Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 31 sierpnia 2018 roku.

Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
392/ST/18 2018-08-31 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
3326,40 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
148/IR/18 2018-08-31 LUBCOM SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 54/IR/18 Z DNIA 7.05.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH NA DZIEŃ 30.09.2018 R.
246/GM/18 2018-08-31 BI INVEST BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI KAMIL PSZCZOŁA
5250,00 WYKONANIE 30 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH.
98/PN/18 2018-08-31 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLEGOWYCH ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 23-25.09.2018 R. DLA UCZESTNIKÓW VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
138/OŚ/18 2018-08-31 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
19600,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 1/OŚ/18 Z DNIA 03.01.2018 R. - ZWIĘKSZENIE KWOTY NA REALIZACJĘ PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
511/KL/18 2018-08-31 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - UMOWA NR 511/KL/18
151/IR/18 2018-08-31 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 DOT. BUDOWY PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ - PRZESUNIĘCIE TERMINU WYKONANIA ROBÓT.
149/IR/18 2018-08-31 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E. JÓZEFCZUK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 135/IR/18 Z DNIA 13.08.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA ROBÓT OKREŚLONYCH W § 1 UST. 2 PKT. 2) DO DNIA 30.09.2018 R.
514/KL/18 2018-08-31 POLSKI OŚRODEK MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU TEATRALNEGO /ITI/
10000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - TEATR LUSTER, UMOWA NR 514/KL/18
103/OR/18 2018-08-31 LEOKADIA PASTWA
3121,74 NAJEM POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 18 M2 W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 14 NA POTRZEBY URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RADY MIASTA LUBLIN, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 20
513/KL/18 2018-08-31 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO KSIĄŻEK PISARZY LUBELSKICH "KSIĄŻKI DUMA LUBLINA" - UMOWA NR 513/KL/18.
512/KL/18 2018-08-31 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA FESTIWALU LITERACKIEGO PISARZE ŚWIATA W LUBLINIE - UMOWA NR 512/KL/18.
475/ZSS/18 2018-08-31 BARBARA GRELL
200,00 UDZIAŁ W PANELU DYSKUSYJNYM NT.:"CZEGO OD RODZINY OCZEKUJE OSOBA CHORUJĄCA PSYCHICZNIE? JAK ROZMAWIAĆ Z INNYMI O CHOROBIE CZŁONKA RODZINY?"
247/GM/18 2018-08-30 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
6000,00 WYKONANIE 30 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO.
244/GM/18 2018-08-30 KONSTAL-ZAKŁAD MECHANICZNY ZBIGNIEW WŁASIUK
710,00 UMOWA NR: 81/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA
472/ST/18 2018-08-30 YACHT KLUB POLSKI LUBLIN
3000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS REGAT SPORTOWYCH "BŁĘKITNA WSTĘGA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO".
33/MAZ/18 2018-08-29 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
246306,97 WYKONANIE NASADZEŃ ROŚLINYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
468/ST/18 2018-08-29 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
1500,00 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - OTWARCIE KOMPLEKSU BOISK PRZY UL. JUDYMA.
239/GM/18 2018-08-29 RAFDAM SP. Z O.O.
410,00 UMOWA NR: 79/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE NA MOBILNY PUNKT GASTRONOMICZNY Z WYŁĄCZENIEM ALKOHOLU O POW. 9,00 M2.
241/GM/18 2018-08-29 EVOLUTION RADOSŁAW KOZŁOWSKI
410,00 UMOWA NR: 80/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT GASTRONOMICZNY, POW. 9 M2
30/FE/18 2018-08-29 WOJEWODA LUBELSKI
4173730,00 UMOWA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA "UTWORZENIE W 2018 R. NOWYCH MIEJSC W INSTYTUCJACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3, W TYM MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLN
311/ST/18 2018-08-29 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ IM. R. GERLECKIEJ.
115/SOI/18 2018-08-28 MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA
9994,98 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KAMPANII BILBORDOWEJ W RAMACH KONTYNUACJI KOMPLEKSOWEJ STRATEGII KOMUNIKACJI DOTYCZĄCEJ PROMOCJI PRACY W LUBLINIE.
357/ST/18 2018-08-28 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
94000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - KOSZYKÓWKA.
113/SOI/18 2018-08-28 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZENIA ,,MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA TYPOGRAFICZNE - TYPOLUB''.
442/ST/18 2018-08-28 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
24896,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
470/ST/18 2018-08-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
-6000,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 303/ST/18.
507/KL/18 2018-08-27 ŁUKASZ JEMIOŁA
4000,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO PT. "LUBLIN DUO" PODCZAS FESTIWALU PARTNERSTWA WE LWOWIE W DNIU 7 WRZEŚNIA 2018 R.
396/ST/18 2018-08-27 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
14634,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJEĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
508/KL/18 2018-08-27 STOWARZYSZENIE TWÓRCZYCH OSOBOWOŚCI
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SOBOWTÓRY - UMOWA NR 508/KL/18
92/OW/18 2018-08-24 FW FANTOM ANDRZEJ MIETKIEWICZ
1161,12 DOSTAWA PLANSZ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
248/GM/18 2018-08-24 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/86 (OBR. 23, ARK. 2), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY
140/IR/18 2018-08-24 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
41300,01 REMONT TRZECH OCINKÓW CHODNIKA, TJ. PRZY UL. BIEDRONKI 13, PRZY UL. ROMERA ORAZ PRZY ALTANIE W PARKU JANA PAWŁA II W LUBLINIE.
143/IR/18 2018-08-24 BIURO USŁUG KOLEJOWYCH JAKUB BARAŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/IR/18 Z DNIA 12.04.2018 R. (DOT. PRZEBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 243) DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA DZIEŃ 15.10.2018 R.
506/KL/18 2018-08-24 BOGUSŁAW MORKA - AGENCJA ARTYSTYCZNA "BEL CANTO"
26000,00 WYKONANIE KONCERTU PT. KRZYŻ I ORZEŁ W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
362/ST/18 2018-08-24 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI UNIA LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA
144/IR/18 2018-08-24 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 67/IR/18 Z DNIA 24.05.2018 R. (DOT. REMONTU OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO), DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA DZIEŃ 10.12.2018 R.
94/OW/18 2018-08-24 KĘPKA MEBLE KUCHENNE WALDEMAR KĘPKA
3620,00 DOSTAWA POMOCNIKA KELNERSKIEGO I LADY RECEPCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUR
356/ST/18 2018-08-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - KOSZYKÓWKA.
50/CA/18 2018-08-24 ANNA MARCZAK - PROJEKTOWNIA
910,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
397/ST/18 2018-08-24 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI UNIA LUBLIN
7025,40 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
139/IR/18 2018-08-24 EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MARTA KRZYŻANOWSKA
5885,55 WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIU MAGAZYNOWYM W BUDYNKU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE PRZY AL. RACŁAWICKICH 5.
424/ST/18 2018-08-23 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
87000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU AKADEMICKIEGO - AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2018/2019 + LUBELSKA UNIWERSJADA 2018
142/IR/18 2018-08-23 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
32103,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ PRZEBUDOWĄ ZJAZDU OD STRONY UL. NIEPODLEGŁOŚCI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 PRZY UL. K. TUMIDAJSKIEGO 6A W LUBLINIE WRAZ
434/ST/18 2018-08-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
12376,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
429/ST/18 2018-08-23 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
5712,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
430/ST/18 2018-08-23 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
12616,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
431/ST/18 2018-08-23 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
2856,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
429/ZSS/18 2018-08-23 LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANIN
179994,00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ DLA DOROSŁYCH W 2018 R.
430/ZSS/18 2018-08-23 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
37960,00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALITYWNEJ I HOSPICYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
79/IT/18 2018-08-23 SECURION JERZY GODZISZEWSKI
188900,01 ZAPROJEKTOWANIE ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE O 13 NOWYCH KAMER IP.
49/CA/18 2018-08-23 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
3432,00 26 BILETÓW NA SPEKTAKL "SKRZYPEK NA DACHU" W DNIU 6.10.2018 R. NA GODZ. 18.00 ORAZ 26 BILETÓW NA SPEKTAKL "WINYLOVE STORY" W DNIU 13.10.2018 R. NA GODZ. 18.00 DLA UCZESTNIKÓW DWÓCH WIECZORKÓW SENIORA ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM",
435/ST/18 2018-08-23 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
3856,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
243/GM/18 2018-08-23 SŁAWOMIR BŁASZCZAK
259,68 UMOWA NR: 1046/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - UPRAWY
441/ST/18 2018-08-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
2856,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
449/ST/18 2018-08-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
8164,00 PROWADZENIE ZAJĘC SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
93/OW/18 2018-08-23 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU
4500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AGREGATU TYNKARSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZEN
436/ST/18 2018-08-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
4308,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
439/ST/18 2018-08-23 KLUB SPORTOWY PACO
10068,00 PROWADZENIE ZAJEC SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
321/ST/18 2018-08-22 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
0,00 UMOWA UŻYCZENIA MINIRAMPY H120-875X610X125 WERSJA PLUS.
89/OW/18 2018-08-22 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
5100,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KURSU SPAWANIA METODĄ MAG (135 - SPAWANIE ŁUKOWE W OSŁONIE GAZU AKTYWNEGO ELEKTRODĄ TOPLIWĄ) W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPER
425/ZSS/18 2018-08-21 MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY
-10800,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 23/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
75/IT/18 2018-08-21 ANDRZEJ SUSKI
4461,00 KOORDYNACJA PRAC WDROŻENIOWYCH LOKALNYCH ADMINISTRATORÓW, ZGŁASZANIE PROBLEMÓW DO FIRMY WDROŻENIOWEJ, PODSTAWOWE WSPARCIE TECHNICZNE INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW, INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH W WY
401/ST/18 2018-08-21 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
13298,58 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU OGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODOW SPORTOWYCH.
419/ZSS/18 2018-08-21 ELŻBIETA FUTYMA
-800,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 36/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
421/ZSS/18 2018-08-21 PSYCHOLOG MAGDALENA PRAŻMO PSYCHOTERAPIA I REGRESING
-19200,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 294/ZSS/18 Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
428/ZSS/18 2018-08-21 FARE REMIGIUSZ FALKOWSKI
40000,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU "KOT FILEMON" PRZY UL STROJNOWSKIEGO 15
76/IT/18 2018-08-21 GRZEGORZ GONTARZ
4461,00 KOORDYNACJA PRAC WDROŻENIOWYCH LOKALNYCH ADMINISTRATORÓW, ZGŁASZANIE PROBLEMÓW DO FIRMY WDROŻENIOWEJ, PODSTAWOWE WSPARCIE TECHNICZNE INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW, INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH W WY
424/ZSS/18 2018-08-21 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
-6200,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 17/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
137/OŚ/18 2018-08-21 MARIA KUBERA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 95/OŚ/18 - ZMIANA KONTA BANKOWEGO.
423/ZSS/18 2018-08-21 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY BAMBINO S.C.AGNIESZKA LEŚNIEWSKA, ANNA ZIÓŁKOWSKA
-1600,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 398/ZSS/18 Z DNIA 25 CZERWCA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST 1. - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
422/ZSS/18 2018-08-21 WIESŁAW ROŻEK STRUMYK EDUKACJA I OPIEKA
-14400,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 387/ZSS/18 Z DNIA 12 CZERWCA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
47/CA/18 2018-08-21 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3840,00 USŁUGA ANIMATORA WIECZORÓW SENIORA DLA 25 UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
420/ZSS/18 2018-08-21 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
-400,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
48/CA/18 2018-08-21 POWIAT OPOLSKI
572,00 26 BILETÓW NA PRZEJAZD NADWIŚLAŃSKĄ KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ W DNIU 16 WRZEŚNIA 2018 R. DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIO
427/ZSS/18 2018-08-21 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
-5400,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 24/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI.
418/ZSS/18 2018-08-21 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
-1200,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 37/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. - ZMIANA § 4 UST. 1 UMOWY - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
456/ST/18 2018-08-20 FUNDACJA QUESTING
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 412/ST/18 - QUEST PO STARYM MIEŚCIE
88/OW/18 2018-08-20 NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA WIZAŻU I STYLIZACJI "AESTHETIC" W LUBLI
2000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE STYLIZACJI I WIZAŻU SYLWETKI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
242/GM/18 2018-08-20 MARIA KOPYŚĆ
300,00 UMOWA NR: 1045/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - UPRAWY
135/OŚ/18 2018-08-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
123000,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OKREŚLENIA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI NA SKŁADOWISKU ODPADÓW W ROKITNIE.
97/PN/18 2018-08-16 FLOW PR
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 85/PN/18. DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY Z DN. 31.08.BR. NA 30.09.BR.
92/PN/18 2018-08-14 VIRA OREL
3000,00 PRZYGOTOWANIE SZEŚCIU AUTORSKICH SCENARIUSZY DO FILMÓW PROMUJĄCYCH KIEW WRAZ Z OPRACOWANIEM I TŁUMACZENIEM NAPISÓW NA J. ANGIELSKI I ROSYJSKI ORAZ PRZEKAZANIE AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJ
93/PN/18 2018-08-14 AGIT AGNIESZKA RYDZ
4208,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA 80 UCZESTNIKOW I PRELEGENTÓW 25.09.2018 R. PODCZAS VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI..."
65/OR/18 2018-08-13 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
13258,17 WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI PIONOWYCH (VERTICALI) I ROLET TEKSTYLNYCH ORAZ NAPRAWA POGWARANCYJNA ŻALUZJI I ROLET NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
251/GM/18 2018-08-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A PGE DYSTRYBUCJA S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZ. NR 7/6 (OBR. 41, ARK. 3) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1A/ŻWIRKI I WIGURY 6 NA CELE ZWIĄZANE Z BUD
496/KL/18 2018-08-10 FUNDACJA TANTHEO
5000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XV STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY_KONTESTACJE_IMPRO; UMOWA NR 496/KL/18
500/KL/18 2018-08-10 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 683/KL/17 Z DN. 20.10.2017 R. Z KONRADEM RZĄDOWSKIM - MAZAKI STUDIO. ZMIANA DOTYCZY MODYFIKACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
122/IR/18 2018-08-10 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI
134070,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY PL. WOLNOŚCI 4 W LUBLINIE.
499/KL/18 2018-08-10 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KUL RÓWNOLATKIEM NIEPODLEGŁEJ_RETRO WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY; UMOWA NR 499/KL/18
134/OŚ/18 2018-08-09 ZBIGNIEW PODLASZEWSKI
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA UMOWY NR 64/OŚ/18.
132/IR/18 2018-08-09 BUDIMEX S.A.
276750,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R., ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU DO DN. 31.08.2018 R. - DOT. BUDOWY PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ.
131/IR/18 2018-08-09 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
21300,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REWITALIZACJĘ WĄWOZU POMIĘDZY AL. KOMPOZYTORÓW POLSKICH A UL. SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH - W RAMACH B.O. - IV
27/FE/18 2018-08-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-72570,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. Z
495/KL/18 2018-08-08 LUBELSKA FUNDACJA JEŹDZIECTWA
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KUŹNIA KULTURY - CZAS. III EDYCJA 2018_ UMOWA NR 495/KL/18
86/OW/18 2018-08-08 ELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
879,45 DOSTAWA LAMPEK BIURKOWYCH Z ŻARÓWKAMI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
88/PN/18 2018-08-08 POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.
10455,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ OBEJMUJĄCE PUBLIKACJĘ 2 REKLAM KIEW ORAZ ARTYKUŁ PARTNERSKI.
252/GM/18 2018-08-08 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH
0,00 UMOWA UŻYCZENIA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A POWIATEM PUŁAWSKIM - POWIATOWYM ZARZĄDEM DRÓG W PUŁAWACH, DOTYCZĄCA DZIAŁKI NR 303 POŁOŻONEJ W GMINIE KURÓW, OBRĘB KŁODA Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2517L
85/OW/18 2018-08-08 RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I A.ZAMS.SP.J
2583,00 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU RTV W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZ
492/KL/18 2018-08-07 FUNDACJA "NOWA ALEKSANDRIA"
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, PORTAL FILMOWY (TYTUŁ ROBOCZY), 5000 ZŁ
494/KL/18 2018-08-07 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY - ULICA NIEPODLEGŁEJ - UMOWA 494/KL/18.
493/KL/18 2018-08-07 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LARPY O NIEPODLEGŁOŚCI, 6000 ZŁ.
87/PN/18 2018-08-07 PPH YARD SP. Z O.O.
4579,00 ZAPEWNIENIE NOCLEGU UCZESTNIKOM VII KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 23-25.09.2018 R.
130/IR/18 2018-08-07 M&M GASTRO
408372,18 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ DLA ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
124/IR/18 2018-08-06 EXTREME PROGRESS ACADEMY FILIP SOBKOWIAK
157848,38 MODERNIZACJA SKWERU - PRZEBUDOWA TORU ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA U ZBIEGU ULIC SULISŁAWICKIEJ I TETMAJERA (DZIAŁKA NR 33/6) W LUBLINIE
126/IR/18 2018-08-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
31250,00 WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ TRAWIASTEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT SBR NA ŚCIEŻCE ZDROWIA PRZY UL. HUSARSKIEJ W LUBLINIE, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR: 10/2 OBR. 30 ARK. 1
72/IT/18 2018-08-06 INTRACARE SP.ZO.O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
129/IR/18 2018-08-06 LUBCOM SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/IR/18 Z DNIA 07.05.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH - TERMIN WYKONANIA PRAC PROJEKTOWY
133/OŚ/18 2018-08-06 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PROWADZENIU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
29/MAZ/18 2018-08-06 DEZ-DER KRZYSZTOF KARPIŃSKI
40000,00 ODKOMARZANIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
86/PN/18 2018-08-06 FLOW PR
8000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z TWORZENIEM I PROWADZENIEM PROFILI W SOCIAL MEDIA ORAZ PRZYGOTOWANIEM KAMPANII REKLAMOWYCH W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYW
313/ST/18 2018-08-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. II WOJEWÓDZKI TURNIEJ BOCCIA.
71/IT/18 2018-08-06 INTRACARE SP.ZO.O.
940950,00 DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN".
85/PN/18 2018-08-06 FLOW PR
25000,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ SZKOLENIOWO-DORADCZYCH ORAZ WARSZTATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBSZARU FUNKCJONALNEGO PROJEKTU Z ZAKRESU BRANDINGU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ ZEWNĘTRZNĄ W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZAC
116/IR/18 2018-08-03 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
5358,87 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU - ROZDZIELNICE IMPREZ MASOWYCH, LOKALIZACJA: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 47, LUBLIN
128/IR/18 2018-08-03 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 71/IR/18 Z DNIA 04.06.2018 R. NA REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE PRZY UL. BIEDRONKI 13 - TERMIN WYKONANIA DO 31 SIERPNIA 2018 R.
491/KL/18 2018-08-03 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
2000,00 WYKONANIE MIN. 200 ZDJĘĆ PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH: 1) URBAN SUMMER SCHOOL - 26 SIERPNIA-8 WRZEŚNIA 2018 R. 2) KONCERT ZESPOŁU BAJM / DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI - 31 SIERPNIA 2018 R. 3) EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU - 3-9 WRZEŚNIA 2018 R.
484/KL/18 2018-08-03 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
1000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS XI JUWENALIÓW III WIEKU - FESTIWAL TWÓRCZYCH SENIORÓW, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DN. 23-25.09.2018 R. W WARSZAWIE
488/KL/18 2018-08-03 PROSCENIUM JAROSŁAW RUDNICKI
13500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDNIA PŁYTY ŁUKASZA JEMIOŁY PT. "RETRO NA ŻYWO"
371/ST/18 2018-08-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
847000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI KOBIET)
317/ST/18 2018-08-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
62000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW, MŁODZIEŻOWCÓW, JUNIORÓW 17-18 LAT - 25M
303/ST/18 2018-08-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IV EDYCJA LUBLIN FUTSAL CUP 2018.
298/ST/18 2018-08-02 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
70/IT/18 2018-08-02 ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 35/IT/17 DOTYCZĄCY ZMIANY § 7 I 11 ORAZ DODAJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 4.
490/KL/18 2018-08-02 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
100000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU 2018
297/ST/18 2018-08-02 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. CYKL IMPREZ BIEGOWYCH "BIEGNIJLUBLIN".
393/ST/18 2018-08-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
21146,40 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
400/ST/18 2018-08-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
33436,80 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ZAWODÓW SPORTOWYCH.
372/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
120000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN)
85/KP/18 2018-08-01 MICHAŁ FRONK ARCHITEKT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 72/KP/18 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
374/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
75000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN)
415/ZSS/18 2018-08-01 PHU AGNIESZKA MAŁECKA
44000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU ISKIERKI UL. KASZTELAŃSKA 31/5 W LUBLINIE PROWADZONEGO PRZEZ PANIĄ AGNIESZKĘ MAŁECKĄ
13/NW/18 2018-08-01 KRAJOWE BIURO WYBORCZE
0,00 UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (DOT .WYBORÓW 2018)
375/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (FUTSAL MĘŻCZYZN).
229/GM/18 2018-08-01 PAWEŁ BARWIAK
63,00 UMOWA NR: 1041/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
394/ST/18 2018-08-01 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
5060,88 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
489/KL/18 2018-08-01 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MAD - PRZESTRZEŃ SIĘ LICZY
387/ST/18 2018-08-01 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
6415,20 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH.
373/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (PIŁKA RĘCZNA KOBIET)
46/IT/18 2018-08-01 SPRINT S.A.
66420,00 ZAPEWNIENIE SERWISU I ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO OPENSCAPE VOICE W WERSJI 6.0 ORAZ HIPATH4000 W WERSJI 6.0 WRAZ Z APLIKACJAMI TOWARZYSZĄCYMI XPRESSIONS V7, ITAR 4.03 I BILING ONLINE.
376/ST/18 2018-08-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
65000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (SIATKÓWKA KOBIET).
361/ST/18 2018-08-01 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - PIŁKA SIATKOWA
56/IT/18 2018-07-31 DARIUSZ ŁASZKIEWICZ
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
49/IT/18 2018-07-31 KRZYSZTOF SZCZERBA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
132/OŚ/18 2018-07-31 KRYSTYNA KARASEK
6000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
53/IT/18 2018-07-31 ANDRZEJ SUSKI
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
56/OR/18 2018-07-31 PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM.H.ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 1.SZKOŁA UDOSTĘPNIA URZĘDOWI MIASTA POMIESZCZENIA O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 206,31 M2 ZNAJDUJĄCE SIĘ W PIWNICY BUDYNKU SZKOŁY (DZIAŁKA 86/9): 1) POMIESZCZENIE SERWEROWNI O POWIERZCHNI 116,00 M2; 2) POMIESZCZENIE Z ZAPLECZEM O POWIERZCHNI 90,31M2; ORAZ FRAGMEN
89/OŚ/18 2018-07-31 AUGUST ZAWIĄZAŁEK
12961,15 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
50/IT/18 2018-07-31 JOANNA PONIATOWSKA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
377/ST/18 2018-07-31 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2018/2019 (TENIS STOŁOWY MĘŻCZYZN)
55/IT/18 2018-07-31 DARIUSZ BIELECKI
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
58/IT/18 2018-07-31 GRAŻYNA SIPTA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
378/ST/18 2018-07-31 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
180000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (SIATKÓWKA MĘŻCZYZN).
131/OŚ/18 2018-07-31 EWA RACZKOWSKA
5806,80 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
386/ST/18 2018-07-31 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
27868,32 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ZAWODÓW SPORTOWYCH
84/KP/18 2018-07-31 INTER MEDIA, MEDIA TECH PAWEŁ KĘDZIERSKI
9671,86 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES, TECZKA.
416/ZSS/18 2018-07-31 IZABELA BYZDRA
22500,00 POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA ROZWÓJ SPOŁECZNY MIASTA LUBLIN
48/IT/18 2018-07-31 STOWARZYSZENIE "SIŁA W INNOWACJI"
61500,00 ANEKS DO UMOWY NR 29/IT/18. DOTYCZY ZMIANY § 1, 2, 3, 4, 6, 8 I 9 I ZAŁĄCZNIKA NR 2 ORAZ DODAJE ZAŁĄCZNIK NR 3
379/ST/18 2018-07-31 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (TENIS STOŁOWY KOBIET)
54/IT/18 2018-07-31 BARBARA TURSKA-PAPRZYCKA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
59/IT/18 2018-07-31 KATARZYNA SKOWYRA
4461,50 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN.
119/IR/18 2018-07-31 EDACH SP. Z O.O.
1294226,91 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZYLEGŁYMI POMIESZCZENIAMI WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH INSTALACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9
51/IT/18 2018-07-31 TOMASZ SZABŁOWSKI
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
52/IT/18 2018-07-31 GRZEGORZ PYDA
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
57/IT/18 2018-07-31 PIOTR KOBYLAS
4461,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UJEDNOLICENIA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
384/ST/18 2018-07-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4914,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
485/KL/18 2018-07-30 POLITECHNIKA LUBELSKA
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ORAZ FORMACJI TAŃCA TOWARZYSKIEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ GAMZA PODCZAS "X INTERNATIONAL FOLK-DANCE FESTIVAL - ST KLIMENT OHRIDSKI"
28/MAZ/18 2018-07-30 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
46432,50 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ DOSTARCZENIE I MONTAŻ OBRZEŻY (PŁOTKÓW) RABATOWYCH W PASIE DROGOWYM PRZ UL. RADZISZEWSKIEGO W LUBLINIE
222/GM/18 2018-07-30 ANNA POWROŹNIK
44,00 UMOWA NR: 76/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
398/ST/18 2018-07-30 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
8154,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
388/ST/18 2018-07-30 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
97259,40 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
120/IR/18 2018-07-30 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2018 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO DNIA 31.08.2018 R.
83/OW/18 2018-07-30 MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
538,57 DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO SPRZĄTANIA I ARTYKUŁÓW DO HIGIENY W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE
118/IR/18 2018-07-30 \"3K\" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 91/IR/18 Z DNIA 22.06.2018 R. (PRZEBUDOWA BOISKA PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO), DOTYCZĄCY ZAKRESU ROBÓT PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PODWYKONAWCOM.
487/KL/18 2018-07-30 FUNDACJA SOLIDARNOŚCI OBYWATELSKIEJ
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - II OGÓLNOPOLSKIE FORUM TEATRÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH UMOWA 487/KL/18
482/KL/18 2018-07-27 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
3000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS XVII LUBELSKIEGO ŚWIĘTA MIODU W LUBLINIE, ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 9 WRZEŚNIA 2018 NA RYNKU STAREGO MIASTA W LUBLINIE
226/GM/18 2018-07-27 --WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ WILLOWA II SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANEJ W LUBLINIE W UL. JANTAROWEJ.
224/GM/18 2018-07-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
"TYCJAN" MAGDALENA FRĄCZEK,FRĄCZEK PIOTR
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MAGDALENĄ FRĄCZEK I PIOTREM FRĄCZKIEM ORAZ MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGO
412/ST/18 2018-07-26 FUNDACJA QUESTING
4800,00 PRZYGOTOWANIE ŚCIEŻKI QUESTINGOWEJ W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM W ZAKRESIE TEMATYCZNYM DOTYCZĄCYM STAREGO MIASTA W LUBLINIE
77/GK/18 2018-07-26 ALL GLASS GRZEGORZ DRELA
1685,10 WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH ZAWIERAJACYCH "REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE"
353/ST/18 2018-07-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA NOZNA
360/ST/18 2018-07-26 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA
221/GM/18 2018-07-26 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JAKUBOWICKIEJ
220/GM/18 2018-07-26 CZESŁAW STADNICKI
44,00 UMOWA NR: 75/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
17/PS/18 2018-07-26 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
29960,00 WSPARCIE PROCESU GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2018.
349/ST/18 2018-07-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
45000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA NOŻNA
212/GM/18 2018-07-25 LUCYNA KACZMARZEWSKA
374,00 UMOWA NR: 1039/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
82/PN/18 2018-07-25 LOGOS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21000,00 PRZEPROWADZENIE BADANIA SPOŁECZNEGO METODĄ PAPI NA PRÓBIE OGÓLNEJ MIN. 300 MIESZKAŃCÓW OBSZARU DAWNEGO PODZAMCZA I UL. LUBARTOWSKIEJ W LUBLINIE DOTYCZĄCEGO POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAW
414/ZSS/18 2018-07-25 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 301/ZSS/18 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
385/ST/18 2018-07-25 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
122842,80 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ZAWODÓW SPORTOWYCH - II PÓŁROCZE 2018
205/GM/18 2018-07-25 BENEDETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
600,00 UMOWA NR: 64/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 44 W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY 40,00 M2.
389/ST/18 2018-07-25 MOTOR LUBLIN S.A.
1168020,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
359/ST/18 2018-07-25 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH W SEZONIE 2018-2019 - PIŁKA RĘCZNA
348/ST/18 2018-07-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
64000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA SIATKOWA
363/ST/18 2018-07-25 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA RĘCZNA
84/PN/18 2018-07-25 FLOW PR
4500,00 WSPARCIE PRZEZ WYKONAWCĘ W PROWADZENIU PROFILU "MODELOWA REWITALIZACJA LUBLINA" NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ
115/IR/18 2018-07-24 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
33210,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BOISK PRZY UL. BAŚNIOWEJ ORAZ BUDOWĘ MIEJSCA SPOTKAŃ PRZY UL. BAŚNIOWEJ - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO IV
481/KL/18 2018-07-24 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
5043,00 WYNAJEM SALI KONCERTOWEJ Z ZAPLECZEM ORAZ NASTROJONEGO FORTEPIANU NA POTRZEBY WYKONANIA RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 10.11.2018 R. W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
129/OŚ/18 2018-07-24 PIOTR RUBAJ
12200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
391/ST/18 2018-07-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
160400,00 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
364/ST/18 2018-07-24 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
52000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2018/2019 - PIŁKA NOZNA
483/KL/18 2018-07-23 FAUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI PUBLICZNEJ W POLSCE
8500,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FALA DO SZEŚCIANU UM. NR 483/KL/18
480/KL/18 2018-07-23 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, XXVII-XXIX MIEDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ, MIKOŁAJKI FOLKOWE 2017-2019, REALIZCAJA ZADANIA PUBLICZNEGO.
77/PN/18 2018-07-23 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22980,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW DEBAT PUBLICZNYCH PODCZS VII KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
76/PN/18 2018-07-23 GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
6732,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW DEBAT PUBLICZNYCH PODCZAS VII KIEW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY..."
217/GM/18 2018-07-23 DUDZIAK WOJCIECH
44,00 UMOWA NR: 73/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
216/GM/18 2018-07-23 BOGUSŁAW KRYSA VEL GREGORCZYK
44,00 UMOWA NR: 72/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
74/PN/18 2018-07-23 ALINA ZAITSEVA
4744,00 OPIEKA NAD WOLONTARIUSZAMI ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
399/ST/18 2018-07-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
73735,36 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH - HALA ORAZ SIŁOWNIA PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO
78/PN/18 2018-07-23 ALINA ZAITSEVA
1005,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI Z PANELISTAMI KIEW 2018
75/PN/18 2018-07-23 LOCOMOTIVA JOANNA CHRZANOWSKA-DYDUCH
4320,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW DEBAT PUBLICZNCH PODCZAS VII KIEW W RAMACH PROJEKTU: "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE 100-LETNIEJ TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ, OBY
381/ST/18 2018-07-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
158000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 (PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN)
215/GM/18 2018-07-23 PMW PAWEŁ WIERZCHOWSKI
1507,50 UMOWA NR: 71/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PLAC TEATRALNY DZIERŻAWY - INNE, PL. PLAN TEATRALNY PRZED LOKALEM "CAFE AVIATOR BAR" CZ. DZ. NR 3/6 (OBR. 41, ARK. 3) Z PRZEZNACZENIEM NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY, POW. 67,00 M2, UMOWA WIĄŻE STRONY
355/ST/18 2018-07-23 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
196000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018-2019 PIŁKA NOŻNA
452/KL/18 2018-07-23 STOWARZYSZENIE ARCHIDIECEZJALNY CHÓR CHŁOPIĘCO - MĘSKI "PUERI CANTORES
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU CHÓRU "PUERI CANTORES LUBLINENSES" W DEBRECZYNIE W DNIACH 18-28.08.2018
106/OŚ/18 2018-07-20 ANNA KOPYCIŃSKA
6580,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
124/OŚ/18 2018-07-20 JAROSŁAW JASKMANICKI
2399,04 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
111/OŚ/18 2018-07-20 STEFAN REMBA
6536,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
104/OŚ/18 2018-07-20 TADEUSZ BOCHNIARZ
BOCHNIARZ BOŻENA,KOMAR MAŁGORZATA
16000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
125/OŚ/18 2018-07-20 ROMAN KOŻUCH
KOŻUCH ALINA
17328,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
127/OŚ/18 2018-07-20 BARBARA GĘCA
6520,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
122/OŚ/18 2018-07-20 ADAM SOKOŁOWSKI
10262,25 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
112/OŚ/18 2018-07-20 DOMINIK JAROSZ
5800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
123/OŚ/18 2018-07-20 TOMASZ BIELAK
5067,60 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
109/SOI/18 2018-07-20 STOWARZYSZENIE UZDROWISK ŁOTEWSKICH
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WYMIANY WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WSPARCIU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
113/OŚ/18 2018-07-20 MAREK BRASZKO
8843,20 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
105/OŚ/18 2018-07-20 ALINA SYP
7000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
16/PS/18 2018-07-20 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
1500,00 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE I PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ FUNKCJONOWANIA KOOPERATYW SPOŻYWCZYCH I INICJARTYW ODDOLNYCH ORAZ ICH ROLI W PROCESIE REWITALIZACJI ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC
110/OŚ/18 2018-07-20 ROMAN FILIPIAK
7096,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
121/OŚ/18 2018-07-20 ADAM SOKOŁOWSKI
8496,98 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
119/OŚ/18 2018-07-20 STANISŁAW BŁACH
6503,31 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
108/OŚ/18 2018-07-20 JERZY SĘKOWSKI
3600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
103/OŚ/18 2018-07-20 DARIUSZ NIEDZIAŁEK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
101/OŚ/18 2018-07-20 BOGUSŁAW DUDZIAK
15425,40 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA POMPĘ CIEPŁA
115/OŚ/18 2018-07-20 ANDRZEJ HRYHORCZUK
--WÓJCIK BOGUSŁAWA,LEKAN CZESŁAW
4880,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
38/IR/18 2018-07-20 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZEKAZANIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN NIEODPŁATNIE MUZEUM LUBELSKIEMU W LUBLINIE NAKŁADÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 506 854,86 ZŁ (PONIESIONE W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA).
116/OŚ/18 2018-07-20 KRZYSZTOF DZIEWULSKI
4200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
118/OŚ/18 2018-07-20 EWA WIŚLIŃSKA
4360,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
102/OŚ/18 2018-07-20 KONRAD MICHAŁOWSKI
10000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
126/OŚ/18 2018-07-20 ELŻBIETA KIPROWSKA
5597,60 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
117/OŚ/18 2018-07-20 MIECZYSŁAW SKÓRSKI
17200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
120/OŚ/18 2018-07-20 MARCIN MICHALSKI
3690,51 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
114/IR/18 2018-07-20 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 20.07.18 R. DO UMOWY NR 104/IR/18 Z DNIA 09.07.18 R. (DOK. PROJ. I SPECYFIKACJA TECH. PLACU ZABAW I REKREACJI ZEMBORZYCKA/SŁOWACKIEGO) DOTYCZĄCY POPRAWIENIA OMYŁKI PISARSKIEJ, BŁĘDNEGO WPISANIA USTĘPÓW W §8 UST. 10 - ZMIANA BRZMIENIA W/W
114/OŚ/18 2018-07-20 PAWEŁ GŁAZOWSKI
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
200/GM/18 2018-07-19 JAROSŁAW JEŻ
350,00 UMOWA NR: 1037/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
94/OŚ/18 2018-07-19 WOJCIECH DUDZIAK
11682,40 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
95/OŚ/18 2018-07-19 MARIA KUBERA
5200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
100/OR/18 2018-07-19 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
15375,00 USŁUGA OPRAWY INTROLIGATORSKIEJ (BEZ SPECJALISTYCZNYCH ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH) ZNISZCZONYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH PO ROKU 1946, FORMAT B4 - TOMÓW 125.
90/OŚ/18 2018-07-19 SŁAWOMIR JÓŹWIAKOWSKI
5660,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
96/OŚ/18 2018-07-19 PAWEŁ KORBUS
5660,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
223/GM/18 2018-07-19 HALINA WIERTEL
WIERTEL GRAŻYNA
270,00 UMOWA NR: 1040/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
82/OW/18 2018-07-19 INTERSELL TECHNOLOGIE ŚWIATŁOWODOWE POLSKA SP. Z O.O.
18000,01 DOSTAWA SKRZYNKI NARZĘDZIOWEJ ORAZ SPAWARKI ŚWIATŁOWODOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSO
213/GM/18 2018-07-19 JÓZEF KOSIOREK
44,00 UMOWA NR: 69/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
24/FE/18 2018-07-19 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
559411,28 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULIC BUŻAN, BAŻANTOWEJ, NAŁĘCZOWSKIEJ I ŁUŻYCZAN W LUBLINIE". ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA Z 29.06.2018 R. NA 31.08
14/BM/18 2018-07-19 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
200000,00 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY: STOP CYBERPRZEMOCY.
93/OŚ/18 2018-07-19 BARBARA CEGŁOWSKA
4234,80 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
88/OŚ/18 2018-07-19 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
2706,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU EKO ZBIÓRKA 2018.
479/KL/18 2018-07-19 GALERIA LABIRYNT
30000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA GALERII LABIRYNT (ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI)
211/GM/18 2018-07-19 HENRYK KARPIŃSKI
44,00 UMOWA NR: 67/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
92/OŚ/18 2018-07-19 ELŻBIETA SKRZYPEK
7360,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
209/GM/18 2018-07-19 JANUSZ PIÓRKOWSKI
PIÓRKOWSKA ELIGIA
88,20 UMOWA NR: 1038/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
23/FE/18 2018-07-19 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
237975,02 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULIC MILCZAN I NAŁĘCZOWSKIEJ W LUBLINIE". ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA Z 29.06.2018 R. NA 31.08.2018 R.
25/FE/18 2018-07-19 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
634750,79 ANEKS NR 1 DO UMOWY POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA " BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY LAURY W LUBLINIE". ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA Z 29.06.2018 R. NA 31.10.2018 R.
91/OŚ/18 2018-07-19 IRENEUSZ WÓJCIK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
101/OR/18 2018-07-19 FIRMA "INTOP" PIOTR ZAGOZDON
19880,00 USŁUGA KONSERACJI 14 TOMÓW WYZNANIOWYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO Z ROCZNIKÓW 1912-1939.
98/OŚ/18 2018-07-19 ZOFIA BRODACZ
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE.
208/GM/18 2018-07-19 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO VIT
140,00 UMOWA NR: 66/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - MIEJSCA POSTOJOWE
210/GM/18 2018-07-19 MIECZYSŁAW SZCZĘSNY
44,00 UMOWA NR: 68/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
214/GM/18 2018-07-19 STANISŁAW DZIUBA
44,00 UMOWA NR: 70/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
99/OŚ/18 2018-07-19 TOMASZ GAWRYSZEK
5772,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
100/OŚ/18 2018-07-19 LILIANNA ODOROWICZ
7100,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
404/ST/18 2018-07-19 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
25458,24 WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
113/IR/18 2018-07-19 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EDBAR EDMUND BARANIECKI
83500,00 USUNIĘCIE KOLIZJI ISTNIEJĄCEJ STUDNI WODOCIĄGOWEJ Z REALIZOWANYM PODJAZDEM NA TEREN ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
109/OŚ/18 2018-07-18 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
72000,00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN NA ROK 2018.
60/PN/18 2018-07-18 ANDRII YELIZAROV
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
52/PN/18 2018-07-18 KATERYNA HARBARETS
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
48/PN/18 2018-07-18 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
193771,96 DOTACJA NA PROJEKT "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE".
61/PN/18 2018-07-18 OLESIA BUDKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
55/PN/18 2018-07-18 BOHDANA KAPITSA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
56/PN/18 2018-07-18 OLEKSANDR BORUKH
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
57/PN/18 2018-07-18 LIUBOV SHOSTAK
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
62/PN/18 2018-07-18 LILIIA SHEINA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
108/SOI/18 2018-07-18 CREATIVE BUSINESS CUP
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY CREATIVE BUSINESS CUP.
78/OW/18 2018-07-18 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
47600,00 WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ROMSKIEJ I POLSKIEJ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z "PROGRAM
58/PN/18 2018-07-18 YULIIA KVASNYTSIA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
66/PN/18 2018-07-18 KRYSTYNA CHERKASOVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
69/PN/18 2018-07-18 MARHARYTA DEZHKINA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
51/PN/18 2018-07-18 SVITLANA BURDINSKA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
73/PN/18 2018-07-18 OLHA PLUZHNYKOVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
49/PN/18 2018-07-18 NATIONAL UNIVERSITY OF WATER MANAGEMENT AND NATURE RESOURCES USE
6192,00 ANEKS DO UMOWY NR 34/PN/18 ZWIĘKSZAJĄCY KWOTĘ BUDŻETU PARTNERA I ZWIĘKSZAJĄCY ILOŚĆ WOLONTARIUSZY W RAMACH PROJEKTU INTERCULTURE
86/OŚ/18 2018-07-18 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
799,50 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW TJ. PLAKAT JEDNOSTRONNY I TABLICZKA NA WIATY ŚMIETNIKOWE PROMUJĄCE NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.
199/GM/18 2018-07-18 PPHU "ALTERNATYWA" TADEUSZ RADOMSKI
-223,31 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU Z USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, POLEGAJĄCEJ NA PRAWIE PRZECHODU I PRZEJAZDU
68/PN/18 2018-07-18 VLADA IHNATOVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
70/PN/18 2018-07-18 RUFINA SCHASTLYVTSEVA
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
87/OŚ/18 2018-07-18 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
0,00 UDOSTĘPNIENIE NA RZECZ URZĘDU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO PRZY UL. ZANA 19 POD AUTOMATY DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH I ALUMINIOWYCH.
75/GK/18 2018-07-18 "INDUSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20910,00 WYMIANA SZAFKI STERUJĄCEJ PRZEPOMPOWNI WÓD DRENAŻOWYCH PRZY UL. DZIERŻAWNEJ W LUBLINIE
128/OŚ/18 2018-07-18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPARCIA RZĄDOWEGO "PROGRAMU MAJĄCEGO NA CELU WCZESNE WYKRYCIE ZAKAŻEŃ WIRUSEM WYWOŁUJĄCYM AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ I POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT TEJ CHOROBY ORAZ JEJ ZWALCZANIE."
410/ST/18 2018-07-18 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
0,00 94 PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE -LUBLIN 2018- ANEKS
59/PN/18 2018-07-18 ANASTASIIA SKOVYRA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
63/PN/18 2018-07-18 ANASTASIYA PENZENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
67/PN/18 2018-07-18 YAROSLAV YAROSHENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
81/OW/18 2018-07-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SKŁADANEGO W RAMACH KONKURSU NR POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
50/PN/18 2018-07-18 VIKTORIIA PROTSIKEVYCH
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
53/PN/18 2018-07-18 YULIA KUCHERUK
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
54/PN/18 2018-07-18 ANNA AHEIEVA
2005,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
64/PN/18 2018-07-18 VIKTORIIA MARTYNENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
65/PN/18 2018-07-18 GURAMI BUTSKHRIKIDZE
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
71/PN/18 2018-07-18 MARHARYTA KRIACHKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
72/PN/18 2018-07-18 MARHARYTA KRAVCHENKO
2349,20 WOLONTARIAT EUROPEJSKI W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE"
102/OR/18 2018-07-18 NIERUCHOMOŚCI LALAK PROPERTIES SP. Z O.O. S.K.A.
123328,11 NAJEM BUDYNKU PRZY UL. CZECHOWSKIEJ 19A W LUBLINIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 2060,62 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE WYNIOSĄ: - CZYNSZ - 100 970,38 ZŁ BRUTTO, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE - 22 357,73 ZŁ BRUTTO.
3/DRW/18 2018-07-18 "POMIAR-GIG PRZEDSTAWICIEL GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA" SPÓŁKA Z OGRA
29520,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI TERENU DZIAŁKI NR 72/2 WRAZ Z ANALIZĄ PLANISTYCZNĄ STANU PRAWNEGO ORAZ WYKONANIA OPRACOWANIA Z PRZEPROWADZONYCH PRAC.
47/PN/18 2018-07-17 SYLWIA JANKOWSKA
14246,70 LUNCH W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE: INTERNATIONAL VOLUNTEERING FOR CITY CULTURE" DLA GRUPY W TERMINIE 18.07.-21.08.2018
76/GK/18 2018-07-17 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
278804,16 UTRZYMANIE MIEJSKICH ZASOBÓW GRUNTOWYCH NIE OBJĘTYCH STAŁĄ, KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĄ ZIELENI KOMUNALNEJ W LUBLINIE ZLOKALIZOWANEJ POZA PASEM DROGOWYM.
192/GM/18 2018-07-16 SZAFIROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A SZAFIROWA SP. Z O.O. SP. K. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE CZĘŚCI DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ SZAFIROWA SP. Z O.O. SP. K. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSK
112/IR/18 2018-07-16 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
2982900,00 BUDOWA DWÓCH RODZINNYCH DOMÓW POMOCY PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA
478/KL/18 2018-07-16 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
9900,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - INSPIRACJE; UMOWA NR 478/KL/18
475/KL/18 2018-07-16 RADIO LUBLIN S. A.
25000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN REALIZOWANA W RAMACH CYKLU KONCERTÓW POD NAZWĄ: "NIE TYLKO ROCK'N'ROLL" ORGANIZOWANYCH W STUDIU MUZYCZNYM POLSKIEGO RADIA LUBLIN W TERMINIE OD 03.08.2018 R. DO 14.12.2018 R.
206/GM/18 2018-07-16 WOJCIECH WÓJCIK
44,00 UMOWA NR: 65/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
81/KP/18 2018-07-16 AV CENTRUM
664,20 WYNAJĘCIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
77/KP/18 2018-07-16 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
8487,00 PRODUKCJA I POSTPRODUKCJA SPOTU, BĘDĄCEGO RELACJĄ Z FESTIVALU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
79/KP/18 2018-07-16 WOJCIECH PACEWICZ
3600,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018
78/KP/18 2018-07-16 MARTA WIERZBICKA
3165,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
476/KL/18 2018-07-16 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, CHATKA BLUES FESTIVAL, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
12/NW/18 2018-07-13 MOTOR LUBLIN S.A.
500000,00 OBJĘCIE 1.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII X O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
78/GK/18 2018-07-13 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
2259,00 ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO UMOWY NA KONSERWACJĘ PLACÓW ZABAW.
193/GM/18 2018-07-13 IR2 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 NIEODPŁATNE PRZEJĘCIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN OD IR2 SP. Z O.O. SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWNEJ W LUBLINIE W UL. CZESŁAWA STRZESZEWSKIEGO
477/KL/18 2018-07-13 WOJCIECH SŁOTWIŃSKI
1500,00 ANEKS DO UM. 419/KL/18 Z 15.06.2018 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ORAZ KWOTĘ WYNAGRODZENIA
191/GM/18 2018-07-13 IZABELA WŁOSZEK
224,40 UMOWA NR: 1035/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
107/IR/18 2018-07-12 STRABAG SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 Z DNIA 12.07.18 R. DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DNIA 30.01.18 R. (PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA), DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY § 4 UST. 1 LT. B) PLAC ŁOKIETKA - 20 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZAKOŃCZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.
409/ST/18 2018-07-12 INACT SP. Z O.O. - WŁAŚCICIEL MARKI MOXIE AGENCJA KREATYWNA
64600,00 REALIZACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI
474/KL/18 2018-07-12 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
5000,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE PLASTYCZNE DLA 250 OSÓB DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA LUBLIN REALIZOWANE PRZEZ MUZEUM W TERMINIE OD 17 LIPCA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018 R. W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"
473/KL/18 2018-07-12 BARTOSZ ŁĘCZYCKI
5000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO WRAZ Z ZESPOŁEM J. J. BAND PODCZAS KONCERTU POŚWIĘCONEGO TADEUSZOWI NALEPIE W ROCZNICĘ JEGO 75 URODZIN W DNIU 26 SIERPNIA 2018 R.
109/IR/18 2018-07-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
842,11 UMOWA NR 17-C1/UP/01016/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - BŁONIA POD ZAMKIEM (MONITORING, HOT-SPOT)
190/GM/18 2018-07-12 MATEUSZ SADOWSKI
44,00 UMOWA NR: 61/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
26/FE/18 2018-07-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
-21046,00 ANEKS DO UMOWY 22/FE/17 O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE", DOT. ZMNIEJSZENIA
83/PN/18 2018-07-12 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
140350,00 UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANA PUBLICZNEGO "BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE 100-LETNIEJ TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ, OBYWATELSKIEJ I WOLNOŚCIOWEJ"
110/IR/18 2018-07-12 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
69495,00 REMONT SIEDZIBY RADY DZIELNICY TATARY PRZY UL. GOSPODARCZEJ 32 W LUBLINIE
22/FE/18 2018-07-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-4357,97 ANEKS NR 3 DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
108/IR/18 2018-07-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1071,77 UMOWA NR 17-C1/UP/01015/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - BŁONIA POD ZAMKIEM - OŚWIETLENIE TERENÓW ZIELONYCH
99/OR/18 2018-07-12 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4285,81 ANEKS DO UMOWY 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOTYCZY ZWIĘKSZENIA WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI O 79,48 M2 DO 422,46 M2 ORAZ MIESIĘCZNYCH OPŁAT: OD 1.08.2018 R.: - CZYNSZ O 3 030,57 ZŁ DO WYSOKOŚCI 16 108,40 ZŁ, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 879,84 ZŁ DO WYSOKOŚCI
111/IR/18 2018-07-12 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
12212828,40 ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE.
203/GM/18 2018-07-12 HENRYK BAŃKA
44,00 UMOWA NR: 63/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
74/GK/18 2018-07-11 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE
319,88 ZA KORZYSTANIE ZE STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY INFRASTRUKTURY - SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO OBSŁUGI IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE PLACU LITEWSKIEGO.
184/GM/18 2018-07-11 MIROSŁAW HAWRYLUK
804,60 UMOWA NR: 1033/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN
27/MAZ/18 2018-07-11 PRZESMYCKI JERZY - ART & ARCH ARCHITEKCI
24600,00 DEKUMENTACJA PROJEKTOWA "LASEK NA PORĘBIE - ZIELONE SERCE OSIEDLA".
76/KP/18 2018-07-11 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
27183,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 62/KP/18
106/IR/18 2018-07-11 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
158670,00 REMONT SZATNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE PRZY UL. HIACYNTOWEJ 69
186/GM/18 2018-07-11 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
413,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE ZAPŁATY ODSZKODOWANIA DLA GMINY LUBLIN ZA WYCIĘTE DRZEWA NA DZIAŁCE NR 1/61 (OBR. 19, ARK. 10) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA/ŁABĘDZIEJ/GRABSKIEGO, STOSOWNIE DO
179/GM/18 2018-07-11 ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE
0,00 GMINA LUBLIN UŻYCZA NA POTRZEBY ZESPOŁU OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE WJAZD USYTUOWANY NA DZIAŁCE NR 2 (OBR. 4, ARK. 6) O POW. 1030 M2 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIENNEGO OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWN
178/GM/18 2018-07-11 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0,00 ANEKS NR 14/18 DO UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR 45/K.SP/91 Z DNIA 01.02.1991 R. DOT. UDOSTĘPNIENIA PLACU ZABAW O POW. 540 M2 NA OSIEDLU M. KONOPNICKIEJ NALEŻĄCEGO DO SPÓŁDZIELNI LSM DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 49. PLAC ZABAW BĘDZIE DOP
175/GM/18 2018-07-11 DAVIK ANETA WOLIŃSKA
18416,61 UMOWA ZAWARTA Z ANETĄ WOLIŃSKĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ DAVIK DOT. LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. WORONIECKIEGO 11 LOKAL NR 1 O POW. 665,46 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO. CZYNSZ REGULOWANY MIESIĘCZNIE Z GÓRY.
406/ZSS/18 2018-07-11 INNOVA ANETA FALKOWSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 44/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANETĄ FALKOWSKĄ PROWADZĄCĄ NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KOT FILEMON - ZWIĘKSZENIE KWOTY DOTACJI OD LIPCA 2018
202/GM/18 2018-07-11 BAZAR SPÓŁKA Z O.O.
-6500,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 59/GM/17 DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
73/GK/18 2018-07-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
3198,00 KORZYSTANIE PRZEZ WARSZTATY KUTURY ZE STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO OBSŁUGI IMPREZ MASOWYCH NA PLACU LITEWSKIM
177/GM/18 2018-07-11 POLITECHNIKA LUBELSKA
1712,95 GMINA LUBLIN ZAWIERA UMOWĘ NAJMU Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ NA LOKAL UŻYTKOWY O POW. 136 M2 W BUDYNKU DS NR 1 PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 42 NA SIEDZIBĘ PRZEDSZKOLA NR 67 WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO NR 1. CZYNSZ MIESIĘCZNY PŁATNY Z GÓRY.
85/OŚ/18 2018-07-11 VENA ART SP. Z O.O.
7257,00 PRODUKCJA FILMU PROMUJĄCEGO NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, NA PODSTAWIE SCENARIUSZA OPRACOWANEGO PO KONSULTACJI Z ZAMAWIAJĄCYM.
176/GM/18 2018-07-10 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SANITEX" SP. Z O. O
1688,40 UMOWA NR: 1032/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PLAC ZABAW DLA DZIECI DZ. NR 9/6 I 10/4 (OBR. 27, ARK. 12), POW. 603 M2, PLAC ZABAW
80/KP/18 2018-07-10 +LINK SP. Z O.O.
6150,00 WYKONANIE MONTAŻU I DEMONTAŻU WYSTAWY PT. "10 LAT KROKÓW W CHMURACH", NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
75/KP/18 2018-07-10 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
13945,20 WYKONANIE DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018 - ULOTKA, FOLDER.
45/IT/18 2018-07-10 T-MOBILE POLSKA S.A.
338988,00 USŁUGI Z ZAKRESU TELEFONII KOMÓRKOWEJ.
187/GM/18 2018-07-10 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIEM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 34/95 (OBR. 37, ARK. 10), W CELU PRZEBUDOWY KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO OR
188/GM/18 2018-07-10 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIEM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 89/29 (OBR. 28, ARK. 8), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOW
194/GM/18 2018-07-10 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.4.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - UŻYWANIE POMIESZCZENIA O POW. 39,90 M2, TJ. NIEWYODRĘBNIONE POMIESZCZENIE PRZY UL. RYNEK 1 W LUBLINIE (CZ. DZ. NR 108, OBR. 34, ARK. 2) Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIE SŁUŻĄCE PRACOWNIKOM OŚRO
368/ST/18 2018-07-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018-2019 - PIŁKA RĘCZNA.
358/ST/18 2018-07-09 STOWARZYSZENIE LOKALNE "KALINA" SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 - PIŁKA SIATKOWA
107/SOI/18 2018-07-09 IRENEUSZ WINNICKI
2850,00 REDAKCJA, SKŁAD, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU 2 TEKSTÓW, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PROJEKTU ,,LUBELSCY KUPCY''
472/KL/18 2018-07-09 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
10000,00 ORGANIZACJA WYDARZENIA PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ "WESELE ŻYDOWSKIE" W DNIU 5.08.2018 R. NA TERENIE STAREGO MIASTA W LUBLINIE
411/ZSS/18 2018-07-09 ELŻBIETA ŻOŁKIEWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 374/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
410/ZSS/18 2018-07-09 DANUTA GANCEWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 375/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
105/IR/18 2018-07-09 TENSYS SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 09.07.2018 R. DO UMOWY NR 39/IR/18 Z DNIA 24.04.2018 R. (PRZEBUDOWA ZADASZENIA MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM), DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO DNIA 14.09.2018 R.
412/ZSS/18 2018-07-09 GRAŻYNA JACKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 373/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
409/ZSS/18 2018-07-09 DOROTA JACKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 376/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
97/IR/18 2018-07-09 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
10455,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DWÓCH BOISK DO PIŁKI SIATKOWEJ I DO PIŁKI KOSZYKOWEJ Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ORAZ DOKOŃCZENIE BUDOWY ZEJŚCIA Z UL. SŁOWIAN W DZIELNICY SZEROKIE W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
407/ST/18 2018-07-09 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
1531,35 WDROŻENIE NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI.
73/KP/18 2018-07-09 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1845,00 WYKONANIE USŁUGI GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER WRAZ Z DOSTAWĄ.
470/KL/18 2018-07-09 SILVERHEAD MUSIC RYSZARD BORKOWSKI
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU PT: "PIEŚNI NAROWISTYCH DUSZ - PIEŚNI W. WYSOCKIEGO ŚPIEWA RYSZARD BORKOWSKI", KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.07.2018 R. O GODZINIE 20.00 NA MOŚCIE KULTURY W LUBLINIE
102/IR/18 2018-07-09 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
21525,00 EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 76 PRZY UL. PADEREWSKIEGO 12 W LUBLINIE (DZIAŁKA NR 5, OBRĘB 6 - CZECHÓWKA GÓRNA KOL., ARK. 5)
471/KL/18 2018-07-09 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA ISTNIENIA OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH PT: " POLSKIE HEJNAŁY NA LUBELSKIM RYNKU"
469/KL/18 2018-07-09 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KOBIETY SĄ MIĘDZY SŁOWAMI, 10 000 ZŁ
104/IR/18 2018-07-09 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
9348,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ PLACU ZABAW I REKREACJI PRZY ZBIEGU ULIC ZEMBORZYCKIEJ I SŁOWACKIEGO W LUBLINIE, WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH - ZADANIA REALIZOWANEGO
69/KP/18 2018-07-06 COOPERATIVA STUDIO MICHAŁ KWASIEBORSKI
6765,00 WYKONANIE KONCEPCJI ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA I STAREGO MIASTA W LUBLINIE
103/IR/18 2018-07-06 STRABAG SP. Z O.O.
163467,00 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA - RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA ODCINKU OD UL. KAPUCYŃSKIEJ DO UL. LUBARTOWSKIEJ WRAC Z PLACEM KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA L
39/PN/18 2018-07-06 WOJEWODA LUBELSKI
47600,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO: "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020"
181/GM/18 2018-07-06 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
100,00 UMOWA NR: 60/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY
467/KL/18 2018-07-06 FUNDACJA FUZJE KULTURY
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, FESTIWAL FRESKÓW. 600 LAT FRESKÓW KAPLICY TRÓJCY SWIĘTEJ, DOTACJA 15 000 ZŁ
101/IR/18 2018-07-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
39257,91 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WOJEWODZIŃSKIEJ" NA DZIAŁCE NR 72/10, OBR. 65, ARK. 2 W LUBLINIE.
468/KL/18 2018-07-06 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
20000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. KONCERTU ZESPOŁU CONTRA-MUNDUM ORGANIZOWANEGO PODCZAS 38. ROCZNICY LUBELSKIEGO LIPCA 1980 W DNIU 15 LIPCA 2018 R.
70/KP/18 2018-07-06 MULTIMEDIA FACTORY
6027,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED W TERMINIE 26-29.07.2018.
71/KP/18 2018-07-06 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
5200,00 WYKONANIE 250 ZDJĘĆ ARCHITEKTURY MIASTA LUBLIN.
64/KP/18 2018-07-06 TVN MEDIA SP. Z O.O.
18450,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA LOKOWANIU GMINY LUBLIN W AUDYCJI W PROGRAMIE TELEWIZYJNYM.
406/ST/18 2018-07-05 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
2000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
464/KL/18 2018-07-05 WYDAWNICTWO AUSTERIA KLEZMERHOJS
8500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT. " LUBLIN. KSIĄŻKA DO PISANIA"
99/IR/18 2018-07-05 LUBCOM SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/IR/18 Z DNIA 07.05.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRAC
462/KL/18 2018-07-05 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
70000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATCH 2018-2020, XXXII-XXXIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA (EDYCJA 2018-2020), REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
465/KL/18 2018-07-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
3000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE UŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT. "ZNAD STOCHODU-WSPOMNIENIA WOŁYŃSKIE"
104/SOI/18 2018-07-05 FUNDACJA LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU CENTRUM WDROŻEŃ TECHNOLOGII 4.0
105/SOI/18 2018-07-05 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI ORGANIZOWANEGO W DNIACH 15-21.09.2018 R.
100/IR/18 2018-07-05 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
23370,00 WYKONANIE DODATKOWEGO ODCINKA PREFABRYKOWANEJ NAWIERZCHNI KAUCZUKOWEJ ZA MIEJSCEM STARTU NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
466/KL/18 2018-07-05 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM - CZĘŚĆ II ,UMOWA NR 466/KL/18
44/IT/18 2018-07-05 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1320,00 USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET - BUTELKOMATY W E. LECLERC UL. ZANA.
3/BK/18 2018-07-04 ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
150000000,00 UMOWA PROGRAMOWA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY LUBLIN
197/GM/18 2018-07-04 KAMILLA GRYKAŁOWSKA
GRYKAŁOWSKI KAZIMIERZ
129,60 UMOWA NR: 1036/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
345/ST/18 2018-07-04 MAGDALENA DŁUGOSZ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
68/KP/18 2018-07-04 F.H.U. IMPERATOR WALDEMAR NOWAK
5443,37 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOSZULEK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
67/KP/18 2018-07-04 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ,,NATURA'' ZENON MIZEREK
4341,90 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 200 SZT. TOREB BAWEŁNIANYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
71/GK/18 2018-07-03 "LENMAR" MARCIN LENARD
33419,10 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
338/ST/18 2018-07-03 ADAM PODKOWA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
336/ST/18 2018-07-03 JOANNA SZMIT
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
335/ST/18 2018-07-03 KONRAD KOWALSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
341/ST/18 2018-07-03 JOANNA KRAUZE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
334/ST/18 2018-07-03 IWONA KWIECIŃSKA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
342/ST/18 2018-07-03 ALON BENACH
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
72/KP/18 2018-07-03 MICHAŁ FRONK ARCHITEKT
8846,56 PRZYGOTOWANIE WYSTAWY PT. "10 LAT KROKÓW W CHMURACH" NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
45/PN/18 2018-07-03 JAROSŁAW KADŁUBOWSKI
340,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU REWITALIZACJI UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA DLA MIESZKAŃCÓW/INTERESARIUSZY TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE (...)"
343/ST/18 2018-07-03 DANUTA BORZECKA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
403/ZSS/18 2018-07-03 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 327/ZSS/18 Z DNIA 25 MAJA 2018 R. DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZADANIA).
463/KL/18 2018-07-03 FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ "EDU
10000,00 REALIAZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CAŁY LUBLIN ŚPIEWA ROTĘ - 10 000 ZŁ
43/IT/18 2018-07-03 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
72/GK/18 2018-07-03 WOJEWODA LUBELSKI
200000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2018 R. - PRACE REMONTOWE OBIEKTÓW GROBOWNICTWA WOJENNEGO (KONTYNUACJA REMONTU ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,,RURY" ORAZ REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹN
344/ST/18 2018-07-03 DOMINIK MAIŃSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
66/KP/18 2018-07-03 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
5200,00 OBSŁUGA LOGISTYCZNA NA POTRZEBY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
340/ST/18 2018-07-03 JACEK ŚLIWIŃSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
339/ST/18 2018-07-03 MAGDALENA ŁUCZYN
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
70/GK/18 2018-07-03 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM DLA SEZONOWEJ KAWIARENKI
63/KP/18 2018-07-03 SYNERGIA SP. Z O.O.
36900,00 OPRACOWANIE KAMPANII PROMOCYJNEJ OBCHODÓW 450 ROCZNICY PODPISANIA UNII LUBELSKIEJ ORAZ KAMPANII PROMOCYJNEJ MISTRZOSTW ŚWIATA U-20 W PIŁCE NOŻNEJ W 2019 ROKU.
408/ZSS/18 2018-07-03 CENTRUM MEDYCZNE NEUROMEDICA HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ
1800,00 PRZYGOTOWANIE TREŚCI MERYTORYCZNYCH NA TEMAT PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DO ULOTKI I KALENDARZA NA ROK 2019 W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
51/OR/18 2018-07-03 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA 154/OR/17 DOTYCZĄCY ZMIANY ADRESU MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
180/GM/18 2018-07-03 BOBIK RAFAŁ
44,00 UMOWA NR: 59/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
337/ST/18 2018-07-03 MARIUSZ BORKOWSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
404/ZSS/18 2018-07-03 STOWARZYSZENIE "MONAR"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NA ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HARMONOGRAMIE REALIZACJ
189/GM/18 2018-07-02 ANNA MARKIEL
129,60 UMOWA NR: 1034/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
24/MAZ/18 2018-07-02 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
22356,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON II
39/IT/18 2018-07-02 PAWEŁ CHOJAK
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
450/KL/18 2018-07-02 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
25000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: W SŁUŻBIE WOLNOŚCI I PRAWDZIE - UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
93/IR/18 2018-07-02 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1071,77 UMOWA NR 18-C1/UP/00845 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - OŚWIETLENIE BOISKA ORAZ ZASILANIE ALTANY, UL. BAŚNIOWA W LUBLINIE, DZ. NR 30/18; 30/8
36/IT/18 2018-07-02 PAWEŁ CHOJAK
50000,00 NADZÓR INFORMATYCZNY, USUWANIE USTEREK I AWARII ZWIĄZANYCH ZE SPRZĘTEM ORAZ ZAINSTALOWANYM NA NIM OPROGRAMOWANIU, KONSERWACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ITP. W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY LUBLIN.
81/OŚ/18 2018-07-02 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
3246126,44 ANEKS DO UMOWY NR 130/OŚ/15 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI UMOWY, ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH HARMONOGRAMÓW.
40/IT/18 2018-07-02 MIESZKO SZCZĘSNY
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
460/KL/18 2018-07-02 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 30-LECIA CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ
82/OŚ/18 2018-07-02 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
406298,50 ANEKS DO UMOWY NR 166/OŚ/15 DOTYCZĄCY ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA.
25/MAZ/18 2018-07-02 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
21492,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III
174/GM/18 2018-07-02 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1900,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZWROTU NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ AKTUALNIE W OBSZAR DZIAŁEK: NR 225/33, NR 225/34, NR 225/55 (OBR. 11, ARK. 2) POŁOŻONYCH PRZY UL. FRANCZAKA ,,LALKA" 4, 6, 8, 10 I 12.
456/KL/18 2018-07-02 FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: FESTIWAL "UKRAINA W CENTRUM LUBLINA - 2018"
457/KL/18 2018-07-02 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
80000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - CZAS I DŹWIĘK
37/IT/18 2018-07-02 MIESZKO SZCZĘSNY
25000,00 NADZÓR INFORMATYCZNY, USUWANIE USTEREK I AWARII ZWIĄZANYCH ZE SPRZĘTEM ORAZ ZAINSTALOWANYM NA NIM OPROGRAMOWANIU, KONSERWACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ITP. W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY LUBLIN
41/IT/18 2018-07-02 BARTŁOMIEJ GDULA
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
38/IT/18 2018-07-02 BARTŁOMIEJ GDULA
25000,00 NADZÓR INFORMATYCZNY, USUWANIE USTEREK I AWARII ZWIĄZANYCH ZE SPRZĘTEM ORAZ ZAINSTALOWANYM NA NIM OPROGRAMOWANIU, KONSERWACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ITP. W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY LUBLIN.
74/KP/18 2018-07-02 PHILIPS LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
123000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
451/KL/18 2018-07-02 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
17000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: CANTANTES LUBLINENSIS 2018
455/KL/18 2018-07-02 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KRÓLEWSKI PREZENT: KAPLICA ZAMKOWA
23/MAZ/18 2018-07-02 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
29484,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
453/KL/18 2018-07-02 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY II KONKURS- BRUNO4EVER. DNI BRUNONA SCHULZA 2018
449/KL/18 2018-07-02 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE "ZA MURAMI"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: DEO ET PATRIAE - BOGU I OJCZYŹNIE
42/IT/18 2018-07-02 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO
104131,80 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ.
26/MAZ/18 2018-07-02 QUERCUS MICHAŁ KIESZKO
24300,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IV
448/KL/18 2018-07-02 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-Z KULTURĄ DO NIEBA-X EDYCJA
459/KL/18 2018-06-29 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
3000,00 WYKONANIE MIN. 700 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ WYKONANYCH PODCZAS WYDARZEŃ KULTURALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH LUBELSKICH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ PO
458/KL/18 2018-06-29 AGNIESZKA KRAWIEC
950,00 PROWADZENIE DWÓCH KONCERTÓW PODCZAS DNIA UNII LUBELSKIEJ.
66/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA JAKUSZEWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 155/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
90/OR/18 2018-06-29 SYLWIA PAWŁOWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 179/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
333/ST/18 2018-06-29 ŁUKASZ FIUTA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
60/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA PIERŚCIŃSKA- PERDEUS,
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 146/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
87/OR/18 2018-06-29 MAŁGORZATA SZRENIAWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 176/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
54/OR/18 2018-06-29 PAWEŁ DASZCZUK KANCELARIA ADWOKACKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 133/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
70/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA KARINA WŁOSZCZAK-BOCIARN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 159/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
89/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA PIECH
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 178/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
83/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA LESZCZYŃSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 172/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
68/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MIROSŁAW PLACEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 157/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
91/OR/18 2018-06-29 CZERWONKA MICHAŁ ZRW DORADZTWO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 180/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
76/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ JEZIERSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 165/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
71/OR/18 2018-06-29 PAWEŁ RZESZUTKO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 160/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
72/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAŁGORZATA KOCZAN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 161/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
79/OR/18 2018-06-29 JOANNA LALAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 168/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
46/PN/18 2018-06-29 MICHAŁ SZACHMAT
6030,00 CZYNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018
78/OR/18 2018-06-29 -- BARTŁOMIEJ KOZYRSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 167/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
79/OŚ/18 2018-06-29 KOM-EKO S.A.
2084120,49 ANEKS DO UMOWY NR 10/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI UMOWY, ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH HARMONOGRAMÓW.
61/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA SZPURKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 147/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
80/OŚ/18 2018-06-29 KOM-EKO S.A.
2773946,63 ANEKS DO UMOWY NR 9/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI UMOWY, ZMIANY JEDNOSTKOWYCH CEN OFERTOWYCH, ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH HARMONOGRAMÓW.
81/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MIŁOSZ GREGOROWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 170/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
62/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA PIETRZAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 148/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
88/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWOIPODATKI.COM JAROSŁAW SZYMCZYK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 177/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
51/KP/18 2018-06-29 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
156376,05 PRZYGOTOWANIE APLIKACJI KOMPUTEROWEJ
82/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EWA KRUSZCZYŃSKA GŁAZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 171/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
331/ST/18 2018-06-29 BEATA PETKIEWICZ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
63/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA KAMIL MAZUR
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 150/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
73/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DOROTA STANKIEWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 162/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
84/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA FILIPEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 173/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
85/OR/18 2018-06-29 PRZEMYSŁAW GARDYNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 174/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
69/OR/18 2018-06-29 ADWOKAT ANNA SZANIAWSKA KANCELARIA ADWOKACKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 158/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
332/ST/18 2018-06-29 JOANNA KOZAK-PALAK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
44/PN/18 2018-06-29 AGIT AGNIESZKA RYDZ
0,00 ANEKS DO UMOWY W PRZEDMIOCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018 R. - WPROWADZENIE ZMIAN ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁFINANSOWANIEM DZIAŁANIA Z PROJEKTU MSZ
61/KP/18 2018-06-29 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
6440,28 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM: CZĘŚĆ II - SKARPETKI.
67/OR/18 2018-06-29 ADWOKAT KLAUDIA RUSEK KANCELARIA ADWOKACKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 156/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
83/OŚ/18 2018-06-29 WGS84 POLSKA SP. Z O.O.
31980,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA LUBLIN WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM "AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA MIASTA LUBLIN NA LATA 2018-2032"
86/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN ŻARDECKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 175/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
55/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR DYMEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 135/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
296/ST/18 2018-06-29 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA TURNIEJU I LIGI PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ LZPN.
461/KL/18 2018-06-29 MAGDALENA FRANCZAK
2088,00 UŻYCZENIE DZIEŁA SZTUKI PT. THE SCROLL NA POTRZEBY WYSTAWY ZBIOROWEJ PT. SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS VALLADOLID, LUBLIN, LIVERPOOL 6.07.2018-24.02.2019 Z PRZEKAZANIEM LICENCJI
80/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA ZAJĄC-SUSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 169/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
58/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH OSAK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 144/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
57/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA NIEŚPIAŁ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 143/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
74/OR/18 2018-06-29 PAULINA LIS
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 163/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
98/OR/18 2018-06-29 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
2500,00 ANEKS DO UMOWY NR 116/OR/17 Z 13.11.2017 R., DOT. UWZGLĘDNIENIA W UMOWIE KOSZTÓW WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH, SZACUNKOWY KOSZT 2500 ZŁ BRUTTO.
92/OR/18 2018-06-29 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 181/OR/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 17 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
97/OR/18 2018-06-29 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
-20179,86 ANEKS NR 11 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z 3.09.2014 R., DOT. ZMNIEJSZENIA: - WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 O 91 M2 DO WYSOKOŚCI 1152,4 M2 - MIESIĘCZNEGO CZYNSZU DO WYSOKOŚCI 59103,21 ZŁ (OD 1-31.08.2018 R.), 57056,01 ZŁ OD 1.09.2018 R.
52/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EWELINA KOWALSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 131/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
93/OR/18 2018-06-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 182/OR/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 17 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
53/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA FLISIŃSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 132/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
77/OR/18 2018-06-29 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA CĄKAŁA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 166/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZMIENIAJĄCY PAR. 6 UMOWY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I RODO.
94/IR/18 2018-06-28 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE 94/IR/18 Z DNIA 28.06.2018 R. DO UMOWY NR 36/IR/16 Z DNIA 31.03.2016 R., DOTYCZĄCE ZMIANY TERMINU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE NA DZIEŃ 31.10.2019 R. (DOT. BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE, DZ. NR 1/12)
68/GK/18 2018-06-28 INŻ-WOD-BUD SP. Z O. O.
2360,00 NAPRAWA PRZĘSŁA W OGRODZENIU OGRODU SASKIEGO
92/IR/18 2018-06-28 "AVIS" EKOLOGICZNE PLACE ZABAW S.C. MAREK MAŁECKI KARINA MAŁECKA
79248,90 ZAPROJEKTOWANIE I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR: 3/10 OBR. 0019 ARK. 9, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. LOTNICZNEJ 6, PUCHACZA 2 I JASTRZĘBIEJ 3 W LUBLINIE
48/KP/18 2018-06-28 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁORGANIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
164/GM/18 2018-06-28 MIROSŁAW SZCZUREK
44,00 UMOWA NR: 57/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWA GRUNTU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻ BLASZANY
166/GM/18 2018-06-28 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI: NR 8/1 I NR 8/2 (OBR. 38, ARK. 3) POŁOŻONE W LUBLINIE PRZY UL. JAKUBOWICKIEJ 5 - W CELU WYODRĘBNIENIA
393/ZSS/18 2018-06-28 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
990000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
69/GK/18 2018-06-28 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
117555,27 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE STUDNI KABLOWYCH NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
454/KL/18 2018-06-28 SILVERHEAD MUSIC RYSZARD BORKOWSKI
7380,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU RYSZARDA BORKOWSKIEGO Z ZESPOŁEM W DNIU 1 LIPCA 2018 W LUBLINIE
170/GM/18 2018-06-28 BENEX-POL KRYSTIAN SKUBISZ
1725,83 UMOWA NR: 58/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN
43/PN/18 2018-06-28 VIKTOR KUPCHAK
4817,80 SWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU 20 UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA TRASIE IWANO-FRANKIWSK - ŁUCK - RÓWNE - WINNICA - DNIPRO - WINNICA - RÓWNE - ŁUCK - IWANO-FRANKIWSK (UKRAINA) W OKRESIE 1-7 LIPCA 2018 R.
167/GM/18 2018-06-28 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
490,01 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO O POWIERZCHNI ZABUDOWY - 384 M2, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 23 (OBR. 21, ARK. 5) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. BA
165/GM/18 2018-06-27 JERZY IRSAK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY JERZYM IRSAKIEM A GMINĄ LUBLIN, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 101/21 (OBR. 9, ARK. 18), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. STANISŁAWA LEMA, NA CELE ZWIĄZANE Z OR
80/OW/18 2018-06-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SKŁADANEGO W RAMACH KONKURSU NR POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
80/PN/18 2018-06-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
13004363,70 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PT. "LUBINCLUSION-DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I USAMODZIELNIAJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM ORAZ UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC USŁUG SPOŁECZNYCH", NR UMOWY 56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00
446/KL/18 2018-06-27 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
12500,00 WYKONANIE PRZEZ CHÓR ECHO ZE LWOWA DWÓCH KONCERTÓW PODCZAS DNIA UNII LUBELSKIEJ
2/KM/18 2018-06-27 TABLA"SPÓŁKA Z O.O.
914529,60 UMOWA - WYTWORZENIE, DOSTARCZENIE ORAZ ODBIÓR I LIKWIDACJA ZUŻYTYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH PRZEZ TABLĘ SP. Z O.O.
168/GM/18 2018-06-27 MARIUSZ WIŚNIEWSKI
WĘCŁAWSKA-WIŚNIEWSKA EDYTA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY USTALENIA PRZEZ STONY TRYBU ORAZ WARUNKÓW WEDŁUG JAKICH ZAMIERZAJĄ PROWADZĆ CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 120 (OBR. 34, ARK. 2)
305/ST/18 2018-06-27 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
330/ST/18 2018-06-27 MARCIN TURSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
447/KL/18 2018-06-27 LUDOMIR FRANCZAK
2088,00 UŻYCZENIE DZIEŁA SZTUKI PT. O - SKAŁA NA POTRZEBY WYSTAWY ZBIOROWEJ PT. SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS VALLADOLID, LUBLIN, LIVERPOOL 6.07.2018 - 24.02.2019
42/PN/18 2018-06-27 INPROGRESS SZKOLENIA SP. Z O.O.
27840,00 PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU METODYKI PRINCE2 NA POZIOMIE FOUNDATION Z EGZAMINEM CERTYFIKUJĄCYM DLA 16 OSÓB, W JĘZYKU ANGIELSKIM W HOTELU EUROPEJSKIM, M. DNIEPR (UKRAINA), W DNIACH 4-6 LIPCA 2018
3/PL/18 2018-06-27 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
354424,50 WYKONANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI BADANIAMI DLA TRZECH CMENTARZY W LUBLINIE (NA SŁAWINIE, PRZY UL. GŁUSKIEJ, ORAZ PRZY UL. BEŁŻYCKIEJ).
157/GM/18 2018-06-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. - WYRAŻENIE ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 25/5 (OBR. 27, ARK. 12), W CELU BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO ORAZ ZOBOWIĄZA
158/GM/18 2018-06-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. W LUBLINIE DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEW I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCI
329/ST/18 2018-06-27 ZOFIA JAKÓBCZAK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
161/GM/18 2018-06-27 POKWAPISZ LUCJAN
44,00 UMOWA NR: 54/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
77/OŚ/18 2018-06-27 EKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
630485,85 ANEKS DO UMOWY 11/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY CENY ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA.
162/GM/18 2018-06-27 WALDEMAR KUREK
42,00 UMOWA NR: 55/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
23/ZE/18 2018-06-26 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 17 (23/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
328/ST/18 2018-06-26 VOLODYMYR DYSHLEVUK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
76/OŚ/18 2018-06-26 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY CZASU TRWANIA UMOWY NR 91/OŚ/12
152/GM/18 2018-06-26 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 22/18 (OBR. 36, ARK. 3), ZABUDOWANA BUDYNKIEM HANDLOWO - USŁUGOWYM, POŁOŻONA W LUB
327/ST/18 2018-06-26 KINGA WITKOWSKA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
326/ST/18 2018-06-26 MARTIN DALEBOUT
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
65/GK/18 2018-06-26 TIME SA FILIA LUBLIN
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
325/ST/18 2018-06-26 EWELINA BUREK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
60/KP/18 2018-06-26 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
25392,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ I - KUBEK, FILIŻANKA.
324/ST/18 2018-06-26 MARCIN SEMENIUK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
66/GK/18 2018-06-26 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
12,03 ANEKS DO UMOWY 47/GK/18 NA UDOSTĘPNIENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
67/GK/18 2018-06-26 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
12,03 ANEKS DO UMOWY 44/GK/18
402/ZSS/18 2018-06-26 PUBHEALTH JACEK BOROWICZ
7000,00 REALIZACJA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA OPRACOWANIU PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
445/KL/18 2018-06-26 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - 600-LECIE FRESKÓW W KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ZAMKU LUBELSKIM - 8 000 ZŁ
389/ZSS/18 2018-06-26 "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
160/GM/18 2018-06-26 MIROSŁAW SZOSTAKIEWICZ
201,20 UMOWA NR: 53/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA
323/ST/18 2018-06-26 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
64/GK/18 2018-06-26 POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
155/GM/18 2018-06-26 BI INVEST BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI KAMIL PSZCZOŁA
2500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJACEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 24.
78/OŚ/18 2018-06-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
35100,00 UMOWA DOTACJI ZADANIA PN. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
443/KL/18 2018-06-26 ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO "ZGODA"
10467,84 WYKONANIE KONCERTU PRZEZ ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "ZGODA" ORGANIZOWANEGO W DNIU 1 LIPCA 2018 PODCZAS DNIA UNII LUBELSKIEJ
154/GM/18 2018-06-26 BI INVEST BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI KAMIL PSZCZOŁA
1700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. ZGODNEJ 9A.
87/IR/18 2018-06-25 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAMEL-SERVICE WALDEMAR ZIĘTEK
69199,80 WYKONANIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI I STREET WORKOUT NA DZIAŁCE NR 14/28 PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO W LUBLINIE.
322/ST/18 2018-06-25 ARNOLDES HALINA ARNOLDES
3690,00 WYKONANIE ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI
441/KL/18 2018-06-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
16000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 2018
95/OR/18 2018-06-25 MEBLE DUO PIOTR NIEDŹWIADEK
11730,51 DOSTARCZENIE KRZESEŁ I WIESZAKÓW
401/ZSS/18 2018-06-25 WIESŁAWA STELMASZCZUK
200,00 UDZIAŁ W PANELU DYSKUSYJNYM NA TEMAT: "PRAWNE ASPEKTY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW" ORGANIZOWANEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
90/IR/18 2018-06-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
76,56 UMOWA NR 18-C1/UP/00585/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - MONITORING, UL. SZWOLEŻERÓW, DZIAŁKA NR 31 (ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI - I. - BUDOWA SKWERU, PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 5-9)
440/KL/18 2018-06-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TWORZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY. KONCERT MUZYKI GITAROWEJ JEREMY'EGO JOUVE'A. DOTACJA - 5 000 ZŁ
398/ZSS/18 2018-06-25 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY BAMBINO S.C.AGNIESZKA LEŚNIEWSKA, ANNA ZIÓŁKOWSKA
48000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM ,,BAMBINO" S.C. AGNIESZKA LEŚNIEWSKA & ANNA ZIÓŁKOWSKA
101/SOI/18 2018-06-25 DOROTA WOLIŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 146/SOI/17 §2 TERMIN REALIZACJI UMOWY DO 30.09.2018 §6 UST 5 ZWIĘKSZENIE KWOTY O 8 448,00 ZŁ
88/IR/18 2018-06-25 IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE URSZULA CIEPLIŃSKA
40590,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA: "PROJEKT NAWIERZCHNI Z ODTWORZENIEM MURÓW BARBAKANU PRZY BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE" ORAZ "PROJEKT STUDNI NA PLACU KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W LU
95/IR/18 2018-06-25 HEN-BUD SP. Z O.O.
-4357,97 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 1/IR/18 Z DNIA 10.01.2018 R. NA BUDOWĘ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI
63/GK/18 2018-06-25 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
307,50 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ZE ZŁĄCZA NA PL. LITEWSKIM
444/KL/18 2018-06-25 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: X GŁUSECKIE JAKUBKI
102/SOI/18 2018-06-25 SZYMON HOROSIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 9/SOI/18 ZMIANA § 2 TERMIN REALIZACJI DO DNIA 30.09.2018 ORAZ ZMIANA §6 UST 5 ZWIĘKSZENIE KWOTY O 8840 ZŁ
400/ZSS/18 2018-06-25 AGNIESZKA KRAWIEC
800,00 MODEROWANIE 4 PANELI DYSKUSYJNYCH PODCZAS SPOTKAŃ DLA RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
96/OR/18 2018-06-25 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAMES PAWEŁ GAWRYLUK
29304,75 WYKONANIE MEBLI: 1) BIURKO KOMPUTEROWE 1200/600/760 - 16 SZT. 2) BIURKO KOMPUTEROWE 1400/600/760 - 25 SZT. 3) KONTENER 3-SZUFLADOWY - 16 SZT. 4) KONTENER 4-SZUFLADOWY - 25 SZT. 5) SZAFKA AKTOWA - 40 SZT. 6) SZAFA UBRANIOWA - 6 SZT. 7) SZAFKA - 15 SZT. 8)
442/KL/18 2018-06-25 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
25000,00 KL-OP-II.526.23.2018 MIASTO KULTURY-DEMAKIJAŻ-FESTIWAL KINA KOBIET UMOWA 442/KL/18 Z DN. 25.06.2018 R.
370/ZSS/18 2018-06-25 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 239/ZSS/18 Z DNIA 30 KWIETNIA 2018 R. DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (ZMIANA TREŚCI § 14 I § 15 UMOWY).
89/IR/18 2018-06-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
19138,80 UMOWA NR 17-C1/UP/01014/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BŁONIA POD ZAMKIEM - OBSŁUGA IMPREZ
41/PN/18 2018-06-25 DELTA TOUR SP. Z O.O.
9250,00 UMOWA O SUKCESYWNĄ REZERWACJĘ, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE 14 BILETÓW LOTNICZYCH MIEDZYNARODOWYCH: 7 BILETÓW W TERMINIE 01.07.2018 NA TRASIE LUBLIN - KIJÓW ORAZ 7 BILETÓW W TERMINIE 07.07.2018 NA TRASIE ZAPOROŻE - WARSZAWA
74/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
24748686,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VI NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU N
11/ZIT/18 2018-06-22 BIURO AUDYTORSKIE JERZY CYRAN - BIEGŁY REWIDENT
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2/DRW/18 2018-06-22 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
54750,00 UMOWA DOTACJI NR 230/2018/D/OP ZADANIA PN. "ZACHOWANIE RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN POPRZEZ OCHRONĘ WYBRANYCH WĄWOZÓW"
438/KL/18 2018-06-22 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI, DOTACJA - 3 000 ZŁ
91/IR/18 2018-06-22 \"3K\" SP. Z O.O.
399996,00 PRZEBUDOWA BOISKA PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH B.O. - "ZIELONE BOISKO CZYLI STRZAŁ W "DZIESIĄTKĘ"
437/KL/18 2018-06-22 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
4500,00 WYKONANIE KONCERTU PRZEZ MĘSKI ZESPÓŁ WOKALNY KAIROS W RAMACH OBCHODÓW DNIA UNII LUBELSKIEJ W DNIU 1.07.2018
57/KP/18 2018-06-22 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2201,70 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU FESTIWALU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018
434/KL/18 2018-06-22 PIOTR KOWALCZYK
1660,00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY KONCERTU W DNIU 1.07.2018 W RAMACH OBCHODÓW DNIA UNII LUBELSKIEJ W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO
45/CA/18 2018-06-22 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
236,00 26 BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM WSI LUBELSKIEJ WRAZ Z PRZEWODNIKIEM W DNIU 25 LIPCA 2018 R. W GODZINACH 14.00-16:00 DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I U
72/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
26161628,40 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE I NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU NI
71/OŚ/18 2018-06-22 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
19348278,33 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VII NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU
46/CA/18 2018-06-22 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KUCHNIA SMAKOSZA" MONI
624,00 WYKONANIE POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LA
439/KL/18 2018-06-22 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-DZIAŁALNOŚĆ GALERII SCENY PLASTYCZNEJ KUL-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY (ZAKTUALIZOWANY OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ I HARMONOGRAM NA 2018 R.)
9/GD/18 2018-06-22 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
7400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH N. W. NIERUCHOMOŚCI: III CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 3 O POW. 0.1434 HA (OBR.26 RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK. 8), NR 5 O POW. 0.2041 HA (OBR.26 RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK. 6) STANOWIĄCE ULICĘ CZWARTAKÓW;
290/ZSS/18 2018-06-22 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
73/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
25013529,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE II NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU N
56/KP/18 2018-06-22 RESOVIA EXPO
1537,50 WYNAJEM I USTAWIENIE LADY Z PÓŁKĄ NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
432/KL/18 2018-06-21 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
3000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO UMCS PODCZAS FESTIWALU "LATO NA POŁONINIE" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 24.06.2018 NA UKRAINIE
68/OW/18 2018-06-21 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
182000,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA".
85/IR/18 2018-06-21 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 67/IR/17 NA BUDOWĘ ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE - ZMIANA WYNAGRODZENIA ORAZ TERMIN WYKONANIA DO 26.07.2018 R.
67/OW/18 2018-06-21 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
28000,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA".
12/ZIT/18 2018-06-21 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LAZUR" BOŻENA CHOINA
2826,45 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST REALIZACJA USŁUGI WYNAJĘCIA SALI KONFERNECYJNEJ ORAZ USŁUGI GASTRONOMICZNEJ (LUNCH ZASIADANY I SERWIS KAWOWY) W ZWIĄZKI Z ORGANIZACJĄ POSIEDZENIA RADY ZIT DLA OK. 45 OSÓB.
435/KL/18 2018-06-21 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SPOTKANIA W SYNAGODZE CHEWRA NOSIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
436/KL/18 2018-06-21 WŁODZIMIERZ LEBIECKI
2200,00 ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS KONCERTU PT. OCALONY OD ZAPOMNIENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH DNIA UNII LUBELSKIEJ
10/NW/18 2018-06-21 TARGI LUBLIN S.A.
400000,00 OBJĘCIE 400 AKCJI IMIENNYCH NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII K O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ W SPÓŁCE TARGI LUBLIN S.A.
10/GD/18 2018-06-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
17000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH N. W. NIERUCHOMOŚCI (CZĘŚCI I, II, IV, VI-VIII) ORAZ POMIAR KONTROLNY GRANIC DZIAŁKI NR 13/9 (CZĘŚĆ X): I CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 21 O POW. 0.8410 HA (OBR.22 - PIASKI, ARK. 3) STANOWIĄCA ULICĘ
431/KL/18 2018-06-21 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICE KULTURY: DZIELNICOWE BIESIADY PATRIOTYCZNE Z WIELKIMI DZIEŁAMI LITERATURY POLSKIEJ 2018, NR UMOWY 431/KL/18
433/KL/18 2018-06-21 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
3000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU RADOSŁAWA SKUBAJA (SKUBAS) W RAMACH KONFERENCJI LUBELSKI WZÓR 2018, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2018 W CSK W LUBLINIE
11/NW/18 2018-06-21 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5835200,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. O KWOTĘ 5.835.200,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 58.352 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
430/KL/18 2018-06-21 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT GALOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA 11 LISTOPADA "VIVA POLONIA"
86/IR/18 2018-06-21 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R. NA BUDOWĘ PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - TERMIN WYKONANIA DO 16 SIERPNIA 2018 R. ORAZ WYNAGRODZENIE USTALA SIĘ NA KWOTĘ 6 923 909,62 ZŁ
97/SOI/18 2018-06-20 FUNDACJA KRAJOBRAZY
20000,00 PRZEPROWADZENIE W FORMIE WARSZTATOWEJ PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIEBIORCY EWA KOBELARZ ,,EWCIA''
52/KP/18 2018-06-20 SFERUM SP. Z O.O.
30737,70 WYNAJĘCIE, TRANSPORT, MONTAŻ I DEMONTAŻ DWÓCH NAMIOTÓW SFERYCZNYCH.
159/GM/18 2018-06-20 JERZY KRYSIAK
779,00 UMOWA NR: 52/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN
99/SOI/18 2018-06-20 PAULINA ZARĘBSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE W FORMIE WARSZTATOWEJ PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIĘBIORCY
397/ZSS/18 2018-06-20 --KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZE
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
291/ZSS/18 2018-06-20 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
95/SOI/18 2018-06-20 DANIEL BANCER
1778,00 OBSŁUGA FANPAGE LUBELSKIEJ WYŻYNY IT
54/KP/18 2018-06-20 VEGESHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
61478,48 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE, OBSŁUGA MEDIOWA INTERNETOWEJ KAMPANII REKLAMOWEJ W DNIACH 26-29.07.2018 R., NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018.
93/SOI/18 2018-06-20 CEROWNIA ARTYSTYCZNA MAŁGORZATA WÓJCIK
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA W FORMIE UDZIAŁU W WARSZTATACH WYKAŃCZANIA I DEKORACJI WNĘTRZ ZORGANIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU ,,KREATYWNE PRZEMIANY''.
53/KP/18 2018-06-20 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8080,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
80/IR/18 2018-06-20 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
93480,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA PLANOWANEGO OBIEKTU BIUROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
98/SOI/18 2018-06-20 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
13500,00 PRZEPROWADZENIE PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIĘBIORCY MAŁGORZATA WÓJCIK ,,CEROWNIE ARTYSTYCZNE''
62/KP/18 2018-06-20 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
34317,00 SPONSOROWANIE REALIZACJI IX EDYCJI IMPREZY POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 26-29 LIPCA 2018 R. W LUBLINIE.
103/SOI/18 2018-06-20 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 86/SOI/18 ZMIANA DOTYCZY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO.
146/GM/18 2018-06-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIEM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 42 (OBR. 26, ARK. 6), W CELU PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOB
55/KP/18 2018-06-20 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
2460,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN
292/ZSS/18 2018-06-20 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
319/ST/18 2018-06-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
422/KL/18 2018-06-19 JAN STANISŁAW WĄSAK
6000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PASAŻER - RENESANS LUBELSKI.
35/IT/18 2018-06-19 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
74907,00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
62/GK/18 2018-06-19 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SMOLKOP" SMOLAK LESZEK
590400,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, ROMERA, UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. REJA, UL. STWOSZA
425/KL/18 2018-06-19 WOJCIECH GÓRSKI
6650,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUBLIN MAŁO ZNANY, CZĘŚĆ III. TURYSTYCZNY LUBLIN DLA POKOLEŃ.
49/KP/18 2018-06-19 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
6541,08 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ V - NOTES SAMOPRZYLEPNY W TWARDEJ OPRAWIE.
94/OR/18 2018-06-19 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
105578,64 USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
153/GM/18 2018-06-19 KACPER DOMŻAŁ
300,00 UMOWA NR: 50/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN
428/KL/18 2018-06-19 FUNDACJA SONO ORGANI
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: V ŚWIĘTOKRZYSKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
426/KL/18 2018-06-19 JACEK TKACZYK
10000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. FILM DOKUMENTALNY O ODKRYCIACH ARCHEOLOGICZNYCH W KOŚCIELE DOMINIKAŃSKIM W LUBLINIE
429/KL/18 2018-06-19 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTYN MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU CZUBY LUBLIN 2018 - EDYCJA VIII
424/KL/18 2018-06-19 MAŁGORZATA SKAŁBANIA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. SKRUCHOWI.
423/KL/18 2018-06-19 NATASZA ZIÓŁKOWSKA
10000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. TOMEK KAWIAK - TYTUŁ ROBOCZY
318/ST/18 2018-06-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
74/OW/18 2018-06-19 LETHE JAKUB CHMIELNIAK
2500,00 REFUNDACJA KOSZTÓW STAŻU DLA 10 NAUCZYCIELI Z ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES".
427/KL/18 2018-06-19 MARTA ZGIERSKA
9000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. POPIĘKNO TYTUŁ ROBOCZY
76/OW/18 2018-06-18 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
68960,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM NOWOŚ
83/IR/18 2018-06-18 HEN-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 1/IR/18 Z DNIA 10.01.2018 R. NA BUDOWĘ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI
84/IR/18 2018-06-18 LIFT SERVICE KOMPONENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
39360,00 DOSTAWA I MONTAŻ WINDY GASTRONOMICZNEJ - DŹWIGU TOWAROWEGO MAŁEGO (1 SZT.) DLA ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE
50/KP/18 2018-06-18 MEDIA IMPACT POLSKA SP. Z O.O.
59999,89 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I OPUBLIKOWANIU NA SERWISIE WIADOMOŚCI ONET NATYWNYCH ARTYKUŁÓW.
420/KL/18 2018-06-18 CHORDIS MAKSYMILIAN ŚWIĘCH
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PŁYTY CD PT.: "DE LYUBLYN"
79/OW/18 2018-06-18 "FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK-ODDZIAŁ W LUBLINIE-NAUKA I ROZWÓJ LUB
2326928,80 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBLESKIEGO NA LATA 2014-2020 - LUBLIN STAWIA NA ZAWODOWCÓW.
37/PN/18 2018-06-18 OLENA KHMELNYK
1750,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA PO STRONIE UKRAIŃSKIEJ DLA CZTERECH MIAST W ZACHODNIEJ CZĘŚCI UKRAINY: IWANO-FRANKIWSK, ŁUCK, RÓWNE, WINNICA
38/PN/18 2018-06-18 VIKTOR KUPCHAK
642,04 USŁUGA TRANSPORTU 4 EKSPERTÓW, KOORDYNATORA I TŁUMACZA NA TRASIE WINNICA - RÓWNE (UKRAINA) W DNIU 21 CZERWCA 2018 R.
396/ZSS/18 2018-06-15 AGNIESZKA KANIA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 372/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
36/PN/18 2018-06-15 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/PN/18. DOTYCZY DODANIA § 9 ZAWIERAJĄCY TREŚCI O RODO.
81/IR/18 2018-06-15 USŁUGOWY ZAKŁAD KOWALSKI ROMAN CZERNIEC
74500,00 WYKONANIE I MONTAŻ KRATY - BRONY BRAMOWEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH PROWADNIC W BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE
394/ZSS/18 2018-06-15 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 377/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
82/IR/18 2018-06-15 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
-14760,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE - ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI UMOWY NA KWOTĘ - 3 478 669,46 ZŁ
419/KL/18 2018-06-15 WOJCIECH SŁOTWIŃSKI
2700,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI, M. IN. WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH, PRZYGOTOWANIE UMÓW, OBSŁUGA SYSTEMU KSAT
418/KL/18 2018-06-15 WALDEMAR TATARCZUK
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PT. POTENCJAŁ I POTRZEBY ŚRODOWISKA SZTUK WIZUALNYCH LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
395/ZSS/18 2018-06-15 IZABELA HANCZYN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 371/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
399/ZSS/18 2018-06-15 AGATA GAJEWSKA
360,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
391/ZSS/18 2018-06-15 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY.
417/KL/18 2018-06-15 ANNA SZADKOWSKA-CIĘŻKA
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PT. NIEWIDZIALNI MIESZKAŃCY. OBECNOŚĆ OBCOKRAJOWCÓW W PRZESTRZENIACH KULTURY LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
21/FE/18 2018-06-15 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
2207850,00 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULIC: J. BARCICKIEGO I H. HALICKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
94/SOI/18 2018-06-15 EWA KOBELARZ-EWCIA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA WSPARCIA W FORMIE UDZIAŁU W WARSZTATACH WYKAŃCZANIA I DEKORACJI WNĘTRZ ZORGANIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU ,,KREATYWNE PRZEMIANY''.
34/PN/18 2018-06-15 NATIONAL UNIVERSITY OF WATER MANAGEMENT AND NATURE RESOURCES USE
3096,00 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "INTERCULTURE"
5/BRM/18 2018-06-15 MIŁOSZ TRĄBKA
1500,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A4 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE - POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
92/SOI/18 2018-06-15 VIOLET STUDJO
2550,00 WYKONANIE ILUSTRACJI DO TEKSTU ,,BAJKI O LUBLINIE''
421/KL/18 2018-06-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
26000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT: " HISTORIA LUBLINA"
390/ZSS/18 2018-06-15 STOWARZYSZENIE "STOP"
15000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
35/PN/18 2018-06-15 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 9/PN/18. DOTYCZY DODANIA § 9 ZAWIERAJĄCEGO TREŚCI O RODO.
392/ZSS/18 2018-06-15 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY.
79/IR/18 2018-06-14 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
149445,00 REMONT DACHU I ELEWACJI NA BUDYNKU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 5
59/GK/18 2018-06-14 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
295/ST/18 2018-06-14 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
1000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM M. BOROWIK I W. BOROWIKA W MISTRZOSTWACH EUROPY JUNIORÓW W SZACHACH W RYDZE W DNIACH 19-30 SIERPNIA 2018 R.
414/KL/18 2018-06-14 FUNDACJA KULTURA ENTER
70000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, ZAGRAJMY SOBIE!, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
61/GK/18 2018-06-14 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH PIOTR MAJCHERSKI
3800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW PRZY UL.WSPÓLNEJ ORAZ PRZY UL.SIEMIRADZKIEGO.
65/OŚ/18 2018-06-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
40000,00 STWORZENIE KONCEPCJI KREATYWNEJ I REALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNEJ DO PROJEKTU PN. "LUBLIN TO TEŻ TWÓJ DOM - SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE".
32/PN/18 2018-06-14 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
17280,00 NOCLEGI DLA WOLONTARIUSZY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE"
22/MAZ/18 2018-06-14 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
201900,00 WYKONANIE 2 SZT. PARKLETÓW PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ I UL. LUBARTOWSKIEJ W LUBLINIE
415/KL/18 2018-06-14 FUNDACJA HESPEROS
10000,00 DZIELNICE KULTURY-LETNIE OPOWIEŚCI UMOWA 415/KL/18 Z DN. 14.06.2018 R.
413/KL/18 2018-06-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, WAKACJE Z FANTASTYKĄ 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
67/OŚ/18 2018-06-14 TIME SA FILIA LUBLIN
7755,15 EMISJA REKLAMY DŹWIĘKOWEJ NA ANTENIE RADIA ESKA LUBLIN
31/PN/18 2018-06-14 PPH YARD SP. Z O.O.
36960,00 NOCLEGI DLA WOLONTARIUSZY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE"
207/GM/18 2018-06-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY
0,00 ANEKS DO UMOWY UŻYCZENIA LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. PROBOSTWO 27 W LUBLINIE NA RZECZ LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA SAMOPOMOCY
394/KL/18 2018-06-13 BEATA KUCZMARA
9500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUBLIN TANGO MARATHON.
406/KL/18 2018-06-13 OLHA MATSYUPA
9500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU LUBLIN. OPOWIEŚCI DOSŁOWNE. SPEKTAKL TRANSDRAMATICUM
78/IR/18 2018-06-13 EDACH SP. Z O.O.
7472400,00 DOBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY, PRZY UL. GŁOWACKIEGO 26 W LUBLINIE
412/KL/18 2018-06-13 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WAKACJE Z RUTĄ 2018
66/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
1760412,22 ANEKS DO UMOWY 7/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY CENY ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
411/KL/18 2018-06-13 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
11000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - AKCJA LATO SKARPY
408/KL/18 2018-06-13 RAFAŁ NIEZGODA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. EMIL MEYERSON - Z LUBLINA DO PARYŻA - TYTUŁ ROBOCZY
409/KL/18 2018-06-13 PRZEMYSŁAW PACEK
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KONCERT AUTORSKICH KOMPOZYCJI - TYTUŁ ROBOCZY
407/KL/18 2018-06-13 GRZEGORZ MĄCZKA
6200,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KURHANY-ZAPOMNIANE ZABYTKI LUBLINA
404/KL/18 2018-06-13 ELŻBIETA MATYASZEWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KONSTANTY KIETLICZ-RAYSKI, ZAPOMNIANY LUBELSKI TWÓRCA I PROPAGATOR KULTURY-TYTUŁ ROBOCZY
15/BM/18 2018-06-13 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
405/KL/18 2018-06-13 DOMINIK MAIŃSKI
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. DETAL ARCHITEKTONICZNY W ZABUDOWIE LUBLINA
410/KL/18 2018-06-13 ROBERT PRANAGAL
9000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. MEMU MIASTU
68/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
691142,38 ANEKS DO UMOWY 9/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
69/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
807906,22 ANEKS DO UMOWY 10/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
145/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
620,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 WRAZ Z POMIESZCZENIEM PRZYNALEŻNYM - PIWNICĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. TEODORA LESZETYCKIEGO 8 - W CELU SPRZEDAŻY.
391/KL/18 2018-06-12 WERONIKA MARKIEWICZ
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PRZEZROCZYSTOŚĆ.
403/KL/18 2018-06-12 TOMASZ SZLENDAK
1200,00 WYKŁAD OTWIERAJĄCY LFK SEMINARIUM LOKALNE PT. JAK JEST, CZYLI O WZAJEMNYCH RELACJACH MIĘDZY KULTURĄ, SPOŁECZEŃSTWEM I DEMOKRACJĄ NA PODSTAWIE BADAŃ I DOŚWIADCZENIA - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
384/KL/18 2018-06-12 WERONIKA BOCZEK
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KONCERT MUZYKI AUTORSKIEJ.
416/KL/18 2018-06-12 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
2398,50 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W DNIU 1 LIPCA 2018 NA ORGANIZACJĘ KONCERTU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZGODA W WILNIE Z OKAZJI DNIA UNII LUBELSKIEJ W RAMACH OBCHODÓW 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI LUBLIN 1918 - 2018.
402/KL/18 2018-06-12 EDWIN BENDYK
2000,00 WYKŁAD OTWIERAJĄCY LFK SEMINARIUM LOKALNE PT. JAK MOŻE BYĆ, CZYLI O MIEJSCU KULTURY W KOLEJNEJ KADENCJI SAMORZĄDOWEJ - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
144/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI: NR 2/25, NR 2/26, NR 2/27, NR 2/28 (OBR. 10, ARK. 5) POŁOŻONE W LUBLINIE PRZY UL.
285/ST/18 2018-06-12 LUBLUBLIN MAGDALENA MAZUR - CISEŁ
3000,00 REALIZACJA I PRZEPROWADZENIE GIER MIEJSKICH PODCZAS "LATA W MIEŚCIE 2018"
21/MAZ/18 2018-06-12 PRZESMYCKI JERZY - ART & ARCH ARCHITEKCI
19680,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. GŁUSKIEJ W LUBLINIE
89/SOI/18 2018-06-12 INNOVATION SUPPORT SPÓŁKA Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI I EXPO PT. ,,SMART ECOSYSTEM''
7/GD/18 2018-06-12 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
4700,00 PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO MAJĄCEGO NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 171/1, POŁOŻONA PRZY UL. GEN. ZAJĄCZKA 50 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ W EWIDENC
390/KL/18 2018-06-12 URSZULA GIERSZON
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PRZYGOTOWANIE MONOGRAFII LEON ULRICH ORAZ REPRINTU POEMATU LEONA ULRICHA.
397/KL/18 2018-06-12 AGATA SZTORC
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PN. POZAFORMALNA EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
142/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
620,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 95/3 (OBR. 46, ARK. 3), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JANA KASPROWICZA 9A - W CE
70/OŚ/18 2018-06-12 POLIGRAFIA BRO-KAL S.C. MARCIN KALETA, AGNIESZKA BROŻYNA
31000,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN.
90/SOI/18 2018-06-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH, ORGANIZOWANYCH WSPÓLNYCH WYDARZEŃ O TEMATYCE STARTUPOWEJ I BIZNESOWEJ
383/KL/18 2018-06-12 RAFAŁ ROZMUS
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. JESTEŚMY SZCZĘŚLIWYM POKOLENIEM.
400/KL/18 2018-06-12 PIOTR CELIŃSKI
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ KULTURA CYFROWA: 0 CZY 1 LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
399/KL/18 2018-06-12 MAGDALENA DŁUGOSZ
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ MIASTO (BEZ) KOBIET. CZY LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
398/KL/18 2018-06-12 AGNIESZKA CIEŚLAK
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PN. KULTURA PRZED MATURĄ. CZEGO OCZEKUJĄ LICEALIŚCI LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
64/OŚ/18 2018-06-12 ZBIGNIEW PODLASZEWSKI
1900,00 WYKONANIE EKSPERTYZY W SPRAWIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE NA DZIAŁCE PRZY ULICY SZWEDZKIEJ
392/KL/18 2018-06-12 PIOTR KAMIŃSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 80/KL/18 Z DNIA 24 STYCZNIA 2018 R., DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI.
393/KL/18 2018-06-12 JAKUB KOTYNIA
9500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. NIEDZIELNE PORANKI JAZZOWE.
147/GM/18 2018-06-12 GRAŻYNA SOBIEGRAJ
299,98 UMOWA NR: 1030/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN
387/ZSS/18 2018-06-12 WIESŁAW ROŻEK STRUMYK EDUKACJA I OPIEKA
61600,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU STRUMYK
396/KL/18 2018-06-12 BARTOSZ WÓJCIK
556,00 PISEMNE TŁUMACZENIE I KOREKTA TEKSTU DO KATALOGU EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SIX MEMOS/SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ (11 STRON) - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
49/OR/18 2018-06-12 KANCELARIA ADWOKACKA IWONA MOSKWA PALOMO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 153/OR/17 DOT. ZMIANY ADRESU MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
286/ST/18 2018-06-12 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
2460,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW KULINARNYCH "LETNIA KUCHNIA KRAJKI" W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
389/KL/18 2018-06-12 TOMASZ KŁUSEK
5000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.
143/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40
401/KL/18 2018-06-12 RAFAŁ LIS
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PN. UCZESTNICTWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W KULTURZE LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
77/IR/18 2018-06-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOT. UMOWY NR 17-C1/UP/00020 Z DNIA 06.03.2017 R. W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE - ROZDZIELNICE IMPREZ MASOWYCH, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (ODSTĄPIENIE OD UMOWY NR 22/IR/17)
55/OW/18 2018-06-11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
4612200,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ "ZA ŻYCIEM"
75/IR/18 2018-06-11 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
66340,05 WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W LUBLINIE, UL. RYCERSKA 9
25/MZON/18 2018-06-11 ANNA PARDUS
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ ORZ.
387/KL/18 2018-06-11 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
9500,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: WAKACJE NA BŁONIACH
151/GM/18 2018-06-11 LUBMAN UMCS SP. Z O.O.
250,00 UMOWA NR: 49/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA DZIERŻAWY - NAJEM PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, DZ. NR 44 (OBR. 36, ARK. 3), 5,05 M2, URZĄDZENIA DO OBSŁUGI SIECI KOMPUTEROWEJ
385/KL/18 2018-06-11 FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBELSKIE POGAWĘDKI. EDYCJA II, REALIZACJA ZDANIA PUBLICZNEGO
141/GM/18 2018-06-11 JAN CZERW
44,00 UMOWA NR: 47/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE
58/GK/18 2018-06-11 KONSTALMET S.C PIOSEK ANDRZEJ I DAMIAN
3333,30 DOSTARCZENIE 60 SZT. PROSTYCH, METALOWYCH WKŁADÓW DO KOSZY
76/IR/18 2018-06-11 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
19557,00 WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO W LUBLINIE, UL. RYNEK 1
388/KL/18 2018-06-11 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
9000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: LATO W MIEŚCIE - WAKACJE NA ŁĘGACH
386/KL/18 2018-06-11 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, PISMO FOLKOWE 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
53/MZON/18 2018-06-11 MAŁGORZATA WIELEBA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
75/OŚ/18 2018-06-11 ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1,06 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28
376/KL/18 2018-06-08 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
3000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. KONCERTU PT. MOJA BEZBRONNA OJCZYZNO W RAMACH WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. DNI PATRONA LUBLINA ŚW. ANTONIEGO W DNIU 11.06.2018
382/KL/18 2018-06-08 STOWARZYSZENIE CHÓR "LA MUSICA" PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS JUBILEUSZU 25-LECIA CHÓRU " LA MUSICA"
274/ST/18 2018-06-08 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
377/KL/18 2018-06-08 FUNDACJA KULTURA ENTER
45000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020. UNIA - GRA PLANSZOWA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
9/NW/18 2018-06-08 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
750000,00 OBJĘCIE 7.500 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII Z O NUMERACH OD 1 DO 7.500 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
381/KL/18 2018-06-08 EWA BAJKOWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. WIERNI. OPOWIEŚĆ RODZINNA.
378/KL/18 2018-06-08 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
90000,00 REALIZACJA ZADANIA PULICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-FORMA OTWARTA
20/FE/18 2018-06-08 ARS MEDIA ANNA GRYCZON
15110,55 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE TELEWIZYJNEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁA
140/GM/18 2018-06-08 ZOFIA MADEJ
68,04 UMOWA NAJMU LOKALU NR 17 UL. KONOPNICKA 8 W LUBLINIE NA RZECZ PANI ZOFII MADEJ. MIESIĘCZNA KWOTA CZYNSZU WYNOSI 68,04 ZŁ.
380/KL/18 2018-06-08 IZABELA KOPEĆ
8500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUDOMIR MICHAŁ ROGOWSKI - KOMPOZYTOR Z LUBLINA - KATALOG
91/SOI/18 2018-06-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
48400,00 PRZEPROWADZENIE ANALIZY DESK RESERCH OBEJMUJĄCYCH ANALIZĘ PUBLIKACJI, DOKUMENTÓW ORAZ DANYCH PRASOWYCH.
294/ST/18 2018-06-07 KLUB SPORTOWY PACO
1500,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM ADAMA KULIKA W ZAWODACH BOKSERSKICH.
44/CA/18 2018-06-07 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
738,00 OPŁATA ZAIKS DOT. KONCERTU GRUPY VOX ORGANIZOWANEGO W DN. 7.06.2018 R. W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA
395/KL/18 2018-06-07 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
861,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW (RECITAL FORTEPIANOWY BEATY BILIŃSKIEJ)
137/GM/18 2018-06-07 MAŁGORZATA STROJEK
326,70 UMOWA NR: 1029/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA
293/ST/18 2018-06-07 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS TURNIEJU FINAŁOWEGO MP U-14 W KOSZYKÓWCE.
47/KP/18 2018-06-07 POLOT JERZY FURTAK
-5830,02 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 21/KP/18.
372/KL/18 2018-06-06 AGNIESZKA WESOŁOWSKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
15/PS/18 2018-06-06 ADRIAN KOWALCZYK
SARNA PIOTR,SUJAK KRZYSZTOF
3000000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: " BUDOWA ULIC: LESZKA I ZIEMOWITA W LUBLINIE"
74/IR/18 2018-06-06 ARCHEE-BADANIA I NADZORY ARCHEOLOGICZNE RAFAŁ NIEDŹWIADEK
152520,00 PRZEPROWADZENIE INTERWENCYJNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH, WYKONANIE TOWARZYSZĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ. (DOT. ZAD. PN. REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN)
136/GM/18 2018-06-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JACZEWSKIEGO 2 {PÓŁNOCNEJ 1A} - DZ. NR 6/1, OBR. 18, ARK. 15; UL. JACZEWSKIEGO 2 {PÓŁNOCNEJ 1} - DZ. NR 6/2, OBR. 18, ARK. 15, W CELU SPRZEDAŻY
10/ZIT/18 2018-06-06 LOCOMOTIVA JOANNA CHRZANOWSKA-DYDUCH
4160,00 USŁUGA DWUDNIOWEGO WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADÓW (W FORMIE SERWOWANEJ) I SERWISÓW KAWOWYCH DLA OKOŁO 30 OSÓB, W DNIACH: 7 I 8 CZERWCA 2018 ROKU.
371/KL/18 2018-06-06 NATALIA WALEWSKA
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
373/KL/18 2018-06-06 ALICJA RÓŻYCKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
138/GM/18 2018-06-06 MAGDALENA LEMAŃSKA
44,00 UMOWA NR: 46/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
370/KL/18 2018-06-06 MICHAŁ BĄK
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
139/GM/18 2018-06-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NN 0,4 KV, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 252 (OBR. 40, ARK. 6) ORAZ ZOBOWIĄZA
364/KL/18 2018-06-05 SŁAWOMIR IWANIAK
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
46/KP/18 2018-06-05 ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI ŚWIT IZABELA WINTONIAK
6185,67 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ VII: TORBA BAWEŁNIANA CZARNA.
45/KP/18 2018-06-05 ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI ŚWIT IZABELA WINTONIAK
10147,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ VIII: KOSZULKA MĘSKA, DAMSKA.
363/KL/18 2018-06-05 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 347/KL/18
56/MZON/18 2018-06-05 IZABELA LESZCZYŃSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
277/ST/18 2018-06-05 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
28/PN/18 2018-06-05 TOMASZ MAŁECKI
4500,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERCKIEJ Z ZAKRESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO I SEKTOROWEGO
44/KP/18 2018-06-05 FILIP PODGAJNY
110,00 ODEGRANIE ROLI KOZIOŁKA PODCZAS UROCZYSTOŚCI W DNIU 5.06.2018R.
73/IR/18 2018-06-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
535,89 UMOWA NR 18-C1/UP/00735/1 - 735/RE-1/2018 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - PLAC ZABAW Z INFRASTRUKTURĄ I MONITORINGIEM W RAMACH B.O. - IV - WOKÓŁ SYGNAŁU - DO NOWA
369/KL/18 2018-06-05 BEATA BILIŃSKA
7000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS ŚWIĘTA PATRONALNEGO KUL ORGANIZOWANEGO W RAMACH WUDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 10.06.2018
365/KL/18 2018-06-05 ŁUKASZ PERUCKI
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
367/KL/18 2018-06-05 NATALIA NADRAJKOWSKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
60/GK/18 2018-06-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
282/ST/18 2018-06-05 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
3500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - FUTBOL DLA KAŻDEGO".
382/ZSS/18 2018-06-05 SPA ORKANA SP. Z O. O.
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
379/KL/18 2018-06-05 GALERIA LABIRYNT
0,00 W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI LUBELSKIEGO FORUM KULTURY SEMINARIUM LOKALNEGO W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
375/KL/18 2018-06-05 WOJCIECH PACEWICZ
1200,00 WYKONANIE MIN. 100 ZDJĘĆ PODCZAS SEMINARIUM LOKALNEGO LUBELSKIE FORUM KULTURY 15-16.06.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
278/ST/18 2018-06-05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
2675,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - LATO Z AGAPE CLUB".
270/ST/18 2018-06-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
60075,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "LATO W MIEŚCIE 2018 - WAKACJE NA SPORTOWO 2018".
22/ZE/18 2018-06-05 PGE OBRÓT S.A.
16633728,41 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LUBLIN ORAZ INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W KOMPARYCJI UMOWY TJ., CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE", DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN", GALERIA LABIRYNT, LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
378/ZSS/18 2018-06-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
366/KL/18 2018-06-05 ALISA KOPAC
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
275/ST/18 2018-06-05 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - WAKACYJNY CAMP Z EKSTRAKLASĄ".
56/GK/18 2018-06-05 HYDRO MAR SP. Z O.O.
253691,68 NAPRAWA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SYNTETYCZNEJ NA PLACU ZABAW W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE.
381/ZSS/18 2018-06-05 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
42/CA/18 2018-06-05 MISERICORDIA CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY CHORYM
3000,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS LUBELSKICH DNI SENIORA W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM RPO WL NA LATA 2014-2020.
156/GM/18 2018-06-05 CITYBOARD MEDIA SP. Z O.O.
504,00 UMOWA NR: 51/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY DZIERŻAWY - TABLICA REKLAMOWA KONSTRUKCJA REKLAMOWA O WYMIARACH EKRANU 6X3M, AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, POW. 22
374/KL/18 2018-06-05 WOJCIECH TRYKSZA
1900,00 NAGRANIE VIDEO OTWARCIA I DYSKUSJI PANELOWYCH PODCZAS SEMINARIUM LOKALNEGO LUBELSKIE FORUM KULTURY 15-16.06.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
41/CA/18 2018-06-05 PRACOWNIA REALIZACJI DŹWIĘKU
800,00 NAGŁOŚNIENIE KONCERTU ZESPOŁU PASJONATTA ORGANIZOWANEGO W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 8 CZERWCA 2018 R. W SALI KONFERENCYJNEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE W GODZ. 16:00-17:30
62/OŚ/18 2018-06-05 PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAGRA" WACŁAW OSTROWSKI
150787,20 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
368/KL/18 2018-06-05 ANNA ŚMISZEK-WESOŁOWSKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
57/MZON/18 2018-06-05 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI W OKRESIE 11.06.2018-11.07.2018
71/IR/18 2018-06-04 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
79950,00 REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. BIEDRONKI 13
95/ST/18 2018-06-04 LUBELSCA SCENA DIRTU
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LUBLIN DOUBLE CHALLENGE MTB MX.
13/PS/18 2018-06-04 PAWEŁ FAJGIELSKI
2380,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W DNIU 22 CZERWCA 2018 ROKU DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOTYCZĄCEGO STOSOWANIA NOWYCH EUROPEJSKICH REGULACJI ZAWARTYCH W OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH (RODO)
362/KL/18 2018-06-04 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW NA RZECZ STAREGO MIASTA W LUBLINIE
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT_SZLAKIEM VIA CARPATHIA_UM. NR 362/KL/18
30/PN/18 2018-06-04 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
10000,00 DOTACJA NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ Z POLSKĄ, UKRAIŃSKĄ I ŻYDOWSKĄ.
150/GM/18 2018-06-04 GABINET STOMATOLOGICZNY DOROTA MARZEC PRZEMYSŁAW MARZEC
250,00 UMOWA NR: 48/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW MIEJSCA POSTOJOWE DLA KLIENTÓW : AL.KRAŚNICKA, POW. 100 M2
14/PS/18 2018-06-04 PAWEŁ CAL
900,00 PRZYGOTOWANIE NOWEJ FUNKCJI DO ZBIERANIA PROPOZYCJI UMIEJSCOWIENIA UŁATWIEŃ DLA ROWERZYSTÓW W FORMIE INTERAKTYWNEJ MAPY
40/CA/18 2018-06-04 JÓZEF SZOPIŃSKI
400,00 PROWADZENIE CEREMONII ZAKOŃCZENIA LUBELSKICH DNI SENIORA ORGANIZOWANYCH W DNIU 7 CZERWCA 2018 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ W LUBLINIE W GODZ. 16:00-17:30
55/GK/18 2018-06-04 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
20/MAZ/18 2018-06-04 F.H.U BIOVERDE PRZEMYSŁAW BABCZYŃSKI
6000,00 ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
380/ZSS/18 2018-06-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ
335/ZSS/18 2018-06-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
43/CA/18 2018-06-01 GMINA LUBLIN
882,40 WYDATKI CA W 2018 R. - DRUK I WYKLEJENIE 5 SZT. BILLBOARDÓW - OPŁATA ZA INDYWIDUALNE PODANIE DO LWKZ - OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA NAMIOT PODCZAS LUBELSKICH DNI SENIORA
57/GK/18 2018-06-01 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
833,94 PRZEPROGRAMOWANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
1/DRW/18 2018-06-01 TOMASZ FURTAK ECOTERRA
109500,00 INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA WĄWOZÓW NR 13 GÓRKI CZECHOWSKIE, NR 26 LIPNIK, NR 41-53 ZIMNE DOŁY WRAZ Z ANALIZĄ PLANISTYCZNĄ STANU PRAWNEGO ORAZ WYKONANIA OPRACOWANIA Z PRZEPROWADZONYCH PRAC.
334/ZSS/18 2018-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
128/GM/18 2018-06-01 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA ROSNĄCEGO NA DZIAŁCE NR 13 (OBR. 002, ARK. 7)
336/ZSS/18 2018-06-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
3/WM/18 2018-06-01 YULIIA DROZDA
720,00 ZLECENIE TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO Z JĘZ. ANGIELSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI I ODWROTNIE PODCZAS WALNEGO ZGORMADZENIA STOWARZYSZENIA MIAST LAUREATÓW NAGRODY EUROPY, W DNIU 2.06.2018 R., W GODZ. 10-15.30.
379/ZSS/18 2018-06-01 -- JAROSŁAW SZPONAR
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJA MULTIMEDIALNĄ
46/OR/18 2018-05-30 JANUSZ WASZKIEWICZ
8400,00 ZADANIA ZWIĄZANE Z KONTAKTAMI Z PZPN I FIFA ORAZ WŁAŚCICIELAMI HOTELI, BAZY TRENINGOWEJ ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM, WYŻYWIENIEM I BAZĄ TRENINGOWĄ DLA DRUŻYN UCZESTNICZĄCYCH W FIFA U-20 WORLD CUP 2019.
373/ZSS/18 2018-05-30 GRAŻYNA JACKOWSKA
3800,00 KOORDYNOWANIE MERYTORYCZNE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
291/ST/18 2018-05-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 358/ST/17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ. ZMIANA KOSZTORYSU.
70/IR/18 2018-05-30 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
53377,08 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DWÓCH PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU TRAWIASTYM W DOLINIE BYSTRZYCY, PRZY UL. MEDALIONÓW W LUBLINIE
9/ZIT/18 2018-05-30 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
2020,00 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEJ USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU MONITORINGU I KONTROLI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE (Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW PARTNERSKICH) DLA OK. 30 OSÓB W TERMINIE 7 I 8 CZERWCA 2018 R.
37/CA/18 2018-05-30 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY NR 1
3670,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH
45/OR/18 2018-05-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 W ZWIĄZKU Z NIE WSKAZANIEM WSKAŹNIKÓW PROCENTOWYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU PRZY UL. FILARETÓW 44 W LUBLINIE ZA: A) MONITOROWANIE SYGNAŁU WŁAMANIA I NAPADU - 30,09 % B) ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ - 30,09 % C) ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 17,41 % D)
72/OW/18 2018-05-30 "CYBERBAJT" TADEUSZ NOWAK
15710,51 DOSTAWA KABLI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROP
36/CA/18 2018-05-30 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
5475,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KAWIARENKA KULTURALNA BIS 2018
63/OW/18 2018-05-30 ERATO F.H. DANIEL LIPIAN-KANIUK
4405,00 ZAKUP KSIAŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
64/OW/18 2018-05-30 FIRMA HANDLOWA LEKTOR ZBIGNIEW PAŃKO
2600,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
376/ZSS/18 2018-05-30 DOROTA JACKOWSKA
1200,00 OBSŁUGA FINANSOWA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO"
374/ZSS/18 2018-05-30 ELŻBIETA ŻOŁKIEWSKA
1200,00 KOORDYNOWANIE POD WZGLĘDEM KSIĘGOWYM DZIAŁAŃ ZWIĄZAYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
292/ST/18 2018-05-30 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
27500,00 ANEKS DO UMOWY 233/ST/18- LUBLIN BASKET CUP
66/OW/18 2018-05-30 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
6200,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
38/CA/18 2018-05-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
4560,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: SENIORZY Z APARATEM
61/OŚ/18 2018-05-30 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
107628,55 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
54/GK/18 2018-05-30 PIXI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
2025,00 USTAWIENIE TOALET PRZENOŚNYCH 2SZT W PARKU JANA PAWŁA II I 1 SZT W OKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. GŁUSKIEJ I WYGODNEJ
33/CA/18 2018-05-30 FUNDACJA TU OBOK
4100,00 REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: SPOTKANIE Z WOLNOŚCIĄ NA WIENIAWIE
39/CA/18 2018-05-30 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
5375,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA1
371/ZSS/18 2018-05-30 IZABELA HANCZYN
540,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.
34/CA/18 2018-05-30 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
2590,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WYCIECZKA INTEGRACYJNA DLA AKTYWNYCH JAK I NOWYCH CZŁONKÓW LUBELSKIEJ SZKOŁY SUPERBABCI I SUPERDZIADKA
73/OW/18 2018-05-30 ATEL ELECTRONICS RADOSŁAW ATLAS
5167,31 DOSTAWA KABLI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROP
47/OR/18 2018-05-30 TADEUSZ GODZISZ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 198/OR/17 Z 28 GRUDNIA 2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW PARAGRAFU 6 DOTYCZĄCEGO ZASAD WYNAGRADZANIA.
72/IR/18 2018-05-30 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
82410,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DN. 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE - TERMIN DO 20.07.2018 R. ORAZ ZMIANA WYNAGRODZENIA - 3 493 429,46 ZŁ
377/ZSS/18 2018-05-30 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13445,90 WYNAJEM SALI W CELU PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SERWISU KAWOWEGO I LUNCHU, ZORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO", WSPÓLFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
375/ZSS/18 2018-05-30 DANUTA GANCEWSKA
1200,00 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
65/OW/18 2018-05-30 KSIĘGARNIA IURIS PRUDENTIA
3700,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCHI ARTYSTYCZNYCH
35/CA/18 2018-05-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
4230,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI SZEROKO ROZUMIANA EDUKACJA SKIEROWANA DO SENIORÓW
372/ZSS/18 2018-05-30 AGNIESZKA KANIA
540,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO"
361/KL/18 2018-05-30 MARCIN PIETRUSZA
5495,00 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DZIELNICE KULTURY 2018
360/KL/18 2018-05-30 FUNDACJA KRAJOBRAZY
20000,00 KL-OP-II.526.15.2018 MIASTO KULTURY-ZMYSŁY OGRODU SASKIEGO UMOWA 360/KL/18 Z DN. 30.05.2018 R.
69/IR/18 2018-05-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2526,32 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PARKU MIEJSKIEGO, LOKALIZACJA: GMINA LUBLIN, MIEJSCOWOŚĆ LUBLIN, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DZ. NR 2/3 (DOT. ZAD. REWITALIZACJA PARKU LUDOWEGO)
42/KP/18 2018-05-29 CLEAR CHANNEL POLAND SP Z O.O.
118695,00 WYNAJEM 100 SZT. BILBORDÓW WRAZ Z WYDRUKIEM I WYKLEJENIEM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
29/CA/18 2018-05-29 WITOLD PASZT
6000,00 ORGANIZACJA W DNIU 7.06.2018 O GODZ. 16:00 RECITALU AUTORSKIEGO WITOLDA PASZTA Z ZESPOŁEM VOX
24/MKZ/18 2018-05-29 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
130000,00 POLICHROMIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ CHÓRU MUZYCZNEGO W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
53/GK/18 2018-05-29 "LENMAR" MARCIN LENARD
11383,62 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH NA TERENY ZIELONE NALEŻĄCE DO GMINY LUBLIN.
68/IR/18 2018-05-29 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
107010,00 WYKONANIE SKWERU WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASINO W LUBLINIE
63/OŚ/18 2018-05-29 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
183,18 PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ W OŚRODKU SŁONECZNY WROTKÓW W LUBLINIE W DNIU 17 CZERWCA 2018 R.
125/GM/18 2018-05-29 ARKADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
586,50 UMOWA NR: 43/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL LUBARTOWSKIEJ 4D Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BUDOWLANE
23/MKZ/18 2018-05-29 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA
0,00 PRACE W PODCHÓRZU NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKA KOŚCIOŁA
134/GM/18 2018-05-29 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
5399,70 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 40 I UL. WYŚCIGOWEJ 24 I 28A - W CELU USTALENIA OPŁATY Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU
22/MKZ/18 2018-05-29 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
-3013,00 REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM P.POŻ. WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH II ETAP CZĘŚĆ WSCHODNIA
31/CA/18 2018-05-29 JAKUB MICHALCZUK
4500,00 OBSŁUGA KONCERTU W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA ORGANIZOWANYCH W DNIU 7 CZERWCA 2018 R.
133/GM/18 2018-05-29 JOANNA CHLASTAWA
113,10 UMOWA NR: 1028/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
41/KP/18 2018-05-29 DOROTA CZACH-WOŁOS
300,00 TŁUMACZENIE USTNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA JĘZYK POLSKI W DNIU 2.06.2018 R.
32/CA/18 2018-05-29 INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
738,00 WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO I TABLICZKI STALOWEJ WRAZ Z KONSTRUKCJĄ, UPAMIĘTNIAJĄCEJ ZASŁUŻONĄ LUBLINIANKĘ - ZMARŁĄ JÓZEFĘ KUNICKĄ.
30/CA/18 2018-05-29 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
390,00 26 BILETÓW NA KONCERT SYMFONICZNY W DNIU 1 CZERWCA 2018 R. O GODZINIE 19.00 DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PR
359/KL/18 2018-05-29 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LABIRYNTY STAREGO MIASTA, 5000 ZŁ
28/CA/18 2018-05-29 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
3782,25 NAJEM POMIESZCZEŃ W FILHARMONII LUBELSKIEJ TJ. SALĘ KONCERTOWĄ MOGĄCĄ POMIEŚCIĆ 554 OSOBY WRAZ Z GARDEROBAMI I ZAPLECZEM ORAZ FOYER NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONCERTU W DN. 7.06.18 R. W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA
51/GK/18 2018-05-29 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1983442,85 BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA ZESPOŁU FONTANN MULTIMEDIALNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM NA PLACU LITEWSKIM I NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W LUBLINIE Z WŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA PLACU LITEWSKIEGO, STACJI TRANSFORMATOROWEJ I
7/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
96/SOI/18 2018-05-28 JACKY OVADIA IDEA
3668,60 UDZIAŁ EKSPERTA PANA JACKY OVADIA W KONFERENCJI TURYSTYKA ZDROWIA I TURYSTYKA MEDYCZNA
2/BK/18 2018-05-28 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
68298570,00 UMOWA SPŁATY WIERZYTELNOŚCI NR 3818-02466/S
1/AB/18 2018-05-28 FILIPOWICZ BULIŃSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
5166,00 SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI WYDZIELENIA SAMODZIELNYCH LOKALI W BUDYNKACH PRZEZNACZONYCH NA DOMY STUDENCKIE.
149/GM/18 2018-05-28 MARIA POYNTON
252,00 UMOWA NR: 1031/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
358/KL/18 2018-05-28 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
32000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018 - 2020 - UMOWA NR 358/KL/18
289/ZSS/18 2018-05-28 FUNDACJA TUP TUSIE
42000,00 UMOWA NA UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU TUP TUSIE Z FUNDACJĄ TUP TUSIE
357/KL/18 2018-05-28 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, W RYTMIE WOLNOŚCI..
2/WM/18 2018-05-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
492,00 UMOWA NAJMU DO UŻYWANIA GALERII MALARSTWA POLSKIEGO XVII - XIX (MUZEUM LUBELSKIE NA ZAMKU), Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA MIAT LAUREATÓW NAGRODY EUROPY.
8/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH"
135/GM/18 2018-05-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
14914,30 UMOWA NR: 2/2018 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - DZIERŻAWY - INNE WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH W WÓLCE ROKICKIEJ, ROKITNIE Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW, WRAZ ZE WSZYSTKIMI INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI ZWIĄZANYMI Z P
40/KP/18 2018-05-25 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
16792,58 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ III: DŁUGOPIS, OŁÓWEK, KREDKI, SMYCZ.
306/ZSS/18 2018-05-25 AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
316/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
313/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
304/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE "SKAUT"
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
309/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
311/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM" SP 2 LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
305/ZSS/18 2018-05-25 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
22500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
301/ZSS/18 2018-05-25 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
325/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
326/ZSS/18 2018-05-25 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
323/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
318/ZSS/18 2018-05-25 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
315/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
124/GM/18 2018-05-25 INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBLINIE
67116,17 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I SKARBEM PAŃSTWA - POWIATOWYM INSEPKTORATEM WETERYNARII, DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW REMONTU -PONIESIONYCH PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII - LOKALU NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 20/
319/ZSS/18 2018-05-25 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11400,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
308/ZSS/18 2018-05-25 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
303/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE EDURON
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
310/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMP LUBLIN
10500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
321/ZSS/18 2018-05-25 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
307/ZSS/18 2018-05-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
322/ZSS/18 2018-05-25 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
317/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
350/KL/18 2018-05-25 FUNDACJA "5MEDIUM"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-STAWIAM NA KULTURĘ 3
312/ZSS/18 2018-05-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
327/ZSS/18 2018-05-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
27000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
12/PS/18 2018-05-25 ANDY DESIGN LTD
10000,00 MODYFIKACJA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ORAZ ZIELONEGO BUDŻETU
320/ZSS/18 2018-05-25 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BASKET 30 LUBLIN
12600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
314/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY KOBIETOM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
328/ZSS/18 2018-05-25 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH W LUBLINIE
13500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
324/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA "RAZEM"
27000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
302/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
101/ST/18 2018-05-24 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
92/ST/18 2018-05-24 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IX MISTRZOSTWA LUBLINA W STREETBALLU
19/MAZ/18 2018-05-24 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
29818,80 WYKONANIE NASADZEŃ JEDNOROCZNYCH W DONICACH NA TERENIE MIASTA LUBLIN WRAZ Z PIELĘGNACJĄ
1/KM/18 2018-05-24 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
3600000,00 UMOWA-WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ PWPW S.A. DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ, ZMIANY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
127/GM/18 2018-05-24 EVOLUTION RADOSŁAW KOZŁOWSKI
360,00 UMOWA NR: 45/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 3,01 M2
39/KP/18 2018-05-24 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
19584,06 DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
52/GK/18 2018-05-24 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EDBAR EDMUND BARANIECKI
735,00 WYMIANA ZDEWASTOWANEGO KOMPLETU ZAWORÓW W POIDEŁKU NR 2 ZLOKALIZOWANYM PRZY DAWNYM BUDYNKU UMCS NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
67/IR/18 2018-05-24 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
29198,97 REMONT OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W LUBLINIE
126/GM/18 2018-05-24 KACPER DOMŻAŁ
360,00 UMOWA NR: 44/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 2 M2
43/KP/18 2018-05-24 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
900,00 ZAKUP FOTOGRAFII WYKONANYCH Z POWIETRZA I ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH.
65/IR/18 2018-05-24 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
0,00 WYKONANIE ROBÓT W BRANŻY DROGOWEJ I BUDOWLANEJ (USUNIĘCIE USTEREK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE
353/KL/18 2018-05-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II - UMOWA NR 353/KL/18
273/ST/18 2018-05-24 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
6750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018".
289/ST/18 2018-05-24 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 362/ST/17 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN. ZMIANA KOSZTORYSU.
272/ST/18 2018-05-24 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
356/KL/18 2018-05-24 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
9000,00 KL-OP-V.526.15.2018 DZIELNICE KULTURY-"LATO W MIEŚCIE" WARSZTATOWNIA UMOWA 356/KL/18 Z DN. 24.05.2018 R.
354/KL/18 2018-05-24 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5200,00 KL-OP-II.526.11.2018 DZIELNICE KULTURY- AKCJA LATO W MIEŚCIE UMOWA 354/KL/18 Z DN. 24.05.2018 R.
61/OW/18 2018-05-24 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
-940,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 24.05.2018 DO UMOWY NR 41/OW/18 DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZYWA ARTYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW
63/IR/18 2018-05-24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 Z DNIA 24-05-2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 24-04-2017 R., DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30-07-2018 R.
284/ST/18 2018-05-24 ARKADIUSZ KAŹMIERAK
7500,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018".
64/IR/18 2018-05-24 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
13190,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI TERENOWYMI ORAZ OŚWIETLENIEM NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 5,3/2,4, OBR. 14, ARK. 3, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, W POBLIŻU ULICY RUCKEMANA I W WĄWOZIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
355/KL/18 2018-05-24 MARIUSZ MATERA
700,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO WEDŁUG WŁASNEJ ARANŻACJI PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH FESTYNU W DNIU 26.05.2018 R. W DZIELNICY BRONOWICE
290/ST/18 2018-05-24 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PODCZAS ORGANIZACJI SPORT FESTIVALU
279/ST/18 2018-05-24 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - WARSZTATY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE POZNAJĘ LUBLIN".
280/ST/18 2018-05-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
4500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE - RODZINNE GRANIE W GRY PLANSZOWE"
123/GM/18 2018-05-23 ZOFIA ZIELIŃSKA
44,00 UMOWA NR: 42/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
47/GK/18 2018-05-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
1180,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
271/ST/18 2018-05-23 AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM
4500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE"
281/ST/18 2018-05-23 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
2500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - CZARODZIEJSKI KUFER BABCI".
48/GK/18 2018-05-23 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1845,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 26/GK/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI POKAZÓW SPECJALNYCH SKUTKUJĄCE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI UMOWY
341/KL/18 2018-05-23 FUNDACJA BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT:"ZYGMUNT BOLESŁAW KUKULSKI" (1980-1944) - PEDAGOG, WYCHOWAWCA, SPOŁECZNIK"
69/OW/18 2018-05-23 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
3014,73 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZT
70/OW/18 2018-05-23 ALWO WOJCIECH PROKOPCZUK
232,65 DOSTAWA FILMÓW EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIE
71/OW/18 2018-05-23 PROGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10357,83 DOSTAWA FILMÓW I OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJE
276/ST/18 2018-05-23 FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY GIMNASTYCZNEJ "AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ"
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
17/FE/18 2018-05-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-14968,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE 28/FE/16 W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ POŻYCZKI
18/FE/18 2018-05-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-14968,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA.
352/KL/18 2018-05-23 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT PAPIESKI "WSPOMNIENIA SPOD GIEWONTU"
355/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 43/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARLENĄ GRABOWSKĄ-SZCZERBIK -ZMINA TERŚCI PARAGRAFU 2.
354/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z IZABELĄ JARUGA - ZMIANA TREŚCI PARAFRAFU 2.
340/ZSS/18 2018-05-22 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
-13600,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 28/ZSS/18 ZE STOWARZYSZENIEM ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ TRIADA - ZMINA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O KWOTĘ NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW
351/ZSS/18 2018-05-22 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 39/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z TOMASZEM GŁOGOWSKIM- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
367/ZSS/18 2018-05-22 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA" I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
-15000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 23/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA ,,MARTYNKA I PRZYJACIELE" KLUB DZIECIĘCY- ZMINA TERŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
359/ZSS/18 2018-05-22 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
-400,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 47/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARKIEM WOŁOSZYNEM - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNĄ KWOTĘ.
353/ZSS/18 2018-05-22 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
-400,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MISTRZAMI ZABAWY Z LUBLINA SP. Z O.O. - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
352/ZSS/18 2018-05-22 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
-2400,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA - ZMINA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
347/KL/18 2018-05-22 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
2000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA PREZENTACJI RADY DZIELNICY RURY ORAZ ORGANIZACJI KONCERTU ZESPOŁU STANDART BRASS BAND PODCZAS FESTYNU W DNIU 26 MAJA 2018 R.
385/ZSS/18 2018-05-22 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 197/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EWĄ TYMIŃSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
384/ZSS/18 2018-05-22 KLUB DZIECIĘCY "KĄCIK SMYKA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 19/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MAŁGORZATĄ RUDZIŃSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
364/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z JUSTYNĄ SIEDUSZEWSKĄ -ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
383/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 49/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. ZE ŻŁOBKIEM WESOŁE PROMYCZKI UL. SŁAWIN 20 - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
386/ZSS/18 2018-05-22 KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 16/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MONIKĄ BŁASZCZUK - ZMIANA TREŚCI PRARAGRAFU 2 UMOWY.
44/OR/18 2018-05-22 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 197/OR/17 Z 22.12.2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA.
283/ST/18 2018-05-22 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018".
350/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
-800,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 38/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. ZE ŻŁOBKIEM WESOŁE PROMYCZKI UL. DZIEWANNY 3- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
358/ZSS/18 2018-05-22 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 46/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z TOMASZEM GŁOGOWSKIM - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
338/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
0,00 ANEKS 2 DO UMOWY 26/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.Z EDYTĄ CHOŁOTA - ZMIANA TERŚCI PARAGRAFU 2
341/ZSS/18 2018-05-22 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
-800,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 22 MAJA 2018 R. DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z PANIĄ MARTĄ BUDZYŃSKĄ - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
344/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 32/ZSS/18 Z PANIĄ ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ - DOTYCZY ZMIANY TREŚCI PARGRAFU 2
356/ZSS/18 2018-05-22 INNOVA ANETA FALKOWSKA
-2000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 44/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANETĄ FALKOWSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
360/ZSS/18 2018-05-22 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 48/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANGELIKĄ DĄBEK - ZMINANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
361/ZSS/18 2018-05-22 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
-8200,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 17/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MONIKĄ GÓRAJSKĄ-SZEWCZYK - ZMIANA PARAGRAFU NR 2 I ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI.
118/GM/18 2018-05-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 85 (OBR. 11, ARK. 14) ORAZ 86
26/CA/18 2018-05-22 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
819,19 USŁUGA WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I DRUKU PLAKATÓW NA LUBELSKIE DNI SENIORA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
347/ZSS/18 2018-05-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 35/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z FUNDACJĄ SKRZYDŁA - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
33/IT/18 2018-05-22 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
456722,98 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
351/KL/18 2018-05-22 FUNDACJA "5MEDIUM"
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-MAŁA PRACOWNIA SZTUKI
357/ZSS/18 2018-05-22 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 45/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAFRAFU 2
345/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 33/ZSS/18 Z PANIĄ ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
346/ZSS/18 2018-05-22 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
-70000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 34/ZSS/18 Z PANIĄ ANETĄ KĘDZIERSKĄ I PANIĄ EDYTĄ GRYGLICKĄ - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
349/ZSS/18 2018-05-22 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
-2800,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 37/ZSS/18 Z 29 STYCZNIA 2018 R. Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
368/ZSS/18 2018-05-22 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
-6600,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 24/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EWĄ KUSZEWSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2 I ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW.
369/ZSS/18 2018-05-22 BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOREX
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 20/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z PANEM BARTOSZEM BORECZKIEM PROWADZĄCYM KLUB MALUCHA KOLOROWE KREDKI - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
343/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS 1 DO UMOWY NR 31/ZSS/18 Z PANIĄ ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
363/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 51/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z JUSTYNĄ SIEDUSZEWSKĄ - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
388/ZSS/18 2018-05-22 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 22/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z KRAINĄ MARZEŃ II SP. Z O.O. PROWADZĄCĄ KLUB DZIECIĘCY KRAINA MARZEŃ II - ZMINA TREŚCI PARAGRAFU 2.
362/ZSS/18 2018-05-22 TUPILOVE MICHAŁ RUTKOWSKI - ŻŁOBEK WOLNE DZIECI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 50/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z PANEM MICHAŁEM RUTKOWSKIM -ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
349/KL/18 2018-05-22 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
32000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW MIEJSKICH
348/ZSS/18 2018-05-22 ELŻBIETA FUTYMA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 36/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ELŻBIETĄ FUTYMA - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
34/IT/18 2018-05-22 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 33/IT/18. (ZMIANA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA)
339/ZSS/18 2018-05-22 KĘPA JOLANTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHIARA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 27/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z PANIĄ JOLANTĄ KĘPA - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
342/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 30/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
16/FE/18 2018-05-21 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
5685450,67 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I ROZBUDOWA E-USŁUG W GMINIE LUBLIN" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
345/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA HERSTORY
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - HERSTORYCZNY GŁOS W RADIU NA STULECIE PRAW WYBORCZYCH KOBIET W POLSCE - 12 000 ZŁ
1/PL/18 2018-05-21 MGGP AERO SP. Z O.O.
31500,00 WYKONANIE MODELU SIATKOWEGO MIASTA LUBLINA (MESH 3D WRAZ Z TEKSTURAMI), WYGENEROWANY NA PODSTAWIE ZDJĘĆ UKOŚNYCH, CHMURY PUNKTÓW I PLIKÓW NMT I NMPT, BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY LUBLIN.
343/KL/18 2018-05-21 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. XXI LUBELSKICH DNI RODZINY
337/ZSS/18 2018-05-21 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA PUBLICZNEGO).
46/GK/18 2018-05-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
344/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
140000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-WSCHODNIOEUROPEJSKI KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH CYRKULACJE 2018-2020
19/FE/18 2018-05-21 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1311719,61 ANEKS NR 1 DO UMOWY 21/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17/S19)" W RAMACH PROGRAMU
62/IR/18 2018-05-21 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
14022,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO OD ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ BIEGNĄCEJ WZDŁUŻ RZEKI BYSTRZYCY DO UL. RĄBLOWSKIEJ W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
365/ZSS/18 2018-05-21 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
442,80 UMOWA O ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W DNIU 23 MAJA 2018 R.
346/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY 330/KL/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN: KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY 2017-2019 TOWOT SQUAT CENTRUM EDUKACYJNE
45/GK/18 2018-05-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
25/PN/18 2018-05-18 ROBERT ZAKRZEWSKI
1500,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERCKIEJ W DNIACH 21-25.05.2018 W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE"
66/IR/18 2018-05-18 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0,00 ANKES NR 2 Z DNIA 18.05.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO. DOT. ZAD. PN. "SYGNAŁ OD NOWA"
120/GM/18 2018-05-18 MARTA ROJEWSKA
44,00 UMOWA NR: 40/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
121/GM/18 2018-05-18 MARIUSZ ROJEWSKI
44,00 UMOWA NR: 41/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
43/OR/18 2018-05-18 PHU ELLA 2 JACEK ŻYŚKO
2599,30 ANEKS DO UMOWY NR 20/OR/18 Z 13.02.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY OD WYSOKOŚCI 34.219,99 ZŁ.
88/SOI/18 2018-05-18 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA-LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
26/PN/18 2018-05-18 YAROSLAW YAROSHENKO
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA PO STRONIE UKRAIŃSKIEJ W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE..."
24/PN/18 2018-05-18 MARIIA MARTYNIUK
8300,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO KONSEKUTYWNEGO Z J. POLSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI I NA ODWRÓT W MIESIĄCACH MAJ-LIPIEC 2018 R. W RAMACH PROJEKTU " PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE..."
37/KP/18 2018-05-17 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
2959,38 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDAL 700-LECIA.
288/ST/18 2018-05-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000,00 PROMOCJA MIASTA W CZASIE TURNIEJU 1/4 FINAŁU PUCHARU ZPRP MŁODZICZEK W DNIACH 25-27 MAJA 2018 R.
342/KL/18 2018-05-17 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE LUBLINA - III EDYCJA
4/BRM/18 2018-05-17 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
15600,00 USŁUGA CATERINGOWA W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE- POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
32/IT/18 2018-05-17 VIRTUAL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2952,00 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
38/KP/18 2018-05-17 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
10500,00 USŁUGA WYDRUKOWANIA I DOSTAWY FOLDERÓW - LUBLIN.INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ.
23/PN/18 2018-05-17 VOLODYMYR MALYKHIN
5377,68 PRZEWÓZ OSÓB DO CZTERECH MIAST UKRAINY: SUMY, CHARKÓW, DNIPRO, KRZYWY RÓG W DNIACH 20-26.05.2018 R. W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE..."
13/BM/18 2018-05-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
600,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA (KWOTĘ 600 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
86/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
0,00 POROZUMIENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZBIORZE EWIDENCJI LUDNOŚCI GMINY LUBLIN
8/GD/18 2018-05-16 TIP TOP ANNA WOJTYŁA
6000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PROJEKTU PODZIAŁU DZIAŁEK NR 5/10, 52/1, 52/2, 62/1 I 62/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.4) ORAZ 13/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.8) MAJĄCĄ NA CELU WYDZIELENIE GRUNTU POD CZĘŚĆ ULICY STARY GAJ ZGODNIE Z DECYZJĄ
340/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-AKCJA LATO W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO 2018
348/KL/18 2018-05-16 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
2900,00 DRUK, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KATALOGU W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
287/ST/18 2018-05-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
10000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS IX LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH
332/KL/18 2018-05-16 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DOBRE WAKACJE W DOBRYM TOWARZYSTWIE 2018
85/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
71961,00 BADANIE ANKIETOWE METODĄ PAPI NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE CO NAJMNIEJ 1 100 MIESZKAŃCÓW W W WIEKU 18-80 LAT ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
116/GM/18 2018-05-16 --WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEZ WILLOWA II SP. Z O.O. NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE ZLOKALIZOWANEJ W LUBLINIE W UL. KDD STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK ULICY JANTAROWEJ Z ULICĄ BERYLOWĄ.
119/GM/18 2018-05-16 PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
384,20 UMOWA NR: 39/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WOLSKA DZIERŻAWY DROGA DOJAZDOWA, POPRAWA WARUNKÓW: UL. WOLSKA POW.; 226
338/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-LATO W MIEŚCIE 2018 W DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA
44/GK/18 2018-05-16 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
339/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KLUBOWE LATO W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON 2018
337/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-AKCJA LATO W MIEŚCIE 2018 W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI
335/KL/18 2018-05-15 POLITECHNIKA LUBELSKA
6000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS OBCHODÓW 65- LECIA ISTNIENIA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
36/KP/18 2018-05-15 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
4700,00 ZAKUP 30 GOTOWYCH ZDJĘĆ ARCHITEKTURY MIASTA LUBLIN.
62/OW/18 2018-05-15 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
62480,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM ZAKUP
43/GK/18 2018-05-15 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
2214,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU PRZY UL.FIRLEJOWSKIEJ W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE.
330/KL/18 2018-05-15 ZBIGNIEW SOCHAJ
1355,00 OPRAWA MUZYCZNA ORAZ WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO ŚPIEW PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 27 MAJA 2018 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE BOISK SP NR 50 PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
27/PN/18 2018-05-15 UPHOTEL SP. Z O.O.
14475,48 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH
6/ZIT/18 2018-05-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE.
331/ZSS/18 2018-05-15 FUNDACJA MENSAM
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
61/IR/18 2018-05-15 STRABAG SP. Z O.O.
53136,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DNIA 30.01.2018R., DOT. REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN, PRZEBUDOWA DEPTAKA - ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT, ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ROBÓT.
59/OŚ/18 2018-05-15 ANITA KOWALCZUK-SOBIESZCZAŃSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE PODCZAS XIII EKOPIKNIKU RODZINNEGO W DNIU 17 CZERWCA 2018 R.WARSZTATÓW RECYKLINGOWYCH.
60/OW/18 2018-05-15 STERCONTROL MAREK GRDEŃ
23998,96 DOSTAWA STANOWISKA DO PROGRAMOWANIA PLC W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUR
333/KL/18 2018-05-15 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "NA TURYSTYCZNYM SZLAKU" IV EDYCJA PRZEGLĄDU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
331/KL/18 2018-05-15 JAN RUSIN
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY WYPŁATY TRANSZ STYPENDIUM.
42/OR/18 2018-05-15 KLIMA-SOFT
73600,75 USŁUGI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU ORAZ WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI PRZY AL. RACŁAWICKICH 5.
336/KL/18 2018-05-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
66000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY PT" TADEUSZ MYSŁOWSKI. STUDIO/PRACOWNIA" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH 19.05-29.07.2018 NA ZAMKU LUBELSKIM W LUBLINIE
2/PL/18 2018-05-15 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
14022,00 WYKONANIE DO 6 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ LUB ODSZKODOWANIA.
297/ZSS/18 2018-05-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
334/KL/18 2018-05-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS DNI ANIMACJI KULTURY UMCS 2018
58/OŚ/18 2018-05-14 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
15800,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XX.
53/IR/18 2018-05-14 ERBUD S.A.
68298570,00 BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO, PRZY UL. BERYLOWEJ W LUBLINIE, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: PRZEDSZKOLE, DOM KULTURY, SZKOŁA PODSTAWOWA Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM FINANSOWANIA INWESTYCJI POPRZEZ ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY WO
269/ST/18 2018-05-14 FUNDACJA MANUFAKTURA SPORTU
5000,00 ORGANIZACJA BIEGU POD NAZWĄ "CZECHOWSKA PIĄTKA".
293/ZSS/18 2018-05-14 PRIMA LESZEK GĘCA
11000,00 PROWADZENIE IMPREZY "RODZINNY FESTYN ZDROWOTNY" W DNIU 23 MAJA 2018 R. NA TERENIE PLACU LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
113/GM/18 2018-05-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS W ZWIĄZKU Z WYŁĄCZENIEM Z PRZEDMIOTU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z CIĄGIEM KOMUNIKACYJNYM
112/GM/18 2018-05-14 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
30000,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ TK FINANS - ZOBOWIĄZANIE DO ZAKUPU, ZAINSTALOWANIA I BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA GMINIE LUBLIN URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL. PRZYJ
35/KP/18 2018-05-14 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
27060,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
56/OŚ/18 2018-05-14 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
65664,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE 19 SZTUK KONTENERÓW SŁUŻĄCYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
57/OŚ/18 2018-05-14 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
14995,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI X.
327/KL/18 2018-05-14 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
14000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. DWÓCH KONCERTÓW W RAMACH WYDARZENIA KULTURALNEGO MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU
296/ZSS/18 2018-05-14 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
329/ZSS/18 2018-05-14 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
10000,00 SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
300/ZSS/18 2018-05-14 SPA ORKANA SP. Z O. O.
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
60/IR/18 2018-05-11 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
23900,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ DRÓG ROWEROWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z OŚWIETELNIEM NA TERENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH
109/GM/18 2018-05-11 MAREK BICZ
BICZ KRYSTYNA
345,10 UMOWA NR: 1026/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
132/GM/18 2018-05-11 STANISŁAW WARDA
123,00 UMOWA NR: 1027/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JUDYMA DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA DZ. NR 19 (OBR. 39, ARK. 4), UL. JUDYMA, POW. 41 M2
83/SOI/18 2018-05-11 BARTOSZ JÓŹWIK
1000,00 RECENZJA MONOGRAFII ,,LUBLIN 2030: EUROPEJSKA METROPOLIA''
332/ZSS/18 2018-05-11 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONYWANIE UTWORÓW PODCZAS RODZINNEGO FESTYNU ZDROWOTNEGO, W DNIU 23 MAJA 2018 R. NA PLACU IM. LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
11/BM/18 2018-05-11 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
15000,00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z AKWENU ZALEW ZEMBORZYCKI.
328/KL/18 2018-05-11 STOWARZYSZENIE LUBELSKI PLASTYK
4450,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA PT. "VII MIĘDZYNARODOWE ARTYSTYCZNE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE".
12/BM/18 2018-05-11 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
100000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA POTRZEBY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE.
326/KL/18 2018-05-11 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI-CZAS POETÓW
329/KL/18 2018-05-10 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 REALIZACJA WSPÓLNEJ PROMOCJI OBCHODÓW 100-LECIA POWSTANIA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II ORAZ LUBELSKICH OBCHODÓW ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI "LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ"
25/CA/18 2018-05-10 KONO MEDIA SP. Z O.O.
1230,00 DYSTRYBUCJA 500 SZTUK INFORMATORA LUBELSKA KARTA SENIORA EDYCJA 4 W MAGAZYNIE LUBELSKIM LAJF WYDANIE NR 55
23/CA/18 2018-05-10 RESTAURACJA FIESTA - MOTEL ZOFIA BIELA, MAŁGORZATA STACHYRA S.C.
754,00 WYKONANIE POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA
324/KL/18 2018-05-10 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-14 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH
58/IR/18 2018-05-10 ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ
13776,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOKOŃCZENIE BUDOWY I WYPOSAŻENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - IV (PLAC DO ĆWICZEŃ PARKOUR W OS. GÓRKI, PLAC ZABAW Z URZĄDZENIAMI Z DREWNA I ELEMENTAMI LINOWYMI W POBLIŻU BUDYNKU
323/KL/18 2018-05-10 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
8000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XVI EDYCJA PARAFIADY
21/MKZ/18 2018-05-10 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
1157770,00 REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ (CZĘŚĆ POŁUDNIOWO-ZACHODNIA OD KROKWI NR 1-14 ORAZ OD NR 38 DO 74) UZUPEŁNIENIE ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NAPRAWĄ PRZYSKLEPIEŃ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH,WYMIANA ZASOLONYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN I SKL
325/KL/18 2018-05-10 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-TAŚMY STACHURY
24/CA/18 2018-05-10 M. REPELEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOW
1792,00 ŚWIADCZENIE PORAD PRAWNYCH PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO W PUNKCIE WSPARCIA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKICH I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LA
50/GK/18 2018-05-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 35/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 3, 4, 5, 6, 7
34/KP/18 2018-05-10 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018
49/GK/18 2018-05-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 31/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
298/ZSS/18 2018-05-10 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
295/ZSS/18 2018-05-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
82/SOI/18 2018-05-09 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE EKOLOGICZNA ENERGIA I PALIWA
5000,00 PUBLIKACJA PT.,,DZIEJE PRZEMYSŁU NA LUBELSZCZYŹNIE''
56/OW/18 2018-05-09 FOTOFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6199,20 DOSTAWA AKCESORIÓW FOTOGRAFICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
315/KL/18 2018-05-09 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
50000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI XVI EDYCJI KONCERTU CHWAŁY PN. "OWOCEM DUCHA JEST MIŁOŚĆ " W DNIU 31.05.2018 R.
268/ST/18 2018-05-09 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
0,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KLUBU KU AZS UMCS W ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH W BOBSLEJACH I SKELETONIE - ZMIANA NAZWISK ZAWODNIKÓW.
5/ZIT/18 2018-05-09 CKSP SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 4/ZIT/18 - PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "MONITORINGU I KONTROLI W PROJEKTACH UE" DLA 10 OSÓB - PRACOWNIKÓW BIURA ZIT. W TERMINIE 12.05.2018 R. - 23.06.2018 R.- ZMIANA DOTYCZY TRENERA, KTÓRY PRZE
110/GM/18 2018-05-09 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1845,00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SP, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM LUBELSKIE DWORCE SPÓŁKA AKCYJNA, POŁOŻONYCH PRZY UL. CERKIEWNEJ, NADSTAWNEJ 3, TYSIĄCLECIA 6, TYSIĄCLECIA 8A - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ WOJEWÓDZTW
58/OW/18 2018-05-09 "MEDEN-INMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6176,00 DOSTAWA STOŁÓW DO MASAŻU W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
59/OW/18 2018-05-09 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5400,00 DOSTAWA APARATU DO MASAŻU PNEUMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EU
55/OŚ/18 2018-05-09 FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MOBILNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
30/IT/18 2018-05-09 VULCAN
18858,40 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW KADRY OPTIVUM I PŁACE OPTIVUM.
8/NW/18 2018-05-09 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 ANEKS DO UMOWY 7/NW/18 Z DNIA 26 MARCA 2018 (ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI II TRANSZY)
18/MAZ/18 2018-05-08 "WŚRÓD ZIELENI" USŁUGI OGRODNICZE WOJCIECH OGIŃSKI
29866,32 WYKONANIE ŁĄK KWIETNYCH W TRZECH LOKALIZACJACH UL. NAŁĘCZOWSKA, GŁĘBOKA, ZALEW ZEMBORZYCKI
320/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, MATEMATYKA I SZTUKA, REALIZACJA ZADANIA PUBILCZNEGO
319/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZNACZENIE, RALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS DO UMOWY 94/KL/18
321/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLANZOWE MIASTECZKO ZABAW NA FELINIE, RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
318/KL/18 2018-05-08 --PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
9900,00 KL-OP-II.525.1.2018 MIASTO KULTURY-VII LUBELSKI FESTIWAL CHÓRÓW PARAFIALNYCH UMOWA 318/KL/18 Z DN. 8.05.2018 R.
313/KL/18 2018-05-08 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
55000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY LUBLIN - CZUBY 2018
57/IR/18 2018-05-08 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. PARKU NA BŁONIACH POD ZAMKIEM LUBELSKIM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
314/KL/18 2018-05-08 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
6500,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH, KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT MAGNIFICAT W KOŚCIELE GARNIZONOWYM W LUBLINIE
40/PN/18 2018-05-08 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
337185,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE PROJEKTU POD NAZWĄ: "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE LOKALNYM - BUDOWANIE KOMPETENTNYCH ZESPOŁÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE WSPARCIA REFORMY SAMORZĄDOWEJ W UKRAINIE"
316/KL/18 2018-05-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO W MIEŚCIE - WAKACJE Z KULTURĄ
59/IR/18 2018-05-08 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 10/IR/18 Z DNIA 06.02.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIE
40/OR/18 2018-05-08 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
7509,77 WYKONANIE POMIAROÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. LIPOWEJ 27, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, PL. LITEWSKI 1.
322/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KLANZA DLA DZIECI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ANEKS DO UMOWY NR 208/KL/18
108/GM/18 2018-05-08 WŁADYSŁAW MIELNICKI
44,00 UMOWA NR: 38/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
265/ST/18 2018-05-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
8000,00 ORGANIZACJA TURNIEJU RUGBY 7
264/ST/18 2018-05-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
7000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO MECZU RUGBY
253/ZSS/18 2018-05-07 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
133780,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
256/ZSS/18 2018-05-07 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
118250,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
277/ZSS/18 2018-05-07 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
103660,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
287/ZSS/18 2018-05-07 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
19310,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
250/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ANI-MED
49250,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
245/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ PULS-MED
73900,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018 - 2020 R.
252/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MELISA
49340,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
258/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
36100,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
266/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ PROVITA
29030,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
280/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ AMICUS
57420,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
285/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ WALLENRODA MED
40780,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
40/GK/18 2018-05-07 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
295,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI NA PL. LITEWSKIM
288/ZSS/18 2018-05-07 VIVAMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOMASZ SAMOLEJ
36000,00 REALIZACJA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH GRYPA 2018-2020
264/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ UNI-MED
18880,00 REALIZACJA PROGRAMU SZCZEPIEŃ W LATACH 2018-2020
75/ST/18 2018-05-07 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 ORGANIZACJA W LUBLINIE MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
284/ZSS/18 2018-05-07 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
26380,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
261/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MED-KOL
25840,00 PROGRAMY SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W LATACH 2018-2020
267/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ARNIKA
63520,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
330/ZSS/18 2018-05-07 E-PHOTO4U MARCIN LEWTAK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
106/GM/18 2018-05-07 RENATA LIS
391,71 UMOWA NR: 1025/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
260/ZSS/18 2018-05-07 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
16070,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
270/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ CZECHÓW
25770,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
279/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
24380,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
243/ZSS/18 2018-05-07 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1
36000,00 PORGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE NA LATA 2018-2020
251/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ FAMIL-MED
74360,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020
269/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
42800,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
254/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ JUTRZENKA
49980,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
259/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MAK-MED
38680,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
273/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37280,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
274/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ARS MEDICA
44620,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
248/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MED-CENTRUM
21660,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
249/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDICOR S.C.
36780,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
262/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDYCYNA 2001
119770,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLIYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
366/ZSS/18 2018-05-07 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
70110,00 REALIZACJA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU "OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI".
263/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDIMED
38510,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
271/ZSS/18 2018-05-07 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA BOŻEGO W LUBLINIE
23560,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE 2018-2020
56/IR/18 2018-05-07 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1574880,00 BUDOWA BOISK I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
31/IT/18 2018-05-07 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA DO ROZLICZANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLA.
286/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ VITAMED
10400,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE
255/ZSS/18 2018-05-07 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
93050,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
272/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ BRONOWICE
24490,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
275/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24400,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
281/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ŻYCIE
34990,00 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
54/IR/18 2018-05-07 LUBCOM SP. Z O. O.
75030,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
244/ZSS/18 2018-05-07 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
33140,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
311/KL/18 2018-05-07 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TRADYCJI "KLEPISKO"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAPELA DREWUTNIA I PRZYJACIELE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
107/GM/18 2018-05-07 ALFRED GAŁĘGA
44,00 UMOWA NR: 37/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
282/ZSS/18 2018-05-07 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SEMPER" OŚRODEK ZDROWIA W RATOS
16740,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
265/ZSS/18 2018-05-07 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
70230,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
299/ZSS/18 2018-05-07 STOWARZYSZENIE EDUKADO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
247/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ESKULAP
58050,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
105/GM/18 2018-05-07 ANNA MIESZKOWSKA
102,60 UMOWA NR: 1024/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
102/GM/18 2018-05-07 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZWROTU WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 52
246/ZSS/18 2018-05-07 "BAMED" SP.P. LITWINIUK, WYSŁOCKA-SPUSTEK
29110,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
268/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ALFA
36740,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
283/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ KALINA
90930,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
276/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ALVITA
97340,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
278/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
32950,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
257/ZSS/18 2018-05-07 "GASTROMED" W.DANILKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3420,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
42/GK/18 2018-05-07 ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW ODDZIAŁ LUBLIN
147,60 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
57/OW/18 2018-05-04 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1960,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONAL
22/PN/18 2018-05-04 AGIT AGNIESZKA RYDZ
37800,01 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018 R.
54/OW/18 2018-05-04 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
5700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA- WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECH
310/KL/18 2018-05-02 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY ART. 19 A - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT KAMERALNY "MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU"
115/GM/18 2018-05-02 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
BORYŃ AGNIESZKA,BORYŃ CEZARY
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A AGNIESZKĄ I CEZARYM BORYŃ ORAZ MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NIERUCHOM
239/ZSS/18 2018-04-30 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
45000,00 PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
232/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
101/GM/18 2018-04-30 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
0,00 UŻYCZENIE O POW. 720 M2 NIERUCHOMOŚCI PRZU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/ PL. PLAC LITEWSKI, CZ. DZ. NR 1/1 (OBR. 36, ARK. 3), Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZAR ŚRÓDMIE
104/GM/18 2018-04-30 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
300,00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ FESTYNU POD NAZWĄ DZIEŃ SPORTÓW AMERYKAŃSKICH W
231/ZSS/18 2018-04-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
235/ZSS/18 2018-04-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
41/GK/18 2018-04-30 P.P.H.U. ŚWIATPOL JOANNA JANKOWSKA,
0,00 ANEKS DO UMOWY ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI DLA ZADANIA 4.
236/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
237/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
227/ZSS/18 2018-04-30 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
230/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
229/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
228/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
238/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
234/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
233/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
4/ZIT/18 2018-04-30 CKSP SP. Z O.O.
7890,00 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "MONITORINGU I KONTROLI W PROJEKTACH UE" DLA 10 OSÓB - PRACOWNIKÓW BIURA ZIT. W TERMINIE 12.05.2018 R. - 23.06.2018 R.
55/IR/18 2018-04-28 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 174/IR/17 Z DNIA 27.11.2017 R. NA OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11 W LUBLINIE (DZ. 75, OBR. 11, ARK. 5) - TERMIN REALIZA
38/OR/18 2018-04-27 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
29,12 ANEKS NR 3 DO UMOWY 795/OR/14 Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R., DOT. WYŁĄCZENIA Z PRZEDMIOTU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 20,45 M2. WZROST MIESIĘCZNYCH OPŁAT SZACUNKOWO O 29,12 ZŁ.
80/SOI/18 2018-04-27 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 3/SOI/18 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU WYKONYWANYCH ZADAŃ ZMIANA §1 UST 1 ORAZ ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO LICZBY GODZIN
309/KL/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
4000,00 DZIELNICE KULTURY- "LATO SŁUŻY MAŁYM I DUŻYM "
117/GM/18 2018-04-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PAWELEC-SOBÓTKA DOROTA,SOBÓTKA SŁAWOMIR
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM DOROTĄ PAWELEC-SOBÓTKĄ I SŁAWOMIREM SOBÓTKĄ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 544/1 I 547 (OB
18/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3600,00 INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DZIECI ROMSKICH
312/KL/18 2018-04-27 NARODOWY INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI WSPÓLNEJ PROMOCJI WYDARZENIA POD NAZWĄ "URBAN SUMMER SCHOOL: OPEN FORM" W LUBLINIE
93/GM/18 2018-04-27 JACEK KALKSZTEJN
150,00 UMOWA NR: 1018/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
100/GM/18 2018-04-27 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
2189,56 UMOWA NR: 35/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PRZY BOCZNICY DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA SAMOCHODÓW W CELU POLEPSZENIA WARUNKÓW - UL. PRZY BOCZNICY, POW.; 5762
308/KL/18 2018-04-27 KAROLINA ZABORSKA
2000,00 REALIZACJA CZYNNOŚCI (PRZYGOTOWANIE PISM, ZESTAWIEŃ, WSPÓŁPRACA PRZY ORG. WYDARZEŃ KULT., REJESTROWANIE UMÓW) NA POTRZEBY GMINY LUBLIN W TERMINIE 01.05 - 31.05.2018 R.
37/OR/18 2018-04-27 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
6000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PT.: "ZAGADNIENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
19/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3100,00 ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI ROMSKICH
29/IT/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE "SIŁA W INNOWACJI"
90000,00 ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZYNY INTEGRACYJNEJ ESB.
307/KL/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
20000,00 MIASTO KULTURY-PODWÓRKO LE'ALE'A UMOWA 307/KL/18 Z DN. 27.04.2018 R.
306/KL/18 2018-04-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
150000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU CENTRALNY PLAC ZABAW NA PLACU LITEWSKIM.
95/GM/18 2018-04-27 JÓZEF GODLEWSKI
GODLEWSKA TERESA
110,00 UMOWA NR: 1020/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
87/SOI/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000,00 REALIZACJA ZADANIA POZYTKU PUBLICZNEGO PT. ,,POLACY, UKRAIŃCY. WITAMY W LUBLINIE''
21/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3230,00 INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE
81/SOI/18 2018-04-27 SZYMON HOROSIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 9/SOI/18 ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO ILOŚCI GODZIN WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ ZMIANA §6 DOTYCZĄCEGO OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH
52/IR/18 2018-04-27 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
29802,90 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU ZAWALENIA SIĘ DRZEWA NA BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO W OGRODZE SASKIM W LUBLINIE - REMONT DACHU I ELEWACJI.
33/KP/18 2018-04-27 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
4000,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO W DNIACH 1-3.05.2018R.
51/IR/18 2018-04-26 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
144525,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BASENU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ 2 W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
39/GK/18 2018-04-26 JAROSŁAW ANDRZEJ DAWIDEK
7000,00 WYKONANIE EKSPERTYZY HYDROLOGICZNEJ TERENU R.O.D. "MŁYNARZ" W LUBLINIE - ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 2/GK/18
97/GM/18 2018-04-26 MARCIN PALEJCZUK
266,40 UMOWA NR: 1022/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
48/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
14140,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XI.
99/GM/18 2018-04-26 BENEX-POL KRYSTIAN SKUBISZ
1851,67 UMOWA NR: 34/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY, UL. JANA PAWŁA II, POW. 3340 M2
34/OŚ/18 2018-04-26 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 PIĘCIOSTRONNE POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, STRAŻĄ MIEJSKĄ MIASTA LUBLIN, KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W LUBLINIE, KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE, POWIATOWYM INSPEKTORATEM WETERYNARII W LUBLINIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA P
47/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
20323,60 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI V.
35/OR/18 2018-04-26 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
83540,00 WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH (OKRESOWE, WSTĘPNYCH I KONTROLNYCH) PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ BADAŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GŁUSK.
266/ST/18 2018-04-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
14000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKA P.SAWICKIEGO DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IO TOKYO W 2020 R.
96/GM/18 2018-04-26 WANDA MICHALSKA
133,20 UMOWA NR: 1021/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
47/IR/18 2018-04-26 BUDIMEX S.A.
486000,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 65/IR/17 Z DNIA 27-04-2017 DOT. BUDOWY PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - WYKONANIE WZMOCNIENIA POWIERZCHCHNI SKARPY GEOKRATĄ KOMÓRKOWĄ (ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI UMOWY O KWOTĘ 486.000,00 ZŁ)
46/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
15898,80 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XV.
36/OR/18 2018-04-26 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UMOWA DAROWIZNY OBRAZU AUTORSTWA WŁODZIMIERZA KWIATKOWSKIEGO: TYTUŁ: "IN HYPEROPIA II - LUBLINENSIS" O WARTOŚCI RYNKOWEJ 18.000 ZŁ.
98/GM/18 2018-04-26 ELŻBIETA LIPSKA
142,20 UMOWA NR: 1023/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
39/OR/18 2018-04-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 181/OR/17 DOTYCZĄCY DODANIA KOLEJNYCH REALIZATORÓW ZADANIA PUBLICZNEGO.
94/GM/18 2018-04-26 ANDRZEJ JAROCKI
156,60 UMOWA NR: 1019/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
263/ST/18 2018-04-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ANEKS DO UMOWY 100/ST/18 AKTUALIZACJA OFERTY
267/ST/18 2018-04-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKA A.DUDKI DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IO TOKYO W 2020 R.
51/OŚ/18 2018-04-26 HAU-MIAU RAFAŁ RZEZAK USŁUGI WETERYNARYJNE
15134,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI IX.
32/KP/18 2018-04-26 WITOLD DĄBROWSKI
1000,00 WYKONANIE DZIEŁA - OPRAWA ARTYSTYCZNA UROCZYSTOŚCI NADANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA LUBLIN W DNIU 15.05.2018R.
53/OW/18 2018-04-26 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
156000,00 DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODK
50/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY GATO LEK. WET. KAMILA KWAPISIEWICZ
11705,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI IV.
78/SOI/18 2018-04-26 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
39984,00 PROWADZENIE PRZESTRZENI COWORKINGOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KREATYWNYCH Z MIASTA LUBLIN
49/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
11650,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI I.
53/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
12389,20 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVI.
52/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
12550,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VI.
54/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
13976,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIV.
130/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEW I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEW ROS
298/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RODZINNE GRANIE NA FELINIE ED. 2 , DOTACJA - 8 000 ZŁ
19/MKZ/18 2018-04-25 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
7200,00 WYDRUK PUBLIKACJI "DRUGA SZANSA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH VETTER W LUBLINIE. 2ND CHANCE - INTEGRATED ACTION PLAN", OPRACOWANEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROJEKTU "2ND CHANCE".
43/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
11900,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI III.
305/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK - RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-ROZRYWKOWY (ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY NR RACHUNKU BANKOWEGO)
37/GK/18 2018-04-25 PIXI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
1350,00 UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA WYDZIERŻAWIONYCH TOALET PRZENOŚNYCH USTAWIONYCH NA TERENIE DZIELNICY GŁUSK ORAZ CZUBY POŁUDNIOWE
131/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA R
38/GK/18 2018-04-25 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
23124,00 DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO W LUBLINIE 4 SZT. ELEMENTÓW GRANITOWYCH SŁUŻĄCYCH JAKO PODSTAWA DO MONTAŻU ELEMENTU INFORMACYJNEGO
301/KL/18 2018-04-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PT: " KODYFIKACJA PRAWA W II RP - SUKCESY I PORAŻKI"
91/GM/18 2018-04-25 OPALINSKA ALEKSANDRA
170,00 UMOWA NR: 33/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PROBOSTWO DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY PRZY UL. PROBOSTWO, KIOSK HANDLOWY O POW. 10 M2.
38/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
20614,25 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI II.
300/KL/18 2018-04-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
0,00 ANEKS DO UMOWY 228/KL/18 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA USŁUGI NA 31.05.2018 R.
114/GM/18 2018-04-25 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
-1403,10 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
304/KL/18 2018-04-25 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
34000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC TADEUSZA ROLKE WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W DNIU 26 MAJA 2018 R.
3/BRM/18 2018-04-25 ROBERT DEREWENDA
400,00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 3 MAJA 2018 R.
44/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
24168,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVIII.
37/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
21450,50 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIX.
40/OŚ/18 2018-04-25 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
11070,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVII.
122/GM/18 2018-04-25 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE NIEWYODRĘBNIANIE POMIESZCZENIA O POW. 208,70 M2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ TZW. "PIWNICY POD FORTUNĄ" PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE. UMOWA POMIĘDZY "GMINĄ LUBLIN A OŚROD
92/GM/18 2018-04-25 JAN TOPOROWSKI
133,20 UMOWA NR: 1017/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
39/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
20528,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XII.
303/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS XIII MIĘDZYNARODOWEGO TEATRALNEGO FESTIWALU TAŃCÓW SPECJALNYCH "SZLAK" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 10-13 MAJA 2018 R. WE LWOWIE NA UKRAINIE.
42/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
12840,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIII.
45/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
17909,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VIII.
17/MAZ/18 2018-04-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
15994,26 PRACE PIELĘGNACYJNE NA 15 SZT DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE OŚRODKA "MARINA" W LUBLINIE, W TYM POMNIKOWA ALEJA DRZEW (LIPY)
41/OŚ/18 2018-04-25 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
14915,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VII.
87/GM/18 2018-04-24 DREWTOM TOMASZ KOPEĆ
630,00 UMOWA NR: 30/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SKŁAD OPAŁU : UL.GOSPODARCZA POW. ; 700
261/ST/18 2018-04-24 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ANEKS DO UMOWY 73/ST/18- AKTUALIZACJA TERMINU
86/GM/18 2018-04-24 MARIAN STACHYRA
44,00 UMOWA NR: 29/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
22/CA/18 2018-04-24 KATARZYNA MONIST
76,00 WYKONANIE USŁUGI FLORYSTYCZNEJ NA POTRZEBY ORGANIZOWANEGO KONCERTU MUZYCZNEGO PT. "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ"
75/SOI/18 2018-04-24 MAREK ŚWIĄDER
4400,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
39/IR/18 2018-04-24 TENSYS SP.Z O.O.
922500,00 PRZEBUDOWA ZADASZENIA MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE.
262/ST/18 2018-04-24 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE ANEKS DO UMOWY 80/ST/18-OŚWIADCZENIE O VAT
21/CA/18 2018-04-24 PIOTR KOWALCZYK
240,00 TRANSPORT FORTEPIANU STEINWAY Z FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE NA SCENĘ SALI OPEROWEJ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR UL. PLAC TEATRALNY 1 NA GODZINĘ 9:00 W DNIU 26.04.2018 R. ORAZ ODTRANSPORTOWANIE FORTEPIANU Z POWROTEM OD GODZ. 20:00 W DNIU 2
28/IT/18 2018-04-24 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
0,00 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY.
297/KL/18 2018-04-24 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
7000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZESTNIKÓW ZESPOŁU WSPARCIA "NIECHŻE NIE UCZĄ MIĘ, GDZIE MA OJCZYZNA (C.K. NORWID), REALIZACJA ZADANIA UBLICZNEGO
57/SOI/18 2018-04-24 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
1250,00 REALIZACJA WARSZTATÓW DLA DZIECI I MAM ,,DBAMY O SIEBIE I ŚRODOWISKO''
259/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "PRZEZ METRY PO KILOMETRY"
89/GM/18 2018-04-24 MAGDALENA URBANIK
44,00 UMOWA NR: 32/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
260/ST/18 2018-04-24 --MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 421/ST/17, AKTUALIZACJA KOSZTORYSU, EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN.
33/OŚ/18 2018-04-24 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 160/OŚ/15 Z DNIA 20 LISTOPADA 2015 R. WPROWADZAJĄCY ZMIANY W ZAKRESIE ODNIESIENIA DO UMOWY STANOWIĄCEJ TYTUŁ PRAWNY DO SKŁADOWISKA ODPADÓW.
15/FE/18 2018-04-24 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-1055597,08 ANEKS NR 3 DO UMOWY 29/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZWIĘ
49/IR/18 2018-04-24 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
69310,50 WYKONANIE II ETAPU BUDOWY PLACU ZABAW - WYPOSAŻENIE I DOJŚCIA, PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W LUBLINIE.
299/KL/18 2018-04-24 RAFAŁ SZCZERBAKIEWICZ
2000,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO W TIUMENI W ROSJI.
294/KL/18 2018-04-24 KAMILA CZOSNYK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 257/KL/18 ZMINA TERMINU REALIZACJI I WYPŁATY TRANSZ
93/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 6 MARATON LUBELSKI
90/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
7000,00 BIEG PRZEŁAJOWY "CHĘĆ NA PIĘĆ"
151/ZSS/18 2018-04-23 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
17/PN/18 2018-04-23 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
4850,00 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZREALIZOWANIA WARSZTATÓW DLA DZIECI Z SZYCIA OZDÓB KARNAWAŁOWYCH I PRZYGOTOWYWANIA OZDOBNYCH AKCESORIÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ Z TERENU REWITALIZOWANEGO W RAMACH REALIZACJI II FAZY PRO
16/PN/18 2018-04-23 ELTRON SP. Z O.O., SP.K.
22386,00 SPRZEDAŻ FABRYCZNIE NOWEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA Z OBSŁUGI SPRZĘTU DLA 6 OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU AREA 21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W.
296/KL/18 2018-04-23 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6500,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "GŁUSK - TU JEST MOJE SERCE"
153/ZSS/18 2018-04-23 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN
77/SOI/18 2018-04-23 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROWADZENIA WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W OBSZARZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I RACJONALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII W ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTACH
241/ZSS/18 2018-04-23 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 218/ZSS/18 Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. (ZMIANA TREŚCI UMOWY).
31/KP/18 2018-04-23 MOJA MARKA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PIOTR PRUS
1845,00 WYKONANIE ODLEWU W BRĄZIE Z MATRYCY STATUETKI HONOROWY OBYWATEL MIASTA LUBLIN.
199/ZSS/18 2018-04-23 ENEDUE A.ROSŁAN M.ROSŁAN S.C.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 18/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.-ZMIANA WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ
242/ZSS/18 2018-04-23 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 217/ZSS/18 Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. (ZMIANA TREŚCI UMOWY).
10/BM/18 2018-04-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA LUBLIN - OKREŚLENIE ZASAD I FORM WSPÓŁPRACY
55/MZON/18 2018-04-23 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
152/ZSS/18 2018-04-23 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
73/SOI/18 2018-04-23 KRAJOWE STOWRZYSZENIE ESPORTERZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
8000,00 WSPÓŁORGANIZACJA FORUM EKSPORT 2018
294/ZSS/18 2018-04-23 PSYCHOLOG MAGDALENA PRAŻMO PSYCHOTERAPIA I REGRESING
76800,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - ŻŁOBEK TALENCIAKI UL. LAUROWA 16 LOKAL U 1, 20-153 LUBLIN
20/CA/18 2018-04-23 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
1045,50 WYNAJĘCIE FORTEPIANU STEINWAY NA POTRZEBY KONCERTU MUZYCZNEGO "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ" ORGANIZOWANEGO W DNIU 26 KWIETNIA 2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
27/IT/18 2018-04-23 FAST M.J. ORSZAŃSCY SP. JAWNA
4870,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU FASTGIS.
221/ZSS/18 2018-04-20 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI ORAZ BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
90/GM/18 2018-04-20 EUROPA S.A.
46313,62 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1, Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ NA OKRES 20.04. - 30.10.2020.
219/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO.
48/IR/18 2018-04-20 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
1298265,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 35 W LUBLINIE, UL. BŁĘKITNA 5
222/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
223/ZSS/18 2018-04-20 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
28/KP/18 2018-04-20 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "PRZEDSZKOLE NA MEDAL".
84/GM/18 2018-04-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 9 (OBR. 6, ARK. 9) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
216/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
220/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I TERAPII GRUPOWEJ.
18/CA/18 2018-04-19 PRIMA LESZEK GĘCA
1722,00 OBSŁUGA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2018 ROKU W LUBLINIE
240/ZSS/18 2018-04-19 SOKÓŁ VVR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
19/CA/18 2018-04-19 LESZEK CABAN
650,00 USŁUGA NAGŁOŚNIENIA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO NA TRASIE PRZEMARSZU KOROWODU W DNIU 27.04.2018 ROKU
14/CA/18 2018-04-19 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO"
780,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. " KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
16/CA/18 2018-04-19 MAGDALENA CELIŃSKA
11000,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
17/CA/18 2018-04-19 JUSTYNA ŻUKOWSKA
4000,00 WYKONANIE PARTII KWARTETU SMYCZKOWEGO PODCZAS KONCERTU MUZYCZNEGO PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
292/KL/18 2018-04-19 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
100000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO; XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. K. LIPIŃSKIEGO I H. WIENIAWSKIEGO
26/IT/18 2018-04-19 JADWIGA MACH
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO.
251/ST/18 2018-04-19 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
13000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS PRZYGOTOWAŃ ZAWODNICZKI ALEKSANDRY WILCZEWSKIEJ DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IO W TOKIO W 2020 R.
293/KL/18 2018-04-19 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWE FESTIWALE KULTURY "Z KULTURĄ CI DO TWARZY" 2018
15/CA/18 2018-04-19 PIOTR CHILIMONIUK
25000,00 ZORGANIZOWANIE KONCERTU MUZYCZNEGO PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
34/GK/18 2018-04-18 BODEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12250,80 RENOWACJA NAWIERZCHNI DREWNIANEJ WYKONANEJ Z DRZEWA NA PL. LITEWSKIM
13/CA/18 2018-04-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15000,00 WYNAJEM SALI OPEROWEJ, BALKONÓW I GARDERÓB NA KONCERT PT. "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ " DNIA 26.04.2018
129/GM/18 2018-04-18 ZBIGNIEW DULNIAK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANEM ZBIGNIEWEM DULNIAKIEM DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ PANA Z. DULNIAKA WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZG
32/GK/18 2018-04-18 PRZEDSZKOLE NR 18
200,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA NA CELE ZASILANIA ODBIORNIKÓW ZAINSTALOWANYCH NA SKWERZE PRZY UL. LIPOWA 10-12
83/GM/18 2018-04-18 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
7995,00 SPORZĄDZENIE OPINII OKREŚLAJĄCEJ NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2018 ROKU WARTOŚCI JEDNOSTKOWYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH (ZŁ/M KW.) WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH MIASTA LUBLIN.
46/IR/18 2018-04-18 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
41373,72 NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW PRZY BUDYNKU XXIX LO PRZY UL. LIPOWEJ ORAZ NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE. PIELĘGNACJA NASADZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY.
35/OŚ/18 2018-04-18 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KONFERENCJA PT. "INWESTYCJE I EKSPLOATACJA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ORAZ ELEMENTY UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH I KIERUNKI ROZWOJU 2018-2020".
36/OŚ/18 2018-04-18 FUNDACJA SZPILKA
2050,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM " EKOWARSZTATY PLENEROWE"
35/GK/18 2018-04-18 ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
92856,39 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENY GMINY LUBLIN.
45/IR/18 2018-04-18 RAFAŁ CZAJKA CZAARCH ARCHITEKCI
65190,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA OBIEKTU PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM - JAKO ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50
252/ST/18 2018-04-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
88/GM/18 2018-04-18 KRZYSZTOF GŁOWACKI
44,00 UMOWA NR: 31/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
85/GM/18 2018-04-17 TADEUSZ SAWICKI
44,00 UMOWA NR: 28/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
79/SOI/18 2018-04-17 CBM SCARL
0,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
74/SOI/18 2018-04-17 NATALIA WILK
2198,00 KONCERT NATALII WILK W DNIU 19.04.2018 R.
253/ST/18 2018-04-17 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
90000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
72/SOI/18 2018-04-17 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA X KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. SEKTOR MŚP A KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU W DNIACH 24-26 MAJA 2018 R.
2/ZIT/18 2018-04-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH".
257/ST/18 2018-04-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 417/ST/17 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
254/ST/18 2018-04-17 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
255/ST/18 2018-04-17 POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
29999,70 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU LOTTO 3X3 QUEST 2018
258/ST/18 2018-04-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 415/ST/17 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU, EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI KOBIET
256/ST/18 2018-04-17 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
0,00 STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ PRZEWODNIK INSPIRACJI
283/KL/18 2018-04-16 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
7000,00 KL-OP-II.526.27.2018 MIASTO KULTURY-WYSTAWA KONKURSOWA "LUBLIN W MALARSTWIE"
284/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA - DOTACJA 8 000 ZŁ
76/SOI/18 2018-04-16 ANITA NADOLSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 32/SOI/18 ZWIĘSZENIE LICZBY GODZIN ORAZ KWOTY O 200 ZŁ
81/GM/18 2018-04-16 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER,MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DO POROZUMIENIA Z DNIA 23 GRUDNIA 2016 R. CEDUJĄCE PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
281/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-FESTYN RODZINNY "WSPÓLNOTA TO TY I JA"
317/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE MEDIA - PROBLEMY I METODY BADAŃ NAD MEDIAMI"
214/ST/18 2018-04-16 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO KAJAKI.LUBLIN.PL RADOSŁAW DZIURDA
5760,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
276/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLUB INTEGRACYJNY SENIORA "KOŚMINEK", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
288/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
44000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-LUBELSKA KONWENCJA ŻONGLERSKA 2018-2020
33/GK/18 2018-04-16 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
250/ST/18 2018-04-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
10000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIAZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNICZKI A.ZIELIŃSKIEJ DO UDZIAŁU W XXXII W LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W TOKYO W 2020 R.
287/KL/18 2018-04-16 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
4000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO; WARSZTATY LITERACKIE I PRELEKCJE DLA MŁODZIEŻY LUBELSKICH SZKÓŁ I STUDENTÓW LUBELSKICH UCZELNI
282/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 KL-OP-II.526.19.2018 MIASTO KULTURY-WAKACYJNE KINO PLENEROWE: KINO W BRAMIE - KRÓLEWSKA 3. SEZON IV UMOWA 282/KL/18 Z DN. 16.04.2018 R.
30/KP/18 2018-04-16 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1845,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER WRAZ Z DOSTAWĄ.
275/KL/18 2018-04-13 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
0,00 KL-OP-II.526.28.2018 ANEKS 275/KL/18 Z DN. 13.04.2018 R. DO UMOWY NR 232/KL/18 Z DN. 19.03.2018 R. - NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PARAGRAFOWI 4
34/OR/18 2018-04-13 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
142000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, WORKÓW NA ŚMIECIE I ŚCIEREK DO URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 ROKU.
18/MKZ/18 2018-04-13 OLGA PIKUL
4000,00 WPROWADZANIE DO BAZY DANYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z TERENU MIASTA LUBLIN, ZARZĄDZANEJ PRZEZ BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW, MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH, IKONOGRAFICZNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, POZYSKANYCH W RAMACH KWERENDY NAUKOWEJ PROWADZONEJ W ZWIĄZKU Z
16/MAZ/18 2018-04-13 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
5530,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA NAWIERZCHNIĘ PIESZĄ DO MASAŻU STÓP PRZY UL. BIEDRONKI
14/MAZ/18 2018-04-13 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
5400,00 WYKONANIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO PRZY UL. MUZYCZNEJ
68/SOI/18 2018-04-13 PAULINA DMOCHOWSKA
2500,40 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU, STARTUPAMI, ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE.
218/ZSS/18 2018-04-13 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
302/KL/18 2018-04-13 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS IV MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO - SZTUKA/TWÓRCZOŚĆ - EDUKACJA. KREATYWNOŚĆ W SZTUCE, NAUCE I ŻYCIU CODZIENNYM. LUBLIN - LWÓW - 16-19.04.2018
15/MAZ/18 2018-04-13 BETOPRO PAWEŁ KACZOR JACEK KUŚ S.C.
6875,70 ZAKUP KOSZY NA ŚMIECIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM NA SKWERY "MIEJSCA DLA CIEBIE"
13/MAZ/18 2018-04-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
7300,00 RATOWANIE KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - LEPOWANIE DRZEW
291/KL/18 2018-04-13 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY §. 3 UMOWY NR 162/KL/18 - ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI NA 31.05.2018 R
274/KL/18 2018-04-13 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000,00 KL-OP-II.526.24.2018 MIASTO KULTURY-WYSTAWA PLASTYCZNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE SŁOWNO-MUZYCZNE PT.: "ZBIGNIEW HERBERT-BĄDŹ WIERNY IDŹ"
217/ZSS/18 2018-04-13 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
2/BR/18 2018-04-13 PROJEKTY MIEJSKIE+RAJMUND RYŚ
119863,50 WYKONANIA OPRACOWANIA OBEJMUJĄCEGO: DIAGNOZĘ WSKAZUJĄCĄ ZASIĘG TERYTORIALNY OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (GPR) DLA MIASTA LUBLINA.
280/KL/18 2018-04-12 JAN KONDRAK
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE UTWORU PT. "ZRÓBMY SOBIE LUBLIN" Z REPERTUARU KONCERTU PT. "ZAKOCHANI W LUBLINIE" Z ZESPOŁEM LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW PODCZAS GALI KULTURY W DNIU 13.04.2018 R.
273/KL/18 2018-04-12 KRĘCIMY MEDIA SEBASTIAN BIAŁACH
8000,00 USŁUGA REALIZACJI I MONTAŻU MATERIAŁU REPORTERSKIEGO Z GALI KULTURY ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 13.04.2018 R. W LUBLINIE
289/KL/18 2018-04-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1000,00 WYKONANIE 300 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH WYKONANYCH PODCZAS "GALI KULTURY" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 13.04.2018 W LUBLINIE ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
44/IR/18 2018-04-12 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
39975,00 DOKOŃCZENIE BUDOWY PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE
272/KL/18 2018-04-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS JUBILEUSZU 65-LECIA ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
33/OR/18 2018-04-12 "HANESCO-NIERUCHOMOŚCI" SP. O.O.
492,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 438/OR/14Z 20.06.2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIĘSIĘCZNYCH OPŁAT ZA OCHRONĘ OBIEKTU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 O KWOTĘ 492 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 6.027 ZŁ.
40/IR/18 2018-04-12 BIURO USŁUG KOLEJOWYCH JAKUB BARAŃSKI
70110,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIARU ROBÓT, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 243 W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ DROGI - UL. DYWIZJONU 303 W LU
43/IR/18 2018-04-12 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 10/IR/18 Z DNIA 06.02.2018 R. NA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNI
15/PN/18 2018-04-12 CHALK & CHIC JOANNA AMBROSZCZYK-JASIŃSKA
5520,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW ZE STYLIZACJI MEBLI W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM,
278/KL/18 2018-04-12 ANNA DUDA-GOCEL
2004,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU GALI KULTURY W CHARAKTERZE KONFERANSJERA W DNIU 13.04.2018 R.
12/FE/18 2018-04-12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
157440,00 UDZIELENIE POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA " BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC ZELWEROWICZA I STACZYŃSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
277/KL/18 2018-04-12 JÓZEF SZOPIŃSKI
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU GALI KULTURA W CHARAKTERZE KONFERANSJERA W DNIU 13.04.208.
206/ST/18 2018-04-11 LUBLUBLIN MAGDALENA MAZUR - CISEŁ
1900,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
239/KL/18 2018-04-11 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "WĄTKI LUBELSKIE KONFEDERACJI BARSKIEJ 1768 - 1772"
51/OW/18 2018-04-11 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
780,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WEBQUEST W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELS
213/ST/18 2018-04-11 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
984,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
271/KL/18 2018-04-11 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONCERT ORATORIUM WIELKANOCNE JANA SEBASTIANA BACHA
6/GD/18 2018-04-11 GEO-ENTER FALANDYSZ MARIAN
6765,00 WYKONANIE APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ CYKLICZNE ZASILANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DANYMI Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO
211/ST/18 2018-04-11 SŁAWOMIR TADEUSZ JURASZEWSKI
8700,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
14/PN/18 2018-04-11 AGIT AGNIESZKA RYDZ
3542,40 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE POLSKO-ANGIELSKIE, ANGIELSKO-POLSKIE WRAZ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ W DNIU 25.04.2018 R. W TRAKCIE KONFERENCJI KOŃCZĄCEJ PROJEKT PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT" - URBACT III
219/ST/18 2018-04-11 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
52/OW/18 2018-04-11 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
780,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRACY W CHMURZE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
286/KL/18 2018-04-11 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
20787,00 NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE W CELU ZORGANIZOWANIA GALI KULTURY W DNIU 13.04.2018.
198/ST/18 2018-04-11 ARCHIWUM KRYMINALNE S.C. GRZEGORZ KORNIJÓW, AGNIESZKA NIEDZIAŁEK
3960,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
32/OŚ/18 2018-04-11 GNM PAWEŁ TYPIAK
4745,00 WYPOŻYCZENIE I OBSŁUGA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO ORAZ USŁUGA KONFERANSJERSKA PODCZAS XIII EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z MARATONEM LESZCZOWYM, ORGANIZOWANEGO W DNIU 17 CZERWCA 2018 R. W GODZINACH 12:00 - 17:00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NA
270/KL/18 2018-04-11 MARCIN SUSZEK
11000,00 OPRAWA MUZYCZNA I KONCERT - GALA KULTURY 2018
290/KL/18 2018-04-11 ŁUKASZ SZULC
1000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS AFTER PARTY PO GALI KULTURY W DNIU 13 KWIETNIA 2018 R. O GODZINIE 21.00 W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
32/OR/18 2018-04-11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
927,70 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PRZY UL. DŁUGIEJ 8 W LUBLINIE, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - 321,13 M2. MIESIĘCZNE OPŁATY EKSPLOATACYJNE: 927,70 ZŁ.
210/ST/18 2018-04-11 ROOTKA AGATA RADKOWSKA-PARKA
5500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
201/ST/18 2018-04-11 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
17384,20 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
285/KL/18 2018-04-10 MAGDALENA PIWOWARSKA
1500,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE TREŚCI HISTORYCZNYCH DOT. ROLI LUBLINA W PROCESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ LUBLIN 1918-2018
54/MZON/18 2018-04-10 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
0,00 ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYSTAWIANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ.
46/OW/18 2018-04-10 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
65500,50 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH, PAPIERU, SPRZĘTU/URZĄDZEŃ BIUROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKÓW "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES", "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADG
48/OW/18 2018-04-10 --PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP Z O.O.
6447,66 DOSTAWA MEBLI SZKOLNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
26/KP/18 2018-04-10 HERBAPOL-LUBLIN S.A.
47430,34 PRODUKCJA I DOSTAWA HERBATY W OPAKOWANIACH Z NADRUKIEM.
47/OW/18 2018-04-10 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO PRYMAT MAREK BŁOŃSKI, MARCE
3630,96 DOSTAWA STOŁÓW ŚLUSARSKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
295/KL/18 2018-04-10 JAROSŁAW CYMERMAN
500,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE TREŚCI DOTYCZĄCYCH ROLI LUBLINA W PROCESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ DO FOLDERU LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ
31/OR/18 2018-04-09 WŁODZIMIERZ KWIATKOWSKI
18000,00 UMOWA DAROWIZNY OBRAZU AUTORSTWA DARCZYŃCY - WŁODZIMIERZA KWIATKOWSKIEGO: TYTUŁ: "IN HYPEROPIA II - LUBLINENSIS", ROK POWSTANIA 2017, WARTOŚĆ OBRAZU 18.000,00 ZŁ.
237/KL/18 2018-04-09 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE PUBLIKACJI POD REDAKCJĄ DR HAB. WOJCIECHA JANICKIEGO PT: " MONOGRAFIA LUBLINA. HISTORIA, SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA"
24/KP/18 2018-04-09 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
12546,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - TORBA PAPIEROWA DUŻA CZARNA, TORBA PAPIEROWA MAŁA ZIELONA.
269/KL/18 2018-04-09 PATRYK HOFFMAN
1000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM DZIANGO BANGO PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH KONFERENCJI Z OKAZJI DNIA ROMA W DNIU 09.04.2018
103/ST/18 2018-04-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 94 PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W LA- LUBLIN 2018
71/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
69996,80 OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z JEJ REALIZACJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU AKCELERACYJNEGO SKIEROWANEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DO STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH KIERUNKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
29/KP/18 2018-04-09 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1709,70 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU DOT. OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
279/KL/18 2018-04-09 ŁUKASZ SZYMANEK
12100,00 REŻYSERIA GALI KULTURY, PRZEPROWADZENIE PRÓB ORAZ ARTYSTYCZNE WYKONANIE IMPROWIZOWANEGO WYSTĘPU AKTORSKIEGO Z ZESPOŁEM AKTORSKIM POŁAWIACZE PEREŁ PODCZAS GALI KULTURY
8/BM/18 2018-04-09 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEETATOWEGO SEZONOWEGO ZESPOŁU KMP W LUBLINIE DS. ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO ORAZ NA TERENACH REKREACYJNYCH MIASTA LUBLIN
70/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
15000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
77/GM/18 2018-04-09 PATRYCJA KUCHARCZYK
100,00 UMOWA NR: 25/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
12/MAZ/18 2018-04-09 USŁUGOWY ZAKŁAD ZIELENI JAKUB GROBELSKI
20900,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA - PUŁAPKI FEROMONOWE
24/IT/18 2018-04-09 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
13948,20 DOKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z WYMOGAMI RODO.
265/KL/18 2018-04-06 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
50200,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH RÓŻNORODNE TEMATY ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ
61/SOI/18 2018-04-06 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
5000,00 ORGANIZATOR XVIII EDYCJI KONKURSU ,,O KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ-NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ''
31/GK/18 2018-04-06 ARTUR IRENEUSZ LITWIN
97294,23 DOSTAWA I USTAWIENIE ŁAWEK PARKOWYCH NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
74/GM/18 2018-04-06 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1/14 (OBR. 31, ARK. 1), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 {UL. WANDY PAPIEWSKIEJ 2,4}; {UL. ŚWIERKOWEJ 3}; {UL. ZBOŻOWEJ 77}, 2) NIERUCHOMOŚCI O
13/FE/18 2018-04-06 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
9960,00 UMOWA DOT. WYKONANIA USŁUGI ORGANIZACJI WYSTAWY DLA PROJEKTU " ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
14/FE/18 2018-04-06 AGENCJA RAKI ROBERT PŁYWACZ
4920,00 UMOWA DOT. USŁUGI ORGANIZACJI WYSTAWY PLENEROWEJ DLA PROJEKTU " BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN-WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWIN (S12/S1
13/PN/18 2018-04-06 MARCIN SKRZYPEK
450,00 OPRACOWANIE ARTYKUŁU PRASOWEGO STWORZONEGO NA PODSTAWIE PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NA INFORMACJACH SAMODZIELNIE POZYSKANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.
263/KL/18 2018-04-06 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY FRASSATIADA
264/KL/18 2018-04-06 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
47500,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZNIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z OGRODNICTWEM ORAZ INTEGRACJĄ I
266/KL/18 2018-04-06 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. LUBELSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE
30/GK/18 2018-04-06 TRAWERS SYSTEM ANDRZEJ SOLA
9175,80 USTAWIENIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWANIA POD BANER NA PLACU LITEWSKIM.
30/OR/18 2018-04-06 JADWIGA MACH
-39000,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG NR 123/OR/17 Z DNIA 4.12.2017 R. Z DNIEM 9 KWIETNIA 2018 R.
82/GM/18 2018-04-06 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. CEDUJĄCY PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
17/MKZ/18 2018-04-06 MONIKA TARAJKO
3000,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD KSIĄŻKI "DRUGA SZANSA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH VETTER W LUBLINIE. 2ND CHANCE - INTEGRATED ACTION PLAN" ORAZ PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU WRAZ Z PRZEKAZANIEM PLIKÓW OTWARTYCH ZAMAWIAJĄCEMU.
78/GM/18 2018-04-06 TERESA WÓJCICKA
44,00 UMOWA NR: 26/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
262/KL/18 2018-04-06 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
0,00 KL-OP-II.526.26.2018 ANEKS NR 262/KL/18 Z DN. 6.04.2018 R. DO UMOWY 134/KL/18 Z DN. 23.02.2018 R. - ANEKS DOTYCZY ZMIANY FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
268/KL/18 2018-04-06 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY 2017 - 2019 - TOWOT SQUAT - CENTRUM EDUKACYJNE
27/KP/18 2018-04-05 AGENCJA ARTYSTYCZNA ,,SCENA OTWARTA" TOMASZ ZAŁUCKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 18/KP/18 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
42/IR/18 2018-04-05 "NOVA SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
123615,00 WYKONANIE ODWODNIENIA BIEŻNI TRENINGOWEJ ORAZ WYKONANIE CIĄGÓW PIESZYCH Z ODWODNIENIEM I DOJAZDEM NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W LUBLINIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22.
29/GK/18 2018-04-05 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DNYCH OSOBOWYCH Z ZAKRESU UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI KOMUNALNYMI.
22/KP/18 2018-04-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
350,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY SŁAWINEK PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 31. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 350,00 ZŁ BRUTTO.
79/GM/18 2018-04-05 MACIEJ KARCZMARZ
44,00 UMOWA NR: 27/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
41/IR/18 2018-04-05 ARTECH PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA IZABELLA TARKA
79950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, PRZY UL. KUNICKIEGO 116 - NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
76/GM/18 2018-04-05 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
498,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 250,03 MKW., JEDNOKONDYGNACYJNEGO, PARTEROWEGO, WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA DECYZJĄ PNB.IO.3.602/1/103659/15 Z DNIA 02.02.2015 R., ZNAJDUJĄCEGO S
30/OŚ/18 2018-04-05 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR 9/OŚ/16 "WYKAZ POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZACJI UMOWY".
49/OW/18 2018-04-04 GOWORK.PL ANDRZEJ KOSIERADZKI
4000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CZEKOLADA - FORMOWANIE PRALIN W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZEN
50/OW/18 2018-04-04 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
-1580,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 43/OW/18 NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ADOBE PHOTOSHOP I POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
23/KP/18 2018-04-04 WYDAWNICTWO MUNICIPIUM
25953,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SAMORZĄDU I OŚWIATY - EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI.
261/KL/18 2018-04-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
290480,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE (28 000,00 ZŁ) ORAZ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ (262 480,00 ZŁ) DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO IV - "REZERWAT DZIKICH DZIECI - PARK KREATYWNOŚCI I KONTAKTU Z PRZYRODĄ".
21/KP/18 2018-04-04 POLOT JERZY FURTAK
125063,94 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH.
258/KL/18 2018-04-04 FUNDACJA "SIĘ TWORZY"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL WSCHODY 2017-2019 ( ANEKS DO UMOWY ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK DO UMOWY )
72/GM/18 2018-04-04 ADAM FILIPEK
44,00 UMOWA NR: 24/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
203/ZSS/18 2018-04-03 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
208/ZSS/18 2018-04-03 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
210/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
205/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
202/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
200/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
80/ST/18 2018-04-03 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GP PTT W TAŃCU TOWARZYSKIM
206/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
209/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI W LUBLINIE
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
256/KL/18 2018-04-03 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBLIN BLUES SESSION - UMOWA NR 256/KL/18
247/ST/18 2018-04-03 GRZEGORZ IGNACIUK
2500,00 PRODUKCJA, MONTAŻ MATERIAŁÓW FILMOWYCH Z IMPREZY "SEZON LUBLIN 2018"
249/ST/18 2018-04-03 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 491/ST/16 - LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA.
225/ZSS/18 2018-04-03 GRZEGORZ KOWAL BSE
615,00 ZAPEWNIENIE NAGŁOŚNIENIA PODCZAS OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
28/GK/18 2018-04-03 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
249664,52 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
1/ZIT/18 2018-04-03 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1701,83 JEDNORAZOWA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH KONKURSÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
73/GM/18 2018-04-03 BOGDAN DUMAŁA
240,00 UMOWA NR: 1016/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
60/SOI/18 2018-04-03 CENTRUM INNOWACJI NAUKOWO-EDUKACYJNYCH
3000,00 WSPÓLORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE ODĘDZIE SIĘ 4-5 KWIETNIA 2018 R.
245/ST/18 2018-04-03 FUNDACJA NARODOWY BADMINTON
5900,00 PROGRAM SHUTTLE TIME W LUBLINIE
260/KL/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: III FESTIWAL REPORTAŻU W LUBLINIE
201/ZSS/18 2018-04-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
25/KP/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"
6810,00 ORGANIZACJA PROJEKTU "WIELKANOC W POLSCE 2018".
248/ST/18 2018-04-03 MARTA WIERZBICKA
2000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W RAMACH WYDARZENIA SEZON LUBLIN 2018
255/KL/18 2018-04-03 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI "BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
204/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
214/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
213/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
29/OR/18 2018-04-03 PRACOWNIA PLASTYCZNA KRZYSZTOF BARTNIK
2500,00 NAMALOWANIE NA PŁÓTNIE O WYMIARACH 60 CMX50CM W TECHNICE OLEJNEJ PORTRETU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA LUBLIN, OJCA HUBERTA CZUMY, OPRAWIENIE W/W PORTRETU WRAZ Z UMIESZCZENIEM NA OPRAWIE MISIĘŻNEJ TABLICZKI INFORMATYCZNEJ O WYRÓŻNIONEJ OSOBIE.
226/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UDZIELENIE PRZEZ ZAIKS NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
224/ZSS/18 2018-04-03 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
184,50 UŻYCZENIE PRZESTRZENI PLACU TEATRALNEGO 1 W LUBLINIE Z DOSTĘPEM DO PRĄDU W CELU ORGANIZACJI OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
211/ZSS/18 2018-04-03 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
215/ZSS/18 2018-04-03 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
212/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKRZYDŁA"
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
207/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
246/ST/18 2018-04-03 FUNDACJA NARODOWY BADMINTON
4100,00 PROGRAM SHUTTLE TIME W LUBLINIE -EDYCJA JESIENNA
24/GK/18 2018-03-30 P.P.H.U. ŚWIATPOL JOANNA JANKOWSKA,
37665,06 WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z NAPRAWĄ USZKODZONYCH ELEMENTÓW OBWODÓW ILUMINACYJNYCH I OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
244/ST/18 2018-03-30 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
10000,00 PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH III-V KLA ROZGRYWKOWEJ W GRACH ZESPOŁOWYCH
41/OR/18 2018-03-30 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
0,00 POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE POROZUMIENIE NR 98/OR/17 Z 19.09.2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO KWIETNIA 2018 R.
243/ST/18 2018-03-30 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
10000,00 UDZIAŁ W I RUNDZIE PLAY OFF W ROZGRYWKACH III KLASY ROZGRYWKOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
20/GK/18 2018-03-30 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
1599,00 DOKUMENATCJA DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL.ROMANOWSKIEGO W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE.
71/GM/18 2018-03-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40774,50 POROZUMIENIE NR 1 W SPRAWIE ZWROTU PRZEZ GMINĘ LUBLIN KOSZTÓW, PONIESIONYCH PRZEZ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU PARKINGOWEGO O CZYTNIK KART BEZSTYKOWYCH I MONTAŻ DWÓCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH NA PRZEDMIOCIE UMOWY DZIERŻAWY NR
39/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3960,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE DEKORACJI W STYLU ANGIELSKIM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
103/GM/18 2018-03-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
40000,00 UMOWA NR: 36/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LIPOWA 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NAJEM I DZIERŻAWA BUDYNKU ZLOKALIZOWANE
40/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3240,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE FLORYSTYKI CUKIERNICZEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSP
9/BM/18 2018-03-29 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
31/OŚ/18 2018-03-29 ROSSMANN SDP
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZEKAZANIA DAROWIZNY PRZEZ ROSSMANN NA RZECZ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE
41/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
2350,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZYWA ARTYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓ
37/IR/18 2018-03-29 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 29.03.2018 R. DO UMOWY NR 174/IR/17 Z DNIA 27.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W TERMINIE DO DNIA 30.04.2018 R.
254/KL/18 2018-03-29 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FLIMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA (ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TRWANIA PROJEKTU).
42/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3240,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE DEKORACJA: TORTY MALOWANE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE W
67/GM/18 2018-03-28 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3489,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZONYCH OZNACZONYCH DAWNIEJ JAKO DZIAŁKI: NR 21/1, NR 21/2, NR 34/3, WCHODZĄCE OBECNIE W OBSZAR DZIAŁEK POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. GRYGOWEJ 27, UL.WITOSA, UL. PANCERNIAKÓW 25 - NA POTRZEBY POSTĘP
64/SOI/18 2018-03-28 DOMINIKA SIEK
0,00 POROZUMIENIE UDZIELENIA MIASTU NIEODPŁATNIE LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ DO ZDJĘC WYKONANYCH PODCZAS KONFERENCJI ,,CHECK IT''
21/ZE/18 2018-03-28 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 16 (21/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
267/KL/18 2018-03-28 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 164/KL/18 Z DN. 5 MARCA 2018 R. DOTYCZY ZMIANY TERMINU WYKONANIA USŁUGI.
38/OW/18 2018-03-28 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
6300,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTO CAD W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
59/SOI/18 2018-03-28 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA BRAKUJĄCEJ KWOTY NA DOKOŃCZENIE ZADANIA W RAMACH UMOWY 70/SOI/18
37/OW/18 2018-03-28 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
4200,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRO
26/GK/18 2018-03-28 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
69126,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL.LIPIŃSKIEGO 15 W LUBLINIE.
33/OW/18 2018-03-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA GOGEBRY-PROGRAMU WSPOMAGAJĄCEGO NAUKĘ MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
7/BM/18 2018-03-28 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
8000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU PSA SŁUŻBOWEGO KWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII PATROLOWO-TROPIĄCEJ DLA KMP W LUBLINIE
36/IR/18 2018-03-28 POL-BUD JACEK POLESZAK
706090,92 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 44 PRZY UL. MASZYNOWEJ 6 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
259/KL/18 2018-03-28 ARTUR MATUSEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 9/KL/18 Z DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
257/KL/18 2018-03-28 KAMILA CZOSNYK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TRANSISTION."
34/OW/18 2018-03-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
11/FE/18 2018-03-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
291730,21 ANEKS NR 2 DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
70/GM/18 2018-03-27 ORANGE POLSKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I ORANGE POLSKA S. A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 8 (OBR. 34, ARK. 4), NA CELE ZWIĄZNE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ZOBOWI
30/OW/18 2018-03-27 TOMASZ KRAJEWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 70/OW/17 DOT. WYKANANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁ
50/IR/18 2018-03-27 GMINA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ, A S.M.U. STANISŁAW LUDIAN I S.M.U. TEHAND - USUNIĘCIE USTEREK W RAMACH GWARANCJI W RAMACH WYKONANIA ZASTĘPCZEGO
18/KP/18 2018-03-27 AGENCJA ARTYSTYCZNA ,,SCENA OTWARTA" TOMASZ ZAŁUCKI
1999,98 ORGANIZACJA WYDARZENIA PN.: "POWITANIE WIOSNY" W DNIU 6.04.2018 R.
28/OR/18 2018-03-27 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O.
0,00 PROWADZENIE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ NA RZECZ ZLECENIODAWCY I WYSTĘPOWANIE W JEGO IMIENIU NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM.
10/MAZ/18 2018-03-27 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
5850,00 WYKONANIE ŁĄKI KWIETNEJ PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ I UL. WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z PIELĘGNACJĄ.
27/GK/18 2018-03-27 WOJEWODA LUBELSKI
20000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2018 R.
5/GD/18 2018-03-26 NTC POLAND SP. Z O.O.
96102,35 PROJEKT MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN ORAZ PRZETWORZENIE DO POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
197/ZSS/18 2018-03-26 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
124000,00 UMOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU ŻŁOBEK A.GUGU
34/IR/18 2018-03-26 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
50430,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W LUBLINIE, PRZY UL. POGODNEJ 19 W LUBLINIE NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
44/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
1290,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE SQL JĘZYK OBSŁUGI BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
253/KL/18 2018-03-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "NIEPODLEGŁA" - WIDOWISKO BALETOWE - DOTACJA: 12 000 ZŁ.
28/OŚ/18 2018-03-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
130000,00 KOSZENIE SKARP, ZAPÓR I ROWÓW OPASKOWYCH ORAZ ODMULANIE ROWÓW OPASKOWYCH WOKÓŁ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO
36/OW/18 2018-03-26 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
6300,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTO CAD W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
198/ZSS/18 2018-03-26 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARTĄ BUDZYŃSKĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK -ZMIANA NAZWY ŻŁOBKA
7/NW/18 2018-03-26 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
6000000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 6.000.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 60.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII RR O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
100/ST/18 2018-03-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
45/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
890,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE COREL DRAW - GRAFIKA WEKTOROWA POZIOM PODSTAWOWY W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 201
31/IR/18 2018-03-26 FIRMA INŻYNIERSKA KPW MGR INŻ. WOJCIECH KRÓL
18450,00 OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO NA REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ MODERNIZACJĘ WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. I C.W. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ W LUBLINIE
251/KL/18 2018-03-26 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
35000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SOLIDARNOŚĆ DLA NIEPODLEGŁEJ - LUBELSKI LIPIEC 1980 , DOTACJA 35 000 ZŁ
29/OŚ/18 2018-03-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
163500,00 UTRZYMANIE I KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH - ZALEW ZEMBORZYCKI
194/ZSS/18 2018-03-26 POMORSKA AGENCJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
35000,00 ZAKUP KART WSTĘPU NA IMPREZĘ EDUKACYJNĄ POD HASŁEM NIEĆPA 2018
33/IR/18 2018-03-26 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
21525,00 WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI 11 POKOI MIESZKALNYCH, GALERII, SALI KOMPUTEROWEJ I ŁAZIENKI W BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
196/ZSS/18 2018-03-26 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
44000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 26/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EDYTĄ CHOŁOTA ŻŁOBEK ,,KOSZAŁKI OPAŁKI"- ZWIĘKSZENIE DOTACJI
35/OW/18 2018-03-26 NOVA CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O.
2000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE TWORZENIA STRON WWW W JĘZYKU PHP W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGROD
43/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
3160,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ADOBE PHOTOSHOP I POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WS
87/ST/18 2018-03-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
195/ZSS/18 2018-03-26 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
72000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 47/ZSS/18 Z DNIA 09 STYCZNIA 2018 R. Z MARKIEM WOŁOSZYNEM ITADAPTA PROWADZĄCYM ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY ,,LUBLINIACZEK" -ZWIĘKSZENIE DOTACJI
242/ST/18 2018-03-23 BIOSTAT SP ZOO
39820,00 "BAROMETR TURYSTYCZNY MIASTA LUBLIN 2018"
252/KL/18 2018-03-23 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
12000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY NOC ŚW. JANA W SKANSENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
20/KP/18 2018-03-23 JOLANTA SŁOMIANOWSKA
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU I MATRYCY GIPSOWEJ PRZYGOTOWANEJ W SKALI 7:1 DO REDUKCJI I BICIA STEMPLEM W MENNICY.
202/KL/18 2018-03-23 FUNDACJA KULTURA ENTER
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 -2018, HOMO CREATUS, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
250/KL/18 2018-03-23 AGNIESZKA KRAWIEC
550,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU W TEATRZE STARYM W LUBLINIE W DNIU 27 MARCA 2018 R.
249/KL/18 2018-03-23 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - VI OTWARTY LUBELSKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY POLSKIEJ "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE" 2018
11/MAZ/18 2018-03-23 STAL-TEC KAMIL ARENDARCZYK
8850,00 WYKONANIE, DOSTARCZENIE, MONTAŻ OBRZEŻY RABATOWYCH NA SKWERACH PRZY UL. CHMIELARCZYKA, UL. BERNARDYŃSKA W LUBLINIE
58/SOI/18 2018-03-23 CUMULUS PR SP. Z O.O.
139200,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA KONFERENCJI,, HEALTH AND MEDICAL TOURISM SUMMIT-EASTERN EUROPE 2018''
247/KL/18 2018-03-22 STOWARZYSZENIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH "PRO ARTE"
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ESTRADA MŁODYCH
63/GM/18 2018-03-22 TADEUSZ JELEŃ
44,00 UMOWA NR: 23/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
35/IR/18 2018-03-22 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 15/IR/17 Z DNIA 13.02.2017 R. NA "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO OBECNIE FUNDAMENTU WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH" - ZMIANA TERMINU - D
22/GK/18 2018-03-22 LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. ZOO
2000,00 OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA Z INSTALACJI SŁUŻĄCEJ OŚWIETLENIU PLACU ZABAW I PRZYLEGŁEGO TERENU OSIEDLOWEGO W OSIEDLU CZUBY PRZY UL. WYŻYNNEJ.
240/KL/18 2018-03-22 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TATARY ART FESTIWAL 2018
59/GM/18 2018-03-22 EDMUND GĘCA
44,00 UMOWA NR: 19/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
31/OW/18 2018-03-22 HABYS SP. Z O.O.
12447,00 DOSTAWA MEBLI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW DLA MASAŻYSTY W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EU
25/GK/18 2018-03-22 FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI W LUBLINIE
295,00 ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM DLA ORGANIZACJI IMPREZY KULTURALNEJ - V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK.
24/OŚ/18 2018-03-21 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 168/OŚ/17 Z DNIA 28.12.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO SCHRONISKO W ZAKRESIE BIEŻĄCYCH KONSERWACJI I NAPRAW ORAZ GODZIN OTWARCIA SCHRONISKA W WEEKENDY.
235/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS VIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHILZA ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 1-7 CZERWCA 2018 R. W DROHOBYCZU NA UKRAINIE
241/ST/18 2018-03-21 AKANZA SP ZOO
3837,60 KOMPLEKSOWA REALIZACJA DZIAŁAŃ WYMAGANYCH DO USPRAWNIENIA FUNKCJONALNOŚCI PORTALU SEZON LUBLIN, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN ORAZ ASYSTA TECHNICZNA PODCZAS ZAPISÓW NA WYDARZENIA SEZONU LUBLIN
241/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SZTUKA W DIALOGU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
244/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SENIORADA 2018- EDUKACJA KULTURALNA I HISTORYCZNA NAJSTARSZYCH MIESZKANCÓW LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
58/GM/18 2018-03-21 BARBARA SKAŁECKA
120,60 UMOWA NR: 1015/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
102/ST/18 2018-03-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.III MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
242/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA REPATRIA KULTURA I SZTUKA
11000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIGAM FOTO 2!
248/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CZUPIRADEŁKO I HISTORIA POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
86/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.XXVI BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980
74/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA TENIS DLA WSZYSTKICH
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AMATORSKI TURNIEJ TENISOWY.
243/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA INNA FUNDACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIE WYMIGASZ SIĘ OD HISTORII/HERSTORII, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
19/KP/18 2018-03-21 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS
1687,24 WYKONANIE 10 PANELI GRAFICZNYCH STANOWIĄCYCH WYPEŁNIENIE MODUŁÓW WYSTAWIENNICZYCH.
56/GM/18 2018-03-21 ZGR. CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (S. SALEZJANKI) INSPEKTORIA WARSZAWSKA
860,00 UMOWA NR: 1013/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JAGIELLOŃSKA 41 DZIERŻAWY - PLAC ZABAW DLA DZIECI UL. JAGIELLOŃSKA 41, CZ. DZ. NR 263 (OBR. 3, ARK. 14), PLAC ZABAW, POW. 430 M2
245/KL/18 2018-03-21 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RODZINALIA 2018
97/ST/18 2018-03-21 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
55/GM/18 2018-03-21 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
2450,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ TRZEMA BUDYNKAMI, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DŁUGIEJ 13A
246/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA "5MEDIUM"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KREATYWNI W FOTOGRAFII
240/ST/18 2018-03-20 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3000,00 ORGANIZACJA I PROWADZENIE BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN 2018.
236/KL/18 2018-03-20 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-ŻURAWIE-LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA KULTULARNE
27/OŚ/18 2018-03-20 FUNDACJA SZPILKA
20470,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "JUNK-ART PO LUBELSKU"
26/OŚ/18 2018-03-20 FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE
60000,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "REALIZACJA PROGRAMÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MIESZKAŃCÓW MIASTA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZWIERZĄT".
68/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1200,00 WYKONANIE OPEARTU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ (DZ. NR 10/4, OBR. 18, ARK. 9) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY ALEI SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 42.
233/KL/18 2018-03-20 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
14000,00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - JUBILEUSZ 70-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ODDZIAŁ W LUBLINIE
57/GM/18 2018-03-20 ANNA BARZĘCKA
105,00 UMOWA NR: 1014/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
238/ST/18 2018-03-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1107,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE PLAKATÓW I BANERÓW DO AKCJI "LATO W MIESCIE" I "ZIMA W MIEŚCIE"
25/OŚ/18 2018-03-20 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
11484,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "WRÓBEL ĆWIREK UCZY DZIECI SEGREGACJI ŚMIECI".
239/ST/18 2018-03-20 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
145000,00 NAUKA PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
222/KL/18 2018-03-20 ALEKSANDER WÓJTOWICZ
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. AWANGARDA LUBELSKA CZY AWANGARDA W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700- LECIE MIASTA W DNIU 22 MARCA 2018 R.
221/KL/18 2018-03-20 WOJCIECH NIEŚPIAŁOWSKI
12900,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH NA POTRZEBY GALI KULTURY 2018
238/KL/18 2018-03-20 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM. KONCERTY PATRIOTYCZNE.
15/IT/18 2018-03-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3591,06 USŁUGA TRANSMISJI DANYCH W RELACJI PUNKT STYKU SIECI - UL. SIEMIRADZKIEGO 34.
62/GM/18 2018-03-20 KRZYSZTOF GORAL
44,00 UMOWA NR: 22/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
69/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1600,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KAMIENNEJ 18, 18A.
23/GK/18 2018-03-20 GALERIA LABIRYNT
295,00 UDOSTĘPNIENIE ODPŁATNEGO POBORU ENERGII ELEKRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM NA ORGANIZACJĘ IMPREZY -PROJEKCJA FILMU ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
75/GM/18 2018-03-20 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I PGE DYSTRYBUCJA S. A. DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. CZĘŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 45 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ PRZY UL. PODZ
32/OW/18 2018-03-19 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
2999,88 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CYFROWEJ SZKOŁY-NOWYCH TECHNOLOGII ICT W EDUKACJI SZKOLNEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REG
27/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
846,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA LEKCJI INTERAKTYWNYCH ON-LINE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
54/GM/18 2018-03-19 MARIA GRANAT
GRANAT MIROSŁAW
192,00 UMOWA NR: 1012/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, URZĘDOWSKA 10 DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA 96,00 M2.
53/SOI/18 2018-03-19 MARTA ŻAKOWSKA
1599,00 PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI W RAMACH PANELU TEMATYCZNEGO NA KONFERENCJI ,,MIASTA 2050''
230/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA 8KOLOR
10000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY - KONKURS KOMIKSOWY - LUBLIN PIERWSZĄ STOLICĄ POLSKI PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
19/GK/18 2018-03-19 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
0,00 UMOWA NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PIELĘGNACJĄ OBIEKTÓW GROBOWNICTWA WOJENNEGO NA TERENACH CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH PRZY UL. LIPOWEJ I UL. UNICKIEJ W LUBLINIE.
223/KL/18 2018-03-19 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, CZAS NA KULTURĘ BEZ BARIER, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
232/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
7000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - DOBRE WYCHOWANIE - WZMOCNIENIE MECHANIZMU WSPIERANIA RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PIECZY ZASTĘPCZEJ W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO W LUBLINI
25/IT/18 2018-03-19 OŚRODEK MIĘDZYKULTUROWYCH INICJATYW TWÓRCZYCH "ROZDROŻA"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
60/GM/18 2018-03-19 JÓZEF MURAK
44,00 UMOWA NR: 20/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
52/SOI/18 2018-03-19 MARCIIN GERWIN
1500,00 PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI W RAMACH PANELU TEMATYCZNEGO NA KONFERENCJI ,,MIASTA 2050''
51/SOI/18 2018-03-19 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
16844,85 WYNAJĘCIE SALI NA WYDARZENIE MIASTA 2050
21/IT/18 2018-03-19 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
20/IT/18 2018-03-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
17/IT/18 2018-03-19 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
16/IT/18 2018-03-19 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
22/IT/18 2018-03-19 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
23/OŚ/18 2018-03-19 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
31390,83 WYKONANIE KONSERWACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13 W LUBLINIE
28/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1026,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CYFROWEJ SZKOŁY - NOWYCH TECHNOLOGII ICT W EUKACJI SZKOLNEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH RE
229/KL/18 2018-03-19 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
26000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "FESTYN PASJE LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH 2018" -IX EDYCJA
29/IR/18 2018-03-19 "GOEBEL-SPORT II" GOEBEL GRZEGORZ
149597,52 REMONT I KONSERWACJA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, PRZY UL. HIACYNTOWEJ 69.: FREZOWANIE WARSTWY BETONU, GRUNTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO, WYKONANIE POWIERZCHNI BETONOWEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU NATRYSK WRAZ Z MALOWANIEM LINII BOISK,
19/IT/18 2018-03-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
29/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1005,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRACY W CHMURZE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
30/IR/18 2018-03-19 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
57072,00 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN: PL. KR. WŁ. ŁOKIETKA 1, UL. FILARETÓW 44 ORAZ UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
21/GK/18 2018-03-19 GALERIA LABIRYNT
295,00 ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM NA IMPREZĘ KULTURALNĄ - PROJEKCJA FILMU ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
18/IT/18 2018-03-19 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
23/IT/18 2018-03-19 WSC WITOLD SZYMANIK I SPÓŁKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/13 (ZMIANA CZASU TRWANIA).
231/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
15000,00 KL-OP-II.526.20.2018 MIASTO KULTURY- LUBELSKO-LWOWSKI FESTIWAL MODY I SZTUKI "LL FASHION ART 2018" UMOWA NR 231/KL/18 Z DN. 19.03.2018 R.
48/SOI/18 2018-03-16 VOLOSHINA TATYANA VIKTORIVNA
6030,02 UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH ,,EDUKACJA ZA GRANICĄ'' W KIJOWIE
14/IT/18 2018-03-16 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
7870,41 TRANSMISJA DANYCH W RELACJI PUNKT STYKU SIECI - UL. DIAMENTOWA 2.
228/KL/18 2018-03-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
1500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT: "ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO" T. VIII
49/SOI/18 2018-03-16 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6000,00 PROMOCJA PRZEZ MIASTO OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH PRACY ZAWODOWEJ PROF. ANDRZEJA KOKOWSKIEGO
237/ST/18 2018-03-16 KREATURRA PRZEMYSŁAW GOMUŁA
7500,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO, PRZEDSTAWIAJACEGO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE 2018 R.
226/KL/18 2018-03-16 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
329,00 WYKONANIE MIN. 150 ZDJĘĆ PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 21.03.2018 R.W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
56/SOI/18 2018-03-16 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
11180,34 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ FORESIGHT LUBLIN 2050
236/ST/18 2018-03-16 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 367/ST/17 Z LKPS NA SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z PIŁKI SIATKOWEJ. ANEKS DOT. ZMIANY KOSZTORYSU.
220/KL/18 2018-03-16 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
32000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC WOJCIECHA DRUSZCZA WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W DNIU 24 MARCA 2018 R.
53/GM/18 2018-03-16 EUROPA S.A.
730,00 UMOWA NR: 1011/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, PLAC LITEWSKI DZIERŻAWY - REKLAMA POW. 1,00 M2. OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
227/KL/18 2018-03-16 WOJCIECH KORNET
2600,00 REALIZACJA FILMU DOKUMENTUJĄCEGO WYBRANE WYDARZENIA PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 21.03.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
234/KL/18 2018-03-16 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
15000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SERWERA DO WPROWADZENIA PROFESJONALNEJ WIRTUALIZACJI.
50/SOI/18 2018-03-16 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA WZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I KULTURALNEJ MAJĄCEJ NA CELU POZYSKANIE DLA GOSPODARKI WYKWALIFIKOWANYCH KADR
219/KL/18 2018-03-15 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE UŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI AUTORSTWA PROF. JANA FIEDURKA PT:"ŚWIAT W PERYSKOPIE"
216/KL/18 2018-03-15 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XX FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I TAŃCA W LUBLINIE RYTM I MELODIA - DOTACJA 10 000 ZŁ
207/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA BELRIGUARDO - OKNO NA HISTORIĘ I SZTUKĘ
45000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RENESANSU - DOTACJA- 45 000 ZŁ
12/IT/18 2018-03-15 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
10737,90 DOKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI SZABLONÓW DOKUMENTACJI SZBI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN Z WYMANGANIAMI ZAWARTYMI W RODO.
193/ZSS/18 2018-03-15 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
215/KL/18 2018-03-15 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
18000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY - NASZ LUBLIN - NASZ DOM (2 EDYCJA), REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
214/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXVIII CYKL IMPREZ NIEPRZETARTEGO SZLAKU
218/KL/18 2018-03-15 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
250000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI DWÓCH KONCERTÓW W RAMACH 22. WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W LUBLINIE W DNIACH 21-23 MARCA 2018 R.
190/KL/18 2018-03-15 PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-INSTOLIGATORSKA "INTRO-DRUK" ANNA DĘBIŃSKA
39904,76 DRUK I DOSTAWA RAPORTU 700-LECIA (KSIĘGI 700-LECIA), PODSUMOWUJĄCEGO WIELKI JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA LUBLIN
217/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA ATOLI
18000,00 KULTURA I SZTUKA, DZIELICE KULTURY - NA SŁOMIANYM RYNKU - SPOTKANIA W KULTURZE SŁOWIAN, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
211/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
10000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MOJA POLSKA - CYKL LEKCJI EDUKACYJNYCH Z OKAZJI 100- LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
210/KL/18 2018-03-14 KAROL RZEPECKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT." MUZYKALIA LUBELSKIE."
224/KL/18 2018-03-14 VERANO MARCIN SZWEDZICKI
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " LUBLIN TATTOO DAYS 2018" ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA TERENIE TARGÓW LUBLIN W DNIACH 7-8 KWIETNIA 2018 R.
204/KL/18 2018-03-14 STOWARZYSZENIE "TELEWIZJA REGIONALNA-STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE"
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS PRZEDPREMIEROWEGO POKAZU FILMU " ZA KRATĄ SĄ ZIELONE DRZEWA" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W LUBLINIE W DNIU 04.04.2018 R.
212/KL/18 2018-03-14 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO DWUMIESIĘCZNIKA "LUBLIN. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO".
63/SOI/18 2018-03-14 DANIEL BANCER
0,00 ANEKS DO UMOWY 136/SOI/17 ZMIANA TERMINU DO 6 .04.2018 R. ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 411 ZŁ
209/KL/18 2018-03-14 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
25000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MATEMATYKA I SZTUKA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
225/KL/18 2018-03-14 AGORA SA
20000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " WYDARZENIE KULTURY - STRZAŁY 2017" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W LUBLINIE W DNIU 13.04.2018 R.
208/KL/18 2018-03-14 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KLANZA DLA DZIECI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
65/GM/18 2018-03-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 417 (OBR. 40, ARK. 4) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ŁUKOWSKIEJ 51A, NA CELE ZWIĄ
213/KL/18 2018-03-14 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE
11/PN/18 2018-03-13 POLOT JERZY FURTAK
30792,24 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE SUKCESYWNĄ REZERWACJĘ, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE NIE MNIEJ NIŻ 16 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH I NIE WIĘC
205/KL/18 2018-03-13 TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE ŻYDÓW W POLSCE
4750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "CZY TO SIĘ MOŻE POWTÓRZYĆ? 50. ROCZNICA MARCA 68"
206/KL/18 2018-03-13 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM
52/GM/18 2018-03-13 JÓZEF BRODOWSKI
BRODOWSKA MARIA,DOBROWOLSKA CZESŁAWA
583,05 UMOWA NR: 1010/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
12/PN/18 2018-03-13 SPEKTRA SP. Z O.O.
8364,00 TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI ORAZ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW W RAMACH PROJEKTU "AREA21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
49/GM/18 2018-03-13 HANNA KRÓL
63,00 UMOWA NR: 1/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, STOISKO SPRZEDAŻY PALM WIELKANOCNYCH, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40, POW. 3 M2
223/ST/18 2018-03-13 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
3936,00 WYKONANIE USŁUGI OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
11/PS/18 2018-03-12 FUNDACJA KRAJOBRAZY
289750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT."SENSORYCZNY PLAC EDUKACYJNY"
15/SA/18 2018-03-12 IWONA SORAL
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
16/SA/18 2018-03-12 GRAŻYNA KOPROWSKA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
17/SA/18 2018-03-12 JADWIGA LYSSY
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM "WSPARCIE ORGANÓW WYBORCZYCH" (WOW).
20/SA/18 2018-03-12 EWA BONDARUK
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
23/SA/18 2018-03-12 IWONA NOWOGRODZKA
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ AKTUALIZACJĄ GEOGRAFII WYBORCZEJ.
61/GM/18 2018-03-12 KRYSTYNA STĘPNIAK
44,00 UMOWA NR: 21/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
204/ST/18 2018-03-12 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
7745,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
231/ST/18 2018-03-12 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
0,00 ANEKS DO UMOWY 169/ST/18 WOLONTARIAT NA START!
228/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA
229/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA
212/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN
3795,50 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
217/ST/18 2018-03-12 FUNDACJA TEREN OTWARTY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
24/SA/18 2018-03-12 WANDA LIPSKA
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM "WSPARCIE ORGANÓW WYBORCZYCH" (WOW).
56/ST/18 2018-03-12 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
42000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
18/GK/18 2018-03-12 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
0,00 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
26/SA/18 2018-03-12 MARTA SAGAN
-600,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/SA/18 Z DNIA 22.02.2018 R. ZMIENIAJĄCY OKRES UMOWY I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA
233/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW PN. LUBLIN BASKET CUP 2018
21/SA/18 2018-03-12 RENATA WOLSKA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
32/IR/18 2018-03-12 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR. 2 Z DNIA 12.03.2018 R. DO UMOWY NR. 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO DNIA 15.05.2018 R.
25/OR/18 2018-03-12 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 197/OR/17 Z 22.12.2017 R., DOT. ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY.
18/SA/18 2018-03-12 GRAŻYNA TRYBUŁA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
25/SA/18 2018-03-12 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1974,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
1/GD/18 2018-03-12 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 36, POŁOŻONA PRZY UL. DUDZIŃSKIEGO 25 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 35, POŁOŻONA PRZY UL. PARTYZANTÓW 28 (OBR.4 CZECHÓW II, ARK.8).
4/GD/18 2018-03-12 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 37, POŁOŻONA PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 26 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36, POŁOŻONA PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 24 (OBR.34 -STARE MIASTO, ARK
230/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
5000,00 ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKOLANEJ POCZEKAJKA CUP 2018
22/SA/18 2018-03-12 ANGELIKA SKAMROT
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
67/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
232/ST/18 2018-03-12 DIRECTINFO SP. Z O.O.
2152,50 USŁUGA PRZESYŁANIA KRÓTKICH WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH W CYFROWYCH SIECIACH TELEFONII KOMÓTKOWEJ
234/ST/18 2018-03-12 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
16000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA PN. "TEST COOPERA"
8/IT/18 2018-03-12 COIG
18450,00 WDROŻENIE SYSTEMU MDOK W LCEAO.
14/SA/18 2018-03-12 EWA ZAWIŚLAK
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
22/OŚ/18 2018-03-12 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 38/OŚ/14 - UŻYCZENIE FABRYCZNIE NOWEGO MIKROSKOPU LABORATORYJNEGO FIRMY ZEISS PRIMO STAR Z TOREM OPTYCZNY
13/IT/18 2018-03-12 COIG
-22140,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY NR 67/IT/17.
19/SA/18 2018-03-12 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
17/KP/18 2018-03-09 CORNER MEDIA SP Z O. O.
1230,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "KOBIETA SUKCESU".
28/IR/18 2018-03-09 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
1810560,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, PRZY UL. MICKIEWICZA 24 W LUBLINIE
9/IT/18 2018-03-09 COMTEGRA S.A.
0,00 UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
178/KL/18 2018-03-08 "UNIA ABSOLWENTÓW"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - UNIA FILM FESTIVAL 2018
196/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
192/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA "TEATRIKON"
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , SAMPL - SCENA ARTYSTÓW MŁODEGO POKOLENIA LUBLINA
9/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
559411,28 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULIC: BUŻAN, BAŻANTOWEJ, NAŁĘCZOWSKIEJ I ŁUŻYCZAN W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
10/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
237975,02 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULICY MILCZAN I NAŁĘCZOWSKIEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
191/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
115000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - KOLEKCJA ART BRUT W LUBLINIE
150/ZSS/18 2018-03-08 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
216/ST/18 2018-03-08 FUNDACJA SZPILKA
4620,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
215/ST/18 2018-03-08 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10140,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
209/ST/18 2018-03-08 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
13240,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
177/KL/18 2018-03-08 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI AUTORSTWA JANA TURNAUA PT: " BRACIA ZZA BUGA"
8/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
634750,79 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY LAURY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
202/ST/18 2018-03-08 LUBELSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
199/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURALNE BŁONIE
189/KL/18 2018-03-08 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY "CZAS NA NIEPODLEGŁĄ" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE W DNIACH 22.04 - 08.07.2018 ROKU.
197/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY -REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA SKARPY 2
201/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA - V EDYCJA
144/ZSS/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
148/ZSS/18 2018-03-08 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
200/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY - MIEJSKI AKTYWATOR MŁODZIEŻOWY
194/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
15000,00 MIASTO KULTURY-KAWIARENKA KULTURALNA 2018 UMOWA NR 194/KL/18 Z DN. 08.03.2018 R.
193/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA TANTHEO
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XIV STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY KONTESTACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
198/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 ANEKS -KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA Z RUTĄ 2018
203/ST/18 2018-03-08 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
1250,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
199/ST/18 2018-03-08 ATLAS TRAVEL M.W. GÓRSCY SP.J.
5915,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
195/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXIV FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA - TEMPUS PASCHALE"
27/IR/18 2018-03-08 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
89175,00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY O SEGMENTY DYDAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W LUBLINIE, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11.
188/KL/18 2018-03-08 UDS ART COMPLEX ANNA ŁUKASIK
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KRAJOWYCH MISTRZOSTW IDO 2018 ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNIACH 17-18.03.2018 W TWARDOGÓRZE
48/GM/18 2018-03-08 ALINA GUT
205,70 UMOWA NR: 1009/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DROGA DOJAZDOWA
149/ZSS/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
134/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
182/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA "5MEDIUM"
63000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-AKTYWNI ON/OFFLINE
138/ZSS/18 2018-03-07 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
55/SOI/18 2018-03-07 ILAN GEVA & FRIENDS INC.
5090,40 UDZIAŁ EKSPERTA W KONFERENCJI TURYSTYKA ZDROWIA I TURYSTYKA MEDYCZNA
19/OŚ/18 2018-03-07 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
4120,50 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
20/OŚ/18 2018-03-07 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
100000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ STRUKTURY ILOŚCIOWEJ ICHTIOFAUNY
21/OŚ/18 2018-03-07 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA
124/ZSS/18 2018-03-07 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
135/ZSS/18 2018-03-07 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
9/MAZ/18 2018-03-07 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
9471,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA TERENU PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ "LASEK SŁAWIN"
186/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 37/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
136/ZSS/18 2018-03-07 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
179/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY LUBLIN - 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
132/ZSS/18 2018-03-07 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
180/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK-RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-OŚWIATOWY
137/ZSS/18 2018-03-07 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
44/ST/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
14/MKZ/18 2018-03-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2460,00 WYKONANIE EKSPERTYZY NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ POCHODZENIA I NAZWY WIEŻY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO
184/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 42/KL/18 Z DN. 15.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
181/KL/18 2018-03-07 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE KSIĄŻKI ATLAS HISTORYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
185/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ODEON-KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 39/KL/18 Z DN. 16.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
183/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2018 - ANEKS DO UM. 36/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZANIA DOTACJI)
187/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA "TEATRIKON"
56000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. JÓZEFA CZECHOWICZA
26/IR/18 2018-03-07 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH "ELPIS" SP. Z O.O.
158520,00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC ZELWEROWICZA I STACZYŃSKIEGO W LUBLINIE ODWADNIAJĄCEJ TEREN PROJEKTOWANEGO ŻŁOBKA NA DZIAŁCE NR EWID. 1/2, OBR. 4, ARK. 10.
133/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE "STOP"
8000,00 DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
131/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIEM RYSA
8000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE.
129/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
15/MKZ/18 2018-03-07 JACEK CHACHAJ
1000,00 WYKONANIE EKSPERTYZY NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ POCHODZENIA I NAZWY WIEŻY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO
189/ZSS/18 2018-03-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
5940,90 WYNAJEM SALI NA KONFERENCJĘ "ZDROWIE KOBIETY" 8 MARCA 2018 R.
175/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-FONIE LUBLINA
24/OR/18 2018-03-06 JADWIGA MACH
40500,00 ANEKS DO UMOWY NR 123/OR/17 Z 4 GRUDNIA 2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY.
168/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "SEMPER IN ALTUM"
16500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TANECZNA PASJA SENIORÓW
173/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DŹWIĘKOWE PEJZAŻE DA CAMERA
191/ZSS/18 2018-03-06 PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ KURYLCIO
600,00 MERYTORYCZNY UDZIAŁ W SESJI TEMATYCZNEJ PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY" W DNIU 8 MARCA 2018 R.
169/KL/18 2018-03-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,XV LUBELSKIE SPOTKANIA TEATRALNE "ZWIERCIADŁA", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
174/KL/18 2018-03-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CZECHOWSKIE RETROSPEKTYWY
176/KL/18 2018-03-06 KAROLINA ZABORSKA
3550,00 REALIZACJA CZYNNOŚCI PRZYGOTOWANIE PISM, ZESTAWIEŃ, WSPÓŁPRACA PRZY ORG. WYDARZEŃ KULT., REJESTROWANIE UMÓW NA POTRZEBY GMINY LUBLIN W TERMINIE 7.03 - 30.04.2018
140/ST/18 2018-03-06 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
2851,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
172/KL/18 2018-03-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
88000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018 -2020 - MUZEUM OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
167/KL/18 2018-03-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
1500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIAŻKI ALICJI BARTON "WĘDRÓWKI POLI"
4/BM/18 2018-03-05 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
280000,00 ZORGANIZOWANIE W 2018 ROKU SŁUŻB PONADNORMATYWNYCH FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH DOCHODY WŁASNE GMINY LUBLIN
221/ST/18 2018-03-05 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8500,00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT Z MAPĄ TURYSTYCZNĄ LUBLINA
10/IT/18 2018-03-05 POSITIVEPRO SP Z O.O.
-14268,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY NR 30/IT/16.
166/KL/18 2018-03-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
2500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI TADEUSZA CHWALCZYKA "LEKSYKON LOTNIKÓW LUBELSZCZYZNY"
164/KL/18 2018-03-05 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PŁYTY DVD LUBELSKIEGO KABARETU "SMILE"
170/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CERAMICZNE MYDŁO I POWIDŁO II
162/KL/18 2018-03-05 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI AUTORSTWA HANNY KASPERSKIEJ "DZIENNIK - POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI"
165/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - Z KULTURĄ DO NIEBA - IX EDYCJA
80/GM/18 2018-03-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE RUCHOMOŚCI ORAZ MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORÓW OBJĘTYCH UMOWĄ, ZAWARTĄ W DNIU 9 LISTOPADA 2011 R. POMIĘDZY GMINĄ A KONSORCJUM, W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE TRIAS S.A
171/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
55000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM - MIASTU KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - NA WŁASNE USZY
20/ZE/18 2018-03-05 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
122/ZSS/18 2018-03-02 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZSZERZAJĄCYCH GWARANTOWANE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
24/IR/18 2018-03-02 STRABAG SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DN. 02.03.2018 R DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DN. 30.01.2018 R. DOTYCZĄCY PODPISANIA UMOWY Z POMINIĘCIEM CZĘŚCI ZMIAN, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY WPROWADZIŁ DO PROJEKTU UMOWY, JAKO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NA ETAPIE ROZSTRZYGANIA PRZETARGU, A KTÓR
26/OW/18 2018-03-02 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
1575,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 55/OW/17 DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJN
18/ST/18 2018-03-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
160/KL/18 2018-03-02 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
18000,00 MIASTO KULTURY - 5. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
143/ZSS/18 2018-03-02 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
145/ZSS/18 2018-03-02 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
158/KL/18 2018-03-02 ANETA SZYMANIAK
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI, PUŁAWY.
159/KL/18 2018-03-02 MATEUSZ SOLOWSKI
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI, PUŁAWY.
161/KL/18 2018-03-02 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE.
19/ST/18 2018-03-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
171/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
168/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
175/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
107/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
200/ST/18 2018-03-01 GALERIA LABIRYNT
3445,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
94/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
173/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
165/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
111/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
99/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
139/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
98/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
66/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
102/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
162/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
10/PS/18 2018-03-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
84880,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROGRAM ESTETYKA-2018 / KONCEPCJA WĄWOZU KALINA"
207/ST/18 2018-03-01 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
73/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIEM RYSA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
90/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
146/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
115/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
3/BM/18 2018-03-01 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
26000,00 REALIZACJA W 2018 R. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM POD NAZWĄ "PRZYJAZNE PATROLE GMINY LUBLIN"
69/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCH
178/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIEM RYSA
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
108/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
172/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
67/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
186/ST/18 2018-03-01 EWA BARSZCZ
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
184/ST/18 2018-03-01 KAMIL DĄBROWSKI
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
123/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZSZERZAJĄCYCH GWARANTOWANE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
80/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
208/ST/18 2018-03-01 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
3150,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
118/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
127/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
140/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
89/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
63/ZSS/18 2018-03-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
78/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
93/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
126/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCEGO NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
187/ST/18 2018-03-01 MARIANNA OLSZAŃSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
70/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
112/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
157/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA RATIONE FORTES
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ WILLIAMA SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
195/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA "WCZORAJ I DZIŚ DLA JUTRA"
8370,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
180/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 REEDUKACJA OSÓB, KTÓRE PROWADZIŁY POJAZDY, BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE RYZYKA PROWADZENIA POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
170/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
220/ST/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
1570,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
194/ST/18 2018-03-01 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
2140,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
95/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
167/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
158/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
205/ST/18 2018-03-01 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3870,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
226/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7380,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZKI MAŁGORZATY KOŁDEJ DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TOKIO W 2020R.
87/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
68/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W ZAKRESIE WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻENIA UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH, NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYC
110/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
188/ST/18 2018-03-01 BEATA JEZIERSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
79/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
159/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
46/GM/18 2018-03-01 ROMAN KRUSZYŃSKI
KOWALCZYK MARCIN
425,00 UMOWA NR: 1007/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
227/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11070,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA KONRADA CZERNIAKA DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TOKIO W 2020R.
225/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9840,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA KAMILA BRYŁY DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W 2020 R.
85/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
82/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ PARTYWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU NA KONTAKT Z NARKOTYKAMI (KLUBY, DYSKOTEKI, IMPREZY, MIEJSCA REKREACJI).
84/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
91/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
174/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
77/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
188/ZSS/18 2018-03-01 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
7800,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY".
119/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
120/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
154/KL/18 2018-03-01 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
17000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, SENIOR, SENIOR JUNIOR- PASJA DO RĘKODZIEŁA ŁACZY POKOLENIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
152/KL/18 2018-03-01 PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
10000,00 KL-OP-II.526.8.2018 DZIELNICE KULTURY-NIEPODLEGŁA-KONKURS PLASTYCZNY
156/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
30000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, GRA PLANSZOWA UNIWERSYTET NIEPODLEGŁY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
97/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
103/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
157/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
154/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
166/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
164/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
193/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA HERSTORY
1200,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
105/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
104/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
141/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
86/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
71/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
156/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
197/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA VIA JAGIELLONICA
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
218/ST/18 2018-03-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3492,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
47/GM/18 2018-03-01 ZGROMADZ.SIÓSTR MISJONAREK NAJŚW.MARYI PANNY KRÓLOWEJ AFRYKI,DOM ZAKON
268,00 UMOWA NR: 1008/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DZIERŻAWY - ZIELEŃ DZIERŻAWA, ZIELEŃ PRZYDOMOWA, DZ. NR 67/31 I 67/32 (OBR. 3 ARK. 14), UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, POW. 134
153/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA HESPEROS
18000,00 KL-OP-II.526.1.2018 DZIELNICE KULTURY MŁODA KULTURA W LSM 2018
88/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
72/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
169/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
176/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
155/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
117/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
81/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
196/ST/18 2018-03-01 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
3920,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
155/KL/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA IM STANISŁAWA LEMA 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
113/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
179/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
163/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
161/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
74/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
106/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
64/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
192/ST/18 2018-03-01 JOLANTA WŁODARCZYK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
189/ST/18 2018-03-01 MAŁGORZATA FREJOWSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
183/ST/18 2018-03-01 ALICJA DUDAK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
116/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
96/ZSS/18 2018-03-01 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
224/ST/18 2018-03-01 ACTIVE GROUP ADAM MIEDZIŃSKI
41820,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW KOLARSKICH "MISTRZOSTWA POLSKI XCE - ELIMINATOR MTB 2018" W DNIU 12 SIERPNIA 2018 R.
100/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
92/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
160/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
75/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
147/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
101/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
109/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
177/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
15/KP/18 2018-03-01 PREMIUM OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
23636,60 EMISJA FILMÓW PROMOCYJNYCH, SPOTÓW LUB INNYCH REKLAM NA EKRANACH LCD W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN.
83/ZSS/18 2018-03-01 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
11/IT/18 2018-03-01 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
-5506,40 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/18. (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
65/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
114/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
62/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
163/KL/18 2018-03-01 EMILIA LIPA
20000,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
142/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
130/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCY NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
125/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
191/ST/18 2018-03-01 RYSZARD PAWKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
128/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA W TRZEŹWOSCI.
76/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
23/OR/18 2018-03-01 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA KONASZCZUK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 151/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
7/MAZ/18 2018-02-28 KAMILA BOGUSZEWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
17/GK/18 2018-02-28 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
42189,00 WYKONANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH NA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DLA WYLOTÓW: RZEKA BYSTRZYCA NR W-4, NR 45; RZEKA CZECHÓWKA NR 1C, NR 1A, NR 47, NR 48, NR 49, NR 51; RZEKA CZERNIEJÓWKA NR 16A, NR 30
4/MAZ/18 2018-02-28 MARGOT DUDKIEWICZ
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
25/OW/18 2018-02-28 CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ ELŻBIETA DAMM
495,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ISTOTY I TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
181/ZSS/18 2018-02-28 VIBA-MED
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
8/PN/18 2018-02-28 BIURO PROJEKTÓW 99 MAŁGORZATA WAŁĘGA
99015,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ 49 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZAR
150/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
147000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIAŁALNOŚĆ GALERII SCENY PLASTYCZNEJ KUL
19/ZE/18 2018-02-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
8/MAZ/18 2018-02-28 BARTŁOMIEJ KWIATKOWSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
24/OW/18 2018-02-28 CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ ELŻBIETA DAMM
495,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA UMIEJETNOŚCI KLUCZOWYCH WSKAZANYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA"
148/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NATURA W AKWARELI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
5/MAZ/18 2018-02-28 MARCIN SKRZYPEK
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
2/MAZ/18 2018-02-28 SZYMON PIETRASIEWICZ
1000,00 OCENA MEROTYRYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
1/MAZ/18 2018-02-28 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
12000,00 INSPEKTOR NADZORU DS. ZIELENI NAD ZADANIEM "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
3/MAZ/18 2018-02-28 JAN KAMIŃSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
48/ST/18 2018-02-28 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
151/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
155000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. JACKA KACZMARSKIEGO METAMORFOZY SENTYMENTALNE
6/MAZ/18 2018-02-28 EWA TRZASKOWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
147/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
9/PS/18 2018-02-28 AKANZA SP ZOO
1230,00 WYKONANIE W RAMACH UMOWY NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 1) STWORZENIA KOPII STRONY INTERNETOWEJ SEZON.LUBLIN.EU 2) WDROŻENIA STRONY INTERNETOWEJ NA DOMENĘ I SERWER WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD DRUGĄ INNĄ NAZWĄ
149/KL/18 2018-02-28 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
11/CA/18 2018-02-28 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240,00 BLETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS PT."NAJLEPSZY" W DNIU 19 MARCA 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
141/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
32000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, ANTOLOGIA NAJWYBITNIEJSZYCH TEKSTÓW POŚWIĘCONYCH POGRANICZU KULTUROWEMU (W LUBELSKIEJ PERSPEKTYWIE) - KONTUNUACJA BIBLIOTEKI SIEDEMSETLECIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
43/GM/18 2018-02-27 ROBERT CHODKOWSKI
120,60 UMOWA NR: 1005/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
185/ZSS/18 2018-02-27 JÓZEF SZOPIŃSKI
800,00 POPROWADZENIE KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY" W DNIU 8.03.2018 R.
144/KL/18 2018-02-27 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000,00 KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA VI
139/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
14000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
145/KL/18 2018-02-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI - EDUCATORES
15000,00 KL-OP-I.526.23.2018 UM. 145/KL/18 Z DN. 27.02.2018 R. - MIASTO KULTURY TALENTY - NIEPODLEGŁEJ
131/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA PRZESTRZENI W ZIELONEJ SALI WYKŁADOWEJ
43/SOI/18 2018-02-27 EVE CODE EWA KRYCZKA
43458,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA CHECK IT 2018.
140/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
60000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,LUBLIN EKUMENICZNY W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
138/KL/18 2018-02-27 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MIASTO KULTURY - HARMONIE STAREGO MIASTA`
142/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KOBIETA I SZTUKA. TAMARA W ZIELONYM BUGATTI.
187/ZSS/18 2018-02-27 PAULINA FRAŃCZAK
500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "ROLA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE" PODCZAS KONFERENCJI "NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI"
45/GM/18 2018-02-27 GRZEGORZ STRUGALSKI
100,00 UMOWA NR: 1006/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
28/SOI/18 2018-02-27 ANGELIKA JUREK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
175/ST/18 2018-02-27 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
15375,00 REALIZACJA DWÓCH STRON INTERNETOWYCH: PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI ORAZ STRONY APLIKACYJNEJ.
186/ZSS/18 2018-02-27 WIESŁAWA BEDNAREK
600,00 WYGŁOSZENIE 2 WYKŁADÓW NT.: "ZNACZENIE SZCZEPIEŃ PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO W PROFILAKTYCE ONKOLOGICZNEJ" ORAZ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI - NOWY PROGRAM" PODCZAS KONFERENCJI " NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI" W DNIU 3 MARCA 2018 R.
183/ZSS/18 2018-02-27 BENSIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W RMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
44/GM/18 2018-02-27 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
2171,00 UMOWA NR: 18/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 106 I UL. SŁODOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH ORAZ DROGĘ DOJAZDOWĄ DO SĄSIEDNICH
146/KL/18 2018-02-27 NARODOWE CENTRUM KULTURY
800000,00 RAMOWE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM CENTRUM KULTURY. DEKLARACJA: 1) PODJĘCIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ORGANIZACJI W 2018 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNEGO WSCHÓD KULTURY. 2) WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI FESTIWALU WSCHÓD KULTU
184/ZSS/18 2018-02-27 NATALIA WILK
1500,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNO-WOKALNY 8 MARCA 2018 R. PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY"
143/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SALON KULTURY
21/IR/18 2018-02-26 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO SPOWODOWANEJ ZASADNOŚCIĄ PRZESUNIĘCIA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA UŁOŻENIU OBRZEŻY NA OKRES WIOSENNY.
42/ST/18 2018-02-26 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (PŁYWANIE)
50/GM/18 2018-02-26 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
2985,60 UMOWA NR: 2/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE POW. 3,00 M2, REKLAMY W FORMIE DWUSTRONNEJ CHORĄGIEWKI NA ELEWACJI BUDYNKU.
19/IR/18 2018-02-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA SANIT.SYSTEM.PROJEKT AGATA STANKIEWICZ
9471,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. BIEDRONKI 13
15/GK/18 2018-02-26 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
1845,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W OGRODZIE SASKIM.
22/OR/18 2018-02-26 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
-3571,73 ANEKS NR 10 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 03.09.2014 R., DOTYCZY ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI BIUROWEJ O 71,7 M2 (V PIĘTRO POK. 507, 513, 514) W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 W LUBLINIE. OPŁATA MIESIĘCZNA CZYNSZU BRUTTO ZA 1243,40 M2 POWIERZCHNI WYNOSI 61589,18 ZŁ
22/OW/18 2018-02-26 JURIMP SP. Z O.O.
5910,00 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
14/GK/18 2018-02-26 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
7380,00 WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO PN. INWENTARYZACJA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEK BYSTRZYCY, CZECHÓWKI I CZERNIEJÓWKI W LUBLINIE
137/KL/18 2018-02-26 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-XVII MŁODZIEŻOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE POD HASŁEM " ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WOLNOŚĆ. MEDIA"
136/KL/18 2018-02-26 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ANGELUS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA UROCZYSTEJ XIII GALI ROZDANIA NAGRÓD ANGELUS 2017
42/GM/18 2018-02-26 ALTEST E-TECHNOLOGIE MARCIN POJMAJ
4846,20 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. 1 MAJA 14C.
20/IR/18 2018-02-26 GMINA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE Z LPEC W LUBLINIE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO I BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPLNEJ DLA I L.O. W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 26
23/IR/18 2018-02-26 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWU NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ DO DNIA 30.04.2018 R.
17/OW/18 2018-02-26 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2018 ROKU
22/IR/18 2018-02-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30.05.2018 R., A TERMIN WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ DO DNIA 30.07.2018 R.
1/ON/18 2018-02-26 FUNDACJA FUGA MUNDI
0,00 UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENCKIEGO.
16/GK/18 2018-02-26 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
16521,36 WYKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZGODNOŚCI FUNKCJONALNEJ Z NORMAMI PLACÓW ZABAW I SILOWNI.
130/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
63000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018-2020 - GRY PLANSZOWE O LUBLINIE: "HISTORIA LUBLINA" I "UNIA LUBELSKA"
21/SOI/18 2018-02-23 ROBERT OLAK AGENCJA PUBLIC RELATIONS RO MEDIA
69500,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ,,INTEGRATING INTERNATIONAL STUDENTS 2.0''
127/KL/18 2018-02-23 ANNA KOŁODZIEJ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. RENESANS PO LUBELSKU.
134/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
10000,00 KL-OP-II.526.26.2018 MIASTO KULTURY NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA
2/BRM/18 2018-02-23 FUNDACJA CIVIS POLONUS
1000,00 WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A2 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE- POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
122/KL/18 2018-02-23 ANDRZEJ NAMIOTA
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN W PIOSENCE - NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY CD"
40/GM/18 2018-02-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PIETRAS-STASZCZYK MAŁGORZATA,STASZCZYK JAKUB
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM MAŁGORZATĄ PIETRAS-STASZCZYK I JAKUBEM STASZCZYKIEM, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 619/1 (O
135/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KOCERTU "JA JESTEM" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 26.02.2018 ROKU W LUBLINIE.
39/GM/18 2018-02-23 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.ŁABĘDZIA 13 W LUBLINIE
89,25 UMOWA NR: 17/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁABĘDZIA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, UL. ŁABĘDZIA, CZ. DZ. NR 1/42 (OBR. 19, ARK. 10), POW. 105 M2, PARKING
132/KL/18 2018-02-23 MONIKA ADAMCZYK
934,00 TŁUMACZENIE PISEMNE I KOREKTA TEKSTÓW DO KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
133/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
60000,00 KL-OP-II.526.13.2018 MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020 - KARUZELA SZTUKI STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "OTWARTA PRACOWNIA" W LUBLINIE
41/GM/18 2018-02-23 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA DWUSTRONNEGO NR 240/GM/17 Z DNIA 31.08.2017 R. POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A., KORYGUJĄCY OZNACZENIE DZIAŁKI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA Z UWAGI NA DOKONANY PODZIAŁ DZIAŁKI.
13/SA/18 2018-02-23 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
129/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ARENA GIER ED. 2
21/OR/18 2018-02-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
4349,10 PODNAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 113,78 M2 W BUDYNKU PRZY UL. DIAMENTOWEJ 2. OPŁATY MIESIĘCZNE BRUTTO ZA 87,70 M2 POWIERZCHNI (CZYNSZ: 3020,39 ZŁ , OPŁATY EKSPLOATACYJNE: 1078,71 ZŁ, SPRZĄTANIE: 250 ZŁ, OPŁATY LICZNIKOWE ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ).
2/SA/18 2018-02-22 EWA CZERNIAK
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
50/MZON/18 2018-02-22 PRZEMYSŁAW POTAKIEWICZ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
12/SA/18 2018-02-22 SYLWIA KĘDZIORA
3400,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
10/SA/18 2018-02-22 WOJCIECH SŁOTA
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
124/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VARIETE 2018
16/KP/18 2018-02-22 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "LUBLINIANKA 2017".
51/MZON/18 2018-02-22 KINGA WNUKOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ , STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
126/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE
5/SA/18 2018-02-22 ANNA PAŁYS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
182/ZSS/18 2018-02-22 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W RAMACH PROGRAMU 'RODZINA TRZY PLUS"
125/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MASTER CLASS 2018
8/SA/18 2018-02-22 GABRYELA TOMASZEWSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
11/SA/18 2018-02-22 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
128/KL/18 2018-02-22 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2018
47/MZON/18 2018-02-22 MAŁGORZATA BOJARSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
48/MZON/18 2018-02-22 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
7/SA/18 2018-02-22 MARTA SAGAN
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
6/SA/18 2018-02-22 BOGUMIŁA PYDO
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
1/BR/18 2018-02-22 RYDZYŃSKI WASIAK STAŃCZAK LEBELT PRACOWANIA ARICHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z
46652,67 WYKONANIE PUBLIKACJI OBEJMUJĄCEJ ZASADY KSZTAŁTOWANIA FRONTÓW LOKALI USŁUGOWYCH, OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH, ZAJMOWANIA PRZESTRZENI PASA DROGOWEGO NA ODCINKU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OD BRAMY KRAKOWSKIEJ DO PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
49/MZON/18 2018-02-22 JOLANTA MORAWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
45/MZON/18 2018-02-22 HANNA ANDRZEJEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
38/GM/18 2018-02-22 EWELINA WIŚNIEWSKA CAFE AMSTERDAM
378,00 UMOWA NR: 16/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA 14/15 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY UL. LWOWSKA, KIOSK HANDLOWY-WYKORZYSTYWANY JAKO MAGAZYN,POW. 18 M2
3/SA/18 2018-02-22 IZABELA LESZCZYŃSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
9/SA/18 2018-02-22 DARIUSZ GŁAZ
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
10/PN/18 2018-02-22 CONREGO SP. Z O.O. SP. K.
9225,00 WDROŻENIE SYSTEMU NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ OBEJMUJĄCEGO NASTĘPUJĄCE MODUŁY:1) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; 2) MAILINGI I NEWSLETTERY; 3) STRONA INTERNETOWA (CMS); 4) AGENDY (PROGRAM KONFERENCJI); 5) OBSŁUGA WIELU WERSJI JĘZ
14/KP/18 2018-02-22 AGORA SA
13530,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH AKCJI "KOBIETA NA MEDAL".
46/MZON/18 2018-02-22 DANUTA BOGUSZEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
4/SA/18 2018-02-22 ALEKSANDRA LIS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
47/SOI/18 2018-02-21 POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA
20000,00 ORGANIZACJA BEZPŁATNEGO WYDARZENIA ,,POLSKO-WSCHODNIA KONFERENCJA PUIG LUB-INVEST'' W TERMINIE 14-15 CZERWCA 2018 R.
114/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1280,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. " FROM FRONT AND FROM BEHIND, 13RD M.@ART.CONTACT 2018, BIAŁORUŚ, MOHYLEW."
69/SOI/18 2018-02-21 ADRIANNA SHVETS
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ DO ZDJĘĆ PODCZAS KONFERENCJI ,,CHECK IT''
113/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1000,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "OD PRZODU I OD TYŁU, CENTRUM STUDIA MOVIA ", BIAŁORUŚ, MINSK.
121/KL/18 2018-02-21 JAN RUSIN
8000,00 REALIZACJA PROEJKTU STYPENDIALNEGO PN. SKOMPONOWANIE, WYKONANIE I NAGRANIE STUDYJNE AUTORSKICH UTWORÓW ZESPOŁU ORGANIC NOISES.
45/SOI/18 2018-02-21 CUMULUS AGENCJA REKLAMOWA JAN MATYSIK
96000,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE KONCEPCJI STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ DOTYCZĄCEJ PROMOCJI PRACY W LUBELSKIM PRZEMYŚLE
115/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1770,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "ŻERTWA/ 8. POLSKA WIOSNA TEATRALNA WE LWOWIE" ,
37/GM/18 2018-02-21 SOLID GROUP SP. Z O.O. SP. K.
2066,40 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA LOKALU MIESZKALNEGO NR 15 POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 8.
118/KL/18 2018-02-21 JACEK BRZEZIŃSKI
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PROVISORIUM - DZIENNIK PODRÓŻY".
10/CA/18 2018-02-21 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
17735,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK INFORMATORA LUBELSKIEJ KARTY SENIORA ORAZ LASEROWE OZNAKOWANIE DANYCH NA KARTACH LUBELSKA KARTA SENIORA
13/GK/18 2018-02-21 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
1507,20 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
120/KL/18 2018-02-21 RAFAŁ LIS
6000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " DAJ MI ZNAK ! "
46/SOI/18 2018-02-21 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
4000,00 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LOGICZNEGO KUL
65/SOI/18 2018-02-21 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
117/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ KASIAK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZAWÓD DZIENNIKARZ. WSPOMNIENIE O L. UNGERZE."
19/OR/18 2018-02-21 RUCH SA
-845,07 ANEKS DO UMOWY NR 111/OR/17 Z 16.10.2017 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 35082,18 ZŁ.
222/ST/18 2018-02-21 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
1999980,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT - UDZIAŁ DRUŻYNY SPEED CAR MOTOR LUBLIN W ZAWODACH ŻUZLOWYCH W SEZONIE 2018
123/KL/18 2018-02-21 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
80000,00 UMOWA NR 123/KL/18 Z DNIA 21 LUTEGO 2018 R. Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP KOSTIUMÓW I DODATKÓW, TJ. M.IN. NA: ZAKUP SUKNI Z OKRESU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO, ZAKUP SPODNI SĄDECKICH
44/SOI/18 2018-02-21 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
12300,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT. ,,PRZEDSIĘBIORSTWO-KREATYWNOŚĆ-CYFRYZACJA-RÓŻNE OBLICZA BIZNESU XXI W.''
42/SOI/18 2018-02-21 FUNDACJA BANKU MILLENIUM
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI WARSZTATÓW ,,FINANSOWY ELEMENTARZ''
119/KL/18 2018-02-21 JOLANTA MĘDEROWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."INDYWIDUALNOŚĆ OBRAZU."
116/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TRANSAKCYJA ", MONODRAM.
3/ZE/18 2018-02-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 15 (3/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
111/KL/18 2018-02-21 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN DZIELNICOWY "XVII DZIEŃ WĘGLINA" - DOTACJA: 5 000 ZŁ
27/MZON/18 2018-02-20 ROBERT SOBIECKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
40/ST/18 2018-02-20 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KARATE TRADYCYJNE)
6/ZE/18 2018-02-20 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
30/MZON/18 2018-02-20 GRZEGORZ WILCZYŃSKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ.
23/MZON/18 2018-02-20 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
21/MZON/18 2018-02-20 BARBARA BARTOSIK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEN, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
9/PN/18 2018-02-20 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
22000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY
42/MZON/18 2018-02-20 BARTOSZ PRAŻMO
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
112/KL/18 2018-02-20 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
54000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
43/MZON/18 2018-02-20 ZYGMUNT SELWA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
28/MZON/18 2018-02-20 MAREK SPYCHALSKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ ORZ.
38/MZON/18 2018-02-20 EWA ŁYJAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
29/MZON/18 2018-02-20 IZA TOMASIAK
33,00 SPORZADZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
41/MZON/18 2018-02-20 ZOFIA PIELECKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ ORZ.
36/MZON/18 2018-02-20 ZYGMUNT KRUPA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
33/MZON/18 2018-02-20 URSZULA FRYGA-DYŚ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33ZŁ/ORZ.
26/MZON/18 2018-02-20 IWONA SKÓRSKA-CISZEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
40/MZON/18 2018-02-20 MACIEJ PATYRA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ.
15/ZE/18 2018-02-20 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
35/MZON/18 2018-02-20 KINGA GÓRNIAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
44/MZON/18 2018-02-20 MIECZYSŁAW SOWA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
32/MZON/18 2018-02-20 EWA EXNER-LIPKO
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
9/ZE/18 2018-02-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
17/OŚ/18 2018-02-20 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4920,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH CYKLU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO PT. "LUBELSKA KOALICJA ANTYSMOGOWA"
34/MZON/18 2018-02-20 BEATA GOŁĘBIOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33ZŁ/ORZ
37/MZON/18 2018-02-20 GRZEGORZ KRZYWICKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
22/MZON/18 2018-02-20 BOŻENA BOCHNIAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
24/MZON/18 2018-02-20 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
31/MZON/18 2018-02-20 ALEKSANDRA KOZAK
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
39/MZON/18 2018-02-20 JANINA MATUSEWICZ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
70/ST/18 2018-02-19 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
111/ST/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
210600,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
15/IR/18 2018-02-19 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
35055,00 AWARYJNA NAPRAWA POSADZEK ORAZ USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, UL. HIACYNTOWA 69
69/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
51/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI ROK ROZGRYWKOWY
66/GM/18 2018-02-19 ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
0,00 UMOWA UŻYCZENIA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I ZESPOŁEM OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE DOTYCZĄCĄ DZIAŁKI NR 32/2 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NAŁKOWSKICH 82.
139/ST/18 2018-02-19 MOTOR LUBLIN S.A.
1231956,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
6/BM/18 2018-02-19 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
18/IR/18 2018-02-19 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 19.02.2018 R. DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. DOTYCZY USZCZEGÓŁOWIENIA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO DLA CELÓW ROZLICZENIA INWESTYCJI.
17/IR/18 2018-02-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 UMOWA ZAWARTA W SPRAWIE USUNIĘCIA KOLIZJI NA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NALEŻĄCEJ DO PGE DYSTRYBUCJA W LUBLINIE - DOT. BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM.
72/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
71/ST/18 2018-02-19 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
18/OŚ/18 2018-02-19 GMINA LUBARTÓW
-49496,03 ANEKS DO POROZUMIENIA DOT. AKTUALIZACJI POZIOMU FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ AKTUALIZUJĄCY ZAŁĄCZNIK DO POROZUMIENIA.
50/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
5/BM/18 2018-02-19 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
109/ST/18 2018-02-19 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
134400,00 PROGRAM MISTRZ- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
57/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
17/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
75000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA)
13/ZE/18 2018-02-19 GALERIA LABIRYNT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
7/ZE/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
107/KL/18 2018-02-16 WLADISLAW WINOKUROW
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
47/ST/18 2018-02-16 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KOLARSTWO GÓRSKIE)
46/ST/18 2018-02-16 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
2000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TANIEC SPORTOWY)
8/ZE/18 2018-02-16 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
12/ZE/18 2018-02-16 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
4/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
18/ZE/18 2018-02-16 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO
34/GM/18 2018-02-16 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
160,00 UMOWA NR: 1/2018 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PODWALE DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA CZĘŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI - POW. 338,66 M2
20/SOI/18 2018-02-16 PAWEŁ BIENIEK
2000,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
14/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
16/ZE/18 2018-02-16 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
106/KL/18 2018-02-16 DOMINIKA FALGER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
35/GM/18 2018-02-16 PIWO-POL SP. Z O.O.
1950,00 UMOWA NR: 15/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JUTRZENKI DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY O POWIERZ. 130 M2,
108/KL/18 2018-02-16 ENDRE FERENC STANKOWSKY
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018
109/KL/18 2018-02-16 CHRISTOPH HAMMER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ALTÓWKA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
110/KL/18 2018-02-16 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA LUB.CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE"
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO - WYSTĘP CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE " W BARCELONIE.
19/SOI/18 2018-02-15 ARIEL CYFRA
2500,00 PROJEKT GRAFICZNY MATERIAŁU WIZERUNKOWEGO STANOWIĄCEGO ILUSTRACJĘ PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
103/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO NA CZECHOWIE
94/ST/18 2018-02-15 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -X HALOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE
21/OW/18 2018-02-15 FIRMA FOTOGRAFICZNA 2M MAREK MICHALAK
2103,30 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
11/ZE/18 2018-02-15 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
18/SOI/18 2018-02-15 FENO SP. Z O.O.
119310,00 OPRACOWANIE STRATEGII KOMUNIKACJI AKADEMICKIEJ TOŻSAMOŚCI LUBLINA
33/GM/18 2018-02-15 ANDRZEJ KITA
-1064,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
7/PN/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
14100,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA Z ZAKRESU PREWENCJI (MIĘDZY INNYMI JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTW, PRZEMOC W RODZINIE I WOBEC OSÓB STARSZYCH) W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWS
29/GM/18 2018-02-15 JOANNA BEDNARA
MICHALCZYK JERZY
198,00 UMOWA NR: 1004/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
79/ST/18 2018-02-15 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. I ELIMINACYJNY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL
30/GM/18 2018-02-15 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY-MARTA KOWALCZYK, ELŻBIETA MAZUR SPÓŁKA JAWNA
800,00 UMOWA NR: 12/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 231 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 231 Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK HANDLOWY, ZA OKRES OD 01-12-2017 R. DO 28
105/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1476,00 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET 25.02.2018 R. W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM
121/ZSS/18 2018-02-15 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
90000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU TYPU HOSTEL, MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
14/IR/18 2018-02-14 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
81672,00 DEMONTAŻ KOMINÓW STALOWYCH, USUNIĘCIE RUCHOMEGO POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH W BUDYNKU DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW W LUBLINIE PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22.
16/ST/18 2018-02-14 TOWARZYSTWO SPORTOWE START
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA/PODNOSZENIE CIĘŻARÓW)
6/MZON/18 2018-02-14 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ
8/MZON/18 2018-02-14 ANETA HAŁABIS
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEN, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
45/ST/18 2018-02-14 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (BADMINTON)
12/MZON/18 2018-02-14 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZL/ORZ
9/MZON/18 2018-02-14 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
16/MZON/18 2018-02-14 KRZYSZTOF MOŚ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
18/OR/18 2018-02-14 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
107522,57 DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 R.
17/ZE/18 2018-02-14 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
36/GM/18 2018-02-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2385,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI: 1) NR 12/3 (OBR. 3, ARK. 9) O POW. 0,0088 HA, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ, 2) NR 14/1
11/MZON/18 2018-02-14 MARZENA KRASOŃ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
7/MZON/18 2018-02-14 MAGDALENA CWALIŃSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
4/MZON/18 2018-02-14 EWA BECHYNE-HENKIEL
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
15/MZON/18 2018-02-14 EWA MISIUDA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
18/MZON/18 2018-02-14 KRYSTYNA ROLSKA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
104/KL/18 2018-02-14 JOLANTA PROCHOWICZ
2500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 68TH BERLINALE FILM FESTIVAL.
10/ZE/18 2018-02-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
5/MZON/18 2018-02-14 KAROLINA BIELIŃSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, ZAWODOWEJ LUB PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ
20/MZON/18 2018-02-14 PAULINA SIEMBIDA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
14/MZON/18 2018-02-14 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
17/MZON/18 2018-02-14 JANINA RACHWAŁ
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ.
10/MZON/18 2018-02-14 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
32/GM/18 2018-02-14 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
767,00 UMOWA NR: 14/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, AL.GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA PRACOWNIKÓW : AL.SIKORSKIEGO POW.; 295
13/MZON/18 2018-02-14 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
19/MZON/18 2018-02-14 MARIA RZEPECKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
12/OW/18 2018-02-13 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
3562,50 DOSTAWA NOWYCH PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH I KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPE
20/OR/18 2018-02-13 PHU ELLA 2 JACEK ŻYŚKO
31620,69 DOSTAWA ARTYKUŁÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
16/OW/18 2018-02-13 FIRMA FOTOGRAFICZNA 2M MAREK MICHALAK
12277,98 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
20/OW/18 2018-02-13 AG.NET PPHU ANDRZEJ GWÓŹDŹ
11042,50 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
13/OW/18 2018-02-13 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
71869,08 DOSTAWA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH I OKULISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
15/OW/18 2018-02-13 FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SEMACO SP. J. JERZY SKAŁOŃ MAREK STROJNIAK
14120,40 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
28/GM/18 2018-02-13 MICHAŁ DUDA
150,00 UMOWA NR: 1003/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN UPRAWY
102/KL/18 2018-02-13 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
2460,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WIECZÓR FILMOWO - LITERACKI Z OKAZJI 153 ROCZNICY URODZIN FRANCISZKI ARNSZTAJNOWEJ W DNIU 19 LUTEGO 2018 R. O GODZ. 18.00 W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE
19/OW/18 2018-02-13 13 P GRZEGORZ KOCIUMBAS
31174,35 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
18/OW/18 2018-02-13 Z.P.H.U. MONTIP WARZYWODA WACŁAW
1118,07 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
5/ZE/18 2018-02-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R. NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONE
14/OW/18 2018-02-13 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
2997,73 DOSTAWA NOWYCH KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
33/SOI/18 2018-02-12 PAULINA PATEREK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
58/ZSS/18 2018-02-12 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
18900,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
32/SOI/18 2018-02-12 ANITA NADOLSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
59/ZSS/18 2018-02-12 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
40950,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
76/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .GRAND PRIX POLSKI
41/SOI/18 2018-02-12 DAWID KOWALSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
56/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
25200,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
13/SOI/18 2018-02-12 BEATA WÓJCIK
2550,00 REALIZACJA PROJEKTU " AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ"
91/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. VII MEMORIAŁ LESZKA MARII ROUPPERTA 2018
16/SOI/18 2018-02-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
4920,00 WYNAJEM POWIERZCHNI NA KONFERENCJĘ BRANŻOWĄ IT/ICT ,,DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT''
10/SOI/18 2018-02-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
3400,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU ,,LUBELSKA DZIELNICA KREATYWNA''
1/BRM/18 2018-02-12 JAKUB BODYS
350,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU SPOŁECZNEGO "CARRY ON YOUTH" W ZAKRESIE DZIENNIKARSTWA
29/SOI/18 2018-02-12 IGOR KIJEWSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
34/SOI/18 2018-02-12 KLAUDIA RUDKOWSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
11/SOI/18 2018-02-12 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZELNIĄ A PARTNEREM, KTÓRA DOTYCZYĆ BĘDZIE OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA I REALIZACJI STUDIÓW DUALNYCH
39/SOI/18 2018-02-12 MYKYTA STREMBITSKYI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZCZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
57/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
10710,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
83/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .LIGA SMS-PŁYWANIE
41/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
179/ST/18 2018-02-12 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
6300,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
60/ZSS/18 2018-02-12 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
31500,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
26/SOI/18 2018-02-12 MATEUSZ CZUŁNOWSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
24/SOI/18 2018-02-12 ŻANETA CHARKOT
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
31/SOI/18 2018-02-12 ALEKSANDRA MAŁECKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
55/ZSS/18 2018-02-12 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
12600,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
51/GM/18 2018-02-12 ROSSMANN SDP
164,21 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - DZIERŻAWY - INNE POW. 0,50 M2, REKLAMA W FORMIE SEMAFORA
22/SOI/18 2018-02-12 WERONIKA BRAL
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
30/SOI/18 2018-02-12 KAROLINA KRUPA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
36/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TENIS ZIEMNY)
35/SOI/18 2018-02-12 ROMAN SKOWROŃSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
182/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 414/ST/18- SZKOLENIE SENIORÓW- ZMIANY TERMINÓW PŁATNOŚCI
180/ST/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE KIBICÓW MOTORU LUBLIN MOTOROWCY
80000,00 "KIBICE RAZEM"
17/SOI/18 2018-02-12 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0,00 ANEKS DO UMOWY 28/SOI/18 ZWIĘKSZENIE KWOTY UMOWY O 14 000 ZŁ, ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA ORAZ ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU UMOWY. DODAJE SIĘ §1 PKT 8, 9, 10,11,12.
36/SOI/18 2018-02-12 DOROTA ŚWITALSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
25/SOI/18 2018-02-12 PIOTR CZARNECKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
37/ST/18 2018-02-12 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (SPORTY MOTOROWE)
23/SOI/18 2018-02-12 PATRYCJA BATYRA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
12/SOI/18 2018-02-12 BARBARA MICHALSKA
5002,00 REALIZACJA PROJEKTU AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ
38/SOI/18 2018-02-12 VLADYSLAV SAVITSKIY
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZCZ WYDZIAŁU STARTEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
37/SOI/18 2018-02-12 KINGA WIDYŃSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
40/SOI/18 2018-02-12 ELIZA ZŁOMAŃCZUK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
27/SOI/18 2018-02-12 MARTYNA GIELETA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
101/KL/18 2018-02-09 ANNA HAWRYLUK
104,40 KOREKTA MAKSYMALNIE 11 STRON TEKSTU DO POLSKIEJ WERSJI KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU.
7/FE/18 2018-02-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-4964008,14 POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
9/SOI/18 2018-02-09 SZYMON HOROSIEWICZ
7072,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
8/SOI/18 2018-02-09 PAWEŁ RYDZEWSKI
14000,00 PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA I OPRACOWANIE RAPORTU
99/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWA GRA MIEJSKA W ZEMBORZYCACH ED. 2
235/ST/18 2018-02-09 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
30000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE ZWIĄZANE Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KU AZS UMCS LUBLIN: KAMILA LUTEGO, GRZEGORZA KOSSAKOWSKIEGO, ŁUKASZA MIEDZIKA, ARNOLDA ZDEBIAKA NA ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH W TYM RANGI MISTRZOWSKIEJ ORAZ NA KONSULTACJACH KADRY NARODOWEJ W BOBSLEJACH I
9/CA/18 2018-02-09 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240,00 BILETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS W DNIU 14 LUTEGO 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW DRUGIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM
100/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
1230,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS POKAZU PRZEDPREMIEROWEGO FILMU DOKUMENTALNEGO "ŚWIĘTOKRADZTWO"
11/IR/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/IR/17 Z DNIA 21.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W LUBLINIE, PRZY UL. SIEROCEJ 17
27/GM/18 2018-02-08 MARTA JASTRZĘBSKA
44,00 UMOWA NR: 11/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
24/GM/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
2398,50 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 69 (OBR. 36, ARK. 4), ZABUDOWANA INNYM BUDYNKIEM OPIEKI MEDYCZNEJ, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. 3 MAJA 4/UL. ŻOŁNIERZY NIEPOD
12/KP/18 2018-02-08 INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SP. Z O. O.
25698,13 PRZYGOTOWANIE RAPORTU ANALIZUJĄCEGO OBECNOŚĆ W MEDIACH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GMINY LUBLIN.
13/IR/18 2018-02-08 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
25830,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63 W LUBLINIE, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22
106/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85950,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - RAFAŁ FEDACZYŃSKI
181/ST/18 2018-02-07 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
12300,00 GRAND PRIX CITY TRAIL ORAZ BIEG CITY TRAIL ON TOUR
8/PS/18 2018-02-07 MAGDALENA GNYP
24038,00 KOORDYNACJA REALIZACJI PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO CZEGO POTRZEBUJE LUBLIN
63/ST/18 2018-02-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
2/GD/18 2018-02-07 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK
10000,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 7/GD/10 Z DNIA 01 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE POWIERZENIA SPRAW Z ZAKRESU NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH NA TERENIE M. LUBLIN. OKREŚLENIE KOSZTÓW NADZORU NAD LASAMI W 2018
108/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
78600,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - JAN ŚWITKOWSKI 2018 - 2020"
16/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
4/PN/18 2018-02-07 SYNERGIA SP. Z O.O.
39360,00 1) OPRACOWANIE PROGRAMU MARKETINGOWEGO DLA REWITALIZOWANEGO OBSZARU ORAZ 2) OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ REPREZENTOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW OPERUJĄCYCH NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE.
15/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
110/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
166020,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - PAULINA GUBA 2018 - 2020"
26/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA
23/GM/18 2018-02-07 JANUSZ WADOWSKI
44,00 UMOWA NR: 8/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
64/GM/18 2018-02-07 MIROSŁAWA KUBECKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PANI MIROSŁAWY KUBECKIEJ NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 92/7 (OBR. 50, ARK. 1) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY ZALEWIE ZEMBORZYCKIM, NA CEL
64/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
39/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
28/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE.
25/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
107/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
149100,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - KONRAD CZERNIAK 2018 - 2020"
97/KL/18 2018-02-07 OLGA KOZIEŁ
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " WOŁYŃ W PIEŚNIACH, WYDANIE PŁYTY."
98/KL/18 2018-02-07 BARBARA BAŁDYGA
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " NIE ZGADZAM SIĘ."
105/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
177300,00 " PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - MALWINA KOPRON 2018 - 2020"
29/ST/18 2018-02-07 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
13/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
14000,00 RALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
24/ST/18 2018-02-07 GREEN SPORT CLUB
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO OLIMPIJSKIE
96/KL/18 2018-02-07 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
30000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, FANTASTYCZNE CENTRUM KULTURY 2018 , RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
7/CA/18 2018-02-06 GRZEGORZ KOWAL
400,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 20 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW W ZAJEŹDZIE KATARZYNA W RAMACH PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
9/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4077,00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY CHÓRZE MUZYCZNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA OO. KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
95/KL/18 2018-02-06 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
140000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA DOKOŃCZENIE WYPOSAŻENIA FILII NR 40 PRZY UL. SŁAWIN 20, TJ. WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH
7/IR/18 2018-02-06 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
237291,97 ROZBUDOWA PLACU ZABAW O SIŁOWNIĘ NAPOWIETRZNĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 246 I 248 W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO: "KRAINA RADOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC."
13/OŚ/18 2018-02-06 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/OŚ/18 ZAWARTEJ W DNIU 3.01.2018 R. W SPRAWIE DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WYKONAWCĘ.
4/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
17605,00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DWÓCH KONFESJONAŁACH I CZTERECH RZĘDACH CIEMNYCH ŁAWEK POŁĄCZONYCH WSPÓLNĄ PODŁOGĄ.
9/IR/18 2018-02-06 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 7
61/ZSS/18 2018-02-06 JAROSŁAW SKOMOROWSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
6/CA/18 2018-02-06 STOWARZYSZENIE "JEDYNKA"
2160,00 USŁUGA TRANSPORTOWA DLA 21 OSÓB W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
2/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA
21665,00 PRACE RESTAURATORSKIE, KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W PODCHÓRZU NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA
8/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
29097,00 REMONT ELEWACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW KLASZTORU- WIRYDARZ I ELEWACJA ZACHODNIA.
7/MKZ/18 2018-02-06 JACEK WÓJCIK
45278,00 REMONT DWÓCH ELEWACJI BUDYNKU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, -WYMIANA POKRYCIA DACHU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, - ODTWORZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
5/MKZ/18 2018-02-06 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
107631,00 BUDYNEK ZABUDOWAŃ KLASZTORNYCH - REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I WYMIANA POKRYCIA DACHU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA) - REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM PPOŻ.WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH BUDYNKU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA)
8/IR/18 2018-02-06 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
-14968,80 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
5/CA/18 2018-02-06 LESZEK GĘCA
2200,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
14/OŚ/18 2018-02-06 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 168/OŚ/17 Z DNIA 28.12.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO SCHRONISKO W ZAKRESIE ZBIERANIA PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA LUBLIN.
11/GK/18 2018-02-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
27435,15 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZT. KOZIOŁKÓW) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
6/MKZ/18 2018-02-06 KRZYSZTOF MADEJSKI
18425,00 -MONTAŻ BELEK STROPOWYCH. -REKONSTRUKCJA JEDNEJ BELKI -WYKONANIE I MONTAŻ DREWNIANEJ PODBITKI -WYKONANIE I MONTAŻ PODŁÓG WG PROJEKTU - REKONSTRUKCJA KOMINKA - NAPRAWA I MALOWANIE ŚCIAN.
3/MKZ/18 2018-02-06 ANDRZEJ SAGAN
3397,00 - BADANIA KONSERWATORSKIE WYSTĘPOWANIA DEKORACJI MALARSKICH - BADANIA ARCHITEKTONICZNE
12/IR/18 2018-02-06 HEN-BUD SP. Z O.O.
648000,00 BUDOWA SKWERU - PLACU SENIORA, PRZY UL. MOTOROWEJ 2,4,6,8 W LUBLINIE W RAMACH ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
10/IR/18 2018-02-06 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
48500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
10/MKZ/18 2018-02-06 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
280899,00 TRANSEPT-KONSERWACJA POLICHROMII GZYMSU TRANSEPT-KONSERW. POLICHROMII ŚCIAN (TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE), SKLEPIENIA-PRZĘSŁA TRANSEPT- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA-ŁUKI NAWA- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA -PRZĘSŁA.
1/MKZ/18 2018-02-06 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
71926,00 REMONT I KONSERWACJA ELELEWACJI POŁUDNIOWEJ ORAZ LATARNI KAPLICY TYSZKIEWICZÓW - KONSERWACJA I RESTAURACJA FIGUR ŚW. DOMINIKA , TOMASZA ORAZ KRUCYFIKSU Z REKONSTRUKCJĄ PODSTAW W BAZYLICE O.O. DOMINIKANÓW W LUBLINIE.
25/GM/18 2018-02-05 WOJCIECH ZLOT
44,00 UMOWA NR: 9/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
10/KP/18 2018-02-05 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
3700,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE.
7/PS/18 2018-02-05 PAWEŁ BATYRA
5500,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DLA BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
177/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3000,00 X OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORIALNYCH W ŁAZACH
54/SOI/18 2018-02-05 TALLINA TEADUSPARK TEHNOPOL
632142,00 PROJEKT PROVAHEALTH. WALIDACJA PRODUKTÓW W ZDROWIU [PRODUCT VALIDATION IN HEALTH]
176/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3900,00 "ZIMOWA SENIORIADA"
178/ST/18 2018-02-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
6000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START
26/GM/18 2018-02-05 BOGUMIŁ SZUBSTARSKI
44,00 UMOWA NR: 10/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
11/KP/18 2018-02-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
4612,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDALE.
1/SA/18 2018-02-05 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 ZLECANIE PODMIOTOM LECZNICZYM PRZEPROWADZENIA NA POTRZEBY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH, W TYM PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBSERWACJI SZPITALNEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
3/CA/18 2018-02-05 DANUTA MAZUREK
1920,00 ANIMATOR WIECZORÓW SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
20/GM/18 2018-02-02 WŁADYSŁAW GRODEK
44,00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN -GARAŻ BLASZANY
21/GM/18 2018-02-02 EUGENIA KUŹMA
44,00 UMOWA NR: 6/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
9/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
31000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6/IT/18 2018-02-02 IFLOW SP. Z O.O.
35748,72 OBSŁUGA TECHNICZNA SYSTEMU KOLEJKOWEGO QMATIC.
7/IT/18 2018-02-02 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17389,70 TRANSMISJA DANYCH DO CZTERECH LOKALIZACJI.
16/OR/18 2018-02-02 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
17810,04 USŁUGA KONSERWACJI I NADZORU EKSPLOATACYJNEGO KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH.
89/ST/18 2018-02-02 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
16000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TRZECIA I CZWARTA DYCHA DO MARATONU
88/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
60/OŚ/18 2018-02-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA O WSPÓŁPRACY - PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU PT. "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
15/OR/18 2018-02-02 ENIGA EDWARD ZDROJEK
105931,97 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A.
31/GM/18 2018-02-02 KUDYBA JAN
44,00 UMOWA NR: 13/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
22/GM/18 2018-02-02 MIECZYSLAW RESZTAK
44,00 UMOWA NR: 7/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
14/OR/18 2018-02-01 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "KONSPOŻ" L. MAŁOCHA & K. PRZYCHODZEŃ SP. J.
24876,75 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, PL. LITEWSKI 1, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37-39, UL. PODWALE 3A, AL. RACŁAWICKIEJ 5,
4/CA/18 2018-02-01 AGNIESZKA KOWALCZYK
3188,16 ŚWIADCZENIE PORAD PRAWNYCH W PUNKCIE WSPARCIA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
13/KP/18 2018-02-01 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
26957,15 WSPARCIE W PROWADZENIU PROFILU "LUBLIN INSPIRUJE WOLNOŚĆ (LUBLIN700)" NA PORTALU FACEBOOK
185/ST/18 2018-02-01 STANISŁAW RODAK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
121/ST/18 2018-02-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
37860,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
190/ST/18 2018-02-01 MAREK BŁASZCZAK
7000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
94/KL/18 2018-02-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZANACZENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
19/GM/18 2018-02-01 MIECZYSŁAW SZUMSKI
44,00 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
6/PS/18 2018-02-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ROWEROWA WIOSNA" W LUBLINIE
93/KL/18 2018-02-01 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
508700,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTEGO KONCERTU PT. "SIEDEM BRAM JEROZOLIMY" KOMPOZYCJI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO POD DYREKCJĄ KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA OBCHODÓW WIELKIEGO JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ 100. ROCZNICY POWSTANIA
77/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3500,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ HENRYKA KOSSAKOWSKIEGO 2018"
5/PS/18 2018-02-01 LUBELSKA GRUPA BADAWCZA
199992,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PANEL OBYWATELSKI
117/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
159670,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
16/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
16000,00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU: 1) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, 2) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWY
4/PS/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. CENTRUM INICJATYW SĄSIEDZKICH "WSPÓLNA 2018"
13/GM/18 2018-01-31 ANNA ŁUSZCZAK
ŁUSZCZAK ADAM
286,90 UMOWA NR: 1002/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
14/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
19000,00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH, 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN GARAŻY - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH N
92/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
7000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURA JEDZENIA
6/IR/18 2018-01-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
24600,00 ODGRODZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH W OSIEDLU LIPNIAK W LUBLINIE
10/OW/18 2018-01-31 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
39200,00 EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ JST ORAZ NALICZANIE I ROZLICZANIE DOTACJI
90/KL/18 2018-01-31 PRESS SP. Z O. O.
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: " WYSTAWA GRAND PRESS PHOTO 2017" - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: OD 01.02.2018 R. DO 22.02.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
10/GK/18 2018-01-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
17495,10 POKRYCIE PRZEZ GMINĘ SZKODY BRUTTO, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SPÓŁKĘ Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA OSÓB DO DOZORU SZALETU PUBLICZNEGO W OGRODZIE SASKIM ZA OKRES OD 7 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R.
13/OR/18 2018-01-31 POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.
0,00 ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII.
91/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
14000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- "SZTUKA JEST DROGĄ KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI-ZAJĘCIA KULTURALNE W DZIELNICY BRONOWICE "
15/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
10000,00 WYKONANIE 50 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU SPRZEDAŻY, ZAMIANY BĄDŹ DAROWIZNY.
17/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14000,00 WYKONANIE 70 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ UŻYTKOWANIA.
6/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘK
89/KL/18 2018-01-30 FUNDACJA 8KOLOR
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SĄSIADKA SZTUKA
18/GM/18 2018-01-30 NOVA IZABELA PILIPCZUK, JERZY SAGAN SPÓŁKA JAWNA
-1722,60 ANEKS DO UMOWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
9/GK/18 2018-01-30 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
25920,00 PRZEWÓZ ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH LUB ZABITYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
4/IR/18 2018-01-30 STRABAG SP. Z O.O.
12782119,26 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA - RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA ODCINKU OD UL. KAPUCYŃSKIEJ DO UL. LUBARTOWSKIEJ WRAZ Z PLACEM KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU: "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA
4/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
5/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-1459308,54 ANEKS NR 2 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA I ZMNIEJSZ
34/ZSS/18 2018-01-29 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
196800,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ELFIK UL. ZANA 11A LOK. 8, 20-601 LUBLIN
42/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
139200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE, UL. KRASIŃSKIEGO 19, 20-709 LUBLIN
31/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. TATARAKOWA 2/1A, 20-541 LUBLIN
35/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
81600,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI UL. SZMARAGDOWA 1, 20-570 LUBLIN
39/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
134400,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI TOMASZ GŁOGOWSKI ŻŁOBEK MALUCH.NET UL. LANGIEWICZA 16, 20-032 LUBLIN
46/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
129600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK UNIWERSYTECKI MALUCH.NET UL. BEMA 1/1, 20-045 LUBLIN
50/ZSS/18 2018-01-29 TUPILOVE MICHAŁ RUTKOWSKI - ŻŁOBEK WOLNE DZIECI
72000,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MICHAŁ RUTKOWSKI ŻŁOBEK WOLNE DZIECI UL. SZWOLEŻERÓW 4, 20-555 LUBLIN
32/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW - UL. RÓŻANA 8/3A, 20-538 LUBLIN
37/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK BARWY DZIECIŃSTWA UL. KAPRYSOWA 2, 20-843 LUBLIN
60/ST/18 2018-01-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
174/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
30000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z MECZEM TBV START LUBLIN W TURNIEJU FINAŁOWYM O PUCHAR POLSKI 2018
23/ZSS/18 2018-01-29 MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY
55200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY, UL. WALLENRODA 4C, 20-607 LUBLIN
29/ZSS/18 2018-01-29 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
52800,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI MARTA BUDZYŃSKA ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK UL. KRYSZTAŁOWA 8 LOK. U11, 20-582 LUBLIN
19/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "KĄCIK SMYKA"
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KĄCIK SMYKA, UL. ROMERA 47, 20-487 LUBLIN
21/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA TUP TUSIE
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA TUP TUSIE UL. BURSZTYNOWA 1 LOK. 8U, 20-576 LUBLIN
44/ZSS/18 2018-01-29 INNOVA ANETA FALKOWSKA
62400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KOT FILEMON UL. KRAŃCOWA 3, 20-356 LUBLIN
47/ZSS/18 2018-01-29 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
124800,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MAREK WOŁOSZYN ŻŁOBEK "LUBLINIACZEK" UL. KIEPURY 5 A, 20-838 LUBLIN
30/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. PANA WOŁODYJOWSKIEGO 8, 20-627 LUBLIN
41/ZSS/18 2018-01-29 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MISTRZOWIE ZABAWY AL. KRAŚNICKA 133, 20-400 LUBLIN
40/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MĄDRY MALUCH UL. KAPRYSOWA 2, 20-842 LUBLIN
48/ZSS/18 2018-01-29 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A, 20-386 LUBLIN
25/ZSS/18 2018-01-29 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - A GU GU CENTRUM MALUCHA UL. POGODNA 34, 20-337 LUBLIN
49/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
172800,00 UMOWA O DOTACJE ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. SŁAWIN 20 LOK. 1, 20-828 LUBLIN
22/ZSS/18 2018-01-29 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
52800,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY KRAINA MARZEŃ II UL. JANA SAWY 6 LOK. 5, 20-632 LUBLIN
173/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
25000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY U-20 TBV STARTU LUBLIN W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU EYBL
52/ST/18 2018-01-29 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
58000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - LEKKOATLETYKA 2018"
18/ZSS/18 2018-01-29 ENEDUE A.ROSŁAN M.ROSŁAN S.C.
57600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA ENEDUE UL. KRYSZTAŁOWA 15 LOK. U2, 20-582 LUBLIN
36/ZSS/18 2018-01-29 ELŻBIETA FUTYMA
86400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ZIARENKO UL. BURSZTYNOWA 20, 20-576 LUBLIN
26/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
168000,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI EDYTA CHOŁOTA ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI UL. KASZTELAŃSKA 29/65, 20-819 LUBLIN
52/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
105600,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI JUSTYNA SIEDUSZEWSKA ŻŁOBEK ZAJĄCZEK UL. PUSTOWÓJTÓWNY 5, 20-706 LUBLIN
51/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
115200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK ZAJĄCZEK 2 UL. LEONARDA 16, 20-625 LUBLIN
17/ZSS/18 2018-01-29 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
33600,00 DOFINASOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY JUNIOR, UL. HRYNIEWIECKIEGO 3, 20-610 LUBLIN
78/ST/18 2018-01-29 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
11/OW/18 2018-01-29 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "MŁODZI ZDOLNI Z LUBLINA".
16/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
48000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY DASZEK UL. DASZYŃSKIEGO 4A, 20-250 LUBLIN
33/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
168000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. KRYSZTAŁOWA 13, 20-582 LUBLIN
28/ZSS/18 2018-01-29 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK BERBEĆ UL. STROJNOWSKIEGO 15, 20-386 LUBLIN
20/ZSS/18 2018-01-29 BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOREX
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KOLOROWE KREDKI - UL. GLINIANA 11A, 20-616 LUBLIN
38/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
86400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. DZIEWANNY 3, 20-539 LUBLIN
43/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
81600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY A KU-KU UL. HIRSZFELDA 23A, 20-092 LUBLIN
27/ZSS/18 2018-01-29 KĘPA JOLANTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHIARA"
91200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK DZWONECZEK UL. SP. PRACY 109A, 20-147 LUBLIN
45/ZSS/18 2018-01-29 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
67200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY KUBUŚ I KRÓLIK UL. PRZYTULNA 6, 20-534 LUBLIN
24/ZSS/18 2018-01-29 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
57600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY "DOBRY START" UL. GŁOWACKIEGO 35, 20-060 LUBLIN
59/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
84/ST/18 2018-01-26 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
86/KL/18 2018-01-26 MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "JAK WSZYSCY - HANNA MALEWSKA I LUBLIN W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 22.02.2018 R.
32/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
31/ST/18 2018-01-26 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
12/OŚ/18 2018-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4443652,80 ANEKS DOT. USTALENIA SKŁADNIKÓW ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 R.
71/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TEATR ZAREMBIACY 7, NR UMOWY 71/KL/18
2/BM/18 2018-01-26 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
5092,20 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO PROGNOZOWANIA POGODY ORAZ POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
73/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
172/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
45000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ MECZU ENERGA BASKET LIGA
122/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2720,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
9/OŚ/18 2018-01-26 ACTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
38/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
12/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
167/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
298998,00 AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT
8/OŚ/18 2018-01-26 EPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
81/ST/18 2018-01-26 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
65/KL/18 2018-01-26 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
7000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN CYKL SIEDMIU WYSTAW MALARSTWA POLSKICH ARTYSTÓW
7/SOI/18 2018-01-26 POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE
3000,00 ORGANIZACJA OKRĘGOWEJ OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ W LUBLINIE
35/ST/18 2018-01-26 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
5000,00 REALLIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
22/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
61/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
133/ST/18 2018-01-26 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
9126,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
6/SOI/18 2018-01-26 MAREK ŚWIĄDER
6600,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
11/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2018
87/KL/18 2018-01-26 FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
FUNDACJA M-ART,FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
18000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY,TWÓRCZE SPOTKANIA Z LUBELSKĄ LEGENDĄ. EDYCJA III
98/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
134/ST/18 2018-01-26 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
194075,04 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
69/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA W MINIATURZE V - 24.000 ZŁ
5/IT/18 2018-01-26 VULCAN
44450,00 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU VEDUKACJA NABÓR PRZEDSZKOLI; WSPARCIE MERYTORYCZNE DLA PRACOWNIKÓW ORGANU PROWADZĄCEGO W ZAKRESIE KONFIGURACJI SYSTEMU; PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, Z OBSŁUGI SYSTEMU.
169/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000,00 WOLONTARIAT NA START
12/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979,00 UMOWA O DZIEŁO NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTIAŃSKIM PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62 W LUBLINIE, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO POD
10/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2200,00 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH (OBORY, STAJNI) PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ 236 W LUBLINIE WYPOSAŻONYCH W STANOWISKA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, TJ. BYDŁO, KONIE, OSŁY, KOZY, ŚWINIE ORAZ DRÓB, A TAKŻE INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ W
82/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
1000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
88/KL/18 2018-01-26 AGATA SZTORC
4900,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ - WYDARZENIA KULTURALNEGO ORGANIZOWANEGO 21.03.2018 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
16/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979,00 WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTYŃSKIM PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62
27/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
62/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
14/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
148/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
1558,44 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA'" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
12/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
98000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ W 2018 I 2019 R.
84/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.4.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH
85/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.3.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY- KULTURA Z RUTĄ 2018
54/ZSS/18 2018-01-25 PAWEŁ GRZESIOWSKI "PROFILAXIS"
500,00 WYKŁAD NA KONFERENCJĘ DNIA 3.03.2018 R. NA TEMAT "BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH"
104/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
28000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE - LUBLIN 2018
83/KL/18 2018-01-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
8000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, FERIE Z FANTASTYKĄ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
17/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
146000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, WORKÓW NA ŚMIECI ORAZ ŚCIEREK NA POTRZEBY UM LUBLIN W 2018 R.
5/SOI/18 2018-01-25 PAWEŁ BATYRA
16000,00 WYKONANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJĘ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO MIASTA LUBLIN
34/ST/18 2018-01-25 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
72/KL/18 2018-01-25 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6000,00 KL-OP-I.526.6.2018 UM. NR 72/KL/18 Z DN. 25.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - "KOZI GRÓD"
96/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
25000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKADEMICKIE MP 2018 W LUBLINIE
70/KL/18 2018-01-25 BEATA OBSULEWICZ
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " ERAZM MAJEWSKI -PISARZ LUBELSKI " W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 25 STYCZNIA 2018 R.
11/OR/18 2018-01-25 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
3013,50 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUNIĘCIA Z NICH ZANIECZYSZCZEŃ W BUDYNKACH GMINY LUBLIN.
61/KL/18 2018-01-25 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HAK - HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2018
59/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS "MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI TEATRALNEJ PT: "WOLNOŚĆ I BRAK WOLNOŚCI". ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH: 25-28 STYCZNIA 2018 R. W GREIFSWALD W NIEMCZECH,
132/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
59194,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
82/KL/18 2018-01-24 PAWEŁ GIERGISIEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SHOW ME YOUR LUBLIN."
170/ST/18 2018-01-24 MARIUSZ SIEMBIDA
12100,00 KOORDYNACJA SYSTEMU SZKOLENIA W DYSCYPLINIE PŁYWANIE.
126/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
68840,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
75/KL/18 2018-01-24 MAGDALENA SZUBIELSKA
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TYFLONARRACJE O HISTORII LUBLINA."
168/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SZERMIERKI
40000,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W DYSCYPLINACH: SZERMIERKA.
8/GK/18 2018-01-24 GLASS-MAL T.A. MALAWSCY S.C.
26789,40 WYMIANA PAKIETU W OKNIE CZASU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - DEPTAK W LUBLINIE.
53/ZSS/18 2018-01-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 24 STYCZNIA 2018 R. DO POROZUMIENIA "RODZINA TRZY PLUS" NR 491/ZSS/14
166/ST/18 2018-01-24 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
299500,00 AKTYWNY UCZEŃ
3/GD/18 2018-01-24 --RSRM W LUBLINIE
20000,00 OCENA PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA 10 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
68/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA HESPEROS
5000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- FERIE W LSM
145/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
84278,88 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH - HALA ORAZ SIŁOWNIA PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO
77/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA ZABRATAŃSKA
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " POLA WALKI."
165/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
300000,00 "AKTYWNY LUBLIN"
74/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA SIENKIEWICZ
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ŚWIĘTO GRZYBA."
2/ZE/18 2018-01-24 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 14 (2/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
171/ST/18 2018-01-24 AKANZA SP ZOO
1500,00 OBSŁUGA PROGRAMÓW INTERNETOWYCH "SPORT SZKOLNY" I "KLUBY SPORTOWE"
79/KL/18 2018-01-24 URSZULA MICHALAK
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PRZYGOTOWANIE KSIĄŻKI POETYCKIEJ PT. PRAWIE PRZEDWIECZÓR"
81/KL/18 2018-01-24 DAWID MODRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TAŃCOBAJKI - KSIĘŻNICZKI I RYCERZE."
9/OR/18 2018-01-24 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
29925,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN.
67/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
10000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, DIED MOROZ CONVENTION-8, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
78/KL/18 2018-01-24 KAROL ZIELIŃSKI
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PŁYTA K. ZIELIŃSKIEGO Z HARMONIJKĄ USTNĄ W ROLI GŁÓWNEJ I AUTORSKIMI TEKSTAMI."
15/ZSS/18 2018-01-24 FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI ADRIANNA FRANCZEWSKA-KRUPA, MARIUSZ KRUPA S.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
73/KL/18 2018-01-24 ARTUR ANDRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA PROF. A. NIKODEMOWICZA."
12/GM/18 2018-01-24 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
3560,00 WYKONANIE 30 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 2 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
80/KL/18 2018-01-24 PIOTR KAMIŃSKI
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. OSTATNIA PIEŚŃ GRAJKA.
4/SOI/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY LUBLIN
500,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU ,,AIESEC FOR LUBLIN''
144/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
187675,00 UDOSTĘPNIENIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CELU ORGANIZACJI ZAWODÓW I TRENINGÓW LEKKOATLETYCZNYCH
63/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA "5MEDIUM"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH W LATACH 2016-2018-ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY KONTA BANKOWEGO
76/KL/18 2018-01-24 MAGDA NIEOCZYM
9500,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PRZESTRZEŃ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH."
66/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" ODDZIAŁ W LUBLINIE
9600,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT NOWOROCZNY KOLĘD I PIEŚNI KRESOWYCH - UMOWA NR 66/KL/18
9/GM/18 2018-01-23 KATARZYNA DUDEK-CHROMIŃSKA
135,00 UMOWA NR: 1001/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
85/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.CYKL IMPREZ BIEGOWYCH
150/ST/18 2018-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
4860,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
62/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
1800,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-NIE MA NUDY ZA CUKROWNIĄ, CZYLI FERIE Z KULTURĄ - EDYCJA IV
147/ST/18 2018-01-23 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
20034,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
5/IR/18 2018-01-23 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
17220,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I PLACU ZABAW, PRZY PRZEDSZKOLU NR 39 W LUBLINIE, PRZY UL. BALLADYNY 14 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
7/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
345000,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
9/KP/18 2018-01-23 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5985,00 ZAKUP FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
192/ZSS/18 2018-01-23 N.TRADE S.C. PIOTR I LECH NITECCY
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
149/ST/18 2018-01-23 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
16074,40 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
143/ST/18 2018-01-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
16362,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
164/ST/18 2018-01-23 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 AKTYWNY STUDENT
13/ZSS/18 2018-01-23 NAUKA PŁYWANIA NEMO PRZEMYSŁAW FLIS
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
64/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-PODRÓŻ DO WNĘTRZA OBRAZU-WYSTAWA DLA DZIECI
60/KL/18 2018-01-23 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARYM MIEŚCIE VI EDYCJA - UMOWA NR 60/KL/18
163/ST/18 2018-01-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
45000,00 PROWADZENIE LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
8/CA/18 2018-01-23 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0,00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "KLASZTOR W SERCU MIASTA - KLUB SAMOPOMOCY PRZY KLASZTORZE OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS. UMOWA BĘDZIE ANGAŻOWAŁA ŚRODKI MIASTA - WKŁAD WŁASNY W KWO
55/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
3/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
12/ZSS/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
10/GM/18 2018-01-22 GGPS SP. Z O.O.
19680,00 WYKONYWANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 100 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANI
162/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
30600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
113/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
10200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
116/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
114/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
29920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
130/ST/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
26920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
6/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
2/ZSS/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
10260,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
129/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZCJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
161/ST/18 2018-01-22 PAWEŁ BATYRA
4400,00 "OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH SEZON LUBLIN 2018"
128/ST/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
54/ST/18 2018-01-22 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
120/ST/18 2018-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
58/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY.
68/ST/18 2018-01-22 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
43/ST/18 2018-01-22 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
26000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
57/KL/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HISTORYCZNE WAKACJE I FERIE Z GANGIEM
127/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
8160,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
124/ST/18 2018-01-22 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
7/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA "RAZEM"
5940,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
151/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
6890,40 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
8/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
3600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
10/ZSS/18 2018-01-22 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
6840,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
136/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
15111,36 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
115/ST/18 2018-01-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
13600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
123/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
1/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
8100,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
118/ST/18 2018-01-22 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6120,00 PROWADZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
11/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5500,00 REALIZACJA SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
54/KL/18 2018-01-22 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE KALENDARZA NA 2018 ROK WEDŁUG PROJEKTU ORAZ Z REPRODUKCJAMI PROF. WALDEMARA K. MARSZAŁKA
58/KL/18 2018-01-22 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
28000,00 KL-OP-I.526.11.2018 UM. NR 58/KL/18 Z DN. 22.01.2018 R. - DZIELNICE KULTURY - OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
49/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
112/ST/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
86760,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
5/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
11/ZSS/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
66/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - BOKS (MICHAŁ SOCZYŃSKI)
9/ZSS/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
67/SOI/18 2018-01-20 TUM INTERNATIONAL GMBH
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY O PRZYGOTOWANIE OFERTY UTWORZENIA WWI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
131/ST/18 2018-01-19 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
35791,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
20/ST/18 2018-01-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
7/OR/18 2018-01-19 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
19914,93 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14.
11/GM/18 2018-01-19 ALDIK NOVA SP. Z O.O.
500,00 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KONCERTOWA 25 DZIERŻAWY - REKLAMA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KONCERTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TABLICĘ REKLAMOWĄ
141/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
20933,64 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR " BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
135/ST/18 2018-01-19 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
10108,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
142/ST/18 2018-01-19 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
120927,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
30/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY PACO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
23/ST/18 2018-01-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
56/KL/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.2.2018 UM. NR 56/KL/18 Z DN. 19.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURA SKARPY 2
10/OR/18 2018-01-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
14910,80 NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 O POWIERZCHNI 360,78 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE (CZYNSZ + KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI) WYNIOSĄ 14910,80 ZŁ BRUTTO.
21/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
17000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
8/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
111766,94 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWAN
137/ST/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
11037,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
47/KL/18 2018-01-19 ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH
6150,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "POZNAJEMY NASZ REGION. STATYSTYCZNY PORTRET LUBLINA."
33/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
15/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
138/ST/18 2018-01-19 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
42772,32 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
146/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
39312,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA' SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
55/KL/18 2018-01-19 FUNDACJA "TEATRIKON"
15000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY-MANUKULTURA.WARSZTATY I SPOTKANIA Z KULTURĄ DLA DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
9/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
4850,96 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
7/OW/18 2018-01-18 BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
4538,70 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGR
3/IR/18 2018-01-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
35670,00 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FONTANN LINIIOWYCH W UL. KRAKOWSKIE PRZEDNMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM .
49/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
5000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ZRÓB TO SAM !!- DIY UMOWA NR 49/KL/18 Z DN. 18.01.2018 R.
51/KL/18 2018-01-18 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLANZOWE MIASTECZKO ZABAW NA FELINIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
53/ST/18 2018-01-18 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
8/OR/18 2018-01-18 PAWEŁ GIL
48000,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
53/KL/18 2018-01-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - WYMIARY KULTURY - UMOWA NR 53/KL/18
52/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT. "KARIERA JÓZEFA SZWEJKA"
3/OŚ/18 2018-01-17 FARMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY ADRESU SIEDZIBY PODMIOTU.
6/OŚ/18 2018-01-17 VITAL CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1,06 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
50/KL/18 2018-01-17 MAGDALENA FRANCZAK
8352,00 OSOBISTY UDZIAŁ W REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ W ATELIERHAUS SALZAMT W LINZU (AUSTRIA) 1-23.02.2018 CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
40/KL/18 2018-01-17 DALMAFON MAREK SZTANDERA
12300,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY MARKA ANDRZEJEWSKIEGO "HASZTAGI"
4/OŚ/18 2018-01-17 ŁABĘDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
3/GK/18 2018-01-17 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
19221,31 WYKONANIE NAPRAWY FONTANNY LINEARNEJ NR 3 ZLOKALIZOWANEJ NA PLACU LITEWSKIM - NAPRAWA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
5/OW/18 2018-01-17 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1122,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA WYNIKAJĄCYCH Z PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEG
5/OŚ/18 2018-01-17 APTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
7/OŚ/18 2018-01-17 CENTRUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
46/KL/18 2018-01-17 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
12000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURA DLA NAJMŁODSZYCH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
48/KL/18 2018-01-17 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
34000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE. EDYCJA VIII.
5/NW/18 2018-01-17 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000,00 OBJĘCIE 3.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII W O NUMERACH OD 0001 DO 3000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W Z
6/OW/18 2018-01-16 VULCAN
32000,00 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY OPTIVUM
39/KL/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ODEON-KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
4/IT/18 2018-01-16 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
10000,00 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH AWARII, USTEREK ORAZ PRZYPADKÓW NIESTABILNEJ PRACY SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, ZDALNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
155/ST/18 2018-01-16 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3900,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
157/ST/18 2018-01-16 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
850,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018 "
3/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
549,99 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 32 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 50,38 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. LWOWSKIEJ 14, 2) NR 26 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 36,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO
2/SOI/18 2018-01-16 VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020
160/ST/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3500,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - WARSZTATY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ORAZ WYCIECZKA PO LUBLINIE Z PRZEWODNIKIEM
156/ST/18 2018-01-16 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
7872,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
153/ST/18 2018-01-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1000,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - ORGANIZACJA WARSZTATÓW KOMIKSU
45/KL/18 2018-01-16 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KOLĘDY NA SZLAKU KULTUR, W RAMACH CYKLU KONCERTÓW W PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, UMOWA NR 45/KL/18
4/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
330,01 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 14 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 55,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. MASZYNOWEJ 4, 2) NR 24 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 53,29 M2, ZLOKALIZOWANEGO
159/ST/18 2018-01-16 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK
1530,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - "LUBLIN ZIMĄ" SPACERY PO STARYM MIEŚCIE
5/OR/18 2018-01-16 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA ZAJĄC-SUSKA
-2,10 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 169/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
152/ST/18 2018-01-16 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
158/ST/18 2018-01-16 ARKADIUSZ KAŹMIERAK
7500,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
154/ST/18 2018-01-16 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
5000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
8/GM/18 2018-01-16 TADEUSZ MARCHEWKA
100,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
9/KL/18 2018-01-16 ARTUR MATUSEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. YANKEE - HOME.
7/GM/18 2018-01-16 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA
-252,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
1/BM/18 2018-01-15 GRZEGORZ MADEJ
4800,00 UTRZYMANIE SPRZĘTU POŻARNICZEGO W STAŁEJ GOTOWOŚCI.
2/MZON/18 2018-01-15 ALEKSANDRA KOZAK
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
3/MZON/18 2018-01-15 BOŻENNA PASIERBIAK
18,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
43/KL/18 2018-01-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ARTYSTYCZNE FERIE I WAKACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UMOWA NR 43/KL/18
4/ST/18 2018-01-15 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
0,00 PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO
41/KL/18 2018-01-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
5000,00 KL-OP-I.526.1.2018 UM. NR 41/KL/18 Z DN. 15.01.2018 - DZIELNICE KULTURY - ATRAKCYJNA ZIMA W RADIU LUBLIN
1/MZON/18 2018-01-15 ANNA CUR
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ/ORZ
2/IR/18 2018-01-15 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 161/IR/17 Z DNIA 23.10.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI USTALA SIĘ DO DNIA 10.02.2018 R.
1/CA/18 2018-01-15 WIESŁAW POLESZAK
34500,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ TELEWSPARCIA 60+ I DZIAŁANIA NA RZECZ LUBELSKICH SENIORÓW
2/CA/18 2018-01-15 DARIUSZ TOKARZEWSKI
25000,00 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA POPRZEZ KULTURĘ
8/KP/18 2018-01-15 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
5000,00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OBCHODÓW URODZIN 700-LECIA MIASTA.
7/KP/18 2018-01-15 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
33702,00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
44/KL/18 2018-01-15 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
2214,00 UMOWA NAJMU SALI KONFERENCYJNEJ COLLEGIUM MAIUS NA KONCERT KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH W DNIU 21 STYCZNIA 2018 R.
42/KL/18 2018-01-15 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
35/KL/18 2018-01-12 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
9000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ZIMA W MIEŚCIE Z "KARGUSKIEM", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
37/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY - Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
36/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2018
38/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.5.2018 UM.NR 38/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE BŁONIE
10/ST/18 2018-01-12 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
30000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
34/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, PORANKI MUZYCZNE-KONCERTY MUZYKI FORTEPIANOWEJ DLA SPOŁECZNOŚCI KOŚMINKA I BRONOWIC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
33/KL/18 2018-01-12 TERESA KSIĘSKA
1100,00 PRZYGOTOWANIE TEKSTU PROMUJ ĄCEGO KONCERT ORAZ WYGŁOSZENIE AUTORSKIEGO SLOWA O MUZYCE PODCZAS KONCERU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH
4/OW/18 2018-01-11 INOW ENTERPRISES SP. Z O.O.
2800,00 DOSTAWA POMOCY JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
3/SOI/18 2018-01-11 PIOTR MALESZYK
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRACOWANIA KONCEPCJI PROJEKTU BADAWCZEGO, OPRACOWANIU KWESTIONARIUSZA BADAŃ SPOŁECZNYCH.
4/OR/18 2018-01-11 BIURO PLUS SJ
125050,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DO URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
3/OW/18 2018-01-11 EGO-PRODUCT ZBIGNIEW SOCHACKI
16278,62 DOSTAWA KSIĄŻEK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-
2/OW/18 2018-01-11 PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA EDU- KSIĄŻKA SP.Z O.O.
9276,60 DOSTAWA KSIĄŻEK DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
2/PS/18 2018-01-11 JAKUB ŁACEK
JAROSZ MARCIN,ŁASKA-JAROSZ JOANNA
80000,00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "PROJEKT KIBICE RAZEM 2018"
3/PS/18 2018-01-11 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000,00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "WOLONTARIAT NA START".
28/KL/18 2018-01-10 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, MINI KULTURA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/ST/18 2018-01-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ I UDZIELENIE LICENCJI
203/KL/18 2018-01-10 STOWARZYSZENIE "NASZ PIAST"
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS VIII OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD ZESPOŁÓW I GRUP KOLĘDNICZYCH ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 13-14.01.2018 R. W DOMU KULTURY LSM W LUBLINIE
31/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
21000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, AKADEMIA INSPIRACJI 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLCZNEGO
29/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
17000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KALEJDOSKOP KULTURY 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
1/IR/18 2018-01-10 HEN-BUD SP. Z O.O.
4549500,00 BUDOWA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LU
30/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, KULTURA DAJE RADĘ 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
3/OR/18 2018-01-10 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WYPOŻYCZENIE OBRAZU PHILIPA DOMBECKA WJAZD GEN. ZAJĄCZKA DO LUBLINA W 1826 R. W TERMINIE OD 11.01.2018 DO 30.09.2018 R. STUDENTOM WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UMCS
4/NW/18 2018-01-10 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000,00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII C (1000 SZT.) I SERII H (2000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 500 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA ZGODĄ A
32/KL/18 2018-01-10 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 683/KL/18 ZMIANA TERMINÓW REAZLIACJI CZĘŚCI PROJEKTÓW - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
27/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY 2018
8/ST/18 2018-01-10 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
600000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W RAMACH AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
22/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF GADZAŁO
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZWIERZE-NIA."
3/FE/18 2018-01-09 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UM
18/KL/18 2018-01-09 ALEKSANDRA ARTYSZUK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " W ŻYCIU PIĘKNE SĄ TYLKO CHWILE I DLA NICH WARTO ŻYĆ - WARSZTATY WOKALNE I WSPÓLNE ŚPIEWANIE DLA SENIORÓW."
23/KL/18 2018-01-09 PAULINA ZARĘBSKA
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SPEKTAKL TANECZNY PT. ISELF."
125/ST/18 2018-01-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
36134,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
14/KL/18 2018-01-09 ADAM ZAŁĘSKI
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
21/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF ZAŁUSKI
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. PUBLIKACJA KULINARNY LUBLIN.
6/OR/18 2018-01-09 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE OBRAZU ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO W CELU EKSPOZYCJI.
24/KL/18 2018-01-09 ALICJA BARTON
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " LEGENDY LUBLINA."
3/ST/18 2018-01-09 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
60000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS "CAVALIADY LUBLIN 2018"
15/KL/18 2018-01-09 ANDRZEJ BOUBLEJ
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
19/KL/18 2018-01-09 MAGDALENA PIWOWARSKA
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "100 LAT PRZEMYSŁU LUBELSKIEGO NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI."
20/KL/18 2018-01-09 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."ZBIÓR ESEJÓW UKAZUJĄCYCH KULTUROWO-HISTORYCZNE FENOMENY LUBELSZCZYZNY PN. OD CZARNEGO LASU DO MIASTA IDEALNEGO."
1/PN/18 2018-01-09 MARIIA MARTYNIUK
17145,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH ORAZ ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018
13/KL/18 2018-01-09 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
7800,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY FESTIWAL SEWRYNKI BASOWE 2018 BASS MUSIC FESTIVAL, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
2/PN/18 2018-01-09 TADEUSZ KAŹMIERAK
0,00 PRZYGOTOWANIE ZBIORCZEGO OPRACOWANIA ZAWIERAJĄCEGO PLAN ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 95/PN/17.
5/ST/18 2018-01-09 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
20000,00 ZORGANIZOWANIE NA TERENIE LUBLINA 12 TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
16/KL/18 2018-01-09 ZDZISŁAW OHAR
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU LA MUSICA PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
3/PN/18 2018-01-09 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0,00 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ I ELASTYCZNEJ OFERTY WYNAJMU GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DLA PREFEROWANYCH GRUP. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 43/PN/17 Z DN. 04.08.2017R.
17/KL/18 2018-01-09 GRZEGORZ PECKA
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
25/KL/18 2018-01-09 JAKUB CZŁONKA
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "DAWNO, DANWO TEMU ... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI."
26/KL/18 2018-01-09 MONIKA BLONDZIK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."DAWNO, DAWNO TEMU... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI, INSPIROWANY HISTORIĄ LUBLINA . MOBILNA SCENA."
8/KL/18 2018-01-08 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
6500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - DZIADKOWIE WNUKOM, WNUKI DZIADKOM - UMOWA NR 8/KL/18
2/OR/18 2018-01-08 JÓZEF SZOPIŃSKI
600,00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI "SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN"
1/GK/18 2018-01-08 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
27705,36 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE STUDNI KABLOWYCH NA TERENIE PLACU LITEWSKIEGO W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018R.
119/ST/18 2018-01-08 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
19480,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
1/PS/18 2018-01-08 WITKAC SP. Z O.O.
16356,54 ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W RAMACH SERWISU WITKAC.PL NA POTRZEBY PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.
10/KL/18 2018-01-05 BORYS KUNKIEWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "FLO SON."
4/KP/18 2018-01-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
11/KL/18 2018-01-05 MATEUSZ SOLOWSKI
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. WARSZTATY Z ZAKRESU TAŃCÓW NARODOWYCH I LUDOWYCH.
3/KL/18 2018-01-05 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA SZTUKI "CORO.PL"
3000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "KONCERT 007 BOND SYMFONICZNIE" W DNIU 20.01.2018 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ.
3/NW/18 2018-01-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2000000,00 OBJĘCIE 20.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII Y O NUMERACH OD 1 DO 20.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM O
6/KP/18 2018-01-05 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI WRAZ Z DOSTAWĄ.
5/KP/18 2018-01-05 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
2306,25 WYKONANIE GRAWERTONÓW WRAZ Z DOSTAWĄ
12/KL/18 2018-01-05 JACEK MIROSŁAW
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MÓJ LUBLIN.
5/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
10000,00 KL-OP-I.526.5.2018 UM. NR 5/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - NADZWYCZAJNY KONCERT KAMERALNY - PAMIĘCI ANDRZEJA NIKODEMOWICZA
7/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY NR UMOWY 7/KL/18 Z DN. 5.01.2018 R.
1/OW/18 2018-01-05 PIOTR KURLEJ
1445,56 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW, ODBYWAJĄCE SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE I W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
6/KL/18 2018-01-05 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
7500,00 KL-OP-I.525.10.2017 UM. NR 6/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - WIECZÓR KOLĘD WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W LUBLINIE
3/KP/18 2018-01-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
9225,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
2/NW/18 2018-01-04 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
6760000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 6.760.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 67.600 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
2/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 28/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY TERMINÓW WYPŁATY
1/ZE/18 2018-01-04 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 13 (1/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
2/ST/18 2018-01-04 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI - SPORTOWIEC ROKU 2017.
2/GK/18 2018-01-04 JAROSŁAW ANDRZEJ DAWIDEK
7000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PT. EKSPERTYZA HYDROLOGICZNA TERENU R.O.D."MŁYNARZ" W LUBLINIE
4/KL/18 2018-01-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-VII EDYCJA KONCERTÓW BLIŻEJ ŻŁÓBKA
1/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 27/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
1/NW/18 2018-01-04 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII M (10.000 SZT.) ORAZ SERII N (10.000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 000 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA
1/KL/18 2018-01-03 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM ADAMA MICKIEWICZA PRZY PROJEKCIE EEPAP (WSCHODNIOEUROPEJSKA SIEĆ SZTUK PERFORMATYWNYCH).
3/IT/18 2018-01-03 VULCAN SP. Z O. O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/17. (ZMIANA DANYCH)
2/IT/18 2018-01-03 REWUCKI
29520,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TAXI+.
2/OŚ/18 2018-01-03 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60912,00 OBSŁUGA POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
1/IT/18 2018-01-03 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
23616,00 DOSTAWA I INSTALACJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA NORMA PRO.
2/GM/18 2018-01-03 KS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0,00 NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ KS DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UL. LAUROWEJ.
14/SOI/18 2018-01-03 FUNDACJA PRO PROGRESSIO
14760,00 ŚWIADCZENIE NA RZECZ GMINY USŁUG OFEROWANYCH POD NAZWĄ "KLUB OUTSOURCINGU - PAKIET MIASTO CASPEN PRESTIGE"
5/GM/18 2018-01-03 TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
250,00 UMOWA NR: 1/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY, POW. 50 M2
1/ST/18 2018-01-03 CORNER MEDIA SP Z O. O.
12300,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI - SPORTOWIEC 2017 R.
1/OR/18 2018-01-03 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1970519,09 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OSÓB GMINY LUBLIN WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
2/KL/18 2018-01-03 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
26000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC A. DUDZIŃSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z WERNISAŻEM W DN. 13.01.2018
1/SOI/18 2018-01-03 MAŁGORZATA CHOJAK
2000,00 OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH I METODOLOGICZNYCH DO PROWADZENIA PRZEZ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA DZIECI
12/GK/18 2018-01-03 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
-1280,00 CZASOWE ZMNIEJSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI PLACÓW ZABAW.
1/OŚ/18 2018-01-03 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
120000,00 REALIZACJA "PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2018 R."
1/KP/18 2018-01-03 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
14760,00 DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO O NAZWIE "NAPRAWMYTO"
6/GM/18 2018-01-03 ADAM RZEPKA
44,00 UMOWA NR: 2/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
2/KP/18 2018-01-03 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PODSTRONĄ INTERNETOWĄ DZIAŁAJACEJ POD SUBDOMENĄ WWW.LUBLIN.NAPRAWMYTO.PL
381/GM/17 2017-12-29 KATARZYNA RĘDZIA
315,00 UMOWA NR: 1071/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
379/GM/17 2017-12-29 JAROSŁAW WOJEWODA
97,60 UMOWA NR: 1069/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
37/BM/17 2017-12-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 34A (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO).
383/GM/17 2017-12-29 ALINA BORSUKIEWICZ
95,00 UMOWA NR: 83/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA WARSZAWSKA DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM PRZY UL. LIGONIA (MIEJSCA POST
384/GM/17 2017-12-29 W. ŚLIWIŃSKI SP. Z O.O.
160,00 UMOWA NR: 42/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, REKLAMA W FORMIE ZEGARA NA ELEWACJI BUDYNKU, W. ŚLIWIŃSKI, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 29, CZ. DZ. NR 1/4 (OBR. 36, ARK. 5)
73/IT/17 2017-12-29 COMTEGRA S.A.
498600,00 ROZBUDOWA ŚRODOWISKA ZDALNEGO DOSTĘPU DO APLIKACJI.
380/GM/17 2017-12-29 MAŁGORZATA KOMAJDA
75,60 UMOWA NR: 1070/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA, POW. 54 M2
82/GK/17 2017-12-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
10000,00 DOT. REGULACJI ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ SZALETU NA PL. LITEWSKIM.
382/GM/17 2017-12-29 EWA RYBACZEK
144,00 UMOWA NR: 1072/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA, POW. 96 M2
81/GK/17 2017-12-29 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
12744,85 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
80/GK/17 2017-12-29 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
31677,66 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO WRAZ Z WYNAGORDZENIEM MAKSYMALNYM UMOWY NA KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĘ PLACÓW ZABAW I SILOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
511/ST/17 2017-12-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 247/ST/12 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH
48/PS/17 2017-12-29 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NA 30/PS/17 Z DNIA 8.08.2017 R. ANEKS ZMIENIA MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW DO 25% W STOSUNKU DO ZŁOŻONEJ OFERTY.
199/OR/17 2017-12-28 PIOTR ŚCIBAK
14400,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
749/KL/17 2017-12-28 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA PLACU TEATRALNEGO W TERMINIE OD DNIA 28.12.2017 R. DO 02.01.2018 R. ORAZ 5 MIEJSC PARKINGOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ NIEODPŁATNEJ IMPREZY "NOC SYLWESTROWA 2017"
198/OR/17 2017-12-28 TADEUSZ GODZISZ
16320,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
378/GM/17 2017-12-28 IWONA WOJTAŚ
201,00 UMOWA NR: 1068/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
200/OR/17 2017-12-28 EWA DADOS
54000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. SENIORÓW.
373/GM/17 2017-12-28 BUDIMEX S.A.
680,40 UMOWA NR: 82/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEKSANDRA ZELWEROWICZA DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY PRZY UL. A. ZELWEROWICZA, CZ. DZ. 1/12 O POW. 756 M2
385/GM/17 2017-12-28 W9 INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA J.URBAN D.PIĄTEK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I JAROSŁAWEM URBANEM I DARIUSZEM PIĄTKIEM PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ W9 INVESTMENT S.C. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ,
374/GM/17 2017-12-28 EWA LISIAK
110,00 UMOWA NR: 1064/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
376/GM/17 2017-12-28 MAŁGORZATA MIERZICKA
72,00 UMOWA NR: 1066/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
175/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN ŻARDECKI
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
180/OR/17 2017-12-28 CZERWONKA MICHAŁ ZRW DORADZTWO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
75/IT/17 2017-12-28 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
28800,00 SERWIS POGWARANCYJNY SYSTEMU OBSŁUGI GŁOSOWAŃ.
201/OR/17 2017-12-28 MAGDALENA GACH-LEZIAK
3920,00 TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO.
177/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWOIPODATKI.COM JAROSŁAW SZYMCZYK
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
372/GM/17 2017-12-28 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
246,39 UMOWA NR: 81/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 1/4 (OBR. 36, ARK. 5), POW. 254 M2, Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE RUSZTOWANIA DO PRAC RENOWACYJNYCH ELEWACJI ZESPOŁU KLASZTORNEGO OO. KA
168/OŚ/17 2017-12-28 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
7876321,92 PROWADZENIE MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE PRZY UL. METALURGICZNEJ 5.
178/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA PIECH
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
570/ZSS/17 2017-12-27 MONIKA LIPERT
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
576/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA PRZEMYSKA
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
371/GM/17 2017-12-27 ALICJA BIELECKA
72,50 UMOWA NR: 1063/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
575/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA KIFNER
12000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
93/OW/17 2017-12-27 METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
5052,84 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
141/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
800,00 LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH, CHOREOGRAFICZNYCH I PANTOMIMICZNYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017 - KONCERT ŚWIĄTECZNY.
203/OR/17 2017-12-27 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
191581,00 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY LUBLIN.
92/OW/17 2017-12-27 JURIMP SP. Z O.O.
78496,37 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
571/ZSS/17 2017-12-27 KAROLINA WOJCIECHOWSKA
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
573/ZSS/17 2017-12-27 ANNA BĄK
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
748/KL/17 2017-12-27 WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
2000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI PRZEDSTAWIENIA KOLĘDNICZEGO I JASEŁKOWEGO PT KOLĘDOWANIE NA LUBELSZCZYŹNIE W DN. 5 STYCZNIA 2018 R. W TRYBUNALE KORONNYM
142/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
180,42 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE ODTWARZANIE UTWORÓW Z NOŚNIKÓW OBRAZU I DŹWIĘKU - POKAZ FILMÓW ŚWIĄTECZNYCH.
202/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1430,00 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY LUBLIN.
370/GM/17 2017-12-27 WOJCIECH KŁYSIAK
142,00 UMOWA NR: 1062/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
144/SOI/17 2017-12-27 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
3690,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE PODCZAS GALI WRĘCZENIA LUBELSKIEJ DOROCZNEJ NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROF. EDMUNDA PROSTA
205/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1875,00 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO.
572/ZSS/17 2017-12-27 MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK
12000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
204/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
63003,87 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SKŁADOWISKA ODPADÓW ROKITNO.
574/ZSS/17 2017-12-27 EWA KIEROŃ
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
577/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA WOJNO
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
146/SOI/17 2017-12-22 DOROTA WOLIŃSKA
14256,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
746/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
21600,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 10 LUTEGO 2018 R. W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY CZECHÓW I KO MINIATURA ( 29 STYCZNIA - 09 LUTEGO 2018 R.)W RAMACH AKCJA ZIMA
741/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
5580,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO W RAMACH AKCJA ZIMA
368/GM/17 2017-12-22 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. DOTYCZY ZOBOWIĄZANIA DO REALIZACJI NA SWÓJ KOSZT WSZELKICH WARUNKÓW ORAZ PONIESIENIA WSZELKICH OPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA USUN
74/IT/17 2017-12-22 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1180,80 DOSTĘP DO INTERNETU W AUTOMATACH PRZYJMUJĄCYCH BUTELKI PO NAPOJACH W E. LECLERC PRZY UL. ZANA.
167/OŚ/17 2017-12-22 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 121/OŚ/17 WYDŁUŻAJĄCY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY JEDNOSTKOWEJ.
745/KL/17 2017-12-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
4500,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON W RAMACH AKCJA ZIMA
197/OR/17 2017-12-22 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
108476,80 DOSTAWA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE DO URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 R.
742/KL/17 2017-12-22 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
9000,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY LSM W RAMACH AKCJI " ZIMA W MIEŚCIE"
744/KL/17 2017-12-22 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
11700,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA, W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI W RAMACH AKCJA ZIMA
743/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
26640,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY SKARPA, DOMU KULTURY ŁĘGI, DOMU KULTURY RUTA, DOMU KULTURY BŁONI W RAMACH AKCJA ZIMA
135/KP/17 2017-12-22 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
12000,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KONSTANTYNÓW W BUDYNKU PRZY AL. KRAŚNICKIEJ 76 W LUBLINIE. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 500,00 ZŁ BRUTTO.
362/GM/17 2017-12-22 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE, O ŁĄCZNEJ POW. 43960 M2, STANOWIĄCE CZ. DZ. NR 1/14, CZ. DZ. NR 1/17, CZ. DZ. NR 204/2 ORAZ DZIAŁKI NR 188 I 189 (OBR 31, ARK. 1) Z PRZEZNACZENIEM NA CELE
6/NW/18 2017-12-22 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
96200000,00 ANEKS DO UMOWY WSPARCIA REALIZACJI PROJEKTU "ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO: PORT LOTNICZY LUBLIN SA (ŚWIDNIK)"
135/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR DYMEK
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
126/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JACEK BEDNARZEWSKI
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
176/OR/17 2017-12-21 MAŁGORZATA SZRENIAWSKA
10273,44 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
377/GM/17 2017-12-21 JANINA KOWALCZYK
92,50 UMOWA NR: 1067/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA I CELE MIESZKANIOWE ZIELEŃ PRZYDOMOWA ORAZ CZ. BUDYNKU MIESZKALNEGO
194/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
560,88 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 863/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWA 1 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 560,88 ZŁ BRUTTO.
167/OR/17 2017-12-21 BARTŁOMIEJ KOZYRSKI
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
386/GM/17 2017-12-21 MATEUSZ LATO
44,00 UMOWA NR: 84/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
192/OR/17 2017-12-21 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-13857,10 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. ZMNIEJSZENIE WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI O 259,12 ZŁ DO 342,98 M2 ORAZ MIESIĘCZNYCH OPŁAT: - CZYNSZ O 9880,24 ZŁ DO WYSOKOŚCI 13077,83 ZŁ, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 2714,36 ZŁ DO WYSOKOŚCI 3796,79 ZŁ, - S
1/BK/18 2017-12-21 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
180000000,00 UMOWA NR 2017/51/BSP KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
137/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
139/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
144/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH OSAK
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
161/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAŁGORZATA KOCZAN
12288,96 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
130/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KAROL DOŁĘŻKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
169/OR/17 2017-12-21 KATARZYNA ZAJĄC
9870,56 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
193/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
POCZTA POLSKA S.A.
360,65 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 864/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. JAGIEŁŁY 10 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 360,65 ZŁ BRUTTO.
736/KL/17 2017-12-21 "OBUH " WOJCIECH CZERN
10000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY ZESPOŁU "TATVAMASI" - "AMOR FATI"
154/OR/17 2017-12-21 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
153/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA IWONA MOSKWA PALOMO
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
143/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA NIEŚPIAŁ
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
138/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT EWA JOANNA NOWACKA KANCELARIA ADWOKACKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
131/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EWELINA KOWALSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
168/OR/17 2017-12-21 JOANNA LALAK
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
155/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA JAKUSZEWSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
136/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO BARTŁOMIEJ BARAŃCZU
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
129/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW KATARZYA CIMEK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
128/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IWONA CZERWONKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
127/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
125/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT MONIKA ŁAWECKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
64/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6178361,83 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA
55/FE/17 2017-12-21 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE 19/FE/17 PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REG
138/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
147/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA SZPURKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
119/MZON/17 2017-12-21 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZL ZA 1 PROTOKÓŁ
189/OR/17 2017-12-21 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
11955,60 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
140/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
146/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA PIERŚCIŃSKA- PERDEUS,
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
162/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DOROTA STANKIEWICZ
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
159/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KARINA WŁOSZCZAK-BOCIARN
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
72/IT/17 2017-12-21 TECHNIKA IT SP. Z O. O.
36900,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA I ROZWOJU OPROGRAMOWANIA AA_USC.
133/OR/17 2017-12-21 PAWEŁ DASZCZUK KANCELARIA ADWOKACKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
196/OR/17 2017-12-21 MONITOR POLSKA SP.Z O. O.
7158,60 PRZEGLĄDY I KONSERWACJE DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37/39, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20 ORAZ UL. WIENIAWSKIEJ 14.
117/MZON/17 2017-12-21 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
118/MZON/17 2017-12-21 AGATA KUROPATNICKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
140/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ZOFIA WOJCIECHOWSKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
137/OR/17 2017-12-21 NATALIA NAFALSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
150/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KAMIL MAZUR
4578,24 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
116/MZON/17 2017-12-21 DOROTA BRZYSZKO
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
139/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DUDZIŃSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
134/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DOROTA GRZEGORCZYK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
195/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
361,10 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 865/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. ŻYWNEGO 8 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 361,10 ZŁ BRUTTO.
173/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA FILIPEK
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
190/OR/17 2017-12-21 ALTEST SP. Z O O
5215,20 KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
136/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
369/GM/17 2017-12-21 DARIUSZ ŁÓŻECKI
44,00 UMOWA NR: 80/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
172/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA LESZCZYŃSKA
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
164/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IWONA WOLIŃSKA-SZOSTAK
11807,04 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
171/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EWA KRUSZCZYŃSKA GŁAZ
12288,96 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
170/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MIŁOSZ GREGOROWICZ
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
166/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA CĄKAŁA
12288,96 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
165/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ JEZIERSKI
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
160/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PAWEŁ RZESZUTKO
4578,24 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
158/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT ANNA SZANIAWSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
157/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MIROSŁAW PLACEK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
148/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA PIETRZAK
4578,24 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
142/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUIZA KRAWCZYŃSKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
67/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10724687,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III".
152/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAROCH KRZYSZTOF
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
179/OR/17 2017-12-21 SYLWIA PAWŁOWSKA
11807,04 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
149/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUCJAN KŁODA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
132/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA FLISIŃSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
163/OR/17 2017-12-21 PAULINA LIS
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
174/OR/17 2017-12-21 PRZEMYSŁAW GARDYNIK
11807,04 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
141/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR JANAS
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
156/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT KLAUDIA RUSEK KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
151/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA KONASZCZUK
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
188/OR/17 2017-12-20 GULIK SP. Z O.O.
37450,79 DOSTAWA WODY MINERALNEJ I SOKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
62/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
747/KL/17 2017-12-20 RAFAŁ LIS
3500,00 OPRACOWANIE TREŚCI I REDAKCJA KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
740/KL/17 2017-12-20 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2017-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
63/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 40/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
65/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
66/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY
71/IT/17 2017-12-19 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
8610,00 ROZBUDOWA OPROGRAMOWANIA EWID 2007 O MODUŁ KZN.
91/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
28969,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ P
735/KL/17 2017-12-19 FUNDACJA SCENY INVITRO
30000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." BENEFIS MARCINA WROŃSKIEGO" W DNIU 5.01.2018 R.
19/ZE/17 2017-12-19 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 12 (19/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
40/PS/17 2017-12-19 ADRIAN DURYS
290000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE "REMONT CHODNIKÓW UL. ŁĘCZYŃSKA 59"
182/IR/17 2017-12-19 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 182/IR/17 Z DNIA 21.12.2017 R. DO UMOWY NR 126/IR/17 Z DNIA 18.08.2017 R. - UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DOKUMENTACJĄ KOSZTORYSOWĄ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ BO
565/ZSS/17 2017-12-19 SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. UNII LUBELSKIEJ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
145/SOI/17 2017-12-19 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
27306,00 PRODUKCJA FILMU PREZENTUJĄCEGO PRZEMYSŁOWY LUBLIN, JAKO GOSPODARCZY CZYNNIK INNOWACYJNEGO ROZWOJU MIASTA LUBLIN
503/ST/17 2017-12-19 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA
17/PL/17 2017-12-19 "TRANSEKO" BRZEZIŃSKI, DYBICZ, SZAGAŁA SPÓŁKA JAWNA
95940,00 OPRACOWANIE PN. "PLAN MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2017-2025".
90/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
24621,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PRE
366/GM/17 2017-12-19 MIROSŁAW SYCH
44,00 UMOWA NR: 79/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
183/IR/17 2017-12-19 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
6150,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE SKWERU Z PLACEM ZABAW NA DZIAŁCE NR 31 OBRĘB 15 ARKUSZ 1 PRZY UL. SZWOLAŻERÓW W LUBLINIE.
166/OŚ/17 2017-12-19 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU UMOWY NR 91/OŚ/12 Z DNIA 26.11.2012 R.
76/GK/17 2017-12-19 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
84154,84 BIEŻĄCE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NIEULEPSZONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBIE SKWERÓW I PLACÓW PUBLICZNYCH POZA PASEM DROGOWYM NA TERENIE GMINY LUBLIN W LATACH 2018 I 2019
6/BRM/17 2017-12-19 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
6000,00 USŁUGA CATERINGOWA- WIGILIA RADY MIASTA LUBLIN
737/KL/17 2017-12-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
10000,00 . KONCERT SYLWESTROWY "STANISŁAW SOYKA ZAPRASZA" - MIASTO KULTURY
165/OŚ/17 2017-12-18 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
21190,00 DOTACJA Z WFOŚIGW W LUBLINIE NA ZADANIE: KAMPANIA INFORMACYJNA WPROWADZAJĄCA MIESZKAŃCÓW W ZASADY NOWEGO SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TEREENI MIASTA LUBLIN - I ETAP
367/GM/17 2017-12-18 ANDRZEJ STANOWSKI ROWERY JASID
322,00 UMOWA NR: 78/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, UŁANÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY CZĘŚĆ PAWILONU HANDLOWEGO ORAZ KONTENER NA CELE MAGAZYNOWE O POW. 46 M2
111/GM/18 2017-12-18 BURGER KING POLAND S.A.
106,72 UMOWA NR: 6/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, SCHODY ORAZ POCHYLNIA, CZ. DZ. NR 47 (OBR. 36, ARK. 3), POW. 6,67M2
77/GK/17 2017-12-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
4018,29 WYKONANIE NAPRAWY OKŁADZIN KAMIENNYCH FONTANNY LINEARNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE (OBOK BUDYNKU POCZTY POLSKIEJ)
364/GM/17 2017-12-18 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GL, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KŁOSOWEJ 1/UL. MIECZYKOWEJ 51.
4/BK/17 2017-12-18 BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA SP. Z O.O.
19680,00 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY LUBLIN ZA 2017 I 2018 ROK
87/PN/17 2017-12-15 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1723152,00 UMOWA O DOFINSOWANIE PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI,E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ " W RAMACH POWER. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1723152,00 ZŁ; WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1452272,00 ZŁ; WARTOŚĆ WKŁ
79/GK/17 2017-12-15 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS- ZMIANA OKRESU ROZLICZENIOWEGO - ODNIESIENIE DO TARYF ZA WODĘ
134/KP/17 2017-12-15 ŁUKASZ KIJEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/KP/17 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
60/FE/17 2017-12-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
19724452,09 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
750/KL/17 2017-12-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 733/KL/17 Z 14 GRUDNIA 2017 R. - ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN (01.01.2018 R. - 31.01.2018 R.)
96/PN/17 2017-12-15 WOJEWODA LUBELSKI
3000,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 503 Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
59/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3320639,05 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA DWÓCH RODZINNYCH DOMÓW POMOCY PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
180/IR/17 2017-12-14 ZPU ROMEX SP.Z O.O.
13043,61 DOSTAWA URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ DLA RADY DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY W LUBLINIE
725/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
8000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI LUBLIN-PARIS-LUBLIN 700ANS D'ITINÉRAIRES CROISÉS D'ARTISTES ET D'INTELLECTUELS POLONAIS ET FRANÇAIS. ECHANGES ET DIALOGUE ENTRE DEUX VILLES AU COEUR DE L'EUROPE (W TŁUMA
727/KL/17 2017-12-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI AUTORSTWA CHRISTOPHERA GARBOWSKIEGO "LUBLIN. A HISTORY" - KSIĄŻKA O HISTORII LUBLINA W JĘZYKU ANGIELSKIM
57/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
10724687,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
726/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI "LUBLIN PRZEZ SIEDEM WIEKÓW. WYDARZENIA I LUDZIE." - RED. EUGENIUSZ NIEBELSKI
360/GM/17 2017-12-14 ARP ANNA PILISZCZUK, ROBERT PILISZCZUK S.C
3924,00 UMOWA NR: 77/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PODZAMCZE DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PODZAMCZE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAPLECZE BUDOWY
133/KP/17 2017-12-14 MICHAŁ BIELECKI DOBRE STRONY
6150,00 ZABEZPIECZENIE CZASOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE I OBSŁUGA URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
732/KL/17 2017-12-14 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA LUBLIN PODCZAS XXVI LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE W DNIU 14.01.2018 ROKU NA TERENIE GALERII OLIMP W LUBLINIE
361/GM/17 2017-12-14 PIOTR LIPA - SKLEP WARZYWNO-SPOŻYWCZY
110,00 UMOWA NR: 76/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ARMII KRAJOWEJ DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY O POW. 11 M2, CZĘŚĆ KIOSKU HANDLOWEGO, POJEMNIK NA ODPADY.
728/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "ARTES LIBERALES. TEATR - SZTUKA - MEDIA. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI LESZKOWI MĄDZIKOWI" - RED. KS. STANISŁAW FEL, JUSTYNA SZULICH-KAŁUŻA, PAWEŁ NOWAK, M
58/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
6178361,83 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
734/KL/17 2017-12-14 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI "LUBLIN NA DAWNEJ POCZTÓWCE"
733/KL/17 2017-12-14 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
30000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: "UROCZYSTE OTWARCIE I WYSTAWA - TĘŻNI SZTUKI" PRACY ROBERTA KUŚMIROWSKIEGO - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 16.12.2017 - 15.01.2018 R. NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO W LUBLINIE
731/KL/17 2017-12-14 --POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
13000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH WYDAWNICTWA REPORTAŻOWEGO POŚWIĘCONEGO LUBLINOWI - LUBELSKA SZKOŁA REPORTAŻU NA NOŚNIKU MULTIMEDIALNYM PENDRIVE
730/KL/17 2017-12-14 PIOTR CHILIMONIUK
5500,00 WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIĘ DO ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA PARTII WOKALNO - INSTRUMENTALNEJ W DUECIE Z DARIUSZEM DRZAZGĄ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH SPOTKANIA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN
729/KL/17 2017-12-14 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
0,00 ANEKS DO UMOWY 716/KL/17 Z DNIA 1.12.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA USŁUGI NA 15.01.2018 R.
56/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4887683,81 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA TRZECH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
358/GM/17 2017-12-13 KRYSTYNA MAJ
200,00 UMOWA NR: 1060/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN- DROGA DOJAZDOWA
508/ST/17 2017-12-13 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 414/ST/17- ZMIANA KOSZTORYSU- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW
354/GM/17 2017-12-13 MICHAŁ BIELECKI
5248,00 UMOWA NR: 41/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Z PRZEZNACZENIEM NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY Z OFERTĄ PRODUKTÓW REGIONALNY
509/ST/17 2017-12-13 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 367/ST/17- ZMIANA KOSZTORYSU- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI
365/GM/17 2017-12-13 GALADOM SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ GALADOM S.A. W LUBLINIE PRZY UL. CZUMY.
187/OR/17 2017-12-13 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
25446,96 ANEKS DO UMOWY NR 110/OR/16 Z DNIA 22.12.2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 29.06.2018 R. ORAZ ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 98 498,16 ZŁ.
510/ST/17 2017-12-13 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 358/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W GRACH ZESPOŁOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA.
720/KL/17 2017-12-12 FUNDACJA HESPEROS
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , SPOTKANIA W PRZESTWORZACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
142/SOI/17 2017-12-12 PIOTR POPIK-USŁUGI KONSULTINGOWE
10000,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI UTWORZENIA CENTRUM INTELIGENTNEGO PRZEMYSŁU W LUBLINIE
61/FE/17 2017-12-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY TERMINU WYP
564/ZSS/17 2017-12-12 NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA "FABRYKA ABSOLWENTÓW"
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
48/CA/17 2017-12-12 EUROPA S.A.
1121,11 ORGANIZACJA SPOTKANIA UCZESTNICZEK FORUM KOBIET LUBLINA Z UDZIAŁEM 40 PAŃ W HOTELU EUROPA
186/OR/17 2017-12-12 EKO-MAR NISZCZENIE DOKUMENTÓW I ARCHIWIZACJA
1600,00 SUKCESYWNE NISZCZENIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KATEGORII B).
143/KP/17 2017-12-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1865,31 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY LOKALU RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY PRZY UL. KURANTOWEJ 4 W LUBLINIE (KWOTĘ 1 865,31 ZŁ NA LATA 2018-2021 WYLICZONO SZACUNKOWO)
36/BM/17 2017-12-12 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
1105,00 ODBIÓR ODPADÓW PRZY UL. GŁUSKIEJ 138A- SIEDZIBA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁUSKU.
31/MKZ/17 2017-12-12 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
18000,00 WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH "ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO" ORAZ "POMNIK HISTORII"
721/KL/17 2017-12-12 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." GALA WRĘCZENIA NAGRODY IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY 2017" W DNIU 16.12.2017 R.
723/KL/17 2017-12-12 ANASIS S. ZAKZOUK
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI KS. JANUSZA KOZŁOWSKIEGO - "POCZTÓWKA Z LUBELSZCZYZNY."
49/CA/17 2017-12-12 MIKOŁAJ MAJDA
1685,00 PRZYGOTOWANIE I PEŁNE OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM W FORMACIE MP4 ORAZ MPEG POD TYTUŁEM "LUBLIN SPOŁECZNY - JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA"
722/KL/17 2017-12-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
8000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI - LEGENDY LUBLINA.
353/GM/17 2017-12-11 CZESŁAW ULIŃSKI
44,00 UMOWA NR: 75/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
181/OR/17 2017-12-11 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
303629,40 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 5 PUNKTACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
375/GM/17 2017-12-11 JULIUSZ NECZAJ-HRUZEWICZ
252,00 UMOWA NR: 1065/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
719/KL/17 2017-12-11 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0,00 KULTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
724/KL/17 2017-12-11 WOJEWÓDZKA BIBLIOTAKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI POD ROBOCZYM TYTUŁEM: "WYWOŁUJĘ SIEBIE Z RUIN. CAŁA ZIEMIA W SWETRACH" - WYDANEJ W SERII BIBLIOTEKA POEZJI WSPÓŁCZESNEJ.
89/OW/17 2017-12-11 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
4600,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CCNA ROUTING AND SWITCHING W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
185/OR/17 2017-12-11 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
10716,99 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ORAZ PRZYWRACANIE DO SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
351/GM/17 2017-12-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWYCH SN I NN, KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ
184/OR/17 2017-12-11 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER
7183,20 UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI ORAZ KONSERWACJE INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU I SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU W OBIEKCIE PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1.
182/OR/17 2017-12-11 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
121451,76 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2 PUNKTACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
357/GM/17 2017-12-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA - PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK SP. Z O. O. NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 7/6 (OBR. 41, ARK. 3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
86/PN/17 2017-12-08 FUNDACJA KRAJOBRAZY
340,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH Z ZAKRESU LOKALNEJ PRZESTRZENI I REWITALIZACJI W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄD
85/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
726,05 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LU
179/IR/17 2017-12-07 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
63960,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM I KLATKĄ SCHODOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE PRZY
177/IR/17 2017-12-07 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
220299,15 PRZENIESIENIE POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA UL. BIAŁĄ ORAZ WYKONANIE NOWEJ FORMY POMNIKA NA PL. LITEWSKIM W LUBLINIE.
84/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
751,80 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z L
137/SOI/17 2017-12-07 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
69/IT/17 2017-12-07 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
18327,00 WYMIANA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO W SERWEROWNI W BUDYNKU RATUSZA.
68/IT/17 2017-12-07 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
121191,90 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
346/GM/17 2017-12-06 GRAŻYNA ZMYSŁOWSKA
86,40 UMOWA NR: 1059/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
347/GM/17 2017-12-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36/2, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ Z
352/GM/17 2017-12-06 ARTUR BUDREWICZ
44,00 UMOWA NR: 74/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
47/PS/17 2017-12-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 43/PS/17 Z DNIA 21.11.2017R. ANEKS KORYGUJE OMYŁKĘ PISARSKĄ - ZMIANA ZADANIA BUDŻETOWEGO
46/PS/17 2017-12-06 WITKAC SP. Z O.O.
5460,00 WYKONANIE 6 SZABLONÓW UMÓW ORAZ 3 SZABLONÓW KART OCENY Z PRAWEM DO ICH MODYFIKACJI W PRZYSZŁOŚCI ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOWOLNEGO ICH WYKORZYSTANIA
350/GM/17 2017-12-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 117/5 (OBR. 27, ARK. 4) ORAZ ZO
563/ZSS/17 2017-12-06 MAGDALENA LIPIEC-JAREMEK
400,00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS ZDROWEGO ODŻYWIANIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU "JEDZ Z GŁOWĄ"
145/OR/17 2017-12-06 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. EWA OSTAŃSKA-MULHERRON
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
349/GM/17 2017-12-06 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDMAT" SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ ROZMUS,JÓ
1819,00 UMOWA NR: 73/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KASZTELAŃSKA DZIERŻAWY ZAPLECZE BUDOWY : UL. KASZTELAŃSKA POW.; 1819
718/KL/17 2017-12-06 FUNDACJA IM. PROF. MOJŻESZA SCHORRA
37000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY OTWIERAJĄCEJ MULTIMEDIALNE MUZEUM HISTORII JESZIWY LUBELSKIEJ PT. " HISTORIA JESZIWY LUBELSKIEJ."
5A/BRM/17 2017-12-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UDZIELENIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE W RAMACH IMPREZY UTWORÓW ZE SWEGO REPERTUARU
159/OŚ/17 2017-12-05 GRAŻYNA ZAWIERUCHA
ZAWIERUCHA MICHAŁ
8920,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
132/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 131/KP/17 - GADŻETY PROMOCYJNE
163/OŚ/17 2017-12-05 WIESŁAW ZIELONKA
8160,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
161/OŚ/17 2017-12-05 ZBIGNIEW DEC
DEC BEATA
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
83/OW/17 2017-12-05 VULCAN
9800,00 OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z APLIKACJI O NAZWIE VEDUKACJA OBOWIĄZEK NAUKI (KONTROLA OBOWIĄZKU NAUKI 2017)
717/KL/17 2017-12-05 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-ALL MY CITY-ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
128/KP/17 2017-12-05 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. PAWELAK J., PEŁKA D., ŚMICH D.
17835,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES A5, KOLOROWANKA,TECZKA KONFERECYJNA A5 Z GUMKĄ Z BLOCZKIEM W ŚRODKU.
125/KP/17 2017-12-05 BIURO OCHRONY BUSINESSU RAFAŁ JAKUBCZYK
31807,80 USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY IMPREZY PROMOCYJNEJ - FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
157/OŚ/17 2017-12-05 MARIANNA GRABSKA
GRABSKI STANISŁAW
4528,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
164/OŚ/17 2017-12-05 TADEUSZ SMARZ
SMARZ WIESŁAWA
5647,60 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
160/OŚ/17 2017-12-05 DANUTA GRANAT
11283,33 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE ORAZ POMPĘ CIEPŁA
162/OŚ/17 2017-12-05 KRZYSZTOF ŁAZOWSKI
KOŁODZIEJ IRENEUSZ,KOŁODZIEJ ROBERT,KOŁODZIEJ-ADASZYŃSKA TERESA
5028,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
342/GM/17 2017-12-05 BUCZKOWSKI KRZYSZTOF
44,00 UMOWA NR: 72/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY GARAŻ BLASZANY
739/KL/17 2017-12-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 688/KL/17 Z DNIA 29.09.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY NA 30 DNI OD DATY DORĘCZENIA FAKTURY, TJ. NA DZIEŃ 5.01.2018 R.
566/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
100000,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOWYCH DLA DZIECI W WIEKU 3 LAT
567/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
78400,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12 LETNICH MIESZKANEK LUBLINA
569/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
40000,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
130/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
8000,00 WYNAJEM, MONTAŻ I DEMONTAŻ, TRANSPORT ORAZ OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ORAZ NAGŁOŚNIENIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
131/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
15276,60 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - DŁUGOPIS, KREDKI ŚWIECOWE W POJEMNIKU, SMYCZ.
343/GM/17 2017-12-05 P.P.H.U. TOR MAŁGORZATA TORUŃ
160,00 UMOWA NR: 40/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE KASETON REKLAMOWY W FORMIE SEMAFORA DWUSTRONNEGO, POW. 1,00 M2. CZ. DZ. 47
150/OŚ/17 2017-12-05 ANNA KOZAKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 13.12.2017 R.
154/OŚ/17 2017-12-05 BARBARA POSTĘPSKA
JĘDREJEK BEATA,JĘDREJEK DARIUSZ,JĘDREJEK MARCIN,ZAWISZA-WRÓBLEWSKA MARTA
7824,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
73/GK/17 2017-12-05 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
17589,00 ODTWORZENIE ORAZ MONTAŻ SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ZAINSTALOWANEGO NA PL. LITEWSKIM
129/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
6500,00 OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I LOGISTYCZNA KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO W BAZYLICE OO. DOMINIKANÓW W DNIU 28 GRUDNIA 2017 ROKU, W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
138/SOI/17 2017-12-05 PAWEŁ BATYRA
5659,00 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH
149/OŚ/17 2017-12-05 LMR-MARKETING S.C. M.BARAN,T.MALISIEWICZ
19960,00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
153/OŚ/17 2017-12-05 ROMANA SASIK
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
152/OŚ/17 2017-12-05 WALDEMAR ZIĘBA
ZIĘBA ELŻBIETA
5000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
568/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
140000,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA
126/KP/17 2017-12-05 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
29335,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - KUBEK, FILIŻANKA.
156/OŚ/17 2017-12-05 LECH WÓJCIK
WÓJCIK HELENA
3183,20 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
155/OŚ/17 2017-12-05 ANNA KAŹMIERCZAK
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
151/OŚ/17 2017-12-05 BRONISŁAW MALINOWSKI
3840,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
158/OŚ/17 2017-12-05 HENRYK OSIELENIEC
14320,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
85/PN/17 2017-12-05 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
45510,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. PROBOSTWO 3 W RAMACH PROJEKTU - " REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄ
18/ON/17 2017-12-04 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
0,00 ANEKS NUMER 1 DO UMOWY NUMER 14/ON/17, KTÓRY W SWOICH POSTANOWIENIACH PRZEWIDUJE MODYFIKACJĘ TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, ORAZ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI NA RACHUNEK ZLECENIOBIORCY.
344/GM/17 2017-12-04 ADAM CYTACKI
449,40 UMOWA NR: 1058/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
176/IR/17 2017-12-04 HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 154/IR/17 Z DNIA 09.10.2017 R. NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 33/7, OBR. 30, ARK. 5 W LUBLINIE OSIEDLE CZUBY - ZMIANA TERMINU WYKONANIA - DO DNIA 22.12.2017 R.
359/GM/17 2017-12-04 ZOFIA SKOCZYLAS
KWAŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ,KĘPKA MARIANNA,LIZUT RYSZARD,MICHNIUK MARIA,MICHNIUK RYSZARD,SKOCZYLAS JAN
329,00 UMOWA NR: 1061/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
67/IT/17 2017-12-04 COIG
22140,00 WDROŻENIE MODUŁU GMM SYSTEMU KSAT2000 W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ.
45/PS/17 2017-12-04 FUNDACJA BANINA
9253,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SERIA POKAZÓW SPEKTAKLU "KOLOROWA, CZYLI BIAŁO-CZERWONA"
88/OW/17 2017-12-04 AKCES EDUKACJA KURZYCA, PIASECKI SP. J.
48170,00 DOSTAWA MODELU DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
181/IR/17 2017-12-04 POLITECHNIKA LUBELSKA
6888,00 OPRACOWANIE DANYCH SKANINGU 3D ORAZ WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKIEJ BASZTY GOTYCKIEJ, USYTUOWANEJ PRZY UL. JEZUICKIEJ 5,7 W LUBLINIE
65/IT/17 2017-12-04 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15985,08 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
74/GK/17 2017-12-04 "LENMAR" MARCIN LENARD
12998,64 ROZSZERZENIE ZAKRESU PRAC PRZY REALIZACJI BUDOWY STREET WORKOUT PARKU PRZY UL.MEDALIONÓW W LUBLINIE.
123/OR/17 2017-12-04 JADWIGA MACH
18000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. RODZINY.
17/ON/17 2017-12-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
0,00 ANEKS NUMER 1 DO UMOWY NUMER 13/ON/17, KTÓRY W SWOICH POSTANOWIENIACH PRZEWIDUJE MODYFIKACJĘ TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, ORAZ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI NA RACHUNEK ZLECENIOBIORCY.
64/IT/17 2017-12-04 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
14715,72 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
82/OW/17 2017-12-04 TROBOT EWA TROSZYŃSKA
3321,00 DOSTAWA ZESTAWU KLOCKÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
75/GK/17 2017-12-04 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
300,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
507/ST/17 2017-12-01 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY UMOWY NR 152/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
50/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANY
122/KP/17 2017-12-01 KOMA MARIUSZ KOŁODZIEJ
3321,00 WYNAJEM I OBSŁUGA APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ NA POTRZEBY KONCERTU KOLĘD W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
506/ST/17 2017-12-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 421/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
550/ZSS/17 2017-12-01 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ GORCZYCA
300,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ ICH PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
52/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 30/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W
49/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
127/KP/17 2017-12-01 TEATR STARY W LUBLINIE
3690,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ W TEATRZE STARYM W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
504/ST/17 2017-12-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SZERMIERKI
9000,00 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - PROMOCJA NOWYCH DYSCYPLIN SPORTU - SZERMIERKA
505/ST/17 2017-12-01 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 148/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
123/KP/17 2017-12-01 JJ ARTIST HOME - AGENCJA ARTYSTYCZNA
8000,00 WYKONANIE "KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO" W DNIU 28.12.2017 R W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
548/ZSS/17 2017-12-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
300,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ ICH PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
355/GM/17 2017-12-01 "WOLCO" SP. Z O.O.
798,00 UMOWA NR: 355/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY (SP) - LUBLIN, ZWIĄZKOWA 23
47/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
51/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 29/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIA
136/SOI/17 2017-12-01 DANIEL BANCER
8505,00 UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI CHECK IT I CHECK IT JUNIOR 2017
716/KL/17 2017-12-01 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI "ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE" RED.K.FLAGA-GIERUSZYŃSKA, A. JAKUBECKI, J. MISZTAL-KONECKA, PUBLIKACJA TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO W LUBLINIE, RED. SERII J.CZAJA"
70/GK/17 2017-12-01 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
5491,47 PRZEJĘCIE OD RZGW W WARSZAWIE W UŻYTKOWANIE DZIAŁEK O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1123 M2 DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - ISTNIEJĄCE WYLOTY KANALIZACYJNE ODPROWADZAJĄCE WODY OPADOWE I ROZTOPOWE POCHODZĄCE Z TERENU MIASTA LUBLIN
47/CA/17 2017-12-01 DALIMEX. SP. Z O.O.
7565,00 ORGANIZACJA SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LCAO
549/ZSS/17 2017-12-01 ANDRZEJ PIERZCHAŁA
300,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
134/SOI/17 2017-12-01 PIOTR MALESZYK
10800,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
124/KP/17 2017-12-01 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
2500,00 OBSŁUGA NA POTRZEBY ORGANIZACJI ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
48/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 31/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY.
148/OŚ/17 2017-12-01 PREMIUM-LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1,06 UMOWA PRZENIASIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI W APTECE PRZY UL. HEMPLA 5 W LUBLINIE
87/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
4000,00 ANEKS DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDE
53/FE/17 2017-11-30 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY 22/FE/17 O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE", DOT. WYDŁUŻENIA T
121/KP/17 2017-11-30 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
8241,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES SAMOPRZYLEPNY.
175/IR/17 2017-11-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA I ROZLICZENIA UMOWY NR 388898 Z DN. 19.12.2016 R. (260/IR/16) O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO W LUBLINIE
348/GM/17 2017-11-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY
0,00 UMOWA UŻYCZENIA LOKALU UŻYTKOWEGO GMINY LUBLIN USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PROBOSTWO 27, O POW. 32,69 M2
86/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
6926,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZ
5/BRM/17 2017-11-30 KACPER SZYMCZAK
3000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A1 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE - POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
120/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
18,26 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU NR 3/OIII/2017 (KSAT 51/OR/17) Z DNIA 14.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA CZYNSZ W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 19 I 19B W LUBLINIE O 18,26 ZŁ BRUTTO TO KWOTY 383,51 ZŁ BRUTTO/M-SC ORAZ PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYW
70/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 66/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
66/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
4520250,00 ROZBUDOWA MIEJSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI SZKIELETOWEJ.
183/OR/17 2017-11-29 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
214400,00 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
121/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
127,14 ANEKS DO UMOWY NR 795/OR/14 Z 14.11.2017 R., DOT. WZROSTU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKU PRZY UL. FILARETÓW 44 SZACUNKOWO O 127,14 ZŁ MIESIĘCZNIE.
18/ZE/17 2017-11-29 SŁAWOMIR SZKODZIAK
8000,00 UMOWA O DZIEŁO DOTYCZĄCA 1) AKTUALIZACJI BAZY DANYCH O WIELKOŚCI ZUŻYCIA ENERGII ORAZ WIELKOŚCI EMISJI CO2 W LUBLINIE, 2) ROZSZERZENIA BAZY DANYCH
714/KL/17 2017-11-29 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU LUBLIN
339/GM/17 2017-11-29 CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
36900,00 POROZUMIENIE STRON POMIĘDZY CENTRUM ZANA HOLDING SP. Z O.O . A GMINĄ LUBLIN DOT. KOSZTÓW WYBURZENIA BUDYNKU PO SKLEPIE MEBLOWYM POSADOWIONYM NA DZIAŁCE O NR 22/13
72/GK/17 2017-11-29 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3444,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH DLA ZADANIA PT. REMONT WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, UL. ROMERA ORAZ UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W
709/KL/17 2017-11-28 WŁADYSŁAWA BRYŁA
250,00 UMOWA O DZIEŁO NA OPRACOWANIE I PREZENTACJĘ AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "WINCENTY POL W LUBLINIE" W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA."WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 14.12.2017 W MUZEUM CZECHOWICZA
713/KL/17 2017-11-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2700,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA MIKOŁAJKOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA 135 OSÓB W DNIACH 6 I 9 GRUDNIA 2017
119/OR/17 2017-11-28 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3352,01 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 62,88 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT BRUTTO: - CZYNSZ O 2397,61 ZŁ/M-SC , - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 696,08 ZŁ/M-SC, - SPRZĄTANIE O 258,32 ZŁ
338/GM/17 2017-11-28 ŁUKASZ MROZIK
1116,00 UMOWA NR: 1056/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
345/GM/17 2017-11-28 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 W LUBLINIE
0,00 UMOWA NR: GM-DN-6850.1.2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 UŻYCZENIA (MIASTO) - LUBLIN, ROZTOCZE UŻYCZENIE O POW. 1455 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE TERENÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH,
708/KL/17 2017-11-28 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
5000,00 ZAKUPIENIE USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI SPOTKANIA JUBILEUSZOWEGO POŁĄCZONEGO Z ORGANIZACJĄ KONCERTU ARTYSTYCZNEGO W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE Z UDZIAŁEM GOŚCI REPREZENTUJĄCYCH ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE LUBLINA, KRAJU I ZAGRANIC
17/ZE/17 2017-11-28 URSZULA ZASADA
0,00 ANEKS NR 1 (17/ZE/17) DO UMOWY NR 13/ZE/17 ZAWARTEJ W DNIU 11.09.2017 R. POLEGAJĄCY NA OKREŚLENIU W TYTULE RODZAJU UMOWY.
44/PS/17 2017-11-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 23/PS/17 Z DNIA 14.06.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PARK KIESZONKOWY "PRACOWNIA W PRZESTRZENI". ANEKS ZMIENIA TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z DOTACJI.
715/KL/17 2017-11-27 MULTIMEDIA FACTORY
6076,20 WYNAJEM 7 KOMPLETÓW SPRZĘTU REJESTRUJĄCEGO (KAMERY, WIZJERY, OPTYCZNE STABILIZATORY OBRAZU, KARDY SDHC) NA POTRZEBY WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
45/FE/17 2017-11-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY 32/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I PRZEBUDOWA DW 835 W LUBLINIE NA ODCINKACH: OD GRANICY MIASTA DO SKRZYŻOWANIA UL. ABRAMOWICKIEJ Z UL. SADOWĄ, OD SKRZYŻOWANIA UL. KUNICKIEGO Z UL. DYWIZJONU 303 DO UL. WROTKOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ S
116/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA KUCABA
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
340/GM/17 2017-11-27 MIROSŁAW SZYMCZYK
160,00 UMOWA NR: 1057/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
80/OW/17 2017-11-27 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
790,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNOSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
44/FE/17 2017-11-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 25/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWINEK (S12/S17/S1
120/KP/17 2017-11-27 "TUKAN" EWA I DARIUSZ KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
4397,25 WYKONANIE AUTORSKIEGO UPOMINKU RĘKODZIELNICZEGO.
119/KP/17 2017-11-27 KLAUDIA KOWALCZYK
1500,00 PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE I MONTAŻ DWÓCH 1-GODZINNYCH AUDYCJI RADIOWYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
118/KP/17 2017-11-27 KINGA KRASOWSKA
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
174/IR/17 2017-11-27 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
57810,00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11 W LUBLINIE (DZ. 75, OBR. 11, ARK. 5)
117/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA ADAMCZYK
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
341/GM/17 2017-11-27 KRZYSZTOF KŁYSZEWSKI FHU FREYA
1100,00 UMOWA NR: 71/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY PAWILON HANDLOWY, UL. WYŻYNNA, POW. 110 M2
46/FE/17 2017-11-27 RAFAŁ MICHAŁOWSKI
0,00 UMOWA UDZIELENIA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII PROJEKTU.
706/KL/17 2017-11-24 ANNA NOWICKA
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "TEKSTY ZA MUREM. O PIŚMIENNICTWIE LUBELSKICH KARMELITANEK BOSYCH W XVII I XVIII WIEKU" W DN. 30.11.2017 R.
356/GM/17 2017-11-24 CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O.S.K
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN, CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K
562/ZSS/17 2017-11-24 "AUCHAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16413,00 UMOWA NR 562/ZSS/17 PRZYGOTOWANIE PACZEK ŚWIĄTECZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
29/MKZ/17 2017-11-24 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
0,00 REMONT DACHU CZĘŚCI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ, OD KROKWI NR:1-14 ORAZ OD NR: 38 DO 74
173/IR/17 2017-11-24 "EKKO" BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI INŻ.EDWARD KOTYŁŁO
7995,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA KRATĘ BRONNĄ W BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE
707/KL/17 2017-11-24 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI OBCHODÓW 36. ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN W TERMINIE 1 - 15 GRUDNIA 2017 R
547/ZSS/17 2017-11-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
11000,00 UMOWA NR 547/ZSS/17 WYSTAWIENIE Z OKAZJI "MIKOŁAJA" WIDOWISKA MUZYCZNEGO DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
16/ON/17 2017-11-24 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
6150,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE I PEŁNE OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W FORMACIE MP4 ORAZ MPEG POD TYTUŁEM "LUBLIN WCZORAJ I DZIŚ", PRZEDSTAWIAJĄCEJ I PROMUJĄCEJ AKTYWNE UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
115/KP/17 2017-11-24 VALERII KOZIUBA
2500,47 CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z DYSKIEM, W TERMINIE 15.12.2017-5.01.2018 R. NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
502/ST/17 2017-11-24 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 348/ST/17 - REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
337/GM/17 2017-11-24 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
5000,00 WYKONANIE 11 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
501/ST/17 2017-11-24 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
0,00 ANEKS DO UMOWY 149/ST/17- AKTYWNY UCZEŃ- ZMIANA HARMONOGRAMU
54/FE/17 2017-11-24 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 49/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, DOT. ZMIANY TERMINU REALI
314/GM/17 2017-11-24 AGNIESZKA MACIĄG
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NAJMU NR 124/GM/13 Z DNIA 6.05.2017R., DOT. ZMIANY NAZWY UŻYTKOWNIKA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 55A WYNAJMOWANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KTÓRY Z DNIEM 01.09.2017R. STAJE SIĘ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 50
69/GK/17 2017-11-23 REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZN
300,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM; KWOTA 300ZŁ JEST KWOTĄ SZACUNKOWĄ.
335/GM/17 2017-11-23 MICHAŁ LENARCZYK
158,40 UMOWA NR: 1055/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
14/ON/17 2017-11-23 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
8000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "TEATROTERAPIA NA TARGACH".
334/GM/17 2017-11-23 MARTA HOFMAN
BARTOSZEK-SMAGA DAGMARA,GÓRA GRZEGORZ,HOFMAN DARIUSZ,PODOLSKA-GÓRA ANNA,SMAGA GRZEGORZ,SZYCHIEWICZ EWA,SZYCHIEWICZ MAŁGORZATA
280,00 UMOWA NR: 1054/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
84/PN/17 2017-11-23 JOANNA HOŁDA
1000,00 UDZIAŁ JAKO AMBASADOR LOKALNEJ GRUPY URBACT W 2-DNIOWYM (16-GODZIN) II CASE STUDY MEETING W KOWNIE (LITWA)
13/ON/17 2017-11-23 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
7000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "WARSZTATY ARTYSTYCZNE "SZTUKA ŁĄCZY""
16/PL/17 2017-11-23 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT BIS" SŁAWOMIR GZELL
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 3/PL/12 Z DN. 03.04.12R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU UMOWY NA OKRES DO DNIA PRZEDSTAWIENIA RADZIE MIASTA LUBLIN PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN LUB DO CZASU WYCZERPANIA KWOTY UMOWY.
16/ZE/17 2017-11-23 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 11 (16/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
81/OW/17 2017-11-23 A.J MOTYL PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGR
13390,00 DOSTAWA AKCESORIÓW CUKIERNICZYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
703/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2016-2018- XXXII OGÓLNOPOLSKI KONWENT MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI POLCON 2017-ANEKS ZMIENIAJĄCY FINANSOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH , ORAZ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
330/GM/17 2017-11-22 PPHU "ALTERNATYWA" TADEUSZ RADOMSKI
294,35 UMOWA NR: 69/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA W TYM DOJAZD DO BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM DZIERŻAWCY SĄSIEDNICH DZIAŁEK NR 91/10 I 91/12 (OBR. 34, ARK. 4)
328/GM/17 2017-11-22 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
1844,00 WYKONANIE 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
77/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
128096,00 UMOWA NR 933 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLI
331/GM/17 2017-11-22 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1353,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU SKARBU PAŃSTWA WYNOSZĄCEGO 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 49A UL. LEŚNEJ 1, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 45 (OBR. 10, ARK.
78/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
173904,00 UMOWA NR 934 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUB
500/ST/17 2017-11-22 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
101582,00 ANEKS DO UMOWY 387/ST/17 DOTYCZY ZMIENIJSZENIA KWOTY OSTATNIEJ TRANSZY DOTACJI
15/ON/17 2017-11-22 TARGI LUBLIN S.A.
15000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ W CELU STWORZENIA, ORGANIZACJI I DEMONTAŻU V LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
712/KL/17 2017-11-22 RAFAŁ LIS
640,66 OBSŁUGA JĘZYKOWA W J. ANGIELSKIM I OPIEKA NAD UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
710/KL/17 2017-11-22 --ALDIK NOVA SP. Z O.O.
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH PROJEKTU - KULINARNA PODRÓŻ PO LUBELSZCZYŹNIE
704/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0,00 TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
705/KL/17 2017-11-22 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-SPADKOBIERCY REFORMACJI. EWANGELICY NA LUBELSZCZYŹNIE I W LUBLINIE. HISTORIA. KULTURA. EKONOMIA. LITERATURA - MONOGRAFIA NA 700-LECIE LUBLINA I 500-LECIE REFORMACJI-ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK
711/KL/17 2017-11-22 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 690/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I ZMIANA ILOŚCI EGZEMPLARZY PŁYT
332/GM/17 2017-11-21 PIOTR KUSAK
380,00 UMOWA NR: 70/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY , UL. MARIAŃSKA, POW. 20 M2
43/PS/17 2017-11-21 FUNDACJA TEREN OTWARTY
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018
76/OW/17 2017-11-21 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
9900,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE TRZYSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE MECHATRONIKI DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
118/OR/17 2017-11-20 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41391,49 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
558/ZSS/17 2017-11-20 HUBERT KASZYŃSKI
500,00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
325/GM/17 2017-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. ZGODA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ TRASĄ SIECI ORAZ NA DOKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA WARUNKACH ZAWARTYCH W DECYZJ
172/IR/17 2017-11-20 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
22140,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE BOISKA, PRZY UL. SZAFIROWEJ W LUBLINIE
113/KP/17 2017-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
560/ZSS/17 2017-11-20 TOMASZ BOSKO
100,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
326/GM/17 2017-11-20 ARKADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S. A. I ARKADY SP. Z O. O. - OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI ZASAD USUWANIA KOLIZJI W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z KOLEJNOŚCIĄ WYKONYWANIA PRAC, A TAKŻE Z ZASADAMI ROZLICZENIA TYCH PRAC WYNIKA
61/IT/17 2017-11-20 GLOBITEL SP. Z O.O.
118019,24 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN.
557/ZSS/17 2017-11-20 GRZEGORZ JAROSZEK
200,00 WYKŁAD ORAZ UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ NA KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
327/GM/17 2017-11-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PGE DYSTRYBUCJA S. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 117/5, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENI
546/ZSS/17 2017-11-20 MEDIA LUBLIN MICHAŁ ŻYDEK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
46/CA/17 2017-11-20 VENA ART SP. Z O.O.
3690,00 USŁUGA OPRACOWANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ I WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I SKŁADU FOLDERU NT. WYDARZENIA LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN
112/KP/17 2017-11-20 WALDEMAR MALUGA
500,00 ZAKUP LICENCJI NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ NA POTRZEBY KALENDARZA 2018.
553/ZSS/17 2017-11-20 JADWIGA GACH
200,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
82/PN/17 2017-11-20 PRACOWNIA BADAŃ I DIAGNOZ SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.
17958,00 OPRACOWANIE PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ MIESZKAŃCÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM POPRZEZ WŁĄCZENIE ICH WE WSPÓLNE DZIAŁANIA KONCEPCYJNE I PROJEKTOWE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I PÓŁPUBLICZNYCH (
114/KP/17 2017-11-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
555/ZSS/17 2017-11-20 ZYGMUNT MISZCZAK
300,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI ORAZ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
83/PN/17 2017-11-20 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
86100,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONE PRZY UL. LUBARTOWSKA 30, 30A / CIASNA 2 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWAN
554/ZSS/17 2017-11-20 ANDRZEJ KAPUSTA
200,00 POPROWADZENIE SPOTKANIA I DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ MIASTA LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
551/ZSS/17 2017-11-20 ARTUR KOCHAŃSKI
400,00 POPROWADZENIE KONFERENCJI I DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
552/ZSS/17 2017-11-20 CENTRUM MEDYCZNE NEUROMEDICA HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ
200,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ WYGŁOSZENIA WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
556/ZSS/17 2017-11-20 ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ
200,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
559/ZSS/17 2017-11-20 ADAM ROMAŃCZUK
100,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
74/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2232,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA METODY PROJEKTU EDUKACYJNEGO W LICEUM ORAZ PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OG
73/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2304,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNY
42/PS/17 2017-11-17 MARCIIN GERWIN
1000,00 WYGŁOSZENIE DWÓCH PRELEKCJI NA TEMAT PANELU OBYWATELSKIEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH NA STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.LUBLIN.EU
700/KL/17 2017-11-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
16000,00 ANEKS DO UMOWY 614/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI I TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ILOŚCI PUBLIKACJI
499/ST/17 2017-11-17 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 308/ST/17 - DOTYCZY ZMIANY TREMINU REALIZACJI
111/KP/17 2017-11-17 ŁUKASZ KIJEK
1200,00 MERYTORYCZNE OPRACOWANIE TREŚCI ORAZ WSKAZANIE FOTOGRAFII.
117/OR/17 2017-11-17 KLIMA-SOFT
1659,02 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/17 Z 23.05.2017 R. I ANEKSU 76/OR/17 Z 26.05.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 1659,02 ZŁ DO WYSOKOŚCI 71265,68 ZŁ.
701/KL/17 2017-11-17 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WYDARZENIA KULTURALNE PODCZAS III KONGRESU DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
75/OW/17 2017-11-17 ARRUBA P.W. PIOTR KURLEJ
1306,60 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI ZSO NR 5 I SOSW NR 1 W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
561/ZSS/17 2017-11-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1968,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ INKUBATORA MEDIALNO-ARTYSTYCZNEGO W ACK CHATKA ŻAKA W LUBLINIE NA POTRZEBĘ PROJEKCJI FILMU "ZWARIOWAĆ ZE SZCZĘŚCIA"
71/GK/17 2017-11-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ZASILANIE GALERII NA PŁOCIE
544/ZSS/17 2017-11-17 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ GORCZYCA
1200,00 CIĄŻA ZAGROŻONA ZAKAŻENIEM HIV/AIDS
543/ZSS/17 2017-11-17 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
1200,00 RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE, MODEL REDUKOWANIA RYZYKA ZAKAŻENIA HIV
702/KL/17 2017-11-17 POLOT JERZY FURTAK
12650,00 ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
494/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 54/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU- PROGRAM MISTRZ
497/ST/17 2017-11-16 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
4000,00 ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNE MECZÓW ROZGRYWANYCH W LUBLINIE W RAMACH TURNIEJU: PLACE WOMEN'S U19 FRIENDLY TOURNAMENT LUBLIN 28-29.11.2017 R.
318/GM/17 2017-11-16 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
1190,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 23 (OBR. 21, ARK. 5) O POWIERZCHNI 0,0911 HA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM HANDLOWO-USŁUGOWYM O POWIERZCHN
171/IR/17 2017-11-16 VARIOPOOL POLSKA SP. Z O.O.
80272,26 WYMIANA I PRZENIESIENIE DO INNEGO POMIESZCZENIA POMP HYDRAULICZNYCH W OBIEKCIE AQUA LUBLIN, AL. ZYGMUNTOWSKIE W LUBLINIE
498/ST/17 2017-11-16 AKADEMIA KARATE DANIELA IWANKA
4000,00 PUCHAR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W KARATE TRADYCYJNYM
493/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 56/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU-PROGRAM MISTRZ
495/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 53/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU- " PROGRAM MISTRZ"
320/GM/17 2017-11-16 "PIL - LAS" RYSZARD PISKOREK
890,40 UMOWA NR: 65/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PRZEMYSŁOWA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 43 / UL. PRZEMYSŁOWEJ 13 Z PRZENACZENIEM NA PARKING DO OBSŁUGI PAWILONU HANDLOWEG
492/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 55/ST/17- PROGRAM MISTRZ- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
163/IR/17 2017-11-16 DBM SERVICES SP.Z O.O.
1828901,53 PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ (TRAWA SYNTETYCZNA) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ZAINSTALOWANIEM PIŁKOCHWYTÓW I MONITORINGU, WYKONANIE MURU OPOROWEGO, WYPOSAŻENIE BOISKA - ZADANIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - II PN. "SYGNAŁ OD NOWA"
71/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE SOCJOTERAPII W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBL
43/FE/17 2017-11-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
2429826,17 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. Z
69/OW/17 2017-11-15 PIOTR KURLEJ
6338,40 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
322/GM/17 2017-11-15 PRZEMYSŁAW STEFANIK - ARCHITEKT MGR INŻ. ARCHITEKT PRZEMYSŁAW STEFANIK
4674,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI 3 BUDYNKÓW HANDLOWO - USŁUGOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 20.
321/GM/17 2017-11-15 ANNA JANAS
JANAS PIOTR
50,00 UMOWA NR: 1053/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
60/IT/17 2017-11-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8796,96 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
697/KL/17 2017-11-15 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN W ŚWIECIE ŻYCZLIWOŚCI 2017 , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
72/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE TYFLOPEDAGOGIKI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
147/OŚ/17 2017-11-15 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
66785,00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN NA 2017 ROK".
68/MAZ/17 2017-11-15 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
-62343,79 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 W ZWIĄZKU ZE ZMIEJSZENIEM ILOŚCI NASADZEŃ ROŚLINNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN (WYŁĄCZENIE UL. STADIONWEJ I RONDA MOHYŁY)
7/ZIT/17 2017-11-15 HOTEL KORONA S.C. REMIGIA DERKACZ EDWARD DERKACZ
10562,40 ZAPEWNIENIE NOCLEGU, WYŻYWIENIA ORAZ SALI SZKOLENIOWEJ W HOTELU KORONA W ZEMBORZYCACH TERESZYŃSKICH, W TERMINIE 23 - 24 LISTOPADA 2017R.
319/GM/17 2017-11-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
961,95 UMOWA NR: 66/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRONOWICKA DZIERŻAWY - INNE NIEWYODRĘBNIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH O POW. 265,00 M2 - PARTER BUDYNKU WRAZ Z PRAWEM UŻYWANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ; DZIAŁKA NR 106/5., Z PR
110/KP/17 2017-11-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
11150,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE.
70/OW/17 2017-11-14 TOMASZ KRAJEWSKI
6000,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYH Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYN
169/IR/17 2017-11-14 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
89833,61 NASADZENIA ROŚLINNE I PIELĘGNACJA PRZY SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, UL. METALURGICZNA 5 W LUBLINIE - CZĘŚĆ I
170/IR/17 2017-11-14 MULTIMEL SP. Z O. O.
8856,00 PRZEBUDOWA STANOWISKA SŁUPOWEGO NR 14 LINII NAPOWIETRZNEJ SN W MIEJSCOWOŚCI ROKITNO I WÓLKA ROKICKA.
696/KL/17 2017-11-14 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
3000,00 ORGANIZACJA WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY FINANSOWANE JEST Z DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W
542/ZSS/17 2017-11-14 JACEK BOROWICZ
12000,00 UMOWA ZLECENIE NA OPRACOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOT. OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
698/KL/17 2017-11-14 "UNIA ABSOLWENTÓW"
1000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJACA NA ORGANIZACJI ZADUSZEK POETYCKICH POSWIĘCONYCH JULII HARTWIG.
699/KL/17 2017-11-14 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
4200,00 USŁUGA HOTELARSKA I GASTRONOMICZNA DLA 7 UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY 27.11.-1.12.2017 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
109/KP/17 2017-11-14 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075,00 WYKONANIE I DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
79/OW/17 2017-11-14 "FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK-ODDZIAŁ W LUBLINIE-NAUKA I ROZWÓJ LUB
0,00 LIST INTENCYJNY DOT. WSÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE KOMPETENCJE, DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENI
132/SOI/17 2017-11-13 ALEKSANDRA PRÓCHNIAK
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
41/PS/17 2017-11-13 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
-15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 32/PS/17 Z DNIA 8.08.2017 R. PT. "POZNAJMY SIĘ", ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI Z 51 600 ZŁ DO 36 600 ZŁ
116/OR/17 2017-11-13 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560,00 NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE.
491/ST/17 2017-11-13 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 15/ST/17 DOTYCZY AKTUALIZACJI KOSZTORYSU
323/GM/17 2017-11-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
TBV SP.J. W. DZIOBA, P. BIELECKI
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TBV SP. J. W.DZIOBA, P.BIELECKI I MPWIK W LUBLINIE SP. Z O.O . - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄ
122/OR/17 2017-11-13 CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.
197017,14 ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, W TYM MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OSP-GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
59/IT/17 2017-11-13 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
7380,00 ZAKUP URZĄDZEŃ MFP DRUKUJĄCO-KOPIUJĄCO-SKANUJĄCYCH.
35/BM/17 2017-11-13 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE ZESTAWU "MIASTECZKO UMIEJĘTNOŚCI DROGOWYCH - AUTOCHODZIK" - DO REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU "BEZPIECZNY LUBLIN".
695/KL/17 2017-11-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
405,90 LICENCJA JEDNORAZOWA NA WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ " NA STRUNACH POEZJI " WYSTĘP MARKA ANDRZEJEWSKIEGO
77/PN/17 2017-11-13 HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG
837354,00 STWORZENIE PARTNERSTWA I USTALENIE ZASAD W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU "AREA 21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
34/BM/17 2017-11-13 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEDMIOTÓW (UBRANIE SPECJALNE Z HEŁMEM-9SZT. I UBRANIE KOSZAROWE Z HEŁMEM-5SZT.) NA WYPOSAŻENIE SALI DYDAKTYCZNEJ "OGNIK" W CELU PROWADZENIA SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNYCH DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU "BEZPIECZNY LUBLIN".
58/IT/17 2017-11-13 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
4280,40 USŁUGA TRANSMISJI DANYCH W RELACJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 LUBLIN, UL. HIACYNTOWA 69 - UL. WIENIAWSKA 14.
131/SOI/17 2017-11-13 KATARZYNA RAKUŚ
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
129/SOI/17 2017-11-13 SABINA FORYT
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
313/GM/17 2017-11-13 KAMIL WŁODARCZYK
BASIAK AGNIESZKA,BASIAK KONRAD,SZYMCZUK ANDRZEJ,SZYMCZUK NATALIA,WŁODARCZYK IWONA
207,90 UMOWA NR: 1050/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, POW. 90 M2 CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
130/SOI/17 2017-11-13 MARTA ZAWIŚLAK
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
81/PN/17 2017-11-13 MIASTO OPOLE
GMINA GIERAŁTOWICE,GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE,MIASTO SŁUPSK
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
63/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
62/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 42/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
691/KL/17 2017-11-09 PIOTR KOWALCZYK
1800,00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18 LISTOPADA 2017 R.
692/KL/17 2017-11-09 IZABELA KOPEĆ "ARTMUS - IK"
78200,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z UTWORÓW SŁOWNO-MUZYCZNYCH PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18.11.2017 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ
694/KL/17 2017-11-09 MARCIN PIETRUSZA
1100,00 WYKONANIE MIN. 60 ZDJĘĆ W TRAKCIE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
693/KL/17 2017-11-09 WOJCIECH KORNET
2600,00 REALIZACJA DWÓCH WERSJI FILMU DOKUMENTUJĄCEGO WARSZTATY ARTYSTYCZNE KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
315/GM/17 2017-11-09 JÓZEF KASPRZAK
KASPRZAK LEOKADIA
194,82 UMOWA NR: 1051/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - UPRAWY, DZ., POW. 382 M2. CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
57/IT/17 2017-11-09 VULCAN
16575,00 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI SIGMA.
66/GK/17 2017-11-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
6500,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KWATERY ZBIOROWEJ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W LATACH 1939-1944 WRAZ Z TABLICAMI ORAZ KATAKUMB ZE SZCZĄTKAMI WIEŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO WRAZ Z POMNIKIEM WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO I GESTAPO ,,POD ZEGAREM" NA CMENATRZU PRZY UL.
146/OŚ/17 2017-11-09 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
4305,00 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA 30-SEKUNDOWEGO SPOTU RADIOWEGO.
168/IR/17 2017-11-09 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9 - ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO
4/BRM/17 2017-11-09 ROBERT LITWIŃSKI
400,00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 11 LISTOPADA 2017 R.
63/OW/17 2017-11-08 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
0,00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST USTALENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM POROZUMIENIEM ZASAD ORGANIZACJI VI ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 6-LATKÓW "LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI" W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
311/GM/17 2017-11-08 ARKADIUSZ CZAPLA
400,00 UMOWA NR: 1047/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
108/KP/17 2017-11-08 LIGHT-TECH PUH S.C.
2460,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA ORAZ TRYBUNAŁU KORONNEGO W DNIU 11.11.2017R.
68/GK/17 2017-11-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
16567,53 ZAKUPIENIE I ZAMONTOWANIE KLAPY PRZECIWZALEWOWEJ PRZED WYLOTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR 15A DO RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. ŁAZIENKOWSKIEJ
317/GM/17 2017-11-08 WIESŁAW RAK
320,00 UMOWA NR: 1052/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY UPRAWY ROLNE
317/ST/17 2017-11-08 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: - II GWIAZDKOWY FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ
310/GM/17 2017-11-08 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
1136,80 UMOWA NR: 1046/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - DZIERŻAWY - INNE PARKING, UL. EMILII I KAROLA WOJTYŁÓW DZ NR 61/48, OBR. 43, ARK. 29
21/GD/17 2017-11-08 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5000,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 29, POŁOŻONA PRZY UL. WODNEJ 6F Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY L
68/OW/17 2017-11-07 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
3135,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/OW/17 NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPE
127/SOI/17 2017-11-07 AERO TOWER KAMIL KUCIA
5000,00 REPREZENTOWANIE MIASTA LUBLIN PODCZAS ŚWIATOWEGO FINAŁU KONKURSU CREATIVE BUSINESS CUP
56/IT/17 2017-11-07 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
10981,44 DZIERŻAWA LOKALIZATORÓW GPS WRAZ Z DOSTĘPEM DO SYSTEMU IDENTYFIKACJI I LOKALIZACJI TYCH URZĄDZEŃ
530/ZSS/17 2017-11-07 TOMASZ KRAMEK
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.
65/GK/17 2017-11-07 "LENMAR" MARCIN LENARD
37064,06 BUDOWA STREET WORKOUT PARK PRZY UL. MEDALIONÓW ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENY GMINY LUBLIN.
531/ZSS/17 2017-11-07 JACEK MAKSYMIUK
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
488/ST/17 2017-11-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
4231,20 WYNAJEM SALI NA IX SPOTKANIE TURYSTYCZNE
64/GK/17 2017-11-06 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
8812,51 DOSTAWA KOSZY NA PSIE ODCHODY WRAZ Z MONTAŻEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY
690/KL/17 2017-11-06 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
10996,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PŁYTY PT. W KRĘGU ANDRZEJA NIKODEMOWICZA.
65/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
0,00 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU WYKONANIA NASADZEŃ W REJONIE III
66/MAZ/17 2017-11-06 KRZYSZTOF CHMIEL
310,00 ANEKS DO UMOWY 28/MAZ/17 NA ZAKUP ORAZ MONTAŻ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO W ROWERZE STOJĄCYM NA SKWERZE PRZY UL. KRÓTKIEJ W LUBLINIE
316/GM/17 2017-11-06 ELŻBIETA SOCZYŃSKA
SOCZYŃSKI ANDRZEJ
198,00 UMOWA NR: 1048/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, POW. 180 M2
537/ZSS/17 2017-11-06 BEATA KŁODA
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
64/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
10500,00 WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY UL. BOH. MONTE CASSINO, UL. BIEDRONKI, UL, CHOPINA, UL. BAJKOWEJ W LUBLINIE
308/GM/17 2017-11-03 ZOFIA BIELA
BIELA WACŁAW
167,40 UMOWA NR: 1045/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
517/ZSS/17 2017-11-03 URSZULA STEĆ
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
329/GM/17 2017-11-03 ZIĘTEK DARIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AMADEKS"
2356,67 UMOWA NR: 68/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSP. - PARKING - KOMIS SAMOCH. UL. SMOLUCHOWSKIEGO POW. ; 6086
489/ST/17 2017-11-03 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
100000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH IV-V W II PÓŁROCZU 2017 R.
540/ZSS/17 2017-11-03 TOMASZ BOSKO
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
536/ZSS/17 2017-11-03 ANETA ROMANEK
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
522/ZSS/17 2017-11-03 EMILIA CHARYTANOWICZ
900,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
538/ZSS/17 2017-11-03 EMIL DUDZIAK
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
534/ZSS/17 2017-11-03 DANIEL KLIMIUK
100,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
309/GM/17 2017-11-02 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
40000,00 UMOWA NR: 64/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LIPOWA 1 DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NAJEM I DZIERŻAWA BU
80/PN/17 2017-11-02 MARIIA MARTYNIUK
4600,00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZY ORAZ AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ROLI W FILMIKACH W MODULE OBEJMUJĄCYCH 6 FILMIKÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CKW
135/SOI/17 2017-11-02 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
30000,00 PROJEKT WNĘTRZA PUNKTU INFORMACYJNEGO W SKENDE SHOPPING CENTRE W LUBLINIE
133/SOI/17 2017-11-02 AGORA SA
27675,00 PROMOCJA MIASTA W RAMCH REALIZACJI PROJEKTU ,,PRZYSTANEK MIASTO 2017''
59/OW/17 2017-11-02 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
18450,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ NA TEMAT TWORZENIA PRAWIDŁOWYCH RELACJI MIĘDZYLUDZKICH, WEDŁUG POTRZEB DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ORAZ EWENTUALNIE RODZICÓW, W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH R
539/ZSS/17 2017-11-02 INNOVA ANETA FALKOWSKA
10400,00 UMOWA O PRZEKAZANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA "KOT FILEMON" PROWADZONEGO PRZEZ PANIĄ ANETĘ FALKOWSKĄ UL. KRAŃCOWA 3 20-356 LUBLIN
486/ST/17 2017-10-31 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
1088,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z DZIELNICY BRONOWICE.
63/MAZ/17 2017-10-31 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
4532,79 ODBIÓR I MONTAŻ OSŁONY TRZCIONOWO-FOLIOWEJ PRZY UL. KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE.
306/GM/17 2017-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36 (OBR. 26, ARK. 4) ORAZ ZOBO
63/GK/17 2017-10-31 CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI
1918,80 DOSTARCZENIE 26 SZT. FLAG BIAŁO-CZERWONYCH POZIOMYCH.
307/GM/17 2017-10-31 KATARZYNA PRZYTUŁA
99,63 CZYNSZ ZA NAJEM GARAŻU (SP) - LUBLIN, HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
303/GM/17 2017-10-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU: 1) AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 95/6 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ROMERA 4, Z KTÓREJ OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 R., ZNAK: IGM.6821.58.2013
107/KP/17 2017-10-31 SIM KOŁO
15405,75 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM W POSTACI CZARNYCH TOREB BAWEŁNIANYCH.
58/OW/17 2017-10-31 FW FANTOM ANDRZEJ MIETKIEWICZ
3054,89 DOSTAWA FANTOMÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
115/OR/17 2017-10-31 OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE Z ORA I OIRP W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU
688/KL/17 2017-10-31 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
9102,00 NAJEM POMIESZCZEŃ ORAZ INSTRUMENTÓW NA ORGANIZACJĘ NKL 2017
41/FE/17 2017-10-31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. TERMINU WYPŁAT POŻYCZKI.
333/GM/17 2017-10-31 GRZEGORZ KRASUCKI
114,00 UMOWA NR: 333/GM/17 CZYNSZ ZA NAJEM (SP) - LUBLIN, HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO 5
144/OŚ/17 2017-10-31 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
12300,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 127/OŚ/17 Z DNIA 04.08.2017 R. - ZWIĘKSZENIE KWOTY NA REALIZACJĘ PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN
689/KL/17 2017-10-31 FUNDACJA KATARZYNY KOZYRY
12528,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI AUTORSKICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
15/ZE/17 2017-10-31 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 10 (15/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
42/FE/17 2017-10-31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY TERMINÓW WYPŁATY DOTACJI.
125/SOI/17 2017-10-31 ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 23/SOI/17, ZMIANA §10 TERMIN REALIZACJI UMOWY DO DNIA 15.11.2017 R., ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1
67/OW/17 2017-10-31 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
4000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAM
166/IR/17 2017-10-30 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
0,00 Z DNIEM 30.10.2017 R. STRONY ROZWIĄZUJĄ UMOWĘ NR 11/IR/17 Z DNIA 10.02.2017 R., PRZEDMIOTEM KTÓREJ BYŁO WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA OSIEDLU KARŁOWICZA W LUBLINIE, ZA POROZUMIENIEM STRON.
305/GM/17 2017-10-30 GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2461,50 UMOWA NR: 63/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY ZAPLECZE BUDOWY ORAZ DOKONANIE NASADZEŃ KRZEWÓW OZDOBNYCH, UL. PÓŁNOCNA, POW. 547 M2
32/BM/17 2017-10-30 MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. ROGOWSKIEGO 9. (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
145/OŚ/17 2017-10-30 ANNA KOZAKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
79/PN/17 2017-10-30 KATARZYNA STINSKA
1360,00 OBSŁUGA KORESPONDENCJI ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
33/BM/17 2017-10-30 SPOŁEM LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL.PONIKWODA 67. (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
124/SOI/17 2017-10-30 STOWARZYSZENIE AKTYWNA EUROPA
2500,00 WSPÓŁORGANIZACJA WSCHODNIEGO FORUM FIRM RODZINNYCH
22/GD/17 2017-10-27 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
99600,00 WYKONANIE USŁUGI SKANOWANIA Z POSTACI ANALOGOWEJ DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ I ARCHIWIZACJI OPERATÓW GEODEZYJNYCH Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZGROMADZONEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
66/OW/17 2017-10-27 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
8700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 3 NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEG
686/KL/17 2017-10-27 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 613/KL/17 Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MBP (ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TERMINU PRZEDŁOŻENIA ROZLICZENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO).
167/IR/17 2017-10-27 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
6211,50 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA CIĄGÓW PIESZYCH NA OSIEDLU KARŁOWICZA (CZECHÓWKA GÓRNA KOLONIA DZIAŁKI 5/9 I 1/38) W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
114/OR/17 2017-10-27 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
-587,52 ANEKS DO UMOWY NR 110/OR/16 Z 22.12.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY O 587,52 ZŁ DO WYSOKOŚCI 73051,20 ZŁ.
40/FE/17 2017-10-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
105089878,41 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
113/OR/17 2017-10-27 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 285/KP/16 ZMIENIAJĄCY NR KONTA BANKOWEGO.
465/ST/17 2017-10-26 ALTER JMS SP. Z O. O. SP. K
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "TRZY ZŁOTE DAMY SEROWARSTWA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
520/ZSS/17 2017-10-26 LUCYNA KONCEWICZ
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
62/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
1354,99 DOSTAWA KSIĄŻEK DO ZAWODU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK ELEKTRONIK - CZĘŚĆ III - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
159/IR/17 2017-10-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
6150,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI I STREET WORKOUT W LUBLINIE, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
1/KM/17 2017-10-26 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
3600000,00 UMOWA-WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ PWPW S.A. DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ
487/ST/17 2017-10-26 HADES L.E. CWALINA SPÓŁKA JAWNA
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "KONCERT POŚWIĘCONY PAMIĘCI WIELKICH BARDÓW: COHEN, DYLAN, STACHURA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI,
65/OW/17 2017-10-26 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
3400,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA DOSKONALĄCE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
165/IR/17 2017-10-26 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 18/IR/17 Z DNIA 24.02.2017 R. DOT. ZADANIA ZACISZE REKREACYJNO- EDUKACYJNE W OSIEDLU LIPNIAK- ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 30.11.2017 R.
164/IR/17 2017-10-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
60270,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 W LUBLINIE
60/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
3223,84 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH - CZĘŚĆ I - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
62/MAZ/17 2017-10-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
50000,00 DOTACJA NR 407/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
535/ZSS/17 2017-10-26 BEATA POLIŃSKA
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
61/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
7547,57 DOSTAWA KSIĄŻEK, ATLASÓW, PODRĘCZNIKÓW DO ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA - CZĘŚĆ II - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
90/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W SPS NR 26 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
64/OW/17 2017-10-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
11600,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 4 NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBE
88/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "PRZEDSTAWIENIE CZTERECH KULTUR -POKAZ UCZNIÓW POLSKICH, ROMSKICH, UKRAIŃSKICH I ŻYDOWSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014- 2020.
304/GM/17 2017-10-25 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.WYŻYNNA 43 (41-55)
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.WYŻYNNEJ 43 W LUBLINIE
80,00 UMOWA NR: 62/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY PARKING, UL. JANA PAWŁA II, POW. 400 M2
94/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
685/KL/17 2017-10-25 KRZYSZTOF FIRLUS
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ KONTRABAS PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017 R.
93/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
684/KL/17 2017-10-25 MARCIN ZDUNIK
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017R.
61/GK/17 2017-10-25 F-RYZA USŁUGI STOLARSKIE SŁAWOMIR DZIAŁO
9212,70 WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH PRZY MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ (POMNIKACH) W LUBLINIE.
91/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
89/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
92/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
336/GM/17 2017-10-25 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 13 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11 Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY POWIERZCHNI W BUDYNKU BIUROWYM MOSIR ,,BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O. O. PRZY UL. FILARETÓW 44.
20/GD/17 2017-10-24 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 68/3, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 17 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 67, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 15 ORAZ Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZN
512/ZSS/17 2017-10-24 BARBARA SOBOCKA
700,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
508/ZSS/17 2017-10-24 ELŻBIETA WANIURSKA
1050,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
519/ZSS/17 2017-10-24 ANDŻELIKA PONIEWOZIK
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
527/ZSS/17 2017-10-24 IWONA PAPROTA
1050,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
51/OW/17 2017-10-24 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
455000,00 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA"
516/ZSS/17 2017-10-24 CONSALIA ALINA PORĘBA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
112/OR/17 2017-10-24 BSI GROUP POLSKA SP. Z O.O.
31980,00 WYKONANIE W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN AUDITU PRZEJŚCIA NA NOWE WYDANIE NORMY ISO 9001:2015 ORAZ RECERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY ISO 9001:2015, TJ. WYDANIE CERTYFIKATU ORAZ USTALENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NIEGO; USTALENIE WARUNKÓW POSŁUG
518/ZSS/17 2017-10-24 MICHAŁ MAZUR
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
529/ZSS/17 2017-10-24 EDYTA KUŚMIREK
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
299/GM/17 2017-10-24 TCHIBO WARSZAWA SP. Z O.O.
2905,73 UMOWA NR: 39/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 36 Z PRZEZNACZENIEM NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY
140/OŚ/17 2017-10-24 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 27/OŚ/17 - KONSERWACJA STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13- PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 15.11.2017 R.
521/ZSS/17 2017-10-24 AGATA CHMIEL
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
484/ST/17 2017-10-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
3000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI SPORTU AKADEMICKIEGO
59/MAZ/17 2017-10-24 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
38700,00 WYKONANIE DRUKU I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UM LUBLIN
532/ZSS/17 2017-10-24 DOROTA WOLAŃCZUK
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
533/ZSS/17 2017-10-24 MARIUSZ PROKOPIUK
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
682/KL/17 2017-10-24 MAREK ANDRZEJEWSKI
3300,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU NA GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ "NA STRUNACH POEZJI " W DN. 29.11.2017
67/GK/17 2017-10-24 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA WYSTAWY PLENEROWEJ NA OGRODZENIU OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE
511/ZSS/17 2017-10-24 EWA ZAGAJSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
142/OŚ/17 2017-10-24 MIROSŁAW WYROSTEK
0,00 ANEKS DO UMOWY 84/OŚ/17 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
485/ST/17 2017-10-23 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 150/ST/17 "SPORT DLA KAŻDEGO" - ZMIANY W KOSZTORYSIE
61/MAZ/17 2017-10-23 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
8503,89 WYKONANIE INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ, PROJEKTU GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, PROJEKTU URZĄDZENIA TERENU I PROJEKTU ZIELENI DLA TERENU ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. ZBOŻOWĄ A UL. SŁAWINKOWSKĄ W LUBLINIE
31/BM/17 2017-10-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
17745,00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP ŚRODKÓW INDYWIDUALNEJ OCHRONY STRAŻAKA, NA POTRZEBY KMPSP.
483/ST/17 2017-10-23 KLUB SPORTOWY STAY INSANE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "INSANE TRIATHLON LUBLIN"
162/IR/17 2017-10-23 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
55800,00 WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PIASKOWEJ NA BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT Z SBR+EPDM, PRZY ZESTAWIE DO ĆWICZEŃ STREET WORKOUTU PARK LINE XL NA DZIAŁCE NR 14/28 W LUBLINIE, W POBLIŻU PRZEDSZKOLA NR 75
161/IR/17 2017-10-23 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
38766,60 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE
30/BM/17 2017-10-23 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W CZASIE NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ ORAZ SYTUACJI MAJĄCYCH ZNAMIONA KRYZYSU.
482/ST/17 2017-10-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
2400,00 "WOJEWÓDZKI TURNIEJ W BOCCIA "
480/ST/17 2017-10-23 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
2000,00 "ORGANIZACJA ROZGRYWEK EKSTRAKLASY BADMINTONA"
528/ZSS/17 2017-10-20 EWA SADURSKA
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
523/ZSS/17 2017-10-20 AGATA GAJEWSKA
450,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
509/ZSS/17 2017-10-20 AGATA WILK
900,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
525/ZSS/17 2017-10-20 MAGDALENA KALENIEC
1200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
524/ZSS/17 2017-10-20 IZABELA HANCZYN
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
39/PS/17 2017-10-20 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 31/PS/17 Z DNIA 08.08.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SĄSIEDZI NA 5! PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU DLA LOKALNYCH WSPÓLNOT MIASTA LUBLIN
312/GM/17 2017-10-20 GRĄDKOWSKA ALEKSANDRA
332,00 UMOWA NR: 1049/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA , POW. 332 M2 CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
504/ZSS/17 2017-10-20 AGNIESZKA FILIKS
200,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "WYKORZYSTYWANIE PRODUKTÓW SEZONOWYCH I OBRÓBKA TECHNOLOGICZNA PRODUKTÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
55/IT/17 2017-10-20 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
66356,04 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
683/KL/17 2017-10-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
7367,70 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
510/ZSS/17 2017-10-20 MAŁGORZATA MATYKA
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
526/ZSS/17 2017-10-20 -- ZYGMUNT MISZCZAK
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK.DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
324/GM/17 2017-10-20 CITY PARKING GROUP S.A.
1616,67 UMOWA NR: 67/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RADZYŃSKA DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY UL. RADZYŃSKA POW. ; 2894
680/KL/17 2017-10-19 TARGI LUBLIN S.A.
5000,00 USŁUGA PROMOCYJNA PODCZAS WYDARZENIA "BYŁO...NIE MINĘŁO" - SPOTKANIE Z HISTORIĄ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 21-22.10.2017R. W TARGACH LUBLIN.
60/MAZ/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
2140,20 WYKONANIE BETONOWEGO POSTUMENTU ORAZ TABLICY PAMIĄTKOWEJ WRAZ Z JEJ MONTAŻEM
158/IR/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
23000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PLACU ZABAW ORAZ WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU, PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W LUBLINIE
302/GM/17 2017-10-19 "DALUS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SZYDŁOWSKI LUCJAN
830,00 UMOWA NR: 59/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RÓŻANA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. RÓŻANEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING STRZEŻONY POW. 650 M2
57/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
7800,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE MODOWYM DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPER
53/OW/17 2017-10-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ANALITYKI BEZPIECZEŃSTWA I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO P
55/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
34650,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
139/OŚ/17 2017-10-19 DRUKARNIA KOREL-GRAF KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
2500,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.
45/CA/17 2017-10-19 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
6519,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU " MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU I ZORGANIZOWANA PODCZAS CEREMONII KONCERTU PT. "POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT" Z UDZIAŁEM ARTYSTÓW
681/KL/17 2017-10-19 ROBERT GRUDZIEŃ IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY CONCENTUS MUSICUS
4200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII ORGANOWEJ PODCZAS KONCERTU SŁOWNO - MUZYCZNEGO PT." POLSKO OJCZYZNO MOJA" Z UDZIAŁEM HALINY ŁABONARSKIEJ W DNIU 26.11.2017 R.
54/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
12540,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
515/ZSS/17 2017-10-19 DAMIAN ZIARKOWSKI
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
513/ZSS/17 2017-10-19 EWELINA DŻAMAN
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
514/ZSS/17 2017-10-19 BEATA MARZEC
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
52/OW/17 2017-10-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ANALITYKI LABORATORYJNEJ W OCHRONIE ŚRODOWISKA W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PRO
646/KL/17 2017-10-18 KAROLINA MAJKOWSKA
500,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI TEKSTU UMOWY GRANTOWEJ PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ".
506/ZSS/17 2017-10-18 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
615,00 OPRACOWANIE LOGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA LUBLIN.
502/ZSS/17 2017-10-18 FUNDACJA TUP TUSIE
9000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W KLUBIE DZIECIĘCYM POD NAZWĄ KLUB MALUCHA TUP TUSIE
122/SOI/17 2017-10-18 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
4700,00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 75 ZDJĘĆ Z DRONA Z LOTU PTAKA TERENÓW PODSTREFY LUBLIN SSE
54/IT/17 2017-10-18 STORIO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
399640,00 ROZBUDOWA SYSTEMU WYKONYWANIA I SKŁADOWANIA KOPII ZAPASOWYCH.
300/GM/17 2017-10-18 KAROLINA KITA
440,00 UMOWA NR: 60/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI, AL. TYSIĄCLECIA
298/GM/17 2017-10-18 GUSTO & BUON GUSTO SP. Z O. O.
16000,00 UMOWA NR: 38/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE O POW. 160 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA JARMARK PRODUKTÓW WŁOSKICH
503/ZSS/17 2017-10-18 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
34800,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM ,,KUBUŚ I KANGUREK"
507/ZSS/17 2017-10-18 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
12000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM " MISTRZOWIE ZABAWY"
505/ZSS/17 2017-10-18 BOGDAN SZPONAR
200,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
38/PS/17 2017-10-18 PAWEŁ SZCZUCHNIAK
92000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE "BUDOWA ŁĄCZNIKA PUŁASKIEGO - SŁOWACKIEGO"
677/KL/17 2017-10-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
-24000,00 ANEKS DO UMOWY 275/KL/17- ZMIANA RAMOWEGO PROGRAMU WYSTAW W GALERII SASKIEJ, ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DO 72.000 ZŁ
456/ST/17 2017-10-17 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO
679/KL/17 2017-10-17 JOANNA BELZYT
660,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO KONCERTU PIEŚNI TRADYCYJNYCH PODCZAS GALI DZIELNIC KULTURY
105/KP/17 2017-10-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
190,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 101/KP/17 Z DNIA 13.09.2017R., ZMIENIAJĄCY ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZOBOWIĄZAŃ.
36/FE/17 2017-10-17 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-3145934,72 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA.
297/GM/17 2017-10-17 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
12300,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE CZĘŚCI OGRODZENIA O DŁUGOŚCI OK. 42 MB, ZLOKALIZOWANEGO NA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1/3 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ
455/ST/17 2017-10-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
45000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO
121/SOI/17 2017-10-17 CUMULUS PR SP. Z O.O.
21800,00 ZAPEWNIENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
106/KP/17 2017-10-17 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER NA MEDALACH WRAZ Z DOSTAWĄ.
78/PN/17 2017-10-17 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
7500,00 PRODUKCJA I MONTAŻ 6 FILMÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CENTRUM KOMEPENCJI WSCHODNICH WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAC AUTORSKICH
459/ST/17 2017-10-17 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
7000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLENGO W PŁYWANIU
296/GM/17 2017-10-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
TYMICKA KATARZYNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KATARZYNĄ TYMICKĄ I LPEC S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 33/11 (OBR. 36, ARK. 2), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANO
458/ST/17 2017-10-17 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
5500,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO
139/IR/17 2017-10-17 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
21217,50 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA SKWERU WRAZ Z SIŁOWNIĄ I CHODNIKIEM DO UL. WARMIŃSKIEJ W LUBLINIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH.
678/KL/17 2017-10-17 ŁUKASZ JANICKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 171/KL/17 Z DNIA 8.02.2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
422/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
110/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
42235,67 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - I CZĘŚĆ.
474/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 474/ZSS/17 OBSZAR 1
477/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 477/ZSS/17 OBSZAR 3
478/ST/17 2017-10-16 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080,00 " PIŁKARSKA ANIMACJA DLA DZIECI W DZIELNICY FELIN".
479/ST/17 2017-10-16 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
7500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "ZUMBA Z AZS"
104/KP/17 2017-10-16 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
483/ZSS/17 2017-10-16 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA (...) DOT. UMOWY 483/ZSS/17 OBSZAR 3
481/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA DOT. UMOWY 481/ZSS/17 OBSZAR 3
111/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
35927,25 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - II CZĘŚĆ.
481/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
10000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START SA
160/IR/17 2017-10-16 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R. NA BUDOWĘ PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO ROBÓT - ZAŁ. NR 1 DO UMOWY
480/ZSS/17 2017-10-16 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. OBSZAR 3
476/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 476/ZSS/17 OBSZAR 3
475/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH UI INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 475/ZSS/17 OBSZAR 1
482/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH(...) DOT. UMOWY 482/ZSS/17 OBSZAR 3
473/ZSS/17 2017-10-16 --FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 473/ZSS/17
478/ZSS/17 2017-10-16 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH (DOT. UMOWY 478/ZSS/17) OBSZAR 3
108/OR/17 2017-10-16 HENPOŻ RADOSŁAW HEJNO
1771,20 AKTUALIZACJA "INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO" DLA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
107/OR/17 2017-10-16 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
15375,00 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH I LOKALACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN.
295/GM/17 2017-10-16 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI GAZOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI
479/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIEM RYSA
4640,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
652/KL/17 2017-10-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
3000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI 4 SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH Z PREZENTACJAMI MULTIMEDIALNYMI TOWARZYSZĄCYMI WYSTAWIE EASTREET
157/IR/17 2017-10-13 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH NA TERENIE I POZA TERENEM KOMPLEKSU W
294/GM/17 2017-10-13 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
590,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU OŚWIATY, NAUKI I KULTURY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 1.095,00 M KW. POSIADAJĄCEGO 4 KONDYGNACJE NADZIEMNE ORAZ 1 KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW
35/FE/17 2017-10-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOTYCZĄCY ZWIĘKSZE
37/PS/17 2017-10-13 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 35/PS/17 Z DNIA 11.09.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
472/ZSS/17 2017-10-12 JOLANTA KARWAT
200,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT.: "WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZICÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26.10.2017 R.
150/IR/17 2017-10-12 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 81/IR/17 Z DNIA 26.05.2017 R. NA BUDOWĘ SKWERÓW PRZY UL. LIPOWEJ 12 I UL. LIPOWEJ PRZY CMENTARZU, PRZY UL. CHMIELARCZYKA ORAZ U ZBIEGU ULIC KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/KRÓTKA - TERMIN WYKONANIA DO DNIA 27.10.2017 R.
37/FE/17 2017-10-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY WSTĘPNEJ (PREUMOWY) 6/FE/17 DOTYCZĄCEJ PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROG
138/OŚ/17 2017-10-12 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 3011/WOŚ/CP/2007 Z DNIA 11.10.2007 R. - UŻYCZENIE ŁODZI C 465 TRADER, SILNIKA YAMAHA ORAZ PRZYCZEPY BRENDERUP YAMAHA
293/GM/17 2017-10-12 KACPER DOMŻAŁ
900,00 UMOWA NR: 37/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1 NA WYSOKOŚCI KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA, POW. 2 M
53/IT/17 2017-10-11 VULCAN
25850,00 PRZEDŁUŻENIE POSIADANYCH LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU ARKUSZ SYSTEMU SIGMA (AUTORSTWA FIRMY VULCAN SP. Z O.O.) DLA 71 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN (PRZEDSZKOLI, PORADNI ORAZ MOS)
676/KL/17 2017-10-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
33500,00 DOTACJA CELOWA DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI MEDIALABOWO-DIGITALIZACYJNEJ WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE"
39/FE/17 2017-10-11 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY VI LO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2017, DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZAC
109/OR/17 2017-10-11 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9464,85 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/OR/17 Z 28.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI: 47324,25 ZŁ.
488/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
493/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
498/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
489/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
497/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
500/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
50/OW/17 2017-10-10 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
752,30 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I APTECZEK DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
492/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
501/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
325/ST/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
499/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
49/OW/17 2017-10-10 RESPIVENT SPÓŁKA Z O.O.
18342,10 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - MODELI CZŁOWIEKA DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
487/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
490/ST/17 2017-10-10 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
16641,90 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH -KOSZULKI
60/GK/17 2017-10-10 INŻ-WOD-BUD SP. Z O. O.
110170,00 REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,,RURY" - ETAP I.
484/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCEGO NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
496/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
119/SOI/17 2017-10-10 PIOTR MALESZYK
2100,00 PRZYGOTOWNIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ LOSOWYCH ABSOLWENTÓW LICEÓW I TECHNIKÓW
52/IT/17 2017-10-10 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
442,83 DZIERŻAWA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI UL. WIENIAWSKA 14 - PAŁAC PARYSÓW.
470/ZSS/17 2017-10-10 MAŁGORZATA KOSTECKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU NA TEAMAT: "PRODUKTY ZBOŻOWE W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA "OPRACOWANIE JADŁOSPISU SZKOLNEGO" W DNIU 26.10.2017 R.
485/ZSS/17 2017-10-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
494/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
29/BM/17 2017-10-10 JAROSŁAW ŻÓŁKOWSKI
17984,66 WYKONANIE POSADZKI W GARAŻU JEDNOSTKI OSP GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE - UL.GŁUSKA 138A.
471/ZSS/17 2017-10-10 JUSTYNA SIWIELA-TOMASZCZYK CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I DIETOTERAPII
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU PRZEZ PANIĄ JUSTYNĘ SIWIELĘ-TOMASZCZYK NA TEMAT: "JADŁOSPIS SZKOLNY-ATRAKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POSIŁKI SZKOLE" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
38/FE/17 2017-10-10 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY O ZALICZKOWE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" CZTERECH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32, SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 26, SOSW
495/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
490/ZSS/17 2017-10-10 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
491/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
486/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
155/IR/17 2017-10-09 TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
41405,49 DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH, PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W LUBLINIE - W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ PN. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ BEZPIECZNYCH PARKINGÓW ROWEROWYCH"
462/ZSS/17 2017-10-09 ANDRZEJ DERYŁO
2500,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO ARTYSTYCZNEGO KONCERTU SCENICZNEGO PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
154/IR/17 2017-10-09 HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
18265,50 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 33/7, OBR. 30, ARK. 5 W LUBLINIE OSIEDLE CZUBY
137/OŚ/17 2017-10-09 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
14261,85 USŁUGA DRUKU ORAZ WYKLEJENIA W OKRESIE OD 01.11.2017 R. DO 30.11.2017 R. TABLIC BILLBOARDOWYCH, ZGODNIE Z OFERTĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY.
474/ST/17 2017-10-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
7020,00 "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - PROMOCJA NOWYCH DYSCYPLIN - ERGOMETR WIOŚLARSKI"
292/GM/17 2017-10-09 ROBERT DRĄŻKIEWICZ
105,00 UMOWA NR: 58/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA I CELE MIESZKANIOWE ZIELEŃ I BUDYNKI GOSPODARCZE
463/ZSS/17 2017-10-09 DWP SP. Z O.O.
13850,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"- WYNAJEM SALI WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SERWISU KAWOWEGO I LUNCHU.
35/GK/17 2017-10-09 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA SZALETÓW NIEPOWODUJĄCA ZWIĘKSZENIA KWOTY MAKSYMALNEGO WYNAGRODZENIA W PEŁNYM CZASIE REALIZACJI UMOWY NR 34/GK/15 Z DNIA 19.06.2015 R.
14/ZE/17 2017-10-09 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 9 (14/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
36/PS/17 2017-10-09 FUNDACJA KRAJOBRAZY
9900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ZIELONY BUDŻET MIASTA LUBLIN - ZAINWESTUJ SWÓJ CZAS I STWÓRZ PROJEKT DLA POKOLEŃ!"
469/ZSS/17 2017-10-09 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
419,20 UMOWA Z ZAIKS NA PUBLICZNE ODTWORZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
675/KL/17 2017-10-06 KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
350,00 PROJEKT GRAFICZNY BILLBOARDU PROMUJĄCEGO PROJEKT CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
58/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
20000,00 UMOWA DOTACJA NR 391/2017/D/OP NA ZADANIE "RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA"
59/GK/17 2017-10-06 FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA ZUZANNA MIKULSKA
10824,00 DOSTAWA I MONTAŻ KRZYŻY W KWATERZE OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW POŁOŻONEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ.
672/KL/17 2017-10-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
-8000,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 279/KL/17 Z ANEKSEM NR 592/KL/17 MIASTO KULTURY - KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS
156/IR/17 2017-10-06 ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH STANISŁAW KĘPKA
29520,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA O PODBUDOWIE I Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAŁCE NR 73/86 I 73/85, TJ. OD ULICY GRANITOWEJ DO UL. ONYKSOWEJ W LUBLINIE
106/OR/17 2017-10-06 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
10332,00 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW Z SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU Z PRZEKAZYWANIEM SYGNAŁÓW ALARMOWYCH O POŻARZE DO CENTRUM POWIADAMIANIA STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, WIENIAWSKIEJ 14.
48/OW/17 2017-10-06 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
6000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 NA KIERUNKU "ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA" W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
674/KL/17 2017-10-06 PIOTR BANASIK
4500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ - FORTEPIAN PODCZAS NADZWYCZAJNEGO RECITALU FORTEPIANOWEGO Z OKAZJI UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO W RAMACH WYDARZENIA "OPUS MAGNUM W DNIU 15.10.2017R."
57/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
30000,00 UMOWA DOTACJI NR 390/2017/D/OP NA ZADANIE "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
673/KL/17 2017-10-06 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY JUBILEUSZ 70 - LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W LUBLINIE, ROZWIĄZANIE UMOWY
76/PN/17 2017-10-06 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15990,00 NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY CSK ODDAJE W NAJEM SALĘ OPEROWĄ ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE, PRZY PL. TEATRALNYM 1, ZWANĄ DALEJ PRZESTRZENIĄ W CELU ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA CREATIVE CITY FESTIWAL "MIASTO.TO"W RAMACH PROJEKTU
473/ST/17 2017-10-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
5145,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
105/OR/17 2017-10-05 CORNER MEDIA SP Z O. O.
18791,94 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM.
43/OW/17 2017-10-05 JANUSZ PASTUSZUK
4300,00 DOSTAWA STROJÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
671/KL/17 2017-10-05 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
246,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA - NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA"
109/SOI/17 2017-10-05 MULTIFACE
0,00 POROZUMIENIE O ROZWIAZANIU UMOWY 58/SOI/17
105/SOI/17 2017-10-05 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
20000,00 PROGRAM AKCELERACJI DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH. PROJEKT "KREATYWNE PRZEMIANY"
106/SOI/17 2017-10-05 CREATIVE BUSINESS CUP
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH CREATIVE BUSINESS CUP
104/OR/17 2017-10-05 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
22386,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM.
107/SOI/17 2017-10-05 AGATA CHOLEWA
5500,00 ANEKS, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5 500 ZŁ
46/OW/17 2017-10-05 GRAWIRES JAKUB SIKORA
4300,00 DOSTAWA DRUKARKI 3D DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z
56/MAZ/17 2017-10-05 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
12231,00 UMOWA DOTACJA NR 378/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIE DĘBU I TOPOLI Z OKAZJI 700-LECIA MIASTA LUBLIN"
47/OW/17 2017-10-05 MARWIOL MAREK RĘKAWEK
4217,67 DOSTAWA FILAMENTÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LAT
123/SOI/17 2017-10-05 NATALIA DMYTRUK
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA NA RZECZ MIASTA AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH
45/OW/17 2017-10-05 AEMCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3890,00 DOSTAWA DRUKARKI 3D ZE SKANEREM DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁF
103/KP/17 2017-10-05 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
3000,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁORGANIZACJI W LUBLINIE W DNIACH 10-11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU KONFERENCJI PT. "SAMORZĄDOWE TRADYCJE SIEDEMSETLETNIEGO LUBLINA".
108/SOI/17 2017-10-05 PAULINA ZARĘBSKA
5500,00 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY, ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5500 ZŁ.
291/GM/17 2017-10-05 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
SKARB PAŃSTWA -PREZYDENT MIASTA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22/27 (OBR. 42, ARK. 6), NA CELE ZWIĄZANE Z BU
289/GM/17 2017-10-05 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 16/GM/16 Z DNIA 26.02.2016 R., DOT ZWIĘKSZENIA GODZIN W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ O POW. 324,27 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A W LUBLINIE, POŁOŻONYM NA DZIAŁCE NR 45/5 (OBR. 34, ARK. 3) NA RZEC
33/FE/17 2017-10-04 WOJEWODA LUBELSKI
4679029,24 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2029" NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU -"PRZEBUDOWA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZANA I UL. WILEŃSKĄ
476/ST/17 2017-10-04 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 73/ST/17- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW- ZMIANA KOSZTORYSU
290/GM/17 2017-10-04 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
159,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 67,39 M KW., ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. TEODORA LESZETYCKIEGO 8.
120/SOI/17 2017-10-04 FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY
45018,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH PROGRAMU ,,STUDY IN LUBLIN''
50/IT/17 2017-10-04 LUBCOM PIOTR GORYCKI
105618,87 ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE.
477/ST/17 2017-10-04 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 365/ST/17 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA" ZAŁĄCZNIK NR 2 TJ. ZAKTUALIOWANA OFERTA, ULEGA ZMIANIE.
670/KL/17 2017-10-04 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYRKULACJE-KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH 2015-2017-ANEKS DO UMOWY 379/KL/15 Z DN. 30.07.2015-ZMIANA FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
58/GK/17 2017-10-04 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
350,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM
57/GK/17 2017-10-03 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE
350,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM.
361/ST/17 2017-10-03 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA.
54/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
168927,79 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III WRAZ Z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ
55/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
188876,31 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IIII WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
75/PN/17 2017-10-03 MARIIA MARTYNIUK
2300,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PROPOZYCJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROGRAMU CKW W INTERNECIE
53/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
239068,57 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
23/GD/17 2017-10-03 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
5550,00 ANEKS NR 23/GD/17 DO UMOWY NR 19/GD/17 DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH ULIC, BĘDĄCEJ PODSTAWĄ DO UJAWNIENIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZASIĘGU DZIAŁEK HIPOTECZNYCH WYŁĄCZENIU Z UMOWY PODLEGA W § 2 Z PKT 1: IV CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 68/
42/OW/17 2017-10-03 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
2420,00 DOSTAWA PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
451/ST/17 2017-10-02 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
11000,00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I /LUB AKADEMICKIEGO"
457/ST/17 2017-10-02 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
11000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW W TENISIE STOŁOWYM
454/ST/17 2017-10-02 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
26000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
472/ST/17 2017-10-02 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
9250,00 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PRZYBLIŻENIE HISTORII SPORTU W RAMACH POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ
464/ZSS/17 2017-10-02 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY
9000,00 OPRACOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W PRZEDMIOCIE PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
466/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
9996,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
286/GM/17 2017-10-02 NOISE PAULA HAŁAS VEL ŁAGODA
2504,60 UMOWA NR: 36/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM "BISTRO TANCERECZKA" PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 19), OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNI
460/ST/17 2017-10-02 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
30000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO .
153/IR/17 2017-10-02 DAJK P.H.U. MACIEJ KAŃCZUGOWSKI
1153248,00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST., IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE, UL. NARUTOWICZA 32A
468/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
288/GM/17 2017-10-02 ZOFIA DOLECKA
44,00 UMOWA NR: 57/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ GARAŻ BLASZANY
36/SA/17 2017-10-02 GRAŻYNA TRYBUŁA
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
387/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
113312,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
452/ST/17 2017-10-02 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
50000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- PIŁKA SIATKOWA
467/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
24783,00 REALIZACJA PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
465/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
24783,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
471/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8500,00 "ORGANIZACJA TURNIEJU ELIMINACYJNEGO I UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI U 20"
453/ST/17 2017-10-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
18000,00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO"
449/ST/17 2017-10-02 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
22000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
283/GM/17 2017-10-02 FUNDACJA S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ
1985,94 UMOWA NR: 55/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRONOWICKA 3 DZIERŻAWY - INNE NIEWYODRĘBNIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH O POW. 547,09 M2 - II PIĘTRO BUDYNKU WRAZ Z PRAWEM UŻYWANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ; DZIAŁKA NR 106/5, Z
103/OR/17 2017-10-02 ŁUKASZ SZULC CENTRUM SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW REGIONALNYCH
-0,86 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 109/OR/16 Z DNIA 19.12.2016 R., DOT. ZWIĘKSZENIE ILOŚCI WODY MINERALNEJ W BUTELKACH 0,5 L I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WODY W BUTELKACH 1,5 L PRZY ZMNIEJSZENIU KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 49 102,75 ZŁ.
311/ST/17 2017-10-02 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. "MISTRZOSTWA POLSKI POLSKIEGO TOW.TANECZNEGO W SPORTOWYM TAŃCU TOWARZYSKIM W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH "
30/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
13205739,88 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
44/CA/17 2017-09-29 AGORA SA
3259,50 PROMOCJA DZIAŁAŃ PROKOBIECYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
38/CA/17 2017-09-29 GRAŻYNA STRUPCZEWSKA
1200,00 UDZIAŁ W ROLI PRELEGENTA PODCZAS DEBATY PT. "INSPIRUJĄCE KOBIETY LUBLINA - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN", KTORA ODBĘDZIE SIĘ W DN. 30.09.2017 R.
152/IR/17 2017-09-29 HEN-BUD SP. Z O.O.
73776,51 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, ROZB
40/CA/17 2017-09-29 MAŁGORZATA ORŁOWSKA
800,00 PROWADZENIE SESJI TEMATYCZNEJ PT. LUBLIN MIASTEM ZDROWYCH I ŚWIADOMYCH KOBIET W DN. 30 WRZEŚNIA 2017 R.
41/CA/17 2017-09-29 SYLWIA CHUTNIK
1000,00 UDZIAŁ W ROLI PRELEGENTA PODCZAS DEBATY PT. INSPIRUJĄCE KOBIETY LUBLINA W DN. 30.09.2017
32/FE/17 2017-09-29 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
165238122,45 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I PRZEBUDOWA DW 835 W LUBLINIE NA ODCINKACH: OD GRANICY MIASTA DO SKRZYŻOWANIA UL. ABRAMOWICKIEJ Z UL. SADOWĄ, OD SKRZYŻOWANIA UL. KUNICKIEGO Z UL. DYWIZJONU 303 DO UL. WROTKOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DW 8
43/CA/17 2017-09-29 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
537,00 USŁUGA NOCLEGOWA W DN. 29/30.09.17 R. DLA 3 PRELEGENTEK UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
461/ZSS/17 2017-09-29 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SZKOLENIA PARCOWNIKÓW OLU SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
19/GD/17 2017-09-29 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
6750,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH: I CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 1/7 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.6), NR 1/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.10), NR 29/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.11) I NR 1/6 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.13), STANOWIĄCE ALEJĘ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY; II CZĘŚĆ -
151/IR/17 2017-09-29 HUP-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 140/IR/17 Z DNIA 30.08.2017 R. NA WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5 - TERMIN WYKONANIA USTALA SIĘ NA DZIEŃ 17.10.2017 R.
39/CA/17 2017-09-29 ANDRZEJ BARYŁA
1200,00 PROWADZENIE WYDARZENIA PT. LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.2017
667/KL/17 2017-09-29 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 - 2017 - 700 LAT LUBLINA. IMPROPOWIEŚCI LUBELSKIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS 667/KL/17 Z DN. 29.09.2017 R. DO UMOWY 355/KL/16 Z DN. 30.06.2016 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA
31/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
8223992,38 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI OGÓLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
669/KL/17 2017-09-29 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 431/KL/17 Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
668/KL/17 2017-09-29 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000,00 USŁUGA PROMOMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTAWA PABLO PICASSO-WIZERUNEK WIELOKROTNY"
282/GM/17 2017-09-29 CUKIERNIA CHMIELEWSKI S.C. M.MAŁECKA,K.CHMIELEWSKI
2146,08 UMOWA NR: 35/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY, POWIERZCHNIA REKLAMOWA, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 8, POW. 43,44
55/GK/17 2017-09-28 BUDIMEX S.A.
10762,50 DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ILUMINACYJNYCH NA ELEWACJI KOŚCIOŁA I KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 42
56/GK/17 2017-09-28 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
23985,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/GK/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI POKAZÓW SPECJALNYCH SKUTKUJĄCE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI UMOWY
281/GM/17 2017-09-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 13/20 I 13/21 (OBR. 19, ARK. 9), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
104/SOI/17 2017-09-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 POROZUMIENIE W CELU ZAANGAŻOWANIA INTETRESARIUSZA DO UDZIAŁU W V SPOTKANIU PARTNERÓW PROJEKTU W RAMACH PROJEKTU CLUSTERS3
73/PN/17 2017-09-28 KATARZYNA STINSKA
2700,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ JĘZYKACH OBCYCH, ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
475/ST/17 2017-09-28 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
2899,11 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA GMINY LUBLIN (PUZZLE)
54/GK/17 2017-09-28 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
340,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
42/CA/17 2017-09-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
7900,00 USŁUGA ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DN. 30.09.2017 R.
301/GM/17 2017-09-27 ROBAK JOZEF
50,00 UMOWA NR: 61/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWNA DZIERŻAWY - UPRAWY I SKŁAD OGRODNICZY, DZIERŻAWNA, POW. 469 M2
51/IT/17 2017-09-27 APN PROMISE S.A.
15143,77 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365 PRO PLUS OPEN, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
14/PL/17 2017-09-27 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
11500,00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU NIEINWESTYCYJNEGO "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM".
27/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
4336519,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI UM
369/ST/17 2017-09-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
58000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA
34/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
47889,00 ANEKS DO UMOWY 19/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REG
665/KL/17 2017-09-26 CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
7000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI FESTYNU HARCERSKIEGO PODCZAS ZLOTU CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZHP 30.09.2017
49/IT/17 2017-09-26 COIG
134931,00 WDROŻENIE MODUŁÓW KSAT2000I W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ GMINY LUBLIN.
27/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA 1/BM/2017 Z DNIA 3 STYCZNIA 2017 R.
458/ZSS/17 2017-09-26 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
18000,00 DOTACJA NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A 20-386 LUBLIN
136/OŚ/17 2017-09-26 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
3198,00 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM TREŚCI DOTYCZĄCYCH NOWYCH ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
26/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA 33/BM/16 Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R.
287/GM/17 2017-09-26 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RZEMIEŚLNIK"
1392,00 UMOWA NR: 1044/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, AMETYSTOWA DZIERŻAWY - ZIELEŃ ZIELEŃ DLA KOMPLEKSU MIESZKANIOWEGO : UL.AMETYSTOWA POW. ; 1392
100/OR/17 2017-09-26 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 44/OR/17 Z 17.03.2017 R., DOT. ZAMIANY ILOŚCI DO WYKONANIA ROLET, ŻALUZJI ORAZ NAPRAW.
280/GM/17 2017-09-26 KAROL WOJTYŁA
410,00 SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 520 NR REJESTRACYJNY LU 0243F
52/MAZ/17 2017-09-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
2000,00 UMOWA DOTACJI NR 367/2017/D/OP ZADANIA PN. ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
470/ST/17 2017-09-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
61288,00 ANEKS DO UMOWY 388/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIE PUBLICZNE PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
149/IR/17 2017-09-25 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
-0,40 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/IR/17 NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE - ZMIANA WYNAGRODZENIA NA KWOTĘ 117 213,18
26/SA/17 2017-09-25 EWA BONDARUK
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
33/SA/17 2017-09-25 WANDA LIPSKA
1250,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
29/SA/17 2017-09-25 IWONA SORAL
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
95/SOI/17 2017-09-25 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0,00 POROZUMIENIE W ZAKRESIE WYPRACOWANIA MECHANIZMÓW SPRZYJAJĄCYCH DIALOGOWI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z MIESZKAŃCAMI W CELU OPRACOWANIA DŁUGOFALOWEGO PLANU WDRAŻANIA W LUBLINIE TECHNOLOLOGII I INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ
315/ST/17 2017-09-25 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.ORGANIZACJA XXVI MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINISIATKÓWKI "
40/OW/17 2017-09-25 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
4993,80 DOSTAWA MODELI CZŁOWIEKA I MODELI Z ZAKRESU ZOOLOGII W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
285/GM/17 2017-09-25 DWP SP. Z O.O.
100,00 UMOWA NR: 2/2017 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PLAC TEATRALNY DZIERŻAWY - NAJEM POW.: 2,3
39/OW/17 2017-09-25 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1877,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I APTECZEK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
30/SA/17 2017-09-25 EWA ZAWIŚLAK
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
102/SOI/17 2017-09-25 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40000,00 WSPÓŁORGANIZCJA PROJEKTU MIASTO.TO REALIZOWANEGO W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
31/SA/17 2017-09-25 RENATA WOLSKA
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
35/SA/17 2017-09-25 JADWIGA LYSSY
1250,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
284/GM/17 2017-09-25 JAN ŁASKA
100,00 UMOWA NR: 56/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FIRLEJOWSKA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA I BUDYNKI GOSP. POW. ; 297
32/SA/17 2017-09-25 IWONA NOWOGRODZKA
1250,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
34/SA/17 2017-09-25 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1450,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZOREM NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
469/ST/17 2017-09-25 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
24038,00 ANEKS DO UMOWY 389/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
25/BM/17 2017-09-25 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
12890,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNYCH KMP W LUBLINIE
28/SA/17 2017-09-25 GRAŻYNA KOPROWSKA
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
459/ZSS/17 2017-09-25 --DIAGNOSTYKA SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
468/ST/17 2017-09-25 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
3000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS UDZIAŁU ZAWODNIKA ADRIANA KOWALA W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI W BOKSIE
102/OR/17 2017-09-25 ŚLASKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
2500,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 9. "USŁUGI DLA BIZNESU" W RAMACH OBSZARU "INWESTYCJE I BUDOWNICTWO".
27/SA/17 2017-09-25 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
449/ZSS/17 2017-09-22 MARTYNA MAZUREK FIZJOACTIV
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
278/GM/17 2017-09-22 --PPH YARD SP. Z O.O.
4202,40 UMOWA NR: 34/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 12 I 14, OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMIWA, POW. 85,20M
460/ZSS/17 2017-09-22 STOWARZYSZENIE EDUKADO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 448/ZSS/17 NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
664/KL/17 2017-09-22 MARCIN BUTRYN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 641/KL/17 Z DN. 30.08.17 R. - PRODUKCJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
457/ZSS/17 2017-09-22 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
-2398,24 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA
37/OW/17 2017-09-22 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
1188,00 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJII ZADANIA "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
70/PN/17 2017-09-22 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PRZEZ STRONY SPEKTAKLU TANECZNEGO "TRZY SIOSTRY" W RAMACH REALIZACJI KIEW
36/OW/17 2017-09-22 BEATA NOGAL
4790,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I OPIEKUNA DO OŚRODKA, PRYWATNYM SAMOCHODEM OSOBOWYM
102/KP/17 2017-09-22 BARTŁOMIEJ WĘGLIŃSKI
JARGIŁO ARTUR,MENET GABRIEL,SUSZEK MARCIN,SZPILAREWICZ TYMOTEUSZ,SZULC ŁUKASZ,WASZCZUK ANDRZEJ
1000,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNY ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND W DNIU 25.09.2017 R.
74/PN/17 2017-09-21 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH KIEW2017
71/PN/17 2017-09-21 "AWP STUDIO" ANETA WYSMULSKA-PAWLACZYK
1845,00 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ 3 WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH W DNIACH 25-26.09.2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
68/PN/17 2017-09-21 PPH YARD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NA USŁUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW, ZMIANA TERMINU
65/PN/17 2017-09-21 JAN RYDEL
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
18/GD/17 2017-09-21 WOJCIECH KIWIŃSKI USŁUGI GEODEZYJNE
26445,00 KONTROLA I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DOT. OPRACOWAŃ PRAWNYCH I PODZIAŁOWYCH, PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
69/PN/17 2017-09-21 ULUHUBEK KAMALOV
4320,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU INAUGURACYJNEGO I SPOTKANIA Z REFATEM CHUBAROVEM - GOŚCIEM SPECJALNYM KIEW 2017
324/ST/17 2017-09-21 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
42000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - FINAŁ IGRZYSK STUDENTÓW I ROKU
72/PN/17 2017-09-21 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NA USLUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW2017, ZMIANA TERMINU
663/KL/17 2017-09-21 JOANNA ZAWŁOCKA
2000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA" W DNIU 22 WRZEŚNIA 2017 R.
101/SOI/17 2017-09-21 TOMASZ MATEUSZ LISOWIEC
0,00 UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI CO-WORKINGOWEJ
455/ZSS/17 2017-09-20 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C.
7257,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, DRUK I DOSTAWA 1.500 SZTUK KALENDARZY ŚCIENNYCH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
147/IR/17 2017-09-20 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BĘTKOWSKI TOMASZ
657804,00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE W SPRZĘT I URZĄDZENIA DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH ORAZ OBSŁUGI OBIEKTU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FRKF POD NAZWĄ:"PRZE
44/IT/17 2017-09-20 COIG
1837620,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I.
658/KL/17 2017-09-20 RAFAŁ PANAS
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 228/KL/17 Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
327/ST/17 2017-09-20 LUBELSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO
20000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.KLUBOWE MISTRZOSTWA EUROPY W KARATE TRADYCYJNYM ORLEN 2017
47/IT/17 2017-09-20 COIG
66420,00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA.
45/IT/17 2017-09-20 COIG
614385,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I MODUŁ GOP.
657/KL/17 2017-09-20 DARIUSZ JEŻ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENIALNEJ 192/KL/17 Z DNIA 15 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
662/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
5904,00 LICENCJA ZAIKS NA DOKONONANIE NAGRANIA I ZWIELOKROTNIENIA PŁYTY CD/DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
467/ST/17 2017-09-20 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY KLUBÓW SZKOLĄCYCH I KLUBU WIODĄCEGO W DYSCYPLINIE PŁYWANIE.
273/GM/17 2017-09-20 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DWP SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. I DWP SP. Z O.O., ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 2 (OBR. 41, ARK. 3), NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI GAZOWEJ ORAZ ZO
659/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
0,00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, XXIX-XXXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKEIJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
274/GM/17 2017-09-20 LIDL SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE,PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE A. SERGIEL, A. SKOP S.J.
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 R. PRZENOSZĄCY PRAWA I OBOWIĄZKI NA SPÓŁKĘ LIDL SP. Z O. O. SP. K.
37/CA/17 2017-09-20 DOROTA AWIORKO
6700,00 ZORGANIZOWANIE WYSTAWY PT. "KOBIETA W OBIEKTYWIE" W RAMACH WYDARZENIA LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.17 R.
46/IT/17 2017-09-20 COIG
502578,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
62/PN/17 2017-09-19 GEDIMINAS KAZENAS
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
466/ST/17 2017-09-19 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "CHANUKA 5778" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
279/GM/17 2017-09-19 RÓŻNOWICZ EWA
380,00 UMOWA NR: 54/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LUBARTOWSKA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA, KIOSK HANDLOWY, AL. TYSIĄCLECIA 1/ LUBARTOWSKA 41, POW. 10M
64/PN/17 2017-09-19 MARTYNA KWIATKOWSKA
220,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA I PREZENTACJA NT. KULTURY, SZTUKI I ŻYCIA W TADŻYKISTANIE 16.09.2017 R. PODCZAS KIEW
53/GK/17 2017-09-19 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
1600,23 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REALIZACJĘ STREET WORKOUT PARK PRZY UL.MEDALIONÓW.
55/PN/17 2017-09-19 CORDROY SP Z O.O.
39900,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 R.
58/PN/17 2017-09-19 DOMINIK CAŁKA
650,00 POMOC PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU PANELI W LINII MODELE POJEDNANIA W DNIU 26.09.17 PODCZAS KIEW
61/PN/17 2017-09-19 PAUL KALINICHENKO
1870,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 25.09.2017 PODCZAS KIEW
98/OR/17 2017-09-19 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
2500,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ "ODBIÓR I ZARZĄDZANIE ODPADAMI STAŁYMI."
34/OW/17 2017-09-19 INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI
11628,17 DOSTAWA DRUKARKI 3 D WRAZ Z ZAPASEM FILAMENTÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
56/PN/17 2017-09-19 REVAZ JORBENADZE
2200,00 UCZESTNICTWO W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "GEOPOLITYCZNE ORIENTACJE PAŃSTW W EUROPIE WSCHODNIEJ" W DNIU 25.09.2016 PODCZAS KIEW 2017
316/ST/17 2017-09-19 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.1 PÓŁMARATON LUBELSKI
656/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIASTO BEZ CHMUR - ANEKS DO UMOWY NR 327/KL/17 Z DNIA 24 MARCA 2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
57/PN/17 2017-09-19 PAULINA GMURKOWSKA
1890,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "TRANSNARODOWE PROGRAMY MŁODZIEŻOWE" 26.09.2017 PODCZAS KIEW
60/PN/17 2017-09-19 BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA
350,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
59/PN/17 2017-09-19 KLAUS ZIEMER
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 R. PODCZAS KIEW
464/ST/17 2017-09-19 CAFEMARI S.C.
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "WYSTAWY INSPIRACJI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI
24/MKZ/17 2017-09-19 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
25000,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI I ZESPOŁU BUDYNKÓW DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW (BUDYNEK GŁÓWNY, MAGAZYN, SUSZARNIA) PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22 ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ STANU ZACHOWANIA WW. BUDYNKÓW.
655/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
4550,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ŚWIĄTECZNA AKADEMIA INSPIRACJI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
654/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA-ANEKS DO UM. 563/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R. - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
277/GM/17 2017-09-18 HELENA WOJCIECHOWSKA
WOJCIECHOWSKI ADAM
153,60 UMOWA NR: 1043/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZ. DZ. O POW. 96 M2, NIERUCHOMOŚĆ GMINNA, OPŁATA ROCZNA.
653/KL/17 2017-09-18 FUNDACJA FUGA MUNDI
5600,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-XX JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE 2017
22/MKZ/17 2017-09-18 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0,00 - 88 974 ZŁ - ZOSTAJE PRZEZNACZONE NA "KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DEKORACJI PLASTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ BAZYLIKI OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" - CO STANOWI 10% NAKŁADÓW WNIOSKOWANYCH NA WYKONANIE ROBÓ
454/ZSS/17 2017-09-18 "WILK" KUŚMIERZ RADOSŁAW
4756,41 UMOWA O WYDRUK I DOSTARCZENIE 300 KALENDARZY ŚCIENNYCH "RODZINA TRZY PLUS"
309/ST/17 2017-09-18 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
9000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
456/ZSS/17 2017-09-18 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ
41/OW/17 2017-09-18 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
0,00 CELEM POROZUMIENIA JEST WSPIERANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W DZIEDZINIE EKONOMII, FINANSÓW, CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ SKIEROWANYCH DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I SENIORÓW, REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKTOROWEGO "BANKOWCY DLA
351/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY SŁAWIN W LUBLINIE
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, PIŁKA NOŻNA.
418/ST/17 2017-09-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
138000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ MĘŻCZYZN
23/MKZ/17 2017-09-18 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
0,00 GMINA LUBLIN UDZIELA DOTACJI CELOWEJ KOŚCIOŁOWI REKTORALNEMU PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ W LUBLINIE PRZY UL. NARUTOWICZA 6 W WYSOKOŚCI 36 200 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTY) NA DOFINANSOWANIE NAKŁADÓW NA WYKONANIE PRAC : RENO
99/OR/17 2017-09-18 GETFRESH SP Z O O
66180,88 DOSTAWA NIEGAZOWANEJ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH ZWROTNYCH, KUBKÓW JEDNORAZOWYCH, DZIERŻAWĘ I SANITYZACJĘ DYSTRYBUTORÓW.
421/ST/17 2017-09-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
1207000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
29/FE/17 2017-09-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
67805422,77 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
363/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, KOSZYKÓWKA
450/ZSS/17 2017-09-18 DREWNIANY MEBELEK KATARZYNA KANDULSKA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
450/ST/17 2017-09-18 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
84000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU AKADEMICKIEGO- AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJ.LUBELSKIEGO 2017/2018- UNIWESRJADA 2017
43/IT/17 2017-09-15 COIG
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 30/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
463/ST/17 2017-09-15 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
89790,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROGRYWKACH IV RUNDY FINAŁOWEJ PLAY OFF II LIGII ŻUZLA
462/ST/17 2017-09-15 SPRZEDAŻ ZEGARKÓW JERZY BATYRA
7800,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE WRAZ ZE SKŁADEM TEKSTU TRZECH OPRACOWAŃ TURYSTYCZNYCH NA TEMAT MIASTA LUBLIN
54/PN/17 2017-09-15 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0,00 ANEKS 1 NR 54/PN/17 DO UMOWY NR 43/PN/17 Z DNIA 4 SIERPNIA 2017 ROKU.
101/OR/17 2017-09-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 67/OR/16 Z DNIA 22.09.2016 R., DOT. ZMIANY TERMINU EKSPOZYCJI OBRAZU NA TERMIN OD 1.07.2017 R. DO 31.12.2017 R. ORAZ ZWROTU OBRAZU NA DZIEŃ 10.01.2018 R.
386/ST/17 2017-09-15 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
40148,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
100/SOI/17 2017-09-15 FUNDACJA BADAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 35/SOI/17, ZMIANA BRZMIENIA §4 UMOWY
146/IR/17 2017-09-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
5535,00 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU DOZOROWANIA OBIEKTU WRAZ Z OPRZEWODOWANIEM NA PRZEBUDOWYWANYM STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE
138/IR/17 2017-09-15 BARTŁOMIEJ PYCZEK
1752,00 SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII W ZAKRESIE SPRAWDZENIA I OCENY FORMULARZA CENOWEGO ORAZ KART KATALOGOWYCH NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM.
103/SOI/17 2017-09-15 ANTONIO DAVID JIMENEZ ANDRADE
2000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATU ORAZ PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ PROGRAMU STUDY IN LUBLIN
270/GM/17 2017-09-15 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 14/10 I 14/16 (OBR. 14, ARK. 11) OR
12/ON/17 2017-09-14 ALAN SOBKOWICZ
SOBKOWICZ ALAN
584,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE CHOREOGRAFICZNE UCZESTNIKÓW POKAZU MODY, WRAZ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM POKAZU, ZORGANIZOWANEGO W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W 
11/ON/17 2017-09-14 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
1845,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJA ORAZ POPROWADZENIE INTEGRACYJNEGO POKAZU MODY Z UDZIAŁEM 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 5 SENIORÓW W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTR
10/ON/17 2017-09-14 ANNA DYMNA
3000,00 W ROLI PRELEGENTA PODCZAS SESJI TEMATYCZNEJ "BYĆ DLA INNYCH BYĆ DLA SIEBIE" ZORGANIZOWANEJ W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE. SESJA BĘDZIE MIAŁ
269/GM/17 2017-09-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2090,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKA NR 4 O POW. 1764M2, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KSIĘŻYCOWEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
143/IR/17 2017-09-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
219,07 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 388701 (258/IR/16) DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI PUNKTU ŁADOWANIA TELEFONÓW PRZY UL. LIPOWEJ 15 - ZMIANA MOCY PRZYŁĄCZENIA ORAZ WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 219.07 ZŁ.
461/ST/17 2017-09-14 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
2000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ LEKKOATLETYCZNYCH DLA DZIECI
268/GM/17 2017-09-14 UKRAINSKI POTRAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
646,00 UMOWA NR: 53/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, SZWOLEŻERÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY KIOSK PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 11A, CZĘŚĆ DZ. NR 28/5 O POW. 38 M2, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
144/IR/17 2017-09-14 HEN-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. - NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, RO
97/OR/17 2017-09-13 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3656,42 ANEKS DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2014 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 73,4 M2 W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 ORAZ WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT CZYNSZOWYCH O 3656,42 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 65160,91 ZŁ BRUTTO.
262/GM/17 2017-09-13 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
6000,00 UMOWA NR: 32/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ IMPREZY PN. #NIEFILTRUJEMY
6/ZIT/17 2017-09-13 KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO DORADCA PODATKOWY DR AGATA BŁASZCZYK
1999,00 PRZEPROWADZENIE JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA W FORMIE WARSZTATÓW W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB Z ZAKRESU POMOCY PUBLICZNEJ.
38/OW/17 2017-09-13 F.R.U REHAB ZAWOJSKA-GANCARZ GABRIELA
11628,17 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KINESIOTAPINGU:TAPINGU FUNKCJONALNEGO I I II STOPNIA DLA 2 NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RA
101/KP/17 2017-09-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
17000,00 WSPÓŁORGANIZACJA WIZYTY SZEFÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH AKREDYTOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ OSÓB IM TOWARZYSZĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.
651/KL/17 2017-09-13 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
0,00 ANEKS DO UMOWY 139/KL/17 - ZMIANY W HARMONOGRAMIE I KOSZTORYSIE WSTĘPNYM
272/GM/17 2017-09-13 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5535,00 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI I/LUB GARAŻAMI - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
12/NW/17 2017-09-13 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
650/KL/17 2017-09-13 ŁUKASZ JEMIOŁA
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS SPOTKANIA " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN " W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 30.09.2017 R.
142/IR/17 2017-09-12 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 28-02-2018.
649/KL/17 2017-09-12 FUNDACJA INSTYTUT KULTURY CYFROWEJ
0,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, 700 LAT LUBLINA :DANE I WIZUALIZACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
145/IR/17 2017-09-12 EURO-DIRECT CONSULTING
17084,70 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA 6 OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE", TJ. DLA SP NR 20, BSNR7, PRZY ZSTRANSPORT.-KOMUNIKAC., SP NR 18 I 33, ZS NR 4 ORAZ IIII L.O.
141/IR/17 2017-09-12 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
138498,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PLACU ZABAW, PRZY UL. LIPIŃSKIEGO W LUBLINIE
48/IT/17 2017-09-12 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1476,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA PJM LUB SJM ORAZ Z PJM LUB SJM NA JĘZYK POLSKI.
22/FE/17 2017-09-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1546246,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE".
416/ST/17 2017-09-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- SIATKÓWKA KOBIET
100/KP/17 2017-09-12 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
6150,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH OBCHODÓW 20-LECIA LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
5/ZIT/17 2017-09-12 AGIT HOTEL CONGRESS & SPA
2267,00 WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADU I SERWISU KAWOWEGO W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB.
413/ST/17 2017-09-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018
267/GM/17 2017-09-12 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
12000,00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH) STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z
648/KL/17 2017-09-11 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - RADIO RELATIONS" 12-14.09.2017 R.
135/OŚ/17 2017-09-11 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
4551,00 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
34/PS/17 2017-09-11 WITKAC SP. Z O.O.
6288,80 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 7/PS/17 Z DNIA 20.04.2017 R. - USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO WITKAC.PL
13/ZE/17 2017-09-11 URSZULA ZASADA
19500,00 USŁUGA OPRACOWANIA INWENTARYZACJI RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.
35/PS/17 2017-09-11 --FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
9980,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT: "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
368/ST/17 2017-09-11 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
65000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
447/ST/17 2017-09-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
165965,00 PROMOCJA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROZGRYWKACH II RUNDY FAZY PLAY OFF II LIGI ŻUZLA W SEZONIE 2017- MECZ W LUBLINIE
255/GM/17 2017-09-08 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
51,84 UMOWA NR: 31/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE TRÓJNOGU I POWIERZCHNI REKLAMOWEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, POW. 10,58 M2.
41/IT/17 2017-09-08 ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 35/IT/17. (ZMIANA ADRESU WYKONAWCY I ZAPISU DOTYCZĄCEGO WYSTAWIANIA FAKTUR).
647/KL/17 2017-09-08 MACIEJ IGNACIUK
5000,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI GRAFICZNEJ I WIZUALNEJ ORAZ STWORZENIE ANIMACJI WIDEO DO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY MICHALAK PT. "WLUBLINWZIĘTE " ORAZ ZILUSTROWANIE TEGO REPORTAŻU W RAMACH " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY- KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
99/KP/17 2017-09-08 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
6150,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA.
130/OŚ/17 2017-09-08 KAZIMIERZ DZIĘCIOŁ
6628,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
28/FE/17 2017-09-08 AGENCJA REKLAMOWA TOP AGNIESZKA ŁUCZAK
26752,50 UMOWA NA OPRACOWANIE I WYDRUK KALENDARZY PROMOCYJNYCH NA ROK 2018 DLA PROJEKTU: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17
645/KL/17 2017-09-08 KATARZYNA MICHALAK
1500,00 PRODUKCJA AUTORSKIEGO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO PREZENTUJĄCEGO SYLWETKI KOBIET, KTÓRE ZMIENIAŁY OBLICZE DAWNEGO LUBLINA PT. " WLUBLINWZIĘTE " W RAMACH "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
131/OŚ/17 2017-09-08 AGNIESZKA ZALEWSKA
3140,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
129/OŚ/17 2017-09-08 BEATA ROZWAŁKA
ROZWAŁKA KRZYSZTOF
4904,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
133/OŚ/17 2017-09-08 KRYSTYNA BARTOSIK
3200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
42/IT/17 2017-09-08 APN PROMISE S.A.
59331,88 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
364/ST/17 2017-09-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018- KOSZYKÓWKA
98/KP/17 2017-09-08 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA MEDALACH
132/OŚ/17 2017-09-08 EUGENIUSZ MYSŁOWSKI
6065,20 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
134/OŚ/17 2017-09-08 RYSZARD WÓJCIK
10000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
99/SOI/17 2017-09-08 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13230,00 DRUK I DOSTARCZENIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM SSE
247/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE ZYSKAJ ZDROWIE
50,00 UMOWA NR: 30/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA NAMIOT DO WYKONYWANIA BEZPŁATNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 23 W DNIU 25.09.2017 R.
97/KP/17 2017-09-07 POLOT JERZY FURTAK
0,00 ANEKS NR 1, DO UMOWY NR 21/KP/17, DOTYCZĄCY NAZW I NUMERÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH.
275/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
550,00 UMOWA NR: 33/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ARCHIDIAKOŃSKA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PLACU PO FARZE Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SMAKU
419/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN
98/SOI/17 2017-09-07 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
615,00 UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 14.09.2017 R. OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 16.00
254/GM/17 2017-09-07 ELPRO DEVELOPMENT S.A.
3890,75 UMOWA NR: 52/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW UL.WYŻYNNA : PARKING, ZIELEŃ, DROGA POW.; 1975
44/OW/17 2017-09-07 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4300,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R. DO POROZUMIENIA NR 20/PN/17 Z DNIA 25 MAJA 2017 R.W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSC
420/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA KOBIET
259/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8118,00 WYKONANIE 22 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
49/MAZ/17 2017-09-06 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
41500,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY
53/PN/17 2017-09-06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2017 ROKU
136/IR/17 2017-09-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1971,68 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BOISKO REKREACYJNE Z OŚWIETLENIEM TERENU I BUDYNKU ZAPLECZA PRZY UL. JUDYMA W LUBLINIE.
261/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10553,40 WYKONANIE 26 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
251/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
22140,00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU LUB WSPÓŁUŻYTKOWANIU OSÓB PRAWNYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU.
128/OŚ/17 2017-09-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
6132,67 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE.
260/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8179,50 WYKONANIE 19 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
248/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
6800,00 WYKONANIE 17 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
249/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
1600,00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
97/SOI/17 2017-09-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
1512,90 WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 12.09.2017 R.
250/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
11600,00 WYKONANIE 29 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
429/ST/17 2017-09-06 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
150000,00 :"PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH".
258/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
9901,50 WYKONANIE 23 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
643/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA SZPILKA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAMIENICA W SERCU LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
417/ST/17 2017-09-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
94000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- FUTSAL MĘŻCZYZN"
644/KL/17 2017-09-05 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU - ANEKS NR 644/KL/17 DO UM. NR 575/KL/17 - DOTYCZY ZMIANY ŚRODKÓW WŁASNYCH
423/ST/17 2017-09-05 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- TENIS STOŁOWY
446/ST/17 2017-09-05 MONIKA JEREMICZ KLAWO STUDIO
369,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE CZTERECH RODZAJÓW MASEK NA FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH 2017
642/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY 700- LECIE LUBLINA W OBIEKTYWIE-ANEKS DO UMOWY 241/KL/17-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY-ZAKTUALIZOWANEJ KALKULACJI KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
355/ST/17 2017-09-05 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI UNIA LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
137/IR/17 2017-09-05 INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI
1169269,98 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
323/ST/17 2017-09-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ Z.NIEDZIELI
253/GM/17 2017-09-05 SEBASTIAN PODKAŃSKI
184,40 UMOWA NR: 1041/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA
256/GM/17 2017-09-05 SABINA GOLEŃ
500,00 UMOWA NR: 2/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - ZASÓB. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI UMOWA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. LESZETYCKIEGO 10/33 BEDĄCEGO WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GMINY LUBLIN ORAZ OS
33/OW/17 2017-09-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZAWARTEJ DNIA 19 CZERWCA 2017 R., NUMER 170/RLPU.12.00-06-0205/16-00 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
399/ST/17 2017-09-04 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
6712,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
51/MAZ/17 2017-09-04 ZANO MIROSŁAW ZAROTYŃSKI
49138,50 ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA UL. ZAMOJSKĄ
401/ST/17 2017-09-04 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
20000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
48/MAZ/17 2017-09-04 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
39042,00 NASADZENIA 2 SZT. DRZEW TOPOLA CZARNA ORAZ DĄB SZYPUŁKOWY NA TERENIE MIASTA LUBLIN
437/ST/17 2017-09-04 DAWID FURMANEK
2800,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
246/GM/17 2017-09-04 "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3298,00 UMOWA NR: 29/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIE REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 11, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 28 , (POW. 67,00 M2)
400/ST/17 2017-09-04 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
12200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
402/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
453/ZSS/17 2017-09-04 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 58/ZSS/17 Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU).
271/GM/17 2017-09-04 JANINA STAWSKA
95,70 UMOWA NR: 1042/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ DZ. NR 67/40 OBR. 3, ARK. 14, POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ, POW. 66M
50/MAZ/17 2017-09-04 THE OWL CONOR MONAGHAN
750,00 PRZYGOTOWANIE SKŁADU KSIĄŻKI "ROŚLINNOŚĆ PASÓW PRZYDROŻNYCH. POTENCJAŁ I ZAGROŻENIE"
403/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
24420,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
398/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5712,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
237/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ALEJE RACŁAWICKIE 23 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
12/ZE/17 2017-09-01 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 8 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
242/GM/17 2017-09-01 EDYTA SZAFRANEK
100,00 UMOWA NR: 1/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - DZIERŻAWY. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI CELE MIESZKANIOWE
238/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 7 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
442/ST/17 2017-09-01 KAMIL DĄBROWSKI
900,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ" W PŁYWALINI ZLOKALIZOWANEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE
444/ST/17 2017-09-01 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
9970,00 ORGANIZACJA SPEKTAKLU "KOZIOŁEK KRĘCIOŁEK NA STARYM MIEŚCIE" REALIZOWANEGO PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
243/GM/17 2017-09-01 GRZEGORZ GŁADYSZEWSKI
226,80 UMOWA NR: 1040/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA ROCZNA.
452/ZSS/17 2017-09-01 PRIMA LESZEK GĘCA
600,00 POPROWADZENIE AKCJI PROZDROWOTNEJ "MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI" W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 R.
443/ST/17 2017-09-01 WOJCIECH KAPROŃ
10000,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE ETIUD CHOREOGRAFICZNYCH DO SPEKTAKLU ORAZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE RUCHU SCENICZNEGO AKTORÓW W TRAKCIE CAŁEGO SPEKTAKLU "POGROM W PRZYSZŁY WTOREK"
435/ST/17 2017-09-01 -- MARTA WIERZBICKA
1416,00 WYKONANIE MINIMUM 150 ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PODCZAS FESTWIALU LEGEND LUBELSKICH
451/ZSS/17 2017-09-01 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
185,00 USŁUGA DOT. WYKONANIA Z MATERIAŁU TYPU STYRODUR DWÓCH LITER "X" W KOLORZE RÓŻOWYM.
434/ST/17 2017-09-01 GRZEGORZ IGNACIUK
2000,00 PRODUKCJA, MONTAŻ I POSTPRODUKCJA SPOTU FILMOWEGO Z IMPREZY "FESTWIAL LEGEND LUBELSKICH"
439/ST/17 2017-09-01 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "UROCZYSTA HAWDALA - ROSZ HASZANA - ŻYDOWSKI NOWY ROK 5778" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
448/ZSS/17 2017-09-01 STOWARZYSZENIE EDUKADO
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
236/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2980,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PARCZEWSKIEJ I W POBL. UL. PARCZEWSKIEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
436/ST/17 2017-09-01 WALDEMAR SULISZ
1600,00 OPRACOWANIE ORAZ REALIZACJA SPACERU MIEJSKEIGO POD NAZWĄ "LUBLIN SMAKÓW" PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
447/ZSS/17 2017-09-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
245/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5166,00 WYKONANIE 14 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
241/GM/17 2017-09-01 DOROTA MASIERAK
264,00 UMOWA NR: 1039/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
445/ST/17 2017-09-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
9900,00 ORGANIZACJA IMPREZ POD NAZWĄ "MIĘDZY PRAWDĄ A LEGENDĄ" W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
56/OW/17 2017-09-01 POLSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA OPTYKÓW
18400,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "TECHNIK OPTYK" W OKRESIE IX 2017 - VIII 2019 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAM
244/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10332,00 WYKONANIE 28 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
51/PN/17 2017-09-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
13915,00 1) PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ: SĄSIEDZKIE WARSZTATY "NA PODWÓRKACH" DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM. 2) PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH - PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI DO PROGRAMU DZI
438/ST/17 2017-09-01 PIOTR PAUK
15000,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE WRAZ Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM INSTALACJI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
240/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 1/37 I 1/59 (OBR. 19, A
28/OW/17 2017-08-31 AKADEMIA POZIOMKOWA WIOLETTA RAK
810000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
414/ST/17 2017-08-31 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
130000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA SIATKOWA II LIGA
31/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MINI MARTYNKA W LUBLINIE IZABELA CZECHOWSKA,
350572,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
362/ST/17 2017-08-31 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
234/GM/17 2017-08-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KARMELICKIEJ I UL. ZIELONEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI.
30/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA" I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
600000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
96/SOI/17 2017-08-31 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINY REALIZACJI UMOWY DO DNIA 30.09.2017 R.
32/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA I PRZYJACIELE"
337000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
51/GK/17 2017-08-31 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
383698,84 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I I II.
441/ST/17 2017-08-31 MARCIN STEC
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NA KOORDYNACJĘ ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
40/IT/17 2017-08-31 EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
66175,23 ODNOWIENIE ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO.
29/OW/17 2017-08-31 MARTYNKA-BIS PRZEDSZKOLE PRYWATNE, I. CZECHOWSKA A. SAŁAGA, URZĘDOWSKA
850000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
239/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 130/1 (OBR. 29, ARK. 5) ORAZ ZOBOWIĄZ
641/KL/17 2017-08-30 MARCIN BUTRYN
4575,00 REALIZACJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
140/IR/17 2017-08-30 HUP-BUD SP. Z O.O.
97502,10 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5
38/IT/17 2017-08-30 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
135/IR/17 2017-08-30 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 71/IR/17 Z DNIA 08.05.2017R DOT. WYKONANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 10.10.2017R.
233/GM/17 2017-08-30 RADOSŁAW KOZŁOWSKI
474,19 UMOWA NR: 28/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA SKRZYŻOWANIU Z UL. STASZICA, POW. 3,5 M
396/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
27300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
232/GM/17 2017-08-30 SYLWIA STANISŁAWSKA
3680,00 UMOWA NR: 27/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30, POW. 56 M
640/KL/17 2017-08-30 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -KUTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ-KOLEKCJA 2017
397/ST/17 2017-08-30 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4284,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
395/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
30100,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
402/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ FAMIL-MED
23370,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
430/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ UNI-MED
7910,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
435/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ALFA
7270,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
436/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
5060,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
638/KL/17 2017-08-29 MARTYNA CHODOWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "JA NASTOLETNIA" - M. CHODOWSKA
404/ZSS/17 2017-08-29 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
4220,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
410/ZSS/17 2017-08-29 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
22930,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
415/ST/17 2017-08-29 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
1107000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ KOBIET EKSTRAKLASA
426/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ PROVITA
11850,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
439/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MAK-MED
7070,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
443/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ WALLENRODA MED
9650,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
408/ZSS/17 2017-08-29 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA BOŻEGO W LUBLINIE
6520,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
416/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ARNIKA
16610,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
432/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
11810,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
420/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ AMICUS
12400,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
26/FE/17 2017-08-29 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
10824,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ RADIOWO - INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA
423/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MED-KOL
7600,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
433/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MELISA
15380,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
417/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ CZECHÓW
5490,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
421/ZSS/17 2017-08-29 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
24330,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
407/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDICOR S.C.
9270,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
409/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
7950,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
50/GK/17 2017-08-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
20896,87 UMOWA W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SZALETU NA PLACU LITEWSKIM, ZASILANEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z SIECI ELEKKTROENERGETYCZNEJ ZADZĄDZANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN. KWOTA UMOWNA W WYSOKOŚCI 20896,87ZŁ STANOWI SZACU
428/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDIMED
5510,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
440/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ VITAMED
2980,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
419/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDYCYNA 2001
22800,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
437/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ KALINA
19180,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
227/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
2772,36 UMOWA NR: 23/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 8, PRZED LOKALEM PAPRIKA KEBAB, POW. 57,10M
228/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
3424,48 UMOWA NR: 24/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25, PRZED LOKALEM KLUBOKAWIARNI OSTRO, POW. 70,80M
4/ZIT/17 2017-08-29 GULIK SP. Z O.O.
474,01 JEDNORAZOWA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I WODY MINERALNEJ NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 9.6 "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH ZIT LOF", W TERMINIE 30 SIERPNIA 2017 R.
406/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ JUTRZENKA
6000,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
412/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ BAMED
7390,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
431/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ŻYCIE
7600,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
446/ZSS/17 2017-08-29 TMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3060,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
9/ZE/17 2017-08-29 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 7 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
432/ST/17 2017-08-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
0,00 UMOWA UŻYCZENIA SAMOJEZDNEJ KOSIARKI
39/IT/17 2017-08-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
570,72 USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET - BUTELKOMAT W E. LECLERC UL. ZANA.
225/GM/17 2017-08-29 MARIA FILIPEK
2264,13 UMOWA NR: 22/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POW. REKLAMOWA, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 38, POW. 46,87M
231/GM/17 2017-08-29 BTM MALAWSKI SPÓŁKA JAWNA
4678,94 UMOWA NR: 26/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 7, POW. 60,66 M
418/ZSS/17<