Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
46/PN/18 2018-06-29 MICHAŁ SZACHMAT
6030,00 CZYNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018
61/KP/18 2018-06-29 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
6440,28 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM: CZĘŚĆ II - SKARPETKI.
83/OŚ/18 2018-06-29 WGS84 POLSKA SP. Z O.O.
31980,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA LUBLIN WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM "AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA MIASTA LUBLIN NA LATA 2018-2032"
461/KL/18 2018-06-29 MAGDALENA FRANCZAK
2088,00 UŻYCZENIE DZIEŁA SZTUKI PT. THE SCROLL NA POTRZEBY WYSTAWY ZBIOROWEJ PT. SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS VALLADOLID, LUBLIN, LIVERPOOL 6.07.2018-24.02.2019 Z PRZEKAZANIEM LICENCJI
97/OR/18 2018-06-29 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
-20179,86 ANEKS NR 11 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z 3.09.2014 R., DOT. ZMNIEJSZENIA: - WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 O 91 M2 DO WYSOKOŚCI 1152,4 M2 - MIESIĘCZNEGO CZYNSZU DO WYSOKOŚCI 59103,21 ZŁ (OD 1-31.08.2018 R.), 57056,01 ZŁ OD 1.09.2018 R.
459/KL/18 2018-06-29 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
3000,00 WYKONANIE MIN. 700 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ WYKONANYCH PODCZAS WYDARZEŃ KULTURALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH LUBELSKICH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ PO
333/ST/18 2018-06-29 ŁUKASZ FIUTA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI
44/PN/18 2018-06-29 AGIT AGNIESZKA RYDZ
0,00 ANEKS DO UMOWY W PRZEDMIOCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018 R. - WPROWADZENIE ZMIAN ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁFINANSOWANIEM DZIAŁANIA Z PROJEKTU MSZ
458/KL/18 2018-06-29 AGNIESZKA KRAWIEC
950,00 PROWADZENIE DWÓCH KONCERTÓW PODCZAS DNIA UNII LUBELSKIEJ.
69/GK/18 2018-06-28 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
117555,27 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE STUDNI KABLOWYCH NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
167/GM/18 2018-06-28 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
490,01 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO O POWIERZCHNI ZABUDOWY - 384 M2, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 23 (OBR. 21, ARK. 5) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. BA
164/GM/18 2018-06-28 MIROSŁAW SZCZUREK
44,00 UMOWA NR: 57/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWA GRUNTU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻ BLASZANY
170/GM/18 2018-06-28 BENEX-POL KRYSTIAN SKUBISZ
1725,83 UMOWA NR: 58/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN
393/ZSS/18 2018-06-28 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
990000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
166/GM/18 2018-06-28 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI: NR 8/1 I NR 8/2 (OBR. 38, ARK. 3) POŁOŻONE W LUBLINIE PRZY UL. JAKUBOWICKIEJ 5 - W CELU WYODRĘBNIENIA
454/KL/18 2018-06-28 SILVERHEAD MUSIC RYSZARD BORKOWSKI
7380,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU RYSZARDA BORKOWSKIEGO Z ZESPOŁEM W DNIU 1 LIPCA 2018 W LUBLINIE
165/GM/18 2018-06-27 JERZY IRSAK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY JERZYM IRSAKIEM A GMINĄ LUBLIN, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 101/21 (OBR. 9, ARK. 18), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. STANISŁAWA LEMA, NA CELE ZWIĄZANE Z OR
329/ST/18 2018-06-27 ZOFIA JAKÓBCZAK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
158/GM/18 2018-06-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. W LUBLINIE DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEW I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCI
447/KL/18 2018-06-27 LUDOMIR FRANCZAK
2088,00 UŻYCZENIE DZIEŁA SZTUKI PT. O - SKAŁA NA POTRZEBY WYSTAWY ZBIOROWEJ PT. SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ/SIX MEMOS VALLADOLID, LUBLIN, LIVERPOOL 6.07.2018 - 24.02.2019
2/KM/18 2018-06-27 TABLA"SPÓŁKA Z O.O.
914529,60 UMOWA - WYTWORZENIE, DOSTARCZENIE ORAZ ODBIÓR I LIKWIDACJA ZUŻYTYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH PRZEZ TABLĘ SP. Z O.O.
330/ST/18 2018-06-27 MARCIN TURSKI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
446/KL/18 2018-06-27 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
12500,00 WYKONANIE PRZEZ CHÓR ECHO ZE LWOWA DWÓCH KONCERTÓW PODCZAS DNIA UNII LUBELSKIEJ
157/GM/18 2018-06-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. - WYRAŻENIE ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 25/5 (OBR. 27, ARK. 12), W CELU BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO ORAZ ZOBOWIĄZA
3/PL/18 2018-06-27 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. ZAKŁAD W LUBLINIE
354424,50 WYKONANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI BADANIAMI DLA TRZECH CMENTARZY W LUBLINIE (NA SŁAWINIE, PRZY UL. GŁUSKIEJ, ORAZ PRZY UL. BEŁŻYCKIEJ).
168/GM/18 2018-06-27 MARIUSZ WIŚNIEWSKI
WĘCŁAWSKA-WIŚNIEWSKA EDYTA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZY USTALENIA PRZEZ STONY TRYBU ORAZ WARUNKÓW WEDŁUG JAKICH ZAMIERZAJĄ PROWADZĆ CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 120 (OBR. 34, ARK. 2)
67/GK/18 2018-06-26 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
12,03 ANEKS DO UMOWY 44/GK/18
445/KL/18 2018-06-26 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - 600-LECIE FRESKÓW W KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ZAMKU LUBELSKIM - 8 000 ZŁ
389/ZSS/18 2018-06-26 "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
155/GM/18 2018-06-26 BI INVEST BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI KAMIL PSZCZOŁA
2500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJACEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 24.
325/ST/18 2018-06-26 EWELINA BUREK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
60/KP/18 2018-06-26 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
25392,80 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ I - KUBEK, FILIŻANKA.
324/ST/18 2018-06-26 MARCIN SEMENIUK
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRZEWODNIK INSPIRACJI.
76/OŚ/18 2018-06-26 LUBLINDIS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY CZASU TRWANIA UMOWY NR 91/OŚ/12
152/GM/18 2018-06-26 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 22/18 (OBR. 36, ARK. 3), ZABUDOWANA BUDYNKIEM HANDLOWO - USŁUGOWYM, POŁOŻONA W LUB
64/GK/18 2018-06-26 POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
319,80 UDOSTĘPNIENIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
66/GK/18 2018-06-26 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
12,03 ANEKS DO UMOWY 47/GK/18 NA UDOSTĘPNIENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
78/OŚ/18 2018-06-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
35100,00 UMOWA DOTACJI ZADANIA PN. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
443/KL/18 2018-06-26 ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO "ZGODA"
10467,84 WYKONANIE KONCERTU PRZEZ ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "ZGODA" ORGANIZOWANEGO W DNIU 1 LIPCA 2018 PODCZAS DNIA UNII LUBELSKIEJ
154/GM/18 2018-06-26 BI INVEST BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI KAMIL PSZCZOŁA
1700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. ZGODNEJ 9A.
89/IR/18 2018-06-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
19138,80 UMOWA NR 17-C1/UP/01014/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BŁONIA POD ZAMKIEM - OBSŁUGA IMPREZ
95/OR/18 2018-06-25 MEBLE DUO PIOTR NIEDŹWIADEK
11730,51 DOSTARCZENIE KRZESEŁ I WIESZAKÓW
444/KL/18 2018-06-25 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: X GŁUSECKIE JAKUBKI
63/GK/18 2018-06-25 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
307,50 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ZE ZŁĄCZA NA PL. LITEWSKIM
95/IR/18 2018-06-25 HEN-BUD SP. Z O.O.
-4357,97 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 1/IR/18 Z DNIA 10.01.2018 R. NA BUDOWĘ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI
370/ZSS/18 2018-06-25 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 239/ZSS/18 Z DNIA 30 KWIETNIA 2018 R. DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (ZMIANA TREŚCI § 14 I § 15 UMOWY).
442/KL/18 2018-06-25 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
25000,00 KL-OP-II.526.23.2018 MIASTO KULTURY-DEMAKIJAŻ-FESTIWAL KINA KOBIET UMOWA 442/KL/18 Z DN. 25.06.2018 R.
400/ZSS/18 2018-06-25 AGNIESZKA KRAWIEC
800,00 MODEROWANIE 4 PANELI DYSKUSYJNYCH PODCZAS SPOTKAŃ DLA RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
90/IR/18 2018-06-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
76,56 UMOWA NR 18-C1/UP/00585/1 O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - MONITORING, UL. SZWOLEŻERÓW, DZIAŁKA NR 31 (ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI - I. - BUDOWA SKWERU, PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 5-9)
441/KL/18 2018-06-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
16000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 2018
87/IR/18 2018-06-25 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAMEL-SERVICE WALDEMAR ZIĘTEK
69199,80 WYKONANIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI I STREET WORKOUT NA DZIAŁCE NR 14/28 PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO W LUBLINIE.
101/SOI/18 2018-06-25 DOROTA WOLIŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 146/SOI/17 §2 TERMIN REALIZACJI UMOWY DO 30.09.2018 §6 UST 5 ZWIĘKSZENIE KWOTY O 8 448,00 ZŁ
398/ZSS/18 2018-06-25 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY BAMBINO S.C.AGNIESZKA LEŚNIEWSKA, ANNA ZIÓŁKOWSKA
48000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM ,,BAMBINO" S.C. AGNIESZKA LEŚNIEWSKA & ANNA ZIÓŁKOWSKA
440/KL/18 2018-06-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TWORZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY. KONCERT MUZYKI GITAROWEJ JEREMY'EGO JOUVE'A. DOTACJA - 5 000 ZŁ
401/ZSS/18 2018-06-25 WIESŁAWA STELMASZCZUK
200,00 UDZIAŁ W PANELU DYSKUSYJNYM NA TEMAT: "PRAWNE ASPEKTY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW" ORGANIZOWANEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
96/OR/18 2018-06-25 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAMES PAWEŁ GAWRYLUK
29304,75 WYKONANIE MEBLI: 1) BIURKO KOMPUTEROWE 1200/600/760 - 16 SZT. 2) BIURKO KOMPUTEROWE 1400/600/760 - 25 SZT. 3) KONTENER 3-SZUFLADOWY - 16 SZT. 4) KONTENER 4-SZUFLADOWY - 25 SZT. 5) SZAFKA AKTOWA - 40 SZT. 6) SZAFA UBRANIOWA - 6 SZT. 7) SZAFKA - 15 SZT. 8)
102/SOI/18 2018-06-25 SZYMON HOROSIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 9/SOI/18 ZMIANA § 2 TERMIN REALIZACJI DO DNIA 30.09.2018 ORAZ ZMIANA §6 UST 5 ZWIĘKSZENIE KWOTY O 8840 ZŁ
45/CA/18 2018-06-22 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
236,00 26 BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM WSI LUBELSKIEJ WRAZ Z PRZEWODNIKIEM W DNIU 25 LIPCA 2018 R. W GODZINACH 14.00-16:00 DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I U
434/KL/18 2018-06-22 PIOTR KOWALCZYK
1660,00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY KONCERTU W DNIU 1.07.2018 W RAMACH OBCHODÓW DNIA UNII LUBELSKIEJ W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO
11/ZIT/18 2018-06-22 BIURO AUDYTORSKIE JERZY CYRAN - BIEGŁY REWIDENT
0,00 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
73/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
25013529,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE II NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU N
438/KL/18 2018-06-22 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI, DOTACJA - 3 000 ZŁ
2/DRW/18 2018-06-22 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
54750,00 UMOWA DOTACJI NR 230/2018/D/OP ZADANIA PN. "ZACHOWANIE RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN POPRZEZ OCHRONĘ WYBRANYCH WĄWOZÓW"
290/ZSS/18 2018-06-22 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
72/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
26161628,40 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE I NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU NI
9/GD/18 2018-06-22 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
7400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH N. W. NIERUCHOMOŚCI: III CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 3 O POW. 0.1434 HA (OBR.26 RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK. 8), NR 5 O POW. 0.2041 HA (OBR.26 RURY BRYGIDKOWSKIE, ARK. 6) STANOWIĄCE ULICĘ CZWARTAKÓW;
71/OŚ/18 2018-06-22 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
19348278,33 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VII NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU
46/CA/18 2018-06-22 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KUCHNIA SMAKOSZA" MONI
624,00 WYKONANIE POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LA
439/KL/18 2018-06-22 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-DZIAŁALNOŚĆ GALERII SCENY PLASTYCZNEJ KUL-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY (ZAKTUALIZOWANY OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ I HARMONOGRAM NA 2018 R.)
74/OŚ/18 2018-06-22 KOM-EKO S.A.
24748686,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA: 1) ODBIERANIU; 2) ZAGOSPODAROWANIU W UPRAWNIONYCH INSTALACJACH- ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERANYCH NA TERENIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W SEKTORZE VI NA TERENIE GMINY LUBLIN; 3)WYPOSAŻENIU N
437/KL/18 2018-06-22 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
4500,00 WYKONANIE KONCERTU PRZEZ MĘSKI ZESPÓŁ WOKALNY KAIROS W RAMACH OBCHODÓW DNIA UNII LUBELSKIEJ W DNIU 1.07.2018
91/IR/18 2018-06-22 \"3K\" SP. Z O.O.
399996,00 PRZEBUDOWA BOISKA PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH B.O. - "ZIELONE BOISKO CZYLI STRZAŁ W "DZIESIĄTKĘ"
67/OW/18 2018-06-21 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
28000,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA".
435/KL/18 2018-06-21 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SPOTKANIA W SYNAGODZE CHEWRA NOSIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
85/IR/18 2018-06-21 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 67/IR/17 NA BUDOWĘ ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE - ZMIANA WYNAGRODZENIA ORAZ TERMIN WYKONANIA DO 26.07.2018 R.
68/OW/18 2018-06-21 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
182000,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA".
10/NW/18 2018-06-21 TARGI LUBLIN S.A.
400000,00 OBJĘCIE 400 AKCJI IMIENNYCH NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII K O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ W SPÓŁCE TARGI LUBLIN S.A.
433/KL/18 2018-06-21 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
3000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTU RADOSŁAWA SKUBAJA (SKUBAS) W RAMACH KONFERENCJI LUBELSKI WZÓR 2018, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2018 W CSK W LUBLINIE
430/KL/18 2018-06-21 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT GALOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA 11 LISTOPADA "VIVA POLONIA"
12/ZIT/18 2018-06-21 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LAZUR" BOŻENA CHOINA
2826,45 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST REALIZACJA USŁUGI WYNAJĘCIA SALI KONFERNECYJNEJ ORAZ USŁUGI GASTRONOMICZNEJ (LUNCH ZASIADANY I SERWIS KAWOWY) W ZWIĄZKI Z ORGANIZACJĄ POSIEDZENIA RADY ZIT DLA OK. 45 OSÓB.
10/GD/18 2018-06-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
17000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DO REGULACJI STANÓW PRAWNYCH N. W. NIERUCHOMOŚCI (CZĘŚCI I, II, IV, VI-VIII) ORAZ POMIAR KONTROLNY GRANIC DZIAŁKI NR 13/9 (CZĘŚĆ X): I CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 21 O POW. 0.8410 HA (OBR.22 - PIASKI, ARK. 3) STANOWIĄCA ULICĘ
436/KL/18 2018-06-21 WŁODZIMIERZ LEBIECKI
2200,00 ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS KONCERTU PT. OCALONY OD ZAPOMNIENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH DNIA UNII LUBELSKIEJ
11/NW/18 2018-06-21 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5835200,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. O KWOTĘ 5.835.200,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 58.352 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
432/KL/18 2018-06-21 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
3000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTĘPU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA LUDOWEGO UMCS PODCZAS FESTIWALU "LATO NA POŁONINIE" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 24.06.2018 NA UKRAINIE
431/KL/18 2018-06-21 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICE KULTURY: DZIELNICOWE BIESIADY PATRIOTYCZNE Z WIELKIMI DZIEŁAMI LITERATURY POLSKIEJ 2018, NR UMOWY 431/KL/18
55/KP/18 2018-06-20 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
2460,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN
397/ZSS/18 2018-06-20 --KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZE
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
291/ZSS/18 2018-06-20 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
93/SOI/18 2018-06-20 CEROWNIA ARTYSTYCZNA MAŁGORZATA WÓJCIK
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA W FORMIE UDZIAŁU W WARSZTATACH WYKAŃCZANIA I DEKORACJI WNĘTRZ ZORGANIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU ,,KREATYWNE PRZEMIANY''.
53/KP/18 2018-06-20 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8080,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018.
80/IR/18 2018-06-20 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
93480,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA PLANOWANEGO OBIEKTU BIUROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
98/SOI/18 2018-06-20 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
13500,00 PRZEPROWADZENIE PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIĘBIORCY MAŁGORZATA WÓJCIK ,,CEROWNIE ARTYSTYCZNE''
292/ZSS/18 2018-06-20 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
97/SOI/18 2018-06-20 FUNDACJA KRAJOBRAZY
20000,00 PRZEPROWADZENIE W FORMIE WARSZTATOWEJ PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIEBIORCY EWA KOBELARZ ,,EWCIA''
95/SOI/18 2018-06-20 DANIEL BANCER
1778,00 OBSŁUGA FANPAGE LUBELSKIEJ WYŻYNY IT
99/SOI/18 2018-06-20 PAULINA ZARĘBSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE W FORMIE WARSZTATOWEJ PRZEMIANY WNĘTRZA LOKALU PRZEDSIĘBIORCY
103/SOI/18 2018-06-20 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY 86/SOI/18 ZMIANA DOTYCZY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO.
146/GM/18 2018-06-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIEM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A., DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 42 (OBR. 26, ARK. 6), W CELU PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOB
426/KL/18 2018-06-19 JACEK TKACZYK
10000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. FILM DOKUMENTALNY O ODKRYCIACH ARCHEOLOGICZNYCH W KOŚCIELE DOMINIKAŃSKIM W LUBLINIE
427/KL/18 2018-06-19 MARTA ZGIERSKA
9000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. POPIĘKNO TYTUŁ ROBOCZY
35/IT/18 2018-06-19 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
74907,00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
94/OR/18 2018-06-19 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
105578,64 USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
423/KL/18 2018-06-19 NATASZA ZIÓŁKOWSKA
10000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. TOMEK KAWIAK - TYTUŁ ROBOCZY
428/KL/18 2018-06-19 FUNDACJA SONO ORGANI
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA: V ŚWIĘTOKRZYSKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
153/GM/18 2018-06-19 KACPER DOMŻAŁ
300,00 UMOWA NR: 50/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN
62/GK/18 2018-06-19 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SMOLKOP" SMOLAK LESZEK
590400,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, ROMERA, UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. REJA, UL. STWOSZA
49/KP/18 2018-06-19 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
6541,08 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: CZĘŚĆ V - NOTES SAMOPRZYLEPNY W TWARDEJ OPRAWIE.
425/KL/18 2018-06-19 WOJCIECH GÓRSKI
6650,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUBLIN MAŁO ZNANY, CZĘŚĆ III. TURYSTYCZNY LUBLIN DLA POKOLEŃ.
318/ST/18 2018-06-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
422/KL/18 2018-06-19 JAN STANISŁAW WĄSAK
6000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PASAŻER - RENESANS LUBELSKI.
424/KL/18 2018-06-19 MAŁGORZATA SKAŁBANIA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. SKRUCHOWI.
319/ST/18 2018-06-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
429/KL/18 2018-06-19 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTYN MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU CZUBY LUBLIN 2018 - EDYCJA VIII
84/IR/18 2018-06-18 LIFT SERVICE KOMPONENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
39360,00 DOSTAWA I MONTAŻ WINDY GASTRONOMICZNEJ - DŹWIGU TOWAROWEGO MAŁEGO (1 SZT.) DLA ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE
83/IR/18 2018-06-18 HEN-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 1/IR/18 Z DNIA 10.01.2018 R. NA BUDOWĘ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI
76/OW/18 2018-06-18 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
68960,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM NOWOŚ
38/PN/18 2018-06-18 VIKTOR KUPCHAK
642,04 USŁUGA TRANSPORTU 4 EKSPERTÓW, KOORDYNATORA I TŁUMACZA NA TRASIE WINNICA - RÓWNE (UKRAINA) W DNIU 21 CZERWCA 2018 R.
420/KL/18 2018-06-18 CHORDIS MAKSYMILIAN ŚWIĘCH
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PŁYTY CD PT.: "DE LYUBLYN"
37/PN/18 2018-06-18 OLENA KHMELNYK
1750,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA PO STRONIE UKRAIŃSKIEJ DLA CZTERECH MIAST W ZACHODNIEJ CZĘŚCI UKRAINY: IWANO-FRANKIWSK, ŁUCK, RÓWNE, WINNICA
399/ZSS/18 2018-06-15 AGATA GAJEWSKA
360,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
419/KL/18 2018-06-15 WOJCIECH SŁOTWIŃSKI
2700,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI, M.IN. WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH, PRZYGOTOWANIE UMÓW, OBSŁUGA SYSTEMU KSAT
396/ZSS/18 2018-06-15 AGNIESZKA KANIA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 372/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
392/ZSS/18 2018-06-15 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY.
390/ZSS/18 2018-06-15 STOWARZYSZENIE "STOP"
15000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
82/IR/18 2018-06-15 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
-14760,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE - ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI UMOWY NA KWOTĘ - 3 478 669,46 ZŁ
36/PN/18 2018-06-15 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/PN/18. DOTYCZY DODANIA § 9 ZAWIERAJĄCY TREŚCI O RODO.
395/ZSS/18 2018-06-15 IZABELA HANCZYN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 371/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
418/KL/18 2018-06-15 WALDEMAR TATARCZUK
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PT. POTENCJAŁ I POTRZEBY ŚRODOWISKA SZTUK WIZUALNYCH LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
391/ZSS/18 2018-06-15 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY.
421/KL/18 2018-06-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
26000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT: " HISTORIA LUBLINA"
92/SOI/18 2018-06-15 VIOLET STUDJO
2550,00 WYKONANIE ILUSTRACJI DO TEKSTU ,,BAJKI O LUBLINIE''
417/KL/18 2018-06-15 ANNA SZADKOWSKA-CIĘŻKA
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PT. NIEWIDZIALNI MIESZKAŃCY. OBECNOŚĆ OBCOKRAJOWCÓW W PRZESTRZENIACH KULTURY LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
394/ZSS/18 2018-06-15 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 377/ZSS/18 Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
94/SOI/18 2018-06-15 EWA KOBELARZ-EWCIA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA WSPARCIA W FORMIE UDZIAŁU W WARSZTATACH WYKAŃCZANIA I DEKORACJI WNĘTRZ ZORGANIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU ,,KREATYWNE PRZEMIANY''.
21/FE/18 2018-06-15 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
2207850,00 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULIC: J. BARCICKIEGO I H. HALICKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
5/BRM/18 2018-06-15 MIŁOSZ TRĄBKA
1500,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A4 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE - POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
35/PN/18 2018-06-15 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 9/PN/18. DOTYCZY DODANIA § 9 ZAWIERAJĄCEGO TREŚCI O RODO.
34/PN/18 2018-06-15 NATIONAL UNIVERSITY OF WATER MANAGEMENT AND NATURE RESOURCES USE
3096,00 ZAWARCIE PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "INTERCULTURE"
81/IR/18 2018-06-15 USŁUGOWY ZAKŁAD KOWALSKI ROMAN CZERNIEC
74500,00 WYKONANIE I MONTAŻ KRATY - BRONY BRAMOWEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH PROWADNIC W BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE
32/PN/18 2018-06-14 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
17280,00 NOCLEGI DLA WOLONTARIUSZY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE"
415/KL/18 2018-06-14 FUNDACJA HESPEROS
10000,00 DZIELNICE KULTURY-LETNIE OPOWIEŚCI UMOWA 415/KL/18 Z DN. 14.06.2018 R.
31/PN/18 2018-06-14 PPH YARD SP. Z O.O.
36960,00 NOCLEGI DLA WOLONTARIUSZY W RAMACH PROJEKTU "INTERCULTURE"
65/OŚ/18 2018-06-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
40000,00 STWORZENIE KONCEPCJI KREATYWNEJ I REALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNEJ DO PROJEKTU PN. "LUBLIN TO TEŻ TWÓJ DOM - SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE".
79/IR/18 2018-06-14 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
149445,00 REMONT DACHU I ELEWACJI NA BUDYNKU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 5
67/OŚ/18 2018-06-14 TIME SA FILIA LUBLIN
7755,15 EMISJA REKLAMY DŹWIĘKOWEJ NA ANTENIE RADIA ESKA LUBLIN
295/ST/18 2018-06-14 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
1000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM M. BOROWIK I W. BOROWIKA W MISTRZOSTWACH EUROPY JUNIORÓW W SZACHACH W RYDZE W DNIACH 19-30 SIERPNIA 2018 R.
59/GK/18 2018-06-14 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
22/MAZ/18 2018-06-14 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
201900,00 WYKONANIE 2 SZT. PARKLETÓW PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ I UL. LUBARTOWSKIEJ W LUBLINIE
61/GK/18 2018-06-14 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH PIOTR MAJCHERSKI
3800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW PRZY UL.WSPÓLNEJ ORAZ PRZY UL.SIEMIRADZKIEGO.
414/KL/18 2018-06-14 FUNDACJA KULTURA ENTER
70000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, ZAGRAJMY SOBIE!, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
413/KL/18 2018-06-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, WAKACJE Z FANTASTYKĄ 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
411/KL/18 2018-06-13 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
11000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - AKCJA LATO SKARPY
66/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
1760412,22 ANEKS DO UMOWY 7/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY CENY ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
412/KL/18 2018-06-13 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WAKACJE Z RUTĄ 2018
407/KL/18 2018-06-13 GRZEGORZ MĄCZKA
6200,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KURHANY-ZAPOMNIANE ZABYTKI LUBLINA
394/KL/18 2018-06-13 BEATA KUCZMARA
9500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUBLIN TANGO MARATHON.
410/KL/18 2018-06-13 ROBERT PRANAGAL
9000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. MEMU MIASTU
405/KL/18 2018-06-13 DOMINIK MAIŃSKI
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. DETAL ARCHITEKTONICZNY W ZABUDOWIE LUBLINA
68/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
691142,38 ANEKS DO UMOWY 9/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
409/KL/18 2018-06-13 PRZEMYSŁAW PACEK
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KONCERT AUTORSKICH KOMPOZYCJI - TYTUŁ ROBOCZY
15/BM/18 2018-06-13 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
404/KL/18 2018-06-13 ELŻBIETA MATYASZEWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KONSTANTY KIETLICZ-RAYSKI, ZAPOMNIANY LUBELSKI TWÓRCA I PROPAGATOR KULTURY-TYTUŁ ROBOCZY
78/IR/18 2018-06-13 EDACH SP. Z O.O.
7472400,00 DOBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY, PRZY UL. GŁOWACKIEGO 26 W LUBLINIE
406/KL/18 2018-06-13 OLHA MATSYUPA
9500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU LUBLIN. OPOWIEŚCI DOSŁOWNE. SPEKTAKL TRANSDRAMATICUM
408/KL/18 2018-06-13 RAFAŁ NIEZGODA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. EMIL MEYERSON - Z LUBLINA DO PARYŻA - TYTUŁ ROBOCZY
69/OŚ/18 2018-06-13 KOM-EKO S.A.
807906,22 ANEKS DO UMOWY 10/OŚ/16 DOTYCZĄCY ZMIANY OGÓLNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
64/OŚ/18 2018-06-12 ZBIGNIEW PODLASZEWSKI
1900,00 WYKONANIE EKSPERTYZY W SPRAWIE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE NA DZIAŁCE PRZY ULICY SZWEDZKIEJ
147/GM/18 2018-06-12 GRAŻYNA SOBIEGRAJ
299,98 UMOWA NR: 1030/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN
393/KL/18 2018-06-12 JAKUB KOTYNIA
9500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. NIEDZIELNE PORANKI JAZZOWE.
391/KL/18 2018-06-12 WERONIKA MARKIEWICZ
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PRZEZROCZYSTOŚĆ.
285/ST/18 2018-06-12 LUBLUBLIN MAGDALENA MAZUR - CISEŁ
3000,00 REALIZACJA I PRZEPROWADZENIE GIER MIEJSKICH PODCZAS "LATA W MIEŚCIE 2018"
144/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI: NR 2/25, NR 2/26, NR 2/27, NR 2/28 (OBR. 10, ARK. 5) POŁOŻONE W LUBLINIE PRZY UL.
402/KL/18 2018-06-12 EDWIN BENDYK
2000,00 WYKŁAD OTWIERAJĄCY LFK SEMINARIUM LOKALNE PT. JAK MOŻE BYĆ, CZYLI O MIEJSCU KULTURY W KOLEJNEJ KADENCJI SAMORZĄDOWEJ - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
7/GD/18 2018-06-12 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
4700,00 PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO MAJĄCEGO NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 171/1, POŁOŻONA PRZY UL. GEN. ZAJĄCZKA 50 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ W EWIDENC
390/KL/18 2018-06-12 URSZULA GIERSZON
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PRZYGOTOWANIE MONOGRAFII LEON ULRICH ORAZ REPRINTU POEMATU LEONA ULRICHA.
397/KL/18 2018-06-12 AGATA SZTORC
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PN. POZAFORMALNA EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
70/OŚ/18 2018-06-12 POLIGRAFIA BRO-KAL S.C. MARCIN KALETA, AGNIESZKA BROŻYNA
31000,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN.
90/SOI/18 2018-06-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH, ORGANIZOWANYCH WSPÓLNYCH WYDARZEŃ O TEMATYCE STARTUPOWEJ I BIZNESOWEJ
21/MAZ/18 2018-06-12 PRZESMYCKI JERZY - ART & ARCH ARCHITEKCI
19680,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. GŁUSKIEJ W LUBLINIE
396/KL/18 2018-06-12 BARTOSZ WÓJCIK
556,00 PISEMNE TŁUMACZENIE I KOREKTA TEKSTU DO KATALOGU EUROPEJSKIEJ WYSTAWY ZBIOROWEJ SIX MEMOS/SZEŚĆ PRZYPOMNIEŃ (11 STRON) - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
49/OR/18 2018-06-12 KANCELARIA ADWOKACKA IWONA MOSKWA PALOMO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 153/OR/17 DOT. ZMIANY ADRESU MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
389/KL/18 2018-06-12 TOMASZ KŁUSEK
5000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.
143/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
700,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40
387/ZSS/18 2018-06-12 WIESŁAW ROŻEK STRUMYK EDUKACJA I OPIEKA
61600,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU STRUMYK
142/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
620,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 95/3 (OBR. 46, ARK. 3), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JANA KASPROWICZA 9A - W CE
401/KL/18 2018-06-12 RAFAŁ LIS
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PN. UCZESTNICTWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W KULTURZE LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
145/GM/18 2018-06-12 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
620,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 WRAZ Z POMIESZCZENIEM PRZYNALEŻNYM - PIWNICĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. TEODORA LESZETYCKIEGO 8 - W CELU SPRZEDAŻY.
392/KL/18 2018-06-12 PIOTR KAMIŃSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 80/KL/18 Z DNIA 24 STYCZNIA 2018 R., DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI.
398/KL/18 2018-06-12 AGNIESZKA CIEŚLAK
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ PN. KULTURA PRZED MATURĄ. CZEGO OCZEKUJĄ LICEALIŚCI LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
399/KL/18 2018-06-12 MAGDALENA DŁUGOSZ
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ MIASTO (BEZ) KOBIET. CZY LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
400/KL/18 2018-06-12 PIOTR CELIŃSKI
1000,00 AUTORSKA PRELEKCJA PODCZAS DYSKUSJI PANELOWEJ KULTURA CYFROWA: 0 CZY 1 LFK SEMINARIUM LOKALNE - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
383/KL/18 2018-06-12 RAFAŁ ROZMUS
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. JESTEŚMY SZCZĘŚLIWYM POKOLENIEM.
403/KL/18 2018-06-12 TOMASZ SZLENDAK
1200,00 WYKŁAD OTWIERAJĄCY LFK SEMINARIUM LOKALNE PT. JAK JEST, CZYLI O WZAJEMNYCH RELACJACH MIĘDZY KULTURĄ, SPOŁECZEŃSTWEM I DEMOKRACJĄ NA PODSTAWIE BADAŃ I DOŚWIADCZENIA - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
384/KL/18 2018-06-12 WERONIKA BOCZEK
7000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. KONCERT MUZYKI AUTORSKIEJ.
416/KL/18 2018-06-12 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
2398,50 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W DNIU 1 LIPCA 2018 NA ORGANIZACJĘ KONCERTU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZGODA W WILNIE Z OKAZJI DNIA UNII LUBELSKIEJ W RAMACH OBCHODÓW 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI LUBLIN 1918 - 2018.
387/KL/18 2018-06-11 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
9500,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: WAKACJE NA BŁONIACH
386/KL/18 2018-06-11 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
12000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, PISMO FOLKOWE 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
141/GM/18 2018-06-11 JAN CZERW
44,00 UMOWA NR: 47/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE
53/MZON/18 2018-06-11 MAŁGORZATA WIELEBA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
75/OŚ/18 2018-06-11 ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1,06 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28
76/IR/18 2018-06-11 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
19557,00 WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO W LUBLINIE, UL. RYNEK 1
388/KL/18 2018-06-11 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
9000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: LATO W MIEŚCIE - WAKACJE NA ŁĘGACH
151/GM/18 2018-06-11 LUBMAN UMCS SP. Z O.O.
250,00 UMOWA NR: 49/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA DZIERŻAWY - NAJEM PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, DZ. NR 44 (OBR. 36, ARK. 3), 5,05 M2, URZĄDZENIA DO OBSŁUGI SIECI KOMPUTEROWEJ
385/KL/18 2018-06-11 FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBELSKIE POGAWĘDKI. EDYCJA II, REALIZACJA ZDANIA PUBLICZNEGO
55/OW/18 2018-06-11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
4612200,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ "ZA ŻYCIEM"
58/GK/18 2018-06-11 KONSTALMET S.C PIOSEK ANDRZEJ I DAMIAN
3333,30 DOSTARCZENIE 60 SZT. PROSTYCH, METALOWYCH WKŁADÓW DO KOSZY
25/MZON/18 2018-06-11 ANNA PARDUS
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ ORZ.
378/KL/18 2018-06-08 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
90000,00 REALIZACJA ZADANIA PULICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-FORMA OTWARTA
382/KL/18 2018-06-08 STOWARZYSZENIE CHÓR "LA MUSICA" PRZY GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS JUBILEUSZU 25-LECIA CHÓRU " LA MUSICA"
381/KL/18 2018-06-08 EWA BAJKOWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. WIERNI. OPOWIEŚĆ RODZINNA.
380/KL/18 2018-06-08 IZABELA KOPEĆ
8500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. LUDOMIR MICHAŁ ROGOWSKI - KOMPOZYTOR Z LUBLINA - KATALOG
9/NW/18 2018-06-08 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
750000,00 OBJĘCIE 7.500 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII Z O NUMERACH OD 1 DO 7.500 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A.
274/ST/18 2018-06-08 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
20/FE/18 2018-06-08 ARS MEDIA SP. Z O.O.
15110,55 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE TELEWIZYJNEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁA
377/KL/18 2018-06-08 FUNDACJA KULTURA ENTER
45000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020. UNIA - GRA PLANSZOWA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
376/KL/18 2018-06-08 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
3000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. KONCERTU PT. MOJA BEZBRONNA OJCZYZNO W RAMACH WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. DNI PATRONA LUBLINA ŚW. ANTONIEGO W DNIU 11.06.2018
140/GM/18 2018-06-08 ZOFIA MADEJ
68,04 UMOWA NAJMU LOKALU NR 17 UL. KONOPNICKA 8 W LUBLINIE NA RZECZ PANI ZOFII MADEJ. MIESIĘCZNA KWOTA CZYNSZU WYNOSI 68,04 ZŁ.
44/CA/18 2018-06-07 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
738,00 OPŁATA ZAIKS DOT. KONCERTU GRUPY VOX ORGANIZOWANEGO W DN. 7.06.2018 R. W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA
47/KP/18 2018-06-07 POLOT JERZY FURTAK
-5830,02 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 21/KP/18.
293/ST/18 2018-06-07 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS TURNIEJU FINAŁOWEGO MP U-14 W KOSZYKÓWCE.
91/SOI/18 2018-06-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
48400,00 PRZEPROWADZENIE ANALIZY DESK RESERCH OBEJMUJĄCYCH ANALIZĘ PUBLIKACJI, DOKUMENTÓW ORAZ DANYCH PRASOWYCH.
395/KL/18 2018-06-07 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
861,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW (RECITAL FORTEPIANOWY BEATY BILIŃSKIEJ)
137/GM/18 2018-06-07 MAŁGORZATA STROJEK
326,70 UMOWA NR: 1029/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA
294/ST/18 2018-06-07 KLUB SPORTOWY PACO
1500,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM ADAMA KULIKA W ZAWODACH BOKSERSKICH.
15/PS/18 2018-06-06 ADRIAN KOWALCZYK
SARNA PIOTR,SUJAK KRZYSZTOF
3000000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: " BUDOWA ULIC: LESZKA I ZIEMOWITA W LUBLINIE"
371/KL/18 2018-06-06 NATALIA WALEWSKA
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII SOLOWEJ INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
136/GM/18 2018-06-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
500,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JACZEWSKIEGO 2 {PÓŁNOCNEJ 1A} - DZ. NR 6/1, OBR. 18, ARK. 15; UL. JACZEWSKIEGO 2 {PÓŁNOCNEJ 1} - DZ. NR 6/2, OBR. 18, ARK. 15, W CELU SPRZEDAŻY
138/GM/18 2018-06-06 MAGDALENA LEMAŃSKA
44,00 UMOWA NR: 46/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
139/GM/18 2018-06-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NN 0,4 KV, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 252 (OBR. 40, ARK. 6) ORAZ ZOBOWIĄZA
74/IR/18 2018-06-06 ARCHEE-BADANIA I NADZORY ARCHEOLOGICZNE RAFAŁ NIEDŹWIADEK
152520,00 PRZEPROWADZENIE INTERWENCYJNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH, WYKONANIE TOWARZYSZĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ. (DOT. ZAD. PN. REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN)
10/ZIT/18 2018-06-06 LOCOMOTIVA JOANNA CHRZANOWSKA-DYDUCH
4160,00 USŁUGA DWUDNIOWEGO WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADÓW (W FORMIE SERWOWANEJ) I SERWISÓW KAWOWYCH DLA OKOŁO 30 OSÓB, W DNIACH: 7 I 8 CZERWCA 2018 ROKU.
373/KL/18 2018-06-06 ALICJA RÓŻYCKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
372/KL/18 2018-06-06 AGNIESZKA WESOŁOWSKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
370/KL/18 2018-06-06 MICHAŁ BĄK
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
363/KL/18 2018-06-05 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 347/KL/18
374/KL/18 2018-06-05 WOJCIECH TRYKSZA
1900,00 NAGRANIE VIDEO OTWARCIA I DYSKUSJI PANELOWYCH PODCZAS SEMINARIUM LOKALNEGO LUBELSKIE FORUM KULTURY 15-16.06.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
156/GM/18 2018-06-05 CITYBOARD MEDIA SP. Z O.O.
504,00 UMOWA NR: 51/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY DZIERŻAWY - TABLICA REKLAMOWA KONSTRUKCJA REKLAMOWA O WYMIARACH EKRANU 6X3M, AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, POW. 22
381/ZSS/18 2018-06-05 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
277/ST/18 2018-06-05 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018"
28/PN/18 2018-06-05 TOMASZ MAŁECKI
4500,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERCKIEJ Z ZAKRESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO I SEKTOROWEGO
44/KP/18 2018-06-05 FILIP PODGAJNY
110,00 ODEGRANIE ROLI KOZIOŁKA PODCZAS UROCZYSTOŚCI W DNIU 5.06.2018R.
369/KL/18 2018-06-05 BEATA BILIŃSKA
7000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE RECITALU FORTEPIANOWEGO PODCZAS ŚWIĘTA PATRONALNEGO KUL ORGANIZOWANEGO W RAMACH WUDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 10.06.2018
365/KL/18 2018-06-05 ŁUKASZ PERUCKI
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
367/KL/18 2018-06-05 NATALIA NADRAJKOWSKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
45/KP/18 2018-06-05 ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI ŚWIT IZABELA WINTONIAK
10147,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ VIII: KOSZULKA MĘSKA, DAMSKA.
46/KP/18 2018-06-05 ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI ŚWIT IZABELA WINTONIAK
6185,67 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ VII: TORBA BAWEŁNIANA CZARNA.
278/ST/18 2018-06-05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
2675,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - LATO Z AGAPE CLUB".
270/ST/18 2018-06-05 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
60075,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "LATO W MIEŚCIE 2018 - WAKACJE NA SPORTOWO 2018".
41/CA/18 2018-06-05 PRACOWNIA REALIZACJI DŹWIĘKU
800,00 NAGŁOŚNIENIE KONCERTU ZESPOŁU PASJONATTA ORGANIZOWANEGO W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 8 CZERWCA 2018 R. W SALI KONFERENCYJNEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE W GODZ. 16:00-17:30
60/GK/18 2018-06-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
282/ST/18 2018-06-05 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
3500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - FUTBOL DLA KAŻDEGO".
382/ZSS/18 2018-06-05 SPA ORKANA SP. Z O. O.
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
379/KL/18 2018-06-05 GALERIA LABIRYNT
0,00 W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI LUBELSKIEGO FORUM KULTURY SEMINARIUM LOKALNEGO W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
42/CA/18 2018-06-05 MISERICORDIA CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY CHORYM
3000,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS LUBELSKICH DNI SENIORA W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM RPO WL NA LATA 2014-2020.
56/GK/18 2018-06-05 HYDRO MAR SP. Z O.O.
253691,68 NAPRAWA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SYNTETYCZNEJ NA PLACU ZABAW W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE.
275/ST/18 2018-06-05 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - WAKACYJNY CAMP Z EKSTRAKLASĄ".
22/ZE/18 2018-06-05 PGE OBRÓT S.A.
16633728,41 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LUBLIN ORAZ INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W KOMPARYCJI UMOWY TJ., CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE", DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN", GALERIA LABIRYNT, LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
57/MZON/18 2018-06-05 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI W OKRESIE 11.06.2018-11.07.2018
368/KL/18 2018-06-05 ANNA ŚMISZEK-WESOŁOWSKA
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
364/KL/18 2018-06-05 SŁAWOMIR IWANIAK
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
62/OŚ/18 2018-06-05 PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAGRA" WACŁAW OSTROWSKI
150787,20 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
375/KL/18 2018-06-05 WOJCIECH PACEWICZ
1200,00 WYKONANIE MIN. 100 ZDJĘĆ PODCZAS SEMINARIUM LOKALNEGO LUBELSKIE FORUM KULTURY 15-16.06.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
378/ZSS/18 2018-06-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
56/MZON/18 2018-06-05 IZABELA LESZCZYŃSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
366/KL/18 2018-06-05 ALISA KOPAC
850,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ PODCZAS ŚWIATOWEGO ZJAZDU ABSOLWENTÓW KUL W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 8.06.2018
13/PS/18 2018-06-04 PAWEŁ FAJGIELSKI
2380,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W DNIU 22 CZERWCA 2018 ROKU DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOTYCZĄCEGO STOSOWANIA NOWYCH EUROPEJSKICH REGULACJI ZAWARTYCH W OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH (RODO)
362/KL/18 2018-06-04 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW NA RZECZ STAREGO MIASTA W LUBLINIE
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT_SZLAKIEM VIA CARPATHIA_UM. NR 362/KL/18
20/MAZ/18 2018-06-04 F.H.U BIOVERDE PRZEMYSŁAW BABCZYŃSKI
6000,00 ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
40/CA/18 2018-06-04 JÓZEF SZOPIŃSKI
400,00 PROWADZENIE CEREMONII ZAKOŃCZENIA LUBELSKICH DNI SENIORA ORGANIZOWANYCH W DNIU 7 CZERWCA 2018 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ W LUBLINIE W GODZ. 16:00-17:30
14/PS/18 2018-06-04 PAWEŁ CAL
900,00 PRZYGOTOWANIE NOWEJ FUNKCJI DO ZBIERANIA PROPOZYCJI UMIEJSCOWIENIA UŁATWIEŃ DLA ROWERZYSTÓW W FORMIE INTERAKTYWNEJ MAPY
30/PN/18 2018-06-04 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
10000,00 DOTACJA NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ Z POLSKĄ, UKRAIŃSKĄ I ŻYDOWSKĄ.
71/IR/18 2018-06-04 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
79950,00 REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. BIEDRONKI 13
95/ST/18 2018-06-04 LUBELSCA SCENA DIRTU
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LUBLIN DOUBLE CHALLENGE MTB MX.
55/GK/18 2018-06-04 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
335/ZSS/18 2018-06-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
128/GM/18 2018-06-01 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA ROSNĄCEGO NA DZIAŁCE NR 13 (OBR. 002, ARK. 7)
379/ZSS/18 2018-06-01 -- JAROSŁAW SZPONAR
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJA MULTIMEDIALNĄ
3/WM/18 2018-06-01 YULIIA DROZDA
720,00 ZLECENIE TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO Z JĘZ. ANGIELSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI I ODWROTNIE PODCZAS WALNEGO ZGORMADZENIA STOWARZYSZENIA MIAST LAUREATÓW NAGRODY EUROPY, W DNIU 2.06.2018 R., W GODZ. 10-15.30.
1/DRW/18 2018-06-01 TOMASZ FURTAK ECOTERRA
109500,00 INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA WĄWOZÓW NR 13 GÓRKI CZECHOWSKIE, NR 26 LIPNIK, NR 41-53 ZIMNE DOŁY WRAZ Z ANALIZĄ PLANISTYCZNĄ STANU PRAWNEGO ORAZ WYKONANIA OPRACOWANIA Z PRZEPROWADZONYCH PRAC.
334/ZSS/18 2018-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
380/ZSS/18 2018-06-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ
336/ZSS/18 2018-06-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
43/CA/18 2018-06-01 GMINA LUBLIN
882,40 WYDATKI CA W 2018 R. - DRUK I WYKLEJENIE 5 SZT. BILLBOARDÓW - OPŁATA ZA INDYWIDUALNE PODANIE DO LWKZ - OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA NAMIOT PODCZAS LUBELSKICH DNI SENIORA
373/ZSS/18 2018-05-30 GRAŻYNA JACKOWSKA
3800,00 KOORDYNOWANIE MERYTORYCZNE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
72/IR/18 2018-05-30 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
82410,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DN. 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE - TERMIN DO 20.07.2018 R. ORAZ ZMIANA WYNAGRODZENIA - 3 493 429,46 ZŁ
35/CA/18 2018-05-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
4230,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI SZEROKO ROZUMIANA EDUKACJA SKIEROWANA DO SENIORÓW
65/OW/18 2018-05-30 KSIĘGARNIA IURIS PRUDENTIA
3700,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCHI ARTYSTYCZNYCH
375/ZSS/18 2018-05-30 DANUTA GANCEWSKA
1200,00 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
377/ZSS/18 2018-05-30 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13445,90 WYNAJEM SALI W CELU PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SERWISU KAWOWEGO I LUNCHU, ZORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO", WSPÓLFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
361/KL/18 2018-05-30 MARCIN PIETRUSZA
5495,00 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DZIELNICE KULTURY 2018
372/ZSS/18 2018-05-30 AGNIESZKA KANIA
540,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO"
46/OR/18 2018-05-30 JANUSZ WASZKIEWICZ
8400,00 ZADANIA ZWIĄZANE Z KONTAKTAMI Z PZPN I FIFA ORAZ WŁAŚCICIELAMI HOTELI, BAZY TRENINGOWEJ ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM, WYŻYWIENIEM I BAZĄ TRENINGOWĄ DLA DRUŻYN UCZESTNICZĄCYCH W FIFA U-20 WORLD CUP 2019.
39/CA/18 2018-05-30 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
5375,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA1
291/ST/18 2018-05-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 358/ST/17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ. ZMIANA KOSZTORYSU.
70/IR/18 2018-05-30 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
53377,08 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DWÓCH PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU TRAWIASTYM W DOLINIE BYSTRZYCY, PRZY UL. MEDALIONÓW W LUBLINIE
9/ZIT/18 2018-05-30 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
2020,00 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEJ USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU MONITORINGU I KONTROLI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE (Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW PARTNERSKICH) DLA OK. 30 OSÓB W TERMINIE 7 I 8 CZERWCA 2018 R.
37/CA/18 2018-05-30 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY NR 1
3670,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH
45/OR/18 2018-05-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 W ZWIĄZKU Z NIE WSKAZANIEM WSKAŹNIKÓW PROCENTOWYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU PRZY UL. FILARETÓW 44 W LUBLINIE ZA: A) MONITOROWANIE SYGNAŁU WŁAMANIA I NAPADU - 30,09 % B) ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ - 30,09 % C) ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 17,41 % D)
72/OW/18 2018-05-30 "CYBERBAJT" TADEUSZ NOWAK
15710,51 DOSTAWA KABLI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROP
36/CA/18 2018-05-30 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
5475,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KAWIARENKA KULTURALNA BIS 2018
376/ZSS/18 2018-05-30 DOROTA JACKOWSKA
1200,00 OBSŁUGA FINANSOWA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO"
374/ZSS/18 2018-05-30 ELŻBIETA ŻOŁKIEWSKA
1200,00 KOORDYNOWANIE POD WZGLĘDEM KSIĘGOWYM DZIAŁAŃ ZWIĄZAYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
63/OW/18 2018-05-30 ERATO F.H. DANIEL LIPIAN-KANIUK
4405,00 ZAKUP KSIAŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
64/OW/18 2018-05-30 FIRMA HANDLOWA LEKTOR ZBIGNIEW PAŃKO
2600,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
292/ST/18 2018-05-30 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
27500,00 ANEKS DO UMOWY 233/ST/18- LUBLIN BASKET CUP
66/OW/18 2018-05-30 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
6200,00 ZAKUP KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
38/CA/18 2018-05-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
4560,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: SENIORZY Z APARATEM
61/OŚ/18 2018-05-30 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
107628,55 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
54/GK/18 2018-05-30 PIXI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
2025,00 USTAWIENIE TOALET PRZENOŚNYCH 2SZT W PARKU JANA PAWŁA II I 1 SZT W OKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. GŁUSKIEJ I WYGODNEJ
360/KL/18 2018-05-30 FUNDACJA KRAJOBRAZY
20000,00 KL-OP-II.526.15.2018 MIASTO KULTURY-ZMYSŁY OGRODU SASKIEGO UMOWA 360/KL/18 Z DN. 30.05.2018 R.
34/CA/18 2018-05-30 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
2590,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WYCIECZKA INTEGRACYJNA DLA AKTYWNYCH JAK I NOWYCH CZŁONKÓW LUBELSKIEJ SZKOŁY SUPERBABCI I SUPERDZIADKA
371/ZSS/18 2018-05-30 IZABELA HANCZYN
540,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.
47/OR/18 2018-05-30 TADEUSZ GODZISZ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 198/OR/17 Z 28 GRUDNIA 2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW PARAGRAFU 6 DOTYCZĄCEGO ZASAD WYNAGRADZANIA.
73/OW/18 2018-05-30 ATEL ELECTRONICS RADOSŁAW ATLAS
5167,31 DOSTAWA KABLI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROP
33/CA/18 2018-05-30 FUNDACJA TU OBOK
4100,00 REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: SPOTKANIE Z WOLNOŚCIĄ NA WIENIAWIE
42/KP/18 2018-05-29 CLEAR CHANNEL POLAND SP Z O.O.
118695,00 WYNAJEM 100 SZT. BILBORDÓW WRAZ Z WYDRUKIEM I WYKLEJENIEM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
53/GK/18 2018-05-29 "LENMAR" MARCIN LENARD
11383,62 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH NA TERENY ZIELONE NALEŻĄCE DO GMINY LUBLIN.
28/CA/18 2018-05-29 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
3782,25 NAJEM POMIESZCZEŃ W FILHARMONII LUBELSKIEJ TJ. SALĘ KONCERTOWĄ MOGĄCĄ POMIEŚCIĆ 554 OSOBY WRAZ Z GARDEROBAMI I ZAPLECZEM ORAZ FOYER NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONCERTU W DN. 7.06.18 R. W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA
133/GM/18 2018-05-29 JOANNA CHLASTAWA
113,10 UMOWA NR: 1028/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
24/MKZ/18 2018-05-29 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
130000,00 POLICHROMIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ CHÓRU MUZYCZNEGO W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
32/CA/18 2018-05-29 INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
738,00 WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO I TABLICZKI STALOWEJ WRAZ Z KONSTRUKCJĄ, UPAMIĘTNIAJĄCEJ ZASŁUŻONĄ LUBLINIANKĘ - ZMARŁĄ JÓZEFĘ KUNICKĄ.
30/CA/18 2018-05-29 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
390,00 26 BILETÓW NA KONCERT SYMFONICZNY W DNIU 1 CZERWCA 2018 R. O GODZINIE 19.00 DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PR
125/GM/18 2018-05-29 ARKADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
586,50 UMOWA NR: 43/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL LUBARTOWSKIEJ 4D Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BUDOWLANE
23/MKZ/18 2018-05-29 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA
0,00 PRACE W PODCHÓRZU NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKA KOŚCIOŁA
41/KP/18 2018-05-29 DOROTA CZACH-WOŁOS
300,00 TŁUMACZENIE USTNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA JĘZYK POLSKI W DNIU 2.06.2018 R.
31/CA/18 2018-05-29 JAKUB MICHALCZUK
4500,00 OBSŁUGA KONCERTU W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA ORGANIZOWANYCH W DNIU 7 CZERWCA 2018 R.
69/IR/18 2018-05-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2526,32 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PARKU MIEJSKIEGO, LOKALIZACJA: GMINA LUBLIN, MIEJSCOWOŚĆ LUBLIN, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DZ. NR 2/3 (DOT. ZAD. REWITALIZACJA PARKU LUDOWEGO)
68/IR/18 2018-05-29 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
107010,00 WYKONANIE SKWERU WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASINO W LUBLINIE
51/GK/18 2018-05-29 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1983442,85 BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA ZESPOŁU FONTANN MULTIMEDIALNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM NA PLACU LITEWSKIM I NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W LUBLINIE Z WŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA PLACU LITEWSKIEGO, STACJI TRANSFORMATOROWEJ I
22/MKZ/18 2018-05-29 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
-3013,00 REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM P.POŻ. WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH II ETAP CZĘŚĆ WSCHODNIA
359/KL/18 2018-05-29 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LABIRYNTY STAREGO MIASTA, 5000 ZŁ
134/GM/18 2018-05-29 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
5399,70 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 40 I UL. WYŚCIGOWEJ 24 I 28A - W CELU USTALENIA OPŁATY Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU
29/CA/18 2018-05-29 WITOLD PASZT
6000,00 ORGANIZACJA W DNIU 7.06.2018 O GODZ. 16:00 RECITALU AUTORSKIEGO WITOLDA PASZTA Z ZESPOŁEM VOX
289/ZSS/18 2018-05-28 FUNDACJA TUP TUSIE
42000,00 UMOWA NA UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU TUP TUSIE Z FUNDACJĄ TUP TUSIE
7/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
1/AB/18 2018-05-28 FILIPOWICZ BULIŃSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
5166,00 SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI WYDZIELENIA SAMODZIELNYCH LOKALI W BUDYNKACH PRZEZNACZONYCH NA DOMY STUDENCKIE.
2/WM/18 2018-05-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
492,00 UMOWA NAJMU DO UŻYWANIA GALERII MALARSTWA POLSKIEGO XVII - XIX (MUZEUM LUBELSKIE NA ZAMKU), Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA MIAT LAUREATÓW NAGRODY EUROPY.
357/KL/18 2018-05-28 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, W RYTMIE WOLNOŚCI..
8/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH"
96/SOI/18 2018-05-28 JACKY OVADIA IDEA
3668,60 UDZIAŁ EKSPERTA PANA JACKY OVADIA W KONFERENCJI TURYSTYKA ZDROWIA I TURYSTYKA MEDYCZNA
149/GM/18 2018-05-28 MARIA POYNTON
252,00 UMOWA NR: 1031/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
135/GM/18 2018-05-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
14914,30 UMOWA NR: 2/2018 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - DZIERŻAWY - INNE WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH W WÓLCE ROKICKIEJ, ROKITNIE Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW, WRAZ ZE WSZYSTKIMI INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI ZWIĄZANYMI Z P
2/BK/18 2018-05-28 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
68298570,00 UMOWA SPŁATY WIERZYTELNOŚCI NR 3818-02466/S
358/KL/18 2018-05-28 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
32000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018 - 2020 - UMOWA NR 358/KL/18
302/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
321/ZSS/18 2018-05-25 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
308/ZSS/18 2018-05-25 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
40/KP/18 2018-05-25 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
16792,58 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ III: DŁUGOPIS, OŁÓWEK, KREDKI, SMYCZ.
124/GM/18 2018-05-25 INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBLINIE
67116,17 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I SKARBEM PAŃSTWA - POWIATOWYM INSEPKTORATEM WETERYNARII, DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW REMONTU -PONIESIONYCH PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII - LOKALU NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 20/
327/ZSS/18 2018-05-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
27000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
350/KL/18 2018-05-25 FUNDACJA "5MEDIUM"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-STAWIAM NA KULTURĘ 3
322/ZSS/18 2018-05-25 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
319/ZSS/18 2018-05-25 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11400,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
306/ZSS/18 2018-05-25 AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
307/ZSS/18 2018-05-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
314/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY KOBIETOM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
324/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA "RAZEM"
27000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
328/ZSS/18 2018-05-25 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH W LUBLINIE
13500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
320/ZSS/18 2018-05-25 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BASKET 30 LUBLIN
12600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
316/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
304/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE "SKAUT"
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
301/ZSS/18 2018-05-25 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
315/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
303/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE EDURON
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
310/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMP LUBLIN
10500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
317/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
312/ZSS/18 2018-05-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
12/PS/18 2018-05-25 ANDY DESIGN LTD
10000,00 MODYFIKACJA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ORAZ ZIELONEGO BUDŻETU
318/ZSS/18 2018-05-25 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
323/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
326/ZSS/18 2018-05-25 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
325/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
305/ZSS/18 2018-05-25 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
22500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
311/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM" SP 2 LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
309/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
313/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
354/KL/18 2018-05-24 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5200,00 KL-OP-II.526.11.2018 DZIELNICE KULTURY- AKCJA LATO W MIEŚCIE UMOWA 354/KL/18 Z DN. 24.05.2018 R.
92/ST/18 2018-05-24 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IX MISTRZOSTWA LUBLINA W STREETBALLU
1/KM/18 2018-05-24 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
3600000,00 UMOWA-WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ PWPW S.A. DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ, ZMIANY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
64/IR/18 2018-05-24 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
13190,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI TERENOWYMI ORAZ OŚWIETLENIEM NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 5,3/2,4, OBR. 14, ARK. 3, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, W POBLIŻU ULICY RUCKEMANA I W WĄWOZIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
355/KL/18 2018-05-24 MARIUSZ MATERA
700,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO WEDŁUG WŁASNEJ ARANŻACJI PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH FESTYNU W DNIU 26.05.2018 R. W DZIELNICY BRONOWICE
290/ST/18 2018-05-24 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PODCZAS ORGANIZACJI SPORT FESTIVALU
39/KP/18 2018-05-24 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
19584,06 DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
126/GM/18 2018-05-24 KACPER DOMŻAŁ
360,00 UMOWA NR: 44/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 2 M2
43/KP/18 2018-05-24 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
900,00 ZAKUP FOTOGRAFII WYKONANYCH Z POWIETRZA I ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH.
63/IR/18 2018-05-24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 Z DNIA 24-05-2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 24-04-2017 R., DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30-07-2018 R.
284/ST/18 2018-05-24 ARKADIUSZ KAŹMIERAK
7500,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018".
353/KL/18 2018-05-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II - UMOWA NR 353/KL/18
65/IR/18 2018-05-24 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
0,00 WYKONANIE ROBÓT W BRANŻY DROGOWEJ I BUDOWLANEJ (USUNIĘCIE USTEREK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE
273/ST/18 2018-05-24 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
6750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018".
67/IR/18 2018-05-24 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
29198,97 REMONT OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W LUBLINIE
289/ST/18 2018-05-24 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 362/ST/17 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN. ZMIANA KOSZTORYSU.
272/ST/18 2018-05-24 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
356/KL/18 2018-05-24 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
9000,00 KL-OP-V.526.15.2018 DZIELNICE KULTURY-"LATO W MIEŚCIE" WARSZTATOWNIA UMOWA 356/KL/18 Z DN. 24.05.2018 R.
19/MAZ/18 2018-05-24 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
29818,80 WYKONANIE NASADZEŃ JEDNOROCZNYCH W DONICACH NA TERENIE MIASTA LUBLIN WRAZ Z PIELĘGNACJĄ
61/OW/18 2018-05-24 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
-940,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 24.05.2018 DO UMOWY NR 41/OW/18 DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZYWA ARTYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW
279/ST/18 2018-05-24 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - WARSZTATY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE POZNAJĘ LUBLIN".
127/GM/18 2018-05-24 EVOLUTION RADOSŁAW KOZŁOWSKI
360,00 UMOWA NR: 45/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 3,01 M2
101/ST/18 2018-05-24 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
52/GK/18 2018-05-24 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EDBAR EDMUND BARANIECKI
735,00 WYMIANA ZDEWASTOWANEGO KOMPLETU ZAWORÓW W POIDEŁKU NR 2 ZLOKALIZOWANYM PRZY DAWNYM BUDYNKU UMCS NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
69/OW/18 2018-05-23 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
3014,73 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZT
123/GM/18 2018-05-23 ZOFIA ZIELIŃSKA
44,00 UMOWA NR: 42/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
341/KL/18 2018-05-23 FUNDACJA BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT:"ZYGMUNT BOLESŁAW KUKULSKI" (1980-1944) - PEDAGOG, WYCHOWAWCA, SPOŁECZNIK"
271/ST/18 2018-05-23 AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM
4500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE"
281/ST/18 2018-05-23 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
2500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - CZARODZIEJSKI KUFER BABCI".
352/KL/18 2018-05-23 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT PAPIESKI "WSPOMNIENIA SPOD GIEWONTU"
17/FE/18 2018-05-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-14968,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE 28/FE/16 W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ POŻYCZKI
48/GK/18 2018-05-23 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1845,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 26/GK/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI POKAZÓW SPECJALNYCH SKUTKUJĄCE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI UMOWY
70/OW/18 2018-05-23 ALWO WOJCIECH PROKOPCZUK
232,65 DOSTAWA FILMÓW EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIE
18/FE/18 2018-05-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-14968,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA.
276/ST/18 2018-05-23 FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY GIMNASTYCZNEJ "AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ"
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
71/OW/18 2018-05-23 PROGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10357,83 DOSTAWA FILMÓW I OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJE
47/GK/18 2018-05-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
1180,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
280/ST/18 2018-05-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
4500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE - RODZINNE GRANIE W GRY PLANSZOWE"
347/ZSS/18 2018-05-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 35/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z FUNDACJĄ SKRZYDŁA - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
26/CA/18 2018-05-22 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
819,19 USŁUGA WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I DRUKU PLAKATÓW NA LUBELSKIE DNI SENIORA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
338/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
0,00 ANEKS 2 DO UMOWY 26/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.Z EDYTĄ CHOŁOTA - ZMIANA TERŚCI PARAGRAFU 2
352/ZSS/18 2018-05-22 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
-2400,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA - ZMINA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
353/ZSS/18 2018-05-22 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
-400,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MISTRZAMI ZABAWY Z LUBLINA SP. Z O.O. - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
359/ZSS/18 2018-05-22 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
-400,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 47/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARKIEM WOŁOSZYNEM - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNĄ KWOTĘ.
367/ZSS/18 2018-05-22 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA" I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
-15000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 23/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA ,,MARTYNKA I PRZYJACIELE" KLUB DZIECIĘCY- ZMINA TERŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
340/ZSS/18 2018-05-22 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
-13600,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 28/ZSS/18 ZE STOWARZYSZENIEM ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ TRIADA - ZMINA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O KWOTĘ NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW
342/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 30/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
355/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 43/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARLENĄ GRABOWSKĄ-SZCZERBIK -ZMINA TERŚCI PARAGRAFU 2.
33/IT/18 2018-05-22 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
456722,98 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
351/KL/18 2018-05-22 FUNDACJA "5MEDIUM"
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-MAŁA PRACOWNIA SZTUKI
349/KL/18 2018-05-22 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
32000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW MIEJSKICH
357/ZSS/18 2018-05-22 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 45/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAFRAFU 2
345/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 33/ZSS/18 Z PANIĄ ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
346/ZSS/18 2018-05-22 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
-70000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 34/ZSS/18 Z PANIĄ ANETĄ KĘDZIERSKĄ I PANIĄ EDYTĄ GRYGLICKĄ - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
349/ZSS/18 2018-05-22 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
-2800,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 37/ZSS/18 Z 29 STYCZNIA 2018 R. Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
368/ZSS/18 2018-05-22 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
-6600,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 24/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EWĄ KUSZEWSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2 I ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW.
369/ZSS/18 2018-05-22 BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOREX
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 20/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z PANEM BARTOSZEM BORECZKIEM PROWADZĄCYM KLUB MALUCHA KOLOROWE KREDKI - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
350/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
-800,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 38/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. ZE ŻŁOBKIEM WESOŁE PROMYCZKI UL. DZIEWANNY 3- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI
364/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z JUSTYNĄ SIEDUSZEWSKĄ -ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
383/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 49/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. ZE ŻŁOBKIEM WESOŁE PROMYCZKI UL. SŁAWIN 20 - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
386/ZSS/18 2018-05-22 KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 16/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MONIKĄ BŁASZCZUK - ZMIANA TREŚCI PRARAGRAFU 2 UMOWY.
34/IT/18 2018-05-22 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 33/IT/18. (ZMIANA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA)
339/ZSS/18 2018-05-22 KĘPA JOLANTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHIARA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 27/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z PANIĄ JOLANTĄ KĘPA - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
354/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z IZABELĄ JARUGA - ZMIANA TREŚCI PARAFRAFU 2.
384/ZSS/18 2018-05-22 KLUB DZIECIĘCY "KĄCIK SMYKA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 19/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MAŁGORZATĄ RUDZIŃSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
385/ZSS/18 2018-05-22 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 197/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EWĄ TYMIŃSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
347/KL/18 2018-05-22 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
2000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA PREZENTACJI RADY DZIELNICY RURY ORAZ ORGANIZACJI KONCERTU ZESPOŁU STANDART BRASS BAND PODCZAS FESTYNU W DNIU 26 MAJA 2018 R.
348/ZSS/18 2018-05-22 ELŻBIETA FUTYMA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 36/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ELŻBIETĄ FUTYMA - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
44/OR/18 2018-05-22 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 197/OR/17 Z 22.12.2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA.
358/ZSS/18 2018-05-22 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 46/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z TOMASZEM GŁOGOWSKIM - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
351/ZSS/18 2018-05-22 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 39/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z TOMASZEM GŁOGOWSKIM- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
283/ST/18 2018-05-22 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018".
341/ZSS/18 2018-05-22 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
-800,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 22 MAJA 2018 R. DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z PANIĄ MARTĄ BUDZYŃSKĄ - ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
344/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 32/ZSS/18 Z PANIĄ ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ - DOTYCZY ZMIANY TREŚCI PARGRAFU 2
356/ZSS/18 2018-05-22 INNOVA ANETA FALKOWSKA
-2000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 44/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANETĄ FALKOWSKĄ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2, ZMNIEJSZENIE DOTACJI O WOLNE ŚRODKI.
360/ZSS/18 2018-05-22 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 48/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z ANGELIKĄ DĄBEK - ZMINANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
361/ZSS/18 2018-05-22 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
-8200,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 17/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MONIKĄ GÓRAJSKĄ-SZEWCZYK - ZMIANA PARAGRAFU NR 2 I ZMNIEJSZENIE O WOLNE ŚRODKI.
118/GM/18 2018-05-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 85 (OBR. 11, ARK. 14) ORAZ 86
343/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
0,00 ANEKS 1 DO UMOWY NR 31/ZSS/18 Z PANIĄ ANNĄ GŁOGOWSKĄ-MAJ- ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
363/ZSS/18 2018-05-22 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 51/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z JUSTYNĄ SIEDUSZEWSKĄ - ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2.
388/ZSS/18 2018-05-22 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 22/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z KRAINĄ MARZEŃ II SP. Z O.O. PROWADZĄCĄ KLUB DZIECIĘCY KRAINA MARZEŃ II - ZMINA TREŚCI PARAGRAFU 2.
362/ZSS/18 2018-05-22 TUPILOVE MICHAŁ RUTKOWSKI - ŻŁOBEK WOLNE DZIECI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 50/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z PANEM MICHAŁEM RUTKOWSKIM -ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 2
16/FE/18 2018-05-21 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
5685450,67 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I ROZBUDOWA E-USŁUG W GMINIE LUBLIN" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
346/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY 330/KL/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN: KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY 2017-2019 TOWOT SQUAT CENTRUM EDUKACYJNE
45/GK/18 2018-05-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
337/ZSS/18 2018-05-21 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA PUBLICZNEGO).
344/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
140000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-WSCHODNIOEUROPEJSKI KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH CYRKULACJE 2018-2020
46/GK/18 2018-05-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
62/IR/18 2018-05-21 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
14022,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO OD ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ BIEGNĄCEJ WZDŁUŻ RZEKI BYSTRZYCY DO UL. RĄBLOWSKIEJ W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
1/PL/18 2018-05-21 MGGP AERO SP. Z O.O.
31500,00 WYKONANIE MODELU SIATKOWEGO MIASTA LUBLINA (MESH 3D WRAZ Z TEKSTURAMI), WYGENEROWANY NA PODSTAWIE ZDJĘĆ UKOŚNYCH, CHMURY PUNKTÓW I PLIKÓW NMT I NMPT, BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY LUBLIN.
343/KL/18 2018-05-21 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. XXI LUBELSKICH DNI RODZINY
345/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA HERSTORY
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - HERSTORYCZNY GŁOS W RADIU NA STULECIE PRAW WYBORCZYCH KOBIET W POLSCE - 12 000 ZŁ
365/ZSS/18 2018-05-21 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
442,80 UMOWA O ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W DNIU 23 MAJA 2018 R.
19/FE/18 2018-05-21 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1311719,61 ANEKS NR 1 DO UMOWY 21/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17/S19)" W RAMACH PROGRAMU
25/PN/18 2018-05-18 ROBERT ZAKRZEWSKI
1500,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERCKIEJ W DNIACH 21-25.05.2018 W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE"
120/GM/18 2018-05-18 MARTA ROJEWSKA
44,00 UMOWA NR: 40/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
26/PN/18 2018-05-18 YAROSLAW YAROSHENKO
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA PO STRONIE UKRAIŃSKIEJ W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE..."
121/GM/18 2018-05-18 MARIUSZ ROJEWSKI
44,00 UMOWA NR: 41/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
43/OR/18 2018-05-18 PHU ELLA 2 JACEK ŻYŚKO
2599,30 ANEKS DO UMOWY NR 20/OR/18 Z 13.02.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY OD WYSOKOŚCI 34.219,99 ZŁ.
88/SOI/18 2018-05-18 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA-LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
24/PN/18 2018-05-18 MARIIA MARTYNIUK
8300,00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA USTNEGO KONSEKUTYWNEGO Z J. POLSKIEGO NA J. UKRAIŃSKI I NA ODWRÓT W MIESIĄCACH MAJ-LIPIEC 2018 R. W RAMACH PROJEKTU " PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE..."
66/IR/18 2018-05-18 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0,00 ANKES NR 2 Z DNIA 18.05.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO. DOT. ZAD. PN. "SYGNAŁ OD NOWA"
342/KL/18 2018-05-17 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE LUBLINA - III EDYCJA
32/IT/18 2018-05-17 VIRTUAL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2952,00 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
23/PN/18 2018-05-17 VOLODYMYR MALYKHIN
5377,68 PRZEWÓZ OSÓB DO CZTERECH MIAST UKRAINY: SUMY, CHARKÓW, DNIPRO, KRZYWY RÓG W DNIACH 20-26.05.2018 R. W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE..."
37/KP/18 2018-05-17 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
2959,38 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDAL 700-LECIA.
288/ST/18 2018-05-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000,00 PROMOCJA MIASTA W CZASIE TURNIEJU 1/4 FINAŁU PUCHARU ZPRP MŁODZICZEK W DNIACH 25-27 MAJA 2018 R.
38/KP/18 2018-05-17 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
10500,00 USŁUGA WYDRUKOWANIA I DOSTAWY FOLDERÓW - LUBLIN.INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ.
4/BRM/18 2018-05-17 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
15600,00 USŁUGA CATERINGOWA W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE- POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
8/GD/18 2018-05-16 TIP TOP ANNA WOJTYŁA
6000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PROJEKTU PODZIAŁU DZIAŁEK NR 5/10, 52/1, 52/2, 62/1 I 62/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.4) ORAZ 13/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.8) MAJĄCĄ NA CELU WYDZIELENIE GRUNTU POD CZĘŚĆ ULICY STARY GAJ ZGODNIE Z DECYZJĄ
86/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
0,00 POROZUMIENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZBIORZE EWIDENCJI LUDNOŚCI GMINY LUBLIN
287/ST/18 2018-05-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
10000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS IX LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH
348/KL/18 2018-05-16 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
2900,00 DRUK, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KATALOGU W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
338/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-LATO W MIEŚCIE 2018 W DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA
85/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
71961,00 BADANIE ANKIETOWE METODĄ PAPI NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE CO NAJMNIEJ 1 100 MIESZKAŃCÓW W W WIEKU 18-80 LAT ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
116/GM/18 2018-05-16 --WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEZ WILLOWA II SP. Z O.O. NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE ZLOKALIZOWANEJ W LUBLINIE W UL. KDD STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK ULICY JANTAROWEJ Z ULICĄ BERYLOWĄ.
119/GM/18 2018-05-16 PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
384,20 UMOWA NR: 39/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WOLSKA DZIERŻAWY DROGA DOJAZDOWA, POPRAWA WARUNKÓW: UL. WOLSKA POW.; 226
44/GK/18 2018-05-16 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
339/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KLUBOWE LATO W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON 2018
337/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-AKCJA LATO W MIEŚCIE 2018 W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI
340/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-AKCJA LATO W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO 2018
332/KL/18 2018-05-16 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DOBRE WAKACJE W DOBRYM TOWARZYSTWIE 2018
36/KP/18 2018-05-15 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
4700,00 ZAKUP 30 GOTOWYCH ZDJĘĆ ARCHITEKTURY MIASTA LUBLIN.
331/KL/18 2018-05-15 JAN RUSIN
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY WYPŁATY TRANSZ STYPENDIUM.
336/KL/18 2018-05-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
66000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY PT" TADEUSZ MYSŁOWSKI. STUDIO/PRACOWNIA" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH 19.05-29.07.2018 NA ZAMKU LUBELSKIM W LUBLINIE
59/OŚ/18 2018-05-15 ANITA KOWALCZUK-SOBIESZCZAŃSKA
3000,00 PRZEPROWADZENIE PODCZAS XIII EKOPIKNIKU RODZINNEGO W DNIU 17 CZERWCA 2018 R.WARSZTATÓW RECYKLINGOWYCH.
331/ZSS/18 2018-05-15 FUNDACJA MENSAM
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
6/ZIT/18 2018-05-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE.
62/OW/18 2018-05-15 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
62480,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM ZAKUP
27/PN/18 2018-05-15 UPHOTEL SP. Z O.O.
14475,48 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH
2/PL/18 2018-05-15 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
14022,00 WYKONANIE DO 6 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ LUB ODSZKODOWANIA.
43/GK/18 2018-05-15 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
2214,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU PRZY UL.FIRLEJOWSKIEJ W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE.
335/KL/18 2018-05-15 POLITECHNIKA LUBELSKA
6000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS OBCHODÓW 65- LECIA ISTNIENIA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
60/OW/18 2018-05-15 STERCONTROL MAREK GRDEŃ
23998,96 DOSTAWA STANOWISKA DO PROGRAMOWANIA PLC W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUR
333/KL/18 2018-05-15 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "NA TURYSTYCZNYM SZLAKU" IV EDYCJA PRZEGLĄDU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
61/IR/18 2018-05-15 STRABAG SP. Z O.O.
53136,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DNIA 30.01.2018R., DOT. REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN, PRZEBUDOWA DEPTAKA - ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT, ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ROBÓT.
42/OR/18 2018-05-15 KLIMA-SOFT
73600,75 USŁUGI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU ORAZ WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI PRZY AL. RACŁAWICKICH 5.
330/KL/18 2018-05-15 ZBIGNIEW SOCHAJ
1355,00 OPRAWA MUZYCZNA ORAZ WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO ŚPIEW PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 27 MAJA 2018 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE BOISK SP NR 50 PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
334/KL/18 2018-05-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS DNI ANIMACJI KULTURY UMCS 2018
297/ZSS/18 2018-05-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
300/ZSS/18 2018-05-14 SPA ORKANA SP. Z O. O.
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
327/KL/18 2018-05-14 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
14000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. DWÓCH KONCERTÓW W RAMACH WYDARZENIA KULTURALNEGO MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU
113/GM/18 2018-05-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS W ZWIĄZKU Z WYŁĄCZENIEM Z PRZEDMIOTU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z CIĄGIEM KOMUNIKACYJNYM
293/ZSS/18 2018-05-14 PRIMA LESZEK GĘCA
11000,00 PROWADZENIE IMPREZY "RODZINNY FESTYN ZDROWOTNY" W DNIU 23 MAJA 2018 R. NA TERENIE PLACU LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
35/KP/18 2018-05-14 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
27060,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
56/OŚ/18 2018-05-14 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
65664,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE 19 SZTUK KONTENERÓW SŁUŻĄCYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
329/ZSS/18 2018-05-14 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
10000,00 SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
112/GM/18 2018-05-14 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
30000,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ TK FINANS - ZOBOWIĄZANIE DO ZAKUPU, ZAINSTALOWANIA I BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA GMINIE LUBLIN URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL. PRZYJ
269/ST/18 2018-05-14 FUNDACJA MANUFAKTURA SPORTU
5000,00 ORGANIZACJA BIEGU POD NAZWĄ "CZECHOWSKA PIĄTKA".
57/OŚ/18 2018-05-14 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
14995,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI X.
296/ZSS/18 2018-05-14 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
53/IR/18 2018-05-14 ERBUD S.A.
68298570,00 BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO, PRZY UL. BERYLOWEJ W LUBLINIE, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: PRZEDSZKOLE, DOM KULTURY, SZKOŁA PODSTAWOWA Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM FINANSOWANIA INWESTYCJI POPRZEZ ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY WO
58/OŚ/18 2018-05-14 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
15800,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XX.
60/IR/18 2018-05-11 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
23900,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ DRÓG ROWEROWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z OŚWIETELNIEM NA TERENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH
109/GM/18 2018-05-11 MAREK BICZ
BICZ KRYSTYNA
345,10 UMOWA NR: 1026/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
132/GM/18 2018-05-11 STANISŁAW WARDA
123,00 UMOWA NR: 1027/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JUDYMA DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA DZ. NR 19 (OBR. 39, ARK. 4), UL. JUDYMA, POW. 41 M2
326/KL/18 2018-05-11 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI-CZAS POETÓW
332/ZSS/18 2018-05-11 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONYWANIE UTWORÓW PODCZAS RODZINNEGO FESTYNU ZDROWOTNEGO, W DNIU 23 MAJA 2018 R. NA PLACU IM. LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
328/KL/18 2018-05-11 STOWARZYSZENIE LUBELSKI PLASTYK
4450,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA PT. "VII MIĘDZYNARODOWE ARTYSTYCZNE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE".
11/BM/18 2018-05-11 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
15000,00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z AKWENU ZALEW ZEMBORZYCKI.
83/SOI/18 2018-05-11 BARTOSZ JÓŹWIK
1000,00 RECENZJA MONOGRAFII ,,LUBLIN 2030: EUROPEJSKA METROPOLIA''
12/BM/18 2018-05-11 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
100000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA POTRZEBY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE.
323/KL/18 2018-05-10 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
8000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XVI EDYCJA PARAFIADY
298/ZSS/18 2018-05-10 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
34/KP/18 2018-05-10 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018
329/KL/18 2018-05-10 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 REALIZACJA WSPÓLNEJ PROMOCJI OBCHODÓW 100-LECIA POWSTANIA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II ORAZ LUBELSKICH OBCHODÓW ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI "LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ"
49/GK/18 2018-05-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 31/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
21/MKZ/18 2018-05-10 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
1157770,00 REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ (CZĘŚĆ POŁUDNIOWO-ZACHODNIA OD KROKWI NR 1-14 ORAZ OD NR 38 DO 74) UZUPEŁNIENIE ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NAPRAWĄ PRZYSKLEPIEŃ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH,WYMIANA ZASOLONYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN I SKL
25/CA/18 2018-05-10 KONO MEDIA SP. Z O.O.
1230,00 DYSTRYBUCJA 500 SZTUK INFORMATORA LUBELSKA KARTA SENIORA EDYCJA 4 W MAGAZYNIE LUBELSKIM LAJF WYDANIE NR 55
325/KL/18 2018-05-10 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-TAŚMY STACHURY
58/IR/18 2018-05-10 ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ
13776,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOKOŃCZENIE BUDOWY I WYPOSAŻENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - IV (PLAC DO ĆWICZEŃ PARKOUR W OS. GÓRKI, PLAC ZABAW Z URZĄDZENIAMI Z DREWNA I ELEMENTAMI LINOWYMI W POBLIŻU BUDYNKU
24/CA/18 2018-05-10 M. REPELEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOW
1792,00 ŚWIADCZENIE PORAD PRAWNYCH PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO W PUNKCIE WSPARCIA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKICH I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LA
324/KL/18 2018-05-10 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-14 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH
50/GK/18 2018-05-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 35/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 3, 4, 5, 6, 7
23/CA/18 2018-05-10 RESTAURACJA FIESTA - MOTEL ZOFIA BIELA, MAŁGORZATA STACHYRA S.C.
754,00 WYKONANIE POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA
295/ZSS/18 2018-05-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
58/OW/18 2018-05-09 "MEDEN-INMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6176,00 DOSTAWA STOŁÓW DO MASAŻU W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
8/NW/18 2018-05-09 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 ANEKS DO UMOWY 7/NW/18 Z DNIA 26 MARCA 2018 (ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI II TRANSZY)
30/IT/18 2018-05-09 VULCAN
18858,40 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW KADRY OPTIVUM I PŁACE OPTIVUM.
110/GM/18 2018-05-09 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1845,00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SP, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM LUBELSKIE DWORCE SPÓŁKA AKCYJNA, POŁOŻONYCH PRZY UL. CERKIEWNEJ, NADSTAWNEJ 3, TYSIĄCLECIA 6, TYSIĄCLECIA 8A - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ WOJEWÓDZTW
82/SOI/18 2018-05-09 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE EKOLOGICZNA ENERGIA I PALIWA
5000,00 PUBLIKACJA PT.,,DZIEJE PRZEMYSŁU NA LUBELSZCZYŹNIE''
56/OW/18 2018-05-09 FOTOFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6199,20 DOSTAWA AKCESORIÓW FOTOGRAFICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
315/KL/18 2018-05-09 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
50000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI XVI EDYCJI KONCERTU CHWAŁY PN. "OWOCEM DUCHA JEST MIŁOŚĆ " W DNIU 31.05.2018 R.
268/ST/18 2018-05-09 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
0,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KLUBU KU AZS UMCS W ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH W BOBSLEJACH I SKELETONIE - ZMIANA NAZWISK ZAWODNIKÓW.
59/OW/18 2018-05-09 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5400,00 DOSTAWA APARATU DO MASAŻU PNEUMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EU
5/ZIT/18 2018-05-09 CKSP SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 4/ZIT/18 - PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "MONITORINGU I KONTROLI W PROJEKTACH UE" DLA 10 OSÓB - PRACOWNIKÓW BIURA ZIT. W TERMINIE 12.05.2018 R. - 23.06.2018 R.- ZMIANA DOTYCZY TRENERA, KTÓRY PRZE
55/OŚ/18 2018-05-09 FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MOBILNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
59/IR/18 2018-05-08 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 10/IR/18 Z DNIA 06.02.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIE
108/GM/18 2018-05-08 WŁADYSŁAW MIELNICKI
44,00 UMOWA NR: 38/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
57/IR/18 2018-05-08 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. PARKU NA BŁONIACH POD ZAMKIEM LUBELSKIM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
321/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLANZOWE MIASTECZKO ZABAW NA FELINIE, RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
318/KL/18 2018-05-08 --PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
9900,00 KL-OP-II.525.1.2018 MIASTO KULTURY-VII LUBELSKI FESTIWAL CHÓRÓW PARAFIALNYCH UMOWA 318/KL/18 Z DN. 8.05.2018 R.
313/KL/18 2018-05-08 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
55000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY LUBLIN - CZUBY 2018
320/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, MATEMATYKA I SZTUKA, REALIZACJA ZADANIA PUBILCZNEGO
40/OR/18 2018-05-08 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
7509,77 WYKONANIE POMIAROÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. LIPOWEJ 27, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, PL. LITEWSKI 1.
322/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KLANZA DLA DZIECI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ANEKS DO UMOWY NR 208/KL/18
319/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZNACZENIE, RALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS DO UMOWY 94/KL/18
316/KL/18 2018-05-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO W MIEŚCIE - WAKACJE Z KULTURĄ
40/PN/18 2018-05-08 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
337185,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE PROJEKTU POD NAZWĄ: "PROFESJONALNE KADRY W SAMORZĄDZIE LOKALNYM - BUDOWANIE KOMPETENTNYCH ZESPOŁÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE WSPARCIA REFORMY SAMORZĄDOWEJ W UKRAINIE"
18/MAZ/18 2018-05-08 "WŚRÓD ZIELENI" USŁUGI OGRODNICZE WOJCIECH OGIŃSKI
29866,32 WYKONANIE ŁĄK KWIETNYCH W TRZECH LOKALIZACJACH UL. NAŁĘCZOWSKA, GŁĘBOKA, ZALEW ZEMBORZYCKI
314/KL/18 2018-05-08 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
6500,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH, KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT MAGNIFICAT W KOŚCIELE GARNIZONOWYM W LUBLINIE
252/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MELISA
49340,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
258/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
36100,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
266/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ PROVITA
29030,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
280/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ AMICUS
57420,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
285/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ WALLENRODA MED
40780,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
40/GK/18 2018-05-07 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
295,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI NA PL. LITEWSKIM
288/ZSS/18 2018-05-07 VIVAMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOMASZ SAMOLEJ
36000,00 REALIZACJA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH GRYPA 2018-2020
264/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ UNI-MED
18880,00 REALIZACJA PROGRAMU SZCZEPIEŃ W LATACH 2018-2020
75/ST/18 2018-05-07 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 ORGANIZACJA W LUBLINIE MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
284/ZSS/18 2018-05-07 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
26380,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
246/ZSS/18 2018-05-07 "BAMED" SP.P. LITWINIUK, WYSŁOCKA-SPUSTEK
29110,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
268/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ALFA
36740,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
283/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ KALINA
90930,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
262/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDYCYNA 2001
119770,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLIYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
267/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ARNIKA
63520,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
261/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MED-KOL
25840,00 PROGRAMY SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W LATACH 2018-2020
330/ZSS/18 2018-05-07 E-PHOTO4U MARCIN LEWTAK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
106/GM/18 2018-05-07 RENATA LIS
391,71 UMOWA NR: 1025/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
260/ZSS/18 2018-05-07 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
16070,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
251/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ FAMIL-MED
74360,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020
259/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MAK-MED
38680,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
254/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ JUTRZENKA
49980,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
269/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
42800,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
273/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37280,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
274/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ARS MEDICA
44620,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
248/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MED-CENTRUM
21660,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
249/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDICOR S.C.
36780,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
366/ZSS/18 2018-05-07 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
70110,00 REALIZACJA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU "OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI".
263/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDIMED
38510,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
271/ZSS/18 2018-05-07 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA BOŻEGO W LUBLINIE
23560,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE 2018-2020
56/IR/18 2018-05-07 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1574880,00 BUDOWA BOISK I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
255/ZSS/18 2018-05-07 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
93050,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
272/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ BRONOWICE
24490,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
275/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24400,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
281/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ŻYCIE
34990,00 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
54/IR/18 2018-05-07 LUBCOM SP. Z O. O.
75030,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
31/IT/18 2018-05-07 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA DO ROZLICZANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLA.
286/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ VITAMED
10400,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE
244/ZSS/18 2018-05-07 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
33140,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
311/KL/18 2018-05-07 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TRADYCJI "KLEPISKO"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAPELA DREWUTNIA I PRZYJACIELE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
107/GM/18 2018-05-07 ALFRED GAŁĘGA
44,00 UMOWA NR: 37/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
270/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ CZECHÓW
25770,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
279/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
24380,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
243/ZSS/18 2018-05-07 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1
36000,00 PORGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE NA LATA 2018-2020
250/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ANI-MED
49250,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
282/ZSS/18 2018-05-07 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SEMPER" OŚRODEK ZDROWIA W RATOS
16740,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
265/ZSS/18 2018-05-07 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
70230,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
299/ZSS/18 2018-05-07 STOWARZYSZENIE EDUKADO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
247/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ESKULAP
58050,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
105/GM/18 2018-05-07 ANNA MIESZKOWSKA
102,60 UMOWA NR: 1024/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
102/GM/18 2018-05-07 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZWROTU WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 52
276/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ALVITA
97340,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
278/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
32950,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
257/ZSS/18 2018-05-07 "GASTROMED" W.DANILKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3420,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
42/GK/18 2018-05-07 ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW ODDZIAŁ LUBLIN
147,60 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
265/ST/18 2018-05-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
8000,00 ORGANIZACJA TURNIEJU RUGBY 7
264/ST/18 2018-05-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
7000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO MECZU RUGBY
253/ZSS/18 2018-05-07 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
133780,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
256/ZSS/18 2018-05-07 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
118250,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
277/ZSS/18 2018-05-07 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
103660,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
287/ZSS/18 2018-05-07 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
19310,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
245/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ PULS-MED
73900,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018 - 2020 R.
57/OW/18 2018-05-04 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1960,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONAL
22/PN/18 2018-05-04 AGIT AGNIESZKA RYDZ
37800,01 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018 R.
54/OW/18 2018-05-04 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
5700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA- WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECH
115/GM/18 2018-05-02 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
BORYŃ AGNIESZKA,BORYŃ CEZARY
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A AGNIESZKĄ I CEZARYM BORYŃ ORAZ MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NIERUCHOM
310/KL/18 2018-05-02 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY ART. 19 A - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT KAMERALNY "MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU"
236/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
231/ZSS/18 2018-04-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
235/ZSS/18 2018-04-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
41/GK/18 2018-04-30 P.P.H.U. ŚWIATPOL JOANNA JANKOWSKA,
0,00 ANEKS DO UMOWY ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI DLA ZADANIA 4.
239/ZSS/18 2018-04-30 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
45000,00 PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
232/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
101/GM/18 2018-04-30 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
0,00 UŻYCZENIE O POW. 720 M2 NIERUCHOMOŚCI PRZU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/ PL. PLAC LITEWSKI, CZ. DZ. NR 1/1 (OBR. 36, ARK. 3), Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZAR ŚRÓDMIE
104/GM/18 2018-04-30 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
300,00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ FESTYNU POD NAZWĄ DZIEŃ SPORTÓW AMERYKAŃSKICH W
228/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
238/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
234/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
233/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
4/ZIT/18 2018-04-30 CKSP SP. Z O.O.
7890,00 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "MONITORINGU I KONTROLI W PROJEKTACH UE" DLA 10 OSÓB - PRACOWNIKÓW BIURA ZIT. W TERMINIE 12.05.2018 R. - 23.06.2018 R.
237/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
227/ZSS/18 2018-04-30 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
230/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
229/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
55/IR/18 2018-04-28 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 174/IR/17 Z DNIA 27.11.2017 R. NA OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11 W LUBLINIE (DZ. 75, OBR. 11, ARK. 5) - TERMIN REALIZA
37/OR/18 2018-04-27 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
6000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PT.: "ZAGADNIENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
38/OR/18 2018-04-27 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
29,12 ANEKS NR 3 DO UMOWY 795/OR/14 Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R., DOT. WYŁĄCZENIA Z PRZEDMIOTU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 20,45 M2. WZROST MIESIĘCZNYCH OPŁAT SZACUNKOWO O 29,12 ZŁ.
95/GM/18 2018-04-27 JÓZEF GODLEWSKI
GODLEWSKA TERESA
110,00 UMOWA NR: 1020/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
100/GM/18 2018-04-27 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
2189,56 UMOWA NR: 35/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PRZY BOCZNICY DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA SAMOCHODÓW W CELU POLEPSZENIA WARUNKÓW - UL. PRZY BOCZNICY, POW.; 5762
33/KP/18 2018-04-27 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
4000,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO W DNIACH 1-3.05.2018R.
18/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3600,00 INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DZIECI ROMSKICH
87/SOI/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000,00 REALIZACJA ZADANIA POZYTKU PUBLICZNEGO PT. ,,POLACY, UKRAIŃCY. WITAMY W LUBLINIE''
93/GM/18 2018-04-27 JACEK KALKSZTEJN
150,00 UMOWA NR: 1018/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
21/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3230,00 INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE
306/KL/18 2018-04-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
150000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU CENTRALNY PLAC ZABAW NA PLACU LITEWSKIM.
29/IT/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE "SIŁA W INNOWACJI"
90000,00 ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZYNY INTEGRACYJNEJ ESB.
309/KL/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
4000,00 DZIELNICE KULTURY- "LATO SŁUŻY MAŁYM I DUŻYM "
80/SOI/18 2018-04-27 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 3/SOI/18 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU WYKONYWANYCH ZADAŃ ZMIANA §1 UST 1 ORAZ ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO LICZBY GODZIN
117/GM/18 2018-04-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PAWELEC-SOBÓTKA DOROTA,SOBÓTKA SŁAWOMIR
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM DOROTĄ PAWELEC-SOBÓTKĄ I SŁAWOMIREM SOBÓTKĄ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 544/1 I 547 (OB
308/KL/18 2018-04-27 KAROLINA ZABORSKA
2000,00 REALIZACJA CZYNNOŚCI (PRZYGOTOWANIE PISM, ZESTAWIEŃ, WSPÓŁPRACA PRZY ORG. WYDARZEŃ KULT., REJESTROWANIE UMÓW) NA POTRZEBY GMINY LUBLIN W TERMINIE 01.05 - 31.05.2018 R.
19/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3100,00 ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI ROMSKICH
312/KL/18 2018-04-27 NARODOWY INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI WSPÓLNEJ PROMOCJI WYDARZENIA POD NAZWĄ "URBAN SUMMER SCHOOL: OPEN FORM" W LUBLINIE
52/IR/18 2018-04-27 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
29802,90 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU ZAWALENIA SIĘ DRZEWA NA BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO W OGRODZE SASKIM W LUBLINIE - REMONT DACHU I ELEWACJI.
81/SOI/18 2018-04-27 SZYMON HOROSIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 9/SOI/18 ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO ILOŚCI GODZIN WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ ZMIANA §6 DOTYCZĄCEGO OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH
307/KL/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
20000,00 MIASTO KULTURY-PODWÓRKO LE'ALE'A UMOWA 307/KL/18 Z DN. 27.04.2018 R.
266/ST/18 2018-04-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
14000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKA P.SAWICKIEGO DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IO TOKYO W 2020 R.
49/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
11650,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI I.
53/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
12389,20 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVI.
52/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
12550,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VI.
51/IR/18 2018-04-26 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
144525,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BASENU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ 2 W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
267/ST/18 2018-04-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKA A.DUDKI DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IO TOKYO W 2020 R.
51/OŚ/18 2018-04-26 HAU-MIAU RAFAŁ RZEZAK USŁUGI WETERYNARYJNE
15134,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI IX.
32/KP/18 2018-04-26 WITOLD DĄBROWSKI
1000,00 WYKONANIE DZIEŁA - OPRAWA ARTYSTYCZNA UROCZYSTOŚCI NADANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA LUBLIN W DNIU 15.05.2018R.
53/OW/18 2018-04-26 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
156000,00 DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODK
50/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY GATO LEK. WET. KAMILA KWAPISIEWICZ
11705,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI IV.
78/SOI/18 2018-04-26 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
39984,00 PROWADZENIE PRZESTRZENI COWORKINGOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KREATYWNYCH Z MIASTA LUBLIN
94/GM/18 2018-04-26 ANDRZEJ JAROCKI
156,60 UMOWA NR: 1019/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
263/ST/18 2018-04-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ANEKS DO UMOWY 100/ST/18 AKTUALIZACJA OFERTY
48/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
14140,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XI.
97/GM/18 2018-04-26 MARCIN PALEJCZUK
266,40 UMOWA NR: 1022/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
39/GK/18 2018-04-26 JAROSŁAW ANDRZEJ DAWIDEK
7000,00 WYKONANIE EKSPERTYZY HYDROLOGICZNEJ TERENU R.O.D. "MŁYNARZ" W LUBLINIE - ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 2/GK/18
96/GM/18 2018-04-26 WANDA MICHALSKA
133,20 UMOWA NR: 1021/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
47/IR/18 2018-04-26 BUDIMEX S.A.
486000,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 65/IR/17 Z DNIA 27-04-2017 DOT. BUDOWY PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - WYKONANIE WZMOCNIENIA POWIERZCHCHNI SKARPY GEOKRATĄ KOMÓRKOWĄ (ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI UMOWY O KWOTĘ 486.000,00 ZŁ)
46/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
15898,80 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XV.
36/OR/18 2018-04-26 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UMOWA DAROWIZNY OBRAZU AUTORSTWA WŁODZIMIERZA KWIATKOWSKIEGO: TYTUŁ: "IN HYPEROPIA II - LUBLINENSIS" O WARTOŚCI RYNKOWEJ 18.000 ZŁ.
98/GM/18 2018-04-26 ELŻBIETA LIPSKA
142,20 UMOWA NR: 1023/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
39/OR/18 2018-04-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 181/OR/17 DOTYCZĄCY DODANIA KOLEJNYCH REALIZATORÓW ZADANIA PUBLICZNEGO.
99/GM/18 2018-04-26 BENEX-POL KRYSTIAN SKUBISZ
1851,67 UMOWA NR: 34/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY, UL. JANA PAWŁA II, POW. 3340 M2
54/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
13976,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIV.
47/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
20323,60 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI V.
34/OŚ/18 2018-04-26 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 PIĘCIOSTRONNE POROZUMIENIE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, STRAŻĄ MIEJSKĄ MIASTA LUBLIN, KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W LUBLINIE, KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE, POWIATOWYM INSPEKTORATEM WETERYNARII W LUBLINIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA P
35/OR/18 2018-04-26 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
83540,00 WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH (OKRESOWE, WSTĘPNYCH I KONTROLNYCH) PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ BADAŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GŁUSK.
40/OŚ/18 2018-04-25 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
11070,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVII.
37/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
21450,50 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIX.
44/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
24168,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVIII.
130/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEW I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEW ROS
298/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RODZINNE GRANIE NA FELINIE ED. 2 , DOTACJA - 8 000 ZŁ
17/MAZ/18 2018-04-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
15994,26 PRACE PIELĘGNACYJNE NA 15 SZT DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE OŚRODKA "MARINA" W LUBLINIE, W TYM POMNIKOWA ALEJA DRZEW (LIPY)
43/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
11900,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI III.
19/MKZ/18 2018-04-25 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
7200,00 WYDRUK PUBLIKACJI "DRUGA SZANSA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH VETTER W LUBLINIE. 2ND CHANCE - INTEGRATED ACTION PLAN", OPRACOWANEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROJEKTU "2ND CHANCE".
41/OŚ/18 2018-04-25 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
14915,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VII.
305/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK - RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-ROZRYWKOWY (ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY NR RACHUNKU BANKOWEGO)
303/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS XIII MIĘDZYNARODOWEGO TEATRALNEGO FESTIWALU TAŃCÓW SPECJALNYCH "SZLAK" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 10-13 MAJA 2018 R. WE LWOWIE NA UKRAINIE.
39/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
20528,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XII.
92/GM/18 2018-04-25 JAN TOPOROWSKI
133,20 UMOWA NR: 1017/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
3/BRM/18 2018-04-25 ROBERT DEREWENDA
400,00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 3 MAJA 2018 R.
304/KL/18 2018-04-25 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
34000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC TADEUSZA ROLKE WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W DNIU 26 MAJA 2018 R.
114/GM/18 2018-04-25 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
-1403,10 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
300/KL/18 2018-04-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
0,00 ANEKS DO UMOWY 228/KL/18 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA USŁUGI NA 31.05.2018 R.
38/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
20614,25 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI II.
91/GM/18 2018-04-25 OPALINSKA ALEKSANDRA
170,00 UMOWA NR: 33/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PROBOSTWO DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY PRZY UL. PROBOSTWO, KIOSK HANDLOWY O POW. 10 M2.
301/KL/18 2018-04-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PT: " KODYFIKACJA PRAWA W II RP - SUKCESY I PORAŻKI"
38/GK/18 2018-04-25 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
23124,00 DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO W LUBLINIE 4 SZT. ELEMENTÓW GRANITOWYCH SŁUŻĄCYCH JAKO PODSTAWA DO MONTAŻU ELEMENTU INFORMACYJNEGO
131/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA R
37/GK/18 2018-04-25 PIXI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
1350,00 UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA WYDZIERŻAWIONYCH TOALET PRZENOŚNYCH USTAWIONYCH NA TERENIE DZIELNICY GŁUSK ORAZ CZUBY POŁUDNIOWE
45/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
17909,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VIII.
42/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
12840,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIII.
122/GM/18 2018-04-25 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE NIEWYODRĘBNIANIE POMIESZCZENIA O POW. 208,70 M2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ TZW. "PIWNICY POD FORTUNĄ" PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE. UMOWA POMIĘDZY "GMINĄ LUBLIN A OŚROD
93/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 6 MARATON LUBELSKI
294/KL/18 2018-04-24 KAMILA CZOSNYK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 257/KL/18 ZMINA TERMINU REALIZACJI I WYPŁATY TRANSZ
259/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "PRZEZ METRY PO KILOMETRY"
260/ST/18 2018-04-24 --MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 421/ST/17, AKTUALIZACJA KOSZTORYSU, EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN.
89/GM/18 2018-04-24 MAGDALENA URBANIK
44,00 UMOWA NR: 32/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
33/OŚ/18 2018-04-24 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 160/OŚ/15 Z DNIA 20 LISTOPADA 2015 R. WPROWADZAJĄCY ZMIANY W ZAKRESIE ODNIESIENIA DO UMOWY STANOWIĄCEJ TYTUŁ PRAWNY DO SKŁADOWISKA ODPADÓW.
57/SOI/18 2018-04-24 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
1250,00 REALIZACJA WARSZTATÓW DLA DZIECI I MAM ,,DBAMY O SIEBIE I ŚRODOWISKO''
86/GM/18 2018-04-24 MARIAN STACHYRA
44,00 UMOWA NR: 29/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
87/GM/18 2018-04-24 DREWTOM TOMASZ KOPEĆ
630,00 UMOWA NR: 30/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SKŁAD OPAŁU : UL.GOSPODARCZA POW. ; 700
39/IR/18 2018-04-24 TENSYS SP.Z O.O.
922500,00 PRZEBUDOWA ZADASZENIA MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE.
21/CA/18 2018-04-24 PIOTR KOWALCZYK
240,00 TRANSPORT FORTEPIANU STEINWAY Z FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE NA SCENĘ SALI OPEROWEJ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR UL. PLAC TEATRALNY 1 NA GODZINĘ 9:00 W DNIU 26.04.2018 R. ORAZ ODTRANSPORTOWANIE FORTEPIANU Z POWROTEM OD GODZ. 20:00 W DNIU 2
262/ST/18 2018-04-24 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE ANEKS DO UMOWY 80/ST/18-OŚWIADCZENIE O VAT
297/KL/18 2018-04-24 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
7000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZESTNIKÓW ZESPOŁU WSPARCIA "NIECHŻE NIE UCZĄ MIĘ, GDZIE MA OJCZYZNA (C.K. NORWID), REALIZACJA ZADANIA UBLICZNEGO
28/IT/18 2018-04-24 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
0,00 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY.
261/ST/18 2018-04-24 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ANEKS DO UMOWY 73/ST/18- AKTUALIZACJA TERMINU
15/FE/18 2018-04-24 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-1055597,08 ANEKS NR 3 DO UMOWY 29/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZWIĘ
75/SOI/18 2018-04-24 MAREK ŚWIĄDER
4400,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
22/CA/18 2018-04-24 KATARZYNA MONIST
76,00 WYKONANIE USŁUGI FLORYSTYCZNEJ NA POTRZEBY ORGANIZOWANEGO KONCERTU MUZYCZNEGO PT. "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ"
49/IR/18 2018-04-24 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
69310,50 WYKONANIE II ETAPU BUDOWY PLACU ZABAW - WYPOSAŻENIE I DOJŚCIA, PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W LUBLINIE.
299/KL/18 2018-04-24 RAFAŁ SZCZERBAKIEWICZ
2000,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO W TIUMENI W ROSJI.
90/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
7000,00 BIEG PRZEŁAJOWY "CHĘĆ NA PIĘĆ"
294/ZSS/18 2018-04-23 PSYCHOLOG MAGDALENA PRAŻMO PSYCHOTERAPIA I REGRESING
76800,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - ŻŁOBEK TALENCIAKI UL. LAUROWA 16 LOKAL U 1, 20-153 LUBLIN
20/CA/18 2018-04-23 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
1045,50 WYNAJĘCIE FORTEPIANU STEINWAY NA POTRZEBY KONCERTU MUZYCZNEGO "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ" ORGANIZOWANEGO W DNIU 26 KWIETNIA 2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
151/ZSS/18 2018-04-23 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
27/IT/18 2018-04-23 FAST M.J. ORSZAŃSCY SP. JAWNA
4870,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU FASTGIS.
16/PN/18 2018-04-23 ELTRON SP. Z O.O., SP.K.
22386,00 SPRZEDAŻ FABRYCZNIE NOWEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA Z OBSŁUGI SPRZĘTU DLA 6 OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU AREA 21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W.
296/KL/18 2018-04-23 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6500,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "GŁUSK - TU JEST MOJE SERCE"
153/ZSS/18 2018-04-23 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN
77/SOI/18 2018-04-23 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROWADZENIA WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W OBSZARZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I RACJONALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII W ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTACH
199/ZSS/18 2018-04-23 ENEDUE A.ROSŁAN M.ROSŁAN S.C.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 18/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.-ZMIANA WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ
242/ZSS/18 2018-04-23 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 217/ZSS/18 Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. (ZMIANA TREŚCI UMOWY).
31/KP/18 2018-04-23 MOJA MARKA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PIOTR PRUS
1845,00 WYKONANIE ODLEWU W BRĄZIE Z MATRYCY STATUETKI HONOROWY OBYWATEL MIASTA LUBLIN.
55/MZON/18 2018-04-23 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
17/PN/18 2018-04-23 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
4850,00 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZREALIZOWANIA WARSZTATÓW DLA DZIECI Z SZYCIA OZDÓB KARNAWAŁOWYCH I PRZYGOTOWYWANIA OZDOBNYCH AKCESORIÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ Z TERENU REWITALIZOWANEGO W RAMACH REALIZACJI II FAZY PRO
73/SOI/18 2018-04-23 KRAJOWE STOWRZYSZENIE ESPORTERZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
8000,00 WSPÓŁORGANIZACJA FORUM EKSPORT 2018
152/ZSS/18 2018-04-23 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
10/BM/18 2018-04-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA LUBLIN - OKREŚLENIE ZASAD I FORM WSPÓŁPRACY
241/ZSS/18 2018-04-23 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 218/ZSS/18 Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. (ZMIANA TREŚCI UMOWY).
220/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I TERAPII GRUPOWEJ.
219/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO.
84/GM/18 2018-04-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 9 (OBR. 6, ARK. 9) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
222/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
48/IR/18 2018-04-20 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
1298265,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 35 W LUBLINIE, UL. BŁĘKITNA 5
223/ZSS/18 2018-04-20 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
90/GM/18 2018-04-20 EUROPA S.A.
46313,62 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1, Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ NA OKRES 20.04. - 30.10.2020.
216/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
28/KP/18 2018-04-20 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "PRZEDSZKOLE NA MEDAL".
221/ZSS/18 2018-04-20 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI ORAZ BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
292/KL/18 2018-04-19 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
100000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO; XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. K. LIPIŃSKIEGO I H. WIENIAWSKIEGO
293/KL/18 2018-04-19 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWE FESTIWALE KULTURY "Z KULTURĄ CI DO TWARZY" 2018
251/ST/18 2018-04-19 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
13000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS PRZYGOTOWAŃ ZAWODNICZKI ALEKSANDRY WILCZEWSKIEJ DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IO W TOKIO W 2020 R.
26/IT/18 2018-04-19 JADWIGA MACH
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO.
18/CA/18 2018-04-19 PRIMA LESZEK GĘCA
1722,00 OBSŁUGA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2018 ROKU W LUBLINIE
16/CA/18 2018-04-19 MAGDALENA CELIŃSKA
11000,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
14/CA/18 2018-04-19 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO"
780,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. " KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
240/ZSS/18 2018-04-19 SOKÓŁ VVR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
17/CA/18 2018-04-19 JUSTYNA ŻUKOWSKA
4000,00 WYKONANIE PARTII KWARTETU SMYCZKOWEGO PODCZAS KONCERTU MUZYCZNEGO PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
19/CA/18 2018-04-19 LESZEK CABAN
650,00 USŁUGA NAGŁOŚNIENIA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO NA TRASIE PRZEMARSZU KOROWODU W DNIU 27.04.2018 ROKU
15/CA/18 2018-04-19 PIOTR CHILIMONIUK
25000,00 ZORGANIZOWANIE KONCERTU MUZYCZNEGO PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
35/GK/18 2018-04-18 ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
92856,39 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENY GMINY LUBLIN.
88/GM/18 2018-04-18 KRZYSZTOF GŁOWACKI
44,00 UMOWA NR: 31/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
46/IR/18 2018-04-18 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
41373,72 NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW PRZY BUDYNKU XXIX LO PRZY UL. LIPOWEJ ORAZ NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE. PIELĘGNACJA NASADZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY.
252/ST/18 2018-04-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
129/GM/18 2018-04-18 ZBIGNIEW DULNIAK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANEM ZBIGNIEWEM DULNIAKIEM DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ PANA Z. DULNIAKA WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZG
45/IR/18 2018-04-18 RAFAŁ CZAJKA CZAARCH ARCHITEKCI
65190,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA OBIEKTU PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM - JAKO ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50
83/GM/18 2018-04-18 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
7995,00 SPORZĄDZENIE OPINII OKREŚLAJĄCEJ NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2018 ROKU WARTOŚCI JEDNOSTKOWYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH (ZŁ/M KW.) WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH MIASTA LUBLIN.
35/OŚ/18 2018-04-18 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KONFERENCJA PT. "INWESTYCJE I EKSPLOATACJA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ORAZ ELEMENTY UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH I KIERUNKI ROZWOJU 2018-2020".
36/OŚ/18 2018-04-18 FUNDACJA SZPILKA
2050,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM " EKOWARSZTATY PLENEROWE"
32/GK/18 2018-04-18 PRZEDSZKOLE NR 18
200,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA NA CELE ZASILANIA ODBIORNIKÓW ZAINSTALOWANYCH NA SKWERZE PRZY UL. LIPOWA 10-12
13/CA/18 2018-04-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15000,00 WYNAJEM SALI OPEROWEJ, BALKONÓW I GARDERÓB NA KONCERT PT. "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ " DNIA 26.04.2018
34/GK/18 2018-04-18 BODEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12250,80 RENOWACJA NAWIERZCHNI DREWNIANEJ WYKONANEJ Z DRZEWA NA PL. LITEWSKIM
74/SOI/18 2018-04-17 NATALIA WILK
2198,00 KONCERT NATALII WILK W DNIU 19.04.2018 R.
79/SOI/18 2018-04-17 CBM SCARL
0,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
255/ST/18 2018-04-17 POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
29999,70 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU LOTTO 3X3 QUEST 2018
85/GM/18 2018-04-17 TADEUSZ SAWICKI
44,00 UMOWA NR: 28/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
253/ST/18 2018-04-17 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
90000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
72/SOI/18 2018-04-17 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA X KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. SEKTOR MŚP A KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU W DNIACH 24-26 MAJA 2018 R.
257/ST/18 2018-04-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 417/ST/17 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
258/ST/18 2018-04-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 415/ST/17 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU, EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI KOBIET
254/ST/18 2018-04-17 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
2/ZIT/18 2018-04-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH".
282/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 KL-OP-II.526.19.2018 MIASTO KULTURY-WAKACYJNE KINO PLENEROWE: KINO W BRAMIE - KRÓLEWSKA 3. SEZON IV UMOWA 282/KL/18 Z DN. 16.04.2018 R.
76/SOI/18 2018-04-16 ANITA NADOLSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 32/SOI/18 ZWIĘSZENIE LICZBY GODZIN ORAZ KWOTY O 200 ZŁ
284/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA - DOTACJA 8 000 ZŁ
33/GK/18 2018-04-16 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
250/ST/18 2018-04-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
10000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIAZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNICZKI A.ZIELIŃSKIEJ DO UDZIAŁU W XXXII W LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W TOKYO W 2020 R.
214/ST/18 2018-04-16 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO KAJAKI.LUBLIN.PL RADOSŁAW DZIURDA
5760,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
281/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-FESTYN RODZINNY "WSPÓLNOTA TO TY I JA"
317/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE MEDIA - PROBLEMY I METODY BADAŃ NAD MEDIAMI"
283/KL/18 2018-04-16 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
7000,00 KL-OP-II.526.27.2018 MIASTO KULTURY-WYSTAWA KONKURSOWA "LUBLIN W MALARSTWIE"
288/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
44000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-LUBELSKA KONWENCJA ŻONGLERSKA 2018-2020
81/GM/18 2018-04-16 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER,MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DO POROZUMIENIA Z DNIA 23 GRUDNIA 2016 R. CEDUJĄCE PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
30/KP/18 2018-04-16 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1845,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER WRAZ Z DOSTAWĄ.
276/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLUB INTEGRACYJNY SENIORA "KOŚMINEK", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
287/KL/18 2018-04-16 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
4000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO; WARSZTATY LITERACKIE I PRELEKCJE DLA MŁODZIEŻY LUBELSKICH SZKÓŁ I STUDENTÓW LUBELSKICH UCZELNI
14/MAZ/18 2018-04-13 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
5400,00 WYKONANIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO PRZY UL. MUZYCZNEJ
302/KL/18 2018-04-13 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS IV MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO - SZTUKA/TWÓRCZOŚĆ - EDUKACJA. KREATYWNOŚĆ W SZTUCE, NAUCE I ŻYCIU CODZIENNYM. LUBLIN - LWÓW - 16-19.04.2018
15/MAZ/18 2018-04-13 BETOPRO PAWEŁ KACZOR JACEK KUŚ S.C.
6875,70 ZAKUP KOSZY NA ŚMIECIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM NA SKWERY "MIEJSCA DLA CIEBIE"
13/MAZ/18 2018-04-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
7300,00 RATOWANIE KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - LEPOWANIE DRZEW
68/SOI/18 2018-04-13 PAULINA DMOCHOWSKA
2500,40 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU, STARTUPAMI, ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE.
2/BR/18 2018-04-13 PROJEKTY MIEJSKIE+RAJMUND RYŚ
119863,50 WYKONANIA OPRACOWANIA OBEJMUJĄCEGO: DIAGNOZĘ WSKAZUJĄCĄ ZASIĘG TERYTORIALNY OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (GPR) DLA MIASTA LUBLINA.
34/OR/18 2018-04-13 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
142000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, WORKÓW NA ŚMIECIE I ŚCIEREK DO URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 ROKU.
18/MKZ/18 2018-04-13 OLGA PIKUL
4000,00 WPROWADZANIE DO BAZY DANYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z TERENU MIASTA LUBLIN, ZARZĄDZANEJ PRZEZ BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW, MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH, IKONOGRAFICZNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, POZYSKANYCH W RAMACH KWERENDY NAUKOWEJ PROWADZONEJ W ZWIĄZKU Z
16/MAZ/18 2018-04-13 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
5530,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA NAWIERZCHNIĘ PIESZĄ DO MASAŻU STÓP PRZY UL. BIEDRONKI
291/KL/18 2018-04-13 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY §. 3 UMOWY NR 162/KL/18 - ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI NA 31.05.2018 R
274/KL/18 2018-04-13 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000,00 KL-OP-II.526.24.2018 MIASTO KULTURY-WYSTAWA PLASTYCZNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE SŁOWNO-MUZYCZNE PT.: "ZBIGNIEW HERBERT-BĄDŹ WIERNY IDŹ"
217/ZSS/18 2018-04-13 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
218/ZSS/18 2018-04-13 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
275/KL/18 2018-04-13 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
0,00 KL-OP-II.526.28.2018 ANEKS 275/KL/18 Z DN. 13.04.2018 R. DO UMOWY NR 232/KL/18 Z DN. 19.03.2018 R. - NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PARAGRAFOWI 4
289/KL/18 2018-04-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1000,00 WYKONANIE 300 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH WYKONANYCH PODCZAS "GALI KULTURY" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 13.04.2018 W LUBLINIE ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
15/PN/18 2018-04-12 CHALK & CHIC JOANNA AMBROSZCZYK-JASIŃSKA
5520,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW ZE STYLIZACJI MEBLI W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM,
272/KL/18 2018-04-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS JUBILEUSZU 65-LECIA ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
44/IR/18 2018-04-12 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
39975,00 DOKOŃCZENIE BUDOWY PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE
280/KL/18 2018-04-12 JAN KONDRAK
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE UTWORU PT. "ZRÓBMY SOBIE LUBLIN" Z REPERTUARU KONCERTU PT. "ZAKOCHANI W LUBLINIE" Z ZESPOŁEM LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW PODCZAS GALI KULTURY W DNIU 13.04.2018 R.
12/FE/18 2018-04-12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
157440,00 UDZIELENIE POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA " BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC ZELWEROWICZA I STACZYŃSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
278/KL/18 2018-04-12 ANNA DUDA-GOCEL
2004,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU GALI KULTURY W CHARAKTERZE KONFERANSJERA W DNIU 13.04.2018 R.
43/IR/18 2018-04-12 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 10/IR/18 Z DNIA 06.02.2018 R. NA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNI
33/OR/18 2018-04-12 "HANESCO-NIERUCHOMOŚCI" SP. O.O.
492,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 438/OR/14Z 20.06.2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIĘSIĘCZNYCH OPŁAT ZA OCHRONĘ OBIEKTU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 O KWOTĘ 492 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 6.027 ZŁ.
273/KL/18 2018-04-12 KRĘCIMY MEDIA SEBASTIAN BIAŁACH
8000,00 USŁUGA REALIZACJI I MONTAŻU MATERIAŁU REPORTERSKIEGO Z GALI KULTURY ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 13.04.2018 R. W LUBLINIE
40/IR/18 2018-04-12 BIURO USŁUG KOLEJOWYCH JAKUB BARAŃSKI
70110,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ , KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIARU ROBÓT, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 243 W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ DROGI - UL. DYWIZJONU 303 W L
277/KL/18 2018-04-12 JÓZEF SZOPIŃSKI
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU GALI KULTURA W CHARAKTERZE KONFERANSJERA W DNIU 13.04.208.
198/ST/18 2018-04-11 ARCHIWUM KRYMINALNE S.C. GRZEGORZ KORNIJÓW, AGNIESZKA NIEDZIAŁEK
3960,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
206/ST/18 2018-04-11 LUBLUBLIN MAGDALENA MAZUR - CISEŁ
1900,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
290/KL/18 2018-04-11 ŁUKASZ SZULC
1000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS AFTER PARTY PO GALI KULTURY W DNIU 13 KWIETNIA 2018 R. O GODZINIE 21.00 W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
201/ST/18 2018-04-11 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
17384,20 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
270/KL/18 2018-04-11 MARCIN SUSZEK
11000,00 OPRAWA MUZYCZNA I KONCERT - GALA KULTURY 2018
6/GD/18 2018-04-11 GEO-ENTER FALANDYSZ MARIAN
6765,00 WYKONANIE APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ CYKLICZNE ZASILANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DANYMI Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO
239/KL/18 2018-04-11 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "WĄTKI LUBELSKIE KONFEDERACJI BARSKIEJ 1768 - 1772"
32/OŚ/18 2018-04-11 GNM PAWEŁ TYPIAK
4745,00 WYPOŻYCZENIE I OBSŁUGA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO ORAZ USŁUGA KONFERANSJERSKA PODCZAS XIII EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z MARATONEM LESZCZOWYM, ORGANIZOWANEGO W DNIU 17 CZERWCA 2018 R. W GODZINACH 12:00 - 17:00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NA
52/OW/18 2018-04-11 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
780,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRACY W CHMURZE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
271/KL/18 2018-04-11 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONCERT ORATORIUM WIELKANOCNE JANA SEBASTIANA BACHA
219/ST/18 2018-04-11 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
213/ST/18 2018-04-11 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
984,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
14/PN/18 2018-04-11 AGIT AGNIESZKA RYDZ
3542,40 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE POLSKO-ANGIELSKIE, ANGIELSKO-POLSKIE WRAZ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ W DNIU 25.04.2018 R. W TRAKCIE KONFERENCJI KOŃCZĄCEJ PROJEKT PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT" - URBACT III
211/ST/18 2018-04-11 SŁAWOMIR TADEUSZ JURASZEWSKI
8700,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
210/ST/18 2018-04-11 ROOTKA AGATA RADKOWSKA-PARKA
5500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
286/KL/18 2018-04-11 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
20787,00 NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE W CELU ZORGANIZOWANIA GALI KULTURY W DNIU 13.04.2018.
32/OR/18 2018-04-11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
927,70 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PRZY UL. DŁUGIEJ 8 W LUBLINIE, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - 321,13 M2. MIESIĘCZNE OPŁATY EKSPLOATACYJNE: 927,70 ZŁ.
51/OW/18 2018-04-11 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
780,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WEBQUEST W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELS
285/KL/18 2018-04-10 MAGDALENA PIWOWARSKA
1500,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE TREŚCI HISTORYCZNYCH DOT. ROLI LUBLINA W PROCESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ LUBLIN 1918-2018
26/KP/18 2018-04-10 HERBAPOL-LUBLIN S.A.
47430,34 PRODUKCJA I DOSTAWA HERBATY W OPAKOWANIACH Z NADRUKIEM.
295/KL/18 2018-04-10 JAROSŁAW CYMERMAN
500,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE TREŚCI DOTYCZĄCYCH ROLI LUBLINA W PROCESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ DO FOLDERU LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ
47/OW/18 2018-04-10 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO PRYMAT MAREK BŁOŃSKI, MARCE
3630,96 DOSTAWA STOŁÓW ŚLUSARSKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
46/OW/18 2018-04-10 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
65500,50 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH, PAPIERU, SPRZĘTU/URZĄDZEŃ BIUROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKÓW "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES", "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADG
48/OW/18 2018-04-10 --PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP Z O.O.
6447,66 DOSTAWA MEBLI SZKOLNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
54/MZON/18 2018-04-10 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
0,00 ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYSTAWIANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ.
237/KL/18 2018-04-09 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE PUBLIKACJI POD REDAKCJĄ DR HAB. WOJCIECHA JANICKIEGO PT: " MONOGRAFIA LUBLINA. HISTORIA, SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA"
24/IT/18 2018-04-09 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
13948,20 DOKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z WYMOGAMI RODO.
269/KL/18 2018-04-09 PATRYK HOFFMAN
1000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM DZIANGO BANGO PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH KONFERENCJI Z OKAZJI DNIA ROMA W DNIU 09.04.2018
24/KP/18 2018-04-09 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
12546,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - TORBA PAPIEROWA DUŻA CZARNA, TORBA PAPIEROWA MAŁA ZIELONA.
71/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
69996,80 OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z JEJ REALIZACJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU AKCELERACYJNEGO SKIEROWANEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DO STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH KIERUNKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
31/OR/18 2018-04-09 WŁODZIMIERZ KWIATKOWSKI
18000,00 UMOWA DAROWIZNY OBRAZU AUTORSTWA DARCZYŃCY - WŁODZIMIERZA KWIATKOWSKIEGO: TYTUŁ: "IN HYPEROPIA II - LUBLINENSIS", ROK POWSTANIA 2017, WARTOŚĆ OBRAZU 18.000,00 ZŁ.
8/BM/18 2018-04-09 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEETATOWEGO SEZONOWEGO ZESPOŁU KMP W LUBLINIE DS. ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO ORAZ NA TERENACH REKREACYJNYCH MIASTA LUBLIN
70/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
15000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
103/ST/18 2018-04-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 94 PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W LA- LUBLIN 2018
279/KL/18 2018-04-09 ŁUKASZ SZYMANEK
12100,00 REŻYSERIA GALI KULTURY, PRZEPROWADZENIE PRÓB ORAZ ARTYSTYCZNE WYKONANIE IMPROWIZOWANEGO WYSTĘPU AKTORSKIEGO Z ZESPOŁEM AKTORSKIM POŁAWIACZE PEREŁ PODCZAS GALI KULTURY
29/KP/18 2018-04-09 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1709,70 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU DOT. OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
77/GM/18 2018-04-09 PATRYCJA KUCHARCZYK
100,00 UMOWA NR: 25/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
12/MAZ/18 2018-04-09 USŁUGOWY ZAKŁAD ZIELENI JAKUB GROBELSKI
20900,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA - PUŁAPKI FEROMONOWE
17/MKZ/18 2018-04-06 MONIKA TARAJKO
3000,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD KSIĄŻKI "DRUGA SZANSA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH VETTER W LUBLINIE. 2ND CHANCE - INTEGRATED ACTION PLAN" ORAZ PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU WRAZ Z PRZEKAZANIEM PLIKÓW OTWARTYCH ZAMAWIAJĄCEMU.
30/GK/18 2018-04-06 TRAWERS SYSTEM ANDRZEJ SOLA
9175,80 USTAWIENIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWANIA POD BANER NA PLACU LITEWSKIM.
265/KL/18 2018-04-06 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
50200,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH RÓŻNORODNE TEMATY ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ
61/SOI/18 2018-04-06 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
5000,00 ORGANIZATOR XVIII EDYCJI KONKURSU ,,O KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ-NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ''
31/GK/18 2018-04-06 ARTUR IRENEUSZ LITWIN
97294,23 DOSTAWA I USTAWIENIE ŁAWEK PARKOWYCH NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
13/FE/18 2018-04-06 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
9960,00 UMOWA DOT. WYKONANIA USŁUGI ORGANIZACJI WYSTAWY DLA PROJEKTU " ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
74/GM/18 2018-04-06 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1/14 (OBR. 31, ARK. 1), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 {UL. WANDY PAPIEWSKIEJ 2,4}; {UL. ŚWIERKOWEJ 3}; {UL. ZBOŻOWEJ 77}, 2) NIERUCHOMOŚCI O
262/KL/18 2018-04-06 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
0,00 KL-OP-II.526.26.2018 ANEKS NR 262/KL/18 Z DN. 6.04.2018 R. DO UMOWY 134/KL/18 Z DN. 23.02.2018 R. - ANEKS DOTYCZY ZMIANY FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
268/KL/18 2018-04-06 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY 2017 - 2019 - TOWOT SQUAT - CENTRUM EDUKACYJNE
78/GM/18 2018-04-06 TERESA WÓJCICKA
44,00 UMOWA NR: 26/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
82/GM/18 2018-04-06 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. CEDUJĄCY PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
30/OR/18 2018-04-06 JADWIGA MACH
-39000,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG NR 123/OR/17 Z DNIA 4.12.2017 R. Z DNIEM 9 KWIETNIA 2018 R.
266/KL/18 2018-04-06 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. LUBELSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE
264/KL/18 2018-04-06 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
47500,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZNIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z OGRODNICTWEM ORAZ INTEGRACJĄ I
263/KL/18 2018-04-06 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY FRASSATIADA
13/PN/18 2018-04-06 MARCIN SKRZYPEK
450,00 OPRACOWANIE ARTYKUŁU PRASOWEGO STWORZONEGO NA PODSTAWIE PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NA INFORMACJACH SAMODZIELNIE POZYSKANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.
14/FE/18 2018-04-06 AGENCJA RAKI ROBERT PŁYWACZ
4920,00 UMOWA DOT. USŁUGI ORGANIZACJI WYSTAWY PLENEROWEJ DLA PROJEKTU " BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN-WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWIN (S12/S1
76/GM/18 2018-04-05 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
498,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 250,03 MKW., JEDNOKONDYGNACYJNEGO, PARTEROWEGO, WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA DECYZJĄ PNB.IO.3.602/1/103659/15 Z DNIA 02.02.2015 R., ZNAJDUJĄCEGO S
30/OŚ/18 2018-04-05 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR 9/OŚ/16 "WYKAZ POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZACJI UMOWY".
27/KP/18 2018-04-05 AGENCJA ARTYSTYCZNA ,,SCENA OTWARTA" TOMASZ ZAŁUCKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 18/KP/18 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
41/IR/18 2018-04-05 ARTECH PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA IZABELLA TARKA
79950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, PRZY UL. KUNICKIEGO 116 - NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
22/KP/18 2018-04-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
350,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY SŁAWINEK PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 31. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 350,00 ZŁ BRUTTO.
42/IR/18 2018-04-05 "NOVA SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
123615,00 WYKONANIE ODWODNIENIA BIEŻNI TRENINGOWEJ ORAZ WYKONANIE CIĄGÓW PIESZYCH Z ODWODNIENIEM I DOJAZDEM NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W LUBLINIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22.
29/GK/18 2018-04-05 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DNYCH OSOBOWYCH Z ZAKRESU UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI KOMUNALNYMI.
79/GM/18 2018-04-05 MACIEJ KARCZMARZ
44,00 UMOWA NR: 27/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
72/GM/18 2018-04-04 ADAM FILIPEK
44,00 UMOWA NR: 24/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
258/KL/18 2018-04-04 FUNDACJA "SIĘ TWORZY"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL WSCHODY 2017-2019 ( ANEKS DO UMOWY ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK DO UMOWY )
21/KP/18 2018-04-04 POLOT JERZY FURTAK
125063,94 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH.
23/KP/18 2018-04-04 WYDAWNICTWO MUNICIPIUM
25953,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SAMORZĄDU I OŚWIATY - EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI.
49/OW/18 2018-04-04 GOWORK.PL ANDRZEJ KOSIERADZKI
4000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CZEKOLADA - FORMOWANIE PRALIN W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZEN
50/OW/18 2018-04-04 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
-1580,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 43/OW/18 NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ADOBE PHOTOSHOP I POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
261/KL/18 2018-04-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
290480,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE (28 000,00 ZŁ) ORAZ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ (262 480,00 ZŁ) DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO IV - "REZERWAT DZIKICH DZIECI - PARK KREATYWNOŚCI I KONTAKTU Z PRZYRODĄ".
213/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
212/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKRZYDŁA"
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
215/ZSS/18 2018-04-03 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
211/ZSS/18 2018-04-03 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
224/ZSS/18 2018-04-03 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
184,50 UŻYCZENIE PRZESTRZENI PLACU TEATRALNEGO 1 W LUBLINIE Z DOSTĘPEM DO PRĄDU W CELU ORGANIZACJI OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
226/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UDZIELENIE PRZEZ ZAIKS NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
206/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
209/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI W LUBLINIE
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
256/KL/18 2018-04-03 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBLIN BLUES SESSION - UMOWA NR 256/KL/18
247/ST/18 2018-04-03 GRZEGORZ IGNACIUK
2500,00 PRODUKCJA, MONTAŻ MATERIAŁÓW FILMOWYCH Z IMPREZY "SEZON LUBLIN 2018"
249/ST/18 2018-04-03 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 491/ST/16 - LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA.
28/GK/18 2018-04-03 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
249664,52 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
1/ZIT/18 2018-04-03 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1701,83 JEDNORAZOWA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH KONKURSÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
225/ZSS/18 2018-04-03 GRZEGORZ KOWAL BSE
615,00 ZAPEWNIENIE NAGŁOŚNIENIA PODCZAS OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
60/SOI/18 2018-04-03 CENTRUM INNOWACJI NAUKOWO-EDUKACYJNYCH
3000,00 WSPÓLORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE ODĘDZIE SIĘ 4-5 KWIETNIA 2018 R.
29/OR/18 2018-04-03 PRACOWNIA PLASTYCZNA KRZYSZTOF BARTNIK
2500,00 NAMALOWANIE NA PŁÓTNIE O WYMIARACH 60 CMX50CM W TECHNICE OLEJNEJ PORTRETU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA LUBLIN, OJCA HUBERTA CZUMY, OPRAWIENIE W/W PORTRETU WRAZ Z UMIESZCZENIEM NA OPRAWIE MISIĘŻNEJ TABLICZKI INFORMATYCZNEJ O WYRÓŻNIONEJ OSOBIE.
246/ST/18 2018-04-03 FUNDACJA NARODOWY BADMINTON
4100,00 PROGRAM SHUTTLE TIME W LUBLINIE -EDYCJA JESIENNA
214/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
204/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
255/KL/18 2018-04-03 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI "BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
80/ST/18 2018-04-03 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GP PTT W TAŃCU TOWARZYSKIM
200/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
202/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
205/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
210/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
208/ZSS/18 2018-04-03 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
203/ZSS/18 2018-04-03 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
73/GM/18 2018-04-03 BOGDAN DUMAŁA
240,00 UMOWA NR: 1016/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
245/ST/18 2018-04-03 FUNDACJA NARODOWY BADMINTON
5900,00 PROGRAM SHUTTLE TIME W LUBLINIE
260/KL/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: III FESTIWAL REPORTAŻU W LUBLINIE
201/ZSS/18 2018-04-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
25/KP/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"
6810,00 ORGANIZACJA PROJEKTU "WIELKANOC W POLSCE 2018".
248/ST/18 2018-04-03 MARTA WIERZBICKA
2000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W RAMACH WYDARZENIA SEZON LUBLIN 2018
207/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
41/OR/18 2018-03-30 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
0,00 POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE POROZUMIENIE NR 98/OR/17 Z 19.09.2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO KWIETNIA 2018 R.
20/GK/18 2018-03-30 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
1599,00 DOKUMENATCJA DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL.ROMANOWSKIEGO W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE.
24/GK/18 2018-03-30 P.P.H.U. ŚWIATPOL JOANNA JANKOWSKA,
37665,06 WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z NAPRAWĄ USZKODZONYCH ELEMENTÓW OBWODÓW ILUMINACYJNYCH I OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
244/ST/18 2018-03-30 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
10000,00 PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH III-V KLA ROZGRYWKOWEJ W GRACH ZESPOŁOWYCH
243/ST/18 2018-03-30 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
10000,00 UDZIAŁ W I RUNDZIE PLAY OFF W ROZGRYWKACH III KLASY ROZGRYWKOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
31/OŚ/18 2018-03-29 ROSSMANN SDP
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZEKAZANIA DAROWIZNY PRZEZ ROSSMANN NA RZECZ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE
254/KL/18 2018-03-29 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FLIMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA (ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TRWANIA PROJEKTU).
40/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3240,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE FLORYSTYKI CUKIERNICZEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSP
41/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
2350,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZYWA ARTYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓ
9/BM/18 2018-03-29 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
42/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3240,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE DEKORACJA: TORTY MALOWANE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE W
39/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3960,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE DEKORACJI W STYLU ANGIELSKIM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
37/IR/18 2018-03-29 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 29.03.2018 R. DO UMOWY NR 174/IR/17 Z DNIA 27.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W TERMINIE DO DNIA 30.04.2018 R.
71/GM/18 2018-03-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40774,50 POROZUMIENIE NR 1 W SPRAWIE ZWROTU PRZEZ GMINĘ LUBLIN KOSZTÓW, PONIESIONYCH PRZEZ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU PARKINGOWEGO O CZYTNIK KART BEZSTYKOWYCH I MONTAŻ DWÓCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH NA PRZEDMIOCIE UMOWY DZIERŻAWY NR
103/GM/18 2018-03-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
40000,00 UMOWA NR: 36/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LIPOWA 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NAJEM I DZIERŻAWA BUDYNKU ZLOKALIZOWANE
36/IR/18 2018-03-28 POL-BUD JACEK POLESZAK
706090,92 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 44 PRZY UL. MASZYNOWEJ 6 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
21/ZE/18 2018-03-28 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 16 (21/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
33/OW/18 2018-03-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA GOGEBRY-PROGRAMU WSPOMAGAJĄCEGO NAUKĘ MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
59/SOI/18 2018-03-28 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA BRAKUJĄCEJ KWOTY NA DOKOŃCZENIE ZADANIA W RAMACH UMOWY 70/SOI/18
38/OW/18 2018-03-28 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
6300,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTO CAD W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
267/KL/18 2018-03-28 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 164/KL/18 Z DN. 5 MARCA 2018 R. DOTYCZY ZMIANY TERMINU WYKONANIA USŁUGI.
34/OW/18 2018-03-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
37/OW/18 2018-03-28 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
4200,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRO
7/BM/18 2018-03-28 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
8000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU PSA SŁUŻBOWEGO KWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII PATROLOWO-TROPIĄCEJ DLA KMP W LUBLINIE
259/KL/18 2018-03-28 ARTUR MATUSEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 9/KL/18 Z DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
257/KL/18 2018-03-28 KAMILA CZOSNYK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TRANSISTION."
67/GM/18 2018-03-28 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3489,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZONYCH OZNACZONYCH DAWNIEJ JAKO DZIAŁKI: NR 21/1, NR 21/2, NR 34/3, WCHODZĄCE OBECNIE W OBSZAR DZIAŁEK POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. GRYGOWEJ 27, UL.WITOSA, UL. PANCERNIAKÓW 25 - NA POTRZEBY POSTĘP
64/SOI/18 2018-03-28 DOMINIKA SIEK
0,00 POROZUMIENIE UDZIELENIA MIASTU NIEODPŁATNIE LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ DO ZDJĘC WYKONANYCH PODCZAS KONFERENCJI ,,CHECK IT''
26/GK/18 2018-03-28 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
69126,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL.LIPIŃSKIEGO 15 W LUBLINIE.
10/MAZ/18 2018-03-27 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
5850,00 WYKONANIE ŁĄKI KWIETNEJ PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ I UL. WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z PIELĘGNACJĄ.
18/KP/18 2018-03-27 AGENCJA ARTYSTYCZNA ,,SCENA OTWARTA" TOMASZ ZAŁUCKI
1999,98 ORGANIZACJA WYDARZENIA PN.: "POWITANIE WIOSNY" W DNIU 6.04.2018 R.
30/OW/18 2018-03-27 TOMASZ KRAJEWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 70/OW/17 DOT. WYKANANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁ
70/GM/18 2018-03-27 ORANGE POLSKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I ORANGE POLSKA S. A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 8 (OBR. 34, ARK. 4), NA CELE ZWIĄZNE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ZOBOWI
28/OR/18 2018-03-27 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O.
0,00 PROWADZENIE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ NA RZECZ ZLECENIODAWCY I WYSTĘPOWANIE W JEGO IMIENIU NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM.
11/FE/18 2018-03-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
291730,21 ANEKS NR 2 DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
27/GK/18 2018-03-27 WOJEWODA LUBELSKI
20000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2018 R.
50/IR/18 2018-03-27 GMINA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ, A S.M.U. STANISŁAW LUDIAN I S.M.U. TEHAND - USUNIĘCIE USTEREK W RAMACH GWARANCJI W RAMACH WYKONANIA ZASTĘPCZEGO
195/ZSS/18 2018-03-26 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
72000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 47/ZSS/18 Z DNIA 09 STYCZNIA 2018 R. Z MARKIEM WOŁOSZYNEM ITADAPTA PROWADZĄCYM ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY ,,LUBLINIACZEK" -ZWIĘKSZENIE DOTACJI
34/IR/18 2018-03-26 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
50430,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W LUBLINIE, PRZY UL. POGODNEJ 19 W LUBLINIE NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
44/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
1290,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE SQL JĘZYK OBSŁUGI BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
28/OŚ/18 2018-03-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
130000,00 KOSZENIE SKARP, ZAPÓR I ROWÓW OPASKOWYCH ORAZ ODMULANIE ROWÓW OPASKOWYCH WOKÓŁ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO
36/OW/18 2018-03-26 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
6300,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTO CAD W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
198/ZSS/18 2018-03-26 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARTĄ BUDZYŃSKĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK -ZMIANA NAZWY ŻŁOBKA
7/NW/18 2018-03-26 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
6000000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 6.000.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 60.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII RR O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
43/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
3160,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ADOBE PHOTOSHOP I POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WS
31/IR/18 2018-03-26 FIRMA INŻYNIERSKA KPW MGR INŻ. WOJCIECH KRÓL
18450,00 OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO NA REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ MODERNIZACJĘ WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. I C.W. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ W LUBLINIE
100/ST/18 2018-03-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
251/KL/18 2018-03-26 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
35000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SOLIDARNOŚĆ DLA NIEPODLEGŁEJ - LUBELSKI LIPIEC 1980 , DOTACJA 35 000 ZŁ
197/ZSS/18 2018-03-26 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
124000,00 UMOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU ŻŁOBEK A.GUGU
87/ST/18 2018-03-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5/GD/18 2018-03-26 NTC POLAND SP. Z O.O.
96102,35 PROJEKT MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN ORAZ PRZETWORZENIE DO POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
253/KL/18 2018-03-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "NIEPODLEGŁA" - WIDOWISKO BALETOWE - DOTACJA: 12 000 ZŁ.
194/ZSS/18 2018-03-26 POMORSKA AGENCJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
35000,00 ZAKUP KART WSTĘPU NA IMPREZĘ EDUKACYJNĄ POD HASŁEM NIEĆPA 2018
45/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
890,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE COREL DRAW - GRAFIKA WEKTOROWA POZIOM PODSTAWOWY W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 201
33/IR/18 2018-03-26 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
21525,00 WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI 11 POKOI MIESZKALNYCH, GALERII, SALI KOMPUTEROWEJ I ŁAZIENKI W BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
196/ZSS/18 2018-03-26 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
44000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 26/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EDYTĄ CHOŁOTA ŻŁOBEK ,,KOSZAŁKI OPAŁKI"- ZWIĘKSZENIE DOTACJI
29/OŚ/18 2018-03-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
163500,00 UTRZYMANIE I KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH - ZALEW ZEMBORZYCKI
35/OW/18 2018-03-26 NOVA CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O.
2000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE TWORZENIA STRON WWW W JĘZYKU PHP W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGROD
242/ST/18 2018-03-23 BIOSTAT SP ZOO
39820,00 "BAROMETR TURYSTYCZNY MIASTA LUBLIN 2018"
58/SOI/18 2018-03-23 CUMULUS PR SP. Z O.O.
139200,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA KONFERENCJI,, HEALTH AND MEDICAL TOURISM SUMMIT-EASTERN EUROPE 2018''
202/KL/18 2018-03-23 FUNDACJA KULTURA ENTER
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 -2018, HOMO CREATUS, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
20/KP/18 2018-03-23 JOLANTA SŁOMIANOWSKA
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU I MATRYCY GIPSOWEJ PRZYGOTOWANEJ W SKALI 7:1 DO REDUKCJI I BICIA STEMPLEM W MENNICY.
249/KL/18 2018-03-23 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - VI OTWARTY LUBELSKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY POLSKIEJ "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE" 2018
11/MAZ/18 2018-03-23 STAL-TEC KAMIL ARENDARCZYK
8850,00 WYKONANIE, DOSTARCZENIE, MONTAŻ OBRZEŻY RABATOWYCH NA SKWERACH PRZY UL. CHMIELARCZYKA, UL. BERNARDYŃSKA W LUBLINIE
250/KL/18 2018-03-23 AGNIESZKA KRAWIEC
550,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU W TEATRZE STARYM W LUBLINIE W DNIU 27 MARCA 2018 R.
252/KL/18 2018-03-23 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
12000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY NOC ŚW. JANA W SKANSENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
25/GK/18 2018-03-22 FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI W LUBLINIE
295,00 ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM DLA ORGANIZACJI IMPREZY KULTURALNEJ - V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK.
240/KL/18 2018-03-22 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TATARY ART FESTIWAL 2018
22/GK/18 2018-03-22 LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. ZOO
2000,00 OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA Z INSTALACJI SŁUŻĄCEJ OŚWIETLENIU PLACU ZABAW I PRZYLEGŁEGO TERENU OSIEDLOWEGO W OSIEDLU CZUBY PRZY UL. WYŻYNNEJ.
35/IR/18 2018-03-22 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 15/IR/17 Z DNIA 13.02.2017 R. NA "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO OBECNIE FUNDAMENTU WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH" - ZMIANA TERMINU - D
59/GM/18 2018-03-22 EDMUND GĘCA
44,00 UMOWA NR: 19/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
31/OW/18 2018-03-22 HABYS SP. Z O.O.
12447,00 DOSTAWA MEBLI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW DLA MASAŻYSTY W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EU
247/KL/18 2018-03-22 STOWARZYSZENIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH "PRO ARTE"
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ESTRADA MŁODYCH
63/GM/18 2018-03-22 TADEUSZ JELEŃ
44,00 UMOWA NR: 23/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
245/KL/18 2018-03-21 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RODZINALIA 2018
235/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS VIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHILZA ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 1-7 CZERWCA 2018 R. W DROHOBYCZU NA UKRAINIE
241/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SZTUKA W DIALOGU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
24/OŚ/18 2018-03-21 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 168/OŚ/17 Z DNIA 28.12.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO SCHRONISKO W ZAKRESIE BIEŻĄCYCH KONSERWACJI I NAPRAW ORAZ GODZIN OTWARCIA SCHRONISKA W WEEKENDY.
86/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.XXVI BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980
246/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA "5MEDIUM"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KREATYWNI W FOTOGRAFII
97/ST/18 2018-03-21 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
56/GM/18 2018-03-21 ZGR. CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (S. SALEZJANKI) INSPEKTORIA WARSZAWSKA
860,00 UMOWA NR: 1013/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JAGIELLOŃSKA 41 DZIERŻAWY - PLAC ZABAW DLA DZIECI UL. JAGIELLOŃSKA 41, CZ. DZ. NR 263 (OBR. 3, ARK. 14), PLAC ZABAW, POW. 430 M2
243/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA INNA FUNDACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIE WYMIGASZ SIĘ OD HISTORII/HERSTORII, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
74/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA TENIS DLA WSZYSTKICH
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AMATORSKI TURNIEJ TENISOWY.
55/GM/18 2018-03-21 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
2450,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ TRZEMA BUDYNKAMI, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DŁUGIEJ 13A
248/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CZUPIRADEŁKO I HISTORIA POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
102/ST/18 2018-03-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.III MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
58/GM/18 2018-03-21 BARBARA SKAŁECKA
120,60 UMOWA NR: 1015/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
244/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SENIORADA 2018- EDUKACJA KULTURALNA I HISTORYCZNA NAJSTARSZYCH MIESZKANCÓW LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
241/ST/18 2018-03-21 AKANZA SP ZOO
3837,60 KOMPLEKSOWA REALIZACJA DZIAŁAŃ WYMAGANYCH DO USPRAWNIENIA FUNKCJONALNOŚCI PORTALU SEZON LUBLIN, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN ORAZ ASYSTA TECHNICZNA PODCZAS ZAPISÓW NA WYDARZENIA SEZONU LUBLIN
19/KP/18 2018-03-21 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS
1687,24 WYKONANIE 10 PANELI GRAFICZNYCH STANOWIĄCYCH WYPEŁNIENIE MODUŁÓW WYSTAWIENNICZYCH.
242/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA REPATRIA KULTURA I SZTUKA
11000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIGAM FOTO 2!
23/GK/18 2018-03-20 GALERIA LABIRYNT
295,00 UDOSTĘPNIENIE ODPŁATNEGO POBORU ENERGII ELEKRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM NA ORGANIZACJĘ IMPREZY -PROJEKCJA FILMU ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
69/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1600,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KAMIENNEJ 18, 18A.
222/KL/18 2018-03-20 ALEKSANDER WÓJTOWICZ
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. AWANGARDA LUBELSKA CZY AWANGARDA W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700- LECIE MIASTA W DNIU 22 MARCA 2018 R.
233/KL/18 2018-03-20 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
14000,00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - JUBILEUSZ 70-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ODDZIAŁ W LUBLINIE
57/GM/18 2018-03-20 ANNA BARZĘCKA
105,00 UMOWA NR: 1014/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
238/ST/18 2018-03-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1107,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE PLAKATÓW I BANERÓW DO AKCJI "LATO W MIESCIE" I "ZIMA W MIEŚCIE"
25/OŚ/18 2018-03-20 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
11484,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "WRÓBEL ĆWIREK UCZY DZIECI SEGREGACJI ŚMIECI".
15/IT/18 2018-03-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3591,06 USŁUGA TRANSMISJI DANYCH W RELACJI PUNKT STYKU SIECI - UL. SIEMIRADZKIEGO 34.
240/ST/18 2018-03-20 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3000,00 ORGANIZACJA I PROWADZENIE BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN 2018.
221/KL/18 2018-03-20 WOJCIECH NIEŚPIAŁOWSKI
12900,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH NA POTRZEBY GALI KULTURY 2018
75/GM/18 2018-03-20 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I PGE DYSTRYBUCJA S. A. DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. CZĘŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 45 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ PRZY UL. PODZ
236/KL/18 2018-03-20 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-ŻURAWIE-LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA KULTULARNE
62/GM/18 2018-03-20 KRZYSZTOF GORAL
44,00 UMOWA NR: 22/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
238/KL/18 2018-03-20 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM. KONCERTY PATRIOTYCZNE.
26/OŚ/18 2018-03-20 FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE
60000,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "REALIZACJA PROGRAMÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MIESZKAŃCÓW MIASTA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZWIERZĄT".
239/ST/18 2018-03-20 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
145000,00 NAUKA PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
68/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1200,00 WYKONANIE OPEARTU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ (DZ. NR 10/4, OBR. 18, ARK. 9) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY ALEI SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 42.
27/OŚ/18 2018-03-20 FUNDACJA SZPILKA
20470,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "JUNK-ART PO LUBELSKU"
30/IR/18 2018-03-19 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
57072,00 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN: PL. KR. WŁ. ŁOKIETKA 1, UL. FILARETÓW 44 ORAZ UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
23/IT/18 2018-03-19 WSC WITOLD SZYMANIK I SPÓŁKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/13 (ZMIANA CZASU TRWANIA).
16/IT/18 2018-03-19 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
17/IT/18 2018-03-19 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
20/IT/18 2018-03-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
21/IT/18 2018-03-19 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
51/SOI/18 2018-03-19 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
16844,85 WYNAJĘCIE SALI NA WYDARZENIE MIASTA 2050
52/SOI/18 2018-03-19 MARCIIN GERWIN
1500,00 PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI W RAMACH PANELU TEMATYCZNEGO NA KONFERENCJI ,,MIASTA 2050''
60/GM/18 2018-03-19 JÓZEF MURAK
44,00 UMOWA NR: 20/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
25/IT/18 2018-03-19 OŚRODEK MIĘDZYKULTUROWYCH INICJATYW TWÓRCZYCH "ROZDROŻA"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
23/OŚ/18 2018-03-19 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
31390,83 WYKONANIE KONSERWACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13 W LUBLINIE
22/IT/18 2018-03-19 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
19/GK/18 2018-03-19 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
0,00 UMOWA NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PIELĘGNACJĄ OBIEKTÓW GROBOWNICTWA WOJENNEGO NA TERENACH CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH PRZY UL. LIPOWEJ I UL. UNICKIEJ W LUBLINIE.
230/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA 8KOLOR
10000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY - KONKURS KOMIKSOWY - LUBLIN PIERWSZĄ STOLICĄ POLSKI PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
27/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
846,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA LEKCJI INTERAKTYWNYCH ON-LINE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
32/OW/18 2018-03-19 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
2999,88 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CYFROWEJ SZKOŁY-NOWYCH TECHNOLOGII ICT W EDUKACJI SZKOLNEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REG
53/SOI/18 2018-03-19 MARTA ŻAKOWSKA
1599,00 PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI W RAMACH PANELU TEMATYCZNEGO NA KONFERENCJI ,,MIASTA 2050''
232/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
7000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - DOBRE WYCHOWANIE - WZMOCNIENIE MECHANIZMU WSPIERANIA RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PIECZY ZASTĘPCZEJ W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO W LUBLINI
223/KL/18 2018-03-19 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, CZAS NA KULTURĘ BEZ BARIER, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
29/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1005,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRACY W CHMURZE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
19/IT/18 2018-03-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
29/IR/18 2018-03-19 "GOEBEL-SPORT II" GOEBEL GRZEGORZ
149597,52 REMONT I KONSERWACJA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, PRZY UL. HIACYNTOWEJ 69.: FREZOWANIE WARSTWY BETONU, GRUNTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO, WYKONANIE POWIERZCHNI BETONOWEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU NATRYSK WRAZ Z MALOWANIEM LINII BOISK,
229/KL/18 2018-03-19 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
26000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "FESTYN PASJE LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH 2018" -IX EDYCJA
28/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1026,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CYFROWEJ SZKOŁY - NOWYCH TECHNOLOGII ICT W EUKACJI SZKOLNEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH RE
21/GK/18 2018-03-19 GALERIA LABIRYNT
295,00 ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM NA IMPREZĘ KULTURALNĄ - PROJEKCJA FILMU ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
231/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
15000,00 KL-OP-II.526.20.2018 MIASTO KULTURY- LUBELSKO-LWOWSKI FESTIWAL MODY I SZTUKI "LL FASHION ART 2018" UMOWA NR 231/KL/18 Z DN. 19.03.2018 R.
54/GM/18 2018-03-19 MARIA GRANAT
GRANAT MIROSŁAW
192,00 UMOWA NR: 1012/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, URZĘDOWSKA 10 DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA 96,00 M2.
18/IT/18 2018-03-19 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
49/SOI/18 2018-03-16 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6000,00 PROMOCJA PRZEZ MIASTO OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH PRACY ZAWODOWEJ PROF. ANDRZEJA KOKOWSKIEGO
237/ST/18 2018-03-16 KREATURRA PRZEMYSŁAW GOMUŁA
7500,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO, PRZEDSTAWIAJACEGO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE 2018 R.
220/KL/18 2018-03-16 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
32000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC WOJCIECHA DRUSZCZA WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W DNIU 24 MARCA 2018 R.
53/GM/18 2018-03-16 EUROPA S.A.
730,00 UMOWA NR: 1011/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, PLAC LITEWSKI DZIERŻAWY - REKLAMA POW. 1,00 M2. OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
227/KL/18 2018-03-16 WOJCIECH KORNET
2600,00 REALIZACJA FILMU DOKUMENTUJĄCEGO WYBRANE WYDARZENIA PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 21.03.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
234/KL/18 2018-03-16 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
15000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SERWERA DO WPROWADZENIA PROFESJONALNEJ WIRTUALIZACJI.
48/SOI/18 2018-03-16 VOLOSHINA TATYANA VIKTORIVNA
6030,02 UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH ,,EDUKACJA ZA GRANICĄ'' W KIJOWIE
14/IT/18 2018-03-16 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
7870,41 TRANSMISJA DANYCH W RELACJI PUNKT STYKU SIECI - UL. DIAMENTOWA 2.
50/SOI/18 2018-03-16 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA WZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I KULTURALNEJ MAJĄCEJ NA CELU POZYSKANIE DLA GOSPODARKI WYKWALIFIKOWANYCH KADR
226/KL/18 2018-03-16 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
329,00 WYKONANIE MIN. 150 ZDJĘĆ PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 21.03.2018 R.W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
56/SOI/18 2018-03-16 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
11180,34 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ FORESIGHT LUBLIN 2050
236/ST/18 2018-03-16 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 367/ST/17 Z LKPS NA SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z PIŁKI SIATKOWEJ. ANEKS DOT. ZMIANY KOSZTORYSU.
228/KL/18 2018-03-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
1500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT: "ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO" T. VIII
193/ZSS/18 2018-03-15 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
190/KL/18 2018-03-15 PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-INSTOLIGATORSKA "INTRO-DRUK" ANNA DĘBIŃSKA
39904,76 DRUK I DOSTAWA RAPORTU 700-LECIA (KSIĘGI 700-LECIA), PODSUMOWUJĄCEGO WIELKI JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA LUBLIN
207/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA BELRIGUARDO - OKNO NA HISTORIĘ I SZTUKĘ
45000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RENESANSU - DOTACJA- 45 000 ZŁ
216/KL/18 2018-03-15 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XX FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I TAŃCA W LUBLINIE RYTM I MELODIA - DOTACJA 10 000 ZŁ
12/IT/18 2018-03-15 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
10737,90 DOKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI SZABLONÓW DOKUMENTACJI SZBI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN Z WYMANGANIAMI ZAWARTYMI W RODO.
215/KL/18 2018-03-15 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
18000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY - NASZ LUBLIN - NASZ DOM (2 EDYCJA), REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
219/KL/18 2018-03-15 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE UŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI AUTORSTWA PROF. JANA FIEDURKA PT:"ŚWIAT W PERYSKOPIE"
217/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA ATOLI
18000,00 KULTURA I SZTUKA, DZIELICE KULTURY - NA SŁOMIANYM RYNKU - SPOTKANIA W KULTURZE SŁOWIAN, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
218/KL/18 2018-03-15 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
250000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI DWÓCH KONCERTÓW W RAMACH 22. WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W LUBLINIE W DNIACH 21-23 MARCA 2018 R.
211/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
10000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MOJA POLSKA - CYKL LEKCJI EDUKACYJNYCH Z OKAZJI 100- LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
214/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXVIII CYKL IMPREZ NIEPRZETARTEGO SZLAKU
212/KL/18 2018-03-14 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO DWUMIESIĘCZNIKA "LUBLIN. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO".
224/KL/18 2018-03-14 VERANO MARCIN SZWEDZICKI
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " LUBLIN TATTOO DAYS 2018" ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA TERENIE TARGÓW LUBLIN W DNIACH 7-8 KWIETNIA 2018 R.
204/KL/18 2018-03-14 STOWARZYSZENIE "TELEWIZJA REGIONALNA-STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE"
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS PRZEDPREMIEROWEGO POKAZU FILMU " ZA KRATĄ SĄ ZIELONE DRZEWA" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W LUBLINIE W DNIU 04.04.2018 R.
208/KL/18 2018-03-14 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KLANZA DLA DZIECI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
213/KL/18 2018-03-14 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE
210/KL/18 2018-03-14 KAROL RZEPECKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT." MUZYKALIA LUBELSKIE."
65/GM/18 2018-03-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 417 (OBR. 40, ARK. 4) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ŁUKOWSKIEJ 51A, NA CELE ZWIĄ
225/KL/18 2018-03-14 AGORA SA
20000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " WYDARZENIE KULTURY - STRZAŁY 2017" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W LUBLINIE W DNIU 13.04.2018 R.
63/SOI/18 2018-03-14 DANIEL BANCER
0,00 ANEKS DO UMOWY 136/SOI/17 ZMIANA TERMINU DO 6 .04.2018 R. ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 411 ZŁ
209/KL/18 2018-03-14 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
25000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MATEMATYKA I SZTUKA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
206/KL/18 2018-03-13 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM
52/GM/18 2018-03-13 JÓZEF BRODOWSKI
BRODOWSKA MARIA,DOBROWOLSKA CZESŁAWA
583,05 UMOWA NR: 1010/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
11/PN/18 2018-03-13 POLOT JERZY FURTAK
30792,24 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE SUKCESYWNĄ REZERWACJĘ, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE NIE MNIEJ NIŻ 16 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH I NIE WIĘC
49/GM/18 2018-03-13 HANNA KRÓL
63,00 UMOWA NR: 1/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, STOISKO SPRZEDAŻY PALM WIELKANOCNYCH, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40, POW. 3 M2
223/ST/18 2018-03-13 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
3936,00 WYKONANIE USŁUGI OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
205/KL/18 2018-03-13 TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE ŻYDÓW W POLSCE
4750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "CZY TO SIĘ MOŻE POWTÓRZYĆ? 50. ROCZNICA MARCA 68"
12/PN/18 2018-03-13 SPEKTRA SP. Z O.O.
8364,00 TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI ORAZ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW W RAMACH PROJEKTU "AREA21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
13/IT/18 2018-03-12 COIG
-22140,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY NR 67/IT/17.
217/ST/18 2018-03-12 FUNDACJA TEREN OTWARTY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
19/SA/18 2018-03-12 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
11/PS/18 2018-03-12 FUNDACJA KRAJOBRAZY
289750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT."SENSORYCZNY PLAC EDUKACYJNY"
14/SA/18 2018-03-12 EWA ZAWIŚLAK
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
1/GD/18 2018-03-12 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 36, POŁOŻONA PRZY UL. DUDZIŃSKIEGO 25 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 35, POŁOŻONA PRZY UL. PARTYZANTÓW 28 (OBR.4 CZECHÓW II, ARK.8).
4/GD/18 2018-03-12 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 37, POŁOŻONA PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 26 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36, POŁOŻONA PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 24 (OBR.34 -STARE MIASTO, ARK
230/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
5000,00 ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKOLANEJ POCZEKAJKA CUP 2018
22/SA/18 2018-03-12 ANGELIKA SKAMROT
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
67/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
232/ST/18 2018-03-12 DIRECTINFO SP. Z O.O.
2152,50 USŁUGA PRZESYŁANIA KRÓTKICH WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH W CYFROWYCH SIECIACH TELEFONII KOMÓTKOWEJ
234/ST/18 2018-03-12 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
16000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA PN. "TEST COOPERA"
18/SA/18 2018-03-12 GRAŻYNA TRYBUŁA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
25/SA/18 2018-03-12 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1974,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
21/SA/18 2018-03-12 RENATA WOLSKA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
233/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW PN. LUBLIN BASKET CUP 2018
32/IR/18 2018-03-12 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR. 2 Z DNIA 12.03.2018 R. DO UMOWY NR. 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO DNIA 15.05.2018 R.
25/OR/18 2018-03-12 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 197/OR/17 Z 22.12.2017 R., DOT. ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY.
26/SA/18 2018-03-12 MARTA SAGAN
-600,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/SA/18 Z DNIA 22.02.2018 R. ZMIENIAJĄCY OKRES UMOWY I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA
18/GK/18 2018-03-12 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
0,00 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
56/ST/18 2018-03-12 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
42000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
24/SA/18 2018-03-12 WANDA LIPSKA
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM "WSPARCIE ORGANÓW WYBORCZYCH" (WOW).
231/ST/18 2018-03-12 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
0,00 ANEKS DO UMOWY 169/ST/18 WOLONTARIAT NA START!
204/ST/18 2018-03-12 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
7745,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
61/GM/18 2018-03-12 KRYSTYNA STĘPNIAK
44,00 UMOWA NR: 21/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
23/SA/18 2018-03-12 IWONA NOWOGRODZKA
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ AKTUALIZACJĄ GEOGRAFII WYBORCZEJ.
20/SA/18 2018-03-12 EWA BONDARUK
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
17/SA/18 2018-03-12 JADWIGA LYSSY
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM "WSPARCIE ORGANÓW WYBORCZYCH" (WOW).
16/SA/18 2018-03-12 GRAŻYNA KOPROWSKA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
15/SA/18 2018-03-12 IWONA SORAL
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
22/OŚ/18 2018-03-12 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 38/OŚ/14 - UŻYCZENIE FABRYCZNIE NOWEGO MIKROSKOPU LABORATORYJNEGO FIRMY ZEISS PRIMO STAR Z TOREM OPTYCZNY
212/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN
3795,50 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
229/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA
228/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA
8/IT/18 2018-03-12 COIG
18450,00 WDROŻENIE SYSTEMU MDOK W LCEAO.
9/IT/18 2018-03-09 COMTEGRA S.A.
0,00 UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
28/IR/18 2018-03-09 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
1810560,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, PRZY UL. MICKIEWICZA 24 W LUBLINIE
17/KP/18 2018-03-09 CORNER MEDIA SP Z O. O.
1230,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "KOBIETA SUKCESU".
8/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
634750,79 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY LAURY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
203/ST/18 2018-03-08 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
1250,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
199/ST/18 2018-03-08 ATLAS TRAVEL M.W. GÓRSCY SP.J.
5915,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
191/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
115000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - KOLEKCJA ART BRUT W LUBLINIE
10/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
237975,02 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULICY MILCZAN I NAŁĘCZOWSKIEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
9/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
559411,28 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULIC: BUŻAN, BAŻANTOWEJ, NAŁĘCZOWSKIEJ I ŁUŻYCZAN W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
192/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA "TEATRIKON"
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , SAMPL - SCENA ARTYSTÓW MŁODEGO POKOLENIA LUBLINA
149/ZSS/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
144/ZSS/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
201/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA - V EDYCJA
197/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY -REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA SKARPY 2
209/ST/18 2018-03-08 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
13240,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
216/ST/18 2018-03-08 FUNDACJA SZPILKA
4620,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
150/ZSS/18 2018-03-08 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
27/IR/18 2018-03-08 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
89175,00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY O SEGMENTY DYDAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W LUBLINIE, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11.
195/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXIV FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA - TEMPUS PASCHALE"
198/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 ANEKS -KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA Z RUTĄ 2018
193/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA TANTHEO
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XIV STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY KONTESTACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
188/KL/18 2018-03-08 UDS ART COMPLEX ANNA ŁUKASIK
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KRAJOWYCH MISTRZOSTW IDO 2018 ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNIACH 17-18.03.2018 W TWARDOGÓRZE
194/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
15000,00 MIASTO KULTURY-KAWIARENKA KULTURALNA 2018 UMOWA NR 194/KL/18 Z DN. 08.03.2018 R.
200/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY - MIEJSKI AKTYWATOR MŁODZIEŻOWY
178/KL/18 2018-03-08 "UNIA ABSOLWENTÓW"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - UNIA FILM FESTIVAL 2018
48/GM/18 2018-03-08 ALINA GUT
205,70 UMOWA NR: 1009/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DROGA DOJAZDOWA
199/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURALNE BŁONIE
189/KL/18 2018-03-08 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY "CZAS NA NIEPODLEGŁĄ" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE W DNIACH 22.04 - 08.07.2018 ROKU.
177/KL/18 2018-03-08 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI AUTORSTWA JANA TURNAUA PT: " BRACIA ZZA BUGA"
202/ST/18 2018-03-08 LUBELSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
196/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
148/ZSS/18 2018-03-08 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
215/ST/18 2018-03-08 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10140,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
15/MKZ/18 2018-03-07 JACEK CHACHAJ
1000,00 WYKONANIE EKSPERTYZY NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ POCHODZENIA I NAZWY WIEŻY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO
136/ZSS/18 2018-03-07 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
135/ZSS/18 2018-03-07 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
9/MAZ/18 2018-03-07 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
9471,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA TERENU PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ "LASEK SŁAWIN"
134/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
182/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA "5MEDIUM"
63000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-AKTYWNI ON/OFFLINE
124/ZSS/18 2018-03-07 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
21/OŚ/18 2018-03-07 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA
20/OŚ/18 2018-03-07 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
100000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ STRUKTURY ILOŚCIOWEJ ICHTIOFAUNY
19/OŚ/18 2018-03-07 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
4120,50 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
55/SOI/18 2018-03-07 ILAN GEVA & FRIENDS INC.
5090,40 UDZIAŁ EKSPERTA W KONFERENCJI TURYSTYKA ZDROWIA I TURYSTYKA MEDYCZNA
138/ZSS/18 2018-03-07 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
180/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK-RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-OŚWIATOWY
185/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ODEON-KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 39/KL/18 Z DN. 16.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
181/KL/18 2018-03-07 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE KSIĄŻKI ATLAS HISTORYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
129/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
131/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIEM RYSA
8000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE.
133/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE "STOP"
8000,00 DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
26/IR/18 2018-03-07 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH "ELPIS" SP. Z O.O.
158520,00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC ZELWEROWICZA I STACZYŃSKIEGO W LUBLINIE ODWADNIAJĄCEJ TEREN PROJEKTOWANEGO ŻŁOBKA NA DZIAŁCE NR EWID. 1/2, OBR. 4, ARK. 10.
187/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA "TEATRIKON"
56000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. JÓZEFA CZECHOWICZA
132/ZSS/18 2018-03-07 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
179/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY LUBLIN - 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
184/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 42/KL/18 Z DN. 15.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
14/MKZ/18 2018-03-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2460,00 WYKONANIE EKSPERTYZY NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ POCHODZENIA I NAZWY WIEŻY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO
44/ST/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
137/ZSS/18 2018-03-07 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
183/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2018 - ANEKS DO UM. 36/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZANIA DOTACJI)
186/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 37/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
189/ZSS/18 2018-03-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
5940,90 WYNAJEM SALI NA KONFERENCJĘ "ZDROWIE KOBIETY" 8 MARCA 2018 R.
173/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DŹWIĘKOWE PEJZAŻE DA CAMERA
168/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "SEMPER IN ALTUM"
16500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TANECZNA PASJA SENIORÓW
174/KL/18 2018-03-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CZECHOWSKIE RETROSPEKTYWY
175/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-FONIE LUBLINA
24/OR/18 2018-03-06 JADWIGA MACH
40500,00 ANEKS DO UMOWY NR 123/OR/17 Z 4 GRUDNIA 2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY.
191/ZSS/18 2018-03-06 PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ KURYLCIO
600,00 MERYTORYCZNY UDZIAŁ W SESJI TEMATYCZNEJ PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY" W DNIU 8 MARCA 2018 R.
172/KL/18 2018-03-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
88000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018 -2020 - MUZEUM OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
176/KL/18 2018-03-06 KAROLINA ZABORSKA
3550,00 REALIZACJA CZYNNOŚCI PRZYGOTOWANIE PISM, ZESTAWIEŃ, WSPÓŁPRACA PRZY ORG. WYDARZEŃ KULT., REJESTROWANIE UMÓW NA POTRZEBY GMINY LUBLIN W TERMINIE 7.03 - 30.04.2018
169/KL/18 2018-03-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,XV LUBELSKIE SPOTKANIA TEATRALNE "ZWIERCIADŁA", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
140/ST/18 2018-03-06 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
2851,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
10/IT/18 2018-03-05 POSITIVEPRO SP Z O.O.
-14268,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY NR 30/IT/16.
221/ST/18 2018-03-05 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8500,00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT Z MAPĄ TURYSTYCZNĄ LUBLINA
4/BM/18 2018-03-05 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
280000,00 ZORGANIZOWANIE W 2018 ROKU SŁUŻB PONADNORMATYWNYCH FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH DOCHODY WŁASNE GMINY LUBLIN
162/KL/18 2018-03-05 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI AUTORSTWA HANNY KASPERSKIEJ "DZIENNIK - POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI"
167/KL/18 2018-03-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
1500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIAŻKI ALICJI BARTON "WĘDRÓWKI POLI"
165/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - Z KULTURĄ DO NIEBA - IX EDYCJA
164/KL/18 2018-03-05 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PŁYTY DVD LUBELSKIEGO KABARETU "SMILE"
171/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
55000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM - MIASTU KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - NA WŁASNE USZY
170/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CERAMICZNE MYDŁO I POWIDŁO II
20/ZE/18 2018-03-05 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
80/GM/18 2018-03-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE RUCHOMOŚCI ORAZ MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORÓW OBJĘTYCH UMOWĄ, ZAWARTĄ W DNIU 9 LISTOPADA 2011 R. POMIĘDZY GMINĄ A KONSORCJUM, W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE TRIAS S.A
166/KL/18 2018-03-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
2500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI TADEUSZA CHWALCZYKA "LEKSYKON LOTNIKÓW LUBELSZCZYZNY"
158/KL/18 2018-03-02 ANETA SZYMANIAK
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI, PUŁAWY.
159/KL/18 2018-03-02 MATEUSZ SOLOWSKI
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI, PUŁAWY.
122/ZSS/18 2018-03-02 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZSZERZAJĄCYCH GWARANTOWANE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
24/IR/18 2018-03-02 STRABAG SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DN. 02.03.2018 R DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DN. 30.01.2018 R. DOTYCZĄCY PODPISANIA UMOWY Z POMINIĘCIEM CZĘŚCI ZMIAN, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY WPROWADZIŁ DO PROJEKTU UMOWY, JAKO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NA ETAPIE ROZSTRZYGANIA PRZETARGU, A KTÓR
161/KL/18 2018-03-02 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE.
143/ZSS/18 2018-03-02 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
26/OW/18 2018-03-02 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
1575,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 55/OW/17 DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJN
160/KL/18 2018-03-02 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
18000,00 MIASTO KULTURY - 5. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
145/ZSS/18 2018-03-02 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
19/ST/18 2018-03-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
18/ST/18 2018-03-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
155/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
117/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
226/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7380,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZKI MAŁGORZATY KOŁDEJ DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TOKIO W 2020R.
87/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
68/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W ZAKRESIE WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻENIA UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH, NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYC
110/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
142/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
130/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCY NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
107/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
200/ST/18 2018-03-01 GALERIA LABIRYNT
3445,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
75/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
125/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
191/ST/18 2018-03-01 RYSZARD PAWKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
188/ST/18 2018-03-01 BEATA JEZIERSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
79/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
159/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
91/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
174/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
77/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
127/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
140/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
100/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
92/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
160/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
177/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
15/KP/18 2018-03-01 PREMIUM OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
23636,60 EMISJA FILMÓW PROMOCYJNYCH, SPOTÓW LUB INNYCH REKLAM NA EKRANACH LCD W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN.
83/ZSS/18 2018-03-01 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
11/IT/18 2018-03-01 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
-5506,40 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/18. (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
114/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
62/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
163/KL/18 2018-03-01 EMILIA LIPA
20000,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
65/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
81/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
196/ST/18 2018-03-01 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
3920,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
155/KL/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA IM STANISŁAWA LEMA 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
113/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
179/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
163/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
161/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
74/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
106/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
64/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
192/ST/18 2018-03-01 JOLANTA WŁODARCZYK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
189/ST/18 2018-03-01 MAŁGORZATA FREJOWSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
183/ST/18 2018-03-01 ALICJA DUDAK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
116/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
96/ZSS/18 2018-03-01 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
224/ST/18 2018-03-01 ACTIVE GROUP ADAM MIEDZIŃSKI
41820,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW KOLARSKICH "MISTRZOSTWA POLSKI XCE - ELIMINATOR MTB 2018" W DNIU 12 SIERPNIA 2018 R.
188/ZSS/18 2018-03-01 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
7800,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY".
119/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
120/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
154/KL/18 2018-03-01 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
17000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, SENIOR, SENIOR JUNIOR- PASJA DO RĘKODZIEŁA ŁACZY POKOLENIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
152/KL/18 2018-03-01 PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
10000,00 KL-OP-II.526.8.2018 DZIELNICE KULTURY-NIEPODLEGŁA-KONKURS PLASTYCZNY
156/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
30000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, GRA PLANSZOWA UNIWERSYTET NIEPODLEGŁY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
97/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
103/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
157/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
154/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
111/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
99/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
139/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
98/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
66/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
94/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
173/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
165/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
46/GM/18 2018-03-01 ROMAN KRUSZYŃSKI
KOWALCZYK MARCIN
425,00 UMOWA NR: 1007/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
227/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11070,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA KONRADA CZERNIAKA DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TOKIO W 2020R.
225/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9840,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA KAMILA BRYŁY DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W 2020 R.
72/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
169/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
176/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
147/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
101/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
109/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
85/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
82/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ PARTYWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU NA KONTAKT Z NARKOTYKAMI (KLUBY, DYSKOTEKI, IMPREZY, MIEJSCA REKREACJI).
84/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
89/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
63/ZSS/18 2018-03-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
78/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
93/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
126/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCEGO NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
187/ST/18 2018-03-01 MARIANNA OLSZAŃSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
167/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
158/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
70/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
112/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
157/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA RATIONE FORTES
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ WILLIAMA SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
195/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA "WCZORAJ I DZIŚ DLA JUTRA"
8370,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
180/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 REEDUKACJA OSÓB, KTÓRE PROWADZIŁY POJAZDY, BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE RYZYKA PROWADZENIA POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
170/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
220/ST/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
1570,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
194/ST/18 2018-03-01 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
2140,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
95/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
205/ST/18 2018-03-01 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3870,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
102/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
162/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
128/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA W TRZEŹWOSCI.
76/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
73/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIEM RYSA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
90/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
146/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
115/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
3/BM/18 2018-03-01 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
26000,00 REALIZACJA W 2018 R. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM POD NAZWĄ "PRZYJAZNE PATROLE GMINY LUBLIN"
69/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCH
178/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIEM RYSA
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
108/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
172/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
23/OR/18 2018-03-01 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA KONASZCZUK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 151/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
10/PS/18 2018-03-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
84880,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROGRAM ESTETYKA-2018 / KONCEPCJA WĄWOZU KALINA"
207/ST/18 2018-03-01 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
67/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
186/ST/18 2018-03-01 EWA BARSZCZ
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
166/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
164/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
193/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA HERSTORY
1200,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
197/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA VIA JAGIELLONICA
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
218/ST/18 2018-03-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3492,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
47/GM/18 2018-03-01 ZGROMADZ.SIÓSTR MISJONAREK NAJŚW.MARYI PANNY KRÓLOWEJ AFRYKI,DOM ZAKON
268,00 UMOWA NR: 1008/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DZIERŻAWY - ZIELEŃ DZIERŻAWA, ZIELEŃ PRZYDOMOWA, DZ. NR 67/31 I 67/32 (OBR. 3 ARK. 14), UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, POW. 134
105/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
104/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
141/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
86/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
71/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
156/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
153/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA HESPEROS
18000,00 KL-OP-II.526.1.2018 DZIELNICE KULTURY MŁODA KULTURA W LSM 2018
88/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
184/ST/18 2018-03-01 KAMIL DĄBROWSKI
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
123/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZSZERZAJĄCYCH GWARANTOWANE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
80/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
208/ST/18 2018-03-01 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
3150,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
118/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
171/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
168/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
175/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
1/MAZ/18 2018-02-28 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
12000,00 INSPEKTOR NADZORU DS. ZIELENI NAD ZADANIEM "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
151/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
155000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. JACKA KACZMARSKIEGO METAMORFOZY SENTYMENTALNE
19/ZE/18 2018-02-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
8/MAZ/18 2018-02-28 BARTŁOMIEJ KWIATKOWSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
5/MAZ/18 2018-02-28 MARCIN SKRZYPEK
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
17/GK/18 2018-02-28 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
42189,00 WYKONANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH NA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DLA WYLOTÓW: RZEKA BYSTRZYCA NR W-4, NR 45; RZEKA CZECHÓWKA NR 1C, NR 1A, NR 47, NR 48, NR 49, NR 51; RZEKA CZERNIEJÓWKA NR 16A, NR 30
9/PS/18 2018-02-28 AKANZA SP ZOO
1230,00 WYKONANIE W RAMACH UMOWY NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 1) STWORZENIA KOPII STRONY INTERNETOWEJ SEZON.LUBLIN.EU 2) WDROŻENIA STRONY INTERNETOWEJ NA DOMENĘ I SERWER WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD DRUGĄ INNĄ NAZWĄ
8/PN/18 2018-02-28 BIURO PROJEKTÓW 99 MAŁGORZATA WAŁĘGA
99015,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ 49 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZAR
147/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
150/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
147000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIAŁALNOŚĆ GALERII SCENY PLASTYCZNEJ KUL
4/MAZ/18 2018-02-28 MARGOT DUDKIEWICZ
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
149/KL/18 2018-02-28 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
148/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NATURA W AKWARELI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
181/ZSS/18 2018-02-28 VIBA-MED
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
6/MAZ/18 2018-02-28 EWA TRZASKOWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
2/MAZ/18 2018-02-28 SZYMON PIETRASIEWICZ
1000,00 OCENA MEROTYRYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
3/MAZ/18 2018-02-28 JAN KAMIŃSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
24/OW/18 2018-02-28 CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ ELŻBIETA DAMM
495,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA UMIEJETNOŚCI KLUCZOWYCH WSKAZANYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA"
7/MAZ/18 2018-02-28 KAMILA BOGUSZEWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
11/CA/18 2018-02-28 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240,00 BLETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS PT."NAJLEPSZY" W DNIU 19 MARCA 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
25/OW/18 2018-02-28 CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ ELŻBIETA DAMM
495,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ISTOTY I TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
48/ST/18 2018-02-28 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
43/SOI/18 2018-02-27 EVE CODE EWA KRYCZKA
43458,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA CHECK IT 2018.
138/KL/18 2018-02-27 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MIASTO KULTURY - HARMONIE STAREGO MIASTA`
144/KL/18 2018-02-27 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000,00 KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA VI
143/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SALON KULTURY
141/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
32000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, ANTOLOGIA NAJWYBITNIEJSZYCH TEKSTÓW POŚWIĘCONYCH POGRANICZU KULTUROWEMU (W LUBELSKIEJ PERSPEKTYWIE) - KONTUNUACJA BIBLIOTEKI SIEDEMSETLECIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
183/ZSS/18 2018-02-27 BENSIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W RMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
44/GM/18 2018-02-27 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
2171,00 UMOWA NR: 18/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 106 I UL. SŁODOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH ORAZ DROGĘ DOJAZDOWĄ DO SĄSIEDNICH
145/KL/18 2018-02-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI - EDUCATORES
15000,00 KL-OP-I.526.23.2018 UM. 145/KL/18 Z DN. 27.02.2018 R. - MIASTO KULTURY TALENTY - NIEPODLEGŁEJ
185/ZSS/18 2018-02-27 JÓZEF SZOPIŃSKI
800,00 POPROWADZENIE KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY" W DNIU 8.03.2018 R.
146/KL/18 2018-02-27 NARODOWE CENTRUM KULTURY
800000,00 RAMOWE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM CENTRUM KULTURY. DEKLARACJA: 1) PODJĘCIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ORGANIZACJI W 2018 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNEGO WSCHÓD KULTURY. 2) WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI FESTIWALU WSCHÓD KULTU
43/GM/18 2018-02-27 ROBERT CHODKOWSKI
120,60 UMOWA NR: 1005/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
186/ZSS/18 2018-02-27 WIESŁAWA BEDNAREK
600,00 WYGŁOSZENIE 2 WYKŁADÓW NT.: "ZNACZENIE SZCZEPIEŃ PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO W PROFILAKTYCE ONKOLOGICZNEJ" ORAZ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI - NOWY PROGRAM" PODCZAS KONFERENCJI " NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI" W DNIU 3 MARCA 2018 R.
184/ZSS/18 2018-02-27 NATALIA WILK
1500,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNO-WOKALNY 8 MARCA 2018 R. PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY"
175/ST/18 2018-02-27 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
15375,00 REALIZACJA DWÓCH STRON INTERNETOWYCH: PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI ORAZ STRONY APLIKACYJNEJ.
28/SOI/18 2018-02-27 ANGELIKA JUREK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
45/GM/18 2018-02-27 GRZEGORZ STRUGALSKI
100,00 UMOWA NR: 1006/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
131/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA PRZESTRZENI W ZIELONEJ SALI WYKŁADOWEJ
142/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KOBIETA I SZTUKA. TAMARA W ZIELONYM BUGATTI.
187/ZSS/18 2018-02-27 PAULINA FRAŃCZAK
500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "ROLA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE" PODCZAS KONFERENCJI "NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI"
140/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
60000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,LUBLIN EKUMENICZNY W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
139/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
14000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
19/IR/18 2018-02-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA SANIT.SYSTEM.PROJEKT AGATA STANKIEWICZ
9471,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. BIEDRONKI 13
20/IR/18 2018-02-26 GMINA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE Z LPEC W LUBLINIE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO I BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPLNEJ DLA I L.O. W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 26
1/ON/18 2018-02-26 FUNDACJA FUGA MUNDI
0,00 UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENCKIEGO.
22/OR/18 2018-02-26 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
-3571,73 ANEKS NR 10 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 03.09.2014 R., DOTYCZY ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI BIUROWEJ O 71,7 M2 (V PIĘTRO POK. 507, 513, 514) W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 W LUBLINIE. OPŁATA MIESIĘCZNA CZYNSZU BRUTTO ZA 1243,40 M2 POWIERZCHNI WYNOSI 61589,18 ZŁ
15/GK/18 2018-02-26 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
1845,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W OGRODZIE SASKIM.
22/OW/18 2018-02-26 JURIMP SP. Z O.O.
5910,00 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
16/GK/18 2018-02-26 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
16521,36 WYKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZGODNOŚCI FUNKCJONALNEJ Z NORMAMI PLACÓW ZABAW I SILOWNI.
23/IR/18 2018-02-26 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWU NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ DO DNIA 30.04.2018 R.
21/IR/18 2018-02-26 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO SPOWODOWANEJ ZASADNOŚCIĄ PRZESUNIĘCIA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA UŁOŻENIU OBRZEŻY NA OKRES WIOSENNY.
137/KL/18 2018-02-26 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-XVII MŁODZIEŻOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE POD HASŁEM " ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WOLNOŚĆ. MEDIA"
22/IR/18 2018-02-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30.05.2018 R., A TERMIN WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ DO DNIA 30.07.2018 R.
14/GK/18 2018-02-26 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
7380,00 WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO PN. INWENTARYZACJA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEK BYSTRZYCY, CZECHÓWKI I CZERNIEJÓWKI W LUBLINIE
50/GM/18 2018-02-26 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
2985,60 UMOWA NR: 2/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE POW. 3,00 M2, REKLAMY W FORMIE DWUSTRONNEJ CHORĄGIEWKI NA ELEWACJI BUDYNKU.
42/ST/18 2018-02-26 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (PŁYWANIE)
17/OW/18 2018-02-26 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2018 ROKU
136/KL/18 2018-02-26 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ANGELUS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA UROCZYSTEJ XIII GALI ROZDANIA NAGRÓD ANGELUS 2017
42/GM/18 2018-02-26 ALTEST E-TECHNOLOGIE MARCIN POJMAJ
4846,20 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. 1 MAJA 14C.
130/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
63000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018-2020 - GRY PLANSZOWE O LUBLINIE: "HISTORIA LUBLINA" I "UNIA LUBELSKA"
134/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
10000,00 KL-OP-II.526.26.2018 MIASTO KULTURY NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA
2/BRM/18 2018-02-23 FUNDACJA CIVIS POLONUS
1000,00 WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A2 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE- POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
21/OR/18 2018-02-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
4349,10 PODNAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 113,78 M2 W BUDYNKU PRZY UL. DIAMENTOWEJ 2. OPŁATY MIESIĘCZNE BRUTTO ZA 87,70 M2 POWIERZCHNI (CZYNSZ: 3020,39 ZŁ , OPŁATY EKSPLOATACYJNE: 1078,71 ZŁ, SPRZĄTANIE: 250 ZŁ, OPŁATY LICZNIKOWE ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ).
122/KL/18 2018-02-23 ANDRZEJ NAMIOTA
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN W PIOSENCE - NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY CD"
40/GM/18 2018-02-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PIETRAS-STASZCZYK MAŁGORZATA,STASZCZYK JAKUB
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM MAŁGORZATĄ PIETRAS-STASZCZYK I JAKUBEM STASZCZYKIEM, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 619/1 (O
39/GM/18 2018-02-23 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.ŁABĘDZIA 13 W LUBLINIE
89,25 UMOWA NR: 17/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁABĘDZIA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, UL. ŁABĘDZIA, CZ. DZ. NR 1/42 (OBR. 19, ARK. 10), POW. 105 M2, PARKING
132/KL/18 2018-02-23 MONIKA ADAMCZYK
934,00 TŁUMACZENIE PISEMNE I KOREKTA TEKSTÓW DO KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
133/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
60000,00 KL-OP-II.526.13.2018 MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020 - KARUZELA SZTUKI STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "OTWARTA PRACOWNIA" W LUBLINIE
41/GM/18 2018-02-23 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA DWUSTRONNEGO NR 240/GM/17 Z DNIA 31.08.2017 R. POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A., KORYGUJĄCY OZNACZENIE DZIAŁKI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA Z UWAGI NA DOKONANY PODZIAŁ DZIAŁKI.
13/SA/18 2018-02-23 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
127/KL/18 2018-02-23 ANNA KOŁODZIEJ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. RENESANS PO LUBELSKU.
129/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ARENA GIER ED. 2
21/SOI/18 2018-02-23 ROBERT OLAK AGENCJA PUBLIC RELATIONS RO MEDIA
69500,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ,,INTEGRATING INTERNATIONAL STUDENTS 2.0''
135/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KOCERTU "JA JESTEM" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 26.02.2018 ROKU W LUBLINIE.
51/MZON/18 2018-02-22 KINGA WNUKOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ , STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
4/SA/18 2018-02-22 ALEKSANDRA LIS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
5/SA/18 2018-02-22 ANNA PAŁYS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
12/SA/18 2018-02-22 SYLWIA KĘDZIORA
3400,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
10/SA/18 2018-02-22 WOJCIECH SŁOTA
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
49/MZON/18 2018-02-22 JOLANTA MORAWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
126/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE
182/ZSS/18 2018-02-22 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W RAMACH PROGRAMU 'RODZINA TRZY PLUS"
125/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MASTER CLASS 2018
8/SA/18 2018-02-22 GABRYELA TOMASZEWSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
11/SA/18 2018-02-22 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
128/KL/18 2018-02-22 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2018
47/MZON/18 2018-02-22 MAŁGORZATA BOJARSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
48/MZON/18 2018-02-22 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
7/SA/18 2018-02-22 MARTA SAGAN
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
6/SA/18 2018-02-22 BOGUMIŁA PYDO
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
16/KP/18 2018-02-22 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "LUBLINIANKA 2017".
1/BR/18 2018-02-22 RYDZYŃSKI WASIAK STAŃCZAK LEBELT PRACOWANIA ARICHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z
46652,67 WYKONANIE PUBLIKACJI OBEJMUJĄCEJ ZASADY KSZTAŁTOWANIA FRONTÓW LOKALI USŁUGOWYCH, OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH, ZAJMOWANIA PRZESTRZENI PASA DROGOWEGO NA ODCINKU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OD BRAMY KRAKOWSKIEJ DO PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
45/MZON/18 2018-02-22 HANNA ANDRZEJEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
38/GM/18 2018-02-22 EWELINA WIŚNIEWSKA CAFE AMSTERDAM
378,00 UMOWA NR: 16/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA 14/15 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY UL. LWOWSKA, KIOSK HANDLOWY-WYKORZYSTYWANY JAKO MAGAZYN,POW. 18 M2
3/SA/18 2018-02-22 IZABELA LESZCZYŃSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
9/SA/18 2018-02-22 DARIUSZ GŁAZ
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
10/PN/18 2018-02-22 CONREGO SP. Z O.O. SP. K.
9225,00 WDROŻENIE SYSTEMU NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ OBEJMUJĄCEGO NASTĘPUJĄCE MODUŁY:1) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; 2) MAILINGI I NEWSLETTERY; 3) STRONA INTERNETOWA (CMS); 4) AGENDY (PROGRAM KONFERENCJI); 5) OBSŁUGA WIELU WERSJI JĘZ
14/KP/18 2018-02-22 AGORA SA
13530,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH AKCJI "KOBIETA NA MEDAL".
46/MZON/18 2018-02-22 DANUTA BOGUSZEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
50/MZON/18 2018-02-22 PRZEMYSŁAW POTAKIEWICZ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
2/SA/18 2018-02-22 EWA CZERNIAK
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
124/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VARIETE 2018
115/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1770,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "ŻERTWA/ 8. POLSKA WIOSNA TEATRALNA WE LWOWIE" ,
13/GK/18 2018-02-21 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
1507,20 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
44/SOI/18 2018-02-21 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
12300,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT. ,,PRZEDSIĘBIORSTWO-KREATYWNOŚĆ-CYFRYZACJA-RÓŻNE OBLICZA BIZNESU XXI W.''
116/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TRANSAKCYJA ", MONODRAM.
123/KL/18 2018-02-21 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
80000,00 UMOWA NR 123/KL/18 Z DNIA 21 LUTEGO 2018 R. Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP KOSTIUMÓW I DODATKÓW, TJ. M.IN. NA: ZAKUP SUKNI Z OKRESU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO, ZAKUP SPODNI SĄDECKICH
222/ST/18 2018-02-21 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
1999980,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT - UDZIAŁ DRUŻYNY SPEED CAR MOTOR LUBLIN W ZAWODACH ŻUZLOWYCH W SEZONIE 2018
119/KL/18 2018-02-21 JOLANTA MĘDEROWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."INDYWIDUALNOŚĆ OBRAZU."
117/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ KASIAK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZAWÓD DZIENNIKARZ. WSPOMNIENIE O L. UNGERZE."
46/SOI/18 2018-02-21 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
4000,00 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LOGICZNEGO KUL
19/OR/18 2018-02-21 RUCH SA
-845,07 ANEKS DO UMOWY NR 111/OR/17 Z 16.10.2017 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 35082,18 ZŁ.
118/KL/18 2018-02-21 JACEK BRZEZIŃSKI
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PROVISORIUM - DZIENNIK PODRÓŻY".
10/CA/18 2018-02-21 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
17735,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK INFORMATORA LUBELSKIEJ KARTY SENIORA ORAZ LASEROWE OZNAKOWANIE DANYCH NA KARTACH LUBELSKA KARTA SENIORA
65/SOI/18 2018-02-21 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
37/GM/18 2018-02-21 SOLID GROUP SP. Z O.O. SP. K.
2066,40 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA LOKALU MIESZKALNEGO NR 15 POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 8.
45/SOI/18 2018-02-21 CUMULUS AGENCJA REKLAMOWA JAN MATYSIK
96000,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE KONCEPCJI STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ DOTYCZĄCEJ PROMOCJI PRACY W LUBELSKIM PRZEMYŚLE
113/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1000,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "OD PRZODU I OD TYŁU, CENTRUM STUDIA MOVIA ", BIAŁORUŚ, MINSK.
69/SOI/18 2018-02-21 ADRIANNA SHVETS
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ DO ZDJĘĆ PODCZAS KONFERENCJI ,,CHECK IT''
111/KL/18 2018-02-21 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN DZIELNICOWY "XVII DZIEŃ WĘGLINA" - DOTACJA: 5 000 ZŁ
47/SOI/18 2018-02-21 POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA
20000,00 ORGANIZACJA BEZPŁATNEGO WYDARZENIA ,,POLSKO-WSCHODNIA KONFERENCJA PUIG LUB-INVEST'' W TERMINIE 14-15 CZERWCA 2018 R.
3/ZE/18 2018-02-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 15 (3/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
42/SOI/18 2018-02-21 FUNDACJA BANKU MILLENIUM
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI WARSZTATÓW ,,FINANSOWY ELEMENTARZ''
114/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1280,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. " FROM FRONT AND FROM BEHIND, 13RD M.@ART.CONTACT 2018, BIAŁORUŚ, MOHYLEW."
120/KL/18 2018-02-21 RAFAŁ LIS
6000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " DAJ MI ZNAK ! "
121/KL/18 2018-02-21 JAN RUSIN
8000,00 REALIZACJA PROEJKTU STYPENDIALNEGO PN. SKOMPONOWANIE, WYKONANIE I NAGRANIE STUDYJNE AUTORSKICH UTWORÓW ZESPOŁU ORGANIC NOISES.
27/MZON/18 2018-02-20 ROBERT SOBIECKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
39/MZON/18 2018-02-20 JANINA MATUSEWICZ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
37/MZON/18 2018-02-20 GRZEGORZ KRZYWICKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
22/MZON/18 2018-02-20 BOŻENA BOCHNIAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
24/MZON/18 2018-02-20 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
31/MZON/18 2018-02-20 ALEKSANDRA KOZAK
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
40/ST/18 2018-02-20 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KARATE TRADYCYJNE)
34/MZON/18 2018-02-20 BEATA GOŁĘBIOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33ZŁ/ORZ
17/OŚ/18 2018-02-20 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4920,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH CYKLU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO PT. "LUBELSKA KOALICJA ANTYSMOGOWA"
9/ZE/18 2018-02-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
32/MZON/18 2018-02-20 EWA EXNER-LIPKO
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
44/MZON/18 2018-02-20 MIECZYSŁAW SOWA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
21/MZON/18 2018-02-20 BARBARA BARTOSIK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEN, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
23/MZON/18 2018-02-20 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
30/MZON/18 2018-02-20 GRZEGORZ WILCZYŃSKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ.
15/ZE/18 2018-02-20 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
40/MZON/18 2018-02-20 MACIEJ PATYRA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ.
26/MZON/18 2018-02-20 IWONA SKÓRSKA-CISZEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
33/MZON/18 2018-02-20 URSZULA FRYGA-DYŚ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33ZŁ/ORZ.
36/MZON/18 2018-02-20 ZYGMUNT KRUPA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
41/MZON/18 2018-02-20 ZOFIA PIELECKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ ORZ.
29/MZON/18 2018-02-20 IZA TOMASIAK
33,00 SPORZADZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
38/MZON/18 2018-02-20 EWA ŁYJAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
28/MZON/18 2018-02-20 MAREK SPYCHALSKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ ORZ.
43/MZON/18 2018-02-20 ZYGMUNT SELWA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
112/KL/18 2018-02-20 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
54000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
42/MZON/18 2018-02-20 BARTOSZ PRAŻMO
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
9/PN/18 2018-02-20 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
22000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY
35/MZON/18 2018-02-20 KINGA GÓRNIAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
6/ZE/18 2018-02-20 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
17/IR/18 2018-02-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 UMOWA ZAWARTA W SPRAWIE USUNIĘCIA KOLIZJI NA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NALEŻĄCEJ DO PGE DYSTRYBUCJA W LUBLINIE - DOT. BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM.
69/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
17/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
75000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA)
57/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
5/BM/18 2018-02-19 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
71/ST/18 2018-02-19 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
18/OŚ/18 2018-02-19 GMINA LUBARTÓW
-49496,03 ANEKS DO POROZUMIENIA DOT. AKTUALIZACJI POZIOMU FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ AKTUALIZUJĄCY ZAŁĄCZNIK DO POROZUMIENIA.
50/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
18/IR/18 2018-02-19 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 19.02.2018 R. DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. DOTYCZY USZCZEGÓŁOWIENIA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO DLA CELÓW ROZLICZENIA INWESTYCJI.
72/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
7/ZE/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
109/ST/18 2018-02-19 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
134400,00 PROGRAM MISTRZ- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
70/ST/18 2018-02-19 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
111/ST/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
210600,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
15/IR/18 2018-02-19 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
35055,00 AWARYJNA NAPRAWA POSADZEK ORAZ USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, UL. HIACYNTOWA 69
6/BM/18 2018-02-19 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
139/ST/18 2018-02-19 MOTOR LUBLIN S.A.
1231956,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
66/GM/18 2018-02-19 ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
0,00 UMOWA UŻYCZENIA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I ZESPOŁEM OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE DOTYCZĄCĄ DZIAŁKI NR 32/2 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NAŁKOWSKICH 82.
51/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI ROK ROZGRYWKOWY
13/ZE/18 2018-02-19 GALERIA LABIRYNT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
35/GM/18 2018-02-16 PIWO-POL SP. Z O.O.
1950,00 UMOWA NR: 15/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JUTRZENKI DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY O POWIERZ. 130 M2,
47/ST/18 2018-02-16 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KOLARSTWO GÓRSKIE)
107/KL/18 2018-02-16 WLADISLAW WINOKUROW
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
108/KL/18 2018-02-16 ENDRE FERENC STANKOWSKY
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018
46/ST/18 2018-02-16 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
2000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TANIEC SPORTOWY)
8/ZE/18 2018-02-16 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
12/ZE/18 2018-02-16 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
4/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
18/ZE/18 2018-02-16 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO
34/GM/18 2018-02-16 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
160,00 UMOWA NR: 1/2018 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PODWALE DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA CZĘŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI - POW. 338,66 M2
20/SOI/18 2018-02-16 PAWEŁ BIENIEK
2000,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
14/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
110/KL/18 2018-02-16 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA LUB.CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE"
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO - WYSTĘP CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE " W BARCELONIE.
106/KL/18 2018-02-16 DOMINIKA FALGER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
16/ZE/18 2018-02-16 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
109/KL/18 2018-02-16 CHRISTOPH HAMMER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ALTÓWKA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
11/ZE/18 2018-02-15 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
105/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1476,00 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET 25.02.2018 R. W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM
94/ST/18 2018-02-15 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -X HALOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE
21/OW/18 2018-02-15 FIRMA FOTOGRAFICZNA 2M MAREK MICHALAK
2103,30 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
121/ZSS/18 2018-02-15 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
90000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU TYPU HOSTEL, MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
33/GM/18 2018-02-15 ANDRZEJ KITA
-1064,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
29/GM/18 2018-02-15 JOANNA BEDNARA
MICHALCZYK JERZY
198,00 UMOWA NR: 1004/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
7/PN/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
14100,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA Z ZAKRESU PREWENCJI (MIĘDZY INNYMI JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTW, PRZEMOC W RODZINIE I WOBEC OSÓB STARSZYCH) W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWS
79/ST/18 2018-02-15 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. I ELIMINACYJNY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL
19/SOI/18 2018-02-15 ARIEL CYFRA
2500,00 PROJEKT GRAFICZNY MATERIAŁU WIZERUNKOWEGO STANOWIĄCEGO ILUSTRACJĘ PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
103/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO NA CZECHOWIE
30/GM/18 2018-02-15 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY-MARTA KOWALCZYK, ELŻBIETA MAZUR SPÓŁKA JAWNA
800,00 UMOWA NR: 12/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 231 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 231 Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK HANDLOWY, ZA OKRES OD 01-12-2017 R. DO 28
36/GM/18 2018-02-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2385,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI: 1) NR 12/3 (OBR. 3, ARK. 9) O POW. 0,0088 HA, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ, 2) NR 14/1
11/MZON/18 2018-02-14 MARZENA KRASOŃ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
7/MZON/18 2018-02-14 MAGDALENA CWALIŃSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
4/MZON/18 2018-02-14 EWA BECHYNE-HENKIEL
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
15/MZON/18 2018-02-14 EWA MISIUDA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
18/MZON/18 2018-02-14 KRYSTYNA ROLSKA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
104/KL/18 2018-02-14 JOLANTA PROCHOWICZ
2500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 68TH BERLINALE FILM FESTIVAL.
10/ZE/18 2018-02-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
5/MZON/18 2018-02-14 KAROLINA BIELIŃSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, ZAWODOWEJ LUB PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ
20/MZON/18 2018-02-14 PAULINA SIEMBIDA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
14/MZON/18 2018-02-14 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
17/MZON/18 2018-02-14 JANINA RACHWAŁ
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ.
10/MZON/18 2018-02-14 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
32/GM/18 2018-02-14 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
767,00 UMOWA NR: 14/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, AL.GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA PRACOWNIKÓW : AL.SIKORSKIEGO POW.; 295
16/ST/18 2018-02-14 TOWARZYSTWO SPORTOWE START
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA/PODNOSZENIE CIĘŻARÓW)
14/IR/18 2018-02-14 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
81672,00 DEMONTAŻ KOMINÓW STALOWYCH, USUNIĘCIE RUCHOMEGO POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH W BUDYNKU DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW W LUBLINIE PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22.
19/MZON/18 2018-02-14 MARIA RZEPECKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
6/MZON/18 2018-02-14 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ
12/MZON/18 2018-02-14 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZL/ORZ
45/ST/18 2018-02-14 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (BADMINTON)
13/MZON/18 2018-02-14 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
8/MZON/18 2018-02-14 ANETA HAŁABIS
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEN, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
9/MZON/18 2018-02-14 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
16/MZON/18 2018-02-14 KRZYSZTOF MOŚ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
18/OR/18 2018-02-14 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
107522,57 DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 R.
17/ZE/18 2018-02-14 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
18/OW/18 2018-02-13 Z.P.H.U. MONTIP WARZYWODA WACŁAW
1118,07 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
14/OW/18 2018-02-13 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
2997,73 DOSTAWA NOWYCH KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
28/GM/18 2018-02-13 MICHAŁ DUDA
150,00 UMOWA NR: 1003/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN UPRAWY
20/OR/18 2018-02-13 PHU ELLA 2 JACEK ŻYŚKO
31620,69 DOSTAWA ARTYKUŁÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
5/ZE/18 2018-02-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R. NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONE
102/KL/18 2018-02-13 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
2460,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WIECZÓR FILMOWO - LITERACKI Z OKAZJI 153 ROCZNICY URODZIN FRANCISZKI ARNSZTAJNOWEJ W DNIU 19 LUTEGO 2018 R. O GODZ. 18.00 W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE
13/OW/18 2018-02-13 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
71869,08 DOSTAWA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH I OKULISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
15/OW/18 2018-02-13 FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SEMACO SP. J. JERZY SKAŁOŃ MAREK STROJNIAK
14120,40 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
20/OW/18 2018-02-13 AG.NET PPHU ANDRZEJ GWÓŹDŹ
11042,50 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
16/OW/18 2018-02-13 FIRMA FOTOGRAFICZNA 2M MAREK MICHALAK
12277,98 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
19/OW/18 2018-02-13 13 P GRZEGORZ KOCIUMBAS
31174,35 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
12/OW/18 2018-02-13 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
3562,50 DOSTAWA NOWYCH PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH I KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPE
16/SOI/18 2018-02-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
4920,00 WYNAJEM POWIERZCHNI NA KONFERENCJĘ BRANŻOWĄ IT/ICT ,,DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT''
56/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
25200,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
10/SOI/18 2018-02-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
3400,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU ,,LUBELSKA DZIELNICA KREATYWNA''
1/BRM/18 2018-02-12 JAKUB BODYS
350,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU SPOŁECZNEGO "CARRY ON YOUTH" W ZAKRESIE DZIENNIKARSTWA
29/SOI/18 2018-02-12 IGOR KIJEWSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
34/SOI/18 2018-02-12 KLAUDIA RUDKOWSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
11/SOI/18 2018-02-12 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZELNIĄ A PARTNEREM, KTÓRA DOTYCZYĆ BĘDZIE OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA I REALIZACJI STUDIÓW DUALNYCH
39/SOI/18 2018-02-12 MYKYTA STREMBITSKYI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZCZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
83/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .LIGA SMS-PŁYWANIE
41/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
179/ST/18 2018-02-12 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
6300,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
60/ZSS/18 2018-02-12 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
31500,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
26/SOI/18 2018-02-12 MATEUSZ CZUŁNOWSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
24/SOI/18 2018-02-12 ŻANETA CHARKOT
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
31/SOI/18 2018-02-12 ALEKSANDRA MAŁECKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
55/ZSS/18 2018-02-12 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
12600,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
51/GM/18 2018-02-12 ROSSMANN SDP
164,21 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - DZIERŻAWY - INNE POW. 0,50 M2, REKLAMA W FORMIE SEMAFORA
22/SOI/18 2018-02-12 WERONIKA BRAL
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
30/SOI/18 2018-02-12 KAROLINA KRUPA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
33/SOI/18 2018-02-12 PAULINA PATEREK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
36/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TENIS ZIEMNY)
182/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 414/ST/18- SZKOLENIE SENIORÓW- ZMIANY TERMINÓW PŁATNOŚCI
35/SOI/18 2018-02-12 ROMAN SKOWROŃSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
180/ST/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE KIBICÓW MOTORU LUBLIN MOTOROWCY
80000,00 "KIBICE RAZEM"
17/SOI/18 2018-02-12 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0,00 ANEKS DO UMOWY 28/SOI/18 ZWIĘKSZENIE KWOTY UMOWY O 14 000 ZŁ, ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA ORAZ ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU UMOWY. DODAJE SIĘ §1 PKT 8, 9, 10,11,12.
36/SOI/18 2018-02-12 DOROTA ŚWITALSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
41/SOI/18 2018-02-12 DAWID KOWALSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
25/SOI/18 2018-02-12 PIOTR CZARNECKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
37/ST/18 2018-02-12 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (SPORTY MOTOROWE)
12/SOI/18 2018-02-12 BARBARA MICHALSKA
5002,00 REALIZACJA PROJEKTU AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ
38/SOI/18 2018-02-12 VLADYSLAV SAVITSKIY
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZCZ WYDZIAŁU STARTEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
23/SOI/18 2018-02-12 PATRYCJA BATYRA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
57/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
10710,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
27/SOI/18 2018-02-12 MARTYNA GIELETA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
32/SOI/18 2018-02-12 ANITA NADOLSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
37/SOI/18 2018-02-12 KINGA WIDYŃSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
40/SOI/18 2018-02-12 ELIZA ZŁOMAŃCZUK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
58/ZSS/18 2018-02-12 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
18900,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
59/ZSS/18 2018-02-12 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
40950,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
76/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .GRAND PRIX POLSKI
13/SOI/18 2018-02-12 BEATA WÓJCIK
2550,00 REALIZACJA PROJEKTU " AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ"
91/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. VII MEMORIAŁ LESZKA MARII ROUPPERTA 2018
100/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
1230,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS POKAZU PRZEDPREMIEROWEGO FILMU DOKUMENTALNEGO "ŚWIĘTOKRADZTWO"
235/ST/18 2018-02-09 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
30000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE ZWIĄZANE Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KU AZS UMCS LUBLIN: KAMILA LUTEGO, GRZEGORZA KOSSAKOWSKIEGO, ŁUKASZA MIEDZIKA, ARNOLDA ZDEBIAKA NA ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH W TYM RANGI MISTRZOWSKIEJ ORAZ NA KONSULTACJACH KADRY NARODOWEJ W BOBSLEJACH I
8/SOI/18 2018-02-09 PAWEŁ RYDZEWSKI
14000,00 PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA I OPRACOWANIE RAPORTU
9/CA/18 2018-02-09 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240,00 BILETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS W DNIU 14 LUTEGO 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW DRUGIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM
99/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWA GRA MIEJSKA W ZEMBORZYCACH ED. 2
9/SOI/18 2018-02-09 SZYMON HOROSIEWICZ
7072,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
7/FE/18 2018-02-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-4964008,14 POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
101/KL/18 2018-02-09 ANNA HAWRYLUK
104,40 KOREKTA MAKSYMALNIE 11 STRON TEKSTU DO POLSKIEJ WERSJI KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU.
12/KP/18 2018-02-08 INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SP. Z O. O.
25698,13 PRZYGOTOWANIE RAPORTU ANALIZUJĄCEGO OBECNOŚĆ W MEDIACH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GMINY LUBLIN.
11/IR/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/IR/17 Z DNIA 21.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W LUBLINIE, PRZY UL. SIEROCEJ 17
27/GM/18 2018-02-08 MARTA JASTRZĘBSKA
44,00 UMOWA NR: 11/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
24/GM/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
2398,50 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 69 (OBR. 36, ARK. 4), ZABUDOWANA INNYM BUDYNKIEM OPIEKI MEDYCZNEJ, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. 3 MAJA 4/UL. ŻOŁNIERZY NIEPOD
13/IR/18 2018-02-08 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
25830,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63 W LUBLINIE, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22
13/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
14000,00 RALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
29/ST/18 2018-02-07 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
24/ST/18 2018-02-07 GREEN SPORT CLUB
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO OLIMPIJSKIE
181/ST/18 2018-02-07 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
12300,00 GRAND PRIX CITY TRAIL ORAZ BIEG CITY TRAIL ON TOUR
23/GM/18 2018-02-07 JANUSZ WADOWSKI
44,00 UMOWA NR: 8/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
26/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA
110/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
166020,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - PAULINA GUBA 2018 - 2020"
108/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
78600,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - JAN ŚWITKOWSKI 2018 - 2020"
4/PN/18 2018-02-07 SYNERGIA SP. Z O.O.
39360,00 1) OPRACOWANIE PROGRAMU MARKETINGOWEGO DLA REWITALIZOWANEGO OBSZARU ORAZ 2) OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ REPREZENTOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW OPERUJĄCYCH NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE.
15/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
16/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
63/ST/18 2018-02-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
2/GD/18 2018-02-07 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK
10000,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 7/GD/10 Z DNIA 01 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE POWIERZENIA SPRAW Z ZAKRESU NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH NA TERENIE M. LUBLIN. OKREŚLENIE KOSZTÓW NADZORU NAD LASAMI W 2018
8/PS/18 2018-02-07 MAGDALENA GNYP
24038,00 KOORDYNACJA REALIZACJI PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO CZEGO POTRZEBUJE LUBLIN
96/KL/18 2018-02-07 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
30000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, FANTASTYCZNE CENTRUM KULTURY 2018 , RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
64/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
106/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85950,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - RAFAŁ FEDACZYŃSKI
39/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
28/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE.
25/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
107/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
149100,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - KONRAD CZERNIAK 2018 - 2020"
97/KL/18 2018-02-07 OLGA KOZIEŁ
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " WOŁYŃ W PIEŚNIACH, WYDANIE PŁYTY."
98/KL/18 2018-02-07 BARBARA BAŁDYGA
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " NIE ZGADZAM SIĘ."
105/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
177300,00 " PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - MALWINA KOPRON 2018 - 2020"
64/GM/18 2018-02-07 MIROSŁAWA KUBECKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PANI MIROSŁAWY KUBECKIEJ NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 92/7 (OBR. 50, ARK. 1) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY ZALEWIE ZEMBORZYCKIM, NA CEL
8/IR/18 2018-02-06 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
-14968,80 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
5/CA/18 2018-02-06 LESZEK GĘCA
2200,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
11/GK/18 2018-02-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
27435,15 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZT. KOZIOŁKÓW) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
6/MKZ/18 2018-02-06 KRZYSZTOF MADEJSKI
18425,00 -MONTAŻ BELEK STROPOWYCH. -REKONSTRUKCJA JEDNEJ BELKI -WYKONANIE I MONTAŻ DREWNIANEJ PODBITKI -WYKONANIE I MONTAŻ PODŁÓG WG PROJEKTU - REKONSTRUKCJA KOMINKA - NAPRAWA I MALOWANIE ŚCIAN.
3/MKZ/18 2018-02-06 ANDRZEJ SAGAN
3397,00 - BADANIA KONSERWATORSKIE WYSTĘPOWANIA DEKORACJI MALARSKICH - BADANIA ARCHITEKTONICZNE
12/IR/18 2018-02-06 HEN-BUD SP. Z O.O.
648000,00 BUDOWA SKWERU - PLACU SENIORA, PRZY UL. MOTOROWEJ 2,4,6,8 W LUBLINIE W RAMACH ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
10/IR/18 2018-02-06 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
48500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
10/MKZ/18 2018-02-06 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
280899,00 TRANSEPT-KONSERWACJA POLICHROMII GZYMSU TRANSEPT-KONSERW. POLICHROMII ŚCIAN (TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE), SKLEPIENIA-PRZĘSŁA TRANSEPT- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA-ŁUKI NAWA- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA -PRZĘSŁA.
9/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4077,00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY CHÓRZE MUZYCZNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA OO. KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
7/CA/18 2018-02-06 GRZEGORZ KOWAL
400,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 20 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW W ZAJEŹDZIE KATARZYNA W RAMACH PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
1/MKZ/18 2018-02-06 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
71926,00 REMONT I KONSERWACJA ELELEWACJI POŁUDNIOWEJ ORAZ LATARNI KAPLICY TYSZKIEWICZÓW - KONSERWACJA I RESTAURACJA FIGUR ŚW. DOMINIKA , TOMASZA ORAZ KRUCYFIKSU Z REKONSTRUKCJĄ PODSTAW W BAZYLICE O.O. DOMINIKANÓW W LUBLINIE.
6/CA/18 2018-02-06 STOWARZYSZENIE "JEDYNKA"
2160,00 USŁUGA TRANSPORTOWA DLA 21 OSÓB W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
13/OŚ/18 2018-02-06 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/OŚ/18 ZAWARTEJ W DNIU 3.01.2018 R. W SPRAWIE DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WYKONAWCĘ.
4/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
17605,00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DWÓCH KONFESJONAŁACH I CZTERECH RZĘDACH CIEMNYCH ŁAWEK POŁĄCZONYCH WSPÓLNĄ PODŁOGĄ.
9/IR/18 2018-02-06 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 7
61/ZSS/18 2018-02-06 JAROSŁAW SKOMOROWSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
2/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA
21665,00 PRACE RESTAURATORSKIE, KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W PODCHÓRZU NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA
8/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
29097,00 REMONT ELEWACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW KLASZTORU- WIRYDARZ I ELEWACJA ZACHODNIA.
95/KL/18 2018-02-06 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
140000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA DOKOŃCZENIE WYPOSAŻENIA FILII NR 40 PRZY UL. SŁAWIN 20, TJ. WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH
7/IR/18 2018-02-06 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
237291,97 ROZBUDOWA PLACU ZABAW O SIŁOWNIĘ NAPOWIETRZNĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 246 I 248 W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO: "KRAINA RADOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC."
14/OŚ/18 2018-02-06 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 168/OŚ/17 Z DNIA 28.12.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO SCHRONISKO W ZAKRESIE ZBIERANIA PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA LUBLIN.
7/MKZ/18 2018-02-06 JACEK WÓJCIK
45278,00 REMONT DWÓCH ELEWACJI BUDYNKU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, -WYMIANA POKRYCIA DACHU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, - ODTWORZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
5/MKZ/18 2018-02-06 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
107631,00 BUDYNEK ZABUDOWAŃ KLASZTORNYCH - REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I WYMIANA POKRYCIA DACHU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA) - REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM PPOŻ.WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH BUDYNKU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA)
26/GM/18 2018-02-05 BOGUMIŁ SZUBSTARSKI
44,00 UMOWA NR: 10/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
178/ST/18 2018-02-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
6000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START
11/KP/18 2018-02-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
4612,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDALE.
10/KP/18 2018-02-05 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
3700,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE.
54/SOI/18 2018-02-05 TALLINA TEADUSPARK TEHNOPOL
632142,00 PROJEKT PROVAHEALTH. WALIDACJA PRODUKTÓW W ZDROWIU [PRODUCT VALIDATION IN HEALTH]
177/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3000,00 X OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORIALNYCH W ŁAZACH
25/GM/18 2018-02-05 WOJCIECH ZLOT
44,00 UMOWA NR: 9/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
7/PS/18 2018-02-05 PAWEŁ BATYRA
5500,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DLA BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
176/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3900,00 "ZIMOWA SENIORIADA"
1/SA/18 2018-02-05 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 ZLECANIE PODMIOTOM LECZNICZYM PRZEPROWADZENIA NA POTRZEBY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH, W TYM PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBSERWACJI SZPITALNEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
3/CA/18 2018-02-05 DANUTA MAZUREK
1920,00 ANIMATOR WIECZORÓW SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
21/GM/18 2018-02-02 EUGENIA KUŹMA
44,00 UMOWA NR: 6/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
20/GM/18 2018-02-02 WŁADYSŁAW GRODEK
44,00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN -GARAŻ BLASZANY
16/OR/18 2018-02-02 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
17810,04 USŁUGA KONSERWACJI I NADZORU EKSPLOATACYJNEGO KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH.
31/GM/18 2018-02-02 KUDYBA JAN
44,00 UMOWA NR: 13/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
15/OR/18 2018-02-02 ENIGA EDWARD ZDROJEK
105931,97 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A.
88/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
89/ST/18 2018-02-02 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
16000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TRZECIA I CZWARTA DYCHA DO MARATONU
7/IT/18 2018-02-02 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17389,70 TRANSMISJA DANYCH DO CZTERECH LOKALIZACJI.
6/IT/18 2018-02-02 IFLOW SP. Z O.O.
35748,72 OBSŁUGA TECHNICZNA SYSTEMU KOLEJKOWEGO QMATIC.
22/GM/18 2018-02-02 MIECZYSLAW RESZTAK
44,00 UMOWA NR: 7/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
9/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
31000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
60/OŚ/18 2018-02-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA O WSPÓŁPRACY - PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU PT. "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
117/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
159670,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
93/KL/18 2018-02-01 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
508700,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTEGO KONCERTU PT. "SIEDEM BRAM JEROZOLIMY" KOMPOZYCJI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO POD DYREKCJĄ KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA OBCHODÓW WIELKIEGO JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ 100. ROCZNICY POWSTANIA
5/PS/18 2018-02-01 LUBELSKA GRUPA BADAWCZA
199992,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PANEL OBYWATELSKI
6/PS/18 2018-02-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ROWEROWA WIOSNA" W LUBLINIE
19/GM/18 2018-02-01 MIECZYSŁAW SZUMSKI
44,00 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
94/KL/18 2018-02-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZANACZENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
4/CA/18 2018-02-01 AGNIESZKA KOWALCZYK
3188,16 ŚWIADCZENIE PORAD PRAWNYCH W PUNKCIE WSPARCIA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
121/ST/18 2018-02-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
37860,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
190/ST/18 2018-02-01 MAREK BŁASZCZAK
7000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
185/ST/18 2018-02-01 STANISŁAW RODAK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
14/OR/18 2018-02-01 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "KONSPOŻ" SP.J.
24876,75 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, PL. LITEWSKI 1, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37-39, UL. PODWALE 3A, AL. RACŁAWICKIEJ 5,
13/KP/18 2018-02-01 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
26957,15 WSPARCIE W PROWADZENIU PROFILU "LUBLIN INSPIRUJE WOLNOŚĆ (LUBLIN700)" NA PORTALU FACEBOOK
77/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3500,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ HENRYKA KOSSAKOWSKIEGO 2018"
91/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
14000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- "SZTUKA JEST DROGĄ KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI-ZAJĘCIA KULTURALNE W DZIELNICY BRONOWICE "
90/KL/18 2018-01-31 PRESS SP. Z O. O.
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: " WYSTAWA GRAND PRESS PHOTO 2017" - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: OD 01.02.2018 R. DO 22.02.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
6/IR/18 2018-01-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
24600,00 ODGRODZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH W OSIEDLU LIPNIAK W LUBLINIE
17/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14000,00 WYKONANIE 70 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ UŻYTKOWANIA.
13/GM/18 2018-01-31 ANNA ŁUSZCZAK
ŁUSZCZAK ADAM
286,90 UMOWA NR: 1002/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
15/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
10000,00 WYKONANIE 50 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU SPRZEDAŻY, ZAMIANY BĄDŹ DAROWIZNY.
92/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
7000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURA JEDZENIA
4/PS/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. CENTRUM INICJATYW SĄSIEDZKICH "WSPÓLNA 2018"
13/OR/18 2018-01-31 POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.
0,00 ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII.
10/OW/18 2018-01-31 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
39200,00 EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ JST ORAZ NALICZANIE I ROZLICZANIE DOTACJI
16/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
16000,00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU: 1) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, 2) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWY
10/GK/18 2018-01-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
17495,10 POKRYCIE PRZEZ GMINĘ SZKODY BRUTTO, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SPÓŁKĘ Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA OSÓB DO DOZORU SZALETU PUBLICZNEGO W OGRODZIE SASKIM ZA OKRES OD 7 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R.
14/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
19000,00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH, 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN GARAŻY - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH N
9/GK/18 2018-01-30 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
25920,00 PRZEWÓZ ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH LUB ZABITYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
4/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
5/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-1459308,54 ANEKS NR 2 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA I ZMNIEJSZ
18/GM/18 2018-01-30 NOVA IZABELA PILIPCZUK, JERZY SAGAN SPÓŁKA JAWNA
-1722,60 ANEKS DO UMOWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
4/IR/18 2018-01-30 STRABAG SP. Z O.O.
12782119,26 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA - RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA ODCINKU OD UL. KAPUCYŃSKIEJ DO UL. LUBARTOWSKIEJ WRAZ Z PLACEM KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU: "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA
89/KL/18 2018-01-30 FUNDACJA 8KOLOR
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SĄSIADKA SZTUKA
6/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘK
11/OW/18 2018-01-29 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "MŁODZI ZDOLNI Z LUBLINA".
17/ZSS/18 2018-01-29 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
33600,00 DOFINASOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY JUNIOR, UL. HRYNIEWIECKIEGO 3, 20-610 LUBLIN
41/ZSS/18 2018-01-29 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MISTRZOWIE ZABAWY AL. KRAŚNICKA 133, 20-400 LUBLIN
30/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. PANA WOŁODYJOWSKIEGO 8, 20-627 LUBLIN
47/ZSS/18 2018-01-29 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
124800,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MAREK WOŁOSZYN ŻŁOBEK "LUBLINIACZEK" UL. KIEPURY 5 A, 20-838 LUBLIN
44/ZSS/18 2018-01-29 INNOVA ANETA FALKOWSKA
62400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KOT FILEMON UL. KRAŃCOWA 3, 20-356 LUBLIN
21/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA TUP TUSIE
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA TUP TUSIE UL. BURSZTYNOWA 1 LOK. 8U, 20-576 LUBLIN
19/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "KĄCIK SMYKA"
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KĄCIK SMYKA, UL. ROMERA 47, 20-487 LUBLIN
29/ZSS/18 2018-01-29 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
52800,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI MARTA BUDZYŃSKA ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK UL. KRYSZTAŁOWA 8 LOK. U11, 20-582 LUBLIN
23/ZSS/18 2018-01-29 MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY
55200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY, UL. WALLENRODA 4C, 20-607 LUBLIN
60/ST/18 2018-01-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
37/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK BARWY DZIECIŃSTWA UL. KAPRYSOWA 2, 20-843 LUBLIN
32/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW - UL. RÓŻANA 8/3A, 20-538 LUBLIN
50/ZSS/18 2018-01-29 TUPILOVE MICHAŁ RUTKOWSKI - ŻŁOBEK WOLNE DZIECI
72000,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MICHAŁ RUTKOWSKI ŻŁOBEK WOLNE DZIECI UL. SZWOLEŻERÓW 4, 20-555 LUBLIN
46/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
129600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK UNIWERSYTECKI MALUCH.NET UL. BEMA 1/1, 20-045 LUBLIN
39/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
134400,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI TOMASZ GŁOGOWSKI ŻŁOBEK MALUCH.NET UL. LANGIEWICZA 16, 20-032 LUBLIN
35/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
81600,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI UL. SZMARAGDOWA 1, 20-570 LUBLIN
31/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. TATARAKOWA 2/1A, 20-541 LUBLIN
42/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
139200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE, UL. KRASIŃSKIEGO 19, 20-709 LUBLIN
34/ZSS/18 2018-01-29 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
196800,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ELFIK UL. ZANA 11A LOK. 8, 20-601 LUBLIN
174/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
30000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z MECZEM TBV START LUBLIN W TURNIEJU FINAŁOWYM O PUCHAR POLSKI 2018
16/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
48000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY DASZEK UL. DASZYŃSKIEGO 4A, 20-250 LUBLIN
33/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
168000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. KRYSZTAŁOWA 13, 20-582 LUBLIN
20/ZSS/18 2018-01-29 BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOREX
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KOLOROWE KREDKI - UL. GLINIANA 11A, 20-616 LUBLIN
38/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
86400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. DZIEWANNY 3, 20-539 LUBLIN
43/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
81600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY A KU-KU UL. HIRSZFELDA 23A, 20-092 LUBLIN
27/ZSS/18 2018-01-29 KĘPA JOLANTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHIARA"
91200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK DZWONECZEK UL. SP. PRACY 109A, 20-147 LUBLIN
28/ZSS/18 2018-01-29 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK BERBEĆ UL. STROJNOWSKIEGO 15, 20-386 LUBLIN
78/ST/18 2018-01-29 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
45/ZSS/18 2018-01-29 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
67200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY KUBUŚ I KRÓLIK UL. PRZYTULNA 6, 20-534 LUBLIN
24/ZSS/18 2018-01-29 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
57600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY "DOBRY START" UL. GŁOWACKIEGO 35, 20-060 LUBLIN
173/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
25000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY U-20 TBV STARTU LUBLIN W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU EYBL
48/ZSS/18 2018-01-29 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A, 20-386 LUBLIN
25/ZSS/18 2018-01-29 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - A GU GU CENTRUM MALUCHA UL. POGODNA 34, 20-337 LUBLIN
49/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
172800,00 UMOWA O DOTACJE ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. SŁAWIN 20 LOK. 1, 20-828 LUBLIN
22/ZSS/18 2018-01-29 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
52800,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY KRAINA MARZEŃ II UL. JANA SAWY 6 LOK. 5, 20-632 LUBLIN
52/ST/18 2018-01-29 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
58000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - LEKKOATLETYKA 2018"
18/ZSS/18 2018-01-29 ENEDUE A.ROSŁAN M.ROSŁAN S.C.
57600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA ENEDUE UL. KRYSZTAŁOWA 15 LOK. U2, 20-582 LUBLIN
36/ZSS/18 2018-01-29 ELŻBIETA FUTYMA
86400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ZIARENKO UL. BURSZTYNOWA 20, 20-576 LUBLIN
26/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
168000,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI EDYTA CHOŁOTA ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI UL. KASZTELAŃSKA 29/65, 20-819 LUBLIN
52/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
105600,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI JUSTYNA SIEDUSZEWSKA ŻŁOBEK ZAJĄCZEK UL. PUSTOWÓJTÓWNY 5, 20-706 LUBLIN
51/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
115200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK ZAJĄCZEK 2 UL. LEONARDA 16, 20-625 LUBLIN
40/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MĄDRY MALUCH UL. KAPRYSOWA 2, 20-842 LUBLIN
10/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2200,00 WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH (OBORY, STAJNI) PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ 236 W LUBLINIE WYPOSAŻONYCH W STANOWISKA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, TJ. BYDŁO, KONIE, OSŁY, KOZY, ŚWINIE ORAZ DRÓB, A TAKŻE INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ W
12/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979,00 UMOWA O DZIEŁO NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTIAŃSKIM PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62 W LUBLINIE, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO POD
122/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2720,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
12/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
167/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
298998,00 AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT
8/OŚ/18 2018-01-26 EPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
81/ST/18 2018-01-26 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
7/SOI/18 2018-01-26 POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE
3000,00 ORGANIZACJA OKRĘGOWEJ OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ W LUBLINIE
35/ST/18 2018-01-26 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
5000,00 REALLIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
22/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
27/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
88/KL/18 2018-01-26 AGATA SZTORC
4900,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ - WYDARZENIA KULTURALNEGO ORGANIZOWANEGO 21.03.2018 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
16/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979,00 WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTYŃSKIM PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62
14/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
84/ST/18 2018-01-26 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
59/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
62/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
148/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
1558,44 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA'" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
86/KL/18 2018-01-26 MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "JAK WSZYSCY - HANNA MALEWSKA I LUBLIN W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 22.02.2018 R.
32/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
31/ST/18 2018-01-26 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
12/OŚ/18 2018-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4443652,80 ANEKS DOT. USTALENIA SKŁADNIKÓW ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 R.
71/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TEATR ZAREMBIACY 7, NR UMOWY 71/KL/18
2/BM/18 2018-01-26 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
5092,20 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO PROGNOZOWANIA POGODY ORAZ POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
73/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
172/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
45000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ MECZU ENERGA BASKET LIGA
38/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
82/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
1000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
169/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000,00 WOLONTARIAT NA START
61/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
133/ST/18 2018-01-26 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
9126,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
6/SOI/18 2018-01-26 MAREK ŚWIĄDER
6600,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
11/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2018
98/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
65/KL/18 2018-01-26 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
7000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN CYKL SIEDMIU WYSTAW MALARSTWA POLSKICH ARTYSTÓW
87/KL/18 2018-01-26 FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
FUNDACJA M-ART,FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
18000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY,TWÓRCZE SPOTKANIA Z LUBELSKĄ LEGENDĄ. EDYCJA III
5/IT/18 2018-01-26 VULCAN
44450,00 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU VEDUKACJA NABÓR PRZEDSZKOLI; WSPARCIE MERYTORYCZNE DLA PRACOWNIKÓW ORGANU PROWADZĄCEGO W ZAKRESIE KONFIGURACJI SYSTEMU; PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, Z OBSŁUGI SYSTEMU.
134/ST/18 2018-01-26 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
194075,04 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
69/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA W MINIATURZE V - 24.000 ZŁ
9/OŚ/18 2018-01-26 ACTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
104/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
28000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE - LUBLIN 2018
61/KL/18 2018-01-25 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HAK - HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2018
84/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.4.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH
12/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
98000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ W 2018 I 2019 R.
70/KL/18 2018-01-25 BEATA OBSULEWICZ
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " ERAZM MAJEWSKI -PISARZ LUBELSKI " W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 25 STYCZNIA 2018 R.
83/KL/18 2018-01-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
8000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, FERIE Z FANTASTYKĄ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
72/KL/18 2018-01-25 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6000,00 KL-OP-I.526.6.2018 UM. NR 72/KL/18 Z DN. 25.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - "KOZI GRÓD"
11/OR/18 2018-01-25 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
3013,50 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUNIĘCIA Z NICH ZANIECZYSZCZEŃ W BUDYNKACH GMINY LUBLIN.
96/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
25000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKADEMICKIE MP 2018 W LUBLINIE
5/SOI/18 2018-01-25 PAWEŁ BATYRA
16000,00 WYKONANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJĘ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO MIASTA LUBLIN
85/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.3.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY- KULTURA Z RUTĄ 2018
54/ZSS/18 2018-01-25 PAWEŁ GRZESIOWSKI "PROFILAXIS"
500,00 WYKŁAD NA KONFERENCJĘ DNIA 3.03.2018 R. NA TEMAT "BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH"
34/ST/18 2018-01-25 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
17/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
146000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, WORKÓW NA ŚMIECI ORAZ ŚCIEREK NA POTRZEBY UM LUBLIN W 2018 R.
81/KL/18 2018-01-24 DAWID MODRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TAŃCOBAJKI - KSIĘŻNICZKI I RYCERZE."
79/KL/18 2018-01-24 URSZULA MICHALAK
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PRZYGOTOWANIE KSIĄŻKI POETYCKIEJ PT. PRAWIE PRZEDWIECZÓR"
67/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
10000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, DIED MOROZ CONVENTION-8, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
78/KL/18 2018-01-24 KAROL ZIELIŃSKI
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PŁYTA K. ZIELIŃSKIEGO Z HARMONIJKĄ USTNĄ W ROLI GŁÓWNEJ I AUTORSKIMI TEKSTAMI."
59/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS "MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI TEATRALNEJ PT: "WOLNOŚĆ I BRAK WOLNOŚCI". ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH: 25-28 STYCZNIA 2018 R. W GREIFSWALD W NIEMCZECH,
66/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" ODDZIAŁ W LUBLINIE
9600,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT NOWOROCZNY KOLĘD I PIEŚNI KRESOWYCH - UMOWA NR 66/KL/18
82/KL/18 2018-01-24 PAWEŁ GIERGISIEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SHOW ME YOUR LUBLIN."
170/ST/18 2018-01-24 MARIUSZ SIEMBIDA
12100,00 KOORDYNACJA SYSTEMU SZKOLENIA W DYSCYPLINIE PŁYWANIE.
126/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
68840,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
75/KL/18 2018-01-24 MAGDALENA SZUBIELSKA
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TYFLONARRACJE O HISTORII LUBLINA."
168/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SZERMIERKI
40000,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W DYSCYPLINACH: SZERMIERKA.
8/GK/18 2018-01-24 GLASS-MAL T.A. MALAWSCY S.C.
26789,40 WYMIANA PAKIETU W OKNIE CZASU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - DEPTAK W LUBLINIE.
53/ZSS/18 2018-01-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 24 STYCZNIA 2018 R. DO POROZUMIENIA "RODZINA TRZY PLUS" NR 491/ZSS/14
166/ST/18 2018-01-24 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
299500,00 AKTYWNY UCZEŃ
80/KL/18 2018-01-24 PIOTR KAMIŃSKI
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. OSTATNIA PIEŚŃ GRAJKA.
144/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
187675,00 UDOSTĘPNIENIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CELU ORGANIZACJI ZAWODÓW I TRENINGÓW LEKKOATLETYCZNYCH
4/SOI/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY LUBLIN
500,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU ,,AIESEC FOR LUBLIN''
63/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA "5MEDIUM"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH W LATACH 2016-2018-ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY KONTA BANKOWEGO
77/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA ZABRATAŃSKA
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " POLA WALKI."
12/GM/18 2018-01-24 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
3560,00 WYKONANIE 30 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 2 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
76/KL/18 2018-01-24 MAGDA NIEOCZYM
9500,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PRZESTRZEŃ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH."
132/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
59194,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
3/GD/18 2018-01-24 --RSRM W LUBLINIE
20000,00 OCENA PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA 10 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
68/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA HESPEROS
5000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- FERIE W LSM
145/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
84278,88 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH - HALA ORAZ SIŁOWNIA PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO
74/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA SIENKIEWICZ
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ŚWIĘTO GRZYBA."
2/ZE/18 2018-01-24 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 14 (2/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
165/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
300000,00 "AKTYWNY LUBLIN"
15/ZSS/18 2018-01-24 FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI ADRIANNA FRANCZEWSKA-KRUPA, MARIUSZ KRUPA S.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
73/KL/18 2018-01-24 ARTUR ANDRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA PROF. A. NIKODEMOWICZA."
171/ST/18 2018-01-24 AKANZA SP ZOO
1500,00 OBSŁUGA PROGRAMÓW INTERNETOWYCH "SPORT SZKOLNY" I "KLUBY SPORTOWE"
9/OR/18 2018-01-24 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
29925,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN.
7/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
345000,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
60/KL/18 2018-01-23 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARYM MIEŚCIE VI EDYCJA - UMOWA NR 60/KL/18
192/ZSS/18 2018-01-23 N.TRADE S.C. PIOTR I LECH NITECCY
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
164/ST/18 2018-01-23 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 AKTYWNY STUDENT
13/ZSS/18 2018-01-23 NAUKA PŁYWANIA NEMO PRZEMYSŁAW FLIS
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
5/IR/18 2018-01-23 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
17220,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I PLACU ZABAW, PRZY PRZEDSZKOLU NR 39 W LUBLINIE, PRZY UL. BALLADYNY 14 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
9/GM/18 2018-01-23 KATARZYNA DUDEK-CHROMIŃSKA
135,00 UMOWA NR: 1001/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
149/ST/18 2018-01-23 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
16074,40 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
143/ST/18 2018-01-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
16362,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
150/ST/18 2018-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
4860,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
62/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
1800,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-NIE MA NUDY ZA CUKROWNIĄ, CZYLI FERIE Z KULTURĄ - EDYCJA IV
64/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-PODRÓŻ DO WNĘTRZA OBRAZU-WYSTAWA DLA DZIECI
163/ST/18 2018-01-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
45000,00 PROWADZENIE LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
9/KP/18 2018-01-23 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5985,00 ZAKUP FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
85/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.CYKL IMPREZ BIEGOWYCH
147/ST/18 2018-01-23 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
20034,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
8/CA/18 2018-01-23 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0,00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "KLASZTOR W SERCU MIASTA - KLUB SAMOPOMOCY PRZY KLASZTORZE OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS. UMOWA BĘDZIE ANGAŻOWAŁA ŚRODKI MIASTA - WKŁAD WŁASNY W KWO
10/GM/18 2018-01-22 GGPS SP. Z O.O.
19680,00 WYKONYWANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 100 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANI
43/ST/18 2018-01-22 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
26000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
12/ZSS/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
136/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
15111,36 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
115/ST/18 2018-01-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
13600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
123/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
9/ZSS/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
66/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - BOKS (MICHAŁ SOCZYŃSKI)
120/ST/18 2018-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
3/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
162/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
30600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
113/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
10200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
116/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
114/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
29920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
130/ST/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
26920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
161/ST/18 2018-01-22 PAWEŁ BATYRA
4400,00 "OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH SEZON LUBLIN 2018"
6/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
2/ZSS/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
10260,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
128/ST/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
54/ST/18 2018-01-22 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
11/ZSS/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
55/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
127/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
8160,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
124/ST/18 2018-01-22 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
7/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA "RAZEM"
5940,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
151/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
6890,40 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
8/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
3600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
58/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY.
5/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
10/ZSS/18 2018-01-22 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
6840,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
118/ST/18 2018-01-22 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6120,00 PROWADZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
54/KL/18 2018-01-22 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE KALENDARZA NA 2018 ROK WEDŁUG PROJEKTU ORAZ Z REPRODUKCJAMI PROF. WALDEMARA K. MARSZAŁKA
58/KL/18 2018-01-22 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
28000,00 KL-OP-I.526.11.2018 UM. NR 58/KL/18 Z DN. 22.01.2018 R. - DZIELNICE KULTURY - OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
49/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
11/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5500,00 REALIZACJA SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
112/ST/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
86760,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
129/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZCJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
68/ST/18 2018-01-22 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
1/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
8100,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
57/KL/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HISTORYCZNE WAKACJE I FERIE Z GANGIEM
67/SOI/18 2018-01-20 TUM INTERNATIONAL GMBH
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY O PRZYGOTOWANIE OFERTY UTWORZENIA WWI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
47/KL/18 2018-01-19 ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH
6150,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "POZNAJEMY NASZ REGION. STATYSTYCZNY PORTRET LUBLINA."
33/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
10/OR/18 2018-01-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
14910,80 NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 O POWIERZCHNI 360,78 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE (CZYNSZ + KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI) WYNIOSĄ 14910,80 ZŁ BRUTTO.
56/KL/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.2.2018 UM. NR 56/KL/18 Z DN. 19.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURA SKARPY 2
30/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY PACO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
23/ST/18 2018-01-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
15/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
137/ST/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
11037,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
8/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
111766,94 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWAN
21/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
17000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
138/ST/18 2018-01-19 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
42772,32 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
146/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
39312,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA' SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
55/KL/18 2018-01-19 FUNDACJA "TEATRIKON"
15000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY-MANUKULTURA.WARSZTATY I SPOTKANIA Z KULTURĄ DLA DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
9/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
4850,96 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
131/ST/18 2018-01-19 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
35791,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
20/ST/18 2018-01-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
7/OR/18 2018-01-19 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
19914,93 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14.
11/GM/18 2018-01-19 ALDIK NOVA SP. Z O.O.
500,00 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KONCERTOWA 25 DZIERŻAWY - REKLAMA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KONCERTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TABLICĘ REKLAMOWĄ
141/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
20933,64 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR " BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
135/ST/18 2018-01-19 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
10108,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
142/ST/18 2018-01-19 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
120927,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
3/IR/18 2018-01-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
35670,00 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FONTANN LINIIOWYCH W UL. KRAKOWSKIE PRZEDNMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM .
7/OW/18 2018-01-18 BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
4538,70 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGR
51/KL/18 2018-01-18 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLANZOWE MIASTECZKO ZABAW NA FELINIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
53/ST/18 2018-01-18 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
49/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
5000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ZRÓB TO SAM !!- DIY UMOWA NR 49/KL/18 Z DN. 18.01.2018 R.
52/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT. "KARIERA JÓZEFA SZWEJKA"
8/OR/18 2018-01-18 PAWEŁ GIL
48000,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
53/KL/18 2018-01-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - WYMIARY KULTURY - UMOWA NR 53/KL/18
3/GK/18 2018-01-17 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
19221,31 WYKONANIE NAPRAWY FONTANNY LINEARNEJ NR 3 ZLOKALIZOWANEJ NA PLACU LITEWSKIM - NAPRAWA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
5/NW/18 2018-01-17 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000,00 OBJĘCIE 3.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII W O NUMERACH OD 0001 DO 3000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W Z
6/OŚ/18 2018-01-17 VITAL CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1,06 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
50/KL/18 2018-01-17 MAGDALENA FRANCZAK
8352,00 OSOBISTY UDZIAŁ W REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ W ATELIERHAUS SALZAMT W LINZU (AUSTRIA) 1-23.02.2018 CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
40/KL/18 2018-01-17 DALMAFON MAREK SZTANDERA
12300,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY MARKA ANDRZEJEWSKIEGO "HASZTAGI"
46/KL/18 2018-01-17 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
12000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURA DLA NAJMŁODSZYCH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
48/KL/18 2018-01-17 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
34000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE. EDYCJA VIII.
3/OŚ/18 2018-01-17 FARMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY ADRESU SIEDZIBY PODMIOTU.
5/OW/18 2018-01-17 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1122,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA WYNIKAJĄCYCH Z PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEG
5/OŚ/18 2018-01-17 APTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
7/OŚ/18 2018-01-17 CENTRUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
4/OŚ/18 2018-01-17 ŁABĘDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
153/ST/18 2018-01-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1000,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - ORGANIZACJA WARSZTATÓW KOMIKSU
39/KL/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ODEON-KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
4/IT/18 2018-01-16 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
10000,00 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH AWARII, USTEREK ORAZ PRZYPADKÓW NIESTABILNEJ PRACY SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, ZDALNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
157/ST/18 2018-01-16 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
850,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018 "
155/ST/18 2018-01-16 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3900,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
2/SOI/18 2018-01-16 VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020
6/OW/18 2018-01-16 VULCAN
32000,00 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY OPTIVUM
45/KL/18 2018-01-16 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KOLĘDY NA SZLAKU KULTUR, W RAMACH CYKLU KONCERTÓW W PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, UMOWA NR 45/KL/18
160/ST/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3500,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - WARSZTATY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ORAZ WYCIECZKA PO LUBLINIE Z PRZEWODNIKIEM
156/ST/18 2018-01-16 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
7872,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
3/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
549,99 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 32 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 50,38 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. LWOWSKIEJ 14, 2) NR 26 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 36,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO
8/GM/18 2018-01-16 TADEUSZ MARCHEWKA
100,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
158/ST/18 2018-01-16 ARKADIUSZ KAŹMIERAK
7500,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
159/ST/18 2018-01-16 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK
1530,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - "LUBLIN ZIMĄ" SPACERY PO STARYM MIEŚCIE
9/KL/18 2018-01-16 ARTUR MATUSEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. YANKEE - HOME.
154/ST/18 2018-01-16 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
5000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
5/OR/18 2018-01-16 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA ZAJĄC-SUSKA
-2,10 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 169/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
7/GM/18 2018-01-16 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA
-252,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
152/ST/18 2018-01-16 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
4/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
330,01 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 14 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 55,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. MASZYNOWEJ 4, 2) NR 24 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 53,29 M2, ZLOKALIZOWANEGO
2/IR/18 2018-01-15 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 161/IR/17 Z DNIA 23.10.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI USTALA SIĘ DO DNIA 10.02.2018 R.
42/KL/18 2018-01-15 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
43/KL/18 2018-01-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ARTYSTYCZNE FERIE I WAKACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UMOWA NR 43/KL/18
41/KL/18 2018-01-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
5000,00 KL-OP-I.526.1.2018 UM. NR 41/KL/18 Z DN. 15.01.2018 - DZIELNICE KULTURY - ATRAKCYJNA ZIMA W RADIU LUBLIN
3/MZON/18 2018-01-15 BOŻENNA PASIERBIAK
18,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
4/ST/18 2018-01-15 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
0,00 PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO
1/CA/18 2018-01-15 WIESŁAW POLESZAK
34500,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ TELEWSPARCIA 60+ I DZIAŁANIA NA RZECZ LUBELSKICH SENIORÓW
1/BM/18 2018-01-15 GRZEGORZ MADEJ
4800,00 UTRZYMANIE SPRZĘTU POŻARNICZEGO W STAŁEJ GOTOWOŚCI.
2/MZON/18 2018-01-15 ALEKSANDRA KOZAK
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
7/KP/18 2018-01-15 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
33702,00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
1/MZON/18 2018-01-15 ANNA CUR
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ/ORZ
44/KL/18 2018-01-15 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
2214,00 UMOWA NAJMU SALI KONFERENCYJNEJ COLLEGIUM MAIUS NA KONCERT KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH W DNIU 21 STYCZNIA 2018 R.
8/KP/18 2018-01-15 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
5000,00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OBCHODÓW URODZIN 700-LECIA MIASTA.
2/CA/18 2018-01-15 DARIUSZ TOKARZEWSKI
25000,00 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA POPRZEZ KULTURĘ
10/ST/18 2018-01-12 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
30000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
33/KL/18 2018-01-12 TERESA KSIĘSKA
1100,00 PRZYGOTOWANIE TEKSTU PROMUJ ĄCEGO KONCERT ORAZ WYGŁOSZENIE AUTORSKIEGO SLOWA O MUZYCE PODCZAS KONCERU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH
37/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY - Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
36/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2018
35/KL/18 2018-01-12 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
9000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ZIMA W MIEŚCIE Z "KARGUSKIEM", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
38/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.5.2018 UM.NR 38/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE BŁONIE
34/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, PORANKI MUZYCZNE-KONCERTY MUZYKI FORTEPIANOWEJ DLA SPOŁECZNOŚCI KOŚMINKA I BRONOWIC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
2/OW/18 2018-01-11 PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA EDU- KSIĄŻKA SP.Z O.O.
9276,60 DOSTAWA KSIĄŻEK DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
4/OW/18 2018-01-11 INOW ENTERPRISES SP. Z O.O.
2800,00 DOSTAWA POMOCY JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
3/PS/18 2018-01-11 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000,00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "WOLONTARIAT NA START".
3/OW/18 2018-01-11 EGO-PRODUCT ZBIGNIEW SOCHACKI
16278,62 DOSTAWA KSIĄŻEK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-
3/SOI/18 2018-01-11 PIOTR MALESZYK
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRACOWANIA KONCEPCJI PROJEKTU BADAWCZEGO, OPRACOWANIU KWESTIONARIUSZA BADAŃ SPOŁECZNYCH.
2/PS/18 2018-01-11 JAKUB ŁACEK
JAROSZ MARCIN,ŁASKA-JAROSZ JOANNA
80000,00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "PROJEKT KIBICE RAZEM 2018"
4/OR/18 2018-01-11 BIURO PLUS SJ
125050,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DO URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
30/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, KULTURA DAJE RADĘ 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
27/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY 2018
32/KL/18 2018-01-10 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 683/KL/18 ZMIANA TERMINÓW REAZLIACJI CZĘŚCI PROJEKTÓW - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
1/IR/18 2018-01-10 HEN-BUD SP. Z O.O.
4549500,00 BUDOWA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LU
4/NW/18 2018-01-10 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000,00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII C (1000 SZT.) I SERII H (2000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 500 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA ZGODĄ A
28/KL/18 2018-01-10 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, MINI KULTURA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
29/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
17000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KALEJDOSKOP KULTURY 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/ST/18 2018-01-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ I UDZIELENIE LICENCJI
3/OR/18 2018-01-10 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WYPOŻYCZENIE OBRAZU PHILIPA DOMBECKA WJAZD GEN. ZAJĄCZKA DO LUBLINA W 1826 R. W TERMINIE OD 11.01.2018 DO 30.09.2018 R. STUDENTOM WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UMCS
203/KL/18 2018-01-10 STOWARZYSZENIE "NASZ PIAST"
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS VIII OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD ZESPOŁÓW I GRUP KOLĘDNICZYCH ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 13-14.01.2018 R. W DOMU KULTURY LSM W LUBLINIE
8/ST/18 2018-01-10 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
600000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W RAMACH AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
31/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
21000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, AKADEMIA INSPIRACJI 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLCZNEGO
6/OR/18 2018-01-09 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE OBRAZU ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO W CELU EKSPOZYCJI.
2/PN/18 2018-01-09 TADEUSZ KAŹMIERAK
0,00 PRZYGOTOWANIE ZBIORCZEGO OPRACOWANIA ZAWIERAJĄCEGO PLAN ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 95/PN/17.
23/KL/18 2018-01-09 PAULINA ZARĘBSKA
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SPEKTAKL TANECZNY PT. ISELF."
13/KL/18 2018-01-09 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
7800,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY FESTIWAL SEWRYNKI BASOWE 2018 BASS MUSIC FESTIVAL, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
1/PN/18 2018-01-09 MARIIA MARTYNIUK
17145,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH ORAZ ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018
20/KL/18 2018-01-09 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."ZBIÓR ESEJÓW UKAZUJĄCYCH KULTUROWO-HISTORYCZNE FENOMENY LUBELSZCZYZNY PN. OD CZARNEGO LASU DO MIASTA IDEALNEGO."
5/ST/18 2018-01-09 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
20000,00 ZORGANIZOWANIE NA TERENIE LUBLINA 12 TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
16/KL/18 2018-01-09 ZDZISŁAW OHAR
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU LA MUSICA PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
3/PN/18 2018-01-09 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0,00 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ I ELASTYCZNEJ OFERTY WYNAJMU GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DLA PREFEROWANYCH GRUP. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 43/PN/17 Z DN. 04.08.2017R.
17/KL/18 2018-01-09 GRZEGORZ PECKA
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
25/KL/18 2018-01-09 JAKUB CZŁONKA
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "DAWNO, DANWO TEMU ... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI."
3/FE/18 2018-01-09 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UM
22/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF GADZAŁO
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZWIERZE-NIA."
18/KL/18 2018-01-09 ALEKSANDRA ARTYSZUK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " W ŻYCIU PIĘKNE SĄ TYLKO CHWILE I DLA NICH WARTO ŻYĆ - WARSZTATY WOKALNE I WSPÓLNE ŚPIEWANIE DLA SENIORÓW."
26/KL/18 2018-01-09 MONIKA BLONDZIK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."DAWNO, DAWNO TEMU... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI, INSPIROWANY HISTORIĄ LUBLINA . MOBILNA SCENA."
125/ST/18 2018-01-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
36134,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
14/KL/18 2018-01-09 ADAM ZAŁĘSKI
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
21/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF ZAŁUSKI
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. PUBLIKACJA KULINARNY LUBLIN.
24/KL/18 2018-01-09 ALICJA BARTON
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " LEGENDY LUBLINA."
3/ST/18 2018-01-09 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
60000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS "CAVALIADY LUBLIN 2018"
15/KL/18 2018-01-09 ANDRZEJ BOUBLEJ
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
19/KL/18 2018-01-09 MAGDALENA PIWOWARSKA
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "100 LAT PRZEMYSŁU LUBELSKIEGO NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI."
2/OR/18 2018-01-08 JÓZEF SZOPIŃSKI
600,00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI "SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN"
8/KL/18 2018-01-08 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
6500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - DZIADKOWIE WNUKOM, WNUKI DZIADKOM - UMOWA NR 8/KL/18
119/ST/18 2018-01-08 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
19480,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
1/GK/18 2018-01-08 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
27705,36 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE STUDNI KABLOWYCH NA TERENIE PLACU LITEWSKIEGO W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018R.
1/PS/18 2018-01-08 WITKAC SP. Z O.O.
16356,54 ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W RAMACH SERWISU WITKAC.PL NA POTRZEBY PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.
7/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY NR UMOWY 7/KL/18 Z DN. 5.01.2018 R.
4/KP/18 2018-01-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
10/KL/18 2018-01-05 BORYS KUNKIEWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "FLO SON."
1/OW/18 2018-01-05 PIOTR KURLEJ
1445,56 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW, ODBYWAJĄCE SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE I W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
3/KP/18 2018-01-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
9225,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
11/KL/18 2018-01-05 MATEUSZ SOLOWSKI
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. WARSZTATY Z ZAKRESU TAŃCÓW NARODOWYCH I LUDOWYCH.
12/KL/18 2018-01-05 JACEK MIROSŁAW
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MÓJ LUBLIN.
3/KL/18 2018-01-05 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA SZTUKI "CORO.PL"
3000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "KONCERT 007 BOND SYMFONICZNIE" W DNIU 20.01.2018 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ.
5/KP/18 2018-01-05 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
2306,25 WYKONANIE GRAWERTONÓW WRAZ Z DOSTAWĄ
6/KP/18 2018-01-05 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI WRAZ Z DOSTAWĄ.
3/NW/18 2018-01-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2000000,00 OBJĘCIE 20.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII Y O NUMERACH OD 1 DO 20.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM O
5/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
10000,00 KL-OP-I.526.5.2018 UM. NR 5/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - NADZWYCZAJNY KONCERT KAMERALNY - PAMIĘCI ANDRZEJA NIKODEMOWICZA
6/KL/18 2018-01-05 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
7500,00 KL-OP-I.525.10.2017 UM. NR 6/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - WIECZÓR KOLĘD WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W LUBLINIE
2/ST/18 2018-01-04 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI - SPORTOWIEC ROKU 2017.
1/ZE/18 2018-01-04 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 13 (1/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
1/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 27/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
4/KL/18 2018-01-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-VII EDYCJA KONCERTÓW BLIŻEJ ŻŁÓBKA
2/GK/18 2018-01-04 JAROSŁAW ANDRZEJ DAWIDEK
7000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PT. EKSPERTYZA HYDROLOGICZNA TERENU R.O.D."MŁYNARZ" W LUBLINIE
2/NW/18 2018-01-04 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
6760000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 6.760.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 67.600 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
1/NW/18 2018-01-04 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII M (10.000 SZT.) ORAZ SERII N (10.000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 000 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA
2/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 28/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY TERMINÓW WYPŁATY
3/IT/18 2018-01-03 VULCAN SP. Z O. O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/17. (ZMIANA DANYCH)
1/IT/18 2018-01-03 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
23616,00 DOSTAWA I INSTALACJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA NORMA PRO.
5/GM/18 2018-01-03 TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
250,00 UMOWA NR: 1/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY, POW. 50 M2
1/ST/18 2018-01-03 CORNER MEDIA SP Z O. O.
12300,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI - SPORTOWIEC 2017 R.
2/GM/18 2018-01-03 KS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0,00 NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ KS DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UL. LAUROWEJ.
2/IT/18 2018-01-03 REWUCKI
29520,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TAXI+.
1/OŚ/18 2018-01-03 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
120000,00 REALIZACJA "PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2018 R."
2/OŚ/18 2018-01-03 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60912,00 OBSŁUGA POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
1/KP/18 2018-01-03 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
14760,00 DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO O NAZWIE "NAPRAWMYTO"
1/OR/18 2018-01-03 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1970519,09 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OSÓB GMINY LUBLIN WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
12/GK/18 2018-01-03 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
-1280,00 CZASOWE ZMNIEJSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI PLACÓW ZABAW.
2/KL/18 2018-01-03 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
26000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC A. DUDZIŃSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z WERNISAŻEM W DN. 13.01.2018
2/KP/18 2018-01-03 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PODSTRONĄ INTERNETOWĄ DZIAŁAJACEJ POD SUBDOMENĄ WWW.LUBLIN.NAPRAWMYTO.PL
1/SOI/18 2018-01-03 MAŁGORZATA CHOJAK
2000,00 OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH I METODOLOGICZNYCH DO PROWADZENIA PRZEZ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA DZIECI
1/KL/18 2018-01-03 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM ADAMA MICKIEWICZA PRZY PROJEKCIE EEPAP (WSCHODNIOEUROPEJSKA SIEĆ SZTUK PERFORMATYWNYCH).
6/GM/18 2018-01-03 ADAM RZEPKA
44,00 UMOWA NR: 2/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
381/GM/17 2017-12-29 KATARZYNA RĘDZIA
315,00 UMOWA NR: 1071/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
379/GM/17 2017-12-29 JAROSŁAW WOJEWODA
97,60 UMOWA NR: 1069/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
37/BM/17 2017-12-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 34A (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO).
383/GM/17 2017-12-29 ALINA BORSUKIEWICZ
95,00 UMOWA NR: 83/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA WARSZAWSKA DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM PRZY UL. LIGONIA (MIEJSCA POST
384/GM/17 2017-12-29 W. ŚLIWIŃSKI SP. Z O.O.
160,00 UMOWA NR: 42/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, REKLAMA W FORMIE ZEGARA NA ELEWACJI BUDYNKU, W. ŚLIWIŃSKI, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 29, CZ. DZ. NR 1/4 (OBR. 36, ARK. 5)
73/IT/17 2017-12-29 COMTEGRA S.A.
498600,00 ROZBUDOWA ŚRODOWISKA ZDALNEGO DOSTĘPU DO APLIKACJI.
380/GM/17 2017-12-29 MAŁGORZATA KOMAJDA
75,60 UMOWA NR: 1070/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA, POW. 54 M2
82/GK/17 2017-12-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
10000,00 DOT. REGULACJI ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ SZALETU NA PL. LITEWSKIM.
382/GM/17 2017-12-29 EWA RYBACZEK
144,00 UMOWA NR: 1072/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA, POW. 96 M2
81/GK/17 2017-12-29 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
12744,85 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
80/GK/17 2017-12-29 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
31677,66 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO WRAZ Z WYNAGORDZENIEM MAKSYMALNYM UMOWY NA KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĘ PLACÓW ZABAW I SILOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
511/ST/17 2017-12-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 247/ST/12 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH
48/PS/17 2017-12-29 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NA 30/PS/17 Z DNIA 8.08.2017 R. ANEKS ZMIENIA MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW DO 25% W STOSUNKU DO ZŁOŻONEJ OFERTY.
199/OR/17 2017-12-28 PIOTR ŚCIBAK
14400,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
749/KL/17 2017-12-28 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA PLACU TEATRALNEGO W TERMINIE OD DNIA 28.12.2017 R. DO 02.01.2018 R. ORAZ 5 MIEJSC PARKINGOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ NIEODPŁATNEJ IMPREZY "NOC SYLWESTROWA 2017"
198/OR/17 2017-12-28 TADEUSZ GODZISZ
16320,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
378/GM/17 2017-12-28 IWONA WOJTAŚ
201,00 UMOWA NR: 1068/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
200/OR/17 2017-12-28 EWA DADOS
54000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. SENIORÓW.
373/GM/17 2017-12-28 BUDIMEX S.A.
680,40 UMOWA NR: 82/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEKSANDRA ZELWEROWICZA DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY PRZY UL. A. ZELWEROWICZA, CZ. DZ. 1/12 O POW. 756 M2
385/GM/17 2017-12-28 W9 INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA J.URBAN D.PIĄTEK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I JAROSŁAWEM URBANEM I DARIUSZEM PIĄTKIEM PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ W9 INVESTMENT S.C. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ,
374/GM/17 2017-12-28 EWA LISIAK
110,00 UMOWA NR: 1064/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
376/GM/17 2017-12-28 MAŁGORZATA MIERZICKA
72,00 UMOWA NR: 1066/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
175/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN ŻARDECKI
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
180/OR/17 2017-12-28 CZERWONKA MICHAŁ ZRW DORADZTWO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
75/IT/17 2017-12-28 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
28800,00 SERWIS POGWARANCYJNY SYSTEMU OBSŁUGI GŁOSOWAŃ.
201/OR/17 2017-12-28 MAGDALENA GACH-LEZIAK
3920,00 TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO.
177/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWOIPODATKI.COM JAROSŁAW SZYMCZYK
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
372/GM/17 2017-12-28 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
246,39 UMOWA NR: 81/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 1/4 (OBR. 36, ARK. 5), POW. 254 M2, Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE RUSZTOWANIA DO PRAC RENOWACYJNYCH ELEWACJI ZESPOŁU KLASZTORNEGO OO. KA
168/OŚ/17 2017-12-28 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
7876321,92 PROWADZENIE MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE PRZY UL. METALURGICZNEJ 5.
178/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA PIECH
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
570/ZSS/17 2017-12-27 MONIKA LIPERT
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
576/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA PRZEMYSKA
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
371/GM/17 2017-12-27 ALICJA BIELECKA
72,50 UMOWA NR: 1063/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
575/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA KIFNER
12000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
93/OW/17 2017-12-27 METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
5052,84 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
141/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
800,00 LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH, CHOREOGRAFICZNYCH I PANTOMIMICZNYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017 - KONCERT ŚWIĄTECZNY.
203/OR/17 2017-12-27 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
191581,00 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY LUBLIN.
92/OW/17 2017-12-27 JURIMP SP. Z O.O.
78496,37 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
571/ZSS/17 2017-12-27 KAROLINA WOJCIECHOWSKA
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
573/ZSS/17 2017-12-27 ANNA BĄK
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
748/KL/17 2017-12-27 WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
2000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI PRZEDSTAWIENIA KOLĘDNICZEGO I JASEŁKOWEGO PT KOLĘDOWANIE NA LUBELSZCZYŹNIE W DN. 5 STYCZNIA 2018 R. W TRYBUNALE KORONNYM
142/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
180,42 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE ODTWARZANIE UTWORÓW Z NOŚNIKÓW OBRAZU I DŹWIĘKU - POKAZ FILMÓW ŚWIĄTECZNYCH.
202/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1430,00 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY LUBLIN.
370/GM/17 2017-12-27 WOJCIECH KŁYSIAK
142,00 UMOWA NR: 1062/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
144/SOI/17 2017-12-27 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
3690,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE PODCZAS GALI WRĘCZENIA LUBELSKIEJ DOROCZNEJ NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROF. EDMUNDA PROSTA
205/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1875,00 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO.
572/ZSS/17 2017-12-27 MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK
12000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
204/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
63003,87 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SKŁADOWISKA ODPADÓW ROKITNO.
574/ZSS/17 2017-12-27 EWA KIEROŃ
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
577/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA WOJNO
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
146/SOI/17 2017-12-22 DOROTA WOLIŃSKA
14256,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
746/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
21600,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 10 LUTEGO 2018 R. W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY CZECHÓW I KO MINIATURA ( 29 STYCZNIA - 09 LUTEGO 2018 R.)W RAMACH AKCJA ZIMA
741/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
5580,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO W RAMACH AKCJA ZIMA
368/GM/17 2017-12-22 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. DOTYCZY ZOBOWIĄZANIA DO REALIZACJI NA SWÓJ KOSZT WSZELKICH WARUNKÓW ORAZ PONIESIENIA WSZELKICH OPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA USUN
74/IT/17 2017-12-22 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1180,80 DOSTĘP DO INTERNETU W AUTOMATACH PRZYJMUJĄCYCH BUTELKI PO NAPOJACH W E. LECLERC PRZY UL. ZANA.
167/OŚ/17 2017-12-22 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 121/OŚ/17 WYDŁUŻAJĄCY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY JEDNOSTKOWEJ.
745/KL/17 2017-12-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
4500,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON W RAMACH AKCJA ZIMA
197/OR/17 2017-12-22 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
108476,80 DOSTAWA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE DO URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 R.
742/KL/17 2017-12-22 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
9000,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY LSM W RAMACH AKCJI " ZIMA W MIEŚCIE"
744/KL/17 2017-12-22 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
11700,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA, W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI W RAMACH AKCJA ZIMA
743/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
26640,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY SKARPA, DOMU KULTURY ŁĘGI, DOMU KULTURY RUTA, DOMU KULTURY BŁONI W RAMACH AKCJA ZIMA
135/KP/17 2017-12-22 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
12000,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KONSTANTYNÓW W BUDYNKU PRZY AL. KRAŚNICKIEJ 76 W LUBLINIE. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 500,00 ZŁ BRUTTO.
362/GM/17 2017-12-22 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE, O ŁĄCZNEJ POW. 43960 M2, STANOWIĄCE CZ. DZ. NR 1/14, CZ. DZ. NR 1/17, CZ. DZ. NR 204/2 ORAZ DZIAŁKI NR 188 I 189 (OBR 31, ARK. 1) Z PRZEZNACZENIEM NA CELE
6/NW/18 2017-12-22 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
96200000,00 ANEKS DO UMOWY WSPARCIA REALIZACJI PROJEKTU "ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO: PORT LOTNICZY LUBLIN SA (ŚWIDNIK)"
135/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR DYMEK
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
126/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JACEK BEDNARZEWSKI
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
176/OR/17 2017-12-21 MAŁGORZATA SZRENIAWSKA
10273,44 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
377/GM/17 2017-12-21 JANINA KOWALCZYK
92,50 UMOWA NR: 1067/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA I CELE MIESZKANIOWE ZIELEŃ PRZYDOMOWA ORAZ CZ. BUDYNKU MIESZKALNEGO
194/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
560,88 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 863/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWA 1 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 560,88 ZŁ BRUTTO.
167/OR/17 2017-12-21 BARTŁOMIEJ KOZYRSKI
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
386/GM/17 2017-12-21 MATEUSZ LATO
44,00 UMOWA NR: 84/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
192/OR/17 2017-12-21 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-13857,10 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. ZMNIEJSZENIE WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI O 259,12 ZŁ DO 342,98 M2 ORAZ MIESIĘCZNYCH OPŁAT: - CZYNSZ O 9880,24 ZŁ DO WYSOKOŚCI 13077,83 ZŁ, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 2714,36 ZŁ DO WYSOKOŚCI 3796,79 ZŁ, - S
1/BK/18 2017-12-21 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
180000000,00 UMOWA NR 2017/51/BSP KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
137/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
139/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
144/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH OSAK
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
161/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAŁGORZATA KOCZAN
12288,96 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
130/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KAROL DOŁĘŻKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
169/OR/17 2017-12-21 KATARZYNA ZAJĄC
9870,56 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
193/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
POCZTA POLSKA S.A.
360,65 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 864/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. JAGIEŁŁY 10 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 360,65 ZŁ BRUTTO.
736/KL/17 2017-12-21 "OBUH " WOJCIECH CZERN
10000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY ZESPOŁU "TATVAMASI" - "AMOR FATI"
154/OR/17 2017-12-21 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
153/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA IWONA MOSKWA PALOMO
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
143/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA NIEŚPIAŁ
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
138/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT EWA JOANNA NOWACKA KANCELARIA ADWOKACKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
131/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EWELINA KOWALSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
168/OR/17 2017-12-21 JOANNA LALAK
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
155/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA JAKUSZEWSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
136/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO BARTŁOMIEJ BARAŃCZU
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
129/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW KATARZYA CIMEK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
128/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IWONA CZERWONKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
127/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
125/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT MONIKA ŁAWECKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
64/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6178361,83 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA
55/FE/17 2017-12-21 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE 19/FE/17 PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REG
138/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
147/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA SZPURKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
119/MZON/17 2017-12-21 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZL ZA 1 PROTOKÓŁ
189/OR/17 2017-12-21 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
11955,60 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
140/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
146/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA PIERŚCIŃSKA- PERDEUS,
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
162/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DOROTA STANKIEWICZ
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
159/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KARINA WŁOSZCZAK-BOCIARN
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
72/IT/17 2017-12-21 TECHNIKA IT S.A.
36900,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA I ROZWOJU OPROGRAMOWANIA AA_USC.
133/OR/17 2017-12-21 PAWEŁ DASZCZUK KANCELARIA ADWOKACKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
196/OR/17 2017-12-21 MONITOR POLSKA SP.Z O. O.
7158,60 PRZEGLĄDY I KONSERWACJE DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37/39, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20 ORAZ UL. WIENIAWSKIEJ 14.
117/MZON/17 2017-12-21 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
118/MZON/17 2017-12-21 AGATA KUROPATNICKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
140/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ZOFIA WOJCIECHOWSKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
137/OR/17 2017-12-21 NATALIA NAFALSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
150/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KAMIL MAZUR
4578,24 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
116/MZON/17 2017-12-21 DOROTA BRZYSZKO
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
139/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DUDZIŃSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
134/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DOROTA GRZEGORCZYK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
195/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
361,10 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 865/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. ŻYWNEGO 8 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 361,10 ZŁ BRUTTO.
173/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA FILIPEK
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
190/OR/17 2017-12-21 ALTEST SP. Z O O
5215,20 KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
136/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
369/GM/17 2017-12-21 DARIUSZ ŁÓŻECKI
44,00 UMOWA NR: 80/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
172/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA LESZCZYŃSKA
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
164/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IWONA WOLIŃSKA-SZOSTAK
11807,04 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
171/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EWA KRUSZCZYŃSKA GŁAZ
12288,96 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
170/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MIŁOSZ GREGOROWICZ
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
166/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA CĄKAŁA
12288,96 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
165/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ JEZIERSKI
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
160/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PAWEŁ RZESZUTKO
4578,24 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
158/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT ANNA SZANIAWSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
157/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MIROSŁAW PLACEK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
148/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA PIETRZAK
4578,24 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
142/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUIZA KRAWCZYŃSKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
67/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10724687,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III".
152/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAROCH KRZYSZTOF
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
179/OR/17 2017-12-21 SYLWIA PAWŁOWSKA
11807,04 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
149/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUCJAN KŁODA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
132/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA FLISIŃSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
163/OR/17 2017-12-21 PAULINA LIS
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
174/OR/17 2017-12-21 PRZEMYSŁAW GARDYNIK
11807,04 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
141/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR JANAS
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
156/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT KLAUDIA RUSEK KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
151/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA KONASZCZUK
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
188/OR/17 2017-12-20 GULIK SP. Z O.O.
37450,79 DOSTAWA WODY MINERALNEJ I SOKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
62/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
747/KL/17 2017-12-20 RAFAŁ LIS
3500,00 OPRACOWANIE TREŚCI I REDAKCJA KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
740/KL/17 2017-12-20 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2017-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
63/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 40/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
65/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
66/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY
71/IT/17 2017-12-19 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
8610,00 ROZBUDOWA OPROGRAMOWANIA EWID 2007 O MODUŁ KZN.
91/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
28969,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ P
735/KL/17 2017-12-19 FUNDACJA SCENY INVITRO
30000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." BENEFIS MARCINA WROŃSKIEGO" W DNIU 5.01.2018 R.
19/ZE/17 2017-12-19 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 12 (19/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
40/PS/17 2017-12-19 ADRIAN DURYS
290000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE "REMONT CHODNIKÓW UL. ŁĘCZYŃSKA 59"
182/IR/17 2017-12-19 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 182/IR/17 Z DNIA 21.12.2017 R. DO UMOWY NR 126/IR/17 Z DNIA 18.08.2017 R. - UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DOKUMENTACJĄ KOSZTORYSOWĄ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ BO
565/ZSS/17 2017-12-19 SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. UNII LUBELSKIEJ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
145/SOI/17 2017-12-19 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
27306,00 PRODUKCJA FILMU PREZENTUJĄCEGO PRZEMYSŁOWY LUBLIN, JAKO GOSPODARCZY CZYNNIK INNOWACYJNEGO ROZWOJU MIASTA LUBLIN
503/ST/17 2017-12-19 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA
17/PL/17 2017-12-19 "TRANSEKO" BRZEZIŃSKI, DYBICZ, SZAGAŁA SPÓŁKA JAWNA
95940,00 OPRACOWANIE PN. "PLAN MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2017-2025".
90/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
24621,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PRE
366/GM/17 2017-12-19 MIROSŁAW SYCH
44,00 UMOWA NR: 79/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
183/IR/17 2017-12-19 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
6150,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE SKWERU Z PLACEM ZABAW NA DZIAŁCE NR 31 OBRĘB 15 ARKUSZ 1 PRZY UL. SZWOLAŻERÓW W LUBLINIE.
166/OŚ/17 2017-12-19 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU UMOWY NR 91/OŚ/12 Z DNIA 26.11.2012 R.
76/GK/17 2017-12-19 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
84154,84 BIEŻĄCE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NIEULEPSZONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBIE SKWERÓW I PLACÓW PUBLICZNYCH POZA PASEM DROGOWYM NA TERENIE GMINY LUBLIN W LATACH 2018 I 2019
6/BRM/17 2017-12-19 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
6000,00 USŁUGA CATERINGOWA- WIGILIA RADY MIASTA LUBLIN
737/KL/17 2017-12-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
10000,00 . KONCERT SYLWESTROWY "STANISŁAW SOYKA ZAPRASZA" - MIASTO KULTURY
165/OŚ/17 2017-12-18 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
21190,00 DOTACJA Z WFOŚIGW W LUBLINIE NA ZADANIE: KAMPANIA INFORMACYJNA WPROWADZAJĄCA MIESZKAŃCÓW W ZASADY NOWEGO SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TEREENI MIASTA LUBLIN - I ETAP
367/GM/17 2017-12-18 ANDRZEJ STANOWSKI ROWERY JASID
322,00 UMOWA NR: 78/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, UŁANÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY CZĘŚĆ PAWILONU HANDLOWEGO ORAZ KONTENER NA CELE MAGAZYNOWE O POW. 46 M2
111/GM/18 2017-12-18 BURGER KING POLAND S.A.
106,72 UMOWA NR: 6/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, SCHODY ORAZ POCHYLNIA, CZ. DZ. NR 47 (OBR. 36, ARK. 3), POW. 6,67M2
77/GK/17 2017-12-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
4018,29 WYKONANIE NAPRAWY OKŁADZIN KAMIENNYCH FONTANNY LINEARNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE (OBOK BUDYNKU POCZTY POLSKIEJ)
364/GM/17 2017-12-18 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GL, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KŁOSOWEJ 1/UL. MIECZYKOWEJ 51.
4/BK/17 2017-12-18 BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA SP. Z O.O.
19680,00 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY LUBLIN ZA 2017 I 2018 ROK
87/PN/17 2017-12-15 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1723152,00 UMOWA O DOFINSOWANIE PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI,E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ " W RAMACH POWER. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1723152,00 ZŁ; WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1452272,00 ZŁ; WARTOŚĆ WKŁ
79/GK/17 2017-12-15 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS- ZMIANA OKRESU ROZLICZENIOWEGO - ODNIESIENIE DO TARYF ZA WODĘ
134/KP/17 2017-12-15 ŁUKASZ KIJEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/KP/17 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
60/FE/17 2017-12-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
19724452,09 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
750/KL/17 2017-12-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 733/KL/17 Z 14 GRUDNIA 2017 R. - ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN (01.01.2018 R. - 31.01.2018 R.)
96/PN/17 2017-12-15 WOJEWODA LUBELSKI
3000,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 503 Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
59/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3320639,05 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA DWÓCH RODZINNYCH DOMÓW POMOCY PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
180/IR/17 2017-12-14 ZPU ROMEX SP.Z O.O.
13043,61 DOSTAWA URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ DLA RADY DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY W LUBLINIE
725/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
8000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI LUBLIN-PARIS-LUBLIN 700ANS D'ITINÉRAIRES CROISÉS D'ARTISTES ET D'INTELLECTUELS POLONAIS ET FRANÇAIS. ECHANGES ET DIALOGUE ENTRE DEUX VILLES AU COEUR DE L'EUROPE (W TŁUMA
727/KL/17 2017-12-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI AUTORSTWA CHRISTOPHERA GARBOWSKIEGO "LUBLIN. A HISTORY" - KSIĄŻKA O HISTORII LUBLINA W JĘZYKU ANGIELSKIM
57/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
10724687,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
726/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI "LUBLIN PRZEZ SIEDEM WIEKÓW. WYDARZENIA I LUDZIE." - RED. EUGENIUSZ NIEBELSKI
360/GM/17 2017-12-14 ARP ANNA PILISZCZUK, ROBERT PILISZCZUK S.C
3924,00 UMOWA NR: 77/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PODZAMCZE DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PODZAMCZE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAPLECZE BUDOWY
133/KP/17 2017-12-14 MICHAŁ BIELECKI DOBRE STRONY
6150,00 ZABEZPIECZENIE CZASOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE I OBSŁUGA URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
732/KL/17 2017-12-14 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA LUBLIN PODCZAS XXVI LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE W DNIU 14.01.2018 ROKU NA TERENIE GALERII OLIMP W LUBLINIE
361/GM/17 2017-12-14 PIOTR LIPA - SKLEP WARZYWNO-SPOŻYWCZY
110,00 UMOWA NR: 76/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ARMII KRAJOWEJ DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY O POW. 11 M2, CZĘŚĆ KIOSKU HANDLOWEGO, POJEMNIK NA ODPADY.
728/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "ARTES LIBERALES. TEATR - SZTUKA - MEDIA. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI LESZKOWI MĄDZIKOWI" - RED. KS. STANISŁAW FEL, JUSTYNA SZULICH-KAŁUŻA, PAWEŁ NOWAK, M
58/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
6178361,83 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
734/KL/17 2017-12-14 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI "LUBLIN NA DAWNEJ POCZTÓWCE"
733/KL/17 2017-12-14 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
30000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: "UROCZYSTE OTWARCIE I WYSTAWA - TĘŻNI SZTUKI" PRACY ROBERTA KUŚMIROWSKIEGO - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 16.12.2017 - 15.01.2018 R. NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO W LUBLINIE
731/KL/17 2017-12-14 --POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
13000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH WYDAWNICTWA REPORTAŻOWEGO POŚWIĘCONEGO LUBLINOWI - LUBELSKA SZKOŁA REPORTAŻU NA NOŚNIKU MULTIMEDIALNYM PENDRIVE
730/KL/17 2017-12-14 PIOTR CHILIMONIUK
5500,00 WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIĘ DO ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA PARTII WOKALNO - INSTRUMENTALNEJ W DUECIE Z DARIUSZEM DRZAZGĄ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH SPOTKANIA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN
729/KL/17 2017-12-14 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
0,00 ANEKS DO UMOWY 716/KL/17 Z DNIA 1.12.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA USŁUGI NA 15.01.2018 R.
56/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4887683,81 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA TRZECH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
358/GM/17 2017-12-13 KRYSTYNA MAJ
200,00 UMOWA NR: 1060/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN- DROGA DOJAZDOWA
508/ST/17 2017-12-13 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 414/ST/17- ZMIANA KOSZTORYSU- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW
354/GM/17 2017-12-13 MICHAŁ BIELECKI
5248,00 UMOWA NR: 41/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Z PRZEZNACZENIEM NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY Z OFERTĄ PRODUKTÓW REGIONALNY
509/ST/17 2017-12-13 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 367/ST/17- ZMIANA KOSZTORYSU- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI
365/GM/17 2017-12-13 GALADOM SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ GALADOM S.A. W LUBLINIE PRZY UL. CZUMY.
187/OR/17 2017-12-13 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
25446,96 ANEKS DO UMOWY NR 110/OR/16 Z DNIA 22.12.2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 29.06.2018 R. ORAZ ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 98 498,16 ZŁ.
510/ST/17 2017-12-13 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 358/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W GRACH ZESPOŁOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA.
720/KL/17 2017-12-12 FUNDACJA HESPEROS
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , SPOTKANIA W PRZESTWORZACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
142/SOI/17 2017-12-12 PIOTR POPIK-USŁUGI KONSULTINGOWE
10000,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI UTWORZENIA CENTRUM INTELIGENTNEGO PRZEMYSŁU W LUBLINIE
61/FE/17 2017-12-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY TERMINU WYP
564/ZSS/17 2017-12-12 NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA "FABRYKA ABSOLWENTÓW"
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
48/CA/17 2017-12-12 EUROPA S.A.
1121,11 ORGANIZACJA SPOTKANIA UCZESTNICZEK FORUM KOBIET LUBLINA Z UDZIAŁEM 40 PAŃ W HOTELU EUROPA
186/OR/17 2017-12-12 EKO-MAR NISZCZENIE DOKUMENTÓW I ARCHIWIZACJA
1600,00 SUKCESYWNE NISZCZENIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KATEGORII B).
143/KP/17 2017-12-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1865,31 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY LOKALU RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY PRZY UL. KURANTOWEJ 4 W LUBLINIE (KWOTĘ 1 865,31 ZŁ NA LATA 2018-2021 WYLICZONO SZACUNKOWO)
36/BM/17 2017-12-12 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
1105,00 ODBIÓR ODPADÓW PRZY UL. GŁUSKIEJ 138A- SIEDZIBA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁUSKU.
31/MKZ/17 2017-12-12 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
18000,00 WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH "ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO" ORAZ "POMNIK HISTORII"
721/KL/17 2017-12-12 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." GALA WRĘCZENIA NAGRODY IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY 2017" W DNIU 16.12.2017 R.
723/KL/17 2017-12-12 ANASIS S. ZAKZOUK
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI KS. JANUSZA KOZŁOWSKIEGO - "POCZTÓWKA Z LUBELSZCZYZNY."
49/CA/17 2017-12-12 MIKOŁAJ MAJDA
1685,00 PRZYGOTOWANIE I PEŁNE OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM W FORMACIE MP4 ORAZ MPEG POD TYTUŁEM "LUBLIN SPOŁECZNY - JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA"
722/KL/17 2017-12-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
8000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI - LEGENDY LUBLINA.
353/GM/17 2017-12-11 CZESŁAW ULIŃSKI
44,00 UMOWA NR: 75/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
181/OR/17 2017-12-11 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
303629,40 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 5 PUNKTACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
375/GM/17 2017-12-11 JULIUSZ NECZAJ-HRUZEWICZ
252,00 UMOWA NR: 1065/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
719/KL/17 2017-12-11 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0,00 KULTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
724/KL/17 2017-12-11 WOJEWÓDZKA BIBLIOTAKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI POD ROBOCZYM TYTUŁEM: "WYWOŁUJĘ SIEBIE Z RUIN. CAŁA ZIEMIA W SWETRACH" - WYDANEJ W SERII BIBLIOTEKA POEZJI WSPÓŁCZESNEJ.
89/OW/17 2017-12-11 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
4600,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CCNA ROUTING AND SWITCHING W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
185/OR/17 2017-12-11 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
10716,99 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ORAZ PRZYWRACANIE DO SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
351/GM/17 2017-12-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWYCH SN I NN, KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ
184/OR/17 2017-12-11 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER
7183,20 UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI ORAZ KONSERWACJE INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU I SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU W OBIEKCIE PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1.
182/OR/17 2017-12-11 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
121451,76 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2 PUNKTACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
357/GM/17 2017-12-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA - PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK SP. Z O. O. NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 7/6 (OBR. 41, ARK. 3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
86/PN/17 2017-12-08 FUNDACJA KRAJOBRAZY
340,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH Z ZAKRESU LOKALNEJ PRZESTRZENI I REWITALIZACJI W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄD
85/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
726,05 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LU
179/IR/17 2017-12-07 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
63960,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM I KLATKĄ SCHODOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE PRZY
177/IR/17 2017-12-07 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
220299,15 PRZENIESIENIE POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA UL. BIAŁĄ ORAZ WYKONANIE NOWEJ FORMY POMNIKA NA PL. LITEWSKIM W LUBLINIE.
84/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
751,80 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z L
137/SOI/17 2017-12-07 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
69/IT/17 2017-12-07 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
18327,00 WYMIANA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO W SERWEROWNI W BUDYNKU RATUSZA.
68/IT/17 2017-12-07 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
121191,90 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
346/GM/17 2017-12-06 GRAŻYNA ZMYSŁOWSKA
86,40 UMOWA NR: 1059/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
347/GM/17 2017-12-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36/2, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ Z
352/GM/17 2017-12-06 ARTUR BUDREWICZ
44,00 UMOWA NR: 74/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
47/PS/17 2017-12-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 43/PS/17 Z DNIA 21.11.2017R. ANEKS KORYGUJE OMYŁKĘ PISARSKĄ - ZMIANA ZADANIA BUDŻETOWEGO
46/PS/17 2017-12-06 WITKAC SP. Z O.O.
5460,00 WYKONANIE 6 SZABLONÓW UMÓW ORAZ 3 SZABLONÓW KART OCENY Z PRAWEM DO ICH MODYFIKACJI W PRZYSZŁOŚCI ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOWOLNEGO ICH WYKORZYSTANIA
350/GM/17 2017-12-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 117/5 (OBR. 27, ARK. 4) ORAZ ZO
563/ZSS/17 2017-12-06 MAGDALENA LIPIEC-JAREMEK
400,00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS ZDROWEGO ODŻYWIANIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU "JEDZ Z GŁOWĄ"
145/OR/17 2017-12-06 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. EWA OSTAŃSKA-MULHERRON
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
349/GM/17 2017-12-06 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDMAT" SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ ROZMUS,JÓ
1819,00 UMOWA NR: 73/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KASZTELAŃSKA DZIERŻAWY ZAPLECZE BUDOWY : UL. KASZTELAŃSKA POW.; 1819
718/KL/17 2017-12-06 FUNDACJA IM. PROF. MOJŻESZA SCHORRA
37000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY OTWIERAJĄCEJ MULTIMEDIALNE MUZEUM HISTORII JESZIWY LUBELSKIEJ PT. " HISTORIA JESZIWY LUBELSKIEJ."
5A/BRM/17 2017-12-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UDZIELENIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE W RAMACH IMPREZY UTWORÓW ZE SWEGO REPERTUARU
159/OŚ/17 2017-12-05 GRAŻYNA ZAWIERUCHA
ZAWIERUCHA MICHAŁ
8920,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
132/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 131/KP/17 - GADŻETY PROMOCYJNE
163/OŚ/17 2017-12-05 WIESŁAW ZIELONKA
8160,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
161/OŚ/17 2017-12-05 ZBIGNIEW DEC
DEC BEATA
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
83/OW/17 2017-12-05 VULCAN
9800,00 OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z APLIKACJI O NAZWIE VEDUKACJA OBOWIĄZEK NAUKI (KONTROLA OBOWIĄZKU NAUKI 2017)
717/KL/17 2017-12-05 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-ALL MY CITY-ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
128/KP/17 2017-12-05 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. PAWELAK J., PEŁKA D., ŚMICH D.
17835,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES A5, KOLOROWANKA,TECZKA KONFERECYJNA A5 Z GUMKĄ Z BLOCZKIEM W ŚRODKU.
125/KP/17 2017-12-05 BIURO OCHRONY BUSINESSU RAFAŁ JAKUBCZYK
31807,80 USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY IMPREZY PROMOCYJNEJ - FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
157/OŚ/17 2017-12-05 MARIANNA GRABSKA
GRABSKI STANISŁAW
4528,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
164/OŚ/17 2017-12-05 TADEUSZ SMARZ
SMARZ WIESŁAWA
5647,60 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
160/OŚ/17 2017-12-05 DANUTA GRANAT
11283,33 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE ORAZ POMPĘ CIEPŁA
162/OŚ/17 2017-12-05 KRZYSZTOF ŁAZOWSKI
KOŁODZIEJ IRENEUSZ,KOŁODZIEJ ROBERT,KOŁODZIEJ-ADASZYŃSKA TERESA
5028,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
342/GM/17 2017-12-05 BUCZKOWSKI KRZYSZTOF
44,00 UMOWA NR: 72/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY GARAŻ BLASZANY
739/KL/17 2017-12-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 688/KL/17 Z DNIA 29.09.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY NA 30 DNI OD DATY DORĘCZENIA FAKTURY, TJ. NA DZIEŃ 5.01.2018 R.
566/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
100000,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOWYCH DLA DZIECI W WIEKU 3 LAT
567/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
78400,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12 LETNICH MIESZKANEK LUBLINA
569/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
40000,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
130/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
8000,00 WYNAJEM, MONTAŻ I DEMONTAŻ, TRANSPORT ORAZ OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ORAZ NAGŁOŚNIENIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
131/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
15276,60 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - DŁUGOPIS, KREDKI ŚWIECOWE W POJEMNIKU, SMYCZ.
343/GM/17 2017-12-05 P.P.H.U. TOR MAŁGORZATA TORUŃ
160,00 UMOWA NR: 40/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE KASETON REKLAMOWY W FORMIE SEMAFORA DWUSTRONNEGO, POW. 1,00 M2. CZ. DZ. 47
150/OŚ/17 2017-12-05 ANNA KOZAKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 13.12.2017 R.
154/OŚ/17 2017-12-05 BARBARA POSTĘPSKA
JĘDREJEK BEATA,JĘDREJEK DARIUSZ,JĘDREJEK MARCIN,ZAWISZA-WRÓBLEWSKA MARTA
7824,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
73/GK/17 2017-12-05 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
17589,00 ODTWORZENIE ORAZ MONTAŻ SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ZAINSTALOWANEGO NA PL. LITEWSKIM
129/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
6500,00 OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I LOGISTYCZNA KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO W BAZYLICE OO. DOMINIKANÓW W DNIU 28 GRUDNIA 2017 ROKU, W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
138/SOI/17 2017-12-05 PAWEŁ BATYRA
5659,00 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH
149/OŚ/17 2017-12-05 LMR-MARKETING S.C. M.BARAN,T.MALISIEWICZ
19960,00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
153/OŚ/17 2017-12-05 ROMANA SASIK
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
152/OŚ/17 2017-12-05 WALDEMAR ZIĘBA
ZIĘBA ELŻBIETA
5000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
568/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
140000,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA
126/KP/17 2017-12-05 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
29335,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - KUBEK, FILIŻANKA.
156/OŚ/17 2017-12-05 LECH WÓJCIK
WÓJCIK HELENA
3183,20 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
155/OŚ/17 2017-12-05 ANNA KAŹMIERCZAK
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
151/OŚ/17 2017-12-05 BRONISŁAW MALINOWSKI
3840,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
158/OŚ/17 2017-12-05 HENRYK OSIELENIEC
14320,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
85/PN/17 2017-12-05 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
45510,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. PROBOSTWO 3 W RAMACH PROJEKTU - " REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄ
18/ON/17 2017-12-04 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
0,00 ANEKS NUMER 1 DO UMOWY NUMER 14/ON/17, KTÓRY W SWOICH POSTANOWIENIACH PRZEWIDUJE MODYFIKACJĘ TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, ORAZ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI NA RACHUNEK ZLECENIOBIORCY.
344/GM/17 2017-12-04 ADAM CYTACKI
449,40 UMOWA NR: 1058/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
176/IR/17 2017-12-04 HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 154/IR/17 Z DNIA 09.10.2017 R. NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 33/7, OBR. 30, ARK. 5 W LUBLINIE OSIEDLE CZUBY - ZMIANA TERMINU WYKONANIA - DO DNIA 22.12.2017 R.
359/GM/17 2017-12-04 ZOFIA SKOCZYLAS
KWAŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ,KĘPKA MARIANNA,LIZUT RYSZARD,MICHNIUK MARIA,MICHNIUK RYSZARD,SKOCZYLAS JAN
329,00 UMOWA NR: 1061/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
67/IT/17 2017-12-04 COIG
22140,00 WDROŻENIE MODUŁU GMM SYSTEMU KSAT2000 W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ.
45/PS/17 2017-12-04 FUNDACJA BANINA
9253,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SERIA POKAZÓW SPEKTAKLU "KOLOROWA, CZYLI BIAŁO-CZERWONA"
88/OW/17 2017-12-04 AKCES EDUKACJA KURZYCA, PIASECKI SP. J.
48170,00 DOSTAWA MODELU DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
181/IR/17 2017-12-04 POLITECHNIKA LUBELSKA
6888,00 OPRACOWANIE DANYCH SKANINGU 3D ORAZ WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKIEJ BASZTY GOTYCKIEJ, USYTUOWANEJ PRZY UL. JEZUICKIEJ 5,7 W LUBLINIE
65/IT/17 2017-12-04 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15985,08 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
74/GK/17 2017-12-04 "LENMAR" MARCIN LENARD
12998,64 ROZSZERZENIE ZAKRESU PRAC PRZY REALIZACJI BUDOWY STREET WORKOUT PARKU PRZY UL.MEDALIONÓW W LUBLINIE.
123/OR/17 2017-12-04 JADWIGA MACH
18000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. RODZINY.
17/ON/17 2017-12-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
0,00 ANEKS NUMER 1 DO UMOWY NUMER 13/ON/17, KTÓRY W SWOICH POSTANOWIENIACH PRZEWIDUJE MODYFIKACJĘ TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, ORAZ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI NA RACHUNEK ZLECENIOBIORCY.
64/IT/17 2017-12-04 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
14715,72 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
82/OW/17 2017-12-04 TROBOT EWA TROSZYŃSKA
3321,00 DOSTAWA ZESTAWU KLOCKÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
75/GK/17 2017-12-04 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
300,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
507/ST/17 2017-12-01 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY UMOWY NR 152/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
50/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANY
122/KP/17 2017-12-01 KOMA MARIUSZ KOŁODZIEJ
3321,00 WYNAJEM I OBSŁUGA APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ NA POTRZEBY KONCERTU KOLĘD W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
506/ST/17 2017-12-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 421/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
550/ZSS/17 2017-12-01 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ GORCZYCA
300,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ ICH PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
52/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 30/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W
49/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
127/KP/17 2017-12-01 TEATR STARY W LUBLINIE
3690,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ W TEATRZE STARYM W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
504/ST/17 2017-12-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SZERMIERKI
9000,00 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - PROMOCJA NOWYCH DYSCYPLIN SPORTU - SZERMIERKA
505/ST/17 2017-12-01 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 148/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
123/KP/17 2017-12-01 JJ ARTIST HOME - AGENCJA ARTYSTYCZNA
8000,00 WYKONANIE "KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO" W DNIU 28.12.2017 R W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
548/ZSS/17 2017-12-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
300,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ ICH PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
355/GM/17 2017-12-01 "WOLCO" SP. Z O.O.
798,00 UMOWA NR: 355/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY (SP) - LUBLIN, ZWIĄZKOWA 23
47/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
51/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 29/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIA
136/SOI/17 2017-12-01 DANIEL BANCER
8505,00 UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI CHECK IT I CHECK IT JUNIOR 2017
716/KL/17 2017-12-01 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI "ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE" RED.K.FLAGA-GIERUSZYŃSKA, A. JAKUBECKI, J. MISZTAL-KONECKA, PUBLIKACJA TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO W LUBLINIE, RED. SERII J.CZAJA"
70/GK/17 2017-12-01 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
5491,47 PRZEJĘCIE OD RZGW W WARSZAWIE W UŻYTKOWANIE DZIAŁEK O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1123 M2 DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - ISTNIEJĄCE WYLOTY KANALIZACYJNE ODPROWADZAJĄCE WODY OPADOWE I ROZTOPOWE POCHODZĄCE Z TERENU MIASTA LUBLIN
47/CA/17 2017-12-01 DALIMEX. SP. Z O.O.
7565,00 ORGANIZACJA SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LCAO
549/ZSS/17 2017-12-01 ANDRZEJ PIERZCHAŁA
300,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
134/SOI/17 2017-12-01 PIOTR MALESZYK
10800,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
124/KP/17 2017-12-01 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
2500,00 OBSŁUGA NA POTRZEBY ORGANIZACJI ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
48/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 31/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY.
148/OŚ/17 2017-12-01 PREMIUM-LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1,06 UMOWA PRZENIASIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI W APTECE PRZY UL. HEMPLA 5 W LUBLINIE
87/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
4000,00 ANEKS DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDE
53/FE/17 2017-11-30 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY 22/FE/17 O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE", DOT. WYDŁUŻENIA T
121/KP/17 2017-11-30 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
8241,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES SAMOPRZYLEPNY.
175/IR/17 2017-11-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA I ROZLICZENIA UMOWY NR 388898 Z DN. 19.12.2016 R. (260/IR/16) O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO W LUBLINIE
348/GM/17 2017-11-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY
0,00 UMOWA UŻYCZENIA LOKALU UŻYTKOWEGO GMINY LUBLIN USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PROBOSTWO 27, O POW. 32,69 M2
86/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
6926,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZ
5/BRM/17 2017-11-30 KACPER SZYMCZAK
3000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A1 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE - POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
120/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
18,26 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU NR 3/OIII/2017 (KSAT 51/OR/17) Z DNIA 14.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA CZYNSZ W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 19 I 19B W LUBLINIE O 18,26 ZŁ BRUTTO TO KWOTY 383,51 ZŁ BRUTTO/M-SC ORAZ PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYW
70/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 66/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
66/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
4520250,00 ROZBUDOWA MIEJSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI SZKIELETOWEJ.
183/OR/17 2017-11-29 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
214400,00 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
121/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
127,14 ANEKS DO UMOWY NR 795/OR/14 Z 14.11.2017 R., DOT. WZROSTU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKU PRZY UL. FILARETÓW 44 SZACUNKOWO O 127,14 ZŁ MIESIĘCZNIE.
18/ZE/17 2017-11-29 SŁAWOMIR SZKODZIAK
8000,00 UMOWA O DZIEŁO DOTYCZĄCA 1) AKTUALIZACJI BAZY DANYCH O WIELKOŚCI ZUŻYCIA ENERGII ORAZ WIELKOŚCI EMISJI CO2 W LUBLINIE, 2) ROZSZERZENIA BAZY DANYCH
714/KL/17 2017-11-29 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU LUBLIN
339/GM/17 2017-11-29 CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
36900,00 POROZUMIENIE STRON POMIĘDZY CENTRUM ZANA HOLDING SP. Z O.O . A GMINĄ LUBLIN DOT. KOSZTÓW WYBURZENIA BUDYNKU PO SKLEPIE MEBLOWYM POSADOWIONYM NA DZIAŁCE O NR 22/13
72/GK/17 2017-11-29 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3444,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH DLA ZADANIA PT. REMONT WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, UL. ROMERA ORAZ UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W
709/KL/17 2017-11-28 WŁADYSŁAWA BRYŁA
250,00 UMOWA O DZIEŁO NA OPRACOWANIE I PREZENTACJĘ AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "WINCENTY POL W LUBLINIE" W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA."WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 14.12.2017 W MUZEUM CZECHOWICZA
713/KL/17 2017-11-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2700,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA MIKOŁAJKOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA 135 OSÓB W DNIACH 6 I 9 GRUDNIA 2017
119/OR/17 2017-11-28 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3352,01 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 62,88 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT BRUTTO: - CZYNSZ O 2397,61 ZŁ/M-SC , - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 696,08 ZŁ/M-SC, - SPRZĄTANIE O 258,32 ZŁ
338/GM/17 2017-11-28 ŁUKASZ MROZIK
1116,00 UMOWA NR: 1056/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
345/GM/17 2017-11-28 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 W LUBLINIE
0,00 UMOWA NR: GM-DN-6850.1.2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 UŻYCZENIA (MIASTO) - LUBLIN, ROZTOCZE UŻYCZENIE O POW. 1455 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE TERENÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH,
708/KL/17 2017-11-28 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
5000,00 ZAKUPIENIE USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI SPOTKANIA JUBILEUSZOWEGO POŁĄCZONEGO Z ORGANIZACJĄ KONCERTU ARTYSTYCZNEGO W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE Z UDZIAŁEM GOŚCI REPREZENTUJĄCYCH ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE LUBLINA, KRAJU I ZAGRANIC
17/ZE/17 2017-11-28 URSZULA ZASADA
0,00 ANEKS NR 1 (17/ZE/17) DO UMOWY NR 13/ZE/17 ZAWARTEJ W DNIU 11.09.2017 R. POLEGAJĄCY NA OKREŚLENIU W TYTULE RODZAJU UMOWY.
44/PS/17 2017-11-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 23/PS/17 Z DNIA 14.06.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PARK KIESZONKOWY "PRACOWNIA W PRZESTRZENI". ANEKS ZMIENIA TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z DOTACJI.
715/KL/17 2017-11-27 MULTIMEDIA FACTORY
6076,20 WYNAJEM 7 KOMPLETÓW SPRZĘTU REJESTRUJĄCEGO (KAMERY, WIZJERY, OPTYCZNE STABILIZATORY OBRAZU, KARDY SDHC) NA POTRZEBY WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
45/FE/17 2017-11-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY 32/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I PRZEBUDOWA DW 835 W LUBLINIE NA ODCINKACH: OD GRANICY MIASTA DO SKRZYŻOWANIA UL. ABRAMOWICKIEJ Z UL. SADOWĄ, OD SKRZYŻOWANIA UL. KUNICKIEGO Z UL. DYWIZJONU 303 DO UL. WROTKOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ S
116/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA KUCABA
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
340/GM/17 2017-11-27 MIROSŁAW SZYMCZYK
160,00 UMOWA NR: 1057/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
80/OW/17 2017-11-27 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
790,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNOSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
44/FE/17 2017-11-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 25/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWINEK (S12/S17/S1
120/KP/17 2017-11-27 "TUKAN" EWA I DARIUSZ KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
4397,25 WYKONANIE AUTORSKIEGO UPOMINKU RĘKODZIELNICZEGO.
119/KP/17 2017-11-27 KLAUDIA KOWALCZYK
1500,00 PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE I MONTAŻ DWÓCH 1-GODZINNYCH AUDYCJI RADIOWYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
118/KP/17 2017-11-27 KINGA KRASOWSKA
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
174/IR/17 2017-11-27 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
57810,00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11 W LUBLINIE (DZ. 75, OBR. 11, ARK. 5)
117/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA ADAMCZYK
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
341/GM/17 2017-11-27 KRZYSZTOF KŁYSZEWSKI FHU FREYA
1100,00 UMOWA NR: 71/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY PAWILON HANDLOWY, UL. WYŻYNNA, POW. 110 M2
46/FE/17 2017-11-27 RAFAŁ MICHAŁOWSKI
0,00 UMOWA UDZIELENIA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII PROJEKTU.
706/KL/17 2017-11-24 ANNA NOWICKA
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "TEKSTY ZA MUREM. O PIŚMIENNICTWIE LUBELSKICH KARMELITANEK BOSYCH W XVII I XVIII WIEKU" W DN. 30.11.2017 R.
356/GM/17 2017-11-24 CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O.S.K
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN, CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K
562/ZSS/17 2017-11-24 "AUCHAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16413,00 UMOWA NR 562/ZSS/17 PRZYGOTOWANIE PACZEK ŚWIĄTECZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
29/MKZ/17 2017-11-24 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
0,00 REMONT DACHU CZĘŚCI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ, OD KROKWI NR:1-14 ORAZ OD NR: 38 DO 74
173/IR/17 2017-11-24 "EKKO" BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI INŻ.EDWARD KOTYŁŁO
7995,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA KRATĘ BRONNĄ W BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE
707/KL/17 2017-11-24 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI OBCHODÓW 36. ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN W TERMINIE 1 - 15 GRUDNIA 2017 R
547/ZSS/17 2017-11-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
11000,00 UMOWA NR 547/ZSS/17 WYSTAWIENIE Z OKAZJI "MIKOŁAJA" WIDOWISKA MUZYCZNEGO DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
16/ON/17 2017-11-24 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
6150,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE I PEŁNE OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W FORMACIE MP4 ORAZ MPEG POD TYTUŁEM "LUBLIN WCZORAJ I DZIŚ", PRZEDSTAWIAJĄCEJ I PROMUJĄCEJ AKTYWNE UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
115/KP/17 2017-11-24 VALERII KOZIUBA
2500,47 CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z DYSKIEM, W TERMINIE 15.12.2017-5.01.2018 R. NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
502/ST/17 2017-11-24 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 348/ST/17 - REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
337/GM/17 2017-11-24 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
5000,00 WYKONANIE 11 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
501/ST/17 2017-11-24 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
0,00 ANEKS DO UMOWY 149/ST/17- AKTYWNY UCZEŃ- ZMIANA HARMONOGRAMU
54/FE/17 2017-11-24 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 49/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, DOT. ZMIANY TERMINU REALI
314/GM/17 2017-11-24 AGNIESZKA MACIĄG
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NAJMU NR 124/GM/13 Z DNIA 6.05.2017R., DOT. ZMIANY NAZWY UŻYTKOWNIKA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 55A WYNAJMOWANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KTÓRY Z DNIEM 01.09.2017R. STAJE SIĘ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 50
69/GK/17 2017-11-23 REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZN
300,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM; KWOTA 300ZŁ JEST KWOTĄ SZACUNKOWĄ.
335/GM/17 2017-11-23 MICHAŁ LENARCZYK
158,40 UMOWA NR: 1055/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
14/ON/17 2017-11-23 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
8000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "TEATROTERAPIA NA TARGACH".
334/GM/17 2017-11-23 MARTA HOFMAN
BARTOSZEK-SMAGA DAGMARA,GÓRA GRZEGORZ,HOFMAN DARIUSZ,PODOLSKA-GÓRA ANNA,SMAGA GRZEGORZ,SZYCHIEWICZ EWA,SZYCHIEWICZ MAŁGORZATA
280,00 UMOWA NR: 1054/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
84/PN/17 2017-11-23 JOANNA HOŁDA
1000,00 UDZIAŁ JAKO AMBASADOR LOKALNEJ GRUPY URBACT W 2-DNIOWYM (16-GODZIN) II CASE STUDY MEETING W KOWNIE (LITWA)
13/ON/17 2017-11-23 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
7000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "WARSZTATY ARTYSTYCZNE "SZTUKA ŁĄCZY""
16/PL/17 2017-11-23 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT BIS" SŁAWOMIR GZELL
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 3/PL/12 Z DN. 03.04.12R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU UMOWY NA OKRES DO DNIA PRZEDSTAWIENIA RADZIE MIASTA LUBLIN PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN LUB DO CZASU WYCZERPANIA KWOTY UMOWY.
16/ZE/17 2017-11-23 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 11 (16/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
81/OW/17 2017-11-23 A.J MOTYL PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGR
13390,00 DOSTAWA AKCESORIÓW CUKIERNICZYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
703/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2016-2018- XXXII OGÓLNOPOLSKI KONWENT MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI POLCON 2017-ANEKS ZMIENIAJĄCY FINANSOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH , ORAZ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
330/GM/17 2017-11-22 PPHU "ALTERNATYWA" TADEUSZ RADOMSKI
294,35 UMOWA NR: 69/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA W TYM DOJAZD DO BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM DZIERŻAWCY SĄSIEDNICH DZIAŁEK NR 91/10 I 91/12 (OBR. 34, ARK. 4)
328/GM/17 2017-11-22 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
1844,00 WYKONANIE 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
77/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
128096,00 UMOWA NR 933 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLI
331/GM/17 2017-11-22 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1353,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU SKARBU PAŃSTWA WYNOSZĄCEGO 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 49A UL. LEŚNEJ 1, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 45 (OBR. 10, ARK.
78/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
173904,00 UMOWA NR 934 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUB
500/ST/17 2017-11-22 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
101582,00 ANEKS DO UMOWY 387/ST/17 DOTYCZY ZMIENIJSZENIA KWOTY OSTATNIEJ TRANSZY DOTACJI
15/ON/17 2017-11-22 TARGI LUBLIN S.A.
15000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ W CELU STWORZENIA, ORGANIZACJI I DEMONTAŻU V LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
712/KL/17 2017-11-22 RAFAŁ LIS
640,66 OBSŁUGA JĘZYKOWA W J. ANGIELSKIM I OPIEKA NAD UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
710/KL/17 2017-11-22 --ALDIK NOVA SP. Z O.O.
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH PROJEKTU - KULINARNA PODRÓŻ PO LUBELSZCZYŹNIE
704/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0,00 TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
705/KL/17 2017-11-22 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-SPADKOBIERCY REFORMACJI. EWANGELICY NA LUBELSZCZYŹNIE I W LUBLINIE. HISTORIA. KULTURA. EKONOMIA. LITERATURA - MONOGRAFIA NA 700-LECIE LUBLINA I 500-LECIE REFORMACJI-ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK
711/KL/17 2017-11-22 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 690/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I ZMIANA ILOŚCI EGZEMPLARZY PŁYT
332/GM/17 2017-11-21 PIOTR KUSAK
380,00 UMOWA NR: 70/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY , UL. MARIAŃSKA, POW. 20 M2
43/PS/17 2017-11-21 FUNDACJA TEREN OTWARTY
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018
76/OW/17 2017-11-21 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
9900,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE TRZYSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE MECHATRONIKI DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
118/OR/17 2017-11-20 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41391,49 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
558/ZSS/17 2017-11-20 HUBERT KASZYŃSKI
500,00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
325/GM/17 2017-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. ZGODA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ TRASĄ SIECI ORAZ NA DOKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA WARUNKACH ZAWARTYCH W DECYZJ
172/IR/17 2017-11-20 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
22140,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE BOISKA, PRZY UL. SZAFIROWEJ W LUBLINIE
113/KP/17 2017-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
560/ZSS/17 2017-11-20 TOMASZ BOSKO
100,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
326/GM/17 2017-11-20 ARKADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S. A. I ARKADY SP. Z O. O. - OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI ZASAD USUWANIA KOLIZJI W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z KOLEJNOŚCIĄ WYKONYWANIA PRAC, A TAKŻE Z ZASADAMI ROZLICZENIA TYCH PRAC WYNIKA
61/IT/17 2017-11-20 GLOBITEL SP. Z O.O.
118019,24 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN.
557/ZSS/17 2017-11-20 GRZEGORZ JAROSZEK
200,00 WYKŁAD ORAZ UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ NA KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
327/GM/17 2017-11-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PGE DYSTRYBUCJA S. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 117/5, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENI
546/ZSS/17 2017-11-20 MEDIA LUBLIN MICHAŁ ŻYDEK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
46/CA/17 2017-11-20 VENA ART SP. Z O.O.
3690,00 USŁUGA OPRACOWANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ I WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I SKŁADU FOLDERU NT. WYDARZENIA LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN
112/KP/17 2017-11-20 WALDEMAR MALUGA
500,00 ZAKUP LICENCJI NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ NA POTRZEBY KALENDARZA 2018.
553/ZSS/17 2017-11-20 JADWIGA GACH
200,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
82/PN/17 2017-11-20 PRACOWNIA BADAŃ I DIAGNOZ SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.
17958,00 OPRACOWANIE PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ MIESZKAŃCÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM POPRZEZ WŁĄCZENIE ICH WE WSPÓLNE DZIAŁANIA KONCEPCYJNE I PROJEKTOWE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I PÓŁPUBLICZNYCH (
114/KP/17 2017-11-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
555/ZSS/17 2017-11-20 ZYGMUNT MISZCZAK
300,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI ORAZ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
83/PN/17 2017-11-20 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
86100,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONE PRZY UL. LUBARTOWSKA 30, 30A / CIASNA 2 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWAN
554/ZSS/17 2017-11-20 ANDRZEJ KAPUSTA
200,00 POPROWADZENIE SPOTKANIA I DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ MIASTA LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
551/ZSS/17 2017-11-20 ARTUR KOCHAŃSKI
400,00 POPROWADZENIE KONFERENCJI I DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
552/ZSS/17 2017-11-20 CENTRUM MEDYCZNE NEUROMEDICA HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ
200,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ WYGŁOSZENIA WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
556/ZSS/17 2017-11-20 ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ
200,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
559/ZSS/17 2017-11-20 ADAM ROMAŃCZUK
100,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
74/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2232,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA METODY PROJEKTU EDUKACYJNEGO W LICEUM ORAZ PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OG
73/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2304,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNY
42/PS/17 2017-11-17 MARCIIN GERWIN
1000,00 WYGŁOSZENIE DWÓCH PRELEKCJI NA TEMAT PANELU OBYWATELSKIEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH NA STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.LUBLIN.EU
700/KL/17 2017-11-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
16000,00 ANEKS DO UMOWY 614/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI I TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ILOŚCI PUBLIKACJI
499/ST/17 2017-11-17 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 308/ST/17 - DOTYCZY ZMIANY TREMINU REALIZACJI
111/KP/17 2017-11-17 ŁUKASZ KIJEK
1200,00 MERYTORYCZNE OPRACOWANIE TREŚCI ORAZ WSKAZANIE FOTOGRAFII.
117/OR/17 2017-11-17 KLIMA-SOFT
1659,02 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/17 Z 23.05.2017 R. I ANEKSU 76/OR/17 Z 26.05.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 1659,02 ZŁ DO WYSOKOŚCI 71265,68 ZŁ.
701/KL/17 2017-11-17 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WYDARZENIA KULTURALNE PODCZAS III KONGRESU DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
75/OW/17 2017-11-17 ARRUBA P.W. PIOTR KURLEJ
1306,60 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI ZSO NR 5 I SOSW NR 1 W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
561/ZSS/17 2017-11-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1968,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ INKUBATORA MEDIALNO-ARTYSTYCZNEGO W ACK CHATKA ŻAKA W LUBLINIE NA POTRZEBĘ PROJEKCJI FILMU "ZWARIOWAĆ ZE SZCZĘŚCIA"
71/GK/17 2017-11-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ZASILANIE GALERII NA PŁOCIE
544/ZSS/17 2017-11-17 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ GORCZYCA
1200,00 CIĄŻA ZAGROŻONA ZAKAŻENIEM HIV/AIDS
543/ZSS/17 2017-11-17 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
1200,00 RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE, MODEL REDUKOWANIA RYZYKA ZAKAŻENIA HIV
702/KL/17 2017-11-17 POLOT JERZY FURTAK
12650,00 ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
494/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 54/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU- PROGRAM MISTRZ
497/ST/17 2017-11-16 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
4000,00 ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNE MECZÓW ROZGRYWANYCH W LUBLINIE W RAMACH TURNIEJU: PLACE WOMEN'S U19 FRIENDLY TOURNAMENT LUBLIN 28-29.11.2017 R.
318/GM/17 2017-11-16 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
1190,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 23 (OBR. 21, ARK. 5) O POWIERZCHNI 0,0911 HA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM HANDLOWO-USŁUGOWYM O POWIERZCHN
171/IR/17 2017-11-16 VARIOPOOL POLSKA SP. Z O.O.
80272,26 WYMIANA I PRZENIESIENIE DO INNEGO POMIESZCZENIA POMP HYDRAULICZNYCH W OBIEKCIE AQUA LUBLIN, AL. ZYGMUNTOWSKIE W LUBLINIE
498/ST/17 2017-11-16 AKADEMIA KARATE DANIELA IWANKA
4000,00 PUCHAR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W KARATE TRADYCYJNYM
493/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 56/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU-PROGRAM MISTRZ
495/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 53/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU- " PROGRAM MISTRZ"
320/GM/17 2017-11-16 "PIL - LAS" RYSZARD PISKOREK
890,40 UMOWA NR: 65/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PRZEMYSŁOWA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 43 / UL. PRZEMYSŁOWEJ 13 Z PRZENACZENIEM NA PARKING DO OBSŁUGI PAWILONU HANDLOWEG
492/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 55/ST/17- PROGRAM MISTRZ- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
163/IR/17 2017-11-16 DBM SERVICES SP.Z O.O.
1828901,53 PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ (TRAWA SYNTETYCZNA) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ZAINSTALOWANIEM PIŁKOCHWYTÓW I MONITORINGU, WYKONANIE MURU OPOROWEGO, WYPOSAŻENIE BOISKA - ZADANIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - II PN. "SYGNAŁ OD NOWA"
71/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE SOCJOTERAPII W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBL
43/FE/17 2017-11-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
2429826,17 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. Z
69/OW/17 2017-11-15 PIOTR KURLEJ
6338,40 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
322/GM/17 2017-11-15 PRZEMYSŁAW STEFANIK - ARCHITEKT MGR INŻ. ARCHITEKT PRZEMYSŁAW STEFANIK
4674,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI 3 BUDYNKÓW HANDLOWO - USŁUGOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 20.
321/GM/17 2017-11-15 ANNA JANAS
JANAS PIOTR
50,00 UMOWA NR: 1053/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
60/IT/17 2017-11-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8796,96 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
697/KL/17 2017-11-15 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN W ŚWIECIE ŻYCZLIWOŚCI 2017 , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
72/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE TYFLOPEDAGOGIKI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
147/OŚ/17 2017-11-15 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
66785,00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN NA 2017 ROK".
68/MAZ/17 2017-11-15 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
-62343,79 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 W ZWIĄZKU ZE ZMIEJSZENIEM ILOŚCI NASADZEŃ ROŚLINNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN (WYŁĄCZENIE UL. STADIONWEJ I RONDA MOHYŁY)
7/ZIT/17 2017-11-15 HOTEL KORONA S.C. REMIGIA DERKACZ EDWARD DERKACZ
10562,40 ZAPEWNIENIE NOCLEGU, WYŻYWIENIA ORAZ SALI SZKOLENIOWEJ W HOTELU KORONA W ZEMBORZYCACH TERESZYŃSKICH, W TERMINIE 23 - 24 LISTOPADA 2017R.
319/GM/17 2017-11-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
961,95 UMOWA NR: 66/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRONOWICKA DZIERŻAWY - INNE NIEWYODRĘBNIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH O POW. 265,00 M2 - PARTER BUDYNKU WRAZ Z PRAWEM UŻYWANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ; DZIAŁKA NR 106/5., Z PR
110/KP/17 2017-11-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
11150,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE.
70/OW/17 2017-11-14 TOMASZ KRAJEWSKI
6000,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYH Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYN
169/IR/17 2017-11-14 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
89833,61 NASADZENIA ROŚLINNE I PIELĘGNACJA PRZY SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, UL. METALURGICZNA 5 W LUBLINIE - CZĘŚĆ I
170/IR/17 2017-11-14 MULTIMEL SP. Z O. O.
8856,00 PRZEBUDOWA STANOWISKA SŁUPOWEGO NR 14 LINII NAPOWIETRZNEJ SN W MIEJSCOWOŚCI ROKITNO I WÓLKA ROKICKA.
696/KL/17 2017-11-14 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
3000,00 ORGANIZACJA WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY FINANSOWANE JEST Z DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W
542/ZSS/17 2017-11-14 JACEK BOROWICZ
12000,00 UMOWA ZLECENIE NA OPRACOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOT. OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
698/KL/17 2017-11-14 "UNIA ABSOLWENTÓW"
1000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJACA NA ORGANIZACJI ZADUSZEK POETYCKICH POSWIĘCONYCH JULII HARTWIG.
699/KL/17 2017-11-14 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
4200,00 USŁUGA HOTELARSKA I GASTRONOMICZNA DLA 7 UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY 27.11.-1.12.2017 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
109/KP/17 2017-11-14 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075,00 WYKONANIE I DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
79/OW/17 2017-11-14 "FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK-ODDZIAŁ W LUBLINIE-NAUKA I ROZWÓJ LUB
0,00 LIST INTENCYJNY DOT. WSÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE KOMPETENCJE, DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENI
132/SOI/17 2017-11-13 ALEKSANDRA PRÓCHNIAK
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
41/PS/17 2017-11-13 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
-15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 32/PS/17 Z DNIA 8.08.2017 R. PT. "POZNAJMY SIĘ", ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI Z 51 600 ZŁ DO 36 600 ZŁ
116/OR/17 2017-11-13 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560,00 NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE.
491/ST/17 2017-11-13 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 15/ST/17 DOTYCZY AKTUALIZACJI KOSZTORYSU
323/GM/17 2017-11-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
TBV SP.J. W. DZIOBA, P. BIELECKI
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TBV SP. J. W.DZIOBA, P.BIELECKI I MPWIK W LUBLINIE SP. Z O.O . - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄ
122/OR/17 2017-11-13 CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.
197017,14 ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, W TYM MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OSP-GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
59/IT/17 2017-11-13 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
7380,00 ZAKUP URZĄDZEŃ MFP DRUKUJĄCO-KOPIUJĄCO-SKANUJĄCYCH.
35/BM/17 2017-11-13 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE ZESTAWU "MIASTECZKO UMIEJĘTNOŚCI DROGOWYCH - AUTOCHODZIK" - DO REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU "BEZPIECZNY LUBLIN".
695/KL/17 2017-11-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
405,90 LICENCJA JEDNORAZOWA NA WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ " NA STRUNACH POEZJI " WYSTĘP MARKA ANDRZEJEWSKIEGO
77/PN/17 2017-11-13 HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG
837354,00 STWORZENIE PARTNERSTWA I USTALENIE ZASAD W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU "AREA 21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
34/BM/17 2017-11-13 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEDMIOTÓW (UBRANIE SPECJALNE Z HEŁMEM-9SZT. I UBRANIE KOSZAROWE Z HEŁMEM-5SZT.) NA WYPOSAŻENIE SALI DYDAKTYCZNEJ "OGNIK" W CELU PROWADZENIA SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNYCH DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU "BEZPIECZNY LUBLIN".
58/IT/17 2017-11-13 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
4280,40 USŁUGA TRANSMISJI DANYCH W RELACJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 LUBLIN, UL. HIACYNTOWA 69 - UL. WIENIAWSKA 14.
131/SOI/17 2017-11-13 KATARZYNA RAKUŚ
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
129/SOI/17 2017-11-13 SABINA FORYT
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
313/GM/17 2017-11-13 KAMIL WŁODARCZYK
BASIAK AGNIESZKA,BASIAK KONRAD,SZYMCZUK ANDRZEJ,SZYMCZUK NATALIA,WŁODARCZYK IWONA
207,90 UMOWA NR: 1050/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, POW. 90 M2 CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
130/SOI/17 2017-11-13 MARTA ZAWIŚLAK
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
81/PN/17 2017-11-13 MIASTO OPOLE
GMINA GIERAŁTOWICE,GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE,MIASTO SŁUPSK
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
63/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
62/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 42/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
691/KL/17 2017-11-09 PIOTR KOWALCZYK
1800,00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18 LISTOPADA 2017 R.
692/KL/17 2017-11-09 IZABELA KOPEĆ "ARTMUS - IK"
78200,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z UTWORÓW SŁOWNO-MUZYCZNYCH PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18.11.2017 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ
694/KL/17 2017-11-09 MARCIN PIETRUSZA
1100,00 WYKONANIE MIN. 60 ZDJĘĆ W TRAKCIE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
693/KL/17 2017-11-09 WOJCIECH KORNET
2600,00 REALIZACJA DWÓCH WERSJI FILMU DOKUMENTUJĄCEGO WARSZTATY ARTYSTYCZNE KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
315/GM/17 2017-11-09 JÓZEF KASPRZAK
KASPRZAK LEOKADIA
194,82 UMOWA NR: 1051/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - UPRAWY, DZ., POW. 382 M2. CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
57/IT/17 2017-11-09 VULCAN
16575,00 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI SIGMA.
66/GK/17 2017-11-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
6500,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KWATERY ZBIOROWEJ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W LATACH 1939-1944 WRAZ Z TABLICAMI ORAZ KATAKUMB ZE SZCZĄTKAMI WIEŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO WRAZ Z POMNIKIEM WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO I GESTAPO ,,POD ZEGAREM" NA CMENATRZU PRZY UL.
146/OŚ/17 2017-11-09 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
4305,00 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA 30-SEKUNDOWEGO SPOTU RADIOWEGO.
168/IR/17 2017-11-09 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9 - ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO
4/BRM/17 2017-11-09 ROBERT LITWIŃSKI
400,00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 11 LISTOPADA 2017 R.
63/OW/17 2017-11-08 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
0,00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST USTALENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM POROZUMIENIEM ZASAD ORGANIZACJI VI ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 6-LATKÓW "LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI" W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
311/GM/17 2017-11-08 ARKADIUSZ CZAPLA
400,00 UMOWA NR: 1047/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
108/KP/17 2017-11-08 LIGHT-TECH PUH S.C.
2460,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA ORAZ TRYBUNAŁU KORONNEGO W DNIU 11.11.2017R.
68/GK/17 2017-11-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
16567,53 ZAKUPIENIE I ZAMONTOWANIE KLAPY PRZECIWZALEWOWEJ PRZED WYLOTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR 15A DO RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. ŁAZIENKOWSKIEJ
317/GM/17 2017-11-08 WIESŁAW RAK
320,00 UMOWA NR: 1052/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY UPRAWY ROLNE
317/ST/17 2017-11-08 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: - II GWIAZDKOWY FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ
310/GM/17 2017-11-08 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
1136,80 UMOWA NR: 1046/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - DZIERŻAWY - INNE PARKING, UL. EMILII I KAROLA WOJTYŁÓW DZ NR 61/48, OBR. 43, ARK. 29
21/GD/17 2017-11-08 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5000,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 29, POŁOŻONA PRZY UL. WODNEJ 6F Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY L
68/OW/17 2017-11-07 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
3135,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/OW/17 NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPE
127/SOI/17 2017-11-07 AERO TOWER KAMIL KUCIA
5000,00 REPREZENTOWANIE MIASTA LUBLIN PODCZAS ŚWIATOWEGO FINAŁU KONKURSU CREATIVE BUSINESS CUP
56/IT/17 2017-11-07 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
10981,44 DZIERŻAWA LOKALIZATORÓW GPS WRAZ Z DOSTĘPEM DO SYSTEMU IDENTYFIKACJI I LOKALIZACJI TYCH URZĄDZEŃ
530/ZSS/17 2017-11-07 TOMASZ KRAMEK
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.
65/GK/17 2017-11-07 "LENMAR" MARCIN LENARD
37064,06 BUDOWA STREET WORKOUT PARK PRZY UL. MEDALIONÓW ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENY GMINY LUBLIN.
531/ZSS/17 2017-11-07 JACEK MAKSYMIUK
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
488/ST/17 2017-11-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
4231,20 WYNAJEM SALI NA IX SPOTKANIE TURYSTYCZNE
64/GK/17 2017-11-06 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
8812,51 DOSTAWA KOSZY NA PSIE ODCHODY WRAZ Z MONTAŻEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY
690/KL/17 2017-11-06 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
10996,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PŁYTY PT. W KRĘGU ANDRZEJA NIKODEMOWICZA.
65/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
0,00 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU WYKONANIA NASADZEŃ W REJONIE III
66/MAZ/17 2017-11-06 KRZYSZTOF CHMIEL
310,00 ANEKS DO UMOWY 28/MAZ/17 NA ZAKUP ORAZ MONTAŻ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO W ROWERZE STOJĄCYM NA SKWERZE PRZY UL. KRÓTKIEJ W LUBLINIE
316/GM/17 2017-11-06 ELŻBIETA SOCZYŃSKA
SOCZYŃSKI ANDRZEJ
198,00 UMOWA NR: 1048/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, POW. 180 M2
537/ZSS/17 2017-11-06 BEATA KŁODA
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
64/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
10500,00 WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY UL. BOH. MONTE CASSINO, UL. BIEDRONKI, UL, CHOPINA, UL. BAJKOWEJ W LUBLINIE
308/GM/17 2017-11-03 ZOFIA BIELA
BIELA WACŁAW
167,40 UMOWA NR: 1045/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
517/ZSS/17 2017-11-03 URSZULA STEĆ
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
329/GM/17 2017-11-03 ZIĘTEK DARIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AMADEKS"
2356,67 UMOWA NR: 68/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSP. - PARKING - KOMIS SAMOCH. UL. SMOLUCHOWSKIEGO POW. ; 6086
489/ST/17 2017-11-03 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
100000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH IV-V W II PÓŁROCZU 2017 R.
540/ZSS/17 2017-11-03 TOMASZ BOSKO
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
536/ZSS/17 2017-11-03 ANETA ROMANEK
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
522/ZSS/17 2017-11-03 EMILIA CHARYTANOWICZ
900,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
538/ZSS/17 2017-11-03 EMIL DUDZIAK
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
534/ZSS/17 2017-11-03 DANIEL KLIMIUK
100,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
309/GM/17 2017-11-02 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
40000,00 UMOWA NR: 64/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LIPOWA 1 DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NAJEM I DZIERŻAWA BU
80/PN/17 2017-11-02 MARIIA MARTYNIUK
4600,00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZY ORAZ AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ROLI W FILMIKACH W MODULE OBEJMUJĄCYCH 6 FILMIKÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CKW
135/SOI/17 2017-11-02 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
30000,00 PROJEKT WNĘTRZA PUNKTU INFORMACYJNEGO W SKENDE SHOPPING CENTRE W LUBLINIE
133/SOI/17 2017-11-02 AGORA SA
27675,00 PROMOCJA MIASTA W RAMCH REALIZACJI PROJEKTU ,,PRZYSTANEK MIASTO 2017''
59/OW/17 2017-11-02 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
18450,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ NA TEMAT TWORZENIA PRAWIDŁOWYCH RELACJI MIĘDZYLUDZKICH, WEDŁUG POTRZEB DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ORAZ EWENTUALNIE RODZICÓW, W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH R
539/ZSS/17 2017-11-02 INNOVA ANETA FALKOWSKA
10400,00 UMOWA O PRZEKAZANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA "KOT FILEMON" PROWADZONEGO PRZEZ PANIĄ ANETĘ FALKOWSKĄ UL. KRAŃCOWA 3 20-356 LUBLIN
486/ST/17 2017-10-31 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
1088,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z DZIELNICY BRONOWICE.
63/MAZ/17 2017-10-31 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
4532,79 ODBIÓR I MONTAŻ OSŁONY TRZCIONOWO-FOLIOWEJ PRZY UL. KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE.
306/GM/17 2017-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36 (OBR. 26, ARK. 4) ORAZ ZOBO
63/GK/17 2017-10-31 CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI
1918,80 DOSTARCZENIE 26 SZT. FLAG BIAŁO-CZERWONYCH POZIOMYCH.
307/GM/17 2017-10-31 KATARZYNA PRZYTUŁA
99,63 CZYNSZ ZA NAJEM GARAŻU (SP) - LUBLIN, HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
303/GM/17 2017-10-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU: 1) AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 95/6 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ROMERA 4, Z KTÓREJ OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 R., ZNAK: IGM.6821.58.2013
107/KP/17 2017-10-31 SIM KOŁO
15405,75 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM W POSTACI CZARNYCH TOREB BAWEŁNIANYCH.
58/OW/17 2017-10-31 FW FANTOM ANDRZEJ MIETKIEWICZ
3054,89 DOSTAWA FANTOMÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
115/OR/17 2017-10-31 OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE Z ORA I OIRP W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU
688/KL/17 2017-10-31 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
9102,00 NAJEM POMIESZCZEŃ ORAZ INSTRUMENTÓW NA ORGANIZACJĘ NKL 2017
41/FE/17 2017-10-31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. TERMINU WYPŁAT POŻYCZKI.
333/GM/17 2017-10-31 GRZEGORZ KRASUCKI
114,00 UMOWA NR: 333/GM/17 CZYNSZ ZA NAJEM (SP) - LUBLIN, HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO 5
144/OŚ/17 2017-10-31 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
12300,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 127/OŚ/17 Z DNIA 04.08.2017 R. - ZWIĘKSZENIE KWOTY NA REALIZACJĘ PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN
689/KL/17 2017-10-31 FUNDACJA KATARZYNY KOZYRY
12528,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI AUTORSKICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
15/ZE/17 2017-10-31 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 10 (15/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
42/FE/17 2017-10-31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY TERMINÓW WYPŁATY DOTACJI.
125/SOI/17 2017-10-31 ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 23/SOI/17, ZMIANA §10 TERMIN REALIZACJI UMOWY DO DNIA 15.11.2017 R., ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1
67/OW/17 2017-10-31 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
4000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAM
166/IR/17 2017-10-30 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
0,00 Z DNIEM 30.10.2017 R. STRONY ROZWIĄZUJĄ UMOWĘ NR 11/IR/17 Z DNIA 10.02.2017 R., PRZEDMIOTEM KTÓREJ BYŁO WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA OSIEDLU KARŁOWICZA W LUBLINIE, ZA POROZUMIENIEM STRON.
305/GM/17 2017-10-30 GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2461,50 UMOWA NR: 63/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY ZAPLECZE BUDOWY ORAZ DOKONANIE NASADZEŃ KRZEWÓW OZDOBNYCH, UL. PÓŁNOCNA, POW. 547 M2
32/BM/17 2017-10-30 MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. ROGOWSKIEGO 9. (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
145/OŚ/17 2017-10-30 ANNA KOZAKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
79/PN/17 2017-10-30 KATARZYNA STINSKA
1360,00 OBSŁUGA KORESPONDENCJI ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
33/BM/17 2017-10-30 SPOŁEM LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL.PONIKWODA 67. (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
124/SOI/17 2017-10-30 STOWARZYSZENIE AKTYWNA EUROPA
2500,00 WSPÓŁORGANIZACJA WSCHODNIEGO FORUM FIRM RODZINNYCH
22/GD/17 2017-10-27 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
99600,00 WYKONANIE USŁUGI SKANOWANIA Z POSTACI ANALOGOWEJ DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ I ARCHIWIZACJI OPERATÓW GEODEZYJNYCH Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZGROMADZONEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
66/OW/17 2017-10-27 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
8700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 3 NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEG
686/KL/17 2017-10-27 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 613/KL/17 Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MBP (ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TERMINU PRZEDŁOŻENIA ROZLICZENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO).
167/IR/17 2017-10-27 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
6211,50 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA CIĄGÓW PIESZYCH NA OSIEDLU KARŁOWICZA (CZECHÓWKA GÓRNA KOLONIA DZIAŁKI 5/9 I 1/38) W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
114/OR/17 2017-10-27 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
-587,52 ANEKS DO UMOWY NR 110/OR/16 Z 22.12.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY O 587,52 ZŁ DO WYSOKOŚCI 73051,20 ZŁ.
40/FE/17 2017-10-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
105089878,41 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
113/OR/17 2017-10-27 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 285/KP/16 ZMIENIAJĄCY NR KONTA BANKOWEGO.
465/ST/17 2017-10-26 ALTER JMS SP. Z O. O. SP. K
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "TRZY ZŁOTE DAMY SEROWARSTWA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
520/ZSS/17 2017-10-26 LUCYNA KONCEWICZ
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
62/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
1354,99 DOSTAWA KSIĄŻEK DO ZAWODU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK ELEKTRONIK - CZĘŚĆ III - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
159/IR/17 2017-10-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
6150,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI I STREET WORKOUT W LUBLINIE, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
1/KM/17 2017-10-26 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
3600000,00 UMOWA-WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ PWPW S.A. DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ
487/ST/17 2017-10-26 HADES L.E. CWALINA SPÓŁKA JAWNA
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "KONCERT POŚWIĘCONY PAMIĘCI WIELKICH BARDÓW: COHEN, DYLAN, STACHURA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI,
65/OW/17 2017-10-26 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
3400,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA DOSKONALĄCE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
165/IR/17 2017-10-26 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 18/IR/17 Z DNIA 24.02.2017 R. DOT. ZADANIA ZACISZE REKREACYJNO- EDUKACYJNE W OSIEDLU LIPNIAK- ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 30.11.2017 R.
164/IR/17 2017-10-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
60270,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 W LUBLINIE
60/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
3223,84 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH - CZĘŚĆ I - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
62/MAZ/17 2017-10-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
50000,00 DOTACJA NR 407/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
535/ZSS/17 2017-10-26 BEATA POLIŃSKA
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
61/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
7547,57 DOSTAWA KSIĄŻEK, ATLASÓW, PODRĘCZNIKÓW DO ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA - CZĘŚĆ II - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
90/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W SPS NR 26 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
64/OW/17 2017-10-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
11600,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 4 NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBE
88/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "PRZEDSTAWIENIE CZTERECH KULTUR -POKAZ UCZNIÓW POLSKICH, ROMSKICH, UKRAIŃSKICH I ŻYDOWSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014- 2020.
304/GM/17 2017-10-25 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.WYŻYNNA 43 (41-55)
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.WYŻYNNEJ 43 W LUBLINIE
80,00 UMOWA NR: 62/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY PARKING, UL. JANA PAWŁA II, POW. 400 M2
94/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
685/KL/17 2017-10-25 KRZYSZTOF FIRLUS
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ KONTRABAS PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017 R.
93/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
684/KL/17 2017-10-25 MARCIN ZDUNIK
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017R.
61/GK/17 2017-10-25 F-RYZA USŁUGI STOLARSKIE SŁAWOMIR DZIAŁO
9212,70 WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH PRZY MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ (POMNIKACH) W LUBLINIE.
91/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
89/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
92/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
336/GM/17 2017-10-25 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 13 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11 Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY POWIERZCHNI W BUDYNKU BIUROWYM MOSIR ,,BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O. O. PRZY UL. FILARETÓW 44.
20/GD/17 2017-10-24 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 68/3, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 17 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 67, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 15 ORAZ Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZN
512/ZSS/17 2017-10-24 BARBARA SOBOCKA
700,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
508/ZSS/17 2017-10-24 ELŻBIETA WANIURSKA
1050,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
519/ZSS/17 2017-10-24 ANDŻELIKA PONIEWOZIK
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
527/ZSS/17 2017-10-24 IWONA PAPROTA
1050,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
51/OW/17 2017-10-24 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
455000,00 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA"
516/ZSS/17 2017-10-24 CONSALIA ALINA PORĘBA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
112/OR/17 2017-10-24 BSI GROUP POLSKA SP. Z O.O.
31980,00 WYKONANIE W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN AUDITU PRZEJŚCIA NA NOWE WYDANIE NORMY ISO 9001:2015 ORAZ RECERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY ISO 9001:2015, TJ. WYDANIE CERTYFIKATU ORAZ USTALENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NIEGO; USTALENIE WARUNKÓW POSŁUG
518/ZSS/17 2017-10-24 MICHAŁ MAZUR
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
529/ZSS/17 2017-10-24 EDYTA KUŚMIREK
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
299/GM/17 2017-10-24 TCHIBO WARSZAWA SP. Z O.O.
2905,73 UMOWA NR: 39/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 36 Z PRZEZNACZENIEM NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY
140/OŚ/17 2017-10-24 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 27/OŚ/17 - KONSERWACJA STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13- PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 15.11.2017 R.
521/ZSS/17 2017-10-24 AGATA CHMIEL
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
484/ST/17 2017-10-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
3000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI SPORTU AKADEMICKIEGO
59/MAZ/17 2017-10-24 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
38700,00 WYKONANIE DRUKU I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UM LUBLIN
532/ZSS/17 2017-10-24 DOROTA WOLAŃCZUK
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
533/ZSS/17 2017-10-24 MARIUSZ PROKOPIUK
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
682/KL/17 2017-10-24 MAREK ANDRZEJEWSKI
3300,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU NA GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ "NA STRUNACH POEZJI " W DN. 29.11.2017
67/GK/17 2017-10-24 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA WYSTAWY PLENEROWEJ NA OGRODZENIU OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE
511/ZSS/17 2017-10-24 EWA ZAGAJSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
142/OŚ/17 2017-10-24 MIROSŁAW WYROSTEK
0,00 ANEKS DO UMOWY 84/OŚ/17 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
485/ST/17 2017-10-23 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 150/ST/17 "SPORT DLA KAŻDEGO" - ZMIANY W KOSZTORYSIE
61/MAZ/17 2017-10-23 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
8503,89 WYKONANIE INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ, PROJEKTU GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, PROJEKTU URZĄDZENIA TERENU I PROJEKTU ZIELENI DLA TERENU ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. ZBOŻOWĄ A UL. SŁAWINKOWSKĄ W LUBLINIE
31/BM/17 2017-10-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
17745,00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP ŚRODKÓW INDYWIDUALNEJ OCHRONY STRAŻAKA, NA POTRZEBY KMPSP.
483/ST/17 2017-10-23 KLUB SPORTOWY STAY INSANE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "INSANE TRIATHLON LUBLIN"
162/IR/17 2017-10-23 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
55800,00 WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PIASKOWEJ NA BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT Z SBR+EPDM, PRZY ZESTAWIE DO ĆWICZEŃ STREET WORKOUTU PARK LINE XL NA DZIAŁCE NR 14/28 W LUBLINIE, W POBLIŻU PRZEDSZKOLA NR 75
161/IR/17 2017-10-23 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
38766,60 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE
30/BM/17 2017-10-23 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W CZASIE NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ ORAZ SYTUACJI MAJĄCYCH ZNAMIONA KRYZYSU.
482/ST/17 2017-10-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
2400,00 "WOJEWÓDZKI TURNIEJ W BOCCIA "
480/ST/17 2017-10-23 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
2000,00 "ORGANIZACJA ROZGRYWEK EKSTRAKLASY BADMINTONA"
528/ZSS/17 2017-10-20 EWA SADURSKA
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
523/ZSS/17 2017-10-20 AGATA GAJEWSKA
450,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
509/ZSS/17 2017-10-20 AGATA WILK
900,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
525/ZSS/17 2017-10-20 MAGDALENA KALENIEC
1200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
524/ZSS/17 2017-10-20 IZABELA HANCZYN
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
39/PS/17 2017-10-20 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 31/PS/17 Z DNIA 08.08.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SĄSIEDZI NA 5! PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU DLA LOKALNYCH WSPÓLNOT MIASTA LUBLIN
312/GM/17 2017-10-20 GRĄDKOWSKA ALEKSANDRA
332,00 UMOWA NR: 1049/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA , POW. 332 M2 CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
504/ZSS/17 2017-10-20 AGNIESZKA FILIKS
200,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "WYKORZYSTYWANIE PRODUKTÓW SEZONOWYCH I OBRÓBKA TECHNOLOGICZNA PRODUKTÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
55/IT/17 2017-10-20 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
66356,04 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
683/KL/17 2017-10-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
7367,70 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
510/ZSS/17 2017-10-20 MAŁGORZATA MATYKA
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
526/ZSS/17 2017-10-20 -- ZYGMUNT MISZCZAK
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK.DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
324/GM/17 2017-10-20 CITY PARKING GROUP S.A.
1616,67 UMOWA NR: 67/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RADZYŃSKA DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY UL. RADZYŃSKA POW. ; 2894
680/KL/17 2017-10-19 TARGI LUBLIN S.A.
5000,00 USŁUGA PROMOCYJNA PODCZAS WYDARZENIA "BYŁO...NIE MINĘŁO" - SPOTKANIE Z HISTORIĄ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 21-22.10.2017R. W TARGACH LUBLIN.
60/MAZ/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
2140,20 WYKONANIE BETONOWEGO POSTUMENTU ORAZ TABLICY PAMIĄTKOWEJ WRAZ Z JEJ MONTAŻEM
158/IR/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
23000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PLACU ZABAW ORAZ WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU, PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W LUBLINIE
302/GM/17 2017-10-19 "DALUS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SZYDŁOWSKI LUCJAN
830,00 UMOWA NR: 59/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RÓŻANA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. RÓŻANEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING STRZEŻONY POW. 650 M2
57/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
7800,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE MODOWYM DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPER
53/OW/17 2017-10-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ANALITYKI BEZPIECZEŃSTWA I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO P
55/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
34650,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
139/OŚ/17 2017-10-19 DRUKARNIA KOREL-GRAF KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
2500,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.
45/CA/17 2017-10-19 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
6519,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU " MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU I ZORGANIZOWANA PODCZAS CEREMONII KONCERTU PT. "POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT" Z UDZIAŁEM ARTYSTÓW
681/KL/17 2017-10-19 ROBERT GRUDZIEŃ IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY CONCENTUS MUSICUS
4200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII ORGANOWEJ PODCZAS KONCERTU SŁOWNO - MUZYCZNEGO PT." POLSKO OJCZYZNO MOJA" Z UDZIAŁEM HALINY ŁABONARSKIEJ W DNIU 26.11.2017 R.
54/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
12540,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
515/ZSS/17 2017-10-19 DAMIAN ZIARKOWSKI
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
513/ZSS/17 2017-10-19 EWELINA DŻAMAN
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
514/ZSS/17 2017-10-19 BEATA MARZEC
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
52/OW/17 2017-10-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ANALITYKI LABORATORYJNEJ W OCHRONIE ŚRODOWISKA W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PRO
646/KL/17 2017-10-18 KAROLINA MAJKOWSKA
500,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI TEKSTU UMOWY GRANTOWEJ PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ".
506/ZSS/17 2017-10-18 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
615,00 OPRACOWANIE LOGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA LUBLIN.
502/ZSS/17 2017-10-18 FUNDACJA TUP TUSIE
9000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W KLUBIE DZIECIĘCYM POD NAZWĄ KLUB MALUCHA TUP TUSIE
122/SOI/17 2017-10-18 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
4700,00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 75 ZDJĘĆ Z DRONA Z LOTU PTAKA TERENÓW PODSTREFY LUBLIN SSE
54/IT/17 2017-10-18 STORIO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
399640,00 ROZBUDOWA SYSTEMU WYKONYWANIA I SKŁADOWANIA KOPII ZAPASOWYCH.
300/GM/17 2017-10-18 KAROLINA KITA
440,00 UMOWA NR: 60/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI, AL. TYSIĄCLECIA
298/GM/17 2017-10-18 GUSTO & BUON GUSTO SP. Z O. O.
16000,00 UMOWA NR: 38/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE O POW. 160 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA JARMARK PRODUKTÓW WŁOSKICH
503/ZSS/17 2017-10-18 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
34800,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM ,,KUBUŚ I KANGUREK"
507/ZSS/17 2017-10-18 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
12000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM " MISTRZOWIE ZABAWY"
505/ZSS/17 2017-10-18 BOGDAN SZPONAR
200,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
38/PS/17 2017-10-18 PAWEŁ SZCZUCHNIAK
92000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE "BUDOWA ŁĄCZNIKA PUŁASKIEGO - SŁOWACKIEGO"
677/KL/17 2017-10-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
-24000,00 ANEKS DO UMOWY 275/KL/17- ZMIANA RAMOWEGO PROGRAMU WYSTAW W GALERII SASKIEJ, ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DO 72.000 ZŁ
456/ST/17 2017-10-17 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO
679/KL/17 2017-10-17 JOANNA BELZYT
660,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO KONCERTU PIEŚNI TRADYCYJNYCH PODCZAS GALI DZIELNIC KULTURY
105/KP/17 2017-10-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
190,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 101/KP/17 Z DNIA 13.09.2017R., ZMIENIAJĄCY ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZOBOWIĄZAŃ.
36/FE/17 2017-10-17 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-3145934,72 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA.
297/GM/17 2017-10-17 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
12300,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE CZĘŚCI OGRODZENIA O DŁUGOŚCI OK. 42 MB, ZLOKALIZOWANEGO NA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1/3 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ
455/ST/17 2017-10-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
45000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO
121/SOI/17 2017-10-17 CUMULUS PR SP. Z O.O.
21800,00 ZAPEWNIENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
106/KP/17 2017-10-17 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER NA MEDALACH WRAZ Z DOSTAWĄ.
78/PN/17 2017-10-17 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
7500,00 PRODUKCJA I MONTAŻ 6 FILMÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CENTRUM KOMEPENCJI WSCHODNICH WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAC AUTORSKICH
459/ST/17 2017-10-17 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
7000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLENGO W PŁYWANIU
296/GM/17 2017-10-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
TYMICKA KATARZYNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KATARZYNĄ TYMICKĄ I LPEC S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 33/11 (OBR. 36, ARK. 2), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANO
458/ST/17 2017-10-17 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
5500,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO
139/IR/17 2017-10-17 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
21217,50 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA SKWERU WRAZ Z SIŁOWNIĄ I CHODNIKIEM DO UL. WARMIŃSKIEJ W LUBLINIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH.
678/KL/17 2017-10-17 ŁUKASZ JANICKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 171/KL/17 Z DNIA 8.02.2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
422/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
110/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
42235,67 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - I CZĘŚĆ.
474/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 474/ZSS/17 OBSZAR 1
477/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 477/ZSS/17 OBSZAR 3
478/ST/17 2017-10-16 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080,00 " PIŁKARSKA ANIMACJA DLA DZIECI W DZIELNICY FELIN".
479/ST/17 2017-10-16 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
7500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "ZUMBA Z AZS"
104/KP/17 2017-10-16 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
483/ZSS/17 2017-10-16 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA (...) DOT. UMOWY 483/ZSS/17 OBSZAR 3
481/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA DOT. UMOWY 481/ZSS/17 OBSZAR 3
111/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
35927,25 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - II CZĘŚĆ.
481/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
10000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START SA
160/IR/17 2017-10-16 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R. NA BUDOWĘ PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO ROBÓT - ZAŁ. NR 1 DO UMOWY
480/ZSS/17 2017-10-16 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. OBSZAR 3
476/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 476/ZSS/17 OBSZAR 3
475/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH UI INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 475/ZSS/17 OBSZAR 1
482/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH(...) DOT. UMOWY 482/ZSS/17 OBSZAR 3
473/ZSS/17 2017-10-16 --FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 473/ZSS/17
478/ZSS/17 2017-10-16 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH (DOT. UMOWY 478/ZSS/17) OBSZAR 3
108/OR/17 2017-10-16 HENPOŻ RADOSŁAW HEJNO
1771,20 AKTUALIZACJA "INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO" DLA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
107/OR/17 2017-10-16 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
15375,00 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH I LOKALACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN.
295/GM/17 2017-10-16 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI GAZOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI
479/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIEM RYSA
4640,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
652/KL/17 2017-10-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
3000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI 4 SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH Z PREZENTACJAMI MULTIMEDIALNYMI TOWARZYSZĄCYMI WYSTAWIE EASTREET
157/IR/17 2017-10-13 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH NA TERENIE I POZA TERENEM KOMPLEKSU W
294/GM/17 2017-10-13 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
590,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU OŚWIATY, NAUKI I KULTURY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 1.095,00 M KW. POSIADAJĄCEGO 4 KONDYGNACJE NADZIEMNE ORAZ 1 KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW
35/FE/17 2017-10-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOTYCZĄCY ZWIĘKSZE
37/PS/17 2017-10-13 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 35/PS/17 Z DNIA 11.09.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
472/ZSS/17 2017-10-12 JOLANTA KARWAT
200,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT.: "WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZICÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26.10.2017 R.
150/IR/17 2017-10-12 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 81/IR/17 Z DNIA 26.05.2017 R. NA BUDOWĘ SKWERÓW PRZY UL. LIPOWEJ 12 I UL. LIPOWEJ PRZY CMENTARZU, PRZY UL. CHMIELARCZYKA ORAZ U ZBIEGU ULIC KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/KRÓTKA - TERMIN WYKONANIA DO DNIA 27.10.2017 R.
37/FE/17 2017-10-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY WSTĘPNEJ (PREUMOWY) 6/FE/17 DOTYCZĄCEJ PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROG
138/OŚ/17 2017-10-12 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 3011/WOŚ/CP/2007 Z DNIA 11.10.2007 R. - UŻYCZENIE ŁODZI C 465 TRADER, SILNIKA YAMAHA ORAZ PRZYCZEPY BRENDERUP YAMAHA
293/GM/17 2017-10-12 KACPER DOMŻAŁ
900,00 UMOWA NR: 37/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1 NA WYSOKOŚCI KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA, POW. 2 M
53/IT/17 2017-10-11 VULCAN
25850,00 PRZEDŁUŻENIE POSIADANYCH LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU ARKUSZ SYSTEMU SIGMA (AUTORSTWA FIRMY VULCAN SP. Z O.O.) DLA 71 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN (PRZEDSZKOLI, PORADNI ORAZ MOS)
676/KL/17 2017-10-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
33500,00 DOTACJA CELOWA DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI MEDIALABOWO-DIGITALIZACYJNEJ WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE"
39/FE/17 2017-10-11 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY VI LO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2017, DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZAC
109/OR/17 2017-10-11 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9464,85 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/OR/17 Z 28.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI: 47324,25 ZŁ.
488/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
493/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
498/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
489/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
497/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
500/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
50/OW/17 2017-10-10 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
752,30 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I APTECZEK DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
492/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
501/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
325/ST/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
499/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
49/OW/17 2017-10-10 RESPIVENT SPÓŁKA Z O.O.
18342,10 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - MODELI CZŁOWIEKA DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
487/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
490/ST/17 2017-10-10 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
16641,90 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH -KOSZULKI
60/GK/17 2017-10-10 INŻ-WOD-BUD SP. Z O. O.
110170,00 REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,,RURY" - ETAP I.
484/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCEGO NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
496/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
119/SOI/17 2017-10-10 PIOTR MALESZYK
2100,00 PRZYGOTOWNIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ LOSOWYCH ABSOLWENTÓW LICEÓW I TECHNIKÓW
52/IT/17 2017-10-10 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
442,83 DZIERŻAWA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI UL. WIENIAWSKA 14 - PAŁAC PARYSÓW.
470/ZSS/17 2017-10-10 MAŁGORZATA KOSTECKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU NA TEAMAT: "PRODUKTY ZBOŻOWE W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA "OPRACOWANIE JADŁOSPISU SZKOLNEGO" W DNIU 26.10.2017 R.
485/ZSS/17 2017-10-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
494/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
29/BM/17 2017-10-10 JAROSŁAW ŻÓŁKOWSKI
17984,66 WYKONANIE POSADZKI W GARAŻU JEDNOSTKI OSP GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE - UL.GŁUSKA 138A.
471/ZSS/17 2017-10-10 JUSTYNA SIWIELA-TOMASZCZYK CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I DIETOTERAPII
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU PRZEZ PANIĄ JUSTYNĘ SIWIELĘ-TOMASZCZYK NA TEMAT: "JADŁOSPIS SZKOLNY-ATRAKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POSIŁKI SZKOLE" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
38/FE/17 2017-10-10 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY O ZALICZKOWE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" CZTERECH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32, SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 26, SOSW
495/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
490/ZSS/17 2017-10-10 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
491/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
486/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
155/IR/17 2017-10-09 TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
41405,49 DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH, PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W LUBLINIE - W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ PN. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ BEZPIECZNYCH PARKINGÓW ROWEROWYCH"
462/ZSS/17 2017-10-09 ANDRZEJ DERYŁO
2500,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO ARTYSTYCZNEGO KONCERTU SCENICZNEGO PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
154/IR/17 2017-10-09 HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
18265,50 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 33/7, OBR. 30, ARK. 5 W LUBLINIE OSIEDLE CZUBY
137/OŚ/17 2017-10-09 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
14261,85 USŁUGA DRUKU ORAZ WYKLEJENIA W OKRESIE OD 01.11.2017 R. DO 30.11.2017 R. TABLIC BILLBOARDOWYCH, ZGODNIE Z OFERTĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY.
474/ST/17 2017-10-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
7020,00 "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - PROMOCJA NOWYCH DYSCYPLIN - ERGOMETR WIOŚLARSKI"
292/GM/17 2017-10-09 ROBERT DRĄŻKIEWICZ
105,00 UMOWA NR: 58/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA I CELE MIESZKANIOWE ZIELEŃ I BUDYNKI GOSPODARCZE
463/ZSS/17 2017-10-09 DWP SP. Z O.O.
13850,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"- WYNAJEM SALI WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SERWISU KAWOWEGO I LUNCHU.
35/GK/17 2017-10-09 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA SZALETÓW NIEPOWODUJĄCA ZWIĘKSZENIA KWOTY MAKSYMALNEGO WYNAGRODZENIA W PEŁNYM CZASIE REALIZACJI UMOWY NR 34/GK/15 Z DNIA 19.06.2015 R.
14/ZE/17 2017-10-09 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 9 (14/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
36/PS/17 2017-10-09 FUNDACJA KRAJOBRAZY
9900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ZIELONY BUDŻET MIASTA LUBLIN - ZAINWESTUJ SWÓJ CZAS I STWÓRZ PROJEKT DLA POKOLEŃ!"
469/ZSS/17 2017-10-09 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
419,20 UMOWA Z ZAIKS NA PUBLICZNE ODTWORZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
675/KL/17 2017-10-06 KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
350,00 PROJEKT GRAFICZNY BILLBOARDU PROMUJĄCEGO PROJEKT CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
58/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
20000,00 UMOWA DOTACJA NR 391/2017/D/OP NA ZADANIE "RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA"
59/GK/17 2017-10-06 FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA ZUZANNA MIKULSKA
10824,00 DOSTAWA I MONTAŻ KRZYŻY W KWATERZE OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW POŁOŻONEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ.
672/KL/17 2017-10-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
-8000,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 279/KL/17 Z ANEKSEM NR 592/KL/17 MIASTO KULTURY - KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS
156/IR/17 2017-10-06 ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH STANISŁAW KĘPKA
29520,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA O PODBUDOWIE I Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAŁCE NR 73/86 I 73/85, TJ. OD ULICY GRANITOWEJ DO UL. ONYKSOWEJ W LUBLINIE
106/OR/17 2017-10-06 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
10332,00 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW Z SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU Z PRZEKAZYWANIEM SYGNAŁÓW ALARMOWYCH O POŻARZE DO CENTRUM POWIADAMIANIA STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, WIENIAWSKIEJ 14.
48/OW/17 2017-10-06 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
6000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 NA KIERUNKU "ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA" W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
674/KL/17 2017-10-06 PIOTR BANASIK
4500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ - FORTEPIAN PODCZAS NADZWYCZAJNEGO RECITALU FORTEPIANOWEGO Z OKAZJI UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO W RAMACH WYDARZENIA "OPUS MAGNUM W DNIU 15.10.2017R."
57/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
30000,00 UMOWA DOTACJI NR 390/2017/D/OP NA ZADANIE "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
673/KL/17 2017-10-06 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY JUBILEUSZ 70 - LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W LUBLINIE, ROZWIĄZANIE UMOWY
76/PN/17 2017-10-06 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15990,00 NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY CSK ODDAJE W NAJEM SALĘ OPEROWĄ ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE, PRZY PL. TEATRALNYM 1, ZWANĄ DALEJ PRZESTRZENIĄ W CELU ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA CREATIVE CITY FESTIWAL "MIASTO.TO"W RAMACH PROJEKTU
473/ST/17 2017-10-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
5145,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
105/OR/17 2017-10-05 CORNER MEDIA SP Z O. O.
18791,94 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM.
43/OW/17 2017-10-05 JANUSZ PASTUSZUK
4300,00 DOSTAWA STROJÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
671/KL/17 2017-10-05 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
246,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA - NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA"
109/SOI/17 2017-10-05 MULTIFACE
0,00 POROZUMIENIE O ROZWIAZANIU UMOWY 58/SOI/17
105/SOI/17 2017-10-05 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
20000,00 PROGRAM AKCELERACJI DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH. PROJEKT "KREATYWNE PRZEMIANY"
106/SOI/17 2017-10-05 CREATIVE BUSINESS CUP
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH CREATIVE BUSINESS CUP
104/OR/17 2017-10-05 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
22386,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM.
107/SOI/17 2017-10-05 AGATA CHOLEWA
5500,00 ANEKS, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5 500 ZŁ
46/OW/17 2017-10-05 GRAWIRES JAKUB SIKORA
4300,00 DOSTAWA DRUKARKI 3D DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z
56/MAZ/17 2017-10-05 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
12231,00 UMOWA DOTACJA NR 378/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIE DĘBU I TOPOLI Z OKAZJI 700-LECIA MIASTA LUBLIN"
47/OW/17 2017-10-05 MARWIOL MAREK RĘKAWEK
4217,67 DOSTAWA FILAMENTÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LAT
123/SOI/17 2017-10-05 NATALIA DMYTRUK
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA NA RZECZ MIASTA AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH
45/OW/17 2017-10-05 AEMCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3890,00 DOSTAWA DRUKARKI 3D ZE SKANEREM DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁF
103/KP/17 2017-10-05 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
3000,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁORGANIZACJI W LUBLINIE W DNIACH 10-11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU KONFERENCJI PT. "SAMORZĄDOWE TRADYCJE SIEDEMSETLETNIEGO LUBLINA".
108/SOI/17 2017-10-05 PAULINA ZARĘBSKA
5500,00 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY, ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5500 ZŁ.
291/GM/17 2017-10-05 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
SKARB PAŃSTWA -PREZYDENT MIASTA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22/27 (OBR. 42, ARK. 6), NA CELE ZWIĄZANE Z BU
289/GM/17 2017-10-05 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 16/GM/16 Z DNIA 26.02.2016 R., DOT ZWIĘKSZENIA GODZIN W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ O POW. 324,27 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A W LUBLINIE, POŁOŻONYM NA DZIAŁCE NR 45/5 (OBR. 34, ARK. 3) NA RZEC
33/FE/17 2017-10-04 WOJEWODA LUBELSKI
4679029,24 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2029" NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU -"PRZEBUDOWA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZANA I UL. WILEŃSKĄ
476/ST/17 2017-10-04 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 73/ST/17- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW- ZMIANA KOSZTORYSU
290/GM/17 2017-10-04 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
159,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 67,39 M KW., ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. TEODORA LESZETYCKIEGO 8.
120/SOI/17 2017-10-04 FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY
45018,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH PROGRAMU ,,STUDY IN LUBLIN''
50/IT/17 2017-10-04 LUBCOM PIOTR GORYCKI
105618,87 ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE.
477/ST/17 2017-10-04 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 365/ST/17 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA" ZAŁĄCZNIK NR 2 TJ. ZAKTUALIOWANA OFERTA, ULEGA ZMIANIE.
670/KL/17 2017-10-04 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYRKULACJE-KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH 2015-2017-ANEKS DO UMOWY 379/KL/15 Z DN. 30.07.2015-ZMIANA FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
58/GK/17 2017-10-04 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
350,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM
57/GK/17 2017-10-03 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE
350,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM.
361/ST/17 2017-10-03 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA.
54/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
168927,79 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III WRAZ Z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ
55/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
188876,31 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IIII WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
75/PN/17 2017-10-03 MARIIA MARTYNIUK
2300,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PROPOZYCJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROGRAMU CKW W INTERNECIE
53/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
239068,57 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
23/GD/17 2017-10-03 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
5550,00 ANEKS NR 23/GD/17 DO UMOWY NR 19/GD/17 DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH ULIC, BĘDĄCEJ PODSTAWĄ DO UJAWNIENIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZASIĘGU DZIAŁEK HIPOTECZNYCH WYŁĄCZENIU Z UMOWY PODLEGA W § 2 Z PKT 1: IV CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 68/
42/OW/17 2017-10-03 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
2420,00 DOSTAWA PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
451/ST/17 2017-10-02 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
11000,00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I /LUB AKADEMICKIEGO"
457/ST/17 2017-10-02 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
11000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW W TENISIE STOŁOWYM
454/ST/17 2017-10-02 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
26000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
472/ST/17 2017-10-02 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
9250,00 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PRZYBLIŻENIE HISTORII SPORTU W RAMACH POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ
464/ZSS/17 2017-10-02 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY
9000,00 OPRACOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W PRZEDMIOCIE PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
466/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
9996,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
286/GM/17 2017-10-02 NOISE PAULA HAŁAS VEL ŁAGODA
2504,60 UMOWA NR: 36/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM "BISTRO TANCERECZKA" PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 19), OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNI
460/ST/17 2017-10-02 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
30000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO .
153/IR/17 2017-10-02 DAJK P.H.U. MACIEJ KAŃCZUGOWSKI
1153248,00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST., IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE, UL. NARUTOWICZA 32A
468/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
288/GM/17 2017-10-02 ZOFIA DOLECKA
44,00 UMOWA NR: 57/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ GARAŻ BLASZANY
36/SA/17 2017-10-02 GRAŻYNA TRYBUŁA
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
387/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
113312,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
452/ST/17 2017-10-02 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
50000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- PIŁKA SIATKOWA
467/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
24783,00 REALIZACJA PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
465/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
24783,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
471/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8500,00 "ORGANIZACJA TURNIEJU ELIMINACYJNEGO I UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI U 20"
453/ST/17 2017-10-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
18000,00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO"
449/ST/17 2017-10-02 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
22000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
283/GM/17 2017-10-02 FUNDACJA S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ
1985,94 UMOWA NR: 55/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRONOWICKA 3 DZIERŻAWY - INNE NIEWYODRĘBNIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH O POW. 547,09 M2 - II PIĘTRO BUDYNKU WRAZ Z PRAWEM UŻYWANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ; DZIAŁKA NR 106/5, Z
103/OR/17 2017-10-02 ŁUKASZ SZULC CENTRUM SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW REGIONALNYCH
-0,86 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 109/OR/16 Z DNIA 19.12.2016 R., DOT. ZWIĘKSZENIE ILOŚCI WODY MINERALNEJ W BUTELKACH 0,5 L I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WODY W BUTELKACH 1,5 L PRZY ZMNIEJSZENIU KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 49 102,75 ZŁ.
311/ST/17 2017-10-02 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. "MISTRZOSTWA POLSKI POLSKIEGO TOW.TANECZNEGO W SPORTOWYM TAŃCU TOWARZYSKIM W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH "
30/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
13205739,88 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
44/CA/17 2017-09-29 AGORA SA
3259,50 PROMOCJA DZIAŁAŃ PROKOBIECYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
38/CA/17 2017-09-29 GRAŻYNA STRUPCZEWSKA
1200,00 UDZIAŁ W ROLI PRELEGENTA PODCZAS DEBATY PT. "INSPIRUJĄCE KOBIETY LUBLINA - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN", KTORA ODBĘDZIE SIĘ W DN. 30.09.2017 R.
152/IR/17 2017-09-29 HEN-BUD SP. Z O.O.
73776,51 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, ROZB
40/CA/17 2017-09-29 MAŁGORZATA ORŁOWSKA
800,00 PROWADZENIE SESJI TEMATYCZNEJ PT. LUBLIN MIASTEM ZDROWYCH I ŚWIADOMYCH KOBIET W DN. 30 WRZEŚNIA 2017 R.
41/CA/17 2017-09-29 SYLWIA CHUTNIK
1000,00 UDZIAŁ W ROLI PRELEGENTA PODCZAS DEBATY PT. INSPIRUJĄCE KOBIETY LUBLINA W DN. 30.09.2017
32/FE/17 2017-09-29 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
165238122,45 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I PRZEBUDOWA DW 835 W LUBLINIE NA ODCINKACH: OD GRANICY MIASTA DO SKRZYŻOWANIA UL. ABRAMOWICKIEJ Z UL. SADOWĄ, OD SKRZYŻOWANIA UL. KUNICKIEGO Z UL. DYWIZJONU 303 DO UL. WROTKOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DW 8
43/CA/17 2017-09-29 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
537,00 USŁUGA NOCLEGOWA W DN. 29/30.09.17 R. DLA 3 PRELEGENTEK UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
461/ZSS/17 2017-09-29 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SZKOLENIA PARCOWNIKÓW OLU SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
19/GD/17 2017-09-29 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
6750,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH: I CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 1/7 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.6), NR 1/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.10), NR 29/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.11) I NR 1/6 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.13), STANOWIĄCE ALEJĘ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY; II CZĘŚĆ -
151/IR/17 2017-09-29 HUP-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 140/IR/17 Z DNIA 30.08.2017 R. NA WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5 - TERMIN WYKONANIA USTALA SIĘ NA DZIEŃ 17.10.2017 R.
39/CA/17 2017-09-29 ANDRZEJ BARYŁA
1200,00 PROWADZENIE WYDARZENIA PT. LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.2017
667/KL/17 2017-09-29 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 - 2017 - 700 LAT LUBLINA. IMPROPOWIEŚCI LUBELSKIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS 667/KL/17 Z DN. 29.09.2017 R. DO UMOWY 355/KL/16 Z DN. 30.06.2016 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA
31/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
8223992,38 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI OGÓLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
669/KL/17 2017-09-29 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 431/KL/17 Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
668/KL/17 2017-09-29 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000,00 USŁUGA PROMOMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTAWA PABLO PICASSO-WIZERUNEK WIELOKROTNY"
282/GM/17 2017-09-29 CUKIERNIA CHMIELEWSKI S.C. M.MAŁECKA,K.CHMIELEWSKI
2146,08 UMOWA NR: 35/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY, POWIERZCHNIA REKLAMOWA, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 8, POW. 43,44
55/GK/17 2017-09-28 BUDIMEX S.A.
10762,50 DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ILUMINACYJNYCH NA ELEWACJI KOŚCIOŁA I KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 42
56/GK/17 2017-09-28 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
23985,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/GK/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI POKAZÓW SPECJALNYCH SKUTKUJĄCE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI UMOWY
281/GM/17 2017-09-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 13/20 I 13/21 (OBR. 19, ARK. 9), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
104/SOI/17 2017-09-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 POROZUMIENIE W CELU ZAANGAŻOWANIA INTETRESARIUSZA DO UDZIAŁU W V SPOTKANIU PARTNERÓW PROJEKTU W RAMACH PROJEKTU CLUSTERS3
73/PN/17 2017-09-28 KATARZYNA STINSKA
2700,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ JĘZYKACH OBCYCH, ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
475/ST/17 2017-09-28 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
2899,11 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA GMINY LUBLIN (PUZZLE)
54/GK/17 2017-09-28 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
340,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
42/CA/17 2017-09-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
7900,00 USŁUGA ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DN. 30.09.2017 R.
301/GM/17 2017-09-27 ROBAK JOZEF
50,00 UMOWA NR: 61/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWNA DZIERŻAWY - UPRAWY I SKŁAD OGRODNICZY, DZIERŻAWNA, POW. 469 M2
51/IT/17 2017-09-27 APN PROMISE S.A.
15143,77 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365 PRO PLUS OPEN, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
14/PL/17 2017-09-27 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
11500,00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU NIEINWESTYCYJNEGO "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM".
27/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
4336519,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI UM
369/ST/17 2017-09-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
58000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA
34/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
47889,00 ANEKS DO UMOWY 19/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REG
665/KL/17 2017-09-26 CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
7000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI FESTYNU HARCERSKIEGO PODCZAS ZLOTU CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZHP 30.09.2017
49/IT/17 2017-09-26 COIG
134931,00 WDROŻENIE MODUŁÓW KSAT2000I W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ GMINY LUBLIN.
27/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA 1/BM/2017 Z DNIA 3 STYCZNIA 2017 R.
458/ZSS/17 2017-09-26 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
18000,00 DOTACJA NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A 20-386 LUBLIN
136/OŚ/17 2017-09-26 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
3198,00 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM TREŚCI DOTYCZĄCYCH NOWYCH ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
26/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA 33/BM/16 Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R.
287/GM/17 2017-09-26 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RZEMIEŚLNIK"
1392,00 UMOWA NR: 1044/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, AMETYSTOWA DZIERŻAWY - ZIELEŃ ZIELEŃ DLA KOMPLEKSU MIESZKANIOWEGO : UL.AMETYSTOWA POW. ; 1392
100/OR/17 2017-09-26 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 44/OR/17 Z 17.03.2017 R., DOT. ZAMIANY ILOŚCI DO WYKONANIA ROLET, ŻALUZJI ORAZ NAPRAW.
280/GM/17 2017-09-26 KAROL WOJTYŁA
410,00 SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 520 NR REJESTRACYJNY LU 0243F
52/MAZ/17 2017-09-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
2000,00 UMOWA DOTACJI NR 367/2017/D/OP ZADANIA PN. ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
470/ST/17 2017-09-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
61288,00 ANEKS DO UMOWY 388/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIE PUBLICZNE PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
149/IR/17 2017-09-25 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
-0,40 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/IR/17 NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE - ZMIANA WYNAGRODZENIA NA KWOTĘ 117 213,18
26/SA/17 2017-09-25 EWA BONDARUK
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
33/SA/17 2017-09-25 WANDA LIPSKA
1250,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
29/SA/17 2017-09-25 IWONA SORAL
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
95/SOI/17 2017-09-25 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0,00 POROZUMIENIE W ZAKRESIE WYPRACOWANIA MECHANIZMÓW SPRZYJAJĄCYCH DIALOGOWI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z MIESZKAŃCAMI W CELU OPRACOWANIA DŁUGOFALOWEGO PLANU WDRAŻANIA W LUBLINIE TECHNOLOLOGII I INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ
315/ST/17 2017-09-25 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.ORGANIZACJA XXVI MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINISIATKÓWKI "
40/OW/17 2017-09-25 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
4993,80 DOSTAWA MODELI CZŁOWIEKA I MODELI Z ZAKRESU ZOOLOGII W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
285/GM/17 2017-09-25 DWP SP. Z O.O.
100,00 UMOWA NR: 2/2017 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PLAC TEATRALNY DZIERŻAWY - NAJEM POW.: 2,3
39/OW/17 2017-09-25 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1877,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I APTECZEK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
30/SA/17 2017-09-25 EWA ZAWIŚLAK
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
102/SOI/17 2017-09-25 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40000,00 WSPÓŁORGANIZCJA PROJEKTU MIASTO.TO REALIZOWANEGO W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
31/SA/17 2017-09-25 RENATA WOLSKA
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
35/SA/17 2017-09-25 JADWIGA LYSSY
1250,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
284/GM/17 2017-09-25 JAN ŁASKA
100,00 UMOWA NR: 56/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FIRLEJOWSKA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA I BUDYNKI GOSP. POW. ; 297
32/SA/17 2017-09-25 IWONA NOWOGRODZKA
1250,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
34/SA/17 2017-09-25 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1450,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZOREM NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
469/ST/17 2017-09-25 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
24038,00 ANEKS DO UMOWY 389/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
25/BM/17 2017-09-25 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
12890,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNYCH KMP W LUBLINIE
28/SA/17 2017-09-25 GRAŻYNA KOPROWSKA
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
459/ZSS/17 2017-09-25 --DIAGNOSTYKA SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
468/ST/17 2017-09-25 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
3000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS UDZIAŁU ZAWODNIKA ADRIANA KOWALA W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI W BOKSIE
102/OR/17 2017-09-25 ŚLASKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
2500,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 9. "USŁUGI DLA BIZNESU" W RAMACH OBSZARU "INWESTYCJE I BUDOWNICTWO".
27/SA/17 2017-09-25 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
449/ZSS/17 2017-09-22 MARTYNA MAZUREK FIZJOACTIV
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
278/GM/17 2017-09-22 --PPH YARD SP. Z O.O.
4202,40 UMOWA NR: 34/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 12 I 14, OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMIWA, POW. 85,20M
460/ZSS/17 2017-09-22 STOWARZYSZENIE EDUKADO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 448/ZSS/17 NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
664/KL/17 2017-09-22 MARCIN BUTRYN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 641/KL/17 Z DN. 30.08.17 R. - PRODUKCJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
457/ZSS/17 2017-09-22 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
-2398,24 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA
37/OW/17 2017-09-22 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
1188,00 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJII ZADANIA "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
70/PN/17 2017-09-22 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PRZEZ STRONY SPEKTAKLU TANECZNEGO "TRZY SIOSTRY" W RAMACH REALIZACJI KIEW
36/OW/17 2017-09-22 BEATA NOGAL
4790,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I OPIEKUNA DO OŚRODKA, PRYWATNYM SAMOCHODEM OSOBOWYM
102/KP/17 2017-09-22 BARTŁOMIEJ WĘGLIŃSKI
JARGIŁO ARTUR,MENET GABRIEL,SUSZEK MARCIN,SZPILAREWICZ TYMOTEUSZ,SZULC ŁUKASZ,WASZCZUK ANDRZEJ
1000,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNY ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND W DNIU 25.09.2017 R.
74/PN/17 2017-09-21 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH KIEW2017
71/PN/17 2017-09-21 "AWP STUDIO" ANETA WYSMULSKA-PAWLACZYK
1845,00 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ 3 WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH W DNIACH 25-26.09.2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
68/PN/17 2017-09-21 PPH YARD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NA USŁUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW, ZMIANA TERMINU
65/PN/17 2017-09-21 JAN RYDEL
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
18/GD/17 2017-09-21 WOJCIECH KIWIŃSKI USŁUGI GEODEZYJNE
26445,00 KONTROLA I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DOT. OPRACOWAŃ PRAWNYCH I PODZIAŁOWYCH, PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
69/PN/17 2017-09-21 ULUHUBEK KAMALOV
4320,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU INAUGURACYJNEGO I SPOTKANIA Z REFATEM CHUBAROVEM - GOŚCIEM SPECJALNYM KIEW 2017
324/ST/17 2017-09-21 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
42000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - FINAŁ IGRZYSK STUDENTÓW I ROKU
72/PN/17 2017-09-21 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NA USLUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW2017, ZMIANA TERMINU
663/KL/17 2017-09-21 JOANNA ZAWŁOCKA
2000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA" W DNIU 22 WRZEŚNIA 2017 R.
101/SOI/17 2017-09-21 TOMASZ MATEUSZ LISOWIEC
0,00 UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI CO-WORKINGOWEJ
455/ZSS/17 2017-09-20 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C.
7257,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, DRUK I DOSTAWA 1.500 SZTUK KALENDARZY ŚCIENNYCH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
147/IR/17 2017-09-20 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BĘTKOWSKI TOMASZ
657804,00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE W SPRZĘT I URZĄDZENIA DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH ORAZ OBSŁUGI OBIEKTU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FRKF POD NAZWĄ:"PRZE
44/IT/17 2017-09-20 COIG
1837620,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I.
658/KL/17 2017-09-20 RAFAŁ PANAS
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 228/KL/17 Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
327/ST/17 2017-09-20 LUBELSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO
20000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.KLUBOWE MISTRZOSTWA EUROPY W KARATE TRADYCYJNYM ORLEN 2017
47/IT/17 2017-09-20 COIG
66420,00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA.
45/IT/17 2017-09-20 COIG
614385,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I MODUŁ GOP.
657/KL/17 2017-09-20 DARIUSZ JEŻ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENIALNEJ 192/KL/17 Z DNIA 15 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
662/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
5904,00 LICENCJA ZAIKS NA DOKONONANIE NAGRANIA I ZWIELOKROTNIENIA PŁYTY CD/DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
467/ST/17 2017-09-20 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY KLUBÓW SZKOLĄCYCH I KLUBU WIODĄCEGO W DYSCYPLINIE PŁYWANIE.
273/GM/17 2017-09-20 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DWP SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. I DWP SP. Z O.O., ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 2 (OBR. 41, ARK. 3), NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI GAZOWEJ ORAZ ZO
659/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
0,00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, XXIX-XXXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKEIJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
274/GM/17 2017-09-20 LIDL SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE,PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE A. SERGIEL, A. SKOP S.J.
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 R. PRZENOSZĄCY PRAWA I OBOWIĄZKI NA SPÓŁKĘ LIDL SP. Z O. O. SP. K.
37/CA/17 2017-09-20 DOROTA AWIORKO
6700,00 ZORGANIZOWANIE WYSTAWY PT. "KOBIETA W OBIEKTYWIE" W RAMACH WYDARZENIA LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.17 R.
46/IT/17 2017-09-20 COIG
502578,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
62/PN/17 2017-09-19 GEDIMINAS KAZENAS
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
466/ST/17 2017-09-19 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "CHANUKA 5778" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
279/GM/17 2017-09-19 RÓŻNOWICZ EWA
380,00 UMOWA NR: 54/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LUBARTOWSKA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA, KIOSK HANDLOWY, AL. TYSIĄCLECIA 1/ LUBARTOWSKA 41, POW. 10M
64/PN/17 2017-09-19 MARTYNA KWIATKOWSKA
220,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA I PREZENTACJA NT. KULTURY, SZTUKI I ŻYCIA W TADŻYKISTANIE 16.09.2017 R. PODCZAS KIEW
53/GK/17 2017-09-19 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
1600,23 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REALIZACJĘ STREET WORKOUT PARK PRZY UL.MEDALIONÓW.
55/PN/17 2017-09-19 CORDROY SP Z O.O.
39900,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 R.
58/PN/17 2017-09-19 DOMINIK CAŁKA
650,00 POMOC PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU PANELI W LINII MODELE POJEDNANIA W DNIU 26.09.17 PODCZAS KIEW
61/PN/17 2017-09-19 PAUL KALINICHENKO
1870,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 25.09.2017 PODCZAS KIEW
98/OR/17 2017-09-19 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
2500,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ "ODBIÓR I ZARZĄDZANIE ODPADAMI STAŁYMI."
34/OW/17 2017-09-19 INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI
11628,17 DOSTAWA DRUKARKI 3 D WRAZ Z ZAPASEM FILAMENTÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
56/PN/17 2017-09-19 REVAZ JORBENADZE
2200,00 UCZESTNICTWO W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "GEOPOLITYCZNE ORIENTACJE PAŃSTW W EUROPIE WSCHODNIEJ" W DNIU 25.09.2016 PODCZAS KIEW 2017
316/ST/17 2017-09-19 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.1 PÓŁMARATON LUBELSKI
656/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIASTO BEZ CHMUR - ANEKS DO UMOWY NR 327/KL/17 Z DNIA 24 MARCA 2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
57/PN/17 2017-09-19 PAULINA GMURKOWSKA
1890,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "TRANSNARODOWE PROGRAMY MŁODZIEŻOWE" 26.09.2017 PODCZAS KIEW
60/PN/17 2017-09-19 BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA
350,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
59/PN/17 2017-09-19 KLAUS ZIEMER
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 R. PODCZAS KIEW
464/ST/17 2017-09-19 CAFEMARI S.C.
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "WYSTAWY INSPIRACJI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI
24/MKZ/17 2017-09-19 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
25000,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI I ZESPOŁU BUDYNKÓW DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW (BUDYNEK GŁÓWNY, MAGAZYN, SUSZARNIA) PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22 ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ STANU ZACHOWANIA WW. BUDYNKÓW.
655/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
4550,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ŚWIĄTECZNA AKADEMIA INSPIRACJI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
654/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA-ANEKS DO UM. 563/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R. - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
277/GM/17 2017-09-18 HELENA WOJCIECHOWSKA
WOJCIECHOWSKI ADAM
153,60 UMOWA NR: 1043/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZ. DZ. O POW. 96 M2, NIERUCHOMOŚĆ GMINNA, OPŁATA ROCZNA.
653/KL/17 2017-09-18 FUNDACJA FUGA MUNDI
5600,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-XX JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE 2017
22/MKZ/17 2017-09-18 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0,00 - 88 974 ZŁ - ZOSTAJE PRZEZNACZONE NA "KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DEKORACJI PLASTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ BAZYLIKI OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" - CO STANOWI 10% NAKŁADÓW WNIOSKOWANYCH NA WYKONANIE ROBÓ
454/ZSS/17 2017-09-18 "WILK" KUŚMIERZ RADOSŁAW
4756,41 UMOWA O WYDRUK I DOSTARCZENIE 300 KALENDARZY ŚCIENNYCH "RODZINA TRZY PLUS"
309/ST/17 2017-09-18 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
9000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
456/ZSS/17 2017-09-18 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ
41/OW/17 2017-09-18 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
0,00 CELEM POROZUMIENIA JEST WSPIERANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W DZIEDZINIE EKONOMII, FINANSÓW, CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ SKIEROWANYCH DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I SENIORÓW, REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKTOROWEGO "BANKOWCY DLA
351/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY SŁAWIN W LUBLINIE
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, PIŁKA NOŻNA.
418/ST/17 2017-09-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
138000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ MĘŻCZYZN
23/MKZ/17 2017-09-18 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
0,00 GMINA LUBLIN UDZIELA DOTACJI CELOWEJ KOŚCIOŁOWI REKTORALNEMU PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ W LUBLINIE PRZY UL. NARUTOWICZA 6 W WYSOKOŚCI 36 200 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTY) NA DOFINANSOWANIE NAKŁADÓW NA WYKONANIE PRAC : RENO
99/OR/17 2017-09-18 GETFRESH SP Z O O
66180,88 DOSTAWA NIEGAZOWANEJ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH ZWROTNYCH, KUBKÓW JEDNORAZOWYCH, DZIERŻAWĘ I SANITYZACJĘ DYSTRYBUTORÓW.
421/ST/17 2017-09-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
1207000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
29/FE/17 2017-09-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
67805422,77 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
363/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, KOSZYKÓWKA
450/ZSS/17 2017-09-18 DREWNIANY MEBELEK KATARZYNA KANDULSKA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
450/ST/17 2017-09-18 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
84000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU AKADEMICKIEGO- AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJ.LUBELSKIEGO 2017/2018- UNIWESRJADA 2017
43/IT/17 2017-09-15 COIG
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 30/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
463/ST/17 2017-09-15 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
89790,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROGRYWKACH IV RUNDY FINAŁOWEJ PLAY OFF II LIGII ŻUZLA
462/ST/17 2017-09-15 SPRZEDAŻ ZEGARKÓW JERZY BATYRA
7800,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE WRAZ ZE SKŁADEM TEKSTU TRZECH OPRACOWAŃ TURYSTYCZNYCH NA TEMAT MIASTA LUBLIN
54/PN/17 2017-09-15 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0,00 ANEKS 1 NR 54/PN/17 DO UMOWY NR 43/PN/17 Z DNIA 4 SIERPNIA 2017 ROKU.
101/OR/17 2017-09-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 67/OR/16 Z DNIA 22.09.2016 R., DOT. ZMIANY TERMINU EKSPOZYCJI OBRAZU NA TERMIN OD 1.07.2017 R. DO 31.12.2017 R. ORAZ ZWROTU OBRAZU NA DZIEŃ 10.01.2018 R.
386/ST/17 2017-09-15 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
40148,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
100/SOI/17 2017-09-15 FUNDACJA BADAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 35/SOI/17, ZMIANA BRZMIENIA §4 UMOWY
146/IR/17 2017-09-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
5535,00 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU DOZOROWANIA OBIEKTU WRAZ Z OPRZEWODOWANIEM NA PRZEBUDOWYWANYM STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE
138/IR/17 2017-09-15 BARTŁOMIEJ PYCZEK
1752,00 SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII W ZAKRESIE SPRAWDZENIA I OCENY FORMULARZA CENOWEGO ORAZ KART KATALOGOWYCH NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM.
103/SOI/17 2017-09-15 ANTONIO DAVID JIMENEZ ANDRADE
2000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATU ORAZ PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ PROGRAMU STUDY IN LUBLIN
270/GM/17 2017-09-15 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 14/10 I 14/16 (OBR. 14, ARK. 11) OR
12/ON/17 2017-09-14 ALAN SOBKOWICZ
SOBKOWICZ ALAN
584,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE CHOREOGRAFICZNE UCZESTNIKÓW POKAZU MODY, WRAZ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM POKAZU, ZORGANIZOWANEGO W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W 
11/ON/17 2017-09-14 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
1845,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJA ORAZ POPROWADZENIE INTEGRACYJNEGO POKAZU MODY Z UDZIAŁEM 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 5 SENIORÓW W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTR
10/ON/17 2017-09-14 ANNA DYMNA
3000,00 W ROLI PRELEGENTA PODCZAS SESJI TEMATYCZNEJ "BYĆ DLA INNYCH BYĆ DLA SIEBIE" ZORGANIZOWANEJ W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE. SESJA BĘDZIE MIAŁ
269/GM/17 2017-09-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2090,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKA NR 4 O POW. 1764M2, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KSIĘŻYCOWEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
143/IR/17 2017-09-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
219,07 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 388701 (258/IR/16) DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI PUNKTU ŁADOWANIA TELEFONÓW PRZY UL. LIPOWEJ 15 - ZMIANA MOCY PRZYŁĄCZENIA ORAZ WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 219.07 ZŁ.
461/ST/17 2017-09-14 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
2000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ LEKKOATLETYCZNYCH DLA DZIECI
268/GM/17 2017-09-14 UKRAINSKI POTRAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
646,00 UMOWA NR: 53/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, SZWOLEŻERÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY KIOSK PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 11A, CZĘŚĆ DZ. NR 28/5 O POW. 38 M2, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
144/IR/17 2017-09-14 HEN-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. - NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, RO
97/OR/17 2017-09-13 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3656,42 ANEKS DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2014 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 73,4 M2 W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 ORAZ WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT CZYNSZOWYCH O 3656,42 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 65160,91 ZŁ BRUTTO.
262/GM/17 2017-09-13 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
6000,00 UMOWA NR: 32/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ IMPREZY PN. #NIEFILTRUJEMY
6/ZIT/17 2017-09-13 KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO DORADCA PODATKOWY DR AGATA BŁASZCZYK
1999,00 PRZEPROWADZENIE JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA W FORMIE WARSZTATÓW W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB Z ZAKRESU POMOCY PUBLICZNEJ.
38/OW/17 2017-09-13 F.R.U REHAB ZAWOJSKA-GANCARZ GABRIELA
11628,17 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KINESIOTAPINGU:TAPINGU FUNKCJONALNEGO I I II STOPNIA DLA 2 NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RA
101/KP/17 2017-09-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
17000,00 WSPÓŁORGANIZACJA WIZYTY SZEFÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH AKREDYTOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ OSÓB IM TOWARZYSZĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.
651/KL/17 2017-09-13 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
0,00 ANEKS DO UMOWY 139/KL/17 - ZMIANY W HARMONOGRAMIE I KOSZTORYSIE WSTĘPNYM
272/GM/17 2017-09-13 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5535,00 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI I/LUB GARAŻAMI - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
12/NW/17 2017-09-13 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
650/KL/17 2017-09-13 ŁUKASZ JEMIOŁA
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS SPOTKANIA " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN " W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 30.09.2017 R.
142/IR/17 2017-09-12 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 28-02-2018.
649/KL/17 2017-09-12 FUNDACJA INSTYTUT KULTURY CYFROWEJ
0,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, 700 LAT LUBLINA :DANE I WIZUALIZACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
145/IR/17 2017-09-12 EURO-DIRECT CONSULTING
17084,70 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA 6 OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE", TJ. DLA SP NR 20, BSNR7, PRZY ZSTRANSPORT.-KOMUNIKAC., SP NR 18 I 33, ZS NR 4 ORAZ IIII L.O.
141/IR/17 2017-09-12 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
138498,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PLACU ZABAW, PRZY UL. LIPIŃSKIEGO W LUBLINIE
48/IT/17 2017-09-12 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1476,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA PJM LUB SJM ORAZ Z PJM LUB SJM NA JĘZYK POLSKI.
22/FE/17 2017-09-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1546246,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE".
416/ST/17 2017-09-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- SIATKÓWKA KOBIET
100/KP/17 2017-09-12 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
6150,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH OBCHODÓW 20-LECIA LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
5/ZIT/17 2017-09-12 AGIT HOTEL CONGRESS & SPA
2267,00 WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADU I SERWISU KAWOWEGO W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB.
413/ST/17 2017-09-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018
267/GM/17 2017-09-12 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
12000,00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH) STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z
648/KL/17 2017-09-11 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - RADIO RELATIONS" 12-14.09.2017 R.
135/OŚ/17 2017-09-11 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
4551,00 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
34/PS/17 2017-09-11 WITKAC SP. Z O.O.
6288,80 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 7/PS/17 Z DNIA 20.04.2017 R. - USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO WITKAC.PL
13/ZE/17 2017-09-11 URSZULA ZASADA
19500,00 USŁUGA OPRACOWANIA INWENTARYZACJI RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.
35/PS/17 2017-09-11 --FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
9980,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT: "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
368/ST/17 2017-09-11 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
65000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
447/ST/17 2017-09-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
165965,00 PROMOCJA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROZGRYWKACH II RUNDY FAZY PLAY OFF II LIGI ŻUZLA W SEZONIE 2017- MECZ W LUBLINIE
255/GM/17 2017-09-08 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
51,84 UMOWA NR: 31/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE TRÓJNOGU I POWIERZCHNI REKLAMOWEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, POW. 10,58 M2.
41/IT/17 2017-09-08 ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 35/IT/17. (ZMIANA ADRESU WYKONAWCY I ZAPISU DOTYCZĄCEGO WYSTAWIANIA FAKTUR).
647/KL/17 2017-09-08 MACIEJ IGNACIUK
5000,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI GRAFICZNEJ I WIZUALNEJ ORAZ STWORZENIE ANIMACJI WIDEO DO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY MICHALAK PT. "WLUBLINWZIĘTE " ORAZ ZILUSTROWANIE TEGO REPORTAŻU W RAMACH " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY- KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
99/KP/17 2017-09-08 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
6150,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA.
130/OŚ/17 2017-09-08 KAZIMIERZ DZIĘCIOŁ
6628,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
28/FE/17 2017-09-08 AGENCJA REKLAMOWA TOP AGNIESZKA ŁUCZAK
26752,50 UMOWA NA OPRACOWANIE I WYDRUK KALENDARZY PROMOCYJNYCH NA ROK 2018 DLA PROJEKTU: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17
645/KL/17 2017-09-08 KATARZYNA MICHALAK
1500,00 PRODUKCJA AUTORSKIEGO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO PREZENTUJĄCEGO SYLWETKI KOBIET, KTÓRE ZMIENIAŁY OBLICZE DAWNEGO LUBLINA PT. " WLUBLINWZIĘTE " W RAMACH "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
131/OŚ/17 2017-09-08 AGNIESZKA ZALEWSKA
3140,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
129/OŚ/17 2017-09-08 BEATA ROZWAŁKA
ROZWAŁKA KRZYSZTOF
4904,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
133/OŚ/17 2017-09-08 KRYSTYNA BARTOSIK
3200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
42/IT/17 2017-09-08 APN PROMISE S.A.
59331,88 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
364/ST/17 2017-09-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018- KOSZYKÓWKA
98/KP/17 2017-09-08 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA MEDALACH
132/OŚ/17 2017-09-08 EUGENIUSZ MYSŁOWSKI
6065,20 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
134/OŚ/17 2017-09-08 RYSZARD WÓJCIK
10000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
99/SOI/17 2017-09-08 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13230,00 DRUK I DOSTARCZENIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM SSE
247/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE ZYSKAJ ZDROWIE
50,00 UMOWA NR: 30/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA NAMIOT DO WYKONYWANIA BEZPŁATNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 23 W DNIU 25.09.2017 R.
97/KP/17 2017-09-07 POLOT JERZY FURTAK
0,00 ANEKS NR 1, DO UMOWY NR 21/KP/17, DOTYCZĄCY NAZW I NUMERÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH.
275/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
550,00 UMOWA NR: 33/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ARCHIDIAKOŃSKA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PLACU PO FARZE Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SMAKU
419/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN
98/SOI/17 2017-09-07 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
615,00 UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 14.09.2017 R. OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 16.00
254/GM/17 2017-09-07 ELPRO DEVELOPMENT S.A.
3890,75 UMOWA NR: 52/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW UL.WYŻYNNA : PARKING, ZIELEŃ, DROGA POW.; 1975
44/OW/17 2017-09-07 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4300,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R. DO POROZUMIENIA NR 20/PN/17 Z DNIA 25 MAJA 2017 R.W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSC
420/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA KOBIET
259/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8118,00 WYKONANIE 22 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
49/MAZ/17 2017-09-06 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
41500,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY
53/PN/17 2017-09-06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2017 ROKU
136/IR/17 2017-09-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1971,68 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BOISKO REKREACYJNE Z OŚWIETLENIEM TERENU I BUDYNKU ZAPLECZA PRZY UL. JUDYMA W LUBLINIE.
261/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10553,40 WYKONANIE 26 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
251/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
22140,00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU LUB WSPÓŁUŻYTKOWANIU OSÓB PRAWNYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU.
128/OŚ/17 2017-09-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
6132,67 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE.
260/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8179,50 WYKONANIE 19 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
248/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
6800,00 WYKONANIE 17 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
249/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
1600,00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
97/SOI/17 2017-09-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
1512,90 WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 12.09.2017 R.
250/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
11600,00 WYKONANIE 29 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
429/ST/17 2017-09-06 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
150000,00 :"PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH".
258/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
9901,50 WYKONANIE 23 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
643/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA SZPILKA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAMIENICA W SERCU LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
417/ST/17 2017-09-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
94000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- FUTSAL MĘŻCZYZN"
644/KL/17 2017-09-05 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU - ANEKS NR 644/KL/17 DO UM. NR 575/KL/17 - DOTYCZY ZMIANY ŚRODKÓW WŁASNYCH
423/ST/17 2017-09-05 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- TENIS STOŁOWY
446/ST/17 2017-09-05 MONIKA JEREMICZ KLAWO STUDIO
369,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE CZTERECH RODZAJÓW MASEK NA FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH 2017
642/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY 700- LECIE LUBLINA W OBIEKTYWIE-ANEKS DO UMOWY 241/KL/17-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY-ZAKTUALIZOWANEJ KALKULACJI KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
355/ST/17 2017-09-05 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI WIDOK LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
137/IR/17 2017-09-05 INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI
1169269,98 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
323/ST/17 2017-09-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ Z.NIEDZIELI
253/GM/17 2017-09-05 SEBASTIAN PODKAŃSKI
184,40 UMOWA NR: 1041/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA
256/GM/17 2017-09-05 SABINA GOLEŃ
500,00 UMOWA NR: 2/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - ZASÓB. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI UMOWA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. LESZETYCKIEGO 10/33 BEDĄCEGO WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GMINY LUBLIN ORAZ OS
33/OW/17 2017-09-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZAWARTEJ DNIA 19 CZERWCA 2017 R., NUMER 170/RLPU.12.00-06-0205/16-00 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
399/ST/17 2017-09-04 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
6712,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
51/MAZ/17 2017-09-04 ZANO MIROSŁAW ZAROTYŃSKI
49138,50 ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA UL. ZAMOJSKĄ
401/ST/17 2017-09-04 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
20000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
48/MAZ/17 2017-09-04 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
39042,00 NASADZENIA 2 SZT. DRZEW TOPOLA CZARNA ORAZ DĄB SZYPUŁKOWY NA TERENIE MIASTA LUBLIN
437/ST/17 2017-09-04 DAWID FURMANEK
2800,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
246/GM/17 2017-09-04 "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3298,00 UMOWA NR: 29/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIE REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 11, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 28 , (POW. 67,00 M2)
400/ST/17 2017-09-04 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
12200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
402/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
453/ZSS/17 2017-09-04 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 58/ZSS/17 Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU).
271/GM/17 2017-09-04 JANINA STAWSKA
95,70 UMOWA NR: 1042/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ DZ. NR 67/40 OBR. 3, ARK. 14, POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ, POW. 66M
50/MAZ/17 2017-09-04 THE OWL CONOR MONAGHAN
750,00 PRZYGOTOWANIE SKŁADU KSIĄŻKI "ROŚLINNOŚĆ PASÓW PRZYDROŻNYCH. POTENCJAŁ I ZAGROŻENIE"
403/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
24420,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
398/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5712,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
237/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ALEJE RACŁAWICKIE 23 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
12/ZE/17 2017-09-01 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 8 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
242/GM/17 2017-09-01 EDYTA SZAFRANEK
100,00 UMOWA NR: 1/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - DZIERŻAWY. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI CELE MIESZKANIOWE
238/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 7 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
442/ST/17 2017-09-01 KAMIL DĄBROWSKI
900,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ" W PŁYWALINI ZLOKALIZOWANEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE
444/ST/17 2017-09-01 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
9970,00 ORGANIZACJA SPEKTAKLU "KOZIOŁEK KRĘCIOŁEK NA STARYM MIEŚCIE" REALIZOWANEGO PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
243/GM/17 2017-09-01 GRZEGORZ GŁADYSZEWSKI
226,80 UMOWA NR: 1040/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA ROCZNA.
452/ZSS/17 2017-09-01 PRIMA LESZEK GĘCA
600,00 POPROWADZENIE AKCJI PROZDROWOTNEJ "MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI" W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 R.
443/ST/17 2017-09-01 WOJCIECH KAPROŃ
10000,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE ETIUD CHOREOGRAFICZNYCH DO SPEKTAKLU ORAZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE RUCHU SCENICZNEGO AKTORÓW W TRAKCIE CAŁEGO SPEKTAKLU "POGROM W PRZYSZŁY WTOREK"
435/ST/17 2017-09-01 -- MARTA WIERZBICKA
1416,00 WYKONANIE MINIMUM 150 ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PODCZAS FESTWIALU LEGEND LUBELSKICH
451/ZSS/17 2017-09-01 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
185,00 USŁUGA DOT. WYKONANIA Z MATERIAŁU TYPU STYRODUR DWÓCH LITER "X" W KOLORZE RÓŻOWYM.
434/ST/17 2017-09-01 GRZEGORZ IGNACIUK
2000,00 PRODUKCJA, MONTAŻ I POSTPRODUKCJA SPOTU FILMOWEGO Z IMPREZY "FESTWIAL LEGEND LUBELSKICH"
439/ST/17 2017-09-01 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "UROCZYSTA HAWDALA - ROSZ HASZANA - ŻYDOWSKI NOWY ROK 5778" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
448/ZSS/17 2017-09-01 STOWARZYSZENIE EDUKADO
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
236/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2980,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PARCZEWSKIEJ I W POBL. UL. PARCZEWSKIEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
436/ST/17 2017-09-01 WALDEMAR SULISZ
1600,00 OPRACOWANIE ORAZ REALIZACJA SPACERU MIEJSKEIGO POD NAZWĄ "LUBLIN SMAKÓW" PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
447/ZSS/17 2017-09-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
245/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5166,00 WYKONANIE 14 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
241/GM/17 2017-09-01 DOROTA MASIERAK
264,00 UMOWA NR: 1039/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
445/ST/17 2017-09-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
9900,00 ORGANIZACJA IMPREZ POD NAZWĄ "MIĘDZY PRAWDĄ A LEGENDĄ" W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
56/OW/17 2017-09-01 POLSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA OPTYKÓW
18400,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "TECHNIK OPTYK" W OKRESIE IX 2017 - VIII 2019 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAM
244/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10332,00 WYKONANIE 28 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
51/PN/17 2017-09-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
13915,00 1) PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ: SĄSIEDZKIE WARSZTATY "NA PODWÓRKACH" DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM. 2) PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH - PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI DO PROGRAMU DZI
438/ST/17 2017-09-01 PIOTR PAUK
15000,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE WRAZ Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM INSTALACJI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
240/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 1/37 I 1/59 (OBR. 19, A
28/OW/17 2017-08-31 AKADEMIA POZIOMKOWA WIOLETTA RAK
810000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
414/ST/17 2017-08-31 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
130000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA SIATKOWA II LIGA
31/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MINI MARTYNKA W LUBLINIE IZABELA CZECHOWSKA,
350572,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
362/ST/17 2017-08-31 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
234/GM/17 2017-08-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KARMELICKIEJ I UL. ZIELONEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI.
30/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA" I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
600000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
96/SOI/17 2017-08-31 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINY REALIZACJI UMOWY DO DNIA 30.09.2017 R.
32/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA I PRZYJACIELE"
337000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
51/GK/17 2017-08-31 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
383698,84 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I I II.
441/ST/17 2017-08-31 MARCIN STEC
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NA KOORDYNACJĘ ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
40/IT/17 2017-08-31 EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
66175,23 ODNOWIENIE ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO.
29/OW/17 2017-08-31 MARTYNKA-BIS PRZEDSZKOLE PRYWATNE, I. CZECHOWSKA A. SAŁAGA, URZĘDOWSKA
850000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
239/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 130/1 (OBR. 29, ARK. 5) ORAZ ZOBOWIĄZ
641/KL/17 2017-08-30 MARCIN BUTRYN
4575,00 REALIZACJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
140/IR/17 2017-08-30 HUP-BUD SP. Z O.O.
97502,10 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5
38/IT/17 2017-08-30 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
135/IR/17 2017-08-30 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 71/IR/17 Z DNIA 08.05.2017R DOT. WYKONANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 10.10.2017R.
233/GM/17 2017-08-30 RADOSŁAW KOZŁOWSKI
474,19 UMOWA NR: 28/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA SKRZYŻOWANIU Z UL. STASZICA, POW. 3,5 M
396/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
27300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
232/GM/17 2017-08-30 SYLWIA STANISŁAWSKA
3680,00 UMOWA NR: 27/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30, POW. 56 M
640/KL/17 2017-08-30 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -KUTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ-KOLEKCJA 2017
397/ST/17 2017-08-30 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4284,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
395/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
30100,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
402/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ FAMIL-MED
23370,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
430/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ UNI-MED
7910,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
435/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ALFA
7270,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
436/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
5060,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
638/KL/17 2017-08-29 MARTYNA CHODOWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "JA NASTOLETNIA" - M. CHODOWSKA
404/ZSS/17 2017-08-29 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
4220,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
410/ZSS/17 2017-08-29 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
22930,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
415/ST/17 2017-08-29 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
1107000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ KOBIET EKSTRAKLASA
426/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ PROVITA
11850,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
439/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MAK-MED
7070,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
443/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ WALLENRODA MED
9650,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
408/ZSS/17 2017-08-29 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA BOŻEGO W LUBLINIE
6520,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
416/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ARNIKA
16610,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
432/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
11810,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
420/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ AMICUS
12400,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
26/FE/17 2017-08-29 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
10824,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ RADIOWO - INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA
423/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MED-KOL
7600,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
433/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MELISA
15380,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
417/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ CZECHÓW
5490,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
421/ZSS/17 2017-08-29 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
24330,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
407/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDICOR S.C.
9270,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
409/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
7950,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
50/GK/17 2017-08-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
20896,87 UMOWA W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SZALETU NA PLACU LITEWSKIM, ZASILANEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z SIECI ELEKKTROENERGETYCZNEJ ZADZĄDZANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN. KWOTA UMOWNA W WYSOKOŚCI 20896,87ZŁ STANOWI SZACU
428/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDIMED
5510,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
440/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ VITAMED
2980,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
419/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDYCYNA 2001
22800,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
437/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ KALINA
19180,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
227/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
2772,36 UMOWA NR: 23/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 8, PRZED LOKALEM PAPRIKA KEBAB, POW. 57,10M
228/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
3424,48 UMOWA NR: 24/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25, PRZED LOKALEM KLUBOKAWIARNI OSTRO, POW. 70,80M
4/ZIT/17 2017-08-29 GULIK SP. Z O.O.
474,01 JEDNORAZOWA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I WODY MINERALNEJ NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 9.6 "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH ZIT LOF", W TERMINIE 30 SIERPNIA 2017 R.
406/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ JUTRZENKA
6000,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
412/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ BAMED
7390,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
431/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ŻYCIE
7600,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
446/ZSS/17 2017-08-29 TMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3060,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
9/ZE/17 2017-08-29 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 7 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
432/ST/17 2017-08-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
0,00 UMOWA UŻYCZENIA SAMOJEZDNEJ KOSIARKI
39/IT/17 2017-08-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
570,72 USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET - BUTELKOMAT W E. LECLERC UL. ZANA.
225/GM/17 2017-08-29 MARIA FILIPEK
2264,13 UMOWA NR: 22/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POW. REKLAMOWA, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 38, POW. 46,87M
231/GM/17 2017-08-29 BTM MALAWSKI SPÓŁKA JAWNA
4678,94 UMOWA NR: 26/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 7, POW. 60,66 M
418/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11470,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
424/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ARS MEDICA
11650,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
444/ZSS/17 2017-08-29 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
3610,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
415/ZSS/17 2017-08-29 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
24220,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
425/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SP. Z O.O.
22980,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
438/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
8730,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
393/ST/17 2017-08-29 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
2856,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
229/GM/17 2017-08-29 TOMASZ GRACZYK
3406,76 UMOWA NR: 25/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 2, POW. 52,90M
445/ZSS/17 2017-08-29 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
8020,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
433/ST/17 2017-08-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
0,00 UMOWA UŻYCZENIA WÓZKA DO MALOWANIA LINII BOISKOWYCH
52/GK/17 2017-08-29 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
0,00 ROZSZERZENIE ZAKRESU UMOWY NR 37/GK/17 O OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ STUDNI KABLOWYCH, UDOSTĘPNIENIE STUDNI KABLOWYCH UŻYTKOWNIKOM I EWENTUALNE USUWANIE AWARII
403/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ESKULAP
11070,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
422/ZSS/17 2017-08-29 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
41110,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
427/ZSS/17 2017-08-29 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
14500,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
434/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ANI-MED
7060,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
50/PN/17 2017-08-29 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
11880,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KIEW W DNIACH 24-26 WRZEŚNIA 2017
405/ZSS/17 2017-08-29 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
10000,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
441/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ALVITA
20210,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
411/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ PULS-MED
16840,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
429/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ BRONOWICE
7390,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
413/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MED-CENTRUM
4000,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
442/ZSS/17 2017-08-29 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
6770,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
414/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ VIVA MED
9960,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
637/KL/17 2017-08-28 KRZYSZTOF RZĄCZYŃSKI
0,00 UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY PN. TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE ORAZ PROGRAMU JEJ DZIAŁANIA
440/ST/17 2017-08-28 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 PROWADZENIE INKUBATORA SPORTOWEGO W RAMACH LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
226/GM/17 2017-08-28 JOANNA KURUS
269,50 UMOWA NR: 1037/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA
230/GM/17 2017-08-28 MARZANNA PAWŁAT
252,00 UMOWA NR: 1038/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
388/ST/17 2017-08-28 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
63000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
392/ST/17 2017-08-28 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10472,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
314/ST/17 2017-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
217/GM/17 2017-08-28 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SPÓŁDZIELCA"
1219,45 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO ZAWARTA ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ SPÓŁDZIELCA W LUBLINIE NA PROWADZENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA NR 22 PRZY UL. KWIATOWA 23 O POW. 52,18 M2 NA OKRES NASTĘPNYCH 3 LAT. MIESIĘCZNY CZYNSZ PŁATNY Z GÓRY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
390/ST/17 2017-08-28 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
11200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
252/GM/17 2017-08-28 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1140,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TATARSKIEJ 6.
224/GM/17 2017-08-28 RAFDAM SP. Z O.O.
1460,20 UMOWA NR: 21/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5, POW. 35 M
313/ST/17 2017-08-28 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- XXII TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH
52/PN/17 2017-08-28 MUNICIPALITY OF UJBUDA, 11TH DISTRICT OF BUDAPEST
219126,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST ORGANIZACJA PARTNERSTWA CELEM REALIZACJI PROJEKTU "CREATIVE SPIRITS - STYMULOWANIE KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ MIEJSKICH STRATEGII" - II FAZA
394/ST/17 2017-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
8920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
263/GM/17 2017-08-28 ROMAN GRZYBEK
207,40 UMOWA NR: 263/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
115/MZON/17 2017-08-28 IZA TOMASIAK
0,00 ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: ZLECENIODAWCA ZLECA A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 1. WYSTAWIANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2. ZADANIA ZLECENIOBIORCY OKREŚLONE W PKT 1 OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNO
385/ST/17 2017-08-28 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
14000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
37/IT/17 2017-08-28 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
62197,41 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
389/ST/17 2017-08-28 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
30800,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
639/KL/17 2017-08-28 NAZAR KOLOMIIETS
345,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE -PROGRAM WYJAZDOWY PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIECI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
448/ST/17 2017-08-28 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
0,00 POROZUMIENIE OKREŚLAJACE ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROWADZENIA SYSTEMU SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ.
391/ST/17 2017-08-28 KLUB SPORTOWY PACO
17000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
430/ST/17 2017-08-25 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 DOTYCZY ZMIANY W SYSTEMIE ROZGRYWEK TURNIEJU
49/GK/17 2017-08-25 "LENMAR" MARCIN LENARD
60830,88 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
221/GM/17 2017-08-25 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
10000,00 WYKONANIE ROZBIÓRKI POZOSTAŁOŚCI PO DWÓCH ALTANKACH OGRODOWYCH O ŁĄCZNEJ POW. 20 M2, ZLOKALIZOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 72/2 (OBR. 26, ARK. 1), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 33 ORAZ USUNIĘCIE ODPADÓW POWST
133/IR/17 2017-08-25 MIROSŁAW MACIOSZEK PRACOWNIA PROJEKTÓW MODUS
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 DOT BUDOWY SKATEPARKU DLA LUBLINA - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PROJEKTU DO DNIA 31-12-201 R.
134/IR/17 2017-08-25 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
260829,92 BUDOWA SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW I SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA DZIAŁCE NR 105/6 ARKUSZ 9; NR 3/1 ARKUSZ 8; NR 3/3 ARKUSZ 8 - OBRĘB 0027 PRZY UL. BURSZTYNOWEJ W LUBLINIE.
635/KL/17 2017-08-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
60000,00 KL-OP-IV.526.41.2017 UM. NR 635/KL/17 Z DN. 25.08.2017 R. TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017
431/ST/17 2017-08-25 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
0,00 ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DOTACJI, II I IV TRANSZA.
223/GM/17 2017-08-25 MICHAŁ BIELECKI
547,20 UMOWA NR: 20/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE MINI JARMARK, "EKOBRAMA", 6 STOISK HANDLOWYCH Z OFERTĄ PRODUKTÓW REGIONALNYCH, POW. 36 M
636/KL/17 2017-08-25 AYA STUDIO ANNA CHABROS-PIŁAT
1750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ANIMACJI POKLATKOWEJ W TECHNICE WYCINANKOWEJ LUB PLASTELINOWEJ PODCZAS FESTIWALU ANIMACJI W ŁUCKU 9-10-.09.2017 R.
132/IR/17 2017-08-25 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27 .03.2017 DOT. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UM PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 - ZMIANA FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ( GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA)
400/ZSS/17 2017-08-25 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA FLOREK-SZYMAŃSKA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
49/PN/17 2017-08-24 RESTAURACJA FIESTA - MOTEL ZOFIA BIELA, MAŁGORZATA STACHYRA S.C.
1860,00 USŁUGA GASTRONOMICZNA POLEGAJĄCA NA SERWOWANIU ŚNIADAŃ DLA UCZESTNIKÓW KIEW2017 W DNIACH 25-26.09.2017 R.
235/GM/17 2017-08-24 ROBERT SŁOMKA
RADOMSKI TADEUSZ
6629,01 POROZUMIENIE W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY DZIERŻAWY NR 286/GM/13 Z DNIA 19.11.2013 R. - DZ. NR 91/9 I DZ. NR 91/11 (OBR. 34, ARK. 4) W LUBLINIE PRZY UL. STOLARSKIEJ.
94/SOI/17 2017-08-24 KATARZYNA CEBULAK
1000,00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
93/SOI/17 2017-08-24 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
2600,00 REALIZACJA WARSZATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
219/GM/17 2017-08-23 MAŁGORZATA OSTROWSKA
10,00 UMOWA NR: 18/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 14), Z PRZEZNACZNIEM NA WYKONYWANIE BEZ
631/KL/17 2017-08-23 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 288/KL/17 Z DNIA 10.03.2017 R. ZMIANA KOSZTORYSU ZADANIA
632/KL/17 2017-08-23 KATERYNA BOROVYK
345,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
633/KL/17 2017-08-23 VIKTORIJA KOSTYUCHOK
345,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
634/KL/17 2017-08-23 MATEUSZ NOWAK
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PN. "SACRIFICE"/XIX. ROCNIK PREHLIDKY DIVADLO JEDNOHO HERCE (19TH CHEB MONODRAMA FESTIVAL)/THE CZECH REPUBLIC
24/FE/17 2017-08-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-1640896,93 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
25/FE/17 2017-08-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-1640896,93 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
48/PN/17 2017-08-22 SYLWIA MAŃKA
1350,00 USŁUGA GASTRONOMICZNA POLEGAJĄCA NA SERWOWANIU ŚNIADAŃ DLA UCZESTNIKÓW KIEW2017 W DNIACH 25-26.09.2017 R.
218/GM/17 2017-08-22 BIURO POSELSKIE POSŁA WOJCIECHA WILKA
56,91 UMOWA NR: 17/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NAMIOT INFORMACYJNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1, NA WYSOKOŚCI KOŚCIOŁA PW. ŚW. DUCHA
91/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
11000,00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
222/GM/17 2017-08-22 JANUSZ DWORNICKI
1300,00 UMOWA NR: 19/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE STOISKA HANDLOWO-GASTRONOMICZNE IX EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU, POW. 200 M
630/KL/17 2017-08-22 IWONA DREWNIAK
0,00 ANEKS DO UMOWY 222/KL/17 Z 21.02.2017R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
92/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
10000,00 REALIZACJA ŚWIĘTA HANDLOWEGO ULICY ZAMOJSKIEJ W DNIU 2 WRZEŚNIA 2017 R.
628/KL/17 2017-08-22 FUNDACJA KAISERA SOZE
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016- 2018. WYDAWNICTWO MUZYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII LUBLINA
11/ZE/17 2017-08-22 BIURO PROJEKTOWE GIS-MAP MAŁGORZATA NIEWĘGŁOWSKA
29500,00 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA: "IINWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH PRYWATNYCH"
90/SOI/17 2017-08-22 AGATA CHOLEWA
11000,00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
214/GM/17 2017-08-22 AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4945,14 UMOWA NR: 14/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM "GOŚCINNE PIWNICE" PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15), Z PRZEZNACZNIEM N
10/ZE/17 2017-08-22 K30 SP. Z O.O.
16448,86 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA:" IINWENTARYZACJA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LUBLIN"
629/KL/17 2017-08-22 DOROTA AWIORKO
0,00 ANEKS DO UMOWY 23/KL/17 Z 4.01.2017 R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
370/ST/17 2017-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
100000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, PIŁKA NOŻNA
96/KP/17 2017-08-21 AKSON STUDIO SP. Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA NA POTRZEBY REALIZACJI ZDJĘĆ DO SERIALU FABULARNEGO PT. "WOJENNE DZIEWCZYNY".
367/ST/17 2017-08-21 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
349/ST/17 2017-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
11000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA
353/ST/17 2017-08-21 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
208/GM/17 2017-08-21 MEX BISTRO XXII SP. Z O.O.
2461,00 UMOWA NR: 9/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM PIJALNIA WÓDKII I PIWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24) Z PRZEZNACZNIEM
27/OW/17 2017-08-21 BIURO PLUS SJ
5310,87 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH". DOSTAWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
358/ST/17 2017-08-21 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
64000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
26/OW/17 2017-08-21 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
5867,99 DOSTAWA NISZCZAREK W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH". DOSTAWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
347/ST/17 2017-08-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
44000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 -PIŁKA NOŻNA
264/GM/17 2017-08-21 WOJCIECH GÓRAK
190,00 UMOWA NR: 264/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
34/CA/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
2330,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH" - CYKL WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH ORAZ WYSTAWA PRAC SENIORÓW.
35/CA/17 2017-08-18 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY NR 1
3670,00 UMOWA O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH" - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW.
211/GM/17 2017-08-18 BOGDAN ZŁOTKIEWICZ
102,00 UMOWA NR: 11/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE STOISKO HANDLOWE Z ŻYWNOŚCIĄ I NAPOJAMI, CZ. DZ. NR 47 (OBR. 36, ARK. 3), PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 27, POW. 1,5 M
33/CA/17 2017-08-18 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
4860,00 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM - "AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA".
31/CA/17 2017-08-18 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
5060,00 UMOWA NA REALZIACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "KAWIARENKA KULTURALNA BIS".
129/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
3690,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 88/IR/17 Z DNIA 02.06.2017 R. NA "AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 26 W LUBLINIE - W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM WARUNKÓW LPEC Z
204/GM/17 2017-08-18 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
180,00 UMOWA NR: 48/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KARKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Z PRZENACZENIEM NA USTAWIENIE RUSZTOWANIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA PRAC RENOW
130/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
104550,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH W RAMACH ZADANIA " PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE"
426/ST/17 2017-08-18 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
39975,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS MECZY I RUNDY FAZY PLAY OFF II LIGA ŻUŻLA
627/KL/17 2017-08-18 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. " XVI LUBELSKIE ŚWIĘTO MIODU" W DNIU 10.09.2017 R.
46/MAZ/17 2017-08-18 BARTOSZ WÓJCIK
800,00 WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO TEKSTÓW ZAWARTYCH W KSIĄŻCE-ALBUMIE "PRZYRODA LUBLINA"
45/MAZ/17 2017-08-18 THE OWL CONOR MONAGHAN
2700,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, SKŁADU, PRZYGOTOWANIE DO WYDRUKU KSIĄZKI-ALBUMU "PRZYRODA LUBLINA"
209/GM/17 2017-08-18 FUNDACJA KRAJOBRAZY
0,00 UMOWA UŻYCZENIA CZĘŚCI O POWIERZCHNI 167 M2 DZIAŁKI NR 21/2 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, USYTUOWANEJ PRZY UL. FURMAŃSKIEJ 5 W LUBLINIE (OBR. 34, ARK. 1, POW. 2678 M2, KSIĘGA WIECZ LU1I/00151068/5)
623/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM.TERESY
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO : "WYSTĘP CHÓRU ANDANTINO ORAZ CHÓRU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 NA ORHID CHOIR FESTIVAL W MACEDONII W DNIACH 23-30.08.2017 R."
47/MAZ/17 2017-08-18 TADEUSZ KĘSIK
350,00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 5 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA TADEUSZA KĘSIKA
36/CA/17 2017-08-18 FUNDACJA TU OBOK
2460,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "SPOTKANIE Z LUBLINEM NA WIENIAWIE".
624/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE ARCHIDIECEZJALNY CHÓR CHŁOPIĘCO - MĘSKI "PUERI CANTORES
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP CHÓRU PUERI CANTORES LUBLINESES W BUDAPESZCIE" W DNIACH 23-30.08.2017 R.
216/GM/17 2017-08-18 KACPER DOMŻAŁ
900,00 UMOWA NR: 16/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOŚCIUSZKI PRZY PLACU CZECHOWICZA, POW. 2 M
215/GM/17 2017-08-18 RADOSŁAW KOZŁOWSKI
474,19 UMOWA NR: 15/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII, LEMON EVOLUTION, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1, POW. 3,5 M
32/CA/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
7608,20 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "ZADANIE NR 1: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW" - CYKL KONCERTÓW MUZYCZNYCH NA ZAMKU LUBELSKIM
425/ST/17 2017-08-18 FUNDACJA SCENY INVITRO
60000,00 PREZENTACJA DWÓCH SPEKTAKLI POD TYTUŁEM "POGROM W PRZYSZŁY WTOREK".
1/USC/17 2017-08-18 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
0,00 WYPOŻYCZENIE DZIESIĘCIU OBRAZÓW DO DEKORACJI WNĘTRZ TRYBUNAŁU KORONNEGO.
122/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
674197,44 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 66/IR/16 Z DNIA 04.05.2016 - ZMIANA ZAKRESU UMOWY, ROBOTY DODATKOWE, UZUPEŁNIAJĄCE, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DOT. STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
127/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH MAWAR BIURO PROJEKTÓW
40590,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ KOMPLEKSU BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
210/GM/17 2017-08-17 MAKSIM SHORAKH
296,77 UMOWA NR: 10/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY Z POPCORNEM I WATĄ CUKROWĄ ORAZ ZAPLECZE, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30, CZ. DZ. 47 (OBR. 36, ARK. 3), POW. 2M
424/ST/17 2017-08-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1325,00 ORGANIZACJA IMPREZ W RAMACH FESTWIALU LEGEND LUBELSKICH
625/KL/17 2017-08-16 FRANCISZEK SZPINDA
3500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT. "KULTURALNE SPOTKANIE NA ZŁOTEJ"
202/GM/17 2017-08-16 HANDEL WIELOBRANŻOWY TERESA KASICKA
695,07 UMOWA NR: 8/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 27) Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDEK GASTRONO
220/GM/17 2017-08-16 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ ORAZ DZIAŁKA NR 5/10 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻO
126/IR/17 2017-08-14 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
58425,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W LUBLINIE, PRZY UL. RZECKIEGO 10 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
29/CA/17 2017-08-14 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "SEMPER IN ALTUM"
4000,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "FLOW DLA SENIORÓW"
621/KL/17 2017-08-14 POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TRWAJĄCEJ OD 15 SIERPNIA 2017R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
47/GK/17 2017-08-14 "LENMAR" MARCIN LENARD
21383,55 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZTUK KOZIOŁKÓW NA SPRĘŻYNIE) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
131/IR/17 2017-08-11 "PAMM" ZOFIA DUBIEL
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 152/IR/15 Z DNIA 15.07.2015 DOT. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ III NIECKI SKŁADOWISKA ODPADÓW W ROKITNIE - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
125/IR/17 2017-08-11 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 96/IR/17 Z DNIA 21.06.2017 DOT. ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
200/GM/17 2017-08-11 FUNDACJA ODKRYWAMY TALENTY
500,00 UMOWA NR: 7/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ STREFY ZABAW DLA DZIECI I RODZIN, W TYM WARSZTATÓW W POSTACI 14 MODUŁOW
619/KL/17 2017-08-11 AGNIESZKA SZWAJGIER
3200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO O CZASIE TRWANIA 2 GODZINY Z ZESPOŁEM MUZYKI DAWNEJ ALTA PODCZAS UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE W DNIU 14.08.2017 R.
401/ZSS/17 2017-08-11 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 195/ZSS/17 ORGANIZACJA IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ
412/ST/17 2017-08-11 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 491/ST/16 ZMIENIONEJ ANEKSEM NR 504/ST/16 ORAZ 340/ST/17 - LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA
350/ST/17 2017-08-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
411/ST/17 2017-08-11 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
5000,00 FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH - WYSTĘP ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND
620/KL/17 2017-08-11 EWA MOLIK
200,00 OPROWADZANIE PO LUBLINIE W JĘZYKU ANGIELSKIM DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE Z OKAZJI WIELKIEGO JUBILEUSZU 700-LECIA LOKACJI MIASTA NA PRAWIE MAGDEBURSKIM, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 SIERPNIA 2017 ROKU.
622/KL/17 2017-08-11 POLITECHNIKA LUBELSKA
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYCZNO -FOLKLORYSTYCZNEGO " MORSKI STRUNI " W DNIACH 20-24.08.2017 W CZARNOGÓRZE
46/GK/17 2017-08-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
25,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
95/KP/17 2017-08-10 WOJCIECH SIEŃKO
5300,00 PRZEPROWADZENIE POKAZÓW PRZY UŻYCIU TAŚMY DO SLACKLINE.
44/PN/17 2017-08-10 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
10650,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 24-26.09.2017 R. DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
128/IR/17 2017-08-10 DECOMART JAN NOWACKI
15791,22 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
123/IR/17 2017-08-10 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
19500,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ NA DZIAŁKACH 10/14 I 10/13 ARK. 6 OBR. 0037, PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ W LUBLINIE
46/PN/17 2017-08-10 GRZEGORZ FILIPIAK
2200,00 AUTORSKI PROJEKT I WYKONANIE ZDJĘĆ DO FILMU PROMOCYJNEGO LUBLINA JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
47/PN/17 2017-08-10 DOROTA POROWSKA
1100,00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ROLI W FILMIE PROMUJĄCYM LUBLIN JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
114/MZON/17 2017-08-10 ANNA WALENDA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA: 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
45/PN/17 2017-08-10 NORBERT RUDAŚ
7100,00 AUTORSKI SCENARIUSZ, COPY, REŻYSERIA FILMU I ELEMENTÓW POSTPRODUKCJI FILMU PROMOCYJNEGO LUBLINA JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
48/GK/17 2017-08-10 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
31255,30 ANEKS DO UMOWY NR 13/GK/17 W ZAKRESIE WŁĄCZENIA DO UTRZYMANIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. ROMANOWSKIEGO.
348/ST/17 2017-08-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
200000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
213/GM/17 2017-08-09 HUBERT ADASZEWSKI
2091,60 UMOWA NR: 13/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4, PRZED LOKALEM "BOSKO", POW. 36 M
198/GM/17 2017-08-09 KJS S.C. SŁAWOMIR BRONISZ JOLANTA WŁODARCZYK KRZYSZTOF WŁODARCZYK
1599,36 UMOWA NR: 6/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE
197/GM/17 2017-08-09 EUROPA S.A.
18618,04 UMOWA NR: 5/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1 Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIĘ REKLAMO
322/ST/17 2017-08-09 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE VII SZACHOWY MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM.REGINY GERLECKIEJ
410/ST/17 2017-08-09 FUNDACJA HERSTORY
2600,00 ZAKRES DZIAŁAŃ OBEJMUJE ORGANIZACJĘ W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017 - INSCENIZOWANEGO SPACERU MIEJSKIEGO POD NAZWĄ "KOBIETA W MUNDURZE PRZYCHODZI NOCĄ"
124/IR/17 2017-08-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
248266,34 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
206/GM/17 2017-08-08 JULITA OWCZARZAK
43,00 UMOWA NR: 50/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻ BLASZANY
618/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH", TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PODEJMUJĄCYCH RÓŻNORODNE TEMATY ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ NA PRZESTRZENI EPOK I SZTUKĄ WSPÓŁCZESN
616/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z MIEJSKIM OGRODNICTWEM I FLO
30/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. CENTRUM INICJATYW SĄSIEDZKICH "WSPÓLNOTA"
661/KL/17 2017-08-08 MACIEJ RUKASZ
0,00 BEZPŁATNE UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ AUTORSTWA MACIEJA RUKASZA W CELU WYKORZYSTANIA ICH W WYDAWNICTWIE CD I DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
33/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "WITAMY W LUBLINIE". PROGRAM ADAPTACYJNY DLA NOWOPRZYBYŁYCH STUDENTÓW DO LUBLINA
615/KL/17 2017-08-08 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
150000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU CENTRALNY PLAC ZABAW NA PLACU LITEWSKIM.
23/FE/17 2017-08-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
498644,37 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W ULICY POZIOMKOWEJ - I ETAP NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BARWINKOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NASTURCJOWĄ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI" ZE ŚRODKÓW
407/ST/17 2017-08-08 FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
5000,00 "LUBLIN BUSINESS RUN "- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
31/PS/17 2017-08-08 --FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
31500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SĄSIEDZI NA 5! PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU DLA LOKALNYCH WSPÓLNOT MIASTA LUBLIN
398/ZSS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 123/ZSS/17 NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA POD NAZWĄ : "REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM". ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HA
626/KL/17 2017-08-08 RYSZARD SZCZYGIEŁ
1000,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " DZIEDZICTWO LOKACJI" O HISTORII LUBLINA I ZNACZENIU LOKACJI PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W RAMACH WYDARZENIA 700. URODZINY MIASTA LUBLIN W DNIU 15 SIERPNIA 2017 R
617/KL/17 2017-08-08 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 585/KL/17 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Z TEATREM IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE (ZMIANA NUMERU KONTA, UZUPEŁNIENIE PRZEZNACZENIA DOTACJI, ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TE
212/GM/17 2017-08-08 EWA CHODUŃ
1506,18 UMOWA NR: 12/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 3, PRZED LOKALEM MK CAFE
32/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
51600,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. POZNAJMY SIĘ
397/ZSS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 117/ZSS/17 NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA POD NAZWĄ "REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKOW RODZIN". A
409/ST/17 2017-08-08 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
2025,00 FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH - ORGANIZACJA WYCIECZEK PIESZYCH
92/KP/17 2017-08-07 KLAUDIA SIDOR
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA PONIEWIEŻ (LITWA)
660/KL/17 2017-08-07 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1000,00 WYKONANIE MIN.3000 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH WYKONANYCH PODCZAS "URODZIN MIASTA" W DNIACH 12-15.08.2017 W LUBLINIE ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
117/IR/17 2017-08-07 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
14145,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PŁYTY WOTYWNEJ CHACZKARU NA PLACU JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE.
43/MAZ/17 2017-08-07 F.H.U BIOVERDE PRZEMYSŁAW BABCZYŃSKI
5000,00 ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
207/GM/17 2017-08-07 YULIYA KRASNOSHAPKA
650,00 UMOWA NR: 51/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FILARETÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY UL. FILARETÓW, CZ. DZ. NR 2/13 (OBR. 27, ARK. 4), POW. 50M2, KIOSK HANDLOWY
383/ST/17 2017-08-07 MONIKA ZADURSKA-BIELAK
2450,00 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA IMPREZY PN." WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z ANIOŁEM W TLE " W DNIU 23.09.17 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
91/KP/17 2017-08-07 ANDRIJ TROFIMCHUK
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA ŁUCK (UKRAINA).
29/PS/17 2017-08-07 FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 24/PS/17 Z DNIA 22.06.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SKWER PRZY UL. JAGIEŁŁY
614/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI "ŚWIADKIEM JEST TA STELA. STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI W LUBLINIE."
205/GM/17 2017-08-07 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
1800,00 UMOWA NR: 49/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DOLNA PANNY MARII DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DOLNEJ PANNY MARII Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNO-KULTURALNĄ
43/GK/17 2017-08-07 TABAL JAN KIDAJ , MIECZYSŁAW DANIEL
1623,60 WYKONANIE 4 SZTUK TABLICZEK ZAKAZU NA FONTANNIE GŁÓWNEJ NA PLACU LITEWSKIM
88/KP/17 2017-08-07 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7920,00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
93/KP/17 2017-08-07 RENATA HUSARZ
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA DEBRECZYN (WĘGRY).
118/IR/17 2017-08-07 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
112045,41 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO I SCHODÓW PRZY UL. LWOWSKIEJ 6 W LUBLINIE
87/KP/17 2017-08-07 SKRIVANEK SP. Z O.O.
6494,40 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE JĘZYKÓW: ANGIELSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO.
89/KP/17 2017-08-07 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.
32340,00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
45/GK/17 2017-08-07 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
2460,00 ROZBIÓRKA ORAZ WYWÓZ POZOSTAŁOŚCI ALTANY OGRODOWEJ POZA TEREN OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
86/KP/17 2017-08-07 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
37023,00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH.
605/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
9963,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI AUTORSTWA ŁUKASZA MARCIŃCZAKA PT. " ŚWIAT TRZEBA DOKOŃCZYĆ."
94/KP/17 2017-08-07 OLIWIA SITOI
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA LANCASTER (ANGLIA).
408/ST/17 2017-08-07 FUNDACJA TWORZENIA I PROMOWANIA SZTUKI ? ALEŻ GUSTAWIE!
4200,00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA POKAZÓW TRZECH "PARKATONIKÓW" W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017.
44/MAZ/17 2017-08-07 F.H.U "JK" JAN KWASEK
226,80 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 3 SZT. ZDJĘĆ
90/KP/17 2017-08-07 IMANOL DAFAUCE HUERTAS
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA MURCJA (HISZPANIA).
120/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
109722,15 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU AGD, RTV I OGRODNICZEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
127/OŚ/17 2017-08-04 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
24000,00 UMOWA W SPRAWIE REALIZACJI PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2017 R.
384/ST/17 2017-08-04 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
1700,00 ZADANIE PUBLICZNE PN. "KLUB 2017"
85/KP/17 2017-08-04 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7344,00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
121/IR/17 2017-08-04 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
0,00 POROZUMIENIE - ROZWIĄZANIE UMOWY NR 97/IR17 Z DNIA 26.06.2017 R. ZAWARTEJ NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA O DŁUGOŚCI OK. 120 MB I SZER. 1,5 M WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO W KIERUNKU PARKU "CZ
43/PN/17 2017-08-04 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
27552,00 WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH USŁUG: 1) WYPRACOWANIE POGŁĘBIONEJ ANALIZY (DIAGNOZA BARIER I POTENCJAŁÓW) I OFERTY INWESTYCYJNEJ DLA OBSZARU REWITALIZACJI NA POTRZEBY GOSPODARCZE I WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI. 2) PRZEPROWADZENIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY AK
116/IR/17 2017-08-04 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
28000,00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 1, UL. WILEŃSKA 19 W LUBLINIE
11/NW/17 2017-08-04 MOTOR LUBLIN S.A.
800000,00 OBJĘCIE 1.600 AKCJI IMIENNYCH SERII U O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
44/GK/17 2017-08-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
300,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ CENTRALNY PLAC ZABAW.
119/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
59655,00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KUCHENNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
399/ZSS/17 2017-08-03 SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZY JAN KOTARSKI
1000,00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PROMUJĄCYCH PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK MIASTA LUBLIN PRZEZ SPECJALISTĘ W TYM ZAKRESIE
195/GM/17 2017-08-03 ELŻBIETA WÓJCIK
425,00 UMOWA NR: 46/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA CZ. DZ. NR 1096 (OBR. 33, ARK. 21), POW. 250M2, TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM - JEDNOKROTNA.
366/ST/17 2017-08-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA.
114/IR/17 2017-08-03 "LENMAR" MARCIN LENARD
29677,44 WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU POD URZĄDZENIAMI SIŁOWYMI, PRZY UL. HUSARSKIEJ W LUBLINIE
360/ST/17 2017-08-03 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
115/IR/17 2017-08-03 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
7750,00 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ ORAZ ZAKUP, DOSTARCZENIE, MONTAŻ I USTAWIENIE NA TEJ NAWIERZCHNI STACJONARNEGO GRILLA W DZIELNICY TATARY W LUBLINIE
607/KL/17 2017-08-02 BEATA ART BEATA PIETRAS
0,00 ANEKS DO UMOWY 58/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
356/ST/17 2017-08-02 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
74000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - RUGBY
203/GM/17 2017-08-02 IMPORT EXPORT HANDEL DET. I HURTOWY MARCIN PAWELEC
PAWELEC EMILIA
645,00 UMOWA NR: 47/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŚCIGOWA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 2, CZĘŚĆ DZ. NR 31/11 O POW. 30M2, KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
610/KL/17 2017-08-02 NATALIA WILK
0,00 ANEKS DO UMOWY 78/KL/17 - UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
35/OW/17 2017-08-02 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NA PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZ
84/KP/17 2017-08-02 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 ZORGANIZOWANIE PROJEKCJI FILMOWYCH PT. "LUBLIN NA EKRANIE" W DNIACH 12 I 14 SIERPNIA 2017R.
96/OR/17 2017-08-02 PAWEŁ GIL
20000,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
194/GM/17 2017-08-02 LUBELSKI CECH NATUROTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW
400,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE W POBL. UL. BURSZTYNOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PRÓBY TAŃCA HULA
606/KL/17 2017-08-02 E.T. CONSULTING EWA TUTKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 133/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
196/GM/17 2017-08-02 ZBIGNIEW SICZEK
252,00 UMOWA NR: 1035/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 35 DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEN : UL.SIEMIRADZKIEGO 35, POW. 140
396/ZSS/17 2017-08-02 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
611/KL/17 2017-08-01 ANGELIKA SZCZYGIEŁ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 115/KL/17 Z DNIA 24 STYCZNIA 2017 R. - DOT. ZMIANY ZAKOŃCZENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
3/BRM/17 2017-08-01 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 OKREŚLENIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ STRON ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN Z OKAZJI 700 ROCZNICY NADANIA LUBLINOWI PRAW MIEJSKICH W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9 W LUBLINIE
41/PN/17 2017-08-01 2BA AGNIESZKA NOWAK
3936,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ INTERESARIUSZY OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM - PREZENTACJA EFEKTÓW PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ, IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ MOŻLIWYCH DZIAŁAŃ ROZWIĄZUJĄCYCH TE P
25/OW/17 2017-08-01 MAŁGORZATA JOŃCZYK
3600,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH M.IN NA KOORDYNOWANIU I NADZOROWANIU DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU :SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" UMOWA JEST WSPÓŁ FINANSOWANA ZE Ś
406/ST/17 2017-08-01 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
20300,00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017 "
604/KL/17 2017-08-01 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
37900,00 DRUK I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: KATALOGU I FOLDERU "700 LAT LUBLINA. WIELKI JUBILEUSZ"
40/PN/17 2017-08-01 LUKSTAR ŁUKASZ MĄKOWSKI
5372,64 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST WYKONANIE I DOSTAWA ROLL UPÓW STOJĄCYCH ORAZ ŚCIANKI TEKSTYLNEJ NA POTRZEBY ORGANIZACJI KIEW 2017
10/NW/17 2017-08-01 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
404/ST/17 2017-08-01 PUB "DOM ZŁOTNIKA" ANNA MAKUCH
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI NR 251/ST/16 - CESJA PRAW
42/PN/17 2017-08-01 SŁAWOMIR KOZIEŁ OMR GRUPA BADAWCZA
9700,00 PRZYGOTOWANIE W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM, DZIAŁAŃ I POPRAWY STANU ZABUDOWY ZABYTKOWEJ - UZU
39/PN/17 2017-08-01 MAREK TARGOŃSKI
2000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSLUGĄ DZIENNIKARZY W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ I PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 (KIEW)
36/IT/17 2017-08-01 SPRINT S.A.
64944,00 ZAPEWNIENIE SERWISU I ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO OPENSCAPE VOICE W WERSJI 6.0 ORAZ HIPATH4000 W WERSJI 6.0 WRAZ Z APLIKACJAMI TOWARZYSZĄCYMI XPRESSIONS V7, IBB 5.01 I BILING ONLINE.
613/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
230500,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (WYPOSAŻENIE NOWEJ FILII MBP W DZIELNICY SZEROKIE PRZY UL. SŁAWIN 20).
38/PN/17 2017-08-01 ROMAN ZADOROZHNYY
2000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM I OBSŁUGĄ KONT NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 (KIEW)
405/ST/17 2017-08-01 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
3000,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH 2017
612/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
5000,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (ZAKUP PIANINA CYFROWEGO NA POTRZEBY FILII NR 36).
357/ST/17 2017-07-31 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 PIŁKA NOŻNA.
199/GM/17 2017-07-31 DARIUSZ BRZÓZKA
854,05 UMOWA NR: 1036/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
597/KL/17 2017-07-31 ALEKSANDRA KUTRZEPA
2211,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - VIII EDYCJA FESTIWALU JAZZOWEGO RCK PRO JAZZ W KOŁOBRZEGU.
593/KL/17 2017-07-31 JAN RUSIN
3500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - UDZIAŁ W VIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MUZYKI JAZZOWEJ RCK PRO JAZZ.
83/KP/17 2017-07-31 WNIEBOWZIĘTE. RAFAŁ MICHAŁOWSKI.
4674,00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH PLANSZ, ZAWIERAJĄCYCH MIN. 35 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN.
600/KL/17 2017-07-31 MARKIJAN SAWENEĆ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
359/ST/17 2017-07-31 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
93/OR/17 2017-07-31 DANIEL PAWLIKOWSKI
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
594/KL/17 2017-07-31 MIKOŁAJ ROSZCZENKO
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
23/OW/17 2017-07-31 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
4480,00 PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKC
94/OR/17 2017-07-31 AGNIESZKA WEREMKO
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
92/OR/17 2017-07-31 GRZEGORZ MARCINIAK
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
599/KL/17 2017-07-31 SOFIJA SAWENEĆ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
21/FE/17 2017-07-31 ARS MEDIA SP. Z O.O.
17097,00 UMOWA DOT.PRZEPROWADZENIA TELEWIZYJNEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU " PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE-WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17/S19" REA
602/KL/17 2017-07-31 ANTONI TKACZYK
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
603/KL/17 2017-07-31 JOANNA KUPRIANOWICZ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
95/OR/17 2017-07-31 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
14327,04 OPRAWA INTROLIGATORSKA ZNISZCZONYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO SPORZĄDZANYCH PO ROKU 1945.
193/GM/17 2017-07-31 HALINA RUDZIŃSKA
305,20 UMOWA NR: 1034/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
596/KL/17 2017-07-31 OLENA ROSZCZENKO
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
125/OŚ/17 2017-07-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
100000,00 UMOWA OBEJMUJE REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRZYMANIA I KONSERWACJI ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH TZW."MIENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ " JAKIM JEST ZALEW ZEMBORZYCKI.
666/KL/17 2017-07-31 FUNDACION MUNICILAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
992585,00 WIELOLETNIA UMOWA GRANTOWA W RAMACH PROGRAMU KREATYWNA EUROPA NA LATA 2017-2021 W CELU REALIZACJI PROJEKTU CREART SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ WARTOŚĆ PROJEKTU 237.668 EURO X 4,176 PLN = 992.585 PLN; FINANSOWANIE: 50/50
595/KL/17 2017-07-31 WERONIKA DĘBIŃSKA
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
601/KL/17 2017-07-31 BOHDAN SAWENEĆ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
598/KL/17 2017-07-31 KATARZYNA KUPRIANOWICZ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU
17/GD/17 2017-07-28 --RSRM W LUBLINIE
15000,00 WYKONANIE OCENY 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
379/ST/17 2017-07-28 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
552,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW INTROLIGATORSKICH, PAPIERNICZYCH I OPOWIEŚCI DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W DNIU 23.09.2017 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
192/GM/17 2017-07-28 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5535,00 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI I/LUB GARAŻAMI, POŁOŻONYMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
87/SOI/17 2017-07-28 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DO DNIA 31.08.2017 R.
42/GK/17 2017-07-28 BUDIMEX S.A.
109144,85 WYKONANIE NAPRAW FONTANN LINEARNYCH NR 6 I 7 ZLOKALIZOWANYCH NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
381/ST/17 2017-07-28 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZY PN."W POSZUKIWANIU TAJEMNIC LUBLINA, CZYLI JAK ODNALEŹĆ ZAGINIONĄ RECEPTURĘ " W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
382/ST/17 2017-07-28 STORYTELLER MUSEUM MICHAŁ MALINOWSKI
9000,00 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA IMPREZY PN. "PODWÓRKO LEGEND LUBELSKICH. BAJKOWY PLAC EDUKACYJNYCH ZABAW KREATYWNYCH" W DNIU 23.09.17 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
113/IR/17 2017-07-28 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 6/IR/16 Z DNIA 19.01.2016 R. NA ROZBUDOWĘ O HALĘ SPORTOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. WAJDELOTY 12 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI ROBÓT - DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2017 R.
81/KP/17 2017-07-28 MIASTO NANCY
1922,30 POROZUMIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAKTYK.
112/IR/17 2017-07-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
76260,00 REMONT SCHODÓW I POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RATUSZU, PRZY PL. ŁOKIETKA 1 ORAZ ELEWACJI W ARCHIWUM, PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3 W LUBLINIE.
190/GM/17 2017-07-28 JERZY ONDRA
253,80 UMOWA NR: 1033/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
91/OR/17 2017-07-28 EDYTA SICZEK
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
592/KL/17 2017-07-28 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, ANEKS ZMIANA TERMINÓW
380/ST/17 2017-07-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2200,00 ORGANIZACJA IMPREZ LUBLIN MIASTEM LEGEND ORAZ RODZINNE LEGENDOWANIE W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017 W DNIU 23.09.2017 R.
276/GM/17 2017-07-28 JET LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ZAPISU DOTYCZĄCEGO TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY
22/OW/17 2017-07-27 SANTORIA GROUP S.A.
37239,00 USŁUGA HOTELARSKA OBEJMUJĄCA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 11 UCZNIÓW I 1 OPIEKUNA GRUPY NA CZAS ODBYWANIA STAŻU W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
608/KL/17 2017-07-27 PIOTR CUGOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 41/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
36/PN/17 2017-07-27 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
1120,00 UDOSTĘPNIENIE 8 POKOI GOŚCINNYCH W DNIACH 27-31.07.2017 R. DLA UCZESTNIKÓW WIZYTY STUDYJNEJ.
111/IR/17 2017-07-27 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
117213,58 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
321/ST/17 2017-07-27 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
10000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE . LUBELSKI BIEG EKSTREMALNY"
609/KL/17 2017-07-27 KRZYSZTOF CUGOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 42/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
591/KL/17 2017-07-27 USTYM SOBOLIVSKYI
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
354/ST/17 2017-07-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
307/ST/17 2017-07-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
42/MAZ/17 2017-07-26 FULCO SYSTEM SP. Z O.O.
49063,51 ZAKUP MEBLI MIEJSKICH (WRAZ Z MONTAŻEM I DOSTARCZENIEM) - UL. GROTTGERA W LUBLINIE
41/MAZ/17 2017-07-26 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
11222,52 WYKONANIE NAWIERZCHNI PIESZEJ POD MEBLE MIEJSKIE NA DZIAŁCE 18/1 PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY GŁĘBOKIEJ I NARUTOWICZA W LUBLINIE
16/GD/17 2017-07-26 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
1800,00 UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NR P.0663.2017.1218 W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 50/1 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 3) - AL. WITOSA I NR 58 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 2) - AL. WITOSA
187/GM/17 2017-07-26 BIURO RACHUNKOWE B & K KAMILA CYRSKA-JÓŹWIAK
2604,17 UMOWA NR: 44/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY UL. LWOWSKA POW. ; 2931
82/KP/17 2017-07-26 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5925,00 ZAKUP 395 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
185/GM/17 2017-07-25 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
3740,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO: 1) DZIAŁKA NR 107/13 (OBR. 29, ARK. 1) O POWIERZCHNI 0,4528 HA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELOKONDYGNACYJNYM STANOWIĄ
15/GD/17 2017-07-25 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
177120,00 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBR. 9- DZIESIĄTA II, ARK 1, 2, 4 ( Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁKI NR 54/2), 5 I 6
38/GK/17 2017-07-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY - ZWIĘKSZENIE LICZBY ZDROJÓW ULICZNYCH OBJĘTYCH UMOWĄ NR 35/GK/15 O 2 POIDEŁKA ZLOKALIZOWANE NA PLACU LITEWSKIM. KWOTA OKREŚLONA UMOWĄ NR 35/GK/15 POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
365/ST/17 2017-07-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
82000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA.
191/GM/17 2017-07-25 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
67,00 UMOWA NR: 45/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁĘCZYŃSKA DZIERŻAWY - ALTANA ŚMIETNIKOWA ALTANA ŚMIETNIKOWA: UL. ŁĘCZYŃSKA, POW. 30
590/KL/17 2017-07-25 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE
4500,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZORZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, CZTERY PORY ROKU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
22/BM/17 2017-07-24 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED S.C.
0,00 WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU W RAMACH DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH NA WYPADEK NADZWYCZAJNEGO ZDARZENIA RADIACYJNEGO.
34/IT/17 2017-07-24 NADAJE.COM WOJCIECH DALĘTKA
13874,40 ZAPEWNIENIE USŁUGI STREAMINGU IP.
88/SOI/17 2017-07-24 ILONA LEĆ
5800,00 OPRACOWANIE I WDROŻENIE STARTEGII MARKETINGOWEJ W KANAŁACH SOCIAL MEDIA PROJEKTU ,,LUBELSKA WYŻYNA IT''
35/IT/17 2017-07-24 ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
19476,00 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I ODNOWIENIE CERTYFIKATÓW KWALIFIKOWANYCH.
109/IR/17 2017-07-24 EDACH SP. Z O.O.
129070,00 WYKONANIE OGRODZENIA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, PRZY UL. PRZYJAŹNI 12 W LUBLINIE
20/BM/17 2017-07-24 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
50000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH KWP W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ: KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH "DOPALACZOM MÓWIĘ NIE" I CYKLU KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU "OSZUSTOM STOP" ORAZ EMISJI SPOTÓW PRO
188/GM/17 2017-07-24 KRYSTYNA JOSICZ
JOSICZ EDMUND
282,00 UMOWA NR: 1032/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
184/GM/17 2017-07-24 SKARB PAŃSTWA -PREZYDENT MIASTA LUBLIN
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W LUBLINIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY LUBLIN OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI 10/3 (OBR. 22, ARK. 4), 10
21/BM/17 2017-07-24 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TERMED S.C.
0,00 WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU W RAMACH DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH NA WYPADEK NADZWYCZAJNEGO ZDARZENIA RADIACYJNEGO.
80/KP/17 2017-07-24 BARTOSZ WÓJCIK
150,00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI PROGRAMU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
180/GM/17 2017-07-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
2000,00 DZIERŻAWA PLACU PO FARZE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH 40. EUROPEJSKIEJ KONWENCJI ŻONGLERSKIEJ
41/GK/17 2017-07-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20,00 ODPŁATNY POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZARZĄDZANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
37/PN/17 2017-07-21 AGIT AGNIESZKA RYDZ
72800,00 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE PODCZAS KIEW W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2017 R.
352/ST/17 2017-07-21 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
21/OW/17 2017-07-21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
1500,00 ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA E-LEARNINGOWEGO WRAZ Z EGZAMINEM INSTRUKTORSKIM W ZAKRESIE CCNP ROUTE DLA 1 NAUCZYCIELA ZSEL W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
318/ST/17 2017-07-21 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
4000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
8/ZE/17 2017-07-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 6 (8/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
589/KL/17 2017-07-21 FUNDACJA HERSTORY
0,00 ANEKS NR 589/KL/17 Z DNIA 21.07.2017 DO UMOWY NR 360/KL/16 Z DNIA 01.07.2016 - WYDŁUŻENIE TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA
181/GM/17 2017-07-21 KRZYSZTOF JAWORSKI
640,90 UMOWA NR: 1031/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
98/GM/17 2017-07-21 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
4786,10 ANEKS NR 19/2017 Z DNIA 10.07.2017 DO UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOKREŚLONY DOT. OPŁAT CZYNSZU ZA LOKAL W BUDYNKU LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBLINIE PRZY UL. RZECKIEGO 21 (OD M-CA IV-VII. 2017 UMOWA WIRTUALNA NR PPP3/GM/17) NA PROWADZENIE PORADNI
27/PS/17 2017-07-20 MIECZYSŁAW BISZKONT
PRZYBYŚ-ZIEMBA DANUTA
71433,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ: UTWORZENIE WIELOPOKOLENIOWEGO PARKU UL. TYMIANKOWA
585/KL/17 2017-07-20 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
130000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO, TJ. ZESTAWU MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH NAGŁOWNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM.
394/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
116328,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
346/ST/17 2017-07-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
584/KL/17 2017-07-20 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
37855,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY "WĘGLIN" Z PRZEZNACZENIEM NA: - PRZEBUDOWĘ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ W SIEDZIBIE INSTYTUCJI PRZY UL. JUDYMA 2A W LUBLINIE (W TYM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, ZAKUP OKNA ORAZ WY
392/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
96000,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - PNEUMOKOKI
582/KL/17 2017-07-20 WOJCIECH JANUSZCZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 531/KL/17 - ZMINA TERMINU ZAKOŃCZENIA PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
189/GM/17 2017-07-20 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/8 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ ORAZ DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻON
183/GM/17 2017-07-20 TADEUSZ MARCHEWKA
KALINOWSKI DARIUSZ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 174/GM/16 W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ W KOMPARYCJI UMOWY
78/KP/17 2017-07-20 JACEK SCHERER FOTOGRAFIA
3900,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
79/KP/17 2017-07-20 WOJCIECH PACEWICZ
3600,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
393/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
19843,95 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - WADY WZROKU
110/IR/17 2017-07-20 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI O NR EWID. 161/7 ( WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY RZEKI BYSTRZYCY) NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIAŁCE 161/7, OBR. 34, ARK. 7 PRZY AL J. PIŁSUDSKIEGO W LUBL
182/GM/17 2017-07-20 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA 222/GM/16 ZMIENIAJĄCY JEGO PAR. 1 I PKT 1 PAR. 5.
28/PS/17 2017-07-20 DARIUSZ SCHULZ
75000,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ROWEROWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ BEZPIECZNYCH PARKINGÓW ROWEROWYCH.
395/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
63968,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV
581/KL/17 2017-07-20 ELŻBIETA KAMIŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 430/KL/17 - ZMIANA TERMINU TRZECIEJ TRANSZY.
586/KL/17 2017-07-19 FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ IN SITU
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA 7 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI EFEMERYCZNEJ KONTEKSTY W SOKOŁOWSKU 21-25.07.2017 R.
587/KL/17 2017-07-19 UNDERGROUND DANCE STUDIO ANNA ŁUKASIAK
15000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA FINAŁ WORLD OF DANCE W LOS ANGELES
35/PN/17 2017-07-19 STOWARZYSZENIEM RYSA
2800,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA RODZICÓW Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBE
90/OR/17 2017-07-19 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 246/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
374/ST/17 2017-07-19 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
553,50 OPRACOWANIE GRAFICZNE PLAKATU I BANERÓW DOT. "ZIMY W MIEŚCIE 2018"
588/KL/17 2017-07-19 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
-4000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA Z DNIEM 19.07.2017 R. UMOWY NR 366/KL/17 Z DN. 4.04.2017 R.
34/PN/17 2017-07-19 PPH YARD SP. Z O. O.
4978,00 USŁUGA NOCLEGOWA DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-26.09.2017 W OBIEKCIE HOSTEL CENT
39/GK/17 2017-07-19 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9381,12 OBSŁUGA (PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA, URUCHOMIENIE I WYŁĄCZENIE) URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH PRZY UL. T. ZANA ORAZ NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE. WARTOŚĆ UMOWY: JEDNORAZOWY KOSZT OBSŁUGI INSTALACJI GAZOWEJ WYNOSI 670,08 ZŁ. SZACUNKOWO ZAŁOŻONO W TRAKCIE TRWAN
37/GK/17 2017-07-19 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
40772,40 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ GABLOT ZAINSTALOWANYCH W OBRĘBIE PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
77/KP/17 2017-07-18 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
4964,90 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 117 SZT. KUBKÓW TERMICZNYCH Z GRAWEREM REKLAMOWYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
179/GM/17 2017-07-17 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA"
4878,00 UMOWA NR: 43/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WIĄZOWA DZIERŻAWY - INNE CELE BUDOWLANE : UL.WIĄZOWA, UL. LESZCZYNOWA, UL. BUKIETOWA POW.; 813
20/FE/17 2017-07-17 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
116052,92 UMOWA O ZALICZKOWE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W WYSKOŚCI 27 000 ZŁ W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" CZTERECH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32, ZESPOLE SZKÓŁ NR 4, SOSW ORA
107/IR/17 2017-07-17 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
49752,65 REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA NR 77 W LUBLINIE, PRZY UL. RADOŚCI 8
186/GM/17 2017-07-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 2/4, 10/7, 16/1, 16/2
32/PN/17 2017-07-17 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25268,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
85/SOI/17 2017-07-17 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
4000,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
33/PN/17 2017-07-17 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17160,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
26/PS/17 2017-07-17 WITKAC SP. Z O.O.
3894,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/PS/17 Z DNIA 20.04.2017 R.- USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO WITKAC.PL
4/WSM/17 2017-07-17 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH ZMIENIAJĄCY WARUNKI NAJMU
201/GM/17 2017-07-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WALLENRODA 2A, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 7 (OBR. 21, ARK. 10) Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "ROZTOCZE"
106/IR/17 2017-07-14 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 56/IR/17 Z DNIA 13.04.2017 R. NA ZADANIE: W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ STADIONU "SYGNAŁ" ORAZ NA ROZBU
373/ST/17 2017-07-14 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 371/ST/17- REMONT I MODERNIZACJA BOISK OSIEDLOWYCH. ZMIANA TERMINU.
372/ST/17 2017-07-13 U FOTOGRAFA BARTŁOMIEJ CZARNOMSKI
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "RZEMIEŚLNICY NA PLACU RYBNYM" W RAMACH IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
76/KP/17 2017-07-13 PHILIPS LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
123000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
388/ZSS/17 2017-07-13 AGORA SA
2460,00 PROMOCJA REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W GAZECIE WYBORCZEJ. - DODATEK ZDROWE LATO ORAZ WYSOKIE OBCASY.
391/ZSS/17 2017-07-13 BARBARA HASIEC
1000,00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PROMUJĄCYCH "PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA DZIECI W WIEKU 3 LAT"
363/GM/17 2017-07-13 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 26/1 I 26/2 (OBR. 16, ARK. 2)
75/KP/17 2017-07-13 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
10578,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH: ULOTKA, FOLDER.
345/ST/17 2017-07-13 NIZIO DESIGN INTERNATIONAL MIROSŁAW NIZIO
1500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI PODCZAS VI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
40/MAZ/17 2017-07-12 METALICO KAROL MRÓWKA
47330,40 ZAKUP (WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM) MAŁEJ ARCHITEKTURY: DONIC, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECIE.
39/MAZ/17 2017-07-12 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
125330,00 REWITALIZACJA UL. OGRODOWEJ
579/KL/17 2017-07-12 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 79/KL/17 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE MATERIAŁU Z KONCERTU " ZAKOCHANI W LUBLINIE " NA DVD I CD
577/KL/17 2017-07-12 INVEST KAROL MAJ
4000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI GRAFITII "MEETING OF STYLES"
578/KL/17 2017-07-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
2600,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULURALNEGO PT: WYDANIE KSIĄŻKI "OPOWIEŚĆ O CZARCIEJ ŁAPIE"
36/GK/17 2017-07-12 ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
13398,39 DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA - 75M WRAZ ZE SŁUPKAMI ORAZ FURTKAMI WEJŚCIOWYMI (2SZT.) NA PLAC ZABAW PRZY UL. PRZYJAŹNI.
86/SOI/17 2017-07-12 URSUS S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONCEPCJI OPTYMALNEGO KREOWANIA WARTOŚCI W OPARCIU O PROJEKT MIĘDZYNARODOWEGO PARKU POD NAZWĄ CENTRUM INTELIGENTNEGO PRZEMYSŁU.
339/ST/17 2017-07-12 KLUB PIŁKARSKI STARÓWKA LUBLIN
7000,00 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
390/ZSS/17 2017-07-12 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
70000,00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W ŻŁOBKU "SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW" MIESZCZĄCYM SIĘ PRZY UL. KRYSZTAŁOWEJ 13, 20-514 LUBLIN
389/ZSS/17 2017-07-12 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
54000,00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W ŻŁOBKU UNIWERSYTECKIM MALUCH.NET UL. J. BEMA 1/1, 20-032 LUBLIN
378/ST/17 2017-07-12 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
10701,00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
74/KP/17 2017-07-12 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
19079,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: OKULARY, BAŃKI, SMYCZ NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
18/FE/17 2017-07-12 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
10867,71 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ RADIOWO-INTERNETOWEJ DLA PROJETU "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17
344/ST/17 2017-07-11 FUNDACJA QUESTING
1500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI "QUESTING TURYSTYKA XXI WIEKU".
371/ST/17 2017-07-11 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
39483,00 MODERNIZACJA I REMONT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE OSIEDLOWYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
88/OR/17 2017-07-11 FIRMA "INTOP" PIOTR ZAGOZDON
24576,10 KONSERWACJA 19 TOMÓW WYZNANIOWYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO Z ROCZNIKÓW 1916-1945 ORAZ WYKONANIE 29 SZTUK OBWOLUT Z PAPIERU BEZKWASOWEGO NA KSIĘGI STANU CYWILNEGO.
89/OR/17 2017-07-11 POLSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 34/OR/2009 Z DNIA 22.06.2009 R., DOT. ZMIANY WYNAJMUJĄCEGO W ZWIĄZKU ZE ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DOLNEJ 3 MAJA 5 PRZEZ LUBELSKA FUNDACJĘ ROZWOJU NA RZECZ POLSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO SP. Z O.O., ORAZ ZMIANY ZAPISÓW PAR. 5 UST
376/ST/17 2017-07-11 FIRMA FACTORY SP. Z O.O.
3193,08 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
124/OŚ/17 2017-07-11 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
20830,00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA UM LUBLIN.
377/ST/17 2017-07-11 FUNDACJA "INSTYTUT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI"
22013,31 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
375/ST/17 2017-07-11 ARR JUSTYNA SIDORUK
5492,98 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH
108/IR/17 2017-07-11 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA UŻYTKOWANIA NR 621/AN/17 - ODDANIE W UŻYTKOWANIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ( GRUNT POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI RZEKI BYSTRZYCY) O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 323,12M2. NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA BĘDZIE NA DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻĄCĄ REKREACJI, TURYSTYKI, SPORTÓ
343/ST/17 2017-07-11 ANNA CZERWIŃSKA-RYDEL
1500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI "PRZEWODNIK DLA DZIECI" PODCZAS VI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
70/KP/17 2017-07-10 JAKUB NOWAKOWSKI
750,00 PRZEPROWADZENIE AUTORSKICH WARSZTATÓW SZTUKI ŻONGLERSKIEJ NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
100/IR/17 2017-07-10 AKM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KACZOR MICHALAK S.C.
34440,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 7, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE, UL. ZEMBORZYCKA 82
123/OŚ/17 2017-07-10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 1648/WOŚ/CP/2005 ZAWARTEJ W DNIU 12.07.2005 R. O UŻYCZENIE DYMOMIERZA DGS-2 NR SERYJNY 152/04
72/KP/17 2017-07-10 MULTIMEDIA FACTORY
8241,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
126/OŚ/17 2017-07-10 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - ZMIANA SIEDZIBY PODMIOTU
71/KP/17 2017-07-10 AV CENTRUM
984,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA TECHNICZNA I DEMONTAŻ SPRZĘTU NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
176/GM/17 2017-07-10 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
3000,00 UMOWA DZIERŻAWY PARKU LUDOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ 40. EUROPEJSKIEJ KONWENCJI ŻONGLERSKIEJ
82/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: BIZNES W DESIGNIE
81/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PO NAZWĄ: POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA -LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
7/ZE/17 2017-07-10 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 5 (7/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B; 2) ZMIANY § 4 UST. 7 I 10.
178/GM/17 2017-07-10 BUDIMEX S.A.
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI WODOCIĄGOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ BUDIMEX S.A., POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ.
38/MAZ/17 2017-07-10 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
6172,20 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON V
104/IR/17 2017-07-10 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
64884,96 WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ W TZW. PRZECHODZIE TEATRU STAREGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ 18.
266/GM/17 2017-07-10 BPS LEASING SPÓLKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 737/4 (OBR. 62, ARK. 13), POŁOŻONĄ W POBLIŻU UL. TURYSTYCZNEJ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEWODU KANALIZACJI
87/OR/17 2017-07-10 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "KONSPOŻ" SP.J.
19768,58 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZAWORÓW HYDRANTOWYCH Z WĘŻAMI, GAŚNIC PRZENOŚNYCH I KOCY GAŚNICZYCH ORAZ DOSTAWY GAŚNIC, INSTRUKCJI P.POŻ., ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA.
84/SOI/17 2017-07-10 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1500,00 OBRÓBKA TECHNICZNA 400 FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH MISTRZOSTWA FIRM IT O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
101/IR/17 2017-07-10 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
30750,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 R. NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM - WYKONANIE POZOSTAŁEGO ZAKRESU UMOWY DO DNIA 14.07.2017 R.; ZWIĘKSZENIE WARTO
102/IR/17 2017-07-10 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
6420,92 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE, PRZY UL. METALURGICZNEJ 5
83/SOI/17 2017-07-10 FUNDACJA KRAJOBRAZY
5000,00 PODNIESIENIE KOMPETENCJI BIZNESOWYCH W PRZEMYSŁACH KREATYWNYCH W DZIEDZINIE PROJEKTOWANIA ZIELENI
105/IR/17 2017-07-10 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
153750,00 REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W LUBLINIE, UL. NIECAŁA 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
73/KP/17 2017-07-10 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
4300,00 USŁUGA OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
103/IR/17 2017-07-10 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
2337,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 48/IR/17 Z DNIA 03.04.2017 R. (W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III) - OSTATNI ETAP BUDOWY WĄWOZU JANA PAWŁA II - OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE WĄWOZU JANA PAWŁA II W CZĘŚCI POMIĘDZY
9/MKZ/17 2017-07-10 JACEK WÓJCIK
97262,00 REMONT KONSTRUKCJI DACHU ORAZ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ , OBRÓBKI BLACHARSKIE, PRACE ODTWORZENIOWE STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY OLEJNA 7
20/MKZ/17 2017-07-10 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
42286,00 KONSERWACJA POLICHROMII ŚCIAN W PREZBITERIUM KOŚCIOŁA- TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE.
24/BM/17 2017-07-07 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
16000,00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE - REMONT POMIESZCZEŃ STRAŻNICY JRG BEŁŻYCE ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA TELEINFORMATYCZNEGO, WARSZTATOWEGO ORAZ GOSPODARCZEGO KMPSP.
23/BM/17 2017-07-07 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
44000,00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW STRAŻNICY JRG BYCHAWA.
378/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA BANASIAK
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 29
372/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA KRZESZOWSKA-MAZUREK
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
25/PS/17 2017-07-06 STOWARZYSZENIE LUBCON
400,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. NIECODZIENNOŚĆ
360/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA WÓJCICKA
9694,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
362/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - SP NR 7
364/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA GÓRECKA
8994,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - V LO
375/ZSS/17 2017-07-06 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGIA SZKOLNA
19200,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - GIM NR 5, ZS NR 1, SP 23
377/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA HANNA ANDZELM-WALKOWSKA
8250,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 21
384/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA ROWIŃSKA
6510,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 2
344/ZSS/17 2017-07-06 GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DENS
9694,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - III LO
352/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ "DENTIMED" JANAS ANNA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
382/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ LEKARZE SPECJALIŚCI
17988,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SZ NR 4, SP 27
380/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA BIEGAJ-LASKOWSKA
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 6
381/ZSS/17 2017-07-06 CENTRUM STOMATOLOGII "ZDROWE ZĘBY" MARIA KUŹMIŃSKA
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - GIMNAZJUM NR 19
175/GM/17 2017-07-06 RYSZARD SZCZĘŚNIAK
SZCZĘŚNIAK ŁUCJA
111,60 UMOWA NR: 1030/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
354/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA RADZIEŃCIAK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- GIMNAZJUM NR 7
373/ZSS/17 2017-07-06 IRENA PŁACHA-BIELECKA MINI-DENT
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 28
383/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA STĘPNIEWSKA
8994,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R.- GIM NR 10
346/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA ŻUK-ZAPOLSKA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R, - XXIII LO
350/ZSS/17 2017-07-06 SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY BOŻENA SŁAWATYŃSKA
4000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- GIMNAZJUM NR 16
353/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ MED COMP LEX PIOTR KSIĄŻEK
65758,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - SIEDEM SZKÓŁ
349/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ DUO-DENT JOANNA LEK.STOM.JOANNA SKULIMOWSKA
18788,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - TECHNIKUM ZDZ, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ
351/ZSS/17 2017-07-06 TOMASZ CHĘCIŃSKI
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- SP NR 4
355/ZSS/17 2017-07-06 STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
24466,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 52, SP 42, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ
356/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA LEPA-KRAJEWSKA
5752,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- SP NR 31
365/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA ZIEMIŃSKA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - I LO
366/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA KOPEĆ
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - GIMNAZJUM NR15
363/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZARĘBSKA JOLANTA AGNIES
9694,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - SP NR 30
369/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA KUCHNIO
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - VI LO
370/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA BRZEZICKA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 32
174/GM/17 2017-07-06 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 127/1 (OBR. 39, ARK. 1), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. IZOLDY 4/UL. LAURY 11A, 2) CZĘŚCI NI
343/ZSS/17 2017-07-06 STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZOZ ESKULAP
14294,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP NR 3 , SP NR 51
348/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA URANOWSKA-LACKOWSKA
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
357/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA ORLIK-WÓJCIK
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
358/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA CHILIMONIUK
5958,00 REALIZACJA PROGRAMU, PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- II LO
361/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA BARHAM
7800,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZSO NR 4
367/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA BIELAWSKA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - GIMNAZJUM NR 9
368/ZSS/17 2017-07-06 AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKŁĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
7800,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - IX LO
385/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA BARANOWSKA-GR
8994,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
347/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA KONARZEWSKA-ILCZ
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - SP NR 34
374/ZSS/17 2017-07-06 ANNA KIJEWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AK-DENT
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZS NR 5
379/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA JÓZEFCZAK-SATKE
17988,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, VIII LO
387/ZSS/17 2017-07-06 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
42000,00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W A GUGU - CENTRUM MALUCHA UL. POGODNA 34, 20-377 LUBLIN
342/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. DENT. ALICJA SIEJKA
7553,70 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
345/ZSS/17 2017-07-06 NEW INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA
53864,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH W 2017R. 6 SZKÓŁ
359/ZSS/17 2017-07-06 PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA PRIMA-MED NZOZ JOLANTA C
25500,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- SP NR 40, SP NR 20, ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
371/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARTA URBAŃSKA-CZAJCZYK
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZS NR 10
376/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA ADAMSKA
7920,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZSO NR 5
69/KP/17 2017-07-05 F.H.U. IMPERATOR WALDEMAR NOWAK
5665,38 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOSZULEK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
121/OŚ/17 2017-07-05 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
3577500,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZASAD UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PN. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ. KWOTA REALIZACJI UMOWY WYLICZONA ZOSTAŁA DO KOŃCA 2017 ROKU
14/FE/17 2017-07-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1299978,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY VI LO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2017.
330/ST/17 2017-07-04 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
13850,00 ORGANIZACJA IMPREZ BIEGOWYCH W RAMACH GRAND PRIX "CITI TRIAL" W LUBLINIE
31/PN/17 2017-07-04 STOWARZYSZENIEM RYSA
5400,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZAN
173/GM/17 2017-07-04 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "WSPÓLNOTA" SPÓŁKA Z OG
228,00 UMOWA NR: 42/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY PAWILON USŁUGOWY, UL. HUTNICZA, 19 M2
40/GK/17 2017-07-04 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 60/GK/14 W SPRAWIE ADMINISTROWANIA I UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH W LUBLINIE - ZMIANA ZASAD WYNAGRADZANIA.
308/ST/17 2017-07-04 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
15000,00 PROMOCJA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KU AZS UMCS LUBLIN POWOŁANYCH DO REPREZENTACJI POLSKI W BOBSLEJACH I SKELETONIE, PODCZAS ZAWODÓW RANGI MIĘDZYNARODOWEJ I/LUB TRENINGACH I KONSULTACJACH SPORTOWYCH.
177/GM/17 2017-07-04 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DELEGATURA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A SZEFEM AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ZGODA NA WYCINKĘ ZIELENI ROSNĄCEJ W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 12/9, 13/10, 15/5 (OBR. 43, ARK. 4) ORAZ ZOBOWIĄZANIE GL DO WYSTĄPIENIA
20/OW/17 2017-07-04 BURSA SZKOLNA NR 5
3741,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA Z CAŁODOBOWYM WYŻYWIENIEM ORAZ CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ NAD UCZNIAMI UCZESTNICZĄCYMI W STAŻACH I PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA
342/ST/17 2017-07-04 GMINA LUBLIN
9225,00 ORGANIZACJA PROJEKTU OTYLIA SWIM TOUR.
580/KL/17 2017-07-04 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "GRANIE BEZ GRANIC"
6000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO PODCZAS WYDARZENIA PT. KONCERT "WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ"
573/KL/17 2017-07-04 FUNDACJA SCENY INVITRO
0,00 ANEKS NR 573/KL/17 Z DNIA 04.07.2017 DO UMOWY NR 354/KL/16 Z DNIA 29.06.2016 - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA, ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WŁASNYCH
320/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- II EDYCJA LUBLIN FUDSAL CUP
32/MAZ/17 2017-07-03 RPS ARCHITEKTCI
RPS ARCHITEKTCI
17958,00 WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DUKUMENTACJI BUDOWALNO-WYKONAWCZEJ NA BUDOWĘ 3 PARKLETÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
338/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 151/ST/17- " AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO" ZMIANA BRZMIENIA NAZWY
575/KL/17 2017-07-03 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
130000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU
33/MAZ/17 2017-07-03 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
3567,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ PIESZĄ POD MEBLE MIEJSKIE PRZY SKRZYŻOWANIU UL. GŁĘBOKA I NARUTOWICZA
337/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 150/ST/17-150/ST/17- "SPORT DLA KAZDEGO" ZMIANA BRZMIENIA
31/GK/17 2017-07-03 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRAC - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PODJAZDU DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH W OGRODZIE SASKIM.
31/MAZ/17 2017-07-03 EWA TRZASKOWSKA
500,00 WYKONANIE OPINI W POSTACI RECENZJI NAUKOWEJ DO KSIĄŻKI/ALBUMU "PRZYRODA MIASTA"
33/IT/17 2017-07-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 19/IT/17. (ZMIANA TERMINU URUCHOMIENIA USŁUGI)
119/OŚ/17 2017-06-30 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA ZWIĄZKOWI KOMUNALNEMU GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ ZADANIA WŁASNEGO GMINY LUBLIN W ZAKRESIE BUDOWY, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
170/GM/17 2017-06-30 F.H.U. SEBASTIAN KOZIOŁ
360,00 UMOWA NR: 40/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
78/SOI/17 2017-06-30 "NETRIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU LUBELSKI INKUBATOR TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ORAZ W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
9/FE/17 2017-06-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-84035984,56 ANEKS NR 1 DO UMOWY 25/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWINEK (S12/S17/S1
67/KP/17 2017-06-30 BARTOSZ WÓJCIK
880,00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI TREŚCI FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
165/GM/17 2017-06-30 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
6000,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 32/4 (OBR. 36, ARK. 1), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM OŚWIATY, POŁOŻONEJ W LUBLINIE
576/KL/17 2017-06-30 AGNIESZKA KRAWIEC
600,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU ZESPOŁU WILEŃSZCZYZNA
571/KL/17 2017-06-30 ALA BINERT
1650,00 WYKONANIE KONCERTU CHÓRU " GRODZIEŃSKIE SŁOWIKI ", PROWADZENIE W CHARATERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU.
340/ST/17 2017-06-30 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 491/ST/16 Z DNIA 10.11.2016 R NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA"
3/BK/17 2017-06-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM - ZMIANA OPROCENTOWANIA
687/KL/17 2017-06-30 GRUPA MEDIALNA ITM SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 40/KL/17 Z DNIA 11 STYCZNIA 2017 R. DOTYCZĄCEJ USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W RAMACH CYKLU 5 KOLUMN GAZETOWYCH PT. "700 LAT MIASTA LUBLIN"
34/GK/17 2017-06-30 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.
443,88 WYDZIERŻAWIENIE ORAZ UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA TOALET PRZENOŚNYCH PRZY UL.GŁUSKIEJ ORAZ W PARKU JANA PAWŁA II.
66/KP/17 2017-06-30 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2509,20 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
574/KL/17 2017-06-30 NATALIJA SOSNOVSKAITE
5917,10 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO I REŻYSERIA PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZYCZNEGO KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA WILEŃSZCZYZNA
570/KL/17 2017-06-30 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 155/KL/17 Z DNIA 15.02.2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. MALI ARTYŚCI DLA DUŻEGO LUBLINA
569/KL/17 2017-06-29 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO- KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-WIELCY LUBLINIANIE
568/KL/17 2017-06-29 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
5000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, ROZWÓJ FANTASTYCZNEGO CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
166/GM/17 2017-06-29 PKP CARGO S.A.
12300,00 ODDANIE PRZEZ WYDZIERŻAWIAJĄCEGO NA RZECZ DZIERŻAWCY HISTORYCZNEGO TABORU (LOKOMOTYWA PAROWA PT47-157 - ROK PRODUKCJI 1950, NR FABRYCZNY 1415; TENDER 34D74-39) CELEM JEGO UŻYWANIA ORAZ POBIERANIA Z TEGO TYTUŁU POŻYTKÓW.
120/OŚ/17 2017-06-29 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST; ZMIANA DOTYCZY ZAŁ. NR 1
93/IR/17 2017-06-29 D+M ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4253955,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI, KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA REALIZACJĘ: WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRAS
30/PN/17 2017-06-29 KATARZYNA STINSKA
8100,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
169/GM/17 2017-06-29 STRZAŁKA BOLESŁAW
420,00 UMOWA NR: 39/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
122/OŚ/17 2017-06-29 STROBILUS PAWEŁ SZYSZKOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 37/OŚ/17 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA OPRACOWANIA.
86/OR/17 2017-06-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 245/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
572/KL/17 2017-06-29 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTRA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-WYDANIE POLSKO-UKRAIŃSKIEJ ANTOLOGII POEZJI "LUBLIN Z DALA, LUBLIN Z BLISKA"
167/GM/17 2017-06-29 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
118,88 NAJEM CZĘŚCI DZIAŁKI GRUNTU O POWIERZCHNI 193,30 M2, ZLOKALIZOWANEJ NA STACJI LUBLIN OKOŁO 174.660-174.685, LINIA KOLEJOWA NR 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA- DOROHUSK, DZIAŁKA NR 2/65, OBR LUBLIN 10. NAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST WNOSIĆ NA RZECZ WYNAJMUJĄCEGO MI
19/OW/17 2017-06-29 BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
11450,00 ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEGO WYŻYWIENIA W DNI POWSZEDNIE DLA UCZNIÓW SOSW NR 1 W LUBLINIE ZAKWATEROWANYCH W INTERNATACH PODCZAS STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSP
18/OW/17 2017-06-29 BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
626,40 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI ODBYWAJĄCE SIĘ W SIEDZIBIE ZSOW, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
118/OŚ/17 2017-06-29 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
26300,00 DOTACJA ZADANIA PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
19/BM/17 2017-06-28 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO WYNIKAJĄCEGO Z URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN.
29/PN/17 2017-06-28 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
6696,00 ZAPEWNIENIE NOCLEGU UCZESTNIKOM KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-26.09.2017 R.
65/KP/17 2017-06-28 REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ SOLIDARNOŚĆ
897,90 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 3. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 897,90 ZŁ BRUTTO.
561/KL/17 2017-06-28 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI - CZAS POETÓW
566/KL/17 2017-06-28 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO- KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-SPADKOBIERCY REFORMACJI. EWANGELICY NA LUBELSZCZYŹNIE I W LUBLINIE. HISTORIA. KULTURA. EKONOMIA. LITERATURA-MONOGRAFIA NA 700-LECIE LUBLINA I 500-LECIE REFORMACJI
336/ST/17 2017-06-28 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
79950,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS ELIMINACJI MMP PAR KLUBOWYCH W ŻUŻLU
15/FE/17 2017-06-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
203129064,24 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
562/KL/17 2017-06-27 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
10000,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE PLASTYCZNE, ARCHEOLOGICZNE, MULTIMEDIALNE DLA 500 OSÓB W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE
17/FE/17 2017-06-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
174792889,89 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
19/FE/17 2017-06-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1800111,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRU
564/KL/17 2017-06-27 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
563/KL/17 2017-06-27 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
29000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA
326/ST/17 2017-06-27 LUBELSCA SCENA DIRTU
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
334/ST/17 2017-06-27 KLUB SPORTOWY PAMARA BOCCIA
3000,00 PROMOCJA MIASTA W RAMACH "BISFED REGIONAL OPEN POZNAŃ 2017"
565/KL/17 2017-06-27 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
16000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTYN MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU CZUBY - LUBLIN 2017 - EDYCJA VII UM. NR 565/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R.
116/OŚ/17 2017-06-27 WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SP Z O.O.
10160,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA.
17/OW/17 2017-06-26 OLANTYNA DAGMARA HABIERA
15000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE VISUAL MERCHANDISINGU DLA 10 NAUCZYCIELI ZSOW, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
171/GM/17 2017-06-26 DOBRANOW MARIA
280,00 UMOWA NR: 41/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
164/GM/17 2017-06-26 JAROSŁAW WŁODARCZYK
0,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ (CZ. DZ. NR 24/6, OBR. 33, ARK. 13) POŁOŻONEJ W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJ. OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
30/GK/17 2017-06-26 WOJEWODA LUBELSKI
55500,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REMONTU MOGIŁY ZBIOROWEJ WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU "RURY" W LUBLINIE.
9/ON/17 2017-06-26 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
0,00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST WSPÓLNE OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCĄCYCH MONITORINGU ZADAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM DOS
31/IT/17 2017-06-26 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
117/OŚ/17 2017-06-26 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
89403,72 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
2/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
22200,00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - VIKTOR CHSHYOKIN
32/GK/17 2017-06-26 "LENMAR" MARCIN LENARD
18431,55 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZTUK KOZIOŁKÓW NA SPRĘŻYNIE) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU LITEWSKIM
76/SOI/17 2017-06-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
-224500,00 ANEKS DO UMOWY 70/SOI/17 ZMIANA § 3 UST 1 ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O 224 500 ZŁ, ZMIANA TERMINÓW PŁATNOŚCI TRANSZ.
1/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
30000,00 DOTYCZY ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - VIKTOR CHSHYOKIN
97/IR/17 2017-06-26 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
30750,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO 7 W KIERUNKU "CZECHÓW PÓŁNOCNY" W LUBLINIE
33/GK/17 2017-06-26 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
3102,06 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.MEDALIONÓW W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE ORAZ DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ PRZY UL.ŁUKOWSKIEJ.
99/IR/17 2017-06-26 ADA-LIGHT SP. Z O.O.
0,00<