Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 31 maja 2018 roku.

Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
375/ZSS/18 2018-05-30 DANUTA GANCEWSKA
1200,00 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
377/ZSS/18 2018-05-30 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13445,90 WYNAJEM SALI W CELU PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SERWISU KAWOWEGO I LUNCHU, ZORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO", WSPÓLFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
372/ZSS/18 2018-05-30 AGNIESZKA KANIA
540,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z PROJEKTEM "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO"
292/ST/18 2018-05-30 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
27500,00 ANEKS DO UMOWY 233/ST/18- LUBLIN BASKET CUP
374/ZSS/18 2018-05-30 ELŻBIETA ŻOŁKIEWSKA
1200,00 KOORDYNOWANIE POD WZGLĘDEM KSIĘGOWYM DZIAŁAŃ ZWIĄZAYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
376/ZSS/18 2018-05-30 DOROTA JACKOWSKA
1200,00 OBSŁUGA FINANSOWA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO"
373/ZSS/18 2018-05-30 GRAŻYNA JACKOWSKA
3800,00 KOORDYNOWANIE MERYTORYCZNE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO".
371/ZSS/18 2018-05-30 IZABELA HANCZYN
540,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.
360/KL/18 2018-05-30 FUNDACJA KRAJOBRAZY
20000,00 KL-OP-II.526.15.2018 MIASTO KULTURY-ZMYSŁY OGRODU SASKIEGO UMOWA 360/KL/18 Z DN. 30.05.2018 R.
291/ST/18 2018-05-30 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 358/ST/17 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ. ZMIANA KOSZTORYSU.
54/GK/18 2018-05-30 PIXI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
2025,00 USTAWIENIE TOALET PRZENOŚNYCH 2SZT W PARKU JANA PAWŁA II I 1 SZT W OKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. GŁUSKIEJ I WYGODNEJ
9/ZIT/18 2018-05-30 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
2020,00 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEJ USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU MONITORINGU I KONTROLI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE (Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW PARTNERSKICH) DLA OK. 30 OSÓB W TERMINIE 7 I 8 CZERWCA 2018 R.
47/OR/18 2018-05-30 TADEUSZ GODZISZ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 198/OR/17 Z 28 GRUDNIA 2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW PARAGRAFU 6 DOTYCZĄCEGO ZASAD WYNAGRADZANIA.
45/OR/18 2018-05-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 4 W ZWIĄZKU Z NIE WSKAZANIEM WSKAŹNIKÓW PROCENTOWYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU PRZY UL. FILARETÓW 44 W LUBLINIE ZA: A) MONITOROWANIE SYGNAŁU WŁAMANIA I NAPADU - 30,09 % B) ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ - 30,09 % C) ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 17,41 % D)
46/OR/18 2018-05-30 JANUSZ WASZKIEWICZ
8400,00 ZADANIA ZWIĄZANE Z KONTAKTAMI Z PZPN I FIFA ORAZ WŁAŚCICIELAMI HOTELI, BAZY TRENINGOWEJ ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM, WYŻYWIENIEM I BAZĄ TRENINGOWĄ DLA DRUŻYN UCZESTNICZĄCYCH W FIFA U-20 WORLD CUP 2019.
61/OŚ/18 2018-05-30 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
107628,55 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
24/MKZ/18 2018-05-29 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
130000,00 POLICHROMIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ CHÓRU MUZYCZNEGO W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
359/KL/18 2018-05-29 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LABIRYNTY STAREGO MIASTA, 5000 ZŁ
53/GK/18 2018-05-29 "LENMAR" MARCIN LENARD
11383,62 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH NA TERENY ZIELONE NALEŻĄCE DO GMINY LUBLIN.
51/GK/18 2018-05-29 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1983442,85 BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA ZESPOŁU FONTANN MULTIMEDIALNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM NA PLACU LITEWSKIM I NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W LUBLINIE Z WŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA PLACU LITEWSKIEGO, STACJI TRANSFORMATOROWEJ I
30/CA/18 2018-05-29 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
390,00 26 BILETÓW NA KONCERT SYMFONICZNY W DNIU 1 CZERWCA 2018 R. O GODZINIE 19.00 DLA UCZESTNIKÓW WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PR
31/CA/18 2018-05-29 JAKUB MICHALCZUK
4500,00 OBSŁUGA KONCERTU W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA ORGANIZOWANYCH W DNIU 7 CZERWCA 2018 R.
32/CA/18 2018-05-29 INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
738,00 WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO I TABLICZKI STALOWEJ WRAZ Z KONSTRUKCJĄ, UPAMIĘTNIAJĄCEJ ZASŁUŻONĄ LUBLINIANKĘ - ZMARŁĄ JÓZEFĘ KUNICKĄ.
42/KP/18 2018-05-29 CLEAR CHANNEL POLAND SP Z O.O.
118695,00 WYNAJEM 100 SZT. BILBORDÓW WRAZ Z WYDRUKIEM I WYKLEJENIEM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
133/GM/18 2018-05-29 JOANNA CHLASTAWA
113,10 UMOWA NR: 1028/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
22/MKZ/18 2018-05-29 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
-3013,00 REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM P.POŻ. WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH II ETAP CZĘŚĆ WSCHODNIA
23/MKZ/18 2018-05-29 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA
0,00 PRACE W PODCHÓRZU NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKA KOŚCIOŁA
69/IR/18 2018-05-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
2526,32 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PARKU MIEJSKIEGO, LOKALIZACJA: GMINA LUBLIN, MIEJSCOWOŚĆ LUBLIN, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, DZ. NR 2/3 (DOT. ZAD. REWITALIZACJA PARKU LUDOWEGO)
68/IR/18 2018-05-29 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
107010,00 WYKONANIE SKWERU WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASINO W LUBLINIE
29/CA/18 2018-05-29 WITOLD PASZT
6000,00 ORGANIZACJI W DNIU 7.06.2018 O GODZ. 16:00 RECITALU AUTORSKIEGO WITOLDA PASZTA Z ZESPOŁEM VOX
28/CA/18 2018-05-29 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
3782,25 NAJEM POMIESZCZEŃ W FILHARMONII LUBELSKIEJ TJ. SALĘ KONCERTOWĄ MOGĄCĄ POMIEŚCIĆ 554 OSOBY WRAZ Z GARDEROBAMI I ZAPLECZEM ORAZ FOYER NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONCERTU W DN. 7.06.18 R. W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA
357/KL/18 2018-05-28 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, W RYTMIE WOLNOŚCI..
2/WM/18 2018-05-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
492,00 UMOWA NAJMU DO UŻYWANIA GALERII MALARSTWA POLSKIEGO XVII - XIX (MUZEUM LUBELSKIE NA ZAMKU), Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA MIAT LAUREATÓW NAGRODY EUROPY.
7/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
8/ZIT/18 2018-05-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH"
358/KL/18 2018-05-28 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
32000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018 - 2020 - UMOWA NR 358/KL/18
1/AB/18 2018-05-28 FILIPOWICZ BULIŃSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
5166,00 SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI WYDZIELENIA SAMODZIELNYCH LOKALI W BUDYNKACH PRZEZNACZONYCH NA DOMY STUDENCKIE.
2/BK/18 2018-05-28 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
68298570,00 UMOWA SPŁATY WIERZYTELNOŚCI NR 3818-02466/S
40/KP/18 2018-05-25 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
16792,58 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - CZĘŚĆ III: DŁUGOPIS, OŁÓWEK, KREDKI, SMYCZ.
350/KL/18 2018-05-25 FUNDACJA "5MEDIUM"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-STAWIAM NA KULTURĘ 3
124/GM/18 2018-05-25 INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBLINIE
67116,17 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I SKARBEM PAŃSTWA - POWIATOWYM INSEPKTORATEM WETERYNARII, DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW REMONTU -PONIESIONYCH PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII - LOKALU NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 20/
322/ZSS/18 2018-05-25 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
309/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
311/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM" SP 2 LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
305/ZSS/18 2018-05-25 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
22500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
325/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
326/ZSS/18 2018-05-25 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
323/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
318/ZSS/18 2018-05-25 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
306/ZSS/18 2018-05-25 AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
319/ZSS/18 2018-05-25 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11400,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
307/ZSS/18 2018-05-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
327/ZSS/18 2018-05-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
27000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
314/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY KOBIETOM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
321/ZSS/18 2018-05-25 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
308/ZSS/18 2018-05-25 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
303/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE EDURON
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
302/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
24000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
316/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
304/ZSS/18 2018-05-25 STOWARZYSZENIE "SKAUT"
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
301/ZSS/18 2018-05-25 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
317/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
312/ZSS/18 2018-05-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
310/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMP LUBLIN
10500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
328/ZSS/18 2018-05-25 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH W LUBLINIE
13500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
324/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA "RAZEM"
27000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
313/ZSS/18 2018-05-25 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
18000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (...)
320/ZSS/18 2018-05-25 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BASKET 30 LUBLIN
12600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
315/ZSS/18 2018-05-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
61/OW/18 2018-05-24 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
-940,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 24.05.2018 DO UMOWY NR 41/OW/18 DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZYWA ARTYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEW
354/KL/18 2018-05-24 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
5200,00 KL-OP-II.526.11.2018 DZIELNICE KULTURY- AKCJA LATO W MIEŚCIE UMOWA 354/KL/18 Z DN. 24.05.2018 R.
1/KM/18 2018-05-24 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
3600000,00 UMOWA-WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ PWPW S.A. DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ, ZMIANY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
126/GM/18 2018-05-24 KACPER DOMŻAŁ
360,00 UMOWA NR: 44/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 2 M2
356/KL/18 2018-05-24 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
9000,00 KL-OP-V.526.15.2018 DZIELNICE KULTURY-"LATO W MIEŚCIE" WARSZTATOWNIA UMOWA 356/KL/18 Z DN. 24.05.2018 R.
284/ST/18 2018-05-24 ARKADIUSZ KAŹMIERAK
7500,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018".
92/ST/18 2018-05-24 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IX MISTRZOSTWA LUBLINA W STREETBALLU
101/ST/18 2018-05-24 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
290/ST/18 2018-05-24 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PODCZAS ORGANIZACJI SPORT FESTIVALU
127/GM/18 2018-05-24 EVOLUTION RADOSŁAW KOZŁOWSKI
360,00 UMOWA NR: 45/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 DZIERŻAWY - INNE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 69/4 (OBR. 36, ARK. 5), MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, POW. 3,01 M2
353/KL/18 2018-05-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II - UMOWA NR 353/KL/18
67/IR/18 2018-05-24 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
29198,97 REMONT OŚWIETLENIA BOISK OSIEDLOWYCH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W LUBLINIE
65/IR/18 2018-05-24 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
0,00 WYKONANIE ROBÓT W BRANŻY DROGOWEJ I BUDOWLANEJ (USUNIĘCIE USTEREK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE
63/IR/18 2018-05-24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 Z DNIA 24-05-2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 24-04-2017 R., DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30-07-2018 R.
64/IR/18 2018-05-24 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
13190,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI TERENOWYMI ORAZ OŚWIETLENIEM NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 5,3/2,4, OBR. 14, ARK. 3, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, W POBLIŻU ULICY RUCKEMANA I W WĄWOZIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
19/MAZ/18 2018-05-24 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
29818,80 WYKONANIE NASADZEŃ JEDNOROCZNYCH W DONICACH NA TERENIE MIASTA LUBLIN WRAZ Z PIELĘGNACJĄ
289/ST/18 2018-05-24 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 362/ST/17 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN. ZMIANA KOSZTORYSU.
273/ST/18 2018-05-24 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
6750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018".
52/GK/18 2018-05-24 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EDBAR EDMUND BARANIECKI
735,00 WYMIANA ZDEWASTOWANEGO KOMPLETU ZAWORÓW W POIDEŁKU NR 2 ZLOKALIZOWANYM PRZY DAWNYM BUDYNKU UMCS NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
355/KL/18 2018-05-24 MARIUSZ MATERA
700,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO WEDŁUG WŁASNEJ ARANŻACJI PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH FESTYNU W DNIU 26.05.2018 R. W DZIELNICY BRONOWICE
39/KP/18 2018-05-24 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
19584,06 DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM DLA URZĘDU MIASTA LUBLIN
280/ST/18 2018-05-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
4500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE - RODZINNE GRANIE W GRY PLANSZOWE"
123/GM/18 2018-05-23 ZOFIA ZIELIŃSKA
44,00 UMOWA NR: 42/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
352/KL/18 2018-05-23 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT PAPIESKI "WSPOMNIENIA SPOD GIEWONTU"
18/FE/18 2018-05-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-14968,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA.
17/FE/18 2018-05-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-14968,80 UMOWA O DOFINANSOWANIE 28/FE/16 W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ POŻYCZKI
276/ST/18 2018-05-23 FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY GIMNASTYCZNEJ "AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ"
5500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018"
281/ST/18 2018-05-23 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
2500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LATO W MIEŚCIE 2018 - CZARODZIEJSKI KUFER BABCI".
47/GK/18 2018-05-23 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
1180,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
341/KL/18 2018-05-23 FUNDACJA BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT:"ZYGMUNT BOLESŁAW KUKULSKI" (1980-1944) - PEDAGOG, WYCHOWAWCA, SPOŁECZNIK"
48/GK/18 2018-05-23 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1845,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 26/GK/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI POKAZÓW SPECJALNYCH SKUTKUJĄCE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI UMOWY
26/CA/18 2018-05-22 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
819,19 USŁUGA WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I DRUKU PLAKATÓW NA LUBELSKIE DNI SENIORA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU KLUB SENIORA JESTEM, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
349/KL/18 2018-05-22 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
32000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW MIEJSKICH
351/KL/18 2018-05-22 FUNDACJA "5MEDIUM"
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-MAŁA PRACOWNIA SZTUKI
33/IT/18 2018-05-22 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
456722,98 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
118/GM/18 2018-05-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A PGE DYSTRYBUCJA S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE, NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 85 (OBR. 11, ARK. 14) ORAZ 86
34/IT/18 2018-05-22 SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 33/IT/18. (ZMIANA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA)
347/KL/18 2018-05-22 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
2000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA PREZENTACJI RADY DZIELNICY RURY ORAZ ORGANIZACJI KONCERTU ZESPOŁU STANDART BRASS BAND PODCZAS FESTYNU W DNIU 26 MAJA 2018 R.
283/ST/18 2018-05-22 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2018".
344/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
140000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-WSCHODNIOEUROPEJSKI KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH CYRKULACJE 2018-2020
343/KL/18 2018-05-21 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. XXI LUBELSKICH DNI RODZINY
46/GK/18 2018-05-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
345/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA HERSTORY
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - HERSTORYCZNY GŁOS W RADIU NA STULECIE PRAW WYBORCZYCH KOBIET W POLSCE - 12 000 ZŁ
346/KL/18 2018-05-21 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY 330/KL/17 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN: KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY 2017-2019 TOWOT SQUAT CENTRUM EDUKACYJNE
337/ZSS/18 2018-05-21 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
0,00 ANEKS NR 6 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA PUBLICZNEGO).
365/ZSS/18 2018-05-21 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
442,80 UMOWA O ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W DNIU 23 MAJA 2018 R.
1/PL/18 2018-05-21 MGGP AERO SP. Z O.O.
31500,00 WYKONANIE MODELU SIATKOWEGO MIASTA LUBLINA (MESH 3D WRAZ Z TEKSTURAMI), WYGENEROWANY NA PODSTAWIE ZDJĘĆ UKOŚNYCH, CHMURY PUNKTÓW I PLIKÓW NMT I NMPT, BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY LUBLIN.
19/FE/18 2018-05-21 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1311719,61 ANEKS NR 1 DO UMOWY 21/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17/S19)" W RAMACH PROGRAMU
62/IR/18 2018-05-21 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
14022,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO OD ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ BIEGNĄCEJ WZDŁUŻ RZEKI BYSTRZYCY DO UL. RĄBLOWSKIEJ W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
45/GK/18 2018-05-21 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
16/FE/18 2018-05-21 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
5685450,67 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I ROZBUDOWA E-USŁUG W GMINIE LUBLIN" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
43/OR/18 2018-05-18 PHU ELLA 2 JACEK ŻYŚKO
2599,30 ANEKS DO UMOWY NR 20/OR/18 Z 13.02.2018 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY OD WYSOKOŚCI 34.219,99 ZŁ.
88/SOI/18 2018-05-18 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA-LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
121/GM/18 2018-05-18 MARIUSZ ROJEWSKI
44,00 UMOWA NR: 41/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
120/GM/18 2018-05-18 MARTA ROJEWSKA
44,00 UMOWA NR: 40/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
66/IR/18 2018-05-18 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0,00 ANKES NR 2 Z DNIA 18.05.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO. DOT. ZAD. PN. "SYGNAŁ OD NOWA"
288/ST/18 2018-05-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000,00 PROMOCJA MIASTA W CZASIE TURNIEJU 1/4 FINAŁU PUCHARU ZPRP MŁODZICZEK W DNIACH 25-27 MAJA 2018 R.
32/IT/18 2018-05-17 VIRTUAL TELECOM A.SERGIEL, D.ŁADNIAK SP.J.
2952,00 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
38/KP/18 2018-05-17 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
10500,00 USŁUGA WYDRUKOWANIA I DOSTAWY FOLDERÓW - LUBLIN.INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ.
37/KP/18 2018-05-17 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
2959,38 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDAL 700-LECIA.
342/KL/18 2018-05-17 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE LUBLINA - III EDYCJA
4/BRM/18 2018-05-17 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
15600,00 USŁUGA CATERINGOWA W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE- POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
339/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KLUBOWE LATO W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON 2018
44/GK/18 2018-05-16 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
295,20 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
86/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
0,00 POROZUMIENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZBIORZE EWIDENCJI LUDNOŚCI GMINY LUBLIN
340/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-AKCJA LATO W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO 2018
8/GD/18 2018-05-16 TIP TOP ANNA WOJTYŁA
6000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PROJEKTU PODZIAŁU DZIAŁEK NR 5/10, 52/1, 52/2, 62/1 I 62/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.4) ORAZ 13/2 (OBR.20 - MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.8) MAJĄCĄ NA CELU WYDZIELENIE GRUNTU POD CZĘŚĆ ULICY STARY GAJ ZGODNIE Z DECYZJĄ
338/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-LATO W MIEŚCIE 2018 W DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA
85/SOI/18 2018-05-16 INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. ZO.O.
71961,00 BADANIE ANKIETOWE METODĄ PAPI NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE CO NAJMNIEJ 1 100 MIESZKAŃCÓW W W WIEKU 18-80 LAT ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
348/KL/18 2018-05-16 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
2900,00 DRUK, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KATALOGU W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
337/KL/18 2018-05-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-AKCJA LATO W MIEŚCIE 2018 W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI
287/ST/18 2018-05-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
10000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS IX LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH
116/GM/18 2018-05-16 --WILLOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEZ WILLOWA II SP. Z O.O. NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE ZLOKALIZOWANEJ W LUBLINIE W UL. KDD STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK ULICY JANTAROWEJ Z ULICĄ BERYLOWĄ.
119/GM/18 2018-05-16 PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
384,20 UMOWA NR: 39/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WOLSKA DZIERŻAWY DROGA DOJAZDOWA, POPRAWA WARUNKÓW: UL. WOLSKA POW.; 226
332/KL/18 2018-05-16 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DOBRE WAKACJE W DOBRYM TOWARZYSTWIE 2018
42/OR/18 2018-05-15 KLIMA-SOFT
73600,75 USŁUGI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU ORAZ WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI PRZY AL. RACŁAWICKICH 5.
6/ZIT/18 2018-05-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE.
61/IR/18 2018-05-15 STRABAG SP. Z O.O.
53136,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DNIA 30.01.2018R., DOT. REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN, PRZEBUDOWA DEPTAKA - ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT, ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ROBÓT.
43/GK/18 2018-05-15 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
2214,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU PRZY UL.FIRLEJOWSKIEJ W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE.
335/KL/18 2018-05-15 POLITECHNIKA LUBELSKA
6000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS OBCHODÓW 65- LECIA ISTNIENIA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
330/KL/18 2018-05-15 ZBIGNIEW SOCHAJ
1355,00 OPRAWA MUZYCZNA ORAZ WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO ŚPIEW PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 27 MAJA 2018 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE BOISK SP NR 50 PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
336/KL/18 2018-05-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
66000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY PT" TADEUSZ MYSŁOWSKI. STUDIO/PRACOWNIA" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH 19.05-29.07.2018 NA ZAMKU LUBELSKIM W LUBLINIE
333/KL/18 2018-05-15 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "NA TURYSTYCZNYM SZLAKU" IV EDYCJA PRZEGLĄDU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
331/KL/18 2018-05-15 JAN RUSIN
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY WYPŁATY TRANSZ STYPENDIUM.
331/ZSS/18 2018-05-15 FUNDACJA MENSAM
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
62/OW/18 2018-05-15 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
62480,00 DOT. UDZIELENIA W 2018 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM ZAKUP
36/KP/18 2018-05-15 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
4700,00 ZAKUP 30 GOTOWYCH ZDJĘĆ ARCHITEKTURY MIASTA LUBLIN.
2/PL/18 2018-05-15 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
14022,00 WYKONANIE DO 6 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ LUB ODSZKODOWANIA.
296/ZSS/18 2018-05-14 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
56/OŚ/18 2018-05-14 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
65664,00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE 19 SZTUK KONTENERÓW SŁUŻĄCYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
300/ZSS/18 2018-05-14 SPA ORKANA SP. Z O. O.
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
57/OŚ/18 2018-05-14 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
14995,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI X.
58/OŚ/18 2018-05-14 GABINET WETERYNARYJNY AGIVET AGNIESZKA BAJOR-KICIŃSKA
15800,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XX.
112/GM/18 2018-05-14 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
30000,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ TK FINANS - ZOBOWIĄZANIE DO ZAKUPU, ZAINSTALOWANIA I BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA GMINIE LUBLIN URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL. PRZYJ
35/KP/18 2018-05-14 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
27060,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2018
53/IR/18 2018-05-14 ERBUD S.A.
68298570,00 BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO, PRZY UL. BERYLOWEJ W LUBLINIE, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: PRZEDSZKOLE, DOM KULTURY, SZKOŁA PODSTAWOWA Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM FINANSOWANIA INWESTYCJI POPRZEZ ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY WO
113/GM/18 2018-05-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS W ZWIĄZKU Z WYŁĄCZENIEM Z PRZEDMIOTU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z CIĄGIEM KOMUNIKACYJNYM
293/ZSS/18 2018-05-14 PRIMA LESZEK GĘCA
11000,00 PROWADZENIE IMPREZY "RODZINNY FESTYN ZDROWOTNY" W DNIU 23 MAJA 2018 R. NA TERENIE PLACU LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
329/ZSS/18 2018-05-14 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
10000,00 SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
269/ST/18 2018-05-14 FUNDACJA MANUFAKTURA SPORTU
5000,00 ORGANIZACJA BIEGU POD NAZWĄ "CZECHOWSKA PIĄTKA".
297/ZSS/18 2018-05-14 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
334/KL/18 2018-05-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS DNI ANIMACJI KULTURY UMCS 2018
327/KL/18 2018-05-14 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
14000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. DWÓCH KONCERTÓW W RAMACH WYDARZENIA KULTURALNEGO MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU
328/KL/18 2018-05-11 STOWARZYSZENIE LUBELSKI PLASTYK
4450,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA PT. "VII MIĘDZYNARODOWE ARTYSTYCZNE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE".
60/IR/18 2018-05-11 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
23900,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDOWĘ DRÓG ROWEROWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z OŚWIETELNIEM NA TERENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH
326/KL/18 2018-05-11 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI-CZAS POETÓW
132/GM/18 2018-05-11 STANISŁAW WARDA
123,00 UMOWA NR: 1027/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JUDYMA DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA DZ. NR 19 (OBR. 39, ARK. 4), UL. JUDYMA, POW. 41 M2
109/GM/18 2018-05-11 MAREK BICZ
BICZ KRYSTYNA
345,10 UMOWA NR: 1026/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
12/BM/18 2018-05-11 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
100000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA POTRZEBY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE.
332/ZSS/18 2018-05-11 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONYWANIE UTWORÓW PODCZAS RODZINNEGO FESTYNU ZDROWOTNEGO, W DNIU 23 MAJA 2018 R. NA PLACU IM. LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
11/BM/18 2018-05-11 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
15000,00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z AKWENU ZALEW ZEMBORZYCKI.
23/CA/18 2018-05-10 RESTAURACJA FIESTA - MOTEL ZOFIA BIELA, MAŁGORZATA STACHYRA S.C.
754,00 WYKONANIE POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA
50/GK/18 2018-05-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 35/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 3, 4, 5, 6, 7
323/KL/18 2018-05-10 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
8000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XVI EDYCJA PARAFIADY
49/GK/18 2018-05-10 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 31/GK/15 WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ STAWEK JEDNOSTKOWYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
325/KL/18 2018-05-10 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-TAŚMY STACHURY
329/KL/18 2018-05-10 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 REALIZACJA WSPÓLNEJ PROMOCJI OBCHODÓW 100-LECIA POWSTANIA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II ORAZ LUBELSKICH OBCHODÓW ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI "LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ"
324/KL/18 2018-05-10 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-14 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH
58/IR/18 2018-05-10 ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ
13776,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOKOŃCZENIE BUDOWY I WYPOSAŻENIE PARKU JANA PAWŁA II NA CZUBACH - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - IV (PLAC DO ĆWICZEŃ PARKOUR W OS. GÓRKI, PLAC ZABAW Z URZĄDZENIAMI Z DREWNA I ELEMENTAMI LINOWYMI W POBLIŻU BUDYNKU
295/ZSS/18 2018-05-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
24/CA/18 2018-05-10 M. REPELEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOW
1792,00 ŚWIADCZENIE PORAD PRAWNYCH PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO W PUNKCIE WSPARCIA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKICH I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LA
34/KP/18 2018-05-10 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2018
298/ZSS/18 2018-05-10 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
21/MKZ/18 2018-05-10 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
1157770,00 REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ (CZĘŚĆ POŁUDNIOWO-ZACHODNIA OD KROKWI NR 1-14 ORAZ OD NR 38 DO 74) UZUPEŁNIENIE ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NAPRAWĄ PRZYSKLEPIEŃ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH,WYMIANA ZASOLONYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN I SKL
82/SOI/18 2018-05-09 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE EKOLOGICZNA ENERGIA I PALIWA
5000,00 PUBLIKACJA PT.,,DZIEJE PRZEMYSŁU NA LUBELSZCZYŹNIE''
58/OW/18 2018-05-09 "MEDEN-INMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6176,00 DOSTAWA STOŁÓW DO MASAŻU W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
8/NW/18 2018-05-09 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 ANEKS DO UMOWY 7/NW/18 Z DNIA 26 MARCA 2018 (ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI II TRANSZY)
110/GM/18 2018-05-09 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1845,00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SP, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM LUBELSKIE DWORCE SPÓŁKA AKCYJNA, POŁOŻONYCH PRZY UL. CERKIEWNEJ, NADSTAWNEJ 3, TYSIĄCLECIA 6, TYSIĄCLECIA 8A - W CELU SPRZEDAŻY NA RZECZ WOJEWÓDZTW
56/OW/18 2018-05-09 FOTOFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6199,20 DOSTAWA AKCESORIÓW FOTOGRAFICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
59/OW/18 2018-05-09 ERES MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5400,00 DOSTAWA APARATU DO MASAŻU PNEUMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EU
5/ZIT/18 2018-05-09 CKSP SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 4/ZIT/18 - PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "MONITORINGU I KONTROLI W PROJEKTACH UE" DLA 10 OSÓB - PRACOWNIKÓW BIURA ZIT. W TERMINIE 12.05.2018 R. - 23.06.2018 R.- ZMIANA DOTYCZY TRENERA, KTÓRY PRZE
268/ST/18 2018-05-09 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
0,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KLUBU KU AZS UMCS W ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH W BOBSLEJACH I SKELETONIE - ZMIANA NAZWISK ZAWODNIKÓW.
315/KL/18 2018-05-09 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
50000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI XVI EDYCJI KONCERTU CHWAŁY PN. "OWOCEM DUCHA JEST MIŁOŚĆ " W DNIU 31.05.2018 R.
57/IR/18 2018-05-08 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. PARKU NA BŁONIACH POD ZAMKIEM LUBELSKIM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
18/MAZ/18 2018-05-08 "WŚRÓD ZIELENI" USŁUGI OGRODNICZE WOJCIECH OGIŃSKI
29866,32 WYKONANIE ŁĄK KWIETNYCH W TRZECH LOKALIZACJACH UL. NAŁĘCZOWSKA, GŁĘBOKA, ZALEW ZEMBORZYCKI
319/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZNACZENIE, RALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS DO UMOWY 94/KL/18
314/KL/18 2018-05-08 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
6500,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH, KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT MAGNIFICAT W KOŚCIELE GARNIZONOWYM W LUBLINIE
318/KL/18 2018-05-08 --PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
9900,00 KL-OP-II.525.1.2018 MIASTO KULTURY-VII LUBELSKI FESTIWAL CHÓRÓW PARAFIALNYCH UMOWA 318/KL/18 Z DN. 8.05.2018 R.
313/KL/18 2018-05-08 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
55000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY LUBLIN - CZUBY 2018
322/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KLANZA DLA DZIECI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ANEKS DO UMOWY NR 208/KL/18
320/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, MATEMATYKA I SZTUKA, REALIZACJA ZADANIA PUBILCZNEGO
321/KL/18 2018-05-08 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLANZOWE MIASTECZKO ZABAW NA FELINIE, RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
108/GM/18 2018-05-08 WŁADYSŁAW MIELNICKI
44,00 UMOWA NR: 38/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
316/KL/18 2018-05-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO W MIEŚCIE - WAKACJE Z KULTURĄ
40/OR/18 2018-05-08 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
7509,77 WYKONANIE POMIAROÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. LIPOWEJ 27, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, PL. LITEWSKI 1.
59/IR/18 2018-05-08 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 10/IR/18 Z DNIA 06.02.2018 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIE
311/KL/18 2018-05-07 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TRADYCJI "KLEPISKO"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAPELA DREWUTNIA I PRZYJACIELE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
269/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
42800,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
366/ZSS/18 2018-05-07 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
70110,00 REALIZACJA PROJEKTU "LUBLIN DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z DOTACJI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU "OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI".
31/IT/18 2018-05-07 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA DO ROZLICZANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLA.
102/GM/18 2018-05-07 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZWROTU WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 52
105/GM/18 2018-05-07 ANNA MIESZKOWSKA
102,60 UMOWA NR: 1024/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
75/ST/18 2018-05-07 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
10000,00 ORGANIZACJA W LUBLINIE MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
287/ZSS/18 2018-05-07 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
19310,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
277/ZSS/18 2018-05-07 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
103660,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
42/GK/18 2018-05-07 ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW ODDZIAŁ LUBLIN
147,60 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
264/ST/18 2018-05-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
7000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO MECZU RUGBY
265/ST/18 2018-05-07 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
8000,00 ORGANIZACJA TURNIEJU RUGBY 7
54/IR/18 2018-05-07 LUBCOM SP. Z O. O.
75030,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ODBUDOWĘ ALTANY, BUDOWĘ WOLIERY DLA PAWI ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ENN W OGRODZIE SASKIM WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
56/IR/18 2018-05-07 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1574880,00 BUDOWA BOISK I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE - W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
106/GM/18 2018-05-07 RENATA LIS
391,71 UMOWA NR: 1025/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
107/GM/18 2018-05-07 ALFRED GAŁĘGA
44,00 UMOWA NR: 37/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
254/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ JUTRZENKA
49980,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
262/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDYCYNA 2001
119770,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLIYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
249/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDICOR S.C.
36780,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
248/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MED-CENTRUM
21660,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
261/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MED-KOL
25840,00 PROGRAMY SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W LATACH 2018-2020
267/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ARNIKA
63520,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
286/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ VITAMED
10400,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE
281/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ŻYCIE
34990,00 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
275/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24400,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
272/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ BRONOWICE
24490,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
255/ZSS/18 2018-05-07 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
93050,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
244/ZSS/18 2018-05-07 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
33140,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
243/ZSS/18 2018-05-07 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1
36000,00 PORGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE NA LATA 2018-2020
279/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
24380,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
270/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ CZECHÓW
25770,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
259/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MAK-MED
38680,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
251/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ FAMIL-MED
74360,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020
271/ZSS/18 2018-05-07 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA BOŻEGO W LUBLINIE
23560,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE 2018-2020
263/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MEDIMED
38510,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
256/ZSS/18 2018-05-07 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
118250,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
253/ZSS/18 2018-05-07 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
133780,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
250/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ANI-MED
49250,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
265/ZSS/18 2018-05-07 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
70230,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
282/ZSS/18 2018-05-07 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SEMPER" OŚRODEK ZDROWIA W RATOS
16740,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
299/ZSS/18 2018-05-07 STOWARZYSZENIE EDUKADO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA (...)
247/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ESKULAP
58050,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
264/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ UNI-MED
18880,00 REALIZACJA PROGRAMU SZCZEPIEŃ W LATACH 2018-2020
288/ZSS/18 2018-05-07 VIVAMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOMASZ SAMOLEJ
36000,00 REALIZACJA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH GRYPA 2018-2020
284/ZSS/18 2018-05-07 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
26380,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
283/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ KALINA
90930,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
268/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ALFA
36740,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
246/ZSS/18 2018-05-07 "BAMED" SP.P. LITWINIUK, WYSŁOCKA-SPUSTEK
29110,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018-2020 R.
257/ZSS/18 2018-05-07 "GASTROMED" W.DANILKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3420,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
278/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
32950,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
276/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ALVITA
97340,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
330/ZSS/18 2018-05-07 E-PHOTO4U MARCIN LEWTAK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
260/ZSS/18 2018-05-07 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
16070,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
285/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ WALLENRODA MED
40780,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
280/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ AMICUS
57420,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020 R.
266/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ PROVITA
29030,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2018-2020
258/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
36100,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
252/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ MELISA
49340,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018-2020
245/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ PULS-MED
73900,00 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2018 - 2020 R.
274/ZSS/18 2018-05-07 NZOZ ARS MEDICA
44620,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
273/ZSS/18 2018-05-07 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37280,00 PROGRAMY POITYKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2018 - 2020
40/GK/18 2018-05-07 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
295,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI NA PL. LITEWSKIM
57/OW/18 2018-05-04 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1960,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONAL
22/PN/18 2018-05-04 AGIT AGNIESZKA RYDZ
37800,01 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018 R.
54/OW/18 2018-05-04 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
5700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA- WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECH
115/GM/18 2018-05-02 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
BORYŃ AGNIESZKA,BORYŃ CEZARY
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A AGNIESZKĄ I CEZARYM BORYŃ ORAZ MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NIERUCHOM
310/KL/18 2018-05-02 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
6000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY ART. 19 A - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT KAMERALNY "MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU"
101/GM/18 2018-04-30 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
0,00 UŻYCZENIE O POW. 720 M2 NIERUCHOMOŚCI PRZU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/ PL. PLAC LITEWSKI, CZ. DZ. NR 1/1 (OBR. 36, ARK. 3), Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZAR ŚRÓDMIE
104/GM/18 2018-04-30 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
300,00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ FESTYNU POD NAZWĄ DZIEŃ SPORTÓW AMERYKAŃSKICH W
236/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
231/ZSS/18 2018-04-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
235/ZSS/18 2018-04-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
232/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
239/ZSS/18 2018-04-30 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
45000,00 PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
228/ZSS/18 2018-04-30 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
234/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
238/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
233/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
230/ZSS/18 2018-04-30 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
229/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
227/ZSS/18 2018-04-30 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
237/ZSS/18 2018-04-30 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
41/GK/18 2018-04-30 P.P.H.U. ŚWIATPOL JOANNA JANKOWSKA,
0,00 ANEKS DO UMOWY ZMIENIAJĄCY TERMIN REALIZACJI DLA ZADANIA 4.
4/ZIT/18 2018-04-30 CKSP SP. Z O.O.
7890,00 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ I PRZEPROWADZENIE KURSU Z ZAKRESU "MONITORINGU I KONTROLI W PROJEKTACH UE" DLA 10 OSÓB - PRACOWNIKÓW BIURA ZIT. W TERMINIE 12.05.2018 R. - 23.06.2018 R.
19/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3100,00 ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI ROMSKICH
18/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3600,00 INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DZIECI ROMSKICH
100/GM/18 2018-04-27 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
2189,56 UMOWA NR: 35/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PRZY BOCZNICY DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA SAMOCHODÓW W CELU POLEPSZENIA WARUNKÓW - UL. PRZY BOCZNICY, POW.; 5762
52/IR/18 2018-04-27 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI
29802,90 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU ZAWALENIA SIĘ DRZEWA NA BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO W OGRODZE SASKIM W LUBLINIE - REMONT DACHU I ELEWACJI.
308/KL/18 2018-04-27 KAROLINA ZABORSKA
2000,00 REALIZACJA CZYNNOŚCI (PRZYGOTOWANIE PISM, ZESTAWIEŃ, WSPÓŁPRACA PRZY ORG. WYDARZEŃ KULT., REJESTROWANIE UMÓW) NA POTRZEBY GMINY LUBLIN W TERMINIE 01.05 - 31.05.2018 R.
306/KL/18 2018-04-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
150000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU CENTRALNY PLAC ZABAW NA PLACU LITEWSKIM.
93/GM/18 2018-04-27 JACEK KALKSZTEJN
150,00 UMOWA NR: 1018/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
312/KL/18 2018-04-27 NARODOWY INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI WSPÓLNEJ PROMOCJI WYDARZENIA POD NAZWĄ "URBAN SUMMER SCHOOL: OPEN FORM" W LUBLINIE
117/GM/18 2018-04-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PAWELEC-SOBÓTKA DOROTA,SOBÓTKA SŁAWOMIR
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM DOROTĄ PAWELEC-SOBÓTKĄ I SŁAWOMIREM SOBÓTKĄ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 544/1 I 547 (OB
307/KL/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
20000,00 MIASTO KULTURY-PODWÓRKO LE'ALE'A UMOWA 307/KL/18 Z DN. 27.04.2018 R.
309/KL/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
4000,00 DZIELNICE KULTURY- "LATO SŁUŻY MAŁYM I DUŻYM "
87/SOI/18 2018-04-27 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000,00 REALIZACJA ZADANIA POZYTKU PUBLICZNEGO PT. ,,POLACY, UKRAIŃCY. WITAMY W LUBLINIE''
80/SOI/18 2018-04-27 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 3/SOI/18 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU WYKONYWANYCH ZADAŃ ZMIANA §1 UST 1 ORAZ ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO LICZBY GODZIN
81/SOI/18 2018-04-27 SZYMON HOROSIEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY 9/SOI/18 ZMIANA §2 DOTYCZĄCEGO ILOŚCI GODZIN WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ ZMIANA §6 DOTYCZĄCEGO OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH
95/GM/18 2018-04-27 JÓZEF GODLEWSKI
GODLEWSKA TERESA
110,00 UMOWA NR: 1020/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
37/OR/18 2018-04-27 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
6000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PT.: "ZAGADNIENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
38/OR/18 2018-04-27 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
29,12 ANEKS NR 3 DO UMOWY 795/OR/14 Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R., DOT. WYŁĄCZENIA Z PRZEDMIOTU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 20,45 M2. WZROST MIESIĘCZNYCH OPŁAT SZACUNKOWO O 29,12 ZŁ.
21/PN/18 2018-04-27 WOJEWODA LUBELSKI
3230,00 INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE
33/KP/18 2018-04-27 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
4000,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO W DNIACH 1-3.05.2018R.
48/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
14140,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XI.
52/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
12550,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VI.
36/OR/18 2018-04-26 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UMOWA DAROWIZNY OBRAZU AUTORSTWA WŁODZIMIERZA KWIATKOWSKIEGO: TYTUŁ: "IN HYPEROPIA II - LUBLINENSIS" O WARTOŚCI RYNKOWEJ 18.000 ZŁ.
39/OR/18 2018-04-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 181/OR/17 DOTYCZĄCY DODANIA KOLEJNYCH REALIZATORÓW ZADANIA PUBLICZNEGO.
35/OR/18 2018-04-26 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
83540,00 WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH (OKRESOWE, WSTĘPNYCH I KONTROLNYCH) PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ BADAŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GŁUSK.
266/ST/18 2018-04-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
14000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKA P.SAWICKIEGO DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IO TOKYO W 2020 R.
263/ST/18 2018-04-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ANEKS DO UMOWY 100/ST/18 AKTUALIZACJA OFERTY
39/GK/18 2018-04-26 JAROSŁAW ANDRZEJ DAWIDEK
7000,00 WYKONANIE EKSPERTYZY HYDROLOGICZNEJ TERENU R.O.D. "MŁYNARZ" W LUBLINIE - ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 2/GK/18
267/ST/18 2018-04-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKA A.DUDKI DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IO TOKYO W 2020 R.
94/GM/18 2018-04-26 ANDRZEJ JAROCKI
156,60 UMOWA NR: 1019/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
98/GM/18 2018-04-26 ELŻBIETA LIPSKA
142,20 UMOWA NR: 1023/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
96/GM/18 2018-04-26 WANDA MICHALSKA
133,20 UMOWA NR: 1021/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
99/GM/18 2018-04-26 BENEX-POL KRYSTIAN SKUBISZ
1851,67 UMOWA NR: 34/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY, UL. JANA PAWŁA II, POW. 3340 M2
32/KP/18 2018-04-26 WITOLD DĄBROWSKI
1000,00 WYKONANIE DZIEŁA - OPRAWA ARTYSTYCZNA UROCZYSTOŚCI NADANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA LUBLIN W DNIU 15.05.2018R.
97/GM/18 2018-04-26 MARCIN PALEJCZUK
266,40 UMOWA NR: 1022/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
53/OW/18 2018-04-26 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
156000,00 DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODK
78/SOI/18 2018-04-26 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
39984,00 PROWADZENIE PRZESTRZENI COWORKINGOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KREATYWNYCH Z MIASTA LUBLIN
47/IR/18 2018-04-26 BUDIMEX S.A.
486000,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 65/IR/17 Z DNIA 27-04-2017 DOT. BUDOWY PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - WYKONANIE WZMOCNIENIA POWIERZCHCHNI SKARPY GEOKRATĄ KOMÓRKOWĄ (ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI UMOWY O KWOTĘ 486.000,00 ZŁ)
51/IR/18 2018-04-26 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI
144525,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BASENU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ 2 W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
54/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
13976,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIV.
47/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
20323,60 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI V.
49/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY EUROVET ROBERT PALUCH
11650,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI I.
53/OŚ/18 2018-04-26 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
12389,20 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVI.
51/OŚ/18 2018-04-26 HAU-MIAU RAFAŁ RZEZAK USŁUGI WETERYNARYJNE
15134,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI IX.
50/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY GATO LEK. WET. KAMILA KWAPISIEWICZ
11705,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI IV.
46/OŚ/18 2018-04-26 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
15898,80 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XV.
43/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
11900,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI III.
39/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
20528,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XII.
42/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERENARYJNY UNICKA LEK. WET. IZABELA PISULAK
12840,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIII.
45/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
17909,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VIII.
303/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS XIII MIĘDZYNARODOWEGO TEATRALNEGO FESTIWALU TAŃCÓW SPECJALNYCH "SZLAK" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 10-13 MAJA 2018 R. WE LWOWIE NA UKRAINIE.
301/KL/18 2018-04-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PT: " KODYFIKACJA PRAWA W II RP - SUKCESY I PORAŻKI"
305/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK - RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-ROZRYWKOWY (ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY NR RACHUNKU BANKOWEGO)
304/KL/18 2018-04-25 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
34000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC TADEUSZA ROLKE WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W DNIU 26 MAJA 2018 R.
300/KL/18 2018-04-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
0,00 ANEKS DO UMOWY 228/KL/18 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA USŁUGI NA 31.05.2018 R.
17/MAZ/18 2018-04-25 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
15994,26 PRACE PIELĘGNACYJNE NA 15 SZT DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE OŚRODKA "MARINA" W LUBLINIE, W TYM POMNIKOWA ALEJA DRZEW (LIPY)
19/MKZ/18 2018-04-25 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
7200,00 WYDRUK PUBLIKACJI "DRUGA SZANSA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH VETTER W LUBLINIE. 2ND CHANCE - INTEGRATED ACTION PLAN", OPRACOWANEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROJEKTU "2ND CHANCE".
44/OŚ/18 2018-04-25 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
24168,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVIII.
92/GM/18 2018-04-25 JAN TOPOROWSKI
133,20 UMOWA NR: 1017/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
122/GM/18 2018-04-25 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE NIEWYODRĘBNIANIE POMIESZCZENIA O POW. 208,70 M2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ TZW. "PIWNICY POD FORTUNĄ" PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE. UMOWA POMIĘDZY "GMINĄ LUBLIN A OŚROD
114/GM/18 2018-04-25 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
-1403,10 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
91/GM/18 2018-04-25 OPALINSKA ALEKSANDRA
170,00 UMOWA NR: 33/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PROBOSTWO DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY PRZY UL. PROBOSTWO, KIOSK HANDLOWY O POW. 10 M2.
131/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEWA R
3/BRM/18 2018-04-25 ROBERT DEREWENDA
400,00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 3 MAJA 2018 R.
130/GM/18 2018-04-25 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEW I PRZEJĘCIA PRZEZ LPEC S.A. WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEW ROS
298/KL/18 2018-04-25 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RODZINNE GRANIE NA FELINIE ED. 2 , DOTACJA - 8 000 ZŁ
38/GK/18 2018-04-25 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
23124,00 DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO W LUBLINIE 4 SZT. ELEMENTÓW GRANITOWYCH SŁUŻĄCYCH JAKO PODSTAWA DO MONTAŻU ELEMENTU INFORMACYJNEGO
37/GK/18 2018-04-25 PIXI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
1350,00 UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA WYDZIERŻAWIONYCH TOALET PRZENOŚNYCH USTAWIONYCH NA TERENIE DZIELNICY GŁUSK ORAZ CZUBY POŁUDNIOWE
37/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
21450,50 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XIX.
40/OŚ/18 2018-04-25 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
11070,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W CZĘŚCI XVII.
38/OŚ/18 2018-04-25 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
20614,25 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI II.
41/OŚ/18 2018-04-25 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
14915,00 CZIPOWANIE PSÓW I STERYLIZACJA/KASTRACJA KOTÓW ORAZ PSÓW WŁAŚCICIELSKICH W CZĘŚCI VII.
21/CA/18 2018-04-24 PIOTR KOWALCZYK
240,00 TRANSPORT FORTEPIANU STEINWAY Z FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE NA SCENĘ SALI OPEROWEJ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR UL. PLAC TEATRALNY 1 NA GODZINĘ 9:00 W DNIU 26.04.2018 R. ORAZ ODTRANSPORTOWANIE FORTEPIANU Z POWROTEM OD GODZ. 20:00 W DNIU 2
49/IR/18 2018-04-24 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
69310,50 WYKONANIE II ETAPU BUDOWY PLACU ZABAW - WYPOSAŻENIE I DOJŚCIA, PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W LUBLINIE.
294/KL/18 2018-04-24 KAMILA CZOSNYK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 257/KL/18 ZMINA TERMINU REALIZACJI I WYPŁATY TRANSZ
299/KL/18 2018-04-24 RAFAŁ SZCZERBAKIEWICZ
2000,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO W TIUMENI W ROSJI.
260/ST/18 2018-04-24 --MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 421/ST/17, AKTUALIZACJA KOSZTORYSU, EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN.
15/FE/18 2018-04-24 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-1055597,08 ANEKS NR 3 DO UMOWY 29/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZWIĘ
297/KL/18 2018-04-24 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
7000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZESTNIKÓW ZESPOŁU WSPARCIA "NIECHŻE NIE UCZĄ MIĘ, GDZIE MA OJCZYZNA (C.K. NORWID), REALIZACJA ZADANIA UBLICZNEGO
259/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "PRZEZ METRY PO KILOMETRY"
261/ST/18 2018-04-24 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- ANEKS DO UMOWY 73/ST/18- AKTUALIZACJA TERMINU
93/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 6 MARATON LUBELSKI
90/ST/18 2018-04-24 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
7000,00 BIEG PRZEŁAJOWY "CHĘĆ NA PIĘĆ"
262/ST/18 2018-04-24 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
0,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE ANEKS DO UMOWY 80/ST/18-OŚWIADCZENIE O VAT
89/GM/18 2018-04-24 MAGDALENA URBANIK
44,00 UMOWA NR: 32/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
86/GM/18 2018-04-24 MARIAN STACHYRA
44,00 UMOWA NR: 29/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
87/GM/18 2018-04-24 DREWTOM TOMASZ KOPEĆ
630,00 UMOWA NR: 30/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SKŁAD OPAŁU : UL.GOSPODARCZA POW. ; 700
28/IT/18 2018-04-24 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
0,00 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY.
57/SOI/18 2018-04-24 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
1250,00 REALIZACJA WARSZTATÓW DLA DZIECI I MAM ,,DBAMY O SIEBIE I ŚRODOWISKO''
75/SOI/18 2018-04-24 MAREK ŚWIĄDER
4400,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
39/IR/18 2018-04-24 TENSYS SP.Z O.O.
922500,00 PRZEBUDOWA ZADASZENIA MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE.
22/CA/18 2018-04-24 KATARZYNA MONIST
76,00 WYKONANIE USŁUGI FLORYSTYCZNEJ NA POTRZEBY ORGANIZOWANEGO KONCERTU MUZYCZNEGO PT. "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ"
16/PN/18 2018-04-23 ELTRON SP. Z O.O., SP.K.
22386,00 SPRZEDAŻ FABRYCZNIE NOWEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA Z OBSŁUGI SPRZĘTU DLA 6 OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU AREA 21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W.
55/MZON/18 2018-04-23 ANNA PAŁYS
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
10/BM/18 2018-04-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA LUBLIN - OKREŚLENIE ZASAD I FORM WSPÓŁPRACY
31/KP/18 2018-04-23 MOJA MARKA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PIOTR PRUS
1845,00 WYKONANIE ODLEWU W BRĄZIE Z MATRYCY STATUETKI HONOROWY OBYWATEL MIASTA LUBLIN.
20/CA/18 2018-04-23 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
1045,50 WYNAJĘCIE FORTEPIANU STEINWAY NA POTRZEBY KONCERTU MUZYCZNEGO "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ" ORGANIZOWANEGO W DNIU 26 KWIETNIA 2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
152/ZSS/18 2018-04-23 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
294/ZSS/18 2018-04-23 PSYCHOLOG MAGDALENA PRAŻMO PSYCHOTERAPIA I REGRESING
76800,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - ŻŁOBEK TALENCIAKI UL. LAUROWA 16 LOKAL U 1, 20-153 LUBLIN
241/ZSS/18 2018-04-23 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 218/ZSS/18 Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. (ZMIANA TREŚCI UMOWY).
151/ZSS/18 2018-04-23 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
153/ZSS/18 2018-04-23 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN
199/ZSS/18 2018-04-23 ENEDUE A.ROSŁAN M.ROSŁAN S.C.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 18/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.-ZMIANA WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ
242/ZSS/18 2018-04-23 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 217/ZSS/18 Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. (ZMIANA TREŚCI UMOWY).
296/KL/18 2018-04-23 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6500,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "GŁUSK - TU JEST MOJE SERCE"
77/SOI/18 2018-04-23 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROWADZENIA WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W OBSZARZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I RACJONALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII W ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTACH
27/IT/18 2018-04-23 FAST M.J. ORSZAŃSCY SP. JAWNA
4870,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU FASTGIS.
17/PN/18 2018-04-23 JANINA ZIENKIEWICZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
4850,00 ZLECENIODAWCA ZLECA, A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZREALIZOWANIA WARSZTATÓW DLA DZIECI Z SZYCIA OZDÓB KARNAWAŁOWYCH I PRZYGOTOWYWANIA OZDOBNYCH AKCESORIÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ Z TERENU REWITALIZOWANEGO W RAMACH REALIZACJI II FAZY PRO
222/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
223/ZSS/18 2018-04-20 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
219/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO.
90/GM/18 2018-04-20 EUROPA S.A.
46313,62 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1, Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ NA OKRES 20.04. - 30.10.2020.
216/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
48/IR/18 2018-04-20 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
1298265,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 35 W LUBLINIE, UL. BŁĘKITNA 5
221/ZSS/18 2018-04-20 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO W ZAKRESIE RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI ORAZ BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
28/KP/18 2018-04-20 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "PRZEDSZKOLE NA MEDAL".
84/GM/18 2018-04-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 9 (OBR. 6, ARK. 9) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
220/ZSS/18 2018-04-20 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I TERAPII GRUPOWEJ.
240/ZSS/18 2018-04-19 SOKÓŁ VVR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
292/KL/18 2018-04-19 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
100000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO; XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. K. LIPIŃSKIEGO I H. WIENIAWSKIEGO
293/KL/18 2018-04-19 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWE FESTIWALE KULTURY "Z KULTURĄ CI DO TWARZY" 2018
18/CA/18 2018-04-19 PRIMA LESZEK GĘCA
1722,00 OBSŁUGA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2018 ROKU W LUBLINIE
19/CA/18 2018-04-19 LESZEK CABAN
650,00 USŁUGA NAGŁOŚNIENIA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO NA TRASIE PRZEMARSZU KOROWODU W DNIU 27.04.2018 ROKU
16/CA/18 2018-04-19 MAGDALENA CELIŃSKA
11000,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
17/CA/18 2018-04-19 JUSTYNA ŻUKOWSKA
4000,00 WYKONANIE PARTII KWARTETU SMYCZKOWEGO PODCZAS KONCERTU MUZYCZNEGO PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15/CA/18 2018-04-19 PIOTR CHILIMONIUK
25000,00 ZORGANIZOWANIE KONCERTU MUZYCZNEGO PT. JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ W DNIU 26.04.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
14/CA/18 2018-04-19 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PROBONO"
780,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 26 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. " KLUB SENIORA JESTEM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
26/IT/18 2018-04-19 JADWIGA MACH
0,00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO.
251/ST/18 2018-04-19 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
13000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS PRZYGOTOWAŃ ZAWODNICZKI ALEKSANDRY WILCZEWSKIEJ DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IO W TOKIO W 2020 R.
45/IR/18 2018-04-18 RAFAŁ CZAJKA CZAARCH ARCHITEKCI
65190,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO WRAZ Z KALKULACJĄ KOSZTÓW DLA OBIEKTU PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM - JAKO ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE, PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50
13/CA/18 2018-04-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15000,00 WYNAJEM SALI OPEROWEJ, BALKONÓW I GARDERÓB NA KONCERT PT. "JESTEM TU - JESTEM Z TOBĄ " DNIA 26.04.2018
36/OŚ/18 2018-04-18 FUNDACJA SZPILKA
2050,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM " EKOWARSZTATY PLENEROWE"
35/OŚ/18 2018-04-18 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: KONFERENCJA PT. "INWESTYCJE I EKSPLOATACJA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ORAZ ELEMENTY UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH I KIERUNKI ROZWOJU 2018-2020".
252/ST/18 2018-04-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
46/IR/18 2018-04-18 FLOREKO MACIEJ BOJDZIŃSKI
41373,72 NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW PRZY BUDYNKU XXIX LO PRZY UL. LIPOWEJ ORAZ NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE. PIELĘGNACJA NASADZEŃ W OKRESIE 12 MIESIĘCY.
34/GK/18 2018-04-18 BODEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12250,80 RENOWACJA NAWIERZCHNI DREWNIANEJ WYKONANEJ Z DRZEWA NA PL. LITEWSKIM
35/GK/18 2018-04-18 ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
92856,39 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENY GMINY LUBLIN.
129/GM/18 2018-04-18 ZBIGNIEW DULNIAK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PANEM ZBIGNIEWEM DULNIAKIEM DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCIĘCIE DRZEWA I PRZEJĘCIA PRZEZ PANA Z. DULNIAKA WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCEJ ZG
83/GM/18 2018-04-18 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
7995,00 SPORZĄDZENIE OPINII OKREŚLAJĄCEJ NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2018 ROKU WARTOŚCI JEDNOSTKOWYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH (ZŁ/M KW.) WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH MIASTA LUBLIN.
88/GM/18 2018-04-18 KRZYSZTOF GŁOWACKI
44,00 UMOWA NR: 31/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
32/GK/18 2018-04-18 PRZEDSZKOLE NR 18
200,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA NA CELE ZASILANIA ODBIORNIKÓW ZAINSTALOWANYCH NA SKWERZE PRZY UL. LIPOWA 10-12
258/ST/18 2018-04-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 415/ST/17 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU, EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI KOBIET
254/ST/18 2018-04-17 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
85/GM/18 2018-04-17 TADEUSZ SAWICKI
44,00 UMOWA NR: 28/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
2/ZIT/18 2018-04-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH".
257/ST/18 2018-04-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 417/ST/17 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
72/SOI/18 2018-04-17 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA X KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. SEKTOR MŚP A KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU W DNIACH 24-26 MAJA 2018 R.
253/ST/18 2018-04-17 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
90000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH III-VI W I PÓŁROCZU 2018 R.
255/ST/18 2018-04-17 POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
29999,70 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU LOTTO 3X3 QUEST 2018
79/SOI/18 2018-04-17 CBM SCARL
0,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
74/SOI/18 2018-04-17 NATALIA WILK
2198,00 KONCERT NATALII WILK W DNIU 19.04.2018 R.
276/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLUB INTEGRACYJNY SENIORA "KOŚMINEK", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
287/KL/18 2018-04-16 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
4000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO; WARSZTATY LITERACKIE I PRELEKCJE DLA MŁODZIEŻY LUBELSKICH SZKÓŁ I STUDENTÓW LUBELSKICH UCZELNI
282/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 KL-OP-II.526.19.2018 MIASTO KULTURY-WAKACYJNE KINO PLENEROWE: KINO W BRAMIE - KRÓLEWSKA 3. SEZON IV UMOWA 282/KL/18 Z DN. 16.04.2018 R.
317/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNE MEDIA - PROBLEMY I METODY BADAŃ NAD MEDIAMI"
33/GK/18 2018-04-16 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
20000,00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
250/ST/18 2018-04-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
10000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIAZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNICZKI A.ZIELIŃSKIEJ DO UDZIAŁU W XXXII W LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W TOKYO W 2020 R.
281/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-FESTYN RODZINNY "WSPÓLNOTA TO TY I JA"
214/ST/18 2018-04-16 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO KAJAKI.LUBLIN.PL RADOSŁAW DZIURDA
5760,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
76/SOI/18 2018-04-16 ANITA NADOLSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 32/SOI/18 ZWIĘSZENIE LICZBY GODZIN ORAZ KWOTY O 200 ZŁ
30/KP/18 2018-04-16 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
1845,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER WRAZ Z DOSTAWĄ.
81/GM/18 2018-04-16 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER,MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DO POROZUMIENIA Z DNIA 23 GRUDNIA 2016 R. CEDUJĄCE PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
283/KL/18 2018-04-16 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
7000,00 KL-OP-II.526.27.2018 MIASTO KULTURY-WYSTAWA KONKURSOWA "LUBLIN W MALARSTWIE"
284/KL/18 2018-04-16 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA - DOTACJA 8 000 ZŁ
288/KL/18 2018-04-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
44000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-LUBELSKA KONWENCJA ŻONGLERSKA 2018-2020
274/KL/18 2018-04-13 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000,00 KL-OP-II.526.24.2018 MIASTO KULTURY-WYSTAWA PLASTYCZNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE SŁOWNO-MUZYCZNE PT.: "ZBIGNIEW HERBERT-BĄDŹ WIERNY IDŹ"
14/MAZ/18 2018-04-13 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
5400,00 WYKONANIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO PRZY UL. MUZYCZNEJ
275/KL/18 2018-04-13 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
0,00 KL-OP-II.526.28.2018 ANEKS 275/KL/18 Z DN. 13.04.2018 R. DO UMOWY NR 232/KL/18 Z DN. 19.03.2018 R. - NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PARAGRAFOWI 4
217/ZSS/18 2018-04-13 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
218/ZSS/18 2018-04-13 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
17000,00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
68/SOI/18 2018-04-13 PAULINA DMOCHOWSKA
2500,40 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU, STARTUPAMI, ORGANIZACJAMI OKOŁOBIZNESOWYMI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE.
18/MKZ/18 2018-04-13 OLGA PIKUL
4000,00 WPROWADZANIE DO BAZY DANYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z TERENU MIASTA LUBLIN, ZARZĄDZANEJ PRZEZ BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW, MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH, IKONOGRAFICZNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, POZYSKANYCH W RAMACH KWERENDY NAUKOWEJ PROWADZONEJ W ZWIĄZKU Z
302/KL/18 2018-04-13 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS IV MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO - SZTUKA/TWÓRCZOŚĆ - EDUKACJA. KREATYWNOŚĆ W SZTUCE, NAUCE I ŻYCIU CODZIENNYM. LUBLIN - LWÓW - 16-19.04.2018
34/OR/18 2018-04-13 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
142000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, WORKÓW NA ŚMIECIE I ŚCIEREK DO URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 ROKU.
2/BR/18 2018-04-13 PROJEKTY MIEJSKIE+RAJMUND RYŚ
119863,50 WYKONANIA OPRACOWANIA OBEJMUJĄCEGO: DIAGNOZĘ WSKAZUJĄCĄ ZASIĘG TERYTORIALNY OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (GPR) DLA MIASTA LUBLINA.
16/MAZ/18 2018-04-13 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
5530,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA NAWIERZCHNIĘ PIESZĄ DO MASAŻU STÓP PRZY UL. BIEDRONKI
15/MAZ/18 2018-04-13 BETOPRO PAWEŁ KACZOR JACEK KUŚ S.C.
6875,70 ZAKUP KOSZY NA ŚMIECIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM NA SKWERY "MIEJSCA DLA CIEBIE"
13/MAZ/18 2018-04-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
7300,00 RATOWANIE KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - LEPOWANIE DRZEW
291/KL/18 2018-04-13 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY §. 3 UMOWY NR 162/KL/18 - ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI NA 31.05.2018 R
44/IR/18 2018-04-12 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
39975,00 DOKOŃCZENIE BUDOWY PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE
280/KL/18 2018-04-12 JAN KONDRAK
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE UTWORU PT. "ZRÓBMY SOBIE LUBLIN" Z REPERTUARU KONCERTU PT. "ZAKOCHANI W LUBLINIE" Z ZESPOŁEM LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW PODCZAS GALI KULTURY W DNIU 13.04.2018 R.
273/KL/18 2018-04-12 KRĘCIMY MEDIA SEBASTIAN BIAŁACH
8000,00 USŁUGA REALIZACJI I MONTAŻU MATERIAŁU REPORTERSKIEGO Z GALI KULTURY ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 13.04.2018 R. W LUBLINIE
12/FE/18 2018-04-12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
157440,00 UDZIELENIE POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA " BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC ZELWEROWICZA I STACZYŃSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
40/IR/18 2018-04-12 BIURO USŁUG KOLEJOWYCH JAKUB BARAŃSKI
70110,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ , KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIARU ROBÓT, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 243 W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ DROGI - UL. DYWIZJONU 303 W L
43/IR/18 2018-04-12 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 10/IR/18 Z DNIA 06.02.2018 R. NA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNI
278/KL/18 2018-04-12 ANNA DUDA-GOCEL
2004,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU GALI KULTURY W CHARAKTERZE KONFERANSJERA W DNIU 13.04.2018 R.
277/KL/18 2018-04-12 JÓZEF SZOPIŃSKI
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU GALI KULTURA W CHARAKTERZE KONFERANSJERA W DNIU 13.04.208.
272/KL/18 2018-04-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS JUBILEUSZU 65-LECIA ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO UMCS
289/KL/18 2018-04-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1000,00 WYKONANIE 300 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH WYKONANYCH PODCZAS "GALI KULTURY" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 13.04.2018 W LUBLINIE ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
33/OR/18 2018-04-12 "HANESCO-NIERUCHOMOŚCI" SP. O.O.
492,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 438/OR/14Z 20.06.2014 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIĘSIĘCZNYCH OPŁAT ZA OCHRONĘ OBIEKTU PRZY UL. PEOWIAKÓW 13 O KWOTĘ 492 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 6.027 ZŁ.
15/PN/18 2018-04-12 CHALK & CHIC JOANNA AMBROSZCZYK-JASIŃSKA
5520,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW ZE STYLIZACJI MEBLI W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM,
206/ST/18 2018-04-11 LUBLUBLIN MAGDALENA MAZUR - CISEŁ
1900,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
213/ST/18 2018-04-11 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
984,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
211/ST/18 2018-04-11 SŁAWOMIR TADEUSZ JURASZEWSKI
8700,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
210/ST/18 2018-04-11 ROOTKA AGATA RADKOWSKA-PARKA
5500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
219/ST/18 2018-04-11 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
32/OR/18 2018-04-11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.K.DREWNOWSKIEGO
927,70 UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PRZY UL. DŁUGIEJ 8 W LUBLINIE, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - 321,13 M2. MIESIĘCZNE OPŁATY EKSPLOATACYJNE: 927,70 ZŁ.
290/KL/18 2018-04-11 ŁUKASZ SZULC
1000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS AFTER PARTY PO GALI KULTURY W DNIU 13 KWIETNIA 2018 R. O GODZINIE 21.00 W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
270/KL/18 2018-04-11 MARCIN SUSZEK
11000,00 OPRAWA MUZYCZNA I KONCERT - GALA KULTURY 2018
239/KL/18 2018-04-11 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "WĄTKI LUBELSKIE KONFEDERACJI BARSKIEJ 1768 - 1772"
201/ST/18 2018-04-11 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
17384,20 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
271/KL/18 2018-04-11 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONCERT ORATORIUM WIELKANOCNE JANA SEBASTIANA BACHA
51/OW/18 2018-04-11 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
780,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WEBQUEST W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELS
52/OW/18 2018-04-11 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
780,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRACY W CHMURZE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
198/ST/18 2018-04-11 ARCHIWUM KRYMINALNE S.C. GRZEGORZ KORNIJÓW, AGNIESZKA NIEDZIAŁEK
3960,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
6/GD/18 2018-04-11 GEO-ENTER FALANDYSZ MARIAN
6765,00 WYKONANIE APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ CYKLICZNE ZASILANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DANYMI Z ARKUSZA KALKULACYJNEGO
286/KL/18 2018-04-11 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
20787,00 NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE W CELU ZORGANIZOWANIA GALI KULTURY W DNIU 13.04.2018.
14/PN/18 2018-04-11 AGIT AGNIESZKA RYDZ
3542,40 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE POLSKO-ANGIELSKIE, ANGIELSKO-POLSKIE WRAZ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ W DNIU 25.04.2018 R. W TRAKCIE KONFERENCJI KOŃCZĄCEJ PROJEKT PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT" - URBACT III
46/OW/18 2018-04-10 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
65500,50 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH, PAPIERU, SPRZĘTU/URZĄDZEŃ BIUROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKÓW "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES", "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADG
48/OW/18 2018-04-10 --PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP Z O.O.
6447,66 DOSTAWA MEBLI SZKOLNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
47/OW/18 2018-04-10 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO PRYMAT MAREK BŁOŃSKI, MARCE
3630,96 DOSTAWA STOŁÓW ŚLUSARSKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
26/KP/18 2018-04-10 HERBAPOL-LUBLIN S.A.
47430,34 PRODUKCJA I DOSTAWA HERBATY W OPAKOWANIACH Z NADRUKIEM.
295/KL/18 2018-04-10 JAROSŁAW CYMERMAN
500,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE TREŚCI DOTYCZĄCYCH ROLI LUBLINA W PROCESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ DO FOLDERU LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ
54/MZON/18 2018-04-10 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
0,00 ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYSTAWIANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ.
285/KL/18 2018-04-10 MAGDALENA PIWOWARSKA
1500,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE TREŚCI HISTORYCZNYCH DOT. ROLI LUBLINA W PROCESIE ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ LUBLIN 1918-2018
12/MAZ/18 2018-04-09 USŁUGOWY ZAKŁAD ZIELENI JAKUB GROBELSKI
20900,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA - PUŁAPKI FEROMONOWE
29/KP/18 2018-04-09 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1709,70 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU DOT. OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
237/KL/18 2018-04-09 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE PUBLIKACJI POD REDAKCJĄ DR HAB. WOJCIECHA JANICKIEGO PT: " MONOGRAFIA LUBLINA. HISTORIA, SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA"
31/OR/18 2018-04-09 WŁODZIMIERZ KWIATKOWSKI
18000,00 UMOWA DAROWIZNY OBRAZU AUTORSTWA DARCZYŃCY - WŁODZIMIERZA KWIATKOWSKIEGO: TYTUŁ: "IN HYPEROPIA II - LUBLINENSIS", ROK POWSTANIA 2017, WARTOŚĆ OBRAZU 18.000,00 ZŁ.
77/GM/18 2018-04-09 PATRYCJA KUCHARCZYK
100,00 UMOWA NR: 25/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
70/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
15000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
24/IT/18 2018-04-09 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
13948,20 DOKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z WYMOGAMI RODO.
103/ST/18 2018-04-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 94 PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W LA- LUBLIN 2018
269/KL/18 2018-04-09 PATRYK HOFFMAN
1000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM DZIANGO BANGO PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH KONFERENCJI Z OKAZJI DNIA ROMA W DNIU 09.04.2018
24/KP/18 2018-04-09 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
12546,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - TORBA PAPIEROWA DUŻA CZARNA, TORBA PAPIEROWA MAŁA ZIELONA.
279/KL/18 2018-04-09 ŁUKASZ SZYMANEK
12100,00 REŻYSERIA GALI KULTURY, PRZEPROWADZENIE PRÓB ORAZ ARTYSTYCZNE WYKONANIE IMPROWIZOWANEGO WYSTĘPU AKTORSKIEGO Z ZESPOŁEM AKTORSKIM POŁAWIACZE PEREŁ PODCZAS GALI KULTURY
71/SOI/18 2018-04-09 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
69996,80 OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z JEJ REALIZACJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU AKCELERACYJNEGO SKIEROWANEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DO STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH KIERUNKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH WARSZTATÓW BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH
8/BM/18 2018-04-09 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEETATOWEGO SEZONOWEGO ZESPOŁU KMP W LUBLINIE DS. ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO ORAZ NA TERENACH REKREACYJNYCH MIASTA LUBLIN
263/KL/18 2018-04-06 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN RODZINNY FRASSATIADA
82/GM/18 2018-04-06 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
MICHAŁOWSKI ALEKSANDER
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. CEDUJĄCY PRAWA NA NOWEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 4/1 (OBR. 21, ARK. 4).
74/GM/18 2018-04-06 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1/14 (OBR. 31, ARK. 1), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 {UL. WANDY PAPIEWSKIEJ 2,4}; {UL. ŚWIERKOWEJ 3}; {UL. ZBOŻOWEJ 77}, 2) NIERUCHOMOŚCI O
264/KL/18 2018-04-06 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
47500,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZNIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z OGRODNICTWEM ORAZ INTEGRACJĄ I
266/KL/18 2018-04-06 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. LUBELSKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE
30/GK/18 2018-04-06 TRAWERS SYSTEM ANDRZEJ SOLA
9175,80 USTAWIENIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWANIA POD BANER NA PLACU LITEWSKIM.
30/OR/18 2018-04-06 JADWIGA MACH
-39000,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG NR 123/OR/17 Z DNIA 4.12.2017 R. Z DNIEM 9 KWIETNIA 2018 R.
13/FE/18 2018-04-06 FUNDACJA LUBELSKICH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
9960,00 UMOWA DOT. WYKONANIA USŁUGI ORGANIZACJI WYSTAWY DLA PROJEKTU " ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
268/KL/18 2018-04-06 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY 2017 - 2019 - TOWOT SQUAT - CENTRUM EDUKACYJNE
262/KL/18 2018-04-06 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
0,00 KL-OP-II.526.26.2018 ANEKS NR 262/KL/18 Z DN. 6.04.2018 R. DO UMOWY 134/KL/18 Z DN. 23.02.2018 R. - ANEKS DOTYCZY ZMIANY FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
14/FE/18 2018-04-06 AGENCJA RAKI ROBERT PŁYWACZ
4920,00 UMOWA DOT. USŁUGI ORGANIZACJI WYSTAWY PLENEROWEJ DLA PROJEKTU " BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN-WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWIN (S12/S1
78/GM/18 2018-04-06 TERESA WÓJCICKA
44,00 UMOWA NR: 26/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
265/KL/18 2018-04-06 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
50200,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH RÓŻNORODNE TEMATY ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ
13/PN/18 2018-04-06 MARCIN SKRZYPEK
450,00 OPRACOWANIE ARTYKUŁU PRASOWEGO STWORZONEGO NA PODSTAWIE PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NA INFORMACJACH SAMODZIELNIE POZYSKANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.
61/SOI/18 2018-04-06 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
5000,00 ORGANIZATOR XVIII EDYCJI KONKURSU ,,O KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ-NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ PO OBU STRONACH WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ''
17/MKZ/18 2018-04-06 MONIKA TARAJKO
3000,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD KSIĄŻKI "DRUGA SZANSA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH VETTER W LUBLINIE. 2ND CHANCE - INTEGRATED ACTION PLAN" ORAZ PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU WRAZ Z PRZEKAZANIEM PLIKÓW OTWARTYCH ZAMAWIAJĄCEMU.
31/GK/18 2018-04-06 ARTUR IRENEUSZ LITWIN
97294,23 DOSTAWA I USTAWIENIE ŁAWEK PARKOWYCH NA TERENIE OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
30/OŚ/18 2018-04-05 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR 9/OŚ/16 "WYKAZ POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZACJI UMOWY".
42/IR/18 2018-04-05 "NOVA SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
123615,00 WYKONANIE ODWODNIENIA BIEŻNI TRENINGOWEJ ORAZ WYKONANIE CIĄGÓW PIESZYCH Z ODWODNIENIEM I DOJAZDEM NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W LUBLINIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22.
41/IR/18 2018-04-05 ARTECH PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA IZABELLA TARKA
79950,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, PRZY UL. KUNICKIEGO 116 - NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
76/GM/18 2018-04-05 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
498,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 250,03 MKW., JEDNOKONDYGNACYJNEGO, PARTEROWEGO, WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA DECYZJĄ PNB.IO.3.602/1/103659/15 Z DNIA 02.02.2015 R., ZNAJDUJĄCEGO S
79/GM/18 2018-04-05 MACIEJ KARCZMARZ
44,00 UMOWA NR: 27/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
27/KP/18 2018-04-05 AGENCJA ARTYSTYCZNA ,,SCENA OTWARTA" TOMASZ ZAŁUCKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 18/KP/18 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
22/KP/18 2018-04-05 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
350,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY SŁAWINEK PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 31. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 350,00 ZŁ BRUTTO.
29/GK/18 2018-04-05 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DNYCH OSOBOWYCH Z ZAKRESU UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI KOMUNALNYMI.
258/KL/18 2018-04-04 FUNDACJA "SIĘ TWORZY"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL WSCHODY 2017-2019 ( ANEKS DO UMOWY ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK DO UMOWY )
21/KP/18 2018-04-04 POLOT JERZY FURTAK
125063,94 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH.
23/KP/18 2018-04-04 WYDAWNICTWO MUNICIPIUM
25953,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SAMORZĄDU I OŚWIATY - EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI.
72/GM/18 2018-04-04 ADAM FILIPEK
44,00 UMOWA NR: 24/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
50/OW/18 2018-04-04 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
-1580,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 43/OW/18 NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ADOBE PHOTOSHOP I POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
49/OW/18 2018-04-04 GOWORK.PL ANDRZEJ KOSIERADZKI
4000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CZEKOLADA - FORMOWANIE PRALIN W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZEN
261/KL/18 2018-04-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
290480,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE (28 000,00 ZŁ) ORAZ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ (262 480,00 ZŁ) DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO IV - "REZERWAT DZIKICH DZIECI - PARK KREATYWNOŚCI I KONTAKTU Z PRZYRODĄ".
256/KL/18 2018-04-03 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBLIN BLUES SESSION - UMOWA NR 256/KL/18
1/ZIT/18 2018-04-03 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1701,83 JEDNORAZOWA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH KONKURSÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
60/SOI/18 2018-04-03 CENTRUM INNOWACJI NAUKOWO-EDUKACYJNYCH
3000,00 WSPÓLORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE ODĘDZIE SIĘ 4-5 KWIETNIA 2018 R.
25/KP/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"
6810,00 ORGANIZACJA PROJEKTU "WIELKANOC W POLSCE 2018".
73/GM/18 2018-04-03 BOGDAN DUMAŁA
240,00 UMOWA NR: 1016/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
248/ST/18 2018-04-03 MARTA WIERZBICKA
2000,00 WYKONANIE ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W RAMACH WYDARZENIA SEZON LUBLIN 2018
226/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UDZIELENIE PRZEZ ZAIKS NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
224/ZSS/18 2018-04-03 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
184,50 UŻYCZENIE PRZESTRZENI PLACU TEATRALNEGO 1 W LUBLINIE Z DOSTĘPEM DO PRĄDU W CELU ORGANIZACJI OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
211/ZSS/18 2018-04-03 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "ZAWSZE AKTYWNI"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
215/ZSS/18 2018-04-03 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
209/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI W LUBLINIE
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
206/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
212/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SKRZYDŁA"
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
213/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
207/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
200/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
202/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
8000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
205/ZSS/18 2018-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
214/ZSS/18 2018-04-03 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
204/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
210/ZSS/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
208/ZSS/18 2018-04-03 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
203/ZSS/18 2018-04-03 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
201/ZSS/18 2018-04-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
16000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.
225/ZSS/18 2018-04-03 GRZEGORZ KOWAL BSE
615,00 ZAPEWNIENIE NAGŁOŚNIENIA PODCZAS OBCHODÓW LUBELSKICH DNI AUTYZMU.
255/KL/18 2018-04-03 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI "BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
260/KL/18 2018-04-03 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: III FESTIWAL REPORTAŻU W LUBLINIE
28/GK/18 2018-04-03 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
249664,52 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
249/ST/18 2018-04-03 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 491/ST/16 - LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA.
80/ST/18 2018-04-03 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GP PTT W TAŃCU TOWARZYSKIM
247/ST/18 2018-04-03 GRZEGORZ IGNACIUK
2500,00 PRODUKCJA, MONTAŻ MATERIAŁÓW FILMOWYCH Z IMPREZY "SEZON LUBLIN 2018"
246/ST/18 2018-04-03 FUNDACJA NARODOWY BADMINTON
4100,00 PROGRAM SHUTTLE TIME W LUBLINIE -EDYCJA JESIENNA
245/ST/18 2018-04-03 FUNDACJA NARODOWY BADMINTON
5900,00 PROGRAM SHUTTLE TIME W LUBLINIE
29/OR/18 2018-04-03 PRACOWNIA PLASTYCZNA KRZYSZTOF BARTNIK
2500,00 NAMALOWANIE NA PŁÓTNIE O WYMIARACH 60 CMX50CM W TECHNICE OLEJNEJ PORTRETU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA LUBLIN, OJCA HUBERTA CZUMY, OPRAWIENIE W/W PORTRETU WRAZ Z UMIESZCZENIEM NA OPRAWIE MISIĘŻNEJ TABLICZKI INFORMATYCZNEJ O WYRÓŻNIONEJ OSOBIE.
24/GK/18 2018-03-30 P.P.H.U. ŚWIATPOL JOANNA JANKOWSKA,
37665,06 WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z NAPRAWĄ USZKODZONYCH ELEMENTÓW OBWODÓW ILUMINACYJNYCH I OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
243/ST/18 2018-03-30 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
10000,00 UDZIAŁ W I RUNDZIE PLAY OFF W ROZGRYWKACH III KLASY ROZGRYWKOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
244/ST/18 2018-03-30 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
10000,00 PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH III-V KLA ROZGRYWKOWEJ W GRACH ZESPOŁOWYCH
20/GK/18 2018-03-30 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
1599,00 DOKUMENATCJA DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL.ROMANOWSKIEGO W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE.
103/GM/18 2018-03-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
40000,00 UMOWA NR: 36/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LIPOWA 1 DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NAJEM I DZIERŻAWA BUDYNKU ZLOKALIZOWANE
71/GM/18 2018-03-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40774,50 POROZUMIENIE NR 1 W SPRAWIE ZWROTU PRZEZ GMINĘ LUBLIN KOSZTÓW, PONIESIONYCH PRZEZ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU PARKINGOWEGO O CZYTNIK KART BEZSTYKOWYCH I MONTAŻ DWÓCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH NA PRZEDMIOCIE UMOWY DZIERŻAWY NR
9/BM/18 2018-03-29 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
41/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
2350,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZYWA ARTYSTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓ
39/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3960,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE DEKORACJI W STYLU ANGIELSKIM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
42/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3240,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE DEKORACJA: TORTY MALOWANE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE W
40/OW/18 2018-03-29 SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
3240,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE FLORYSTYKI CUKIERNICZEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSP
254/KL/18 2018-03-29 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FLIMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA (ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TRWANIA PROJEKTU).
31/OŚ/18 2018-03-29 ROSSMANN SDP
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZEKAZANIA DAROWIZNY PRZEZ ROSSMANN NA RZECZ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE
37/IR/18 2018-03-29 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 29.03.2018 R. DO UMOWY NR 174/IR/17 Z DNIA 27.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W TERMINIE DO DNIA 30.04.2018 R.
267/KL/18 2018-03-28 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 164/KL/18 Z DN. 5 MARCA 2018 R. DOTYCZY ZMIANY TERMINU WYKONANIA USŁUGI.
37/OW/18 2018-03-28 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
4200,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRO
59/SOI/18 2018-03-28 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA BRAKUJĄCEJ KWOTY NA DOKOŃCZENIE ZADANIA W RAMACH UMOWY 70/SOI/18
36/IR/18 2018-03-28 POL-BUD JACEK POLESZAK
706090,92 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 44 PRZY UL. MASZYNOWEJ 6 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
21/ZE/18 2018-03-28 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 16 (21/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
34/OW/18 2018-03-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
33/OW/18 2018-03-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA GOGEBRY-PROGRAMU WSPOMAGAJĄCEGO NAUKĘ MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
257/KL/18 2018-03-28 KAMILA CZOSNYK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TRANSISTION."
26/GK/18 2018-03-28 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
69126,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL.LIPIŃSKIEGO 15 W LUBLINIE.
67/GM/18 2018-03-28 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
3489,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZONYCH OZNACZONYCH DAWNIEJ JAKO DZIAŁKI: NR 21/1, NR 21/2, NR 34/3, WCHODZĄCE OBECNIE W OBSZAR DZIAŁEK POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. GRYGOWEJ 27, UL.WITOSA, UL. PANCERNIAKÓW 25 - NA POTRZEBY POSTĘP
7/BM/18 2018-03-28 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
8000,00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU PSA SŁUŻBOWEGO KWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII PATROLOWO-TROPIĄCEJ DLA KMP W LUBLINIE
38/OW/18 2018-03-28 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
6300,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTO CAD W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
259/KL/18 2018-03-28 ARTUR MATUSEWICZ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 9/KL/18 Z DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
18/KP/18 2018-03-27 AGENCJA ARTYSTYCZNA ,,SCENA OTWARTA" TOMASZ ZAŁUCKI
1999,98 ORGANIZACJA WYDARZENIA PN.: "POWITANIE WIOSNY" W DNIU 6.04.2018 R.
70/GM/18 2018-03-27 ORANGE POLSKA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I ORANGE POLSKA S. A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 8 (OBR. 34, ARK. 4), NA CELE ZWIĄZNE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ZOBOWI
30/OW/18 2018-03-27 TOMASZ KRAJEWSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 70/OW/17 DOT. WYKANANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁ
27/GK/18 2018-03-27 WOJEWODA LUBELSKI
20000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2018 R.
10/MAZ/18 2018-03-27 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
5850,00 WYKONANIE ŁĄKI KWIETNEJ PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ I UL. WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z PIELĘGNACJĄ.
50/IR/18 2018-03-27 GMINA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ, A S.M.U. STANISŁAW LUDIAN I S.M.U. TEHAND - USUNIĘCIE USTEREK W RAMACH GWARANCJI W RAMACH WYKONANIA ZASTĘPCZEGO
11/FE/18 2018-03-27 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
291730,21 ANEKS NR 2 DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
28/OR/18 2018-03-27 INTER BROKER SPÓŁKA Z O. O.
0,00 PROWADZENIE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ NA RZECZ ZLECENIODAWCY I WYSTĘPOWANIE W JEGO IMIENIU NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM.
43/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
3160,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ADOBE PHOTOSHOP I POZIOM W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WS
36/OW/18 2018-03-26 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "ELPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
6300,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI AUTO CAD W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
29/OŚ/18 2018-03-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
163500,00 UTRZYMANIE I KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH - ZALEW ZEMBORZYCKI
251/KL/18 2018-03-26 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
35000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SOLIDARNOŚĆ DLA NIEPODLEGŁEJ - LUBELSKI LIPIEC 1980 , DOTACJA 35 000 ZŁ
196/ZSS/18 2018-03-26 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
44000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 26/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z EDYTĄ CHOŁOTA ŻŁOBEK ,,KOSZAŁKI OPAŁKI"- ZWIĘKSZENIE DOTACJI
194/ZSS/18 2018-03-26 POMORSKA AGENCJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
35000,00 ZAKUP KART WSTĘPU NA IMPREZĘ EDUKACYJNĄ POD HASŁEM NIEĆPA 2018
31/IR/18 2018-03-26 FIRMA INŻYNIERSKA KPW MGR INŻ. WOJCIECH KRÓL
18450,00 OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO NA REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ MODERNIZACJĘ WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. I C.W. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ W LUBLINIE
197/ZSS/18 2018-03-26 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
124000,00 UMOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU ŻŁOBEK A.GUGU
253/KL/18 2018-03-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "NIEPODLEGŁA" - WIDOWISKO BALETOWE - DOTACJA: 12 000 ZŁ.
87/ST/18 2018-03-26 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
34/IR/18 2018-03-26 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
50430,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W LUBLINIE, PRZY UL. POGODNEJ 19 W LUBLINIE NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
44/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
1290,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE SQL JĘZYK OBSŁUGI BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
195/ZSS/18 2018-03-26 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
72000,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 47/ZSS/18 Z DNIA 09 STYCZNIA 2018 R. Z MARKIEM WOŁOSZYNEM ITADAPTA PROWADZĄCYM ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY ,,LUBLINIACZEK" -ZWIĘKSZENIE DOTACJI
35/OW/18 2018-03-26 NOVA CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O.
2000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE TWORZENIA STRON WWW W JĘZYKU PHP W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGROD
45/OW/18 2018-03-26 ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" SPÓŁKA Z OGRANICZO
890,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE COREL DRAW - GRAFIKA WEKTOROWA POZIOM PODSTAWOWY W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 201
198/ZSS/18 2018-03-26 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/ZSS/18 Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R. Z MARTĄ BUDZYŃSKĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK -ZMIANA NAZWY ŻŁOBKA
28/OŚ/18 2018-03-26 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
130000,00 KOSZENIE SKARP, ZAPÓR I ROWÓW OPASKOWYCH ORAZ ODMULANIE ROWÓW OPASKOWYCH WOKÓŁ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO
100/ST/18 2018-03-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
5/GD/18 2018-03-26 NTC POLAND SP. Z O.O.
96102,35 PROJEKT MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE MIASTA LUBLIN ORAZ PRZETWORZENIE DO POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
33/IR/18 2018-03-26 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
21525,00 WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI 11 POKOI MIESZKALNYCH, GALERII, SALI KOMPUTEROWEJ I ŁAZIENKI W BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
20/KP/18 2018-03-23 JOLANTA SŁOMIANOWSKA
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU I MATRYCY GIPSOWEJ PRZYGOTOWANEJ W SKALI 7:1 DO REDUKCJI I BICIA STEMPLEM W MENNICY.
250/KL/18 2018-03-23 AGNIESZKA KRAWIEC
550,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU W TEATRZE STARYM W LUBLINIE W DNIU 27 MARCA 2018 R.
249/KL/18 2018-03-23 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - VI OTWARTY LUBELSKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY POLSKIEJ "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE" 2018
202/KL/18 2018-03-23 FUNDACJA KULTURA ENTER
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 -2018, HOMO CREATUS, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
11/MAZ/18 2018-03-23 STAL-TEC KAMIL ARENDARCZYK
8850,00 WYKONANIE, DOSTARCZENIE, MONTAŻ OBRZEŻY RABATOWYCH NA SKWERACH PRZY UL. CHMIELARCZYKA, UL. BERNARDYŃSKA W LUBLINIE
252/KL/18 2018-03-23 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
12000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY NOC ŚW. JANA W SKANSENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
242/ST/18 2018-03-23 BIOSTAT SP ZOO
39820,00 "BAROMETR TURYSTYCZNY MIASTA LUBLIN 2018"
58/SOI/18 2018-03-23 CUMULUS PR SP. Z O.O.
139200,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA KONFERENCJI,, HEALTH AND MEDICAL TOURISM SUMMIT-EASTERN EUROPE 2018''
22/GK/18 2018-03-22 LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. ZOO
2000,00 OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA Z INSTALACJI SŁUŻĄCEJ OŚWIETLENIU PLACU ZABAW I PRZYLEGŁEGO TERENU OSIEDLOWEGO W OSIEDLU CZUBY PRZY UL. WYŻYNNEJ.
25/GK/18 2018-03-22 FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI W LUBLINIE
295,00 ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM DLA ORGANIZACJI IMPREZY KULTURALNEJ - V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK.
31/OW/18 2018-03-22 HABYS SP. Z O.O.
12447,00 DOSTAWA MEBLI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW DLA MASAŻYSTY W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EU
35/IR/18 2018-03-22 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 15/IR/17 Z DNIA 13.02.2017 R. NA "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO OBECNIE FUNDAMENTU WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH" - ZMIANA TERMINU - D
63/GM/18 2018-03-22 TADEUSZ JELEŃ
44,00 UMOWA NR: 23/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
240/KL/18 2018-03-22 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TATARY ART FESTIWAL 2018
59/GM/18 2018-03-22 EDMUND GĘCA
44,00 UMOWA NR: 19/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ
247/KL/18 2018-03-22 STOWARZYSZENIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH "PRO ARTE"
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ESTRADA MŁODYCH
241/ST/18 2018-03-21 AKANZA SP ZOO
3837,60 KOMPLEKSOWA REALIZACJA DZIAŁAŃ WYMAGANYCH DO USPRAWNIENIA FUNKCJONALNOŚCI PORTALU SEZON LUBLIN, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN ORAZ ASYSTA TECHNICZNA PODCZAS ZAPISÓW NA WYDARZENIA SEZONU LUBLIN
243/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA INNA FUNDACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIE WYMIGASZ SIĘ OD HISTORII/HERSTORII, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
97/ST/18 2018-03-21 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
86/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
7000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.XXVI BIEG SOLIDARNOŚCI LUBELSKI LIPIEC 1980
74/ST/18 2018-03-21 FUNDACJA TENIS DLA WSZYSTKICH
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AMATORSKI TURNIEJ TENISOWY.
19/KP/18 2018-03-21 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS
1687,24 WYKONANIE 10 PANELI GRAFICZNYCH STANOWIĄCYCH WYPEŁNIENIE MODUŁÓW WYSTAWIENNICZYCH.
56/GM/18 2018-03-21 ZGR. CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (S. SALEZJANKI) INSPEKTORIA WARSZAWSKA
860,00 UMOWA NR: 1013/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, JAGIELLOŃSKA 41 DZIERŻAWY - PLAC ZABAW DLA DZIECI UL. JAGIELLOŃSKA 41, CZ. DZ. NR 263 (OBR. 3, ARK. 14), PLAC ZABAW, POW. 430 M2
58/GM/18 2018-03-21 BARBARA SKAŁECKA
120,60 UMOWA NR: 1015/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
55/GM/18 2018-03-21 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
2450,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ TRZEMA BUDYNKAMI, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DŁUGIEJ 13A
248/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CZUPIRADEŁKO I HISTORIA POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
245/KL/18 2018-03-21 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RODZINALIA 2018
24/OŚ/18 2018-03-21 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 168/OŚ/17 Z DNIA 28.12.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO SCHRONISKO W ZAKRESIE BIEŻĄCYCH KONSERWACJI I NAPRAW ORAZ GODZIN OTWARCIA SCHRONISKA W WEEKENDY.
246/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA "5MEDIUM"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KREATYWNI W FOTOGRAFII
241/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA PIĘKNO PANIE
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SZTUKA W DIALOGU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
235/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS VIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHILZA ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 1-7 CZERWCA 2018 R. W DROHOBYCZU NA UKRAINIE
242/KL/18 2018-03-21 FUNDACJA REPATRIA KULTURA I SZTUKA
11000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIGAM FOTO 2!
244/KL/18 2018-03-21 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SENIORADA 2018- EDUKACJA KULTURALNA I HISTORYCZNA NAJSTARSZYCH MIESZKANCÓW LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
102/ST/18 2018-03-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.III MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
26/OŚ/18 2018-03-20 FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE
60000,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "REALIZACJA PROGRAMÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MIESZKAŃCÓW MIASTA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZWIERZĄT".
27/OŚ/18 2018-03-20 FUNDACJA SZPILKA
20470,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "JUNK-ART PO LUBELSKU"
222/KL/18 2018-03-20 ALEKSANDER WÓJTOWICZ
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. AWANGARDA LUBELSKA CZY AWANGARDA W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700- LECIE MIASTA W DNIU 22 MARCA 2018 R.
68/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1200,00 WYKONANIE OPEARTU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ (DZ. NR 10/4, OBR. 18, ARK. 9) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY ALEI SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 42.
75/GM/18 2018-03-20 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I PGE DYSTRYBUCJA S. A. DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. CZĘŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 45 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ PRZY UL. PODZ
62/GM/18 2018-03-20 KRZYSZTOF GORAL
44,00 UMOWA NR: 22/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
69/GM/18 2018-03-20 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1600,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ UDZIAŁU GMINY LUBLIN W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KAMIENNEJ 18, 18A.
57/GM/18 2018-03-20 ANNA BARZĘCKA
105,00 UMOWA NR: 1014/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
15/IT/18 2018-03-20 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3591,06 USŁUGA TRANSMISJI DANYCH W RELACJI PUNKT STYKU SIECI - UL. SIEMIRADZKIEGO 34.
238/ST/18 2018-03-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1107,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE PLAKATÓW I BANERÓW DO AKCJI "LATO W MIESCIE" I "ZIMA W MIEŚCIE"
23/GK/18 2018-03-20 GALERIA LABIRYNT
295,00 UDOSTĘPNIENIE ODPŁATNEGO POBORU ENERGII ELEKRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM NA ORGANIZACJĘ IMPREZY -PROJEKCJA FILMU ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO
240/ST/18 2018-03-20 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3000,00 ORGANIZACJA I PROWADZENIE BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN 2018.
239/ST/18 2018-03-20 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
145000,00 NAUKA PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
238/KL/18 2018-03-20 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM. KONCERTY PATRIOTYCZNE.
221/KL/18 2018-03-20 WOJCIECH NIEŚPIAŁOWSKI
12900,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH NA POTRZEBY GALI KULTURY 2018
233/KL/18 2018-03-20 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
14000,00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - JUBILEUSZ 70-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ODDZIAŁ W LUBLINIE
236/KL/18 2018-03-20 FUNDACJA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ BEETLE
14000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-ŻURAWIE-LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA KULTULARNE
25/OŚ/18 2018-03-20 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
11484,00 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO "WRÓBEL ĆWIREK UCZY DZIECI SEGREGACJI ŚMIECI".
32/OW/18 2018-03-19 ERIDEA AGNIESZKA RÓŻYCKA
2999,88 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CYFROWEJ SZKOŁY-NOWYCH TECHNOLOGII ICT W EDUKACJI SZKOLNEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REG
230/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA 8KOLOR
10000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY - KONKURS KOMIKSOWY - LUBLIN PIERWSZĄ STOLICĄ POLSKI PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
54/GM/18 2018-03-19 MARIA GRANAT
GRANAT MIROSŁAW
192,00 UMOWA NR: 1012/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, URZĘDOWSKA 10 DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA 96,00 M2.
231/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
15000,00 KL-OP-II.526.20.2018 MIASTO KULTURY- LUBELSKO-LWOWSKI FESTIWAL MODY I SZTUKI "LL FASHION ART 2018" UMOWA NR 231/KL/18 Z DN. 19.03.2018 R.
30/IR/18 2018-03-19 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
57072,00 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN: PL. KR. WŁ. ŁOKIETKA 1, UL. FILARETÓW 44 ORAZ UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
29/IR/18 2018-03-19 "GOEBEL-SPORT II" GOEBEL GRZEGORZ
149597,52 REMONT I KONSERWACJA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, PRZY UL. HIACYNTOWEJ 69.: FREZOWANIE WARSTWY BETONU, GRUNTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO, WYKONANIE POWIERZCHNI BETONOWEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU NATRYSK WRAZ Z MALOWANIEM LINII BOISK,
53/SOI/18 2018-03-19 MARTA ŻAKOWSKA
1599,00 PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI W RAMACH PANELU TEMATYCZNEGO NA KONFERENCJI ,,MIASTA 2050''
25/IT/18 2018-03-19 OŚRODEK MIĘDZYKULTUROWYCH INICJATYW TWÓRCZYCH "ROZDROŻA"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
19/GK/18 2018-03-19 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
0,00 UMOWA NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PIELĘGNACJĄ OBIEKTÓW GROBOWNICTWA WOJENNEGO NA TERENACH CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH PRZY UL. LIPOWEJ I UL. UNICKIEJ W LUBLINIE.
21/GK/18 2018-03-19 GALERIA LABIRYNT
295,00 ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM NA IMPREZĘ KULTURALNĄ - PROJEKCJA FILMU ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE PL. LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
22/IT/18 2018-03-19 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
51/SOI/18 2018-03-19 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
16844,85 WYNAJĘCIE SALI NA WYDARZENIE MIASTA 2050
229/KL/18 2018-03-19 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
26000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "FESTYN PASJE LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH 2018" -IX EDYCJA
23/OŚ/18 2018-03-19 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
31390,83 WYKONANIE KONSERWACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13 W LUBLINIE
29/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1005,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PRACY W CHMURZE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
17/IT/18 2018-03-19 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
16/IT/18 2018-03-19 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
28/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1026,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CYFROWEJ SZKOŁY - NOWYCH TECHNOLOGII ICT W EUKACJI SZKOLNEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH RE
52/SOI/18 2018-03-19 MARCIIN GERWIN
1500,00 PRZEDSTAWIENIE PREZENTACJI W RAMACH PANELU TEMATYCZNEGO NA KONFERENCJI ,,MIASTA 2050''
60/GM/18 2018-03-19 JÓZEF MURAK
44,00 UMOWA NR: 20/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
20/IT/18 2018-03-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
21/IT/18 2018-03-19 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
232/KL/18 2018-03-19 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
7000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - DOBRE WYCHOWANIE - WZMOCNIENIE MECHANIZMU WSPIERANIA RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PIECZY ZASTĘPCZEJ W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO W LUBLINI
223/KL/18 2018-03-19 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, CZAS NA KULTURĘ BEZ BARIER, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
23/IT/18 2018-03-19 WSC WITOLD SZYMANIK I SPÓŁKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/13 (ZMIANA CZASU TRWANIA).
18/IT/18 2018-03-19 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
19/IT/18 2018-03-19 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W RAMACH REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TERMINALI KOMÓRKOWYCH.
27/OW/18 2018-03-19 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
846,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA LEKCJI INTERAKTYWNYCH ON-LINE W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
228/KL/18 2018-03-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
1500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI PT: "ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO" T. VIII
236/ST/18 2018-03-16 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 367/ST/17 Z LKPS NA SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z PIŁKI SIATKOWEJ. ANEKS DOT. ZMIANY KOSZTORYSU.
237/ST/18 2018-03-16 KREATURRA PRZEMYSŁAW GOMUŁA
7500,00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO, PRZEDSTAWIAJACEGO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE 2018 R.
14/IT/18 2018-03-16 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
7870,41 TRANSMISJA DANYCH W RELACJI PUNKT STYKU SIECI - UL. DIAMENTOWA 2.
53/GM/18 2018-03-16 EUROPA S.A.
730,00 UMOWA NR: 1011/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, PLAC LITEWSKI DZIERŻAWY - REKLAMA POW. 1,00 M2. OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
49/SOI/18 2018-03-16 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6000,00 PROMOCJA PRZEZ MIASTO OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH PRACY ZAWODOWEJ PROF. ANDRZEJA KOKOWSKIEGO
220/KL/18 2018-03-16 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
32000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC WOJCIECHA DRUSZCZA WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W DNIU 24 MARCA 2018 R.
48/SOI/18 2018-03-16 VOLOSHINA TATYANA VIKTORIVNA
6030,02 UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH ,,EDUKACJA ZA GRANICĄ'' W KIJOWIE
50/SOI/18 2018-03-16 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRACA WZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I KULTURALNEJ MAJĄCEJ NA CELU POZYSKANIE DLA GOSPODARKI WYKWALIFIKOWANYCH KADR
227/KL/18 2018-03-16 WOJCIECH KORNET
2600,00 REALIZACJA FILMU DOKUMENTUJĄCEGO WYBRANE WYDARZENIA PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 21.03.2018 W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
234/KL/18 2018-03-16 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
15000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SERWERA DO WPROWADZENIA PROFESJONALNEJ WIRTUALIZACJI.
226/KL/18 2018-03-16 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
329,00 WYKONANIE MIN. 150 ZDJĘĆ PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 21.03.2018 R.W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
56/SOI/18 2018-03-16 LAWENDOWY DWOREK MIROSŁAW AUGUSTYNIAK
11180,34 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ FORESIGHT LUBLIN 2050
193/ZSS/18 2018-03-15 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
211/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
10000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MOJA POLSKA - CYKL LEKCJI EDUKACYJNYCH Z OKAZJI 100- LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
12/IT/18 2018-03-15 ARTSYSTEMS ARTUR CIEŚLIK
10737,90 DOKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI SZABLONÓW DOKUMENTACJI SZBI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN Z WYMANGANIAMI ZAWARTYMI W RODO.
217/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA ATOLI
18000,00 KULTURA I SZTUKA, DZIELICE KULTURY - NA SŁOMIANYM RYNKU - SPOTKANIA W KULTURZE SŁOWIAN, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
219/KL/18 2018-03-15 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE UŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI AUTORSTWA PROF. JANA FIEDURKA PT:"ŚWIAT W PERYSKOPIE"
190/KL/18 2018-03-15 PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-INSTOLIGATORSKA "INTRO-DRUK" ANNA DĘBIŃSKA
39904,76 DRUK I DOSTAWA RAPORTU 700-LECIA (KSIĘGI 700-LECIA), PODSUMOWUJĄCEGO WIELKI JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA LUBLIN
207/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA BELRIGUARDO - OKNO NA HISTORIĘ I SZTUKĘ
45000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RENESANSU - DOTACJA- 45 000 ZŁ
216/KL/18 2018-03-15 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XX FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I TAŃCA W LUBLINIE RYTM I MELODIA - DOTACJA 10 000 ZŁ
218/KL/18 2018-03-15 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
250000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI DWÓCH KONCERTÓW W RAMACH 22. WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W LUBLINIE W DNIACH 21-23 MARCA 2018 R.
214/KL/18 2018-03-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXVIII CYKL IMPREZ NIEPRZETARTEGO SZLAKU
215/KL/18 2018-03-15 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
18000,00 KULTURA I SZTUKA, MIASTO KULTURY - NASZ LUBLIN - NASZ DOM (2 EDYCJA), REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
209/KL/18 2018-03-14 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
25000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, MATEMATYKA I SZTUKA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
204/KL/18 2018-03-14 STOWARZYSZENIE "TELEWIZJA REGIONALNA-STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE"
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS PRZEDPREMIEROWEGO POKAZU FILMU " ZA KRATĄ SĄ ZIELONE DRZEWA" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W LUBLINIE W DNIU 04.04.2018 R.
224/KL/18 2018-03-14 VERANO MARCIN SZWEDZICKI
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " LUBLIN TATTOO DAYS 2018" ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA TERENIE TARGÓW LUBLIN W DNIACH 7-8 KWIETNIA 2018 R.
208/KL/18 2018-03-14 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KLANZA DLA DZIECI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
212/KL/18 2018-03-14 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO DWUMIESIĘCZNIKA "LUBLIN. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO".
65/GM/18 2018-03-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PGE DYSTRYBUCJA S. A. NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 417 (OBR. 40, ARK. 4) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. ŁUKOWSKIEJ 51A, NA CELE ZWIĄ
210/KL/18 2018-03-14 KAROL RZEPECKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT." MUZYKALIA LUBELSKIE."
225/KL/18 2018-03-14 AGORA SA
20000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " WYDARZENIE KULTURY - STRZAŁY 2017" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W LUBLINIE W DNIU 13.04.2018 R.
63/SOI/18 2018-03-14 DANIEL BANCER
0,00 ANEKS DO UMOWY 136/SOI/17 ZMIANA TERMINU DO 6 .04.2018 R. ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 411 ZŁ
213/KL/18 2018-03-14 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE
49/GM/18 2018-03-13 HANNA KRÓL
63,00 UMOWA NR: 1/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, STOISKO SPRZEDAŻY PALM WIELKANOCNYCH, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40, POW. 3 M2
52/GM/18 2018-03-13 JÓZEF BRODOWSKI
BRODOWSKA MARIA,DOBROWOLSKA CZESŁAWA
583,05 UMOWA NR: 1010/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
205/KL/18 2018-03-13 TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE ŻYDÓW W POLSCE
4750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "CZY TO SIĘ MOŻE POWTÓRZYĆ? 50. ROCZNICA MARCA 68"
12/PN/18 2018-03-13 SPEKTRA SP. Z O.O.
8364,00 TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI ORAZ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW W RAMACH PROJEKTU "AREA21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
206/KL/18 2018-03-13 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM
11/PN/18 2018-03-13 POLOT JERZY FURTAK
30792,24 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE SUKCESYWNĄ REZERWACJĘ, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE NIE MNIEJ NIŻ 16 BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH I NIE WIĘC
223/ST/18 2018-03-13 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
3936,00 WYKONANIE USŁUGI OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
4/GD/18 2018-03-12 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 37, POŁOŻONA PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 26 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36, POŁOŻONA PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 24 (OBR.34 -STARE MIASTO, ARK
1/GD/18 2018-03-12 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 36, POŁOŻONA PRZY UL. DUDZIŃSKIEGO 25 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 35, POŁOŻONA PRZY UL. PARTYZANTÓW 28 (OBR.4 CZECHÓW II, ARK.8).
61/GM/18 2018-03-12 KRYSTYNA STĘPNIAK
44,00 UMOWA NR: 21/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
13/IT/18 2018-03-12 COIG
-22140,00 POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY NR 67/IT/17.
8/IT/18 2018-03-12 COIG
18450,00 WDROŻENIE SYSTEMU MDOK W LCEAO.
217/ST/18 2018-03-12 FUNDACJA TEREN OTWARTY
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
56/ST/18 2018-03-12 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
42000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
231/ST/18 2018-03-12 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
0,00 ANEKS DO UMOWY 169/ST/18 WOLONTARIAT NA START!
204/ST/18 2018-03-12 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
7745,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
212/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN
3795,50 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
229/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA
228/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000,00 ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA
18/GK/18 2018-03-12 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
0,00 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
233/ST/18 2018-03-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW PN. LUBLIN BASKET CUP 2018
67/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
230/ST/18 2018-03-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
5000,00 ROZGRYWKI O PUCHAR NIEPOKOLANEJ POCZEKAJKA CUP 2018
232/ST/18 2018-03-12 DIRECTINFO SP. Z O.O.
2152,50 USŁUGA PRZESYŁANIA KRÓTKICH WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH W CYFROWYCH SIECIACH TELEFONII KOMÓTKOWEJ
234/ST/18 2018-03-12 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
16000,00 ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA PN. "TEST COOPERA"
11/PS/18 2018-03-12 FUNDACJA KRAJOBRAZY
289750,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT."SENSORYCZNY PLAC EDUKACYJNY"
32/IR/18 2018-03-12 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR. 2 Z DNIA 12.03.2018 R. DO UMOWY NR. 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO DNIA 15.05.2018 R.
25/OR/18 2018-03-12 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 197/OR/17 Z 22.12.2017 R., DOT. ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY.
24/SA/18 2018-03-12 WANDA LIPSKA
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM "WSPARCIE ORGANÓW WYBORCZYCH" (WOW).
26/SA/18 2018-03-12 MARTA SAGAN
-600,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/SA/18 Z DNIA 22.02.2018 R. ZMIENIAJĄCY OKRES UMOWY I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA
23/SA/18 2018-03-12 IWONA NOWOGRODZKA
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ AKTUALIZACJĄ GEOGRAFII WYBORCZEJ.
20/SA/18 2018-03-12 EWA BONDARUK
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
17/SA/18 2018-03-12 JADWIGA LYSSY
1470,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WERYFIKACJĄ DANYCH WYBORCÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM "WSPARCIE ORGANÓW WYBORCZYCH" (WOW).
16/SA/18 2018-03-12 GRAŻYNA KOPROWSKA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
15/SA/18 2018-03-12 IWONA SORAL
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
19/SA/18 2018-03-12 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
14/SA/18 2018-03-12 EWA ZAWIŚLAK
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
22/SA/18 2018-03-12 ANGELIKA SKAMROT
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
25/SA/18 2018-03-12 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1974,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
18/SA/18 2018-03-12 GRAŻYNA TRYBUŁA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
21/SA/18 2018-03-12 RENATA WOLSKA
1320,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW.
22/OŚ/18 2018-03-12 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 38/OŚ/14 - UŻYCZENIE FABRYCZNIE NOWEGO MIKROSKOPU LABORATORYJNEGO FIRMY ZEISS PRIMO STAR Z TOREM OPTYCZNY
9/IT/18 2018-03-09 COMTEGRA S.A.
0,00 UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
28/IR/18 2018-03-09 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
1810560,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, PRZY UL. MICKIEWICZA 24 W LUBLINIE
17/KP/18 2018-03-09 CORNER MEDIA SP Z O. O.
1230,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "KOBIETA SUKCESU".
200/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY - MIEJSKI AKTYWATOR MŁODZIEŻOWY
191/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
115000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - KOLEKCJA ART BRUT W LUBLINIE
178/KL/18 2018-03-08 "UNIA ABSOLWENTÓW"
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - UNIA FILM FESTIVAL 2018
196/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
27/IR/18 2018-03-08 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
89175,00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY O SEGMENTY DYDAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W LUBLINIE, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11.
8/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
634750,79 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY LAURY W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
192/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA "TEATRIKON"
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , SAMPL - SCENA ARTYSTÓW MŁODEGO POKOLENIA LUBLINA
193/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA TANTHEO
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XIV STUDENCKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY KONTESTACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
195/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXIV FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA - TEMPUS PASCHALE"
198/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 ANEKS -KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA Z RUTĄ 2018
209/ST/18 2018-03-08 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
13240,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
202/ST/18 2018-03-08 LUBELSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
177/KL/18 2018-03-08 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI AUTORSTWA JANA TURNAUA PT: " BRACIA ZZA BUGA"
189/KL/18 2018-03-08 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY "CZAS NA NIEPODLEGŁĄ" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE W DNIACH 22.04 - 08.07.2018 ROKU.
199/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURALNE BŁONIE
10/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
237975,02 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULICY MILCZAN I NAŁĘCZOWSKIEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
9/FE/18 2018-03-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
559411,28 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DROGOWYCH ULIC: BUŻAN, BAŻANTOWEJ, NAŁĘCZOWSKIEJ I ŁUŻYCZAN W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSOPDARKI WODNEJ W LUBLINIE.
149/ZSS/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
203/ST/18 2018-03-08 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
1250,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
199/ST/18 2018-03-08 ATLAS TRAVEL M.W. GÓRSCY SP.J.
5915,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
216/ST/18 2018-03-08 FUNDACJA SZPILKA
4620,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
215/ST/18 2018-03-08 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10140,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
148/ZSS/18 2018-03-08 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
48/GM/18 2018-03-08 ALINA GUT
205,70 UMOWA NR: 1009/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DROGA DOJAZDOWA
150/ZSS/18 2018-03-08 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
10000,00 REALIZACJA PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW TRZEŹWOŚCIOWYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
201/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA - V EDYCJA
194/KL/18 2018-03-08 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
15000,00 MIASTO KULTURY-KAWIARENKA KULTURALNA 2018 UMOWA NR 194/KL/18 Z DN. 08.03.2018 R.
188/KL/18 2018-03-08 UDS ART COMPLEX ANNA ŁUKASIK
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KRAJOWYCH MISTRZOSTW IDO 2018 ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNIACH 17-18.03.2018 W TWARDOGÓRZE
197/KL/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
0,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY -REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA SKARPY 2
144/ZSS/18 2018-03-08 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
184/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 42/KL/18 Z DN. 15.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
133/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE "STOP"
8000,00 DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
180/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-V LUBELSKI WYŚCIG KACZEK-RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-OŚWIATOWY
183/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2018 - ANEKS DO UM. 36/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZANIA DOTACJI)
185/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ODEON-KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 39/KL/18 Z DN. 16.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
181/KL/18 2018-03-07 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE KSIĄŻKI ATLAS HISTORYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
9/MAZ/18 2018-03-07 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
9471,00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA TERENU PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ "LASEK SŁAWIN"
26/IR/18 2018-03-07 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH "ELPIS" SP. Z O.O.
158520,00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC ZELWEROWICZA I STACZYŃSKIEGO W LUBLINIE ODWADNIAJĄCEJ TEREN PROJEKTOWANEGO ŻŁOBKA NA DZIAŁCE NR EWID. 1/2, OBR. 4, ARK. 10.
15/MKZ/18 2018-03-07 JACEK CHACHAJ
1000,00 WYKONANIE EKSPERTYZY NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ POCHODZENIA I NAZWY WIEŻY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO
14/MKZ/18 2018-03-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
2460,00 WYKONANIE EKSPERTYZY NAUKOWEJ DOTYCZĄCEJ POCHODZENIA I NAZWY WIEŻY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO
55/SOI/18 2018-03-07 ILAN GEVA & FRIENDS INC.
5090,40 UDZIAŁ EKSPERTA W KONFERENCJI TURYSTYKA ZDROWIA I TURYSTYKA MEDYCZNA
21/OŚ/18 2018-03-07 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA
20/OŚ/18 2018-03-07 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
100000,00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ STRUKTURY ILOŚCIOWEJ ICHTIOFAUNY
19/OŚ/18 2018-03-07 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
4120,50 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
135/ZSS/18 2018-03-07 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
136/ZSS/18 2018-03-07 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
182/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA "5MEDIUM"
63000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020-AKTYWNI ON/OFFLINE
187/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA "TEATRIKON"
56000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. JÓZEFA CZECHOWICZA
44/ST/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
186/KL/18 2018-03-07 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018 - ANEKS DO UMOWY 37/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. (ZMIANA TERMINÓW PRZKAZANIA DOTACJI)
137/ZSS/18 2018-03-07 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
129/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
131/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIEM RYSA
8000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE.
124/ZSS/18 2018-03-07 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
134/ZSS/18 2018-03-07 STOWARZYSZENIE "MONAR"
8000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
138/ZSS/18 2018-03-07 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
132/ZSS/18 2018-03-07 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
179/KL/18 2018-03-07 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY LUBLIN - 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
140/ST/18 2018-03-06 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
2851,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
172/KL/18 2018-03-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
88000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018 -2020 - MUZEUM OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
169/KL/18 2018-03-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,XV LUBELSKIE SPOTKANIA TEATRALNE "ZWIERCIADŁA", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
176/KL/18 2018-03-06 KAROLINA ZABORSKA
3550,00 REALIZACJA CZYNNOŚCI PRZYGOTOWANIE PISM, ZESTAWIEŃ, WSPÓŁPRACA PRZY ORG. WYDARZEŃ KULT., REJESTROWANIE UMÓW NA POTRZEBY GMINY LUBLIN W TERMINIE 7.03 - 30.04.2018
191/ZSS/18 2018-03-06 PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ KURYLCIO
600,00 MERYTORYCZNY UDZIAŁ W SESJI TEMATYCZNEJ PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY" W DNIU 8 MARCA 2018 R.
189/ZSS/18 2018-03-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
5940,90 WYNAJEM SALI NA KONFERENCJĘ "ZDROWIE KOBIETY" 8 MARCA 2018 R.
24/OR/18 2018-03-06 JADWIGA MACH
40500,00 ANEKS DO UMOWY NR 123/OR/17 Z 4 GRUDNIA 2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY.
174/KL/18 2018-03-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CZECHOWSKIE RETROSPEKTYWY
168/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "SEMPER IN ALTUM"
16500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - TANECZNA PASJA SENIORÓW
175/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-FONIE LUBLINA
173/KL/18 2018-03-06 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DŹWIĘKOWE PEJZAŻE DA CAMERA
167/KL/18 2018-03-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
1500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIAŻKI ALICJI BARTON "WĘDRÓWKI POLI"
166/KL/18 2018-03-05 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
2500,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI TADEUSZA CHWALCZYKA "LEKSYKON LOTNIKÓW LUBELSZCZYZNY"
20/ZE/18 2018-03-05 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
170/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CERAMICZNE MYDŁO I POWIDŁO II
162/KL/18 2018-03-05 "NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OP
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PUBLIKACJI AUTORSTWA HANNY KASPERSKIEJ "DZIENNIK - POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI"
4/BM/18 2018-03-05 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
280000,00 ZORGANIZOWANIE W 2018 ROKU SŁUŻB PONADNORMATYWNYCH FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH DOCHODY WŁASNE GMINY LUBLIN
165/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - Z KULTURĄ DO NIEBA - IX EDYCJA
10/IT/18 2018-03-05 POSITIVEPRO SP Z O.O.
-14268,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY NR 30/IT/16.
80/GM/18 2018-03-05 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NR GM-DN-I.6850.1.2018, UŻYCZENIA (MIASTO) - NIEODPŁATNE UŻYWANIE RUCHOMOŚCI ORAZ MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORÓW OBJĘTYCH UMOWĄ, ZAWARTĄ W DNIU 9 LISTOPADA 2011 R. POMIĘDZY GMINĄ A KONSORCJUM, W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE TRIAS S.A
221/ST/18 2018-03-05 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8500,00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT Z MAPĄ TURYSTYCZNĄ LUBLINA
171/KL/18 2018-03-05 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
55000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM - MIASTU KULTURY W LATACH 2018 - 2020 - NA WŁASNE USZY
164/KL/18 2018-03-05 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA PŁYTY DVD LUBELSKIEGO KABARETU "SMILE"
145/ZSS/18 2018-03-02 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
143/ZSS/18 2018-03-02 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
18/ST/18 2018-03-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
60000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
19/ST/18 2018-03-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
24/IR/18 2018-03-02 STRABAG SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DN. 02.03.2018 R DO UMOWY NR 4/IR/18 Z DN. 30.01.2018 R. DOTYCZĄCY PODPISANIA UMOWY Z POMINIĘCIEM CZĘŚCI ZMIAN, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY WPROWADZIŁ DO PROJEKTU UMOWY, JAKO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NA ETAPIE ROZSTRZYGANIA PRZETARGU, A KTÓR
122/ZSS/18 2018-03-02 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZSZERZAJĄCYCH GWARANTOWANE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
160/KL/18 2018-03-02 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
18000,00 MIASTO KULTURY - 5. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
159/KL/18 2018-03-02 MATEUSZ SOLOWSKI
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI, PUŁAWY.
158/KL/18 2018-03-02 ANETA SZYMANIAK
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI, PUŁAWY.
26/OW/18 2018-03-02 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
1575,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 55/OW/17 DOT. ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJN
161/KL/18 2018-03-02 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
9000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE.
164/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
166/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
154/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
157/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
103/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
97/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
120/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
119/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
188/ZSS/18 2018-03-01 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
7800,00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY".
156/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
71/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
86/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
141/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
104/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
105/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
193/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA HERSTORY
1200,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
218/ST/18 2018-03-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3492,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
197/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA VIA JAGIELLONICA
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
226/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7380,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZKI MAŁGORZATY KOŁDEJ DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TOKIO W 2020R.
188/ST/18 2018-03-01 BEATA JEZIERSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
191/ST/18 2018-03-01 RYSZARD PAWKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
196/ST/18 2018-03-01 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
3920,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
183/ST/18 2018-03-01 ALICJA DUDAK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
189/ST/18 2018-03-01 MAŁGORZATA FREJOWSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
192/ST/18 2018-03-01 JOLANTA WŁODARCZYK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
157/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA RATIONE FORTES
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, XX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI FRAGMENTÓW DZIEŁ WILLIAMA SZEKSPIRA W JĘZYKU ANGIELSKIM, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
153/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA HESPEROS
18000,00 KL-OP-II.526.1.2018 DZIELNICE KULTURY MŁODA KULTURA W LSM 2018
10/PS/18 2018-03-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
84880,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROGRAM ESTETYKA-2018 / KONCEPCJA WĄWOZU KALINA"
23/OR/18 2018-03-01 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA KONASZCZUK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 151/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
80/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
107/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
175/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
168/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
171/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
109/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
101/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
147/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
75/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
165/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
173/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
94/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
66/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
95/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
170/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
180/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 REEDUKACJA OSÓB, KTÓRE PROWADZIŁY POJAZDY, BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE RYZYKA PROWADZENIA POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
112/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
70/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
76/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
128/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA W TRZEŹWOSCI.
162/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
102/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
172/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
108/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
178/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIEM RYSA
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
69/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCH
176/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
169/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
72/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
98/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
139/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
99/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
111/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
126/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCEGO NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
156/KL/18 2018-03-01 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
30000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, GRA PLANSZOWA UNIWERSYTET NIEPODLEGŁY, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
152/KL/18 2018-03-01 PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
10000,00 KL-OP-II.526.8.2018 DZIELNICE KULTURY-NIEPODLEGŁA-KONKURS PLASTYCZNY
154/KL/18 2018-03-01 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
17000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, SENIOR, SENIOR JUNIOR- PASJA DO RĘKODZIEŁA ŁACZY POKOLENIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
163/KL/18 2018-03-01 EMILIA LIPA
20000,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
155/KL/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA IM STANISŁAWA LEMA 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
207/ST/18 2018-03-01 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
184/ST/18 2018-03-01 KAMIL DĄBROWSKI
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
186/ST/18 2018-03-01 EWA BARSZCZ
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
208/ST/18 2018-03-01 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
3150,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
200/ST/18 2018-03-01 GALERIA LABIRYNT
3445,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
225/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9840,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA KAMILA BRYŁY DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W 2020 R.
227/ST/18 2018-03-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11070,00 PRZYGOTOWANIE ZAWODNIKA KONRADA CZERNIAKA DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TOKIO W 2020R.
187/ST/18 2018-03-01 MARIANNA OLSZAŃSKA
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
194/ST/18 2018-03-01 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
2140,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
220/ST/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
1570,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
195/ST/18 2018-03-01 FUNDACJA "WCZORAJ I DZIŚ DLA JUTRA"
8370,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
205/ST/18 2018-03-01 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
3870,00 ORGANIZACJA IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2018.
88/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
159/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
79/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
125/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
130/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCY NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
142/ZSS/18 2018-03-01 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
110/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
68/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W ZAKRESIE WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻENIA UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH, NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYC
87/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
140/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "STOP"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
127/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI
77/ZSS/18 2018-03-01 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
174/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
91/ZSS/18 2018-03-01 CENTRUM PSYCHOROZWOJU PAULINA PIETRAS-PRUCNAL
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
84/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
82/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ PARTYWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU NA KONTAKT Z NARKOTYKAMI (KLUBY, DYSKOTEKI, IMPREZY, MIEJSCA REKREACJI).
85/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
224/ST/18 2018-03-01 ACTIVE GROUP ADAM MIEDZIŃSKI
41820,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW KOLARSKICH "MISTRZOSTWA POLSKI XCE - ELIMINATOR MTB 2018" W DNIU 12 SIERPNIA 2018 R.
115/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
146/ZSS/18 2018-03-01 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
90/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
73/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIEM RYSA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
123/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZSZERZAJĄCYCH GWARANTOWANE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ
67/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
118/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
46/GM/18 2018-03-01 ROMAN KRUSZYŃSKI
KOWALCZYK MARCIN
425,00 UMOWA NR: 1007/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
47/GM/18 2018-03-01 ZGROMADZ.SIÓSTR MISJONAREK NAJŚW.MARYI PANNY KRÓLOWEJ AFRYKI,DOM ZAKON
268,00 UMOWA NR: 1008/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DZIERŻAWY - ZIELEŃ DZIERŻAWA, ZIELEŃ PRZYDOMOWA, DZ. NR 67/31 I 67/32 (OBR. 3 ARK. 14), UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, POW. 134
117/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
155/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
62/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
114/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
65/ZSS/18 2018-03-01 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
161/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
163/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
179/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
113/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
81/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000,00 DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
96/ZSS/18 2018-03-01 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
116/ZSS/18 2018-03-01 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000,00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
64/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
106/ZSS/18 2018-03-01 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
74/ZSS/18 2018-03-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
83/ZSS/18 2018-03-01 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
177/ZSS/18 2018-03-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI SĄ ZAGROŻONE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB UPIJAJĄ SIĘ
160/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ ORAZ TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
92/ZSS/18 2018-03-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
100/ZSS/18 2018-03-01 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
11/IT/18 2018-03-01 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
-5506,40 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/18. (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
3/BM/18 2018-03-01 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
26000,00 REALIZACJA W 2018 R. DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM POD NAZWĄ "PRZYJAZNE PATROLE GMINY LUBLIN"
15/KP/18 2018-03-01 PREMIUM OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
23636,60 EMISJA FILMÓW PROMOCYJNYCH, SPOTÓW LUB INNYCH REKLAM NA EKRANACH LCD W SIECI POJAZDÓW MPK LUBLIN.
93/ZSS/18 2018-03-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
78/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
63/ZSS/18 2018-03-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCH
89/ZSS/18 2018-03-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
158/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
167/ZSS/18 2018-03-01 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
9/PS/18 2018-02-28 AKANZA SP ZOO
1230,00 WYKONANIE W RAMACH UMOWY NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 1) STWORZENIA KOPII STRONY INTERNETOWEJ SEZON.LUBLIN.EU 2) WDROŻENIA STRONY INTERNETOWEJ NA DOMENĘ I SERWER WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD DRUGĄ INNĄ NAZWĄ
8/PN/18 2018-02-28 BIURO PROJEKTÓW 99 MAŁGORZATA WAŁĘGA
99015,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ 49 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZAR
4/MAZ/18 2018-02-28 MARGOT DUDKIEWICZ
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
6/MAZ/18 2018-02-28 EWA TRZASKOWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
7/MAZ/18 2018-02-28 KAMILA BOGUSZEWSKA
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
3/MAZ/18 2018-02-28 JAN KAMIŃSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
1/MAZ/18 2018-02-28 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
12000,00 INSPEKTOR NADZORU DS. ZIELENI NAD ZADANIEM "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
2/MAZ/18 2018-02-28 SZYMON PIETRASIEWICZ
1000,00 OCENA MEROTYRYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
5/MAZ/18 2018-02-28 MARCIN SKRZYPEK
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
11/CA/18 2018-02-28 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240,00 BLETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS PT."NAJLEPSZY" W DNIU 19 MARCA 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
24/OW/18 2018-02-28 CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ ELŻBIETA DAMM
495,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA UMIEJETNOŚCI KLUCZOWYCH WSKAZANYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA"
8/MAZ/18 2018-02-28 BARTŁOMIEJ KWIATKOWSKI
1000,00 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018
148/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NATURA W AKWARELI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
17/GK/18 2018-02-28 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
42189,00 WYKONANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH NA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DLA WYLOTÓW: RZEKA BYSTRZYCA NR W-4, NR 45; RZEKA CZECHÓWKA NR 1C, NR 1A, NR 47, NR 48, NR 49, NR 51; RZEKA CZERNIEJÓWKA NR 16A, NR 30
147/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
20000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
151/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
155000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. JACKA KACZMARSKIEGO METAMORFOZY SENTYMENTALNE
150/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
147000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIAŁALNOŚĆ GALERII SCENY PLASTYCZNEJ KUL
149/KL/18 2018-02-28 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
40000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
181/ZSS/18 2018-02-28 VIBA-MED
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
48/ST/18 2018-02-28 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
19/ZE/18 2018-02-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
25/OW/18 2018-02-28 CENTRUM EDUKACJI POLSKIEJ ELŻBIETA DAMM
495,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE ISTOTY I TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
141/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
32000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, ANTOLOGIA NAJWYBITNIEJSZYCH TEKSTÓW POŚWIĘCONYCH POGRANICZU KULTUROWEMU (W LUBELSKIEJ PERSPEKTYWIE) - KONTUNUACJA BIBLIOTEKI SIEDEMSETLECIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
144/KL/18 2018-02-27 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000,00 KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA VI
185/ZSS/18 2018-02-27 JÓZEF SZOPIŃSKI
800,00 POPROWADZENIE KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY" W DNIU 8.03.2018 R.
187/ZSS/18 2018-02-27 PAULINA FRAŃCZAK
500,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "ROLA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE" PODCZAS KONFERENCJI "NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI"
175/ST/18 2018-02-27 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
15375,00 REALIZACJA DWÓCH STRON INTERNETOWYCH: PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI ORAZ STRONY APLIKACYJNEJ.
45/GM/18 2018-02-27 GRZEGORZ STRUGALSKI
100,00 UMOWA NR: 1006/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
43/GM/18 2018-02-27 ROBERT CHODKOWSKI
120,60 UMOWA NR: 1005/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
44/GM/18 2018-02-27 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
2171,00 UMOWA NR: 18/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 106 I UL. SŁODOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH ORAZ DROGĘ DOJAZDOWĄ DO SĄSIEDNICH
43/SOI/18 2018-02-27 EVE CODE EWA KRYCZKA
43458,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA CHECK IT 2018.
186/ZSS/18 2018-02-27 WIESŁAWA BEDNAREK
600,00 WYGŁOSZENIE 2 WYKŁADÓW NT.: "ZNACZENIE SZCZEPIEŃ PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO W PROFILAKTYCE ONKOLOGICZNEJ" ORAZ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI - NOWY PROGRAM" PODCZAS KONFERENCJI " NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI" W DNIU 3 MARCA 2018 R.
184/ZSS/18 2018-02-27 NATALIA WILK
1500,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNO-WOKALNY 8 MARCA 2018 R. PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY"
142/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KOBIETA I SZTUKA. TAMARA W ZIELONYM BUGATTI.
138/KL/18 2018-02-27 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MIASTO KULTURY - HARMONIE STAREGO MIASTA`
140/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
60000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,LUBLIN EKUMENICZNY W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
28/SOI/18 2018-02-27 ANGELIKA JUREK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
143/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SALON KULTURY
131/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
16000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA PRZESTRZENI W ZIELONEJ SALI WYKŁADOWEJ
145/KL/18 2018-02-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI - EDUCATORES
15000,00 KL-OP-I.526.23.2018 UM. 145/KL/18 Z DN. 27.02.2018 R. - MIASTO KULTURY TALENTY - NIEPODLEGŁEJ
146/KL/18 2018-02-27 NARODOWE CENTRUM KULTURY
800000,00 RAMOWE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM CENTRUM KULTURY. DEKLARACJA: 1) PODJĘCIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ORGANIZACJI W 2018 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNEGO WSCHÓD KULTURY. 2) WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI FESTIWALU WSCHÓD KULTU
139/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
14000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
183/ZSS/18 2018-02-27 BENSIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W RMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
20/IR/18 2018-02-26 GMINA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE ZAWARTE Z LPEC W LUBLINIE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO I BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPLNEJ DLA I L.O. W LUBLINIE, AL. RACŁAWICKIE 26
50/GM/18 2018-02-26 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
2985,60 UMOWA NR: 2/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE POW. 3,00 M2, REKLAMY W FORMIE DWUSTRONNEJ CHORĄGIEWKI NA ELEWACJI BUDYNKU.
42/GM/18 2018-02-26 ALTEST E-TECHNOLOGIE MARCIN POJMAJ
4846,20 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. 1 MAJA 14C.
42/ST/18 2018-02-26 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (PŁYWANIE)
14/GK/18 2018-02-26 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
7380,00 WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO PN. INWENTARYZACJA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEK BYSTRZYCY, CZECHÓWKI I CZERNIEJÓWKI W LUBLINIE
1/ON/18 2018-02-26 FUNDACJA FUGA MUNDI
0,00 UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENCKIEGO.
15/GK/18 2018-02-26 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
1845,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W OGRODZIE SASKIM.
16/GK/18 2018-02-26 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
16521,36 WYKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZGODNOŚCI FUNKCJONALNEJ Z NORMAMI PLACÓW ZABAW I SILOWNI.
22/OR/18 2018-02-26 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
-3571,73 ANEKS NR 10 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 03.09.2014 R., DOTYCZY ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI BIUROWEJ O 71,7 M2 (V PIĘTRO POK. 507, 513, 514) W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 W LUBLINIE. OPŁATA MIESIĘCZNA CZYNSZU BRUTTO ZA 1243,40 M2 POWIERZCHNI WYNOSI 61589,18 ZŁ
137/KL/18 2018-02-26 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-XVII MŁODZIEŻOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE POD HASŁEM " ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WOLNOŚĆ. MEDIA"
22/OW/18 2018-02-26 JURIMP SP. Z O.O.
5910,00 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
21/IR/18 2018-02-26 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO SPOWODOWANEJ ZASADNOŚCIĄ PRZESUNIĘCIA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA UŁOŻENIU OBRZEŻY NA OKRES WIOSENNY.
23/IR/18 2018-02-26 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWU NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ DO DNIA 30.04.2018 R.
19/IR/18 2018-02-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA SANIT.SYSTEM.PROJEKT AGATA STANKIEWICZ
9471,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. BIEDRONKI 13
17/OW/18 2018-02-26 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2018 ROKU
136/KL/18 2018-02-26 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ANGELUS
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA UROCZYSTEJ XIII GALI ROZDANIA NAGRÓD ANGELUS 2017
22/IR/18 2018-02-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30.05.2018 R., A TERMIN WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ DO DNIA 30.07.2018 R.
41/GM/18 2018-02-23 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA DWUSTRONNEGO NR 240/GM/17 Z DNIA 31.08.2017 R. POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A., KORYGUJĄCY OZNACZENIE DZIAŁKI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA Z UWAGI NA DOKONANY PODZIAŁ DZIAŁKI.
21/SOI/18 2018-02-23 ROBERT OLAK AGENCJA PUBLIC RELATIONS RO MEDIA
69500,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ,,INTEGRATING INTERNATIONAL STUDENTS 2.0''
2/BRM/18 2018-02-23 FUNDACJA CIVIS POLONUS
1000,00 WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A2 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE- POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
39/GM/18 2018-02-23 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.ŁABĘDZIA 13 W LUBLINIE
89,25 UMOWA NR: 17/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁABĘDZIA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, UL. ŁABĘDZIA, CZ. DZ. NR 1/42 (OBR. 19, ARK. 10), POW. 105 M2, PARKING
134/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
10000,00 KL-OP-II.526.26.2018 MIASTO KULTURY NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA
127/KL/18 2018-02-23 ANNA KOŁODZIEJ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. RENESANS PO LUBELSKU.
129/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ARENA GIER ED. 2
135/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KOCERTU "JA JESTEM" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 26.02.2018 ROKU W LUBLINIE.
122/KL/18 2018-02-23 ANDRZEJ NAMIOTA
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN W PIOSENCE - NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY CD"
130/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
63000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018-2020 - GRY PLANSZOWE O LUBLINIE: "HISTORIA LUBLINA" I "UNIA LUBELSKA"
21/OR/18 2018-02-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
4349,10 PODNAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 113,78 M2 W BUDYNKU PRZY UL. DIAMENTOWEJ 2. OPŁATY MIESIĘCZNE BRUTTO ZA 87,70 M2 POWIERZCHNI (CZYNSZ: 3020,39 ZŁ , OPŁATY EKSPLOATACYJNE: 1078,71 ZŁ, SPRZĄTANIE: 250 ZŁ, OPŁATY LICZNIKOWE ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ).
13/SA/18 2018-02-23 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40,00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
132/KL/18 2018-02-23 MONIKA ADAMCZYK
934,00 TŁUMACZENIE PISEMNE I KOREKTA TEKSTÓW DO KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
133/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
60000,00 KL-OP-II.526.13.2018 MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020 - KARUZELA SZTUKI STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "OTWARTA PRACOWNIA" W LUBLINIE
40/GM/18 2018-02-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PIETRAS-STASZCZYK MAŁGORZATA,STASZCZYK JAKUB
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM MAŁGORZATĄ PIETRAS-STASZCZYK I JAKUBEM STASZCZYKIEM, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 619/1 (O
14/KP/18 2018-02-22 AGORA SA
13530,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH AKCJI "KOBIETA NA MEDAL".
16/KP/18 2018-02-22 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "LUBLINIANKA 2017".
38/GM/18 2018-02-22 EWELINA WIŚNIEWSKA CAFE AMSTERDAM
378,00 UMOWA NR: 16/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA 14/15 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY UL. LWOWSKA, KIOSK HANDLOWY-WYKORZYSTYWANY JAKO MAGAZYN,POW. 18 M2
182/ZSS/18 2018-02-22 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W RAMACH PROGRAMU 'RODZINA TRZY PLUS"
124/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
30000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VARIETE 2018
128/KL/18 2018-02-22 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2018
125/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MASTER CLASS 2018
126/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE
5/SA/18 2018-02-22 ANNA PAŁYS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
9/SA/18 2018-02-22 DARIUSZ GŁAZ
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
3/SA/18 2018-02-22 IZABELA LESZCZYŃSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
7/SA/18 2018-02-22 MARTA SAGAN
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
6/SA/18 2018-02-22 BOGUMIŁA PYDO
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
11/SA/18 2018-02-22 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
8/SA/18 2018-02-22 GABRYELA TOMASZEWSKA
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
10/SA/18 2018-02-22 WOJCIECH SŁOTA
3600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
12/SA/18 2018-02-22 SYLWIA KĘDZIORA
3400,00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
4/SA/18 2018-02-22 ALEKSANDRA LIS
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
2/SA/18 2018-02-22 EWA CZERNIAK
3600,00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
48/MZON/18 2018-02-22 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
47/MZON/18 2018-02-22 MAŁGORZATA BOJARSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
50/MZON/18 2018-02-22 PRZEMYSŁAW POTAKIEWICZ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
46/MZON/18 2018-02-22 DANUTA BOGUSZEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
10/PN/18 2018-02-22 CONREGO SP. Z O.O. SP. K.
9225,00 WDROŻENIE SYSTEMU NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ OBEJMUJĄCEGO NASTĘPUJĄCE MODUŁY:1) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; 2) MAILINGI I NEWSLETTERY; 3) STRONA INTERNETOWA (CMS); 4) AGENDY (PROGRAM KONFERENCJI); 5) OBSŁUGA WIELU WERSJI JĘZ
45/MZON/18 2018-02-22 HANNA ANDRZEJEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
51/MZON/18 2018-02-22 KINGA WNUKOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ , STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
1/BR/18 2018-02-22 RYDZYŃSKI WASIAK STAŃCZAK LEBELT PRACOWANIA ARICHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z
46652,67 WYKONANIE PUBLIKACJI OBEJMUJĄCEJ ZASADY KSZTAŁTOWANIA FRONTÓW LOKALI USŁUGOWYCH, OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH, ZAJMOWANIA PRZESTRZENI PASA DROGOWEGO NA ODCINKU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OD BRAMY KRAKOWSKIEJ DO PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
49/MZON/18 2018-02-22 JOLANTA MORAWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
19/OR/18 2018-02-21 RUCH SA
-845,07 ANEKS DO UMOWY NR 111/OR/17 Z 16.10.2017 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 35082,18 ZŁ.
45/SOI/18 2018-02-21 CUMULUS AGENCJA REKLAMOWA JAN MATYSIK
96000,00 PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE KONCEPCJI STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ DOTYCZĄCEJ PROMOCJI PRACY W LUBELSKIM PRZEMYŚLE
47/SOI/18 2018-02-21 POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA
20000,00 ORGANIZACJA BEZPŁATNEGO WYDARZENIA ,,POLSKO-WSCHODNIA KONFERENCJA PUIG LUB-INVEST'' W TERMINIE 14-15 CZERWCA 2018 R.
42/SOI/18 2018-02-21 FUNDACJA BANKU MILLENIUM
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI WARSZTATÓW ,,FINANSOWY ELEMENTARZ''
46/SOI/18 2018-02-21 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
4000,00 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LOGICZNEGO KUL
44/SOI/18 2018-02-21 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
12300,00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT. ,,PRZEDSIĘBIORSTWO-KREATYWNOŚĆ-CYFRYZACJA-RÓŻNE OBLICZA BIZNESU XXI W.''
3/ZE/18 2018-02-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 15 (3/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
123/KL/18 2018-02-21 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
80000,00 UMOWA NR 123/KL/18 Z DNIA 21 LUTEGO 2018 R. Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP KOSTIUMÓW I DODATKÓW, TJ. M.IN. NA: ZAKUP SUKNI Z OKRESU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO, ZAKUP SPODNI SĄDECKICH
37/GM/18 2018-02-21 SOLID GROUP SP. Z O.O. SP. K.
2066,40 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA LOKALU MIESZKALNEGO NR 15 POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 8.
10/CA/18 2018-02-21 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
17735,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK INFORMATORA LUBELSKIEJ KARTY SENIORA ORAZ LASEROWE OZNAKOWANIE DANYCH NA KARTACH LUBELSKA KARTA SENIORA
116/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TRANSAKCYJA ", MONODRAM.
119/KL/18 2018-02-21 JOLANTA MĘDEROWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."INDYWIDUALNOŚĆ OBRAZU."
117/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ KASIAK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZAWÓD DZIENNIKARZ. WSPOMNIENIE O L. UNGERZE."
114/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1280,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. " FROM FRONT AND FROM BEHIND, 13RD M.@ART.CONTACT 2018, BIAŁORUŚ, MOHYLEW."
111/KL/18 2018-02-21 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN DZIELNICOWY "XVII DZIEŃ WĘGLINA" - DOTACJA: 5 000 ZŁ
120/KL/18 2018-02-21 RAFAŁ LIS
6000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " DAJ MI ZNAK ! "
121/KL/18 2018-02-21 JAN RUSIN
8000,00 REALIZACJA PROEJKTU STYPENDIALNEGO PN. SKOMPONOWANIE, WYKONANIE I NAGRANIE STUDYJNE AUTORSKICH UTWORÓW ZESPOŁU ORGANIC NOISES.
115/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1770,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "ŻERTWA/ 8. POLSKA WIOSNA TEATRALNA WE LWOWIE" ,
118/KL/18 2018-02-21 JACEK BRZEZIŃSKI
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PROVISORIUM - DZIENNIK PODRÓŻY".
113/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1000,00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "OD PRZODU I OD TYŁU, CENTRUM STUDIA MOVIA ", BIAŁORUŚ, MINSK.
222/ST/18 2018-02-21 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
1999980,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT - UDZIAŁ DRUŻYNY SPEED CAR MOTOR LUBLIN W ZAWODACH ŻUZLOWYCH W SEZONIE 2018
13/GK/18 2018-02-21 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
1507,20 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
65/SOI/18 2018-02-21 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
40/ST/18 2018-02-20 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KARATE TRADYCYJNE)
30/MZON/18 2018-02-20 GRZEGORZ WILCZYŃSKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ.
17/OŚ/18 2018-02-20 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4920,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH CYKLU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO PT. "LUBELSKA KOALICJA ANTYSMOGOWA"
23/MZON/18 2018-02-20 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
21/MZON/18 2018-02-20 BARBARA BARTOSIK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEN, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
43/MZON/18 2018-02-20 ZYGMUNT SELWA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
28/MZON/18 2018-02-20 MAREK SPYCHALSKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ ORZ.
38/MZON/18 2018-02-20 EWA ŁYJAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
29/MZON/18 2018-02-20 IZA TOMASIAK
33,00 SPORZADZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
42/MZON/18 2018-02-20 BARTOSZ PRAŻMO
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
40/MZON/18 2018-02-20 MACIEJ PATYRA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ.
41/MZON/18 2018-02-20 ZOFIA PIELECKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ ORZ.
36/MZON/18 2018-02-20 ZYGMUNT KRUPA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
33/MZON/18 2018-02-20 URSZULA FRYGA-DYŚ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33ZŁ/ORZ.
26/MZON/18 2018-02-20 IWONA SKÓRSKA-CISZEWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
9/PN/18 2018-02-20 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
22000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY
24/MZON/18 2018-02-20 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
31/MZON/18 2018-02-20 ALEKSANDRA KOZAK
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
39/MZON/18 2018-02-20 JANINA MATUSEWICZ
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
27/MZON/18 2018-02-20 ROBERT SOBIECKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
22/MZON/18 2018-02-20 BOŻENA BOCHNIAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
9/ZE/18 2018-02-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
6/ZE/18 2018-02-20 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
15/ZE/18 2018-02-20 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
37/MZON/18 2018-02-20 GRZEGORZ KRZYWICKI
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
34/MZON/18 2018-02-20 BEATA GOŁĘBIOWSKA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33ZŁ/ORZ
44/MZON/18 2018-02-20 MIECZYSŁAW SOWA
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
32/MZON/18 2018-02-20 EWA EXNER-LIPKO
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
35/MZON/18 2018-02-20 KINGA GÓRNIAK
33,00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
112/KL/18 2018-02-20 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
54000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
18/OŚ/18 2018-02-19 GMINA LUBARTÓW
-49496,03 ANEKS DO POROZUMIENIA DOT. AKTUALIZACJI POZIOMU FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ AKTUALIZUJĄCY ZAŁĄCZNIK DO POROZUMIENIA.
69/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
7/ZE/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
51/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI ROK ROZGRYWKOWY
18/IR/18 2018-02-19 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 19.02.2018 R. DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. DOTYCZY USZCZEGÓŁOWIENIA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO DLA CELÓW ROZLICZENIA INWESTYCJI.
17/IR/18 2018-02-19 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 UMOWA ZAWARTA W SPRAWIE USUNIĘCIA KOLIZJI NA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NALEŻĄCEJ DO PGE DYSTRYBUCJA W LUBLINIE - DOT. BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM.
15/IR/18 2018-02-19 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
35055,00 AWARYJNA NAPRAWA POSADZEK ORAZ USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, UL. HIACYNTOWA 69
13/ZE/18 2018-02-19 GALERIA LABIRYNT
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
5/BM/18 2018-02-19 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
6/BM/18 2018-02-19 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0,00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
66/GM/18 2018-02-19 ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
0,00 UMOWA UŻYCZENIA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I ZESPOŁEM OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE DOTYCZĄCĄ DZIAŁKI NR 32/2 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. NAŁKOWSKICH 82.
139/ST/18 2018-02-19 MOTOR LUBLIN S.A.
1231956,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
111/ST/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
210600,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
70/ST/18 2018-02-19 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
109/ST/18 2018-02-19 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
134400,00 PROGRAM MISTRZ- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
72/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
57/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
50/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
71/ST/18 2018-02-19 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
17/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
75000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA)
20/SOI/18 2018-02-16 PAWEŁ BIENIEK
2000,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
16/ZE/18 2018-02-16 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
14/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
12/ZE/18 2018-02-16 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
8/ZE/18 2018-02-16 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
18/ZE/18 2018-02-16 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO
4/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
34/GM/18 2018-02-16 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
160,00 UMOWA NR: 1/2018 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PODWALE DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA CZĘŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI - POW. 338,66 M2
35/GM/18 2018-02-16 PIWO-POL SP. Z O.O.
1950,00 UMOWA NR: 15/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JUTRZENKI DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY O POWIERZ. 130 M2,
46/ST/18 2018-02-16 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
2000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TANIEC SPORTOWY)
47/ST/18 2018-02-16 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KOLARSTWO GÓRSKIE)
106/KL/18 2018-02-16 DOMINIKA FALGER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
109/KL/18 2018-02-16 CHRISTOPH HAMMER
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ALTÓWKA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
108/KL/18 2018-02-16 ENDRE FERENC STANKOWSKY
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018
110/KL/18 2018-02-16 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA LUB.CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE"
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO - WYSTĘP CHÓRU CHŁOPIĘCEGO "SŁOWIKI LUBELSKIE " W BARCELONIE.
107/KL/18 2018-02-16 WLADISLAW WINOKUROW
3000,00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
11/ZE/18 2018-02-15 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
21/OW/18 2018-02-15 FIRMA FOTOGRAFICZNA 2M MAREK MICHALAK
2103,30 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
29/GM/18 2018-02-15 JOANNA BEDNARA
MICHALCZYK JERZY
198,00 UMOWA NR: 1004/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
103/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO NA CZECHOWIE
33/GM/18 2018-02-15 ANDRZEJ KITA
-1064,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
94/ST/18 2018-02-15 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -X HALOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE
79/ST/18 2018-02-15 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. I ELIMINACYJNY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL
121/ZSS/18 2018-02-15 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
90000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU TYPU HOSTEL, MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
105/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1476,00 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET 25.02.2018 R. W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM
30/GM/18 2018-02-15 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY-MARTA KOWALCZYK, ELŻBIETA MAZUR SPÓŁKA JAWNA
800,00 UMOWA NR: 12/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 231 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 231 Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK HANDLOWY, ZA OKRES OD 01-12-2017 R. DO 28
19/SOI/18 2018-02-15 ARIEL CYFRA
2500,00 PROJEKT GRAFICZNY MATERIAŁU WIZERUNKOWEGO STANOWIĄCEGO ILUSTRACJĘ PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
7/PN/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
14100,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA Z ZAKRESU PREWENCJI (MIĘDZY INNYMI JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTW, PRZEMOC W RODZINIE I WOBEC OSÓB STARSZYCH) W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWS
18/OR/18 2018-02-14 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
107522,57 DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 R.
19/MZON/18 2018-02-14 MARIA RZEPECKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
10/MZON/18 2018-02-14 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
14/MZON/18 2018-02-14 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
17/MZON/18 2018-02-14 JANINA RACHWAŁ
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ.
18/MZON/18 2018-02-14 KRYSTYNA ROLSKA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
15/MZON/18 2018-02-14 EWA MISIUDA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
4/MZON/18 2018-02-14 EWA BECHYNE-HENKIEL
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
20/MZON/18 2018-02-14 PAULINA SIEMBIDA
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
5/MZON/18 2018-02-14 KAROLINA BIELIŃSKA
20,00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, ZAWODOWEJ LUB PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ
16/MZON/18 2018-02-14 KRZYSZTOF MOŚ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
9/MZON/18 2018-02-14 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
8/MZON/18 2018-02-14 ANETA HAŁABIS
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEN, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
11/MZON/18 2018-02-14 MARZENA KRASOŃ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
14/IR/18 2018-02-14 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
81672,00 DEMONTAŻ KOMINÓW STALOWYCH, USUNIĘCIE RUCHOMEGO POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH W BUDYNKU DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW W LUBLINIE PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22.
10/ZE/18 2018-02-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
17/ZE/18 2018-02-14 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
7/MZON/18 2018-02-14 MAGDALENA CWALIŃSKA
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
12/MZON/18 2018-02-14 TEODOZJA LENARTOWICZ
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZL/ORZ
6/MZON/18 2018-02-14 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ
13/MZON/18 2018-02-14 AGATA MALEC-TYLUTKO
18,00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
32/GM/18 2018-02-14 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
767,00 UMOWA NR: 14/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, AL.GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA PRACOWNIKÓW : AL.SIKORSKIEGO POW.; 295
36/GM/18 2018-02-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2385,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI: 1) NR 12/3 (OBR. 3, ARK. 9) O POW. 0,0088 HA, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ, 2) NR 14/1
45/ST/18 2018-02-14 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (BADMINTON)
16/ST/18 2018-02-14 TOWARZYSTWO SPORTOWE START
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA/PODNOSZENIE CIĘŻARÓW)
104/KL/18 2018-02-14 JOLANTA PROCHOWICZ
2500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 68TH BERLINALE FILM FESTIVAL.
16/OW/18 2018-02-13 FIRMA FOTOGRAFICZNA 2M MAREK MICHALAK
12277,98 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
14/OW/18 2018-02-13 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
2997,73 DOSTAWA NOWYCH KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
102/KL/18 2018-02-13 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
2460,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WIECZÓR FILMOWO - LITERACKI Z OKAZJI 153 ROCZNICY URODZIN FRANCISZKI ARNSZTAJNOWEJ W DNIU 19 LUTEGO 2018 R. O GODZ. 18.00 W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE
19/OW/18 2018-02-13 13 P GRZEGORZ KOCIUMBAS
31174,35 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
15/OW/18 2018-02-13 FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SEMACO SP. J. JERZY SKAŁOŃ MAREK STROJNIAK
14120,40 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
12/OW/18 2018-02-13 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
3562,50 DOSTAWA NOWYCH PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH I KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPE
20/OW/18 2018-02-13 AG.NET PPHU ANDRZEJ GWÓŹDŹ
11042,50 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I AKCESORIÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKI
28/GM/18 2018-02-13 MICHAŁ DUDA
150,00 UMOWA NR: 1003/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN UPRAWY
18/OW/18 2018-02-13 Z.P.H.U. MONTIP WARZYWODA WACŁAW
1118,07 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
20/OR/18 2018-02-13 PHU ELLA 2 JACEK ŻYŚKO
31620,69 DOSTAWA ARTYKUŁÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
5/ZE/18 2018-02-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R. NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONE
13/OW/18 2018-02-13 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
71869,08 DOSTAWA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH I OKULISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
31/SOI/18 2018-02-12 ALEKSANDRA MAŁECKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
180/ST/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE KIBICÓW MOTORU LUBLIN MOTOROWCY
80000,00 "KIBICE RAZEM"
26/SOI/18 2018-02-12 MATEUSZ CZUŁNOWSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
33/SOI/18 2018-02-12 PAULINA PATEREK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
30/SOI/18 2018-02-12 KAROLINA KRUPA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
22/SOI/18 2018-02-12 WERONIKA BRAL
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
16/SOI/18 2018-02-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
4920,00 WYNAJEM POWIERZCHNI NA KONFERENCJĘ BRANŻOWĄ IT/ICT ,,DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT''
13/SOI/18 2018-02-12 BEATA WÓJCIK
2550,00 REALIZACJA PROJEKTU " AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ"
34/SOI/18 2018-02-12 KLAUDIA RUDKOWSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
29/SOI/18 2018-02-12 IGOR KIJEWSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
10/SOI/18 2018-02-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
3400,00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU ,,LUBELSKA DZIELNICA KREATYWNA''
39/SOI/18 2018-02-12 MYKYTA STREMBITSKYI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZCZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
32/SOI/18 2018-02-12 ANITA NADOLSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
27/SOI/18 2018-02-12 MARTYNA GIELETA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
40/SOI/18 2018-02-12 ELIZA ZŁOMAŃCZUK
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
37/SOI/18 2018-02-12 KINGA WIDYŃSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
25/SOI/18 2018-02-12 PIOTR CZARNECKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
41/SOI/18 2018-02-12 DAWID KOWALSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
12/SOI/18 2018-02-12 BARBARA MICHALSKA
5002,00 REALIZACJA PROJEKTU AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ
23/SOI/18 2018-02-12 PATRYCJA BATYRA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
38/SOI/18 2018-02-12 VLADYSLAV SAVITSKIY
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZCZ WYDZIAŁU STARTEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
17/SOI/18 2018-02-12 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0,00 ANEKS DO UMOWY 28/SOI/18 ZWIĘKSZENIE KWOTY UMOWY O 14 000 ZŁ, ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA ORAZ ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU UMOWY. DODAJE SIĘ §1 PKT 8, 9, 10,11,12.
36/SOI/18 2018-02-12 DOROTA ŚWITALSKA
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
35/SOI/18 2018-02-12 ROMAN SKOWROŃSKI
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
56/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
25200,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
1/BRM/18 2018-02-12 JAKUB BODYS
350,00 PROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU SPOŁECZNEGO "CARRY ON YOUTH" W ZAKRESIE DZIENNIKARSTWA
51/GM/18 2018-02-12 ROSSMANN SDP
164,21 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - DZIERŻAWY - INNE POW. 0,50 M2, REKLAMA W FORMIE SEMAFORA
36/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TENIS ZIEMNY)
182/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 414/ST/18- SZKOLENIE SENIORÓW- ZMIANY TERMINÓW PŁATNOŚCI
37/ST/18 2018-02-12 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
16000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (SPORTY MOTOROWE)
83/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .LIGA SMS-PŁYWANIE
76/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .GRAND PRIX POLSKI
179/ST/18 2018-02-12 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
6300,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
91/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. VII MEMORIAŁ LESZKA MARII ROUPPERTA 2018
41/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
58/ZSS/18 2018-02-12 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
18900,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
59/ZSS/18 2018-02-12 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
40950,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
57/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
10710,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
60/ZSS/18 2018-02-12 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
31500,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
55/ZSS/18 2018-02-12 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
12600,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
24/SOI/18 2018-02-12 ŻANETA CHARKOT
500,00 PRZEPROWADZENIE 20 WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH NA RZECZ WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
99/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
4000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWA GRA MIEJSKA W ZEMBORZYCACH ED. 2
235/ST/18 2018-02-09 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
30000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE ZWIĄZANE Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KU AZS UMCS LUBLIN: KAMILA LUTEGO, GRZEGORZA KOSSAKOWSKIEGO, ŁUKASZA MIEDZIKA, ARNOLDA ZDEBIAKA NA ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH W TYM RANGI MISTRZOWSKIEJ ORAZ NA KONSULTACJACH KADRY NARODOWEJ W BOBSLEJACH I
101/KL/18 2018-02-09 ANNA HAWRYLUK
104,40 KOREKTA MAKSYMALNIE 11 STRON TEKSTU DO POLSKIEJ WERSJI KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU.
100/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
1230,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS POKAZU PRZEDPREMIEROWEGO FILMU DOKUMENTALNEGO "ŚWIĘTOKRADZTWO"
7/FE/18 2018-02-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-4964008,14 POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
8/SOI/18 2018-02-09 PAWEŁ RYDZEWSKI
14000,00 PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA I OPRACOWANIE RAPORTU
9/SOI/18 2018-02-09 SZYMON HOROSIEWICZ
7072,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
9/CA/18 2018-02-09 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240,00 BILETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS W DNIU 14 LUTEGO 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW DRUGIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM
13/IR/18 2018-02-08 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
25830,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63 W LUBLINIE, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22
11/IR/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/IR/17 Z DNIA 21.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W LUBLINIE, PRZY UL. SIEROCEJ 17
27/GM/18 2018-02-08 MARTA JASTRZĘBSKA
44,00 UMOWA NR: 11/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
12/KP/18 2018-02-08 INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SP. Z O. O.
25698,13 PRZYGOTOWANIE RAPORTU ANALIZUJĄCEGO OBECNOŚĆ W MEDIACH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GMINY LUBLIN.
24/GM/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
2398,50 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 69 (OBR. 36, ARK. 4), ZABUDOWANA INNYM BUDYNKIEM OPIEKI MEDYCZNEJ, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. 3 MAJA 4/UL. ŻOŁNIERZY NIEPOD
16/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
15/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
106/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85950,00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - RAFAŁ FEDACZYŃSKI
39/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
96/KL/18 2018-02-07 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
30000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, FANTASTYCZNE CENTRUM KULTURY 2018 , RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
97/KL/18 2018-02-07 OLGA KOZIEŁ
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " WOŁYŃ W PIEŚNIACH, WYDANIE PŁYTY."
98/KL/18 2018-02-07 BARBARA BAŁDYGA
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " NIE ZGADZAM SIĘ."
63/ST/18 2018-02-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
108/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
78600,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - JAN ŚWITKOWSKI 2018 - 2020"
64/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
26/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA
110/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
166020,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - PAULINA GUBA 2018 - 2020"
25/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
107/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
149100,00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - KONRAD CZERNIAK 2018 - 2020"
24/ST/18 2018-02-07 GREEN SPORT CLUB
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO OLIMPIJSKIE
181/ST/18 2018-02-07 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
12300,00 GRAND PRIX CITY TRAIL ORAZ BIEG CITY TRAIL ON TOUR
13/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
14000,00 RALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
105/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
177300,00 " PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - MALWINA KOPRON 2018 - 2020"
28/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE.
2/GD/18 2018-02-07 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK
10000,00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 7/GD/10 Z DNIA 01 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE POWIERZENIA SPRAW Z ZAKRESU NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH NA TERENIE M. LUBLIN. OKREŚLENIE KOSZTÓW NADZORU NAD LASAMI W 2018
23/GM/18 2018-02-07 JANUSZ WADOWSKI
44,00 UMOWA NR: 8/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
64/GM/18 2018-02-07 MIROSŁAWA KUBECKA
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RZECZ PANI MIROSŁAWY KUBECKIEJ NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 92/7 (OBR. 50, ARK. 1) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY ZALEWIE ZEMBORZYCKIM, NA CEL
8/PS/18 2018-02-07 MAGDALENA GNYP
24038,00 KOORDYNACJA REALIZACJI PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO CZEGO POTRZEBUJE LUBLIN
4/PN/18 2018-02-07 SYNERGIA SP. Z O.O.
39360,00 1) OPRACOWANIE PROGRAMU MARKETINGOWEGO DLA REWITALIZOWANEGO OBSZARU ORAZ 2) OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ REPREZENTOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW OPERUJĄCYCH NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE.
29/ST/18 2018-02-07 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
8/IR/18 2018-02-06 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
-14968,80 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
5/MKZ/18 2018-02-06 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
107631,00 BUDYNEK ZABUDOWAŃ KLASZTORNYCH - REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I WYMIANA POKRYCIA DACHU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA) - REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM PPOŻ.WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH BUDYNKU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA)
6/CA/18 2018-02-06 STOWARZYSZENIE "JEDYNKA"
2160,00 USŁUGA TRANSPORTOWA DLA 21 OSÓB W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
7/MKZ/18 2018-02-06 JACEK WÓJCIK
45278,00 REMONT DWÓCH ELEWACJI BUDYNKU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, -WYMIANA POKRYCIA DACHU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, - ODTWORZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
5/CA/18 2018-02-06 LESZEK GĘCA
2200,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
14/OŚ/18 2018-02-06 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 168/OŚ/17 Z DNIA 28.12.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO SCHRONISKO W ZAKRESIE ZBIERANIA PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA LUBLIN.
7/CA/18 2018-02-06 GRZEGORZ KOWAL
400,00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 20 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW W ZAJEŹDZIE KATARZYNA W RAMACH PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
6/MKZ/18 2018-02-06 KRZYSZTOF MADEJSKI
18425,00 -MONTAŻ BELEK STROPOWYCH. -REKONSTRUKCJA JEDNEJ BELKI -WYKONANIE I MONTAŻ DREWNIANEJ PODBITKI -WYKONANIE I MONTAŻ PODŁÓG WG PROJEKTU - REKONSTRUKCJA KOMINKA - NAPRAWA I MALOWANIE ŚCIAN.
3/MKZ/18 2018-02-06 ANDRZEJ SAGAN
3397,00 - BADANIA KONSERWATORSKIE WYSTĘPOWANIA DEKORACJI MALARSKICH - BADANIA ARCHITEKTONICZNE
8/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
29097,00 REMONT ELEWACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW KLASZTORU- WIRYDARZ I ELEWACJA ZACHODNIA.
2/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA
21665,00 PRACE RESTAURATORSKIE, KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W PODCHÓRZU NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA
1/MKZ/18 2018-02-06 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
71926,00 REMONT I KONSERWACJA ELELEWACJI POŁUDNIOWEJ ORAZ LATARNI KAPLICY TYSZKIEWICZÓW - KONSERWACJA I RESTAURACJA FIGUR ŚW. DOMINIKA , TOMASZA ORAZ KRUCYFIKSU Z REKONSTRUKCJĄ PODSTAW W BAZYLICE O.O. DOMINIKANÓW W LUBLINIE.
61/ZSS/18 2018-02-06 JAROSŁAW SKOMOROWSKI
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
12/IR/18 2018-02-06 HEN-BUD SP. Z O.O.
648000,00 BUDOWA SKWERU - PLACU SENIORA, PRZY UL. MOTOROWEJ 2,4,6,8 W LUBLINIE W RAMACH ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
10/IR/18 2018-02-06 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
48500,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
95/KL/18 2018-02-06 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
140000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA DOKOŃCZENIE WYPOSAŻENIA FILII NR 40 PRZY UL. SŁAWIN 20, TJ. WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH
13/OŚ/18 2018-02-06 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/OŚ/18 ZAWARTEJ W DNIU 3.01.2018 R. W SPRAWIE DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WYKONAWCĘ.
4/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
17605,00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DWÓCH KONFESJONAŁACH I CZTERECH RZĘDACH CIEMNYCH ŁAWEK POŁĄCZONYCH WSPÓLNĄ PODŁOGĄ.
11/GK/18 2018-02-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
27435,15 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZT. KOZIOŁKÓW) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
9/IR/18 2018-02-06 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 7
7/IR/18 2018-02-06 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
237291,97 ROZBUDOWA PLACU ZABAW O SIŁOWNIĘ NAPOWIETRZNĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 246 I 248 W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO: "KRAINA RADOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC."
10/MKZ/18 2018-02-06 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
280899,00 TRANSEPT-KONSERWACJA POLICHROMII GZYMSU TRANSEPT-KONSERW. POLICHROMII ŚCIAN (TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE), SKLEPIENIA-PRZĘSŁA TRANSEPT- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA-ŁUKI NAWA- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA -PRZĘSŁA.
9/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4077,00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY CHÓRZE MUZYCZNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA OO. KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
54/SOI/18 2018-02-05 TALLINA TEADUSPARK TEHNOPOL
632142,00 PROJEKT PROVAHEALTH. WALIDACJA PRODUKTÓW W ZDROWIU [PRODUCT VALIDATION IN HEALTH]
1/SA/18 2018-02-05 WOJEWODA LUBELSKI
0,00 ZLECANIE PODMIOTOM LECZNICZYM PRZEPROWADZENIA NA POTRZEBY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH, W TYM PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBSERWACJI SZPITALNEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
7/PS/18 2018-02-05 PAWEŁ BATYRA
5500,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DLA BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
3/CA/18 2018-02-05 DANUTA MAZUREK
1920,00 ANIMATOR WIECZORÓW SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
10/KP/18 2018-02-05 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
3700,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE.
178/ST/18 2018-02-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
6000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START
25/GM/18 2018-02-05 WOJCIECH ZLOT
44,00 UMOWA NR: 9/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
26/GM/18 2018-02-05 BOGUMIŁ SZUBSTARSKI
44,00 UMOWA NR: 10/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
176/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3900,00 "ZIMOWA SENIORIADA"
177/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3000,00 X OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORIALNYCH W ŁAZACH
11/KP/18 2018-02-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
4612,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDALE.
22/GM/18 2018-02-02 MIECZYSLAW RESZTAK
44,00 UMOWA NR: 7/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
9/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
31000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7/IT/18 2018-02-02 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17389,70 TRANSMISJA DANYCH DO CZTERECH LOKALIZACJI.
6/IT/18 2018-02-02 IFLOW SP. Z O.O.
35748,72 OBSŁUGA TECHNICZNA SYSTEMU KOLEJKOWEGO QMATIC.
60/OŚ/18 2018-02-02 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 UMOWA O WSPÓŁPRACY - PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU PT. "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
21/GM/18 2018-02-02 EUGENIA KUŹMA
44,00 UMOWA NR: 6/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
31/GM/18 2018-02-02 KUDYBA JAN
44,00 UMOWA NR: 13/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
15/OR/18 2018-02-02 ENIGA EDWARD ZDROJEK
105931,97 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A.
89/ST/18 2018-02-02 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
16000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TRZECIA I CZWARTA DYCHA DO MARATONU
16/OR/18 2018-02-02 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
17810,04 USŁUGA KONSERWACJI I NADZORU EKSPLOATACYJNEGO KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH.
88/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
20/GM/18 2018-02-02 WŁADYSŁAW GRODEK
44,00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN -GARAŻ BLASZANY
19/GM/18 2018-02-01 MIECZYSŁAW SZUMSKI
44,00 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
94/KL/18 2018-02-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZANACZENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
121/ST/18 2018-02-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
37860,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
77/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3500,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ HENRYKA KOSSAKOWSKIEGO 2018"
185/ST/18 2018-02-01 STANISŁAW RODAK
2000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
117/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
159670,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
14/OR/18 2018-02-01 KONSPOŻ SP.J.
24876,75 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, PL. LITEWSKI 1, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37-39, UL. PODWALE 3A, AL. RACŁAWICKIEJ 5,
93/KL/18 2018-02-01 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
508700,00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTEGO KONCERTU PT. "SIEDEM BRAM JEROZOLIMY" KOMPOZYCJI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO POD DYREKCJĄ KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA OBCHODÓW WIELKIEGO JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ 100. ROCZNICY POWSTANIA
13/KP/18 2018-02-01 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
26957,15 WSPARCIE W PROWADZENIU PROFILU "LUBLIN INSPIRUJE WOLNOŚĆ (LUBLIN700)" NA PORTALU FACEBOOK
4/CA/18 2018-02-01 AGNIESZKA KOWALCZYK
3188,16 ŚWIADCZENIE PORAD PRAWNYCH W PUNKCIE WSPARCIA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
6/PS/18 2018-02-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
75000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ROWEROWA WIOSNA" W LUBLINIE
5/PS/18 2018-02-01 LUBELSKA GRUPA BADAWCZA
199992,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PANEL OBYWATELSKI
190/ST/18 2018-02-01 MAREK BŁASZCZAK
7000,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
6/IR/18 2018-01-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
24600,00 ODGRODZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH W OSIEDLU LIPNIAK W LUBLINIE
14/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
19000,00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH, 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN GARAŻY - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH N
16/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
16000,00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU: 1) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, 2) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWY
17/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14000,00 WYKONANIE 70 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ UŻYTKOWANIA.
91/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
14000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- "SZTUKA JEST DROGĄ KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI-ZAJĘCIA KULTURALNE W DZIELNICY BRONOWICE "
13/GM/18 2018-01-31 ANNA ŁUSZCZAK
ŁUSZCZAK ADAM
286,90 UMOWA NR: 1002/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
10/OW/18 2018-01-31 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
39200,00 EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ JST ORAZ NALICZANIE I ROZLICZANIE DOTACJI
10/GK/18 2018-01-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
17495,10 POKRYCIE PRZEZ GMINĘ SZKODY BRUTTO, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SPÓŁKĘ Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA OSÓB DO DOZORU SZALETU PUBLICZNEGO W OGRODZIE SASKIM ZA OKRES OD 7 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R.
4/PS/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. CENTRUM INICJATYW SĄSIEDZKICH "WSPÓLNA 2018"
15/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
10000,00 WYKONANIE 50 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU SPRZEDAŻY, ZAMIANY BĄDŹ DAROWIZNY.
92/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
7000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURA JEDZENIA
13/OR/18 2018-01-31 POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.
0,00 ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII.
90/KL/18 2018-01-31 PRESS SP. Z O. O.
5000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: " WYSTAWA GRAND PRESS PHOTO 2017" - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: OD 01.02.2018 R. DO 22.02.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
18/GM/18 2018-01-30 NOVA IZABELA PILIPCZUK, JERZY SAGAN SPÓŁKA JAWNA
-1722,60 ANEKS DO UMOWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
9/GK/18 2018-01-30 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
25920,00 PRZEWÓZ ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH LUB ZABITYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
5/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-1459308,54 ANEKS NR 2 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA I ZMNIEJSZ
4/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
4/IR/18 2018-01-30 STRABAG SP. Z O.O.
12782119,26 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA - RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA ODCINKU OD UL. KAPUCYŃSKIEJ DO UL. LUBARTOWSKIEJ WRAZ Z PLACEM KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU: "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA
6/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘK
89/KL/18 2018-01-30 FUNDACJA 8KOLOR
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SĄSIADKA SZTUKA
40/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MĄDRY MALUCH UL. KAPRYSOWA 2, 20-842 LUBLIN
18/ZSS/18 2018-01-29 ENEDUE A.ROSŁAN M.ROSŁAN S.C.
57600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA ENEDUE UL. KRYSZTAŁOWA 15 LOK. U2, 20-582 LUBLIN
30/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. PANA WOŁODYJOWSKIEGO 8, 20-627 LUBLIN
44/ZSS/18 2018-01-29 INNOVA ANETA FALKOWSKA
62400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KOT FILEMON UL. KRAŃCOWA 3, 20-356 LUBLIN
78/ST/18 2018-01-29 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
47/ZSS/18 2018-01-29 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
124800,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MAREK WOŁOSZYN ŻŁOBEK "LUBLINIACZEK" UL. KIEPURY 5 A, 20-838 LUBLIN
21/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA TUP TUSIE
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA TUP TUSIE UL. BURSZTYNOWA 1 LOK. 8U, 20-576 LUBLIN
19/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "KĄCIK SMYKA"
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KĄCIK SMYKA, UL. ROMERA 47, 20-487 LUBLIN
29/ZSS/18 2018-01-29 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
52800,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI MARTA BUDZYŃSKA ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK UL. KRYSZTAŁOWA 8 LOK. U11, 20-582 LUBLIN
23/ZSS/18 2018-01-29 MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY
55200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY, UL. WALLENRODA 4C, 20-607 LUBLIN
42/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
139200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE, UL. KRASIŃSKIEGO 19, 20-709 LUBLIN
34/ZSS/18 2018-01-29 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
196800,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ELFIK UL. ZANA 11A LOK. 8, 20-601 LUBLIN
173/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
25000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY U-20 TBV STARTU LUBLIN W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU EYBL
52/ST/18 2018-01-29 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
58000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - LEKKOATLETYKA 2018"
60/ST/18 2018-01-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
174/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
30000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z MECZEM TBV START LUBLIN W TURNIEJU FINAŁOWYM O PUCHAR POLSKI 2018
11/OW/18 2018-01-29 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "MŁODZI ZDOLNI Z LUBLINA".
37/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK BARWY DZIECIŃSTWA UL. KAPRYSOWA 2, 20-843 LUBLIN
32/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW - UL. RÓŻANA 8/3A, 20-538 LUBLIN
50/ZSS/18 2018-01-29 TUPILOVE MICHAŁ RUTKOWSKI - ŻŁOBEK WOLNE DZIECI
72000,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MICHAŁ RUTKOWSKI ŻŁOBEK WOLNE DZIECI UL. SZWOLEŻERÓW 4, 20-555 LUBLIN
46/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
129600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK UNIWERSYTECKI MALUCH.NET UL. BEMA 1/1, 20-045 LUBLIN
39/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
134400,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI TOMASZ GŁOGOWSKI ŻŁOBEK MALUCH.NET UL. LANGIEWICZA 16, 20-032 LUBLIN
35/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
81600,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI UL. SZMARAGDOWA 1, 20-570 LUBLIN
33/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
168000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. KRYSZTAŁOWA 13, 20-582 LUBLIN
16/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
48000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY DASZEK UL. DASZYŃSKIEGO 4A, 20-250 LUBLIN
22/ZSS/18 2018-01-29 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
52800,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY KRAINA MARZEŃ II UL. JANA SAWY 6 LOK. 5, 20-632 LUBLIN
49/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
172800,00 UMOWA O DOTACJE ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. SŁAWIN 20 LOK. 1, 20-828 LUBLIN
25/ZSS/18 2018-01-29 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - A GU GU CENTRUM MALUCHA UL. POGODNA 34, 20-337 LUBLIN
48/ZSS/18 2018-01-29 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A, 20-386 LUBLIN
28/ZSS/18 2018-01-29 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
120000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK BERBEĆ UL. STROJNOWSKIEGO 15, 20-386 LUBLIN
27/ZSS/18 2018-01-29 KĘPA JOLANTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHIARA"
91200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK DZWONECZEK UL. SP. PRACY 109A, 20-147 LUBLIN
43/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
81600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY A KU-KU UL. HIRSZFELDA 23A, 20-092 LUBLIN
38/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
86400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. DZIEWANNY 3, 20-539 LUBLIN
20/ZSS/18 2018-01-29 BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOREX
36000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KOLOROWE KREDKI - UL. GLINIANA 11A, 20-616 LUBLIN
24/ZSS/18 2018-01-29 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
57600,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY "DOBRY START" UL. GŁOWACKIEGO 35, 20-060 LUBLIN
45/ZSS/18 2018-01-29 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
67200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY KUBUŚ I KRÓLIK UL. PRZYTULNA 6, 20-534 LUBLIN
31/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
144000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. TATARAKOWA 2/1A, 20-541 LUBLIN
17/ZSS/18 2018-01-29 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
33600,00 DOFINASOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY JUNIOR, UL. HRYNIEWIECKIEGO 3, 20-610 LUBLIN
51/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
115200,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK ZAJĄCZEK 2 UL. LEONARDA 16, 20-625 LUBLIN
52/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
105600,00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI JUSTYNA SIEDUSZEWSKA ŻŁOBEK ZAJĄCZEK UL. PUSTOWÓJTÓWNY 5, 20-706 LUBLIN
26/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
168000,00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI EDYTA CHOŁOTA ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI UL. KASZTELAŃSKA 29/65, 20-819 LUBLIN
36/ZSS/18 2018-01-29 ELŻBIETA FUTYMA
86400,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ZIARENKO UL. BURSZTYNOWA 20, 20-576 LUBLIN
41/ZSS/18 2018-01-29 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
72000,00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MISTRZOWIE ZABAWY AL. KRAŚNICKA 133, 20-400 LUBLIN
16/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979,00 WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTYŃSKIM PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62
7/SOI/18 2018-01-26 POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE
3000,00 ORGANIZACJA OKRĘGOWEJ OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ W LUBLINIE
11/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2000,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2018
12/OŚ/18 2018-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4443652,80 ANEKS DOT. USTALENIA SKŁADNIKÓW ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 R.
9/OŚ/18 2018-01-26 ACTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
8/OŚ/18 2018-01-26 EPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
62/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
59/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
84/ST/18 2018-01-26 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
61/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
133/ST/18 2018-01-26 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
9126,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
31/ST/18 2018-01-26 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
32/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
81/ST/18 2018-01-26 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
98/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
134/ST/18 2018-01-26 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
194075,04 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
169/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000,00 WOLONTARIAT NA START
22/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
14/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
5/IT/18 2018-01-26 VULCAN
44450,00 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU VEDUKACJA NABÓR PRZEDSZKOLI; WSPARCIE MERYTORYCZNE DLA PRACOWNIKÓW ORGANU PROWADZĄCEGO W ZAKRESIE KONFIGURACJI SYSTEMU; PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, Z OBSŁUGI SYSTEMU.
2/BM/18 2018-01-26 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
5092,20 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO PROGNOZOWANIA POGODY ORAZ POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
12/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3500,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
122/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2720,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
167/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
298998,00 AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT
172/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
45000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ MECZU ENERGA BASKET LIGA
148/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
1558,44 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA'" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
35/ST/18 2018-01-26 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
5000,00 REALLIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
73/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
1500,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
82/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
1000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
38/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
3000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
27/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
88/KL/18 2018-01-26 AGATA SZTORC
4900,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ - WYDARZENIA KULTURALNEGO ORGANIZOWANEGO 21.03.2018 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
86/KL/18 2018-01-26 MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "JAK WSZYSCY - HANNA MALEWSKA I LUBLIN W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 22.02.2018 R.
71/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TEATR ZAREMBIACY 7, NR UMOWY 71/KL/18
87/KL/18 2018-01-26 FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
FUNDACJA M-ART,FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
18000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY,TWÓRCZE SPOTKANIA Z LUBELSKĄ LEGENDĄ. EDYCJA III
65/KL/18 2018-01-26 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
7000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN CYKL SIEDMIU WYSTAW MALARSTWA POLSKICH ARTYSTÓW
69/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
24000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA W MINIATURZE V - 24.000 ZŁ
6/SOI/18 2018-01-26 MAREK ŚWIĄDER
6600,00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
12/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979,00 UMOWA O DZIEŁO NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTIAŃSKIM PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62 W LUBLINIE, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO POD
85/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.3.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY- KULTURA Z RUTĄ 2018
83/KL/18 2018-01-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
8000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, FERIE Z FANTASTYKĄ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
61/KL/18 2018-01-25 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HAK - HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2018
72/KL/18 2018-01-25 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6000,00 KL-OP-I.526.6.2018 UM. NR 72/KL/18 Z DN. 25.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - "KOZI GRÓD"
5/SOI/18 2018-01-25 PAWEŁ BATYRA
16000,00 WYKONANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJĘ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO MIASTA LUBLIN
54/ZSS/18 2018-01-25 PAWEŁ GRZESIOWSKI "PROFILAXIS"
500,00 WYKŁAD NA KONFERENCJĘ DNIA 3.03.2018 R. NA TEMAT "BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH"
70/KL/18 2018-01-25 BEATA OBSULEWICZ
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " ERAZM MAJEWSKI -PISARZ LUBELSKI " W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 25 STYCZNIA 2018 R.
11/OR/18 2018-01-25 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
3013,50 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUNIĘCIA Z NICH ZANIECZYSZCZEŃ W BUDYNKACH GMINY LUBLIN.
104/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
28000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE - LUBLIN 2018
34/ST/18 2018-01-25 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
96/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
25000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKADEMICKIE MP 2018 W LUBLINIE
84/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.4.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH
12/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
98000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ W 2018 I 2019 R.
17/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
146000,00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, WORKÓW NA ŚMIECI ORAZ ŚCIEREK NA POTRZEBY UM LUBLIN W 2018 R.
53/ZSS/18 2018-01-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 Z DNIA 24 STYCZNIA 2018 R. DO POROZUMIENIA "RODZINA TRZY PLUS" NR 491/ZSS/14
132/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
59194,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
15/ZSS/18 2018-01-24 FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI ADRIANNA FRANCZEWSKA-KRUPA, MARIUSZ KRUPA S.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
168/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SZERMIERKI
40000,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W DYSCYPLINACH: SZERMIERKA.
3/GD/18 2018-01-24 --RSRM W LUBLINIE
20000,00 OCENA PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA 10 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
12/GM/18 2018-01-24 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
3560,00 WYKONANIE 30 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 2 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
75/KL/18 2018-01-24 MAGDALENA SZUBIELSKA
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TYFLONARRACJE O HISTORII LUBLINA."
66/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" ODDZIAŁ W LUBLINIE
9600,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT NOWOROCZNY KOLĘD I PIEŚNI KRESOWYCH - UMOWA NR 66/KL/18
82/KL/18 2018-01-24 PAWEŁ GIERGISIEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SHOW ME YOUR LUBLIN."
59/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS "MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI TEATRALNEJ PT: "WOLNOŚĆ I BRAK WOLNOŚCI". ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH: 25-28 STYCZNIA 2018 R. W GREIFSWALD W NIEMCZECH,
166/ST/18 2018-01-24 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
299500,00 AKTYWNY UCZEŃ
171/ST/18 2018-01-24 AKANZA SP ZOO
1500,00 OBSŁUGA PROGRAMÓW INTERNETOWYCH "SPORT SZKOLNY" I "KLUBY SPORTOWE"
165/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
300000,00 "AKTYWNY LUBLIN"
126/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
68840,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
170/ST/18 2018-01-24 MARIUSZ SIEMBIDA
12100,00 KOORDYNACJA SYSTEMU SZKOLENIA W DYSCYPLINIE PŁYWANIE.
145/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
84278,88 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH - HALA ORAZ SIŁOWNIA PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO
144/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
187675,00 UDOSTĘPNIENIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CELU ORGANIZACJI ZAWODÓW I TRENINGÓW LEKKOATLETYCZNYCH
8/GK/18 2018-01-24 GLASS-MAL T.A. MALAWSCY S.C.
26789,40 WYMIANA PAKIETU W OKNIE CZASU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - DEPTAK W LUBLINIE.
80/KL/18 2018-01-24 PIOTR KAMIŃSKI
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. OSTATNIA PIEŚŃ GRAJKA.
63/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA "5MEDIUM"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH W LATACH 2016-2018-ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY KONTA BANKOWEGO
76/KL/18 2018-01-24 MAGDA NIEOCZYM
9500,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PRZESTRZEŃ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH."
68/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA HESPEROS
5000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- FERIE W LSM
77/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA ZABRATAŃSKA
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " POLA WALKI."
74/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA SIENKIEWICZ
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ŚWIĘTO GRZYBA."
78/KL/18 2018-01-24 KAROL ZIELIŃSKI
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PŁYTA K. ZIELIŃSKIEGO Z HARMONIJKĄ USTNĄ W ROLI GŁÓWNEJ I AUTORSKIMI TEKSTAMI."
67/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
10000,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, DIED MOROZ CONVENTION-8, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
81/KL/18 2018-01-24 DAWID MODRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TAŃCOBAJKI - KSIĘŻNICZKI I RYCERZE."
79/KL/18 2018-01-24 URSZULA MICHALAK
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PRZYGOTOWANIE KSIĄŻKI POETYCKIEJ PT. PRAWIE PRZEDWIECZÓR"
73/KL/18 2018-01-24 ARTUR ANDRZEJEWSKI
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA PROF. A. NIKODEMOWICZA."
2/ZE/18 2018-01-24 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 14 (2/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
4/SOI/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY LUBLIN
500,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU ,,AIESEC FOR LUBLIN''
9/OR/18 2018-01-24 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
29925,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN.
62/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
1800,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-NIE MA NUDY ZA CUKROWNIĄ, CZYLI FERIE Z KULTURĄ - EDYCJA IV
8/CA/18 2018-01-23 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0,00 UMOWA O PARTNERSTWIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "KLASZTOR W SERCU MIASTA - KLUB SAMOPOMOCY PRZY KLASZTORZE OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" W RAMACH RPO WL NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS. UMOWA BĘDZIE ANGAŻOWAŁA ŚRODKI MIASTA - WKŁAD WŁASNY W KWO
192/ZSS/18 2018-01-23 N.TRADE S.C. PIOTR I LECH NITECCY
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
85/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
30000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.CYKL IMPREZ BIEGOWYCH
9/GM/18 2018-01-23 KATARZYNA DUDEK-CHROMIŃSKA
135,00 UMOWA NR: 1001/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
9/KP/18 2018-01-23 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5985,00 ZAKUP FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
64/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-PODRÓŻ DO WNĘTRZA OBRAZU-WYSTAWA DLA DZIECI
60/KL/18 2018-01-23 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARYM MIEŚCIE VI EDYCJA - UMOWA NR 60/KL/18
7/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
345000,00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
150/ST/18 2018-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
4860,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
164/ST/18 2018-01-23 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000,00 AKTYWNY STUDENT
147/ST/18 2018-01-23 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
20034,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
143/ST/18 2018-01-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
16362,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
149/ST/18 2018-01-23 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
16074,40 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
163/ST/18 2018-01-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
45000,00 PROWADZENIE LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
5/IR/18 2018-01-23 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
17220,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I PLACU ZABAW, PRZY PRZEDSZKOLU NR 39 W LUBLINIE, PRZY UL. BALLADYNY 14 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
13/ZSS/18 2018-01-23 NAUKA PŁYWANIA NEMO PRZEMYSŁAW FLIS
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
8/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
3600,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
161/ST/18 2018-01-22 PAWEŁ BATYRA
4400,00 "OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH SEZON LUBLIN 2018"
129/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZCJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
116/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
114/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
29920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
130/ST/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
26920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
57/KL/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HISTORYCZNE WAKACJE I FERIE Z GANGIEM
12/ZSS/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
162/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
30600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
113/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
10200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
120/ST/18 2018-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
128/ST/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
14960,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
54/ST/18 2018-01-22 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
124/ST/18 2018-01-22 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
151/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
6890,40 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
66/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - BOKS (MICHAŁ SOCZYŃSKI)
115/ST/18 2018-01-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
13600,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
136/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
15111,36 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
123/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
12240,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
11/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5500,00 REALIZACJA SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
58/KL/18 2018-01-22 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
28000,00 KL-OP-I.526.11.2018 UM. NR 58/KL/18 Z DN. 22.01.2018 R. - DZIELNICE KULTURY - OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
54/KL/18 2018-01-22 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
2000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE KALENDARZA NA 2018 ROK WEDŁUG PROJEKTU ORAZ Z REPRODUKCJAMI PROF. WALDEMARA K. MARSZAŁKA
68/ST/18 2018-01-22 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
10/ZSS/18 2018-01-22 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
6840,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
10/GM/18 2018-01-22 GGPS SP. Z O.O.
19680,00 WYKONYWANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 100 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANI
49/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
13000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
58/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY.
112/ST/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
86760,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
55/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
127/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
8160,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
6/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
2/ZSS/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
10260,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
1/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
8100,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
118/ST/18 2018-01-22 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6120,00 PROWADZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
11/ZSS/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
5/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
9/ZSS/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
3/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
10800,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
7/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA "RAZEM"
5940,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
43/ST/18 2018-01-22 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
26000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
67/SOI/18 2018-01-20 TUM INTERNATIONAL GMBH
0,00 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY O PRZYGOTOWANIE OFERTY UTWORZENIA WWI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
146/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
39312,00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA' SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
142/ST/18 2018-01-19 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
120927,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
135/ST/18 2018-01-19 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
10108,80 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
55/KL/18 2018-01-19 FUNDACJA "TEATRIKON"
15000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY-MANUKULTURA.WARSZTATY I SPOTKANIA Z KULTURĄ DLA DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
33/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
8000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
23/ST/18 2018-01-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
28000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
30/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY PACO
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
47/KL/18 2018-01-19 ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH
6150,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "POZNAJEMY NASZ REGION. STATYSTYCZNY PORTRET LUBLINA."
56/KL/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.2.2018 UM. NR 56/KL/18 Z DN. 19.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURA SKARPY 2
7/OR/18 2018-01-19 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
19914,93 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14.
10/OR/18 2018-01-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
14910,80 NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 O POWIERZCHNI 360,78 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE (CZYNSZ + KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI) WYNIOSĄ 14910,80 ZŁ BRUTTO.
8/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
111766,94 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWAN
9/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
4850,96 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
11/GM/18 2018-01-19 ALDIK NOVA SP. Z O.O.
500,00 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KONCERTOWA 25 DZIERŻAWY - REKLAMA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KONCERTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TABLICĘ REKLAMOWĄ
131/ST/18 2018-01-19 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
35791,20 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
20/ST/18 2018-01-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
4000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
15/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
15000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
21/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
17000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
137/ST/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
11037,60 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
141/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
20933,64 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR " BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
138/ST/18 2018-01-19 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
42772,32 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
7/OW/18 2018-01-18 BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
4538,70 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGR
52/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT. "KARIERA JÓZEFA SZWEJKA"
51/KL/18 2018-01-18 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLANZOWE MIASTECZKO ZABAW NA FELINIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
3/IR/18 2018-01-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
35670,00 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FONTANN LINIIOWYCH W UL. KRAKOWSKIE PRZEDNMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM .
53/ST/18 2018-01-18 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
49/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
5000,00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ZRÓB TO SAM !!- DIY UMOWA NR 49/KL/18 Z DN. 18.01.2018 R.
8/OR/18 2018-01-18 PAWEŁ GIL
48000,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
53/KL/18 2018-01-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - WYMIARY KULTURY - UMOWA NR 53/KL/18
6/OŚ/18 2018-01-17 VITAL CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1,06 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
4/OŚ/18 2018-01-17 ŁABĘDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
7/OŚ/18 2018-01-17 CENTRUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
3/GK/18 2018-01-17 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
19221,31 WYKONANIE NAPRAWY FONTANNY LINEARNEJ NR 3 ZLOKALIZOWANEJ NA PLACU LITEWSKIM - NAPRAWA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
50/KL/18 2018-01-17 MAGDALENA FRANCZAK
8352,00 OSOBISTY UDZIAŁ W REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ W ATELIERHAUS SALZAMT W LINZU (AUSTRIA) 1-23.02.2018 CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
5/OŚ/18 2018-01-17 APTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
40/KL/18 2018-01-17 DALMAFON MAREK SZTANDERA
12300,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY MARKA ANDRZEJEWSKIEGO "HASZTAGI"
5/OW/18 2018-01-17 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1122,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA WYNIKAJĄCYCH Z PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEG
46/KL/18 2018-01-17 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
12000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURA DLA NAJMŁODSZYCH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
5/NW/18 2018-01-17 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000,00 OBJĘCIE 3.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII W O NUMERACH OD 0001 DO 3000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W Z
48/KL/18 2018-01-17 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
34000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE. EDYCJA VIII.
3/OŚ/18 2018-01-17 FARMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY ADRESU SIEDZIBY PODMIOTU.
154/ST/18 2018-01-16 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
5000,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
159/ST/18 2018-01-16 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK
1530,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - "LUBLIN ZIMĄ" SPACERY PO STARYM MIEŚCIE
153/ST/18 2018-01-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1000,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - ORGANIZACJA WARSZTATÓW KOMIKSU
4/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
330,01 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 14 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 55,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. MASZYNOWEJ 4, 2) NR 24 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 53,29 M2, ZLOKALIZOWANEGO
8/GM/18 2018-01-16 TADEUSZ MARCHEWKA
100,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
3/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
549,99 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 32 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 50,38 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. LWOWSKIEJ 14, 2) NR 26 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 36,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO
7/GM/18 2018-01-16 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA
-252,00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
6/OW/18 2018-01-16 VULCAN
32000,00 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY OPTIVUM
4/IT/18 2018-01-16 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
10000,00 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH AWARII, USTEREK ORAZ PRZYPADKÓW NIESTABILNEJ PRACY SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, ZDALNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
5/OR/18 2018-01-16 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA ZAJĄC-SUSKA
-2,10 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 169/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
2/SOI/18 2018-01-16 VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT
0,00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020
152/ST/18 2018-01-16 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
9/KL/18 2018-01-16 ARTUR MATUSEWICZ
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. YANKEE - HOME.
156/ST/18 2018-01-16 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
7872,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
160/ST/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3500,00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - WARSZTATY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ORAZ WYCIECZKA PO LUBLINIE Z PRZEWODNIKIEM
158/ST/18 2018-01-16 ARKADIUSZ KAŹMIERAK
7500,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
45/KL/18 2018-01-16 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KOLĘDY NA SZLAKU KULTUR, W RAMACH CYKLU KONCERTÓW W PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, UMOWA NR 45/KL/18
39/KL/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ODEON-KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
155/ST/18 2018-01-16 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3900,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
157/ST/18 2018-01-16 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
850,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018 "
43/KL/18 2018-01-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ARTYSTYCZNE FERIE I WAKACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UMOWA NR 43/KL/18
41/KL/18 2018-01-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
5000,00 KL-OP-I.526.1.2018 UM. NR 41/KL/18 Z DN. 15.01.2018 - DZIELNICE KULTURY - ATRAKCYJNA ZIMA W RADIU LUBLIN
2/IR/18 2018-01-15 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 161/IR/17 Z DNIA 23.10.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI USTALA SIĘ DO DNIA 10.02.2018 R.
4/ST/18 2018-01-15 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
0,00 PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO
44/KL/18 2018-01-15 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
2214,00 UMOWA NAJMU SALI KONFERENCYJNEJ COLLEGIUM MAIUS NA KONCERT KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH W DNIU 21 STYCZNIA 2018 R.
1/CA/18 2018-01-15 WIESŁAW POLESZAK
34500,00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ TELEWSPARCIA 60+ I DZIAŁANIA NA RZECZ LUBELSKICH SENIORÓW
2/CA/18 2018-01-15 DARIUSZ TOKARZEWSKI
25000,00 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA POPRZEZ KULTURĘ
7/KP/18 2018-01-15 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
33702,00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
8/KP/18 2018-01-15 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
5000,00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OBCHODÓW URODZIN 700-LECIA MIASTA.
1/BM/18 2018-01-15 GRZEGORZ MADEJ
4800,00 UTRZYMANIE SPRZĘTU POŻARNICZEGO W STAŁEJ GOTOWOŚCI.
3/MZON/18 2018-01-15 BOŻENNA PASIERBIAK
18,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
1/MZON/18 2018-01-15 ANNA CUR
30,00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ/ORZ
42/KL/18 2018-01-15 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
2/MZON/18 2018-01-15 ALEKSANDRA KOZAK
1600,00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
10/ST/18 2018-01-12 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
30000,00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
36/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2018
37/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
12000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY - Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
38/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000,00 KL-OP-I.526.5.2018 UM.NR 38/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE BŁONIE
34/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, PORANKI MUZYCZNE-KONCERTY MUZYKI FORTEPIANOWEJ DLA SPOŁECZNOŚCI KOŚMINKA I BRONOWIC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
35/KL/18 2018-01-12 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
9000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ZIMA W MIEŚCIE Z "KARGUSKIEM", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
33/KL/18 2018-01-12 TERESA KSIĘSKA
1100,00 PRZYGOTOWANIE TEKSTU PROMUJ ĄCEGO KONCERT ORAZ WYGŁOSZENIE AUTORSKIEGO SLOWA O MUZYCE PODCZAS KONCERU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH
2/PS/18 2018-01-11 JAKUB ŁACEK
JAROSZ MARCIN,ŁASKA-JAROSZ JOANNA
80000,00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "PROJEKT KIBICE RAZEM 2018"
3/OW/18 2018-01-11 EGO-PRODUCT ZBIGNIEW SOCHACKI
16278,62 DOSTAWA KSIĄŻEK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-
2/OW/18 2018-01-11 PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA EDU- KSIĄŻKA SP.Z O.O.
9276,60 DOSTAWA KSIĄŻEK DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
3/SOI/18 2018-01-11 PIOTR MALESZYK
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRACOWANIA KONCEPCJI PROJEKTU BADAWCZEGO, OPRACOWANIU KWESTIONARIUSZA BADAŃ SPOŁECZNYCH.
4/OR/18 2018-01-11 BIURO PLUS SJ
125050,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DO URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
3/PS/18 2018-01-11 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000,00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "WOLONTARIAT NA START".
4/OW/18 2018-01-11 INOW ENTERPRISES SP. Z O.O.
2800,00 DOSTAWA POMOCY JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
4/NW/18 2018-01-10 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000,00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII C (1000 SZT.) I SERII H (2000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 500 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA ZGODĄ A
203/KL/18 2018-01-10 STOWARZYSZENIE "NASZ PIAST"
2000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS VIII OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD ZESPOŁÓW I GRUP KOLĘDNICZYCH ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 13-14.01.2018 R. W DOMU KULTURY LSM W LUBLINIE
31/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
21000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, AKADEMIA INSPIRACJI 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLCZNEGO
29/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
17000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KALEJDOSKOP KULTURY 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
28/KL/18 2018-01-10 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
10000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, MINI KULTURA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
27/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY 2018
1/IR/18 2018-01-10 HEN-BUD SP. Z O.O.
4549500,00 BUDOWA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LU
3/OR/18 2018-01-10 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 WYPOŻYCZENIE OBRAZU PHILIPA DOMBECKA WJAZD GEN. ZAJĄCZKA DO LUBLINA W 1826 R. W TERMINIE OD 11.01.2018 DO 30.09.2018 R. STUDENTOM WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UMCS
8/ST/18 2018-01-10 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
600000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W RAMACH AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
6/ST/18 2018-01-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ I UDZIELENIE LICENCJI
30/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, KULTURA DAJE RADĘ 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
32/KL/18 2018-01-10 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 683/KL/18 ZMIANA TERMINÓW REAZLIACJI CZĘŚCI PROJEKTÓW - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
15/KL/18 2018-01-09 ANDRZEJ BOUBLEJ
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
18/KL/18 2018-01-09 ALEKSANDRA ARTYSZUK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " W ŻYCIU PIĘKNE SĄ TYLKO CHWILE I DLA NICH WARTO ŻYĆ - WARSZTATY WOKALNE I WSPÓLNE ŚPIEWANIE DLA SENIORÓW."
24/KL/18 2018-01-09 ALICJA BARTON
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " LEGENDY LUBLINA."
3/FE/18 2018-01-09 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UM
21/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF ZAŁUSKI
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. PUBLIKACJA KULINARNY LUBLIN.
14/KL/18 2018-01-09 ADAM ZAŁĘSKI
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
13/KL/18 2018-01-09 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
7800,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY FESTIWAL SEWRYNKI BASOWE 2018 BASS MUSIC FESTIVAL, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
16/KL/18 2018-01-09 ZDZISŁAW OHAR
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU LA MUSICA PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
20/KL/18 2018-01-09 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."ZBIÓR ESEJÓW UKAZUJĄCYCH KULTUROWO-HISTORYCZNE FENOMENY LUBELSZCZYZNY PN. OD CZARNEGO LASU DO MIASTA IDEALNEGO."
125/ST/18 2018-01-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
36134,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
6/OR/18 2018-01-09 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE OBRAZU ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO W CELU EKSPOZYCJI.
1/PN/18 2018-01-09 MARIIA MARTYNIUK
17145,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH ORAZ ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018
2/PN/18 2018-01-09 TADEUSZ KAŹMIERAK
0,00 PRZYGOTOWANIE ZBIORCZEGO OPRACOWANIA ZAWIERAJĄCEGO PLAN ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 95/PN/17.
3/PN/18 2018-01-09 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0,00 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ I ELASTYCZNEJ OFERTY WYNAJMU GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DLA PREFEROWANYCH GRUP. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 43/PN/17 Z DN. 04.08.2017R.
5/ST/18 2018-01-09 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
20000,00 ZORGANIZOWANIE NA TERENIE LUBLINA 12 TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
23/KL/18 2018-01-09 PAULINA ZARĘBSKA
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SPEKTAKL TANECZNY PT. ISELF."
19/KL/18 2018-01-09 MAGDALENA PIWOWARSKA
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "100 LAT PRZEMYSŁU LUBELSKIEGO NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI."
17/KL/18 2018-01-09 GRZEGORZ PECKA
350,00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
25/KL/18 2018-01-09 JAKUB CZŁONKA
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "DAWNO, DANWO TEMU ... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI."
22/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF GADZAŁO
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZWIERZE-NIA."
26/KL/18 2018-01-09 MONIKA BLONDZIK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."DAWNO, DAWNO TEMU... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI, INSPIROWANY HISTORIĄ LUBLINA . MOBILNA SCENA."
3/ST/18 2018-01-09 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
60000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS "CAVALIADY LUBLIN 2018"
1/GK/18 2018-01-08 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
27705,36 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE STUDNI KABLOWYCH NA TERENIE PLACU LITEWSKIEGO W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018R.
119/ST/18 2018-01-08 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
19480,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
1/PS/18 2018-01-08 WITKAC SP. Z O.O.
16356,54 ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W RAMACH SERWISU WITKAC.PL NA POTRZEBY PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.
8/KL/18 2018-01-08 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
6500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - DZIADKOWIE WNUKOM, WNUKI DZIADKOM - UMOWA NR 8/KL/18
2/OR/18 2018-01-08 JÓZEF SZOPIŃSKI
600,00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI "SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN"
11/KL/18 2018-01-05 MATEUSZ SOLOWSKI
4000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. WARSZTATY Z ZAKRESU TAŃCÓW NARODOWYCH I LUDOWYCH.
3/KL/18 2018-01-05 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA SZTUKI "CORO.PL"
3000,00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "KONCERT 007 BOND SYMFONICZNIE" W DNIU 20.01.2018 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ.
10/KL/18 2018-01-05 BORYS KUNKIEWICZ
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "FLO SON."
12/KL/18 2018-01-05 JACEK MIROSŁAW
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MÓJ LUBLIN.
3/NW/18 2018-01-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2000000,00 OBJĘCIE 20.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII Y O NUMERACH OD 1 DO 20.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM O
6/KL/18 2018-01-05 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
7500,00 KL-OP-I.525.10.2017 UM. NR 6/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - WIECZÓR KOLĘD WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W LUBLINIE
5/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
10000,00 KL-OP-I.526.5.2018 UM. NR 5/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - NADZWYCZAJNY KONCERT KAMERALNY - PAMIĘCI ANDRZEJA NIKODEMOWICZA
7/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY NR UMOWY 7/KL/18 Z DN. 5.01.2018 R.
1/OW/18 2018-01-05 PIOTR KURLEJ
1445,56 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW, ODBYWAJĄCE SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE I W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
3/KP/18 2018-01-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
9225,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
5/KP/18 2018-01-05 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
2306,25 WYKONANIE GRAWERTONÓW WRAZ Z DOSTAWĄ
6/KP/18 2018-01-05 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI WRAZ Z DOSTAWĄ.
4/KP/18 2018-01-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
4/KL/18 2018-01-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-VII EDYCJA KONCERTÓW BLIŻEJ ŻŁÓBKA
2/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 28/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY TERMINÓW WYPŁATY
1/NW/18 2018-01-04 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII M (10.000 SZT.) ORAZ SERII N (10.000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 000 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA
2/NW/18 2018-01-04 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
6760000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 6.760.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 67.600 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
2/GK/18 2018-01-04 JAROSŁAW ANDRZEJ DAWIDEK
7000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PT. EKSPERTYZA HYDROLOGICZNA TERENU R.O.D."MŁYNARZ" W LUBLINIE
1/ZE/18 2018-01-04 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 13 (1/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
1/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 27/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
2/ST/18 2018-01-04 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI - SPORTOWIEC ROKU 2017.
5/GM/18 2018-01-03 TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
250,00 UMOWA NR: 1/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY, POW. 50 M2
2/GM/18 2018-01-03 KS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0,00 NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ KS DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UL. LAUROWEJ.
1/ST/18 2018-01-03 CORNER MEDIA SP Z O. O.
12300,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI - SPORTOWIEC 2017 R.
12/GK/18 2018-01-03 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
-1280,00 CZASOWE ZMNIEJSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI PLACÓW ZABAW.
2/KL/18 2018-01-03 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
26000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC A. DUDZIŃSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z WERNISAŻEM W DN. 13.01.2018
1/KL/18 2018-01-03 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000,00 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM ADAMA MICKIEWICZA PRZY PROJEKCIE EEPAP (WSCHODNIOEUROPEJSKA SIEĆ SZTUK PERFORMATYWNYCH).
1/SOI/18 2018-01-03 MAŁGORZATA CHOJAK
2000,00 OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH I METODOLOGICZNYCH DO PROWADZENIA PRZEZ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA DZIECI
1/OŚ/18 2018-01-03 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
120000,00 REALIZACJA "PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2018 R."
1/OR/18 2018-01-03 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1970519,09 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OSÓB GMINY LUBLIN WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
2/OŚ/18 2018-01-03 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60912,00 OBSŁUGA POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
3/IT/18 2018-01-03 VULCAN SP. Z O. O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/17. (ZMIANA DANYCH)
1/IT/18 2018-01-03 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
23616,00 DOSTAWA I INSTALACJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA NORMA PRO.
2/IT/18 2018-01-03 REWUCKI
29520,00 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TAXI+.
6/GM/18 2018-01-03 ADAM RZEPKA
44,00 UMOWA NR: 2/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
1/KP/18 2018-01-03 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
14760,00 DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO O NAZWIE "NAPRAWMYTO"
2/KP/18 2018-01-03 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
12000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PODSTRONĄ INTERNETOWĄ DZIAŁAJACEJ POD SUBDOMENĄ WWW.LUBLIN.NAPRAWMYTO.PL
73/IT/17 2017-12-29 COMTEGRA S.A.
498600,00 ROZBUDOWA ŚRODOWISKA ZDALNEGO DOSTĘPU DO APLIKACJI.
382/GM/17 2017-12-29 EWA RYBACZEK
144,00 UMOWA NR: 1072/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA, POW. 96 M2
380/GM/17 2017-12-29 MAŁGORZATA KOMAJDA
75,60 UMOWA NR: 1070/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA, POW. 54 M2
511/ST/17 2017-12-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 247/ST/12 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH
80/GK/17 2017-12-29 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
31677,66 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO WRAZ Z WYNAGORDZENIEM MAKSYMALNYM UMOWY NA KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĘ PLACÓW ZABAW I SILOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
379/GM/17 2017-12-29 JAROSŁAW WOJEWODA
97,60 UMOWA NR: 1069/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
81/GK/17 2017-12-29 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
12744,85 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
384/GM/17 2017-12-29 W. ŚLIWIŃSKI SP. Z O.O.
160,00 UMOWA NR: 42/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, REKLAMA W FORMIE ZEGARA NA ELEWACJI BUDYNKU, W. ŚLIWIŃSKI, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 29, CZ. DZ. NR 1/4 (OBR. 36, ARK. 5)
37/BM/17 2017-12-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 34A (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO).
48/PS/17 2017-12-29 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NA 30/PS/17 Z DNIA 8.08.2017 R. ANEKS ZMIENIA MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW DO 25% W STOSUNKU DO ZŁOŻONEJ OFERTY.
381/GM/17 2017-12-29 KATARZYNA RĘDZIA
315,00 UMOWA NR: 1071/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
82/GK/17 2017-12-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
10000,00 DOT. REGULACJI ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ SZALETU NA PL. LITEWSKIM.
383/GM/17 2017-12-29 ALINA BORSUKIEWICZ
95,00 UMOWA NR: 83/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA WARSZAWSKA DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM PRZY UL. LIGONIA (MIEJSCA POST
200/OR/17 2017-12-28 EWA DADOS
54000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. SENIORÓW.
374/GM/17 2017-12-28 EWA LISIAK
110,00 UMOWA NR: 1064/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
75/IT/17 2017-12-28 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
28800,00 SERWIS POGWARANCYJNY SYSTEMU OBSŁUGI GŁOSOWAŃ.
199/OR/17 2017-12-28 PIOTR ŚCIBAK
14400,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
168/OŚ/17 2017-12-28 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
7876321,92 PROWADZENIE MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE PRZY UL. METALURGICZNEJ 5.
378/GM/17 2017-12-28 IWONA WOJTAŚ
201,00 UMOWA NR: 1068/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
373/GM/17 2017-12-28 BUDIMEX S.A.
680,40 UMOWA NR: 82/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEKSANDRA ZELWEROWICZA DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY PRZY UL. A. ZELWEROWICZA, CZ. DZ. 1/12 O POW. 756 M2
175/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN ŻARDECKI
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
385/GM/17 2017-12-28 W9 INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA J.URBAN D.PIĄTEK
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I JAROSŁAWEM URBANEM I DARIUSZEM PIĄTKIEM PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ W9 INVESTMENT S.C. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ,
198/OR/17 2017-12-28 TADEUSZ GODZISZ
16320,00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
180/OR/17 2017-12-28 CZERWONKA MICHAŁ ZRW DORADZTWO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
201/OR/17 2017-12-28 MAGDALENA GACH-LEZIAK
3920,00 TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO.
178/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA PIECH
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
376/GM/17 2017-12-28 MAŁGORZATA MIERZICKA
72,00 UMOWA NR: 1066/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
749/KL/17 2017-12-28 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA PLACU TEATRALNEGO W TERMINIE OD DNIA 28.12.2017 R. DO 02.01.2018 R. ORAZ 5 MIEJSC PARKINGOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ NIEODPŁATNEJ IMPREZY "NOC SYLWESTROWA 2017"
372/GM/17 2017-12-28 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
246,39 UMOWA NR: 81/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 1/4 (OBR. 36, ARK. 5), POW. 254 M2, Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE RUSZTOWANIA DO PRAC RENOWACYJNYCH ELEWACJI ZESPOŁU KLASZTORNEGO OO. KA
177/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWOIPODATKI.COM JAROSŁAW SZYMCZYK
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
371/GM/17 2017-12-27 ALICJA BIELECKA
72,50 UMOWA NR: 1063/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
142/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
180,42 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE ODTWARZANIE UTWORÓW Z NOŚNIKÓW OBRAZU I DŹWIĘKU - POKAZ FILMÓW ŚWIĄTECZNYCH.
141/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
800,00 LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH, CHOREOGRAFICZNYCH I PANTOMIMICZNYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017 - KONCERT ŚWIĄTECZNY.
203/OR/17 2017-12-27 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
191581,00 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY LUBLIN.
748/KL/17 2017-12-27 WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
2000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI PRZEDSTAWIENIA KOLĘDNICZEGO I JASEŁKOWEGO PT KOLĘDOWANIE NA LUBELSZCZYŹNIE W DN. 5 STYCZNIA 2018 R. W TRYBUNALE KORONNYM
570/ZSS/17 2017-12-27 MONIKA LIPERT
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
92/OW/17 2017-12-27 JURIMP SP. Z O.O.
78496,37 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
93/OW/17 2017-12-27 METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
5052,84 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
577/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA WOJNO
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
575/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA KIFNER
12000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
571/ZSS/17 2017-12-27 KAROLINA WOJCIECHOWSKA
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
574/ZSS/17 2017-12-27 EWA KIEROŃ
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
576/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA PRZEMYSKA
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
572/ZSS/17 2017-12-27 MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK
12000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
370/GM/17 2017-12-27 WOJCIECH KŁYSIAK
142,00 UMOWA NR: 1062/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
204/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
63003,87 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SKŁADOWISKA ODPADÓW ROKITNO.
144/SOI/17 2017-12-27 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
3690,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE PODCZAS GALI WRĘCZENIA LUBELSKIEJ DOROCZNEJ NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROF. EDMUNDA PROSTA
202/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1430,00 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY LUBLIN.
205/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1875,00 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO.
573/ZSS/17 2017-12-27 ANNA BĄK
6000,00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
197/OR/17 2017-12-22 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
108476,80 DOSTAWA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE DO URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 R.
362/GM/17 2017-12-22 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE
0,00 UŻYCZENIE ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE, O ŁĄCZNEJ POW. 43960 M2, STANOWIĄCE CZ. DZ. NR 1/14, CZ. DZ. NR 1/17, CZ. DZ. NR 204/2 ORAZ DZIAŁKI NR 188 I 189 (OBR 31, ARK. 1) Z PRZEZNACZENIEM NA CELE
74/IT/17 2017-12-22 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1180,80 DOSTĘP DO INTERNETU W AUTOMATACH PRZYJMUJĄCYCH BUTELKI PO NAPOJACH W E. LECLERC PRZY UL. ZANA.
135/KP/17 2017-12-22 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
12000,00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KONSTANTYNÓW W BUDYNKU PRZY AL. KRAŚNICKIEJ 76 W LUBLINIE. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 500,00 ZŁ BRUTTO.
741/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
5580,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO W RAMACH AKCJA ZIMA
745/KL/17 2017-12-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
4500,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON W RAMACH AKCJA ZIMA
167/OŚ/17 2017-12-22 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 121/OŚ/17 WYDŁUŻAJĄCY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY JEDNOSTKOWEJ.
742/KL/17 2017-12-22 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
9000,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY LSM W RAMACH AKCJI " ZIMA W MIEŚCIE"
743/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
26640,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY SKARPA, DOMU KULTURY ŁĘGI, DOMU KULTURY RUTA, DOMU KULTURY BŁONI W RAMACH AKCJA ZIMA
744/KL/17 2017-12-22 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
11700,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA, W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI W RAMACH AKCJA ZIMA
368/GM/17 2017-12-22 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. DOTYCZY ZOBOWIĄZANIA DO REALIZACJI NA SWÓJ KOSZT WSZELKICH WARUNKÓW ORAZ PONIESIENIA WSZELKICH OPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA USUN
6/NW/18 2017-12-22 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
96200000,00 ANEKS DO UMOWY WSPARCIA REALIZACJI PROJEKTU "ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO: PORT LOTNICZY LUBLIN SA (ŚWIDNIK)"
146/SOI/17 2017-12-22 DOROTA WOLIŃSKA
14256,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
746/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
21600,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 10 LUTEGO 2018 R. W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY CZECHÓW I KO MINIATURA ( 29 STYCZNIA - 09 LUTEGO 2018 R.)W RAMACH AKCJA ZIMA
142/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUIZA KRAWCZYŃSKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
148/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA PIETRZAK
4578,24 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
157/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MIROSŁAW PLACEK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
158/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT ANNA SZANIAWSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
160/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PAWEŁ RZESZUTKO
4578,24 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
165/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ JEZIERSKI
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
166/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA CĄKAŁA
12288,96 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
170/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MIŁOSZ GREGOROWICZ
12529,92 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
64/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6178361,83 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA
55/FE/17 2017-12-21 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE 19/FE/17 PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REG
67/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10724687,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III".
195/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
361,10 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 865/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. ŻYWNEGO 8 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 361,10 ZŁ BRUTTO.
189/OR/17 2017-12-21 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
11955,60 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
146/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA PIERŚCIŃSKA- PERDEUS,
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
137/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
140/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
138/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
1/BK/18 2017-12-21 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
180000000,00 UMOWA NR 2017/51/BSP KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
171/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EWA KRUSZCZYŃSKA GŁAZ
12288,96 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
194/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
560,88 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 863/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWA 1 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 560,88 ZŁ BRUTTO.
173/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA FILIPEK
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
190/OR/17 2017-12-21 ALTEST SP. Z O O
5215,20 KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
150/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KAMIL MAZUR
4578,24 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
137/OR/17 2017-12-21 NATALIA NAFALSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
140/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ZOFIA WOJCIECHOWSKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
133/OR/17 2017-12-21 PAWEŁ DASZCZUK KANCELARIA ADWOKACKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
174/OR/17 2017-12-21 PRZEMYSŁAW GARDYNIK
11807,04 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
163/OR/17 2017-12-21 PAULINA LIS
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
132/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA FLISIŃSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
149/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUCJAN KŁODA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
179/OR/17 2017-12-21 SYLWIA PAWŁOWSKA
11807,04 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
152/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAROCH KRZYSZTOF
5542,08 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
116/MZON/17 2017-12-21 DOROTA BRZYSZKO
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
118/MZON/17 2017-12-21 AGATA KUROPATNICKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
117/MZON/17 2017-12-21 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
119/MZON/17 2017-12-21 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZL ZA 1 PROTOKÓŁ
169/OR/17 2017-12-21 KATARZYNA ZAJĄC
9870,56 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
130/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KAROL DOŁĘŻKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
161/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAŁGORZATA KOCZAN
12288,96 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
164/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IWONA WOLIŃSKA-SZOSTAK
11807,04 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
172/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA LESZCZYŃSKA
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
193/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
POCZTA POLSKA S.A.
360,65 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 864/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. JAGIEŁŁY 10 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 360,65 ZŁ BRUTTO.
125/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT MONIKA ŁAWECKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
127/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
128/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IWONA CZERWONKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
129/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW KATARZYA CIMEK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
136/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO BARTŁOMIEJ BARAŃCZU
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
155/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA JAKUSZEWSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
159/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KARINA WŁOSZCZAK-BOCIARN
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
162/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DOROTA STANKIEWICZ
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
147/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA SZPURKA
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
168/OR/17 2017-12-21 JOANNA LALAK
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
131/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EWELINA KOWALSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
138/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT EWA JOANNA NOWACKA KANCELARIA ADWOKACKA
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
143/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA NIEŚPIAŁ
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
153/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA IWONA MOSKWA PALOMO
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
154/OR/17 2017-12-21 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
196/OR/17 2017-12-21 MONITOR POLSKA SP.Z O. O.
7158,60 PRZEGLĄDY I KONSERWACJE DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37/39, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20 ORAZ UL. WIENIAWSKIEJ 14.
167/OR/17 2017-12-21 BARTŁOMIEJ KOZYRSKI
12048,00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
139/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DUDZIŃSKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
144/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH OSAK
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
151/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA KONASZCZUK
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
156/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT KLAUDIA RUSEK KANCELARIA ADWOKACKA
5301,12 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
377/GM/17 2017-12-21 JANINA KOWALCZYK
92,50 UMOWA NR: 1067/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA I CELE MIESZKANIOWE ZIELEŃ PRZYDOMOWA ORAZ CZ. BUDYNKU MIESZKALNEGO
369/GM/17 2017-12-21 DARIUSZ ŁÓŻECKI
44,00 UMOWA NR: 80/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
386/GM/17 2017-12-21 MATEUSZ LATO
44,00 UMOWA NR: 84/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
136/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
72/IT/17 2017-12-21 TECHNIKA IT S.A.
36900,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA I ROZWOJU OPROGRAMOWANIA AA_USC.
139/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738,00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
192/OR/17 2017-12-21 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-13857,10 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. ZMNIEJSZENIE WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI O 259,12 ZŁ DO 342,98 M2 ORAZ MIESIĘCZNYCH OPŁAT: - CZYNSZ O 9880,24 ZŁ DO WYSOKOŚCI 13077,83 ZŁ, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 2714,36 ZŁ DO WYSOKOŚCI 3796,79 ZŁ, - S
176/OR/17 2017-12-21 MAŁGORZATA SZRENIAWSKA
10273,44 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
126/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JACEK BEDNARZEWSKI
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
135/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR DYMEK
5060,16 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
141/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR JANAS
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
736/KL/17 2017-12-21 "OBUH " WOJCIECH CZERN
10000,00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY ZESPOŁU "TATVAMASI" - "AMOR FATI"
134/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DOROTA GRZEGORCZYK
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
740/KL/17 2017-12-20 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2017-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
65/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
63/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 40/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
66/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY
62/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
747/KL/17 2017-12-20 RAFAŁ LIS
3500,00 OPRACOWANIE TREŚCI I REDAKCJA KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
188/OR/17 2017-12-20 GULIK SP. Z O.O.
37450,79 DOSTAWA WODY MINERALNEJ I SOKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
166/OŚ/17 2017-12-19 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU UMOWY NR 91/OŚ/12 Z DNIA 26.11.2012 R.
90/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
24621,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PRE
91/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
28969,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ P
565/ZSS/17 2017-12-19 SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. UNII LUBELSKIEJ
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
17/PL/17 2017-12-19 "TRANSEKO" BRZEZIŃSKI, DYBICZ, SZAGAŁA SPÓŁKA JAWNA
95940,00 OPRACOWANIE PN. "PLAN MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2017-2025".
76/GK/17 2017-12-19 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
84154,84 BIEŻĄCE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NIEULEPSZONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBIE SKWERÓW I PLACÓW PUBLICZNYCH POZA PASEM DROGOWYM NA TERENIE GMINY LUBLIN W LATACH 2018 I 2019
735/KL/17 2017-12-19 FUNDACJA SCENY INVITRO
30000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." BENEFIS MARCINA WROŃSKIEGO" W DNIU 5.01.2018 R.
503/ST/17 2017-12-19 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA
182/IR/17 2017-12-19 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0,00 ANEKS NR 182/IR/17 Z DNIA 21.12.2017 R. DO UMOWY NR 126/IR/17 Z DNIA 18.08.2017 R. - UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DOKUMENTACJĄ KOSZTORYSOWĄ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ BO
145/SOI/17 2017-12-19 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
27306,00 PRODUKCJA FILMU PREZENTUJĄCEGO PRZEMYSŁOWY LUBLIN, JAKO GOSPODARCZY CZYNNIK INNOWACYJNEGO ROZWOJU MIASTA LUBLIN
40/PS/17 2017-12-19 ADRIAN DURYS
290000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE "REMONT CHODNIKÓW UL. ŁĘCZYŃSKA 59"
183/IR/17 2017-12-19 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
6150,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE SKWERU Z PLACEM ZABAW NA DZIAŁCE NR 31 OBRĘB 15 ARKUSZ 1 PRZY UL. SZWOLAŻERÓW W LUBLINIE.
19/ZE/17 2017-12-19 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 12 (19/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
366/GM/17 2017-12-19 MIROSŁAW SYCH
44,00 UMOWA NR: 79/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
71/IT/17 2017-12-19 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
8610,00 ROZBUDOWA OPROGRAMOWANIA EWID 2007 O MODUŁ KZN.
6/BRM/17 2017-12-19 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
6000,00 USŁUGA CATERINGOWA- WIGILIA RADY MIASTA LUBLIN
367/GM/17 2017-12-18 ANDRZEJ STANOWSKI ROWERY JASID
322,00 UMOWA NR: 78/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, UŁANÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY CZĘŚĆ PAWILONU HANDLOWEGO ORAZ KONTENER NA CELE MAGAZYNOWE O POW. 46 M2
737/KL/17 2017-12-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
10000,00 . KONCERT SYLWESTROWY "STANISŁAW SOYKA ZAPRASZA" - MIASTO KULTURY
77/GK/17 2017-12-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
4018,29 WYKONANIE NAPRAWY OKŁADZIN KAMIENNYCH FONTANNY LINEARNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE (OBOK BUDYNKU POCZTY POLSKIEJ)
111/GM/18 2017-12-18 BURGER KING POLAND S.A.
106,72 UMOWA NR: 6/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, SCHODY ORAZ POCHYLNIA, CZ. DZ. NR 47 (OBR. 36, ARK. 3), POW. 6,67M2
165/OŚ/17 2017-12-18 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
21190,00 DOTACJA Z WFOŚIGW W LUBLINIE NA ZADANIE: KAMPANIA INFORMACYJNA WPROWADZAJĄCA MIESZKAŃCÓW W ZASADY NOWEGO SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TEREENI MIASTA LUBLIN - I ETAP
364/GM/17 2017-12-18 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GL, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KŁOSOWEJ 1/UL. MIECZYKOWEJ 51.
4/BK/17 2017-12-18 BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA SP. Z O.O.
19680,00 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY LUBLIN ZA 2017 I 2018 ROK
60/FE/17 2017-12-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
19724452,09 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
750/KL/17 2017-12-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 733/KL/17 Z 14 GRUDNIA 2017 R. - ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN (01.01.2018 R. - 31.01.2018 R.)
79/GK/17 2017-12-15 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS- ZMIANA OKRESU ROZLICZENIOWEGO - ODNIESIENIE DO TARYF ZA WODĘ
96/PN/17 2017-12-15 WOJEWODA LUBELSKI
3000,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 503 Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
134/KP/17 2017-12-15 ŁUKASZ KIJEK
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/KP/17 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
87/PN/17 2017-12-15 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1723152,00 UMOWA O DOFINSOWANIE PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI,E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ " W RAMACH POWER. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1723152,00 ZŁ; WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1452272,00 ZŁ; WARTOŚĆ WKŁ
728/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "ARTES LIBERALES. TEATR - SZTUKA - MEDIA. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI LESZKOWI MĄDZIKOWI" - RED. KS. STANISŁAW FEL, JUSTYNA SZULICH-KAŁUŻA, PAWEŁ NOWAK, M
729/KL/17 2017-12-14 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
0,00 ANEKS DO UMOWY 716/KL/17 Z DNIA 1.12.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA USŁUGI NA 15.01.2018 R.
725/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
8000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI LUBLIN-PARIS-LUBLIN 700ANS D'ITINÉRAIRES CROISÉS D'ARTISTES ET D'INTELLECTUELS POLONAIS ET FRANÇAIS. ECHANGES ET DIALOGUE ENTRE DEUX VILLES AU COEUR DE L'EUROPE (W TŁUMA
180/IR/17 2017-12-14 ZPU ROMEX SP.Z O.O.
13043,61 DOSTAWA URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ DLA RADY DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY W LUBLINIE
133/KP/17 2017-12-14 MICHAŁ BIELECKI DOBRE STRONY
6150,00 ZABEZPIECZENIE CZASOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE I OBSŁUGA URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
57/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
10724687,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
58/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
6178361,83 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
59/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3320639,05 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA DWÓCH RODZINNYCH DOMÓW POMOCY PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
726/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI "LUBLIN PRZEZ SIEDEM WIEKÓW. WYDARZENIA I LUDZIE." - RED. EUGENIUSZ NIEBELSKI
734/KL/17 2017-12-14 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI "LUBLIN NA DAWNEJ POCZTÓWCE"
361/GM/17 2017-12-14 PIOTR LIPA - SKLEP WARZYWNO-SPOŻYWCZY
110,00 UMOWA NR: 76/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ARMII KRAJOWEJ DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY O POW. 11 M2, CZĘŚĆ KIOSKU HANDLOWEGO, POJEMNIK NA ODPADY.
360/GM/17 2017-12-14 ARP ANNA PILISZCZUK, ROBERT PILISZCZUK S.C
3924,00 UMOWA NR: 77/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PODZAMCZE DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PODZAMCZE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAPLECZE BUDOWY
731/KL/17 2017-12-14 --POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
13000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH WYDAWNICTWA REPORTAŻOWEGO POŚWIĘCONEGO LUBLINOWI - LUBELSKA SZKOŁA REPORTAŻU NA NOŚNIKU MULTIMEDIALNYM PENDRIVE
733/KL/17 2017-12-14 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
30000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: "UROCZYSTE OTWARCIE I WYSTAWA - TĘŻNI SZTUKI" PRACY ROBERTA KUŚMIROWSKIEGO - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 16.12.2017 - 15.01.2018 R. NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO W LUBLINIE
730/KL/17 2017-12-14 PIOTR CHILIMONIUK
5500,00 WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIĘ DO ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA PARTII WOKALNO - INSTRUMENTALNEJ W DUECIE Z DARIUSZEM DRZAZGĄ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH SPOTKANIA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN
727/KL/17 2017-12-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
10000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI AUTORSTWA CHRISTOPHERA GARBOWSKIEGO "LUBLIN. A HISTORY" - KSIĄŻKA O HISTORII LUBLINA W JĘZYKU ANGIELSKIM
732/KL/17 2017-12-14 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
5000,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA LUBLIN PODCZAS XXVI LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE W DNIU 14.01.2018 ROKU NA TERENIE GALERII OLIMP W LUBLINIE
56/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4887683,81 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA TRZECH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
187/OR/17 2017-12-13 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
25446,96 ANEKS DO UMOWY NR 110/OR/16 Z DNIA 22.12.2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 29.06.2018 R. ORAZ ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 98 498,16 ZŁ.
509/ST/17 2017-12-13 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 367/ST/17- ZMIANA KOSZTORYSU- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI
354/GM/17 2017-12-13 MICHAŁ BIELECKI
5248,00 UMOWA NR: 41/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Z PRZEZNACZENIEM NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY Z OFERTĄ PRODUKTÓW REGIONALNY
365/GM/17 2017-12-13 GALADOM SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ GALADOM S.A. W LUBLINIE PRZY UL. CZUMY.
510/ST/17 2017-12-13 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 358/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W GRACH ZESPOŁOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA.
358/GM/17 2017-12-13 KRYSTYNA MAJ
200,00 UMOWA NR: 1060/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN- DROGA DOJAZDOWA
508/ST/17 2017-12-13 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 414/ST/17- ZMIANA KOSZTORYSU- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW
186/OR/17 2017-12-12 EKO-MAR NISZCZENIE DOKUMENTÓW I ARCHIWIZACJA
1600,00 SUKCESYWNE NISZCZENIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KATEGORII B).
143/KP/17 2017-12-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1865,31 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY LOKALU RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY PRZY UL. KURANTOWEJ 4 W LUBLINIE (KWOTĘ 1 865,31 ZŁ NA LATA 2018-2021 WYLICZONO SZACUNKOWO)
723/KL/17 2017-12-12 ANASIS S. ZAKZOUK
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI KS. JANUSZA KOZŁOWSKIEGO - "POCZTÓWKA Z LUBELSZCZYZNY."
564/ZSS/17 2017-12-12 NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA "FABRYKA ABSOLWENTÓW"
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
36/BM/17 2017-12-12 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
1105,00 ODBIÓR ODPADÓW PRZY UL. GŁUSKIEJ 138A- SIEDZIBA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁUSKU.
721/KL/17 2017-12-12 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." GALA WRĘCZENIA NAGRODY IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY 2017" W DNIU 16.12.2017 R.
61/FE/17 2017-12-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY TERMINU WYP
720/KL/17 2017-12-12 FUNDACJA HESPEROS
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , SPOTKANIA W PRZESTWORZACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
722/KL/17 2017-12-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
8000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI - LEGENDY LUBLINA.
31/MKZ/17 2017-12-12 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
18000,00 WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH "ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO" ORAZ "POMNIK HISTORII"
142/SOI/17 2017-12-12 PIOTR POPIK-USŁUGI KONSULTINGOWE
10000,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI UTWORZENIA CENTRUM INTELIGENTNEGO PRZEMYSŁU W LUBLINIE
49/CA/17 2017-12-12 MIKOŁAJ MAJDA
1685,00 PRZYGOTOWANIE I PEŁNE OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM W FORMACIE MP4 ORAZ MPEG POD TYTUŁEM "LUBLIN SPOŁECZNY - JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA"
48/CA/17 2017-12-12 EUROPA S.A.
1121,11 ORGANIZACJA SPOTKANIA UCZESTNICZEK FORUM KOBIET LUBLINA Z UDZIAŁEM 40 PAŃ W HOTELU EUROPA
182/OR/17 2017-12-11 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
121451,76 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2 PUNKTACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
184/OR/17 2017-12-11 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER
7183,20 UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI ORAZ KONSERWACJE INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU I SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU W OBIEKCIE PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1.
89/OW/17 2017-12-11 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
4600,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CCNA ROUTING AND SWITCHING W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
185/OR/17 2017-12-11 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
10716,99 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ORAZ PRZYWRACANIE DO SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
375/GM/17 2017-12-11 JULIUSZ NECZAJ-HRUZEWICZ
252,00 UMOWA NR: 1065/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
353/GM/17 2017-12-11 CZESŁAW ULIŃSKI
44,00 UMOWA NR: 75/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
181/OR/17 2017-12-11 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
303629,40 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 5 PUNKTACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
719/KL/17 2017-12-11 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0,00 KULTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
351/GM/17 2017-12-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWYCH SN I NN, KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ
724/KL/17 2017-12-11 WOJEWÓDZKA BIBLIOTAKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI POD ROBOCZYM TYTUŁEM: "WYWOŁUJĘ SIEBIE Z RUIN. CAŁA ZIEMIA W SWETRACH" - WYDANEJ W SERII BIBLIOTEKA POEZJI WSPÓŁCZESNEJ.
357/GM/17 2017-12-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA - PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK SP. Z O. O. NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 7/6 (OBR. 41, ARK. 3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
86/PN/17 2017-12-08 FUNDACJA KRAJOBRAZY
340,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH Z ZAKRESU LOKALNEJ PRZESTRZENI I REWITALIZACJI W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄD
179/IR/17 2017-12-07 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
63960,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM I KLATKĄ SCHODOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE PRZY
85/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
726,05 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LU
84/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
751,80 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z L
68/IT/17 2017-12-07 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
121191,90 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
69/IT/17 2017-12-07 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
18327,00 WYMIANA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO W SERWEROWNI W BUDYNKU RATUSZA.
137/SOI/17 2017-12-07 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
177/IR/17 2017-12-07 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
220299,15 PRZENIESIENIE POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA UL. BIAŁĄ ORAZ WYKONANIE NOWEJ FORMY POMNIKA NA PL. LITEWSKIM W LUBLINIE.
347/GM/17 2017-12-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36/2, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ Z
5A/BRM/17 2017-12-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UDZIELENIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE W RAMACH IMPREZY UTWORÓW ZE SWEGO REPERTUARU
145/OR/17 2017-12-06 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. EWA OSTAŃSKA-MULHERRON
4819,20 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
349/GM/17 2017-12-06 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDMAT" SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ ROZMUS,JÓ
1819,00 UMOWA NR: 73/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KASZTELAŃSKA DZIERŻAWY ZAPLECZE BUDOWY : UL. KASZTELAŃSKA POW.; 1819
563/ZSS/17 2017-12-06 MAGDALENA LIPIEC-JAREMEK
400,00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS ZDROWEGO ODŻYWIANIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU "JEDZ Z GŁOWĄ"
718/KL/17 2017-12-06 FUNDACJA IM. PROF. MOJŻESZA SCHORRA
37000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY OTWIERAJĄCEJ MULTIMEDIALNE MUZEUM HISTORII JESZIWY LUBELSKIEJ PT. " HISTORIA JESZIWY LUBELSKIEJ."
46/PS/17 2017-12-06 WITKAC SP. Z O.O.
5460,00 WYKONANIE 6 SZABLONÓW UMÓW ORAZ 3 SZABLONÓW KART OCENY Z PRAWEM DO ICH MODYFIKACJI W PRZYSZŁOŚCI ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOWOLNEGO ICH WYKORZYSTANIA
47/PS/17 2017-12-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 43/PS/17 Z DNIA 21.11.2017R. ANEKS KORYGUJE OMYŁKĘ PISARSKĄ - ZMIANA ZADANIA BUDŻETOWEGO
352/GM/17 2017-12-06 ARTUR BUDREWICZ
44,00 UMOWA NR: 74/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
350/GM/17 2017-12-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 117/5 (OBR. 27, ARK. 4) ORAZ ZO
346/GM/17 2017-12-06 GRAŻYNA ZMYSŁOWSKA
86,40 UMOWA NR: 1059/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
132/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 131/KP/17 - GADŻETY PROMOCYJNE
85/PN/17 2017-12-05 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
45510,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. PROBOSTWO 3 W RAMACH PROJEKTU - " REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄ
138/SOI/17 2017-12-05 PAWEŁ BATYRA
5659,00 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH
151/OŚ/17 2017-12-05 BRONISŁAW MALINOWSKI
3840,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
155/OŚ/17 2017-12-05 ANNA KAŹMIERCZAK
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
156/OŚ/17 2017-12-05 LECH WÓJCIK
WÓJCIK HELENA
3183,20 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
158/OŚ/17 2017-12-05 HENRYK OSIELENIEC
14320,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
163/OŚ/17 2017-12-05 WIESŁAW ZIELONKA
8160,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
159/OŚ/17 2017-12-05 GRAŻYNA ZAWIERUCHA
ZAWIERUCHA MICHAŁ
8920,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
150/OŚ/17 2017-12-05 ANNA KOZAKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 13.12.2017 R.
149/OŚ/17 2017-12-05 LMR-MARKETING S.C. M.BARAN,T.MALISIEWICZ
19960,00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
152/OŚ/17 2017-12-05 WALDEMAR ZIĘBA
ZIĘBA ELŻBIETA
5000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
153/OŚ/17 2017-12-05 ROMANA SASIK
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
154/OŚ/17 2017-12-05 BARBARA POSTĘPSKA
JĘDREJEK BEATA,JĘDREJEK DARIUSZ,JĘDREJEK MARCIN,ZAWISZA-WRÓBLEWSKA MARTA
7824,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
162/OŚ/17 2017-12-05 KRZYSZTOF ŁAZOWSKI
KOŁODZIEJ IRENEUSZ,KOŁODZIEJ ROBERT,KOŁODZIEJ-ADASZYŃSKA TERESA
5028,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
160/OŚ/17 2017-12-05 DANUTA GRANAT
11283,33 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE ORAZ POMPĘ CIEPŁA
164/OŚ/17 2017-12-05 TADEUSZ SMARZ
SMARZ WIESŁAWA
5647,60 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
739/KL/17 2017-12-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 688/KL/17 Z DNIA 29.09.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY NA 30 DNI OD DATY DORĘCZENIA FAKTURY, TJ. NA DZIEŃ 5.01.2018 R.
717/KL/17 2017-12-05 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-ALL MY CITY-ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
157/OŚ/17 2017-12-05 MARIANNA GRABSKA
GRABSKI STANISŁAW
4528,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
161/OŚ/17 2017-12-05 ZBIGNIEW DEC
DEC BEATA
4800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
126/KP/17 2017-12-05 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
29335,50 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - KUBEK, FILIŻANKA.
125/KP/17 2017-12-05 BIURO OCHRONY BUSINESSU RAFAŁ JAKUBCZYK
31807,80 USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY IMPREZY PROMOCYJNEJ - FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
128/KP/17 2017-12-05 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. PAWELAK J., PEŁKA D., ŚMICH D.
17835,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES A5, KOLOROWANKA,TECZKA KONFERECYJNA A5 Z GUMKĄ Z BLOCZKIEM W ŚRODKU.
130/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
8000,00 WYNAJEM, MONTAŻ I DEMONTAŻ, TRANSPORT ORAZ OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ORAZ NAGŁOŚNIENIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
131/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
15276,60 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - DŁUGOPIS, KREDKI ŚWIECOWE W POJEMNIKU, SMYCZ.
83/OW/17 2017-12-05 VULCAN
9800,00 OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z APLIKACJI O NAZWIE VEDUKACJA OBOWIĄZEK NAUKI (KONTROLA OBOWIĄZKU NAUKI 2017)
569/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
40000,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
567/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
78400,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12 LETNICH MIESZKANEK LUBLINA
566/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
100000,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOWYCH DLA DZIECI W WIEKU 3 LAT
568/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
140000,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA
73/GK/17 2017-12-05 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
17589,00 ODTWORZENIE ORAZ MONTAŻ SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ZAINSTALOWANEGO NA PL. LITEWSKIM
343/GM/17 2017-12-05 P.P.H.U. TOR MAŁGORZATA TORUŃ
160,00 UMOWA NR: 40/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE KASETON REKLAMOWY W FORMIE SEMAFORA DWUSTRONNEGO, POW. 1,00 M2. CZ. DZ. 47
342/GM/17 2017-12-05 BUCZKOWSKI KRZYSZTOF
44,00 UMOWA NR: 72/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY GARAŻ BLASZANY
129/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
6500,00 OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I LOGISTYCZNA KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO W BAZYLICE OO. DOMINIKANÓW W DNIU 28 GRUDNIA 2017 ROKU, W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
75/GK/17 2017-12-04 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
300,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
17/ON/17 2017-12-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
0,00 ANEKS NUMER 1 DO UMOWY NUMER 13/ON/17, KTÓRY W SWOICH POSTANOWIENIACH PRZEWIDUJE MODYFIKACJĘ TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, ORAZ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI NA RACHUNEK ZLECENIOBIORCY.
359/GM/17 2017-12-04 ZOFIA SKOCZYLAS
KWAŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ,KĘPKA MARIANNA,LIZUT RYSZARD,MICHNIUK MARIA,MICHNIUK RYSZARD,SKOCZYLAS JAN
329,00 UMOWA NR: 1061/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
45/PS/17 2017-12-04 FUNDACJA BANINA
9253,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SERIA POKAZÓW SPEKTAKLU "KOLOROWA, CZYLI BIAŁO-CZERWONA"
181/IR/17 2017-12-04 POLITECHNIKA LUBELSKA
6888,00 OPRACOWANIE DANYCH SKANINGU 3D ORAZ WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKIEJ BASZTY GOTYCKIEJ, USYTUOWANEJ PRZY UL. JEZUICKIEJ 5,7 W LUBLINIE
176/IR/17 2017-12-04 HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 154/IR/17 Z DNIA 09.10.2017 R. NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 33/7, OBR. 30, ARK. 5 W LUBLINIE OSIEDLE CZUBY - ZMIANA TERMINU WYKONANIA - DO DNIA 22.12.2017 R.
123/OR/17 2017-12-04 JADWIGA MACH
18000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. RODZINY.
74/GK/17 2017-12-04 "LENMAR" MARCIN LENARD
12998,64 ROZSZERZENIE ZAKRESU PRAC PRZY REALIZACJI BUDOWY STREET WORKOUT PARKU PRZY UL.MEDALIONÓW W LUBLINIE.
18/ON/17 2017-12-04 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
0,00 ANEKS NUMER 1 DO UMOWY NUMER 14/ON/17, KTÓRY W SWOICH POSTANOWIENIACH PRZEWIDUJE MODYFIKACJĘ TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, ORAZ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI NA RACHUNEK ZLECENIOBIORCY.
88/OW/17 2017-12-04 AKCES EDUKACJA KURZYCA, PIASECKI SP. J.
48170,00 DOSTAWA MODELU DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
64/IT/17 2017-12-04 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
14715,72 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
67/IT/17 2017-12-04 COIG
22140,00 WDROŻENIE MODUŁU GMM SYSTEMU KSAT2000 W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ.
65/IT/17 2017-12-04 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15985,08 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
82/OW/17 2017-12-04 TROBOT EWA TROSZYŃSKA
3321,00 DOSTAWA ZESTAWU KLOCKÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
344/GM/17 2017-12-04 ADAM CYTACKI
449,40 UMOWA NR: 1058/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
70/GK/17 2017-12-01 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
5491,47 PRZEJĘCIE OD RZGW W WARSZAWIE W UŻYTKOWANIE DZIAŁEK O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1123 M2 DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - ISTNIEJĄCE WYLOTY KANALIZACYJNE ODPROWADZAJĄCE WODY OPADOWE I ROZTOPOWE POCHODZĄCE Z TERENU MIASTA LUBLIN
127/KP/17 2017-12-01 TEATR STARY W LUBLINIE
3690,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ W TEATRZE STARYM W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
716/KL/17 2017-12-01 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI "ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE" RED.K.FLAGA-GIERUSZYŃSKA, A. JAKUBECKI, J. MISZTAL-KONECKA, PUBLIKACJA TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO W LUBLINIE, RED. SERII J.CZAJA"
51/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 29/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIA
506/ST/17 2017-12-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 421/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
148/OŚ/17 2017-12-01 PREMIUM-LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1,06 UMOWA PRZENIASIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI W APTECE PRZY UL. HEMPLA 5 W LUBLINIE
507/ST/17 2017-12-01 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY UMOWY NR 152/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
122/KP/17 2017-12-01 KOMA MARIUSZ KOŁODZIEJ
3321,00 WYNAJEM I OBSŁUGA APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ NA POTRZEBY KONCERTU KOLĘD W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
355/GM/17 2017-12-01 "WOLCO" SP. Z O.O.
798,00 UMOWA NR: 355/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY (SP) - LUBLIN, ZWIĄZKOWA 23
123/KP/17 2017-12-01 JJ ARTIST HOME - AGENCJA ARTYSTYCZNA
8000,00 WYKONANIE "KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO" W DNIU 28.12.2017 R W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
124/KP/17 2017-12-01 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
2500,00 OBSŁUGA NA POTRZEBY ORGANIZACJI ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
549/ZSS/17 2017-12-01 ANDRZEJ PIERZCHAŁA
300,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
548/ZSS/17 2017-12-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
300,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ ICH PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
505/ST/17 2017-12-01 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 148/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
504/ST/17 2017-12-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SZERMIERKI
9000,00 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - PROMOCJA NOWYCH DYSCYPLIN SPORTU - SZERMIERKA
47/CA/17 2017-12-01 DALIMEX. SP. Z O.O.
7565,00 ORGANIZACJA SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LCAO
550/ZSS/17 2017-12-01 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ GORCZYCA
300,00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ ICH PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
134/SOI/17 2017-12-01 PIOTR MALESZYK
10800,00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
136/SOI/17 2017-12-01 DANIEL BANCER
8505,00 UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI CHECK IT I CHECK IT JUNIOR 2017
49/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
50/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANY
48/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 31/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY.
47/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
52/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 30/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W
121/KP/17 2017-11-30 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
8241,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES SAMOPRZYLEPNY.
53/FE/17 2017-11-30 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY 22/FE/17 O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE", DOT. WYDŁUŻENIA T
175/IR/17 2017-11-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA I ROZLICZENIA UMOWY NR 388898 Z DN. 19.12.2016 R. (260/IR/16) O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO W LUBLINIE
86/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
6926,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZ
348/GM/17 2017-11-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY
0,00 UMOWA UŻYCZENIA LOKALU UŻYTKOWEGO GMINY LUBLIN USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PROBOSTWO 27, O POW. 32,69 M2
5/BRM/17 2017-11-30 KACPER SZYMCZAK
3000,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A1 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE - POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
87/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
4000,00 ANEKS DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDE
183/OR/17 2017-11-29 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
214400,00 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
121/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
127,14 ANEKS DO UMOWY NR 795/OR/14 Z 14.11.2017 R., DOT. WZROSTU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKU PRZY UL. FILARETÓW 44 SZACUNKOWO O 127,14 ZŁ MIESIĘCZNIE.
72/GK/17 2017-11-29 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3444,00 WYKONANIE AKTUALIZACJI PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH DLA ZADANIA PT. REMONT WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, UL. ROMERA ORAZ UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W
120/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
18,26 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU NR 3/OIII/2017 (KSAT 51/OR/17) Z DNIA 14.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA CZYNSZ W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 19 I 19B W LUBLINIE O 18,26 ZŁ BRUTTO TO KWOTY 383,51 ZŁ BRUTTO/M-SC ORAZ PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYW
714/KL/17 2017-11-29 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU LUBLIN
66/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
4520250,00 ROZBUDOWA MIEJSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI SZKIELETOWEJ.
18/ZE/17 2017-11-29 SŁAWOMIR SZKODZIAK
8000,00 UMOWA O DZIEŁO DOTYCZĄCA 1) AKTUALIZACJI BAZY DANYCH O WIELKOŚCI ZUŻYCIA ENERGII ORAZ WIELKOŚCI EMISJI CO2 W LUBLINIE, 2) ROZSZERZENIA BAZY DANYCH
339/GM/17 2017-11-29 CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
36900,00 POROZUMIENIE STRON POMIĘDZY CENTRUM ZANA HOLDING SP. Z O.O . A GMINĄ LUBLIN DOT. KOSZTÓW WYBURZENIA BUDYNKU PO SKLEPIE MEBLOWYM POSADOWIONYM NA DZIAŁCE O NR 22/13
70/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 66/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
345/GM/17 2017-11-28 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 W LUBLINIE
0,00 UMOWA NR: GM-DN-6850.1.2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 UŻYCZENIA (MIASTO) - LUBLIN, ROZTOCZE UŻYCZENIE O POW. 1455 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE TERENÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH,
119/OR/17 2017-11-28 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3352,01 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 62,88 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT BRUTTO: - CZYNSZ O 2397,61 ZŁ/M-SC , - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 696,08 ZŁ/M-SC, - SPRZĄTANIE O 258,32 ZŁ
708/KL/17 2017-11-28 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
5000,00 ZAKUPIENIE USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI SPOTKANIA JUBILEUSZOWEGO POŁĄCZONEGO Z ORGANIZACJĄ KONCERTU ARTYSTYCZNEGO W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE Z UDZIAŁEM GOŚCI REPREZENTUJĄCYCH ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE LUBLINA, KRAJU I ZAGRANIC
338/GM/17 2017-11-28 ŁUKASZ MROZIK
1116,00 UMOWA NR: 1056/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
709/KL/17 2017-11-28 WŁADYSŁAWA BRYŁA
250,00 UMOWA O DZIEŁO NA OPRACOWANIE I PREZENTACJĘ AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "WINCENTY POL W LUBLINIE" W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA."WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 14.12.2017 W MUZEUM CZECHOWICZA
17/ZE/17 2017-11-28 URSZULA ZASADA
0,00 ANEKS NR 1 (17/ZE/17) DO UMOWY NR 13/ZE/17 ZAWARTEJ W DNIU 11.09.2017 R. POLEGAJĄCY NA OKREŚLENIU W TYTULE RODZAJU UMOWY.
713/KL/17 2017-11-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2700,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA MIKOŁAJKOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA 135 OSÓB W DNIACH 6 I 9 GRUDNIA 2017
116/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA KUCABA
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
44/PS/17 2017-11-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 23/PS/17 Z DNIA 14.06.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PARK KIESZONKOWY "PRACOWNIA W PRZESTRZENI". ANEKS ZMIENIA TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z DOTACJI.
715/KL/17 2017-11-27 MULTIMEDIA FACTORY
6076,20 WYNAJEM 7 KOMPLETÓW SPRZĘTU REJESTRUJĄCEGO (KAMERY, WIZJERY, OPTYCZNE STABILIZATORY OBRAZU, KARDY SDHC) NA POTRZEBY WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
341/GM/17 2017-11-27 KRZYSZTOF KŁYSZEWSKI FHU FREYA
1100,00 UMOWA NR: 71/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY PAWILON HANDLOWY, UL. WYŻYNNA, POW. 110 M2
340/GM/17 2017-11-27 MIROSŁAW SZYMCZYK
160,00 UMOWA NR: 1057/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
44/FE/17 2017-11-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 25/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWINEK (S12/S17/S1
117/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA ADAMCZYK
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
120/KP/17 2017-11-27 "TUKAN" EWA I DARIUSZ KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
4397,25 WYKONANIE AUTORSKIEGO UPOMINKU RĘKODZIELNICZEGO.
45/FE/17 2017-11-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00 ANEKS DO UMOWY 32/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I PRZEBUDOWA DW 835 W LUBLINIE NA ODCINKACH: OD GRANICY MIASTA DO SKRZYŻOWANIA UL. ABRAMOWICKIEJ Z UL. SADOWĄ, OD SKRZYŻOWANIA UL. KUNICKIEGO Z UL. DYWIZJONU 303 DO UL. WROTKOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ S
174/IR/17 2017-11-27 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
57810,00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11 W LUBLINIE (DZ. 75, OBR. 11, ARK. 5)
118/KP/17 2017-11-27 KINGA KRASOWSKA
437,00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
46/FE/17 2017-11-27 RAFAŁ MICHAŁOWSKI
0,00 UMOWA UDZIELENIA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII PROJEKTU.
119/KP/17 2017-11-27 KLAUDIA KOWALCZYK
1500,00 PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE I MONTAŻ DWÓCH 1-GODZINNYCH AUDYCJI RADIOWYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
80/OW/17 2017-11-27 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
790,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNOSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
707/KL/17 2017-11-24 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI OBCHODÓW 36. ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN W TERMINIE 1 - 15 GRUDNIA 2017 R
706/KL/17 2017-11-24 ANNA NOWICKA
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "TEKSTY ZA MUREM. O PIŚMIENNICTWIE LUBELSKICH KARMELITANEK BOSYCH W XVII I XVIII WIEKU" W DN. 30.11.2017 R.
16/ON/17 2017-11-24 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
6150,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE I PEŁNE OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W FORMACIE MP4 ORAZ MPEG POD TYTUŁEM "LUBLIN WCZORAJ I DZIŚ", PRZEDSTAWIAJĄCEJ I PROMUJĄCEJ AKTYWNE UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
54/FE/17 2017-11-24 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 49/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, DOT. ZMIANY TERMINU REALI
29/MKZ/17 2017-11-24 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
0,00 REMONT DACHU CZĘŚCI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ, OD KROKWI NR:1-14 ORAZ OD NR: 38 DO 74
173/IR/17 2017-11-24 "EKKO" BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI INŻ.EDWARD KOTYŁŁO
7995,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA KRATĘ BRONNĄ W BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE
314/GM/17 2017-11-24 AGNIESZKA MACIĄG
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NAJMU NR 124/GM/13 Z DNIA 6.05.2017R., DOT. ZMIANY NAZWY UŻYTKOWNIKA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 55A WYNAJMOWANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KTÓRY Z DNIEM 01.09.2017R. STAJE SIĘ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 50
337/GM/17 2017-11-24 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
5000,00 WYKONANIE 11 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
356/GM/17 2017-11-24 CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O.S.K
0,00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN, CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K
115/KP/17 2017-11-24 VALERII KOZIUBA
2500,47 CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z DYSKIEM, W TERMINIE 15.12.2017-5.01.2018 R. NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
547/ZSS/17 2017-11-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
11000,00 UMOWA NR 547/ZSS/17 WYSTAWIENIE Z OKAZJI "MIKOŁAJA" WIDOWISKA MUZYCZNEGO DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
562/ZSS/17 2017-11-24 "AUCHAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16413,00 UMOWA NR 562/ZSS/17 PRZYGOTOWANIE PACZEK ŚWIĄTECZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
501/ST/17 2017-11-24 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
0,00 ANEKS DO UMOWY 149/ST/17- AKTYWNY UCZEŃ- ZMIANA HARMONOGRAMU
502/ST/17 2017-11-24 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 348/ST/17 - REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
81/OW/17 2017-11-23 A.J MOTYL PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGR
13390,00 DOSTAWA AKCESORIÓW CUKIERNICZYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
14/ON/17 2017-11-23 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
8000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "TEATROTERAPIA NA TARGACH".
16/PL/17 2017-11-23 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT BIS" SŁAWOMIR GZELL
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 3/PL/12 Z DN. 03.04.12R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU UMOWY NA OKRES DO DNIA PRZEDSTAWIENIA RADZIE MIASTA LUBLIN PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN LUB DO CZASU WYCZERPANIA KWOTY UMOWY.
335/GM/17 2017-11-23 MICHAŁ LENARCZYK
158,40 UMOWA NR: 1055/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
334/GM/17 2017-11-23 MARTA HOFMAN
BARTOSZEK-SMAGA DAGMARA,GÓRA GRZEGORZ,HOFMAN DARIUSZ,PODOLSKA-GÓRA ANNA,SMAGA GRZEGORZ,SZYCHIEWICZ EWA,SZYCHIEWICZ MAŁGORZATA
280,00 UMOWA NR: 1054/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
13/ON/17 2017-11-23 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
7000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "WARSZTATY ARTYSTYCZNE "SZTUKA ŁĄCZY""
84/PN/17 2017-11-23 JOANNA HOŁDA
1000,00 UDZIAŁ JAKO AMBASADOR LOKALNEJ GRUPY URBACT W 2-DNIOWYM (16-GODZIN) II CASE STUDY MEETING W KOWNIE (LITWA)
16/ZE/17 2017-11-23 ENERGA OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 11 (16/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
69/GK/17 2017-11-23 REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZN
300,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM; KWOTA 300ZŁ JEST KWOTĄ SZACUNKOWĄ.
705/KL/17 2017-11-22 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-SPADKOBIERCY REFORMACJI. EWANGELICY NA LUBELSZCZYŹNIE I W LUBLINIE. HISTORIA. KULTURA. EKONOMIA. LITERATURA - MONOGRAFIA NA 700-LECIE LUBLINA I 500-LECIE REFORMACJI-ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK
77/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
128096,00 UMOWA NR 933 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLI
712/KL/17 2017-11-22 RAFAŁ LIS
640,66 OBSŁUGA JĘZYKOWA W J. ANGIELSKIM I OPIEKA NAD UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
710/KL/17 2017-11-22 --ALDIK NOVA SP. Z O.O.
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH PROJEKTU - KULINARNA PODRÓŻ PO LUBELSZCZYŹNIE
15/ON/17 2017-11-22 TARGI LUBLIN S.A.
15000,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ W CELU STWORZENIA, ORGANIZACJI I DEMONTAŻU V LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
500/ST/17 2017-11-22 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
101582,00 ANEKS DO UMOWY 387/ST/17 DOTYCZY ZMIENIJSZENIA KWOTY OSTATNIEJ TRANSZY DOTACJI
331/GM/17 2017-11-22 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1353,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU SKARBU PAŃSTWA WYNOSZĄCEGO 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 49A UL. LEŚNEJ 1, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 45 (OBR. 10, ARK.
704/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0,00 TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
328/GM/17 2017-11-22 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
1844,00 WYKONANIE 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
78/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
173904,00 UMOWA NR 934 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUB
330/GM/17 2017-11-22 PPHU "ALTERNATYWA" TADEUSZ RADOMSKI
294,35 UMOWA NR: 69/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA W TYM DOJAZD DO BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM DZIERŻAWCY SĄSIEDNICH DZIAŁEK NR 91/10 I 91/12 (OBR. 34, ARK. 4)
711/KL/17 2017-11-22 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 690/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I ZMIANA ILOŚCI EGZEMPLARZY PŁYT
703/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2016-2018- XXXII OGÓLNOPOLSKI KONWENT MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI POLCON 2017-ANEKS ZMIENIAJĄCY FINANSOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH , ORAZ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
332/GM/17 2017-11-21 PIOTR KUSAK
380,00 UMOWA NR: 70/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY , UL. MARIAŃSKA, POW. 20 M2
76/OW/17 2017-11-21 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
9900,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE TRZYSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE MECHATRONIKI DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
43/PS/17 2017-11-21 FUNDACJA TEREN OTWARTY
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018
326/GM/17 2017-11-20 ARKADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S. A. I ARKADY SP. Z O. O. - OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI ZASAD USUWANIA KOLIZJI W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z KOLEJNOŚCIĄ WYKONYWANIA PRAC, A TAKŻE Z ZASADAMI ROZLICZENIA TYCH PRAC WYNIKA
61/IT/17 2017-11-20 GLOBITEL SP. Z O.O.
118019,24 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN.
112/KP/17 2017-11-20 WALDEMAR MALUGA
500,00 ZAKUP LICENCJI NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ NA POTRZEBY KALENDARZA 2018.
114/KP/17 2017-11-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
118/OR/17 2017-11-20 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41391,49 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
327/GM/17 2017-11-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PGE DYSTRYBUCJA S. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 117/5, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENI
325/GM/17 2017-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. ZGODA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ TRASĄ SIECI ORAZ NA DOKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA WARUNKACH ZAWARTYCH W DECYZJ
558/ZSS/17 2017-11-20 HUBERT KASZYŃSKI
500,00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
551/ZSS/17 2017-11-20 ARTUR KOCHAŃSKI
400,00 POPROWADZENIE KONFERENCJI I DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
560/ZSS/17 2017-11-20 TOMASZ BOSKO
100,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
546/ZSS/17 2017-11-20 MEDIA LUBLIN MICHAŁ ŻYDEK
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
557/ZSS/17 2017-11-20 GRZEGORZ JAROSZEK
200,00 WYKŁAD ORAZ UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ NA KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
553/ZSS/17 2017-11-20 JADWIGA GACH
200,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
555/ZSS/17 2017-11-20 ZYGMUNT MISZCZAK
300,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI ORAZ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
554/ZSS/17 2017-11-20 ANDRZEJ KAPUSTA
200,00 POPROWADZENIE SPOTKANIA I DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ MIASTA LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
559/ZSS/17 2017-11-20 ADAM ROMAŃCZUK
100,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
556/ZSS/17 2017-11-20 ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ
200,00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
552/ZSS/17 2017-11-20 CENTRUM MEDYCZNE NEUROMEDICA HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ
200,00 PRZYGOTOWANIE ORAZ WYGŁOSZENIA WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
113/KP/17 2017-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
172/IR/17 2017-11-20 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
22140,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE BOISKA, PRZY UL. SZAFIROWEJ W LUBLINIE
46/CA/17 2017-11-20 VENA ART SP. Z O.O.
3690,00 USŁUGA OPRACOWANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ I WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I SKŁADU FOLDERU NT. WYDARZENIA LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN
83/PN/17 2017-11-20 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
86100,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONE PRZY UL. LUBARTOWSKA 30, 30A / CIASNA 2 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWAN
82/PN/17 2017-11-20 PRACOWNIA BADAŃ I DIAGNOZ SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.
17958,00 OPRACOWANIE PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ MIESZKAŃCÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM POPRZEZ WŁĄCZENIE ICH WE WSPÓLNE DZIAŁANIA KONCEPCYJNE I PROJEKTOWE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I PÓŁPUBLICZNYCH (
73/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2304,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNY
71/GK/17 2017-11-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ZASILANIE GALERII NA PŁOCIE
117/OR/17 2017-11-17 KLIMA-SOFT
1659,02 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/17 Z 23.05.2017 R. I ANEKSU 76/OR/17 Z 26.05.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 1659,02 ZŁ DO WYSOKOŚCI 71265,68 ZŁ.
700/KL/17 2017-11-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
16000,00 ANEKS DO UMOWY 614/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI I TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ILOŚCI PUBLIKACJI
75/OW/17 2017-11-17 ARRUBA P.W. PIOTR KURLEJ
1306,60 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI ZSO NR 5 I SOSW NR 1 W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
74/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2232,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA METODY PROJEKTU EDUKACYJNEGO W LICEUM ORAZ PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OG
561/ZSS/17 2017-11-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1968,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ INKUBATORA MEDIALNO-ARTYSTYCZNEGO W ACK CHATKA ŻAKA W LUBLINIE NA POTRZEBĘ PROJEKCJI FILMU "ZWARIOWAĆ ZE SZCZĘŚCIA"
543/ZSS/17 2017-11-17 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
1200,00 RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE, MODEL REDUKOWANIA RYZYKA ZAKAŻENIA HIV
499/ST/17 2017-11-17 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 308/ST/17 - DOTYCZY ZMIANY TREMINU REALIZACJI
42/PS/17 2017-11-17 MARCIIN GERWIN
1000,00 WYGŁOSZENIE DWÓCH PRELEKCJI NA TEMAT PANELU OBYWATELSKIEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH NA STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.LUBLIN.EU
702/KL/17 2017-11-17 POLOT JERZY FURTAK
12650,00 ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
544/ZSS/17 2017-11-17 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ GORCZYCA
1200,00 CIĄŻA ZAGROŻONA ZAKAŻENIEM HIV/AIDS
701/KL/17 2017-11-17 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WYDARZENIA KULTURALNE PODCZAS III KONGRESU DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
111/KP/17 2017-11-17 ŁUKASZ KIJEK
1200,00 MERYTORYCZNE OPRACOWANIE TREŚCI ORAZ WSKAZANIE FOTOGRAFII.
494/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 54/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU- PROGRAM MISTRZ
493/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 56/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU-PROGRAM MISTRZ
318/GM/17 2017-11-16 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
1190,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 23 (OBR. 21, ARK. 5) O POWIERZCHNI 0,0911 HA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM HANDLOWO-USŁUGOWYM O POWIERZCHN
320/GM/17 2017-11-16 "PIL - LAS" RYSZARD PISKOREK
890,40 UMOWA NR: 65/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PRZEMYSŁOWA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 43 / UL. PRZEMYSŁOWEJ 13 Z PRZENACZENIEM NA PARKING DO OBSŁUGI PAWILONU HANDLOWEG
498/ST/17 2017-11-16 AKADEMIA KARATE DANIELA IWANKA
4000,00 PUCHAR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W KARATE TRADYCYJNYM
495/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 53/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU- " PROGRAM MISTRZ"
497/ST/17 2017-11-16 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
4000,00 ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNE MECZÓW ROZGRYWANYCH W LUBLINIE W RAMACH TURNIEJU: PLACE WOMEN'S U19 FRIENDLY TOURNAMENT LUBLIN 28-29.11.2017 R.
492/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 55/ST/17- PROGRAM MISTRZ- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
163/IR/17 2017-11-16 DBM SERVICES SP.Z O.O.
1828901,53 PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ (TRAWA SYNTETYCZNA) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ZAINSTALOWANIEM PIŁKOCHWYTÓW I MONITORINGU, WYKONANIE MURU OPOROWEGO, WYPOSAŻENIE BOISKA - ZADANIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - II PN. "SYGNAŁ OD NOWA"
171/IR/17 2017-11-16 VARIOPOOL POLSKA SP. Z O.O.
80272,26 WYMIANA I PRZENIESIENIE DO INNEGO POMIESZCZENIA POMP HYDRAULICZNYCH W OBIEKCIE AQUA LUBLIN, AL. ZYGMUNTOWSKIE W LUBLINIE
72/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE TYFLOPEDAGOGIKI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
71/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE SOCJOTERAPII W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBL
69/OW/17 2017-11-15 PIOTR KURLEJ
6338,40 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
697/KL/17 2017-11-15 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN W ŚWIECIE ŻYCZLIWOŚCI 2017 , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
43/FE/17 2017-11-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
2429826,17 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. Z
147/OŚ/17 2017-11-15 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
66785,00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN NA 2017 ROK".
321/GM/17 2017-11-15 ANNA JANAS
JANAS PIOTR
50,00 UMOWA NR: 1053/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
322/GM/17 2017-11-15 PRZEMYSŁAW STEFANIK - ARCHITEKT MGR INŻ. ARCHITEKT PRZEMYSŁAW STEFANIK
4674,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI 3 BUDYNKÓW HANDLOWO - USŁUGOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 20.
68/MAZ/17 2017-11-15 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
-62343,79 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 W ZWIĄZKU ZE ZMIEJSZENIEM ILOŚCI NASADZEŃ ROŚLINNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN (WYŁĄCZENIE UL. STADIONWEJ I RONDA MOHYŁY)
7/ZIT/17 2017-11-15 HOTEL KORONA S.C. REMIGIA DERKACZ EDWARD DERKACZ
10562,40 ZAPEWNIENIE NOCLEGU, WYŻYWIENIA ORAZ SALI SZKOLENIOWEJ W HOTELU KORONA W ZEMBORZYCACH TERESZYŃSKICH, W TERMINIE 23 - 24 LISTOPADA 2017R.
60/IT/17 2017-11-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8796,96 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
696/KL/17 2017-11-14 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
3000,00 ORGANIZACJA WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY FINANSOWANE JEST Z DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W
699/KL/17 2017-11-14 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
4200,00 USŁUGA HOTELARSKA I GASTRONOMICZNA DLA 7 UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY 27.11.-1.12.2017 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
70/OW/17 2017-11-14 TOMASZ KRAJEWSKI
6000,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYH Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYN
110/KP/17 2017-11-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
11150,00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE.
109/KP/17 2017-11-14 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075,00 WYKONANIE I DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
170/IR/17 2017-11-14 MULTIMEL SP. Z O. O.
8856,00 PRZEBUDOWA STANOWISKA SŁUPOWEGO NR 14 LINII NAPOWIETRZNEJ SN W MIEJSCOWOŚCI ROKITNO I WÓLKA ROKICKA.
319/GM/17 2017-11-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
961,95 UMOWA NR: 66/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRONOWICKA DZIERŻAWY - INNE NIEWYODRĘBNIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH O POW. 265,00 M2 - PARTER BUDYNKU WRAZ Z PRAWEM UŻYWANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ; DZIAŁKA NR 106/5., Z PR
169/IR/17 2017-11-14 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
89833,61 NASADZENIA ROŚLINNE I PIELĘGNACJA PRZY SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, UL. METALURGICZNA 5 W LUBLINIE - CZĘŚĆ I
698/KL/17 2017-11-14 "UNIA ABSOLWENTÓW"
1000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJACA NA ORGANIZACJI ZADUSZEK POETYCKICH POSWIĘCONYCH JULII HARTWIG.
79/OW/17 2017-11-14 "FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK-ODDZIAŁ W LUBLINIE-NAUKA I ROZWÓJ LUB
0,00 LIST INTENCYJNY DOT. WSÓŁPRACY W CELU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE KOMPETENCJE, DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENI
542/ZSS/17 2017-11-14 JACEK BOROWICZ
12000,00 UMOWA ZLECENIE NA OPRACOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOT. OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
41/PS/17 2017-11-13 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
-15000,00 ANEKS DO UMOWY NR 32/PS/17 Z DNIA 8.08.2017 R. PT. "POZNAJMY SIĘ", ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI Z 51 600 ZŁ DO 36 600 ZŁ
129/SOI/17 2017-11-13 SABINA FORYT
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
35/BM/17 2017-11-13 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE ZESTAWU "MIASTECZKO UMIEJĘTNOŚCI DROGOWYCH - AUTOCHODZIK" - DO REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU "BEZPIECZNY LUBLIN".
58/IT/17 2017-11-13 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
4280,40 USŁUGA TRANSMISJI DANYCH W RELACJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 LUBLIN, UL. HIACYNTOWA 69 - UL. WIENIAWSKA 14.
695/KL/17 2017-11-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
405,90 LICENCJA JEDNORAZOWA NA WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ " NA STRUNACH POEZJI " WYSTĘP MARKA ANDRZEJEWSKIEGO
59/IT/17 2017-11-13 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
7380,00 ZAKUP URZĄDZEŃ MFP DRUKUJĄCO-KOPIUJĄCO-SKANUJĄCYCH.
131/SOI/17 2017-11-13 KATARZYNA RAKUŚ
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
491/ST/17 2017-11-13 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 15/ST/17 DOTYCZY AKTUALIZACJI KOSZTORYSU
122/OR/17 2017-11-13 CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.
197017,14 ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, W TYM MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OSP-GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
81/PN/17 2017-11-13 MIASTO OPOLE
GMINA GIERAŁTOWICE,GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE,MIASTO SŁUPSK
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
130/SOI/17 2017-11-13 MARTA ZAWIŚLAK
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
77/PN/17 2017-11-13 HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG
837354,00 STWORZENIE PARTNERSTWA I USTALENIE ZASAD W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU "AREA 21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
34/BM/17 2017-11-13 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEDMIOTÓW (UBRANIE SPECJALNE Z HEŁMEM-9SZT. I UBRANIE KOSZAROWE Z HEŁMEM-5SZT.) NA WYPOSAŻENIE SALI DYDAKTYCZNEJ "OGNIK" W CELU PROWADZENIA SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNYCH DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU "BEZPIECZNY LUBLIN".
116/OR/17 2017-11-13 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560,00 NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE.
323/GM/17 2017-11-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
TBV SP.J. W. DZIOBA, P. BIELECKI
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TBV SP. J. W.DZIOBA, P.BIELECKI I MPWIK W LUBLINIE SP. Z O.O . - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄ
132/SOI/17 2017-11-13 ALEKSANDRA PRÓCHNIAK
0,00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
313/GM/17 2017-11-13 KAMIL WŁODARCZYK
BASIAK AGNIESZKA,BASIAK KONRAD,SZYMCZUK ANDRZEJ,SZYMCZUK NATALIA,WŁODARCZYK IWONA
207,90 UMOWA NR: 1050/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, POW. 90 M2 CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
62/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 42/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
63/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
168/IR/17 2017-11-09 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9 - ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO
4/BRM/17 2017-11-09 ROBERT LITWIŃSKI
400,00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 11 LISTOPADA 2017 R.
315/GM/17 2017-11-09 JÓZEF KASPRZAK
KASPRZAK LEOKADIA
194,82 UMOWA NR: 1051/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - UPRAWY, DZ., POW. 382 M2. CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
57/IT/17 2017-11-09 VULCAN
16575,00 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI SIGMA.
693/KL/17 2017-11-09 WOJCIECH KORNET
2600,00 REALIZACJA DWÓCH WERSJI FILMU DOKUMENTUJĄCEGO WARSZTATY ARTYSTYCZNE KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
692/KL/17 2017-11-09 IZABELA KOPEĆ "ARTMUS - IK"
78200,00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z UTWORÓW SŁOWNO-MUZYCZNYCH PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18.11.2017 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ
146/OŚ/17 2017-11-09 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
4305,00 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA 30-SEKUNDOWEGO SPOTU RADIOWEGO.
694/KL/17 2017-11-09 MARCIN PIETRUSZA
1100,00 WYKONANIE MIN. 60 ZDJĘĆ W TRAKCIE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
691/KL/17 2017-11-09 PIOTR KOWALCZYK
1800,00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18 LISTOPADA 2017 R.
66/GK/17 2017-11-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
6500,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KWATERY ZBIOROWEJ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W LATACH 1939-1944 WRAZ Z TABLICAMI ORAZ KATAKUMB ZE SZCZĄTKAMI WIEŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO WRAZ Z POMNIKIEM WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO I GESTAPO ,,POD ZEGAREM" NA CMENATRZU PRZY UL.
317/ST/17 2017-11-08 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: - II GWIAZDKOWY FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ
63/OW/17 2017-11-08 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
0,00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST USTALENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM POROZUMIENIEM ZASAD ORGANIZACJI VI ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 6-LATKÓW "LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI" W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
108/KP/17 2017-11-08 LIGHT-TECH PUH S.C.
2460,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA ORAZ TRYBUNAŁU KORONNEGO W DNIU 11.11.2017R.
68/GK/17 2017-11-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
16567,53 ZAKUPIENIE I ZAMONTOWANIE KLAPY PRZECIWZALEWOWEJ PRZED WYLOTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR 15A DO RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. ŁAZIENKOWSKIEJ
311/GM/17 2017-11-08 ARKADIUSZ CZAPLA
400,00 UMOWA NR: 1047/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
21/GD/17 2017-11-08 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5000,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 29, POŁOŻONA PRZY UL. WODNEJ 6F Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY L
317/GM/17 2017-11-08 WIESŁAW RAK
320,00 UMOWA NR: 1052/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY UPRAWY ROLNE
310/GM/17 2017-11-08 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
1136,80 UMOWA NR: 1046/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - DZIERŻAWY - INNE PARKING, UL. EMILII I KAROLA WOJTYŁÓW DZ NR 61/48, OBR. 43, ARK. 29
530/ZSS/17 2017-11-07 TOMASZ KRAMEK
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.
65/GK/17 2017-11-07 "LENMAR" MARCIN LENARD
37064,06 BUDOWA STREET WORKOUT PARK PRZY UL. MEDALIONÓW ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENY GMINY LUBLIN.
127/SOI/17 2017-11-07 AERO TOWER KAMIL KUCIA
5000,00 REPREZENTOWANIE MIASTA LUBLIN PODCZAS ŚWIATOWEGO FINAŁU KONKURSU CREATIVE BUSINESS CUP
56/IT/17 2017-11-07 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
10981,44 DZIERŻAWA LOKALIZATORÓW GPS WRAZ Z DOSTĘPEM DO SYSTEMU IDENTYFIKACJI I LOKALIZACJI TYCH URZĄDZEŃ
68/OW/17 2017-11-07 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
3135,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/OW/17 NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPE
531/ZSS/17 2017-11-07 JACEK MAKSYMIUK
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
316/GM/17 2017-11-06 ELŻBIETA SOCZYŃSKA
SOCZYŃSKI ANDRZEJ
198,00 UMOWA NR: 1048/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, POW. 180 M2
64/GK/17 2017-11-06 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
8812,51 DOSTAWA KOSZY NA PSIE ODCHODY WRAZ Z MONTAŻEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY
488/ST/17 2017-11-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
4231,20 WYNAJEM SALI NA IX SPOTKANIE TURYSTYCZNE
537/ZSS/17 2017-11-06 BEATA KŁODA
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
66/MAZ/17 2017-11-06 KRZYSZTOF CHMIEL
310,00 ANEKS DO UMOWY 28/MAZ/17 NA ZAKUP ORAZ MONTAŻ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO W ROWERZE STOJĄCYM NA SKWERZE PRZY UL. KRÓTKIEJ W LUBLINIE
690/KL/17 2017-11-06 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
10996,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PŁYTY PT. W KRĘGU ANDRZEJA NIKODEMOWICZA.
64/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
10500,00 WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY UL. BOH. MONTE CASSINO, UL. BIEDRONKI, UL, CHOPINA, UL. BAJKOWEJ W LUBLINIE
65/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
0,00 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU WYKONANIA NASADZEŃ W REJONIE III
538/ZSS/17 2017-11-03 EMIL DUDZIAK
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
308/GM/17 2017-11-03 ZOFIA BIELA
BIELA WACŁAW
167,40 UMOWA NR: 1045/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
536/ZSS/17 2017-11-03 ANETA ROMANEK
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
522/ZSS/17 2017-11-03 EMILIA CHARYTANOWICZ
900,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
517/ZSS/17 2017-11-03 URSZULA STEĆ
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
540/ZSS/17 2017-11-03 TOMASZ BOSKO
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
489/ST/17 2017-11-03 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
100000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH IV-V W II PÓŁROCZU 2017 R.
534/ZSS/17 2017-11-03 DANIEL KLIMIUK
100,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
329/GM/17 2017-11-03 ZIĘTEK DARIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AMADEKS"
2356,67 UMOWA NR: 68/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSP. - PARKING - KOMIS SAMOCH. UL. SMOLUCHOWSKIEGO POW. ; 6086
80/PN/17 2017-11-02 MARIIA MARTYNIUK
4600,00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZY ORAZ AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ROLI W FILMIKACH W MODULE OBEJMUJĄCYCH 6 FILMIKÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CKW
133/SOI/17 2017-11-02 AGORA SA
27675,00 PROMOCJA MIASTA W RAMCH REALIZACJI PROJEKTU ,,PRZYSTANEK MIASTO 2017''
539/ZSS/17 2017-11-02 INNOVA ANETA FALKOWSKA
10400,00 UMOWA O PRZEKAZANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA "KOT FILEMON" PROWADZONEGO PRZEZ PANIĄ ANETĘ FALKOWSKĄ UL. KRAŃCOWA 3 20-356 LUBLIN
59/OW/17 2017-11-02 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
18450,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ NA TEMAT TWORZENIA PRAWIDŁOWYCH RELACJI MIĘDZYLUDZKICH, WEDŁUG POTRZEB DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ORAZ EWENTUALNIE RODZICÓW, W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH R
135/SOI/17 2017-11-02 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
30000,00 PROJEKT WNĘTRZA PUNKTU INFORMACYJNEGO W SKENDE SHOPPING CENTRE W LUBLINIE
309/GM/17 2017-11-02 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
40000,00 UMOWA NR: 64/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LIPOWA 1 DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NAJEM I DZIERŻAWA BU
688/KL/17 2017-10-31 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
9102,00 NAJEM POMIESZCZEŃ ORAZ INSTRUMENTÓW NA ORGANIZACJĘ NKL 2017
144/OŚ/17 2017-10-31 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
12300,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 127/OŚ/17 Z DNIA 04.08.2017 R. - ZWIĘKSZENIE KWOTY NA REALIZACJĘ PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN
41/FE/17 2017-10-31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. TERMINU WYPŁAT POŻYCZKI.
42/FE/17 2017-10-31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY TERMINÓW WYPŁATY DOTACJI.
58/OW/17 2017-10-31 FW FANTOM ANDRZEJ MIETKIEWICZ
3054,89 DOSTAWA FANTOMÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
15/ZE/17 2017-10-31 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 10 (15/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
63/MAZ/17 2017-10-31 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
4532,79 ODBIÓR I MONTAŻ OSŁONY TRZCIONOWO-FOLIOWEJ PRZY UL. KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE.
689/KL/17 2017-10-31 FUNDACJA KATARZYNY KOZYRY
12528,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI AUTORSKICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
67/OW/17 2017-10-31 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
4000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAM
333/GM/17 2017-10-31 GRZEGORZ KRASUCKI
114,00 UMOWA NR: 333/GM/17 CZYNSZ ZA NAJEM (SP) - LUBLIN, HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO 5
107/KP/17 2017-10-31 SIM KOŁO
15405,75 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM W POSTACI CZARNYCH TOREB BAWEŁNIANYCH.
306/GM/17 2017-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36 (OBR. 26, ARK. 4) ORAZ ZOBO
303/GM/17 2017-10-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU: 1) AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 95/6 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ROMERA 4, Z KTÓREJ OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 R., ZNAK: IGM.6821.58.2013
307/GM/17 2017-10-31 KATARZYNA PRZYTUŁA
99,63 CZYNSZ ZA NAJEM GARAŻU (SP) - LUBLIN, HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
115/OR/17 2017-10-31 OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE Z ORA I OIRP W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU
125/SOI/17 2017-10-31 ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 23/SOI/17, ZMIANA §10 TERMIN REALIZACJI UMOWY DO DNIA 15.11.2017 R., ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1
63/GK/17 2017-10-31 CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI
1918,80 DOSTARCZENIE 26 SZT. FLAG BIAŁO-CZERWONYCH POZIOMYCH.
486/ST/17 2017-10-31 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
1088,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z DZIELNICY BRONOWICE.
145/OŚ/17 2017-10-30 ANNA KOZAKOWSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
33/BM/17 2017-10-30 SPOŁEM LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL.PONIKWODA 67. (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
124/SOI/17 2017-10-30 STOWARZYSZENIE AKTYWNA EUROPA
2500,00 WSPÓŁORGANIZACJA WSCHODNIEGO FORUM FIRM RODZINNYCH
166/IR/17 2017-10-30 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
0,00 Z DNIEM 30.10.2017 R. STRONY ROZWIĄZUJĄ UMOWĘ NR 11/IR/17 Z DNIA 10.02.2017 R., PRZEDMIOTEM KTÓREJ BYŁO WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA OSIEDLU KARŁOWICZA W LUBLINIE, ZA POROZUMIENIEM STRON.
305/GM/17 2017-10-30 GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2461,50 UMOWA NR: 63/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY ZAPLECZE BUDOWY ORAZ DOKONANIE NASADZEŃ KRZEWÓW OZDOBNYCH, UL. PÓŁNOCNA, POW. 547 M2
32/BM/17 2017-10-30 MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE
400,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. ROGOWSKIEGO 9. (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
79/PN/17 2017-10-30 KATARZYNA STINSKA
1360,00 OBSŁUGA KORESPONDENCJI ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
40/FE/17 2017-10-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
105089878,41 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
686/KL/17 2017-10-27 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 613/KL/17 Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MBP (ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TERMINU PRZEDŁOŻENIA ROZLICZENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO).
22/GD/17 2017-10-27 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
99600,00 WYKONANIE USŁUGI SKANOWANIA Z POSTACI ANALOGOWEJ DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ I ARCHIWIZACJI OPERATÓW GEODEZYJNYCH Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZGROMADZONEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
66/OW/17 2017-10-27 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
8700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 3 NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEG
113/OR/17 2017-10-27 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 285/KP/16 ZMIENIAJĄCY NR KONTA BANKOWEGO.
167/IR/17 2017-10-27 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
6211,50 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA CIĄGÓW PIESZYCH NA OSIEDLU KARŁOWICZA (CZECHÓWKA GÓRNA KOLONIA DZIAŁKI 5/9 I 1/38) W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
114/OR/17 2017-10-27 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
-587,52 ANEKS DO UMOWY NR 110/OR/16 Z 22.12.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY O 587,52 ZŁ DO WYSOKOŚCI 73051,20 ZŁ.
535/ZSS/17 2017-10-26 BEATA POLIŃSKA
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
159/IR/17 2017-10-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
6150,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI I STREET WORKOUT W LUBLINIE, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
487/ST/17 2017-10-26 HADES L.E. CWALINA SPÓŁKA JAWNA
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "KONCERT POŚWIĘCONY PAMIĘCI WIELKICH BARDÓW: COHEN, DYLAN, STACHURA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI,
65/OW/17 2017-10-26 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
3400,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA DOSKONALĄCE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
62/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
1354,99 DOSTAWA KSIĄŻEK DO ZAWODU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK ELEKTRONIK - CZĘŚĆ III - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
1/KM/17 2017-10-26 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
3600000,00 UMOWA-WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ PWPW S.A. DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ
62/MAZ/17 2017-10-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
50000,00 DOTACJA NR 407/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
60/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
3223,84 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH - CZĘŚĆ I - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
520/ZSS/17 2017-10-26 LUCYNA KONCEWICZ
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
165/IR/17 2017-10-26 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 18/IR/17 Z DNIA 24.02.2017 R. DOT. ZADANIA ZACISZE REKREACYJNO- EDUKACYJNE W OSIEDLU LIPNIAK- ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 30.11.2017 R.
164/IR/17 2017-10-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
60270,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 W LUBLINIE
465/ST/17 2017-10-26 ALTER JMS SP. Z O. O. SP. K
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "TRZY ZŁOTE DAMY SEROWARSTWA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
61/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
7547,57 DOSTAWA KSIĄŻEK, ATLASÓW, PODRĘCZNIKÓW DO ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA - CZĘŚĆ II - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
684/KL/17 2017-10-25 MARCIN ZDUNIK
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017R.
64/OW/17 2017-10-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
11600,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 4 NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBE
336/GM/17 2017-10-25 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 13 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11 Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY POWIERZCHNI W BUDYNKU BIUROWYM MOSIR ,,BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O. O. PRZY UL. FILARETÓW 44.
304/GM/17 2017-10-25 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.WYŻYNNA 43 (41-55)
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.WYŻYNNEJ 43 W LUBLINIE
80,00 UMOWA NR: 62/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY PARKING, UL. JANA PAWŁA II, POW. 400 M2
88/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "PRZEDSTAWIENIE CZTERECH KULTUR -POKAZ UCZNIÓW POLSKICH, ROMSKICH, UKRAIŃSKICH I ŻYDOWSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014- 2020.
90/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W SPS NR 26 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
94/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
685/KL/17 2017-10-25 KRZYSZTOF FIRLUS
3000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ KONTRABAS PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017 R.
61/GK/17 2017-10-25 F-RYZA USŁUGI STOLARSKIE SŁAWOMIR DZIAŁO
9212,70 WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH PRZY MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ (POMNIKACH) W LUBLINIE.
89/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
92/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
93/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
91/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0,00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
299/GM/17 2017-10-24 TCHIBO WARSZAWA SP. Z O.O.
2905,73 UMOWA NR: 39/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 36 Z PRZEZNACZENIEM NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY
527/ZSS/17 2017-10-24 IWONA PAPROTA
1050,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
512/ZSS/17 2017-10-24 BARBARA SOBOCKA
700,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
519/ZSS/17 2017-10-24 ANDŻELIKA PONIEWOZIK
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
516/ZSS/17 2017-10-24 CONSALIA ALINA PORĘBA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
51/OW/17 2017-10-24 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
455000,00 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA"
518/ZSS/17 2017-10-24 MICHAŁ MAZUR
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
529/ZSS/17 2017-10-24 EDYTA KUŚMIREK
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
521/ZSS/17 2017-10-24 AGATA CHMIEL
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
508/ZSS/17 2017-10-24 ELŻBIETA WANIURSKA
1050,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
682/KL/17 2017-10-24 MAREK ANDRZEJEWSKI
3300,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU NA GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ "NA STRUNACH POEZJI " W DN. 29.11.2017
484/ST/17 2017-10-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
3000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI SPORTU AKADEMICKIEGO
67/GK/17 2017-10-24 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA WYSTAWY PLENEROWEJ NA OGRODZENIU OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE
533/ZSS/17 2017-10-24 MARIUSZ PROKOPIUK
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
511/ZSS/17 2017-10-24 EWA ZAGAJSKA
100,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
532/ZSS/17 2017-10-24 DOROTA WOLAŃCZUK
400,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
112/OR/17 2017-10-24 BSI GROUP POLSKA SP. Z O.O.
31980,00 WYKONANIE W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN AUDITU PRZEJŚCIA NA NOWE WYDANIE NORMY ISO 9001:2015 ORAZ RECERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY ISO 9001:2015, TJ. WYDANIE CERTYFIKATU ORAZ USTALENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NIEGO; USTALENIE WARUNKÓW POSŁUG
142/OŚ/17 2017-10-24 MIROSŁAW WYROSTEK
0,00 ANEKS DO UMOWY 84/OŚ/17 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
140/OŚ/17 2017-10-24 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 27/OŚ/17 - KONSERWACJA STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13- PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 15.11.2017 R.
20/GD/17 2017-10-24 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428,00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 68/3, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 17 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 67, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 15 ORAZ Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZN
59/MAZ/17 2017-10-24 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
38700,00 WYKONANIE DRUKU I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UM LUBLIN
483/ST/17 2017-10-23 KLUB SPORTOWY STAY INSANE
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "INSANE TRIATHLON LUBLIN"
31/BM/17 2017-10-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
17745,00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP ŚRODKÓW INDYWIDUALNEJ OCHRONY STRAŻAKA, NA POTRZEBY KMPSP.
482/ST/17 2017-10-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
2400,00 "WOJEWÓDZKI TURNIEJ W BOCCIA "
61/MAZ/17 2017-10-23 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
8503,89 WYKONANIE INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ, PROJEKTU GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, PROJEKTU URZĄDZENIA TERENU I PROJEKTU ZIELENI DLA TERENU ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. ZBOŻOWĄ A UL. SŁAWINKOWSKĄ W LUBLINIE
480/ST/17 2017-10-23 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
2000,00 "ORGANIZACJA ROZGRYWEK EKSTRAKLASY BADMINTONA"
485/ST/17 2017-10-23 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 150/ST/17 "SPORT DLA KAŻDEGO" - ZMIANY W KOSZTORYSIE
162/IR/17 2017-10-23 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
55800,00 WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PIASKOWEJ NA BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT Z SBR+EPDM, PRZY ZESTAWIE DO ĆWICZEŃ STREET WORKOUTU PARK LINE XL NA DZIAŁCE NR 14/28 W LUBLINIE, W POBLIŻU PRZEDSZKOLA NR 75
161/IR/17 2017-10-23 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
38766,60 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE
30/BM/17 2017-10-23 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
2000,00 ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W CZASIE NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ ORAZ SYTUACJI MAJĄCYCH ZNAMIONA KRYZYSU.
312/GM/17 2017-10-20 GRĄDKOWSKA ALEKSANDRA
332,00 UMOWA NR: 1049/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA , POW. 332 M2 CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
509/ZSS/17 2017-10-20 AGATA WILK
900,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
528/ZSS/17 2017-10-20 EWA SADURSKA
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
525/ZSS/17 2017-10-20 MAGDALENA KALENIEC
1200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
524/ZSS/17 2017-10-20 IZABELA HANCZYN
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
510/ZSS/17 2017-10-20 MAŁGORZATA MATYKA
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
683/KL/17 2017-10-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
7367,70 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
504/ZSS/17 2017-10-20 AGNIESZKA FILIKS
200,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "WYKORZYSTYWANIE PRODUKTÓW SEZONOWYCH I OBRÓBKA TECHNOLOGICZNA PRODUKTÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
324/GM/17 2017-10-20 CITY PARKING GROUP S.A.
1616,67 UMOWA NR: 67/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RADZYŃSKA DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY UL. RADZYŃSKA POW. ; 2894
39/PS/17 2017-10-20 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 31/PS/17 Z DNIA 08.08.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SĄSIEDZI NA 5! PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU DLA LOKALNYCH WSPÓLNOT MIASTA LUBLIN
526/ZSS/17 2017-10-20 -- ZYGMUNT MISZCZAK
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK.DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
55/IT/17 2017-10-20 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
66356,04 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
523/ZSS/17 2017-10-20 AGATA GAJEWSKA
450,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
57/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
7800,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE MODOWYM DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPER
55/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
34650,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
54/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
12540,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
681/KL/17 2017-10-19 ROBERT GRUDZIEŃ IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY CONCENTUS MUSICUS
4200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII ORGANOWEJ PODCZAS KONCERTU SŁOWNO - MUZYCZNEGO PT." POLSKO OJCZYZNO MOJA" Z UDZIAŁEM HALINY ŁABONARSKIEJ W DNIU 26.11.2017 R.
53/OW/17 2017-10-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3700,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ANALITYKI BEZPIECZEŃSTWA I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO P
302/GM/17 2017-10-19 "DALUS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SZYDŁOWSKI LUCJAN
830,00 UMOWA NR: 59/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RÓŻANA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. RÓŻANEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING STRZEŻONY POW. 650 M2
45/CA/17 2017-10-19 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
6519,00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU " MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU I ZORGANIZOWANA PODCZAS CEREMONII KONCERTU PT. "POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT" Z UDZIAŁEM ARTYSTÓW
60/MAZ/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
2140,20 WYKONANIE BETONOWEGO POSTUMENTU ORAZ TABLICY PAMIĄTKOWEJ WRAZ Z JEJ MONTAŻEM
680/KL/17 2017-10-19 TARGI LUBLIN S.A.
5000,00 USŁUGA PROMOCYJNA PODCZAS WYDARZENIA "BYŁO...NIE MINĘŁO" - SPOTKANIE Z HISTORIĄ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 21-22.10.2017R. W TARGACH LUBLIN.
139/OŚ/17 2017-10-19 DRUKARNIA KOREL-GRAF KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
2500,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.
158/IR/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
23000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PLACU ZABAW ORAZ WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU, PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W LUBLINIE
515/ZSS/17 2017-10-19 DAMIAN ZIARKOWSKI
500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
514/ZSS/17 2017-10-19 BEATA MARZEC
600,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
52/OW/17 2017-10-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3500,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ANALITYKI LABORATORYJNEJ W OCHRONIE ŚRODOWISKA W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PRO
513/ZSS/17 2017-10-19 EWELINA DŻAMAN
750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
54/IT/17 2017-10-18 STORIO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
399640,00 ROZBUDOWA SYSTEMU WYKONYWANIA I SKŁADOWANIA KOPII ZAPASOWYCH.
38/PS/17 2017-10-18 PAWEŁ SZCZUCHNIAK
92000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE "BUDOWA ŁĄCZNIKA PUŁASKIEGO - SŁOWACKIEGO"
122/SOI/17 2017-10-18 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
4700,00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 75 ZDJĘĆ Z DRONA Z LOTU PTAKA TERENÓW PODSTREFY LUBLIN SSE
505/ZSS/17 2017-10-18 BOGDAN SZPONAR
200,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
300/GM/17 2017-10-18 KAROLINA KITA
440,00 UMOWA NR: 60/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI, AL. TYSIĄCLECIA
502/ZSS/17 2017-10-18 FUNDACJA TUP TUSIE
9000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W KLUBIE DZIECIĘCYM POD NAZWĄ KLUB MALUCHA TUP TUSIE
646/KL/17 2017-10-18 KAROLINA MAJKOWSKA
500,00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI TEKSTU UMOWY GRANTOWEJ PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ".
506/ZSS/17 2017-10-18 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
615,00 OPRACOWANIE LOGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA LUBLIN.
507/ZSS/17 2017-10-18 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
12000,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM " MISTRZOWIE ZABAWY"
503/ZSS/17 2017-10-18 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
34800,00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM ,,KUBUŚ I KANGUREK"
298/GM/17 2017-10-18 GUSTO & BUON GUSTO SP. Z O. O.
16000,00 UMOWA NR: 38/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE O POW. 160 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA JARMARK PRODUKTÓW WŁOSKICH
677/KL/17 2017-10-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
-24000,00 ANEKS DO UMOWY 275/KL/17- ZMIANA RAMOWEGO PROGRAMU WYSTAW W GALERII SASKIEJ, ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DO 72.000 ZŁ
121/SOI/17 2017-10-17 CUMULUS PR SP. Z O.O.
21800,00 ZAPEWNIENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
455/ST/17 2017-10-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
45000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO
456/ST/17 2017-10-17 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO
458/ST/17 2017-10-17 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
5500,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO
679/KL/17 2017-10-17 JOANNA BELZYT
660,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO KONCERTU PIEŚNI TRADYCYJNYCH PODCZAS GALI DZIELNIC KULTURY
459/ST/17 2017-10-17 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
7000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLENGO W PŁYWANIU
296/GM/17 2017-10-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
TYMICKA KATARZYNA
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KATARZYNĄ TYMICKĄ I LPEC S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 33/11 (OBR. 36, ARK. 2), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANO
297/GM/17 2017-10-17 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
12300,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE CZĘŚCI OGRODZENIA O DŁUGOŚCI OK. 42 MB, ZLOKALIZOWANEGO NA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1/3 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ
105/KP/17 2017-10-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
190,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 101/KP/17 Z DNIA 13.09.2017R., ZMIENIAJĄCY ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZOBOWIĄZAŃ.
106/KP/17 2017-10-17 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER NA MEDALACH WRAZ Z DOSTAWĄ.
36/FE/17 2017-10-17 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-3145934,72 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA.
678/KL/17 2017-10-17 ŁUKASZ JANICKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 171/KL/17 Z DNIA 8.02.2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
139/IR/17 2017-10-17 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
21217,50 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA SKWERU WRAZ Z SIŁOWNIĄ I CHODNIKIEM DO UL. WARMIŃSKIEJ W LUBLINIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH.
78/PN/17 2017-10-17 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
7500,00 PRODUKCJA I MONTAŻ 6 FILMÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CENTRUM KOMEPENCJI WSCHODNICH WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAC AUTORSKICH
481/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA DOT. UMOWY 481/ZSS/17 OBSZAR 3
480/ZSS/17 2017-10-16 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. OBSZAR 3
474/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 474/ZSS/17 OBSZAR 1
422/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
476/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 476/ZSS/17 OBSZAR 3
475/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH UI INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 475/ZSS/17 OBSZAR 1
482/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH(...) DOT. UMOWY 482/ZSS/17 OBSZAR 3
473/ZSS/17 2017-10-16 --FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 473/ZSS/17
479/ST/17 2017-10-16 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
7500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "ZUMBA Z AZS"
478/ST/17 2017-10-16 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080,00 " PIŁKARSKA ANIMACJA DLA DZIECI W DZIELNICY FELIN".
481/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
10000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START SA
483/ZSS/17 2017-10-16 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA (...) DOT. UMOWY 483/ZSS/17 OBSZAR 3
295/GM/17 2017-10-16 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI GAZOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI
104/KP/17 2017-10-16 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
477/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 477/ZSS/17 OBSZAR 3
160/IR/17 2017-10-16 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R. NA BUDOWĘ PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO ROBÓT - ZAŁ. NR 1 DO UMOWY
108/OR/17 2017-10-16 HENPOŻ RADOSŁAW HEJNO
1771,20 AKTUALIZACJA "INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO" DLA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
107/OR/17 2017-10-16 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
15375,00 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH I LOKALACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN.
110/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
42235,67 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - I CZĘŚĆ.
111/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
35927,25 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - II CZĘŚĆ.
478/ZSS/17 2017-10-16 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH (DOT. UMOWY 478/ZSS/17) OBSZAR 3
479/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIEM RYSA
4640,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
652/KL/17 2017-10-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
3000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI 4 SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH Z PREZENTACJAMI MULTIMEDIALNYMI TOWARZYSZĄCYMI WYSTAWIE EASTREET
294/GM/17 2017-10-13 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
590,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU OŚWIATY, NAUKI I KULTURY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 1.095,00 M KW. POSIADAJĄCEGO 4 KONDYGNACJE NADZIEMNE ORAZ 1 KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW
37/PS/17 2017-10-13 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 35/PS/17 Z DNIA 11.09.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
35/FE/17 2017-10-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOTYCZĄCY ZWIĘKSZE
157/IR/17 2017-10-13 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH NA TERENIE I POZA TERENEM KOMPLEKSU W
150/IR/17 2017-10-12 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 81/IR/17 Z DNIA 26.05.2017 R. NA BUDOWĘ SKWERÓW PRZY UL. LIPOWEJ 12 I UL. LIPOWEJ PRZY CMENTARZU, PRZY UL. CHMIELARCZYKA ORAZ U ZBIEGU ULIC KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/KRÓTKA - TERMIN WYKONANIA DO DNIA 27.10.2017 R.
138/OŚ/17 2017-10-12 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 3011/WOŚ/CP/2007 Z DNIA 11.10.2007 R. - UŻYCZENIE ŁODZI C 465 TRADER, SILNIKA YAMAHA ORAZ PRZYCZEPY BRENDERUP YAMAHA
37/FE/17 2017-10-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY WSTĘPNEJ (PREUMOWY) 6/FE/17 DOTYCZĄCEJ PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROG
293/GM/17 2017-10-12 KACPER DOMŻAŁ
900,00 UMOWA NR: 37/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1 NA WYSOKOŚCI KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA, POW. 2 M
472/ZSS/17 2017-10-12 JOLANTA KARWAT
200,00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT.: "WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZICÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26.10.2017 R.
53/IT/17 2017-10-11 VULCAN
25850,00 PRZEDŁUŻENIE POSIADANYCH LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU ARKUSZ SYSTEMU SIGMA (AUTORSTWA FIRMY VULCAN SP. Z O.O.) DLA 71 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN (PRZEDSZKOLI, PORADNI ORAZ MOS)
676/KL/17 2017-10-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
33500,00 DOTACJA CELOWA DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI MEDIALABOWO-DIGITALIZACYJNEJ WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE"
39/FE/17 2017-10-11 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY VI LO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2017, DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZAC
109/OR/17 2017-10-11 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9464,85 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/OR/17 Z 28.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI: 47324,25 ZŁ.
470/ZSS/17 2017-10-10 MAŁGORZATA KOSTECKA
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU NA TEAMAT: "PRODUKTY ZBOŻOWE W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA "OPRACOWANIE JADŁOSPISU SZKOLNEGO" W DNIU 26.10.2017 R.
60/GK/17 2017-10-10 INŻ-WOD-BUD SP. Z O. O.
110170,00 REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,,RURY" - ETAP I.
325/ST/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
489/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
497/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
484/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCEGO NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
499/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
487/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
500/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
501/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
492/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
495/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
490/ST/17 2017-10-10 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
16641,90 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH -KOSZULKI
493/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
498/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
8000,00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
488/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
491/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
486/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
29/BM/17 2017-10-10 JAROSŁAW ŻÓŁKOWSKI
17984,66 WYKONANIE POSADZKI W GARAŻU JEDNOSTKI OSP GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE - UL.GŁUSKA 138A.
50/OW/17 2017-10-10 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
752,30 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I APTECZEK DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
49/OW/17 2017-10-10 RESPIVENT SPÓŁKA Z O.O.
18342,10 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - MODELI CZŁOWIEKA DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
52/IT/17 2017-10-10 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
442,83 DZIERŻAWA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI UL. WIENIAWSKA 14 - PAŁAC PARYSÓW.
38/FE/17 2017-10-10 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY O ZALICZKOWE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" CZTERECH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32, SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 26, SOSW
119/SOI/17 2017-10-10 PIOTR MALESZYK
2100,00 PRZYGOTOWNIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ LOSOWYCH ABSOLWENTÓW LICEÓW I TECHNIKÓW
471/ZSS/17 2017-10-10 JUSTYNA SIWIELA-TOMASZCZYK CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I DIETOTERAPII
200,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU PRZEZ PANIĄ JUSTYNĘ SIWIELĘ-TOMASZCZYK NA TEMAT: "JADŁOSPIS SZKOLNY-ATRAKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POSIŁKI SZKOLE" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
490/ZSS/17 2017-10-10 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
496/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
494/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
485/ZSS/17 2017-10-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
463/ZSS/17 2017-10-09 DWP SP. Z O.O.
13850,00 ORGANIZACJA KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"- WYNAJEM SALI WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SERWISU KAWOWEGO I LUNCHU.
36/PS/17 2017-10-09 FUNDACJA KRAJOBRAZY
9900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ZIELONY BUDŻET MIASTA LUBLIN - ZAINWESTUJ SWÓJ CZAS I STWÓRZ PROJEKT DLA POKOLEŃ!"
292/GM/17 2017-10-09 ROBERT DRĄŻKIEWICZ
105,00 UMOWA NR: 58/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA I CELE MIESZKANIOWE ZIELEŃ I BUDYNKI GOSPODARCZE
14/ZE/17 2017-10-09 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 9 (14/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
154/IR/17 2017-10-09 HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
18265,50 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 33/7, OBR. 30, ARK. 5 W LUBLINIE OSIEDLE CZUBY
137/OŚ/17 2017-10-09 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
14261,85 USŁUGA DRUKU ORAZ WYKLEJENIA W OKRESIE OD 01.11.2017 R. DO 30.11.2017 R. TABLIC BILLBOARDOWYCH, ZGODNIE Z OFERTĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY.
155/IR/17 2017-10-09 TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
41405,49 DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH, PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W LUBLINIE - W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ PN. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ BEZPIECZNYCH PARKINGÓW ROWEROWYCH"
469/ZSS/17 2017-10-09 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
419,20 UMOWA Z ZAIKS NA PUBLICZNE ODTWORZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
35/GK/17 2017-10-09 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA SZALETÓW NIEPOWODUJĄCA ZWIĘKSZENIA KWOTY MAKSYMALNEGO WYNAGRODZENIA W PEŁNYM CZASIE REALIZACJI UMOWY NR 34/GK/15 Z DNIA 19.06.2015 R.
474/ST/17 2017-10-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
7020,00 "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - PROMOCJA NOWYCH DYSCYPLIN - ERGOMETR WIOŚLARSKI"
462/ZSS/17 2017-10-09 ANDRZEJ DERYŁO
2500,00 WYKONANIE AUTORSKIEGO ARTYSTYCZNEGO KONCERTU SCENICZNEGO PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
57/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
30000,00 UMOWA DOTACJI NR 390/2017/D/OP NA ZADANIE "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
76/PN/17 2017-10-06 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15990,00 NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY CSK ODDAJE W NAJEM SALĘ OPEROWĄ ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE, PRZY PL. TEATRALNYM 1, ZWANĄ DALEJ PRZESTRZENIĄ W CELU ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA CREATIVE CITY FESTIWAL "MIASTO.TO"W RAMACH PROJEKTU
58/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
20000,00 UMOWA DOTACJA NR 391/2017/D/OP NA ZADANIE "RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA"
673/KL/17 2017-10-06 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY JUBILEUSZ 70 - LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W LUBLINIE, ROZWIĄZANIE UMOWY
59/GK/17 2017-10-06 FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA ZUZANNA MIKULSKA
10824,00 DOSTAWA I MONTAŻ KRZYŻY W KWATERZE OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW POŁOŻONEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ.
48/OW/17 2017-10-06 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
6000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 NA KIERUNKU "ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA" W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
674/KL/17 2017-10-06 PIOTR BANASIK
4500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ - FORTEPIAN PODCZAS NADZWYCZAJNEGO RECITALU FORTEPIANOWEGO Z OKAZJI UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO W RAMACH WYDARZENIA "OPUS MAGNUM W DNIU 15.10.2017R."
672/KL/17 2017-10-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
-8000,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 279/KL/17 Z ANEKSEM NR 592/KL/17 MIASTO KULTURY - KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS
675/KL/17 2017-10-06 KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
350,00 PROJEKT GRAFICZNY BILLBOARDU PROMUJĄCEGO PROJEKT CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
106/OR/17 2017-10-06 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
10332,00 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW Z SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU Z PRZEKAZYWANIEM SYGNAŁÓW ALARMOWYCH O POŻARZE DO CENTRUM POWIADAMIANIA STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, WIENIAWSKIEJ 14.
156/IR/17 2017-10-06 ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH STANISŁAW KĘPKA
29520,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA O PODBUDOWIE I Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAŁCE NR 73/86 I 73/85, TJ. OD ULICY GRANITOWEJ DO UL. ONYKSOWEJ W LUBLINIE
123/SOI/17 2017-10-05 NATALIA DMYTRUK
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA NA RZECZ MIASTA AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH
43/OW/17 2017-10-05 JANUSZ PASTUSZUK
4300,00 DOSTAWA STROJÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
473/ST/17 2017-10-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
5145,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
291/GM/17 2017-10-05 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
SKARB PAŃSTWA -PREZYDENT MIASTA LUBLIN
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22/27 (OBR. 42, ARK. 6), NA CELE ZWIĄZANE Z BU
289/GM/17 2017-10-05 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII LUBELSKIEJ
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 16/GM/16 Z DNIA 26.02.2016 R., DOT ZWIĘKSZENIA GODZIN W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ O POW. 324,27 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A W LUBLINIE, POŁOŻONYM NA DZIAŁCE NR 45/5 (OBR. 34, ARK. 3) NA RZEC
103/KP/17 2017-10-05 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
3000,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁORGANIZACJI W LUBLINIE W DNIACH 10-11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU KONFERENCJI PT. "SAMORZĄDOWE TRADYCJE SIEDEMSETLETNIEGO LUBLINA".
47/OW/17 2017-10-05 MARWIOL MAREK RĘKAWEK
4217,67 DOSTAWA FILAMENTÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LAT
46/OW/17 2017-10-05 GRAWIRES JAKUB SIKORA
4300,00 DOSTAWA DRUKARKI 3D DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z
45/OW/17 2017-10-05 AEMCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3890,00 DOSTAWA DRUKARKI 3D ZE SKANEREM DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁF
56/MAZ/17 2017-10-05 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
12231,00 UMOWA DOTACJA NR 378/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIE DĘBU I TOPOLI Z OKAZJI 700-LECIA MIASTA LUBLIN"
671/KL/17 2017-10-05 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
246,00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA - NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA"
104/OR/17 2017-10-05 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
22386,00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM.
105/OR/17 2017-10-05 CORNER MEDIA SP Z O. O.
18791,94 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM.
107/SOI/17 2017-10-05 AGATA CHOLEWA
5500,00 ANEKS, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5 500 ZŁ
106/SOI/17 2017-10-05 CREATIVE BUSINESS CUP
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH CREATIVE BUSINESS CUP
109/SOI/17 2017-10-05 MULTIFACE
0,00 POROZUMIENIE O ROZWIAZANIU UMOWY 58/SOI/17
108/SOI/17 2017-10-05 PAULINA ZARĘBSKA
5500,00 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY, ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5500 ZŁ.
105/SOI/17 2017-10-05 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
20000,00 PROGRAM AKCELERACJI DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH. PROJEKT "KREATYWNE PRZEMIANY"
290/GM/17 2017-10-04 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
159,00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 67,39 M KW., ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. TEODORA LESZETYCKIEGO 8.
50/IT/17 2017-10-04 LUBCOM PIOTR GORYCKI
105618,87 ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE.
33/FE/17 2017-10-04 WOJEWODA LUBELSKI
4679029,24 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2029" NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU -"PRZEBUDOWA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZANA I UL. WILEŃSKĄ
670/KL/17 2017-10-04 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYRKULACJE-KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH 2015-2017-ANEKS DO UMOWY 379/KL/15 Z DN. 30.07.2015-ZMIANA FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
476/ST/17 2017-10-04 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 73/ST/17- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW- ZMIANA KOSZTORYSU
120/SOI/17 2017-10-04 FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY
45018,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH PROGRAMU ,,STUDY IN LUBLIN''
477/ST/17 2017-10-04 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 365/ST/17 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA" ZAŁĄCZNIK NR 2 TJ. ZAKTUALIOWANA OFERTA, ULEGA ZMIANIE.
58/GK/17 2017-10-04 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
350,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM
75/PN/17 2017-10-03 MARIIA MARTYNIUK
2300,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PROPOZYCJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROGRAMU CKW W INTERNECIE
57/GK/17 2017-10-03 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE
350,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM.
42/OW/17 2017-10-03 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
2420,00 DOSTAWA PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
55/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
188876,31 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IIII WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
54/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
168927,79 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III WRAZ Z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ
53/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
239068,57 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
361/ST/17 2017-10-03 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA.
23/GD/17 2017-10-03 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
5550,00 ANEKS NR 23/GD/17 DO UMOWY NR 19/GD/17 DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH ULIC, BĘDĄCEJ PODSTAWĄ DO UJAWNIENIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZASIĘGU DZIAŁEK HIPOTECZNYCH WYŁĄCZENIU Z UMOWY PODLEGA W § 2 Z PKT 1: IV CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 68/
286/GM/17 2017-10-02 NOISE PAULA HAŁAS VEL ŁAGODA
2504,60 UMOWA NR: 36/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM "BISTRO TANCERECZKA" PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 19), OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNI
468/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
10000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
153/IR/17 2017-10-02 DAJK P.H.U. MACIEJ KAŃCZUGOWSKI
1153248,00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST., IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE, UL. NARUTOWICZA 32A
103/OR/17 2017-10-02 ŁUKASZ SZULC CENTRUM SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW REGIONALNYCH
-0,86 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 109/OR/16 Z DNIA 19.12.2016 R., DOT. ZWIĘKSZENIE ILOŚCI WODY MINERALNEJ W BUTELKACH 0,5 L I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WODY W BUTELKACH 1,5 L PRZY ZMNIEJSZENIU KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 49 102,75 ZŁ.
36/SA/17 2017-10-02 GRAŻYNA TRYBUŁA
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
471/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8500,00 "ORGANIZACJA TURNIEJU ELIMINACYJNEGO I UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI U 20"
449/ST/17 2017-10-02 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
22000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
453/ST/17 2017-10-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
18000,00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO"
387/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
113312,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
311/ST/17 2017-10-02 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. "MISTRZOSTWA POLSKI POLSKIEGO TOW.TANECZNEGO W SPORTOWYM TAŃCU TOWARZYSKIM W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH "
452/ST/17 2017-10-02 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
50000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- PIŁKA SIATKOWA
460/ST/17 2017-10-02 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
30000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO .
465/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
24783,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
467/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
24783,00 REALIZACJA PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
466/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
9996,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
472/ST/17 2017-10-02 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
9250,00 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PRZYBLIŻENIE HISTORII SPORTU W RAMACH POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ
451/ST/17 2017-10-02 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
11000,00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I /LUB AKADEMICKIEGO"
457/ST/17 2017-10-02 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
11000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW W TENISIE STOŁOWYM
454/ST/17 2017-10-02 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
26000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
464/ZSS/17 2017-10-02 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY
9000,00 OPRACOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W PRZEDMIOCIE PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
288/GM/17 2017-10-02 ZOFIA DOLECKA
44,00 UMOWA NR: 57/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ GARAŻ BLASZANY
283/GM/17 2017-10-02 FUNDACJA S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ
1985,94 UMOWA NR: 55/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRONOWICKA 3 DZIERŻAWY - INNE NIEWYODRĘBNIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH O POW. 547,09 M2 - II PIĘTRO BUDYNKU WRAZ Z PRAWEM UŻYWANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ; DZIAŁKA NR 106/5, Z
44/CA/17 2017-09-29 AGORA SA
3259,50 PROMOCJA DZIAŁAŃ PROKOBIECYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
30/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
13205739,88 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
19/GD/17 2017-09-29 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
6750,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH: I CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 1/7 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.6), NR 1/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.10), NR 29/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.11) I NR 1/6 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.13), STANOWIĄCE ALEJĘ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY; II CZĘŚĆ -
39/CA/17 2017-09-29 ANDRZEJ BARYŁA
1200,00 PROWADZENIE WYDARZENIA PT. LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.2017
38/CA/17 2017-09-29 GRAŻYNA STRUPCZEWSKA
1200,00 UDZIAŁ W ROLI PRELEGENTA PODCZAS DEBATY PT. "INSPIRUJĄCE KOBIETY LUBLINA - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN", KTORA ODBĘDZIE SIĘ W DN. 30.09.2017 R.
152/IR/17 2017-09-29 HEN-BUD SP. Z O.O.
73776,51 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, ROZB
151/IR/17 2017-09-29 HUP-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 140/IR/17 Z DNIA 30.08.2017 R. NA WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5 - TERMIN WYKONANIA USTALA SIĘ NA DZIEŃ 17.10.2017 R.
461/ZSS/17 2017-09-29 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SZKOLENIA PARCOWNIKÓW OLU SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
41/CA/17 2017-09-29 SYLWIA CHUTNIK
1000,00 UDZIAŁ W ROLI PRELEGENTA PODCZAS DEBATY PT. INSPIRUJĄCE KOBIETY LUBLINA W DN. 30.09.2017
32/FE/17 2017-09-29 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
165238122,45 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I PRZEBUDOWA DW 835 W LUBLINIE NA ODCINKACH: OD GRANICY MIASTA DO SKRZYŻOWANIA UL. ABRAMOWICKIEJ Z UL. SADOWĄ, OD SKRZYŻOWANIA UL. KUNICKIEGO Z UL. DYWIZJONU 303 DO UL. WROTKOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DW 8
31/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
8223992,38 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI OGÓLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
40/CA/17 2017-09-29 MAŁGORZATA ORŁOWSKA
800,00 PROWADZENIE SESJI TEMATYCZNEJ PT. LUBLIN MIASTEM ZDROWYCH I ŚWIADOMYCH KOBIET W DN. 30 WRZEŚNIA 2017 R.
43/CA/17 2017-09-29 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
537,00 USŁUGA NOCLEGOWA W DN. 29/30.09.17 R. DLA 3 PRELEGENTEK UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
668/KL/17 2017-09-29 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000,00 USŁUGA PROMOMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTAWA PABLO PICASSO-WIZERUNEK WIELOKROTNY"
669/KL/17 2017-09-29 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 431/KL/17 Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
667/KL/17 2017-09-29 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 - 2017 - 700 LAT LUBLINA. IMPROPOWIEŚCI LUBELSKIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS 667/KL/17 Z DN. 29.09.2017 R. DO UMOWY 355/KL/16 Z DN. 30.06.2016 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA
282/GM/17 2017-09-29 CUKIERNIA CHMIELEWSKI S.C. M.MAŁECKA,K.CHMIELEWSKI
2146,08 UMOWA NR: 35/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY, POWIERZCHNIA REKLAMOWA, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 8, POW. 43,44
73/PN/17 2017-09-28 KATARZYNA STINSKA
2700,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ JĘZYKACH OBCYCH, ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
281/GM/17 2017-09-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 13/20 I 13/21 (OBR. 19, ARK. 9), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
55/GK/17 2017-09-28 BUDIMEX S.A.
10762,50 DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ILUMINACYJNYCH NA ELEWACJI KOŚCIOŁA I KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 42
104/SOI/17 2017-09-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 POROZUMIENIE W CELU ZAANGAŻOWANIA INTETRESARIUSZA DO UDZIAŁU W V SPOTKANIU PARTNERÓW PROJEKTU W RAMACH PROJEKTU CLUSTERS3
54/GK/17 2017-09-28 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
340,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
475/ST/17 2017-09-28 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
2899,11 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA GMINY LUBLIN (PUZZLE)
56/GK/17 2017-09-28 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
23985,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/GK/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI POKAZÓW SPECJALNYCH SKUTKUJĄCE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI UMOWY
27/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
4336519,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI UM
42/CA/17 2017-09-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
7900,00 USŁUGA ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DN. 30.09.2017 R.
14/PL/17 2017-09-27 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
11500,00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU NIEINWESTYCYJNEGO "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM".
34/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
47889,00 ANEKS DO UMOWY 19/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REG
369/ST/17 2017-09-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
58000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA
51/IT/17 2017-09-27 APN PROMISE S.A.
15143,77 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365 PRO PLUS OPEN, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
301/GM/17 2017-09-27 ROBAK JOZEF
50,00 UMOWA NR: 61/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWNA DZIERŻAWY - UPRAWY I SKŁAD OGRODNICZY, DZIERŻAWNA, POW. 469 M2
52/MAZ/17 2017-09-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
2000,00 UMOWA DOTACJI NR 367/2017/D/OP ZADANIA PN. ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
49/IT/17 2017-09-26 COIG
134931,00 WDROŻENIE MODUŁÓW KSAT2000I W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ GMINY LUBLIN.
136/OŚ/17 2017-09-26 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
3198,00 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM TREŚCI DOTYCZĄCYCH NOWYCH ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
665/KL/17 2017-09-26 CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
7000,00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI FESTYNU HARCERSKIEGO PODCZAS ZLOTU CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZHP 30.09.2017
287/GM/17 2017-09-26 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RZEMIEŚLNIK"
1392,00 UMOWA NR: 1044/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, AMETYSTOWA DZIERŻAWY - ZIELEŃ ZIELEŃ DLA KOMPLEKSU MIESZKANIOWEGO : UL.AMETYSTOWA POW. ; 1392
280/GM/17 2017-09-26 KAROL WOJTYŁA
410,00 SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 520 NR REJESTRACYJNY LU 0243F
26/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA 33/BM/16 Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R.
27/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA 1/BM/2017 Z DNIA 3 STYCZNIA 2017 R.
100/OR/17 2017-09-26 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 44/OR/17 Z 17.03.2017 R., DOT. ZAMIANY ILOŚCI DO WYKONANIA ROLET, ŻALUZJI ORAZ NAPRAW.
458/ZSS/17 2017-09-26 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
18000,00 DOTACJA NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A 20-386 LUBLIN
40/OW/17 2017-09-25 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
4993,80 DOSTAWA MODELI CZŁOWIEKA I MODELI Z ZAKRESU ZOOLOGII W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
26/SA/17 2017-09-25 EWA BONDARUK
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
459/ZSS/17 2017-09-25 --DIAGNOSTYKA SP. Z O. O.
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
469/ST/17 2017-09-25 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
24038,00 ANEKS DO UMOWY 389/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
468/ST/17 2017-09-25 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
3000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS UDZIAŁU ZAWODNIKA ADRIANA KOWALA W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI W BOKSIE
315/ST/17 2017-09-25 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.ORGANIZACJA XXVI MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINISIATKÓWKI "
470/ST/17 2017-09-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
61288,00 ANEKS DO UMOWY 388/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIE PUBLICZNE PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
285/GM/17 2017-09-25 DWP SP. Z O.O.
100,00 UMOWA NR: 2/2017 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PLAC TEATRALNY DZIERŻAWY - NAJEM POW.: 2,3
284/GM/17 2017-09-25 JAN ŁASKA
100,00 UMOWA NR: 56/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FIRLEJOWSKA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA I BUDYNKI GOSP. POW. ; 297
25/BM/17 2017-09-25 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
12890,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNYCH KMP W LUBLINIE
102/SOI/17 2017-09-25 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40000,00 WSPÓŁORGANIZCJA PROJEKTU MIASTO.TO REALIZOWANEGO W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
102/OR/17 2017-09-25 ŚLASKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
2500,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 9. "USŁUGI DLA BIZNESU" W RAMACH OBSZARU "INWESTYCJE I BUDOWNICTWO".
95/SOI/17 2017-09-25 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0,00 POROZUMIENIE W ZAKRESIE WYPRACOWANIA MECHANIZMÓW SPRZYJAJĄCYCH DIALOGOWI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z MIESZKAŃCAMI W CELU OPRACOWANIA DŁUGOFALOWEGO PLANU WDRAŻANIA W LUBLINIE TECHNOLOLOGII I INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ
149/IR/17 2017-09-25 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
-0,40 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/IR/17 NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE - ZMIANA WYNAGRODZENIA NA KWOTĘ 117 213,18
35/SA/17 2017-09-25 JADWIGA LYSSY
1250,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
31/SA/17 2017-09-25 RENATA WOLSKA
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
30/SA/17 2017-09-25 EWA ZAWIŚLAK
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
28/SA/17 2017-09-25 GRAŻYNA KOPROWSKA
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
34/SA/17 2017-09-25 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1450,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZOREM NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
32/SA/17 2017-09-25 IWONA NOWOGRODZKA
1250,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
27/SA/17 2017-09-25 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
29/SA/17 2017-09-25 IWONA SORAL
1050,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
33/SA/17 2017-09-25 WANDA LIPSKA
1250,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
39/OW/17 2017-09-25 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1877,00 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I APTECZEK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
37/OW/17 2017-09-22 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
1188,00 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJII ZADANIA "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
102/KP/17 2017-09-22 BARTŁOMIEJ WĘGLIŃSKI
JARGIŁO ARTUR,MENET GABRIEL,SUSZEK MARCIN,SZPILAREWICZ TYMOTEUSZ,SZULC ŁUKASZ,WASZCZUK ANDRZEJ
1000,00 WYSTĘP ARTYSTYCZNY ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND W DNIU 25.09.2017 R.
278/GM/17 2017-09-22 --PPH YARD SP. Z O.O.
4202,40 UMOWA NR: 34/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 12 I 14, OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMIWA, POW. 85,20M
449/ZSS/17 2017-09-22 MARTYNA MAZUREK FIZJOACTIV
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
36/OW/17 2017-09-22 BEATA NOGAL
4790,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I OPIEKUNA DO OŚRODKA, PRYWATNYM SAMOCHODEM OSOBOWYM
457/ZSS/17 2017-09-22 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
-2398,24 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA
664/KL/17 2017-09-22 MARCIN BUTRYN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 641/KL/17 Z DN. 30.08.17 R. - PRODUKCJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
70/PN/17 2017-09-22 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0,00 WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PRZEZ STRONY SPEKTAKLU TANECZNEGO "TRZY SIOSTRY" W RAMACH REALIZACJI KIEW
460/ZSS/17 2017-09-22 STOWARZYSZENIE EDUKADO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 448/ZSS/17 NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
324/ST/17 2017-09-21 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
42000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - FINAŁ IGRZYSK STUDENTÓW I ROKU
68/PN/17 2017-09-21 PPH YARD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NA USŁUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW, ZMIANA TERMINU
65/PN/17 2017-09-21 JAN RYDEL
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
74/PN/17 2017-09-21 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH KIEW2017
18/GD/17 2017-09-21 WOJCIECH KIWIŃSKI USŁUGI GEODEZYJNE
26445,00 KONTROLA I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DOT. OPRACOWAŃ PRAWNYCH I PODZIAŁOWYCH, PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
71/PN/17 2017-09-21 "AWP STUDIO" ANETA WYSMULSKA-PAWLACZYK
1845,00 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ 3 WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH W DNIACH 25-26.09.2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
72/PN/17 2017-09-21 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NA USLUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW2017, ZMIANA TERMINU
69/PN/17 2017-09-21 ULUHUBEK KAMALOV
4320,00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU INAUGURACYJNEGO I SPOTKANIA Z REFATEM CHUBAROVEM - GOŚCIEM SPECJALNYM KIEW 2017
101/SOI/17 2017-09-21 TOMASZ MATEUSZ LISOWIEC
0,00 UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI CO-WORKINGOWEJ
663/KL/17 2017-09-21 JOANNA ZAWŁOCKA
2000,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA" W DNIU 22 WRZEŚNIA 2017 R.
274/GM/17 2017-09-20 LIDL SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE,PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE A. SERGIEL, A. SKOP S.J.
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 R. PRZENOSZĄCY PRAWA I OBOWIĄZKI NA SPÓŁKĘ LIDL SP. Z O. O. SP. K.
455/ZSS/17 2017-09-20 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C.
7257,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, DRUK I DOSTAWA 1.500 SZTUK KALENDARZY ŚCIENNYCH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
467/ST/17 2017-09-20 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY KLUBÓW SZKOLĄCYCH I KLUBU WIODĄCEGO W DYSCYPLINIE PŁYWANIE.
659/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
0,00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, XXIX-XXXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKEIJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
46/IT/17 2017-09-20 COIG
502578,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
658/KL/17 2017-09-20 RAFAŁ PANAS
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 228/KL/17 Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
45/IT/17 2017-09-20 COIG
614385,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I MODUŁ GOP.
327/ST/17 2017-09-20 LUBELSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO
20000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.KLUBOWE MISTRZOSTWA EUROPY W KARATE TRADYCYJNYM ORLEN 2017
662/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
5904,00 LICENCJA ZAIKS NA DOKONONANIE NAGRANIA I ZWIELOKROTNIENIA PŁYTY CD/DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
657/KL/17 2017-09-20 DARIUSZ JEŻ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENIALNEJ 192/KL/17 Z DNIA 15 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
37/CA/17 2017-09-20 DOROTA AWIORKO
6700,00 ZORGANIZOWANIE WYSTAWY PT. "KOBIETA W OBIEKTYWIE" W RAMACH WYDARZENIA LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.17 R.
147/IR/17 2017-09-20 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BĘTKOWSKI TOMASZ
657804,00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE W SPRZĘT I URZĄDZENIA DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH ORAZ OBSŁUGI OBIEKTU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FRKF POD NAZWĄ:"PRZE
273/GM/17 2017-09-20 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DWP SP. Z O.O.
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. I DWP SP. Z O.O., ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 2 (OBR. 41, ARK. 3), NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI GAZOWEJ ORAZ ZO
44/IT/17 2017-09-20 COIG
1837620,00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I.
47/IT/17 2017-09-20 COIG
66420,00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA.
62/PN/17 2017-09-19 GEDIMINAS KAZENAS
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
34/OW/17 2017-09-19 INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI
11628,17 DOSTAWA DRUKARKI 3 D WRAZ Z ZAPASEM FILAMENTÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
58/PN/17 2017-09-19 DOMINIK CAŁKA
650,00 POMOC PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU PANELI W LINII MODELE POJEDNANIA W DNIU 26.09.17 PODCZAS KIEW
64/PN/17 2017-09-19 MARTYNA KWIATKOWSKA
220,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA I PREZENTACJA NT. KULTURY, SZTUKI I ŻYCIA W TADŻYKISTANIE 16.09.2017 R. PODCZAS KIEW
56/PN/17 2017-09-19 REVAZ JORBENADZE
2200,00 UCZESTNICTWO W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "GEOPOLITYCZNE ORIENTACJE PAŃSTW W EUROPIE WSCHODNIEJ" W DNIU 25.09.2016 PODCZAS KIEW 2017
61/PN/17 2017-09-19 PAUL KALINICHENKO
1870,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 25.09.2017 PODCZAS KIEW
53/GK/17 2017-09-19 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
1600,23 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REALIZACJĘ STREET WORKOUT PARK PRZY UL.MEDALIONÓW.
316/ST/17 2017-09-19 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
6000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.1 PÓŁMARATON LUBELSKI
466/ST/17 2017-09-19 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "CHANUKA 5778" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
464/ST/17 2017-09-19 CAFEMARI S.C.
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "WYSTAWY INSPIRACJI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI
655/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
4550,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ŚWIĄTECZNA AKADEMIA INSPIRACJI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
656/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIASTO BEZ CHMUR - ANEKS DO UMOWY NR 327/KL/17 Z DNIA 24 MARCA 2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
654/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA-ANEKS DO UM. 563/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R. - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
98/OR/17 2017-09-19 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
2500,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ "ODBIÓR I ZARZĄDZANIE ODPADAMI STAŁYMI."
279/GM/17 2017-09-19 RÓŻNOWICZ EWA
380,00 UMOWA NR: 54/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LUBARTOWSKA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA, KIOSK HANDLOWY, AL. TYSIĄCLECIA 1/ LUBARTOWSKA 41, POW. 10M
60/PN/17 2017-09-19 BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA
350,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
59/PN/17 2017-09-19 KLAUS ZIEMER
500,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 R. PODCZAS KIEW
55/PN/17 2017-09-19 CORDROY SP Z O.O.
39900,00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 R.
24/MKZ/17 2017-09-19 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
25000,00 WYKONANIE INWENTARYZACJI I ZESPOŁU BUDYNKÓW DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW (BUDYNEK GŁÓWNY, MAGAZYN, SUSZARNIA) PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22 ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ STANU ZACHOWANIA WW. BUDYNKÓW.
57/PN/17 2017-09-19 PAULINA GMURKOWSKA
1890,00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "TRANSNARODOWE PROGRAMY MŁODZIEŻOWE" 26.09.2017 PODCZAS KIEW
277/GM/17 2017-09-18 HELENA WOJCIECHOWSKA
WOJCIECHOWSKI ADAM
153,60 UMOWA NR: 1043/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZ. DZ. O POW. 96 M2, NIERUCHOMOŚĆ GMINNA, OPŁATA ROCZNA.
421/ST/17 2017-09-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
1207000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
41/OW/17 2017-09-18 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
0,00 CELEM POROZUMIENIA JEST WSPIERANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W DZIEDZINIE EKONOMII, FINANSÓW, CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ SKIEROWANYCH DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I SENIORÓW, REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKTOROWEGO "BANKOWCY DLA
29/FE/17 2017-09-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
67805422,77 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
99/OR/17 2017-09-18 GETFRESH SP Z O O
66180,88 DOSTAWA NIEGAZOWANEJ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH ZWROTNYCH, KUBKÓW JEDNORAZOWYCH, DZIERŻAWĘ I SANITYZACJĘ DYSTRYBUTORÓW.
450/ZSS/17 2017-09-18 DREWNIANY MEBELEK KATARZYNA KANDULSKA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
456/ZSS/17 2017-09-18 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ
454/ZSS/17 2017-09-18 "WILK" KUŚMIERZ RADOSŁAW
4756,41 UMOWA O WYDRUK I DOSTARCZENIE 300 KALENDARZY ŚCIENNYCH "RODZINA TRZY PLUS"
351/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY SŁAWIN W LUBLINIE
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, PIŁKA NOŻNA.
450/ST/17 2017-09-18 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
84000,00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU AKADEMICKIEGO- AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJ.LUBELSKIEGO 2017/2018- UNIWESRJADA 2017
363/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, KOSZYKÓWKA
418/ST/17 2017-09-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
138000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ MĘŻCZYZN
309/ST/17 2017-09-18 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
9000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
653/KL/17 2017-09-18 FUNDACJA FUGA MUNDI
5600,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-XX JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE 2017
23/MKZ/17 2017-09-18 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
0,00 GMINA LUBLIN UDZIELA DOTACJI CELOWEJ KOŚCIOŁOWI REKTORALNEMU PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ W LUBLINIE PRZY UL. NARUTOWICZA 6 W WYSOKOŚCI 36 200 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTY) NA DOFINANSOWANIE NAKŁADÓW NA WYKONANIE PRAC : RENO
22/MKZ/17 2017-09-18 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0,00 - 88 974 ZŁ - ZOSTAJE PRZEZNACZONE NA "KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DEKORACJI PLASTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ BAZYLIKI OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" - CO STANOWI 10% NAKŁADÓW WNIOSKOWANYCH NA WYKONANIE ROBÓ
100/SOI/17 2017-09-15 FUNDACJA BADAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
0,00 ANEKS DO UMOWY 35/SOI/17, ZMIANA BRZMIENIA §4 UMOWY
54/PN/17 2017-09-15 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0,00 ANEKS 1 NR 54/PN/17 DO UMOWY NR 43/PN/17 Z DNIA 4 SIERPNIA 2017 ROKU.
103/SOI/17 2017-09-15 ANTONIO DAVID JIMENEZ ANDRADE
2000,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATU ORAZ PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ PROGRAMU STUDY IN LUBLIN
270/GM/17 2017-09-15 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 14/10 I 14/16 (OBR. 14, ARK. 11) OR
462/ST/17 2017-09-15 SPRZEDAŻ ZEGARKÓW JERZY BATYRA
7800,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE WRAZ ZE SKŁADEM TEKSTU TRZECH OPRACOWAŃ TURYSTYCZNYCH NA TEMAT MIASTA LUBLIN
101/OR/17 2017-09-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 67/OR/16 Z DNIA 22.09.2016 R., DOT. ZMIANY TERMINU EKSPOZYCJI OBRAZU NA TERMIN OD 1.07.2017 R. DO 31.12.2017 R. ORAZ ZWROTU OBRAZU NA DZIEŃ 10.01.2018 R.
386/ST/17 2017-09-15 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
40148,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
463/ST/17 2017-09-15 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
89790,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROGRYWKACH IV RUNDY FINAŁOWEJ PLAY OFF II LIGII ŻUZLA
138/IR/17 2017-09-15 BARTŁOMIEJ PYCZEK
1752,00 SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII W ZAKRESIE SPRAWDZENIA I OCENY FORMULARZA CENOWEGO ORAZ KART KATALOGOWYCH NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM.
146/IR/17 2017-09-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
5535,00 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU DOZOROWANIA OBIEKTU WRAZ Z OPRZEWODOWANIEM NA PRZEBUDOWYWANYM STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE
43/IT/17 2017-09-15 COIG
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 30/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
143/IR/17 2017-09-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
219,07 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 388701 (258/IR/16) DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI PUNKTU ŁADOWANIA TELEFONÓW PRZY UL. LIPOWEJ 15 - ZMIANA MOCY PRZYŁĄCZENIA ORAZ WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 219.07 ZŁ.
144/IR/17 2017-09-14 HEN-BUD SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. - NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, RO
461/ST/17 2017-09-14 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
2000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ LEKKOATLETYCZNYCH DLA DZIECI
10/ON/17 2017-09-14 ANNA DYMNA
3000,00 W ROLI PRELEGENTA PODCZAS SESJI TEMATYCZNEJ "BYĆ DLA INNYCH BYĆ DLA SIEBIE" ZORGANIZOWANEJ W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE. SESJA BĘDZIE MIAŁ
11/ON/17 2017-09-14 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
1845,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJA ORAZ POPROWADZENIE INTEGRACYJNEGO POKAZU MODY Z UDZIAŁEM 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 5 SENIORÓW W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTR
268/GM/17 2017-09-14 UKRAINSKI POTRAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
646,00 UMOWA NR: 53/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, SZWOLEŻERÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY KIOSK PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 11A, CZĘŚĆ DZ. NR 28/5 O POW. 38 M2, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
269/GM/17 2017-09-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2090,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKA NR 4 O POW. 1764M2, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KSIĘŻYCOWEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
12/ON/17 2017-09-14 ALAN SOBKOWICZ
SOBKOWICZ ALAN
584,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE CHOREOGRAFICZNE UCZESTNIKÓW POKAZU MODY, WRAZ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM POKAZU, ZORGANIZOWANEGO W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W 
651/KL/17 2017-09-13 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
0,00 ANEKS DO UMOWY 139/KL/17 - ZMIANY W HARMONOGRAMIE I KOSZTORYSIE WSTĘPNYM
650/KL/17 2017-09-13 ŁUKASZ JEMIOŁA
3500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS SPOTKANIA " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN " W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 30.09.2017 R.
12/NW/17 2017-09-13 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
97/OR/17 2017-09-13 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3656,42 ANEKS DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2014 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 73,4 M2 W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 ORAZ WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT CZYNSZOWYCH O 3656,42 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 65160,91 ZŁ BRUTTO.
6/ZIT/17 2017-09-13 KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO DORADCA PODATKOWY DR AGATA BŁASZCZYK
1999,00 PRZEPROWADZENIE JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA W FORMIE WARSZTATÓW W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB Z ZAKRESU POMOCY PUBLICZNEJ.
262/GM/17 2017-09-13 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
6000,00 UMOWA NR: 32/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ IMPREZY PN. #NIEFILTRUJEMY
101/KP/17 2017-09-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
17000,00 WSPÓŁORGANIZACJA WIZYTY SZEFÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH AKREDYTOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ OSÓB IM TOWARZYSZĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.
272/GM/17 2017-09-13 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5535,00 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI I/LUB GARAŻAMI - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
38/OW/17 2017-09-13 F.R.U REHAB ZAWOJSKA-GANCARZ GABRIELA
11628,17 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KINESIOTAPINGU:TAPINGU FUNKCJONALNEGO I I II STOPNIA DLA 2 NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RA
142/IR/17 2017-09-12 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 28-02-2018.
5/ZIT/17 2017-09-12 AGIT HOTEL CONGRESS & SPA
2267,00 WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADU I SERWISU KAWOWEGO W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB.
145/IR/17 2017-09-12 EURO-DIRECT CONSULTING
17084,70 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA 6 OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE", TJ. DLA SP NR 20, BSNR7, PRZY ZSTRANSPORT.-KOMUNIKAC., SP NR 18 I 33, ZS NR 4 ORAZ IIII L.O.
649/KL/17 2017-09-12 FUNDACJA INSTYTUT KULTURY CYFROWEJ
0,00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, 700 LAT LUBLINA :DANE I WIZUALIZACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
22/FE/17 2017-09-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1546246,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE".
416/ST/17 2017-09-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- SIATKÓWKA KOBIET
413/ST/17 2017-09-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
25000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018
141/IR/17 2017-09-12 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
138498,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PLACU ZABAW, PRZY UL. LIPIŃSKIEGO W LUBLINIE
267/GM/17 2017-09-12 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
12000,00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH) STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z
48/IT/17 2017-09-12 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1476,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA PJM LUB SJM ORAZ Z PJM LUB SJM NA JĘZYK POLSKI.
100/KP/17 2017-09-12 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
6150,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH OBCHODÓW 20-LECIA LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
135/OŚ/17 2017-09-11 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
4551,00 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
34/PS/17 2017-09-11 WITKAC SP. Z O.O.
6288,80 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 7/PS/17 Z DNIA 20.04.2017 R. - USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO WITKAC.PL
35/PS/17 2017-09-11 --FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
9980,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT: "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
13/ZE/17 2017-09-11 URSZULA ZASADA
19500,00 USŁUGA OPRACOWANIA INWENTARYZACJI RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.
368/ST/17 2017-09-11 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
65000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
648/KL/17 2017-09-11 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - RADIO RELATIONS" 12-14.09.2017 R.
447/ST/17 2017-09-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
165965,00 PROMOCJA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROZGRYWKACH II RUNDY FAZY PLAY OFF II LIGI ŻUZLA W SEZONIE 2017- MECZ W LUBLINIE
132/OŚ/17 2017-09-08 EUGENIUSZ MYSŁOWSKI
6065,20 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
134/OŚ/17 2017-09-08 RYSZARD WÓJCIK
10000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
99/KP/17 2017-09-08 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
6150,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA.
28/FE/17 2017-09-08 AGENCJA REKLAMOWA TOP AGNIESZKA ŁUCZAK
26752,50 UMOWA NA OPRACOWANIE I WYDRUK KALENDARZY PROMOCYJNYCH NA ROK 2018 DLA PROJEKTU: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17
98/KP/17 2017-09-08 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690,00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA MEDALACH
41/IT/17 2017-09-08 ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 35/IT/17. (ZMIANA ADRESU WYKONAWCY I ZAPISU DOTYCZĄCEGO WYSTAWIANIA FAKTUR).
647/KL/17 2017-09-08 MACIEJ IGNACIUK
5000,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI GRAFICZNEJ I WIZUALNEJ ORAZ STWORZENIE ANIMACJI WIDEO DO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY MICHALAK PT. "WLUBLINWZIĘTE " ORAZ ZILUSTROWANIE TEGO REPORTAŻU W RAMACH " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY- KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
645/KL/17 2017-09-08 KATARZYNA MICHALAK
1500,00 PRODUKCJA AUTORSKIEGO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO PREZENTUJĄCEGO SYLWETKI KOBIET, KTÓRE ZMIENIAŁY OBLICZE DAWNEGO LUBLINA PT. " WLUBLINWZIĘTE " W RAMACH "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
364/ST/17 2017-09-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018- KOSZYKÓWKA
99/SOI/17 2017-09-08 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13230,00 DRUK I DOSTARCZENIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM SSE
131/OŚ/17 2017-09-08 AGNIESZKA ZALEWSKA
3140,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
130/OŚ/17 2017-09-08 KAZIMIERZ DZIĘCIOŁ
6628,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
133/OŚ/17 2017-09-08 KRYSTYNA BARTOSIK
3200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
255/GM/17 2017-09-08 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
51,84 UMOWA NR: 31/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE TRÓJNOGU I POWIERZCHNI REKLAMOWEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, POW. 10,58 M2.
42/IT/17 2017-09-08 APN PROMISE S.A.
59331,88 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
129/OŚ/17 2017-09-08 BEATA ROZWAŁKA
ROZWAŁKA KRZYSZTOF
4904,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
247/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE ZYSKAJ ZDROWIE
50,00 UMOWA NR: 30/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA NAMIOT DO WYKONYWANIA BEZPŁATNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 23 W DNIU 25.09.2017 R.
44/OW/17 2017-09-07 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4300,00 ANEKS NR 1 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R. DO POROZUMIENIA NR 20/PN/17 Z DNIA 25 MAJA 2017 R.W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSC
98/SOI/17 2017-09-07 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
615,00 UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 14.09.2017 R. OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 16.00
420/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA KOBIET
419/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
80000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN
254/GM/17 2017-09-07 ELPRO DEVELOPMENT S.A.
3890,75 UMOWA NR: 52/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW UL.WYŻYNNA : PARKING, ZIELEŃ, DROGA POW.; 1975
275/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
550,00 UMOWA NR: 33/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ARCHIDIAKOŃSKA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PLACU PO FARZE Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SMAKU
97/KP/17 2017-09-07 POLOT JERZY FURTAK
0,00 ANEKS NR 1, DO UMOWY NR 21/KP/17, DOTYCZĄCY NAZW I NUMERÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH.
261/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10553,40 WYKONANIE 26 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
251/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
22140,00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU LUB WSPÓŁUŻYTKOWANIU OSÓB PRAWNYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU.
49/MAZ/17 2017-09-06 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
41500,00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY
97/SOI/17 2017-09-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
1512,90 WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 12.09.2017 R.
53/PN/17 2017-09-06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2017 ROKU
136/IR/17 2017-09-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1971,68 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BOISKO REKREACYJNE Z OŚWIETLENIEM TERENU I BUDYNKU ZAPLECZA PRZY UL. JUDYMA W LUBLINIE.
429/ST/17 2017-09-06 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
150000,00 :"PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH".
128/OŚ/17 2017-09-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
6132,67 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE.
259/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8118,00 WYKONANIE 22 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
260/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8179,50 WYKONANIE 19 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
249/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
1600,00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
250/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
11600,00 WYKONANIE 29 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
248/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
6800,00 WYKONANIE 17 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
258/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
9901,50 WYKONANIE 23 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
644/KL/17 2017-09-05 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU - ANEKS NR 644/KL/17 DO UM. NR 575/KL/17 - DOTYCZY ZMIANY ŚRODKÓW WŁASNYCH
137/IR/17 2017-09-05 INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI
1169269,98 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
355/ST/17 2017-09-05 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI WIDOK LUBLIN
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
256/GM/17 2017-09-05 SABINA GOLEŃ
500,00 UMOWA NR: 2/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - ZASÓB. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI UMOWA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. LESZETYCKIEGO 10/33 BEDĄCEGO WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GMINY LUBLIN ORAZ OS
446/ST/17 2017-09-05 MONIKA JEREMICZ KLAWO STUDIO
369,00 OPRACOWANIE GRAFICZNE CZTERECH RODZAJÓW MASEK NA FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH 2017
33/OW/17 2017-09-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZAWARTEJ DNIA 19 CZERWCA 2017 R., NUMER 170/RLPU.12.00-06-0205/16-00 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
642/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY 700- LECIE LUBLINA W OBIEKTYWIE-ANEKS DO UMOWY 241/KL/17-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY-ZAKTUALIZOWANEJ KALKULACJI KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
417/ST/17 2017-09-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
94000,00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- FUTSAL MĘŻCZYZN"
643/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA SZPILKA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAMIENICA W SERCU LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
323/ST/17 2017-09-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ Z.NIEDZIELI
423/ST/17 2017-09-05 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- TENIS STOŁOWY
253/GM/17 2017-09-05 SEBASTIAN PODKAŃSKI
184,40 UMOWA NR: 1041/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA
402/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
399/ST/17 2017-09-04 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
6712,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
398/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5712,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
51/MAZ/17 2017-09-04 ZANO MIROSŁAW ZAROTYŃSKI
49138,50 ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA UL. ZAMOJSKĄ
48/MAZ/17 2017-09-04 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
39042,00 NASADZENIA 2 SZT. DRZEW TOPOLA CZARNA ORAZ DĄB SZYPUŁKOWY NA TERENIE MIASTA LUBLIN
50/MAZ/17 2017-09-04 THE OWL CONOR MONAGHAN
750,00 PRZYGOTOWANIE SKŁADU KSIĄŻKI "ROŚLINNOŚĆ PASÓW PRZYDROŻNYCH. POTENCJAŁ I ZAGROŻENIE"
453/ZSS/17 2017-09-04 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 58/ZSS/17 Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU).
246/GM/17 2017-09-04 "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3298,00 UMOWA NR: 29/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIE REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 11, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 28 , (POW. 67,00 M2)
271/GM/17 2017-09-04 JANINA STAWSKA
95,70 UMOWA NR: 1042/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ DZ. NR 67/40 OBR. 3, ARK. 14, POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ, POW. 66M
437/ST/17 2017-09-04 DAWID FURMANEK
2800,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
401/ST/17 2017-09-04 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
20000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
403/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
24420,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
400/ST/17 2017-09-04 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
12200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
245/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5166,00 WYKONANIE 14 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
12/ZE/17 2017-09-01 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 8 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
237/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ALEJE RACŁAWICKIE 23 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
444/ST/17 2017-09-01 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
9970,00 ORGANIZACJA SPEKTAKLU "KOZIOŁEK KRĘCIOŁEK NA STARYM MIEŚCIE" REALIZOWANEGO PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
439/ST/17 2017-09-01 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "UROCZYSTA HAWDALA - ROSZ HASZANA - ŻYDOWSKI NOWY ROK 5778" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
434/ST/17 2017-09-01 GRZEGORZ IGNACIUK
2000,00 PRODUKCJA, MONTAŻ I POSTPRODUKCJA SPOTU FILMOWEGO Z IMPREZY "FESTWIAL LEGEND LUBELSKICH"
445/ST/17 2017-09-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
9900,00 ORGANIZACJA IMPREZ POD NAZWĄ "MIĘDZY PRAWDĄ A LEGENDĄ" W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
243/GM/17 2017-09-01 GRZEGORZ GŁADYSZEWSKI
226,80 UMOWA NR: 1040/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA ROCZNA.
452/ZSS/17 2017-09-01 PRIMA LESZEK GĘCA
600,00 POPROWADZENIE AKCJI PROZDROWOTNEJ "MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI" W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 R.
442/ST/17 2017-09-01 KAMIL DĄBROWSKI
900,00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ" W PŁYWALINI ZLOKALIZOWANEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE
241/GM/17 2017-09-01 DOROTA MASIERAK
264,00 UMOWA NR: 1039/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
236/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2980,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PARCZEWSKIEJ I W POBL. UL. PARCZEWSKIEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
51/PN/17 2017-09-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
13915,00 1) PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ: SĄSIEDZKIE WARSZTATY "NA PODWÓRKACH" DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM. 2) PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH - PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI DO PROGRAMU DZI
238/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 7 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
242/GM/17 2017-09-01 EDYTA SZAFRANEK
100,00 UMOWA NR: 1/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - DZIERŻAWY. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI CELE MIESZKANIOWE
443/ST/17 2017-09-01 WOJCIECH KAPROŃ
10000,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE ETIUD CHOREOGRAFICZNYCH DO SPEKTAKLU ORAZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE RUCHU SCENICZNEGO AKTORÓW W TRAKCIE CAŁEGO SPEKTAKLU "POGROM W PRZYSZŁY WTOREK"
435/ST/17 2017-09-01 -- MARTA WIERZBICKA
1416,00 WYKONANIE MINIMUM 150 ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PODCZAS FESTWIALU LEGEND LUBELSKICH
244/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10332,00 WYKONANIE 28 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
438/ST/17 2017-09-01 PIOTR PAUK
15000,00 AUTORSKIE OPRACOWANIE WRAZ Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM INSTALACJI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
436/ST/17 2017-09-01 WALDEMAR SULISZ
1600,00 OPRACOWANIE ORAZ REALIZACJA SPACERU MIEJSKEIGO POD NAZWĄ "LUBLIN SMAKÓW" PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
56/OW/17 2017-09-01 POLSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA OPTYKÓW
18400,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "TECHNIK OPTYK" W OKRESIE IX 2017 - VIII 2019 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAM
447/ZSS/17 2017-09-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
448/ZSS/17 2017-09-01 STOWARZYSZENIE EDUKADO
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
451/ZSS/17 2017-09-01 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
185,00 USŁUGA DOT. WYKONANIA Z MATERIAŁU TYPU STYRODUR DWÓCH LITER "X" W KOLORZE RÓŻOWYM.
234/GM/17 2017-08-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3000,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KARMELICKIEJ I UL. ZIELONEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI.
96/SOI/17 2017-08-31 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINY REALIZACJI UMOWY DO DNIA 30.09.2017 R.
414/ST/17 2017-08-31 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
130000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA SIATKOWA II LIGA
362/ST/17 2017-08-31 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
51/GK/17 2017-08-31 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
383698,84 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I I II.
31/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MINI MARTYNKA W LUBLINIE IZABELA CZECHOWSKA,
350572,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
28/OW/17 2017-08-31 AKADEMIA POZIOMKOWA WIOLETTA RAK
810000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
32/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA I PRZYJACIELE"
337000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
30/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA" I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
600000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
29/OW/17 2017-08-31 MARTYNKA-BIS PRZEDSZKOLE PRYWATNE, I. CZECHOWSKA A. SAŁAGA, URZĘDOWSKA
850000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
240/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 1/37 I 1/59 (OBR. 19, A
441/ST/17 2017-08-31 MARCIN STEC
0,00 ROZWIĄZANIE UMOWY NA KOORDYNACJĘ ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
40/IT/17 2017-08-31 EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
66175,23 ODNOWIENIE ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO.
239/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 130/1 (OBR. 29, ARK. 5) ORAZ ZOBOWIĄZ
233/GM/17 2017-08-30 RADOSŁAW KOZŁOWSKI
474,19 UMOWA NR: 28/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA SKRZYŻOWANIU Z UL. STASZICA, POW. 3,5 M
641/KL/17 2017-08-30 MARCIN BUTRYN
4575,00 REALIZACJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
397/ST/17 2017-08-30 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4284,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
395/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
30100,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
135/IR/17 2017-08-30 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 71/IR/17 Z DNIA 08.05.2017R DOT. WYKONANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 10.10.2017R.
640/KL/17 2017-08-30 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -KUTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ-KOLEKCJA 2017
140/IR/17 2017-08-30 HUP-BUD SP. Z O.O.
97502,10 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5
232/GM/17 2017-08-30 SYLWIA STANISŁAWSKA
3680,00 UMOWA NR: 27/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30, POW. 56 M
38/IT/17 2017-08-30 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
396/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
27300,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
433/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MELISA
15380,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
406/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ JUTRZENKA
6000,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
437/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ KALINA
19180,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
419/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDYCYNA 2001
22800,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
409/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
7950,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
415/ZSS/17 2017-08-29 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
24220,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
444/ZSS/17 2017-08-29 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
3610,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
424/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ARS MEDICA
11650,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
418/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11470,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
393/ST/17 2017-08-29 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
2856,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
231/GM/17 2017-08-29 BTM MALAWSKI SPÓŁKA JAWNA
4678,94 UMOWA NR: 26/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 7, POW. 60,66 M
225/GM/17 2017-08-29 MARIA FILIPEK
2264,13 UMOWA NR: 22/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POW. REKLAMOWA, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 38, POW. 46,87M
229/GM/17 2017-08-29 TOMASZ GRACZYK
3406,76 UMOWA NR: 25/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 2, POW. 52,90M
228/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
3424,48 UMOWA NR: 24/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25, PRZED LOKALEM KLUBOKAWIARNI OSTRO, POW. 70,80M
227/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
2772,36 UMOWA NR: 23/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 8, PRZED LOKALEM PAPRIKA KEBAB, POW. 57,10M
428/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDIMED
5510,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
423/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MED-KOL
7600,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
434/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ANI-MED
7060,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
427/ZSS/17 2017-08-29 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
14500,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
422/ZSS/17 2017-08-29 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
41110,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
403/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ESKULAP
11070,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
421/ZSS/17 2017-08-29 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
24330,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
417/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ CZECHÓW
5490,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
420/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ AMICUS
12400,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
432/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
11810,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
9/ZE/17 2017-08-29 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 7 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
4/ZIT/17 2017-08-29 GULIK SP. Z O.O.
474,01 JEDNORAZOWA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I WODY MINERALNEJ NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 9.6 "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH ZIT LOF", W TERMINIE 30 SIERPNIA 2017 R.
638/KL/17 2017-08-29 MARTYNA CHODOWSKA
8000,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "JA NASTOLETNIA" - M. CHODOWSKA
26/FE/17 2017-08-29 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
10824,00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ RADIOWO - INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA
50/PN/17 2017-08-29 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
11880,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KIEW W DNIACH 24-26 WRZEŚNIA 2017
415/ST/17 2017-08-29 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
1107000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ KOBIET EKSTRAKLASA
433/ST/17 2017-08-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
0,00 UMOWA UŻYCZENIA WÓZKA DO MALOWANIA LINII BOISKOWYCH
432/ST/17 2017-08-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
0,00 UMOWA UŻYCZENIA SAMOJEZDNEJ KOSIARKI
50/GK/17 2017-08-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
20896,87 UMOWA W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SZALETU NA PLACU LITEWSKIM, ZASILANEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z SIECI ELEKKTROENERGETYCZNEJ ZADZĄDZANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN. KWOTA UMOWNA W WYSOKOŚCI 20896,87ZŁ STANOWI SZACU
52/GK/17 2017-08-29 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
0,00 ROZSZERZENIE ZAKRESU UMOWY NR 37/GK/17 O OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ STUDNI KABLOWYCH, UDOSTĘPNIENIE STUDNI KABLOWYCH UŻYTKOWNIKOM I EWENTUALNE USUWANIE AWARII
408/ZSS/17 2017-08-29 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA BOŻEGO W LUBLINIE
6520,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
39/IT/17 2017-08-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
570,72 USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET - BUTELKOMAT W E. LECLERC UL. ZANA.
446/ZSS/17 2017-08-29 TMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3060,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
431/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ŻYCIE
7600,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
416/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ARNIKA
16610,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
412/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ BAMED
7390,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
442/ZSS/17 2017-08-29 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
6770,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
413/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MED-CENTRUM
4000,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
402/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ FAMIL-MED
23370,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
438/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
8730,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
425/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SP. Z O.O.
22980,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
435/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ALFA
7270,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
430/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ UNI-MED
7910,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
414/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ VIVA MED
9960,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
410/ZSS/17 2017-08-29 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
22930,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
404/ZSS/17 2017-08-29 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
4220,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
436/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
5060,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
443/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ WALLENRODA MED
9650,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
439/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MAK-MED
7070,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
426/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ PROVITA
11850,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
440/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ VITAMED
2980,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
445/ZSS/17 2017-08-29 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
8020,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
441/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ALVITA
20210,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
405/ZSS/17 2017-08-29 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
10000,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
429/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ BRONOWICE
7390,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
411/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ PULS-MED
16840,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
407/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDICOR S.C.
9270,00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
314/ST/17 2017-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
217/GM/17 2017-08-28 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SPÓŁDZIELCA"
1219,45 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO ZAWARTA ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ SPÓŁDZIELCA W LUBLINIE NA PROWADZENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA NR 22 PRZY UL. KWIATOWA 23 O POW. 52,18 M2 NA OKRES NASTĘPNYCH 3 LAT. MIESIĘCZNY CZYNSZ PŁATNY Z GÓRY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
224/GM/17 2017-08-28 RAFDAM SP. Z O.O.
1460,20 UMOWA NR: 21/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5, POW. 35 M
252/GM/17 2017-08-28 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1140,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TATARSKIEJ 6.
230/GM/17 2017-08-28 MARZANNA PAWŁAT
252,00 UMOWA NR: 1038/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
226/GM/17 2017-08-28 JOANNA KURUS
269,50 UMOWA NR: 1037/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA
263/GM/17 2017-08-28 ROMAN GRZYBEK
207,40 UMOWA NR: 263/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
639/KL/17 2017-08-28 NAZAR KOLOMIIETS
345,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE -PROGRAM WYJAZDOWY PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIECI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
52/PN/17 2017-08-28 MUNICIPALITY OF UJBUDA, 11TH DISTRICT OF BUDAPEST
219126,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST ORGANIZACJA PARTNERSTWA CELEM REALIZACJI PROJEKTU "CREATIVE SPIRITS - STYMULOWANIE KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ MIEJSKICH STRATEGII" - II FAZA
115/MZON/17 2017-08-28 IZA TOMASIAK
0,00 ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: ZLECENIODAWCA ZLECA A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 1. WYSTAWIANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2. ZADANIA ZLECENIOBIORCY OKREŚLONE W PKT 1 OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNO
388/ST/17 2017-08-28 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
63000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
440/ST/17 2017-08-28 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000,00 PROWADZENIE INKUBATORA SPORTOWEGO W RAMACH LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
390/ST/17 2017-08-28 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
11200,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
392/ST/17 2017-08-28 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10472,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
389/ST/17 2017-08-28 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
30800,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
394/ST/17 2017-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
8920,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
385/ST/17 2017-08-28 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
14000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
313/ST/17 2017-08-28 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- XXII TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH
448/ST/17 2017-08-28 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
0,00 POROZUMIENIE OKREŚLAJACE ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROWADZENIA SYSTEMU SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ.
391/ST/17 2017-08-28 KLUB SPORTOWY PACO
17000,00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
637/KL/17 2017-08-28 KRZYSZTOF RZĄCZYŃSKI
0,00 UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY PN. TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE ORAZ PROGRAMU JEJ DZIAŁANIA
37/IT/17 2017-08-28 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
62197,41 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
400/ZSS/17 2017-08-25 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA FLOREK-SZYMAŃSKA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
223/GM/17 2017-08-25 MICHAŁ BIELECKI
547,20 UMOWA NR: 20/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE MINI JARMARK, "EKOBRAMA", 6 STOISK HANDLOWYCH Z OFERTĄ PRODUKTÓW REGIONALNYCH, POW. 36 M
221/GM/17 2017-08-25 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
10000,00 WYKONANIE ROZBIÓRKI POZOSTAŁOŚCI PO DWÓCH ALTANKACH OGRODOWYCH O ŁĄCZNEJ POW. 20 M2, ZLOKALIZOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 72/2 (OBR. 26, ARK. 1), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 33 ORAZ USUNIĘCIE ODPADÓW POWST
133/IR/17 2017-08-25 MIROSŁAW MACIOSZEK PRACOWNIA PROJEKTÓW MODUS
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 DOT BUDOWY SKATEPARKU DLA LUBLINA - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PROJEKTU DO DNIA 31-12-201 R.
134/IR/17 2017-08-25 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
260829,92 BUDOWA SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW I SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA DZIAŁCE NR 105/6 ARKUSZ 9; NR 3/1 ARKUSZ 8; NR 3/3 ARKUSZ 8 - OBRĘB 0027 PRZY UL. BURSZTYNOWEJ W LUBLINIE.
635/KL/17 2017-08-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
60000,00 KL-OP-IV.526.41.2017 UM. NR 635/KL/17 Z DN. 25.08.2017 R. TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017
132/IR/17 2017-08-25 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27 .03.2017 DOT. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UM PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 - ZMIANA FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ( GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA)
431/ST/17 2017-08-25 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
0,00 ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DOTACJI, II I IV TRANSZA.
49/GK/17 2017-08-25 "LENMAR" MARCIN LENARD
60830,88 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
430/ST/17 2017-08-25 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0,00 DOTYCZY ZMIANY W SYSTEMIE ROZGRYWEK TURNIEJU
636/KL/17 2017-08-25 AYA STUDIO ANNA CHABROS-PIŁAT
1750,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ANIMACJI POKLATKOWEJ W TECHNICE WYCINANKOWEJ LUB PLASTELINOWEJ PODCZAS FESTIWALU ANIMACJI W ŁUCKU 9-10-.09.2017 R.
235/GM/17 2017-08-24 ROBERT SŁOMKA
RADOMSKI TADEUSZ
6629,01 POROZUMIENIE W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY DZIERŻAWY NR 286/GM/13 Z DNIA 19.11.2013 R. - DZ. NR 91/9 I DZ. NR 91/11 (OBR. 34, ARK. 4) W LUBLINIE PRZY UL. STOLARSKIEJ.
94/SOI/17 2017-08-24 KATARZYNA CEBULAK
1000,00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
93/SOI/17 2017-08-24 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
2600,00 REALIZACJA WARSZATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
49/PN/17 2017-08-24 RESTAURACJA FIESTA - MOTEL ZOFIA BIELA, MAŁGORZATA STACHYRA S.C.
1860,00 USŁUGA GASTRONOMICZNA POLEGAJĄCA NA SERWOWANIU ŚNIADAŃ DLA UCZESTNIKÓW KIEW2017 W DNIACH 25-26.09.2017 R.
219/GM/17 2017-08-23 MAŁGORZATA OSTROWSKA
10,00 UMOWA NR: 18/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 14), Z PRZEZNACZNIEM NA WYKONYWANIE BEZ
632/KL/17 2017-08-23 KATERYNA BOROVYK
345,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
631/KL/17 2017-08-23 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 288/KL/17 Z DNIA 10.03.2017 R. ZMIANA KOSZTORYSU ZADANIA
634/KL/17 2017-08-23 MATEUSZ NOWAK
300,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PN. "SACRIFICE"/XIX. ROCNIK PREHLIDKY DIVADLO JEDNOHO HERCE (19TH CHEB MONODRAMA FESTIVAL)/THE CZECH REPUBLIC
24/FE/17 2017-08-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-1640896,93 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
633/KL/17 2017-08-23 VIKTORIJA KOSTYUCHOK
345,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
25/FE/17 2017-08-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-1640896,93 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
222/GM/17 2017-08-22 JANUSZ DWORNICKI
1300,00 UMOWA NR: 19/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE STOISKA HANDLOWO-GASTRONOMICZNE IX EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU, POW. 200 M
214/GM/17 2017-08-22 AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4945,14 UMOWA NR: 14/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM "GOŚCINNE PIWNICE" PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15), Z PRZEZNACZNIEM N
218/GM/17 2017-08-22 BIURO POSELSKIE POSŁA WOJCIECHA WILKA
56,91 UMOWA NR: 17/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NAMIOT INFORMACYJNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1, NA WYSOKOŚCI KOŚCIOŁA PW. ŚW. DUCHA
11/ZE/17 2017-08-22 BIURO PROJEKTOWE GIS-MAP MAŁGORZATA NIEWĘGŁOWSKA
29500,00 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA: "IINWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH PRYWATNYCH"
10/ZE/17 2017-08-22 K30 SP. Z O.O.
16448,86 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA:" IINWENTARYZACJA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LUBLIN"
630/KL/17 2017-08-22 IWONA DREWNIAK
0,00 ANEKS DO UMOWY 222/KL/17 Z 21.02.2017R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
628/KL/17 2017-08-22 FUNDACJA KAISERA SOZE
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016- 2018. WYDAWNICTWO MUZYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII LUBLINA
91/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
11000,00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
92/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
10000,00 REALIZACJA ŚWIĘTA HANDLOWEGO ULICY ZAMOJSKIEJ W DNIU 2 WRZEŚNIA 2017 R.
48/PN/17 2017-08-22 SYLWIA MAŃKA
1350,00 USŁUGA GASTRONOMICZNA POLEGAJĄCA NA SERWOWANIU ŚNIADAŃ DLA UCZESTNIKÓW KIEW2017 W DNIACH 25-26.09.2017 R.
90/SOI/17 2017-08-22 AGATA CHOLEWA
11000,00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
629/KL/17 2017-08-22 DOROTA AWIORKO
0,00 ANEKS DO UMOWY 23/KL/17 Z 4.01.2017 R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
264/GM/17 2017-08-21 WOJCIECH GÓRAK
190,00 UMOWA NR: 264/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
208/GM/17 2017-08-21 MEX BISTRO XXII SP. Z O.O.
2461,00 UMOWA NR: 9/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM PIJALNIA WÓDKII I PIWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24) Z PRZEZNACZNIEM
370/ST/17 2017-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
100000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, PIŁKA NOŻNA
358/ST/17 2017-08-21 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
64000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
347/ST/17 2017-08-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
44000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 -PIŁKA NOŻNA
353/ST/17 2017-08-21 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
21000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
367/ST/17 2017-08-21 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
12000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
349/ST/17 2017-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
11000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA
27/OW/17 2017-08-21 BIURO PLUS SJ
5310,87 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH". DOSTAWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
26/OW/17 2017-08-21 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
5867,99 DOSTAWA NISZCZAREK W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH". DOSTAWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
96/KP/17 2017-08-21 AKSON STUDIO SP. Z O.O.
0,00 WSPÓŁPRACA NA POTRZEBY REALIZACJI ZDJĘĆ DO SERIALU FABULARNEGO PT. "WOJENNE DZIEWCZYNY".
47/MAZ/17 2017-08-18 TADEUSZ KĘSIK
350,00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 5 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA TADEUSZA KĘSIKA
627/KL/17 2017-08-18 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. " XVI LUBELSKIE ŚWIĘTO MIODU" W DNIU 10.09.2017 R.
35/CA/17 2017-08-18 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY NR 1
3670,00 UMOWA O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH" - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW.
129/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
3690,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 88/IR/17 Z DNIA 02.06.2017 R. NA "AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 26 W LUBLINIE - W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM WARUNKÓW LPEC Z
122/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
674197,44 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 66/IR/16 Z DNIA 04.05.2016 - ZMIANA ZAKRESU UMOWY, ROBOTY DODATKOWE, UZUPEŁNIAJĄCE, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DOT. STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
36/CA/17 2017-08-18 FUNDACJA TU OBOK
2460,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "SPOTKANIE Z LUBLINEM NA WIENIAWIE".
425/ST/17 2017-08-18 FUNDACJA SCENY INVITRO
60000,00 PREZENTACJA DWÓCH SPEKTAKLI POD TYTUŁEM "POGROM W PRZYSZŁY WTOREK".
209/GM/17 2017-08-18 FUNDACJA KRAJOBRAZY
0,00 UMOWA UŻYCZENIA CZĘŚCI O POWIERZCHNI 167 M2 DZIAŁKI NR 21/2 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, USYTUOWANEJ PRZY UL. FURMAŃSKIEJ 5 W LUBLINIE (OBR. 34, ARK. 1, POW. 2678 M2, KSIĘGA WIECZ LU1I/00151068/5)
32/CA/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
7608,20 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "ZADANIE NR 1: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW" - CYKL KONCERTÓW MUZYCZNYCH NA ZAMKU LUBELSKIM
46/MAZ/17 2017-08-18 BARTOSZ WÓJCIK
800,00 WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO TEKSTÓW ZAWARTYCH W KSIĄŻCE-ALBUMIE "PRZYRODA LUBLINA"
31/CA/17 2017-08-18 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
5060,00 UMOWA NA REALZIACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "KAWIARENKA KULTURALNA BIS".
127/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH MAWAR BIURO PROJEKTÓW
40590,00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ KOMPLEKSU BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
426/ST/17 2017-08-18 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
39975,00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS MECZY I RUNDY FAZY PLAY OFF II LIGA ŻUŻLA
1/USC/17 2017-08-18 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
0,00 WYPOŻYCZENIE DZIESIĘCIU OBRAZÓW DO DEKORACJI WNĘTRZ TRYBUNAŁU KORONNEGO.
130/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
104550,00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH W RAMACH ZADANIA " PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE"
204/GM/17 2017-08-18 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
180,00 UMOWA NR: 48/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KARKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Z PRZENACZENIEM NA USTAWIENIE RUSZTOWANIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA PRAC RENOW
211/GM/17 2017-08-18 BOGDAN ZŁOTKIEWICZ
102,00 UMOWA NR: 11/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE STOISKO HANDLOWE Z ŻYWNOŚCIĄ I NAPOJAMI, CZ. DZ. NR 47 (OBR. 36, ARK. 3), PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 27, POW. 1,5 M
216/GM/17 2017-08-18 KACPER DOMŻAŁ
900,00 UMOWA NR: 16/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOŚCIUSZKI PRZY PLACU CZECHOWICZA, POW. 2 M
215/GM/17 2017-08-18 RADOSŁAW KOZŁOWSKI
474,19 UMOWA NR: 15/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII, LEMON EVOLUTION, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1, POW. 3,5 M
33/CA/17 2017-08-18 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
4860,00 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM - "AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA".
624/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE ARCHIDIECEZJALNY CHÓR CHŁOPIĘCO - MĘSKI "PUERI CANTORES
7000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP CHÓRU PUERI CANTORES LUBLINESES W BUDAPESZCIE" W DNIACH 23-30.08.2017 R.
45/MAZ/17 2017-08-18 THE OWL CONOR MONAGHAN
2700,00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, SKŁADU, PRZYGOTOWANIE DO WYDRUKU KSIĄZKI-ALBUMU "PRZYRODA LUBLINA"
34/CA/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
2330,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH" - CYKL WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH ORAZ WYSTAWA PRAC SENIORÓW.
623/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM.TERESY
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO : "WYSTĘP CHÓRU ANDANTINO ORAZ CHÓRU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 NA ORHID CHOIR FESTIVAL W MACEDONII W DNIACH 23-30.08.2017 R."
210/GM/17 2017-08-17 MAKSIM SHORAKH
296,77 UMOWA NR: 10/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY Z POPCORNEM I WATĄ CUKROWĄ ORAZ ZAPLECZE, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30, CZ. DZ. 47 (OBR. 36, ARK. 3), POW. 2M
220/GM/17 2017-08-16 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ ORAZ DZIAŁKA NR 5/10 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻO
424/ST/17 2017-08-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1325,00 ORGANIZACJA IMPREZ W RAMACH FESTWIALU LEGEND LUBELSKICH
625/KL/17 2017-08-16 FRANCISZEK SZPINDA
3500,00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT. "KULTURALNE SPOTKANIE NA ZŁOTEJ"
202/GM/17 2017-08-16 HANDEL WIELOBRANŻOWY TERESA KASICKA
695,07 UMOWA NR: 8/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 27) Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDEK GASTRONO
621/KL/17 2017-08-14 POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
1500,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TRWAJĄCEJ OD 15 SIERPNIA 2017R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
47/GK/17 2017-08-14 "LENMAR" MARCIN LENARD
21383,55 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZTUK KOZIOŁKÓW NA SPRĘŻYNIE) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
29/CA/17 2017-08-14 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "SEMPER IN ALTUM"
4000,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "FLOW DLA SENIORÓW"
126/IR/17 2017-08-14 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
58425,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W LUBLINIE, PRZY UL. RZECKIEGO 10 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
411/ST/17 2017-08-11 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
5000,00 FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH - WYSTĘP ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND
46/GK/17 2017-08-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
25,00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
125/IR/17 2017-08-11 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 96/IR/17 Z DNIA 21.06.2017 DOT. ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
622/KL/17 2017-08-11 POLITECHNIKA LUBELSKA
4000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYCZNO -FOLKLORYSTYCZNEGO " MORSKI STRUNI " W DNIACH 20-24.08.2017 W CZARNOGÓRZE
200/GM/17 2017-08-11 FUNDACJA ODKRYWAMY TALENTY
500,00 UMOWA NR: 7/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ STREFY ZABAW DLA DZIECI I RODZIN, W TYM WARSZTATÓW W POSTACI 14 MODUŁOW
401/ZSS/17 2017-08-11 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 195/ZSS/17 ORGANIZACJA IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ
619/KL/17 2017-08-11 AGNIESZKA SZWAJGIER
3200,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO O CZASIE TRWANIA 2 GODZINY Z ZESPOŁEM MUZYKI DAWNEJ ALTA PODCZAS UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE W DNIU 14.08.2017 R.
412/ST/17 2017-08-11 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 491/ST/16 ZMIENIONEJ ANEKSEM NR 504/ST/16 ORAZ 340/ST/17 - LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA
620/KL/17 2017-08-11 EWA MOLIK
200,00 OPROWADZANIE PO LUBLINIE W JĘZYKU ANGIELSKIM DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE Z OKAZJI WIELKIEGO JUBILEUSZU 700-LECIA LOKACJI MIASTA NA PRAWIE MAGDEBURSKIM, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 SIERPNIA 2017 ROKU.
350/ST/17 2017-08-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
19000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
131/IR/17 2017-08-11 "PAMM" ZOFIA DUBIEL
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 152/IR/15 Z DNIA 15.07.2015 DOT. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ III NIECKI SKŁADOWISKA ODPADÓW W ROKITNIE - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
47/PN/17 2017-08-10 DOROTA POROWSKA
1100,00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ROLI W FILMIE PROMUJĄCYM LUBLIN JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
44/PN/17 2017-08-10 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
10650,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 24-26.09.2017 R. DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
123/IR/17 2017-08-10 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
19500,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ NA DZIAŁKACH 10/14 I 10/13 ARK. 6 OBR. 0037, PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ W LUBLINIE
128/IR/17 2017-08-10 DECOMART JAN NOWACKI
15791,22 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
46/PN/17 2017-08-10 GRZEGORZ FILIPIAK
2200,00 AUTORSKI PROJEKT I WYKONANIE ZDJĘĆ DO FILMU PROMOCYJNEGO LUBLINA JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
45/PN/17 2017-08-10 NORBERT RUDAŚ
7100,00 AUTORSKI SCENARIUSZ, COPY, REŻYSERIA FILMU I ELEMENTÓW POSTPRODUKCJI FILMU PROMOCYJNEGO LUBLINA JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
114/MZON/17 2017-08-10 ANNA WALENDA
8,00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA: 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
48/GK/17 2017-08-10 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
31255,30 ANEKS DO UMOWY NR 13/GK/17 W ZAKRESIE WŁĄCZENIA DO UTRZYMANIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. ROMANOWSKIEGO.
95/KP/17 2017-08-10 WOJCIECH SIEŃKO
5300,00 PRZEPROWADZENIE POKAZÓW PRZY UŻYCIU TAŚMY DO SLACKLINE.
322/ST/17 2017-08-09 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
2000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE VII SZACHOWY MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM.REGINY GERLECKIEJ
410/ST/17 2017-08-09 FUNDACJA HERSTORY
2600,00 ZAKRES DZIAŁAŃ OBEJMUJE ORGANIZACJĘ W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017 - INSCENIZOWANEGO SPACERU MIEJSKIEGO POD NAZWĄ "KOBIETA W MUNDURZE PRZYCHODZI NOCĄ"
213/GM/17 2017-08-09 HUBERT ADASZEWSKI
2091,60 UMOWA NR: 13/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4, PRZED LOKALEM "BOSKO", POW. 36 M
348/ST/17 2017-08-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
200000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
197/GM/17 2017-08-09 EUROPA S.A.
18618,04 UMOWA NR: 5/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1 Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIĘ REKLAMO
198/GM/17 2017-08-09 KJS S.C. SŁAWOMIR BRONISZ JOLANTA WŁODARCZYK KRZYSZTOF WŁODARCZYK
1599,36 UMOWA NR: 6/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE
30/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
25000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. CENTRUM INICJATYW SĄSIEDZKICH "WSPÓLNOTA"
31/PS/17 2017-08-08 --FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
31500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SĄSIEDZI NA 5! PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU DLA LOKALNYCH WSPÓLNOT MIASTA LUBLIN
409/ST/17 2017-08-08 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
2025,00 FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH - ORGANIZACJA WYCIECZEK PIESZYCH
33/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "WITAMY W LUBLINIE". PROGRAM ADAPTACYJNY DLA NOWOPRZYBYŁYCH STUDENTÓW DO LUBLINA
206/GM/17 2017-08-08 JULITA OWCZARZAK
43,00 UMOWA NR: 50/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻ BLASZANY
615/KL/17 2017-08-08 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
150000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU CENTRALNY PLAC ZABAW NA PLACU LITEWSKIM.
212/GM/17 2017-08-08 EWA CHODUŃ
1506,18 UMOWA NR: 12/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 3, PRZED LOKALEM MK CAFE
23/FE/17 2017-08-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
498644,37 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W ULICY POZIOMKOWEJ - I ETAP NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BARWINKOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NASTURCJOWĄ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI" ZE ŚRODKÓW
626/KL/17 2017-08-08 RYSZARD SZCZYGIEŁ
1000,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " DZIEDZICTWO LOKACJI" O HISTORII LUBLINA I ZNACZENIU LOKACJI PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W RAMACH WYDARZENIA 700. URODZINY MIASTA LUBLIN W DNIU 15 SIERPNIA 2017 R
32/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
51600,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. POZNAJMY SIĘ
397/ZSS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 117/ZSS/17 NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA POD NAZWĄ "REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKOW RODZIN". A
617/KL/17 2017-08-08 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 585/KL/17 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Z TEATREM IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE (ZMIANA NUMERU KONTA, UZUPEŁNIENIE PRZEZNACZENIA DOTACJI, ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TE
398/ZSS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 123/ZSS/17 NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA POD NAZWĄ : "REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM". ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HA
616/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z MIEJSKIM OGRODNICTWEM I FLO
407/ST/17 2017-08-08 FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
5000,00 "LUBLIN BUSINESS RUN "- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
124/IR/17 2017-08-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
248266,34 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
661/KL/17 2017-08-08 MACIEJ RUKASZ
0,00 BEZPŁATNE UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ AUTORSTWA MACIEJA RUKASZA W CELU WYKORZYSTANIA ICH W WYDAWNICTWIE CD I DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
618/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000,00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH", TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PODEJMUJĄCYCH RÓŻNORODNE TEMATY ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ NA PRZESTRZENI EPOK I SZTUKĄ WSPÓŁCZESN
92/KP/17 2017-08-07 KLAUDIA SIDOR
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA PONIEWIEŻ (LITWA)
89/KP/17 2017-08-07 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.
32340,00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
87/KP/17 2017-08-07 SKRIVANEK SP. Z O.O.
6494,40 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE JĘZYKÓW: ANGIELSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO.
93/KP/17 2017-08-07 RENATA HUSARZ
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA DEBRECZYN (WĘGRY).
88/KP/17 2017-08-07 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7920,00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
90/KP/17 2017-08-07 IMANOL DAFAUCE HUERTAS
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA MURCJA (HISZPANIA).
94/KP/17 2017-08-07 OLIWIA SITOI
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA LANCASTER (ANGLIA).
91/KP/17 2017-08-07 ANDRIJ TROFIMCHUK
300,00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA ŁUCK (UKRAINA).
205/GM/17 2017-08-07 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
1800,00 UMOWA NR: 49/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DOLNA PANNY MARII DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DOLNEJ PANNY MARII Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNO-KULTURALNĄ
207/GM/17 2017-08-07 YULIYA KRASNOSHAPKA
650,00 UMOWA NR: 51/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FILARETÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY UL. FILARETÓW, CZ. DZ. NR 2/13 (OBR. 27, ARK. 4), POW. 50M2, KIOSK HANDLOWY
44/MAZ/17 2017-08-07 F.H.U "JK" JAN KWASEK
226,80 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 3 SZT. ZDJĘĆ
86/KP/17 2017-08-07 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
37023,00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH.
45/GK/17 2017-08-07 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
2460,00 ROZBIÓRKA ORAZ WYWÓZ POZOSTAŁOŚCI ALTANY OGRODOWEJ POZA TEREN OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
660/KL/17 2017-08-07 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1000,00 WYKONANIE MIN.3000 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH WYKONANYCH PODCZAS "URODZIN MIASTA" W DNIACH 12-15.08.2017 W LUBLINIE ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
43/GK/17 2017-08-07 TABAL JAN KIDAJ , MIECZYSŁAW DANIEL
1623,60 WYKONANIE 4 SZTUK TABLICZEK ZAKAZU NA FONTANNIE GŁÓWNEJ NA PLACU LITEWSKIM
408/ST/17 2017-08-07 FUNDACJA TWORZENIA I PROMOWANIA SZTUKI ? ALEŻ GUSTAWIE!
4200,00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA POKAZÓW TRZECH "PARKATONIKÓW" W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017.
383/ST/17 2017-08-07 MONIKA ZADURSKA-BIELAK
2450,00 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA IMPREZY PN." WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z ANIOŁEM W TLE " W DNIU 23.09.17 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
605/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
9963,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI AUTORSTWA ŁUKASZA MARCIŃCZAKA PT. " ŚWIAT TRZEBA DOKOŃCZYĆ."
614/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI "ŚWIADKIEM JEST TA STELA. STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI W LUBLINIE."
118/IR/17 2017-08-07 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
112045,41 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO I SCHODÓW PRZY UL. LWOWSKIEJ 6 W LUBLINIE
43/MAZ/17 2017-08-07 F.H.U BIOVERDE PRZEMYSŁAW BABCZYŃSKI
5000,00 ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
29/PS/17 2017-08-07 FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 24/PS/17 Z DNIA 22.06.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SKWER PRZY UL. JAGIEŁŁY
117/IR/17 2017-08-07 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
14145,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PŁYTY WOTYWNEJ CHACZKARU NA PLACU JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE.
44/GK/17 2017-08-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
300,00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ CENTRALNY PLAC ZABAW.
11/NW/17 2017-08-04 MOTOR LUBLIN S.A.
800000,00 OBJĘCIE 1.600 AKCJI IMIENNYCH SERII U O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
43/PN/17 2017-08-04 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
27552,00 WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH USŁUG: 1) WYPRACOWANIE POGŁĘBIONEJ ANALIZY (DIAGNOZA BARIER I POTENCJAŁÓW) I OFERTY INWESTYCYJNEJ DLA OBSZARU REWITALIZACJI NA POTRZEBY GOSPODARCZE I WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI. 2) PRZEPROWADZENIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY AK
384/ST/17 2017-08-04 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
1700,00 ZADANIE PUBLICZNE PN. "KLUB 2017"
121/IR/17 2017-08-04 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
0,00 POROZUMIENIE - ROZWIĄZANIE UMOWY NR 97/IR17 Z DNIA 26.06.2017 R. ZAWARTEJ NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA O DŁUGOŚCI OK. 120 MB I SZER. 1,5 M WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO W KIERUNKU PARKU "CZ
85/KP/17 2017-08-04 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7344,00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
127/OŚ/17 2017-08-04 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
24000,00 UMOWA W SPRAWIE REALIZACJI PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2017 R.
120/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
109722,15 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU AGD, RTV I OGRODNICZEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
116/IR/17 2017-08-04 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
28000,00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 1, UL. WILEŃSKA 19 W LUBLINIE
119/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
59655,00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KUCHENNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
399/ZSS/17 2017-08-03 SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZY JAN KOTARSKI
1000,00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PROMUJĄCYCH PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK MIASTA LUBLIN PRZEZ SPECJALISTĘ W TYM ZAKRESIE
195/GM/17 2017-08-03 ELŻBIETA WÓJCIK
425,00 UMOWA NR: 46/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA CZ. DZ. NR 1096 (OBR. 33, ARK. 21), POW. 250M2, TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM - JEDNOKROTNA.
115/IR/17 2017-08-03 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
7750,00 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ ORAZ ZAKUP, DOSTARCZENIE, MONTAŻ I USTAWIENIE NA TEJ NAWIERZCHNI STACJONARNEGO GRILLA W DZIELNICY TATARY W LUBLINIE
114/IR/17 2017-08-03 "LENMAR" MARCIN LENARD
29677,44 WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU POD URZĄDZENIAMI SIŁOWYMI, PRZY UL. HUSARSKIEJ W LUBLINIE
366/ST/17 2017-08-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA.
360/ST/17 2017-08-03 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
20000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
203/GM/17 2017-08-02 IMPORT EXPORT HANDEL DET. I HURTOWY MARCIN PAWELEC
PAWELEC EMILIA
645,00 UMOWA NR: 47/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŚCIGOWA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 2, CZĘŚĆ DZ. NR 31/11 O POW. 30M2, KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
194/GM/17 2017-08-02 LUBELSKI CECH NATUROTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW
400,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE W POBL. UL. BURSZTYNOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PRÓBY TAŃCA HULA
196/GM/17 2017-08-02 ZBIGNIEW SICZEK
252,00 UMOWA NR: 1035/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 35 DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEN : UL.SIEMIRADZKIEGO 35, POW. 140
610/KL/17 2017-08-02 NATALIA WILK
0,00 ANEKS DO UMOWY 78/KL/17 - UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
35/OW/17 2017-08-02 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NA PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZ
84/KP/17 2017-08-02 TEATR STARY W LUBLINIE
0,00 ZORGANIZOWANIE PROJEKCJI FILMOWYCH PT. "LUBLIN NA EKRANIE" W DNIACH 12 I 14 SIERPNIA 2017R.
356/ST/17 2017-08-02 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
74000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - RUGBY
96/OR/17 2017-08-02 PAWEŁ GIL
20000,00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
396/ZSS/17 2017-08-02 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
5000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
607/KL/17 2017-08-02 BEATA ART BEATA PIETRAS
0,00 ANEKS DO UMOWY 58/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
606/KL/17 2017-08-02 E.T. CONSULTING EWA TUTKA
0,00 ANEKS DO UMOWY 133/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
36/IT/17 2017-08-01 SPRINT S.A.
64944,00 ZAPEWNIENIE SERWISU I ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO OPENSCAPE VOICE W WERSJI 6.0 ORAZ HIPATH4000 W WERSJI 6.0 WRAZ Z APLIKACJAMI TOWARZYSZĄCYMI XPRESSIONS V7, IBB 5.01 I BILING ONLINE.
25/OW/17 2017-08-01 MAŁGORZATA JOŃCZYK
3600,00 WYKONANIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH M.IN NA KOORDYNOWANIU I NADZOROWANIU DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU :SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" UMOWA JEST WSPÓŁ FINANSOWANA ZE Ś
406/ST/17 2017-08-01 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
20300,00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017 "
405/ST/17 2017-08-01 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
3000,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH 2017
10/NW/17 2017-08-01 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000,00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
611/KL/17 2017-08-01 ANGELIKA SZCZYGIEŁ
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 115/KL/17 Z DNIA 24 STYCZNIA 2017 R. - DOT. ZMIANY ZAKOŃCZENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
613/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
230500,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (WYPOSAŻENIE NOWEJ FILII MBP W DZIELNICY SZEROKIE PRZY UL. SŁAWIN 20).
612/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
5000,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (ZAKUP PIANINA CYFROWEGO NA POTRZEBY FILII NR 36).
604/KL/17 2017-08-01 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
37900,00 DRUK I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: KATALOGU I FOLDERU "700 LAT LUBLINA. WIELKI JUBILEUSZ"
38/PN/17 2017-08-01 ROMAN ZADOROZHNYY
2000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM I OBSŁUGĄ KONT NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 (KIEW)
41/PN/17 2017-08-01 2BA AGNIESZKA NOWAK
3936,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ INTERESARIUSZY OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM - PREZENTACJA EFEKTÓW PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ, IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ MOŻLIWYCH DZIAŁAŃ ROZWIĄZUJĄCYCH TE P
39/PN/17 2017-08-01 MAREK TARGOŃSKI
2000,00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSLUGĄ DZIENNIKARZY W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ I PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 (KIEW)
40/PN/17 2017-08-01 LUKSTAR ŁUKASZ MĄKOWSKI
5372,64 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST WYKONANIE I DOSTAWA ROLL UPÓW STOJĄCYCH ORAZ ŚCIANKI TEKSTYLNEJ NA POTRZEBY ORGANIZACJI KIEW 2017
3/BRM/17 2017-08-01 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0,00 OKREŚLENIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ STRON ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN Z OKAZJI 700 ROCZNICY NADANIA LUBLINOWI PRAW MIEJSKICH W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9 W LUBLINIE
404/ST/17 2017-08-01 PUB "DOM ZŁOTNIKA" ANNA MAKUCH
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI NR 251/ST/16 - CESJA PRAW
42/PN/17 2017-08-01 SŁAWOMIR KOZIEŁ OMR GRUPA BADAWCZA
9700,00 PRZYGOTOWANIE W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM, DZIAŁAŃ I POPRAWY STANU ZABUDOWY ZABYTKOWEJ - UZU
359/ST/17 2017-07-31 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
23/OW/17 2017-07-31 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
4480,00 PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKC
602/KL/17 2017-07-31 ANTONI TKACZYK
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
95/OR/17 2017-07-31 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
14327,04 OPRAWA INTROLIGATORSKA ZNISZCZONYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO SPORZĄDZANYCH PO ROKU 1945.
93/OR/17 2017-07-31 DANIEL PAWLIKOWSKI
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
94/OR/17 2017-07-31 AGNIESZKA WEREMKO
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
125/OŚ/17 2017-07-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
100000,00 UMOWA OBEJMUJE REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRZYMANIA I KONSERWACJI ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH TZW."MIENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ " JAKIM JEST ZALEW ZEMBORZYCKI.
601/KL/17 2017-07-31 BOHDAN SAWENEĆ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
596/KL/17 2017-07-31 OLENA ROSZCZENKO
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
600/KL/17 2017-07-31 MARKIJAN SAWENEĆ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
594/KL/17 2017-07-31 MIKOŁAJ ROSZCZENKO
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
21/FE/17 2017-07-31 ARS MEDIA SP. Z O.O.
17097,00 UMOWA DOT.PRZEPROWADZENIA TELEWIZYJNEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU " PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE-WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17/S19" REA
603/KL/17 2017-07-31 JOANNA KUPRIANOWICZ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
599/KL/17 2017-07-31 SOFIJA SAWENEĆ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
666/KL/17 2017-07-31 FUNDACION MUNICILAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
992585,00 WIELOLETNIA UMOWA GRANTOWA W RAMACH PROGRAMU KREATYWNA EUROPA NA LATA 2017-2021 W CELU REALIZACJI PROJEKTU CREART SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ WARTOŚĆ PROJEKTU 237.668 EURO X 4,176 PLN = 992.585 PLN; FINANSOWANIE: 50/50
593/KL/17 2017-07-31 JAN RUSIN
3500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - UDZIAŁ W VIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MUZYKI JAZZOWEJ RCK PRO JAZZ.
595/KL/17 2017-07-31 WERONIKA DĘBIŃSKA
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
598/KL/17 2017-07-31 KATARZYNA KUPRIANOWICZ
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU
597/KL/17 2017-07-31 ALEKSANDRA KUTRZEPA
2211,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - VIII EDYCJA FESTIWALU JAZZOWEGO RCK PRO JAZZ W KOŁOBRZEGU.
92/OR/17 2017-07-31 GRZEGORZ MARCINIAK
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
199/GM/17 2017-07-31 DARIUSZ BRZÓZKA
854,05 UMOWA NR: 1036/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
193/GM/17 2017-07-31 HALINA RUDZIŃSKA
305,20 UMOWA NR: 1034/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
83/KP/17 2017-07-31 WNIEBOWZIĘTE. RAFAŁ MICHAŁOWSKI.
4674,00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH PLANSZ, ZAWIERAJĄCYCH MIN. 35 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN.
357/ST/17 2017-07-31 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
50000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 PIŁKA NOŻNA.
42/GK/17 2017-07-28 BUDIMEX S.A.
109144,85 WYKONANIE NAPRAW FONTANN LINEARNYCH NR 6 I 7 ZLOKALIZOWANYCH NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
192/GM/17 2017-07-28 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5535,00 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI I/LUB GARAŻAMI, POŁOŻONYMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
91/OR/17 2017-07-28 EDYTA SICZEK
1000,00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
17/GD/17 2017-07-28 --RSRM W LUBLINIE
15000,00 WYKONANIE OCENY 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
382/ST/17 2017-07-28 STORYTELLER MUSEUM MICHAŁ MALINOWSKI
9000,00 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA IMPREZY PN. "PODWÓRKO LEGEND LUBELSKICH. BAJKOWY PLAC EDUKACYJNYCH ZABAW KREATYWNYCH" W DNIU 23.09.17 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
112/IR/17 2017-07-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
76260,00 REMONT SCHODÓW I POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RATUSZU, PRZY PL. ŁOKIETKA 1 ORAZ ELEWACJI W ARCHIWUM, PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3 W LUBLINIE.
380/ST/17 2017-07-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2200,00 ORGANIZACJA IMPREZ LUBLIN MIASTEM LEGEND ORAZ RODZINNE LEGENDOWANIE W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017 W DNIU 23.09.2017 R.
381/ST/17 2017-07-28 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
5000,00 ORGANIZACJA IMPREZY PN."W POSZUKIWANIU TAJEMNIC LUBLINA, CZYLI JAK ODNALEŹĆ ZAGINIONĄ RECEPTURĘ " W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
379/ST/17 2017-07-28 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
552,00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW INTROLIGATORSKICH, PAPIERNICZYCH I OPOWIEŚCI DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W DNIU 23.09.2017 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
113/IR/17 2017-07-28 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 6/IR/16 Z DNIA 19.01.2016 R. NA ROZBUDOWĘ O HALĘ SPORTOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. WAJDELOTY 12 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI ROBÓT - DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2017 R.
87/SOI/17 2017-07-28 PIOTR MALESZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DO DNIA 31.08.2017 R.
81/KP/17 2017-07-28 MIASTO NANCY
1922,30 POROZUMIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAKTYK.
190/GM/17 2017-07-28 JERZY ONDRA
253,80 UMOWA NR: 1033/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
592/KL/17 2017-07-28 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, ANEKS ZMIANA TERMINÓW
276/GM/17 2017-07-28 JET LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
0,00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ZAPISU DOTYCZĄCEGO TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY
608/KL/17 2017-07-27 PIOTR CUGOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 41/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
609/KL/17 2017-07-27 KRZYSZTOF CUGOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 42/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
591/KL/17 2017-07-27 USTYM SOBOLIVSKYI
500,00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
354/ST/17 2017-07-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
7000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
321/ST/17 2017-07-27 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
10000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE . LUBELSKI BIEG EKSTREMALNY"
22/OW/17 2017-07-27 SANTORIA GROUP S.A.
37239,00 USŁUGA HOTELARSKA OBEJMUJĄCA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 11 UCZNIÓW I 1 OPIEKUNA GRUPY NA CZAS ODBYWANIA STAŻU W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
36/PN/17 2017-07-27 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
1120,00 UDOSTĘPNIENIE 8 POKOI GOŚCINNYCH W DNIACH 27-31.07.2017 R. DLA UCZESTNIKÓW WIZYTY STUDYJNEJ.
111/IR/17 2017-07-27 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
117213,58 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
16/GD/17 2017-07-26 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
1800,00 UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NR P.0663.2017.1218 W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 50/1 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 3) - AL. WITOSA I NR 58 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 2) - AL. WITOSA
42/MAZ/17 2017-07-26 FULCO SYSTEM SP. Z O.O.
49063,51 ZAKUP MEBLI MIEJSKICH (WRAZ Z MONTAŻEM I DOSTARCZENIEM) - UL. GROTTGERA W LUBLINIE
82/KP/17 2017-07-26 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5925,00 ZAKUP 395 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
307/ST/17 2017-07-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
41/MAZ/17 2017-07-26 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
11222,52 WYKONANIE NAWIERZCHNI PIESZEJ POD MEBLE MIEJSKIE NA DZIAŁCE 18/1 PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY GŁĘBOKIEJ I NARUTOWICZA W LUBLINIE
187/GM/17 2017-07-26 BIURO RACHUNKOWE B & K KAMILA CYRSKA-JÓŹWIAK
2604,17 UMOWA NR: 44/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY UL. LWOWSKA POW. ; 2931
191/GM/17 2017-07-25 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
67,00 UMOWA NR: 45/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁĘCZYŃSKA DZIERŻAWY - ALTANA ŚMIETNIKOWA ALTANA ŚMIETNIKOWA: UL. ŁĘCZYŃSKA, POW. 30
590/KL/17 2017-07-25 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE
4500,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZORZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, CZTERY PORY ROKU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
365/ST/17 2017-07-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
82000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA.
15/GD/17 2017-07-25 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
177120,00 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBR. 9- DZIESIĄTA II, ARK 1, 2, 4 ( Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁKI NR 54/2), 5 I 6
185/GM/17 2017-07-25 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
3740,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO: 1) DZIAŁKA NR 107/13 (OBR. 29, ARK. 1) O POWIERZCHNI 0,4528 HA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELOKONDYGNACYJNYM STANOWIĄ
38/GK/17 2017-07-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY - ZWIĘKSZENIE LICZBY ZDROJÓW ULICZNYCH OBJĘTYCH UMOWĄ NR 35/GK/15 O 2 POIDEŁKA ZLOKALIZOWANE NA PLACU LITEWSKIM. KWOTA OKREŚLONA UMOWĄ NR 35/GK/15 POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
80/KP/17 2017-07-24 BARTOSZ WÓJCIK
150,00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI PROGRAMU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
188/GM/17 2017-07-24 KRYSTYNA JOSICZ
JOSICZ EDMUND
282,00 UMOWA NR: 1032/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
109/IR/17 2017-07-24 EDACH SP. Z O.O.
129070,00 WYKONANIE OGRODZENIA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, PRZY UL. PRZYJAŹNI 12 W LUBLINIE
88/SOI/17 2017-07-24 ILONA LEĆ
5800,00 OPRACOWANIE I WDROŻENIE STARTEGII MARKETINGOWEJ W KANAŁACH SOCIAL MEDIA PROJEKTU ,,LUBELSKA WYŻYNA IT''
22/BM/17 2017-07-24 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED S.C.
0,00 WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU W RAMACH DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH NA WYPADEK NADZWYCZAJNEGO ZDARZENIA RADIACYJNEGO.
21/BM/17 2017-07-24 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TERMED S.C.
0,00 WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU W RAMACH DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH NA WYPADEK NADZWYCZAJNEGO ZDARZENIA RADIACYJNEGO.
34/IT/17 2017-07-24 NADAJE.COM WOJCIECH DALĘTKA
13874,40 ZAPEWNIENIE USŁUGI STREAMINGU IP.
35/IT/17 2017-07-24 ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
19476,00 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I ODNOWIENIE CERTYFIKATÓW KWALIFIKOWANYCH.
20/BM/17 2017-07-24 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
50000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH KWP W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ: KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH "DOPALACZOM MÓWIĘ NIE" I CYKLU KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU "OSZUSTOM STOP" ORAZ EMISJI SPOTÓW PRO
184/GM/17 2017-07-24 SKARB PAŃSTWA -PREZYDENT MIASTA LUBLIN
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W LUBLINIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY LUBLIN OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI 10/3 (OBR. 22, ARK. 4), 10
98/GM/17 2017-07-21 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
4786,10 ANEKS NR 19/2017 Z DNIA 10.07.2017 DO UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOKREŚLONY DOT. OPŁAT CZYNSZU ZA LOKAL W BUDYNKU LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBLINIE PRZY UL. RZECKIEGO 21 (OD M-CA IV-VII. 2017 UMOWA WIRTUALNA NR PPP3/GM/17) NA PROWADZENIE PORADNI
37/PN/17 2017-07-21 AGIT AGNIESZKA RYDZ
72800,00 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE PODCZAS KIEW W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2017 R.
8/ZE/17 2017-07-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 6 (8/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
21/OW/17 2017-07-21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
1500,00 ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA E-LEARNINGOWEGO WRAZ Z EGZAMINEM INSTRUKTORSKIM W ZAKRESIE CCNP ROUTE DLA 1 NAUCZYCIELA ZSEL W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
181/GM/17 2017-07-21 KRZYSZTOF JAWORSKI
640,90 UMOWA NR: 1031/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
352/ST/17 2017-07-21 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
14000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
180/GM/17 2017-07-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
2000,00 DZIERŻAWA PLACU PO FARZE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH 40. EUROPEJSKIEJ KONWENCJI ŻONGLERSKIEJ
41/GK/17 2017-07-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20,00 ODPŁATNY POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZARZĄDZANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
589/KL/17 2017-07-21 FUNDACJA HERSTORY
0,00 ANEKS NR 589/KL/17 Z DNIA 21.07.2017 DO UMOWY NR 360/KL/16 Z DNIA 01.07.2016 - WYDŁUŻENIE TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA
318/ST/17 2017-07-21 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
4000,00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
581/KL/17 2017-07-20 ELŻBIETA KAMIŃSKA
0,00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 430/KL/17 - ZMIANA TERMINU TRZECIEJ TRANSZY.
582/KL/17 2017-07-20 WOJCIECH JANUSZCZYK
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 531/KL/17 - ZMINA TERMINU ZAKOŃCZENIA PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
110/IR/17 2017-07-20 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI O NR EWID. 161/7 ( WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY RZEKI BYSTRZYCY) NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIAŁCE 161/7, OBR. 34, ARK. 7 PRZY AL J. PIŁSUDSKIEGO W LUBL
28/PS/17 2017-07-20 DARIUSZ SCHULZ
75000,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ROWEROWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ BEZPIECZNYCH PARKINGÓW ROWEROWYCH.
395/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
63968,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV
393/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
19843,95 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - WADY WZROKU
394/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
116328,00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
346/ST/17 2017-07-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000,00 REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
584/KL/17 2017-07-20 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
37855,00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY "WĘGLIN" Z PRZEZNACZENIEM NA: - PRZEBUDOWĘ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ W SIEDZIBIE INSTYTUCJI PRZY UL. JUDYMA 2A W LUBLINIE (W TYM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, ZAKUP OKNA ORAZ WY
585/KL/17 2017-07-20 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
130000,00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO, TJ. ZESTAWU MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH NAGŁOWNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM.
27/PS/17 2017-07-20 MIECZYSŁAW BISZKONT
PRZYBYŚ-ZIEMBA DANUTA
71433,00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ: UTWORZENIE WIELOPOKOLENIOWEGO PARKU UL. TYMIANKOWA
182/GM/17 2017-07-20 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0,00 ANEKS DO POROZUMIENIA 222/GM/16 ZMIENIAJĄCY JEGO PAR. 1 I PKT 1 PAR. 5.
189/GM/17 2017-07-20 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/8 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ ORAZ DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻON
183/GM/17 2017-07-20 TADEUSZ MARCHEWKA
KALINOWSKI DARIUSZ
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 174/GM/16 W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ W KOMPARYCJI UMOWY
78/KP/17 2017-07-20 JACEK SCHERER FOTOGRAFIA
3900,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
392/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
96000,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - PNEUMOKOKI
79/KP/17 2017-07-20 WOJCIECH PACEWICZ
3600,00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
587/KL/17 2017-07-19 UNDERGROUND DANCE STUDIO ANNA ŁUKASIAK
15000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA FINAŁ WORLD OF DANCE W LOS ANGELES
588/KL/17 2017-07-19 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
-4000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA Z DNIEM 19.07.2017 R. UMOWY NR 366/KL/17 Z DN. 4.04.2017 R.
39/GK/17 2017-07-19 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9381,12 OBSŁUGA (PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA, URUCHOMIENIE I WYŁĄCZENIE) URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH PRZY UL. T. ZANA ORAZ NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE. WARTOŚĆ UMOWY: JEDNORAZOWY KOSZT OBSŁUGI INSTALACJI GAZOWEJ WYNOSI 670,08 ZŁ. SZACUNKOWO ZAŁOŻONO W TRAKCIE TRWAN
37/GK/17 2017-07-19 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
40772,40 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ GABLOT ZAINSTALOWANYCH W OBRĘBIE PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
586/KL/17 2017-07-19 FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ IN SITU
3000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA 7 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI EFEMERYCZNEJ KONTEKSTY W SOKOŁOWSKU 21-25.07.2017 R.
34/PN/17 2017-07-19 PPH YARD SP. Z O. O.
4978,00 USŁUGA NOCLEGOWA DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-26.09.2017 W OBIEKCIE HOSTEL CENT
35/PN/17 2017-07-19 STOWARZYSZENIEM RYSA
2800,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA RODZICÓW Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBE
374/ST/17 2017-07-19 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
553,50 OPRACOWANIE GRAFICZNE PLAKATU I BANERÓW DOT. "ZIMY W MIEŚCIE 2018"
90/OR/17 2017-07-19 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 246/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
77/KP/17 2017-07-18 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
4964,90 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 117 SZT. KUBKÓW TERMICZNYCH Z GRAWEREM REKLAMOWYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
186/GM/17 2017-07-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 2/4, 10/7, 16/1, 16/2
179/GM/17 2017-07-17 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA"
4878,00 UMOWA NR: 43/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WIĄZOWA DZIERŻAWY - INNE CELE BUDOWLANE : UL.WIĄZOWA, UL. LESZCZYNOWA, UL. BUKIETOWA POW.; 813
26/PS/17 2017-07-17 WITKAC SP. Z O.O.
3894,00 ANEKS DO UMOWY NR 7/PS/17 Z DNIA 20.04.2017 R.- USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO WITKAC.PL
85/SOI/17 2017-07-17 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
4000,00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
32/PN/17 2017-07-17 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25268,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
33/PN/17 2017-07-17 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17160,00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
4/WSM/17 2017-07-17 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH ZMIENIAJĄCY WARUNKI NAJMU
20/FE/17 2017-07-17 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
116052,92 UMOWA O ZALICZKOWE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W WYSKOŚCI 27 000 ZŁ W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" CZTERECH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32, ZESPOLE SZKÓŁ NR 4, SOSW ORA
107/IR/17 2017-07-17 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
49752,65 REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA NR 77 W LUBLINIE, PRZY UL. RADOŚCI 8
373/ST/17 2017-07-14 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY 371/ST/17- REMONT I MODERNIZACJA BOISK OSIEDLOWYCH. ZMIANA TERMINU.
106/IR/17 2017-07-14 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 56/IR/17 Z DNIA 13.04.2017 R. NA ZADANIE: W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ STADIONU "SYGNAŁ" ORAZ NA ROZBU
201/GM/17 2017-07-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
0,00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WALLENRODA 2A, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 7 (OBR. 21, ARK. 10) Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "ROZTOCZE"
345/ST/17 2017-07-13 NIZIO DESIGN INTERNATIONAL MIROSŁAW NIZIO
1500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI PODCZAS VI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
75/KP/17 2017-07-13 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
10578,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH: ULOTKA, FOLDER.
391/ZSS/17 2017-07-13 BARBARA HASIEC
1000,00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PROMUJĄCYCH "PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA DZIECI W WIEKU 3 LAT"
372/ST/17 2017-07-13 U FOTOGRAFA BARTŁOMIEJ CZARNOMSKI
3000,00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "RZEMIEŚLNICY NA PLACU RYBNYM" W RAMACH IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
388/ZSS/17 2017-07-13 AGORA SA
2460,00 PROMOCJA REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W GAZECIE WYBORCZEJ. - DODATEK ZDROWE LATO ORAZ WYSOKIE OBCASY.
363/GM/17 2017-07-13 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 26/1 I 26/2 (OBR. 16, ARK. 2)
76/KP/17 2017-07-13 PHILIPS LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
123000,00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
39/MAZ/17 2017-07-12 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
125330,00 REWITALIZACJA UL. OGRODOWEJ
390/ZSS/17 2017-07-12 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
70000,00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W ŻŁOBKU "SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW" MIESZCZĄCYM SIĘ PRZY UL. KRYSZTAŁOWEJ 13, 20-514 LUBLIN
74/KP/17 2017-07-12 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
19079,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: OKULARY, BAŃKI, SMYCZ NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
339/ST/17 2017-07-12 KLUB PIŁKARSKI STARÓWKA LUBLIN
7000,00 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
389/ZSS/17 2017-07-12 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
54000,00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W ŻŁOBKU UNIWERSYTECKIM MALUCH.NET UL. J. BEMA 1/1, 20-032 LUBLIN
378/ST/17 2017-07-12 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
10701,00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
36/GK/17 2017-07-12 ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
13398,39 DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA - 75M WRAZ ZE SŁUPKAMI ORAZ FURTKAMI WEJŚCIOWYMI (2SZT.) NA PLAC ZABAW PRZY UL. PRZYJAŹNI.
577/KL/17 2017-07-12 INVEST KAROL MAJ
4000,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI GRAFITII "MEETING OF STYLES"
578/KL/17 2017-07-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
2600,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULURALNEGO PT: WYDANIE KSIĄŻKI "OPOWIEŚĆ O CZARCIEJ ŁAPIE"
579/KL/17 2017-07-12 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 79/KL/17 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE MATERIAŁU Z KONCERTU " ZAKOCHANI W LUBLINIE " NA DVD I CD
40/MAZ/17 2017-07-12 METALICO KAROL MRÓWKA
47330,40 ZAKUP (WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM) MAŁEJ ARCHITEKTURY: DONIC, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECIE.
86/SOI/17 2017-07-12 URSUS S.A.
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONCEPCJI OPTYMALNEGO KREOWANIA WARTOŚCI W OPARCIU O PROJEKT MIĘDZYNARODOWEGO PARKU POD NAZWĄ CENTRUM INTELIGENTNEGO PRZEMYSŁU.
18/FE/17 2017-07-12 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
10867,71 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ RADIOWO-INTERNETOWEJ DLA PROJETU "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17
376/ST/17 2017-07-11 FIRMA FACTORY SP. Z O.O.
3193,08 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
371/ST/17 2017-07-11 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
39483,00 MODERNIZACJA I REMONT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE OSIEDLOWYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
377/ST/17 2017-07-11 FUNDACJA "INSTYTUT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI"
22013,31 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
375/ST/17 2017-07-11 ARR JUSTYNA SIDORUK
5492,98 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH
344/ST/17 2017-07-11 FUNDACJA QUESTING
1500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI "QUESTING TURYSTYKA XXI WIEKU".
89/OR/17 2017-07-11 POLSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 34/OR/2009 Z DNIA 22.06.2009 R., DOT. ZMIANY WYNAJMUJĄCEGO W ZWIĄZKU ZE ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DOLNEJ 3 MAJA 5 PRZEZ LUBELSKA FUNDACJĘ ROZWOJU NA RZECZ POLSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO SP. Z O.O., ORAZ ZMIANY ZAPISÓW PAR. 5 UST
124/OŚ/17 2017-07-11 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
20830,00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA UM LUBLIN.
88/OR/17 2017-07-11 FIRMA "INTOP" PIOTR ZAGOZDON
24576,10 KONSERWACJA 19 TOMÓW WYZNANIOWYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO Z ROCZNIKÓW 1916-1945 ORAZ WYKONANIE 29 SZTUK OBWOLUT Z PAPIERU BEZKWASOWEGO NA KSIĘGI STANU CYWILNEGO.
108/IR/17 2017-07-11 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
0,00 UMOWA UŻYTKOWANIA NR 621/AN/17 - ODDANIE W UŻYTKOWANIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ( GRUNT POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI RZEKI BYSTRZYCY) O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 323,12M2. NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA BĘDZIE NA DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻĄCĄ REKREACJI, TURYSTYKI, SPORTÓ
343/ST/17 2017-07-11 ANNA CZERWIŃSKA-RYDEL
1500,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI "PRZEWODNIK DLA DZIECI" PODCZAS VI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
103/IR/17 2017-07-10 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
2337,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 48/IR/17 Z DNIA 03.04.2017 R. (W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III) - OSTATNI ETAP BUDOWY WĄWOZU JANA PAWŁA II - OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE WĄWOZU JANA PAWŁA II W CZĘŚCI POMIĘDZY
70/KP/17 2017-07-10 JAKUB NOWAKOWSKI
750,00 PRZEPROWADZENIE AUTORSKICH WARSZTATÓW SZTUKI ŻONGLERSKIEJ NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
176/GM/17 2017-07-10 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
3000,00 UMOWA DZIERŻAWY PARKU LUDOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ 40. EUROPEJSKIEJ KONWENCJI ŻONGLERSKIEJ
73/KP/17 2017-07-10 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
4300,00 USŁUGA OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
178/GM/17 2017-07-10 BUDIMEX S.A.
0,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI WODOCIĄGOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ BUDIMEX S.A., POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ.
123/OŚ/17 2017-07-10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 1648/WOŚ/CP/2005 ZAWARTEJ W DNIU 12.07.2005 R. O UŻYCZENIE DYMOMIERZA DGS-2 NR SERYJNY 152/04
38/MAZ/17 2017-07-10 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
6172,20 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON V
72/KP/17 2017-07-10 MULTIMEDIA FACTORY
8241,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
126/OŚ/17 2017-07-10 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - ZMIANA SIEDZIBY PODMIOTU
71/KP/17 2017-07-10 AV CENTRUM
984,00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA TECHNICZNA I DEMONTAŻ SPRZĘTU NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
105/IR/17 2017-07-10 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
153750,00 REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W LUBLINIE, UL. NIECAŁA 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
81/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PO NAZWĄ: POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA -LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
83/SOI/17 2017-07-10 FUNDACJA KRAJOBRAZY
5000,00 PODNIESIENIE KOMPETENCJI BIZNESOWYCH W PRZEMYSŁACH KREATYWNYCH W DZIEDZINIE PROJEKTOWANIA ZIELENI
82/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: BIZNES W DESIGNIE
84/SOI/17 2017-07-10 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1500,00 OBRÓBKA TECHNICZNA 400 FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH MISTRZOSTWA FIRM IT O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
102/IR/17 2017-07-10 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
6420,92 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE, PRZY UL. METALURGICZNEJ 5
101/IR/17 2017-07-10 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
30750,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 R. NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM - WYKONANIE POZOSTAŁEGO ZAKRESU UMOWY DO DNIA 14.07.2017 R.; ZWIĘKSZENIE WARTO
7/ZE/17 2017-07-10 ENERGA - OBRÓT S.A.
0,00 ANEKS NR 5 (7/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B; 2) ZMIANY § 4 UST. 7 I 10.
100/IR/17 2017-07-10 AKM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KACZOR MICHALAK S.C.
34440,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 7, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE, UL. ZEMBORZYCKA 82
266/GM/17 2017-07-10 BPS LEASING SPÓLKA AKCYJNA
0,00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 737/4 (OBR. 62, ARK. 13), POŁOŻONĄ W POBLIŻU UL. TURYSTYCZNEJ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEWODU KANALIZACJI
104/IR/17 2017-07-10 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
64884,96 WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ W TZW. PRZECHODZIE TEATRU STAREGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ 18.
87/OR/17 2017-07-10 KONSPOŻ SP.J.
19768,58 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZAWORÓW HYDRANTOWYCH Z WĘŻAMI, GAŚNIC PRZENOŚNYCH I KOCY GAŚNICZYCH ORAZ DOSTAWY GAŚNIC, INSTRUKCJI P.POŻ., ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA.
20/MKZ/17 2017-07-10 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
42286,00 KONSERWACJA POLICHROMII ŚCIAN W PREZBITERIUM KOŚCIOŁA- TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE.
9/MKZ/17 2017-07-10 JACEK WÓJCIK
97262,00 REMONT KONSTRUKCJI DACHU ORAZ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ , OBRÓBKI BLACHARSKIE, PRACE ODTWORZENIOWE STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY OLEJNA 7
24/BM/17 2017-07-07 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
16000,00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE - REMONT POMIESZCZEŃ STRAŻNICY JRG BEŁŻYCE ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA TELEINFORMATYCZNEGO, WARSZTATOWEGO ORAZ GOSPODARCZEGO KMPSP.
23/BM/17 2017-07-07 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
44000,00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW STRAŻNICY JRG BYCHAWA.
365/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA ZIEMIŃSKA
9000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - I LO
356/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA LEPA-KRAJEWSKA
5752,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- SP NR 31
355/ZSS/17 2017-07-06 STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
24466,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 52, SP 42, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ
351/ZSS/17 2017-07-06 TOMASZ CHĘCIŃSKI
8000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- SP NR 4
349/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ DUO-DENT JOANNA LEK.STOM.JOANNA SKULIMOWSKA
18788,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - TECHNIKUM ZDZ, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ
370/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA BRZEZICKA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 32
369/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA KUCHNIO
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - VI LO
363/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZARĘBSKA JOLANTA AGNIES
9694,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - SP NR 30
350/ZSS/17 2017-07-06 SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY BOŻENA SŁAWATYŃSKA
4000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- GIMNAZJUM NR 16
346/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA ŻUK-ZAPOLSKA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R, - XXIII LO
387/ZSS/17 2017-07-06 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
42000,00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W A GUGU - CENTRUM MALUCHA UL. POGODNA 34, 20-377 LUBLIN
372/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA KRZESZOWSKA-MAZUREK
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
378/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA BANASIAK
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 29
376/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA ADAMSKA
7920,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZSO NR 5
371/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARTA URBAŃSKA-CZAJCZYK
8400,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZS NR 10
359/ZSS/17 2017-07-06 PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA PRIMA-MED NZOZ JOLANTA C
25500,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- SP NR 40, SP NR 20, ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
345/ZSS/17 2017-07-06 NEW INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA
53864,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH W 2017R. 6 SZKÓŁ
342/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. DENT. ALICJA SIEJKA
7553,70 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
384/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA ROWIŃSKA
6510,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 2
377/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA HANNA ANDZELM-WALKOWSKA
8250,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 21
354/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA RADZIEŃCIAK
6000,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- GIMNAZJUM NR 7
25/PS/17 2017-07-06 STOWARZYSZENIE LUBCON
400,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. NIECODZIENNOŚĆ
174/GM/17 2017-07-06 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2400,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 127/1 (OBR. 39, ARK. 1), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. IZOLDY 4/UL. LAURY 11A, 2) CZĘŚCI NI
175/GM/17 2017-07-06 RYSZARD SZCZĘŚNIAK
SZCZĘŚNIAK ŁUCJA
111,60 UMOWA NR: 1030/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
385/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA BARANOWSKA-GR
8994,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
368/ZSS/17 2017-07-06 AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKŁĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
7800,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - IX LO
367/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA BIELAWSKA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - GIMNAZJUM NR 9
375/ZSS/17 2017-07-06 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGIA SZKOLNA
19200,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - GIM NR 5, ZS NR 1, SP 23
364/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA GÓRECKA
8994,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - V LO
383/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA STĘPNIEWSKA
8994,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R.- GIM NR 10
373/ZSS/17 2017-07-06 IRENA PŁACHA-BIELECKA MINI-DENT
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 28
361/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA BARHAM
7800,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZSO NR 4
358/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA CHILIMONIUK
5958,00 REALIZACJA PROGRAMU, PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- II LO
357/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA ORLIK-WÓJCIK
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
348/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA URANOWSKA-LACKOWSKA
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
343/ZSS/17 2017-07-06 STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZOZ ESKULAP
14294,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP NR 3 , SP NR 51
353/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ MED COMP LEX PIOTR KSIĄŻEK
65758,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - SIEDEM SZKÓŁ
362/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - SP NR 7
360/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA WÓJCICKA
9694,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
381/ZSS/17 2017-07-06 CENTRUM STOMATOLOGII "ZDROWE ZĘBY" MARIA KUŹMIŃSKA
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - GIMNAZJUM NR 19
380/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA BIEGAJ-LASKOWSKA
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 6
382/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ LEKARZE SPECJALIŚCI
17988,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SZ NR 4, SP 27
352/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ "DENTIMED" JANAS ANNA
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
344/ZSS/17 2017-07-06 GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DENS
9694,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - III LO
379/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA JÓZEFCZAK-SATKE
17988,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, VIII LO
374/ZSS/17 2017-07-06 ANNA KIJEWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AK-DENT
8494,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZS NR 5
347/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA KONARZEWSKA-ILCZ
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - SP NR 34
366/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA KOPEĆ
9394,00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - GIMNAZJUM NR15
69/KP/17 2017-07-05 F.H.U. IMPERATOR WALDEMAR NOWAK
5665,38 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOSZULEK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
14/FE/17 2017-07-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1299978,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY VI LO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2017.
121/OŚ/17 2017-07-05 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
3577500,00 UMOWA DOTYCZĄCA ZASAD UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PN. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ. KWOTA REALIZACJI UMOWY WYLICZONA ZOSTAŁA DO KOŃCA 2017 ROKU
573/KL/17 2017-07-04 FUNDACJA SCENY INVITRO
0,00 ANEKS NR 573/KL/17 Z DNIA 04.07.2017 DO UMOWY NR 354/KL/16 Z DNIA 29.06.2016 - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA, ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WŁASNYCH
177/GM/17 2017-07-04 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DELEGATURA W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A SZEFEM AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ZGODA NA WYCINKĘ ZIELENI ROSNĄCEJ W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 12/9, 13/10, 15/5 (OBR. 43, ARK. 4) ORAZ ZOBOWIĄZANIE GL DO WYSTĄPIENIA
173/GM/17 2017-07-04 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "WSPÓLNOTA" SPÓŁKA Z OG
228,00 UMOWA NR: 42/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY PAWILON USŁUGOWY, UL. HUTNICZA, 19 M2
330/ST/17 2017-07-04 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
13850,00 ORGANIZACJA IMPREZ BIEGOWYCH W RAMACH GRAND PRIX "CITI TRIAL" W LUBLINIE
342/ST/17 2017-07-04 GMINA LUBLIN
9225,00 ORGANIZACJA PROJEKTU OTYLIA SWIM TOUR.
20/OW/17 2017-07-04 BURSA SZKOLNA NR 5
3741,00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA Z CAŁODOBOWYM WYŻYWIENIEM ORAZ CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ NAD UCZNIAMI UCZESTNICZĄCYMI W STAŻACH I PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA
308/ST/17 2017-07-04 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
15000,00 PROMOCJA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KU AZS UMCS LUBLIN POWOŁANYCH DO REPREZENTACJI POLSKI W BOBSLEJACH I SKELETONIE, PODCZAS ZAWODÓW RANGI MIĘDZYNARODOWEJ I/LUB TRENINGACH I KONSULTACJACH SPORTOWYCH.
40/GK/17 2017-07-04 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
0,00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 60/GK/14 W SPRAWIE ADMINISTROWANIA I UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH W LUBLINIE - ZMIANA ZASAD WYNAGRADZANIA.
580/KL/17 2017-07-04 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "GRANIE BEZ GRANIC"
6000,00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO PODCZAS WYDARZENIA PT. KONCERT "WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ"
31/PN/17 2017-07-04 STOWARZYSZENIEM RYSA
5400,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZAN
33/MAZ/17 2017-07-03 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
3567,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ PIESZĄ POD MEBLE MIEJSKIE PRZY SKRZYŻOWANIU UL. GŁĘBOKA I NARUTOWICZA
575/KL/17 2017-07-03 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
130000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU
32/MAZ/17 2017-07-03 RPS ARCHITEKTCI
RPS ARCHITEKTCI
17958,00 WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DUKUMENTACJI BUDOWALNO-WYKONAWCZEJ NA BUDOWĘ 3 PARKLETÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
33/IT/17 2017-07-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 19/IT/17. (ZMIANA TERMINU URUCHOMIENIA USŁUGI)
31/MAZ/17 2017-07-03 EWA TRZASKOWSKA
500,00 WYKONANIE OPINI W POSTACI RECENZJI NAUKOWEJ DO KSIĄŻKI/ALBUMU "PRZYRODA MIASTA"
320/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- II EDYCJA LUBLIN FUDSAL CUP
337/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 150/ST/17-150/ST/17- "SPORT DLA KAZDEGO" ZMIANA BRZMIENIA
338/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY 151/ST/17- " AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO" ZMIANA BRZMIENIA NAZWY
31/GK/17 2017-07-03 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
0,00 ANEKS ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRAC - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PODJAZDU DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH W OGRODZIE SASKIM.
170/GM/17 2017-06-30 F.H.U. SEBASTIAN KOZIOŁ
360,00 UMOWA NR: 40/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
165/GM/17 2017-06-30 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
6000,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 32/4 (OBR. 36, ARK. 1), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM OŚWIATY, POŁOŻONEJ W LUBLINIE
119/OŚ/17 2017-06-30 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA ZWIĄZKOWI KOMUNALNEMU GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ ZADANIA WŁASNEGO GMINY LUBLIN W ZAKRESIE BUDOWY, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
78/SOI/17 2017-06-30 "NETRIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU LUBELSKI INKUBATOR TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ORAZ W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
66/KP/17 2017-06-30 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2509,20 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
9/FE/17 2017-06-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-84035984,56 ANEKS NR 1 DO UMOWY 25/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWINEK (S12/S17/S1
571/KL/17 2017-06-30 ALA BINERT
1650,00 WYKONANIE KONCERTU CHÓRU " GRODZIEŃSKIE SŁOWIKI ", PROWADZENIE W CHARATERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU.
576/KL/17 2017-06-30 AGNIESZKA KRAWIEC
600,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU ZESPOŁU WILEŃSZCZYZNA
687/KL/17 2017-06-30 GRUPA MEDIALNA ITM SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 40/KL/17 Z DNIA 11 STYCZNIA 2017 R. DOTYCZĄCEJ USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W RAMACH CYKLU 5 KOLUMN GAZETOWYCH PT. "700 LAT MIASTA LUBLIN"
570/KL/17 2017-06-30 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 155/KL/17 Z DNIA 15.02.2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. MALI ARTYŚCI DLA DUŻEGO LUBLINA
574/KL/17 2017-06-30 NATALIJA SOSNOVSKAITE
5917,10 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO I REŻYSERIA PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZYCZNEGO KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA WILEŃSZCZYZNA
340/ST/17 2017-06-30 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 491/ST/16 Z DNIA 10.11.2016 R NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA"
34/GK/17 2017-06-30 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.
443,88 WYDZIERŻAWIENIE ORAZ UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA TOALET PRZENOŚNYCH PRZY UL.GŁUSKIEJ ORAZ W PARKU JANA PAWŁA II.
3/BK/17 2017-06-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM - ZMIANA OPROCENTOWANIA
67/KP/17 2017-06-30 BARTOSZ WÓJCIK
880,00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI TREŚCI FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
568/KL/17 2017-06-29 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
5000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, ROZWÓJ FANTASTYCZNEGO CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
122/OŚ/17 2017-06-29 STROBILUS PAWEŁ SZYSZKOWSKI
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 37/OŚ/17 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA OPRACOWANIA.
18/OW/17 2017-06-29 BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
626,40 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI ODBYWAJĄCE SIĘ W SIEDZIBIE ZSOW, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
120/OŚ/17 2017-06-29 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST; ZMIANA DOTYCZY ZAŁ. NR 1
30/PN/17 2017-06-29 KATARZYNA STINSKA
8100,00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
118/OŚ/17 2017-06-29 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
26300,00 DOTACJA ZADANIA PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
166/GM/17 2017-06-29 PKP CARGO S.A.
12300,00 ODDANIE PRZEZ WYDZIERŻAWIAJĄCEGO NA RZECZ DZIERŻAWCY HISTORYCZNEGO TABORU (LOKOMOTYWA PAROWA PT47-157 - ROK PRODUKCJI 1950, NR FABRYCZNY 1415; TENDER 34D74-39) CELEM JEGO UŻYWANIA ORAZ POBIERANIA Z TEGO TYTUŁU POŻYTKÓW.
169/GM/17 2017-06-29 STRZAŁKA BOLESŁAW
420,00 UMOWA NR: 39/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
572/KL/17 2017-06-29 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
40000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTRA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-WYDANIE POLSKO-UKRAIŃSKIEJ ANTOLOGII POEZJI "LUBLIN Z DALA, LUBLIN Z BLISKA"
167/GM/17 2017-06-29 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
118,88 NAJEM CZĘŚCI DZIAŁKI GRUNTU O POWIERZCHNI 193,30 M2, ZLOKALIZOWANEJ NA STACJI LUBLIN OKOŁO 174.660-174.685, LINIA KOLEJOWA NR 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA- DOROHUSK, DZIAŁKA NR 2/65, OBR LUBLIN 10. NAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST WNOSIĆ NA RZECZ WYNAJMUJĄCEGO MI
86/OR/17 2017-06-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 245/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
19/OW/17 2017-06-29 BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
11450,00 ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEGO WYŻYWIENIA W DNI POWSZEDNIE DLA UCZNIÓW SOSW NR 1 W LUBLINIE ZAKWATEROWANYCH W INTERNATACH PODCZAS STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSP
93/IR/17 2017-06-29 D+M ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4253955,00 OPRACOWANIE KONCEPCJI, KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA REALIZACJĘ: WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRAS
569/KL/17 2017-06-29 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
13000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO- KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-WIELCY LUBLINIANIE
336/ST/17 2017-06-28 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
79950,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS ELIMINACJI MMP PAR KLUBOWYCH W ŻUŻLU
561/KL/17 2017-06-28 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
18000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI - CZAS POETÓW
65/KP/17 2017-06-28 REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ SOLIDARNOŚĆ
897,90 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 3. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 897,90 ZŁ BRUTTO.
566/KL/17 2017-06-28 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO- KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-SPADKOBIERCY REFORMACJI. EWANGELICY NA LUBELSZCZYŹNIE I W LUBLINIE. HISTORIA. KULTURA. EKONOMIA. LITERATURA-MONOGRAFIA NA 700-LECIE LUBLINA I 500-LECIE REFORMACJI
29/PN/17 2017-06-28 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
6696,00 ZAPEWNIENIE NOCLEGU UCZESTNIKOM KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-26.09.2017 R.
19/BM/17 2017-06-28 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO WYNIKAJĄCEGO Z URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN.
15/FE/17 2017-06-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
203129064,24 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
562/KL/17 2017-06-27 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
10000,00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE PLASTYCZNE, ARCHEOLOGICZNE, MULTIMEDIALNE DLA 500 OSÓB W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE
563/KL/17 2017-06-27 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
29000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA
326/ST/17 2017-06-27 LUBELSCA SCENA DIRTU
8000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
19/FE/17 2017-06-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1800111,00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRU
565/KL/17 2017-06-27 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
16000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTYN MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU CZUBY - LUBLIN 2017 - EDYCJA VII UM. NR 565/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R.
564/KL/17 2017-06-27 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
18000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
116/OŚ/17 2017-06-27 WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SP Z O.O.
10160,00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA.
17/FE/17 2017-06-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
174792889,89 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
334/ST/17 2017-06-27 KLUB SPORTOWY PAMARA BOCCIA
3000,00 PROMOCJA MIASTA W RAMACH "BISFED REGIONAL OPEN POZNAŃ 2017"
76/SOI/17 2017-06-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
-224500,00 ANEKS DO UMOWY 70/SOI/17 ZMIANA § 3 UST 1 ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O 224 500 ZŁ, ZMIANA TERMINÓW PŁATNOŚCI TRANSZ.
32/GK/17 2017-06-26 "LENMAR" MARCIN LENARD
18431,55 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZTUK KOZIOŁKÓW NA SPRĘŻYNIE) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU LITEWSKIM
99/IR/17 2017-06-26 ADA-LIGHT SP. Z O.O.
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 185/IR/16 Z DNIA 12.09.2016 R REMONT I PRZEBUDOWA OSIEDLOWYCH BOISK REKREACYJNYCH, BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ WJAZDU NA DZIAŁKĘ NR 149, OBRĘB 39, ARK. 4, PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE - ZM
4/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
22200,00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - STANISLAVA CHSHYOKINA
3/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
30000,00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - STANISLAVA CHSHYOKINA
1/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
30000,00 DOTYCZY ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - VIKTOR CHSHYOKIN
2/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
22200,00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - VIKTOR CHSHYOKIN
31/IT/17 2017-06-26 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
117/OŚ/17 2017-06-26 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
89403,72 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
567/KL/17 2017-06-26 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
2238,60 WYNAJEM CENTRUM KONGRESOWEGO UP NA KONCERT ZESPOŁU WILEŃSZCZYZNA W RAMACH DNIA UNII LUBELSKIEJ
30/GK/17 2017-06-26 WOJEWODA LUBELSKI
55500,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REMONTU MOGIŁY ZBIOROWEJ WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU "RURY" W LUBLINIE.
17/OW/17 2017-06-26 OLANTYNA DAGMARA HABIERA
15000,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE VISUAL MERCHANDISINGU DLA 10 NAUCZYCIELI ZSOW, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
164/GM/17 2017-06-26 JAROSŁAW WŁODARCZYK
0,00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ (CZ. DZ. NR 24/6, OBR. 33, ARK. 13) POŁOŻONEJ W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJ. OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
171/GM/17 2017-06-26 DOBRANOW MARIA
280,00 UMOWA NR: 41/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
9/ON/17 2017-06-26 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
0,00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST WSPÓLNE OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCĄCYCH MONITORINGU ZADAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM DOS
33/GK/17 2017-06-26 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
3102,06 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.MEDALIONÓW W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE ORAZ DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ PRZY UL.ŁUKOWSKIEJ.
97/IR/17 2017-06-26 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
30750,00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO 7 W KIERUNKU "CZECHÓW PÓŁNOCNY" W LUBLINIE
16/OW/17 2017-06-23 BURSA SZKOLNA NR 5
38820,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA Z CAŁODOBOWYM WYŻYWIENIEM ORAZ CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ NAD UCZNIAMI UCZESTNICZĄCYMI W STAŻACH I PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFIN
63/KP/17 2017-06-23 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
17600,01 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE 700-LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ NA MEDALE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
8/NW/17 2017-06-23 MOTOR LUBLIN S.A.
200000,00 OBJĘCIE 400 AKCJI IMIENNYCH SERII T O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
9/NW/17 2017-06-23 SŁAWOMIR PATYRA
3600,00 UMOWA O DZIEŁO: SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ.
333/ST/17 2017-06-23 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
6000,00 ORGANIZACJA VIII MISTRZOSTW LUBLINA W STREETBALLU W KATEGORII OPEN
37/MAZ/17 2017-06-23 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
20950,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
64/KP/17 2017-06-23 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
50000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH JUBILEUSZOWEJ WYSTAWY OBRAZUJĄCEJ IKONOGRAFIĘ MIASTA PT. "PORTRET MIASTA LUBLIN W MALARSTWIE, RYSUNKU I GRAFICE 1618-1939".
77/SOI/17 2017-06-23 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY PARTNERSTWA W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA-KLASTER USŁUG MEDYCZNYCH I PROZDROWOTNYCH, ZMIANA § 4 UST. 2 ,,CZŁONKÓW RADY KLASTRA W LICZBIE NIE WIEKSZEJ NIŻ PIĘTNASTU POWOŁUJE ZARZĄD KLASTRA''
12/OŚ/17 2017-06-23 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0,00 ANEKS DO UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
34/MAZ/17 2017-06-23 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
22400,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III
36/MAZ/17 2017-06-23 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
7450,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IV
35/MAZ/17 2017-06-23 QUERCUS MICHAŁ KIESZKO
23950,00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON II
312/ST/17 2017-06-23 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
68/KP/17 2017-06-22 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
98400,00 SPONSOROWANIE REALIZACJI VIII EDYCJI IMPREZY POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW LUBLIN 2017, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 27-30 LIPCA 2017R. W LUBLINIE.
62/KP/17 2017-06-22 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8550,00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH W DN. 27-30.07.2017 R NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
61/KP/17 2017-06-22 RESOVIA EXPO
1414,50 WYNAJEM LADY Z PÓŁKĄ W DN. 26-31.07.2017 R. NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
386/ZSS/17 2017-06-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 251/ZSS/17 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH (ZMIANA LICZBY TURNUSÓW OBOZU ORAZ POZYCJI KOSZTORYSU).
24/PS/17 2017-06-22 FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
50000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SKWER PRZY ULICY JAGIEŁŁY
560/KL/17 2017-06-22 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
8000,00 MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT GALOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA 11 LISTOPADA "VIVA POLONIA"
559/KL/17 2017-06-22 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
65000,00 KULTURA I SZTUKA - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY - VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - CZAS I DŹWIĘK
98/IR/17 2017-06-22 POLITECHNIKA LUBELSKA
0,00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKONANIA SKANINGU 3D DAWNEJ BASZTY MIEJSKIEJ PRZY UL. JEZUICKIEJ 5,7 W LUBLINIE
161/GM/17 2017-06-21 AGNIESZKA SOLIS
SOLIS MARCIN
780,00 UMOWA NR: 1025/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
21/GK/17 2017-06-21 FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA ZUZANNA MIKULSKA
18819,00 DOSTAWA I MONTAŻ KRZYŻY W KWATERZE OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW, POŁOŻONEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ.
28/PN/17 2017-06-21 PRACOWNIA ZMIANY SPOŁECZNEJ KAROLINA KOGUCIUK
332,00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH Z ZAKRESU REWITALIZACJI UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA DLA MIESZKAŃCÓW/INTERESARIUSZY TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM . "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE
96/IR/17 2017-06-21 EDACH SP. Z O.O.
680000,00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2, PRZY UL. LWOWSKIEJ 11 W LUBLINIE NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH
335/ST/17 2017-06-21 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 153/ST/17- AKTYWNY STUDENT - DOTYCZY AKTUALIZACJI KOSZTORYSU
32/IT/17 2017-06-21 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO
95940,00 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ.
310/ST/17 2017-06-21 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
3000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ORGANIZACJA TURNIEJU I LIGI PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ PZPN
557/KL/17 2017-06-21 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
18000,00 MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ CANATANTES LUBLINESIS 2017
15/OW/17 2017-06-20 TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
2250,00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZIS
24/OW/17 2017-06-20 RAFAŁ KUŚMIERCZYK
0,00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "UCZESTNICY PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020" KOORDYNATOROWI LOKALNEMU W ZSEN, W RAMACH
537/KL/17 2017-06-20 JOANNA BEDNARCZYK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " DEMAKIJAŻ - FESTIWAL KINA KOBIET."
555/KL/17 2017-06-20 TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ LUBLIN
13000,00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - PERYFERIA SZTUKI - DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE JAKO FORMA REWITALIZACJI
556/KL/17 2017-06-20 FUNDACJA KULTURA ENTER
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, ZAGRAJMY SOBIE , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
558/KL/17 2017-06-20 AGNIESZKA KRAWIEC
280,00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE PREZENTERA SPOTKANIA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ZE STYPENDYSTAMI W DZIEDZINIE KULTURY
115/OŚ/17 2017-06-20 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
151771,86 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
27/GK/17 2017-06-20 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
64401,45 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE WYBIEGÓW DLA PSÓW.
25/GK/17 2017-06-20 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
10649,34 DOSTAWA 26 SZT. FLAG BIAŁO-CZERWONYCH PIONOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO ZAWIESZENIA NA MASZTACH NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
18/BM/17 2017-06-20 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
0,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH NARUSZENIU PRAWA, A TAKŻE ZMIERZAJĄCYCH DO USUNIĘCIA ZAGROŻENIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, WYNIKAJĄCYCH Z URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN.
14/OW/17 2017-06-20 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
43152,00 WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ROMSKIEJ I POLSKIEJ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z "PROGRAM
85/OR/17 2017-06-20 GETFRESH SP Z O O
509,96 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 1255/OR/15 Z DNIA 9.12.2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI DOSTAW WODY, KUBKÓW ORAZ WZROSTU DZIERŻAWY BARKU. WZROST WARTOŚCI UMOWY DO KWOTY 68 713,59 ZŁ.
95/IR/17 2017-06-20 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
105520,47 WYKONANIE SKWERÓW USYTUOWANYCH W LUBLINIE, PRZY UL. MONTE CASINO I UL. ROMANOWSKIEGO
27/PN/17 2017-06-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
1842471,01 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "SZKOŁA NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH RPO WL NA LATA 2014 - 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS.
554/KL/17 2017-06-19 TADEUSZ PIERSIAK
250,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "LITTERAE IN ECCLESIA, CZYLI CO MOŻEMY PRZECZYTAĆ U LUBELSKICH DOMINIKANÓW" W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA W DNIU 22 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBELSKIM
551/KL/17 2017-06-19 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
10000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MUZYKA RELIGIJNA Z XIX-WIECZNYCH RĘKOPISÓW - ODKRYCIA LUBELSKICH MUZYKOLOGÓW
331/ST/17 2017-06-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
-10000,00 DOTYCZY ZMIANY KWOTY UMOWY 236/ST/17
81/OR/17 2017-06-19 PRACOWNIA RENOWACJI ARTYSTYCZNYCH WYROBÓW Z DREWNA KRZYSZTOF CHILIMONI
98867,40 RENOWACJA I NAPRAWA MEBLI STYLOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO, RYNEK 1 W LUBLINIE.
28/GK/17 2017-06-19 "LENMAR" MARCIN LENARD
32743,83 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH NA TEREN ZIELONY PRZY UL.TYMIANKOWEJ.
94/IR/17 2017-06-19 PKP ENERGETYKA S.A.
0,00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 156/IR/14 Z DNIA 8.08.2014 DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA (DAWNY DK KOLEJARZA) - ZMIANA DATY PRZYŁĄCZENIA.
14/MKZ/17 2017-06-19 RYSZARD SZCZYGIEŁ
1500,00 PREZENTACJA WYKŁADU PT. "UNIA LUBELSKA 1 1569 I JEJ ZNACZENIE DZIEJOWE" W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA "OD UNII DO UNII" W DNIU 3 LIPCA 2017 R.
15/MKZ/17 2017-06-19 JURATE KIAUPIENE
1500,00 PREZENTACJA WYKŁADU "THE UNION OF LUBLIN IN THE HOSTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF LITHUANIA" W RAMACH EUROPEAN HERITAGE LABEL ORAZ MODEROWANIE II CZĘŚCI PANELU (3 LIPCA 2017 R.)
84/OR/17 2017-06-19 CENTRUM OCHRONY PRACY I BIZNESU "CONSULTRIX"
7375,33 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZEJ W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A.
70/SOI/17 2017-06-17 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
1199500,00 REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:LUBELSKI UNIWERSYTET INSPIRACJI
319/ST/17 2017-06-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
28000,00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MP JUNIORÓW 15 LAT - 50 M
23/GK/17 2017-06-16 FLESZ STUDIO TOMASZ KENIG
3665,40 WYKONANIE DWÓCH TABLIC INFORMACYJNYCH Z NADRUKIEM I MONTAŻEM W PASIE DROGOWYM PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM NA UL. BIAŁEJ W LUBLINIE.
341/ZSS/17 2017-06-14 --MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
2500,00 USŁUGA PRZEWOZU UCZESTNIKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
549/KL/17 2017-06-14 TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ LUBLIN
20000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - PREZENT DLA LUBLINA
550/KL/17 2017-06-14 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
1845,00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ NA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW STYPENDYSTOM W DZIEDZINIE KULTURY W DNIU 21.06.2017R.
23/PS/17 2017-06-14 FUNDACJA KRAJOBRAZY
279900,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PARK KIESZONKOWY "PRACOWNIA W PRZESTRZENI"
332/ST/17 2017-06-14 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
4200,00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017"
58/KP/17 2017-06-14 SFERUM SP. Z O.O.
23972,70 WYNAJĘCIE, TRANSPORT, MONTAŻ I DEMONTAŻ DWÓCH NAMIOTÓW SFERYCZNYCH W TERMINIE 25-31.07.2017R. W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
89/SOI/17 2017-06-14 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0,00 WSPÓŁPRCA WZAKRESIE WŁĄCZENIA INSTYTUCJI, JAKO PRACODAWCY W CELU UDOSKONALENIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI KIERUNKU PSYCHOLOGIA-LICENCJACKA
162/GM/17 2017-06-14 ANDRZEJ CHYMOSZ
153,60 UMOWA NR: 1026/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
92/IR/17 2017-06-13 IT COMPLETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26475,17 REMONT TARASU BUDYNKU ORAZ POMIESZCZENIA NR 9 BUDYNKU RATUSZA, PL. ŁOKIETKA 1 W LUBLINIE
91/IR/17 2017-06-13 PARK-PROJEKT IRENA CHOROSZYŃSKA
8600,00 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ZIELENI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI " BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE".
80/OR/17 2017-06-13 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2558,79 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 48 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT BRUTTO: - CZYNSZU O 1830,24 ZŁ , - OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH O 531,36 ZŁ, - SPRZĄTANIE O 197,19 ZŁ.
83/OR/17 2017-06-13 PAWEŁ SADOWSKI
3500,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NT.: "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - NOWE REGULACJE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
82/OR/17 2017-06-13 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. PIOTR SELWA
0,00 ANEKS DO UMOWY 261/KP/16, NPP, LIKWIDATOR KANCELARII ADWOKACKIEJ
542/KL/17 2017-06-13 DANIEL KRAWIEC
2000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. DECHA W LUBLINIE.
553/KL/17 2017-06-13 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
20000,00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS KONCERTU "CHWAŁY"
113/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
21060,00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 7
109/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
23328,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 16
111/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
17128,20 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 3
114/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
23600,30 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 9
112/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ANNA TROJANOWSKA -KANIUGA
17500,00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 6
547/KL/17 2017-06-13 MARCIN SUSZEK
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN." NAGRANIE TELEDYSKU I UTWORU ZESPOŁU MUZYCZNEGO SEX MASCHINE BAND.."
544/KL/17 2017-06-13 TOMASZ SMUTEK
9000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MODERNISTYCZNA ARCHITEKTURA TADEUSZA WITKOWSKIEGO - PROMOCJA FILMOWA.
26/GK/17 2017-06-13 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
864874,50 WYKONYWANIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ OBSŁUGĄ I KONSERWACJĄ ZESPOŁU FONTANN MULTIMEDIALNYCH WRAZ ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM NA PLACU LITEWSKIM I NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W LUBLINIE Z WŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA PLACU L
545/KL/17 2017-06-13 MAŁGORZATA SKAŁBANIA
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. SKRUCHOWI.
548/KL/17 2017-06-13 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM: JUBILEUSZ 70-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W LUBLINIE
546/KL/17 2017-06-13 PIOTR KAMIŃSKI
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "KOLEKCJONER."
168/GM/17 2017-06-13 MACIEJEWSKI WOJCIECH
MACIEJEWSKI WOJCIECH
149,10 UMOWA NR: 1029/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
543/KL/17 2017-06-13 JOANNA POLAK
9000,00 PROJEKT STYPENDIALNY PN. REALIZACJA, WYDANIE NA PŁYCIE DVD I PROMOCJA FILMU WEŁNIAKI.
17/BM/17 2017-06-13 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
5000,00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ ZABEZPIECZENIA IMPREZY UEFA EURO U21
16/BM/17 2017-06-13 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
15000,00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z AKWENU ZALEW ZEMBORZYCKI.
55/KP/17 2017-06-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
10000,00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH LETNIEGO SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2017.
56/KP/17 2017-06-13 OFICYNA DRUKARSKA JACEK CHMIELEWSKI
20300,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ III: TECZKA
60/KP/17 2017-06-13 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
738,00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OTWARCIA FONTANNY MULTIMEDIALNEJ.
107/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
10400,20 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 12
110/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
13000,50 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 18
59/KP/17 2017-06-13 VEGESHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
61416,98 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE, OBSŁUGA MEDIOWA, NA POTRZEBY IMPREZY CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW.
108/OŚ/17 2017-06-13 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
10800,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 15
533/KL/17 2017-06-12 EWA MOLIK
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. ARCHIWUM ANDRZEJA MOLIKA.
535/KL/17 2017-06-12 MARIA TODYS-PŁONKA
6000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "Z TAŃCEM ZA PAN BRAT".
16/FE/17 2017-06-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4421966,79 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
536/KL/17 2017-06-12 MARCEL GALIŃSKI
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT. "DUCHY".
530/KL/17 2017-06-12 MARIUSZ MUCHA
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ULICZNICA LUBELSKA, CZYLI SKĄD SIĘ WZIĘŁY NAZWY ULIC."
531/KL/17 2017-06-12 WOJCIECH JANUSZCZYK
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. KULTURA W KRAJOBRAZIE - KRAJOBRAZ W KULTURZE.
534/KL/17 2017-06-12 JAKUB WÓJCIK
10000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. PRZEPISYWANIE UTWORÓW Z RĘKOPISÓW L. M. ROGOWSKIEGO
14/GD/17 2017-06-12 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
4000,00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE (OBR.33-SŁAWIN HELENÓW, ARK.21) - DZ.11, 12, 28, 29, 30, 31, 51 - REJON UL. PSZOWIAN, ZIEMOWITA, LESZKA ORAZ NAŁĘCZOWSKIEJ
285/ST/17 2017-06-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7380,00 PROMOCJA - PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZKI MAŁGORZATY KOŁDEJ DO IGRZYSK.
284/ST/17 2017-06-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
4920,00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE TEAM TOKIO 2020
532/KL/17 2017-06-12 DAWID MODRZEJEWSKI
5000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "WYDANIE PŁYTY CD - TAŃCOBAJKI - KOT W BUTACH... I KAPELUSZACH"
90/IR/17 2017-06-12 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
47724,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. FILARETÓW W LUBLINIE DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA. - ZMIANA TECHNOLOGII ORAZ ZMIANA WARTOŚCI WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 47.724,00 ZŁ.
160/GM/17 2017-06-12 TEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
48,00 UMOWA NR: 38/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PUŁAWSKA DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA WJAZD NA TEREN STACJI PALIW : UL.PUŁAWSKA POW.; 12
328/ST/17 2017-06-10 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0,00 ANEKS DO UMOWY 104/ST/17- ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
154/GM/17 2017-06-09 STOWARZYSZENIE"I LUBELSKI BASEBALL & SOFTBALL CLUB" - RAVENS LUBLIN
300,00 DZIERŻAWA BŁONI POD ZAMKIEM NA ORGANIZACJĘ W DNIU 11.06.2017 ROKU FESTYNU POD NAZWĄ PIERWSZY PIKNIK SPORTÓW AMERYKAŃSKICH W LUBLINIE
539/KL/17 2017-06-09 GABRIELA JASKUŁA
7000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. ŚLADY - WARSZTATY TEATRALNE DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI PRASTERNO
541/KL/17 2017-06-09 ANNA ŁYCZEWSKA
6000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN ZZA MGŁY.
540/KL/17 2017-06-09 ZBIGNIEW FRONCZEK
8000,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. Z. STRZAŁKOWSKI - PIĘKNA LEGENDA LUBLINA.
528/KL/17 2017-06-09 PATRYK GALANT
500,00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM ANTYKWADRAT PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
529/KL/17 2017-06-09 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
22000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-LUBARTOWSKA 2017
526/KL/17 2017-06-09 ZBIGNIEW SOCHAJ
890,00 OPRAWA MUZYCZNA ORAZ WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO ŚPIEW PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
524/KL/17 2017-06-09 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-OBCHODY ROCZNICY LUBELSKIEGO LIPCA 1980 W 2017 ROKU
306/ST/17 2017-06-09 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
4500,00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
525/KL/17 2017-06-09 KRZYSZTOF ŻAK
210,00 WYKONANIE IMPROWIZOWANEGO WYSTĘPU AKTORSKIEGO PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO PRZY UL. ROZTOCZE 14 W DNIU 11 CZERWCA 2017 R.
5/ON/17 2017-06-09 KRZYSZTOF GŁOMBOWICZ
1040,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PROWADZENIU PRZEBIEGU ORAZ OPRAWY MEDIALNEJ LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 16 DO 18 CZERWCA 2017 ROKU NA 50 METROWYM BASENIE AQUA LUBLIN.
24/GK/17 2017-06-09 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
20794,65 ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE UTRZYMANIA PLACÓW ZABAW W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DODATKOWO DWÓCH PLACÓW ZABAW.
7/ON/17 2017-06-09 JAKUB KRZYWDA
980,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PRZEPROWADZENIU ODPRAWY TECHNICZNEJ Z SĘDZIAMI I KIEROWNIKAMI EKIP STARTUJĄCYCH W ZAWODACH ORAZ PEŁNIENIU FUNKCJI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO ZAWODÓW LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU W DNIACH OD
6/ON/17 2017-06-09 PIOTR BUJAK
1300,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PRZEPROWADZENIU PEŁNEJ OBSŁUGI KOMPUTEROWO - INFORMATYCZNEJ LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 16 DO 18 CZERWCA 2017 ROKU NA 50 METROWYM BASENIE AQUA
75/SOI/17 2017-06-09 POLITECHNIKA LUBELSKA
1500,00 PUBLIKACJA ,,LIDER XXI WIEKU'' ORAZ ,,ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU. LIDER XXI WIEKU."
78/OR/17 2017-06-09 DS-AUTO DANUTA SAKOWICZ
13172,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FIAT DOBLO, NR REJ. 4390M.
79/OR/17 2017-06-09 DS-AUTO DANUTA SAKOWICZ
13778,00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA SUPERB, NR REJ. LU 0001G.
74/SOI/17 2017-06-09 WERONIKA CZERNIAK
5400,00 AUTORSKIE NAPISANIE BAJEK DLA DZIECI OPARTYCH NA FAKTACH HISTORYCZNYCH I DOTYCZĄCYCH DZIEJÓW LUBELSKICH KAMIENIC
527/KL/17 2017-06-09 MARIUSZ BEDNARZ
350,00 ARTYSTYCZNA PREZENTACJA WYKONANIA DZIEŁ KOWALSKICH PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE.
538/KL/17 2017-06-09 SEWERYN CHWAŁA
3500,00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MURAL NA FRONCIE ELEWACJI KLUBU OSIEDLOWEGO MINIATURA.
57/KP/17 2017-06-09 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
4550,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ I - TECZKA, BLOCZEK.
153/GM/17 2017-06-08 BOŻENA KUNA
1838,10 ANEKS NR 6 DO UMOWY DZIERŻAWY 236/GM/13 Z DNIA 17.09.2017 ROKU DOT. ZMIANY MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU.
172/GM/17 2017-06-08 MAREK STASZEWSKI
400,00 UMOWA NR: 1/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - ZASÓB. - UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 23/1 (OBR. 14, ARK. 5)
163/GM/17 2017-06-08 AGNIESZKA DUER
120,00 UMOWA NR: 1027/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY ZIELEŃ PRZYDOMOWA
257/GM/17 2017-06-08 K-INVESTMENT SP. Z O.O. 2 SP. K.
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A K-INVESTMENT SP. Z O.O. 2 SP. K. - ZGODA W RAMACH PRZYSŁUGUJĄCEGO UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWE
152/GM/17 2017-06-08 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1600,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 5/5 (OBR. 73, ARK. 8), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZEROKIE 34/UL. SZEROKIE 36.
51/KP/17 2017-06-08 GRUPA RMF SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
73800,00 ZAKUP CZASU ANTENOWEGO NA POTRZEBY EMISJI MATERIAŁU PROGRAMOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
52/KP/17 2017-06-08 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
11660,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - TECZKI CZARNE Z GUMKĄ.
54/KP/17 2017-06-08 EUREKA PLUS AGENCJA REKLAMY BARBARA FEDOROWICZ, RYSZARD FEDOROWICZ
12510,00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ II: OKŁADKA, KOLOROWANKA, ULOTKA, PODKŁADKA, NAKLEJKA.
53/KP/17 2017-06-08 GRUPA RMF SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
61517,22 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OBJĘCIA WYŁĄCZNEGO RADIOWEGO PATRONATU MEDIALNEGO RADIA RMF FM NAD CARNAVALEM SZTUKMISTRZÓW 2017.
523/KL/17 2017-06-08 NORMALNA KULTURA
5000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - PRACA ORGANICZNA I POZYTYWIŚCI LUBELSCY (PUBLIKACJA MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI NAUKOWEJ I PROMOCJA DZIEDZICTWA POZYTYWISTÓW LUBELSKICH)
30/IT/17 2017-06-08 COIG
65190,00 WDROŻENIE MODUŁÓW SYSTEMU KSAT2000I W REFARACIE DS FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PRZEDSZKOLI W WYDZIALE OŚWIATY I WYCHOWANIA UM.
151/GM/17 2017-06-08 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1790,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 11/5 (OBR. 45, ARK. 6), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. HELENY DZIUBIŃSKIEJ 47.
105/OŚ/17 2017-06-08 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
4059,00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU "EKO ZBIÓRKA 2017".
522/KL/17 2017-06-07 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
10000,00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI DK RUTA W DNIU 23.06.2017.
552/KL/17 2017-06-07 PERFEKTA INFO RENATA MARKISZ
10000,00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN - WYDANIE ALBUMU "WY JESTESCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA 30. ROCZNICA WIZYTY ŚW. JANA PAWŁA II "
22/GK/17 2017-06-07 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0,00 WŁĄCZENIE DO UTRZYMANIA SZALETU MIEJSKIEGO NA PL. LITEWSKIM
147/GM/17 2017-06-07 SZUST STANISŁAW ALDA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
1100,00 UMOWA NR: 1022/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, MARII KORYZNOWEJ DZIERŻAWY - PODSTACJA PROSTOWNIKOWA DZIERŻAWY - PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY POW. 220 M2, PLAC ZABAW, UL. M. KORYZNOWEJ DZ. NR 20/2, OBR.14, ARK. 1, OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
87/IR/17 2017-06-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 OKREŚLENIE WARUNKÓW WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH MGIELNEJ, DESZCZOWEJ I AL. SOLIDARNOŚCI W LUBLINIE.
89/IR/17 2017-06-07 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
94710,00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - III "KRAINA RADOŚĆI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC LUBLINA - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH, PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
520/KL/17 2017-06-07 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
0,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, HADES SZEROKA ART FESTIVAL 2017.
155/GM/17 2017-06-07 TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
210,00 UMOWA NR: 36/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, NICCOLO PAGANINIEGO DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY : UL.PAGANINIEGO POW.; 35
148/GM/17 2017-06-07 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
300,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1/2 (OBR. 5, AKR. 3) ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KAROLA LIPIŃSKI
157/GM/17 2017-06-07 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
615,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIEWYODRĘBNIONEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 18, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3 ORAZ UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 4000/26002
156/GM/17 2017-06-07 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1107,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UDZIAŁU 12225/14475 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓ
12/PL/17 2017-06-07 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
5380,00 WYKONANIE BROSZURY PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ NA TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE LUBLIN.
506/KL/17 2017-06-07 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
6000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA ORAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
48/KP/17 2017-06-06 NOCOWANIE.PL SP. Z O.O.
12300,00 ORGANIZACJA I PROMOCJA WYDARZENIA KULTURALNEGO POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 ROKU.
511/KL/17 2017-06-06 WIESŁAW BAR
300,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "PRZEZ BŁOGOSŁAWIONE ŻYCIE DO CHWAŁY OŁTARZY" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBE
46/KP/17 2017-06-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
3075,00 WYKONANIE USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA RZECZ LPEC PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 R.
47/KP/17 2017-06-06 NOCOWANIE.PL SP. Z O.O.
9840,00 WYKONANIE USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA RZECZ PARTNERA . PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 R.
515/KL/17 2017-06-06 MARIOLA TYMOCHOWICZ
300,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "ŚW. ANTONI W RZEŹBIE I MALARSTWIE LUDOWYM" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. "ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA" W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBE
507/KL/17 2017-06-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
20000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM IV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRALNE "ZWIERCIADŁA".
510/KL/17 2017-06-06 JAN ADAMOWSKI
300,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. ŚW. ANTONI W POBOŻNOŚCI TRADYCYJNEJ PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBELSKIM W L
518/KL/17 2017-06-06 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
0,00 ANEKS NR 518/KL/17 Z DN. 06.06.2017 R. DO UMOWY NR 210/KL/17 Z DN. 17.02.2017 R. NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO: X OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. ST. SERWACZYŃSKIEGO (ZMIANA SPOSOBU FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO).
517/KL/17 2017-06-06 FUNDACJA SONO ORGANI
15000,00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - IV ŚWIĘTOKRZYSKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ (UM. NR 517/KL/17 Z DN. 06.06.2017 R.)
329/ST/17 2017-06-06 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
0,00 ANEKS DO UMOWY 260/ST/17. DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA.
513/KL/17 2017-06-06 MIROSŁAW MATUSZNY
300,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "HISTORIA KULTU ŚW. ANTONIEGO W KOŚCIELE POBERNARDYŃSKIM W LUBLINIE" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWC
521/KL/17 2017-06-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
3075,00 UMOWA LICENCYJNA NA KONCERT KRZYSZTOFA KRAWCZYKA NA ZAKOŃCZENIE LUBELSKICH DNI SENIORA
49/KP/17 2017-06-06 SYNERGIA SP. Z O.O.
29000,00 OPRACOWANIE WIELOASPEKTOWEGO PLANU ROZWOJU MARKI LUBLIN - MIASTO INSPIRACJI
512/KL/17 2017-06-06 JOANNA PACZOS
300,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "POSTAĆ ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W MALARSTWIE POLSKIM I OBCYM" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. "ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W
504/KL/17 2017-06-06 LARYSA KADYROVA
1500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE MONODRAMU PT." NIGDY ZA MNĄ NIE PŁACZCIE" W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W RAMACH OBCHODÓW 700 - LECIA MIASTA LUBLIN O GODZ. 19.00 W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY WĘGLIN.
508/KL/17 2017-06-06 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
8000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM OGÓLNOPOLSKI KONWENT GIER "HISTORYKON" EDYCJA 2
519/KL/17 2017-06-06 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
0,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-UKRAIŃSKIE WYDARZENIA KULTURALNE-ANEKS DO UMOWY 240/KL/17-ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I ZMIANA ZAŁĄCZNIKA, ZAKTUALIZOWANA KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADAN
516/KL/17 2017-06-06 PIOTR DYMMEL
300,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ ZAPOMNIANY PATRON LUBLINA" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. "ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA" W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZ
514/KL/17 2017-06-06 JANUSZ MORYC
300,00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ BERNARDYNÓW NA LUBELSZCZYŹNIE PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZ
2/BRM/17 2017-06-06 ZBIGNIEW KOWALCZYK
1168,22 NAGŁOŚNIENIE KONCERTU PODCZAS DNI MŁODZIEŻY W DNIU 9 CZERWCA 2017 R.
73/OŚ/17 2017-06-05 ALINA GALACKA
2600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
305/ST/17 2017-06-05 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK
4945,00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYCIECZEK W RAMACH " LATA W MIEŚCIE 2017."
79/OŚ/17 2017-06-05 EWELINA BORODIJUK
7600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
67/OŚ/17 2017-06-05 ELŻBIETA TALAROWSKA
6618,12 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
53/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA BAŁDYGA
4300,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
65/OŚ/17 2017-06-05 EDYTA FIJAŁKA
POMORSKA DOROTA
3400,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
89/OŚ/17 2017-06-05 TADEUSZ STRZAŁKOWSKI
6156,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
94/OŚ/17 2017-06-05 BARTOSZ STOŁECKI
TOMASZEWSKA JUSTYNA,TOMASZEWSKI NORBERT,ŁAWNIKOWICZ MICHAŁ
5120,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
69/OŚ/17 2017-06-05 PIOTR DADOS
7344,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
70/OŚ/17 2017-06-05 JANINA ŁUCEK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
74/OŚ/17 2017-06-05 HANNA KANAK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
80/OŚ/17 2017-06-05 ELŻBIETA CHWAŁA
4948,56 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
54/OŚ/17 2017-06-05 ALICJA WRZYSZCZ
4300,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
83/OŚ/17 2017-06-05 KRZYSZTOF GRZEJSZCZAK
3240,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
59/OŚ/17 2017-06-05 ANNA KOZAKOWSKA
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
60/OŚ/17 2017-06-05 HANNA GOŁĘBIOWSKA
5440,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
63/OŚ/17 2017-06-05 MAGDALENA WRÓBLEWSKA
3960,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
72/OŚ/17 2017-06-05 RENATA ŻARÓW
CHWESIUK IGNACY
4932,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
90/OŚ/17 2017-06-05 IRENA KARCZEWSKA
3080,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
61/OŚ/17 2017-06-05 NORBERT TOMASZEWSKI
25520,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
66/OŚ/17 2017-06-05 DANUTA BUDZYŃSKA
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
86/OŚ/17 2017-06-05 KRYSTYNA STĘPNIAK
10416,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
87/OŚ/17 2017-06-05 EWA TARGOŃSKA
6824,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
88/OŚ/17 2017-06-05 HENRYK NOWAK
7905,60 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
91/OŚ/17 2017-06-05 MARIANNA SOŃTA
7542,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
57/OŚ/17 2017-06-05 ANNA TROCHA
5520,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
71/OŚ/17 2017-06-05 PAWEŁ JANKOWSKI
5060,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
81/OŚ/17 2017-06-05 KRYSTYNA GODULA
3600,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
62/OŚ/17 2017-06-05 HALINA WAWRYNIUK
WAWRYNIUK JÓZEF
5720,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
56/OŚ/17 2017-06-05 ADAM POZIOMKOWSKI
8486,40 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
64/OŚ/17 2017-06-05 BOGUSŁAW MISIAK
5920,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
55/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA MITRUT
7200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
58/OŚ/17 2017-06-05 BARTŁOMIEJ KSENIAK
1840,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
85/OŚ/17 2017-06-05 STANISŁAW SZYMANIAK
6000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
78/OŚ/17 2017-06-05 STANISŁAW POLESZAK
5200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
82/OŚ/17 2017-06-05 ZYGMUNT CHACHAJ
5400,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
92/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA GĄSIOROWSKA
5200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
84/OŚ/17 2017-06-05 MIROSŁAW WYROSTEK
9000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
145/GM/17 2017-06-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/91 (OBR. 23, ARK. 2), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. RUMIANKOW
150/GM/17 2017-06-05 GRZEGORZ SOCHA
156,00 UMOWA NR: 1024/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA
503/KL/17 2017-06-05 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
13000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY -ORGANIZACJA FESTIWALU LITERACKIEGO "PISARZE ŚWIATA W LUBLINIE".
505/KL/17 2017-06-05 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
30000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO KSIĄŻEK PISARZY LUBELSKICH KSIĄŻKI DUMA LUBLINA
337/ZSS/17 2017-06-05 JAROSŁAW SZPONAR
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU I PREZENATCJI MULTIMEDIALNEJ
338/ZSS/17 2017-06-05 URSZULA STAJAK
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU I PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
340/ZSS/17 2017-06-05 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
300,00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU I PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
339/ZSS/17 2017-06-05 IRENEUSZ SIUDEM
300,00 WYKŁAD WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ PODCZAS KONFERENCJI
77/OŚ/17 2017-06-05 GRAŻYNA SKWAREK
4807,76 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
88/IR/17 2017-06-02 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
33210,00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 26 W LUBLINIE
26/PN/17 2017-06-02 BEST MATCH TRANSLATION KATARZYNA BARTKOWIAK
1224,47 USŁUGA TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI I Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI WYKONANA PRZEZ JEDNEGO TŁUMACZA W TRAKCIE SPOTKANIA LOKALNEJ GRUPY URBACT W RAMACH PROJEKTU PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PR
498/KL/17 2017-06-02 VIKTORIIA ZUBAREVA
2500,00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO, OPIEKA MERYTORYCZNA, REŻYSERIA I PREZENTACJA SPEKTAKLU PT. OPOWIEŚCI O LUBLINIE W TERMINIE 5-7.06.2017 R.
499/KL/17 2017-06-02 KEFART PIOTR TARCHOLIK
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - ŚWIĘTA PATRONALNEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 23.0
500/KL/17 2017-06-02 MONIKA TARCHOLIK
2500,00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ FORTEPIAN PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - ŚWIĘTA PATRONALNEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W RAMACH WYDARZENIA "OPUS MAGNUM" W DNIU 23
104/OŚ/17 2017-06-02 EKKOM SP ZO.O
308730,00 SPORZĄDZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ ORAZ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM MIASTA LUBLIN
10/PL/17 2017-06-02 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
45264,00 WYKONANIE DO 16 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ LUB ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM.
45/KP/17 2017-06-02 KAROLINA MAJKOWSKA
111,00 TŁUMACZENIE TREŚCI NA JĘZYK ANGIELSKI DO ULOTKI PROMOCYJNEJ.
86/IR/17 2017-06-02 BUDIMEX S.A.
15990,00 WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH, POLEGAJĄCYCH NA UZUPEŁNIENIU SPOIN NA COKOLE POMNIKA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
37/OŚ/17 2017-06-02 STROBILUS PAWEŁ SZYSZKOWSKI
107010,00 OPRACOWANIE MODELU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z ANALIZĄ FINANSOWĄ DLA GMINY LUBLIN.
144/GM/17 2017-06-01 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1600,00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA ORKANA.
307/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
100/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
16000,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 11
103/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
20100,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 17
95/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
21000,30 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 2
502/KL/17 2017-06-01 AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE IM. DR MICHAŁA HAJNOSA
9874,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ALL NIGHT VIGILL - CAŁONOCNE CZUWANIE.
28/CA/17 2017-06-01 PRIMA LESZEK GĘCA
615,00 ŚWIADCZENIE USŁUGI ARTYSTYCZNEJ - PROWADZENIE INAUGURACJI LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 05.06.2017 R. NA SCHODACH PRZED RATUSZEM.
22/PS/17 2017-06-01 FUNDACJA TEREN OTWARTY
70999,62 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SŁOMIANY RYNEK
21/PS/17 2017-06-01 WOJCIECH PACEWICZ
4250,00 WYKONANIE 200 ZDJĘĆ NA POTRZEBY BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN
76/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "PAZUR" LEK. WET. PATRYCJA GOLEŃ
12868,40 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁASCICIELSKICH, REJON 1
316/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
50/KP/17 2017-06-01 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
119310,32 PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ NA NOŚNIKACH TYPU BILLBOARD NA POTRZEBY PROMOCJI IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
19/GK/17 2017-06-01 "LENMAR" MARCIN LENARD
17643,12 DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI Z OPARCIEM ORAZ 5 SZTUK GABLOT INFORMACYJNYCH.
18/GK/17 2017-06-01 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
3093,45 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ PLACÓW ZABAW PRZY UL. GÓRSKIEJ ORAZ PRZY UL. PRZYJAŹNI.
501/KL/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
8000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, MUZYKA DLA SENIORÓW, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
321/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
317/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
311/ZSS/17 2017-06-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
315/ZSS/17 2017-06-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
314/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
313/ZSS/17 2017-06-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
306/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
7000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
309/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SU
319/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
310/ZSS/17 2017-06-01 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
10000,00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SU
318/ZSS/17 2017-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
308/ZSS/17 2017-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
52000,00 PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNYCH, EDUKACYJNYCH, ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ I KONFERENCJI, SEMINARIÓW, LOKALNYCH DEBAT.
312/ZSS/17 2017-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
322/ZSS/17 2017-06-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
320/ZSS/17 2017-06-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
10000,00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
149/GM/17 2017-06-01 SABINA MROZIK
MROZIK PIOTR
433,20 UMOWA NR: 1023/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, MEŁGIEWSKA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. MEŁGIEWSKA, POW. 361 M2
99/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA KONCERTOWA ALEKSANDRA SZEREJ
19440,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 10
159/GM/17 2017-05-31 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.RÓŻANA 5 W LUBLINIE
740,00 UMOWA NR: 159/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN, RÓŻANA 5
48/OŚ/17 2017-05-31 PIOTR KRYK
8000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
39/OŚ/17 2017-05-31 EDWARD PŁYWACZ
5200,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
38/OŚ/17 2017-05-31 ANNA BRONIECKA
5929,60 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
47/OŚ/17 2017-05-31 REMIGIUSZ KOWALSKI
5440,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
102/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK. WET. TADEUSZ NOWAK
10044,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 14
84/IR/17 2017-05-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
354772,68 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEJ TRASY ROWEROWEJ W DOLINIE RZEKI BYSTRZYCY DO UL. PARCZEWSKEJ W LUBLINIE
494/KL/17 2017-05-31 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT POETYCKO-MUZYCZNY Z OKAZJI 30. ROCZNICY POBYTU JANA PAWŁA II W LUBLINIE
98/OŚ/17 2017-05-31 VETHOUSE SPECJALISTYCZNE CENTRUM WETERYNARYJNE M.GARBAL,A.WĄCHOCKA SP.
18000,80 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 8
43/OŚ/17 2017-05-31 KRYSTYNA KAPICA
4000,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
52/OŚ/17 2017-05-31 TOMASZ BOROWSKI
6800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
497/KL/17 2017-05-31 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
25000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU
45/OŚ/17 2017-05-31 KATARZYNA STYRNIK
5360,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
42/OŚ/17 2017-05-31 ARTUR FISZEROWICZ
5568,12 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
51/OŚ/17 2017-05-31 BARBARA SOKÓŁ
7800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
36/OŚ/17 2017-05-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
120000,00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST KOSZENIE ORAZ ODMULANIE ROWÓW OPASKOWYCH WOKÓŁ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO
495/KL/17 2017-05-31 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
5000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SKĄD KOZIOŁEK W LUBLINIE - CYKL LEKCJI EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT
49/OŚ/17 2017-05-31 TADEUSZ BRZOZOWSKI
6800,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
101/OŚ/17 2017-05-31 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
10950,00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 13
303/ST/17 2017-05-31 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
35000,00 TURNIEJ KLAS PROFILOWANYCH
41/OŚ/17 2017-05-31 ANNA GREGOROWICZ
3120,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
40/OŚ/17 2017-05-31 ELŻBIETA POPIELARCZYK
9072,00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
29/IT/17 2017-05-31 KRZYSZTOF SZAWARA
2300,00 ANEKS DO UMOWY NR 97/IT/16. (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
96/OŚ/17 2017-05-31 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
17199,80 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 4
77/OR/17 2017-05-31 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 292/KP/16 NA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ, UDZIELANEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ - ZMIANA SIEDZIBY KANCELARII
46/OŚ/17 2017-05-31 RYSZARD BĄK
6194,26 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
97/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
13920,00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 5
43/KP/17 2017-05-30 REKLAMA MIK TOMASZ BIELAK
682,65 USŁUGA WYPRODUKOWANIA, MONTAŻU I DEMONTAŻU BANERU SIATKOWEGO NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
30/MAZ/17 2017-05-30 USŁUGOWY ZAKŁAD ZIELENI JAKUB GROBELSKI
49600,00 MODELOWA OCHRONA ALEI KASZTANOWCÓW PRZY UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W DZIELNICY DZIESIĄTA W LUBLINIE
85/IR/17 2017-05-30 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 18/IR/17 Z DNIA 24.02.2017 DOT. "ZACISZA REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO W OSIEDLU LIPNIAK WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W PASIE DROGOWYM UL. SKUBISZEWSKIEGO, KRWAWICZA I KLEPACKIEGO W LUBLINIE - ZMIAN TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
83/IR/17 2017-05-30 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.
0,00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 211/IR/15 Z DNIA 08.09.2015 R. NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE TRAKTU PIESZO-ROWEROWEGO ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. WITOLDA KLEPACKIEGO A UL. LIPNIAK WZDŁUŻ WĄWOZU I OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH "ROZTOCZE" I "JAR" DO UL. LIPNIAK W LUBLINIE
13/MKZ/17 2017-05-30 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4112,00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY OBRAZIE KORONACJA MATKI BOSKIEJ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZESPOLE KLASZTORNYM KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
10/MKZ/17 2017-05-30 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
72710,00 REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ KOŚCIOŁA I SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO KLASZTORU, OGRODZENIA PÓŁNOCNEGO I WSCHODNIEGO W KLASZTORZE ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 42
3/MKZ/17 2017-05-30 ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42401,00 WYKONANIE ELEWACJI, OD STRONY UL. KAPUCYŃSKIEJ, KAMIENICY PRZY UL. KAPUCYŃSKIEJ 6
8/MKZ/17 2017-05-30 KRZYSZTOF MADEJSKI
7321,00 KONSERWACJA BELEK STROPOWYCH W POMIESZCZENIU NA I PIĘTRZE KAMIENICY
5/MKZ/17 2017-05-30 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
36200,00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DREWNIANEJ I RZEŹBIONEJ AMBONIE.
4/MKZ/17 2017-05-30 ANDRZEJ JAROCKI
1173,00 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY PRZY UL. RYNEK 5
12/MKZ/17 2017-05-30 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE EL-MAX
29730,00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ŁĄCZNIE Z INWENTARYZACJĄ HANGARU LOTNICZEGO PRZY UL. WROŃSKIEJ 2 W LUBLINIE
11/MKZ/17 2017-05-30 BOŻENNA MURAWSKA
9408,00 1. WYMIANA 2 DRZWI BALKONOWYCH PÓŁOKRĄGŁYCH. 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 4 SZT OKNA WĄSKIE I 2 SZT SZEROKIE. 3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 4 SZT (OKNA SZEROKIE) 4. WYM. 2 SZT OKIEN PÓŁOKRĄGŁYCH( SZEROKICH )I 2 SZT OKIEN PÓŁOKRĄGŁYCH (WĘŻSZYCH)
6/MKZ/17 2017-05-30 ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA METROPOLITALNA
32566,00 RENOWACJA ZABYTKOWEGO MUROWANEGO OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW KURII; 3 ETAP
7/MKZ/17 2017-05-30 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
50484,00 REMONT PARTERU W CZĘŚCI WSCHODNIEJ , WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W ZESPOLE KLASZTORNYM SIÓSTR BRYGIDEK.
492/KL/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
6000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZESTNIKÓW ZESPOŁU OŚRODKA WSPARCIA "W HOŁDZIE MOJEMU MIASTU"
484/KL/17 2017-05-30 FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA
25000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTIWAL "UKRAINA W CENTRUM LUBLINA - 2017"
490/KL/17 2017-05-30 LUBELSKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH ŚW. JANA KANTEGO
7000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, 700-LECIE TRADYCJI LUBELSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
493/KL/17 2017-05-30 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
50000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM CHATKA BLUES FESTIVAL
491/KL/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
5000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ŚW. JAN PAWEŁ II - NASZ PROFESOR
478/KL/17 2017-05-30 KRZYSZTOF KRAWCZYK Z ZESPOŁEM
25000,00 KONCERT NA ZAKOŃCZENIE LUBELSKICH DNI SENIORA K. KRAWCZYK Z ZESPOŁEM
481/KL/17 2017-05-30 FUNDACJA HERSTORY
15000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - HERSTORIE LUBELSKIEGO GETTA - ROZWÓJ LUBELSKIEGO ARCHIWUM HERSTORYCZNEGO I WIELOKULTUROWYCH SZLAKÓW HERSTORYCZNYCH
496/KL/17 2017-05-30 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
4900,00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO PODCZAS WYDANIA PŁYTY "POCZUJ JAK WCHODZIMY" ZESPOŁU MPROJEKT
302/ST/17 2017-05-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
5000,00 ORGANIZACJA FESTYNU - ŚWIĘTO DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE
8/ON/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
184,50 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ LICENCJI NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU.
300/ST/17 2017-05-30 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
10000,00 VROTCOVIA CUP - ORGANIZACJA CYKLU TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ POŁĄCZONEGO Z FESTYNEM RODZINNYM DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE DZIELNICY WROTKÓW
336/ZSS/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0,00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 58/ZSS/17 Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU).
28/IT/17 2017-05-30 GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA S.J.
21771,00 BUDOWA PRZYŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH WRAZ Z KABLAMI ŚWIATŁOWODOWYMI DO OBIEKTU STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 I DO KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM ZDM PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH.
44/KP/17 2017-05-30 MATEUSZ STRZEMPA
110,00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY W BUDYNKU RATUSZA PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE PLASTYCZNYM "LUBLIN WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA".
82/IR/17 2017-05-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 USUNIĘCIE KOLIZJI NR 4/RE-1/2017 SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ (URZĄDZENIA LINII KABLOWYCH NN, LINII SN, LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO) ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. KRAK. PRZEDMIEŚCIE DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO.
19/PS/17 2017-05-29 JOANNA PODLEŚNA
2826518,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "BUDOWA ULICY BUŻAN".
18/PS/17 2017-05-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
18000,00 NAJEM CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE, PRZY PL. TEATRALNYM 1
26/CA/17 2017-05-29 STAGE ONE JAKUB MICHALCZUK
5904,00 REALIZACJA USŁUGI OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA KONCERTU KRZYSZTOFA KRAWCZYKA W DNIU 08.06.2017R. O GODZ. 16.00. W FILHARMONII IM. H.WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE.
78/IR/17 2017-05-29 BUDIMEX S.A.
0,00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 19/IR/16 Z DNIA 29.03.2016 R., DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.
483/KL/17 2017-05-29 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
170000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FANTASTYKI FALKON.
280/ST/17 2017-05-29 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
20000,00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO "LATO W MIEŚCIE 2017".
299/ST/17 2017-05-29 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000,00 ORGANIZACJA DWÓCH TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY TATARY
304/ST/17 2017-05-29 TARGI LUBLIN S.A.
0,00 WSPÓŁPRACA DOT. ORGANIZACJI SPORT FESTIVALU
330/ZSS/17 2017-05-29 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
12000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
329/ZSS/17 2017-05-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
9000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
331/ZSS/17 2017-05-29 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
13500,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
327/ZSS/17 2017-05-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMP LUBLIN
21300,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
326/ZSS/17 2017-05-29 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
30000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
325/ZSS/17 2017-05-29 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
21000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
328/ZSS/17 2017-05-29 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10200,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
324/ZSS/17 2017-05-29 FUNDACJA "BĄDŹ MIĘDZY NAMI"
15000,00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
11/PL/17 2017-05-29 P.A. NOVA S.A.
0,00 ANEKS DO UMOWY NR 18/PL/17 Z DNIA 21.10.14 R., W SPRAWIE KONSULTACJI EKSPERCKICH ZWIĄZANYCH Z "KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN GŁÓWNY WRAZ Z OTOCZENIEM" ORAZ KONCEPCJĄ PROJEKTU "MIEJSCOWEGO PLANU ZAG
158/GM/17 2017-05-29 HENRYK DĘBSKI ELIZA DĘBSKA "KUBUŚ" SPÓŁKA CYWILNA
280,00 UMOWA NR: 37/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY CZ. DZ. NR 107 (OBR. 2, ARK. 6), POW. 10M2, KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
143/GM/17 2017-05-29 ANDRZEJ LULIS
BISZKONT MIECZYSŁAW
560,00 UMOWA NR: 35/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, TYMIANKOWA DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY : UL.TYMIANKOWA POW.; 400
20/PS/17 2017-05-29 ERWIN STAROSTA
JAWORZYŃSKI PIOTR,PODSIADŁY GRZEGORZ
2178169,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE:"BUDOWA ULICY MILCZAN"
76/OR/17 2017-05-26 KLIMA-SOFT
12993,45 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/17 Z DNIA 23.05.2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISU PAR. 8 UST. 4 DOTYCZĄCY WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI SZCZELNOŚCI URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI.
334/ZSS/17 2017-05-26 --KSJ SP. Z O.O. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0,00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
479/KL/17 2017-05-26 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
35000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FANTASTYCZNE CENTRUM KULTURY
477/KL/17 2017-05-26 FUNDACJA SZPILKA
17000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM KALEJDOSKOP SZTUKI 4
136/GM/17 2017-05-26 "M I M" SPÓŁKA CYWILNA KOŁSUT WŁODZIMIERZ, KOŁSUT MAŁGORZATA
999,90 UMOWA NR: 34/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA 10A DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY POW. 110 M2, CZ. DZ. NR 42/3, OBR. 27, ARK. 4, PAWILON HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
482/KL/17 2017-05-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
15000,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM Z KULTURĄ DO NIEBA - VIII EDYCJA
323/ZSS/17 2017-05-26 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
0,00 UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KRAINA MARZEŃ II SP Z O.O.
480/KL/17 2017-05-26 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000,00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA IM. STANISŁAWA LEMA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
81/IR/17 2017-05-26 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
576275,91 BUDOWA SKWERÓW PRZY UL. LIPOWEJ 12 I UL. LIPOWEJ PRZY CMENTARZU, PRZY UL. CHMIELARCZYKA ORAZ U ZBIEGU ULIC KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/KRÓTKA
25/PN/17 2017-05-26 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
7500,00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU Z ZAKRESU PREWENCJI (TJ.: JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTW, WYŁUDZEŃ, BEZPIECZEŃSTWO W SIECI, NIEUCZCIWE UMOWY) W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE PO
298/ST/17 2017-05-26 PAWEŁ BATYRA
2000,00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA LUBLIN
140/GM/17 2017-05-25 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
12915,00 WYKONANIE 35 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI I GARAŻAMI, W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
297/ST/17 2017-05-25 FUNDACJA SPORT
10000,00 ORGANIZACJA ZAWODÓW KOLARSKICH LOTTO POLAND BIKE MARATON 2017
13/FE/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
190860178,63 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
12/FE/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
49576598,24 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "BUDOWA, MODERNIZACJA PRZYSTANKÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH ZINTEGROWANYCH Z INNYMI RODZAJAMI TRANSPORTU DLA POTRZEB LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBE
476/KL/17 2017-05-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
10000,00 KULTURA I SZTUKA - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - DZIELNICE KULTURY - XIV FESTYN RODZINNY U ŚW. MICHAŁA
475/KL/17 2017-05-25 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
9000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA
29/GK/17 2017-05-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
0,00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM - UMOWA NR UD_01846/2017/B24, NR KONTRAHENTA 1042
3/ON/17 2017-05-25 ANNA BIEGANOWSKA
400,00 UMOWA O DZIEŁO OBEJMUJĄCA PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS GALI "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30.05.2017
4/ON/17 2017-05-25 MAŁGORZATA ORŁOWSKA
800,00 UMOWA O DZIEŁO OBEJMUJĄCA WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU SCENARIUSZA ORAZ PROWADZENIE GALI "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30 MAJA 2017 R.
2/ON/17 2017-05-25 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
1500,00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO WYSTĘPU ARTYSTYCZNEGO-KONCERTU MUZYKI FILMOWEJ I EUROPEJSKIEJ PODCZAS GALI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30 MAJA 2017 R.
24/CA/17 2017-05-25 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
2398,50 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI KONCERTOWEJ W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE NA KONCERT K. KRAWCZYKA W DNIU 08.06.2017 R.
23/CA/17 2017-05-25 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1600,00 USŁUGA HOTELARSKA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM PARKINGU ORAZ USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA KRZYSZTOFA KRAWCZYKA WRAZ Z ZESPOŁEM, W ZWIĄZKU Z JEGO KONCERTEM W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 8.06.2017 R.
25/CA/17 2017-05-25 PIOTR KOWALCZYK
1500,00 USŁUGA TECHNICZNA NIEZBĘDNA DO REALIZACJI KONCERTU K. KRAWCZYKA W DNIU 08.06.2017 R. W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE.
80/IR/17 2017-05-25 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI
21000,00 WYKONANIE PISEMNYCH OPRACOWAŃ W RAMACH PEŁNIENIA NADZORU ORNITOLOGICZNEGO POWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ INWESTYCJI, KTÓRE DOTYCZĄ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 7 I 25, BURSY SZKOLNEJ NR 1, ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH (BUDYNEK +WARSZTATY) OR
79/IR/17 2017-05-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0,00 UMOWA NR 11/RE-1/2017 - USUNIĘCIE KOLIZJI NR 11/430/K/RM/2017 Z DNIA 20.02.2017 R., DOT. ZADANIA: REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZCK DLA LOF.
20/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4300,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
22/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4500,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
23/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
21/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
43152,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
24/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3000,00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW - LUBYCZA KRÓLEWSKA" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
69/SOI/17 2017-05-25 PIOTR POPIK-USŁUGI KONSULTINGOWE
5000,00 OPRACOWNIE KONCEPCJI UTWORZENIA LUBELSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO I MASZYNOWEGO.
335/ZSS/17 2017-05-25 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111,70 UMOWA DOT. UDZIELENIA LICENCJI JEDNORAZOWEJ ZA ODTWARZANIE MUZYKI PODCZAS RODZINNEGO FESTYNU ZDROWOTNEGO 31 MAJA 2017 R.
13/OW/17 2017-05-25 PIOTR KURLEJ
3669,60 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
12/OW/17 2017-05-25 PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWO-DETALICZNE KSIĄŻNICA POLSKA SP. Z O.O.
2570,00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
139/GM/17 2017-05-25 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
3075,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 2 (DZ. NR 20/4, OBR. 37, ARK. 1) I UL. TURYSTYCZNEJ 2 (DZ. NR 20/7, OBR. 37, ARK. 1).
474/KL/17 2017-05-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
9500,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
473/KL/17 2017-05-24 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA
5800,00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "AKCJA LATO W MIEŚCIE"
301/ST/17 2017-05-24 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
42000,00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNICZKI DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IO TOKYO 2020
9/PL/17 2017-05-24 ROBERT LACH KONSULTING PRZESTRZENNY GEOSPACE
22140,00 KONSULTACJE EKSPERCKIE ORAZ PEŁNIENIE ROLI DORADCZEJ W LICZBIE I ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIU ZLECENIODAWCY, W ZAKRESIE OPRACOWANIA STRATEGII DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU BUDOWĘ MODELU 3D/4D MIASTA LUBLINA MAJĄCEGO STANOWIĆ ELEMENT INTEROPERACYJNEG
471/KL/17 2017-05-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
9000,00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SZTUKA W WALIZCE
135/GM/17