Rejestr umów zawartych w imieniu Gminy Lublin w Urzędzie Miasta Lublin od 1 stycznia 2014 roku - stan na dzień 28 lutego 2018 roku.

Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Kwota z umowy brutto w PLN Przedmiot umowy
19/ZE/18 2018-02-28 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
1/MAZ/18 2018-02-28 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
12000.00 INSPEKTOR NADZORU DS. ZIELENI NAD ZADANIEM "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
11/CA/18 2018-02-28 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240.00 BLETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS PT."NAJLEPSZY" W DNIU 19 MARCA 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
149/KL/18 2018-02-28 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
40000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
150/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LU
147000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIAŁALNOŚĆ GALERII SCENY PLASTYCZNEJ KUL
17/GK/18 2018-02-28 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
42189.00 WYKONANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH NA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DLA WYLOTÓW: RZEKA BYSTRZYCA NR W-4, NR 45; RZEKA CZECHÓWKA NR 1C, NR 1A, NR 47, NR 48, NR 49, NR 51; RZEKA CZERNIEJÓWKA NR 16A, NR 30
9/PS/18 2018-02-28 AKANZA SP ZOO
1230.00 WYKONANIE W RAMACH UMOWY NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 1) STWORZENIA KOPII STRONY INTERNETOWEJ SEZON.LUBLIN.EU 2) WDROŻENIA STRONY INTERNETOWEJ NA DOMENĘ I SERWER WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD DRUGĄ INNĄ NAZWĄ
151/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW IX L.O. IM. M. KOPERNIKA W LUBLINIE "KOPERN
155000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-LUBELSKI FESTIWAL PIOSENKI AUTORSKIEJ I POETYCKIEJ IM. JACKA KACZMARSKIEGO METAMORFOZY SENTYMENTALNE
147/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, AKADEMIA SZTUKI LUDOWEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
148/KL/18 2018-02-28 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
8000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NATURA W AKWARELI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
185/ZSS/18 2018-02-27 JÓZEF SZOPIŃSKI
800.00 POPROWADZENIE KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY" W DNIU 8.03.2018 R.
139/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
14000.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, WERNISAŻE LITERACKIE AKCENTU, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
144/KL/18 2018-02-27 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
15000.00 KRYMINALNE CZWARTKI W LUBLINIE - EDYCJA VI
145/KL/18 2018-02-27 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI - EDUCATORES
15000.00 KL-OP-I.526.23.2018 UM. 145/KL/18 Z DN. 27.02.2018 R. - MIASTO KULTURY TALENTY - NIEPODLEGŁEJ
143/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
30000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SALON KULTURY
187/ZSS/18 2018-02-27 PAULINA FRAŃCZAK
500.00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "ROLA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE" PODCZAS KONFERENCJI "NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI"
186/ZSS/18 2018-02-27 WIESŁAWA BEDNAREK
600.00 WYGŁOSZENIE 2 WYKŁADÓW NT.: "ZNACZENIE SZCZEPIEŃ PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO W PROFILAKTYCE ONKOLOGICZNEJ" ORAZ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI - NOWY PROGRAM" PODCZAS KONFERENCJI " NOWE OBLICZA PROFILAKTYKI" W DNIU 3 MARCA 2018 R.
184/ZSS/18 2018-02-27 NATALIA WILK
1500.00 WYSTĘP ARTYSTYCZNO-WOKALNY 8 MARCA 2018 R. PODCZAS KONFERENCJI "ZDROWIE KOBIETY"
43/GM/18 2018-02-27 ROBERT CHODKOWSKI
120.00 UMOWA NR: 1005/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
45/GM/18 2018-02-27 GRZEGORZ STRUGALSKI
100.00 UMOWA NR: 1006/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
44/GM/18 2018-02-27 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
2171.00 UMOWA NR: 18/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 106 I UL. SŁODOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH ORAZ DROGĘ DOJAZDOWĄ DO SĄSIEDNICH
43/SOI/18 2018-02-27 EVE CODE EWA KRYCZKA
43458.00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA CHECK IT 2018.
141/KL/18 2018-02-27 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
32000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, ANTOLOGIA NAJWYBITNIEJSZYCH TEKSTÓW POŚWIĘCONYCH POGRANICZU KULTUROWEMU (W LUBELSKIEJ PERSPEKTYWIE) - KONTUNUACJA BIBLIOTEKI SIEDEMSETLECIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
131/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
16000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA PRZESTRZENI W ZIELONEJ SALI WYKŁADOWEJ
142/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA SZPILKA
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KOBIETA I SZTUKA. TAMARA W ZIELONYM BUGATTI.
138/KL/18 2018-02-27 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
75000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: MIASTO KULTURY - HARMONIE STAREGO MIASTA`
140/KL/18 2018-02-27 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
60000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY,LUBLIN EKUMENICZNY W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
42/ST/18 2018-02-26 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN
20000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (PŁYWANIE)
17/OW/18 2018-02-26 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2018 ROKU
22/OW/18 2018-02-26 JURIMP SP. Z O.O.
5910.00 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
42/GM/18 2018-02-26 ALTEST E-TECHNOLOGIE MARCIN POJMAJ
4846.00 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. 1 MAJA 14C.
22/IR/18 2018-02-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 2 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO DNIA 30.05.2018 R., A TERMIN WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ DO DNIA 30.07.2018 R.
19/IR/18 2018-02-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA SANIT.SYSTEM.PROJEKT AGATA STANKIEWICZ
9471.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. BIEDRONKI 13
21/IR/18 2018-02-26 DBM SERVICES SP.Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 Z DNIA 26.02.2018 R. DO UMOWY NR 163/IR/17 Z DNIA 16.11.2017 R. DOTYCZĄCY ZMIANY HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO SPOWODOWANEJ ZASADNOŚCIĄ PRZESUNIĘCIA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA UŁOŻENIU OBRZEŻY NA OKRES WIOSENNY.
22/OR/18 2018-02-26 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
-3571.00 ANEKS NR 10 DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 03.09.2014 R., DOTYCZY ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI BIUROWEJ O 71,7 M2 (V PIĘTRO POK. 507, 513, 514) W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 W LUBLINIE. OPŁATA MIESIĘCZNA CZYNSZU BRUTTO ZA 1243,40 M2 POWIERZCHNI WYNOSI 61589,18 ZŁ
137/KL/18 2018-02-26 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
12000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-XVII MŁODZIEŻOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE POD HASŁEM " ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WOLNOŚĆ. MEDIA"
136/KL/18 2018-02-26 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ANGELUS
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORGANIZACJA UROCZYSTEJ XIII GALI ROZDANIA NAGRÓD ANGELUS 2017
1/ON/18 2018-02-26 FUNDACJA FUGA MUNDI
0.00 UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENCKIEGO.
15/GK/18 2018-02-26 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
1845.00 WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W OGRODZIE SASKIM.
16/GK/18 2018-02-26 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
16521.00 WYKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZGODNOŚCI FUNKCJONALNEJ Z NORMAMI PLACÓW ZABAW I SILOWNI.
14/GK/18 2018-02-26 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
7380.00 WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO PN. INWENTARYZACJA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEK BYSTRZYCY, CZECHÓWKI I CZERNIEJÓWKI W LUBLINIE
40/GM/18 2018-02-23 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
PIETRAS-STASZCZYK MAŁGORZATA,STASZCZYK JAKUB
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. I PAŃSTWEM MAŁGORZATĄ PIETRAS-STASZCZYK I JAKUBEM STASZCZYKIEM, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 619/1 (O
41/GM/18 2018-02-23 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA DWUSTRONNEGO NR 240/GM/17 Z DNIA 31.08.2017 R. POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A., KORYGUJĄCY OZNACZENIE DZIAŁKI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA Z UWAGI NA DOKONANY PODZIAŁ DZIAŁKI.
133/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
60000.00 KL-OP-II.526.13.2018 MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020 - KARUZELA SZTUKI STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "OTWARTA PRACOWNIA" W LUBLINIE
13/SA/18 2018-02-23 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40.00 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ PSYCHOLOGICZNYCH OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R. (CENA JEDNOSTKOWA ZA BADANIE SPECJALISTYCZNE).
21/OR/18 2018-02-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
4349.00 PODNAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 113,78 M2 W BUDYNKU PRZY UL. DIAMENTOWEJ 2. OPŁATY MIESIĘCZNE BRUTTO ZA 87,70 M2 POWIERZCHNI (CZYNSZ: 3020,39 ZŁ , OPŁATY EKSPLOATACYJNE: 1078,71 ZŁ, SPRZĄTANIE: 250 ZŁ, OPŁATY LICZNIKOWE ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ).
134/KL/18 2018-02-23 STOWARZYSZENIE "TRZY KROPKI"
10000.00 KL-OP-II.526.26.2018 MIASTO KULTURY NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI-RETROSPEKTYWA FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH-VI EDYCJA
127/KL/18 2018-02-23 ANNA KOŁODZIEJ
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. RENESANS PO LUBELSKU.
129/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
13000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ARENA GIER ED. 2
132/KL/18 2018-02-23 MONIKA ADAMCZYK
934.00 TŁUMACZENIE PISEMNE I KOREKTA TEKSTÓW DO KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
21/SOI/18 2018-02-23 ROBERT OLAK AGENCJA PUBLIC RELATIONS RO MEDIA
69500.00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ,,INTEGRATING INTERNATIONAL STUDENTS 2.0''
130/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
63000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY 2018-2020 - GRY PLANSZOWE O LUBLINIE: "HISTORIA LUBLINA" I "UNIA LUBELSKA"
122/KL/18 2018-02-23 ANDRZEJ NAMIOTA
7000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN W PIOSENCE - NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY CD"
135/KL/18 2018-02-23 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
10000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KOCERTU "JA JESTEM" ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 26.02.2018 ROKU W LUBLINIE.
39/GM/18 2018-02-23 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.ŁABĘDZIA 13 W LUBLINIE
89.00 UMOWA NR: 17/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁABĘDZIA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, UL. ŁABĘDZIA, CZ. DZ. NR 1/42 (OBR. 19, ARK. 10), POW. 105 M2, PARKING
2/SA/18 2018-02-22 EWA CZERNIAK
3600.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
128/KL/18 2018-02-22 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
24000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2018
12/SA/18 2018-02-22 SYLWIA KĘDZIORA
3400.00 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
10/SA/18 2018-02-22 WOJCIECH SŁOTA
3600.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
8/SA/18 2018-02-22 GABRYELA TOMASZEWSKA
3600.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
11/SA/18 2018-02-22 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY
3600.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ W LOKALU POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ NR 1 I NR 2 DLA M.LUBLINA W LUBLINIE Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
6/SA/18 2018-02-22 BOGUMIŁA PYDO
3600.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
3/SA/18 2018-02-22 IZABELA LESZCZYŃSKA
3600.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
9/SA/18 2018-02-22 DARIUSZ GŁAZ
3600.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
5/SA/18 2018-02-22 ANNA PAŁYS
3600.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
50/MZON/18 2018-02-22 PRZEMYSŁAW POTAKIEWICZ
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
48/MZON/18 2018-02-22 MAGDALENA KALINOWSKA-KRASNOWSKA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
49/MZON/18 2018-02-22 JOLANTA MORAWSKA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ ,STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
51/MZON/18 2018-02-22 KINGA WNUKOWSKA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZEZEŃ , STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
10/PN/18 2018-02-22 CONREGO SP. Z O.O. SP. K.
9225.00 WDROŻENIE SYSTEMU NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ OBEJMUJĄCEGO NASTĘPUJĄCE MODUŁY:1) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; 2) MAILINGI I NEWSLETTERY; 3) STRONA INTERNETOWA (CMS); 4) AGENDY (PROGRAM KONFERENCJI); 5) OBSŁUGA WIELU WERSJI JĘZ
46/MZON/18 2018-02-22 DANUTA BOGUSZEWSKA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
38/GM/18 2018-02-22 EWELINA WIŚNIEWSKA CAFE AMSTERDAM
378.00 UMOWA NR: 16/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA 14/15 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY UL. LWOWSKA, KIOSK HANDLOWY-WYKORZYSTYWANY JAKO MAGAZYN,POW. 18 M2
182/ZSS/18 2018-02-22 TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W RAMACH PROGRAMU 'RODZINA TRZY PLUS"
16/KP/18 2018-02-22 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PLEBISCYTU "LUBLINIANKA 2017".
125/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MASTER CLASS 2018
4/SA/18 2018-02-22 ALEKSANDRA LIS
3600.00 WPROWADZANIE DANYCH DO EWIDENCJI WOJSKOWEJ I WYPEŁNIANIE KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
124/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
30000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VARIETE 2018
126/KL/18 2018-02-22 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
18000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE
118/KL/18 2018-02-21 JACEK BRZEZIŃSKI
7000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PROVISORIUM - DZIENNIK PODRÓŻY".
117/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ KASIAK
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZAWÓD DZIENNIKARZ. WSPOMNIENIE O L. UNGERZE."
111/KL/18 2018-02-21 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FESTYN DZIELNICOWY "XVII DZIEŃ WĘGLINA" - DOTACJA: 5 000 ZŁ
120/KL/18 2018-02-21 RAFAŁ LIS
6000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " DAJ MI ZNAK ! "
222/ST/18 2018-02-21 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
1999980.00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT - UDZIAŁ DRUŻYNY SPEED CAR MOTOR LUBLIN W ZAWODACH ŻUZLOWYCH W SEZONIE 2018
37/GM/18 2018-02-21 SOLID GROUP SP. Z O.O. SP. K.
2066.00 WYKONANIE INSTALACJI BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO I OCHRONA LOKALU MIESZKALNEGO NR 15 POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 8.
10/CA/18 2018-02-21 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
17735.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK INFORMATORA LUBELSKIEJ KARTY SENIORA ORAZ LASEROWE OZNAKOWANIE DANYCH NA KARTACH LUBELSKA KARTA SENIORA
19/OR/18 2018-02-21 RUCH SA
-845.00 ANEKS DO UMOWY NR 111/OR/17 Z 16.10.2017 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 35082,18 ZŁ.
115/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1770.00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "ŻERTWA/ 8. POLSKA WIOSNA TEATRALNA WE LWOWIE" ,
121/KL/18 2018-02-21 JAN RUSIN
8000.00 REALIZACJA PROEJKTU STYPENDIALNEGO PN. SKOMPONOWANIE, WYKONANIE I NAGRANIE STUDYJNE AUTORSKICH UTWORÓW ZESPOŁU ORGANIC NOISES.
123/KL/18 2018-02-21 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
80000.00 UMOWA NR 123/KL/18 Z DNIA 21 LUTEGO 2018 R. Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ NA DOTACJĘ CELOWĄ BIEŻĄCĄ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP KOSTIUMÓW I DODATKÓW, TJ. M.IN. NA: ZAKUP SUKNI Z OKRESU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO, ZAKUP SPODNI SĄDECKICH
116/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
9000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TRANSAKCYJA ", MONODRAM.
119/KL/18 2018-02-21 JOLANTA MĘDEROWICZ
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."INDYWIDUALNOŚĆ OBRAZU."
13/GK/18 2018-02-21 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
1507.00 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
114/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1280.00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. " FROM FRONT AND FROM BEHIND, 13RD M.@ART.CONTACT 2018, BIAŁORUŚ, MOHYLEW."
113/KL/18 2018-02-21 MATEUSZ NOWAK
1000.00 REALIZACJA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO PN. "OD PRZODU I OD TYŁU, CENTRUM STUDIA MOVIA ", BIAŁORUŚ, MINSK.
21/MZON/18 2018-02-20 BARBARA BARTOSIK
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYSTAWIANIE ORZECZEN, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
23/MZON/18 2018-02-20 ANNA DAWIDOWICZ-SZCZEPANOWSKA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
32/MZON/18 2018-02-20 EWA EXNER-LIPKO
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
44/MZON/18 2018-02-20 MIECZYSŁAW SOWA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ /ORZ.
37/MZON/18 2018-02-20 GRZEGORZ KRZYWICKI
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
22/MZON/18 2018-02-20 BOŻENA BOCHNIAK
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
39/MZON/18 2018-02-20 JANINA MATUSEWICZ
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ
31/MZON/18 2018-02-20 ALEKSANDRA KOZAK
1600.00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
24/MZON/18 2018-02-20 JOANNA KAMIŃSKA-MAKOWSKA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, WERYFIKACJA WNIOSKÓW, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
15/ZE/18 2018-02-20 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
6/ZE/18 2018-02-20 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
9/ZE/18 2018-02-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO DO JEGO PRZEPROWADZENIA.
9/PN/18 2018-02-20 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
22000.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY
112/KL/18 2018-02-20 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
54000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2018-2020, LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
40/ST/18 2018-02-20 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KARATE TRADYCYJNE)
41/MZON/18 2018-02-20 ZOFIA PIELECKA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ ORZ.
40/MZON/18 2018-02-20 MACIEJ PATYRA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ.
29/MZON/18 2018-02-20 IZA TOMASIAK
33.00 SPORZADZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
38/MZON/18 2018-02-20 EWA ŁYJAK
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZŁ/ORZ.
43/MZON/18 2018-02-20 ZYGMUNT SELWA
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ORZ
28/MZON/18 2018-02-20 MAREK SPYCHALSKI
33.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 33 ZL/ ORZ.
18/IR/18 2018-02-19 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0.00 ANEKS NR 2 Z DNIA 19.02.2018 R. DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. DOTYCZY USZCZEGÓŁOWIENIA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO DLA CELÓW ROZLICZENIA INWESTYCJI.
6/BM/18 2018-02-19 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
0.00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
13/ZE/18 2018-02-19 GALERIA LABIRYNT
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
7/ZE/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
51/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI ROK ROZGRYWKOWY
139/ST/18 2018-02-19 MOTOR LUBLIN S.A.
1231956.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
111/ST/18 2018-02-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
210600.00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
70/ST/18 2018-02-19 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
69/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
16000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
109/ST/18 2018-02-19 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
134400.00 PROGRAM MISTRZ- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
72/ST/18 2018-02-19 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
57/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
13000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
50/ST/18 2018-02-19 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
71/ST/18 2018-02-19 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
17/ST/18 2018-02-19 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
75000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA)
5/BM/18 2018-02-19 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0.00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
15/IR/18 2018-02-19 P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW KRZYŻANOWSCY
35055.00 AWARYJNA NAPRAWA POSADZEK ORAZ USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBLINIE, UL. HIACYNTOWA 69
14/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
12/ZE/18 2018-02-16 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
8/ZE/18 2018-02-16 TARGI LUBLIN S.A.
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
18/ZE/18 2018-02-16 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO
4/ZE/18 2018-02-16 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGR
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
34/GM/18 2018-02-16 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA
160.00 UMOWA NR: 1/2018 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PODWALE DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA CZĘŚĆ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI - POW. 338,66 M2
35/GM/18 2018-02-16 PIWO-POL SP. Z O.O.
1950.00 UMOWA NR: 15/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JUTRZENKI DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY O POWIERZ. 130 M2,
20/SOI/18 2018-02-16 PAWEŁ BIENIEK
2000.00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH WYDZIAŁU STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW
109/KL/18 2018-02-16 CHRISTOPH HAMMER
3000.00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ALTÓWKA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
108/KL/18 2018-02-16 ENDRE FERENC STANKOWSKY
3000.00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018
107/KL/18 2018-02-16 WLADISLAW WINOKUROW
3000.00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
106/KL/18 2018-02-16 DOMINIKA FALGER
3000.00 WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET Z OKAZJI 96. ROCZNICY ŚMIERCI KS. I. RADZISZEWSKIEGO W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM KULOWSKIE WIECZORY W MUZYKĄ 25.02.2018 R.
46/ST/18 2018-02-16 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
2000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TANIEC SPORTOWY)
47/ST/18 2018-02-16 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (KOLARSTWO GÓRSKIE)
16/ZE/18 2018-02-16 TEATR STARY W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
19/SOI/18 2018-02-15 ARIEL CYFRA
2500.00 PROJEKT GRAFICZNY MATERIAŁU WIZERUNKOWEGO STANOWIĄCEGO ILUSTRACJĘ PROJEKTU ,,PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI''
11/ZE/18 2018-02-15 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE"
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
121/ZSS/18 2018-02-15 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
90000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU TYPU HOSTEL, MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
94/ST/18 2018-02-15 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
1500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE -X HALOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE
33/GM/18 2018-02-15 ANDRZEJ KITA
-1064.00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
103/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - LATO NA CZECHOWIE
105/KL/18 2018-02-15 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1476.00 UMOWA LICENCYJNA JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO GLIERE QUARTET 25.02.2018 R. W RAMACH FESTIWALU OPUS MAGNUM
29/GM/18 2018-02-15 JOANNA BEDNARA
MICHALCZYK JERZY
198.00 UMOWA NR: 1004/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
30/GM/18 2018-02-15 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY-MARTA KOWALCZYK, ELŻBIETA MAZUR SPÓŁKA JAWNA
800.00 UMOWA NR: 12/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 231 DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 231 Z PRZEZNACZENIEM NA KIOSK HANDLOWY, ZA OKRES OD 01-12-2017 R. DO 28
79/ST/18 2018-02-15 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
2500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. I ELIMINACYJNY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL
14/IR/18 2018-02-14 RAF-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFAŁ KIDZIŃSKI
81672.00 DEMONTAŻ KOMINÓW STALOWYCH, USUNIĘCIE RUCHOMEGO POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH W BUDYNKU DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW W LUBLINIE PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22.
14/MZON/18 2018-02-14 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18.00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
7/MZON/18 2018-02-14 MAGDALENA CWALIŃSKA
18.00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
16/MZON/18 2018-02-14 KRZYSZTOF MOŚ
18.00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ
5/MZON/18 2018-02-14 KAROLINA BIELIŃSKA
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, ZAWODOWEJ LUB PEDAGOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ
36/GM/18 2018-02-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2385.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI: 1) NR 12/3 (OBR. 3, ARK. 9) O POW. 0,0088 HA, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ, 2) NR 14/1
4/MZON/18 2018-02-14 EWA BECHYNE-HENKIEL
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
20/MZON/18 2018-02-14 PAULINA SIEMBIDA
20.00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ.
32/GM/18 2018-02-14 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
767.00 UMOWA NR: 14/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, AL.GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO DZIERŻAWY - INNE PARKING DLA PRACOWNIKÓW : AL.SIKORSKIEGO POW.; 295
104/KL/18 2018-02-14 JOLANTA PROCHOWICZ
2500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 68TH BERLINALE FILM FESTIVAL.
45/ST/18 2018-02-14 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (BADMINTON)
18/OR/18 2018-02-14 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
107522.00 DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 R.
17/ZE/18 2018-02-14 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
10/ZE/18 2018-02-14 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONEGO D
16/ST/18 2018-02-14 TOWARZYSTWO SPORTOWE START
3000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (LEKKOATLETYKA/PODNOSZENIE CIĘŻARÓW)
17/MZON/18 2018-02-14 JANINA RACHWAŁ
20.00 UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ/ORZ, 18 ZŁ/ORZ.
102/KL/18 2018-02-13 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
2460.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. WIECZÓR FILMOWO - LITERACKI Z OKAZJI 153 ROCZNICY URODZIN FRANCISZKI ARNSZTAJNOWEJ W DNIU 19 LUTEGO 2018 R. O GODZ. 18.00 W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE
15/OW/18 2018-02-13 FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SEMACO SP. J. JERZY SKAŁOŃ MAREK STROJNIAK
14120.00 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
13/OW/18 2018-02-13 MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
71869.00 DOSTAWA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH I OKULISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
12/OW/18 2018-02-13 SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
3562.00 DOSTAWA NOWYCH PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH I KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPE
5/ZE/18 2018-02-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.07.2018 - 30.06.2019 R. NA POTRZEBY CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ, ORAZ WYZNACZENIU UPOWAŻNIONE
18/OW/18 2018-02-13 Z.P.H.U. MONTIP WARZYWODA WACŁAW
1118.00 DOSTAWA AKCESORIÓW KRAWIECKICH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
28/GM/18 2018-02-13 MICHAŁ DUDA
150.00 UMOWA NR: 1003/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN UPRAWY
20/OR/18 2018-02-13 PHU ELLA 2 JACEK ŻYŚKO
31620.00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
14/OW/18 2018-02-13 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
2997.00 DOSTAWA NOWYCH KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
83/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .LIGA SMS-PŁYWANIE
91/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
6000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. VII MEMORIAŁ LESZKA MARII ROUPPERTA 2018
55/ZSS/18 2018-02-12 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
12600.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
60/ZSS/18 2018-02-12 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
31500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
16/SOI/18 2018-02-12 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
4920.00 WYNAJEM POWIERZCHNI NA KONFERENCJĘ BRANŻOWĄ IT/ICT ,,DNI LUBELSKIEJ WYŻYNY IT''
37/ST/18 2018-02-12 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
16000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (SPORTY MOTOROWE)
57/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
10710.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
41/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
179/ST/18 2018-02-12 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
6300.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
76/ST/18 2018-02-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
2000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE .GRAND PRIX POLSKI
180/ST/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE KIBICÓW MOTORU LUBLIN MOTOROWCY
80000.00 "KIBICE RAZEM"
182/ST/18 2018-02-12 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 414/ST/18- SZKOLENIE SENIORÓW- ZMIANY TERMINÓW PŁATNOŚCI
36/ST/18 2018-02-12 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
3000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH (TENIS ZIEMNY)
13/SOI/18 2018-02-12 BEATA WÓJCIK
2550.00 REALIZACJA PROJEKTU " AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ"
58/ZSS/18 2018-02-12 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
18900.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
59/ZSS/18 2018-02-12 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
40950.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
10/SOI/18 2018-02-12 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
3400.00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU ,,LUBELSKA DZIELNICA KREATYWNA''
56/ZSS/18 2018-02-12 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
25200.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z ZAPEWNIENIEM POSIŁKU.
1/BRM/18 2018-02-12 JAKUB BODYS
350.00 PROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU SPOŁECZNEGO "CARRY ON YOUTH" W ZAKRESIE DZIENNIKARSTWA
12/SOI/18 2018-02-12 BARBARA MICHALSKA
5002.00 REALIZACJA PROJEKTU AKADEMIA LUBLIN Z DUSZĄ
100/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
1230.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS POKAZU PRZEDPREMIEROWEGO FILMU DOKUMENTALNEGO "ŚWIĘTOKRADZTWO"
99/KL/18 2018-02-09 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
4000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - DZIELNICOWA GRA MIEJSKA W ZEMBORZYCACH ED. 2
7/FE/18 2018-02-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
-4964008.00 POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
9/SOI/18 2018-02-09 SZYMON HOROSIEWICZ
7072.00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
8/SOI/18 2018-02-09 PAWEŁ RYDZEWSKI
14000.00 PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA I OPRACOWANIE RAPORTU
101/KL/18 2018-02-09 ANNA HAWRYLUK
104.00 KOREKTA MAKSYMALNIE 11 STRON TEKSTU DO POLSKIEJ WERSJI KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU.
9/CA/18 2018-02-09 "GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
240.00 BILETY DO KINA BAJKA DLA 20 OSÓB NA SEANS W DNIU 14 LUTEGO 2018 ROKU DLA UCZESTNIKÓW DRUGIEGO WIECZORKU SENIORÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PT. KLUB SENIORA JESTEM
27/GM/18 2018-02-08 MARTA JASTRZĘBSKA
44.00 UMOWA NR: 11/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
24/GM/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
2398.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 69 (OBR. 36, ARK. 4), ZABUDOWANA INNYM BUDYNKIEM OPIEKI MEDYCZNEJ, POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. 3 MAJA 4/UL. ŻOŁNIERZY NIEPOD
12/KP/18 2018-02-08 INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SP. Z O. O.
25698.00 PRZYGOTOWANIE RAPORTU ANALIZUJĄCEGO OBECNOŚĆ W MEDIACH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GMINY LUBLIN.
13/IR/18 2018-02-08 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
25830.00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 63 W LUBLINIE, PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 22
11/IR/18 2018-02-08 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ERSTAR" RÓŻA STAROWNIK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 29/IR/17 Z DNIA 21.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W LUBLINIE, PRZY UL. SIEROCEJ 17
15/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
2/GD/18 2018-02-07 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK
10000.00 ANEKS DO POROZUMIENIA NR 7/GD/10 Z DNIA 01 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE POWIERZENIA SPRAW Z ZAKRESU NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH NA TERENIE M. LUBLIN. OKREŚLENIE KOSZTÓW NADZORU NAD LASAMI W 2018
23/GM/18 2018-02-07 JANUSZ WADOWSKI
44.00 UMOWA NR: 8/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
98/KL/18 2018-02-07 BARBARA BAŁDYGA
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " NIE ZGADZAM SIĘ."
97/KL/18 2018-02-07 OLGA KOZIEŁ
4000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " WOŁYŃ W PIEŚNIACH, WYDANIE PŁYTY."
107/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
149100.00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - KONRAD CZERNIAK 2018 - 2020"
25/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
20000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
28/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
20000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE.
29/ST/18 2018-02-07 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
105/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
177300.00 " PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - MALWINA KOPRON 2018 - 2020"
39/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
16/OŚ/18 2018-02-07 APTEKA MALWA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
106/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
85950.00 PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - RAFAŁ FEDACZYŃSKI
110/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
166020.00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - PAULINA GUBA 2018 - 2020"
26/ST/18 2018-02-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
15000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - WSPINACZKA
13/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
14000.00 RALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE
181/ST/18 2018-02-07 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
12300.00 GRAND PRIX CITY TRAIL ORAZ BIEG CITY TRAIL ON TOUR
24/ST/18 2018-02-07 GREEN SPORT CLUB
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO OLIMPIJSKIE
64/ST/18 2018-02-07 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
108/ST/18 2018-02-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
78600.00 "PROGRAM MISTRZ - REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH - JAN ŚWITKOWSKI 2018 - 2020"
63/ST/18 2018-02-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
8/PS/18 2018-02-07 MAGDALENA GNYP
24038.00 KOORDYNACJA REALIZACJI PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO CZEGO POTRZEBUJE LUBLIN
96/KL/18 2018-02-07 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
30000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, FANTASTYCZNE CENTRUM KULTURY 2018 , RELAIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
4/PN/18 2018-02-07 SYNERGIA SP. Z O.O.
39360.00 1) OPRACOWANIE PROGRAMU MARKETINGOWEGO DLA REWITALIZOWANEGO OBSZARU ORAZ 2) OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ REPREZENTOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW OPERUJĄCYCH NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE.
7/IR/18 2018-02-06 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
237291.00 ROZBUDOWA PLACU ZABAW O SIŁOWNIĘ NAPOWIETRZNĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, PRZY UL. NAŁKOWSKICH 246 I 248 W LUBLINIE - ZADANIE W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO: "KRAINA RADOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC."
5/CA/18 2018-02-06 LESZEK GĘCA
2200.00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
6/CA/18 2018-02-06 STOWARZYSZENIE "JEDYNKA"
2160.00 USŁUGA TRANSPORTOWA DLA 21 OSÓB W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
7/CA/18 2018-02-06 GRZEGORZ KOWAL
400.00 USŁUGA WYKONANIA POSIŁKÓW DLA 20 OSÓB PODCZAS WIECZORKU SENIORÓW W ZAJEŹDZIE KATARZYNA W RAMACH PROJEKTU PT. "KLUB SENIORA JESTEM"
3/MKZ/18 2018-02-06 ANDRZEJ SAGAN
3397.00 - BADANIA KONSERWATORSKIE WYSTĘPOWANIA DEKORACJI MALARSKICH - BADANIA ARCHITEKTONICZNE
6/MKZ/18 2018-02-06 KRZYSZTOF MADEJSKI
18425.00 -MONTAŻ BELEK STROPOWYCH. -REKONSTRUKCJA JEDNEJ BELKI -WYKONANIE I MONTAŻ DREWNIANEJ PODBITKI -WYKONANIE I MONTAŻ PODŁÓG WG PROJEKTU - REKONSTRUKCJA KOMINKA - NAPRAWA I MALOWANIE ŚCIAN.
9/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4077.00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY CHÓRZE MUZYCZNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA OO. KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
10/MKZ/18 2018-02-06 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
280899.00 TRANSEPT-KONSERWACJA POLICHROMII GZYMSU TRANSEPT-KONSERW. POLICHROMII ŚCIAN (TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE), SKLEPIENIA-PRZĘSŁA TRANSEPT- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA-ŁUKI NAWA- KONSERW. POLICHROMII SKLEPIENIA -PRZĘSŁA.
5/MKZ/18 2018-02-06 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
107631.00 BUDYNEK ZABUDOWAŃ KLASZTORNYCH - REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I WYMIANA POKRYCIA DACHU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA) - REMONT PODDASZA Z ZABEZPIECZENIEM PPOŻ.WRAZ Z WYMIANĄ BELEK WIĄZAROWYCH BUDYNKU II ETAP (CZĘŚĆ WSCHODNIA)
7/MKZ/18 2018-02-06 JACEK WÓJCIK
45278.00 REMONT DWÓCH ELEWACJI BUDYNKU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, -WYMIANA POKRYCIA DACHU W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, - ODTWORZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
8/MKZ/18 2018-02-06 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
29097.00 REMONT ELEWACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW KLASZTORU- WIRYDARZ I ELEWACJA ZACHODNIA.
2/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA
21665.00 PRACE RESTAURATORSKIE, KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W PODCHÓRZU NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA
4/MKZ/18 2018-02-06 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
17605.00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DWÓCH KONFESJONAŁACH I CZTERECH RZĘDACH CIEMNYCH ŁAWEK POŁĄCZONYCH WSPÓLNĄ PODŁOGĄ.
1/MKZ/18 2018-02-06 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
71926.00 REMONT I KONSERWACJA ELELEWACJI POŁUDNIOWEJ ORAZ LATARNI KAPLICY TYSZKIEWICZÓW - KONSERWACJA I RESTAURACJA FIGUR ŚW. DOMINIKA , TOMASZA ORAZ KRUCYFIKSU Z REKONSTRUKCJĄ PODSTAW W BAZYLICE O.O. DOMINIKANÓW W LUBLINIE.
14/OŚ/18 2018-02-06 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 168/OŚ/17 Z DNIA 28.12.2017 R. W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO SCHRONISKO W ZAKRESIE ZBIERANIA PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA LUBLIN.
13/OŚ/18 2018-02-06 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/OŚ/18 ZAWARTEJ W DNIU 3.01.2018 R. W SPRAWIE DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WYKONAWCĘ.
95/KL/18 2018-02-06 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
140000.00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA DOKOŃCZENIE WYPOSAŻENIA FILII NR 40 PRZY UL. SŁAWIN 20, TJ. WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH
11/GK/18 2018-02-06 "LENMAR" MARCIN LENARD
27435.00 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZT. KOZIOŁKÓW) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
61/ZSS/18 2018-02-06 JAROSŁAW SKOMOROWSKI
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
10/IR/18 2018-02-06 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
48500.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ KUCHNI I JADALNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38, PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO 13 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
12/IR/18 2018-02-06 HEN-BUD SP. Z O.O.
648000.00 BUDOWA SKWERU - PLACU SENIORA, PRZY UL. MOTOROWEJ 2,4,6,8 W LUBLINIE W RAMACH ZIELONEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
8/IR/18 2018-02-06 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
-14968.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
9/IR/18 2018-02-06 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 164/IR/17 Z DNIA 26.10.2017 R. NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 7
25/GM/18 2018-02-05 WOJCIECH ZLOT
44.00 UMOWA NR: 9/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
3/CA/18 2018-02-05 DANUTA MAZUREK
1920.00 ANIMATOR WIECZORÓW SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
10/KP/18 2018-02-05 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
3700.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE.
7/PS/18 2018-02-05 PAWEŁ BATYRA
5500.00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DLA BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
11/KP/18 2018-02-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
4612.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDALE.
178/ST/18 2018-02-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
6000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START
26/GM/18 2018-02-05 BOGUMIŁ SZUBSTARSKI
44.00 UMOWA NR: 10/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
177/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3000.00 X OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORIALNYCH W ŁAZACH
176/ST/18 2018-02-05 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3900.00 "ZIMOWA SENIORIADA"
1/SA/18 2018-02-05 WOJEWODA LUBELSKI
0.00 ZLECANIE PODMIOTOM LECZNICZYM PRZEPROWADZENIA NA POTRZEBY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH, W TYM PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBSERWACJI SZPITALNEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.
22/GM/18 2018-02-02 MIECZYSLAW RESZTAK
44.00 UMOWA NR: 7/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
7/IT/18 2018-02-02 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17389.00 TRANSMISJA DANYCH DO CZTERECH LOKALIZACJI.
20/GM/18 2018-02-02 WŁADYSŁAW GRODEK
44.00 UMOWA NR: 5/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN -GARAŻ BLASZANY
31/GM/18 2018-02-02 KUDYBA JAN
44.00 UMOWA NR: 13/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
6/IT/18 2018-02-02 IFLOW SP. Z O.O.
35748.00 OBSŁUGA TECHNICZNA SYSTEMU KOLEJKOWEGO QMATIC.
88/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
3000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
16/OR/18 2018-02-02 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
17810.00 USŁUGA KONSERWACJI I NADZORU EKSPLOATACYJNEGO KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH.
9/ST/18 2018-02-02 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
31000.00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
15/OR/18 2018-02-02 ENIGA EDWARD ZDROJEK
105931.00 DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A.
89/ST/18 2018-02-02 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
16000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TRZECIA I CZWARTA DYCHA DO MARATONU
21/GM/18 2018-02-02 EUGENIA KUŹMA
44.00 UMOWA NR: 6/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
94/KL/18 2018-02-01 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
3000.00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, OTOCZENIE MA ZANACZENIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
14/OR/18 2018-02-01 KONSPOŻ SP.J.
24876.00 KONSERWACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH GMINY LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, PL. LITEWSKI 1, UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37-39, UL. PODWALE 3A, AL. RACŁAWICKIEJ 5,
19/GM/18 2018-02-01 MIECZYSŁAW SZUMSKI
44.00 UMOWA NR: 4/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
13/KP/18 2018-02-01 MAK MEDIA MAGDALENA KACZANOWSKA
26957.00 WSPARCIE W PROWADZENIU PROFILU "LUBLIN INSPIRUJE WOLNOŚĆ (LUBLIN700)" NA PORTALU FACEBOOK
5/PS/18 2018-02-01 LUBELSKA GRUPA BADAWCZA
199992.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PANEL OBYWATELSKI
93/KL/18 2018-02-01 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
508700.00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTEGO KONCERTU PT. "SIEDEM BRAM JEROZOLIMY" KOMPOZYCJI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO POD DYREKCJĄ KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA OBCHODÓW WIELKIEGO JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ 100. ROCZNICY POWSTANIA
4/CA/18 2018-02-01 AGNIESZKA KOWALCZYK
3188.00 ŚWIADCZENIE PORAD PRAWNYCH W PUNKCIE WSPARCIA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "KLUB SENIORA JESTEM"
190/ST/18 2018-02-01 MAREK BŁASZCZAK
7000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
117/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
159670.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
121/ST/18 2018-02-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
37860.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH
185/ST/18 2018-02-01 STANISŁAW RODAK
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
6/PS/18 2018-02-01 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
75000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ROWEROWA WIOSNA" W LUBLINIE
77/ST/18 2018-02-01 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
3500.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ HENRYKA KOSSAKOWSKIEGO 2018"
6/IR/18 2018-01-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
24600.00 ODGRODZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH W OSIEDLU LIPNIAK W LUBLINIE
10/OW/18 2018-01-31 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN"
39200.00 EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ JST ORAZ NALICZANIE I ROZLICZANIE DOTACJI
15/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
10000.00 WYKONANIE 50 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU SPRZEDAŻY, ZAMIANY BĄDŹ DAROWIZNY.
16/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
16000.00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU: 1) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, 2) SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWY
17/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14000.00 WYKONANIE 70 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWEGO WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE NA NIERUCHOMOŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ, SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ UŻYTKOWANIA.
14/GM/18 2018-01-31 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
19000.00 WYKONANIE 80 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI MIESZKALNYCH, 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN GARAŻY - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, WRAZ Z UPROSZCZONĄ INWENTARYZACJĄ, POŁOŻONYCH N
10/GK/18 2018-01-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
17495.00 POKRYCIE PRZEZ GMINĘ SZKODY BRUTTO, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SPÓŁKĘ Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA OSÓB DO DOZORU SZALETU PUBLICZNEGO W OGRODZIE SASKIM ZA OKRES OD 7 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R.
91/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ"
14000.00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- "SZTUKA JEST DROGĄ KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI-ZAJĘCIA KULTURALNE W DZIELNICY BRONOWICE "
4/PS/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. CENTRUM INICJATYW SĄSIEDZKICH "WSPÓLNA 2018"
13/GM/18 2018-01-31 ANNA ŁUSZCZAK
ŁUSZCZAK ADAM
286.00 UMOWA NR: 1002/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
13/OR/18 2018-01-31 POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.
0.00 ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII.
92/KL/18 2018-01-31 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
7000.00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-KULTURA JEDZENIA
90/KL/18 2018-01-31 PRESS SP. Z O. O.
5000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: " WYSTAWA GRAND PRESS PHOTO 2017" - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: OD 01.02.2018 R. DO 22.02.2018 R. W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
5/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-1459308.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA I ZMNIEJSZ
4/IR/18 2018-01-30 STRABAG SP. Z O.O.
12782119.00 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA - RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA ODCINKU OD UL. KAPUCYŃSKIEJ DO UL. LUBARTOWSKIEJ WRAZ Z PLACEM KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W RAMACH PROJEKTU: "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA
18/GM/18 2018-01-30 NOVA IZABELA PILIPCZUK, JERZY SAGAN SPÓŁKA JAWNA
-1722.00 ANEKS DO UMOWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
89/KL/18 2018-01-30 FUNDACJA 8KOLOR
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SĄSIADKA SZTUKA
9/GK/18 2018-01-30 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
25920.00 PRZEWÓZ ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH LUB ZABITYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
4/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
6/FE/18 2018-01-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZWIĘK
17/ZSS/18 2018-01-29 MONIKA GÓRAJSKA - SZEWCZYK
33600.00 DOFINASOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY JUNIOR, UL. HRYNIEWIECKIEGO 3, 20-610 LUBLIN
51/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
115200.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK ZAJĄCZEK 2 UL. LEONARDA 16, 20-625 LUBLIN
52/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
105600.00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI JUSTYNA SIEDUSZEWSKA ŻŁOBEK ZAJĄCZEK UL. PUSTOWÓJTÓWNY 5, 20-706 LUBLIN
26/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
168000.00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI EDYTA CHOŁOTA ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI UL. KASZTELAŃSKA 29/65, 20-819 LUBLIN
36/ZSS/18 2018-01-29 ELŻBIETA FUTYMA
86400.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ZIARENKO UL. BURSZTYNOWA 20, 20-576 LUBLIN
18/ZSS/18 2018-01-29 ENEDUE A.MAŁECKA A. ROSŁAN S.C.
57600.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA ENEDUE UL. KRYSZTAŁOWA 15 LOK. U2, 20-582 LUBLIN
52/ST/18 2018-01-29 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
58000.00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - LEKKOATLETYKA 2018"
78/ST/18 2018-01-29 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
3000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
24/ZSS/18 2018-01-29 AKADEMIA ROZWOJU DZIECKA DOBRY START - EWA KUSZEWSKA
57600.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY "DOBRY START" UL. GŁOWACKIEGO 35, 20-060 LUBLIN
173/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
25000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY U-20 TBV STARTU LUBLIN W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU EYBL
60/ST/18 2018-01-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
19000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
174/ST/18 2018-01-29 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
30000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z MECZEM TBV START LUBLIN W TURNIEJU FINAŁOWYM O PUCHAR POLSKI 2018
37/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK BARWY DZIECIŃSTWA UL. KAPRYSOWA 2, 20-843 LUBLIN
32/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW - UL. RÓŻANA 8/3A, 20-538 LUBLIN
50/ZSS/18 2018-01-29 TUPILOVE MICHAŁ RUTKOWSKI - ŻŁOBEK WOLNE DZIECI
72000.00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MICHAŁ RUTKOWSKI ŻŁOBEK WOLNE DZIECI UL. SZWOLEŻERÓW 4, 20-555 LUBLIN
46/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
129600.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK UNIWERSYTECKI MALUCH.NET UL. BEMA 1/1, 20-045 LUBLIN
39/ZSS/18 2018-01-29 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
134400.00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI TOMASZ GŁOGOWSKI ŻŁOBEK MALUCH.NET UL. LANGIEWICZA 16, 20-032 LUBLIN
35/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
81600.00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI UL. SZMARAGDOWA 1, 20-570 LUBLIN
40/ZSS/18 2018-01-29 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
144000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MĄDRY MALUCH UL. KAPRYSOWA 2, 20-842 LUBLIN
41/ZSS/18 2018-01-29 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
72000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MISTRZOWIE ZABAWY AL. KRAŚNICKA 133, 20-400 LUBLIN
30/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
120000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. PANA WOŁODYJOWSKIEGO 8, 20-627 LUBLIN
47/ZSS/18 2018-01-29 ITADAPT MAREK WOŁOSZYN - ŻŁOBEK LUBLINIACZEK
124800.00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI MAREK WOŁOSZYN ŻŁOBEK "LUBLINIACZEK" UL. KIEPURY 5 A, 20-838 LUBLIN
44/ZSS/18 2018-01-29 INNOVA ANETA FALKOWSKA
62400.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KOT FILEMON UL. KRAŃCOWA 3, 20-356 LUBLIN
21/ZSS/18 2018-01-29 FUNDACJA TUP TUSIE
36000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA TUP TUSIE UL. BURSZTYNOWA 1 LOK. 8U, 20-576 LUBLIN
19/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "KĄCIK SMYKA"
36000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KĄCIK SMYKA, UL. ROMERA 47, 20-487 LUBLIN
29/ZSS/18 2018-01-29 BUDZYŃSKA MARTA DOGOTERAPIA AMIGOS - ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK
52800.00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI MARTA BUDZYŃSKA ŻŁOBEK ZACZAROWANY MELONIK UL. KRYSZTAŁOWA 8 LOK. U11, 20-582 LUBLIN
23/ZSS/18 2018-01-29 MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY
55200.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - MARTYNKA I PRZYJACIELE KLUB DZIECIĘCY, UL. WALLENRODA 4C, 20-607 LUBLIN
45/ZSS/18 2018-01-29 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
67200.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY KUBUŚ I KRÓLIK UL. PRZYTULNA 6, 20-534 LUBLIN
22/ZSS/18 2018-01-29 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
52800.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY KRAINA MARZEŃ II UL. JANA SAWY 6 LOK. 5, 20-632 LUBLIN
49/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
172800.00 UMOWA O DOTACJE ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. SŁAWIN 20 LOK. 1, 20-828 LUBLIN
25/ZSS/18 2018-01-29 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
72000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - A GU GU CENTRUM MALUCHA UL. POGODNA 34, 20-337 LUBLIN
48/ZSS/18 2018-01-29 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
72000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A, 20-386 LUBLIN
28/ZSS/18 2018-01-29 STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"
120000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK BERBEĆ UL. STROJNOWSKIEGO 15, 20-386 LUBLIN
27/ZSS/18 2018-01-29 KĘPA JOLANTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHIARA"
91200.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK DZWONECZEK UL. SP. PRACY 109A, 20-147 LUBLIN
43/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "A KU-KU"
81600.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY A KU-KU UL. HIRSZFELDA 23A, 20-092 LUBLIN
38/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI S.C.
86400.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI UL. DZIEWANNY 3, 20-539 LUBLIN
20/ZSS/18 2018-01-29 BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOREX
36000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB MALUCHA KOLOROWE KREDKI - UL. GLINIANA 11A, 20-616 LUBLIN
33/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
168000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. KRYSZTAŁOWA 13, 20-582 LUBLIN
16/ZSS/18 2018-01-29 KLUB DZIECIĘCY "DASZEK"
48000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KLUB DZIECIĘCY DASZEK UL. DASZYŃSKIEGO 4A, 20-250 LUBLIN
42/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE IZABELA JARUGA
139200.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK MUZYCZNY FIGLE, UL. KRASIŃSKIEGO 19, 20-709 LUBLIN
34/ZSS/18 2018-01-29 ELFIK A.KĘDZIERSKA, E. GRYGLICKA S.C.
196800.00 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ELFIK UL. ZANA 11A LOK. 8, 20-601 LUBLIN
31/ZSS/18 2018-01-29 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
144000.00 DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW UL. TATARAKOWA 2/1A, 20-541 LUBLIN
2/BM/18 2018-01-26 CENTRUM PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKY SP. Z O.O.
5092.00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO PROGNOZOWANIA POGODY ORAZ POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI GROŹNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
169/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000.00 WOLONTARIAT NA START
73/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
1500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
172/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
45000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ MECZU ENERGA BASKET LIGA
32/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
31/ST/18 2018-01-26 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
167/ST/18 2018-01-26 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
298998.00 AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT
122/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2720.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
12/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
3500.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
22/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE KYOKUSHINKAI
3000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
35/ST/18 2018-01-26 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
5000.00 REALLIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
133/ST/18 2018-01-26 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
9126.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
61/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
84/ST/18 2018-01-26 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
86/KL/18 2018-01-26 MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA
250.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "JAK WSZYSCY - HANNA MALEWSKA I LUBLIN W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 22.02.2018 R.
71/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY PAŃSTWOWYM DOMU DZI
12000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TEATR ZAREMBIACY 7, NR UMOWY 71/KL/18
88/KL/18 2018-01-26 AGATA SZTORC
4900.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO EUROPEJSKIEGO DNIA KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ - WYDARZENIA KULTURALNEGO ORGANIZOWANEGO 21.03.2018 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
87/KL/18 2018-01-26 FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
FUNDACJA M-ART,FUNDACJA WSPIERANIA ROZOWJU OSOBISTEGO STUDEO
18000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY,TWÓRCZE SPOTKANIA Z LUBELSKĄ LEGENDĄ. EDYCJA III
65/KL/18 2018-01-26 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
7000.00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN CYKL SIEDMIU WYSTAW MALARSTWA POLSKICH ARTYSTÓW
69/KL/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
24000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KULTURA W MINIATURZE V - 24.000 ZŁ
12/MKZ/18 2018-01-26 PIOTR CHOŁDZYŃSKI MPC PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE
8979.00 UMOWA O DZIEŁO NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO ORAZ REMONTU KOLUMNY Z FIGURĄ NMP W ZESPOLE KLASZTORNYM POAUGUSTIAŃSKIMPRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 62 W LUBLINIE, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO POD N
81/ST/18 2018-01-26 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
1500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
38/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
3000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
27/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
62/ST/18 2018-01-26 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
28000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGOW W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
59/ST/18 2018-01-26 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
80000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
6/SOI/18 2018-01-26 MAREK ŚWIĄDER
6600.00 ZBIERANIE I OPRACOWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROCESU CERTYFIKACJI KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
9/OŚ/18 2018-01-26 ACTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
8/OŚ/18 2018-01-26 EPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
11/OŚ/18 2018-01-26 AGATA GOLIŃSKA
2000.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA ROK 2018
12/OŚ/18 2018-01-26 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
4443652.00 ANEKS DOT. USTALENIA SKŁADNIKÓW ŁĄCZNEGO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 R.
14/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
3000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
148/ST/18 2018-01-26 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
1558.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA'" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
98/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
134/ST/18 2018-01-26 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
194075.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
82/ST/18 2018-01-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
1000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
72/KL/18 2018-01-25 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
6000.00 KL-OP-I.526.6.2018 UM. NR 72/KL/18 Z DN. 25.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - "KOZI GRÓD"
61/KL/18 2018-01-25 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W LUBLINIE
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HAK - HOSANNOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2018
83/KL/18 2018-01-25 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
8000.00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, FERIE Z FANTASTYKĄ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
11/OR/18 2018-01-25 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
3013.00 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUNIĘCIA Z NICH ZANIECZYSZCZEŃ W BUDYNKACH GMINY LUBLIN.
17/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
146000.00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, WORKÓW NA ŚMIECI ORAZ ŚCIEREK NA POTRZEBY UM LUBLIN W 2018 R.
70/KL/18 2018-01-25 BEATA OBSULEWICZ
250.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " ERAZM MAJEWSKI -PISARZ LUBELSKI " W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 25 STYCZNIA 2018 R.
84/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000.00 KL-OP-I.526.4.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY - PROMOCJA KULTURY NA ŁĘGACH
85/KL/18 2018-01-25 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000.00 KL-OP-I.526.3.2018 UM. NR 85/KL/18 - DZIELNICE KULTURY- KULTURA Z RUTĄ 2018
104/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
28000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE - LUBLIN 2018
96/ST/18 2018-01-25 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
25000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKADEMICKIE MP 2018 W LUBLINIE
34/ST/18 2018-01-25 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
20000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
12/OR/18 2018-01-25 FIRMA HANDLOWA "SOFT" MARTA MAZUR, MARIUSZ MAZUR SP.J.
98000.00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ W 2018 I 2019 R.
5/SOI/18 2018-01-25 PAWEŁ BATYRA
16000.00 WYKONANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WIZERUNKOWYCH ORAZ PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH STANOWIĄCYCH ILUSTRACJĘ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO MIASTA LUBLIN
54/ZSS/18 2018-01-25 PAWEŁ GRZESIOWSKI "PROFILAXIS"
500.00 WYKŁAD NA KONFERENCJĘ DNIA 3.03.2018 R. NA TEMAT "BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH"
144/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
187675.00 UDOSTĘPNIENIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W CELU ORGANIZACJI ZAWODÓW I TRENINGÓW LEKKOATLETYCZNYCH
15/ZSS/18 2018-01-24 FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI ADRIANNA FRANCZEWSKA-KRUPA, MARIUSZ KRUPA S.
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
76/KL/18 2018-01-24 MAGDA NIEOCZYM
9500.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " PRZESTRZEŃ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH."
80/KL/18 2018-01-24 PIOTR KAMIŃSKI
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. OSTATNIA PIEŚŃ GRAJKA.
75/KL/18 2018-01-24 MAGDALENA SZUBIELSKA
9000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TYFLONARRACJE O HISTORII LUBLINA."
74/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA SIENKIEWICZ
9000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ŚWIĘTO GRZYBA."
78/KL/18 2018-01-24 KAROL ZIELIŃSKI
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PŁYTA K. ZIELIŃSKIEGO Z HARMONIJKĄ USTNĄ W ROLI GŁÓWNEJ I AUTORSKIMI TEKSTAMI."
67/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
10000.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, DIED MOROZ CONVENTION-8, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
81/KL/18 2018-01-24 DAWID MODRZEJEWSKI
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " TAŃCOBAJKI - KSIĘŻNICZKI I RYCERZE."
79/KL/18 2018-01-24 URSZULA MICHALAK
7000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "PRZYGOTOWANIE KSIĄŻKI POETYCKIEJ PT. PRAWIE PRZEDWIECZÓR"
73/KL/18 2018-01-24 ARTUR ANDRZEJEWSKI
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA PROF. A. NIKODEMOWICZA."
4/SOI/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE AIESEC POLSKA KOMITET LOKALNY LUBLIN
500.00 WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU ,,AIESEC FOR LUBLIN''
63/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA "5MEDIUM"
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-OBSŁUGA MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI KULTURALNYCH W LATACH 2016-2018-ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY KONTA BANKOWEGO
9/OR/18 2018-01-24 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE
29925.00 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM DOSTAWCZYM W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW WIELKOGABARYTOWYCH W OBRĘBIE MIASTA LUBLIN.
165/ST/18 2018-01-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
300000.00 "AKTYWNY LUBLIN"
171/ST/18 2018-01-24 AKANZA SP ZOO
1500.00 OBSŁUGA PROGRAMÓW INTERNETOWYCH "SPORT SZKOLNY" I "KLUBY SPORTOWE"
145/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
84278.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH - HALA ORAZ SIŁOWNIA PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO
168/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SZERMIERKI
40000.00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W DYSCYPLINACH: SZERMIERKA.
166/ST/18 2018-01-24 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
299500.00 AKTYWNY UCZEŃ
68/KL/18 2018-01-24 FUNDACJA HESPEROS
5000.00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY- FERIE W LSM
8/GK/18 2018-01-24 GLASS-MAL T.A. MALAWSCY S.C.
26789.00 WYMIANA PAKIETU W OKNIE CZASU UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - DEPTAK W LUBLINIE.
59/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI WSCHÓD
2000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS "MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI TEATRALNEJ PT: "WOLNOŚĆ I BRAK WOLNOŚCI". ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH: 25-28 STYCZNIA 2018 R. W GREIFSWALD W NIEMCZECH,
82/KL/18 2018-01-24 PAWEŁ GIERGISIEWICZ
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SHOW ME YOUR LUBLIN."
66/KL/18 2018-01-24 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" ODDZIAŁ W LUBLINIE
9600.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT NOWOROCZNY KOLĘD I PIEŚNI KRESOWYCH - UMOWA NR 66/KL/18
132/ST/18 2018-01-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
59194.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
53/ZSS/18 2018-01-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 2 Z DNIA 24 STYCZNIA 2018 R. DO POROZUMIENIA "RODZINA TRZY PLUS" NR 491/ZSS/14
3/GD/18 2018-01-24 --RSRM W LUBLINIE
20000.00 OCENA PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA 10 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
12/GM/18 2018-01-24 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
3560.00 WYKONANIE 30 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 2 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE.
170/ST/18 2018-01-24 MARIUSZ SIEMBIDA
12100.00 KOORDYNACJA SYSTEMU SZKOLENIA W DYSCYPLINIE PŁYWANIE.
126/ST/18 2018-01-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
68840.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
77/KL/18 2018-01-24 KATARZYNA ZABRATAŃSKA
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " POLA WALKI."
147/ST/18 2018-01-23 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
20034.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
164/ST/18 2018-01-23 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
300000.00 AKTYWNY STUDENT
9/KP/18 2018-01-23 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5985.00 ZAKUP FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
5/IR/18 2018-01-23 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
17220.00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE OGRODU I PLACU ZABAW, PRZY PRZEDSZKOLU NR 39 W LUBLINIE, PRZY UL. BALLADYNY 14 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
64/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-PODRÓŻ DO WNĘTRZA OBRAZU-WYSTAWA DLA DZIECI
62/KL/18 2018-01-23 STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. A. BUDZYŃSKIEJ
1800.00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-NIE MA NUDY ZA CUKROWNIĄ, CZYLI FERIE Z KULTURĄ - EDYCJA IV
143/ST/18 2018-01-23 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
16362.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
192/ZSS/18 2018-01-23 N.TRADE S.C. PIOTR I LECH NITECCY
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
163/ST/18 2018-01-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
45000.00 PROWADZENIE LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
149/ST/18 2018-01-23 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
16074.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
13/ZSS/18 2018-01-23 NAUKA PŁYWANIA NEMO PRZEMYSŁAW FLIS
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
85/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
30000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.CYKL IMPREZ BIEGOWYCH
9/GM/18 2018-01-23 KATARZYNA DUDEK-CHROMIŃSKA
135.00 UMOWA NR: 1001/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
60/KL/18 2018-01-23 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
22000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZESTRZEŃ DLA KULTURY NA STARYM MIEŚCIE VI EDYCJA - UMOWA NR 60/KL/18
7/ST/18 2018-01-23 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
345000.00 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
150/ST/18 2018-01-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
4860.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
1/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
8100.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
116/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
4080.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
11/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
5500.00 REALIZACJA SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
49/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
13000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
112/ST/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
86760.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
55/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
58/KL/18 2018-01-22 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
28000.00 KL-OP-I.526.11.2018 UM. NR 58/KL/18 Z DN. 22.01.2018 R. - DZIELNICE KULTURY - OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
54/KL/18 2018-01-22 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
2000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN - WYDANIE KALENDARZA NA 2018 ROK WEDŁUG PROJEKTU ORAZ Z REPRODUKCJAMI PROF. WALDEMARA K. MARSZAŁKA
129/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
14960.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZCJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
10/ZSS/18 2018-01-22 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
6840.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
8/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
3600.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
11/ZSS/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
5/ZSS/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
10800.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
6/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
10800.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
2/ZSS/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
10260.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
12/ZSS/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
10800.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
7/ZSS/18 2018-01-22 FUNDACJA "RAZEM"
5940.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
114/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
29920.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
10/GM/18 2018-01-22 GGPS SP. Z O.O.
19680.00 WYKONYWANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 100 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANI
127/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
8160.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
124/ST/18 2018-01-22 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
151/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
6890.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
3/ZSS/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
10800.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
54/ST/18 2018-01-22 SPORTOWY KLUB KICK - BOXING POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
128/ST/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
14960.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
120/ST/18 2018-01-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5080.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
113/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
10200.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
162/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
30600.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
123/ST/18 2018-01-22 KLUB SPORTOWY PACO
12240.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH
136/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
15111.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
115/ST/18 2018-01-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
13600.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
66/ST/18 2018-01-22 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY - BOKS (MICHAŁ SOCZYŃSKI)
58/ST/18 2018-01-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY.
43/ST/18 2018-01-22 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
26000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
68/ST/18 2018-01-22 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
57/KL/18 2018-01-22 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - HISTORYCZNE WAKACJE I FERIE Z GANGIEM
130/ST/18 2018-01-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
26920.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
9/ZSS/18 2018-01-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
10800.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW Z SYSTEMU REKOMENDACJI.
118/ST/18 2018-01-22 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
6120.00 PROWADZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
15/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
15000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
7/OR/18 2018-01-19 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
19914.00 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14.
137/ST/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
11037.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
142/ST/18 2018-01-19 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
120927.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
135/ST/18 2018-01-19 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
10108.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
131/ST/18 2018-01-19 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
35791.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
55/KL/18 2018-01-19 FUNDACJA "TEATRIKON"
15000.00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY-MANUKULTURA.WARSZTATY I SPOTKANIA Z KULTURĄ DLA DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
23/ST/18 2018-01-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
28000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
30/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY PACO
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
10/OR/18 2018-01-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
14910.00 NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KARŁOWICZA 4 O POWIERZCHNI 360,78 M2. OPŁATY MIESIĘCZNE (CZYNSZ + KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI) WYNIOSĄ 14910,80 ZŁ BRUTTO.
56/KL/18 2018-01-19 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000.00 KL-OP-I.526.2.2018 UM. NR 56/KL/18 Z DN. 19.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURA SKARPY 2
47/KL/18 2018-01-19 ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH
6150.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "POZNAJEMY NASZ REGION. STATYSTYCZNY PORTRET LUBLINA."
146/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO TYTANI LUBLIN (LUBLIN TITANS)
39312.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA' SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
138/ST/18 2018-01-19 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
42772.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR "BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
33/ST/18 2018-01-19 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
9/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
4850.00 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
141/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN
20933.00 UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOSIR " BYSTRZYCA" SP. Z O. O. W CELU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB/I ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH
20/ST/18 2018-01-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON DO ITF SP NR 6 LUBLIN
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
11/GM/18 2018-01-19 ALDIK NOVA SP. Z O.O.
500.00 UMOWA NR: 3/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KONCERTOWA 25 DZIERŻAWY - REKLAMA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KONCERTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TABLICĘ REKLAMOWĄ
8/OW/18 2018-01-19 PIOTR KURLEJ
111766.00 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWAN
21/ST/18 2018-01-19 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
17000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
3/IR/18 2018-01-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
35670.00 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA FONTANN LINIIOWYCH W UL. KRAKOWSKIE PRZEDNMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM .
49/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
5000.00 KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ZRÓB TO SAM !!- DIY UMOWA NR 49/KL/18 Z DN. 18.01.2018 R.
51/KL/18 2018-01-18 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KLANZOWE MIASTECZKO ZABAW NA FELINIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
53/ST/18 2018-01-18 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
8/OR/18 2018-01-18 PAWEŁ GIL
48000.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
53/KL/18 2018-01-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - WYMIARY KULTURY - UMOWA NR 53/KL/18
7/OW/18 2018-01-18 BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
4538.00 DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGR
52/KL/18 2018-01-18 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT. "KARIERA JÓZEFA SZWEJKA"
4/OŚ/18 2018-01-17 ŁABĘDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
3/OŚ/18 2018-01-17 FARMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY ADRESU SIEDZIBY PODMIOTU.
6/OŚ/18 2018-01-17 VITAL CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
5/OW/18 2018-01-17 PIOTR WASAK OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR
1122.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA WYNIKAJĄCYCH Z PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEG
3/GK/18 2018-01-17 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
19221.00 WYKONANIE NAPRAWY FONTANNY LINEARNEJ NR 3 ZLOKALIZOWANEJ NA PLACU LITEWSKIM - NAPRAWA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
7/OŚ/18 2018-01-17 CENTRUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
50/KL/18 2018-01-17 MAGDALENA FRANCZAK
8352.00 OSOBISTY UDZIAŁ W REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ W ATELIERHAUS SALZAMT W LINZU (AUSTRIA) 1-23.02.2018 CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
46/KL/18 2018-01-17 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
12000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURA DLA NAJMŁODSZYCH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
40/KL/18 2018-01-17 DALMAFON MAREK SZTANDERA
12300.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY MARKA ANDRZEJEWSKIEGO "HASZTAGI"
5/NW/18 2018-01-17 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000.00 OBJĘCIE 3.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII W O NUMERACH OD 0001 DO 3000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W Z
5/OŚ/18 2018-01-17 APTEKA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOT. ZMIANY NAZWY ORAZ FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
48/KL/18 2018-01-17 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
34000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - RÓŻNY WIEK, PODOBNE PASJE. EDYCJA VIII.
154/ST/18 2018-01-16 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
5000.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
155/ST/18 2018-01-16 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3900.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"
153/ST/18 2018-01-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1000.00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - ORGANIZACJA WARSZTATÓW KOMIKSU
2/SOI/18 2018-01-16 VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT
0.00 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020
3/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
549.00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 32 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 50,38 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. LWOWSKIEJ 14, 2) NR 26 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 36,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO
45/KL/18 2018-01-16 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
5000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - KOLĘDY NA SZLAKU KULTUR, W RAMACH CYKLU KONCERTÓW W PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, UMOWA NR 45/KL/18
9/KL/18 2018-01-16 ARTUR MATUSEWICZ
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. YANKEE - HOME.
7/GM/18 2018-01-16 GOŁAWSKI BOGUSŁAW KSEROLANDIA
-252.00 ANEKS DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI CZYNSZU W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI
4/GM/18 2018-01-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
330.00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE: 1) NR 14 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 55,95 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. MASZYNOWEJ 4, 2) NR 24 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 53,29 M2, ZLOKALIZOWANEGO
5/OR/18 2018-01-16 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA ZAJĄC-SUSKA
-2.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZLECENIA NR 169/OR/17 NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ, ZAWARTEJ W DNIU 21
158/ST/18 2018-01-16 ARKADIUSZ KAŹMIERAK
7500.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
160/ST/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3500.00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - WARSZTATY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ORAZ WYCIECZKA PO LUBLINIE Z PRZEWODNIKIEM
39/KL/18 2018-01-16 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-ODEON-KULTURALNE OSIEDLE KALINOWSZCZYZNA-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
159/ST/18 2018-01-16 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK
1530.00 ZIMA W MIEŚCIE 2018 - "LUBLIN ZIMĄ" SPACERY PO STARYM MIEŚCIE
152/ST/18 2018-01-16 REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA ROBERT DRAPAŁA
3600.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
6/OW/18 2018-01-16 VULCAN
32000.00 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY OPTIVUM
4/IT/18 2018-01-16 PRZEMYSŁAW KOŁODYŃSKI
10000.00 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH AWARII, USTEREK ORAZ PRZYPADKÓW NIESTABILNEJ PRACY SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, ZDALNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
156/ST/18 2018-01-16 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
7872.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018"
8/GM/18 2018-01-16 TADEUSZ MARCHEWKA
100.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU Z RENEGOCJACJAMI STAWKI CZYNSZU
157/ST/18 2018-01-16 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
850.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2018 "
8/KP/18 2018-01-15 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
5000.00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OBCHODÓW URODZIN 700-LECIA MIASTA.
1/BM/18 2018-01-15 GRZEGORZ MADEJ
4800.00 UTRZYMANIE SPRZĘTU POŻARNICZEGO W STAŁEJ GOTOWOŚCI.
3/MZON/18 2018-01-15 BOŻENNA PASIERBIAK
18.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ, STAWKA 18 ZŁ/ORZ.
2/MZON/18 2018-01-15 ALEKSANDRA KOZAK
1600.00 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA KORESPONDENCJI
1/MZON/18 2018-01-15 ANNA CUR
30.00 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STAWKA 30 ZŁ/ORZ
1/CA/18 2018-01-15 WIESŁAW POLESZAK
34500.00 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ TELEWSPARCIA 60+ I DZIAŁANIA NA RZECZ LUBELSKICH SENIORÓW
7/KP/18 2018-01-15 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
33702.00 PROWADZENIE PROFILU MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
2/CA/18 2018-01-15 DARIUSZ TOKARZEWSKI
25000.00 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA POPRZEZ KULTURĘ
44/KL/18 2018-01-15 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
2214.00 UMOWA NAJMU SALI KONFERENCYJNEJ COLLEGIUM MAIUS NA KONCERT KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH W DNIU 21 STYCZNIA 2018 R.
42/KL/18 2018-01-15 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
7000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE OSIEDLE PRZYJAŹNI W DZIELNICY TATARY-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
4/ST/18 2018-01-15 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
0.00 PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO
41/KL/18 2018-01-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
5000.00 KL-OP-I.526.1.2018 UM. NR 41/KL/18 Z DN. 15.01.2018 - DZIELNICE KULTURY - ATRAKCYJNA ZIMA W RADIU LUBLIN
43/KL/18 2018-01-15 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ARTYSTYCZNE FERIE I WAKACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UMOWA NR 43/KL/18
2/IR/18 2018-01-15 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 161/IR/17 Z DNIA 23.10.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE - TERMIN REALIZACJI USTALA SIĘ DO DNIA 10.02.2018 R.
35/KL/18 2018-01-12 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
9000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ZIMA W MIEŚCIE Z "KARGUSKIEM", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
38/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE KULTURA CZUBÓW
25000.00 KL-OP-I.526.5.2018 UM.NR 38/KL/18 Z DN. 12.01.2018 R. DZIELNICE KULTURY - KULTURALNE BŁONIE
10/ST/18 2018-01-12 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
30000.00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
37/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
12000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY - Z KULTURĄ ZA PAN BRAT W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO-DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA 2018
34/KL/18 2018-01-12 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, PORANKI MUZYCZNE-KONCERTY MUZYKI FORTEPIANOWEJ DLA SPOŁECZNOŚCI KOŚMINKA I BRONOWIC, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
36/KL/18 2018-01-12 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN
25000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-CAŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA 2018
33/KL/18 2018-01-12 TERESA KSIĘSKA
1100.00 PRZYGOTOWANIE TEKSTU PROMUJ ĄCEGO KONCERT ORAZ WYGŁOSZENIE AUTORSKIEGO SLOWA O MUZYCE PODCZAS KONCERU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH
3/OW/18 2018-01-11 EGO-PRODUCT ZBIGNIEW SOCHACKI
16278.00 DOSTAWA KSIĄŻEK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-
4/OW/18 2018-01-11 INOW ENTERPRISES SP. Z O.O.
2800.00 DOSTAWA POMOCY JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENI
2/OW/18 2018-01-11 PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA EDU- KSIĄŻKA SP.Z O.O.
9276.00 DOSTAWA KSIĄŻEK DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
4/OR/18 2018-01-11 BIURO PLUS SJ
125050.00 DOSTAWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DO URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
3/PS/18 2018-01-11 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000.00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "WOLONTARIAT NA START".
3/SOI/18 2018-01-11 PIOTR MALESZYK
12000.00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRACOWANIA KONCEPCJI PROJEKTU BADAWCZEGO, OPRACOWANIU KWESTIONARIUSZA BADAŃ SPOŁECZNYCH.
2/PS/18 2018-01-11 JAKUB ŁACEK
JAROSZ MARCIN,ŁASKA-JAROSZ JOANNA
80000.00 ZADANIE PUBLICZNE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "PROJEKT KIBICE RAZEM 2018"
3/OR/18 2018-01-10 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 WYPOŻYCZENIE OBRAZU PHILIPA DOMBECKA WJAZD GEN. ZAJĄCZKA DO LUBLINA W 1826 R. W TERMINIE OD 11.01.2018 DO 30.09.2018 R. STUDENTOM WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UMCS
30/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
18000.00 KULTURA I SZTUKA- DZIELNICE KULTURY, KULTURA DAJE RADĘ 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
31/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
21000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, AKADEMIA INSPIRACJI 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLCZNEGO
1/IR/18 2018-01-10 HEN-BUD SP. Z O.O.
4549500.00 BUDOWA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, PRZY UL. POPIEŁUSZKI 3 W LUBLINIE - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:"POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LU
4/NW/18 2018-01-10 MOTOR LUBLIN S.A.
1500000.00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII C (1000 SZT.) I SERII H (2000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 500 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA ZGODĄ A
28/KL/18 2018-01-10 ORATORIUM - CENTRUM MŁODZIEŻOWE SIÓSTR SALEZJANEK
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, MINI KULTURA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
8/ST/18 2018-01-10 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
600000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W RAMACH AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
6/ST/18 2018-01-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ I UDZIELENIE LICENCJI
32/KL/18 2018-01-10 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 683/KL/18 ZMIANA TERMINÓW REAZLIACJI CZĘŚCI PROJEKTÓW - CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
27/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
22000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-DZIELNICOWE LABORATORIUM KULTURY 2018
29/KL/18 2018-01-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
17000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KALEJDOSKOP KULTURY 2018, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
18/KL/18 2018-01-09 ALEKSANDRA ARTYSZUK
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " W ŻYCIU PIĘKNE SĄ TYLKO CHWILE I DLA NICH WARTO ŻYĆ - WARSZTATY WOKALNE I WSPÓLNE ŚPIEWANIE DLA SENIORÓW."
5/ST/18 2018-01-09 OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
20000.00 ZORGANIZOWANIE NA TERENIE LUBLINA 12 TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ W RÓŻNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
3/FE/18 2018-01-09 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UM
23/KL/18 2018-01-09 PAULINA ZARĘBSKA
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "SPEKTAKL TANECZNY PT. ISELF."
14/KL/18 2018-01-09 ADAM ZAŁĘSKI
350.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
21/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF ZAŁUSKI
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. PUBLIKACJA KULINARNY LUBLIN.
16/KL/18 2018-01-09 ZDZISŁAW OHAR
350.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU LA MUSICA PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
20/KL/18 2018-01-09 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."ZBIÓR ESEJÓW UKAZUJĄCYCH KULTUROWO-HISTORYCZNE FENOMENY LUBELSZCZYZNY PN. OD CZARNEGO LASU DO MIASTA IDEALNEGO."
19/KL/18 2018-01-09 MAGDALENA PIWOWARSKA
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "100 LAT PRZEMYSŁU LUBELSKIEGO NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI."
17/KL/18 2018-01-09 GRZEGORZ PECKA
350.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
25/KL/18 2018-01-09 JAKUB CZŁONKA
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "DAWNO, DANWO TEMU ... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI."
1/ABI/18 2018-01-09 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH W CELU WERYFIKACJI OSÓB DOSTARCZAJĄCYCH ODPADY DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. GŁUSKIEJ 6 W LUBLINIE, LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ, UL. RÓŻANA 1/2A, 20-538 LUBLIN
3/PN/18 2018-01-09 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0.00 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ I ELASTYCZNEJ OFERTY WYNAJMU GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DLA PREFEROWANYCH GRUP. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 43/PN/17 Z DN. 04.08.2017R.
2/PN/18 2018-01-09 TADEUSZ KAŹMIERAK
0.00 PRZYGOTOWANIE ZBIORCZEGO OPRACOWANIA ZAWIERAJĄCEGO PLAN ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE. ANEKS DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI UMOWY NR 95/PN/17.
1/PN/18 2018-01-09 MARIIA MARTYNIUK
17145.00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH ORAZ ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2018
22/KL/18 2018-01-09 KRZYSZTOF GADZAŁO
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ZWIERZE-NIA."
13/KL/18 2018-01-09 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
7800.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY FESTIWAL SEWRYNKI BASOWE 2018 BASS MUSIC FESTIVAL, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/OR/18 2018-01-09 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 UŻYCZENIE OBRAZU ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO W CELU EKSPOZYCJI.
125/ST/18 2018-01-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
36134.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
3/ST/18 2018-01-09 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. ZO.O.
60000.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS "CAVALIADY LUBLIN 2018"
15/KL/18 2018-01-09 ANDRZEJ BOUBLEJ
350.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO PODCZAS EKUMENICZNEGO KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TMOJCH
26/KL/18 2018-01-09 MONIKA BLONDZIK
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN."DAWNO, DAWNO TEMU... W LUBLINIE - TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA DZIECI, INSPIROWANY HISTORIĄ LUBLINA . MOBILNA SCENA."
24/KL/18 2018-01-09 ALICJA BARTON
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " LEGENDY LUBLINA."
1/PS/18 2018-01-08 WITKAC SP. Z O.O.
16356.00 ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W RAMACH SERWISU WITKAC.PL NA POTRZEBY PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.
119/ST/18 2018-01-08 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
19480.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LUB/I ORGANIZACJA TURNIEJÓW KLAS PROFILOWANYCH.
8/KL/18 2018-01-08 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
6500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - DZIADKOWIE WNUKOM, WNUKI DZIADKOM - UMOWA NR 8/KL/18
2/OR/18 2018-01-08 JÓZEF SZOPIŃSKI
600.00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI "SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN"
1/GK/18 2018-01-08 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
27705.00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE STUDNI KABLOWYCH NA TERENIE PLACU LITEWSKIEGO W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018R.
5/KP/18 2018-01-05 TWIST REKLAMA KRZYSZTOF JASZCZEWSKI
2306.00 WYKONANIE GRAWERTONÓW WRAZ Z DOSTAWĄ
4/KP/18 2018-01-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
6/KP/18 2018-01-05 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690.00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI WRAZ Z DOSTAWĄ.
5/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
10000.00 KL-OP-I.526.5.2018 UM. NR 5/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - NADZWYCZAJNY KONCERT KAMERALNY - PAMIĘCI ANDRZEJA NIKODEMOWICZA
3/NW/18 2018-01-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2000000.00 OBJĘCIE 20.000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII Y O NUMERACH OD 1 DO 20.000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM O
6/KL/18 2018-01-05 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
7500.00 KL-OP-I.525.10.2017 UM. NR 6/KL/18 Z DN. 05.01.2018 R. - WIECZÓR KOLĘD WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W LUBLINIE
1/OW/18 2018-01-05 PIOTR KURLEJ
1445.00 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW, ODBYWAJĄCE SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE I W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
7/KL/18 2018-01-05 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY- UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY NR UMOWY 7/KL/18 Z DN. 5.01.2018 R.
3/KL/18 2018-01-05 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA SZTUKI "CORO.PL"
3000.00 USŁUGA PROMOCYJNA MIASTA LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "KONCERT 007 BOND SYMFONICZNIE" W DNIU 20.01.2018 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ.
11/KL/18 2018-01-05 MATEUSZ SOLOWSKI
4000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. WARSZTATY Z ZAKRESU TAŃCÓW NARODOWYCH I LUDOWYCH.
10/KL/18 2018-01-05 BORYS KUNKIEWICZ
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "FLO SON."
3/KP/18 2018-01-05 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
9225.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
12/KL/18 2018-01-05 JACEK MIROSŁAW
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MÓJ LUBLIN.
1/NW/18 2018-01-04 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII M (10.000 SZT.) ORAZ SERII N (10.000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 000 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA BEZ WYNAGRODZENIA W CELU UMORZENIA ZA
2/NW/18 2018-01-04 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
6760000.00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 6.760.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 67.600 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
2/ST/18 2018-01-04 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12300.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI - SPORTOWIEC ROKU 2017.
2/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 28/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, DOT. ZMIANY TERMINÓW WYPŁATY
2/GK/18 2018-01-04 JAROSŁAW ANDRZEJ DAWIDEK
7000.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PT. EKSPERTYZA HYDROLOGICZNA TERENU R.O.D."MŁYNARZ" W LUBLINIE
4/KL/18 2018-01-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-VII EDYCJA KONCERTÓW BLIŻEJ ŻŁÓBKA
1/ZE/18 2018-01-04 ENERGA OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 13 (1/ZE/18) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
1/FE/18 2018-01-04 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 27/FE/16 O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
1/KP/18 2018-01-03 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
14760.00 DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO O NAZWIE "NAPRAWMYTO"
1/OŚ/18 2018-01-03 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
120000.00 REALIZACJA "PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2018 R."
3/IT/18 2018-01-03 VULCAN SP. Z O. O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/17. (ZMIANA DANYCH)
2/IT/18 2018-01-03 REWUCKI
29520.00 SERWIS EKSPLOATACYJNY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TAXI+.
12/GK/18 2018-01-03 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
-1280.00 CZASOWE ZMNIEJSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI PLACÓW ZABAW.
1/ST/18 2018-01-03 CORNER MEDIA SP Z O. O.
12300.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI - SPORTOWIEC 2017 R.
1/KL/18 2018-01-03 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
300000.00 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM ADAMA MICKIEWICZA PRZY PROJEKCIE EEPAP (WSCHODNIOEUROPEJSKA SIEĆ SZTUK PERFORMATYWNYCH).
2/KL/18 2018-01-03 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
26000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. WYSTAWY FOTOGRAFII PRAC A. DUDZIŃSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM W GALERII SASKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z WERNISAŻEM W DN. 13.01.2018
1/OR/18 2018-01-03 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1970519.00 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OSÓB GMINY LUBLIN WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
1/SOI/18 2018-01-03 MAŁGORZATA CHOJAK
2000.00 OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH I METODOLOGICZNYCH DO PROWADZENIA PRZEZ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA DZIECI
2/OŚ/18 2018-01-03 UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60912.00 OBSŁUGA POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
2/KP/18 2018-01-03 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
12000.00 ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PODSTRONĄ INTERNETOWĄ DZIAŁAJACEJ POD SUBDOMENĄ WWW.LUBLIN.NAPRAWMYTO.PL
6/GM/18 2018-01-03 RZEPKA ADAM
44.00 UMOWA NR: 2/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
2/GM/18 2018-01-03 KS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0.00 NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ KS DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UL. LAUROWEJ.
5/GM/18 2018-01-03 TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
250.00 UMOWA NR: 1/2018 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY, POW. 50 M2
1/IT/18 2018-01-03 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK
23616.00 DOSTAWA I INSTALACJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA NORMA PRO.
379/GM/17 2017-12-29 JAROSŁAW WOJEWODA
97.00 UMOWA NR: 1069/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
511/ST/17 2017-12-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 247/ST/12 DOTYCZĄCY ZMIANY ILOŚCI JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH
381/GM/17 2017-12-29 KATARZYNA RĘDZIA
315.00 UMOWA NR: 1071/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
48/PS/17 2017-12-29 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
0.00 ANEKS DO UMOWY NA 30/PS/17 Z DNIA 8.08.2017 R. ANEKS ZMIENIA MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW DO 25% W STOSUNKU DO ZŁOŻONEJ OFERTY.
82/GK/17 2017-12-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
10000.00 DOT. REGULACJI ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ SZALETU NA PL. LITEWSKIM.
382/GM/17 2017-12-29 EWA RYBACZEK
144.00 UMOWA NR: 1072/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA, POW. 96 M2
380/GM/17 2017-12-29 MAŁGORZATA KOMAJDA
75.00 UMOWA NR: 1070/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA, POW. 54 M2
384/GM/17 2017-12-29 W. ŚLIWIŃSKI SP. Z O.O.
160.00 UMOWA NR: 42/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, REKLAMA W FORMIE ZEGARA NA ELEWACJI BUDYNKU, W. ŚLIWIŃSKI, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 29, CZ. DZ. NR 1/4 (OBR. 36, ARK. 5)
383/GM/17 2017-12-29 ALINA BORSUKIEWICZ
95.00 UMOWA NR: 83/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA WARSZAWSKA DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM PRZY UL. LIGONIA (MIEJSCA POST
80/GK/17 2017-12-29 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
31677.00 ZWIĘKSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO WRAZ Z WYNAGORDZENIEM MAKSYMALNYM UMOWY NA KOMPLEKSOWĄ KONSERWACJĘ PLACÓW ZABAW I SILOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
73/IT/17 2017-12-29 COMTEGRA S.A.
498600.00 ROZBUDOWA ŚRODOWISKA ZDALNEGO DOSTĘPU DO APLIKACJI.
81/GK/17 2017-12-29 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
12744.00 UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY LUBLIN.
372/GM/17 2017-12-28 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
246.00 UMOWA NR: 81/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 1/4 (OBR. 36, ARK. 5), POW. 254 M2, Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE RUSZTOWANIA DO PRAC RENOWACYJNYCH ELEWACJI ZESPOŁU KLASZTORNEGO OO. KA
376/GM/17 2017-12-28 MAŁGORZATA MIERZICKA
72.00 UMOWA NR: 1066/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
88/ABI/17 2017-12-28 LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR DANE TELEADRESOWE INTERESANTÓW LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY, UL. BERNARDYŃSKA 3, 20-109 LUBLIN
198/OR/17 2017-12-28 TADEUSZ GODZISZ
16320.00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
177/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWOIPODATKI.COM JAROSŁAW SZYMCZYK
12048.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
201/OR/17 2017-12-28 MAGDALENA GACH-LEZIAK
3920.00 TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO.
175/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN ŻARDECKI
12529.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
180/OR/17 2017-12-28 CZERWONKA MICHAŁ ZRW DORADZTWO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
12529.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
200/OR/17 2017-12-28 EWA DADOS
54000.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. SENIORÓW.
199/OR/17 2017-12-28 PIOTR ŚCIBAK
14400.00 ODGRYWANIE HEJNAŁU MIEJSKIEGO ORAZ INNYCH MELODII OKOLICZNOŚCIOWYCH.
378/GM/17 2017-12-28 IWONA WOJTAŚ
201.00 UMOWA NR: 1068/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
168/OŚ/17 2017-12-28 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
7876321.00 PROWADZENIE MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE PRZY UL. METALURGICZNEJ 5.
75/IT/17 2017-12-28 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS
28800.00 SERWIS POGWARANCYJNY SYSTEMU OBSŁUGI GŁOSOWAŃ.
373/GM/17 2017-12-28 BUDIMEX S.A.
680.00 UMOWA NR: 82/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEKSANDRA ZELWEROWICZA DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY PRZY UL. A. ZELWEROWICZA, CZ. DZ. 1/12 O POW. 756 M2
385/GM/17 2017-12-28 W9 INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA J.URBAN D.PIĄTEK
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I JAROSŁAWEM URBANEM I DARIUSZEM PIĄTKIEM PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ W9 INVESTMENT S.C. ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ,
374/GM/17 2017-12-28 EWA LISIAK
110.00 UMOWA NR: 1064/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
749/KL/17 2017-12-28 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA PLACU TEATRALNEGO W TERMINIE OD DNIA 28.12.2017 R. DO 02.01.2018 R. ORAZ 5 MIEJSC PARKINGOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ NIEODPŁATNEJ IMPREZY "NOC SYLWESTROWA 2017"
178/OR/17 2017-12-28 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA PIECH
12048.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
205/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1875.00 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO.
748/KL/17 2017-12-27 WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
2000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI PRZEDSTAWIENIA KOLĘDNICZEGO I JASEŁKOWEGO PT KOLĘDOWANIE NA LUBELSZCZYŹNIE W DN. 5 STYCZNIA 2018 R. W TRYBUNALE KORONNYM
204/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
63003.00 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SKŁADOWISKA ODPADÓW ROKITNO.
202/OR/17 2017-12-27 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.
1430.00 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY LUBLIN.
87/ABI/17 2017-12-27 CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, UL. PROBOSTWO 6A, 20-400 LUBLIN
144/SOI/17 2017-12-27 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
3690.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE PODCZAS GALI WRĘCZENIA LUBELSKIEJ DOROCZNEJ NAGRODY NAUKOWEJ IM. PROF. EDMUNDA PROSTA
141/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
800.00 LICENCJA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH, CHOREOGRAFICZNYCH I PANTOMIMICZNYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017 - KONCERT ŚWIĄTECZNY.
371/GM/17 2017-12-27 ALICJA BIELECKA
72.00 UMOWA NR: 1063/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
370/GM/17 2017-12-27 WOJCIECH KŁYSIAK
142.00 UMOWA NR: 1062/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
573/ZSS/17 2017-12-27 ANNA BĄK
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
572/ZSS/17 2017-12-27 MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK
12000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
577/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA WOJNO
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
575/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA KIFNER
12000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
571/ZSS/17 2017-12-27 KAROLINA WOJCIECHOWSKA
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
574/ZSS/17 2017-12-27 EWA KIEROŃ
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
576/ZSS/17 2017-12-27 ELŻBIETA PRZEMYSKA
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
570/ZSS/17 2017-12-27 MONIKA LIPERT
6000.00 SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KRPA
92/OW/17 2017-12-27 JURIMP SP. Z O.O.
78496.00 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
93/OW/17 2017-12-27 METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
5052.00 DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW HYDRAULICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
142/KP/17 2017-12-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
180.00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE ODTWARZANIE UTWORÓW Z NOŚNIKÓW OBRAZU I DŹWIĘKU - POKAZ FILMÓW ŚWIĄTECZNYCH.
203/OR/17 2017-12-27 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
191581.00 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY LUBLIN.
167/OŚ/17 2017-12-22 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 121/OŚ/17 WYDŁUŻAJĄCY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY JEDNOSTKOWEJ.
6/NW/18 2017-12-22 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
96200000.00 ANEKS DO UMOWY WSPARCIA REALIZACJI PROJEKTU "ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO: PORT LOTNICZY LUBLIN SA (ŚWIDNIK)"
146/SOI/17 2017-12-22 DOROTA WOLIŃSKA
14256.00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
197/OR/17 2017-12-22 DANUTA DEJNAR - ZIELIŃSKA
108476.00 DOSTAWA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE DO URZĘDU MIASTA LUBLIN W 2018 R.
362/GM/17 2017-12-22 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE
0.00 UŻYCZENIE ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ PRZY UL. SŁAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE, O ŁĄCZNEJ POW. 43960 M2, STANOWIĄCE CZ. DZ. NR 1/14, CZ. DZ. NR 1/17, CZ. DZ. NR 204/2 ORAZ DZIAŁKI NR 188 I 189 (OBR 31, ARK. 1) Z PRZEZNACZENIEM NA CELE
368/GM/17 2017-12-22 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. DOTYCZY ZOBOWIĄZANIA DO REALIZACJI NA SWÓJ KOSZT WSZELKICH WARUNKÓW ORAZ PONIESIENIA WSZELKICH OPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA USUN
74/IT/17 2017-12-22 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1180.00 DOSTĘP DO INTERNETU W AUTOMATACH PRZYJMUJĄCYCH BUTELKI PO NAPOJACH W E. LECLERC PRZY UL. ZANA.
135/KP/17 2017-12-22 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
12000.00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY KONSTANTYNÓW W BUDYNKU PRZY AL. KRAŚNICKIEJ 76 W LUBLINIE. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 500,00 ZŁ BRUTTO.
746/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
21600.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 10 LUTEGO 2018 R. W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY CZECHÓW I KO MINIATURA ( 29 STYCZNIA - 09 LUTEGO 2018 R.)W RAMACH AKCJA ZIMA
742/KL/17 2017-12-22 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
9000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY LSM W RAMACH AKCJI " ZIMA W MIEŚCIE"
744/KL/17 2017-12-22 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
11700.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY KALINOWSZCZYZNA, W KLUBIE OSIEDLOWYM PRZYJAŹNI W RAMACH AKCJA ZIMA
743/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
26640.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W DOMU KULTURY SKARPA, DOMU KULTURY ŁĘGI, DOMU KULTURY RUTA, DOMU KULTURY BŁONI W RAMACH AKCJA ZIMA
741/KL/17 2017-12-22 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH
5580.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ŹRÓDŁO W RAMACH AKCJA ZIMA
745/KL/17 2017-12-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
4500.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W DNIACH 29 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2018 R. W KLUBIE OSIEDLOWYM ODEON W RAMACH AKCJA ZIMA
159/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KARINA WŁOSZCZAK-BOCIARN
5060.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
162/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DOROTA STANKIEWICZ
12048.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
147/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA SZPURKA
5060.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
168/OR/17 2017-12-21 JOANNA LALAK
12048.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
131/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT EWELINA KOWALSKA
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
138/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT EWA JOANNA NOWACKA KANCELARIA ADWOKACKA
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
143/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA NIEŚPIAŁ
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
153/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA IWONA MOSKWA PALOMO
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
154/OR/17 2017-12-21 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
5060.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
140/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738.00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
138/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738.00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
136/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO BARTŁOMIEJ BARAŃCZU
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
377/GM/17 2017-12-21 JANINA KOWALCZYK
92.00 UMOWA NR: 1067/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA I CELE MIESZKANIOWE ZIELEŃ PRZYDOMOWA ORAZ CZ. BUDYNKU MIESZKALNEGO
369/GM/17 2017-12-21 DARIUSZ ŁÓŻECKI
44.00 UMOWA NR: 80/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
386/GM/17 2017-12-21 MATEUSZ LATO
44.00 UMOWA NR: 84/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
1/BK/18 2017-12-21 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
180000000.00 UMOWA NR 2017/51/BSP KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
136/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738.00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
72/IT/17 2017-12-21 TECHNIKA IT S.A.
36900.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA I ROZWOJU OPROGRAMOWANIA AA_USC.
64/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6178361.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA
55/FE/17 2017-12-21 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE 19/FE/17 PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REG
67/FE/17 2017-12-21 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10724687.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III".
736/KL/17 2017-12-21 "OBUH " WOJCIECH CZERN
10000.00 WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PŁYTY ZESPOŁU "TATVAMASI" - "AMOR FATI"
167/OR/17 2017-12-21 BARTŁOMIEJ KOZYRSKI
12048.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
139/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DUDZIŃSKA
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
144/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH OSAK
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
151/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA KONASZCZUK
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
156/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT KLAUDIA RUSEK KANCELARIA ADWOKACKA
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
192/OR/17 2017-12-21 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-13857.00 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. ZMNIEJSZENIE WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI O 259,12 ZŁ DO 342,98 M2 ORAZ MIESIĘCZNYCH OPŁAT: - CZYNSZ O 9880,24 ZŁ DO WYSOKOŚCI 13077,83 ZŁ, - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 2714,36 ZŁ DO WYSOKOŚCI 3796,79 ZŁ, - S
176/OR/17 2017-12-21 MAŁGORZATA SZRENIAWSKA
10273.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
126/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JACEK BEDNARZEWSKI
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 28 LUTEGO 2018 R.
135/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR DYMEK
5060.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 LISTOPADA 2018 R.
141/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR JANAS
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
142/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUIZA KRAWCZYŃSKA
5060.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
148/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAŁGORZATA PIETRZAK
4578.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
157/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MIROSŁAW PLACEK
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
158/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT ANNA SZANIAWSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5542.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
160/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PAWEŁ RZESZUTKO
4578.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
165/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ JEZIERSKI
12529.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
166/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA CĄKAŁA
12288.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
170/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MIŁOSZ GREGOROWICZ
12529.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
171/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EWA KRUSZCZYŃSKA GŁAZ
12288.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
194/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
560.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 863/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWA 1 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 560,88 ZŁ BRUTTO.
173/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA FILIPEK
12048.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
190/OR/17 2017-12-21 ALTEST SP. Z O O
5215.00 KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
169/OR/17 2017-12-21 KATARZYNA ZAJĄC
9870.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
130/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KAROL DOŁĘŻKA
5060.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 CZERWCA 2018 R.
161/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAŁGORZATA KOCZAN
12288.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
150/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA KAMIL MAZUR
4578.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
137/OR/17 2017-12-21 NATALIA NAFALSKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301.00 UMOWA NA ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
140/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ZOFIA WOJCIECHOWSKA
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
133/OR/17 2017-12-21 PAWEŁ DASZCZUK KANCELARIA ADWOKACKA
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
174/OR/17 2017-12-21 PRZEMYSŁAW GARDYNIK
11807.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
163/OR/17 2017-12-21 PAULINA LIS
12048.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
132/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA FLISIŃSKA
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 SIERPNIA 2018 R.
149/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT LUCJAN KŁODA
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
179/OR/17 2017-12-21 SYLWIA PAWŁOWSKA
11807.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
152/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JAROCH KRZYSZTOF
5542.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
134/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DOROTA GRZEGORCZYK
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
195/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
361.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 865/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. ŻYWNEGO 8 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 361,10 ZŁ BRUTTO.
189/OR/17 2017-12-21 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
11955.00 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA LUBLIN.
146/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA PIERŚCIŃSKA- PERDEUS,
5542.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
125/OR/17 2017-12-21 ADWOKAT MONIKA ŁAWECKA KANCELARIA ADWOKACKA
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 STYCZNIA 2018 R.
127/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MARCA 2018 R.
128/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IWONA CZERWONKA
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2018 R.
129/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADW KATARZYA CIMEK
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 MAJA 2018 R.
155/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA JAKUSZEWSKA
5301.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 31 LIPCA 2018 R.
196/OR/17 2017-12-21 MONITOR POLSKA SP.Z O. O.
7158.00 PRZEGLĄDY I KONSERWACJE DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, UL. NARUTOWICZA 37/39, UL. LESZCZYŃSKIEGO 20 ORAZ UL. WIENIAWSKIEJ 14.
118/MZON/17 2017-12-21 AGATA KUROPATNICKA
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
117/MZON/17 2017-12-21 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
119/MZON/17 2017-12-21 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZL ZA 1 PROTOKÓŁ
116/MZON/17 2017-12-21 DOROTA BRZYSZKO
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
164/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IWONA WOLIŃSKA-SZOSTAK
11807.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
172/OR/17 2017-12-21 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA LESZCZYŃSKA
12048.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
193/OR/17 2017-12-21 POCZTA POLSKA S.A.
POCZTA POLSKA S.A.
360.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 864/OR/14 Z DNIA 10.12.2014 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA NAJMU W BUDYNKU PRZY UL. JAGIEŁŁY 10 NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 360,65 ZŁ BRUTTO.
139/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738.00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
137/KP/17 2017-12-21 WARNER BROS.ENTERTAINMENT POLSKA Z O.O.
738.00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNY POKAZ FILMU
188/OR/17 2017-12-20 GULIK SP. Z O.O.
37450.00 DOSTAWA WODY MINERALNEJ I SOKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN.
740/KL/17 2017-12-20 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYKL WYSTAW 2017-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
65/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 17/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, D
63/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 40/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
66/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 15/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY
62/FE/17 2017-12-20 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 3/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
747/KL/17 2017-12-20 RAFAŁ LIS
3500.00 OPRACOWANIE TREŚCI I REDAKCJA KATALOGU WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
17/PL/17 2017-12-19 "TRANSEKO" BRZEZIŃSKI, DYBICZ, SZAGAŁA SPÓŁKA JAWNA
95940.00 OPRACOWANIE PN. "PLAN MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2017-2025".
366/GM/17 2017-12-19 MIROSŁAW SYCH
44.00 UMOWA NR: 79/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
6/BRM/17 2017-12-19 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
6000.00 USŁUGA CATERINGOWA- WIGILIA RADY MIASTA LUBLIN
735/KL/17 2017-12-19 FUNDACJA SCENY INVITRO
30000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." BENEFIS MARCINA WROŃSKIEGO" W DNIU 5.01.2018 R.
76/GK/17 2017-12-19 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
84154.00 BIEŻĄCE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NIEULEPSZONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBIE SKWERÓW I PLACÓW PUBLICZNYCH POZA PASEM DROGOWYM NA TERENIE GMINY LUBLIN W LATACH 2018 I 2019
503/ST/17 2017-12-19 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA
565/ZSS/17 2017-12-19 SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. UNII LUBELSKIEJ
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
90/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
24621.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PRE
71/IT/17 2017-12-19 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
8610.00 ROZBUDOWA OPROGRAMOWANIA EWID 2007 O MODUŁ KZN.
91/OW/17 2017-12-19 WOJEWODA LUBELSKI
28969.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTEJ W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ P
166/OŚ/17 2017-12-19 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU UMOWY NR 91/OŚ/12 Z DNIA 26.11.2012 R.
40/PS/17 2017-12-19 ADRIAN DURYS
290000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE "REMONT CHODNIKÓW UL. ŁĘCZYŃSKA 59"
183/IR/17 2017-12-19 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
6150.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE SKWERU Z PLACEM ZABAW NA DZIAŁCE NR 31 OBRĘB 15 ARKUSZ 1 PRZY UL. SZWOLAŻERÓW W LUBLINIE.
19/ZE/17 2017-12-19 ENERGA OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 12 (19/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
145/SOI/17 2017-12-19 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS
27306.00 PRODUKCJA FILMU PREZENTUJĄCEGO PRZEMYSŁOWY LUBLIN, JAKO GOSPODARCZY CZYNNIK INNOWACYJNEGO ROZWOJU MIASTA LUBLIN
182/IR/17 2017-12-19 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
0.00 ANEKS NR 182/IR/17 Z DNIA 21.12.2017 R. DO UMOWY NR 126/IR/17 Z DNIA 18.08.2017 R. - UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DOKUMENTACJĄ KOSZTORYSOWĄ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ BO
737/KL/17 2017-12-18 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
10000.00 . KONCERT SYLWESTROWY "STANISŁAW SOYKA ZAPRASZA" - MIASTO KULTURY
77/GK/17 2017-12-18 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
4018.00 WYKONANIE NAPRAWY OKŁADZIN KAMIENNYCH FONTANNY LINEARNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE (OBOK BUDYNKU POCZTY POLSKIEJ)
95/PN/17 2017-12-18 TADEUSZ KAŹMIERAK
15000.00 PRZYGOTOWANIE ZBIORCZEGO OPRACOWANIA ZAWIERAJĄCEGO PLAN ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE (...)"
367/GM/17 2017-12-18 ANDRZEJ STANOWSKI ROWERY JASID
322.00 UMOWA NR: 78/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, UŁANÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY CZĘŚĆ PAWILONU HANDLOWEGO ORAZ KONTENER NA CELE MAGAZYNOWE O POW. 46 M2
165/OŚ/17 2017-12-18 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
21190.00 DOTACJA Z WFOŚIGW W LUBLINIE NA ZADANIE: KAMPANIA INFORMACYJNA WPROWADZAJĄCA MIESZKAŃCÓW W ZASADY NOWEGO SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TEREENI MIASTA LUBLIN - I ETAP
4/BK/17 2017-12-18 BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA SP. Z O.O.
19680.00 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY LUBLIN ZA 2017 I 2018 ROK
364/GM/17 2017-12-18 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2000.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GL, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KŁOSOWEJ 1/UL. MIECZYKOWEJ 51.
79/GK/17 2017-12-15 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 ANEKS- ZMIANA OKRESU ROZLICZENIOWEGO - ODNIESIENIE DO TARYF ZA WODĘ
134/KP/17 2017-12-15 ŁUKASZ KIJEK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/KP/17 DOTYCZĄCY ZMIANY RODZAJU DOWODU KSIĘGOWEGO.
60/FE/17 2017-12-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
19724452.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
750/KL/17 2017-12-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 733/KL/17 Z 14 GRUDNIA 2017 R. - ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN (01.01.2018 R. - 31.01.2018 R.)
96/PN/17 2017-12-15 WOJEWODA LUBELSKI
3000.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 503 Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
87/PN/17 2017-12-15 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1723152.00 UMOWA O DOFINSOWANIE PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI,E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ " W RAMACH POWER. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1723152,00 ZŁ; WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1452272,00 ZŁ; WARTOŚĆ WKŁ
729/KL/17 2017-12-14 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
0.00 ANEKS DO UMOWY 716/KL/17 Z DNIA 1.12.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA USŁUGI NA 15.01.2018 R.
728/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
10000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI "ARTES LIBERALES. TEATR - SZTUKA - MEDIA. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI LESZKOWI MĄDZIKOWI" - RED. KS. STANISŁAW FEL, JUSTYNA SZULICH-KAŁUŻA, PAWEŁ NOWAK, M
725/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
8000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: WYDANIE PUBLIKACJI LUBLIN-PARIS-LUBLIN 700ANS D'ITINÉRAIRES CROISÉS D'ARTISTES ET D'INTELLECTUELS POLONAIS ET FRANÇAIS. ECHANGES ET DIALOGUE ENTRE DEUX VILLES AU COEUR DE L'EUROPE (W TŁUMA
180/IR/17 2017-12-14 ZPU ROMEX SP.Z O.O.
13043.00 DOSTAWA URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ DLA RADY DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY W LUBLINIE
730/KL/17 2017-12-14 PIOTR CHILIMONIUK
5500.00 WYKONAWCA ZOBOWIAZUJE SIĘ DO ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA PARTII WOKALNO - INSTRUMENTALNEJ W DUECIE Z DARIUSZEM DRZAZGĄ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU ORGANIZOWANEGO W RAMACH SPOTKANIA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN
733/KL/17 2017-12-14 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
30000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT.: "UROCZYSTE OTWARCIE I WYSTAWA - TĘŻNI SZTUKI" PRACY ROBERTA KUŚMIROWSKIEGO - ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH: 16.12.2017 - 15.01.2018 R. NA DZIEDZIŃCU ZAMKU LUBELSKIEGO W LUBLINIE
731/KL/17 2017-12-14 --POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
13000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH WYDAWNICTWA REPORTAŻOWEGO POŚWIĘCONEGO LUBLINOWI - LUBELSKA SZKOŁA REPORTAŻU NA NOŚNIKU MULTIMEDIALNYM PENDRIVE
56/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4887683.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA TRZECH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
59/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3320639.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA DWÓCH RODZINNYCH DOMÓW POMOCY PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
133/KP/17 2017-12-14 MICHAŁ BIELECKI DOBRE STRONY
6150.00 ZABEZPIECZENIE CZASOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE I OBSŁUGA URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
58/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
6178361.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
57/FE/17 2017-12-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
10724687.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "KALINA" W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
361/GM/17 2017-12-14 PIOTR LIPA - SKLEP WARZYWNO-SPOŻYWCZY
110.00 UMOWA NR: 76/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ARMII KRAJOWEJ DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY O POW. 11 M2, CZĘŚĆ KIOSKU HANDLOWEGO, POJEMNIK NA ODPADY.
727/KL/17 2017-12-14 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
10000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI AUTORSTWA CHRISTOPHERA GARBOWSKIEGO "LUBLIN. A HISTORY" - KSIĄŻKA O HISTORII LUBLINA W JĘZYKU ANGIELSKIM
732/KL/17 2017-12-14 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O
5000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA LUBLIN PODCZAS XXVI LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE W DNIU 14.01.2018 ROKU NA TERENIE GALERII OLIMP W LUBLINIE
726/KL/17 2017-12-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
7000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE PUBLIKACJI "LUBLIN PRZEZ SIEDEM WIEKÓW. WYDARZENIA I LUDZIE." - RED. EUGENIUSZ NIEBELSKI
734/KL/17 2017-12-14 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI "LUBLIN NA DAWNEJ POCZTÓWCE"
360/GM/17 2017-12-14 ARP ANNA PILISZCZUK, ROBERT PILISZCZUK S.C
3924.00 UMOWA NR: 77/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PODZAMCZE DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PODZAMCZE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAPLECZE BUDOWY
358/GM/17 2017-12-13 KRYSTYNA MAJ
200.00 UMOWA NR: 1060/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN- DROGA DOJAZDOWA
510/ST/17 2017-12-13 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 358/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W GRACH ZESPOŁOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA.
354/GM/17 2017-12-13 MICHAŁ BIELECKI
5248.00 UMOWA NR: 41/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Z PRZEZNACZENIEM NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY Z OFERTĄ PRODUKTÓW REGIONALNY
509/ST/17 2017-12-13 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 367/ST/17- ZMIANA KOSZTORYSU- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI
508/ST/17 2017-12-13 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 414/ST/17- ZMIANA KOSZTORYSU- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW
187/OR/17 2017-12-13 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
25446.00 ANEKS DO UMOWY NR 110/OR/16 Z DNIA 22.12.2017 R., DOT. PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 29.06.2018 R. ORAZ ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 98 498,16 ZŁ.
365/GM/17 2017-12-13 GALADOM SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ GALADOM S.A. W LUBLINIE PRZY UL. CZUMY.
720/KL/17 2017-12-12 FUNDACJA HESPEROS
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , SPOTKANIA W PRZESTWORZACH, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
36/BM/17 2017-12-12 SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.
1105.00 ODBIÓR ODPADÓW PRZY UL. GŁUSKIEJ 138A- SIEDZIBA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁUSKU.
61/FE/17 2017-12-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY TERMINU WYP
721/KL/17 2017-12-12 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
10000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN." GALA WRĘCZENIA NAGRODY IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY 2017" W DNIU 16.12.2017 R.
723/KL/17 2017-12-12 ANASIS S. ZAKZOUK
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI KS. JANUSZA KOZŁOWSKIEGO - "POCZTÓWKA Z LUBELSZCZYZNY."
722/KL/17 2017-12-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
8000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDANIA KSIĄŻKI - LEGENDY LUBLINA.
49/CA/17 2017-12-12 MIKOŁAJ MAJDA
1685.00 PRZYGOTOWANIE I PEŁNE OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM W FORMACIE MP4 ORAZ MPEG POD TYTUŁEM "LUBLIN SPOŁECZNY - JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA"
48/CA/17 2017-12-12 EUROPA S.A.
1121.00 ORGANIZACJA SPOTKANIA UCZESTNICZEK FORUM KOBIET LUBLINA Z UDZIAŁEM 40 PAŃ W HOTELU EUROPA
142/SOI/17 2017-12-12 PIOTR POPIK-USŁUGI KONSULTINGOWE
10000.00 OPRACOWANIE KONCEPCJI UTWORZENIA CENTRUM INTELIGENTNEGO PRZEMYSŁU W LUBLINIE
31/MKZ/17 2017-12-12 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL
18000.00 WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH "ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO" ORAZ "POMNIK HISTORII"
143/KP/17 2017-12-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1865.00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY LOKALU RADY I ZARZĄDU DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY PRZY UL. KURANTOWEJ 4 W LUBLINIE (KWOTĘ 1 865,31 ZŁ NA LATA 2018-2021 WYLICZONO SZACUNKOWO)
564/ZSS/17 2017-12-12 NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA "FABRYKA ABSOLWENTÓW"
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS
186/OR/17 2017-12-12 EKO-MAR NISZCZENIE DOKUMENTÓW I ARCHIWIZACJA
1600.00 SUKCESYWNE NISZCZENIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KATEGORII B).
181/OR/17 2017-12-11 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
303629.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 5 PUNKTACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
724/KL/17 2017-12-11 WOJEWÓDZKA BIBLIOTAKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
4000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI POD ROBOCZYM TYTUŁEM: "WYWOŁUJĘ SIEBIE Z RUIN. CAŁA ZIEMIA W SWETRACH" - WYDANEJ W SERII BIBLIOTEKA POEZJI WSPÓŁCZESNEJ.
719/KL/17 2017-12-11 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0.00 KULTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
182/OR/17 2017-12-11 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
121451.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2 PUNKTACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.
375/GM/17 2017-12-11 JULIUSZ NECZAJ-HRUZEWICZ
252.00 UMOWA NR: 1065/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
89/OW/17 2017-12-11 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
4600.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CCNA ROUTING AND SWITCHING W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
351/GM/17 2017-12-11 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWYCH SN I NN, KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ
185/OR/17 2017-12-11 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
10716.00 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ORAZ PRZYWRACANIE DO SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
353/GM/17 2017-12-11 CZESŁAW ULIŃSKI
44.00 UMOWA NR: 75/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
184/OR/17 2017-12-11 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER
7183.00 UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI ORAZ KONSERWACJE INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU I SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU W OBIEKCIE PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1.
86/PN/17 2017-12-08 FUNDACJA KRAJOBRAZY
340.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH Z ZAKRESU LOKALNEJ PRZESTRZENI I REWITALIZACJI W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄD
357/GM/17 2017-12-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA - PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ MPWIK SP. Z O. O. NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 7/6 (OBR. 41, ARK. 3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
177/IR/17 2017-12-07 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
220299.00 PRZENIESIENIE POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA UL. BIAŁĄ ORAZ WYKONANIE NOWEJ FORMY POMNIKA NA PL. LITEWSKIM W LUBLINIE.
179/IR/17 2017-12-07 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
63960.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAREM ROBÓT, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM I KLATKĄ SCHODOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE PRZY
137/SOI/17 2017-12-07 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
85/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
726.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LU
84/OW/17 2017-12-07 LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
751.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z L
68/IT/17 2017-12-07 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
121191.00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
69/IT/17 2017-12-07 "KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
18327.00 WYMIANA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO W SERWEROWNI W BUDYNKU RATUSZA.
718/KL/17 2017-12-06 FUNDACJA IM. PROF. MOJŻESZA SCHORRA
37000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYSTAWY OTWIERAJĄCEJ MULTIMEDIALNE MUZEUM HISTORII JESZIWY LUBELSKIEJ PT. " HISTORIA JESZIWY LUBELSKIEJ."
145/OR/17 2017-12-06 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. EWA OSTAŃSKA-MULHERRON
4819.00 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
46/PS/17 2017-12-06 WITKAC SP. Z O.O.
5460.00 WYKONANIE 6 SZABLONÓW UMÓW ORAZ 3 SZABLONÓW KART OCENY Z PRAWEM DO ICH MODYFIKACJI W PRZYSZŁOŚCI ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ DOWOLNEGO ICH WYKORZYSTANIA
47/PS/17 2017-12-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 43/PS/17 Z DNIA 21.11.2017R. ANEKS KORYGUJE OMYŁKĘ PISARSKĄ - ZMIANA ZADANIA BUDŻETOWEGO
350/GM/17 2017-12-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 117/5 (OBR. 27, ARK. 4) ORAZ ZO
349/GM/17 2017-12-06 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDMAT" SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ ROZMUS,JÓ
1819.00 UMOWA NR: 73/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KASZTELAŃSKA DZIERŻAWY ZAPLECZE BUDOWY : UL. KASZTELAŃSKA POW.; 1819
347/GM/17 2017-12-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36/2, NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ Z
5A/BRM/17 2017-12-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111.00 UDZIELENIE NIEWYŁĄCZNEJ LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE W RAMACH IMPREZY UTWORÓW ZE SWEGO REPERTUARU
346/GM/17 2017-12-06 GRAŻYNA ZMYSŁOWSKA
86.00 UMOWA NR: 1059/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
352/GM/17 2017-12-06 ARTUR BUDREWICZ
44.00 UMOWA NR: 74/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN GARAŻ BLASZANY
563/ZSS/17 2017-12-06 MAGDALENA LIPIEC-JAREMEK
400.00 POPROWADZENIE UROCZYSTOŚCI PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS ZDROWEGO ODŻYWIANIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU "JEDZ Z GŁOWĄ"
739/KL/17 2017-12-05 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 688/KL/17 Z DNIA 29.09.2017 R. ZMIENIAJĄCY TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY NA 30 DNI OD DATY DORĘCZENIA FAKTURY, TJ. NA DZIEŃ 5.01.2018 R.
129/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
6500.00 OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I LOGISTYCZNA KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO W BAZYLICE OO. DOMINIKANÓW W DNIU 28 GRUDNIA 2017 ROKU, W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
132/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 131/KP/17 - GADŻETY PROMOCYJNE
126/KP/17 2017-12-05 AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ
29335.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - KUBEK, FILIŻANKA.
125/KP/17 2017-12-05 BIURO OCHRONY BUSINESSU RAFAŁ JAKUBCZYK
31807.00 USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY IMPREZY PROMOCYJNEJ - FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
128/KP/17 2017-12-05 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. PAWELAK J., PEŁKA D., ŚMICH D.
17835.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES A5, KOLOROWANKA,TECZKA KONFERECYJNA A5 Z GUMKĄ Z BLOCZKIEM W ŚRODKU.
130/KP/17 2017-12-05 LIGHT-TECH PU-H S.C. M. MAKSYMIUK, J. JAWORSKI
8000.00 WYNAJEM, MONTAŻ I DEMONTAŻ, TRANSPORT ORAZ OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ORAZ NAGŁOŚNIENIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
131/KP/17 2017-12-05 IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY
15276.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - DŁUGOPIS, KREDKI ŚWIECOWE W POJEMNIKU, SMYCZ.
343/GM/17 2017-12-05 P.P.H.U. TOR MAŁGORZATA TORUŃ
160.00 UMOWA NR: 40/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE KASETON REKLAMOWY W FORMIE SEMAFORA DWUSTRONNEGO, POW. 1,00 M2. CZ. DZ. 47
342/GM/17 2017-12-05 BUCZKOWSKI KRZYSZTOF
44.00 UMOWA NR: 72/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY GARAŻ BLASZANY
73/GK/17 2017-12-05 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
17589.00 ODTWORZENIE ORAZ MONTAŻ SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ZAINSTALOWANEGO NA PL. LITEWSKIM
568/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
140000.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA
569/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
40000.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
567/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
78400.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12 LETNICH MIESZKANEK LUBLINA
566/ZSS/17 2017-12-05 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
100000.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ W 2018 R. - PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOWYCH DLA DZIECI W WIEKU 3 LAT
83/OW/17 2017-12-05 VULCAN
9800.00 OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z APLIKACJI O NAZWIE VEDUKACJA OBOWIĄZEK NAUKI (KONTROLA OBOWIĄZKU NAUKI 2017)
152/OŚ/17 2017-12-05 WALDEMAR ZIĘBA
ZIĘBA ELŻBIETA
5000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
153/OŚ/17 2017-12-05 ROMANA SASIK
4800.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
154/OŚ/17 2017-12-05 BARBARA POSTĘPSKA
JĘDREJEK BEATA,JĘDREJEK DARIUSZ,JĘDREJEK MARCIN,ZAWISZA-WRÓBLEWSKA MARTA
7824.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
162/OŚ/17 2017-12-05 KRZYSZTOF ŁAZOWSKI
KOŁODZIEJ IRENEUSZ,KOŁODZIEJ ROBERT,KOŁODZIEJ-ADASZYŃSKA TERESA
5028.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
160/OŚ/17 2017-12-05 DANUTA GRANAT
11283.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE ORAZ POMPĘ CIEPŁA
164/OŚ/17 2017-12-05 TADEUSZ SMARZ
SMARZ WIESŁAWA
5647.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
157/OŚ/17 2017-12-05 MARIANNA GRABSKA
GRABSKI STANISŁAW
4528.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
717/KL/17 2017-12-05 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-ALL MY CITY-ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
151/OŚ/17 2017-12-05 BRONISŁAW MALINOWSKI
3840.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
155/OŚ/17 2017-12-05 ANNA KAŹMIERCZAK
4800.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
156/OŚ/17 2017-12-05 LECH WÓJCIK
WÓJCIK HELENA
3183.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
158/OŚ/17 2017-12-05 HENRYK OSIELENIEC
14320.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
163/OŚ/17 2017-12-05 WIESŁAW ZIELONKA
8160.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
159/OŚ/17 2017-12-05 GRAŻYNA ZAWIERUCHA
ZAWIERUCHA MICHAŁ
8920.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
150/OŚ/17 2017-12-05 ANNA KOZAKOWSKA
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 13.12.2017 R.
149/OŚ/17 2017-12-05 LMR-MARKETING S.C. M.BARAN,T.MALISIEWICZ
19960.00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN
85/PN/17 2017-12-05 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
45510.00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONEGO PRZY UL. PROBOSTWO 3 W RAMACH PROJEKTU - " REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄ
138/SOI/17 2017-12-05 PAWEŁ BATYRA
5659.00 OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH
161/OŚ/17 2017-12-05 ZBIGNIEW DEC
DEC BEATA
4800.00 DOTACJA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
74/GK/17 2017-12-04 "LENMAR" MARCIN LENARD
12998.00 ROZSZERZENIE ZAKRESU PRAC PRZY REALIZACJI BUDOWY STREET WORKOUT PARKU PRZY UL.MEDALIONÓW W LUBLINIE.
123/OR/17 2017-12-04 JADWIGA MACH
18000.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. RODZINY.
45/PS/17 2017-12-04 FUNDACJA BANINA
9253.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SERIA POKAZÓW SPEKTAKLU "KOLOROWA, CZYLI BIAŁO-CZERWONA"
181/IR/17 2017-12-04 POLITECHNIKA LUBELSKA
6888.00 OPRACOWANIE DANYCH SKANINGU 3D ORAZ WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKIEJ BASZTY GOTYCKIEJ, USYTUOWANEJ PRZY UL. JEZUICKIEJ 5,7 W LUBLINIE
176/IR/17 2017-12-04 HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 154/IR/17 Z DNIA 09.10.2017 R. NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 33/7, OBR. 30, ARK. 5 W LUBLINIE OSIEDLE CZUBY - ZMIANA TERMINU WYKONANIA - DO DNIA 22.12.2017 R.
344/GM/17 2017-12-04 ADAM CYTACKI
449.00 UMOWA NR: 1058/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
359/GM/17 2017-12-04 ZOFIA SKOCZYLAS
KWAŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ,KĘPKA MARIANNA,LIZUT RYSZARD,MICHNIUK MARIA,MICHNIUK RYSZARD,SKOCZYLAS JAN
329.00 UMOWA NR: 1061/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
17/ON/17 2017-12-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
0.00 ANEKS NUMER 1 DO UMOWY NUMER 13/ON/17, KTÓRY W SWOICH POSTANOWIENIACH PRZEWIDUJE MODYFIKACJĘ TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, ORAZ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI NA RACHUNEK ZLECENIOBIORCY.
75/GK/17 2017-12-04 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
300.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM
18/ON/17 2017-12-04 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
0.00 ANEKS NUMER 1 DO UMOWY NUMER 14/ON/17, KTÓRY W SWOICH POSTANOWIENIACH PRZEWIDUJE MODYFIKACJĘ TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, ORAZ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z DOTACJI NA RACHUNEK ZLECENIOBIORCY.
88/OW/17 2017-12-04 AKCES EDUKACJA KURZYCA, PIASECKI SP. J.
48170.00 DOSTAWA MODELU DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
64/IT/17 2017-12-04 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
14715.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
67/IT/17 2017-12-04 COIG
22140.00 WDROŻENIE MODUŁU GMM SYSTEMU KSAT2000 W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ.
65/IT/17 2017-12-04 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15985.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA SIECI GMINY LUBLIN.
82/OW/17 2017-12-04 TROBOT EWA TROSZYŃSKA
3321.00 DOSTAWA ZESTAWU KLOCKÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
506/ST/17 2017-12-01 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 421/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
507/ST/17 2017-12-01 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY UMOWY NR 152/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
550/ZSS/17 2017-12-01 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ GORCZYCA
300.00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ ICH PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
548/ZSS/17 2017-12-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
300.00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ ICH PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
549/ZSS/17 2017-12-01 ANDRZEJ PIERZCHAŁA
300.00 PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI I WYKŁADU ORAZ PRZEDSTAWIENIE PODCZAS KONFERENCJI.
123/KP/17 2017-12-01 JJ ARTIST HOME - AGENCJA ARTYSTYCZNA
8000.00 WYKONANIE "KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO" W DNIU 28.12.2017 R W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
122/KP/17 2017-12-01 KOMA MARIUSZ KOŁODZIEJ
3321.00 WYNAJEM I OBSŁUGA APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ NA POTRZEBY KONCERTU KOLĘD W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
148/OŚ/17 2017-12-01 PREMIUM-LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
6.00 UMOWA PRZENIASIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI W APTECE PRZY UL. HEMPLA 5 W LUBLINIE
49/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 16/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
50/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANY
48/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 31/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY.
52/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 30/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W
47/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 10/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY.
51/FE/17 2017-12-01 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 29/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. ZMIA
716/KL/17 2017-12-01 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
7000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI "ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE" RED.K.FLAGA-GIERUSZYŃSKA, A. JAKUBECKI, J. MISZTAL-KONECKA, PUBLIKACJA TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO W LUBLINIE, RED. SERII J.CZAJA"
47/CA/17 2017-12-01 DALIMEX. SP. Z O.O.
7565.00 ORGANIZACJA SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LCAO
136/SOI/17 2017-12-01 DANIEL BANCER
8505.00 UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI CHECK IT I CHECK IT JUNIOR 2017
134/SOI/17 2017-12-01 PIOTR MALESZYK
10800.00 MONITOROWANIE I ANALIZOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MIASTA LUBLIN
127/KP/17 2017-12-01 TEATR STARY W LUBLINIE
3690.00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ W TEATRZE STARYM W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
124/KP/17 2017-12-01 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
2500.00 OBSŁUGA NA POTRZEBY ORGANIZACJI ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017.
355/GM/17 2017-12-01 "WOLCO" SP. Z O.O.
798.00 UMOWA NR: 355/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY (SP) - LUBLIN, ZWIĄZKOWA 23
70/GK/17 2017-12-01 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
5491.00 PRZEJĘCIE OD RZGW W WARSZAWIE W UŻYTKOWANIE DZIAŁEK O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 1123 M2 DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ - ISTNIEJĄCE WYLOTY KANALIZACYJNE ODPROWADZAJĄCE WODY OPADOWE I ROZTOPOWE POCHODZĄCE Z TERENU MIASTA LUBLIN
505/ST/17 2017-12-01 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 148/ST/17 - ZMIANA KOSZTORYSU
504/ST/17 2017-12-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA SZERMIERKI
9000.00 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - PROMOCJA NOWYCH DYSCYPLIN SPORTU - SZERMIERKA
175/IR/17 2017-11-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA I ROZLICZENIA UMOWY NR 388898 Z DN. 19.12.2016 R. (260/IR/16) O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. OBIEKTU - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO W LUBLINIE
348/GM/17 2017-11-30 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY
0.00 UMOWA UŻYCZENIA LOKALU UŻYTKOWEGO GMINY LUBLIN USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PROBOSTWO 27, O POW. 32,69 M2
53/FE/17 2017-11-30 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS DO UMOWY 22/FE/17 O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE", DOT. WYDŁUŻENIA T
87/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
4000.00 ANEKS DO UMOWY NR 78/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDE
86/OW/17 2017-11-30 WOJEWODA LUBELSKI
6926.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 77/OW/17 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZ
5/BRM/17 2017-11-30 KACPER SZYMCZAK
3000.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW A1 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "MŁODZIEŻ W POLITYCE - POLITYKA DLA MŁODZIEŻY. POLITYKA MŁODZIEŻOWA LUBLINA"
121/KP/17 2017-11-30 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
8241.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM - NOTES SAMOPRZYLEPNY.
339/GM/17 2017-11-29 CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
36900.00 POROZUMIENIE STRON POMIĘDZY CENTRUM ZANA HOLDING SP. Z O.O . A GMINĄ LUBLIN DOT. KOSZTÓW WYBURZENIA BUDYNKU PO SKLEPIE MEBLOWYM POSADOWIONYM NA DZIAŁCE O NR 22/13
714/KL/17 2017-11-29 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU LUBLIN
66/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
4520250.00 ROZBUDOWA MIEJSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI SZKIELETOWEJ.
70/IT/17 2017-11-29 APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 66/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
72/GK/17 2017-11-29 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3444.00 WYKONANIE AKTUALIZACJI PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH DLA ZADANIA PT. REMONT WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BYSTRZYCY W REJONIE UL. NAŁKOWSKICH, UL. ROMERA ORAZ UL. PRZESKOK, RZEKI CZECHÓWKI W REJONIE UL. SNOPKOWSKIEJ ORAZ RZEKI CZERNIEJÓWKI W
120/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
18.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NAJMU NR 3/OIII/2017 (KSAT 51/OR/17) Z DNIA 14.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA CZYNSZ W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 19 I 19B W LUBLINIE O 18,26 ZŁ BRUTTO TO KWOTY 383,51 ZŁ BRUTTO/M-SC ORAZ PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZYW
183/OR/17 2017-11-29 REMI -B KRZYSZTOF BOIŃSKI ADAM KROKOWSKI SP. JAWNA
214400.00 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
18/ZE/17 2017-11-29 SŁAWOMIR SZKODZIAK
8000.00 UMOWA O DZIEŁO DOTYCZĄCA 1) AKTUALIZACJI BAZY DANYCH O WIELKOŚCI ZUŻYCIA ENERGII ORAZ WIELKOŚCI EMISJI CO2 W LUBLINIE, 2) ROZSZERZENIA BAZY DANYCH
121/OR/17 2017-11-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
127.00 ANEKS DO UMOWY NR 795/OR/14 Z 14.11.2017 R., DOT. WZROSTU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH BUDYNKU PRZY UL. FILARETÓW 44 SZACUNKOWO O 127,14 ZŁ MIESIĘCZNIE.
119/OR/17 2017-11-28 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3352.00 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 62,88 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT BRUTTO: - CZYNSZ O 2397,61 ZŁ/M-SC , - OPŁATY EKSPLOATACYJNE O 696,08 ZŁ/M-SC, - SPRZĄTANIE O 258,32 ZŁ
709/KL/17 2017-11-28 WŁADYSŁAWA BRYŁA
250.00 UMOWA O DZIEŁO NA OPRACOWANIE I PREZENTACJĘ AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "WINCENTY POL W LUBLINIE" W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA."WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA" W DNIU 14.12.2017 W MUZEUM CZECHOWICZA
713/KL/17 2017-11-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2700.00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA MIKOŁAJKOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA 135 OSÓB W DNIACH 6 I 9 GRUDNIA 2017
345/GM/17 2017-11-28 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 W LUBLINIE
0.00 UMOWA NR: GM-DN-6850.1.2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 UŻYCZENIA (MIASTO) - LUBLIN, ROZTOCZE UŻYCZENIE O POW. 1455 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE TERENÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH,
338/GM/17 2017-11-28 ŁUKASZ MROZIK
1116.00 UMOWA NR: 1056/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
708/KL/17 2017-11-28 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT
5000.00 ZAKUPIENIE USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI SPOTKANIA JUBILEUSZOWEGO POŁĄCZONEGO Z ORGANIZACJĄ KONCERTU ARTYSTYCZNEGO W TRYBUNALE KORONNYM W LUBLINIE Z UDZIAŁEM GOŚCI REPREZENTUJĄCYCH ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE LUBLINA, KRAJU I ZAGRANIC
29/ABI/17 2017-11-28 PRZEDSZKOLE NR 3
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 3, UL. KOCHANOWSKIEGO 3, 20-434 LUBLIN
17/ZE/17 2017-11-28 URSZULA ZASADA
0.00 ANEKS NR 1 (17/ZE/17) DO UMOWY NR 13/ZE/17 ZAWARTEJ W DNIU 11.09.2017 R. POLEGAJĄCY NA OKREŚLENIU W TYTULE RODZAJU UMOWY.
67/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 70
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 70, UL. SMYCZKOWA 2, 20-844 LUBLIN
341/GM/17 2017-11-27 KRZYSZTOF KŁYSZEWSKI FHU FREYA
1100.00 UMOWA NR: 71/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY PAWILON HANDLOWY, UL. WYŻYNNA, POW. 110 M2
715/KL/17 2017-11-27 MULTIMEDIA FACTORY
6076.00 WYNAJEM 7 KOMPLETÓW SPRZĘTU REJESTRUJĄCEGO (KAMERY, WIZJERY, OPTYCZNE STABILIZATORY OBRAZU, KARDY SDHC) NA POTRZEBY WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
68/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 72
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 72, UL. RÓŻANA 9, 20-538 LUBLIN
69/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 73
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 73, UL. UŚMIECHU 5, 20-534 LUBLIN
71/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 75
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 75, UL. ŻELAZOWEJ WOLI 24, 20-854 LUBLIN
44/PS/17 2017-11-27 FUNDACJA KRAJOBRAZY
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 23/PS/17 Z DNIA 14.06.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PARK KIESZONKOWY "PRACOWNIA W PRZESTRZENI". ANEKS ZMIENIA TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z DOTACJI.
84/ABI/17 2017-11-27 ZESPÓŁ PORADNI NR 2
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ZESPÓŁ PORADNI NR 2, UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1, 20-078 LUBLIN
174/IR/17 2017-11-27 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
57810.00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZBUDOWY KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52, PRZY UL. JAGIEŁŁY 11 W LUBLINIE (DZ. 75, OBR. 11, ARK. 5)
44/FE/17 2017-11-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 25/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWINEK (S12/S17/S1
45/FE/17 2017-11-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0.00 ANEKS DO UMOWY 32/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I PRZEBUDOWA DW 835 W LUBLINIE NA ODCINKACH: OD GRANICY MIASTA DO SKRZYŻOWANIA UL. ABRAMOWICKIEJ Z UL. SADOWĄ, OD SKRZYŻOWANIA UL. KUNICKIEGO Z UL. DYWIZJONU 303 DO UL. WROTKOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ S
46/FE/17 2017-11-27 RAFAŁ MICHAŁOWSKI
0.00 UMOWA UDZIELENIA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII PROJEKTU.
80/ABI/17 2017-11-27 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 - ZFŚS
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1, UL. ZACHODNIA 7, 20-620 LUBLIN
85/ABI/17 2017-11-27 ZESPÓŁ PORADNI NR 3 W LUBLINIE
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ZESPÓŁ PORADNI NR 3, UL. MŁODEJ POLSKI 30, 20-863 LUBLIN
83/ABI/17 2017-11-27 ZESPÓŁ PORADNI NR 1 W LUBLINIE
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ZESPÓŁ PORADNI NR 1, UL. MAGNOLIOWA 8, 20-143 LUBLIN
70/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 74
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE 74, UL. SNOPKOWSKA 3/5, 20-067 LUBLIN
33/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 7
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 7, UL. ELEKTRYCZNA 12, 20-349 LUBLIN
40/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 19
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 19, UL. WETERANÓW 5, 20-038 LUBLIN
44/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 28
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 28, UL. KRUCZA 6, 20-022 LUBLIN
340/GM/17 2017-11-27 MIROSŁAW SZYMCZYK
160.00 UMOWA NR: 1057/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
80/OW/17 2017-11-27 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
790.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNOSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINAN
116/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA KUCABA
437.00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
117/KP/17 2017-11-27 ALEKSANDRA ADAMCZYK
437.00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
118/KP/17 2017-11-27 KINGA KRASOWSKA
437.00 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA 2017
119/KP/17 2017-11-27 KLAUDIA KOWALCZYK
1500.00 PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE I MONTAŻ DWÓCH 1-GODZINNYCH AUDYCJI RADIOWYCH W RAMACH FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
120/KP/17 2017-11-27 "TUKAN" EWA I DARIUSZ KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
4397.00 WYKONANIE AUTORSKIEGO UPOMINKU RĘKODZIELNICZEGO.
62/ABI/17 2017-11-27 PRZEDSZKOLE NR 58
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 58, UL. RADZYŃSKA 16, 20-850 LUBLIN
73/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 77
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 77, UL. RADOŚCI 8, 20-530 LUBLIN
74/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 78
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 78, UL. SAMSONOWICZA 9, 20-485 LUBLIN
75/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 79
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 79, UL. GOŚCINNA 19, 20-532 LUBLIN
76/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 81
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 81, UL. WYŻYNNA 10, 20-560 LUBLIN
562/ZSS/17 2017-11-24 "AUCHAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16413.00 UMOWA NR 562/ZSS/17 PRZYGOTOWANIE PACZEK ŚWIĄTECZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
173/IR/17 2017-11-24 "EKKO" BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI INŻ.EDWARD KOTYŁŁO
7995.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA KRATĘ BRONNĄ W BRAMIE KRAKOWSKIEJ W LUBLINIE
29/MKZ/17 2017-11-24 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
0.00 REMONT DACHU CZĘŚCI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ, OD KROKWI NR:1-14 ORAZ OD NR: 38 DO 74
54/FE/17 2017-11-24 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 49/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA POD NAZWĄ "BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, DOT. ZMIANY TERMINU REALI
77/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 83
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 83, UL. ZDROWA 1, 20-383 LUBLIN
79/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 87
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 87, UL. WORONIECKIEGO 11, 20-492 LUBLIN
78/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 84
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 84, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 17, 20-283 LUBLIN
34/ABI/17 2017-11-24 PRZEDSZKOLE NR 9
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 9, UL. POGODNA 5, 20-321 LUBLIN
314/GM/17 2017-11-24 AGNIESZKA MACIĄG
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NAJMU NR 124/GM/13 Z DNIA 6.05.2017R., DOT. ZMIANY NAZWY UŻYTKOWNIKA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 55A WYNAJMOWANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN DLA ZESPOŁU SZKÓŁ KTÓRY Z DNIEM 01.09.2017R. STAJE SIĘ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 50
356/GM/17 2017-11-24 CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O.S.K
0.00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN, CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K. I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE PRZEZ CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O. O. SP. K
547/ZSS/17 2017-11-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
11000.00 UMOWA NR 547/ZSS/17 WYSTAWIENIE Z OKAZJI "MIKOŁAJA" WIDOWISKA MUZYCZNEGO DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
115/KP/17 2017-11-24 VALERII KOZIUBA
2500.00 CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z DYSKIEM, W TERMINIE 15.12.2017-5.01.2018 R. NA POTRZEBY FESTIWALU BOŻEGO NARODZENIA.
337/GM/17 2017-11-24 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
5000.00 WYKONANIE 11 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
707/KL/17 2017-11-24 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI OBCHODÓW 36. ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN W TERMINIE 1 - 15 GRUDNIA 2017 R
706/KL/17 2017-11-24 ANNA NOWICKA
250.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "TEKSTY ZA MUREM. O PIŚMIENNICTWIE LUBELSKICH KARMELITANEK BOSYCH W XVII I XVIII WIEKU" W DN. 30.11.2017 R.
16/ON/17 2017-11-24 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
6150.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE I PEŁNE OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W FORMACIE MP4 ORAZ MPEG POD TYTUŁEM "LUBLIN WCZORAJ I DZIŚ", PRZEDSTAWIAJĄCEJ I PROMUJĄCEJ AKTYWNE UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
502/ST/17 2017-11-24 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY 348/ST/17 - REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
501/ST/17 2017-11-24 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
0.00 ANEKS DO UMOWY 149/ST/17- AKTYWNY UCZEŃ- ZMIANA HARMONOGRAMU
56/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 47
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 47, UL. MIESZKA I 3, 20-610 LUBLIN
16/PL/17 2017-11-23 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT BIS" SŁAWOMIR GZELL
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 3/PL/12 Z DN. 03.04.12R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU UMOWY NA OKRES DO DNIA PRZEDSTAWIENIA RADZIE MIASTA LUBLIN PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN LUB DO CZASU WYCZERPANIA KWOTY UMOWY.
58/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 49
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 49, UL. P. BALCERA 11, 20-631 LUBLIN
59/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 52
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 52, UL. KUSTRONIA 10, 20-241 LUBLIN
60/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 56
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 56, UL. KURANTOWA 3, 20-838 LUBLIN
61/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 57
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 57, UL. RZECKIEGO 12, 20-637 LUBLIN
63/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 59
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 59, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 12A, 20-246 LUBLIN
64/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 64
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 64, UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 55, 20-325 LUBLIN
69/GK/17 2017-11-23 REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZN
300.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM; KWOTA 300ZŁ JEST KWOTĄ SZACUNKOWĄ.
13/ON/17 2017-11-23 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR
7000.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "WARSZTATY ARTYSTYCZNE "SZTUKA ŁĄCZY""
14/ON/17 2017-11-23 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
8000.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZEKAZANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POD TYTUŁEM "TEATROTERAPIA NA TARGACH".
65/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 65
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 65, UL. LANGIEWICZA 3A, 20-032 LUBLIN
72/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 76
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 76, UL. PADEREWSKIEGO 12, 20-860 LUBLIN
16/ZE/17 2017-11-23 ENERGA OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 11 (16/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B
84/PN/17 2017-11-23 JOANNA HOŁDA
1000.00 UDZIAŁ JAKO AMBASADOR LOKALNEJ GRUPY URBACT W 2-DNIOWYM (16-GODZIN) II CASE STUDY MEETING W KOWNIE (LITWA)
46/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 33 - ZFŚS
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 33, UL. GRAŻYNY 10, 20-605 LUBLIN
31/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 5
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 5, AL. RACŁAWICKIE 42B, 20-043 LUBLIN
32/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 6
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 6, UL. SIEROCA 13, 20-089 LUBLIN
335/GM/17 2017-11-23 MICHAŁ LENARCZYK
158.00 UMOWA NR: 1055/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
334/GM/17 2017-11-23 MARTA HOFMAN
BARTOSZEK-SMAGA DAGMARA,GÓRA GRZEGORZ,HOFMAN DARIUSZ,PODOLSKA-GÓRA ANNA,SMAGA GRZEGORZ,SZYCHIEWICZ EWA,SZYCHIEWICZ MAŁGORZATA
280.00 UMOWA NR: 1054/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
81/OW/17 2017-11-23 A.J MOTYL PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGR
13390.00 DOSTAWA AKCESORIÓW CUKIERNICZYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
57/ABI/17 2017-11-23 PRZEDSZKOLE NR 48
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 48, UL. LEONARDA 15, 20-625 LUBLIN
15/ON/17 2017-11-22 TARGI LUBLIN S.A.
15000.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ W CELU STWORZENIA, ORGANIZACJI I DEMONTAŻU V LUBELSKICH TARGÓW AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
703/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY W LATACH 2016-2018- XXXII OGÓLNOPOLSKI KONWENT MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI POLCON 2017-ANEKS ZMIENIAJĄCY FINANSOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH , ORAZ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
705/KL/17 2017-11-22 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-SPADKOBIERCY REFORMACJI. EWANGELICY NA LUBELSZCZYŹNIE I W LUBLINIE. HISTORIA. KULTURA. EKONOMIA. LITERATURA - MONOGRAFIA NA 700-LECIE LUBLINA I 500-LECIE REFORMACJI-ANEKS ZMIENIAJĄCY ZAŁĄCZNIK
328/GM/17 2017-11-22 GENIUS LOCI MACIEJ SMAGA
1844.00 WYKONANIE 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
54/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 45
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 45, UL. KACZEŃCOWA 14, 20-543 LUBLIN
55/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 46
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 46, UL. WOŁODYJOWSKIEGO 1, 20-627 LUBLIN
331/GM/17 2017-11-22 WYCENA NIERUCHOMOŚCI NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH EUGENIUSZ ORZEŁ
1353.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU SKARBU PAŃSTWA WYNOSZĄCEGO 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO 49A UL. LEŚNEJ 1, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 45 (OBR. 10, ARK.
53/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 44
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 44, UL. MASZYNOWA 6, 20-218 LUBLIN
52/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 42
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 42, UL. PRZYJAŹNI 3, 20-314 LUBLIN
51/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 39
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 39, UL. BALLADYNY 14, 20-601 LUBLIN
50/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 37
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 37, UL. ZAKOPIAŃSKA 3, 20-858 LUBLIN
77/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
128096.00 UMOWA NR 933 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLI
66/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 69
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 69, UL. DZIEWANNY 17, 20-109 LUBLIN
78/OW/17 2017-11-22 WOJEWODA LUBELSKI
173904.00 UMOWA NR 934 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANANIE WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZAWARTA W DNIU 22.11.2017 R. POMIĘDZY WOJEWODĄ LUBELSKIM A MIASTEM LUBLIN REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUB
49/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 36
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 36, UL. WALENRODA 4, 20-607 LUBLIN
48/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 35
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 35, UL. BŁĘKITNA 5, 20-468 LUBLIN
45/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 31
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 31, UL. TYMIANKOWA 60, 20-542 LUBLIN
30/ABI/17 2017-11-22 PRZEDSZKOLE NR 4
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 4, UL. NIECAŁA 1, 20-080 LUBLIN
330/GM/17 2017-11-22 PPHU "ALTERNATYWA" TADEUSZ RADOMSKI
294.00 UMOWA NR: 69/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA W TYM DOJAZD DO BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM DZIERŻAWCY SĄSIEDNICH DZIAŁEK NR 91/10 I 91/12 (OBR. 34, ARK. 4)
710/KL/17 2017-11-22 --ALDIK NOVA SP. Z O.O.
5000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN W RAMACH PROJEKTU - KULINARNA PODRÓŻ PO LUBELSZCZYŹNIE
704/KL/17 2017-11-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
0.00 TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
712/KL/17 2017-11-22 RAFAŁ LIS
640.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA W J. ANGIELSKIM I OPIEKA NAD UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
711/KL/17 2017-11-22 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
15000.00 ANEKS DO UMOWY NR 690/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I ZMIANA ILOŚCI EGZEMPLARZY PŁYT
500/ST/17 2017-11-22 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
101582.00 ANEKS DO UMOWY 387/ST/17 DOTYCZY ZMIENIJSZENIA KWOTY OSTATNIEJ TRANSZY DOTACJI
47/ABI/17 2017-11-21 PRZEDSZKOLE NR 34
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 34, UL. MOTOROWA 10, 20-214 LUBLIN
332/GM/17 2017-11-21 PIOTR KUSAK
380.00 UMOWA NR: 70/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY , UL. MARIAŃSKA, POW. 20 M2
42/ABI/17 2017-11-21 PRZEDSZKOLE NR 25
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 25, AL. WARSZAWSKA 37A, 20-803 LUBLIN
41/ABI/17 2017-11-21 PRZEDSZKOLE NR 22
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 22, UL. WYŚCIGOWA 29, 20-425 LUBLIN
39/ABI/17 2017-11-21 PRZEDSZKOLE NR 18
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 18, UL. LIPOWA 12A, 20-024 LUBLIN
38/ABI/17 2017-11-21 PRZEDSZKOLE NR 16
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 16, UL. KRĘŻNICKA 156, 20-518 LUBLIN
37/ABI/17 2017-11-21 PRZEDSZKOLE NR 15
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 15, UL. BOH. MONTE CASSINO 7, 20-808 LUBLIN
36/ABI/17 2017-11-21 PRZEDSZKOLE NR 13
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 13, UL. OKRZEI 9, 20-128 LUBLIN
35/ABI/17 2017-11-21 PRZEDSZKOLE NR 10
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 10, UL. ZUCHÓW 4, 20-047 LUBLIN
82/ABI/17 2017-11-21 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3, UL. RZECKIEGO 21, 20-637 LUBLIN
86/ABI/17 2017-11-21 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII, UL. ZAKŁADOWA 11A, 20-820 LUBLIN
81/ABI/17 2017-11-21 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2, UL. RADOŚCI 8, 20-530 LUBLIN
43/PS/17 2017-11-21 FUNDACJA TEREN OTWARTY
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018
76/OW/17 2017-11-21 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
9900.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE TRZYSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE MECHATRONIKI DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
43/ABI/17 2017-11-21 PRZEDSZKOLE NR 26
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 26, UL. RYNEK 12, 20-111 LUBLIN
325/GM/17 2017-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. ZGODA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ TRASĄ SIECI ORAZ NA DOKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA WARUNKACH ZAWARTYCH W DECYZJ
554/ZSS/17 2017-11-20 ANDRZEJ KAPUSTA
200.00 POPROWADZENIE SPOTKANIA I DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ MIASTA LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
326/GM/17 2017-11-20 ARKADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S. A. I ARKADY SP. Z O. O. - OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI ZASAD USUWANIA KOLIZJI W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z KOLEJNOŚCIĄ WYKONYWANIA PRAC, A TAKŻE Z ZASADAMI ROZLICZENIA TYCH PRAC WYNIKA
560/ZSS/17 2017-11-20 TOMASZ BOSKO
100.00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
546/ZSS/17 2017-11-20 MEDIA LUBLIN MICHAŁ ŻYDEK
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
557/ZSS/17 2017-11-20 GRZEGORZ JAROSZEK
200.00 WYKŁAD ORAZ UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ NA KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
46/CA/17 2017-11-20 VENA ART SP. Z O.O.
3690.00 USŁUGA OPRACOWANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ I WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I SKŁADU FOLDERU NT. WYDARZENIA LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN
172/IR/17 2017-11-20 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
22140.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE BOISKA, PRZY UL. SZAFIROWEJ W LUBLINIE
83/PN/17 2017-11-20 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
86100.00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY POŁOŻONE PRZY UL. LUBARTOWSKA 30, 30A / CIASNA 2 W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWAN
82/PN/17 2017-11-20 PRACOWNIA BADAŃ I DIAGNOZ SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.
17958.00 OPRACOWANIE PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ MIESZKAŃCÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM POPRZEZ WŁĄCZENIE ICH WE WSPÓLNE DZIAŁANIA KONCEPCYJNE I PROJEKTOWE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I PÓŁPUBLICZNYCH (
118/OR/17 2017-11-20 "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41391.00 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
327/GM/17 2017-11-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I PGE DYSTRYBUCJA S. A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻĄCĄ DO GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 117/5, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENI
553/ZSS/17 2017-11-20 JADWIGA GACH
200.00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
555/ZSS/17 2017-11-20 ZYGMUNT MISZCZAK
300.00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI ORAZ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
61/IT/17 2017-11-20 GLOBITEL SP. Z O.O.
118019.00 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - REALIZOWANIE POŁĄCZEŃ Z ABONENTAMI PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NUMERACJI 814661000 - 814666999 DLA URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LUBLIN.
113/KP/17 2017-11-20 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
559/ZSS/17 2017-11-20 ADAM ROMAŃCZUK
100.00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
114/KP/17 2017-11-20 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0.00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PROMOCJI - KALENDARZ 2018
556/ZSS/17 2017-11-20 ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ
200.00 UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ PO PROJEKCJI FILMU W RAMACH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
552/ZSS/17 2017-11-20 CENTRUM MEDYCZNE NEUROMEDICA HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ
200.00 PRZYGOTOWANIE ORAZ WYGŁOSZENIA WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"
112/KP/17 2017-11-20 WALDEMAR MALUGA
500.00 ZAKUP LICENCJI NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ NA POTRZEBY KALENDARZA 2018.
558/ZSS/17 2017-11-20 HUBERT KASZYŃSKI
500.00 WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
551/ZSS/17 2017-11-20 ARTUR KOCHAŃSKI
400.00 POPROWADZENIE KONFERENCJI I DYSKUSJI PANELOWEJ PODCZAS KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIASTO LUBLIN W RAMACH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
75/OW/17 2017-11-17 ARRUBA P.W. PIOTR KURLEJ
1306.00 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI ZSO NR 5 I SOSW NR 1 W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
74/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2232.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA METODY PROJEKTU EDUKACYJNEGO W LICEUM ORAZ PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OG
73/OW/17 2017-11-17 STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH JOANNA DEJKO
2304.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNY
111/KP/17 2017-11-17 ŁUKASZ KIJEK
1200.00 MERYTORYCZNE OPRACOWANIE TREŚCI ORAZ WSKAZANIE FOTOGRAFII.
702/KL/17 2017-11-17 POLOT JERZY FURTAK
12650.00 ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
701/KL/17 2017-11-17 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, WYDARZENIA KULTURALNE PODCZAS III KONGRESU DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
42/PS/17 2017-11-17 MARCIIN GERWIN
1000.00 WYGŁOSZENIE DWÓCH PRELEKCJI NA TEMAT PANELU OBYWATELSKIEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH NA STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.LUBLIN.EU
499/ST/17 2017-11-17 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
0.00 ANEKS DO UMOWY 308/ST/17 - DOTYCZY ZMIANY TREMINU REALIZACJI
544/ZSS/17 2017-11-17 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ GORCZYCA
1200.00 CIĄŻA ZAGROŻONA ZAKAŻENIEM HIV/AIDS
543/ZSS/17 2017-11-17 FENIKS PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ IWONA SZTAJNER
1200.00 RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE, MODEL REDUKOWANIA RYZYKA ZAKAŻENIA HIV
561/ZSS/17 2017-11-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1968.00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ INKUBATORA MEDIALNO-ARTYSTYCZNEGO W ACK CHATKA ŻAKA W LUBLINIE NA POTRZEBĘ PROJEKCJI FILMU "ZWARIOWAĆ ZE SZCZĘŚCIA"
117/OR/17 2017-11-17 KLIMA-SOFT
1659.00 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/17 Z 23.05.2017 R. I ANEKSU 76/OR/17 Z 26.05.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY O 1659,02 ZŁ DO WYSOKOŚCI 71265,68 ZŁ.
700/KL/17 2017-11-17 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
16000.00 ANEKS DO UMOWY 614/KL/17 ZMIANA WARTOŚCI I TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ILOŚCI PUBLIKACJI
71/GK/17 2017-11-17 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
2000.00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ZASILANIE GALERII NA PŁOCIE
497/ST/17 2017-11-16 --FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
4000.00 ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNE MECZÓW ROZGRYWANYCH W LUBLINIE W RAMACH TURNIEJU: PLACE WOMEN'S U19 FRIENDLY TOURNAMENT LUBLIN 28-29.11.2017 R.
171/IR/17 2017-11-16 VARIOPOOL POLSKA SP. Z O.O.
80272.00 WYMIANA I PRZENIESIENIE DO INNEGO POMIESZCZENIA POMP HYDRAULICZNYCH W OBIEKCIE AQUA LUBLIN, AL. ZYGMUNTOWSKIE W LUBLINIE
318/GM/17 2017-11-16 WYCENA NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY MARTA JANIGA
1190.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 23 (OBR. 21, ARK. 5) O POWIERZCHNI 0,0911 HA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM HANDLOWO-USŁUGOWYM O POWIERZCHN
492/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 55/ST/17- PROGRAM MISTRZ- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
163/IR/17 2017-11-16 DBM SERVICES SP.Z O.O.
1828901.00 PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ (TRAWA SYNTETYCZNA) WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ZAINSTALOWANIEM PIŁKOCHWYTÓW I MONITORINGU, WYKONANIE MURU OPOROWEGO, WYPOSAŻENIE BOISKA - ZADANIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - II PN. "SYGNAŁ OD NOWA"
494/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 54/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU- PROGRAM MISTRZ
495/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 53/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU- " PROGRAM MISTRZ"
493/ST/17 2017-11-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 56/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU-PROGRAM MISTRZ
320/GM/17 2017-11-16 "PIL - LAS" RYSZARD PISKOREK
890.00 UMOWA NR: 65/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PRZEMYSŁOWA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 43 / UL. PRZEMYSŁOWEJ 13 Z PRZENACZENIEM NA PARKING DO OBSŁUGI PAWILONU HANDLOWEG
498/ST/17 2017-11-16 AKADEMIA KARATE DANIELA IWANKA
4000.00 PUCHAR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W KARATE TRADYCYJNYM
322/GM/17 2017-11-15 PRZEMYSŁAW STEFANIK - ARCHITEKT MGR INŻ. ARCHITEKT PRZEMYSŁAW STEFANIK
4674.00 WYKONANIE INWENTARYZACJI 3 BUDYNKÓW HANDLOWO - USŁUGOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 20.
697/KL/17 2017-11-15 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, LUBLIN W ŚWIECIE ŻYCZLIWOŚCI 2017 , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
69/OW/17 2017-11-15 PIOTR KURLEJ
6338.00 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO-DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
71/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE SOCJOTERAPII W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBL
147/OŚ/17 2017-11-15 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
66785.00 DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIASTA LUBLIN NA 2017 ROK".
43/FE/17 2017-11-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
2429826.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 1/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT TRZECH POPRZEZ BUDOWĘ ŻŁOBKA W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOT. Z
68/MAZ/17 2017-11-15 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
-62343.00 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 W ZWIĄZKU ZE ZMIEJSZENIEM ILOŚCI NASADZEŃ ROŚLINNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN (WYŁĄCZENIE UL. STADIONWEJ I RONDA MOHYŁY)
7/ZIT/17 2017-11-15 HOTEL KORONA S.C. REMIGIA DERKACZ EDWARD DERKACZ
10562.00 ZAPEWNIENIE NOCLEGU, WYŻYWIENIA ORAZ SALI SZKOLENIOWEJ W HOTELU KORONA W ZEMBORZYCACH TERESZYŃSKICH, W TERMINIE 23 - 24 LISTOPADA 2017R.
60/IT/17 2017-11-15 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8796.00 DZIERŻAWA TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
321/GM/17 2017-11-15 ANNA JANAS
JANAS PIOTR
50.00 UMOWA NR: 1053/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
72/OW/17 2017-11-15 WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
3430.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE E-LEARNINGOWYCH TRZYSEMESTRALNYCH KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE TYFLOPEDAGOGIKI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS.
319/GM/17 2017-11-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
961.00 UMOWA NR: 66/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRONOWICKA DZIERŻAWY - INNE NIEWYODRĘBNIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH O POW. 265,00 M2 - PARTER BUDYNKU WRAZ Z PRAWEM UŻYWANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ; DZIAŁKA NR 106/5., Z PR
70/OW/17 2017-11-14 TOMASZ KRAJEWSKI
6000.00 WYKONANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYH Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA". WYN
109/KP/17 2017-11-14 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075.00 WYKONANIE I DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
110/KP/17 2017-11-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
11150.00 PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE.
169/IR/17 2017-11-14 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
89833.00 NASADZENIA ROŚLINNE I PIELĘGNACJA PRZY SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, UL. METALURGICZNA 5 W LUBLINIE - CZĘŚĆ I
699/KL/17 2017-11-14 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
4200.00 USŁUGA HOTELARSKA I GASTRONOMICZNA DLA 7 UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY 27.11.-1.12.2017 R. W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
542/ZSS/17 2017-11-14 JACEK BOROWICZ
12000.00 UMOWA ZLECENIE NA OPRACOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOT. OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
698/KL/17 2017-11-14 "UNIA ABSOLWENTÓW"
1000.00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJACA NA ORGANIZACJI ZADUSZEK POETYCKICH POSWIĘCONYCH JULII HARTWIG.
170/IR/17 2017-11-14 MULTIMEL SP. Z O. O.
8856.00 PRZEBUDOWA STANOWISKA SŁUPOWEGO NR 14 LINII NAPOWIETRZNEJ SN W MIEJSCOWOŚCI ROKITNO I WÓLKA ROKICKA.
696/KL/17 2017-11-14 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
3000.00 ORGANIZACJA WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW". WYNAGRODZENIE W RAMACH UMOWY FINANSOWANE JEST Z DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W
34/BM/17 2017-11-13 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
0.00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE PRZEDMIOTÓW (UBRANIE SPECJALNE Z HEŁMEM-9SZT. I UBRANIE KOSZAROWE Z HEŁMEM-5SZT.) NA WYPOSAŻENIE SALI DYDAKTYCZNEJ "OGNIK" W CELU PROWADZENIA SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNYCH DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU "BEZPIECZNY LUBLIN".
130/SOI/17 2017-11-13 MARTA ZAWIŚLAK
0.00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
323/GM/17 2017-11-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
TBV SP.J. W. DZIOBA, P. BIELECKI
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TBV SP. J. W.DZIOBA, P.BIELECKI I MPWIK W LUBLINIE SP. Z O.O . - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄ
129/SOI/17 2017-11-13 SABINA FORYT
0.00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
313/GM/17 2017-11-13 KAMIL WŁODARCZYK
BASIAK AGNIESZKA,BASIAK KONRAD,SZYMCZUK ANDRZEJ,SZYMCZUK NATALIA,WŁODARCZYK IWONA
207.00 UMOWA NR: 1050/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, POW. 90 M2 CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
131/SOI/17 2017-11-13 KATARZYNA RAKUŚ
0.00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
28/ABI/17 2017-11-13 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, IM. ŚW. JANA PAWŁA II, UL. AMETYSTOWA 22, 20-577 LUBLIN
25/ABI/17 2017-11-13 RODZINNY DOM DZIECKA
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) RODZINNY DOM DZIECKA, UL. HARNASIE 3/26-27, 20-857 LUBLIN
35/BM/17 2017-11-13 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0.00 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE ZESTAWU "MIASTECZKO UMIEJĘTNOŚCI DROGOWYCH - AUTOCHODZIK" - DO REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU "BEZPIECZNY LUBLIN".
17/ABI/17 2017-11-13 CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY W LUBLINIE
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY, AL. RACŁAWICKIE 22, 20-037 LUBLIN
41/PS/17 2017-11-13 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
-15000.00 ANEKS DO UMOWY NR 32/PS/17 Z DNIA 8.08.2017 R. PT. "POZNAJMY SIĘ", ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI Z 51 600 ZŁ DO 36 600 ZŁ
59/IT/17 2017-11-13 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
7380.00 ZAKUP URZĄDZEŃ MFP DRUKUJĄCO-KOPIUJĄCO-SKANUJĄCYCH.
116/OR/17 2017-11-13 ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
28560.00 NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 87,40 M2 PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE.
58/IT/17 2017-11-13 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
4280.00 USŁUGA TRANSMISJI DANYCH W RELACJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 LUBLIN, UL. HIACYNTOWA 69 - UL. WIENIAWSKA 14.
132/SOI/17 2017-11-13 ALEKSANDRA PRÓCHNIAK
0.00 NIEODPŁATNE WARSZTATY Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
23/ABI/17 2017-11-13 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA"
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA, UL. KALINOWSZCZYZNA 84, 20-201 LUBLIN
21/ABI/17 2017-11-13 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE UL. KOSMONAUTÓW 78, 20-358 LUBLIN
26/ABI/17 2017-11-13 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA, UL. KALINOWSZCZYZNA 84, 20-201 LUBLIN
27/ABI/17 2017-11-13 ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA, UL. LWOWSKA 28, 20-128 LUBLIN
122/OR/17 2017-11-13 CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.
197017.00 ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH URZĘDU MIASTA LUBLIN, W TYM MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OSP-GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
19/ABI/17 2017-11-13 DOM DZIECKA IM. J. KORCZAKA
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA, UL. SIEROCA 15, 20-089 LUBLIN
24/ABI/17 2017-11-13 POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, UL. KOSMONAUTÓW 51, 20-358 LUBLIN
22/ABI/17 2017-11-13 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY, UL. GŁOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN
491/ST/17 2017-11-13 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 15/ST/17 DOTYCZY AKTUALIZACJI KOSZTORYSU
20/ABI/17 2017-11-13 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BETANIA"
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA, AL. KRAŚNICKA 223, 20-718 LUBLIN
81/PN/17 2017-11-13 MIASTO OPOLE
GMINA GIERAŁTOWICE,GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE,MIASTO SŁUPSK
0.00 UMOWA PARTNERSKA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU "E-ROZRACHUNKI, E-PODATKI, E-OPŁATY - WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG, KOMPETENCJE I ELEKTRONIZACJA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
77/PN/17 2017-11-13 HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG
837354.00 STWORZENIE PARTNERSTWA I USTALENIE ZASAD W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU "AREA 21 - INTELIGENTNE MIASTA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W XXI W."
18/ABI/17 2017-11-13 CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM"
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) CENTRUM ADMINISTRACYJNE POGODNY DOM, UL. POGODNA 31, 20-337 LUBLIN
16/ABI/17 2017-11-13 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. WIKTORII MICHELISOWEJ W LUBLINIE
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. WIKTORII MICHELISOWEJ UL. ARCHIDIAKOŃSKA 7, 20-113 LUBLIN
695/KL/17 2017-11-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
405.00 LICENCJA JEDNORAZOWA NA WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ " NA STRUNACH POEZJI " WYSTĘP MARKA ANDRZEJEWSKIEGO
62/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 42/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
63/IT/17 2017-11-10 APN PROMISE S.A.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
693/KL/17 2017-11-09 WOJCIECH KORNET
2600.00 REALIZACJA DWÓCH WERSJI FILMU DOKUMENTUJĄCEGO WARSZTATY ARTYSTYCZNE KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
692/KL/17 2017-11-09 IZABELA KOPEĆ "ARTMUS - IK"
78200.00 WYKONANIE PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z UTWORÓW SŁOWNO-MUZYCZNYCH PODCZAS NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18.11.2017 R. W FILHARMONII LUBELSKIEJ
315/GM/17 2017-11-09 JÓZEF KASPRZAK
KASPRZAK LEOKADIA
194.00 UMOWA NR: 1051/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - UPRAWY, DZ., POW. 382 M2. CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
4/BRM/17 2017-11-09 ROBERT LITWIŃSKI
400.00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 11 LISTOPADA 2017 R.
66/GK/17 2017-11-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
6500.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KWATERY ZBIOROWEJ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W LATACH 1939-1944 WRAZ Z TABLICAMI ORAZ KATAKUMB ZE SZCZĄTKAMI WIEŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO WRAZ Z POMNIKIEM WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO I GESTAPO ,,POD ZEGAREM" NA CMENATRZU PRZY UL.
57/IT/17 2017-11-09 VULCAN
16575.00 UDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI SIGMA.
691/KL/17 2017-11-09 PIOTR KOWALCZYK
1800.00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY NARODOWEGO KONCERTU LISTOPADOWEGO W DNIU 18 LISTOPADA 2017 R.
694/KL/17 2017-11-09 MARCIN PIETRUSZA
1100.00 WYKONANIE MIN. 60 ZDJĘĆ W TRAKCIE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH K. KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ"
168/IR/17 2017-11-09 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 40/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 R. NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9 - ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO
146/OŚ/17 2017-11-09 DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
4305.00 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA 30-SEKUNDOWEGO SPOTU RADIOWEGO.
108/KP/17 2017-11-08 LIGHT-TECH PUH S.C.
2460.00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA ORAZ TRYBUNAŁU KORONNEGO W DNIU 11.11.2017R.
68/GK/17 2017-11-08 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
16567.00 ZAKUPIENIE I ZAMONTOWANIE KLAPY PRZECIWZALEWOWEJ PRZED WYLOTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR 15A DO RZEKI CZERNIEJÓWKI W REJONIE UL. ŁAZIENKOWSKIEJ
317/ST/17 2017-11-08 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
6000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE: - II GWIAZDKOWY FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ
311/GM/17 2017-11-08 ARKADIUSZ CZAPLA
400.00 UMOWA NR: 1047/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
63/OW/17 2017-11-08 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
0.00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST USTALENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM POROZUMIENIEM ZASAD ORGANIZACJI VI ETAPU PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 6-LATKÓW "LUBELSKIE PŁYWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI" W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
21/GD/17 2017-11-08 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE
5000.00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY LUBLIN JAKO DZIAŁKA NR 29, POŁOŻONA PRZY UL. WODNEJ 6F Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY L
310/GM/17 2017-11-08 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
1136.00 UMOWA NR: 1046/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - DZIERŻAWY - INNE PARKING, UL. EMILII I KAROLA WOJTYŁÓW DZ NR 61/48, OBR. 43, ARK. 29
317/GM/17 2017-11-08 WIESŁAW RAK
320.00 UMOWA NR: 1052/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY UPRAWY ROLNE
531/ZSS/17 2017-11-07 JACEK MAKSYMIUK
200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
530/ZSS/17 2017-11-07 TOMASZ KRAMEK
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.
127/SOI/17 2017-11-07 AERO TOWER KAMIL KUCIA
5000.00 REPREZENTOWANIE MIASTA LUBLIN PODCZAS ŚWIATOWEGO FINAŁU KONKURSU CREATIVE BUSINESS CUP
65/GK/17 2017-11-07 "LENMAR" MARCIN LENARD
37064.00 BUDOWA STREET WORKOUT PARK PRZY UL. MEDALIONÓW ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENY GMINY LUBLIN.
68/OW/17 2017-11-07 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
3135.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/OW/17 NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPE
56/IT/17 2017-11-07 "ADAMPOLNET" BOGUCKI DAMIAN
10981.00 DZIERŻAWA LOKALIZATORÓW GPS WRAZ Z DOSTĘPEM DO SYSTEMU IDENTYFIKACJI I LOKALIZACJI TYCH URZĄDZEŃ
316/GM/17 2017-11-06 ELŻBIETA SOCZYŃSKA
SOCZYŃSKI ANDRZEJ
198.00 UMOWA NR: 1048/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA, POW. 180 M2
65/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
0.00 ANEKS DO UMOWY 55/MAZ/17 DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINU WYKONANIA NASADZEŃ W REJONIE III
66/MAZ/17 2017-11-06 KRZYSZTOF CHMIEL
310.00 ANEKS DO UMOWY 28/MAZ/17 NA ZAKUP ORAZ MONTAŻ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO W ROWERZE STOJĄCYM NA SKWERZE PRZY UL. KRÓTKIEJ W LUBLINIE
690/KL/17 2017-11-06 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
10996.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PŁYTY PT. W KRĘGU ANDRZEJA NIKODEMOWICZA.
64/MAZ/17 2017-11-06 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
10500.00 WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY UL. BOH. MONTE CASSINO, UL. BIEDRONKI, UL, CHOPINA, UL. BAJKOWEJ W LUBLINIE
64/GK/17 2017-11-06 ARCHITEKTURA ZIELENI HORTUS RADOSŁAW CIOŁEK PONIATOWSKI
8812.00 DOSTAWA KOSZY NA PSIE ODCHODY WRAZ Z MONTAŻEM NA TERENIE MIASTA LUBLIN W DZIELNICY CZECHÓW POŁUDNIOWY
488/ST/17 2017-11-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
4231.00 WYNAJEM SALI NA IX SPOTKANIE TURYSTYCZNE
537/ZSS/17 2017-11-06 BEATA KŁODA
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
329/GM/17 2017-11-03 ZIĘTEK DARIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AMADEKS"
2356.00 UMOWA NR: 68/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSP. - PARKING - KOMIS SAMOCH. UL. SMOLUCHOWSKIEGO POW. ; 6086
522/ZSS/17 2017-11-03 EMILIA CHARYTANOWICZ
900.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
489/ST/17 2017-11-03 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
100000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH IV-V W II PÓŁROCZU 2017 R.
536/ZSS/17 2017-11-03 ANETA ROMANEK
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
517/ZSS/17 2017-11-03 URSZULA STEĆ
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
540/ZSS/17 2017-11-03 TOMASZ BOSKO
200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
538/ZSS/17 2017-11-03 EMIL DUDZIAK
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
308/GM/17 2017-11-03 ZOFIA BIELA
BIELA WACŁAW
167.00 UMOWA NR: 1045/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
534/ZSS/17 2017-11-03 DANIEL KLIMIUK
100.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
135/SOI/17 2017-11-02 FUNDACJA ROZWOJU DESIGNU "LUCREATE"
30000.00 PROJEKT WNĘTRZA PUNKTU INFORMACYJNEGO W SKENDE SHOPPING CENTRE W LUBLINIE
133/SOI/17 2017-11-02 AGORA SA
27675.00 PROMOCJA MIASTA W RAMCH REALIZACJI PROJEKTU ,,PRZYSTANEK MIASTO 2017''
539/ZSS/17 2017-11-02 INNOVA ANETA FALKOWSKA
10400.00 UMOWA O PRZEKAZANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA "KOT FILEMON" PROWADZONEGO PRZEZ PANIĄ ANETĘ FALKOWSKĄ UL. KRAŃCOWA 3 20-356 LUBLIN
80/PN/17 2017-11-02 MARIIA MARTYNIUK
4600.00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZY ORAZ AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ROLI W FILMIKACH W MODULE OBEJMUJĄCYCH 6 FILMIKÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CKW
59/OW/17 2017-11-02 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
18450.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ NA TEMAT TWORZENIA PRAWIDŁOWYCH RELACJI MIĘDZYLUDZKICH, WEDŁUG POTRZEB DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ORAZ EWENTUALNIE RODZICÓW, W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH R
309/GM/17 2017-11-02 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
40000.00 UMOWA NR: 64/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LIPOWA 1 DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LIPOWEJ 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NAJEM I DZIERŻAWA BU
63/GK/17 2017-10-31 CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI
1918.00 DOSTARCZENIE 26 SZT. FLAG BIAŁO-CZERWONYCH POZIOMYCH.
303/GM/17 2017-10-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2400.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU: 1) AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 95/6 (OBR. 43, ARK. 7), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ROMERA 4, Z KTÓREJ OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 R., ZNAK: IGM.6821.58.2013
115/OR/17 2017-10-31 OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE Z ORA I OIRP W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 NA OBSZARZE GMINY LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU
58/OW/17 2017-10-31 FW FANTOM ANDRZEJ MIETKIEWICZ
3054.00 DOSTAWA FANTOMÓW W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
107/KP/17 2017-10-31 SIM KOŁO
15405.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM W POSTACI CZARNYCH TOREB BAWEŁNIANYCH.
333/GM/17 2017-10-31 GRZEGORZ KRASUCKI
114.00 UMOWA NR: 333/GM/17 CZYNSZ ZA NAJEM (SP) - LUBLIN, HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO 5
306/GM/17 2017-10-31 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A PGE DYSTRYBUCJA S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 36 (OBR. 26, ARK. 4) ORAZ ZOBO
144/OŚ/17 2017-10-31 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
12300.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 127/OŚ/17 Z DNIA 04.08.2017 R. - ZWIĘKSZENIE KWOTY NA REALIZACJĘ PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN
42/FE/17 2017-10-31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY TERMINÓW WYPŁATY DOTACJI.
41/FE/17 2017-10-31 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. TERMINU WYPŁAT POŻYCZKI.
689/KL/17 2017-10-31 FUNDACJA KATARZYNY KOZYRY
12528.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI AUTORSKICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KATARZYNY KOZYRY W RAMACH PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
688/KL/17 2017-10-31 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
9102.00 NAJEM POMIESZCZEŃ ORAZ INSTRUMENTÓW NA ORGANIZACJĘ NKL 2017
67/OW/17 2017-10-31 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
4000.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAM
486/ST/17 2017-10-31 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
1088.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z DZIELNICY BRONOWICE.
15/ZE/17 2017-10-31 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 10 (15/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A
63/MAZ/17 2017-10-31 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
4532.00 ODBIÓR I MONTAŻ OSŁONY TRZCIONOWO-FOLIOWEJ PRZY UL. KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE.
125/SOI/17 2017-10-31 ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH
0.00 ANEKS DO UMOWY 23/SOI/17, ZMIANA §10 TERMIN REALIZACJI UMOWY DO DNIA 15.11.2017 R., ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1
307/GM/17 2017-10-31 KATARZYNA PRZYTUŁA
99.00 CZYNSZ ZA NAJEM GARAŻU (SP) - LUBLIN, HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
33/BM/17 2017-10-30 SPOŁEM LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
400.00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL.PONIKWODA 67. (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
32/BM/17 2017-10-30 MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE
400.00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. ROGOWSKIEGO 9. (KWOTĘ 400 ZŁ WYLICZONO SZACUNKOWO)
145/OŚ/17 2017-10-30 ANNA KOZAKOWSKA
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 59/OŚ/17- PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
166/IR/17 2017-10-30 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
0.00 Z DNIEM 30.10.2017 R. STRONY ROZWIĄZUJĄ UMOWĘ NR 11/IR/17 Z DNIA 10.02.2017 R., PRZEDMIOTEM KTÓREJ BYŁO WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA OSIEDLU KARŁOWICZA W LUBLINIE, ZA POROZUMIENIEM STRON.
79/PN/17 2017-10-30 KATARZYNA STINSKA
1360.00 OBSŁUGA KORESPONDENCJI ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
305/GM/17 2017-10-30 GLOBAL PROPERTY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2461.00 UMOWA NR: 63/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PÓŁNOCNA DZIERŻAWY - ZAPLECZE BUDOWY ZAPLECZE BUDOWY ORAZ DOKONANIE NASADZEŃ KRZEWÓW OZDOBNYCH, UL. PÓŁNOCNA, POW. 547 M2
124/SOI/17 2017-10-30 STOWARZYSZENIE AKTYWNA EUROPA
2500.00 WSPÓŁORGANIZACJA WSCHODNIEGO FORUM FIRM RODZINNYCH
167/IR/17 2017-10-27 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA JERZY I BOŻENA ZIELIŃSCY SPÓŁKA CYW
6211.00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA CIĄGÓW PIESZYCH NA OSIEDLU KARŁOWICZA (CZECHÓWKA GÓRNA KOLONIA DZIAŁKI 5/9 I 1/38) W LUBLINIE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
113/OR/17 2017-10-27 KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BICKA-CENZARTOWICZ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 285/KP/16 ZMIENIAJĄCY NR KONTA BANKOWEGO.
22/GD/17 2017-10-27 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SP. Z
99600.00 WYKONANIE USŁUGI SKANOWANIA Z POSTACI ANALOGOWEJ DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ I ARCHIWIZACJI OPERATÓW GEODEZYJNYCH Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZGROMADZONEGO W MIEJSKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
66/OW/17 2017-10-27 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
8700.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 3 NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEG
114/OR/17 2017-10-27 P.H.U. EKO-TRANS CEZARY KUBACKI
-587.00 ANEKS DO UMOWY NR 110/OR/16 Z 22.12.2016 R., DOT. ZMNIEJSZENIA KWOTY UMOWY O 587,52 ZŁ DO WYSOKOŚCI 73051,20 ZŁ.
40/FE/17 2017-10-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
105089878.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA STRATEGICZNEGO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU W CENTRALNEJ CZĘŚCI LOF" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
686/KL/17 2017-10-27 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 613/KL/17 Z DNIA 1 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MBP (ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TERMINU PRZEDŁOŻENIA ROZLICZENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO).
159/IR/17 2017-10-26 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
6150.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI I STREET WORKOUT W LUBLINIE, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
164/IR/17 2017-10-26 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
60270.00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ, PRZEDMIAR ROBÓT, SPECYFIKACJA NA WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM, PRZY DRODZE MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 71 W LUBLINIE
535/ZSS/17 2017-10-26 BEATA POLIŃSKA
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
65/OW/17 2017-10-26 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
3400.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI - STUDIA DOSKONALĄCE DLA 1 NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH
62/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
1354.00 DOSTAWA KSIĄŻEK DO ZAWODU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK ELEKTRONIK - CZĘŚĆ III - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
1/KM/17 2017-10-26 POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
3600000.00 UMOWA-WYTWORZENIE I DOSTARCZANIE PRZEZ PWPW S.A. DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ
60/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
3223.00 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH - CZĘŚĆ I - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJS
61/OW/17 2017-10-26 HORYZONT S.C. PIOTR SYCAN,RENATA SYCAN
7547.00 DOSTAWA KSIĄŻEK, ATLASÓW, PODRĘCZNIKÓW DO ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA - CZĘŚĆ II - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE
520/ZSS/17 2017-10-26 LUCYNA KONCEWICZ
400.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
465/ST/17 2017-10-26 ALTER JMS SP. Z O. O. SP. K
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "TRZY ZŁOTE DAMY SEROWARSTWA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
487/ST/17 2017-10-26 HADES L.E. CWALINA SPÓŁKA JAWNA
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "KONCERT POŚWIĘCONY PAMIĘCI WIELKICH BARDÓW: COHEN, DYLAN, STACHURA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI,
62/MAZ/17 2017-10-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
50000.00 DOTACJA NR 407/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
165/IR/17 2017-10-26 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 18/IR/17 Z DNIA 24.02.2017 R. DOT. ZADANIA ZACISZE REKREACYJNO- EDUKACYJNE W OSIEDLU LIPNIAK- ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 30.11.2017 R.
94/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0.00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
93/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0.00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
92/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0.00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
91/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0.00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
336/GM/17 2017-10-25 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 13 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 137/GM/11 Z DNIA 24.10.2011 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY POWIERZCHNI W BUDYNKU BIUROWYM MOSIR ,,BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O. O. PRZY UL. FILARETÓW 44.
89/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0.00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
64/OW/17 2017-10-25 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
11600.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA 4 NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBE
61/GK/17 2017-10-25 F-RYZA USŁUGI STOLARSKIE SŁAWOMIR DZIAŁO
9212.00 WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH PRZY MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ (POMNIKACH) W LUBLINIE.
90/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0.00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W SPS NR 26 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
88/PN/17 2017-10-25 STOWARZYSZENIE ROM
0.00 UMOWA PARTNERSKA NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU "PRZEDSTAWIENIE CZTERECH KULTUR -POKAZ UCZNIÓW POLSKICH, ROMSKICH, UKRAIŃSKICH I ŻYDOWSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014- 2020.
684/KL/17 2017-10-25 MARCIN ZDUNIK
3000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ WIOLONCZELA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017R.
304/GM/17 2017-10-25 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.WYŻYNNA 43 (41-55)
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.WYŻYNNEJ 43 W LUBLINIE
80.00 UMOWA NR: 62/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, JANA PAWŁA II DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY PARKING, UL. JANA PAWŁA II, POW. 400 M2
685/KL/17 2017-10-25 KRZYSZTOF FIRLUS
3000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ KONTRABAS PODCZAS NADZWYCZAJNEGO KONCERTU KAMERALNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH "OPUS MAGNUM" W DN. 10.12.2017 R.
529/ZSS/17 2017-10-24 EDYTA KUŚMIREK
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
518/ZSS/17 2017-10-24 MICHAŁ MAZUR
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
140/OŚ/17 2017-10-24 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 27/OŚ/17 - KONSERWACJA STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13- PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 15.11.2017 R.
142/OŚ/17 2017-10-24 MIROSŁAW WYROSTEK
0.00 ANEKS DO UMOWY 84/OŚ/17 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA DO 30.11.2017 R.
682/KL/17 2017-10-24 MAREK ANDRZEJEWSKI
3300.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS KONCERTU NA GALI FINAŁOWEJ VIII OGÓLNOPOLSKIEGO JESIENNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ "NA STRUNACH POEZJI " W DN. 29.11.2017
67/GK/17 2017-10-24 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA WYSTAWY PLENEROWEJ NA OGRODZENIU OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE
484/ST/17 2017-10-24 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
3000.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN PODCZAS GALI SPORTU AKADEMICKIEGO
59/MAZ/17 2017-10-24 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
38700.00 WYKONANIE DRUKU I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UM LUBLIN
532/ZSS/17 2017-10-24 DOROTA WOLAŃCZUK
400.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
112/OR/17 2017-10-24 BSI GROUP POLSKA SP. Z O.O.
31980.00 WYKONANIE W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN AUDITU PRZEJŚCIA NA NOWE WYDANIE NORMY ISO 9001:2015 ORAZ RECERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY ISO 9001:2015, TJ. WYDANIE CERTYFIKATU ORAZ USTALENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NIEGO; USTALENIE WARUNKÓW POSŁUG
299/GM/17 2017-10-24 TCHIBO WARSZAWA SP. Z O.O.
2905.00 UMOWA NR: 39/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 36 Z PRZEZNACZENIEM NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY
20/GD/17 2017-10-24 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4428.00 POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE MAJĄCE NA CELU USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 68/3, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 17 Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 67, POŁOŻONA PRZY UL. WYZWOLENIA 15 ORAZ Z NIERUCHOMOŚCIĄ OZN
51/OW/17 2017-10-24 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
455000.00 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019 - "AKTYWNA TABLICA"
516/ZSS/17 2017-10-24 CONSALIA ALINA PORĘBA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
512/ZSS/17 2017-10-24 BARBARA SOBOCKA
700.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
527/ZSS/17 2017-10-24 IWONA PAPROTA
1050.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
519/ZSS/17 2017-10-24 ANDŻELIKA PONIEWOZIK
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
511/ZSS/17 2017-10-24 EWA ZAGAJSKA
100.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
533/ZSS/17 2017-10-24 MARIUSZ PROKOPIUK
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
508/ZSS/17 2017-10-24 ELŻBIETA WANIURSKA
1050.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
521/ZSS/17 2017-10-24 AGATA CHMIEL
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
31/BM/17 2017-10-23 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
17745.00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP ŚRODKÓW INDYWIDUALNEJ OCHRONY STRAŻAKA, NA POTRZEBY KMPSP.
483/ST/17 2017-10-23 KLUB SPORTOWY STAY INSANE
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "INSANE TRIATHLON LUBLIN"
161/IR/17 2017-10-23 KONSMET GRZEGORZ PRYSZCZ
38766.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE 60 M PIŁKOCHWYTÓW WRAZ Z OGRODZENIEM, PRZY UL. KRĘŻNICKIEJ W LUBLINIE
485/ST/17 2017-10-23 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 150/ST/17 "SPORT DLA KAŻDEGO" - ZMIANY W KOSZTORYSIE
480/ST/17 2017-10-23 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
2000.00 "ORGANIZACJA ROZGRYWEK EKSTRAKLASY BADMINTONA"
482/ST/17 2017-10-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
2400.00 "WOJEWÓDZKI TURNIEJ W BOCCIA "
30/BM/17 2017-10-23 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
2000.00 ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W CZASIE NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ ORAZ SYTUACJI MAJĄCYCH ZNAMIONA KRYZYSU.
162/IR/17 2017-10-23 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
55800.00 WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PIASKOWEJ NA BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT Z SBR+EPDM, PRZY ZESTAWIE DO ĆWICZEŃ STREET WORKOUTU PARK LINE XL NA DZIAŁCE NR 14/28 W LUBLINIE, W POBLIŻU PRZEDSZKOLA NR 75
61/MAZ/17 2017-10-23 LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAOJOBRAZU KAMIL LĄD
8503.00 WYKONANIE INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ, PROJEKTU GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, PROJEKTU URZĄDZENIA TERENU I PROJEKTU ZIELENI DLA TERENU ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. ZBOŻOWĄ A UL. SŁAWINKOWSKĄ W LUBLINIE
509/ZSS/17 2017-10-20 AGATA WILK
900.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
528/ZSS/17 2017-10-20 EWA SADURSKA
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
525/ZSS/17 2017-10-20 MAGDALENA KALENIEC
1200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
55/IT/17 2017-10-20 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
66356.00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
504/ZSS/17 2017-10-20 AGNIESZKA FILIKS
200.00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "WYKORZYSTYWANIE PRODUKTÓW SEZONOWYCH I OBRÓBKA TECHNOLOGICZNA PRODUKTÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
15/ABI/17 2017-10-20 DESIGNERS SP. Z O.O.
0.00 UMOWA PPDO DESIGNERS SP. Z O.O. UL. SZUBERTA 27, 02-408 WARSZAWA
526/ZSS/17 2017-10-20 -- ZYGMUNT MISZCZAK
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK.DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCH.
683/KL/17 2017-10-20 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
7367.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ."
324/GM/17 2017-10-20 CITY PARKING GROUP S.A.
1616.00 UMOWA NR: 67/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RADZYŃSKA DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY UL. RADZYŃSKA POW. ; 2894
510/ZSS/17 2017-10-20 MAŁGORZATA MATYKA
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
312/GM/17 2017-10-20 GRĄDKOWSKA ALEKSANDRA
332.00 UMOWA NR: 1049/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA , POW. 332 M2 CZYNSZ W STOSUNKU ROCZNYM
524/ZSS/17 2017-10-20 IZABELA HANCZYN
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
523/ZSS/17 2017-10-20 AGATA GAJEWSKA
450.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
39/PS/17 2017-10-20 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 31/PS/17 Z DNIA 08.08.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SĄSIEDZI NA 5! PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU DLA LOKALNYCH WSPÓLNOT MIASTA LUBLIN
45/CA/17 2017-10-19 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
6519.00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI NA CEREMONIĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU " MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU I ZORGANIZOWANA PODCZAS CEREMONII KONCERTU PT. "POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT" Z UDZIAŁEM ARTYSTÓW
60/MAZ/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
2140.00 WYKONANIE BETONOWEGO POSTUMENTU ORAZ TABLICY PAMIĄTKOWEJ WRAZ Z JEJ MONTAŻEM
55/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
34650.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
54/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
12540.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
53/OW/17 2017-10-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3700.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ANALITYKI BEZPIECZEŃSTWA I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO P
57/OW/17 2017-10-19 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
7800.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE MODOWYM DLA 2 NAUCZYCIELI SZKOŁY ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPER
302/GM/17 2017-10-19 "DALUS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SZYDŁOWSKI LUCJAN
830.00 UMOWA NR: 59/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, RÓŻANA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. RÓŻANEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING STRZEŻONY POW. 650 M2
515/ZSS/17 2017-10-19 DAMIAN ZIARKOWSKI
500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
513/ZSS/17 2017-10-19 EWELINA DŻAMAN
750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
514/ZSS/17 2017-10-19 BEATA MARZEC
600.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INF.-EDUK. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NT. PROBLEMATYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH.
139/OŚ/17 2017-10-19 DRUKARNIA KOREL-GRAF KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
2500.00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.
680/KL/17 2017-10-19 TARGI LUBLIN S.A.
5000.00 USŁUGA PROMOCYJNA PODCZAS WYDARZENIA "BYŁO...NIE MINĘŁO" - SPOTKANIE Z HISTORIĄ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 21-22.10.2017R. W TARGACH LUBLIN.
681/KL/17 2017-10-19 ROBERT GRUDZIEŃ IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY CONCENTUS MUSICUS
4200.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII ORGANOWEJ PODCZAS KONCERTU SŁOWNO - MUZYCZNEGO PT." POLSKO OJCZYZNO MOJA" Z UDZIAŁEM HALINY ŁABONARSKIEJ W DNIU 26.11.2017 R.
158/IR/17 2017-10-19 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
23000.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PLACU ZABAW ORAZ WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU, PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W LUBLINIE
52/OW/17 2017-10-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3500.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 W ZAKRESIE ANALITYKI LABORATORYJNEJ W OCHRONIE ŚRODOWISKA W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PRO
54/IT/17 2017-10-18 STORIO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
399640.00 ROZBUDOWA SYSTEMU WYKONYWANIA I SKŁADOWANIA KOPII ZAPASOWYCH.
506/ZSS/17 2017-10-18 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
615.00 OPRACOWANIE LOGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA LUBLIN.
503/ZSS/17 2017-10-18 MAŁGORZATA LEWCZUK-GROBELSKA ŻUBR
34800.00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM ,,KUBUŚ I KANGUREK"
505/ZSS/17 2017-10-18 BOGDAN SZPONAR
200.00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT. "KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
502/ZSS/17 2017-10-18 FUNDACJA TUP TUSIE
9000.00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W KLUBIE DZIECIĘCYM POD NAZWĄ KLUB MALUCHA TUP TUSIE
677/KL/17 2017-10-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
-24000.00 ANEKS DO UMOWY 275/KL/17- ZMIANA RAMOWEGO PROGRAMU WYSTAW W GALERII SASKIEJ, ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DO 72.000 ZŁ
646/KL/17 2017-10-18 KAROLINA MAJKOWSKA
500.00 TŁUMACZENIE PISEMNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI TEKSTU UMOWY GRANTOWEJ PROJEKTU "CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ".
38/PS/17 2017-10-18 PAWEŁ SZCZUCHNIAK
92000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE "BUDOWA ŁĄCZNIKA PUŁASKIEGO - SŁOWACKIEGO"
122/SOI/17 2017-10-18 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
4700.00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 75 ZDJĘĆ Z DRONA Z LOTU PTAKA TERENÓW PODSTREFY LUBLIN SSE
507/ZSS/17 2017-10-18 MISTRZOWIE ZABAWY ZLUBLINA SP. Z O.O.
12000.00 DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM " MISTRZOWIE ZABAWY"
300/GM/17 2017-10-18 KAROLINA KITA
440.00 UMOWA NR: 60/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI, AL. TYSIĄCLECIA
298/GM/17 2017-10-18 GUSTO & BUON GUSTO SP. Z O. O.
16000.00 UMOWA NR: 38/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE O POW. 160 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA JARMARK PRODUKTÓW WŁOSKICH
678/KL/17 2017-10-17 ŁUKASZ JANICKI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 171/KL/17 Z DNIA 8.02.2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
296/GM/17 2017-10-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
TYMICKA KATARZYNA
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, KATARZYNĄ TYMICKĄ I LPEC S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 33/11 (OBR. 36, ARK. 2), NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANO
459/ST/17 2017-10-17 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
7000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLENGO W PŁYWANIU
458/ST/17 2017-10-17 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
5500.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO
455/ST/17 2017-10-17 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
45000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO
679/KL/17 2017-10-17 JOANNA BELZYT
660.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO KONCERTU PIEŚNI TRADYCYJNYCH PODCZAS GALI DZIELNIC KULTURY
36/FE/17 2017-10-17 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-3145934.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, DOTYCZĄCY ZMIANY WARTOŚCI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA.
297/GM/17 2017-10-17 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
12300.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE CZĘŚCI OGRODZENIA O DŁUGOŚCI OK. 42 MB, ZLOKALIZOWANEGO NA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1/3 (OBR. 7, ARK. 2), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. LUBARTOWSKIEJ
106/KP/17 2017-10-17 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690.00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA POWIERZCHNI NA GRAWER NA MEDALACH WRAZ Z DOSTAWĄ.
105/KP/17 2017-10-17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
190.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 101/KP/17 Z DNIA 13.09.2017R., ZMIENIAJĄCY ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZOBOWIĄZAŃ.
121/SOI/17 2017-10-17 CUMULUS PR SP. Z O.O.
21800.00 ZAPEWNIENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
78/PN/17 2017-10-17 IVENT MIKOŁAJ MAJDA
7500.00 PRODUKCJA I MONTAŻ 6 FILMÓW PROMUJĄCYCH LUBLIN JAKO CENTRUM KOMEPENCJI WSCHODNICH WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAC AUTORSKICH
139/IR/17 2017-10-17 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
21217.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA SKWERU WRAZ Z SIŁOWNIĄ I CHODNIKIEM DO UL. WARMIŃSKIEJ W LUBLINIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH.
456/ST/17 2017-10-17 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
5000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO
160/IR/17 2017-10-16 BUDIMEX S.A.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 65/IR/17 Z DNIA 27.04.2017 R. NA BUDOWĘ PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE - ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO ROBÓT - ZAŁ. NR 1 DO UMOWY
111/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
35927.00 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - II CZĘŚĆ.
481/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
10000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z GRUPĄ JUNIORÓW ROCZNIKA 2000-2001 MKS START SA
110/OR/17 2017-10-16 RUCH SA
42235.00 DOSTAWA PRASY I CZASOPISM NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN - I CZĘŚĆ.
479/ST/17 2017-10-16 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
7500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "ZUMBA Z AZS"
478/ST/17 2017-10-16 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
4080.00 " PIŁKARSKA ANIMACJA DLA DZIECI W DZIELNICY FELIN".
108/OR/17 2017-10-16 HENPOŻ RADOSŁAW HEJNO
1771.00 AKTUALIZACJA "INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO" DLA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU MIASTA LUBLIN.
477/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 477/ZSS/17 OBSZAR 3
104/KP/17 2017-10-16 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
3075.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
295/GM/17 2017-10-16 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN I POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI GAZOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI
422/ST/17 2017-10-16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH - II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
476/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH DOT. UMOWY 476/ZSS/17 OBSZAR 3
475/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH UI INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 475/ZSS/17 OBSZAR 1
482/ZSS/17 2017-10-16 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH(...) DOT. UMOWY 482/ZSS/17 OBSZAR 3
480/ZSS/17 2017-10-16 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. OBSZAR 3
478/ZSS/17 2017-10-16 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY MAGDALENA GÓŹDŹ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH (DOT. UMOWY 478/ZSS/17) OBSZAR 3
479/ZSS/17 2017-10-16 STOWARZYSZENIEM RYSA
4640.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
481/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA DOT. UMOWY 481/ZSS/17 OBSZAR 3
483/ZSS/17 2017-10-16 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA (...) DOT. UMOWY 483/ZSS/17 OBSZAR 3
473/ZSS/17 2017-10-16 --FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 473/ZSS/17
474/ZSS/17 2017-10-16 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH (...) DOT. UMOWY 474/ZSS/17 OBSZAR 1
107/OR/17 2017-10-16 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
15375.00 PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH I LOKALACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN.
157/IR/17 2017-10-13 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 69/IR/17 Z DNIA 28.04.2017 R. NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH NA TERENIE I POZA TERENEM KOMPLEKSU W
652/KL/17 2017-10-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
3000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI 4 SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH Z PREZENTACJAMI MULTIMEDIALNYMI TOWARZYSZĄCYMI WYSTAWIE EASTREET
35/FE/17 2017-10-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DOTYCZĄCY ZWIĘKSZE
294/GM/17 2017-10-13 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
590.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU OŚWIATY, NAUKI I KULTURY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 1.095,00 M KW. POSIADAJĄCEGO 4 KONDYGNACJE NADZIEMNE ORAZ 1 KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW
37/PS/17 2017-10-13 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 35/PS/17 Z DNIA 11.09.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
472/ZSS/17 2017-10-12 JOLANTA KARWAT
200.00 PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU NT.: "WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZICÓW W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26.10.2017 R.
138/OŚ/17 2017-10-12 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 3011/WOŚ/CP/2007 Z DNIA 11.10.2007 R. - UŻYCZENIE ŁODZI C 465 TRADER, SILNIKA YAMAHA ORAZ PRZYCZEPY BRENDERUP YAMAHA
37/FE/17 2017-10-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY WSTĘPNEJ (PREUMOWY) 6/FE/17 DOTYCZĄCEJ PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROG
293/GM/17 2017-10-12 KACPER DOMŻAŁ
900.00 UMOWA NR: 37/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1 NA WYSOKOŚCI KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA, POW. 2 M
150/IR/17 2017-10-12 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 81/IR/17 Z DNIA 26.05.2017 R. NA BUDOWĘ SKWERÓW PRZY UL. LIPOWEJ 12 I UL. LIPOWEJ PRZY CMENTARZU, PRZY UL. CHMIELARCZYKA ORAZ U ZBIEGU ULIC KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/KRÓTKA - TERMIN WYKONANIA DO DNIA 27.10.2017 R.
109/OR/17 2017-10-11 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9464.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/OR/17 Z 28.04.2017 R., DOT. ZWIĘKSZENIA KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI: 47324,25 ZŁ.
39/FE/17 2017-10-11 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY VI LO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2017, DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU REALIZAC
676/KL/17 2017-10-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
33500.00 DOTACJA CELOWA DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU "ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI MEDIALABOWO-DIGITALIZACYJNEJ WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE"
53/IT/17 2017-10-11 VULCAN
25850.00 PRZEDŁUŻENIE POSIADANYCH LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU ARKUSZ SYSTEMU SIGMA (AUTORSTWA FIRMY VULCAN SP. Z O.O.) DLA 71 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LUBLIN (PRZEDSZKOLI, PORADNI ORAZ MOS)
498/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
488/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
491/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
486/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
471/ZSS/17 2017-10-10 JUSTYNA SIWIELA-TOMASZCZYK CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I DIETOTERAPII
200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU PRZEZ PANIĄ JUSTYNĘ SIWIELĘ-TOMASZCZYK NA TEMAT: "JADŁOSPIS SZKOLNY-ATRAKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POSIŁKI SZKOLE" PODCZAS SZKOLENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
490/ZSS/17 2017-10-10 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
496/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
485/ZSS/17 2017-10-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYM NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
470/ZSS/17 2017-10-10 MAŁGORZATA KOSTECKA
200.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU NA TEAMAT: "PRODUKTY ZBOŻOWE W ŻYWIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY" PODCZAS SZKOLENIA "OPRACOWANIE JADŁOSPISU SZKOLNEGO" W DNIU 26.10.2017 R.
489/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
497/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
494/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
499/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
487/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCYCH NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
484/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM MAJĄCEGO NA CELU MOTYWOWANIE DO UTRZYMANIA TRZEŹWOŚCI.
500/ZSS/17 2017-10-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
38/FE/17 2017-10-10 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0.00 ANEKS DO UMOWY O ZALICZKOWE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" CZTERECH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32, SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 26, SOSW
119/SOI/17 2017-10-10 PIOTR MALESZYK
2100.00 PRZYGOTOWNIE I PRZEPROWADZENIE BADAŃ LOSOWYCH ABSOLWENTÓW LICEÓW I TECHNIKÓW
325/ST/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
3000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
60/GK/17 2017-10-10 INŻ-WOD-BUD SP. Z O. O.
110170.00 REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,,RURY" - ETAP I.
501/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
492/ZSS/17 2017-10-10 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
495/ZSS/17 2017-10-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
49/OW/17 2017-10-10 RESPIVENT SPÓŁKA Z O.O.
18342.00 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - MODELI CZŁOWIEKA DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
52/IT/17 2017-10-10 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
442.00 DZIERŻAWA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI UL. WIENIAWSKA 14 - PAŁAC PARYSÓW.
50/OW/17 2017-10-10 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
752.00 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I APTECZEK DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
29/BM/17 2017-10-10 JAROSŁAW ŻÓŁKOWSKI
17984.00 WYKONANIE POSADZKI W GARAŻU JEDNOSTKI OSP GŁUSK Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE - UL.GŁUSKA 138A.
490/ST/17 2017-10-10 PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
16641.00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH -KOSZULKI
493/ZSS/17 2017-10-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
36/PS/17 2017-10-09 FUNDACJA KRAJOBRAZY
9900.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ZIELONY BUDŻET MIASTA LUBLIN - ZAINWESTUJ SWÓJ CZAS I STWÓRZ PROJEKT DLA POKOLEŃ!"
463/ZSS/17 2017-10-09 DWP SP. Z O.O.
13850.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI "PRACA W PROCESIE ZDROWIENIA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH"- WYNAJEM SALI WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SERWISU KAWOWEGO I LUNCHU.
292/GM/17 2017-10-09 ROBERT DRĄŻKIEWICZ
105.00 UMOWA NR: 58/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA I CELE MIESZKANIOWE ZIELEŃ I BUDYNKI GOSPODARCZE
14/ZE/17 2017-10-09 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 9 (14/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
474/ST/17 2017-10-09 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
7020.00 "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - PROMOCJA NOWYCH DYSCYPLIN - ERGOMETR WIOŚLARSKI"
462/ZSS/17 2017-10-09 ANDRZEJ DERYŁO
2500.00 WYKONANIE AUTORSKIEGO ARTYSTYCZNEGO KONCERTU SCENICZNEGO PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
155/IR/17 2017-10-09 TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
41405.00 DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH, PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W LUBLINIE - W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ PN. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ BEZPIECZNYCH PARKINGÓW ROWEROWYCH"
137/OŚ/17 2017-10-09 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
14261.00 USŁUGA DRUKU ORAZ WYKLEJENIA W OKRESIE OD 01.11.2017 R. DO 30.11.2017 R. TABLIC BILLBOARDOWYCH, ZGODNIE Z OFERTĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY.
469/ZSS/17 2017-10-09 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
419.00 UMOWA Z ZAIKS NA PUBLICZNE ODTWORZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
35/GK/17 2017-10-09 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0.00 ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA SZALETÓW NIEPOWODUJĄCA ZWIĘKSZENIA KWOTY MAKSYMALNEGO WYNAGRODZENIA W PEŁNYM CZASIE REALIZACJI UMOWY NR 34/GK/15 Z DNIA 19.06.2015 R.
154/IR/17 2017-10-09 HERKULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
18265.00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 33/7, OBR. 30, ARK. 5 W LUBLINIE OSIEDLE CZUBY
58/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
20000.00 UMOWA DOTACJA NR 391/2017/D/OP NA ZADANIE "RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA"
57/MAZ/17 2017-10-06 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
30000.00 UMOWA DOTACJI NR 390/2017/D/OP NA ZADANIE "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN"
59/GK/17 2017-10-06 FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA ZUZANNA MIKULSKA
10824.00 DOSTAWA I MONTAŻ KRZYŻY W KWATERZE OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW POŁOŻONEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ.
672/KL/17 2017-10-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
-8000.00 ROZWIĄZANIE UMOWY NR 279/KL/17 Z ANEKSEM NR 592/KL/17 MIASTO KULTURY - KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS
674/KL/17 2017-10-06 PIOTR BANASIK
4500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ - FORTEPIAN PODCZAS NADZWYCZAJNEGO RECITALU FORTEPIANOWEGO Z OKAZJI UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO W RAMACH WYDARZENIA "OPUS MAGNUM W DNIU 15.10.2017R."
156/IR/17 2017-10-06 ZOSTA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH STANISŁAW KĘPKA
29520.00 ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA O PODBUDOWIE I Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA DZIAŁCE NR 73/86 I 73/85, TJ. OD ULICY GRANITOWEJ DO UL. ONYKSOWEJ W LUBLINIE
48/OW/17 2017-10-06 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
6000.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE X 2017 - IX 2018 NA KIERUNKU "ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA" W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERAC
675/KL/17 2017-10-06 KAMILA BARTUZI-MONAGHAN
350.00 PROJEKT GRAFICZNY BILLBOARDU PROMUJĄCEGO PROJEKT CREART. SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
106/OR/17 2017-10-06 POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
10332.00 MONITOROWANIE SYGNAŁÓW Z SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU Z PRZEKAZYWANIEM SYGNAŁÓW ALARMOWYCH O POŻARZE DO CENTRUM POWIADAMIANIA STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE W BUDYNKACH PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3, WIENIAWSKIEJ 14.
76/PN/17 2017-10-06 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
15990.00 NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY CSK ODDAJE W NAJEM SALĘ OPEROWĄ ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE, PRZY PL. TEATRALNYM 1, ZWANĄ DALEJ PRZESTRZENIĄ W CELU ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA CREATIVE CITY FESTIWAL "MIASTO.TO"W RAMACH PROJEKTU
673/KL/17 2017-10-06 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
8000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY JUBILEUSZ 70 - LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W LUBLINIE, ROZWIĄZANIE UMOWY
107/SOI/17 2017-10-05 AGATA CHOLEWA
5500.00 ANEKS, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY ORAZ ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5 500 ZŁ
56/MAZ/17 2017-10-05 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
12231.00 UMOWA DOTACJA NR 378/2017/D/OP NA ZADANIE "NASADZENIE DĘBU I TOPOLI Z OKAZJI 700-LECIA MIASTA LUBLIN"
291/GM/17 2017-10-05 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
SKARB PAŃSTWA -PREZYDENT MIASTA LUBLIN
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 22/27 (OBR. 42, ARK. 6), NA CELE ZWIĄZANE Z BU
289/GM/17 2017-10-05 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII LUBELSKIEJ
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 16/GM/16 Z DNIA 26.02.2016 R., DOT ZWIĘKSZENIA GODZIN W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ O POW. 324,27 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A W LUBLINIE, POŁOŻONYM NA DZIAŁCE NR 45/5 (OBR. 34, ARK. 3) NA RZEC
104/OR/17 2017-10-05 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.
22386.00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM.
105/SOI/17 2017-10-05 INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
20000.00 PROGRAM AKCELERACJI DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW KREATYWNYCH. PROJEKT "KREATYWNE PRZEMIANY"
473/ST/17 2017-10-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
5145.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
123/SOI/17 2017-10-05 NATALIA DMYTRUK
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA NA RZECZ MIASTA AUTORSKICH PRAW ZALEŻNYCH I MAJĄTKOWYCH
45/OW/17 2017-10-05 AEMCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3890.00 DOSTAWA DRUKARKI 3D ZE SKANEREM DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁF
671/KL/17 2017-10-05 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
246.00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA - NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA"
46/OW/17 2017-10-05 GRAWIRES JAKUB SIKORA
4300.00 DOSTAWA DRUKARKI 3D DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE Z
106/SOI/17 2017-10-05 CREATIVE BUSINESS CUP
0.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH CREATIVE BUSINESS CUP
105/OR/17 2017-10-05 CORNER MEDIA SP Z O. O.
18791.00 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA STRONACH OGŁOSZENIOWYCH W GAZECIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM.
109/SOI/17 2017-10-05 MULTIFACE
0.00 POROZUMIENIE O ROZWIAZANIU UMOWY 58/SOI/17
108/SOI/17 2017-10-05 PAULINA ZARĘBSKA
5500.00 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY, ZMIANA ZAKRESU REALIZACJI UMOWY, ZWIĘKSZENIE KWOTY O 5500 ZŁ.
43/OW/17 2017-10-05 JANUSZ PASTUSZUK
4300.00 DOSTAWA STROJÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
47/OW/17 2017-10-05 MARWIOL MAREK RĘKAWEK
4217.00 DOSTAWA FILAMENTÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W LUBLINIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LAT
103/KP/17 2017-10-05 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
3000.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁORGANIZACJI W LUBLINIE W DNIACH 10-11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU KONFERENCJI PT. "SAMORZĄDOWE TRADYCJE SIEDEMSETLETNIEGO LUBLINA".
477/ST/17 2017-10-04 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 365/ST/17 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA" ZAŁĄCZNIK NR 2 TJ. ZAKTUALIOWANA OFERTA, ULEGA ZMIANIE.
33/FE/17 2017-10-04 WOJEWODA LUBELSKI
4679029.00 UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2029" NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU -"PRZEBUDOWA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZANA I UL. WILEŃSKĄ
120/SOI/17 2017-10-04 FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY
45018.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH PROGRAMU ,,STUDY IN LUBLIN''
58/GK/17 2017-10-04 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
350.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM
670/KL/17 2017-10-04 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-CYRKULACJE-KONKURS ETIUD NOWOCYRKOWYCH 2015-2017-ANEKS DO UMOWY 379/KL/15 Z DN. 30.07.2015-ZMIANA FINANSOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
476/ST/17 2017-10-04 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 73/ST/17- REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO SENIORÓW- ZMIANA KOSZTORYSU
50/IT/17 2017-10-04 LUBCOM PIOTR GORYCKI
105618.00 ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LUBLINIE.
290/GM/17 2017-10-04 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
159.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 67,39 M KW., ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. TEODORA LESZETYCKIEGO 8.
54/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
168927.00 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III WRAZ Z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ
53/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
239068.00 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
42/OW/17 2017-10-03 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
2420.00 DOSTAWA PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA "ZAKUP PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020.
57/GK/17 2017-10-03 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE
350.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII Z SIECI NA PLACU LITEWSKIM.
361/ST/17 2017-10-03 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
19000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA.
23/GD/17 2017-10-03 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
5550.00 ANEKS NR 23/GD/17 DO UMOWY NR 19/GD/17 DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH ULIC, BĘDĄCEJ PODSTAWĄ DO UJAWNIENIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZASIĘGU DZIAŁEK HIPOTECZNYCH WYŁĄCZENIU Z UMOWY PODLEGA W § 2 Z PKT 1: IV CZĘŚĆ - DZIAŁKA NR 68/
75/PN/17 2017-10-03 MARIIA MARTYNIUK
2300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PROPOZYCJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROGRAMU CKW W INTERNECIE
55/MAZ/17 2017-10-03 MARTA DERKACZ GARDEN DESIGNERS
188876.00 NASADZENIA ROŚLINNE NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IIII WRAZ Z ROCZNA PIELĘGNACJĄ
153/IR/17 2017-10-02 DAJK P.H.U. MACIEJ KAŃCZUGOWSKI
1153248.00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST., IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE, UL. NARUTOWICZA 32A
288/GM/17 2017-10-02 ZOFIA DOLECKA
44.00 UMOWA NR: 57/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ GARAŻ BLASZANY
36/SA/17 2017-10-02 GRAŻYNA TRYBUŁA
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
471/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
8500.00 "ORGANIZACJA TURNIEJU ELIMINACYJNEGO I UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI U 20"
387/ST/17 2017-10-02 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
113312.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.
311/ST/17 2017-10-02 TANECZNY KLUB SPORTOWY "LIDER"
8000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. "MISTRZOSTWA POLSKI POLSKIEGO TOW.TANECZNEGO W SPORTOWYM TAŃCU TOWARZYSKIM W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH "
449/ST/17 2017-10-02 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
22000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
453/ST/17 2017-10-02 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
18000.00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO"
452/ST/17 2017-10-02 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
50000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- PIŁKA SIATKOWA
460/ST/17 2017-10-02 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA
30000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO .
472/ST/17 2017-10-02 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
9250.00 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PRZYBLIŻENIE HISTORII SPORTU W RAMACH POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ
454/ST/17 2017-10-02 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
26000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
451/ST/17 2017-10-02 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
11000.00 "ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I /LUB AKADEMICKIEGO"
457/ST/17 2017-10-02 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
11000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU SZKOLNEGO I/LUB AKADEMICKIEGO- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW W TENISIE STOŁOWYM
464/ZSS/17 2017-10-02 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY
9000.00 OPRACOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W PRZEDMIOCIE PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
465/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
24783.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
467/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
24783.00 REALIZACJA PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
466/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ TERMED
9996.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
468/ZSS/17 2017-10-02 NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ PROMED
10000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
283/GM/17 2017-10-02 FUNDACJA S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ
1985.00 UMOWA NR: 55/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, BRONOWICKA 3 DZIERŻAWY - INNE NIEWYODRĘBNIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH O POW. 547,09 M2 - II PIĘTRO BUDYNKU WRAZ Z PRAWEM UŻYWANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ; DZIAŁKA NR 106/5, Z
286/GM/17 2017-10-02 NOISE PAULA HAŁAS VEL ŁAGODA
2504.00 UMOWA NR: 36/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM "BISTRO TANCERECZKA" PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 19), OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNI
103/OR/17 2017-10-02 ŁUKASZ SZULC CENTRUM SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW REGIONALNYCH
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 109/OR/16 Z DNIA 19.12.2016 R., DOT. ZWIĘKSZENIE ILOŚCI WODY MINERALNEJ W BUTELKACH 0,5 L I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WODY W BUTELKACH 1,5 L PRZY ZMNIEJSZENIU KWOTY UMOWY DO WYSOKOŚCI 49 102,75 ZŁ.
38/CA/17 2017-09-29 GRAŻYNA STRUPCZEWSKA
1200.00 UDZIAŁ W ROLI PRELEGENTA PODCZAS DEBATY PT. "INSPIRUJĄCE KOBIETY LUBLINA - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN", KTORA ODBĘDZIE SIĘ W DN. 30.09.2017 R.
43/CA/17 2017-09-29 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
537.00 USŁUGA NOCLEGOWA W DN. 29/30.09.17 R. DLA 3 PRELEGENTEK UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
41/CA/17 2017-09-29 SYLWIA CHUTNIK
1000.00 UDZIAŁ W ROLI PRELEGENTA PODCZAS DEBATY PT. INSPIRUJĄCE KOBIETY LUBLINA W DN. 30.09.2017
152/IR/17 2017-09-29 HEN-BUD SP. Z O.O.
73776.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, ROZB
151/IR/17 2017-09-29 HUP-BUD SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 140/IR/17 Z DNIA 30.08.2017 R. NA WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5 - TERMIN WYKONANIA USTALA SIĘ NA DZIEŃ 17.10.2017 R.
39/CA/17 2017-09-29 ANDRZEJ BARYŁA
1200.00 PROWADZENIE WYDARZENIA PT. LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.2017
44/CA/17 2017-09-29 AGORA SA
3259.00 PROMOCJA DZIAŁAŃ PROKOBIECYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
669/KL/17 2017-09-29 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 431/KL/17 Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. - DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO
667/KL/17 2017-09-29 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016 - 2017 - 700 LAT LUBLINA. IMPROPOWIEŚCI LUBELSKIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ANEKS 667/KL/17 Z DN. 29.09.2017 R. DO UMOWY 355/KL/16 Z DN. 30.06.2016 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA
668/KL/17 2017-09-29 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
100000.00 USŁUGA PROMOMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTAWA PABLO PICASSO-WIZERUNEK WIELOKROTNY"
31/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
8223992.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI OGÓLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
32/FE/17 2017-09-29 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
165238122.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA I PRZEBUDOWA DW 835 W LUBLINIE NA ODCINKACH: OD GRANICY MIASTA DO SKRZYŻOWANIA UL. ABRAMOWICKIEJ Z UL. SADOWĄ, OD SKRZYŻOWANIA UL. KUNICKIEGO Z UL. DYWIZJONU 303 DO UL. WROTKOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DW 8
30/FE/17 2017-09-29 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
13205739.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
461/ZSS/17 2017-09-29 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SZKOLENIA PARCOWNIKÓW OLU SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
19/GD/17 2017-09-29 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
6750.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI STANÓW PRAWNYCH: I CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 1/7 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.6), NR 1/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.10), NR 29/2 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.11) I NR 1/6 (OBR.42 - WIKTORYN, ARK.13), STANOWIĄCE ALEJĘ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY; II CZĘŚĆ -
282/GM/17 2017-09-29 CUKIERNIA CHMIELEWSKI S.C. M.MAŁECKA,K.CHMIELEWSKI
2146.00 UMOWA NR: 35/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY, POWIERZCHNIA REKLAMOWA, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 8, POW. 43,44
40/CA/17 2017-09-29 MAŁGORZATA ORŁOWSKA
800.00 PROWADZENIE SESJI TEMATYCZNEJ PT. LUBLIN MIASTEM ZDROWYCH I ŚWIADOMYCH KOBIET W DN. 30 WRZEŚNIA 2017 R.
104/SOI/17 2017-09-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 POROZUMIENIE W CELU ZAANGAŻOWANIA INTETRESARIUSZA DO UDZIAŁU W V SPOTKANIU PARTNERÓW PROJEKTU W RAMACH PROJEKTU CLUSTERS3
475/ST/17 2017-09-28 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
2899.00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA GMINY LUBLIN (PUZZLE)
55/GK/17 2017-09-28 BUDIMEX S.A.
10762.00 DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ILUMINACYJNYCH NA ELEWACJI KOŚCIOŁA I KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 42
281/GM/17 2017-09-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 13/20 I 13/21 (OBR. 19, ARK. 9), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL.
54/GK/17 2017-09-28 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
340.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
56/GK/17 2017-09-28 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
23985.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 26/GK/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 - ZWIĘKSZENIE ILOŚCI POKAZÓW SPECJALNYCH SKUTKUJĄCE ZWIĘKSZENIEM WARTOŚCI UMOWY
73/PN/17 2017-09-28 KATARZYNA STINSKA
2700.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ JĘZYKACH OBCYCH, ZAMYKAJĄCEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
14/PL/17 2017-09-27 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
11500.00 WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU NIEINWESTYCYJNEGO "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM".
51/IT/17 2017-09-27 APN PROMISE S.A.
15143.00 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365 PRO PLUS OPEN, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
42/CA/17 2017-09-27 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
7900.00 USŁUGA ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DN. 30.09.2017 R.
369/ST/17 2017-09-27 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
58000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA
301/GM/17 2017-09-27 ROBAK JOZEF
50.00 UMOWA NR: 61/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DZIERŻAWNA DZIERŻAWY - UPRAWY I SKŁAD OGRODNICZY, DZIERŻAWNA, POW. 469 M2
34/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
47889.00 ANEKS DO UMOWY 19/FE/17 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REG
27/FE/17 2017-09-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
4336519.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. ZMIANY WARTOŚCI UM
26/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 33/BM/16 Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R.
100/OR/17 2017-09-26 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
0.00 ANEKS DO UMOWY 44/OR/17 Z 17.03.2017 R., DOT. ZAMIANY ILOŚCI DO WYKONANIA ROLET, ŻALUZJI ORAZ NAPRAW.
27/BM/17 2017-09-26 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 1/BM/2017 Z DNIA 3 STYCZNIA 2017 R.
665/KL/17 2017-09-26 CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
7000.00 USŁUGA KULTURALNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI FESTYNU HARCERSKIEGO PODCZAS ZLOTU CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZHP 30.09.2017
52/MAZ/17 2017-09-26 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
2000.00 UMOWA DOTACJI NR 367/2017/D/OP ZADANIA PN. ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
136/OŚ/17 2017-09-26 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
3198.00 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM TREŚCI DOTYCZĄCYCH NOWYCH ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU WYKONANYCH PROJEKTÓW.
49/IT/17 2017-09-26 COIG
134931.00 WDROŻENIE MODUŁÓW KSAT2000I W JEDNOSTKACH OPIEKI SPOŁECZNEJ GMINY LUBLIN.
287/GM/17 2017-09-26 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RZEMIEŚLNIK"
1392.00 UMOWA NR: 1044/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, AMETYSTOWA DZIERŻAWY - ZIELEŃ ZIELEŃ DLA KOMPLEKSU MIESZKANIOWEGO : UL.AMETYSTOWA POW. ; 1392
280/GM/17 2017-09-26 KAROL WOJTYŁA
410.00 SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 520 NR REJESTRACYJNY LU 0243F
458/ZSS/17 2017-09-26 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SKRZACIK" W LUBLINIE ANGELIKA DĄBEK
18000.00 DOTACJA NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU SKRZACIK UL. STROJNOWSKIEGO 10A 20-386 LUBLIN
25/BM/17 2017-09-25 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
12890.00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-PREWENCYJNYCH KMP W LUBLINIE
32/SA/17 2017-09-25 IWONA NOWOGRODZKA
1250.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
27/SA/17 2017-09-25 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
29/SA/17 2017-09-25 IWONA SORAL
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
33/SA/17 2017-09-25 WANDA LIPSKA
1250.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
26/SA/17 2017-09-25 EWA BONDARUK
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
40/OW/17 2017-09-25 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MERITUM ADAM KRUK
4993.00 DOSTAWA MODELI CZŁOWIEKA I MODELI Z ZAKRESU ZOOLOGII W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA L
39/OW/17 2017-09-25 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1877.00 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I APTECZEK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO N
459/ZSS/17 2017-09-25 --DIAGNOSTYKA SP. Z O. O.
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
468/ST/17 2017-09-25 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
3000.00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS UDZIAŁU ZAWODNIKA ADRIANA KOWALA W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI W BOKSIE
469/ST/17 2017-09-25 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
24038.00 ANEKS DO UMOWY 389/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
285/GM/17 2017-09-25 DWP SP. Z O.O.
100.00 UMOWA NR: 2/2017 NAJEM I DZIERŻAWA MIESIECZNE - LUBLIN, PLAC TEATRALNY DZIERŻAWY - NAJEM POW.: 2,3
284/GM/17 2017-09-25 JAN ŁASKA
100.00 UMOWA NR: 56/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FIRLEJOWSKA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA I BUDYNKI GOSP. POW. ; 297
102/OR/17 2017-09-25 ŚLASKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
2500.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 9. "USŁUGI DLA BIZNESU" W RAMACH OBSZARU "INWESTYCJE I BUDOWNICTWO".
102/SOI/17 2017-09-25 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
40000.00 WSPÓŁORGANIZCJA PROJEKTU MIASTO.TO REALIZOWANEGO W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
95/SOI/17 2017-09-25 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
0.00 POROZUMIENIE W ZAKRESIE WYPRACOWANIA MECHANIZMÓW SPRZYJAJĄCYCH DIALOGOWI URZĘDU MIASTA LUBLIN Z MIESZKAŃCAMI W CELU OPRACOWANIA DŁUGOFALOWEGO PLANU WDRAŻANIA W LUBLINIE TECHNOLOLOGII I INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ
149/IR/17 2017-09-25 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 111/IR/17 NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE - ZMIANA WYNAGRODZENIA NA KWOTĘ 117 213,18
315/ST/17 2017-09-25 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.ORGANIZACJA XXVI MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINISIATKÓWKI "
470/ST/17 2017-09-25 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
61288.00 ANEKS DO UMOWY 388/ST/17 ZMNIEJSZAJĄCY ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIE PUBLICZNE PN.POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
35/SA/17 2017-09-25 JADWIGA LYSSY
1250.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
31/SA/17 2017-09-25 RENATA WOLSKA
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
30/SA/17 2017-09-25 EWA ZAWIŚLAK
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
28/SA/17 2017-09-25 GRAŻYNA KOPROWSKA
1050.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
34/SA/17 2017-09-25 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1450.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZOREM NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
278/GM/17 2017-09-22 --PPH YARD SP. Z O.O.
4202.00 UMOWA NR: 34/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 12 I 14, OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMIWA, POW. 85,20M
37/OW/17 2017-09-22 MIRENTO TOMASZ SOBIERAJ
1188.00 DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA POTRZEBY REALIZACJII ZADANIA "ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW ROMSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020
102/KP/17 2017-09-22 BARTŁOMIEJ WĘGLIŃSKI
JARGIŁO ARTUR,MENET GABRIEL,SUSZEK MARCIN,SZPILAREWICZ TYMOTEUSZ,SZULC ŁUKASZ,WASZCZUK ANDRZEJ
1000.00 WYSTĘP ARTYSTYCZNY ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND W DNIU 25.09.2017 R.
664/KL/17 2017-09-22 MARCIN BUTRYN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 641/KL/17 Z DN. 30.08.17 R. - PRODUKCJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
36/OW/17 2017-09-22 BEATA NOGAL
4790.00 UMOWA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I OPIEKUNA DO OŚRODKA, PRYWATNYM SAMOCHODEM OSOBOWYM
449/ZSS/17 2017-09-22 MARTYNA MAZUREK FIZJOACTIV
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
460/ZSS/17 2017-09-22 STOWARZYSZENIE EDUKADO
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 448/ZSS/17 NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
70/PN/17 2017-09-22 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PRZEZ STRONY SPEKTAKLU TANECZNEGO "TRZY SIOSTRY" W RAMACH REALIZACJI KIEW
457/ZSS/17 2017-09-22 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
-2398.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU DOTACJI W CAŁKOWITYCH KOSZTACH ZADANIA
324/ST/17 2017-09-21 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
42000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - FINAŁ IGRZYSK STUDENTÓW I ROKU
68/PN/17 2017-09-21 PPH YARD SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NA USŁUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW, ZMIANA TERMINU
18/GD/17 2017-09-21 WOJCIECH KIWIŃSKI USŁUGI GEODEZYJNE
26445.00 KONTROLA I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI GEODEZYJNYCH DOT. OPRACOWAŃ PRAWNYCH I PODZIAŁOWYCH, PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE
101/SOI/17 2017-09-21 TOMASZ MATEUSZ LISOWIEC
0.00 UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI CO-WORKINGOWEJ
69/PN/17 2017-09-21 ULUHUBEK KAMALOV
4320.00 PRZYGOTOWANIE WYKŁADU INAUGURACYJNEGO I SPOTKANIA Z REFATEM CHUBAROVEM - GOŚCIEM SPECJALNYM KIEW 2017
71/PN/17 2017-09-21 "AWP STUDIO" ANETA WYSMULSKA-PAWLACZYK
1845.00 WYKONANIE ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ 3 WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH W DNIACH 25-26.09.2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
663/KL/17 2017-09-21 JOANNA ZAWŁOCKA
2000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS KONCERTU PT. "OSIECKA DO TAŃCA" W DNIU 22 WRZEŚNIA 2017 R.
65/PN/17 2017-09-21 JAN RYDEL
500.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
74/PN/17 2017-09-21 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH KIEW2017
72/PN/17 2017-09-21 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NA USLUGĘ NOCLEGOWĄ DLA GOŚCI KIEW2017, ZMIANA TERMINU
274/GM/17 2017-09-20 LIDL SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE,PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE A. SERGIEL, A. SKOP S.J.
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 R. PRZENOSZĄCY PRAWA I OBOWIĄZKI NA SPÓŁKĘ LIDL SP. Z O. O. SP. K.
657/KL/17 2017-09-20 DARIUSZ JEŻ
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENIALNEJ 192/KL/17 Z DNIA 15 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
46/IT/17 2017-09-20 COIG
502578.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU MDOK.
44/IT/17 2017-09-20 COIG
1837620.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I.
45/IT/17 2017-09-20 COIG
614385.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU KSAT2000I MODUŁ GOP.
327/ST/17 2017-09-20 LUBELSKI ZWIĄZEK KARATE TRADYCYJNEGO
20000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.KLUBOWE MISTRZOSTWA EUROPY W KARATE TRADYCYJNYM ORLEN 2017
455/ZSS/17 2017-09-20 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C.
7257.00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, DRUK I DOSTAWA 1.500 SZTUK KALENDARZY ŚCIENNYCH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA LUBLIN NA 2018 R.
47/IT/17 2017-09-20 COIG
66420.00 ASYSTA TECHNICZNA INTEGRATORA.
662/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
5904.00 LICENCJA ZAIKS NA DOKONONANIE NAGRANIA I ZWIELOKROTNIENIA PŁYTY CD/DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
147/IR/17 2017-09-20 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BĘTKOWSKI TOMASZ
657804.00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE W SPRZĘT I URZĄDZENIA DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH ORAZ OBSŁUGI OBIEKTU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FRKF POD NAZWĄ:"PRZE
37/CA/17 2017-09-20 DOROTA AWIORKO
6700.00 ZORGANIZOWANIE WYSTAWY PT. "KOBIETA W OBIEKTYWIE" W RAMACH WYDARZENIA LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN W DN. 30.09.17 R.
467/ST/17 2017-09-20 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY KLUBÓW SZKOLĄCYCH I KLUBU WIODĄCEGO W DYSCYPLINIE PŁYWANIE.
659/KL/17 2017-09-20 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
0.00 KULTURA I SZTUKA MIASTO KULTURY W LATACH 2015-2017, XXIX-XXXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKEIJ I TURYSTYCZNEJ BAKCYNALIA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
658/KL/17 2017-09-20 RAFAŁ PANAS
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 228/KL/17 Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R. DOT. PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
273/GM/17 2017-09-20 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DWP SP. Z O.O.
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A POLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA SP. Z O.O. I DWP SP. Z O.O., ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 2 (OBR. 41, ARK. 3), NA CELE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI GAZOWEJ ORAZ ZO
279/GM/17 2017-09-19 RÓŻNOWICZ EWA
380.00 UMOWA NR: 54/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LUBARTOWSKA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY DZIERŻAWA, KIOSK HANDLOWY, AL. TYSIĄCLECIA 1/ LUBARTOWSKA 41, POW. 10M
466/ST/17 2017-09-19 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "CHANUKA 5778" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
98/OR/17 2017-09-19 STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
2500.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH - KONCEPCJA SMUP" W ZWIĄZKU Z UCZESTNICZENIEM JST W PRACACH GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ "ODBIÓR I ZARZĄDZANIE ODPADAMI STAŁYMI."
24/MKZ/17 2017-09-19 BUDOPROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
25000.00 WYKONANIE INWENTARYZACJI I ZESPOŁU BUDYNKÓW DAWNEJ SŁODOWNI VETTERÓW (BUDYNEK GŁÓWNY, MAGAZYN, SUSZARNIA) PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22 ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ STANU ZACHOWANIA WW. BUDYNKÓW.
57/PN/17 2017-09-19 PAULINA GMURKOWSKA
1890.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "TRANSNARODOWE PROGRAMY MŁODZIEŻOWE" 26.09.2017 PODCZAS KIEW
61/PN/17 2017-09-19 PAUL KALINICHENKO
1870.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 25.09.2017 PODCZAS KIEW
56/PN/17 2017-09-19 REVAZ JORBENADZE
2200.00 UCZESTNICTWO W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA "GEOPOLITYCZNE ORIENTACJE PAŃSTW W EUROPIE WSCHODNIEJ" W DNIU 25.09.2016 PODCZAS KIEW 2017
58/PN/17 2017-09-19 DOMINIK CAŁKA
650.00 POMOC PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU PANELI W LINII MODELE POJEDNANIA W DNIU 26.09.17 PODCZAS KIEW
55/PN/17 2017-09-19 CORDROY SP Z O.O.
39900.00 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 R.
62/PN/17 2017-09-19 GEDIMINAS KAZENAS
500.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
64/PN/17 2017-09-19 MARTYNA KWIATKOWSKA
220.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA I PREZENTACJA NT. KULTURY, SZTUKI I ŻYCIA W TADŻYKISTANIE 16.09.2017 R. PODCZAS KIEW
60/PN/17 2017-09-19 BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA
350.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 PODCZAS KIEW
316/ST/17 2017-09-19 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
6000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIESCIE.1 PÓŁMARATON LUBELSKI
59/PN/17 2017-09-19 KLAUS ZIEMER
500.00 UDZIAŁ W PANELU W CHARAKTERZE PRELEGENTA 26.09.2017 R. PODCZAS KIEW
53/GK/17 2017-09-19 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
1600.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REALIZACJĘ STREET WORKOUT PARK PRZY UL.MEDALIONÓW.
655/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
4550.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, ŚWIĄTECZNA AKADEMIA INSPIRACJI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
656/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA TOWOT SQUAT
0.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIASTO BEZ CHMUR - ANEKS DO UMOWY NR 327/KL/17 Z DNIA 24 MARCA 2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
654/KL/17 2017-09-19 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA-ANEKS DO UM. 563/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R. - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
464/ST/17 2017-09-19 CAFEMARI S.C.
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "WYSTAWY INSPIRACJI" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI
34/OW/17 2017-09-19 INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI
11628.00 DOSTAWA DRUKARKI 3 D WRAZ Z ZAPASEM FILAMENTÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSK
456/ZSS/17 2017-09-18 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 64/ZSS/17 - SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OLU SP ZOZ
22/MKZ/17 2017-09-18 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
0.00 - 88 974 ZŁ - ZOSTAJE PRZEZNACZONE NA "KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DEKORACJI PLASTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ BAZYLIKI OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE" - CO STANOWI 10% NAKŁADÓW WNIOSKOWANYCH NA WYKONANIE ROBÓ
418/ST/17 2017-09-18 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
138000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ MĘŻCZYZN
454/ZSS/17 2017-09-18 "WILK" KUŚMIERZ RADOSŁAW
4756.00 UMOWA O WYDRUK I DOSTARCZENIE 300 KALENDARZY ŚCIENNYCH "RODZINA TRZY PLUS"
450/ZSS/17 2017-09-18 DREWNIANY MEBELEK KATARZYNA KANDULSKA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
309/ST/17 2017-09-18 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
9000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
277/GM/17 2017-09-18 HELENA WOJCIECHOWSKA
WOJCIECHOWSKI ADAM
153.00 UMOWA NR: 1043/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, CZ. DZ. O POW. 96 M2, NIERUCHOMOŚĆ GMINNA, OPŁATA ROCZNA.
29/FE/17 2017-09-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
67805422.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN" ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
41/OW/17 2017-09-18 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
0.00 CELEM POROZUMIENIA JEST WSPIERANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W DZIEDZINIE EKONOMII, FINANSÓW, CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ SKIEROWANYCH DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I SENIORÓW, REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKTOROWEGO "BANKOWCY DLA
99/OR/17 2017-09-18 GETFRESH SP Z O O
66180.00 DOSTAWA NIEGAZOWANEJ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH ZWROTNYCH, KUBKÓW JEDNORAZOWYCH, DZIERŻAWĘ I SANITYZACJĘ DYSTRYBUTORÓW.
653/KL/17 2017-09-18 FUNDACJA FUGA MUNDI
5600.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-XX JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE 2017
351/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY SŁAWIN W LUBLINIE
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, PIŁKA NOŻNA.
421/ST/17 2017-09-18 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
1207000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
363/ST/17 2017-09-18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, KOSZYKÓWKA
450/ST/17 2017-09-18 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
84000.00 ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU AKADEMICKIEGO- AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJ.LUBELSKIEGO 2017/2018- UNIWESRJADA 2017
23/MKZ/17 2017-09-18 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
0.00 GMINA LUBLIN UDZIELA DOTACJI CELOWEJ KOŚCIOŁOWI REKTORALNEMU PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ W LUBLINIE PRZY UL. NARUTOWICZA 6 W WYSOKOŚCI 36 200 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTY) NA DOFINANSOWANIE NAKŁADÓW NA WYKONANIE PRAC : RENO
386/ST/17 2017-09-15 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
40148.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
43/IT/17 2017-09-15 COIG
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 30/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
270/GM/17 2017-09-15 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 14/10 I 14/16 (OBR. 14, ARK. 11) OR
101/OR/17 2017-09-15 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 67/OR/16 Z DNIA 22.09.2016 R., DOT. ZMIANY TERMINU EKSPOZYCJI OBRAZU NA TERMIN OD 1.07.2017 R. DO 31.12.2017 R. ORAZ ZWROTU OBRAZU NA DZIEŃ 10.01.2018 R.
462/ST/17 2017-09-15 SPRZEDAŻ ZEGARKÓW JERZY BATYRA
7800.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE WRAZ ZE SKŁADEM TEKSTU TRZECH OPRACOWAŃ TURYSTYCZNYCH NA TEMAT MIASTA LUBLIN
103/SOI/17 2017-09-15 ANTONIO DAVID JIMENEZ ANDRADE
2000.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATU ORAZ PREZENTACJI DOTYCZĄCEJ PROGRAMU STUDY IN LUBLIN
463/ST/17 2017-09-15 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
89790.00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROGRYWKACH IV RUNDY FINAŁOWEJ PLAY OFF II LIGII ŻUZLA
146/IR/17 2017-09-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
5535.00 MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU DOZOROWANIA OBIEKTU WRAZ Z OPRZEWODOWANIEM NA PRZEBUDOWYWANYM STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE
100/SOI/17 2017-09-15 FUNDACJA BADAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
0.00 ANEKS DO UMOWY 35/SOI/17, ZMIANA BRZMIENIA §4 UMOWY
54/PN/17 2017-09-15 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
0.00 ANEKS 1 NR 54/PN/17 DO UMOWY NR 43/PN/17 Z DNIA 4 SIERPNIA 2017 ROKU.
138/IR/17 2017-09-15 BARTŁOMIEJ PYCZEK
1752.00 SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII W ZAKRESIE SPRAWDZENIA I OCENY FORMULARZA CENOWEGO ORAZ KART KATALOGOWYCH NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMÓW: ELEKTROAKUSTYCZNEGO, INSPICJENTA ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA, IM.
143/IR/17 2017-09-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
219.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 388701 (258/IR/16) DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI PUNKTU ŁADOWANIA TELEFONÓW PRZY UL. LIPOWEJ 15 - ZMIANA MOCY PRZYŁĄCZENIA ORAZ WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 219.07 ZŁ.
12/ON/17 2017-09-14 ALAN SOBKOWICZ
SOBKOWICZ ALAN
584.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE CHOREOGRAFICZNE UCZESTNIKÓW POKAZU MODY, WRAZ Z PODKŁADEM MUZYCZNYM POKAZU, ZORGANIZOWANEGO W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W 
11/ON/17 2017-09-14 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
1845.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJA ORAZ POPROWADZENIE INTEGRACYJNEGO POKAZU MODY Z UDZIAŁEM 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 5 SENIORÓW W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" W DNIU 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTR
461/ST/17 2017-09-14 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
2000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ LEKKOATLETYCZNYCH DLA DZIECI
10/ON/17 2017-09-14 ANNA DYMNA
3000.00 W ROLI PRELEGENTA PODCZAS SESJI TEMATYCZNEJ "BYĆ DLA INNYCH BYĆ DLA SIEBIE" ZORGANIZOWANEJ W RAMACH WYDARZENIA "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN" KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU W CENTRUM KULTURY W LUBLINIE. SESJA BĘDZIE MIAŁ
144/IR/17 2017-09-14 HEN-BUD SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 42/IR/17 Z DNIA 29.03.2017 R. - NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, RO
268/GM/17 2017-09-14 UKRAINSKI POTRAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
646.00 UMOWA NR: 53/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, SZWOLEŻERÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY KIOSK PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 11A, CZĘŚĆ DZ. NR 28/5 O POW. 38 M2, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
269/GM/17 2017-09-14 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2090.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ, NA TLE ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW, NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ UPRZEDNIO JAKO DZIAŁKA NR 4 O POW. 1764M2, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KSIĘŻYCOWEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
97/OR/17 2017-09-13 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.
3656.00 ANEKS DO UMOWY NR 470/OR/14 Z DNIA 3.09.2014 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 73,4 M2 W BUDYNKU PRZY UL. ZANA 38 ORAZ WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT CZYNSZOWYCH O 3656,42 ZŁ BRUTTO DO WYSOKOŚCI 65160,91 ZŁ BRUTTO.
650/KL/17 2017-09-13 ŁUKASZ JEMIOŁA
3500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM PODCZAS SPOTKANIA " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN " W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 30.09.2017 R.
262/GM/17 2017-09-13 ANOTHER SIDE OF LIGHT PRZEMYSŁAW ZYCH
6000.00 UMOWA NR: 32/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ IMPREZY PN. #NIEFILTRUJEMY
272/GM/17 2017-09-13 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5535.00 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI I/LUB GARAŻAMI - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
12/NW/17 2017-09-13 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000.00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
38/OW/17 2017-09-13 F.R.U REHAB ZAWOJSKA-GANCARZ GABRIELA
11628.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE KINESIOTAPINGU:TAPINGU FUNKCJONALNEGO I I II STOPNIA DLA 2 NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RA
651/KL/17 2017-09-13 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
0.00 ANEKS DO UMOWY 139/KL/17 - ZMIANY W HARMONOGRAMIE I KOSZTORYSIE WSTĘPNYM
6/ZIT/17 2017-09-13 KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO DORADCA PODATKOWY DR AGATA BŁASZCZYK
1999.00 PRZEPROWADZENIE JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA W FORMIE WARSZTATÓW W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB Z ZAKRESU POMOCY PUBLICZNEJ.
101/KP/17 2017-09-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
17000.00 WSPÓŁORGANIZACJA WIZYTY SZEFÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH AKREDYTOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ OSÓB IM TOWARZYSZĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.
5/ZIT/17 2017-09-12 AGIT HOTEL CONGRESS & SPA
2267.00 WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBIADU I SERWISU KAWOWEGO W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU DLA MAKSYMALNIE 40 OSÓB.
649/KL/17 2017-09-12 FUNDACJA INSTYTUT KULTURY CYFROWEJ
0.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, 700 LAT LUBLINA :DANE I WIZUALIZACJE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
141/IR/17 2017-09-12 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
138498.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PLACU ZABAW, PRZY UL. LIPIŃSKIEGO W LUBLINIE
142/IR/17 2017-09-12 GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 220/IR/16 Z DNIA 26.10.2016 DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PARKU NA BŁONIACH POD LUBELSKIM ZAMKIEM - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 28-02-2018.
145/IR/17 2017-09-12 EURO-DIRECT CONSULTING
17084.00 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA 6 OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE", TJ. DLA SP NR 20, BSNR7, PRZY ZSTRANSPORT.-KOMUNIKAC., SP NR 18 I 33, ZS NR 4 ORAZ IIII L.O.
48/IT/17 2017-09-12 MIGAM RKPK SP. Z O.O. SP. K. A
1476.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM Z JĘZYKA POLSKIEGO NA PJM LUB SJM ORAZ Z PJM LUB SJM NA JĘZYK POLSKI.
267/GM/17 2017-09-12 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
12000.00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH WYCEN NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB PRAWNYCH) STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z
22/FE/17 2017-09-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1546246.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE".
416/ST/17 2017-09-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT. WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- SIATKÓWKA KOBIET
413/ST/17 2017-09-12 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
25000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018
100/KP/17 2017-09-12 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
6150.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W RAMACH OBCHODÓW 20-LECIA LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
35/PS/17 2017-09-11 --FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
9980.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT: "PROMOCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017"
368/ST/17 2017-09-11 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
65000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
34/PS/17 2017-09-11 WITKAC SP. Z O.O.
6288.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 7/PS/17 Z DNIA 20.04.2017 R. - USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO WITKAC.PL
648/KL/17 2017-09-11 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT: " MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - RADIO RELATIONS" 12-14.09.2017 R.
135/OŚ/17 2017-09-11 MEGAHEAT S.C. B.DULOWSKA, T.DULOWSKI
4551.00 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
13/ZE/17 2017-09-11 URSZULA ZASADA
19500.00 USŁUGA OPRACOWANIA INWENTARYZACJI RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.
447/ST/17 2017-09-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
165965.00 PROMOCJA POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Z LUBLINA W ROZGRYWKACH II RUNDY FAZY PLAY OFF II LIGI ŻUZLA W SEZONIE 2017- MECZ W LUBLINIE
645/KL/17 2017-09-08 KATARZYNA MICHALAK
1500.00 PRODUKCJA AUTORSKIEGO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO PREZENTUJĄCEGO SYLWETKI KOBIET, KTÓRE ZMIENIAŁY OBLICZE DAWNEGO LUBLINA PT. " WLUBLINWZIĘTE " W RAMACH "LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY - KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
134/OŚ/17 2017-09-08 RYSZARD WÓJCIK
10000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
28/FE/17 2017-09-08 AGENCJA REKLAMOWA TOP AGNIESZKA ŁUCZAK
26752.00 UMOWA NA OPRACOWANIE I WYDRUK KALENDARZY PROMOCYJNYCH NA ROK 2018 DLA PROJEKTU: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17
129/OŚ/17 2017-09-08 BEATA ROZWAŁKA
ROZWAŁKA KRZYSZTOF
4904.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
131/OŚ/17 2017-09-08 AGNIESZKA ZALEWSKA
3140.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
255/GM/17 2017-09-08 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
51.00 UMOWA NR: 31/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE TRÓJNOGU I POWIERZCHNI REKLAMOWEJ PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, POW. 10,58 M2.
133/OŚ/17 2017-09-08 KRYSTYNA BARTOSIK
3200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
130/OŚ/17 2017-09-08 KAZIMIERZ DZIĘCIOŁ
6628.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
99/SOI/17 2017-09-08 PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13230.00 DRUK I DOSTARCZENIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM SSE
99/KP/17 2017-09-08 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR
6150.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OKŁADEK NA MEDAL 700-LECIA.
98/KP/17 2017-09-08 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
3690.00 USŁUGA GRAWEROWANIA TREŚCI NA MEDALACH
647/KL/17 2017-09-08 MACIEJ IGNACIUK
5000.00 OPRACOWANIE KONCEPCJI GRAFICZNEJ I WIZUALNEJ ORAZ STWORZENIE ANIMACJI WIDEO DO REPORTAŻU DŹWIĘKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY MICHALAK PT. "WLUBLINWZIĘTE " ORAZ ZILUSTROWANIE TEGO REPORTAŻU W RAMACH " LUBLIN INSPIRUJE KOBIETY- KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN"
132/OŚ/17 2017-09-08 EUGENIUSZ MYSŁOWSKI
6065.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
42/IT/17 2017-09-08 APN PROMISE S.A.
59331.00 DOSTAWA LICENCJI MICROSOFT O365, WDROŻENIE PILOTAŻOWE DOSTARCZONYCH LICENCJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO.
41/IT/17 2017-09-08 ASSECO DATA SYSTEM S.A.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 35/IT/17. (ZMIANA ADRESU WYKONAWCY I ZAPISU DOTYCZĄCEGO WYSTAWIANIA FAKTUR).
364/ST/17 2017-09-08 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018- KOSZYKÓWKA
44/OW/17 2017-09-07 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4300.00 ANEKS NR 1 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R. DO POROZUMIENIA NR 20/PN/17 Z DNIA 25 MAJA 2017 R.W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSC
97/KP/17 2017-09-07 POLOT JERZY FURTAK
0.00 ANEKS NR 1, DO UMOWY NR 21/KP/17, DOTYCZĄCY NAZW I NUMERÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH.
420/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
70000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA KOBIET
419/ST/17 2017-09-07 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
80000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN
275/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
550.00 UMOWA NR: 33/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, ARCHIDIAKOŃSKA DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA PLACU PO FARZE Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SMAKU
254/GM/17 2017-09-07 ELPRO DEVELOPMENT S.A.
3890.00 UMOWA NR: 52/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW UL.WYŻYNNA : PARKING, ZIELEŃ, DROGA POW.; 1975
98/SOI/17 2017-09-07 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
615.00 UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 14.09.2017 R. OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 16.00
247/GM/17 2017-09-07 STOWARZYSZENIE ZYSKAJ ZDROWIE
50.00 UMOWA NR: 30/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE Z PRZEZNACZENIEM NA NAMIOT DO WYKONYWANIA BEZPŁATNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 23 W DNIU 25.09.2017 R.
49/MAZ/17 2017-09-06 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
41500.00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA - ETAP JESIENNY
136/IR/17 2017-09-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1971.00 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - BOISKO REKREACYJNE Z OŚWIETLENIEM TERENU I BUDYNKU ZAPLECZA PRZY UL. JUDYMA W LUBLINIE.
53/PN/17 2017-09-06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁORGANIZACJI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2017 ROKU
97/SOI/17 2017-09-06 LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE
1512.00 WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 12.09.2017 R.
128/OŚ/17 2017-09-06 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR WYSZOGRODZKI
6132.00 WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE.
250/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
11600.00 WYKONANIE 29 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
248/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
6800.00 WYKONANIE 17 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
258/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
9901.00 WYKONANIE 23 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
251/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
22140.00 WYKONANIE 40 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU LUB WSPÓŁUŻYTKOWANIU OSÓB PRAWNYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU.
260/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8179.00 WYKONANIE 19 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
249/GM/17 2017-09-06 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA MAŁYSZ
1600.00 WYKONANIE 4 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA
259/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
8118.00 WYKONANIE 22 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
261/GM/17 2017-09-06 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10553.00 WYKONANIE 26 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
429/ST/17 2017-09-06 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
150000.00 :"PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH".
446/ST/17 2017-09-05 MONIKA JEREMICZ KLAWO STUDIO
369.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE CZTERECH RODZAJÓW MASEK NA FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH 2017
417/ST/17 2017-09-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
94000.00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- FUTSAL MĘŻCZYZN"
323/ST/17 2017-09-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
10000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MEMORIAŁ Z.NIEDZIELI
355/ST/17 2017-09-05 FUNDACJA KOBIECY KLUB PIŁKARSKI WIDOK LUBLIN
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
643/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA SZPILKA
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KAMIENICA W SERCU LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
423/ST/17 2017-09-05 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- TENIS STOŁOWY
644/KL/17 2017-09-05 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU - ANEKS NR 644/KL/17 DO UM. NR 575/KL/17 - DOTYCZY ZMIANY ŚRODKÓW WŁASNYCH
137/IR/17 2017-09-05 INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI
1169269.00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
33/OW/17 2017-09-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY ZAWARTEJ DNIA 19 CZERWCA 2017 R., NUMER 170/RLPU.12.00-06-0205/16-00 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: "SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH REGIONALNEGO PROGR
256/GM/17 2017-09-05 SABINA GOLEŃ
500.00 UMOWA NR: 2/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - ZASÓB. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI UMOWA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. LESZETYCKIEGO 10/33 BEDĄCEGO WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GMINY LUBLIN ORAZ OS
253/GM/17 2017-09-05 SEBASTIAN PODKAŃSKI
184.00 UMOWA NR: 1041/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA
642/KL/17 2017-09-05 FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-KONKURS FOTOGRAFICZNY 700- LECIE LUBLINA W OBIEKTYWIE-ANEKS DO UMOWY 241/KL/17-ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY-ZAKTUALIZOWANEJ KALKULACJI KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
399/ST/17 2017-09-04 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
6712.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
246/GM/17 2017-09-04 "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3298.00 UMOWA NR: 29/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIE REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 11, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 28 , (POW. 67,00 M2)
437/ST/17 2017-09-04 DAWID FURMANEK
2800.00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
401/ST/17 2017-09-04 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
20000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
398/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
5712.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
402/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
453/ZSS/17 2017-09-04 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 58/ZSS/17 Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU).
271/GM/17 2017-09-04 JANINA STAWSKA
95.00 UMOWA NR: 1042/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DZIERŻAWY - POLEPSZENIE FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ DZ. NR 67/40 OBR. 3, ARK. 14, POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ, POW. 66M
400/ST/17 2017-09-04 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN
12200.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
50/MAZ/17 2017-09-04 THE OWL CONOR MONAGHAN
750.00 PRZYGOTOWANIE SKŁADU KSIĄŻKI "ROŚLINNOŚĆ PASÓW PRZYDROŻNYCH. POTENCJAŁ I ZAGROŻENIE"
403/ST/17 2017-09-04 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIJCZYK 23
24420.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
48/MAZ/17 2017-09-04 PIOTR GRZYWACZEWSKI OGRÓD-SERVICE
39042.00 NASADZENIA 2 SZT. DRZEW TOPOLA CZARNA ORAZ DĄB SZYPUŁKOWY NA TERENIE MIASTA LUBLIN
51/MAZ/17 2017-09-04 ZANO MIROSŁAW ZAROTYŃSKI
49138.00 ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA UL. ZAMOJSKĄ
242/GM/17 2017-09-01 EDYTA SZAFRANEK
100.00 UMOWA NR: 1/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - DZIERŻAWY. - LUBLIN UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI CELE MIESZKANIOWE
448/ZSS/17 2017-09-01 STOWARZYSZENIE EDUKADO
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
452/ZSS/17 2017-09-01 PRIMA LESZEK GĘCA
600.00 POPROWADZENIE AKCJI PROZDROWOTNEJ "MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI" W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017 R.
436/ST/17 2017-09-01 WALDEMAR SULISZ
1600.00 OPRACOWANIE ORAZ REALIZACJA SPACERU MIEJSKEIGO POD NAZWĄ "LUBLIN SMAKÓW" PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
445/ST/17 2017-09-01 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
9900.00 ORGANIZACJA IMPREZ POD NAZWĄ "MIĘDZY PRAWDĄ A LEGENDĄ" W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH.
434/ST/17 2017-09-01 GRZEGORZ IGNACIUK
2000.00 PRODUKCJA, MONTAŻ I POSTPRODUKCJA SPOTU FILMOWEGO Z IMPREZY "FESTWIAL LEGEND LUBELSKICH"
439/ST/17 2017-09-01 MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-DECHNIK
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "UROCZYSTA HAWDALA - ROSZ HASZANA - ŻYDOWSKI NOWY ROK 5778" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI
442/ST/17 2017-09-01 KAMIL DĄBROWSKI
900.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ" W PŁYWALINI ZLOKALIZOWANEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W LUBLINIE
438/ST/17 2017-09-01 PIOTR PAUK
15000.00 AUTORSKIE OPRACOWANIE WRAZ Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM INSTALACJI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
244/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
10332.00 WYKONANIE 28 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
245/GM/17 2017-09-01 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5166.00 WYKONANIE 14 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
451/ZSS/17 2017-09-01 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
185.00 USŁUGA DOT. WYKONANIA Z MATERIAŁU TYPU STYRODUR DWÓCH LITER "X" W KOLORZE RÓŻOWYM.
56/OW/17 2017-09-01 POLSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA OPTYKÓW
18400.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "TECHNIK OPTYK" W OKRESIE IX 2017 - VIII 2019 W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAM
435/ST/17 2017-09-01 -- MARTA WIERZBICKA
1416.00 WYKONANIE MINIMUM 150 ZDJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PODCZAS FESTWIALU LEGEND LUBELSKICH
443/ST/17 2017-09-01 WOJCIECH KAPROŃ
10000.00 AUTORSKIE OPRACOWANIE ETIUD CHOREOGRAFICZNYCH DO SPEKTAKLU ORAZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE RUCHU SCENICZNEGO AKTORÓW W TRAKCIE CAŁEGO SPEKTAKLU "POGROM W PRZYSZŁY WTOREK"
444/ST/17 2017-09-01 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
9970.00 ORGANIZACJA SPEKTAKLU "KOZIOŁEK KRĘCIOŁEK NA STARYM MIEŚCIE" REALIZOWANEGO PODCZAS FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
51/PN/17 2017-09-01 FUNDACJA KRAJOBRAZY
13915.00 1) PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ: SĄSIEDZKIE WARSZTATY "NA PODWÓRKACH" DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM. 2) PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH - PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI DO PROGRAMU DZI
12/ZE/17 2017-09-01 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 8 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
237/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ALEJE RACŁAWICKIE 23 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
236/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
2980.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PARCZEWSKIEJ I W POBL. UL. PARCZEWSKIEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
238/GM/17 2017-09-01 USŁUGI GEODEZYJNE - GEODETA MARIAN SOSNOWY
1800.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 7 - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI.
243/GM/17 2017-09-01 GRZEGORZ GŁADYSZEWSKI
226.00 UMOWA NR: 1040/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA ROCZNA.
241/GM/17 2017-09-01 DOROTA MASIERAK
264.00 UMOWA NR: 1039/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
447/ZSS/17 2017-09-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
51/GK/17 2017-08-31 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
383698.00 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR I I II.
31/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MINI MARTYNKA W LUBLINIE IZABELA CZECHOWSKA,
350572.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
40/IT/17 2017-08-31 EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
66175.00 ODNOWIENIE ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO.
239/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO, NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 130/1 (OBR. 29, ARK. 5) ORAZ ZOBOWIĄZ
414/ST/17 2017-08-31 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
130000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- PIŁKA SIATKOWA II LIGA
362/ST/17 2017-08-31 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
234/GM/17 2017-08-31 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
3000.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. KARMELICKIEJ I UL. ZIELONEJ - NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI.
96/SOI/17 2017-08-31 PIOTR MALESZYK
0.00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINY REALIZACJI UMOWY DO DNIA 30.09.2017 R.
240/GM/17 2017-08-31 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 1/37 I 1/59 (OBR. 19, A
32/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA I PRZYJACIELE"
337000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
29/OW/17 2017-08-31 MARTYNKA-BIS PRZEDSZKOLE PRYWATNE, I. CZECHOWSKA A. SAŁAGA, URZĘDOWSKA
850000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
30/OW/17 2017-08-31 PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA" I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
600000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
28/OW/17 2017-08-31 AKADEMIA POZIOMKOWA WIOLETTA RAK
810000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
441/ST/17 2017-08-31 MARCIN STEC
0.00 ROZWIĄZANIE UMOWY NA KOORDYNACJĘ ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
640/KL/17 2017-08-30 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -KUTURA I SZTUKA- TWORZENIE KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ-KOLEKCJA 2017
397/ST/17 2017-08-30 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
4284.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
395/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
30100.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
396/ST/17 2017-08-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
27300.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
135/IR/17 2017-08-30 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 71/IR/17 Z DNIA 08.05.2017R DOT. WYKONANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU OPRACOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY DO DNIA 10.10.2017R.
233/GM/17 2017-08-30 RADOSŁAW KOZŁOWSKI
474.00 UMOWA NR: 28/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA SKRZYŻOWANIU Z UL. STASZICA, POW. 3,5 M
232/GM/17 2017-08-30 SYLWIA STANISŁAWSKA
3680.00 UMOWA NR: 27/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30, POW. 56 M
38/IT/17 2017-08-30 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17 (ZMIANA TERMINU).
641/KL/17 2017-08-30 MARCIN BUTRYN
4575.00 REALIZACJA FILMU PROMUJĄCEGO PROGRAM "DZIELNICE KULTURY"
140/IR/17 2017-08-30 HUP-BUD SP. Z O.O.
97502.00 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 5
445/ZSS/17 2017-08-29 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
8020.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
415/ST/17 2017-08-29 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
1107000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KAT.WIEKOWYCH SENIORÓW W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH W SEZONIE 2017/2018- KOSZ KOBIET EKSTRAKLASA
393/ST/17 2017-08-29 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
2856.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
432/ST/17 2017-08-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
0.00 UMOWA UŻYCZENIA SAMOJEZDNEJ KOSIARKI
39/IT/17 2017-08-29 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
570.00 USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET - BUTELKOMAT W E. LECLERC UL. ZANA.
440/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ VITAMED
2980.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
428/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDIMED
5510.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
423/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MED-KOL
7600.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
420/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ AMICUS
12400.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
432/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
11810.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
416/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ARNIKA
16610.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
408/ZSS/17 2017-08-29 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA BOŻEGO W LUBLINIE
6520.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
435/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ALFA
7270.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
430/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ UNI-MED
7910.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
414/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ VIVA MED
9960.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
410/ZSS/17 2017-08-29 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
22930.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
404/ZSS/17 2017-08-29 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
4220.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
436/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
5060.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
443/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ WALLENRODA MED
9650.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
439/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MAK-MED
7070.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
426/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ PROVITA
11850.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
442/ZSS/17 2017-08-29 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
6770.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
413/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MED-CENTRUM
4000.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
433/ST/17 2017-08-29 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
0.00 UMOWA UŻYCZENIA WÓZKA DO MALOWANIA LINII BOISKOWYCH
50/GK/17 2017-08-29 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
20896.00 UMOWA W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SZALETU NA PLACU LITEWSKIM, ZASILANEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z SIECI ELEKKTROENERGETYCZNEJ ZADZĄDZANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN. KWOTA UMOWNA W WYSOKOŚCI 20896,87ZŁ STANOWI SZACU
52/GK/17 2017-08-29 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
0.00 ROZSZERZENIE ZAKRESU UMOWY NR 37/GK/17 O OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ STUDNI KABLOWYCH, UDOSTĘPNIENIE STUDNI KABLOWYCH UŻYTKOWNIKOM I EWENTUALNE USUWANIE AWARII
638/KL/17 2017-08-29 MARTYNA CHODOWSKA
8000.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "JA NASTOLETNIA" - M. CHODOWSKA
402/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ FAMIL-MED
23370.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
438/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
8730.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
425/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SP. Z O.O.
22980.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
415/ZSS/17 2017-08-29 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
24220.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
444/ZSS/17 2017-08-29 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
3610.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
424/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ARS MEDICA
11650.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
418/ZSS/17 2017-08-29 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11470.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
446/ZSS/17 2017-08-29 TMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3060.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
431/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ŻYCIE
7600.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
412/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ BAMED
7390.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
406/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ JUTRZENKA
6000.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
407/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDICOR S.C.
9270.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
437/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ KALINA
19180.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
419/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MEDYCYNA 2001
22800.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
409/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
7950.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
434/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ANI-MED
7060.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
427/ZSS/17 2017-08-29 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
14500.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
422/ZSS/17 2017-08-29 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
41110.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
403/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ESKULAP
11070.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
421/ZSS/17 2017-08-29 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
24330.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
417/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ CZECHÓW
5490.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
433/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ MELISA
15380.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
429/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ BRONOWICE
7390.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
411/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ PULS-MED
16840.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
441/ZSS/17 2017-08-29 NZOZ ALVITA
20210.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
405/ZSS/17 2017-08-29 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
10000.00 PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM I GRYPIE
231/GM/17 2017-08-29 BTM MALAWSKI SPÓŁKA JAWNA
4678.00 UMOWA NR: 26/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 7, POW. 60,66 M
225/GM/17 2017-08-29 MARIA FILIPEK
2264.00 UMOWA NR: 22/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POW. REKLAMOWA, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 38, POW. 46,87M
229/GM/17 2017-08-29 TOMASZ GRACZYK
3406.00 UMOWA NR: 25/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 2, POW. 52,90M
228/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
3424.00 UMOWA NR: 24/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25, PRZED LOKALEM KLUBOKAWIARNI OSTRO, POW. 70,80M
227/GM/17 2017-08-29 MARCIN POLAŃSKI
2772.00 UMOWA NR: 23/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 8, PRZED LOKALEM PAPRIKA KEBAB, POW. 57,10M
9/ZE/17 2017-08-29 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 7 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B.
4/ZIT/17 2017-08-29 GULIK SP. Z O.O.
474.00 JEDNORAZOWA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I WODY MINERALNEJ NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 9.6 "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH ZIT LOF", W TERMINIE 30 SIERPNIA 2017 R.
26/FE/17 2017-08-29 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA RADIO-LUBLIN S.A.
10824.00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ RADIOWO - INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA
50/PN/17 2017-08-29 AMW HOTELE SPÓŁKA Z O.O.
11880.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KIEW W DNIACH 24-26 WRZEŚNIA 2017
263/GM/17 2017-08-28 ROMAN GRZYBEK
207.00 UMOWA NR: 263/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
448/ST/17 2017-08-28 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
0.00 POROZUMIENIE OKREŚLAJACE ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROWADZENIA SYSTEMU SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ.
230/GM/17 2017-08-28 MARZANNA PAWŁAT
252.00 UMOWA NR: 1038/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
217/GM/17 2017-08-28 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SPÓŁDZIELCA"
1219.00 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO ZAWARTA ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ SPÓŁDZIELCA W LUBLINIE NA PROWADZENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA NR 22 PRZY UL. KWIATOWA 23 O POW. 52,18 M2 NA OKRES NASTĘPNYCH 3 LAT. MIESIĘCZNY CZYNSZ PŁATNY Z GÓRY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
252/GM/17 2017-08-28 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
1140.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TATARSKIEJ 6.
224/GM/17 2017-08-28 RAFDAM SP. Z O.O.
1460.00 UMOWA NR: 21/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZED LOKALEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5, POW. 35 M
388/ST/17 2017-08-28 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
63000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
37/IT/17 2017-08-28 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
62197.00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.
390/ST/17 2017-08-28 LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK
11200.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
391/ST/17 2017-08-28 KLUB SPORTOWY PACO
17000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
313/ST/17 2017-08-28 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
4000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- XXII TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH
392/ST/17 2017-08-28 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10472.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
115/MZON/17 2017-08-28 IZA TOMASIAK
0.00 ZMIANIE ULEGA PARAGRAF 1 UMOWY, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE: ZLECENIODAWCA ZLECA A ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 1. WYSTAWIANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2. ZADANIA ZLECENIOBIORCY OKREŚLONE W PKT 1 OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNO
52/PN/17 2017-08-28 MUNICIPALITY OF UJBUDA, 11TH DISTRICT OF BUDAPEST
219126.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST ORGANIZACJA PARTNERSTWA CELEM REALIZACJI PROJEKTU "CREATIVE SPIRITS - STYMULOWANIE KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ MIEJSKICH STRATEGII" - II FAZA
639/KL/17 2017-08-28 NAZAR KOLOMIIETS
345.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE -PROGRAM WYJAZDOWY PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIECI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
637/KL/17 2017-08-28 KRZYSZTOF RZĄCZYŃSKI
0.00 UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY PN. TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE ORAZ PROGRAMU JEJ DZIAŁANIA
314/ST/17 2017-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
2000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
389/ST/17 2017-08-28 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
30800.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
440/ST/17 2017-08-28 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
20000.00 PROWADZENIE INKUBATORA SPORTOWEGO W RAMACH LUBELSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI SPORTOWYCH
394/ST/17 2017-08-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY - TRZY
8920.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
385/ST/17 2017-08-28 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
14000.00 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH KLAS PROFILOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
226/GM/17 2017-08-28 JOANNA KURUS
269.00 UMOWA NR: 1037/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, ZIELEŃ PRZYDOMOWA
635/KL/17 2017-08-25 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
60000.00 KL-OP-IV.526.41.2017 UM. NR 635/KL/17 Z DN. 25.08.2017 R. TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - KONTYNUACJA 2017
430/ST/17 2017-08-25 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
0.00 DOTYCZY ZMIANY W SYSTEMIE ROZGRYWEK TURNIEJU
49/GK/17 2017-08-25 "LENMAR" MARCIN LENARD
60830.00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
431/ST/17 2017-08-25 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
0.00 ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DOTACJI, II I IV TRANSZA.
636/KL/17 2017-08-25 AYA STUDIO ANNA CHABROS-PIŁAT
1750.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ANIMACJI POKLATKOWEJ W TECHNICE WYCINANKOWEJ LUB PLASTELINOWEJ PODCZAS FESTIWALU ANIMACJI W ŁUCKU 9-10-.09.2017 R.
133/IR/17 2017-08-25 MIROSŁAW MACIOSZEK PRACOWNIA PROJEKTÓW MODUS
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 52/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 DOT BUDOWY SKATEPARKU DLA LUBLINA - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PROJEKTU DO DNIA 31-12-201 R.
132/IR/17 2017-08-25 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 39/IR/17 Z DNIA 27 .03.2017 DOT. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UM PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 - ZMIANA FORMY ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ( GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA)
221/GM/17 2017-08-25 "SZTYRLIC" RYSZARD STURLIS
10000.00 WYKONANIE ROZBIÓRKI POZOSTAŁOŚCI PO DWÓCH ALTANKACH OGRODOWYCH O ŁĄCZNEJ POW. 20 M2, ZLOKALIZOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 72/2 (OBR. 26, ARK. 1), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 33 ORAZ USUNIĘCIE ODPADÓW POWST
223/GM/17 2017-08-25 MICHAŁ BIELECKI
547.00 UMOWA NR: 20/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE MINI JARMARK, "EKOBRAMA", 6 STOISK HANDLOWYCH Z OFERTĄ PRODUKTÓW REGIONALNYCH, POW. 36 M
400/ZSS/17 2017-08-25 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA FLOREK-SZYMAŃSKA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
134/IR/17 2017-08-25 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
260829.00 BUDOWA SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW I SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA DZIAŁCE NR 105/6 ARKUSZ 9; NR 3/1 ARKUSZ 8; NR 3/3 ARKUSZ 8 - OBRĘB 0027 PRZY UL. BURSZTYNOWEJ W LUBLINIE.
94/SOI/17 2017-08-24 KATARZYNA CEBULAK
1000.00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
49/PN/17 2017-08-24 RESTAURACJA FIESTA - MOTEL ZOFIA BIELA, MAŁGORZATA STACHYRA S.C.
1860.00 USŁUGA GASTRONOMICZNA POLEGAJĄCA NA SERWOWANIU ŚNIADAŃ DLA UCZESTNIKÓW KIEW2017 W DNIACH 25-26.09.2017 R.
235/GM/17 2017-08-24 ROBERT SŁOMKA
RADOMSKI TADEUSZ
6629.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY DZIERŻAWY NR 286/GM/13 Z DNIA 19.11.2013 R. - DZ. NR 91/9 I DZ. NR 91/11 (OBR. 34, ARK. 4) W LUBLINIE PRZY UL. STOLARSKIEJ.
93/SOI/17 2017-08-24 NAPRAWA ANTYKÓW OKOŃ TOMASZ
2600.00 REALIZACJA WARSZATÓW Z RENOWACJI PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH
219/GM/17 2017-08-23 MAŁGORZATA OSTROWSKA
10.00 UMOWA NR: 18/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 14), Z PRZEZNACZNIEM NA WYKONYWANIE BEZ
632/KL/17 2017-08-23 KATERYNA BOROVYK
345.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
631/KL/17 2017-08-23 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 288/KL/17 Z DNIA 10.03.2017 R. ZMIANA KOSZTORYSU ZADANIA
24/FE/17 2017-08-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-1640896.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
633/KL/17 2017-08-23 VIKTORIJA KOSTYUCHOK
345.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REALIZACJA PROGRAMU WYJAZDOWEGO PT. "PROJEKT Z OKAZJI 151 ROCZNICY URODZIN MYCHAJŁA HRUSZEWSKIEGO ORAZ 70 ROCZNICY AKCJI WISŁA PT. ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
25/FE/17 2017-08-23 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-1640896.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "TERMOMODERNIZACJA PIĘCIU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" DOT. ZMIANY WARTOŚCI UMOWY.
634/KL/17 2017-08-23 MATEUSZ NOWAK
300.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PN. "SACRIFICE"/XIX. ROCNIK PREHLIDKY DIVADLO JEDNOHO HERCE (19TH CHEB MONODRAMA FESTIVAL)/THE CZECH REPUBLIC
48/PN/17 2017-08-22 SYLWIA MAŃKA
1350.00 USŁUGA GASTRONOMICZNA POLEGAJĄCA NA SERWOWANIU ŚNIADAŃ DLA UCZESTNIKÓW KIEW2017 W DNIACH 25-26.09.2017 R.
10/ZE/17 2017-08-22 K30 SP. Z O.O.
16448.00 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA:" IINWENTARYZACJA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LUBLIN"
628/KL/17 2017-08-22 FUNDACJA KAISERA SOZE
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2016- 2018. WYDAWNICTWO MUZYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII LUBLINA
91/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
11000.00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
92/SOI/17 2017-08-22 PAULINA ZARĘBSKA
10000.00 REALIZACJA ŚWIĘTA HANDLOWEGO ULICY ZAMOJSKIEJ W DNIU 2 WRZEŚNIA 2017 R.
90/SOI/17 2017-08-22 AGATA CHOLEWA
11000.00 PRZEPROWADZENIE ZMIANY WNĘTRZ LOKALI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA UL. LUBARTOWSKIEJ
629/KL/17 2017-08-22 DOROTA AWIORKO
0.00 ANEKS DO UMOWY 23/KL/17 Z 4.01.2017 R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
630/KL/17 2017-08-22 IWONA DREWNIAK
0.00 ANEKS DO UMOWY 222/KL/17 Z 21.02.2017R. ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU
11/ZE/17 2017-08-22 BIURO PROJEKTOWE GIS-MAP MAŁGORZATA NIEWĘGŁOWSKA
29500.00 UMOWA NA USŁUGĘ OPRACOWANIA: "IINWENTARYZACJA RODZAJU I WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW STAŁYCH W BUDYNKACH PRYWATNYCH"
214/GM/17 2017-08-22 AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4945.00 UMOWA NR: 14/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM "GOŚCINNE PIWNICE" PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15), Z PRZEZNACZNIEM N
222/GM/17 2017-08-22 JANUSZ DWORNICKI
1300.00 UMOWA NR: 19/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE STOISKA HANDLOWO-GASTRONOMICZNE IX EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU, POW. 200 M
218/GM/17 2017-08-22 BIURO POSELSKIE POSŁA WOJCIECHA WILKA
56.00 UMOWA NR: 17/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NAMIOT INFORMACYJNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1, NA WYSOKOŚCI KOŚCIOŁA PW. ŚW. DUCHA
26/OW/17 2017-08-21 AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
5867.00 DOSTAWA NISZCZAREK W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH". DOSTAWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
353/ST/17 2017-08-21 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
21000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
367/ST/17 2017-08-21 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
349/ST/17 2017-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "51"
11000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA
27/OW/17 2017-08-21 BIURO PLUS SJ
5310.00 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU "MALUCHY Z FELINA. UTWORZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE DLA DZIECI 3-4 LETNICH". DOSTAWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
96/KP/17 2017-08-21 AKSON STUDIO SP. Z O.O.
0.00 WSPÓŁPRACA NA POTRZEBY REALIZACJI ZDJĘĆ DO SERIALU FABULARNEGO PT. "WOJENNE DZIEWCZYNY".
370/ST/17 2017-08-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
100000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018, PIŁKA NOŻNA
208/GM/17 2017-08-21 MEX BISTRO XXII SP. Z O.O.
2461.00 UMOWA NR: 9/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED LOKALEM PIJALNIA WÓDKII I PIWA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24) Z PRZEZNACZNIEM
264/GM/17 2017-08-21 WOJCIECH GÓRAK
190.00 UMOWA NR: 264/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN
347/ST/17 2017-08-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY SYGNAŁ LUBLIN
44000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 -PIŁKA NOŻNA
358/ST/17 2017-08-21 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
64000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA SIATKOWA
47/MAZ/17 2017-08-18 TADEUSZ KĘSIK
350.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 5 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA TADEUSZA KĘSIKA
129/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
3690.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 88/IR/17 Z DNIA 02.06.2017 R. NA "AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 26 W LUBLINIE - W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM WARUNKÓW LPEC Z
204/GM/17 2017-08-18 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
180.00 UMOWA NR: 48/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KARKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Z PRZENACZENIEM NA USTAWIENIE RUSZTOWANIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA PRAC RENOW
130/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
104550.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH W RAMACH ZADANIA " PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE"
122/IR/17 2017-08-18 BUDIMEX S.A.
674197.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 66/IR/16 Z DNIA 04.05.2016 - ZMIANA ZAKRESU UMOWY, ROBOTY DODATKOWE, UZUPEŁNIAJĄCE, ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DOT. STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO "START" PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
45/MAZ/17 2017-08-18 THE OWL CONOR MONAGHAN
2700.00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, SKŁADU, PRZYGOTOWANIE DO WYDRUKU KSIĄZKI-ALBUMU "PRZYRODA LUBLINA"
34/CA/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE "GANG POSZUKIWACZY SZCZĘŚCIA"
2330.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH" - CYKL WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH ORAZ WYSTAWA PRAC SENIORÓW.
33/CA/17 2017-08-18 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
4860.00 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM - "AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA".
31/CA/17 2017-08-18 FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I WYCHOWANIA KARUZELA
5060.00 UMOWA NA REALZIACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "KAWIARENKA KULTURALNA BIS".
623/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM.TERESY
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO : "WYSTĘP CHÓRU ANDANTINO ORAZ CHÓRU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 NA ORHID CHOIR FESTIVAL W MACEDONII W DNIACH 23-30.08.2017 R."
624/KL/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE ARCHIDIECEZJALNY CHÓR CHŁOPIĘCO - MĘSKI "PUERI CANTORES
7000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP CHÓRU PUERI CANTORES LUBLINESES W BUDAPESZCIE" W DNIACH 23-30.08.2017 R.
627/KL/17 2017-08-18 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. " XVI LUBELSKIE ŚWIĘTO MIODU" W DNIU 10.09.2017 R.
127/IR/17 2017-08-18 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH MAWAR BIURO PROJEKTÓW
40590.00 WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ KOMPLEKSU BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH.
425/ST/17 2017-08-18 FUNDACJA SCENY INVITRO
60000.00 PREZENTACJA DWÓCH SPEKTAKLI POD TYTUŁEM "POGROM W PRZYSZŁY WTOREK".
426/ST/17 2017-08-18 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
39975.00 PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT PODCZAS MECZY I RUNDY FAZY PLAY OFF II LIGA ŻUŻLA
1/USC/17 2017-08-18 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
0.00 WYPOŻYCZENIE DZIESIĘCIU OBRAZÓW DO DEKORACJI WNĘTRZ TRYBUNAŁU KORONNEGO.
209/GM/17 2017-08-18 FUNDACJA KRAJOBRAZY
0.00 UMOWA UŻYCZENIA CZĘŚCI O POWIERZCHNI 167 M2 DZIAŁKI NR 21/2 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, USYTUOWANEJ PRZY UL. FURMAŃSKIEJ 5 W LUBLINIE (OBR. 34, ARK. 1, POW. 2678 M2, KSIĘGA WIECZ LU1I/00151068/5)
211/GM/17 2017-08-18 BOGDAN ZŁOTKIEWICZ
102.00 UMOWA NR: 11/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE STOISKO HANDLOWE Z ŻYWNOŚCIĄ I NAPOJAMI, CZ. DZ. NR 47 (OBR. 36, ARK. 3), PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 27, POW. 1,5 M
216/GM/17 2017-08-18 KACPER DOMŻAŁ
900.00 UMOWA NR: 16/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOŚCIUSZKI PRZY PLACU CZECHOWICZA, POW. 2 M
215/GM/17 2017-08-18 RADOSŁAW KOZŁOWSKI
474.00 UMOWA NR: 15/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII, LEMON EVOLUTION, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1, POW. 3,5 M
35/CA/17 2017-08-18 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY NR 1
3670.00 UMOWA O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PREZENTUJĄCYCH POZYTYWNY WIZERUNEK SENIORA I PROMUJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB STARSZYCH" - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW.
36/CA/17 2017-08-18 FUNDACJA TU OBOK
2460.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "SPOTKANIE Z LUBLINEM NA WIENIAWIE".
32/CA/17 2017-08-18 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
7608.00 UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "ZADANIE NR 1: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ SENIORÓW" - CYKL KONCERTÓW MUZYCZNYCH NA ZAMKU LUBELSKIM
46/MAZ/17 2017-08-18 BARTOSZ WÓJCIK
800.00 WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO TEKSTÓW ZAWARTYCH W KSIĄŻCE-ALBUMIE "PRZYRODA LUBLINA"
210/GM/17 2017-08-17 MAKSIM SHORAKH
296.00 UMOWA NR: 10/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE MOBILNY WÓZEK GASTRONOMICZNY Z POPCORNEM I WATĄ CUKROWĄ ORAZ ZAPLECZE, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30, CZ. DZ. 47 (OBR. 36, ARK. 3), POW. 2M
424/ST/17 2017-08-16 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
1325.00 ORGANIZACJA IMPREZ W RAMACH FESTWIALU LEGEND LUBELSKICH
202/GM/17 2017-08-16 HANDEL WIELOBRANŻOWY TERESA KASICKA
695.00 UMOWA NR: 8/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (PRZED BUDYNKIEM PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 27) Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDEK GASTRONO
220/GM/17 2017-08-16 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ ORAZ DZIAŁKA NR 5/10 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻO
625/KL/17 2017-08-16 FRANCISZEK SZPINDA
3500.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT. "KULTURALNE SPOTKANIE NA ZŁOTEJ"
47/GK/17 2017-08-14 "LENMAR" MARCIN LENARD
21383.00 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZTUK KOZIOŁKÓW NA SPRĘŻYNIE) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
126/IR/17 2017-08-14 PION PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KUSZTELAK
58425.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W LUBLINIE, PRZY UL. RZECKIEGO 10 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
29/CA/17 2017-08-14 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "SEMPER IN ALTUM"
4000.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "FLOW DLA SENIORÓW"
621/KL/17 2017-08-14 POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
1500.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TRWAJĄCEJ OD 15 SIERPNIA 2017R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
619/KL/17 2017-08-11 AGNIESZKA SZWAJGIER
3200.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO O CZASIE TRWANIA 2 GODZINY Z ZESPOŁEM MUZYKI DAWNEJ ALTA PODCZAS UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE W DNIU 14.08.2017 R.
125/IR/17 2017-08-11 EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 96/IR/17 Z DNIA 21.06.2017 DOT. ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH W LUBLINIE - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
350/ST/17 2017-08-11 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
19000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
411/ST/17 2017-08-11 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
5000.00 FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH - WYSTĘP ZESPOŁU LUBLIN STREET BAND
46/GK/17 2017-08-11 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
25.00 UDOSTĘPNIENIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
401/ZSS/17 2017-08-11 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 195/ZSS/17 ORGANIZACJA IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ
200/GM/17 2017-08-11 FUNDACJA ODKRYWAMY TALENTY
500.00 UMOWA NR: 7/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40 Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ STREFY ZABAW DLA DZIECI I RODZIN, W TYM WARSZTATÓW W POSTACI 14 MODUŁOW
412/ST/17 2017-08-11 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY 491/ST/16 ZMIENIONEJ ANEKSEM NR 504/ST/16 ORAZ 340/ST/17 - LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA
131/IR/17 2017-08-11 "PAMM" ZOFIA DUBIEL
0.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 152/IR/15 Z DNIA 15.07.2015 DOT. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ III NIECKI SKŁADOWISKA ODPADÓW W ROKITNIE - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
620/KL/17 2017-08-11 EWA MOLIK
200.00 OPROWADZANIE PO LUBLINIE W JĘZYKU ANGIELSKIM DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH I ZAPRZYJAŹNIONYCH GOSZCZĄCYCH W LUBLINIE Z OKAZJI WIELKIEGO JUBILEUSZU 700-LECIA LOKACJI MIASTA NA PRAWIE MAGDEBURSKIM, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 SIERPNIA 2017 ROKU.
622/KL/17 2017-08-11 POLITECHNIKA LUBELSKA
4000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO: "WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYCZNO -FOLKLORYSTYCZNEGO " MORSKI STRUNI " W DNIACH 20-24.08.2017 W CZARNOGÓRZE
128/IR/17 2017-08-10 DECOMART JAN NOWACKI
15791.00 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
45/PN/17 2017-08-10 NORBERT RUDAŚ
7100.00 AUTORSKI SCENARIUSZ, COPY, REŻYSERIA FILMU I ELEMENTÓW POSTPRODUKCJI FILMU PROMOCYJNEGO LUBLINA JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
114/MZON/17 2017-08-10 ANNA WALENDA
8.00 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH, STAWKA: 8 ZŁ ZA 1 PROTOKÓŁ
95/KP/17 2017-08-10 WOJCIECH SIEŃKO
5300.00 PRZEPROWADZENIE POKAZÓW PRZY UŻYCIU TAŚMY DO SLACKLINE.
47/PN/17 2017-08-10 DOROTA POROWSKA
1100.00 AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ROLI W FILMIE PROMUJĄCYM LUBLIN JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
123/IR/17 2017-08-10 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
19500.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ NA DZIAŁKACH 10/14 I 10/13 ARK. 6 OBR. 0037, PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ W LUBLINIE
44/PN/17 2017-08-10 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O.
10650.00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM W DNIACH 24-26.09.2017 R. DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
46/PN/17 2017-08-10 GRZEGORZ FILIPIAK
2200.00 AUTORSKI PROJEKT I WYKONANIE ZDJĘĆ DO FILMU PROMOCYJNEGO LUBLINA JAKO CENTRUM KOMPETENCJI WSCHODNICH
48/GK/17 2017-08-10 HORTUS ARCHIT.ZIELENI LUBLIN
31255.00 ANEKS DO UMOWY NR 13/GK/17 W ZAKRESIE WŁĄCZENIA DO UTRZYMANIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. ROMANOWSKIEGO.
198/GM/17 2017-08-09 KJS S.C. SŁAWOMIR BRONISZ JOLANTA WŁODARCZYK KRZYSZTOF WŁODARCZYK
1599.00 UMOWA NR: 6/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE
348/ST/17 2017-08-09 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
200000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
213/GM/17 2017-08-09 HUBERT ADASZEWSKI
2091.00 UMOWA NR: 13/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4, PRZED LOKALEM "BOSKO", POW. 36 M
410/ST/17 2017-08-09 FUNDACJA HERSTORY
2600.00 ZAKRES DZIAŁAŃ OBEJMUJE ORGANIZACJĘ W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017 - INSCENIZOWANEGO SPACERU MIEJSKIEGO POD NAZWĄ "KOBIETA W MUNDURZE PRZYCHODZI NOCĄ"
197/GM/17 2017-08-09 EUROPA S.A.
18618.00 UMOWA NR: 5/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZIERŻAWY - INNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, PRZY UL. PLAC LITEWSKI 1 Z PRZEZNACZNIEM NA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I POWIERZCHNIĘ REKLAMO
322/ST/17 2017-08-09 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
2000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE VII SZACHOWY MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM.REGINY GERLECKIEJ
32/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
51600.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. POZNAJMY SIĘ
33/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "WITAMY W LUBLINIE". PROGRAM ADAPTACYJNY DLA NOWOPRZYBYŁYCH STUDENTÓW DO LUBLINA
30/PS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA LUBELSKA
25000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. CENTRUM INICJATYW SĄSIEDZKICH "WSPÓLNOTA"
206/GM/17 2017-08-08 JULITA OWCZARZAK
43.00 UMOWA NR: 50/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻ BLASZANY
212/GM/17 2017-08-08 EWA CHODUŃ
1506.00 UMOWA NR: 12/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE OKRESOWE - LUBLIN, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE OGRÓDEK GASTRONOMICZNY I POWIERZCHNIA REKLAMOWA, PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 3, PRZED LOKALEM MK CAFE
618/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000.00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LEKCJE SZTUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH", TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PODEJMUJĄCYCH RÓŻNORODNE TEMATY ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ NA PRZESTRZENI EPOK I SZTUKĄ WSPÓŁCZESN
398/ZSS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 123/ZSS/17 NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA POD NAZWĄ : "REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM". ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W HA
626/KL/17 2017-08-08 RYSZARD SZCZYGIEŁ
1000.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. " DZIEDZICTWO LOKACJI" O HISTORII LUBLINA I ZNACZENIU LOKACJI PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W RAMACH WYDARZENIA 700. URODZINY MIASTA LUBLIN W DNIU 15 SIERPNIA 2017 R
616/KL/17 2017-08-08 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
30000.00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA "LUBELSKIE ŚWIĘTO KWIATÓW" NA PLACU LITEWSKIM, TJ. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z MIEJSKIM OGRODNICTWEM I FLO
617/KL/17 2017-08-08 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 585/KL/17 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Z TEATREM IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE (ZMIANA NUMERU KONTA, UZUPEŁNIENIE PRZEZNACZENIA DOTACJI, ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA, ZMIANA TE
407/ST/17 2017-08-08 FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
5000.00 "LUBLIN BUSINESS RUN "- REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
661/KL/17 2017-08-08 MACIEJ RUKASZ
0.00 BEZPŁATNE UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ AUTORSTWA MACIEJA RUKASZA W CELU WYKORZYSTANIA ICH W WYDAWNICTWIE CD I DVD "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
397/ZSS/17 2017-08-08 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 117/ZSS/17 NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA POD NAZWĄ "REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKOW RODZIN". A
615/KL/17 2017-08-08 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
150000.00 UMOWA NA DOTACJĘ CELOWĄ DLA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU CENTRALNY PLAC ZABAW NA PLACU LITEWSKIM.
23/FE/17 2017-08-08 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
498644.00 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W ULICY POZIOMKOWEJ - I ETAP NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BARWINKOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NASTURCJOWĄ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI" ZE ŚRODKÓW
124/IR/17 2017-08-08 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
248266.00 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE - FILII ZS NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
409/ST/17 2017-08-08 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
2025.00 FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH - ORGANIZACJA WYCIECZEK PIESZYCH
31/PS/17 2017-08-08 --FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
31500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SĄSIEDZI NA 5! PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU DLA LOKALNYCH WSPÓLNOT MIASTA LUBLIN
45/GK/17 2017-08-07 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
2460.00 ROZBIÓRKA ORAZ WYWÓZ POZOSTAŁOŚCI ALTANY OGRODOWEJ POZA TEREN OGRODU SASKIEGO W LUBLINIE.
43/GK/17 2017-08-07 TABAL JAN KIDAJ , MIECZYSŁAW DANIEL
1623.00 WYKONANIE 4 SZTUK TABLICZEK ZAKAZU NA FONTANNIE GŁÓWNEJ NA PLACU LITEWSKIM
408/ST/17 2017-08-07 FUNDACJA TWORZENIA I PROMOWANIA SZTUKI ? ALEŻ GUSTAWIE!
4200.00 PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA POKAZÓW TRZECH "PARKATONIKÓW" W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017.
383/ST/17 2017-08-07 MONIKA ZADURSKA-BIELAK
2450.00 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA IMPREZY PN." WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z ANIOŁEM W TLE " W DNIU 23.09.17 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
118/IR/17 2017-08-07 BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ ZDZISŁAW
112045.00 WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO I SCHODÓW PRZY UL. LWOWSKIEJ 6 W LUBLINIE
605/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
9963.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN, TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI AUTORSTWA ŁUKASZA MARCIŃCZAKA PT. " ŚWIAT TRZEBA DOKOŃCZYĆ."
614/KL/17 2017-08-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
6000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN TOWARZYSZĄCA WYDANIU PUBLIKACJI "ŚWIADKIEM JEST TA STELA. STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI W LUBLINIE."
660/KL/17 2017-08-07 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1000.00 WYKONANIE MIN.3000 ZDJĘĆ REPORTAŻOWYCH WYKONANYCH PODCZAS "URODZIN MIASTA" W DNIACH 12-15.08.2017 W LUBLINIE ORAZ UDZIELENIE NIEOGRANICZONEJ CZASOWO I TERYTORIALNIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
44/MAZ/17 2017-08-07 F.H.U "JK" JAN KWASEK
226.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 3 SZT. ZDJĘĆ
29/PS/17 2017-08-07 FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 24/PS/17 Z DNIA 22.06.2017 R. - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SKWER PRZY UL. JAGIEŁŁY
43/MAZ/17 2017-08-07 F.H.U BIOVERDE PRZEMYSŁAW BABCZYŃSKI
5000.00 ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO I KAUKASKIEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN
117/IR/17 2017-08-07 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
14145.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYBUDOWANIE PŁYTY WOTYWNEJ CHACZKARU NA PLACU JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE.
90/KP/17 2017-08-07 IMANOL DAFAUCE HUERTAS
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA MURCJA (HISZPANIA).
94/KP/17 2017-08-07 OLIWIA SITOI
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA LANCASTER (ANGLIA).
92/KP/17 2017-08-07 KLAUDIA SIDOR
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA PONIEWIEŻ (LITWA)
87/KP/17 2017-08-07 SKRIVANEK SP. Z O.O.
6494.00 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE JĘZYKÓW: ANGIELSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO.
89/KP/17 2017-08-07 LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.
32340.00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
86/KP/17 2017-08-07 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
37023.00 ORGANIZACJA UROCZYSTEGO SPOTKANIA DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH.
93/KP/17 2017-08-07 RENATA HUSARZ
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA DEBRECZYN (WĘGRY).
88/KP/17 2017-08-07 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7920.00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
91/KP/17 2017-08-07 ANDRIJ TROFIMCHUK
300.00 OBSŁUGA JĘZYKOWA I OPIEKA NAD DELEGACJĄ Z MIASTA ŁUCK (UKRAINA).
205/GM/17 2017-08-07 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
1800.00 UMOWA NR: 49/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, DOLNA PANNY MARII DZIERŻAWY - INNE DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. DOLNEJ PANNY MARII Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNO-KULTURALNĄ
207/GM/17 2017-08-07 YULIYA KRASNOSHAPKA
650.00 UMOWA NR: 51/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FILARETÓW DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY UL. FILARETÓW, CZ. DZ. NR 2/13 (OBR. 27, ARK. 4), POW. 50M2, KIOSK HANDLOWY
85/KP/17 2017-08-04 "AVIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7344.00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA PRZEDSTAWICIELI MIAST PARTNERSKICH.
119/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
59655.00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KUCHENNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
120/IR/17 2017-08-04 ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER
109722.00 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU AGD, RTV I OGRODNICZEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 , FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE.
116/IR/17 2017-08-04 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
28000.00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH ŻŁOBKA NR 1, UL. WILEŃSKA 19 W LUBLINIE
11/NW/17 2017-08-04 MOTOR LUBLIN S.A.
800000.00 OBJĘCIE 1.600 AKCJI IMIENNYCH SERII U O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
384/ST/17 2017-08-04 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE KENDO
1700.00 ZADANIE PUBLICZNE PN. "KLUB 2017"
43/PN/17 2017-08-04 ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP Z O.O.
27552.00 WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH USŁUG: 1) WYPRACOWANIE POGŁĘBIONEJ ANALIZY (DIAGNOZA BARIER I POTENCJAŁÓW) I OFERTY INWESTYCYJNEJ DLA OBSZARU REWITALIZACJI NA POTRZEBY GOSPODARCZE I WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI. 2) PRZEPROWADZENIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY AK
127/OŚ/17 2017-08-04 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
24000.00 UMOWA W SPRAWIE REALIZACJI PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN W 2017 R.
44/GK/17 2017-08-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
300.00 UDOSTĘPNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ CENTRALNY PLAC ZABAW.
121/IR/17 2017-08-04 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
0.00 POROZUMIENIE - ROZWIĄZANIE UMOWY NR 97/IR17 Z DNIA 26.06.2017 R. ZAWARTEJ NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA O DŁUGOŚCI OK. 120 MB I SZER. 1,5 M WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO W KIERUNKU PARKU "CZ
115/IR/17 2017-08-03 KAR-BUD SŁAWOMIR KARMAN
7750.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ ORAZ ZAKUP, DOSTARCZENIE, MONTAŻ I USTAWIENIE NA TEJ NAWIERZCHNI STACJONARNEGO GRILLA W DZIELNICY TATARY W LUBLINIE
366/ST/17 2017-08-03 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
20000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA.
399/ZSS/17 2017-08-03 SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZY JAN KOTARSKI
1000.00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PROMUJĄCYCH PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK MIASTA LUBLIN PRZEZ SPECJALISTĘ W TYM ZAKRESIE
195/GM/17 2017-08-03 ELŻBIETA WÓJCIK
425.00 UMOWA NR: 46/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA CZ. DZ. NR 1096 (OBR. 33, ARK. 21), POW. 250M2, TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM - JEDNOKROTNA.
360/ST/17 2017-08-03 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
20000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
114/IR/17 2017-08-03 "LENMAR" MARCIN LENARD
29677.00 WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU POD URZĄDZENIAMI SIŁOWYMI, PRZY UL. HUSARSKIEJ W LUBLINIE
96/OR/17 2017-08-02 PAWEŁ GIL
20000.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN DS. OPRACOWANIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W LUBLINIE.
606/KL/17 2017-08-02 E.T. CONSULTING EWA TUTKA
0.00 ANEKS DO UMOWY 133/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
610/KL/17 2017-08-02 NATALIA WILK
0.00 ANEKS DO UMOWY 78/KL/17 - UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
35/OW/17 2017-08-02 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NA PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZ
84/KP/17 2017-08-02 TEATR STARY W LUBLINIE
0.00 ZORGANIZOWANIE PROJEKCJI FILMOWYCH PT. "LUBLIN NA EKRANIE" W DNIACH 12 I 14 SIERPNIA 2017R.
196/GM/17 2017-08-02 ZBIGNIEW SICZEK
252.00 UMOWA NR: 1035/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 35 DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEN : UL.SIEMIRADZKIEGO 35, POW. 140
194/GM/17 2017-08-02 LUBELSKI CECH NATUROTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW
400.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE W POBL. UL. BURSZTYNOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PRÓBY TAŃCA HULA
396/ZSS/17 2017-08-02 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
203/GM/17 2017-08-02 IMPORT EXPORT HANDEL DET. I HURTOWY MARCIN PAWELEC
PAWELEC EMILIA
645.00 UMOWA NR: 47/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŚCIGOWA DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 2, CZĘŚĆ DZ. NR 31/11 O POW. 30M2, KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
607/KL/17 2017-08-02 BEATA ART BEATA PIETRAS
0.00 ANEKS DO UMOWY 58/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
356/ST/17 2017-08-02 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
74000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - RUGBY
404/ST/17 2017-08-01 PUB "DOM ZŁOTNIKA" ANNA MAKUCH
0.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI NR 251/ST/16 - CESJA PRAW
406/ST/17 2017-08-01 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
20300.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017 "
405/ST/17 2017-08-01 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
3000.00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH FESTIWAL LEGEND LUBELSKICH 2017
39/PN/17 2017-08-01 MAREK TARGOŃSKI
2000.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSLUGĄ DZIENNIKARZY W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ I PODCZAS KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 (KIEW)
41/PN/17 2017-08-01 2BA AGNIESZKA NOWAK
3936.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ INTERESARIUSZY OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM - PREZENTACJA EFEKTÓW PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ, IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ MOŻLIWYCH DZIAŁAŃ ROZWIĄZUJĄCYCH TE P
3/BRM/17 2017-08-01 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 OKREŚLENIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ STRON ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN Z OKAZJI 700 ROCZNICY NADANIA LUBLINOWI PRAW MIEJSKICH W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9 W LUBLINIE
10/NW/17 2017-08-01 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
4500000.00 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A O KWOTĘ 4.500.000,00 ZŁ POPRZEZ OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ LUBLIN 45.000 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA.
42/PN/17 2017-08-01 SŁAWOMIR KOZIEŁ OMR GRUPA BADAWCZA
9700.00 PRZYGOTOWANIE W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM, DZIAŁAŃ I POPRAWY STANU ZABUDOWY ZABYTKOWEJ - UZU
40/PN/17 2017-08-01 LUKSTAR ŁUKASZ MĄKOWSKI
5372.00 PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST WYKONANIE I DOSTAWA ROLL UPÓW STOJĄCYCH ORAZ ŚCIANKI TEKSTYLNEJ NA POTRZEBY ORGANIZACJI KIEW 2017
612/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
5000.00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (ZAKUP PIANINA CYFROWEGO NA POTRZEBY FILII NR 36).
604/KL/17 2017-08-01 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
37900.00 DRUK I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: KATALOGU I FOLDERU "700 LAT LUBLINA. WIELKI JUBILEUSZ"
611/KL/17 2017-08-01 ANGELIKA SZCZYGIEŁ
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 115/KL/17 Z DNIA 24 STYCZNIA 2017 R. - DOT. ZMIANY ZAKOŃCZENIA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU.
25/OW/17 2017-08-01 MAŁGORZATA JOŃCZYK
3600.00 WYKONANIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH M.IN NA KOORDYNOWANIU I NADZOROWANIU DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU :SZKOŁY NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" UMOWA JEST WSPÓŁ FINANSOWANA ZE Ś
613/KL/17 2017-08-01 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
230500.00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE (WYPOSAŻENIE NOWEJ FILII MBP W DZIELNICY SZEROKIE PRZY UL. SŁAWIN 20).
36/IT/17 2017-08-01 SPRINT S.A.
64944.00 ZAPEWNIENIE SERWISU I ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO OPENSCAPE VOICE W WERSJI 6.0 ORAZ HIPATH4000 W WERSJI 6.0 WRAZ Z APLIKACJAMI TOWARZYSZĄCYMI XPRESSIONS V7, IBB 5.01 I BILING ONLINE.
38/PN/17 2017-08-01 ROMAN ZADOROZHNYY
2000.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM I OBSŁUGĄ KONT NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RAMACH KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017 (KIEW)
93/OR/17 2017-07-31 DANIEL PAWLIKOWSKI
1000.00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
95/OR/17 2017-07-31 VOLUMEN - GRAF ROMAN WŁODARSKI
14327.00 OPRAWA INTROLIGATORSKA ZNISZCZONYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO SPORZĄDZANYCH PO ROKU 1945.
92/OR/17 2017-07-31 GRZEGORZ MARCINIAK
1000.00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
357/ST/17 2017-07-31 K.S. LUBLINIANKA SP. ZO.O.
50000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 PIŁKA NOŻNA.
598/KL/17 2017-07-31 KATARZYNA KUPRIANOWICZ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU
599/KL/17 2017-07-31 SOFIJA SAWENEĆ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
603/KL/17 2017-07-31 JOANNA KUPRIANOWICZ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
602/KL/17 2017-07-31 ANTONI TKACZYK
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
595/KL/17 2017-07-31 WERONIKA DĘBIŃSKA
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. "ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
593/KL/17 2017-07-31 JAN RUSIN
3500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - UDZIAŁ W VIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MUZYKI JAZZOWEJ RCK PRO JAZZ.
666/KL/17 2017-07-31 FUNDACION MUNICILAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
992585.00 WIELOLETNIA UMOWA GRANTOWA W RAMACH PROGRAMU KREATYWNA EUROPA NA LATA 2017-2021 W CELU REALIZACJI PROJEKTU CREART SIEĆ MIAST NA RZECZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ WARTOŚĆ PROJEKTU 237.668 EURO X 4,176 PLN = 992.585 PLN; FINANSOWANIE: 50/50
597/KL/17 2017-07-31 ALEKSANDRA KUTRZEPA
2211.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - VIII EDYCJA FESTIWALU JAZZOWEGO RCK PRO JAZZ W KOŁOBRZEGU.
601/KL/17 2017-07-31 BOHDAN SAWENEĆ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
596/KL/17 2017-07-31 OLENA ROSZCZENKO
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
600/KL/17 2017-07-31 MARKIJAN SAWENEĆ
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU"
594/KL/17 2017-07-31 MIKOŁAJ ROSZCZENKO
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - PT. " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
21/FE/17 2017-07-31 ARS MEDIA SP. Z O.O.
17097.00 UMOWA DOT.PRZEPROWADZENIA TELEWIZYJNEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU " PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE-WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17/S19" REA
125/OŚ/17 2017-07-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
100000.00 UMOWA OBEJMUJE REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UTRZYMANIA I KONSERWACJI ISTNIEJĄCYCH BUDOWLI I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH TZW."MIENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ " JAKIM JEST ZALEW ZEMBORZYCKI.
94/OR/17 2017-07-31 AGNIESZKA WEREMKO
1000.00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
359/ST/17 2017-07-31 AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE LUBLIN
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA
199/GM/17 2017-07-31 DARIUSZ BRZÓZKA
854.00 UMOWA NR: 1036/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
193/GM/17 2017-07-31 HALINA RUDZIŃSKA
305.00 UMOWA NR: 1034/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
83/KP/17 2017-07-31 WNIEBOWZIĘTE. RAFAŁ MICHAŁOWSKI.
4674.00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH PLANSZ, ZAWIERAJĄCYCH MIN. 35 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN.
23/OW/17 2017-07-31 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
4480.00 PRZEPROWADZENIE WIZYTY STUDYJNEJ DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKC
381/ST/17 2017-07-28 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
5000.00 ORGANIZACJA IMPREZY PN."W POSZUKIWANIU TAJEMNIC LUBLINA, CZYLI JAK ODNALEŹĆ ZAGINIONĄ RECEPTURĘ " W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
380/ST/17 2017-07-28 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
2200.00 ORGANIZACJA IMPREZ LUBLIN MIASTEM LEGEND ORAZ RODZINNE LEGENDOWANIE W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017 W DNIU 23.09.2017 R.
42/GK/17 2017-07-28 BUDIMEX S.A.
109144.00 WYKONANIE NAPRAW FONTANN LINEARNYCH NR 6 I 7 ZLOKALIZOWANYCH NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE PRZY PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
81/KP/17 2017-07-28 MIASTO NANCY
1922.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAKTYK.
379/ST/17 2017-07-28 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
552.00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW INTROLIGATORSKICH, PAPIERNICZYCH I OPOWIEŚCI DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W DNIU 23.09.2017 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH 2017
192/GM/17 2017-07-28 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
5535.00 WYKONANIE 15 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI I/LUB GARAŻAMI, POŁOŻONYMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
382/ST/17 2017-07-28 STORYTELLER MUSEUM MICHAŁ MALINOWSKI
9000.00 PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA IMPREZY PN. "PODWÓRKO LEGEND LUBELSKICH. BAJKOWY PLAC EDUKACYJNYCH ZABAW KREATYWNYCH" W DNIU 23.09.17 R. W RAMACH FESTIWALU LEGEND LUBELSKICH
113/IR/17 2017-07-28 ELEKTRO-BUD PRZEMYSŁAW GAWDA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 6/IR/16 Z DNIA 19.01.2016 R. NA ROZBUDOWĘ O HALĘ SPORTOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10 W LUBLINIE, PRZY UL. WAJDELOTY 12 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI ROBÓT - DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2017 R.
112/IR/17 2017-07-28 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
76260.00 REMONT SCHODÓW I POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RATUSZU, PRZY PL. ŁOKIETKA 1 ORAZ ELEWACJI W ARCHIWUM, PRZY UL. ŚWIĘTODUSKIEJ 3 W LUBLINIE.
190/GM/17 2017-07-28 JERZY ONDRA
253.00 UMOWA NR: 1033/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
91/OR/17 2017-07-28 EDYTA SICZEK
1000.00 PRZYGOTOWANIE DO BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (KAT. B) Z WYBORÓW DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU.
87/SOI/17 2017-07-28 PIOTR MALESZYK
0.00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY DO DNIA 31.08.2017 R.
276/GM/17 2017-07-28 JET LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ZAPISU DOTYCZĄCEGO TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY
17/GD/17 2017-07-28 --RSRM W LUBLINIE
15000.00 WYKONANIE OCENY 5 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
592/KL/17 2017-07-28 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO, ANEKS ZMIANA TERMINÓW
609/KL/17 2017-07-27 KRZYSZTOF CUGOWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 42/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
591/KL/17 2017-07-27 USTYM SOBOLIVSKYI
500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - " ŻURAWIE PAMIĘCI CHEŁMSKIEGO KRAJU."
111/IR/17 2017-07-27 KAL-SPRT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
117213.00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE.
36/PN/17 2017-07-27 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
1120.00 UDOSTĘPNIENIE 8 POKOI GOŚCINNYCH W DNIACH 27-31.07.2017 R. DLA UCZESTNIKÓW WIZYTY STUDYJNEJ.
22/OW/17 2017-07-27 SANTORIA GROUP S.A.
37239.00 USŁUGA HOTELARSKA OBEJMUJĄCA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 11 UCZNIÓW I 1 OPIEKUNA GRUPY NA CZAS ODBYWANIA STAŻU W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
354/ST/17 2017-07-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
321/ST/17 2017-07-27 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
10000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE . LUBELSKI BIEG EKSTREMALNY"
608/KL/17 2017-07-27 PIOTR CUGOWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 41/KL/17 UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE PRAW DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ NA POTRZEBY WYDANIA DVD I CD Z KONCERTU "ZAKOCHANI W LUBLINIE"
16/GD/17 2017-07-26 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
1800.00 UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NR P.0663.2017.1218 W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 50/1 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 3) - AL. WITOSA I NR 58 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 2) - AL. WITOSA
187/GM/17 2017-07-26 BIURO RACHUNKOWE B & K KAMILA CYRSKA-JÓŹWIAK
2604.00 UMOWA NR: 44/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, LWOWSKA DZIERŻAWY - PARKING STRZEŻONY PARKING PŁATNY UL. LWOWSKA POW. ; 2931
307/ST/17 2017-07-26 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
8000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
82/KP/17 2017-07-26 FOTOGRAFIE TOMASZ BURDZANOWSKI
5925.00 ZAKUP 395 SZT. FOTOGRAFII, DOKUMENTUJĄCYCH INICJATYWY I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUBLIN LUB Z JEJ UDZIAŁEM.
41/MAZ/17 2017-07-26 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
11222.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI PIESZEJ POD MEBLE MIEJSKIE NA DZIAŁCE 18/1 PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY GŁĘBOKIEJ I NARUTOWICZA W LUBLINIE
42/MAZ/17 2017-07-26 FULCO SYSTEM SP. Z O.O.
49063.00 ZAKUP MEBLI MIEJSKICH (WRAZ Z MONTAŻEM I DOSTARCZENIEM) - UL. GROTTGERA W LUBLINIE
191/GM/17 2017-07-25 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
67.00 UMOWA NR: 45/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ŁĘCZYŃSKA DZIERŻAWY - ALTANA ŚMIETNIKOWA ALTANA ŚMIETNIKOWA: UL. ŁĘCZYŃSKA, POW. 30
185/GM/17 2017-07-25 MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS"
3740.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO: 1) DZIAŁKA NR 107/13 (OBR. 29, ARK. 1) O POWIERZCHNI 0,4528 HA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELOKONDYGNACYJNYM STANOWIĄ
15/GD/17 2017-07-25 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
177120.00 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBR. 9- DZIESIĄTA II, ARK 1, 2, 4 ( Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁKI NR 54/2), 5 I 6
590/KL/17 2017-07-25 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE
4500.00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZORZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, CZTERY PORY ROKU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
365/ST/17 2017-07-25 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START
82000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - KOSZYKÓWKA.
38/GK/17 2017-07-25 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY - ZWIĘKSZENIE LICZBY ZDROJÓW ULICZNYCH OBJĘTYCH UMOWĄ NR 35/GK/15 O 2 POIDEŁKA ZLOKALIZOWANE NA PLACU LITEWSKIM. KWOTA OKREŚLONA UMOWĄ NR 35/GK/15 POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
22/BM/17 2017-07-24 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED S.C.
0.00 WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU W RAMACH DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH NA WYPADEK NADZWYCZAJNEGO ZDARZENIA RADIACYJNEGO.
35/IT/17 2017-07-24 ASSECO DATA SYSTEM S.A.
19476.00 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I ODNOWIENIE CERTYFIKATÓW KWALIFIKOWANYCH.
80/KP/17 2017-07-24 BARTOSZ WÓJCIK
150.00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI PROGRAMU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
21/BM/17 2017-07-24 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TERMED S.C.
0.00 WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU W RAMACH DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH NA WYPADEK NADZWYCZAJNEGO ZDARZENIA RADIACYJNEGO.
20/BM/17 2017-07-24 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
50000.00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH KWP W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ: KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH "DOPALACZOM MÓWIĘ NIE" I CYKLU KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU "OSZUSTOM STOP" ORAZ EMISJI SPOTÓW PRO
184/GM/17 2017-07-24 SKARB PAŃSTWA -PREZYDENT MIASTA LUBLIN
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, SKARBEM PAŃSTWA - PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN I KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W LUBLINIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY LUBLIN OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI 10/3 (OBR. 22, ARK. 4), 10
188/GM/17 2017-07-24 KRYSTYNA JOSICZ
JOSICZ EDMUND
282.00 UMOWA NR: 1032/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
109/IR/17 2017-07-24 EDACH SP. Z O.O.
129070.00 WYKONANIE OGRODZENIA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISK SPORTOWYCH, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, PRZY UL. PRZYJAŹNI 12 W LUBLINIE
34/IT/17 2017-07-24 NADAJE.COM WOJCIECH DALĘTKA
13874.00 ZAPEWNIENIE USŁUGI STREAMINGU IP.
88/SOI/17 2017-07-24 ILONA LEĆ
5800.00 OPRACOWANIE I WDROŻENIE STARTEGII MARKETINGOWEJ W KANAŁACH SOCIAL MEDIA PROJEKTU ,,LUBELSKA WYŻYNA IT''
318/ST/17 2017-07-21 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
4000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
21/OW/17 2017-07-21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
1500.00 ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA E-LEARNINGOWEGO WRAZ Z EGZAMINEM INSTRUKTORSKIM W ZAKRESIE CCNP ROUTE DLA 1 NAUCZYCIELA ZSEL W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
352/ST/17 2017-07-21 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "SPRINTER"
14000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA RĘCZNA
37/PN/17 2017-07-21 AGIT AGNIESZKA RYDZ
72800.00 TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE PODCZAS KIEW W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA 2017 R.
8/ZE/17 2017-07-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 6 (8/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2A.
180/GM/17 2017-07-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
2000.00 DZIERŻAWA PLACU PO FARZE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH 40. EUROPEJSKIEJ KONWENCJI ŻONGLERSKIEJ
98/GM/17 2017-07-21 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
4786.00 ANEKS NR 19/2017 Z DNIA 10.07.2017 DO UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOKREŚLONY DOT. OPŁAT CZYNSZU ZA LOKAL W BUDYNKU LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBLINIE PRZY UL. RZECKIEGO 21 (OD M-CA IV-VII. 2017 UMOWA WIRTUALNA NR PPP3/GM/17) NA PROWADZENIE PORADNI
41/GK/17 2017-07-21 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20.00 ODPŁATNY POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZARZĄDZANEJ PRZEZ GMINĘ LUBLIN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA PLACU LITEWSKIM.
181/GM/17 2017-07-21 KRZYSZTOF JAWORSKI
640.00 UMOWA NR: 1031/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
589/KL/17 2017-07-21 FUNDACJA HERSTORY
0.00 ANEKS NR 589/KL/17 Z DNIA 21.07.2017 DO UMOWY NR 360/KL/16 Z DNIA 01.07.2016 - WYDŁUŻENIE TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA
27/PS/17 2017-07-20 MIECZYSŁAW BISZKONT
PRZYBYŚ-ZIEMBA DANUTA
71433.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ: UTWORZENIE WIELOPOKOLENIOWEGO PARKU UL. TYMIANKOWA
395/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
63968.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV
584/KL/17 2017-07-20 DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN"
37855.00 DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY "WĘGLIN" Z PRZEZNACZENIEM NA: - PRZEBUDOWĘ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ W SIEDZIBIE INSTYTUCJI PRZY UL. JUDYMA 2A W LUBLINIE (W TYM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, ZAKUP OKNA ORAZ WY
585/KL/17 2017-07-20 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
130000.00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO, TJ. ZESTAWU MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH NAGŁOWNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM.
393/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
19843.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - WADY WZROKU
189/GM/17 2017-07-20 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/8 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ ORAZ DZIAŁKA NR 5/9 (OBR. 29, ARK. 2), POŁOŻON
183/GM/17 2017-07-20 TADEUSZ MARCHEWKA
KALINOWSKI DARIUSZ
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 174/GM/16 W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ W KOMPARYCJI UMOWY
182/GM/17 2017-07-20 TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 222/GM/16 ZMIENIAJĄCY JEGO PAR. 1 I PKT 1 PAR. 5.
79/KP/17 2017-07-20 WOJCIECH PACEWICZ
3600.00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
78/KP/17 2017-07-20 JACEK SCHERER FOTOGRAFIA
3900.00 WYKONANIE 500 ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH IMPREZĘ KULTURALNĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-31.07.2017R.
28/PS/17 2017-07-20 DARIUSZ SCHULZ
75000.00 UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ROWEROWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ BEZPIECZNYCH PARKINGÓW ROWEROWYCH.
110/IR/17 2017-07-20 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
0.00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI O NR EWID. 161/7 ( WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY RZEKI BYSTRZYCY) NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIAŁCE 161/7, OBR. 34, ARK. 7 PRZY AL J. PIŁSUDSKIEGO W LUBL
582/KL/17 2017-07-20 WOJCIECH JANUSZCZYK
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 531/KL/17 - ZMINA TERMINU ZAKOŃCZENIA PROJEKTU STYPENDIALNEGO.
392/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
96000.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - PNEUMOKOKI
394/ZSS/17 2017-07-20 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
116328.00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NFZ - SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
346/ST/17 2017-07-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA
5000.00 REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2017/2018 - PIŁKA NOŻNA.
581/KL/17 2017-07-20 ELŻBIETA KAMIŃSKA
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ NR 430/KL/17 - ZMIANA TERMINU TRZECIEJ TRANSZY.
90/OR/17 2017-07-19 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 246/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
586/KL/17 2017-07-19 FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ IN SITU
3000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA 7 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI EFEMERYCZNEJ KONTEKSTY W SOKOŁOWSKU 21-25.07.2017 R.
37/GK/17 2017-07-19 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
40772.00 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ORAZ GABLOT ZAINSTALOWANYCH W OBRĘBIE PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE.
39/GK/17 2017-07-19 --POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9381.00 OBSŁUGA (PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA, URUCHOMIENIE I WYŁĄCZENIE) URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH PRZY UL. T. ZANA ORAZ NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE. WARTOŚĆ UMOWY: JEDNORAZOWY KOSZT OBSŁUGI INSTALACJI GAZOWEJ WYNOSI 670,08 ZŁ. SZACUNKOWO ZAŁOŻONO W TRAKCIE TRWAN
34/PN/17 2017-07-19 PPH YARD SP. Z O. O.
4978.00 USŁUGA NOCLEGOWA DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-26.09.2017 W OBIEKCIE HOSTEL CENT
35/PN/17 2017-07-19 STOWARZYSZENIEM RYSA
2800.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA RODZICÓW Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZANIA ZASOBE
374/ST/17 2017-07-19 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
553.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE PLAKATU I BANERÓW DOT. "ZIMY W MIEŚCIE 2018"
587/KL/17 2017-07-19 UNDERGROUND DANCE STUDIO ANNA ŁUKASIAK
15000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA FINAŁ WORLD OF DANCE W LOS ANGELES
588/KL/17 2017-07-19 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
-4000.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA Z DNIEM 19.07.2017 R. UMOWY NR 366/KL/17 Z DN. 4.04.2017 R.
77/KP/17 2017-07-18 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
4964.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA 117 SZT. KUBKÓW TERMICZNYCH Z GRAWEREM REKLAMOWYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
85/SOI/17 2017-07-17 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
4000.00 PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNEJ WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z 10-LECIEM DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
179/GM/17 2017-07-17 SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA"
4878.00 UMOWA NR: 43/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WIĄZOWA DZIERŻAWY - INNE CELE BUDOWLANE : UL.WIĄZOWA, UL. LESZCZYNOWA, UL. BUKIETOWA POW.; 813
186/GM/17 2017-07-17 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN, A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 2/4, 10/7, 16/1, 16/2
4/WSM/17 2017-07-17 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH ZMIENIAJĄCY WARUNKI NAJMU
20/FE/17 2017-07-17 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
116052.00 UMOWA O ZALICZKOWE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W WYSKOŚCI 27 000 ZŁ W RAMACH "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" CZTERECH PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32, ZESPOLE SZKÓŁ NR 4, SOSW ORA
26/PS/17 2017-07-17 WITKAC SP. Z O.O.
3894.00 ANEKS DO UMOWY NR 7/PS/17 Z DNIA 20.04.2017 R.- USŁUGA DOSTĘPU DO SERWISU INFORMATYCZNEGO WITKAC.PL
107/IR/17 2017-07-17 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
49752.00 REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA NR 77 W LUBLINIE, PRZY UL. RADOŚCI 8
32/PN/17 2017-07-17 KONSORCJUM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25268.00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
33/PN/17 2017-07-17 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17160.00 USŁUGA NOCLEGOWA ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW KONRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
201/GM/17 2017-07-14 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
0.00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WALLENRODA 2A, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 7 (OBR. 21, ARK. 10) Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "ROZTOCZE"
373/ST/17 2017-07-14 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY 371/ST/17- REMONT I MODERNIZACJA BOISK OSIEDLOWYCH. ZMIANA TERMINU.
106/IR/17 2017-07-14 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 56/IR/17 Z DNIA 13.04.2017 R. NA ZADANIE: W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ STADIONU "SYGNAŁ" ORAZ NA ROZBU
76/KP/17 2017-07-13 PHILIPS LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
123000.00 WSPÓŁPRACA W RAMACH ORGANIZACJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
372/ST/17 2017-07-13 U FOTOGRAFA BARTŁOMIEJ CZARNOMSKI
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "RZEMIEŚLNICY NA PLACU RYBNYM" W RAMACH IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
363/GM/17 2017-07-13 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LPEC S.A. - ZGODA NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR 26/1 I 26/2 (OBR. 16, ARK. 2)
75/KP/17 2017-07-13 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
10578.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH: ULOTKA, FOLDER.
391/ZSS/17 2017-07-13 BARBARA HASIEC
1000.00 PRZYGOTOWANIE INFORMACJI PROMUJĄCYCH "PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA DZIECI W WIEKU 3 LAT"
345/ST/17 2017-07-13 NIZIO DESIGN INTERNATIONAL MIROSŁAW NIZIO
1500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI PODCZAS VI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
388/ZSS/17 2017-07-13 AGORA SA
2460.00 PROMOCJA REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W GAZECIE WYBORCZEJ. - DODATEK ZDROWE LATO ORAZ WYSOKIE OBCASY.
40/MAZ/17 2017-07-12 METALICO KAROL MRÓWKA
47330.00 ZAKUP (WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM) MAŁEJ ARCHITEKTURY: DONIC, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECIE.
339/ST/17 2017-07-12 KLUB PIŁKARSKI STARÓWKA LUBLIN
7000.00 ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
74/KP/17 2017-07-12 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
19079.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM: OKULARY, BAŃKI, SMYCZ NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
389/ZSS/17 2017-07-12 PAPPY AGENCJA KREATYWNA TOMASZ GŁOGOWSKI
54000.00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W ŻŁOBKU UNIWERSYTECKIM MALUCH.NET UL. J. BEMA 1/1, 20-032 LUBLIN
39/MAZ/17 2017-07-12 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
125330.00 REWITALIZACJA UL. OGRODOWEJ
390/ZSS/17 2017-07-12 ŻŁOBEK SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW
70000.00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W ŻŁOBKU "SZCZĘŚLIWYCH MALUCHÓW" MIESZCZĄCYM SIĘ PRZY UL. KRYSZTAŁOWEJ 13, 20-514 LUBLIN
378/ST/17 2017-07-12 AGENCJA REKLAMOWA CIEŚLIK "STUDIO L" SPÓŁKA JAWNA
10701.00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
18/FE/17 2017-07-12 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
10867.00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ RADIOWO-INTERNETOWEJ DLA PROJETU "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 19 (AL. SOLIDARNOŚCI I AL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO) I DW 809 (UL. GEN. DUCHA) W LUBLINIE - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN CZECHÓW (S12/S17
579/KL/17 2017-07-12 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 79/KL/17 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE MATERIAŁU Z KONCERTU " ZAKOCHANI W LUBLINIE " NA DVD I CD
36/GK/17 2017-07-12 ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
13398.00 DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA - 75M WRAZ ZE SŁUPKAMI ORAZ FURTKAMI WEJŚCIOWYMI (2SZT.) NA PLAC ZABAW PRZY UL. PRZYJAŹNI.
577/KL/17 2017-07-12 INVEST KAROL MAJ
4000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI GRAFITII "MEETING OF STYLES"
86/SOI/17 2017-07-12 URSUS S.A.
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KONCEPCJI OPTYMALNEGO KREOWANIA WARTOŚCI W OPARCIU O PROJEKT MIĘDZYNARODOWEGO PARKU POD NAZWĄ CENTRUM INTELIGENTNEGO PRZEMYSŁU.
578/KL/17 2017-07-12 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
2600.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULURALNEGO PT: WYDANIE KSIĄŻKI "OPOWIEŚĆ O CZARCIEJ ŁAPIE"
88/OR/17 2017-07-11 FIRMA "INTOP" PIOTR ZAGOZDON
24576.00 KONSERWACJA 19 TOMÓW WYZNANIOWYCH KSIĄG STANU CYWILNEGO Z ROCZNIKÓW 1916-1945 ORAZ WYKONANIE 29 SZTUK OBWOLUT Z PAPIERU BEZKWASOWEGO NA KSIĘGI STANU CYWILNEGO.
108/IR/17 2017-07-11 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
0.00 UMOWA UŻYTKOWANIA NR 621/AN/17 - ODDANIE W UŻYTKOWANIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ( GRUNT POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI RZEKI BYSTRZYCY) O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 323,12M2. NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA BĘDZIE NA DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻĄCĄ REKREACJI, TURYSTYKI, SPORTÓ
377/ST/17 2017-07-11 FUNDACJA "INSTYTUT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI"
22013.00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
375/ST/17 2017-07-11 ARR JUSTYNA SIDORUK
5492.00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH
124/OŚ/17 2017-07-11 JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
20830.00 WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA UM LUBLIN.
343/ST/17 2017-07-11 ANNA CZERWIŃSKA-RYDEL
1500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI "PRZEWODNIK DLA DZIECI" PODCZAS VI KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ.
89/OR/17 2017-07-11 POLSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY 34/OR/2009 Z DNIA 22.06.2009 R., DOT. ZMIANY WYNAJMUJĄCEGO W ZWIĄZKU ZE ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DOLNEJ 3 MAJA 5 PRZEZ LUBELSKA FUNDACJĘ ROZWOJU NA RZECZ POLSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO SP. Z O.O., ORAZ ZMIANY ZAPISÓW PAR. 5 UST
376/ST/17 2017-07-11 FIRMA FACTORY SP. Z O.O.
3193.00 WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH.
344/ST/17 2017-07-11 FUNDACJA QUESTING
1500.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI "QUESTING TURYSTYKA XXI WIEKU".
371/ST/17 2017-07-11 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
39483.00 MODERNIZACJA I REMONT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE OSIEDLOWYCH BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
72/KP/17 2017-07-10 MULTIMEDIA FACTORY
8241.00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA I DEMONTAŻ EKRANU LED WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
73/KP/17 2017-07-10 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
4300.00 USŁUGA OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
266/GM/17 2017-07-10 BPS LEASING SPÓLKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 737/4 (OBR. 62, ARK. 13), POŁOŻONĄ W POBLIŻU UL. TURYSTYCZNEJ, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEWODU KANALIZACJI
176/GM/17 2017-07-10 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
3000.00 UMOWA DZIERŻAWY PARKU LUDOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ 40. EUROPEJSKIEJ KONWENCJI ŻONGLERSKIEJ
178/GM/17 2017-07-10 BUDIMEX S.A.
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SIECI WODOCIĄGOWEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ BUDIMEX S.A., POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. MEŁGIEWSKIEJ.
126/OŚ/17 2017-07-10 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - ZMIANA SIEDZIBY PODMIOTU
104/IR/17 2017-07-10 CENTRUM KAMIENIA "DĄBRÓWKA" JANINA LESIŃSKA
64884.00 WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ W TZW. PRZECHODZIE TEATRU STAREGO W LUBLINIE PRZY UL. JEZUICKIEJ 18.
100/IR/17 2017-07-10 AKM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KACZOR MICHALAK S.C.
34440.00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 7, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE, UL. ZEMBORZYCKA 82
38/MAZ/17 2017-07-10 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
6172.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON V
87/OR/17 2017-07-10 KONSPOŻ SP.J.
19768.00 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZAWORÓW HYDRANTOWYCH Z WĘŻAMI, GAŚNIC PRZENOŚNYCH I KOCY GAŚNICZYCH ORAZ DOSTAWY GAŚNIC, INSTRUKCJI P.POŻ., ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA.
81/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PO NAZWĄ: POJAZDY I MASZYNY Z LUBLINA -LUBELSKA WYŻYNA MOTORYZACYJNA I MASZYNOWA-INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA
9/MKZ/17 2017-07-10 JACEK WÓJCIK
97262.00 REMONT KONSTRUKCJI DACHU ORAZ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ , OBRÓBKI BLACHARSKIE, PRACE ODTWORZENIOWE STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY OLEJNA 7
70/KP/17 2017-07-10 JAKUB NOWAKOWSKI
750.00 PRZEPROWADZENIE AUTORSKICH WARSZTATÓW SZTUKI ŻONGLERSKIEJ NA POTRZEBY PROMOCJI CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
71/KP/17 2017-07-10 AV CENTRUM
984.00 WYNAJEM, MONTAŻ, OBSŁUGA TECHNICZNA I DEMONTAŻ SPRZĘTU NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACYJNEGO CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
102/IR/17 2017-07-10 DOMEK SERWIS KRZYSZTOF POPAJEWSKI
6420.00 USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W LUBLINIE, PRZY UL. METALURGICZNEJ 5
123/OŚ/17 2017-07-10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 1648/WOŚ/CP/2005 ZAWARTEJ W DNIU 12.07.2005 R. O UŻYCZENIE DYMOMIERZA DGS-2 NR SERYJNY 152/04
7/ZE/17 2017-07-10 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 5 (7/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW NR 2A I 2B; 2) ZMIANY § 4 UST. 7 I 10.
101/IR/17 2017-07-10 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
30750.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 54/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 R. NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM - WYKONANIE POZOSTAŁEGO ZAKRESU UMOWY DO DNIA 14.07.2017 R.; ZWIĘKSZENIE WARTO
20/MKZ/17 2017-07-10 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
42286.00 KONSERWACJA POLICHROMII ŚCIAN W PREZBITERIUM KOŚCIOŁA- TECHNIKI KLEJOWE I OLEJNE.
103/IR/17 2017-07-10 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
2337.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 48/IR/17 Z DNIA 03.04.2017 R. (W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III) - OSTATNI ETAP BUDOWY WĄWOZU JANA PAWŁA II - OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE WĄWOZU JANA PAWŁA II W CZĘŚCI POMIĘDZY
105/IR/17 2017-07-10 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
153750.00 REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W LUBLINIE, UL. NIECAŁA 1 Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
84/SOI/17 2017-07-10 OPEN BOOK MACIEJ RUKASZ
1500.00 OBRÓBKA TECHNICZNA 400 FOTOGRAFII DOKUMENTUJĄCYCH MISTRZOSTWA FIRM IT O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
83/SOI/17 2017-07-10 FUNDACJA KRAJOBRAZY
5000.00 PODNIESIENIE KOMPETENCJI BIZNESOWYCH W PRZEMYSŁACH KREATYWNYCH W DZIEDZINIE PROJEKTOWANIA ZIELENI
82/SOI/17 2017-07-10 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
5000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: BIZNES W DESIGNIE
24/BM/17 2017-07-07 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
16000.00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE - REMONT POMIESZCZEŃ STRAŻNICY JRG BEŁŻYCE ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA TELEINFORMATYCZNEGO, WARSZTATOWEGO ORAZ GOSPODARCZEGO KMPSP.
23/BM/17 2017-07-07 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
44000.00 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW STRAŻNICY JRG BYCHAWA.
358/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA CHILIMONIUK
5958.00 REALIZACJA PROGRAMU, PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- II LO
357/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA ORLIK-WÓJCIK
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
348/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA URANOWSKA-LACKOWSKA
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
25/PS/17 2017-07-06 STOWARZYSZENIE LUBCON
400.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. NIECODZIENNOŚĆ
343/ZSS/17 2017-07-06 STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZOZ ESKULAP
14294.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP NR 3 , SP NR 51
353/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ MED COMP LEX PIOTR KSIĄŻEK
65758.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - SIEDEM SZKÓŁ
379/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA JÓZEFCZAK-SATKE
17988.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, VIII LO
374/ZSS/17 2017-07-06 ANNA KIJEWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AK-DENT
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZS NR 5
347/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA KONARZEWSKA-ILCZ
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - SP NR 34
366/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA KOPEĆ
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - GIMNAZJUM NR15
365/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA ZIEMIŃSKA
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - I LO
356/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA LEPA-KRAJEWSKA
5752.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- SP NR 31
355/ZSS/17 2017-07-06 STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
24466.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 52, SP 42, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ
351/ZSS/17 2017-07-06 TOMASZ CHĘCIŃSKI
8000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- SP NR 4
349/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ DUO-DENT JOANNA LEK.STOM.JOANNA SKULIMOWSKA
18788.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - TECHNIKUM ZDZ, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ
381/ZSS/17 2017-07-06 CENTRUM STOMATOLOGII "ZDROWE ZĘBY" MARIA KUŹMIŃSKA
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - GIMNAZJUM NR 19
380/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA BIEGAJ-LASKOWSKA
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 6
382/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ LEKARZE SPECJALIŚCI
17988.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SZ NR 4, SP 27
352/ZSS/17 2017-07-06 NZOZ "DENTIMED" JANAS ANNA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
344/ZSS/17 2017-07-06 GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DENS
9694.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - III LO
384/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA ROWIŃSKA
6510.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 2
377/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA HANNA ANDZELM-WALKOWSKA
8250.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 21
375/ZSS/17 2017-07-06 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGIA SZKOLNA
19200.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - GIM NR 5, ZS NR 1, SP 23
364/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA GÓRECKA
8994.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - V LO
362/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - SP NR 7
360/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA WÓJCICKA
9694.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
370/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA BRZEZICKA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 32
369/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA KUCHNIO
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - VI LO
363/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZARĘBSKA JOLANTA AGNIES
9694.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R. - SP NR 30
350/ZSS/17 2017-07-06 SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY BOŻENA SŁAWATYŃSKA
4000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- GIMNAZJUM NR 16
346/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA ŻUK-ZAPOLSKA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R, - XXIII LO
387/ZSS/17 2017-07-06 EWA TYMIŃSKA - CRESCA
42000.00 PRZEKAZANIE DOTACJI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH W A GUGU - CENTRUM MALUCHA UL. POGODNA 34, 20-377 LUBLIN
372/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA KRZESZOWSKA-MAZUREK
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
378/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA BANASIAK
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 29
376/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA ADAMSKA
7920.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZSO NR 5
371/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARTA URBAŃSKA-CZAJCZYK
8400.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - ZS NR 10
359/ZSS/17 2017-07-06 PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA PRIMA-MED NZOZ JOLANTA C
25500.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017 R.- SP NR 40, SP NR 20, ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
345/ZSS/17 2017-07-06 NEW INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA
53864.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH W 2017R. 6 SZKÓŁ
342/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. DENT. ALICJA SIEJKA
7553.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
383/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA STĘPNIEWSKA
8994.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R.- GIM NR 10
373/ZSS/17 2017-07-06 IRENA PŁACHA-BIELECKA MINI-DENT
9394.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. - SP 28
354/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA RADZIEŃCIAK
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- GIMNAZJUM NR 7
174/GM/17 2017-07-06 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
2400.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU: 1) CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 127/1 (OBR. 39, ARK. 1), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. IZOLDY 4/UL. LAURY 11A, 2) CZĘŚCI NI
175/GM/17 2017-07-06 RYSZARD SZCZĘŚNIAK
SZCZĘŚNIAK ŁUCJA
111.00 UMOWA NR: 1030/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
361/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA BARHAM
7800.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R.- ZSO NR 4
367/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA BIELAWSKA
8494.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - GIMNAZJUM NR 9
385/ZSS/17 2017-07-06 INDYWIDUALNA SPECALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA BARANOWSKA-GR
8994.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW LUBELSKICH SZKÓŁ W 2017 R. LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
368/ZSS/17 2017-07-06 AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKŁĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
7800.00 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH 2017R. - IX LO
14/FE/17 2017-07-05 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1299978.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY VI LO W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2017.
121/OŚ/17 2017-07-05 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
3577500.00 UMOWA DOTYCZĄCA ZASAD UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PN. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ. KWOTA REALIZACJI UMOWY WYLICZONA ZOSTAŁA DO KOŃCA 2017 ROKU
69/KP/17 2017-07-05 F.H.U. IMPERATOR WALDEMAR NOWAK
5665.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KOSZULEK Z NADRUKIEM PROMOCYJNYM NA POTRZEBY WYDARZENIA CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
31/PN/17 2017-07-04 STOWARZYSZENIEM RYSA
5400.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ POPRAWY ZARZĄDZAN
173/GM/17 2017-07-04 ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "WSPÓLNOTA" SPÓŁKA Z OG
228.00 UMOWA NR: 42/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY PAWILON USŁUGOWY, UL. HUTNICZA, 19 M2
177/GM/17 2017-07-04 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DELEGATURA W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A SZEFEM AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ZGODA NA WYCINKĘ ZIELENI ROSNĄCEJ W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 12/9, 13/10, 15/5 (OBR. 43, ARK. 4) ORAZ ZOBOWIĄZANIE GL DO WYSTĄPIENIA
342/ST/17 2017-07-04 GMINA LUBLIN
9225.00 ORGANIZACJA PROJEKTU OTYLIA SWIM TOUR.
330/ST/17 2017-07-04 PIOTR KSIĄŻKIEWICZ
13850.00 ORGANIZACJA IMPREZ BIEGOWYCH W RAMACH GRAND PRIX "CITI TRIAL" W LUBLINIE
573/KL/17 2017-07-04 FUNDACJA SCENY INVITRO
0.00 ANEKS NR 573/KL/17 Z DNIA 04.07.2017 DO UMOWY NR 354/KL/16 Z DNIA 29.06.2016 - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA, ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WŁASNYCH
580/KL/17 2017-07-04 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "GRANIE BEZ GRANIC"
6000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO PODCZAS WYDARZENIA PT. KONCERT "WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ"
40/GK/17 2017-07-04 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z. O. O.
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 60/GK/14 W SPRAWIE ADMINISTROWANIA I UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH W LUBLINIE - ZMIANA ZASAD WYNAGRADZANIA.
308/ST/17 2017-07-04 LUBELSKA FUNDACJA SPORTÓW ZIMOWYCH
15000.00 PROMOCJA MIASTA W ZWIĄZKU Z WYSTĘPEM ZAWODNIKÓW KU AZS UMCS LUBLIN POWOŁANYCH DO REPREZENTACJI POLSKI W BOBSLEJACH I SKELETONIE, PODCZAS ZAWODÓW RANGI MIĘDZYNARODOWEJ I/LUB TRENINGACH I KONSULTACJACH SPORTOWYCH.
20/OW/17 2017-07-04 BURSA SZKOLNA NR 5
3741.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA Z CAŁODOBOWYM WYŻYWIENIEM ORAZ CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ NAD UCZNIAMI UCZESTNICZĄCYMI W STAŻACH I PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA
31/MAZ/17 2017-07-03 EWA TRZASKOWSKA
500.00 WYKONANIE OPINI W POSTACI RECENZJI NAUKOWEJ DO KSIĄŻKI/ALBUMU "PRZYRODA MIASTA"
33/MAZ/17 2017-07-03 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
3567.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ PIESZĄ POD MEBLE MIEJSKIE PRZY SKRZYŻOWANIU UL. GŁĘBOKA I NARUTOWICZA
32/MAZ/17 2017-07-03 RPS ARCHITEKTCI
RPS ARCHITEKTCI
17958.00 WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DUKUMENTACJI BUDOWALNO-WYKONAWCZEJ NA BUDOWĘ 3 PARKLETÓW NA TERENIE MIASTA LUBLIN
338/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY 151/ST/17- " AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO" ZMIANA BRZMIENIA NAZWY
320/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
9000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- II EDYCJA LUBLIN FUDSAL CUP
575/KL/17 2017-07-03 STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA SMAKU
130000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU
31/GK/17 2017-07-03 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
0.00 ANEKS ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA PRAC - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PODJAZDU DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH W OGRODZIE SASKIM.
33/IT/17 2017-07-03 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 19/IT/17. (ZMIANA TERMINU URUCHOMIENIA USŁUGI)
337/ST/17 2017-07-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY 150/ST/17-150/ST/17- "SPORT DLA KAZDEGO" ZMIANA BRZMIENIA
78/SOI/17 2017-06-30 "NETRIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU LUBELSKI INKUBATOR TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ORAZ W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA
570/KL/17 2017-06-30 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 155/KL/17 Z DNIA 15.02.2017 R. - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. MALI ARTYŚCI DLA DUŻEGO LUBLINA
9/FE/17 2017-06-30 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
-84035984.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 25/FE/16 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DW 809 W LUBLINIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO Z UL. WOJCIECHOWSKĄ DO WĘZŁA SŁAWIN - WYPROWADZENIE RUCHU W KIERUNKU WĘZŁA LUBLIN SŁAWINEK (S12/S17/S1
119/OŚ/17 2017-06-30 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA ZWIĄZKOWI KOMUNALNEMU GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ ZADANIA WŁASNEGO GMINY LUBLIN W ZAKRESIE BUDOWY, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
571/KL/17 2017-06-30 ALA BINERT
1650.00 WYKONANIE KONCERTU CHÓRU " GRODZIEŃSKIE SŁOWIKI ", PROWADZENIE W CHARATERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU.
576/KL/17 2017-06-30 AGNIESZKA KRAWIEC
600.00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU ZESPOŁU WILEŃSZCZYZNA
687/KL/17 2017-06-30 GRUPA MEDIALNA ITM SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 40/KL/17 Z DNIA 11 STYCZNIA 2017 R. DOTYCZĄCEJ USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN W RAMACH CYKLU 5 KOLUMN GAZETOWYCH PT. "700 LAT MIASTA LUBLIN"
574/KL/17 2017-06-30 NATALIJA SOSNOVSKAITE
5917.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO I REŻYSERIA PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZYCZNEGO KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA WILEŃSZCZYZNA
340/ST/17 2017-06-30 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 491/ST/16 Z DNIA 10.11.2016 R NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "LUBELSKA KARTA TURYSTYCZNA"
34/GK/17 2017-06-30 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.
443.00 WYDZIERŻAWIENIE ORAZ UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA TOALET PRZENOŚNYCH PRZY UL.GŁUSKIEJ ORAZ W PARKU JANA PAWŁA II.
165/GM/17 2017-06-30 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
6000.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA LUBLIN - MIASTA NA PRAWACH POWIATU, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 32/4 (OBR. 36, ARK. 1), ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM OŚWIATY, POŁOŻONEJ W LUBLINIE
3/BK/17 2017-06-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO W RACHUNKU KREDYTOWYM - ZMIANA OPROCENTOWANIA
170/GM/17 2017-06-30 F.H.U. SEBASTIAN KOZIOŁ
360.00 UMOWA NR: 40/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
66/KP/17 2017-06-30 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
2509.00 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.
67/KP/17 2017-06-30 BARTOSZ WÓJCIK
880.00 PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI TREŚCI FOLDERU NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
18/OW/17 2017-06-29 BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
626.00 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI ODBYWAJĄCE SIĘ W SIEDZIBIE ZSOW, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
93/IR/17 2017-06-29 D+M ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4253955.00 OPRACOWANIE KONCEPCJI, KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA REALIZACJĘ: WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRAS
122/OŚ/17 2017-06-29 STROBILUS PAWEŁ SZYSZKOWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 37/OŚ/17 ZMIENIAJĄCY TERMIN WYKONANIA OPRACOWANIA.
120/OŚ/17 2017-06-29 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 115/OŚ/17 - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST; ZMIANA DOTYCZY ZAŁ. NR 1
118/OŚ/17 2017-06-29 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
26300.00 DOTACJA ZADANIA PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"
568/KL/17 2017-06-29 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
5000.00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, ROZWÓJ FANTASTYCZNEGO CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
572/KL/17 2017-06-29 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
40000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTRA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-WYDANIE POLSKO-UKRAIŃSKIEJ ANTOLOGII POEZJI "LUBLIN Z DALA, LUBLIN Z BLISKA"
166/GM/17 2017-06-29 PKP CARGO S.A.
12300.00 ODDANIE PRZEZ WYDZIERŻAWIAJĄCEGO NA RZECZ DZIERŻAWCY HISTORYCZNEGO TABORU (LOKOMOTYWA PAROWA PT47-157 - ROK PRODUKCJI 1950, NR FABRYCZNY 1415; TENDER 34D74-39) CELEM JEGO UŻYWANIA ORAZ POBIERANIA Z TEGO TYTUŁU POŻYTKÓW.
167/GM/17 2017-06-29 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
118.00 NAJEM CZĘŚCI DZIAŁKI GRUNTU O POWIERZCHNI 193,30 M2, ZLOKALIZOWANEJ NA STACJI LUBLIN OKOŁO 174.660-174.685, LINIA KOLEJOWA NR 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA- DOROHUSK, DZIAŁKA NR 2/65, OBR LUBLIN 10. NAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST WNOSIĆ NA RZECZ WYNAJMUJĄCEGO MI
169/GM/17 2017-06-29 STRZAŁKA BOLESŁAW
420.00 UMOWA NR: 39/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
19/OW/17 2017-06-29 BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
11450.00 ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEGO WYŻYWIENIA W DNI POWSZEDNIE DLA UCZNIÓW SOSW NR 1 W LUBLINIE ZAKWATEROWANYCH W INTERNATACH PODCZAS STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSP
86/OR/17 2017-06-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 245/KP/16, NPP, DODANIE REALIZATORA ZADANIA PUBLICZNEGO
30/PN/17 2017-06-29 KATARZYNA STINSKA
8100.00 WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
569/KL/17 2017-06-29 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
13000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO- KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-WIELCY LUBLINIANIE
336/ST/17 2017-06-28 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
79950.00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS ELIMINACJI MMP PAR KLUBOWYCH W ŻUŻLU
566/KL/17 2017-06-28 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO- KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-SPADKOBIERCY REFORMACJI. EWANGELICY NA LUBELSZCZYŹNIE I W LUBLINIE. HISTORIA. KULTURA. EKONOMIA. LITERATURA-MONOGRAFIA NA 700-LECIE LUBLINA I 500-LECIE REFORMACJI
19/BM/17 2017-06-28 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO WYNIKAJĄCEGO Z URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN.
561/KL/17 2017-06-28 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
18000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI - CZAS POETÓW
29/PN/17 2017-06-28 HOSTEL KRÓLEWSKA TOMASZ DANIŁOŚ MATEUSZ WALENCIK S.C.
6696.00 ZAPEWNIENIE NOCLEGU UCZESTNIKOM KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W DNIACH 24-26.09.2017 R.
65/KP/17 2017-06-28 REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ SOLIDARNOŚĆ
897.00 NAJEM LOKALU NA POTRZEBY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 3. Z TYTUŁU NAJMU KWOTA NALEŻNOŚCI - CZYNSZ MIESIĘCZNY 897,90 ZŁ BRUTTO.
334/ST/17 2017-06-27 KLUB SPORTOWY PAMARA BOCCIA
3000.00 PROMOCJA MIASTA W RAMACH "BISFED REGIONAL OPEN POZNAŃ 2017"
563/KL/17 2017-06-27 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
29000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-DZIECIĘCA GALERIA PARKOWA
562/KL/17 2017-06-27 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
10000.00 ZAKUP BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WSTĘPU NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE PLASTYCZNE, ARCHEOLOGICZNE, MULTIMEDIALNE DLA 500 OSÓB W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE
565/KL/17 2017-06-27 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
16000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTYN MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU CZUBY - LUBLIN 2017 - EDYCJA VII UM. NR 565/KL/17 Z DN. 27.06.2017 R.
564/KL/17 2017-06-27 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA
18000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
17/FE/17 2017-06-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
174792889.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "NISKOEMISYJNA SIEĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI LOF WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
15/FE/17 2017-06-27 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
203129064.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "ROZBUDOWA I UDROŻNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSŁOWEJ W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
116/OŚ/17 2017-06-27 WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SP Z O.O.
10160.00 USŁUGA DRUKU ORAZ DOSTAWY DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA.
326/ST/17 2017-06-27 LUBELSCA SCENA DIRTU
8000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
19/FE/17 2017-06-27 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
1800111.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA 2 BOISK (WIELOFUNKCYJNEGO I PIŁKARSKIEGO) WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRU
99/IR/17 2017-06-26 ADA-LIGHT SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 185/IR/16 Z DNIA 12.09.2016 R REMONT I PRZEBUDOWA OSIEDLOWYCH BOISK REKREACYJNYCH, BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ WJAZDU NA DZIAŁKĘ NR 149, OBRĘB 39, ARK. 4, PRZY UL. JUDYMA 1 W LUBLINIE - ZM
4/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
22200.00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - STANISLAVA CHSHYOKINA
32/GK/17 2017-06-26 "LENMAR" MARCIN LENARD
18431.00 NAPRAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (15 SZTUK KOZIOŁKÓW NA SPRĘŻYNIE) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU LITEWSKIM
9/ON/17 2017-06-26 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
0.00 PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA JEST WSPÓLNE OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCĄCYCH MONITORINGU ZADAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM DOS
97/IR/17 2017-06-26 STANDROG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISŁAW KRÓL
30750.00 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CHODNIKA WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 OD STRONY BUDYNKU, PRZY UL. ŚLIWIŃSKIEGO 7 W KIERUNKU "CZECHÓW PÓŁNOCNY" W LUBLINIE
76/SOI/17 2017-06-26 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
-224500.00 ANEKS DO UMOWY 70/SOI/17 ZMIANA § 3 UST 1 ZMNIEJSZENIE KWOTY DOTACJI O 224 500 ZŁ, ZMIANA TERMINÓW PŁATNOŚCI TRANSZ.
30/GK/17 2017-06-26 WOJEWODA LUBELSKI
55500.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REMONTU MOGIŁY ZBIOROWEJ WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU "RURY" W LUBLINIE.
33/GK/17 2017-06-26 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
3102.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.MEDALIONÓW W NOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE ORAZ DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ PRZY UL.ŁUKOWSKIEJ.
17/OW/17 2017-06-26 OLANTYNA DAGMARA HABIERA
15000.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE VISUAL MERCHANDISINGU DLA 10 NAUCZYCIELI ZSOW, W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
171/GM/17 2017-06-26 DOBRANOW MARIA
280.00 UMOWA NR: 41/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY
567/KL/17 2017-06-26 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
2238.00 WYNAJEM CENTRUM KONGRESOWEGO UP NA KONCERT ZESPOŁU WILEŃSZCZYZNA W RAMACH DNIA UNII LUBELSKIEJ
164/GM/17 2017-06-26 JAROSŁAW WŁODARCZYK
0.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ (CZ. DZ. NR 24/6, OBR. 33, ARK. 13) POŁOŻONEJ W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA POLEPSZENIE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJ. OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
2/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
22200.00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - VIKTOR CHSHYOKIN
1/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
30000.00 DOTYCZY ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - VIKTOR CHSHYOKIN
3/WSM/17 2017-06-26 GMINA LUBLIN
30000.00 DOTYCZĄCA ZWROTU CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA REPATRIANTA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - STANISLAVA CHSHYOKINA
31/IT/17 2017-06-26 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17. (ZMIANA TERMINU)
117/OŚ/17 2017-06-26 "MELITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
89403.00 WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH HYDROTECHNICZNYCH ZBIORNIKA ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO W LUBLINIE
333/ST/17 2017-06-23 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
6000.00 ORGANIZACJA VIII MISTRZOSTW LUBLINA W STREETBALLU W KATEGORII OPEN
312/ST/17 2017-06-23 PIERWSZY LUBELSKI KLUB GOLFOWY
10000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
35/MAZ/17 2017-06-23 QUERCUS MICHAŁ KIESZKO
23950.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON II
36/MAZ/17 2017-06-23 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
7450.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON IV
12/OŚ/17 2017-06-23 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
0.00 ANEKS DO UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY
37/MAZ/17 2017-06-23 TOPIARIUS - URZĄDZANIE I UTRZYMANIE ZIELENI LESZEK MĘCZYŃSKI
20950.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON I
34/MAZ/17 2017-06-23 PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH GNOIŃSKI
22400.00 LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU NA TERENIE MIASTA LUBLIN - REJON III
9/NW/17 2017-06-23 SŁAWOMIR PATYRA
3600.00 UMOWA O DZIEŁO: SPORZĄDZENIE OPINII PRAWNEJ.
77/SOI/17 2017-06-23 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY PARTNERSTWA W RAMACH KLASTRA LUBELSKA MEDYCYNA-KLASTER USŁUG MEDYCZNYCH I PROZDROWOTNYCH, ZMIANA § 4 UST. 2 ,,CZŁONKÓW RADY KLASTRA W LICZBIE NIE WIEKSZEJ NIŻ PIĘTNASTU POWOŁUJE ZARZĄD KLASTRA''
8/NW/17 2017-06-23 MOTOR LUBLIN S.A.
200000.00 OBJĘCIE 400 AKCJI IMIENNYCH SERII T O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A.
16/OW/17 2017-06-23 BURSA SZKOLNA NR 5
38820.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA Z CAŁODOBOWYM WYŻYWIENIEM ORAZ CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ NAD UCZNIAMI UCZESTNICZĄCYMI W STAŻACH I PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". USŁUGA JEST WSPÓŁFIN
63/KP/17 2017-06-23 ARTE P.H.U. HENRYK SKAŁBA
17600.00 WYKONANIE I DOSTAWA KOMPLETNYCH RAM NA MEDALE 700-LECIA MIASTA LUBLIN ORAZ NA MEDALE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN.
64/KP/17 2017-06-23 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
50000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH JUBILEUSZOWEJ WYSTAWY OBRAZUJĄCEJ IKONOGRAFIĘ MIASTA PT. "PORTRET MIASTA LUBLIN W MALARSTWIE, RYSUNKU I GRAFICE 1618-1939".
62/KP/17 2017-06-22 PPHU FABRYKA REKLAM ŁUKASZ CZAJA
8550.00 OBSŁUGA NOŚNIKÓW PROMOCYJNYCH W DN. 27-30.07.2017 R NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
61/KP/17 2017-06-22 RESOVIA EXPO
1414.00 WYNAJEM LADY Z PÓŁKĄ W DN. 26-31.07.2017 R. NA POTRZEBY CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
24/PS/17 2017-06-22 FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
50000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SKWER PRZY ULICY JAGIEŁŁY
68/KP/17 2017-06-22 LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
98400.00 SPONSOROWANIE REALIZACJI VIII EDYCJI IMPREZY POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW LUBLIN 2017, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 27-30 LIPCA 2017R. W LUBLINIE.
560/KL/17 2017-06-22 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
8000.00 MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT GALOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA 11 LISTOPADA "VIVA POLONIA"
559/KL/17 2017-06-22 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
65000.00 KULTURA I SZTUKA - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MIASTO KULTURY - VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - CZAS I DŹWIĘK
98/IR/17 2017-06-22 POLITECHNIKA LUBELSKA
0.00 POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKONANIA SKANINGU 3D DAWNEJ BASZTY MIEJSKIEJ PRZY UL. JEZUICKIEJ 5,7 W LUBLINIE
386/ZSS/17 2017-06-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 251/ZSS/17 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH (ZMIANA LICZBY TURNUSÓW OBOZU ORAZ POZYCJI KOSZTORYSU).
310/ST/17 2017-06-21 KLUB PIŁKARSKI "RAPID" LUBLIN
3000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ORGANIZACJA TURNIEJU I LIGI PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ PZPN
28/PN/17 2017-06-21 PRACOWNIA ZMIANY SPOŁECZNEJ KAROLINA KOGUCIUK
332.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH Z ZAKRESU REWITALIZACJI UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA DLA MIESZKAŃCÓW/INTERESARIUSZY TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM . "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE
161/GM/17 2017-06-21 AGNIESZKA SOLIS
SOLIS MARCIN
780.00 UMOWA NR: 1025/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
21/GK/17 2017-06-21 FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA ZUZANNA MIKULSKA
18819.00 DOSTAWA I MONTAŻ KRZYŻY W KWATERZE OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z WRZEŚNIA 1939 R., LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ PARTYZANTÓW, POŁOŻONEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BIAŁEJ.
96/IR/17 2017-06-21 EDACH SP. Z O.O.
680000.00 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2, PRZY UL. LWOWSKIEJ 11 W LUBLINIE NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH
335/ST/17 2017-06-21 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 153/ST/17- AKTYWNY STUDENT - DOTYCZY AKTUALIZACJI KOSZTORYSU
557/KL/17 2017-06-21 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
18000.00 MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ CANATANTES LUBLINESIS 2017
32/IT/17 2017-06-21 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO
95940.00 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ.
555/KL/17 2017-06-20 TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ LUBLIN
13000.00 DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ - PERYFERIA SZTUKI - DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE JAKO FORMA REWITALIZACJI
27/GK/17 2017-06-20 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
64401.00 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE WYBIEGÓW DLA PSÓW.
95/IR/17 2017-06-20 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
105520.00 WYKONANIE SKWERÓW USYTUOWANYCH W LUBLINIE, PRZY UL. MONTE CASINO I UL. ROMANOWSKIEGO
15/OW/17 2017-06-20 TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
2250.00 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZIS
18/BM/17 2017-06-20 KOMENDA MIEJSKA POLICJI
0.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH NARUSZENIU PRAWA, A TAKŻE ZMIERZAJĄCYCH DO USUNIĘCIA ZAGROŻENIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, WYNIKAJĄCYCH Z URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN.
25/GK/17 2017-06-20 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BMS SP JAWNA
10649.00 DOSTAWA 26 SZT. FLAG BIAŁO-CZERWONYCH PIONOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO ZAWIESZENIA NA MASZTACH NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
537/KL/17 2017-06-20 JOANNA BEDNARCZYK
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " DEMAKIJAŻ - FESTIWAL KINA KOBIET."
14/OW/17 2017-06-20 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI
43152.00 WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ROMSKIEJ I POLSKIEJ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA LUBLIN, W RAMACH PROJEKTU "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" WYNIKAJĄCEGO Z "PROGRAM
24/OW/17 2017-06-20 RAFAŁ KUŚMIERCZYK
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "UCZESTNICY PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020" KOORDYNATOROWI LOKALNEMU W ZSEN, W RAMACH
115/OŚ/17 2017-06-20 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.
151771.00 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
558/KL/17 2017-06-20 AGNIESZKA KRAWIEC
280.00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE PREZENTERA SPOTKANIA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN ZE STYPENDYSTAMI W DZIEDZINIE KULTURY
556/KL/17 2017-06-20 FUNDACJA KULTURA ENTER
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, ZAGRAJMY SOBIE , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
85/OR/17 2017-06-20 GETFRESH SP Z O O
509.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 1255/OR/15 Z DNIA 9.12.2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI DOSTAW WODY, KUBKÓW ORAZ WZROSTU DZIERŻAWY BARKU. WZROST WARTOŚCI UMOWY DO KWOTY 68 713,59 ZŁ.
28/GK/17 2017-06-19 "LENMAR" MARCIN LENARD
32743.00 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH NA TEREN ZIELONY PRZY UL.TYMIANKOWEJ.
27/PN/17 2017-06-19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
1842471.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "SZKOŁA NA STO DWA. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W 8 SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Z LUBLINA" W RAMACH RPO WL NA LATA 2014 - 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS.
15/MKZ/17 2017-06-19 JURATE KIAUPIENE
1500.00 PREZENTACJA WYKŁADU "THE UNION OF LUBLIN IN THE HOSTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF LITHUANIA" W RAMACH EUROPEAN HERITAGE LABEL ORAZ MODEROWANIE II CZĘŚCI PANELU (3 LIPCA 2017 R.)
94/IR/17 2017-06-19 PKP ENERGETYKA S.A.
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 156/IR/14 Z DNIA 8.08.2014 DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI TEATRU IM. H. CH. ANDERSENA (DAWNY DK KOLEJARZA) - ZMIANA DATY PRZYŁĄCZENIA.
84/OR/17 2017-06-19 CENTRUM OCHRONY PRACY I BIZNESU "CONSULTRIX"
7375.00 WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZEJ W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 3A.
554/KL/17 2017-06-19 TADEUSZ PIERSIAK
250.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "LITTERAE IN ECCLESIA, CZYLI CO MOŻEMY PRZECZYTAĆ U LUBELSKICH DOMINIKANÓW" W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700 - LECIE MIASTA W DNIU 22 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBELSKIM
81/OR/17 2017-06-19 PRACOWNIA RENOWACJI ARTYSTYCZNYCH WYROBÓW Z DREWNA KRZYSZTOF CHILIMONI
98867.00 RENOWACJA I NAPRAWA MEBLI STYLOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BUDYNKU TRYBUNAŁU KORONNEGO, RYNEK 1 W LUBLINIE.
331/ST/17 2017-06-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
-10000.00 DOTYCZY ZMIANY KWOTY UMOWY 236/ST/17
14/MKZ/17 2017-06-19 RYSZARD SZCZYGIEŁ
1500.00 PREZENTACJA WYKŁADU PT. "UNIA LUBELSKA 1 1569 I JEJ ZNACZENIE DZIEJOWE" W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA "OD UNII DO UNII" W DNIU 3 LIPCA 2017 R.
551/KL/17 2017-06-19 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MUZYKA RELIGIJNA Z XIX-WIECZNYCH RĘKOPISÓW - ODKRYCIA LUBELSKICH MUZYKOLOGÓW
70/SOI/17 2017-06-17 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
1199500.00 REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:LUBELSKI UNIWERSYTET INSPIRACJI
319/ST/17 2017-06-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
28000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MP JUNIORÓW 15 LAT - 50 M
23/GK/17 2017-06-16 FLESZ STUDIO TOMASZ KENIG
3665.00 WYKONANIE DWÓCH TABLIC INFORMACYJNYCH Z NADRUKIEM I MONTAŻEM W PASIE DROGOWYM PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM NA UL. BIAŁEJ W LUBLINIE.
23/PS/17 2017-06-14 FUNDACJA KRAJOBRAZY
279900.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. PARK KIESZONKOWY "PRACOWNIA W PRZESTRZENI"
550/KL/17 2017-06-14 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
1845.00 WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ NA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW STYPENDYSTOM W DZIEDZINIE KULTURY W DNIU 21.06.2017R.
162/GM/17 2017-06-14 ANDRZEJ CHYMOSZ
153.00 UMOWA NR: 1026/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
58/KP/17 2017-06-14 SFERUM SP. Z O.O.
23972.00 WYNAJĘCIE, TRANSPORT, MONTAŻ I DEMONTAŻ DWÓCH NAMIOTÓW SFERYCZNYCH W TERMINIE 25-31.07.2017R. W RAMACH CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
89/SOI/17 2017-06-14 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
0.00 WSPÓŁPRCA WZAKRESIE WŁĄCZENIA INSTYTUCJI, JAKO PRACODAWCY W CELU UDOSKONALENIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI KIERUNKU PSYCHOLOGIA-LICENCJACKA
549/KL/17 2017-06-14 TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ LUBLIN
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - PREZENT DLA LUBLINA
341/ZSS/17 2017-06-14 --MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
2500.00 USŁUGA PRZEWOZU UCZESTNIKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
332/ST/17 2017-06-14 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
4200.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017"
113/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
21060.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 7
114/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
23600.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 9
112/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ANNA TROJANOWSKA -KANIUGA
17500.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 6
108/OŚ/17 2017-06-13 SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT JACEK PYZIK
10800.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 15
107/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
10400.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 12
110/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ WĘGOREK
13000.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 18
543/KL/17 2017-06-13 JOANNA POLAK
9000.00 PROJEKT STYPENDIALNY PN. REALIZACJA, WYDANIE NA PŁYCIE DVD I PROMOCJA FILMU WEŁNIAKI.
547/KL/17 2017-06-13 MARCIN SUSZEK
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN." NAGRANIE TELEDYSKU I UTWORU ZESPOŁU MUZYCZNEGO SEX MASCHINE BAND.."
544/KL/17 2017-06-13 TOMASZ SMUTEK
9000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MODERNISTYCZNA ARCHITEKTURA TADEUSZA WITKOWSKIEGO - PROMOCJA FILMOWA.
548/KL/17 2017-06-13 POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM: JUBILEUSZ 70-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W LUBLINIE
553/KL/17 2017-06-13 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES
20000.00 PROMOCJA MIASTA PODCZAS KONCERTU "CHWAŁY"
545/KL/17 2017-06-13 MAŁGORZATA SKAŁBANIA
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. SKRUCHOWI.
542/KL/17 2017-06-13 DANIEL KRAWIEC
2000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. DECHA W LUBLINIE.
91/IR/17 2017-06-13 PARK-PROJEKT IRENA CHOROSZYŃSKA
8600.00 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ZIELENI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI " BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE".
92/IR/17 2017-06-13 IT COMPLETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26475.00 REMONT TARASU BUDYNKU ORAZ POMIESZCZENIA NR 9 BUDYNKU RATUSZA, PL. ŁOKIETKA 1 W LUBLINIE
80/OR/17 2017-06-13 "MENORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2558.00 ANEKS DO UMOWY NR 99/OR/15 Z DNIA 12.03.2015 R., DOT. WYNAJMU DODATKOWEJ POWIERZCHNI 48 M2 W BUDYNKU PRZY UL. PRZECHODNIEJ 4 I WZROSTU MIESIĘCZNYCH OPŁAT BRUTTO: - CZYNSZU O 1830,24 ZŁ , - OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH O 531,36 ZŁ, - SPRZĄTANIE O 197,19 ZŁ.
546/KL/17 2017-06-13 PIOTR KAMIŃSKI
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "KOLEKCJONER."
26/GK/17 2017-06-13 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
864874.00 WYKONYWANIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ OBSŁUGĄ I KONSERWACJĄ ZESPOŁU FONTANN MULTIMEDIALNYCH WRAZ ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WYPOSAŻENIEM TECHNOLOGICZNYM NA PLACU LITEWSKIM I NA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W LUBLINIE Z WŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA PLACU L
168/GM/17 2017-06-13 MACIEJEWSKI WOJCIECH
MACIEJEWSKI WOJCIECH
149.00 UMOWA NR: 1029/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA
17/BM/17 2017-06-13 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
5000.00 DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ ZABEZPIECZENIA IMPREZY UEFA EURO U21
16/BM/17 2017-06-13 REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
15000.00 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z AKWENU ZALEW ZEMBORZYCKI.
60/KP/17 2017-06-13 "OTO" AGENCJA PRODUCENCKA OLGA MICHALEC-CHLEBIK
738.00 PRODUKCJA I MONTAŻ MATERIAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z OTWARCIA FONTANNY MULTIMEDIALNEJ.
59/KP/17 2017-06-13 VEGESHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
61416.00 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EMISJI W INTERNECIE, OBSŁUGA MEDIOWA, NA POTRZEBY IMPREZY CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW.
55/KP/17 2017-06-13 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
10000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA W RAMACH LETNIEGO SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2017.
111/OŚ/17 2017-06-13 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETHAND JERZY WÓJCIK
17128.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 3
109/OŚ/17 2017-06-13 GABINET WETERYNARYJNY AMICUS KAROLINA SAKOWICZ
23328.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 16
56/KP/17 2017-06-13 OFICYNA DRUKARSKA JACEK CHMIELEWSKI
20300.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ III: TECZKA
82/OR/17 2017-06-13 KANCELARIA ADWOKACKA ADW. PIOTR SELWA
0.00 ANEKS DO UMOWY 261/KP/16, NPP, LIKWIDATOR KANCELARII ADWOKACKIEJ
83/OR/17 2017-06-13 PAWEŁ SADOWSKI
3500.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NT.: "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - NOWE REGULACJE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
535/KL/17 2017-06-12 MARIA TODYS-PŁONKA
6000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "Z TAŃCEM ZA PAN BRAT".
534/KL/17 2017-06-12 JAKUB WÓJCIK
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. PRZEPISYWANIE UTWORÓW Z RĘKOPISÓW L. M. ROGOWSKIEGO
532/KL/17 2017-06-12 DAWID MODRZEJEWSKI
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. "WYDANIE PŁYTY CD - TAŃCOBAJKI - KOT W BUTACH... I KAPELUSZACH"
16/FE/17 2017-06-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4421966.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
90/IR/17 2017-06-12 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
47724.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 41/IR/17 Z DNIA 27.03.2017 DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. FILARETÓW W LUBLINIE DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA. - ZMIANA TECHNOLOGII ORAZ ZMIANA WARTOŚCI WYNAGRODZENIA O KWOTĘ 47.724,00 ZŁ.
533/KL/17 2017-06-12 EWA MOLIK
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. ARCHIWUM ANDRZEJA MOLIKA.
284/ST/17 2017-06-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
4920.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE TEAM TOKIO 2020
531/KL/17 2017-06-12 WOJCIECH JANUSZCZYK
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. KULTURA W KRAJOBRAZIE - KRAJOBRAZ W KULTURZE.
536/KL/17 2017-06-12 MARCEL GALIŃSKI
7000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PT. "DUCHY".
530/KL/17 2017-06-12 MARIUSZ MUCHA
5000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. " ULICZNICA LUBELSKA, CZYLI SKĄD SIĘ WZIĘŁY NAZWY ULIC."
160/GM/17 2017-06-12 TEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
48.00 UMOWA NR: 38/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, PUŁAWSKA DZIERŻAWY - DROGA DOJAZDOWA WJAZD NA TEREN STACJI PALIW : UL.PUŁAWSKA POW.; 12
14/GD/17 2017-06-12 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
4000.00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE (OBR.33-SŁAWIN HELENÓW, ARK.21) - DZ.11, 12, 28, 29, 30, 31, 51 - REJON UL. PSZOWIAN, ZIEMOWITA, LESZKA ORAZ NAŁĘCZOWSKIEJ
285/ST/17 2017-06-12 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7380.00 PROMOCJA - PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZKI MAŁGORZATY KOŁDEJ DO IGRZYSK.
328/ST/17 2017-06-10 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
0.00 ANEKS DO UMOWY 104/ST/17- ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
528/KL/17 2017-06-09 PATRYK GALANT
500.00 WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM ANTYKWADRAT PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
529/KL/17 2017-06-09 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
22000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-DZIELNICE KULTURY-LUBARTOWSKA 2017
538/KL/17 2017-06-09 SEWERYN CHWAŁA
3500.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. MURAL NA FRONCIE ELEWACJI KLUBU OSIEDLOWEGO MINIATURA.
154/GM/17 2017-06-09 STOWARZYSZENIE"I LUBELSKI BASEBALL & SOFTBALL CLUB" - RAVENS LUBLIN
300.00 DZIERŻAWA BŁONI POD ZAMKIEM NA ORGANIZACJĘ W DNIU 11.06.2017 ROKU FESTYNU POD NAZWĄ PIERWSZY PIKNIK SPORTÓW AMERYKAŃSKICH W LUBLINIE
306/ST/17 2017-06-09 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
4500.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
7/ON/17 2017-06-09 JAKUB KRZYWDA
980.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PRZEPROWADZENIU ODPRAWY TECHNICZNEJ Z SĘDZIAMI I KIEROWNIKAMI EKIP STARTUJĄCYCH W ZAWODACH ORAZ PEŁNIENIU FUNKCJI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO ZAWODÓW LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU W DNIACH OD
6/ON/17 2017-06-09 PIOTR BUJAK
1300.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PRZEPROWADZENIU PEŁNEJ OBSŁUGI KOMPUTEROWO - INFORMATYCZNEJ LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 16 DO 18 CZERWCA 2017 ROKU NA 50 METROWYM BASENIE AQUA
5/ON/17 2017-06-09 KRZYSZTOF GŁOMBOWICZ
1040.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST USŁUGA POLEGAJACA NA PROWADZENIU PRZEBIEGU ORAZ OPRAWY MEDIALNEJ LETNICH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁYWANIU, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DNIACH OD 16 DO 18 CZERWCA 2017 ROKU NA 50 METROWYM BASENIE AQUA LUBLIN.
24/GK/17 2017-06-09 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
20794.00 ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE UTRZYMANIA PLACÓW ZABAW W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM DODATKOWO DWÓCH PLACÓW ZABAW.
525/KL/17 2017-06-09 KRZYSZTOF ŻAK
210.00 WYKONANIE IMPROWIZOWANEGO WYSTĘPU AKTORSKIEGO PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO PRZY UL. ROZTOCZE 14 W DNIU 11 CZERWCA 2017 R.
524/KL/17 2017-06-09 FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-OBCHODY ROCZNICY LUBELSKIEGO LIPCA 1980 W 2017 ROKU
57/KP/17 2017-06-09 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI
4550.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ I - TECZKA, BLOCZEK.
527/KL/17 2017-06-09 MARIUSZ BEDNARZ
350.00 ARTYSTYCZNA PREZENTACJA WYKONANIA DZIEŁ KOWALSKICH PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE.
78/OR/17 2017-06-09 DS-AUTO DANUTA SAKOWICZ
13172.00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FIAT DOBLO, NR REJ. 4390M.
79/OR/17 2017-06-09 DS-AUTO DANUTA SAKOWICZ
13778.00 SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA SUPERB, NR REJ. LU 0001G.
75/SOI/17 2017-06-09 POLITECHNIKA LUBELSKA
1500.00 PUBLIKACJA ,,LIDER XXI WIEKU'' ORAZ ,,ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU. LIDER XXI WIEKU."
74/SOI/17 2017-06-09 WERONIKA CZERNIAK
5400.00 AUTORSKIE NAPISANIE BAJEK DLA DZIECI OPARTYCH NA FAKTACH HISTORYCZNYCH I DOTYCZĄCYCH DZIEJÓW LUBELSKICH KAMIENIC
539/KL/17 2017-06-09 GABRIELA JASKUŁA
7000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. ŚLADY - WARSZTATY TEATRALNE DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI PRASTERNO
540/KL/17 2017-06-09 ZBIGNIEW FRONCZEK
8000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. Z. STRZAŁKOWSKI - PIĘKNA LEGENDA LUBLINA.
541/KL/17 2017-06-09 ANNA ŁYCZEWSKA
6000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. LUBLIN ZZA MGŁY.
526/KL/17 2017-06-09 ZBIGNIEW SOCHAJ
890.00 OPRAWA MUZYCZNA ORAZ WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO ŚPIEW PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE PRZY UL. ROZTOCZE 14 W LUBLINIE
163/GM/17 2017-06-08 AGNIESZKA DUER
120.00 UMOWA NR: 1027/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY ZIELEŃ PRZYDOMOWA
153/GM/17 2017-06-08 BOŻENA KUNA
1838.00 ANEKS NR 6 DO UMOWY DZIERŻAWY 236/GM/13 Z DNIA 17.09.2017 ROKU DOT. ZMIANY MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU.
105/OŚ/17 2017-06-08 LUBLINDIS POLSKA SP. Z O.O.
4059.00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ STRON DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU "EKO ZBIÓRKA 2017".
151/GM/17 2017-06-08 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1790.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 11/5 (OBR. 45, ARK. 6), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. HELENY DZIUBIŃSKIEJ 47.
30/IT/17 2017-06-08 COIG
65190.00 WDROŻENIE MODUŁÓW SYSTEMU KSAT2000I W REFARACIE DS FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PRZEDSZKOLI W WYDZIALE OŚWIATY I WYCHOWANIA UM.
523/KL/17 2017-06-08 NORMALNA KULTURA
5000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - PRACA ORGANICZNA I POZYTYWIŚCI LUBELSCY (PUBLIKACJA MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI NAUKOWEJ I PROMOCJA DZIEDZICTWA POZYTYWISTÓW LUBELSKICH)
257/GM/17 2017-06-08 K-INVESTMENT SP. Z O.O. 2 SP. K.
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A K-INVESTMENT SP. Z O.O. 2 SP. K. - ZGODA W RAMACH PRZYSŁUGUJĄCEGO UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA DYSPONOWANIE NA CELE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWE
53/KP/17 2017-06-08 GRUPA RMF SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
61517.00 OKREŚLENIE WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OBJĘCIA WYŁĄCZNEGO RADIOWEGO PATRONATU MEDIALNEGO RADIA RMF FM NAD CARNAVALEM SZTUKMISTRZÓW 2017.
54/KP/17 2017-06-08 EUREKA PLUS AGENCJA REKLAMY BARBARA FEDOROWICZ, RYSZARD FEDOROWICZ
12510.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, CZĘŚĆ II: OKŁADKA, KOLOROWANKA, ULOTKA, PODKŁADKA, NAKLEJKA.
52/KP/17 2017-06-08 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
11660.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - TECZKI CZARNE Z GUMKĄ.
172/GM/17 2017-06-08 MAREK STASZEWSKI
400.00 UMOWA NR: 1/2017 UMOWY NA CELE MIESZKANIOWE (ZWOLNIONE Z VAT) - ZASÓB. - UKN - UMOWA KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 23/1 (OBR. 14, ARK. 5)
152/GM/17 2017-06-08 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1600.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 5/5 (OBR. 73, ARK. 8), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZEROKIE 34/UL. SZEROKIE 36.
51/KP/17 2017-06-08 GRUPA RMF SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
73800.00 ZAKUP CZASU ANTENOWEGO NA POTRZEBY EMISJI MATERIAŁU PROGRAMOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
87/IR/17 2017-06-07 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 OKREŚLENIE WARUNKÓW WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH MGIELNEJ, DESZCZOWEJ I AL. SOLIDARNOŚCI W LUBLINIE.
155/GM/17 2017-06-07 TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
210.00 UMOWA NR: 36/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, NICCOLO PAGANINIEGO DZIERŻAWY - DROGA TYMCZASOWA TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA DO PLACU BUDOWY : UL.PAGANINIEGO POW.; 35
147/GM/17 2017-06-07 SZUST STANISŁAW ALDA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
1100.00 UMOWA NR: 1022/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, MARII KORYZNOWEJ DZIERŻAWY - PODSTACJA PROSTOWNIKOWA DZIERŻAWY - PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY POW. 220 M2, PLAC ZABAW, UL. M. KORYZNOWEJ DZ. NR 20/2, OBR.14, ARK. 1, OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
148/GM/17 2017-06-07 PIOTR ŻAK OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
300.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1/2 (OBR. 5, AKR. 3) ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. KAROLA LIPIŃSKI
506/KL/17 2017-06-07 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
6000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA ORAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
552/KL/17 2017-06-07 PERFEKTA INFO RENATA MARKISZ
10000.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN - WYDANIE ALBUMU "WY JESTESCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA 30. ROCZNICA WIZYTY ŚW. JANA PAWŁA II "
89/IR/17 2017-06-07 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
94710.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - III "KRAINA RADOŚĆI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRZECH DZIELNIC LUBLINA - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH, PRZY UL. KROCHMALNEJ W LUBLINIE
522/KL/17 2017-06-07 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY"
10000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORG. FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI DK RUTA W DNIU 23.06.2017.
22/GK/17 2017-06-07 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0.00 WŁĄCZENIE DO UTRZYMANIA SZALETU MIEJSKIEGO NA PL. LITEWSKIM
157/GM/17 2017-06-07 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
615.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIEWYODRĘBNIONEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 18, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3 ORAZ UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 4000/26002
156/GM/17 2017-06-07 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
1107.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UDZIAŁU 12225/14475 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓ
12/PL/17 2017-06-07 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
5380.00 WYKONANIE BROSZURY PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ NA TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE LUBLIN.
520/KL/17 2017-06-07 STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
0.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, HADES SZEROKA ART FESTIVAL 2017.
2/BRM/17 2017-06-06 ZBIGNIEW KOWALCZYK
1168.00 NAGŁOŚNIENIE KONCERTU PODCZAS DNI MŁODZIEŻY W DNIU 9 CZERWCA 2017 R.
329/ST/17 2017-06-06 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 260/ST/17. DOTYCZY ZMIANY TERMINU REALIZACJI ZADANIA.
47/KP/17 2017-06-06 NOCOWANIE.PL SP. Z O.O.
9840.00 WYKONANIE USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA RZECZ PARTNERA . PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 R.
48/KP/17 2017-06-06 NOCOWANIE.PL SP. Z O.O.
12300.00 ORGANIZACJA I PROMOCJA WYDARZENIA KULTURALNEGO POD NAZWĄ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 ROKU.
49/KP/17 2017-06-06 SYNERGIA SP. Z O.O.
29000.00 OPRACOWANIE WIELOASPEKTOWEGO PLANU ROZWOJU MARKI LUBLIN - MIASTO INSPIRACJI
504/KL/17 2017-06-06 LARYSA KADYROVA
1500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE MONODRAMU PT." NIGDY ZA MNĄ NIE PŁACZCIE" W DNIU 11 CZERWCA 2017 R. W RAMACH OBCHODÓW 700 - LECIA MIASTA LUBLIN O GODZ. 19.00 W DZIELNICOWYM DOMU KULTURY WĘGLIN.
513/KL/17 2017-06-06 MIROSŁAW MATUSZNY
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "HISTORIA KULTU ŚW. ANTONIEGO W KOŚCIELE POBERNARDYŃSKIM W LUBLINIE" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWC
521/KL/17 2017-06-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
3075.00 UMOWA LICENCYJNA NA KONCERT KRZYSZTOFA KRAWCZYKA NA ZAKOŃCZENIE LUBELSKICH DNI SENIORA
511/KL/17 2017-06-06 WIESŁAW BAR
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "PRZEZ BŁOGOSŁAWIONE ŻYCIE DO CHWAŁY OŁTARZY" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBE
515/KL/17 2017-06-06 MARIOLA TYMOCHOWICZ
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "ŚW. ANTONI W RZEŹBIE I MALARSTWIE LUDOWYM" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. "ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA" W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBE
512/KL/17 2017-06-06 JOANNA PACZOS
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "POSTAĆ ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W MALARSTWIE POLSKIM I OBCYM" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. "ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W
507/KL/17 2017-06-06 FUNDACJA "TEATRIKON"
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM IV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRALNE "ZWIERCIADŁA".
519/KL/17 2017-06-06 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-UKRAIŃSKIE WYDARZENIA KULTURALNE-ANEKS DO UMOWY 240/KL/17-ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I ZMIANA ZAŁĄCZNIKA, ZAKTUALIZOWANA KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADAN
516/KL/17 2017-06-06 PIOTR DYMMEL
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ ZAPOMNIANY PATRON LUBLINA" PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. "ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA" W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZ
514/KL/17 2017-06-06 JANUSZ MORYC
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ BERNARDYNÓW NA LUBELSZCZYŹNIE PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZ
508/KL/17 2017-06-06 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM OGÓLNOPOLSKI KONWENT GIER "HISTORYKON" EDYCJA 2
510/KL/17 2017-06-06 JAN ADAMOWSKI
300.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. ŚW. ANTONI W POBOŻNOŚCI TRADYCYJNEJ PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ PN. ŚWIĘTY ANTONI - PATRON LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 CZERWCA 2017 R. W MUZEUM LUBELSKIM W L
518/KL/17 2017-06-06 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
0.00 ANEKS NR 518/KL/17 Z DN. 06.06.2017 R. DO UMOWY NR 210/KL/17 Z DN. 17.02.2017 R. NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO: X OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. ST. SERWACZYŃSKIEGO (ZMIANA SPOSOBU FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO).
517/KL/17 2017-06-06 FUNDACJA SONO ORGANI
15000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - IV ŚWIĘTOKRZYSKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ (UM. NR 517/KL/17 Z DN. 06.06.2017 R.)
46/KP/17 2017-06-06 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
3075.00 WYKONANIE USŁUG REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA RZECZ LPEC PODCZAS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 R.
80/OŚ/17 2017-06-05 ELŻBIETA CHWAŁA
4948.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
54/OŚ/17 2017-06-05 ALICJA WRZYSZCZ
4300.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
83/OŚ/17 2017-06-05 KRZYSZTOF GRZEJSZCZAK
3240.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
59/OŚ/17 2017-06-05 ANNA KOZAKOWSKA
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
60/OŚ/17 2017-06-05 HANNA GOŁĘBIOWSKA
5440.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
63/OŚ/17 2017-06-05 MAGDALENA WRÓBLEWSKA
3960.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
72/OŚ/17 2017-06-05 RENATA ŻARÓW
CHWESIUK IGNACY
4932.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
90/OŚ/17 2017-06-05 IRENA KARCZEWSKA
3080.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
150/GM/17 2017-06-05 GRZEGORZ SOCHA
156.00 UMOWA NR: 1024/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, EUGENIUSZA ROMERA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. EUGENIUSZA ROMERA
66/OŚ/17 2017-06-05 DANUTA BUDZYŃSKA
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
503/KL/17 2017-06-05 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
13000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY -ORGANIZACJA FESTIWALU LITERACKIEGO "PISARZE ŚWIATA W LUBLINIE".
339/ZSS/17 2017-06-05 IRENEUSZ SIUDEM
300.00 WYKŁAD WRAZ Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ PODCZAS KONFERENCJI
340/ZSS/17 2017-06-05 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU I PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
338/ZSS/17 2017-06-05 URSZULA STAJAK
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU I PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
337/ZSS/17 2017-06-05 JAROSŁAW SZPONAR
300.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYKŁADU I PREZENATCJI MULTIMEDIALNEJ
305/ST/17 2017-06-05 MAGDALENA MAZUR-CISEŁ USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK
4945.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYCIECZEK W RAMACH " LATA W MIEŚCIE 2017."
86/OŚ/17 2017-06-05 KRYSTYNA STĘPNIAK
10416.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
87/OŚ/17 2017-06-05 EWA TARGOŃSKA
6824.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
88/OŚ/17 2017-06-05 HENRYK NOWAK
7905.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
64/OŚ/17 2017-06-05 BOGUSŁAW MISIAK
5920.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
55/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA MITRUT
7200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
58/OŚ/17 2017-06-05 BARTŁOMIEJ KSENIAK
1840.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
85/OŚ/17 2017-06-05 STANISŁAW SZYMANIAK
6000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
78/OŚ/17 2017-06-05 STANISŁAW POLESZAK
5200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
82/OŚ/17 2017-06-05 ZYGMUNT CHACHAJ
5400.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
92/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA GĄSIOROWSKA
5200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
84/OŚ/17 2017-06-05 MIROSŁAW WYROSTEK
9000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
56/OŚ/17 2017-06-05 ADAM POZIOMKOWSKI
8486.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
505/KL/17 2017-06-05 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
30000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO KSIĄŻEK PISARZY LUBELSKICH KSIĄŻKI DUMA LUBLINA
91/OŚ/17 2017-06-05 MARIANNA SOŃTA
7542.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
57/OŚ/17 2017-06-05 ANNA TROCHA
5520.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
71/OŚ/17 2017-06-05 PAWEŁ JANKOWSKI
5060.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
81/OŚ/17 2017-06-05 KRYSTYNA GODULA
3600.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
62/OŚ/17 2017-06-05 HALINA WAWRYNIUK
WAWRYNIUK JÓZEF
5720.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
73/OŚ/17 2017-06-05 ALINA GALACKA
2600.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
77/OŚ/17 2017-06-05 GRAŻYNA SKWAREK
4807.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
79/OŚ/17 2017-06-05 EWELINA BORODIJUK
7600.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
67/OŚ/17 2017-06-05 ELŻBIETA TALAROWSKA
6618.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
53/OŚ/17 2017-06-05 WIESŁAWA BAŁDYGA
4300.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
65/OŚ/17 2017-06-05 EDYTA FIJAŁKA
POMORSKA DOROTA
3400.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
89/OŚ/17 2017-06-05 TADEUSZ STRZAŁKOWSKI
6156.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
61/OŚ/17 2017-06-05 NORBERT TOMASZEWSKI
25520.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
145/GM/17 2017-06-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/91 (OBR. 23, ARK. 2), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. RUMIANKOW
94/OŚ/17 2017-06-05 BARTOSZ STOŁECKI
TOMASZEWSKA JUSTYNA,TOMASZEWSKI NORBERT,ŁAWNIKOWICZ MICHAŁ
5120.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE
69/OŚ/17 2017-06-05 PIOTR DADOS
7344.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
70/OŚ/17 2017-06-05 JANINA ŁUCEK
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
74/OŚ/17 2017-06-05 HANNA KANAK
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
10/PL/17 2017-06-02 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI BIS ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
45264.00 WYKONANIE DO 16 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ LUB ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM.
45/KP/17 2017-06-02 KAROLINA MAJKOWSKA
111.00 TŁUMACZENIE TREŚCI NA JĘZYK ANGIELSKI DO ULOTKI PROMOCYJNEJ.
499/KL/17 2017-06-02 KEFART PIOTR TARCHOLIK
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ SKRZYPCE PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - ŚWIĘTA PATRONALNEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM W DNIU 23.0
37/OŚ/17 2017-06-02 STROBILUS PAWEŁ SZYSZKOWSKI
107010.00 OPRACOWANIE MODELU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z ANALIZĄ FINANSOWĄ DLA GMINY LUBLIN.
26/PN/17 2017-06-02 BEST MATCH TRANSLATION KATARZYNA BARTKOWIAK
1224.00 USŁUGA TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI I Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI WYKONANA PRZEZ JEDNEGO TŁUMACZA W TRAKCIE SPOTKANIA LOKALNEJ GRUPY URBACT W RAMACH PROJEKTU PROCURE - "CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PR
86/IR/17 2017-06-02 BUDIMEX S.A.
15990.00 WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH, POLEGAJĄCYCH NA UZUPEŁNIENIU SPOIN NA COKOLE POMNIKA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
88/IR/17 2017-06-02 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA
33210.00 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 26 W LUBLINIE
500/KL/17 2017-06-02 MONIKA TARCHOLIK
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ FORTEPIAN PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - ŚWIĘTA PATRONALNEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W RAMACH WYDARZENIA "OPUS MAGNUM" W DNIU 23
498/KL/17 2017-06-02 VIKTORIIA ZUBAREVA
2500.00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE, OPRACOWANIE WIZERUNKU ARTYSTYCZNEGO, OPIEKA MERYTORYCZNA, REŻYSERIA I PREZENTACJA SPEKTAKLU PT. OPOWIEŚCI O LUBLINIE W TERMINIE 5-7.06.2017 R.
104/OŚ/17 2017-06-02 EKKOM SP ZO.O
308730.00 SPORZĄDZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ ORAZ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM MIASTA LUBLIN
21/PS/17 2017-06-01 WOJCIECH PACEWICZ
4250.00 WYKONANIE 200 ZDJĘĆ NA POTRZEBY BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN
22/PS/17 2017-06-01 FUNDACJA TEREN OTWARTY
70999.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. SŁOMIANY RYNEK
28/CA/17 2017-06-01 PRIMA LESZEK GĘCA
615.00 ŚWIADCZENIE USŁUGI ARTYSTYCZNEJ - PROWADZENIE INAUGURACJI LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 05.06.2017 R. NA SCHODACH PRZED RATUSZEM.
502/KL/17 2017-06-01 AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE IM. DR MICHAŁA HAJNOSA
9874.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ALL NIGHT VIGILL - CAŁONOCNE CZUWANIE.
501/KL/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
8000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, MUZYKA DLA SENIORÓW, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
100/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
16000.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 11
103/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C. W.KOTOWICZ, M.KOTOWICZ
20100.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 17
76/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "PAZUR" LEK. WET. PATRYCJA GOLEŃ
12868.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁASCICIELSKICH, REJON 1
50/KP/17 2017-06-01 STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
119310.00 PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ NA NOŚNIKACH TYPU BILLBOARD NA POTRZEBY PROMOCJI IMPREZY KULTURALNEJ CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 2017.
149/GM/17 2017-06-01 SABINA MROZIK
MROZIK PIOTR
433.00 UMOWA NR: 1023/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN, MEŁGIEWSKA DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA ZIELEŃ PRZYDOMOWA, UL. MEŁGIEWSKA, POW. 361 M2
95/OŚ/17 2017-06-01 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET WIESŁAW JANISZEWSKI
21000.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 2
308/ZSS/17 2017-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
52000.00 PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNYCH, EDUKACYJNYCH, ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ I KONFERENCJI, SEMINARIÓW, LOKALNYCH DEBAT.
306/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
309/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000.00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SU
319/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
310/ZSS/17 2017-06-01 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
10000.00 SZKOLENIE RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, PSYCHOLOGÓW, SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W ZAKRESIE TEMATYKI UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SU
318/ZSS/17 2017-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
317/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
311/ZSS/17 2017-06-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
315/ZSS/17 2017-06-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
314/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
313/ZSS/17 2017-06-01 FUNDACJA "PRAESTERNO"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
316/ZSS/17 2017-06-01 AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA "EDUKATOR"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
321/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
307/ZSS/17 2017-06-01 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
322/ZSS/17 2017-06-01 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
320/ZSS/17 2017-06-01 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WĄSOWSKA JOLANTA
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
312/ZSS/17 2017-06-01 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
19/GK/17 2017-06-01 "LENMAR" MARCIN LENARD
17643.00 DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI Z OPARCIEM ORAZ 5 SZTUK GABLOT INFORMACYJNYCH.
18/GK/17 2017-06-01 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
3093.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ PLACÓW ZABAW PRZY UL. GÓRSKIEJ ORAZ PRZY UL. PRZYJAŹNI.
144/GM/17 2017-06-01 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1600.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA ORKANA.
41/OŚ/17 2017-05-31 ANNA GREGOROWICZ
3120.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
101/OŚ/17 2017-05-31 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
10950.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 13
49/OŚ/17 2017-05-31 TADEUSZ BRZOZOWSKI
6800.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
46/OŚ/17 2017-05-31 RYSZARD BĄK
6194.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
84/IR/17 2017-05-31 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.
354772.00 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD ISTNIEJĄCEJ TRASY ROWEROWEJ W DOLINIE RZEKI BYSTRZYCY DO UL. PARCZEWSKEJ W LUBLINIE
497/KL/17 2017-05-31 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
25000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: MUZYKA NA LUBELSKIM ZAMKU
494/KL/17 2017-05-31 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KONCERT POETYCKO-MUZYCZNY Z OKAZJI 30. ROCZNICY POBYTU JANA PAWŁA II W LUBLINIE
97/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "NOE" KOCZMARA ANETA
13920.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 5
96/OŚ/17 2017-05-31 GABINET WETERYNARYJNY FELIS MICHAŁ BUKOWSKI
17199.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 4
99/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA KONCERTOWA ALEKSANDRA SZEREJ
19440.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 10
36/OŚ/17 2017-05-31 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
120000.00 POROZUMIENIE O WSPÓLNYM PROWADZENIU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST KOSZENIE ORAZ ODMULANIE ROWÓW OPASKOWYCH WOKÓŁ ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO
51/OŚ/17 2017-05-31 BARBARA SOKÓŁ
7800.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
98/OŚ/17 2017-05-31 VETHOUSE SPECJALISTYCZNE CENTRUM WETERYNARYJNE M.GARBAL,A.WĄCHOCKA SP.
18000.00 WSZCZEPIENIE CZIPÓW ORAZ STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH, REJON 8
42/OŚ/17 2017-05-31 ARTUR FISZEROWICZ
5568.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
45/OŚ/17 2017-05-31 KATARZYNA STYRNIK
5360.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
52/OŚ/17 2017-05-31 TOMASZ BOROWSKI
6800.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
43/OŚ/17 2017-05-31 KRYSTYNA KAPICA
4000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
102/OŚ/17 2017-05-31 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK. WET. TADEUSZ NOWAK
10044.00 STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, REJON 14
47/OŚ/17 2017-05-31 REMIGIUSZ KOWALSKI
5440.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
38/OŚ/17 2017-05-31 ANNA BRONIECKA
5929.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
39/OŚ/17 2017-05-31 EDWARD PŁYWACZ
5200.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
48/OŚ/17 2017-05-31 PIOTR KRYK
8000.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
77/OR/17 2017-05-31 LIPSKA ANETA - ADWOKAT
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 292/KP/16 NA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ, UDZIELANEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ - ZMIANA SIEDZIBY KANCELARII
40/OŚ/17 2017-05-31 ELŻBIETA POPIELARCZYK
9072.00 DOTACJA NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA GAZOWE
303/ST/17 2017-05-31 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
35000.00 TURNIEJ KLAS PROFILOWANYCH
495/KL/17 2017-05-31 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
5000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - SKĄD KOZIOŁEK W LUBLINIE - CYKL LEKCJI EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT
159/GM/17 2017-05-31 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.RÓŻANA 5 W LUBLINIE
740.00 UMOWA NR: 159/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNY (SP) - LUBLIN, RÓŻANA 5
29/IT/17 2017-05-31 KRZYSZTOF SZAWARA
2300.00 ANEKS DO UMOWY NR 97/IT/16. (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
44/KP/17 2017-05-30 MATEUSZ STRZEMPA
110.00 AUTORSKI WYSTĘP ARTYSTYCZNY W BUDYNKU RATUSZA PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE PLASTYCZNYM "LUBLIN WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. JUBILEUSZ 700-LECIA MIASTA".
5/MKZ/17 2017-05-30 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ
36200.00 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DREWNIANEJ I RZEŹBIONEJ AMBONIE.
3/MKZ/17 2017-05-30 ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42401.00 WYKONANIE ELEWACJI, OD STRONY UL. KAPUCYŃSKIEJ, KAMIENICY PRZY UL. KAPUCYŃSKIEJ 6
10/MKZ/17 2017-05-30 KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW (ŚRÓDMIEŚCIE)
72710.00 REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ KOŚCIOŁA I SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO KLASZTORU, OGRODZENIA PÓŁNOCNEGO I WSCHODNIEGO W KLASZTORZE ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 42
13/MKZ/17 2017-05-30 KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
4112.00 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY OBRAZIE KORONACJA MATKI BOSKIEJ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZESPOLE KLASZTORNYM KARMELITÓW BOSYCH W LUBLINIE.
82/IR/17 2017-05-30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 USUNIĘCIE KOLIZJI NR 4/RE-1/2017 SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ (URZĄDZENIA LINII KABLOWYCH NN, LINII SN, LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO) ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. KRAK. PRZEDMIEŚCIE DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO.
83/IR/17 2017-05-30 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.
0.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 211/IR/15 Z DNIA 08.09.2015 R. NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE TRAKTU PIESZO-ROWEROWEGO ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. WITOLDA KLEPACKIEGO A UL. LIPNIAK WZDŁUŻ WĄWOZU I OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH "ROZTOCZE" I "JAR" DO UL. LIPNIAK W LUBLINIE
7/MKZ/17 2017-05-30 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
50484.00 REMONT PARTERU W CZĘŚCI WSCHODNIEJ , WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W ZESPOLE KLASZTORNYM SIÓSTR BRYGIDEK.
85/IR/17 2017-05-30 GARDEN DESIGNERS DERKACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 18/IR/17 Z DNIA 24.02.2017 DOT. "ZACISZA REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO W OSIEDLU LIPNIAK WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W PASIE DROGOWYM UL. SKUBISZEWSKIEGO, KRWAWICZA I KLEPACKIEGO W LUBLINIE - ZMIAN TERMINU WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
30/MAZ/17 2017-05-30 USŁUGOWY ZAKŁAD ZIELENI JAKUB GROBELSKI
49600.00 MODELOWA OCHRONA ALEI KASZTANOWCÓW PRZY UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W DZIELNICY DZIESIĄTA W LUBLINIE
491/KL/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
5000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: ŚW. JAN PAWEŁ II - NASZ PROFESOR
6/MKZ/17 2017-05-30 ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA METROPOLITALNA
32566.00 RENOWACJA ZABYTKOWEGO MUROWANEGO OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW KURII; 3 ETAP
493/KL/17 2017-05-30 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
50000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM CHATKA BLUES FESTIVAL
490/KL/17 2017-05-30 LUBELSKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH ŚW. JANA KANTEGO
7000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, 700-LECIE TRADYCJI LUBELSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
11/MKZ/17 2017-05-30 BOŻENNA MURAWSKA
9408.00 1. WYMIANA 2 DRZWI BALKONOWYCH PÓŁOKRĄGŁYCH. 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 4 SZT OKNA WĄSKIE I 2 SZT SZEROKIE. 3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 4 SZT (OKNA SZEROKIE) 4. WYM. 2 SZT OKIEN PÓŁOKRĄGŁYCH( SZEROKICH )I 2 SZT OKIEN PÓŁOKRĄGŁYCH (WĘŻSZYCH)
492/KL/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
6000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZESTNIKÓW ZESPOŁU OŚRODKA WSPARCIA "W HOŁDZIE MOJEMU MIASTU"
300/ST/17 2017-05-30 OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ VROTCOVIA
10000.00 VROTCOVIA CUP - ORGANIZACJA CYKLU TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ POŁĄCZONEGO Z FESTYNEM RODZINNYM DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE DZIELNICY WROTKÓW
8/ON/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
184.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ LICENCJI NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU.
302/ST/17 2017-05-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE
5000.00 ORGANIZACJA FESTYNU - ŚWIĘTO DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE
484/KL/17 2017-05-30 FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA
25000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTIWAL "UKRAINA W CENTRUM LUBLINA - 2017"
12/MKZ/17 2017-05-30 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE EL-MAX
29730.00 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ŁĄCZNIE Z INWENTARYZACJĄ HANGARU LOTNICZEGO PRZY UL. WROŃSKIEJ 2 W LUBLINIE
496/KL/17 2017-05-30 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
4900.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO PODCZAS WYDANIA PŁYTY "POCZUJ JAK WCHODZIMY" ZESPOŁU MPROJEKT
481/KL/17 2017-05-30 FUNDACJA HERSTORY
15000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - HERSTORIE LUBELSKIEGO GETTA - ROZWÓJ LUBELSKIEGO ARCHIWUM HERSTORYCZNEGO I WIELOKULTUROWYCH SZLAKÓW HERSTORYCZNYCH
478/KL/17 2017-05-30 KRZYSZTOF KRAWCZYK Z ZESPOŁEM
25000.00 KONCERT NA ZAKOŃCZENIE LUBELSKICH DNI SENIORA K. KRAWCZYK Z ZESPOŁEM
336/ZSS/17 2017-05-30 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 58/ZSS/17 Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. (ZMIANA POZYCJI KOSZTORYSU).
4/MKZ/17 2017-05-30 ANDRZEJ JAROCKI
1173.00 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY PRZY UL. RYNEK 5
43/KP/17 2017-05-30 REKLAMA MIK TOMASZ BIELAK
682.00 USŁUGA WYPRODUKOWANIA, MONTAŻU I DEMONTAŻU BANERU SIATKOWEGO NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
28/IT/17 2017-05-30 GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA S.J.
21771.00 BUDOWA PRZYŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH WRAZ Z KABLAMI ŚWIATŁOWODOWYMI DO OBIEKTU STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 22 I DO KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM ZDM PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH.
8/MKZ/17 2017-05-30 KRZYSZTOF MADEJSKI
7321.00 KONSERWACJA BELEK STROPOWYCH W POMIESZCZENIU NA I PIĘTRZE KAMIENICY
26/CA/17 2017-05-29 STAGE ONE JAKUB MICHALCZUK
5904.00 REALIZACJA USŁUGI OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA KONCERTU KRZYSZTOFA KRAWCZYKA W DNIU 08.06.2017R. O GODZ. 16.00. W FILHARMONII IM. H.WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE.
324/ZSS/17 2017-05-29 FUNDACJA "BĄDŹ MIĘDZY NAMI"
15000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
299/ST/17 2017-05-29 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000.00 ORGANIZACJA DWÓCH TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY TATARY
330/ZSS/17 2017-05-29 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
12000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
280/ST/17 2017-05-29 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
20000.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO "LATO W MIEŚCIE 2017".
328/ZSS/17 2017-05-29 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10200.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
325/ZSS/17 2017-05-29 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
21000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
11/PL/17 2017-05-29 P.A. NOVA S.A.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 18/PL/17 Z DNIA 21.10.14 R., W SPRAWIE KONSULTACJI EKSPERCKICH ZWIĄZANYCH Z "KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ OBSZARU ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO LUBLIN GŁÓWNY WRAZ Z OTOCZENIEM" ORAZ KONCEPCJĄ PROJEKTU "MIEJSCOWEGO PLANU ZAG
158/GM/17 2017-05-29 HENRYK DĘBSKI ELIZA DĘBSKA "KUBUŚ" SPÓŁKA CYWILNA
280.00 UMOWA NR: 37/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY CZ. DZ. NR 107 (OBR. 2, ARK. 6), POW. 10M2, KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
304/ST/17 2017-05-29 TARGI LUBLIN S.A.
0.00 WSPÓŁPRACA DOT. ORGANIZACJI SPORT FESTIVALU
329/ZSS/17 2017-05-29 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
9000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
326/ZSS/17 2017-05-29 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
20/PS/17 2017-05-29 ERWIN STAROSTA
JAWORZYŃSKI PIOTR,PODSIADŁY GRZEGORZ
2178169.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE:"BUDOWA ULICY MILCZAN"
327/ZSS/17 2017-05-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMP LUBLIN
21300.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
483/KL/17 2017-05-29 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
170000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FANTASTYKI FALKON.
143/GM/17 2017-05-29 ANDRZEJ LULIS
BISZKONT MIECZYSŁAW
560.00 UMOWA NR: 35/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, TYMIANKOWA DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY : UL.TYMIANKOWA POW.; 400
331/ZSS/17 2017-05-29 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
13500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
19/PS/17 2017-05-29 JOANNA PODLEŚNA
2826518.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ O NAZWIE: "BUDOWA ULICY BUŻAN".
18/PS/17 2017-05-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
18000.00 NAJEM CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE, PRZY PL. TEATRALNYM 1
78/IR/17 2017-05-29 BUDIMEX S.A.
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 19/IR/16 Z DNIA 29.03.2016 R., DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.
81/IR/17 2017-05-26 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
576275.00 BUDOWA SKWERÓW PRZY UL. LIPOWEJ 12 I UL. LIPOWEJ PRZY CMENTARZU, PRZY UL. CHMIELARCZYKA ORAZ U ZBIEGU ULIC KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE/KRÓTKA
136/GM/17 2017-05-26 "M I M" SPÓŁKA CYWILNA KOŁSUT WŁODZIMIERZ, KOŁSUT MAŁGORZATA
999.00 UMOWA NR: 34/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, WYŻYNNA 10A DZIERŻAWY - PAWILON HANDLOWY POW. 110 M2, CZ. DZ. NR 42/3, OBR. 27, ARK. 4, PAWILON HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
323/ZSS/17 2017-05-26 KRAINA MARZEŃ II SP. Z O.O.
0.00 UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - KRAINA MARZEŃ II SP Z O.O.
334/ZSS/17 2017-05-26 --KSJ SP. Z O.O. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
480/KL/17 2017-05-26 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA IM. STANISŁAWA LEMA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
298/ST/17 2017-05-26 PAWEŁ BATYRA
2000.00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA LUBLIN
477/KL/17 2017-05-26 FUNDACJA SZPILKA
17000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM KALEJDOSKOP SZTUKI 4
479/KL/17 2017-05-26 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
35000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FANTASTYCZNE CENTRUM KULTURY
482/KL/17 2017-05-26 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM Z KULTURĄ DO NIEBA - VIII EDYCJA
25/PN/17 2017-05-26 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
7500.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU Z ZAKRESU PREWENCJI (TJ.: JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTW, WYŁUDZEŃ, BEZPIECZEŃSTWO W SIECI, NIEUCZCIWE UMOWY) W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE PO
76/OR/17 2017-05-26 KLIMA-SOFT
12993.00 ANEKS DO UMOWY NR 75/OR/17 Z DNIA 23.05.2017 R., DOT. ZMIANY ZAPISU PAR. 8 UST. 4 DOTYCZĄCY WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI SZCZELNOŚCI URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI.
13/OW/17 2017-05-25 PIOTR KURLEJ
3669.00 REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH - W RAMACH PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES". WYNAGRODZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
20/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4300.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW ROMSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
140/GM/17 2017-05-25 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
12915.00 WYKONANIE 35 OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI I GARAŻAMI, W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA.
24/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3000.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ DO MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ROMÓW - LUBYCZA KRÓLEWSKA" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
69/SOI/17 2017-05-25 PIOTR POPIK-USŁUGI KONSULTINGOWE
5000.00 OPRACOWNIE KONCEPCJI UTWORZENIA LUBELSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO I MASZYNOWEGO.
29/GK/17 2017-05-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
0.00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PL. LITEWSKIM - UMOWA NR UD_01846/2017/B24, NR KONTRAHENTA 1042
80/IR/17 2017-05-25 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI
21000.00 WYKONANIE PISEMNYCH OPRACOWAŃ W RAMACH PEŁNIENIA NADZORU ORNITOLOGICZNEGO POWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ INWESTYCJI, KTÓRE DOTYCZĄ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 7 I 25, BURSY SZKOLNEJ NR 1, ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH (BUDYNEK +WARSZTATY) OR
475/KL/17 2017-05-25 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO
9000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ORKIESTRA TRYBUNAŁU KORONNEGO MIESZKAŃCOM LUBLINA
476/KL/17 2017-05-25 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
10000.00 KULTURA I SZTUKA - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - DZIELNICE KULTURY - XIV FESTYN RODZINNY U ŚW. MICHAŁA
12/FE/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
49576598.00 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "BUDOWA, MODERNIZACJA PRZYSTANKÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH ZINTEGROWANYCH Z INNYMI RODZAJAMI TRANSPORTU DLA POTRZEB LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBE
79/IR/17 2017-05-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 UMOWA NR 11/RE-1/2017 - USUNIĘCIE KOLIZJI NR 11/430/K/RM/2017 Z DNIA 20.02.2017 R., DOT. ZADANIA: REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZCK DLA LOF.
22/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4500.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNY WYJAZD NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
23/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
3000.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LUBLINIE" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
2/ON/17 2017-05-25 STOWARZYSZENIE "MUZYKA"
1500.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO WYSTĘPU ARTYSTYCZNEGO-KONCERTU MUZYKI FILMOWEJ I EUROPEJSKIEJ PODCZAS GALI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30 MAJA 2017 R.
139/GM/17 2017-05-25 BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA SARAN
3075.00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 2 (DZ. NR 20/4, OBR. 37, ARK. 1) I UL. TURYSTYCZNEJ 2 (DZ. NR 20/7, OBR. 37, ARK. 1).
4/ON/17 2017-05-25 MAŁGORZATA ORŁOWSKA
800.00 UMOWA O DZIEŁO OBEJMUJĄCA WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU SCENARIUSZA ORAZ PROWADZENIE GALI "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30 MAJA 2017 R.
12/OW/17 2017-05-25 PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWO-DETALICZNE KSIĄŻNICA POLSKA SP. Z O.O.
2570.00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
21/PN/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
43152.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA "INTEGRACYJNY WYJAZD NA KOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH" W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014 - 2020.
3/ON/17 2017-05-25 ANNA BIEGANOWSKA
400.00 UMOWA O DZIEŁO OBEJMUJĄCA PRZYGOTOWANIE I WYGŁOSZENIE WYKŁADU PODCZAS GALI "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30.05.2017
297/ST/17 2017-05-25 FUNDACJA SPORT
10000.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW KOLARSKICH LOTTO POLAND BIKE MARATON 2017
13/FE/17 2017-05-25 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
190860178.00 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
335/ZSS/17 2017-05-25 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111.00 UMOWA DOT. UDZIELENIA LICENCJI JEDNORAZOWEJ ZA ODTWARZANIE MUZYKI PODCZAS RODZINNEGO FESTYNU ZDROWOTNEGO 31 MAJA 2017 R.
24/CA/17 2017-05-25 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
2398.00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI KONCERTOWEJ W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE NA KONCERT K. KRAWCZYKA W DNIU 08.06.2017 R.
23/CA/17 2017-05-25 HW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1600.00 USŁUGA HOTELARSKA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM PARKINGU ORAZ USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA KRZYSZTOFA KRAWCZYKA WRAZ Z ZESPOŁEM, W ZWIĄZKU Z JEGO KONCERTEM W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 8.06.2017 R.
25/CA/17 2017-05-25 PIOTR KOWALCZYK
1500.00 USŁUGA TECHNICZNA NIEZBĘDNA DO REALIZACJI KONCERTU K. KRAWCZYKA W DNIU 08.06.2017 R. W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE.
135/GM/17 2017-05-24 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY-MARTA KOWALCZYK, ELŻBIETA MAZUR SPÓŁKA JAWNA
-288.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY NR 630/GM/12 DOTYCZĄCEJ DZIERŻAWY GRUNTU PRZY UL. SIERPIŃSKIEGO W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ STAWKI CZYNSZU
301/ST/17 2017-05-24 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
42000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNICZKI DO UDZIAŁU W XXXII LETNICH IO TOKYO 2020
472/KL/17 2017-05-24 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
6000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, BIAŁO ZŁOTE ANIOŁKOWO, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
295/ST/17 2017-05-24 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 114/ST/17 DOTYCZĄCY AKTUALIZACJI OFERTY.
9/PL/17 2017-05-24 ROBERT LACH KONSULTING PRZESTRZENNY GEOSPACE
22140.00 KONSULTACJE EKSPERCKIE ORAZ PEŁNIENIE ROLI DORADCZEJ W LICZBIE I ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIU ZLECENIODAWCY, W ZAKRESIE OPRACOWANIA STRATEGII DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU BUDOWĘ MODELU 3D/4D MIASTA LUBLINA MAJĄCEGO STANOWIĆ ELEMENT INTEROPERACYJNEG
473/KL/17 2017-05-24 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA
5800.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "AKCJA LATO W MIEŚCIE"
471/KL/17 2017-05-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
9000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SZTUKA W WALIZCE
68/SOI/17 2017-05-24 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. AKADEMIA INNOWACJI
29/MAZ/17 2017-05-24 DEZ-DER KRZYSZTOF KARPIŃSKI
60000.00 ODKOMARZANIE I ODKLESZCZANIE TERENÓW MIASTA LUBLIN
474/KL/17 2017-05-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA PAWŁA II
9500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM FESTYN RODZINNY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
132/GM/17 2017-05-23 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
172.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE WPŁATY JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA ZA WYCINKĘ DRZEWA ROSNĄCEGO NA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN (DZIAŁKA NR 199/1, OBR. 49, ARK. 2) ZGODNIE Z ART. 83E UST. 2 USTAWY Z DNIA 16.04.2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.
283/ST/17 2017-05-23 AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM
4000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH "LATO W MIEŚCIE 2017".
137/GM/17 2017-05-23 NOSOWSKA AGNIESZKA
592.00 UMOWA NR: 1021/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - ZIELEŃ PRZYDOMOWA POW. 296 M2, OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
138/GM/17 2017-05-23 BATORY INVESTMENT SP. Z O.O.
1142.00 UMOWA NR: 138/GM/17 CZYNSZ DZIERŻAWNY (SP) - LUBLIN, WOJCIECHOWSKA 6
11/OW/17 2017-05-23 KSIĘGARNIA IURIS PRUDENTIA
5700.00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
9/OW/17 2017-05-23 ERATO F.H. DANIEL LIPIAN-KANIUK
5300.00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
10/OW/17 2017-05-23 FIRMA HANDLOWA LEKTOR ZBIGNIEW PAŃKO
3356.00 DOSTARCZENIE KSIĄŻEK NA NAGRODY DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCESY W OLIMPIADACH ORAZ KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
17/PS/17 2017-05-23 PAWEŁ CAL
3797.00 WYKONANIE ANALIZY PRZESTRZENNEJ W FORMIE INTERAKTYWNEJ MAPY
16/PS/17 2017-05-23 STOWARZYSZENIE TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
7000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO PT. "ROZWÓJ W BIAŁY DZIEŃ - CYKL SZKOLEŃ"
75/OR/17 2017-05-23 KLIMA-SOFT
56613.00 WYKONYWANIE USŁUG, DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU.
277/ST/17 2017-05-23 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE
5000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
282/ST/17 2017-05-23 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
43000.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
296/ST/17 2017-05-23 KOPALNIA INSPIRACJI-AGENCJA KREATYWNA TOMASZ BIADUŃ
9102.00 WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO.
138/ST/17 2017-05-23 STOWARZYSZENIE PERŁY LUBLIN
2000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
20/GK/17 2017-05-23 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.
591.00 WYDZIERŻAWIENIE ORAZ UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA JEDNEJ TOALETY PRZENOŚNEJ USTAWIONEJ NA TERENIE PARKU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA ULIC GŁUSKIEJ I WYGODNEJ W LUBLINIE.
470/KL/17 2017-05-23 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
10000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT. WYDANIE KSIĄŻKI "GIENEK - PILOT Z LUBLINA. PRAWDZIWA HISTORIA WOJENNA"
133/GM/17 2017-05-23 NETIA S.A.
T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. I TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ TK FINANS, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR
27/CA/17 2017-05-22 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
1881.00 USŁUGA OPRACOWANIA PROJEKTU I SKŁADU HARMONOGRAMU WYDARZEŃ LUBELSKICH DNI SENIORA.
142/GM/17 2017-05-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0.00 UMOWA POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA, GMINĄ LUBLIN I PRACOWNICZĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ KOLEJARZ W SPRAWIE PRZEKAZANIA PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ NA WŁASNOŚĆ ORAZ STAŁE UTRZYMANIE GMINY LUBLIN URZĄDZEŃ PLACU ZABAW POŁOŻONEGO W POBLIŻU UL. MEDALIONÓW.
3/ZIT/17 2017-05-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PRAW I OBOWIĄZKÓW INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
35/OŚ/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
183.00 PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ W OŚRODKU SŁONECZNY WROTKÓW W LUBLINIE W DNIU 4 CZERWCA 2017 R.
71/OR/17 2017-05-22 ANNA WÓJCIK
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 4 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
69/OR/17 2017-05-22 JAN SAMULNIK
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 2 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
70/OR/17 2017-05-22 MARZENA NASTAJ
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 3 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
71/SOI/17 2017-05-22 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000.00 SPACERY LUBLIN Z DUSZĄ
74/IR/17 2017-05-22 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
79950.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4, PRZY UL. BRONOWICKIEJ 21 W LUBLINIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH
466/KL/17 2017-05-22 DOROTA LESIAK
5000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 8TH UNITED SOLO THEATRE FESTIVAL - NEW YORK CITY.
460/KL/17 2017-05-22 ELŻBIETA BŁOTNICKA-MAZUR
1500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - CONTEXTUALIZING THE HERITAGE OF COMMUNIST REGIME IN POLAND: NEW NARRATIVES - PORTUGALIA, LIZBONA.
463/KL/17 2017-05-22 ANDRZEJ KĘPSKI
2500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 9TH INTERNATIONAL MONORAMA FESTIVAL 2017 MONOAKT - KOSOWO.
467/KL/17 2017-05-22 MATEUSZ NOWAK
4000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - XII INTERNATIONAL FESTIVAL OF MONOPERFORMANCES ATSPINDYS - WISAGINIA, LITWA.
465/KL/17 2017-05-22 ANDRZEJ KĘPSKI
5000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 8TH UNITED SOLO THEATRE FESTIVAL - NEW YORK.
462/KL/17 2017-05-22 MATEUSZ NOWAK
2500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 9TH INTERNATIONAL MONODRAMA FESTIVAL 2017 MONOAKT - KOSOWO.
468/KL/17 2017-05-22 MATEUSZ NOWAK
1500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - V INTERNATIONAL CHAMBER FESTIVAL TEATRONIC - UKRAINA, CHARKÓW.
11/FE/17 2017-05-22 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
843608.00 UMOWA POŻYCZKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA W UL. FILARETÓW W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE.
68/OR/17 2017-05-22 DIONIZY TRACZYŃSKI
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 1 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
74/OR/17 2017-05-22 PAWEŁ SADOWSKI
2970.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NT.: "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO-NOWE REGULACJE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN.
73/OR/17 2017-05-22 AGATA SAWONIUK
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 6 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
72/OR/17 2017-05-22 ANNA MICHAŁEK
120.00 PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIENIE LOKALU NA POTRZEBY OKW NR 5 W LUBLINIE W DZIELNICY RURY, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
17/GK/17 2017-05-22 USŁUGOWY ZAKŁAD KOWALSKI ROMAN CZERNIEC
26445.00 REMONT KWATERY BYŁYCH ŻOŁNIERZY 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE.
461/KL/17 2017-05-22 NATASZA ZIÓŁKOWSKA
10000.00 REALIZACJA PROJEKTU STYPENDIALNEGO PN. KAWIARNIA.
464/KL/17 2017-05-22 MATEUSZ NOWAK
5000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - 8TH UNITED SOLO THEATRE FESTIVAL - NEW YORK CITY.
469/KL/17 2017-05-22 FUNDACJA M-ART
12000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY. LUBELSKIE POGAWĘDKI. EDYCJA I, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
249/ZSS/17 2017-05-22 TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓL
12000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
260/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
16500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH.
252/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE
19500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
255/ZSS/17 2017-05-22 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
30000.00 ROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
244/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DWÓJKA"
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
256/ZSS/17 2017-05-22 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
24000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
267/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 UMOWA NR 267/ZSS/17 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
141/GM/17 2017-05-22 PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0.00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I PRACOWNICZĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ KOLEJARZ DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMOWY UŻYCZENIA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2014 R - CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 1/2 I NR 4 (OBR. 43, ARK. 1) W POBLIŻU UL. MEDALIONÓW.
42/KP/17 2017-05-22 ANITA KOSTYŃSKA
300.00 OPRAWA ARTYSTYCZNA OBCHODÓW DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
248/ZSS/17 2017-05-22 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH W LUBLINIE
13500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
269/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻ
10000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
264/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻ
10000.00 PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
250/ZSS/17 2017-05-22 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
14400.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
240/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA "RAZEM"
15600.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
332/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 80/ZSS/17 DOTYCZĄCY ZMIANY KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU REALIZACJI PROGRAMU I PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNEGO PROMUJĄCEGO TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU (...)
261/ZSS/17 2017-05-22 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000.00 UMOWA NR 261/ZSS/17 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
243/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
6000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
245/ZSS/17 2017-05-22 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
21000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
263/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000.00 PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
258/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GROM" SP 2 LUBLIN
15000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
271/ZSS/17 2017-05-22 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
10000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
265/ZSS/17 2017-05-22 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000.00 PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
259/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
270/ZSS/17 2017-05-22 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
10000.00 UMOWA NR 270/ZSS/17 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
253/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE EDURON
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
257/ZSS/17 2017-05-22 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
18000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
251/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
21000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
268/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000.00 UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY I WSPARCIA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ
241/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
16500.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
246/ZSS/17 2017-05-22 KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CU
12000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
333/ZSS/17 2017-05-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 273/ZSS/17 DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU I MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH
266/ZSS/17 2017-05-22 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MACIEJ ZYGO
10000.00 PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
242/ZSS/17 2017-05-22 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
30000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
254/ZSS/17 2017-05-22 STOWARZYSZENIE "SKAUT"
30000.00 UMOWA NR 254/ZSS/17 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
262/ZSS/17 2017-05-22 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 UMOWA NR 262/ZSS/17. PROWADZENIE PROFESJONALNEJ POMOCY DLA RODZICÓW OSÓB ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
247/ZSS/17 2017-05-22 MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BASKET 30 LUBLIN
18000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W OKRESIE WAKACJI LETNICH
2/ZIT/17 2017-05-22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE "CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH"
304/ZSS/17 2017-05-19 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 117/ZSS/17 DOT. REALIZACJI DZIAŁANIA POD NAZWĄ REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN. A
131/GM/17 2017-05-19 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR: 90/2 (OBR. 19, ARK. 7), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. PRZECZNICA 4 ORAZ 4/1 (OB
292/ST/17 2017-05-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
5500.00 ORGANIZACJA TURNIEJÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
279/ST/17 2017-05-19 "KARGUSEK" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
4000.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017"
281/ST/17 2017-05-19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING LUBLIN
3800.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH LATA W MIEŚCIE 2017.
291/ST/17 2017-05-19 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
14000.00 ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ DLA MIESZKANCÓW LUBLINA PN. "TEST COOPERA".
305/ZSS/17 2017-05-19 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 123/ZSS/17 DOT. REALIZACJI DZAIAŁANIA POD NAZWĄ REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. ANEKS WPROWADZA ZMIANĘ W KOS
275/ST/17 2017-05-19 LUBELSKA AKADEMIA SPORTU CAMPISPORTIVI
5000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
146/GM/17 2017-05-19 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
0.00 UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. JANA LISA 41 ( DZ. 173, OBR. 31, ARK. 1) O POW. 0,0542 HA, ZAWARTA Z LUBELSKIM TOWARZYSTWEM DOBROCZYNNOŚCI W LUBLINIE, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ŚROD
278/ST/17 2017-05-19 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
4500.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH LATA W MIEŚCIE 2017.
294/ST/17 2017-05-19 ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE
199260.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT PODCZAS ROZGRYWEK FINAŁOWYCH PUCHARU POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
276/ST/17 2017-05-18 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
4000.00 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH LATA W MIEŚCIE 2017
303/ZSS/17 2017-05-18 PRIMA LESZEK GĘCA
12900.00 PROWADZENIE IMPREZY "RODZINNY FESTYN ZDROWOTNY" W DNIU 31 MAJA 2017 R. NA TERENIE PLACU LECHA KACZYŃSKIEGO W LUBLINIE.
293/ST/17 2017-05-18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
3500.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM ZAWODNICZEK W FINALE PUCHARU ZPRP MŁODZICZEK
130/GM/17 2017-05-18 MC DONALDS POLSKA SP.Z O.O.
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA NA WŁASNY KOSZT DZIERŻAWCY REMONTU RESTAURACJI, POSADOWIENIA ŚMIETNIKA ORAZ WYMIANY OZNAKOWANIA DRIVE - THRU.
459/KL/17 2017-05-18 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
7000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "NA TURYSTYCZNYM SZLAKU" III EDYCJA PRZEGLĄDU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
457/KL/17 2017-05-18 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
5000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI POD TYTUŁEM "DZIELNICE KULTURY -DZIELNICOWA BIESIADA PATRIOTYCZNA Z WIELKIMI DZIELAMI LITERATURY POLSKIEJ 2017"
458/KL/17 2017-05-18 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
18000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBILCZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - TO, CO ZOSTAŁO - DOKUMENTACJA ISTNIEJĄCYCH REALIZACJI LUBLELSKICH SPOTKAŃ PLASTYCZNYCH
19/CA/17 2017-05-18 ALINA FAMARES
3000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE AUTORSKIEGO WYSTĘPU ZESPOŁU "PASJONATTA" W RAMACH LUBELSKICH DNI SENIORA W DNIU 06.06.2017 R. W DOMU KULTURY LSM PRZY UL. WALLENRODA 4A
452/KL/17 2017-05-18 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
30000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH -KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "FESTYN PASJE LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH 2017" - VIII EDYCJA
14/PS/17 2017-05-17 EXCENTO SP. Z O.O.
0.00 WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU "E-PIONIER"
76/IR/17 2017-05-17 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
2238600.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH - BUDYNEK DYDAKTYCZNY I WARSZTATOWY, PRZY UL. DŁUGIEJ 6 W LUBLINIE
65/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
10000.00 EVENTY INTEGRACYJNE DLA LUBELSKICH STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
55/SOI/17 2017-05-17 LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
20000.00 ORGANIZACJA WYDARZENIA DEDYKOWANEGO STARTUPOM Z BRANŻY IT O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM
67/SOI/17 2017-05-17 LUBELSKA FUNDACJA WSPIERANIA BIZNESU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
3000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWO-BIZNESOWEJ PT.,, WSPARCIE DLA BIZNESU - POTRZEBY, OCZEKIWANIA, MOŻLIWOŚCI - DIALOG DLA KOMPETENCJI JUTRA''
63/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA LUBLIN GAMEDEV
7000.00 REALIZACJA LETNICH WARSZTATÓW Z PROGRAMOWANIA PRZEZ TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH
64/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA ,,SCYTIA''
19200.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ,,LUBLIN EDCAMP''.
72/SOI/17 2017-05-17 LUBELSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10000.00 PROMOCJA, ZAPROJEKTOWANIE I WSPARCIE 10 IMPREZ W BRANŻY IT
73/SOI/17 2017-05-17 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY ,,TRACH''
10000.00 WARSZTATY PROJEKTOWANIA GIER
456/KL/17 2017-05-17 KAROL GRZYWACZEWSKI
1000.00 PROJEKT GRAFICZNY PLAKATÓW I ULOTEK, DOTYCZĄCY SEZONÓW OBCHODÓW KULTURALNYCH
1/ON/17 2017-05-17 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
3150.00 UMOWA NA USŁUGĘ ORGANIZACJI SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO POD NAZWĄ "AKTYWNI Z LUBLINA" W DNIU 30.05.2017 R.
16/GK/17 2017-05-17 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
505267.00 WYKONANIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY Z TERENU MIASTA LUBLIN WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI
301/ZSS/17 2017-05-17 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
5596.00 UDOSTEPNIENIE POMIESZCZEŃ CK W LUBLINIE CELEM ORGANIZACJI GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 5-LECIA PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
41/KP/17 2017-05-17 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W CELU ZORGANIZOWANIA W DNIACH 27-30 LIPCA 2017 R. NA TERENIE MIASTA LUBLIN "CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW"
15/PS/17 2017-05-17 FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
127920.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WYDARZENIA POD NAZWĄ 4. FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI
40/KP/17 2017-05-16 PROMOTERS SP Z O.O.
1000.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS JUBILEUSZOWEJ GALI LUBELSKIEJ MISS STUDENTEK 2017 W DN. 25.05.2017 R.
15/BM/17 2017-05-16 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
400.00 ENERGIA ELEKTRYCZNA - PUNKT MONITORINGU - UL. NARUTOWICZA 12.
455/KL/17 2017-05-16 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
20000.00 DOTACJA CELOWA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM
454/KL/17 2017-05-16 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ
100000.00 DOTACJA CELOWA DLA ZESPOŁU PIIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY KANIOROWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP KOSTIUMÓW (W TYM M.IN. MATERIAŁÓW I HAFTÓW) I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
453/KL/17 2017-05-16 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
162000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 - 7X700
286/ST/17 2017-05-16 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA
0.00 DOTYCZY ZMIANY, MIEJSCA I NAZWY JEDNEJ Z IMPREZ.
267/ST/17 2017-05-16 SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA
75952.00 DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA GMINY LUBLIN
274/ST/17 2017-05-16 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
3500.00 ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W RAMACH "LATO W MIEŚCIE 2017"
273/ST/17 2017-05-16 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
4500.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY W RAMACH "LATO W MIEŚCIE 2017"
287/ZSS/17 2017-05-15 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000.00 DZIAŁANIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
302/ZSS/17 2017-05-15 POGOTOWIE CATERINGOWE S.C.
6500.00 ZAPEWNIENIE CATERINGU NA ORGANIZOWANĄ UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 5-LECIA PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
289/ZSS/17 2017-05-15 STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"
7000.00 ORGANIZACJA IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
285/ZSS/17 2017-05-15 ARKADIUSZ BEDNARZ
300.00 ZAPEWNIENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ PRZYŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PODCZAS RODZINNEGO FESTYNU ZDROWOTNEGO W DNIU 31 MAJA 2017 R.
286/ZSS/17 2017-05-15 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000.00 DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
289/ST/17 2017-05-15 LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 419/ST/16 -REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
106/ST/17 2017-05-15 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
9000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. ORGANIZACJA XXII LUBELSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIŁKI SIATKOWEJ I MNINSIATKÓWKI
26/IT/17 2017-05-15 LOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7380.00 USŁUGI STAŁEGO SERWISU EKSPLOATACYJNEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ JEGO AKTUALIZACJI
288/ZSS/17 2017-05-15 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000.00 DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
67/OR/17 2017-05-15 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SP. Z O.O.
87385.00 WYKONYWANIE KOMPLEKSOWYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ BADAŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH OSP GŁUSK, OSP LUBLIN.
66/SOI/17 2017-05-15 FUNDACJA FORUM AKADEMICKIE
1500.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI REDAKTORÓW CZASOPISM AKADEMICKICH ,,MIĘDZY DRUKIEM A SIECIĄ'' W DNIACH 5-8 WRZEŚNIA
77/IR/17 2017-05-15 BUDIMEX S.A.
-11721.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY NR 19/IR/16 Z DNIA 29.03.2016 R., ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DOT. REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO.
272/ST/17 2017-05-15 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
1600.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE 2017".
270/ST/17 2017-05-15 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
5800.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH- ART.19A
451/KL/17 2017-05-12 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
0.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - ANEKS DO UMOWY NR 258/KL/17 Z DNIA 27.02.2017 (ZMIANA HARMONOGRAMU - WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA)
265/GM/17 2017-05-12 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
0.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 34/5 (OBR. 26, ARK. 1), POŁOŻONĄ PRZY UL. JUNOSZY 20, NA CELE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN ZE ZŁĄC
39/KP/17 2017-05-12 EWA DADOS-JABŁOŃSKA
23077.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW 2017.
36/KP/17 2017-05-12 P.W. IMPEX TRANS MARIUSZ BESZTAK
700.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 34/KP/17, ZMIENIAJĄCY KWOTĘ UMOWY W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM PRZEDMIOTU UMOWY O DODATKOWE CZYNNOŚCI.
73/IR/17 2017-05-12 EURO-DIRECT CONSULTING
-2460.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY NR 153/IR/16 Z DNIA 3.08.2016 R., OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ZMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA DOT. REWALORYZACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA OBSZARZE POMNIKA HISTORII LUBLINA.
28/MAZ/17 2017-05-12 KRZYSZTOF CHMIEL
7000.00 WYKONANIE KONSTRUKCJI ROWERU ZE STALI CZARNEJ ORAZ DREWNA DĘBOWEGO PRZY UL. HEMPLA W LUBLINIE
75/IR/17 2017-05-12 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 54/IR/17 Z DNIA 10.04.2017 R. NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM - USZCZEGÓŁOWIENIE RODZAJU ROBÓT
450/KL/17 2017-05-12 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
3000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY , WYSTAWA PLASTYCZNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE SŁOWNO - MUZYCZNE Z OKAZJI PIERWSZEJ ROCZNICY ŚMIERCI LEONARDA COHENA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
287/ST/17 2017-05-12 GREEN SPORT CLUB
0.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - AKTUALIZACJA KOSZTORYSU.
281/ZSS/17 2017-05-11 PAULINA CHOMA
350.00 UMOWA ZLECENIE NA WYKONANIE NADZORU MERYTORYCZNEGO NAD KONKURSEM PLASTYCZNYM "RODZINY INSPIRUJĄ LUBLIN"
284/ZSS/17 2017-05-11 FOI TOMASZ JUROWICZ
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
271/ST/17 2017-05-11 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "ŁĄCZY NAS PODWÓRKO" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCA INSPIRACJI.
129/GM/17 2017-05-11 TEODOZJA GRONKOWSKA
74.00 UMOWA NR: 1020/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
280/ZSS/17 2017-05-11 MARIA POLAKOWSKA
350.00 UMOWA ZLECENIE ZA WYKONANIE NADZORU MERYTORYCZNEGO NAD KONKURSEM PLASTYCZNYM "RODZINY INSPIRUJĄ LUBLIN"
283/ZSS/17 2017-05-11 JÓZEF SZOPIŃSKI
1200.00 POPROWADZENIE GALI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 5-LECIA PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS" W DNIU 31 MAJA 2017 R.
282/ZSS/17 2017-05-11 MARIA SĘKOWSKA
350.00 UMOWA ZLECENIE NA WYKONANIE NADZORU MERYTORYCZNEGO PODCZAS KONKURSU PLASTYCZNEGO "RODZINY INSPIRUJĄ LUBLIN", ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
62/OR/17 2017-05-11 MAŁGORZATA WAWRUCH
120.00 SPORZĄDZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM ORAZ PRZESYŁANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH DO BANKU W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
63/OR/17 2017-05-11 KRYSTYNA CHODOROWSKA-TARNOWSKA
120.00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, W SZCZEGÓLNOŚCI SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH.
61/OR/17 2017-05-11 BEATA PIEKNIAK
120.00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, W SZCZEGÓLNOŚCI DEKRETOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH.
449/KL/17 2017-05-11 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA
18000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - 13 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH
64/OR/17 2017-05-11 KRZYSZTOF FLIS
160.00 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WYDATKÓW, SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
12/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 11 UL. MŁODEJ POLSKI 30 LUBLIN
14/ABI/17 2017-05-10 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 1 UL. POGODNA 54 LUBLIN
9/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 14
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 14 UL. BRONOWICKA 3 LUBLIN
10/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 32
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 32 UL. WIERZBOWA 13 LUBLIN
13/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 43
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 43 UL. SKAUTÓW 11A LUBLIN
5/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 40
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 40 UL. GOSPODARCZA 18 LUBLIN
11/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 50
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 50 UL. PODZAMCZE 7A LUBLIN
2/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 63
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDZKOLE NR 63 UL. SZMARAGDOWA 22 LUBLIN
4/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 54
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 54 UL. LWOWSKA 34 LUBLIN
6/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 66
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 66 UL. SAMSONOWICZA 33A LUBLIN
1/ABI/17 2017-05-10 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ.
2/MKZ/17 2017-05-10 OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW STANISŁAWA
176374.00 KONSERWACJA I RESTAURACJA DEKORACJI PLASTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ BAZYLIKI O.O.DOMINIKANÓW W LUBLINIE
447/KL/17 2017-05-10 KAROL GRZYWACZEWSKI
2000.00 WYKONANIE AUTORSKIEGO PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ SKŁADU I ŁAMANIA FOLDERU INFORMACYJNO - PROMOCYJNEGO "700 LAT LUBLINA"
448/KL/17 2017-05-10 FUNDACJA HESPEROS
19000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM " MŁODA KULTURA W LSM 2017"
34/OŚ/17 2017-05-10 -- ANITA KOWALCZUK-SOBIESZCZAŃSKA
6350.00 PRZEPROWADZENIE PODCZAS XII EKOPIKNIKU RODZINNEGO W DNIU 4 CZERWCA 2017 R. WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH
166/ST/17 2017-05-10 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
16200.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE"
276/ZSS/17 2017-05-10 SPA ORKANA SP. Z O. O.
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
445/KL/17 2017-05-10 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
28000.00 WYKONANIE KONCERTU - ORATORIUM EXEGI MONUMENTUM R. TWARDOWSKIEGO POD DYREKCJĄ URSZULI BOBRYK Z UDZIAŁEM SOLISTÓW ORAZ CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH W DN. 13.05.2017 PRZEZ ORKIESTRĘ SYMFONICZNĄ FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE W RAMACH III FESTIWAL
129/ST/17 2017-05-10 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
1500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
278/ZSS/17 2017-05-10 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
277/ZSS/17 2017-05-10 POLSKI INSTYTUT SPORTU I REKREACJI ADAMCZYK, KAZNOWSKI S. C.
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
274/ZSS/17 2017-05-10 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
5000.00 UMOWA DOTYCZY PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
273/ZSS/17 2017-05-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
5000.00 UMOWA DOTYCZY PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
272/ZSS/17 2017-05-10 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ WOJSKOWY W LUBLIN
5000.00 UMOWA DOTYCZY PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
275/ZSS/17 2017-05-10 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
5000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH (...)
38/KP/17 2017-05-10 MADOART MAGDALENA PESZKO-DOKTOR
9900.00 WYKONANIE I DOSTAWA DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.
8/PL/17 2017-05-10 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT BIS" SŁAWOMIR GZELL
0.00 ANEKS DOT . PRZEDŁUŻENIA TERMINU (KONSULTACJE EKSPERCKIE DO STUDIUM)
7/PL/17 2017-05-10 DAWID SOSZYŃSKI
400.00 PRZEPROWADZENIE SPACERU PRZESTRZENNEGO DOLINĄ RZEKI CZERNIEJÓWKI NA ODCINKU OBJĘTYM OPRACOWYWANYM MPZP.
7/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 85
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 85 UL. ONYKSOWA 8 LUBLIN
8/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 12 - ZFŚS
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 12 PL. BYCHAWSKI 4 LUBLIN
3/ABI/17 2017-05-10 PRZEDSZKOLE NR 2
0.00 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTÓW (CKK) PRZEDSZKOLE NR 2 UL. LAWINOWA 7 LUBLIN
25/IT/17 2017-05-09 VULCAN
24000.00 UDZIELENIE PRZEZ LICENCJODAWCĘ NA RZECZ LICENCJOBIORCY LICENCJI NA NIEWYŁĄCZNE, NIEPRZENOSZALNE KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH PŁACE OPTIVUM, KADRY OPTIVUM, FINANSE SQL
128/GM/17 2017-05-09 DZIELNICOWA ADMINISTRACJA DOMÓW "ADREM" SPÓŁKA Z O.O.
887.00 KOSZTY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA PRZY AL. WARSZAWSKIEJ 70, KOSZT MIESIĘCZNY - 877,93 ZŁ. DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ROZLICZANE BĘDĄ NA PODSTAWIE NOT OBCIĄŻENIOWYCH WYSTAWIANYCH CO MIESIĄC.
65/OR/17 2017-05-09 MAŁGORZATA MILER-DROZDA
120.00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW DOT. PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
442/KL/17 2017-05-09 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, KULTURALNY LUBLIN DLA DZIECI - BRONOWICKA FIESTA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
446/KL/17 2017-05-09 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
17000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "FESTYN RODZINNY WSPÓLNOTA TO TY I JA"
441/KL/17 2017-05-09 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
29000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXIV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW MIEJSKICH
444/KL/17 2017-05-09 DARIUSZ CHEMPEREK
250.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT." KLONOWIC, CZECHOWIC I INNI." KULTURA LITERACKA LUBLINA PRZEŁOMU XVI/XVII WIEKU W RAMACH PROJEKTU KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700-LECIE MIASTA W DNIU 25 MAJA 2017 R. W MUZEUM LUBELSKIM
58/OR/17 2017-05-09 JADWIGA LYSSY
240.00 DYŻUR TELEFONICZNY W DNIU 4.06.2017 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
59/OR/17 2017-05-09 IWONA SORAL
240.00 DYŻUR TELEFONICZNY W DNIU 4.06.2017 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
66/OR/17 2017-05-09 DOROTA KUNA
120.00 EWIDENCJA ZLECENIOBIORCÓW I UMÓW, REJESTRACJA ZLECENIOBIORCÓW W ZUS, ROZLICZANIE RACHUNKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW DOT. PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4.06.2017 R
57/OR/17 2017-05-09 LESZEK GREGOROWICZ
520.00 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, WYDAWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OKW, DYŻUR TELEFONICZNY ORAZ PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW OD OKW W ZWI ĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017
60/OR/17 2017-05-09 IWONA NOWOGRODZKA
240.00 DYŻUR TELEFONICZNY W DNIU 4.06.2017 R. W ZAKRESIE AKTUALIZACJI SPISU WYBORCÓW ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 4.06.2017 R.
264/ST/17 2017-05-09 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
36900.00 PROMOCJA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ GŁÓWNYCH MISTRZOWSTW POLSKI W PŁYWANIU.
443/KL/17 2017-05-09 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, DOBRE WAKACJE W DOBRYM TOWARZYSTWIE, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
262/ST/17 2017-05-08 FUNDACJA LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 149/ST/17- AKTYWNY UCZEŃ- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
35/KP/17 2017-05-08 LOGO-LIFT S.C.
30620.00 USŁUGA NOCLEGOWA WRAZ ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA
127/GM/17 2017-05-08 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
0.00 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 46B WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY ZA UDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA (21847/109722) WYNOSI 219,02 ZŁ MIESIĘCZNIE. DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ROZLICZANE BĘDĄ NA PODSTAWIE NOT OBCIĄŻENIOW
71/IR/17 2017-05-08 ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
73800.00 WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH WRAZ Z OBLICZENIEM EFEKTU EKOLOGICZNEGO DLA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LUBLINIE, TJ. SP NR 20, BURSA SZKOLNA, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH, GIMNAZJUM NR 14 - SP NR 33, GIMNAZJUM NR 18 - SP NR 1
120/ST/17 2017-05-08 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
5000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ
34/KP/17 2017-05-08 P.W. IMPEX TRANS MARIUSZ BESZTAK
8000.00 USŁUGA TRANSPORTOWA W TERMINIE 10-14.05.17 NA POTRZEBY ORGANIZACJI III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA
37/KP/17 2017-05-08 PIOTR KOWALCZYK
1500.00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY KONCERTU GALOWEGO III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA 2017
72/IR/17 2017-05-08 P.P.H.U. WIT-BUD PIOTR WÓJCIK
29151.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 20
125/GM/17 2017-05-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
0.00 PRZEDMIOTEM UMOWY JEST NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE OD KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. NARUTOWICZA 73 NA WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FIAT DUCATO 3,0 PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIETRZEŹWYCH, O NUMERZE PODWOZ
134/GM/17 2017-05-05 ZBIGNIEW KARPIŃSKI
226.00 UMOWA NR: 33/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE DZIERŻAWY LUBLIN, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
70/IR/17 2017-05-05 BUDIMEX S.A.
153996.00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU NIWELETY NAWIERZCHNI W OSI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE WRAZ Z REGULACJĄ WŁAZÓW DO KOMÓR K-2, K-3, ODWODNIEŃ LINIOWYCH W OSI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, WPUSTU ULICZNEGO PRZY UL. KAPUCYŃSKIEJ NA DZ. NR
50/IR/17 2017-05-05 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
434248.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO II - POPRAWA WARUNKÓW REKREACYJNYCH W WĄWOZIE NA KALINIE W LUBLINIE
440/KL/17 2017-05-05 NASZA TRADYCJA - FUNDACJA NA RZECZ RODZINY
24600.00 USŁUGA PROMUJĄCA - WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWEGO ALBUMU O BP WYSZYŃSKIM
439/KL/17 2017-05-05 JAROSŁAW BRĘK
3500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII WOKALNEJ BAS PODCZAS KONCERTU NA III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 MAJA 2017 R. O GODZ. 19.00 W FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
288/ST/17 2017-05-05 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
0.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII WIEKOWEJ SENIORÓW - ZMIANA KOSZTORYSU.
265/ST/17 2017-05-05 KLUB SPORTOWY "BRONOWICE LUBLIN"
2000.00 ORGANIZACJA FESTYNU BRONOWICKIEGO
62/SOI/17 2017-05-05 KRAJOWE STOWRZYSZENIE ESPORTERZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2000.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ MIASTA PODCZAS FORUM EKSPORTU W DNIU 18.05.2017
7/NW/17 2017-05-05 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A
5280000.00 OBJĘCIE 52.800 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII MM O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA W CENIE EMISYJNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ CENIE EMISYJNEJ 5 280 000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ) W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY W
12/PS/17 2017-05-05 ANDY DESIGN LTD
1815.00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW NA POTRZEBY SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIN W ROKU 2017 WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
13/PS/17 2017-05-05 ANDY DESIGN LTD
15404.00 SYSTEM ELEKTRONICZNY NA POTRZEBY OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIN W ROKU 2017
279/ZSS/17 2017-05-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 141/ZSS/17 Z DNIA 5 KWIETNIA 2017 R. NA WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. ZMIANA HARMONOGRAMU REALIZA
438/KL/17 2017-05-05 MAŁGORZATA GRZEGORZEWICZ
3500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII WOKALNEJ -SOPRAN PODCZAS KONCERTU NA III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN W DNIU 13 MAJA 2017 R. O GODZ. 19.00 W FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
266/ST/17 2017-05-05 FUNDACJA CZERWONO-CZARNI
6000.00 PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI, SELEKCJI ZAWODNIKÓW ORAZ ORGANIZACJĘ CYKLU PRZYGOTOWAŃ ZAWODNIKÓW DO UDZIAŁU DRUŻYNY MŁODZIKÓW W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU KOSZYKÓWKI.
33/KP/17 2017-05-04 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
115000.00 POROZUMIENIE NA ORGANIZACJĘ III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTERSKICH LUBLINA 2017 W DNIACH 11-13 MAJA 2017 R.
14/GK/17 2017-05-04 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
90824.00 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE I NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
15/GK/17 2017-05-04 STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
100233.00 LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH POZA PASEM DROGOWYM W REJONIE NR II NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
269/ST/17 2017-05-04 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
0.00 ANEKS DO UMOWU 115/ST/17- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU 5 MARATONU LUBELSKIEGO
126/GM/17 2017-05-04 GRZEGORZ MANKIEWICZ
MANKIEWICZ ELŻBIETA
120.00 UMOWA NR: 1019/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
246/ST/17 2017-05-04 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
3000.00 "WIELKI BIEG RODZINNY"
27/IT/17 2017-05-04 NEXUS TELECOM. SP.JAWNA M.STĄSIEK , A.PURA
279200.00 ROZBUDOWA MACIERZY DYSKOWEJ.
124/GM/17 2017-04-28 HOWELL SP Z O.O. ESTATES WEST S.K.
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A HOWELL SP. Z O. O. ESTATES WEST SP. K. - ZOBOWIĄZANIE DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZECHODU NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN, OZNACZONYCH JAKO: DZIAŁKA NR 45/1 I DZIAŁKA NR 43/4 (OBR. 7
60/SOI/17 2017-04-28 CUMULUS PR SP. Z O.O.
59900.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI ,,PODSTREFA LUBLIN-10 LAT W DĄŻENIU DO INNOWACYJNEJ GOSPODARKI MIASTA''
54/OR/17 2017-04-28 DANIEL PAWLIKOWSKI
2200.00 SUKCESYWNE PLAKATOWANIE NA TERENIE DZIELNICY RURY OBWIESZCZEŃ I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY.
52/OR/17 2017-04-28 GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37859.00 ZAKUP ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH.
53/OR/17 2017-04-28 ANNA BIAŁY
1000.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY, ZARZĄDZONYCH NA 4.06.2017 R., TJ.: PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW, SPRAWDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM DOWODÓW KSIĘGOWYCH, ICH OPISYWANIE I REJESTROWANIE,PRZYGOTOW
10/FE/17 2017-04-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
4964008.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.
434/KL/17 2017-04-28 JÓZEF SZOPIŃSKI
1300.00 PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA KONCERTU PODCZAS III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 13.05.2017
437/KL/17 2017-04-28 FUNDACJA "PONAD GRANICAMI" IM. ŚW. JACKA ODROWĄŻA
10000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONCERTÓW WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH LUX MUNDI ORAZ WYSTAWY "OD SOBORU DO KANONIZACJI"
123/GM/17 2017-04-28 KAROL BEDNARZ COOPER
10000.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ (CZ. DZ. NR 44/1, OBR. 41, ARK. 3) POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU Z PRZEZNACZENIEM POD PROWADZENIE PARKINGU PŁATNEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
263/ST/17 2017-04-28 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
0.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
260/ST/17 2017-04-28 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
5000.00 CYKL IMPREZ BIEGOWYCH POD NAZWĄ " CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE"
261/ST/17 2017-04-28 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
0.00 ANEKS DO UMOWY 181/ST/17 (SERWIS INTERNETOWY LUBLIN ŻYDOWSKI) - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRAC
109/ST/17 2017-04-28 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
18000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- TURNIEJ SZACHOWY
117/ST/17 2017-04-28 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
50000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. GŁÓWNE MP SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW-50 M"
58/SOI/17 2017-04-28 MULTIFACE
32000.00 ORGANIZACJA POD NADZOREM MERYTORYCZNYM KONFERENCJI INTEGRATING INTERNATIONAL STUDENTS W DNIACH 8-9.11.2017
68/IR/17 2017-04-28 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
14637.00 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZALETU MIEJSKIEGO BUDOWANEGO NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE.
33/OŚ/17 2017-04-28 "ŻARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOTYCZĄCY ZMIANY ADRESU SIEDZIBY PODMIOTU ORAZ ADRESU APTEKI.
18/PN/17 2017-04-28 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
0.00 ANEKS DO UMOWY 7/PN/17 - ZMIANA HARMONOGRAMU DOTYCZĄCA TERMINU OPRACOWANIA MERYTORYCZNEGO BROSZURY PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ NT. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIEDZNIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE LUBLIN.
69/IR/17 2017-04-28 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
148830.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH NA TERENIE I POZA TERENEM KOMPLEKSU WOJSKOWEGO ORAZ REMONT TRZECH BOISK, PRZEBUDOWĘ WIATY I B
435/KL/17 2017-04-28 URSZULA BOBRYK
3500.00 ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ IM. JADWIGI CZERWIŃSKIEJ W DN. 13.05.2017R. PODCZAS III FESTIWALU CHÓRÓW MIAST PARTNERSKICH LUBLINA W RAMACH OBCHODÓW 700
432/KL/17 2017-04-28 URSZULA WLAŹ
1336.00 ORGANIZACJA SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BRONOWICE DOTYCZĄCEGO REALIZACJI DZIAŁAŃ KULTURALNYCH W TEJ DZIELNICY W DN. 7.05.2017 R.
22/CA/17 2017-04-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111.00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU WIELKA MOC UŚMIECHU W DNIU 27.04.2017 R. (ZAIKS).
67/IR/17 2017-04-27 BUDIMEX S.A.
13712040.00 BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
65/IR/17 2017-04-27 BUDIMEX S.A.
6354269.00 BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAWILCOWEJ W LUBLINIE
32/OŚ/17 2017-04-27 CHILLO-AD JUSTYNA GARBAL
3259.00 USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PROBLEMOWYCH ORAZ DOTYCZĄCE AKCJI "NIE TRUJ POWIETRZA".
436/KL/17 2017-04-27 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W LUBLINIE
58000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY LUBLIN - CZUBY 2017
20/CA/17 2017-04-27 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM
360.00 USŁUGA CATERINGOWA W DNIU 28.04.2017 R.
238/ZSS/17 2017-04-27 POMORSKA AGENCJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
35000.00 ZAKUP KART WSTĘPU NA IMPREZĘ PROFILAKTYCZNĄ POD HASŁEM "NIEĆPA 2017"
433/KL/17 2017-04-27 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
8000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIELCY LUBLINIANIE. OJCIEC MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC
5/PL/17 2017-04-26 PRACOWNIA ENSO ANNA SMAJKIEWICZ-GRZYBEK
9000.00 WYKONANIE PRZESTRZENNEJ WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ 3D TERENÓW FRAGMENTU MIASTA LUBLIN - DOLINA RZEKI CZERNIEJÓWKI WRAZ Z NAJBLIŻSZĄ OKOLICĄ.
6/PL/17 2017-04-26 MAU MYCIELSKI ARCHITECTURE & URBANISM
19800.00 WYKONANIE MAKIETY URBANISTYCZNEJ TERENÓW FRAGMENTU MIASTA LUBLIN - DOLINA RZEKI CZERNIEJÓWKI WRAZ Z NAJBLIŻSZĄ OKOLICĄ.
32/KP/17 2017-04-26 LIGHT-TECH PUH S.C.
4000.00 WYNAJEM, MONTAŻ I DEMONTAŻ SPRZĘTU NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU RATUSZA.
24/IT/17 2017-04-26 ALLTECH SPÓŁKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
45482.00 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
193/ZSS/17 2017-04-26 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
10000.00 WSPIERANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
256/ST/17 2017-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
2000.00 "UDZIAŁ MŁODZICZEK W ELIMINACJACH DO FINAŁU PUCHARU ZPRP"
110/ST/17 2017-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
2000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE".
195/ZSS/17 2017-04-26 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
7000.00 WSPIERANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN.
194/ZSS/17 2017-04-26 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
10000.00 WSPIERANIE PROCESU REHABILITACJI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
23/IT/17 2017-04-25 FAST M.J. ORSZAŃSCY SP. JAWNA
6000.00 ASYSTA TECHNICZNA SYSTEMU FASTGIS PST.
210/ZSS/17 2017-04-25 PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" RENATA SZEWCZAK
560.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
226/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ALFA
3360.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
204/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ CZECHÓW
3360.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
208/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MEDICOR S.C.
3080.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
209/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ JUTRZENKA
6160.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
429/KL/17 2017-04-25 ROBERT KUŚMIROWSKI
0.00 ANEKS DO UMOWY 387/KL/17 - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA ŚRODKÓW.
229/ZSS/17 2017-04-25 OŚRODEK MEDYCZNY DMP
2520.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
228/ZSS/17 2017-04-25 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED
1680.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
223/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MELISA
3920.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
200/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ESKULAP
6440.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
237/ZSS/17 2017-04-25 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 196/ZSS/17 - ORGANIZACJA IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
234/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ŻYCIE
2800.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
206/ZSS/17 2017-04-25 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN
2520.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
202/ZSS/17 2017-04-25 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"FARMED" STANISŁAW PODGÓRSKI
10360.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
198/ZSS/17 2017-04-25 CRH ŻAGIEL MED SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
6720.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
199/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ANI-MED
5320.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
215/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ UNI-MED
2520.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
220/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ BRONOWICE
1400.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
227/ZSS/17 2017-04-25 RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE LUBIMED.PL
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
213/ZSS/17 2017-04-25 VERBENA MAGDALENA SPYCHALSKA-WOJNOWSKA MARIA PODGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
239/ZSS/17 2017-04-25 ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ WACHOWICZ
2916.00 OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK PLAKATU ORAZ BROSZURY NA TEMAT OBCHODÓW LUBELSKICH DNI PROMUJĄCYCH ZDROWIE.
219/ZSS/17 2017-04-25 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
217/ZSS/17 2017-04-25 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
3640.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
235/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
224/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW
1960.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
222/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ BAMED
4200.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
205/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MED-CENTRUM
2800.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
207/ZSS/17 2017-04-25 CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2800.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
216/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ PULS-MED
3920.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
233/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ARNIKA
7280.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
119/GM/17 2017-04-25 ELŻBIETA KUTRZEPA
98.00 UMOWA NR: 1017/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
27/MAZ/17 2017-04-25 PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "ZIELONO MI" CZARNOTA BARBARA
6945.00 WYKONANIE ŁĄKI KWIETNEJ O POWIERZCHNI 300 M NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM W PASIE DROGOWYM NA SKRZYŻOWANIU UL. BERNARDYŃSKIEJ I UL. WYSZYŃSKIEGO WRAZ Z JEJ PIELĘGNACJĄ
21/CA/17 2017-04-25 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
173.00 UMOWA LICENCYJNA - JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONYWANIE UTWORÓW PODCZAS IMPREZY - "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 25.04.2017 R. (ZAIKS).
31/OŚ/17 2017-04-25 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE ODDZIAŁ W LUBLINIE
4000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI "EKOLOGIA NIE JEST MODĄ - JEST SZANSĄ, JEST CZYSTĄ KALKULACJĄ, JEST KONIECZNOŚCIĄ" PT.: "EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ORAZ ELEMENTY UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH I ŚRODOWISKOWYCH - KIERUNKI ROZWOJU 2017-2020" W DNIACH 25 DO 27 MAJA 2017 R.
430/KL/17 2017-04-25 ELŻBIETA KAMIŃSKA
10000.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "DZIKIE OSWOJENIE."
431/KL/17 2017-04-25 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
8500.00 STYPENDIUM NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "MURALE I GRAFFITI LUBLINA."
426/KL/17 2017-04-25 WIESŁAW PAWLAK
250.00 OPRACOWANIE I PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. "JOANNES COCHANOVIUS - CIVIS LUBLINIENSIS. O RZECZYWISTYCH I DOMNIEMANYCH ZWIĄZKACH JANA KOCHANOWSKIEGO Z LUBLINEM" W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA. WYKŁADY OTWARTE W 700-LECIE MIASTA" W DN.
225/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ KALINA
6720.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
211/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ FAMIL-MED
12320.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
231/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MAK-MED
4480.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
230/ZSS/17 2017-04-25 CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2520.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
232/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ "DZIESIĄTA" TOMASZ MOTYKA
2240.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
221/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MEDIMED
3360.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
214/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ALVITA
5880.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
212/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ ARS MEDICA
8680.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
201/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ PROVITA
4200.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
203/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ AMICUS
4480.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
218/ZSS/17 2017-04-25 NZOZ MEDYCYNA 2001
7840.00 UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) DLA 12-LETNICH MIESZKANEK LUBLINA URODZONYCH W 2005 ROKU.
10/PS/17 2017-04-24 STOWARZYSZENIE HOMO FABER
6000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WITAMY W LUBLINIE 3
8/PS/17 2017-04-24 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
4000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: CENTRUM INFORMACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
428/KL/17 2017-04-24 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
7000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, DZIELNICOWY FESTIWAL KULTURY "Z KULTURĄ CI DO TWARZY" -EDYCJA 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
66/IR/17 2017-04-24 ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR PĘDZISZ
82410.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NR 18, PRZY UL. DŁUGOSZA 8 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH
425/KL/17 2017-04-24 LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MAŁA AKADEMIA DESIGNU - RZEMIOSŁO MIĘDZY TRADYCJĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ
4/PL/17 2017-04-24 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH GIS
31/KP/17 2017-04-24 YARON BECKER
5305.00 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI STOISKA PODCZAS TARGÓW TURYSTYCZNYCH W TEL AVIVIE W RAMACH PROMOCJI MIASTA LUBLIN.
189/ZSS/17 2017-04-24 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (NOŚNIK DANYCH).
187/ZSS/17 2017-04-24 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
255/ST/17 2017-04-24 TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
3000.00 IX OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORALNYCH W ŁAZACH
190/ZSS/17 2017-04-24 INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (BAJKOWE MIASTKO).
188/ZSS/17 2017-04-24 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
186/ZSS/17 2017-04-24 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, BUDOWANIA RELACJI INTERPERSONALNYCH, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
184/ZSS/17 2017-04-24 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO.
191/ZSS/17 2017-04-24 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (IMPULS).
197/ZSS/17 2017-04-24 RAFAŁ MAZUR
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
183/ZSS/17 2017-04-24 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I TERAPII GR
185/ZSS/17 2017-04-24 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU DLA RODZICÓW, W TYM WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH RODZICÓW DO WYCHOWYWANIA DZIECI BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY.
181/ZSS/17 2017-04-24 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I TERAPII GR
182/ZSS/17 2017-04-24 FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, KULTURY ORAZ OCH
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, W TYM REALIZACJA PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA OSÓB Z SYNDROMEM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW PROWADZONEGO W FORMIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO.
115/GM/17 2017-04-24 P.W. "BUDEX" ARTUR BUDEK
373.00 UMOWA NR: 28/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO DZIERŻAWY - PODSTACJA PROSTOWNIKOWA DZIERŻAWY - PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY UL. LESZCZYŃSKIEGO
122/GM/17 2017-04-24 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 UMOWA UŻYCZENIA UDZIAŁU SKARBU PAŃSTWA WYNOSZĄCEGO 10660/103850 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI NR 119/1 (OBR. 34, ARK. 2) - PRZY UL. BRAMOWEJ 3A I DZIAŁKA NR 120 (OBR. 34, ARK. 2) - PL. KRÓLA WŁ. ŁOKIETKA 3, POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I MUZE
116/GM/17 2017-04-24 WOJCIECH KONASZCZUK
266.00 UMOWA NR: 1016/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN UPRAWY POLOWE.
11/PS/17 2017-04-24 FUNDACJA "TEATRIKON"
5800.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: "WARSZTATY INNOWACJI LUBLIN JAMS"
9/PS/17 2017-04-24 FUNDACJA-INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
2000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: LOGIN: LUBLIN
416/KL/17 2017-04-21 FUNDACJA "FABRYKA SZTUKI"
50000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "OPERACJA ZAMEK"
120/GM/17 2017-04-21 TERESA BYĆ
153.00 UMOWA NR: 1018/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
13/CA/17 2017-04-21 MIROSŁAW JUNG
135.00 UMOWA NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ SCENY I PROJEKCJĘ MULTIMEDIALNĄ DEBATY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W DNIU 26 KWIETNIA 2017 R.
15/CA/17 2017-04-21 PAWEŁ WITEK
135.00 UMOWA NA OBSŁUGĘ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO PODCZAS DEBATY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W DNIU 26 KWIETNIA 2017 R.
14/CA/17 2017-04-21 KRZYSZTOF JACZYŃSKI
135.00 UMOWA NA OBSŁUGĘ NAGŁOŚNIENIA SCENICZNEGO PODCZAS DEBATY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W DNIU 26 KWIETNIA 2017 R.
16/CA/17 2017-04-21 ALINA FAMARES
545.00 UMOWA O POWIERZENIE WYKONAWCY DOBORU REPERTUARU, PRZYGOTOWANIE ORAZ WYKONANIE AUTORSKIEGO WYSTĘPU ZESPOŁU "PASJONATTA" PODCZAS POKAZU MODY ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA W DNIU 25 KWIETNIA 2017 R.
17/CA/17 2017-04-21 DARIUSZ TOKARZEWSKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY 2/CA/17 Z DNIA 16.01.2017 WPROWADZAJĄCY OBOWIĄZEK ZLECENIOBIORCY INFORMOWANIA ZLECENIODAWCY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG, WPROWADZAJĄCY STAWKĘ DNIOWĄ ZA ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ WPROWADZAJĄCY ZAPIS, IŻ ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO
5/ZE/17 2017-04-21 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 4 (5/ZE/17) DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) MODYFIKACJI PPE W ZAŁĄCZNIKACH 2A I 2B; 2) DOPISANIA PPE W ZAŁĄCZNIKU 2A I 2B.
422/KL/17 2017-04-21 OLGA ŁUCZKIEWICZ
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KYIV ART WEEK 2017."
419/KL/17 2017-04-21 PAWEŁ KORBUS
2000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - LUBLIN - ISTAMBUŁ - ANTAKYA - PREZENTACJA PERFORMATYWNA W TURCJI.
56/SOI/17 2017-04-21 UNIWERSYTET MEDYCZNY
0.00 ANEKS DO UMOWY 5/SOI/14, ZMIANA PREAMBUŁY, §4 UST 2 UMOWY PARTNERSTWA, §7 UST 2 REGULAMINU
415/KL/17 2017-04-21 BERNADETTA SZYMONIAK
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KYIV ART WEEK 2017."
414/KL/17 2017-04-21 KAMILA CZOSNYK
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. " KYIV ART WEEK 2017."
421/KL/17 2017-04-21 MIKOŁAJ KOWALSKI
1020.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE - REZYDENCJA ARTYSTYCZNA W NANCY WE FRANCJI.
423/KL/17 2017-04-21 OLGA WINIARCZYK
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KYIV ART WEEK 2017."
417/KL/17 2017-04-21 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
7434.00 JEDNORAZOWA LICENCJA NA WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS KONCERTU SPECJALNEGO 21. EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIKA VAN BEETHOVENA
424/KL/17 2017-04-21 ANETA WINIARSKA
1100.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KYIV ART WEEK 2017."
420/KL/17 2017-04-21 MAŁGORZATA PAWLAK
1020.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE -"REZYDENCJA ARTYSTYCZNA TOWARZYSZĄCA 15-TEJ EDYCJI FESTIWALU MAJ EUROPY ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO NANCY WE FRANCJI."
418/KL/17 2017-04-21 MARIANA KRIL
1000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "UDZIAŁ W 43. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI REPORTAŻYSTÓW"
109/GM/17 2017-04-20 T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 28 MARCA 2017 R. ZAWARTEGO POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM, ZMIENIAJĄCY § 1, PKT 1, 2, 3 § 2, PKT 1, 2 § 3, § 4.
177/ZSS/17 2017-04-20 STOWARZYSZENIE "STOP"
20000.00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
64/IR/17 2017-04-20 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH SEBASTIAN NAZARUK
24600.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA POTRZEBY PLANOWANEGO PRZEDSZKOLA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W LUBLINIE, PRZY UL. NIECAŁEJ 1
7/PS/17 2017-04-20 WITKAC SP. Z O.O.
12541.00 USŁUGA DOSTĘP DO SERWISU INFORMATYCZNEGO "WITKAC.PL"
410/KL/17 2017-04-20 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE"
120000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KAIROS - KONSTELACJE
63/IR/17 2017-04-20 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WAMACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
39360.00 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI PODBASENIA PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE, UL. SMYCZKOWA 3
112/GM/17 2017-04-20 ZBIGNIEW KRUSIŃSKI
653.00 UMOWA NR: 27/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - PARKING SPOŁECZNIE STRZEŻONY
180/ZSS/17 2017-04-20 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
20000.00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
178/ZSS/17 2017-04-20 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
20000.00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
179/ZSS/17 2017-04-20 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
20000.00 PROWADZENIE PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUP TERAPEUTYCZNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
1/BRM/17 2017-04-20 CEZARY TARACHA
400.00 WYGŁOSZENIE REFERATU OKOLICZNOŚCIOWEGO PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIASTA LUBLIN W DNIU 3 MAJA 2017 R.
413/KL/17 2017-04-20 FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, WIGILIA POD GWIAZDAMI, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
409/KL/17 2017-04-20 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
11000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: "IX GŁUSECKIE JAKUBKI"
3/PL/17 2017-04-20 RESTAURACJA OD KUCHNI ZOHA BARTOSZ SADOWSKI
4500.00 USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM".
108/GM/17 2017-04-19 WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
3625.00 WYKONANIE 20 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ 5 ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI UŻYTKOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
583/KL/17 2017-04-19 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
0.00 ANEKS DO UMOWY 366/KL/17 - AUTORSKIE OPRACOWANIE TEKSTÓW DOTYCZĄCYCH INSTYTUCJI KULTURY W LUBLINIE DO FOLDERA PROMUJĄCEGO ICH DZIAŁALNOŚĆ. ANEKS DOTYCZY PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY.
30/KP/17 2017-04-19 STUDIO KREATYWNE MILIONOCZU
910.00 PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA KREACJI GRAFICZNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
57/SOI/17 2017-04-19 PAWEŁ BIENIEK
3690.00 AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PROMOCYJNYCH WYBRANYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU,,LUBELSCY KUPCY''
29/OŚ/17 2017-04-19 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
45000.00 BADANIA DYNAMIKI ROZWOJU TOKSYNOTWÓRCZYCH SINIC W ZBIORNIKU ZEMBORZYCKIM ORAZ ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ W RZECE BYSTRZYCY W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH.
408/KL/17 2017-04-19 ALEKSANDRA HŁADYNIUK
1500.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. " MARKNEUKIRCHEN INTERNATIONAL COMPETITION."
30/OŚ/17 2017-04-19 APTEKA "JUTRZENKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI DOTYCZĄCY ZMIANY NAZWY I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
412/KL/17 2017-04-18 ANNA GRABSKA
1190.00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY GALI KULTURY W DNIACH 18-19 KWIETNIA 2017
406/KL/17 2017-04-18 JOANNA ZAWŁOCKA
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017R.
252/ST/17 2017-04-18 MIĘDZY SŁOWAMI KAROLINA PIKUŁA
3000.00 MIEJSCE INSPIRACJI - WYDARZENIE "WEEKEND KSIĘGARŃ KAMERALNYCH - INSPIRUJE NAS LUBLIN"
209/ST/17 2017-04-18 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO KAJAKI.LUBLIN.PL RADOSŁAW DZIURDA
6480.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ DLA TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
253/ST/17 2017-04-18 ASC GLOBAL S.C.
3000.00 MIEJSCE INSPIRACJI - WYDARZENIE "DOBRE BO LUBELSKIE"
27/IR/17 2017-04-18 GEBWELL SP.Z O.O.
9840.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ, PRZY UL. NARUTOWICZA 32 A W LUBLINIE
18/CA/17 2017-04-18 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
3075.00 WYNAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ ZE SPRZĘTEM OŚWIETLENIOWYM I NAGŁOŚNIENIOWYM W CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE W DNIU 27 KWIETNIA 2017 R. NA ORGANIZACJĘ KONCERTU WIELKA MOC UŚMIECHU.
407/KL/17 2017-04-18 ŁUKASZ JEMIOŁA
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017 R.
51/SOI/17 2017-04-18 FUNDACJA "TEATRIKON"
3000.00 WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: " WOLONTARIAT-TO SIĘ OPŁACA! "
52/SOI/17 2017-04-18 POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH
4920.00 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WZAJEMNEJ PROMOCJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ TARGÓW REDI -KOMPENSATA
405/KL/17 2017-04-18 PIOTR KOWALCZYK
1190.00 PRACE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA POTRZEBY GALI KULTURY W DNIACH 18-19 KWIETNIA 2017 R.
17/PN/17 2017-04-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
699013.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PROFESJONALNY DIAGNOSTA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I PRAKTYCZNE W OBSZARZE NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W L
53/SOI/17 2017-04-18 FUNDACJA "TEATRIKON"
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: " HUMAN_I_STYKA "
8/OW/17 2017-04-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
12128800.00 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - DZISIAJ SZKOŁA JUTRO SUKCES" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
61/SOI/17 2017-04-15 ASPIRE - STOWARZYSZENIE IT I BUSINESS
15000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NEW HORIZON-THE ASPIRE ANNUAL CONFERENCE 2017 W DNIU 9 MAJA W KRAKOWIE
392/KL/17 2017-04-14 KRYSTYNA SZYDŁOWSKA
1500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PARTIE SOLOWE ŚPIEWU PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
399/KL/17 2017-04-14 MULTIMEDIA FACTORY
13530.00 OBSŁUGA TECHNICZNA NA POTRZEBY REALIZACJI WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH GALI KULTURY W DN. 19.04.2017 W FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO
403/KL/17 2017-04-14 MARCEL GALIŃSKI
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017R.
397/KL/17 2017-04-14 ELŻBIETA NICZYPORUK
1500.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRÓW AKADEMOS JUNIOR I AKADEMOS MIĘDZYNARODOWYCH SZKÓŁ PADEREWSKI W LUBLINIE PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24
411/KL/17 2017-04-14 JÓZEF SZOPIŃSKI
1300.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU W CHARAKTERZE KONFERANSJERA NA PODSTAWIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA GALI KULTURY.
401/KL/17 2017-04-14 HUBERT PYRGIES
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017 R.
396/KL/17 2017-04-14 RENATA KOŁODYŃSKA-PYDA
1000.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU DZIECIĘCEGO OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO W LUBLINIE PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
391/KL/17 2017-04-14 MARTA LEDWOŃ
2000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PARTIE SOLOWE ŚPIEWU ORAZ RECYTACJI PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
56/OR/17 2017-04-14 EWA KOSZAŁKA
2000.00 OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ PODCZAS REJESTRACJI KANDYDATÓW ORAZ WPROWADZANIE DANYCH KANDYDATÓW NA PLATFORMĘ WYBORCZĄ, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA CZŁONKÓW OKW, OBSŁUGA ADM.-TECH. PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OKW, W ZWIĄZKU Z PONOWNYMI WYBORAMI DO RADY DZIEL
62/IR/17 2017-04-14 PETRUS USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR MISZTAL
992520.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W LUBLINIE, UL. POPIEŁUSZKI 7
390/KL/17 2017-04-14 MAŁGORZATA NOWAK
2000.00 DOBÓR REPERTUARU, ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE W CHARAKTERZE DYRYGENTA WYSTĘPU CHÓRU KANTYLENA III LO IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
400/KL/17 2017-04-14 BARTŁOMIEJ WĘGLIŃSKI
5500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM KRZYSZTOF REDAS, PIOTR BOGUTYN, JAROSŁAW ŻARNOWSKI Z UDZIAŁEM WOKALISTÓW HUBERT PYRGIES, MATEUSZ JAROSZEWSKI, MARCEL GLIŃSKI, JOANNA ZAWŁOCKA PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017
51/OR/17 2017-04-14 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
365.00 NAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 22,21 M2 W BUDYNKU PRZY UL. LESZCZYŃSKIEGO 19 I 19B W LUBLINIE. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 365,25 ZŁ BRUTTO.
55/OR/17 2017-04-14 EDYTA SICZEK
2560.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM PONOWNYCH WYBORÓW DO RADY DZIELNICY RURY W DN. 4.06.2017 R.,TJ.: OBSŁUGA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ PODCZAS REJESTRACJI KANDYDATÓW, SPORZĄDZANIE SKŁADÓW OKW, PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYC
54/SOI/17 2017-04-14 MARCIN MOSZYŃSKI
9500.00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA ZDJĘĆ PRZEMYSŁOWYCH OBIEKTÓW LUBLINA
59/SOI/17 2017-04-14 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
3000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI ,,LINGUISTICS BEYONDAND WITHIN 2017''.
394/KL/17 2017-04-14 PIOTR CHILIMONIUK
19000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM TOMASZ PIĄTEK, PIOTR BOGUTYN, TOMASZ DEUTRYK, KRZYSZTOF NOWAK, KAMIL SMERDEL PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017R.
393/KL/17 2017-04-14 MAGDALENA CELIŃSKA
1500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PARTIE SOLOWE ŚPIEWU PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
395/KL/17 2017-04-14 JUSTYNA ŻUKOWSKA
4000.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO Z ZESPOŁEM LADIES QUARTET PODCZAS KONCERTU NA GALI INAUGURUJĄCEJ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DN. 24.04.2017 R.
402/KL/17 2017-04-14 MATEUSZ JAROSZEWSKI
550.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PROGRAMU MUZYCZNEGO PODCZAS GALI KULTURY W DN. 19.04.2017 R.
61/IR/17 2017-04-13 ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ USZYŃSKI
51660.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU III L.O., IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE, PLAC WOLNOŚCI 4
105/GM/17 2017-04-13 GRZEGORZ HERLICZEK
7500.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PARKINGU PŁATNEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
7/FE/17 2017-04-13 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "BUDOWA 2 BOISK (PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO) I BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ, SKOCZNI DO SKOKÓW W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LUBLINIE", ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W
29/KP/17 2017-04-13 TWO HEADS COACHING AND LANGUAGE KONRAD SZULGA
307.00 PRZETŁUMACZENIE NA J. ANGIELSKI TREŚCI DO FOLDERU NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
247/ST/17 2017-04-13 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY YONEX TEAM LUBLIN
6000.00 ORGANIZACJA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I MLODZIEŻOWCÓW W BADMINTONIE
13/GK/17 2017-04-13 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
718338.00 KONTROLA, UTRZYMANIE, NAPRAWA I KONSERWACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ GIMNASTYCZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY LUBLIN.
236/ZSS/17 2017-04-13 ZOO STATION ANNA PĘSKA
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
56/IR/17 2017-04-13 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O.
79950.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA PRZEBUDOWĘ STADIONU "SYGNAŁ" ORAZ NA ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO
57/IR/17 2017-04-13 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
9815.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - III - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ W LUBLINIE
55/IR/17 2017-04-13 ALTEST E-TECHNOLOGIE MARCIN POJMAJ
11052.00 WYKONANIE SYGNALIZACJI WŁAMANIA DO KOMÓR FONTANN PLACU LITEWSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO"
110/GM/17 2017-04-13 JET LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
1600.00 UMOWA NR: 25/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - TABLICA REKLAMOWA KONSTRUKCJA REKLAMOWA O WYMIARACH PLANSZY 12X4, UL. PÓŁNOCNA
12/CA/17 2017-04-13 PRIMA LESZEK GĘCA
1000.00 OBSŁUGA ARTYSTYCZNA KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DNIU 28 KWIETNIA 2017 R.
30/CA/17 2017-04-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE NA WSPÓŁORGANIZACJĘ KONCERTU WIELKA MOC UŚMIECHU W DNIU 27 KWIETNIA 2017 R. Z OKAZJI TYGODNIA DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO.
60/IR/17 2017-04-13 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
82410.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AURTORSKICH NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NR 14 - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W LUBLINIE, PRZY UL. POGODNEJ 19
249/ST/17 2017-04-12 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
3000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM IWONY PODKOŚCIELNEJ DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W TOKIO
290/ST/17 2017-04-12 POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
0.00 POROZUMIENIE DOT. UDZIAŁU W PROGRAMIE "UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI - LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO" PRZEWIDZIANE W REGULAMINIE OLA.
388/KL/17 2017-04-12 STOWARZYSZENIE IMIENIA LUDWIGA VAN BEETHOVENA
120882.00 WYKONANIE KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ 21. EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN W DN. 12.04.2017 R.
379/KL/17 2017-04-12 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR
25000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - MIASTO KULTURY - JUBILEUSZ 100 LECIA PRZYBYCIA ZGROMADZENIA SIÓSTR URSZULANEK DO LUBLINA I ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZEJ I KULTURALNEJ DLA SPOŁECZNOŚCI MIASTA
49/SOI/17 2017-04-12 PIOTR MALESZYK
0.00 ANEKS DO UMOWY 1/SOI/17 ZMIANA §1 UST 1 DOTYCZĄCEGO PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ § 6 W KTÓRYM MOWA O EWIDENCJI LICZBY GODZIN POTWIERDZONEJ PRZEZ DYREKTORA WYDZIAŁU
427/KL/17 2017-04-12 DOROTA MAZUR
4500.00 PRODUKCJA FILMU NA POTRZEBY GALI KULTURY PREZENTUJĄCEGO SYLWETKI ARTYSTÓW I TWÓRCÓW ZWIĄZANYCH Z LUBLINEM, PRZEZNACZONEGO DO PREZENTACJI PODCZAS GALI KULTURY I EMISJI W INTERNECIE
248/ST/17 2017-04-12 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
3000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM MICHAŁA ŁADOSZA DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W TOKIO
254/ST/17 2017-04-12 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
0.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- TURNIEJ EUROPEJSKIEJ LIGII KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ"
389/KL/17 2017-04-12 FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCZÓW KULTURY "TRACH"
5500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI, DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "RODZINNE GRANIE NA FELINIE"
404/KL/17 2017-04-12 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
4414.00 WYNAJEM POMIESZCZEŃ FILHARMONII IM. H. WIENIAWSKIEGO W DN. 19.04.2017 R. NA ORGANIZACJĘ GALI KULTURY
250/ST/17 2017-04-12 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
3000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM MARCINA POLAKA DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W TOKIO
251/ST/17 2017-04-12 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
3000.00 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM ALEKSANDRY TECŁAW DO UDZIAŁU W XVI LETNICHI IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH W TOKIO
50/SOI/17 2017-04-12 EWELINA FRELAS
0.00 ANEKS DO UMOWY 11/SOI/17 ZMIANA § 1 UST 1 DOTYCZĄCEGO PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ § 6 W KTÓRYM MOWA O EWIDENCJI LICZBY GODZIN POTWIERDZANEJ PRZEZ DYREKTORA WYDZIAŁU
28/KP/17 2017-04-12 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI
1377.00 OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO FOLDERU NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
27/KP/17 2017-04-12 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"
8006.00 WSPÓŁPRACA W CELU ORGANIZACJI PROJEKTU "WIELKANOC W POLSCE".
28/OŚ/17 2017-04-12 LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 209/OŚ/16 ZAWARTEJ W DNIU 28.12.2016 R. NA WYKONANIE USŁUG WETERYNARYJNYCH W RAMACH REALIZACJI "PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA 2017 ROK."
398/KL/17 2017-04-12 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20000.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. XX LUBELSKIE DNI RODZINY W TERMINIE 5.05 - 9.07.2017
385/KL/17 2017-04-12 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
7200.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYSTAWA KONKURSOWA "LUBLIN W MALARSTWIE"
8/FE/17 2017-04-12 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY 37/FE/15 O DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, DOT. WYDŁUŻENIA TERMINU
121/GM/17 2017-04-12 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
0.00 POROZUMIENIE POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA I LPEC S. A. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 1/89 (OBR. 10, ARK. 6), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 24 ORAZ USTANOWIENIA
104/GM/17 2017-04-11 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 3/5 (OBR. 29, ARK. 3), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. GŁĘBOKIEJ
203/ST/17 2017-04-11 EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT
984.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ DLA TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
205/ST/17 2017-04-11 LUBLUBLIN MAGDALENA MAZUR - CISEŁ
3100.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
204/ST/17 2017-04-11 SŁAWOMIR TADEUSZ JURASZEWSKI
5050.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
206/ST/17 2017-04-11 ROOTKA AGATA RADKOWSKA-PARKA
4500.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
199/ST/17 2017-04-11 IARP - LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
6150.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY SKIEROWANEJ DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
207/ST/17 2017-04-11 ARCHIWUM KRYMINALNE S.C. GRZEGORZ KORNIJÓW, AGNIESZKA NIEDZIAŁEK
3960.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
201/ST/17 2017-04-11 RADOSŁAW BUŁTOWICZ
1000.00 OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE AUDIOWIZUALNEGO POKAZU DIAPORAMY "SEN O LOKACJI" I PREZENTACJA DLA UCZESTNIKÓW SEZONU LUBLIN 2017.
202/ST/17 2017-04-11 MARCIN SEMENIUK
1100.00 OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DWÓCH MAPEK ZAWIERAJĄCYCH TRASĘ SPACERÓW ARCHITEKTONICZNYCH WRAZ Z OPISEM NAJCIEKAWSZYCH OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA SZLAKACH ORAZ ICH PREZENTACJA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
208/ST/17 2017-04-11 KRAJKA BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ SC
11143.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
387/KL/17 2017-04-11 ROBERT KUŚMIROWSKI
1650.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE PT. "KING KONG"
384/KL/17 2017-04-11 STOWARZYSZENIE PASJONATORY.PL
9900.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - ŁĄCZY NAS WĄWÓZ I MIŁOŚĆ DO LUBLINA
50/OR/17 2017-04-11 MUSI LUBLIN SP. Z O. O.
16751.00 NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. MAGNOLIOWEJ 2 W LUBLINIE O POWIERZCHNI 520 M2, PRZY MIESIĘCZNYM CZYNSZU 16751,12 ZŁ BRUTTO.
382/KL/17 2017-04-11 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU L. VAN BEETHOVENA W WYK. PAŃSTWOWEJ ORKIESTRY MŁODZIEŻOWEJ ARMENII
386/KL/17 2017-04-11 PRZEMYSŁAW RELIGA
2000.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE -" 13. MIĘDZYNARODOWY KONKURS ANNA AMALIA DLA MŁODYCH GITARZYSTÓW."
107/GM/17 2017-04-11 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO DZIAŁKI NR: 221/4 (OBR. 31, ARK. 1), POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KWI
147/ZSS/17 2017-04-10 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
161/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
79/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000.00 "REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW"
85/ZSS/17 2017-04-10 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
80/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
78/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
175/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
97/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
102/ZSS/17 2017-04-10 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE
155/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
87/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
83/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
146/ZSS/17 2017-04-10 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
169/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
59/IR/17 2017-04-10 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA KĘDZIERSKA
38000.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9
54/IR/17 2017-04-10 POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SA
1691611.00 PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY, PRZY UL. KURANTOWEJ 5 W LUBLINIE NA POTRZEBY FILII ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 - DLA DZIECI Z AUTYZMEM
159/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
192/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
10000.00 ORGANIZACJA WYJAZDÓW DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
86/ZSS/17 2017-04-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
176/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
94/ZSS/17 2017-04-10 --STOWARZYSZENIE "STOP"
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
156/ZSS/17 2017-04-10 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
51/IR/17 2017-04-10 EURO-DIRECT CONSULTING
18327.00 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONANLNOŚCI DLA PROJEKTU " REWITALIZACJA CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBLIN"
49/IR/17 2017-04-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA I ROZLICZENIA UMOWY NR 198/IR/14 (374152) Z DNIA 18-08-2014 R DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ZASILANIA IMPERZ MASOWYCH NA PLACU PO FARZE W LUBLINIE
53/IR/17 2017-04-10 SOLID.S.A
-8590.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 266/IR/16 Z DNIA 29.12.2016 R. DOT. "USŁUGA W FORMIE DOZORU OBIEKTU I MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO, UL. KURANTOWA 5 W LUBLINIE" - ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA WYNAGRODZENIA ZA KWIECIEŃ 2017 R. DO KWOTY 4 295,23
26/MAZ/17 2017-04-10 BOTANIK - USŁUGI OGRODNICZE MARCIN KUTNIK
84081.00 WYKONANIE DEKORACJI OKOLICZNOŚCIOWYCH POPRZEZ OBSADZENIE RABAT KWIATOWYCH I DONIC ORAZ MONTAŻ I WYPOŻYCZENIE 9 SZT. ROWERÓW W KOLORACH FLAGI I HERBU LUBLINA
48/SOI/17 2017-04-10 POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII ROLNICZEJ ODDZIAŁ W LUBLINIE
4000.00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM "FARM MACHINERY AND PROCESSES MANAGEMENT IN SUSTAINABLE AGRICULTURE", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W LUBLINIE W DNIACH 22-24 LISTOPADA 2017 ROKU
47/SOI/17 2017-04-10 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
10000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWEJ CMFT 2017 W DNIACH 10-15 LIPCA 2017 R.
46/SOI/17 2017-04-10 POLITECHNIKA LUBELSKA
20000.00 ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWEJ HEALTHY BUILDINGS 2017-EUROPE W DNIACH 2-5 LIPCA 2017 R.
113/MZON/17 2017-04-10 ELŻBIETA HACKENBERG
1400.00 ARCHIWIZACJA AKT OSÓB ORZEKANYCH O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2000R.
52/IR/17 2017-04-10 MIROSŁAW MACIOSZEK PRACOWNIA PROJEKTÓW MODUS
57810.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ BOISKA DO STREETBALLU I SKATEPARKU Z URZĄDZENIAMI TERENOWYMI, OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY, OŚWIETLENIEM I MONITORINGIEM NA DZIAŁCE NR 10/12, OBRĘB 34, ARKUSZ 5 PRZY UL. RUSAŁKA W L
381/KL/17 2017-04-10 FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE
5719.00 WYNAJĘCIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ 21 EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
380/KL/17 2017-04-10 -- PIOTR KOWALCZYK
1550.00 PRZENOSZENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ORAZ OPIEKA I NADZÓR NAD INSTRUMENTAMI MUZYCZNYMI I DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ 21. EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHO
383/KL/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA
2100.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY ART. 19A - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: RODZINNY KONCERT
160/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
167/ZSS/17 2017-04-10 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
172/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
81/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
118/GM/17 2017-04-10 ELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
864.00 UMOWA NR: 30/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, FABRYCZNA DZIERŻAWY - INNE MIEJSCA POSTOJOWE, ZIELEŃ: FABRYCZNA POW. 868
106/GM/17 2017-04-10 ZOFIA RADZIEWICZ
637.00 UMOWA NR: 1015/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
102/GM/17 2017-04-10 JACEK SZYMAŃSKI
125.00 UMOWA NR: 1013/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
117/GM/17 2017-04-10 CHARON P.H.U. USŁUGI POGRZEBOWE ANDRZEJ DĘBIŃSKI
1818.00 UMOWA NR: 29/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CMENTARNA 12 DZIERŻAWY - INNE USŁUGI BUDOWLANE : UL.CMENTARNA 12 POW. ; 1212
145/ZSS/17 2017-04-10 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
164/ZSS/17 2017-04-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
96/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
101/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE
165/ZSS/17 2017-04-10 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
170/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
84/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "EUDAJMONIA"
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
99/ZSS/17 2017-04-10 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
196/ZSS/17 2017-04-10 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7000.00 ORGANIZACJA IMPREZ PROFILAKTYCZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
153/ZSS/17 2017-04-10 WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
91/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
8000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE RYZYKA PROWADZENIA POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
148/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA
151/ZSS/17 2017-04-10 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
10000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCY W RODZINIE
82/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000.00 PROWADZENIE PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
158/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
162/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
100/ZSS/17 2017-04-10 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO GWARANTOWANE ŚWIADCZENIE PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE
103/ZSS/17 2017-04-10 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO
8500.00 REALIZACJA PROGRAMU ROZSZERZAJĄCEGO ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE
166/ZSS/17 2017-04-10 KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
168/ZSS/17 2017-04-10 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
154/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁA PŁYWANIA 23 LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
150/ZSS/17 2017-04-10 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU MOTYWUJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
93/ZSS/17 2017-04-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
163/ZSS/17 2017-04-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
157/ZSS/17 2017-04-10 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "ZAMEK LUBLIN"
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
171/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUCH LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
173/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
149/ZSS/17 2017-04-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
6000.00 REALIZACJA PROGRAMU MOTYWUJĄCEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
88/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
174/ZSS/17 2017-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN
6500.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z ZASTOSOWANIEM ZAJĘĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
152/ZSS/17 2017-04-10 KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
92/ZSS/17 2017-04-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
77/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
76/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWY I BEZPIECZNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW
89/ZSS/17 2017-04-10 FUNDACJA "PRAESTERNO"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
95/ZSS/17 2017-04-10 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "RODZINA"
9000.00 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
90/ZSS/17 2017-04-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PICIA ALKOHOLU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ - UMOWA NR 90/ZSS/17
98/ZSS/17 2017-04-10 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH PROCES ZDROWIENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
101/GM/17 2017-04-07 MICHAŁ STEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PROGRESS
3628.00 WYMIANA 4 KOMPLETÓW OKIEN WRAZ Z MONTAŻEM PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH W LOKALU NR 36 ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 3 W LUBLINIE, NA DZIAŁCE OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 66/1 (OBRĘB 36, ARK. 4).
367/KL/17 2017-04-07 FUNDACJA SZTUKI PERFORMANCE
25000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "PERFORMANCE PLATFORM LUBLIN 2017"
375/KL/17 2017-04-07 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - DEO ET PATRIAE - KONCERT W 99. ROCZNICĘ POWSTANIA KUL
124/ST/17 2017-04-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ"
7000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
378/KL/17 2017-04-07 FUNDACJA SZPILKA
58000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 POD TYTUŁEM "CZUJE MIĘTĘ DO LUBLINA 2017-2019"
377/KL/17 2017-04-07 FUNDACJA M-ART
5000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, BAJKI DO PUDEŁKA NA 700 -LECIE LUBLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
245/ST/17 2017-04-07 UNDERGROUND DANCE STUDIO ANNA ŁUKASIAK
14760.00 ORGANIZACJA W LUBLINIE CEREMONII OTWARCIA TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO U21
376/KL/17 2017-04-07 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
8000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY ART. 19A - XV EDYCJA PARAFIADY
371/KL/17 2017-04-07 LUBELSKI INSTYTUT KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE LUBLINA - II EDYCJA
369/KL/17 2017-04-06 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
8000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, PISMO FOLKOWE 2017, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
44/SOI/17 2017-04-06 AUSTRIA WIRTSCHAFTSSERVICE GESELLSCHAFT MBH
0.00 UMOWA PARTNERSTWA PROJEKTU RCIA-REGIONAL CREATIVE INDUSTRIES ALLIANCE
370/KL/17 2017-04-06 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA
30000.00 REAZLIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "WIDOWISKO BALETOWE - POEMAT O MIEŚCIE LUBLINIE"
374/KL/17 2017-04-06 FUNDACJA TEREN OTWARTY
16000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBLOVE - KONTYNUACJA
373/KL/17 2017-04-06 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
5000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PLAKATU TYPOGRAFICZNEGO TYPE+TEXT LUBLIN 2017
368/KL/17 2017-04-06 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
80000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017 - 2019 - W MIEŚCIE KULTURY - TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
372/KL/17 2017-04-06 STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, URODZINY SZKOŁY I MIASTA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
6/OW/17 2017-04-06 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
278880.00 UMOWA NR 80/NPRCZ/2017W SPRAWIE UDZIELENIA W 2017 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP N
7/OW/17 2017-04-06 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
432000.00 UMOWA NR 79/NPRCZ/2017W SPRAWIE UDZIELENIA W 2017 ROKU WSPARCIA FINANSOWEGO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁY W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP N
244/ST/17 2017-04-06 MICHAŁ ĆWIEK - STUDIO KREATYWNE
5977.00 OPRACOWANIE, AKTUALIZACJA I PRZYGOTOWANIE WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW EUROPY UEFA U21 POLSKA 2017.
127/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
9/CA/17 2017-04-05 ARRUBA P.W. PIOTR KURLEJ
1379.00 ORGANIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS WYDARZENIA PT. "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 25 KWIETNIA 2017 R. W GALERII OLIMP W LUBLINIE
46/IR/17 2017-04-05 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE
17694.00 UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA DO SIECI GAZOWEJ PSG INSTALACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL. JANTAROWEJ W LUBLINIE ( DOT. BUDOWY SZKOŁY PRZY UL. BERYLOWEJ)
43/IR/17 2017-04-05 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE
9795.00 UMOWA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ PSG INSTALACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU USŁUGOWYM - ŻŁOBKA PRZY UL. ZELWEROWICZA W LUBLINIE.
130/ZSS/17 2017-04-05 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
138/ZSS/17 2017-04-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
110/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000.00 DZIAŁALNOŚĆ STREETWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
240/ST/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE LUBELSKIE TOWARZYSTWO KOLARSKIE
5000.00 ORGANIZACJA IMPREZY PN. "CZECHOWSKA PIĄTKA"
243/ST/17 2017-04-05 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 127/ST/17- ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE- AKTUALIZACJA KOSZTORYSU
105/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
122/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
116/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
135/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
136/ZSS/17 2017-04-05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, INFORMACYJN
142/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000.00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
133/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA "PRAESTERNO"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
113/ZSS/17 2017-04-05 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
124/ZSS/17 2017-04-05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
137/ZSS/17 2017-04-05 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW POSTREHABILITACYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW PO PRZEBYTEJ TERAPII.
128/ZSS/17 2017-04-05 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
117/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
144/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000.00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
139/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000.00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
131/ZSS/17 2017-04-05 GABINET PSYCHOTERAPII I ALTER-EGO MAŁGORZATA SAJECKA
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
120/ZSS/17 2017-04-05 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
114/ZSS/17 2017-04-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
129/ZSS/17 2017-04-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
125/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
108/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
123/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
107/ZSS/17 2017-04-05 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE RODZICÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ SPRZYJAJĄCE KSZTAŁTOWANIU POSTAW I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH.
121/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA "PRAESTERNO"
6000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP RYZYKA ZE ŚRODOWISK ZMARGINALIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
109/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO OSÓB DOROSŁYCH.
143/ZSS/17 2017-04-05 NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10000.00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
106/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
141/ZSS/17 2017-04-05 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ ALICJA DUDEK
10000.00 WSPIERANIE PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
104/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
7000.00 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHO
119/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA AKTYWNE WSPARCIE - MAGDY I ADRIANA GIELETY
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
118/ZSS/17 2017-04-05 USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADRIANA SZTUK
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
132/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
115/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "MONAR"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
126/ZSS/17 2017-04-05 STOWARZYSZENIE "KONTAKT"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ ADRESOWANYCH DO OSÓB WYSOCE NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB SZKODLIWY.
112/ZSS/17 2017-04-05 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SPOSÓB OKAZJONALNY ORAZ DLA CZŁONKÓW RODZIN.
103/GM/17 2017-04-05 KAZIMIERZ DROZD
217.00 UMOWA NR: 1014/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
111/GM/17 2017-04-05 EMPERIA HOLDING S.A.
3929.00 UMOWA NR: 26/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - DZIERŻAWY - PARKING DLA KLIENTÓW UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28/ UL. KRAŃCOWA 106A, PARKING DLA KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW PAWILONU HANDLOWEGO
99/GM/17 2017-04-05 KRZYSZTOF KOZAK
MADEJEK BEATA
1817.00 ANEKS - UMOWA NR: 192/GM/15 - STACJA TANKOWANIA GAZEM : AL.UNII LUBELSKIEJ POW:; 460
140/ZSS/17 2017-04-05 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO S
10000.00 ROZWIJANIE DOSTĘPU DO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE I UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
134/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
8000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
111/ZSS/17 2017-04-05 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA"
17000.00 DZIAŁALNOŚĆ PARTYWORKERÓW W MIEJSCACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU NA KONTAKT Z NARKOTYKAMI (KLUBY, DYSKOTEKI, IMPREZY, MIEJSCA REKREACJI).
10/GK/17 2017-04-04 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE INTER FIOŁEK PAWEŁ FIJOŁEK
20000.00 UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY LUBLIN.
26/KP/17 2017-04-04 JAROSŁAW KOJDER DARTOMIK
3616.00 WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z NADRUKIEM - ŚLINIAKI.
21/IT/17 2017-04-04 GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 4/IT/17. (ZMIANA TERMINU).
26/OŚ/17 2017-04-04 EMIPRO SP.ZO.O.
10455.00 WYKONANIE EKSPERTYZY RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ, PRZY UL.INŻYNIERSKIEJ.
49/OR/17 2017-04-04 ANNA BLICHARZ
6344.00 PRACE ARCHIWALNE POLEGAJĄCE NA KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH 2880 TECZKACH ARCHIWALNYCH.
48/OR/17 2017-04-04 JOANNA KOPER
6344.00 PRACE ARCHIWALNE POLEGAJĄCE NA KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH 2880 TECZKACH ARCHIWALNYCH.
364/KL/17 2017-04-04 WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ
1500.00 USŁUGA PROMUJĄCA PODCZAS WYDARZENIA PT. WYDANIE KSIĄŻKI "W KRAINIE ŻYCIA"
363/KL/17 2017-04-04 JUSTYNA WĄSIK
0.00 ANEKS DO UMOWY STYPENDIALNEJ 156/KL/17.
366/KL/17 2017-04-04 ŁUKASZ MARCIŃCZAK
4000.00 OPRACOWANIE TEKSTÓW DO FOLDERU PROMUJĄCEGO INSTYTUCJE KULTURY W LUBLINIE
11/GK/17 2017-04-04 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SMOLKOP" SMOLAK LESZEK
11931.00 LIKWIDACJA ZBIORNIKA P. POŻ. PRZY UL. GŁUSKIEJ (DZ. 108 OBR. 67 ARK. 2) W LUBLINE
360/KL/17 2017-04-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN
40000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: FESTIWAL REPORTAŻU W LUBLINIE - II EDYCJA
103/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
1500.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE"
74/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
25000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH, DLA KTÓRYCH ROK KALENDARZOWY STANOWI SEZON ROZGRYWKOWY
24/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
16000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
113/ST/17 2017-04-04 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
7000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW GRAND PRIX 2017"
365/KL/17 2017-04-04 BARTŁOMIEJ ŻURAWSKI
4000.00 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYBRANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU "DZIELNICE KULTURY"
123/ST/17 2017-04-03 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ LUBLIN
4000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. II OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
74/ZSS/17 2017-04-03 LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANIN
160000.00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
356/KL/17 2017-04-03 STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN - ODDZIAŁ LUBELSKI
14000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-PIĄTA LUBELSKA RETROSPEKTYWA FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH "NIEPOKORNI, NIEZŁOMNI, WYKLĘCI"
362/KL/17 2017-04-03 FUNDACJA 8KOLOR
4000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - FOTO RURY
361/KL/17 2017-04-03 FUNDACJA TOWOT SQUAT
11000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY - SZTUKA JEST KOBIETĄ
200/ST/17 2017-04-03 TEATR STARY W LUBLINIE
5535.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY SKIEROWANEJ DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
359/KL/17 2017-04-03 ALEKSANDRA MIKOŁAJCZYK
220.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII FORTEPIANOWEJ UTWORU G. SARYANA "SYMFONICZNE OBRAZY" PODCZAS KONCERTU SPECJALNEGO LUBELSKIEJ 21 EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHODÓW 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
198/ST/17 2017-04-03 FUNDACJA SCENY INVITRO
10000.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
75/ZSS/17 2017-04-03 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA
99991.00 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
358/KL/17 2017-04-03 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
35000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WYDAWNICTWO DWUMIESIĘCZNIKA "LUBLIN. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO"
241/ST/17 2017-04-03 POLSKI ZWIAZEK PIŁKI NOŻNEJ
100000.00 UMOWA WSPÓŁPRACY DOT. KAMPANII WIZERUNKOWEJ UEFA EURO U21 POLSKA 2017
239/ST/17 2017-04-03 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30000.00 ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW PN. "LUBLIN BASKET CUP 2017"
242/ST/17 2017-04-03 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
0.00 ANEKS DO UMOWY 131/ST/17 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU." ULEGA ZMIANIE I OTRZYMUJE BRZMIENIE OKREŚLONE W AKTUALIZACJI OFERTY ZLOŻONEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ W DNIU 28 MAJA 2017 R.
6/PS/17 2017-04-03 ANNA BETLEJEWSKA
2198.00 WYKONANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW NA POTRZEBY BIURA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA LUBLIN WRAZ Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH
48/IR/17 2017-04-03 BIURO USŁUG INWESTYCYJNO - PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
23862.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OSTATNI ETAP BUDOWY WĄWOZU JANA PAWŁA II - OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE WĄWOZU JANA PAWŁA II W CZĘŚCI POMIĘDZY UL. JANA PAWŁA II ORAZ UL. POZNAŃSKĄ W LUBLINIE WRAZ
8/CA/17 2017-03-31 "HAPPY END" RENATA CHMIELEWSKA
9348.00 UMOWA NA PRZYGOTOWANIE, KOORDYNACJĘ ORAZ POPROWADZENIE POKAZU MODY SENIORALNEJ W RAMACH PROJEKTU "ODCZARUJ JESIEŃ ŻYCIA" W DNIU 25 KWIETNIA 2017 R. W GALERII OLIMP.
10/CA/17 2017-03-31 USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ANDRZEJ DULUK
550.00 UMOWA NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ NAGŁOŚNIENIA PODCZAS KOROWODU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DNIU 28.04.2017 R.
27/OŚ/17 2017-03-31 MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SP. Z O.O.
34999.00 WYKONANIE KONSERWACJI STACJI MONITORINGU POWIETRZA PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 13 W LUBLINIE
12/GK/17 2017-03-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS"
-439.00 ZMNIEJSZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO DOTYCZĄCEGO KONSERWACJJ PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA LUBLIN - WYŁĄCZENIE Z UTRZYMANIA SIŁOWNI PRZY UL.SZCZERBOWSKIEGO.
11/CA/17 2017-03-31 TEATR STARY W LUBLINIE
1599.00 UMOWA NA USŁUGĘ WYNAJMU SALI I POTRZEBNEGO WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO NA DEBATĘ ORGANIZOWANĄ W RAMACH TYGODNIA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W DNIU 26.04.2017 R.
137/ST/17 2017-03-31 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
8000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. XXV BIEG SOLIDARNOŚCI.
72/ZSS/17 2017-03-31 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
97/GM/17 2017-03-31 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
149.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 37 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 63,22 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. SZWOLEŻERÓW 11.
95/GM/17 2017-03-31 SŁONECZNA DĄBROWA SP. ZO.O.
300.00 NAJEM NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE W POBLIŻU UL. ZEMBORZYCKIEJ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI ZAJĘTOŚCI GRUNTU 1,5M2 Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALIZACJĘ TYMCZASOWEGO PODZIEMNEGO KABLA ZASILAJĄCEGO PLAC BUDOWY.
100/GM/17 2017-03-31 LPEC
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 31/3 (OBR. 14, ARK. 14) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. KALINOWSZCZYZNA 59, NA CELE ZW
112/ST/17 2017-03-31 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
8000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE".
336/KL/17 2017-03-30 ADAM KULIK
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "POETA EXLIBRISU."
341/KL/17 2017-03-30 LILIANA KĘPA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
357/KL/17 2017-03-30 ALEX DANILEWICZ
300.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE: UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH TAŃCA W WAŁBRZYCHU.
340/KL/17 2017-03-30 PAULINA DRĄG
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
352/KL/17 2017-03-30 ALEKSANDRA SZAFRANEK
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
337/KL/17 2017-03-30 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
25000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "VARIETE 2017"
342/KL/17 2017-03-30 ROKSANA KUSZCZ
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
339/KL/17 2017-03-30 KAROLINA GIL
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
344/KL/17 2017-03-30 LENA PYRZANOWSKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
345/KL/17 2017-03-30 MAJA OPOKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
346/KL/17 2017-03-30 LENA MICHALAK
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
348/KL/17 2017-03-30 WIKTORIA KUZYNOWSKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
349/KL/17 2017-03-30 RYBA DOMINIKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
354/KL/17 2017-03-30 NIKOLA WROŃSKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
24/OŚ/17 2017-03-30 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
2000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ GMINY LUBLIN W RAMACH XXXVI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA FYKOLOGICZNEGO "MASOWY ROZWÓJ GLONÓW - BIORÓŻNORODNOŚĆ, EKOLOGIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA", ORGANIZOWANEJ W DNIACH 24-27 MAJA 2017 R.
6/NW/17 2017-03-30 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
1950000.00 OBJĘCIE 19.500 AKCJI IMIENNYCH SERII X O NUMERACH OD 1 DO 19.500 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950.000,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU NASTĘPUJE W ZWIĄZKU Z JEGO OBNIŻENIEM ORAZ W ZWIĄZKU Z UMORZ
14/PN/17 2017-03-30 INSTYTUT EKONOMIKI PRZESTRZENI SP. Z O.O.
2988.00 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN Z ZAKRESU ANALIZY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA OBSZARU UL. LUBARTOWSKIEJ I DAWNEGO PODZAMCZA W LUBLINIE POPRZEZ OŻYWIENIE GOSPODARCZE OBSZARU ZA POMOCĄ
47/IR/17 2017-03-30 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 19/IR/17 Z DNIA 03.03.2017 R. NA O PRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W LUBLINIE, PRZY UL. LWOWSKIEJ, NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH - ZMIANA TERMINU WYKONANIA -
343/KL/17 2017-03-30 ALICJA RUTKOWSKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
355/KL/17 2017-03-30 KLARA KOPYTO
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
338/KL/17 2017-03-30 NEL GODULA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
347/KL/17 2017-03-30 WIKTOR LINKIEWICZ
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
350/KL/17 2017-03-30 ALEKSANDRA SYK
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
334/KL/17 2017-03-30 MARCIN SEMENIUK
7500.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. "PRZEPROWADZENIE BADAŃ I OPRACOWANIE TEKSTÓW POD KĄTEM PUBLIKACJI NT. LUBELSKIEJ ARCHITEKTURY MODERNISTYCZNEJ."
353/KL/17 2017-03-30 MARIA WOJTAN
300.00 STYPENDIUM WYJAZDOWE: UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH TAŃCA W WAŁBRZYCHU.
351/KL/17 2017-03-30 MILENA SOKOLNICKA
300.00 PROGRAM WYJAZDOWY UDZIAŁ W KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION HI HOP, HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE 2017
237/ST/17 2017-03-30 EWA ZAWADZKA
390.00 WYKONANIE REDAKCJI I KOREKTY JĘZYKOWEJ W FOLDERZE SEZONU LUBLIN 2017.
214/ST/17 2017-03-30 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
5000.00 ORGANIZACJA I PROWADZENIE BIURA OBSŁUGI SEZONU LUBLIN 2017 W LUBELSKIM OŚRODKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ
13/BM/17 2017-03-30 LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
0.00 BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ.
12/BM/17 2017-03-30 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
7000.00 DOFINANSOWANIE ZAKUPU PSA SŁUŻBOWEGO KWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII PATROLOWO-TROPIĄCEJ DLA KMP W LUBLINIE.
25/OŚ/17 2017-03-29 GMINA LUBARTÓW
0.00 ANEKS DO POROZUMIENIA 73/OŚ/13 Z DNIA 13 MAJA 2013 R. DOTYCZĄCY ZMIANY POZIOMU FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ LUBLIN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY LUBARTÓW
335/KL/17 2017-03-29 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
120000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI KONCERTÓW PODCZAS LUBELSKIEJ EDYCJI WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA W RAMACH OBCHODÓW 700 - LECIA MIASTA LUBLIN W DNIACH 2 - 4 KWIETNIA 2017 R.
42/IR/17 2017-03-29 HEN-BUD SP. Z O.O.
1752750.00 DOBUDOWA POMIESZCZEŃ OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO NA MAJDANKU, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I BUDOWA MONITORINGU NA TERENIE PRZYLEGLYM DO KAPLICY, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNA ALEJA, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO W ALEJKACH CMENTARZA KOMU
8/GK/17 2017-03-29 WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
14391.00 WYKONANIE PRZEGLĄDU I OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZGODNOŚCI Z NORMAMI PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
96/GM/17 2017-03-29 ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.
14991.00 ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA - PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 48/3 (OBR. 19, ARK. 11) O POWIERZCHNI 0,0685 HA, ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI LOKALI 403,
236/ST/17 2017-03-29 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE
42000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH SENIORÓW
235/ST/17 2017-03-29 LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI
30000.00 "REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW"
94/GM/17 2017-03-29 BEATA BATYRA
364.00 UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ZA CZAS OZNACZONY DO LAT 3 NA RZECZ BEATY BATYRY, KWOTA MIESIĘCZNA 364,57 ZŁ.
232/ST/17 2017-03-28 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
4000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE -PRZYGOTOWANIE ADAMA DUDKI DO UDZUAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH -TOKIO 2020
234/ST/17 2017-03-28 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN
15000.00 PROMOCJA MIASTA W RAMACH FINAL EIGHT TURNIEJU ESTERN EUROPEAN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE.
231/ST/17 2017-03-28 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
5000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - PRZYGOTOWANIE PIOTRA SAWICKIEGO DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH - TOKIO 2020
333/KL/17 2017-03-28 FUNDACJA "TEATRIKON"
61500.00 REALIZACJA ZADANIA PUBILCZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 POD TYTUŁEM " LOKOMOTYWY"
332/KL/17 2017-03-28 DWP SP. Z O.O.
12800.00 USŁUGA HOTELARSKA I GASTRONOMICZNA DLA CZŁONKÓW NARODOWEJ ORKIESTRY MŁODZIEŻOWEJ ARMENII, KTÓRA WYSTĄPI PODCZAS KONCERTU SPECJALNEGO W LUBLINIE 12 KWIETNIA 2017 ROKU ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
329/KL/17 2017-03-28 DOROTA AWIORKO
10000.00 REALIZACJA NA POTRZEBY GALI KULTURY: PRODUKCJA SPOTU ZAPOWIADAJĄCEGO, 9 FILMÓW PREZENTUJĄCYCH SYLWETKI OSÓB REKOMENDOWANYCH DO NAGRÓD MIASTA, ANIMACJI, FILMU O NAJW. WYDARZENIACH KULTURALNYCH LUBLINA W 2016 ROKU
73/ZSS/17 2017-03-28 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
111.00 UDZIELENIE LICENCJI NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN.
61/ZSS/17 2017-03-28 EDYTA TRZCIŃSKA BEAUTY LADY-GABINET KOSMETYKI NOWOCZESNEJ
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
233/ST/17 2017-03-28 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
6000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - PRZYGOTOWANIE AGATY ZIELIŃSKIEJ DO UDZIAŁU W XVI LETNICH IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH - TOKIO 2020
197/ST/17 2017-03-28 LUBELSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
7065.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
5/NW/17 2017-03-28 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ COFNIĘTYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI SERII E (500 SZT.), SERII F (2000 SZT.), SERII G (7000 SZT.) ORAZ SERII I (10.000 SZT.) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDA AKCJA I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 950 000 ZŁ. AKCJONARIUSZ COFA
46/OR/17 2017-03-28 AGIT AGNIESZKA RYDZ
20000.00 SPORZĄDZANIE NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN TŁUMACZEŃ PISEMNYCH DOKUMENTÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYKI OBCE ORAZ Z JĘZYKÓW OBCYCH NA JĘZYK POLSKI ORAZ SPRAWDZANIE I POŚWIADCZANIE TŁUMACZEŃ Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI ALBO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘ
47/OR/17 2017-03-28 GETFRESH SP Z O O
59.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 1255/OR/15 Z DNIA 9.12.2015 R., DOT. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI DOSTAW WODY, KUBKÓW ORAZ WZROSTU OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ DYSTRYBUTORA. WZROST WARTOŚCI UMOWY DO KWOTY: 68 203,63 ZŁ.
60/ZSS/17 2017-03-28 SPA ORKANA SP. Z O. O.
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
20/IT/17 2017-03-28 CORRADO KONRAD BURCZYŃSKI
20000.00 ANEKS DO UMOWY NR 5/IT/17 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
11/BM/17 2017-03-28 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
10000.00 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NIEETATOWEGO SEZONOWEGO ZESPOŁU KMP W LUBLINIE DS. ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH W REJONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO ORAZ NA TERENACH REKREACYJNYCH MIASTA LUBLIN
14/BM/17 2017-03-28 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
700.00 ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PUNKT MONITORINGU: UL. OSMOLICKA DZ.37/42 - SŁUP TELETECHNICZNY.
238/ST/17 2017-03-28 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS
120000.00 WOLONTARIAT NA START - REALIZACJA PROGRAMÓW WOLONTARIATU SPORTOWEGO W LUBLINIE
93/GM/17 2017-03-28 T.K. FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A TOMASZEM KSIĘŻOPOLSKIM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ TK FINANS TOMASZ KSIĘŻOPOLSKI, ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 5/8 (OBR. 29, ARK. 2) POŁOŻONA
41/IR/17 2017-03-27 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
843608.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. FILARETÓW W LUBLINIE DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA.
25/MAZ/17 2017-03-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W LUBLINIE SP. Z O.O.
8019.00 RATOWANIE LUBELSKICH KASZTANOWCÓW PRZED INWAZJĄ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWICZKA NA TERENIE MIASTA LUBLIN - ETAP WIOSENNY
44/IR/17 2017-03-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY "SIECI WODOCIĄGOWEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ DO ULICY GŁÓWNEJ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI NR 28 - 30"
40/IR/17 2017-03-27 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
2143320.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LUBLINIE, UL. PLAŻOWA 9
38/IR/17 2017-03-27 BAUSTROY ANDRZEJ STACHYRA
153737.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO II - BUDOWA PLACU ZABAW, PRZY UL. WYGON W LUBLINIE
39/IR/17 2017-03-27 TOKBUD TOMASZ KARAŚ
3411019.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 14 W LUBLINIE
331/KL/17 2017-03-27 FUNDACJA PRO MUSICA VIVA
25000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MUZYCZNE DIALOGI BIAŁORUŚ - POLSKA - UKRAINA
23/OŚ/17 2017-03-27 FUNDACJA EKO
6765.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH PN. "MAKULATURA HURRA" ORAZ EKSPOZYCJI WRAZ Z OBSŁUGĄ "ZIELONEGO KINA" PODCZAS XII EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z MARATONEM LESZCZOWYM, ORGANIZOWANEGO W DNIU 4 CZERWCA 2017 R.
143/OŚ/17 2017-03-27 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY UŻYCZENIA NR 759/OŚ/2008 Z DNIA 26.03.2008 R. - UŻYWANIE PRZYCZEPKI RYDWAN PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ MIASTA LUBLIN (PRZEWÓZ ZWIERZĄT)
45/OR/17 2017-03-27 TOMASZ DULOWSKI
1000.00 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN Z ZAKRESU CZYNNIKÓW ZIĘBNICZYCH I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADÓW CIEPLNYCH I CHŁODNICZYCH.
196/ST/17 2017-03-27 GALERIA LABIRYNT
2000.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
328/KL/17 2017-03-27 TOMASZ LAWENDA
250.00 PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU PT. BIERNAT Z LUBLINA A ŚWIT RENESANSU POLSKIEGO. O KULTURZE HUMANISTYCZNEJ AUTORA BAJEK W RAMACH PROJEKTU " KULTURA LITERACKA LUBLINA WYKŁADY OTWARTE W 700-LECIE MIASTA W DNIU 30.03.2017 R."
330/KL/17 2017-03-27 FUNDACJA TOWOT SQUAT
81000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 - TOWOT SQUAT - CENTRUM EDUKACYJNE
71/ZSS/17 2017-03-27 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU RODZINA TRZY PLUS (OGRÓD BOTANICZNY)
229/ST/17 2017-03-27 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"
6000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE - ORGANIZACJA XX EDYCJI WYŚCIGU KOLARSKEGO TANDEMÓW O PUCHAR MARSZAŁKA LUBELSZCZYZNY
230/ST/17 2017-03-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
30750.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ EYBL - EUROPEJSKA LIGA KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ.
194/ST/17 2017-03-27 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A.
3000.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
195/ST/17 2017-03-27 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
1400.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
12/GD/17 2017-03-27 CEZARY KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE PROKART
4674.00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.SŁAWINKOWSKIEJ 31A (DZIAŁKA NR 1/2) Z NIERUCHOMOŚCIĄ PRZYLEGŁĄ POŁOŻONĄ PRZY UL.SŁAWINKOWSKIEJ 31 (DZIAŁKA NR 1/1) - OBR.31-SŁAWINEK, ARK.3)
13/GD/17 2017-03-27 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2952.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ PODZIAŁU DZIAŁEK NR 159/2 I 160/5 POŁOŻONYCH PRZY UL.RUSAŁKA (OBR.34-STARE MIASTO, ARK.7), MAJĄCEGO NA CELU WYDZIELENIE TERENU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE (ART.73 USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998R.)
92/GM/17 2017-03-27 MFACTORY MARCIN MITRUT
2460.00 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA DWÓCH STOJĄCYCH BANERÓW REKLAMOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN ORAZ MONTAŻ NA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIACH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN.
91/GM/17 2017-03-27 JOANNA SKALSKA
335.00 UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO W LUBLINIE, NA CZAS OZNACZONY DO LAT 3 NA RZECZ JOANNY SKALSKIEJ. KWOTA MIESIĘCZNA 335,03 ZŁ.
37/IR/17 2017-03-27 EKO-GEO CONSULTING MAREK BIŁYK
38860.00 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z ANALIZĄ POPYTU OKREŚLAJĄCĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA PRZEDMIOTOWY PROJEKT DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA:" ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA ORAZ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO - ARTYSTYCZNEJ PRZEZ
35/IR/17 2017-03-27 PRACOWNIA ARCHITEKTURY 3+ MAGDALENA OLSZEWICZ-WĄTORSKA
4305.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA BUDOWĘ PLACU ZABAW W OKOLICY UL. 1-GO MAJA W LUBLINIE
45/IR/17 2017-03-27 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. GŁÓWNEJ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI NR 27A-29C.
25/KP/17 2017-03-24 MODART OUTDOOR SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24999.00 USŁUGA POLEGAJĄCA NA EMISJI FILMÓW PROMOCYJNYCH, SPOTÓW LUB INNYCH REKLAM W SIECI POJAZDÓW MPK, NA POTRZEBY PROMOCJI MIASTA.
325/KL/17 2017-03-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
3000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI"
326/KL/17 2017-03-24 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
20700.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - DZIELNICE KULTURY POD TYTUŁEM "RODZINALIA 2017"
327/KL/17 2017-03-24 FUNDACJA TOWOT SQUAT
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "MIASTO BEZ CHMUR"
18/IT/17 2017-03-23 WSC WITOLD SZYMANIK I SPÓŁKA SP. Z O.O.
10184.00 ANEKS DO UMOWY NR 25/IT/13 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
36/IR/17 2017-03-23 MULTIMEL SP. Z O. O.
150060.00 PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI SN W MIEJSCOWOŚCIACH ROKITNO I WÓLKA ROKICKA LEŻĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBARTÓW.
317/KL/17 2017-03-23 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
40000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "ALL MY CITY"
322/KL/17 2017-03-23 KRZYSZTOF JEŻEWSKI
1250.00 PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU DOTYCZĄCEGO TŁUMACZEŃ WIERSZY JÓZEFA CZECHOWICZA- KATASTROFISTY NA JĘZYK FRANCUSKI ORAZ O POBYTACH POETY W PARYŻU W RAMACH SPOTKAŃ PT. "REFLEKTOR NA KATASTROFIZM" W DNIU 23.03.2017 W MUZEUM JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE
323/KL/17 2017-03-23 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "INTEGRACJA"
7000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, SENIORADA 2017 - PT. "ACH LUBELSKIE JAKIE CUDNE..."
297/KL/17 2017-03-23 PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY
40000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "EKUMENICZNY ZJAZD CHÓRÓW W LUBLINIE - ŚWIĘTO MUZYKI NA 700-LECIE LUBLINA I 500 - LECIE REFORMACJI"
321/KL/17 2017-03-23 GRAŻYNA BLANC
1250.00 PREZENTACJA AUTORSKIEGO WYKŁADU DOTYCZĄCEGO TŁUMACZEŃ WIERSZY JÓZEFA CZECHOWICZA- KATASTROFISTY NA JĘZYK FRANCUSKI ORAZ O POBYTACH POETY W PARYŻU W RAMACH SPOTKAŃ PT. "REFLEKTOR NA KATASTROFIZM" W DNIU 23.03.2017 W MUZEUM JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE
324/KL/17 2017-03-23 FUNDACJA "RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN"
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "WAKACYJNE KINO PLENEROWE: KINO W BRAMIE - KRÓLEWSKA 3. SEZON III"
88/GM/17 2017-03-23 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
200.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 3/GM/17 ZAWARTEJ W DNIU 12.01.2017 R. DOTYCZĄCY DZIERŻAWY KOLEJNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JURANDA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ TYMCZASOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWY BUDYNKU OPIEKI SPOŁECZNEJ - DOMU SENIOR
87/GM/17 2017-03-23 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
1092.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. TOMASZA ZANA Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING PŁATNY. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
89/GM/17 2017-03-23 LPEC
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKI NR 1/10 (OBR. 33, ARK. 12) I 24/6 (OBR. 33, ARK. 13) POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. MORE
90/GM/17 2017-03-23 GRAŻYNA SOBIEGRAJ
274.00 UMOWA NR: 1012/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
25/SA/17 2017-03-23 EWA ZAWIŚLAK
1350.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
320/KL/17 2017-03-22 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
18000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "XXVII CYKL IMPREZ NIEPRZETARTEGO SZLAKU"
34/IR/17 2017-03-22 BUDIMEX S.A.
0.00 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 19 /IR/16 Z DNIA 29.03.2016 DOT. PRZEBUDOWY PLACU LITEWSKIEGO - ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.
213/ST/17 2017-03-21 DMSOFT S.C.
DMSOFT S.C.
33930.00 "BAROMETR TURYSTYCZNY MIASTA LUBLIN 2017 "
17/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
10000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
62/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
2000.00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BOKS
170/ST/17 2017-03-21 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
4000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
61/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
2000.00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - BRAZYLIJSKIE JIU JITSU
63/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
4000.00 REALIZACJA SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORII SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH - KICK-BOXING
82/GM/17 2017-03-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
1500.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU: A) AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 512 (OBR. 31, ARK. 12), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY AL. WARSZAWSKIEJ, Z KTÓREJ, OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 29 LIPCA 2016 R., ZNAK: IGM. 6821.82.20
80/GM/17 2017-03-21 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
800.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU AKTUALNEJ DZIAŁKI NR 43/16 (OBR. 43, ARK. 33), POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ, Z KTÓREJ OSTATECZNĄ DECYZJĄ STAROSTY LUBELSKIEGO Z DNIA 29 LIPCA 2016 R., ZNAK: IGM.6821.53.2013.
22/IT/17 2017-03-21 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12221.00 ANEKS DO UMOWY NR 7/IT/17. (ZMIANA TERMINU).
31/IR/17 2017-03-21 ABASTRAN SP. Z O.O.
31980.00 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ ZADASZENIA SCENY MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE Z PRZEKRYCIEM MEMBRANĄ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORÓW AUTORSKICH NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI.
29/IR/17 2017-03-21 EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1593900.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W LUBLINIE, PRZY UL. SIEROCEJ 17
7/CA/17 2017-03-21 IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA M.SKOWRONEK
18200.00 OPRACOWANIE I DRUK INFORMATORA LUBELSKIEJ KARTY SENIORA ORAZ ELEKTRONICZNE OZNAKOWANIE DANYCH NA KARTACH LUBELSKIEJ KARTY SENIORA.
24/MAZ/17 2017-03-21 KONCERTOWA S.C. J. WÓJCIK, Z. WÓJCIK
1100.00 USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS KONFERNECJI "ROŚLINNOŚĆ PASÓW PRZYDROŻNYCH LUBLINA - POTENCJAŁ I ZAGROŻENIA"
22/OŚ/17 2017-03-21 GNM PAWEŁ TYPIAK
2900.00 USŁUGA KONFERANSJERSKA PODCZAS XII EKOPIKNIKU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z MARATONEM LESZCZOWYM, ORGANIZOWANEGO W DNIU 4 CZERWCA 2017 R. W GODZINACH 12:00-17:00 NA TERENIE OŚRODKA "SŁONECZNY WROTKÓW" NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE.
319/KL/17 2017-03-21 AGORA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
20000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDAWCĘ PROJEKTU "WYDARZENIE KULTURY - STRZAŁY 2016"
316/KL/17 2017-03-21 STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBELSKA SCENA TRADYCJI
12/ST/17 2017-03-21 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH -JUDO
85/GM/17 2017-03-20 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
150.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZMARAGDOWEJ 4A, CZ. DZ. NR 2/1 (OBR. 27, ARK. 4) O POW. 120 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DOWOŻĄCYCH DZIECI DO SZKOŁY
86/GM/17 2017-03-20 JAN OWORUSZKO
476.00 UMOWA NR: 22/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN KIOSK HANDLOWY
19/IT/17 2017-03-20 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
WDM COMPUTERS JAROSŁAWSKA MARIA
262728.00 TRANSMISJA DANYCH ŚWIADCZONA W 39 RELACJACH.
43/SOI/17 2017-03-20 AGATA CHOLEWA
0.00 ANEKS DO UMOWY 21/SOI/17 ZMIANA § 2 UST 1, TERMIN WYKONANIA ZLECENIA USTALONO NA DZIEŃ 1.05.2017 R.
37/SOI/17 2017-03-20 KAROLINA KOGUCIUK
1690.00 WYKONANIE OPRACOWANIA NA TEMAT ,,KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH DZIELNICY WROTKÓW''
39/SOI/17 2017-03-20 VOLOSHINA TATYANA VIKTORIVNA
6150.00 UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH ,,EDUKACJA ZA GRANICĄ'' W KIJOWIE W DNIACH 6-8.04.2017R.
38/SOI/17 2017-03-20 MARCIN TARKOWSKI-PIXIMO
3000.00 WYKONANIE I OBRÓBKA TECHNICZNA 60 ZDJĘĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I BUDYNKÓW
40/SOI/17 2017-03-20 FUNDACJA PRO PROGRESSIO
11562.00 KOMPLEKSOWA ORGANIZAJA SPOTKANIA BIZNESOWEGO ,,IT, BPO, SSC-DLACZEGO LUBLIN TO DOBRY KIERUNEK ROZWOJU DLA SEKTORA BSS''
42/SOI/17 2017-03-20 AGATA CHOLEWA
-1690.00 ANEKS DO UMOWY 20/SOI/17, ZMIANA § 1 UST.1 ZMIANA ZAPISU PRZEDMIOTU UMOWY, ZMIANA § 6 UST 1 DOTYCZĄCEGO KWOTY DO WYSOKOŚCI 1690,00 ZŁ., ZMIAN TERMINU REALIZACJI NA 18.05.2017R.
315/KL/17 2017-03-20 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU FOLKOWEGO
170000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH -KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - XXVII - XXIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ "MIKOŁAJKI FOLKOWE" 2017 - 2019
314/KL/17 2017-03-20 FUNDACJA ART OF SCIENCE
5000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBELSKI SMARTPHONE KULTURY - PILOTAŻ
192/ST/17 2017-03-17 MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
4980.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
224/ST/17 2017-03-17 JOLANTA WŁODARCZYK
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ
222/ST/17 2017-03-17 MAREK BŁASZCZAK
7000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ
191/ST/17 2017-03-17 LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
6530.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
77/GM/17 2017-03-17 DZIECIOL GRAZYNA, DZIECIOL ANDRZEJ
313.00 UMOWA NR: 1009/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA
22/KP/17 2017-03-17 POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
2999.00 ORGANIZACJA WYDARZENIA PN.: " POWITANIE WIOSNY"
313/KL/17 2017-03-17 FUNDACJA ,,SKRZYDŁA DLA EDUKACJI"
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "IV LUBELSKI WYŚCIG KACZEK- RODZINNY FESTIWAL KULTURALNO-ROZRYWKOWY"
24/SA/17 2017-03-17 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK
1850.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW ORAZ NADZÓR NAD WYKONYWANIEM WW. CZYNNOŚCI.
44/OR/17 2017-03-17 INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD ŻALUZJI OKIENNYCH
18388.00 ŚWIADCZENIE USŁUG NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA LUBLIN W ZAKRESIE WYKONANIA I MONTAŻU ŻALUZJI PIONOWYCH (VERTICALI) I ROLET TEKSTYLNYCH ORAZ NAPRAW POGWARANCYJNYCH ŻALUZJI I ROLET.
193/ST/17 2017-03-17 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
4200.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
318/KL/17 2017-03-17 POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH OBCHODÓW 60-LECIA KURIERA LUBELSKIEGO
311/KL/17 2017-03-17 FUNDACJA "NOWA ALEKSANDRIA"
140000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019 -"SPLAT!FILMFEST"
312/KL/17 2017-03-17 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ
30000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "CYKL WYSTAW 2017"
4/ZE/17 2017-03-16 ENERGA - OBRÓT S.A.
0.00 ANEKS NR 3 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 144/ZE/16 ZAWARTEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R. DOTYCZĄCY: 1) WYKREŚLENIA PPE W ZAŁĄCZNIKACH 2A I 2B; 2) DOPISANIA PPE W ZAŁĄCZNIKU 2A.
30/IR/17 2017-03-16 EURO-DIRECT CONSULTING
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 153/IR/16 Z DNIA 03.08.2016 DOT. " REWALORYZACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA OBSZARZE POMNIKA HISTORII LUBLIN" - ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY.
6/FE/17 2017-03-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LUBLINIE
19729012.00 UMOWA WSTĘPNA (PREUMOWA) DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO "REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓ
307/KL/17 2017-03-16 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
13000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM. KONCERTY PATRIOTYCZNE."
310/KL/17 2017-03-16 FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, "LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI 2017", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
35/SOI/17 2017-03-16 FUNDACJA BADAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
20000.00 WSPÓŁORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT.,, EU-ASEAN''
9/GK/17 2017-03-16 WOJEWODA LUBELSKI
26000.00 POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE GMINY W 2017 R., Z PRZEZNACZENIEM NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE ORAZ PRACE REMONTOWE KWATERY OBROŃCÓW LUBLINA, OFIAR BOMBARDOWANIA 1939 R., ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 1939 ORAZ 1944-47 I P
308/KL/17 2017-03-16 FUNDACJA SZTUKMISTRZE
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-MASTER CLASS 2017
299/KL/17 2017-03-16 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE "ZA MURAMI"
9500.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - "MISERICORDIAE TESTIS"
306/KL/17 2017-03-16 FUNDACJA HESPEROS
15000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "SPOTKANIA W PRZESTWORZACH"
304/KL/17 2017-03-16 STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY AKADEMICKIEJ
8300.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY, X DNI FOTOGRAFII LUBELSKIEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
309/KL/17 2017-03-16 FUNDACJA INSTYTUT KULTURY CYFROWEJ
25000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, " 700 LAT LUBLINA: DANE I WIZUALIZACJE", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
302/KL/17 2017-03-16 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
7650.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - JUBILEUSZ 85-LECIA ZWIĄZKU LITERATÓW W LUBLINIE
176/ST/17 2017-03-16 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE
18800.00 ORGANIZACJA 2 TURNIEJÓW PIŁKARSKICH POD NAZWĄ " LUBELSKI TURNIEJ DZIELNIC" ORAZ "EUROLUBLIN 2017"
79/GM/17 2017-03-16 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A LUBELSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OZNACZONĄ JAKO DZIAŁKA NR 13 (OBR. 2, ARK. 7), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. WOLSKIEJ 20, NA CELE ZWIĄZANE Z P
75/GM/17 2017-03-16 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
220.00 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 2 LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. JEZUICKIEJ 5-7/16 I UL. WYŻYNNEJ 33/14.
28/IR/17 2017-03-16 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE WARUNKI WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SZKLARNIANEJ W LUBLINIE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI.
305/KL/17 2017-03-16 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
9800.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- "DŹWIĘKOWE PEJZAŻE DA CAMERA"
164/ST/17 2017-03-15 LUBELSKI KLUB SZACHOWY
6100.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE - CYKL ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH - SZACHY"
185/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA "WCZORAJ I DZIŚ DLA JUTRA"
13870.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
126/ST/17 2017-03-15 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
25000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. TURNIEJ EUROPEJSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ"
121/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
5000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LUBLIN STREET FESTIVAL 2017"
115/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
40000.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. 5. MARATON LUBELSKI"
116/ST/17 2017-03-15 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
1500.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE
190/ST/17 2017-03-15 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE
2500.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY SKIEROWANEJ DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
189/ST/17 2017-03-15 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN
1776.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZY SKIEROWANEJ DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
187/ST/17 2017-03-15 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
5915.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
184/ST/17 2017-03-15 ATLAS TRAVEL M.W. GÓRSCY SP.J.
2665.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
188/ST/17 2017-03-15 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
7656.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
81/GM/17 2017-03-15 AMIC POLSKA SP Z O.O.
4740.00 UMOWA NR: 20/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ 12 DZIERŻAWY - WJAZD / ZJAZD PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 12, POW. 1580 M2, CZ. DZ. NR 112, OBR. 34, ARK. 4, UL. PRZEMYSŁOWA CZ. DZ. 19, OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA ORAZ WJAZD I ZJAZD N
74/GM/17 2017-03-15 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DACO" DARIUSZ OSTROWSKI
8007.00 WYKONANIE 21 OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UMOWY - W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZ
84/GM/17 2017-03-15 EWA SIEMIEŃSKA
153.00 UMOWA NR: 1011/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA .
23/MAZ/17 2017-03-15 ASTROMAL SP. Z O.O.
12163.00 WYKONANIE PROJEKTU ORAZ WYKONANIE SIEDZISKA-ŁAWKI WRAZ Z JEJ DOSTAWĄ NA TEREN MIASTA LUBLINA
300/KL/17 2017-03-15 FUNDACJA "5MEDIUM"
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY- AKTYWNI ON/OFFLINE
301/KL/17 2017-03-15 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-XIX FESTIWAL PIOSENKI DZIĘCIĘCEJ I TAŃCA W LUBLINIE RYTM I MELODIA
1/MKZ/17 2017-03-15 TOP PODRÓŻE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42281.00 SUKCESYWNA REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH WRAZ Z UBEZPIECZENIEM W RAMACH PROJEKTÓW "2ND CHANCE", "APPROACH" I "RCIA'.
186/ST/17 2017-03-15 FUNDACJA HERSTORY
1800.00 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE IMPREZ SKIEROWANYCH DO TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW LUBLINA W RAMACH SEZONU LUBLIN 2017.
303/KL/17 2017-03-15 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
3690.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA KULTURALNEGO PT "PLAKATON 2017 - NAJLEPSZY PLAKAT KULTURALNY W LUBLINIE Z ROKU 2016".
298/KL/17 2017-03-15 FUNDACJA KULTURA ENTER
85000.00 KULTURA I SZTUKA- MIASTO KULTURY W LATACH 2017 - 2019, LETNIA SZKOŁA RZEMIOSŁA TRADYCYJNEGO, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
174/ST/17 2017-03-14 KONSORCJUM FIRM RSTAT RAFAŁ PISZCZEK
KONSORCJUM FIRM RSTAT RAFAŁ PISZCZEK
13600.00 BADANIE JAKOŚCI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE MIEJSCA INSPIRACJI
211/ST/17 2017-03-14 PAWEŁ BATYRA
3000.00 "OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH MIASTA LUBLIN."
212/ST/17 2017-03-14 CUSTOM P.KLAUDA, M. MACHLARZ SPÓŁKA JAWNA
3000.00 ZORGANIZOWANIE WYDARZENIA "Z LUBLINA DO DUBLINA - OBCHODY DNI ŚW. PATRYKA" W RAMACH PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI.
21/KP/17 2017-03-14 POLOT JERZY FURTAK
133215.00 REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE BILETÓW LOTNICZYCH MIĘDZYNARODOWYCH.
24/KP/17 2017-03-14 POCZTA POLSKA S.A.
1943.00 WYKONANIE STAŁEGO DATOWNIKA OZDOBNEGO ZE ZMIENNĄ DATĄ.
16/PN/17 2017-03-14 CONREGO TOMASZ CHROŚCIECHOWSKI
9378.00 PRZYGOTOWANIE, ZAINSTALOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU REJESTRACJI UCZESTNIKÓW KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2017
6/CA/17 2017-03-14 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
2000.00 USŁUGA WYNAJĘCIA SALI WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OBSŁUGI TECHNICZNEJ NA UROCZYSTĄ GALĘ OTWIERAJĄCĄ TYDZIEŃ DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO W DNIU 24.04.2017 R.
5/FE/17 2017-03-14 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE
27000.00 POROZUMIENIE W CELU PROMOCJI EUROPEJSKICH PROJEKTÓW LUBLINA W TRAKCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ: II BIEG KOZIOŁKA - PO DRODZE Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, GRY KONKURSY I ZABAWY TOWARZYSZĄCE.
293/KL/17 2017-03-14 STOWARZYSZENIE CAMERATA LUBELSKA
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURA - "XV - LECIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU CAMERATA LUBELSKA"
292/KL/17 2017-03-14 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
90000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU EKUMENICZNEGO "LUBLIN MIASTO ZGODY RELIGIJNEJ 2017", REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
23/SA/17 2017-03-14 IWONA NOWOGRODZKA
1450.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
17/SA/17 2017-03-14 GRAŻYNA KOPROWSKA
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
21/SA/17 2017-03-14 WANDA LIPSKA
1450.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
16/SA/17 2017-03-14 GRAŻYNA TRYBUŁA
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
20/SA/17 2017-03-14 JADWIGA LYSSY
1450.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
15/SA/17 2017-03-14 WIOLETTA DOWLASZEWICZ
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
18/SA/17 2017-03-14 IWONA SORAL
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
14/SA/17 2017-03-14 EWA BONDARUK
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
19/SA/17 2017-03-14 MAŁGORZATA KRAKOWIAK
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
22/SA/17 2017-03-14 RENATA WOLSKA
1300.00 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW -WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW I REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW.
290/KL/17 2017-03-14 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
90000.00 KULTURA I SZTUKA -MIASTO KULTURY, WYDARZENIA KULTURALNE PODCZAS III KONGRESU DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
291/KL/17 2017-03-14 LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
7400.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM " LUBELSKA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ"
296/KL/17 2017-03-14 FUNDACJA OBSZAR DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH (ODA)
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI -MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "LUBLIN BLUES SESSION"
294/KL/17 2017-03-14 TARGI LUBLIN S.A.
12000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS WYDARZENIA "HISTORIA LUBLINA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA" ODBYWAJACEGO SIĘ W DNIACH 24-26 MARCA 2017 R.
11/GD/17 2017-03-13 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
4850.00 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. POLIGONOWEJ 104A Z NIERUCHOMOŚCIĄ POŁOŻONĄ PRZY UL. POLIGONOWEJ 104 (DZIAŁKI NR 12/1 I 12/2, OBR. 3 - CZECHÓW I, ARK. 1)
72/GM/17 2017-03-13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE DWUSTRONNE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN A MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OZNACZONYMI JAKO: DZIAŁKA NR 2 (OBR. 23, ARK. 2), POŁOŻONA W LUBLINIE PRZY UL. RUMIANK
7/GK/17 2017-03-13 USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. RYSZARD CZOP
23370.00 WYKONANIE 6 OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Z LEGALIZACJĄ URZĄDZEŃ WODNYCH
30/SOI/17 2017-03-13 SEENDICO DORADCY RADŁO&CIESIELSKA WSPÓLNICY SP.J.
34440.00 ANALIZA STANU ROZWOJU PRZEMYSŁU ELEKROMASZYNOWEGO W METROPOLII LUBLINA WRAZ Z OKREŚLENIEM SZANS, BARIER I PRZYSZŁYCH KIERUNKÓW ROZWOJU.
58/IR/17 2017-03-13 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
1706.00 LICENCJA NA JEDNORAZOWE ODTWORZENIE I WYKONANIE UTWORÓW W CZASIE IMPREZY W DNIACH 1.06.2017-15.10.2018 NA PLACU LITEWSKIM , 32 POKAZY MULTIMEDIALNE
22/MAZ/17 2017-03-13 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA
9000.00 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM "LECZENIE I KONSERWACJA STARODRZEWU"
4/FE/17 2017-03-13 DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.
14426.00 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE RADIOWO-INTERNETOWEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA POTRZEB ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF" REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-20
83/GM/17 2017-03-13 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
12000.00 ANEKS NR 1 - ZMIANA CZYNSZU - UMOWA NR: 18/GM/16 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, ALEJE RACŁAWICKIE DZIERŻAWY - CELE STATUTOWE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA : UL.GROTTGERA,UL.RADZISZEWSKIEGO AL. RACŁAWICKIE POW. ; 7000
228/ST/17 2017-03-13 OŚRODEK OCEN ZGODNOŚCI I RZECZOZNAWSTWA SIITMP SIMPTEST
3690.00 WYKONANIE OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE KOMUNALNYCH BOISK SPORTOWYCH
10/GD/17 2017-03-13 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ
3000.00 UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NR 0663.1011-298/2014 W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 50/1 I NR 50/3 (OBR. 11 - DZIESIĄTA WIEŚ, ARK. 3) - AL. WITOSA
278/KL/17 2017-03-10 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
5000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WARSZTATY LITERACKIE I PRELEKCJE DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ LUBELSKICH I STUDENTÓW Z OKAZJI 700-LECIA MIASTA LUBLIN
216/ST/17 2017-03-10 MARCIN STEC
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ" - SP 23
220/ST/17 2017-03-10 BEATA JEZIERSKA
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
225/ST/17 2017-03-10 MAŁGORZATA FREJOWSKA
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
221/ST/17 2017-03-10 KATARZYNA GORZYM
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
218/ST/17 2017-03-10 EWA BARSZCZ
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
215/ST/17 2017-03-10 ALICJA DUDAK
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. " UMIEM PŁYWAĆ"
223/ST/17 2017-03-10 RYSZARD PAWKA
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "UMIEM PŁYWAĆ"
113/GM/17 2017-03-10 MIROSŁAW SZOSTAKIEWICZ
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
8271.00 DWUSTRONNE POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN REPREZENTOWANĄ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. DOTYCZĄCE USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ GMINY LUBLIN W ZWIĄZKU Z POSADOWIENIEM NA NIERUCHOMOŚ
78/GM/17 2017-03-10 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
7433.00 UMOWA NR: 19/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, CMENTARNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POW.: 18632 M2/ 1799 M2 - DZIERŻAWA, 16833 M2 - DOZÓR
114/GM/17 2017-03-10 ANNA BANACH
BANACH LUCJAN,MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
7742.00 DWUSTRONNE POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ LUBLIN REPREZENTOWANĄ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O. O. A WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 16/1 (OBR. 24, ARK. 7) DOTYCZĄCE USTANOWIEN
23/KP/17 2017-03-10 POLSKA PRESS SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 18/KP/17, ZMIENIAJĄCY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.
69/ZSS/17 2017-03-10 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
0.00 ANEKS NR 4 DO UMOWY NR 279/ZSS/15 DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW (USTALENIE PROCENTOWEGO LIMITU ZWIĘKSZANIA WARTOŚCI POZYCJI KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA).
287/KL/17 2017-03-10 WYDAWNICTWO ALTERNATYWA
5600.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO, TOWARZYSZĄCEJ WYDANIU PUBLIKACJI PT. "ANIOŁY, DIABŁY I KOBIETY."
284/KL/17 2017-03-10 FUNDACJA "TEATRIKON"
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. JÓZEFA CZECHOWICZA."
20/OŚ/17 2017-03-10 MTB PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
6.00 ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTEKACH- ZWIĘKSZENIE ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH APTEK.
217/ST/17 2017-03-10 STANISŁAW RODAK
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. " UMIEM PŁYWAĆ"
219/ST/17 2017-03-10 MARIANNA OLSZAŃSKA
2000.00 KOORDYNACJA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU PN. " UMIEM PŁYWAĆ"
277/KL/17 2017-03-10 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W LUBLINIE
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: LITERACI LUBELSCY LUBLINOWI NA 700-LECIE MIASTA
289/KL/17 2017-03-10 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE
30000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZYGOTOWANIU, PRODUKCJI I ORGANIZACJI SPEKTAKLU TEATRALNO-MUZYCZNEGO DLA DZIECI NA PODSTAWIE LEGENDY "O CZARCIEJ ŁAPIE" W RAMACH OBCHODÓW 700 - LECIA LUBLINA.
283/KL/17 2017-03-10 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI CYTADELA SYRIUSZA
10000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ZAKRESU KULTURY I SZTUKI POD TYTUŁEM " NIEPUBLICZNA BIBLIOTEKA FANTASTYCZNA"
286/KL/17 2017-03-10 FUNDACJA REPATRIA KULTURA I SZTUKA
9000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIGAM FOTO!
288/KL/17 2017-03-10 STOWARZYSZENIE "STUDNIA PAMIĘCI"
90000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MISZMASZ. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ W LUBLINIE
285/KL/17 2017-03-10 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: XXIII FESTIWAL "MUZYKA I PLASTYKA - TEMPUS PASCHALE "
26/IR/17 2017-03-09 ELDOMATIC JAROSŁAW DREWIENKOWSKI
149445.00 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W 4 SALACH LEKCYJNYCH W GIMNAZJUM NR 2, PRZY UL. LWOWSKIEJ 11 W LUBLINIE, PRZYSTOSOWANYCH NA 2 PRACOWNIE KOMPUTEROWE I 2 PRACOWNIE ODZIEŻOWE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH
25/IR/17 2017-03-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS" PIOTR JÓZEFCZUK
4182.00 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO III - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW O SIŁOWNIĘ NAPOWIETRZNĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z OGRODZENIEM, OŚWIETLENIEM I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ PRZY UL. NAŁKOWS
42/OR/17 2017-03-09 PAWEŁ GIL
0.00 ANEKS DO UMOWY NR 121/OR/16 Z DNIA 29.12.2016 R., DOT. ZMIANY ZAPISÓW § 1 DOTYCZĄCYCH ZWROTU KOSZTÓW WYJAZDÓW. WYSOKOŚĆ KOSZTÓW UZALEŻNIONA OD ILOŚCI KONIECZNYCH WYJAZDÓW, DLATEGO TEŻ BRAK MOŻLIWOŚCI ICH OSZACOWANIA.
226/ST/17 2017-03-09 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A.
0.00 AKTUALIZACJA KOSZTORYSU DO UMOWY 309/ST/16 DOT. REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W GRACH ZESPOŁOWYCH W SEZONIE 2016/2017
281/KL/17 2017-03-09 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH "POGRANI
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - LUBLIN NIEODKRYTY
275/KL/17 2017-03-09 CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
96000.00 ZAKUP USŁUGI KULTURALNEJ POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI CZTERECH WYSTAW FOTOGRAFII W GALERII SASKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z WERNISAŻAMI.
282/KL/17 2017-03-09 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW OSM IM. K. LIPIŃSKIEGO
3800.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO-KULTURA I SZTUKA-MIASTO KULTURY-VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AKORDEONOWY PT. "LUBLESKIE SPOTKANIA AKORDEONOWE"
279/KL/17 2017-03-09 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - KONCERT MUZYKI DAWNEJ ARS ANTIQUA DE PARIS
280/KL/17 2017-03-09 AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE IM. DR MICHAŁA HAJNOSA
10000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY ART. 19A - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: JAN SEBASTIAN BACH PASJA WG ŚW. JANA BWV 245
32/ST/17 2017-03-09 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
16000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
227/ST/17 2017-03-09 REGION ZIEMIA ŁÓDZKA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
30000.00 ORGANIZACJA V ETAPU MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO SOLIDARNOŚCI I OLIMPIJCZYKÓW
70/GM/17 2017-03-09 LESZEK ŻÓŁTOWSKI
42.00 UMOWA NR: 17/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
4/OW/17 2017-03-09 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2017 ROKU
21/MAZ/17 2017-03-08 PAWEŁ KRÓLIKOWSKI
140.00 UDZIELENIE LICENCJI NA WYKORZYSTANIE 2 SZT. ZDJĘĆ AUTORSTWA PAWŁA KRÓLIKOWSKIEGO
36/SOI/17 2017-03-08 POLITECHNIKA LUBELSKA
0.00 WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW NAUKOWYCYH I DYDAKTYCZNYCH
7/GD/17 2017-03-08 GEODELTA PIOTR STROJNY
5000.00 UTWORZENIE ZAŁOŻEŃ TECHNICZNYCH DLA OPRACOWANIA PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE M.LUBLIN.
69/GM/17 2017-03-08 TOMASZ GŁUSIUK
42.00 UMOWA NR: 16/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - GARAŻ
9/GD/17 2017-03-08 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C.
2460.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZASIEDZENIA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 22 POŁOŻONEJ PRZY UL.STARY GAJ (OBR.20-MAJDAN WROTKOWSKI, ARK.3).
8/GD/17 2017-03-08 USŁUGI GEODEZYJNE MARTA JASTRZĘBSKA
5000.00 ROZLICZENIE CZĘŚCI TERENU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ O USTALENIU GRANIC GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD SKONCENTROWANE BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE (OBR.33-SŁAWIN HELENÓW, ARK.21) - DZ.18, 19, 26, 38, 39, 55, 56, 61, 63 I 64 - REJON UL.GNIEŹNIEŃSKIEJ
7/PN/17 2017-03-07 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
65126.00 PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH I ETAPU PROCESU OPRACOWYWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO EKOLOGICZNEGO SYSTEMÓW OBSZARU CHRONIONYCH MIASTA LUBLIN DLA WYBRANYCH TERENÓW POŁOŻONYCH W REJONACH DOLIN RZECZNYCH-REJON CZE
183/ST/17 2017-03-07 MEXT SP ZOO
2078.00 PRZESYŁANIE KRÓTKICH MATERIAŁÓW TEKSTOWYCH W CYFROWYCH SIECIACH TELEFONII KOMÓRKOWEJ
244/KL/17 2017-03-07 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
12000.00 USŁUGA PROMUJĄCA MIASTO LUBLIN PODCZAS KONFERENCJI "NARODZINY MIASTA EUROPEJSKIEGO - LUBLIN 1317"
276/KL/17 2017-03-07 OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
15000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: 4. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
14/ST/17 2017-03-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
12000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
72/ST/17 2017-03-07 KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "BALLROOM"
5000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
114/ST/17 2017-03-07 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
10000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. LETNIE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
77/ST/17 2017-03-07 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
7000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIUALNYCH
181/ST/17 2017-03-07 ARTENEO IT MARCIN WTYKŁO
4720.00 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STRONY INTERNETOWEJ LUBLIN ŻYDOWSKI.
20/KP/17 2017-03-07 TOMASZ KRAWCZYK
550.00 AUTORSKI KONCERT FORTEPIANOWY NA POTRZEBY UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
5/OW/17 2017-03-07 BOŻENA CIOCH
5012.00 SFINANSOWANIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO UCZESTNIKA MOBILNOŚCI W RAMACH PROGRAMU "ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH" - PANI DYREKTOR BOŻENA CIOCH
63/ZSS/17 2017-03-07 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O.
0.00 ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
70/ZSS/17 2017-03-07 "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻ
90000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W SYSTEMIE OPIEKI CAŁODOBOWEJ, MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE TRZEŹWOŚCI ORAZ OGRANICZANIA INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW CHOROBY.
22/IR/17 2017-03-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
5111.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - ROZDZIELNICE IMPREZ MASOWYCH, LUBLIN UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DZ. NR 47 DOT. PLACU LITEWSKIEGO
21/IR/17 2017-03-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
803.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - OŚWIETLENIE ULICZNE LUBLIN KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE DZ. NR 47 DOT. PLACU LITEWSKIEGO
273/KL/17 2017-03-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE GOSPEL
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - WIOSNA GOSPEL 2017
18/OŚ/17 2017-03-06 LUBAPTEX PAWEŁ SZUBERSKI
6.00 UMOWA DZIERŻAWY POJEMNIKA NA PRZETERMINOWANE LEKI BO-45/E W APTECE PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 3.
104/ST/17 2017-03-06 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA
3000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE.
16/OŚ/17 2017-03-06 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
20000.00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ WYKONANIE SZTUCZNYCH TARLISK DLA SANDACZA.
41/SOI/17 2017-03-06 CITY OF MAGDEBURG
5384.00 WSPÓŁPRACA POMIĘDZY MIASTAMI I ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA ICH TERENIE UNIWERYSYTETAMI W RAMACH SIECI EUNIVERCITIES
33/SOI/17 2017-03-06 FUNDACJA MAKERSPACE
55000.00 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA KONFERENCJI INFORMATYCZNEJ ,,CHECK IT 2017'' W DNIU 15 MARCA 2017 R.
274/KL/17 2017-03-06 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
15000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "CZUPIRADEŁKO. CZYLI TEATRZYK Z NICZEGO"
128/ST/17 2017-03-06 UCZNIOWSKI KLUB TENISOWT "AKADEMIA TENISA POL-SART"
0.00 "ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. IX HALOWE MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE"
210/ST/17 2017-03-06 FU-H OPEN-OKNA MACIEJ BIERNACKI
2500.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA PORTALU WWW.LUBSPORT.PL
17/OŚ/17 2017-03-06 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
100000.00 REKULTYWACJA ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ STRUKTURY ILOŚCIOWEJ ICHTIOFAUNY.
31/SOI/17 2017-03-06 MICHAŁ WŁODARCZUK
0.00 NIEODPŁATNE AUTORSKIE WYKONANIE ZDJĘĆ PODCZAS KONFERENCJI CHECK IT W DNIU 15.03.2017 R.
19/OŚ/17 2017-03-06 KOŁO ŁOWIECKIE NR 40 KRZCZONÓW
0.00 POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH Z UDZIAŁEM DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBLIN
19/IR/17 2017-03-03 BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM MAKSYMIUK
26445.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W LUBLINIE, PRZY UL. LWOWSKIEJ, NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWO - WŁÓKIENNICZYCH
272/KL/17 2017-03-03 STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA PRACOWNIA
73000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY W LATACH 2017-2019, MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU LUBLIN, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
28/SOI/17 2017-03-03 PRACOWNIA MIEJSKA JUSTYNA KRÓL
140000.00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ FORESIGHTOWYCH ,,LUBLIN 2050'', KTÓRYCH CELEM JEST ZDIAGNOZOWANIE I OPRACOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU MIASTA W PERSPEKTYWIE 2050 R., SŁUŻĄCYCH TWORZENIU I AKTUALIZACJI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.
32/SOI/17 2017-03-03 ARCHIWUM KRYMINALNE S.C. GRZEGORZ KORNIJÓW, AGNIESZKA NIEDZIAŁEK
15000.00 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRY MIEJSKIEJ NA TERENIE STAREGO MIASTA I ŚRÓDMIEŚCIA
182/ST/17 2017-03-03 STOWARZYSZENIE KIBICÓW MOTORU LUBLIN MOTOROWCY
80000.00 PROWADZENIE NA TERENIE MIASTA LOKALNEGO OŚRODKA PN. "KIBICE RAZEM"
66/ZSS/17 2017-03-03 ŻŁOBEK KOSZAŁKI OPAŁKI EDYTA CHOŁOTA
140000.00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI Z PANIĄ EDYTĄ CHOŁOTĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK "KOSZAŁKI OPAŁKI" UL. KASZTELAŃSKA 29 LOK. 65 20-819 LUBLIN
168/ST/17 2017-03-03 KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN
11000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W KLASACH ROZGRYWKOWYCH I-V W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
47/ST/17 2017-03-03 MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA
9000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
83/ST/17 2017-03-03 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
19000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
27/ST/17 2017-03-03 STOWARZYSZENIE MAYDAY TEAM
15000.00 REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH INDYWIDUALNYCH
63/GM/17 2017-03-03 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
109.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO NR 18 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 40,00 M2, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE
71/GM/17 2017-03-03 ARTUR PAŹDZIOR
210.00 UMOWA NR: 1008/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA, OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
68/GM/17 2017-03-03 ANDRZEJ STANOWSKI ROWERY JASID
90.00 UMOWA NR: 15/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - INNE KONTENER NA CELE MAGAZYNOWE
66/GM/17 2017-03-03 "CENTRUM ZANA HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
205198.00 CZĘŚCIOWE KOSZTY WYBURZENIA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBLIN ORAZ CENTRUM ZANA HOLDING SP. Z O.O. PRZY AL. KRAŚNICKIEJ W LUBLINIE.
60/GM/17 2017-03-03 WORTAL.NET WOJCIECH FRYZA
109.00 WYKONANIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W LUBLINIE PRZY UL. ŁOPACIŃSKIEGO 5.
67/GM/17 2017-03-03 JANINA WOŹNIAK
WOŹNIAK EUGENIUSZ
525.00 UMOWA NR: 14/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - KIOSK HANDLOWY, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
19/KP/17 2017-03-03 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
0.00 ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA KOBIET
64/ZSS/17 2017-03-03 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWO
10000.00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE.
67/ZSS/17 2017-03-03 ŻŁOBEK ZAJĄCZEK
96000.00 UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI Z PANIĄ JUSTYNĄ SIEDUSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ ŻŁOBEK "ZAJĄCZEK 2" UL. LEONARDA 16 20-625 LUBLIN
270/KL/17 2017-03-02 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA
30000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: KOLEKCJA ART BRUT W LUBLINIE
64/GM/17 2017-03-02 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI
782.00 UMOWA NR: 13/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN DZIERŻAWY - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PRZY UL. Z. KRASIŃSKIEGO 11, POW. 19561 M2, DZ. NR 4/2, OBR. 21, ARK. 4, OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM.
68/MZON/17 2017-03-01 JOLANTA JARMOŁOWICZ
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
66/MZON/17 2017-03-01 MAGDALENA CWALIŃSKA
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
63/MZON/17 2017-03-01 EWA BECHYNE-HENKIEL
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
24/IR/17 2017-03-01 WATERSYSTEM SPÓŁKA Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
152520.00 PRZYGOTOWANIE ARTYSTYCZNEGO WIDOWISKA MULTIMEDIALNEGO WODA-ŚWIATŁO-DŹWIĘK W FORMIE APLIKACJI KOMPUTEROWEJ O DŁUGOŚCI OK. 8 MINUT NA POTRZEBY KRÓTKIEJ PREZENTACJI MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH FONTANNY MULTIMEDIALNEJ - DOT REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO
20/IR/17 2017-03-01 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
8616.00 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OBIEKTU - STADION LEKKOATLETYCZNY "START" Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI , LUBLIN AL. J. PIŁSUDSKIEGO 22
17/IR/17 2017-03-01 LIFT SERVICE KOMPONENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40713.00 DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W LUBLINIE, PRZY UL. TUMIDAJSKIEGO 6A
3/PS/17 2017-03-01 MICHAŁ WOLNY
8350.00 WYKONANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017
5/PS/17 2017-03-01 PAWEŁ CAL
4170.00 WYKONANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017
2/PS/17 2017-03-01 MICHAŁ WOLNY
FURMANIAK SZYMON
0.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ROWEROWY MAJ 2017
4/PS/17 2017-03-01 MICHAŁ WOLNY
6680.00 ORGANIZACJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI ROWEROWEJ W RAMACH KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017
268/KL/17 2017-03-01 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI"
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - " NASZ LUBLIN - NASZ DOM"
269/KL/17 2017-03-01 LUBA MATRASZEK
0.00 ANEKS DO UMOWY 138/KL/17 Z DNIA 1.02.2017 - ZMIANA SPOSOBU INFORMACJI O LICZBIE WYKONANIA ZLECENIA I WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI
21/OŚ/17 2017-03-01 FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
0.00 ANEKS DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM " I OGÓLNOPOLSKI KONKURS "BLIŻEJ PSZCZÓŁ" I KONFERENCJA "PSZCZOŁA W MIEŚCIE" DO UMOWY NR 5/OŚ/17 ZAWARTEJ W DNIU 8.02.2017 R.
64/MZON/17 2017-03-01 KAROLINA BIELIŃSKA
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ LUB ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 20ZŁ/18ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
74/MZON/17 2017-03-01 BOŻENNA PASIERBIAK
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
27/SOI/17 2017-03-01 FUNDACJA ROZWOJU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
6000.00 PRZEPROWADZENIE BADAŃ JAKOŚCI ŻYCIA ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH AUTORSKĄ METODĄ NA PRÓBIE OGÓLNEJ W LICZBIE 600 RESPONDENTÓW, MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN.
34/SOI/17 2017-03-01 WHY EMERGING EUROPE LTD
27839.00 REALIZACJA PAKIETU USŁUG ,,POLAND: SOURCING DESTINATION-SOURCING IN CEE SERIES 2017'', W TYM ORGANIZACJA SEMINARIUM SIECIOWEGO POŚWIĘCONEGO TEMATYCE OUTSOURCINGOWEJ.
76/MZON/17 2017-03-01 KRYSTYNA ROLSKA
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
78/MZON/17 2017-03-01 KAROLINA WOLSKA
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY PEDAGOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
72/MZON/17 2017-03-01 EWA MISIUDA
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
271/KL/17 2017-03-01 IZABELA KOPEĆ "ARTMUS - IK"
15000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TOWRZYSZĄCEJ WYDANIU PŁYTY AUTORSKIEGO PROJEKTU IZABELI KOPEĆ "MICHAŁ LUDOMIR ROGOWSKI - ENIGMA"
65/ZSS/17 2017-03-01 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
201.00 UDZIELENIE LICENCJI NA PUBLICZNE ODTWARZANIE I WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS AKCJI PROZDROWOTNEJ "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W DNIU 8 MARCA 2017 R. W GALERII OLIMP.
180/ST/17 2017-03-01 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE
701100.00 PROMOCJA MIASTA LUBLIN POPRZEZ SPORT W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIAMI I UDZIAŁEM LUBLESKIEJ DRUŻYNY W ROZGRYWKACH FAZY ZASADNICZEJ II LIGI ŻUZLA
179/ST/17 2017-03-01 PAWEŁ BATYRA
4396.00 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH SEZON LUBLIN 2017.
57/GM/17 2017-03-01 GLOBMATIX SP.Z O.O.
24907.00 WYKONYWANIE WYZNACZANIA/WZNOWIEŃ I STABILIZACJI 150 PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, POŁOŻONYCH W LUBLINIE, RURAMI PCV O ŚREDNICY W-50 I O DŁUGOŚCI L-0,5 M ORAZ OKAZANIE GRANIC TYCH DZIAŁEK, PO WYZNACZENIU/WZNOWIENIU I STABILIZACJI PUNKTÓW GRANI
65/GM/17 2017-03-01 RAFAŁ KRĘBLASZ
210.00 UMOWA NR: 1007/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE ROCZNE - LUBLIN ZIELEŃ PRZYDOMOWA OPŁATA W STOSUNKU ROCZNYM.
69/MZON/17 2017-03-01 TEODOZJA LENARTOWICZ
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
71/MZON/17 2017-03-01 KATARZYNA MATUSZEWSKA-PIĄTKOWSKA
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SOCJALNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
68/ZSS/17 2017-03-01 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
200.00 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA NA PUBLICZNE WYKONANIE UTWORÓW PODCZAS AKCJI PROZDROWOTNEJ "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY" W DNIU 8 MARCA 2017 R. W GALERII OLIMP.
111/MZON/17 2017-03-01 ANNA PARDUS
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
65/MZON/17 2017-03-01 ANNA BRAJERSKA-WALLNER
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
110/MZON/17 2017-03-01 MAŁGORZATA KŁOCZEWSKA
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ, WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
77/MZON/17 2017-03-01 PAULINA SIEMBIDA
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PSYCHOLOGICZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
67/MZON/17 2017-03-01 ANETA HAŁABIS
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
75/MZON/17 2017-03-01 JANINA RACHWAŁ
20.00 SPORZĄDZANIE OCENY PYCHOLOGICZNEJ/ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 20ZŁ/18ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
73/MZON/17 2017-03-01 KRZYSZTOF MOŚ
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY ZAWODOWEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
112/MZON/17 2017-03-01 GRZEGORZ WILCZYŃSKI
30.00 SPORZĄDZANIE OCENY STANU ZDROWIA, WYSTAWIANIE ORZECZEŃ, STAWKA 30 ZŁ ZA JEDNO ORZECZENIE
70/MZON/17 2017-03-01 AGATA MALEC-TYLUTKO
18.00 SPORZĄDZANIE OCENY SPOŁECZNEJ I WYDAWANIE ORZECZEŃ, STAWKA: 18 ZŁ ZA 1 ORZECZENIE
43/OR/17 2017-02-28 ŚLASKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
0.00 WSPÓŁUDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA "BENCHMARKING-KONTYNUACJA."
259/KL/17 2017-02-28 STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW ODDZIAŁ LUBELSKI
50000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FONIA LUBLINA
18/KP/17 2017-02-28 POLSKA PRESS SP. Z O.O.
12000.00 REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI OBCHODÓW KULTURALNYCH W RAMACH WIELKIEGO JUBILEUSZU 700-LECIA NADANIA LUBLINOWI PRAW MIEJSKICH.
62/GM/17 2017-02-28 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
1036.00 UMOWA NR: 12/2017 DZIERŻAWY AKTUALNE MIESIĘCZNE - LUBLIN, GŁUSKA DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GŁUSKIEJ 2,4 / UL. WITA STWOSZA 1 O POW. 1036 M2 Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BUDOWLANE - PĘTLA NAWROTOWA
266/KL/17 2017-02-28 FUNDACJA "STUPA HOUSE"
10000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - FESTIWAL KULTURY BUDDYJSKIEJ W LUBLINIE "PRZESTRZEŃ UMYSŁU"
253/KL/17 2017-02-28 JOANNA COGIEL
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ( II SKRZYPCE ) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO KWARTETU AKADEMOS Z OKAZJI 156. ROCZNICY URODZIN ANIELI HR. POTULICKIEJ W DN. 9.04.2017R. W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM
252/KL/17 2017-02-28 ANNA SZABELKA
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ( I SKRZYPCE) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO KWARTETU AKADEMOS Z OKAZJI 156. ROCZNICY URODZIN ANIELI HR. POTULICKIEJ W DN. 9.04.20217 W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM
262/KL/17 2017-02-28 FUNDACJA BELRIGUARDO - OKNO NA HISTORIĘ I SZTUKĘ
70000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RENESANSU
267/KL/17 2017-02-28 DOMINIK SZCZEŚNIAK
7000.00 REALIZACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO PN. " MIASTO NARYSOWANE - OSTATNI ROZDZIAŁ."
263/KL/17 2017-02-28 STOWARZYSZENIE TERRAZ SENIORAS
20000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - " SENSALSA 700"
105/ST/17 2017-02-28 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START
4000.00 ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W MIEŚCIE. I ELIMINACYJNY TURNIEJ MP W LOALBALL
264/KL/17 2017-02-28 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE
20000.00 KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY, PT. "4 W 1" NA 700- LECIE , REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
254/KL/17 2017-02-28 DANUTA SOBIK-PTOK
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ (WIOLONCZELA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO KWARTETU AKADEMOS Z OKAZJI 156. ROCZNICY URODZIN ANIELI HR. POTULICKIEJ , ORGANIZOWANEGO W DN. 9.04.2017R. W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM
62/ZSS/17 2017-02-28 "CRH AKADEMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0.00 ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE PROGRAMU "RODZINA TRZY PLUS"
58/ZSS/17 2017-02-28 STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
50000.00 PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.
6/GD/17 2017-02-28 URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE "PROKART"
5200.00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO: I CZĘŚĆ - DZIAŁEK: NR 1 ORAZ NR 29 STANOWIĄCYCH ALEJĘ SOLIDARNOŚCI (OBR.42, ARK.10 I 11), II CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 2 STANOWIĄCEJ UL.BAZYLIANÓWKĘ (OBR.42, RK.12), III CZĘŚĆ - DZIAŁKI NR 21/5
61/GM/17 2017-02-28 BOŻENA KUNA
2172.00 ANEKS NR 5 DO UMOWY DZIERŻAWY NR 236/GM/13 ZAWARTEJ W DNIU 17.09.2013 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
255/KL/17 2017-02-28 ALEKSANDRA BATOG
2500.00 ARTYSTYCZNE WYKONANIE PARTII INSTRUMENTALNEJ ( ALTÓWKA) PODCZAS KONCERTU KAMERALNEGO KWARTETU AKADEMOS Z OKAZJI 156. ROCZNICY URODZIN ANIELI HR. POTULICKIEJ W DN. 9.04.2017R. W RAMACH WYDARZENIA OPUS MAGNUM
265/KL/17 2017-02-28 FUNDACJA 8KOLOR
8000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - KONKURS KOMIKSOWY NA 700-LECIE LUBLINA
55/GM/17 2017-02-28 MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
15986.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY UL. RUSKIEJ/UL. NADSTAWNEJ/AL. TYSIĄCLECIA/UL. SZKOLNEJ/UL.WYSOKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DO OBSŁUGI TARGOWISK ZNAJDUJACYCH SIĘ PRZY AL. TYSIĄCLECIA I UL. RUSKIEJ ORAZ TARGOWISKO TYMCZA
73/GM/17 2017-02-28 SKARB PAŃSTWA
SKARB PAŃSTWA
15000.00 ZAKUP ZA CENĘ NIŻSZĄ NIŻ WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY LUBLIN, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA.
23/IR/17 2017-02-28 BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA S.C. URSZULA CIEPLIŃSKA I JACEK CIEPLIŃSKI
0.00 ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 13/IR/17 Z DNIA 27.01.2017R ZMIAN TERMINU OPRACOWANIA PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ PEŁNIENIA NADZORÓW AUTORSKICH DOT. ADAPTACJI , PRZENIESIENIA ORAZ USUNIĘCIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA DOT. " REWITA
25/SOI/17 2017-02-28 ILONA LEĆ
14000.00 PRZEPROWADZENIE BADANIA ORAZ SPORZĄDZENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO LUBELSKIEJ WYŻYNY IT (ANALIZA RYNKU, POSTRZEGANIE MARKI, DZIAŁANIA MARKETINGOWE)
59/GM/17 2017-02-28 BAZAR SPÓŁKA Z O.O.
26000.00 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBLIN POŁOŻONYCH W LUBLINIE PRZY AL. TYSIĄCLECIA Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE TARGOWISKA. OPŁATA W STOSUNKU MIESIĘCZNYM
16/IT/17 2017-02-27 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
959.00 ANEKS DO UMOWY NR 19/IT/16 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
13/IT/17 2017-02-27 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
332.00 ANEKS DO UMOWY NR 115/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
17/IT/17 2017-02-27 BLUE BRAIN Z O.O. SP.KOMANDYTOWA
671580.00 DZIERŻAWA WRAZ Z USŁUGĄ UTRZYMANIA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN.
15/IT/17 2017-02-27 FUTURO EXITO SP. Z O.O.
13911.00 ANEKS DO UMOWY NR 94/IT/15 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
261/KL/17 2017-02-27 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM " CYKL KONCERTÓW WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE"
175/ST/17 2017-02-27 AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN
6640.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYSZKOLNYCH W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW (ART. 19A)
41/OR/17 2017-02-27 ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTOR"
3820.00 NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. KLEEBERGA 12A W LUBLINIE O POWIERZCHNI 167,90M2. CZYNSZ MIESIĘCZNY WYNIESIE 3820,56 ZŁ BRUTTO.
14/IT/17 2017-02-27 VIRTUAL TELECOM A.SERGIEL, D.ŁADNIAK SP.J.
10332.00 ANEKS DO UMOWY NR 86/IT/15 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
59/ZSS/17 2017-02-27 JÓZEF SZOPIŃSKI
1300.00 OPRACOWANIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA ORAZ POPROWADZENIE IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ "MIASTECZKO ZDROWIA I URODY", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MARCA 2017 R. W GALERII OLIMP W LUBLINIE.
178/ST/17 2017-02-27 ACTIVE GROUP ADAM MIEDZIŃSKI
46740.00 ORGANIZACJA ZAWODÓW KOLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI W MTB XCE W RAMACH CYKLU " SSANGYONG ELIMINATOR MTB" - 5-6.08.2017 R.
258/KL/17 2017-02-27 FUNDACJA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY UMCS CHATKA ŻAKA
15000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - " KABARETOWY UNIWEREK"
260/KL/17 2017-02-27 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ II LO ZAMOYSZCZACY
8000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM XIV LUBELSKIE SPOTKANIA TEATRALNE "ZWIERCIADŁA"
12/IT/17 2017-02-27 NETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1992.00 ANEKS DO UMOWY NR 51/IT/14 (ZMIANA TERMINU I KWOTY).
82/KL/17 2017-02-25 WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
10000.00 PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE USŁUGI PROMUJĄCEJ MIASTO LUBLIN TOWRZYSZĄCEJ WYDANIU BIBLII ARAMEJSKIEJ "TARGUM NEOFITI 1, KSIĘGA WYJŚCIA T.2"
248/KL/17 2017-02-24 FUNDACJA SZPILKA
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "KAMIENICA W SERCU LUBLINA".
257/KL/17 2017-02-24 KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
20000.00 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI - MIASTO KULTURY POD TYTUŁEM "WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM"
251/KL/17 2017-02-24 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA "IUVO"
12000.00 REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - KULTURA I SZTUKA - MIASTO KULTURY - "WCIĄŻ POZNAJĘ MOJE MIASTO"
250/KL/17 2017-02-24 STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
5000.00 KULTURA I SZTUKA - DZIELNICE KULTURY, FESTYN DZIELNICOWY XVI DZIEŃ WĘGLINA, REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
177/ST/17 2017-02-24 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA
68000.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE PODCZAS ORGANIZACJI CYKLU IMPREZ SPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ AKADEMICKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
1/ZIT/17 2017-02-24 GMINA LUBLIN