNDACJA JEŹDZIECTWA
9191,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KOŃ JAKI JEST, KAŻDY WIDZI - DZIELNICE KULTURY
146/KL/14 2014-03-27 CENTRUM JANA PAŁWA II
60000,00 LUBELSKI FESTIWAL CHÓRÓW PARAFIALNYCH - MIASTO KULTURY
151/KL/14 2014-03-27 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
50000,00 XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY LUBLIN - CZUBY 2014 - MIASTO KULTURY
148/KL/14 2014-03-27 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY "W HOŁDZIE ŚWIĘTYM - JANOWI XXIII I JANOWI PAWŁOWI II"
149/ST/14 2014-03-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 83/ST/14 DOT. ZMIANY HARMONOGRAMU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
150/ST/14 2014-03-27 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
52000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT- OTWARTE MISTRZOSTWA LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE
61/PN/14 2014-03-27 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
2352,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 21 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN", FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007-2013
12/FE/14 2014-03-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1748637,83 ANEKS NR 7 DO UMOWY NR 001/MOSIR/A/10 DOT. CAŁKOWITEJ WARTOŚCI ZAMÓWEINIA
145/KL/14 2014-03-27 RADIO ER
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURALNY LUBLIN DLA DZIECI - MIASTO KULTURY
143/KL/14 2014-03-27 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
20400,00 DOTACJA CELOWA DLA WARSZTATÓW KULTRURY NA REALIZACJĘ ZADANIA: ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP ZESTAWU PROJEKCYJNEGO
74/GM/14 2014-03-28 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA
684,00 DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA - KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 22/4 (OBR. 25, ARK. 6) - POW. 36 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
38/IR/14 2014-03-28 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
30504,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1, PRZY UL. WILEŃSKIEJ 19 W LUBLINIE
39/IR/14 2014-03-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES STANISŁAW PIEKARCZYK
18000,00 WYKONANIE MONTAŻU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ORAZ CZYTNIKÓW KART DOSTĘPU, PRZY WEJŚCIACH DO WIND WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W LUBLINIE, UL. RADOŚCI 13
69/GM/14 2014-03-28 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"
60,00 UMOWA NR: 24/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA 59 CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 8
149/KL/14 2014-03-28 ELWIRA ŚLIWKIEWICZ-CISAK
550,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, WYPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO, DOBÓR REPERTUARU ORAZ OPIEKA MERYTORYCZNA NA POTRZEBY WYSTĘPU TRIA AKORDEONOWEGO.
32/SOI/14 2014-03-31 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
12300,00 ORGANIZACJA DWUDNIOWEJ KONFERENCJI ,,DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT'' NA TERENIE LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
41/IR/14 2014-03-31 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
14145,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACÓW ZABAW, USYTUOWANYCH PRZY ULICACH:GOSPODARCZEJ, CZWARTEK, PROBOSTWO I NIEPODLEGŁOŚCI WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ W/W INWESTYCJI
45/SOI/14 2014-03-31 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI W DUBLINIE W TERMINIE 13-15 MAJA 2014 R.
30/SOI/14 2014-03-31 MICHAŁ GRABOWIECKI
8400,00 WSPARCIE MERYTORYCZNE I OPERACYJNE PRZY PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW.
49/IR/14 2014-03-31 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 248/IR/13 DOT. ZMIANY BRZMIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO NINIEJSZEGO ANEKSU
48/IR/14 2014-03-31 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
49200,00 REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE
67/PN/14 2014-03-31 FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKST DO UMOWY NR 75/PN/13 - OPRACOWANIE METODOLOGII DLA PRZEWODNIKA INNOWACYJNYCH STRATEGII I MODELI ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W RAMACH PROJEKTU HERMAN
33/PN/14 2014-03-31 GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 8/PN/14 - DOTYCZĄCY ZMIANY SPOSOBU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
58/PN/14 2014-03-31 MAGDALENA DRWAL
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
60/PN/14 2014-03-31 ALEKSANDRA NOCUŃ
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
59/PN/14 2014-03-31 AGATA KRZYŻANEK
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
57/PN/14 2014-03-31 MAGDALENA KORKOSZ
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
56/PN/14 2014-03-31 KAROLINA KOCIŃSKA
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
55/PN/14 2014-03-31 MAGDALENA MICHALUK
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
54/PN/14 2014-03-31 MAGDALENA KASPRZAK
200,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW DLA PLACU ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU USER.
53/PN/14 2014-03-31 DOROTA WOLIŃSKA
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE WYNIKÓW ANKIET DO BAZY ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
52/PN/14 2014-03-31 JOLANTA TROJANOWSKA
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE WYNIKÓW ANKIET DO BAZY ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
51/PN/14 2014-03-31 KLAUDIA RABCZEWSKA
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE WYNIKÓW ANKIET DO BAZY ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
50/PN/14 2014-03-31 MONIKA SZASTAK
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ, WPROWADZENIE WYNIKÓW ANKIET DO BAZY ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ DLA PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER.
49/PN/14 2014-03-31 KAROLINA TUTAJ
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ ORAZ WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ NA POTRZEBY PROJEKTU USER.
31/SOI/14 2014-03-31 MONIKA WOJTAS
6000,00 WSPARCIE PRZY MONITOROWANIU, GROMADZENIU I OPRACOWANIU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ NIE DZIAŁAŃ.
5/NW/14 2014-03-31 KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
67650,00 UMOWA USŁUG DORADCZYCH, POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A KANCELARIĄ DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ W ZAKRESIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO NA RZECZ PROJEKTU PN. "MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W FORMULE PPP. UMOWA PRZEWIDUJE II ETAPY DORADZTWA Z MOŻLIWOŚCIĄ ODSTĄPIENIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN PO I ETAPIE.
62/PN/14 2014-03-31 MAŁGORZATA STĘPNIK
450,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU "PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY WIDZENIA" W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN.
79/GM/14 2014-03-31 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY DZIERZAWY NR 137/GM/11 ZMIENIAJĄCY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
48/PN/14 2014-03-31 OLGA JANISZEWSKA
88,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH TECHNIKĄ ANKIETY POD KONTROLĄ ORAZ WPROWADZENIE DANYCH Z ANKIET DO BAZY WYNIKÓW, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ NA POTRZEBY PROJEKTU USER.
77/GM/14 2014-03-31 PIOTR KUSAK
340,00 DZIERŻAWA - UL. MARIAŃSKA - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA - CZ. DZ. NR 12/14 (OBR. 42, ARK. 6) - POW. 20 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
43/MZON/14 2014-04-01 ZOFIA PIELECKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
10/MZON/14 2014-04-01 ZOFIA RATYŃSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
45/MZON/14 2014-04-01 MAREK SPYCHALSKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
46/MZON/14 2014-04-01 MARIA STODULSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
42/MZON/14 2014-04-01 KINGA GÓRNIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
33/MZON/14 2014-04-01 BOŻENA BOCHNIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
34/MZON/14 2014-04-01 DANUTA BOGUSZEWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
44/MZON/14 2014-04-01 MIECZYSŁAW SOWA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
11/MZON/14 2014-04-01 KRYSTYNA ROLSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
12/MZON/14 2014-04-01 MARIA RZEPECKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
154/ST/14 2014-04-01 KOPALNIA INSPIRACJI-AGENCJA KREATYWNA TOMASZ BIADUŃ
9963,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO DOT. DZIAŁALNOŚCI KLAS PROFILOWANYCH I SPORTOWYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN
155/ST/14 2014-04-01 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
2460,00 WYKONANIE MATERIAŁU WIDEO Z UMIESZCZONYM LOGOTYPEM LUBLIN MIASTO INSPIRACJI DO EMISJI W TV POLSAT
12/GK/14 2014-04-01 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
54938,49 WYKONANIE I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ I UL. GÓRSKIEJ, BŁONIA POD ZAMKIEM ORAZ REMONT OGRODZENIA PRZY UL. SZELBURG-ZAREMBINY
13/GK/14 2014-04-01 "LENMAR" MARCIN LENARD
35233,35 DOSTAWA ŁAWEK I KOSZY ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK NA PLACU ZABAW PRZY UL.NOWY ŚWIAT.
32/MZON/14 2014-04-01 MAGDALENA BIAŁEK
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
153/KL/14 2014-04-01 STOWARZYSZENIE LOTNE BABKI
48000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016" - REALIZACJA ZADANIA "O-TWÓRZ LUBLIN! FORMA OTWARTA"
35/MZON/14 2014-04-01 MAŁGORZATA BOJARSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
9/MZON/14 2014-04-01 JANINA RACHWAŁ
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ/ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE, 18 ZŁ/ORZECZENIE PRZY OCENIE ZAWODOWEJ
8/MZON/14 2014-04-01 EWA MISIUDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
7/MZON/14 2014-04-01 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
6/MZON/14 2014-04-01 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 18 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
5/MZON/14 2014-04-01 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
4/MZON/14 2014-04-01 EWA BECHYNE-HENKIEL
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
13/MZON/14 2014-04-01 PAULINA SIEMBIDA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
36/MZON/14 2014-04-01 ANNA CUR
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
151/ST/14 2014-04-01 STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO - ŻUŻLOWY LUBLIN
493000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT PODCZAS ROZGRYWEK I LIGII ŻUŻLA
37/MZON/14 2014-04-01 GUSTAW DMOWSKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
55/KP/14 2014-04-01 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"
6291,58 POROZUMIENIE W CELU ORGANIZACJI PROJEKTU "WIELKANOC W POLSCE"
38/MZON/14 2014-04-01 MICHAŁ DZIK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
39/MZON/14 2014-04-01 EWA ŁYJAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
56/KP/14 2014-04-01 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6150,00 WZAJEMNE ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PROMOCJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014
40/MZON/14 2014-04-01 MICHAŁ SAGAN
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
40/IR/14 2014-04-01 BUDIMEX S.A.
9399660,00 ANEKS DO UMOWY NR 95/IR/14 DOTYCZĄCY WYKONANIA ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH (OGRODZENIE BOISK, ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKT., PRZYŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE , AKTYWNA INFRASTRUKTURA SIECIOWA, SYSTEM KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ , INTEGRACJA SYSTEMU BVMS, SYSTEM IPTV I DIGITAL SIGNADE, SYSTEM STEROWANIA I DYSTRYBUCJI SYG. DŹWIĘKOWYCH I WIZYJNYCH) ORAZ NADZORÓW AUTORSKICH
41/MZON/14 2014-04-01 JOLANTA MORAWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
154/KL/14 2014-04-02 BARTŁOMIEJ KORBUS
5500,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE KONCEPCJI WIZUALNEJ OŚWIETLENIA I JEJ REALIZACJA PODCZAS GALI KULTURY W DNIU 8 KWIETNIA 2014 R.
10/GD/14 2014-04-02 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
3770,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 50 STANOWIĄCEJ ALEJĘ WITOSA (OBR.11-DZIESIĄTA WIEŚ, ARK.3)
65/PN/14 2014-04-02 ROBERT GOSTKOWSKI
700,00 3-GODZINNA PRELEKCJA PODCZAS SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO DLA 15 UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO", NA TEMAT "WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DYSKUSJI I ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 04.04.14 R.
57/KP/14 2014-04-02 WYDAWNICTWO GARMOND S.C. A. FAJFER K. GŁOWIK
11931,00 DRUK I DOSTAWA FOLDERÓW/ULOTEK DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
64/PN/14 2014-04-02 HOTEL RESTAURACJA FOCUS ANNA PILISZCZUK
16470,00 ZAPEWNIENIE MIEJSCA DO PRZEPROWADZENIA KURSU MENADŻERSKIEGO DLA 15 PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN, W TYM WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ ADEKWATNEJ DO LICZBY UCZESTNIKÓW KURSU, ZAPEWNIENIE OBIADU, DWÓCH PRZERW KAWOWYCH I BEZPŁATNEGO PARKINGU
23/IT/14 2014-04-03 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 104/IT/13 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW PŁATNOŚCI
58/KP/14 2014-04-03 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
46305,00 DRUK I DOSTAWA FOLDERÓW DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
119/ST/14 2014-04-03 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "POLSKA LIGA KARATE - TURNIEJ FINAŁOWY"
25/IT/14 2014-04-03 SYMETRA WOJCIECH WIELOGÓRSKI
113025,00 ROZBUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ, INSTALACJA PUNKTU HOT-SPOT ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: "PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI (I ETAP) ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. NARUTOWICZA 32A NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE"
150/KL/14 2014-04-04 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
6000,00 WYSTAWA KONKURSOWA "LUBLIN W MALARSTWIE" - MIASTO KULTURY
152/KL/14 2014-04-04 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
6000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. PISMO FOLKOWE "GADKI Z CHATKI"
68/PN/14 2014-04-04 JANUSZ JEŻAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 256/PN/14 Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKU Z P. JANUSZEM MIECZYSŁAWEM JEŻAKIEM.
50/SOI/14 2014-04-04 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
300,00 ORGANIZACJA XXII TYGODNIA PRAWNIKÓW
155/KL/14 2014-04-04 KEVIN KENNER
12300,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS RECITALU FORTEPIANOWEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH CYKLU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ W DNIU 13.04.2014 R.
35/SOI/14 2014-04-04 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
300,00 AKTUALIZACJA OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ.
9/FE/14 2014-04-04 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
254838,67 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŁĄCZĄCEJ UL. SZELIGOWSKIEGO Z UL. CHODŹKI" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
10/FE/14 2014-04-04 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3282974,85 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ZELWEROWICZA W LUBLINIE, NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ POLIGONOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ CHOINY, WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO WPUSTÓW ULICZNYCH"" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
59/KP/14 2014-04-07 KRZYSZTOF JARASZKIEWICZ
700,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY UL. SOWIŃSKIEGO W LUBLINIE I ICH PREZENTACJA NA SPOTKANIU Z MIESZKAŃCAMI
60/KP/14 2014-04-07 JOLANTA SŁOMIANOWSKA
5000,00 USŁUGA WYKONANIA AUTORSKIEGO PROJEKTU I MATRYCY GIPSOWEJ, PRZYGOTOWANEJ W SKALI 3:1 DO REDUKCJI I BICIA STEMPLEM W MENNICY MEDALU OKOLICZNOŚCIOWEGO PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
61/KP/14 2014-04-07 AGATA MATACZ-RYNKIEWICZ WYNAJEM APARTAMENTÓW
3000,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W CELU PROMOCJI MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "LUBLIN - MIASTO INSPIRACJI".
82/GM/14 2014-04-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA 94/2 (OBR. 20, ARK. 14), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. PARCZEWSKIEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
69/PN/14 2014-04-07 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
CENTRUM ROZWIĄZAŃ MENEDŻERSKICH SA (CRM SA)
55000,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KURSU MENADŻERSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO".
66/PN/14 2014-04-07 ELŻBIETA CZARNOCKA
4000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI BIEGŁEGO PRZY KOMISJI POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PRZEDKOMERCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU "CITIES FOR BUSINESS - NETWORK OF URBAN PROCURES".
47/MZON/14 2014-04-07 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
46/IR/14 2014-04-07 JACEK WŁODARCZYK E-PROJEKT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 196/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY
48/MZON/14 2014-04-07 ANNA PARDUS
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ DLA DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA, STAWKA 30 ZŁ ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA
161/KL/14 2014-04-07 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
11000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICE KULTURY W 2014 R. XIII EDYCJA PARAFIADY
157/KL/14 2014-04-07 TOWARZYSTWO KULTURALNE CZYTELNIA DRAMATU
15000,00 WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - MIASTO KULTURY W 2014 R. X STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY "KONTESTACJE"
156/KL/14 2014-04-07 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
7000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "FESTYN RODZINNY"
47/IR/14 2014-04-07 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RADBUD" RADOSŁAW CIEPŁOWSKI
23213,02 WYMIANA TRZECH BRAM GARAŻOWYCH SKRZYDŁOWYCH NA BRAMY KASETONOWE W BUDYNKU GARAŻOWYM RATUSZA, PRZY UL. BAJKOWSKIEGO 2 W LUBLINIE
164/KL/14 2014-04-08 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
184,50 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS GALI KULTURY
33/SOI/14 2014-04-08 AGNIESZKA FLASIŃSKA
2000,00 WYKONANIE PREZENTACJI ELEKTRONICZNEJ OBEJMUJĄCEJ MATERIAŁ ZDJĘCIOWY Z DWÓCH EDYCJI PROJEKTU KREATYWNI
34/SOI/14 2014-04-08 MAŁGORZATA DROZD
2400,00 AUTORSKI PROJEKT KAMPANII INFORMACYJNEJ PROJEKTU ,,KREATYWNI''
84/GM/14 2014-04-08 GALERIA LABIRYNT
0,00 UMOWA UŻYCZENIA: UL. POPIEŁUSZKI 5 I 5 A DZ. NR 79/8,I 79/4,25/7 (OBR. 26, ARK.2)
14/GD/14 2014-04-08 JANINA SZADY RZECZOZNAWCA
5043,00 SPORZĄDZENIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA SKŁADNIKI ROŚLINNE I BUDOWLANE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. KONCERTOWEJ
12/GD/14 2014-04-08 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4059,00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKI NR 24/4 I 90/10 POŁOŻONE PRZY UL.KRAŃCOWEJ 87 Z NIERUCHOMOŚCIĄ SĄSIEDNIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 23/1, 23/2 I 23/3 POŁOŻONE PRZY UL.KRAŃCOWEJ 89 (OBR.16-KOŚMINEK, ARK.4)
11/GD/14 2014-04-08 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
19500,00 KONTROLA DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO DO MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
152/ST/14 2014-04-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 37/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OPISU POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA ORAZ ZAKTUALIZOWANIA KOSZTORYSU
85/GM/14 2014-04-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NOWEJ, KONTENEROWEJ, MAŁOGABARYTOWEJ STACJI TRANSFARMATOROWEJ STLM-2B W OBUDOWIE BETONOWEJ ORAZ PRZEŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCYH KABLI SN 15 KV DO NOWEJ STACJI, A TAKŻE LOKALIZACJĄ RUROCIĄGU ŚWIATŁOWODOWEGO 2XRHDPE 40/3,7 ORAZ KABLA NN OD NOWEJ STACJI DO SZACHTU STUDNI UJĘCIA WODY S2-D, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 37/3 (OBR. 49, ARK. 5) ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
126/GM/14 2014-04-08 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE PRZEZ SKARB PAŃSTWA Z PGE DYSTRYBUCJA SA ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 24 DZ. NR 1/89 (OBR. 10, ARK. 6) NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII KABLOWYCH, ŚWIATŁOWODOWYCH I STACJI TRAFO ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO ZAWARCIA UMOWY USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
158/KL/14 2014-04-08 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
9000,00 ORGANIZACJA WYSTAWY "JAN PAWEŁ II W MEDALIERSTWIE POLSKIM" W TERMINIE 24.04-21.05.2014 R.
159/KL/14 2014-04-08 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
8000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. XVI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I TAŃCA W LUBLINIE "RYTM I MELODIA"
168/KL/14 2014-04-08 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
4000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ "LUBELSKIE WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE XIX"
83/GM/14 2014-04-09 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
9523,50 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CMENTARNA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW.: 18632 / 2415-DZIERŻAWA, 16217-DOZÓR /
122/ST/14 2014-04-09 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "CZWARTA DYCHA DO MARATONU"
35/IT/14 2014-04-09 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
1300,00 ANEKS DO UMOWY NR 48/IT/13 DOTYCZĄCY ZMIANY KWOTY
162/KL/14 2014-04-09 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
9800,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "OTWÓRZ DRZWI DO NARNII"
160/KL/14 2014-04-09 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. - I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH
127/ST/14 2014-04-09 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
350,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO " NIGHT SKATING LUBLIN"
62/OR/14 2014-04-09 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 121/OR/12 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UŻYCZENIA
81/GM/14 2014-04-09 RYSZARD KUSIAK
245,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POZNAŃSKIEJ DZ. NR 403/11 (OBR. 40, ARK. 4) O POW. 245 M Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
6/NW/14 2014-04-10 MKS LUBLIN S.A.
1000000,00 OBJĘCIE 10 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII K O NUMERACH OD 1 DO 10 000 O WARTOŚCI NOMINLANEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
113/ST/14 2014-04-10 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
24000,00 REALIZACJA ZADANIA "VI MIĘDZYNARODOWY ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ SZACHOWY IM. UNII LUBELSKIEJ"
64/OR/14 2014-04-10 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
185000,00 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO- GAZ ZIEMNY, PRZY UL. PODWALE 3A
14/GK/14 2014-04-10 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.
57501,27 REMONT ALEJEK NA SKWERZE PRZY UL. GOSPODARCZEJ ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE DZIAŁKI NR EWID. 40/3, OBRĘB 37, ARK 9.
154/GM/14 2014-04-10 KANCELARIA PRAWNICZA "WARAKSA I PARTNERZY" RADCOWIE PRAWNI - SPÓŁKA PA
7134,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 80/GM/14 ZWIĘKSZAJĄCY WYNAGRODZENIE DO WYSOKOŚCI 10.800 ZŁ NETTO
13/BM/14 2014-04-10 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
0,00 DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ "GŁUSK" - OBIEKT: UL. GŁUSKA 138A - LUBLIN.
153/ST/14 2014-04-10 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7610,00 REALIZACJA ZADANIA "ORGANIZACJA TURNIEJU PÓŁFINAŁOWEGO O WEJŚCIE DO II LIGI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI"
11/GK/14 2014-04-11 WOJEWODA LUBELSKI
63900,00 REMONT MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO NA CMENTARZU PRZY UL. UNICKIEJ
10/GK/14 2014-04-11 WOJEWODA LUBELSKI
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2014 R.
169/KL/14 2014-04-11 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL
10000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS CYKLU WYSTAW "JAN PAWEŁ II. DAR POLSKI DLA ŚWIATA"
187/KL/14 2014-04-11 PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
220,00 PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEJ KONCEPCJI KULTUROWEJ TRASY TURYSTYCZNEJ
165/KL/14 2014-04-11 FUNDACJA SCENY INVITRO
38000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 - "LEGENDY STAREGO MIASTA - CÓRKA ZŁOTNIKA"
170/KL/14 2014-04-11 ANNA LEWICKA
6600,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ WYDARZEŃ KULTURALNYCH
12/BM/14 2014-04-11 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE ZESTAWU KOMPUTEROWEGO PRZENACZONEGO DO WSPOMAGANIA PRACY DYŻURNEGO KOMENDY MIIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
15/GD/14 2014-04-11 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2091,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁKI NR 1/1 POŁOŻONEJ PRZY UL.KUNICKIEGO 26A
166/KL/14 2014-04-11 MICHAŁ SADOWSKI
1099,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ MIKROPROJEKT PT. "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
13/GD/14 2014-04-11 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
2091,00 SPORZĄDZENIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI GRUNTU NR 5/13 I 5/14 WYWŁASZCZONE DECYZJĄ GTO.VII.8221/15/77, POŁOŻONE PRZY UL.BOCZNA DIAMENTOWEJ.
173/KL/14 2014-04-11 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
9960,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA: 15 JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO "JAN PAWEŁ II W WYOBRAŹNI MIŁOSIERDZIA"
167/KL/14 2014-04-11 ANNA SADOWSKA
1099,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ MIKROPROJEKT PT. "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI", PRZEKAZANIE WERSJI ELEKTRONICZNEJ WYKŁADU.
175/ST/14 2014-04-12 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
2000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM ZAWODNIKÓW W PUCHARZE ŚWIATA W KICK-BOXINGU
86/GM/14 2014-04-14 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ TBV SP. J. W. DZIOBA, P. BIELECKI, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 25/34 (OBR. 4, ARK. 7), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KONCERTOWEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ MPWIK LUBLIN SP. Z O. O.
62/KP/14 2014-04-14 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
2000,00 ZAPEWNIENIE USŁUGI LIGHTING DESINGER NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONCERTU SCENA MIASTA 2014
63/KP/14 2014-04-14 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SNOPKOWSKA" W LUBLINIE
0,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY DZIELNICY WIENIAWA
176/KL/14 2014-04-14 GALERIA LABIRYNT
64600,00 DOTACJA CELOWA NA STWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WE WSPÓŁPRACY Z LUBELSKIM TOWARZYSTWEM ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
175/KL/14 2014-04-14 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA
20000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA -MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY W 2014 R. - "CZARNE-BIAŁE" WIDOWISKO BALETOWE W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWYCH SPOTKAŃ BALETOWYCH
177/KL/14 2014-04-14 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
8200,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICE KULTURY W 2014 R. "XI FESTYN RODZINNY U ŚW. MICHAŁA"
178/KL/14 2014-04-14 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
9500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICE KULTURY W 2014 R. - FESTYN RODZINNY
179/KL/14 2014-04-14 PARAFIA PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
5000,00 WSPARCIE ZADANIA "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA DZIELNICE KULTURY W 2014 R. "PARAFIALNY FESTYN RODZINNY"
163/KL/14 2014-04-14 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
45000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016" - REALIZACJA ZADANIA "LUBELSKA KONWENCJA ŻONGLERSKA 2014-2016"
16/GK/14 2014-04-14 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
7749,00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE KOLEKTOREM DESZCZOWYM D=2,0M ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z DZIELNICY FELIN W LUBLINIE DO RZEKI CZERNIEJÓWKI WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
65/OR/14 2014-04-14 SALUS FURNICO S.C.
13247,10 WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAŻ STOJAKÓW DWUSTRONNYCH ZEWNĘTRZNYCH
66/OR/14 2014-04-14 ANNA SZLACHETKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 39/OR/14 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 30.04.2014 R.
229/KL/14 2014-04-14 NARODOWE CENTRUM KULTURY
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY NARODOWYM CENTRUM KULTURY A GMINĄ LUBLIN DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ REALIZACJI W LUBLINIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNEGO "WSCHÓD KULTURY" W 2014 R.
190/KL/14 2014-04-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
150000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016" - REALIZACJA ZADANIA "FESTIWAL FANTASTYKI FALKON"
174/KL/14 2014-04-14 MARIA PRUSSAK
550,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NA TEMAT "NADZIEJA NA POWRÓT EDYCJI KRYTYCZNYCH" PODCZAS UROCZYSTEJ PROMOCJI "PISM ZEBRANYCH" J. CZECHOWICZA W DNIU 14.04.2014 R.
172/KL/14 2014-04-14 GALERIA LABIRYNT
110000,00 DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO DO GALERII LABIRYNT W LUBLINIE"
171/KL/14 2014-04-14 GALERIA LABIRYNT
25000,00 DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "KOLEKCJA GALERII LABIRYNT 2014"
38/SOI/14 2014-04-14 MACIEJ MOCZYDŁOWSKI
550,00 WYKONANIE SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DO PROJEKTU ,,LUBLIN Z DUSZĄ''.
36/SOI/14 2014-04-14 PAULINA OLCHOWSKA
4000,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI, RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN.
53/IR/14 2014-04-14 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
9102,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEJ TRASY W DOLINIE RZEKI BYSTRZYCY DO UL. PARCZEWSKIEJ W LUBLINIE
52/IR/14 2014-04-14 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
20910,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20 ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI.
57/IR/14 2014-04-14 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
51660,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU REALIZOWANYM W RAMACH UMOWY NR 75/IR/11 - BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ
56/IR/14 2014-04-14 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
56580,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NA ZADANIU REALIZOWANYM W RAMACH UMOWY 75/IR/11 - BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ
51/IR/14 2014-04-14 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
33210,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ KOSZTORYSOWĄ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONITORINGU W BUDYNKU I NA ZEWNĄTRZ, INSTALACJI DZWONKOWEJ, DOMOFONOWEJ) DOT. BUDOWY SZKOŁY NA SŁAWINIE
50/IR/14 2014-04-14 NETIA S.A.
21765,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH O RODZAJU I NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEJ UMOWY DOT. BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
186/KL/14 2014-04-15 MAGDALENA IDZIK
4000,00 WYSTĄP W ROLI SOLISTY PODCZAS KONCERTU 1 MAJA 2014 R.
181/KL/14 2014-04-15 TERESA KSIĘSKA
3000,00 KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE KONCERTU 1 MAJA 2014 R
182/KL/14 2014-04-15 URSZULA BOBRYK
3000,00 PRZYGOTOWANIE WYSTĘPU CHÓRU WYDZIAŁU ARTSTYCZNEGO UMCS DO KONCERTU 1 MAJA 2014 R.
184/KL/14 2014-04-15 BARBARA KUBIAK
5000,00 WYSTĘP W ROLI SOLISTY PODCZAS KONCERTU 1 MAJA 2014 R W LUBLINIE.
185/KL/14 2014-04-15 RAFAŁ BARTMIŃSKI
4000,00 WYSTĘP W ROLI SOLISTY PODCZAS KONCERTU 1 MAJA 2014 R W LUBLINIE
64/IR/14 2014-04-15 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA
18450,00 SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAD REALIZACJĄ BUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ W LUBLINIE
39/SOI/14 2014-04-15 IGOR NIEWIADOMSKI
3600,00 OPRACOWANIE, DYSTRYBUCJA ORAZ PROMOCJA OFERTY INWESTYCYJNEJ MIASTA LUBLIN WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MASZYNOWEGO I MOTORYZACYJNEGO
157/ST/14 2014-04-15 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
2000,00 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE MOTOR LUBLIN UTRZYMANIE BOISKA UL.KRESOWA
87/GM/14 2014-04-15 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY BEZWARUNKOWEGO, NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA PRZEZ SELGROS SP Z O. O. NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN NOWOWYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ OD UL. GĘSIEJ DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA W REJONIE UL. MAŁOPOLSKIEJ.
156/ST/14 2014-04-15 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
2000,00 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY UTRZYMANIE BOISKA UL.BALLADYNY
70/PN/14 2014-04-15 ANASTASIYA KINZERSKA
16200,00 UMOWA ZLECENIE DOT.POMOCY PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 ROKU
55/IR/14 2014-04-15 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
24900,00 WYKONANIE ELEMENTÓW OGRODZENIA NA DZIAŁCE NR 2 I 3 PRZY UL. SKRZYNICKIEJ W LUBLINIE
158/ST/14 2014-04-15 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
2000,00 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "VROTCOVIA" - UTRZYMANIE BOISKA UL.KRĘŻNICKA
24/IT/14 2014-04-16 ARCHUS SP. Z O.O.
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
195/ST/14 2014-04-16 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 150/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OPISU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
159/ST/14 2014-04-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
2000,00 WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL. RUSAŁKA W LUBLINIE
110/GM/14 2014-04-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZ. NR 37/34 (OBR. 49, ARK. 5) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. ŻEGLARSKIEJ 3/UL. KRĘŻNICKIEJ 2, 4A, 4B/UL. KRĘŻNICKIEJ 6D, 6E, 6F/UL. KRĘŻNICKIEJ 4C, 6, 6A.
87/PN/14 2014-04-16 SKRIVANEK SP. Z O.O.
2475,38 ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO SYMULTANICZNEGO WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE".
167/GM/14 2014-04-16 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A INTERBUD-LUBLIN S.A. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONAWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 15/1 (OBR. 11, ARK. 8) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 157.
111/GM/14 2014-04-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZ. NR 25 (OBR. 20, ARK. 7) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. JANOWSKIEJ 76.
37/SOI/14 2014-04-16 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
24885,00 KOMPLEKSOWA USŁUGA PRZYGOTOWANIA MONOGRAFII ,,LUBLIN 2020. CZTERY OBLICZA PRZYSZŁOŚCI MIASTA''
129/ST/14 2014-04-16 FUNDACJA DANTIS
20000,00 REALIZACJA ZADANIA "IX MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ"
111/ST/14 2014-04-16 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "ORGANIZACJA V ETAPU XVII MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU TANDEMÓW O PUCHAR MARSZAŁKA LUBELSZCZYZNY"
160/ST/14 2014-04-16 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
5000,00 ORGANIZACJA CYKLU PIĘCIU IMPREZ BIEGOWYCH "CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE"
15/GK/14 2014-04-16 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE INTER FIOŁEK PAWEŁ FIJOŁEK
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN W 2014 R.
205/KL/14 2014-04-16 ARKADIUSZ PASIECZNY CICHYRAJ
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PŁYTY "NOWA LUBELSKA MUZYKA"
191/KL/14 2014-04-17 AERA GROUP SP. Z O.O.
8588,25 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ"
189/KL/14 2014-04-17 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE"MAGNUS" FILIPOWICZ PIOTR
132771,42 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I NAGŁAŚNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU.
64/KP/14 2014-04-17 ANNA SZADKOWSKA
5000,00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI/OPRACOWANIA W ZAKRESIE KONCEPCJI KAMPANII SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I TOLERANCJI, MOŻLIWEJ DO PRZEPROWADZENIA W LUBLINIE W 2014 R.
66/KP/14 2014-04-17 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA
10472,36 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM DLA GRUPY 23 OS.
43/SOI/14 2014-04-17 PAWEŁ BATYRA
6118,00 WYKONANIE PROJEKTU LOGO KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA-KLASTER USŁUG MEDYCZNYCH I PROZDROWOTNYCH
204/KL/14 2014-04-17 DIVERSIS AGENCJA REKLAMOWA - ANNA KRĘCISZ
40495,19 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ" - ZEWNĘTRZNY DYSK TWARDY, PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA USB, MYSZ BEZPRZEWODOWA
202/KL/14 2014-04-17 MLINGUA SP.Z 0. 0.
10228,68 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA UKRAIŃSKI I ODWROTNIE ORAZ Z JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO I ODWROTNIE MATERIAŁÓW W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ"
203/KL/14 2014-04-17 AFIRA JAROSŁAW WOSIAK
9706,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN (722 T-SHIRTY) W RAMACH PROJEKTU (LINIA BUDŻETOWA 5.8 (POS. 5.8.2.3).
42/SOI/14 2014-04-17 MDA ASSOCIATES INC
31353,36 UDZIAŁ W ŚWIATOWYM WORLD BPO FORUM W NEW YORK ATHLETIC CLUB
41/SOI/14 2014-04-17 AGORA SA
43050,00 ORGANIZACJA AKCJI ,,STUDY IN LUBLIN'' W DNIACH 19-25 KWIETNIA 2014 R.
65/KP/14 2014-04-17 DALIMEX. SP. Z O.O.
29900,00 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W HOTELU TRZYGWIAZDKOWYM DLA GRUPY 46 OS.
73/PN/14 2014-04-17 TERESA SYROKA ZAKŁAD USŁUGOWY
7177,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2- DNIOWEGO SPOTKANIA 24-25.04.2014 DOTYCZĄCEGO PRZYGOTOWANIA STRATEGII POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 OBEJMUJĄCEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE I UDOSTĘPNIENIE SALI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
71/PN/14 2014-04-17 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNI
1920,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU "TERAPIA BÓLU" DLA PRACOWNIKÓW DPS KALINA W LUBLINIE.
72/PN/14 2014-04-17 ANDRZEJ MARCZUK
20000,00 WYKONANIE DWUETAPOWYCH BADAŃ MORFOLOGII ODPADÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE RAPOTRU Z BADAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN".
17/GK/14 2014-04-17 KOMSERWIS SP. Z O.O.
19527,48 DOSTAWA I MONTAŻ TABLIC Z REGULAMINEM W OGRODZIE SASKIM
40/OŚ/14 2014-04-17 WOJCIECH MATACZ
10455,00 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE LUBLINA
39/OŚ/14 2014-04-17 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
8500,00 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA : NASADZENIA ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
11/FE/14 2014-04-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-1923733,35 ANEKS NR 5 DO UMOWY Z DNIA 22.11.2010 R. O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007 - 2013.
207/KL/14 2014-04-17 PERFEKT - DRUK MACIEJ WIŚNIEWSKI
2042,54 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH (TOREBKI PAPIEROWE) DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN.
72/KP/14 2014-04-18 POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ZARZĄD OKRĘGOWY
270,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W RAMACH ORGANIZACJI REJONOWYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
180/KL/14 2014-04-18 CENTRUM JANA PAŁWA II
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT "MISSA PRO SANCTE JOHANES PAULI II" NA UCZCZENIE KANONIZACJI JANA PAWŁA II
67/KP/14 2014-04-18 PAWEŁ TYPIAK
1230,00 PROWADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ "KONCERT PERŁA SCENA MIASTA" W DNIU 7-8 MAJA 2014R. W GODZINACH 16:00-1:00
27/IT/14 2014-04-18 INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH S.A.
38459,16 ASYSTA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA SOWA.
73/KP/14 2014-04-18 JOANNA KUKIER
100,00 NAGRANIE RADIOWEJ ZAPOWIEDZI KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA 2014
26/IT/14 2014-04-18 WASKO S.A.
11685,00 SERWIS POGWARANCYJNY SYSTEMU SIEL I APLIKACJI SOKO.
70/KP/14 2014-04-18 ROBERT GRABLEWSKI
879,12 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH REALIZACJĘ KONCERTU SCENA MIASTA W DNIU 7 MAJA 2014R. W GODZ 17:00-0:00
71/KP/14 2014-04-18 JACEK SCHERER
700,00 USŁUGA WYKONANIA ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH REALIZACJĘ KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA W DNIU 7 MAJA 2014R. W GODZ 17:00-00:00
69/KP/14 2014-04-18 PIOTR TYCZYŃSKI
5350,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI: KREACJA ARTYSTYCZNA, ZAPEWNIENIE USŁUGI STAGE MANAGERA I KOORDYNACJA TECHNICZNA MAŁEJ SCENY ORAZ SCENY AFTERPARTY PODCZAS KONCERTU SCENA MIASTA 2014
68/KP/14 2014-04-18 TOMASZ DYMEK
1230,00 PROWADZENIE IMPREZY PROMOCYJNEJ "KONCERT PERŁA SCENA MIASTA" W DN 7-8 MAJA 2014R. W GODZ 16:00-1:00
54/IR/14 2014-04-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
3902,73 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNEK RATUSZA PRZY PL. ŁOKIETKA 1 W LUBLINIE
162/ST/14 2014-04-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ
88/PN/14 2014-04-22 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
2500,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATU I OPRACOWANIE TEKSTU DOTYCZĄCEGO DOBRYCH I ZŁYCH PRAKTYK REALIZACJI PROJEKTÓW, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW-WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
89/PN/14 2014-04-22 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO" SP. Z O.O.
3000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE".
41/OŚ/14 2014-04-22 MLU SP Z.O.O.
32164,50 WYKONANIE KONSERWACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13 W LUBLINIE
91/PN/14 2014-04-22 ANDRZEJ TUCKI
10500,00 PRZEPROWADZENIE BADANIA METODĄ PAPI W TERMINIE 7.06-31.08 NA PRÓBIE OGÓLNEJ MIN 1000 MAX 2000 ODBIORCÓW USŁUG TURYSTYCZNO - KULTURALNYCH PRZEBYWAJĄCYCH W TYM OKRESIE W LUBLINIE Z UWZGLĘDNIENIEM UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
47/SOI/14 2014-04-22 MARTA SZTANDARSKA
6182,54 PRZYGOTOWANIE, ORGANIZACJA ORAZ REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYDARZENIEM ,,360 FORUM''
40/SOI/14 2014-04-22 OLIWIA BEDNARCZYK
2500,00 PROMOCJA KONFERENCJI DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK, PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI PIĄTEJ EDYCJI KONKURSU PREZYDENTA MIASTA LUBLIN NA NAJLEPSZA PRACĘ DYPLOMOWĄ.
90/PN/14 2014-04-22 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
3999,96 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ BĘDĄCYCH W ADMINISTROWANIU WYKONAWCY W RAMACH PROJEKTU "KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZEŃ - SZWAJCARSKI BENCHMARK W LUBLINIE".
32/IT/14 2014-04-23 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
19/GK/14 2014-04-23 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
191046,60 PRACE PORZĄDKOWE POLEGAJACE NA LIKWIDACJI DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR II
18/GK/14 2014-04-23 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
151632,00 PRACE PORZĄDKOWE POLEGAJACE NA LIKWIDACJI DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I
163/ST/14 2014-04-23 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
9500,00 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZGRYWANEGO W RAMACH FESTYNU RODZINNEGO
161/ST/14 2014-04-23 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
12000,00 KONSERWACJA I UTRZYMANIE BOISKA NA OS.PRZYJAŹNI
28/IT/14 2014-04-23 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
29/IT/14 2014-04-23 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIEJ. (LBW)
8/OW/14 2014-04-23 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2014 R.
16/GD/14 2014-04-23 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
3690,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ - UL.ZELWEROWICZA
95/PN/14 2014-04-23 ANNA MCCREA
50000,00 OPRACOWANIE ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZIT W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
94/PN/14 2014-04-23 MEVA-POL
22735,94 DOSTAWA 150 SZTUK OZNAKOWANYCH POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE BATERIE TYPU KCA-BOX WRAZ ZE STALOWĄ OBEJMĄ, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI ..."
65/IR/14 2014-04-23 BUDIMEX S.A.
12300,00 WYKONANIE ROBÓT DOTYCZĄCYCH BUDOWY STEROWANIA I ZABEZPIECZENIA POMPY WODY ORAZ WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIU NAD ZBIORNIKIEM ZAPEWNIAJĄCYM ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM POMPY ORAZ PRAWIDŁOWĄ I CIĄGŁĄ DOSTAWĘ WODY DOT. BUDOWY ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ
192/KL/14 2014-04-23 TADEUSZ WOJCIECHOWSKI
6000,00 PRZYGOTOWANIE I DYRYGOWANIE WYSTĘPU POLSKIEJ ORKIESTRY SINFONIA IUVENTUS PODCZAS KONCERTU 1 MAJA 2014 R.
200/KL/14 2014-04-23 MARCIN SZWACZKO
3500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE AUTORSKICH WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH
201/KL/14 2014-04-23 TADEUSZ ŻACZEK
1500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE AUTORSKICH WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH
208/KL/14 2014-04-24 FUNDACJA "PODUSHKOWIEC"
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - WIOSENNA POZYTYWKA
211/KL/14 2014-04-24 JÓZEF SZOPIŃSKI
1650,00 PROWADZENIE KONCERTÓW Z OKAZI 10. ROCZNICY WSTĄPEINIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
209/KL/14 2014-04-24 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - AKCJA "LATO W MIEŚCIE 2014 ROKU" W KO NIEPODLEGŁOŚCI
193/KL/14 2014-04-24 ULRICH HASPEL
3600,00 PRZYGOTOWANIE CHÓRU UNIWERSYTETU Z MUNSTER DO KONCERTU Z OKAZJI 10 ROCZNICY WSTĄPIENIA DO UE
89/GM/14 2014-04-24 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 ANEKS DO UMOWY Z DZIELNICOWYM DOMEM KULTURY WĘGLIN DOT. UL. JUDYMA 2A
88/GM/14 2014-04-24 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY DOT. UL. SYROCZYŃSKIEGO
17/GD/14 2014-04-24 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
15584,10 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁEK - POLSKI ZWIĄZEK OGRODÓW DZIAŁKOWYCH "KALINA"
77/KP/14 2014-04-24 WIP MACHLARZ MARIUSZ, KLAUDA PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
3000,00 PROMOCJA MIASTA PRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "AROMATY PEŁNE INSPIRACJI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
76/KP/14 2014-04-24 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA
6150,00 AUTORSKIE WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII PROMOCYJNEJ BUDŻET OBYWATELSKI
75/KP/14 2014-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
246,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PERŁA SCENA MIASTA 2014
74/KP/14 2014-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
14760,36 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PERŁA SCENA MIASTA 2014
194/KL/14 2014-04-24 JOHANNES PRINZ
3600,00 PRZYGOTOWANIE CHÓRU DO KONCERTU Z OKAZJI 10. ROCZNICY WSTĄPIENIA POLSKI DO UE
118/ST/14 2014-04-24 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE MEMORIAŁ IM. ST. ZALEWSKIEGO
165/ST/14 2014-04-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
3500,00 PUCHAR ŚWIATA W KICK-BOXINGU - MKS KALINA LUBLIN
67/OR/14 2014-04-24 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12000,86 SPORZĄDZANIE TŁUMACZEŃ, SPRAWDZANIE I POŚWIADCZANIE TŁUMACZEŃ SPORZĄDZONYCH PRZEZ INNE OSOBY
198/KL/14 2014-04-25 ROBERT GIERLACH
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEGO ŚW. JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
197/KL/14 2014-04-25 RAFAŁ BARTMIŃSKI
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEGO ŚW. JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
196/KL/14 2014-04-25 AGNIESZKA REHLIS
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEGO ŚW. JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
195/KL/14 2014-04-25 IWONA SOCHA
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEMU ŚW.JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
199/KL/14 2014-04-25 STEFAN MÜNCH
1200,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE AUTORSKIEGO SŁOWA O MUZYCE ORAZ PROWADZENIE KONCERTU ZATYTUŁOWANEGO ŚW. JP II W PODZIĘCE ZA DAR OBECNOŚCI W LUBLINIE W DN. 30.04.2014
164/ST/14 2014-04-25 STOWARZYSZENIE LUBELSKA GRUPA REGATOWA
6000,00 UPOWSZECHNIANIE - SZKOLENIE Z ŻEGLARSTWA - STOW. LUB. GRUPA REGATOWA
210/KL/14 2014-04-25 ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP
2000,00 PRZYGOTOWANEI I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W DNIU 30 KWIETNIA W ZWIĄZKU Z 95-LECIEM DZIŁALNOŚCI ZIW RP
323/OR/14 2014-04-25 ANNA SZLACHETKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 39/OR/14, DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY
62/IR/14 2014-04-28 GORT S.A.
40830,67 INSTALACJA WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ KIOSKÓW GASTRONOMICZNYCH NR 0.1,0.2,0.3,0.5,0.6 I ZAPLECZA CATERINGOWEGO RESTEURACJI VIP ORAZ ODWODNIENIE LINIOWE POSADZKI ZAPLECZA CATERINGOWEGO W BUDYNKU STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ
63/IR/14 2014-04-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
27325,94 PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI 2*ESN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ 2*EI NA NOWĄ TRASĘ -W RAMACH ROBÓT DODATKOWYCH BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO NF ODC.UL. SKALSKIEGO DO UL. BANACHA
60/IR/14 2014-04-28 DACH-MACH MACIEJ KUROPATWIŃSKI
9069,17 NAPRAWA POKRYCIA DACHU NAD POMIESZCZENIEM MASZYNOWNI DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
61/IR/14 2014-04-28 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
67650,00 WYKONANIE 3 UKŁADÓW MULTI-SPLIT Z MONTAŻEM 10 SZT. KLIMATYZATORÓW I 3 JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. NARUTOWICZA 37/39
58/IR/14 2014-04-28 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
23370,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ NA WIELOFUNKCYJNE BOISKO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ Z WYKONANIEM DRENAŻU ORAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM TOWARZYSZĄCYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W LUBLINIE, PRZY UL. KASPROWICZA 112
59/IR/14 2014-04-28 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
59040,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BOISKA NA WIELOFUNKCYJNE BOISKO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ Z WYKONANIEM DRENAŻU ORAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM TOWARZYSZĄCYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LUBLINIE, PRZY UL. PRZYJAŹNI 12
212/KL/14 2014-04-28 POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS
55935,00 WYKONANIE KONCERTU NA DZIEDZIŃCU MUZEUM LUBELSKIEGO, UL. ZAMKOWA 9, LUBLIN, W DNIU 1 MAJA 2014 ROKU
81/KP/14 2014-04-28 "SZTUKA I RZEMIOSŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA LUBLIN POP-UP SHOP W DNIU 31.05.2014R.
82/KP/14 2014-04-28 MACIEJ PODLEŚNY
1650,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY GRUPY LOLO FERARI PODCZAS KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA 2014
83/KP/14 2014-04-28 THEY.PL
30258,00 PROWADZENIE PROFILU LUBLIN 700 NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM WWW.FACEBOOK.PL
85/KP/14 2014-04-28 GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SP. Z O.O.
123,00 UMOWA LICENCYJNA, UDZIELENIE NIEWYŁĄCZNEJ, OGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE LICENCJI NA KORZYSTANIE I ROZPORZĄDZANIE Z WYBRANYCH FRAGMENTÓW MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO WŁĄCZONYCH DO SPOTU, NA POLACH EKSPLOATACJI: 1 MIESIĄC - POLSKA TV; DO 31.12.2015 - INTERNET.
78/KP/14 2014-04-28 WOODYS BACKLINE SPÓŁKA JAWNA WYSOCKI I WSPÓLNICY
4489,50 WYNAJEM BACKLINE'U WRAZ Z DOSTAWĄ I OBSŁUGĄ NA POTRZEBY IMPREZY PROMOCYJNEJ PERŁA SCENA MIASTA 2014
79/KP/14 2014-04-28 MICHAŁ ZIELIŃSKI
2000,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO OPRACOWANIA TREŚCI NA OFICJALNY PROFIL FACEBOOK OBCHODÓW 700-LECIA LOKACJI MIASTA LUBLIN
84/KP/14 2014-04-28 TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ OCZKOWSKI
3591,60 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE, MONTAŻU, OBSŁUDZE I DEMONTAŻU SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA W DNIACH 1-3 MAJA 2014R.
86/KP/14 2014-04-28 DAMIAN MIKA
2900,00 ZAKUP ŹRÓDŁOWYCH MATERIAŁÓW, ZAWIERAJĄCYCH CHARAKTERYSTYCZNE UJĘCIA MIASTA LUBLIN
93/GM/14 2014-04-28 BOGUMIŁ SZUBSTARSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:20
101/GM/14 2014-04-29 ARTUR BUDREWICZ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:10
98/GM/14 2014-04-29 KRZYSZTOF GŁOWACKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
91/GM/14 2014-04-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
15000,00 UMOWA ZAWARTA Z MIEJSKIM OŚRODKIEM SPORTU I REKREACJI ,,BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O. O. NA CZAS OZNACZONY 10 LAT, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
148/GM/14 2014-04-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ GRAŻYNĄ MIKUŁA I PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ ORAZ ZOABOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU; DOT. DZIAŁKI NR 1/3 (OBR. 34, ARK. 4) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 8.
80/KP/14 2014-04-29 STOWARZYSZENIE DOBREGO PASTERZA
2300,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "AKTYWNE MIASTO LUBLIN"
89/KP/14 2014-04-29 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: LUBELSKIE FORUM - AKTYWNI OBYWATELE
88/KP/14 2014-04-29 STRANGE FRUIT GRAFIKA - IGNACIUK MACIEJ
1100,00 AUTORSKIE WYKONANIE MALUNKU GRAFFITI W RAMACH WYDARZENIA POD NAZWĄ "DZIEŃ EUROPY WE LWOWIE", ZGODNIE Z PROJEKTEM GRAFICZNYM, W DNIACH 16-17.05.2014R.
91/KP/14 2014-04-29 PAWEŁ CZACHUR
26373,63 WYKONANIE SCENOGRAFII KONCERTOWEJ NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO NA POTRZEBY KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA
87/KP/14 2014-04-29 DAMIAN MIKA
16500,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH - RELACJI Z KONCERTU PERŁA SCENA MIASTA 2014
213/KL/14 2014-04-29 FUNDACJA SZTUKI PERFORMANCE
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - PERFORMANCE PLATFORM LUBLIN 2014
99/GM/14 2014-04-29 MARIAN KAWAŁKO
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:18
100/GM/14 2014-04-29 MARTA JASTRZĘBSKA
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:21
130/GM/14 2014-04-29 NETIA S.A.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ GRAŻYNĄ MIKUŁA I NETIA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN - DZ. NR 1/3 (OBR. 34, ARK. 4) PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 8 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
96/PN/14 2014-04-29 TERESA SYROKA ZAKŁAD USŁUGOWY
7393,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM SPOTKANIA W DNIACH 8-9.05.14 DOT. PRZYGOTOWANIA STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 OBEJMUJACEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE, PRZERWY KAWOWE I UDOSTĘPNIENIE SALI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
109/PN/14 2014-04-29 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
261800,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA- MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ. KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI."
20/GK/14 2014-04-29 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE INTER FIOŁEK PAWEŁ FIJOŁEK
2688,04 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIECI NARODOWEJ
219/KL/14 2014-04-29 FUNDACJA SZPILKA
43000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016 - CZUJĘ MIĘTĘ DO LUBLINA
90/GM/14 2014-04-29 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR 173/GM/13 Z DNIA 28.06.2013 R. ZMIANA DOT.ZAWARCIA PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA 64 INDYWIDUALNEJ UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOJMUNALNYCH Z ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI.
6/PL/14 2014-04-29 P.A. NOVA S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/PL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OKRESU NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ
102/GM/14 2014-04-29 ADAM RZEPKA
RZEPKA ELŻBIETA
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
103/GM/14 2014-04-29 MARCIN KULCZYŃSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:20
104/GM/14 2014-04-29 GRZEGORZ TUREK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:24
105/GM/14 2014-04-29 SŁAWOMIR POGRZEBSKI
30,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA 59 CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:25
214/KL/14 2014-04-29 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
15000,00 DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO NA POTRZEBY FILII NR 21
94/GM/14 2014-04-29 ZBIGNIEW RÓŻYŁO
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
95/GM/14 2014-04-29 BOGUSŁAW AMBROŻEWICZ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:16
96/GM/14 2014-04-29 WOJCIECH WÓJCIK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:21
97/GM/14 2014-04-29 CZESŁAW DYŚ
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:21
114/GM/14 2014-04-29 MIROSŁAW SYCH
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:15
92/GM/14 2014-04-30 FIRMA WIERZCHOWSCY S.C. LIDIA WIERZCHOWSKA I JANUSZ WIERZCHOWSKI
565800,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA ZA POROZUMIENIEM STRON UMÓW DZIERŻAWY: NR MK 27/680/99 Z DNIA 31 SIERPNIA 1999 R. I NR 226/GM/13 Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2013 R. ORAZ ZWROTU PRZEZ GMINĘ LUBLIN CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA NAKŁADY ULEPSZAJĄCE PONIESIONE PRZEZ DZIERŻAWCĘ NA NIERUCHOMOŚĆ GMINNĄ, POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ŁĘCZYŃSKIEJ 118
97/PN/14 2014-04-30 FONEMA OLGA KROKOWSKA
1580,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ CZTERECH TŁUMACZY W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN.
206/KL/14 2014-04-30 JAN KONDRAK
6000,00 WYKONANIE KONCERTU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONWENTU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W RAMACH PROMOCJI MIASTA LUBLIN
215/KL/14 2014-04-30 BAASS MACIEJ NOWACKI
4000,00 WYSTĘP W ROLI SOLISTY PODCZAS KONCERTU Z OKAZJI 10. ROCZNICY WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 1 MAJA 2014 R. NA DZIEDZIŃCU MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE
412/OR/14 2014-04-30 TOMASZ ZAWADZKI
500,00 WERYFIKACJA UMÓW, KONTROLA UMÓW DOT. WYBORÓW DO PE W PROGRAMIE KSAT 2000
458/OR/14 2014-04-30 GRAŻYNA ZIEMIŃSKA-BICKA
7000,00 KORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA TERENIE GMINY LUBLIN
457/OR/14 2014-04-30 AGNIESZKA WEREMKO
3000,00 SZKOLENIA OKW, NADZÓR NAD REJESTREM WYDATKÓW, KOORDYNACJA OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH, PRZYJMOWANIE UMÓW I RACHUNKÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WERYFIKACJA SPRAWOZDANIA
221/KL/14 2014-04-30 KAMUZI KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
2600,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ SKŁADU I ŁAMANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
46/SOI/14 2014-04-30 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
1456312,05 UMOWA O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ,,PROMOCJA GOSPODARCZA LUBLINA''
103/PN/14 2014-04-30 ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK
1600,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DOTYCZACYCH PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH I ANALIZY ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE
101/PN/14 2014-04-30 BMM
26100,00 PRZEPROWADZENIE I ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA Z ZAKRESU"PRAW MIESZKAŃCÓW, KIERUNKÓW PROWADZENIA TERAPII, METOD PRACY Z MIESZKAŃCAMI, ETYKA W PRACY Z MIESZKAŃCEM, Z UWZGLĘDNIENIEM EMPATII I ASERTYWNOŚCI" DLA PRACOWNIKAÓW DPS KALINA W LUBLINIE
100/PN/14 2014-04-30 KOZAK KAROL "REHMED-LUBLIN"
4500,00 PRZEPROWADZENIE I ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA Z ZAKRESU " INNOWACYJNE METODY I TECHNIKI PRZEMIESZCZANIA PACJENTA. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY." DLA PRACOWNIKÓW DPS KALINA W LUBLINIE
98/PN/14 2014-04-30 BARBARA SMOCZYŃSKA
4480,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW BOM PT. "ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM Z KLIENTEM I PODCZAS ROZMÓW TELEFONICZNYCH", W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ..."
99/PN/14 2014-04-30 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
2400,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM, DLA 20 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN". USŁUGA HOTELARSKA BĘDZIE ŚWIADCZONA W OKRESIE 09 - 10 MAJA 2014 R.
220/KL/14 2014-04-30 MAREK DZYR
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZ. WRAZ Z ZESPOŁEM "FULL POWER SPIRIT" PODCZAS KONCERTU PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN W DN.01.05.2014 W SALI GLOBUS
115/GM/14 2014-05-05 MAGDALENA URBANIK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:16
68/IR/14 2014-05-05 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
141450,00 WYKONANIE PŁYTY ŻELBETOWEJ POD POSADZKĄ SALI SPORTOWEJ W RAMACH ROBÓT DODATKOWYCH NA REALIZOWANEJ INWESTYCJI " BUDOWA SZKOŁY NA SŁAWINIE"
31/IT/14 2014-05-05 SYLWESTER BARYŁA
4000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI INFORMATYCZNYCH W POMIESZCZENIACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
30/IT/14 2014-05-05 ŁUKASZ STASIAK
4000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI INFORMATYCZNYCH W POMIESZCZENIACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
37/IT/14 2014-05-05 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
27000,00 DZIERŻAWA URZĄDZENIA RICOH MP8000 I UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY URZĄDZEŃ RICOH MP8000 I RICOH AFICIO MP6001.
106/GM/14 2014-05-05 BIURO RACHUNKOWE B & K KAMILA CYRSKA-JÓŹWIAK
3937,50 DZIERŻAWA MIESIĘCZNA, UL. LWOWSKA, PRZEZNACZENIE- PARKING STRZEŻONY
222/KL/14 2014-05-05 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
30000,00 DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCJE Z PRZEZNACZENIEM DLA OTWARTEJ PRACOWNI IKONOGRAFII - ZAKUP WYPOSAŻENIE (SPRZĘT KOMPUTEROWY)
218/KL/14 2014-05-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
130000,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA CENTRUM KULTURY -NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZWÓJ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH CENTRUM KULTURY W LUBLINIE"
216/KL/14 2014-05-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
70000,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA CENTRUM KULTURY - ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
125/ST/14 2014-05-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
50000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACAJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE II MARATON LUBELSKI
44/OŚ/14 2014-05-05 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
18576,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP WIOSENNY
13/FE/14 2014-05-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-309653,73 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 8/FE/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW PŁATNOŚCI
14/FE/14 2014-05-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-556297,33 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 31/FE/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW PŁATNOŚCI
367/OR/14 2014-05-05 WANDA LIPSKA
1650,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, REJESTROWANIE ZAWIADOMIEŃ WPROWADZANIE DANYCH DO PROGRAMU " PLATFORMA OBYWATELSKA" DO PE.2014 R.
352/OR/14 2014-05-05 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
2000,00 KOORDYNACJA I ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZAJĄ, PRZYGOTOWANIEM I WYDRUKIEM SPISÓW WYBORCÓW DOPE 2014.
365/OR/14 2014-05-05 TOMASZ ŁOZOWSKI
250,00 UDZIALENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
364/OR/14 2014-05-05 IWONA NOWOGRODZKA
1750,00 WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ COIG S.A W CELU DOSTOSOWANIA DOKUMENTÓW I FUNKCJI MODUŁU EWD PROGRAMU KSAT DO POTRZEB PRZYGOTAWANIA SPISÓW WYBORCÓW.
363/OR/14 2014-05-05 CEZARY BĄCZKOWSKI
300,00 UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH.
362/OR/14 2014-05-05 MARTA MICIUŁA
850,00 AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
361/OR/14 2014-05-05 GRAŻYNA KOPROWSKA
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
360/OR/14 2014-05-05 GRAŻYNA TRYBUŁA
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
359/OR/14 2014-05-05 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
358/OR/14 2014-05-05 EWA ZAWIŚLAK
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
357/OR/14 2014-05-05 IWONA SORAL
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
356/OR/14 2014-05-05 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW.
355/OR/14 2014-05-05 EWA BONDARUK
1200,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW.
354/OR/14 2014-05-05 RENATA WOLSKA
1300,00 PRZYGOTAWANIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW DO PE. 2014 ROK.
353/OR/14 2014-05-05 JADWIGA LYSSY
1600,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, REJESTROWANIE ZAWIADOMIEŃ WPROWADZANIE DANYCH DO PROGRAMU " PLATFORMA WYBORCZA DO PE 2014 R.
410/OR/14 2014-05-05 ELŻBIETA GUTALSKA
1100,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ.
409/OR/14 2014-05-05 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
500,00 WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT 2000 UMÓW , INNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DO PE.
408/OR/14 2014-05-05 MAŁGORZATA WAWRUCH
850,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM
414/OR/14 2014-05-05 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
850,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI DO PE, W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOK. KSIĘGOWYCH
413/OR/14 2014-05-05 BEATA PIEKNIAK
850,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI DO PE, W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
48/SOI/14 2014-05-05 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA ,,INTERNATIONAL MARKETING WEEK'' ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNIACH 5-8 MAJA 2014
67/IR/14 2014-05-05 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 34/IR/14 - ZMIENIAJĄCY WARUNKI WYKONANIA UMOWY
66/IR/14 2014-05-05 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
39360,00 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NA BUDOWĘ "AKADEMII GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
167/ST/14 2014-05-05 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 14/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW NR 2 I 3 DO UMOWY
123/GM/14 2014-05-06 TADEUSZ SAWICKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:15
69/IR/14 2014-05-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
20000,00 REMONT NAWIERZCHNI PLACU W REJONIE PRZEDSZKOLA NR 45, PRZY UL. KACZEŃCOWEJ W LUBLINIE (DZ. NR 34/57, OBRĘB 30)
121/GM/14 2014-05-06 TADEUSZ ŁÓŻECKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:10
169/ST/14 2014-05-06 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
9500,00 ORGANIZAJCA IMPREZ REKREACYJNYCH W RAMACH DNI KULTURY STUDENCKIEJ
95/KP/14 2014-05-06 GM GADGETS GRZEGORZ MAJEWSKI
11881,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM; CZĘŚĆ III SMYCZ -13 800 SZT.
94/KP/14 2014-05-06 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
47791,04 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA UML CZĘŚĆ V: KUBEK I FILIŻANKA
93/KP/14 2014-05-06 GRUPA PK SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16117,92 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN -CZŚĆ IX ROZKŁADANE ETUI NA KARTĘ Z MAPĄ MIASTA
92/KP/14 2014-05-06 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA
15504,88 USŁUGA ZAPEWNIENIA NOCLEGÓW ZE ŚNIADANIEM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KONCERTU SCENA MIASTA 2014
14/BM/14 2014-05-06 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SPRZĘTU OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ.
140/KL/14 2014-05-06 FUNDACJA KULTURA ENTER
72000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016, LETNIA SZKOŁA RZEMIOSŁA TRADYCYJNEGO
174/ST/14 2014-05-06 PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO - USŁUGOWE MULTIGRAF S.C.
11685,00 DRUK ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMO0CYJNYCH - MAPY TURYSTYCZNEJ LUBLINA
166/ST/14 2014-05-06 WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBLINIE
10100,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PROGRAM "MULTISPORTT"
43/OŚ/14 2014-05-06 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
4920,00 GRAFICZNE NANIESIENIE GRANIC EWIDENCYJNYCH DZIAŁEK NA MAPIE ZASADNICZEJ W CELU DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z MAPĄ EWIDENCYJNĄ DOT. TERENU, NA KTÓRYM ZLOKALIZOWANE JEST SKŁADOWISKO ODPADÓW W ROKITNIE (WOJEWÓDZTWO: LUBELSKIE, POWIAT: LUBARTOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LUBARTÓW, OBRĘB: 13 - ROKITNO ORAZ 24 - WÓLKA ROKICKA).
226/KL/14 2014-05-06 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
17500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ - ARTYSTOM LUBELSKIM IN MEMORIAM
225/KL/14 2014-05-06 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
26500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY W 2014 XXI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW MIEJSKICH W LUBLINIE - MIASTO KULTURY
102/OR/14 2014-05-06 JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH DARIUSZ KRUCZEK
32861,96 DOSTAWA WODY MINERALNEJ NA POTRZEBY UM LUBLIN
106/OR/14 2014-05-06 SALUS FURNICO S.C.
54366,00 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
PIG/SOI/14 2014-05-06 GMINA LUBLIN
0,00 PROJEKT PROMOCJA GOSPODARCZA LUBLINA-WYDATKI BIEŻĄCE
LP/SOI/14 2014-05-06 GMINA LUBLIN
0,00 PROJEKT "PROMOCJA GŁÓWNYCH OSI ROZWOJU REGIONU LUBELSKIEGO NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY MIAST - LUBLIN I PUŁAWY''-WYDATKI BIEŻĄCE
70/IR/14 2014-05-06 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
10947,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD ULICY RÓŻANEJ 16 DO WĄWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE (ZEJŚCIE DO WĄWOZU DZIELĄCEGO LSM I CZUBY)
122/GM/14 2014-05-06 MORSZCZYZNA MARIAN
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
108/GM/14 2014-05-07 BARBARA SKAŁECKA
100,50 DZIERŻAWA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - DZ. NR 67/34 (OBR. 3, ARK. 14) - POW. 67 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
329/OR/14 2014-05-07 BARBARA STANIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 93 W LUBLINIE
168/ST/14 2014-05-07 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
18450,00 TARGI TURYSTYCZNE POLSKI WSCHODNIEJ
98/KP/14 2014-05-07 UNITAL JR NIKODEM WYSOCKI
5867,10 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN, CZĘŚĆ XII RAMKA DO TABLICY REJESTRACYJNEJ - 3000 SZT
97/KP/14 2014-05-07 DOMINIKA SERGIEJ
701,10 USŁUGA PRZEWODNICKA W JĘZYKU WŁOSKIM W DNIU 20.05.14 W GODZ. 10:00-18:30 I 11.05.14 W GODZ. 9:30-10:30
96/KP/14 2014-05-07 INKUBATOR PROGRESS
1385,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU ORAZ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ NT. "KIERUNKI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE"
90/KP/14 2014-05-07 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
8000,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PROMOCJI CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014 ORAZ OBSŁUGĘ PUBLIC RELATIONS
112/GM/14 2014-05-07 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 27/GM/12 DOT. ZMIANY OPISU PRZEDMIOTU UMOWY
116/GM/14 2014-05-07 ADAM FILIPEK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
224/KL/14 2014-05-07 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
7640,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "DWADZIEŚCIA LAT POTRÓJNYCH ORGANÓW W KOŚCIELE NA POCZEKAJCE - KONCERT ORATORYJNO - ORGANOWY"
171/ST/14 2014-05-07 --CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ CENTRUM KULTURY - SPOTKANIE ZE STYPENDYSTAMI
100/OR/14 2014-05-07 ANNA KARNAS
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 198 W LUBLINIE
98/OR/14 2014-05-07 HALINA KOZAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 176 W LUBLINIE
97/OR/14 2014-05-07 ZOFIA SKOWROŃSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 166 W LUBLINIE
96/OR/14 2014-05-07 DOROTA GUZ
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 159 W LUBLINIE
95/OR/14 2014-05-07 GRAŻYNA DANIEWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 158 W LUBLINIE
94/OR/14 2014-05-07 MAGDALENA TARGOSZ
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 155 W LUBLINIE
93/OR/14 2014-05-07 MARCIN NAKONIECZNY
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 151 W LUBLINIE
92/OR/14 2014-05-07 ZBIGNIEW FUGEL
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 144 W LUBLINIE
91/OR/14 2014-05-07 OLGA SOWIŃSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 128 W LUBLINIE
90/OR/14 2014-05-07 MARTA KASPRZYK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 119 W LUBLINIE
89/OR/14 2014-05-07 RYSZARD ROTKIEWICZ
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 117 W LUBLINIE
88/OR/14 2014-05-07 TERESA LEWANDOWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 114 W LUBLINIE
87/OR/14 2014-05-07 ANDRZEJ SUGIER
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 110 W LUBLINIE
86/OR/14 2014-05-07 PIOTR PILIPCZUK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 102 W LUBLINIE
223/KL/14 2014-05-07 FUNDACJA KULTURA ENTER
8000,00 WSPARCIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ZAGRAJMY SOBIE!
85/OR/14 2014-05-07 MARIAN WIECZOREK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 99 W LUBLINIE
84/OR/14 2014-05-07 MIECZYSŁAW ŚMIERCIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 97 W LUBLINIE
82/OR/14 2014-05-07 HENRYK ROSKAL
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 76 W LUBLINIE
81/OR/14 2014-05-07 ANNA MICHALAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 74 W LUBLINIE
80/OR/14 2014-05-07 STANISŁAW SIEŃKO
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 62 W LUBLINIE
79/OR/14 2014-05-07 ANNA MICHAŁEK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 57 W LUBLINIE
78/OR/14 2014-05-07 SEBASTIAN KOSOWSKI
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W LUBLINIE
77/OR/14 2014-05-07 PAWEŁ RYBICKI
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 28 W LUBLINIE
76/OR/14 2014-05-07 RENATA GAWRYSIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 25 W LUBLINIE
75/OR/14 2014-05-07 MAREK CHUDZIK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 21 W LUBLINIE
74/OR/14 2014-05-07 TOMASZ DZIEDZICKI
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 18 W LUBLINIE
73/OR/14 2014-05-07 REMIGIUSZ MĄDZIK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 15 W LUBLINIE
72/OR/14 2014-05-07 JAN KYCIA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 11 W LUBLINIE
71/OR/14 2014-05-07 IWONA STEFANIAK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 10 W LUBLINIE
70/OR/14 2014-05-07 BEATA DYLEWSKA
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 9 W LUBLINIE
69/OR/14 2014-05-07 RYSZARD DRYGAŁŁO
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 7 W LUBLINIE
105/OR/14 2014-05-07 TOMASZ SZEWCZUK
120,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 92 W LUBLINIE
107/GM/14 2014-05-07 MARIA POYNTON
216,00 DZIERŻAWA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - DZ. NR 67/47 (OBR. 3, ARK. 14) - POW. 180 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
99/KP/14 2014-05-08 FEELGOOD SP.Z O.O.
53552,97 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ X - KOSZULKI.
100/KP/14 2014-05-08 FEELGOOD SP.Z O.O.
26229,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ IV - TORBY BAWEŁNIANE.
117/GM/14 2014-05-08 BUCZKOWSKI KRZYSZTOF
40,00 UMOWA NR: 49/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:10
227/KL/14 2014-05-08 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY Z JANEM PAWŁEM II "WSPÓLNOTA TO TY I JA"
170/ST/14 2014-05-08 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - XXII MIĘDZYNARODOWY BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980
237/OR/14 2014-05-08 RAFAŁ JABŁOŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 179 - DO PE
236/OR/14 2014-05-08 MAREK RADKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 049 WYBORY DO PE
235/OR/14 2014-05-08 DOROTA EWERT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 008 - WYBORY DO PE
234/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF SURMA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 101 WYBORY DO PE
233/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ BŁASZCZYK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 070 DO PE
232/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ BŁASZCZYK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 069 WYBORY DO PE
231/OR/14 2014-05-08 MARCIN SOCHA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 099 WYBORY DO PE
230/OR/14 2014-05-08 JACEK OCHMIŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 127 DO PE
229/OR/14 2014-05-08 KAMIL PYDA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 100 WYBORY DO PE
228/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ NOWAKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 199 WYBORY DO PE
227/OR/14 2014-05-08 MAŁGORZATA PŁACZKOWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 162 - WYBORY DO PE
226/OR/14 2014-05-08 IWO SKIBA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 180 DO PE
225/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ PALUSZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 092 WYBORY DO PE
224/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ PALUSZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 079 DO PE
223/OR/14 2014-05-08 GABRIEL JAROSZEWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 074 - WYBORY DO PE
222/OR/14 2014-05-08 KONRAD GĄSIOR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA OKW - 120 WYBORY DO PE
221/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA OKW - 109 WYBORY DO PE
263/OR/14 2014-05-08 WALDEMAR STACHURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 090 DO PE
262/OR/14 2014-05-08 PATRYK CIESIELSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 055 - WYBORY DO PE
261/OR/14 2014-05-08 BARTŁOMIEJ ZAMOJSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 054 DO PE
107/OR/14 2014-05-08 "AGAM" MICHAŁ DZIAMBA
14555,21 POMIARY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, RYNEK 1, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
313/OR/14 2014-05-08 TOMASZ KLECZEK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 149 DO PE.
312/OR/14 2014-05-08 JAN ŻAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 057 DO PE.
311/OR/14 2014-05-08 ARTUR OSTROWSKI
250,00 OBSŁUGA INFOTMATYCZNA OKW - 085 DO PE.
83/OR/14 2014-05-08 MARZENA BLICHARZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 086 DO PE
420/OR/14 2014-05-08 RAFAŁ ŚLIWIŃSKI
1330,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH CZŁONKÓW OBSŁUGI INF. OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW INF.,
419/OR/14 2014-05-08 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI
1430,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH CZŁONKÓW OBSŁUGI INF. OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW INF.,
418/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ STEFAŃSKI
1180,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH CZŁONKÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH
417/OR/14 2014-05-08 KATARZYNA FIEDOREK
1430,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH CZŁONKÓW OBSŁUGI INF. OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW INF.,
416/OR/14 2014-05-08 DARIUSZ KRAWCZUK
1380,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA WYDRUKU SPISU WYBORCÓW, WPROWADZANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH OKW, PRZEPROWADZENIE TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW INF.
415/OR/14 2014-05-08 ANNA PIASECKA-SZCZEŚNIAK
3600,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA OPERATORÓW OBSŁUGI INF. OKW, UDZIALANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO OPERATOROM, PRZYGOTOWANIE I NADZÓR NAD PRZEPROWADZENIEM TESTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW, NADZÓR INFORMATYCZNY NA PROTOKOŁAMI OKW
453/OR/14 2014-05-08 LUCYNA BARYŁA
2000,00 PRZYGOTOWANIE DOK. FINANSOWYCH, PRZYJMOWANIE UMÓW I RACHUNKÓW, WPROWADZANIE UMÓW, ROZLICZENIE DIET, DOT. WYBORÓW DO PE
293/OR/14 2014-05-08 GRZEGORZ GONTARZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 003 DO PE
250/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH MODZELEWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 178 DO PE
249/OR/14 2014-05-08 DAWID PALUSZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 076 - DO PE
248/OR/14 2014-05-08 TADEUSZ BEJM
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 067 WYBORY DO PE
247/OR/14 2014-05-08 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 135 WYBORY DO PE
246/OR/14 2014-05-08 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 136 WYBORY DO PE
245/OR/14 2014-05-08 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 139 DO PE
243/OR/14 2014-05-08 IWONA DROZDOWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 160 - DO PE
242/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ JANCZARA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 022 WYBORY DO PE
241/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 183 WYBORY DO PE
240/OR/14 2014-05-08 KAZIMIERZ FIRSZT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 157 DO PE
239/OR/14 2014-05-08 DOMINIK KWAŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 208 DO PE
238/OR/14 2014-05-08 LECH DANIEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 168 - WYBORY DO PE
167/OR/14 2014-05-08 PIOTR ZAKRZEWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 193 DO PE.
253/OR/14 2014-05-08 PIOTR ROMANEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 146 DO PE
166/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH KRZACZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 192 DO PE.
165/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ BOROWIECKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 050 DO PE.
252/OR/14 2014-05-08 PIOTR KACHNIARZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 137 DO PE
164/OR/14 2014-05-08 MAREK KOSICKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 066 WYBORY DO PE.
163/OR/14 2014-05-08 MAREK KOSICKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 011 DO PE.
251/OR/14 2014-05-08 JACEK ODÓJ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 177 - WYBORY DO PE
162/OR/14 2014-05-08 DOMINIK KWIATKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 200 DO PE.
161/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF LEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 189 DO PE.
160/OR/14 2014-05-08 RENATA WRÓBLEWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 052 DO PE.
159/OR/14 2014-05-08 JUSTYNA MALINOWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 020 DO PE.
158/OR/14 2014-05-08 ADAM LIPIEC
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 169 DO PE.
157/OR/14 2014-05-08 JANUSZ ZIELIŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 167 DO PE.
156/OR/14 2014-05-08 EWA MURAT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 204 DO PE.
155/OR/14 2014-05-08 IWONA WILKOSZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 035 DO PE.
154/OR/14 2014-05-08 AGNIESZKA PERSJANOW
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 034
153/OR/14 2014-05-08 MARIA CIMEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 148 DO PE.
152/OR/14 2014-05-08 MIROSŁAW KAPICA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 044 DO PE.
151/OR/14 2014-05-08 JERZY KOLOWCA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 073 DO PE.
150/OR/14 2014-05-08 TOMASZ KWIATOSZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 194 DO PE.
220/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ PYC
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 062 - DO PE
219/OR/14 2014-05-08 MARTA WLAZIŃSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 114 DO PE
218/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH NIEDŻWIEDZKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA OKW NR 098 - WYBORY DO PE
217/OR/14 2014-05-08 ADAM GÓRECKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA OKW NR 045 - WYBORY DO PE
216/OR/14 2014-05-08 ADAM GÓRECKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 197 DO PE
128/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ POGODA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 015 DOPE.
127/OR/14 2014-05-08 WALDEMAR STACHURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-084 DO PE.
126/OR/14 2014-05-08 ARTUR PRUS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-154 DO PE.
125/OR/14 2014-05-08 ARTUR PRUS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 155 DO PE.
124/OR/14 2014-05-08 KAROL KŁOS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 032 DO PE.
123/OR/14 2014-05-08 KAROL KŁOS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 036 DO PE.
122/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF TADEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-107 DO PE.
121/OR/14 2014-05-08 EDWARD SZAFRANEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 202 DO PE.
120/OR/14 2014-05-08 JACEK PIESIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-063 DO PE.
119/OR/14 2014-05-08 LESZEK WÓJCIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 186 DO PE
118/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ KRUKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 091 DO PE.
117/OR/14 2014-05-08 ELŻBIETA DUBIELIS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW-147 DO PE.
103/OR/14 2014-05-08 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
1708,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PROJEKTOWEJ 5 NA SIEDZIBĘ OKW W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
294/OR/14 2014-05-08 TOMASZ SZCZEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 190 - WYBORY DO PE
285/OR/14 2014-05-08 DIONIZY TRACZYŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 046 DO PE.
284/OR/14 2014-05-08 MARCIN CZERNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 043 DO PE.
283/OR/14 2014-05-08 MARCIN CZERNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 042 DO PE
282/OR/14 2014-05-08 KATARZYNA RAJCHEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 025 DO PE
281/OR/14 2014-05-08 DANIEL MARKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 059 DO PE.
280/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ PIÓROWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 103 DO PE.
279/OR/14 2014-05-08 ARNOLD POLAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 078 DO PE.
278/OR/14 2014-05-08 KONRAD BARYŁA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 143 DO PE
277/OR/14 2014-05-08 JAROSŁAW TOPOROWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 026 DO PE.
276/OR/14 2014-05-08 KAROL WILK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 095 DO PE.
275/OR/14 2014-05-08 DARIUSZ KULIŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 012 DO PE.
274/OR/14 2014-05-08 AGNIESZKA OPALIŃSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 134 DO PE.
273/OR/14 2014-05-08 IWONA GAJÓR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 061 DO PE.
272/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ KOWALCZYK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 051 DO PE.
271/OR/14 2014-05-08 DANIEL ROTKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 117 DO PE
270/OR/14 2014-05-08 DANIEL ROTKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 118 DO PE.
269/OR/14 2014-05-08 RENATA KOHUT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 201 DO PE.
268/OR/14 2014-05-08 RENATA KOHUT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 087 DO PE.
267/OR/14 2014-05-08 JAROSŁAW KAPITAN
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 182 DO PE.
266/OR/14 2014-05-08 JUSTYNA STOLAREK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 004 DO PE
265/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ WASIL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 119
260/OR/14 2014-05-08 MARTA ZGIET
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW- 007 DO PE.
259/OR/14 2014-05-08 ADRIAN KAŹMIERCZAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 058 DO PE.
258/OR/14 2014-05-08 PIOTR STĘPIEŃ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 138 WYBORY DO PE
180/OR/14 2014-05-08 ERYK SOWA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 018 DO PE.
179/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ DĄBRÓWKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 176 DO PE.
178/OR/14 2014-05-08 MAŁGORZATA RODZIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 106 DO PE.
177/OR/14 2014-05-08 MAŁGORZATA RODZIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 105 DO PE.
176/OR/14 2014-05-08 DOROTA HASIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 009 DO PE.
175/OR/14 2014-05-08 EWA MOMOT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 140 DO PE.
174/OR/14 2014-05-08 WALDEMAR NALBERSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 195 DO PE.
173/OR/14 2014-05-08 JOANNA PONIATOWSKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 164 DO PE.
172/OR/14 2014-05-08 DOROTA OSTROUCH
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 142 DO PE.
171/OR/14 2014-05-08 TOMASZ DWORAK-BAHAN
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 207 DO PE.
257/OR/14 2014-05-08 TOMASZ SZCZEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 133 WYBORY DO PE
256/OR/14 2014-05-08 TOMASZ SZCZEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 132 WYBORY DO PE
170/OR/14 2014-05-08 KAROL GŁAZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 077 DO PE.
169/OR/14 2014-05-08 MAREK SKRZYPIEC
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 205 DO PE.
168/OR/14 2014-05-08 MAREK SKRZYPIEC
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 001 DO PE.
255/OR/14 2014-05-08 TOMASZ SZCZEŚNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 131 - WYBORY DO PE
254/OR/14 2014-05-08 PIOTR WÓJCIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 047 WYBORY DO PE
309/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ STASIAK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 072 - WYBORY DO PE
308/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ STASIAK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 145 - WYBORY DO PE
314/OR/14 2014-05-08 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
500,00 NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. B. PRUSA 8 NA POTRZEBY WYBORÓW DO PE
112/OR/14 2014-05-08 DAWID PALUSZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 075 DO PE
292/OR/14 2014-05-08 PIOTR KOBYLAS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 028 WYBORY DO PE
291/OR/14 2014-05-08 MAREK KORNILUK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 060 DO PE.
290/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ MAKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 027 DO PE.
289/OR/14 2014-05-08 SYLWESTER BARYŁA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 089 DO PE.
288/OR/14 2014-05-08 SYLWESTER BARYŁA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 088 DO PE.
287/OR/14 2014-05-08 ANETA SKASSA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 126 DO PE.
286/OR/14 2014-05-08 ANETA SKASSA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 029 DO PE
264/OR/14 2014-05-08 KAROLINA DRABIK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 112 - WYBORY DO PE
215/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ KALISZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 173 - WYBORY DO PE
307/OR/14 2014-05-08 MARCIN SKOWROŃSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 166 - WYBORY DO PE
306/OR/14 2014-05-08 EMIL PIOTROWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 187 DO PE
304/OR/14 2014-05-08 EWA MURAT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 037 WYBORY DO PE
303/OR/14 2014-05-08 SYLEWSTER KULISZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 094 - WYBORY DO PE
299/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF PRUCHNIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 071 - WYBORY DO PE
296/OR/14 2014-05-08 PRZEMYSŁAW MOŚCICKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 040 DO PE
214/OR/14 2014-05-08 MICHAŁ KALISZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 184 - WYBORY DO PE
213/OR/14 2014-05-08 TOMASZ GAWRYL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 130 - WYBORY DO PE
212/OR/14 2014-05-08 JACEK CHOMICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 019 DO PE
211/OR/14 2014-05-08 ALDONA MAZURKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 083 - WYBORY DO PE
244/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH WAJCHT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 150 WYBORY DO PE
210/OR/14 2014-05-08 JACEK KACZKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 188 WYBORY DO PE
209/OR/14 2014-05-08 MIROSŁAW PIETRAŚ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 174 WYBORY DO PE
208/OR/14 2014-05-08 MIROSŁAW PIETRAŚ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 170 DO PE
207/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 206 - WYBORY DO PE
206/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 113 - WYBORY DO PE
205/OR/14 2014-05-08 TOMASZ IDZIKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 014 DO PE
204/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH GOLUS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 115 DO PE
149/OR/14 2014-05-08 TOMASZ GRĄDZIEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 191 DO PE.
148/OR/14 2014-05-08 PIOTR PILIPCZUK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 102 WYBORY DO PE
147/OR/14 2014-05-08 ANDRZEJ KOTECKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 172 DO PE.
146/OR/14 2014-05-08 JACEK MARKOWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 048 DO PE.
145/OR/14 2014-05-08 DARIUSZ CIEŚLA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 017 DO PE.
144/OR/14 2014-05-08 JANUSZ CIOCZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 121 DO PE.
143/OR/14 2014-05-08 JANUSZ CIOCZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 123 DO PE.
142/OR/14 2014-05-08 SEBASTIAN KOSOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 041 DO PE.
141/OR/14 2014-05-08 MAREK MISIURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 122 DO PE.
140/OR/14 2014-05-08 MARIA KRUPA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 010 DO PE.
139/OR/14 2014-05-08 ROMAN KOTARSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 181 DO PE.
138/OR/14 2014-05-08 MAGDALENA PRAJEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 111 DO PE.
137/OR/14 2014-05-08 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 203 WYBORY DO PE.
136/OR/14 2014-05-08 PIOTR BISZCZAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 096 DO PE.
135/OR/14 2014-05-08 IZABELLA PTAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 024 DO PE.
134/OR/14 2014-05-08 MARIUSZ MUSIATOWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 198 DO PE.
133/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF SZCZERBA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 081 DO PE.
132/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF JANKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW- 104 DO PE.
131/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 161 DO PE.
130/OR/14 2014-05-08 KATARZYNA KOŁACZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 171 DO PE.
129/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF MACKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 065 DO PE.
203/OR/14 2014-05-08 PIOTR DROZD
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 082 WYBORY DO PE
202/OR/14 2014-05-08 ANNA SKOCZEK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 030 - WYBORY DO PE
201/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ GZIUT
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 156 WYBORY DO PE
200/OR/14 2014-05-08 ADAM KAWKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 196 DO PE
199/OR/14 2014-05-08 JAKUB NASTAJ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 053 WYBORY DO PE
198/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 033 - WYBORY DO PE
197/OR/14 2014-05-08 ARKADIUSZ POLESZAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 152 WYBORY DO PE
196/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ DZWONKOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 175 - WYBORY DO PE
195/OR/14 2014-05-08 BEATA URNIAŻ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 021 - WYBORY DO PE
194/OR/14 2014-05-08 EWA SZARUGA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 080 DO PE
193/OR/14 2014-05-08 RAFAŁ MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 006 WYBORY DO PE
192/OR/14 2014-05-08 PRZEMYSŁAW RACHWAŁ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 125 DO PE
191/OR/14 2014-05-08 PAWEŁ MAZUREK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 124 DO PE
190/OR/14 2014-05-08 KAROLINA GIERCZAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 129 - WYBORY DO PE
189/OR/14 2014-05-08 WOJCIECH GRYTA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 056 - WYBORY DO PE
188/OR/14 2014-05-08 MARIOLA MACKIEWICZ
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 064 WYBORY DO PE
187/OR/14 2014-05-08 JÓZEF SULOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 013 DO PE
186/OR/14 2014-05-08 MARCIN WRONA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 016 WYBORY DO PE
185/OR/14 2014-05-08 MIECZYSŁAW ŚMIERCIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 097 WYBORY DO PE
184/OR/14 2014-05-08 MARCIN NAKONIECZNY
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 151 - WYBORY DO PE
183/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 023 DO PE
182/OR/14 2014-05-08 JACEK DANIEL
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 002 - WYBORY DO PE
181/OR/14 2014-05-08 URSZULA JAŚKOWIAK
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 158 DO PE
116/OR/14 2014-05-08 MAŁGORZATA FRANT-BŁAŻUCKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 005 DO PE.
110/OR/14 2014-05-08 ZBIGNIEW MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 068 WYBORY DO PE
115/OR/14 2014-05-08 ADAM JEZIERSKI
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW- 110 DO PE.
114/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 038 DO PE.
113/OR/14 2014-05-08 ŁUKASZ MAZUR
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 039 WYBORY DO PE
111/OR/14 2014-05-08 BEATA PIASECKA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 128 DO PE
351/OR/14 2014-05-08 KRZYSZTOF STACHURA
250,00 OBSŁUGA INFORMATYCZA OKW NR 116 - WYBORY DO PE
108/PN/14 2014-05-08 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE STOLGRAF PASTERNAK, RADZIEWICZ S
1987,37 OPRAWA GRAFICZNA, SKŁAD, DRUK ORAZ DOSTAWA BROSZUR INFORMACYJNYCH DLA BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW
102/PN/14 2014-05-08 LUBOMIR PUSZAK
3840,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. KURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
109/GM/14 2014-05-09 EDWARD CICHOSZ
SUSKA-CICHOSZ MARIANNA
60,00 DZIERŻAWA - UL. GDAŃSKA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 230/2 (OBR. 27, ARK. 1) - POW. 30 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
36/IT/14 2014-05-09 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
17500,00 DZIERŻAWA 10 SZTUK KOPIAREK CYFROWYCH.
118/GM/14 2014-05-09 WOJCIECH ZLOT
40,00 DZIERŻAWA - UL. SMOLUCHOWSKIEGO - GARAŻ - CZ. DZ. NR 76/4 (OBR. 43, ARK. 14) - POW. 18 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
125/PN/14 2014-05-09 ROBERT SZLĘZAK
14000,00 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU
119/GM/14 2014-05-09 MIECZYSŁAW MIŁEK
30,00 UMOWA NR: 51/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:25
22/GK/14 2014-05-09 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
297772,22 RĘCZNE ZIMOWE I LETNIE UTRZYMANIE ORAZ PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI Z MIESZANKI Z KRUSZYW MINERALNYCH WRAZ Z OBRAMOWANIEM W OGRODZIE SASKIM.
120/GM/14 2014-05-09 ZYGMUNT KONOPSKI
40,00 UMOWA NR: 52/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:25
371/OR/14 2014-05-12 EDYTA SICZEK
2400,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIALÓW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW.
370/OR/14 2014-05-12 RENATA OWCZAREWICZ
1200,00 PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA ZAKUPÓW, PROWADZENIE EWIDENCJI MATERIAŁÓW.
369/OR/14 2014-05-12 KATARZYNA RYMUSZKO
1850,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁA ZAWIADOMIEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
368/OR/14 2014-05-12 EWA KOSZAŁKA
1800,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ WYDAWANIE MATERIAŁÓW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
366/OR/14 2014-05-12 JANUSZ PODGAJNY
2400,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ , PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYBORCZYCH
404/OR/14 2014-05-12 JADWIGA FURMANIAK
2000,00 USTALANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI UCZELNI POTRZEBY UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW WYBORCZYCH, SZKOLENIA OKW,
49/MZON/14 2014-05-12 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
349/OR/14 2014-05-12 RAFAŁ MAZUREK
2048,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
348/OR/14 2014-05-12 MAŁGORZATA JURCZYK
2344,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
347/OR/14 2014-05-12 AGATA WIERZCHOŃ
2154,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
346/OR/14 2014-05-12 MACIEJ SZEWCZYK
2028,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
405/OR/14 2014-05-12 MARTA BANACH
1850,00 USTALANIE POSIEDZEŃ OKW PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIE LIST KANDYDATÓW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
406/OR/14 2014-05-12 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
1200,00 EWIDENCJA UMÓW ZLECENIOBIORCÓW REJESTRACJA W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
407/OR/14 2014-05-12 DOROTA KUNA
1200,00 EWIDENCA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW REJESTRACJA W ZUS ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
396/OR/14 2014-05-12 GRZEGORZ SZARUGA
1100,00 WYPOSAŻENIE LOKALI WYBORCZYCH, WYDAWANIE I ODBIÓR MATERIAŁÓW DLA OKW
395/OR/14 2014-05-12 DANIEL PAWLIKOWSKI
1100,00 WYPOSAŻENIE LOKALI WYBORCZYCH, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW.
394/OR/14 2014-05-12 GRZEGORZ MARCINIAK
1100,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU URN, PARAWANÓW,EKRANÓW ORAZ ODBIÓR MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
342/OR/14 2014-05-12 MICHAŁ SIŁAKIEWICZ
2360,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PODZIALE NA OBWODY I SIEDZIBY OKW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
49/SOI/14 2014-05-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
23370,00 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONFERENCJI BRANŻOWEJ IT/ICT
82/IR/14 2014-05-12 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
35670,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ PLACU PO FARZE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZOWANĄ INWESTYCJĄ
75/IR/14 2014-05-12 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
27921,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8, UL. NAŁKOWSKICH 102 W LUBLINIE
74/IR/14 2014-05-12 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
32964,00 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 4, UL. PUŁAWSKA 7 W LUBLINIE
73/IR/14 2014-05-12 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
36592,50 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 5, UL. SOWIA 5 W LUBLINIE
72/IR/14 2014-05-12 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
35854,50 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 7, PRZY UL. BRACI WIENIAWSKICH 10 W LUBLINIE
71/IR/14 2014-05-12 AMIGA ANDRZEJ MIGASIUK
16974,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA INSTALACJĘ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI URZĘDU MIASTA LUBLIN, ZLOKALIZOWANYCH NA X PIĘTRZE W BUDYNKU, PRZY UL. KARŁOWICZA 4 W LUBLINIE
51/SOI/14 2014-05-12 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
1845,00 ORGANIZACJA VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ,,INNOWACJE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE''
176/ST/14 2014-05-12 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
38685,96 MODERNIZACJA OSIEDLOWYCH BOISK SPORTOWYCH
114/ST/14 2014-05-12 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
101/KP/14 2014-05-12 ART BUYERS SP. Z O.O.
17798,10 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ XI TORBY PAPIEROWE I FOLIOWE
106/KP/14 2014-05-12 PROSTO SHOP LUBLIN JAKUB STRÓŻEK
8000,00 PRZEPRWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "I LOVE LBN MIXTAPE II"
102/KP/14 2014-05-12 AGENCJA REKLAMOWA OPTIMA ANITA-MAKARSKA-GURGACZ
4620,37 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ VII DZWONEK ROWEROWY 1080 SZT
107/KP/14 2014-05-12 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
2767,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ XIII KIESZONKI NA IDENTYFIKATOR
104/KP/14 2014-05-12 ART BUYERS SP. Z O.O.
5854,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN CZĘŚĆ VIII - ZESTAWY DWÓCH MAGNESÓW 2500 SZT
105/KP/14 2014-05-12 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1506,75 USŁUGA DRUKU I DOSTAWY PLAKATÓW I ZAKŁADEK DO KSIĄŻKI DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
228/KL/14 2014-05-12 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
12000,00 WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE - SZTUKA W PRZESTRZENI PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
99/OR/14 2014-05-12 WIESŁAWA BICZ
300,00 PRZYGOTOWANIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 184 W LUBLINIE
230/KL/14 2014-05-12 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO
17000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO DZIELNICE KULTURY W 2014 R. FESTYN KOŚMINKA - "KOŚMINEK Z KULTURĄ"
343/OR/14 2014-05-12 TOMASZ OKAPA
2204,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
345/OR/14 2014-05-12 MARTA WALO
2108,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
344/OR/14 2014-05-12 GRZEGORZ WALCZAK
1928,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
341/OR/14 2014-05-12 DAMIAN ANDRUKIEWICZ
2128,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
350/OR/14 2014-05-12 KRZYSZTOF IS(TOK
1966,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
319/OR/14 2014-05-12 DANIEL KOŁODZIEJ
2626,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOT. WYBORÓW DO PE
452/OR/14 2014-05-12 PAWEŁ LUTY
500,00 WERYFIKACJA GEOGRAFII WYBORCZEJ, UTWORZENIE I URUCHOMIENIE INTERNETOWEJ WYSZUKIWARKI OBWODÓW GŁOSOWANIA I SIEDZIB OKW
383/OR/14 2014-05-12 DAGMARA WLAZIŃSKA
1600,00 SZKOLENIA OKW, PRZYGOTOWANIE ORAZ WYDAWANIE MATERIAŁÓW DLA POTRZEB OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW DOK. WYBORCZYCH
382/OR/14 2014-05-12 ANNA BULIŃSKA
1550,00 PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYBORCZYCH
393/OR/14 2014-05-12 BARBARA KOWALCZYK
1700,00 USTALANIE SIEDZIB OKW, PRZEGLĄD WYPOSAŻENIA LOKALI OKW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, USTALANIE OSTATECZNYCH SKŁADÓW OKW, UDZIELANIE INF. CZŁONKOM OKW, DYŻUR TELEFONICZNY
392/OR/14 2014-05-12 SŁAWOMIR SZKODZIAK
1750,00 SZKOLENIE OKW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEN, PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
391/OR/14 2014-05-12 JAROSŁAW JUNG
3300,00 SZKOLENIE OKW,PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, SPORZĄDZANIE OSTATECZNYCH SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE OBWIESZCZEŃ, PRZYGOTOWANIE ZASTAWIENIA ULIC, PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O ZMIANIE SIEDZIB, PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
390/OR/14 2014-05-12 DOROTA MENCZEWICZ
2500,00 SZKOLENIE OKW, PRZYGOT. I WYSYŁKA ZAWIADOMIEN, PRZYGOTOWANIE LOSOWANIA SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, KOORDYNACJA PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
389/OR/14 2014-05-12 LESZEK GREGOROWICZ
1800,00 SZKOLENIE OKW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEN, PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
388/OR/14 2014-05-12 KONRAD MAZURKIEWICZ
1900,00 KOORDYNACJA PRZEGLĄDU LOKALI, KOORDYNACJA WYSYŁKI ZAWIADOMIEN, PRZYGOT.DRUKÓW I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
387/OR/14 2014-05-12 MARTA ZAJĄCZKOWSKA
2100,00 SZKOLENIE OKW, PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, KOORDYNOWANIE PLAKATOWANIA OBWIESZCZEŃ, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYBORCZYCH
386/OR/14 2014-05-12 AGNIESZKA KOSTECKA
1800,00 SZKOLENIE OKW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEN, PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH
375/OR/14 2014-05-12 ANNA BANASZEK
1600,00 SZKOLENIE KOMISJI OKW , PRZYGOTOWANIE WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
373/OR/14 2014-05-12 REGINA MAJEWSKA
1850,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIALÓW.
372/OR/14 2014-05-12 AGNIESZKA FERENC
2500,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, PUBLIKACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
124/GM/14 2014-05-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 WYRAŻENIE ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 37/12 (OBR. 49, ARK. 5) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. NAD ZALEWEM 6-12/ UL. NAD ZALEWEM 2/ {UL.OSMOLICKIEJ 21, 23}/ {UL. OSMOLICKIEJ 17}/ UL. NAD ZALEWEM 1,3}/ UL. NAD ZALEWEM 7-13 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO ZAWARCIA UMOWY USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI.
113/GM/14 2014-05-13 IMPENSA INVEST SP. Z O.O.
3666,67 DZIERŻAWA - UL. PRZYJAŹNI - PARKING PŁATNY - CZ. DZ. NR 9/19 (OBR. 2, ARK. 3) - POW. 3120 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
105/PN/14 2014-05-13 ANNA MAZUR
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU W FORMIE PREZENTACJI PT. "PLANOWANIE METOD I FORM REALIZACJI PROJEKTÓW ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH" W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ AKCJI PILOTAŻOWEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
330/OR/14 2014-05-13 SEBASTIAN MICHALSKI
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
326/OR/14 2014-05-13 ZBIGNIEW MACIUŁA
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
173/ST/14 2014-05-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CZTERDZIESTKA" SP NR 40
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO DZIELNICA DZIESIĄTA - DZIESIĘĆ SPOSOBÓW NA SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU
325/OR/14 2014-05-13 STANISŁAW OSTROWSKI
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
327/OR/14 2014-05-13 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK W LUBLINIE, M. KOŻUCHOWSK
670,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. BURSZTYNOWEJ 3A NA POTRZEBY OKW- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
324/OR/14 2014-05-13 JÓZEF PARCHETA
400,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
315/OR/14 2014-05-14 LESZEK WÓJCIK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 185 DO PE.
310/OR/14 2014-05-14 KRZYSZTOF BŁASZCZYK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 108 - WYBORY DO PE
52/SOI/14 2014-05-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1968,00 ORGANIZACJA INTERNETOWEJ SESJI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 25 LAT PRZEMIAN GOSPODARCZYCH W POLSCE
79/IR/14 2014-05-14 MOBINO SP.Z O.O.
258300,00 WYKONANIE POLA DO GRY W MINIGOLFA DLA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM
76/IR/14 2014-05-14 "TRAWNIK PRODUCENT" SP.Z O.O.
598799,01 WYKONANIE POLA GOLFOWEGO ORAZ DRIVING RANGE DLA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
78/IR/14 2014-05-14 INBUD SPÓŁKA JAWNA M.RYBAK, R.RYBAK
494214,00 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W LUBLINIE, UL. KUNICKIEGO 116
77/IR/14 2014-05-14 P.W. "STACHYRA" STANISŁAW STACHYRA
198389,06 WYKONANIE OSIEDLOWEGO BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ NA OSIEDLU "BOTANIK", PRZY UL. ALTANOWEJ W LUBLINIE.
331/OR/14 2014-05-14 ALTEST SP. Z O O
184,50 ANEKS DO UMOWY NR 237/OR/13, ZWIĘKSZENIE KWOTY UMOWY DO WARTOŚCI 4317,30 ZŁ
328/OR/14 2014-05-14 DANIEL MARKOWSKI
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 165 WYBORY DO PE
332/OR/14 2014-05-14 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
52118,00 BADANIA PROFILAKTYCZNE
297/OR/14 2014-05-14 PAWEŁ BASAK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 163 - WYBORY DO PE
298/OR/14 2014-05-14 TOMASZ KLECZEK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 031 - WYBORY DO PE
300/OR/14 2014-05-14 DOMINIK ŁOLIK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 141 - WYBORY DO PE
301/OR/14 2014-05-14 DOMINIK ŁOLIK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 144 - WYBORY DO PE
302/OR/14 2014-05-14 DOMINIK ŁOLIK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 153 - WYBORY DO PE
295/OR/14 2014-05-14 DOROTA HASIAK
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW - 093 WYBORY DO PE
305/OR/14 2014-05-14 RAFAŁ JABŁOŃSKI
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 159 - WYBORY DO PE
316/OR/14 2014-05-14 KONRAD GĄSIOR
200,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 116 - WYBORY DO PE
231/KL/14 2014-05-14 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LUBLIN CZYTA PAPIEŻA"
6/ON/14 2014-05-14 JAN KONDRAK
3000,00 WYKONANIE KONCERTU W SKŁADZIE 4-OSOBOWYM LUBELSKIEJ FEDERACJI BARDÓW PODCZAS CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - EDYCJA IX
21/GK/14 2014-05-14 WOJEWODA LUBELSKI
243900,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE KONTYNUACJI REMONTU ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO, POŁOŻONEJ NA CMENTARZU PRZY UL. UNICKIEJ W LUBLINIE
24/GK/14 2014-05-14 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
14145,00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE KOLEKTOREM DESZCZOWYM ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH W REJONIE UL. ROMERA 1B DO RZEKI BYSTRZYCY WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
23/GK/14 2014-05-14 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
1799,49 WYKONANIE KURTYNY WODNEJ Z NAPISEM RADA DZIELNICY GŁUSK
232/KL/14 2014-05-14 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN PRZEZ KULTURĘ W RAMACH WSPÓŁORGANIZACJI XVII LUBELSKICH DNI RODZINY
4/ON/14 2014-05-15 FUNDACJA DANTIS
600,00 WYNAJEM SALI NA MINIMUM 200 OSÓB W DNIU 20 MAJA 2014 R. W GODZINACH 9:00 - 14:00 NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - EDYCJA IX DLA OSÓB ORAZ INSTYTUCJI/ORGANIZACJI WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI LUB REALIZOWANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI NA RZECZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
5/ON/14 2014-05-15 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
2000,00 USŁUGA CATERINGOWA DLA 200 OSÓB NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU O MEDAL PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - EDYCJA IX DLA OSÓB ORAZ INSTYTUCJI/ORGANIZACJI WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI LUB REALIZOWANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI NA RZECZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
33/IT/14 2014-05-15 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14760,00 STAŁY SERWIS EKSPLOATACYJNY I AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DO ROZLICZANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLA FIRMY VERSO USŁUGI INFORMATYCZNE
236/KL/14 2014-05-16 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "CYKL WYSTAW 4 X 4"
110/KP/14 2014-05-16 IRINA CHICHERINA
20858,96 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ I (DŁUGOPISY, OŁÓWKI,KREDKI)
234/KL/14 2014-05-16 RADIO ER
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "DOBRE WAKACJE W DOBRYM TOWARZYSTWIE"
108/KP/14 2014-05-16 APUS PRZEDSIĘBIORSTWO REKLAMOWO WYDAWNICZE MAREK LECKI
1276,13 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ XIV - TORBA PODRÓŻNA
238/KL/14 2014-05-16 FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "FESTIWAL UKRAINA W CENTRUM LUBLINA 2014"
192/ST/14 2014-05-16 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
11000,00 ORGANIZACJA "OGÓLNOPOLSKIEGO TESTU COOPERA -EDYCJA WIOSENNA"
7/NW/14 2014-05-16 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
1700300,00 OBJĘCIE 17 003 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII CC O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 1 700 300,00 ZŁ (MILION SIEDEMSET TYSIĘCY TRZYSTA ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 1 700 300,00 ZŁ.
106/PN/14 2014-05-16 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
4500,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 2-5 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
233/KL/14 2014-05-16 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
114000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014-2016" - REALIZACJA ZADANIA LUBELSKI FESTIWAL GRAFFITI: "ALL MY CITY"
109/KP/14 2014-05-16 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2460,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH LUB PLANSZY REKLAMOWEJ NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN, NA POTRZEBY KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ PROJEKTU "BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA LUBLIN"
122/PN/14 2014-05-19 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
169900,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH - ROZWIJANIE WIELOSTRONNEJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Z MIASTAMI Z KRAJÓW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO ORAZ Z ROSJI"
113/PN/14 2014-05-19 ANDRIJ SAWENEĆ
400,00 UMOWA NA TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE TREŚCI PUBLIKACJI "ALBUM VIP" W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
197/ST/14 2014-05-19 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
4200,00 KOORDYNACJA MIĘDZYNARODOWEGO WYDARZENIA REKREACYJNO-SPORTOWEGO TAFISA WORLD KIDS CHALLENGE DAY
237/KL/14 2014-05-19 FUNDACJA "TEATRIKON"
28000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "STACJE KULTURY"
16/FE/14 2014-05-19 WOJEWODA LUBELSKI
-6989757,19 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 15/FE DOT. ZMIANY WYSOKOŚCI DOTACJI
80/IR/14 2014-05-19 ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH STANISŁAW KĘPKA
144228,83 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO I OŚWIETLENIA OD UL. BIAŁOSTOCKIEJ DO AL. JANA PAWŁA II W LUBLINIE
81/IR/14 2014-05-19 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 142/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI INWESTYCJI
83/IR/14 2014-05-19 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI NA 28 DNI OD DNIA UPRAWOMOCNIENIA SIĘ DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
25/GK/14 2014-05-19 MACIEJ WAC-WŁODARCZYK AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MWW
984,00 AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOKUMENTACJI PT. PRZEBUDOWA MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO ZLOKALIZOWANEJ NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM PRZY UL. UNICKIEJ W LUBLINIE
239/KL/14 2014-05-19 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
1100,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "ŚLADAMI 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY AK - RAJD HISTORYCZNY"
242/KL/14 2014-05-19 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
7500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "VI GŁUSECKIE JAKUBKI"
241/KL/14 2014-05-19 --TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - "AKCJA LATO W MIEŚCIE"
235/KL/14 2014-05-19 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
29500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "CHATKA BLUES FESTIWAL"
84/IR/14 2014-05-19 EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
11070,00 PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO NA ZADANIU "SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NF "(OD STUDNI D 33I W UL.SKALSKIEGO DO D 25 A W PROJEK. UL. BANACHA ORAZ SIEĆ KAN. DESZCZ. W AL. WITOSA NA ODC. OD KOMORY D 24 K DO ISTNIEJĄCEJ KOMORY D 35
112/PN/14 2014-05-19 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
200,00 PRODUKCJA DWÓCH WERSJI SPOTU RADIOWEGO DOTYCZĄCYCH TEMATYKI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN" WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH DO EMISJI
110/PN/14 2014-05-19 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
36000,00 PRZYGOTOWANIE FILMIKU I SPOTU ORAZ EMISJA SPOTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ. KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI."
45/OŚ/14 2014-05-20 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
4000,00 WSPÓŁPRACA W REALIZACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z POPULARYZACJĄ ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI POPRZEZ ORGANIZACJĘ SEMINARIUM "EKOLOGIA NIE JEST MODĄ - JEST SZANSĄ, JEST CZYSTĄ KALKULACJĄ, JEST KONIECZNOŚCIĄ".
126/PN/14 2014-05-20 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
7840,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 35 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU "SOS - BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA LUDZI I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU: LWÓW, LUBLIN, ŁUCK I IWANO-FRANKIWSK"
336/OR/14 2014-05-20 KSJ ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STEC I S-KA S.J.
800,00 SPRZĄTANIE DOMU KULTURY PRZY UL. KUNICKIEGO 35 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA LOKALU DLA OKW NR 167
86/IR/14 2014-05-20 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
156548,35 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO, POCHYLNI I OŚWIETLENIA W REJONIE UL. RADZYŃSKIEJ W LUBLINIE
98/IR/14 2014-05-20 HOMEWAY PIOTR BARTKOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 166/IR/13 DOTYCZĄCY ZMIANY FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Z PIENIĘŻNEJ NA GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ.
111/KP/14 2014-05-20 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UDZIELENIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ FOTOGRAFII ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO
46/OŚ/14 2014-05-20 FUNDACJA LARUS
22000,00 WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "ORGANIZACJA PROGRAMU UPOWSZECHNIAJĄCEGO WIEDZĘ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, OCHRONY PRZYRODY, ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA NATURALNEGO".
112/KP/14 2014-05-20 PRACOWNIA REKLAMY AD HALINA ZALEŃSKA
41375,97 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ II -A) JOJO; B) ZAGŁÓWEK; C)WOREK; D) BALON; E) TORBA SKŁADANA
129/GM/14 2014-05-20 ROMAN GRZYBEK
190,40 UMOWA DZIERŻAWY ZAWARTA DN.2014/05/20 NA OKRES OD 2014/01/01 DO 2016/12/31- ROMAN GRZYBEK - UL. RUSAŁKI 18, DZ. 161/2, OBR. 34, ARK. 4 - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM.
196/ST/14 2014-05-20 WYDAWNICTWO "TEST" BERNARD NOWAK
24600,00 USŁUGA PROMOCYJNA W PUBLIKACJI PT. "LUBLIN. PRZEWODNIK"
191/ST/14 2014-05-20 PIOTR NOWAK TECHRAMPS
38731,47 WYKONANIE, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SKATEPARKU STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
48/OŚ/14 2014-05-20 STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY PRZYRODY,ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
10000,00 WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "REDAGOWANIE, SKŁAD, DRUK 3 NUMERÓW BIULETYNU EDUKACYJNEGO".
47/OŚ/14 2014-05-20 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
28000,00 WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "ORGANIZACJA PROGRAMU UPOWSZECHNIAJĄCEGO RUCH ROWEROWY JAKO ALTERNATYWNEGO ŚRODKA TRANSPORTU DLA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM JEGO POZYTYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO ORAZ ORGANIZACJA EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU W LUBLINIE".
113/KP/14 2014-05-20 PRACOWNIA REKLAMY AD HALINA ZALEŃSKA
17062,56 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ VI - A) ŚCIERECZKA DO OKULARÓW; B) WIZYTOWNIK; C) FRISBEE
376/OR/14 2014-05-21 ANNA WASAK
500,00 WYPŁATA DIET DLA CZŁONKÓW OKW
193/ST/14 2014-05-21 LUBELSKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
2100,00 REALIZACJA ZADANIA "ZAWODY W BIEGACH ROZSTAWNYCH 4X100 M I TECHNIKĄ SZWEDZKĄ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW"
385/OR/14 2014-05-21 LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z O.O.
178177,80 DOSTAWA PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GŁUSK I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RATOWNICTWO WODNE W LUBLINIE
54/SOI/14 2014-05-21 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
11992,70 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYSTAWY I WERNISAŻU KREATYWNI 2014 W DNIACH 23-31 MAJA 2014 R.
99/IR/14 2014-05-21 NOVA TECHNOLOGIE OBIEKTOWE R. NIEMYJSKI & P. ANINOWSKI SP. J.
16949,40 DOSTAWA WYKŁADZINY NA WYPOSAŻENIE OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
87/IR/14 2014-05-21 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
746000,01 WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2, PRZY UL. POGODNEJ 52 W LUBLINIE
104/IR/14 2014-05-21 PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES STANISŁAW PIEKARCZYK
89790,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA UDROŻNIENIU DRÓG EWAKUACYJNYCH W POZIOMIE SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W LUBLINIE, UL. RADOŚCI 13
141/GM/14 2014-05-21 PAWEŁ KARWAŃSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA/UL. LIPIŃSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:205
119/KP/14 2014-05-21 AGIT AGNIESZKA RYDZ
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA ECO - DZIEŃ DZIECKA W HOTELU AGIT
118/KP/14 2014-05-21 DOKAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA HISTORIA KUCHNI DAWNEJ LUBELSZCZYZNY
117/KP/14 2014-05-21 MICHAŁ ŚLIWA
2500,00 AUTORSKI POKAZ SZTUK CYRKOWYCH Z PRZEPROWADZENIEM DWUGODZINNYCH WARSZTATÓW W DNIU 4 CZERWCA 2014R.
120/KP/14 2014-05-21 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
10000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYDARZENIA PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ "WESELE ŻYDOWSKIE", NA TERENIE STAREGO MIASTA W DNIU 2.08.2014R.
115/KP/14 2014-05-21 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE UŻYCZENIE GMINIE LUBLIN EKRANU LED WRAZ Z KONSTRUKCJĄ MOBILNĄ NA POTRZEBY WYDARZENIA "CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2014"
114/KP/14 2014-05-21 SYNERGIA SP. Z O.O.
19500,00 OPRACOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO KONCEPCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO "KOMISARZ MACIEJEWSKI", NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN
188/ST/14 2014-05-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
183/ST/14 2014-05-21 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
179/ST/14 2014-05-21 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
374/OR/14 2014-05-21 RENATA DZIEWIĘCKA-BASAK
500,00 WYPŁATA DIET DLA CZŁONKÓW OKW.
127/PN/14 2014-05-22 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 88/PN/14 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY
50/OŚ/14 2014-05-22 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
80000,00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH"
243/KL/14 2014-05-22 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
60000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDAWCĘ PROJEKTU "LUBLIN - RENESANS INSPIRACJI. NOTES KULTURALNY"
245/KL/14 2014-05-22 PAWEŁ LUTY
2900,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WSPÓŁPRACA PRZY OPRACOWANIU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW SIWZ (DOT. ZAKUPU I INSTALACJI SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB)
119/PN/14 2014-05-22 MLINGUA SP.Z 0. 0.
1056,82 TŁUMACZENIE PISEMNE TEKSTU PUBLIKACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI ORAZ KOREKTA JĘZYKOWA I EDYTORSKA TEKSTU W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
94/IR/14 2014-05-22 KEVISPORT EWA OSIŃSKA- SIWEK
13983,84 DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICZEGO NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
85/IR/14 2014-05-22 "TRAWNIK PRODUCENT" SP.Z O.O.
0,00 ZMIANA FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY DOT. BUDOWY POLA GOLFOWEGO ORAZ DRIVING RANGE DLA AKADEMII GOLFA W LUBLINIE
172/ST/14 2014-05-22 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
2800,00 UDZIAŁ REPREZENTACJI LUBLINA NA VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE SENIORÓW - TRZECI WIEK NA START
17/BM/14 2014-05-22 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SAMOCHODU POŻARNICZEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM (RADIOTELEFON, GAŚNICA PROSZKOWA).
249/KL/14 2014-05-22 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA " (NA)KRĘĆ POLSKĘ NA LUBELSKI LIPIEC 1980"
248/KL/14 2014-05-22 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
3500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "WYDANIE PUBLIKACJI JUBILEUSZOWEJ 50-LECIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W LUBLINIE"
254/KL/14 2014-05-22 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
50000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA "IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. ST. SERWACZYŃSKIEGO"
251/KL/14 2014-05-22 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ"
252/KL/14 2014-05-22 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE SŁAWINEK
6000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "AKCJA LATO W MIEŚCIE 2014 NA SŁAWINKU"
250/KL/14 2014-05-22 STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO MAŁY GŁUSK
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 30-LECIA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO MAŁY GŁUSK"
247/KL/14 2014-05-22 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "STUDENCKA SOBÓTKA"
246/KL/14 2014-05-22 FUNDACJA DANTIS
9000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KONCERT ZESPOŁÓW ARMIA I SIOSTRY JEREMIASZA"
288/KL/14 2014-05-22 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
6000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA, W DNIACH 26-30 MAJA 2014 R.
177/ST/14 2014-05-22 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
120/ST/14 2014-05-22 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
18000,00 REALIZACJA ZADANIA "URODZENI BY WALCZYĆ. TRIATHLON LUBLIN 2014 I LUBLIN MARATON MTB 2014"
49/OŚ/14 2014-05-22 KAN-POL PPHU IWONA ŁOSIEWICZ
94029,30 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
111/PN/14 2014-05-23 POLOT JERZY FURTAK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 260/PN/13 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU UMOWY
184/ST/14 2014-05-23 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
318/OR/14 2014-05-23 PAWEŁ STASIECZEK
350,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ - WYBORY DO PE
317/OR/14 2014-05-23 JANUSZ TARCZYŃSKI
350,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ - WYBORY DO PE
381/OR/14 2014-05-23 RAFAŁ FRANCKIE
495,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
380/OR/14 2014-05-23 TADEUSZ GRZYWACZ
495,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
379/OR/14 2014-05-23 MAREK NIŻNIOWSKI
240,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
378/OR/14 2014-05-23 ŁUKASZ GRZYWACZ
495,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
377/OR/14 2014-05-23 JAROSŁAW DĄBROWSKI
785,00 TRANSPORT MATERIAŁÓW WYBORCZYCH, OBSŁUGA MIEJSKIEGO BIURA DS. WYBORÓW
403/OR/14 2014-05-23 KAZIMIERZ KRÓL
400,00 POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PE
402/OR/14 2014-05-23 DARIUSZ WALCZYNA
300,00 POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PE
401/OR/14 2014-05-23 CZESŁAW MUCHA
800,00 ODBIÓR KART WYBORCZYCH, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PE
400/OR/14 2014-05-23 ZYGMUNT FAŁEK
800,00 ODBIÓR KART WYBORCZYCH, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PE
399/OR/14 2014-05-23 STEFAN MIKOŁAJCZUK
1300,00 WYDAWANIE I ODBIÓR MATERIAŁÓW WYBORCZYCH OD OKW, ODBIÓR KART WYBORCZYCH W ZW. Z WYBORAMI DO PE
104/PN/14 2014-05-23 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
9/MKZ/14 2014-05-23 JACEK WÓJCIK
104811,00 PROJEKT BUDOWLANY ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH, REMONT PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH CZĘŚĆ PÓŁNOCNĄ BUDYNKU
8/MKZ/14 2014-05-23 KRZYSZTOF MADEJSKI
10722,00 KONSERWACJA I ZAMONTOWANIE XVII WIECZNEGO STROPU W POMIESZCZENIU NR 110 NA I PIĘTRZE KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ 1
7/MKZ/14 2014-05-23 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
29017,00 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY WEJŚCIU DO WIEŻY TRYNITARSKIEJ
6/MKZ/14 2014-05-23 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
70210,00 PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM PODDASZA - CZĘŚĆ DRUGA: NAPRAWA STROPU DREWNIANEGO OD KROKWI NR 36 DO NR 56. REMONT ZABEZPIECZAJĄCY BASZTĘ WODNĄ WRAZ REMONTEM MURKU OGNIOCHRONNEGO ORAZ NAPRAWĄ MURKU OPOROWO- OGRODZENIOWEGO
5/MKZ/14 2014-05-23 ARCHIDIECEZJA LUBELSKA
48546,00 WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POŻARU ETAP II
4/MKZ/14 2014-05-23 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
44835,00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY 3 OBRAZACH WRAZ Z RAMAMI. 1.OBRAZ ZWIASTOWANIA NMP W RAMIE DĘBOWEJ 2. OBRAZ ŚW. FRANCISZEK SALEZY W RAMIE DREWNIANEJ 3. OBRAZ WNIEBOWZIĘCIA NMP W RAMIE DREWNIANEJ
3/MKZ/14 2014-05-23 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
114989,00 WYMIANA WSZYSTKICH OKIEN W KOŚCIELE PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA WRAZ Z ZESPOŁEM WITRAŻY WEWNĄTRZ PAKIETÓW SZYBOWYCH.
2/MKZ/14 2014-05-23 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
26594,00 PRACE PRZY KONSERWACJI I RESTAURACJI ORYGINALNYCH WYPRAW I DEKORACJI MALARSKIEJ W KAPLICY BOCZNEJ PW. MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I W KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA W LUBLINIE
1/MKZ/14 2014-05-23 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
136328,00 KONSERWACJA POŁUDNIOWEJ RENESANSOWEJ ŚCIANY KAPLICY FIRLEJÓW KOŚCIOŁA P. W. ŚW. STANISŁAWA BP. W ZESPOLE KLASZTORNYM O.O. DOMINIKANÓW LUBLINIE.
397/OR/14 2014-05-23 KRZYSZTOF PASZCZYK
1300,00 ODBIÓR KART WYBORCZYCH, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW, PORZĄDKOWANIE LOKALI
398/OR/14 2014-05-23 ROBERT SZYMAŃSKI
1300,00 ODBIÓR KART, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW, PORZĄDKOWANIE LOKALI
55/SOI/14 2014-05-23 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
1230,00 WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI ,,SIEĆ PRZESTRZENIĄ WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ''
114/PN/14 2014-05-23 MAŁGORZATA PODGÓRSKA
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATU NT. PRAC KONSERWATORSKICH BUDYNKU KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU HERMAN
18/GD/14 2014-05-23 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
1476,00 POMIAR KONTROLNY GRANICY DZIAŁKI NR 47/1 POŁOŻONEJ PRZY UL.OBROŃCÓW POKOJU 1 Z DZIAŁKĄ NR 45 STANOWIĄCĄ UL. OBROŃCÓW POKOJU
180/ST/14 2014-05-23 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
2000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
198/ST/14 2014-05-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU NA PIĄTKĘ
147/GM/14 2014-05-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIACĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22/27 (OBR. 42, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KONRADA BIELSKIEGO 25A ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ MPWIK W LUBLINIE SP. Z O. O.
255/KL/14 2014-05-23 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
369,00 UMOWA LICENCYJNA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU TAŃCZĄCE EURYDYKI W DNIU 29.05.2014 R. W CENTRUM KONGRESOWYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
253/KL/14 2014-05-23 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 106/KL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA
240/KL/14 2014-05-23 TADEUSZ KARABOWICZ
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. PROJEKT TŁUMACZENIOWY TADEUSZA KARABOWICZA - WSPÓŁCZESNA LITERATURA UKRAIŃSKA.
182/ST/14 2014-05-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI: LATO W MIEŚCIE
178/ST/14 2014-05-23 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
190/ST/14 2014-05-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
338/OR/14 2014-05-23 KLIMA-SOFT
21426,60 KONSERWACJA I PRZEGLĄD INSTALACJI KLIMATYZACJI
257/KL/14 2014-05-26 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
4500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "III DOMINIKAŃSKIE WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ W LUBLINIE"
339/OR/14 2014-05-26 P.H.ADMOR JERZY MORYTO
79959,71 DOSTARCZENIE ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ
124/PN/14 2014-05-26 TETYANA MYROVYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 266/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
90/IR/14 2014-05-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 46/IR/12 ZMIENIAJĄCY WARUNKI ORAZ DATĘ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. (ZASILANIE PODSTAWOWE) STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
89/IR/14 2014-05-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 47/IR/12 ZMIENIAJĄCY WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. ( ZASILANIE REZERWOWE) STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
88/IR/14 2014-05-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 79/IN/11ZMIENIAJĄCY WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ
26/GK/14 2014-05-26 REMONDIS SP. Z O. O.
1174101,61 KOMPLEKSOWA KONSERWACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU SASKIEGO.
93/IR/14 2014-05-26 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 11/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
92/IR/14 2014-05-26 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 95/IR/11 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA ZAKRESU UMOWY DOT. BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
91/IR/14 2014-05-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
9471,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI ORAZ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OD UL. RADZYŃSKIEJ DO ZAPROJEKTOWANEGO CHODNIKA DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ - SPECJALISTYCZNEJ W LUBLINIE
97/IR/14 2014-05-26 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
108240,00 MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP ORAZ POPRAWA STANU INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO, PRZY UL. RYNEK 1 W LUBLINIE - WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
16/BM/14 2014-05-26 WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
8000,00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENACH WODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO.
131/GM/14 2014-05-26 JERZY KRUSZYŃSKI
380,00 DZIERŻAWA, UL. SIEMIRADZKIEGO, PRZEZNACZENIE ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZ. DZ. NR 77 (OBR. 9, ARK. 16), DZIERŻAWA PŁATNA W STOSUNKU ROCZNYM
117/IR/14 2014-05-26 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
341940,00 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BUDYNKU ŻŁOBKA, USYTUOWANEGO, PRZY UL. MŁODEJ POLSKI 30 W LUBLINIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI.
116/PN/14 2014-05-27 MAGDALENA BIS
2240,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW "WSPÓŁPRACA W GRUPIE - BUDOWA ZESPOŁU", W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW REGIONÓW TRANSGRANICZNYCH"
117/PN/14 2014-05-27 BARBARA SMOCZYŃSKA
2240,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW "WSPÓŁPRACA W GRUPIE - BUDOWA ZESPOŁU" W DN.12-13.06.14, W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW REGIONÓW TRANSGRANICZNYCH"
95/IR/14 2014-05-27 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE "INNOTECH" SP. Z O.O.
651900,00 REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE, UL. PODZAMCZE 9
259/KL/14 2014-05-27 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
13500,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LUBLIN BLUES SESSION"
260/KL/14 2014-05-27 PM SP. Z O. O.
47000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU METODYKI PRINCE NA POZIOMIE FOUNDATION W LUBLINIE I WE LWOWIE - PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
258/KL/14 2014-05-27 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
19000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - V EDYCJA "FESTYN PASJE LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH 2014"
194/ST/14 2014-05-27 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY - MISTRZOWIE Z LUBLINA
121/PN/14 2014-05-28 ŁUKASZ BILIK
19000,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "INWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH" W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN".
120/PN/14 2014-05-28 EKO-GAMMA MAGDALENA GUZ
19680,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "INWENTARYZACJA OZE NA TERENIE LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN".
200/ST/14 2014-05-28 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
3000,00 WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ORGANIZACJA ZAWODÓW PUCHARU POLSKI BMX RACING
122/KP/14 2014-05-28 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
19606,80 PREZENTACJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TYPU CITYLIGHT W UZGODNIONYCH 10 LOKALIZACJACH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WYKONAWCY, NA POTRZEBY PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
121/KP/14 2014-05-28 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 UDZIELENIE LICENCJOBIORCY ZGODY NA PUBLIKACJĘ FOTOGRAFII ZE ZBIORÓW MUZEUM UMCS
116/KP/14 2014-05-28 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU ZORGANIZOWANIA W DNIACH 24-27 LIPCA 2014 R. IMPREZY PROMOCYJNEJ CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
53/OŚ/14 2014-05-28 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
93000,00 WYKONANIE BADAŃ MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OPRACOWANIA RAPORTU NT. STRUKTURY I GĘSTOŚCI NASYPOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBLINIE.
115/PN/14 2014-05-29 ABRYS SP Z O.O.
12127,80 PUBLIKACJA DWÓCH ARTYKUŁÓW W MIESIĘCZNIKU PRZEGLĄD KOMUNALNY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI"
58/OŚ/14 2014-05-29 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
17/FE/14 2014-05-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
4711,39 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 46/FE/11 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWALORYZACJA OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013.
244/KL/14 2014-05-29 JUSTYNA RECZENIEDI
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ (SOPRAN) PODCZAS KONCERTU TAŃCZĄCE EURYDYKI ORGANIZOWANEGO W RAMACH I LUBELSKIEGO ŚWIĘTA MUZYKI WOKALNEJ W DNIU 29.05.2014 R.
101/IR/14 2014-05-29 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
0,00 UMOWA NR 6/RS/PZ/2014 Z DNIA 29.05.2014 R. WS. UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DOT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 26
100/IR/14 2014-05-29 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
0,00 UMOWA NR 5/RS/PZ/2014 Z DNIA 29.05.2014 R. WS. UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 43 I NR 48
59/OŚ/14 2014-05-29 SUK-POL ZDZISŁAW ZIENKIEWICZ
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
262/KL/14 2014-05-29 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI 2014"
261/KL/14 2014-05-29 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
18000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "SCENA SZTUKMISTRZA 2.0"
263/KL/14 2014-05-29 --FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "10 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH"
181/ST/14 2014-05-29 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
201/ST/14 2014-05-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
7000,00 ORGANIZACJA FESTYNU SPORTOWEGO CZUBY POŁUDNIOWE DZIECIOM
265/KL/14 2014-05-29 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 21/KL/14, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA.
127/GM/14 2014-05-30 MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA SYLWESTER LALAK
206,72 DZIERŻAWA - UL. ZEMBORZYCKA - DROGA DOJAZDOWA ORAZ CELE BUDOWLANE - DZ. NR 48/2, OBR.43, ARK.26. - POW. 646M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
19/BM/14 2014-05-30 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
615,60 ODBIÓR ODPADÓW PRZY UL. GŁUSKIEJ - SIEDZIBA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁUSKU
18/BM/14 2014-05-30 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SPRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU SAMOCHODU POŻARNICZEGO
27/GK/14 2014-05-30 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
5535,00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE MIEJSKIM KOLEKTOREM DESZCZOWYM ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH DO ZIEMI ZA POŚREDNICTWEM ZBIORNIKA RETENCYJNO-INFILTRACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH 100/20 I 100/48 W ELIZÓWCE GM. NIEMCE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU O UZYSKANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
133/PN/14 2014-05-30 FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS NR 2 DOTYCZĄCY ZMIANY TEMINU UMOWY GŁÓWNEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
56/SOI/14 2014-05-30 MARTA SZTANDARSKA
6182,54 PRZYGOTOWANIE MEDIA PLANU DLA WYDZIALU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW ORAZ OPRACOWANIE REDAKCYJNE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH
18/FE/14 2014-05-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
39528955,86 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "DROGI DOJAZDOWE DO WĘZŁA DROGOWEGO "JAKUBOWICE" OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17, S19|" (ODCINEK: "BUDOWA UL. POLIGONOWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ WILLOWĄ ULICĄ GEN. B. DUCHA DO GRANIC MIASTA LUBLIN") W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013.
107/PN/14 2014-05-30 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
16955,00 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ NA III KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 2-4 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
123/PN/14 2014-05-30 TETYANA MYROVYCH
7000,00 PROMOCJA KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W ZAKRESIE TWORZENIA I UMIESZCZANIA INFORMACJI DOT. KONGRESU W INTERNECIE I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W JĘZYKACH: POLSKIM, ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM
134/IR/14 2014-05-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA POROZUMIENIEM STRON Z DNIEM 31-05-2014
102/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
61677,71 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH(MIN. ROBOTY ELEKTRYCZNE, DOSTAWA I MONTAŻ KAMER, OSŁONY NA GRZEJNIKI, KRATY NA KLATCE SCHODOWEJ, OBRZEŻA CHODNIKOWE, REMONT DROGI DOJAZDOWEJ) DOT. BUDYNKU SOCJALNO-SANITARNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
108/IR/14 2014-06-02 MEBLE S&K S.C. K.SOWIŃSKA M.SOWIŃSKI
65005,32 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
128/GM/14 2014-06-02 ROBERT CHODKOWSKI
100,50 DZIERŻAWA - UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 67/33, OBR. 3, ARK.4 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM.
152/KP/14 2014-06-02 "SZTUKA I RZEMIOSŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY 81/KP/14 Z DNIA 28.04.2014 R. - ZMIANA W ZAKRESIE OKREŚLENIA KWOTY WYNAGRODZENIA UMOWNEGO BRUTTO, NIE POWODUJE ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA UMOWNEGO.
9/OW/14 2014-06-02 ALICJA PODOLAK
3600,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
12/OW/14 2014-06-02 ZOFIA KWIECIŃSKA
600,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
185/ST/14 2014-06-02 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI - "LATO W MIEŚCIE"
187/ST/14 2014-06-02 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI - "LATO W MIEŚCIE"
126/ST/14 2014-06-02 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
13510,00 ORGANIZACJA TURNIEJU KLAS PROFILOWANYCH MIASTA LUBLIN
256/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LATO NA CZECHOWIE 2014"
268/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KULTURA W MINIATURZE"
269/KL/14 2014-06-02 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
9900,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "LUBELSKI PIKNIK REGGAE. OBCHODY 25 LAT POLSKIEJ SCENY SOUNDSYSTEMOWEJ"
264/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
9000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA"
267/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
8000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "SENIORADA 2014"
266/KL/14 2014-06-02 JAN KONDRAK
2700,00 WYKONANIE KONCERTU PT. ALBUM RODZINNY W RESTAURACJI HADES SZEROKA W DNIU 2 CZERWCA 2014 R.
270/KL/14 2014-06-02 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
12000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "NOC ŚW. JANA W SKANSENIE"
69/OŚ/14 2014-06-02 TURISDIS SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 117/OŚ/13 DOT.PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 30.06.2015R.
54/OŚ/14 2014-06-02 DEZ-DER KRZYSZTOF KARPIŃSKI
60000,00 ODKAMARZANIE TERENÓW MIASTA LUBLIN
51/OŚ/14 2014-06-02 PRACOWNIA MK MAGDALENA KORNACKA
3075,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ PLACU ZABAW PRZY UL. ZAWILCOWEJ DO PRZETARGU NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO PROJEKTU.
73/OŚ/14 2014-06-02 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 91/OŚ/12 DOT.PRZEDŁUŻENIA CZASU TRWANIA UMOWY DO DNIA 30.06.2015R. ORAZ ZAPEWNIENIA PRZEZ URZĄD PRZYŁĄCZA DO INTERNETU W CELU PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SIECI TOMRA.
96/IR/14 2014-06-02 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OAZA
0,00 UDOSTĘPNIENIE GMINIE LUBLIN NIERUCHOMOŚĆ NA DZIAŁCE NR 66/2 O POW. 2,378 HA KW 251316 NA WYKONANIE PODBUDOWY BOISKA I NAWIERZCHNI Z POLIURETANU.
103/IR/14 2014-06-02 MG WENTYLACJA MAŁGORZATA GHANDOUR
105780,00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W SZATNIACH NA POZIOMIE "-1" BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 70
105/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
3075,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU:"RADOSNA SZKOŁA", PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE, UL. ŚLIWIŃSKIEGO 5
106/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
2460,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU:"RADOSNA SZKOŁA", PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W LUBLINIE, UL. KASPROWICZA 112
111/IR/14 2014-06-02 SANIMEX PPH-U BOGDAN OLESZCZAK
14172,07 DOSTAWA WYPOSAŻENIA ŁAZIENKOWEGO (ZGODNIE Z WYKAZEM) NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
109/IR/14 2014-06-02 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
2460,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU: "RADOSNA SZKOŁA", PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4, PRZY UL. BRONOWICKIEJ 21 W LUBLINIE
146/IR/14 2014-06-02 PW GRETASPORT ILONA STAŃCZYK
-41141,68 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 242/IR/13 DOT. ZMNIEJSZENIA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
107/IR/14 2014-06-02 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
6000,00 WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22 W LUBLINIE
124/KP/14 2014-06-03 OKSANA TSYMBALIUK
9000,00 WYKONANIE AUTORSKICH ZDJĘĆ PORTRETOWYCH MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK LUBLINA NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
125/KP/14 2014-06-03 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5000,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH LUB PLANSZY REKLAMOWEJ NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN, NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
271/KL/14 2014-06-03 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA -DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "FESTYN ŚWIĘTOJAŃSKI 2014"
11/OW/14 2014-06-03 SŁAWOMIR DYBAŁA
1200,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W LUBELSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
10/OW/14 2014-06-03 ANNA WAWRUCH - LIS
3000,00 PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA LOKALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
156/KP/14 2014-06-03 RADA EUROPY
303025,00 UMOWA O FINANSOWANIE PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI" W RAMACH WSPÓLNEGO PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ I RADY EUROPY
38/IT/14 2014-06-03 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ZE ZBIORU DANYCH REJESTR OBIEKTÓW GEODEZYJNYCH.
384/OR/14 2014-06-03 ONUFRY KOSZARNY
6000,00 ANEKS DO UMOWY O DZIEŁO NR 258/OR/13 DOT. WYDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY
52/OŚ/14 2014-06-03 OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W LUBLINIE
4322,70 OKRESOWE BADANIE JAKOŚCI GLEBY I ZIEMI MIASTA LUBLIN
126/KP/14 2014-06-03 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
8000,00 AUTORSKIE WYKONANIE KONCEPCJI I PROJEKTÓW GRAFICZNYCH NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
283/KL/14 2014-06-03 JÓZEF SZOPIŃSKI
1000,00 PROWADZENIE KONCERTÓW ZESPOŁU LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW ORAZ WYKONAWCÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM "DIAMENTY LUBLINA" Z OKAZJI 25. ROCZNICY WYBORÓW 4 CZERWCA 1989 R.
123/KP/14 2014-06-03 ALINA POSPISCHIL
4500,00 NAGRANIE I ZMONTOWANIE OK. TRZYDZIESTOSEKUNDOWYCH MATERIAŁÓW AUDIO ZE 180 OSOBAMI NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
203/ST/14 2014-06-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
2200,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MŁODZI KOSZYKARZE - OGÓLNOPOLSKI FINAŁ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW ENERGA BASKET CUP
57/OŚ/14 2014-06-03 ZAKŁAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO GRZEGORZ KOSIOR
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
140/GM/14 2014-06-03 FRANCISZEK MALINOWSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:20
278/KL/14 2014-06-04 MATIS ANITA STOLARSKA
5500,00 WYKONANIE PRZEZ ŁUKASZA DŁUGOSZA PROGRAMU MUZYCZNEGO WRAZ Z ORKIESTRĄ TRYBUNAŁU KORONNEGO PODCZAS KONCERTU W DNIU 7.06.2014 R. W BAZYLICE KLASZTORU OO.DOMINIKANÓW
133/GM/14 2014-06-04 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
100,00 DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA - TYMCZASOWE WPROWADZENIE LINII KABLOWEJ SN - CZ. DZ. NR 74/7 (OBR. 39, ARK. 5) - POW. OK. 20 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
279/KL/14 2014-06-04 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
70000,00 POROZUMIENIE W CELU WSPÓLNEGO ZORGANIZOWANIA WYDARZEŃ KULTURALNYCH PODCZAS OBCHODÓW JUBILEUSZU 70-LECIA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W DNIU 14.06.2014 R.
277/KL/14 2014-06-04 PRZEMYSŁAW STANISŁAWSKI
2000,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I DYRYGOWANIE, DOBÓR REPERTUARU ORAZ OPIEKA MERYTORYCZNA PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO
272/KL/14 2014-06-04 ALEKSANDRA MAZUREK
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DNIU 07.06.2014 R. W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
275/KL/14 2014-06-04 IRINA STUKASZINA
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DN. 07.06.2014 W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
274/KL/14 2014-06-04 TOMASZ KUSIAK
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DN. 07.06.2014 W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
273/KL/14 2014-06-04 KATARZYNA CZERNIAWSKA
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DNIU 07.06.2014 R. W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
276/KL/14 2014-06-04 IZABELA SENKO
500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORKIESTRY TRYBUNAŁU KORONNEGO W DN. 07.06.2014 W BAZYLICE KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW
57/SOI/14 2014-06-05 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 03 DO UMOWY NR 46/SOI/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW PŁATNOŚCI
61/SOI/14 2014-06-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA FORUM 360
110/IR/14 2014-06-05 AK WENTYLACJA
95325,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI WRAZ Z ZASILANIEM I STEROWANIEM ORAZ TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI W POMIESZCZENIACH URZĘDU STANU CYWILNEGO, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
128/PN/14 2014-06-05 FONEMA OLGA KROKOWSKA
3840,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. KURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
129/PN/14 2014-06-05 TETYANA MYROVYCH
14000,00 UMOWA ZLECENIE PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 ROKU
132/PN/14 2014-06-05 JSC "UKRAINIAN PRESS GROUP"
643,67 PUBLIKACJA ARTYKUŁU O POWIERZCHNI 1/8 SZPALTY FORMATU B3 W KOLORZE W DNIU 13 CZERWCA 2014 ROKU.
411/OR/14 2014-06-05 EWA PLESZ
850,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIEGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW DO PE.
56/OŚ/14 2014-06-05 KOM-EKO S.A.
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
55/OŚ/14 2014-06-05 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
0,00 UMOWA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA "GOMIG - TRANSFER UMÓW".
294/KL/14 2014-06-05 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
38873,85 DRUK I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH "LUBLIN. MIASTO KULTURY"
28/GK/14 2014-06-05 ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH TRYKACZ WOJCIECH
22667,36 USŁUGA POLEGAJĄCA NA RENOWACJI POMNIKA ,,SYMBOL LWOWA" ORAZ JEGO OTOCZENIA
186/ST/14 2014-06-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
26500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI - LATO W MIESCIE
129/KP/14 2014-06-05 AGORA SA
4132,80 PUBLIKACJA 12 KOLOROWYCH REKLAM PRASOWYCH NA STRONACH REDAKCYJNYCH W GAZECIE CODZIENNEJ, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
128/KP/14 2014-06-05 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
30233,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROWADZENIE PORTALU INTERNETOWEGO DLA LUBELSKICH ORGANIZACJI"
131/KP/14 2014-06-05 JACEK SCHERER
400,00 ZAKUP ZDJĘCIA PANORAMICZNEGO MIASTA LUBLIN, WYKONANEGO Z DONŻONA W MUZEUM ZAMKU LUBELSKIEGO.
132/KP/14 2014-06-05 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
14760,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW 2014, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DN. 24-27.07.2014R., WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
130/KP/14 2014-06-05 JACEK SZAFRAŃSKI
4500,00 SPISANIE I REDAKCJA ORAZ PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH I W FORMIE PAPIEROWEJ TREŚCI WYWIADÓW Z 360 OSOBAMI, NA POTRZEBY KAMPANII SPOŁECZNEJ PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
7/PL/14 2014-06-06 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIE DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZBIORZE" DANE GEOGRAFICZNEJ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS"
191/GM/14 2014-06-06 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ RÓŻĄ CĘKALSKĄ ORAZ PANIĄ ANNĄ SURACKA-CHOJĘTA - PROWADZĄCE WSPÓLNIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ APTEKA SC RÓŻA CĘKALSKA ANNA SURACKA-CHOJĘTA S.C. I POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO) ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA JAKO DZIAŁKA NR 10/9 (OBR. 38, ARK. 3) POŁOŻONA PRZY UL. TURYSTYCZNEJ/ DR. DOJ.
19/GD/14 2014-06-06 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
15006,00 OPRACOWANIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH DLA TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE UL.CIEPŁEJ I UL.PRZESKOK - DZIAŁKI NR.3/1, NR 3/2 I NR 3 (OBR.17-KROCHMALNA, ARK.1 I 2)
282/KL/14 2014-06-06 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WARSZTATÓW TANECZNYCH PN. "I TY MOŻESZ TAŃCZYĆ TANGO" W DK RUTA W LUBLINIE.
132/GM/14 2014-06-09 MAŁGORZATA PODGÓRSKA
2361,79 DOKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY POLICHROMII ŚCIENNEJ W POMIESZCZENIU NA PARTERZE KAMIENICY PRZY RYNKU 8
65/OŚ/14 2014-06-09 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
44500,00 DOTACJA ZADANIA PT. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
62/SOI/14 2014-06-09 FUNDACJA POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO
0,00 WARUNKI I ZASADY UŻYWANIA GODŁA ,,TERAZ POLSKA''
58/SOI/14 2014-06-09 NIEDZIAŁEK MAREK NIEDZIAŁEK
72785,25 ZAPEWNIENIE OBSLUGI I WYKONANIE POD NADZOREM MERYTORYCZNYM URZĘDU MIASTA LUBLIN WYDARZENIA 360 FORUM W DNIACH 12-13 CZERWCA 2014
130/PN/14 2014-06-09 EKO AUDYTOR MAREK MICKANIEWSKI
1350,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN Z PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
131/PN/14 2014-06-09 PHU CZYSTA ENERGIA STANISŁAW KONDRATIUK
2600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZWOJU BUDOWNICTWA PASYWNEGO W LUBLINIE... W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
8/NW/14 2014-06-09 MKS LUBLIN S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY OBJĘCIA AKCJI 6/NW/14 DOTYCZĄCY ZMIANY NR RACHUNKU BANKOWEGO ORAZ TERMINU PŁATNOŚCI
285/KL/14 2014-06-10 STOWARZYSZENIE RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI
9500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XVI LUBELSKIE ŚWIĘTO CHLEBA
63/OŚ/14 2014-06-10 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
1860,00 WSZCZEPIENIE 53 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
284/KL/14 2014-06-10 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA KONKURSÓW LITERACKICH: XXI KONKURSU PROZATORSKIEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA I XXIV KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ MŁODEGO AUTORA
39/IT/14 2014-06-10 TOP-NET
24969,00 DOSTAWA I INSTALACJA KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ PUNKTU HOTSPOT NA BUDYNKU PRZY UL. OWOCOWEJ.
64/OŚ/14 2014-06-10 PAWEŁ TYPIAK
1469,91 PROWADZENIE IMPREZY PN. "EKOPIKNIK RODZINNY" ORGANIZOWANEJ W DNIU 29.06.2014R. W GODZINACH 12.00-18.00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE.
66/OŚ/14 2014-06-10 MARCIN ŁUKASIK
471,00 PROWADZENIE IMPREZY PN. "EKOPIKNIK RODZINNY" ORGANIZOWANEJ W DNIU 29.06.2014 R. W GODZINACH 12.00-18.00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE.
60/OŚ/14 2014-06-10 GABINET WETERYNARYJNY "ZWIERZAK" BARBARA BANCERZ
1920,00 WSZCZEPIENIE 59 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
61/OŚ/14 2014-06-10 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA REX DR N. WET. MACIEJ ORZELSKI I DR N. WET.
1860,00 WSZCZEPIENIE 53 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
114/IR/14 2014-06-10 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
69987,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE.
115/IR/14 2014-06-10 JOLANTA SALAMUCHA "DA VINCI" STUDIO WNĘTRZ, PROJEKTOWANIE KUCHNI I ŁAZ
50553,00 DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY - SZAFEK Z BLATAMI DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ LADY RECEPCYJNEJ W RECEPCJI NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ
135/IR/14 2014-06-10 PW GRETASPORT ILONA STAŃCZYK
79998,03 WYKONANIE BIEŻNI ROZGRZEWKOWEJ O SZER. 2 M Z POLIURETANU NA ZADANIU:"BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA I BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ SPORTOWYCH, INSTALACJĄ OŚWIETLENIA I MONITORINGU ORAZ INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE, PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEJ 38
156/GM/14 2014-06-10 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
889,29 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 12/UL. DŁUGIEJ 11, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 6/8 (OBR.16, ARK. 1) O POW. 831 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ KOMÓRKĄ.
189/ST/14 2014-06-10 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI - LATO W MIEŚCIE
40/IT/14 2014-06-10 "KRZ-TECHNIKA" ANDRZEJ KRZYSZYCHA
19926,00 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. LIPOWEJ I UL. OFIAR KATYNIA W LUBLINIE.
62/OŚ/14 2014-06-10 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
1860,00 WSZCZEPIENIE 53 MIKROCZIPÓW PSOM NA TERENIE MIASTA LUBLIN
281/KL/14 2014-06-10 GRZEGORZ KULIGOWSKI
11000,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM KULIGOWSKI BAND PODCZAS KONCERTU Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-L. UMCS
280/KL/14 2014-06-10 BAJM ANDRZEJ PIETRAS
55350,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PRZEZ ZESPÓŁ BAJM PODCZAS KONCERTU Z OKAZJI 70-L. UMCS W LUBLINIE
286/KL/14 2014-06-11 STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MASTO KULTURY, JUBILEUSZOWY KONCERT Z OKAZJI 20-LECIA CHÓRU KANTYLENA
123/IR/14 2014-06-11 P.P.H.U. "UNI-DREW"
11562,00 WYKONANIE TORÓW ROWEROWYCH DO DIRT JUMPINGU DLA ROWERZYSTÓW POCZĄTKUJĄCYCH, ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH I ZAAWANSOWANYCH NA DZIAŁCE, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ I TETMAJERA W LUBLINIE
133/KP/14 2014-06-11 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
4059,00 PRZEFORMATOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW.
134/KP/14 2014-06-11 AGORA SA
50430,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH ORGANIZOWANEJ PRZEZ WYDAWCĘ SPECJALNEJ AKCJI PROMOCYJNEJ ZWIĄZANEJ Z WYDARZENIEM KULTURALNYM CARNAVAL SZTUK - MISTRZÓW.
134/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
1045,50 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 39A, OZNACZOENJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 71/3 (OBR. 36, ARK. 4) O POW. 536 M2, ZABUDOWANEJ DWOMA BUDYNKAMI MIESZKALNYMI O POW. 160M2 I 120 M2 - W CELU ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.
135/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
615,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO 18A, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 58 (OBR. 9, ARK. 10) O POW. 6130 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O POW. ZABUDOWY 32 M2 - W CELU SPRZEDAŻY.
136/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
984,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. SUCHA 3A, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 161 (OBR, 16, ARK. 9) O POW. 166 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ DWOMA KOMÓRKAMI O POW. 47 M2, 9 M2 I 7M2 - W CELU SPRZEDAŻY.
137/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ,I POŁOŻONEJ PRZY UL. WOLSKIEJ 5,5A OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 14/1 (OBR. 2, ARK. 7) O POW. 9002 M2, ZABUDOWANEJ DWOMA BUDYNKAMI O POW. UŻYTKOWEJ 2274,10 M2 I 1988,50 M2 - W CELU USTALENIA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU.
138/GM/14 2014-06-11 JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH PRZY UL. ZBOŻOWEJ 22A, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 4 (OBR. 73, ARK. 4) O POW. 3260 M2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O POW. UŻYTKOWEJ 2105,70 M2 ORAZ PRZY UL. ZBOŻOWEJ 22I, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 5/10 (OBR. 73, ARK. 4) O POW. 964 M2 - W CELU USTALENIA OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU.
142/GM/14 2014-06-11 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
0,00 ANEKS 1 DO UMOWY 218/GM/13 Z DNIA 22.08.2013R. STRONY USTALAJĄ ŻE: "W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU JEJ ROZWIĄZANIA LUB WYGAŚNIĘCIA, WSZELKIE KOSZTY I OBOWIĄZKI WYNIKAJACE Z DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW OBCIĄŻAJĄ DZIERŻAWCĘ"
155/GM/14 2014-06-11 MARTA URSZULA RYĆ
4428,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKI NR: 34/2 (OBR. 37, ARK. 7) O POW. 1319 M2, POŁOŻONA PRZY UL. ŁĘCZYŃSKIEJ 118, ZABUDOWANA BUDYNKIEM RESTAURACJI O POW. UŻYTKOWEJ 740,50 M2; 28/5 (OBR. 37, ARK. 7) O POW. 1312 M2, POŁOŻONA PRZY UL. GRAFFA, NIEZABUDOWANA; 35/9 (OBR. 37, ARK. 7) O POW. 3500 M2, POŁOŻONA PRZY UL. ŁĘCZYŃSKIEJ 118, NIEZABUDOWANA.
67/OŚ/14 2014-06-11 KUIPERCOMPAGNONS B.V. RUIMTELIJKE BORDENING, STEDENBOUW, ARCHITECTUUR,
99189,97 OPRACOWANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI POPRAWY RELACJI RZEKI BYSTRZYCY I ZWIĄZANYM Z NIĄ SYSTEMEM WODNYM A MIASTEM.
119/IR/14 2014-06-12 EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 84/IR/14 DOTYCZĄCY SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W KOMPARYCJI UMOWY DOT. " WYKONAWCY"
79/OŚ/14 2014-06-12 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/OŚ/14 DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU DO 31.07.2014 R.
137/KP/14 2014-06-12 KRZYSZTOF KSIĘSKI
3500,00 PRZYGOTOWYWANIE I PUBLIKOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA LUBLIN MATERIAŁÓW DOT. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO; OPIEKA MERYTORYCZNA I OBSŁUGA WOLONTARIUSZY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W LUBLINIE; OBSŁUGA INFOLINII BUDŻETU OBYWATELSKIEGO;PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW DO SERWISÓW INFORMACYJNYCH
139/GM/14 2014-06-12 ROBERT KARWOWSKI
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:15
136/KP/14 2014-06-12 ALEKSANDRA IWAŃSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE 25 ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
116/IR/14 2014-06-12 PAWEŁ TIEPŁOW
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 250/IR/13 DOT. PRZESUNIĘCIA TERMINU REALIZACJI NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 24.05.2015
287/KL/14 2014-06-12 KATARZYNA KLIMEK USŁUGI FUNDRAISINGOWE
1000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ PN. "I LUBELSKI WYŚCIG KACZEK"
289/KL/14 2014-06-12 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XXVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA 2014
68/OŚ/14 2014-06-12 ANITA KOWALCZUK-SOBIESZCZAŃSKA
3075,00 WYKONANIE USLUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU POKAZU MODY RECYCLINGOWEJ, ORGANIZACJI WYSTAWY ZDJĘĆ O TEMATYCE RECYCLINGOWEJ, ORGANIZACJI WARSZTATÓW Z WYPLATANIA WIKLINY PAPIEROWEJ, PRZYGOTOWANIA STOISKA Z RĘKODZIEŁEM ORAZ PRZEPROWADZENIU KONKURSÓW PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO" NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W DNIU 29.06.2014R.
135/KP/14 2014-06-12 MACIEJ MIZERACKI
3000,00 PRZEPROWADZENIE 25 ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
291/KL/14 2014-06-12 BARTOSZ WÓJCIK
1100,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE, EDYCJA I KOREKTA TEKSTU ANGIELSKIEJ WERSJI FOLDERU "LUBLIN MIASTO KULTURY"
301/KL/14 2014-06-12 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
40000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS "KONCERTU CHWAŁY" 19.06.2014 R. W LUBLINIE
292/KL/14 2014-06-12 ANDRIJ SAWENEĆ
500,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE, EDYCJA I KOREKTA TEKSTU UKRAIŃSKIEJ WERSJI FOLDERU "LUBLIN MIASTO KULTURY"
290/KL/14 2014-06-12 FUNDACJA "5MEDIUM"
18000,00 REALIZACJHA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY - AKTYWNI ON/OFFLINE, EDYCJA II
60/SOI/14 2014-06-13 BIURO TARGÓW MONACHIJSKICH W POLSCE
57213,30 ZAPEWNIENIE WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 20 M2 NA MIEDZYNARODOWYCH TARGACH NIERUCHOMOSCI INWESTYCJI I NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH EXPO REAL 2014
29/GK/14 2014-06-13 OZIĘBŁO JADWIGA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
189059,61 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
299/KL/14 2014-06-13 JUDYTA PAPP
4396,00 LICENCJA NA WYKORZYSTANIE ZDJĘCIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
293/KL/14 2014-06-13 ANNA SZOSTAK-MYRCZEK
4700,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I DYRYGOWANIE WYKONANIEM PROGRAMU MUZ, DOBÓR REPERTUARU, OPIEKA MERYTORYCZNA PODCZAS KONCERTU ZESPOŁU ŚPIEWAKÓW MIASTA KATOWICE CAMERATA SILESIA W DN. 27.06.2014
135/PN/14 2014-06-16 DAGMARA KOCIUBA
2500,00 OPRACOWANIE REKOMENDACJI ZMIAN PRZESTRZENNYCH PLACU ŁOKIETKA, PLACU KOCHANOWSKIEGO, PLACU RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER
148/KP/14 2014-06-16 TOTALIZATOR SPORTOWY SP Z O O
10000,00 ŚWIADCZENIA REKLAMOWE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014
138/PN/14 2014-06-16 JAN KAMIŃSKI
3500,00 WYKONANIE OPRACOWAŃ GRAFICZNYCH W FORMIE MAP PRZEDSTAWIAJACYCH ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI W RAMACH PROJEKTU USER
141/PN/14 2014-06-16 MARCIN SKRZYPEK
4000,00 WYKONANIE OPRACOWANIA DOTYCZACEGO PRIORYTETYZACJI DZIAŁAŃ I PROJEKTÓW PILOTAZOWYCH W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH PLACU ŁOKIETKA, KOCHANOWSKIEGO I RYBNEGO W RAMACH PROJEKTU USER
142/PN/14 2014-06-16 KATERYNA GRĄBCZEWSKA
8300,00 OBSŁUGA TECHNICZNA, POMOC PRZY ORGANIZACJI PANELI I SEMINARIUM ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW TRZECH OTWARTYCH PANELI DYSKUSYJNYCH I SEMINARIUM W RAMACH KIEW.
120/IR/14 2014-06-16 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 53/IR/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
124/IR/14 2014-06-16 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
44420,24 WYKONANIE ROZBIÓRKI SCHODÓW ŻELBETOWYCH TERENOWYCH USYTUOWANYCH NA DZIAŁCE NR 20/2 OBRĘB 14 KALINOWSZCZYZNA/PRZY UL. KORYZNOWEJ W LUBLINIE.
118/IR/14 2014-06-16 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR
14760,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OGRODZENIA FRAGMENTÓW MURÓW GRANICZĄCYCH Z WYKONANYM OGRODZENIEM OGRODU SASKIEGO PRZY AL. RACŁAWICKICH W LUBLINIE ORAZ ODNOWIENIE MURU W REJONIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO
25/FE/14 2014-06-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
249035,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. WIKTORII MICHELISOWEJ W LUBLINIE, ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
295/KL/14 2014-06-16 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTO KULTURY - LUBLIN SOUNDS GOOD
26/FE/14 2014-06-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
570813,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W LUBLINIE, ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
9/NW/14 2014-06-16 DORADCA
14760,00 WYCENA AKCJI TARGI LUBLIN S.A.
20/GD/14 2014-06-16 USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE STANISŁAW SEROKA
3950,00 ROZLICZENIE KSIEGI WIECZYSTEJ LU1I/00003866/7 - AL.SPÓLDZIELCZOŚCI PRACY 77
143/GM/14 2014-06-16 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PODWALE SP. ZO.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 204/GM/13 DOT. ZMIANY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
138/KP/14 2014-06-16 TVN MEDIA SP. Z O.O.
109809,06 EMISJA W PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH REKLAM DOTYCZĄCYCH TOWARÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (SPOT 15 SEKUND) W OKRESIE 05 LIPCA - 24 LIPCA 2014R.
151/GM/14 2014-06-16 MAREK ROSZCZEWSKI BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4649,40 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 5/UL. JAKUBOWICKIEJ 2 ORAZ PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 5
142/KP/14 2014-06-16 PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.
153750,00 UMOWA O WZAJEMNEJ WYMIANIE ŚWIADCZEŃ W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW
141/KP/14 2014-06-16 RESOVIA EXPO
1291,50 USTAWIENIE LAD W DNIACH 24-27 LIPCA 2014 R. NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW.
140/KP/14 2014-06-16 2KB KAROLINA BARTMAN I KRZYSZTOF BUĆKO SPÓŁKA CYWILNA
29028,00 WYNAJEM DWÓCH NAMIOTÓW SFERYCZNYCH NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
139/KP/14 2014-06-16 LUBCOM PIOTR GORYCKI
3813,00 UMOWA NA WYKONANIE DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW: 1) URUCHOMIENIE ŁĄCZA DO TRANSMISJI DANYCH 2)KONSERWACJA KAMERY WEB NA BUDYNKU POCZTY POLSKIEJ
136/PN/14 2014-06-16 ADAM LESIUK
9500,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA PT. "STWORZENIE RAMOWEGO PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI I ZUŻYTYCH BATERII DLA MIASTA LUBLIN" Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH DO OPRACOWANIA W RAMACH PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
139/PN/14 2014-06-17 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
15900,00 PRZYGOTOWANIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ PROMUJĄCEJ AKCJĘ PILOTAŻOWĄ PN. "REKLAMY W PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
137/PN/14 2014-06-17 -- OLGA KROKOWSKA
2420,00 USŁUGA TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS TRWANIA SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ "SOS - BEZPIECZNA KOEGZYSTENCJA LUDZI I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU: LWÓW, LUBLIN, ŁUCK I IWANO-FRANKIWSK".
122/IR/14 2014-06-17 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 1/IR/13 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
121/IR/14 2014-06-17 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 216/IR/12 ZMIENIAJACY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
130/ST/14 2014-06-17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
18000,00 ORGANIZACJA ZADANIA "XX LUBELSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ I MINISIATKÓWKI"
304/KL/14 2014-06-17 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
578,10 LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU CAMERATA SILESIA W RAMACH CYKLU OPUS MAGNUM
50/MZON/14 2014-06-17 MONIKA HADAŁA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
146/GM/14 2014-06-17 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
3300,00 UMOWA DZIERŻAWY, PŁATNA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM Z PRZEZNACZENIEM NA ZBIERANIE I MAGAZYNOWANIE ODPADÓW ZGODNIE Z RAPORTEM O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO (KOD 17 05 04)
144/GM/14 2014-06-17 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
749,25 UMOWA DZIERŻAWY, PŁATNA W STOSUNKU ROCZNYM, Z PRZEZNACZENIEM NA PRZYSZKOLNY TEREN REKREACYJNY
146/KP/14 2014-06-17 MONIKA ŚLIWIŃSKA
5166,00 WYNAJEM, MONTAŻ, DEMONTAŻ I OBSŁUGA TECHNICZNA EKRANU LED NA POTRZEBY ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUK - MISTRZÓW 2014
145/GM/14 2014-06-17 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
678,00 UMOWA DZIERŻAWY, PŁATNA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM, PRZEZNACZENIE - DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. WESOŁEJ (DZ. NR 8, OBR. 34, ARK. 5)
145/KP/14 2014-06-17 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 116/KP/14 W SPRAWIE ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH SPONSORÓW
144/KP/14 2014-06-17 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6150,00 WZAJEMNE ŚWIADCZENIE STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014
13/OW/14 2014-06-17 FUDA AGNIESZKA LASKOWSKA
5166,00 OPRACOWANIE, PRZEPROWADZENIE WSRÓD 8 NAUCZYCIELI Z PIĘCIU LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z LUBLINA BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ORAZ OPRACOWANIE ZBIORCZEGO RAPORTU
205/ST/14 2014-06-17 TOWARZYSTWO SPORTOWO - TURYSTYCZNE SOKOLIK W LUBLINIE
1500,00 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY BRONOWICE
143/PN/14 2014-06-18 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH NR 126/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
14/OW/14 2014-06-18 KRZYSZTOF GUCMA
11040,00 USŁUGA ZORGANIZOWANIA W DNIACH 23-24 CZERWCA 2014 R. DWUDNIOWEJ WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DO TORUNIA DLA 40 UCZESTNIKÓW, REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
127/IR/14 2014-06-18 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
0,00 UMOWA TRÓJSTRONNA POMIĘDZY MPWIK,GMINĄ LUBLIN, LPRINŻ - PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAKOŃCZENIA ROBÓT DOTYCZY REALIZACJI KOLEKTORA NF
59/SOI/14 2014-06-18 PAWEŁ GAJEWSKI
6150,00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 4 KOMPLETÓW ZDJĘĆ LOTNICZYCH OBEJMUJĄCYCH ZAKRES SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, MIASTECZKA AKADEMICKIEGO, INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
296/KL/14 2014-06-18 SOWA SP. Z O.O
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE "ROCZNIKA LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO"
300/KL/14 2014-06-18 GRZEGORZ KONDRASIUK
310,00 KOREKTA TEKSTU POLSKIEJ WERSJI FOLDERU "LUBLIN - MIASTO KULTURY"
71/OŚ/14 2014-06-18 STAGE AGENCY TOMASZ LEKTARSKI
13530,00 ORGANIZACJA KONCERTU MUZYKI REGGAE W WYKONANIU ZESPOŁU "TALLIB" PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO"
78/OŚ/14 2014-06-18 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
39778,20 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM LOGO EKOLUBLIN NA POTRZEBY SYSTEMU ZACHĘT DLA MIESZKAŃCÓW UCZESTNICZĄCYCH W AKCJI EKOLUBLIN INSPIRUJE DO SEGREGACJI.
421/OR/14 2014-06-18 BROSMED CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA JERZY BROSZKIEWICZ
3542,15 NAJEM BUDYNKU PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 38; MIESIĘCZNY CZYNSZ BRUTTO
70/OŚ/14 2014-06-18 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
3444,00 ORGANIZACJA KONCERTU MUZYKI ŻEGLARSKIEJ W WYKONANIU ZESPOŁU "SHANTYMEN" PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO"
151/KP/14 2014-06-18 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
40000,00 REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ (WYŚWIETLANIE SPOTU REKLAMOWEGO) NA MONITORACH USYTUOWANYCH NA STACJACH METRA WARSZAWSKIEGO W RAMCH DZIAŁAŃ PRMOCYJNYCH CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW
150/KP/14 2014-06-18 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8364,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII PROMOCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014
149/KP/14 2014-06-18 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
11772,30 DRUK ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014
147/KP/14 2014-06-18 AV CENTRUM
1722,00 ZASADY I WARUNKI WYNAJMU URZĄDZENIA (SPRZĘT MULTIMEDIALNY) NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW
172/PN/14 2014-06-18 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
5568,00 OPRACOWANIE TREŚCI I SKŁAD WYDAWNICTWA ALBUMOWEGO (ALBUM VIP)
128/IR/14 2014-06-20 P.P.H.U. "UNI-DREW"
5092,20 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE
438/OR/14 2014-06-20 "HANESCO-NIERUCHOMOŚCI" SP. O.O.
4811268,20 NAJEM LOKALU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13
84/SOI/14 2014-06-20 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PROMOWANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA TRANSFERZE WIEDZY, TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.
125/IR/14 2014-06-20 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PAREXBUD" SP. Z O.O.
80000,00 WYKONANIE PRZEBUDOWY BOISKA PRZY UL. JASPISOWEJ 2/4 W LUBLINIE
298/KL/14 2014-06-23 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE I USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W DNIACH 5-6 LIPCA 2014 R. PODCZAS 73. ROCZNICY MORDU POLSKICH PROFESORÓW WE LWOWIE
41/IT/14 2014-06-23 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO
115005,00 ZAPEWNIENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX.
154/KP/14 2014-06-23 MAGDALENA POKRZYCKA
250,00 USŁUGA PRZEWODNICKA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM POLEGAJĄCA NA OPROWADZENIU GOŚCI EUROPEJSKIEGO STOŁU WĘGLOWEGO
19/FE/14 2014-06-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1162350,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY Z DNIA 22.11.2010 R. O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007 - 2013, DOTYCZĄCY AKTUALIZACJI HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO
297/KL/14 2014-06-23 JANUSZ KARPIŃSKI
1100,00 OSOBISTE ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN PODCZAS FESTIWALU SHAZAMFEST W AYER'S CLIFF W KANADZIE W DNIACH 11-13 LIPCA 2014 R.
30/GK/14 2014-06-23 MELEX A&D TYSZKIEWICZ SP.J
21754,64 REMONT DWÓCH WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH MELEX TYP 946 O NUMERACH SERYJNYCH 226986 I 226897
204/ST/14 2014-06-23 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
2293,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH W LEKKIEJATLETYCE
126/IR/14 2014-06-23 WARBUD S.A
7527,60 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE PRZY UL PEOWIAKÓW 12
149/GM/14 2014-06-23 BOŻENA MICHAŁOWSKA
MICHAŁOWSKA BOŻENA,ZAWADZKA ANNA
124,95 DZIERŻAWA - UL. REJA - ZIELEŃ PRZYDOMOWA - DZ. NR 7 (OBR. 9, ARK. 12) - POW. 119 M2
153/KP/14 2014-06-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJII ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
113/IR/14 2014-06-23 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
54120,00 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO WRAZ ZE SCHODAMI I MUREM OPOROWYM POMIĘDZY UL. SIELANKOWĄ, A UL. KOLOROWĄ W LUBLINIE.
75/OŚ/14 2014-06-24 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
37800,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE- NIEBEZPIECZNE W REJONIE II
6/BK/14 2014-06-24 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
0,00 ANEKS NR 2/2013 DO UMOWY KREDYTU NR 2/BK/13 ZE ŚRODKÓW FRIK BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) NA PRZEDSIĘWZIĘCIE: OPRACOWANIE KONCEPCJI, PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC: AL. SOLIDARNOŚCI, AL. SIKORSKIEGO I UL. GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
144/PN/14 2014-06-24 -- OLGA KROKOWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSLATORSKICH NR 137/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI UMOWY
74/OŚ/14 2014-06-24 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
41698,80 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE -NIEBEZPIECZNE W REJONIE I
155/KP/14 2014-06-24 TVN MEDIA SP. Z O.O.
26568,00 UMOWA O WZAJEMNEJ WYMIANIE USŁUG W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ LUBLIN PROJEKTEM CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014 W DNIACH 24-27 LIPCA 2014
302/KL/14 2014-06-24 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
6000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KOLOROWE RYTMY - MUZYKA ZA CUKROWNIĄ"
150/GM/14 2014-06-24 STALKOM MAREK STASZEWSKI
3000,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO RENAULT MASTER T35
303/KL/14 2014-06-24 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
4700,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ "AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA"
72/OŚ/14 2014-06-24 GRESBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
44589,30 USUWANIE AZBESTU Z TERENU MIASTA LUBLIN
208/ST/14 2014-06-25 KLUB SPORTOWY MANTA
6000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ LUBLINA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW W NARCIARSTWIE WODNYM W LUBLINIE
305/KL/14 2014-06-25 PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA
9950,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY" - ŚREDNIOWIECZNY FESTYN NA OSIEDLU BOTANIK PT. "SZEŚĆ WIEKÓW HISTORII, KULTURY I SZTUKI ZE ŚW. JANEM Z DUKLI" W 600-LECIE URODZIN ŚW. JANA Z DUKLI - PATRONA POLSKI I ROKU 2014
309/KL/14 2014-06-25 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
80000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - CZAS I DŹWIĘK"
31/GK/14 2014-06-25 PRACOWNIA ARTYSTYCZNO-KAMIENIARSKA WITOLD MARCEWICZ
14760,00 WYKONANIE RENOWACJI 8 RZEŹB MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z POSTUMENTAMI, USTAWIONYCH WZDŁUŻ PASA DROGOWGO UL. FILARETÓW W LUBLINIE
210/ST/14 2014-06-25 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁEC
10000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ LUBLINA W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W II EUROPEJSKICH IGRZYSKACH STUDENCKICH W ROTTERDAMIE
306/KL/14 2014-06-25 FUNDACJA KAISERA SOZE
16000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "AKADEMIA KAISERA SOZE"
159/GM/14 2014-06-25 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1230,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. OLEJNEJ 12
160/GM/14 2014-06-25 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
10479,60 WYKONANIE 30 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
152/GM/14 2014-06-25 DOROTA KRZYŻANOWSKA
BUJKO KATARZYNA,KRZYŻANOWSKI MICHAŁ,ŁOZIŃSKA ANNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NAJMU NR 311/GM/13 DOTYCZĄCY ZMIANY W ZAKRESIE PODMIOTÓW WSKAZANYCH W MIEJSCE WYNAJMUJĄCEGO
157/GM/14 2014-06-25 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14624,70 WYKONANIE 58 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W CELU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁAT Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI, AKTUALIZACJI I USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ TRWAŁEGO ZARZĄDU.
5/BK/14 2014-06-25 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
40000000,00 ZORGANIZOWANIE I OBSŁUGA EMISJI NIEPUBLICZNEJ 4 000 SZTUK OBLIGACJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 ZŁ KAŻDA NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 40.000.000 ZŁ
158/GM/14 2014-06-25 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1223,85 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ARCHIDIAKOŃSKIEJ 3
67/SOI/14 2014-06-26 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU
0,00 OKREŚLENIE CELÓW, ZASAD I WARUNKÓW WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIEBIORCZOŚCI W LUBLINIE ORAZ PROMOCJI MIASTA LUBLIN
153/GM/14 2014-06-26 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PODWALE SP. ZO.O.
500000,00 POROZUMIENIE NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 403/GM/13, DOT. ZWROTU NAKŁADÓW NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ URZĄDZEŃ PARKINGOWYCH
310/KL/14 2014-06-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
12000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "Z KULTURĄ DO NIEBA" - II EDYCJA
307/KL/14 2014-06-26 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
9000,00 WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA ORAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH SPOZA BUDŻETU MIASTA LUBLIN - "CHCEMY MIESZKAĆ W POLSCE"
308/KL/14 2014-06-26 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
30000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W 2014 R. " - UROCZYSTY KONCERT NA 300-LECIE METROPOLITALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W LUBLINIE
455/OR/14 2014-06-26 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
1968,00 OPRAWA INTROLIGATORSKA 15 555 SZTUK AKTÓW STANU CYWILNEGO
211/ST/14 2014-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
202/ST/14 2014-06-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
300000,00 USTALENIE ZASAD WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ GMINY NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE SPORTOWYM I SPORTOWO - REKREACYJNYM
147/PN/14 2014-06-26 INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
19425,00 DRUK ORAZ DOSTAWA PUBLIKACJI "SZLAKI LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
148/PN/14 2014-06-26 ADAM KRÓL
14542,29 DRUK ORAZ DOSTAWA PUBLIKACJI KATALOGU PROMOCYJNEGO KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
149/PN/14 2014-06-26 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
1968,00 DRUK WRAZ Z DOSTAWĄ TECZKI PAPIEROWEJ WRAZ Z PAPIEREM FIRMOWYM W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
207/ST/14 2014-06-26 FILIP GRAJEWSKI GREIT.PL
27306,00 REALIZACJA PANELU DO ZARZĄDZANIA POZALEKCYJNYMI ZAJĘCIAMI SPORTOWYMI DLA UCZNIÓW
206/ST/14 2014-06-26 PIOTR NOWAK TECHRAMPS
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 191/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY
456/OR/14 2014-06-26 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA PROGMET
45387,00 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW METALOWYCH NA POTRZEBY POMIESZCZENIA URZĘDU MIASTA LUBLIN W BUDYNKU PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 38
132/IR/14 2014-06-27 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE DZ.9/8 -PRZESUNIĘCIE TERMINU
212/ST/14 2014-06-27 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 200/ST/14
169/GM/14 2014-06-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ LPEC S. A. NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 28/3 (OBR. 30, ARK. 3), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JUTRZENKI 9, USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ REGULUJĄCE OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI
190/GM/14 2014-06-27 "TARG-TATARY" SPÓŁKA CYWILNA JACEK SZEWCZUK, ANIELA BISZKONT, MIROSŁAW
1536,60 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI (CZ.DZ. NR 42/4, CZ. DZ. NR 42/3, OBR. 37, ARK. 9, LU1I/00117185/1) Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE TARGOWISKA PRZY UL. GOSPODARCZEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ,,TARG TATARY"; UMOWA PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
311/KL/14 2014-06-27 KRZYSZTOF GĄSIOR
1500,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTÓW CHÓRU I ORKIESTRY KAMERALNEJ "IUBILAEUM", W DNIACH 28-29.06.2014 R. W PAŁACU KULTURY MIASTA ŁUCK ORAZ W KATEDRZE ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W ŁUCKU (UKRAINA)
76/OŚ/14 2014-06-30 KUIPERCOMPAGNONS B.V. RUIMTELIJKE BORDENING, STEDENBOUW, ARCHITECTUUR,
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 67/OŚ/14 Z DNIA 11.06.2014R. DOT. PRZEDŁUŻENIA OKRESU TRWANIA UMOWY DO DNIA 31.07.2014R.
150/PN/14 2014-06-30 HOTEL VICTORIA
5632,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 11 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 1-5 LIPCA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
131/IR/14 2014-06-30 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0,00 ANEKS NR 1 PRZEDŁUŻAJĄCY TERMIN UMOWY PODSTAWOWEJ 77/IR/12
133/IR/14 2014-06-30 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK
92865,00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM I STEROWANIEM ORAZ TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI URZĘDU MIASTA LUBLIN, MIESZCZĄCYCH SIĘ NA X PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 W LUBLINIE
129/IR/14 2014-06-30 "TRAWNIK PRODUCENT" SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DOTYCZĄCY ZADANIA PN. "BUDOWA AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE, W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA
42/IT/14 2014-06-30 ŁUKASZ STASIAK
4000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI: KONSERWACJA STACJI ROBOCZYCH I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, CZYSZCZENIE, REGENERACJA I WYMIANA PODZESPOŁÓW
214/ST/14 2014-06-30 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 52/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW
312/KL/14 2014-06-30 OŚRODEK PRAKTYK TEATRALNYCH GARDZIENICE
50000,00 ORGANIZACJA FESTIWALU "INDIA, INDIA...FESTIVAL. LUBLIN-GARDZIENICE" W DNIACH 24-28 WRZEŚNIA 2014 R.
157/KP/14 2014-06-30 IWONA KRYCZKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 19/KP/14 DOTYCZĄCY ZMIANY OKRESU NA JAKI UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA
43/IT/14 2014-06-30 SYLWESTER BARYŁA
4000,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI: ZDALNE WSPARCIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA SPRZĘTU TJ.: STACJE ROBOCZE, DRUKARKI, KOPIARKI, SKANERY, CZYTNIKI KART INTELIGENTNYCH, INSTALACJA DRUKAREK I KOPIAREK
215/ST/14 2014-06-30 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 2/ST/14 DOTYCZĄCY ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW
139/IR/14 2014-07-01 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
80934,00 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 7, PRZY UL. BRACI WIENIAWSKICH 10 W LUBLINIE
138/IR/14 2014-07-01 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
42927,00 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 5, PRZY UL. SOWIEJ 4 W LUBLINIE
162/KP/14 2014-07-01 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
22665,21 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW
163/KP/14 2014-07-01 LUBELLA SP. Z O.O. S.K.
4348,52 WZAJEMNA WYMIANA ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014
164/KP/14 2014-07-01 TRES S.C. E. BYCZYK, L. CEGLARSKI RESTAURACJA "CZARNY TULIPAN" LUBLIN
3000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA 8 URODZINY AKWARELA CAFE
162/GM/14 2014-07-01 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
14735,54 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 252/GM/13 - DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA 25 - CZ. DZ. NR 22/7, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/15 (OBR. 33, ARK. 11), UL. WOJCIECHOWSKA 5 - CZ. DZ. NR 32/3 (OBR. 33, ARK. 12) - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIERŻAWCY
163/GM/14 2014-07-01 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
42,90 ANEKS NR 2 DO UMOWY DZIERŻAWY 114/GM/10 - DZIERŻAWA - AL. KRAŚNICKA 25 - POD REALIZACJĘ PROJEKTU UNIJNEGO "MODERNIZACJA PODSTACJI PROSTOWNIKOWYCH ZASILAJĄCYCH TRAKCJĘ ORAZ WYMIANA TABORU TROLEJBUSOWEGO" - CZ. DZ. NR 22/13, 22/14 (OBR. 33, ARK. 11)
22/GD/14 2014-07-01 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
1800,00 OPRACOWANIE MAPY STANU PRAWNEGO UWZGLĘDNIAJĄCEJ FAKTYCZNE ZAJĘCIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR 36/1(OBR.25-RURY A, ARK.6) POD DROGĘ PUBLICZNĄ
23/GD/14 2014-07-01 MARTA JASTRZĘBSKA
6000,00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - OS.SZEROKIE
21/GD/14 2014-07-01 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
183270,00 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA LUBLIN DLA OBR.:49-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE II, 50-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE III, 52-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE V
24/GD/14 2014-07-01 GEODETA WITOLD ROMANOWSKI
2900,00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.NAMYSŁOWSKIEGO 22A Z NIERUCHOMOŚCIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.NAMYSŁOWSKIEGO 22 (OBR.21-OSIEDLA LSM, ARK.2)
25/GD/14 2014-07-01 GEODETA WITOLD ROMANOWSKI
3900,00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI KALINÓWKA GM.GŁUSK OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 238/3 Z NIERUCHOMOŚCIAMI SĄSIEDNIMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR:238/22, 238/24, 238/9 I 419/4 (OBR.7-KALINÓWKA, ARK.1)
314/KL/14 2014-07-01 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
810,00 USŁUGA HOTELARSKA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
315/KL/14 2014-07-01 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
2700,00 USŁUGA HOTELARSKA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI"
21/FE/14 2014-07-01 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
413482,01 ANEKS DO UMOWY NR 37/FE/11 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "INFRASTRUKTURA DLA STREFY EKONOMICZNEJ NA FELINIE W LUBLINIE - II ETAP" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013, DOTYCZĄCY DOFINANSOWANIA PROJEKTU
213/ST/14 2014-07-01 POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI "MODERNIZACJA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO START PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO"
44/IT/14 2014-07-01 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
24000,00 WSPARCIE POGWARANCYJNE SYSTEMU OBSŁUGI GŁOSOWAŃ
158/KP/14 2014-07-01 THEY.PL
72312,66 PRZYGOTOWANIE, PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE, OBSŁUGA MEDIOWA, OBEJMUJĄCA PLANOWANIE I REALIZACJE KAMPANII REKLAMOWYCH W RAMACH CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
157/PN/14 2014-07-01 PAWEŁ KRZYWICKI
9500,00 UMOWA Z EKSPERTEM DS. EDUKACJI W RAMACH PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ. WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII"
160/PN/14 2014-07-01 HOTEL VICTORIA
1152,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 9 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 2-3 PAŹDZIERNIKA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
161/PN/14 2014-07-01 ANASTASIYA KINZERSKA
850,00 UMOWA NA USŁUGĘ TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W DNIACH 13-17.10.2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
162/PN/14 2014-07-01 ANASTASIYA KINZERSKA
850,00 UMOWA NA USŁUGĘ TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W DNIACH 03-07.11.2014 R. W RAMACH PROJEKTU: "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
163/PN/14 2014-07-01 ANASTASIYA KINZERSKA
799,98 UMOWA NA USŁUGĘ TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PODCZAS SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO W DNIACH 26-28.10.2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
140/PN/14 2014-07-01 ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK
11825,00 KONSULTACJA EKSPERCKA WOBEC KOMITETU STERUJACEGO PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
152/PN/14 2014-07-01 STOWARZYSZENIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNI
7200,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "PODSTAWOWE ZASADY ASEPTYKI (REŻIM SANITARNY) DLA 34 PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE
137/IR/14 2014-07-01 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
76813,14 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 4, PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 7 W LUBLINIE
63/SOI/14 2014-07-01 MICHAŁ GRABOWIECKI
5800,00 WSPARCIE MERYTORYCZNE I OPERACYJNE PRZY REALIZACJI KONKURSU PREZYDENTA MIASTA LUBLIN NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
64/SOI/14 2014-07-01 PAULINA OLCHOWSKA
3000,00 PRZYGOTOWANIE BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PUBLIKACJI, RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
65/SOI/14 2014-07-01 MONIKA WOJTAS
4000,00 WSPARCIE MERYTORYCZNE I OPERACYJNE PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU USTANOWIENIE ŚCIŚLEJSZEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY URZĘDEM MIASTA LUBLIN, PODMIOTAMI WSPIERAJĄCYMI UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORST, A LOKALNYM BIZNESEM
66/SOI/14 2014-07-01 MARTA SZTANDARSKA
12365,08 PRZYGOTOWANIE REALIZACJI KONKURSU O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ORAZ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
80/OŚ/14 2014-07-01 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W REALIZACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ PRZYRODNICZĄ I EKOLOGICZNĄ POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ I AKCJI PROEKOLOGICZNYCH SKIEROWANYCH DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA LUBLIN
83/OŚ/14 2014-07-01 POLSKIE TOWARZYSTWO REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT
2500,00 PROWADZENIE BAZY DANYCH PSÓW ZACZIPOWANYCH W RAMACH PROGRAMU "PODAJ ŁAPĘ" I EUROPETNET.
146/PN/14 2014-07-01 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
177350,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013
151/PN/14 2014-07-01 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1080,00 UMOWA NA USŁUGI TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK UKRAIŃSKI I ODWROTNIE PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
154/PN/14 2014-07-01 HOTEL VICTORIA
5632,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 11 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 14-18 PAŹDZIERNIKA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
156/PN/14 2014-07-01 HOTEL VICTORIA
3328,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 13 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 26-28 LISTOPADA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
155/PN/14 2014-07-01 HOTEL VICTORIA
5632,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM DLA 11 UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW DELEGACJI W DNIACH 4-8 LISTOPADA 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
136/IR/14 2014-07-02 "BUDO-KOMPEX" P.B. LUDIAN STANISŁAW
1592591,70 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE W REALIZOWANYM BUDYNKU SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN
161/KP/14 2014-07-02 GRZEGORZ IGNACIUK GRZVIDEOS
4000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI FILMOWEJ CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014.
167/KP/14 2014-07-02 EMILIA SIWIEC
900,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014.
169/KP/14 2014-07-02 KAROLINA SYDOW
800,00 PRZYGOTOWANIE RAPORTU PO SPOTKANIU KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM PARTYCYPACYJNEGO MODELU ZARZĄDZANIA WIELOKULTUROWOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POZNANIA
145/PN/14 2014-07-02 ANNA MCCREA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DZIEŁO NR 95/PN/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA ZADANIA
160/KP/14 2014-07-02 EUROZET SP. Z O. O.
64402,80 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH OBJĘCIA WYŁĄCZNEGO RADIOWEGO PATRONATU MEDIALNEGO RADIA ZET NAD IMPREZĄ POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUK - MISTRZÓW 2014 W LUBLINIE.
159/KP/14 2014-07-02 EUROZET SP. Z O. O.
89913,00 ZAKUP CZASU ANTENOWEGO I REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ W RAMACH OFERTY "ZET NA KÓŁKACH"CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014" NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ RADIO ZET ORAZ NA WWW.RADIOZET.PL
170/KP/14 2014-07-02 MAŁGORZATA SZYSZKA
7300,00 PRZYGOTOWANIE BADAŃ O CHARAKTERZE ZOGNISKOWANYCH WYWIADÓW GRUPOWYCH ORAZ OPRACOWANIE RAPORTU NA TEMAT FAŁSZYWYCH PRZEKONAŃ I TWIERDZEŃ O CHARAKTERZE "PLOTEK" NA TEMAT CUDZOZIEMCÓW MIESZKAJĄCYCH W LUBLINIE, NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI: SIECI SPOŁECZNE DLA RÓŻNORODNOŚCI"
184/KP/14 2014-07-02 BEATA STELMASZUK
500,00 STWORZENIE 3 AUTORSKICH PROJEKTÓW GRAFICZNYCH NA KUBEK Z OKAZJI PIĄTEJ EDYCJI CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW
165/KP/14 2014-07-02 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN W RAMACH ORGANIZACJI WYDARZENIA STREET FESTIWAL.
317/KL/14 2014-07-02 JAN PASZKIEWICZ
3300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW TWORZENIA TELEDYSKÓW I PREZENTACJI AUTORSKICH TELEDYSKÓW
313/KL/14 2014-07-02 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
4000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "NA SZLAKU LUBELSKIEJ KULTURY"
166/KP/14 2014-07-02 ARPOS PIOTR ARNOLDES
2996,28 WYKONANIE ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PODCZAS IMPREZY PROMOCYJNEJ CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
168/KP/14 2014-07-02 HERBAPOL-LUBLIN S.A.
7049,38 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA KULTURALNEGO CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW
316/KL/14 2014-07-02 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "FESTIVAL DES ARTS SACRES", W DNIACH 25-27 LIPCA 2014 R. W ABBAYE DE PONTIGNY (FRANCJA)
10/MKZ/14 2014-07-02 FUNDACJA CHROŃMY CMENTARZE ŻYDOWSKIE W LUBLINIE
90000,00 ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO
20/FE/14 2014-07-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-218732,92 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 5/FE/12 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO
20/BM/14 2014-07-02 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
30000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W LUBLINIE - ZAKUP MATERIAŁÓW PROFILAKTYCZNO - PREWENCYJNYCH.
32/GK/14 2014-07-02 INTER GARDEN MAŁGORZATA JORDAN-SZYKUŁA
1200,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA USTAWIENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WATYKAŃSKIEJ I UL. SZCZERBOWSKIEGO
343/KL/14 2014-07-02 JAKUB SZWED
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 403/KL/13 Z 30.12.2014 R. - ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO
171/KP/14 2014-07-02 PAWEŁ RYDZEWSKI
16200,00 PRZYGOTOWANIE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH, OPRACOWANIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO LOKALNEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z MIGRANTAMI I CUDZOZIEMCAMI NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI: SIECI SPOŁECZNE DLA RÓŻNORODNOŚCI".
173/KP/14 2014-07-02 JAQBS JAKUB SUROWIEC
6027,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH I MATERIAŁÓW NA POTRZEBY ORGANIZACJI WYDARZENIA CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014
172/KP/14 2014-07-02 ALEKSANDRA IWAŃSKA
5900,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z BUDOWANIEM SIECI LOKALNEJ NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI:SIECI SPOŁECZNE DLA RÓŻNORODNOŚCI".
172/GM/14 2014-07-02 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZIAŁKA NR 10/2 (OBR. 11, ARK. 8) POŁOŻONA PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 147.
140/IR/14 2014-07-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
131,73 UMOWA NR 373134 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PLACU BUDOWY UL. JUDYMA 1 DZIAŁKA 149
144/IR/14 2014-07-03 FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD WÓJCIK
9980,22 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ SIEDZIBY RADY DZIELNICY WIENIAWA PRZY AL. RACŁAWICKICH W LUBLINIE
130/IR/14 2014-07-03 TADEUSZ KWAŚNIAK
4067,00 POROZUMIENIE O CZASOWYM ZAJĘCIU TERENU (UDOSTĘPNIENIU) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 6/13, OBR.7, ARK. 1 ORAZ DZIAŁKĘ 6/15, OBR. 7, ARK. 1 KONIECZNYM DO REALIZACJI ZADANIA PN. "BUDOWA KALEKTORA DESZCZOWEGO N-F"
82/OŚ/14 2014-07-03 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1697,40 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS "IX EKOPIKNIKU RODZINNEGO".
153/PN/14 2014-07-03 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.
19180,80 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM DLA 40 UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
142/IR/14 2014-07-03 BUDIMEX S.A.
-2556,35 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 115/IR/13 Z DNIA 26.06.2013 ZMIENIAJĄCY KWOTĘ UMOWY
141/IR/14 2014-07-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1915,88 UMOWA NR 373131 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO ORAZ OŚWIETLENIE TERENU UL. JUDYMA 1 DZIAŁKA 149
216/ST/14 2014-07-03 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
1500,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ LUBLINA POPRZEZ UDZIAŁ ZAWODNICZKI W MISTRZOSTWACH ŚWIATA KADETEK W SNINIE
8/PL/14 2014-07-03 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
56088,00 WYKONANIE 60 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ.
164/GM/14 2014-07-03 OPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
813,75 UMOWA NR: 62/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. : 465
161/GM/14 2014-07-03 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 20-048 LUBLIN UL. LEGIONOWA 2
306,00 DZIERŻAWA - AL. RACŁAWICKIE - TERMOMODERNIZACJA ORAZ ZAPLECZE BUDOWY - CZ. DZ. NR 36 (OBR. 26, ARK. 4) - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
143/IR/14 2014-07-04 "JUR - BUD" USŁUGI BUDOWLANE JERZY SYROKA
276249,99 REMONT BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 (REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA, KLATKI SCHODOWEJ PARTERU I I PIĘTRA, VIII PIĘTRA, ROBOTY ZEWNĘTRZNE)
165/GM/14 2014-07-04 PPH YARD SP. Z O.O.
967,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 17, DZIAŁKA NR 2/8 O POW. 0,0967 HA (OBRĘB 36, ARKUSZ MAPY 1) PRZEZNACZONA NA PARKING.
61/OW/14 2014-07-07 INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE
0,00 UMOWA DOTYCZĄCA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY INSTYTUTEM FRANCUSKIM W POLSCE A GIMNAZJUM NR 9 W LUBLINIE ORAZ GMINĄ LUBLIN NA RZECZ ROZWOJU ORAZ PROMOCJI KLAS DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM DZIAŁAJĄCYM W GIMNAZJUM NR 9 W LUBLINIE
319/KL/14 2014-07-07 FUNDACJA AKTYWNI RODZICE
12000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "SMYKI .KONCERTY OTWARTE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI"
62/OW/14 2014-07-07 INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE
0,00 UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY INSTYTUTEM FRANCUSKIM W POLSCE, III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LUBLINIE, GMINĄ LUBLIN, NA RZECZ ROZWOJU ORAZ PROMOCJI GRUP MIĘDZYODDZIAŁOWYCH JĘZYKA FRANCUSKIEGO NA POZIOMIE B1
81/OŚ/14 2014-07-07 SAME DOBRE APTEKI SP. Z O.O.
5,00 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA BO-45/E DO PROWADZENIA ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW W APTECE, 5 ZŁ ZA POJEMNIK ROCZNIE
176/GM/14 2014-07-07 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZIAŁKA NR 20/5 (OBR. 19, ARK. 8) PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 14.
166/GM/14 2014-07-07 FIRMA WIERZCHOWSCY S.C. LIDIA WIERZCHOWSKA I JANUSZ WIERZCHOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 92/GM/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI POROZUMIENIA
145/IR/14 2014-07-07 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
147600,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
318/KL/14 2014-07-07 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA IM. STANISŁAWA LEMA"
209/ST/14 2014-07-08 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
10000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ LUBLINA PODCZAS V MISTRZOSTW LUBLINA W STREETBALLU 2014
217/ST/14 2014-07-08 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
2000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS UDZIAŁU KLUBU PIŁKARSKIEGO RAPID LUBLIN W TURNIEJACH PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ 19-20.07 I 30.07 - 1.08.2014.
152/IR/14 2014-07-08 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 7 DOT. ZMIANY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH SALI DUŻEJ W REALIZOWANYM "CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE"
195/IR/14 2014-07-08 DARIUSZ SMOLĄG
1845,00 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU W BRANŻY DROGOWEJ NAD REALIZACJĄ ROBÓT -BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ
321/KL/14 2014-07-09 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM DZIELNICE KULTURY W 2014 R. FESTYN "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU CZUBY LUBLIN 2014 - EDYCJA IV".
158/PN/14 2014-07-09 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
10800,00 USŁUGA HOTELARSKA ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 2-4.10.2014R. W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
159/PN/14 2014-07-09 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
29400,00 DRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI "ALBUM VIP" W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
170/GM/14 2014-07-09 GRAŻYNA MIKUŁA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ
171/GM/14 2014-07-09 WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NA RZECZ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. LUCYNY HERC NA ODCINKU OD UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA DO KOMORY NA KOLEKTORZE PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU
24/FE/14 2014-07-09 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
4985095,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA BOISK I BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH "WOJEWÓDZKIEGO WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ".
85/OŚ/14 2014-07-10 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
13000,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 1/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
164/PN/14 2014-07-10 KATARZYNA TARACHA
19500,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "INWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH PRYWATNYCH"
151/IR/14 2014-07-10 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 82/IR/14 NA OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ PLACU PO FARZE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZOWANĄ INWESTYCJĄ
26/GD/14 2014-07-11 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
9471,00 SPORZĄDZENIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA ZABUDOWANE DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONE PRZY UL. NADŁĄCZNEJ (OBR.22-PIASKI, ARK.7)
23/FE/14 2014-07-11 RAJANA JOANNA ŁUKASIK
19458,60 UMOWA NA ZORGANIZOWANIE RODZINNEGO PIKNIKU ROWEROWEGO DLA PROJEKTU "EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI ROWEROWEJ W LUBLINIE" DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
27/GD/14 2014-07-11 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
2550,00 REGULACJA STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 28/1 STANOWIĄCEJ ULICĘ WÓLCZAŃSKĄ (OBR.1-ABRAMOWICE, ARK.15)
322/KL/14 2014-07-11 FUNDACJA "TEATRIKON"
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM : MIASTO KULTURY - TWORZYWO ŻYWE.
460/OR/14 2014-07-14 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAMES
60063,36 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI.
459/OR/14 2014-07-14 ZAKŁAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO GRZEGORZ KOSIOR
27000,00 ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW STAŁYCH, WIELKOGABARYTOWYCH
165/PN/14 2014-07-14 MARTA DRABCZUK
1500,00 UMOWA ZLECENIE NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 R.
148/IR/14 2014-07-14 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
149937,00 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8 W LUBLINIE, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 102
149/IR/14 2014-07-14 ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH WALDEMAR KUŚMIRSKI
481595,00 REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W LUBLINIE, PRZY UL. GŁOWACKIEGO 26 - SEGMENT B
69/SOI/14 2014-07-14 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 ORGANIZACJA I EDYCJI KONKURSU ,,LBN#BIZNESSTART''
147/IR/14 2014-07-14 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
139974,00 ROBOTY REMONTOWE, BUDOWLANO - SANITARNE W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. PODWALE 3A.
84/OŚ/14 2014-07-14 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 759/OŚ/2008 DOT. NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ PRZEDŁUŻENIA OKRESU TRWANIA UMOWY.
166/PN/14 2014-07-14 ANDRII MYROVYCH
1500,00 UMOWA ZLECENIE NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 R.
174/GM/14 2014-07-14 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
9298,80 WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA, UL. JAGIELLOŃCZYKA UL. DR. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA
86/OŚ/14 2014-07-15 MAREK LIS PM BROS-AGENCJA REKLAMY, JML PRINT
6000,00 OPRACOWANIE INTERAKTYWNEJ GRY NA STRONĘ INTERNETOWĄ UM LUBLIN, PROMUJĄCEJ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
323/KL/14 2014-07-15 FUNDACJA SZPILKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: DZIELNICE KULTURY - KALEJDOSKOP SZTUKI.
156/IR/14 2014-07-15 PKP ENERGETYKA S.A.
45316,15 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA ( OBECNY DK KOLEJARZA)
154/IR/14 2014-07-15 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
69081,72 OŚWIADCZENIE SPÓŁKI O WŁASNOŚCI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ POZYSKANIE PRZEZ INWESTORA WŁASNYM KOSZTEM I STARANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I PRAWNEJ W ZAKRESIE ZMIANY LOKALIZACJI ODCINKA SIECI-URZĄDZEŃ SPÓŁKI LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA DROGOWEGO DOT. REALIZACJI PRZEBUDOWY DK KOLEJARZA NA POTRZEBY TEATRU IM. H.CH. ANDERSENA
179/GM/14 2014-07-15 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
123,00 POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI OPERATU SZACUNKOWEGO Z DNIA 3 LIPCA 2013 R., OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 6/3 (OBR. 22, ARK.1), POŁOŻONEJ PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 3, WYKONANEGO NA PODSTAWIE UMOWY NR 171/GM/13 Z DNIA 14.06.2013 R
175/GM/14 2014-07-15 MARTA URSZULA RYĆ
150,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI OPERATU SZACUNKOWEGO DOTYCZĄCEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 39B
326/KL/14 2014-07-15 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY - KONCERT POETYCKO-MUZYCZNY TOTUS TUUS - RAPSODIA MARYJNA.
325/KL/14 2014-07-15 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. KRZYŻA
5900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II "KOLEKCJONER MYŚLI ŚWIĘTEGO PAPIEŻA" - RECITAL GITAROWY ROMANA ZIEMLAŃSKIEGO
324/KL/14 2014-07-15 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU
21/OW/14 2014-07-15 JAROSŁAW KORBA
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LIPCA 2014 R. DO UMOWY ZLECENIA NR 3/OW/14
19/OW/14 2014-07-15 DOROTA SAWA
3475,00 OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ W RAMACH IPN PP W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
18/OW/14 2014-07-15 ARKADIUSZ GUZENDA
3400,00 OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ W RAMACH IPN PP W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
15/OW/14 2014-07-15 MAŁGORZATA MAŃKOWSKA
3500,00 OPRACOWANIE MODYFIKACJI IPN PP W ZAKRESIE SCENARIUSZY ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
16/OW/14 2014-07-15 DANUTA JAMROZ
3480,00 OPRACOWANIE MODYFIKACJI W ZAKRESIE IPN PP W ZAKRESIE SCENARIUSZY ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
17/OW/14 2014-07-15 DOROTA SAWA
3400,00 OPRACOWANIE MODYFIKACJI W ZAKRESIE SCENARIUSZY ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
20/OW/14 2014-07-15 MAŁGORZATA MAŃKOWSKA
3500,00 OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ W RAMACH IPN PP W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
153/IR/14 2014-07-15 FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "DOMEK" EWA POPAJEWSKA
8000,00 USUNIĘCIE AWARII PRZEPOMPOWNI W INSTALACJI SANITARNEJ W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY "WĘGLIN" PRZY UL. JUDYMA 2A W LUBLINIE.
175/KP/14 2014-07-16 MULTIKINO S. A.
18819,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WZAJEMNEGO WYKONYWANIA NIEPIENIĘŻNYCH ŚWIADCZEŃ
70/SOI/14 2014-07-16 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
2000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. ,,POLITYKA SPÓJNOŚCI I ROZWÓJ REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020''
327/KL/14 2014-07-16 KAROLINA WŁODEK
1750,00 PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA POPLENEROWEJ WYSTAWY PT. "REZYDENCJA NA WSI" W GALERII ZAJEZDNIA
173/GM/14 2014-07-16 JERZY KUCHARCZYK
202,50 DZIERŻAWA/W POBLIŻU UL. GRODZKIEJ/ZIELEŃ PRZYDOMOWA/CZ.DZ.NR 49/1, OBR.34, ARK.2/POW.90M2/CZYNSZ PLATNY ROCZNIE.
178/KP/14 2014-07-16 IWONA KRYCZKA
5600,00 PRZEPROWADZENIE PIĘCIU WARSZTATÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH, TRWAJĄCYCH 16 GODZIN LEKCYJNYCH W ZAKRESIE WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI.
176/KP/14 2014-07-16 AGATA ŚWIDZIŃSKA
5600,00 PRZEPROWADZENIE PIĘCIU WARSZTATÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH, TRWAJĄCYCH 16 GODZIN LEKCYJNYCH W ZAKRESIE WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
329/KL/14 2014-07-16 ARKADIUSZ PASIECZNY CICHYRAJ
3000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS KONCERTU "NOWA LUBELSKA MUZYKA"
328/KL/14 2014-07-16 ANNA LEWICKA
2200,00 WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ KULTURY I PRZYGOTOWANIAMI PROGRAMU 700-LECIA LUBLINA.
174/KP/14 2014-07-16 PROJEKTOROWNIA WOJCIECH KOZAKIEWICZ
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU PRZYGOTOWANIA NA POTRZEBY PROMOCJI GMINY LUBLIN RELACJI FILMOWEJ Z URBAN HIGHLINE FESTIWAL 2014 W RAMACH CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014.
179/KP/14 2014-07-16 ANNA DĄBROWSKA
5600,00 PRZEPROWADZENIE PIĘCIU WARSZTATÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH, TRWAJĄCYCH 16 GODZIN LEKCYJNYCH W ZAKRESIE WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
177/KP/14 2014-07-16 ALEKSANDRA GULIŃSKA
5600,00 PRZEPROWADZENIE PIĘCIU WARSZTATÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH, TRWAJĄCYCH 16 GODZIN LEKCYJNYCH W ZAKRESIE WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI, W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
150/IR/14 2014-07-17 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-PLASTYCZNA ARCH. EDWARD KOZIOŁEK
43911,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE REWITALIZACJI SKWERU POŁOŻONEGO PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 4 I AL. RACŁAWICKICH 22 W LUBLINIE
330/KL/14 2014-07-17 ALEKSANDRA ZIŃCZUK
4000,00 PRZYGOTOWANIE I REDAKCJA 2 ZBIORÓW REKOMENDACJI WRAZ Z ZESTAWEM PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH PROPONOWANYCH DO WDROŻENIA Z UDZIAŁEM PARTNERÓW Z OBSZARU TRANSGRANICZNEGO POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA.
45/IT/14 2014-07-17 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1845,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POLSKI JĘZYK MIGOWY LUB SYSTEM JĘZYKOWO-MIGOWY ORAZ Z POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO LUB SYSTEMU JĘZYKOWO-MIGOWEGO NA JĘZYK POLSKI ZA POŚREDNICTWEM TŁUMACZA DOSTĘPNEGO PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ.
33/GK/14 2014-07-17 PRC ARCHITEKCI SP. Z O.O.
28782,00 WYKONANIE WSTĘPNEJ KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. POLIGONOWEJ W LUBLINIE
177/GM/14 2014-07-17 ANNA POWROŹNIK
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:10
199/ST/14 2014-07-17 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.
46/IT/14 2014-07-18 ŁUKASZ STASIAK
2000,00 ROZWIĄZANIE UMOWY ZLECENIA NR 42/IT/14.
309/PN/14 2014-07-18 KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA ŁUCK
0,00 ANEKS NUMER 3 DO UMOWY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY PARTNEREM WIODĄCYM (KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA ŁUCK) ORAZ INNYMI PARTNERAMI PROJEKTU, A GMINĄ LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW REGIONÓW TRANSGRANICZNYCH POPRZEZ TWORZENIE SIECI CENTRÓW ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH I ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIĘDZY CENTRUM ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH W ŁUCKU, CENTRUM ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH W IWANO-FRANKIWSKU ORAZ BIUREM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W LUBLINIE"
71/SOI/14 2014-07-18 FUNDACJA UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ
18450,00 DORADZTWO W ZAKRESIE ANALIZY ZASADNOŚCI UTWORZENIA KLASTRA LIFE SCIENCE W LUBLINIE
10/PL/14 2014-07-18 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
7380,00 WYKONANIE OPINII HYDROGEOLOGICZNEJ DOTYCZĄCEJ EWENTUALNEGO PRZESUNIĘCIA GRANICY POCHÓWKÓW TRADYCYJNYCH O OK. 100 M W KIERUNKU POŁUDNIOWYM (W GROBACH MUROWANYCH ORAZ ZIEMNYCH, W KTÓRYCH SKŁADA SIĘ TRUMNY ZE ZWŁOKAMI) NA CMENTARZU PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, BEZ ZAGROŻENIA DLA EKSPLOATACJI KOMUNALNEGO UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DZIELNICY DZIESIĄTA, W ZAKRESIE ZAZNACZONYM NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM DO NINIEJSZEJ UMOWY (WE FRAGMENCIE RYSUNKU OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN)
170/PN/14 2014-07-21 ZWIĄZEK GMIN LUBELSZCZYZNY
0,00 REALIZACJA ZADANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH DOTACJI WOJEWODY LUBELSKIEGO W ZAKRESIE ORGANIZACJI ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
320/KL/14 2014-07-21 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
5000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY FILII NR 36 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
331/KL/14 2014-07-21 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
0,00 ADDENDUM NR IPBU.03.01.00-06-470/11-02 DO UMOWY GRANTOWEJ NR IPBU.03.01.00-06-470/11-00 - 1/PN/14 ZMIANA ZAŁĄCZNIKA BUDŻET PROJEKTU DO UMOWY W ZAKRESIE USZCZEGÓŁOWIENIA POZYCJI BUDŻETOWYCH ORAZ PRZESUNIĘĆ PLANOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI LINIAMI BUDŻETOWYMI
155/IR/14 2014-07-21 DACH-MACH MACIEJ KUROPATWIŃSKI
4864,00 WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU OSP GŁUSK, UL. GŁUSKA 138
27/FE/14 2014-07-21 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 15/FE/14 W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI NA ZADANIE " PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W LUBLINIE OD RONDA BŁ. KS. EMILIANA KOWCZA NA ZBIEGU ULIC AL. ARMII KRAJOWEJ, AL. JANA PAWŁA II I UL. MATKI TERESY Z KALKUTY" - DOT. ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO
169/PN/14 2014-07-21 ZWIĄZEK GMIN LUBELSZCZYZNY
0,00 REALIZACJA ZADANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH DOTACJI WOJEWODY LUBELSKIEGO W ZAKRESIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH.
189/IR/14 2014-07-22 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
-1167270,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 142/IR/13 DOT. BUDOWY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL.ZYGMUNTOWSKICH 4 - ZMIANA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DOTYCZĄCYCH WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ ZADASZENIA OBIEKTU.
173/IR/14 2014-07-22 JACEK WŁODARCZYK E-PROJEKT
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 196/IR/13 Z DN.26.09.2013 R. - NA WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, MONITORINGU ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA SSW NA TERENIE CMENTARZA WOJSKOWO-KOMUNALNEGO W LUBLINIE PRZY UL. BIAŁEJ 3 - TERMIN REALIZACJI USTALA SIĘ NA 14 MIESIĘCY OD DATY ZAWARCIA UMOWY
236/ST/14 2014-07-22 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015
185/KP/14 2014-07-22 AURUM FILM BODZIAK, DOMAŃSKA SP. J.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 123/SOI/13 DOT. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINU ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
143/KP/14 2014-07-22 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A
135300,00 UMOWA SPONSORINGU: OKREŚLENIE WZAJEMNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM PRZEZ SPONSORA WSPARCIA FINANSOWEGO CSM 2014 R. W ZAMIAN ZA ZAPEWNIENIE PRZEZ SPONSOROWANEGO PROMOCJI SPONSORA W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM CSM - PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
180/GM/14 2014-07-22 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE NR 1 DO UMOWY DZIERZAWY NR 91/GM/14 Z DNIA 29.04.2014 ROKU W SPRAWIE OBNIŻENIA MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU.
197/KP/14 2014-07-22 STUDIO PRODUKCYJNE ORKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 234/SOI/12 DOTYCZĄCY TERMINU WYKONANIA UMOWY ORAZ HARMONOGRAMU PRODUKCJI
178/GM/14 2014-07-22 "SPOŁEM" LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBLINIE
120,00 DZIERŻAWA - USTAWIENIE WITRYNY CHŁODNICZEJ - AL. RACŁAWICKIE/AL. DŁUGOSZA - CZ. DZ. NR 11/9 (OBR. 41, ARK. 2) - POW. 5 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
332/KL/14 2014-07-22 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "MAGICZNE WAKACJE W NARNII"
237/ST/14 2014-07-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015.
180/KP/14 2014-07-22 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
356,70 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO DYPLOMÓW W RAMACH CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW 2014
157/IR/14 2014-07-22 ENTELO SP. Z O.O.
352248,63 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI SZKOLNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE W RAMACH ZADANIA BUDOWA SZKOŁY NA SŁAWINIE
158/IR/14 2014-07-22 ELEKTROMEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
73800,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NA INWESTYCJI REALIZOWANEJ PN. "ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE"
165/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PORAZIŃSKIEJ I UL. SZELBURG-ZAREMBINY W LUBLINIE
166/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JASPISOWEJ, UL. BERYLOWEJ I W DRODZE W POBLIŻU UL. WĘGLINEK W LUBLINIE
167/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR. EW.2/5, 29/5, 29/6, 29/11, 29/10, 29/9, 9/8, 29/7 PRZY UL. SKOWRONKOWEJ W LUBLINIE
168/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KAN. SANITARNEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ MIĘDZY UL. SKRZYNICKĄ A UL. WYZWOLENIA W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
169/IR/14 2014-07-22 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOD-KAN. DOT. BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W UL. RADZIKOWSKIEJ W LUBLINIE DO GRANICY DZIAŁKI, DO POSESJI NR 5 ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KAN. SANITARNEJ W UL RADZIKOWSKIEJ DO GRANICY DZIAŁKI, DO POSESJI NR 7 W LUBLINIE
23/OW/14 2014-07-23 KAROLINA ZABORSKA
2000,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO IPN PP WRAZ Z MATERIAŁAMI MULTIMEDIALNYMI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
159/IR/14 2014-07-23 MATYSZEK ALBERT "AMAT"
306516,00 WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA INWESTYCJI REALIZOWANEJ POD NAZWĄ " BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA SŁAWINIE W LUBLINIE", WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM, URZĄDZENIEM I UZBROJENIEM TERENU
252/ST/14 2014-07-23 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015
333/KL/14 2014-07-23 FUNDACJA SCENY INVITRO
10000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA "KOMISARZ MACIEJEWSKI"
334/KL/14 2014-07-24 STOWARZYSZENIE LOTNE BABKI
13000,00 WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO "KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY" - REALIZACJA ZADANIA MIASTO KULTURY - "KOLORY KULTURY. TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ"
251/ST/14 2014-07-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
25/OW/14 2014-07-25 ADRIAN MATYLEWICZ
4000,00 REDAKCJA MULTIMEDIALNA ZMODYFIKOWANEGO IPN PP WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI I PREZENTACJAMI MULTIMEDIALNYMI ORAZ MATERIAŁAMI DYDAKTYCZNYMI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
183/GM/14 2014-07-25 KUDYBA JAN
40,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:21
161/IR/14 2014-07-25 ZRB REJMAK ANDRZEJ REJMAK
150060,00 REMONT SANITARIATÓW W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 6 W LUBLINIE, PRZY UL. KRUCZKOWSKIEGO 12
22/OW/14 2014-07-25 ROBERT SAWA
3400,00 WYKONANIE KOREKTY JĘZYKOWEJ ZMODYFIKOWANEGO IPN PP I MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
162/IR/14 2014-07-25 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
112273,13 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 74, PRZY UL. SNOPKOWSKIEJ 3/5
187/KP/14 2014-07-28 STOWARZYSZENIE "TELEWIZJA REGIONALNA-STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE"
50000,00 PRODUKCJA FILMU PT "LUSTRA LESZKA MĄDZIKA"
35/GK/14 2014-07-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MEVIUS" MATEUSZ CICHOW
47968,52 WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WATYKAŃSKIEJ ORAZ PRZY UL. SZCZERBOWSKIEGO
186/KP/14 2014-07-28 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 232/SOI/12 DOTYCZĄCY TERMINU WYKONANIA UMOWY ORAZ HARMONOGRAMU PRODUKCJI
223/ST/14 2014-07-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
29/OW/14 2014-07-28 BEATA RYCZKOWSKA
3400,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z BIOLOGII ORAZ ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE BIOLOGII DO PORTALU EDUKACYJNEGO W RAMACH INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
183/KP/14 2014-07-28 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5760,00 ZAKUP 384 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM, Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH
181/GM/14 2014-07-28 MAREK KOZIOŁ
-293,13 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 146/GM/13 Z DNIA 04.06.2013 DOTYCZĄCY ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI DZIERŻAWY I STAWKI CZYNSZU
181/KP/14 2014-07-28 EWA BAJBAK
7000,00 PRZEPROWADZENIE 64 -GODZINNEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
182/GM/14 2014-07-28 JANUSZ SŁAWIŃSKI
90,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 30
27/OW/14 2014-07-28 AGNIESZKA ADAMCZUK
3500,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z FIZYKI ORAZ ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE FIZYKI WRAZ Z KLUCZEM ODPOWIEDZI DO PORTALU EDUKACYJNEGO W RAMACH INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
28/OW/14 2014-07-28 JAROSŁAW DYMARA
3500,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z CHEMII ORAZ ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE CHEMII DO PORTALU EDUKACYJNEGO W RAMACH INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
26/OW/14 2014-07-28 ARKADIUSZ GUZENDA
3400,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z MATEMATYKI ORAZ DODATKOWYCH ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE MATEMATYKI WRAZ Z KLUCZEM ODPOWIEDZI DO PORTALU EDUKACYJNEGO STANOWIĄCEGO NARZĘDZIE W RAMACH IPN PP W PROJEKCIE "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
182/KP/14 2014-07-29 TVN MEDIA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 155/KP/14
184/GM/14 2014-07-29 AVD ARKADIUSZ DUDA
378,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 18
191/KP/14 2014-07-29 ANNA KULIKOWSKA
1100,00 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE I ORGANIZACJA SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W 4 POLSKICH MIASTACH, ZRZESZONYCH W UNII METROPOLII POLSKICH NT. SYSTEMU ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
192/KP/14 2014-07-29 ANGET ANGELIKA PIĄTEK
600,00 ZAKUP ZDJĘĆ Z WYDARZEŃ SPORTOWYCH, KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ W LUBLINIE W LATACH 2013-2014 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
174/IR/14 2014-07-29 JOLANTA SALAMUCHA "DA VINCI" STUDIO WNĘTRZ, PROJEKTOWANIE KUCHNI I ŁAZ
8856,00 DOSTAWA I MONTAŻ SZAFEK I LADY DO POMIESZCZENIA SZATNI NR 0-070-Z NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE.
164/IR/14 2014-07-29 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
4477,20 DOSTAWA I MONTAŻ PULPITU AV W SALI KONFERENCJI PRASOWYCH NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
170/IR/14 2014-07-29 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
18450,00 WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA ORAZ DOBUDOWY WÓZKOWNI NA POTRZEBY ŻŁOBKA, PRZY UL. WOLSKIEJ 5A W LUBLINIE.
163/IR/14 2014-07-30 LESZEK KILARSKI P.P.H.U SANITEK
127600,00 REMONT SANITARIATÓW W POMIESZCZENIACH ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE, UL. WOJCIECHOWSKA 38
242/ST/14 2014-07-30 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 (TENIS STOŁOWY)
261/ST/14 2014-07-30 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCHW MIEŚCIE - MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 21W GOALBALL
276/ST/14 2014-07-30 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
18000,00 ORGANIZACJA WYŚCIGU LUBLIN CITY RACE 2014
48/IT/14 2014-07-30 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
163000,00 DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH OŚRODKA BRAMA GRODZKA TEATR NN, W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
168/PN/14 2014-07-30 ŁUKASZ GŁOWACKI
1700,00 USŁUGA WYKONANIA I DOSTAWY STATUETEK PRZEZNACZONYCH DO UHONOROWANIA LAUREATÓW W KONKURSIE ORGANIZOWANYM W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
167/PN/14 2014-07-30 LUBOMIR PUSZAK
2880,00 PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU: "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
176/IR/14 2014-07-31 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
197896,44 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE - CZĘŚĆ I
175/IR/14 2014-07-31 GORT S.A.
4500,00 KOMPENSACJA INSTALACJI WENTYLACJI ZAPLECZA CATERINGOWEGO RESTAURACJI VIP W BUDYNKU STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
186/GM/14 2014-07-31 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
1324,71 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KOSMONAUTÓW 78
265/ST/14 2014-07-31 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. DO JESIENNYCH TURNIEJÓW ZAPRASZAMY - Z TEJ GRY WSZYSCY SKORZYSTAMY
47/IT/14 2014-07-31 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
8000,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/IT/14 DOT. ZMIANY TERMINU I KWOTY
275/ST/14 2014-07-31 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
6000,00 ORGANIZACJA VII LUBELSKIEGO FESTIWALU ROWEROWEGO
72/SOI/14 2014-07-31 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 ORGANIZACJA PIKNIKU NAUKOWEGO W DNIU 21 WRZEŚNIA 2014 R. W RAMACH XI LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI
178/IR/14 2014-07-31 ADAM WASILEWSKI W&A
24656,38 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" - CZĘŚĆ III
34/GK/14 2014-07-31 WOJEWODA LUBELSKI
21000,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 372 W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA ORAZ ZASAD ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POWYŻSZY CEL Z DNIA 14 MAJA 2014, DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA RADY OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
229/ST/14 2014-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015 - KOSZYKÓWKA
462/OR/14 2014-07-31 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR. 44/OR/CP/I/2008, DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY.
171/IR/14 2014-07-31 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JUR-AND" SP. J. J. KOŚCIK, A.WRONA
5466,12 WYMIANA USZKODZONYCH DRZWI W PODCIENIU BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14
177/IR/14 2014-07-31 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
87933,36 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE - CZĘŚĆ II
185/GM/14 2014-08-01 WERA IWONA SUSZEK
2104,17 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, UŁANÓW CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW:2712
188/KP/14 2014-08-01 BIG DATA ANALYTICS SP. Z O.O.
12500,00 PREZENTACJA BUDŻETU MIASTA LUBLIN W CZĘŚCI PORTALU: WWW.LUBLIN.NACOIDAMOJEPIENIADZE.PL
189/KP/14 2014-08-01 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "WYDANIE "KAPOWNIKA" KALENDARZA - INFORMATORA Z MAPĄ"
235/ST/14 2014-08-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
11000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015- PIŁKA RĘCZNA
233/ST/14 2014-08-04 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015 - PIŁKA SIATKOWA
181/IR/14 2014-08-04 PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES STANISŁAW PIEKARCZYK
304757,10 WYKONANIE PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" NA DZIAŁCE NR 12 OBR.6 ARK.6 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO 5
112/IR/14 2014-08-04 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
110700,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE
254/ST/14 2014-08-04 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH - "FUTBOL ŁĄCZY DZIECI"
227/ST/14 2014-08-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
95000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015 - KOSZYKÓWKA
221/ST/14 2014-08-04 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
40000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015- PIŁKA NOŻNA
222/ST/14 2014-08-04 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
72000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
250/ST/14 2014-08-04 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
0,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
218/ST/14 2014-08-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
93000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
190/KP/14 2014-08-04 FUNDACJA TU OBOK
0,00 WSPÓŁPRACA W REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ "MIASTO DLA LUDZI. LUBELSKIE STANDARDY INFRASTRUKTURY PIESZEJ"
253/ST/14 2014-08-04 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
256/ST/14 2014-08-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH - KARATE DLA CAŁEJ RODZINY
257/ST/14 2014-08-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH -"AKTYWNY SENIOR - KARATE 50+"
255/ST/14 2014-08-04 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
2800,00 PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB DOROSŁYCH ORAZ SENIORÓW POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE TAŃCA I ĆWICZEŃ AEROBOWYCH JAKO FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ORAZ SPOSÓB NA POPRAWĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
36/GK/14 2014-08-05 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
19510,26 WYKONANIE I MONTAŻ OGRODZENIA NA PLAC ZABAW PRZY UL. WIERCIEŃSKIEGO
39/GK/14 2014-08-05 ANNA RĘKAS
0,00 UMOWA UGODY DOTYCZĄCA ZNISZCZENIA ŁAWEK W OGRODZIE SASKIM.
37/GK/14 2014-08-05 "LENMAR" MARCIN LENARD
62014,14 DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH.
22/FE/14 2014-08-05 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
9997,33 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANI PROMOCYJNEJ RADIOWO-INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO "DĄBROWICA" OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12,S17 I S19" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013.
9/PL/14 2014-08-05 "TRANSEKO" BRZEZIŃSKI, DYBICZ, SZAGAŁA SPÓŁKA JAWNA
147600,00 STRATEGIA REALIZACJI SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W MIEŚCIE LUBLIN
12/PL/14 2014-08-05 STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
60000,00 WSPÓŁPRACA PRZY PRZEPROWADZENIU KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ P.T. "PROJEKT REWITALIZACJI OBSZARU BŁONI POD ZAMKIEM W LUBLINIE"
87/OŚ/14 2014-08-05 KONRAD KOTLARCZUK
330,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE ULOTKI PROMUJĄCEJ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ OPRACOWANIE GRAFICZNE PLANSZY PROMUJĄCEJ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Z PRZEZNACZENIEM NA EKRANY REKLAMOWE TYPU LED W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
11/PL/14 2014-08-05 EXORIGO-UPOS SP. Z O.O.
7702,26 DAROWIZNA OPROGRAMOWANIA SKETCHUP PRO 2014, MS OFFICE 2013; UMOWA PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
55/IT/14 2014-08-05 SPRINT S.A.
36654,00 DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO HIPATH 4000 V6.0 W BUDYNKU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13
187/GM/14 2014-08-06 TOMASZ IWAN
PASZKOWSKI JAROSŁAW
2070,00 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, TATARSKA CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 1800
171/PN/14 2014-08-06 EUROCOMPASS SP. Z O.O
72570,00 WYKONANIE ANALIZY STUDIUM UWARUNKOWAŃ WSZYSTKICH PARTNERÓW PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO", PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ORAZ OPRACOWANIE KONCEPCJI MODELOWYCH DLA 3 WYBRANYCH GMIN.
88/OŚ/14 2014-08-06 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6875,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK
335/KL/14 2014-08-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
3517,00 WSPIERANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, "I LUB YOU" - LUBELSKI MŁODZIEŻOWY PORTAL INFORMACYJNO - SPOŁECZNOŚCIOWY
185/IR/14 2014-08-06 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
145000,00 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW, PRZY UL. GOSPODARCZEJ W LUBLINIE
186/IR/14 2014-08-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
60000,00 WYKONANIE OGRODZENIA NA PLACU ZABAW PRZED BLOKIEM, PRZY UL. PAGEGO-LAŚKIEWICZA ORAZ WYKONANIE ALEJKI Z KOSTKI BRUKOWEJ NA SKWERZE WYPOCZYNKOWYM, PRZY UL. PAGEGO-LAŚKIEWICZA I UL. RUDLICKIEGO W LUBLINIE
38/GK/14 2014-08-06 ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH TRYKACZ WOJCIECH
122209,45 REMONT MOGIŁY ZBIOROWEJ WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO POŁOŻONEJ NA CMENTARZU PARAFIALNYM PRZY UL. UNICKIEJ - OSTATNI ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH
248/ST/14 2014-08-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
850000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - KOSZYKÓWKA KOBIET
29/GD/14 2014-08-07 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
1500,60 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DOT.ROZLICZENIA STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 10/2 STANOWIĄCEJ ULICĘ LUBELSKIEGO LIPCA '80 (OBR.22-PIASKI, ARK.4) ORAZ NR 20/1- UL.1 MAJA (OBR.22-PIASKI, ARK.3).
28/GD/14 2014-08-07 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
0,00 ANEKS NR 28/GD/14 DO UMOWY NR 21/GD/14 DOT. ZMIANY PROCENTOWEGO WYNAGRODZENIA ZA ETAP I I II PRAC DOT. MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBR.49-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE II, OBR.50-ZEMBORZYCE KOŚCIELNE III, OBR.52 - ZEMBORZYCE KOŚCIELNEV.
289/ST/14 2014-08-08 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
12300,00 UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KM CROSS W ZESPOŁOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI ORAZ 4 ELIMINACJACH MISTRZOSTW POLSKI W MOTOCROSSIE - DZIAŁANIA PROMOCYJNE
220/ST/14 2014-08-08 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
336/KL/14 2014-08-08 POLITECHNIKA LUBELSKA
3000,00 POROZUMIENIE W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN.
109/OŚ/14 2014-08-08 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 41/410/120/08 Z DNIA 2008-01-10 Z PGNIG DOTYCZĄCY PRZEZNACZENIA PALIWA GAZOWEGO.
184/IR/14 2014-08-08 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E. JÓZEFCZUK
30135,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ BOISK SZKOLNYCH, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W LUBLINIE, UL. NAŁKOWSKICH 110
188/GM/14 2014-08-08 KRYSTYNA BĘCZKOWSKA
200,00 DZIERŻAWA - UL. GĘSIA - TEREN ZIELONY - CZ. DZ. NR 1/17 (OBR. 40, ARK. 7) - POW. OK. 500 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
193/IR/14 2014-08-08 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 77/IR/12 DOTYCZĄCY PRZESUNIĘCIA TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
288/ST/14 2014-08-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11070,00 ORGANIZACJA TURNIEJU KLAS PROFILOWANYCH MIASTA LUBLIN
182/IR/14 2014-08-08 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
51045,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH NA DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ (CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ) PRZY UL. NARUTOWICZA 32 A W LUBLINIE W ZAKRESIE ELEMENTÓW OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.
89/OŚ/14 2014-08-08 TOMASZ IWANIAK
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
90/OŚ/14 2014-08-08 AGNIESZKA TRZEWIK
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
91/OŚ/14 2014-08-08 RENATA GAŁECKA
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
49/IT/14 2014-08-11 RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I A.ZAMS.SP.J
18907,56 ZAKUP 14 LICENCJI OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO.
29/FE/14 2014-08-11 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI NR 4/2014/P/OW DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
179/IR/14 2014-08-11 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
116850,00 PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW OGRODZENIA OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE
180/IR/14 2014-08-11 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
93000,00 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. CZWARTEK W LUBLINIE
188/IR/14 2014-08-11 BUDIMEX S.A.
-140124,84 ANEKS NR 4 DO UMOWYNR 115/IR/13 DOT. BUDOWY ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ - ZMIANA MYJNI W HALI OBSŁUGOWO-NAPRAWCZEJ.
230/ST/14 2014-08-11 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BASKET 30 LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - KOSZYKÓWKA
194/IR/14 2014-08-11 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA
6027,00 OPRACOWANIE SCENARIUSZA POŻAROWEGO FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INSTALACJI TELETECHNICZNYCH NAD REALIZACJĄ BUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. ŚWIERKOWEJ W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE
190/IR/14 2014-08-11 ZAKŁAD ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH STANPOŻ GRZEGORZ STANIAK
49879,70 WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ OKŁADZIN ŚCIENNYCH KORYTARZY KLATEK SCHODOWYCH, SCENY ORAZ KOTAR DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI W BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 26
53/IT/14 2014-08-11 COIG
30135,00 UDZIELENIE DODATKOWEJ BEZTERMINOWEJ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE SYSTEMU MDOK DLA 35 UŻYTKOWNIKÓW.
54/IT/14 2014-08-11 SYLWESTER BARYŁA
-1000,00 POROZUMIENIE O WCZEŚNIEJSZYM ROZWIĄZANIU UMOWY-ZLECENIE
74/SOI/14 2014-08-11 MARCIN SKRZYPEK
4000,00 OPRACOWANIE MERYTORYCZNE LOKALNEGO PLANU DZIAŁANIA NA POTRZEBY PROJEKTU ,,EUNIVERCITIES-PARTNERSTWO MIASTO-UNIWERSTET NA RZECZ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYCH GOSPODAREK I SPOŁECZNOŚCI MIEJSKICH''.
187/IR/14 2014-08-11 P.W. "STACHYRA" STANISŁAW STACHYRA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 77/IR/14 Z DNIA 14.05.2014 R. NA WYKONANIE OSIEDLOWEGO BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ NA OSIEDLU "BOTANIK", PRZY UL. ALTANOWEJ W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY USTALA SIĘ DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R.
266/ST/14 2014-08-11 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -CYKL "SZACH KRÓLOWI"
202/IR/14 2014-08-11 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
518400,00 ROZBUDOWA BUDYNKU Z NADBUDOWĄ ŁĄCZNIKA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84
52/IT/14 2014-08-11 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
467400,00 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
28/FE/14 2014-08-12 RAJANA JOANNA ŁUKASIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 23/FE/14 Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU DOTYCZĄCEJ ZORGANIZOWANIA RODZINNEGO PIKNIKU ROWEROWEGO DLA PROJEKTU "EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI ROWEROWEJ W LUBLINIE" DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
30/GD/14 2014-08-12 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
19680,00 SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA ZABUDOWANE DZIAŁKI GRUNTU PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE: UL.CUKROWNICZĄ, LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL.STADIONOWĄ
189/GM/14 2014-08-12 MICHAŁ WÓJTOWICZ
292,50 DZIERŻAWA, KIOSK HANDLOWY, UL. TURKUSOWA (DZ.NR 1/16, OBR.27, ARK.3) POW.15 M2,CZYNSZ PŁATNY M-C
173/PN/14 2014-08-12 DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22140,00 PRODUKCJA I EMISJA FILMU PROMOCYJNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007-2013
337/KL/14 2014-08-12 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MAŁA AKADEMIA DIZAJNU - ROK JANA GHELA
234/ST/14 2014-08-12 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
23000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015 - PIŁKA RĘCZNA
280/ST/14 2014-08-12 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
12000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. OD UKS-U DO AZS-U 2014. STUDIUJ W LUBLINIE
194/KP/14 2014-08-13 KATARZYNA POTONIEC
800,00 PRZYGOTOWANIE RAPORTU NA TEMAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIELOKULTUROWOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ".
191/IR/14 2014-08-13 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP. Z O.O.
180648,87 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA GABINETU PIELĘGNIARKI, STOŁÓW KONFERENCYJNYCH, MEBLI DO ZAPLECZY SAL LEKCYJNYCH DOT. BUDOWY SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE
192/IR/14 2014-08-13 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
8979,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY BOISKA TRAWIASTEGO NA BOISKO DO RUGBY Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI, TJ. WYKONANIEM TRYBUN, PIŁKOCHWYTÓW, PRZY UL. MAGNOLIOWEJ W LUBLINIE
92/OŚ/14 2014-08-13 ANNA POLSKA
8000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
338/KL/14 2014-08-13 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
60000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2014
40/GK/14 2014-08-13 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MEVIUS" MATEUSZ CICHOW
116498,52 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
97/SOI/14 2014-08-13 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 UDZIAŁ W MISJI INWESTYCYJNEJ W USA I KANADZIE W RAMACH PROJEKTU ,,PROGRAM PROMOCJI GOSPODARCZEJ POLSKI WSCHODNIEJ''
290/ST/14 2014-08-13 KLUB SZACHISTÓW DRAKON - LUBLIN
9900,00 PRZYGOTOWANIE, SZKOLENIE, UDZIAŁ W TURNIEJACH I W I LIDZE SZACHOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI - SZACHY
99/SOI/14 2014-08-13 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY 97/SOI/14 DOTYCZĄCY ZMIANY MIEJSCA PRZEPROWADZENIA MISJI INWESTYCYJNEJ
239/ST/14 2014-08-13 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
88000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
240/ST/14 2014-08-13 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
207000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W 3 NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015- RUGBY
278/ST/14 2014-08-13 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. OTWARTE MISTRZOSTWA LUBLINA W SUMO W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
225/ST/14 2014-08-13 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
339/KL/14 2014-08-14 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
95000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU"
291/ST/14 2014-08-14 KOPALNIA INSPIRACJI-AGENCJA KREATYWNA TOMASZ BIADUŃ
5904,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO, PRZEDSTAWIAJĄCEGO BAZĘ SZKOLNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
465/OR/14 2014-08-14 IWONA SAWULSKA
13500,00 PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ RÓŻNYCH GRUP MIESZKAŃCÓW POPRZEZ KULTURĘ
73/SOI/14 2014-08-18 WEXPOL JACEK LEWANDOWSKI
38683,50 WYKONANIE PROJEKTU I ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZO-PROMOCYJNEGO PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EXPO REAL 2014 ODBYWAJĄCYCH SIĘ W MONACHIUM W TERMINIE 6-8 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
77/SOI/14 2014-08-18 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 46/SOI/14 DOTYCZĄCY ZMIANY DANYCH TELEADRESOWYCH STRONY UMOWY
41/GK/14 2014-08-18 RADOSŁAW CIOŁEK-PONIATOWSKI
482544,00 UTRZYMANIE MIEJSKICH ZASOBÓW GRUNTOWYCH, NIE OBJĘTYCH STAŁĄ, KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĄ ZIELENI KOMUNALNEJ W LUBLINIE ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM
175/PN/14 2014-08-18 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 126/PN/14 ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI USŁUGI HOTELARSKIEJ
174/PN/14 2014-08-18 -- OLGA KROKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 137/PN/14 ZMIENIAJĄCY DATĘ REALIZACJI USŁUGI TŁUMACZENIOWEJ
52/MZON/14 2014-08-18 MAGDALENA ŁUKASIK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY LEKARSKIEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. STAWKA ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA 30 ZŁ.
51/MZON/14 2014-08-18 BEATA GOŁĘBIOWSKA
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA 30 ZŁ.
181/PN/14 2014-08-18 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3700,00 USŁUGA TŁUMACZEŃ KONSEKUTYWNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA UKRAIŃSKI I Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POLSKI PODCZAS SZKOŁY LIDERÓW RADAR W RAMACH PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ:WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII"
180/PN/14 2014-08-18 HOTEL VICTORIA
11880,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKIEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ:WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII" W RAMACH WIZYTY STUDYJNEJ
179/PN/14 2014-08-18 HOTEL VICTORIA
21285,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKIEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ:WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII" W RAMACH SZKOŁY LIDERÓW RADAR
53/MZON/14 2014-08-18 ROBERT SOBIECKI
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ LEKARSKICH. STAWKA ZA WYDANIE 1 ORZECZENIA 30 ZŁ.
186/PN/14 2014-08-18 HOTEL VICTORIA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 179/PN/14 DOTYCZACEJ USŁUGI HOTELOWEJ DLA UKRAIŃSKICH UCZESTNIKÓW SZKOŁY LIDERÓW RADAR, ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI ZADANIA
198/IR/14 2014-08-18 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
21287,61 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. INSTALACJI ODBIORCZEJ - ZASILANIE IMPREZ MASOWYCH W LUBLINIE PRZY PLACU PO FARZE
195/KP/14 2014-08-18 STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW DRAMY STOP-KLATKA
0,00 UMOWA PARTNERSKA W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA "DARMOWA AKADEMIA OBYWATELSKA"
196/KP/14 2014-08-18 BOGDAN BRACHA
4725,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO WYSTĘPU SŁOWNO-MUZYCZNEGO WRAZ Z ORKIESTRĄ ŚW. MIKOŁAJA W DNIU 6 WRZEŚNIA 2014 R.
21/BM/14 2014-08-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
800000,00 DOFINANSOWANIE REMONTU BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE
22/BM/14 2014-08-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
2000000,00 DOFINANSOWANIE BUDOWY III KOMISARIATU POLICJI W LUBLINIE
193/KP/14 2014-08-18 MEDIA IMPACT POLSKA
10000,00 PRZEPROWADZENIE KAMPANII UPOWSZECHNIAJĄCEJ ANKIETĘ EWALUACYJNĄ CARNAVALU SZTUK-MISTRZÓW W MEDIACH ON-LINE
224/ST/14 2014-08-18 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015
219/ST/14 2014-08-18 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
78000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014-2015- PIŁKA NOŻNA
182/PN/14 2014-08-19 EWA KACZYŃSKA
4800,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE PIĘCIOMIESIĘCZNEGO KURSU J. ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM DLA GRUPY 12 OSÓB W RAMACH PROJEKTU " WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
293/ST/14 2014-08-19 ANGET ANGELIKA PIĄTEK
5000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ UKAZUJĄCYCH WIZERUNEK MIASTA LUBLIN
178/PN/14 2014-08-19 EDU-PASJA SP. Z.O.O
1200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU SZKOŁY ZARZĄDZANIA, FUNDRAISINGU ORAZ PRZYWÓDZTWA RADAR W RAMACH PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ..."
177/PN/14 2014-08-19 KARINA SERAFIN-KUCHARCZYK
3400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU SZKOŁY ZARZĄDZANIA, FUNDRAISINGU ORAZ PRZYWÓDZTWA RADAR
184/PN/14 2014-08-19 F.R.U REHAB ZAWOJSKA-GANCARZ GABRIELA
1700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU W RAMACH PROJEKTU " ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE"
183/PN/14 2014-08-19 CENTRUM SZKOLENIOWE TRIGGER
1300,00 PRZEPROWADZENIE I ZORGANIZOWANIE KURSU INDYWIDUALNEGO Z ZAKRESU MEDICAL TAPING W RAMACH PROJEKTU "ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE"
201/IR/14 2014-08-19 COBRABID PWD SP. Z O.O.
143679,97 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH DOT. BUDOWY SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE
200/IR/14 2014-08-19 "HULANICKI BEDNAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
209730,15 DOSTAWA I MONTAŻ METALOWYCH SZAFEK DO SZATNI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIELNICY SŁAWIN
199/IR/14 2014-08-19 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 114/IR/14 DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INFRASTRUKTURY NA CMENTARZU PRZY DR. MĘCZ. MAJDANKA - PRZESUNIĘCIE TERMINU OPRACOWANIA.
197/IR/14 2014-08-19 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
81000,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH REMONT DOJŚCIA DO GIMNAZJUM NR 16 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ 2 W LUBLINIE
196/IR/14 2014-08-19 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
9700,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ CHODNIKA OD MARKETU DO GRANICY DZIAŁKI PRZY BLOKU UL. WYŻYNNA 33 W LUBLINIE O DŁUGOŚCI 23 MB
283/ST/14 2014-08-19 KOSMA OSTROWSKI
7692,31 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH DLA 6 FOLDERÓW PROMUJACYCH MIASTO LUBLIN
34/OW/14 2014-08-19 IRENEUSZ MAKSIM
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
33/OW/14 2014-08-19 REGINA ZAWISZA
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
32/OW/14 2014-08-19 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
1440,00 DOSTAWA KSIĄŻEK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN".
31/OW/14 2014-08-19 SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYH "PROFI-LINGUA"JAGLARZ SP.J.
3600,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZENIU PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWO-KULTUROWEGO DLA 10 NAUCZYCIELI FIZYKI, BIOLOGII LUB CHEMI W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN"
43/OW/14 2014-08-19 JOANNA STASZCZUK
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
42/OW/14 2014-08-19 BEATA RYCZKOWSKA
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
41/OW/14 2014-08-19 JACEK PATKOWSKI
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
40/OW/14 2014-08-19 BOŻENA MARCJAN
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
39/OW/14 2014-08-19 ALICJA KASIŃSKA
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
38/OW/14 2014-08-19 HALINA MARCZAK
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
37/OW/14 2014-08-19 EWA IWASZKO
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
36/OW/14 2014-08-19 BOŻENA WÓJTOWICZ
6970,00 UMOWA O SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN", FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
284/ST/14 2014-08-19 GRZEGORZ PALUCH
7692,31 OPRACOWANIE TEKSTÓW 6 FOLDERÓW PROMUJĄCYCH MIASTO LUBLIN
285/ST/14 2014-08-19 AGATA KRÓLAK
3296,70 OPRACOWANIE ILUSTRACJI DO 6 FOLDERÓW PROMUJACYCH MIASTO LUBLIN
287/ST/14 2014-08-19 EMILIA SIWIEC
4000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ UKAZUJĄCYCH WIZERUNEK MIASTA LUBLIN
286/ST/14 2014-08-19 MACIEJ RUKASZ
4000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ UKAZUJĄCYCH WIZERUNEK MIASTA LUBLIN
294/ST/14 2014-08-19 ARPOS PIOTR ARNOLDES
4000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ UKAZUJĄCYCH WIZERUNEK MIASTA LUBLIN
176/PN/14 2014-08-19 ANASTASIYA KINZERSKA
3000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU SZKOŁY ZARZĄDZANIA, FUNDRAISINGU ORAZ PRZYWÓDZTWA RADAR
248/GM/14 2014-08-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANIĄ DOROTĄ MIREŃSKĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FORMA DESIGN DOROTA MIREŃSKA I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI - NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONA JAKO DZIAŁKA NR 1084 (OBR. 33, ARK. 21) POŁOŻONA PRZY UL. LESZKA ORAZ DZIAŁKA NR 1086 (OBR. 33, ARK. 21) POŁOŻONA PRZY UL. WYGON.
243/GM/14 2014-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM I AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH I DOZIEMNEGO RUROCIĄGU KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI: - NR 14/5 (OBR. 19, ARK. 9) POŁOŻONA PRZY UL. KRAŃCOWEJ 106A / DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28, - NR 13/15 (OBR. 19, ARK. 9) POŁOŻONA PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, - NR 201/16 (OBR. 16, ARK. 2) POŁOŻONA PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 3, - NR 11 (OBR. 16, ARK. 1) POŁOŻONA PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 1A, - NR 13 (OBR. 2, ARK. 7) POŁOŻONA PRZY UL. WOLSKIEJ 7, 9, - NR 14/1 (OBR. 22, ARK. 3) POŁOŻONA PRZY UL. KOŚCIELNEJ, - NR 3 (OBR. 22, ARK. 6) POŁOŻONA PRZY BULWARZE NAD BYSTRZYCĄ, - NR 148/5 (OBR. 29, ARK. 5) POŁOŻONA PRZY UL. MUZYCZNEJ, - NR 306/1 (OBR. 28, ARK. 4) POŁOŻONA PRZY BULWARZE, - NR 112/7 (OBR. 28, ARK. 5) POŁOŻONA W POBLIŻU UL. WAPIENNEJ, - NR 2/5 (OBR. 17, ARK. 1) POŁOŻONA PRZY UL. CIEPŁEJ, - NR 35/3 (OBR. 17, ARK. 6) POŁOŻONA PRZY UL. KROCHMALNEJ, - NR 63/1 (OBR. 35, ARK. 3) POŁOŻONA PRZY BULWARZE NAD BYSTRZYCĄ, - NR 3 (OBR. 20, ARK. 13) POŁOŻONA PRZY BULWARZE, - NR 92/3 (OBR. 20, ARK. 14) POŁOŻONA PRZY BULWARZE PRZY RZECE BYSTRZYCY, - NR 3 (OBR. 20, ARK. 11) POŁOŻONA W POBLIŻU UL. RĄBLOWSKIEJ.
242/GM/14 2014-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM I AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH I DOZIEMNEGO RUROCIĄGU KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 40 (OBR. 49, ARK.4), NR 37/34 I NR 37/7 (OBR. 49, ARK. 5), POŁOŻONYMI PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ / UL. ŻEGLARSKIEJ.
241/GM/14 2014-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM I AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ KANALIZACJI KABLOWEJ I KABLA TELETECHNICZNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 13/4 (OBR.3, ARK. 9), POŁOŻONĄ PRZY AL. SOLIDARNOŚCI.
240/GM/14 2014-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM I AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ KANALIZACJI KABLOWEJ I KABLA TELETECHNICZNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 75/2 (OBR. 46, ARK. 9), POŁOŻONĄ PRZY UL. GRYGOWEJ 7.
208/KP/14 2014-08-20 ASC GLOBAL S.C.
3000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "LUBLIN.TOSKANIA POLSKI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI.
297/ST/14 2014-08-20 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
35306,31 WYKONANIE MODERNIZACJI I REMONTU URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE OSIEDLOWYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
45/OW/14 2014-08-20 CATERING-LUBLIN.PL ANNA SZYMAŃSKA-TYBUREK
4284,00 PRZYGOTOWANIE USŁUGI CATERINGOWEJ Z ZAPEWNIENIEM ESTETYCZNEGO PODANIA POTRAW, NACZYŃ, SZTUĆCÓW ORAZ OBSŁUGI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ".
44/OW/14 2014-08-20 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AVEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW
360,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I AKCESORIÓW BARMAŃSKICH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "JUŻ CZAS NA STAŻ"
58/IT/14 2014-08-20 CADSOFT TOMASZ GRZYB
6974,10 ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO MODELOWANIA 3D.
57/IT/14 2014-08-20 DESIGNERS SP. Z O.O.
138926,04 ZAKUP AKTUALIZACJI LICENCJI OPROGRAMOWANIA AUTOCAD MAP 3D Z SUBSKRYBCJĄ.
51/IT/14 2014-08-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24686,10 ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSMISJI DANYCH W OŚMIU RELACJACH
50/IT/14 2014-08-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
861,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU W OPARCIU O ŁĄCZE SYMETRYCZNE DLA OBU KIERUNKÓW TRANSMISJI O PRZEPŁYWNOŚCI MIN. 1 MB/S W KAŻDYM KIERUNKU. ŁĄCZE MA BYĆ ZAKOŃCZONE W E. LECLERC PRZY UL. T. ZANA W AUTOMACIE PRZYJMUJĄCYM POJEMNIKI PO NAPOJACH
299/ST/14 2014-08-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
3000,00 WYKONANIE KONSERWACJI BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL.RUSAŁKA W LUBLINIE
298/ST/14 2014-08-20 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
4000,00 PRZYSTOSOWANIE BOISKA TRAWIASTEGO PRZY UL.RUSAŁKA W LUBLINIE DO ROZGRYWANIA MECZÓW RUGBY.
342/KL/14 2014-08-20 ANDRIJ SAWENEĆ
4800,00 OPRACOWANIE TREŚCI I REDAKCJA PUBLIKACJI PREZENTUJĄCEJ DOŚWIADCZENIA WE WDRAŻANIU PROJEKTÓW KULTURALNYCH MIASTA LUBLINA, LWOWA, ŁUCKA I IWANO-FRANKIWSKA W RAMACH MIKROPROJEKTU PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
340/KL/14 2014-08-20 FUNDACJA HESPEROS
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "LUBLARP FESTIWAL"
78/SOI/14 2014-08-21 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. "CURRENT APPROACHES TO HEALTH AND DISEASES IN ANIMALS AND HUMANS" W TERMINIE 19-20 WRZEŚNIA 2014 R.
241/ST/14 2014-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
92000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH 2014/2015 (PIŁKA NOŻNA KOBIET)
243/ST/14 2014-08-21 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
70000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2014/2015 (TENIS STOŁOWY)
196/GM/14 2014-08-21 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O. O. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZIAŁKA NR 75 (OBR. 11, ARK. 5) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. JAGIEŁŁY 11.
203/IR/14 2014-08-21 HITECH A. KMIECICKI, M. KRÓL SPÓŁKA JAWNA
104550,00 ZAPROJEKTOWANIE NOWYCH ORAZ PRZEPROJEKTOWANIE ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH NA BASENIE OLIMPIJSKIM PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH
188/PN/14 2014-08-21 ANDRII MYROVYCH
3000,00 POMOC PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 R. W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW-WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
204/IR/14 2014-08-21 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE ATUT
29520,00 ROZBIÓRKA OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W LUBLINIE PRZY UL PIŁSUDSKIEGO 26
185/PN/14 2014-08-21 MARTA DRABCZUK
3000,00 POMOC PRZY PLANOWANIU, ORGANIZACJI I ROZLICZENIU KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W 2014 R.
199/PN/14 2014-08-21 ACME KAROLINA OSIERDA
27306,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI"
249/ST/14 2014-08-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
1400000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWEJ SENIORÓW- KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
187/PN/14 2014-08-21 "GRAF-MARINA" S. C.
29925,20 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
194/GM/14 2014-08-21 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA AL.RACŁAWICKIE 29B
349,20 DZIERŻAWA - AL. RACŁAWICKIE - TERMOMODERNIZACJA - CZ. DZ. NR 36 - POW. 291 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM; UMOWA PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
467/OR/14 2014-08-21 ALTEST SP. Z O O
-369,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 237/OR/13, DOTYCZĄCY ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY O 369 ZŁ NA KWOTĘ 3948,30 ZŁ.
218/IR/14 2014-08-22 PATRON SERWIS KAMIL KONCZALSKI
27105,00 DOSTAWA SPRZĘTU DO UTRZYMANIA PORZĄDKU NA TERENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEJ W LUBLINIE.
215/IR/14 2014-08-22 HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK,IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA
115263,30 DOSTAWA I MONTAŻ KRZESEŁ KORYTARZOWYCH, BIUROWYCH, GABINETOWYCH DOT. BUDOWY SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE.
213/IR/14 2014-08-22 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
39566,27 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO DOT. BUDOWY SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE.
463/OR/14 2014-08-22 "HANESCO-NIERUCHOMOŚCI" SP. O.O.
306270,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 438/OR/14, DOTYCZĄCY ZMIAN ZAPISÓW UMOWY ORAZ DODANIE UST. 1A DOTYCZĄCEGO PONOSZENIA OPŁAT ZA OCHRONĘ BUDYNKU W WYSOKOŚCI 3000 ZŁ NETTO PLUS VAT MIESIĘCZNIE
30/FE/14 2014-08-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-50910,59 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 27/FE/10 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU "MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE".
199/GM/14 2014-08-22 MARZANNA KOTUŁA
630,00 DZIERŻAWA, PRZY UL. GŁUSKIEJ, ZIELEŃ PRZYDOMOWA, DZ. NR 89/4 I DZ. 89/7, OBR.9, ARK.10, POW.700M2, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM.
341/KL/14 2014-08-22 BORYS SOMERSCHAF
1000,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, DOBÓR REPERTUARU ORAZ OPIEKA MERYTORYCZNA NA POTRZEBY WYSTĘPU MĘSKIEGO ZESPOŁU WOKALNEGO KAIROS PODCZAS KONCERTU Z OKAZJI BENEFISU GRZEGORZA MICHALCA
295/ST/14 2014-08-22 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
2000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "DRUŻYNY Z KALINY" - UDZIAŁ W XXII OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ
296/ST/14 2014-08-22 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 NASZE MIEJSKIE SZACHY - SZKOLENIE I UDZIAŁ W ZAWODACH SZACHOWYCH W KATEGORII JUNIOR, JUNIOR MŁODSZY, MŁODZIK
49/OW/14 2014-08-22 TOMASZ GAWŁOWSKI
4000,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z MATERIAŁAMI MULTIMEDIALNYMI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
292/ST/14 2014-08-22 STOWARZYSZENIE BEZPIECZNA LUBELSZCZYZNA
7900,00 SPORTOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
31/FE/14 2014-08-22 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
530130,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKO DO RUGBY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ.
200/GM/14 2014-08-22 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.MOTOROWA 6
508,87 DZIERŻAWA/ POD MODERNIZACJĘ/ UL. MOTOROWA/ DZ.3/31,OBR.37, ARK.8/ CZYNSZ PŁATNY ROCZNIE/ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MOTOROWEJ 6
195/GM/14 2014-08-22 GAWDZIK JOLANTA
40,00 UMOWA NR: 73/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:21- PRZYNOSI MIASTU POŻYTKI
79/SOI/14 2014-08-22 VENA ART SP. Z O.O.
129888,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH DLA PROGRAMU LUBELSKA WYŻYNA IT W RAMACH PROJEKTU ,,PROMOCJA GŁÓWNYCH OSI ROZWOJU REGIONU LUBELSKIEGO NA PRZYKŁADZIE MIAST- LUBLIN I PUŁAWY''
206/IR/14 2014-08-25 "BOBI-DECOR" SPÓŁKA JAWNA,JERZY KOCIUBA I PAWEŁ SIWKO
99404,66 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAZENIA OGÓLNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ
40/BK/14 2014-08-25 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0,00 ANEKS NR 1 Z DN. 25.08.2014 R. (DOT. ART. 5 UST. 1 PKT 7) DO UMOWY O PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU MIASTA LUBLIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN
93/OŚ/14 2014-08-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
25488,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE I
98/OŚ/14 2014-08-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
18759,00 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III
236/IR/14 2014-08-25 MOJE BAMBINO SP. Z O.O SP. K
12551,61 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50.
466/OR/14 2014-08-25 MICHAŁ WÓJCIK
1000,00 WYDANIE OPINII W ZWIĄZKU Z WPŁYNIĘCIEM ZBIOROWEGO LISTU PROTESTACYJNEGO.
301/ST/14 2014-08-25 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3690,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT - FILM PROMUJĄCY SPORT AKADEMICKI W LUBLINIE
94/OŚ/14 2014-08-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
24192,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE II
95/OŚ/14 2014-08-25 FIRMA QUERCUS KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI,ŚCINKA I PILĘGNACJA DRZEW
26424,36 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE III
260/ST/14 2014-08-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
75000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO
300/ST/14 2014-08-25 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
5000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS MISTRZOSTWA ŚWIATA W RATOWNICTWIE WODNYM
3/BK/14 2014-08-25 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0,00 ANEKS NR 1 Z DN. 25.08.2014 R. (DOT. ART. 4, UST. 1, LIT. B) DO UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z TYMI RACHUNKAMI
302/ST/14 2014-08-25 FIRMA KONSULTINGOWO USŁUGOWA. USŁUGI LOGISTYCZNE I SZKOLENIOWE. EDUKAC
4500,00 OPRACOWANIE PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ ZDOLNOSCI MOTORYCZNYCH UCZNIÓW KLAS PROFILOWANYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN
97/OŚ/14 2014-08-25 ANDRZEJ KUŹMICKI "RAJSKI OGRÓD"
19980,00 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON II
96/OŚ/14 2014-08-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
16651,66 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
214/IR/14 2014-08-25 GAJDOS MARIUSZ INVEST HORECA BISTRO
123585,64 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO DOT. BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIELNICY SŁAWIN W LUBLINIE
43/GK/14 2014-08-26 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
1054253,56 ZIMOWE UTRZYMANIE I LETNIE OCZYSZCZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W REJONIE NR II
42/GK/14 2014-08-26 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
345489,62 ZIMOWE UTRZYMANIE ORAZ LETNIE OCZYSZCZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W REJONIE NR I
80/SOI/14 2014-08-26 PAULINA OLCHOWSKA
5400,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI A W SZCZEGÓLNOŚCI RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN ORAZ OPRACOWAŃ O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH ZJAWISKACH WYSTEPUJĄCYCH W REGIONIE
82/SOI/14 2014-08-26 JACEK KUŚPIT
6600,00 WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI REGIONALNYMI, PONADREGIONALNYMI ORAZ MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ZADAŃ WSPIERAJĄCYCH
81/SOI/14 2014-08-26 MONIKA WOJTAS
6000,00 MONITOROWANIE, GROMADZENIE I OPRACOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ NIE DZIAŁAŃ
345/KL/14 2014-08-26 EUROPEJSKA FUNDACJA OPIEKI
3900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "ŚLADAMI NIEZWYKŁYCH MIEJSC LUBLINA"
83/SOI/14 2014-08-26 MARTA SZTANDARSKA
18547,62 PRZYGOTOWANIE REALIZACJI KONKURSU O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ORAZ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
85/SOI/14 2014-08-26 MICHAŁ GRABOWIECKI
1450,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI NAJWIĘKSZYCH FIRM LUBELSKICH DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY ICT
464/OR/14 2014-08-26 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
96162,63 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ/INSTALACJA SYSTEMÓW WYSTAWIENNICZYCH TYPU "TRÓJNÓG".
344/KL/14 2014-08-26 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
176000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2014 - 2016 - "XXIV - XXVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ MIKOŁAJKI FOLKOWE"
468/OR/14 2014-08-27 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
-688,80 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 238/OR/13, DOTYCZĄCY ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO 11 195,96 ZŁ BRUTTO.
190/PN/14 2014-08-27 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMOCZNE ZAKŁAD SZKOLENIA I DORADZTWA EKONOMICZ
2500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - OCENA PRACOWNIKA, OPIS STANOWISKA" DLA 4 OSÓB W RAMACH PROJKETU " ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE".
189/PN/14 2014-08-27 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMOCZNE ZAKŁAD SZKOLENIA I DORADZTWA EKONOMICZ
3689,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZOLENIA DLA 7 OSÓB Z ZAKRESU " KONTROLA ZARZĄDCZA" W RAMACH PROJEKTU " ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE"
219/GM/14 2014-08-27 T-MOBILE POLSKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA NA RZECZ T-MOBILE S. A. ZGODY NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGU KABLOW 2XHDPE 40/3,7, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 3 (OBR. 22, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE - BULWAR NAD BYSTRZYCĄ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ SPÓŁKI.
205/KP/14 2014-08-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
FUNDACJA "TEATRIKON",FUNDACJA HESPEROS
0,00 DEKLARACJA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM W DOMU KULTURY NARNIA CYKLICZNYCH SPOTKAŃ, POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM FANTASTYKI
202/KP/14 2014-08-27 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
10550,00 WYSTAWIENIE AUTORSKIEGO SPEKTAKLU TEATRALNEGO W DNIU 8 WRZEŚNIA 2014 R., NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA LUBLIN PODCZAS POLSKO-UKRAIŃSKIEGO FESTIWALU PARTNERSTWA WE LWOWIE.
200/KP/14 2014-08-27 MARTA SICIAREK
800,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA NA TEMAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIELOKULTUROWOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ MIASTA I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHI INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE GDAŃSKA, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH..."
199/KP/14 2014-08-27 SZYMON GATLIK
800,00 PRZYGOTOWANIE OPRACOWANIA NA TEMAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIELOKULTUROWOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ MIASTA I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHI INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW I CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE KRAKOWA, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH..."
198/KP/14 2014-08-27 YULIAN HOFMAN
400,00 REDAKCJA MERYTORYCZNA (TJ.REDAKCJA JĘZYKOWA TEKSTU POD KĄTEM JEGO POPRAWNOŚCI ORTOGRAFICZNEJ, GRAMATYCZNEJ,INTERPUNKCYJNEJ, SKŁADNIOWEJ,LEKSYKALNEJ,STYLISTYCZNEJ, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCEJ JEDNORODNOŚĆ TEKSTU) I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU MATERIAŁÓW UKRAIŃSKOJĘZYCZNYCH, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
201/KP/14 2014-08-27 KATARZYNA BIERZANOWSKA
400,00 REDAKCJA MERYTORYCZNA (TJ.REDAKCJA JĘZYKOWA TEKSTU POD KĄTEM JEGO POPRAWNOŚCI ORTOGRAFICZNEJ, GRAMATYCZNEJ,INTERPUNKCYJNEJ, SKŁADNIOWEJ,LEKSYKALNEJ,STYLISTYCZNEJ, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCEJ JEDNORODNOŚĆ TEKSTU) I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU MATERIAŁÓW ANGLOJĘZYCZNYCH, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
207/KP/14 2014-08-27 AGNIESZKA KOZAK
6650,00 PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA. WYWIADY MAJĄ NA CELU ZBADANIE PREFERENCJI I NASTAWIENIA MIESZKAŃCÓW DO RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH, MIESZKAJĄCYCH, UCZĄCYCH SIĘ BĄDŹ PRACUJĄCYCH W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH..."
206/KP/14 2014-08-27 PAWEŁ RYDZEWSKI
19950,00 OPRACOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ", NA PODSTAWIE WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA
204/KP/14 2014-08-27 MARCIN SKRZYPEK
500,00 PRZEPROWADZENIE 2-GODZINNYCH WARSZTATÓW PT. "RUCHY MIEJSKIE - SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE" W RAMACH POLSKO-UKRAIŃSKIEGO FESTIWALU PARTNERSTWA WE LWOWIE
203/KP/14 2014-08-27 JAN KAMIŃSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 2-GODZINNYCH WARSZTATÓW PT. "KULTURA PRZESTRZENI W TEORII I PRAKTYCE" W RAMACH POLSKO-UKRAIŃSKIEGO FESTIWALU PARTNERSTWA WE LWOWIE
48/OW/14 2014-08-27 WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA
34250,00 POROZUMIENIE NR MEN/2014/DZSE/903 ZAWARTE W DNIU 27.08.2014 R. POMIĘDZY MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ A PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "DOFINANSOWANIE ZAKUPU I/LUB WYDRUKU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ LUB PLACÓWEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST ZLECENOBIORCA". ZADANIE BĘDZIE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ PRZEKAZANEJ PRZEZ MEN NA JEGO REALIZACJĘ.
56/IT/14 2014-08-27 POLKOMTEL SP. Z O.O.
200000,46 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z ZAKRESU TELEFONII KOMÓRKOWEJ
247/ST/14 2014-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA RĘCZNA KOBIET
246/ST/14 2014-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
110000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2014/2015 (FUTSAL MĘŻCZYZN)
245/ST/14 2014-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW - KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
244/ST/14 2014-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - PIŁKA RĘCZNA
264/ST/14 2014-08-27 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MOTOR LUBLIN CUP
303/ST/14 2014-08-27 KLUB SPORTOWY PAMARA BOCCIA
5000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT - MISTRZOSTWA ŚWIATA W BOCCI W PEKINIE
346/KL/14 2014-08-27 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 346/KL/14 DO UMOWY NR 334/KL/13, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINÓW REALIZACJI UMOWY.
347/KL/14 2014-08-27 AGIT AGNIESZKA RYDZ
0,00 ANEKS NR 347/KL/14 DO UMOWY NR 391/KL/13, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY
348/KL/14 2014-08-27 BIURO AUDYTORSKIE SADOWSKI WOJCIECH
3444,00 PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO MIKROPROJEKTU PT. "PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI".
44/GK/14 2014-08-27 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
2659902,74 ZIMOWE UTRZYMANIE I LETNIE OCZYSZCZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W REJONIE NR III
99/OŚ/14 2014-08-27 RADIO LUBLIN S. A.
7699,80 NAGRANIE I EMISJA SPOTU NA ANTENIE RADIA LUBLIN
196/PN/14 2014-08-28 EUROPA S.A.
36000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH"
33/FE/14 2014-08-28 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
41796080,11 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO OBSŁUGI TERENÓW POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE PRZYSZŁEGO ZINTEGROWANEGO INTERMODALNEGO DWORCA METROPOLITARNEGO W LUBLINIE - UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013.
195/PN/14 2014-08-28 HOTEL VICTORIA
11200,00 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH"
32/FE/14 2014-08-28 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
58700,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II".
197/GM/14 2014-08-28 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE - UL. SŁAWINKOWSKA - CELE STATUTOWE SZKOŁY - CZ. DZ. NR 1/14, 1/17, 204/2, DZ. NR 188, DZ. NR 189 (OBR. 31, ARK. 1) - POW. 43960 M2
201/GM/14 2014-08-28 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MONTAŻOWA 3
338,09 DZIERŻAWA/ POD MODERNIZACJĘ/ UL.MONTAŻOWA/ DZ.3/36 ,OBR.37, ARK.8/ CZYNSZ PŁATNY ROCZNIE/ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MONTAŻOWEJ 3
198/GM/14 2014-08-29 GMINA LUBLIN
0,00 UŻYCZENIE - UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 13 - CELE STATUTOWE PRZEDSZKOLA NR 84, UMOWA ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY
370/ST/16 2014-08-29 POLSKI ZWIAZEK PIŁKI NOŻNEJ
0,00 UDOSTĘPNIENIE ARENY LUBLIN PODCZAS TURNIEJU U-21 ME W PIŁCE NOŻNEJ
3/WSM/14 2014-08-29 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 DO UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH DOPISUJE SIĘ 1 LOKAL W BUDYNKU PRZY UL. LIPIŃSKIEGO 17A/6
209/KP/14 2014-08-29 WROCŁAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA PAN IM. S. KULCZYŃSKIEGO SP. Z O.O.
5722,50 USŁUGA POLEGAJĄCA NA DRUKU I DOSTAWIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ NA POTRZEBY PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH.PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
191/PN/14 2014-08-29 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
2800,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU "TECHNOLOGIE GASTRONOMICZNE - TECHNIKI SPORZĄDZANIA, SPOSOBY DEKOROWANIA I PODAWANIA POTRAW" DLA 8 OSÓB W RAMACH PROJEKTU " ROZBUDOWA DPS KALINA W LUBLINIE".
211/KP/14 2014-08-29 STOWARZYSZENIE DOBREGO PASTERZA
0,00 ANEKS DO UMOWY 80/KP/14 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "AKTYWNE MIASTO LUBLIN"
217/IR/14 2014-08-29 "LENMAR" MARCIN LENARD
10000,00 WYKONANIE CZĘŚCI ZADANIA -WYKONANIE PLACU ZABAW I OGRODZENIA NA PLACU PRZED BLOKIEM UL. PLAGIEGO -LAŚKIEWICZA ; WYKONANIE ALEJEK Z KOSTKI BRUKOWEJ NA SKWERZE WYPOCZYNKOWYM PRZY UL. PLAGIEGO-LAŚKIEWICZA I UL. RUDLICKIEGO
235/IR/14 2014-08-29 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO "KRYSMAR" MARCIN CHORĘBAŁA
6396,00 ZAKUP ZIEMI Z DOWOZEM DO BUDOWY ZJAZDÓW ZIEMNYCH, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
198/PN/14 2014-08-29 ELŻBIETA CZARNOCKA
0,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 66/PN/14 Z DNIA 07.04.2014 NA DORADZTWO EKSPERCKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "CITIES FOR BUSINESS INNOVATION - NETWORK OF URBAN PROCURERES" FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ; ANEKS DOTYCZY ZMIANY SPOSOBU PŁATNOŚCI
61/IT/14 2014-08-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-774,90 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/14. (ZMIANA TERMINU I KWOTY)
351/KL/14 2014-09-01 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TYDZIEŃ NIEPOKORNYCH - EDYCJA 2014
350/KL/14 2014-09-01 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "KONCERT MUZYKI KRZESIMIRA DĘBSKIEGO"
267/GM/14 2014-09-01 ENTERPOL K. KRÓL, P. LATOSIEWICZ, B. WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I ENTERPOL K. KRÓL, P. LATOSIEWICZ, B. WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 11/10 (OBR. 6, ARK. 9), POŁOŻONĄ W POBLIŻU UL. KONCERTOWEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
212/IR/14 2014-09-01 ZAKŁAD GOSPODARCZY "TUM" S.C.
83959,80 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 35 W LUBLINIE PRZY UL. BŁĘKITNEJ 5
211/IR/14 2014-09-01 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
63960,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 28 PRZY UL. KRUCZEJ 6 W LUBLINIE
210/IR/14 2014-09-01 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
153750,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ ROBÓT BUDOWLANYCH NA ROZBUDOWĘ O HALĘ SPORTOWĄ GIMNAZJUM NR 10 PRZY UL. WAJDELOTY 12 W LUBLINIE
209/IR/14 2014-09-01 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
84132,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ PRZEDSZKOLA NR 44 W LUBLINIE PRZY UL. MASZYNOWEJ 1.
208/IR/14 2014-09-01 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
13990,00 REMONT DACHU I ELEWACJI PRZEDSZKOLA NR 28 W LUBLINIE
207/IR/14 2014-09-01 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
22000,00 REMONT POSADZKI NA KORYTARZACH I I II PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBLINIE UL. KALINOWSZCZYZNA 70
225/IR/14 2014-09-01 SIGNUM PIOTR OLCHAWA
149808,69 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI " BUDOWA SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN"
224/IR/14 2014-09-01 MAKRO ABRA SPÓŁKA Z O.O.
55345,08 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI " BUDOWA SZKOŁY W DZIELNICY SŁAWIN"
221/IR/14 2014-09-01 LESZEK KILARSKI P.P.H.U SANITEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 163/IR/14 ZMIANA DOT. BŁĘDNIE WPISANEJ STAWKI PODATKU VAT - ZADANIE PN. REMONT SANITARIATÓW W ZS ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE.
75/SOI/14 2014-09-01 MACIEJ RUKASZ
10000,00 OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA PODCZAS ORGANIZOWANYCH W MIEŚCIE WYDARZEŃ GOSPODARCZYCH
76/SOI/14 2014-09-01 PAWEŁ BATYRA
23000,00 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W TYM OFERT INWESTYCYJNYCH, BROSZUR INFORMACYJNYCH, GADŻETÓW PROMOCYJNYCH
45/GK/14 2014-09-01 SPC INSAN
19999,80 USUNIĘCIE AWARII - REMONT WYLOTU KANAŁU DESZCZOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH PRZY UL. NADRZECZNEJ W LUBLINIE W REJONIE UL. MATEJKI Z LIKWIDACJĄ WYRWY W SKARPIE RZEKI CZERNIEJÓWKI
349/KL/14 2014-09-01 FUNDACJA "FABRYKA SZTUKI"
50000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY - OPERACJA ZAMEK I LUBELSKI FESTIWAL OPEROWY
352/KL/14 2014-09-02 --FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI - CZAS POETÓW
210/KP/14 2014-09-02 AGIT AGNIESZKA RYDZ
3321,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA TŁUMACZENIU KONSEKUTYWNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYKA FRANCUSKIEGO NA JĘZYK POLSKI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
212/KP/14 2014-09-02 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
3000,00 WSPÓŁPRACA W CELU PROMOCJI MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "ROSZ HASZANA W MANDRAGORZE"
46/OW/14 2014-09-02 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
1182,00 DOSTAWA SŁOWNIKÓW, ROZMÓWEK POLSKO-ANGIELSKICH I PRZEWODNIKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN"
60/IT/14 2014-09-02 IFLOW SP. Z O.O.
149998,50 WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU KOLEJKOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO W UM.
321/ST/14 2014-09-02 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
2937,60 "PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH LUB/I ORGANIZACJA MECZY,TURNIEJÓW,ZAWODÓW W HALI SPORTOWEJ PRZY UL.KROCHMALNEJ 13 W LUBLINIE"
322/ST/14 2014-09-02 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
13902,19 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH LUB/I ORGANIZACJA MECZY, TURNIEJÓW, ZAWODÓW W HALI SPORTOWEJ PRZY UL.KROCHMALNEJ 13 W LUBLINIE
272/ST/14 2014-09-02 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ - OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA SPORTOWEGO
320/ST/14 2014-09-02 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
25574,40 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH LUB/I ORGANIZACJA MECZY, TURNIEJÓW, ZAWODÓW W HALI SPORTOWEJ PRZY UL.KROCHMALNEJ 13 W LUBLINIE
332/ST/14 2014-09-02 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
28396,79 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH LUB/I ORGANIZACJA MECZY, TURNIEJÓW, ZAWODÓW W HALI SPORTOWEJ PRZY UL.KROCHMALNEJ 13 W LUBLINIE.
226/ST/14 2014-09-02 TOWARZYSTWO SPORTOWO - TURYSTYCZNE SOKOLIK W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA NOŻNA
355/KL/14 2014-09-03 PRINTCOM SP. Z O.O.
44280,00 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.77-3.2.1.82 BUDŻETU PROJEKTU).
368/KL/14 2014-09-03 TROBOT EWA TROSZYŃSKA
19972,10 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.87-3.2.1.94 BUDŻETU PROJEKTU).
59/IT/14 2014-09-03 COIG
122385,00 WDROŻENIE SERWISU SIECIOWEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO KOMUNIKACJĘ MIĘDZY SYSTEMEM MDOK A DOWOLNYM SYSTEMEM DZIEDZINOWYM WYKORZYSTUJĄCYM WEBSERVICE; IMPLEMENTACJA INTEGRACJI OPARTEJ O WDROŻENIE WEBSERVIS, UMOŻLIWIAJĄCA OBSŁUGĘ WYSYŁKI DECYZJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNY, LEŚNY ORAZ ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH Z MODUŁU PODATKI SYSTEMU KSAT2000I DO SYSTEMU MDOK; ROZBUDOWA SYSTEMU MDOK O DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI ORAZ ROCZNA AUTORSKA OPIEKA SERWISOWA WEBSERVIS'U.
241/IR/14 2014-09-03 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
14145,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZY UL. KORYZNOWEJ 2 W LUBLINIE ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI
205/IR/14 2014-09-03 ALINA PURC
2182,14 ODSZKODOWANIE ZA ZAJĘCIE PASA NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ BUDOWY KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ N-F
229/IR/14 2014-09-03 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
52890,00 REMONT POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA NR 1 W LUBLINIE PRZY UL. WILEŃSKIEJ 19
357/KL/14 2014-09-03 DOROTA BIELECKA
91400,00 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.37-3.2.1.58).
354/KL/14 2014-09-03 M.OSTROWSKI SPÓŁKA JAWNA
42758,49 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.59-3.2.1.76 BUDŻETU PROJEKTU)
100/OŚ/14 2014-09-03 MULTIKINO MEDIA SP. Z O.O.
13999,86 KAMPANIA REKLAMOWA PRODUKTU: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW.
194/PN/14 2014-09-03 TERESA DUNIN
800,00 KOREKTA JĘZYKOWA TEKSTU STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ LUBLINA NA LATA 2014-2020
469/OR/14 2014-09-03 ANNA SZLACHETKA
7400,00 WYKONYWANIE DORAŹNYCH CZYNNOŚCI NA KONTACH UBEZPIECZONYCH PRACOWNIKÓW ZLIKWIDOWANEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE
470/OR/14 2014-09-03 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
39360,00 UMOWA NAJMU POWIERZCHNI W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38; CZYNSZ MIESIĘCZNY: 39 360 ZŁ BRUTTO.
193/PN/14 2014-09-03 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
2574,40 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ WRAZ Z USŁUGĄ JEDNORAZOWEGO PODANIA NAPOJÓW GORĄCYCH I SŁODKICH PRZEKĄSEK W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 2-3 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
219/IR/14 2014-09-03 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 145/IR/14 Z DNIA 07.07.2014 - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
101/OŚ/14 2014-09-04 WOJCIECH KARBOWNICZEK
KARBOWNICZEK WOJCIECH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 33/OŚ/14 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO DNIA 31.10.2014 R.
203/PN/14 2014-09-04 BIOSTAT PISZCZEK, WOLNY SPÓŁKA JAWNA
234930,00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN OBEJMUJĄCE OBSZAR MIASTA I 7 GMIN SĄSIADUJĄCYCH, NA TERENIE KTÓRYCH NA MOCY POROZUMIEŃ FUNKCJONUJĄ OBECNIE LINIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ LUBLIN, W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
197/PN/14 2014-09-04 GLOBAL TRAINING CENTRE SP. Z O.O.
16900,00 ORGANIZACJA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SEMINARIUM PT. "POLITYKA SPÓJNOŚCI UE NA LATA 2014-2020"
353/KL/14 2014-09-05 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
7000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 6.09-21.11.2014
7/BK/14 2014-09-05 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
50000000,00 UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NR 14/1507
47/OW/14 2014-09-05 POLOT JERZY FURTAK
11100,00 USŁUGA REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTARCZENIA 10 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN"
325/ST/14 2014-09-05 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 239/ST/14 DOT. REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - RYGBY- ANEKS DOTYCZY ZMIANY KWOT I I II TRANSZY DOTACJI
267/ST/14 2014-09-05 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
6300,00 ORGANIZACJ IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
324/ST/14 2014-09-05 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY PRO BASKET LUBLIN
8000,00 MŁODZI MISTRZOWIE LUBLINA - KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY PRO-BASKET
216/IR/14 2014-09-05 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
13999,86 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W TEATRZE STARYM PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE
211/GM/14 2014-09-08 KS DEVELOPMENT SP Z O.O.
356,25 DZIERŻAWA - UL. LUBARTOWSKA - PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE PLACU BUDOWY - DZ. NR 31/6 (OBR. 7, ARK. 1) - POW. 285 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
210/GM/14 2014-09-08 OPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
617,75 ANEKS - ZMIANA POWIERZCHNI - UMOWA NR: 62/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. : 353
214/GM/14 2014-09-08 KRYSTYNA DOLINA
485,80 ANEKS DO UMOWY Z DNIA 23.01.2006 R. NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 6, DOTYCZY ZMIANY MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU
8/BK/14 2014-09-08 HOGAN LOVELLS LLP
18000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH MIASTA LUBLIN
329/ST/14 2014-09-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
13530,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU KOSZYKÓWKI KOBIET O PUCHAR JM REKTORA UMCS W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA 2014 R.
201/PN/14 2014-09-08 DRUKARNIA BIAŁY KRUK MILEWSCY SPÓŁKA JAWNA
24368,40 DRUK WRAZ Z DOSTAWĄ PUBLIKACJI "SZLAKI LUBLINA" W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW-WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
220/IR/14 2014-09-08 PERFECT SOUND SAJ JAN
19434,00 WYKONANIE TORU ROWEROWEGO NA PLACU PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
105/OŚ/14 2014-09-08 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
35303,00 ANEKS NR 105/OŚ/14 DO POROZUMIENIA NR 77/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY BRZMIENIA PARAGRAFU NR 3.
206/PN/14 2014-09-08 EVART EWA BRZEZIŃSKA
76137,00 USŁUGA TŁUMACZENIA SYMULTANICZEGO PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW- WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH ORAZ "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH-ROZWIJANIE WIELOSTRONNEJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Z MIASTAMI Z KRAJÓW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO ORAZ Z ROSJI".
86/SOI/14 2014-09-08 NIEDZIAŁEK MAREK NIEDZIAŁEK
114000,00 OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ WYKONANIE POD NADZOREM MERYTORYCZNYM SIÓDMEJ EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
359/KL/14 2014-09-09 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "XIII LUBELSKIE ŚWIĘTO MIODU".
326/ST/14 2014-09-09 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
7000,00 ORGANIZACJA TRZECH IMPREZ BIEGOWYCH "CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE" ORAZ IMPREZY BIEGOWEJ "BIEGI PRZEŁAJOWE"
361/KL/14 2014-09-09 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. KRZYŻA
5900,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II "KOLEKCJONER MYŚLI ŚWIĘTEGO PAPIEŻA" - RECITAL GITAROWY ROMANA ZIEMLAŃSKIEGO
218/GM/14 2014-09-09 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
15000,00 DZIERŻAWA AKTUALNE MIESIĘCZNE; PRZEZNACZENIE - PROWADZENIE STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE PRZY UL. KROCHMALNEJ, PŁATNE W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
9/BK/14 2014-09-09 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W CELU USTALENIA ZASAD WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KROCHMALNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE STADIONU MIEJSKIEGO
93/SOI/14 2014-09-09 WIP STUDIO WOJCIECH KORNET
3800,00 WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH WYBRANYCH OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE.
88/SOI/14 2014-09-09 MCW STUDIO JĘDRZEJ JANKOWIAK
30873,00 WYKONANIE I DOSTARCZENIE MAKIETY URBANISTYCZNEJ TERENU DWORCA PKP I OKOLIC W LUBLINIE, KTÓRA BĘDZIE PREZENTOWANA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EXO REAL 2014.
228/IR/14 2014-09-09 PERFETTO MIROSŁAW WIERZBICKI,ARTUR MALEC SPÓŁKA JAWNA
496548,54 DOSTAWA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA DLA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
222/IR/14 2014-09-09 NOWY STYL SP. Z O. O.
114394,13 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA HOLU GŁÓWNEGO ORAZ 2 SZTUK POMIESZCZEŃ SKY BOXÓW PREZYDENCKICH I 8 SZTUK POMIESZCZEŃ SKY BOXÓW MAŁYCH NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
227/IR/14 2014-09-09 ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY INSTALATORSTWA SANITARNEGO I OGRZEWANIA JAN
307174,41 REMONT DACHU I PRZEBUDOWA STRYCHU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM.WIKTORII MICHELISOWEJ PRZY UL.ARCHIDIAKOŃSKIEJ 7
231/IR/14 2014-09-09 ELMAR ANNA KARNAS
229518,00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA OGÓLNEGO SZKOŁY, WYPOSAŻENIA KONSERWATORA, KOSZE NA ODPADY NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKOŁY NR 12 PRZY UL.SŁAWINKOWSKIEJ
237/IR/14 2014-09-09 TECHNICA GROUP SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
37552,80 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
98/SOI/14 2014-09-09 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00 UDZIAŁ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z POLSKI WSCHODNIEJ W WIZYCIE STUDYJNEJ DO SZWECJI W TERMINIE 5-9 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
360/KL/14 2014-09-09 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "KONCERT MUZYKI KRZESIMIRA DĘBSKIEGO" - ZMIANA ŹRÓDŁA WKŁADU WŁASNEGO Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA WKŁAD WŁASNY ORGANIZACJI
106/OŚ/14 2014-09-09 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
8541,12 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST DRUK ORAZ DOSTAWA 140.000 SZTUK ULOTEK PROMUJĄCYCH SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W FORMACIE A4.
102/OŚ/14 2014-09-09 ANDRZEJ KUŹMICKI "RAJSKI OGRÓD"
19440,00 NASADZENIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IV
104/OŚ/14 2014-09-09 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
24800,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY.
103/OŚ/14 2014-09-09 REMONDIS SP. Z O. O.
22140,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W REJONIE IV
258/ST/14 2014-09-09 MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W LUBLINIE
75000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO
327/ST/14 2014-09-09 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
6000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO MIAST PARTNERSKICH LUBLIN-DELMENHORST
323/ST/14 2014-09-09 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
27060,00 ORGANIZACJA CYKLU IMPREZ BIEGOWYCH GRAND PRIX CITY TRAIL
328/ST/14 2014-09-09 STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO - ŻUŻLOWY LUBLIN
70000,00 ORGANIZACJA FESTYNU SPORTOWO-REKREACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ W LUBLINIE MIĘDZYNARODOWEGO MECZU ŻUŻLOWEGO POLSKA - UKRAINA - 20 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
313/ST/14 2014-09-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
30400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
304/ST/14 2014-09-09 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
4200,00 PROWADZENIE ZAJĘC SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
308/ST/14 2014-09-09 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
13300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU 2014/2015
358/KL/14 2014-09-09 ZARZĄD GŁÓWNY ZKRPIBWP
1230,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE VI TOMU "SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO ŻOŁNIEŻY BATALIONÓW CHŁOPSKICH".
94/SOI/14 2014-09-10 LUBLIN ITALY FOUNDATION
59893,50 ORGANIZACJA TRZY DNIOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ WŁOSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W DNIACH 21-23 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
87/SOI/14 2014-09-10 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
9840,00 WSPÓŁORGANIZACJA SPOTKANIA BRANŻOWEGO IT/ICT GMINY LUBLIN DLA PROFESJONALISTÓW IT/ICT Z DZIEDZIN: WIRTUALIZACJA, ADMINISTRACJI SYSTEMÓW ORAZ STANDARYZACJI DOKUMENTÓW.
317/ST/14 2014-09-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
3060,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
369/KL/14 2014-09-10 SUNTAR SP.Z O.O.
243445,29 ZAKUP I DOSTAWA Z USŁUGĄ INSTALACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PRACOWNI MEDIALAB W RAMACH PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" (POZ. 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.15, 3.2.1.16, 3.2.1.25-3.2.1.36).
314/ST/14 2014-09-10 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
15300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
309/ST/14 2014-09-10 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
11600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
330/ST/14 2014-09-10 KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH HETMAN LUBLIN
2500,00 ORGANIZACJA TURNIEJU DZIELNICOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH I W BRYDŻU SPORTOWYM - 27-28.09.2014 R.
207/PN/14 2014-09-10 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
23939,49 WYKONANIE I EKSPOZYCJA 33 BILLBOARDÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NIE TRUJ POWIETRZA MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ-KAMPANIA EDUKACYJNA DOT. PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI.
204/PN/14 2014-09-10 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
8608,77 WYNAJEM 20 NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH TYPU BILLBOARD NA TERENIE MIASTA LUBLIN, PRZYGOTOWANIE I DRUK 20 PLAKATÓW REKLAMOWYCH, MONTAŻ I EKSPOZYCJA REKLAM NA BILLBOARDACH, MONITORING PRAWIDŁOWEJ EKSPOZYCJI PLAKATÓW ORAZ DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PLAKATÓW W RAMACH PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
202/PN/14 2014-09-10 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
87886,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ URZĄDZENIA "PANEL DLA SENIORA" W RAMACH ZAMÓWIENIA PRZEDKOMERCYJNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "CITIES FOR BUSINESS INNOVATION - NETWORK OF URBAN PROCURERS FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEGO W RAMACH 7 PROGRAMU RAMOWEGO
30/SA/14 2014-09-10 EWA BONDARUK
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
31/SA/14 2014-09-10 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
32/SA/14 2014-09-10 JADWIGA LYSSY
870,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW.
33/SA/14 2014-09-10 GRAŻYNA KOPROWSKA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
34/SA/14 2014-09-10 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
35/SA/14 2014-09-10 RENATA WOLSKA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
36/SA/14 2014-09-10 IWONA SORAL
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
37/SA/14 2014-09-10 EWA ZAWIŚLAK
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
38/SA/14 2014-09-10 MARTA MICIUŁA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
39/SA/14 2014-09-10 GRAŻYNA TRYBUŁA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
40/SA/14 2014-09-10 IWONA NOWOGRODZKA
770,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH.
41/SA/14 2014-09-10 WANDA LIPSKA
870,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA I WPROWADZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW DO LOKALNEJ BAZY DANYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW.
42/SA/14 2014-09-10 AGNIESZKA RYBOJAD
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
43/SA/14 2014-09-10 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1230,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW, PRZYGOTOWYWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
192/PN/14 2014-09-10 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE-BIURO REGIONALNE W BRUKSELI-DOM POLSKI
20000,00 POROZUMIENIE DOT. PRZEKAZANIA DOTACJI NA ZORGANIZOWANIE KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
331/ST/14 2014-09-11 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
15990,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, SZTUCZNE BOISKO PRZY ARENA LUBLIN W LUBLINIE, UL. KROCHMALNA, ORGANIZACJA ZAWODÓW - FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO V TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA - 5.10.2014 R.
35/FE/14 2014-09-11 "EXPOL" P. RYBIŃSKI, J. DĄBEK S.J.
15487,50 UMOWA NA WYKONANIE I DOSTARCZENIE ALBUMU Z UWZGLĘDNIENIEM SKŁADU I DRUKU PUBLIKACJI PREZENTUJĄCEJ WYBRANE INWESTYCJE GMINY LUBLIN ZREALIZOWANE PRZY WSPARCIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, W LATACH 2007-2013.
362/KL/14 2014-09-11 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY "ŚWIĘTEMU JANOWI Z DUKLI W 600. ROCZNICĘ URODZIN"
333/ST/14 2014-09-11 STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO - ŻUŻLOWY LUBLIN
130000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO MECZU ŻUŻLOWEGO POLSKA - UKRAINA
46/GK/14 2014-09-11 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
4993,80 PRZEBUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZIELONYM ZA ZAMKIEM LUBELSKIM
363/KL/14 2014-09-11 LUBELSKA FUNDACJA JEŹDZIECTWA
9191,00 REALIZACJA PROJEKTU Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD NAZWĄ "WIATR W GRZYWIE - JESIEŃ"
307/ST/14 2014-09-11 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
231/ST/14 2014-09-11 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
63000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015- PIŁKA SIATKOWA
356/KL/14 2014-09-12 CAPELLA CRACOVIENSIS
36390,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DN. 9 LISTOPADA 2014 R. W AULI COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE.
385/KL/14 2014-09-12 CAPELLA CRACOVIENSIS
0,00 ANEKS DO UMOWY 356/KL/14 - WYODRĘBNIENIE Z KWOTY OGÓLNEJ WYNAGRODZENIA (90 ZŁ) NA PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
62/IT/14 2014-09-12 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
25000,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
2/WSM/14 2014-09-12 ARMA SP. Z O.O.
19200,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA; ŚRODKI POZYSKANE Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA
1/WSM/14 2014-09-12 ARMA SP. Z O.O.
25600,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM STANOWISKA PRACY DLA REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ; ŚRODKI POZYSKANE Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA
215/GM/14 2014-09-12 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ
0,00 UŻYCZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ O POW. UŻYTKOWEJ 324,27 M2 PRZY UL. PODWALE 3A NA PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 11 W LUBLINIE.
202/GM/14 2014-09-12 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NAJMU NR 625/OW/12 - NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1046/XL/2014 RADY MIASTA LUBLIN Z DN. 10.04.2014 W/S UTWORZENIA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO NR 1 PRZY UL. ZACHODNIA 7. NAJEMCA REZYGNUJE Z DNIEM 01.09.2014 Z POMIESZCZENIA STOŁÓWKI W DS NR 1.
203/GM/14 2014-09-12 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SPÓŁDZIELCA"
1219,45 UMOWA NAJMU NA PROWADZENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA NR 22 PRZY UL. KWIATOWA 23, O POW. 52,18 M2 NA OKRES 3 LAT; MIESIĘCZNY CZYNSZ WYNOSI 1219,45 ZŁ BRUTTO
230/IR/14 2014-09-12 IGE-BUDOWNICTWO-ENERGETYKA SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI
43050,00 WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W LUBLINIE.
14/PL/14 2014-09-12 FUNDACJA TU OBOK
7975,00 PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, PUBLIKACJA ORAZ DYSTRYBUCJA DZIEŁA P.T. "CZECHÓWKA+ WIENIAWA"
31/GD/14 2014-09-15 USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE STANISŁAW SEROKA
8800,00 VI CZĘŚĆ - AKTUALIZACJA OPERATU STANU PRAWNEGO NR 101.26-133/08 DOT.DZIAŁKI NR 31 POŁOŻONEJ PRZY AL.RACŁAWICKICH 23 W LUBLINIE (OBR.26, ARK.4), XI CZĘŚĆ - AKTUALIZACJA OPERATU STANU PRAWNEGO NR 101.34-150/09 DOT.DZIAŁKI NR 93/8 POŁOŻONEJ PRZY UL.PODWALE 6 W LUBLINIE (OBR.34, ARK.2), XIII CZĘŚĆ- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 50 POŁOŻONEJ PRZY UL.ZADĘBIE 84 (OBR.45, ARK.2)
232/ST/14 2014-09-15 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI 46 LUBLIN
29000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA SIATKOWA
32/GD/14 2014-09-15 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
3500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 91 POŁOŻONEJ PRZY UL.NAŁĘCZOWSKIEJ 141 D, NR 92 POŁOŻONEJ PRZY UL.LĘDZIAN 31 I NR 93 POŁOŻONEJ PRZY UL.SŁAWIN (OBR.73, ARK.13)
89/SOI/14 2014-09-15 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
8000,00 WPÓŁORGANIZACJA PIKNIKU NAUKOWEGO W RAMACH XI LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI W DNIU 21.09.2014 R.
91/SOI/14 2014-09-15 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
18450,00 UMOWA SPONORSKA NA ORGANIZACJĘ KONCERTU JUSTYNY STECZKOWSKIEJ PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014
34/GD/14 2014-09-15 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
14760,00 PRZEGLĄD ARCHIWALNYCH OPERATÓW TECHNICZNYCH ZAEWIDENCJONOWANYCH W MODGIK W LUBLINIE POD KĄTEM WYBORU DOKUMENTÓW DO SKANOWANIA
234/IR/14 2014-09-15 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
149477,62 WYKONANIE PLACU ZABAW, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48, PRZY UL. KASPROWICZA 112 W LUBLINIE
90/SOI/14 2014-09-15 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI GMINY LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI ,,MICROSOFT EXPERT SUMMIT 2014''
33/GD/14 2014-09-15 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
6970,00 V CZĘŚĆ-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 95/1 STANOWIĄCEJ ULICĘ ŚWIDNICKĄ W LUBLINIE (OBR.23, ARK.4), XX CZĘŚĆ-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 436/7 STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ ULICY GŁÓWNEJ W LUBLINIE (OBR.74, ARK.4),
213/KP/14 2014-09-15 TARKOWSKI MARCIN
0,00 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ ZGODY NA WYKORZYSTANIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 5 SZTUK FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH OBIEKT STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE
233/IR/14 2014-09-15 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
148913,34 WYKONANIE PLACU ZABAW, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4, PRZY UL. BRONOWICKIEJ 21 W LUBLINIE
277/ST/14 2014-09-16 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
13000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE :CYKL ZAWODÓW BIEGOWYCH NA DYSTANSIE 10 KM PT."CZTERY DYCHY DO MARATONU- PIERWSZA I DRUGA DYCHA DO MARATONU"
232/IR/14 2014-09-16 ALNAG BARBARA WRÓBEL
87330,00 DOSTAWA I MONTAŻ SZAFEK DO SZATNI ZAWODNIKÓW W OBIEKCIE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE.
472/OR/14 2014-09-16 PIOTR SITNIEWSKI
2900,00 PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW UML Z ZAKRESU: "PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY UDOSTĘPNIANIA INFORAMCJI PUBLICZNEJ" ORAZ PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI Z ZAKRESU OBJĘTEGO SZKOLENIEM..
334/ST/14 2014-09-16 SYMBIONT MIKOŁAJ PISZCZAKO
12300,00 OPRACOWANIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LUBLIN SPORTIVAL
217/GM/14 2014-09-16 WŁADYSŁAW GRODEK
40,00 UMOWA NR: 79/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:24
219/KP/14 2014-09-16 SZYMON GATLIK
800,00 UDZIAŁ W ROLI PANELISTY W DEBACIE DOTYCZĄCEJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ ORAZ WSPÓŁPRACY WŁADZ MIASTA I ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INSTYTUCJI DZIAŁJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW W POLSKICH MIASTACH, PROJEKT "LUBLIN DLA WSZYSTKICH. PARTYCYPACYJNY MODEL ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ"
218/KP/14 2014-09-16 ITLU SP. Z O.O.
2460,00 WYKONANIE WĘDRÓWKI MULTIMEDIALNEJ PO BUDYNKU RATUSZA WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
216/KP/14 2014-09-16 "TELEWIZJA KRAŚNIK" MACHULSKI OPOKA SPÓŁKA JAWNA
20000,00 PRZYGOTOWANIE KRÓTKIEGO FILMU, DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WIEKU 6-13 LAT, PRZEZNACZONEGO DO ROZPOWSZECHNIANIA W TELEWIZJI I W INTERNECIE JAKO MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN.
220/KP/14 2014-09-16 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA
3690,00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII PROMUJĄCEJ GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM W LUBLINIE
63/IT/14 2014-09-16 ZAKŁAD INSTALACJI KONSERWACJI SIECI TELETECHNICZNYCH KOŚCIECHA ZBIGNIE
7601,40 MONTAŻ ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO SIECI TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU DZIEWIĘCIU KAMER IP TELEWIZJI CCTV.
311/ST/14 2014-09-16 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
8100,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
92/SOI/14 2014-09-17 KINGA BEDNARZEWSKA
2400,00 PRZEPROWADZENIE ANALIZY MONITORUJĄCEJ ZMIANY ZACHODZĄCE W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN NA PODSTAWIE BAZY DANYCH PROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW.
238/IR/14 2014-09-17 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
98707,50 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH W RAMACH ZADANIA "BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE"
96/SOI/14 2014-09-17 POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE
3000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ,,ENERGIA I ŚRODOWISKO PRODUKCJA-LOGISTYKA-ZARZĄDZANIE'' 9-10 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
95/SOI/14 2014-09-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WZAJEMNEGO KORZYSTANIA Z OZNACZEŃ IDENTYFIKUJĄCYCH NA PŁASZCZYŹNIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ.
100/SOI/14 2014-09-17 MACIEJ RUKASZ
RUKASZ MACIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY 17/SOI/14 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 360 ZDJĘĆ-ZMIANA TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, WYNAGRODZENIE PLATNE W JEDNEJ CZĘSCI W ROKU 2015.
365/KL/14 2014-09-17 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2014 R. PN.: KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ
107/OŚ/14 2014-09-17 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
19999,80 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST WYKONANIE FILMU, ZWIASTUNA ORAZ EMISJA FILMU W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
108/OŚ/14 2014-09-17 SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O.
1,06 DZIERŻAWA POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI
364/KL/14 2014-09-17 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA
5000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2014 R. PN.: REPLIKA 15. LETNIEJ AKADEMII FILMOWEJ W ZWIERZYŃCU
234/GM/14 2014-09-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A KS DEVELOPMENT SP. Z O. O. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - DZIAŁKA NR 50/3 (OBR. 28, ARK. 5) POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 92 (W CZĘŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POZA PLANOWANYM PASEM DROGOWYM)
217/KP/14 2014-09-17 WIOLETTA PIECZYKOLAN
6650,00 PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA. WYWIADY MAJĄ NA CELU ZBADANIE PREFERENCJI I NASTAWIENIA MIESZKAŃCÓW DO RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH, MIESZKAJĄCYCH, UCZĄCYCH SIĘ BĄDŹ PRACUJĄCYCH W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA WSZYSTKICH..."
269/ST/14 2014-09-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA JUNIORÓW MŁODSZYCH, MŁODZIKÓW I DZIECI W JUDO
239/IR/14 2014-09-18 FIN-BUD MARCIN NOWICKI
87330,00 WYKONANIE SCHODÓW OD UL. RADZYŃSKIEJ W LUBLINIE PRZEZ WĄWÓZ DO PRZYCHODNI
366/KL/14 2014-09-18 TELEWIZJA POLSKA S.A.
10000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS DWÓCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH PT. "LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW. KONCERT JUBILEUSZOWY".
10/BK/14 2014-09-18 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
66000000,00 UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NR 2014/49/BSP
270/ST/14 2014-09-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ORGANIZACJA TURNIEJU NADZIEI OLIMPIJSKICH W PIŁCE SIATKOWEJ DLA DZIEWCZĄT URODZONYCH W ROKU 2000 I MŁODSZYCH
51/OW/14 2014-09-19 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
30750,00 "REJESTR SZKÓŁ I OBSŁUGA DOTACJI DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH ODPN"
220/GM/14 2014-09-19 FUNDACJA REPATRIA
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NA LOKAL UŻYTKOWY NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 5 ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZARZĄDZIE ZNK, POW. 11M2, Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚC STATUTOWĄ BIORĄCEGO W UŻYCZENIE.
282/ST/14 2014-09-19 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
8500,00 PROMOCJA JST-ORGANIZACJA WYSTAWY SPORTOWA PEMIĘĆ LUBLINA
305/ST/14 2014-09-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
17700,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - PŁYWANIE
273/ST/14 2014-09-19 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
242/IR/14 2014-09-19 P.P.H.U. OGRODNIK WRONA KRZYSZTOF
4800,60 WYKONANIE USŁUGI WYŁOŻENIA TKANINĄ POLIPROPYLENOWĄ SKARP ORAZ NASADZENIE 175 SZT. ROŚLIN ZADARNIAJĄCYCH TYPU HEDERA HELIŹ I PARTHENOCISSUS QUINGUEFOLIA NA TORZE ROWEROWYM, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
240/IR/14 2014-09-19 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
51890,70 REMONT POMIESZCZEŃ RATUSZA W LUBLINIE, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
238/ST/14 2014-09-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - P.RĘCZNA
52/OW/14 2014-09-22 BIURO-PLUS L.A. KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA
1719,44 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" - PŁATNOŚĆ ZA DOSTAWĘ JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
50/OW/14 2014-09-22 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
1215,84 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" - PŁATNOŚĆ ZA DOSTAWĘ JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
64/IT/14 2014-09-22 IDEO SP.Z O.O.
675885,00 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ WDROŻENIE AUTORSKIEGO CMS W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM NA SERWERACH WSKAZANYCH PRZEZ GMINE LUBLIN.
222/GM/14 2014-09-22 MICHAŁ MULARSKI
1885,50 DZIERŻAWA - UL. JACYNY-ONYSZKIEWICZA - TEREN REKREACYJNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY - DZ. NR 701/25 (OBR. 72, ARK. 2) - CZYNSZ PŁATNY PROPORCJONALNIE W STOSUNKU ROCZNYM
367/KL/14 2014-09-22 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 367/KL/14 DO UMOWY 216/KL/14, DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA UMOWY ORAZ ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
36/FE/14 2014-09-22 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 21/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, DOTYCZĄCY TERMINU REALIZACJI.
337/ST/14 2014-09-22 AMISTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42435,00 OPRACOWANIE I WDROŻENIE TURYSTYCZNEJ APLIKACJI MOBILNEJ
101/SOI/14 2014-09-22 ARKADIUSZ MIKRUT
5400,00 INICJOWANIE I KOORDYNOWANIE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIEBIORCAMI LOKALNYMI I ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI.
344/ST/14 2014-09-23 AGENCJA REKLAMOWA BIURO FACH ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI
916,35 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH- PARASOLE
343/ST/14 2014-09-23 FEELGOOD SP.Z O.O.
2436,63 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETÓW PROMOCYJNYCH- TORBA
338/ST/14 2014-09-23 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 72/ST/14 Z DNIA 07.01.2014 R INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI "START" -ZAKTUALIZOWANY OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.
218/PN/14 2014-09-23 VOLODYMYR BACHYNSKY
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY"
217/PN/14 2014-09-23 VIACHESLAV SHANDRYK
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"
216/PN/14 2014-09-23 SUREN DEHERYAN
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY"
215/PN/14 2014-09-23 TETYANA HONCHARENKO
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"
214/PN/14 2014-09-23 NATALIIA CHERNYSHOVA
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"
213/PN/14 2014-09-23 PAVLO ZHOVNIRENKO
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PODSUMOWANIE DEKADY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE"
212/PN/14 2014-09-23 LUSINE MARTIROSYAN
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH"
211/PN/14 2014-09-23 ANASTASIYA KINZERSKA
2500,00 PROWADZENIE PANELU "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM
210/PN/14 2014-09-23 TETYANA MYROVYCH
2500,00 PROWADZENIE SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM
209/PN/14 2014-09-23 JACEK PIECHOTA SOLUTION PARTNERS
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PODSUMOWANIE DEKADY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE"
208/PN/14 2014-09-23 KRZYSZTOF STANOWSKI
2500,00 PROWADZENIE PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY" W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM
244/IR/14 2014-09-23 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
29151,00 WYKONANIE I ZAMONTOWANIE TRZECH TABLIC PAMIĄTKOWYCH, DOT. BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W LUBLINIE, UL. NARUTOWICZA 32A
255/IR/14 2014-09-23 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
152520,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH W RAMACH UMOWY NR 142/IR/13 NA ZADANIU PN. "BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE".
226/IR/14 2014-09-23 "KLASTMED" GRZEGORZ ŻUCHNIK
374447,46 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
110/OŚ/14 2014-09-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
2349,30 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ: SALA KINOWA I ORATORIUM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM ORAZ OBSŁUGĄ W CELU ZORGANIZOWANIA KONFERENCJI PN. "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?" W DNIU 17 LISTOPADA 2014 R.
34/FE/14 2014-09-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-89218,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/FE/14 O DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W LUBLINIE, ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
335/ST/14 2014-09-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CZTERDZIESTKA" SP NR 40
5000,00 DZIELNICA DZIESIĄTA - DZIESIĘĆ SPOSOBÓW NA SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU - ART. 19A
350/ST/14 2014-09-23 AGENCJA REKLAMOWA BIURO FACH ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI
6568,20 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETOW PROMOCYJNYCH - PIŁECZKI
370/KL/14 2014-09-23 TARARARA JAROSŁAW KOZIARA
2500,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO DO WYSTAWY FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCEJ PROCES POWSTAWANIA OBRAZU ZIEMNEGO NA TERENACH PORTU LOTNICZEGO LUBLIN
223/GM/14 2014-09-23 GALERIA LABIRYNT
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NA LOKAL UŻYTKOWY ZNAJDUJĄCY SIĘ W CHG LUBLIN PLAZA PRZY UL. LIPOWEJ 13, O POW. 230M2, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE GALERII PROMUJĄCEJ KULTURĘ I SZTUKĘ
349/ST/14 2014-09-23 ANNA IWAŃSKA PROMO WOL-SKI P.P.H.U.
10272,96 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH -KOSZULKA ( WYPOCZYNEK)
348/ST/14 2014-09-23 STUDIO SIEDEM SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ ŻÓŁTOWSKI, MICHAŁ BIEDRZYCKI
2004,90 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETOW PROMOCYJNYCH- KOSZULKI
347/ST/14 2014-09-23 STUDIO SIEDEM SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ ŻÓŁTOWSKI, MICHAŁ BIEDRZYCKI
2583,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETOW PROMOCYJNYCH-OPASKI NA RĘKE
346/ST/14 2014-09-23 STUDIO SIEDEM SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ ŻÓŁTOWSKI, MICHAŁ BIEDRZYCKI
3044,25 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETÓW PROMOCYJNYCH-WACHLARZ
345/ST/14 2014-09-23 AGENCJA REKLAMOWA BIURO FACH ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI
1826,55 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADZETÓW PROMOCYJNYCH- MATY
310/ST/14 2014-09-24 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
11900,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
306/ST/14 2014-09-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
10300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PROFILOWANYCH
225/GM/14 2014-09-24 LESZEK WNUK
40,00 UMOWA NR: 84/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:36
228/PN/14 2014-09-24 PAULINA OLCHOWSKA
1300,00 OPRACOWANIE ANALIZ DO STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ DO STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UE
336/ST/14 2014-09-24 STOWARZYSZENIE LUBELSKA GRUPA REGATOWA
3000,00 ORGANIZACJA REGAT O II JESIENNY PUCHAR LUBLINA - ART. 19A
374/KL/14 2014-09-24 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 112/KL/14. ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI.
375/KL/14 2014-09-24 "NORBERTINUM " WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/KL/14. ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI.
13/PL/14 2014-09-24 PIOTR DEMCZUK
6000,00 OCENA MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI GRZEBOWISKA DLA ZWIERZĄT W LUBLINIE
237/PN/14 2014-09-24 AFB TŁUMACZENIA MAGDALENA JANICZEK
600,00 USŁUGA TŁUMACZEŃ PISEMNYCH ZWYKŁYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI TEKSTU STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ LUBLINA
243/IR/14 2014-09-25 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
104550,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI , WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUD. I WYKONAWCZ. KOSZTORYSÓW ORAZ STWIORB ZMAIANY ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W ZAKRESIE NOWEGO ZJAZDU NA DROGĘ POŻAROWĄ Z UL. RADZIWIŁŁOWSKIEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CZ. DZIAŁKI NR 3/3 OBEJMUJĄCYCH PARKING NA TYŁACH BUD.WYDZIAŁU POLITOLOGII ORAZ SKWER POMIĘDZY BUD.POLITOLOGII I PSYCHOLOGII WRAZ Z NADZORAMI AUTORSKIMI
23/BM/14 2014-09-25 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
10000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNEJ KMP W LUBLINIE
372/KL/14 2014-09-25 WOJCIECH WALECZEK
4500,00 OSOBISTE ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO (FORTEPIAN) PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEMU PAMIĘCI WOJCIECHA KILARA W DN. 05.10.2014
371/KL/14 2014-09-25 STOWARZYSZENIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH "PRO ARTE"
3000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W DNIU 27 WRZEŚNIA 2014 R. PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. KOCNERT FRANKA PARKERA, SIERGIEJA DAVIDOVA, JANUSZA SZROMA ORAZ MARIUSZA BOGDANOWICZA.
373/KL/14 2014-09-25 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2014 R. PN: KONCERT GALOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA 11 LISTOPADA "VIVA POLONIA"
341/ST/14 2014-09-25 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
85000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ ŚRODOWISKA WSPIERAJĄCEGO LUBELSKI SPORT, POŁĄCZONEJ Z KONFERENCJĄ PRASOWĄ W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REALIZACJI BUDOWY STADIONU ARENA LUBLIN
219/PN/14 2014-09-25 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2200,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JEZYK UKRAIŃSKI ORAZ ROSYJSKI TEKSTU STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ LUBLINA NA LATA 2014-2020.
200/PN/14 2014-09-25 ECORYS POLSKA SP. Z O.O.
18634,50 PRZEPROWADZENIE BADAŃ POTOKÓW PASAŻERSKICH NA 16 PUNKTACH WLOTOWYCH DO LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
233/PN/14 2014-09-26 FARRUKH TYURYAEV
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU"WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH"
222/PN/14 2014-09-26 AGNIESZKA ORZECHOWSKA
344,40 PROWADZENIE PANELU W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
231/PN/14 2014-09-26 GEORGE SOLOMONIA
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY"
230/PN/14 2014-09-26 ZBIGNIEW ROKITA
2500,00 WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH"
205/PN/14 2014-09-26 ROMAN ROMANYUK
125,00 PROWADZENIE PANELU PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH"
232/PN/14 2014-09-26 REVAZ CHAKHAVA
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PODSUMOWANIE DEKADY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE"
221/PN/14 2014-09-26 ARTUR CELIŃSKI
1500,60 PROWADZENIE WARSZTATU W DNIU 3.10.2014R. ORAZ PANELU W DNIU 4.10.2014R. PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
220/PN/14 2014-09-26 MARTA DRABCZUK
500,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIE NR 185/PN/14 Z DNIA 21.08.2014R.
225/PN/14 2014-09-26 EMIL MAJUK
1755,00 PROWADZENIE PANELU W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
226/PN/14 2014-09-26 CE2 CENTRUM EDUKACJI M.DZIEWA, E.TARNAS-SZWED SPÓŁKA JAWNA
5000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W FORMIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH NA TEMAT MOŻLIWOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PRZEZ SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, W RAMACH PROJEKTU PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
227/PN/14 2014-09-26 MARINE SOLOMONISHVILI
1250,00 PROWADZENIE PANELU PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIU 4.10.2014R.
223/PN/14 2014-09-26 DAGMARA PLATA-ALF HOTEL MEDIA GROUP
1000,00 PROWADZENIE PANELU W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
224/PN/14 2014-09-26 IVAN HORODYSKYY
190,00 PROWADZENIE PANELU W OPARCIU O PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE PROGRAM PODCZAS III KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
227/GM/14 2014-09-29 SPEED-BUS DARIUSZ MAZUR
123,00 HOLOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAWIA 1,9 TDI Z PARKINGU POŁOŻONEGO W LUBLINIE PRZY UL. ZADĘBIE 56 NA PARKING UM PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO
245/IR/14 2014-09-29 P.P.H.U. "UNI-DREW"
99841,56 WYKONANIE, DOSTAWA ZABUDÓW MEBLOWYCH ( NA WYMIAR) NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN: " BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIELNICY SŁAWIN"
248/PN/14 2014-09-29 EUROCOMPASS SP. Z O.O
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 171/PN/14 W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
228/ST/14 2014-09-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
59000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - KOSZYKÓWKA
53/OW/14 2014-09-29 MARCIN MATYS
21212,00 USŁUGA PRZYGOTOWANA DO DRUKU, DRUK SYSTEMEM BRAILLE'A I DOSTAWA DO DWÓCH LUBELSKICH SZKÓŁ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH. USŁUGA FINANSOWANA Z DOTACJI CELOWEJ PRZEZNACZONEJ PRZEZ MEN NA REALIZACJĘ ZADANIA.
342/ST/14 2014-09-29 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
2500,00 ORGANIZACJA W LUBLINIE ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH W RAMACH FESTIWALU GÓRSKICH INSPIRACJI
236/PN/14 2014-09-30 WORLD COAL ASSOCIATION
1086,40 UMOWA NA PROWADZENIE PANELU W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
229/GM/14 2014-09-30 TOMASZ IWAN
PASZKOWSKI JAROSŁAW
766,65 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY NR 187/GM/14 - UL. TATRSKA NISKA - TEREN ZIELONY, OGÓLNODOSTEPNY PARKING Z DROGAMI DOJAZDOWYMI I BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY, DOT. PODWYŻSZENIA STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA PRZEDMIOTU DZIERŻAWY
253/IR/14 2014-09-30 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 112/IR/13 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO DLA POTRZEB ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE
250/IR/14 2014-09-30 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 DO U. 321/81/13 Z DNIA 12.12.2013 WYDŁUŻAJĄCY TERMIN WYKONANIA ROBÓT (KAN.DESZCZOWA NF)
259/IR/14 2014-09-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 358650 Z DNIA 26.03.2012 R - O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE ( ZASILANIE PODSTAWOWE) ZMIANA TERMINU
377/KL/14 2014-09-30 EUROPEJSKA FUNDACJA OPIEKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 345/KL/14 Z DN. 26.08.2014 R. - DOTYCZY ZMIANY NUMERU KONTA BANKOWEGO ORAZ ZMIANY TERMINU PRZEKAZANIA DOTACJI
38/FE/14 2014-09-30 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 41/FE/13 DOTYCZĄCEJ REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW "PFRON" WKŁADU WŁASNEGO PROJEKTU PT. ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA W LUBLINIE. ANEKST DOT. ZMIANY TERMINU ZŁOŻENIA KOŃCOWYCH DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH.
247/PN/14 2014-09-30 FERENS I K - RIVNE SP. Z O.O.
6500,00 USŁUGA PRZEWOZOWA DLA GRUPY UKRAIŃSKICH DZIENNIKARZY ORAZ ARTYSTÓW 45 OSÓB NA TRASIE KIJÓW-LUBLIN-KIJÓW 1 I 4.10.2014 W ZWIĄZKU Z KONGRESEM INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
229/PN/14 2014-09-30 IRINA MAGDYSH
500,00 PROWADZENIE PANELU W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2014
234/PN/14 2014-09-30 MAGDALENA KOSTULSKA
195,00 PROWADZENIE PANELU PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
238/PN/14 2014-09-30 FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
615,00 UMOWA NA PROWADZENIE PANELU W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
376/KL/14 2014-09-30 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
10000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM 650 LECIE ZEMBORZYC I 600 LECIE PARAFII P. W. ŚW. MARCINA
378/KL/14 2014-09-30 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
0,00 KULTURA I SZTUKA -MIASTO KULTURY- ZADANIE PUBLICZNE TEATR BEZ KURTYNY - ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZADANIA
232/GM/14 2014-09-30 BUDO-KOMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
544,50 DZIERŻAWA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAPLECZE BUDOWY OBSŁUGUJĄCE BUDOWĘ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA SĄSIADUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIACH, UL. BLUSZCZOWA, DZ. NR 15/22, OBR. 24, ARK. 7, CZYNSZ PŁATNY MIESIĘCZNIE
228/GM/14 2014-09-30 MIECZYSŁAW SZUMSKI
40,00 UMOWA NR: 86/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 15
235/PN/14 2014-09-30 BOŻENA GIERAT-BIEROŃ
470,00 PROWADZENIE PANELU W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
315/ST/14 2014-10-01 KLUB SPORTOWY PACO
6500,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - BOKS
247/IR/14 2014-10-01 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
35509,30 WYKONANIE WYCIERACZEK W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU WYKONANIE OZNAKOWANIA SAL, MONTAŻ DOZOWNIKÓW I SUSZAREK WRAZ Z ZAKUPEM NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W RAMACH ZADANIA BUDOWA SP W DZIELNICY SŁAWIN
318/ST/14 2014-10-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
358/ST/14 2014-10-01 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
0,00 POROZUMIENIE DOT. SYSTEMU SZKOLENIA KOBIET W KOSZYKÓWCE
268/ST/14 2014-10-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - GODZINA W PIEKLE - KOLARSTWO PRZEŁAJOWE
319/ST/14 2014-10-01 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
45700,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - PIŁKA SIATKOWA
380/KL/14 2014-10-01 STOWARZYSZENIE CHÓR "LA MUSICA" PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W CELU PROMOCJI MIASTA LUBLIN PRZEZ KULTURĘ W RAMACH WSPÓŁORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNO-PROMOCYJNEGO
222/KP/14 2014-10-01 ROMAN DERDZIAK
400,00 USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO Z J. POLSKIEGO NA J. ROSYJSKI I Z J. ROSYJSKIEGO NA J. POLSKI W DN. 01.10.2014
259/ST/14 2014-10-01 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
55000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO (SEZON 2014/2015)
244/PN/14 2014-10-01 ALINA SHPAK
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SZANSĄ ELIMINOWANIA STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ NARODOWOŚCIOWYCH"
243/PN/14 2014-10-01 ANDRII MYROVYCH
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM "KIERUNKI I PRIORYTETY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"
242/PN/14 2014-10-01 KATERYNA GRĄBCZEWSKA
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PAŃSTW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO Z UE: PROBLEMY I PERSPEKTYWY"
241/PN/14 2014-10-01 MARTA DRABCZUK
2500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE PRELEKCJI W PANELU "PODSUMOWANIE DEKADY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE"
246/PN/14 2014-10-01 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
950,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA KONSYKUTYWNEGO Z JĘZ. UKRAIŃSKIEGO NA JĘZ. POLSKI ORAZ Z JĘZ.POLSKIEGO NA JĘZ. UKRAIŃSKI PRZEZ CZTERECH TŁUMACZY W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
240/PN/14 2014-10-01 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
1450,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW WYSTAWY PROMUJĄCEJ AKCJĘ PILOTAŻOWĄ "REKLAMY W PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ LUBLINA" REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU HERMAN
239/PN/14 2014-10-01 MARCIN MOSZYŃSKI
5500,00 KONSULTACJA EKSPERCKA W RAMACH REALIZACJI AKCJI PILOTAŻOWEJ "REKLAMA W PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ LUBLINA" W ZAKRESIE ZASAD ROZMIESZCZANIA NOŚNIKÓW INFORMACJI WIZUALNEJ DLA WYBRANYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z TERENÓW HISTORYCZNEGO ŚRÓDMIEŚCIA LUBLINA
254/IR/14 2014-10-01 BUDIMEX S.A.
36762,24 WYKONANIE KRAWĘŻNIKA DLA CHODNIKA NA GRANICY ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ, ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W RAMACH ZADANIA BUDOWA ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. A.GRYGOWEJ W LUBLINIE.
279/ST/14 2014-10-01 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
806/OR/14 2014-10-02 EWA ZAWIŚLAK
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
805/OR/14 2014-10-02 GRAŻYNA TRYBUŁA
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
379/KL/14 2014-10-02 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
5800,00 KULTURA I SZTUKA - TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -PLAKAT CHÓRALNY - WYSTAWA JUBILEUSZOWA W CENTRUM DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI PLAKATU LUBELSKIEGO
382/KL/14 2014-10-02 FUNDACJA MAESTRIA
9066,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2014 R. - FESTIWAL BAJKOTWORZENIA
110/SOI/14 2014-10-02 HAYS POLAND
46000,00 OPRACOWANIE RAPORTU NT. POTENCJAŁU KAPITAŁU LUDZKIEGO W MIEŚCIE LUBLIN W BRANŻY PRODUKCYJNEJ W WERSJI POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ
250/PN/14 2014-10-02 DALIMEX. SP. Z O.O.
6400,00 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 3-5 PAŹDZIERNIKA 2014 R. DLA 20 PRZEDSIĘBIORCÓW UKRAIŃSKICH, UCZESTNICZĄCYCH W KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH" ORAZ W TARGACH GÓRSKICH W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
248/IR/14 2014-10-02 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C.
2276,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI 2 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU BUDOWY INFRASTRUKTURY TECH.( N II) W LUBLINIE.
249/IR/14 2014-10-02 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 70/IR/14 Z DNIA 06.05.2014 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD ULICY RÓŻANEJ 16 DO WĄWOZU W OSIEDLU RUTA W LUBLINIE (ZEJŚCIE DO WĄWOZU DZIELĄCEGO LSM I CZUBY) - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY USTALA SIĘ NA 6 MIESIĘCY LICZĄC OD DATY ZAWARCIA UMOWY.
263/PN/14 2014-10-02 EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSLATORSKICH NR 263/PN/14 OD DNIA 2.10.2014 DOTYCZY ZMIANY DATY REALIZACJI USŁUGI TŁUMACZENIOWEJ.
804/OR/14 2014-10-02 IWONA SORAL
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
803/OR/14 2014-10-02 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
3250,00 KOORDYNACJA I ORGANIZACJA PRAC ZW. Z PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW WYBORCÓW,WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW,PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
802/OR/14 2014-10-02 GRAŻYNA KOPROWSKA
2200,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, POMOC W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O WPISANIE LUB ODMOWIE WPISANIA DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014.R
801/OR/14 2014-10-02 WANDA LIPSKA
2650,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, REJESTROWANIE ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW ORAZ O POZBAWIENIU PRAWA WYBORCZEGO, WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
800/OR/14 2014-10-02 JADWIGA LYSSY
2650,00 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I PRZYGOTOWANIE DECYZJI O WPISANIU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW, WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O WPISANIU DO REJESTRU WYBORCÓW, WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
797/OR/14 2014-10-02 RENATA WOLSKA
2200,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
796/OR/14 2014-10-02 IWONA NOWOGRODZKA
2650,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, ZAKŁADANIE I AKTUALIZACJA LIST DODATKOWYCH WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
381/KL/14 2014-10-02 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
6180,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA SZTUKI - DZIELNICE KULTURY - TEATR ZAREMBIACY 3
111/OŚ/14 2014-10-02 KUIPERCOMPAGNONS B.V. RUIMTELIJKE BORDENING, STEDENBOUW, ARCHITECTUUR,
88342,66 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU WNIOSKU DO PROGRAMU LIFE.
114/OŚ/14 2014-10-02 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
118835,22 BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ- ETAP I KONTYNUACJA
808/OR/14 2014-10-02 EWA BONDARUK
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
807/OR/14 2014-10-02 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1900,00 WERYFIKACJA DANYCH DOT. KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW DO OKW, PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NT. UWZGLĘDNIENIA WYBORCY W SPISIE WYBORCÓW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
892/OR/14 2014-10-03 DARIUSZ POL
700,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ NA POTRZEBY OKW.
874/OR/14 2014-10-03 PAWEŁ LUTY
4100,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
869/OR/14 2014-10-03 TOMASZ KLECZEK
1500,00 AKTUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH DOT. OKRĘGÓW WYBORCZYCH, OBWODÓW WYBORCZYCH ORAZ LOKALIZACJI SIEDZIB OKW, PRZESTRZENNA WERYFIKACJA DANYCH ADRESOWYCH, ANALIZA DEMOGRAFICZNA W ZAKRESIE OKRĘGÓW I OBWODÓW WYBORCZYCH
870/OR/14 2014-10-03 PAWEŁ BASAK
1500,00 AKTUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH DOT. OKRĘGÓW WYBORCZYCH, OBWODÓW WYBORCZYCH ORAZ LOKALIZACJI SIEDZIB OKW, PRZESTRZENNA WERYFIKACJA DANYCH ADRESOWYCH, ANALIZA DEMOGRAFICZNA W ZAKRESIE OKRĘGÓW I OBWODÓW WYBORCZYCH
872/OR/14 2014-10-03 ANNA BUKOWSKA
4500,00 OPINIOWANIE I WERYFIKACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM PROJEKTÓW UMÓW, UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH, PRZYGOTOWANIE I OPINIOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NA POTRZEBY ORGANZIACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SAMORZADOWYCH 2014 R.
873/OR/14 2014-10-03 RAFAŁ ŚLIWIŃSKI
3900,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
65/IT/14 2014-10-03 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
15151,14 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW.
47/GK/14 2014-10-03 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MEVIUS" MATEUSZ CICHOW
54551,73 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH, URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ ŁAWEK I KOSZY NA ODPADY
893/OR/14 2014-10-03 DARIUSZ KOSIŃSKI
700,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ NA POTRZEBY OKW.
875/OR/14 2014-10-03 BARTŁOMIEJ KWAŚNIEWSKI
3700,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
876/OR/14 2014-10-03 DARIUSZ KRAWCZUK
3900,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
877/OR/14 2014-10-03 KATARZYNA FIEDOREK
4200,00 WPROWADZANIE ORAZ REJESTRACJA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, UDZIAŁ W TESTACH OGÓLNOKRAJOWYCH OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, UDZIELANIE WSPARCIA TECHNICZNEGO, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, USTALANIE WYNIKÓW (...)
878/OR/14 2014-10-03 ANNA PIASECKA-SZCZEŚNIAK
10200,00 NADZÓR NA WPROWADZANIEM ORAZ REJESTRACJĄ W SYSTEMIE DANYCH DOT. LIST I KANDYDATÓW NA RADNYCH RM LUBLIN I PM LUBLIN, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA OPERATORÓW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, NADZÓR INFORMATYCZNY NAD PROTOKOŁAMI, SPORZĄDZANIE PROJEKTU PROTOKOŁU (...)
894/OR/14 2014-10-03 MAREK WYSOCKI
700,00 WYKONANIE DRUKÓW OBWIESZCZEŃ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ NA POTRZEBY OKW.
734/OR/14 2014-10-03 RENATA OWCZAREWICZ
2500,00 USTALANIE LOKALIZACJI STOJAKÓW INFORMACYJNYCH. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAKUPU KART DO GŁOSOWANIA,PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ.
775/OR/14 2014-10-03 AGNIESZKA FERENC
4100,00 WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH,PRZEGLĄD SIEDZIB, PRZYGOTOWANIE LIST KANDYDATÓW, USTALANIE SKŁADÓW OKW,WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
882/OR/14 2014-10-03 TERESA MAREK
3500,00 NADZÓR NAD PROWADZENIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH, DOKONYWANIE WSTĘPNEJ KONTROLI NAD SPORZĄDZANIEM SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH (...)
881/OR/14 2014-10-03 LUCYNA STERNIK
3500,00 KONTROLA NAD WPROWADZENIEM ŚRODKÓW DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DOKONYWANIEM ZMIAN W PLANIE, KONTROLA NAD WERYFIKACJĄ UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZNEIEM WYBORÓW, KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, (...)
785/OR/14 2014-10-03 ANNA BIAŁY
5400,00 SPORZĄDZENIE I PROWADZENIE REJESTRU WYDATKÓW, PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UMÓW, PRZYGOTOWYWANIE DOK. FINANSOWYCH, KOORDYNACJA OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH, WPROWADZANIE DO SYSTEMU KSAT 2000 ZAMÓWIEŃ I UMÓW, PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA, (...).
787/OR/14 2014-10-03 DOROTA MENCZEWICZ
4100,00 SZKOLENIE OKW, PRZYGOTOWANIE ZAWIADOMIEŃ, PRZYGOTOWANIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW, KOORDYNACJA PRZYGOT. MAT. I DOK. DLA OKW, WYDAWANIE MAT. I DOK. DLA OKW, PRZYJMOWANIE MAT. I DOK. WYBORCZYCH, (...).
880/OR/14 2014-10-03 MIROSŁAWA PUTON
3500,00 NADZÓR I KONTROLA NAD WPROWADZENIEM ŚRODKÓW DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ DOKONYWANIEM ZMIAN, NADZÓR I KONTROLA NAD WERYFIKACJĄ UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW, NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, (...)
247/GM/14 2014-10-03 TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD 300 I KD 400 ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁKACH NR 4/9 (OBR. 18 ARK. 8), NR 4/44 (OBR. 18 ARK. 11) NR 4/1 (OBR. 18 ARK. 11) DO MIEJSCA JEJ WŁĄCZENIA W STUDNI NA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD 500 W AL. M. SMORAWIŃSKIEGO
885/OR/14 2014-10-03 SYLWIA KWIATKOWSKA
1500,00 KOORDYNOWANIE PRAC I KONTROLA NAD WPROWADZENIEM ŚRODKÓW DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ORGANIZACJE I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW, KOORDYNOWANIE PRAC I KONTROLA NAD DOKONYWANIEM ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
312/ST/14 2014-10-03 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
3290,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - FUTBOL AMERYKAŃSKI
824/OR/14 2014-10-03 JOANNA WARDZIAK
1300,00 WERYFIKACJA UMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, KONTROLA UMÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R. W PROGRAMIE KSAT 2000 POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI WPROWADZONYCH DANYCH
908/OR/14 2014-10-03 GRAŻYNA ZIEMIŃSKA-BICKA
15000,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN NA TERENIE GMINY.
776/OR/14 2014-10-03 AGNIESZKA KOSTECKA
3400,00 WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH, OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ, PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
383/KL/14 2014-10-03 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
553,50 JEDNORAZOWA LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEMU PAMIĘCI W.KILARA W DN. 5.10.2014 W KOŚCIELE PW. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
788/OR/14 2014-10-03 EDYTA SICZEK
4500,00 USTALANIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW, PRZYGOT. OSTATECZNYCH SKŁADÓW OKW, (...), W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
789/OR/14 2014-10-03 AGNIESZKA WEREMKO
4000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, SZKOLENIA OKW, NADZÓR NAD REJESTREM WYDATKÓW, KOORDYNACJA I NADZÓR W ZAKRESIE PRZYGOT. I WPROWADZANIA UMÓW, KOORDYNACJA OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW, (...) W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
340/ST/14 2014-10-06 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
33800,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
54/OW/14 2014-10-06 AXA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
700,00 UBEZPIECZENIE 10 UCZESTNIKÓW SŁUŻBOWEGO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO Z LUBLINA DO GENEWY W SZWAJCARII, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
245/PN/14 2014-10-06 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1780,06 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI"
354/ST/14 2014-10-06 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
6156,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ARENA LUBLIN
56/OW/14 2014-10-06 EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
9800,00 OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADANIA WRAZ Z RAPORTEM WŚRÓD UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
251/PN/14 2014-10-07 KANCELARIA PRAWNO-AUDYTORSKA AGNIESZKA DĘBOWCZYK
10000,00 PRZEPROWADZENIE AUDYTU ORAZ OPRACOWANIE RAPORTU DOT. ZGODNOŚCI ZE STRATEGIAMI MIASTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI I ICH WPŁYWU NA OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH W NICH CELÓW I REZULTATÓW
60/OW/14 2014-10-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE USTALENIA ZASAD ORGANIZACJI III ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 5-LATKÓW "LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI" W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
42/FE/14 2014-10-07 WOJEWODA LUBELSKI
-3009227,91 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 15/FE/14 W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI NA ZADANIE " PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W LUBLINIE OD RONDA BŁ. KS. EMILIANA KOWCZA NA ZBIEGU ULIC AL. ARMII KRAJOWEJ, AL. JANA PAWŁA II I UL. MATKI TERESY Z KALKUTY DO WIADUKTU NAD ULICĄ UŁANÓW ORAZ REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD UL. ARMII KRAJOWEJ (W REJONIE UL. RUCIANEJ) " - DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
316/ST/14 2014-10-07 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
14100,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 - KOSZYKÓWKA
249/PN/14 2014-10-07 BATORY ONE SP. ZO. O.
6630,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2-DNIOWEGO SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO "OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ" OBEJMUJĄCEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE, PRZERWY KAWOWE ORAZ UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIACH 16-17 PAŹDZIERNIKA
268/PN/14 2014-10-07 EKO-GAMMA MAGDALENA GUZ
3000,00 PRZEPROWADZENIE 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W DNIACH 16-17 PAŹDZIERNIKA 2014R. DLA 32 OSÓB, DOTYCZĄCEGO "OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ" ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
257/IR/14 2014-10-07 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
111930,00 WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁCE 20/2, PRZY UL. KORYZNOWEJ W LUBLINIE
258/IR/14 2014-10-07 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
36571,09 WYKONANIE SCENY Z KOSTKI BRUKOWEJ NA PLACU, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
256/IR/14 2014-10-07 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MIRBUD MIROSŁAW KRYŃSKI
17000,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ OGRODZENIA TERENU ZIELONEGO, PRZY PRZEDSZKOLU NR 81 W LUBLINIE, UL. WYŻYNNA 10
55/OW/14 2014-10-07 PRZEWÓZ OSÓB KRZYSZTOF BŁASZCZYK
2092,00 USŁUGA PRZEWOZU 10 OSÓB NA TRASIE LUBLIN-WARSZAWA I WARSZAWA-LUBLIN W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PO WIEDZĘ DO CERN - WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W GMINIE LUBLIN". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
238/GM/14 2014-10-08 MYSIAK FRANCISZEK
40,00 UMOWA NR: 95/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:18
124/IT/14 2014-10-08 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
125/IT/14 2014-10-08 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
126/IT/14 2014-10-08 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
127/IT/14 2014-10-08 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
129/IT/14 2014-10-08 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
128/IT/14 2014-10-08 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 PRZEKAZANIE W BEZPŁATNE UŻYWANIE SPRZĘTU. (LBW)
473/OR/14 2014-10-08 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "KONSPOŻ" L. MAŁOCHA & K. PRZYCHODZEŃ SP. J.
32748,60 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE: PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH HYDRANTÓW, GAŚNIC I KOCY GAŚNICZYCH ORAZ DOSTAWY NOWYCH GAŚNIC, INSTRUKCJI P.POŻ., ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INNEGO ASORTYMENTU.
474/OR/14 2014-10-08 SALUS FURNICO S.C.
30628,23 ZAKUP I DOSTAWA KRZESEŁ, FOTELI BIUROWYCH I WIESZAKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
239/GM/14 2014-10-09 ZGROMADZ.SIÓSTR MISJONAREK NAJŚW.MARYI PANNY KRÓLOWEJ AFRYKI,DOM ZAKON
93,80 UMOWA NR: 1039/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. 134
221/KP/14 2014-10-09 AGIT AGNIESZKA RYDZ
4354,20 ORGANIZACJA SZKOLENIA TOT (TRAINING OD TRAINERS) NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI", FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
41/FE/14 2014-10-09 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI 6/FE/14 NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA NF OD UL. SKALSKIEGO WZDŁUŻ GRANICY MIASTA DO STREFY EKONOMICZNEJ I W AL. WITOSA DO GRANICY MIASTA LUBLIN", ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI ZADANIA.
40/FE/14 2014-10-09 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
7879,69 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANI RADIOWO-PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU "PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI (ETAP I) ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. NARUTOWICZA 32A NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO" , DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013.
251/IR/14 2014-10-09 BUDIMEX S.A.
155584,21 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU DN 100 I DN 150 NA TERENIE ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. A.GRYGOWEJ W LUBLINIE
44/FE/14 2014-10-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-40,16 ANEKS NR 1 DO UMOWY 5/FE/10 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "MIEJSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ SZKIELETOWA W LUBLINIE - ETAP I" DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013.
253/PN/14 2014-10-09 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
390,00 ANEKS DO UMOWY NR 107/PN/14 Z DNIA 30.05.2014 ROKU DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O KWOTĘ 390 ZŁ W ZWIĄZKU Z WYNAJĘCIEM DODATKOWEJ SALI NA POTRZEBY KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW- WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
252/IR/14 2014-10-09 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
150675,00 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU POMIARU CZASU NA BASENIE OLIMPIJSKIM W RAMACH ZADANIA " BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE.
475/OR/14 2014-10-09 MICHAŁ WÓJCIK
1000,00 DOKONANIE OCENY ORAZ WYDANIE OPINII W POSTĘPOWANIU POD NAZWĄ "UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY DZIERŻAWIONYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH" W ZAKRESIE: OFEROWANYCH CEN I ZGODNOŚCI OFERTY Z ZAPISAMI SIWZ.
48/GK/14 2014-10-10 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
16974,00 WYKONANIE BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH WODY Z 6 ISTNIEJĄCYCH PIEZOMETRÓW.
67/IT/14 2014-10-10 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
327864,40 DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH OŚRODKA "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" W RAMACH PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA'
256/PN/14 2014-10-10 BOŻENA NIEMCZUK
500,00 UMOWA O DZIEŁO NA PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA..."
255/PN/14 2014-10-10 JAN OLCHOWIK
700,00 UMOWA O DZIEŁO NA PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI NA KONFERENCJI W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA..."
254/GM/14 2014-10-10 LUBELSKI KLUB GOLFOWY SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE SPRAWOWANIA NIEODPŁATNEGO DOZORU NAD NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI OBIEKTEM TURYSTYCZNO - REKREACYJNYM - AKADEMIĄ GOLFA
16/PL/14 2014-10-10 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
771825,00 USŁUGA SKANOWANIA I ARCHIWIZACJI OPERATÓW GEODEZYJNYCH
245/GM/14 2014-10-10 POWIAT LUBARTOWSKI
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A POWIATEM LUBARTOWSKIM W SPRAWIE UREGULOWANIA W DRODZE ZAMIANY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ SORTOWNI I SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ POŁOŻONEJ W JEGO SĄSIEDZTWIE DROGI POWIATOWEJ (ROKITNO).
246/GM/14 2014-10-10 LUBELSKI KLUB GOLFOWY SP. Z O.O.
3040,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE AKADEMII GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE. DZIERŻAWA PŁATNA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
66/IT/14 2014-10-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 97/IT/13 DOT. REALIZACJI PROJEKTU "LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA"
102/SOI/14 2014-10-13 NIEDZIAŁEK MAREK NIEDZIAŁEK
25000,00 ORGANIZACJA KONCERTU JUSTYNY STECZKOWSKIEJ PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 R.
52/GK/14 2014-10-13 YAROSLAV ILCHYSHYN
544,28 NAPRAWIENIE SZKODY PRZEZ YAROSLAVA ILCHYSHYN POPRZEZ ZAPŁATĘ KWOTY 544,28 ZŁ NA KONTO GMINY LUBLIN
476/OR/14 2014-10-13 KLIMA-SOFT
2318,55 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 338/OR/14 Z DNIA 23 MAJA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 2 318,55 ZŁ DO ŁĄCZNEJ KWOTY 23 745,15 ZŁ BRUTTO.
260/PN/14 2014-10-13 DRUKARNIA BIAŁY KRUK MILEWSCY SPÓŁKA JAWNA
12034,32 WYKONANIE I DOSTAWA PUBLIKACJI - ALBUMU PRAC PLASTYCZNYCH W NAKŁADZIE 1000 SZTUK
257/PN/14 2014-10-14 BIURO REZERWACJI AGATOUR AGNIESZKA BARTCZAK
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 126/PN/14 - ZMIANA DATY TERMINU REALIZACJI UMOWY
39/FE/14 2014-10-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
244,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ MOSIR W DNIU 15.10.2010 R. ANEKS PORZĄDKUJE WARTOŚĆ PROJEKTU ORAZ POZIOM OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA.
259/PN/14 2014-10-14 MARTA CHRUŚCIEL
500,00 UMOWA O DZIEŁO NA PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI A TAKŻE POPROWADZENIE ZAJĘĆ DLA LAUREATÓW KONKURSU W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA..."
260/IR/14 2014-10-14 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
141061,92 BUDOWA SIŁOWNI TERENOWEJ, PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W LUBLINIE
1/AB/14 2014-10-14 MGGP AERO SP. Z O.O.
179580,00 WYKONANIE I OPRACOWANIE DANYCH DO MODELU 3D DLA OBSZARU OBJĘTEGO GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA LUBLINA O POWIERZCHNI 147,46 KM2
108/SOI/14 2014-10-14 INFINITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19987,50 ORGANIZACJA KONKURSU INFORMATYCZNO-PROGRAMISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH UCZELNI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
261/PN/14 2014-10-14 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
1820,40 WYKONANIE I DOSTAWA PLAKATU PROMOCYJNEGO W NAKŁADZIE 100 SZT.
252/PN/14 2014-10-14 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
326640,00 UMOWA O DOFINASOWANIE PROJEKTU: WSPARCIE POPT DLA ZIT W LUBELSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM. UMOWA O DOTACJĘ 18/ZIT/2014
355/ST/14 2014-10-15 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
115000,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH W MOSIR BYSTRZYCA- ARENA LUBLIN
356/ST/14 2014-10-15 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
9000,00 OGÓLNOPOLSKI TEST COOPERA- EDYCJA JESIENNA
392/KL/14 2014-10-15 FRANCISZEK SZPINDA
2000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ "POROZMAWIAJMY O HERBERTACH I HERBERCIE"
386/KL/14 2014-10-15 TOMASZ ORKISZEWSKI
1820,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, WYPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO, DOBÓR REPERTUARU ORAZ OPIEKA MERYTORYCZNA NA POTRZEBY WYSTĘPU CHÓRU I ORKIESTRY IUBILAEUM PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH JUBILEUSZU 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA-ODDZIAŁ W LUBLINIE
384/KL/14 2014-10-15 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 384/KL/14 DO UMOWY 216/KL/14, DOTYCZĄCY ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
249/GM/14 2014-10-15 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"
93,06 UMOWA NR: 96/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, SKAUTÓW CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW. : 42,3
251/GM/14 2014-10-15 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 238/4 (OBR. 62, ARK. 9) POŁOŻONEJ PRZY UL. ZABYTKOWEJ 5
250/GM/14 2014-10-15 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1353,00 -WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 49/2 (OBR. 21, ARK. 2) POŁOŻONEJ PRZY UL. NAMYSŁOWSKIEGO 18 -WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 49/1 (OBR. 21, ARK. 2) POŁOŻONEJ PRZY UL. NAMYSŁOWSKIEGO 18A
104/SOI/14 2014-10-15 PATRYCJA PŁANIK
0,00 PRZENIESIENIE NIEODPŁATNIE AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH DO AUTORSKIEGO SCENARIUSZA ORAZ REALIZACJI, MONTAŻU I POST PRODUKCJI SIEDMIU ODRĘBNYCH WYPOWIEDZI EKSPERCKICH WRAZ Z AUTORSKĄ OPRAWĄ MUZYCZNĄ WYEMITOWANYCH PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014
103/SOI/14 2014-10-15 VOLOSHINA TATYANA VIKTORIVNA
6337,05 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ,, EDUKACJA ZA GRANICĄ'' W KIJOWIE W DNIACH 13-15 LISTOPADA 2014 R.
109/SOI/14 2014-10-15 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 SPONSORING KONCERTU JUSTYNY STECZKOWSKIEJ PODCZAS GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
272/IR/14 2014-10-15 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 115/IR/13 WPROWADZENIE ZAMIANY REGULATORA ELEKTRONICZNEGO O INNYCH PARAMETRACH OKREŚLONYCH W PROJEKCIE DOT. BUDOWY ZJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ.
262/IR/14 2014-10-15 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
120540,00 BUDOWA PLACU ZABAW, PRZY UL. PROBOSTWO W LUBLINIE
263/IR/14 2014-10-15 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
105350,73 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA AGD NA POTRZEBY DPS "KALINA" W LUBLINIE
832/OR/14 2014-10-15 MACIEJ SZEWCZYK
3480,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
831/OR/14 2014-10-15 MATEUSZ RYBACZEK
3270,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
829/OR/14 2014-10-15 TOMASZ OKAPA
3225,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
828/OR/14 2014-10-15 RAFAŁ MAZUREK
3550,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
827/OR/14 2014-10-15 ANNA LIPIEC
3535,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
826/OR/14 2014-10-15 MATEUSZ KRAMARZ
3650,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
830/OR/14 2014-10-15 MAŁGORZATA POŻAROWSKA
3520,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
836/OR/14 2014-10-15 DAMIAN ANDRUKIEWICZ
3690,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
835/OR/14 2014-10-15 ŁUKASZ AUGUSTYNIAK
3520,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
834/OR/14 2014-10-15 MICHAŁ ZIEMKIEWICZ
3050,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 ROK.
833/OR/14 2014-10-15 GRZEGORZ WALCZAK
3425,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
478/OR/14 2014-10-15 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 282/OR/11 Z DNIA 24.05.2011 R., DOT. SERWISU BROKARSKIEGO
477/OR/14 2014-10-15 ALICJA PLUCIŃSKA-FILIPOWICZ
3200,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN Z ZAKRESU "PRAWO BUDOWLANE I USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO ORZECZNICTWA"; PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DOT. TEMATYKI OBJĘTEJ SZKOLENIEM
837/OR/14 2014-10-15 KATARZYNA CYPRYŚ
3275,00 PLAKATOWANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN - OBWODY 75-90.
49/GK/14 2014-10-15 "LENMAR" MARCIN LENARD
57850,59 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
261/IR/14 2014-10-16 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
354,80 UMOWA NR 374866 Z DNIA 16.10.2014 R. O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UL. KORYZNOWEJ 2C W LUBLINIE
112/OŚ/14 2014-10-16 TURISDIS SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 117/OŚ/13 ZAWARTEJ W DNIU 15.07.2013 R. - DOTYCZĄCY PRZYŁĄCZA DO INTERNETU.
246/IR/14 2014-10-16 ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA
36777,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTOSOWANIU STACJI TRANSFORMATOROWEJ MRW-BS 20/2X1000-7 DO ZASILANIA TRANSFORMATOREM 1250 KVA ( WYMIANA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY NN) NA ZADANIU ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL ZYGMUNTOWSKICH 4
294/IR/14 2014-10-16 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 8 DO UMOWY NR 211/IR/12 DOT. ZMIANY ROZWIĄZANIA WYKONANIA WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI PŁYTY PARKINGOWEJ I WARSTW NAWIERZCHNI
43/FE/14 2014-10-16 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
70000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 32/FE/14 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II".
357/ST/14 2014-10-16 RADICAL KAMIL OBROK
98000,00 ORGANIZACJA LUBLIN SPORTIVAL
57/OW/14 2014-10-16 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6800,00 DROGA EDUKACYJNA UCZNIA 2014 - LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
747/OR/14 2014-10-17 JAROSŁAW JUNG
4500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, PRZYGOTOWYWANIE OBWIESZCZEŃ, SPORZĄDZENIE WZORU KART DO GŁOSOWANIA, (...).
746/OR/14 2014-10-17 LESZEK GREGOROWICZ
2850,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW.
745/OR/14 2014-10-17 ANNA BANASZEK
2600,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
744/OR/14 2014-10-17 KATARZYNA RYMUSZKO
3000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE OKW, (...).
884/OR/14 2014-10-17 EWA GOSŁAWSKA
1500,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI, PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI NA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
742/OR/14 2014-10-17 EWA KOSZAŁKA
2850,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIE OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
741/OR/14 2014-10-17 REGINA MAJEWSKA
3000,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
819/OR/14 2014-10-17 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
2200,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R. W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
818/OR/14 2014-10-17 MAŁGORZATA WAWRUCH
2350,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH W WYBORAMI, PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZW. Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
817/OR/14 2014-10-17 ZUZANNA ZMYSŁOWSKA
2650,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW, WPROWADZANIE DANYCH W SYSTEMIE KSAT 2000 W ZAKRESIE HARMONOGRAMU REALIZACJI UMÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
753/OR/14 2014-10-17 PIOTR ZYGAN
2200,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW
738/OR/14 2014-10-17 SŁAWOMIR SZKODZIAK
3400,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIE, USTALENIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW.
737/OR/14 2014-10-17 JANUSZ PODGAJNY
3250,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, UZGODNIENIE WYKAZU OSÓB, SPORZĄDZENIE SPISU WYBORCÓW, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW
736/OR/14 2014-10-17 ANNA BULIŃSKA
2400,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW.
388/KL/14 2014-10-17 TOMASZ RODZIEWICZ
880,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ AUTORSKI DOBÓR MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO DO WYSTAWY WILNO, GRODNO, LIDA I NOWOGRÓDEK W FOTOGRAFII T. RODZIEWICZA
387/KL/14 2014-10-17 JACEK RABUS WYDAWNICTWO AUREUS
6000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE KSIĄŻKI DEDYKOWANEJ PROF. ANDRZEJOWI NIKODEMOWICZOWI POD REDAKCJĄ JOANNY POSŁUSZNEJ
823/OR/14 2014-10-17 ELŻBIETA GUTALSKA
3900,00 NADZÓR I KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW ZW. Z WYBORAMI, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W BANKU, AKCEPTACJA DO ZAPŁATY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH, (...), W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
822/OR/14 2014-10-17 BEATA PIEKNIAK
2350,00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R., W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.
137/OŚ/14 2014-10-17 GMINA LUBARTÓW
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 158/OŚ/13 Z DN. 18 LISTOPADA 2013 R. DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. LUBARTÓW DO 19 MIESIĘCY.
136/OŚ/14 2014-10-17 GMINA LUBARTÓW
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 157/OŚ/13 Z DN. 18 LISTOPADA 2013 R. DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. LUBARTÓW DO 19 MIESIĘCY.
883/OR/14 2014-10-17 RENATA DZIEWIĘCKA-BASAK
1500,00 KONTROLA NAD PROWADZENIEM EWIDENCJI KSIĘGOWEJ, PODPISYWANIE DYSPOZYCJI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH, KONTROLA NAD PROWADZENIEM SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
726/OR/14 2014-10-17 BARBARA KOWALCZYK
2500,00 KOORDYNACJA UZUPEŁNIANIA WYPOSAŻENIA OKW,WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ O POWOŁANIU SKŁADÓW, USTALANIE SKŁADÓW OKW,UDZIELANIE INFORMACJI CZŁONKOM OKW, DYŻUR TELEFONICZNY
739/OR/14 2014-10-17 MARTA WÓJTOWICZ
2500,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ,PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW.
740/OR/14 2014-10-17 JADWIGA FURMANIAK
3100,00 PRZYGOTOWANIE KORESPONDENCJI I DOKUMENTACJI PEŁNOMOCNIKA, PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALENIE TERMINÓW POSIEDZEŃ, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW OD OKW
111/SOI/14 2014-10-17 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY OBEJMUJĄCE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
68/IT/14 2014-10-17 LUBCOM PIOTR GORYCKI
24600,00 DOSTAWA I INSTALACJA KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU PRZY UL. PRUSA 2.
58/OW/14 2014-10-17 AGENCJA REKLAMOWA TWIST KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
17411,40 WYKONANIE I DOSTAWA 1 138 PENDRIVÓW O POJEMNOŚCI 4GB, ZASILANYCH POPRZEZ PORT USB, INTERFEJS: USB 2.0. W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ". ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
389/KL/14 2014-10-17 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
5000,00 DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA: ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY FILII NR 36 MBP
743/OR/14 2014-10-17 KONRAD MAZURKIEWICZ
3700,00 PRZEGLĄD SIEDZIB OKW, USTALANIE TERMINÓW PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, SZKOLENIA OKW, USTALANIE SKŁADÓW OKW, KOORDYNOWANIE PLAKATOWANIA OBWIESZCZEŃ, PRZYGOTOWYWANIE I WYSYŁKA ZAWIADOMIEŃ, PRZYGOT. MATERIAŁÓW, WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW (...).
229/KP/14 2014-10-20 ALEKSANDRA IWAŃSKA
6000,00 PRZYGOTOWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW ORAZ OBSŁUGA GALI WRĘCZENIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
724/OR/14 2014-10-20 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
3700,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PROJEKTOWEJ 5 NA POTRZEBY OKW NR 150 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
230/KP/14 2014-10-20 MACIEJ MIZERACKI
6000,00 PRZYGOTOWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW ORAZ OBSŁUGA GALI WRĘCZENIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
267/PN/14 2014-10-20 QUANT SP. Z O.O.
127920,00 PRZEPROWADZENIE TRANSPORTOWYCH BADAŃ MARKETINGOWYCH MIESZKAŃCÓW LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
37/FE/14 2014-10-20 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1679565,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 2011/0079/0491/SUBA/DIS/S NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ.
390/KL/14 2014-10-20 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
9700,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "JESIENNA AKADEMIA DŹWIĘKU, RUCHU I TEATRU"
258/PN/14 2014-10-20 OLGA KROKOWSKA
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 137/PN/14 - ZMIANA DATY REALIZACJI USŁUGI
7/ON/14 2014-10-20 AGIT AGNIESZKA RYDZ
17974,50 ŚWIADCZENIE CZTERECH USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS KONFERENCJI I SPOTKAŃ
1/KD/14 2014-10-20 BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z O.O.
7020,00 IMPREZA KULTURALNO-OŚWIATOWA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ORGANIZOWANA PRZEZ PRACODAWCĘ DO TEATRU W WARSZAWIE
253/GM/14 2014-10-20 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 83/GM/14 DOTYCZY ZŁOŻENIA PRZEZ DZIERŻAWCĘ OŚWIADCZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
252/GM/14 2014-10-20 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 1/GM/14 DOTYCZY ZŁOŻENIA PRZEZ DZIERŻAWCĘ OŚWIADCZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
269/PN/14 2014-10-20 IKHAKIMA M. HANELIK
73652,40 DIAGNOZA STANU I FUNKCJONALNOŚCI ISTNIEJĄCYCH DWORCÓW ORAZ BADANIA PASAŻERÓW GMIN OBSZARU FUNKCJONALNEGO, NIEOBJĘTYCH DOTYCHCZAS KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ GMINĘ LUBLIN, REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
265/PN/14 2014-10-21 4 PORY SMAKU KINGA KARPIUK
3513,60 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS KONFERENCJI "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI"
255/GM/14 2014-10-21 PPHU "LILIA" MARIUSZ ŁASKARZEWSKI
954,00 UMOWA NR: 2/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA POW. 20
511/OR/14 2014-10-21 ILONA KOWALIK
2800,00 ORGANIZOWANIE POSIEDZEŃ I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DLA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ, PROTOKOŁOWANIE OBRAD MKW ORAZ PROWADZENIE DOKUMENTACJI, OBSŁUGA MKW PODCZAS REJESTRACJI KANDYDATÓW, ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI, PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW, (...)
503/OR/14 2014-10-21 BESKID PLUS SP. J. TYRNA
20088,98 DOSTAWA BEZKWASOWYCH PUDEŁ ARCHIWIZACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
116/OŚ/14 2014-10-21 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
116,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NR MIOŚ/78/1430/2004 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI PODEJMOWANYCH W DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW.
115/OŚ/14 2014-10-21 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
116,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓKI ODPADÓW NR 710/OŚ/CP/2006 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI PODEJMOWANYCH W DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW.
113/OŚ/14 2014-10-21 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
10000,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA NR 1/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
262/ST/14 2014-10-21 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
2100,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIKÓW.
263/ST/14 2014-10-21 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
2100,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW
391/KL/14 2014-10-21 --LUBELSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - W LUBLINIE UŚMIECH ŁĄCZY POKOLENIA
395/KL/14 2014-10-21 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
2029,50 UMOWA NAJMU SALI KONFERENCYJNEJ (WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STAŁYM )COLLEGIUM MAIUS NA POTRZEBY ORGANIZACJI NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO
257/GM/14 2014-10-21 KUTA ALINA
954,00 UMOWA NR: 4/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 20 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
256/GM/14 2014-10-21 KWIACIARNIA CZARNY TULIPAN PIOTR ZARĘBA
715,50 UMOWA NR: 3/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15
266/IR/14 2014-10-21 JACEK WŁODARCZYK E-PROJEKT
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 196/IR/13 Z DNIA 26.09.2013 R. NA WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, MONITORINGU ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA SSW NA TERENIE CMENTARZA WOJSKOWO-KOMUNALNEGO W LUBLINIE, PRZY UL. BIAŁEJ 3 - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY USTALA SIĘ NA DZIEŃ 30.05.2015 R.
107/SOI/14 2014-10-21 KINGA BEDNARZEWSKA
2400,00 PRZYGOTOWANIE KWARTALNYCH INFORMACJI NA TEMAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA LUBLIN I REALIZOWANYCH INWESTYCJI
224/KP/14 2014-10-21 SKRIVANEK SP. Z O.O.
7269,30 ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO SYMULTANICZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI I Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI W DN. 22-23.10.2014 WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU DO TŁUMACZENIA.
223/KP/14 2014-10-21 PAULINA ZARĘBSKA
800,00 OPRACOWANIE AUTORSKIEJ INSTALACJI "PRZEJŚCIE" JAKO TŁA DO BRIEFINGU PODCZAS WIZYTY PANA JANA GHELA W LUBLINIE.
225/KP/14 2014-10-21 TOMASZ CHARYTANOWICZ
360,00 KONFIGURACJA ORAZ OBSŁUGA SPRZĘTU DO TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO PODCZAS WYKŁADU PROF. JANA GEHLA, PT. "MIASTA DLA LUDZI" W DN. 22.10.2014.
258/GM/14 2014-10-21 POLKAM - TRANS BRUS MAREK
954,00 UMOWA NR: 5/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 20 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
260/GM/14 2014-10-21 SZYMAŃSKA HALINA
715,50 UMOWA NR: 7/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
261/GM/14 2014-10-21 MARIOLA KUWAŁEK
715,50 UMOWA NR: 8/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
262/GM/14 2014-10-21 JOLANTA SZCZUCHNIAK
715,50 UMOWA NR: 9/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
263/GM/14 2014-10-21 AGNIESZKA OLSZEWSKA "HADES" USŁUGI POGRZEBOWE
1272,00 UMOWA NR: 10/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 30 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 1.11.2014
18/PL/14 2014-10-21 P.A. NOVA S.A.
135300,00 KONSULTACJE EKSPERCKIE ZWIĄZANE Z "KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN GŁÓWNY WRAZ Z OTOCZENIEM" ORAZ KONCEPCJĄ PROJEKTU "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN W REJONIE DWORCA PKP".
259/GM/14 2014-10-21 CHARON P.H.U. USŁUGI POGRZEBOWE ANDRZEJ DĘBIŃSKI
1431,00 UMOWA NR: 6/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 30 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
264/PN/14 2014-10-21 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
4800,00 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM DLA 40 OSÓB - UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "NIE TRUJ POWIETRZA - MIEJ WPŁYW NA TO CZYM ODDYCHASZ - KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NISKIEJ EMISJI" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW.
265/GM/14 2014-10-22 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
100,00 NAJEM SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI O POW. 338,66 M2 PRZEZ KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE NA OKRES 3 LAT.. BUDYNEK POŁOŻONY NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN PRZY UL. PODWALE 3A OZNACZONEJ JAKO DZ. NR 45/5 (OBR. 34,ARK.3). OPŁATA CZYNSZU POBIERANA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
264/GM/14 2014-10-22 ILONA WÓJTOWICZ
715,50 UMOWA NR: 11/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, CMENTARNA D - OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD CELE INNE POW. 15 EKSPOZYCJA I HANDEL ARTYKUŁAMI OKAZJONALNYMI W OKRESIE OD 25.10.2014 DO 2.11.2014
127/SOI/14 2014-10-22 WOJCIECH KORNET
0,00 ANEKS DO UMOWY 93/SOI/14 WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH WYBRANYCH OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE
262/PN/14 2014-10-22 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
672585,00 UMOWA FINANSOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
115/SOI/14 2014-10-22 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
18966,60 WYDRUK FOLDERÓW PROMOCYJNYCH ORAZ WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z MARKĄ GOSPODARCZĄ LUBLINA
861/OR/14 2014-10-22 BARBARA STANIAK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 93.
488/OR/14 2014-10-22 MICHAŁ SZMULIK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 90 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
487/OR/14 2014-10-22 ANNA MICHAŁEK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 57 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
486/OR/14 2014-10-22 STANISŁAW SIEŃKO
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 62 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
485/OR/14 2014-10-22 AGNIESZKA SZEWCZYK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 74 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
484/OR/14 2014-10-22 EWELINA ZYGO
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 43 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
492/OR/14 2014-10-22 TERESA LEWANDOWSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 114 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
491/OR/14 2014-10-22 RENATA ZAKRZEWSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 110 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
490/OR/14 2014-10-22 PIOTR PILIPCZUK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 102 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
502/OR/14 2014-10-22 ANNA BEDNARZ-MAJ
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 204 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
501/OR/14 2014-10-22 MARTA WIŚNIEWSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 174 W LUBLINE - WYBORY SAMORZĄDOWE
500/OR/14 2014-10-22 STANISŁAWA NUCIŃSKA
450,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 173 I 184 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
499/OR/14 2014-10-22 ZOFIA SKOWROŃSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 166 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
498/OR/14 2014-10-22 MAGDALENA TARGOSZ
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 154 W LUBLINIE WYBORY SAMORZĄDOWE.
497/OR/14 2014-10-22 JERZY PIŁAT
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 145 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
496/OR/14 2014-10-22 ZBIGNIEW FUGEL
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 144 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
495/OR/14 2014-10-22 OLGA SOWIŃSKA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 128 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
494/OR/14 2014-10-22 MARTA KASPRZYK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR. 119 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
493/OR/14 2014-10-22 RYSZARD ROTKIEWICZ
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 117 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE
483/OR/14 2014-10-22 SEBASTIAN KOSOWSKI
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 41 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
482/OR/14 2014-10-22 MAREK CHUDZIK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 21 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
481/OR/14 2014-10-22 JAN KYCIA
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 11 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
480/OR/14 2014-10-22 IWONA STEFANIAK
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 10 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
479/OR/14 2014-10-22 RYSZARD DRYGAŁŁO
280,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 7 W LUBLINIE - WYBORY SAMORZĄDOWE.
9/ON/14 2014-10-22 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2644,50 WYNAJEM GALERII MALARSTWA POLSKIEGO XVII/XIX W. ORAZ GALERII SZTUKI ZDOBNICZEJ POLSKIEJ I OBCEJ W CELU ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM W DNIU 27.10.214 R.
8/ON/14 2014-10-22 "FOTO-ROŻEK" ANDRZEJ ROŻEK
2500,00 WYKONANIE FOTORELACJI Z WYDARZENIA "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA", ORGANIZOWANEGO W DNIU 26.10.2014 R. W GALERII OLIMP W LUBLINIE
266/GM/14 2014-10-23 ZOFIA ZIELIŃSKA
40,00 UMOWA NR: 98/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:III; POW:15
265/IR/14 2014-10-23 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.
150000,00 WYKONANIE ALEJEK ASFALTOWYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBLINIE, PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE
10/ON/14 2014-10-23 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2
1000,00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA POKAZÓW TAŃCÓW DAWNYCH PRZEZ ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO -BELRIGUARDO- PRZY AKOMPANIAMENCIE ZESPOŁU INSTRUMENTALNEGO MUZYKI DAWNEJ -LA FOLIA- PODCZAS CEREMONII ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM
11/ON/14 2014-10-23 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
13995,00 ORGANIZACJA KAMPANII INFORMACYJNEJ DLA PRACODAWCÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY DOTYCZĄCEJ ZAGADNIENIA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
270/PN/14 2014-10-23 BARTŁOMIEJ KUDELA
2300,00 OPRACOWANIE TEKSTU, PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, SKŁAD ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU BROSZURY INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ NA TEMAT KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
266/PN/14 2014-10-23 KRYSTYNA MARUSZAK
8000,00 PRZEPROWADZENIE 100 GODZIN LEKCYJNYCH W GIMNAZJACH PAŃSTWOWYCH NA TERENIE LUBLINA NA TEMAT "CAŁA PRAWDA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM" W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
264/IR/14 2014-10-23 JERZY MALCZAK - ZAKŁAD KAMIENIARSKI, MARMUR, GRANIT
49799,88 REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W LUBLINIE, UL. GŁOWACKIEGO 26
116/SOI/14 2014-10-23 FUNDACJA UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY 71/SOI/14 DOTYCZĄCY TERMINU REALIZACJI UMOWY
226/KP/14 2014-10-23 PROESA SP. Z O.O.
16000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ NA TEMAT IMIGRANTÓW I OBCOKRAJOWCÓW W LUBLINIE, NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI" FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RADY EUROPY.
24/BM/14 2014-10-23 SŁAWOMIR OLEARCZYK
1200,00 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH W RAMACH SZKOLENIA OBRONNEGO
799/OR/14 2014-10-24 CEZARY BĄCZKOWSKI
500,00 UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH ORAZ DORĘCZANIE PAKIETÓW WYBORCZYCH DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
271/GM/14 2014-10-24 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
1968,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 44, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. HERBOWEJ, W CELU WYKONANIA DECYZJI STAROSTY LUBELSKIEGO ZNAK: IGM.7221-37/06 Z DNIA 06.09.2012 R.
798/OR/14 2014-10-24 TOMASZ ŁOZOWSKI
450,00 UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH ORAZ DORĘCZANIE PAKIETÓW WYBORCZYCH DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
69/IT/14 2014-10-24 ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 48/IT/14. (SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ I RACHUNKOWEJ) (LBW)
270/GM/14 2014-10-24 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
1599,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 16/5 POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. RYCERSKIEJ, W CELU WYKONANIA DECYZJI STAROSTY LUBELSKIEGO ZNAK: IGM.7221-37/06 Z DNIA 06.09.2012 R.
504/OR/14 2014-10-24 KSJ ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STEC I S-KA S.J.
300,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ DOMU KULTURY KOLEJARZA PRZY UL. KUNICKIEGO 35 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA LOKALU DLA OKW NR 167, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH.
505/OR/14 2014-10-24 WIESŁAWA BICZ
640,00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 125 W LUBLINIE ORAZ POSPRZĄTANIE LOKALU PO PRZEPROWADZONYCH GŁOSOWANIACH
268/GM/14 2014-10-24 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
3198,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKA NR 13/4, OBECNIE WCHODZĄCEJ W SKŁAD DZIAŁKI NR 31/3 POŁOŻONEJ PRZY UL. GRYGOWEJ 32, W CELU ZWROTU NIERUCHOMOŚCI SPADKOBIERCOM BYŁEJ WŁAŚCICIELKI.
269/GM/14 2014-10-24 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
1599,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 51 POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TATARAKOWEJ W CELU WYKONANIA DECYZJI STAROSTY LUBELSKIEGO ZNAK: IGM.7221-70/07 Z DNIA 10.05.2010 R.
359/ST/14 2014-10-24 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
4600,00 IV MEMORIAŁ IM. LESZKA MARII ROUPPERTA - TURNIEJ KOSZYKÓWKI
273/IR/14 2014-10-27 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
148830,00 WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ZADANIU PN. "BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
10/NW/14 2014-10-27 MOTOR LUBLIN S.A.
300000,00 OBJĘCIE 600 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII M O NUMERACH OD 001 DO 600 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
268/IR/14 2014-10-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOT. UDOSTĘPNIENIA NIEODPŁATNIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE ORAZ PRZEBUDOWY SIECI PODZIEMNYCH, OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I PLACÓW W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA PLACU LITEWSKIEGO
267/IR/14 2014-10-27 USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ JANUSZ STAŃCZYK
10000,00 WYRÓWNANIE TERENU I ZASIANIE TRAWY NA PLACU, PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ W LUBLINIE
118/OŚ/14 2014-10-27 JERZY ZIAJA
1000,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PT. "ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEMYSŁU W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI" W DNIU 17 LISTOPADA 2014 R. PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?"
117/OŚ/14 2014-10-27 AGORA SA
2829,00 ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH".
127/OŚ/14 2014-10-27 JERZY ZAJĄC
1000,00 OPRACOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?"
51/GK/14 2014-10-27 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI "OGRODY"
672901,78 ZIMOWE UTRZYMANIE ORAZ LETNIE OCZYSZCZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, PLACÓW, SCHODÓW POZA PASEM DROGOWYM ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W REJ. NR IV
46/FE/14 2014-10-27 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 21/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY - DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
394/KL/14 2014-10-27 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
1700,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO WYSTAWA "WOŁYŃ 2014. REDIVIVUS"
688/OR/14 2014-10-28 ANETA SKASSA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 126 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
687/OR/14 2014-10-28 ANETA SKASSA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 020 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
686/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ ZMYSŁOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 109 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
685/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF JANKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 104 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
684/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ CHOJAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 083 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
683/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF SZCZERBA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 081 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
682/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ KOWALCZYK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 051 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
681/OR/14 2014-10-28 -- JACEK PIESIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW 063 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
676/OR/14 2014-10-28 GABRIEL JAROSZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 074 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
70/IT/14 2014-10-28 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
16500,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/IT/14. (PRZEDŁUŻENIE TERMINU, ZMIANA KWOTY)
50/GK/14 2014-10-28 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.
1094,04 DOSTARCZENIE, UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA 14 TOALET - KABIN PRZENOŚNYCH NA TERENACH CMENTARZY KOMUNALNYCH PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA ORAZ UL. BIAŁEJ
35/GD/14 2014-10-28 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5000,00 PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ABRAMOWICACH PRYWATNYCH 57- GMINA GŁUSK.
71/IT/14 2014-10-28 MIASTO ZAMOŚĆ
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 99/IT/13. (LBW).
608/OR/14 2014-10-28 JACEK ODÓJ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 177 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
607/OR/14 2014-10-28 RENATA KOHUT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 087 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
606/OR/14 2014-10-28 PIOTR STĘPIEŃ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 138 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
541/OR/14 2014-10-28 KAROL GŁAZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 77 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
694/OR/14 2014-10-28 SYLEWSTER KULISZ
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 094 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
704/OR/14 2014-10-28 ARTUR PRUS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 154 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
705/OR/14 2014-10-28 ARTUR PRUS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 155 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
698/OR/14 2014-10-28 PRZEMYSŁAW RACHWAŁ
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 125 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
706/OR/14 2014-10-28 SEBASTIAN POTRĘĆ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 158 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
702/OR/14 2014-10-28 MARCIN NAKONIECZNY
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 151 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
711/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW PIETRAŚ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 170 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
714/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW PIETRAŚ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 174 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
708/OR/14 2014-10-28 JANUSZ ZIELIŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 167 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
710/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ PAŹDZIOR
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 169 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
696/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF TADEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 107 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
713/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ KOTECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 172 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
720/OR/14 2014-10-28 EDWARD SZAFRANEK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 202 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
675/OR/14 2014-10-28 DOMINIK SAKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 066 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
674/OR/14 2014-10-28 MIECZYSŁAW ŚMIERCIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 097 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
672/OR/14 2014-10-28 HENRYK KAWKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 070 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
671/OR/14 2014-10-28 JAROSŁAW BRYDA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 061 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
670/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ KRUKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 091 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
669/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ PYC
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 062 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
668/OR/14 2014-10-28 WALDEMAR STACHURA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 090 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
667/OR/14 2014-10-28 WALDEMAR STACHURA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 084 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
666/OR/14 2014-10-28 ERYK SOWA
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 058 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
628/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ POGODA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 015 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
627/OR/14 2014-10-28 PRZEMYSŁAW MOŚCICKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 040 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
626/OR/14 2014-10-28 DOMINIK ŁOLIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 039 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
625/OR/14 2014-10-28 -- KATARZYNA MAZOŃ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 038 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
623/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ MAKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 027 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
622/OR/14 2014-10-28 ZBIGNIEW OSTAPOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 108 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
621/OR/14 2014-10-28 MAREK KOSICKI
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.011 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
620/OR/14 2014-10-28 JANUSZ KOSZAŁKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 079 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
619/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW KAPICA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 044 - WYBORY SMORZĄDOWE 2014 ROK.
618/OR/14 2014-10-28 DOROTA HASIAK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 009 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
617/OR/14 2014-10-28 DANIEL MARKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 129 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
616/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 023 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
615/OR/14 2014-10-28 JERZY KOLOWCA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 073 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
614/OR/14 2014-10-28 DIONIZY TRACZYŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 046 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
613/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ WASIL
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 116 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
612/OR/14 2014-10-28 JACEK OCHMIŃSKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 127 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
692/OR/14 2014-10-28 BEATA URNIAŻ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 021 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
691/OR/14 2014-10-28 PIOTR KACHNIARZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 137 - WYBORY SAMORZADOWE 2014 ROK.
690/OR/14 2014-10-28 EMIL PIOTROWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 187 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
693/OR/14 2014-10-28 ROBERT RADEJEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 085 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
700/OR/14 2014-10-28 ADAM SZMYDKI
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 141 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
640/OR/14 2014-10-28 JANUSZ CIOCZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMARYCZNA OKW NR. 121 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
639/OR/14 2014-10-28 MACIEJ WÓJTOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 114 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
638/OR/14 2014-10-28 MARCIN CZERNIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 043 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
637/OR/14 2014-10-28 DANIEL ROTKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 118 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
636/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 113 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
635/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF BŁAŻUCKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 206 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
634/OR/14 2014-10-28 ANNA SKOCZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.031 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
633/OR/14 2014-10-28 ADAM GÓRECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 045 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
632/OR/14 2014-10-28 BEATA PIASECKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 128 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
712/OR/14 2014-10-28 KATARZYNA KOŁACZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 171 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
707/OR/14 2014-10-28 RAFAŁ KUNA
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 165 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
716/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ DĄBRÓWKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 176 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
719/OR/14 2014-10-28 MARIUSZ MUSIATOWICZ
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW 198 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
631/OR/14 2014-10-28 KONRAD BARYŁA
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 143 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
630/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ WASIL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 119 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
629/OR/14 2014-10-28 RENATA KOHUT
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 201 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
689/OR/14 2014-10-28 SEBASTIAN BIELASZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 025 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
660/OR/14 2014-10-28 IWO SKIBA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 180 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
532/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ KOMOTAJTIS
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 093 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
531/OR/14 2014-10-28 KAROL WILK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 095 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
530/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ BASAK
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 098 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
529/OR/14 2014-10-28 MARCIN SOCHA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 099 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
528/OR/14 2014-10-28 KAMIL PYDA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 100 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
527/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ PIÓROWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 103 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
526/OR/14 2014-10-28 MAŁGORZATA RODZIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 105 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
525/OR/14 2014-10-28 MAŁGORZATA RODZIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 106 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
524/OR/14 2014-10-28 ADAM JEZIERSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 110 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
523/OR/14 2014-10-28 TOMASZ SZCZEŚNIAK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 133 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
522/OR/14 2014-10-28 TOMASZ SZCZEŚNIAK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 132 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
521/OR/14 2014-10-28 TOMASZ SZCZEŚNIAK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 190 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
520/OR/14 2014-10-28 DAWID PALUSZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 112 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
519/OR/14 2014-10-28 DAWID PALUSZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 145 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
518/OR/14 2014-10-28 JOANNA PONIATOWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 164 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
517/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ KALISZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 173 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
516/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ KALISZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 184 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
515/OR/14 2014-10-28 ANNA CZERWONKA
505,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 205 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
514/OR/14 2014-10-28 WOJCIECH WAJCHT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 150 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
513/OR/14 2014-10-28 MAREK LATO
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 140 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
578/OR/14 2014-10-28 LESZEK WÓJCIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 186 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
577/OR/14 2014-10-28 PIOTR WÓJCIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 047 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
699/OR/14 2014-10-28 ROBERT SZEWCZYK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 131 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
576/OR/14 2014-10-28 WOJCIECH GOLUS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 115 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
575/OR/14 2014-10-28 JAN ŻAK
470,00 OBSŁUGA INFORMARYCZNA OKW NR. 057 - WYBORY SAMORZĄDOWE.
574/OR/14 2014-10-28 RAFAŁ JABŁOŃSKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 124 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
573/OR/14 2014-10-28 ALDONA MAZURKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW -NR. 072 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
572/OR/14 2014-10-28 JACEK MARKOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 048 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
571/OR/14 2014-10-28 ANNA SKOCZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 030 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
570/OR/14 2014-10-28 KONRAD GĄSIOR
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 120 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
642/OR/14 2014-10-28 DOROTA OSTROUCH
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 142 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
641/OR/14 2014-10-28 KAZIMIERZ FIRSZT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 157 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
560/OR/14 2014-10-28 ARTUR SMOLARZ
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 144 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
559/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW RUCIŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 178 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
558/OR/14 2014-10-28 PIOTR ZAKRZEWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 193 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
557/OR/14 2014-10-28 TOMASZ GRĄDZIEL
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 191 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
556/OR/14 2014-10-28 MARCIN SKOWROŃSKI
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 166 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
555/OR/14 2014-10-28 MAŁGORZATA PŁACZKOWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 162 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
554/OR/14 2014-10-28 IWONA DROZDOWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 160 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
553/OR/14 2014-10-28 RENATA WRÓBLEWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 052 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
552/OR/14 2014-10-28 TADEUSZ BEJM
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 067 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
654/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF LEŚNIAK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 189 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
653/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ NOWAKOWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 199 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
652/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 163 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
651/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ JASZCZEWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 161 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
650/OR/14 2014-10-28 TOMASZ KLECZEK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 153 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
649/OR/14 2014-10-28 ADAM KAWKA
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 196 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
648/OR/14 2014-10-28 JAROSŁAW KAPITAN
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 182 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
506/OR/14 2014-10-28 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
97700,10 WYKONANIE I DOSTAWA KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
647/OR/14 2014-10-28 MACIEJ GOŁĘBIOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 147 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
646/OR/14 2014-10-28 ROMAN KOTARSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 181 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
645/OR/14 2014-10-28 WOJCIECH KRZACZEK
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 192 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
644/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ GZIUT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 156 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
643/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ WARTACZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 159 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
605/OR/14 2014-10-28 ANNA MIKUŁA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 134 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
604/OR/14 2014-10-28 SEBASTIAN KOSOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 041 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
602/OR/14 2014-10-28 AGNIESZKA PERSJANOW
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 035 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
601/OR/14 2014-10-28 IWONA WILKOSZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 034 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
600/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ STEFAŃSKI
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 036 - WYBORY SAMORZADOWE 2014 ROK.
599/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ STEFAŃSKI
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 032 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
611/OR/14 2014-10-28 MAREK RADKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 049 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
610/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ BOROWIECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 050 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
609/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF SURMA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 101 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
582/OR/14 2014-10-28 MAREK MISIURA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 122 - WYBORY SAMORZĄDOWE.
581/OR/14 2014-10-28 MARCIN CZERNIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 042 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
580/OR/14 2014-10-28 MAGDALENA PRAJEL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 111 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
579/OR/14 2014-10-28 DANIEL ROTKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 117 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
11/NW/14 2014-10-28 MKS LUBLIN S.A.
700000,00 OBJĘCIE 7.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII L O NUMERACH OD 1 DO 7.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
786/OR/14 2014-10-28 LUCYNA BARYŁA
3000,00 PRZYJMOWANIE UMÓW I RACHUNKÓW, WPROWADZANIE UMÓW, ROZLICZENIE DIET, (...), DOT. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
551/OR/14 2014-10-28 DOMINIK KWIATKOWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 200 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
550/OR/14 2014-10-28 DOROTA EWERT
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 008 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
549/OR/14 2014-10-28 MARCIN ZMYSŁOWSKI
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 018 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
548/OR/14 2014-10-28 JUSTYNA MALINOWSKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 020 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
547/OR/14 2014-10-28 MICHAŁ MATRAS
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 055 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
546/OR/14 2014-10-28 KATARZYNA RAJCHEL
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 060 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
545/OR/14 2014-10-28 MARIOLA MACKIEWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 065 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
544/OR/14 2014-10-28 ZBIGNIEW MAZUR
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 068 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
543/OR/14 2014-10-28 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 203 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
542/OR/14 2014-10-28 WALDEMAR NALBERSKI
386,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 195 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
695/OR/14 2014-10-28 PIOTR BISZCZAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 096 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
603/OR/14 2014-10-28 MARIUSZ PSZCZOŁA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 037 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
624/OR/14 2014-10-28 PRZEMYSŁAW CYBUL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 028 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
658/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF KRÓL
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 183 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
657/OR/14 2014-10-28 PIOTR ROMANEK
500,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 146 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
656/OR/14 2014-10-28 JACEK KACZKOWSKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 188 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
655/OR/14 2014-10-28 KAMIL SICZEK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 185 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
569/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ JANCZARA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 022 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
568/OR/14 2014-10-28 JAKUB NASTAJ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 053 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
567/OR/14 2014-10-28 ADRIAN KAŹMIERCZAK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 059 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
566/OR/14 2014-10-28 ADAM GÓRECKI
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 197 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
565/OR/14 2014-10-28 BARTŁOMIEJ ZAMOJSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 054 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
564/OR/14 2014-10-28 EWA MURAT
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 204 - WYBORY SAMORZĄDOWE.
563/OR/14 2014-10-28 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
530,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 135 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
562/OR/14 2014-10-28 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 139 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
561/OR/14 2014-10-28 GRZEGORZ DYCZKOWSKI
560,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 136 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
540/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ BŁASZCZYK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 069 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
539/OR/14 2014-10-28 KRZYSZTOF PRUCHNIAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 071 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
538/OR/14 2014-10-28 ARNOLD POLAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 078 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
537/OR/14 2014-10-28 ŁUKASZ KLIMOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 080 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
536/OR/14 2014-10-28 PIOTR DROZD
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 082 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
535/OR/14 2014-10-28 MARZENA BLICHARZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 086 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
534/OR/14 2014-10-28 PAWEŁ PALUSZEK
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 089 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
533/OR/14 2014-10-28 SYLWESTER BARYŁA
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 092 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
598/OR/14 2014-10-28 JAROSŁAW BANACH
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 026 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
597/OR/14 2014-10-28 JACEK CHOMICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 019 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
596/OR/14 2014-10-28 MARCIN WRONA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 016 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
595/OR/14 2014-10-28 -- TOMASZ IDZIKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 014 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
594/OR/14 2014-10-28 JÓZEF SULOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 013 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
593/OR/14 2014-10-28 DARIUSZ KULIŃSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 012 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
592/OR/14 2014-10-28 MARIA KRUPA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 010 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
591/OR/14 2014-10-28 MARTA KOKOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 007 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
590/OR/14 2014-10-28 RAFAŁ MAZUR
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 006 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK
589/OR/14 2014-10-28 MAŁGORZATA FRANT-BŁAŻUCKA
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 005 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
588/OR/14 2014-10-28 GRZEGORZ GONTARZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 003 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
587/OR/14 2014-10-28 JUSTYNA STOLAREK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 004 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
586/OR/14 2014-10-28 ANDRZEJ SADOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 002 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
585/OR/14 2014-10-28 KAROLINA DRABIK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 001 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
583/OR/14 2014-10-28 TOMASZ GAWRYL
590,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 130 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
703/OR/14 2014-10-28 ARKADIUSZ POLESZAK
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 152 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
709/OR/14 2014-10-28 DARIUSZ BIELECKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 168 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
718/OR/14 2014-10-28 TOMASZ KWIATOSZ
385,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 194 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
662/OR/14 2014-10-28 MIROSŁAW SIERKOWSKI
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 064 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
661/OR/14 2014-10-28 ARTUR WÓJTOWICZ
470,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 075 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
53/GK/14 2014-10-29 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
17834,09 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACE ZABAW ZLOKALIZOWANYCH W LUBLINIE.
397/KL/14 2014-10-29 FUNDACJA DZIUPLA - EDUKACJA I ROZWÓJ
5850,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "OBRZĘDY I ZWYCZAJE OKRESU BOŻONARODZENIOWEGO".
396/KL/14 2014-10-29 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
8800,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "Z TRADYCJĄ NA TY"
36/GD/14 2014-10-29 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEDBEST"
8364,00 ANALIZA STANU PRAWNEGO DZIAŁEK POŁOŻONYCH W REJONIE UL.DUNIKOWSKIEGO I UL.ŻEROMSKIEGO
269/IR/14 2014-10-29 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AS" RUSINEK TOMASZ
2999,97 UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEGO OGRODZENIA + JEDNA BRAMKA, WYGRODZENIE PRZEJŚCIA PRZEZ OGRÓDKI DZIAŁKOWE "SŁONECZNE WZGÓRZE, PRZY UL. NAŁĘCZOWSKIEJ W LUBLINIE
227/KP/14 2014-10-29 FUNDACJA BADAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
6000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH PUBLIKACJI KSIĄŻKI PT.: "TEORIA I PRAKTYKA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. DZIEDZICTWO INTELEKTUALNE PROFESORA ZIEMOWITA JACKA PIETRASIA" ORAZ AKCJI ZWIĄZANEJ Z JEJ PROMOCJĄ
270/IR/14 2014-10-29 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 145/IR/14 Z DNIA 07.07.2014 R. NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI 26.02.2015 R..
271/IR/14 2014-10-29 FRANCISZEK ZĄBEK "HYDROEKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
127428,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NA KTÓRĄ SKŁADAĆ SIĘ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE OPRACOWANIA: ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DOBORU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZR 3, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ZBIORNIK RETENCYJNY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ODTWORZENIE CIEKU SPOD KONOPNICY
273/PN/14 2014-10-29 RADIO ER
356,70 WYEMITOWANIE SPOTU RADIOWEGO NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ RADIO ER W TERMINIE 03-07.11.2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
283/GM/14 2014-10-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LPEC S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ LPEC S. A., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/1 (OBR. 36, ARK. 3) - PLAC LITEWSKI ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
274/PN/14 2014-10-30 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
679,64 WYEMITOWANIE SPOTU RADIOWEGO NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIO ZŁOTE PRZEBOJE W TERMINIE 03-07.11.2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
272/PN/14 2014-10-30 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
246,00 WYEMITOWANIE SPOTU RADIOWEGO NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ AKADEMICKIE RADIO CENTRUM W TERMINIE 03-07.11.2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
274/GM/14 2014-10-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 7 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZY WYŁĄCZENIA Z PRZEDMIOTU UMOWY POMIESZCZEŃ PRZY UL. FILARETÓW 44 W LUBLINIE
25/BM/14 2014-10-30 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 WŁĄCZENIE OBROTOWYCH KAMER ZEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO TBS "NOWY DOM" DO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA LUBLIN
37/GD/14 2014-10-30 PAWEŁ MICHAŁOWSKI
15000,00 DOSTOSOWANIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ DO NOWYCH WYMOGÓW UDOSTĘPNIANIA RCIWN
13/BK/14 2014-10-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA O ROZPORZĄDZANIE RACHUNKAMI WYMIENIONYCH W UMOWIE EMISYJNEJ (Z 25/06/2014), W TYM RACHUNKU PRZYCHODÓW ORAZ RACHUNKU EMISJI, W SZCZEGÓLNOŚCI WYPŁAT Z TYCH RACHUNKÓW
11/BK/14 2014-10-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO (RACHUNKU EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH I RACHUNKU PRZYCHODÓW W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH)
12/BK/14 2014-10-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W SYSTEMIE BGK@24BIZNES DO OBSŁUGI RACHUNKÓW BANKOWYCH (RACHUNKU EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH I RACHUNKU PRZYCHODÓW W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH)
360/ST/14 2014-10-30 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
1297,65 WYNAJEM SAL CENTRUM KULTURY NA VI SPOTKANIE TURYSTYCZNE
363/ST/14 2014-10-30 CATERING-LUBLIN.PL ANNA SZYMAŃSKA-TYBUREK
2200,00 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW SPORTOWEJ IMPREZY PLENEROWEJ.
364/ST/14 2014-10-30 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
2560,80 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW VI SPOTKANIA TURYSTYCZNEGO
361/ST/14 2014-10-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 235/ST/14 DOT. REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015
512/OR/14 2014-10-30 BARBARA MORYL
500,00 SPRZĄTANIE LOKALU - SIEDZIBY OKW NR 24 ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI CHODNIKA I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH DO LOKALU WYBORCZEGO, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W I I EWENTUALNEJ II TURZE ORAZ PO PRZEPROWADZONYCH GŁOSOWANIACH.
507/OR/14 2014-10-30 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MAŁY LINGWISTA II" A. WOLIŃSKA, M. JUDA SPOŁ
600,00 NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA POTRZEBY OKW NR 165, W CELU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH.
271/PN/14 2014-10-30 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
1476,00 WYEMITOWANIE SPOTU RADIOWEGO NA ANTENIE ROZGŁOŚNI RADIOWEJ RADIO LUBLIN ORAZ RADIO FREEE W TERMINIE 03-07.11.2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
275/PN/14 2014-10-30 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
19065,00 WYKONANIE OPRACOWANIA PT. "KONCEPCJA WPROWADZENIA DO EKSPLOATACJI AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH W LUBELSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ" W RAMACH PROJEKTU "WSPRACIE POPT DLA ZIT W LUBELSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM"
112/SOI/14 2014-10-30 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
369,00 AKTUALIZACJA DWÓCH APARATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN
510/OR/14 2014-10-30 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
1000,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. PRUSA 8 NA POTRZEBY OKW NR 11, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
509/OR/14 2014-10-30 PRZEDSZKOLE PRYWATNE CHATKA PUCHATKA JANUSZ DZIADUCH
550,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. KASKADOWEJ 11 NA POTRZEBY OKW NR 96, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH.
508/OR/14 2014-10-30 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK W LUBLINIE, M. KOŻUCHOWSK
1000,00 NAJEM LOKALU PRZY UL. BURSZTYNOWEJ 3A NA POTRZEBY OKW NR 85, CELEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH.
14/BK/14 2014-10-31 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY (5/BK/14) NA ZORGANIZOWANIE I OBSŁUGĘ EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH
398/KL/14 2014-10-31 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
0,00 ANEKS NR 398/KL/14 DO UMOWY 160/KL/14 DOTYCZY ZMIANY FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA REALIZACJE ZADANIA OGÓŁEM NIE ZMIENIŁA SIĘ.
273/GM/14 2014-10-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
48840000,00 ANEKS NR 8 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11 Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZĄCY REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE"
119/OŚ/14 2014-10-31 WIKTOR KRZEWIŃSKI
400,00 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH WYPOSAŻONYCH W STANOWISKA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, A TAKŻE INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ W RAMACH "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2014".
812/OR/14 2014-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2200,00 USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 - CZĘŚĆ WĄSKA (SZACUNKOWE OPŁATY MIESIĘCZNE - 2200 ZŁ)
811/OR/14 2014-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2400,00 USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 - CZĘŚĆ SZEROKA, (SZACUNKOWE OPŁATY MIESIĘCZNE - 2400 ZŁ)
228/KP/14 2014-10-31 WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH
300000,00 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROGRAMOWEGO PRZEZNACZONEGO DO EMISJI W TELEWIZJI LUB W INTERNECIE W FORMIE FILMU FABULARNEGO PT. ROBOCZYM: " PANIE DULSKIE", KTÓREGO ZDJĘCIA BĘDĄ ZREALIZOWANE M.IN. W LUBLINIE.
278/IR/14 2014-10-31 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
66420,00 WYKONANIE DODATKOWEJ DROGI PPOŻ. NA INWESTYCJI REALIZOWANEJ P.N. " BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
276/IR/14 2014-10-31 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
54120,00 WYKONANIE INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE BUDOWY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE.
755/OR/14 2014-10-31 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
163082,01 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
121/OŚ/14 2014-10-31 TOMASZ IWANIAK
-435,00 ANEKS DO UMOWY NR 89/OŚ/14 Z DN.08.08.2014 R.
339/ST/14 2014-10-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
85500000,00 USTALENIE ZASAD WSPÓŁPRACY MIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MOSIR BYSTRZYCA SP. Z O.O. W LUBLINIE, W RAMACH KTÓREJ SPÓŁKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE SPORTOWYM I SPORTOWO-REKREACYJNYM BĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁKI (DZIERŻAWIONYCH)
120/OŚ/14 2014-10-31 WIKTOR KRZEWIŃSKI
600,00 PRZYJĘCIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ ZAPEWNIENIE IM WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW BYTOWANIA W RAMACH REALIZACJI "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2014".
276/PN/14 2014-11-03 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
3096,00 PRZEPROWADZENIE 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W DNIACH 12-13.XI.2014 R. DLA 24 OSÓB, DOTYCZĄCEGO "STUDIUM WYKONALNOŚCI - ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA" PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA ORAZ ZAPEWNIENIE UCZESTNIKOM PRZERWY KAWOWEJ.
276/GM/14 2014-11-03 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22/1 (OBR. 42, ARK. 6) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 63 ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.
889/OR/14 2014-11-03 ANDRZEJ SZERLAK
3500,00 NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM I AKTUALIZACJĄ SPISÓW WYBORCÓW.
888/OR/14 2014-11-03 LESŁAW MAZUR
2500,00 NADZÓR NAD SPORZĄDZANIEM AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA, ZGŁOSZENIAMI O ZAMIARZE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ORAZ DOPISYWANIEM DO SPISU WYBORCÓW,NADZÓR NAD WERYFIKACJĄ LIST KANDYDATÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I NA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, NADZÓR NAD BIEŻĄCYM AKTUALIZOWANIEM REJESTRU WYBORCÓW, DYŻUR WYBORCZY
887/OR/14 2014-11-03 DOROTA GĄSIOR
2000,00 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW.
732/OR/14 2014-11-03 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
2800,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
731/OR/14 2014-11-03 DOROTA KUNA
2800,00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH WYBORÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW, ROZLICZENIE RACHUNKÓW.
279/PN/14 2014-11-03 TETYANA MYROVYCH
2000,00 ROZSZERZENIE STRATEGII WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ LUBLINA NA LATA 2014-2020 O MIASTO TIBILISI ORAZ PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOKUMENTU
277/PN/14 2014-11-03 ANDRIJ SAWENEĆ
1365,00 UMOWA NA TŁUMACZENIE PISEMNE Z J. POLSKIEGO NA J. ANGIELSKI, UKRAIŃSKI, ROSYJSKI W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
277/IR/14 2014-11-04 MARTELA SP. Z O. O.
20550,84 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK MODUŁOWYCH TYPU HOST LOUNGE PEDRALI NA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ŁABĘDZIEJ W LUBLINIE.
678/OR/14 2014-11-04 DARIUSZ CIEŚLA
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 017 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
274/IR/14 2014-11-04 PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
10746163,24 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA WŁĄCZONYCH DO GRUPY ZAKUPOWEJ
275/IR/14 2014-11-04 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
7246897,76 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GRUPY ZAKUPOWEJ - MPWIK
231/KP/14 2014-11-04 HOTEL VICTORIA
GRUPA HOTELOWA VICTORIA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 54/KP/14 Z DNIA 24.03.2014
272/GM/14 2014-11-04 KRYSTYNA STĘPNIAK
40,00 UMOWA NR: 99/2014 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:24
266/KP/14 2014-11-04 ALTER EGO MAGDALENA KOŁODZIEJCZYK
0,00 ANKES DO UMOWY NR 124/SOI/13 Z DNIA 10.06.2013 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI.
366/ST/14 2014-11-04 JACEK SCHERER
1100,00 WYKONANIE ZDJĘĆ Z IMPREZY PROMOCYJNEJ LUBLIN SPORTIVAL.
63/OW/14 2014-11-04 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13800,00 LICENCJA NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO SIGMA OPTIVUM
54/GK/14 2014-11-04 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
213131,69 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
365/ST/14 2014-11-04 KRZYSZTOF SZLĘZAK
2197,80 WYKONANIE 400 SZT. ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
47/FE/14 2014-11-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
58139,41 ANEKS NR 1 DO UMOWY 25/FE/14 O DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. WIKTORII MICHELISOWEJ W LUBLINIE, ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
393/KL/14 2014-11-04 OFICYNA LITERATÓW I DZIENNIKARZY "POD WIATR"
3000,00 POROZUMIENIE - PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS UROCZYSTEGO WRĘCZENIA NAGRODY IM. W. HULEWICZA W DOMU LITERATURY W WARSZAWIE
399/KL/14 2014-11-04 RYSZARD HELIASZ
3560,00 KOORDYNACJA (W TERMINIE 4 LISTOPADA 2014 R. - 9 LISTOPADA 2014) ORGANIZACJI NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO
401/KL/14 2014-11-04 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
3600,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY (ART. 19A) - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: KONIEC ROKU W NARNII
126/OŚ/14 2014-11-04 CORNER MEDIA
3677,70 ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH".
124/OŚ/14 2014-11-04 GMINA LUBLIN
45000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
123/OŚ/14 2014-11-04 GMINA LUBLIN
40000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
122/OŚ/14 2014-11-04 GMINA LUBLIN
20000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA
677/OR/14 2014-11-04 ARTUR KĘPA
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 088 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
717/OR/14 2014-11-04 KAMIL SAKOWSKI
540,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 179 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
701/OR/14 2014-11-04 MARIUSZ NOWAK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 149 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
680/OR/14 2014-11-04 CEZARY DMOWSKI
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 076 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
673/OR/14 2014-11-04 MARIA CIMEK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 148 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
665/OR/14 2014-11-04 DARIUSZ JAREMEK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 024 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
664/OR/14 2014-11-04 ADAM CZYŻEWSKI
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 056 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
721/OR/14 2014-11-04 TOMASZ DWORAK-BAHAN
335,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 207 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
697/OR/14 2014-11-04 PAWEŁ MAZUREK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR. 099- WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
715/OR/14 2014-11-04 PAWEŁ DZWONKOWSKI
540,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR.175 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROK.
663/OR/14 2014-11-04 PIOTR PILIPCZUK
420,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 102 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
659/OR/14 2014-11-04 KAROL KŁOS
540,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 033 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
287/IR/14 2014-11-04 P.P.H.U. "UNI-DREW"
25830,00 WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH WRAZ Z NAŚWIETLENIEM W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO W LUBLINIE, UL. RYNEK 1
722/OR/14 2014-11-05 MARZENA SZCZEPAŃSKA
281,16 ANEKS DO UMOWY NR 22/OR/14 Z DNIA 21 STYCZNIA 2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO DNIA 31.12.2014 R.
281/IR/14 2014-11-05 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 97/IR/14 Z DNIA 26.05.2014 R. NA MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP ORAZ POPRAWA STANU INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO, PRZY UL. RYNEK 1 W LUBLINIE - WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - STRONY USTALAJĄ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W TERMINIE DO 15 GRUDNIA 2014 R.
280/IR/14 2014-11-05 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
15990,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - MALOWANIE GRZEJNIKÓW, OBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PŁYTAMI G-K, MONTAŻ PROGÓW DRZWIOWYCH W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8, UL. NAŁKOWSKICH 102 W LUBLINIE
279/IR/14 2014-11-05 KICAŁO MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE "MK-TK"
28966,50 REMONT OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W LUBLINIE PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE
19/PL/14 2014-11-05 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
3010830,90 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA, W TYM APLIKACJI DEDYKOWANYCH, URUCHOMIENIE SYSTEMU SIPL ORAZ USŁUGI SZKOLENIOWE.
68/OW/14 2014-11-05 GMINA STRZYŻEWICE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ STRZYŻEWICE PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
64/OW/14 2014-11-05 BOŻENA WÓJTOWICZ
3400,00 OPRACOWANIE MODUŁÓW TEMATYCZNYCH Z CHEMII ORAZ ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZAKRESIE CHEMII DO PORTALU EDUKACYJNEGO W RAMACH INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
66/OW/14 2014-11-05 GMINA KONOPNICA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ KONOPNICA PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI WW. GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
45/FE/14 2014-11-05 WOJEWODA LUBELSKI
-30215,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 15/FE/14 W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI NA ZADANIE " PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W LUBLINIE OD RONDA BŁ. KS. EMILIANA KOWCZA NA ZBIEGU ULIC AL. ARMII KRAJOWEJ, AL. JANA PAWŁA II I UL. MATKI TERESY Z KALKUTY DO WIADUKTU NAD ULICĄ UŁANÓW ORAZ REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD UL. ARMII KRAJOWEJ (W REJONIE UL. RUCIANEJ) " - DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
128/OŚ/14 2014-11-05 AGORA SA
2829,00 ZAMIESZCZENIE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM KAMPANII EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH".
59/OW/14 2014-11-06 POWIAT PUŁAWSKI
153,00 ANEKS NR 4 DO POROZUMIENIA Z DNIA 1 MARCA 2010 R. W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ NA RZECZ DZIECI AUTYSTYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO, PRZEZ PUBLICZNĄ PORADNIĘ SPECJALISTYCZNĄ PROWADZONĄ PRZEZ MIASTO LUBLIN. PODANA KWOTA STANOWI STAWKĘ GODZINOWĄ.
723/OR/14 2014-11-06 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560,00 UMOWA NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY RYNEK 8 - CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 2 380 ZŁ BRUTTO.
114/SOI/14 2014-11-06 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
11000,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI ,,LUBLIN STARTUJE'' W DNIU 12 LISTOPADA 2014 R.
279/GM/14 2014-11-06 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
399,75 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO NR 30, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SP, POŁOŻONEGO W LUBLINIE PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3 ORAZ UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 66/1 (OBR. 36, ARK. 4) - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCY.
113/SOI/14 2014-11-06 KATARZYNA TERESA KWIATEK
1200,00 AKTUALIZACJA DWÓCH OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POLOŻONYCH NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN
362/ST/14 2014-11-06 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3000,00 AKTYWIZACJA STUDENTÓW Z ZAGRANICY! STUDIUJ NA SPORTOWO W LUBLINIE!
277/GM/14 2014-11-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SP, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ OZNACZONEJ W DOKUMENTACJI GEODEZYJNO - PRAWNEJ JAKO PROJEKTOWANA DZIAŁKA NR 12/2 (OBR. 45, ARK. 8), ZAWNIOSKOWANEJ DO ZWROTU NA RZECZ UPRAWNIONYCH OSÓB.
278/GM/14 2014-11-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1722,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU SP W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 14, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 101 (OBR. 10, ARK. 4), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ WSPÓŁWŁAŚCICIELA
280/GM/14 2014-11-06 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
393,60 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO NR 11, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SP, POŁOŻONEGO W LUBLINIE PRZY UL. LESZETYCKIEGO 8 ORAZ UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 4 (OBR. 6, ARK. 5) - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCY.
368/ST/14 2014-11-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
4500,00 ORGANIZACJA TURNIEJU KLAS PROFILOWANYCH MIASTA LUBLIN
378/ST/14 2014-11-07 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 55/ST/14 TJ. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
367/ST/14 2014-11-07 MACIEJ TOMKÓW CINEMATOGRAPHY
16000,00 PRODUKCJA 2 SPOTÓW FILMOWYCH Z IMPREZY SPORTIVAL
400/KL/14 2014-11-07 FUNDACJA UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ
4059,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. "ALEKSANDER GARDAWSKI - BADACZ NIE TYLKO POCZĄTKÓW LUBLINA".
791/OR/14 2014-11-07 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
29880,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
75/IT/14 2014-11-07 COIG
461988,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I.
76/IT/14 2014-11-07 COIG
22140,00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA
77/IT/14 2014-11-07 COIG
151290,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I W ZAKRESIE MODUŁU GOP.
233/KP/14 2014-11-07 ARKADIUSZ ADAMCZUK
1000,00 PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEGO OPRACOWANIA ATRYKUŁU NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA
234/KP/14 2014-11-07 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
188,19 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ
235/KP/14 2014-11-07 ANNA DĄBROWSKA
300,00 PROWADZENIE GALI WRĘCZENIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH.
232/KP/14 2014-11-07 CUSTOM P.KLAUDA, M. MACHLARZ SPÓŁKA JAWNA
3000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "SCENA TALENTÓW SZEWCA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
278/PN/14 2014-11-07 WĘŻYK PIOTR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
13240,00 ZAPEWNIENIE POBYTU UCZESTNIKOM 2 DNIOWEGO SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO "IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH DO ZIT ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH FINANSOWANIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ" OBEJMUJĄCEGO NOCLEG, WYŻYWIENIE, PRZERWY KAWOWE ORAZ UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIACH 27-28 LISTOPADA 2014 R.
282/PN/14 2014-11-07 AFB TŁUMACZENIA MAGDALENA JANICZEK
984,00 USŁUGA TŁUMACZENIA PISEMNEGO ZWYKŁEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI "STRATEGII ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM DLA MIASTA LUBLIN" W RAMACH PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
54/MZON/14 2014-11-07 ANNA PAŁYS
2400,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ, ZAWIADAMIANIE OSÓB O TERMINIE ODBIORU KARTY PARKINGOWEJ
820/OR/14 2014-11-10 DANUTA SZYMANIK
2050,00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM W ZAKRESIE WYPŁAT DIET CZŁONKOM OKW ORAZ CZŁONKOM MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
26/BM/14 2014-11-12 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
220,43 ANEKS DO UMOWY NR 11/BM/14 - DOTACJA CELOWA - PRZEZNACZONA NA ZAKUP UMUNDUROWANIA I EKWIPUNKU OSOBISTEGO DLA STRAŻAKÓW DLA KM PSP W LUBLINIE.
386/ST/14 2014-11-12 GMINA LUBLIN
0,00 POWOŁANIE ORAZ FUNKCJONOWANIE W LUBLINIE AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
130/OŚ/14 2014-11-12 GMINA LUBLIN
20000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - CO DALEJ?"
298/IR/14 2014-11-12 BUDIMEX S.A.
153750,00 WYKONANIE ROBÓT DOTYCZĄCYCH MONTAŻU 25 SZT. DODATKOWYCH BLATÓW KOMENTATORSKICH TRZY-STANOWISKOWYCH ORAZ 75 SZT. SIEDZISK OBROTOWYCH DLA STANOWISK KOMENTATORSKICH NA POZIOMIE "+3" W OBIEKCIE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
283/IR/14 2014-11-12 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS DO UMOWY 142/IR/13 ZMIANA TERMINU 30.06.2015 - ROBOTY BUDOWLANE - KRYTA PŁYWALNIA TYPU OLIMPIJSKIEGO AL. ZYGMUNTOWSKIE
282/IR/14 2014-11-12 PAWEŁ TIEPŁOW
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 250/IR/13 -NADZORY AUTORSKIE NAD REALIZACJĄ KRYTEJ PŁYWALNI TYPU OLIMPIJSKIEGO PRZY AL.ZYGMUNTOWSKICH -PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 24.08.2015
286/IR/14 2014-11-12 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-PLASTYCZNA ARCH. EDWARD KOZIOŁEK
0,00 ANEKS NR 1 -ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY PODSTAWOWEJ 150/IR/14 -ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY Z 4 NA 5 MIESIĘCY
288/IR/14 2014-11-12 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
41008,20 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, DOT. REMONTU I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH BOISK REKREACYJNYCH, PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE
285/IR/14 2014-11-12 ZRB REJMAK ANDRZEJ REJMAK
21402,00 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE (MALOWANIE HOLU I KORYTARZY, WYKONANIE OSŁON NA GRZEJNIKI) W ŻŁOBKU NR 6 W LUBLINIE, PRZY UL. KRUCZKOWSKIEGO 12
284/IR/14 2014-11-12 GAMA-SYSTEM BRYCZEK ANDRZEJ
40000,00 REMONT CIĄGU PIESZEGO -DOJŚCIE DO PRZEDSZKOLA NR 63, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ W LUBLINIE
290/IR/14 2014-11-12 ELEKTROPROJEKT S.A.
20000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONANIA REMONTU TARASU W MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE
275/GM/14 2014-11-13 IRENA GILAS
22,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WAPIENNEJ (CZYNSZ MIESIĘCZNY)
751/OR/14 2014-11-13 STEFAN MIKOŁAJCZUK
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW.
749/OR/14 2014-11-13 DARIUSZ WALCZYNA
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW
728/OR/14 2014-11-13 STANISŁAW OSTROWSKI
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW.
727/OR/14 2014-11-13 WOJCIECH POŹDZIK
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW.
56/GK/14 2014-11-13 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
8560,90 KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PIĘCIOMA PTAKAMI OZDOBNYMI W OGRODZIE SASKIM.
281/GM/14 2014-11-13 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
1092,24 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 94B, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 4/37 (OBR. 18, ARK. 2), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM - W CELU SPRZEDAŻY.
752/OR/14 2014-11-13 ZYGMUNT FAŁEK
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW
5/GM/15 2014-11-13 MARIAN GIEROBA
81,90 UMOWA NR: 1001/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) POW: 91
754/OR/14 2014-11-13 AGORA SA
14280,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
748/OR/14 2014-11-13 GRZEGORZ SZARUGA
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I PRZYJMOWANIU MATERIAŁÓW DO OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
750/OR/14 2014-11-13 DANIEL PAWLIKOWSKI
2150,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE MATERIAŁÓW OD OKW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
729/OR/14 2014-11-13 PAWEŁ STASIECZEK
800,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMIĘDZY OKW A MBOW W BUDYNKU PSBIG W LUBLINIE.
730/OR/14 2014-11-13 JANUSZ TARCZYŃSKI
800,00 ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ POMIĘDZY OKW A MBOW W BUDYNKU PSBIG W LUBLINIE
733/OR/14 2014-11-13 GRZEGORZ MARCINIAK
2700,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW WYBORCZYCH DO I Z SIEDZIB OKW.
735/OR/14 2014-11-13 KRZYSZTOF SZYMCZAK
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW.
778/OR/14 2014-11-13 TADEUSZ GRZYWACZ
1200,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MBO I DO SIEDZIBY OKW.
779/OR/14 2014-11-13 RAFAŁ FRANCKIE
1200,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MBOW DO SIEDZIB OKW.
780/OR/14 2014-11-13 KRZYSZTOF PASZCZYK
2700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU MATERIAŁÓW, POMOC PRZY ODBIORZE I WYWOŻENIU MATERIAŁÓW
781/OR/14 2014-11-13 ROBERT SZYMAŃSKI
2700,00 ODBIÓR KART DO GŁOSOWANIA, POMOC PRZY WYDAWANIU I ODBIORZE KART DO GŁOSOWANIA
792/OR/14 2014-11-13 DOROTA HASIAK
370,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 034 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
679/OR/14 2014-11-13 KAROL KŁOS
490,00 OBSŁUGA INFORMATYCZNA OKW NR 124 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
725/OR/14 2014-11-13 SEBASTIAN MICHALSKI
800,00 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SIEDZIB OKW W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 R.
369/ST/14 2014-11-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 238/ST/14 DOT. REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015
777/OR/14 2014-11-14 MAREK NIŻNIOWSKI
450,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MBO I DO SIEDZIBY OKW.
795/OR/14 2014-11-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
1413,00 PONOSZENIE OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. FILARETÓW 44 (SZACUNKOWE OPŁATY MIESIĘCZNE 1413 ZŁ BRUTTO)
810/OR/14 2014-11-14 DARIUSZ TARGOŃSKI
600,00 POMOC PRZY AKTUALIZACJI REJESTRU WYBORCÓW W ZW. Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
782/OR/14 2014-11-14 JERZY DZIERBA
900,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW DO SIEDZIB OKW I Z SIEDZIB OKW DO SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
783/OR/14 2014-11-14 ŁUKASZ GRZYWACZ
900,00 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBORCZYCH Z SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW DO SIEDZIB OKW I Z SIEDZIB OKW DO SIEDZIBY MIEJSKIEGO BIURA ORGANIZACJI WYBORÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
402/KL/14 2014-11-14 PIOTR CHILIMONIUK
3000,00 OSOBISTE ARTYSTYCZNE ORAZ AUTORSKIE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ NA STRUNACH POEZJI W DNIU 20 LISTOPADA 2014 R.
809/OR/14 2014-11-14 ANNA BOCHNIAK
600,00 POMOC PRZY AKTUALIZACJI REJESTRU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI 2014 R.
38/GD/14 2014-11-17 USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE STANISŁAW SEROKA
8900,00 I CZĘŚĆ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 59 - DR.DOJAZDOWA DO UL.JUNOSZY (OBR.26, ARK.1), II CZĘŚĆ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 42/3 - POŁOŻONEJ W POBLIŻU UL.LELKA-SOWY (OBR.26, ARK.1), III CZĘŚĆ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO REGULACJI STANU PRAWNEGO DZIAŁKI NR 26/2 - POŁOŻONEJ PRZY UL.GODEBSKIEGO (OBR.26, ARK.1),
292/PN/14 2014-11-17 ANASTASIYA KINZERSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 163/PN/14 Z DNIA 01.07.2014 R. W RAMACH PROJEKTU: "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO", DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
283/PN/14 2014-11-17 MONIKA DONIEK
3500,00 WYKONANIE EWALUACJI DZIAŁAŃ W PROJEKCIE "CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH" ZAKOŃCZONEJ PISEMNYM OPRACOWANIEM CO NAJMNIEJ 8-STRONICOWEGO RAPORTU EWALUACYJNEGO
871/OR/14 2014-11-17 RENATA OWCZAREWICZ
300,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ PODCZAS USTALANIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
784/OR/14 2014-11-17 ANTONI FAŁKOWSKI
800,00 PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DRUK I DOSTAWĘ KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
856/OR/14 2014-11-17 BARBARA KOWALCZYK
500,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16.11.2014 R.
858/OR/14 2014-11-17 DOROTA KUNA
700,00 ANEKS DO UMOWY NR 731/OR/14 Z DNIA 3.11.2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
859/OR/14 2014-11-17 AGNIESZKA WEREMKO
700,00 ANEKS DO UMOWY NR 789/OR/14 Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
860/OR/14 2014-11-17 ILONA KOWALIK
400,00 ANEKS DO UMOWY NR 511/OR/14 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW UMOWY I ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
815/OR/14 2014-11-17 PIOTR ROMANEK
90,00 ANEKS DO UMOWY NR 656/OR/14 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
816/OR/14 2014-11-17 TOMASZ SZCZEŚNIAK
120,00 ANEKS DO UMOWY NR 521/OR/14 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY.
840/OR/14 2014-11-17 MARTA WÓJTOWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R.
841/OR/14 2014-11-17 SŁAWOMIR SZKODZIAK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
842/OR/14 2014-11-17 EDYTA SICZEK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
843/OR/14 2014-11-17 KATARZYNA RYMUSZKO
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
844/OR/14 2014-11-17 JANUSZ PODGAJNY
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
845/OR/14 2014-11-17 KONRAD MAZURKIEWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
846/OR/14 2014-11-17 DOROTA MENCZEWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
847/OR/14 2014-11-17 REGINA MAJEWSKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
848/OR/14 2014-11-17 EWA KOSZAŁKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
849/OR/14 2014-11-17 AGNIESZKA KOSTECKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
850/OR/14 2014-11-17 JAROSŁAW JUNG
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
851/OR/14 2014-11-17 JADWIGA FURMANIAK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
852/OR/14 2014-11-17 LESZEK GREGOROWICZ
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
853/OR/14 2014-11-17 AGNIESZKA FERENC
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
854/OR/14 2014-11-17 ANNA BULIŃSKA
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
855/OR/14 2014-11-17 ANNA BANASZEK
500,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTALANIEM WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIASTA LUBLIN I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R
289/IR/14 2014-11-17 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WAMET SP.J.
140493,40 DOSTAWA WIAT DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH ORAZ TRYBUN JAKO WYPOSAŻENIE BOISKA TRENINGOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. STADIONOWEJ W LUBLINIE
281/PN/14 2014-11-17 ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.
29520,00 PRZYGOTOWANIE ANALIZY ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW, TECHNOLOGII I PROGRAMÓW W POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJACH ORAZ ZAPROPONOWANIE MODERNIZACJI I USPRAWNIEŃ W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE POPT DLA ZIT W RAMACH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
13/ON/14 2014-11-17 POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND
13995,00 ZMIENIA SIĘ ZAŁĄCZNIK NR 3) KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA DO UMOWY NR 11/ON/14 Z DNIA 23.10.2014 R.
58/GK/14 2014-11-17 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
6150,00 WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE MIEJSKIM KOLEKTOREM DESZCZOWYM ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z REJONU UL. TURYSTYCZNEJ DO CIEKU ŚWIDNICZEK (ROWU R1)
72/IT/14 2014-11-17 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 36/IT/14. (ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY).
73/IT/14 2014-11-17 ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
37535,38 ASYSTA TECHNICZNA PROGRAMÓW ORACLE.
405/KL/14 2014-11-18 EUROPEJSKA FUNDACJA OPIEKI
FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI
6000,00 KULTURA I SZTUKA, DZIELNICE KULTURY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "WIGILIA POD GWIAZDAMI"
41/GD/14 2014-11-18 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5500,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE DOT.USTALENIA PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL.SIERPIŃSKIEGO 56B Z NIERUCHOMOŚCIĄ SĄSIEDNIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 126A (OBR.1-ABRAMOWICE, ARK.1)
40/GD/14 2014-11-18 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5200,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE DOT.USTALENIA GRANICY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL.PRUSA 19B Z NIERUCHOMOŚCIĄ SĄSIEDNIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.PRUSA 19A (OBR.18-LEMSZCZYZNA, ARK.16)
282/GM/14 2014-11-18 GRZEGORZ GAJEWSKI
570,00 DZIERŻAWA PRZY UL. SZWOLEŻERÓW (DZ. NR 28/5, OBR. 15, ARK. 1) O POWIERZCHNI 38 M2, CZYNSZ PŁATNY M-C.
371/ST/14 2014-11-18 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 WYNAJEM TELEBIMU
370/ST/14 2014-11-18 MULTIMEDIA FACTORY
4305,00 OBSŁUGA TECHNICZNA TELEBIMU
65/OW/14 2014-11-19 EWA WOJTAL
3450,00 OPRACOWANIE RECENZJI ZMODYFIKOWANEGO INNOWACYJNEGO PROGRAMU NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
78/IT/14 2014-11-19 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
35000,00 UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY KOPIAREK W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
15/PL/14 2014-11-19 P.A. NOVA S.A.
0,00 ANEKS DOT. ZMIANY PAR. 4 UST. 2. NASTĄPIŁA ZMIANA W ZAKRESIE PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA Z JEDNEJ NA DWIE PŁATNOŚCI. KWOTA NIE ULEGŁA ZMIANIE. KWOTY ZOSTAŁY PODZIELONE NA: I RATA 49.200,00 ZŁ PŁATNA W 2014 ROKU, II RATA 12.300,00 PŁATNA W 2015 ROKU
39/GD/14 2014-11-19 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
5880,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE DOT.USTALENIA PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.PAPROCIOWEJ 2 Z NIERUCHOMOŚCIAMI SĄSIEDNIMI POŁOŻONYMI PRZY UL.TRZEŚNIOWSKIEJ (OBR.47-ZYGMUNTÓW, ARK.2).
57/GK/14 2014-11-19 "LENMAR" MARCIN LENARD
11402,10 DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY, STOŁU BETONOWEGO DO GRY W SZACHY Z CZTEREMA STOŁKAMI ORAZ HUŚTAWKI METALOWEJ WAŻKI
325/IR/14 2014-11-20 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
7380,00 WYKONANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DZIAŁKI NR 41/4, PRZY UL. RUCIANEJ I UL. STOKROTKI DLA LOKALIZACJI BUDYNKU ŻŁOBKA
409/KL/14 2014-11-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
369,00 JEDNORAZOWA LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU PIOTRA SELIMA W TEATRZE STARYM W DN. 20.11.2014
297/IR/14 2014-11-20 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
37588,80 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ADAPTACJĘ LOKALI UŻYTKOWYCH KMP W LUBLINIE, PRZY UL. PÓŁNOCNEJ NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB W STANIE NIETRZEŹWOŚCI WRAZ Z PROWADZENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
296/IR/14 2014-11-20 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO "KRYSMAR" MARCIN CHORĘBAŁA
12000,00 WYKONANIE GÓREK TRENINGOWYCH NA PLACU, PRZY UL. SULISŁAWICKIEJ W LUBLINIE
118/SOI/14 2014-11-20 PAULINA OLCHOWSKA
3600,00 OPRACOWANIE BAZY DANYCH ZAWIERAJĄCEJ MIERNIKI ILOŚCIOWE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA RAPORTU MONITORUJĄCEGO REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU LUBLINA
119/SOI/14 2014-11-20 KINGA BEDNARZEWSKA
4800,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI A W SZCZEGÓLNOŚCI RAPORTÓW, PROGNOZ, INFORMACJI O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN ORAZ OPRACOWAŃ O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH ZJAWISKACH WYSTĘPUJĄCYCH W REGIONIE
122/SOI/14 2014-11-20 INFINITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY 108/SOI/14 Z DNIA 14.10.2014
123/SOI/14 2014-11-20 MARTA SZTANDARSKA
12699,08 PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ KAMPANII WIZERUNKOWEJ MARKI GOSPODARCZEJ MIASTA LUBLIN
117/SOI/14 2014-11-20 FUNDACJA MAKERSPACE
19855,00 ORANIZACJA SPOTKANIA BRANŻOWEGO IT/ICT W DNIU 6 GRUDNIA 2014
299/IR/14 2014-11-20 GORT POLSKA SP.Z O.O.
941561,31 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE.
372/ST/14 2014-11-20 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
1230,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - WYKONANIE KALENDARZA NA 2015 R.
373/ST/14 2014-11-20 KOPALNIA INSPIRACJI-AGENCJA KREATYWNA TOMASZ BIADUŃ
11685,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKÓW REPREZENTUJĄCYCH KLUBY SPORTOWE ORAZ UMIESZCZENIE W FILMIE LOGOTYPU LUBLIN MIASTO INSPIRACJI.
239/KP/14 2014-11-20 MIĘDZY SŁOWAMI KAROLINA PIKUŁA
3000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "WOLNOŚĆ DLA WIERSZA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
240/KP/14 2014-11-20 WIP MACHLARZ MARIUSZ, KLAUDA PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA
3000,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "MAŁY FESTIWAL AROMATÓW" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
241/KP/14 2014-11-20 PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA 2015 ROK
296/PN/14 2014-11-20 AFB TŁUMACZENIA MAGDALENA JANICZEK
738,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI TEKSTU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ URZĄDZENIA "PANEL DLA SENIORA" W RAMACH PROJEKTU "CITIES FOR BUSINESS INNOVATION NETWORK OF URBAN PROCURERS"
295/IR/14 2014-11-20 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 9 -ZMIANA TERMINU REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWA CENTRUM SPOTKANIA KULTUR NA DZIEŃ 30.09.2015
238/KP/14 2014-11-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA 2015 ROK
237/KP/14 2014-11-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA 2015 ROK
236/KP/14 2014-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WYDANIA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA 2015 ROK
284/GM/14 2014-11-20 DOROTA MARZEC
221,00 UMOWA DZIERŻAWY PRZY AL. KRAŚNICKIEJ (CZ. DZ. NR. 28/9, OBR. 25, ARK. 6) O POW. OK.130 M2, Z PRZEZNACZENIEM NA OGÓLNODOSTĘPNE BEZPŁATNE MIEJSCA POSTOJOWE DLA KIENTÓW.
242/KP/14 2014-11-21 EMPORA PAWEŁ DOŁGAN
52000,00 MONTAŻ, DEMONTAŻ, TRANSPORT ORAZ MAGAZYNOWANIE OBIEKTU SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ.
243/KP/14 2014-11-21 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
1650,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU FESTIWAL BOŻEGO NARODZENIA 2014
306/IR/14 2014-11-21 GASTRO-TECH DARIUSZ BUJAK
108773,31 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO I PRALNICZEGO NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 84
307/IR/14 2014-11-21 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
29950,80 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE, PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 84
309/IR/14 2014-11-21 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
17220,00 WYKONANIE ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH DLA TRZECH OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH:: GIMNAZJUM NR 1, GIMNAZJUM NR 2 ORAZ SOSW NR 1 W LUBLINIE
304/IR/14 2014-11-21 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLBUD
4200,00 MONTAŻ OBUDOWY NA KAŻDYM Z DWÓCH FALOWNIKÓW ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE, UL. POTURZYŃSKA 2
302/IR/14 2014-11-24 ZAKŁAD GOSPODARCZY "TUM" S.C.
30750,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z OPOMIAROWANIEM WYMIENNIKOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 53 W LUBLINIE, UL. ZACHODNIA 7
301/IR/14 2014-11-24 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
798270,00 ADAPTACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKO DO RUGBY Z PIŁKOCHWYTEM, PRZY LUBELSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ, PRZY UL. MAGNOLIOWEJ 8
300/IR/14 2014-11-24 FIRE-VOLT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JOLANTA KRZYŻANOWSKA
7980,20 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 4 W LUBLINIE, PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 7
280/PN/14 2014-11-24 EMSIDE
15000,00 WYKONANIE OPRACOWANIA INWENTARYZACJI SZATY ROŚLINNEJ W PARKU LUDOWYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE POPT DLA ZIT W RAMACH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
298/PN/14 2014-11-24 AFB TŁUMACZENIA MAGDALENA JANICZEK
24,06 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 282/PN/14 DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA KWOTY ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZENIEM ZAKRESU UMOWU W RAMACH PROJEKTU HERMAN
285/PN/14 2014-11-24 GIS-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
55350,00 WYKONANIE MAP OBEJMUJĄCYCH 16 GMIN LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. WYKONANIE I UDOSTĘPNIENIE DO EDYCJI WSKAZANYM PRZEDSTAWICIELOM ZAMAWIAJĄCEGO, OPROGRAMOWANIA GIS DO OBRAZOWANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH AGREGOWANYCH DO POZIOMU GMIN. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z OBSŁUGI DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
286/PN/14 2014-11-24 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9963,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ (MONITORY LCD) W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
303/IR/14 2014-11-24 ZOFIA POLSKA
9143,00 ODSZKODOWANIE ZA SZKODY POWSTAŁE PODCZAS REALIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DZIELNICY WĘGLIN PŁN. (OKOLICE UL. ROGIŃSKIEGO)
793/OR/14 2014-11-24 ASC GLOBAL S.C.
-13249,70 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 376/OR/12 Z DNIA 3.12.2014 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY
790/OR/14 2014-11-24 CYFROWY POLSAT S.A.
758,10 ABONAMENT ZA CYFROWY POLSAT
293/PN/14 2014-11-24 GRUPA HOTELOWA VICTORIA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH NR 156/PN/14 Z DNIA 01.07.2014 R. W RAMACH PROJEKTU: "WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW MIAST RÓWNE I LUBLIN JAKO ELEMENT ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO"
246/KP/14 2014-11-24 MACIEJ GROCHOWSKI
380,00 PROMOCJA FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA POPRZEZ ROZDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.
245/KP/14 2014-11-24 KATARZYNA DUBIEL
220,00 PROMOCJA FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA POPRZEZ ROZDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.
244/KP/14 2014-11-24 MONIKA NIEŚPIAŁ
120,00 PROMOCJA FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA POPRZEZ ROZDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
247/KP/14 2014-11-24 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP. Z O.O.
23675,04 USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY IMPREZY PROMOCYJNEJ - FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2014
79/IT/14 2014-11-24 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
149982,51 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA.
74/IT/14 2014-11-24 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
688,80 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU W OPARCIU O ŁĄCZE SYMETRYCZNE. (E. LECLERC UL. TURYSTYCZNA 1 - BUTELKOMAT)
374/ST/14 2014-11-24 SYMBIONT MIKOŁAJ PISZCZAKO
0,00 POROZUMIENIE DO UMOWY 334/ST/2014 DOTYCZĄCE OGRANICZENIA PRZEDMIOTU UMOWY
407/KL/14 2014-11-25 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W KALENDARZU Z OBRAZAMI J. PANFILA.
12/NW/14 2014-11-25 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5000000,00 OBJĘCIE 50 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII DD O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 5 000 000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 5 000 000,00 ZŁ.
287/PN/14 2014-11-25 BIOSTAT PISZCZEK, WOLNY SPÓŁKA JAWNA
29520,00 PRZYGOTOWANIE METODOLOGII BADAŃ ANKIETOWYCH WRAZ Z KWESTIONARIUSZEM NA TERENIE LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE POPT DLA ZIT W RAMACH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
284/PN/14 2014-11-25 ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO WIERTNICZO GÓRNICZYCH "GEOWIERT" S.C. STANISŁ
19680,00 WYKONANIE EKSPERTYZY GEOTECHNICZNEJ WRAZ Z ODWIERTAMI DLA REJONU PKP W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO"
291/PN/14 2014-11-25 MARIOLA JARUGA
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU INWESTYCJI DROGOWYCH I MOBILNOŚCI W MIEŚCIE DO OPRACOWANIA PROGRAMU WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
289/PN/14 2014-11-25 ECK EUREKA SP. Z O. O. S.K.A
6900,00 PRZEPROWADZENIE 2-DNIOWYCH WARSZTATÓW (12 GODZIN ŁĄCZNIE) W DNIACH 27-28 LISTOPADA 2014 R. DLA 60 OSÓB, DOTYCZĄCYCH "IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH DO ZIT ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH FINANSOWANIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE", PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
80/IT/14 2014-11-25 ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY 'TEKOM" S.C. STEFAN ŚWIEĆ, SŁAWOMIR STOPYT
27367,50 DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z AKCESORIAMI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE.
290/PN/14 2014-11-25 RAFAŁ TARNAWSKI
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU ROZWOJU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DO OPRACOWANIA PROGRAMU WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
375/ST/14 2014-11-25 THEEM MACIEJ IGNACIUK
9400,00 OPRACOWANIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
376/ST/14 2014-11-25 CREACTIVE TEAM
5000,00 PROJEKT GRAFICZNY I STWORZENIE SERWISU INTERNETOWEGO NA POTRZEBY OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU GIMNAZJADY W GRACH ZESPOŁOWYCH
129/OŚ/14 2014-11-25 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
15000,00 ANEKS NR 3 DO POROZUMIENIA NR 1/OŚ/14 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POROZUMIENIA.
317/IR/14 2014-11-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR PSC -019/2013 Z DNIA 20.06.2013 ZMIANA TERMINU WYKONANIA WĘZŁA CIEPLNEGO I TERMINU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA 02.01.2015 DOT.ZESPOŁU PŁYWALNI PRZY AL ZYGMUNTOWSKICH
248/KP/14 2014-11-26 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
4000,00 WSPÓŁPRACA W CELU WSPÓLNEJ ORGANIZACJI MOBILNEGO PRZEDSTAWIENIA W RAMACH ORSZAKU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, BĘDĄCEGO INAUGURACJĄ FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA W DN. 6 GRUDNIA 2014R.
310/IR/14 2014-11-26 CONDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
16605,00 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NA ZADANIU " BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ŁABĘDZIEJ" REALIZOWANYM W RAMACH UMOWY 75/IR/11
42/GD/14 2014-11-26 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
3690,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁEK NR 4/3, 5/3 I 6/2 POŁOŻONYCH PRZY UL.ROZTOCZE (OBR.40-WĘGLIN POŁUDNIE, ARK.7)
377/ST/14 2014-11-26 POLSKIE RADIO S.A.
615,00 PROMOCJA WYDARZENIA "LUBLIN SPORTIVAL"
285/GM/14 2014-11-26 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA"
662,15 DZIERŻAWA - KOMPLEKS MIESZKANIOWY - UL. SPADOWA, UL. ŻOŁNIERSKA - DZ. NR 11/1, DZ. NR 26/1, CZ. DZ. NR 39/1 (OBR. 3, ARK. 12) - POW. 779 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
20/PL/14 2014-11-26 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0,00 ZMIANIE ULEGA PAR. 3. ZOSTAJE ZMIENIONY TERMIN KOŃCOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z 28 LUTEGO 2015 ROKU NA 29 MAJA 2015 ROKU. ANEKS DO UMOWY 19/PL/14
862/OR/14 2014-11-27 BSI MANAGEMENT SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
29520,00 WYKONANIE W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN PROCESU CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY ISO 9001:2008.
794/OR/14 2014-11-27 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
9741,60 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA -NAPADU W BUDYNKACH UM LUBLIN
134/OŚ/14 2014-11-27 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ
13600,00 WYCINKA 30 DRZEW NA ZAWILCOWEJ.
308/IR/14 2014-11-27 FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD WÓJCIK
152028,00 REMONT POMIESZCZEŃ PO TRAFOSTACJI W BUDYNKU, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE
133/OŚ/14 2014-11-27 CORNER MEDIA
3200,00 ZAMIESZCZENIE I PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁÓW W DZIENNIKU O ZASIĘGU LOKALNYM DOTYCZĄCYCH WĄWOZÓW
132/OŚ/14 2014-11-27 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
2000,00 PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I EMISJA AUDYCJI DOTYCZĄCYCH WĄWOZÓW.
142/OŚ/14 2014-11-27 GMINA LUBLIN
12000,00 UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW NA TEMAT ZNACZENIA WĄWOZÓW I SUCHYCH DOLIN LUBLINA".
408/KL/14 2014-11-27 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
0,00 ZMIANA TERMINU REALIZACJI USŁUGI HOTELARSKIEJ PODCZAS KONFERENCJI ZAMYKAJĄCEJ MIKROPROJEKT PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI DO 31.01.2015 R.
406/KL/14 2014-11-27 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 ANEKS NR 406/KL/14 DO UMOWY NR 104/KL/14 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA.
250/KP/14 2014-11-27 PETERSMEDIA
13408,23 WYKONANIE I DOSTAWA 300 SZT. AKUMULATORA ZEWNĘTRZNEGO POWERBANK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM "LUBLIN. MIASTO INSPIRACJI".
251/KP/14 2014-11-27 CORNER MEDIA
10000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA - PRZEPROWADZENIE KAMPANII WWW.
131/OŚ/14 2014-11-28 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
7000,00 DRUK I DOSTAWA ULOTEK PROMUJĄCYCH WĄWOZY ORAZ DRUK I DOSTAWA MONOGRAFII.
121/SOI/14 2014-11-28 ARKADIUSZ MIKRUT
5400,00 OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIN Z PRZEDSIĘBIORCAMI LOKALNYMI I ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI
271/ST/14 2014-11-28 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
5500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -ORGANIZACJA XXIII MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINISIATKÓWKI
120/SOI/14 2014-11-28 MONIKA WOJTAS
4000,00 MONITOROWANIE, GROMADZENIE I OPRACOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ NIE DZIAŁAŃ
15/BK/14 2014-11-28 DORADCA
39999,60 PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY LUBLIN ZA 2014 ROK
249/KP/14 2014-11-28 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
6000,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KONSTANTYNÓW ( OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 R.)
311/IR/14 2014-11-28 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
117204,24 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50.
252/KP/14 2014-11-28 SPORT4U ANDRZEJ ZIELIŃSKI
0,00 WSPÓŁPRACA W CELU WSPÓLNEGO ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA PROMOCYJNEGO PN. FESTIWAL BOŻEGO NARODZENIA
255/KP/14 2014-11-28 STUDIO PRODUKCYJNE ORKA SP. Z O.O.
25000,00 DOSTAWA PŁYT DVD Z FILMEM "SKARB ZAMKOWYCH PODZIEMI".
253/KP/14 2014-11-28 REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ SOLIDARNOŚĆ
744,81 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Z TYTUŁU NAJMU - KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 744,81 ZŁ.
403/KL/14 2014-11-28 ANDRZEJ DERYŁO
2200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO I PROMUJĄCEGO MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU ZESPOŁU KAIROS W WIEDNIU
52/FE/14 2014-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 31/FE/10 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJĄCEGO TERENU" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 -2013, DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
274/ST/14 2014-12-01 PIOTR TYCZYŃSKI
2120,00 ZAPEWNIENIE OPRAWY MUZYCZNEJ- SPORTIVAL
55/FE/14 2014-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 21/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY - DOT. ZMIANY TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
300/GM/14 2014-12-01 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 UŻYCZENIE TROLEJBUSU MIEJSKIEGO SOLARIS TROLLINO 12AC.
267/KP/14 2014-12-01 GRUPA HOTELOWA VICTORIA SP. Z O.O.
GRUPA HOTELOWA VICTORIA SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA JAWNA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/KP/14 - ZMIANA STRONY UMOWY.
129/SOI/14 2014-12-01 HAYS POLAND
0,00 ANEKS DO UMOWY 110/SOI/14 ZMIANA TERMINU REALIZACJI PRZEDMOTU UMOW
124/SOI/14 2014-12-01 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
5000,00 ORGANIZACJA KONKURSU "O KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ - NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ"
313/IR/14 2014-12-01 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
27400,00 WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH KOTŁOWNI, INSTALACJI C.O., GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, PRZY UL. METALURGICZNEJ 2 W LUBLINIE
312/IR/14 2014-12-01 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
46986,00 ROBOTY REMONTOWE, BUDOWLANO-SANITARNE - MONTAŻ KAMER ZEWNĘTRZNYCH, UZUPEŁNIENIE KOSTKI BRUKOWEJ, MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH NA DRODZE EWAKUACYJNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. PODWALE 3A.
838/OR/14 2014-12-01 ELŻBIETA GRZESIUK-ZAKRZEWSKA
600,00 WYKONANIE TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH Z POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO ORAZ NA POLSKI JĘZYK MIGOWY.
825/OR/14 2014-12-01 PRACOWNIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PIOTR SPERCZYŃSKI
2460,00 WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ WYKONAWCY - COPY OFFICE ANNA KUTYŁA, AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
288/PN/14 2014-12-01 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
4870,80 DRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI DOKUMENTU LOKALNEGO PLANU DZIAŁANIA (LAP) W NAKŁADZIE 300 SZTUK, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "USER - ZMIANY I KONFLIKTY W WYKORZYSTANIU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH".
130/IT/14 2014-12-01 COIG
122655,60 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
14/ON/14 2014-12-01 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
8610,00 WYNAJEM ANTRESOLI HALI C CELEM ORGANIZACJI LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
48/FE/14 2014-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-96028,26 ANEKS NR 8 DO UMOWY NR 001/MOSIR/A/10 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PT. "BUDOWA "AKADEMII GOLFA" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 - 2013, DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
287/GM/14 2014-12-02 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
1728,60 UMOWA DZIERŻAWY PRZY UL. PRZY BOCZNICY (DZ. NR 34/8 ORAZ DZ. NR 33/8, OBR.43, ARK.12) O ŁĄCZNEJ POW. 5 762M2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA SAMOCHODÓW W CELU POLEPSZENIA WARUNKÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. CZYNSZ PŁATNY M-C.
103/IT/14 2014-12-02 HELENA PIETRASZKIEWICZ
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
108/IT/14 2014-12-02 ZBIGNIEW JURKOWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
107/IT/14 2014-12-02 TOMASZ PITUCHA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
106/IT/14 2014-12-02 MATEUSZ ZACZYŃSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
105/IT/14 2014-12-02 JAN MADEJEK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
104/IT/14 2014-12-02 STANISŁAW BRZOZOWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
102/IT/14 2014-12-02 RYSZARD PRUS
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
101/IT/14 2014-12-02 SYLWESTER TUŁAJEW
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
100/IT/14 2014-12-02 ANNA RYFKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
99/IT/14 2014-12-02 BARTOSZ MARGUL
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
98/IT/14 2014-12-02 ZDZISŁAW DROZD
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
97/IT/14 2014-12-02 DARIUSZ JEZIOR
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
96/IT/14 2014-12-02 MARTA WCISŁO
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
95/IT/14 2014-12-02 PIOTR POPIEL
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
94/IT/14 2014-12-02 MICHAŁ KRAWCZYK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
93/IT/14 2014-12-02 MONIKA ORZECHOWSKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
92/IT/14 2014-12-02 MIECZYSŁAW RYBA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
91/IT/14 2014-12-02 JAROSŁAW PAKUŁA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
90/IT/14 2014-12-02 MAŁGORZATA SUCHANOWSKA
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
89/IT/14 2014-12-02 PIOTR GAWRYSZCZAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
88/IT/14 2014-12-02 ZBIGNIEW ŁAWNICZAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
87/IT/14 2014-12-02 PIOTR DREHER
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
135/OŚ/14 2014-12-02 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5800,00 PRZYGOTOWANIE 30 SEKUNDOWEGO SPOTU NA MONITORY LCD I ICG EMISJA W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
49/SA/14 2014-12-02 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
KIG
0,00 1) WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE TWORZENIA I PROPAGOWANIA INFORMACJI DOT. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 2) DOSTARCZANIE INFORMACJI W CELU PUBLIKACJI NA PORTALU POJEDYNCZEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO, 3) PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PORTALU POJEDYNCZEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO
3/PN/15 2014-12-02 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN" W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009 - 2014 W ZAKRESIE "WSPÓŁPRACY W OBSZARZE SCHENGEN ORAZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ TRANSGRANICZNĄ I ZORGANIZOWANĄ"
2/PN/15 2014-12-02 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
0,00 UMOWA PARTNERSKA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W LUBLINIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN" W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009 - 2014 W ZAKRESIE "WSPÓŁPRACY W OBSZARZE SCHENGEN ORAZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ TRANSGRANICZNĄ I ZORGANIZOWANĄ".
1/PN/15 2014-12-02 NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM.27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII K
0,00 UMOWA PARTNERSKA Z NADBUŻAŃSKIM ODZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN" W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009 - 2014 W ZAKRESIE "WSPÓŁPRACY W OBSZARZE SCHENGEN ORAZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ TRANSGRANICZNĄ I ZORGANIZOWANĄ"
86/IT/14 2014-12-02 BEATA STEPANIUK-KUŚMIERZAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
85/IT/14 2014-12-02 PIOTR BREŚ
BREŚ PIOTR
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
133/IT/14 2014-12-02 MAREK WÓJTOWICZ
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
132/IT/14 2014-12-02 WOJCIECH KRAKOWSKI
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
131/IT/14 2014-12-02 MARIUSZ BANACH
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
109/IT/14 2014-12-02 EUGENIUSZ BIELAK
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, MODEMU GSM I KARTY SIM.
410/KL/14 2014-12-03 PIOTR MIRSKI
880,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO WRAZ Z ZESPOŁEM KLEZMAHOLICS PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W ZWIĄZKU Z PRZYZNANIEM GRZEGORZOWI JÓZEFCZUKOWI TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. IWANA FRANKI W DROHOBYCZU
28/BM/14 2014-12-03 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
61600,00 DOFINANSOWANIE REMONTU WJAZDU NA TEREN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 3 W LUBLINIE
27/BM/14 2014-12-03 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
-61600,00 ANEKS DO UMOWY 21/BM/14 ZMNIEJSZAJĄCY KWOTĘ DOFINANSOWANIA REMONTU BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE O 61 600 ZŁ.
256/KP/14 2014-12-03 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
593,03 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KOŚMINEK W BUDYNKU PRZY UL. BUKOWEJ 17. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 593,03 ZŁ NETTO.
314/IR/14 2014-12-03 ANDRZEJ ŻURKOWSKI
8000,00 UGODA ZAWARTA ZA SZKODY NA DZ.4/12 WYNIKŁE W ZWIĄZKU Z REALIZOWANĄ INWESTYCJĄ KANAŁ DESZCZOWY W UL. ROGIŃSKIEGO
381/ST/14 2014-12-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 234/ST/14 TJ. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2014/2015 - PIŁKA RĘCZNA
813/OR/14 2014-12-03 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
35116,02 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ II
261/KP/14 2014-12-03 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
2700,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY RURY W BUDYNKU PRZY UL. KONRADA WALLENRODA 4A, ZA OKRES 6 MIESIĘCY
84/IT/14 2014-12-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
20664,00 DOSTĘP DO INTERNETU DLA LOKALNEJ SIECI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
83/IT/14 2014-12-03 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17712,00 DOSTĘP DO INTERNETU DLA LOKALNEJ SIECI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
82/IT/14 2014-12-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
55645,20 TRANSMISJA DANYCH W TRZYNASTU LOKALIZACJACH.
814/OR/14 2014-12-03 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
35445,27 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - CZĘŚĆ I
54/FE/14 2014-12-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
27367353,17 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD UL. POLIGONOWEJ DO UL. CHOINY WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD SUCHĄ DOLINĄ", DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
260/KP/14 2014-12-04 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA ZWIĄZANA Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI W RAMACH ORGANIZACJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA
269/KP/14 2014-12-04 HESPEROS KAMIL WYROŚLAK
6150,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2014
268/KP/14 2014-12-04 "TELEWIZJA KRAŚNIK" MACHULSKI OPOKA SPÓŁKA JAWNA
-20000,00 POROZUMIENIE DOT. ROZWIĄZANIA UMOWY 216/KP/14 Z DNIA 16.09.2014 WRAZ ZE ZNIESIENIEM OBOWIĄZKU WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ.
262/KP/14 2014-12-04 VAN ANH DAM
1500,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI"
258/KP/14 2014-12-04 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
20000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA PODCZAS WYDARZENIA PROMOCYJNEGO "MIKOŁAJKI W GALERII OLIMP" W LUBLINIE.
257/KP/14 2014-12-04 KATARZYNA DUBIEL
60,00 ANEKS DO UMOWY NR 245/KP/14 - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, ZMIANA WYNAGRODZENIA.
259/KP/14 2014-12-04 PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KAMEL" PAWEŁ GRYCZKA
10000,00 PRZEWÓZ 11 OSÓB, CZŁONKÓW ZESPOŁU SAMBASIM, REPREZENTUJĄCYCH MIASTO LUBLIN NA "FESTIWALU ŚW. MIKOŁAJA" W MIEŚCIE PARTNERSKIM LUBLINA - NANCY (FRANCJA)
271/KP/14 2014-12-04 MACIEJ ZIĘTEK
2500,00 CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO W TERMINIE OD 08.12.2014 DO 08.01.2015 W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2014
316/IR/14 2014-12-04 "E-MEDIA" S.C. P.KOWALA, A.SOBEŚCIJAŃSKI, G.GARBACKI
10947,00 WYKONANIE SYSTEMU KOMPENSACJI BIERNEJ W BUDYNKU CENTRUM KULTURY, PRZY UL. PEOWIAKÓW W LUBLINIE
315/IR/14 2014-12-04 IN4POLAND SP. Z O.O.
11350,00 MONTAŻ SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO Z PANELEM FOTOWOLTAICZNYM WRAZ Z ATRAPĄ KAMERY NA TERENIE PLACU ZABAW, PRZY UL. SKRZYNICKIEJ W LUBLINIE
138/OŚ/14 2014-12-04 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
41999,94 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: -DOSTARCZENIE 18 SZT. KONSTRUKCJI KWIATOWYCH STOJĄCYCH O PONIŻSZYCH PARAMETRACH: 3 POZIOMOWA KONSTRUKCJA KWIATOWA TWORZĄCA EFEKT KWIECISTEGO KOPCA O WYSOKOŚCI 740 MM, ŚREDNICY PODSTAWY 1200 MM, WYKONANA Z BLACHY CYNKOWANEJ OGNIOWO, KTÓRA MA MOŻLIWOŚĆ PRZYMOCOWANIA DO PODŁOŻA. - UDEKOROWANIE ŚWIĄTECZNE POWYŻSZYCH KONSTRUKCJI KWIATOWYCH, POLEGAJĄCE NA NAPEŁNIENIU MIS ZIEMIĄ ORAZ ŚWIERKOWYMI LUB SOSNOWYMI GAŁĄZKAMI W SPOSÓB ZASŁANIAJĄCY KONSTRUKCJĘ Z ELEMENTAMI ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB TYPU ŁAŃCUCH, BOMBKI ? TWORZĄCE EFEKT ŚWIĄTECZNEGO DRZEWKA IGLASTEGO - USTAWIENIE PRZEDMIOTOWYCH KONSTRUKCJI WE WSKAZANE MIEJSCA PRZEZ WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA LUBLIN: A) RONDO HONOROWYCH KRWIODAWCÓW ? 8 SZTUK B) RONDO IMIENIA ROMANA DMOWSKIEGO ? 10 SZTUK.
839/OR/14 2014-12-04 MARIA MOGIŁKO
3620,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU: "OCENA OPERATU SZACUNKOWEGO" DLA PRACOWNIKÓW UM LUBLIN.
295/PN/14 2014-12-04 TERESA STĘPNIAK
3000,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI EKSPERTA Z ZAKRESU ROZWOJU CIEPŁA SYSTEMOWEGO W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
294/PN/14 2014-12-04 CORNER MEDIA
2214,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE REKLAMY W POSTACI BANERA NA STRONIE INTERNETOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN".
286/GM/14 2014-12-04 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA
0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 70. UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ PRZY UL. LWOWSKIEJ I UL. RUCKEMANA STANOWIĄCA CZ. DZ. NR 3/2 I CZ. DZ. NR 4 (OBR. 14, ARK.3) O ŁĄCZNEJ POW. 1 0500 HA POD BOISKO PIŁKARSKIE WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SOCJALNYM NA CZAS NIEOKREŚLONY.
380/ST/14 2014-12-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
9185,00 UDOSTĘPNIENIE MIESZKAŃCOM LUBLINA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KROCHMALNEJ 13 NA POTRZEBY ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH
49/FE/14 2014-12-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 2011/0079/0491/SUBA/DIS/S NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW.
51/FE/14 2014-12-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
5161620,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY UL. ŚWIERKOWEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ.
50/FE/14 2014-12-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 31/FE/14 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKO DO RUGBY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY TERMINU WYPŁATY DOFINANSOWANIA.
4/OK/14 2014-12-05 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
20000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ ODBIÓR KORESPONDENCJI Z KANCELARII OGÓLNEJ UL. WIENIAWSKA 14.
322/IR/14 2014-12-05 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
29780,37 DOSTAWA WYPOSAŻENIA DOMOWEGO NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 84
323/IR/14 2014-12-05 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 248/IR/13 Z DNIA 05.XI.2013 R. NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ODBIORCY ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON WYNIKAJĄCE Z WYKONANIA NINIEJSZEJ UMOWY - ZMIANA BRZMIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 2A
324/IR/14 2014-12-05 TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 248/IR/13 Z DNIA 05.11.2013 R. ZAWARTEJ NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ODBIORCY ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON WYNIKAJĄCE Z WYKONANIA NINIEJSZEJ UMOWY - ZMIANA BRZMIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 2B I 2C
300/PN/14 2014-12-05 TAMARA MACIEJCZAK - TOKARCZYK
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ZASTOSOWANIA OZE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ DO OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
299/PN/14 2014-12-05 WOJCIECH PŁACHETKA
1950,00 EKSPERT Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - UMOWA W RAMACH PROJEKTU PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
319/IR/14 2014-12-05 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
122754,00 WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH -DOT.ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4
318/IR/14 2014-12-05 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
8298,81 ROBOTY INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE W TEATRZE STARYM UL. JEZUICKA 18
321/IR/14 2014-12-05 BUDIMEX S.A.
29810,28 DOSTAWA MONTAŻ 2 SZT. SZLABANÓW NA TERENIE ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. GRYGOWEJ W LUBLINIE.
320/IR/14 2014-12-05 BUDIMEX S.A.
153750,00 WYKONANIE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI POD TRYBUNY POMIĘDZY BOISKAMI TRENINGOWYMI WRAZ Z PALISADĄ ORAZ POD WIATY ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE"
293/IR/14 2014-12-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
8373,13 UMOWA NR 375386 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ STADION LEKKOATLETYCZNY "START" Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W LUBLINIE, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22.
412/KL/14 2014-12-05 LESIA SOBOLIVSKA
3510,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z J. UKRAIŃSKIEGO NA J. POLSKI I Z J. POLSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI PREZENTUJĄCEJ DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA WE WDRAŻANIU PROJEKTÓW KULTURALNYCH MIAST LUBLIN, LWÓW I IWANO-FRANKIWSK W RAMACH MIKROPROJEKTU PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY ...
411/KL/14 2014-12-05 STOWARZYSZENIE "TU I TERAZ"
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "TEATR BEZ KURTYNY" ANEKS ZMIANA TERMINU REALIZACJI
297/PN/14 2014-12-05 ARTUR BARTOSZEWICZ
84870,00 "ANALIZA STRATEGII ZIT POD KĄTEM WYKONALNOŚCI OPERACYJNEJ"
72/OW/14 2014-12-05 GMINA ŻÓŁKIEWKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ ŻÓŁKIEWKA PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
71/OW/14 2014-12-05 GMINA WOJCIECHÓW
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ WOJCIECHÓW PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
281/ST/14 2014-12-05 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
6000,00 ORGANIAZACJA XXIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM
379/ST/14 2014-12-05 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
24600,00 REALIZACJA USŁUGI PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA W HALI LODOWEJ PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 - 7.12.2014 R.
382/ST/14 2014-12-05 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
0,00 ANEKS DO UMOWY 60/ST/14 TJ. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KS SYGNAŁ
289/GM/14 2014-12-08 FUNDUSZ MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UADŁOŚC
200000,00 ZAPŁATA ZA PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ PRZEZ GMINĘ LUBLIN OD UPADŁEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO SP. Z O.O. W LUBLINIE SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANYCH PRZEZ UPADŁEGO - FUNDUSZ MIESZKANOWY SP. Z O.O.
265/KP/14 2014-12-08 HELENA GORAL-MUCHA
8400,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY HAJDÓW-ZADĘBIE W BUDYNKU PRZY UL. ZADĘBIE, NA OKRES 24 MIESIĘCY
264/KP/14 2014-12-08 TOMASZ MADEJA
8500,00 WYNAJEM, MONTAŻ, DEMONTAŻ, TRANSPORT I OBSŁUGA TECHNICZNA OŚWIETLENIA ORAZ NAGŁOŚNIENIA NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZY PROMOCYJNEJ FESTIWAL BOŻEGO NARODZENIA
866/OR/14 2014-12-08 NESTLE WATERS POLSKA S.A.
35215,09 DOSTAWA WODY, KUBKÓW JEDNORAZOWYCH, DZIERŻAWA I SANITYZACJA DYSTRYBUTORÓW.
291/IR/14 2014-12-08 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1561,09 UMOWA NR 370573 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNEK GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE, UL. WAJDELOTY 12
110/IT/14 2014-12-08 T-MOBILE POLAND SP. Z O.O.
T-MOBILE POLSKA S.A.
86075,65 USŁUGI TELEFONICZNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN.
272/KP/14 2014-12-08 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
14372,55 DOSTAWA KALENDARZA KSIĄŻKOWEGO
263/KP/14 2014-12-08 PGE OBRÓT S.A.
0,00 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ROZLICZANEJ NA PODSTAWIE WSKAZAŃ UKŁADÓW POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH PO ZAKOŃCZENIU DOSTAWY ENERGII, NA POTRZEBY ORGANIZACJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2014
113/IT/14 2014-12-08 DIGITAL-CENTER SPÓŁKA Z O.O.
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE (LBW)
111/IT/14 2014-12-08 DIGITAL-CENTER SPÓŁKA Z O.O.
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. (LBW)
292/IR/14 2014-12-08 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1064,38 UMOWA NR 375463 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 70 (SZACOWANA)
304/PN/14 2014-12-09 MAKSYM FERENTS CONSULTING
2000,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE 1-DNIOWEGO SEMINARIUM W DNIU 12 GRUDNIA W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI..."
302/PN/14 2014-12-09 ANNA JASKUŁA
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU EDUKACJI I INFORMACJI ENERGETYCZNEJ DO OPRACOWANIA PROGRAMU WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
303/PN/14 2014-12-09 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
13284,00 DRUK ORAZ DOSTAWA PUBLIKACJI "LUBLIN GOSPODARCZY" W 4 JĘZYKACH, NAKŁAD - 5000, W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIAST RÓWNE I LUBLIN"
301/PN/14 2014-12-09 MARCIN ŁOJEK
3000,00 EKSPERT Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH DO OPRACOWANIA PROGRAMU WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN"
57/FE/14 2014-12-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 16/FE/13 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MIASTA LUBLIN" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
128/SOI/14 2014-12-10 MACIEJ RUKASZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 75/SOI/14
865/OR/14 2014-12-10 POCZTA POLSKA S.A.
12999,72 WYNAJEM POWIERZCHNI 13,98 M2 PRZY UL. WOJCIECHA ŻYWNEGO 8 W LUBLINIE.
864/OR/14 2014-12-10 POCZTA POLSKA S.A.
9442,44 WYNAJEM POWIERZCHNI 17,77 M2 PRZY UL. JAGIEŁŁY 10 W LUBLINIE.
863/OR/14 2014-12-10 POCZTA POLSKA S.A.
20191,68 WYNAJEM POWIERZCHNI 19,00 M2 PRZY UL. POCZTOWEJ 1 W LUBLINIE.
59/GK/14 2014-12-10 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
49747,35 KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PAWIAMI W OGRODZIE SASKIM.
383/ST/14 2014-12-10 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9000,00 STOP ZWOLNIENIOM Z WF-U! - ZADANIE AZS KU UMCS
291/GM/14 2014-12-10 ERBUD S.A.
241,50 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WODOPOJNEJ (DZ. NR 54/11, OBR.36, ARK.2) O POW. 161M2, Z PRZEZNACZENIEM NA TYMCZASOWY WJAZD NA TEREN BUDOWY.
290/GM/14 2014-12-10 ANNA MARCINIAK
260,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PRZY RZECE BYSTRZYCY (CZ. DZ. NR 113/2, OBR.43, ARK.10), O POW. 200M2 Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ. CZYNSZ PŁATNY ROCZNIE.
292/GM/14 2014-12-10 FEBO WERONIKA SMOLAK
360,00 DZIERŻAWA - UL. GŁĘBOKA - KIOSK HANDLOWY - CZ. DZ. NR 5/18 (OBR. 29, ARK. 3) - POW. 12 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
112/IT/14 2014-12-10 COMARCH POLSKA SA
804358,49 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBLINIE. (LBW)
868/OR/14 2014-12-11 ASC GLOBAL S.C.
43351,35 WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE PIECZĄTEK, TUSZU I ARTYKUŁÓW STEMPLARSKICH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
118/IT/14 2014-12-11 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
549856,13 UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY DZIERŻAWIONYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.
867/OR/14 2014-12-11 ALTEST SP. Z O O
4132,80 KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU
126/SOI/14 2014-12-11 MARCIN SKRZYPEK
1000,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA SPACERÓW ,LUBLIN Z DUSZĄ'' SPROFILOWANEGO POD KĄTEM STUDENTÓW ZZA GRANICY
273/KP/14 2014-12-12 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
856,28 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY W BUDYNKU PRZY UL. KURANTOWEJ 4. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 856,28 ZŁ.
274/KP/14 2014-12-12 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
857,29 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW PÓŁNOCNY W BUDYNKU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 10. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 857,29 ZŁ.
305/PN/14 2014-12-12 MIROSŁAW KIMLA
1500,00 EKSPERT Z ZAKRESU POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
141/OŚ/14 2014-12-12 KAROLINA MĘDREK
1000,00 WYKONANIE OPINII O PRZYCZYNACH EROZJI W WĄWOZIE PRZY UL. POLONIUSZA I ROGIŃSKIEGO
1/FE/15 2014-12-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD UL. POLIGONOWEJ DO UL. CHOINY WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD SUCHĄ DOLINĄ", DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013, DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
53/FE/14 2014-12-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 8/FE/13 DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU "EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI ROWEROWEJ W LUBLINIE" DOFINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013.
140/OŚ/14 2014-12-12 JAN RODZIK
1000,00 WYKONANIE OPINII O PRZYCZYNACH EROZJI W WĄWOZIE PRZY UL. POLONIUSZA I ROGIŃSKIEGO.
307/PN/14 2014-12-15 DEPARTAMENT URBANISTYKI LWOWSKIEJ RADY MIASTA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY PARTNERSKIEJ NR 72/PN/12 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN" ZMIENIAJĄCY DANE KONTAKTOWE I BANKOWE JEDNEGO Z PARTNERÓW PROJEKTU
121/IT/14 2014-12-15 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
29559,90 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA NORMA PRO.
117/IT/14 2014-12-15 SWOBODA.NET.PL TOMASZ AUGUSTYŃSKI
29151,00 BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W BOM-ACH PRZY UL. JAGIEŁŁY 10, UL. POCZTOWA 1, UL. ŻYWNEGO 8.
116/IT/14 2014-12-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5000,00 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU RADIOWEGO DO BOM-ÓW PRZY UL. POCZTOWEJ 1 I UL. ŻYWNEGO 8.
115/IT/14 2014-12-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2656,80 TRANSMISJA DANYCH DO BOM-U PRZY UL. JAGIEŁŁY 10.
120/IT/14 2014-12-15 COMARCH POLSKA SA
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA RZECZ WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA
15/ON/14 2014-12-15 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2
1000,00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA KONCERTU KOLĘD I PASTORAŁEK W WYKONANIU WYCHOWANKÓW PRACOWNI MUZYCZNEJ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE POD KIERUNKIEM MARIANA PĘDZISZA PODCZAS SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LUBELSKIM CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
60/GK/14 2014-12-15 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
5951999,52 ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W LUBLINIE PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 ORAZ PRZY UL. BIAŁEJ 3.
275/KP/14 2014-12-15 WIKTOR SAŁEK
4000,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY ZESPOŁU RAZEM Z JEZUSEM PODCZAS FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA W DNIACH 25-26.12.2014.
879/OR/14 2014-12-15 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
72113,76 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z URZĘDU MIASTA LUBLIN
139/OŚ/14 2014-12-15 GEOBIKE SP. Z O.O.
19600,00 DOSTAWA CZTERECH ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH FABRYCZNIE NOWYCH, O PARAMETRACH TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIU OPISANYM W PRZEPROWADZONYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM.
327/IR/14 2014-12-15 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
4993,80 WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - ODRĘBNE ZASILANIE KAWIARNI W BUDYNKU CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW W LUBLINIE
326/IR/14 2014-12-15 C/S POLSKA SP. Z O.O.
9279,64 DOSTAWA I MONTAŻ PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH, NAROŻNIKÓW I TAŚM OCHRONNYCH (LISTW ODBOJOWYCH) NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE
277/KP/14 2014-12-15 MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20049,00 PRZEPROWADZENIE KAMPANII INTERNETOWEJ PROMUJĄCEJ IMPREZĘ SYLWESTROWĄ 2014/2015
328/IR/14 2014-12-15 ZAOPATRZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW GRAFIT II MAZEK MACIEJ
11365,31 WYKONANIE I MONTAŻ LOGOTYPU, TABLICZEK, NAKLEJEK I LUSTER NA POTRZEBY DPS "KALINA" W LUBLINIE, UL. KALINOWSZCZYZNA 84
119/IT/14 2014-12-15 COMARCH POLSKA SA
0,00 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA RZECZ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO - LUBELSKA BIBILIOTEKA WIRTUALNA
122/IT/14 2014-12-15 REWUCKI
12840,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO ROZLICZANIA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH TAXI+
114/IT/14 2014-12-15 LED BIS JERZY PROKOP
20832,76 ZAKUP AKCESORIÓW SIECIOWYCH.
891/OR/14 2014-12-16 MULTI BIURO JAKUB WROŃSKI
41712,99 ZAKUP KRZESEŁ BIUROWYCH NA POTRZEBY UM LUBLIN.
16/ON/14 2014-12-16 FOTO-HURT SP. Z O.O.
1928,79 ZAKUP APARATU FOTOGRAFICZNEGO
29/BM/14 2014-12-16 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
KOMENDA MIEJSKA POLICJI,STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA LUBLIN - OKREŚLENIE ZASAD I FORM WSPÓŁPRACY
414/KL/14 2014-12-16 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WYDANIE ZBIORU (TOMU) "PRZYSŁOWIA LUBELSKIE" AUTORSTWA ZBIGNIEWA FRONCZKA.
17/ON/14 2014-12-17 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
1900,00 WYKONANIE 5 SZTUK ROLL-UP ZGODNIE Z PROJEKTEM GRAFICZNYM PRZEKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
305/IR/14 2014-12-17 MEGIW SP. Z O.O
69987,00 WYKONANIE ROBÓT DOT.MONTAŻU DWÓCH SAUN UMIEJSCOWIONYCH W POMIESZCZENIACH O NR BUDOWLANYCH: 0 - 082 I 0 - 099 NA OBIEKCIE STADIONU ARENA LUBLIN PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE.
270/KP/14 2014-12-17 OLEKSANDRA RADCHENKO
1500,00 WYKONANIE ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH PODCZAS FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA W DN. 6-28.12.2014
278/KP/14 2014-12-17 GRS KONFERENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2952,00 TŁUMACZENIE USTNE SYMULTANICZNE Z J. POLSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI I ZJ. UKRAIŃSKIEGO NA J. POLSKI WRAZ Z WYNAJMEM SPRZĘTU W DN. 18.12.2014
384/ST/14 2014-12-18 MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W LUBLINIE
0,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO
330/IR/14 2014-12-18 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WAMET SP.J.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 289/IR/14 Z DNIA 17.11.2014, ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY DOT. STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE.
890/OR/14 2014-12-18 HEUTE SERVICE SP. Z O. O.
5190,60 DZIERŻAWA URZĄDZENIA CZYSZCZĄCO-POLERUJĄCEGO OBUWIE
415/KL/14 2014-12-18 MLINGUA SP.Z 0. 0.
-6333,97 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY NR 202/KL/14 ZAWARTEJ W DNIU 17 KWIETNIA 2014 R.
308/PN/14 2014-12-19 GRAWERPIX CENTRUM REKLAMY
1328,40 DRUK WRAZ Z DOSTAWĄ BROSZUR DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
310/PN/14 2014-12-19 POLOT JERZY FURTAK
7500,00 SUKCESYWNA REZERWACJA I ZAKUP ORAZ DOSTARCZENIE BILETÓW NA ZAGRANICZNE PASAŻERSKIE PRZEWOZY LOTNICZE Z UBEZPIECZENIEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU "USER - ZMIANY I KONFLIKTY W WYKORZYSTANIU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH"
43/GD/14 2014-12-19 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
984,00 USTALENIE GRANIC DZIAŁKI POŁOŻONEJ PRZY UL.FIRLEJOWSKIEJ 24B Z DZIAŁKĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.FIRLEJOWSKIEJ 24
329/IR/14 2014-12-19 PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 274/IR/14 Z DNIA 04.11.2014 R. DOT. UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA WŁĄCZONYCH DO GRUPY ZAKUPOWEJ - ZAŁĄCZNIK NR 2 OTRZYMUJE BRZMIENIE JAK ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO ANEKSU
385/ST/14 2014-12-19 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 259/ST/14 NA ZADANIE PUBLICZNE" ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO"
311/PN/14 2014-12-19 AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA "MAGIC" ALINA ŁAGODOWSKA
4864,65 DRUK ORAZ DOSTAWA MAP DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN W RAMACH PROJEKTU "HERMAN - ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ"
298/GM/14 2014-12-19 ZOFIA RAUCH
7000,00 WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWWODNEGO I DOCIEPLENIA STROPU NAD GARAŻEM PODZIEMNYM USYTUOWANYM W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 W LUBLINIE.
279/KP/14 2014-12-22 CUKIERNIA STAROPOLSKA TOMASZ MACHOŃ
16000,00 DOSTAWA PRALIN
280/KP/14 2014-12-22 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
20972,00 DOSTAWA PIÓR WIECZNYCH
907/OR/14 2014-12-22 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
124443,90 DOSTAWA PAPIERU KSERO NA POTRZEBY UM LUBLIN.
895/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
1404541,00 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OSÓB GMINY LUBLIN WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
896/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
82696,00 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY.
897/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
792,00 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OSP GMINY LUBLIN.
898/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
1000,00 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO.
299/GM/14 2014-12-22 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 9 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11 Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZACY WYŁĄCZENIA Z PRZEDMIOTU UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH - AKADEMIĄ GOLFA
61/GK/14 2014-12-22 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
6888,65 UTRZYMANIE I OPRÓŻNIANIE KOSZY NA ODPADY NA TERENIE OGRODU SASKIEGO
1/KM/14 2014-12-22 "TABLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
433857,80 WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ TABLA SP ZO.O. TABLIC REJESTRACYJNYCH
143/OŚ/14 2014-12-22 P.P.H.U. SEBASTIAN MENDYKA
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOTYCZY ZMIANY NAZWY, ADRESU ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
900/OR/14 2014-12-22 MONITOR POLSKA SP.Z O. O. W LIKWIDACJI
14317,20 KONSERWACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH
899/OR/14 2014-12-22 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
39552,00 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SKŁADOWISKA ODPADÓW ROKITNO.
281/KP/14 2014-12-22 FUNDACJA "TEATRIKON"
1000,00 AUTORSKIE WYKONANIE 8 PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
901/OR/14 2014-12-23 EWA PIÓRECKA
1080,00 UDZIELANIE INFORMACJI PRAWNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU.
902/OR/14 2014-12-23 KATARZYNA SIEDLECKA
1600,00 UDZIELANIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
903/OR/14 2014-12-23 ELŻBIETA GRZESIUK-ZAKRZEWSKA
1000,00 WYKONANIE TŁUMACZEŃ W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM.
904/OR/14 2014-12-23 EWA DADOS
48000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. SENIORÓW.
905/OR/14 2014-12-23 ONUFRY KOSZARNY
15600,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH
331/IR/14 2014-12-23 BUDIMEX S.A.
46740,00 WYKONANIE PRZEBUDOWY ROZDZIELNIC RIM I RWT, WYKONANIE PRZYŁĄCZA INTERENETOWEGO NA ARENIE PRZY UL. STADIONOWEJ 1 W LUBLINIE
123/IT/14 2014-12-23 SENETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
45165,18 WSPARCIE MIGRACJI SYSTEMÓW BAZODANOWYCH OPARTYCH NA POSIADANY MS SQL SERVER 2005.
16/BK/14 2014-12-23 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
3000000,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 2011/85/BSP DOTYCZĄCY ZMIANY OKRESU KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM, TJ. OD DNIA 02 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. KWOTA 3.000.000,- ZŁ JEST SZACUNKOWĄ KWOTĄ NA REALIZACJĘ UMOWY.
416/KL/14 2014-12-23 INSTYTUCJA KOMUNALNA "INSTYTUT MIASTA"
0,00 ANEKS DO UMOWY PARTNERSKIEJ O WSPÓLNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU WYDŁUŻENIE REALIZACJI DO 31.01.2015 PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. ANEKS NIE POWODUJE SKUTKÓW FINBANSOWYCH, KWOTA DOFINANSOWANIA W STOSUNKU DO UMOWY GŁÓWNEJ POZOSTAJJE TA SAMA
56/FE/14 2014-12-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-1008620,23 ANEKS NR 1 DO UMOWY 18/FE/14 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "DROGI DOJAZDOWE DO WĘZŁA DROGOWEGO "JAKUBOWICE" OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17, S19|" (ODCINEK: "BUDOWA UL. POLIGONOWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ WILLOWĄ ULICĄ GEN. B. DUCHA DO GRANIC MIASTA LUBLIN") W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013, DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU.
69/OW/14 2014-12-23 KANCELARIA PRAWNO-AUDYTORSKA AGNIESZKA DĘBOWCZYK
12000,00 PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ LUBLIN W PARTNERSTWIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ. WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
70/OW/14 2014-12-23 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
32000,00 ART 30KN JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY OPTIVUM - LICENACJA NA UŻYTKOWNIE APLIKACJI 2014
302/GM/14 2014-12-24 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4243,50 WYKONANIE 12 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W CELU OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁAT Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.
30/BM/14 2014-12-24 GRZEGORZ MADEJ
4500,00 UTRZYMANIE SPRZĘTU POŻARNICZEGO W STAŁEJ GOTOWOŚCI.
282/KP/14 2014-12-24 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
6135,00 ZAKUP FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
420/KL/14 2014-12-29 BIURO AUDYTORSKIE SADOWSKI WOJCIECH
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 348/KL/14 ANEKS NIE POWODUJE SKUTKÓW FINANOWYCH W STOSUNKU DO UMOWY GŁÓWNEJ
146/OŚ/14 2014-12-29 TOMASZ IWANIAK
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
145/OŚ/14 2014-12-29 RENATA GAŁECKA
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI ORAZ WERYFIKACJA DANYCH.
332/IR/14 2014-12-29 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
0,00 INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ POROZUMIENIA JEST PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI WYKONANYCH PRAC PROJEKTOWYCH W ZWIĄZKU Z UMOWĄ NR 117/IR/14 Z DNIA 26.05.2014 R.
144/OŚ/14 2014-12-29 ANNA POLSKA
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
306/PN/14 2014-12-30 KRYSTYNA MARUSZAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIE NR 266/PN/14 Z DNIA 23.10.2014 WYDŁUŻAJĄCY TERMIN REALIZACJI ZLECONYCH USŁUG DO DN. 31 MARCA 2014, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN."
301/GM/14 2014-12-30 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
11547,50 ANEKS NR 2 DO UMOWY DZIERŻAWY 252/GM/13 Z DNIA 30.09.2013 ROKU DOTYCZĄCY ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY W TYM: PRZEDMIOTU UMOWY, STAWKI CZYNSZU I PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
303/GM/14 2014-12-30 GRZEGORZ LITWIN
502,00 DZIERŻAWA - UPRAWY ROLNE - UL. JARMARCZNA - CZ. DZ. NR 361/2, CZ. DZ. NR 362/2 (OBR. 45, ARK. 10) - POW. 1255 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
134/IT/14 2014-12-30 DIGITAL-CENTER SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 113/IT/14 (ZMIANA MODELU STOŁU DO REPRODUKCJI). (LBW)
148/OŚ/14 2014-12-30 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
3842136,04 1) ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VII NA TERENIE GMINY LUBLIN, 2) WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, W ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UTRZYMYWANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM, 3) ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN, 4) OBSŁUGA GMINNYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW: 1. FRAKCJI SUCHEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 2,5 M3 ORAZ 2,0 M3 W ILOŚCI 44; 2. ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH O POJEMNOŚCI 7 M3 W ILOŚCI 2.
5/OK/14 2014-12-30 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
153750,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ ODBIÓR KORESPONDENCJI Z KANCELARII OGÓLNEJ
419/KL/14 2014-12-30 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
8400,00 KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY, MUZYKA NA LUBELSKIEJ STARÓWCE - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
418/KL/14 2014-12-30 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "OBCHODY XVIII DNIA JUDAIZMU - ZWIĄZKI JUDAIZMU I KULTURY ŻYDOWSKIEJ Z RELIGIĄ I KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ"
417/KL/14 2014-12-30 COMERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5473,50 DRUK, SKŁAD I DOSTAWA PUBLIKACJI "DOŚWIADCZENIA WE WDRAŻANIU PROJEKTÓW KULTURALNYCH LUBLINA, LWOWA, ŁUCKA I IWANO-FRANKIWSKA" - PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
150/OŚ/14 2014-12-30 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
5682634,37 1) ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE III NA TERENIE GMINY LUBLIN; 2) WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, W ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UTRZYMYWANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM; 3) ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN; 4) OBSŁUGA GMINNYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW: 1. FRAKCJI SUCHEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 2,5 M3 ORAZ 2,0 M3 W ILOŚCI 112; 2. ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH O POJEMNOŚCI 7 M3 W ILOŚCI 4.
152/OŚ/14 2014-12-30 KOM-EKO S.A.
5808364,52 1) ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VI NA TERENIE GMINY LUBLIN, 2) WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, W ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UTRZYMYWANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM, 3) ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN, 4) OBSŁUGA GMINNYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW: 1. FRAKCJI SUCHEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 2,5 M3 ORAZ 2,0 M3 W ILOŚCI 102; 2. ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH O POJEMNOŚCI 7 M3 W ILOŚCI 4.
151/OŚ/14 2014-12-30 KOM-EKO S.A.
4217994,75 1) ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE V NA TERENIE GMINY LUBLIN, 2) WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, W ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UTRZYMYWANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM, 3) ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN, 4) OBSŁUGA GMINNYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW: 1. FRAKCJI SUCHEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 2,5 M3 ORAZ 2,0 M3 W ILOŚCI 96; 2. ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH O POJEMNOŚCI 7 M3 W ILOŚCI 3.
149/OŚ/14 2014-12-30 KOM-EKO S.A.
5566912,61 1) ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE II NA TERENIE GMINY LUBLIN, 2) WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, W ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UTRZYMYWANIE POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM, 3) ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN, 4) OBSŁUGA GMINNYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW: 1. FRAKCJI SUCHEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 2,5 M3 ORAZ 2,0 M3 W ILOŚCI 118; 2. ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH O POJEMNOŚCI 7 M3 W ILOŚCI 5.
2/MZON/15 2014-12-31 AGATA KUROPATNICKA
5,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 5 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
3/MZON/15 2014-12-31 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
5,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 5 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
147/OŚ/14 2014-12-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
2450000,00 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRZYMANIA,KONSERWACJI LUB REMONTÓW ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH TZW."MIENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ" WODNĄ JAKIM JEST ZALEW ZEMBORZYCKI
58/FE/14 2014-12-31 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-73120,37 ANEKS NR 2 DO UMOWY POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY GŁUSKIEJ W LUBLINIE NA ODCINKU OD MOSTU PRZY UL. GŁUSKIEJ DO UL. STROJNOWSKIEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO WPUSTÓW DESZCZOWYCH" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
1/MZON/15 2014-12-31 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
5,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH STAWKA 5 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
Z/SOI/15 2015-01-01 GMINA LUBLIN
0,00 ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE
4/OŚ/15 2015-01-02 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
2000,00 REALIZACJA PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN - DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZWIERZĄT
2/OŚ/15 2015-01-02 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
1221100,00 ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE IV NA TERENIE GMINY LUBLIN
7/BM/15 2015-01-02 CUSTOM P.KLAUDA, M. MACHLARZ SPÓŁKA JAWNA
4428,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. GRODZKA 20.
1/OŚ/15 2015-01-02 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
1606700,00 ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE I NA TERENIE GMINY LUBLIN
3/OŚ/15 2015-01-02 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
28000,00 ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW PRZEZ LEKARZA WETERYNARII W RAMACH "PLANU DZIAŁANIA /PROCEDURY I MECHANIZMY/ POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN" NA 2015 R.
2/ST/15 2015-01-02 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ WOJEWÓDZKIEJ GALI SPORTU W LUBLINIE
1/ST/15 2015-01-05 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
2524884,48 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA RZECZ GMINY LUBLIN I JEJ MIESZKAŃCOW
1/KP/15 2015-01-05 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
20000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA PODCZAS XXIII LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE NA TERENIE GALERII OLIMP.
2/IR/15 2015-01-05 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
6765,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ UL. LESZKA W LUBLINIE -KOLEKTORY DB6 I DB6-4 WRAZ Z DOBOREM PODCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH
54/ST/15 2015-01-07 FILIP GRAJEWSKI GREIT.PL
39796,50 WYKONANIE PANELU DO ZARZĄDANIA ZAJĘCIAMI SZKOLENIOWYMI REALIZOWANYMI W KLUBACH SPORTOWYCH
4/PN/15 2015-01-07 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
2125000,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009 - 2014 PODPISANA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ OPERATORA PROGRAMU NORWESKIEGO.
3/ST/15 2015-01-07 POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
93480,00 PROMOCJA MIASTA- MECZ GWIAZD KOBIET W KOSZYKÓWCE
1/GM/15 2015-01-07 AUTO-PARK-CARREX BOŻENA KUNA
2807,28 ANEKS NR 2 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 236/GM/13 Z DNIA 17.09.2013 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU NA OKRES JEDNEGO ROKU POCZĄWSZY OD 01.01.2015 ROKU.
2/GM/15 2015-01-07 "BAR OLA" KATARZYNA SKOREK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 129/GM/12 ZAWARTEJ W DNIU 3 LIPCA 2012 ROKU DOT. ZMIANY PODMIOTU UMOWY W OSOBIE DZIERŻAWCY.
2/KP/15 2015-01-08 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
14760,00 DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO O NAZWIE "NAPRAWMYTO!"
1/OR/15 2015-01-08 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
980,76 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 813/OR/14 Z DNIA 3 GRUDNIA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI UMOWY O 980,76 ZŁ DO KWOTY 36 096,78 ZŁ.
4/GM/15 2015-01-08 ANNA ŁBIK
420,00 DZIERŻAWA GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM POD KIOSK HANDLOWY, UL. LUBARTOWSKA I UL. BIERNACKIEGO, CZ. DZ. NR 41/8 (OBR. 7, ARK. 3) O POW. OK. 30M, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
6/KP/15 2015-01-08 WŁADYSŁAW GRZYB
6000,00 PROWADZENIE CEREMONIAŁU PODCZAS WIZYT DELEGACJI Z KRAJU I Z ZAGRANICY ORAZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
2/OR/15 2015-01-08 KOLPORTER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
735,52 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 814/OR/14 Z DNIA 3 GRUDNIA 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI UMOWY O 735,52 ZŁ DO KWOTY 36 180,79 ZŁ.
5/MZON/15 2015-01-08 BARTOSZ PRAŻMO
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
6/MZON/15 2015-01-08 IZA TOMASIAK
30,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
4/MZON/15 2015-01-08 DOROTA BRZYSZKO
2400,00 WPROWADZANIE DO EKSMON WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA I WNIOSÓW O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
5/KP/15 2015-01-08 STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR
369,00 UDOSTĘPNIENIE SERWISU WWW.NGO.PL NA POTRZEBY PROWADZENIA SERWISU WWW.LUBLIN.NGO.PL
4/KP/15 2015-01-08 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
44280,00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.
5/KL/15 2015-01-08 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
4000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "BLIŻEJ ŻŁÓBKA" - IV EDYCJA KONCERTÓW KOLĘD
3/GM/15 2015-01-08 STALKOM MAREK STASZEWSKI
7200,00 SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH
4/ST/15 2015-01-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
79704,00 KU AZS UMCS ROZGRYWKI TAURON BASKET LIGI KOSZYKÓWKI KOBIET
3/KP/15 2015-01-08 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PODSTRONĄ INTERNETOWĄ WWW.LUBLIN.NAPRAWMYTO.PL .
1/OW/15 2015-01-08 KANCELARIA PRAWNO-AUDYTORSKA AGNIESZKA DĘBOWCZYK
0,00 UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM AUDYTU W PROJEKCIE "KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ".
3/KL/15 2015-01-09 ANDRZEJ BOUBLEJ
550,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W LUBLINIE PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W DN. 18 I 2015R.
4/KL/15 2015-01-09 ADAM ZAŁĘSKI
550,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY W LUBLINIE PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W DN. 18 I 2015R.
7/KL/15 2015-01-09 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
12000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY, KALEJDOSKOP KULTURY- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/KL/15 2015-01-09 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
12000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, MŁODZI DLA WROTKOWA- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
8/KL/15 2015-01-09 SZYMON KALISKI
2000,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AUTORSKICH WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH, STWORZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO WW. WARSZTATÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH 10 STYCZNIA 2015 ROKU
58/KL/15 2015-01-09 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
1476,00 UMOWA NAJMU CENTRUM KONGRESOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE -ORGANIZACJA EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W DN. 18.01.2015
15/ST/15 2015-01-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH-TAEKWONDO
1/GD/15 2015-01-09 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
5880,00 ROZLICZENIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.WOJCIECHOWSKIEJ 42
9/KL/15 2015-01-09 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - NOWA AKADEMIA INSPIRACJI
2/KL/15 2015-01-09 TOMASZ ORKISZEWSKI
550,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU I ORKIESTRY "IUBILAEUM" PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W DN. 18 I 2015 R.
10/ST/15 2015-01-09 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - SZACHY
6/GM/15 2015-01-12 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
12568,14 UMOWA NAJMU ZAWARTA PRZEZ GMINĘ LUBLIN ZE ZGROMADZENIEM SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ NA LOKAL PRZY UL. NARUTOWICZA 8-10 O POW. 534 M2 NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 4 NA CZAS NIEOKREŚLONY CZYNSZ NAJMU PŁACONY MIESIĘCZNIE Z GÓRY.
3/BM/15 2015-01-12 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZYCH W CZASIE NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ ORAZ SYTUACJI MAJĄCYCH ZNAMIONA KRYZYSU
4/BM/15 2015-01-12 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
14835,00 KONSERWACJA STACJI POMIAROWYCH POZIOMU WODY.
5/BM/15 2015-01-12 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
1697,40 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO PROGNOZOWANIA POGODY ORAZ POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
12/KL/15 2015-01-12 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
2000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, NIE MA NUDY ZA CUKROWNIĄ, CZYLI FERIE Z KULTURĄ - EDYCJA II, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/BM/15 2015-01-12 NET-MOBILE SP. Z O.O.
2361,60 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DOTYCZĄCEGO PROGNOZOWANIA ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH.
3/IR/15 2015-01-12 BUDIMEX S.A.
148215,00 DOSTAWA WÓZKA WIDŁOWEGO TYPU MAXIMAL I 6 SZT.PODSTAW PODNOŚNIKOWYCH DLA ZAJEZDNI PRZY UL. GRYGOWEJ
8/GM/15 2015-01-12 ANTONINA WÓJCIK
155,40 UMOWA DZIERŻAWY PRZY UL. URZĘDOWSKIEJ (CZ .DZ. NR 47, OKR.30, ARK.13) Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ. CZYNSZ PŁATNY ROCZNIE.
20/KL/15 2015-01-13 GRZEGORZ FILIP
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. POWIEŚĆ: MIŁOŚĆ POD KONIEC ŚWIATA.
25/KL/15 2015-01-13 BOGDAN BRACHA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. KODY I MODY.
38/KL/15 2015-01-13 ANNA WOLSZCZAK
4000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. LEGENDOLUB.
1/GK/15 2015-01-13 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
5951999,52 ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W LUBLINIE PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 ORAZ PRZY UL. BIAŁEJ 3.
33/KL/15 2015-01-13 AGNIESZKA SZWAJGIER
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. MUZYKA DWORSKICH KOMNAT.
17/KL/15 2015-01-13 KATARZYNA ŁOPATA
7600,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. KATARZYNA ŁOPATA OSIECKĄ.
39/KL/15 2015-01-13 WITOLD WOŁOWSKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. ANNA KERYL: LUBELSKA POETKA I MALARKA EMIGRACYJNA (PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW POD KĄTEM PUBLIKACJI ZBIOROWEGO WYDANIA WIERSZY I OBRAZÓW ARTYSTKI).
18/KL/15 2015-01-13 MAGDALENA POKRZYCKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. OD FASCYNACJI DO INSPIRACJI ? TEATR NN.
24/KL/15 2015-01-13 ZOFIA BERNAD
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. TRADYCYJNE PIEŚNI LUBELSZCZYZNY.
36/KL/15 2015-01-13 MAGDALENA UJMA-GAWLIK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. ANTOLOGIA TEKSTÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁU SZTUKA W KWARTALNIKU LITERACKIM KRESY.
34/KL/15 2015-01-13 MAŁGORZATA WIELGOSZ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. HAIKU O LUBLINIE.
29/KL/15 2015-01-13 ANDRIJ SAWENEĆ
7800,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. PRZYGOTOWANIE POLSKO-UKRAIŃSKIEJ ANTOLOGII O LUBLINIE: LUBLIN Z DALA, LUBLIN Z BLISKA.
30/KL/15 2015-01-13 WACŁAW MICHALSKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. WSPÓŁCZESNY LUBLIN POETYCKI. SYLWETKI, INTERPRETACJE, SZKICE LITERACKIE.
19/KL/15 2015-01-13 ANNA SZARY
6300,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. KOLORKI ? CZYLI KOLORY DLA MAŁYCH. CYKL WARSZTATÓW SENSORYCZNYCH NA TEMAT KOLORÓW DLA DZIECI W WIEKU 1-3 LAT.
27/KL/15 2015-01-13 ZBIGNIEW DMITROCA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. POWIEŚĆ FUTUROLOGICZNO-KRYMINALNA.
26/KL/15 2015-01-13 WOJCIECH DUNIN-KOZICKI
7200,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. DEBIUT POETYCKI.
28/KL/15 2015-01-13 ALEKSANDRA ZIŃCZUK
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. ESEJE O POLSKO-UKRAIŃSKIEJ POLSCE.
22/KL/15 2015-01-13 DOROTA OZIMEK
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. ARTYSTKI LUBLINA.
21/KL/15 2015-01-13 JAROSŁAW KOZIARA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. ANDRZEJ KOT - ALBUM (TYTUŁ ROBOCZY).
14/KL/15 2015-01-13 FUNDACJA SZPILKA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM KULTURA I SZTUKA DZIELNICE KULTURY "KALEJDOSKOP SZTUKI - EDYCJA 2015"
11/KL/15 2015-01-13 ARKADIUSZ WIDELSKI
6000,00 WYKONANIE 7 SZTUK STATUETEK DLA LAUREATÓW NAGRODY ANGELUS, WRĘCZANYCH NA GALI 22.02.2015R.
10/KL/15 2015-01-13 MARCIN SUPERCZYŃSKI
650,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH ORGANIZOWANEGO W RAMACH TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W DNIU 18 STYCZNIA 2015 R. W AULI CENTRUM KONGRESOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
16/KL/15 2015-01-13 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
35000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE - EDYCJA V
31/KL/15 2015-01-13 MICHAŁ PATROŃ
7700,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. MOBILNA GALERIA LUBELSKIEJ FOTOGRAFII.
32/KL/15 2015-01-13 KRZYSZTOF KSIĘSKI
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. HISTORIA LUBELSKIEGO FANDOMU FANTASTYKI.
1/KL/15 2015-01-13 ASAP EDUCATION AGNIESZKA CHMIELEWSKA
27900,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE CZTERECH TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRAKTYCE (3 W LUBLINIE, 1 WE LWOWIE) PROFESJONALIZACJA KADR SEKTORA KULTURY LUBLINA I LWOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
15/KL/15 2015-01-13 FUNDACJA "5MEDIUM"
50000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH
1/SOI/15 2015-01-13 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W CELU ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ,,STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE'' W DNIACH 21-23 STYCZNIA 2015 R.
2/SOI/15 2015-01-13 JUSTYNA KOPACZEWSKA
6700,00 GROMADZENIE I PRZEKAZYWANIE AKTUALNYCH INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW O INSTRUMENTACH WSPARCIA FINANSOWEGO STOSOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERANIA PRZEDIĘBIORCZOŚCI
23/KL/15 2015-01-13 HANNA LINKOWSKA
7700,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. WIDEOKLIPY - PIEŚNI LUBELSZCZYZNY.
42/KL/15 2015-01-13 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
18000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: MY U NAS NA DZIELNICACH - III EDYCJA
35/KL/15 2015-01-13 PIOTR WYSOCKI
4000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. ANDRZEJ KOT - ALBUM (TYTUŁ ROBOCZY).
37/KL/15 2015-01-13 MAŁGORZATA MAJEWSKA
6250,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. GALERIA JEDNEGO OBRAZU/SALON GALERII JEDNEGO OBRAZU. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI NIEKOMERCYJNEJ GALERII PROMUJĄCEJ MŁODĄ SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ
4/OR/15 2015-01-14 IWONA SAWULSKA
4500,00 PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ RÓŻNYCH GRUP MIESZKAŃCÓW POPRZEZ KULTURĘ.
3/OR/15 2015-01-14 WIESŁAW ŚLUSARCZYK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
1200,00 USŁUGA PROTOKOLARNEGO PRZEJĘCIA, PRZEWOZU I SUKCESYWNEGO NISZCZENIA DOKUMENTACJI.
45/GM/15 2015-01-14 TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
0,00 UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A SELGROS SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I INTERBUD-LUBLIN S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE - NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. JANA PAWŁA II I AL. KRAŚNICKIEJ
52/KL/15 2015-01-14 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
35000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: "SKARPA=KULTURA"
41/KL/15 2015-01-14 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
35000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - "BŁONIE - KULTURA BLISKO CIEBIE"
88/KL/15 2015-01-14 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM ADAMA MICKIEWICZA PRZY PROJEKCIE EEPAP
69/ST/15 2015-01-14 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
2000,00 UKT "AKADEMIA TENISA POL-SART" ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE VII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE ZIEMNYM W KATEGORIACH DO LAT 18, OPEN, POWYŻEJ 35 LAT , POWYŻEJ 45 LAT, POWYŻEJ 55 LAT DLA MĘŻCZYZN ORAZ DO 18 LAT I OPEN DLA KOBIET
44/KL/15 2015-01-14 DOMINIK KLESZKO
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. NOWA LUBELSKA MUZYKA 2.
46/KL/15 2015-01-14 HUBERT PYRGIES
7400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. BEATBOX: TO DZIECINNIE PROSTE.
45/KL/15 2015-01-14 JAKUB CIĘŻKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. BACK TO SCHOOL, TYTUŁ ROBOCZY.
47/KL/15 2015-01-14 PIOTR CHILIMONIUK
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. ORKIESTRACJA TRYPTYKU MOJE MIEJSCA (MÓJ DOM, MOJE MIASTO, MOJA OJCZYZNA) AUTORSKIEJ KOMPOZYCJI Z TEKSTEM HANNY LEWANDOWSKIEJ.
40/KL/15 2015-01-14 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
25000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY 2015
48/KL/15 2015-01-14 WOJCIECH ANDRZEJ PESTKA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. MIĘDZY NAMI - WSPÓŁCZESNA POWIEŚĆ Z LUBLINEM W ROLI GŁÓWNEJ.
50/KL/15 2015-01-14 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
35000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: KULTURA NA RUCIE
51/KL/15 2015-01-14 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
35000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: "KULTURA DLA ŁĘGÓW"
43/KL/15 2015-01-14 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
12000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TEATR ZAREMBIACY 4
49/KL/15 2015-01-14 KAMIL ŚLIWIŃSKI
1800,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AUTORSKICH WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH, STWORZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWCH DO WW. WARSZTATÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE W DNIU 17.01.2015 R. W SIEDZIBIE WARSZTATÓW KULTURY WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH
54/KL/15 2015-01-15 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
12000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY 2015
55/KL/15 2015-01-15 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
15000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ODEON - KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA 2015
9/GM/15 2015-01-15 JANINA STAWSKA
79,20 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, DZ. NR 67/40 (OBR. 3, ARK. 14) Z PRZEZNACZENIEM NA ZIELEŃ PRZYDOMOWĄ, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
53/KL/15 2015-01-15 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
18000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY,PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARYM MIEŚCIE - III EDYCJA , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
2/BM/15 2015-01-15 GRZEGORZ ADAMCZYK
38750,00 NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADAŃ DOT. SZKOLEŃ DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU "BEZPIECZNA SZKOŁA W STREFIE SCHENGEN"
13/KL/15 2015-01-15 GRZEGORZ KLOC
3000,00 WYKONANIE KONCERTU W DN. 17 STYCZNIA 2015 R.
89/GM/15 2015-01-16 --UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARS
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I UPC POLSKA SP. Z O. O. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ UPC POLSKA SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 15/1 (OBR. 11, ARK. 8), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. GEN. URBANOWICZA / DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 157 ORAZ REGULUJĄCE OBOWIĄZKI STRON POROZUMIENIA W ZAKRESIE USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
5/PN/15 2015-01-16 EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE FILIP SZYDEŁ
77490,00 WYKONANIE ORAZ DOSTARCZENIE OPRACOWANIA PT. "KOMPLEKSOWA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI I ZUŻYTYCH BATERII DLA MIASTA LUBLIN" W RAMACH PROJEKTU "UTWORZENIE MIEJSKIEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ELEKTROŚMIECI WE LWOWIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIASTA LUBLIN"
2/GD/15 2015-01-16 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
11400,00 I CZĘŚĆ-ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.NAMYSŁOWSKIEGO 22A Z NIERUCHOMOŚCIĄ SĄSIEDNIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.NAMYSŁOWSKIEGO 22 (OBR.21, ARK.2), II CZĘŚĆ-ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI KALINÓWKA GM.GŁUSK OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 238/3 Z NIERUCHOMOŚCIAMI SĄSIEDNIMI.
57/KL/15 2015-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
35000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2015
56/KL/15 2015-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
16000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - Z KULTURĄ ZA PAN BRAT 2015 W KO ŹRÓDŁO
13/ST/15 2015-01-19 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO
21/ST/15 2015-01-19 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE KYOKUSHIN
94/ST/15 2015-01-19 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
39000,00 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI "START" "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
1/IT/15 2015-01-19 ORANGE POLSKA S.A.
738,00 DOSTĘP DO SIECI PESELNET.
7/SOI/15 2015-01-19 "LUBELSKI RYNEK HURTOWY" SPÓŁKA AKCYJNA
8000,00 ORGANIZACJA JUBILEUSZU 15-LECIA LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.
1/IR/15 2015-01-19 --IGE-BUDOWNICTWO-ENERGETYKA SPÓŁKA Z O.O.
150060,00 DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO ORAZ WYKONANIE SZYBU POD PODNOŚNIK NOŻYCOWY W MIEJSCU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU KRYTYCH PŁYWALNI, PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH 4 W LUBLINIE
5/OR/15 2015-01-20 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
52241,79 WYKONANIE, MONTAŻ I NAPRAWA ŻALUZJI I ROLET, PRANIE ŻALUZJI NA POTRZEBY UM LUBLIN
7/KP/15 2015-01-20 OLEKSANDRA RADCHENKO
1500,00 WYKONANIE 18 OBRAZKÓW - KOLOROWANEK DLA DZIECI WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
59/KL/15 2015-01-20 FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM DZIELNICE KULTURY - "WARSZTATY DLA NAJMŁODSZYCH NA WROTKOWIE"
6/OR/15 2015-01-20 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
37195,20 PRZEWÓZ TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH.
60/KL/15 2015-01-20 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
30000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
8/OR/15 2015-01-20 "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK
10321,36 USŁUGI MYCIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NA POTRZEBY UM LUBLIN.
6/SOI/15 2015-01-21 DTZ POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
25000,00 PRZYGOTOWANIE PRZEWODNIKA PO RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W MIEŚCIE LUBLIN W WERSJI POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ
3/SOI/15 2015-01-21 PAULINA OLCHOWSKA
8100,00 OPRACOWANIE RAPORTU MONITORUJĄCEGO REALIZACJĘ ,,STRATEGII ROZWOJU LUBLINA NA LATA 2013-2020'' W 2013 ROKU
93/ST/15 2015-01-21 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
41000,00 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
2/OW/15 2015-01-21 GMINA BYCHAWA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ BYCHAWA PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
3/OW/15 2015-01-21 UG JABŁONNA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ JABŁONNA PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
11/OR/15 2015-01-21 ZESPÓŁ SZKÓL ENERGETYCZNYCH
112,59 ANEKS DO UMOWY NR 50/OR/13 Z DNIA 15.04.2013 R., DOT. WZROSTU OPŁAT MIESIĘCZNYCH ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z KWOTY 40,23 ZŁ NA 77,76 ZŁ.
1/NW/15 2015-01-21 MOTOR LUBLIN S.A.
1000000,00 OBJĘCIE 2.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII N O NUMERACH OD 0001 DO 2.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
4/SOI/15 2015-01-21 KINGA BEDNARZEWSKA
7650,00 PRZYGOTOWANIE KWARTALNYCH INFORMACJI INA TEMAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA LUBLIN I REALIZOWANYCH INWESTYCJI ( IV KWARTAŁ 2014 I I KWARTAŁ 2015)
5/SOI/15 2015-01-21 WEXPOL JACEK LEWANDOWSKI
59040,00 WYKONANIE PROJEKTU I ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZO-PROMOCYJNEGO NA TARGI INWESTYCYJNE MIPIM 2015
95/ST/15 2015-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
3000,00 UKS OKEJ "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
98/ST/15 2015-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
13160,00 LTK FALA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
97/ST/15 2015-01-22 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
8080,00 ZTS SOKÓŁ PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
112/ST/15 2015-01-22 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
497200,00 BIEGIEM PO LUBLINIE
7/ST/15 2015-01-22 GREEN SPORT CLUB
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO WTF
9/ST/15 2015-01-22 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - ZAPASY/SUMO
28/ST/15 2015-01-22 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - SPORTY MOTOROWE
57/ST/15 2015-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
5/GD/15 2015-01-22 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
3100,00 OPRACOWANIE MAPY STANU PRAWNEGO UWZGLĘDNIAJĄCEGO ZAJĘCIE N.W NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 1998R. POD DROGĘ PUBLICZNĄ: I CZĘŚĆ: DZIAŁKA NR 11/1 - UL.TRZEŚNIOWSKA, II CZĘŚĆ: DZIAŁKA NR 22/3 - UL.NADŁĄCZNA
3/GD/15 2015-01-22 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
7000,00 ANEKS NR 3/GD/15 DO UMOWY NR 11/GD/14 DOT.ZMIANY TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA UMOWNEGO, BEZ ZMIANY CEN JEDNOSTKOWYCH ZA KONTROLĘ DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH.
1/OK/15 2015-01-22 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
414890,45 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH DLA UML. ODBIÓR KORESPONDENCJI Z KANCELARII OGÓLNEJ UL. WIENIAWSKA 14
76/GM/15 2015-01-22 WŁADYSŁAW PINIAŹ
70,00 UMOWA DZIERŻAWY ZAWARTA DN. 2015/01/22 NA KWOTĘ 70,00 ZŁ NA OKRES OD 2014/01/01 DO 2016/12/31, DZ. NR 95/19, OBR. 3, ARK. 8 - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
77/GM/15 2015-01-22 MAGDALENA TELENGA
189,00 UMOWA DZIERŻAWY ZAWARTA DN. 2015/01/22 NA OKRES OD 2014/01/01 DO 2016/12/31 - DZ. NR 95/19, OBR. 3, ARK. 8 - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
18/KP/15 2015-01-22 WOJCIECH OLCHOWSKI
3600,00 OPRACOWANIE AUTORSKIEJ KONCEPCJI MERYTORYCZNEJ DNI RÓŻNORODNOŚCI W OKRESIE 05.02-06.03.2015 W RAMACH PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE DLA RÓŻNORODNOŚCI"
5/ST/15 2015-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
40000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KAJAKARSTWO
5/IR/15 2015-01-22 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE "OLMEX" S.A.
41475,60 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MONTAŻU URZĄDZEŃ (BATERII) DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ W PIĘCIU BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN
6/IR/15 2015-01-22 DAMAR - MAREK DANIELAK
9774,09 REMONT POMIESZCZEŃ BIURA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W LUBLINIE, UL. ZŁOTA 2
7/IR/15 2015-01-22 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
19943,69 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU RATUSZA W LUBLINIE, PL. ŁOKIETKA 1
4/IR/15 2015-01-22 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
14365,17 USUNIĘCIE AWARII OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W POKOJU NR 3 W BUDYNKU RATUSZA, PL. ŁOKIETKA 1 W LUBLINIE
107/ST/15 2015-01-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PROFILOWANYCH
8/IR/15 2015-01-23 INBUD SPÓŁKA JAWNA M.RYBAK, R.RYBAK
293970,00 DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ, PRZY UL. NARUTOWICZA 32A
104/ST/15 2015-01-23 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
5440,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
82/ST/15 2015-01-23 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
1560,00 AKTYWNY LUBLIN
62/KL/15 2015-01-23 ROMAN ŁOZIŃSKI
2300,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AUTORSKICH WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH, STWORZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO WW. WARSZTATÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE W DNIU 24 STYCZNIA 2015 ROKU W SIEDZIBIE WARSZTATÓW KULTURY WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH
106/ST/15 2015-01-23 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
15400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
11/ST/15 2015-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
113/ST/15 2015-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
2500,00 WSPARCIE SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZESPOŁU MŁODZICZEK W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W ROKU 2015 - KOSZYKÓWKA
64/KL/15 2015-01-23 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, NASZ LATAWCOWY ZAWRÓT GŁOWY W BRONOWICACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
5/OW/15 2015-01-23 UM NAŁĘCZÓW
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ GMINĘ NAŁĘCZÓW PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN NA DZIECI BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI W/W GMINY I UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN
92/ST/15 2015-01-26 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
7000,00 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
23/GM/15 2015-01-26 JÓZEF KOSIOREK
40,00 UMOWA NR: 14/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) GARAŻ BLASZANY : NR 144 UL.SMOLUCHOWSKIEGO POW. OK. 15 M2
3/GK/15 2015-01-26 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
173371,62 OPRÓŻNIANIE KOSZY POZA PASEM DROGOWYM
5/GK/15 2015-01-26 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
486683,08 OPRÓŻNIANIE KOSZY POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR 3
8/GK/15 2015-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
30710,32 WYKONYWANIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ, KONSERWACJĄ I OBSŁUGĄ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. DZIAŁKOWEJ W LUBLINIE WRAZ Z ZAPEWNIENIEM DOSTAWY ENERGII DO PRZEPOMPOWNI
14/ST/15 2015-01-26 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KICK-BOXING
6/ST/15 2015-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -PŁYWANIE
114/ST/15 2015-01-26 DARIUSZ JÓŹWIAK
6000,00 ZIMA W MIEŚCIE
115/ST/15 2015-01-26 FUN SAIL TOMASZ MADEJ
4680,00 ZIMA W MIEŚCIE
63/KL/15 2015-01-26 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
14000,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANE W TERMINIE 3-14 LUTY 2015 W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE
61/KL/15 2015-01-26 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9000,00 ZAKUP USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, TJ. WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH ORAZ PROJEKCJI FILMOWYCH W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R.
9/IR/15 2015-01-26 AK WENTYLACJA
19680,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PROWADZENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM, STEROWANIEM I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY, PRZY UL. PEOWIAKÓW 12 W LUBLINIE
10/PN/15 2015-01-26 ANASTASIYA KINZERSKA
14400,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ - PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAPROSZEŃ, MAILI W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM, ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM, OBSŁUGA SPRAW ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM, PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA ZAPROSZEŃ WIZOWYCH, PROWADZENIE BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI
10/OR/15 2015-01-26 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
3997,50 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 37/OR/14 Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI UMOWY.
10/OŚ/15 2015-01-26 NEO POWER SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, ENER-G POLSKA SP. Z O.O. A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK CZĘŚCIAMI DZIAŁEK OZNACZONYCH NR 1067/1, 1061/1, 564 ORAZ BUDYNKIEM Z ZESPOŁAMI PRĄDOTWÓRCZYMI, INSTALACJĄ ELEKTRO-ENERGETYCZNĄ, INSTALACJĄ UJĘCIA I DOPROWADZENIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO (STANOWIĄCE CZĘŚĆ SKŁADOWISKA ODPADÓW W ROKITNIE).
18/ST/15 2015-01-27 KLUB SPORTOWY PACO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
25/ST/15 2015-01-27 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAŃCE TOWARZYSKIE
5/OŚ/15 2015-01-27 ANNA POLSKA
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
6/OŚ/15 2015-01-27 RENATA GAŁECKA
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
7/OŚ/15 2015-01-27 TOMASZ IWANIAK
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
9/OŚ/15 2015-01-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
49000,00 WYKONANIE BADAŃ MORFOLOGII I GĘSTOŚCI NASYPOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBLINIE
8/OŚ/15 2015-01-27 PRZEMYSŁAW SIEBIELEC
2000,00 TWORZENIE EWIDENCJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI.
19/MZON/15 2015-01-27 KINGA WNUKOWSKA
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA) STAWKA 30 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
11/PN/15 2015-01-27 MARIOLA JARUGA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 291/PN/14 REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN", DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY
67/KL/15 2015-01-27 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
14500,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE" W D.K. LSM
68/KL/15 2015-01-27 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
3500,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W K.O. PRZYJAŹNI.
69/KL/15 2015-01-27 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
12000,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W D.K. KALINOWSZCZYZNA.
70/KL/15 2015-01-27 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
3000,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W K.O. ODEON.
71/KL/15 2015-01-27 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
6000,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W K.O. ŹRÓDŁO.
72/KL/15 2015-01-27 BARTŁOMIEJ SĘCZAWA
2750,00 WYKONANIE JEDNEGO EGZEMPLARZA STATUETKI DLA LAUREATA NAGRODY MIASTA LUBLIN DLA MECENASA KULTURY 2014
73/KL/15 2015-01-27 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SZTUKA PRZEZ MAŁE "S" - ZAJĘCIA W DZIELNICY BRONOWICE
84/ST/15 2015-01-27 STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE - MOTOR LUBLIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
83/ST/15 2015-01-27 STOWARZYSZENIE LUBELSKA GRUPA REGATOWA
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
85/ST/15 2015-01-27 KLUB SPORTOWY PACO
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
86/ST/15 2015-01-27 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN
87/ST/15 2015-01-27 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
2800,00 AKTYWNY LUBLIN
88/ST/15 2015-01-27 POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
3000,00 AKTYWNY LUBLIN-REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW W RAMACH RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH. MARSZ PO ZDROWIE
89/ST/15 2015-01-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN- REALIZACJA PROGRAMÓW PROMUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW
2/GK/15 2015-01-27 RADOSŁAW CIOŁEK-PONIATOWSKI
697098,05 KONTROLA, UTRZYMANIE, NAPRAWA I KONSERWACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY LUBLIN
6/GK/15 2015-01-27 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
87086,02 OPRÓŻNIANIE KOSZY POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I
4/GK/15 2015-01-27 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
139999,71 OPRÓŻNIANIE KOSZY POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE 2
65/KL/15 2015-01-27 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
13500,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE W D.K. CZECHÓW I K.O. MINIATURA.
66/KL/15 2015-01-27 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
18000,00 ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W TERMINIE 2-13 LUTEGO 2015R. W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE (W K.O. RUTA, ŁĘGI, BŁONIE, SKARPA).
28/GM/15 2015-01-27 URSUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
600,00 DZIERŻAWA - REKLAMA WOLNOSTOJĄCA/WISZĄCA - UL. FREZERÓW (CZ. DZ. NR 1/59, OBR. 13, ARK. 7), UL. TOKARSKA (CZ. DZ. NR 1/59, OBR. 13, ARK. 8) - POW. 7,20 - POW. 5,36 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
4/IT/15 2015-01-27 COMARCH POLSKA SA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 120/IT/14. (ZMIANA SPRZĘTU) (LBW)
3/IT/15 2015-01-27 COMARCH POLSKA SA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 119/IT/14. (ZMIANA SPRZĘTU) (LBW)
2/IT/15 2015-01-27 COMARCH POLSKA SA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 112/IT/14. (ZMIANA SPRZĘTU) (LBW)
11/SOI/15 2015-01-28 MONIKA WOJTAS
12000,00 WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI REGIONALNYMI, PONADREGIONALNYMI ORAZ MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ZADAŃ WSPIERAJĄCYCH UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW
74/KL/15 2015-01-28 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS CYKLU WYSTAW MALARSTWA
8/SOI/15 2015-01-28 PYXERA GLOBAL
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG WOLONTARIUSZY W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU IBM CORPORATE SERVICE CORPS.
7/OR/15 2015-01-28 ANNA SZLACHETKA
3700,00 WYKONYWANIE DORAŹNYCH CZYNNOŚCI NA KONTACH UBEZPIECZONYCH PRACOWNIKÓW ZLIKWIDOWANEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE.
32/ST/15 2015-01-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - ŻEGLARSTWO
9/SOI/15 2015-01-28 MONIKA ZUB
7200,00 OPRACOWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH POZIOMU ZATRUDNIENIA W LUBELSKICH FIRMACH Z POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRIORYTETOWYCH.
91/ST/15 2015-01-28 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3000,00 AKTYWNY LUBLIN- STUDIUJ NA SPORTOWO W LUBLINIE
90/ST/15 2015-01-28 STOWARZYSZENIE PRACOWNIA TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ
3000,00 AKTYWNY LUBLIN- MARATON WSPINACZKOWY
12/SOI/15 2015-01-28 ARKADIUSZ MIKRUT
5400,00 OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PROJEKTÓW, PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIN Z PRZEDSIĘBIORCAMI LOKALNYMI I ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI
116/ST/15 2015-01-28 CORNER MEDIA
10000,00 PROMOCJA MIASTA W CZASIE X GALI SPORTOWIEC ROKU 2014 WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
11/KP/15 2015-01-28 CRT STUDIO WIESŁAW KULCZYCKI
9150,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW MEDIALNYCH W RAMACH PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI: SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI"
12/KP/15 2015-01-28 NEWSPOINT SP. Z O.O.
4059,00 USŁUGA MONITORINGU INTERNETU, SOCIAL MEDIA, PRACY I RTV.
14/KP/15 2015-01-28 MARTA SIENKIEWICZ
1500,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA ZAJĘĆ DLA PRZYSZŁYCH AGENTÓW I AGENTEK ANTYPLOTKOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI"
10/KP/15 2015-01-28 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
33000,00 PROWADZENIE PROFILU LUBLIN 700 NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
9/KP/15 2015-01-28 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2460,00 PREZENTACJA SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKACH TELEWIZJI MOBILNEJ W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN.
10/SOI/15 2015-01-28 MARTA SZTANDARSKA
6182,54 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM DOTYCZĄCEJ ZGŁOSZEŃ LUBELSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA
33/GM/15 2015-01-28 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
97145,70 UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ PRZY UL. KARŁOWICZA 4, GDZIE SKARB PAŃSTWA JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM.
8/KP/15 2015-01-28 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
178165,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - PROWADZENIE PORTALU INFORMACYJNEGO DLA LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W LATACH 2015-2017
1/BM/15 2015-01-29 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
280000,00 ZORGANIZOWANIE W 2015 R. SŁUŻB PONADNORMATYWNYCH KMP W LUBLINIE
56/ST/15 2015-01-29 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
10000,00 OTKKF OMEGA - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LUBLIN PIŁKĄ STOI I NIKOGO SIĘ NIE BOI
103/ST/15 2015-01-29 KLUB SPORTOWY PACO
4080,00 KS PACO - PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
75/KL/15 2015-01-29 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
6150,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS JUBILEUSZOWEGO KONCERTU PIOTRA SZCZEPANIKA.
2/NW/15 2015-01-29 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5000000,00 OBJĘCIE 50 000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII EE O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA I CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 5 000 000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W KWOCIE 5 000 000,00 ZŁ.
5/IT/15 2015-01-29 MIASTO ZAMOŚĆ
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II,UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ,UNIWERSYTET MEDYCZNY,WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANIEM 0% STAWKI PODATKU VAT I DOKONANIEM KOREKTY FAKTUR WYSTAWIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TYTUŁU WYKONANIA UMOWY 76/IT/13 ZAWARTEJ W DNIU 12 LISTOPADA 2013 R.
10/IR/15 2015-01-29 "EKKO" BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI INŻ.EDWARD KOTYŁŁO
2460,00 WYKONANIE PROJEKTU DRZWI I ŚCIANEK WEWNĘTRZNYCH WIATROŁAPU W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO W LUBLINIE, UL. RYNEK 1
9/OR/15 2015-01-29 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40757,47 ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY UM LUBLIN
3/NW/15 2015-01-29 MKS LUBLIN S.A.
1000000,00 OBJĘCIE 10.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII M O NUMERACH OD 1 DO 10.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
13/SOI/15 2015-01-29 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
33500,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA KONFERENCJI BRANŻOWEJ IT/ICT ,,DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT'' W DNIU 3 MARCA 2015 R.
6/IT/15 2015-01-30 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
35000,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ UŻYTKOWANYCH W SYSTEMACH KIEROWCA/POJAZD W WYDZIALE KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
76/KL/15 2015-01-30 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
15500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM DZIELNICE KULTURY - ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - SOCJOTERAPIA PRZEZ SZTUKĘ
91/KL/15 2015-01-30 TOMASZ TKACZYK
9000,00 ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NR 260/KL/13 Z DN. 13.06.2013 R. NA OBSŁUGĘ FINANSOWĄ PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ", DOTYCZĄCY ZMIANY CZASU TRWANIA I WARTOŚCI UMOWY
118/ST/15 2015-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
4400,00 UMIEM PŁYWAĆ-PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE
8/ST/15 2015-01-30 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TENIS STOŁOWY
24/ST/15 2015-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - JUDO
79/ST/15 2015-01-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
6000,00 UKS ŻEGLUJ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
77/KL/15 2015-01-30 FUNDACJA DZIUPLA - EDUKACJA I ROZWÓJ
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM DZIELNICE KULTURY ZRÓBMY SOBIE KSIĄŻKĘ
12/PN/15 2015-01-30 RAFAŁ TARNAWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 290/PN/14 WYDŁUŻAJĄCY OKRES REALIZACJI UMOWY W RAMACH PROJEKTU PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBLIN
21/PN/15 2015-01-30 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
20/PN/15 2015-01-30 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
19/PN/15 2015-01-30 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
18/PN/15 2015-01-30 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
17/PN/15 2015-01-30 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU "SZKOLNA ŚWIETLICA INTEGRACYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
34/GM/15 2015-01-30 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZ. NR 99,OBR.34, ARK.2, POW. 518M2) POŁOŻONEJ PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM KULTURY - TEATR STARY O POW. UŻYTKOWEJ 1500M2 Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BIORĄCEGO W UŻYCZENIE
99/ST/15 2015-02-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
20720,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
16/IT/15 2015-02-02 AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I ANDRZEJ KOZAK
15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 36/IT/14. (ZMIANA TERMINU I KWOTY)
13/PN/15 2015-02-02 SIWEK GRZEGORZ
29000,00 UMOWA ZLECENIE NA PRZYGOTOWANIE I EMISJĘ NA ANTENIE TVP LUBLIN FILMU EDUKACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU "STUDENT Z INICJATYWĄ:WEKTOR OSZCZĘDZANIA ENERGII"
11/IR/15 2015-02-02 BUDIMEX S.A.
61500,00 ROBOTY DODATKOWE W RAMACH UMOWY 211/IR/12 NA BUDOWĘ CSK ( PRZEBUDOWA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SIECI NETII )
38/SOI/15 2015-02-02 HAYS POLAND
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 110/SOI/14 Z DNIA 02.10.2014 R.
14/SOI/15 2015-02-02 FUNDACJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
23985,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA TRZYDNIOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ IZRAELSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W DNIACH 15-17 LUTEGO 2015 R.
100/ST/15 2015-02-02 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
105/ST/15 2015-02-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
6580,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PROFILOWANYCH
101/ST/15 2015-02-02 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
25400,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLASACH PROFILOWANYCH
55/ST/15 2015-02-02 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
192000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W RAMACH AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
34/ST/15 2015-02-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - LEKKA ATLETYKA
26/ST/15 2015-02-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - BOKS
121/ST/15 2015-02-02 TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE
4305,00 EMISJA W TVP LUBLIN MECZU AZS UMCS-WISŁA KRAKÓW
35/GM/15 2015-02-02 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. DZIEWANNY 21 W LUBLINIE
192,96 UMOWA DZIERŻAWY PRZY UL. DZIEWANNY (DZ. NR 2/90 I DZ. NR 2/91, OBR. 15, ARK.4) Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSCA POSTOJOWE (POW. 54,4M2) ORAZ TERENY ZIELONE (POW. 49,6 M2).
36/GM/15 2015-02-02 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W LUBLINIE, KTÓRY ODDAJE NA RZECZ GMINY LUBLIN DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PRZY UL. CHODŹKI (DZ.NR 8/2,OBR. 18, ARK.11, POW. 650 M2), ZABUDOWANĄ POMNIKIEM UPAMIĘTNIAJĄCYM WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO ROZSTRZELANYCH NA LEMSZCZYŹNIE ORAZ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ PRZY UL. K. JACZEWSKIEGO (CZ.DZ.NR 6,OB. 7, ARK.1, POW.60M2) ZABUDOWANĄ POMNIKIEM UPAMIĘTNIAJĄCYM ŻOŁNIERZY POLSKICH POLEGŁYCH W WALCE ZE SZWEDAMI, CELEM UTRZYMANIA POMNIKÓW HISTORYCZNYCH.
39/GM/15 2015-02-02 STANISŁAW KAMIŃSKI
315,00 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JANOWSKA CDR - OPŁATA ROCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) ZIELEŃ : UL.JANOWSKA POW. 450
13/OR/15 2015-02-03 BESKID PLUS SP. J. TYRNA
54243,00 DOSTAWA BEZKWASOWYCH TECZEK ARCHIWIZACYJNYCH NA POTRZEBY UM LUBLIN.
83/KL/15 2015-02-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY W ROKU 2015 Z KULTURĄ DO NIEBA - III EDYCJA
37/GM/15 2015-02-03 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.TOWAROWA 19
1,07 ANEKS NR 1 - UL. TOWAROWA - TERMOMODERNIZACJA - CZ. DZ. NR 12/4 (OBR. 14, ARK. 14) - POW. 6,03 M2 - CZYNSZ PŁATNY W STOSUNKU ROCZNYM
7/GD/15 2015-02-03 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
22140,00 PRZEGLĄD, SEGREGACJA ORAZ WYBÓR DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH DO SKANOWANIA Z OPERATÓW TECHNICZNYCH ZAEWIDENCJONOWANYCH W MODGIK W LUBLINIE
59/ST/15 2015-02-03 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.ORGANIZACJA V ETAPU XVIII MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU TANDEMÓW O PUCHAR MARSZAŁKA LUBELSZCZYZNY
119/ST/15 2015-02-03 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
2055115,48 ZAKUP USŁUG NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ARENA LUBLIN- PŁYTA GŁÓWNA STADIONU
78/KL/15 2015-02-03 PAWEŁ JAWORSKI
1900,00 PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA AUTORSKICH WARSZTATÓW Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH, STWORZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO WW. WARSZTATÓW ORAZ PRZEPROWADZENIE 7.02.2015 R. W SIEDZIBIE WARSZTATÓW KULTURY WARSZTATÓW DLA GRUPY 30 OSÓB Z OBSZARU PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW MEDIALABOWYCH
82/KL/15 2015-02-03 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
19000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM MIASTO KULTURY W ROKU 2015 CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE
117/ST/15 2015-02-03 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH -SZACH KRÓLOWI
47/ST/15 2015-02-03 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W SENIORACH
102/ST/15 2015-02-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
6/GD/15 2015-02-03 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
98400,00 OBSŁUGA TECHNICZNA ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
84/KL/15 2015-02-04 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: OPUS MAGNUM - KULOWSKIE WIECZORY Z MUZYKĄ
15/KP/15 2015-02-04 OKSANA TSYMBALIUK
2500,00 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SPOTKAŃ I WYDARZEŃ SPOŁECZNO - KULTURALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DNI RÓŻNORODNOŚCI I KAMPANII SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI.SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI."
13/KP/15 2015-02-04 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
43050,00 UAKTUALNIENIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI MIASTA WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
16/KP/15 2015-02-04 STOWARZYSZENIE "TELEWIZJA REGIONALNA-STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE"
0,00 ANEKS DO UMOWY 187/KP/14 - ZMIANA HARMONOGRAMU PRODUKCJI.
8/BM/15 2015-02-04 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
CIK,MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
26000,00 ZORGANIZOWANIE W 2015 R. "PRZYJAZNYCH PATROLI" PROWADZONYCH Z UDZIAŁEM FUNKCJONARIUSZY KMP W LUBLINIE, PSYCHOLOGÓW ORAZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH.
42/GM/15 2015-02-04 POMORSKA LILIANNA
40,00 UMOWA NR: 26/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO CDM - OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) GARAŻ NR 101 : UL. SMOLUCHOWSKIEGO POW. 15
79/KL/15 2015-02-04 STOWARZYSZENIE CHÓR "LA MUSICA" PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - PŁYTA CHÓRU "LA MUSICA"
80/KL/15 2015-02-04 AGENCJA RAKI ROBERT PŁYWACZ
6150,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN - PŁYTA "FUNK MISTRZ Z LUBLINA"
85/KL/15 2015-02-04 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
55000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN: HARMONIE STAREGO MIASTA
12/IR/15 2015-02-05 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
6150,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PROWADZENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA WYKONANIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z ODPROWADZENIEM WODY DO HYDRANTÓW OGRODOWYCH NA TERENIE BOISKA ORAZ PROJEKTU LIKWIDACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE BOISKA DO RUGBY, PRZY LCEZ W LUBLINIE, UL. MAGNOLIOWA 8
29/ST/15 2015-02-05 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
40000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
46/ST/15 2015-02-05 KLUB SZACHISTÓW DRAKON - LUBLIN
14000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW-SZACHY
14/IR/15 2015-02-05 "KLASTMED" GRZEGORZ ŻUCHNIK
15252,00 DOSTAWA I MONTAŻ PODESTÓW I MONTAŻ PODESTÓW , SCHODÓW ORAZ BARIER POD DWA STANOWISKA KAMER NA STADIONIE MIEJSKIM UL. KROCHMALNA
13/IR/15 2015-02-05 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
11070,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ORLIKA LEKKOATLETYCZNEGO, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE, PRZY UL. MICKIEWICZA 24
15/OR/15 2015-02-05 PPHU "MEBLAM" ZBIGNIEW SZKODA
55896,11 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI NA POTRZEBY UM LUBLIN.
43/ST/15 2015-02-05 KLUB SPORTOWY PACO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - KULTURYSTYKA
14/OR/15 2015-02-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAMES
56568,93 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI NA POTRZEBY UM LUBLIN
87/KL/15 2015-02-05 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HAK - HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2015
86/KL/15 2015-02-05 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CYKL WYSTAW INDYWIDUALNYCH
30/ST/15 2015-02-05 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA
1/ON/15 2015-02-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BĘDĘ SENIOREM
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UREGULOWANIA WZAJEMNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW STRON, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA -TRZECIA MŁODOŚĆ: ZAANGAŻOWANIE I WYZWANIA
15/PN/15 2015-02-06 NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "KLEIN" AKADEMIA KREATY
24900,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE: OZDOBY ŚWIĄTECZNE MIX TECHNIK PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, W RAMACH PROJEKTU "ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W LUBLINIE"
36/ST/15 2015-02-06 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
13000,00 ZTS SOKÓŁ REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH( ZAPASY/SUMO)
12/OR/15 2015-02-09 BROSMED CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA JERZY BROSZKIEWICZ
2672,72 ANEKS DO UMOWY NR 421/OR/14 W DNIA 18.06.2014 R., DOT. NAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 116,2 M2 I WZROST MIESIĘCZNYCH OPŁAT ZA CZYNSZ O 2672,72 ZŁ DO KWOTY 6 214,87 ZŁ BRUTTO/M-SC
67/ST/15 2015-02-09 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - XXXVIII BIEG KWITNĄCEJ WIŚNI W RAMACH POLSKA BIEGA
75/ST/15 2015-02-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
12000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
4/GD/15 2015-02-09 NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK
7500,00 ANEKS DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA SPRAW Z ZAKRESU NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, OKREŚLAJĄCY KOSZTY ZWROTU NADZORU W 2015R. NA KWOTĘ 7500,00 ZŁ
122/ST/15 2015-02-09 JAN BAŃKOWSKI OŚRODEK KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW I RZECZOZNAWSTWA SI
2460,00 SIMPTEST WYKONANIE RAPORTU OCENY STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
15/IR/15 2015-02-09 "HEIN" SPÓŁKA Z O. O.
936221,88 DOSTAWA MASZYN I URZĄDZEŃ DO UTRZYMANIA ZIELENI, MURAWY ORAZ TRAWY SYNTETYCZNEJ NA OBIEKCIE STADIONU PRZY UL. KROCHMALNEJ
96/ST/15 2015-02-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
11520,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 -PŁYWANIE
81/KL/15 2015-02-09 COMTRONIC SP Z O. O.
4059,00 USŁUGA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA I USŁUGA OBSŁUGI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W MIEJSKICH INSTYTUCJACH KULTURY: DZIELNICOWYM DOMU KULTURY "BRONOWICE", DZIELNICOWYM DOMU KULTURY "WĘGLIN" I WARSZTATACH KULTURY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA
8/PN/15 2015-02-10 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH".
16/PN/15 2015-02-10 REFUNDA SP. Z O. O.
46592,40 ANALIZA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA BILETU ZINTEGROWANEGO I ZINTEGROWANEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ, W RAMACH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM "WSPÓŁPRACA JST JAKO CZYNNIK ROZWOJU LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".
8/IT/15 2015-02-10 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
10405,80 DZIERŻAWA CZTERECH SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ DWÓCH KOPIAREK CYFROWYCH.
23/ST/15 2015-02-10 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
123/ST/15 2015-02-10 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
57600,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZEK DO UDZIAŁU W XXXI LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH 2016 - RIO DE JANERIO 5-21.08.2016 R.
100/KL/15 2015-02-10 AGNIESZKA WÓJTOWICZ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. SECESJA W LUBLINIE - DETAL ARCHITEKTONICZNY.
101/KL/15 2015-02-10 JAROSŁAW CYMERMAN
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. TEATR KRÓLEWSKIEGO STOŁECZNEGO MIASTA LUBLINA. EPIZODY.
92/KL/15 2015-02-10 POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII PRZEZ SZTUKĘ
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY, JUBILEUSZOWY CYKL IMPREZ ARTYSTYCZNYCH NIEPRZETARTEGO SZLAKU
89/KL/15 2015-02-10 JÓZEF SZOPIŃSKI
800,00 PROWADZENIE NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA W CHARAKTERZE KONFERANSJERA UROCZYSTOŚCI GALI KULTURY W DNIU 23 MARCA 2015 R. W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE
102/KL/15 2015-02-10 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: OBCHODY JUBILEUSZOWE 45-LECIA FORMACJI TAŃCA TOWARZYSKIEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ GAMZA
106/KL/15 2015-02-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
13000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA III
7/GK/15 2015-02-10 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY W SPRAWIE WARUNKÓW WYKONYWANIA PRAC PRZY OBIEKTACH GROBOWNICTWA WOJENNEGO NA CMENTARZACH RZYMSKOKATOLICKICH PRZY UL. LIPOWEJ I UL. UNICKIEJ.
20/SOI/15 2015-02-10 AGNIESZKA FLASIŃSKA
500,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI SZABLONU DO STRONY INTERNETOWEJ MEDYCA2.LUBLIN.EU, MEDYCYNA.LUBLIN.EU.
25/SOI/15 2015-02-10 PIOTR ALCHIMOWICZ ALCHIMOWICZ
139285,20 PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KREATYWNEJ ORAZ WYKONANIE SPOTU REKLAMOWEGO NA POTRZEBY KAMPANII REKLAMOWEJ LUBLINA.
7/IT/15 2015-02-10 SWOBODA.NET.PL TOMASZ AUGUSTYŃSKI
22140,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W FORMIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA PROJEKTU "FREE WIFI IN LUBLIN - BEZPŁATNY MIEJSKI INTERNET W LUBLINIE" ORAZ UDZIAŁ W KOMISJI PRZETARGOWEJ, NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI, SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI ZAPROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM I STANDARDAMI SIECI EKSPLOATOWANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN, UDZIAŁ W KOMISJI ODBIORU, WERYFIKACJA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ORAZ SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI OPRACOWAŃ.
14/PN/15 2015-02-11 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
89671,38 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
9/PN/15 2015-02-11 POLITECHNIKA LUBELSKA
75463,38 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
6/PN/15 2015-02-11 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
81716,08 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
8/GD/15 2015-02-11 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
3500,00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE DOT.DZIAŁEK NR 25, 41, 42, 43, 45 (OBR.33-SŁAWIN HELENÓW, ARK.21)
40/ST/15 2015-02-11 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
31000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - TAEKWON-DO
97/KL/15 2015-02-11 WŁADYSŁAW MAŁAWSKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. SACRUM, PRZESTRZEŃ, CZAS.
112/KL/15 2015-02-11 HENRYK KUŚ
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. INNY LUBLIN.
111/KL/15 2015-02-11 RADOSŁAW BUŁTOWICZ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN: 360? 24H.
99/KL/15 2015-02-11 MAŁGORZATA KARWICKA
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. HISTORIA FOTOGRAFII LUBELSKIEJ.
110/KL/15 2015-02-11 ELIZA GALEJ-SZCZEPAŃSKA
4200,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. ZAMKNIJ OCZY, DOTKNIJ SZTUKI.
94/KL/15 2015-02-11 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY "KARUZELA SZTUKI. SZTUKA I DZIEDZICTWO KONTYNENTÓW"
98/KL/15 2015-02-11 ASHOT MARTIROSYAN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. MOJA ARMENIA.
96/KL/15 2015-02-11 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
43000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, LUBLIN. HISTORIA DZIELNIC.W 700-NĄ ROCZNICĘ LOKACJI MIASTA-REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
104/KL/15 2015-02-11 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA
8500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: 22. STUDENCKIE KONFRONTACJE FILMOWE
105/KL/15 2015-02-11 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
5500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JÓZEFA ŁOBODOWSKIEGO
103/KL/15 2015-02-11 FUNDACJA RATIONE FORTES
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- XVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ WILIAMA SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
113/KL/15 2015-02-12 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , O WYŻSZOŚCI ŚWIĄT - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
41/ST/15 2015-02-12 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
22000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - KICK -BOXING
95/KL/15 2015-02-12 RAFAŁ CHWAŁA
12000,00 PRODUKCJA IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNEJ "DIED MOROZ CONVENTION"
109/KL/15 2015-02-12 RADIO ER
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WIDOWISKO ARTYSTYCZNE UPAMIĘTNIAJĄCE ROK ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II "NIE ŻYJE SIĘ NA PRÓBĘ", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
114/KL/15 2015-02-12 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W 2015 R. PN.: KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI "WIELOKULTUROWY LUBLIN"
7/PN/15 2015-02-12 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
97347,84 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI"
108/KL/15 2015-02-12 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
15000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - RETROSPEKTYWA VI EDYCJI FESTIWALU FILMOWEGO "NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI"
107/KL/15 2015-02-12 FUNDACJA "5MEDIUM"
25000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - AKTYWNI ON/OFFLINE, EDYCJA III
52/ST/15 2015-02-13 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
118000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - LEKKA ATLETYKA
50/GM/15 2015-02-13 GALERIA KAMIENIA AGLOMAR ARTUR KOZŁOWSKI
2553,00 UMOWA NR: 31/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA DZIERŻAWA- PARKING DLA KLIENTÓW I 2 NAMIOTY HANDLOWE: AL.KRAŚNICKA POW. ; 2220
115/KL/15 2015-02-13 FUNDACJA "5MEDIUM"
25000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - BEZPIECZNA E-SZKOŁA, EDYCJA V
14/BM/15 2015-02-13 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 47 - LUBLIN.
13/BM/15 2015-02-13 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - PL. ZAMKOWY 10 - LUBLIN.
12/BM/15 2015-02-13 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. NARUTOWICZA 80A - LUBLIN.
11/BM/15 2015-02-13 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. UNICKA 2 - LUBLIN.
12/ST/15 2015-02-13 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE KYOKUSHINKAI
10/BM/15 2015-02-13 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. ZAMOJSKA 43 - LUBLIN.
37/ST/15 2015-02-13 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - KAJAKARSTWO
16/OR/15 2015-02-13 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
5043,00 SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN.
16/IR/15 2015-02-16 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
7503,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE ZASILANIA ALTANY W PARKU CZUBY W LUBLINIE NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZ ORAZ WYKONANIE ZASILANIA NA POTRZEBY MONITORINGU
2/FE/15 2015-02-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
9399659,97 ANEKS NR 6 DO UMOWY 31/FE/10 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJĄCEGO TERENU" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 -2013, DOTYCZĄCY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
1/SA/15 2015-02-16 ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY LUB-KOM
3710,59 WYKONANIE PRAC MALARSKICH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W POMIESZCZENIACH POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE PRZY UL. JASTRZĘBIEJ 3 W LUBLINIE.
11/OŚ/15 2015-02-16 GABINET WETERYNARYJNY ZWIERZAK BARBARA BANCERZ-TOPOLSKA
9000,00 PRZEPROWADZENIE ZABIEGU STERYLIZACJI OKOŁO 60-130 KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
12/OŚ/15 2015-02-16 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
9000,00 STERYLIZACJA OKOŁO 60-130 KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE M. LUBLIN
117/KL/15 2015-02-16 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
40000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, KAROL WOJTYŁA MEMORIAL LECTURES, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
118/KL/15 2015-02-16 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY LUBLIN BLUES SESSION
116/KL/15 2015-02-16 TOMASZ WÓJCICKI
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO
120/ST/15 2015-02-16 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
85000,00 ZADANIE PUBLICZNE PN. "SZLAK PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO)
35/ST/15 2015-02-16 KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KARATE OYAMA
44/ST/15 2015-02-16 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWEK - SPORT INDYWIDUALNY KARATE KYOKUSHIN
38/ST/15 2015-02-16 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - TAEKWON-DO WTF
127/ST/15 2015-02-16 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
49200,00 USŁUGA PROMOCYJNA PODCZAS CAVALIADA LUBLIN 2015
81/GM/15 2015-02-16 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ POLSKĄ SPÓŁKĘ GAZOWNICTWA SP. Z O. O., NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA GAZOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 7/5 (OBR. 5, ARK. 2) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. IRENY KOSMOWSKIEJ 3 / UL. KURANTOWEJ 1 ORAZ REGULUJE ZASADY UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI.
60/GM/15 2015-02-16 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1291,50 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁ. W LUBLINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 15 {UL. TRAMECOURTA 4} (DZ. NR 11/1 OBR 36 ARK 4)
9/BM/15 2015-02-16 "TOP - NET" S.C.
38730,24 CZYSZCZENIE KLOSZY KAMER SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO.
15/BM/15 2015-02-16 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - AL. ZYGMUNTOWSKIE 5 - LUBLIN.
17/IR/15 2015-02-16 ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH I GAZOWYCH HIERONIM SZCZEPAŃSKI
15960,00 MONTAŻ ZAWORÓW REDUKCYJNYCH DN 80 W POMIESZCZENIU HYDROFORNI STADIONU
16/BM/15 2015-02-16 PGE OBRÓT S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. 1-GO MAJA 29 - LUBLIN.
17/KP/15 2015-02-17 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
50000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA LUBLIN W RAMACH PUBLIKACJI WYDAWNICTW.
53/GM/15 2015-02-17 JERZY DELEKTA
40,00 UMOWA NR: 33/2015 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO DZIERŻAWA GARAŻU UL.SMOLUCHOWSKIEGO POW. ; 15
49/ST/15 2015-02-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH W DYSCYPLINIE SPORTU - WSPINACZKA SPORTOWA.
48/ST/15 2015-02-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
40000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
17/ST/15 2015-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -BOKS
16/ST/15 2015-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - JUDO
121/KL/15 2015-02-17 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: BERNARD STIELER - REQUIEM PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
119/KL/15 2015-02-17 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
5000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
15/OŚ/15 2015-02-17 APTEKA KORALOWA KATARZYNA KUCHARCZYK
1,06 DZIERŻAWA POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. KORALOWEJ 5
4/FE/15 2015-02-17 WOJEWODA LUBELSKI
8806558,45 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. NA ZADANIE PN. "BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. T. STRZEMBOSZA, CYNAMONOWEJ, CYPRYSOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA UL. JAGODOWEJ, ŁĄCZNIKA UL. JAGODOWEJ I UL. L CZUMY, UL. I. CZUMY W LUBLINIE - II ETAP W RAMACH "NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ".
3/FE/15 2015-02-17 WOJEWODA LUBELSKI
9503557,14 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ W LUBLINIE OD RONDA BŁ. KS. EMILIANA KOWCZA NA ZBIEGU ULIC AL. ARMII KRAJOWEJ, AL. JANA PAWŁA II I ULICY MATKI TERESY Z KALKUTY DO WIADUKTU NAD ULICĄ UŁANÓW ORAZ REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD UL. ARMII KRAJOWEJ (W REJONIE UL. RUCIANEJ) - ETAP II (OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ORKANA DO WIADUKTÓW NAD UL. UŁANÓW WRAZ Z ŁĄCZNICĄ)" W RAMACH "NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ".
17/OR/15 2015-02-17 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" W LUBLINIE SP.Z O.O.
36084,51 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN.
16/SOI/15 2015-02-17 "EUROPEJSKIE CENTRUM BIZNESU" SPÓŁKA JAWNA M.RÓŻAŃSKA K.KARAŚ
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO SZCZYTU GOSPODARCZEGO LUBLIN 2015.
19/KP/15 2015-02-18 ARC RYNEK I OPINIA SP. Z O.O.
45510,00 BADANIA WIZERUNKU LUBLINA.
15/SOI/15 2015-02-18 LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI